BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Město nemá na stavby supermarketů vliv. Představujeme zastupitele města. Zajímavosti z matriky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Město nemá na stavby supermarketů vliv. Představujeme zastupitele města. Zajímavosti z matriky"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ú n o r č í s l o 3 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Město nemá na stavby supermarketů vliv Představujeme zastupitele města Zajímavosti z matriky Za panenkami do muzea Eurocentrum Zlín Nostalgická jízda parní lokomotivy Z letošních výročí Informace DDM Jízdní řády MHD Zprávy ze škol Kulturní tipy Sport S pokračující výstavbou obchodu Kaufland se začaly objevovat otázky, proč město povoluje výstavbu takového množství supermarketů. V této souvislosti jsme se zeptali starosty Ladislava Kryštofa na jeho názor. Počet prodejen jsme neplánovali a ani město nemá nějaké nástroje k odmítání jejich výstavby. Vždy se jedná o podnikatelský záměr a je-li to v zóně pro občanskou vybavenost, není ani nutno měnit územní plán. Dodal, že pro nějaký ostrý odpor vůči marketům ze strany města nebyl důvod, protože se nikdy nezvedla vlna organizovaného odporu obyvatel Uherského Brodu, ba ani takové signály od občanů nebyly. Samotná výstavba Kauflandu je výsledkem cíleného prodeje soukromého pozemku (části areálu), původně využívaného pro průmyslové využití. Zastupitelstvo města na žádost majitele areálu zjemnilo v územním plánu využití území z průmyslu na občanskou vybavenost. Ve stavebním řízení bylo město silným oponentem a dosáhlo vybudování kruhové křižovatky na ulici Vlčnovská s výjezdem ke Kauflandu a stále více využívanému původnímu areálu Fruty. Starosta dále poukazuje na to, že silné konkurenční prostředí, které se zde vytváří, tlačí ceny dolů a navíc se naše město drží v povědomí občanů jako výhodné obchodní centrum. Výstavba Kauflandu pokračuje velmi rychle. Toto může mít i vliv na vyšší návštěvnost občanů z okolních obcí a od toho se odvíjející využívání dalších služeb nabízených v Uherském Brodě. Negativem může být krach případných malých obchůdků, které nedokáží konkurovat cenou těmto velkým. Stávající menší obchůdky by zřejmě časem stejně živořily, neboť část koupěschopných občanů města odjíždí za velkými nákupy do Zlína a Uherského Hradiště. Určitě jsou komodity, které neobsáhnou tyto velké markety a drobní obchodníci se budou muset přeorientovat právě na tento sortiment či poskytování jiných služeb. Jedná se o globální záležitost, proti níž se žádná obec dlouhodobě neubrání, poukazuje na všeobecný trend starosta Kryštof. Je paradoxem, že zatímco na jedné straně města je supermarketů jako máku, na sídlišti Olšava naopak větší obchod a další občanská vybavenost chybí. A právě tam by radnice přivítala případný zájem investora o vybudování prodejny velikosti středního diskontu. Pro podporu obchodníků město mnoho nástrojů nemá. Může pouze působit na organizace, které zřizuje, a svůj městský úřad, aby nakupovaly u místních firem. Dále může dovolit snadné zásobování jeho neomezováním pouze na určitou dobu a umožnit parkování zákazníkům v blízkém okolí, shrnul starosta možnosti pomoci podnikatelům. Elen Sladká

2 Představujeme zastupitele města Mgr. Vít Doležálek Kandidoval poprvé za KDU-ČSL a hlasy voličů ho hned vynesly až do městského zastupitelstva. Narodil se v Uh. Hradišti, celý život bydlí v Těšově a podle svých slov ani do budoucna nechce rodný kraj opustit. Je svobodný. Čemu se věnujete v profesním životě? Po studiu na Právnické fakultě MU v Brně jsem začal pracovat na právním odboru jedné významné české holdingové společnosti ve Zlíně, kde zastávám na pozici právního specialisty. Je vám 24 let a jste nejmladším členem městského zastupitelstva. Je to pro vás výhoda nebo naopak handicap? Myslíte si, že máte odlišný pohled na fungování města než starší členové ZM? Městské zastupitelstvo by mělo být složeno pokud možno z příslušníků všech sociálních skupin, a tuto vlastnost současné zastupitelstvo zcela určitě má. Zdaleka to není jen můj věk, co podmiňuje částečně odlišný pohled na samotné fungování města. Velmi mě těší, že mi doposud žádný z ostatních zastupitelů nevytkl nízký věk, a že tuto okolnost nepovažují za rozhodující. Věřím, že budu platným členem našeho zastupitelstva a že budu moci svou prací vrátit městu to čtvrtstoletí, které jsem v něm prožil a v němž se mi dostalo kvalitního vzdělání na místním gymnáziu. V ZM zastupujete Újezdec a Těšov. Mají podle vašeho názoru tyto městské části svá specifika, výrazně odlišná od Uherského Brodu? Místní části jsou již z hlediska historického vývoje odlišné, ale to je jen dobře, neboť tak přispívají k pestrosti celého města. Všechny 3 místní části až doposud byly jakoby na okraji zájmu nejen zastupitelstva. A to chce KDU-ČSL změnit. Nechceme místní části protěžovat, chceme do nich investovat právě tolik, na kolik mají nárok. A hodláme se zaměřit na věci, které obyvatelé samotného města tolik nevnímají, jako je např. špatně fungující autobusová doprava. Práce osadních výborů, které byly zřízeny v tomto volebním období z iniciativy vaší strany, už byla zahájena. Jaké máte ohlasy na jejich činnost přímo od občanů Těšova a Újezdce? Oba osadní výbory existují právě dva měsíce, a jejich práce se teprve rozbíhá. Je třeba jim dát určitý čas, neboť nikdy dříve jsme takové orgány neměli a jak obyvatelé místních částí, tak i příslušní zaměstnanci městského úřadu si teprve zvykají na jejich existenci a ladí se způsob vzájemné spolupráce a komunikace. Podle ohlasů lze usoudit, že obyvatelé všech místních částí kvitovali vznik takových orgánů s povděkem, ale jejich význam ukáže až budoucnost. V některém z příštích čísel se oba osadní výbory představí, a spolu s přehledem dosavadní práce budou uveřejněny i kontakty, na které se mohou obyvatelé místních částí obracet se svými názory, návrhy, problémy a připomínkami. Neboť to je smyslem osadních výborů být spojnicí mezi městským úřadem a samotnými obyvateli okrajových částí a pomáhat řešit problémy. Připravila Elen Sladká PLETENÍ Z PEDIGU A VÝROBA KERAMICKÉ MISKY Poděkování Čtenáři Městské knihovny v Uherském Brodě děkují za krásné upomínkové předměty, které dostaly od firmy DITIPO. Za oddělení pro děti Věra Lovecká v tentokrát v DDM Svět v sobotu od 9.30 do hod. Vlastnoruční výroba keramické misky, kterou budeme příště doplétat pedigem. Naučíme se vyplétané dno sluníčko (výhodou vlastní zahradnické nůžky a šídlo). Cena: keramika 40 Kč + pedig 120 Kč (pro absolventy 1. kurzu pedig pouze 70 Kč) zahrnuje i malé občerstvení. Přihlášky se zálohou předem v recepci DDM nebo Ekocentru CHRPA. Podrobnější informace Míša Kadlecová FAŠANKOVÁ OBCHŮZKA V UHERSKÉM BRODĚ SOUBORU OLŠAVA NEDĚLE 18. ÚNORA 2007 MASOPUSTNÍ PRŮVOD SE VYDÁ VE 14 HODIN OD DOMU KULTURY A BUDE MÍT POSTUPNĚ ZASTÁVKY S PŘEDVÁDĚNÍM MEČOVÝCH TANCŮ V HRADIŠŤSKÉ ULICI PŘED BILLIARD KLUBEM, DÁLE RESTAURACÍ VICTORIA, PŘED HOTELEM U BRÁNY, RESTAURACÍ U ČERNÉHO JANKA CELÝ PRŮVOD PROJDE HISTORICKOU ČÁSTÍ MĚSTA PŘED RADNICÍ PŘIJME FAŠANČÁRY PAN STAROSTA LADISLAV KRYŠTOF A MÍSTOSTAROSTOVÉ PAVEL JOSEFÍK A ANTONÍN JURIGA. PROBĚHNE ZDE TÉŽ FAŠANKOVÉ VYSTOUPENÍ SOUBORU OLŠAVA OD 16 HODIN PROBĚHNE PŘED DK SMUTEČNÍ OBŘAD POCHOVÁVÁNÍ BASY UPOZORŇUJEME OBČANY KRÁLOVSKÉHO MĚSTA, ŽE JIM NEBUDE BRÁNĚNO, BUDOU-LI SE CHTÍT AKTIVNĚ ZÚČASTNIT MASOPUSTNÍHO PRŮVODU A JAKÉHOKOLIV KŘEPČENÍ. TAKY SE NEZAKAZUJE POSKYTOVÁNÍ OBČERSTVENÍ ZNAVENÝM ÚČASTNÍKŮM MASOPUSTNÍHO PRŮVODU, ČI JINAK PŘISPĚT POZŮSTALÝM PO BARBOŘE MASOPUSTOVÉ - SKŘÍPAVÉ NA NOVÉ THOMASTIKOVÉ STRUNY, SMYČEC A FUTRÁL.

