ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011"

Transkript

1 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r je muzeum příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Sbírka muzea patří k nejstarším a nejvzácnějším v republice, podsbírkový fond báňské techniky, geologie a mnohé sbírkové předměty z fondu uměleckého řemesla ad. patří k evropským unikátům. Pro veřejnost provozuje muzeum tři expoziční budovy, v nichž v prohlídkových okruzích zpřístupňuje reprezentativní část svého fondu. Všechny expoziční budovy jsou památkově chráněné a zapsané jako architektonická památka I. kategorie. Jsou to: Hrádek, Kamenný dům a dům čp rodný dům J. K. Tyla. V rámci své hlavní expozice, která má dva prohlídkové okruhy a nese stejný název jako celá instituce, provozuje muzeum pro návštěvnickou veřejnost i středověké důlní dílo a trejv (velký důlní žentour), což jsou zapsané chráněné památky technického typu a dále tzv. open-air expozici na zadní parcele Hrádku (tzv. Havířská osada). Vzhledem ke svému umístění a daným provozním podmínkám nejsou stálé expozice Českého muzea stříbra otevřeny pro veřejnost celoročně, nýbrž v návštěvnické sezóně, tj. od měsíce dubna do konce listopadu (některé výstavy i v prosinci). Přes toto provozní omezení má muzeum velice vysokou návštěvnost. Nejvyšší procento návštěvníků je tvořeno výpravami školní mládeže v době školních výletů, častými návštěvníky jsou zahraniční i tuzemští turisté, pro něž jsou prohlídky muzea zabezpečovány hlavně prostřednictvím spolupráce s cestovními kancelářemi. Především pro své sídelní město Kutnou Horu a její široké okolí, avšak i ve vztahu k historii celého českého státu je muzeum strážcem hmotných dokladů minulosti, tradic a historického povědomí. Samozřejmě aktivně vstupuje i do současného kulturního života, představuje významného pořadatele četných výstav (odborných i uměleckých) a dalších kulturních akcí pro děti i dospělé. Pro návštěvnickou i badatelskou veřejnost, odbornou i laickou, muzeum provozuje muzejní knihovnu s badatelnou, přednáškovou síň a výstavní síně. Zde, i na jednotlivých pracovištích odborných muzejních pracovníků, poskytuje muzeum jako specializovaná odborná instituce celoročně služby badatelské, odborné poradenství, výpůjční služby odborné knihovny a základní informace o památkových a turistických objektech v celém kraji. Ředitelství, ekonomicko-správní odbor a průvodcovská služba muzea sídlí v budově Hrádku, Barborská ul. čp.28. Dům čp. 33 v Barborské ulici, kde jsou umístěny především pracovny odborného oddělení, provozuje muzeum též jako svou technicko-správní budovu. V přízemí této budovy bylo v r pro veřejnost otevřeno muzejní informační centrum spojené s malou prodejnou upomínkového zboží. Poskytují se zde návštěvníkům informace nejen o činnosti muzea, ale též o veškerých památkových objektech regionu, o turistických destinacích, kulturních akcích, možnostech stravování, ubytování a dopravního spojení. Muzeum dále pečuje o své depozitární prostory.

2 K zajištění své provozní a odborné činnosti v r byl muzeu jeho zřizovatelem přidělen výši ,-Kč. Náklady na zajištění provozu muzea (odborného i pro veřejnost) činily v r celkově ,-Kč. Rozdíl mezi celkovými náklady a příspěvkem zřizovatele byl pokrýván z vlastních výnosů organizace, které tvořily: - vlastní příjmy ,-Kč - úroky z BÚ 823,-Kč - použití fondu odměn ,-Kč - použití rezervního fondu ,- Kč - aktivace vnitroorganizačních služeb ve výši nákladů na pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku vlastní činností ,- Kč - ostatní výnosy z činnosti-snížení invest.fondu ,-Kč Vlastní příjmy ČMS byly tvořeny příjmy ze vstupného a tržbami z prodeje služeb (odborná činnost) ,-Kč 5 554,-Kč Výsledek hospodaření z hlavní činnosti muzea v r činil před zdaněním 0 doplatek daně z příjmu za r činil Zisku dosáhlo muzeum ve své tzv.doplňkové činnosti (prodej upomínkového zboží), a to ve výši ,-Kč ,-Kč. Středočeský kraj v r Českému muzea stříbra finančně nepokrýval žádné požadavky na investiční akce nad rámec provozního rozpočtu. Ze svého investičního fondu pokrývalo ČMS v r akce: - zabezpečovací zařízení v nově získaném objektu určeném pro depozitář ,-Kč - nákup sbírkových předmětů ,-Kč V r nezískalo ČMS žádný sponzorský finanční příspěvek. ČMS v roce 2011 vyvíjelo svou činnost v návaznosti na tyto finanční prostředky a dle svého Plánu činnosti na r

