BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3"

Transkript

1 ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION âesk ATLETICK SV AZ CZECH ATHLETIC FEDER ATION BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s.1 Předsednictvo s. 2 Výbor s. 2 Sekretariát a komise s. 2 SLOVO PŘEDSEDY Krásné jarní dny, ze kterých se můžeme těšit, předurčují sezonu krosů a silničních běhů. Nicméně se nemohu nevrátit k úspěšné halové sezóně. Mezinárodní atletický mítink Praha Indoor 2014, který jsme 25. února v O 2 aréně pořádali jako testovací mítink Halového mistrovství Evropy 2015, se vydařil. Mimořádně kvalitní atletiku sledovalo přímo na místě diváků, na své si přišli i fanoušci u televizních obrazovek. Organizační tým šampionátu si mohl vyzkoušet pořádání atletiky v O 2 aréně a přípravy na rok 2015 jsou i nadále v plném proudu. Mimořádnou událostí pro českou atletiku bylo halové mistrovství světa v polských Sopotech. S ohledem na to, že do Sopot odjelo osm českých atletů, jsou tři medaile zlato Pavla Masláka, stříbro Jiřiny Ptáčníkové, bronz Jana Kudličky a další dvě finálová umístění úžasným výsledkem. V sobotu 22. března schválil Výbor Českého atletického svazu na svém zasedání výroční zprávu ČAS za rok 2013 a s potěšením musím konstatovat, že jsme rok 2013 úspěšný výsledky našich atletů, mohli doplnit i úspěšným hospodařením svazu s kladným hospodářským výsledkem ve výši Kč. Přeji vám krásné jarní dny. Libor Varhaník, předseda ČAS SLOVO REDAKCE Vážení čtenáři, dostává se k vám třetí číslo Atletických listů roku V hlavním tématu pokračujeme s představováním největších oddílů z jednotlivých krajů, tentokrát z Pardubického Atletikou Chrudim. Jako vždy si vás dovolím vyzvat, abyste nám neváhali napsat své obsahové i formální připomínky na Nadále uvítáme i příspěvky, které obohatí naše rubriky, zejména blížící se výročí členů atletického hnutí do Kalendária, v jehož rámci rádi zveřejníme i osobní gratulace. Příjemné čtení přeje Michal Procházka, redaktor AL 1

2 PŘEDSEDNICTVO Jednání P ČAS řídil předseda âesk ČAS ATLETICK Libor Varhaník. SVP ČAS AZ vzalo na vědomí základní body potřeby přípravy revitalizace sportovních CZECH gymnázií ATHLETIC a uložilo iniciovat FEDER vznik pracovní ATION skupiny na ČOV se zastoupením atletiky směrem k naplnění potřeb revitalizace sportovních gymnázií. V kontextu bodu 9-11 předloženého materiálu připravit plán konkrétní realizace výše zmíněných bodů. P ČAS vzalo na vědomí informaci o obsahovém a organizačním zajištění Výboru ČAS. P ČAS vystoupení české atletické reprezentace na HMS 2014 zhodnotilo jako úspěšné. P ČAS vzalo na vědomí způsob nominace na MU v chůzi a SP v chůzi. P ČAS vzalo na vědomí předloženou informaci o výsledcích hospodaření Českého atletického svazu za rok 2013 a schválilo jejich předložení Výboru ČAS. P ČAS vzalo na vědomí písemnou zprávu o výsledcích kontrol provedených ekonomickou komisí ČAS u PAS a vybraných pražských atletických klubů a oddílů a vybraných pražských tělovýchovných jednot a sportovních klubů. P ČAS vzalo na vědomí kontrolní plán ekonomické komise a pověřuje předsedu ekonomické komise a ekonomku ČAS provedením plánovaných kontrol. P ČAS vzalo na vědomí informaci o průběhu mítinku Praha Indoor P ČAS podle čl. XI odst. 2 Stanov ČAS jmenovalo členem arbitrážní rady ČAS ve volebním období Mgr. Radovana Hrubého. P ČAS schválilo návrh změny rozpočtu v kolonce B 4-1, navýšení o Kč. Předsednictvo ČAS schválilo příspěvky na pořádání MČR s účinností od 1. ledna P ČAS schválilo zařazení M. Kadlece do VSCM pro rok P ČAS schválilo účasti na seminářích EA a IAAF. P ČAS přijalo za svého člena oddíl EPS Aktivity OS. P ČAS vzalo na vědomí informaci k návrhu IAAF o zařazení ČAS do projektu IAAF Nestlé Kids athletics program P ČAS schválilo účast ČAS v tomto projektu. P ČAS schválilo záměr pokusit se kandidovat na Kontinentální pohár 2018 v Ostravě. * Karolína Farská VÝBOR Jednání Výbor ČAS vedl předseda ČAS Libor Varhaník. P ČAS vzalo na vědomí základní body potřeby přípravy revitalivýbor ČAS vedl předseda ČAS Libor Varhaník. V ČAS schválil zápis ze schůze 2/2013 ze dne Výbor ČAS schválil výroční zprávu ČAS za rok 2013 včetně zprávy o čerpání rozpočtu ČAS za rok Výbor ČAS schválil účetní závěrku a výsledky hospodaření za rok 2013 podle českých účetních předpisů. Hospodaření ve zdaňované činnosti vykazuje zisk ,43 Kč před zdaněním, v nezdaňované činnosti zisk ve výši ,08 Kč. Daňová povinnost činí Kč. Celkový zisk v roce 2013 byl vytvořen ve výši ,51 Kč. V ČAS schválil zvýšení vlastního jmění ČAS o celou částku zisku vytvořeného za rok V ČAS schválil závěrečný účet ČAS a výsledek hospodaření s rozpočtovými prostředky, a to přebytek ve výši ,80 Kč. V ČAS vzal na vědomí zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady ČAS v roce V ČAS jmenoval Miroslava Mařádka podle čl. VII odst. 3 písm. b) Stanov ČAS členem dozorčí rady ČAS. V ČAS schválil termín podzimního Výboru ČAS na 29. listopadu V ČAS doporučilo Předsednictvu ČAS projednat problematiku kompletace zápisu ČAS a jeho členů do spolkového rejstříku. V ČAS doporučil Předsednictvu připravit knihu ke 120 letům atletiky. V ČAS doporučil Předsednictvu ČAS projednat kandidaturu zástupce atletiky do orgánů Evropské atletiky pro Kongres EA v roce Karolína Farská SEKRETARIÁT A KOMISE SEMINÁŘ ATLETICKÁ KANCELÁŘ PRO POHÁR ROZHLASU/CORNY 7. března 2014, 14:22 Seminář je určen pro zpracovatele výsledků při soutěžích Pohár rozhlasu a Corny středoškolský pohár. Účastníci budou seznámeni s programem Atletická kancelář Pohár rozhlasu/corny, novinkami v programu 2

