SEZNAM PUBLIKACÍ. Původní vědecké práce ve vědeckých časopisech s IF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM PUBLIKACÍ. Původní vědecké práce ve vědeckých časopisech s IF"

Transkript

1 SEZNAM PUBLIKACÍ Původní vědecké práce ve vědeckých časopisech s IF 1. JIRÁSEK, J., INGR, I., SPURNÝ, P., 1980: Ovlivnění kondice a tvorby energetických rezerv u kapřího plŧdku krmnými tukovými přídavky. Ţiv. Výr., 25 (11): JIRÁSEK, J., SPURNÝ, P., PRAVDA, D., MACHOVÁ, Z., 1983: Účinek stresových faktorŧ na některé hematologické ukazatele u kapřího plŧdku. Ţiv. Výr., 28 (11): JIRÁSEK, J., SPURNÝ, P., JANOŠOV, L., 1984: Účinek rozdílné frekvence krmení na rŧst, konverzi krmiva a retenci ţivin v těle kapřího plŧdku. Ţiv. Výr., 29 (11): SPURNÝ, P., JIRÁSEK, J., MACHOVÁ, Z., 1984: Účinek stresových faktorŧ na některé biochemické ukazatele krve kapřího plŧdku. Ţiv. Výr., 29 (11): SPURNÝ, P., JIRÁSEK, J., MAREŠ, J., 1987: Vliv manipulací při výlovu a krátkodobého transportu na stresové reakce organizmu kapřího plŧdku. Ţiv. Výr., 32 (10): SPURNÝ, P., MAREŠ, J., JIRÁSEK, J., 1989: Změny vybraných kondičních ukazatelŧ dvou hmotnostních kategorií kapřího plŧdku (Cyprinus carpio) v prŧběhu zimování. Ţiv. Výr., 34 (10): JIRÁSEK, J., SPURNÝ, P., 1991: Produkční schopnost rŧzných linií kapřího plŧdku při rozdílné úrovni proteinu v krmivu. Ţiv. Výr., 36 (11): SPURNÝ, P., JIRÁSEK, J., PALÁČKOVÁ, J., MAREŠ, J., 1992: Vliv úrovně výţivy na kondiční stav a vnitřní prostředí kapřího plŧdku rŧzného genotypu. Ţiv. Výr., 37 (11): SUKOP, I., SPURNÝ, P., TURANSKÝ, R., 1994: Potravní podmínky ryb v řece Dyji pod vodním dílem Nové Mlýny. Ţiv. Výr., 39 (1): PROKEŠ, M., SPURNÝ, P., MAREŠ, J., 1994: The lenght-weight relationship in young carp (Cyprinus carpio) in the course of wintering. Folia Zool., 43 (3): FIALA, J., SPURNÝ, P., 2001: Intensive rearing of the common barbel (Barbus barbus L.) larvae using dry starter feeds and natural diet under controlled conditions. Czech J. Anim. Sci., 46 (7): (ISSN ) 12. SPURNÝ, P., MAREŠ, J., HEDBÁVNÝ, J., SUKOP, I., 2002: Heavy metal distribution in the ecosystems of the upper course of the Jihlava River. Czech J. Anim. Sci., 47 (4): (ISSN ) 1

2 13. NAMIN, J., I., SPURNÝ, P., 2004: Fish community structure of the middle course of the Bečva River. Czech J. Anim. Sci., 49 (1): (ISSN ) 14. VETEŠNÍK, L., LUSK, S., HALAČKA, K., SPURNÝ, P., 2004: Morphometric characteristics and growth of Carassius auratus in the lower part of the River Dyje (czech Republic). Ecohydrology and hydrobiology, 4 (2): (PL ISSN ) 15. SPURNÝ, P., FIALA, J., MAREŠ, J., 2004: Intensive rearing of the nase Chondrostoma nasus (L.) larvae using dry starter feeds and natural diet under controlled conditions. Czech J. Anim. Sci., 49 (10): (ISSN ) 16. HOUSEROVA, P., KUBAN, V., SPURNY, P., HABARTA, P., 2006: Determination of total mercury and mercury species in fish and aquatic ecosystems of Moravia rivers. Veterinarni Medicina, 51 (3): (ISSN ) 17. PROKEŠ, M., ŠOVČÍK, P., PEŇÁZ, M., BARUŠ, V., SPURNÝ, P., VILLIZI, L., 2006: Growth of barbel, Barbus barbus, in the River Jihlava following major habitat alteration and estimated by two methods. Folia Zool., 55 (1): (ISSN ) 18. VÍTEK, T., SPURNÝ, P., MAREŠ, J., ZIKOVÁ, A., 2007: Heavy Metal Contamination of the Loučka River Water Ecosystem. Acta Vet. Brno, 76: (ISSN ) 19. SPURNÝ, P., MAREŠ, J., HEDBÁVNÝ, J., SUKOP, I., 2009: Residual metal contamination of the ecosystem in the lower course of the Jihlava River. Acta Vet. Brno, 78: (ISSN ) 20. ZIKOVÁ, A., TRUBIROHA, A., WIEGAND, C., WUERTZ, S., RENNERT, B., PFLUGMACHER, S., KOPP, R., MAREŠ, J., SPURNÝ, P., KLOAS, W., 2010: Impact of microcystin containing diets on physiological performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) detoxication. Journal of Environmental Monitoring,12: (ISSN ) 21. ČERVENKA, R., BEDNAŘÍK, A., KOMÁREK, J., ONDRÁČKOVÁ, M., JURAJDA, P., VÍTEK, T., SPURNÝ, P., 2011: The relationship between the mercury concentration in fis muscles and scales/fins and its significance. Central European Journal of Chemistry, sv. 9, č. 6: (ISSN ) 22. HALAČKA, K., VÍTEK, T., VETEŠNÍK, L., SPURNÝ, P., 2012: Epidermis structure and blood parameter differences between Sculpin Cottus gobio and Siberian sculpin Cottus poecilopus from the Morava watershad. Folia Zoologica: International journal of vertebrate zoology, sv. 61, č. 1: 9 16 (ISSN ) 2

3 23. KOPP, R., VÍTEK, T., ŠŤASTNÝ, J., SUKOP, I., BRABEC, T., ZIKOVÁ, A., SPURNÝ, P., MAREŠ, J. 2012: Water quality and biotic community of a highland stream under the influence of a eutrophic fishpond. International Review of Hydrobiology, sv. 97, č. 1: (ISSN ) Původní vědecké práce ve vědeckých časopisech s IF menším než 0,100 nebo bez IF 1. INGR, I., JIRÁSEK, J., SPURNÝ, P., 1977: Skladba mastných kyselin v tělních lipidech kapřího plŧdku v závislosti na sloţení rŧzných tukových krmných přídavkŧ. Acta Univ. Agric., XXV (2): ADÁMEK, Z., JIRÁSEK, J., KOČKOVÁ, E., PALÁČKOVÁ, J., PRAVDA, D., SPURNÝ, P., 1989: Biološka vrednost klena (Leuciscus cephalus), rdečeoke (Rutilus rutilus) in ostriţa (Perca fluviatilis) na dveh različnih habitatih bazena Dalešice (Češkoslovačka). Ichthyos, 7: JIRÁSEK, J., SPURNÝ, P., ZEMAN, A., MAREŠ, J., PRAVDA, D., PALÁČKOVÁ, J., 1989: Vliv krmných směsí s rŧznou zrnitostí sacharidové sloţky na rŧst a kondici pstruha duhového. Krmivářství a sluţby, 7-8: JIRÁSEK, J., SPURNÝ, P., ZEMAN, A., MAREŠ, J., 1989: Ověření nutriční hodnoty vybraných krmných směsí s rŧznou zrnitostí sacharidové sloţky pro kapří plŧdek. Krmivářství a sluţby, 10: JIRÁSEK, J., SPURNÝ, P., MAREŠ, J., 1988: Účinek manipulačního stresu a anestézie propoxatem na vybrané fyziologické a biochemické ukazatele krve kapřího plŧdku. Acta Univ. Agric., XXXVI (1): SPURNÝ, P., 1995: Proizvodnja mlada perspektivnih ribljih vrsta. Ribarstvo, Zagreb, 53 (3): (ISSN X) 7. SPURNÝ, P., 1996: Estimation of digestibility of nutrients in feed mixtures for carp (Cyprinus carpio L.) fry whwn using chromium oxide as an indicator. Acta Ichthyologica et Piscatoria, XXVI (1): (PL ISSN ) 8. SPURNÝ, P., MAREŠ, J., 2000: Cormorant (Phalacrocorax carbo) predation on fish populations in rivers of the Czech Republic. Folia Univ. Agric. Stetin., 214 Piscaria (27): (PL ISSN X) 9. SPURNÝ, P., GUZIUR, J., 2002: Wplyw kormoranóv na popuacje ryb rzek poludniovych Moraw. Magazyn Przemyslu Rybnego, 29 (5): (PL ISSN X) 3