3 Odborná činnost muzea a činnost pro návštěvnickou a badatelskou veřejnost V průběhu roku 2011 v muzeu pracovalo 11 stálých odborných pracovníků: 1. PhDr. Světlana Hrabánková - historička středověkých českých dějin, dějin Kutné Hory a středověké technologie dolování a mincování - ředitelka 2. PhDr. Zdeňka Kubíková - etnografka správce sbírkových fondů: etnografie, umělecké řemeslo, výtvarné umění aj. + vedoucí odborného oddělení a zástupkyně ředitele 3. Bc. Josef Kremla - historik archivář správce podsbírek (knihy rukopisy a staré tisky, mapy a plány, dokumentace současnosti aj.) 4. Mgr. Kateřina Vavrušková - historička regionálních dějin správce numismatických sbírek + pracovnice pro kontakt s veřejností a propagaci 5. MUDr. Zdeněk Petráň - externí numismatik (0,5 úvazku) 6. RNDr. Jana Králová - geoložka správce podsbírek (geologie, paleontologie a báňská technika) 7. Eva Entlerová, BBus (Hons) - knihovnice 8. Vladimíra Vejmelková - výtvarnice (0,78 úvazku) 9. Stanislava Doležalová, DiS. - správce archeologické podsbírky (středověk, kachle) + muzejní pedagožka a vedoucí průvodcovské služby 10. Bc. Pavel Šeplavý - správce počítačové sítě a dokumentátor - správce archeologické podsbírky (pravěk, středověké sklo) 11. Anna Tvrdíková - dokumentátorka (pouze část měsíce prosince) I. Práce se sbírkami Evidence sbírek I. stupeň evidence Pro jednání sbírkotvorné komise dne odborní pracovníci připravili: 111 přírůstkových čísel = 258 kusů předmětů. CELKEM 1/2011 až 111/ přír. č. 258 kusů ÚBYTKY SBÍREK CELKEM 42 inv. č. 18 přír. č. 83 kusů

4 Soupis darů do Sbírky Českého muzea stříbra za rok 2011: Podsbírka Geologie Struska s minerály mědi, Bylanka Sádrovec, Kaňk Přír. č. 26/2011 a 27/2011 František NOVÁK darovací smlouva JMK 1/2011 z Podsbírka Hračky Dětská pošta Magnetická tabulka Bierky Dětský kufřík Káča vodník Plácačka na koberce Přírůstky v roce 2012 PhDr. Jana VANĚČKOVÁ darovací smlouva ZK 1/2011 z Podsbírka Numismatika Medaile Josef Ladislav Píč, 100. výročí rodáka ze Mšena, 2011 Přír. č. 81/2011 Město MŠENO darovací smlouva z Podsbírka Písemnosti a tisky Diplom Jan Baroch, spolek vojenských vysloužilců, Kutná Hora 1888 Přír. č. 86/2011 Martin KAŠPAR darovací smlouva JK 1/2011 z Podsbírka Umělecké řemeslo Penál Přír. č. v roce 2012 PhDr. Jana VANĚČKOVÁ darovací smlouva ZK 1/2011 z Podsbírka Výtvarné umění Hudební tisky, 1925 až kusů Přír. č. v roce 2012 Pavel Tenušák darovací smlouva ZK 2/2011 z Studijní materiál Pohlednice Kutná Hora, 1960? Chrám sv. Barbory exteriér, 1955? Chrám sv. Barbory + část balustrády před jezuitskou kolejí, 1970? Chrám sv. Barbory interiér (socha havíře) Čáslav Nám. J. Žžižky, 1945? Sázava, 1963 Zruč nad Sázavou Staré město, 2004? Zruč nad Sázavou a okolí, 1980, Zruč nad Sázavou složený pohled, 1995? Zbraslavice složený pohled Vánoční pozdrav z Červených Janovic, 2006?

5 Uhlířské Janovice složený pohled, 1980? Čestín a Petrovice Evid. č. X 8/371 až X 8/383 Ing. Lenka CHOUTKOVÁ darovací smlouva EN 1/2011 z Studijní materiál Etnografie Bandaska s víčkem Evid. č. X 13/1 PhDr. Jana VANĚČKOVÁ darovací smlouva ZK 1/2011 z Studijní materiál Hračky Pokladnička soudek Evid. č. X 18/1 PhDr. Jana VANĚČKOVÁ darovací smlouva ZK 1/2011 z Sbírkových předmětů 4 přír. č. 4 kusy bez čísla 67 kusů Studijního materiálu 15 evid. č. 15 kusů Knihovna ČMS 0 přír. č. 0 kusů Fotodokumentace 0 přír. č. 0 kusů Nákupy do Sbírky ČMS za rok 2011: Podsbírka Dokumentace současnosti Pivní láhev s reliéfem PIVOVAR SEDLEC POD KAŇKEM Antikvariát Felix Jenewein, Kutná Hora, pokladní doklad č. 3519; přírůstek v roce 2012 Podsbírka Knihy B. Skalák Adresář horního města Kutné Hory, 1933 rukopisné poznámky, dva sešitky se soupisem ulic a domů, 78 plánků ulic města Antikvariát Felix Jenewein, Kutná Hora, pokladní doklad č. 3117; přír. č. 71/2011 Podsbírka Modely a kopie Kopie ideální rekonstrukce sochy sv. Barbory (přír. č. 2364/80) Zadáno v rámci restaurování Mgr. Art. Jakubu Ďoubalovi, účetní doklad č. 388; přírůstek v roce 2012 Podsbírka Numismatika Rudolf II., tolar, 1600, Kutná Hora Kutná Hora, odhalení pomníku KHB, 1883, stříbro Kutná Hora, oblastní výstava poštovních známek, 1970

