BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3"

Transkript

1 ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION âesk ATLETICK SV AZ CZECH ATHLETIC FEDER ATION BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s.1 Předsednictvo s. 2 Výbor s. 2 Sekretariát a komise s. 2 SLOVO PŘEDSEDY Krásné jarní dny, ze kterých se můžeme těšit, předurčují sezonu krosů a silničních běhů. Nicméně se nemohu nevrátit k úspěšné halové sezóně. Mezinárodní atletický mítink Praha Indoor 2014, který jsme 25. února v O 2 aréně pořádali jako testovací mítink Halového mistrovství Evropy 2015, se vydařil. Mimořádně kvalitní atletiku sledovalo přímo na místě diváků, na své si přišli i fanoušci u televizních obrazovek. Organizační tým šampionátu si mohl vyzkoušet pořádání atletiky v O 2 aréně a přípravy na rok 2015 jsou i nadále v plném proudu. Mimořádnou událostí pro českou atletiku bylo halové mistrovství světa v polských Sopotech. S ohledem na to, že do Sopot odjelo osm českých atletů, jsou tři medaile zlato Pavla Masláka, stříbro Jiřiny Ptáčníkové, bronz Jana Kudličky a další dvě finálová umístění úžasným výsledkem. V sobotu 22. března schválil Výbor Českého atletického svazu na svém zasedání výroční zprávu ČAS za rok 2013 a s potěšením musím konstatovat, že jsme rok 2013 úspěšný výsledky našich atletů, mohli doplnit i úspěšným hospodařením svazu s kladným hospodářským výsledkem ve výši Kč. Přeji vám krásné jarní dny. Libor Varhaník, předseda ČAS SLOVO REDAKCE Vážení čtenáři, dostává se k vám třetí číslo Atletických listů roku V hlavním tématu pokračujeme s představováním největších oddílů z jednotlivých krajů, tentokrát z Pardubického Atletikou Chrudim. Jako vždy si vás dovolím vyzvat, abyste nám neváhali napsat své obsahové i formální připomínky na Nadále uvítáme i příspěvky, které obohatí naše rubriky, zejména blížící se výročí členů atletického hnutí do Kalendária, v jehož rámci rádi zveřejníme i osobní gratulace. Příjemné čtení přeje Michal Procházka, redaktor AL 1

2 PŘEDSEDNICTVO Jednání P ČAS řídil předseda âesk ČAS ATLETICK Libor Varhaník. SVP ČAS AZ vzalo na vědomí základní body potřeby přípravy revitalizace sportovních CZECH gymnázií ATHLETIC a uložilo iniciovat FEDER vznik pracovní ATION skupiny na ČOV se zastoupením atletiky směrem k naplnění potřeb revitalizace sportovních gymnázií. V kontextu bodu 9-11 předloženého materiálu připravit plán konkrétní realizace výše zmíněných bodů. P ČAS vzalo na vědomí informaci o obsahovém a organizačním zajištění Výboru ČAS. P ČAS vystoupení české atletické reprezentace na HMS 2014 zhodnotilo jako úspěšné. P ČAS vzalo na vědomí způsob nominace na MU v chůzi a SP v chůzi. P ČAS vzalo na vědomí předloženou informaci o výsledcích hospodaření Českého atletického svazu za rok 2013 a schválilo jejich předložení Výboru ČAS. P ČAS vzalo na vědomí písemnou zprávu o výsledcích kontrol provedených ekonomickou komisí ČAS u PAS a vybraných pražských atletických klubů a oddílů a vybraných pražských tělovýchovných jednot a sportovních klubů. P ČAS vzalo na vědomí kontrolní plán ekonomické komise a pověřuje předsedu ekonomické komise a ekonomku ČAS provedením plánovaných kontrol. P ČAS vzalo na vědomí informaci o průběhu mítinku Praha Indoor P ČAS podle čl. XI odst. 2 Stanov ČAS jmenovalo členem arbitrážní rady ČAS ve volebním období Mgr. Radovana Hrubého. P ČAS schválilo návrh změny rozpočtu v kolonce B 4-1, navýšení o Kč. Předsednictvo ČAS schválilo příspěvky na pořádání MČR s účinností od 1. ledna P ČAS schválilo zařazení M. Kadlece do VSCM pro rok P ČAS schválilo účasti na seminářích EA a IAAF. P ČAS přijalo za svého člena oddíl EPS Aktivity OS. P ČAS vzalo na vědomí informaci k návrhu IAAF o zařazení ČAS do projektu IAAF Nestlé Kids athletics program P ČAS schválilo účast ČAS v tomto projektu. P ČAS schválilo záměr pokusit se kandidovat na Kontinentální pohár 2018 v Ostravě. * Karolína Farská VÝBOR Jednání Výbor ČAS vedl předseda ČAS Libor Varhaník. P ČAS vzalo na vědomí základní body potřeby přípravy revitalivýbor ČAS vedl předseda ČAS Libor Varhaník. V ČAS schválil zápis ze schůze 2/2013 ze dne Výbor ČAS schválil výroční zprávu ČAS za rok 2013 včetně zprávy o čerpání rozpočtu ČAS za rok Výbor ČAS schválil účetní závěrku a výsledky hospodaření za rok 2013 podle českých účetních předpisů. Hospodaření ve zdaňované činnosti vykazuje zisk ,43 Kč před zdaněním, v nezdaňované činnosti zisk ve výši ,08 Kč. Daňová povinnost činí Kč. Celkový zisk v roce 2013 byl vytvořen ve výši ,51 Kč. V ČAS schválil zvýšení vlastního jmění ČAS o celou částku zisku vytvořeného za rok V ČAS schválil závěrečný účet ČAS a výsledek hospodaření s rozpočtovými prostředky, a to přebytek ve výši ,80 Kč. V ČAS vzal na vědomí zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady ČAS v roce V ČAS jmenoval Miroslava Mařádka podle čl. VII odst. 3 písm. b) Stanov ČAS členem dozorčí rady ČAS. V ČAS schválil termín podzimního Výboru ČAS na 29. listopadu V ČAS doporučilo Předsednictvu ČAS projednat problematiku kompletace zápisu ČAS a jeho členů do spolkového rejstříku. V ČAS doporučil Předsednictvu připravit knihu ke 120 letům atletiky. V ČAS doporučil Předsednictvu ČAS projednat kandidaturu zástupce atletiky do orgánů Evropské atletiky pro Kongres EA v roce Karolína Farská SEKRETARIÁT A KOMISE SEMINÁŘ ATLETICKÁ KANCELÁŘ PRO POHÁR ROZHLASU/CORNY 7. března 2014, 14:22 Seminář je určen pro zpracovatele výsledků při soutěžích Pohár rozhlasu a Corny středoškolský pohár. Účastníci budou seznámeni s programem Atletická kancelář Pohár rozhlasu/corny, novinkami v programu 2

3 a v diskusi budou řešeny nejčastější problematické body užívání programu. Doporučuje se s sebou vzít notebook s nainstalovaným programem Atletická kancelář. âesk ATLETICK SV AZ Název: Odborný CZECH seminář ATHLETIC - Atletická kancelář FEDER (Pohár rozhlasu/corny) ATION Pořadatel: Český atletický svaz Termín: pátek , h Místo: ZŠ Jehnice, Brno, Blanenská 1 Lektoři: Ing. Petr Blažej (Online system), Ing. František Karlík (Královéhradecký KAS), Ing. Martin Mastný (ČAS), Karel Šebelka (garant za výsledkový servis Poháru rozhlasu) Cena: bez poplatku Pro účastníky bude zajištěno malé občerstvení. ČAS neproplácí jednotlivým účastníkům cestovné. Doprava bude ale koordinována dle přihlášených účastníků a dostupnosti z jednotlivých krajů (využití osobního automobilu pro více účastníků). Přihlášky se zasílají em na ČAS Ivetě Rudové ) průběžně - nejpozději Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, název oddílu/klubu (subjektu) a kontakty (mobil a ). Přihláška bude obratem potvrzena. Za ČAS: I.Rudová PŘIHLÁŠKY NA MČR V MARATONU 12. března 2014, 13:28 Mistrovství ČR v maratonu mužů a žen se koná v Praze v rámci Pražského mezinárodního maratonu. Přihlášky na MČR účastníci podávají přímo u společnosti Prague International Marathon, spol. s r.o., pořadatele závodu. Více informací na: TRENÉRSKÁ ŠKOLA PŘI FTVS UK PRAHA 18. března 2014, 09:15 Letos bude otevřeno studium pro získání nejvyšší trenérské kvalifikace 1. třídy. Podmínky přijetí: věk 20 let, úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou, trenérská kvalifikace 2. třídy a 2 roky trenérská praxe v atletickém oddílu/klubu tyto údaje uveďte do přihlášky společně s obecnými údaji. Cena: Kč/akademický rok. Podrobné informace ke studiu najdete na odkazu: Přihlášky zasílejte průběžně, nejpozději do na Český atletický svaz Ivetě Rudové na adresu Vzor přihlášky na za MK ČAS: Iveta Rudová ÚHRADA POPLATKU V SOUTĚŽÍCH DRUŽSTEV ČAS března 2014, 10:06 Úhradu soutěžního poplatku provedou atletické oddíly podle počtu přihlášených družstev (viz tabulka): Platbu lze provést hotově, složenkou nebo bankovním převodem na účet ČAS č.ú /0300, nejpozději do 30. dubna Nutno uvést variabilní symbol = číslo oddílu (viz 1. sloupec v tabulce) a specifický symbol = 09. Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS 3

