ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011"

Transkript

1 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r je muzeum příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Sbírka muzea patří k nejstarším a nejvzácnějším v republice, podsbírkový fond báňské techniky, geologie a mnohé sbírkové předměty z fondu uměleckého řemesla ad. patří k evropským unikátům. Pro veřejnost provozuje muzeum tři expoziční budovy, v nichž v prohlídkových okruzích zpřístupňuje reprezentativní část svého fondu. Všechny expoziční budovy jsou památkově chráněné a zapsané jako architektonická památka I. kategorie. Jsou to: Hrádek, Kamenný dům a dům čp rodný dům J. K. Tyla. V rámci své hlavní expozice, která má dva prohlídkové okruhy a nese stejný název jako celá instituce, provozuje muzeum pro návštěvnickou veřejnost i středověké důlní dílo a trejv (velký důlní žentour), což jsou zapsané chráněné památky technického typu a dále tzv. open-air expozici na zadní parcele Hrádku (tzv. Havířská osada). Vzhledem ke svému umístění a daným provozním podmínkám nejsou stálé expozice Českého muzea stříbra otevřeny pro veřejnost celoročně, nýbrž v návštěvnické sezóně, tj. od měsíce dubna do konce listopadu (některé výstavy i v prosinci). Přes toto provozní omezení má muzeum velice vysokou návštěvnost. Nejvyšší procento návštěvníků je tvořeno výpravami školní mládeže v době školních výletů, častými návštěvníky jsou zahraniční i tuzemští turisté, pro něž jsou prohlídky muzea zabezpečovány hlavně prostřednictvím spolupráce s cestovními kancelářemi. Především pro své sídelní město Kutnou Horu a její široké okolí, avšak i ve vztahu k historii celého českého státu je muzeum strážcem hmotných dokladů minulosti, tradic a historického povědomí. Samozřejmě aktivně vstupuje i do současného kulturního života, představuje významného pořadatele četných výstav (odborných i uměleckých) a dalších kulturních akcí pro děti i dospělé. Pro návštěvnickou i badatelskou veřejnost, odbornou i laickou, muzeum provozuje muzejní knihovnu s badatelnou, přednáškovou síň a výstavní síně. Zde, i na jednotlivých pracovištích odborných muzejních pracovníků, poskytuje muzeum jako specializovaná odborná instituce celoročně služby badatelské, odborné poradenství, výpůjční služby odborné knihovny a základní informace o památkových a turistických objektech v celém kraji. Ředitelství, ekonomicko-správní odbor a průvodcovská služba muzea sídlí v budově Hrádku, Barborská ul. čp.28. Dům čp. 33 v Barborské ulici, kde jsou umístěny především pracovny odborného oddělení, provozuje muzeum též jako svou technicko-správní budovu. V přízemí této budovy bylo v r pro veřejnost otevřeno muzejní informační centrum spojené s malou prodejnou upomínkového zboží. Poskytují se zde návštěvníkům informace nejen o činnosti muzea, ale též o veškerých památkových objektech regionu, o turistických destinacích, kulturních akcích, možnostech stravování, ubytování a dopravního spojení. Muzeum dále pečuje o své depozitární prostory.

2 K zajištění své provozní a odborné činnosti v r byl muzeu jeho zřizovatelem přidělen výši ,-Kč. Náklady na zajištění provozu muzea (odborného i pro veřejnost) činily v r celkově ,-Kč. Rozdíl mezi celkovými náklady a příspěvkem zřizovatele byl pokrýván z vlastních výnosů organizace, které tvořily: - vlastní příjmy ,-Kč - úroky z BÚ 823,-Kč - použití fondu odměn ,-Kč - použití rezervního fondu ,- Kč - aktivace vnitroorganizačních služeb ve výši nákladů na pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku vlastní činností ,- Kč - ostatní výnosy z činnosti-snížení invest.fondu ,-Kč Vlastní příjmy ČMS byly tvořeny příjmy ze vstupného a tržbami z prodeje služeb (odborná činnost) ,-Kč 5 554,-Kč Výsledek hospodaření z hlavní činnosti muzea v r činil před zdaněním 0 doplatek daně z příjmu za r činil Zisku dosáhlo muzeum ve své tzv.doplňkové činnosti (prodej upomínkového zboží), a to ve výši ,-Kč ,-Kč. Středočeský kraj v r Českému muzea stříbra finančně nepokrýval žádné požadavky na investiční akce nad rámec provozního rozpočtu. Ze svého investičního fondu pokrývalo ČMS v r akce: - zabezpečovací zařízení v nově získaném objektu určeném pro depozitář ,-Kč - nákup sbírkových předmětů ,-Kč V r nezískalo ČMS žádný sponzorský finanční příspěvek. ČMS v roce 2011 vyvíjelo svou činnost v návaznosti na tyto finanční prostředky a dle svého Plánu činnosti na r

