PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy"

Transkript

1 KONFERENCE PRACOVNÍ MIGRANTI V Č R V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE - současná situace a její implikace pro sociální a migrační politiku PARDUBICE PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy MILADA HORÁKOVÁ VUPSV-Praha Květen 29 FAKTORY, KTERÉ VEDLY K NÁRŮSTU POČTU CIZINCŮČR V POSLEDNÍCH DVACETI LETECH: Prostupnost hranic; Bezvízová politika; Poptávka po levné pracovní síle; Liberalizace trhu práce; Integrace ČR do světového systému; Konflikty a napětí různého druhu ve zdrojových zemích; Nízká jazyková bariéra mezi Českou republikou a hlavními zdrojovými zeměmi; Politický vývoj směrem k demokracii; Ekonomický vzestup po roce 199, přechod na tržní ekonomiku; HLAVNÍ TRENDY VE VÝVOJI MEZINÁRODNÍCH PRACOVNÍCH MIGRACÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH Vzestup zaměstnanosti cizinců; z 91 tis. na konci roku 1994 na 149 tis, na konci roku 1995 (+ 58 tis.); na konci roku 28, 362 tis. (+ 271 oproti r. 1994), (+ 16 tis. ve srovnání s 1. pololetím 28); Podíl cizinců na pracovní síle ČR vzrostl od r z necelých 2% na 6,4 % na konci roku 28; Obrat v dlouhodobých migračních trendech po vstupu ČR do EU; zrychlení přílivu cizinců ze třetích zemí na trh práce ČR; podíl občanů EU na zaměstnanosti cizinců v ČR klesl z 58%v r na 47% v červnu 28 a 43% na konci roku 28; cizinci ze třetích zemí v roce 28 již představovali více než polovinu z celkové zaměstnanosti cizinců; Dominantní postavení občanů SR na trhu práce v ČR trvá: Slováci 19 tis., Ukrajinci 12 tis. a Vietnamci 48 tis. (k ). Mění se podíl občanů SR na zaměstnanosti občanů EU v ČR: 75% v r. 1998, 79% v r. 21 a 7% v r. 28 (k 31.12). Roste zaměstnanost občanů Ukrajiny: 45 tis. v r a 12 tis. v r. 28 (+ 57 tis.). Struktura zaměstnanosti Ukrajinců se mění ve prospěch standardních zaměstnání oproti živnostenskému podnikání; na konci r. 1996, 66%, na konci r. 28, 72% pracovních povolení Ukrajinců (k ). Roste zaměstnanost občanů Vietnamu: od r do r. 28 z 18 tis. na 48 tis. (+3 tis.) (k ). Mění se struktura zaměstnanosti Vietnamců; v r. 28, 31% Vietnamců zaměstnáno na základě pracovního povolení, v r. 1996,3%. Drobné podnikání Vietnamců patrně naráží na své hranice; počet pracovních povolení Vietnamců se zvyšuje: z 5 na konci roku 1998 (kdy byl zaznamenán nejnižší počet) na 15 tis. na konci roku 28; počet živnostenských oprávnění Vietnamců se zvýšil ve stejném období z 15 tis. na 32 tis. (+ 17 tis.). V důsledku ekonomické krize lze očekávat přeliv Vietnamců z drobného podnikání do závislého zaměstnání. Poroste jejich zájem o využití služeb úřadů práce při zprostředkování zaměstnání a případných rekvalifikacích. 1