3 Zajímavosti z matriky K poslednímu dnu roku 2006 bylo v Uherském Brodě včetně městských částí Těšov, Újezdec, Havřice a Maršov hlášeno občanů. V celém správním obvodu Uh. Brod žilo k tomuto datu obyvatel. Manželství loni uzavřelo v Uherském Brodě 90 snoubeneckých párů. Z kostela vykročilo na společnou cestu životem 32 párů. Deset sňatků uzavřeli občané Uherského Brodu s cizincem. Tak jako v loňském roce nebyl ani jeden z novomanželů nezletilý. K zamyšlení je jistě fakt, že zatímco v minulém roce bylo uzavřeno 58 občanských sňatků, o rozvod manželství požádalo za stejnou dobu 57 párů. V loňském roce se narodilo 146 dětí, což je jen o jedno méně než v předchozím roce. Výrazně převažovali nově narození chlapečci, kterých jsme ve městě přivítali 88. Holčiček se loni narodilo 58. Nejvíce dětí se narodilo netradičně v lednu, a to 22. Netradičně proto, že v minulých letech nejvíce dětí v našem městě přicházelo na svět v jarních měsících. Nejmenší přírůstek byl zaznamenán v říjnu a listopadu, kdy se narodilo shodně pouze sedm dětí. Zajímavá jsou také jména, která se rodiče rozhodli dát svým dětem. Na pomyslném žebříčku nejoblíbenějších jmen chlapeckých stojí s velkým náskokem Jan a Jakub, který vede i v celostátním měřítku. V závěsu za nimi pak jsou stále oblíbená jména Ondřej, David, Petr, Michal a překvapivě i v minulých letech dosti opomíjený Josef. Dříve velmi oblíbený Tomáš, který dokonce několik let kraloval zápisům do rodných matrik v celém Zlínském kraji, se propadá. Z narozených děvčátek si jich nejvíce ponese do života jméno Adéla. Oblíbenými v Uherském Brodě jsou ale také jména Kateřina, Nikola a Barbora. Jméno Tereza, které ještě v minulém roce dávala svým dětem řada rodičů a které pořád vede v České republice, už v Uh. Brodě není tak populární. Naopak po dlouhé době se v jednom případě rodiče rozhodli dát své holčičce jméno patronky města sv. Justýny. U nově narozených dětí se jen v málo případech vyskytují dvě křestní jména nebo jména zahraničního původu. V rubrice mrtvých zaznamenala matrika v minulém roce 143 záznamů. Elen Sladká Dům dětí a mládeže pořádá V Ý L E T D O B R N A pro děti (samotné jen školáky), dospělé i celé rodiny v sobotu Program: Výstava o hračkách, hrách a hraní v Moravském zemském muzeu součástí jsou i koutky, kde si děti mohou hrát Procházka opravenými zahradami na Petrově Modelový svět plný vláčků, kde se střídá i den a noc Rodiče s dětmi mají možnost individuálního programu Odjezd 8.30 od DDM, příjezd k DDM Cena za dopravu 150 Kč (děti do 3 let sedící na klíně 50 Kč) Vstupy se hradí až na místě cca 100 Kč S sebou v batůžku velkou svačinu, hodně pití a pláštěnku. Přihlášky se zálohou 150 Kč v recepci DDM do středy Bližší informace Míša Kadlecová a Hanka Běhalová Obnova vegetačních prvků v areálu nového hřbitova Město Uherský Brod připravuje provedení souboru pěstebních opatření porostů v areálu nového městského hřbitova, který se nachází severně od centra města na ul. Prakšické. Plocha hřbitova činí cca 3 ha a je rozdělena do několika logických celků. Jedná se o okolí obřadní síně a rozptylové loučky, hrobová místa ve staré části, urnová pole a nová část. Současná stávající zeleň je přehuštěná, výsadby provedené v 70. letech jsou dnes silně přerostlé. V mnoha případech omezují prostupnost komunikací a svými kořeny poškozují vybavení hrobových míst. Jehličnany zejména ve stromořadích jsou napadeny škůdcem molovkou thujovou a následně houbovou chorobou, jejíž zdárný vývoj probíhá právě v místech požerů škůdcem. U těchto dřevin se nyní projevuje silné prosychání s negativním estetickým dopadem. Celý prostor působí zanedbaně a depresivně. Husté a poškozené jehličnaté keře umožňují nekontrolované odkládání odpadků a přílišná optická izolace hrobových polí umožňuje výskyt kriminálních živlů. Soubor pěstebních opatření spočívá v odkácení jedinců s výrazně sníženým zdravotním stavem, odstranění jedinců vrůstajících do růstového prostoru cílového jedince, uvolnění korunového prostoru soliter a nevyhovujících porostní a kompoziční struktuře. Cílem zamýšleného záměru je stabilizace cenných porostních prvků a zajištění trvalosti kompozice v hodnoceném objektu. Probírková těžba a celý kompoziční záměr s porostními prvky bude prováděn co nejcitlivěji bez narušení cílových porostních skupin a cílových jedinců ve struktuře. Celkové kompoziční řešení vyzdvihuje ty nejhodnotnější stromy a keře a na jejich prostorotvorné funkci staví celkové pojetí hřbitova. Základem navrhované sadovnické kompozice je stávající zeleň vhodně doplněná novými vegetačními prvky plně respektujícími pietní atmosféru místa. Před zahájením prací budou jedinci určení k odkácení v porostu barevně označeni. Podrobné informace o připravovaném záměru obnovy vegetačních prvků v areálu nového hřbitova jsou dostupné na odboru životního prostředí. ožp Životní podmínky 2007 výběrové šetření v domácnostech Český statistický úřad organizuje v roce 2007 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR SILC 2007 (Životní podmínky 2007). Smyslem šetření je získat nejnovější reprezentativní údaje o sociálním a ekonomickém postavení českých domácností, o různých typech jejich příjmů, o nákladech na bydlení a životních podmínkách. Průzkum se uskuteční na území celé ČR v cca domácnostech, z nichž některé budou do šetření zapojeny opakovaně. Ve Zlínském kraji je do tohoto zjišťování zahrnuto 645 domácností ve 49 obcích včetně Uherského Brodu. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru. Vlastní zjišťování proběhne v době od 17. února do 29. dubna 2007 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Budou se zjišťovat údaje potřebné pro tvorbu sociální politiky státu, např. v otázkách nezaměstnanosti, daní, poskytování sociálních dávek atd. a pro hodnocení dopadu přijatých opatření vlády na životní úroveň. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a pověřením k výkonu funkce. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita údajů zjištěných u domácností. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o státní statistické službě. Případné dotazy vám zodpoví pracovnice Samostatného oddělení terénních zjišťování ČSÚ Ing. Barbora Židková na tel red- Oznamujeme všem čtenářům, že redakce Brodského zpravodaje byla přestěhována na Dům kultury. Vstup nalevo od hlavního vchodu do Domu kultury. Telefonní čísla a zůstávají v platnosti. w

