Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste"

Transkript

1 2/ ledna 1999 Cena 4,80 Kč Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste se našim čtenářům stručně představit? Je mi 40 let, jsem vdaná, mám dva syny jeden bude maturovat na sušickém gymnáziu, druhý jej navštěvuje čtvrtým rokem. Narodila jsem se v Sušici, vystudovala jsem místní gymnázium, pak právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia jsem pracovala jako podnikový právník na sušickém Státním statku, poté rok na místní radnici jako vedoucí pobočky úřadu práce a šest let jako právnička na státní správě až do 8. prosince loňského roku, kdy jsem byla zvolena starostkou Sušice. Jak na Vaše zvolení reagovala rodina? Myslím si, že si asi v tu chvíli ani dost dobře neuvědomovali, co je čeká. Rodina, včetně babičky, je mým velkým pomocníkem manžel se synem pekli i vánoční cukroví a připravovali vánoční svátky, protože já jsem trávila víkend nad studováním problematiky ČOV. Manžel je podnikatel, ale má tu výhodu, že za zákazníky dojíždí a kancelář má doma. Rodinné zázemí mám a funguje. Už jste někdy vykonávala funkci veřejného činitele? Ne, ale vždy jsem byla zvyklá působit a pohybovat se mezi lidmi nedovedu si představit, že bych seděla doma a okolního dění se neúčastnila. Jsem členkou ČSSD zhruba od poloviny loňského roku a než jsem byla zvolena starostkou, angažovala jsem se jako členka strany a místní organizace, ale žádné funkce jsem nevykonávala. Teď něco o práci. Jak se Vám jevila, po Vašem nástupu do funkce, spolupráce se zaměstnanci na MÚ? Společně s místostarostou Ing. Kocmanem, který je na radnici také nový, jsme byli představeni všem zaměstnancům a vedoucím odborů, kteří nás v krátkosti seznámili s činností svých odborů. Zatím je to krátká doba na definitivní vyjádření. Chtěla bych říci, že dosud jsem se nedostala do konfliktní situace s nikým ze spolupracovníků. Pracovně může mít samozřejmě každý svůj názor, který je potřeba společně vyřešit, ale jinak musím říci, že jsem byla zaměstnanci radnice přijata velice dobře. Jak probíhalo předání funkce? Předávání probíhalo v podstatě až do konce roku. Vzhledem k profesi mého předchůdce se tu soustřeďovala, možná více než je zdrávo, agenda zaobírající se problémy investiční výstavby, územního plánu. Co se týká samotného předání, proběhlo v pořádku. Dodatečně sice zjišťuji, což nebylo možné vše během 2 týdnů obsáhnout, že město má určité finanční závazky (že pokud je poskytnuta státní dotace na infrastrukturu, je město za ni povinno postavit byty, v opačném případě tuto dotaci včetně penále musí vrátit), což je jedna z méně příjemných stránek převzaté funkce. Co z těchto záležitostí vidíte v současnosti jako nejdůležitější? Jistě jich bude více najednou? Nejdůležitější je nyní již dva roky diskutovaná přestavba nemocnice. To je pro město velká finanční zátěž. Monoblok má stát kolem 98 miliónů korun (z toho první etapa 35 mil. korun), zatím není zajištěna státní dotace budeme o ni usilovat bývalým vedením nebyly zajištěny finanční prostředky na stavbu nemocnice, což je prvotní předpoklad k zahájení jakékoliv činnosti, tím spíše stavby takového rozsahu a důležitosti. Dalším problémem je provoz ČOV, která je ve vlastnictví Sololitu, a. s. Budeme jednat o převodu ČOV do majetku města Sololit, a. s., je v konkurzu, je zastavena výroba. V současnosti čistí ČOV pouze městské odpadní vody, využíváme asi 15 % kapacity čističky a k tomu jsou neúměrné náklady na provoz. Úkolů, které před městem stojí, je dlouhá řada, mohu například zmínit převod kasáren v Nádražní ulici do majetku města a dále věci běžného každodenního života, které občany sužují a které chceme v rámci možnosti alespoň zmírnit, ať už se jedná o opravy komunikací, chodníků, dokončení plynofikace, vzhled města objekty hyzdící náměstí, apod. K našim kdysi slavným hotelům tady nám bohužel zákonodárství neumožňuje příliš jednat, ale určitě vstoupíme Horažďovický masopust Před dvěma lety se podařilo v Horažďovicích obnovit tradiční masopustní úterky. Iniciátorem bylo městské muzeum a horažďovické kulturní středisko. O masopustním úterý prochází městem průvod tradičních i novodobých masek za doprovodu hudby i četných diváků. Večer pak pokračuje v kulturním domě masopustní zábava, zakončená o půlnoci pochováním Bakchuse. Přijďte se podívat 16. února do Horažďovic! Masopustní průvod vykročí od kulturního domu ve hodin. text a foto: ik opětovně do jednání s vlastníky a budeme usilovat o to, aby o tyto objekty alespoň trochu pečovali. Připravuje město v letošním roce větší akce kromě možnosti zahájení rekonstrukce nemocnice? Město získalo dotaci na infrastrukturu Vojtěšku II takže je povinno postavit zde 90 bytů. Část z nich již postavila firma Stavoplast Stachy. Měla by proběhnout plynofikace III. čtvrti města IV. etapa. Dále by se mělo začít stavět v oblasti ul. Kaškova, Na Výsluní městské byty, a pokud se podaří zajistit finanční prostředky a převezmeme v letošním roce objekt kasáren, uvažujeme i zde o výstavbě bytů pro slabší střední vrstvy a vlastně i pro ty, kteří nemají na to, aby si bydlení zajistili sami, a také pro méně přizpůsobivé občany (dlužníky atd.) a malometrážní byty. Plánujeme nákup ionizačního zařízení, což je investice řádově korun, které by mělo zlepšit kvalitu pitné vody pro celou Sušici má být umístěno v Luhu. V souvislosti s bytovou situací jak se díváte na to, že bychom měli udávat ty, kteří byty nevyužívají a za to se posuneme v žebříčku žadatelů o něco výš? Určitě je zneužívání bytů takovým způsobem nesprávné, možná až nemorální. Byt patří vlastníkovi a ten má právo s ním nakládat podle platných zákonů a předpisů. Pokud má někdo byt a nevyužívá jej, vyplývá z toho, že ho nepotřebuje pak by ho měl vrátit. Bohužel se tak neděje ze známých důvodů. Vytipování takových bytů by mělo být hlavně náplní MÚ, příslušných bytových referentů a MP ovšem není nikdy v silách nikoho, zjistit všechny takto neoprávněně držené bytové prostory. Určitě by se oznámení o takovém případu mělo dostat na kompetentní místa, ovšem nesouhlasím s prezentací výzvy k pomoci v takovém znění, jak bylo uvedeno i diskutováno například v televizních zpravodajstvích. Jak vidíte do budoucna situaci ohledně nezaměstnanosti v Sušici a vytváření podmínek pro její snižování? Co se týká nezaměstnaných v první řadě je to stát, kdo se o takové lidi musí postarat, byť formou hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání. Město by mohlo pomoci tím způsobem, že začínajícím, nebo už fungujícím podnikatelům ve městě vytvoří podmínky k ještě lepší prosperitě, k tomu aby vytvářeli ještě více pracovních míst. V tom vidím hlavní pomoc Města. Podnikatelé by měli být zvýhodněni a zohledněni, spolupráce s Městem by měli využívat k vytváření většího počtu pracovních příležitostí. Může se jednat například o pomoc při zajišťování vhodných prostor či pozemků k podnikání a podobně. Když máte chvilku volna, čím se zabýváte? S manželem rádi jezdíme na kolech, mám ráda pohyb, a proto chodím cvičit a samozřejmě si ráda přečtu hezkou knížku. Ještě poslední otázka líbí se Vám naše noviny? Líbí se mi, jsou pro naše město důležité. Je mnoho měst, která své noviny nemají. Noviny jsou prostředkem šíření důležitých informací obyvatelům. Proto mě trochu mrzí, že příspěvků a námětů od čtenářů není více a to se týká také aktuálních zpráv a oznámení z radnice. Děkuji za rozhovor. ANDREA STAŇKOVÁ OZNÁMENÍ Městský úřad v Sušici, odbor výstavby a ŽP připomíná provozovatelům malých zdrojů znečištění (tj. technologické objekty obsahující stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu nižším než 200 kw), že do 15. února 1999 mají dle 8 odst. 1 zákona ČNR č. 389/1991 Sb., povinnost podat oznámení o výpočtu za znečištění ovzduší příslušnému orgánu ochrany a ovzduší. Oznamovací povinnost se nevztahuje na fyzické osoby provozující malé zdroje znečišťování o tepelném výkonu do 50 kw. Jestliže tedy etážová topení kotel o tepelném výkonu do 50 kw ve svém bytě provozuje sám občan, tedy fyzická osoba, je ze zákona osvobozen od placení poplatku, a to bez ohledu na druh spalovaného paliva. Za nesplnění oznamovací povinnosti může orgán ochrany ovzduší (odbor výstavby a ŽP Městského úřadu v Sušici) uložit provozovateli pokutu až do výše Kč. Pokud malý zdroj znečištění spaluje ekologicky žádoucí paliva jako koks, dřevo, zemní plyn atd., je v tabulce sazeb poplatků u těchto paliv stanovena nulová sazba. Oznamovací povinnost však trvá! Odbor výstavby a ŽP MÚ v Sušici PŘEČTĚTE SI v oznámení ZČE v Sušice se účastnila výstavy na veletrhu cestovního ruchu v Brně v oznámení Městského úřadu v přemýšlíte o víceletém studiu na gymnáziu? v historické putování sušickým náměstím v informační servis NP a CHKO Šumava v kulturní nabídku v sportovní zajímavosti Zápis dětí do zvláštní školy Ředitelství Zvláštní školy s třídou pomocné školy Sušice vyhlašuje na den 8. února 1999 zápis dětí do 1. ročníku zvláštní školy a pro děti s těžším mentálním postižením zápis do přípravného stupně pomocné školy. Zápis se uskuteční v době od 8 30 do hodin, po dohodě je možno termín přizpůsobit potřebám rodičů. K zápisu s sebou přineste občanský průkaz, rodný list dítěte, lékařský posudek dítěte v případě mentálního postižení, případně zprávu z vyšetření pedagogicko-psychologickou poradnou nebo SPC. Bližší informace vám poskytneme na tel. č.: 0187/ ČSAD nová divize JIH S platností od 1. ledna 1999 došlo k organizační změně v akciové společnosti ČSAD autobusy Plzeň, a to ke sloučení divize Sušice a divize Domažlice. Vznikla tak nová divize JIH. Kontaktní adresa a spojení: ČSAD autobusy Plzeň, a. s., Divize JIH, V Drahelinkách 124/II, Sušice, tel.: 0187/ , , fax.: 0187/ Spojení na filiálky v Sušici a Horažďovicích: Horažďovice (Blatenská 585) tel.: 0187/ , Sušice 0187/ ,