3 a v diskusi budou řešeny nejčastější problematické body užívání programu. Doporučuje se s sebou vzít notebook s nainstalovaným programem Atletická kancelář. âesk ATLETICK SV AZ Název: Odborný CZECH seminář ATHLETIC - Atletická kancelář FEDER (Pohár rozhlasu/corny) ATION Pořadatel: Český atletický svaz Termín: pátek , h Místo: ZŠ Jehnice, Brno, Blanenská 1 Lektoři: Ing. Petr Blažej (Online system), Ing. František Karlík (Královéhradecký KAS), Ing. Martin Mastný (ČAS), Karel Šebelka (garant za výsledkový servis Poháru rozhlasu) Cena: bez poplatku Pro účastníky bude zajištěno malé občerstvení. ČAS neproplácí jednotlivým účastníkům cestovné. Doprava bude ale koordinována dle přihlášených účastníků a dostupnosti z jednotlivých krajů (využití osobního automobilu pro více účastníků). Přihlášky se zasílají em na ČAS Ivetě Rudové ) průběžně - nejpozději Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, název oddílu/klubu (subjektu) a kontakty (mobil a ). Přihláška bude obratem potvrzena. Za ČAS: I.Rudová PŘIHLÁŠKY NA MČR V MARATONU 12. března 2014, 13:28 Mistrovství ČR v maratonu mužů a žen se koná v Praze v rámci Pražského mezinárodního maratonu. Přihlášky na MČR účastníci podávají přímo u společnosti Prague International Marathon, spol. s r.o., pořadatele závodu. Více informací na: TRENÉRSKÁ ŠKOLA PŘI FTVS UK PRAHA 18. března 2014, 09:15 Letos bude otevřeno studium pro získání nejvyšší trenérské kvalifikace 1. třídy. Podmínky přijetí: věk 20 let, úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou, trenérská kvalifikace 2. třídy a 2 roky trenérská praxe v atletickém oddílu/klubu tyto údaje uveďte do přihlášky společně s obecnými údaji. Cena: Kč/akademický rok. Podrobné informace ke studiu najdete na odkazu: Přihlášky zasílejte průběžně, nejpozději do na Český atletický svaz Ivetě Rudové na adresu Vzor přihlášky na za MK ČAS: Iveta Rudová ÚHRADA POPLATKU V SOUTĚŽÍCH DRUŽSTEV ČAS března 2014, 10:06 Úhradu soutěžního poplatku provedou atletické oddíly podle počtu přihlášených družstev (viz tabulka): Platbu lze provést hotově, složenkou nebo bankovním převodem na účet ČAS č.ú /0300, nejpozději do 30. dubna Nutno uvést variabilní symbol = číslo oddílu (viz 1. sloupec v tabulce) a specifický symbol = 09. Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS 3

4 OBSAH A TERMÍN PŘEDLOŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ATLETICKÉHO ODDÍLU/KLUBU 18. března 2014, 10:17 Vážení sportovní âesk přátelé, ATLETICK SV AZ na základě některých CZECH dotazů ATHLETIC Vás chceme FEDER informovat ATION o minimálním rozsahu výroční zprávy, kterou je nutno předat Českému atletickému svazu jako poslední dokument v souvislosti s poskytnutím finančních příspěvků a to nejpozději do 31. března Veřejná výroční zpráva musí obsahovat minimálně - roční statistický výkaz o členské a organizační základně - rozvahu - výkaz zisku a ztráty Roční statistický výkaz o členské a organizační základně byl součástí přihlášky k činnosti na rok 2014 včetně předložení evidence členské základny dle směrnice ČAS č. 3/2013. Pokud byla přihláška Vaším atletickým oddílem/klubem provedena a evidence zaslána v předepsané formě, není již nutno tuto část výroční zprávy Českému atletickému svazu zasílat. Minimální údaje a další podmínky sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty jsou vymezeny vyhláškou ministerstva financí č.504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty musí být opatřeny podpisem statutárního orgánu anebo osoby oprávněné podepisovat za statutární orgán v podmínkách AK a TJ/SK nejčastěji má tuto roli předseda. Zdůrazňujeme, že v případech AO které jsou součástí TJ/ SK musí rozvaha a výkaz zisku a ztráty obsahovat údaje za celou TJ/SK, nikoliv pouze za AO. Podepsány pak musí být statutárním orgánem TJ/SK, nepostačí pouze podpis předsedy AO! Rovněž upozorňujeme, že za rozvahu a výkaz zisku a ztráty nelze považovat tzv. roční účetní výkaz, jehož vyplnění požadují okresní sdružení ČUS. Tento výkaz nesplňuje požadavky vyhlášky 504/2002 Sb.. Výše uvedené dokumenty jsou povinny zaslat na adresu Českého atletického svazu ty AO/AK (TJ/SK), které byly v roce 2013 příjemcem finančních prostředků na podporu sportovně talentované mládeže, na podporu sportovních středisek (vč. doplňkových pracovišť), příspěvku na organizaci sportu a příspěvku na údržbu a provoz sportovních zařízení. Zaslání výše uvedených výkazů je podmínkou pro poskytnutí příspěvků ze státních dotací v roce V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností jsme Vám připraveni poradit. Ing. Jiří Topinka, předseda ekonomické komise ČAS Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU PRO ATLETICKÉ KLUBY A ODDÍLY PRO ROK března 2014, 15:22 Výbor ČAS dne podle článku VII odst. 3 písm. h/ Stanov ČAS stanovil sazbu členského příspěvku pro atletické kluby a oddíly pro rok 2014 takto: každý atletický klub nebo atletický oddíl uhradí 200 Kč bez ohledu na velikost své členské základny, každý atletický klub nebo oddíl uhradí dále za každého evidovaného člena 12 Kč. Pro účely výpočtu členského příspěvku se vychází z počtu evidovaných členů vykázaných ve stavu evidence členské základny podle směrnice ČAS č. 3/2013 k Členský příspěvek uhradí atletické kluby a oddíly nejpozději do Částku ve výši uvedené ve sloupci k úhradě zašlete na číslo účtu /0300 variabilní symbol = číslo klubu/oddílu (viz tabulka) specifický symbol = 01 Tabulka se členskými příspěvky pro rok 2014 ke stažení zde: Poznámka k tabulce: žlutě označené kluby/oddíly již uhradily členský příspěvek v plné výši klubům/oddílům, které členský příspěvek přeplatily, bude tento přeplatek vrácen na účet na konci března 2014 Martina Renzová, ekonomka ČAS 4

5 CIZINCI března 2014, 11:13 Organizační âesk komise ČAS ATLETICK rozhodla o žádostech SV AZ o provedení registrace cizince podaných v roce Jsou přílohou AL. CZECH ATHLETIC FEDER ATION RNDr. Ladislav Kňákal, předseda organizační komise ČAS TALENTOVANÁ MLÁDEŽ března 2014, 10:17 Brožura Talentovaná mládež ke stažení zde: PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM PRO EYOT A YOG března 2014, 11:37 Předběžný seznam kandidátů pro účast na následujících závodech ke stažení zde: Evropská kvalifikace na olympijské hry mládeže (EYOT) , Baku Letní olympijské hry mládeže (YOG) , Nanjing Mgr. Jiří Šorm Tomáš Purman ČAS INFORMUJE Obsah: Z činnosti v krajích s. 5 Jednání KAS s. 11 Z ČINNOSTI V KRAJÍCH Představujeme Atletika Chrudim Předseda: Karel Fiedler Info: atletika.chrudim.cz Počet registrovaných atletů: 170 (údaje k online.atletika.cz/oddily.aspx) Na otázky k dění v oddílu odpovídal Karel Fiedler. Máte podle aktuální databáze na webu ČAS 170 členů. Kolik máte celkově, včetně těch neregistrovaných u ČAS? K dnešnímu dni máme 302 členů od nejmladších šestiletých předškoláků až po čtyři 71leté, kteří pomáhají v oddíle jako rozhodčí. Jak se vyvíjí vaše členská základna? Od loňského roku došlo k navýšení členské základny o 39 dětí. V klubu jsme jednak otevřeli tréninkovou skupinu předškoláků s 21 dětmi a rozšířila se i skupina dětí přípravky, hlavně dětí prvních až třetích tříd. Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Pravidelně trénují a závodí téměř všechny registrované a neregistrované starší děti přípravek děti 4. a 5. tříd ZŠ. V Pardubickém kraji máme povoleno, že v krajském přeboru přípravek a mladšího žactva startují neregistrované děti v ČAS. Kolik a jaká družstva přihlašujete? V letošním roce jsme do KP přihlásili deset družstev. V halové sezoně smíšené družstvo mladších žáků 5