4 Nostalgická jízda parní lokomotivy Máte rádi staré časy, mašinky a oblak jisker v oblacích? Pak právě pro vás je tu letošní první nostalgická jízda na českých a moravských tratích, a to tradiční Vítání jara Pod vrcholky Bílých Karpat. Tato jízda bude výjimečná hned ze dvou důvodů - vlak potáhne (kromě tradiční olomoucké Rosničky) také lokomotiva Albatros, která letos v březnu slaví kulatých 60 let. Druhá mimořádnost souvisí s první - vlak bude vyjíždět již v pátek večer, protože pojede z Prahy. V noci překoná cestu do Olomouce, odkud vyrazí tradičně v sobotu v 8.10 na svou pouť na moravsko-slovenské hranice. Cestu zpět z Olomouce do Prahy vykoná v neděli ráno. Hostům z Prahy nabízí dráhy lehátkové vozy, pro sedící cestující budou připraveny stylové osobní vozy z roku 1952 Bai a samozřejmě restaurační vůz. Martin Šůstal Na vernisáži vystoupily Bánovské Kačenky. Za panenkami do muzea Muzeum Jana Amose Komenského připravilo v těchto dnech výstavu PANENKY Jedná se o prezentaci dvou soukromých sbírek sběratelek Jany Růžičkové a Aleny Benešové z Prahy, členek Klubu Panenky ČR. Panenky provázejí lidstvo od pradávna. Setkáváme se s nimi prakticky ve všech kulturách. V minulosti bývala panenka v podstatě členem rodiny, dědila se z generace na generaci. Panenky nejsou jenom hračkou pro děti, ale stávají se neustále pokračujícím dokumentem našich tradic a způsobu života. Klub Panenky ČR byl založen v roce 1999 a v současné době sdružuje nejen klasické sběratele starožitných panenek a medvídků, ale i autory a příznivce panenek a medvídků novodobých. Členové Klubu věnují pozornost také všemu, co do světa panenek patří - pokojíčkům, kočárkům a nádobíčku. V neposlední řadě se členky Klubu o panenky starají i po stránce technické - věnují se jejich restaurování, zhotovují oblečení a řadu dalších doplňků. Úkolem Klubu Panenky je napomoci nejen k záchraně historických panenek a seznámení široké veřejnosti s historií jejich výroby, ale snaží se o navázání na dřívější sběratelské tradice v Čechách i v zahraničí. Velkým přáním sběratelek je v budoucnu vytvoření výstavní expozice a jejím prostřednictvím udržení a obnovení ruční práce související s výrobou panenek a medvídků, čteme na vlastních stránkách klubu. Výstava panenek, jejich pokojíčků, miniaturního nádobí, postýlek, medvídků i pejsků se koná pro děti i dospělé v muzeu až do 15. dubna Asc, Několik údajů o parní lokomotivě Albatros Lokomotivy byly objednány v roce 1945 jako pokračování předválečné série lokomotiv z roku 1938, ale výrobce navrhl úpravy v souladu s nejnovějšími poznatky v technice a vyšla z toho nová lokomotiva. Výroba proběhla v letech Unikátní je i její ztvárnění a barevné řešení, obojí vychází z návrhu akademického malíře Viléma Kreibicha. Tento umělec byl velkým příznivcem parních lokomotiv a rozuměl jim natolik, že mohl konstruktérům určovat proporce jednotlivých rozměrů i vnější vzhled jednotlivých dílů. Vrcholem bylo jeho barevné řešení parní lokomotivy v barvách československé vlajky. Lokomotivy byly určeny pro vozbu těžkých rychlíků a svou úlohu plnily v celé síti Československa až do roku Jejich konstrukční rychlost byla 120 km/h, při bezpečnostních zkouškách byla dosahována rychlost 136 km/h. Výkon lokomotivy cca 1280 kw umožnil táhnout na rovině vlak těžký 600 t rychlostí 100km/h nebo 300 t rychlostí 120 km/h. Jako provozní se zachovala jediná - číslo 22 - která byla předána ČSD v březnu 1947 a právě svou jízdou Pod vrcholky Bílých Karpat zároveň oslaví 60 let služby. x Centrum pro rodinu upozorňuje, že setkání rodin s postiženými dětmi v KLUBU SLUNÍČKO bude v pondělí 5. března 2007 (ne jak bylo původně avizováno 26. února, protože v tomto termínu jsou jarní prázdniny) Bližší informace: mobil: nebo -

5 Dům kultury Uherský Brod Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic stálá expozice Galerie DK Panský dům Do VÝSTAVA VLADIMÍR ZÁLEŠÁK OBRAZY autorská retrospektivní výstava Galerie DK Panský dům 10, 5 Kč st DIVADLO BEZ ZVÍŘAT Interpretace současného francouzského dramatického textu v podání literárně-dramatického oboru při ZUŠ v Uh. Brodě. malý sál DK hod. vstupné dobrovolné pá BOOGIE BOYS (Polsko) Originální boogie-woogie trio vynikajících mladých polských muzikantů, jejichž strhující rytmus říznutý původním černošským blues oslovuje všechny generace milovníků kvalitní hudby. Charakteristickým a nezaměnitelným hudebním výrazem tria je neuvěřitelný zvuk a uchvacující rytmika dvou klavírů skvěle zvládnutých Bartekem Szopińským a Michalem Cholewińským, které odpovídajícím způsobem doplňují bicí Szymona Szopińského. Tato jedinečná boogie-woogie formace nemá obdobu v Polsku ani v ČR. malý sál DK hod. 100 Kč so X. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA A DOMU KULTURY K tanci a poslechu hraje PAVEL NOVÁK se skupinou FAMILY, JERRY. Předtančení - folklorní soubor JAKUB, skupina orientálního tance EL RAKS SA-EL. velký sál DK hod. 150 Kč ne FAŠANKOVÁ OBCHŮZKA Tradiční obchůzka městem ve hod. od DK. Pochovávání basy v hod. před DK út PEJSKOVÁNÍ Veselý pořad s pejskem Macíkem a jeho přáteli. Hlavním hrdinou je pejsek, který uvede děti do psího světa trošku naruby. Legrácky, písničky, povídání (znáte z nedělních dopoledních pořadů pro děti v ČT i Českého rozhlasu). Hudba a texty L. Dobeš. Pro děti od 3 do 9 let. velký sál DK 9.30 hod. 30 Kč Eurocentrum Zlín: vše o Evropské unii Eurocentrum Zlín, informační středisko o Evropské unii, nabízí své služby široké veřejnosti, ale i podnikatelům, studentům, zástupcům měst a obcí i dalším institucím v regionu od 22. listopadu 2006 jako poslední ze sítě třinácti Eurocenter. Eurocentra přispívají k lepší informovanosti občanů České republiky o Evropské unii a jsou zastoupena v každém krajském městě a v Praze. Zlínské Eurocentrum sídlí v budově Podnikatelského inovačního centra v areálu Svit, č. 23. Pro návštěvníky je otevřeno každý všední den od 10 do 18 hodin. Mezi služby Eurocentra patří poskytování informací na místě, přes telefon nebo , pořádání odborných seminářů, či besed s občany, přednášek pro žáky základních a studenty středních škol a podobně zaměřených akcí, uvedla vedoucí Eurocentra Zlín Angelika Gergelová. Návštěvníkům jsou zde zdarma k dispozici informační materiály s unijní tématikou, zejména studenti pak ocení prezenční knihovnu a volný přístup na internetové stránky o EU. Zájemci se také mohou zapojit do různých soutěží nebo zhlédnout výstavy přímo v prostorách Eurocentra. Pracovnice Eurocentra Zlín zodpověděly již přes 860 dotazů, velká většina se týkala informačních zdrojů, základních informací o EU, studia či práce v Unii a čerpání peněz z evropských fondů a programů. Dále se lidé zajímají o cestování či podnikání v Unii, společnou měnu Euro, apod. Eurocentrum Zlín spolupracuje s dalšími subjekty v regionu, jako jsou krajský úřad, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu, Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně, Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, úřady práce, střední školy, Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje a další. Během února a března pořádá Eurocentrum Zlín zdarma pro veřejnost tyto akce: * 27. února ve 13 hod., Krajský úřad Zlínského kraje (místnost bude upřesněna) Seminář o programu Grundtvig (vzdělávání dospělých a další cesty k celoživotnímu učení) * 7. března v 10 hod., Krajský úřad Zlínského kraje (místnost bude upřesněna) Seminář o tlumočení v Evropské komisi Pokud máte zájem o další informace nebo byste se rádi zúčastnili některé z akcí, pak neváhejte zavolat na číslo , nebo napsat na Webové stránky Eurocentra Zlín najdete na adrese Euroskop.cz, Eurofon , Eurocentra pá až ne VÝSTAVA VILÉM VELECKÝ OBRAZY, PASTELY Vernisáž výstavy v pátek v hodin. Galerie DK Panský dům 10, 5 Kč pá REPREZENTAČNÍ PLES ČSSD ZLÍNSKÉHO KRAJE K tanci a poslechu hraje taneční orchestr BIG BAND ZLÍN, vedoucí Lubomír Morávek, zpěvák Josef Vaverka. velký sál DK Kč so I. REPREZENTAČNÍ PLES HYPERMARKETU TESCO UH. BROD K tanci a poslechu hrají LETTLE BAND z Brna, cimbálová muzika VČELARAN, na programu mažoretky z Hluku a další, jojo exhibice. velký sál DK hod. 100 Kč ne O VLKU A KŮZLÁTKÁCH Loutková pohádka v podání Divadla BROD malý sál DK hod. 30 Kč y