2 strana 2 Západočeská energetika, a. s., oznamuje svým zákazníkům, že v souvislosti s probíhajícími organizačními změnami společnosti mění provozní dobu pro obchodní styk se svými zákazníky na pracovišti v Sušici. Nově stanovená provozní doba pro styk s veřejností je zde následující: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Tato provozní doba vstupuje v platnost od Rozsah poskytovaných obchodních služeb zůstal beze změny. Jak lze v regionu uvedeného pracoviště ZČE získat požadované služby mimo nově stanovenou provozní dobu? První a nejjednodušší možností je využití nově zavedené telefonní služby zákazníkům prostřednictvím centrálního telefonního pracoviště (dále CTP). V CTP jsou trvale připraveni naši pracovníci řešit požadavky Vás zákazníků, když provozní doba zde je nepřetržitá (24 hodin denně 7 dnů v týdnu). Prostřednictvím CTP lze vyřídit následující záležitosti: u informace o fakturaci, vysvětlení faktury, zaslání její kopie a reklamace faktur u opravu roční spotřeby, výši záloh a četnosti zasílání faktur Anketa Sušických novin Tentokrát o vánočních nákupech a trzích V mnoha menších městech a na vesnicích jsou vánoční svátky nezřídka spojené s problémem, kde je možno v tyto dny nakoupit. Ve velké míře mívají obchody otevřeno na Štědrý den dopoledne, pak oba svátky zavřeno a v případě, že následuje víkend také zavřeno. Na to, jak byli lidé spokojeni s provozní dobou sušických obchodů o uplynulých svátcích a jak se jim nakupovalo na vánočních trzích v sušické Sokolovně, jsme se zeptali několika z nich v naší anketě. Jana H., 23 let: Nákupy potravin před Štědrým dnem byly dost únavné, protože všude byly fronty a lidé dost neochotní, možná už unavení. O víkendu jsem nikde nakupovat nebyla, takže ani nevím, které obchody byly otevřené.v Sokolovně byl trh? To já ani nevím. pan F. L., 56 let: Nakupovat jsem byl s manželkou a řeknu vám, nebylo to nic příjemného. Hodně lidí si nechává nákupy až na poslední den, takže jsme se k potřebným věcem spíše prostáli ve frontách. V několika z mála obchodů s potravinami byly prodavačky velice milé, někde jste ovšem měli dojem, že ZČE oznamuje Změna provozní doby pro veřejnost je obtěžujete. Na každého ten předvánoční shon působí asi trochu jinak. Do sokolovny jsme se šli podívat, trhy jsou dobrý nápad dali jsme si punč a něco nakoupili, hezké byly i koledy. Pavel S., 35 let: Před Štědrým dnem jsem nakupoval nejen potraviny, ale ještě i dárky. Hrozný zážitek! Nejvíc mne mrzí jedna věc. Čekal bych více slev na vánoční zboží. Je sice pravda, že teď jich je celkem hodně, ale nevím, jestli se vyplatí uplatňovat slevy na typicky vánoční zboží, které potřebujete právě na Štědrý den a následující svátky až potom. Na vánočních trzích v Sokolovně jsem nebyl, ale byla tam manželka a vím, že nakoupila hodně dárků právě tam. Karla V., 63 let: Já jsem toho moc na Vánoce nenakupovala. Běžné potraviny, něco jsem si napekla a pár drobností dokoupila na Štědrý den. Potěšilo mne, že v Sokolovně byly vánoční trhy. Bylo tam hodně zboží za dobré ceny. Tam jsem nakoupila skoro všechny dárky. Vánoční trhy v sokolovně to je dobrý nápad, je tam teplo, bylo tam i dobré občerstvení. Příští Městská knihovna v Sušici nabízí novou službu čtenářům. Kopírování materiálů, které se půjčují pouze prezenčně! u přeplatky (vrácení zákazníkovi poštou nebo na bankovní účet či možnost použití pro úhradu jiné faktury) u aktualizace údajů o zákazníkovi a jeho odběrném místě (drobné změny, které lze provést bez doložení dokladů) u kupní smlouvy (informace, tisk, odeslání) u reklamace chodu elektroměru a HDO u informace o vysílacích časech HDO (období platnosti vysokého a nízkého tarifu) u informace o podkladech pro jednání v OBK (změny sazby a zákazníka, nový odběr, ukončení odběru, neplacení faktur...) u informace o cenách elektřiny a volbě vhodného typu sazby u informace ke stavu požadavku zákazníka na nový odběr nebo zvýšení odběru (TOV) u informace o plánovaném vypínání u informace o odstraňování poruch (vyřízení, sběr a postoupení) u reklamace kvality dodávky elektrické energie (např. vypínání, poruchy, podpětí a přepětí ) u informace k technickým požadavkům zákazníků (přeložky vedení, izolace vedení) u přepojování na jiné telefonní linky (pracoviště ZČE) Jak se na CTP dovolat? Prostřednictvím telefonních čísel uvedených na všech fakturách ZČE za elektřinu (z regionu pracoviště Sušice je to tel. číslo: 0186/ ) Pro případy, které nelze vyřešit telefonicky a je nutné předání příslušných dokladů mezi zákazníkem a Západočeskou energetikou, je možné zaslání těchto dokladů do ZČE prostřednictvím pošty. Adresu pro zaslání naleznete v levém horním rohu každé faktury za elektrickou energii. V případě regionu pracoviště ZČE v Sušici je to adresa obchodní kanceláře Klatovy. V případě, kdy jako zákazník ZČE upřednostňujete raději osobní návštěvu, potom máte možnost kromě návštěvy pracoviště v Sušici toto realizovat prostřednictvím některé z našich obchodních kanceláří. Ve Vašem případě připadá v úvahu obchodní kancelář Klatovy. Její adresu opět naleznete na svých fakturách za elektrickou energii. Provozní doba našich obchodních kanceláří je v pracovní dny od do pátku v době 8 18 hod. Doufáme, že Vám, našim zákazníkům, změnou provozní doby nezpůsobíme zbytečné potíže při jednání se ZČE a že si případně vyberete i některý z navrhovaných dalších způsobů komunikace, jehož prostřednictvím vyřídíte potřebné záležitosti se ZČE ještě kvalitněji a spolehlivěji, než dosud. Západočeská energetika, a. s. rok by měly být znovu, jen by měly trvat trochu déle. paní P. R., 43 let: Vánoční nákupy? Z těch já mám hrůzu už v listopadu. Bohužel hodně věci nakupuji na poslední chvíli, protože do práce dojíždím a tak není mnoho času na chození po městě. Na Štědrý den dopoledne jsem tu nebyla, ale dovedu si představit ty návaly. Sušicí jsme projížděli až o víkendu a dost mne překvapilo, že MANA neměla otevřeno. Na vánočních trzích jsem byla dvakrát s maminkou na ni tam sice bylo hodně lidí, ale líbilo se nám tam a bylo dobré, že se sortiment celý týden střídal. Dobrý nápad bylo občerstvení v restauraci. Pokud budou příští rok znovu, určitě je nevynechám. Jaroslav T., 22 let: Mně to nic neříká. O nákupy se zatím starat nemusím. Navíc jsem letošní Vánoce strávil jinde, takže ani nemůžu sušické obchody hodnotit. Jiřina Ř., 51 let: Vánoční nákupy a s tím spojené honění a štvaní, to je asi součástí každých svátků. Snažím se to brát klidně, i když někde mi vadí neochota a nervozita prodávajících. Jim to taky nemůže prospívat, což teprve zákazníkovi? Vánoční trhy v sokolovně jsem navštívila při jejich zahájení a bylo to moc pěkné. Hodně jsem tam nakoupila na jednom místě, takže mi odpadlo dost shánění. Čekala jsem trochu mírnější ceny, ale když jsou ty Vánoce, tak se snad ani šetřit nedá. Děkujeme všem dotázaným za odpovědi. as Kaleidoskop Snímkem Ing. E. Denkové představujeme výstavu turistických možností v regionech Regiontour 99, která se uskutečnila ve dnech 7. až 10. ledna na brněnském výstavišti. Pod společným názvem ŠUMAVA PO CELÝ ROK zde pod záštitou referátu kultury Okresního úřadu v Klatovech vystavovala města Klatovy, Horažďovice, Sušice, Železná Ruda a Bayerisch Eisenstein. K prezentaci na výstavě se vrátíme na základě výzkumů Mezinárodního institutu marketingu, komunikace a podnikání, který zjišťoval turistickou atraktivitu okresů. IVAN NIKL Výstavy cestovního ruchu v Brně Ve čtvrtek 7. ledna se otevřely brány brněnského výstaviště odborníkům i laickým návštěvníkům mezinárodní výstavy Regiontour 99 a veletrhu cestovního ruchu GO 99. Výstavy se zúčastnily všechny více či méně turisticky atraktivní regiony České republiky a prezentovala se zde i některá partnerská města ze zahraničí. Letošní ročník se konal pod záštitou Rady Evropy a přítomen byl i člen stálé delegace Velké Británie v Parlamentním shromáždění Rady Evropy a předseda jeho výboru pro kulturu a vzdělávání lord Russell-Johnston, který sice naši republiku již dříve navštívil, ale v Brně byl poprvé a na své dojmy z výstavy reagoval takto: Neměl jsem o vaší zemi příliš mnoho informací, o to víc jsem byl příjemně překvapen Dárcům krve Plánované odběry v měsíci únoru proběhnou ve stanovených termínech na těchto místech, vždy od do hodin: 1. února Klenčí 2. února Domažlice 8. února Kašperské Hory 9. února Kolinec 15. února Velhartice 16. února Sušice 22. února Staňkov 23. února Horšovský Týn všemi těmi hrady, zámky a především nádhernou krajinou, tedy obrovským bohatstvím, které tu nabízíte. (Moravské noviny Rovnost, sobota 9. 1.). Z dalších osobností se výstavy zúčastnil například ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař, který se zastavil i v naší expozici. Sušice se totiž představila v expozici Šumava po celý rok společně s dalšími městy našeho regionu. O dovolenou na Šumavě byl velký zájem, návštěvníci se informovali nejen o možnostech ubytování, ale také o využití volného času na dovolené, zejména o cykloturistiku, rodinnou rekreaci s programy pro děti, vodácký sport, lyžování a turistiku. Byla jen škoda, že naše město na výstavě nereprezentovalo více cestovních kanceláří s nabídkou pobytů na Šumavě a nezúčastnily se ani hotely, penziony a další ubytovací a rekreační zařízení z naší oblasti. Město Sušice na výstavě zastupovalo Městské kulturní středisko, které sice nemá péči o rozvoj cestovního ruchu ve městě jako hlavní náplň své činnosti, přesto však za podpory programu Phare vydalo pro letošní rok kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí a možností využití volného času na Sušicku, který se setkal u návštěvníků s příznivým ohlasem. Věříme, že pro příští ročník výstavy připraví Město ve spolupráci s podnikateli více materiálů pro zájemce o pobyt v Sušici a okolí a městští zastupitelé i vedení radnice se budou více zabývat rozvojem cestovního ruchu. Je to jistě jedna z možností jak zvýšit přitažlivost našeho města, podpořit rozvoj podnikání v této oblasti a tím zlepšit i rozvoj obchodu, služeb a zaměstnanosti. sz Město Sušice pronajme nebytové prostory o výměře 54,4 m 2 v domě čp. 89/I v objektu kina (prostory bývalých kanceláří MKS v I. patře) v Sušici, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné 500 Kč/m 2 /rok, k využití jako kanceláře. Pronájem cca od Zájemci, zasílejte své písemné nabídky na MÚ v Sušici, hospodářsko-právní odbor, nám. Svobody 138, Sušice I. Soutěž ve společenském tanci O cenu města Klatov Oblastní soutěže ve společenském tanci třídy E se 10. ledna 1999 v KD Družba zúčastnilo také 8 sušických párů ze základního kurzu taneční a společenské výchovy. Soutěž byla příležitostí pro taneční páry, které ukončily základní kurz tanečních 1998 a zároveň nejsou registrovány u ČSTS. Vedoucí soutěže Václav Parlásek hodnotil její průběh a kvalitu kladně. Taneční a pohybová úroveň párů byla velmi dobrá, finálové páry prokázaly podle Hany Motlové, která se této soutěže účastnila jako porotce, větší párovou tanečnost, což potvrzuje, že před soutěží každý z nich odtrénoval značný počet hodin. Páry ze Sušice podaly pěkné výkony (zejména taneční pár s číslem 7 Lenka Fraňková a František Kálazi), tančily s obrovským nasazením a jejich chování na parketě i v průběhu celé soutěže bylo příkladné. Na soutěž do Chebu, pořádanou v únoru Taneční školou p. Hány, získaly pozvání páry z Taneční školy při MKS Sušice. hm, as

3 Město Sušice vyhlásilo dne výběrové řízení na záměr dalšího využití a oživení chaty Svatobor Sušice s rozhlednou. Zadávací podklady k výběrovému řízení jsou k dispozici na Městském úřadě v Sušici, hospodářsko-právním odboru, náměstí Svobody 138, Sušice I., tel. č. 0187/ Uzávěrka výběrového řízení: 26. února 1999, hodin. Město Sušice vyhlásilo dne výběrové řízení na pronájem objektu bývalé restaurace MOTEL u koupaliště v k. ú. Sušice. Zadávací podklady k výběrovému řízení jsou k dispozici na MÚ v Sušici, hospodářsko-právním odboru, náměstí Svobody 138, Sušice I., tel.: 0187/ Uzávěrka výběrového řízení: 15. února 1999 ve hodin. OZNÁMENÍ Podle 36a odst. 4, zákona ČNR č. 367/90 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Město Sušice dává na vědomí občanům záměry obce s níže uvedenými nemovitostmi, a to: 1) Pronájem objektu na stavební parcele č a pozemkové parcely 1043/2 k. ú. Sušice (MOTEL). Vyvěšeno dne Za Město Sušice 6. ledna 1999 JUDr. Jiřina Rippelová, starostka Pravidelné a výroční trhy na sušickém náměstí v roce 1999 Únor: 2., 16., Březen: 2., 16., 30., Duben: 10. JARNÍ, 13., 27., Květen: 11., 25., Červen: 8., 22., Červenec: 3. LETNÍ, 20., Srpen: 3., 17., 31., Září: 4. a 5. POUŤ, 14., 28., Říjen: 12., 26., Listopad: 9., 23., Prosinec: 7., 18. VÁNOČNÍ, 21., Doba konání trhů: hodin Od roku 2000 nová rodná čísla Dětem, které se narodí v roce 2000, bude přiděleno rodné číslo, začínající dvěma nulami. Pravděpodobnost, že by dítě mohlo získat stejné číslo jako ten, kdo ve stejný den oslaví 100 let, nehrozí. Až do roku 1954 měla rodná čísla za lomítkem pouze tři číslice, od poloviny 50. let jsou čísla o jednu číslici delší. Problémy by neměly nastat ani v roce 2054, kdy podle Českého statistického úřadu už rodná čísla pravděpodobně existovat nebudou. Je pravděpodobné,že bude Evropskou unií zaveden jednotný systém osobních čísel. Podle EU je u našich rodných čísel nedostatkem, že neobsahuje údaj o občanství, ba naopak porušuje ochranu soukromí tím, že z něj lze vyčíst věk a pohlaví. V České republice byla rodná čísla zavedena v roce Do roku 1968 bylo občanům přiděleno rodné číslo v patnácti letech (společně s občanským průkazem) a teprve od roku 1969 dostává každý své rodné číslo při narození. pm, as OZNÁMENÍ Podle 36a odst. 4, zákona ČNR č. 367/90 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Město Sušice dává na vědomí občanům záměry obce s níže uvedenými nemovitostmi, a to: 1) Pronájem nebytových prostor (kanceláře) v objektu čp. 138/I, nám. Svobody, Sušice (radnice). Vyvěšeno dne Za Město Sušice 23. prosince 1998 JUDr. Jiřina Rippelová, starostka Zasedání městské rady a městského zastupitelstva v roce 1999 Městská rada bude zasedat v těchto dnech (): 8. a 22. února, 8. a 22. března, 12. a 26. dubna, 10. a 24. května, 7. a 21. června, 12. a 26. července, 9. a 23. srpna, 6. a 20. září, 4. a 18. října, 1., 15. a 29. listopadu a 13. prosince Jednání městského zastupitelstva se uskuteční v tyto dny (středa): 17. února, 21. dubna, 16. června, 15. září, 10. listopadu Mimořádná zasedání rady a zastupitelstva budou svolávána průběžně dle potřeby mimo naplánované termíny. Pro motoristy srovnání cen benzínu Aktuality strana 3 Čerpací Víceleté gymnázium ano či ne? Přichází čas, kdy výše položená otázka začíná zaměstnávat rodičovské hlavy. Sestavují se žebříčky pro a proti. Potíž je v tom, že rozhodnutí padá z větší části na rodičovská bedra, protože jedenáctileté dítě těžko s přehledem rozhodne o své budoucnosti. A zásadní rozhodování člověk tak rád oddaluje, že? Když se zeptáte sušických gymnazistů, primánů, co se jim při přechodu ze základní školy do nového prostředí líbí a co nikoliv, co je jiné než na základce, dostanete následující odpověď: Ve škole se mi líbí, ale nelíbí se mi, že se musíme učit. Z takové odpovědi jeden moc moudrý není, tak se vyptáváte dál. A zjistíte, že dětem vyhovuje pobyt ve společenství tak věkově rozličném a přitom sounáležitém. Při společných akcích gymnázia (a těch není málo) jsou svými osmnáctiletými spolužáky bráni naprosto vážně. I v jednání s učiteli mají pocit dospělejších svéprávnějších bytostí. Kromě toho se nesetkávají v kolektivu s onou mírou agresivity, která vlivem celkově agresivnější atmosféry ve společnosti narůstá i na základních školách. Zvláště pro přemýšlivé děti s určitým zájmem, Cituji: V jazyku československém nedostatečný, v jazyku latinském nedostatečný, v zeměpise nedostatečný, v matematice nedostatečný Hádejte, z čeho jsem citovala? Z výročního vysvědčení z prvního ročníku Českého státního gymnázia v Benešově r A komu vysvědčení patřilo? Nikomu jinému, než Bohumilu Hrabalovi, kandidátu na Nobelovu cenu za literaturu v letech devadesátých. Tak co, jsou známky všechno? Těm, kteří si teď přinášejí podstatně lepší vysvědčení, než míval Bohumil Hrabal, se sluší poblahopřát. Rodičům těch, kteří se svými výsledky blíží hrabalovskému vysvědčení, je dobře připomenout, že je to sice mrzuté, ale že to není osudová tragédie. (Koneckonců Hrabal si sice své osmileté studium na gymnáziu prodloužil o nějaký ten pátek a stal se doktorem stanice ať už studijním, či tvořivým, představuje prostředí gymnázia značnou úlevu. A jak vnímají primáni náročnost školy? Hlavně jsou překvapeni, že jsou vytíženi v průběhu celé vyučovací hodiny. Ze základní školy přivykli tomu, že se vyučující musel často věnovat problematickým dětem a oni měli relativně tak volno, že si v hodině stihli napsat i domácí úkoly. Takže pak bylo pro mnohé i problémem zvyknout si na domácí přípravu. Nicméně nikdo z nich by se na základní školu vrátit nechtěl a nikomu z nich nehrozí žádná katastrofa ve formě pololetního vysvědčení, byť se na něm tu a tam objeví i známky, na něž dříve nebyli zvyklí. Přitom na školu nebyli přijati géniové, nýbrž děti pohybující se v pásmu od velmi dobrých po lepší průměr. Jak samo gymnázium může hodnotit přínos víceletého studia? Jen jednou tu byla možnost porovnat výsledky absolventů paralelního čtyř a víceletého gymnázia při přijímacích zkouškách na vysoké školy a dlužno říci, že ti víceletí byli výrazně úspěšnější. Sami vyučující na gymnáziu vnímají onen rozdíl mezi paralelními třídami obou typů gymnázií zvláště ve výuce jazyků a matematiky, nejnáročnějších předmětů, v nichž se dozrává v čase. A co nyní rodič? Z jedné strany možnost poslat dítě na kvalitní školu, z druhé se valí strašidelné zvěsti o náročnosti studia (především od rodičů těch méně úspěšných žáků a Sušice je pořád maloměsto). Tím, že se na sušickém gymnáziu obnovil čtyřletý cyklus, nastalo pokušení rozhodnutí oddálit. Často se objevuje argument: dopřejme dítěti šťastné dětství, nezatížené povinností. Málokdo má odvahu ptát se dál, co bude následovat po šťastném dětství v tvrdé konkurenci pracovního trhu. Někdo z moudrých řekl, že člověk roste tím, že se učí překonávat překážky. To není jen otázka výkonu. Je to i otázka kultivace a růstu lidské osobnosti. Takže v tom rodič zůstává plně namočený. Každý z rodičů musí sám uvážit, jestli bude chtít své dítě za každou cenu pozdržet v útulných botičkách dětství, což může být s následným nakročením do tvrdého reálu dost riskantní, nebo jej vhodit do studené vody osobní zodpovědnosti a vyšších nároků. Rozhodnou-li se rodiče pro to druhé, pak jejich zodpovědnost může být vystavena zkoušce: oni budou muset být přístavem, kde dítě bude nacházet útočiště, pokud ho potkají určité nezdary. Poslední otázka zní: mé osobní pohodlí nebo zisk pro dítě? b Zvýšený adrenalin nad vysvědčením? Special práv a světoznámým spisovatelem.) Když jsem v září 1998 za nás rodiče pokládala v Sušických novinách otázku, zda budeme dobrými rodiči svých dětí v tomto školním roce, zcela vážně jsem už myslela na STOP Super Benzina Železná Ruda 91 20,90 Natural 91 20, , ,10 toto lednové datum, kdy je skládán první meziúčet. Pamatujete si ještě další kontrolní otázky? Zopakuji: Pomohli jsme dítěti najít denně hodinu H, místo M, kdy by se mohlo pravidelně věnovat přípravě do školy? Nebo jsme tuhle starost nahradili občasnými výbuchy vychovatelského pudu po nepříjemných rodičovských schůzkách a jednou za měsíc jsme zvýšili hlas stylem: Celé odpoledne budeš zavřený doma, dokud se to nenaučíš! Projednali jsme včas s učitelem a dítkem v poklidném hovoru případné neúspěchy? Uměli jsme dítě dostatečně pochválit za všechno, co se mu povedlo (a to nejen ve škole)? Nevedli jsme náhodou řeči typu: Jestli přineseš čtyřku, tak tě přerazim! čímž bychom automaticky vyvolali v dítěti strach ze školy či známky? A na druhou stranu uměli jsme v poklidu dítěti říci, když jsme zavětřili lajdáctví a pohodlnost: Dneska televize nebude, neplníš dobře svoje povinnosti? A víme, že máme-li dítě méně nadané či dyslektika, dysgrafika, že takové dítě potřebuje jiný rytmus úkoly menšího rozsahu, ale častější? Neboť ne každá dostatečná či nedostatečná nám zaručuje, že máme doma budoucího Vrchlického, Vančuru či Hrabala. Takže nemáme-li důvod nad vysvědčením svých ratolestí zrovna plesat, nářky nepomohou. Pokusíme-li se vychovat sami sebe v dobré rodiče, bude to možná v červnu lepší. Závěrem seberme síly ke každodenní trpělivé práci na sobě i na dětech. BOŽENA BŮŽKOVÁ Diesel 16,40 Benzina Kolinec 19,40 19,90 20,20 16,10 DEA Sušice 19,60 20, , ,50 16,70 ROKAS Horažďovice 19,60 21, ,20 16,70 ROKAS Kašp. Hory 19,60 21, ,50 16,70 Dlouhá Ves 19,90 21, ,50 16,90