4 10. SPURNÝ, P., GUZIUR, J., 2002: Presja kormorana (Phalacrocorax carbo sinensis) na populacje ryb w rzekach Pld. Moraw (Rep. Czeska). Komunikaty Rybackie, 6: (PL ISSN X) 11. WOGNAROVÁ, S., MAREŠ, J., SPURNÝ, P, 2003: Odchov plŧdku sumce velkého (Silurus glanis L.) s pouţitím diet s diferencovanou úrovní ţivin a energie. Bulletin VÚRH Vodňany, ½: (ISSN X) 12. MAREŠ, J., WOGNAROVÁ, S., SPURNÝ, P., 2003: Evaluation of production efficiency of selected feed mixes at intensive culture of European wels (Silurus glanis L.). Acta Scientiarium polonorum, Piscaria 2(1): (PL ISSN ) 13. SPURNÝ, P., 2003: Deterioration of the fish community of the salmonid Dyje river caused by overwintering cormorant (Phalacrocorax carbo). Acta Scientiarium polonorum, Piscaria 2(1): (PL ISSN ) 14. REGENDA, J., JIRÁSEK, J., MAREŠ, J., SPURNÝ, P., 2003: Intenzivní odchov larev kapra obecného (Cyprinus carpio L.) s vyuţitím semisyntetické prestartérové diety. Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun., LI, No. 4: (ISSN ) 15. SUKOP, I., SPURNÝ, P., 2003: Hydrobiological study of the Oslava river. Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun., LI, No. 4: (ISSN ) 16. FIALA, J., SPURNÝ, P., 2004: Vybrané aspekty biologie a moţnosti chovu ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus L.). Bulletin VÚRH Vodňany, 40 (3): (ISSN X) 17. WOGNAROVÁ, S., MAREŠ, J., SPURNÝ, P., FIALOVÁ, M., 2005: Vliv prostředí a pouţitých krmných směsí na obsah tuku a spektrum mastných kyselin ve svalovině sumce velkého (Silurus glanis L.). Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun., LIII (1): (ISSN ) 18. BARÁNEK, V., MAREŠ, J., PROKEŠ, M., JIRÁSEK, J., SPURNÝ, P., 2005: Moţnosti odchovu plŧdku candáta obecného (Sander lucioperca) v kontrolovaných podmínkách krátký přehled. Bulletin VÚRH Vodňany, 41 (3): (ISSN X) 19. BARÁNEK, V., MAREŠ, J., JIRÁSEK, J., PROKEŠ, M., SPURNÝ, P., 2007: The Effect of Application of semimoist Feeding Mixture whwn Converting the Advanced Fry of Zander (Sander lucioperca) to Intensive Culture Conditions. Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun., LV (1): (ISSN ) 20. SPURNÝ, P., KOPP, R., SUKOP, I., MAREŠ, J., VÍTEK, T., 2008: Metodika stanovení indikátorŧ udrţitelnosti ekosystémŧ povrchových vod v podmínkách klimatické změny. In: Ţalud, Z. (ed.) Biologické a technologické aspekty udrţitelnosti řízených 4

5 ekosystémŧ a jejich adaptace na změnu klimatu metodiky stanovení indikátorŧ ekosystémových sluţeb. Folia Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun., (4): (ISSN , ISBN ) 21. MACKOVÍK, L., SUKOP, I., HOLZER, M., SPURNÝ, P., 2010: Hydrobiologická studie středního toku Bečvy. Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun., LVIII (4): (ISSN ) 22. MAKOVSKÝ, J., SPURNÝ, P., MAREŠ, J., HEDBÁVNÝ, J., VÍTEK., T., 2010: Haevy metal polution of ecosystem within the middle course of the Jihlava River. Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun., LVIII (5): (ISSN ) 23. BRABEC, T., STRAKOVÁ, L., KOPP, R., VÍTEK, T., ŠŤASTNÝ, J., SPURNÝ, P., MAREŠ, J., 2011: The influence intensity of eutrophication on fishpond yield. Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun., LIX (6): (ISSN ) 24. VÍTEK, T., KOPP, R., MAREŠ, J., BRABEC, T., SPURNÝ, P., 2012: The influence of ganges to abiotic parameters on the fish assemblage structure of a lowland stream. Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun., LX (3): (ISSN ) 25. VÍTEK, T., HEDBÁVNÝ, J., MAREŠ, J., SPURNÝ, P., 2012: Trace metal contamination of the Dyje River stretch between Znojmo and Nové Mlýny, Czech Republic. Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun., LX (3): (ISSN ) Uplatněné metodiky 1. FIALA, J., SPURNÝ, P., TICHÝ, T., 2008: Intenzivní metody odchovu pŧdku a násadového materiálu ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus L. ). Edice metodik (technologická řada) VÚRH Vodňany, č. 86, 12 s. (ISBN ) Abstrakt ve sborníku světového nebo evropského kongresu, sympozia, vědecké konference 1. JIRÁSEK, J., SPURNÝ, P., MAREŠ, J., 1993: Production ability of different lines of carp fry at different level of protein in feed. In: Proc. of Symp. on the carp. Budapest, S 5/P 54 5

6 2. SPURNÝ, P., MAREŠ, J., HEDBÁVNÝ, J., SUKOP, I., 2001: Heavy metal distribution in the ecosystems of the upper course of the Jihlava River. In: Book of abstracts of The 10 th European congress of Ichthyology ECI X, Prague, September 3-7, (P 53), p VÍTEK, T., SPURNÝ, P., KOPP, R., MAREŠ, J., 2011: Do anglers reflect the dynamic trends in recreational fisheries? A case study of the Czech Republic. In: 6 th World Recreational Fishing Conference, Book of Abstracts, Berlin, Germany, s. 220 Abstrakt ve sborníku národního nebo mezinárodního kongresu, sympozia, vědecké konference 1. KOČKOVÁ, E., KRACHLER, R., LÖFFLER, H., SPURNÝ, P., ŢÁKOVÁ, Z., 1996: Heavy metal contamination of the Thaya river sediments-assessment by means of analyse of fish and benthic organisms biomass. In: Proc. of Fourth international symposium River Bottom. Brno, p SPURNÝ, P., MAREŠ, J., 1999: Kumulace těţkých kovŧ v rybách tekoucích vod jiţní Moravy. In: Sb. souhrnů sdělení XXVI. semináře o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno, s ŠOVČÍK, P., SPURNÝ, P., 2004: Barbel (Barbus barbus) populations structure in the Bečva and Jihlava Rivers. In: Sb. abstraktů konference MendelNet 04 Agro, Brno, s. 121 (ISBN ) 4. VÍTEK, T., SPURNÝ, P., 2004: Water quality in the Loučka River during years 2003 and In: Sb. abstraktů konference MendelNet 04 Agro, Brno, s. 124 (ISBN ) 5. VÍTEK, T., KOPP, R., MAREŠ, J., BRABEC, T., SPURNÝ, P., 2010: The impal of abiotic parameters ganges on the fish assemblage structure of a lowland stream. In: Sborník abstraktů XII. České ichtyologické konference, Vodňany, s VÍTEK, T., KOPP, R., MAREŠ, J., BRABEC, T., SPURNÝ, P., 2010: The impal of abiotic parameters ganges on the fish assemblage structure of a lowland stream. In: Sborník abstraktů XII. České ichtyologické konference, Vodňany, s GRMELA, J., SPURNÝ, P., 2010: Comparison of five selected sites in territories SVRATKA 7-8 according to selected indicators for evaluation fis communities. Sb. abstraktů konference MendelNet 2010, Brno, s. 147 (ISBN ) 6

7 8. VITEK, T., BOUKAL, D., KOPP, R., MAREŠ, J., SPURNÝ, P., 2012: Charakteristika rekreačních rybářŧ v ČR pomocí rozsáhlého dotazníkového šetření. In: Soukalová, K. (ed.) - XIII. Česká ichtyologická konference - sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Tribun EU s.r.o., 2012, s. 41. ISBN GRMELA, J., VÍTEK, T., SPURNÝ, P., 2012: Stav rybího společenstva na revíru Svratka 7-8 v letech 2009 aţ 2012 v souvislosti se zimováním kormorána velkého. In Soukalová, K. (ed.) - XIII. Česká ichtyologická konference - sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Tribun EU s.r.o., 2012, s. 9. ISBN CHALUPA, P., VÍTEK, T., SPURNÝ, P. (2012): Kategorizace pstruhových rybářských revírŧ na základě údajŧ o jejich managementu. In Soukalová, K. (ed.) - XIII. Česká ichtyologická konference - sborník abstraktŧ. 1. vyd. Brno: Tribun EU, s. r. o., s VÍTEK, T., BOUKAL, D., KOPP, R., MAREŠ, J., SPURNÝ, P. (2012): Charakteristika rekreačních rybářŧ v ČR pomocí rozsáhlého dotazníkového šetření. In Soukalová, K. (ed.) - XIII. Česká ichtyologická konference - sborník abstraktŧ. 1. vyd. Brno: Tribun EU, s. r. o., s. 41 Autor příspěvku ve sborníku národního nebo mezinárodního kongresu, sympozia, vědecké konference 1. JIRÁSEK, J., INGR, I., SPURNÝ, P., 1980: Vliv energetické fortifikace krmných směsí na kondici a tvorbu tukových rezerv u kapřího plŧdku. In: Sb. referátů sympozia Biologické a technologické aspekty intenzifikace chovu ryb. ČSVTS Brno, s SPURNÝ, P., 1984: Problematika výţivy a krmení pstruha duhového v podmínkách intenzivních chovŧ. In: Sb. referátů konference Intenzifikace chovu lososovitých ryb. VŠZ Brno, s SPURNÝ, P., PALÁČKOVÁ, J., JIRÁSEK, J., PAUL, A., 1985: Vliv rŧzné hladiny sacharidŧ v krmivu na vybrané biochemické ukazatele krve kapřího plŧdku. In: Sb. referátů Prvé celostátní ichtyohematologické konference. ČSVTS Brno, s JIRÁSEK, J., SPURNÝ, P., PALÁČKOVÁ, J., PRAVDA, D., 1985: Změny ZHKT a některých biochemických ukazatelŧ kapřího plŧdku v pokusu s experimentálními dietami. In: Sb. referátů Prvé celostátní ichtyohematologické konference. ČSVTS Brno, s JIRÁSEK, J., SPURNÝ, P., OBERREITER, P., ALEXA, F., VOJÍK, J., 1987: Moţnosti vyuţití příkopových rybníčkŧ k produkci rychleného plŧdku kapra a amura bílého 7