6 Z letošních výročí volby v Uherském Brodě městě i okolí Motto: Jen národ znající svou minulost a vážící si svých předků, dopracuje se slavné budoucnosti. Před 140 lety r. 1867, proběhly na Moravě volby do Zemského sněmu markrabství. Ve volební kurii měst kandidoval i Matěj Pecháček, starosta Uh. Brodu a dosavadní poslanec za kurii venkova. V této byl nyní kandidován i P. Jan Bergr, farář z Pozlovic. Oba reprezentovali Národní stranu, shodně vítězně M. Pecháček poráží Dr. Seitze, brodského advokáta a nepřítele všeho českého. Farář J. Bergr pak Jindřicha Přerovského, poněmčelého správce brumovského panství. Starosta Pecháček se však ještě téhož roku nečekaně vzdává poslanecké funkce. Na jeho místo byl zvolen okresní hejtman Radnitzsky, další brodský Němec. Není bez zajímavosti, že se Pecháček později, r. 1878, znovu pokusil získat poslanectví, leč marně. Je drtivě poražen od svého starostenského nástupce L. Brixe 83 ku 316 hlasům. Glosátor výstižně napsal, že jakoby se Čechů té doby v našem městě i kraji zmocnila až beznaděje! Starosta Brix byl zvolen poslancem ještě i při zemských volbách r Před 110 lety r. 1897, proběhly volby na Říšskou radu ve Vídni (parlament rakouské části monarchie). Z dochovaných materiálů uvádíme: Poprvé se volilo v V. kurii, tj. všeobecné, kde do jisté míry zvýhodněn i řadový občan. Uh. Brod patřil k volebnímu obvodu hanácko-slováckých okresů. Snažili se uspět i kandidáti nedávno vzniklé Strany katolickonárodní. Na den 18. února t.r. svolal Dr. Antonín Stojan, farář v Dražovicích u Vyškova, schůzi V. kurie pro město i okres. Na 300 voličů se sjelo do Uh. Brodu, mnozí i z dalekého okolí. Kandidát v řeči účinné rozvinul program sociální, národohospodářský. A prohlásil se za stoupence zásad státoprávních (tj. vlasteneckých). Úchvatná řeč ze srdce vřelého, působila dojmem mohutným. Přijata rezoluce, kterou jej shromáždění přijalo za svého kandidáta na Uherskobrodsku. Volby proběhly od 4. do 12. března 1897 a dopovězme, že Dr. Stojan byl zvolen v užší volbě 343 ku 332 hlasům volitelů. Také byl prvním a jediným úspěšným kandidátem moravských národních katolíků, tím poslancem Říšské rady. Naši předkové volili i v dalších kuriích. V městské získal v Uh. Brodě největší podporu, co kandidát slováckých měst, starosta Uh. Hradiště a zemský poslanec Josef Stancl, navržen společně Národní stranou (Staročeši) a Lidově-pokrokovou stranou (Mladočeši). Do Říšské rady se však J. Stancl nedostal. V 8. volební skupině kurie venkova, kam patřily obce Uherskobrodska, Valašskomeziříčska, až Místecka, obhajoval mandát náš Ignát Seichert, říšský a zemský poslanec, Staročech. V těchto volbách však dohodou podporován i Mladočechy. Jeho soupeři byli Josef M. Kadlčák, nadučitel ve Frýdlantě za Stranu katolickonárodní, a německý kandidát Körner. Výsledek: v Uh. Brodě Seichert 139, Kadlčák 77, Körner 0; ve Valašském Meziříčí 125, 47, 0; v Místku - 69, 45, 31. I. Seichert tedy opět zvolen, s vědomím, že nejvíce jej podpořili rolníci na Valašsku. Ještě v tom roce je zvolen i starostou Uh. Brodu, když v zastupitelstvu obdržel 25 ze 30 hlasů! (Pozn. K životopisu poslance Seicherta, čestného vlastence, se ještě vrátíme na stránkách Brodského zpravodaje). Před 105 lety r. 1902, Morava opět volila do Zemského sněmu, a to po šesti letech od r Jak se volilo u nás, v okrese i ve městě? Už nekandiduje poslanec I. Seichert, který měl původně vedle říšského mandátu i zemský, ten za valašský venkov. Nekandiduje ani dosavadní zemský poslanec za Stranu katolickonárodní František Dúbrava, starosta z Těšova, který uveřejnil výzvu k podpoře kandidatury JUDr. Mořice Hrubana, předsedy své strany. Tak proti sobě stanuli v onom říjnu, v kurii brodského venkova Josef Rosík, nadučitel ze Bzové, zástupce pokrokářů a Dr. Hruban, advokát z Olomouce, zástupce klerikálů. Přes určitou podporu v některých obcích Bojkovska neměl nadučitel Rosík moc šancí, když tradičně orientované voličstvo Brodska i přilehlého Valašska volilo drtivě Dr. Hrubana. Ten přidal k říšskému mandátu z r také na Brodsku zemský mandát, tím právo mluvit za své věrné na sněmu markrabství. V kurii měst, zahrnující v našem případě Uh. Brod, Valašské Klobouky a Vizovice, byl kandidován občan našeho města František Hruban (shoda jmen nebyl příbuzný Dr. M. Hrubana), rada zemského soudu v Uh. Brodě. A byla to zajímavá situace, neboť byl podpořen co Staročech všemi politickými směry. Na jeho předvolební schůzi ve dvoraně Záložny, pěkně navštívené zajímajícím se voličstvem, té soboty 11. října 1902 jej veřejně podpořila městská rada včetně starosty Dr. B. Webra, předsedy Katolicko politické jednoty, tak i Dr. J. Rennera, starosty Sokola. Vzácná situace, krásná chvíle, kdy se uměli naši předkové ještě svorně domluvit, co upřímní patrioti! Brzy tomu však bylo jinak... Doplňme, že soudní rada Fr. Hruban ( 1930), otec pozdějšího literáta Jaroslava Hrubana, byl zvolen, aby ve funkci zemského poslance setrval do příštích voleb, což bylo opět na podzim r Vědělo se o něm, že byl uvážlivý a nestranný. Řekněme ještě celomoravský výsledek z října r. 1902: české strany získaly celkem 36 mandátů, Lidově pokroková (Mladočeši) - 18 mandátů, Národní strana (Staročeši) 11 mandátů, Strana katolicko národní s podporou Křesťanskosociální strany 7 mandátů (r pouze 4 mandáty). Ostatní mandáty byly odevzdány pro německé strany a velkostatkáře. Pokračování příště Zpracoval Stanislav Lukáš Oblastní charita Uherský Brod oznamuje, že znovu zahajuje provoz charitního šatníku v suterénu ubytovny Sokolovna. z Městská knihovna v Uherském Brodě Vás zve na přednášku RNDr. Lubomíra Pospěcha Pozvánka do Bílých Karpat příroda Úterý v 18 hodin, Panský dům, Městská knihovna, I. poschodí Na úterý připravuje knihovna besedu s Josefem Holmanem o jeho nové knize Trvalá bydliště (deník ) Reprezentační ples ČSSD Zlínského kraje se bude konat v pátek 23. února 2007 v Domě kultury v Uherském Brodě K tanci a poslechu hraje taneční orchestr Big Band ze Zlína a vedoucím L. Morávkem a zpěvákem J. Vaverkou Začátek v hodin Srdečně zveme!