2 ZPOMALENÍ RŮSTU EKONOMIKY A SOUČASNÁ KRIZE Pokles české ekonomiky začal přicházet už v roce 27, tedy před tím, než začala světová hospodářská krize (Jan Fischer) V únoru 29 došlo k rychlému růstu počtu lidí bez práce, nezaměstnanost se vyšplhala na 7,4 procenta z lednových 6,8 procenta. Nezaměstnanost vzrostla především v důsledku poklesu poptávky po českém zboží v zahraničí. Bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika eurozóny a především ekonomika sousedního Německa. Čili je to cyklický výkyv ekonomiky, jeho příčinou jsou strukturální problémy české ekonomiky a ve chvíli, kdy nastane oživení na západních trzích, kam směřuje 3 procent našeho exportu, tak samozřejmě lze očekávat i postupný pozitivní vliv na vývoj nezaměstnanosti. Tato vysoká, velmi nemilá nezaměstnanost na druhé straně je pátou nejnižší nezaměstnaností v rámci celé Evropské unie (Petr Nečas) Míra nezaměstnanosti k byla 7,7%. K evidovaly úřady práce celkem osob, což je o 2 64 osob více než ke konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 28 je celkový počet uchazečů o zaměstnání vyšší o Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání je dosažitelných uchazečů o zaměstnání, což je o osob více než ke konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 28 je počet dosažitelných uchazečů vyšší o osob (MPSV: Informace o počtu nezaměstnaných v České republice k ). TRENDY VE VÝVOJI OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY PODLE ĆSÚ Česká republika měla na konci roku 28 celkem obyvatel; Česká republika získává obyvatelstvo především dík dlouhodobému pozitivnímu saldu v zahraničních migracích; ke zpomalení růstu počtu obyvatel v roce 28 došlo právě díky zpomalení přistěhovalectví ze zahraničí; pozitivní migrační saldo ale zůstalo nadále vysoké, 71,8 tis. osob (v roce 27 83,9 tis. osob a v letech tis. osob); nejvíce přibylo v roce 28 občanů Ukrajiny (18,6 tisíce osob), Vietnamu (13,3 tisíce) a Slovenska (5,2 tisíce). podíl cizinců s pobytem delším nežli jeden rok (trvalým,přechodným, dlouhodobým, platným azylem) v obyvatelstvu dlouhodobě roste; od roku 1999 se zvýšil z,9% na 3,9% na konci června 28; Pramen ČSÚ SOUČASNÉ TRENDY VE VÝVOJI ZAMĚSTNANOSTI CIZINCŮ Celková zaměstnanost cizinců roste navzdory ekonomické krizi; Příliv cizinců ze třetích zemí pokračuje přestože existují problémy s propuštěnými v důsledku ekonomické krize; Programy řízené imigrace kvalifikované pracovní síly ze třetích zemí (mimo EU) nadále pokračují; "Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků a Zelené karty ; Akcent na kvalifikaci cizinců v migrační politice přetrvává, i když je zřejmé, že ne všichni cizinci dokážou sehnat práci odpovídající jejich kvalifikaci a odbornému zaměření (a to z EU i mimo ni); Rozdíly ve využití kvalifikace občanů EU a cizinců ze třetích zemí především patrné u občanů tradičních zemí EU a EHP/Švýcarska a OECD); Rozdíly v uplatnění kvalifikace u mužů a žen zejména ze třetích zemí; 2

3 Podíl cizinců evidovaných na úřadech práce a cizinců podnikajících na základě s živnostenského oprávnění na pracovní síle ČR 6,4% DLOUHODOBÉ TRENDY V ZAHRANIČNÍ ZAMĚSTNANOSTI Snížení pracovních migrací z regionu EU/EHP a Švýcarska; z 58% v r.1998 na 43% v r. 28; snížení podílu Slováků na pracovních migracích z ze 79% na 7% v letech 21-28). Feminizace zahraničních pracovních migrací; vzestup podílu žen mezi ekonomicky aktivními cizinci z 28% na 32% v období % žen mezi cizinci evidovanými na úřadech práce; 31 % žen mezi občany EU a 45% žen bylo mezi cizinci s pracovním povolením (k ); Podíl žen mezi občany SR evidovanými na úřadech práce v ČR vzrostl v období z 15 % na 33%; Podíl žen mezi cizinci s živnostenským oprávněním se příliš nemění (27 % v roce 23 a 29% v roce 28); Vysoký podíl cizinců v mladším produktivním věku. 48% ekonomicky aktivních cizinců bylo ve věku let (k ). 62% pracovních povolení pro cizince ve věku do 34 let oproti 53% registrací občanů EU; 43% pracovních povolení pro cizince ve věku 2-29 let oproti 38% registrací občanů EU na úřadech práce (k ). Spektrum zdrojových zemí je široké; celkem 184 stáních občanství na konci roku 28; Významnáčást pracovních migrací se postupně transformuje z migrací jednotlivců na migrace rodinné, které jsou svojí povahou kvalitativně odlišné; PARTICIPACE CIZINCŮ NA TRHU PRÁCE K Počet cizinců s povolením k pobytu v tis. 438,3 (mužů 6%, žen 4%) S povolením k trvalému pobytu v tis. 172,9 (trvalý pobyt; mužů 65%, žen 35%) S povolením k dlouhodobému pobytu/vízem nad 9 dnů v tis. 265,4 (dlouhodobý pobyt/víza nad 9 dnů; mužů 53%, žen 47%) Podíl cizinců s povolením k pobytu na obyvatelstvu 4,2% Podíl cizinců s dlouhodobým pobytem na obyvatelstvu 2,5% Podíl cizinců s trvalým pobytem na obyvatelstvu 1,7 % Počet ekonomicky aktivních cizinců v tis. 361,7 (mužů 68% mužů, 32%žen) Počet pracovních povolení v tis. 128,9 Počet registrací občanů EU/EHP v tis. 141,1 Počet živnostenských oprávněnícizinců v tis. 77,2 Počet registrací cizinců ze třetích zemí, kteří nemusímít pracovnípovolení 14,5 Podíl občanů EU na zaměstnanosti cizinců 43% Nejvyšší podíl cizinců na pracovní zaznamenán v okresech: Plzeň město 16,3; Praha 15,2%; Pardubice 12,7%; Brno město 11,4; Nejčetnější státní občanství z pohledu celkové zaměstnanosti cizinců: Slovensko 19,5 tis., Ukrajina 12,3 tis., Vietnam 48,4 tis., Polsko 22 tis., Mongolsko 13,2 tis., Moldavsko 9,7 tis., Bulharsko 6 tis., Rusko 4,5 tis. Německo 4,1 tis., Rumunsko 3,9 tis., Uzbekistán 3,7 tis., Spojené království 2,8 tis., USA 2,3 tis. a Čína 1,8 tis. (součet cizinců evidovaných na úřadech práce a cizinců podnikajících na základě živnostenského oprávnění) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBYVATELSTVU A ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE PODLE ČSÚ/VŠPS, SROVNÁNÍ 1. A 2. POLOLETÍ 28 Obyvatelstvo ČR celkem v tis Střední stav obyvatelstva Obyvatelstvo 15+ v tis 8 931, ,9 Pracovní síla v tis , ,2 Zaměstnaní v národním hospodářství v tis. 5 3,3 5 33,5 Nezaměstnaní v tis. 22,1 23,7 Ekonomicky neaktivní v tis. 3 78, ,6 Míra nezaměstnanosti pracovní síly celkem v % 4,2 4,4 Míra nezaměstnanosti - muži 3,5 3,4 Míra nezaměstnanosti - ženy 5,2 5,7 Míra zaměstnanosti obyvatelstva 15+ v % 56, 56,1 Míra zaměstnanosti - muži 65,8 66,1 Míra zaměstnanosti - ženy 46,8 46,6 Míra ekonomické aktivity obyvatelstva 15+ v % 58,5 58,6 Míra ekonomické aktivity - muži 68,1 68,4 Míra ekonomické aktivity - ženy 49,4 49,4 Pramen: ČSÚ, VŠPS 2. a 4. Q 3