8 v podmínkách ČRS. In: Sb. referátů celostát. sympozia Moderní technologické postupy odchovu plůdku teplomilných ryb. ČSVTS Brno, s ADÁMEK, Z., JIRÁSEK, J., HETEŠA, J., SUKOP, I., FARAH, V., SPURNÝ, P., PALÁČKOVÁ, J., 1987: Zkušenosti s odchovem plŧdku lína a býloţravých ryb v polykulturách na o. z. SR Pohořelice. In: Sb. referátů celostát. sympozia Moderní technologické postupy odchovu plůdku teplomilných ryb. ČSVTS Brno, s JIRÁSEK, J., HUSSEIN, S., PALÁČKOVÁ, J., PRAVDA, D., SPURNÝ, P., 1987: Nutriční účinek rŧzných diet při odchovu plŧdku amura bílého v experimentálních podmínkách. In: Sb. referátů celostát. sympozia Moderní technologické postupy odchovu plůdku teplomilných ryb. ČSVTS Brno, s ADÁMEK, Z., JIRÁSEK, J., KOČKOVÁ, E., PALÁČKOVÁ, J., SPURNÝ, P., 1987: Terénní sledování toxicity odpadních vod s pouţitím ryb jako bioindikátorŧ. In: Sb. referátů konference Toxicita a biodegradibilita látek významných ve vodním hospodářství. ČSVTS, VÚRH Ostrava, s JIRÁSEK, J., SPURNÝ, P., PALÁČKOVÁ, J., 1989: Význam a vyuţitelnost hematologicko-biochemických šetření při studiu nutričních faktorŧ odchovu ryb na modelu kapřího plŧdku. In: Sb. referátů II. celostátní ichtyohematologické konference. ČSVTS Brno, S SPURNÝ, P., MAREŠ, J., 1989: Dynamika změn vybraných hematologických ukazatelŧ dvou hmotnostních kategorií kapřího plŧdku v prŧběhu zimování. In: Sb. referátů II. celostátní ichtyohematologické konference. ČSVTS Brno, S MAREŠ, J., PRAVDA, D., PALÁČKOVÁ, J., SPURNÝ, P., 1989: Příspěvek ke studiu některých základních hematologických a biochemických ukazatelŧ tilapie nilské (Oreochromis niloticus) v experimentálních podmínkách odchovu. In: Sb. referátů II. celostátní ichtyohematologické konference. ČSVTS Brno, S SPURNÝ, P., PIAČKA, V., 1990: Odchov plŧdku mníka jednovousého v kontrolovaných podmínkách. In: Sb. referátů Konference Ichtyologické sekce Slovenské zoologické společnosti při ČSAV. ÚRH Bratislava, s SPURNÝ, P., MAREŠ, J., 1991: Rybářské aspekty provozu vodního díla Dalešice na řece Jihlavě. In: Sb. referátů IX. konference ČSLS při ČSAV. Znojmo, s SPURNÝ, P., MAREŠ, J., 1992: Vliv rŧzné velikosti kapřího plŧdku na změny kondičního stavu během komorování. In: Sb. referátů konference Komorování kapřího plůdku. ČSVTS Brno, s

9 15. SPURNÝ, P., MAREŠ, J., 1992: Rezistence kapřího plŧdku rozdílného genotypu k podmínkám hladovění a zimování. In: Sb. referátů konference Komorování kapřího plůdku. ČSVTS Brno, s SPURNÝ, P., MAREŠ, J., 1993: Changes of hematological parameters of different lines of carp fry in the course of wintering. In: Proc. of III. Ichthyohematological conference. Litomyšl, pp SPURNÝ, P., MAREŠ, J., 1994: Kontaminace ryb řeky Dyje těţkými kovy. In: Sb. referátů konference Sledování polutantů v ţivotním prostředí. VŠZ Brno, s SPURNÝ, P., MAREŠ, J., TRYBUČEK, R., 1994: Biologická hodnota plotice obecné (Rutilus rutilus) soustavy vodních děl Nové Mlýny. In: Sb. referátů Ichtyologické konference. Vodňany, s SPURNÝ, P., 1995: 45 let výuky rybářské specializace na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. In: Sb. referátů mezinárodní konference Produkce násad perspektivních druhů ryb. Brno, s SPURNÝ, P., 1995: Perspektivní směry ve výrobě rybích násad. In: Sb. referátů mezinárodní konference Produkce násad perspektivních druhů ryb. Brno, s SPURNÝ, P., MAREŠ, J., 1995: Distribuce těţkých kovŧ v rybách řeky Dyje. In: Sb. referátů konference Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí. Milenovice, s SPURNÝ, P., ŠČUČKA, D., MAREŠ, J., 1996: Populační dynamika a biologická hodnota lipana podhorního (Thymallus thymallus) v řece Svratce pod Tišnovem. In: Sb. referátů II. české ichtyologické konference. Vodňany, s SPURNÝ, P., MAREŠ, J., 1997: Pŧsobení nepříznivých faktorŧ prostředí na rybí organizmus. In: Sb. referátů z odborného semináře Ochrana zdraví ryb. Vodňany, s SPURNÝ, P., MAREŠ, J., KOČKOVÁ, E., ŢÁKOVÁ, Z., 1997: Distribuce těţkých kovŧ v ekosystému řeky Dyje. In: Sb. referátů XI. limnologické konference Limnologický výzkum pro rozumné hospodaření s vodou. Doubí u Třeboně, s MAREŠ, J., SPURNÝ, P., MEDULÁN, P., 1998: Hematological indices and condition parameters of grayling (Thymallus thymallus) from the Svratka River. In: Proc. of The 4 th Ichthyohematological Conference. VÚRH Vodňany, pp SPURNÝ, P., MACHALÍK, P., 1998: Obhospodařování malých pstruhových revírŧ na příkladě Bílého potoka. In: Sb. referátů III. české ichtyologické konference. Vodňany, s

10 27. SPURNÝ, P., 1999: Současný studijní program výuky rybářské specializace na MZLU v Brně. In: Sb. referátů mezinárodní konference 50 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně. Brno, s (ISSN ) 28. HETEŠA, J., SPURNÝ, P., SUKOP, I., MAREŠ, J., JIRÁSEK, J., KOČKOVÁ, E., ŢÁKOVÁ, Z., 1999: Sledování vlivu rybářské výroby na kvalitu vod Ţďárského regionu. In: Sb. referátů mezinárodní konference 50 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně. Brno, s (ISBN ) 29. FIALA, J., SPURNÝ, P., 1999: Zkušenosti s intenzivním odchovem plŧdku ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus) a parmy obecné (Barbus barbus). In: Sb. referátů mezinárodní konference 50 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně. Brno, s (ISBN ) 30. SPURNÝ, P., CHÁRA, P., 1999: Zhodnocení rybářského obhospodařování revíru Oslava 2. In: Sb. referátů mezinárodní konference 50 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně. Brno, s (ISBN ) 31. SPURNÝ, P., RŦŢIČKA, P., 1999: Zhodnocení predačního tlaku kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na pstruhové revíry Národního parku Podyjí. In: Sb. referátů mezinárodní konference 50 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně. Brno, s (ISBN ) 32. SPURNÝ, P., STOKLAS, J., 2000: Diverzita rybího společenstva řeky Svitavy na území města Brna. In: Sb. referátů IV. české ichtyologické konference. Vodňany, s (ISBN ) 33. FIALA, J., SPURNÝ, P., 2000: Intenzivní odchov juvenilní parmy obecné (Barbus barbus) v kontrolovaných podmínkách. In: Sb. referátů IV. české ichtyologické konference. Vodňany, s (ISBN ) 34. PECÍN, M., SPURNÝ, P., BARUŠ, V., PROKEŠ, M., 2000: Změny těţby kapra obecného (Cyprinus carpio) v soustavě nádrţí VD Nové Mlýny. In: Sb. referátů IV. české ichtyologické konference. Vodňany, s (ISBN ) 35. LEPIČOVÁ, A., SPURNÝ, P., 2000: Rast, vek a kondičné ukazatele hrúza obyčajného (Gobio gobio) v rieke Svitave a potoku Ponávke. In: Sb. referátů IV. české ichtyologické konference. Vodňany, s (ISBN ) 36. SPURNÝ, P., MAREŠ, J., FIALA, J., 2000: Druhová diverzita ichtyocenózy dolního toku řeky Bečvy. In: Biodiverzita ichtyofauny ČR (III), Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno, s (ISBN ) 10

11 37. SPURNÝ, P., PEŇÁZ, M., BARUŠ, V., 2001: Aktuální ekologické limity populační dynamiky úhoře říčního (Anguilla anguilla) ve vnitrozemských vodách. In: Sb. referátů odborného semináře Aktuální změny vodního prostředí a vlivy člověka na rybí společenstva v našich vodách. ČRS Praha, s IMANPOOR, J., SPURNÝ, P., 2001: Review of fish community structure in the Bečva river, Moravia, Czech Republic. In: Sb. mezinárodního odborného semináře posluchačů postgraduálního doktorandského studia MendelNet 01. Brno, s (ISBN ) 39. REGENDA, J., MAREŠ, J., JIRÁSEK, J., SPURNÝ, P., 2001: Aplikace ţivé potravy a její vliv na kumulativní přeţití při rozkrmu larev kapra (Cyprinus carpio L.). In: Sb. mezinárodního odborného semináře posluchačů postgraduálního doktorandského studia MendelNet 01. Brno, s (ISBN ) 40. SPURNÝ, P., MAREŠ, J., 2002: Úroveň zarybňování tekoucích vod České republiky. In: Sb. referátů odborné konference s mezinárodní účastí Produkce násadového materiálu ryb a raků. Vodňany, s. 3-6 (ISBN ) 41. SPURNÝ, P., MEJTA, Z., 2002: Vliv ţelezitých sedimentŧ na prosperitu rybího společenstva pstruhové řeky. In: Sb. referátů V. české ichtyologické konference. Brno, s (ISBN X) 42. VETEŠNÍK, L., LUSK, S., SPURNÝ, P., 2002: Některé biologické charakteristiky karasa stříbřitého. In: Sb. referátů V. české ichtyologické konference. Brno, s (ISBN X) 43. ŠOVČÍK, P., PROKEŠ, M., SPURNÝ, P., BARUŠ, V., 2002: Zhodnotenie rybárskeho hospodárenia na sústave vodného diela Dalešice-Mohelno. In: Sb. referátů V. české ichtyologické konference. Brno, s (ISBN X) 44. IMANPOOR, J., SPURNÝ, P., 2002: Population structure of three important fish species of the Bečva River Czech Republic. In: Sb. mezinárodního odborného semináře studentů postgraduálního doktorandského studia MendelNet 02. Brno, s (ISBN ) 45. REGENDA, J., MAREŠ, J., JIRÁSEK, J., SPURNÝ, P., 2002: Eliminace morfologických malformací u larev kapra obecného (Cyprinus carpio L) v podmínkách intenzivního chovu. In: Sb. mezinárodního odborného semináře studentů postgraduálního doktorandského studia MendelNet 02. Brno, s (ISBN ) 46. WOGNAROVÁ, S., MAREŠ, J., SPURNÝ, P., 2002: Srovnání vlivu kompletních krmných směsí a ţivé potravy na kumulativní přeţití a rychlost rŧstu při odkrmu 11