4 strana 4 Společenská kronika VZPOMÍNKY PODĚKOVÁNÍ JUBILEA únor 1999 Dne 1. února uplynou dva roky od úmrtí paní MARIE PETŘÍKOVÉ (roz. Hraničkové) ze Žichovic. Vzpomínají manžel František, dcery Jitka, Šárka s rodinou a přátelé. Stále vzpomínáme a nezapomeneme. Dne 1. února tomu bude 10 let, kdy nás navždy opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan FRANTIŠEK PROSSER ze Sušice. S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. 29. ledna vzpomínáme 11. výročí, co od nás navždy odešel náš manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, pan VÁCLAV PROCHÁZKA ze Sušice. Vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinami. V roce 1998 nás opustili Leden: v Libuše Moníková (52), německy píšící česká spisovatelka, držitelka Döblinovy ceny za román Fasáda v Vlasta Fialová (69), herečka, která v divadlech ztvárnila na 200 rolí v Vítězslav Jirsák (57), herec, divadelní a rozhlasový autor v František Sádek (84), filmový a televizní režisér Únor: v Jan Zelenka (75), bývalý ústřední ředitel Československé televize v Zbyněk Sekal (74), český sochař v Josef Poulík (87), bývalý ředitel Archeologického ústavu ČSAV v Brně Březen: v Miroslav Barvík (79), hudební publicista, skladatel a pedagog v Jiří Daněk (49), dramaturg a divadelní publicista v Miroslav Zounar (65), divadelní a filmový herec Duben: v Jan Smetana (79), malíř a grafik v Jaroslav Průša (91), zakladatel a dlouholetý vedoucí pracovník Čs. geodézie a kartografie v Milan Šlechta (75), varhaník a hudební pedagog Květen: v Jindřich Wielgus (88), sochař v Milan Kostohryz (86), nestor českých klarinetistů a dlouholetý pedagog pražské konzervatoře a AMU v Karel Augusta (62), divadelní a filmový herec Červen: v Bohuslav Ondráček (65), hudební skladatel v Evžen Sokolovský (72), režisér a pedagog Červenec: v Václav Gajer (75), režisér a scénárista v Jiří Kantůrek (66), novinář, po listopadu 89 mluvčí OF a ředitel Čs. televize, od r. 94 tiskový mluvčí ČSSD a poradce Miloše Zemana v Miroslav Holub (74), vědec imunolog, básník, překladatel a esejista v Karel Veškrna (78), skladatel a učitel jazyků, otec prezidentovy manželky Dagmar v Miloš Noll (71), malíř, grafik, ilustrátor v Václav Nič (85), vodní slalomář Srpen: v Stanislav Holý (55), malíř, grafik, ilustrátor, autor postav Jů a Hele v Eva Klenová (74), herečka v Otto Wichterle (84), vědec a vynálezce, pracoval v oboru organické a makromolekulární chemie v Josef Vohryzek (72), literární kritik a překladatel Září: v Karel Jezdinský (58), novinář, dopisovatel české redakce Rádia Svobodná Evropa v Květa Válová (76), malířka a grafička v Gustav Nezval (90), herec v Raoul Schránil (88), herec Říjen: v Josef Patočka (83), herec Listopad: v Ludvík Daněk (61), atlet, olympijský vítěz z Mnichova 1972 v Josef Frýbort (85), dirigent, houslista a hudební pedagog v Miloš Šrámek (84), spisovatel, pedagog v Zdeněk Vojtěch (47), automobilový závodník Prosinec: v Karel Mrázek (88), generálmajor, letec, účastník bitvy o Británii Děkujeme organizaci Dopravní zdravotní služba ČČK p. Patka a p. Morava za vydatnou finanční pomoc, která umožňuje žákům TJ Sušice zúčastnit se Jihočeského přeboru v ledním hokeji. Je smutné, že starší žáci oddílu ledního hokeje TJ Sušice reprezentují naše město v barvách HC Strakonice. Neměli bohužel jinou možnost, než hrát za jihočeský tým, neboť se v našem městě nenašel nikdo, kde by měl zájem o rozvoj žákovského hokeje. Nebýt obětavosti rodičů a výše uvedené organizace, kterým tímto ještě jednou děkujeme, mohlo by těchto několik dětí nahlédnout např. do kuchyně s omamnými látkami, alkoholem atd. Byli bychom rádi, kdyby se změnil přístup představitelů města a též majitelů soukromých firem. Ti by mohli výraznou měrou podpořit rozvoj žákovského sportu v našem městě. Tak jak si dnes mládež vychováme, tak i ona se bude snažit vychovat si své nástupce. J. H., V. Ř., R. Š. Děkujeme touto cestou všem, kteří se dne přišli naposledy rozloučit s naším otcem, panem Emilem Endlem Jiří a Vladimír Endlovi Tisíc křestních jmen V kalendáři najdeme i jména, o jejichž původních nositelích se ví dnes už jen málo, nebo vůbec ne. Proto někdy můžeme vyprávět příběh, někdy stačí jediná věta. Zvyk obsazovat dny kalendáře jednotlivými jmény se rozšířil již v prvních stoletích našeho letopočtu. Kalendáři na jeho cestách staletími a zeměmi přestalo stačit 365 dní v roce a tak téměř na každý den připadá řádka jmen. Připomeňme si je jména známá, jména osobností se zajímavými osudy, pěkně znějící i zapomenutá a neprávem opomíjená. 31. ledna Jan Bosco, Marika 1. února Pionius, Hynek, Pelhřim 2. února Hromnice, Nela, Kornélie, Kornel 3. února Blažej, Oskar 4. února Ondřej, Jarmila, Veronika 5. února Agáta, Háta, Dobromila, Dobruše, Doubrava 6. února Dorotea, Dora, Doris, Vanda 7. února Richard, Veronika, Berenika 8. února Jeroným, Mlada, Milada 9. února Apolonie, Apolena, Marián 10. února Scholastika, Mojmír 11. února Božena, Eva 12. února Ronald, Slavěna, Gloria 13. února Věnceslav, Věnceslava, Jordan, Jordana 14. února Valentin, Valentina, Valja as Připomínáme Viktor Roman Moser Hudební skladatel a pedagog, narodil se v Sušici, zemřel v Plzni; studoval na housle u F. Neumanna v Sušici, byl členem orchestru Národního divadla, v letech působil jako pedagog v Sušici, je autorem Praktické školy hry na housle. vvv Maxmilián Pirner Akademický malíř, narodil se v Sušici, zemřel 2. dubna 1924 na Smíchově; profesor Akademie výtvarných umění v Praze, byl učitelem řady významných malířů, např. Maxe Švabinského. Jeho obrazy vycházely ze starověkých bájí a pohádek. vvv Dr. Matyáš Lerch Profesor techniky v Brně; narodil se v Milínově u Sušice, zemřel v Sušici, od mládí miloval matematiku, získal státní stipendium na Humboltově univerzitě v Berlíně, r byl jmenován členem České akademie, je držitelem Velké ceny Pařížské akademie. 75 let Bohumil Jelínek Sušice 1073/II Klára Opavová Volšovy 14 Olga Černá Sušice 142/I Marie Královcová Sušice 1168/II 80 let Anna Matoušová Sušice 971/II Marie Šmídlová Sušice 135/II Anna Kolářová Chmelná let Milada Skalníková Sušice 881/II Růžena Vondráková Sušice 56/II GRATULACE Dne 2. února 1999 se dožívá a oslavuje významné životní jubileum 75 let sušický občan, pan BOHUMIL JELÍNEK. Veřejnosti je znám jako dlouholetý pracovník bývalého sušického Sola i jako dopisovatel Sušických novin. Jeho příspěvky se týkají prostředí sušické tělovýchovy, kynologie a nevyhýbá se ani politické sféře. Převážnou část svého života působil v Dlouhé Vsi, kde svůj volný čas zasvětil dobrovolné práci v tělovýchově. Patřil k zakladatelům TJ v této pohraniční obci. Po ukončení aktivní sportovní činnosti se stal funkcionářem, jeho pečlivá a svědomitá práce byla a je příkladem ostatním. Ve chvílích, kdy se nedařilo, pozvedl kolektiv svým humorem, optimismem a nezřídka i písničkou. V posledních letech zpracoval Kroniku sportovního dění dlouhoveské tělovýchovy. Sportovní přátelé přejí Bohoušovi pevné zdraví a hodně radosti z úspěchů a dobrých výsledků sportovců z Dlouhé Vsi a Sušice. M. KOPA, člen výboru TJ Dlouhá Ves Dne 5. února 1999 se dožívá životního jubilea 50 let paní LUDMILA HOFFMANNOVÁ ze Sušice. Z celého srdce jí přejeme hodně štěstí, zdraví, pohody, lásky a mnoho dalších let mezi námi všemi. Manžel a děti s rodinami.

