Design městského elektromobilu. Vypracoval: Radek Bervid Vedoucí práce: Mgr. A. David Karásek Ústav konstruování, Průmyslový design ve strojírenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Design městského elektromobilu. Vypracoval: Radek Bervid Vedoucí práce: Mgr. A. David Karásek Ústav konstruování, Průmyslový design ve strojírenství"

Transkript

1 Design městského elektromobilu Vypracoval: Radek Bervid Vedoucí práce: Mgr. A. David Karásek Ústav konstruování, Průmyslový design ve strojírenství

2

3 Zadání diplomové práce

4 Zadání diplomové práce

5 Autorizace Autorizace Čestně prohlašuji, že jsem vypracoval tuto diplomovou práci samostatně pod vedením vedoucího mé diplomové práce Mgr. A. Davidem Karáskem. Při zpracovávání diplomové práce jsem čerpal informace z literatůry uvedené v seznamu použité literatůry v příloze této práce. Radek Bervid

6

7 Poděkování Poděkování Rád bych poděkoval vedoucímu mé diplomové práce Mgr. A. Davidu Karáskovi za jeho připomínky, rady a vedení nejen při práci na diplomovém projektu, ale během celého mého studia. Děkuji také všem pedagogům, kteří mě v průběhu mého studia učili, za vědomosti i osobní zkušenosti, které mi předali. Panu Molíkovi, našemu technickému pracovníkovi, za jeho trpělivost a pomoc se zpracováním materiálu při výrobě modelů. Neopomenu též poděkovat všem mým kolegům z ateliéru, kteří mi velmi pomohli svými postřehy při vytváření koncepce a celkového designu mého městského elektromobilu. Z celého srdce chci poděkovat svým rodičům, díky jejichž neúnavné podpoře v průběhu celého mého studia jsem mohl absolvovat potřebné zkoušky a vypracovat tuto diplomovou práci. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat autorům publikací, odborných prací, periodik a internetových stránek, ze kterých jsem čerpal informace, které mi pomohly v řešení tohoto projektu.

8

9 1. Obsah 1. Obsah: 2. Úvod 3. Elektromobily 3.1 První elektromobily 3.2 Současné elektromobily 4. Technické řešení 4.1 Pohonná jednotka elektromobilu 4.2 Akumulátory v elektromobilu 4.3 Konstrukční řešení 5. Ergonomické řešení 5.1 Řešení sezení ve vozidle 5.2 Výhled z vozidla 5.3 Nástup a výstup z vozidla 5.4 Ovladače a sdělovače ve vozidle 6. Designérské řešení 6.1 Designérská analýza 6.2 Variantní řešení 6.3 Finální řešení 6.4 Varianty barevnosti 7. Závěr 8. Seznam zkratek 9. Seznam příloh 9.1 Designérský výkres 9.2 Ergonomický výkres 9.3 Konstrukční výkres 9.4 Sumarizační výkres 10. Seznam použité literatury

10

11 2. Úvod 2. Úvod Téma mé diplomové práce je návrh městského elektromobilu. Vhodnost použití elektromobilu pro příměstský provoz vyplývá ze základních vlastností elektrického pohonu. Těmito vlastnostmi jsou ekologicky čistý provoz, poměrně krátký dojezd vozidla, nízká hlučnost, při použití vhodného způsobu trakčního pohonu není nutná změna převodů. Na městský elektromobil jsou kladeny specifické požadavky vycházející ze způsobu jeho využití. Toto vozidlo by mělo sloužit ke každodenní dopravě svého majitele do zaměstnání a na nákupy při čemž najede kolem 100 km denně. Výše uvedeným požadavkům vyhovuje dvoumístný elektromobil s větším zavazadlovým prostorem o velikosti přibližně 500 l. Důležitou vlastností městského automobilu je dobrý výhled umožňující snadné manévrování v hustém městském provozu. Tyto vlastnosti docílíme krátkými převisy karosérie před přední a za zadní nápravou a podřízením tvaru karosérie ergonomicky správně voleným úhlům výhledu. Při navrhování městského elektromobilu jsem vycházel z určení návrhu pro automobilku Citröen. Tato automobilka je známá tradiční výrobou lidových městských vozů jako například Citröen CV2, zároveň je známá svou invencí a novátorským přístupem v podobě slavného Citröenu DS. Návrh vozidla vychází ze současného stavu techniky, vývoje elektrických pohonů a akumulátorů i s ohledem na ekonomickou náročnost výroby vozidla. 11

12 3. Elektromobily 3. Elektromobily Elektromobily jsou vozidla poháněná elektromotory, které jsou napájeny akumulátory umístěnými ve vozidle. Pro elektromobil je hlavním limitujícím prvkem velikost elektrické energie (kapacita akumulátoru), kterou má vozidlo uloženou v akumulátorech. 3.1 První elektromobily Myšlenka pohánět vozidlo elektrickou energií je stará jako automobil sám. Poprvé v historii se člověk dokázal pohybovat silou stroje v roce 1769, kdy francouzský technik Cugnot pro francouzské ministerstvo války sestrojil parní traktor pro vlečení těžkých děl. Stroj se pohyboval rychlostí 4,5 km/h, ale bohužel nesplňoval výkonnostní parametry, které od něj armáda očekávala a tak se tento stroj nedočkal praktického uplatnění. Ke zkonstruování prvních elektromotorů vedl intenzivní rozvoj ve výzkumu v oblasti elektromagnetizmu v první polovině 19. století. V roce 1820 se Michel Farraday zabýval zkoumáním elektromagnetizmu a v laboratorních podmínkách zprovoznil první elektromotor. Tento vynález dal základ všem elektricky poháněným strojům. První prakticky využitelný provozuschopný elektrický motor byl sestaven v roce 1834 v Rusku. V roce 1835 postavil Holanďan S. Stratingh první automobil poháněný elektrickou energií (obr. č. 3.1). V roce 1836 sestrojil svůj elektromobil Ital G. B. Bott. Obr. č. 3.1: První vůz poháněný elektrickou energií z roku 1835 První elektrickou energií poháněný automobil sestavil u nás v Praze český elektrotechnický vynálezce František Křižík v roce Jeho kočáru podobný automobil poháněl elektromotor o výkonu 5 k (obr. č. 3.2). František Křižík se později věnoval především elektrické vlakové dopravě a zasloužil se o rozvoj elektrifikace u nás. Křižík vlastnil koncesi na budování elektrických drah v Rakousku - Uhersku a jeho společnost budovala tyto dráhy po celém území monarchie. 12

13 3.1 První elektromobily Obr. č. 3.2: Elektromobil Františka Křižíka z roku 1896 Ferdinand Porsche navrhl v továrně Jacoba Lohnera svůj první elektrický automobil Lohner-Porsche, který vystavoval na World Exhibition of Paris roku (obr. č. 3.3) Obr. č. 3.3: Elektromobil firmy Lohner - Porsche z roku 1900 Toto vozidlo bylo vybaveno elektromotorem o výkonu 7 k, který napájely 410 kg vážící akumulátory o kapacitě 330 A/h a svorkovém napětí 80 V. Elektromobil dosahoval rychlosti až 50 km/h a při rychlosti 20 km/h měl dojezd na jedno nabití až 50 Km. V této době nastal prudký rozvoj spalovacích motorů, které na dlouhou dobu odsunuly elektromobily na okraj zájmu. Spalovací motory umožňovaly vetší dojezd, vyšší výkony a lepší užitnou hodnotu automobilů. Později se elektromobily objevovaly pouze sporadicky a nedosáhly většího odbytu. Příkladem Francouzského elektromobilu, který se jako jeden z mála té doby dostal do sériové výroby, byl Peugeot VLV (obr. č. 3.4) a firma Peugeot ho představila v roce Jednalo se o dvoudveřový dvoumístný otevřený malý elektromobil. Byl vyráběn v letech 1941 a 1942, celkem bylo vyrobeno 400 vozidel tohoto typu. Maximální rychlost 30 km/h a dojezd na jedno nabití 80 km. I když jeho prodej nedosáhl žádných závratných výšin, jednalo se o jeden z prvních prakticky využitelných elektromobilů, které se dostaly na Evropský trh. Také u nás se objevilo pár pokusů o zkonstruování prakticky využitelného elektromobilu. Jedním takovým elektromobilem byl v roce 1969 projekt Výzkumného ústavu elektrických strojů Brno. Toto vozidlo je dnes vystaveno v Technickém muzeu Brno (obr. č. 3.5). Jednalo se o třídveřový dvoumístný městský elektromobil, jeho každé zadní kolo poháněl samostatný stejnosměrný elektromotor o výkonu 2 kw, celkový výkon 4 kw (5,5 koně). 13

14 3.1 První elektromobily Obr. č. 3.4: Peugeot VLV 1941 [10] Zdrojem elektrické energie byly klasické olověné akumulátory 88 Ah, zapojené s napětím 96 V. Obr. č. 3.5: Elektromobil EMA 1 [10] Vozidlo mělo rozvor 1500 mm, rozchod 1230/1230 mm a vnější rozměry 2240 x 1550 x 1400 mm. Elektromobil dosahoval maximální rychlost 50 km/h, jeho zrychlení bylo z 0 na 40 km/h za 11 s. Na jedno nabytí měl dojezd 30 až 50 km. Toto vozidlo se ale sériové výroby nikdy nedočkalo. 14

15 3.2 Současné elektromobily 3.2 Současné elektromobily V současné době vzniká větší množství elektromobilů, které se dostanou na trh a již se nejedná jen o technologická cvičení renomovaných firem. Stále více se prosazují současně s akumulátory i palivové články, či hybridní pohony, tedy kombinaci spalovacího a elektrického motoru. U nás se problematikou praktického využití elektromobilu zabývá firma Škoda Elcar, s. r. o. Ejpovice. Tato firma dodává na trh malý užitkový elektromobil s názvem Beta El (obr. č. 3.6) typové řady 126, 144, 162, 180. Jednotlivé verze se navzájem liší použitými Ni-Cd baterie: BETA EL 126, baterie Ni-Cd 126 V s dojezdem 70 km na jedno nabití, s užitečným zatížením 420 kg, BETA EL 144, baterie Ni-Cd 144 V s dojezdem 85 km a užitečným zatížením 390 kg, BETA EL 162, baterie Ni-Cd 166 V má dojezd 100 km a užitečné zatížení 350 kg, BETA EL 180, baterie Ni-Cd 180 V má dojezd 115 km a užitečné zatížení 310 kg. Výrobcem používané akumulátory umožňují díky rychlonabíjecímu zařízení dvoustopých elektrických vozidel vyrábějícím se v České republice firmou EPRONA a. s. v Rokytnici nad Jizerou, plně nabít akumulátory za minut, což představuje výrazné zkrácení proti dosavadním 6-8 hodinám. Rychlonabíjení u Ni-Cd akumulátorů na rozdíl od olověných akumulátorů nezkracuje jejich životnost a tím přispívá k vyšší konkurenceschopnosti elektromobilu vůči vozidlům se spalovacím motorem. Obr. č. 3.6: Elektromobil Beta El výrobce Škoda Elcar, s. r. o. Na trhu se také objevují přestavby klasických automobilů se spalovacím motorem na elektromobily. Takovým příkladem je třeba nabízená přestavěná populární Toyota RAV 4. Toto řešení má však své nevýhody ve zmenšení zavazadlového prostoru díky provizorní zástavbě akumulátorů ve vozidle. 15