4 OBSAH A TERMÍN PŘEDLOŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ATLETICKÉHO ODDÍLU/KLUBU 18. března 2014, 10:17 Vážení sportovní âesk přátelé, ATLETICK SV AZ na základě některých CZECH dotazů ATHLETIC Vás chceme FEDER informovat ATION o minimálním rozsahu výroční zprávy, kterou je nutno předat Českému atletickému svazu jako poslední dokument v souvislosti s poskytnutím finančních příspěvků a to nejpozději do 31. března Veřejná výroční zpráva musí obsahovat minimálně - roční statistický výkaz o členské a organizační základně - rozvahu - výkaz zisku a ztráty Roční statistický výkaz o členské a organizační základně byl součástí přihlášky k činnosti na rok 2014 včetně předložení evidence členské základny dle směrnice ČAS č. 3/2013. Pokud byla přihláška Vaším atletickým oddílem/klubem provedena a evidence zaslána v předepsané formě, není již nutno tuto část výroční zprávy Českému atletickému svazu zasílat. Minimální údaje a další podmínky sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty jsou vymezeny vyhláškou ministerstva financí č.504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty musí být opatřeny podpisem statutárního orgánu anebo osoby oprávněné podepisovat za statutární orgán v podmínkách AK a TJ/SK nejčastěji má tuto roli předseda. Zdůrazňujeme, že v případech AO které jsou součástí TJ/ SK musí rozvaha a výkaz zisku a ztráty obsahovat údaje za celou TJ/SK, nikoliv pouze za AO. Podepsány pak musí být statutárním orgánem TJ/SK, nepostačí pouze podpis předsedy AO! Rovněž upozorňujeme, že za rozvahu a výkaz zisku a ztráty nelze považovat tzv. roční účetní výkaz, jehož vyplnění požadují okresní sdružení ČUS. Tento výkaz nesplňuje požadavky vyhlášky 504/2002 Sb.. Výše uvedené dokumenty jsou povinny zaslat na adresu Českého atletického svazu ty AO/AK (TJ/SK), které byly v roce 2013 příjemcem finančních prostředků na podporu sportovně talentované mládeže, na podporu sportovních středisek (vč. doplňkových pracovišť), příspěvku na organizaci sportu a příspěvku na údržbu a provoz sportovních zařízení. Zaslání výše uvedených výkazů je podmínkou pro poskytnutí příspěvků ze státních dotací v roce V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností jsme Vám připraveni poradit. Ing. Jiří Topinka, předseda ekonomické komise ČAS Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU PRO ATLETICKÉ KLUBY A ODDÍLY PRO ROK března 2014, 15:22 Výbor ČAS dne podle článku VII odst. 3 písm. h/ Stanov ČAS stanovil sazbu členského příspěvku pro atletické kluby a oddíly pro rok 2014 takto: každý atletický klub nebo atletický oddíl uhradí 200 Kč bez ohledu na velikost své členské základny, každý atletický klub nebo oddíl uhradí dále za každého evidovaného člena 12 Kč. Pro účely výpočtu členského příspěvku se vychází z počtu evidovaných členů vykázaných ve stavu evidence členské základny podle směrnice ČAS č. 3/2013 k Členský příspěvek uhradí atletické kluby a oddíly nejpozději do Částku ve výši uvedené ve sloupci k úhradě zašlete na číslo účtu /0300 variabilní symbol = číslo klubu/oddílu (viz tabulka) specifický symbol = 01 Tabulka se členskými příspěvky pro rok 2014 ke stažení zde: Poznámka k tabulce: žlutě označené kluby/oddíly již uhradily členský příspěvek v plné výši klubům/oddílům, které členský příspěvek přeplatily, bude tento přeplatek vrácen na účet na konci března 2014 Martina Renzová, ekonomka ČAS 4

5 CIZINCI března 2014, 11:13 Organizační âesk komise ČAS ATLETICK rozhodla o žádostech SV AZ o provedení registrace cizince podaných v roce Jsou přílohou AL. CZECH ATHLETIC FEDER ATION RNDr. Ladislav Kňákal, předseda organizační komise ČAS TALENTOVANÁ MLÁDEŽ března 2014, 10:17 Brožura Talentovaná mládež ke stažení zde: PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM PRO EYOT A YOG března 2014, 11:37 Předběžný seznam kandidátů pro účast na následujících závodech ke stažení zde: Evropská kvalifikace na olympijské hry mládeže (EYOT) , Baku Letní olympijské hry mládeže (YOG) , Nanjing Mgr. Jiří Šorm Tomáš Purman ČAS INFORMUJE Obsah: Z činnosti v krajích s. 5 Jednání KAS s. 11 Z ČINNOSTI V KRAJÍCH Představujeme Atletika Chrudim Předseda: Karel Fiedler Info: atletika.chrudim.cz Počet registrovaných atletů: 170 (údaje k online.atletika.cz/oddily.aspx) Na otázky k dění v oddílu odpovídal Karel Fiedler. Máte podle aktuální databáze na webu ČAS 170 členů. Kolik máte celkově, včetně těch neregistrovaných u ČAS? K dnešnímu dni máme 302 členů od nejmladších šestiletých předškoláků až po čtyři 71leté, kteří pomáhají v oddíle jako rozhodčí. Jak se vyvíjí vaše členská základna? Od loňského roku došlo k navýšení členské základny o 39 dětí. V klubu jsme jednak otevřeli tréninkovou skupinu předškoláků s 21 dětmi a rozšířila se i skupina dětí přípravky, hlavně dětí prvních až třetích tříd. Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Pravidelně trénují a závodí téměř všechny registrované a neregistrované starší děti přípravek děti 4. a 5. tříd ZŠ. V Pardubickém kraji máme povoleno, že v krajském přeboru přípravek a mladšího žactva startují neregistrované děti v ČAS. Kolik a jaká družstva přihlašujete? V letošním roce jsme do KP přihlásili deset družstev. V halové sezoně smíšené družstvo mladších žáků 5

6 a žákyň. Na dráze po dvou týmech přípravek chlapců a dívek, družstvo mladších žáků, mladších žákyň, starších žáků, starších žákyň. Družstvo mužů, kde již převážně závodí veteráni, loni po 43 letech sestoupilo z druhé ligy, âesk když mezi ATLETICK roky 1976 a 1994 SV úspěšně AZ reprezentovalo Chrudim v první lize. Ve II. lize potom závodí družstvo CZECH žen. ATHLETIC FEDER ATION Je situace lepší u mládeže? V mládežnických kategoriích do staršího žactva dlouhodobě patří Chrudim k nejúspěšnějším klubům Pardubického kraje. Například v loňském roce získala titul přeborníka kraje čtyři družstva: v hale smíšený tým mladšího žactva, na dráze družstva mladších a starších žákyň, starších žáků. Bohužel máme problémy už v dorosteneckých, a tím pádem i v dospělých kategoriích. Ukončením docházky ve sportovkách a přechodem na střední školy mimo Chrudim, popřípadě na jiné, hlavně kolektivní sporty, nám většina dětí v oddíle končí. Nejtalentovanější plus přecházející na sportovní gymnázium nám přetáhnou ekonomicky silnější oddíly Hvězdy a AC Pardubic. Dospělo to tak daleko, že v letošním roce nestavíme ani družstvo kategorie dorostu. Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti? Zájem dětí v našem klubu o atletiku se v posledním roce zvýšil. Přispívá k tomu, že se dělají náborové akce, například Den pro předškoláky, kde si děti vyzkouší sadu dětské atletiky vyráběnou Jipastem Hradec Králové, nebo nejrychlejší Chrudimák. V přípravkách se učí děti základní atletické disciplíny. Vliv na růst členské základny mají i úspěchy našich nejlepších atletů a atletek a též, že atletika je nejlevnějším sportem. Odpovídá strukturu vedení oddílu, jak ji máte uvedenu na webu? Přibližte prosím činnost výboru, četnost schůzek apod. Máme sedmičlenný výbor oddílu. Předsedou, jednatelem, vedoucím SpS a trenérsko-metodické komise jsem já, místopředsedou a statistikem Martin Šulc, hospodářem Jaroslav Sedlák, vedoucí atletických přípravek Monika Štěpánková, rozhodčí měl na starosti Miroslav Půlpán, spolupráci s vedením ZŠ se sportovními třídami Jindřich Vyhnánek (ředitel ZŠ) a členem je Tomáš Netymach. Výbor se schází zhruba jednou měsíčně, popřípadě častěji dle potřeby. Kolik lidí se celkem podílí na chodu klubu? Na práci v oddíle se podílí deset trenérů, z nich všichni jsou zároveň rozhodčí, kterých je celkem 29. Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání mistrovství ČR? V dohledné době nebudeme usilovat o pořádání mistrovství ČR. Letní stadion v Chrudimi má na oválu jen šest drah, nevlastníme elektrickou časomíru, máme starší tyčkařské doskočiště a nedokončené vrhačské klece a sektory pro hod diskem a kladivem. V loňském roce přešel stadion do majetku města, tak se snad podaří časem stadion dovybavit, aby se takováto akce zde mohla uskutečnit. Které další závody letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové klubu? V letošním roce, kromě náborových akcí a oddílových střed a vícebojů, uspořádáme okresní přebory pro žactvo a dorost, okresní kolo Poháru rozhlasu. Dále dvě kola krajského přeboru družstev přípravek, jedno kolo KP družstev mladšího žactva a krajské kolo Atletického čtyřboje. A ještě KB Český pohár v atletice vozíčkářů. MORAVSKOSLEZSKÉ SOUTĚŽE března 2014, 11:16 Brožura Moravskoslezské soutěže ke stažení zde: Michal Procházka Vladimír Černý NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY PŘÍPRAVEK DO 11 LET Kategorie přípravek si v poslední době získává stále větší oblibu v celé řadě klubů. Protože ale v této kategorii nevycházejí tabulky ČR, tak se nejlepší výkony dají jen těžko zpracovat bez pomoci klubů a oddílů. Jakýsi základ jsem zpracoval, ale moc prosím všechny kluby a oddíly o kontrolu a o zaslání oprav. Adresa autora: Jiří Hetfleiš, Jilemnického 298, Ústí nad Orlicí, 6

