St ední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kn žskodvorská 33/A, eské Bud jovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "St ední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kn žskodvorská 33/A, 370 04 eské Bud jovice"

Transkript

1 Harmonogram absolutorií erven ádné, opravné a náhradní termíny FINANCOVÁNÍ A Ú ETNICTVÍ (denní a dálkové studium) a OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ (denní studium) Místo konání: Nemanická 7, u ebna N12 1.OT ŠTOREK Václav 8,00 8,20 8,20 8,40 10,20 10,40 10,40 10,55 12,10 12,30 A NM Ing. J. Bjalkovová PhD. Ing. R. Koutská 2. T BOHÁ Petr 8,20 8,40 8,40 9,00 10,35 10,55 10,55 11,10 12,30 12,50 N ST Mgr. A. e etková Bc. L. Dvo áková Pond lí T BÁTOVSKÁ Jana 8,40 9,00 9,00 9,20 10,50 11,10 11,10 11,30 12,50 13,10 N ST Ing. D. Walterová Ing. J. Bjalkovová PhD. 4.NT BORÁKOVÁ Ji ina 9,00 9,20 9,20 9,40 11,05 11,25 11,25 11,40 13,10 13,30 N ST Ing. J. Bjalkovová PhD. Mgr. A. e etková 5. T KOTTOVÁ Olga 9,20 9,40 9,40 10,00 11,20 11,40 11,40 11,55 13,30 13,50 N ST Ing. D. Walterová Ing. J. Bjalkovová PhD. 6. T ADAMCOVÁ Tereza 9,40 10,00 10,00 10,20 11,35 11,55 11,55 12,10 13,50 14,10 N ST Ing. J. Bjalkovová PhD. Ing. R. Koutská 7. T APKOVÁ Monika 10,00 10,20 10,20 10,40 11,50 12,10 12,10 12,25 14,10 14,30 N ST Ing. J. Bjalkovová PhD. Ing. R. Koutská

2 Harmonogram absolutorií erven ádné termíny MARKETING (denní studium) Místo konání: Nemanická 7, u ebna N11, 1. nadzemní podlaží 1. T ROU KA Zden k 8,00 8,20 8,20 8,35 9,50 10,10, 10,10 10,30 12,10 12,30 A NM Ing. J. Bjalkovová, Ph.D. Mgr. A. e etková 2. T HE MÁNEK Michal 8,15 8,35 8,35 8,50 10,10 10,30 10,30 10,50 12,30 12,50 A NM Mgr. A. e etková Ing. M. Macas, MBA 6. (pond lí) 3. T GONDEKOVÁ Michaela 8,30 8,50 8,50 9,05 10,30 10,50 10,50 11,10 12,50 13,10 N DU Mgr. A. e etková Ing. M. Hortová 4. T MÁCHOVÁ Jana 8,45 9,05 9,05 9,20 10,50 11,10 11,10 11,30 13,10 13,30 N DU Ing. J. Bjalkovová, Ph.D. Ing. R. Koutská 5. T PILLEROVÁ Zuzana 9,00 9,20 9,20 9,35 11,10 11,30 11,30 11,50 13,30 13,50 N DU Ing. R. Koutská Ing. J. Bjalkovová, Ph.D. 6. T POKORNÝ Ji í 9,15 9,35 9,35 9,50 11,30 11,50 11,50 12,10 13,50 14,10 N DU Ing. J. Bjalkovová, Ph.D. Ing. R. Koutská 7. T PILA OVÁ Lenka 9,30 9,50 9,50 10,05 11,50 12,10 12,10 12,30 14,10 14,30 N DU Ing. R. Koutská Ing. J. Bjalkovová, Ph.D.