16 3.2 Současné elektromobily Zajímavým příkladem praktického městského elektromobilu je projekt automobilky Ford, dnes již sériově vyráběný elektromobil Th!nk City (obr. č. 3.7). Jde o dvoumístné vozidlo, ideální pro městský provoz - na jedno nabití vůz urazí až 85 km při maximální rychlosti 90 km/h. Jeho nabíjení je geniálně jednoduché - stačí vůz připojit k běžné 220V zásuvce a pak už jen vyčkat zhruba 8 hodin pro úplné dobití akumulátorů. Při běžné ceně elektřiny pro domácnost by nás plné nabití vyšlo na nějakých 30 Kč. Obr. č. 3.7: Th!nk City je ojedinělým projektem automobilky Ford Dále můžeme zmínit vůz Ford e-ka (designově vychází z modelu Ka), který díky novějšímu typu akumulátorů má ujet na jedno nabití až 150 km, a to nejvyšší rychlostí až 130 km/h. Obr. č. 3.8: Hypermini je sériový městský elektromobil od Nissanu Velice pokrokovým městským elektromobilem je Hypermini (obr. č. 3.8, 3.9) nabízený automobilkou Nissan. Tento vůz si lze zakoupit i v České republice, bohužel za jeho skvělou techniku si nechá Nissan také řádně zaplatit, a tak cena na českém trhu se pohybuje kolem 1,6 mil Kč. Hliník a plasty jsou základními konstrukčními materiály Nissanu Hypermini. Základ karosérie tvoří hliníkový prostorový rám, který se skládá z trubkových hliníkových profilů, vyrobených speciálním postupem tažení a z hliníkových panelů a odlitků. Oproti srovnatelné samonosné ocelové karoserii je tato přibližně o 20 procent lehčí, 40 procent tužší a o 20 procent má méně součástí. Díky těmto parametrům Hypermini i přes své kompaktní rozměry poskytuje dvěma členům posádky dostatečnou ochranu v případě nárazu. 16 Nárazníky jsou vyrobeny z pružného plastu, který se po menším nárazu vrátí do původního tvaru. Částečně je tak eliminována nevýhoda hliníkových plechů, jejichž oprava i při drobné deformaci vyžaduje speciální nástroje a postupy.

17 3.2 Současné elektromobily Obr. č. 3.9: Nissan Hypermini Recyklace není v automobilovém průmyslu neznámým pojmem. U plastů, kterých je na dnešním automobilu opravdu mnoho, ale vždy představovala problém. Recyklací komponentů jisté kvality mohly totiž vznikat pouze komponenty s nižšími požadavky na kvalitu materiálu. Nissan vyvinul složitý systém, který umožňuje vyrábět recyklací materiálu některých součástí opět ty samé. U Hypermini jde například o nárazníky, přístrojovou desku, vedení klimatizace a koberce. Tento systém recyklace znamená příklon k mechanickému zpracování starých součástí. Například laky z nárazníků byly dříve umývány rozpouštědly. Ta však jejich plasty znehodnocovala. Proto jsou nyní odstraňovány mechanicky. Podobné je zpracování koberců, ze kterých jsou nejdříve mechanicky odstraněny nečistoty a až po separaci plastů a tkanin jsou recyklovány. Česká firma EKOLO nabízí na našem trhu zajímavé švýcarské vozítko City-el (obr. č. 3.10, 3.11). Jedná se o elektrickou tříkolku o hmotnosti 290 kg, její délka je 274 cm a šířka 106 cm. City-el kombinuje ochranu proti povětrnosti, kterou poskytuje automobil s výhodností a grácií mopedu. Poskytuje možnost jednoduchého transportu a pružnost nejmenšího vozidla. V Evropě již jezdí přes těchto vozidel. Obr. č Elektrická tříkolka City - el [9] Jednoduché ovládání, nízké provozní náklady, snadné parkování, bezhlučnost a žádné emise předurčují toto vozidlo jako druhé vozidlo pro rodinu. Tříkolka dosahuje maximální rychlost 50 km/h a jeho dojezd na jedno nabití je 50 Km. 17

18 3.2 Současné elektromobily Obr. č. 3.11: Různé verze tříkolky City - el [9] Další vůz, který tato firma nabízí je elektromobil Erad (obr. č. 3.12). Jedná se o dvoumístné elektrické vozidlo určené pro městský provoz. Jednoduché ovládání, nízké provozní náklady, snadné parkování předurčují toto vozidlo jako druhé vozidlo pro rodinu. Elektromobil je 256 cm dlouhý a 135 cm široký. Jeho pohotovostní hmotnost se pohybuje mezi 500 až 700 kg, podle konkrétního osazení akumulátory. Užitečné zatížení vozidla je udáváno cca 200 kg. Obr. č. 3.12: Městský elektromobil Erad [9] Erad dosahuje maximální rychlosti 85 km/h a jeho dojezd na jedno nabití dosahuje 75 Km. Firma Ekolo jej na našem trhu nabízí za cca Kč. 18

19 4. Technické řešení 4. Technické řešení Městský elektromobil musí být řešen s ohledem na dostatečný dojezd v běžném provozu na jedno nabití akumulátorů a přiměřenou dynamiku jízdy. Při užívání elektromobilu ve velké metropoli je vhodné, aby vůz dosahoval maximální rychlosti kolem 120 km/h a bez problémů se tak mohl pohybovat na velkých magistrálách. Běžný dojezd na jedno nabití by se měl pohybovat mezi 100 až 150 km. Kvůli úspoře elektrické energie se k brždění vozidla využívá rekuperačního režimu hnacího agregátu. 4.1 Pohonná jednotka elektromobilu Hnací jednotka elektromobilu je v podstatě zmenšená varianta elektrického pohonu trolejových dopravních prostředků, jako jsou vlaky, tramvaje, metra a v neposlední řadě trolejbusy. K pohonu těchto trakčních vozidel se prakticky po celé jedno století používalo komutátorových motorů pro jejich výhodnou trakční charakteristiku a vhodné regulační vlastnosti. Společným znakem těchto motorů byl problematický rotační střídač (mechanický komutátor), který byl limitující konstrukční částí tohoto stroje z hlediska proudového zatížení. Negativními vlastnostmi komutátorových motorů byly vlastní komutační jevy. Teprve rozvoj výkonové polovodičové techniky a mikroelektroniky umožnil použít kvalitnější řízení chodu motoru. Nejprve užitím polovodičových spínacích prvků (tyristorů) byla vyřešena bezztrátová pulzní regulace u komutátorových motorů. S nástupem nových spínacích prvků (tyristorů GTO, IGTC, spínací tranzistory IGBT) do oblasti frekvenčně řízených střídačů, se otevřeli možnosti nahrazení mechanického komutátoru frekvenčním měničem. Během krátkého vývoje frekvenčních měničů došlo k jejich významnému zjednodušení, které přineslo výrazné snížení energetických ztrát a minimalizovalo rozměry měniče. Jako nejvýhodnější pohonná jednotka elektromobilu se jeví synchronní bezkomutátorový motor s pernamentními magnety. Toto řešení umožňují především nové technologie výroby pernamentních magnetů ze zvláštních zemin, nejčastěji se jedná o slinutiny, jako např. neodym - železo - bor nebo samarium-kobalt, které dosahují vysoké hodnoty magnetického sycení (1-1,2 T). Synchronní motor s pernamentními magnety má ve srovnání s asynchronním motorem vyšší kroutící moment vztažený na hmotnost stroje, menší moment setrvačnosti, menší oteplení a vyšší momentovou přetížitelnost. Pro trakční pohony velmi důležitou vlastností je možnost vyvinout maximální točivý moment již v klidovém stavu a jeho chod lze snadno reverzovat. Díky této výhodné výkonové charakteristice je u elektromobilu možný přímý náhon z elektromotoru na kolo. Při konstrukci tato vlastnost umožňuje též umístit motor přímo do hnacího kola. Toto řešení přináší lepší využití vnitřního prostoru karosérie pro posádku, neboť motory nezabírají místo v interiéru vozidla a umožňuje dobré chlazení motoru, bohužel také významně zvyšuje hmotnost neodpružených hmot. Tyto neodpružené hmoty následně zhoršují jízdní vlastnosti vozidla a negativně ovlivňují komfort cestování. Vzhledem k této nepříjemné vlastnosti jsem tento systém pohonu u navrhovaného 19

20 4.1 Pohonná jednotka elektromobilu elektromobilu nepoužil. Velkou výhodou mikroprocesorového řízení frekvenčním měničem je možnost využít brzdnou energii k rekuperaci (část energie při brždění se vrací do akumulátoru). Při využití rekuperace je při částečném stlačení brzdového pedálu aktivováno dobíjení akumulátorů, přičemž brzdná síla je závislá na velikosti jeho stlačení. Teprve při plném sešlápnutí brzdového pedálu je aktivovaný hydraulický systém brzd. Potřebný výkon pohonné jednotky elektromobilu vychází z předpokladu dosažení maximální rychlosti 120 km/h a měl by umožnit optimální akceleraci vozidla, jehož hmotnost s potřebnými akumulátory je přibližně kg. Elektromobil je poháněn dvěma synchronními motory s pernamentními magnety, každý o výkonu přibližně 15 kw, které pohánějí každý přímo jedno ze zadních kol. Daným parametrům vyhovuje elektrický synchronní motor Simens 1FT SF7 (obr. č. 4.1). Tento motor má jmenovitý výkon 15,7 kw, točivý moment 70 Nm a hmotnost 45,5 kg. Pro řízení chodu tohoto motoru je doporučen frekvenční měnič firmy Simens Simodrive Obr. č. 4.1: Elektrické synchronní motory Simens 1FT6 [7] Použitím dvou hnacích motorů umožňuje řešit pohon bez nutnosti použití diferenciálu. Toto řešení se za snížených adhezních podmínek (sníh, náledí) umožní lepší záběrové vlastnosti a zadní náprava se bude chovat jako klasická s uzavřeným diferenciálem, přitom stále umožňuje diferenci rychlosti otáčení kol při projíždění zatáček. Řešení pohonu vozidla dvěma jednotkami namísto jednoho motoru přináší také poloviční proudové zatížení v napájecích vodičích. Točivý moment každého z motorů se na kolo přenáší pomocí ozubeného řemenu a poloosy se dvěma homokinetickými klouby. Ozubený řemen je volen s ohledem na jeho nenáročnou údržbu, tichý chod a schopnost tlumit rázy. Za zmínku rovněž stojí jeho případná snadná výměna.