7 Kategorie přípravky žáků do 11 let âesk ATLETICK SV AZ CZECH ATHLETIC FEDER ATION 40 m 6,43 Jakub Kubišta, 98 Ústí n. Orl. 09 ručně 5,7 Roman Poslušný, 71 Ústí n. Orl m 7,57 Filip Dohnal, 92 Liberec 03 ručně 6,8 Petr Šlesinger, 64 Přerov m 8,50 Jáchym Procházka, 97 Ústí n. Orl. 08 ručně 7,9 Pavel Holešínský, 68 Poruba 79 7,9 Tomáš Kalina, 78 Rozvoj Plzeň m 14,51 Václav Chudomel, 01 ŠAK Pardubice 12 ručně 13,8 Tomáš Dřímal, 73 Hodonín 84 13,8 Martin Hochman, 79 Havlíčkův Brod m 19,26 Josef Wudy, 94 Mladá Boleslav m 29,32 Filip Dohnal, 92 Liberec m 43,68 Jakub Jareš, 95 Havířov m 66,6 Roman Kostelecký, 71 Zlín m 1:28,4 Jan Mikulka, 92 Frýdek Místek m 1:42,0 Jan Mlejnek, 68 Turnov m 2:17,1 Radim Smutný, 81 Drnovice 92 1 km 2:58,1 Jan Poděbradský, 74 ZŠ Jeseniova Praha m 4:47,02 Jakub Kodejš, 93 LIAZ Jablonec n. N míle 5:50,7 Lukáš Olejníček, 88 Mor. Slavia Brno 98 2 km 7:58,96 Dominik Nenička, 90 HP Opava 00 3 km 11:53,8 Luděk Šír, 76 Zbrojovka Brno 87 hodinovka m Radoslav Groh, 89 Dvůr Králové n. L m př./76 9,6 Věroslav Valenta, 65 Litomyšl m př. 9,90 Mikuláš Jáša, 98 Čéčova Č. Budějovice 98 80m př./76 15,4 Stanislav Studený, 80 Hradec Králové m př./84 20,3 Jaroslav Štefek, 84 Svitavy m př./76 35,9 Tadeáš Jindra, 92 Dačice 02 výška 154 Michal Šenkeřík, 77 Slavičín 88 tyč 250 Vojtěch Hájek, 94 Stará Boleslav 05 dálka 517 Jiří Urban, 71 Vamberk 82 trojskok 833 Martin Kelbl, 78 Brno-Žabovřesky 89 koule 3 kg 1218 Jan Nevoral, 97 Hrušovany n. J. 07 koule 4 kg 719 Vladimír Čonka, 91 Moravská Třebová 02 7

8 Kategorie přípravky žáků do 11 let disk 1 kg âesk 2354 ATLETICK Tomáš Mika, 76 SV AZ Pacov 87 oštěp 600 CZECH g 3048 ATHLETIC Martin Sklenář, 92 FEDER ATION Uherské Hradiště 03 míček 6480 Jáchym Kocman, 78 VŠ Praha 89 spr. trojboj 21,0 Roman Poslušný, 71 Ústí n. Orl ,7 7,0 8,3 spr. trojboj 1023 b Tomáš Dřímal, 73 Hodonín m 7,2 / 8,7 / 13,8 spr. trojboj 780 b Václav Chudomel, 01 ŠAK Pardubice m 8,90 / 14,51 / 30,77 čtyřboj 1108 b Benjamin Rizvanovič, 95 Čéčova Č. Budějovice 06 9,46 / 368 / 5147 ručně 1161 b Robin Červeňák, 79 Opava 90 8,7 / 429 / 3440 čtyřboj 1647 b Miroslav Špicar, 02 Ostroměř 13 se 600 m 8,7 / 445 / 4885 pětiboj 1677 b Michal Štefek, 91 Frýdek- Místek 02 dílčí výkony chybí 1 km chůze 4:43,7 Marek Hlobeň, 77 Česká Lípa 88 2 km chůze 10:53,2 Marek Hlobeň, 77 Česká Lípa 88 3 km chůze 17:31,6 Jiří Malysa, 91 Opava 02 4x50 m 32,90 LIAZ Jablonec n. Nis. 06 Rapp Preisler Mikula Tupec ručně 32,6 Hradec Králové 74 Fidra Mikulášek Hampl Pavel 4x60 m 37,47 ZŠ Hradec Králové 07 Sobotka Pitra Kunc Česák ručně 34,3 Rozvoj Plzeň 89 Louba Hlávka Šolc Krpejš 4x200 m 2:07,99 Liberec 06 Žabka Tampier Ruček Svoboda 3x300 m 2:33,9 Ústí n. Orl. 68 Tillinger Bauer Křepela 8

9 Kategorie přípravky žákyň do 11 let âesk ATLETICK SV AZ CZECH ATHLETIC FEDER ATION 40 m 6,1 Marie Severýnová, 55 Přelouč 66 6,1 Miroslava Sommernitzová, 66 Rychnov n. Kn. 77 6,1 Kateřina Freudlová, 85 Ústí n. Orl. 96 6,1 Kateřina Růžičková, 88 Ústí n. Orl. 98 6,1 Zuzana Skalická, 94 Choceň m 7,63 Kateřina Truchlá, 93 Česká Lípa 04 ručně 6,9 Jana Fremundová,63 Litvínov m 8,23 Šárka Hlaváčková, 95 Vlašim m 13,61 Šárka Hlaváčková, 95 Vlašim m 20,40 Anna Kerbachová, 99 Sp. Praha m 30,01 Jana Sotáková, 93 Blansko 04 ručně 29,3 Pavla Kožená, 84 AFK SKP Pardubice m 44,68 Anna Kerbachová, 00 Sp. Praha 4 11 ručně 43,4 Jana Tesáková, 53 Karlovy Vary m 65,5 Věra Končelová, 63 ZČE Plzeň m 1:25,4 Irena Dudová, 69 Kladno m 1:46,4 Gabriela Říhová, 84 Prostějov m 2:27,8 Vendula Vítková,79 Hranice 90 1 km 3:26,98 Anna Šambergerová, 95 Klatovy m 5:06,7 Marcela Bartošová,77 Dvůr Králové n. L míle 5:49,52 Anna Šambergerová, 95 Klatovy 06 2 km 7:33,5 Anna Šambergerová, 95 Klatovy 06 3km 11:47,7 Anna Šambergerová, 95 Klatovy 06 5 km 20:17,35 Anna Šambergerová, 95 Klatovy 08 hodinovka m Carmen Beshir Idris, 98 Beroun m př./76 10,30 Annemarie Skálová, 98 USK Praha m př./76 14,5 Petra Šindelářová, 83 Jičín m př./76 21,12 Gabriela Daníčková, 95 Česká Lípa 06 ručně 18,9 Marcela Kristová, 78 Hradec Králové m př. 37,59 Nela Vašíčková, 95 Tábor 06 ručně 35,9 Petra Šindelářová, 83 Jičín 94 výška 146 Lenka Valvodová, 77 Havířov Nikola Pařilová, 94 Moravská Třebová 05 tyč 170 Šárka Klvaňová, 84 Přerov Veronika Nováková,03 Čejkovice 04 9

10 Kategorie přípravky žákyň do 11 let dálka âesk 480 ATLETICK Iva Huláková, 72 SV AZ Bojkovice 83 koule 3 kg CZECH 879 ATHLETIC Veronika Dlouhá,94 FEDER ATION Polička 05 disk 1 kg 1980 Lucie Roztočilová, 76 Slatiňany 87 oštěp 600 g 1988 Klára Tučková, 90 Kolín 01 míček 5593 Anna Ratmannová, 96 ŠAK Pardubice 06 spr. trojboj 22,4 Zuzana Skalická, 94 Choceň m 6,1 7,6 8,7 spr. trojboj 1460 b. Žaneta Škripková, 95 Poruba m 9,03 14,60 31,41 čtyřboj 1906 b. Nikola Řehounková, 93 AC Pardubice 04 se 600 m 8, :49,0 čtyřboj 1787 b. Zuzana Peichlová, 79 Hradec Králové 90 s 800 m 8, :53,0 pětiboj 2073 b. Nela Vašíčková,95 Tábor 96 11, , :46,38 ručně 2084 b. Hana Žišková, 83 Ústí n. Orl , , :00,7 1 km chůze 5:17,0 Pavla Choděrová, 80 Nový Bor 91 2 km chůze 11:57,4 Olga Půčková, 94 Nový Bor 05 3 km chůze 19:35,9 Barbora Janáková, 79 Kutná Hora 90 4x50 m 33,63 LIAZ Jablonec n. Nis. 06 Zemanová Pešavová Hýsková Vítová 4x60m 35,67 Tábor 06 Chládková Pošmurová Kvasničková Vašíčková ručně 34,7 Hradec Králové 84 Machaňová Vašátková Mičánková Voříšková 4x200 m 2:05,21 Česká Lípa 05 Mátlová Süssnerová Rutteová Dlouhá 3x300 m 2:35,2 Hradec Králové Vašátková Machaňová Karlíčková 10