3 Harmonogram absolutorií erven ádné termíny MARKETING (denní studium) Místo konání: Nemanická 7, u ebna N11, 1. nadzemní podlaží 1. T EJKOVÁ Lenka 8,00 8,20 8,20 8,35 9,50 10,10 10,10 10,30 12,10 12,30 N DU Ing. D. Walterová Ing. M. Macas, MBA 2. T EKALOVÁ Eva 8,15 8,35 8,35 8,50 10,10 10,30 10,30 10,50 12,30 12,50 N DU Ing. D. Walterová Ing. M. Hortová 7. (úterý) 3. T ŠT PÁNKOVÁ Lucie 8,30 8,50 8,50 9,05 10,30 10,50 10,50 11,10 12,50 13,10 N DU Mgr. A. e etková Ing. M. Hortová 4. T REITINGEROVÁ Anna 8,45 9,05 9,05 9,20 10,50 11,10 11,10 11,30 13,10 13,30 N DU Ing. D. Walterová Ing. J. Bjalkovová, Ph.D. 5. T TOMKOVÁ Iveta 9,00 9,20 9,20 9,35 11,10 11,30 11,30 11,50 13,30 13,50 N DU Ing. D. Walterová Ing. M. Macas, MBA 6. T VAND LÍKOVÁ Lenka 9,15 9,35 9,35 9,50 11,30 11,50 11,50 12,10 13,50 14,10 N DU Ing. R. Koutská Ing. D. Walterová 7. T VELEKOVÁ Hana 9,30 9,50 9,50 10,05 11,50 12,10 12,10 12,30 14,10 14,30 N DU Ing. J. Bjalkovová, Ph.D. Ing. D. Walterová

4 Harmonogram absolutorií erven ádné, opravné a náhradní termíny FINANCOVÁNÍ A Ú ETNICTVÍ (denní a dálkové studium) a OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ (denní studium) Místo konání: Nemanická 7, u ebna N12, 1. nadzemní podlaží 1.OT ŠTOREK Václav 8,00 8,20 8,20 8,40 10,20 10,40 10,40 10,55 12,10 12,30 A NM Ing. M. Macas, MBA Ing. M. Hortová 2. T BOHÁ Petr 8,20 8,40 8,40 9,00 10,35 10,55 10,55 11,10 12,30 12,50 A RE Ing. R. Koutská Ing. J. Bjalkovová, Ph.D. 6. (pond lí) 3. T BÁTOVSKÁ Jana 8,40 9,00 9,00 9,20 10,50 11,10 11,10 11,25 12,50 13,10 A RE Ing. M. Macas, MBA Ing. D. Walterová 4.NT BORÁKOVÁ Ji ina 9,00 9,20 9,20 9,40 11,05 11,25 11,25 11,40 13,10 13,30 A NM Ing. M. Macas, MBA Ing. M. Hortová 5. T KOTTOVÁ Olga 9,20 9,40 9,40 10,00 11,20 11,40 11,40 11,55 13,30 13,50 A RE Ing. M. Macas, MBA Ing. M. Hortová 6. T ADAMCOVÁ Tereza 9,40 10,00 10,00 10,20 11,35 11,55 11,55 12,10 13,50 14,10 A RE Ing. M. Macas, MBA Ing. M. Hortová 7. T APKOVÁ Monika 10,00 10,20 10,20 10,40 11,50 12,10 12,10 12,25 14,10 14,30 N ST Ing. M. Hortová Ing. M. Macas, MBA

5 Harmonogram absolutorií erven ádné termíny OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ (denní studium) Místo konání: Nemanická 7, u ebna N12, 1. nadzemní podlaží 1. T BRÝNOVÁ Jana 8,00 8,20 8,20 8,40 10,20 10,40 10,40 10,55 12,10 12,30 N ST Ing. R. Koutská Ing. M. Hortová 2. T KRÁTOŠKA Lukáš 8,20 8,40 8,40 9,00 10,35 10,55 10,55 11,10 12,30 12,50 N ST Mgr. A. e etková Ing. R. Koutská 7. (úterý) 3. T KREJ OVÁ Miroslava 8,40 9,00 9,00 9,20 10,50 11,10 11,10 11,25 12,50 13,10 N ST Ing. D. Walterová Ing. M.Macas, MBA 4. T MOTTLOVÁ Markéta 9,00 9,20 9,20 9,40 11,05 11,25 11,25 11,40 13,10 13,30 N ST Ing. R. Koutská Ing. M. Hortová 5. T VONDRAŠOVÁ Lucie 9,20 9,40 9,40 10,00 11,20 11,40 11,40 11,55 13,30 13,50 N ST Ing. M. Hortová Ing. R. Koutská 6. T KUPKOVÁ Pavlína 9,40 10,00 10,00 10,20 11,35 11,55 11,55 12,10 13,50 14,10 N ST Ing. M. Hortová Ing. M. Macas, MBA 7. T ŠUBRTOVÁ Jana 10,00 10,20 10,20 10,40 11,50 12,10 12,10 12,25 14,10 14,30 N ST Ing. M. Macas, MBA Ing. M. Hortová