7 {

8 Malování židliček se vydařilo Občanské sdružení Luisa uspořádalo za odborné asistence výtvarnice paní Jany Kubínové další z řady zajímavých akcí pro své příznivce během víkendu února 2007 Malování židliček. Účastníci si přinesli vlastní drobné kusy dřevěného nábytku: židličky, zrcátka, věšáky, dřevěné krabičky či jiné dekorativní předměty ze své domácnosti, které již zub času téměř odsoudil k nepoužití. Všechny předměty dostaly během víkendových odpolední zcela nový veselý kabát, všichni tvůrci malí i velcí, kterých bylo kolem 35, byli do svých výtvarných aktivit zcela ponořeni. Dařilo se všem, nápady a náměty se rodily spontánně a asi každý odcházel se svou pomalovanou židlí spokojený. Organizátoři děkují všem, kteří do sídla Luisy na Nadační dům v ulici Bří Lužů přišli, a zároveň už dnes zveme malé i velké na další akci: Keramika s Martinem půjde o vyrábění dekorativních předmětů z keramiky do interiéru i exteriéru v sobotu dne 3. března 2007 od 14 hodin na LUISE. Letní tábor s výukou AJ s rodilým mluvčím V rámci jazykové profilace školy nabízíme žákům brodských a okolních základních škol prázdninový výukový tábor. Program i výuku jazyka zábavnou formou zajišťují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci naší školy spolu s rodilými mluvčími z Velké Británie, Kanady, USA či Austrálie s bohatými profesními zkušenostmi a se vstřícným přístupem k dětem. Ty jsou příjemným způsobem nuceny rozvíjet své komunikační schopnosti v cizím jazyce a již v době závěru prázdnin se tak nenásilně připravují na školu a současně rozvíjí své komunikační schopnosti v cizím jazyce. TERMÍN: pondělí 27. pátek 31. srpna 2007 * Tábor je určen pro mladší děti ve věku po třídě a starší děti po třídě. * Maximální počet žáků ve skupině s rodilým mluvčím je * Denně 4 6 vyučovacích hodin AJ a další hodnotný program. * Děti budou na tábor denně docházet (spí doma), zaměstnání bude probíhat od pondělí do pátku od 8.00 do hodin. * Po dobu tábora zajišťujeme oběd, odpolední svačinu, pitný režim (dopolední přesnídávku a pití zajišťují rodiče z domu), náklady na vstupy, jízdné, odměny aj. CENA: Kč / dítě Prosím všechny zájemce, aby se hlásili do 10. března 2007 na adrese: Základní škola, Na Výsluní 2047, Uherský Brod, tel.: u : Polární výprava po stopách Yettiho (ach jo, tentokrát na blátě) Prý je Yetti živočich podobný člověku, prý je vysoké robustní postavy, je hodně chlupatý, má mohutné paže a prý utekl z Himálaje a ukryl se na zahradě naší družiny. Nevěříte? Nevadí! Pro nás bylo důležité, že tomu věřily děti, které se rozhodly podniknout náročnou expedici po stopách Yettiho. Čekala na ně spousta zábavy a úkolů. Jen ty nejodvážnější se setkaly tváří v tvář s opravdovým Yettim. Nečekala na ně žádná příšera, ale roztomilý klučina s rozcuchanými vlásky a s plnou náručí nejrůznějších dárků pro své nové kamarády. Smích a vyprávění o všech zážitcích se ještě dlouho do noci ozýval ze všech spacáků,ve kterých naši malí polárníci nocovali. A to je ta nejkrásnější odměna za podobně prožité chvilky! Vychovatelky ŠD ZŠ Pod Vinohrady Uh.Brod Ohlédnutí za Krojovým plesem Dne se uskutečnil v náhradních prostorách Základní školy ve Strání premiérový Krojový ples. Obavy mnohých občanů, kteří si mysleli, že po shoření kulturního domu ve Květné končí i kulturní život obce, se rychle rozplynuly. Pro nás pořadatele to sice znamenalo spoustu úsilí a náročnou organizaci, avšak za pomoci vedení základní školy a obecního úřadu se nakonec všechno podařilo zvládnout. Příjemně nás překvapila hojná účast všech věkových kategorií místních i přespolních obyvatel, zejména těch, kteří přišli v kroji a zkrášlili tím tento krásný večer. Po celou dobu panovala výborná atmosféra díky DH Gloria, CM Strýci a diskotéce v podání Davida Smetany, která přetrvala až do pozdních ranních hodin. Každý si zkrátka přišel na své, ať už představitelé obce či mladší dospívající generace. Nadšené ohlasy zazněly také od muzikantů dechové hudby, kteří byli mile překvapeni spontánností všech zúčastněných. Krásnou kulturní vložku si připravili naši divadelničtí ochotníci (alias Pražští Pepíci ), čímž výborně pobavili všechny přítomné v sále. Za to jim od nás patří velký dík. Tímto bychom také rádi jmenovitě poděkovali ředitelce ZŠ ve Strání paní Mgr. Ireně Michalčíkové, panu školníkovi Josefu Kloudovi, starostovi obce Pavlu Mimochodkovi, místostarostovi Antonínu Zámečníkovi, dále všem kuchařkám, uklizečkám, šatnářkám i místním hasičům za jejich pomoc a obětavost při přípravě i organizaci, bez nichž by nebylo možné celou akci realizovat. Bez podpory všech sponzorů Krojového plesu, bez jejich věcných darů i finanční výpomoci by neměl ples zdaleka tak vysokou úroveň. Přes dřívější obavy nejen organizátorů dopadl ples nad očekávání. Věříme, že následující ročník bude stejně úspěšný jako letošní a získá si tím stejnou tradici jako ples myslivecký a rodičovský. Díky Vám všem a snažme se i nadále o zachovávání krojů, písniček a krásné lidové kultury v naší obci. -red-