4 DATA MPSV k k Míra registrované nezaměstnanosti v % 5,% 6, Míra registrované nezaměstnanosti muži 3,9% 5, Míra registrované nezaměstnanosti ženy 6,5% 7,2 Harmonizovaná míra nezaměstnanosti v ČR dle EUROSTATU 4,1% 4,4* Volná pracovní místa v tis. 151,9 91,2 Počet neumístěných uchazečů o zaměstnání v tis. 297,9 352,3 Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 2, 3,9 Pramen: MPSV-ČR, odd. 413, Informace o počtu nezaměstnaných v České republice k , *údaj za říjen 28. SROVNÁNÍ SITUACE NA TRHU PRÁCE V MĚSÍCÍCH LEDEN-PROSINEC 27 A 28; MPSV nezaměstnanost míra nezam. volná místa nezaměstnanost míra nezam. volná místa tis. osob % tis. míst tis. osob % tis. míst leden 25,2 4 81,5 287,1 5,6 61,3 únor 26,7 4,1 83,6 289,2 5,6 62,5 březen 199,6 3,9 87,1 284,1 5,5 64,3 duben 195 3,8 84,3 277,6 5,4 66,5 květen 193,4 3,8 84,9 275,3 5,3 62,1 červen 22,6 4 81,6 289,5 5,6 58,2 červenec 222,4 4,3 77,4 313,8 6,1 56,7 srpen 23,3 4,5 78,4 33 6,4 54,5 září 247,6 4,8 73,2 35,7 6,8 51,4 říjen 25 4,9 68,4 351,8 6,8 46,9 listopad 254,1 4,9 64,4 362,8 7 43,2 prosinec 268,9 5,2 62,3 386,9 7,5 37,6 PODÍL CIZINCŮ NA PRACOVNÍ SÍLE VE VYBRANÝCH OKRESECH K okres podíl cizinců evidovaných na úřadech práce na pracovní sile v % podíl cizinců s živnostenským oprávněním na pracovní síle v % podíl cizinců na pracovní síle v % Mladá Boleslav 15, 2,1 17,1 Plzeň-město 13,6 2,7 16,3 Praha 12,5 2,7 15,2 Praha-východ 12, 1,8 13,8 Pardubice 11,9,9 12,7 Brno-město 9,9 1,5 11,4 Cheb 3,1 6,1 9,2 Beroun 7,4 1, 8,4 Tachov 4,1 4,1 8,2 Liberec 6,7 1,5 8,2 Karlovy Vary 3,6 4,4 8, Kolín 6,8 1,2 8, Rokycany 5,4 2,3 7,6 Kutná Hora 5,9,9 6,8 Hradec Králové 5,7,9 6,7 celkem ČR 5,1 1,4 6,4 4