3 Odborná činnost muzea a činnost pro návštěvnickou a badatelskou veřejnost V průběhu roku 2011 v muzeu pracovalo 11 stálých odborných pracovníků: 1. PhDr. Světlana Hrabánková - historička středověkých českých dějin, dějin Kutné Hory a středověké technologie dolování a mincování - ředitelka 2. PhDr. Zdeňka Kubíková - etnografka správce sbírkových fondů: etnografie, umělecké řemeslo, výtvarné umění aj. + vedoucí odborného oddělení a zástupkyně ředitele 3. Bc. Josef Kremla - historik archivář správce podsbírek (knihy rukopisy a staré tisky, mapy a plány, dokumentace současnosti aj.) 4. Mgr. Kateřina Vavrušková - historička regionálních dějin správce numismatických sbírek + pracovnice pro kontakt s veřejností a propagaci 5. MUDr. Zdeněk Petráň - externí numismatik (0,5 úvazku) 6. RNDr. Jana Králová - geoložka správce podsbírek (geologie, paleontologie a báňská technika) 7. Eva Entlerová, BBus (Hons) - knihovnice 8. Vladimíra Vejmelková - výtvarnice (0,78 úvazku) 9. Stanislava Doležalová, DiS. - správce archeologické podsbírky (středověk, kachle) + muzejní pedagožka a vedoucí průvodcovské služby 10. Bc. Pavel Šeplavý - správce počítačové sítě a dokumentátor - správce archeologické podsbírky (pravěk, středověké sklo) 11. Anna Tvrdíková - dokumentátorka (pouze část měsíce prosince) I. Práce se sbírkami Evidence sbírek I. stupeň evidence Pro jednání sbírkotvorné komise dne odborní pracovníci připravili: 111 přírůstkových čísel = 258 kusů předmětů. CELKEM 1/2011 až 111/ přír. č. 258 kusů ÚBYTKY SBÍREK CELKEM 42 inv. č. 18 přír. č. 83 kusů

4 Soupis darů do Sbírky Českého muzea stříbra za rok 2011: Podsbírka Geologie Struska s minerály mědi, Bylanka Sádrovec, Kaňk Přír. č. 26/2011 a 27/2011 František NOVÁK darovací smlouva JMK 1/2011 z Podsbírka Hračky Dětská pošta Magnetická tabulka Bierky Dětský kufřík Káča vodník Plácačka na koberce Přírůstky v roce 2012 PhDr. Jana VANĚČKOVÁ darovací smlouva ZK 1/2011 z Podsbírka Numismatika Medaile Josef Ladislav Píč, 100. výročí rodáka ze Mšena, 2011 Přír. č. 81/2011 Město MŠENO darovací smlouva z Podsbírka Písemnosti a tisky Diplom Jan Baroch, spolek vojenských vysloužilců, Kutná Hora 1888 Přír. č. 86/2011 Martin KAŠPAR darovací smlouva JK 1/2011 z Podsbírka Umělecké řemeslo Penál Přír. č. v roce 2012 PhDr. Jana VANĚČKOVÁ darovací smlouva ZK 1/2011 z Podsbírka Výtvarné umění Hudební tisky, 1925 až kusů Přír. č. v roce 2012 Pavel Tenušák darovací smlouva ZK 2/2011 z Studijní materiál Pohlednice Kutná Hora, 1960? Chrám sv. Barbory exteriér, 1955? Chrám sv. Barbory + část balustrády před jezuitskou kolejí, 1970? Chrám sv. Barbory interiér (socha havíře) Čáslav Nám. J. Žžižky, 1945? Sázava, 1963 Zruč nad Sázavou Staré město, 2004? Zruč nad Sázavou a okolí, 1980, Zruč nad Sázavou složený pohled, 1995? Zbraslavice složený pohled Vánoční pozdrav z Červených Janovic, 2006?

5 Uhlířské Janovice složený pohled, 1980? Čestín a Petrovice Evid. č. X 8/371 až X 8/383 Ing. Lenka CHOUTKOVÁ darovací smlouva EN 1/2011 z Studijní materiál Etnografie Bandaska s víčkem Evid. č. X 13/1 PhDr. Jana VANĚČKOVÁ darovací smlouva ZK 1/2011 z Studijní materiál Hračky Pokladnička soudek Evid. č. X 18/1 PhDr. Jana VANĚČKOVÁ darovací smlouva ZK 1/2011 z Sbírkových předmětů 4 přír. č. 4 kusy bez čísla 67 kusů Studijního materiálu 15 evid. č. 15 kusů Knihovna ČMS 0 přír. č. 0 kusů Fotodokumentace 0 přír. č. 0 kusů Nákupy do Sbírky ČMS za rok 2011: Podsbírka Dokumentace současnosti Pivní láhev s reliéfem PIVOVAR SEDLEC POD KAŇKEM Antikvariát Felix Jenewein, Kutná Hora, pokladní doklad č. 3519; přírůstek v roce 2012 Podsbírka Knihy B. Skalák Adresář horního města Kutné Hory, 1933 rukopisné poznámky, dva sešitky se soupisem ulic a domů, 78 plánků ulic města Antikvariát Felix Jenewein, Kutná Hora, pokladní doklad č. 3117; přír. č. 71/2011 Podsbírka Modely a kopie Kopie ideální rekonstrukce sochy sv. Barbory (přír. č. 2364/80) Zadáno v rámci restaurování Mgr. Art. Jakubu Ďoubalovi, účetní doklad č. 388; přírůstek v roce 2012 Podsbírka Numismatika Rudolf II., tolar, 1600, Kutná Hora Kutná Hora, odhalení pomníku KHB, 1883, stříbro Kutná Hora, oblastní výstava poštovních známek, 1970