9 }

10 ut

11 Jihomoravská florbalová soutěž mužů divize II V rámci 13. a 14. kola poměřili uherskobrodští Orli své síly s týmy, jenž se nacházely ve zcela odlišné situaci. Zatímco první soupeř Valtice okupoval spodní příčky tabulky, Bystřičané zpod Hostýna byli na 3. místě v tabulce v jihomoravské soutěži mužů. FbC Orel Uherský Brod FBC Valtice 5:2 Do utkání vstoupili Orli zcela impozantně a již během první třetiny si vytvořili bezpečný náskok, který je dovedl ke snadnému vítězství. Nejprve se po 40 sekundách trefil matador Maslaňák, další branku přidal Daňhel, kterého do samostatného úniku vyslal brankář Broďanů Kundrata. Na 3:0 pak zvyšoval Frýza, jenž z poloviny hřiště nachytal propagační střelou valtického brankáře. Ve druhé třetině pak Broďané hlídali svůj náskok, o změnu stavu se postaral až na začátku třetí třetiny sniper Andrýsek, jenž letos docílil jubilejní 20. branky v soutěži. Po čtvrté inkasované brance se probudili i hráči Valtic, když dokázali dvěma slepenými góly vnést do utkání nový náboj. Drama se však nekonalo. Při pokusu Valtičanů o brejk, vypíchl balonek Petr Gabriel, když ideální přihrávkou vyzval ke skórování Martina Daňhela, který tak uzavřel skóre utkání. Branky a asistence za FbC Orel UB: M. Daňhel 2+0, J. Frýza 1+1 M. Andrýsek 1+0, J. Maslaňák 1+0, Gabriel 0+2 J. Maslaňák 1+0, M. Volařík 0+1, L. Kundrata 0+1. Nejlepší hráči utkání za FbC Orel UB: M. Daňhel, M. Janík, L. Kundrata -pg- ZÁKLADNÍ KURZ AROMATERAPIE března 2007 Pro širokou veřejnost povede akreditovaný pracovník fy HADEK. Tato firma je známá velmi kvalitními přírodními i léčivými výrobky. Na kursu se seznámíte se základy aromaterapie i přípravou aromapreparátů a jejich nejvhodnějším složením pro různé potřeby (regenerace, celulitida, prevence nachlazení, pro děti atd.). Součástí jsou také ukázky aromaterapeutických masáží. Kurz bude ukončen certifikátem. Bližší info a přihlášky předem s Vaším kontaktem na recepci DDM, tel nebo MAPY MĚSTA UHERSKÝ BROD A OKOLÍ NA INTERNETU h t t p : / / m a p y. u b. c z Napište nám, které mapy se vám líbí. Své názory posílejte na Děkujeme. Vinouš 2099 aneb cesta do budoucnosti Píše se rok Náš Vinouš má 9 let. Není to jen tak obyčejný kluk. Od roku 2070 se totiž na planetě Zemi rodí děti se speciálním nadáním podle přání rodičů. Náš Vinouš je chytrý hoch. Kromě fotografické paměti si navždy zapamatuje, co si jednou přečetl! A protože čte již od tří let, ví o světě už téměř vše. Jedno však neumí vůbec - hrát si! A tak jsme se společně vypravili do budoucnosti, abychom naučili Vinouše to, čím žijí dnešní děti ve svém volném čase. Hrát si, bavit se a dovádět. A jak to dopadlo? Za 21 hodin čistého času se nám podařilo naučit Vinouše zábavným soutěžím, moderním discotancům, bát se při černé hodince, zpívat družinovou hymnu a hlavně získat mezi našimi vinohradskými dětmi ty nejlepší kamarády. ŠD ZŠ Pod Vinohrady Pivovar Janáček opět bodoval na prestižní pivní soutěži Série medailového tažení uherskobrodského Pivovaru Janáček, a. s., nekončí. Před několika dny totiž rozšířila jeho sbírku prestižních ocenění také Česká pivní pečeť, kterou si Pivovar Janáček, a. s., odvezl z jihočeského Tábora za druhé místo pro tmavou desítku a třetí místo za světlou desítku. Pro Pivovar Janáček, a. s., je to tak od roku 2000 již dvacáté čtvrté ocenění. Především umístění světlé desítky je velmi potěšující zprávou. V této kategorii je totiž velká konkurence a jsem rád, že uherskobrodské pivo v ní takto skvěle uspělo, uvedl Jaroslav Horehleď, vrchní sládek pivovaru. Již sedmnáctý ročník Reprezentačních slavností piva a minerálních vod, v rámci kterých se Česká pivní pečeť uděluje, hostil letos rekordní počet pivovarů. Do soutěžního klání se zapojilo 62 pivovarů s celkovým počtem 259 pivních vzorků nejen z České republiky, ale také Slovenska, Rakouska a Itálie. Nejpočetnější kategorií byla kategorie světlých desetistupňových výčepních piv, do které bylo zařazeno 54 vzorků. Slavnosti v Táboře jsou největší odbornou degustací piv v České republice. Žádná jiná soutěž v Česku, Polsku, na Slovensku či v Rakousku nemá takový počet soutěžících. Prodám dveře vchodové plastové nové z neuskutečněné stavby, 2 ks bílé a hnědé, PC 9 a 22 tis. Kč, nyní 4800 a 8000 Kč. Tel.: uu

12 SOU Uherský Brod se otevírá novým trendům Na oblast výuky řemesel se nejen v naší zemi, ale možno říci, že i v evropském kontextu, stále více zaměřuje pozornost zejména podnikatelské sféry a tomu následně i učňovských zařízení a školicích středisek. Je to dáno jednak vyšší poptávkou po kvalitních řemeslnících a také zaváděním nových technologií a technických zařízení do průmyslové a zemědělské výroby, stavebnictví, služeb, apod., jež budou v krátkém čase potřebovat vyškolené odborníky. Význam zachycení těchto nových trendů si dobře uvědomuje i SOU Uherský Brod, které zorganizovalo 29. ledna 2007 ve spolupráci s neziskovou organizací Cechu malířů jednodenní odborné školení pro své učně v oboru malíř. Pod odborným vedením zástupců Cechu malířů byly v průběhu školení předvedeny nové techniky, technologie a materiály špičkových evropských firem zaváděné v dekorativním malířství. Frekventanti školení si na praktických ukázkách mohli prověřit způsoby a technologické postupy používání zcela nových dekorativních materiálů, jež posunují klasické malířské řemeslo na vyšší odbornou úroveň a zároveň nabízejí rozsáhlejší formy praktického uplatnění ve stavebnictví i službách. Školitelé vycházeli z ověřených zkušeností v zahraničí (států EU), kde zažívá malířské řemeslo renesanci. A snad stojí za zmínku skutečnost, že u našich západních sousedů není žádnou výjimkou, že se tomuto řemeslu učí i děvčata, což se u nás zatím neděje. Nicméně český Cech malířů se snaží nejen o odborný vzestup malířského řemesla, ale též o jeho vyšší společenskou prestiž. V této souvislosti organizuje pro naše učně odborné výměnné pobyty u zahraničních partnerů a podílí se na organizaci mezinárodní soutěže malířů EURO PAINT SKILLS, jež se v minulém roce uskutečnila v Olomouci za účasti adeptů cechu malířského z 11 evropských států. Jen pro zajímavost vítězství si odnesl mladý malíř z Irska, náš nejlepší zástupce obsadil 6. místo a soutěže se zúčastnily i dívky z Finska, Švýcarska a Maďarska. JM uv Výtvarná soutěž školních družin PALETKA 2007 Mít na výkrese modrou inkoustovou plochu, na stole zmizík a černou tuš. Co byste malovali? Zasněženou krajinu s bílou peřinou? Blankytné moře s podmořským královstvím? Bílého slona? Ano, všechny tyto náměty napadaly děti ze školních družin také. Netušily však, jaké skutečné téma budou malovat na soutěži. Tajné téma se dozvěděly až na místě, tedy ve školní družině Na Výsluní, ve středu 24. ledna. Sešli se tady třeťáci z deseti školních družin našeho okrsku, aby soutěžili o nejlepší výtvarné ztvárnění ŽIVOTA NA MĚSÍCI ZA STO LET. No, a téma je venku! Výkres se proměnil v modrou vesmírnou plochu a žáci začali malovat lunární stanice, rakety, sondy, kosmonauty a také parkoviště plavidel, bufety s jídlem, koupaliště a zařízení na výrobu kyslíku stromy pod kupolí ze skla. Práci dětí posuzovala již zkušená brodská výtvarnice Radka Benešová z DDM. Mezi nejpěknější výkresy zařadila dílko Markéty Turečkové z Horního Němčí. Na druhém místě byla práce Elišky Jurákové z Prakšic a třetí místo obsadil Jindřich Klíma z katolické školní družiny. Blahopřejeme! Lenka Tomanová, ŠD Horní Němčí Šplhouni ze škol Tradiční závody základních škol ve šplhu smíšených dvojic se konaly v tělocvičně na Mariánském náměstí pod organizátorským dohledem DDM. Soutěž prověřila rychlost a vytrvalost žáků ve šplhu na 4,5 m tyči. První místo obhájila a keramickou vázu získala ZŠ Mariánské náměstí (na fotografii), druhou příčku obsadila ZŠ Pod Vinohrady. -es- Firma SIPROM příjme švadleny do provozovny v Uherském Brodě i na částečný úvazek. Volejte na č. mobilu

