COLORPLUS. Aplikace. Měření UV absorbance 254 nm (monitorování DOC) Měření zabarvení vody (Hazen)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "COLORPLUS. Aplikace. Měření UV absorbance 254 nm (monitorování DOC) Měření zabarvení vody (Hazen)"

Transkript

1 Aplikace Měření UV absorbance 254 nm (monitorování DOC) Měření zabarvení vody (Hazen) Měření barvy při výrobě piva, cukru, uhlovodíků apod. Měření koncentrace elektrolytů, ClO 2, Cl 2, O 3, apod. Monitorování barvicích a odbarvovacích procesů Přednosti Inline průtočná cela Varivent zabudovaná do potrubí, popř. jiná dle přání zákazníka Bypass průtočná cela s kompenzací znečištění skel a alarmem znečištění Kompenzace zákalu Kalibrace v E/m, Hazen, EBC, ASTM, Saybolt, atd. Měřící rozsah E/m Ex verze do výbušného prostředí EEx-d P Ř Í S T R O J P R O M Ě Ř E N Í A B S O R P C E COLORPLUS

2 ZÁKLADY Měření absorpce Světelný Vzorek Procházející světlo Absorpce je jedním z fotometrických měřících principů. Je měřena jako útlum světelného paprsku při průchodu vzorkem. Útlum může být způsobován rozpuštěnými látkami (charakteristická absorpce) nebo pevnými látkami (odrážené rozptylované světlo). Pro určení hodnoty jednotlivých daných proměnných (barva, koncentrace, zákal) je nutné znát, která složka vzorku absorbuje světlo při jaké vlnové délce. Mohou být měřeny následující parametry: Měření barvy Barva kapaliny je dána absorpčními vlastnostmi rozpuštěných a nerozpuštěných látek při určitých vlnových délkách. Intenzita barvy je určována měřením absorpce na doplňkové vlnové délce. Například stupeň žlutého zabarvení piva, džusu, olejů a podobně získáme měřením absorpce v modré oblasti. ColorPlus je tak citlivý, že je schopen přesně měřit zbytkové zabarvení i v médiu, které se jeví pouhým okem jako bezbarvé. Měření koncentrace Jestliže vzorek obsahuje pouze izolované sloučeniny nebo takové u nichž nedochází k překryvu jejich absorpčních spekter, je možné určit jejich koncentraci za pomoci Lambert-Beerova zákona. To je možné například u mědi, niklu a oxidu chloričitého v roztocích nebo u ozonu a chloru v plynech. Kumulativní parametry V mnoha případech je těžké oddělit jednotlivé látky, takže absorpce musí být měřena kumulativně. Absorpce v UV pásmu při vlnové délce 254 nm se používá například pro měření znečištění vody organickými látkami a tato hodnota je úměrná hodnotě DOC (dissolved organic carbon rozpuštěný organický uhlík). Zákal Nízké hodnoty zákalu je nejlepší měřit pomocí rozptýleného světla, avšak vysoké hodnoty je možné měřit i pomocí absorpce. ColorPlus nabízí možnost využití dichromatického měření při dvou různých vlnových délkách pro současné měření hodnoty DOC a zabarveni, případně může být použita i třetí vlnová délka pro měření zákalu a automatickou optickou kompenzaci zákalu. Měřící metoda ColorPlus využívá prověřenou dvoupaprskovou metodu, kde je střídavě měřen paprsek zeslabený po průchodu vzorkem a původní paprsek pocházející ze světelného e. Tato metoda elegantně odstraňuje chyby způsobené například stárnutím světelného e nebo vlivem teploty. Ex provedení Do prostředí, kde je vyžadována ochrana proti výbuchu je dodávána verze Colorplusu s jiskrově bezpečným uzávěrem.

3 OPTICKÁ USPOŘÁDÁNÍ In line, VIS, 1 vlnová délka Bypass, VIS, 1 vlnová délka In line, VIS, 2 vlnové délky (např. barva s kompenzací zákalu) Bypass, VIS, 2 vlnové délky (např. barva s kompenzací zákalu) UV světel. přerušovač UV světel. přerušovač In line, UV/VIS, 2 vlnové délky Bypass, UV/VIS, 2 vlnové délky (např. DOC a barva) světel. UV světel. přerušovač In line, VIS, 3 vlnové délky Bypass, UV/VIS, 3 vlnové délky (DOC, barva, kompenzace zákalu)