5 VÝVOJ OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY Střední stav obyvatel Pramen:ČSÚ ZAHRANIČNÍ STĚHOVÁNÍ A PŘÍRŮSTEK OBYVATEL přirozený přírůstek přistěhovalí vystěhovalí přírůstek stěhováním celkový přírůstek Pramen:ČSÚ PODÍL CIZINCŮ S POBYTEM DELŠÍCH NEŽLI JEDEN ROK V OBYVATELSTVU Podíl bydlících cizinců v obyvatelstvu 4,5% 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% 3,93% 3,37% 2,87% 2,51% 1,75% 1,9% 1,88% 1,6%,64%,64% Pramen:ČSÚ 5

6 cizinci s povolením k trvalému pobytu v ČR/permanent resident permit holders cizinci s povolením k dlouhodobému pobytu a s vízem nad 9 dnů/ long-term residet permit holders and visa over 9 days cizinci bez státní příslušnosti/ without state citizenship PODÍL CIZINCŮ S POVOLENÍM K POBYTU NA OBYVATELSTVU ČR K ,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, podíl cizinců s trvalým pobytem na obyvatelstvu ČR v % podíl cizinců s dlouhodobým pobytem a vízem nad 9 dnů na obyvatelstvu ČR v % podíl cizinců s povolením k pobytu celkem na obyvatelstvu ČR v % Pramen: Ředitelství služby cizinecké policie, oddělení analýzy rizik, obyvatelstvo ČSÚ, Bulletin Mezinárodní pracovní migrace v ČR č. 22, VÚPSV Praha; graf a výpočet Milada Horáková, VÚPSV Praha VÝVOJ POVOLENÍ K POBYTU CIZINCŮ V LETECH koncové stavy Pramen: Ředitelství služby cizinecké policie, oddělení analýzy rizik, obyvatelstvo ČSÚ, Bulletin Mezinárodní pracovní migrace v ČR č. 22, VÚPSV Praha; graf a výpočet Milada Horáková, VÚPSV Praha POVOLENÍ K POBYTU PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ NEJČETNĚJI ZASTOUPENÝCH SKUPIN CIZINCŮ K Moldova Německo trvalý dlouhodobý/ visa nad 9 dnů Polsko Rusko Vietnam Slovensko Ukrajina Pramen: Ředitelství služby cizinecké policie, oddělení analýzy rizik, obyvatelstvo ČSÚ, Bulletin Mezinárodní pracovní migrace v ČR č. 22, VÚPSV Praha; graf a výpočet Milada Horáková, VÚPSV Praha 6

7 PROSTŘEDÍ TRHU PRÁCE A ZAMĚSTNANOST CIZINCŮ V LETECH , 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, * 28 podíl cizinců na zaměstnanosti (pracovní sile) v ČR v % míra registrované nezaměstnanosti v % počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo VÝVOJ NA TRHU PRÁCE Nezaměstnanost a volná pracovní místa v letech v tis.osob, míst volná pracovní místa počet uchazečů o zaměstnání , kopie grafu Pramen: ČSÚ, VŠPS, IV Q, kopie grafu 7

8 Pramen: ČSÚ, VŠPS, IV Q, kopie grafu ZAMĚSTNANOST CIZNCŮ V LETECH cizinci evidovaní úřady práce cizinci s živnostenským oprávněním, MPO VÝVOJ STRUKTURY ZAMĚSTNANOSTI CIZINCŮ KONCOVÉ STAVY cizinci evidovaní úřady práce cizinci s živnostenským oprávněním, MPO 8

9 STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI CIZINCŮ K 31,12.28 Struktura zaměstanosti cizinců k platná povolení k zaměstnání cizinců 11% 21% 28% 4% 36% informace - cizinci z třetích zemí, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání registrace/ informace občané SR v postavení zaměstnanců informace - občané EU/EHP a Švýcarska (bez SR) cizinci s živnostenským oprávněním, MPO, Bulletin 22 Mezinárodní pracovní migrace v České republice, VÚPSV Praha VÝVOJ PODÍLU OBČANŮ EU/EHP NA CELKOVÉ ZAMĚSTNANOSTI CIZINCŮ V PROCENTECH KONCOVÉ STAVY 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % podíl občanů EU/EHP na celkové zaměstnanosti cizinců podíl ostatních cizinců , MPO Bulletin 22 Mezinárodní pracovní migrace v České republice, VÚPSV Praha VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI NEJČETNĚJI ZASTOUPENÝCH SKUPIN CIZINCŮ PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ (K ) Slovensko Ukrajina Vietnam Polsko Mongolsko Moldavsko Bulharsko Rusko Německo , MPO, In: Bulletin 22 Mezinárodní pracovní migrace v České republice, VÚPSV Praha 9