6 Kutná Hora, mezinárodní výstava poštovních známek, 1973 Kutná Hora, ÚNS expedice Geomar Cuba Kutná Hora, RD Kaňk, 1000 let dolování, 1985 Kutná Hora, Vrbový mlýn, chlebová známka Aukce ČNS pobočka Praha, pokladní doklad č. 3349; přír. č. 72/2011 až 78/2011 Početní známka GANZE TAGES ARBEIT, Sedlec tabáková továrna Nákup Milan Dubanič, kupní smlouva č. 1/2011; přír. č. 82/2011 Medaile 25 let Spolku vojenských vysloužilců v Uhl. Janovicích, 1907 Nákup doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, kupní smlouva č. 2/2011; přír. č. 83/2011 Podsbírka Umělecké řemeslo Cvikr František Černý, Kutná Hora Antikvariát Felix Jenewein, Kutná Hora, pokladní doklad č. 3065; přír. č. 92/2011 Podsbírka Výtvarné umění Grafika Kutná Hora, Zittauer Grafika Kutná Hora, Hylos Antikvariát J. Bretschneider, Praha, pokladní doklad č. 3031; přír. č. 102/2011 a 103/2011 Obálky Františka Zelenky Jackova píseň Peníze nebo život Antikvariát Felix Jenewein, KH, pokladní doklad č. 3161; přír. č. 105/2011 a 106/2011 Lept Morový sloup, J. Podlipný 1939 Antikvariát Felix Jenewein, KH, pokladní doklad č. 3239; přír. č. 107/2011 Olej na kartonu Kaple sv. Vojtěcha u Bylan Antikvariát Felix Jenewein, KH, pokladní doklad č. 3264; přír. č. 108/2011 Studijní materiál Pohlednice Roztěž Zbraslavice Malín Antikvariát Felix Jenewein, KH, pokladní doklad č. 3364; evid. č. X 8/368 až X 8/370 Kutná Hora Karlov Kutná Hora krajinská výstava Kutná Hora Karlov Filatelie Stošek, Praha, pokladní doklad č. 3416; evid. č. X 8/403 až X 8/405 Kutná Hora chrám sv. Barbory před rekonstrukcí Kutná Hora pomník KHB

7 Kutná Hora hájovna na Kaňku Kutná Hora most přes Vrchlici pod Vlašským dvorem Kutná Hora Šetelík Kutná Hora městské vlakové nádraží Kutná Hora 1720 Kutná Hora pohled z Hloušky Kutná Hora střešní krajina Kutná Hora chrám sv. Barbory a jezuitská kolej Kutná Hora Sedlec Čáslav okénková litografie Čáslav kasárna Čáslav hotel Bílá kůň Roztěž Žehušice Malešov Antikvariát ARCO, Praha, pokladní doklad č. 3436; evid. č. X 8/384 až X 8/400 Dokumentace současnosti 1 přír. č. 1 kus Knihy 1 přír. č. 1 kus Modely a kopie 1 přír. č. 1 kus Numismatika 9 přír. č. 9 kusů Umělecké řemeslo 1 přír. č. 1 kus Výtvarné umění 6 přír. č. 6 kusů Pohlednice 23 evid. č. 23 kusů CELKEM za ,- Kč Sbírkotvorná komise ČMS se uskutečnila Žádost o provedení změn v CES byla na MK ČR odeslána pod číslem jednacím 106/2011. Přírůstky studijního materiálu: V evidenci studijního materiálu odborní pracovníci zpracovali: Celkem: 217 evid. č. 218 ks