6 a žákyň. Na dráze po dvou týmech přípravek chlapců a dívek, družstvo mladších žáků, mladších žákyň, starších žáků, starších žákyň. Družstvo mužů, kde již převážně závodí veteráni, loni po 43 letech sestoupilo z druhé ligy, âesk když mezi ATLETICK roky 1976 a 1994 SV úspěšně AZ reprezentovalo Chrudim v první lize. Ve II. lize potom závodí družstvo CZECH žen. ATHLETIC FEDER ATION Je situace lepší u mládeže? V mládežnických kategoriích do staršího žactva dlouhodobě patří Chrudim k nejúspěšnějším klubům Pardubického kraje. Například v loňském roce získala titul přeborníka kraje čtyři družstva: v hale smíšený tým mladšího žactva, na dráze družstva mladších a starších žákyň, starších žáků. Bohužel máme problémy už v dorosteneckých, a tím pádem i v dospělých kategoriích. Ukončením docházky ve sportovkách a přechodem na střední školy mimo Chrudim, popřípadě na jiné, hlavně kolektivní sporty, nám většina dětí v oddíle končí. Nejtalentovanější plus přecházející na sportovní gymnázium nám přetáhnou ekonomicky silnější oddíly Hvězdy a AC Pardubic. Dospělo to tak daleko, že v letošním roce nestavíme ani družstvo kategorie dorostu. Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti? Zájem dětí v našem klubu o atletiku se v posledním roce zvýšil. Přispívá k tomu, že se dělají náborové akce, například Den pro předškoláky, kde si děti vyzkouší sadu dětské atletiky vyráběnou Jipastem Hradec Králové, nebo nejrychlejší Chrudimák. V přípravkách se učí děti základní atletické disciplíny. Vliv na růst členské základny mají i úspěchy našich nejlepších atletů a atletek a též, že atletika je nejlevnějším sportem. Odpovídá strukturu vedení oddílu, jak ji máte uvedenu na webu? Přibližte prosím činnost výboru, četnost schůzek apod. Máme sedmičlenný výbor oddílu. Předsedou, jednatelem, vedoucím SpS a trenérsko-metodické komise jsem já, místopředsedou a statistikem Martin Šulc, hospodářem Jaroslav Sedlák, vedoucí atletických přípravek Monika Štěpánková, rozhodčí měl na starosti Miroslav Půlpán, spolupráci s vedením ZŠ se sportovními třídami Jindřich Vyhnánek (ředitel ZŠ) a členem je Tomáš Netymach. Výbor se schází zhruba jednou měsíčně, popřípadě častěji dle potřeby. Kolik lidí se celkem podílí na chodu klubu? Na práci v oddíle se podílí deset trenérů, z nich všichni jsou zároveň rozhodčí, kterých je celkem 29. Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání mistrovství ČR? V dohledné době nebudeme usilovat o pořádání mistrovství ČR. Letní stadion v Chrudimi má na oválu jen šest drah, nevlastníme elektrickou časomíru, máme starší tyčkařské doskočiště a nedokončené vrhačské klece a sektory pro hod diskem a kladivem. V loňském roce přešel stadion do majetku města, tak se snad podaří časem stadion dovybavit, aby se takováto akce zde mohla uskutečnit. Které další závody letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové klubu? V letošním roce, kromě náborových akcí a oddílových střed a vícebojů, uspořádáme okresní přebory pro žactvo a dorost, okresní kolo Poháru rozhlasu. Dále dvě kola krajského přeboru družstev přípravek, jedno kolo KP družstev mladšího žactva a krajské kolo Atletického čtyřboje. A ještě KB Český pohár v atletice vozíčkářů. MORAVSKOSLEZSKÉ SOUTĚŽE března 2014, 11:16 Brožura Moravskoslezské soutěže ke stažení zde: Michal Procházka Vladimír Černý NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY PŘÍPRAVEK DO 11 LET Kategorie přípravek si v poslední době získává stále větší oblibu v celé řadě klubů. Protože ale v této kategorii nevycházejí tabulky ČR, tak se nejlepší výkony dají jen těžko zpracovat bez pomoci klubů a oddílů. Jakýsi základ jsem zpracoval, ale moc prosím všechny kluby a oddíly o kontrolu a o zaslání oprav. Adresa autora: Jiří Hetfleiš, Jilemnického 298, Ústí nad Orlicí, 6

7 Kategorie přípravky žáků do 11 let âesk ATLETICK SV AZ CZECH ATHLETIC FEDER ATION 40 m 6,43 Jakub Kubišta, 98 Ústí n. Orl. 09 ručně 5,7 Roman Poslušný, 71 Ústí n. Orl m 7,57 Filip Dohnal, 92 Liberec 03 ručně 6,8 Petr Šlesinger, 64 Přerov m 8,50 Jáchym Procházka, 97 Ústí n. Orl. 08 ručně 7,9 Pavel Holešínský, 68 Poruba 79 7,9 Tomáš Kalina, 78 Rozvoj Plzeň m 14,51 Václav Chudomel, 01 ŠAK Pardubice 12 ručně 13,8 Tomáš Dřímal, 73 Hodonín 84 13,8 Martin Hochman, 79 Havlíčkův Brod m 19,26 Josef Wudy, 94 Mladá Boleslav m 29,32 Filip Dohnal, 92 Liberec m 43,68 Jakub Jareš, 95 Havířov m 66,6 Roman Kostelecký, 71 Zlín m 1:28,4 Jan Mikulka, 92 Frýdek Místek m 1:42,0 Jan Mlejnek, 68 Turnov m 2:17,1 Radim Smutný, 81 Drnovice 92 1 km 2:58,1 Jan Poděbradský, 74 ZŠ Jeseniova Praha m 4:47,02 Jakub Kodejš, 93 LIAZ Jablonec n. N míle 5:50,7 Lukáš Olejníček, 88 Mor. Slavia Brno 98 2 km 7:58,96 Dominik Nenička, 90 HP Opava 00 3 km 11:53,8 Luděk Šír, 76 Zbrojovka Brno 87 hodinovka m Radoslav Groh, 89 Dvůr Králové n. L m př./76 9,6 Věroslav Valenta, 65 Litomyšl m př. 9,90 Mikuláš Jáša, 98 Čéčova Č. Budějovice 98 80m př./76 15,4 Stanislav Studený, 80 Hradec Králové m př./84 20,3 Jaroslav Štefek, 84 Svitavy m př./76 35,9 Tadeáš Jindra, 92 Dačice 02 výška 154 Michal Šenkeřík, 77 Slavičín 88 tyč 250 Vojtěch Hájek, 94 Stará Boleslav 05 dálka 517 Jiří Urban, 71 Vamberk 82 trojskok 833 Martin Kelbl, 78 Brno-Žabovřesky 89 koule 3 kg 1218 Jan Nevoral, 97 Hrušovany n. J. 07 koule 4 kg 719 Vladimír Čonka, 91 Moravská Třebová 02 7