5 Nad kronikou města Sušice Vážení čtenáři, v minulém díle historického putování po náměstí došlo k chybě v posledním odstavci, proto nyní uvádíme jeho správně znění: Zůstal nám však jeden dokument, a to český film z roku 1947 režiséra Františka Čápa MUZI- KANT. Film pojednává o životě šumavských hudebníků, v němž účinkují herci F. Miška, Fr. Hanus, L. Vostrčilová, Dana Medřická, P. Vrbovská, Jar. Vojta, G. Hilmar a další. Film byl natočen v Sušici, ve Velharticích a na dalších místech. Můžeme vidět původní vstup do kapucínského kláštera ze staré Dlouhoveské ulice (ve filmu jako nemocnici), Mariánskou ulici u Lidové besedy, jarmark ve Velharticích, obchody na sušickém náměstí a hlavně kořalnu u Michalců, upravenou na dobový obchod s vrátnicemi ověnčenými nejrůznějším zbožím. Z historie strana 5 Stalo se před sto lety v Sušici, 2. února 1899 Nový vynález. Pan Al. Kudrna, stavitel varhan a majitel skladu pian v Pardubicích obdržel právě pro více států patent na nový systém pian. Důležitá tato novinka, která učiní rozruch v kruzích hudebních, spočívá hlavně v tom, že stroj ovládá současně dvoje ladění a sice normální a orchestrální takže se dá s úspěchem použíti při koncertech a všech produkcích hudebních i zpěvních k doprovodu hudby i zpěvu. Nová tato soustava znamená značný pokrok oproti dosavadním výrobkům, které jak známo oběma účelům zároveň nevyhovují. S výrobou nových strojů se již započalo. Stoletá památka narozenin Fr. L. Čelakovského. Za příčinou důstojné oslavy stoletých narozenin Fr. L. Čelakovského, jež připadají na 7. března letošního roku, ustavil se v rodišti básníkově, ve Strakonicích, výbor, jenž podjal se prací přípravných pro přípravu oslav důstojných jubilea tohoto. V měsíci březnu uspořádána bude řada přednášek o významu a působení slavného rodáka, na měsíc srpen pak projektovány jsou slavnosti hlavní pro celou českou veřejnost, jež mohly by býti svátkem poesie české vůbec. Vyjednávání s činiteli competentními ve věci té zahájeno. Volná láska. Nedávno otrávila se dcera Marxova, Eleonora. Tato žila s vůdcem socialistů drem. Avelingem v nedovoleném poměru dle křesťanského názoru. Socialisté však takový poměr hájí a tu a tam v něm také žijí. Eleonora Marxova byla bohatá, a proto se dělila s Avelingem nejen o srdce, ale i o své peníze. Konečně se však červenému doktorovi láska dcery Marxovy zmrzela a on vyhledal si jinou ženskou, mladší, s níž se dal úředně sezdati. Při tom však ani své pravé jméno neudal (patrně se za ně styděl), nýbrž použil svého spisovatelského podpisu Alec Nelson. To vše nesmírně dojalo Eleonoru, která jinak byla prý dáma velice vzdělaná a citlivá, a otrávila se. Poplach z toho byl veliký a všichni, ani socialisty nevyjímaje, odsuzovali darebáctví dra. Avelinga. Ten pak brzy na to náhle zemřel. Dle všeho buď se sám oběsil, anebo ho oběsil někdo jiný. Taková smutné ovoce přinesla volná láska socialistická. Počet lidstva na Zemi. V Evropě žije 365 milionů lidí, v Asii 830 milionů, Africe 170 milionů, v Americe 128 milionů, v Austrálii 6 milionů. Tedy dohromady žije na světě asi 1500 milionů lidí. Kouření ve starověku. Journal d Hygiéne přináší zajímavý článek, v němžto se dokazuje a řadou citátů podporuje tvrzení, že staří Řekové a Římané kouřili a sice ve smotcích i z dýmek sušenou lociku. Staří národové znali dokonale narkotické vlastnosti lociky, jejíž listí sušili a kouřili. Tvrdí tak Dioskorides a Plinius, jenž doporučuje lociku, která prý přivádí klidný spánek po celou noc. Antická malba, která byla nalezena nejspíše v Pompejích, znázorňuje několik římských legionářů, kteří večer před bitvou v Británii těší se ve své od milých odloučenosti kouříce doutníky z lociky a obklopující se obláčky kouře. as Rok v pranostikách - ÚNOR Dům čp díl Ani se dnes nechce věřit, že ve starém jednopatrovém čp. 33 bydlelo ve čtyřicátých a padesátých letech devět rodin, nepočítaje krejčího Vindušku, který zde bydlel ještě dříve. Byla to rodina Michalcova, jejich dcera učitelka Eliška, Rajtmajer malíř a natěrač, u něhož pracovali Brabenec a Prantl, Rajtmajer obuvník (přistěhoval se z čp. 17 z Příkop), Beranová, Benešová, Nikendyová, rodina Šmídlova, dále jakási hluchá Mařka, ve dvoře bydlel policajt Štěpánek. Jen v zadním křídle bydlely čtyři rodiny. Pro všechny nájemníky, jak mi sdělil p. Václav Šmídl, byl k dispozici pouze jeden vodovod za přízemní chodbou. Ten však v zimě zamrzal, nájemníci byli nuceni docházet pro pitnou vodu do kašny na náměstí. Obuvník Rajtmajer provozoval ševcovskou živnost přímo v malém bytě v prvním poschodí. Měl dvě děti, syna Františka, který dnes žije v USA a dceru Věru, která se věnovala výtvarnému umění. Věra Rajtmajerová, narozena 1926, měla od útlého mládí zájem o malířství a hudbu hru na housle. Neměla kde cvičit a proto s houslemi pod paždí chodívala až pod les Kalovy, kde přehrávala různé etudy a houslová cvičení. Stále více se věnovala malířství. Pamětníci vzpomínají na doby, kdy ji potkávali na různých místech Sušice jak stojí u malířského stojanu s paletou barev v ruce. Ve dvoře čp. 33 získala jednu místnost, zde si zřídila ateliér. Po roce 1945 (přesné datum neznám) odchází do Prahy, pracuje v jakési tiskárně a zde jí pomáhá kolektiv tiskárny a finančně podporuje její studia na AVU v Praze. Později se stěhuje do Chebu, kde se plně věnuje výtvarné tvorbě a obor malířství vyučuje na LŠU v Chebu. Až do své smrti ( ) žila a bydlela u farářky církve československé husitské v Chebu. Zemřela ve věku 54 let. Po rozsáhlé a nákladné generální opravě celého domu čp. 33, kterou v letech zajistila Domovní správa v Sušici, podle stavebních plánů architekta Bedřicha Kohouta, byl zmodernizován celý dům, včetně nového schodiště, střechy, druhého patra a výstavní síně. Ve výstavní síni se postupně vystřídala řada institucí Čedok, prodejna hraček, oděvů atd. V současné době zde sídlí cestovní kancelář Icaro, spol. s r. o. (Foto V. Chovít, ) Pokračování příště. VÁCLAV CHOVÍT, kronikář Také jste měli živý stromeček? Momentky z městských lesů Ani vánoční svátky loňského roku nebyly bohužel výjimečné v úbytku kradených stromků. Pravda, jsou i tací, kteří si jej řádně zakoupí, ale o to více mrzí, když pak vidíme vandalismus v podobě uřezaných kmínků někdy jich ještě leží pár okolo, protože o kousek dál je ještě lepší Fotografií se vracíme k průběhu posledních Vánoc. Na snímku je patrné, jak si počínali zloději vánočních stromků. Samozřejmě si vybírali ty nejvhodnější stromky k dalšímu růstu. Na snímku vidíte uříznutou jedli obrovskou ve výši jednoho a půl metru a výjimkou nebyly ani pořezané douglasky tisolisté ve výši jednoho metru. V. TOMAN, lesní správce Únor (latinsky februarius) je druhým měsícem v roce a z klimatologického hlediska posledním měsícem zimy. Původ českého názvu souvisí se sloven nořit, neboť v tomto měsíci se led noří, láme a puká ( i když přesně vzato, led spíše z vody vystupuje než se do ní noří). Poláci označují únor luty, to je lítý, krutý, pro tuhé mrazy. Nejznámější pranostikou je tato Únor bílý, pole sílí. Zajímavé na ní je to, že platí, navzdory rozvoji vědeckých poznatků a řízení zemědělství anebo vlastně v plné shodě s nimi. Připomeňme si několik únorových pranostik: v Sněhový únor sílí úhor; v Únorová voda pro pole škoda; v Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele; v Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem; v Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží; v Když záhy taje, dlouho neroztaje; v Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí; v Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci. v Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima; v Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna; v Když v únoru mušky lítajú, to v marcu robky v ruce chuchlajú; v Jestli února měsíce jest teplo, nepohrdej hned pící, která ti zůstává, neb s námi zima po Veliké noci zahrává; v Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá; v V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá; Společným smyslem většiny únorových pranostik je oblíbený kompenzační princip: nemá-li únor charakter opravdu zimního měsíce, musí ho zaskočit březen nebo duben. Prokazatelně nejstarší pranostikou tohoto typu je rčení o Veliké noci, doložené v roce Podívejme se, jak se jeví vztahy mezi teplotami února a dalších měsíců podle P. Kovanice. Ukazuje se, že mezi únorem a březnem je silná kladná vazba. Jinými slovy: po nadnormálním teplém únoru bude pravděpodobně následovat i březen teplejší než obvykle. Nejvýznamnějšími kritickými dny únorových pranostik jsou Hromnice (2. února) a Matěj. v Na Hromnice půl zimnice půl píce; v Na Hromnice zima s létem potkala se; v Na Hromnice vezmi dvě kabanice; v Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice; v Chmelnice na Hromnice končí zimou tuhou, jestlipak jasný den, očekávej druhou; v Kdyby o Hromnicích sněžilo, jaro není daleko; v Na Hromnice sněženice, medvěd otvírá boudu; není-li vánice, zavírá ji. v Na Hromnice kopalinky uschovávejte obědinky. as Z časopisu Svatobor, časopis, věnovaný zájmům v Pošumaví, pro poučení a zábavu Když zahlaholí klekání já smekám klobouk se skrání a modlím se s tím zvonem, ó dobrý Bože, pomoz nám, tonem! O slyš, Ty Pane Nejvyšší, když nikdo už nás neslyší, spínáme k Tobě dlaně, dej pánům ducha svatého a nám dej menší daně! TONEM! Když zahlaholí klekání, já stírám pot svůj se skrání a modlím se s tím zvonem: Pomoci chceš-li, Bože náš, honem! Tonem! Anebo poruč svatým rtem: až páni zkusí za pluhem též chodit do umdlení, aby to také věděli, že máme jednou neděli a celý týden dření. A páni-li už musí být, na ten čas nás rač učinit; být pánem to je lehce, dělá co chce a týrá lid a nedělá co nechce.