6 Kutná Hora, mezinárodní výstava poštovních známek, 1973 Kutná Hora, ÚNS expedice Geomar Cuba Kutná Hora, RD Kaňk, 1000 let dolování, 1985 Kutná Hora, Vrbový mlýn, chlebová známka Aukce ČNS pobočka Praha, pokladní doklad č. 3349; přír. č. 72/2011 až 78/2011 Početní známka GANZE TAGES ARBEIT, Sedlec tabáková továrna Nákup Milan Dubanič, kupní smlouva č. 1/2011; přír. č. 82/2011 Medaile 25 let Spolku vojenských vysloužilců v Uhl. Janovicích, 1907 Nákup doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, kupní smlouva č. 2/2011; přír. č. 83/2011 Podsbírka Umělecké řemeslo Cvikr František Černý, Kutná Hora Antikvariát Felix Jenewein, Kutná Hora, pokladní doklad č. 3065; přír. č. 92/2011 Podsbírka Výtvarné umění Grafika Kutná Hora, Zittauer Grafika Kutná Hora, Hylos Antikvariát J. Bretschneider, Praha, pokladní doklad č. 3031; přír. č. 102/2011 a 103/2011 Obálky Františka Zelenky Jackova píseň Peníze nebo život Antikvariát Felix Jenewein, KH, pokladní doklad č. 3161; přír. č. 105/2011 a 106/2011 Lept Morový sloup, J. Podlipný 1939 Antikvariát Felix Jenewein, KH, pokladní doklad č. 3239; přír. č. 107/2011 Olej na kartonu Kaple sv. Vojtěcha u Bylan Antikvariát Felix Jenewein, KH, pokladní doklad č. 3264; přír. č. 108/2011 Studijní materiál Pohlednice Roztěž Zbraslavice Malín Antikvariát Felix Jenewein, KH, pokladní doklad č. 3364; evid. č. X 8/368 až X 8/370 Kutná Hora Karlov Kutná Hora krajinská výstava Kutná Hora Karlov Filatelie Stošek, Praha, pokladní doklad č. 3416; evid. č. X 8/403 až X 8/405 Kutná Hora chrám sv. Barbory před rekonstrukcí Kutná Hora pomník KHB

7 Kutná Hora hájovna na Kaňku Kutná Hora most přes Vrchlici pod Vlašským dvorem Kutná Hora Šetelík Kutná Hora městské vlakové nádraží Kutná Hora 1720 Kutná Hora pohled z Hloušky Kutná Hora střešní krajina Kutná Hora chrám sv. Barbory a jezuitská kolej Kutná Hora Sedlec Čáslav okénková litografie Čáslav kasárna Čáslav hotel Bílá kůň Roztěž Žehušice Malešov Antikvariát ARCO, Praha, pokladní doklad č. 3436; evid. č. X 8/384 až X 8/400 Dokumentace současnosti 1 přír. č. 1 kus Knihy 1 přír. č. 1 kus Modely a kopie 1 přír. č. 1 kus Numismatika 9 přír. č. 9 kusů Umělecké řemeslo 1 přír. č. 1 kus Výtvarné umění 6 přír. č. 6 kusů Pohlednice 23 evid. č. 23 kusů CELKEM za ,- Kč Sbírkotvorná komise ČMS se uskutečnila Žádost o provedení změn v CES byla na MK ČR odeslána pod číslem jednacím 106/2011. Přírůstky studijního materiálu: V evidenci studijního materiálu odborní pracovníci zpracovali: Celkem: 217 evid. č. 218 ks

8 II. stupeň evidence odborní pracovníci: Doležalová, Králová, Kremla, Kubíková, Petráň a Vobořilová dle možnosti katalogizovali spravované podsbírky. Při katalogizaci dbali na dodržování zákona č. 122/2000 Sb. Celkem: 847 inv. č ks Zápis sbírkových předmětů do programu BACH: Celkem 1833 položek Přepisování karet bylo spojeno s dourčováním sbírkových předmětů, jejich vážením či měřením. Zásadní doplnění a opravy katalogizačních karet po nedokonalém zpracování evidence počátkem sedmdesátých let 20. století. Celkem 596 položek Knihovna Eva Entlerová, BBus (Hons) - v průběhu roku 2011: - odborně zpracovávala knižní fond muzea (sledovala knižní novinky a zajišťovala nákup knih, evidovala knihy a periodika): až 20232, tj. 264 svazků - katalogizovala dokumenty v knih. systému Clavius - knihy: 308, komplety periodik: 9, periodika: 540, periodika (bez evidence čísel): 23, separáty: 5, elektronické zdroje (CD, DVD): 7, články: 91 - vypracovala návrhy na vyřazení publikací - 18 odepsaných svazků - aktualizovala webové stránky knihovny - dle časových možností poškozené knihy opravovala speciálními opravnými páskami a balila knihy do ochranné fólie - vypracovávala bibliografické rešerše - zajišťovala knihvazačské práce (ke svázání zadáno 14 ročníků periodik, 2 monografie a 4 paré katalogizačních karet) - knihovnice prováděla pořádací úklidové práce v depozitáři v budově SOkA KH Fotodokumentace - odborní pracovníci zajišťovali fotodokumentaci akcí a sbírkových předmětů muzea