8 II. stupeň evidence odborní pracovníci: Doležalová, Králová, Kremla, Kubíková, Petráň a Vobořilová dle možnosti katalogizovali spravované podsbírky. Při katalogizaci dbali na dodržování zákona č. 122/2000 Sb. Celkem: 847 inv. č ks Zápis sbírkových předmětů do programu BACH: Celkem 1833 položek Přepisování karet bylo spojeno s dourčováním sbírkových předmětů, jejich vážením či měřením. Zásadní doplnění a opravy katalogizačních karet po nedokonalém zpracování evidence počátkem sedmdesátých let 20. století. Celkem 596 položek Knihovna Eva Entlerová, BBus (Hons) - v průběhu roku 2011: - odborně zpracovávala knižní fond muzea (sledovala knižní novinky a zajišťovala nákup knih, evidovala knihy a periodika): až 20232, tj. 264 svazků - katalogizovala dokumenty v knih. systému Clavius - knihy: 308, komplety periodik: 9, periodika: 540, periodika (bez evidence čísel): 23, separáty: 5, elektronické zdroje (CD, DVD): 7, články: 91 - vypracovala návrhy na vyřazení publikací - 18 odepsaných svazků - aktualizovala webové stránky knihovny - dle časových možností poškozené knihy opravovala speciálními opravnými páskami a balila knihy do ochranné fólie - vypracovávala bibliografické rešerše - zajišťovala knihvazačské práce (ke svázání zadáno 14 ročníků periodik, 2 monografie a 4 paré katalogizačních karet) - knihovnice prováděla pořádací úklidové práce v depozitáři v budově SOkA KH Fotodokumentace - odborní pracovníci zajišťovali fotodokumentaci akcí a sbírkových předmětů muzea

9 Inventarizace sbírek - pokračovala předávací revize podsbírky ARCHEOLOGIE STŘEDOVĚK. V průběhu roku 2011 bylo zrevidováno: 51 přírůstkových čísel inventárních čísel kusů - zahájení inventarizace podsbírky GEOLOGIE bylo odloženo. ČMS získalo nové depozitáře, do kterých bude geologická podsbírka přestěhována. Inventarizace bude provedena po přestěhování a uložení sbírek v novém depozitáři. - v průběhu července až listopadu roku 2011 byla provedena inventarizace podsbírky HUDEBNÍ NÁSTROJE. 34 přírůstkových čísel - 0 inventárních čísel - 63 kusů - v průběhu listopadu roku 2011 byla provedena inventarizace podsbírky ARCHEOLOGIE - STŘEDOVĚKÉ SKLO zrevidovala: 92 přírůstkových čísel inventárních čísel ks - knihovnice v roce 2011 zrevidovala část knihovního fondu Celkem zrevidovala 126 svazků knih. S prováděním revizí byly spojeny pořádací práce v depozitářích, mytí, případné přebalování sbírek a vypracovávání nových lokačních seznamů zrevidovaných sbírkových předmětů. Celkem bylo v roce 2011 zrevidováno: 177 přírůstkových čísel inventárních čísel = 5782 kusů sbírkových předmětů a 126 svazků knih. Restaurování sbírek Pro rok 2011 bylo na restaurování sbírek uvolněno ,- Kč. Realizovány byly zakázky v hodnotě , - Kč. Celkem bylo v roce 2011 zkonzervováno či zrestaurováno 100 sbírkových předmětů. Současně probíhalo ošetření nejohroženějších sbírkových předmětů napadených plísněmi, dřevokazným hmyzem, případně korozí. PhDr. Zdeňka Kubíková ošetřila 250 ks sbírkových předmětů nátěry přípravkem Lignofix super a konzervačním olejem WD 40. Zápůjčky Sbírky ČMS: Odborní pracovníci dle požadavků zabezpečovali výpůjčky sbírkových předmětů, při čemž se řídili zákonem č. 122/2000 Sb. a dalšími závaznými předpisy. V roce 2011 bylo zapůjčeno 290 evidenčních čísel = 418 kusů sbírkových předmětů

10 Smlouvou o dočasném užívání sbírkových předmětů 1/ /2011 (186 evidenčních čísel = 312 kusů sbírkových předmětů) Z předcházejících let trvá 6 smluv (121 evidenčních č. = 225 ks) Z roku 2011 přetrvá 7 smluv (119 evidenčních č. = 146 ks) Innominátní smlouvou 1/ /2011 (104 evidenčních č. = 106 ks) Předměty byly zapůjčeny níže uvedeným vypůjčovatelům: Národní muzeum Praha, Historické muzeum Národní muzeum Praha, Přírodovědecké muzeum Národní zemědělské muzeum Praha Muzeum středního Pootaví Strakonice Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Praha Městské muzeum a knihovna Čáslav Město Zruč nad Sázavou Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. Městské muzeum Chrast Město Mšeno Obec Červené Janovice Obecní úřas Chlístovice Obecní úřad Žehušice Městys Rataje nad Sázavou Restaurátoři a badatelé Do muzea bylo v roce 2011 zapůjčeno 499 předmětů Výpůjčky do muzea 1/ /2010 (499 ks) Z předcházejících let přetrvávají 3 smlouvy (11 ks) Z roku 2011 přetrvává 5 smluv (38 předmětů) Předměty byly vypůjčeny od půjčovatelů: Národní muzeum - Historické muzeum Praha Archeologický ústav Regionální muzeum v Kolíně Polabské muzeum Poděbrady Městské muzeum a knihovna Čáslav Sběratelé Veřejné služby muzejní knihovny: Knihovnice vyřizovala knihovní zápůjčky a zápůjčky z fondu fotodokumentace nesbírkové povahy. Za rok 2011 byly poskytnuty služby celkem 54 badatelům (152 návštěv). z toho: absenční zápůjčky - 82 výpůjčních smluv svazků knih, 1 CD prezenční zápůjčky - 29 badatelských listů svazků knih, 317 ks fotografií meziknihovní výpůjční služba - vypůjčeno 6 svazků meziknihovní reprografická služba - objednány 3 články