6 Harmonogram absolutorií erven ádné termíny OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ (denní studium) Místo konání: Nemanická 7, u ebna N12, 1. nadzemní podlaží 1. T PROCHÁOVÁ Eva 8,00 8,20 8,20 8,35 9,20 9,40 9,40 10,00 11,00 11,20 N ST Ing. M. Macas, MBA Ing. D. Walterová 8. (st eda) 2. T SEJKOVÁ Miluše 8,15 8,35 8,35 8,50 9,40 10,00 10,00 10,20 11,20 11,40 N ST Ing. D. Walterová Ing. M.Macas, MBA 3. T STAN K Jaroslav Bc. 8,30 8,50 8,50 9,05 10,00 10,20 10,20 10,40 11,40 12,00 N ST Ing. R. Koutská Ing. D. Walterová 4. T DVO ÁKOVÁ Jana 8,45 9,05 9,05 9,20 10,20 10,40 10,40 11,00 12,00 12,20 N ST Ing. D. Walterová Ing. M. Macas, MBA 5. T KOLÁ KOVÁ jana 9,00 9,20 9,20 9,35 10,40 11,00 11,00 11,20 12,20 12,40 N ST Ing. D. Walterová Ing. M. Hortová

7 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Harmonogram absolutorií červen řádné termíny STAVBY POZEMNÍ (dálkové studium) Místo konání: Nemanická 7, učebna N12, 1. nadzemní podlaží Pořadí Termí Příprava Zkouška Příprava Zkouška Přípr. Obh. 1.ŘT PAJER Jiří 8,00 8,20 8,20 8,35 9,45 10,05 10,05 10,25 12,05 12,25 AJ NM Ing. Jaroslav Litvan Ing. Milan Hadač 2.ŘT HŮRKOVÁ Eliška 8,15 8,35 8,35 8,50 10,05 10,25 10,25 10,45 12,25 12,45 NJ DU Ing. Jaroslav Litvan Ing. Milan Hadač 16. června (čtvrtek) 3.ŘT ŠMÍD Jiří 8,30 8,50 8,50 9,05 10,25 10,45 10,45 11,05 12,45 13,05 NJ DU Ing. Karel Fenkl Ing. Josef Chmel 4.ŘT KONEČNÝ Miloslav 8,45 9,05 9,05 9,20 10,45 11,05 11,05 11,25 13,05 13,25 NJ DU Ing. arch. Miroslav Dvořák 5.ŘT VACEK Jan 9,00 9,20 9,20 9,35 11,05 11,25 11,25 11,45 13,25 13,45 AJ NM RNDr. Jan Schröfel Ing. Richard Tůma RNDr. Stanislav Škoda, Ph.D. 6.ŘT VIKTORA Radim 9,15 9,35 9,35 9,50 11,25 11,45 11,45 12,05 13,45 14,05 AJ NM Ing. Pavel Viktora Ing. Jan Pospíšil 7.ŘT FIRYT Jiří 9,30 9,50 9,50 10,05 11,45 12,05 12,05 12,25 14,05 14,25 AJ NM Ing. Karel Sudík Ing. Jan Pospíšil Účast vedoucího absolventské práce a oponenta na obhajobě je nutná.

