Josef Bolf Mučedníci osaměni vytahují zrcadlo z propasti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Josef Bolf Mučedníci osaměni vytahují zrcadlo z propasti"

Transkript

1 Tisková zpráva Září 2012 Josef Bolf Mučedníci osaměni vytahují zrcadlo z propasti 8. prosince ledna 2013 galerie dukan hourdequin s potěšením uvádí Mučedníci osaměni vytahují zrcadlo z propasti (8. prosince ledna 2013), první samostatnou výstavu českého malíře Josefa Bolfa (1971) v Paříži. Malíř Josef Bolf vstoupil do širšího povědomí již záhy po absolvování pražské Akademie, tedy na konci 90. let minulého století. Byl tehdy jedním ze zakládajících členů vlivné umělecké skupiny Bezhlavý jezdec ( ). V tomto uskupení se sešla sice různorodá, ale umělecky neobyčejně silná skupina tvůrců, kteří zásadním způsobem ovlivnili tvář českého výtvarného umění v prvním desetiletí nového milénia. Jakkoli dobře znali širší mezinárodní kontext, nikdy nekopírovali úspěšné zahraniční vzory, ale vytvářeli díla vycházející z vlastní nezastupitelné zkušenosti. Byla to také první generace umělců, kteří již nebyli ve své tvorbě přímo konfrontováni s politickými a cenzorskými zásahy předcházejících desetiletí. Spíše než s domácí tradicí se cítili přirozeně spojeni se zahraniční výtvarnou scénou. Přesto byla jejich životní zkušenost odlišná a svébytná, do značné míry ovlivněná a poznamenaná nehybnou šedivostí a hlubokou trapností tzv. normalizace 70. a 80. let. Právě specifická situace Bolfova dospívání je často využívána, či dokonce zneužívána, pro interpretaci jeho obrazů. Odkazy k dětství a dospívání v kulisách nehostinných panelových sídlišť, interiéry odcizených škol a nemocnic k tomu sváděly a řadě recenzentů tak ulehčovaly interpretace Bolfových obrazů a kreseb. Jestliže se však Bolf s nepřátelskou realitou svého dětství a dospívání později vyrovnával, pak tak činil výsostně Staircase (Armory), 2012 tvůrčím způsobem pečlivého a vnímavého pozorovatele: Podle mne věci účinkují, pokud vycházejí z osobního vidění. Poté jsou srozumitelné v základních pocitech a vztazích. Naše přesná historická nebo místní zkušenost není tak důležitá, aby obraz promlouval. Přesto: popisuji na obrazech dětství svoje, a nikoli někoho jiného. Možná právě díky tomu věci mohou komunikovat. Ostatně dětství je tématem daleko přesahujícím jen subjektivně vnímanou zkušenost, ale je klíčovým a obecným symbolem vnitřní čistoty, citové přirozenosti bez přetvářky, zranitelnosti, stejně jako nejistoty, hledání a odkrývání. Bolfovy nové malby jakoby ztrácejí dřívější osobní naléhavost, získávají naopak obecnější přesahy reflektující širší existenciální zkušenost. Co v jeho tvorbě nadále zůstává, či je dokonce umocněno, je pocit nejednoznačnosti a neznáma. Vedle motivů oken a dveří se v posledních letech objevuje i řada děl s nejrůznějšími vstupy a průchody. Jsou to jakási vše pohlcující černá zrcadla, brány pekelné, které ale mají reálný vzhled a často jsou i přímou reflexí skutečných míst. Snad nikdy se zatím Bolf vnitřně tak nepřiblížil středověké malbě. Na rozměrném plátně z roku 2012 s příznačným názvem Vchod je zobrazen existují vstup do jedné z pražských stanic metra. Obraz je jednoduše, téměř geometricky rozčleněn, středu horní části dominuje temná plocha, pod kterou se rozsvěcí vstup do podzemí. Vše je jakoby obrácené, cesta do neznáma, nitra země přináší svým světlem neznámou naději, kdežto reálný svět na povrchu se postupně halí do všeobjímající tmy. Postava mladíka stoupající po schodišti vzhůru přináší do tmy světlo, odvracející se hlavu, jenž se v hrůze odvrací od viděného, má ozářenou stylizovanou svatozáří, připomínající Odilona Redona či Gustava Moreaua. Tato vize je jakýmsi oltářním obrazem postapokalyptického světa, světa, kde vše je naruby. Na obrazech z roku 2012 se objevuje pro Bolfa nová poloha vycházející nikoli z čistě osobní, ale obecnější mytologické tradice. V několika dílech se přímo výtvarně vyrovnává s velkým tématem evropského romantismu, se snovou férií Sen noci svatojánské Williama Shakespeara. Vrací se tak nejen k Williamu Blakovi, ale především k jeho stejně záhadnému vrstevníkovi Henrimu Fusselimu, z jehož obrazů cituje některé motivy. Odkazy zde nalézáme i k loutkovému zpracování Jiřího Trnky. Obrazy z této sérii mají od předchozích maleb i odlišnou