11 Udělení reprodukčního práva V průběhu r bylo uděleno 28 reprodukčních práv: natáčení a fotografování v interiérech Hrádku: 6 x natáčení v Tylově památníku. 1 x fotografování a skenování sbírkových předmětů: 189 ks poskytnutí fotografii z fotoarchivu ČMS (digitální i pozitivy): 139 ks Ostatní Odborní pracovníci připravili podklady pro centrální evidenci sbírek, atualizovali Cesik za rok 2011, přírůstky a vyřazení sbírkových předmětů ze Sbírky ČMS, výpisy evidenčních čísel podsbírek z programu CESik a inventarizace, pracovali ve sbírkotvorné komisi ČMS, prováděli pořádací práce v přidělených depozitářích a podíleli se na zpracování podkladů pro pasportizaci sbírek pro AMG. Dále pracovali jako členové odborných komisí, zpracovávali odborné texty a prováděli řadu dalších odb. prací. II. Výzkumná činnost Geologie RNDr. Jana Králová dle potřeby prováděla záchranné geologické výzkumy v Kutné Hoře a okolí. - Kutná Hora, Náměstí Národního odboje - kontrola terénu při předlažďování - Kaňk - Turkaňské pásmo, lomy na severní straně kopce, Rejzské opásmo, křídový útes Na Vrších - rekognoskace terénu - Kutná Hora, Vladislavova ul. - kontrola výkopu, odběr dokumentačního materiálu - Kutná Hora - Sedlec, cihelna - pochůzka spojená s kontrolou lokality a s vytýčením nových hranic chráněného území - Kutná Hora, Benešova ul. - odběr vzorků z výkopu pro nový dům u autobusového nádraží - Kutná Hora - ul. V Hutích - kontrola výkopu, sběr strusky. Numismatika MUDr. Zdeněk Petráň pokračoval v plnění úkolů z předcházejících let: - Problematika struktury a teritorializace velkých českých mincovních nálezů raného středověku - příprava k vydání Korpusu českých denárů (spolu s Mgr. L. Polanským v rámci grantu - Národní muzeum v Praze) - pokračování úkolu. - Problematika výtěžkového kutnohorského dvouzlatníku v historii Kutné Hory ve druhé polovině 19. století (spolu s Mgr. J. Moravcem - Česká národní banka) - příprava k publikaci v Numismatických listech. - Problematika dobových měděných odražků grošových nominálů v rámci publikace neznámého měděného odražku parvu Václava II. se současnou přípravou k publikaci - pokračování úkolu.

12 Prezentace sbírek veřejnosti - expoziční činnost HRÁDEK I. okruh Cesta stříbra - budova Hrádku 2. okruh - Cesta stříbra (historická technologie dobývání a zpracování stříbra) - nádvoří Hrádku, sklep - tzv. malý důl (Dílo havířské), těžní stroj trejv na zahradě Hrádku, středověké důlní dílo, Havířská osada na zahradě Hrádku a sklepní sál Hrádku - tzv. Verk (Dílo mincovní) Hlavní stálá expozice muzea byla k 1. dubnu 2010 připravena pro návštěvnický provoz. Prohlídku expozic si každý návštěvník mohl doplnit zpracováním úkolů, zadaných v tzv. pracovních listech k expozici, které jsou k dispozici na internetových stránkách muzea a bylo možné si je vyžádat předtištěné i v pokladně muzea. České muzeum stříbra v Kutné Hoře rozšířilo i v loňském roce své služby a otevřelo své expozice na Hrádku i v listopadu, a to denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin. Celková návštěvnost prohlídkových okruhů po expozicích v objektu Hrádek v r byla osob. Návštěvnost sezónních výstav samostatně bez expozic v objektu Hrádek v r byla osob. Celková návštěvnost destinací muzea v objektu Hrádek v r byla osob. Kamenný dům - stálá expozice Královské horní město Kutná Hora měšťanský život a kultura století Před zahájením návštěvnické sezóny proběhly úklidy, mytí a kontrola exponátů. K této expozici byly vypracovány pracovní listy, které bylo možné nalézt na internetových stránkách muzea či předtištěné v pokladně Kamenného domu. Návštěvnost expozice Královské horní město Kutná Hora měšťanský život a kultura století v r byla osob. Návštěvnost Lapidária v r byla osob. Návštěvnost celoroční výstavy v objektu Kamenný dům v r byla 4148 osob. Celkem v r expozice a výstavu v Kamenném domě navštívilo osob. Tylův dům Stálá expozice J. K. Tyl