4 KALIBRACE A INSTALACE Základní jednotkou měření absorpce je útlum světla, který se vyjadřuje v logaritmických jednotkách útlumu E (Extinkce) nebo v těchto jednotkách vztažených na délku tj. v E/m (útlum na délku dráhy průchodu paprsku médiem). Pokud měříme koncentraci, není problém převádět hodnoty útlumu přímo na jednotky jako g/l nebo mg/m 3. Pro měření barvy je možné použít několik různých stupnic zabarvení APHA-Hazen, EBC, ASTM, Saybolt atd., které mohou být použity na základě kalibračních roztoků nebo porovnávacích škál. Kalibrace a jednotky ColorPlus je kalibrován ve výrobním závodě pomocí jedné z těchto jednotek podle přání zákazníka a ihned po dodání je připraven k použití. Kalibraci lze periodicky ověřovat provedením kontroly nastavení nuly s použitím nulového média, například destilované vody, a kontrolou kalibrace pomocí vestavěného kalibračního filtru s definovanou absorpcí x ø 5,2 SIREL 147 (SIREL 2 190) Rozměry ø Color Plus In-Line s celou Varivent DN40 SIREL 200 (SIREL 2 240) PG ,5 100 (průtočná cela 50) (průtočná cela 100) ø 9 ø 134 Color Plus bypass ø Řídící jednotka SIREL Napájecí Relé 1 Relé 2 Absorpce 1 Absorpce 2 Fotometr = E E GND 24V RS 485 Propojovací sběrnice Schéma zapojení ~ ma ma p N

5 SVĚTELNÉ ZDROJE A PRŮTOČNÉ CELY Světelné e ColorPlus je postaven tak, že umožňuje použití až tří různých světelných ů v ultrafialové (UV) a viditelné oblasti (VIS). V závislosti na požadovaných vlnových délkách je nainstalována rtuťová výbojka (254, 313, 365, 436, 546 nm) nebo jedna, dvě popř. tři LED diody (365 až 700 nm). Vlnové délky jsou pak přesněji vymezeny pomocí interferenčních filtrů. Bypass průtočná cela s kompenzací znečištění skel Pro měření zabarvení a UV absorbance na úpravnách vody se používá bypass průtočná cela s délkou optické cesty 50 nebo 100 mm. Skrz průtočnou celu procházejí dva světelné paprsky (viz. nákres na protější straně). Jeden z nich prochází navíc přes přídavné, které je použito pro výpočet a automatickou kompenzaci znečištění skel. Tento systém zabraňuje měření nesprávných hodnot, způsobených znečištěním skel a snižuje potřebu údržby, jako je čistění skel a nastavení. Pokud znečištění přesáhne úroveň, kterou je systém schopen automaticky kompenzovat, je spuštěn alarm. Průtočnou celu je možné namontovat na zeď nebo na vhodný rám. Inline průtočná cela Průtočné cely Varivent se používají pro inline měření přímo v potrubí. Vhodné nerezové průtočné cely jsou k dispozici pro trubky od DN40 do 6. Délka optické cesty (OPL), která je důležitá pro dosažení požadovaného rozsahu měření, se nastavuje pomocí tzv. OPL bitů. Inline průtočné cely umožňují snadnou instalaci senzoru a optimální CIP/SIP čištění. Pro vyhovění specifickým požadavkům zákazníků, jsou průtočné cely k dispozici i z jiných materiálů (PVDF, titan, Hastelloy) nebo ve speciálním provedení (vyhřívání, chlazení). Kompenzace zákalu Suspendované pevné látky vždy ovlivňují měření absorpce. ColorPlus nepoužívá k odstranění vlivu těchto částic filtraci vzorku, nýbrž je schopen eliminovat rušivý vliv zákalu mnohem efektivněji a to použitím druhé (popř. třetí) vlnové délky. Platí zde jeden základní předpoklad: zákal by neměl způsobovat více než 1/3 z celkové hodnoty absorpce. Jako alternativa je volitelně k dispozici i filtrační jednotka pro odstranění částic způsobujících zákal. Provoz a komunikace Pro ovládání ColorPlusu se používá řídící jednotka SIREL. Dvouřádkový LCD display spolu s jednoduchým textovým průvodcem činí ovládání, nastavení a servis přístroje velmi snadným. Jednotka SIREL má standardní analogový výstup 0/4 20 ma a dvě nezávisle konfigurovatelná relé, které lze nastavit jako limitní nebo systémové alarmy. Při měření více parametrů lze použít řídící jednotku SIREL 2, která má dva analogové výstupy. K dispozici je také přídavná deska, která umožňuje připojení na sběrnici PROFIBUS DP. Tato konfigurace dovoluje přímý přenos měřených hodnot a ovládání přístroje pomocí digitální sběrnice.