12 plŧdku sumce velkého (Silurus glanis L.). In: Sb. mezinárodního odborného semináře studentů postgraduálního doktorandského studia MendelNet 02. Brno, s (ISBN ) 47. SPURNÝ, P., 2003: Vliv predátorŧ na rybí společenstva pstruhových vod. In: Sb. referátů odbor. semináře Rybářství a predátoři. ČRS Praha, s WOGNAROVÁ, S., MAREŠ, J., SPURNÝ, P., 2003: Effects of different diets on growth rate and biochemical composition of body of early life stage of European catfish (Silurus glanis L.). In: Sb. XXXII. Miedzynarodowe Seminarium Kol Naukowych, 9-10 maja 2003 r., UWM Olsztyn: VETEŠNÍK, L., LUSK, S., SPURNÝ, P., HALAČKA, K., 2003: Migrační aktivita karasa stříbřitého (Carassius auratus L.) v aluviálních vodách dolního toku Dyje. In: Sb. konference posluchačů doktorského studia MendelNet /03, 6 s. (ISBN , elektronická verze) 50. WOGNAROVÁ, S., MAREŠ, J., SPURNÝ, P., 2003: Vliv diet s rŧznou úrovní ţivin na larvální vývoj sumce velkého (Silurus glanis L.). In: Sb. konference posluchačů doktorského studia MendelNet /03, 7 s. (ISBN , elektronická verze) 51. VÍTEK, T., VAVŘINA, A., SPURNÝ, P., 2004: Stav rybího společenstva řeky Oslavy v rybářských revírech Oslava 5 a 3. In: Sb. referátů VII. České ichtyologické konference. Vodňany, s (ISBN ) 52. SPURNÝ, P., 2004: Frekvence úlovkŧ parmy obecné a ostroretky stěhovavé v revírech Moravského rybářského svazu. In: Sb. referátů VII. České ichtyologické konference. Vodňany, s (ISBN ) 53. WOGNAROVÁ, S., MAREŠ, J., SPURNÝ, P., 2004: Vývoj zaţívacího traktu sumce velkého (Silurus glanis L.) v larvální periodě. In: Sb. referátů VII. České ichtyologické konference. Vodňany, s (ISBN ) 54. ŠOVČÍK, P., PROKEŠ, M., SPURNÝ, P., BARUŠ, V., PEŇÁZ, M., 2004: Ichtyologický monitoring nádrţí s extrémním kolísáním vodnej hladiny VD Dalešice-Mohelno. In: Sb. referátů VII. České ichtyologické konference. Vodňany, s (ISBN ) 55. MAREŠ, J., WOGNAROVÁ, S., SPURNÝ, P., 2004: Konzumní hodnota sumce velkého (Silurus glanis L.) z podmínek intenzivního chovu. In: Sb. referátů VII. České ichtyologické konference. Vodňany, s (ISBN ) 12

13 56. SPURNÝ, P., 2004: 55 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně. In: Sb. referátů konference 55 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně, Brno, s (ISBN X) 57. BARÁNEK, V., MAREŠ, J., SPURNÝ, P., PROKEŠ, M., BARUŠ, V., NĚMEC, R., 2004: Chov násadového materiálu candáta obecného (Sander lucioperca) v kontrolovaných podmínkách (předběţné výsledky). In: Sb. referátů konference 55 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně, Brno, s (ISBN X) 58. BARÁNEK, V., PROKEŠ, M., BARUŠ, V., PEŇÁZ, M., MAREŠ, J., SPURNÝ, P., NĚMEC, R., 2004: Rŧst jesetera malého (Acipenser ruthenus) v podmínkách Rybníkářství Pohořelice. In: Sb. referátů konference 55 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně, Brno, s (ISBN X) 59. FIALA, J., SPURNÝ, P., 2004: Intenzivní odchov juvenilní ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus) v laboratorních podmínkách při pouţití krmných směsí s odlišným obsahem tuku. In: Sb. referátů konference 55 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně, Brno, s (ISBN X) 60. VÍTEK, T., SPURNÝ, P., 2004: Ichtyocenóza horního a středního toku řeky Loučky. In: Sb. referátů konference 55 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně, Brno, s (ISBN X) 61. TICHÝ, T., SPURNÝ, P., SUKOP, I., 2004: Současný stav rybího společenstva horního toku řeky Oslavy. In: Sb. referátů konference 55 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně, Brno, s (ISBN X) 62. ŠOVČÍK, P., PEŇÁZ, M., SPURNÝ, P., BARUŠ, V., PROKEŠ, M., 2004: Rast mreny severnej (Barbus barbus) v rieke Jihlave studovaný dvomi rozdielnými metódami (predbeţné výsledky). In: Sb. referátů konference 55 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně, Brno, s (ISBN X) 63. SPURNÝ, P., MAREŠ, J., 2005: Kontaminace ekosystému řeky Bečvy na Přerovsku vybranými těţkými kovy. In: Sb. referátů konference Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí, Vodňany, s (ISBN X) 64. SPURNÝ, P., PROKEŠ, M., 2005: Profesor Vlastimil Baruš jubilantem. In: Sb. referátů VIII. České ichtyologické konference, Brno, s. 6-8 (ISBN ) 13

14 65. SPURNÝ, P., HEIMLICH, R., 2005: Stav rybího společenstva řeky Svitavy na Boskovicku. In: Sb. referátů VIII. České ichtyologické konference, Brno, s (ISBN ) 66. VÍTEK, T., SPURNÝ, P., 2005: Současný stav populace pstruha potočního a lipana podhorního v řece Loučce. In: Sb. referátů VIII. České ichtyologické konference, Brno, s (ISBN ) 67. SPURNÝ, P., FIŠER, Z., 2005: Stav rybího společenstva říčky Veličky (povodí Moravy). In: Sb. referátů VIII. České ichtyologické konference, Brno, s (ISBN ) 68. IMANPOOR, J., N., SPURNÝ, P., 2005: Ichthyological study of the middle course of the Bečva River linkage between fish and macrozoobenthos. In: Sb. referátů VIII. České ichtyologické konference, Brno, s (ISBN ) 69. BARÁNEK, V., MAREŠ, J., PROKEŠ, M., JIRÁSEK, J., SPURNÝ, P., 2005: Převod rychleného plŧdku candáta obecného (Sander lucioperca) na umělou dietu (předběţné výsledky). In: Sb. referátů VIII. České ichtyologické konference, Brno, s (ISBN ) 70. BARÁNEK, V., MAREŠ, J., PROKEŠ, M., JIRÁSEK, J., SPURNÝ, P., 2005: Odchov larev candáta obecného (Sander lucioperca) v kontrolovaných podmínkách krátké sdělení. In: Sb. referátů VIII. České ichtyologické konference, Brno, s (ISBN ) 71. TICHÝ, T., FIALA, J., SPURNÝ, P., 2005: Vliv velikosti denní krmné dávky na produkční ukazatele intenzivního odchovu juvenilní ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus L.). In: Sb. referátů VIII. České ichtyologické konference, Brno, s (ISBN ) 72. TICHÝ, T., SPURNÝ, P., 2005: Vliv velikosti denní krmné dávky na retenci ţivin a energie a sloţení tkání juvenilní ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus). In: Sb. z konference posluchačů postgraduálního doktorského studia MendelNet 05 Agro, Brno, (elektronická verze) (ISBN X) 73. HOUSEROVÁ, P., KUBÁŇ, V., PAVLÍČKOVÁ, J., SPURNÝ, P., KOMÁREK, J., 2005: Bioakumulace chemických forem (specií) rtuti ve vodních ekosystémech. In: Sbor. Referátů XXXIX. Semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v ţivotním prostředí Mikroelementy 2005, s (ISBN ) 14

15 74. BARÁNEK, V., PROKEŠ, M., BARUŠ, V., PEŇÁZ, M., CILEČEK, M., MAREŠ, J., JIRÁSEK, J., SPURNÝ, P., 2006: Srovnání rŧstu juvenilního (1+) jesetera malého (Acipenser ruthenus) při pouţití experimentální a komerční diety. In: Sb. referátů IX. České ichtyologické konference, Vodňany, s (ISBN ) 75. SPURNÝ, P., MAREŠ, J., SUKOP, I., KOPP, R., FIALA, J., 2006: Zhodnocení prosperity pstruha obecného a lipana podhorního v horním úseku řeky Moravice. In: Sb. referátů IX. České ichtyologické konference, Vodňany, s (ISBN ) 76. ŠOVČÍK, P., SPURNÝ, P., PEŃÁZ, M., 2006: Štruktúra populácie rýb v rieke Jihlave v úseku ovplyvnenom prevádzkou energetického komplexu Dukovany Dalešice. In: Sb. referátů IX. České ichtyologické konference, Vodňany, s (ISBN ) 77. TICHÝ, T., FIALA, J., MAREŠ, J., SPURNÝ, P., 2006: Vliv teploty vody na velikost krmné dávky juvenilní ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus L.) v podmínkách intenzivního chovu. In: Sb. referátů IX. České ichtyologické konference, Vodňany, s (ISBN ) 78. VÍTEK, T., SPURNÝ, P., 2006: Aktuální problémy managementu pstruhových vod na příkladu říčky Loučky. In: Sb. referátů IX. České ichtyologické konference, Vodňany, s (ISBN ) 79. BARÁNEK, V., MAREŠ, J., JIRÁSEK, J., SPURNÝ, P., CILEČEK, M., DVOŘÁK, J., 2006: Problematika odchovu a výţivy násadového materiálu candáta obecného (Sander lucioperca) v kontrolovaných podmínkách intenzivní akvakultury. In: Sb. z konference posluchačů postgraduálního doktorského studia MendelNet 06 Agro, Brno, (elektronická verze) (ISBN ) 80. FIALA, J., TICHÝ, T., SPURNÝ, P., MAREŠ, J., 2007: Intenzivní odchov juvenilní ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus L.) při odlišné intenzitě krmení. In: Sb. referátů X. České ichtyologické konference, Praha, s (ISBN ) 81. TICHÝ, T., FIALA, J., MAREŠ, J., SPURNÝ, P., 2007: Intenzivní odchov juvenilní ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus L.) při rŧzných teplotách vody. In: Sb. referátů X. České ichtyologické konference, Praha, s (ISBN ) 82. BARÁNEK, V., DVOŘÁK, J., KALENDA, V., MAREŠ, J., ZRŦSTOVÁ, J., SPURNÝ, P., 2007: Comparison of two weaning methods of juvenile pikeperch (Sander 15