10 VÝVOJ CELKOVÉ ZEMĚSTNANOSTI OBČANŮ EU/EHP V ČR K Slovensko Polsko Bulharsko Německo Rumunsko Spojené království , MPO, Bulletin 22 Mezinárodní pracovní migrace v České republice, VÚPSV Praha VÝVOJ CELKOVÉ ZEMĚSTNANOSTI CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ V ČR K Ukrajina Vietnam Mongolsko Moldavsko Rusko Uzbekistán Spojené státy americké (USA) , MPO, Bulletin 22 Mezinárodní pracovní migrace v České republice, VÚPSV Praha PODÍL CIZINCŮ NA ZAMĚSTNANOSTI V KRAJÍCH V % K Olomoucký kraj ; 2, Zlínský kraj ; 2,6 Moravskoslezský kraj ; 2,9 Jihomoravský kraj ; 5,9 Vysočina ; 3,4 Pardubický kraj ; 6,8 Praha; 15,2 Středočeský kraj ; 8,1 Jihočeský kraj; 3,9 Královéhradecký kraj ; 5, Karlovarský kraj ; Plzeňský kraj ; 9, Liberecký kraj ; 5,5 6,7 Ústecký kraj ; 3,7, MPO, Bulletin 22 Mezinárodní pracovní migrace v České republice, VÚPSV Praha 1

11 Jičín Brno-venkov Náchod Ostrava-město Teplice České Budějovice Nymburk Jihlava Benešov Plzeň-sever Jablonec nad Nisou Trutnov Písek Ústí nad Orlicí Litoměřice Český Krumlov Strakonice Kladno Praha-západ Mělník Pelhřimov Rakovník celkem ČR Hradec Králové Kutná Hora Rokycany Kolín Karlovy Vary Liberec Tachov Beroun Cheb Brno-město Pardubice Praha-východ Praha Plzeň-město Mladá Boleslav 4,1 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 4,7 4,7 4,8 4,8 5,2 5,3 5,5 5,7 5,7 5,7 6, 6,1 6,3 6,4 6,7 6,8 7,6 8, 8, 8,2 8,2 8,4, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, 18, 9,2 11,4 12,7 13,8 15,2 16,3 17,1 PODÍL CIZINCŮ EVIDOVANÝCH NA ÚŘADECH PRÁCE NA PRACOVNÍ SÍLE V KRAJÍCH V % K Praha 12,5 Plzeňský kraj Středočeský kraj Pardubický kraj Jihomoravský kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj 6,9 6,8 6,1 4,9 4,2 4,1 podíl cizinců evidovaných na úřadech práce na pracovní sile v % Jihočeský kraj Karlovarský kraj Vysočina Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Ústecký kraj Olomoucký kraj 2,9 2,8 2,7 2,2 2,1 1,8 1,5, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14,, MPO, Bulletin 22 Mezinárodní pracovní migrace v České republice, VÚPSV Praha PODÍL EKONOMICKY AKTIVNÍCH CIZINCŮ NA PRACOVNÍ SÍLE OKRESŮ V % K (ZAHRNUTY OKRESY S PODÍLEM NAD 4%) podíl cizinců na pracovní síle v %, MPO, Bulletin 22 Mezinárodní pracovní migrace v České republice, VÚPSV Praha CIZINCI EVIDOVANÍ NA ÚŘADECH PRÁCE PODLE POHLAVÍ (K 3.6.*/31.12) ženy muži * 24 25* 25 26* 26 27* 27 28* 28 11