6 strana 6 Vážení čtenáři, podobně jako v minulých letech bychom vám chtěli touto cestou poskytovat informace o chráněných územích na Šumavě. A to nejen z území Chráněné krajinné oblasti Šumava, ale především z území Národního parku Šumava, respektive informace o aktivitách a programech pro ve- Čtenáři nám píší Informační servis Správy národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava Informační střediska Správy NP a CHKO Šumava IS IS Kašperské Hory Kvilda IS Svinná Lada IS Rokyta IS Slunečná řejnost připravovaných Správou NP a CHKO Šumava. Asi před dvěma lety vyšel v Sušických novinách náš poslední článek. Od té doby se mnoho změnilo. Správa NP a CHKO Šumava připravila pro veřejnost řadu nových informačních materiálů, realizovala další informační body přímo v terénu a vybudovala nová informační střediska. S velmi kladným ohlasem veřejnosti se setkaly informační dvojpanely na hlavních parkovištích v obcích NP a CHKO Šumava a informace na malých parkovištích (odpočívadlech). Naučné stezky pak vhodně doplňuje systém výchozích informačních bodů, například na: Modravě, v Borových Ladách nebo Kvildě. Za zmínku stojí otevřeno celoročně 8 0 celoročně 8 0 zima 8 0 léto 8 0 zima 9 0 léto 8 0 zima léto 9 0 i poučné informace o šumavské přírodě v nejvíce navštěvovaných místech jako jsou například ledovcová jezera, Březník, Prameny Vltavy aj. Správa NP a CHKO Šumava také vytvořila a dále vytváří podmínky pro tzv. měkké formy turistiky v chráněném území s širokou nabídkou různých rekreačních aktivit. Samostatnou kapitolou je zřizování a udržování systému turistických cest pro pěší, cykloturistiku i vodácké trasy. Pokud máte hlubší zájem o informace tohoto druhu, můžete je získat právě v informačních střediscích, která jsou v provozu v letní i zimní sezóně. Větší informační střediska, například v Kvildě, Kašperských Horách nebo Rokytě, jsou v provozu po celý rok, telefon / / / / dle provozních podmínek Přemýšlíte o letošní dovolené? Pokud ano, pak nám dovolte nabídnout vám jeden tip. Pan Josef Kolář ze Sušice strávil svou loňskou dovolenou v Řecku a o své dojmy se s námi podělil. Řeckem byl doslova nadšen a ke všem místům, která navštívil, napsal charakteristiku a k některým i příběh, který se k tomu či onomu městu váže. Své vyprávění doplnil i fotografiemi rádi jeho příspěvek uveřejňujeme; berte ho jako pozvánku na dovolenou, nebo přiblížení nádherných míst, která můžete navštívit. Protože je to vyprávění podrobné, rozdělili jsme ho do několika částí a nyní vás zveme k té první: Nejprve trochu zeměpisu. Řecko má rozlohu km 2, z toho je km 2 pevniny a km 2 zabírají ostrovy největšími z nich jsou Kréta, Euvoia, Lesvos, Rhodos, Chio, Korfu, Keifalenia, Leukas, Zakyntos, nejznámějším souostrovím jsou Kyklady a Sporady (Skyros) a nejznámější pohoří Pindos, Olympos, Parnas, Rodopy. Břehy Řecka omývá Jónské, Egejské a Středozemní moře. Hlavním městem jsou Athény (včetně Pirea mají přes obyvatel). Platidlem je drachma (GRD)=100 lepta; 100 GRD = 12 Kč, 160 GRD = 1 DEM. A teď už k vlastnímu vyprávění. (1. a 2. den) Odjížděli jsme přes Železnou Rudu směrem na Landshut, Mnichov, Kützbühl, Innsbruck, přejeli jsme přes Alpy Brennerským průsmykem do Itálie. Dále jsme projížděli při pobřeží Jaderského moře (Apulia). Celé pobřeží je naprostá rovina od severu chráněná pohořím Alp. Tady jsme obdivovali velké množství kvetoucích oleandrů. Viděli jsme různé druhy příbytků trulli homolovité stavby s kamennými střechami ve tvaru kužele, vícegenerační kamenné domy, i tzv. Orlí hnízda osady na skalách a kopcích. (Mj. Apulia je kolébkou pizzy). Počasí nádherné, všude velké sucho a nebe bez mráčku. Na trajekt jsme se nalodili v Brindisi a středně velkou lodí Ourania jsme pluli napříč Jaderským mořem do Řecka. Po osmihodinové plavbě jsme šťastně dopluli časně ráno do řeckého přístavu Igumenitse (oblast Éperios). (3. den) IOANNINA je kdysi královské město, sídlo tureckého guvernéra Alího paši, který krutě ovládal celý kraj. Při jednání tureckého sultána s Alím o kapitulaci v pevnosti na ostrůvku v jezeře Ioannina dal sultán Alího zastřelit ze spodní místnosti přímo u jednacího stolu. Prostřílený strop se dodnes ukazuje návštěvníkům. DODONI údolí na úpatí hor Tomaros, zde uctívali bohyni úrody Najos. Zajímavý je pohled na vykopávky, divadlo, baziliku a věštírnu pod dubem. Na odkrývání dalších vykopávek se stále pracuje. Přes nejvýše položený průsmyk Katarak v pohoří Pindos jsme sjeli do úrodné thesalské roviny, kde se ve velké míře pěstuje tabák a kukuřice. Údolím protéká řeka Pinios. Cesta nás dále vedla ke kamennému lesu tvořenému tisíci slepencovými skalami (slepencová skála u nás je např. Barrandov). Tmavě šedé hladké skály jako by se dotýkaly nebes, a proto se staly duševní oázou mnoha mnichů. Ve století n. l. zde bylo mnichy postaveno přímo na vrcholech skal 21 klášterů, z nichž se do dnešních dnů dochovalo už jen šest. Na skály nebyl v tehdejší době žádný přístup, mniši se na ně dostávali po provazových žebřících a veškerý materiál na stavbu dopravovali v sítích. Teprve v 19. a 20. století n. l. byly vybudovány cesty s nájezdy, skály byly mezi sebou propojeny různými mosty a tak je dnes všech šest klášterů přístupno veřejnosti. Je v nich značné bohatství tvořené freskami, nástěnnými a stropními malbami, vzácnými památkami ikony, liturgické nádoby, ozdobné kříže, mešní roucha, ostatky svatých, staré knihy apod., které přímo vytvořili mniši. Část těch mnichů, kterým nebylo vhod, že jejich klid, modlitby a rozjímání byly rušeny stále větším počtem návštěvníků, odešla na ostrov Athos. Celý kamenný les se nazývá Meteora, pravděpodobně od slova meteoros zavěšený na skále. Obydlené kláštery nesou tato jména: Metamorfossos, Varlaam, Agios Stefanos (sv. Štěpán), Rusanu, Agia Triada (sv. Trojice), Agios Nicolaos (sv. Mikuláš). Navštívili jsme ten největší z nich Metamorfossos, který leží ve výšce 475 metrů od koryta řeky Pinios. Postaven byl v roce 1380, rozšířen v roce 1542 n. l. a naposledy v 18. století. Od roku 1923 je zpřístupněn pomocí chodníků a schodů vytesaných do skály. Má 3 menší svatyně a hlavní kostel, bohatě zdobený nástěnnými a stropními malbami, freskami a ikonami. U vstupu do klášterů půjčují mniši sukně, aby měl každý zakrytá kolena. Na přilehlém parkovišti si můžete zakoupit různé suvenýry a také brožurku o klášterech v češtině. KASTRAKI (oblast Thesalie), je malebná vesnice pod skalami, kde jsme přenocovali ubytováni v hotelu Rex a Esplande. Povečeřeli jsme rajskou polévku, pečené kuře s rýží, zeleninový salát a meloun. Večer jsme procházeli velkou tržnicí, kde až do půlnoci trval čilý ruch. Tady se dá zakoupit snad všechno, na co si jen vzpomenete. V pokračování doputujeme do THERMOPYL a DELF. text a foto: JOSEF KOLÁŘ Vážení spoluobčané, ráda se s vámi setkávám na stránkách těchto novin. Chtěla bych se s Vámi podělit o dojmy, které jsem před několika dny zažila. Školský úřad v Klatovech vypsal konkurz na místo ředitelky MŠ Tylova v Sušici. Přihlásila jsem se. Konkurzní řízení probíhalo 19. ledna 1999 v Sušici v budově místního gymnázia. Členové konkurzní komise se sešli v hod. Od hod do hod. se měli seznámit s návrhy koncepcí uchazeček. Sice je měli mít prostudované, ale nikdo je předem od paní předsedkyně nedostal Ke konkurznímu řízení jsem přišla o čtvrt hodiny dříve. Konkurzní místnost byla prázdná, dveře otevřené. Asi bude konkurz někde jinde. Šla jsem vás hledat. Objevila jsem vás záhy. Všechny pěkně pohromadě, jak si prohlížíte expozici vycpaných zvířat. Měla jsem radost, že vás vidím. Vy méně. K prohlídce jsem pozvána V únoru 1999: v téma: Zimní stopování s Kulíškem v termín: 13. února 1999 od hodin v kde: Sraz u Informačního střediska v Kašperských Horách Program pro rodiče s dětmi (zimní procházka lesem, poznávání stop zvěře) v téma: Povídání o Šumavě v termín: 17. února od hodin v kde: Informační středisko Svinná Lada Přednášející: Václav Hrubý ( povídání o Šumavě spojené s promítáním diapozitivů) v téma: Šumavské lesy z pohledu ochranáře v termín: 27. února od hodin v kde: Informační středisko Kvilda. Přednášející: Ing. František Urban PŘEHLÍDKA EKOFILM 98 Každou středu od 8. února do 20. března 1999 od do hodin v Informačním středisku Kvilda a každý pátek od 8. února do 20. března od do hodin v Informačním středisku Kašperské Hory (Vítězné snímky + široká nabídka dle vlastního výběru). O dalších akcích a novinkách Vás budeme včas informovat prostřednictvím Sušických novin. nebyla, odešla jsem čekat na konk. řízení. Škoda, přírodu mám ráda, poučila bych se. Toto vše byla fakta a nyní trochu záhad. Po úvodním vystoupení paní předsedkyně Kvardové jsem se dovolila zeptat na tři otázky. Již 11. ledna 1999 stálo v zápisu městské rady, že pan Mgr. Březina doporučuje ponechat ve funkci ředitelky MŠ Tylova stávající ředitelku pí. Aušprunkovou. Schváleno sedmi hlasy. Co vás pane magistře vedlo k takovému rozhodnutí? Předložil jste radě můj koncepční záměr? Nepředložil. Paní předsedkyně konkurzní komise vás s ním vůbec neseznámila. Neposoudím, zda úmyslně nebo z nevědomosti. Předesílám, že jsem s panem magistrem nikdy profesně nehovořila. Odpověď byla zajímavá. Pí. Aušprunkovou dobře znám a moje právo bylo takto rozhodnout Já ale váš názor nesdílím, domnívám se, že jste porušil etiku konkurzního řízení a nepřesvědčil mne o správnosti svého jednání. Druhá otázka byla určena paní předsedkyni Kvardové. Proč jste včas neseznámila členy konkurzní komise s návrhy koncepcí, když byly povinnou součástí konkurzních příloh? Odpověď: To nebylo mojí povinností, o tom se v konkurzním řádu nepíše Opět jsem nechápala. Doba od do nestačila ani na přečtení dvou koncepčních záměrů, natož prostudování. Jaké štěstí, že máme mezi sebou paní inspektorku Mgr. Ratzovou. Ta vše uvede na pravou míru. Uvedla. Toto je zcela běžný postup konkurzního řízení a nevidím v něm žádné pochybení 1. Proč jednal pan Mgr. Březina tak, jak jednal? 2. Proč paní předsedkyně Kvardová neseznámila včas členy konk. komise s návrhy koncepcí dvou kandidátek? 3. Proč paní inspektorka Mgr. kromě nutných krátkých provozních přestávek. Zaměstnanci informačních středisek a strážci Správy NP a CHKO Šumava vám rádi poskytnou potřebné informace a zodpoví dle možnosti vše, co chcete vědět o šumavské přírodě a připravovaných programech. Zde můžete zhlédnou i řadu zajímavých videopořadů, prohlédnout si stálé expozice a vybrat informační či propagační materiály, vč. časopisu Šumava, který si můžete také objednat. Při své návštěvě chráněné krajinné oblasti či národního parku si na jiných místech v samoobslužných informačních střediscích nebo informačních bodech můžete své informace rozšířit. Kromě uvedeného zajišťují některá informační střediska (Kašperské Hory, Kvilda, Rokyta, Svinná Lada) speciální služby a programy s rozšířenou nabídkou aktivit pro veřejnost přímo ve svých areálech. Pro rok 1999 je připraven pro návštěvníky, učitele základních či středních škol, odborníky, ale i pro děti a mládež cyklus programů (podrobné informace najdete v právě vydaném informačním materiálu s názvem Kalendárium programů pro veřejnost 1999). V informačním středisku v Kašperských Horách a na Kvildě proběhne v roce 1999 řada zajímavých přednášek na různá témata o šumavské fauně, flóře, o historii a současnosti Šumavy. Příště? Kromě aktuálních informací představíme jednotlivá informační střediska a jejich programovou nabídku. Samozřejmě uvítáme i vaše podněty, které můžete zasílat na kterékoli informační středisko Správy NP a CHKO Šumava. SPRÁVA NP A CHKO ŠUMAVA V KAŠPERSKÝCH HORÁCH Jak také může v dnešní době probíhat konkurzní řízení Ratzová schválila postup konkurzní komise? Zatím odpověď marně hledám. Byla to jen souhra náhod nebo bylo vše předem připravené? Posuďte sami. Po tomto velice záhadném úvodu jsem dostala prostor pro obhájení svého koncepčního záměru. Měla jsem připraveno několik koncepčních záměrů pro případ, že byste je zapomněli. Nabídla jsem vám je. Vzali jste si je všichni. Co jsem obhajovala: 1. Využívat progresivní metody ve výchovně vzdělávacím procesu a při řízeni školy. 2. Dbát na profesní růst učitelek. 3. Sjednotit se na cílovém programu školy. 4. Nevymýšlet, co už bylo vymyšlené, ale přijmout a dále rozvíjet. 5. Do MŠ přijímat i děti, jejichž maminky jsou na mateřské dovolené s mladším dítětem. 6. Přijímat děti s některými nedostatečnostmi a připravit pro ně podmínky. 7. Spolupracovat s asociací předškolní výchovy a s integrovanými pedagogickými centry. 8. Hluboce ctít Úmluvu o právech dítěte a respektovat Vyhlášku č. 35/1998. Za velmi důležitý jsem považovala cílový program školy. Byl pouze prolistován. Škoda. Na něm závisí celý chod školy. Toto bylo jen několik stěžejních bodů mé koncepce. Komisi jsem nepřesvědčila. Neuspěla jsem. Konkurz dopadl, tak jak dopadl. Přesně podle představ pana Mgr. Březiny. MŠ Tylova v Sušici je bezproblémová, děti zde mají ke svému vývoji vytvořeny ideální podmínky a nač zavádět nové pořádky, když ty staré jsou ještě dobré Co vy na to, občané? S pozdravem LIBUŠE ZELENÁ, MŠ Smetanova, Sušice