8 Kategorie přípravky žáků do 11 let disk 1 kg âesk 2354 ATLETICK Tomáš Mika, 76 SV AZ Pacov 87 oštěp 600 CZECH g 3048 ATHLETIC Martin Sklenář, 92 FEDER ATION Uherské Hradiště 03 míček 6480 Jáchym Kocman, 78 VŠ Praha 89 spr. trojboj 21,0 Roman Poslušný, 71 Ústí n. Orl ,7 7,0 8,3 spr. trojboj 1023 b Tomáš Dřímal, 73 Hodonín m 7,2 / 8,7 / 13,8 spr. trojboj 780 b Václav Chudomel, 01 ŠAK Pardubice m 8,90 / 14,51 / 30,77 čtyřboj 1108 b Benjamin Rizvanovič, 95 Čéčova Č. Budějovice 06 9,46 / 368 / 5147 ručně 1161 b Robin Červeňák, 79 Opava 90 8,7 / 429 / 3440 čtyřboj 1647 b Miroslav Špicar, 02 Ostroměř 13 se 600 m 8,7 / 445 / 4885 pětiboj 1677 b Michal Štefek, 91 Frýdek- Místek 02 dílčí výkony chybí 1 km chůze 4:43,7 Marek Hlobeň, 77 Česká Lípa 88 2 km chůze 10:53,2 Marek Hlobeň, 77 Česká Lípa 88 3 km chůze 17:31,6 Jiří Malysa, 91 Opava 02 4x50 m 32,90 LIAZ Jablonec n. Nis. 06 Rapp Preisler Mikula Tupec ručně 32,6 Hradec Králové 74 Fidra Mikulášek Hampl Pavel 4x60 m 37,47 ZŠ Hradec Králové 07 Sobotka Pitra Kunc Česák ručně 34,3 Rozvoj Plzeň 89 Louba Hlávka Šolc Krpejš 4x200 m 2:07,99 Liberec 06 Žabka Tampier Ruček Svoboda 3x300 m 2:33,9 Ústí n. Orl. 68 Tillinger Bauer Křepela 8

9 Kategorie přípravky žákyň do 11 let âesk ATLETICK SV AZ CZECH ATHLETIC FEDER ATION 40 m 6,1 Marie Severýnová, 55 Přelouč 66 6,1 Miroslava Sommernitzová, 66 Rychnov n. Kn. 77 6,1 Kateřina Freudlová, 85 Ústí n. Orl. 96 6,1 Kateřina Růžičková, 88 Ústí n. Orl. 98 6,1 Zuzana Skalická, 94 Choceň m 7,63 Kateřina Truchlá, 93 Česká Lípa 04 ručně 6,9 Jana Fremundová,63 Litvínov m 8,23 Šárka Hlaváčková, 95 Vlašim m 13,61 Šárka Hlaváčková, 95 Vlašim m 20,40 Anna Kerbachová, 99 Sp. Praha m 30,01 Jana Sotáková, 93 Blansko 04 ručně 29,3 Pavla Kožená, 84 AFK SKP Pardubice m 44,68 Anna Kerbachová, 00 Sp. Praha 4 11 ručně 43,4 Jana Tesáková, 53 Karlovy Vary m 65,5 Věra Končelová, 63 ZČE Plzeň m 1:25,4 Irena Dudová, 69 Kladno m 1:46,4 Gabriela Říhová, 84 Prostějov m 2:27,8 Vendula Vítková,79 Hranice 90 1 km 3:26,98 Anna Šambergerová, 95 Klatovy m 5:06,7 Marcela Bartošová,77 Dvůr Králové n. L míle 5:49,52 Anna Šambergerová, 95 Klatovy 06 2 km 7:33,5 Anna Šambergerová, 95 Klatovy 06 3km 11:47,7 Anna Šambergerová, 95 Klatovy 06 5 km 20:17,35 Anna Šambergerová, 95 Klatovy 08 hodinovka m Carmen Beshir Idris, 98 Beroun m př./76 10,30 Annemarie Skálová, 98 USK Praha m př./76 14,5 Petra Šindelářová, 83 Jičín m př./76 21,12 Gabriela Daníčková, 95 Česká Lípa 06 ručně 18,9 Marcela Kristová, 78 Hradec Králové m př. 37,59 Nela Vašíčková, 95 Tábor 06 ručně 35,9 Petra Šindelářová, 83 Jičín 94 výška 146 Lenka Valvodová, 77 Havířov Nikola Pařilová, 94 Moravská Třebová 05 tyč 170 Šárka Klvaňová, 84 Přerov Veronika Nováková,03 Čejkovice 04 9

10 Kategorie přípravky žákyň do 11 let dálka âesk 480 ATLETICK Iva Huláková, 72 SV AZ Bojkovice 83 koule 3 kg CZECH 879 ATHLETIC Veronika Dlouhá,94 FEDER ATION Polička 05 disk 1 kg 1980 Lucie Roztočilová, 76 Slatiňany 87 oštěp 600 g 1988 Klára Tučková, 90 Kolín 01 míček 5593 Anna Ratmannová, 96 ŠAK Pardubice 06 spr. trojboj 22,4 Zuzana Skalická, 94 Choceň m 6,1 7,6 8,7 spr. trojboj 1460 b. Žaneta Škripková, 95 Poruba m 9,03 14,60 31,41 čtyřboj 1906 b. Nikola Řehounková, 93 AC Pardubice 04 se 600 m 8, :49,0 čtyřboj 1787 b. Zuzana Peichlová, 79 Hradec Králové 90 s 800 m 8, :53,0 pětiboj 2073 b. Nela Vašíčková,95 Tábor 96 11, , :46,38 ručně 2084 b. Hana Žišková, 83 Ústí n. Orl , , :00,7 1 km chůze 5:17,0 Pavla Choděrová, 80 Nový Bor 91 2 km chůze 11:57,4 Olga Půčková, 94 Nový Bor 05 3 km chůze 19:35,9 Barbora Janáková, 79 Kutná Hora 90 4x50 m 33,63 LIAZ Jablonec n. Nis. 06 Zemanová Pešavová Hýsková Vítová 4x60m 35,67 Tábor 06 Chládková Pošmurová Kvasničková Vašíčková ručně 34,7 Hradec Králové 84 Machaňová Vašátková Mičánková Voříšková 4x200 m 2:05,21 Česká Lípa 05 Mátlová Süssnerová Rutteová Dlouhá 3x300 m 2:35,2 Hradec Králové Vašátková Machaňová Karlíčková 10