9 Inventarizace sbírek - pokračovala předávací revize podsbírky ARCHEOLOGIE STŘEDOVĚK. V průběhu roku 2011 bylo zrevidováno: 51 přírůstkových čísel inventárních čísel kusů - zahájení inventarizace podsbírky GEOLOGIE bylo odloženo. ČMS získalo nové depozitáře, do kterých bude geologická podsbírka přestěhována. Inventarizace bude provedena po přestěhování a uložení sbírek v novém depozitáři. - v průběhu července až listopadu roku 2011 byla provedena inventarizace podsbírky HUDEBNÍ NÁSTROJE. 34 přírůstkových čísel - 0 inventárních čísel - 63 kusů - v průběhu listopadu roku 2011 byla provedena inventarizace podsbírky ARCHEOLOGIE - STŘEDOVĚKÉ SKLO zrevidovala: 92 přírůstkových čísel inventárních čísel ks - knihovnice v roce 2011 zrevidovala část knihovního fondu Celkem zrevidovala 126 svazků knih. S prováděním revizí byly spojeny pořádací práce v depozitářích, mytí, případné přebalování sbírek a vypracovávání nových lokačních seznamů zrevidovaných sbírkových předmětů. Celkem bylo v roce 2011 zrevidováno: 177 přírůstkových čísel inventárních čísel = 5782 kusů sbírkových předmětů a 126 svazků knih. Restaurování sbírek Pro rok 2011 bylo na restaurování sbírek uvolněno ,- Kč. Realizovány byly zakázky v hodnotě , - Kč. Celkem bylo v roce 2011 zkonzervováno či zrestaurováno 100 sbírkových předmětů. Současně probíhalo ošetření nejohroženějších sbírkových předmětů napadených plísněmi, dřevokazným hmyzem, případně korozí. PhDr. Zdeňka Kubíková ošetřila 250 ks sbírkových předmětů nátěry přípravkem Lignofix super a konzervačním olejem WD 40. Zápůjčky Sbírky ČMS: Odborní pracovníci dle požadavků zabezpečovali výpůjčky sbírkových předmětů, při čemž se řídili zákonem č. 122/2000 Sb. a dalšími závaznými předpisy. V roce 2011 bylo zapůjčeno 290 evidenčních čísel = 418 kusů sbírkových předmětů

10 Smlouvou o dočasném užívání sbírkových předmětů 1/ /2011 (186 evidenčních čísel = 312 kusů sbírkových předmětů) Z předcházejících let trvá 6 smluv (121 evidenčních č. = 225 ks) Z roku 2011 přetrvá 7 smluv (119 evidenčních č. = 146 ks) Innominátní smlouvou 1/ /2011 (104 evidenčních č. = 106 ks) Předměty byly zapůjčeny níže uvedeným vypůjčovatelům: Národní muzeum Praha, Historické muzeum Národní muzeum Praha, Přírodovědecké muzeum Národní zemědělské muzeum Praha Muzeum středního Pootaví Strakonice Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Praha Městské muzeum a knihovna Čáslav Město Zruč nad Sázavou Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. Městské muzeum Chrast Město Mšeno Obec Červené Janovice Obecní úřas Chlístovice Obecní úřad Žehušice Městys Rataje nad Sázavou Restaurátoři a badatelé Do muzea bylo v roce 2011 zapůjčeno 499 předmětů Výpůjčky do muzea 1/ /2010 (499 ks) Z předcházejících let přetrvávají 3 smlouvy (11 ks) Z roku 2011 přetrvává 5 smluv (38 předmětů) Předměty byly vypůjčeny od půjčovatelů: Národní muzeum - Historické muzeum Praha Archeologický ústav Regionální muzeum v Kolíně Polabské muzeum Poděbrady Městské muzeum a knihovna Čáslav Sběratelé Veřejné služby muzejní knihovny: Knihovnice vyřizovala knihovní zápůjčky a zápůjčky z fondu fotodokumentace nesbírkové povahy. Za rok 2011 byly poskytnuty služby celkem 54 badatelům (152 návštěv). z toho: absenční zápůjčky - 82 výpůjčních smluv svazků knih, 1 CD prezenční zápůjčky - 29 badatelských listů svazků knih, 317 ks fotografií meziknihovní výpůjční služba - vypůjčeno 6 svazků meziknihovní reprografická služba - objednány 3 články

11 Udělení reprodukčního práva V průběhu r bylo uděleno 28 reprodukčních práv: natáčení a fotografování v interiérech Hrádku: 6 x natáčení v Tylově památníku. 1 x fotografování a skenování sbírkových předmětů: 189 ks poskytnutí fotografii z fotoarchivu ČMS (digitální i pozitivy): 139 ks Ostatní Odborní pracovníci připravili podklady pro centrální evidenci sbírek, atualizovali Cesik za rok 2011, přírůstky a vyřazení sbírkových předmětů ze Sbírky ČMS, výpisy evidenčních čísel podsbírek z programu CESik a inventarizace, pracovali ve sbírkotvorné komisi ČMS, prováděli pořádací práce v přidělených depozitářích a podíleli se na zpracování podkladů pro pasportizaci sbírek pro AMG. Dále pracovali jako členové odborných komisí, zpracovávali odborné texty a prováděli řadu dalších odb. prací. II. Výzkumná činnost Geologie RNDr. Jana Králová dle potřeby prováděla záchranné geologické výzkumy v Kutné Hoře a okolí. - Kutná Hora, Náměstí Národního odboje - kontrola terénu při předlažďování - Kaňk - Turkaňské pásmo, lomy na severní straně kopce, Rejzské opásmo, křídový útes Na Vrších - rekognoskace terénu - Kutná Hora, Vladislavova ul. - kontrola výkopu, odběr dokumentačního materiálu - Kutná Hora - Sedlec, cihelna - pochůzka spojená s kontrolou lokality a s vytýčením nových hranic chráněného území - Kutná Hora, Benešova ul. - odběr vzorků z výkopu pro nový dům u autobusového nádraží - Kutná Hora - ul. V Hutích - kontrola výkopu, sběr strusky. Numismatika MUDr. Zdeněk Petráň pokračoval v plnění úkolů z předcházejících let: - Problematika struktury a teritorializace velkých českých mincovních nálezů raného středověku - příprava k vydání Korpusu českých denárů (spolu s Mgr. L. Polanským v rámci grantu - Národní muzeum v Praze) - pokračování úkolu. - Problematika výtěžkového kutnohorského dvouzlatníku v historii Kutné Hory ve druhé polovině 19. století (spolu s Mgr. J. Moravcem - Česká národní banka) - příprava k publikaci v Numismatických listech. - Problematika dobových měděných odražků grošových nominálů v rámci publikace neznámého měděného odražku parvu Václava II. se současnou přípravou k publikaci - pokračování úkolu.