21 4.2 Akumulátory v elektromobilu 4.2 Akumulátory v elektromobilu Zdrojem energie elektromobilu je soustava elektrických Ni-Cd akumulátorů. Nikl- -Cadmiové akumulátory mají ve srovnání s klasickými olověnými stálejší kapacitu a tudíž za snížených teplot pod bodem mrazu nedochází k jejímu prudkému poklesu, jako je tomu u olověných akumulátorů. Ni-Cd akumulátory potřebné pro pohon elektromobilu lze plně nabít za pouhých minut proti 6-8 h potřebných k plnému nabití odpovídajících olověných akumulátorů. Taktéž v životnosti více jak 3000 nabíjecích cyklů Ni-Cd akumulátory značně převyšují klasické olověné, jejichž životnost činí přibližně 600 nabíjecích cyklů. Je pravdou, že v současnosti existují i výkonnější akumulátory než použité Ni-Cd, například Li-Ion akumulátory, ale tyto akumulátory jsou nepřiměřeně drahé. Jejich vysoká cena odráží jednak technologickou náročnost jejich výroby, ale také fakt, že se tyto akumulátory v požadovaných kapacitách nevyrábějí ve velkých sériích. Při určení vhodné baterie akumulátorů pro navrhovaný elektromobil berme v úvahu, že rekuperací ušetříme přibližně 20 % elektrické energie. Během běžného provozu je průměrné využití do 50 % maximálního výkonu. Při celkové účinnosti pohonu 90 % činí předpokládaný průměrný odběr 14 kw. Ni-Cd akumulátory firmy Saft mají jmenovité napětí 6 V. Akumulátory v napájecí baterii jsou řazeny do série, čímž dosáhneme vyššího svorkového napětí a menšího proudového zatížení napájecích vodičů. Při svorkovém napětí 180 V napájecí baterie složené z 30 kusů akumulátorů tudíž budou motory průměrně odebírat 78 A. Obr. č. 4.2: Ni-Cd akumulátor Saft STM [8] Akumulátory Saft SMT (obr. č. 4.2) mají kapacitu 136 Ah. Celková hmotnost 30 kusů těchto akumulátorů je 510 kg. Elektromobil by s těmito akumulátory dokázal při tomto odběru jet přibližně 1hodinu a 45 minut. Jednotlivé akumulátory mají rozměry 244 x 153 x 260 mm a jsou umístěny v podlaze vozidla. Značnou výhodou těchto akumulátorů vůči olověným je, že se nemusí ve vozidle řešit ovětrání akumulátorů. Nabíjení těchto akumulátorů je zajištěno prostřednictvím rychlonabíjecího zařízení vyrábějícím se v České republice firmou EPRONA a. s. v Rokytnici nad Jizerou. To je shopno tyto akumulátory plně nabít za přibližně 90 minut. 21

22 4.3 Konstrukční řešení elektromobilu 4.3 Konstrukční řešení elektromobilu Navrhovaný městský elektromobil je v podstatě dvoumístné dvoudveřové coupé s poměrně vysokou stavbou, kterou zapříčiňují akumulátory uložené v podlaze vozidla. Karosérie elektromobilu je ocelová samonosná s pomocným rámem v oblasti akumulátorů a podlahy vozidla. Hlubokotažné plechy, ze kterých je karosérie vyrobena, jsou oboustranně zinkované. Nárazníky jsou vyrobeny z plastu a obsahují kovovou výztuhu. Elektromobil je poháněn dvěma synchronními elektromotory uloženými za zadní nápravou a zadní kola pohánějí přes ozubené řemeny a poloosy s homokinetickými klouby (obr. č. 4.3). Převod ozubeným řemenem Synchronní elektromotory Obr. č. 4.3: Uspořádání pohonných jednotek elektromobilu Přední kola elektromobilu jsou nezávisle zavěšena na hnané nápravě typu Mc Person (obr. č. 4.4) s příčným zkrutným stabilizátorem. Tato náprava dává vozidlu dobré jízdní vlastnosti, přičemž je lehká a nenáročná na prostor při zástavbě ve vozidle. Řízení ve vozidle je hřebenové s elektrohydraulickým posilovačem. 22 Obr. č. 4.4: Přiklad hnané nápravy typu Mc Person [13]

23 4.3 Konstrukční řešení elektromobilu Zadní kola elektromobilu jsou nezávisle zavěšena na hnací lichoběžníkové nápravě s příčnými rameny (obr. č. 4.5). Tato náprava zajišťuje vozidlu dobré jízdní vlastnosti a je vhodná pro zvolený systém pohonu zadní nápravy. Na všech čtyřech kolech jsou použity hydraulicky ovládané kotoučové brzdy. Použití kotoučových brzd i na zadní nápravě si vyžádala celková hmotnost vozidla přes 1100 kg a také vyšší zatížení zadní nápravy způsobené umístěním akumulátorů ve vozidle. Obr. č. 4.5: Příklad hnací lichoběžníkové nápravy [13] V přední části vozidla je pod přední kapotou uloženo rezervní kolo a nutné vybavení vozidla jako lékárna, hever a nářadí. Pod nimi je uložen frekvenční měnič Simens Simodrive 611, klimatizace a další řídící elektronika vozidla (obr. č. 4.6) Frekvenční měnič Řídící elektronika Akumulátory Obr. č. 4.6: Umístění akumulátorů a řídící elektroniky Elektromobil je vybaven skleněnou panoramatickou střechou, kterou lze zasunout do víka zavazadlového prostoru, kde při složení neubírá žádný prostor v interiéru, ani v zavazadlovém prostoru (obr. č. 4.7). Tato panoramatická střecha přináší ve slunných dnech v zimním provozu úsporu energie při vytápění interiéru využitím solární energie. V teplém klimatu stažená střecha nahradí energeticky náročnou klimatizaci, která by výrazně zkrátila dojezd na jedno nabití akumulátorů. 23

24 4.3 Konstrukční řešení elektromobilu Posuvné segmenty panoramatické střechy se zasouvají po kolejničkách v obloukových rámech střechy do víka zavazadlového prostoru. Jejich pohyb obstarává elektricky poháněné nekonečné ocelové lanko vedené v rámech střechy. Koncovou polohu uzavřené i plně otevřené střechy zajišťují elektricky ovládané zámky. Při skládání střechy se posouvá vždy nejdříve horní díl střechy a teprve po překrytí spodního dílu střechy se oba díly střechy zasunou do víka zavazadlového prostoru. Zasouvání panoramatické střechy Obr. č. 4.7: Posuvná skleněná panoramatická střecha Víko zavazadlového prostoru se i ze zasunutou střechou vyklápí nahoru na kinematických závěsech. Zavazadlový prostor o objemu cca 500 l je za sedadly volně využitelný od roviny dna kufru, kterou tvoří zvýšená podlaha nad akumulátory a elektromotory. Na této ploše jsou rovněž umístěny podélně posuvné sedadla řidiče a spolujezdce. Mezi předním oknem a posuvnou panoramatickou střechou je pevné plechové přemostění černé barvy mezi nosnými oblouky střechy, které je překryté pod prodloužením skla předního okna. Na tomto přemostění je v interiéru umístěné ve středu mezi střešními nosníky zpětné zrcátko, nad oběma sedadly clony proti oslnění řidiče a osvětlení interiéru. Zachováním pevného rámu v podání pevných střešních oblouků a jejich přemostění se výrazně zvyšuje pasivní bezpečnost elektromobilu v porovnání s klasickými kabriolety a to ať s plátěnou, tak pevnou skládací střechou ( tzv. coupe -cabrio). Přední světlomety jsou tvořeny LED diodami pro denní svícení, projektorovým světlometem a oranžovými LED diodami ukazatelů směru. Oranžové LED diody jsou použity i v ukazatelích směru v zrcátkách. Zadní světlomety jsou rovněž tvořeny z LED diod včetně brzdových světel, couvacích světel a ukazatelů směru. Toto technické řešení je i za cenu vyšších pořizovacích nákladů výhodné zejména kvůli úspoře elektrické energie při provozu. U brzdových světel je navíc z bezpečnostního hlediska výhodné jejich rychlejší rozsvícení při sepnutí. Díky této vlastnosti se LED diody již dnes stále ve stále větším měřítku používají u brzdových světel běžných produkčních automobilů. 24

25 5. Ergonomické řešení elektromobilu 5. Ergonomické řešení elektromobilu Ergonomie je vědní obor zabývající se vztahem člověka a stroje, s ohledem na jeho snadné a příjemné užívání. S pohledu ergonomie je u navrhovaného městského elektromobilu je potřeba řešit umístění osob ve vozidle, výhled z vozidla, rozmístění ovladačů a zdělovačů elektromobilu, nastupování a vystupování z vozidla, přístup do zavazadlového prostoru. Správné řešení návrhu elektromobilu z ergonomických hledisek má největší podíl na spokojené a příjemné užívání vozidla jeho provozovatelem. 5.1 Řešení sezení ve vozidle Problematiku geometrie vnitřního prostoru je možno rozdělit na geometrické požadavky pohodlného sezení a ovládání, na minimální prostorové požadavky umístění osob a na prostorové požadavky, které závisí na druhu, příp. třídě vozidla. Nejdůležitější je projektování umístění řidiče, protože poloha těla řidiče je jednoznačně určena vzájemným vztahem mezi geometrií sedadla a umístěním hlavních ovladačů (volant, pedály, řadící páka), zatímco spolucestující si mohou svoji tělesnou pozici upravovat i během jízdy. H Obr. č. 5.1: Vztažný bod sezení H Jako vtažný bod při vytváření místa řidiče je definován bod sezení H (obr. č. 5.1). ČSN Bod H vztažný bod sezení: - u kreslící šablony - střed vzájemného otáčení nohou a trupu - u 3D figuríny - průsečík osy otáčení zádové a stehenní části s rovinou souměrnosti figuríny. Bod H představuje polohu kyčelního kloubu. V souřadné soustavě spojené s vozidlem je definován vztažný bod R. (Podle ČSN 30024: Bod R - projektovaný vztažný bod sezení - bod H kreslící šablony umístěné v zadní a nejnižší poloze rozsahu seřízení sedadla). Zatímco bod H je s tělem pevně spojený, představuje bod R kolmý průmět bodu H na vztažnou svislou podélnou rovinu. V amerických předpisech se používá definice seating reference 25