11 JEDNÁNÍ KAS Plzeňský âesk KAS, ATLETICK SV AZ Byla provedena CZECH kontrola ATHLETIC úkolů z minulého FEDER zápisu. Všechny ATIONúkoly byly splněny. VV provedl hodnocení Oblastních mistrovství v hale dospělých (25.1.) a žactva (16.2.). Obě soutěže zanechaly celkový pozitivní dojem. Výbor PKAS se zabýval přípravou Mistrovství Jihočeského a Plzeňského kraje všech kategorií v přespolním běhu ve Střelských Hošticích u Horažďovic v sobotu Příprava VH, která proběhne v Horšovském Týně. Začátek jednání byl stanoven na hod. Za každý oddíl v rámci PKAS se mohou VH zúčastnit max. 3 zástupci. Pozvánky rozešle na kluby sekretář pan Hubáček. Na VH budou prodávány soutěžní brožury. Zároveň bude možnost u hospodáře Bastla uhradit v hotovosti poplatek za přihlášená družstva. Jinak platba převodem. Výši soutěžních poplatků rozešle klubům pan Janeček. Předseda Konop přednesl informaci o přípravě školení trenérů III. třídy. Místem pořádání bude Plzeň Městský stadion ve Skvrňanech. Termín prvé konzultace je a druhá proběhne Předseda komise rozhodčích Koleš seznámil výbor s průběhem školícího a doškolovacího semináře rozhodčích. Akce se uskutečnila v učebně Sportovního gymnázia v Plzni. Bylo vyškoleno 7 nových rozhodčích a kvalifikaci si obnovilo16 stávajících. Koleš připraví na VH seznam všech evidovaných rozhodčích oblasti za účelem jeho aktualizace. Předseda STK Janeček představil výboru definitivní verzi termínové listiny. Její podobu je možno si stáhnout na webu PKAS. Hospodář Bastl podal informaci, že byl finančně uzavřen rok 2013 a podklady předány Finančnímu úřadu v Plzni. Janeček seznámil VV se zajištěním soutěže družstev řídícími pracovníky. Při této příležitosti výbor PKAS děkuje Jaroslavu Kotkovi a Ing. Vladislavu Moravcovi za dlouholeté řízení soutěží družstev mladšího žactva. Příští jednání výboru PKAS se uskuteční ve čtvrtek Pražský atletický svaz, Výboru PAS a zástupci pražských oddílů schválili předložený program jednání. Výbor a zástupci vzali na vědomí zprávu o činnosti PAS od Valné hromady přednesenou předsedou PAS, včetně připomínek předsedy SK PAS a předsedy oddílu Dukla Praha. Výbor a zástupci vzali na vědomí informace předsedy soutěžní komise PAS k zabezpečení hlavní atletické sezóny 2014 v Praze. Výbor a zástupci vzali na vědomí informaci předsedy PAS k zabezpečení vyúčtování programu VIII grantu hl. m. Prahy pro rok 2013/2014 i informaci k zajištění grantu na období 2014/2015. Výbor schválil: zápis z 12. jednání výboru PAS ze dne ; kontrolu plnění usnesení výboru PAS. Výbor vzal na vědomí kontrolu přípravy halového utkání Praha - Brno mladšího žactva v 8.3. a schválil nominaci družstva Prahy na toto utkání. Výbor schválil zakoupení 100 ks dresů pro žákovská reprezentační družstva v předběžné ceně Kč s tím, že alespoň 50 % bude hrazeno ve formě sponzorského daru. Příští jednání výboru PAS se uskuteční ve čtvrtek 20. března. KAS Vysočina, 5.3. Kontrola úkolů připravit seznam členů KCTM splněno. Výbor schválil rozdělovník brožury Atletické soutěže 2014 a proplacení faktury za brožury. Výbor vzal na vědomí stav členské základny 1552 evidovaných členů ve 13 oddílech. Výbor na žádost oddílu Atletika Jihlava projednal situaci na SG: nedostatky v komunikaci mezi trenéry SG, mezi hlavním trenérem a osobními trenéry, mezi hlavním trenérem a partnerským oddílem; pokles nebo stagnace výkonnosti žáků SG - nespokojenost rodičů žáků se situací na SG; navrhujeme změnu na pozici hlavního trenéra; zlepšení situace na SG, zvýšení výkonnosti žáků, zlepšení komunikace. Výbor schválil seznam členů KCTM na rok 2014: výbor schválil změnu v pravidlech zařazení do KCTM u mladšího žactva do 30. místa v tabulkách v disciplíně- seznam zařazených závodníků na webu KAS Vysočina. Výbor projednal novou soutěž Štafetový pohár 2014: závod se uskuteční v Třebíči; disciplíny 4x100 m, 50 m, dálka, míček, 8x200 m; vítěz postupuje do celostátního kola. Výbor schválil hospodaření KASu za rok V sobotu 29.3.pořádá KAS školení rozhodčích III. třídy v Třebíči. Bližší informace poskytne Ivan Tůma. 25. a 26.4.pořádá KAS školení trenérův Třebíči. Bližší informace na stránkách KAS Vysočina. 11

12 Jihomoravský KAS, Předseda JmKAS zhodnotil halovou sezonu Začátek roku 2014 byl pro Jižní Moravu velice úspěšný: 47 medailí, 23 titulů âesk a tři české ATLETICK rekordy (víceboje SV 2 tituly AZ+ NR, muži + ženy 4 tituly, 10 m, dorost + junioři 10 titulů + 21 m, žactvo CZECH 6 titulů + ATHLETIC 11 medailí + NR). FEDER Rozpočet ATION na rok 2014 zatím jen pro SCM, na rozpočtu pro kraje se stále pracuje. VV schválil příspěvky pro Mistrovství JmK jednotlivců žactva, družstev mladšího žactva, v přespolním běhu žactva. VV schválil soutěžní poplatky pro soutěž žactva pro rok Josef Šoba vypracuje dodatky k soutěžnímu řádu družstev mladšího a staršího žactva. Hodnocení utkání Praha Brno. Utkání proběhlo bez problémů, Brno sice prohrálo, ale jen rozdílem 21 bodů. VV hodnotí kladně. Zatím není jasný termín a pořadatel mezikrajového utkání žactva. SCM JmK má ve stavu 49 lidí. 34 se jich účastnilo haly, Víceboje 2 tituly, 1 titul a 2 medaile z chůze, dospělí 1 medaile, dorost + junioři 10 titulů + 11 medailí a NR Filipa Sasínka, žactvo 3 tituly + NR ve štafetě. Situace do léta vypadá výborně vzhledem k limitům na MSJ a EYOT v Baku. Proběhla anketa Nejlepší atlet JmK v Olympii. Prostředí bylo důstojné a velké množství diváků. Zasedala komise rozhodčích JmK. Spolupráce v soutěži družstev začíná dobře fungovat. Moravskoslezský KAS, Pohár Českého rozhlasu finále výbor MSKAS rozhodl o pořádání krajského finále ve F-M (20.5.), pověřujeme oddíl, aby připravil propozice a zázemí pro kvalitní uspořádání finále poháru ČRo, žádáme pořadatele, aby nahlásili termíny poháru ČRo na MSKAS, v Ostravě se koná 6.5. na stadionu ve Vítkovicích. Hodnocení MMaS v Bratislavě vše v pořádku, nebyl vážnější problém. Zvolánková podala zprávu o hospodaření MSKAS za rok 2013, byla vzata na vědomí a bude předložena na VH 21.3., zároveň Valčuhová přednesla zprávu revizní komise, rovněž tato zpráva bude přednesena na VH. Příprava VH řízení VH Václav Kubenka, navržené předsednictvo Hoferek, Kubenka, Zvolánek, mandátová komise Klepek, Valčuhová, Zvolánková, návrhová komise Polášek, Kociánová a jeden z pléna, zapisovatel VH Zvolánek. Nejezchleba důrazně kritizoval pořadatele krajského přeboru mladšího žactva v atl.tunelu (16.2.) dopis klubu z Jablunkova, jeho závodníci přijeli zejména na štafety, v průběhu závodu byly změněny disciplíny, 1000 m změněno na 800 m, 800 m změněno na 600m, byly zrušeny štafety, kritizoval i hlasatele závodu, v diskuzi se k problému vyjádřil zástupce pořadatele Zd. Duda, bylo chybou, že nebyly změny včas oznámeny, do štafet nebyl přihlášen dostatečný počet klubů, sice se na místě některé dohlásily, ale už to bohužel nebylo akceptováno. Nejezchleba kritizoval úroveň webových stránek MSKAS nutno aktualizovat, do konce dubna. Nejezchleba informace o prvním kole Beskydského poháru přípravek přespolní běh, účast 250 dětí, hodnoceno jako výborná akce. Kubenka školení rozhodčích 3.třídy proběhne začátkem května, termín bude upřesněn, přihlášky na adresu Václava Kubenky informace o školení bude podána i na VH. Klepek podal informaci o Ostravském kalendáriu, je zde mnoho zmínek o atletickém dění, dále informoval, že spolupracuje na výstavě Ostrava město sportu, která bude otevřena 1.4., a dále výrazně spolupracuje na knize o historii sportu v Ostravě, stať atletika. Zvolánková informovala o směrnici o dopravě. Zvolánek informoval o klubech v MS kraji, ještě 3 nezaplatily povinné příspěvky 12,-Kč na osobu, tuto povinnost je nutno splnit do 31.3., věříme, že tak všichni včas učiní. Polášek informoval o jednání dozorčí rady, proběhnou kontroly SCM ve všech krajích následně SpS. Termín příštího jednání 21.3., VH restaurace Stadion od 16,30 hodin. Středočeský KAS, VH S-KAS 2014: Projednání a schválení programu Valné Hromady S-KAS 2014, která se koná v Berouně Prostory a občerstvení zajistí atletický oddíl Lokomotivy Beroun. Soutěže 2014: KP v přespolním běhu Beroun Běh přes Městskou horu; 4.5. KP v běhu do vrchu Lochovice-Plešivec; KP jednotlivců na dráze St. Boleslav; KP jednotlivců st. a ml. žáci Vlašim; kolo extraligy družstev na Kladně. Pořádající oddíly zažádají v dostatečném termínu KR o potřebný počet rozhodčích mezikrajové utkání starší žactvo Vlašim; mezikrajové utkání ml. žactva Kolín; finále ml. žactva - Kladno; ze skupiny A postupují 4 družstva, ze skupiny B postupuje 5 družstev. Finance 2014: příspěvky pořadatelům. Pohár rozhlasu 2014: krajské kolo Kolín, garantem PR za střední Čechy Antonín Morávek. Příprava nového statutu S-KAS. Adresa pro zasílání korespondence: Václav Vondra, Talichova 767, Beroun; Mobil