13 K expozici byly vypracovány pracovní listy, které bylo možné nalézt na internetových stránkách muzea či předtištěné v pokladně Tylova domu. Stálá expozice Kutnohorské podzemí a jeho průzkum K expozici byl vypracován pracovní list. Návštěvnost expozice J. K. Tyl byla v r osob. Návštěva expozice Kutnohorské podzemí a jeho průzkum byla v roce osob. Celková návštěvnost sezónních výstav v Tylově domě v r byla 803 osob. Celková návštěvnost destinací muzea v Tylově domě v r byla osob. III. Výstavní činnost Hrádek Archeologové středních Čech J. E. Vocel, J. L. Píč, J. Hellich, K. Čermák, F. Dvořák Výstava byla obohacena doprovodným programem pro děti různých věkových kategorií ( vymalovánky pravěkých nádob, modelování nádob z modelíny, pexeso s tématikou výstavy, slepování nádoby, mletí obilí na zrnotěrce, improvizované archeologické naleziště s následnou dokumentací artefaktů aj.) (autrorky: Jana Králová a Stanislava Doležalová) Návštěvnost: osob Malba, grafika Stanislav Kulda (zodpovídaly: Vladimíra Vejmelková a Světlana Hrabánková) Vernisáže konané se zúčastnilo 37 návštěvníků. Návštěvnost: osob Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora ( ) (autorský kolektiv ČMS, Státní okresní archiv Kutná Hora, NPÚ, Nadace Kutná Hora - památka UNESCO,... za ČMS zodpovídal Josef Kremla) Vernisáže konané se zúčastnilo 94 návštěvníků. Návštěvnost: osob Hravé Vánoce ve spolupráci s občanským sdružením Ekodomov

14 Výstava byla doplněna tvůrčími dílnami pod stejným názvem. (za ČMS zodpovídala Kateřina Vavrušková, o sbírkové předměty doplnila Zdeňka Kubíková a o Mikulášskou scénu Vladimíra Vejmelková) Návštěvnost: osob. Hodovní sál prodlouženo do Královské stříbření - návraty do Kutné Hory lucemburské (autorka Světlana Hrabánková) Vernisáže konané se zúčastnilo 75 návštěvníků. Návštěvnost: osob Co nového v muzeu Ke Dni Středočeského kraje. Výběr z nových sbírkových přírůstků, které v roce 2011 rozšířily sbírku ČMS. (zodpovídali odborní pracovníci ČMS, garantem byl Bc. Josef Kremla) Návštěvnost: osob. Kamenný dům Kutnohorská fajáns (autorka Zdeňka Kubíková) Návštěvnost: osob. Tylův památník Jana Šafránková - Obrazy (zodpovídala Vladimíra Vejmelková) Vernisáže konané se zúčastnilo 39 návštěvníků. Návštěvnost: 137 osob Jiří Keller Kelly - Obrazy (zodpovídala Vladimíra Vejmelková) Vernisáže konané se zúčastnilo 39 návštěvníků. Návštěvnost: 148 osob Krása starých školních obrazů - ČMS a Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze (autor Josef Kremla) Návštěvnost: 518 osob.

15 Výstavy uspořádané mimo objekty muzea: Církevní gymnázium sv. Voršily Kutná Hora výročí korunovace knížete Vladislava II. českým králem. (instaloval Josef Kremla) Návštěvnost: 252 osob. Žehušice - Stará škola Dějiny Žehušic (Výstava uspořádána při příležitosti setkání rodáků a přátel) (autor Josef Kremla) Mšeno Archeologové středních Čech (autorky Jana Králová a Stanislava Doležalová) Červené Janovice - Obecní úřad Dějiny Červených Janovic (Výstava uspořádaná k oslavám 100. výročí vysvěcení kostela sv. Martina) (autor Josef Kremla) Celková návštěvnost expozic v objektech ČMS v roce osob. Celková návštěvnost výstav v objektech ČMS v roce osob. Návštěvnost expozic a výstav muzea v roce 2011 celkem osob (bez inf.centra) IV. Přednášková činnost Odborní pracovníci muzea podle požadavků škol a organizací připravovali odborné přednášky podle své specializace. RNDr. Jana Králová zájemcům nabízela možnost výběru přednášek z oborů geologie, mineralogie a paleontologie Kutnohorska Bc. Josef Kremla zájemcům nabízel možnost výběru historických témat přednášek na jejich přání. PhDr. Zdeňka Kubíková zájemcům nabízela možnost etnografických přednášek. Mgr. Kateřina Vobořilová nabízela zájemcům cyklus přednášek: Kutnohorské dolování - historie dolování, způsob těžby, právní předpisy v báňském městě, důlní technika Hutnictví v Kutné Hoře - způsob zpracování stříbra a ostatních rud, hutnické nástroje, dílny Mincování v Kutné Hoře a okolí - vývoj a výroba platidla, denáry v Malíně, vznik mincovny ve Vlašském dvoře, pražské groše, právní uspořádání kutnohorské mincovny