26 5.1 Řešení sedění ve vozidle point (SgRP). Bod SgRP odpovídá bodu H u rozměrů 95 % muže při sedadle v zadní krajní poloze, je-li úhel sklonu opěradla 25 a úhel mezi bércem a chodidlem 87, přičemž chodidlo nespočívá na nejníže položeném pedálu. Při návrhu geometrie sezení se jako další vztažný bod (pevně spojený s vozidlem) používá tzv. patní bod F, který je definován jako průsečík tří rovin: roviny souměrnosti vedené pedálem, tečné roviny ke středu nášlapné plochy pedálu a roviny podlahy vozidla před pedálem. Poloha sedění může být tedy popsána dvěma charakteristickými hodnotami: vodorovnou vzdálenosti bodu H od patního bodu (souřadnice x) a svislou vzdáleností bodu H od bodu F (souřadnice z). Polohy sedění pro různé kategorie vozidel jsou znázorněny na obrázku č Se zvětšující se výškou sedadla se pohybuje bod H při nehybném F - bodu směrem nahoru a zároveň dopředu. Úhly mezi trupem a stehnem, stehnem a holení, bércem a chodidlem se přitom zmenšují. Obr. č. 5.2: Poloha sezení ve vozidle (SA sportovní, OA osobní, DA dodávkové, NA nákladní vozidlo) [12] 26 Tab. č. 5.1: Sezení ve vozidle v závislosti na druhu dopravního prostředku [12]

27 5.1 Řešení sedění ve vozidle Přizpůsobení místa řidiče na optimální polohu těla je možno provést několika způsoby. Ve vozidle se obvykle nabízejí tyto úpravy: sklon opěradla, podélný a výškový posun opěradla (je možná kombinace nakloněným vedením sedadla) a přestavitelné hlavové opěrky. Přestavitelná zařízení pro výšku sedadla, upravitelný sklon volantu, měnitelná osová vzdálenost mezi volantem a pedály se zatím nabízí pouze jako zvláštní vybavení. Osoby v městském elektromobilu sedí na sedadlech umístěných nad baterií akumulátorů ve výšce bodu H sedící postavy 360 mm (obr. č. 5.3). Tato výška sedění v současné době odpovídá stále oblíbenější třídě automobilů MPV. Dle tab. č. 5.1 potřebný posun sedadla vůči pedálům v celkovém rozsahu 160 mm. Vzdálenost bodu H od svislé osy dotyku paty 800 mm. Obr. č. 5.3: Umístění osob v elektromobilu Díky velkorysé šířce navrhovaného elektromobilu 1650 mm, mají řidič i spolujezdec dostatečný vnitřní prostor v oblasti boků i v oblasti ramen. Dostatečný vnitřní prostor a celkový komfort vozidla působí psychologicky uklidňujícím dojmem při stání v dopravních zácpách velkých městských aglomeracích ke kterým dochází důsledkem zvyšujícího se počtu automobilů stále častěji. Trend nárůstu požadavků na vnitřní prostor je patrný napříč všemi třídami vozidel nabízených renomovanými výrobci. Je téměř pravidlem, že další generace automobilu stejné modelové řady nabízí více vnitřního prostoru pro posádku. Je tudíž běžné, že nový automobil nižší střední třídy nabízí srovnatelný prostor a komfort pro posádku jako vozy vyšší střední třídy před 20 lety. 27

28 5.2 Výhled z vozidla 5.2 Výhled z vozidla Jelikož navrhovaný elektromobil je určen pro každodenní provoz v převážně městském provozu je výhled z tohoto vozidla obzvláště důležitý pro snadné manévrování v hustém provozu. Při koncepci výhledu z vozidla je nezbytné znát základní vlastnosti (fyziologii) lidského vidění. Vidění člověka charakterizují následující tři oblasti: - zorné pole - pohledové pole - rozhledové pole Zorné pole je část prostoru, kterou vidíme při klidném pohledu (oko a hlava se nepohybují) přímo vpřed jedním okem. Střed obzoru leží v tzv. fixačním bodu a označuje se nulovým stupněm. Celé zorné pole je rozděleno na meridiány, které procházejí fixačním bodem (obr. č. 5.4). Souboru předmětů, ležících v jedné frontálně paralelní rovině a současně viditelných nepohybujícím se jedním okem, říkáme monokulární zorné pole. Připojí-li se k tomuto celku ještě třetí rozměr - hloubková projekce objektů - vzniká monokulámí zorný prostor. Monokulámí zorné pole levého a pravého oka se z větší části kryjí (obr. č. 5.5), předměty ležící v této oblasti, tj. v binokulárním zorném poli, vidíme oběma očima (tzv. stereoskopické vidění). Oblast ostrého vidění je velmi omezena, je k pozorování okolí vozidla nutno pohybovat očima a hlavou. Obr. č. 5.4: Monokulární, binokulární a ambinokulární zorné pole [12] Oblasti, které je při koncepci výhledu nutno uvažovat jsou: přímý výhled, tzn. výhled dopředu od roviny očí (při uvážení výhledu na přístroje, ukazatele), nepřímý výhled dozadu vnějším a vnitřním zpětným zrcátkem, mrtvý úhel, ve kterém není vidět míjející vozidlo, a který musí být konstrukčními opatřeními zmenšen na co nejmenší možnou míru (Obr. č. 5.6). 28

29 5.2 Výhled z vozidla Obr. č. 5.5: Úhlová rozmezí pro pohyby očí a hlavy [12] Výhled z vozidla směrem dopředu a do stran je určen vzájemnou polohou. Očí řidiče a neprůhledných částí karoserie (sloupky A,B,C, kapota). Pro zjišťování výhledu z místa řidiče je nutno znát polohu očí řidiče ve vozidle. Pole rozptylu polohy očí řidičů má jak v bočním, tak i v půdorysném pohledu přibližně tvar elipsy, její velikost i poloha vzhledem ke konstrukčnímu vztažnému bodu sedění R třírozměrné figuríny pro 90%, 95% a 99% vzorek řidičů je udána předpisem SAE J 941 d. [12] Obr. č. 5.6: Znázornění oblastí pro přímý a nepřímý výhled [12] Automobil by měl mít tvarovanou přední kapotu tak, aby výhled z místa řidiče před vozidlo byl maximálně do 5 m. Navrhovaný elektromobil má tento výhledový bod 4320 mm od hrany předního nárazníku (obr. č. 5.7). Poměrně příkře se svažující kapota navíc umožňuje při lehkém předklonění řidiče při parkování dohlédnout z místa řidiče těsně před přední nárazník elektromobilu. Zadní výhled při parkování je řešen pomocí zpětné kamery a parkovacích čidel v zadním nárazníku. Obraz snímaný couvací kamerou se zobrazuje na LCD displeji umístěném na středovém panelu těsně pod středními výdechy klimatizace vozidla. 29

30 5.2 Výhled z vozidla Obr. č. 5.7: Výhled z vozidla přes přední kapotu Pro zajištění dobrého výhledu z vozidla je důležité minimalizovat mrtvé úhly výhledu z automobilu ( úhel výhledu zakrytý sloupkem střechy či jinou překážkou výhledu. Navrhovaný elektromobil má tyto mrtvé úhly menší než 5 (obr. č. 5.8), což mu zaručuje velmi dobrý výhled. 30 Obr. č. 5.8: Mrtvé úhly výhledu z elektromobil

31 5.3 Nástup a výstup z vozidla 5.3 Nástup a výstup z vozidla Pro pohodlný nástup a výstup z vozidla jsou důležité dostatečně velké vstupní dveře, výška spodní hrany vstupního otvoru, výška sedáku nad vozovkou a prostor pro hlavu v oblasti střechy. Do vozidla se nastupuje 2 dveřmi, které se otvírají na svislých pantech v přední části dveří klasicky dopředu. Dveře jsou použity dostatečné velikosti, 1100 mm dlouhé. Dveře jsou konstruovány bez okenního rámu, tudíž při stáhnutí bočních oken dveří i zadních bočních oken se sloupkem s těsněním vznikne mezi střešním obloukem a spodní stranou oken volný prostor. Podobně byli řešeny velké coupé Mercedes Benz SL, nebo BMW řady 8. Toto řešení vynikne obzvláště při současném složení střechy a spuštění oken. Navrhovaný elektromobil má spodní hranu vstupního prahu dveří 220 mm nad úrovní vozovky. Tento práh se směrem dozadu zvedá, neboť v úrovni konce sedáku již není pro nástup a výstup tato výška důležitá a postupné zvedání spodní hrany dveří zakončené poměrně velkým rádiusem podporuje dynamickou linií boku vozidla. Celková výška dveří je celých 1250 mm, při nastupování a vystupování tudíž zůstává mezi sedákem a střechou dostatečný prostor a nehrozí kontakt hlavy se střechou elektromobilu. Snadné nastupování a vystupování usnadňuje umístění sedáku ve výšce 460 mm nad úrovní vozovky. Usazení do takto relativně vysoko položeného sedáku je nepoměrně pohodlnější než do nízkých sedadel běžných osobních vozů. Tato výška sezení vychází z potřeby umístit do prostoru podlahy vozidla pod sedadly 30 ks. Ni-Cd akumulátorů. Velký zavazadlový prostor je umístěný za sedadly s dnem ve výšce 440 mm nad vozovkou. Vyšší umístění dna zavazadlového prostoru je dáno uložením akumulátorů a pohonných jednotek pod ním. Víko zavazadlového prostoru má nakládací hranu ve výšce 730 mm nad úrovní vozovky. Jeho tvar je podřízen funkci umožnit do něj spustit oba střešní segmenty panoramatické skleněné střechy. Víko se vyklápí vzhůru na lichoběžníkových závěsech v úhlu 156. Jeho snadné otevření a fixaci v otevřeném stavu slouží plynokapalinová vzpěra. V horní části víka zavazadlového prostoru je odsuvný kryt, který se zasouvá pří skládání a rozkládání střechy. 5.4 Ovladače a sdělovače ve vozidle Městský elektromobil má v porovnání s běžným osobním automobilem menší nároky na množství ovládacích prvků. V porovnání s ním mu chybí ovládání řadícího mechanizmu, ovládání spojky. Ze sdělovačů zde chybí například ukazatel stavu paliva, otáčkoměr, kontrolky mazání olejem. Hlavními ovládacími prvky elektromobilu jsou volant, pedál akcelerátoru a pedál brzdy. Pedál akcelerátoru elektronicky lineárně řídí akceleraci vozidla prostřednictvím frekvenčního měniče. Brzdový pedál zpočátku při malé vynaložené síle na jeho sešlápnutí ovládá sílu brzdné síly rekuperace prostřednictvím pohonných jednotek a teprve při silnějším sešlápnutí se aktivuje hydraulický systém provozních brzd. 31