11 JEDNÁNÍ KAS Plzeňský âesk KAS, ATLETICK SV AZ Byla provedena CZECH kontrola ATHLETIC úkolů z minulého FEDER zápisu. Všechny ATIONúkoly byly splněny. VV provedl hodnocení Oblastních mistrovství v hale dospělých (25.1.) a žactva (16.2.). Obě soutěže zanechaly celkový pozitivní dojem. Výbor PKAS se zabýval přípravou Mistrovství Jihočeského a Plzeňského kraje všech kategorií v přespolním běhu ve Střelských Hošticích u Horažďovic v sobotu Příprava VH, která proběhne v Horšovském Týně. Začátek jednání byl stanoven na hod. Za každý oddíl v rámci PKAS se mohou VH zúčastnit max. 3 zástupci. Pozvánky rozešle na kluby sekretář pan Hubáček. Na VH budou prodávány soutěžní brožury. Zároveň bude možnost u hospodáře Bastla uhradit v hotovosti poplatek za přihlášená družstva. Jinak platba převodem. Výši soutěžních poplatků rozešle klubům pan Janeček. Předseda Konop přednesl informaci o přípravě školení trenérů III. třídy. Místem pořádání bude Plzeň Městský stadion ve Skvrňanech. Termín prvé konzultace je a druhá proběhne Předseda komise rozhodčích Koleš seznámil výbor s průběhem školícího a doškolovacího semináře rozhodčích. Akce se uskutečnila v učebně Sportovního gymnázia v Plzni. Bylo vyškoleno 7 nových rozhodčích a kvalifikaci si obnovilo16 stávajících. Koleš připraví na VH seznam všech evidovaných rozhodčích oblasti za účelem jeho aktualizace. Předseda STK Janeček představil výboru definitivní verzi termínové listiny. Její podobu je možno si stáhnout na webu PKAS. Hospodář Bastl podal informaci, že byl finančně uzavřen rok 2013 a podklady předány Finančnímu úřadu v Plzni. Janeček seznámil VV se zajištěním soutěže družstev řídícími pracovníky. Při této příležitosti výbor PKAS děkuje Jaroslavu Kotkovi a Ing. Vladislavu Moravcovi za dlouholeté řízení soutěží družstev mladšího žactva. Příští jednání výboru PKAS se uskuteční ve čtvrtek Pražský atletický svaz, Výboru PAS a zástupci pražských oddílů schválili předložený program jednání. Výbor a zástupci vzali na vědomí zprávu o činnosti PAS od Valné hromady přednesenou předsedou PAS, včetně připomínek předsedy SK PAS a předsedy oddílu Dukla Praha. Výbor a zástupci vzali na vědomí informace předsedy soutěžní komise PAS k zabezpečení hlavní atletické sezóny 2014 v Praze. Výbor a zástupci vzali na vědomí informaci předsedy PAS k zabezpečení vyúčtování programu VIII grantu hl. m. Prahy pro rok 2013/2014 i informaci k zajištění grantu na období 2014/2015. Výbor schválil: zápis z 12. jednání výboru PAS ze dne ; kontrolu plnění usnesení výboru PAS. Výbor vzal na vědomí kontrolu přípravy halového utkání Praha - Brno mladšího žactva v 8.3. a schválil nominaci družstva Prahy na toto utkání. Výbor schválil zakoupení 100 ks dresů pro žákovská reprezentační družstva v předběžné ceně Kč s tím, že alespoň 50 % bude hrazeno ve formě sponzorského daru. Příští jednání výboru PAS se uskuteční ve čtvrtek 20. března. KAS Vysočina, 5.3. Kontrola úkolů připravit seznam členů KCTM splněno. Výbor schválil rozdělovník brožury Atletické soutěže 2014 a proplacení faktury za brožury. Výbor vzal na vědomí stav členské základny 1552 evidovaných členů ve 13 oddílech. Výbor na žádost oddílu Atletika Jihlava projednal situaci na SG: nedostatky v komunikaci mezi trenéry SG, mezi hlavním trenérem a osobními trenéry, mezi hlavním trenérem a partnerským oddílem; pokles nebo stagnace výkonnosti žáků SG - nespokojenost rodičů žáků se situací na SG; navrhujeme změnu na pozici hlavního trenéra; zlepšení situace na SG, zvýšení výkonnosti žáků, zlepšení komunikace. Výbor schválil seznam členů KCTM na rok 2014: výbor schválil změnu v pravidlech zařazení do KCTM u mladšího žactva do 30. místa v tabulkách v disciplíně- seznam zařazených závodníků na webu KAS Vysočina. Výbor projednal novou soutěž Štafetový pohár 2014: závod se uskuteční v Třebíči; disciplíny 4x100 m, 50 m, dálka, míček, 8x200 m; vítěz postupuje do celostátního kola. Výbor schválil hospodaření KASu za rok V sobotu 29.3.pořádá KAS školení rozhodčích III. třídy v Třebíči. Bližší informace poskytne Ivan Tůma. 25. a 26.4.pořádá KAS školení trenérův Třebíči. Bližší informace na stránkách KAS Vysočina. 11

12 Jihomoravský KAS, Předseda JmKAS zhodnotil halovou sezonu Začátek roku 2014 byl pro Jižní Moravu velice úspěšný: 47 medailí, 23 titulů âesk a tři české ATLETICK rekordy (víceboje SV 2 tituly AZ+ NR, muži + ženy 4 tituly, 10 m, dorost + junioři 10 titulů + 21 m, žactvo CZECH 6 titulů + ATHLETIC 11 medailí + NR). FEDER Rozpočet ATION na rok 2014 zatím jen pro SCM, na rozpočtu pro kraje se stále pracuje. VV schválil příspěvky pro Mistrovství JmK jednotlivců žactva, družstev mladšího žactva, v přespolním běhu žactva. VV schválil soutěžní poplatky pro soutěž žactva pro rok Josef Šoba vypracuje dodatky k soutěžnímu řádu družstev mladšího a staršího žactva. Hodnocení utkání Praha Brno. Utkání proběhlo bez problémů, Brno sice prohrálo, ale jen rozdílem 21 bodů. VV hodnotí kladně. Zatím není jasný termín a pořadatel mezikrajového utkání žactva. SCM JmK má ve stavu 49 lidí. 34 se jich účastnilo haly, Víceboje 2 tituly, 1 titul a 2 medaile z chůze, dospělí 1 medaile, dorost + junioři 10 titulů + 11 medailí a NR Filipa Sasínka, žactvo 3 tituly + NR ve štafetě. Situace do léta vypadá výborně vzhledem k limitům na MSJ a EYOT v Baku. Proběhla anketa Nejlepší atlet JmK v Olympii. Prostředí bylo důstojné a velké množství diváků. Zasedala komise rozhodčích JmK. Spolupráce v soutěži družstev začíná dobře fungovat. Moravskoslezský KAS, Pohár Českého rozhlasu finále výbor MSKAS rozhodl o pořádání krajského finále ve F-M (20.5.), pověřujeme oddíl, aby připravil propozice a zázemí pro kvalitní uspořádání finále poháru ČRo, žádáme pořadatele, aby nahlásili termíny poháru ČRo na MSKAS, v Ostravě se koná 6.5. na stadionu ve Vítkovicích. Hodnocení MMaS v Bratislavě vše v pořádku, nebyl vážnější problém. Zvolánková podala zprávu o hospodaření MSKAS za rok 2013, byla vzata na vědomí a bude předložena na VH 21.3., zároveň Valčuhová přednesla zprávu revizní komise, rovněž tato zpráva bude přednesena na VH. Příprava VH řízení VH Václav Kubenka, navržené předsednictvo Hoferek, Kubenka, Zvolánek, mandátová komise Klepek, Valčuhová, Zvolánková, návrhová komise Polášek, Kociánová a jeden z pléna, zapisovatel VH Zvolánek. Nejezchleba důrazně kritizoval pořadatele krajského přeboru mladšího žactva v atl.tunelu (16.2.) dopis klubu z Jablunkova, jeho závodníci přijeli zejména na štafety, v průběhu závodu byly změněny disciplíny, 1000 m změněno na 800 m, 800 m změněno na 600m, byly zrušeny štafety, kritizoval i hlasatele závodu, v diskuzi se k problému vyjádřil zástupce pořadatele Zd. Duda, bylo chybou, že nebyly změny včas oznámeny, do štafet nebyl přihlášen dostatečný počet klubů, sice se na místě některé dohlásily, ale už to bohužel nebylo akceptováno. Nejezchleba kritizoval úroveň webových stránek MSKAS nutno aktualizovat, do konce dubna. Nejezchleba informace o prvním kole Beskydského poháru přípravek přespolní běh, účast 250 dětí, hodnoceno jako výborná akce. Kubenka školení rozhodčích 3.třídy proběhne začátkem května, termín bude upřesněn, přihlášky na adresu Václava Kubenky informace o školení bude podána i na VH. Klepek podal informaci o Ostravském kalendáriu, je zde mnoho zmínek o atletickém dění, dále informoval, že spolupracuje na výstavě Ostrava město sportu, která bude otevřena 1.4., a dále výrazně spolupracuje na knize o historii sportu v Ostravě, stať atletika. Zvolánková informovala o směrnici o dopravě. Zvolánek informoval o klubech v MS kraji, ještě 3 nezaplatily povinné příspěvky 12,-Kč na osobu, tuto povinnost je nutno splnit do 31.3., věříme, že tak všichni včas učiní. Polášek informoval o jednání dozorčí rady, proběhnou kontroly SCM ve všech krajích následně SpS. Termín příštího jednání 21.3., VH restaurace Stadion od 16,30 hodin. Středočeský KAS, VH S-KAS 2014: Projednání a schválení programu Valné Hromady S-KAS 2014, která se koná v Berouně Prostory a občerstvení zajistí atletický oddíl Lokomotivy Beroun. Soutěže 2014: KP v přespolním běhu Beroun Běh přes Městskou horu; 4.5. KP v běhu do vrchu Lochovice-Plešivec; KP jednotlivců na dráze St. Boleslav; KP jednotlivců st. a ml. žáci Vlašim; kolo extraligy družstev na Kladně. Pořádající oddíly zažádají v dostatečném termínu KR o potřebný počet rozhodčích mezikrajové utkání starší žactvo Vlašim; mezikrajové utkání ml. žactva Kolín; finále ml. žactva - Kladno; ze skupiny A postupují 4 družstva, ze skupiny B postupuje 5 družstev. Finance 2014: příspěvky pořadatelům. Pohár rozhlasu 2014: krajské kolo Kolín, garantem PR za střední Čechy Antonín Morávek. Příprava nového statutu S-KAS. Adresa pro zasílání korespondence: Václav Vondra, Talichova 767, Beroun; Mobil