16 Uskutečněné přednášky: MUDr. Zdeněk Petráň - Razil či nerazil Boleslav Chrabrý vlastní mince v Čechách?, Národní muzeum Praha cca 40 posluchačů MUDr. Zdeněk Petráň - Ženy na mincích císařského Říma, Hradce Králové cca 60 posluchačů MUDr. Zdeněk Petráň - Mincovnictví starověké Baktrie (spolu s M. Maškem), Cheb cca 45 posluchačů Bc. Josef Kremla a RNDr. Jana Králová - Komentovaný výklad v expozici Lapidárium ČMS (učitelé dějepisu) 25 posluchačů RNDr. Jana Králová - Kaňk - kopec zajímavý ze všech stran, VŠB Ostrava - Univerzita třetího věku 40 posluchačů RNDr. Jana Králová - Exkurze na Kaňk - haldy Staročeského pásma, profil v propadlině P1, křídový útes Na Vrších, VŠB Ostrava - Univerzita třetího věku 40 posluchačů Bc. Josef Kremla a Mgr. Art. Jakub Ďoubal - Komentovaný výklad v expozici Lapidárium ČMS (studenti fakulty restaurování Univerz1ty Pardubice) 6 posluchačů MUDr. Zdeněk Petráň - Otázky typů a variant v numismatice, ČNS Praha cca 50 posluchačů Bc. Josef Kremla - Archeologický sbor Vocel, jeho muzeum a sbírky, příspěvek na konferenci - Městské muzeum a knihovna Čáslav 32 posluchačů MUDr. Zdeněk Petráň - Peníze a bankovnictví v antickém Římě, ČNS Praha cca 50 posluchačů MUDr. Zdeněk Petráň - Mince přisuzované biskupovi Vojtěchovi, ČNS Hradec Králové cca 45 posluchačů MUDr. Zdeněk Petráň - Konec stojatých vod v české raně středověké numismatice?, Národní muzeum Praha 62 posluchačů MUDr. Zdeněk Petráň - Mince přisuzované biskupovi Vojtěchovi, Muzeum Teplice cca 40 posluchačů VI. Publikační činnost Dle možností odborní pracovníci publikovali výsledky své práce v odborných časopisech a popularizovali práci muzea v tisku.

17 Bc. Josef Kremla - Alchymistická dílna Kutná Hora - recenze, Krásné město 3/2011, s. 20 Bc. Josef Kremla - Archeologický sbor Vocel a jeho sbírky, Sborník k 20. výročí obnovení Muzejního a vlastivědného spolku Včela Čáslavská - v tisku Bc. Josef Kremla - Archeologický sbor Vocel a oprava kutnohorských památek, Sborník III. kutnohorského kulatého stolu - příprava do tisku MUDr. Zdeněk Petráň - Vzácný denár Vladislava II. s nápisy, Členské informace České numismatické společnosti, pobočka Praha, 1/2011, s MUDr. Zdeněk Petráň - Římský císař Quintillus panovník ve stínu slavného bratra, Členské informace České numismatické společnosti, pobočka Praha, 2/2011, s MUDr. Zdeněk Petráň - Nad jedním desetiletím v životě ČNS ( ), Členské informace České numismatické společnosti, pobočka Praha, 2/2011, s MUDr. Zdeněk Petráň - Antoninianus římského císaře Galliena s neobvyklým námětem, Členské informace České numismatické společnosti, pobočka Praha, 3/2011, s MUDr. Zdeněk Petráň - Mince doposud přisuzované biskupu Vojtěchovi a jejich původ, Sborník přednášek z 2. kutnohorského kulatého stolu na téma Svatý Vojtěch 1010 let od mučednické smrti v tisku. MUDr. Zdeněk Petráň - Depot pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského z kostela sv. Jana Křtitele v Malíně (okres Kutná Hora), (s. L. Král a F. Velímský), Numismatický sborník ČAV 23 - v tisku. MUDr. Zdeněk Petráň - Jak ovlivnil Rudolf Turek problematiku počátků českého mincovnictví?, Sborník přednášek z konference ke 100 výročí narození archeologa a historika Rudolfa Turka v tisku Mgr. Kateřina Vavrušková - Po stopách mlynářů a pekařů, Krásné město 2/2011 s Elektronické dokumenty na CD: PhDr. Zdeňka Kubíková, Bc. Pavel Šeplavý - Katalog expozice Královské horní město Kutná Hora měšťanský život a kultura století PhDr. Zdeňka Kubíková, Bc. Pavel Šeplavý - Katalog výstavy Kutnohorská fajáns ze sbírek středočeských muzeí VII. Kulturně-společenská činnost Tématem roku bylo: 50. výročí vyhlášení městské památkové rezervace v Kutné Hoře. Od roku 1961 je historické jádro vyhlášeno Městskou památkovou rezervací, která se rozkládá na ploše 61 ha a obsahuje 316 nemovitých kulturních památek a dvě národní kulturní památky Vlašský dvůr a chrám sv. Barbory. Od roku 1995 je společně s chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci památkou UNESCO. V rámci oslav ČMS připravilo: výstavu Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora ( ) (autorský kolektiv ČMS, Státní okresní archiv Kutná Hora, NPÚ, Nadace Kutná Hora - památka UNESCO,... za ČMS zodpovídal Josef Kremla) III. kutnohorský kulatý stůl, Hrádek PŘÍSTUPY K PAMÁTKÁM V KUTNÉ HOŘE PŘED VZNIKEM REZERVACE