32 5.4 Ovladače a sdělovače ve vozidle Vedlejší ovládací prvky jsou přepínač světel, spínač ukazatelů směru, sdružené ovládání stěračů a ostřikovače předního okna, páka parkovací brzdy, přepínač směru jízdy, ovládání větracího a topného systému elektromobilu, spínač výstražných světel a spínač klaksonu, spínač světel do mlhy, ovládání vestavěné audiosoupravy. Sdělovačemi ve vozidle jsou rychloměr, ukazatel zbývající kapacity akumulátorů, LCD displej, kontrolky ukazatelů směru, dálkových světel, výstražných světel, světel do mlhy, kontrolka parkovací brzdy, kontrolka opotřebení brzd a množství brzdné kapaliny. V interiéru vozidla je kaplička se sdělovači umístěna symetricky ve středu přístrojové desky (obr č. 5.9). Toto řešení nese menší náklady na obměnu vozidla pro rozdílné provedení s levostranným a pravostranným řízením i při výrobě v menších sériích. Nejvýraznějším sdělovačem zde je analogový rychloměr s digitálním počítačem ujeté vzdálenosti, po obou stranách jsou kontrolky ukazatelů směru v pravo je analogový ukazatel zbývající kapacity akumulátorů. Vlevo od rychloměru jsou umístěny analogové hodiny. Dále jsou zde uloženy kontrolky světel a brzd. Obr. č. 5.9: Skica interiéru elektromobilu Volant je umístěn ve vzdálenosti 480 mm od bodu sedění H (při podélném posunu sedáku do středové polohy) a výšce 740 mm od podlahy elektromobilu. Věnec volantu má průměr 360 mm. Pod volantem je z levé strany uložený sdružený přepínač světlometů a ukazatelů směru. Z pravé strany je pod volantem ovladač stěračů a ostřikovače předního okna. Klakson se spíná stlačením středu volantu. 32 Na podlaze pod volantem jsou umístěny pedál akcelerátoru a pedál provozní brzdy. Páka parkovací brzdy je umístěn na zvýšené podlaze mezi sedadly elektromobilu.

33 Pod středovou kapličkou jsou centrální výdechy větracího a topného systému vozidla. Pod těmito výdechy je ve středovém panelu uložen LCD displej sloužící k zobrazení údajů kontrolního systému vozidla a zobrazení obrazu ze zpětné kamery, která usnadňuje parkování. Níže jsou ovládací prvky topení a větrání vozidla a rovněž ovládání skládací panoramatické střechy. Pod nimi je umístěno ovládání vestavěného audiosystému jehož informace se rovněž zobrazují na sdruženém LCD displeji středového panelu. Po obou stranách přístrojové kapličky jsou v přístrojové desce uloženy odkládací schránky, které se po zmáčknutí vyklápějí vzhůru. Na pravé straně je ze spodu přístrojové desky umístěna ještě jedna schránka na drobné předměty. Kolem celého interiéru se táhne výrazný pruh v barvě karosérie. Tento pruh opticky rozděluje interiér na dvě části. Nad tímto pruhem je použit měkčený plast světlého odstínu šedé, případně okrové. Pod tímto pruhem je použit měkčený plast tmavšího odstínu. 6. Designérské řešení Design elektromobilu vychází především z požadavků na jeho využití v provozu a zástavby pohonu i akumulátorů v elektromobilu. 6.1 Designérská analýza Většina navrhovaných elektromobilů je vzhledem k omezenému dojezdu na jedno nabití konstruována jako malé městské vozy, sloužící k osobní dopravě do zaměstnání. V elektromobilu musí být pamatováno na dostatečný prostor pro uložení akumulátorů s přiměřeně velkou kapacitou elektrické energie. 6. Designérské řešení Obr. č. 6.1: Elektromobil Silencio [14] Elektromobily se liší od klasických městských vozidel se spalovacím motorem především absencí velkých nasávacích otvorů sloužící k přívodu vzduchu k chladičům spalovacích motorů. Elektromotory mají nepoměrně vyšší účinnost a tudíž produkují méně odpadního tepla. Rovněž moderní elektronické řízení motorů nevyžaduje užití odporníků, jež v minulosti sloužily k řízení výkonů stejnoměrných motorů. To rovněž přináší úsporu ztrát energie odpadním teplem. 33

34 6.2 Variantní řešení Od městského elektromobilu se očekává, že bude schopný se hbitě proplétat hustým městským provozem. Na jedno nabití ujede alespoň 120 km. Snadné manévrování při parkování zajistí dobrý výhled z vozidla a jeho malé rozměry. 6.2 Variantní řešení Při návrhu jsem od počátku uvažoval o dvoudveřovém dvoumístném vozidle s prostorným zavazadlovým prostorem k naložení nákupu pro rodinu. Základním požadavkem byla jistá robustnost nárazníků jež u takto malého vozu vzbuzuje dojem solidnosti a bezpečnosti. U různých variant návrhu elektromobilu je patrná vždy snaha optické posílení konstrukce karosérie jež dodává pocit bezpečí u takto malého vozu. Také snaha o bohaté prosklení karosérie, zaručující dobrý výhled z vozidla. Všechny varianty počítají s akumulátory uloženými ve zvýšené podlaze pod sedadly a zavazadlovým prostorem. Hnací jednotky jsou umístěny za zadní poháněnou nápravou. Obr. č. 6.2: Skica varianty č. 1 Variantní návrh č. 1 předpokládal přiznání rámové konstrukce chránící posádku elektromobilu. Boční okna by byla vzhledem k jejich velikosti dělena. Spodní část okna se spouští do bočních dveří a horní část by zůstávala pevná. Zadní okno je usazené pod záporným úhlem (obr. č. 6.2). Variantní návrh č. 2 má klenutou kapotu zavazadlového prostoru a mohutné nárazníky. Zůstává zde patrný nosný oblouk za hlavami pasažérů. Za tímto obloukem je usazeno kolmo zadní okno válcově prohnuté podle svislé osy (obr. č. 6.3). U varianty č. 3 jsou použity stejně jako u finální varianty střešní nosné oblouky v kombinaci s prosklenou panoramatickou střechou. Víko zavazadlového prostoru má stupňovité odsazení k zadnímu oknu jako sedan. Nastupování a vystupování do elektromobilu zajišťují velmi prostorné dveře. Nevýhodou této varianty je až příliš sportovně působící silueta karosérie kvůli poměrně hodně skloněnému přednímu oknu (obr. č. 6.4) 34

35 6.3 Finální řešení Obr. č. 6.3: Skica varianty č. 2 Podobná silueta variantních návrhů vychází ze způsobu umístění osob v elektromobilu a ze zajištění jejich dobrého výhledu z vozidla. Za sedadly se počítá s umístěním prostorného zavazadlového prostoru. V přední části je u všech variant počítáno s uložením frekvenčního měniče, řídící elektroniky a rezervního kola automobilu. Obr. č. 6.4: Skica varianty č Finální řešení Konečné řešení designu elektromobilu vychází z použití jednotného rádiusu na nosných obloucích střechy po kterých se elektricky posouvají oba skleněné segmenty panoramatické střechy a zasunou se do výklopného víka zavazadlového prostoru a složení střechy tudíž nesnižuje využitelnost vnitřního prostoru vozidla. Vozidlo charakterizují mohutné nárazníky zepředu i zezadu, které svým tvarem navozují pocit solidnosti a bezpečí pro posádku elektromobilu. V předním nárazníku jsou uloženy trojúhelníkové světlomety do mlhy a mezi nimi je příčný větrací otvor dělený pěti výztužnými žebry. Tento průduch slouží pro nasávání vzduchu k větrání a vytápění interiéru. 35

36 6.3 Finální řešení Podél vozu se táhne charakteristický prolis, který plynule přechází v zadní nárazník (obr. č. 6.5). V něm je umístěná plastová lišta, její součástí jsou zadní světla do mlhy. Nad nárazníkem je prostorné víko zavazadlového prostoru a po jeho stranách jsou úzká zadní světla tvořená z LED diod. Toto řešení přináší úsporu energie při jejich provozu. LED diody jsou rovněž použity u předních světlometů a ukazatelů směru ve světlech i zpětných zrcátkách. Obr. č. 6.5: Navrhnutý elektromobil Vpředu zakrývá klenutá kapota rezervní kolo a řídící elektroniku. Při spuštěných oknech a střeše nejlépe vyniknou střešní obloukové nosníky spojené přemostěním nad předním oknem. Při zasunutí bezrámových oken vznikne mezi střešními oblouky a spodní hranou oken efektní volný prostor. Toto řešení pomáhá v odvětrání interiéru v teplém klimatu, kdy by provoz klimatizační jednotky neúměrně energeticky zatěžoval akumulátory a snížil tak dojezd elektromobilu. 6.4 Varianty barevnosti Karosérie elektromobilu bude s ohledem na výrobní náklady lakována celkově v jedné barvě včetně nárazníků a zrcátek. Výběr barev bude vycházet z celé škály barev automobilky Citröen. Pro konkrétní elektromobil bude pro akční série přednostně použitá žlutá, červená a modrá metalíza pro dražší provedení. V interiéru se po celém obvodu vozidla táhne pruh v barvě karosérie. 36 Interiér je vyveden v několika barevných variantách. Pro světlé barvy karosérie je použitá barva od lemu v barvě karosérie světle béžová a od tohoto lemu tmavší odstín této barvy. Sedadla a opěrky rukou ve dveřích jsou z imitace kůže ještě o trochu tmavší béžové barvy. Dále je na výběr světle šedá, tmavě šedá a černé sedadla a opěrky rukou ve dveřích.