7 Filmy, které musíte vidět Kultura strana 7 PROJEKT 100 Vyjednavač Terorista drží rukojmí v jednom z nejvyšších pater federální budovy. Oblast je neprodyšně obklíčena policií, ostřelovači ze speciální jednotky mají odjištěno. Nehraje tu jediná maličkost. Muž, držící prst na spoušti, není psychopat, ale zkušený policejní vyjednavač. Jak se ocitl na druhé straně zákona? Samuel L. Jackson a Kevin Spacey excelují v zajímavé variaci klasického thrillerového námětu. Časopis Cinema hodnotí 80 % - extra třída. Netvor Sirotek Abel vyrůstal před válkou v internátní škole na předměstí Paříže, kde jeho vývoj značně ovlivnilo přátelství se školníkovým synem Nestorem, kterému prostoduše posluhoval. Nestro však zahynul a řadu let se nic nedělo. Po vypuknutí války šel Abel na frontu, protože Francie vstoupila do války s Hitlerem a jako zajatec se ocitnul v pracovním lágru v Polsku. Tady dál ochotně sloužil, až došlo ke zvratu v průběhu války i v jeho životě... Film natočil významný německý režisér Volker Schlondorff, který nechává diváka, aby chladně sledoval jeho hrdinu jako nějaký zajímavý, ale dost odporný hmyz. I přes závěrečné Abelovo prozření mu nemůžeme odpustit ani s ním soucítit, už jenom proto, že tak dlouho naplňoval přízvisko Netvor, které mu kdysi dala jeho příležitostná milenka. Film patří k zajímavým projektům evropské kinematografie a určitě stojí za zhlédnutí. Časopis Cinema hodnotí 60 % - O. K. Hrajeme pro děti Princ egyptský čtvrtek a pátek 11. a 12. února v hod. USA 1998, 90 min., přístupný. Narodil se jako otrok. Vyrůstal jako princ. Byl povolán do čela národa, který měl být vyhlazen. Biblický příběh Mojžíše se stal základem výpravného celovečerního snímku. Mojžíš, syn otroka, a Ramses, potomek faraónů, byli vychováni jako bratři a pojilo je hluboké přátelství. Ale jen jeden z nich se měl stát následníkem trůnu největší říše té doby. Jejich životy v dospělosti rozdělila nelítostná pravda a rozešli se navždy, ve víře i v přesvědčení. Mojžíš stanul v čele svého lidu, který vyvedl z otroctví do zaslíbené země. Přijďte do kina se svými dětmi pobavíte se i poučíte. Připomenete si historii, kterou mnozí z nás už pozapomněli. Hodnocení časopisu Cinema 80 % - extra třída. V průběhu měsíce února a března budou mít naši diváci možnost zhlédnout devět filmů zařazených do filmové přehlídky Projekt 100. Dnes si můžete, vážení filmoví diváci, přečíst zajímavosti týkající se prvních dvou filmů Canterburské povídky a Stalker a získat informace i o jejich tvůrcích. Canterburské povídky pátek 5. února Itálie/Francie 1971, režie Pier Paolo Pasolini, 109 min., tit., od 15 let. Básník Geoffrey Chaucer se ve skupince poutníků vydává na cestu do Canterbury k hrobce Thomase Becketa. Každý z poutníků má pro ukrácení chvíle v zásobě nějakou historku, podle své nátury a společenského zařazení buď hravě rozvernou, poučnou nebo dramatickou. Cesta tak lépe ubíhá a básník pozorně naslouchá Inspirací ke vzniku snímku byla středověká veršovaná sbírka G. Chaucera a autor filmu nám tak přináší čtveřici příběhů o lásce a nevěře, poctivosti a vychytralosti, zradě a cti sám ztělesnil postavu básníka. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Pier Paolo Pasolini žil v letech 1922 až 1975, narodil se v Itálii. Studoval románskou filozofii a umění, byl spisovatelem, režisérem i hercem. Začátkem padesátých let spolupracoval na několika scénářích a debutoval filmem Accatone, který byl příznivě přijat na MFF v Benátkách v roce Jeho filmy i soukromý život provázelo mnoho skandálů především v souvislosti s jeho homosexualitou. Z jeho děl uvádíme: Mamma Roma (1962), Evangelium sv. Matouše (1964), klasické variace Oidipus král (1967) a Medea (1969), Dekameron (1970), Kytice z Tisíce a jedné noci (1973) a závěrečné dílo Saló aneb 120 dnů Sodomy (1975 uváděli jsme v Projektu ). Stalker SSSR 1979, režie Andrej Tarkovskij, 160 min., titulky, od 12 let. Vědecko-fantastický příběh o cestě k podstatě lidství. Stalekr je posedlý výpravami do liduprázdné, zvenčí střežené Zóny tajemného prostoru, v němž platí zvláštní a stále proměnlivá pravidla. Prý skrývá i komnatu, kde se splní tomu, kdo má odvahu vstoupit jakékoli přání. Teď se Stalker znovu vydává do Zóny navzdory nebezpečí, které číhá v časově i prostorově nestabilním místě, jako průvodce cynického Spisovatele a rozumářského Profesora. Během složitého průniku Zóny a hledání komnaty štěstí se Stalker dostává do sporu se svými společníky: jeho hluboké souznění s vlastním posláním v Zóně se totiž dost liší od jejich přístupu Inspirací k natočení filmu byla povídka významných spisovatelů sci fi Arkadije a Borise Strugackých, povídka a film mají však dále už jen málo společného. Tarkovskij použil daný námět k vyjádření vlastního názoru na téma věrnosti ideálu lidství a ukazuje alternativní cestu, jak lze zpracovat vědecko-fantastické téma. Časopis Cinema hodnotí film 100 % super. Andrej Tarkovskij se narodil v vesnici blízko Volhy v roce 1932 a zemřel v roce 1986 v Paříži. Studoval hudbu a výtvarné umění, v roce 1951 odešel jako dělník s expedicí na Sibiř. Dále pokračoval ve studiu na filmové akademii a v roce 1972 získal jeho vynikající film Solaris Zvláštní cenu na MFF v Cannes stejně jako o 14 let později jeho film Oběť. Poslední dva filmy natočil v emigraci, kde žil od roku V roce 1980 získal Donatellova Davida ze celoživotní tvorbu. V našem kině jsme uváděli v rámci filmového klubu jeho snímek Andrej Rublev. Vážení filmoví diváci, již 5. filmová přehlídka Projekt 100 přehlídka představující kvalitní starší i nejnovější nekomerční filmovou produkci brzy začíná. Přestože v našich kinech většinou vládnou hollywoodské trháky a touha nezávazně se bavit, stále více přibývá diváků, kteří chtějí v kině vidět něco jiného. Jistě i v našem městě se takoví diváci najdou a my se těšíme na vaši návštěvu. sz Zájezdový program pro rok Rakousko Vídeň (kulturní památky) Český Krumlov odpoledne Slavnost pětilisté růže volný program večer opera Rusalka otáčivé hlediště Kutná Hora, zámek Kačina celodenní výlet vhodný pro rodiny s dětmi Babiččino údolí celodenní výlet pro rodiny s dětmi Český Krumlov veselohra Veselé paničky Windsorské otáčivé hlediště Křivoklát odpoledne ZOO Plzeň celodenní výlet vhodný pro rodiny s dětmi SRN Norimberk kulturní památky SRN Zwiesel vánoční nákupy Kino náročného diváka Stalker Bratr Rusko 1997, 95 min., titulky, od 15 let. Na vojně se Danila Bagrov naučil prát a střílet, ale ve svém rodišti tyto přednosti nepříliš uplatní. A tak se vydá za svým úspěšným starším bratrem Viktorem do Petrohradu. Když je někdo v téhle době za vodou, je jasné, že si nevydělává prodáváním pirožků v pouličním kiosku a Danila zjišťuje, že jeho bratr se živí jako nájemný vrah Další ukázka současné ruské kinematografie, která k nám přichází prostřednictvím karlovarského filmového festivalu. Tentokrát divákům režisér a scénárista Alexej Balabanov přináší akčně pojatý obraz současných ruských poměrů, film dokáže upoutat svojí atmosférou i reálnými souvislostmi, které mohou byť vzdáleně připomínat zkušenost, jež nám není tak vzdálená. Kurz pro průvodce turistických zájezdů Termín konání: od do vždy v pátek a v sobotu Kurz bude zakončen zkouškou, absolventi získají certifikát jako doklad pro cestovní kanceláře a vystavení živnostenského listu. Cena kurzu: Kč Kurz se uskuteční pouze při účasti minimálně 10 zájemců. Závazné přihlášky nejpozději do 12. února 1999 v kanceláři MKS. Zájemci, kteří se hlásili na podzimní kurz, aktualizujte své přihlášky! Bližší informace na tel.: 0187/ Čas Vánoc Doba vánočních svátků byla hezky zakončena v zámecké kapli ve Volšovech v sobotu 9. ledna O páté hodině odpolední vystoupil v této historické části zámku Komorní dívčí sbor Sušického dětského sboru, za řízení sbormistra J. Baierla, který zazpíval latinskou a francouzskou koledu, pastorelu a černošský spirituál. Následovala Truvérská mše od Petra Ebena. Jaké by to ale byly vánoční zpěvy, kdyby nebyly zakončeny krásnou písní Tichá noc To vše doprovázely dvě flétny, kytary a housle. V průběhu koncertu přišli tři králové od východu (přišli pěšky, vozidla jim přes hranice nepustili). Aby bylo učiněno vánoční atmosféře zadost, zazněly nakonec staročeské koledy, které si s chutí zazpívali také všichni hosté. Při nich se nám, dříve narozeným, připomnělo dávno uplynulé mládí, kdy Ježíšek byl opravdu někdo! Naše Vánoce bývaly chudší, zato sněhu bývalo o mnoho více a dospělí i děti se k sobě chovali také daleko lépe. Přesto i mladí, kteří tento koncert navštívili, byli spokojeni. Děkujeme sboru za vystoupení, pokud se toho dočkáme, přijdeme příště určitě znovu. Je dobré připomenout, že pan Josef Baierl je místní, tedy volšovský, patriot. V naší škole bydlel se svou rodinou pokud se nemýlím, bylo to v době, která se říká Pražské jaro. Vždyť Sušice a Volšovy patří k sobě. Ještě připomenutí historické, z minulého století. Moje matka, narozená v roce 1883 ve Volšovech, mívala jako malé dítě dárky od Ježíška vždy za oknem dávaly se tam o Štědrovečerní noci, a teprve na Boží hod vánoční ráno se z nich mohla těšit. Dárky to byly jiné, než jsou dnes (bylo to v letech ) a tak nevím, co by tomu říkaly dnešní náročné děti. Teprve začátkem nového století se v rodinách začaly objevovat vánoční stromky. Volšovy se do nového století vybavily novou školou, ta byla otevřena v roce Rok 2000, který se nám zdá takovým zlomem, je pouze ukončením tohoto století. To další začne až v roce 2001, tedy za dva roky. Snad se toho ve zdraví a míru všichni dočkáme. KAREL RENDL, Volšovy pro vás připravuje vvv neděle 14. února ve hod. Dětský maškarní bál