16 lucioperca) from natural diet to commercial feed. In: Sborník z mezinárodní konference posluchačů postgraduálního doktorského studia MendelNet 07 Agro, Brno (elektronická verze) (ISBN ) 83. KALENDA, V., BARÁNEK, V., DVOŘÁK, J., KOPP, R., MAREŠ, J., SPURNÝ, P., 2007: Vliv rŧzné tvrdosti vody na rŧst, přeţití a naplnění plynového měchýře u larev candáta obecného (Sander lucioperca). In: Sborník z mezinárodní konference posluchačů postgraduálního doktorského studia MendelNet 07 Agro, Brno (elektronická verze) (ISBN ) 84. MAKOVSKÝ, J., SPURNÝ, P., 2007: Monitoring obsahu těţkých kovŧ ve středním toku řeky Jihlavy. In: Sborník z mezinárodní konference posluchačů postgraduálního doktorského studia MendelNet 07 Agro, Brno (elektronická verze) (ISBN ) 85. SPURNÝ, P., SUKUP, J., 2008: Vliv dlouhodobé predace zimujících kormoránŧ na rozvoj salmonidního společenstva řeky Dyje v Národním parku Podyjí. In: Sborník referátů XI. České ichtyologické konference, Brno, s (ISBN ) 86. Vítek, T., SPURNÝ, P., 2008: Vranka pruhoploutvá: dominantní druh řeky Fryšávky. In: Sborník referátů XI. České ichtyologické konference, Brno, s (ISBN ) 87. MAKOVSKÝ, J., SPURNÝ, P., KOPP, R., 2008: Úroveň organické zátěţe středního toku řeky Jihlavy dle indexu saprobity a trofického potenciálu. In: Sborník referátů XI. České ichtyologické konference, Brno, s (ISBN ) 88. SPURNÝ, P., 2009: 60 let specializační výuky rybářství na MZLU v Brně. In: Sborník referátů konference 60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně, Brno, s (ISBN ) 89. KLÍMA, O., SPURNÝ, P., LUSK, S., VÍTEK, T., 2012: Výskyt migrace ryb rybím přechodem Bulhary na řece Dyji. In: MendelNet Proceedings of International Ph.D. Students Conference, Brno, Mendel University in Brno, Faculty of Agronomy, s (ISBN ) Publikace v odborných časopisech 1. SPURNÝ, P., 1978: Vakcína proti VHS pstruhŧ duhových. Rybářství, 2: SPURNÝ, P., 1978: Sumeček americký předpovídá zemětřesení. Rybářství, 2: 30 16

17 3. SPURNÝ, P., 1978: Čistota vod celosvětovým problémem. Rybářství, 12: SPURNÝ, P., 1979: Lov pstruhŧ do rámečkŧ. Rybářství, 10: SPURNÝ, P., 1979: Proměny Ţenevského jezera. Rybářství, 12: SPURNÝ, P., 1979: Muškařská šňŧra Teflyte. Rybářství 12: SPURNÝ, P., 1980: Pět set ryb za hodinu. Rybářství, 11: SPURNÝ, P., 1981: Zahraniční zkušenosti se sportovním lovem marény. Rybářství, 1: 6 9. SPURNÝ, P., 1982: Bude úhoř dalším ohroţeným rybím druhem? Rybářství, 9: SPURNÝ, P., 1983: K otázkám výţivy a výkrmu ryb. Rybářství, 1: SPURNÝ, P., SUKOP, I., 1984: K čistotě řeky Svratky. Rybářství, 2: SPURNÝ, P., 1986: K umělému výtěru lipana podhorního. Rybářství, 1: SPURNÝ, P., 1986: Znečištěné vody a hodnota rybí svaloviny. Rybářství, 10: SPURNÝ, P., 1988: Aminokyseliny a chutě ryb. Rybářství, 3: SPURNÝ, P., 1988: Mistrovství světa v lovu ryb udicí Rybářství, 3: SPURNÝ, P., 1988: Nové směry v lovu kapra. Rybářství, 6: SPURNÝ, P., 1989: Mistrovství světa v LRU-Belgie Rybářství, 4: SPURNÝ, P., JEŘÁBEK, S., 1989: Kohoutí skalpy pro výrobu umělých mušek. Rybářství, 8: SPURNÝ, P., 1989: Jihomoravská sekce Zemědělské společnosti ČSVTS. Československé rybníkářství, 1: SPURNÝ, P., 1990: Poznáváme zajímavé ryby světa - tarpon atlantský (Tarpon atlanticus). Rybářství, 1: SPURNÝ, P., 1990: Zahraniční zkušenosti s chovem generačních lipanŧ. Rybářství, 2: SPURNÝ, P., 1990: Poznáváme zajímavé ryby světa štika muskalunga (Esox masquinongy). Rybářství, 2: SPURNÝ, P., 1990: Poznáváme zajímavé ryby světa siven obrovský (Salvelinus namaycush). Rybářství, 3: SPURNÝ, P., 1990: Poznáváme zajímavé ryby světa tygří ryba (Hydrocyon sp.) Binga. Rybářství, 4: SPURNÝ, P., 1990: Poznáváme zajímavé ryby světa Bayonetfish (Istiophorus platypterus). Rybářství, 5: SPURNÝ, P., 1990: Poznáváme zajímavé ryby světa tuňák obecný (Thunnus thynnus). Rybářství, 6: SPURNÝ, P., 1990: Poznáváme zajímavé ryby světa Permit (Trachinotus falcatus). Rybářství, 7:

18 28. SPURNÝ, P., 1990: Komplexní přístup k ochraně vod a vodních ţivočichŧ. Rybářství, 8: SPURNÝ, P., 1990: Katedra rybářství má čtyřicet. Rybářství, 9: SPURNÝ, P., 1990: Poznáváme zajímavé ryby světa smuha šedá (Argyrosomus regius). Rybářství, 9: SPURNÝ, P., 1990: Poznáváme sladkovodní ryby světa parma indická (Barbus tor). In: Magazín pro myslivce a rybáře. SZN Praha, s SPURNÝ, P., 1990: Poznáváme zajímavé ryby světa okounek pstruhový (Micropterus salmoides). Rybářství, 10: SPURNÝ, P., 1990: Poznáváme zajímavé ryby světa Garrick (Lichia amia). Rybářství, 11: SPURNÝ, P., 1990: Poznáváme zajímavé ryby světa koryféna velká (Coryphaena hippurus). Rybářství, 12: SPURNÝ, P., 1991: Poznáváme zajímavé ryby světa úhoř říční (Anguilla anguilla). Rybářství, 1: SPURNÝ, P., 1991: Poznáváme zajímavé ryby světa losos čavyča (Oncorhynchus tschawytscha). Rybářství, 2: SPURNÝ, P., 1991: Podmínky rybolovu na vodách Moravského rybářského svazu v roce Rybářství, 2: SPURNÝ, P., 1991: Poznáváme zajímavé ryby světa mečoun obecný (Xiphias gladius). Rybářství, 3: SPURNÝ, P., 1991: Poznáváme zajímavé ryby světa pstruh duhový, taţná forma Steelhead (Oncorhynchus mykiss). Rybářství, 5: SPURNÝ, P., 1991: Poznáváme zajímavé ryby světa Dorado (Salminus maxillosus). Rybářství, 6: SPURNÝ, P., 1991: Nový rybářský řád pro vody Moravského rybářského svazu. Sportovní rybářství, 2: SPURNÝ, P., 1991: Poznáváme zajímavé ryby světa jeseter velký (Acipenser sturio). Rybářství, 7: SPURNÝ, P., 1991: Poznáváme zajímavé ryby světa losos obecný (Salmo salar). Rybářství, 8: SPURNÝ, P., 1991: Poznáváme zajímavé ryby světa Bonefish (Albula vulpes). Rybářství, 9:

19 45. SPURNÝ, P., 1991: Poznáváme zajímavé ryby světa placka pomořanská (Alosa alosa). Rybářství, 10: SPURNÝ, P., ENENKL, V., 1991: Revíry Moravského rybářského svazu, Svratka část mimopstruhová. Sportovní rybářství, 3: SPURNÝ, P., 1991: Poznáváme zajímavé ryby světa ŧmořští okouni. Rybářství, 11: SPURNÝ, P., 1991: Vzpomínka na velkého rybáře, spisovatele a člověka Ing. Zdeňka Šimka. Sportovní rybářství, 4: SPURNÝ, P., 1991: Novomlýnská hysterie. Sportovní rybářství, 4: SPURNÝ, P., 1991: Poznáváme zajímavé ryby světa parma indická (Barbus tor). Rybářství, 12: SPURNÝ, P., 1992: Poznáváme zajímavé ryby světa Ţraloci (Selachii). Rybářství, 1: SPURNÝ, P., 1992: Poznáváme naše ryby pstruh obecný (Salmo trutta). Rybářství, 4: SPURNÝ, P., 1992: Poznáváme naše ryby kapr obecný (Cyprinus carpio). Rybářství, 6: SPURNÝ, P., 1992: Poznáváme naše ryby sumec velký (Silurus glanis). Rybářství, 8: SPURNÝ, P., 1993: Itálie 1992, Mistrovství světa v lovu ryb na umělou mušku. Sportovní rybářství, I (1): (ISSN ) 56. SPURNÝ, P., 1993: Obrovští úhoři z Nového Zélandu. Sportovní rybářství, I (1): (ISSN ) 57. SPURNÝ, P., 1993: Recenze knihy Poznáváme naše ryby. Sportovní rybářství, I (2): 11 (ISSN ) 58. SPURNÝ, P., 1993: Zachová si naše rybářství svoji vyspělou úroveň? Sportovní rybářství, I (3): 4 (ISSN ) 59. SPURNÝ, P., 1993: Zimní lov kaprŧ v zahraničí. Sportovní rybářství, I (3): (ISSN ) 60. SPURNÝ, P., 1993: Obrovští kanicové z Francouzské Guyany. Sportovní rybářství, I (6): (ISSN ) 61. SPURNÝ, P., 1993: Malá exkurze do historie sportovního rybářství. Sportovní rybářství, I (7): (ISSN ) 19