37 Dveře jsou pod lemem čalouněny textilní tkanínou v barvě tmavší části přístrojové desky. Madlo operky rukou, kliky dveří, jejich rámečky a rámečky vestavěných reproduktorů jsou provedeny v chromu. Čalounění zavazadlového prostoru je provedeno zátěžovým kobercem v odstínu tmavší části přístrojové desky. V každé barevné variantě zůstává přemostění střešních oblouků překrytém přesahem předního skla černé. Ze strany interiéru je čalouněný ve světlejší barvě přístrojové desky. V této barvě je provedeno i vnitřní čalounění střešních oblouků. 6.4 Varianty barevnosti 37

38 38

39 7. Závěr 7. Závěr Navrhl jsem dvoumístný městský elektromobil s velmi prostorným a pohodlným interiérem pro posádku. Tento vůz by při použití konkrétní soudobé techniky byl schopen bezproblémově plnit svou funkci pravidelné příměstské dopravy za libovolných klimatických podmínek. Vůz je řešen z ohledem na úspornost elektrické energie za provozu zaručující dostatečný dojezd na jedno nabití provozních akumulátorů. Vůz v sobě kombinuje městský vozík a vůz MPV a tudíž nabízí nadstandardní prostor pro pasažéry i náklad v zavazadlovém prostoru. Vyšší posed ve vozidle umožnil umístit akumulátory ve zvýšené podlaze elektromobilu a zároveň zajistil výborný výhled z místa řidiče. Jednoduše lze elektromobil změnit v otevřený vůz aniž by byl jakkoli omezen vnitřní prostor vozidla. Díky velkému zavazadlovému prostoru lze vozidlo bezproblémově využít k jízdě za nákupy pro početnou rodinu, přičemž jeho určení pro dva pasažéry plně vyhovuje každodennímu dojíždění do zaměstnání. 39

40 40

41 8. Seznam zkratek 9. Seznam zkratek TÜW - Renomovaná Německá certifikační společnost RW-TÜW Systems GmbH., provádějící audit a certifikaci ISO dle norem Evropské unie Ni-Cd akumulátory - Nikl-Cadmiové akumulátory tzv. - tak zvané obr. - obrázek tab. - tabulka MPV - Multi Purpose Vehicle ( víceúčelový osobní automobil) ČSN - Česká státní norma 41

42 42

43 9. Seznam příloh 9. Seznam příloh 9.1 Designérský výkres 9.2 Ergonomický výkres 43

44 9.3 Konstrukční výkres 9.3 Konstrukční výkres 9.4 Sumarizační výkres 44

45 10. Použitá literatura 10. Použitá literatura: [1] Newbury, S.: Auta: Design pro nové tisíciletí 1, 2, 1. vyd. Praha, Euromedia Group k. s. - Knižní klub, 2003, 2 sv. (288, 288 s.) ISBN [2] Edsall, l.: Prototypy, 1. vyd. Čestlice, Rebo, 2004, 220 s. ISBN [3] Flajtingr, J. Kule, L.: Elektrické pohony se střídavými motory a polovodičovými měniči, 1. vyd. Plzeň, Západočeská univerzita, 2002, 142 s. ISBN [4] Gregor, S. Novák J.: Modernizace trakčních pohonů vozidel elektrické trakce, editor: ČD telematika - ODIS, Vědeckotechnický sborník ČD, 2004, sv. 18, 13 s. [5] Jansa, P.: Volvo 3CC - ojedinělý koncept, [6] Trojna, R.: Elektromobil a 300 Km/h, [7] [8] [9] [10] [11] Vlk F. : Koncepce motorových vozidel, 1.vydání, Brno,Vlk 2000, 240s. ISBN [12] Vlk F. : Karoserie motorových vozidel, 1.vydání, Brno, Vlk 2000, 365s. ISBN [13] Ing. Klůna, J. Ing. Košek, J. a kol.: Příručka opraváře automobilů, 1. vyd. Praha, SNLT - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1990, 468 s. ISBN [14]

46 46

Terénní užitkové vozidlo

Terénní užitkové vozidlo Terénní užitkové vozidlo Společník pro práci a volný čas Mechron Je jedno, zda chcete pracovat na farmě nebo v lese, Kioti Mechron 4 4 se hodí pro všechny práce. Se čtyřmi nezávisle zavěšenými koly zadní

Více

PŘÍLOHA TECHNICKÁ SPECIFIKACE :44 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHA TECHNICKÁ SPECIFIKACE :44 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PŘÍLOHA K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE Osobní automobil, obchodní třída Terénní, kompaktní SUV 4x4 (pohon všech kol), pravostranný provoz Motor o výkonu min. 80 kw, max. objem motoru 2000

Více

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidel Parametry požadované zadavatelem sedan (4dveřový) / liftback (5dveřový) 5ti místný (homologováno pro řidiče + 4 cestující) motor zážehový, přeplňovaný (palivo

Více

Jakub Maier TF, IŘT, II.ročník Konstruování s podporou počítačů I. Návrh automobilu s karosérií pro 3D tisk

Jakub Maier TF, IŘT, II.ročník Konstruování s podporou počítačů I. Návrh automobilu s karosérií pro 3D tisk Jakub Maier TF, IŘT, II.ročník Konstruování s podporou počítačů I Návrh automobilu s karosérií pro 3D tisk Při řešení projektu bylo prioritní navrhnout karoserii automobilu tak, aby ji bylo možné vytisknout

Více

SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR

SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR KIOTI CS2610 CS KIOTI CS2610 www.traktorykioti.cz SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR KIOTI CS2610 Vysoce kvalitní dieselový motor Dieselový motor o výkonu 26 koní s optimalizovaným spalováním

Více

Název zpracovaného celku: Nápravy automobilů

Název zpracovaného celku: Nápravy automobilů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 25.9.2012 Název zpracovaného celku: Nápravy automobilů Náprava vozidla je část automobilu, jehož prostřednictvím jsou dvě protější vozidlová

Více

ALKE XT. ALKE XT 320E a 320EL

ALKE XT. ALKE XT 320E a 320EL ALKE XT ALKE XT 320E a 320EL Vozidlo ALKE XT je moderní nákladní elektromobil, ve kterém je použita řada moderních technologií. Vozidlo je osazeno střídavým elektromotorem, který nevyžaduje žádnou údržbu.

Více

Škoda Octavia Scout. Hodnocení 88% Základní informace. Protokol kontroly technického stavu vozu. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu.

Škoda Octavia Scout. Hodnocení 88% Základní informace. Protokol kontroly technického stavu vozu. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu. Protokol kontroly technického stavu vozu Škoda Octavia Scout Datum kontroly 27.09.2016 Kód technika UZ0004 Základní informace Rok výroby 2008 Hodnocení 88% Dokumenty 95 % Počet km 101 535 km Karoserie

Více

Barevný nákres lokomotivy

Barevný nákres lokomotivy Lokomotiva řady 799 Barevný nákres lokomotivy Technický nákres Popis lokomotivy Mechanická část Lokomotiva je koncipována jako kapotová, se dvěma sníženými a zúženými představky a centrální věžovou kabinou

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. 1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. ÚČEL ŘÍZENÍ natočením kol do rejdu udržovat nebo měnit směr jízdy, umožnit rozdílný úhel rejdu rejdových kol při

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

VITO 116CDI KB SPORT

VITO 116CDI KB SPORT VITO 116CDI KB SPORT Cena základního modelu VITO 116CDI/K KB SPORT Cena s DPH (Kč) 774 000,- Cena bez DPH (Kč) 645 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru 116CDI Typ Vznětový Počet válců

Více

VYTRVALOST A FLEXIBILITA V MĚSTSKÉM PROVOZU

VYTRVALOST A FLEXIBILITA V MĚSTSKÉM PROVOZU VYTRVALOST A FLEXIBILITA V MĚSTSKÉM PROVOZU TECHNICKÁ DATA DOJEZDOVÁ VZDÁLENOST: Varianta baterie 1 do 60 km (8,6 kwh) Varianta baterie 2 do 80 km (11,5 kwh) Varianta baterie 3 do 100 km (17,3 kwh) 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Koncepce vozu OBSAH DOKUMENTU

Koncepce vozu OBSAH DOKUMENTU K o n c e p c e v o z u OBSAH DOKUMENTU 1 Úvod...3 2 Základní technické údaje...3 3 Koncepce vozu...4 3.1 Podvozek...4 3.1.1 Rám...4 3.1.2 Zavěšení...4 3.1.3 Brzdy...4 3.1.4 Ráfky...4 3.1.5 Pneumatiky...4

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

Elektromobil s bateriemi Li-pol

Elektromobil s bateriemi Li-pol Technická fakulta ČZU Praha Autor: Pavel Florián Semestr: letní 2008 Elektromobil s bateriemi Li-pol Popis - a) napájecí část (jednotka) - b) konstrukce elektromobilu - c) pohonná jednotka a) Tento elektromobil

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Elektromobily Ing.

Více

Vybrané technické parametry a požadovaná nabídková dokumentace

Vybrané technické parametry a požadovaná nabídková dokumentace Vybrané technické parametry a požadovaná nabídková dokumentace Zadávací podmínky - příloha strana 1/6 17.7.2013 Dokument č. 1 Tabulka vybraných technických parametrů vozidla Č.p. Požadované informace týkající

Více

Technické specifikace. Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Active. Toyota kód 1AMDHDz. Změna cen vyhrazena. Vytištěno :

Technické specifikace. Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Active. Toyota kód 1AMDHDz. Změna cen vyhrazena. Vytištěno : Toyota kód 1AMDHDz Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Active Model Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Active 447 900 Kč Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění Černá látka (FB20) Cena celkem: 447 900 Kč Změna

Více

1,2 TSI/63 kw* 1,0 TSI/85 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw (A) 1,4 TSI/ 110 kw. 1,4 TSI/ 110 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw. 1,0 TSI/85 kw. Technické údaje Motor

1,2 TSI/63 kw* 1,0 TSI/85 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw (A) 1,4 TSI/ 110 kw. 1,4 TSI/ 110 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw. 1,0 TSI/85 kw. Technické údaje Motor Technické údaje Motor Motor 1,2 TSI/63 kw* zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 3 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1197 999 1395 1798 Vrtání

Více

Název: Autor: Číslo: Květen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Květen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Elektrokola a elektroskútry

Více

VITO 110CDI/K EXPRES. 2257 x 1650 x 1353 890

VITO 110CDI/K EXPRES. 2257 x 1650 x 1353 890 VITO 110CDI EXPRES Cena základního modelu VITO 110CDI/K EXPRES Cena s DPH (Kč) 478 800,- Cena bez DPH (Kč) 399 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru 110CDI Typ Vznětový Počet válců

Více

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ!

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ! NOVÉ TWINGO Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky AKTUÁLNÍ AKCE S Novým Twingem vám bude město ležet u nohou! Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle

Více

VITO 110 CDI EXPRES VITO 110CDI/K EXPRES. Cena základního modelu. Cena bez DPH (Kč) 404 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru

VITO 110 CDI EXPRES VITO 110CDI/K EXPRES. Cena základního modelu. Cena bez DPH (Kč) 404 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru VITO 110 CDI EXPRES Cena základního modelu VITO 110CDI/K EXPRES Cena s DPH (Kč) 484 800,- Cena bez DPH (Kč) 404 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru 110CDI Typ Vznětový Počet válců

Více

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Nápravy: Účel: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Umístění: - jsou umístěny pod rámem úplně (tuhé nápravy), nebo částečně (ostatní druhy náprav)

Více

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 Ceník M{zd{ MX-5 Výkon kw (k) Převodovka Emotion Challenge Revolution 1.8 Roadster 93 (126) man. 5st. 574 900 631 900-1.8 Roadster Coupé 93 (126) man. 5st. - 681

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

PROVEDENÍ A VYBAVENÍ

PROVEDENÍ A VYBAVENÍ PROVEDENÍ A VYBAVENÍ ŘADY VISION DESIGN COUPÉ N 1 PRO ŘIDIČE OD 15 LET SESTAVTE SI SVÉ COUPÉ DOKONČETE MODEL PREMIUM A GTI PODLE SVÝCH PŘEDSTAV STŘECHA Bez sportovních pruhů Sportovní pruhy v barvě : černá,

Více

DOKUMENTACE K VOZU PO KONTROLE TECHNIKEM

DOKUMENTACE K VOZU PO KONTROLE TECHNIKEM 1 DOKUMENTACE K VOZU PO KONTROLE TECHNIKEM ---------------------------------------------------- Klientské číslo: Jméno a přímení: Telefon: Email: Informace o vozidle Tovární značka: Model: Datum 1. registr.