8 strana 8 Turnaj Sušice Open vede stále Čestmír Slovák Čestmír Slovák z pořádajícího klubu SK MBC Hewatex Sušice stále suverénně vede žebříček průběžného pořadí v turnajích Sušice Open v elektronických šipkách, který každý čtvrtek pořádá pravidelně klub SK MBC Hewatex Sušice. Turnaj má zatím za sebou devatenáct kol. 18. kolo turnaje Sušice Open Klání se zúčastnilo třiadvacet hráčů včetně jedné ženy. Vítězství vybojoval Jaroslav Štádler ze Soft Clubu Klatovy před svými oddílovými kolegy Zdeňkem Jíšou a Miroslavem Šímou. Ještě v minulém klání přitom Šládler reprezentoval Nepomuk a Zdeněk Jíša hájil barvy týmu Kings Zavlekov. Jediná žena v turnaji Miroslava Maršátová ze Soft Clubu Klatovy se prosadila na pěkné místo. Výsledky: 1. Jaroslav Štádler, 2. Zdeněk Jíša, 3. František Ferus (všichni Soft Club Klatovy), 4. Miroslav Šíma, Vratislav Maslák (oba SK MBC HEWA- TEX Sušice), František Hataj (Černý orel Horažďovice), Čestmír Slovák (SK MBC HE- WATEX Sušice), Miroslava Maršátová (Soft Club Klatovy), Vlastimil Míčka (SK MBC HE- WATEX Sušice), Vladislav Bevíz (Annín), Milan Míka (Kašperské Hory), Milan Šrom mladší (Zámecký šipkový klub Horažďovice). 19. kolo turnaje Sušice Open V devatenáctém kole turnaje Sušice Open o body do celkového žebříčku turnaje bojovalo čtyřiadvacet šipkařů včetně dvou žen. Žádná z nich se ovšem neprosadila mezi dvanáctku nejlepších účastníků. Výsledky: 1. Jaroslav Štádler, 2. Zdeněk Jíša (oba Soft Club Klatovy), 3. Čestmír Slovák, 4. Miroslav Šíma, Vratislav Maslák (všichni SK MBC HEWA- TEX Sušice), Milan Šrom senior (Zámecký sportovní klub Horažďovice), František Ferus a Ladislav Němec (oba Soft Club Klatovy), Vlastimil Míčka (SK MBC HEWATEX Sušice), Miroslav Kopelent (FEVOBE Hlavňovice), Milan Míka (Kašperské Hory), Vladimír Chromjak (Železná Ruda). Průběžné pořadí seriálu turnajů Sušice Open po 19 kolech: 1. Čestmír Slovák (SK MBC HEWATEX Sušice A) bodů, 2. Zdeněk Jíša (Soft Club Klatovy) bodů, 3. Jaroslav Štádler (Soft Club Klatovy) 2 310, 4. Miroslav Šíma (SK MBC HE- WATEX Sušice A) 2 250, 5. Vratislav Maslák (SK MBC HEWA- TEX Sušice) Sušičtí šipkaři poskočili v lize na druhé místo Šipkaři SK MBC HEWA- TEX Sušice poskočili v tabulce první ligy družstev na druhé místo. V dalším ligovém kole totiž porazili tým DC Býčí oko Plzeň 6:5 a zvítězili také v klání nad týmem De Fanny Planá u Mariánských Lázní. DC Býčí oko Plzeň SK MBC HEWATEX Sušice 5:6. Těsné vítězství nad plzeňskými šipkaři posunulo borce ze Sušice na druhé místo v tabulce první ligy, která je nejvyšší soutěží v regionu západních Čech. Vedoucím týmem tabulky je stále družstvo plzeňského Sympactu A. SK MBC HEWATEX Sušice De Fanny Planá u Mariánských Lázní 6:5. V domácím prostředí vybojovali sušičtí šipkaři těsné vítězství. Sušice tentokráte nastoupila ovšem v pozměněné sestavě, neboť týmu chyběli z rodinných důvodů Josef Šedivý a Ladislav Kaiser. Pro domácí borce to byla citelná ztráta, ovšem dokázali se se soupeřem porvat. Sušičtí šipkaři nastoupili ve složení Vlastimil Míčka, Čestmír Slovák, Vratislav Maslák, Miroslav Šíma a Pavel Tuček. Jejich zásluhou se sušického týmu podařilo udržet v tabulce první ligy vedoucí místo. Sport Sušičtí hokejisté klesli na poslední místo Na poslední místo v tabulce oblastního přeboru klesli hokejisté TJ Sušice poté, co prohráli na domácím ledě se sousedem v tabulce HC Grato Mariánské Lázně a rovněž druhým týmem tabulky HC Nicole Hrádek. Tým TJ Sušice je tak v tabulce šestý se ziskem osmi bodů, shodný počet bodů nasbíral také celek Mariánských Lázní. Ten však má lepší skóre než Sušice. Tabulku stále vede družstvo HC Klatovy, které dosud neprohrálo. Druhý je HC Nicole Hrádek, třetí tým SPO Plzeň a čtvrtá příčka patří celku SKP Klatovy. Do konce soutěže zbývá již jen pět kol. V nich se sušičtí hokejisté představí ještě třikrát na domácím ledě. 14. kolo: TJ Sušice HC Grato Mariánské Lázně 2:3 (1:0, 0:1, 1:2). Branky: 7. Jiří Beneš, 44. Richard Pitel 34. a 42. Konfršt, 47. Bouda. Rozhodčí: Lehečka, Tůma, Janda. Vyloučení 2:6 (navíc hráč hostů Pokorný osobní trest), využití přesilových her: 1:0, 250 diváků. Sestava TJ Sušice: Kadera Zedník, Končal Hrabý, Zahálka Kopp Pitel, Beneš, Murcko Jůn, Kalný, Marek Sejpka, Uxa, Svoboda (30. Petr Lemberger). Tým Sušice si drží druhou příčku v tabulce Hokejisté staré gardy TJ Sušice figurují po jedenácti kolech okresního přeboru na druhém místě za týmem Startu VD Luby. Sušičtí borci v posledních dvou utkáních porazili družstva SK Bolešiny 5:2 a na domácím ledě deklasovali čtvrté mužstvo tabulky SK Kdyně výsledkem 7: kolo: SK Bolešiny SG TJ Sušice 2:5 (1:1, 1:1, 0:3). Branky TJ Sušice: Švec 3, Jankovský, Pitel. Rozhodčí: Hrbas, Myšák, vyloučení 1:1. Zkušený tým hokejistů staré gardy Sušice rozhodl o vítězství až v závěrečné třetině třemi brankami. Do té doby drželi bolešinští hokejisté s favorizovaným soupeřem krok. 11. kolo: SG TJ Sušice SK Kdyně 7:0 (2:0, 3:0, 2:0). Branky SG Sušice: Niebauer 2, Vladimír Pitel, Otta, Macháček, Václav Pitel, Švec. Rozhodčí: Hrabý, Svoboda, vyloučení 7:6 (z toho na obou stranách jeden osobní trest na 10 minut a dva hráči do konce utkání. 120 diváků. Sestava SG TJ Sušice: Svoboda Aušprunk, Václav Pitel Švec, Niebauer, Jankovský st. Vrhel, Haška Vladimír Pitel, Otta, Jaroslav Staněk Macháček, Sekyra, Jakovský mladší. Domácí hokejisté v odvetě vrátili soupeřům ze Kdyně porážku 4:5 i s úroky. Nedovolili jim ani jedenou skórovat, naopak sami vstřelili sedm branek. Utkání se hrálo v režii domácích zkušených hokejistů. Hosté, kteří po dvou třetinách prohrávali 0:5, vyvolali také konfrontaci hráče Pitla v domnění, že jde o hokejistu, hrajícího oblastní přebor. V týmu SG ovšem hrají bratři Václav a Vladimír Pitlové, Richard, jenž nastupuje za TJ Sušice v regionálním přeboru mužů, je Václavův syn. Sušice nakonec ještě v závěrečné dvacetiminutovce připojila dvě branky a uzavřela skóre na konečných 7:0, i když v klání ještě spoustu šancí nevyužila. V dresu vítězů výborně chytal brankář Svoboda Stínem utkání bylo chování fanoušků hokejistů ze Kdyně. Ti poničili trestnou lavici pro tým hostí a vyprovokovali rvačku. Klid sjednal až příjezd městské policie a pak i hlídky Policie České republiky. Policie uklidnila fanoušky na stadionu a pak i před stadionem. Patří jí za to naše poděkování. Dosud jsem totiž nic podobného na hokeji v Sušici nezažil, řekl vedoucí mužstva SG Sušice Miloslav Aschenbrenner. Pro domácí to byl smůlovatý zápas. Sušičtí hokejisté začali dobře. Od začátku utkání si vytvořili tlak, který v sedmé minutě zúročili ve vedoucí branku. Richard Pitel přihrál spoluhráči z útoku Jiřímu Benešovi a ten poprvé překonal hostujího brankáře Gelbiče. Zvýšit na 2:0 mohl v závěru druhé třetiny Josef Kalný, ale nepřehodil ležícího brankáře. Ve druhé třetině přišel ve 34. minutě trest. Bývalý hráč Klatov Vlastimil Fišr přihrál spoluhráči Martinu Konfrštovi a ten překonal sušického brankáře Kaderu. Do třetí třetiny nastoupily týmy za stavu 1:1 a začínalo se znovu. O výsledku se nakonec rozhodlo během pouhých pěti minut. Nejprve se ujali ve 42. minutě vedení hosté opět zásluhou Martina Konfršta. O dvě minuty později ovšem domácí využili početní převahy pěti proti třem a Richard Pitel vyrovnal na 2:2. Konečné slovo ale měli přece jen hosté, za které vstřelil vítěznou branku Bouda. Ve zbylých třinácti minutách měli domácí hokejisté několikrát blízko k vyrovnání, ale kapitán Jarmil Murcko trefil tyč a neuspěl ani Richard Pitel. Mariánské Lázně si tak ze Sušice odvezly oba body. Byl to smůlovatý zápas. Soupeř vytěžil z minima maximum. I přes porážku naši hráči předvedli dobrý výkon. V týmu soupeře dominoval brankář Gelbič, uvedl vedoucí mužstva TJ Sušice Miroslav Lemberger. HC Nicole Hrádek TJ Sušice 13:3 (4:0, 7:2, 2:1). Branky za Sušici: Richard Pitel, Jiří Beneš, Jarmil Murcko, branky Nicole: Husárek 3, Skopový 2, A. Beran, T. Beran, Herink, Kváš, P. Kubrist, Stáňa. Vyloučení 6:3, využití přesilových her: 2:1. Sestava TJ Sušice: Kadera Zedník, Končal Hrabý, Zahálka Kopp Pitel, Beneš, Murcko Jůn, Kalný, Marek Sejpka, Uxa, Svoboda. Domácí hokejisté potvrdili roli favoritů už v první třetině čtyřmi brankami. Nejvíce branek padlo ve druhé třetině, v níž domácí skórovali sedmkrát a sušičtí hokejisté vstřelili dvě branky. Závěrečná třetina přinesla již jen tři branky. KDY NA OBLASTNÍ PŘEBOR Sobota 30. ledna od 17 hodin: TJ Sušice HC Klatovy. Hokejisté TJ Sušice hostí vedoucí tým tabulky soutěže. Neděle 7. února od 17 hodin: SKP Klatovy TJ Sušice. Sušičtí hokejisté se na zimním stadionu v Klatovech střetnou se čtvrtým týmem soutěže. Sobota 13. února od 17 hodin: TJ Sušice HC SPO Plzeň. KDY NA OKRESNÍ PŘEBOR Sobota 30. ledna od 14 hodin na zimním stadionu v Klatovech: SK Trhanov SG TJ Sušice (Sušice nastoupí proti pátému mužstvu tabulky okresního přeboru). Sobota 6. února od hodin na zimním stadionu v Sušici: SG TJ Sušice SKP Okula Nýrsko (v tomto utkání hostí hokejisté SG Sušice poslední celek soutěže). Fotbalisté TJ Sušice zatím získali jen bod Fotbalisté TJ Sušice, hrající divizi, získali ve dvou zápasech zimního přípravného turnaje SK Písek zatím bod. S týmem divizních Vodňan Sušice remizovala 1:1, v dalším utkání s mužstvem SK Protivín prohrála 0:1. První duel s pořádajícím družstvem Písku Sušice kvůli nevyhovujícímu terénu hřiště nehrála. SK Vodňany TJ Sušice 1:1 (1:0). Domácí fotbalisté se s ziskem tří bodů rozloučili až Ve XIII. ročníku přeboru mládeže ve střelbě ze vzduchové pušky zvítězil Václav Obst, nositel II. VT ze VzPu a III.VT ve střelbě ze standardní malorážky. Foto : bp v samém konci utkání, neboť bod Sušice vybojovala až pět minut před koncem utkání. Autorem vyrovnávací branky byl Švec. TJ Protivín TJ Sušice 1:0 (0:0). Po bezbrankovém poločase domácí fotbalisté skórovali v 78. minutě a získali do tabulky turnaje tři body. Sušičtí fotbalisté byli v utkání lepší a aktivnější. Vytvořili si více šancí, ale žádnou z nich nedotáhli do úspěšného konce. Dva samostatné úniky nedokázal zúročit v branku Chmátal a Pendl z bezprostřední blízkosti protivínské branky míčem trefil jen domácího brankáře. Sestava TJ Sušice v utkání s mužstvem Protivína: Mára (46. M. Hoda) Půrok, R. Hoda, Votava Vierer, Rovňan, M. Brabec, Kutil (46. Slivoň), Hubáček (46. V. Staněk) Chmátal, Švec (46. Pendl). V týmu chyběli: J. Brabec, Hrubec a Kodýdek. Další turnajová klání: Sobota 30. ledna: Sokol Čížová TJ Sušice; neděle 7. února: ZVVZ Milevsko TJ Sušice. Sušičtí fotbalisté se na jarní část mistrovské sezony připravují pod vedením trenéra Jana Staňka čtyřikrát týdně na trénink. Tým zároveň plánuje soustředění ve sportovním areálu v Soběšicích. Kopané v Dlouhé Vsi bude 50 let (I/II) Za své éry dosáhla kopaná v Dlouhé Vsi i několika překvapivých úspěchů. Jeden z nejvýraznějších se podařil 24. září v roce 1964, když naše mužstvo dokázalo na hřišti soupeře, účastníka krajského přeboru Sušice A, uhrát nerozhodný výsledek. Připomeňme, že naši hráči byli v utkání domácímu celku plnému zvučných jmen (počínaje Václavem Hrabým st. i mladším, Mužíkem, Galem, Vašicou, Sekerešem, Křenkem, Kučerou, Zajícem, Končalem, Míčkou a Macháčkem), naprosto vyrovnaným soupeřem; dokonce měli k vítězství blíž, když 8 minut před koncem utkání nastřelil Fr. Zelený břevno domácí branky. Nebylo by spravedlivé neuvést, kdo se tehdy o tento úspěch zasloužil tak tedy: Bervida Jan, Mirvad J., Šebelík Jiří, Pfeifer Helmut, Vaněk V., Hubený E., Zíka, K. Vrhel A., Slovák Č., Kopa M., Zelený F., Šebelík J., Rajtmajer V. O tom, že výsledky našeho celku nebyly náhodné a přeceňované, svědčila skutečnost, že po mnoho let hrál v okresním přeboru významnou roli. Výkonnost to- Rodák ze Sušice podepsal smlouvu s italským týmem Rodák ze Sušice a odchovanec sušického oddílu Jiko Čácha Michael Moureček je od 12. února letošního roku členem italské cyklistické stáje ADAX. Moureček získal angažmá v týmu poté, co na mistrovství světa na dráze vybojoval jako člen českého družstva bronzovou medaili ve stíhacím závodě. Sušický rodák dosáhl v uplynulém roce také výborných výsledků v individuálních kláních. Vyhrál prestižní Závod míru juniorů a na světovém šampionátu v silniční cyklistice se prosadil jako nejlepší závodník tuzemska. Michael Moureček působil rok a půl v dresu pražské Dukly, kam se prosadil ze sušického oddílu. hoto celku kulminovala v soutěžním ročníku , kdy se mu poprvé podařilo vyhrát. Pro mužstvo to při účasti silné konkurence OK Nýrsko, SO Klatovy a SO Svéradice, nebylo nijak snadné. Po dobrých výkonech v průběhu celé soutěže přeci jen naši fotbalisté získali titul okresního přeborníka a tím si vybojovali postup do I. B třídy kraje. Úspěch se jim však pro nedostatek finančních prostředků nepodařilo nijak rozvinout. Vedení oddílu se jen nerado zřeklo postupu svého oddílu ve prospěch druhého celku tabulky. Zatím jediného úspěchu dosáhli naši žáci, když v soutěžním ročníku vyhráli soutěž velmi impozantním způsobem bez jediné porážky. S velmi aktivním skóre 31:2 vyhráli. O tři roky později, ve Staré Roli, dosáhlo naše kombinované družstvo mužů úspěchu. V I. ročníku Turnaje odborových družstev v kopané s mezinárodní účastí, pořádaném TJ Strojoprav, se hrálo vyřazovacím způsobem. Ve vyrovnaném utkání měli více štěstí Němci a jejich vítězství 2:1 bylo přítomnými diváky pokládáno za šťastné a předčasné. V turnaji naše mužstvo nakonec obsadilo 3. místo s těmito hráči: Bervida, Rajtmajer, Pojar, Slopovský, Vichr, Zelený, Hubený, Šíma, Paveza, Hubený J., Kaltenbrunner, Míčka a Špeta. Krajně nepříznivá sezona přinesla našemu oddílu po 13 letech neúspěch, když sestoupil zpět do III. třídy. Pro oddíl to bylo velmi nepříjemné, možná pokles výkonnosti hráčů způsobilo nedořešení generačního problému. Tato nepříjemná skutečnost však neodsoudila vedoucí funkcionáře oddílu k pasivitě. Je zcela evidentní, že návraty mužstev zpět do vyšších soutěží bývají těžší, než se v soutěži udržet. Návrat se našim fotbalistům podařil až po pěti letech, avšak po ročním působení ve II. třídě ji museli znovu opustit. Znovu se vrátili v sezoně , když svoji III. třídu skupinu B vyhráli. V dalším soutěžním ročníku (91-92) uvítala naše sportovní veřejnost radostně zdařilý vstup našich fotbalistů do okresního přeboru, kdy byli jako nováček soutěže na 2. místě. Konečné 4. místo v tabulce, se ztrátou dvou bodů na vítězný celek, málokdo od nováčka soutěže očekával. Umístění způsobilo velkou radost a všichni doufali, že se blýská na lepší časy. B. JELÍNEK

9 Inzerce strana 11 Bude se nové zastupitelstvo města zajímat o společenské organizace? Tuto otázku si klademe ve výboru základní organizace Českého zahrádkářského svazu. Minulá zastupitelstva neměl o naši organizaci žádný zájem. Starostové města dostávali pravidelně pozvánky na výroční schůze organizace, ale od roku 1990 jsme neměli příležitost je samé, nebo jejich zástupce, přivítat na těchto schůzích. Do roku 1995 byl náš člen zván do komise pro životní prostředí, ale pak komise přestala existovat a my jsme nebyli nikým zváni. Český zahrádkářský svaz (ČZS) oslavoval v roce 1997 své čtyřicáté výročí založení a naše základní organizace (ZO) byla jedna z prvních, která do tohoto svazu vstoupila. Když se podíváme zpět na naší činnost zjistíme, že jsme za těch 40 let udělali velký kus práce. Do roku 1960 jsme koupili pozemky od soukromě hospodařících rolníků, než jim byly zabrány Státními statky a zřídili jsme na nich poměrně velkou zahrádkářskou kolonii pod Svatoborem. Všichni členové této kolonie dostali své pozemky do vlastnictví. Výměra zahrádky tehdy činila od 8 do 10 arů. Potom však vyšlo nařízení a každá zahrádka nesměla být větší než 4 ary. Myslím, že tímto činem jsme tak zajistili několikahektarovou zeleň, což zlepšovalo celkové ovzduší města. Možná, že kdyby tyto pozemky dostaly Státní statky, tak by v dnešní době ležely ladem a byly by pokryty samým plevelem. Když se dnes podíváme na pozemky, které Státní statky opustily, musíme konstatovat, že zanechaly za sebou spoušť. Pak následovala kolonie pod Šibeničním vrchem, za Prefou na Hamru u nádraží a za atriovými domky, které pak přešly do rukou soukromých majitelů jenž pozemky nechtěli prodat a tak jsou v nájmu našich členů. Také kolonii v Malé Chmelné se nám nepodařilo vykoupit, neboť je v soukromém vlastnictví. Na počátku 70. let jsme koupili pozemek za bývalým Armádním domem a začali s výstavbou moštárny. Členové spolku na stavbě odpracovali mnoho hodin ze svého volna a tak mohla být roku 1978 zkolaudována. Již 20 let mohou členové organizace zpracovávat své ovoce na mošty. Škoda, že jsme nemohli zřídit pálenici, pro kterou máme připravenou na moštárně místnost, neboť jisté okolnosti nám ji nedovolily zřídit. Zvláště v dnešní době oceňují členové tuto službu, neboť ceny nápojů jsou značně vysoké a cena padaných jablek strašně nízká. ZO též organizovala soutěž Rozkvetlá ulice. Byla to soutěž obyvatelů domů, celých kolektivů, nebo jednotlivých majitelů a osob. Členové ZO obcházeli občany a získávali je pro tuto soutěž. V letních měsících červenec a srpen členové komise ZO a přizvaní členové městského výboru prošli městem a vyhodnocovali ulice, domy i jednotlivé byty, které se přihlásily do soutěže. Na výroční schůzi ZO byli tito občané pozváni a odměněni věcnými dary, kterými přispěl městský výbor. Pro úplnost, v roce 1989 soutěžilo 5 občanských výborů, 10 domovních kolektivů, 205 členů ZO a 310 občanů. Tato soutěž však také vzala za své. V roce 1985 byla zřízena v nynější ulici T. G. Masaryka zahrádkářská prodejna, která vykupovala od členů ZO jejich přebytky a prodávala je za přijatelné ceny občanům. Tato prodejna prodávala některé druhy zatím neznámého ovoce a zeleniny. Městský úřad nám stanovil nájemné Kč ročně a tak byla prodejna pro ZO únosná. V roce 1991 musela být zrušena, neboť dům byl restituován a celý přestavěn. Naše ZO nezůstávala pozadu ani ve vzdělávání. Pořádala přednášky z oboru ovocnářství, zelinářství, květinářství a zpracování ovoce. Před rokem 1990 byl o tyto přednášky velký zájem, ale po tomto roce zájem o zvýšení odbornosti poklesl i když se dnes neomezujeme pouze na ústní podání, ale můžeme přispět i programem na videokazetě. V roce 1989 jsme navázali styk se školou v Lerchově ulici. Naši členové zde ukazovali žákům řez stromů a roubování, které předváděli prakticky a k tomu vysvětlovali. Zájem žáků byl obdivuhodný. Bohužel to byl jediný rok, kdy jsme byli pozváni do školy. Od té doby neprojevila žádná škola o tuto činnost zájem i když naši členové jsou ochotni své zkušenosti předávat mladým. Je to škoda, neboť bychom mohli vychovat novou generaci k lásce a práci na zahrádkách, čímž bychom zajistili, že příroda nebude rájem vandalů, ale skutečných ochránců. Ti si budou vážit každého stromu, keře a květiny, neboť budou vědět, že slouží ke zlepšování kvality ovzduší, kráse a v neposlední řadě mají vliv i na jejich zdraví. V tomto článku jsem chtěl upozornit veřejnost, že činnost ZO ČZS stojí za povšimnutí. JOSEF RUDA, předseda ZO ČSZ Od 1. února zvyšuje Česká spořitelna poplatky za služby S platností od 1. února zvýší Česká spořitelna poplatky za vydání některých nových karet. Od 1. dubna pak bude dražší manipulace se sporožirem a běžným účtem. Za vydání nové karty Eurocard/Mastercard Variant (při zachování dvouleté platnosti karty) zaplatí zákazník o 70 korun více než dosud, tedy 320 korun. Cena debetní karty Maestro se zvýší ze 150 korun na 750 korun. Za kartu Trend zaplatí žadatel 170 korun, oproti původním 150, debetní karta Visa Classic se prodraží o 50 korun, tedy na 750 korun. Od 1. února se také zvýší poplatky ze zasílání PIN z 50 na 100 korun, v agendě hypotéčních úvěrů se zvyšují ceny za správu a vedení úvěrového obchodu u fyzických osob ze 60 na 95 korun měsíčně a u právnických osob z 200 na 300 korun měsíčně. U devizových účtů bude zvýšena sazba za účetní položku, která se bude uplatňovat i při výběru nebo vkladu hotovosti ze 3,50 na 4 koruny. K výraznějším změnám dojde od 1. dubna letošního roku za sporožirové účty. Česká spořitelna se chystá zvýšit cenu účetní položky ze 3,50 na 4 koruny, při zaúčtování výběru hotovosti na bankomatu kartou vydanou spořitelnou se účetní položka zpoplatní částkou 2 koruny. Platba kartou ČS u obchodníků a vklady hotovosti jsou nadále bez poplatku. Za vyhotovení a odeslání výpisu poštou od zaplatíme 9 korun, místo původních osmi, v úřadovně spořitelny 18 korun. Za výběr hotovosti dokladem na přepážce ČS naúčtuje 4 koruny i cenu za zaúčtování účetní položky. Cena za potvrzení o složení prostředků na účtu se zvýší až na 300 korun. Sazba ze vedení běžného účtu bude od dubna zvýšena ze 60 na 180 korun měsíčně. (Cena účetní položky stoupne podobně jako u sporožira ze 3,50 na 4 koruny.) Podávání zpráv o stavu účtu telefonicky bude stát korun ročně, zavedení GSM Bankingu se zvýší o korun, tedy na korun. Výběr hotovostí dokladem bude stát 4 koruny i cena za zaúčtování položky, sazba za potvrzení o složení prostředků na účtu bude zvýšena 300 korun. Zůstanou jen kovové dvacetikoruny Česká národní banka plánuje, že v letošním roce uvede do oběhu bankovky v hodnotě 226,8 milionu korun a mince v hodnotě 64,3 milionu korun. K jediné změně dojde u papírových dvacetikorun, které jsou stahovány z oběhu a postupně nahrazovány mincemi. Papírová bankovka 20 Kč je však i nadále platná (podobně jako mince 50 Kč).