13 3. ročník soutěže v aerobiku jednotlivců V sobotu proběhl ve sportovní hale další ročník soutěže v aerobiku. Pořadatelem byl oddíl aerobiku 1. AC. Soutěž je otevřená všem, proto jsme oslovili sportovní kluby a domy dětí na Zlínsku, Hradišťsku i Hodonínsku. Přijelo přes 160 děvčat, která soutěžila podle věku ve 4 kategoriích. Vyhlášeno bylo 6 nejlepších. 1. kategorie: školička 4 7 let. V této kategorii soutěžilo 61 děvčátek, ze semifinále se postupovalo mezi 20 nejlepších 1. místo: Irenka Havlíková (družina ZŠ Pod Vin. UB) 4. místo: Monička Hubáčková (1. AC) 5. místo: Veronika Hasoňová (družina ZŠ Pod Vin. UB) 2. kategorie: přípravka 8 10 let. V této kategorii jsme měli největší zastoupení 10 děvčat, 8 postoupilo do finále 1. místo: Aneta Šmehlíková (1. AC) 2. místo: Kristýna Madajová (1. AC) 5. místo: Adéla Babulová (1. AC) 3. kategorie: mladší děvčata let. 3. místo: Hana Bujáčková(1. AC) 4. kategorie: starší děvčata let 1. místo: Brigita Polanská (1. AC) 2. místo: Katka Dufková (1. AC) 5. místo: Hana Koníčková (1. AC) -ch- Zápasy basketbalistů První povánoční víkend nachystal ve 2. lize basketbalistů zajímavý souboj regionálních rivalů. Přes výhru v průběžné tabulce druhých domácích se nemusí ani poslední tým tabulky z Uherského Brodu za svůj výkon stydět, odvedl bojovný výkon a dokázal Zlín potrápit. SKB Proton Zlín Spartak Uherský Brod 89:75 Domácí začali nesmírně agresivně (hostující L. Kratěna to odnesl již ve 3. minutě krvavým šrámem v obličeji) a s obrovskou chutí a tlakem. Hosté se ale vysokému tempu domácích dokázali přizpůsobit. Pod košem jim tentokrát skvěle pracovala dvojice T. Novotný, P. Milčák, hráči zvenku dokázali pokrýt slovenského exreprezentanta Kramera i další mladé domácí střelce. Zlínu se před koncem poločasu podařilo odskočit, bodově především zásluhou rozehrávačů Mrlíka a Peroviče. Brod však dokázal zvednout hlavu a korigovat rozdíl ve skóre, ale blíž se již velmi vyčerpaní hosté nedostali. V závěru přes patrný velký úbytek sil přetížených brodských hráčů nepřipustili hosté bodové hody Zlína a vyrovnanou hru udrželi až do konce náročného utkání. Body UB: T. Novotný 24, Z. Formánek 13, L. Kratěna 9, P. Milčák a V. Balija po 8, M. Škaroupka 6, R. Mikel 3, R. Pektor a V. Povolný po 2. Radek Hladil, trenér: Na výkon svého týmu jsem hrdý, ve Zlíně většina týmů dostává příděly o 30 bodů, což se nám proti kompletním domácím, ale bez našeho zraněného kapitána J. Kratěny, nestalo. Obstáli jsme v nejtvrdším utkání v sezóně, možná nejtvrdším, jaké jsem v životě jako trenér vedl. Utkání rozhodly fyzické síly, zejména mladí domácí hráči mají skvěle natrénováno, což se spolu s jejich kvalitou nakonec projevilo. BK Opava Spartak Uherský Brod 96:72 Velké množství vynucených i nevynucených ztrát míče na straně hostí spolu s několika neproměněnými jasnými příležitostmi zpod koše rozhodly utkání ve prospěch domácí Opavy již v prvním poločase. V tom druhém se hosté mírně zlepšili a jejich snaha po korekci rozdílu ve skóre, průběžně až třicetibodovém, nevyšla zejména v samém závěru naprázdno. Body UB: Z. Formánek 18, T.Novotný 17, J. Kratěna 12, V. Povolný 7, M. Škaroupka 6, P. Milčák 5, R. Pektor 4, R. Hladil ml. 3. Máme mistryni republiky v aerobiku! V neděli 21. ledna proběhlo v Brně republikové kolo soutěže Děti Fitness v aerobiku jednotlivců. Náš klub 1. AC reprezentovalo 19 děvčat, která se do Brna probojovala z moravského finále z Otrokovic. Děvčata v soutěži procházela semifinále, kde bylo asi 70 startujících podle věku a pak dvacet nejlepších pokračovalo ve finále. Z naší skupinky bojovala ve finále: Anetka Švehlíková, Monička Hubáčková, Irenka Havlíková, Hanka Bujáčková, Hanka Koníčková a Katka Dufková. Právě poslední zmiňovaná Katka se v kategorii let stala přebornicí republiky! -ch- SK UP Olomouc Spartak Uherský Brod 82:74 Hosty poprvé v sezóně posílil exligový Aleš Klimek a v úvodu utkání byla jeho přítomnost hodně poznat. Domácí, opírající se především o přesnou střelbu po clonách ze střední a větší vzdálenosti, se dostali tímto způsobem do několikabodového vedení na konci první čtvrtiny, ale hosté záhy tento náskok zlikvidovali. Především zlepšenou obranou a vyvarováním se zbytečných ztrát míče na útočné polovině hřiště. Bohužel jsme odešli poraženi. Body UB: A. Klimek 26, Z. Formánek 21, J. Kratěna 12, P. Milčák 5, T. Novotný a R. Pektor po 4, V. Povolný 2. Radek Hladil, brodský trenér: Na Opavu jsme výkonnostně neměli, ale soupeř byl určitě k poražení. Strašně nás brzdilo velké množství ztracených míčů, navíc jsem měl hlavně ze začátku pocit, že kluci jsou studení a nechce se jim běhat. Tahle porážka nás bude mrzet a já s tímto výkonem chlapců nejsem spokojen. -red- uw