20 62. SPURNÝ, P., 1993: Boilies moderní nástraha pro lov kaprŧ. Sportovní rybářství, I (8): (ISSN ) 63. SPURNÝ, P., 1997: Vysokoškolské studium rybářství. Rybářství, 6: 205 (ISSN X) 64. SPURNÝ, P., 1997: Přemnoţení kormoráni likvidují ryby po celé Evropě. Farmář, 6: SPURNÝ, P., 1997: Obhospodařování pstruhových revírŧ Moravského rybářského svazu. Rybářství, 7: (ISSN X) 66. SPURNÝ, P., 1997: Kormorán velký, hrozba evropského rybářství. Rybářství, 8: (ISSN X) 67. SPURNÝ, P., 1997: Kormorán velký, hrozba evropského rybářství. Rybářství, 9: 357 (ISSN X) 68. SPURNÝ, P., 1998: Odpověď autora článku Kormorán velký, hrozba evropského rybářství na polemiku pana Nekvindy. Rybářství, 2: 80 (ISSN X) 69. SPURNÝ, P., 1998: Rybářské vyuţití nádrţí Nové Mlýny. Rybářství, 11: (ISSN X) 70. SPURNÝ, P., 1999: Zachraňme úhoře říčního pro další generace. Rybářství, 4: (ISSN X) 71. SPURNÝ, P., 1999: Zachraňme úhoře říčního pro další generace. Rybářství, 5: (ISSN X) 72. SPURNÝ, P., 2000: Sportovní rybolov na revírech Moravského rybářského svazu v roce Rybářství, 5: (ISSN X) 73. SPURNÝ, P., 2000: Rybářská stráţ v evropském pojetí. Rybářství, 6: (ISSN X) 74. SPURNÝ, P., 2000: Predační tlak kormorána velkého na rybí společenstva. Rybářství, 7: (ISSN X) 75. SPURNÝ, P., 2000: 50 let výuky rybářské specializace. Zpravodaj MZLU v Brně, 25: SPURNÝ, P., 2001: Aktuální sortiment darŧ moře v obchodní síti ČR. Maso, 03: (ISSN ) 77. SPURNÝ, P., 2001: Legislativní peripetie sportovního rybolovu v sousedním Německu. Rybářství, 11: (ISSN X) 78. SPURNÝ, P., 2001: Sladkovodní ryby na současném českém trhu. Maso, 01: (ISSN ) 79. SPURNÝ, P., 2002: Vzdělávání v rybářství Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Rybníkářství, XII (2): 3 20

21 80. SPURNÝ, P., 2002: Příčiny poklesu úlovkŧ na pstruhových vodách v posledních letech. Rybářství, 4: (ISSN X) 81. SPURNÝ, P., 2002: Úroveň zajišťování výkonu rybářského práva v České republice. Rybářství, 5: (ISSN X) 82. SPURNÝ, P., 2002: Úroveň zajišťování výkonu rybářského práva v České republice. Rybářství, 6: (ISSN X) 83. SPURNÝ, P., 2002: Rybí kuriozity z jiţní Moravy. Rybářství, 9: 460 (ISSN X) 84. SPURNÝ, P., 2002: Současná úroveň zatíţení středního toku Bečvy těţkými kovy. Rybářství, 9: (ISSN X) 85. SPURNÝ, P., 2002: Kuriozity o rybách. Moravskoslezský zemědělský kalendář. Agrární obzor, I, s. 10 (ISBN ) 86. SPURNÝ, P., 2002: Minulost a současnost moravského rybářství. Moravskoslezský zemědělský kalendář. Agrární obzor, I, s (ISBN ) 87. SPURNÝ, P., 2002: Stav rybího společenstva řeky Bečvy se dlouhodobě sleduje. Rybářství, 9: (ISSN X) 88. SPURNÝ, P., 2002: Historické proměny zastoupení ryb v českém jídelníčku. Maso, 06: (ISSN ) 89. SPURNÝ, P., 2003: Mají ryby skutečně schopnost pociťovat bolest? I. Rybářství, 5: (ISSN X) 90. SPURNÝ, P., 2003: Mají ryby skutečně schopnost pociťovat bolest? II. Rybářství 6: (ISSN X) 91. SPURNÝ, P., 2003: Sportovní rybolov v České republice. In: Zemědělský kalendář Vydavatelství Jiřina Šírková, s. 7 (ISBN ) 92. SPURNÝ, P., 2003: Rybářské ţně. In: Zemědělský kalendář Vydavatelství Jiřina Šírková, s (ISBN ) 93. SPURNÝ, P., 2003: Uplynulá zima byla zimou kormoránŧ. Rybářství, 11: (ISSN X) 94. SPURNÝ, P., BARUŠ, V., 2003: Značkování kaprŧ v Novomlýnské nádrţi na řece Dyji. Rybářství, 12: (ISSN X) 95. SPURNÝ, P., 2004: Rybářství v evropské unii. In: Zemědělský kalendář Vydavatelství Jiřina Šírková, s (ISBN ) 96. SPURNÝ, P., 2004: Vysokoškolské studium rybářství na MZLU v Brně. Maso 05: (ISSN ) 21

22 97. SPURNÝ, P., 2004: 55 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně. Rybníkářství XIV (6): SPURNÝ, P., 2004: 55 let vysokoškolské výuky rybářství v Brně. Rybářství, 12: (ISSN X) 99. SPURNÝ, P., 2004: Prodej ţivých ryb a týrání zvířat. Maso 06: 8-10 (ISSN ) 100. SPURNÝ, P., 2005: Ţiji díky výzkumu na zvířatech (Ad Vesmír 84, 8, 2005/1). Vesmír, 84 (3): (ISSN ) 101. SPURNÝ, P., 2005: Ochrana rybích druhŧ. In: Zemědělský kalendář Vydavatelství Jiřina Šírková, s (ISBN ) 102. SPURNÝ, P., 2006: Sportovní rybolov stále vyhledávanější forma aktivního odpočinku. In: Zemědělský kalendář Vydavatelství Jiřina Šírková, s (ISBN ) 103. SPURNÝ, P., 2006: Perspektivy dalšího rozvoje českého rybářství. In: Zemědělský kalendář Vydavatelství Jiřina Šírková, s (ISBN ) 104. SPURNÝ, P., 2008: Ekosystém povrchových vod a probíhající změny klimatu. In: Zemědělský kalendář Vydavatelství ZK, s. r. o., Ing. Jiřina Šírková, s (ISBN ) 105. SPURNÝ, P., 2009: 60 let vysokoškolské výuky rybářství v Brně. Rybářství, 11: (ISSN ) 106. SPURNÝ, P., 2010: V konzumu ryb Češi stále zaostávají za vyspělým světem. Maso XXI, 02: (ISSN ) Učebnice a skripta 1. SPURNÝ, P., 1995: Rybářství. In: Simanov, V. a kol., Přidruţená výroba. Skripta MZLU Brno, s SPURNÝ, P., 1998: Ichtyologie (obecná část). Ichtyologie (systematická část). Skripta MZLU Brno, 280 s. Spolupráce na knižních publikacích 1. HEAPS, I.: A Complete Guide to Fishing. Odborná úprava českého překladu knihy: Malá encyklopedie sportovního rybářství. Fortuna Print, Praha, 1995, 484 s. 22

23 2. SPURNÝ, P., 1995: Doslov českého vydání knihy: Malá encyklopedie sportovní rybářství. Fortuna Print, Praha, s LAŠTŦVKA, Z., GAISLER, J., KREJČOVÁ, P., PELIKÁN, J., 1996: Zoologie pro zemědělce a lesníky. Brno, 226 s. (Recenze textu: Mihule a ryby, s ) 4. POHUNEK, M., MARTIN, D., 1999: Anglicko-český a česko-anglický rybářský slovník. Nakladatelství Fraus, Plzeň, 188 s. (odborný konzultant) 5. POKORNÝ, J., LUCKÝ, Z., LUSK, S., POHUNEK, M., JURÁK, M., ŠTĚDROŇSKÝ, E., PRÁŠIL, O., 2004: Velký encyklopedický rybářský slovník. Nakladatelství Fraus, Plzeň, 649 s. (recenzent hesel oborů sportovní rybářství a rybářské právo) 6. PEŇÁZ, M., SPURNÝ, P., 2004: Duwe, G., Lovíme štiky (překlad a úprava knihy). Vydavatelství Víkend, 158 s. (ISBN ) 7. SPURNÝ, P., MAREŠ, J. 2012: Vysokoškolská výuka rybářství na Moravě. In: URBÁNEK, M. (Ed.) Naše rybářství, Rybářské sdruţení České republiky, České Budějovice, s (ISBN ) 8. KOLEKTIV, 2012: Rybářství a rybolov. Český rybářský svaz, První vydání, 376 s. (ISBN , recenzent kapitoly Základy morfologie, anatomie a fyziologie ryb) Závěrečné zprávy 1. SPURNÝ, P., HOCHMAN, L., JIRÁSEK, J., ADÁMEK, Z., 1985: Plán rybářského hospodářství nádrţe Slezská Harta na Moravici. Závěrečná zpráva úkolu VRV Brno, 16 s. 2. JIRÁSEK, J., SPURNÝ, P., ZEMAN, A., PALÁČKOVÁ, J., 1988: Ověření nutriční hodnoty vybraných krmných směsí pro ryby, vyrobených rŧznou technologií za účelem dosaţení moţných energetických úspor jejich výroby. Závěrečná zpráva státního úkolu C /E-02, Brno, 80 s. 3. JIRÁSEK, J., ADÁMEK, Z., SUKOP, I., HETEŠA, J., PRAVDA, D., SPURNÝ, P., MAREŠ, J., PALÁČKOVÁ, J., BARTOŠOVÁ, M., 1990: Vliv rozvoje venkovské krajiny na stabilitu vodních ekosystémŧ povodí toku Ščávnice. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu SPZV VI-5-6/7, Brno, 29 s. 4. JIRÁSEK, J., SPURNÝ, P., PALÁČKOVÁ, J., MAREŠ, J., PRAVDA, D., 1990: Studium metabolických reakcí kapřího plŧdku geneticky definovaných linií při rŧzné úrovni výţivy. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu SPZV VII-4-2/12, Brno, 67 s. 23