12 pracovní povolení EU/EHP CIZINCI S ŽIVNOSTENSKÝM OPRÁVNĚNÍM PODLE POHLAVÍ (K 3.6.*/31.12) ženy muži 23 23* 24 25* 25 26* 26 27* 27 28* 28 Pramen: MPO CIZINCI EVIDOVANÍ NA ÚŘADECH PRÁCE PODLE VĚKU Povolení k zaměstnání Informace občané EU/EHP 5-54 let; 5% let; 8% 6-64 let; nad 65 let; % let; % 2% do 19 let; 3% 2-24 let; 22% 5-54 let 8% 6-64 let let 2% 5% Nad 65 let % do 19 let 1% 2-24 let 15% 4-44 let; 1% let 9% let; 13% 3-34 let; 16% let; 21% 4-44 let 1% let 11% 3-34 let 16% let 23% CIZINCI EVIDOVANÍ NA ÚŘADECH PRÁCE PODLE NACE-CZ K A - Zemědělství, lesnictví a rybářství B- Těžba a dobývání C - Zpracovatelský průmysl D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu E - Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi F - Stavebnictví G - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel H - Doprava a skladování I - Ubytování, stravování a pohostinství J - Informační a komunikační činnosti K - Peněžnictví a pojišťovnictví L - Činnosti v oblasti nemovitostí M Profesní, vědecké a technické činnosti N - Administrativní a podpůrné činnosti O - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení P - Vzdělávání Q - Zdravotní a sociální péče R - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti S - Ostatní činnosti T - Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; U - Činnosti exteritoriálních organizací a institucí 12

13 ženy muži OBČANÉ EU EVIDOVANÍ NA ÚŘADECH PRÁCE PODLE NACE-CZ A POHLAVÍ (k ) C - Zpracovatelský průmysl F - Stavebnictví G - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel M Profesní, vědecké a technické činnosti H - Doprava a skladování J - Informační a komunikační činnosti N - Administrativní a podpůrné činnosti Q - Zdravotní a sociální péče B- Těžba a dobývání I - Ubytování, stravování a pohostinství P - Vzdělávání L - Činnosti v oblasti nemovitostí S - Ostatní činnosti K - Peněžnictví a pojišťovnictví A - Zemědělství, R - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti ostatní CIZINCI S PRACOVNÍM POVOLENÍM EVIDOVANÍ NA ÚŘADECH PRÁCE PODLE NACE-CZ A POHLAVÍ K ŽENY MUŽI F - Stavebnictví C - Zpracovatelský průmysl G - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel L - Činnosti v oblasti nemovitostí M Profesní, vědecké a technické činnosti N - Administrativní a podpůrné činnosti A - Zemědělství, I - Ubytování, stravování a pohostinství H - Doprava a skladování S - Ostatní činnosti J - Informační a komunikační činnosti ostatní NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ CIZINCŮ EVIDOVANÝCH NA ÚŘADECH PRÁCE k NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ CIZINCŮ EVIDOVANÝCH NA ÚŘADECH PRÁCE EU/EHP pracovní povolení bez vzdělání neúplné základní základní, praktická škola nižší střední nižší střední odborné střední odborné s výučním listem střední nebo stř.odb. bez maturity i výuč. listu ÚSV ÚSO s vyučením a maturitou ÚSO s maturitou (bez vyučení) vyšší odborné bakalářské vysokoškolské doktorské nezjištěno 13

14 NEJVYŠŠÍ POŽADOVANÉ VZDĚLÁNÍ CIZINCŮ EVIDOVANÝCH NA ÚŘADECH PRÁCE k POŽADOVANÉ VZDĚLÁNÍ CIZINCŮ EVIDOVANÝCH NA ÚŘADECH PRÁCE EU/EHP pracovní povolení bez vzdělání neúplné základní základní, praktická škola nižší střední nižší střední odborné střední odborné s výučním listem střední nebo stř.odb. bez maturity i výuč. listu ÚSV ÚSO s vyučením a maturitou ÚSO s maturitou (bez vyučení) vyšší odborné bakalářské vysokoškolské doktorské nezjištěno OBČANÉ EU/EHP A ŠVÝCARSKA EVIDOVANÍ NA ÚŘADECH PRÁCE PODLE VZDĚLÁNÍ K nejvyšší dosažené vzdělání nejvyšší požadované vzdělání bez vzdělání neúplné základní základní, praktická škola nižší střední nižší střední odborné střední odborné s výučním listem střední nebo stř.odb. bez maturity i výuč. listu ÚSV ÚSO s vyučením a maturitou ÚSO s maturitou (bez vyučení) vyšší odborné bakalářské vysokoškolské doktorské nezjištěno CIZINCI S PRACOVNÍM POVOLENÍM EVIDOVANÍ NA ÚŘADECH PRÁCE PODLE VZDĚLÁNÍ k nejvyšší dosažené vzdělání nejvyšší požadované vzdělání bez vzdělání neúplné základní základní, praktická škola nižší střední nižší střední odborné střední odborné s výučním listem střední nebo stř.odb. bez maturity i výuč. listu ÚSV ÚSO s vyučením a maturitou ÚSO s maturitou (bez vyučení) vyšší odborné bakalářské vysokoškolské doktorské nezjištěno 14