12 Prezentace sbírek veřejnosti - expoziční činnost HRÁDEK I. okruh Cesta stříbra - budova Hrádku 2. okruh - Cesta stříbra (historická technologie dobývání a zpracování stříbra) - nádvoří Hrádku, sklep - tzv. malý důl (Dílo havířské), těžní stroj trejv na zahradě Hrádku, středověké důlní dílo, Havířská osada na zahradě Hrádku a sklepní sál Hrádku - tzv. Verk (Dílo mincovní) Hlavní stálá expozice muzea byla k 1. dubnu 2010 připravena pro návštěvnický provoz. Prohlídku expozic si každý návštěvník mohl doplnit zpracováním úkolů, zadaných v tzv. pracovních listech k expozici, které jsou k dispozici na internetových stránkách muzea a bylo možné si je vyžádat předtištěné i v pokladně muzea. České muzeum stříbra v Kutné Hoře rozšířilo i v loňském roce své služby a otevřelo své expozice na Hrádku i v listopadu, a to denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin. Celková návštěvnost prohlídkových okruhů po expozicích v objektu Hrádek v r byla osob. Návštěvnost sezónních výstav samostatně bez expozic v objektu Hrádek v r byla osob. Celková návštěvnost destinací muzea v objektu Hrádek v r byla osob. Kamenný dům - stálá expozice Královské horní město Kutná Hora měšťanský život a kultura století Před zahájením návštěvnické sezóny proběhly úklidy, mytí a kontrola exponátů. K této expozici byly vypracovány pracovní listy, které bylo možné nalézt na internetových stránkách muzea či předtištěné v pokladně Kamenného domu. Návštěvnost expozice Královské horní město Kutná Hora měšťanský život a kultura století v r byla osob. Návštěvnost Lapidária v r byla osob. Návštěvnost celoroční výstavy v objektu Kamenný dům v r byla 4148 osob. Celkem v r expozice a výstavu v Kamenném domě navštívilo osob. Tylův dům Stálá expozice J. K. Tyl

13 K expozici byly vypracovány pracovní listy, které bylo možné nalézt na internetových stránkách muzea či předtištěné v pokladně Tylova domu. Stálá expozice Kutnohorské podzemí a jeho průzkum K expozici byl vypracován pracovní list. Návštěvnost expozice J. K. Tyl byla v r osob. Návštěva expozice Kutnohorské podzemí a jeho průzkum byla v roce osob. Celková návštěvnost sezónních výstav v Tylově domě v r byla 803 osob. Celková návštěvnost destinací muzea v Tylově domě v r byla osob. III. Výstavní činnost Hrádek Archeologové středních Čech J. E. Vocel, J. L. Píč, J. Hellich, K. Čermák, F. Dvořák Výstava byla obohacena doprovodným programem pro děti různých věkových kategorií ( vymalovánky pravěkých nádob, modelování nádob z modelíny, pexeso s tématikou výstavy, slepování nádoby, mletí obilí na zrnotěrce, improvizované archeologické naleziště s následnou dokumentací artefaktů aj.) (autrorky: Jana Králová a Stanislava Doležalová) Návštěvnost: osob Malba, grafika Stanislav Kulda (zodpovídaly: Vladimíra Vejmelková a Světlana Hrabánková) Vernisáže konané se zúčastnilo 37 návštěvníků. Návštěvnost: osob Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora ( ) (autorský kolektiv ČMS, Státní okresní archiv Kutná Hora, NPÚ, Nadace Kutná Hora - památka UNESCO,... za ČMS zodpovídal Josef Kremla) Vernisáže konané se zúčastnilo 94 návštěvníků. Návštěvnost: osob Hravé Vánoce ve spolupráci s občanským sdružením Ekodomov

14 Výstava byla doplněna tvůrčími dílnami pod stejným názvem. (za ČMS zodpovídala Kateřina Vavrušková, o sbírkové předměty doplnila Zdeňka Kubíková a o Mikulášskou scénu Vladimíra Vejmelková) Návštěvnost: osob. Hodovní sál prodlouženo do Královské stříbření - návraty do Kutné Hory lucemburské (autorka Světlana Hrabánková) Vernisáže konané se zúčastnilo 75 návštěvníků. Návštěvnost: osob Co nového v muzeu Ke Dni Středočeského kraje. Výběr z nových sbírkových přírůstků, které v roce 2011 rozšířily sbírku ČMS. (zodpovídali odborní pracovníci ČMS, garantem byl Bc. Josef Kremla) Návštěvnost: osob. Kamenný dům Kutnohorská fajáns (autorka Zdeňka Kubíková) Návštěvnost: osob. Tylův památník Jana Šafránková - Obrazy (zodpovídala Vladimíra Vejmelková) Vernisáže konané se zúčastnilo 39 návštěvníků. Návštěvnost: 137 osob Jiří Keller Kelly - Obrazy (zodpovídala Vladimíra Vejmelková) Vernisáže konané se zúčastnilo 39 návštěvníků. Návštěvnost: 148 osob Krása starých školních obrazů - ČMS a Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze (autor Josef Kremla) Návštěvnost: 518 osob.