24 5. SPURNÝ, P., MAREŠ, J., ADÁMEK, Z., JIRÁSEK, J., PALÁČKOVÁ, J., 1990: Rybářské aspekty ochrany vodních zdrojŧ jiţní Moravy. Závěrečná zpráva úkolu VÚV 0-51/88, Brno, 27 s. 6. MAREŠ, J., HETEŠA, J., SPURNÝ, P., SUKOP, I., 1991: Revitalizace vodních tokŧ. Závěrečná zpráva úkolu MŢP ČSR-Aquatis Brno, Brno, 62 s. 7. HETEŠA, J., SPURNÝ, P., KUTÍLEK, P., SUKOP, I., MAREŠ, J., 1991: Regulace vodních rostlin v Opatovickém kanále. Etapová zpráva úkolu prov. Tech. Rozvoje č. 703 Povodí Labe Hradec Králové, Brno, 48 s. 8. JIRÁSEK, J., PALÁČKOVÁ, J., SPURNÝ, P., MAREŠ, J., 1992: Kondiční krmení ve vztahu k zimování kapřího plŧdku. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu N , Brno, 76 s. 9. JIRÁSEK, J., MAREŠ, J., SPURNÝ, P., PALÁČKOVÁ, J., 1992: Zpráva o výsledcích krmného pokusu provedeného u pstruha duhového na pstruhařství SR Pohořelice Skalní Mlýn. Závěrečná zpráva pro SR Pohořelice, Brno, 15 s. 10. MAREŠ, J., SPURNÝ, P., HETEŠA, J., 1992: Rybářské vyuţití Luhačovického potoka. Závěrečná zpráva HS 21/92 pro Aquatis Brno, Brno, 11 s. 11. HETEŠA, J., SPURNÝ, P., 1992: Regulace vodních rostlin v Opatovickém kanále. Závěrečná zpráva úkolu provozně technického rozvoje č. 703 Povodí Labe, závod 04 Pardubice, Brno 6 s. 12. SPURNÝ, P., 1996: Plán rybářského hospodářství štěrkopískového jezera Napajedla. Závěrečná zpráva pro GZ SAND Otrokovice, Brno, 12 s. 13. SPURNÝ, P., 1996: Rybářský výzkum a školství. In: Výhled produkčního rybářství České republiky, potenciální prostor českého produkčního rybářství do roku Rybářské sdruţení, České Budějovice, s JIRÁSEK, J., SPURNÝ, P., MAREŠ, J., ONDRA, R. PEŇÁZ, M., BARUŠ, V., PROKEŠ, M., 1997: Biologické a ekologické aspekty intenzivního odchovu plŧdku jeseterŧ v podmínkách ČR. Závěrečná zpráva grantového projektu GA ČR č. 509/04/0345, Brno, 141 s. 15. SPURNÝ, P., HETEŠA, J., SUKOP, I., MAREŠ, J., JIRÁSEK, J., KOČKOVÁ, E., ŢÁKOVÁ, Z., 1998: Sledování vlivu rybářské výroby na kvalitu vod źďárského regionu. Závěrečná zpráva pro referát ţivotního prostředí Okresního úřadu Ţďár nad Sázavou, Brno, 59 s. 24

SEZNAM PUBLIKACÍ. Původní vědecké práce ve vědeckých časopisech s IF 0,100-0,500

SEZNAM PUBLIKACÍ. Původní vědecké práce ve vědeckých časopisech s IF 0,100-0,500 SEZNAM PUBLIKACÍ Původní vědecké práce ve vědeckých časopisech s IF 0,100-0,500 1. JIRÁSEK, J., INGR, I., SPURNÝ, P., 1980: Ovlivnění kondice a tvorby energetických rezerv u kapřího plůdku krmnými tukovými

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ A HYDROBIOLOGIE VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ ZA ROK 2008 BRNO, březen 2009 MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ

Více

SBORNÍK REFERÁTŮ KONFERENCE 2012

SBORNÍK REFERÁTŮ KONFERENCE 2012 SBORNÍK REFERÁTŮ KONFERENCE 2012 Intenzivní metody chovu ryb a ochrana kvality vod Termín konání: 10.2.2012 Místo konání: Bažantnice Prátr, Třeboň Kontakty Rybářství Třeboň a.s. Rybářská 801 379 01 Třeboň

Více

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná.

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná. TEST na přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 1. O jaký druh ryby se jedná a] úhoř říční b] lipan podhorní c] hrouzek obecný 2. O jaký druh ryby se jedná a]

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.11 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Meta analýza trendů vědeckého výzkumu v rybářství a akvakultuře na základě textové analýzy databáze RIV pro obor Rybářství

Meta analýza trendů vědeckého výzkumu v rybářství a akvakultuře na základě textové analýzy databáze RIV pro obor Rybářství Meta analýza trendů vědeckého výzkumu v rybářství a akvakultuře na základě textové analýzy databáze RIV pro obor Rybářství Výzkumná zpráva zpracovaná v rámci projektu Technologické agentury České republiky

Více

Sportovní rybolov. Rybářská turistika. Putování za sladkovodními rybami. prof. Ing. Petr Spurný, CSc.

Sportovní rybolov. Rybářská turistika. Putování za sladkovodními rybami. prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Sportovní rybolov Rybářská turistika Putování za sladkovodními rybami prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Lov lososů losos obecný Losos Atlantského oceánu, který vytahuje do evropských řek od Portugalska (Minho)

Více

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá Štika obecná latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá řád: Bezostní čeleď: Štikovití potrava: dravec délka života: 15 let pohlavní

Více

Hromadně účinná metoda lovu ryb a vodních organizmů [K 3 odst. 5 písm. a) zákona]

Hromadně účinná metoda lovu ryb a vodních organizmů [K 3 odst. 5 písm. a) zákona] 197/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 13. dubna 2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Sportovní rybolov. Úvod do studia, přehled historického vývoje a současných trendů sportovního rybolovu v České republice, v Evropě a ve světě

Sportovní rybolov. Úvod do studia, přehled historického vývoje a současných trendů sportovního rybolovu v České republice, v Evropě a ve světě Sportovní rybolov Úvod do studia, přehled historického vývoje a současných trendů sportovního rybolovu v České republice, v Evropě a ve světě prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Úvod do studia Přehled historického

Více

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý Test č. 10 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý 2. O jaký druh ryby se jedná? a) losos obecný b) pstruh obecný c) hlavatka obecná 3. O jaký druh ryby se jedná?

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Publikováno v Acta Veterinaria Brno. B. Burýšková, L. Bláha, D. Vršková, K. Šimková, B. Maršálek

Publikováno v Acta Veterinaria Brno. B. Burýšková, L. Bláha, D. Vršková, K. Šimková, B. Maršálek Sublethal Toxic Effects and Induction of Glutathione S-transferase by Short Chain Chlorinated Paraffins (SCCPs) and C-12 alkane (dodecane) in Xenopus laevis Frog embryo B. Burýšková, L. Bláha, D. Vršková,

Více

RYBÁ ŘSTVÍ. Sportovní. Produkční. Rybářské právo. Rybářské firmy. Rybářské svazy. Výkon rybářského práva. Chov ryb pro tržní účely

RYBÁ ŘSTVÍ. Sportovní. Produkční. Rybářské právo. Rybářské firmy. Rybářské svazy. Výkon rybářského práva. Chov ryb pro tržní účely RYBÁ ŘSTVÍ Produkční Rybářské firmy Sportovní Rybářské svazy Chov ryb pro tržní účely Výkon rybářského práva Rybářské právo Rybářské právo je činnost v rybářském revíru povolená právnické nebo fyzické

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.12 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA JAK SE STÁT RYBÁŘEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA s

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Proměna karasí populace v oblasti přírodní rezervace Kárané Hrbáčkovy tůně. Kateřina Rylková & Lukáš Kalous

Proměna karasí populace v oblasti přírodní rezervace Kárané Hrbáčkovy tůně. Kateřina Rylková & Lukáš Kalous Proměna karasí populace v oblasti přírodní rezervace Kárané Hrbáčkovy tůně. Kateřina Rylková & Lukáš Kalous Katedra zoologie a rybářství, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.13 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpracoval: Dušan Hýbner Obsah prezentace Revíry v uţívání MO Násada 2014 Činnost Rybářské stráţe 2014 Sumarizace úlovků a docházek proškolení Brigádnická

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České

Více

60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně

60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně Ichtyologická sekce České zoologické společnosti Pobočka VTS Agronomické fakulty MZLU v Brně 60 let výuky rybářské specializace

Více

Determinace poranění ryb kormoránem velkým a ostatními rybožravými ptáky

Determinace poranění ryb kormoránem velkým a ostatními rybožravými ptáky FAKULTA RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD J I H O Č E S K Á U N I V E R Z I T A V Č E S K Ý C H B U D Ě J O V I C Í C H Determinace poranění ryb kormoránem velkým a ostatními rybožravými ptáky J. Kortan, Z. Adámek

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

kontrolovaných podmínkách.

kontrolovaných podmínkách. TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Produkce plůdku kapra s využitím počátečního odchovu v kontrolovaných podmínkách. Příjemce dotace: Název nebo obchodní jméno: ŠTIČÍ LÍHEŇ ESOX,

Více

SWOT analýza rekreačního rybářství

SWOT analýza rekreačního rybářství SWOT analýza rekreačního rybářství Jiří Musil 1, Lukáš Kalous 2, Tereza Vajglová 1 & Miroslav Barankiewicz 1 1 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejně výzkumná instituce, Odbor aplikované

Více

PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006. Skupina B

PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006. Skupina B MK Bílovec A MO ČRS v Příboře PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006 Skupina B ve dnech 22.09.06-24.09.2006 Vedení závodu: Ředitel : MUDr. Zbyněk Chromek Zástupce : Jiří Krutílek Garant : Jaromír Málek