8 17. června (pátek) Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Místo konání: Nemanická 7, učebna N12, 1. nadzemní podlaží Pořadí Příprava Zkouška Příprava Zkouška Přípr. Obh. Ing. arch. Jaroslav 1.ŘT HESOUN Petr 8,00 8,20 8,20 8,35 9,15 9,35 9,35 9,55 10,55 11,15 AJ NM Kosek Ing. arch. Vratislav 2.ŘT VESELÝ Libor 8,15 8,35 8,35 8,50 9,35 9,55 9,55 10,15 11,15 11,35 AJ NM Vokurka Ing. Josef Chmel Ing. Josef Chmel 3.ŘT PLUSKAL Martin 8,30 8,50 8,50 9,05 9,55 10,15 10,15 10,35 11,35 11,55 AJ NM Ing. Dušan Medek Ing. Josef Chmel 4.ŘT VLACH Stanislav 8,45 9,05 9,05 9,20 10,15 10,35 10,35 10,55 11,55 12,15 AJ NM Ing. Pavel Jíška Ing. František Mašek 5.ŘT KOUDELKA Luboš,Ing. 9,00 9,20 9,20 9,35 10,35 10,55 10,55 11,15 12,15 12,35 AJ NM Ing. Roman Balík Účast vedoucího absolventské práce a oponenta na obhajobě je nutná. Harmonogram absolutorií červen řádné termíny STAVBY POZEMNÍ (dálkové studium) Ing. Jaroslava Nevoralová

Harmonogram ústní maturitní zkoušky - jaro 2015

Harmonogram ústní maturitní zkoušky - jaro 2015 Harmonogram ústní maturitní zkoušky - jaro 2015 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Třída: SC4 - Sociální činnost (rok nástupu 2011) Termín: úterý 19. 5. 2015 dopoledne Předseda:

Více

Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště Kolín

Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště Kolín Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště Kolín 1. Pokyny 2. Složení maturitních komisí 3. Časový rozpis - profilová část - společná část V Kolíně dne 29. dubna 2014 Zpracovali:

Více

Třída 1. A (osmileté studium) Třídní profesorka: Mgr. Dagmar Handová Navrátilová

Třída 1. A (osmileté studium) Třídní profesorka: Mgr. Dagmar Handová Navrátilová Třída 1. A (osmileté studium) Třídní profesorka: Mgr. Dagmar Handová Navrátilová Antošová Adéla Bajerová Adéla Balák Pavel Čejková Denisa Čermáková Jana Dvořáková Markéta Hanušková Denisa Hanušková Markéta

Více

Telefonní seznam představitelů a zaměstnanců Jihočeského kraje - Krajského úřadu

Telefonní seznam představitelů a zaměstnanců Jihočeského kraje - Krajského úřadu Telefonní seznam představitelů a zaměstnanců Jihočeského kraje - Krajského úřadu Adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Tel. spojení : ústředna +420 386 720 111, ostatní +420 386 720+linka,

Více

Kandidátní listiny Balkova Lhota. Pořadí Kandidát Věk Povolání Bydliště Člen

Kandidátní listiny Balkova Lhota. Pořadí Kandidát Věk Povolání Bydliště Člen Kandidátní listiny Balkova Lhota Jaroslav Mayer, nezávislý kandidát 1 Jaroslav Mayer 38 mechanik Balkova Lhota bez politické příslušnosti Jaroslav Novotný, nezávislý kandidát 1 Jaroslav Novotný 58 agronom

Více

P.Č. PŘÍJMENÍ JMÉNO GOROLY

P.Č. PŘÍJMENÍ JMÉNO GOROLY Třída: 1. A třídní učitel: Mgr. Cupáková Jitka 1. GOROLY Josef 2. HOLBA Jaroslav 3. KOVAŘÍK Zdeněk 4. LASOVSKÝ Martin 5. MEDEK Ladislav 6. NOVÁK Dominik 7. OLEJNÍČEK Martin 8. ZAVŘEL David 9. ŽOLŇAK David

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Sídlo školy: 386 01

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: 2. 9. 2013-29. 8.