14 Volejbal 1. AC UB O letošním prvním lednovém víkendu pořádaly žákyně 1. AC 4. turnaj krajského poháru. Přestože po vánoční přestávce byly zápasy náročné, podala děvčata nejlepší výkon v sezoně a zcela deklasovala Bojkovice i Uh. Hradiště 2:0 a 2:0. Podlehla pouze Brumovu těsně 1 : 2 a v celkovém pořadí si drží 7. příčku z 16 družstev. Sestava: Kočicová, Kouřilová, Krpálková, Javnická, Šmídová, Šenkeříková, Sušilová, Blažková. Pátý turnaj se hrál v únoru v Bojkovicích. Mladé volejbalistky zde zopakovaly dobrý a kolektivní výkon z minulého měsíce. Porazily domácí tým a Uh. Hradiště 2:0 a prohrály s celkem Nivnice 0:2. Celkově se posunuly na 6. místo. Sestava: Kočicová, Kouřilová, Krpálková, Javnická, Šmídová, Sušinová. Juniorky 1. AC hrály v 1. kole druhé části soutěže na domácí půdě s Kroměříží. Přestože děvčata byla oslabená o chřipkou nemocné hráčky, vyhrála 3:1 a 3:2. Sestava: Šupinová, Jankulová, Machalíková, Kočicová, Dostálková, Chovancová, Mahdalová, Ondrůšková. V dalším kole přivítaly volejbalistky Broumov. Do družstva se musely zapojit tři žákyně, které podaly vynikající výkon a první zápas Broďanky překvapivě zvítězily 3:2. Druhé střetnutí již bylo v režii soupeřek, které vyhrály 3:0. Vítezství posunulo 1. AC na 3. místo tabulky. Sestava: Šupinová, Jankulová, Machalíková, Kočicová, Dostálová, Kouřilová, Krpálková. -red- Sportovní klub 1. AC UB pořadatelem celostátní atletické soutěže! V plném běhu jsou již přípravy na jubilejní 10. ročník Výškařského mítinku v Uh. Brodě. V minulých letech zde byly k vidění atletické výkony té nejvyšší světové kvality, účastnili se pravidelně naši nejlepší skokané a jako hosté významné sportovní osobnosti (2 x Jan Železný, Tomáš Dvořák aj.). Pro letošek přichází pořadatelé z 1. AC a ZŠ Pod Vinohrady s úplnou novinkou a vyhlašují celostátní výškařskou soutěž školních družstev JIPAST Nejlepší družstva a jednotlivci celé ČR budou pozváni na finále, které bude probíhat v rámci předprogramu soutěže dospělých, kde se můžeme opět těšit na medailisty z vrcholných světových soutěží Tomáše Janků a Jaroslava Bábu. Předběžný termín mítinku je stanoven na Kromě toho se klub 1. AC pořadatelsky podílí i na znovuobnovené Novinářské laťce, která proběhne v obchodním centru Zličín - Praha. V období, kdy naši skokani do výšky patří mezi absolutní světovou špičku, je velkým úspěchem, že se mohou příznivci atletiky těšit na jejich vystoupení v Uh.Brodě. Mgr. Zdeněk Moštěk Hurrá do školy aneb otevřená hodina na ZŠ Na Výsluní Dne 5. února 2007 jsme na naší základní škole pro podporu přípravy budoucích prváčků a z důvodu informovanosti jejich rodičů připravili ochutnávku školní práce žáků na 1. stupni. Děti pod vedením paní učitelky Mgr. Marie Chmelinové předvedly, jak se během prvních pár měsíců výuky anglického jazyka dobře orientují v anglicky podávaných zadáních a pokynech při výuce, jak pěkně umí reagovat a používat první naučená anglická slovíčka a krátké věty. Rodiče se přesvědčili, že učit se na naší škole anglicky je zábava a radost. V další části ukázky představila paní učitelka Mgr. Hana Jurigová možnosti práce s interaktivní tabulí, její žáci ochotně asistovali a nejmladším návštěvníkům pomáhali při prvních pokusech, jak s tabulí pracovat. Paní učitelka vysvětlila rodičům, jaké nám tato didaktická pomůcka při výuce dává možnosti, jak žákům zvyšuje představivost a názor a dokonce všechny přítomné vtáhla do svých metod a při tom prozkoušela z přírodovědy. S ředitelkou školy PaedDr. Dagmar Bistrou rodiče diskutovali na téma nového programu, který od září chystáme pro nejmenší školáky výuku některých předmětů v anglickém jazyce s rodilým mluvčím. Budoucí prváčci byli obdarováni v duchu zdravého výživového řádu, tak jak je v naší školní jídelně samozřejmostí, děti si vychutnaly ochucené mléčko, které budou mít později možnost na škole odebírat. Velmi nás potěšil zájem o naši otevřenou hodinu, třída byla plná k prasknutí a protože si rodiče měli zájem povídat s učitelkami, seděli jsme až do tmy. -zš- Plavci přijímají nové členy Plavecké základy získávají děti v rámci školní výuky, ale o další kvalitnější zdokonalení plavecké techniky se postará plavecký oddíl TJ Spartak Uh. Brod. Proto chceme oslovit rodiče školáků a pozvat je na pololetní nábor dětí, který proběhne 16. a doplňkově i 23. února na CPA Delfín v 16 hodin v klubovně oddílu. Plavky a ručníky s sebou, začínáme hned prověrkou plaveckých základů. Více informací na tel u p. Illichmanna. ux TJ Tatran Havřice Vás zve na S P O R T O V N Í P L E S V sobotu 17. února 2007 v hodin ve sportovní hale v Havřicích. K tanci a poslechu hraje V.S.P. BAND a DJ Jitka Pospíšilová. Bohatá tombola, vstupné 80 Kč Předprodej vstupenek každý všední den od 9 do 14 hodin

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

ZPRAVODAJ. sezóna 2008-09. Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště. Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH

ZPRAVODAJ. sezóna 2008-09. Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště. Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště sekretariát : Tyršovo nám. 440,686 01 Uherské Hradiště,tel. 572 540 461 ZPRAVODAJ sezóna 2008-09 Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH -2 - Tabulky k datu 25.1.2009

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Listí padá, rána jsou mlhavá, chladno je nám všem... Podzimní příroda je přesto

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 1. Věkové hranice U6 mini 1.7. 2007 a mladší U8 benjamínci 1.7. 2005 a mladší U10 přípravka 1.7. 2003 a mladší U12 mladší žactvo 1.7.2001 a mladší Od podzimu 2014

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová

10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová 10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová Již 6. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohou pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Letošních 10 dní se spojilo s oslavami

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu V minulém týdnu se odehrálo Mistrovství České republiky v praktickém šachu mládeže a juniorů, které skončilo v sobotu 15.3.2014.

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská 2.čtvrtletí Pondělí 29.10. Okresní knihovna 6.A Mgr. Janalíková, 10.00 Kniha nebo film Úterý 30.10. 8.A +8.B 10.30 kino Metropol, 4.A Dopravní hřiště Mgr.Drápal, 8.00 5.A Městská policie, 8.00-9.40 Mgr.

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj Preventan Cup 2012/2013 PREVENTAN CUP CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE VYBÍJENÉ Propozice Republikového finále AŠSK ČR Záštitu převzal Ing. Josef Táborský, člen Rady Královéhradeckého kraje 3. 5. června

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE Termín konání: 05.12.2006 budova Krajského úřadu ve Zlíně (21.budova; zasedací místnost Místo jednání: Zastupitelstva Zlínského

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností Přerovský volejbalový klub pořádá ve spolupráci se Statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem 24. ROČNÍK VELKÉ CENY PŘEROVA JUNIOREK PARTNEŘI TURNAJE: Teplo Přerov a.s., Technické služby města Přerova

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. pořádá ve dnech 23. 24. 5. 2009 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji konaný pod záštitou hejtmana Jihomoravského

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11 Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík Úterý 4.11 SCIO TESTY Mgr.Švehla 1.+2.vyuč.hodina 9.B Matematika 8.00-9.40 4.+5.vyuč.hodina 9.A Český jazyk 10.55-12.40 KL Prolhané národní obrození

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

neděle 4.11.2007 od 8:30 hodin

neděle 4.11.2007 od 8:30 hodin Sportovní klub vozíčkářů Praha pořádá 4. Benefiční florbalový turnaj firem 2007 ROZPIS UTKÁNÍ Kdy: neděle 4.11.2007 od 8:30 hodin Kde: hala Sokol Královské Vinohrady - Polská 1, Praha 2 Kontaktní osoba:

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Sever Golf Tour 2011 2 in 1

Sever Golf Tour 2011 2 in 1 Sever Golf Tour 2011 Vážení golfisté, golfová sezóna začala a tak bychom Vás tímto chtěli pozvat ku účasti na tradičním golfovém turnaji Sever Golf Tour, který se bude konat tuto sobotu na našem hřišti

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více