Více

VODSTVO ČR pracovní list

VODSTVO ČR pracovní list VODSTVO ČR pracovní list VY_52_INOVACE_CVSD2_11_4B Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Pracovní list se zabývá vodstvem ČR. V

Více

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Zubří Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pícninářský,

Více

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Lov ryb 13 odstavce 1, 7 a 9 zákona č. 99/2004 Sb. (1) Lov ryb a vodních organizmů

Více

Průvodce šetrným nakupováním ryb

Průvodce šetrným nakupováním ryb Chycený tuňák obecný ze Středozemního moře v transportní kleci. Odhaduje se, že kvůli nadměrnému rybolovu se populace tuňáků snížila o 90 %. Foto: Greenpeace / Gavin Newman Průvodce šetrným nakupováním

Více

Mají šanci recirkulační systémy v ČR? Jan Kouřil

Mají šanci recirkulační systémy v ČR? Jan Kouřil Mají šanci recirkulační systémy v ČR? Jan Kouřil Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz a Ústav akvakultury,

Více

ŽIVOTOPIS. Postgraduální studium ţivotního prostředí Ústav aplikované ekologie a ekotechniky, Kostelec nad Černými lesy, 1983-85

ŽIVOTOPIS. Postgraduální studium ţivotního prostředí Ústav aplikované ekologie a ekotechniky, Kostelec nad Černými lesy, 1983-85 ŽIVOTOPIS MARIE TICHÁ Adresa: Červený vrch 18 405 02 Děčín IV Tel: 412 530 129 GSM: 776 269 467 E-mail: marie.ticha@iol.cz VZDĚLÁNÍ Certifikace podle zákona 244/92 Sb. o hodnocení vlivů staveb a činností

Více

THE GROWTH INTENSITY OF PHEASANT CHICKENS FATTENED WITH DIFFERENT DIETS

THE GROWTH INTENSITY OF PHEASANT CHICKENS FATTENED WITH DIFFERENT DIETS THE GROWTH INTENSITY OF PHEASANT CHICKENS FATTENED WITH DIFFERENT DIETS Hudečková P. 1, Zapletal D. 1, Vitula F. 2, Kroupa L. 1 1 Department of Nutrition, Livestock Breeding and Hygiene, Faculty of Veterinary

Více

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Lov ryb 13 odstavce 1, 7 a 9 zákona č. 99/2004 Sb. (1) Lov ryb a vodních organizmů

Více

Species diversity, abundance, biomass and yield of fisches in the Elbe River and its Tributaries

Species diversity, abundance, biomass and yield of fisches in the Elbe River and its Tributaries Bohemia centralis 23: 121-127, 1994 DRUHOVÁ DIVERZITA, POČETNOST, BIOMASA A LOV RYB V LABI A JEHO PŘÍTOCÍCH Species diversity, abundance, biomass and yield of fisches in the Elbe River and its Tributaries

Více

Odpovědi na soutěžní otázky:

Odpovědi na soutěžní otázky: Odpovědi na soutěžní otázky: 1. Co tvoří hlavní potravu ryb? Většina našich ryb se živí bezobratlými živočichy, kteří se zdržují převážně v kalné vodě u dna. 2. Jak se měří délka ryb? Od vrcholu rypce

Více

RYBOLOV VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Vážení, brožura, která se Vám dostává do rukou, Vám pomůže orientovat se v oblasti lovu ryb ve Středočeském kraji. Je určena všem milovníkům přírody bez ohledu na úroveň

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme Zkušenosti s pilotním recirkulačním akvakulturním systémem ve firmě AGRICO s.r.o. Experience with pilot recirculation aquaculture system in the company AGRICO s.r.o. Ing. Miroslav Kašparů Jiří Jakobartl

Více

Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Benátská 2, CZ-128 01 Praha 2; e-mail: carcharhinusleucas@yahoo.

Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Benátská 2, CZ-128 01 Praha 2; e-mail: carcharhinusleucas@yahoo. Potrava kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) v povodí Vltavy: shrnutí výsledků Diet of the Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) in the Vltava River basin: a summary of results 1, 2, 3 Martin Čech 1

Více

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů Test A: RYBÁŘSTVÍ 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů c) sportovní rybolov 2. Obecně rybářství dělíme na: a) mořské

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ Východočeský územní svaz Hradec Králové

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ Východočeský územní svaz Hradec Králové ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ Východočeský územní svaz Hradec Králové Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č.99/2004 Sb. a vyhlášky č.197/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Bližší podmínky výkonu rybářského

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

XI. ČESKÁ ICHTYOLOGICKÁ KONFERENCE

XI. ČESKÁ ICHTYOLOGICKÁ KONFERENCE MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ A HYDROBIOLOGIE ICHTYOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ ZOOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI RYBÁŘSKÁ SEKCE MORAVSKÉHO SVAZU VĚDECKOTECHNICKÝCH SPOLEČNOSTÍ A POBOČEK

Více

The fatty acid changes in common carp muscle (Cyprinus carpio L.) after various oils adittion to the feeds production verification

The fatty acid changes in common carp muscle (Cyprinus carpio L.) after various oils adittion to the feeds production verification DYNAMIKA ZMĚN SPEKTRA MASTNÝCH KYSELIN VE SVALOVINĚ KAPRA OBECNÉHO (CYPRINUS CARPIO L.) PO APLIKACI PŘÍDAVKU RŮZNÝCH OLEJŮ DO KRMIVA - PROVOZNÍ OVĚŘENÍ The fatty acid changes in common carp muscle (Cyprinus

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat METODIKA CHOVU GENETICKÝCH ZDROJŮ RYB K 1.1.2006 jsou genetickými zdroji ryb tyto druhy ve schválených formách a liniích: kapr obecný (Žďárský

Více

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Horký, P. a kol. Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111 Pobočka Brno Mojmírovo

Více

RYBÁŘSKÝ ŘÁD 2 a bližší podmínky výkonu rybářského práva. platné na rybníku NA NÁVSI v obci SOKOLNICE od 1. ledna 2015

RYBÁŘSKÝ ŘÁD 2 a bližší podmínky výkonu rybářského práva. platné na rybníku NA NÁVSI v obci SOKOLNICE od 1. ledna 2015 SVAZ 1 RYBÁŘŮ SOKOLNICE RYBÁŘSKÝ ŘÁD 2 a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na rybníku NA NÁVSI v obci SOKOLNICE od 1. ledna 2015 1 V souvislosti se zákonem č.89/2012 Sb., existuje povinnost

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

Vliv obsádky na iniciální rozvoj struktury zooplanktonního společenstva v rybářsky obhospodařovaných rybnících

Vliv obsádky na iniciální rozvoj struktury zooplanktonního společenstva v rybářsky obhospodařovaných rybnících Vliv obsádky na iniciální rozvoj struktury zooplanktonního společenstva v rybářsky obhospodařovaných rybnících The influence of fishtstock on the initial development of zooplankton community structure

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 27. 05.

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Principy rozpočtu fakulty pro rok 2011

Principy rozpočtu fakulty pro rok 2011 Fakulta rybářství a ochrany vod JU Principy rozpočtu fakulty pro rok 2011 Zpracoval: Vladimír Nedopil FROV JU FROV JU je nejkomplexnějším pracovištěm v Evropě s bakalářským, magisterským a doktorským studiem,

Více

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, o.s. od 1.1.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, o.s. od 1.1. Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, o.s. od 1.1.2013 Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových

Více

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období Reprodukční období dojnic průřez obdobím Období stání na sucho, porod a poporodní období Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Ověření technologických úprav obilných krmiv v chovu tržního kapra

Ověření technologických úprav obilných krmiv v chovu tržního kapra TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Ověření technologických úprav obilných krmiv v chovu tržního kapra Registrační číslo pilotního projektu: CZ.1.25/3.4.00/09.00536 Příjemce dotace:

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Zavedení intenzivní a plně kontrolované produkce tržního okouna říčního v produkčním chovu ryb v ČR Registrační číslo pilotního projektu: CZ.

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda

Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda Povodí Rozvodí a úmoří-hlavní evropské rozvodí-úmoří- Černé,Baltské a Severní moře Úmoří ČR Střecha Evropy -vrchol-kralický Sněžník- z něj voda teče do tří moří

Více

Diet of the Common Kingfisher (Alcedo atthis) in relation to habitat type: a summary of results from the Czech Republic

Diet of the Common Kingfisher (Alcedo atthis) in relation to habitat type: a summary of results from the Czech Republic Potrava ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v závislosti na typu obývaného prostředí: shrnutí výsledků z České republiky Diet of the Common Kingfisher (Alcedo atthis) in relation to habitat type: a summary

Více

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic DTO CZ, s.r.o. držitel certifikátu držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 9001:2009 KVALITA QUALITY 2011 17. 18. května 2011, Ostrava May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic ročník konference

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

OP Rybářství Opatření 2.1. a 2.4. záměr a), b), 3.1. záměr a) a 3.3. záměr b), e) Přehled schválených Žádostí o dotaci 8. kola přijmu žádostí

OP Rybářství Opatření 2.1. a 2.4. záměr a), b), 3.1. záměr a) a 3.3. záměr b), e) Přehled schválených Žádostí o dotaci 8. kola přijmu žádostí Oddělení metodiky OP V Praze dne 19. července 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Miroslav Gřunděl, kontakt: Ing. Miroslav Gřunděl,

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Projekt Název projektu: Sledování produkční účinnosti technologicky upravených obilovin a obsahu tuku

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

Studie proveditelnosti partnerství s Ukrajinou v rámci oblasti akvakultury

Studie proveditelnosti partnerství s Ukrajinou v rámci oblasti akvakultury Studie proveditelnosti partnerství s Ukrajinou v rámci oblasti akvakultury Intenzivní odchov jeseterovitých ryb na jeseteří farmě Osetrina, Kyjev Vodňany, 29.11.2013 doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. 1 Obsah

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková Toto téma Rybníky a ryby jsem si vybrala, protože se mi to líbí a baví mě chytání ryb a také prostředí kolem rybníků. Ráda bych se jela na některé z těchto rybníků podívat i s přáteli, protože si u vody

Více

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů LIFE11 NAT/CZ/490 Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů Dokumentace k aktivitě: A.6 - Mapa (GIS) hydromorfologie toků v EVL

Více