18 - Pavel Novák: Společenské souvislosti památkové péče v Kutné Hoře - Aleš Pospíšil: Přístupy k péči o památky architektury v období 18. a 19. století - Josef Kremla: Archeologický sbor Vocel a restaurování kutnohorských památek - Petra Načeradská: Odbor Klubu Za starou Prahu v Kutné Hoře VZNIK A VÝVOJ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE KUTNÁ HORA - Marek Krejčí: Městské památkové rezervace jako přínos české památkové péče k ochraně kult. dědictví - Vojtěch Láska: 50 let Městské památkové rezervace Kutná Hora ( léta) - Jiří Mrázek: 50 let Městské památkové rezervace Kutná Hora (90. léta) - Aleš Pospíšil: 50 let Městské památkové rezervace Kutná Hora (současnost) JEDNOTLIVÉ PŘÍSTUPY K OBNOVĚ REZERVACE - Jan Vinař: Základové poměry historických domů v Kutné Hoře - Aleš Pospíšil: Novostavby a nerealizované architektonické návrhy v historickém jádru Kutné Hory - Jaroslav J. Alt: Restaurování malířských uměleckých děl minulosti v kutnohorské rezervaci - Jakub Ďoubal: Restaurování sochařských děl v kutnohorské rezervaci - Filip Velímský: Archeologické výzkumy na území městské památkové rezervace Kutná Hora Účast na kolokviu: 63 posluchačů 23. květen hod. Mezinárodní den muzeí VII. Muzejní noc Již VII. ročník Muzejní noci připravilo České muzeum stříbra k Mezinárodnímu dni muzeí. Tentokrát se Muzejní noc odehrála na Hrádku, kde se za symbolické vstupné otevřel pro návštěvníky I. prohlídkový okruh Město stříbra společně s výstavami : Královské stříbření návraty do Kutné Hory lucemburské a Archeologové středních Čech. Pro přítomné byly připraveny i různé soutěže Poznej minci hmatem nebo Co je co, dále mohli zkoumat hmyz a minerály pod binokulární lupou. Připraven byl zábavný program i na výstavě Archeologové středních Čech, kde se návštěvníci na okamžik proměnili v archeologa. Muzejní noci zahájila skupina Novus Origo z Polné, která ve 20 hodin přítomné přivítala na nádvoří Hrádku se svým šermířským vystoupením. Další zážitek čekal na diváky o dvě hodiny později. Ohňová show rozzářila nejen Hrádek, ale i oči především malých diváků. Pozdní program pozdržel návštěvníky až do samotné půlnoci. Do půlnoci se po Hrádku procházel také smrťák s kosou, který dodal Muzejní noci patřičnou atmosféru. VII. Muzejní noc přilákala 477 návštěvníků červen XX. Královské stříbření Kutné Hory O víkendu června 2011 se konal za významné podpory a pod záštitou hejtmana Středočeského kraje MUDr. D.Ratha jubilejní XX.ročník Královského stříbření Kutné Hory. V duchu dramaturgie této historické slavnosti do královského města dolování a mincování zavítal opět král Václav IV. se svým dvorem. Návštěvníci spolu s účinkujícími se v ději scénáře navrátili do historických událostí roku 1411.

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Hodnocení hlavní činnosti 5 II.1. Vymezení hlavní činnosti

Více

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDA JE PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ 19 2 EXPOZICE A POBOČKY GEOPARK 20 4 HODNOCENÍ ROKU 2011 PREZENTAČNÍ ČINNOST

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014 HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory MINING MUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory Náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI Březové Hory, 261 01 Příbram I, Česká

Více

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 1 Poslání a východiska muzea (místo muzea ve společnosti a vize dalšího rozvoje stanovením vlastních cílů) Poslání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2009 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU...

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.1. AKVIZICE KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.2. REVIZE, OBSAHOVÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM v roce 2003

Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM v roce 2003 Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM v roce 2003 Při loňských volbách bylo zvoleno předsednictvo Českého výboru ICOM v tomto složení: Katka Tlachová (předsedkyně), Pavla Seitlová (tajemnice), Vlastimil

Více

Velké cvičení záchranářů simulovalo únik čpavku ze stadionu

Velké cvičení záchranářů simulovalo únik čpavku ze stadionu Soutěž o nejzajímavější květinovou výzdobu domů a balkonů právě začíná...čtěte na str. 3 Informační měsíčník města Kroměříže ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ Kroměříž zakázala pouliční a podomní prodej...čtěte

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 Obsah: 1. Hlavní odborné úkoly muzea 2. Základní odborné úkoly muzea 2.1. Vědeckovýzkumná činnost 2.2. Tvorba a správa sbírkového fondu 2.2.1. Tvorba

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více