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI CR DPF/77 kw 1,6 TDI CR DPF/77 kw (A) 2,0 TDI CR DPF/110 kw 2,0 TDI CR DPF/110 kw (A) vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Karosérie automobilů Karosérie je ta část automobilu, ve které jsou přepravovány

Více

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru 1 Nabídka modelů Farmall U Pro pro rok 2013 Tier 4a made in Aust r ia Model Motor jmenovitý výkon při 2300 min -1 (k) max. výkon při 1900 min -1 (k) Převodovka Hydraulika Max. zdvihací síla Hmotnost Min.

Více

Kit Corporate 2008 2

Kit Corporate 2008 2 Kit Corporate 2008 2 Kit Corporate 2008 3 Kit Corporate 2008 4 Kit Corporate 2008 5 1 2 3 4 5 Kit Corporate 2008 7 Kit Corporate 2008 8 Model Délka Rozměry v mm Šířka (bez zpětných zrcátek) Výška Objem

Více

Zážehové motory. Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

Zážehové motory. Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] ŠKODA Octavia RS 230 Zážehové motory Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený

Více

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda CX-5 Kč878,600 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru

Více

Vznětové motory Vrtání zdvih [mm mm] Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 66/ /

Vznětové motory Vrtání zdvih [mm mm] Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 66/ / Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/66 kw 1,6 TDI/85 kw 1,6 TDI/85 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A) Počet válců vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s.

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. VOZIDLA PRO PŘÍMĚSTSKOU A REGIONÁLNÍ OSOBNÍ

Více

ISEKI- AGRO modely 2013

ISEKI- AGRO modely 2013 Škýz s.r.o. Orlice 130, 56151 Letohrad Tel./Fax: 465 622 189 E-mail: skyz@orlice.cz ISEKI- AGRO modely 2013 Platnost od 1.3. 2013 do 31.9. 2013. Na požádání Vás rádi seznámíme s dalšími možnostmi výbavy

Více

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 14.9.2012 Název zpracovaného celku: Řízení automobilu Řízení je nedílnou součástí automobilu a musí zajistit: 1.natočení kol do rejdu změna

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Návrh designu vozu MITSUOKA Kit Car

Návrh designu vozu MITSUOKA Kit Car odborný seminář ÚK 1.6.2007 téma disertační práce student Ing. Jaroslav Kratochvíl školitel Akad. soch. Miroslav Zvonek, Art.D. Odbor průmyslového designu Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda CX-5 Kč704,900 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru

Více

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru.

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. Monte-charg Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. V oblasti elektrických zdvihacích plošin nabízí ZARGES řadu různých modelů, které jsou vhodné pro rozdílné druhy práce. Ať už venku nebo

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

Kombinovaná spotřeba (l / 100km) Kombinované emise CO 2 (g / km)

Kombinovaná spotřeba (l / 100km) Kombinované emise CO 2 (g / km) CENÍK Mii TECHNOLOGY TO ENJOY Ceník Mii Ceny Motory Výkon kw/k Kombinovaná spotřeba (l / 100km) Kombinované emise CO 2 (g / km) Mii 3dveřové Mii 5dveřové 44/60 4,5 105 193 900 Kč 202 900 Kč 55/75 4,7 108

Více

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...)

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) Základní informace tovární značka:... typ/model:... druh (osobní/nákladní...):... rok výroby:... registrační značka (SPZ):...

Více

Zážehové motory. elektronické vícebodové vstřikování paliva MPI. elektronicky řízené přímé vstřikování paliva Zapalování Mazání Palivo Pohon Pohon

Zážehové motory. elektronické vícebodové vstřikování paliva MPI. elektronicky řízené přímé vstřikování paliva Zapalování Mazání Palivo Pohon Pohon Zážehové motory Technické údaje 1,0 MPI/44 kw 1,0 MPI/55 kw 1,2 TSI/66 kw 1,2 TSI/81 kw 1,2 TSI/81 kw (A) zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový,

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395 Zážehové motory Technické údaje 1,4 TSI/92 kw 1,4 TSI/110 kw ACT 1,4 TSI/110 kw ACT (A) 1,8 TSI/132 kw 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TSI/162 kw (A) Počet válců zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený

Více

DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT TOTO JE POUZE VZOR VZOR

DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT TOTO JE POUZE VZOR VZOR DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT VZOR Klient: Klientské číslo: 14017734 Jméno a přímení: Telefon: Email: Blanka Uličná 604 000 XXX b.ulicna@neeistuje.aa Za AUTOTÝM zpracoval: Jméno a přímení: Telefon: Email:

Více

Vznětové motory. 81,0 95,5 Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 79,5 80,5 88/ / Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min -1 ]

Vznětové motory. 81,0 95,5 Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 79,5 80,5 88/ / Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min -1 ] Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/88 kw 1,6 TDI/88 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A) 2,0 TDI/140 kw 2,0 TDI/140 kw (A) Počet válců vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií

Více

Vznětové motory. Technické údaje 1,4 TDI/55 kw 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

Vznětové motory. Technické údaje 1,4 TDI/55 kw 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] Vznětové motory Technické údaje 1,4 TDI/55 kw 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

Příloha číslo 2 A Technická specifikace

Příloha číslo 2 A Technická specifikace Příloha číslo 2 A Technická specifikace Zadavatel: MARFIL TRADE CORPORATION CZ, spol. s r.o. Název části zakázky: Mrazírenská přeprava: Mrazírenský vůz do 3,5 t: 2 ks Mrazírenský vůz 3,5 t 12 t: 1 ks 1.

Více

4 v řadě - umístěné vpředu napříč. Vrtání x zdvih v mm 75 x 88,3 85 x 88 85 x 88

4 v řadě - umístěné vpředu napříč. Vrtání x zdvih v mm 75 x 88,3 85 x 88 85 x 88 JUMPY_TCH_06-2008.qxd 22.5.2008 15:58 Page 1 CITROËN JUMPY TECHNICKÉ PARAMETRY 1.6 HDi 90 k 2.0 HDI 120 k 2.0 HDi 138 k FAP MOTOR Typ vstřikování Turbodiesel Turbodiesel Turbodiesel přímé vysokotlaké s

Více

Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 90/60 R Bp Pack

Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 90/60 R Bp Pack Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 90/60 R Bp Pack "Efektivní při nasazení - jednoduchý při použití" Komfortní a mimořádně kompaktní zametací stroj s místem pro řidiče ve verzi na bateriový pohon

Více

Výkonová elektronika. klíč k elektromobilitě budoucnosti. Dr. Rainer Kallenbach, Executive Vice President, Automotive Electronics, Robert Bosch GmbH

Výkonová elektronika. klíč k elektromobilitě budoucnosti. Dr. Rainer Kallenbach, Executive Vice President, Automotive Electronics, Robert Bosch GmbH Červen 2011 RF 00118 Výkonová elektronika klíč k elektromobilitě budoucnosti Dr. Rainer Kallenbach, Executive Vice President, Automotive Electronics, Robert Bosch GmbH Přednáška k 60. mezinárodnímu kolokviu

Více

Technické specifikace. Auris 1,2 Turbo 6 M/T Active. Toyota kód 1Xexsxy. Změna cen vyhrazena. Vytištěno :

Technické specifikace. Auris 1,2 Turbo 6 M/T Active. Toyota kód 1Xexsxy. Změna cen vyhrazena. Vytištěno : Toyota kód 1Xexsxy Auris 1,2 Turbo 6 M/T Active Model Auris 1,2 Turbo 6 M/T Active 432 900 Kč Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění Pakety Černá/šedá látka (FB20) Paket TREND 16'' litá kola, 205/55

Více

Technické specifikace. Auris 1.8l HSD e-cvt Active Hybrid. Toyota kód 1AIlU0D. Změna cen vyhrazena. Vytištěno :

Technické specifikace. Auris 1.8l HSD e-cvt Active Hybrid. Toyota kód 1AIlU0D. Změna cen vyhrazena. Vytištěno : Toyota kód 1AIlU0D Auris 1.8l HSD e-cvt Active Hybrid Model Auris 1.8l HSD e-cvt Active Hybrid 519 900 Kč Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění Černá/šedá látka (FB20) Cena celkem: 519 900 Kč Změna

Více

Technické specifikace. Auris TS 1.8l HSD e-cvt Active Hybrid. Toyota kód 1Ud95Pd. Změna cen vyhrazena. Vytištěno :

Technické specifikace. Auris TS 1.8l HSD e-cvt Active Hybrid. Toyota kód 1Ud95Pd. Změna cen vyhrazena. Vytištěno : Toyota kód 1Ud95Pd Auris TS 1.8l HSD e-cvt Active Hybrid Model Auris TS 1.8l HSD e-cvt Active Hybrid 544 900 Kč Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění Pakety Černá látka (FB20) Paket TREND+ Hybrid

Více

Technické podmínky VZ: Nákladní vozidla do 3,5 t pro SÚSPK (2016) 2. vyhlášení

Technické podmínky VZ: Nákladní vozidla do 3,5 t pro SÚSPK (2016) 2. vyhlášení Příloha č. 1 Smlouvy S1570/16 Technické podmínky VZ: Nákladní vozidla do 3,5 t pro SÚSPK (2016) 2. vyhlášení 5 ks nákladních automobilů s nástavbami Vozidlo číslo Podvozek Nástavba Místo dodání 1 NA N1

Více

Pohon vozidel. Téma 2. Teorie vozidel 1

Pohon vozidel. Téma 2. Teorie vozidel 1 Pohon vozidel Téma 2 1 ÚSTROJÍ VOZIDEL zabezpečují pohyb vozidla a výkon jeho funkcí ÚSTROJÍ HLAVNÍ Ú. LOŽNÉ Ú. PRACOVNÍ Ú. HNACÍ Ú. BRZDÍCÍ Ú. ŘÍDÍCÍ Ú. POHONNÉ Ú. PŘEVODOVÉ Ú. JÍZDNÍ Ú. Hnací ústrojí

Více

Hybridní revoluce pokračuje...