2 barevnost, paleta je bohatší, objevují se zde opět zeleně, které Bolf v předcházejících letech téměř opustil. Barevně příbuzný, byť tematicky odlišný je i další obraz z roku 2012 Koně. V kontextu celého Bolfova díla je to zcela neobvyklé dílo, představující překvapivě idylickou až harmonickou scénu z jakéhosi pomyslného ráje. Jakoby se zde autor pomyslně vyrovnával i s pozdními obrazy Paula Gauguina. Zdali se jedná o tvůrčí vykročení jiným, novým směrem, či o výjimku, je předčasné spekulovat, odstup je příliš malý. Přesto i tento obraz významově spadá do celku Bolfova nového díla, když posunuje a aktualizuje dřívější motiv vlka. Je zde patrný posun k formovému i tematickému syntetizmu, který směřuje i k nové významovosti. Do reálných scén se postupně a nenápadně vkrádají překvapivé, až snové detaily. Na obraze Schodiště se na architektonicky strohém mezaninu školního schodiště objevuje jakási bájná rytířská zbroj, která je potřísněna krví. Ze stínu nad schodištěm vyrůstá obrys postavy, vzdáleně připomínající slavnou sochu Myslitele od Augusta Rodina. Množením odkazů a významů zde Bolf otevírá otázku času, respektive mnoha časů, jejich prolínání, vracení se v čase stejně jako extatické vidiny. Stále blíže se tak dostává k těm nejzákladnějším tématům dějin umění. Bohatší barevnost nových obrazů rozeznívá i širší spektrum pomyslných tónů a harmonií, z intimních sonát se vyvíjejí chmurné symfonie či spíše dramatické opery. Z obrazů je tak cítit určitá inscenovanost, pro Bolfa se stává typickou divadelnost vidění, prostupování různých prostorů. Jednotlivé obrazy na sebe nepřímo navazují, vytvářejí zvláštní příběhy, které se odehrávají pomyslném labyrintu vzpomínek a snů. Divák je stále silněji vtahován do zdánlivě nepochopitelného děje, jehož se stává součástí. Podobně jako zobrazené postavy se stává nechtěným účastníkem náhodných situací, jejich smysl je třeba odhalit a pochopit. Malíř je zde spíše režisérem či dirigentem, jenž sjednocuje nejrůznější formy do kompaktního celku, vytváří svůj gesamtkunstwerk. Hrdiny nových obrazů tak nejsou jen bloudící adolescenti naší současnosti, ale i bájné mytologické postavy rytířů či mučedníků, kteří jakoby zabloudily v čase i prostoru ze středověkých eposů či z oper Richarda Wagnera, stejně jako z cyklu Cremaster Matthewa Barneyho a portrétů Francise Bacona. Nové obrazy také ukazují, jak důležitá byla Bolfova zkušenost s krátkými animovanými filmy, která se následně odrazila i v malbách. Loutkový film zvláštním způsobem propojuje filmové a divadelní vidění a u Bolfa zřetelnou inspirací v konstrukcích prostorů obrazů. V myšlenkách i kresbách tak zraje a krystalizuje i idea nového filmu, tentokrát snad celovečerního a s reálnými herci. Nová barevnost ale částečně prostupuje i některá další díla z posledních měsíců, jakkoli rozvíjejí pro Bolfa typická témata do smutku zahalených tváří, opuštěných a poničených nemocničních interiérů, bouraček či nehostinných panelových sídlišť. Bolf nestojí na místě, není uspokojen tím, co vytváří, ale jakýsi vnitřní přetlak jej neustále žene do odkrývání nových a nových možností malování. Směr, kterým se bude ve formě svých maleb dále ubírat je tak těžko předvídatelný, jakkoli je zřejmé, že svůj svět osamělých a do smutku ponořených mladíků a dívek nikdy zcela neopustí. Otto M. Urban, červenec srpen 2012 Otto M. Urban (1967) je nezávislý český kurátor, vedoucí katedry dějin a teorie umění na pražské Akademii výtvarných umění, externě přednášel na the School of the Art Institute in Chicago a New York University. Získal doktorát z dějin umění a estetiky na Katedře dějin umění Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce Od počátku 90. let se intenzivně věnuje studiu středoevropského symbolismu a zejména problematice dekadence. Připravil řadu výstav v České republice i v zahraničí, např. V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích (Obecní dům, Praha 2006), Dekadence. Bohemian Lands (Hotel de Ville, Brusel, Musee Félicien Rops, Namur 2009). Je také autorem výstavy Decadence Now! Za hranicí krajnosti (Galerie Rudolfinum, Praha 2010), retrospektivy Joela-Petera Wittkina (Dům umění, Brno, 2010) a Davida LaChapella (Galerie Rudolfinum, Praha 2011). V současnosti dokončuje výstavu a knhu o symbolismu v českých zemích (Puškinovo muzeum, Moskva 2013) a připravuje retrospektivu Jake and Dinos Chapman (Galerie Rudolfinum, Praha 2013). Výstavu podpořilo České centrum v Paříži:

3 ŽIVOTOPIS Josef Bolf se narodil v roce 1971 v Praze. Studoval kresbu a malbu na pražské Akademii výtvarných umění u J. Načeradského, V. Kokolji a V. Skrepla ( ), ve Stockholmu na Kongsthögskolan (1995) a na Akademie der bildende Künste ve Stuttgartu (1996). Byl členem dnes již zaniklé skupiny BJ (Bezhlavý jezdec), kterou založil v roce 1996 se spolužáky z AVU: Janem Šerých, Jánem Mančuškou a Tomášem Vaňkem. Malíř a kreslíř, Josef Bolf je účastnil mnoha výstav, byl nominován a získal řadu grantů, stipendií a cen. Jeho práce jsou součástí sbírek Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, několika regionálníh muzeí a dalších významných soukromých i veřejných sbírek v celé České republice i v zahraničí. V roce 2010 získal cenu Osobnost roku a to za výstavy Osobní dispozice v galerii Hunt Kastner Artworks, Už tě neuvidím v galerii Na shledanou ve Volyni a za realizaci mozaiky historické Jurkovčovi vily, kterou jej pověřila Moravská galerie v Brně. V posledních letech se zúčastnil Pražského Biennale 4 (2009), výstavy Spodní proud v Galerii Rudolfinum (2009) či Decadence Now! (2010), výstavy v Hudson Valley Center for Contemporay Art v New Yorku, solové výstavy Ty nejsi ty, ty jsi já pořádané nejprve na Frieze art fair v Londýně (2009) a poté v Galerii hlavního města Prahy (2010).

4 Josef Bolf Staircase (Armory), 2012 Oil, acrylic and ink on canvas 200 x 150 cm

5 Josef Bolf Entrance To The Hotel, 2012 Oil, acrylic and ink on canvas 140 x 190 cm

6 Josef Bolf Couple, 2012 Oil, acrylic and ink on canvas 35 x 50 cm

Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě

Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě Petr Dub ISBN 978 80 214 4656 4 Petr Dub Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě 2012 Vysoké učení technické v Brně Fakulta výtvarných

Více

ROMANTIKA A POETIKA V SOUČASNÉ FOTOGRAFII

ROMANTIKA A POETIKA V SOUČASNÉ FOTOGRAFII Radim Žůrek ROMANTIKA A POETIKA V SOUČASNÉ FOTOGRAFII Institut tvůrčí fotografie ITF / 2010 / OPAVA Slezská univerzita Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institut topava 2012 Radim Žůrek ROMANTIKA A POETIKA

Více

Urbánní krajina v současné fotografii. Robin Závodný

Urbánní krajina v současné fotografii. Robin Závodný Urbánní krajina v současné fotografii Robin Závodný Bakalářská práce 2010 Prohlašuji, - že jsem na bakalářské práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval. V případě publikace výsledků

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Vliv loutkového divadla na děti mladšího školního věku Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Kateřina Zábršová Vedoucí práce: MgA.

Více

1 Současná česká literatura

1 Současná česká literatura 3 Obsah 1 Současná česká literatura 1.1 Změny po roce 1989 1.1.1 Formální sjednocení tří dosavadních komunikačních proudů 1.1.2 Vstup několika (až čtyř!) generací tvůrců do jednoho literárního kontextu

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lidé výtvarnému umění výtvarné umění lidem, o. p. s. GALERIE EMILA FILLY v ÚSTÍ NAD LABEM Výroční zpráva za rok 2014 1 A. Úvod Obecně prospěšná společnost Lidé výtvarnému umění výtvarné umění lidem vznikla

Více

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Vít Šimánek ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Opava, září 2003 Slezská univerzita Filozoficko

Více

Je ne travaille jamais. Viktor Čech

Je ne travaille jamais. Viktor Čech Je ne travaille jamais Viktor Čech Projekt Je ne travaille jamais se zaměřil na okolnosti tvůrčího a pracovního procesu na poli současného umění z pozice kurátora a teoretika. Ten ho nechápal jen jako

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie INTERPRETACE DĚJINNÝCH OKAMŽIKŮ A PREZENTACE KULTURNÍHO TRAUMATU V MUZEÍCH Diplomová bakalářská práce Sociologie Dějiny umění Martin Šroněk

Více

POSTAVA A VYPRAVĚČ V PRÓZÁCH PETRA ŠABACHA

POSTAVA A VYPRAVĚČ V PRÓZÁCH PETRA ŠABACHA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury POSTAVA A VYPRAVĚČ V PRÓZÁCH PETRA ŠABACHA Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D. Vypracoval:

Více

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Úloha režiséra při tvorbě inscenace v amatérském divadle BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II.