15 Výstavy uspořádané mimo objekty muzea: Církevní gymnázium sv. Voršily Kutná Hora výročí korunovace knížete Vladislava II. českým králem. (instaloval Josef Kremla) Návštěvnost: 252 osob. Žehušice - Stará škola Dějiny Žehušic (Výstava uspořádána při příležitosti setkání rodáků a přátel) (autor Josef Kremla) Mšeno Archeologové středních Čech (autorky Jana Králová a Stanislava Doležalová) Červené Janovice - Obecní úřad Dějiny Červených Janovic (Výstava uspořádaná k oslavám 100. výročí vysvěcení kostela sv. Martina) (autor Josef Kremla) Celková návštěvnost expozic v objektech ČMS v roce osob. Celková návštěvnost výstav v objektech ČMS v roce osob. Návštěvnost expozic a výstav muzea v roce 2011 celkem osob (bez inf.centra) IV. Přednášková činnost Odborní pracovníci muzea podle požadavků škol a organizací připravovali odborné přednášky podle své specializace. RNDr. Jana Králová zájemcům nabízela možnost výběru přednášek z oborů geologie, mineralogie a paleontologie Kutnohorska Bc. Josef Kremla zájemcům nabízel možnost výběru historických témat přednášek na jejich přání. PhDr. Zdeňka Kubíková zájemcům nabízela možnost etnografických přednášek. Mgr. Kateřina Vobořilová nabízela zájemcům cyklus přednášek: Kutnohorské dolování - historie dolování, způsob těžby, právní předpisy v báňském městě, důlní technika Hutnictví v Kutné Hoře - způsob zpracování stříbra a ostatních rud, hutnické nástroje, dílny Mincování v Kutné Hoře a okolí - vývoj a výroba platidla, denáry v Malíně, vznik mincovny ve Vlašském dvoře, pražské groše, právní uspořádání kutnohorské mincovny

16 Uskutečněné přednášky: MUDr. Zdeněk Petráň - Razil či nerazil Boleslav Chrabrý vlastní mince v Čechách?, Národní muzeum Praha cca 40 posluchačů MUDr. Zdeněk Petráň - Ženy na mincích císařského Říma, Hradce Králové cca 60 posluchačů MUDr. Zdeněk Petráň - Mincovnictví starověké Baktrie (spolu s M. Maškem), Cheb cca 45 posluchačů Bc. Josef Kremla a RNDr. Jana Králová - Komentovaný výklad v expozici Lapidárium ČMS (učitelé dějepisu) 25 posluchačů RNDr. Jana Králová - Kaňk - kopec zajímavý ze všech stran, VŠB Ostrava - Univerzita třetího věku 40 posluchačů RNDr. Jana Králová - Exkurze na Kaňk - haldy Staročeského pásma, profil v propadlině P1, křídový útes Na Vrších, VŠB Ostrava - Univerzita třetího věku 40 posluchačů Bc. Josef Kremla a Mgr. Art. Jakub Ďoubal - Komentovaný výklad v expozici Lapidárium ČMS (studenti fakulty restaurování Univerz1ty Pardubice) 6 posluchačů MUDr. Zdeněk Petráň - Otázky typů a variant v numismatice, ČNS Praha cca 50 posluchačů Bc. Josef Kremla - Archeologický sbor Vocel, jeho muzeum a sbírky, příspěvek na konferenci - Městské muzeum a knihovna Čáslav 32 posluchačů MUDr. Zdeněk Petráň - Peníze a bankovnictví v antickém Římě, ČNS Praha cca 50 posluchačů MUDr. Zdeněk Petráň - Mince přisuzované biskupovi Vojtěchovi, ČNS Hradec Králové cca 45 posluchačů MUDr. Zdeněk Petráň - Konec stojatých vod v české raně středověké numismatice?, Národní muzeum Praha 62 posluchačů MUDr. Zdeněk Petráň - Mince přisuzované biskupovi Vojtěchovi, Muzeum Teplice cca 40 posluchačů VI. Publikační činnost Dle možností odborní pracovníci publikovali výsledky své práce v odborných časopisech a popularizovali práci muzea v tisku.

17 Bc. Josef Kremla - Alchymistická dílna Kutná Hora - recenze, Krásné město 3/2011, s. 20 Bc. Josef Kremla - Archeologický sbor Vocel a jeho sbírky, Sborník k 20. výročí obnovení Muzejního a vlastivědného spolku Včela Čáslavská - v tisku Bc. Josef Kremla - Archeologický sbor Vocel a oprava kutnohorských památek, Sborník III. kutnohorského kulatého stolu - příprava do tisku MUDr. Zdeněk Petráň - Vzácný denár Vladislava II. s nápisy, Členské informace České numismatické společnosti, pobočka Praha, 1/2011, s MUDr. Zdeněk Petráň - Římský císař Quintillus panovník ve stínu slavného bratra, Členské informace České numismatické společnosti, pobočka Praha, 2/2011, s MUDr. Zdeněk Petráň - Nad jedním desetiletím v životě ČNS ( ), Členské informace České numismatické společnosti, pobočka Praha, 2/2011, s MUDr. Zdeněk Petráň - Antoninianus římského císaře Galliena s neobvyklým námětem, Členské informace České numismatické společnosti, pobočka Praha, 3/2011, s MUDr. Zdeněk Petráň - Mince doposud přisuzované biskupu Vojtěchovi a jejich původ, Sborník přednášek z 2. kutnohorského kulatého stolu na téma Svatý Vojtěch 1010 let od mučednické smrti v tisku. MUDr. Zdeněk Petráň - Depot pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského z kostela sv. Jana Křtitele v Malíně (okres Kutná Hora), (s. L. Král a F. Velímský), Numismatický sborník ČAV 23 - v tisku. MUDr. Zdeněk Petráň - Jak ovlivnil Rudolf Turek problematiku počátků českého mincovnictví?, Sborník přednášek z konference ke 100 výročí narození archeologa a historika Rudolfa Turka v tisku Mgr. Kateřina Vavrušková - Po stopách mlynářů a pekařů, Krásné město 2/2011 s Elektronické dokumenty na CD: PhDr. Zdeňka Kubíková, Bc. Pavel Šeplavý - Katalog expozice Královské horní město Kutná Hora měšťanský život a kultura století PhDr. Zdeňka Kubíková, Bc. Pavel Šeplavý - Katalog výstavy Kutnohorská fajáns ze sbírek středočeských muzeí VII. Kulturně-společenská činnost Tématem roku bylo: 50. výročí vyhlášení městské památkové rezervace v Kutné Hoře. Od roku 1961 je historické jádro vyhlášeno Městskou památkovou rezervací, která se rozkládá na ploše 61 ha a obsahuje 316 nemovitých kulturních památek a dvě národní kulturní památky Vlašský dvůr a chrám sv. Barbory. Od roku 1995 je společně s chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci památkou UNESCO. V rámci oslav ČMS připravilo: výstavu Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora ( ) (autorský kolektiv ČMS, Státní okresní archiv Kutná Hora, NPÚ, Nadace Kutná Hora - památka UNESCO,... za ČMS zodpovídal Josef Kremla) III. kutnohorský kulatý stůl, Hrádek PŘÍSTUPY K PAMÁTKÁM V KUTNÉ HOŘE PŘED VZNIKEM REZERVACE