Hybridní revoluce pokračuje... Hybridní revoluce pokračuje... Doubská 424, Liberec, tel.: 488 577 377, e-mail: toyota@federalcars.cz www.toyotaliberec.cz Využijte výhodného financování a pojištění od společnosti Toyota Financial Services

Více

Konstrukce a provoz jednostopých vozidel s elektrickým pohonem

Konstrukce a provoz jednostopých vozidel s elektrickým pohonem Skupina PRE Konstrukce a provoz jednostopých vozidel s elektrickým pohonem Ing. Václav Vodrážka Kdo jsme prodej elektřiny, obchodování s elektřinou, její distribuce a doplňkové energetické služby, 730.000

Více

Ceník Mercedes-Benz třída V velkoprostorový osobní vůz (6-8 sedadel)

Ceník Mercedes-Benz třída V velkoprostorový osobní vůz (6-8 sedadel) 3050 kg 4,65 2422 (2624) x 1650 x 1353 5,19 2667 (2869) x 1650 x 1353 Ceník Mercedes-Benz třída V velkoprostorový osobní vůz (6-8 sedadel) 100 kw / 136 k Platné od 3. Března 2014 V 200 CDI K 1 035 155,-

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 14 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Vozidla se požadují dodat ve dvou variantách. VARIANTA A - 23 ks v provedení s

Více

ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ JEDNOTKY ŘADY 470. Motorový vůz řady 470

ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ JEDNOTKY ŘADY 470. Motorový vůz řady 470 ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ JEDNOTKY ŘADY 470 V letech 1986 1991 byly pro potřeby ČSD vyvinuty a postaveny dvě prototypové elektrické jednotky řady 470. Jednotka, složená z elektrických vozů řady 470 a nemotorových

Více

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda CX-5 Kč946,800 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru

Více

Zážehové motory. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený vpředu napříč

Zážehové motory. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený vpředu napříč ŠKODA Octavia Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw (A) 1,6 FSI/85 kw 1,6 FSI/85 kw (A) zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2x OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový,

Více

CENÍK TOLEDO. Basis Reference Style ENJOYNEERING

CENÍK TOLEDO. Basis Reference Style ENJOYNEERING CENÍK TOLEDO Reference Style ENJOYNEERING Ceník Toledo Ceny Motory Výkon kw/k Kombinovaná spotřeba (l / 100km) Kombinované emise CO 2 (g / km) Toledo 1.2 55/75 5,9 137 269 900 Kč Reference 1.2 TSI 63/85

Více

Technické závady vozu 14 T. Tůma Marek 222 938 Kos Jan 1726 (spolupráce na voze)

Technické závady vozu 14 T. Tůma Marek 222 938 Kos Jan 1726 (spolupráce na voze) Technické závady vozu 14 T Zpracovali: 1 Tomášek Tomáš 225023 Tůma Marek 222 938 Kos Jan 1726 (spolupráce na voze) Obsah: Seznam jističů 3 Manipulace s vozem 4 ČERVENÉ ZÁVADY Porucha pohonu (porucha tachografu)

Více

Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou

Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou HOLDER ŘADY C. SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou Řada C: C 250 / C 270 Silný. Úzký. Geniální Nová generace nosičů nářadí s kloubovým řízením Nová řada C vozidel Holder

Více

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč ŠKODA Octavia Tour Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC,

Více

Ceník Mercedes-Benz Viano FUN osobní vůz s lůžkovou úpravou (5-7 sedadel) Platné od 1. září 2013

Ceník Mercedes-Benz Viano FUN osobní vůz s lůžkovou úpravou (5-7 sedadel) Platné od 1. září 2013 5 sériově 4,65 6 sériově, 7 jako prostoru DxŠxV * 2422 (2624) x 1650 x 1353 Ceník Mercedes-Benz Viano FUN osobní vůz s lůžkovou úpravou (5-7 sedadel) Platné od 1. září 2013 Viano CDI 2.0 K FUN 983 730,-

Více

Konstrukce a technická data traktorů Zetor

Konstrukce a technická data traktorů Zetor 2. kapitola Konstrukce a technická data traktorů Zetor Konstrukční charakteristika traktoru Zetor 15 Traktor Zetor 15 se vyráběl ve Zbrojovce Brno v letech 1948 1949 a stal se tak v pořadí druhým sériově

Více

Spalovací motor má při výrobě kinetické energie účinnost jen 35 %, zatímco elektromotor více než 90 %."

Spalovací motor má při výrobě kinetické energie účinnost jen 35 %, zatímco elektromotor více než 90 %. Vyplatí se jezdit na elektřinu? Uvažujete o tom, jak se pohodlně přepravit po městě či na výlet? Stále oblíbenějším dopravním prostředkem nejen pro tyto účely se stávají skútry. Kromě klasických skútrů

Více

Camaro Hot Wheels splněný sen

Camaro Hot Wheels splněný sen Camaro Hot Wheels splněný sen S e n m i l i ó n ů f a n o u š k ů H o t W h e e l s v š e c h v ě k o v ý c h k a t e g o r i í s e s t a l s k u t e č n o s t í. V ý r a z n ý, o d v á ž n ý a a t r a

Více

Vznik typu. Petr Sýkora pro X14EPT 2

Vznik typu. Petr Sýkora pro X14EPT 2 Tramvaje: T3R.PLF Vznik typu Tramvají typu T3 bylo vyrobeno přes 14000 většina z nich dnes dosluhuje v zemích bývalé RVHP Převážně tuzemské podniky nabízejí jejich provozovatelům know-how a komponenty

Více

BMW Concept X1. 1. Popis v bodech. Charakter: Design exteriéru:

BMW Concept X1. 1. Popis v bodech. Charakter: Design exteriéru: BMW Concept X1. 1. Popis v bodech. Charakter: Světová premiéra konceptu nového modelu X od BMW vstupujícího do kompaktního segmentu. BMW neustále rozšiřuje portfolio svých modelů X, které založily segment

Více

Nové Ducato. Nové Ducato

Nové Ducato. Nové Ducato Nové Ducato Vážení, Ducato představuje od svého prvního uvedení na trh v roce 1981 naprostou špičku v segmentu 2G. Krok za krokem je tento vůz inovován zaváděním nových funkcí a prvků. Nové Ducato nabízí

Více

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Automobily musí splňovat následující

Více

Holder řady C. Nová řada C s 1- a 2místnou kabinou

Holder řady C. Nová řada C s 1- a 2místnou kabinou Holder řady C. Silný. Úzký. Geniální. Nová řada C s 1- a 2místnou kabinou Řada C: C 250 / C 270 Silný. Úzký. Geniální Nová generace Nářaďový traktor s kloubovým řízením Nová řada C vozidel Holder nabízí

Více

Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky

Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 25.10.2012 Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky Jsou nedílnou součástí automobilu pro jeho pohyb, přenos sil a momentů. Účel kola

Více

Příloha 1. Poškození jednotlivých dílů vozidel skupiny 1-4 DN 1 DN 2 DN 3 DN 1 DN 2 DN 1 DN 2 DN 3 DN 1 DN 2 DN 3

Příloha 1. Poškození jednotlivých dílů vozidel skupiny 1-4 DN 1 DN 2 DN 3 DN 1 DN 2 DN 1 DN 2 DN 3 DN 1 DN 2 DN 3 Příloha 1 Poškození jednotlivých dílů vozidel skupiny 1-4 Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 DN 1 DN 2 DN 3 DN 1 DN 2 DN 1 DN 2 DN 3 DN 1 DN 2 DN 3 Světlomet pravý levý mlhovka pravá levá ostřikovače

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT ELEKTRICKÁ TŘÍSYSTÉMOVÁ LOKOMOTIVA ŘADA 380 ČD, TYP ŠKODA 109 E TYPOVÝ NÁČRT ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Určení interoperabilní lokomotiva pro osobní i nákladní dopravu Výrobce ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.

Více

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč ŠKODA Octavia Tour Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený

Více

Ceník platný od 1. července 2015

Ceník platný od 1. července 2015 Ceník platný od 1. července 2015 3050 kg 4,65 2422 (2624) x 1650 x 1353 5,19 2667 (2869) x 1650 x 1353 Ceník Mercedes-Benz třída V velkoprostorový osobní vůz (6-8 sedadel) V 200d K 1 070 245,- V 220d K

Více

Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ.

Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Průlom do další dimenze. Nová řada C komunálních kloubových nosičů nářadí Holder vyniká vysokým výkonem a kompaktní konstrukcí.

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Audi A6

Protokol kontroly motorového vozidla. Audi A6 Protokol kontroly motorového vozidla Audi A6 Datum kontroly 11.11.201 Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 2007 Počet 349 12 Motor 2.7 TDI Výkon 128 kw Převodovka Manuální VIN WAUZZZ4F98N02619

Více

Ceník Mercedes-Benz Viano FUN osobní vůz s lůžkovou úpravou (5-7 sedadel) Platné od výrobního měsíce Duben 2014

Ceník Mercedes-Benz Viano FUN osobní vůz s lůžkovou úpravou (5-7 sedadel) Platné od výrobního měsíce Duben 2014 5 sériově 4,65 6 sériově, 7 jako prostoru DxŠxV * 2422 (2624) x 1650 x 1353 Ceník Mercedes-Benz Viano FUN osobní vůz s lůžkovou úpravou (5-7 sedadel) Platné od výrobního měsíce Duben 2014 Viano CDI 2.0

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní kolejové lokomotivy s dieselovým motorem 4 Důlní trolejové lokomotivy s elektrickým motorem 6 Důlní akumulátorové lokomotivy s elektrickým motorem 8 Důlní závěsné lokomotivy

Více

NOVINKY JARO / LÉTO 2014

NOVINKY JARO / LÉTO 2014 NOVINKY JARO / LÉTO 2014 1 PROŽIJTE NEZAPOMENUTELNÉ LÉTO Obsah Kompletní servisní prohlídka... 4 5 Transport... 6 7 Komfort na cestách... 8 9 Freelander 2... 10 11 Range Rover Evoque... 12 13 HERE navigace...

Více

VÝBAVY A CENY CAMARO

VÝBAVY A CENY CAMARO VÝBAVY A CENY CAMARO CENÍK PLATNÝ OD 1.1.2013 CENA kupé kabriolet CENÍKOVÁ CENA EMISE CO2 1024000 Kč 1074500 Kč 329 g/km 304 g/km 1154000 Kč 1204500 Kč 329 g/km 304 g/km VÝBAVA KUPÉ KABRIOLET Vnější vzhled

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Dodávka kontejnerového nákladního automobilu vč. příslušenství pro zadavatele FERRY - cargo s.r.o. (ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona

Více