13 ČAS INFORMUJE âesk ATLETICK SV AZ Obsah: CZECH ATHLETIC FEDER ATION Medailony s. 13 Nekrology s. 16 MEDAILONY Ajgl Jiří, * Jaroslavice, Zlín; závodník, činovník, rozhodčí. Člen SK Baťa-Botostroj Zlín-Svit-Jiskra-TJ Gottwaldov, v oddíle pracovník STK a později předseda. V ústředí předseda STK ( ) a předseda revizní komise ( ). Manželka Liduška Ajglová-viz heslo, syn Jiří (400 m př. 52,6/1971). Baar Pavel, * Pardubice; vícebojař. Závodí za TJ Jiskra Litomyšl (od 2001, trenér V. Novotný, T. Dvořák). Mistr ČR 2010 (sedmiboj v hale, desetiboj). Reprezentoval v 8 mezist. utkáních ( ), z toho 5x v EP. Os. rekordy: 100 m 10,80 (2010), 400 m 48,69 (2008), 110 m př. 14,73 (2010), výška 200h (2010) a 199 (2008), tyč 470h (2011) a 462 (2010), dálka 729 (2008) a 731w (2009), oštěp 62,24 (2010), desetiboj 7650 (2010). Černý Robert, * Chvalovice; překážkář, trenér. Závodil za Dukla B. Bystrica a TŽ Třinec. Trenérem od 1975 v TŽ Třinec. Zastával různé tren. funkce v severomoravském kraji, byl trenérem v Dukle Banská Bystrica. Od 1984 v RH-PSK Olymp Praha, do 1993 vedoucí družstva mužů. Svěřenci: A. Höffer, J. Valík, L. Souček, H. Vinařová a další. Os. rekord: 400 m př. 52,5 (1974). Drbohlav Jiří, * Jičín; trenér od 1974 v LIAZ Jablonec n. N., kde byl předsedou TR, později PSK Olymp Praha. V letech reprezentační trenér běhů. Významní svěřenci: J. Pešava, R. Sanigová, P. Hujer a další. Dúbravčík Zdeněk, * Mariánské Lázně; běžec. Začínal ve Slovanu Mariánské Lázně ( ), poté PSK Olymp Praha (1990), Slovan Mariánské Lázně ( ), AC Škoda Plzeň (1993), AC Start Karlovy Vary ( ), Baník Stříbro ( ), AC Slovan Mariánské Lázně ( ). Účastník MS v běhu do vrchu 2004 (80.). Mistr ČR v krosu , čs. mistr v krosu Os. rekordy: 800 m 1:51,02 (1988), 1500 m 3:44,68 (1987), 5000 m 14:19,53 (1997), m 31:20,07 (1996), půlmaraton 1:10:39 (2000), 3000 m př. 9:34,4 (1965). Fillo Milan, * Žilina (Slovensko); sprinter. Začínal v ŠK a Slovan Žilina ( ), poté ATK a ÚDA Praha ( , trenér L. Berger). Účastník OH 1952 (400 m rozb.). Mistr republiky 1952 a 1953 (400 m), člen mistr. štafet 4x400 m (1952 a 1953). Reprezentoval v 1 mezist. utkání. Držitel čs. rekordů na 400 m 47,8 (1952), 4x200 m 1:27,9 (1953), 4x400 m 3:15,2 a 3:14,6 (1953), v odd. štafetě 4x100 m 41,5 (1953), 4x400 m 3:17,8 (1952)-3:14,6 (1953). Os. rekordy: 200 m 22,1 (1952), 400 m 47,8 (1952). Háková Blanka, roz. Kunovská, * Slavičín; překážkářka. Začínala jako házenkářka (1974), s atletikou v TJ Gottwaldov ( , trenéři Uhlíková, od 1977 J. Ot, od 1981 L. Heneš), poté Slavia IPS Praha ( , trenér J. Caha). Mistryně ČR 1986 (400 m př.), čs. mistryně (400 m př.). Reprezentovala ve 4 mezist. utkáních ( ). Os. rekordy: 400 m 55,97 (1986), 100 m př. 14,43 (1982), 400 m př. 57,88 (1986). Havlíček Vít, * Plzeň; sprinter. Začínal v AC Škoda Plzeň ( , trenér J. Čeliš), poté USK Praha ( , trenér A. Hanzl), A. C. Tepo Kladno (2004). Mistr ČR na 100 m (2001) a na 200 m (2000). Reprezentoval 1x v EP (2000). Os. rekordy: 100 m 10,52 (2001), 200 m 21,20 (2001). Janko Karel, * Ostrov nad Ohří; tyčkař. Začínal ve Slavii IPS-SK Slavia Praha ( , trenér R. Trávník a M. Prunar), poté Dukla Praha (1993), USK Praha ( , trenér M. Prunar). Účastník MEJ

14 (tyč 8.). Halový mistr ČR Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1995), z toho 1x v EP. Os. rekord: tyč 550h (1997) a 540 (1995). âesk ATLETICK SV AZ Klapka Pavel, CZECH * ; ATHLETIC činovník, jedn. FEDER Bohemians ATION ČKD Praha. Sekr. ředitele závodu při ME Klim Ladislav, * Brno; trenér od Člen Lokomotivy Břeclav, předseda odd , org. prac. od 1956, statistik od 1952 a ved. rozhodčích od Člen kraj. komise rozhodčích a kraj. instr. rozh. v 70. letech, člen kraj. TR v 80. letech. Metodik OV ČSTV Krejcar Jiří, * Lomnice nad Popelkou; tyčkař. Začínal v Sokole-Technolenu-Jiskře Lomnice n. P. ( ), poté ÚDA Praha ( ), Jiskra Lomnice n. P. ( ). Účastník ME 1954 (13.). Mistr republiky Držitel 3 čs. rekordů 420 (1953)-426 (1956). Reprezentoval v 16 mezist. utkáních ( ). Os. rekord: tyč 426 (1956). Kreuter Jiří, * Praha; od 1967 trenér Slavoj Stará Boleslav, ved. trenér TSM Stará Boleslav, metodik VAS ČÚV ČSTV, svazový trenér ČAS. Předseda odd. od 1990, člen pléna ČAS Publikace: Programy činnosti zájmových tělovýchovných útvarů 5. až 8. tříd na ZŠ a další met. materiály. Kučeríková Jana, provd. Bauckmannová, * Žilina (Slovensko), běžkyně. Začínala se sjezdovým lyžováním (1974), s atletikou v ZVL Kysucké Nové Mesto ( , trenér J. Srholec), poté Slávia PF Banská Bystrica ( , trenér R. Rozim), VŠ-USK Praha ( , trenér M. Bureš), BK Hope Moldava (1997), USK Praha ( ), AK Bílina (2001). Účastnice ME 1986 (3000 m rozb.) a 1990 (1500 m 8., 3000 m rozb.), MS 1986 v krosu (151.) a 1990 (nedok.), MS 1991 (1500 a 3000 m rozb.), ME 1995 v krosu (69.). Držitelka českých rekordů na 2000 m 6:05,91 (1998), 3000 m 8:54,61 (1990) a na m 33:09,3 (1988). Reprezentovala v 19 mezist. utkáních ( ), z toho 4x v EP. Dvojče Alena reprezentovala Slovensko. Manžel Miroslav Bauckmann-viz heslo. Os. rekordy: 1500 m 4:09,52 (1990), 3000 m 8:54,61 (1990), 5000 m 16:09,05 (1994), m 33:09,3 (1988), půlmaraton 1:18:31 (1998). Liška Ludvík, * Lužná u Vsetína; běžec. Držitel světového rekordu ve štafetě 4x800 m 7:28,0 (Stará Boleslav ). Začínal ve Včele Brno ( , trenér učitel Turpiš), poté ATK-ÚDA-Dukla Praha ( ), Spartak Praha Sokolovo ( ), Slavoj Stará Boleslav ( ). Účastník OH 1952 (800 m mzb.), ME 1954 (800 m rozb.). Mistr republiky 1954 a 1956 (800 m), člen mistr. štafet 4x400 m ( ). Držitel 4 čs. rekordů ve štafetě 4x400 m 3:15,2 (1953)-3:13,4 (1955), 3 ve štafetě 4x 800 m 7:42,2 (1952)-7:28,0 (1953), 2 ve štafetě 4x880 y 7:40,0 (1953)-7:36,2 (1954), 2 v odd. štafetě 4x400 m (1953). Reprezentoval v 15 mezist. utkáních ( ). Os. rekordy: 400 m 48,8 (1955), 800 m 1:49,0 (1955), 1500 m 3:48,0 (1959), 3000 m 8:29,6 (1960). Markl Jiří, * Svítkov, Hradec Králové; skokan. Začínal v Pardubicích (1925, trenér Březina), poté SK Pardubice ( ), VS Praha (1932), SK Explosia Semtín ( ), SK Hradec Králové ( ). Mistr republiky 1933 (tyč) a (trojskok). Držitel 3 čs. rekordů v trojskoku 13,51 (1931)- 13,69 (1934). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních ( ). Os. rekordy: výška 180 (1929), tyč 380 (1933), dálka 685 (1931), trojskok 13,69 (1934). Matolín Svatopluk, Doc., RNDr., DrSc., * Praha; překážkář. Začínal ve Spartaku Stalingrad -ČKD-Bohemians Praha ( , trenér P. Formánek), poté RH Praha ( , trenér Z. Holler). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1964). Ved. katedry TV na přírodovědecké fakultě UK. Os. rekordy: 400 m 49,2 (1964), 400 m př. 52,4 (1964). Morawska Martina, * Most; sprinterka. Začínala s házenou a tenisem (1989), s atletikou v SK Aritma Praha (1993, trenéři Vtípil a Slabý) poté USK Praha ( , trenéři D. Sečkářová, od 1996 M. Bureš). Účastnice MSJ 1998 (400 m smf.), ME (400 m rozb., 4x400 m 5.). Halová mistryně ČR 1998 (4x200 m) a 1999 (400 m). Reprezentovala v 1 mezist. utkání (1999). Os. rekordy: 200 m 25,42h (1999) a 25,43 (2003), 400 m 53,44 (1999), 800 m 2:08,85 (2000). 14