13 ČAS INFORMUJE âesk ATLETICK SV AZ Obsah: CZECH ATHLETIC FEDER ATION Medailony s. 13 Nekrology s. 16 MEDAILONY Ajgl Jiří, * Jaroslavice, Zlín; závodník, činovník, rozhodčí. Člen SK Baťa-Botostroj Zlín-Svit-Jiskra-TJ Gottwaldov, v oddíle pracovník STK a později předseda. V ústředí předseda STK ( ) a předseda revizní komise ( ). Manželka Liduška Ajglová-viz heslo, syn Jiří (400 m př. 52,6/1971). Baar Pavel, * Pardubice; vícebojař. Závodí za TJ Jiskra Litomyšl (od 2001, trenér V. Novotný, T. Dvořák). Mistr ČR 2010 (sedmiboj v hale, desetiboj). Reprezentoval v 8 mezist. utkáních ( ), z toho 5x v EP. Os. rekordy: 100 m 10,80 (2010), 400 m 48,69 (2008), 110 m př. 14,73 (2010), výška 200h (2010) a 199 (2008), tyč 470h (2011) a 462 (2010), dálka 729 (2008) a 731w (2009), oštěp 62,24 (2010), desetiboj 7650 (2010). Černý Robert, * Chvalovice; překážkář, trenér. Závodil za Dukla B. Bystrica a TŽ Třinec. Trenérem od 1975 v TŽ Třinec. Zastával různé tren. funkce v severomoravském kraji, byl trenérem v Dukle Banská Bystrica. Od 1984 v RH-PSK Olymp Praha, do 1993 vedoucí družstva mužů. Svěřenci: A. Höffer, J. Valík, L. Souček, H. Vinařová a další. Os. rekord: 400 m př. 52,5 (1974). Drbohlav Jiří, * Jičín; trenér od 1974 v LIAZ Jablonec n. N., kde byl předsedou TR, později PSK Olymp Praha. V letech reprezentační trenér běhů. Významní svěřenci: J. Pešava, R. Sanigová, P. Hujer a další. Dúbravčík Zdeněk, * Mariánské Lázně; běžec. Začínal ve Slovanu Mariánské Lázně ( ), poté PSK Olymp Praha (1990), Slovan Mariánské Lázně ( ), AC Škoda Plzeň (1993), AC Start Karlovy Vary ( ), Baník Stříbro ( ), AC Slovan Mariánské Lázně ( ). Účastník MS v běhu do vrchu 2004 (80.). Mistr ČR v krosu , čs. mistr v krosu Os. rekordy: 800 m 1:51,02 (1988), 1500 m 3:44,68 (1987), 5000 m 14:19,53 (1997), m 31:20,07 (1996), půlmaraton 1:10:39 (2000), 3000 m př. 9:34,4 (1965). Fillo Milan, * Žilina (Slovensko); sprinter. Začínal v ŠK a Slovan Žilina ( ), poté ATK a ÚDA Praha ( , trenér L. Berger). Účastník OH 1952 (400 m rozb.). Mistr republiky 1952 a 1953 (400 m), člen mistr. štafet 4x400 m (1952 a 1953). Reprezentoval v 1 mezist. utkání. Držitel čs. rekordů na 400 m 47,8 (1952), 4x200 m 1:27,9 (1953), 4x400 m 3:15,2 a 3:14,6 (1953), v odd. štafetě 4x100 m 41,5 (1953), 4x400 m 3:17,8 (1952)-3:14,6 (1953). Os. rekordy: 200 m 22,1 (1952), 400 m 47,8 (1952). Háková Blanka, roz. Kunovská, * Slavičín; překážkářka. Začínala jako házenkářka (1974), s atletikou v TJ Gottwaldov ( , trenéři Uhlíková, od 1977 J. Ot, od 1981 L. Heneš), poté Slavia IPS Praha ( , trenér J. Caha). Mistryně ČR 1986 (400 m př.), čs. mistryně (400 m př.). Reprezentovala ve 4 mezist. utkáních ( ). Os. rekordy: 400 m 55,97 (1986), 100 m př. 14,43 (1982), 400 m př. 57,88 (1986). Havlíček Vít, * Plzeň; sprinter. Začínal v AC Škoda Plzeň ( , trenér J. Čeliš), poté USK Praha ( , trenér A. Hanzl), A. C. Tepo Kladno (2004). Mistr ČR na 100 m (2001) a na 200 m (2000). Reprezentoval 1x v EP (2000). Os. rekordy: 100 m 10,52 (2001), 200 m 21,20 (2001). Janko Karel, * Ostrov nad Ohří; tyčkař. Začínal ve Slavii IPS-SK Slavia Praha ( , trenér R. Trávník a M. Prunar), poté Dukla Praha (1993), USK Praha ( , trenér M. Prunar). Účastník MEJ