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. přednášející: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. Umění na dvoře Rudolfa II. Umění

Více

PROSTORY V MODERNÍ ARCHITEKTUŘE NE-MÍSTA

PROSTORY V MODERNÍ ARCHITEKTUŘE NE-MÍSTA SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA V OPAVĚ INSTITUT TVŮRČÍ FOTOGRAFIE PROSTORY V MODERNÍ ARCHITEKTUŘE NE-MÍSTA Teoretická bakalářská práce KRZYSZTOF PACHOLAK OPAVA 2014 SLEZSKÁ

Více

TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Gender a transgender v současné české fotografii

TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Gender a transgender v současné české fotografii SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Institut tvůrčí fotografie TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Gender a transgender v současné české fotografii Opava 2013 Klára Burianová

Více

praha vlak lustig 12. 6. 24. 6. 2012 Španělská židovská kultura XIII. ročník festivalu devět bran 13. 7. 2012 Nádraží Praha-Bubny

praha vlak lustig 12. 6. 24. 6. 2012 Španělská židovská kultura XIII. ročník festivalu devět bran 13. 7. 2012 Nádraží Praha-Bubny Fotografie Pavel Chalupa XIII. ročník festivalu devět bran Španělská židovská kultura praha 12. 6. 24. 6. 2012 Stavovské divadlo Divadlo pod Palmovkou Divadlo Viola Evangelická teologická fakulta UK Kino

Více

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček FILOSOFICKÉ MYŠLENÍ S filosofií se nelze seznamovat jako s nerostem a nelze do ní vstupovat tak, jako se vchází

Více

A K T U A L I T Y S K I P. Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo

A K T U A L I T Y S K I P. Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo A K T U A L I T Y S K I P Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo PRAHA Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 2008 A K T U A L I T Y S K I P, S V A Z E K 2 4 Čtenářství,

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Petra MOLÍKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Hana STADLEROVÁ, PhD. Brno, 2013 Bibliografický záznam MOLÍKOVÁ, Petra. Prostorová tvorba

Více

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická Fakulta Katedra dějin umění Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kravčík Vedoucí práce: PhDr. Marek Perůtka Olomouc 2014

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Střední škola Waldorfské lyceum Křejpského 1501/12 149 00, Praha 4 Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Odborná maturitní práce Vypracovala: Barbora Eichlerová Vedoucí práce: Jitka Ferencová

Více

Příštínext. Úvodní slovo od dramatických kurátorů festivalu. Druhý kulatý ročník festival příští vlna/next wave oslaví svěcením jara.

Příštínext. Úvodní slovo od dramatických kurátorů festivalu. Druhý kulatý ročník festival příští vlna/next wave oslaví svěcením jara. Příštínext vlnawave TSU NA MI 津 波 1 Zpravodaj 20. ročníku setkání divadelní, hudební, taneční, literární, výtvarné a jiné alternativy Praha Pardubice Brno Úvodní slovo od dramatických kurátorů festivalu

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Felix Nussbaum: Život v obrazech

Felix Nussbaum: Život v obrazech STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 15 (teorie kultury, umění a umělecké tvorby) Felix Nussbaum: Život v obrazech Autor: Eliška Pekárková Škola: Církevní gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí 15 Konzultant:

Více

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání (Text prošel jazykovou korekturou, nebyl graficky upraven) Autorský tým: Dr. Dana Moree, editor (DM) Mgr. Jiří Kocourek (JK) Mgr. Pavel

Více

Divadlo J. K. Tyla. The J. K. Tyl Theatre. Das J. K. Tyl Theater

Divadlo J. K. Tyla. The J. K. Tyl Theatre. Das J. K. Tyl Theater Divadlo J. K. Tyla v Plzni The J. K. Tyl Theatre in Pilsen Das J. K. Tyl Theater in Pilsen CZ Ředitelství Prokopova 14, 301 00 Plzeň tel.: +420 378 038 048 fax: +420 377 330 653 Obchodní útvar Odd. prodeje

Více

MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU

MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze Diplomová práce BcA. Pavel Svoboda MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU Katedra scénografie Studijní obor: Scénografie Vedoucí diplomové

Více