15 Otava Rudolf, * Karviná, ; sprinter. Začínal v Ostravské Slavii ( ), poté Sokol Mariánské Hory ( ), ATK Praha ( ), KP-Slavoj Opava ( ). Mistr republiky 1948 (200 m), 1951 (100, âesk 200, 4x100 ATLETICK a 4x200 m). Držitel SV6 AZ čs. rekordů ve štafetách: 1 na 4x100 m 41,4 (1951), 2 na 4x200 m 1:29,4 CZECH (1950) a ATHLETIC 1:28,4 (1951), 3 v FEDER odd. štafetě ATION 4x100 m (42,8 (1950)-42,0 (1951). Reprezentoval v 7 mezist. utkáních ( ). Byl generální ředitelem Ostravsko-karvinských dolů. Os. rekordy: 100 m 10,7 (1950), 200 m 22,4 (1950). Remeš Jaroslav, * , v koncentračním táboře. Jeden ze zakladatelů náchodské atletiky, činovník a trenér. Začínal ve Vysokém Mýtě (objevitel J. Fikejze). Zapojil se do odboje, přeložen do gymnázia Náchod. Ryšavý Jiří, * Praha; překážkář. Začínal jako košíkář (1961), s atletikou v SK Slavia Praha ( , trenéři Fialka, od 1969 L. Halman, od 1970 C. Hulínský, od 1973 J. Vostatek). Účastník MEJ 1973 (110 m př. smf.). Mistr ČR 1976 (400 m př.). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1976). Žije v USA. Os. rekordy: 200 m 21,4 (1973) a 21,96 (1973), 400 m 48,3 (1976) a 48,97 (1978), 110 m př. 14,2 (1973) a 14,52 (1973), 400 m př. 51,0 (1976) a 51,93 (1976). Řeháková Michaela, * Praha; sprinterka. Závodila za VŠ Praha ( , trenéři K. Krištof a J. Jílková). Mistryně republiky 1984 (4x100 m). Držitelka českého rekordu v odd. štafetě 4x100 m 45,40 (1982). Reprezentovala v 1 mezist. utkání (1982). Os. rekordy: 100 m 12,12 (1984), 200 m 24,80 (1984). Severa Jiří, * , ; sprinter. Začínal na Smíchově u M. Lauermanna, pak ve Slavii VŠ Praha. Trenér od 1967 v Bohemians Praha. Od 1992 SG Přípotoční Praha. Svěřenci: M. Špičková, P. Novák a další. Os. rekordy: 100 m 10,8 (1963), 200 m 22,3 (1962). Šmíd Jaroslav, * Zdejcina; koulař. Začínal v Sokole Beroun (1950), poté Králův Dvůr (1951), Vojenský dorost (1952), PDA Prostějov (1953), Baník Karlovy Vary ( ), Dynamo-Slavia Praha ( ), VŽKG Vítkovice ( , od začátku bez trenéra). Účastník EHH 1966 (5.). Reprezentoval v 19 mezist. utkáních ( ), z toho 1x v EP. Po ukončení závodní činnosti trenér. Svěřenci: E. Čerňanová, H. Fibingerová, S. Kovář, J. Matysová, M. Peterková, M. Pilařová, V. Malátová, Z. Šilhavá, J. Šilhavý, G. Valent, D. Vašíček, A. Vitoulová a další. Manželka Helena Fibingerová-viz heslo. Os. rekordy: koule 18,82 (1970), disk 50,98 (1964). Vaníček Radomil, * Bělá pod Bezdězem, ; činovník, člen AC Sparta Praha a AC Ranck. Byl členem výboru oddílu Sparty, členem STK, v AC Ranck byl sekretářem Poděbradské padesátky od 1992, v ústředí sekr. komise rozhodčích ČAS od Veselý Jan, * Praha; výškař. Závodil za RH Praha ( ), poté VŠ Praha (1968), Sparta ČKD Praha ( ), RH Praha ( ), Sparta ČDK Praha ( ). Mistr republiky Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních ( ). Os. rekord: výška 212h (1969) a 211 (1970). Wegscheiderová Jana, * Brno; sprinterka. Mistryně republiky 1981 (4x100 m). Reprezentovala ve 4 mezist. utkáních ( ). Os. rekordy: 100 m 12,00 (1980), 200 m 24,94 (1981). Zeman Pavel, * Kozlovice; sprinter. Začínal ve VP Frýdek-Místek (1966), poté VŽKG Vítkovice (1967), Dukla Banská Bystrica (1968), VŽKG Vítkovice ( ). Držitel českého rekordu v odd. štafetě 4x440 y 3:13,8 (1969). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních ( ). Os. rekord: 400 m 47,6 (1968). Zouhar Ladislav, * Brno; činovník, statistik, člen AC Moravská Slavia Brno. Je předsedou atl. oddílu od 1978, od 1993 samostatného atl. klubu a statistikem v AC Moravská Slavii Brno. Publikace: Historické tabulky atletiky Moravské Slavie Brno, Historické tabulky brněnské atletiky a přehled rekordů brněnské atletiky, 100 let atletiky Moravské Slavie Brno s J. Topinkou (2008). 15

16 DOPLNĚNÍ K BŘEZNOVÝM MEDAILONŮM: Půlpán Miroslav, * Náchod. Od r začal s atletikou v Chrudimi (trenéři Mísař, Šťastný, Šafařík), 1965 âesk až 1967 hostování ATLETICK v Jiskře Poděbrady SV AZ (trenér Zlatníček). Rozhodčím od r. 1961, ústředním rozhodčím od CZECH r Několik ATHLETIC let ve výboru FEDER atletického ATION oddílu AFK Chrudim, později Atletiky Chrudim. Ve spolupráci s KR ČAS PK provedl několik cyklů školení rozhodčích. Aktivně pracuje jako rozhodčí, podílí se na technickém vybavení stadionu a na přípravě rekonstrukce tribuny atletického stadionu v Chrudimi. RED podle Kdo byl kdo NEKROLOG Rodák z Hodonína Zdeněk Slačík spojil svůj život s Domažlicemi. Zemřel ve čtvrtek 20. února ve věku nedožitých 84 let. Vyučoval na domažlickém Gymnáziu J. Š. Baara tělocvik, zeměpis i biologii. Kromě jiných činností byl předsedou dřívějšího atletického oddílu Jiskry Domažlice, vychovával mladé atlety a podílel se rovněž na pořádání sportovních akcí. Atletický klub Zlín postihly dvě smutné zprávy krátce po sobě. Ve čtvrtek 6.3. zemřel ve věku 88 let Jiří Dadák. Bývalý reprezentant v hodu kladivem, bronzový na ME 1950 v Bruselu, čtvrté místo na OH v Helsinkách Mistr republiky (2x), držitel československého rekordu. Osobní rekord: 58,54 m. Čestný člen AK PSK Zlín. Pohřeb zesnulého se konal v pátek ve zlínském krematoriu. V úterý opustil naše řady po těžké nemoci ve věku 72 let PhDr. Jaroslav Halva. Bývalý čs. reprezentant, mistr republiky a rekordman v hodu oštěpem (80,06 m). Po skončení aktivní činnosti působil jako trenér v Dukle Banská Bystrica (např. J. Železný) a od roku 1999 trenér ve Zlíně (mj. V. Veselý, B. Svozilová). Byl členem výboru, rozhodčí a čestný člen AK PSK Zlín. 21. března 2014 zemřel ve věku 67 let náhle František Bartoš, účastník ME 1974 a Narodil se v Lanžhotě, začínal jako fotbalista, od roku 1964 se věnoval v Lokomotivě Břeclav atletice. Později závodil za Železárny Prostějov ( ), Lokomotivu Olomouc (1968) a Vítkovice ( ). Je několikanásobným mistrem ČR a ČSSR na různých tratích, nejvíce titulů (čtyři) vybojoval na 3000 m překážek. Na této trati byl 12. při ME v Římě 1974 dvanáctý, na následujícím ME 1978 v Praze byl za 8:38,0 sedmý. Poslední rozloučení se konalo ve středu v Lanžhotě. 16

17 INZERCE POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE âesk ATLETICK SV AZ CZECH ATHLETIC FEDER ATION BŘEZEN Mistrovství ČR v krosu všech kategorií... Bělá nad Radbuzou DUBEN 5.4. Sportisimo půlmaraton Praha... Praha MČR v chůzi na 20 km mužů a žen, MU, mítink EA...Poděbrady Mistrovství ČR v půlmaratonu mužů a žen...pardubice Podrobnosti domácích a také zahraničních akcí sledujte na rubriky Kalendář a Zaostřeno na. ATLETICKÉ LISTY, informační bulletin Českého atletického svazu \ ČAS, Diskařská 100, Praha 6 \ Vydává Česká atletika, s.r.o., 5. května 9/1323, Praha 4 Redaktor: Michal Procházka, tel.: , atletika.cz \ Sazba: Martina Kacetlová \ Inzerce: Česká atletika, s.r.o., tel.: , fax: , -atletika.cz \ Zasílání mailem (zdarma) - koordinátorka distribuce médií ČAS: Jarmila Rektorová, tel.: , fax: , atletika.cz \ Ev. č. MK ČR E Uzávěrky: tohoto 19.3., příštího 17.4.