10 strana 12 Kultura Oblastní kulturní přehled od 29. ledna do 12. února 1999 SUŠICE Program kina Začátky představení, není-li stanoveno jinak, vždy ve hod. Filmy označené U uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel. 0187/ (čtvrtek) Filmový klub Ponette Křehký komorní příběh, jehož hrdinkou je čtyřletá holčička ve složité životní situaci. Francie, titulky, 97 min., od 15 let (pátek sobota) Město andělů Andělé mají jen jeden cit: soucit. Ale anděl Seth chce víc chce být milován: V hlavních rolích Nicholas Cage a Meg Ryanová. USA, titulky, 115 min., přístupný ( úterý) U Vyjednavač Thriller s originálním řešením únosu rukojmí s vynikajícím výkonem Samuela L. Jacksona v hlavní roli. USA, titulky, 141 min., od 12 let. 2. (úterý) Hon na myš Filmová komedie pro celou rodinu (středa čtvrtek) Řeč peněz Akční komedie o dobrodružství reportéra, pouličního kšeftaře a nebezpečného zločince při honbě za diamanty. USA, titulky, 95 min., od 12 let. 5. (pátek) Projekt 100 U Canterburské povídky Příběhy poutníků do Canterbury veselé i tragické, které ve venkovské hospodě zaznamenává básník Chaucer. Režie Pier Paolo Passolini, Itálie, titulky, od 15 let. 6. (sobota) U Stalker Vynikající film podle sci-fi povídky bratří Strugackých Piknik u cesty. Nebezpečná cesta Zónou k vysněné místnosti, kde moudří najdou pravdu. Režie Andrej Tarkovskij, Rusko, titulky, od 12 let (neděle ) Zachraňte vojína Ryana Stojí za to, pro záchranu jednoho života, riskovat osm jiných? Červen 1944 vylodění spojenců ve Francii. Vynikající film S. Spielberga s Tomem Hanksem v hlavní roli. USA, titulky, 160 min., od 12 let (úterý středa) U Zakázané ovoce Vtipná černá komedie o tom, že láska je mocná čarodějka a může sblížit i bankovního lupiče s dcerou šerifa. USA, titulky, 123 min., od 12 let (čtvrtek pátek) Čas dluhů Tragikomický příběh o mezilidských vztazích současnosti. V hl. rolích I. Chýlková, L. Bílá, K. Roden. ČR, 120 min., od 12 let (čtvrtek pátek; ) Princ egyptský Animovaný příběh ze Starého zákona život Mojžíše a odchod jeho lidu z Egypta. USA, 90 min., přístupný (sobota neděle) U Netvor Velmi zajímavý film o odstrkovaném a ponižovaném chlapci, který vyrostl ve zvráceného netvora a chce ovlivnit svůj osud a pomstít se. Anglie/Francie, titulky, 118 min., přístupný. Společenská zábava sobota 30. ledna ve hod. Sokolovna IV. Benefiční sklářský ples sobota 6. února ve hod. Sokolovna Zdravotnický ples Hraje B-Band Klatovy. Vstupenky v kanceláři MKS! pátek 12. února ve hod. Sokolovna Maturitní ples Rodinné školy Kašperské Hory neděle 14. února ve hod. Sokolovna Maškarní bál pro děti. Hraje Prospekt. Zábavné pořady Připravujeme: čtvrtek 18. února hod. Sokolovna Travesti show Předprodej vstupenek v kanceláři MKS od Loutkové divadlo Husův sál Sokolovny vždy v hod. pátek 29. ledna Perníková chaloupka pátek 5. února Zlatovláska pátek 12. února Dřevěný vojáček a jeho přátelé Výstavy FOTO FIŠER Výstava fotografií Emil Kintzl Kopie starých fotografií a pohlednic Počátky lyžování na Šumavě. Potrvá do konce ledna 1999 Tělovýchova, sport, relaxace Šipky Každý čtvrtek od hodin restaurace U Chovatelů. Hraje se: 301 Double out, každý turnaj je započítáván do republikového žebříčku Bohemia Dart Cup Relax klub posilovna Františka Procházky 119, tel zacvičit v posilovně si můžete: pátek a hod. neděle hod. Za hodinu zaplatíte předplatné 23 Kč, měsíčně 250 Kč čtvrtletně 560 Kč v době provozu posilovny lze využít solárium pět minut 15 Kč. Možnost pronájmu sportovní haly dle dohody. Julius Urbanics masáže, budova Šumavské lesní, a. s., Na Burince 273/III, na objednávky tel , kl. 35 od 9 30 do hod. Kosmetika V podkroví, nám. Svobody 2/1, Sušice, středa, pátek hod. úterý, čtvrtek hod. Objednávky na tel.: 0187/ linka 314. Informace Městská knihovna, tel oddělení pro dospělé včetně oddělení naučné literatury, časopisy, středa, pátek 8 12 a hod. oddělení pro děti, středa, pátek hod. Nová služba KOPÍROVÁNÍ Městské kulturní středisko Sokolovna předprodej vstupenek na kulturní akce, tel čtvrtek a hod. redakce SN tel Sokolovna tel Pokladna kina otevřena od hod., tel HARTMANICE Muzea, výstavy Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě otevřeno denně hod. Stálá expozice věnovaná židovské komunitě regionu. Informační středisko NP Šumava nachází se ve stejné budově (do všech prostor bezbarierový přístup). Tel. 0187/ Lyžařský vlek denně 9 12 a hod. Provoz za příznivých sněhových podmínek a zájmu. Bližší informace na MÚ Hartmanice, tel. 0187/ KAŠPERSKÉ HORY Galerie Secese užité umění prodejna skla úterý neděle HORAŽĎOVICE Kino Otava 9 17 hod (pátek ve hod.; sobota v a hod.) Čas dluhů Ledacos bychom odhodili, kdybychom se nebáli, že to jiný zvedne V hlavních rolích Lucie Bílá, Ivana Chýlková, Karel Roden. ČR, přístupný od 12 let! (pátek hod.; sobota a hod.) Něco na té Mary je Možná je to love story, ale stejně jde jen o jedno Skvělá komedie o trampotách s láskou. USA, dabing. předprodej vstupenek půjčovna videokazet pátek 9 12 a hod. sobota 9 11 a hod. Společenská zábava sobota 6. února ve hod. Květinový ples Hudba: Melodion Band Strakonice. Předtančení, dámská květinová volenka. středa 10. února v hod. Vojtěch Tomáško Kiďák a Lubomír Melichar Koncert populární dvojice proložen veselými povídkami. Předprodej vstupenek v kině Otava. Informace Předprodej vstupenek na všechny kulturní akce i filmová představení v kině Otava (hlavní vchod), tel pátek 9 12 a hod. Ve stejnou dobu je otevřena půjčovna videokazet. Městské muzeum tel. 0187/ KLATOVY Galerie U bílého jednorožce denně sobota 6. února v hod. vernisáž Aleš Veselý obsese utopie realita Potrvá do 28. března Koncerty 9 12 a hodin neděle 14. února v hod. VII. matiné MUSICA VAGANTIUM Písně a tance gotiky a renesance. Galerie Klenová V únoru je Galerie Klenová pro veřejnost uzavřena! Informace Městské kulturní středisko 0186/224 52, Stálá divadelní scéna 0186/ RÁDIO PRÁCHEŇ 89,0 FM a 99,5 FM pátek ranní jízda s Jiřím Klokočkou aneb Buďte v pohodě (blok nabitý hudbou a informacemi, zprávy z domova i ze světa, sport, silniční zpravodajství) dopolední servis s Honzou Němcem (policejní zápisník, programy kin, reportáže z regionu, Burza aneb drobná inzerce, Poptelegraph) siesta s Vítkem Reiterem (blok regionálních zpravodajů) Odpoledne s Milanem Bílkem (hity, zábava, Sport Speciál, zajímavosti, Filmstory) Juke box (písničky na telefonická přání 0362/ ) Večery Kontinuo taneční hudba Zajícoviny úterý Hitparáda Rádia Prácheň Večerní povídání se zajímavými hosty Rock and Pop Miloše Zemena středa Hit Mix nejhranější hity týdne čtvrtek Rande s Petrem Zajíčkem pátek Písničky na písemná přání (P. O. Box 240) Kaleidoskop hudební vzpomínání na léta minulá Víkendy Pohodová rána s Radkem Barbulákem (informace o počasí, kulturních a sportovních akcích, sobotní vaření s mistrem kuchařem) Polední siesta s Honzou Němcem a Vítkem Reiterem (hudba 70. až 90. let, zajímavosti, pozvánka do kina) Víkendová odpoledne s Jardou Hasťou (písničky na telefonická přání, soutěže, zajímavosti) Víkendové večery sobota Dámská jízda neděle Premiéra rockové hitparády Rock Blok s Milanem Bílkem Zajícoviny čili závěr týdne s Petrem Zajíčkem ÚŘEDNÍ HODINY pro vyřizování vašich záležitostí Městský úřad Sušice tel hod. středa hod. pátek a hod. úterý a čtvrtek nejsou úřední dny Úřad práce tel (radnice 1. poschodí) úterý hod. středa pátek hod. čtvrtek není úřední den Referát státní sociální podpory OÚ tel (budova polikliniky na náměstí ve dvoře) středa pátek hod. Notář (radnice 2. patro) hod. Katastrální úřad tel (radnice přízemí) hod. středa Finanční úřad tel , , (nemovitosti) Klostermannova ul. 629 (za bývalou divizí), středa Pasové oddělení Klatovy pracoviště Sušice Policie ČR denně Dopravní inspektorát Klatovy pracoviště Sušice budova Policie ČR každé sudé úterý hod. TELEFONNÍ ČÍSLA, která bychom měli znát záchranná služba 155 lékařská pohotovost (poliklinika) požární ochrana 150 policie 158 městská policie jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Adresa redakce: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel Aktuální informace o městě na INTERNETU: Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 4,80 Kč. Náklad výtisků. Povoleno OÚ Klatovy pod č.j. 72/ /92.

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

-zt- Foto: Antonín Zvěřina

-zt- Foto: Antonín Zvěřina Zápis do prvních ročníků Letošní zápis do prvních ročníků základních škol v Třebíči se bude konat v pátek 23. ledna 2015, od 14 do 18 hodin a v sobotu 24. ledna 2015, od 8 do 11 hodin. Zápisu podléhají

Více

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Karlovarský kraj opět finančně podpoří sport Do kdy mohou spotovní oddíly a pořadatelé akcí požádat kraj o peníze na činnost a projekty? strana 2 ročník 12 číslo 9 září

Více

Novým místostarostou se stal Hanáček

Novým místostarostou se stal Hanáček Za rozhlednu hrozí sankce Čtěte na straně 9 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 4 ZDARMA Novým místostarostou se stal Hanáček čtěte na straně 2 Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu. Zástava

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

dal a vzal? Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Láďa Beran: Strašáci v Písku

dal a vzal? Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Láďa Beran: Strašáci v Písku LEDEN 2015 Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek dal a vzal? Láďa Beran: Strašáci v Písku S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Buďme na Zbraslav hrdí Jsou to čtyři roky, co jsem se stal starostou Zbraslavi. Tyto noviny vyjdou těsně před komunálními

Více

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK I 21. KVĚTNA 2010 kadeřnictví kosmetika masáže modelace nehtů www.amazing-studio.cz V čele zoo ve Dvoře Králové stojí žena ředitelka Dana Holečková. Láska

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více