15 CIZINCI EVIDOVANÍ NA ÚŘADECH PRÁCE PODLE KZAM A POHLAVÍ K ŽENY MUŽI zákonodárci, vedoucí a řídící vědečtí a odborní duševní techn., zdravot., pedagog. včetně příbuzných oborů nižší administrativní provozní ve službách a obchodě kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví řemeslníci a kvalifik.výrobci,zpracovate lé,opraváři obsluha strojů a zařízení pomocní nekvalifikovaní nezařazeno PRACOVNÍ POVOLENÍ PODLE KZAM A POHLAVÍ K ženy muži zákonodárci, vedoucí a řídící vědečtí a odborní duševní techn., zdravot., pedagog. včetně příbuzných oborů nižší administrativní provozní ve službách a obchodě kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví řemeslníci a kvalifik.výrobci,zpracovatelé,oprav áři obsluha strojů a zařízení pomocní nekvalifikovaní REGISTRACE OBČANŮ EU PODLE KZAM A POHLAVÍ K ženy muži zákonodárci, vedoucí a řídící vědečtí a odborní duševní techn., zdravot., pedagog. včetně příbuzných oborů nižší administrativní provozní ve službách a obchodě kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví řemeslníci a kvalifik.výrobci,zpracovat elé,opraváři obsluha strojů a zařízení pomocní nekvalifikovaní nezařazeno 15

16 REGISTRACE OBČANŮ OECD PODLE KZAM A POHLAVÍ K ženy muži zákonodárci, vedoucí a řídící techn., zdravot., pedagog. včetně příbuzných provozní ve službách a obchodě řemeslníci a kvalifik.výrobci,z pracovatelé,opra váři pomocní nekvalifikovaní REGISTRACE OBČANŮ EHP A ŠVÝCARSKA PODLE KZAM A POHLAVÍ K zákonodárci, vedoucí a řídící vědečtí a odborní duševní techn., zdravot., pedagog. včetně příbuzných oborů nižší administrativní provozní ve službách a obchodě kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví řemeslníci a kvalifik.výrobci,zp racovatelé,opravá obsluha strojů a zařízení pomocní nekvalifikovaní ři ženy muži nezařazeno 16

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

UMÍME VYUŽÍT PRACOVNÍ POTENCIÁL CIZINCŮ?

UMÍME VYUŽÍT PRACOVNÍ POTENCIÁL CIZINCŮ? UMÍME VYUŽÍT PRACOVNÍ POTENCIÁL CIZINCŮ? Milada Horáková Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, výzkumná pracovnice ANOTACE Vláda Česká republiky usiluje o vytvoření aktivní migrační politiky, která by

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice Milada Horáková červen 2002 Obsah Úvod 3 1. Trendy ve vývoji pobytu cizinců v ČR v letech 1993-2001 4 1.1. Vývoj pobytu cizincům v oblastech

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Zpracoval tým Obsah: Vývoj počtu cizích podnikatelů v ČR Porovnání cizích podnikatelů podle zemí, věkové struktury a jejich regionální působnosti v ČR Oborová struktura

Více

Mzdová statistika z hlediska genderu

Mzdová statistika z hlediska genderu Mzdová statistika z hlediska genderu Mgr. Marek Řezanka, ČSÚ GPG využití a proměny ukazatele Výpočet (100-Mž/Mm*100) Co měří a co ne? Jakých hodnot dosahuje: ČR x Evropa Jakou informaci obsahuje GPG? 1.

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Změny v kvalifikační struktuře pracovních míst, a to v závislosti na změnách ve struktuře zaměstnanosti v průběhu posledních

Více

Úvod... 1 Demografická situace... 2

Úvod... 1 Demografická situace... 2 Obsah Úvod... 1 Demografická situace... 2 B001 Vývoj počtu obyvatel... 2 B001/01 Počet obyvatel při sčítání lidu... 2 B001/02 Počet bydlících obyvatel... 6 B001/03 Přirozený přírůstek... 9 B001/04 Počet

Více

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Změny v kvalifikační struktuře pracovních míst, a to v závislosti na změnách ve struktuře zaměstnanosti v průběhu posledních

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

KARTY 8.11. 15.11.2010

KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA IDE.5a

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zahraniční pracovní migrace v České republice dva roky po vstupu ČR do EU. Milada Horáková

Zahraniční pracovní migrace v České republice dva roky po vstupu ČR do EU. Milada Horáková Zahraniční pracovní migrace v České republice dva roky po vstupu ČR do EU Milada Horáková VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1.