14 (tyč 8.). Halový mistr ČR Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1995), z toho 1x v EP. Os. rekord: tyč 550h (1997) a 540 (1995). âesk ATLETICK SV AZ Klapka Pavel, CZECH * ; ATHLETIC činovník, jedn. FEDER Bohemians ATION ČKD Praha. Sekr. ředitele závodu při ME Klim Ladislav, * Brno; trenér od Člen Lokomotivy Břeclav, předseda odd , org. prac. od 1956, statistik od 1952 a ved. rozhodčích od Člen kraj. komise rozhodčích a kraj. instr. rozh. v 70. letech, člen kraj. TR v 80. letech. Metodik OV ČSTV Krejcar Jiří, * Lomnice nad Popelkou; tyčkař. Začínal v Sokole-Technolenu-Jiskře Lomnice n. P. ( ), poté ÚDA Praha ( ), Jiskra Lomnice n. P. ( ). Účastník ME 1954 (13.). Mistr republiky Držitel 3 čs. rekordů 420 (1953)-426 (1956). Reprezentoval v 16 mezist. utkáních ( ). Os. rekord: tyč 426 (1956). Kreuter Jiří, * Praha; od 1967 trenér Slavoj Stará Boleslav, ved. trenér TSM Stará Boleslav, metodik VAS ČÚV ČSTV, svazový trenér ČAS. Předseda odd. od 1990, člen pléna ČAS Publikace: Programy činnosti zájmových tělovýchovných útvarů 5. až 8. tříd na ZŠ a další met. materiály. Kučeríková Jana, provd. Bauckmannová, * Žilina (Slovensko), běžkyně. Začínala se sjezdovým lyžováním (1974), s atletikou v ZVL Kysucké Nové Mesto ( , trenér J. Srholec), poté Slávia PF Banská Bystrica ( , trenér R. Rozim), VŠ-USK Praha ( , trenér M. Bureš), BK Hope Moldava (1997), USK Praha ( ), AK Bílina (2001). Účastnice ME 1986 (3000 m rozb.) a 1990 (1500 m 8., 3000 m rozb.), MS 1986 v krosu (151.) a 1990 (nedok.), MS 1991 (1500 a 3000 m rozb.), ME 1995 v krosu (69.). Držitelka českých rekordů na 2000 m 6:05,91 (1998), 3000 m 8:54,61 (1990) a na m 33:09,3 (1988). Reprezentovala v 19 mezist. utkáních ( ), z toho 4x v EP. Dvojče Alena reprezentovala Slovensko. Manžel Miroslav Bauckmann-viz heslo. Os. rekordy: 1500 m 4:09,52 (1990), 3000 m 8:54,61 (1990), 5000 m 16:09,05 (1994), m 33:09,3 (1988), půlmaraton 1:18:31 (1998). Liška Ludvík, * Lužná u Vsetína; běžec. Držitel světového rekordu ve štafetě 4x800 m 7:28,0 (Stará Boleslav ). Začínal ve Včele Brno ( , trenér učitel Turpiš), poté ATK-ÚDA-Dukla Praha ( ), Spartak Praha Sokolovo ( ), Slavoj Stará Boleslav ( ). Účastník OH 1952 (800 m mzb.), ME 1954 (800 m rozb.). Mistr republiky 1954 a 1956 (800 m), člen mistr. štafet 4x400 m ( ). Držitel 4 čs. rekordů ve štafetě 4x400 m 3:15,2 (1953)-3:13,4 (1955), 3 ve štafetě 4x 800 m 7:42,2 (1952)-7:28,0 (1953), 2 ve štafetě 4x880 y 7:40,0 (1953)-7:36,2 (1954), 2 v odd. štafetě 4x400 m (1953). Reprezentoval v 15 mezist. utkáních ( ). Os. rekordy: 400 m 48,8 (1955), 800 m 1:49,0 (1955), 1500 m 3:48,0 (1959), 3000 m 8:29,6 (1960). Markl Jiří, * Svítkov, Hradec Králové; skokan. Začínal v Pardubicích (1925, trenér Březina), poté SK Pardubice ( ), VS Praha (1932), SK Explosia Semtín ( ), SK Hradec Králové ( ). Mistr republiky 1933 (tyč) a (trojskok). Držitel 3 čs. rekordů v trojskoku 13,51 (1931)- 13,69 (1934). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních ( ). Os. rekordy: výška 180 (1929), tyč 380 (1933), dálka 685 (1931), trojskok 13,69 (1934). Matolín Svatopluk, Doc., RNDr., DrSc., * Praha; překážkář. Začínal ve Spartaku Stalingrad -ČKD-Bohemians Praha ( , trenér P. Formánek), poté RH Praha ( , trenér Z. Holler). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1964). Ved. katedry TV na přírodovědecké fakultě UK. Os. rekordy: 400 m 49,2 (1964), 400 m př. 52,4 (1964). Morawska Martina, * Most; sprinterka. Začínala s házenou a tenisem (1989), s atletikou v SK Aritma Praha (1993, trenéři Vtípil a Slabý) poté USK Praha ( , trenéři D. Sečkářová, od 1996 M. Bureš). Účastnice MSJ 1998 (400 m smf.), ME (400 m rozb., 4x400 m 5.). Halová mistryně ČR 1998 (4x200 m) a 1999 (400 m). Reprezentovala v 1 mezist. utkání (1999). Os. rekordy: 200 m 25,42h (1999) a 25,43 (2003), 400 m 53,44 (1999), 800 m 2:08,85 (2000). 14

15 Otava Rudolf, * Karviná, ; sprinter. Začínal v Ostravské Slavii ( ), poté Sokol Mariánské Hory ( ), ATK Praha ( ), KP-Slavoj Opava ( ). Mistr republiky 1948 (200 m), 1951 (100, âesk 200, 4x100 ATLETICK a 4x200 m). Držitel SV6 AZ čs. rekordů ve štafetách: 1 na 4x100 m 41,4 (1951), 2 na 4x200 m 1:29,4 CZECH (1950) a ATHLETIC 1:28,4 (1951), 3 v FEDER odd. štafetě ATION 4x100 m (42,8 (1950)-42,0 (1951). Reprezentoval v 7 mezist. utkáních ( ). Byl generální ředitelem Ostravsko-karvinských dolů. Os. rekordy: 100 m 10,7 (1950), 200 m 22,4 (1950). Remeš Jaroslav, * , v koncentračním táboře. Jeden ze zakladatelů náchodské atletiky, činovník a trenér. Začínal ve Vysokém Mýtě (objevitel J. Fikejze). Zapojil se do odboje, přeložen do gymnázia Náchod. Ryšavý Jiří, * Praha; překážkář. Začínal jako košíkář (1961), s atletikou v SK Slavia Praha ( , trenéři Fialka, od 1969 L. Halman, od 1970 C. Hulínský, od 1973 J. Vostatek). Účastník MEJ 1973 (110 m př. smf.). Mistr ČR 1976 (400 m př.). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1976). Žije v USA. Os. rekordy: 200 m 21,4 (1973) a 21,96 (1973), 400 m 48,3 (1976) a 48,97 (1978), 110 m př. 14,2 (1973) a 14,52 (1973), 400 m př. 51,0 (1976) a 51,93 (1976). Řeháková Michaela, * Praha; sprinterka. Závodila za VŠ Praha ( , trenéři K. Krištof a J. Jílková). Mistryně republiky 1984 (4x100 m). Držitelka českého rekordu v odd. štafetě 4x100 m 45,40 (1982). Reprezentovala v 1 mezist. utkání (1982). Os. rekordy: 100 m 12,12 (1984), 200 m 24,80 (1984). Severa Jiří, * , ; sprinter. Začínal na Smíchově u M. Lauermanna, pak ve Slavii VŠ Praha. Trenér od 1967 v Bohemians Praha. Od 1992 SG Přípotoční Praha. Svěřenci: M. Špičková, P. Novák a další. Os. rekordy: 100 m 10,8 (1963), 200 m 22,3 (1962). Šmíd Jaroslav, * Zdejcina; koulař. Začínal v Sokole Beroun (1950), poté Králův Dvůr (1951), Vojenský dorost (1952), PDA Prostějov (1953), Baník Karlovy Vary ( ), Dynamo-Slavia Praha ( ), VŽKG Vítkovice ( , od začátku bez trenéra). Účastník EHH 1966 (5.). Reprezentoval v 19 mezist. utkáních ( ), z toho 1x v EP. Po ukončení závodní činnosti trenér. Svěřenci: E. Čerňanová, H. Fibingerová, S. Kovář, J. Matysová, M. Peterková, M. Pilařová, V. Malátová, Z. Šilhavá, J. Šilhavý, G. Valent, D. Vašíček, A. Vitoulová a další. Manželka Helena Fibingerová-viz heslo. Os. rekordy: koule 18,82 (1970), disk 50,98 (1964). Vaníček Radomil, * Bělá pod Bezdězem, ; činovník, člen AC Sparta Praha a AC Ranck. Byl členem výboru oddílu Sparty, členem STK, v AC Ranck byl sekretářem Poděbradské padesátky od 1992, v ústředí sekr. komise rozhodčích ČAS od Veselý Jan, * Praha; výškař. Závodil za RH Praha ( ), poté VŠ Praha (1968), Sparta ČKD Praha ( ), RH Praha ( ), Sparta ČDK Praha ( ). Mistr republiky Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních ( ). Os. rekord: výška 212h (1969) a 211 (1970). Wegscheiderová Jana, * Brno; sprinterka. Mistryně republiky 1981 (4x100 m). Reprezentovala ve 4 mezist. utkáních ( ). Os. rekordy: 100 m 12,00 (1980), 200 m 24,94 (1981). Zeman Pavel, * Kozlovice; sprinter. Začínal ve VP Frýdek-Místek (1966), poté VŽKG Vítkovice (1967), Dukla Banská Bystrica (1968), VŽKG Vítkovice ( ). Držitel českého rekordu v odd. štafetě 4x440 y 3:13,8 (1969). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních ( ). Os. rekord: 400 m 47,6 (1968). Zouhar Ladislav, * Brno; činovník, statistik, člen AC Moravská Slavia Brno. Je předsedou atl. oddílu od 1978, od 1993 samostatného atl. klubu a statistikem v AC Moravská Slavii Brno. Publikace: Historické tabulky atletiky Moravské Slavie Brno, Historické tabulky brněnské atletiky a přehled rekordů brněnské atletiky, 100 let atletiky Moravské Slavie Brno s J. Topinkou (2008). 15