18 - Pavel Novák: Společenské souvislosti památkové péče v Kutné Hoře - Aleš Pospíšil: Přístupy k péči o památky architektury v období 18. a 19. století - Josef Kremla: Archeologický sbor Vocel a restaurování kutnohorských památek - Petra Načeradská: Odbor Klubu Za starou Prahu v Kutné Hoře VZNIK A VÝVOJ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE KUTNÁ HORA - Marek Krejčí: Městské památkové rezervace jako přínos české památkové péče k ochraně kult. dědictví - Vojtěch Láska: 50 let Městské památkové rezervace Kutná Hora ( léta) - Jiří Mrázek: 50 let Městské památkové rezervace Kutná Hora (90. léta) - Aleš Pospíšil: 50 let Městské památkové rezervace Kutná Hora (současnost) JEDNOTLIVÉ PŘÍSTUPY K OBNOVĚ REZERVACE - Jan Vinař: Základové poměry historických domů v Kutné Hoře - Aleš Pospíšil: Novostavby a nerealizované architektonické návrhy v historickém jádru Kutné Hory - Jaroslav J. Alt: Restaurování malířských uměleckých děl minulosti v kutnohorské rezervaci - Jakub Ďoubal: Restaurování sochařských děl v kutnohorské rezervaci - Filip Velímský: Archeologické výzkumy na území městské památkové rezervace Kutná Hora Účast na kolokviu: 63 posluchačů 23. květen hod. Mezinárodní den muzeí VII. Muzejní noc Již VII. ročník Muzejní noci připravilo České muzeum stříbra k Mezinárodnímu dni muzeí. Tentokrát se Muzejní noc odehrála na Hrádku, kde se za symbolické vstupné otevřel pro návštěvníky I. prohlídkový okruh Město stříbra společně s výstavami : Královské stříbření návraty do Kutné Hory lucemburské a Archeologové středních Čech. Pro přítomné byly připraveny i různé soutěže Poznej minci hmatem nebo Co je co, dále mohli zkoumat hmyz a minerály pod binokulární lupou. Připraven byl zábavný program i na výstavě Archeologové středních Čech, kde se návštěvníci na okamžik proměnili v archeologa. Muzejní noci zahájila skupina Novus Origo z Polné, která ve 20 hodin přítomné přivítala na nádvoří Hrádku se svým šermířským vystoupením. Další zážitek čekal na diváky o dvě hodiny později. Ohňová show rozzářila nejen Hrádek, ale i oči především malých diváků. Pozdní program pozdržel návštěvníky až do samotné půlnoci. Do půlnoci se po Hrádku procházel také smrťák s kosou, který dodal Muzejní noci patřičnou atmosféru. VII. Muzejní noc přilákala 477 návštěvníků červen XX. Královské stříbření Kutné Hory O víkendu června 2011 se konal za významné podpory a pod záštitou hejtmana Středočeského kraje MUDr. D.Ratha jubilejní XX.ročník Královského stříbření Kutné Hory. V duchu dramaturgie této historické slavnosti do královského města dolování a mincování zavítal opět král Václav IV. se svým dvorem. Návštěvníci spolu s účinkujícími se v ději scénáře navrátili do historických událostí roku 1411.

Zpráva o činnosti za rok 2003

Zpráva o činnosti za rok 2003 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Zpráva o činnosti za rok 2003 Motto: " aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Sezóna 2012 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2012 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

Sezóna 2014 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2014 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, 733 420 366, http://www.cms-kh.cz info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, reservations@seznam.cz,

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Výroční zpráva rok 2004

Výroční zpráva rok 2004 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Výroční zpráva rok 2004 Motto: aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim v lidu

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od roku 2003 je

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (založeného roku 1877) a následně Muzea Wocel. Od r.