TERMÍNOVÁ LISTINA 2012

TERMÍNOVÁ LISTINA 2012 TERMÍNOVÁ LISTINA 2012 BŘEZEN 4. VC v hodu břemenem 7. Veřejný závod na dráze 24. M ČR v přespolním běhu všech kategorií Střelské Hoštice M ČR v chůzi na 50 km mužů Dudince 1. kolo chůze extraliga mužů

Více

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka vedoucí družstva: Jan Cikán 1. kolo 16. května Liberec Sokol Hradec Králové 2. kolo 30. května Nové Město nad Metují 3. kolo 13.

Více

TERMÍNOVKA 2017 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s.

TERMÍNOVKA 2017 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. Ú N O R LEDEN Měsíc Datum Pořádáme Akce mimo Vyškov 2.1.2017 Župní přebor ve skoku o tyči - Opava 14. až Mistrovství MaS ve vícebojích a v chůzi (Ostrava Vítkovice) 15.1.2017 17.1.2017 Athletics Indoor

Více

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 11

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 11 âesk ATLETICK SV AZ CZECH ATHLETIC FEDER ATION BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 11 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s. 1 Předsednictvo s. 2 Sekretariát a komise s. 3 SLOVO PŘEDSEDY

Více

Halové soutěže Libereckého KAS 2015

Halové soutěže Libereckého KAS 2015 Halové soutěže Libereckého KAS 2015 Obsah Termínová listina Soutěžní řád KP jednotlivců Rozpisy krajských přeborů jednotlivců Rozpisy veřejných halových závodů Pro potřeby oddílů, klubů a funkcionářů Libereckého

Více

ZAŘAZENÍ DRUŽSTEV, PŘIDĚLENÍ KOL, ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI. Mistrovství ČR družstev mužů a žen se uskuteční 10. září 2017 v Plzni, pořádá AK ŠKODA Plzeň.

ZAŘAZENÍ DRUŽSTEV, PŘIDĚLENÍ KOL, ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI. Mistrovství ČR družstev mužů a žen se uskuteční 10. září 2017 v Plzni, pořádá AK ŠKODA Plzeň. ZAŘAZENÍ DRUŽSTEV, PŘIDĚLENÍ KOL, ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI Mistrovství ČR družstev mužů Mistrovství ČR družstev žen Dušan Molitoris Roman Málek U Srnčího dolu 24 Pražská 2925 466 01 Jablonec nad Nisou 470 01

Více

Moravia High Jump Tour-Hustopečské skákání Jablonecká hala 2015 Jablonec nad Nisou

Moravia High Jump Tour-Hustopečské skákání Jablonecká hala 2015 Jablonec nad Nisou PŘEDBĚŽNÁ TERMÍNOVÁ LISTINA 2015 (stav k 20. říjnu 2014) HALA Leden 5. Akademické mistrovství ČR Praha-Strahov 7. 1. halová středa Jablonec nad Nisou 9. 1. veřejné závody PAS Praha-Strahov 10. Přebor Středočeského

Více

SOUTĚŢE DRUŢSTEV 2008

SOUTĚŢE DRUŢSTEV 2008 SOUTĚŢE DRUŢSTEV 2008 Mistrovství republiky ţen 1. USK Praha 14 172 2. ACP Olymp Brno 11 155,5 3. PSK Olymp Praha 11 133 4. Hvězda SKP Pardubice 7 102 5. Sokol SG Plzeň-Petřín 6 49 6. AK SSK Vítkovice

Více

DRUŽSTVA DOROSTENCŮ, DOROSTENEK A JUNIORŮ

DRUŽSTVA DOROSTENCŮ, DOROSTENEK A JUNIORŮ DRUŽSTVA DOROSTENCŮ, DOROSTENEK A JUNIORŮ Květa Hájková V sezóně 2014 jsme do soutěží družstev přihlásili družstva dorostenců, dorostenek a juniorů. Vzhledem k minimálnímu počtu juniorek, jsme tuto kategorii

Více

Atletická školka ( mladší) a Minipřípravka ( ) Dětská atletická liga

Atletická školka ( mladší) a Minipřípravka ( ) Dětská atletická liga Soutěže v roce 2017 Pro lepší plánování závodní činnosti Vám přinášíme přehled soutěží všech družstev. U našich mladších závodníků i přehled všech závodů, které pro jejich kategorii pořádáme nebo se jich

Více

Opravená delegace rozhodčích pro akce pořádané ČAS v roce 2013, II. část

Opravená delegace rozhodčích pro akce pořádané ČAS v roce 2013, II. část Opravená delegace rozhodčích pro akce pořádané ČAS v roce 2013, II. část Delegace komise rozhodčích (dále jen KR ) ČAS má přednost před jakýmikoliv delegacemi. Pokud nemůžete delegaci přijmout, jste povinni

Více

Zápis z valné hromady, konané dne v Ostravě

Zápis z valné hromady, konané dne v Ostravě ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Oblast Severní Morava 702 00 OSTRAVA Mor. Ostrava, Vítkovická 3083/1 TEL. 596 617 191, 733 553 177 E-mail:basketsm@seznam.cz Všechny údaje o basketu na Severní Moravě najdete

Více

P Ř E R O V S K É H O P Ě T I B O J E

P Ř E R O V S K É H O P Ě T I B O J E SK Přerov - oddíl atletiky pořádá na počest 90.výročí založení atletického oddílu SK Přerov 24.ročník P Ř E R O V S K É H O P Ě T I B O J E P Ř E R O V - 1. května 2013 Datum a místo: Hlavní soutěže: Ostatní

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Zápis ze schůze KM ČAST ze dne

Zápis ze schůze KM ČAST ze dne Zápis ze schůze KM ČAST ze dne 20.5.2016 Datum a místo: Přítomni: 20.5.2016 Praha Linert Martin, Bajger Jiří, Protiva Martin, Steffek Pavel, Zlámal Jaromír (DR ČAST) Omluveni: Jányš Ondřej, Svoboda Libor

Více

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 10

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 10 âesk ATLETICK SV AZ BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 10 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s. 1 Předsednictvo s. 2 Sekretariát a komise s. 2 SLOVO PŘEDSEDY Měsíc říjen byl pro

Více

Časový pořad: http://www.atletikajihlava.cz. Ladislav Urban, předseda oddílu

Časový pořad: http://www.atletikajihlava.cz. Ladislav Urban, předseda oddílu P r o p o z i c e - č a s o v ý p o ř a d V e l k é c e n y J I H L A V Y dne 18. 8. 2012 Historie Velké ceny Jihlavy na 800 m začíná roku 1956. Přes třicet let se jmenovala Velká cena Jiskry a každoročně

Více

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 6

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 6 âesk ATLETICK SV AZ BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 6 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s.1 Předsednictvo s. 2 Výbor s. 2 Sekretariát a komise s. 2 SLOVO PŘEDSEDY Zatímco děti

Více

VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 "O

VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 O VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 "O pohár senátora Miroslava Krejči" 6.8.2011 Čerstvý mistr světa v kouli kategorie M 65 Pavel Fencl získal i pohár senátora za vítězství ve vrhačském

Více

Chodecké tabulky ČR 2013

Chodecké tabulky ČR 2013 Chodecké tabulky ČR 2013 Žákyně mladší 2 000 m chůze na dráze 11:08.57h 1 Barbora LEJSKOVÁ 120600 LIAZ Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 2301 11:55.68h 2 Markéta BOČKOVÁ 130300 Jiskra Nový Bor Jablonec

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Disciplíny v rámci VC Jihlavy - ceny za 1.2 a 3.místo

Disciplíny v rámci VC Jihlavy - ceny za 1.2 a 3.místo Propozice - č asový poř ad Velké ceny JIHLAVY dne 20. 8. 2011 Historie Velké ceny Jihlavy na 800 m začíná roku 1956. Přes třicet let se jmenovala Velká cena Jiskry a každoročně se pořádala ke Dni tisku,

Více

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 4

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 4 ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION âesk ATLETICK SV AZ CZECH ATHLETIC FEDER ATION BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 4 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s.1 Předsednictvo

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 2

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 2 ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION âesk ATLETICK SV AZ CZECH ATHLETIC FEDER ATION BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 2 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s.1 Předsednictvo

Více

70. ročník VELKÉ CENY MĚSTA PROSTĚJOVA v běhu na 110 m překážek a 27.ročník Memoriálu Dr. E. Rozbořila v hodu oštěpem

70. ročník VELKÉ CENY MĚSTA PROSTĚJOVA v běhu na 110 m překážek a 27.ročník Memoriálu Dr. E. Rozbořila v hodu oštěpem ATLETICKÝ KLUB PROSTĚJOV pořádá pod záštitou města Prostějova 70. ročník VELKÉ CENY MĚSTA PROSTĚJOVA v běhu na 110 m překážek a 27.ročník Memoriálu Dr. E. Rozbořila v hodu oštěpem a malé ceny dorostenců

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 z 6. zasedání

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

Krajský přebor Pardubického a Královéhradeckého kraje mužů a žen Open Místo a datum: Ústí nad Orlicí, 20. května 2017 Jiskra Ústí nad Orlicí