16 DOPLNĚNÍ K BŘEZNOVÝM MEDAILONŮM: Půlpán Miroslav, * Náchod. Od r začal s atletikou v Chrudimi (trenéři Mísař, Šťastný, Šafařík), 1965 âesk až 1967 hostování ATLETICK v Jiskře Poděbrady SV AZ (trenér Zlatníček). Rozhodčím od r. 1961, ústředním rozhodčím od CZECH r Několik ATHLETIC let ve výboru FEDER atletického ATION oddílu AFK Chrudim, později Atletiky Chrudim. Ve spolupráci s KR ČAS PK provedl několik cyklů školení rozhodčích. Aktivně pracuje jako rozhodčí, podílí se na technickém vybavení stadionu a na přípravě rekonstrukce tribuny atletického stadionu v Chrudimi. RED podle Kdo byl kdo NEKROLOG Rodák z Hodonína Zdeněk Slačík spojil svůj život s Domažlicemi. Zemřel ve čtvrtek 20. února ve věku nedožitých 84 let. Vyučoval na domažlickém Gymnáziu J. Š. Baara tělocvik, zeměpis i biologii. Kromě jiných činností byl předsedou dřívějšího atletického oddílu Jiskry Domažlice, vychovával mladé atlety a podílel se rovněž na pořádání sportovních akcí. Atletický klub Zlín postihly dvě smutné zprávy krátce po sobě. Ve čtvrtek 6.3. zemřel ve věku 88 let Jiří Dadák. Bývalý reprezentant v hodu kladivem, bronzový na ME 1950 v Bruselu, čtvrté místo na OH v Helsinkách Mistr republiky (2x), držitel československého rekordu. Osobní rekord: 58,54 m. Čestný člen AK PSK Zlín. Pohřeb zesnulého se konal v pátek ve zlínském krematoriu. V úterý opustil naše řady po těžké nemoci ve věku 72 let PhDr. Jaroslav Halva. Bývalý čs. reprezentant, mistr republiky a rekordman v hodu oštěpem (80,06 m). Po skončení aktivní činnosti působil jako trenér v Dukle Banská Bystrica (např. J. Železný) a od roku 1999 trenér ve Zlíně (mj. V. Veselý, B. Svozilová). Byl členem výboru, rozhodčí a čestný člen AK PSK Zlín. 21. března 2014 zemřel ve věku 67 let náhle František Bartoš, účastník ME 1974 a Narodil se v Lanžhotě, začínal jako fotbalista, od roku 1964 se věnoval v Lokomotivě Břeclav atletice. Později závodil za Železárny Prostějov ( ), Lokomotivu Olomouc (1968) a Vítkovice ( ). Je několikanásobným mistrem ČR a ČSSR na různých tratích, nejvíce titulů (čtyři) vybojoval na 3000 m překážek. Na této trati byl 12. při ME v Římě 1974 dvanáctý, na následujícím ME 1978 v Praze byl za 8:38,0 sedmý. Poslední rozloučení se konalo ve středu v Lanžhotě. 16

17 INZERCE POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE âesk ATLETICK SV AZ CZECH ATHLETIC FEDER ATION BŘEZEN Mistrovství ČR v krosu všech kategorií... Bělá nad Radbuzou DUBEN 5.4. Sportisimo půlmaraton Praha... Praha MČR v chůzi na 20 km mužů a žen, MU, mítink EA...Poděbrady Mistrovství ČR v půlmaratonu mužů a žen...pardubice Podrobnosti domácích a také zahraničních akcí sledujte na rubriky Kalendář a Zaostřeno na. ATLETICKÉ LISTY, informační bulletin Českého atletického svazu \ ČAS, Diskařská 100, Praha 6 \ Vydává Česká atletika, s.r.o., 5. května 9/1323, Praha 4 Redaktor: Michal Procházka, tel.: , atletika.cz \ Sazba: Martina Kacetlová \ Inzerce: Česká atletika, s.r.o., tel.: , fax: , -atletika.cz \ Zasílání mailem (zdarma) - koordinátorka distribuce médií ČAS: Jarmila Rektorová, tel.: , fax: , atletika.cz \ Ev. č. MK ČR E Uzávěrky: tohoto 19.3., příštího 17.4.

VV ČSTV, 2012 ISBN 978-80-7376-316-9

VV ČSTV, 2012 ISBN 978-80-7376-316-9 VV ČSTV, 2012 ISBN 978-80-7376-316-9 Obsah 2 Obsah : I. ČÁST str. Český svaz tělesné výchovy... 6 Představitelé ČSTV... 7 23.VH ČSTV, 24. VH ČSTV... 8 Evropský rok dobrovolnictví 2011 a ČSTV... 9 Držitelé

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

ČSTV. Zpravodaj. Číslo 4/2012. 26. VH ČSTV Studie o financování sportu v ČR Rozhovor s novým ředitel VOŠ ČSTV

ČSTV. Zpravodaj. Číslo 4/2012. 26. VH ČSTV Studie o financování sportu v ČR Rozhovor s novým ředitel VOŠ ČSTV Zpravodaj ČSTV VH ČSTV bude požadovat náhradu škody po JUDr. Hušákovi 26. VH ČSTV Studie o financování sportu v ČR Rozhovor s novým ředitel VOŠ ČSTV Číslo 4/2012 26. Valná hromada ČSTV Vyrovnání se s minulostí

Více

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 1 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky, o.s. ROZPIS

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013... 4 1. Základní údaje o škole... 4 2. Obory vzdělání...

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Činnost sdružení v roce 2006

Činnost sdružení v roce 2006 Vznik sdružení Občanské sdružení Atletika vozíčkářů bylo založeno dne 24. dubna 2005, během atletického soustředění vozíčkářů ve Sportovním centru v Nymburce. Ustanovující schůze se zúčastnilo sedmnáct

Více

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA 9 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Oslava 100 let Krušnohorského Semmeringu - 15. 5. 1999 na nádraží v Nejdku.

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST 1. SPORTOVNÍ PRAVOMOC, ŘÍZENÍ AUTOMOBILOVÉHO SPORTU Autoklub České republiky /AČR/ je spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Více

Vrchlabští muži prvoligoví

Vrchlabští muži prvoligoví Ve zkratce... Více jak dva měsíce trvalo nově zvolenému prezidentovi České kuželkářské asociace Jiřímu Jančálkovi jmenování nových členů výkonného výboru. Oficiální akt jmenování se odehrál na schůzi VV

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé, jsem ráda, že Vám můžeme předložit tento bulletin, který, jak doufám, Vám připomene nejen historii Sdružení absolventů Hotelové školy v Mariánských

Více

2/2009 obsah. www.jscomenius.cz

2/2009 obsah. www.jscomenius.cz Milí čtenáři magazínu S plus, milí diváci Televize Slovácko, dovoluji si Vás pozdravit při příležitosti vydání prvního čísla našeho měsíčníku v roce 2009. Samozřejmě Vám v tomto roce přeji pevné zdraví,

Více

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu-

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu- SC 72129/1 Bouchal vyhrál Populární pedagog z Havlíčkova Brodu zvítězil v krajském kole Zlatého Ámose. strana 2 Kraj se rozvíjí Vysočina bude mít vlastní policejní ředitelství a postupně vznikne i krajský

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk, za školní rok / Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/4 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Mateřská ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové dle 10 odst. 3 zákona č.. 561/2004 Sb. o předškolním, p základním, středním, edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání lávání

Více