Více

Sezóna 2013 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2013 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, 733 420 366, http://www.cms-kh.cz info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, reservations@seznam.cz,

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

České muzeum stříbra v Kutné Hoře

České muzeum stříbra v Kutné Hoře České muzeum stříbra v Kutné Hoře Výroční zpráva r. 2005 Motto: aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim v lidu

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka I. Z dávnověku muzejních knihoven Nejstarší muzea a jejich knihovny SLEZSKÉ

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA představí novou tvorbu Jiřího Sopka V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie Od 6. září 2007 bude v pražské Galerii Rudolfinum probíhat výstava zcela

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Zvýhodněné vstupné pro návštěvníky XXV. Královského stříbření Kutné Hory,

Zvýhodněné vstupné pro návštěvníky XXV. Královského stříbření Kutné Hory, Zvýhodněné vstupné pro návštěvníky XXV. Královského stříbření Kutné Hory, 25. 26.6.2016 Jsme velmi rádi, pokud jste se rozhodli navštívit tradiční historickou akci Královské stříbření Kutné Hory, která

Více

Výroční zpráva r. 2007

Výroční zpráva r. 2007 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Výroční zpráva r. 2007 Motto: aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim v lidu

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany Městské muzeum Sedlčany Výroční zpráva za rok 2009 1) Úvod 2) Návštěvnost 3) Sbírky 4) Knihovna 5) Výstavy 6) Ostatní činnost 7) Akvizice (přírůstky) 8) Sponzorské dary a příspěvky 9) Hospodaření 1) Úvod

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

Základní škola Žižkov Kremnická 98, Kutná Hora MINIPROJEKT. Téma: Horniny a nerosty. Foto: Filip Seiler 2013

Základní škola Žižkov Kremnická 98, Kutná Hora MINIPROJEKT. Téma: Horniny a nerosty. Foto: Filip Seiler 2013 Základní škola Žižkov Kremnická 98, Kutná Hora MINIPROJEKT Téma: Horniny a nerosty Vypracovali: žáci ZŠ Žižkov Kremnická 98, Kutná Hora Filip Seiler, Jiří Janata, Ondřej Culek (všichni 6.A), Anna Karešová,

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují, Tyršova 341,

VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují, Tyršova 341, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 v Polici nad Metují, Tyršova 341, 549 54 www.facebook.com/muzeumpapirovychmodelu Historie Muzea papírových modelů se začala psát v roce 2009, kdy se pan Ladislav Badalec seznámil s

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE DOBA UDRŽITELNOSTI A UKONČENÍ PROJEKTU

ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE DOBA UDRŽITELNOSTI A UKONČENÍ PROJEKTU ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE DOBA UDRŽITELNOSTI A UKONČENÍ PROJEKTU O PROJEKTU Cílem projektu byla propagace památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti, a to z řad turistů a návštěvníků

Více

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti muzea... 1 I.1 Sbírkotvorná

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

Období realizace projektu (měsíc/rok): I/2015 XII/2015 Zhotovitel stavby: Sdružení uchazečů Kutnohorská stavební, s.r.o. INGBAU CZ, s.r.o.

Období realizace projektu (měsíc/rok): I/2015 XII/2015 Zhotovitel stavby: Sdružení uchazečů Kutnohorská stavební, s.r.o. INGBAU CZ, s.r.o. DAČICKÉHO DŮM V KUTNÉ HOŘE. VZDĚLÁVACÍ A PREZENTAČNÍ CENTRUM KULTURNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO. Název žadatele/realizátora: Město Kutná Hora Název grantu/programu: IOP Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.1.00/24.09628

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Úvod Činnost Vydavatelství Univerzity Pardubice (dále jen vydavatelství) je vymezena zejména zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013)

Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013) Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013) Český návštěvník Celkový počet respondentů v daném období: 507 1. Ze kterého kraje v České republice pocházíte? Z hlediska struktury návštěvnosti

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

Zpráva o činnosti. za rok 2006

Zpráva o činnosti. za rok 2006 Zpráva o činnosti za rok 2006 Městské informační středisko Pardubice období: leden - září 2006 počet zaměstnanců: 3 1/2 2.10.2006 VEDOUCÍ Pardubice Region Tourism regionální informační středisko období:

Více

Vážení čtenáři, návštěvníci a příznivci našeho muzea,

Vážení čtenáři, návštěvníci a příznivci našeho muzea, m měsíčník BULLETIN REGIONÁLNÍHO MUZEA V Č. KRUMLOVĚ E verze číslo 3 / Ročník XV. Květen 2006 REGIONÁLNÍ MUZEUM V ČESKÉM KRUMLOVĚ 1891 115. výročí muzejních snah ve městě 1916 90 let od zpřístupnění německého

Více

ČINNOST ODBORU KANCELÁŘE VEDENÍ MĚSTA V ROCE 2011

ČINNOST ODBORU KANCELÁŘE VEDENÍ MĚSTA V ROCE 2011 ČINNOST ODBORU KANCELÁŘE VEDENÍ MĚSTA V ROCE 2011 Odbor kanceláře vedení města: zpracovával a zveřejňoval tiskové zprávy o činnosti města, městského úřadu a organizací města; zajišťoval fotodokumentaci

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

Zpráva ze služební cesty

Zpráva ze služební cesty Zpráva ze služební cesty Termín cesty: 24. 29. 4. 2007 Místo: Brusel, Antverpy (Belgie) Účastníci: RNDr. Danuše Lošťáková, PhDr. Ludmila Slezáková Účel cesty: Získání zkušeností z práce významných belgických

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. pro. Hlavní město Praha. Baroko očima dětí

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. pro. Hlavní město Praha. Baroko očima dětí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA pro Baroko očima dětí výstava českých památek v budově WHC UNESCO v Paříži 23. 30. 8. 2017 Budova ředitelství UNESCO, 7, Place de Fontenoy, Paříž, Francie www.hravyarchitekt.cz Základní

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více