6 SPECIFIKACE Měření absorpce Měřící princip: Vlnové délky UV: Vlnové délky VIS: Rozsah přístroje: Měřící rozsahy: Rozlišení: Měřící jednotky: absorpce 254, 313, 365, 436, 546 nm 365 nm, 390 až 700 nm 0 3 E 8 rozsahů, od 0 0,05 E po 0 3 E, volně konfigurovatelné 0,001 E E, E/m, APHA-Hazen, EBC, Saybolt, ASTM Fotometr Mechanické krytí: IP 65 Hmotnost: 4..4,3 kg, v závislosti na verzi Materiál krytu: nerez Okolní teplota: C (ColorPlus UV od 30 C s volitelným chlazením) Ochranná třída ATEX: EEx-d II (volitelná Ex verze) Bypass průtočná cela Materiál cely: PVC Materiál okének: borosilikátové sklo (VIS)/křemenné sklo (UV) Těsnění: EPDM Teplota vzorku: 50 C Tlak vzorku: 600 kpa (6 bar) Průtok vzorku: 0,5 1 l/min Připojení: vstup/výstup hadicí o vnitřním průměru 9 mm Průtočná cela Materiál cely: Nerez Varivent Materiál okének: borosilikátové sklo (VIS)/křemenné sklo (UV)/safír Těsnění: EPDM, FPM, FFPM Teplota vzorku: 180 C (od 100 C potřeba volitelné chlazení) Tlak vzorku: 2000 kpa (20 bar) Řídídcí jednotka SIREL Napájecí : V / Hz, 24 V DC Příkon: 21 W (UV), 12 W (VIS) Displej: LCD s textovou nápovědou Proudový výstup: 0/4 20 ma, max. zátěž 600 W, max. 24 V Mezní hodnoty: 2 nezávisle konfigurovatelná relé 250V AC, 4 A Mechanické krytí: IP 65 Hmotnost: 1,5 kg Právo možnosti změny vyhrazeno TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o. L-1001 Rev 12/5/04 SIGRIST-PHOTOMETER AG Hofurlistrasse 1 CH Enetbürgen Telefon +41 (0) 41/ Telefax + (0) 41/ Zastoupení a autorizovaný servis pro ČR: TECHNOPROCUR CZ, spol. s r. o., Lojovická 414/33, Praha 4 tel.: , , , fax: w w w. t e c h n o p r o c u r. c z

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

OPTISENS CL 1100 Prospekt

OPTISENS CL 1100 Prospekt OPTISENS CL 1100 Prospekt Senzor pro měření volného chlóru / oxidu chloričitého / ozónu Velmi kvalitní a přesné zlaté elektrody pro použití při analýze vod Senzor bez membrány pro široký rozsah aplikací

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků 7MB2421 1 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků Návod k obsluze

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE Kompaktní vyhodnocovací ústředna DEGA UPA II L ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Pro Vaši bezpečnost str. 2 / Technické informace str.

Více

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE Vertikální článková odstředivá čerpadla 5 z Obsah Údaje o výrobku Úvod 3 Provozní rozsah CR, CRI, CRN Provozní rozsah CRE, CRIE, CRNE Provozní aplikace

Více

Ostatní vyba Osta tní vyba ení

Ostatní vyba Osta tní vyba ení Bezpečnostní kahan Schuett Phoenix II... HELAGO-CZ...s námi se nespálíte 112 www.helago-cz.cz Mycí automaty G 7883 G 7883 Mielabor mycí a dezinfekční automaty Nové mycí a dezinfekční automaty generace

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

Pokrok díky technologii

Pokrok díky technologii Pokrok díky technologii Měření tloušťky vrstvy MiniTest 7400 Přesné měřidlo tloušťky vrstvy pro nedestruktivní měření na všech kovových podkladech vysokým komfort obsluhy díky velkému grafickému displeji

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Automatické hlásiče požáru LSN improved version FAP-DO420/FAP-420/FAH-420. Provozní příručka

Automatické hlásiče požáru LSN improved version FAP-DO420/FAP-420/FAH-420. Provozní příručka Automatické hlásiče požáru LSN improved FAP-DO420/FAP-420/FAH-420 cs Provozní příručka Automatické hlásiče požáru LSN improved Obsah cs 3 Obsah 1 Popis výrobku 5 2 Přehled systému 6 2.1 Konfigurace hlásiče

Více

Bezolejové spirálové kompresory. Spiralair SPR 2-30 SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Bezolejové spirálové kompresory. Spiralair SPR 2-30 SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Bezolejové spirálové kompresory Spiralair SPR 2-30 Bezolejové kompresory Uživatelské benefity Bezolejové spirálové kompresory SPR 2-30 poskytují dodávku vysoce kvalitního stlačeného vzduchu pro kritické

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 50 Hz TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 5 z 88_CR.indd 1 1.1.5 9:3:8 Obsah Údaje o výrobcích Úvod 3 Provozní rozsah - CR, CRI a CRN Provozní

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej WW-45 Prosvětlovací displej WW-10 Prosvětlovací displej WW-10 Panelové provedení Nástěnné

Více

Napájecí zdroje a oddělovací členy

Napájecí zdroje a oddělovací členy JSP Měření a regulace Napájecí zdroje a oddělovací členy TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední český dodavatel

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Výrobce... 3

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky Optická vlákna verze 2.1.3 2006 Ing. Leoš Maršálek Tento dokument je určen čtenářům, kteří

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

Modulární elektrické terminály CPX

Modulární elektrické terminály CPX Modulární elektrické terminály CPX technické údaje Technické údaje koncepce instalace elektrická část montáž provoz výběr mezi více typy ventilových terminálů pro různé úlohy: MIDI/MAXI CPA MPA-S MPA-F

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více