Krajský přebor Pardubického a Královéhradeckého kraje mužů a žen Open Místo a datum: Ústí nad Orlicí, 20. května 2017 Jiskra Ústí nad Orlicí Název akce: Krajský přebor Pardubického a Královéhradeckého kraje mužů a žen Open Místo a datum: Ústí nad Orlicí, 20. května 2017 Pořadatel: Jiskra Ústí nad Orlicí Ředitel závodu: Eva Hüblová Hlavní rozhodčí:

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Výběrové podmínky pro sestavení tisku Vybrané záznamy: 798 záznamů. Vystaven Doklad Příjemce Popis 17.4.2012 PDOT-389/2012 FK Jablonec, občanské

Více

Kovovýroba Beran. Ing. Miroslav Krejča - předseda Výboru pro rozvoj a investice města Písek

Kovovýroba Beran. Ing. Miroslav Krejča - předseda Výboru pro rozvoj a investice města Písek Kovovýroba Beran Ing. Miroslav Krejča - předseda Výboru pro rozvoj a investice města Písek Pořadatel: Atletický tělovýchovný klub Písek Hlavní rozhodčí: Mgr. Helena Fanturová Místo: Městský atletický stadión

Více

Hlavní sezóna 2012 Dospělí junioři dorost

Hlavní sezóna 2012 Dospělí junioři dorost Výsledkový zpravodaj AK Kroměříž Hlavní sezóna 2012 Dospělí junioři dorost 30.8.2012 Dudince - 8.ročník HONT 2012. 1. místo TULÁČEK Vladislav muži Koule 18,53 m 1. místo GONDOR Igor muži Disk 57,43 m 2.

Více

Pražský atletický svaz PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2012

Pražský atletický svaz PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2012 Pražský atletický svaz 140 00 Praha 4, Pod Děkankou 82 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2012 I. ČÁST Obsah strana Pražská termínová listina 2 Všeobecná ustanovení pražských soutěží 3 Přebor Prahy mužů, žen, juniorů,

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2015 Vydala STK ÚKAS ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení a) závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této

Více

HALA Výsledky AK Kroměříž

HALA Výsledky AK Kroměříž HALA 2012 Výsledky AK Kroměříž 3. 4.3.2012 - Jablonec nad Nisou, Mistrovství ČR žactva: Vagalová Zuzana 10. místo Výška 152 cm Labudová Eliška 15. místo Koule 3 kg 9,60 m 1.3.2012 Otrokovice - Mezinárodní

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

ASK SLAVIA PRAHA. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích

ASK SLAVIA PRAHA. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích ASK SLAVIA PRAHA pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích Pátek 3. července 2015 Vedoucí činovníci Ředitel závodů Hlavní rozhodčí Technický ředitel Vedoucí závodní

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 08. 10. 2015; čas jednání 15:00-19:57 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák Omluven:

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Zápis z valné hromady 28. 3. 2013

Zápis z valné hromady 28. 3. 2013 Zápis z valné hromady 28. 3. 2013 Program: 1. Informace o činnosti oddílu za rok 2013: soutěže družstev turnaje jednotlivců pořádané naším oddílem výsledky našich hráčů na turnajích hospodaření oddílu

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. Zápis z jednání Výboru

PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. Zápis z jednání Výboru Zápis Výboru číslo: 012017 / PLČB Datum konání: 12. 1. 2017 Zapisovatel: Filip Pytel PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. Zápis z jednání Výboru Přítomni: Miroslav Horký, Arnošt Petráček ml., Filip Pytel, Božena

Více

TJ HVĚZDA TRNOVANY A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TEPLICE

TJ HVĚZDA TRNOVANY A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TEPLICE TJ HVĚZDA TRNOVANY A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TEPLICE pořádá 69. ročník Běhu kolem Doubravky -memoriál Vladimíra Duška neděle 3. listopadu 2013 Všeobecná ustanovení Pořadatel : TJ Hvězda Trnovany a Dům dětí

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů-klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2012.

na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů-klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2012. P O Z V Á N K A na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů-klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce. Porada se uskuteční v úterý 17. ledna v 11:00 hod. v Praze 6 - Strahov, Atletická 100/2,

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 05. 05. 2015; čas jednání 16:08-18:38 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@cstv.

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@cstv. Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@cstv.cz R O Z P I S P ř e b o r u Č e s k é r e p u b l i k y jednotlivců VS

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

25. ročník Chodovské tretry. sobota 30. dubna 2016 od 10:15 hodin

25. ročník Chodovské tretry. sobota 30. dubna 2016 od 10:15 hodin 25. ročník Chodovské tretry podpořena finančním grantem města Chodova a Karlovarského kraje Pořadatel ŠAK Chodov, z. s. ve spolupráci s DDM Bludiště Chodov Datum sobota 30. dubna 2016 od 10:15 hodin Místo

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ HALOVÉ SOUTĚŽE 2008 TERMÍNOVÁ LISTINA 2008 Prosinec 2007 12. Závody

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Propozice - 48. Mistrovství České republiky veteránů pro rok 2014 konané pod záštitou primátora města Děčín Františka Pelanta

Propozice - 48. Mistrovství České republiky veteránů pro rok 2014 konané pod záštitou primátora města Děčín Františka Pelanta Propozice - 48. Mistrovství České republiky veteránů pro rok 2014 konané pod záštitou primátora města Děčín Františka Pelanta Pořadatel: Místo: Z pověření Sdružení veteránů ČAS zajišťuje ASK Děčín Atletický

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

Cena Pacova v hodu diskem

Cena Pacova v hodu diskem 1 z 6 10.7.2011 9:23 Výsledky Cena Pacova v hodu diskem Datum konání: 9.7.2011 Místo konání: Pořadatel: Výsledky zpracoval: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Pacov TJ Slavoj BANES Pacov Irena Fišerová Pavel

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

TERMÍNOVKA 2016 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s.

TERMÍNOVKA 2016 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. Ú N O R LEDEN TERMÍNOVKA 2016 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. Měsíc Datum Pořádáme Akce mimo Vyškov 2.1.2016 Župní přebor ve skoku o tyči - Opava 9.,10.1.2016 Slezská laťka (Opava) 11.1.2016 Akademické

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv.

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv. Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv.cz vedoucí sekretář: Marie Kalašová R O Z P I S M i s t r o v s t v í

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Zlatý maraton Emila Zátopka 27.7.2012

Zlatý maraton Emila Zátopka 27.7.2012 ZÁTOPKŮV ZLATÝ TÝDEN ROZPIS závodu na maraton Pořadatel : SC MARATHON PLZEŇ ve spolupráci s Centrem sportu MV a Atletickým oddílem PSK OLYMP Praha Datum a místo : 27.července 2012, areál Centra sportu

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Zpravodaj č. 1. junioři a dorci M MaS družstev 2016.

Zpravodaj č. 1. junioři a dorci M MaS družstev 2016. Zpravodaj č. 1. junioři a dorci M MaS družstev 2016. 1. Zdravím vás na začátku sezóny a k věci. Níže sestavy účastníků obou soutěží (máme tam i jurky a dorky), časák a kola. Dodatečně se v dorostencích

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2017/2018

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2017/2018 ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2017/2018 A1A ČFL 1. Městský fotbalový klub Chrudim 2. SK ZÁPY 3. Fotbalový klub Králův Dvůr, z.s. 4. Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. 5. Loko Vltavín, z.s. 6. SK

Více

Svaz kulturistiky a fitness České republiky Zámecký okruh 8, Opava - tel.: , fax:

Svaz kulturistiky a fitness České republiky Zámecký okruh 8, Opava - tel.: , fax: Z Á P I S - 02/2010 ze 2. zasedání VV SKFČR, ze dne 02.03.2010 (od 11:00) v Praze Přítomni: František Porteš, Ing. Martin Jebas, Vjačeslav Vinogradov, Bc. Lukáš Roubík, Tomáš Dluhoš, sekretář - Martin

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

12/11 3.3 VSP ČSPS provedl výběrové řízení na organizátory soutěží řízených VSP ČSPS následovně: Semifinále MČR družstev Morava

12/11 3.3 VSP ČSPS provedl výběrové řízení na organizátory soutěží řízených VSP ČSPS následovně: Semifinále MČR družstev Morava Přítomní: Petr Ryška, Petr Adamec, Luboš Imryšek, Petr Vodák, Andrea Balášová Omluveni: Hosté: Schůzi zahájil a řídil: Petr Ryška předseda sekce plavání Program: 1. Kontrola zápisu 2. Reprezentace, SCM,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze

Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze ASK Slavia Praha pořádá z pověření Českého atletického svazu, s podporou Hlavního města Prahy a pod záštitou Městské části Praha 10 Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze Praha, atletický stadion

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

CZECH ATHLETIC FESTIVAL. MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK BRNO 2008 Velká cena Brna v trojskoku 2. ročník

CZECH ATHLETIC FESTIVAL. MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK BRNO 2008 Velká cena Brna v trojskoku 2. ročník CZECH ATHLETIC FESTIVAL MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK BRNO 2008 Velká cena Brna v trojskoku 2. ročník 2. ročník mezinárodního atletického mítinku pro 300 sportovců do 15 let, 17 let, 19 let, 22 let a dospělé

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

FBS Olomouc, z. s. Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu. FBS Olomouc, o. s., Sukova 4, Olomouc IČO:

FBS Olomouc, z. s. Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu. FBS Olomouc, o. s., Sukova 4, Olomouc IČO: Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu FBS Olomouc, o. s., Sukova, 77900 Olomouc IČO: 658798 Program jednání: Zahájení valné hromady Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Volba

Více