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

Katedra demografie, Vysoká škola ekonomická v Praze. Ústav pro informace ve vzdělávání

Katedra demografie, Vysoká škola ekonomická v Praze. Ústav pro informace ve vzdělávání Katedra demografie, Vysoká škola ekonomická v Praze Ústav pro informace ve vzdělávání Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2011 ISBN 978-80-245-1781-0 PROGNÓZA LIDSKÉHO KAPITÁLU

Více

Počet nezaměstnaných podle vzdělání

Počet nezaměstnaných podle vzdělání Počet nezaměstnaných podle vzdělání 6 5 4 3 2 Celkem Neúplné základní vzdělání a bez vzdělání Základní vzdělání Nižší střední a střední vzdělání bez maturity Střední odborné vzdělání s výučním listem Střední

Více

Číňani. Rakovník. Příbram. Praha-západ. Praha-východ. Nymburk. M ladá Boleslav. Mělník. Kutná Hora. Kolín. Kladno. Beroun. Benešov.

Číňani. Rakovník. Příbram. Praha-západ. Praha-východ. Nymburk. M ladá Boleslav. Mělník. Kutná Hora. Kolín. Kladno. Beroun. Benešov. A 904: Příprava mapování velikosti skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením - informace o průběhu řešení a monitorování Praha a kraj Středočeský Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení

Více

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj ceny bytů V ČR neexistuje oficiální index cen nemovitostí, proto je pohyb cen evidován podle cen uváděných v daňových

Více

číslo 3 březen 2007 Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu.

číslo 3 březen 2007 Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu. číslo 3 březen 2007 č t v r t l e t n í k o l i d e c h a p r á c i v P l z e ň s k é m k r a j i Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského

Více

Vývoj pracovních migrací v České republice v období hospodářské recese. Milada Horáková

Vývoj pracovních migrací v České republice v období hospodářské recese. Milada Horáková Vývoj pracovních migrací v České republice v období hospodářské recese Milada Horáková VÚPSV, v.v.i Praha 21 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

KARTY 31. 5. 14. 6. 2010

KARTY 31. 5. 14. 6. 2010 KARTY 31. 5. 14. 6. 2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 VŮBEC NEZÁLEŽÍ NA TOM, KDO JE U MOCI KARTA Q.14 strana 5 VELMI ZÁLEŽÍ NA TOM,

Více

Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248)

Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Tento projekt je financován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost...

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. Stav a vývoj zaměstnanosti... 7 2. Struktura zaměstnanosti

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

Současný vývoj pracovních migrací a trh práce v České republice. Milada Horáková

Současný vývoj pracovních migrací a trh práce v České republice. Milada Horáková Současný vývoj pracovních migrací a trh práce v České republice Milada Horáková červen 2001 OBSAH Úvod 3 I. POVOLENÍ K POBYTU CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE 4 II. ZAMĚSTNANOST CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE 5 1.

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2002 43 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Epidemiologickému hlášení podléhají tyto pohlavní

Více

SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 2 (PRACOVNÍ VERZE)

SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 2 (PRACOVNÍ VERZE) SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE (PRACOVNÍ VERZE) PŘÍLOHA Č. 2 URČENO PRO Program prevence kriminality na místní úrovní PARTNERSTVÍ 2006 KRAJ Zpracovatel: Odbor sociálních věcí, bezpečnosti

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Kdo patřil k nejvíce ohroženým a jak mohou nástroje bytové politiky potenciálně zmírnit problémy těchto skupin? Tomáš Kostelecký Petr Sunega

Více

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Pouze pro vnitřní potřebu 1 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (1) Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Migrace v České republice před vstupem ČR do Evropské unie. Milada Horáková

Migrace v České republice před vstupem ČR do Evropské unie. Milada Horáková Migrace v České republice před vstupem ČR do Evropské unie Milada Horáková VÚPSV Praha 2004 Obsah Úvod 3 Zahraniční migrace v České republice 5 Zahraniční migrace a populační vývoj 5 Cizinci s povolením

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 K 31. 3. 2013 podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku (který

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Spolupráce podniků se středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami. PhDr. Jana Vongreyová

Spolupráce podniků se středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami. PhDr. Jana Vongreyová Spolupráce podniků se středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 2 OBSAH 1. Předmluva... 4 2. Úvod... 4 2.1. Předmět analýzy a cíle šetření... 4 2.2. Metodologie...

Více

Migrující zahraniční pracovníci postoj a zkušenosti českých zaměstnavatelů

Migrující zahraniční pracovníci postoj a zkušenosti českých zaměstnavatelů 1 Migrující zahraniční pracovníci postoj a zkušenosti českých zaměstnavatelů Globalizace, příznivý ekonomický rozvoj a zvýšená mobilita pracovních sil v EU znamenala pro Českou republiku v uplynulých letech

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více