Více

Chodecké tabulky ČR 2014

Chodecké tabulky ČR 2014 Chodecké tabulky ČR 2014 Žákyně mladší 1 000 m chůze na dráze 2014 6:46.35h 1 Kristýna ŠTOFKOVÁ 01 JAC Brno Olomouc 1502ML 7:03.03h 2 Michaela SKOŘUPOVÁ 04 JAC Brno Olomouc 1502ML Žákyně mladší 1 km chůze

Více

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz Základní údaje Název: Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01 tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz IČO: 46406735 IZO: 108032876 Zřizovatel:

Více

Praha 7 - Holešovice 170 00. Mgr. Anna Valentová 196750570237/0100 0,50 113 600,00 56 800,00

Praha 7 - Holešovice 170 00. Mgr. Anna Valentová 196750570237/0100 0,50 113 600,00 56 800,00 Pořadové číslo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MODUL A - školy církevní Název žadatele IČO Adresa - ulice, čp. Město PSČ Přep. úvazek AP Částka na 1 úvazek AP Dívčí

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 11:40 Denní vyhlášení výsledků: 11:55 Maxim Sáblík pr. - Informatika a 8:15 8:45 Mgr. Jan Linhart Mgr. Pavel Železný komunikace sp. - Český

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2006 2007 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 4 4. ČASOVÝ

Více

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Okres Plzeň - město Gymnázium Luďka Pika Opavská 21, Plzeň Mgr. Miroslava Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 13.1.2015 Masarykovo gymnázium Petákova 2, Plzeň

Více

Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP

Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP P íloha. 8: Adresá kontaktních míst a osob Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP F hlavního m sta Prahy Finan ní ú ad Kontaktní osoba Tel. íslo e-mailová

Více

Výsledky Polevský běh 2015 8. ročník Datum: 18.4.2015, místo konání: Polevsko Jedličná Pořadatel: SKI Polevsko, www.skipolevsko.cz

Výsledky Polevský běh 2015 8. ročník Datum: 18.4.2015, místo konání: Polevsko Jedličná Pořadatel: SKI Polevsko, www.skipolevsko.cz Výsledky Polevský běh 2015 8. ročník Datum: 18.4.2015, místo konání: Polevsko Jedličná Pořadatel: SKI Polevsko, www.skipolevsko.cz D2I Drobotina II chlapci 2010 a ml. 0,2 km 1 okruh 1 88 Tonda Čejka Zdravotník

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Školní týden. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Školní týden

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Školní týden. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Školní týden Organizace odborného výcviku INFO 2014/2015 Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie umburk KALENDÁŘ pro školní rok 2014/2015 INFOMACE www.sosmgp.cz tel.: 412 332 320, 412 332 02 spojuje: 106

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, JUDr.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 1 Úvod To, o čem se řadu let jen hovořilo, se koncem června roku 2014

Více

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825 PŘÍJMENÍ JMÉNO TÉMA OBHÁJENÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE r.2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. DATUM OBHAJOBY HODNOCE NÍ BP evid. č. BP

Více

č.j. 615/10 Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Účinnost od: ISO: C1010/129 Elišky Krásnohorské 2069

č.j. 615/10 Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Účinnost od: ISO: C1010/129 Elišky Krásnohorské 2069 Ve Dvoře Králové nad Labem, říjen 2010 Vypracoval: Mgr. Petr Vojtěch, ředitel školy 1 Část I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Střední škola informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem,

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Kamila Brůčková (4.A) pr. - Technologie 8:15 8:40 {Aj 1} MgA. Dagmar Jahodová / Akad. mal. Kamil Mikel / sp. - Anglický jazyk 9:10 9:35 {Aj 1} Mgr. Martina Dočekalová

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 07. Březen 2015 V tabulce družstev po 18 kole nastala jen jediná změna. Havlovice B a Újezd Sv. Kříže si vyměnili svoje pozice. Sokol Kdyně vítězí na Sokolu Plzeň V a odskakuje pronásledovatelům.

Více

Juniorský maraton 2015 - Semifinálové kolo pro Olomoucký kraj

Juniorský maraton 2015 - Semifinálové kolo pro Olomoucký kraj Juniorský maraton 2015 - Semifinálové kolo pro Olomoucký kraj Start: 15.04.2015 12:03:45 1) 106 - Slované Slovanské gymnázium 106 01 Šindler Patrik 106 02 Koukol Filip 106 03 Mikulášová Veronika 106 04

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 29. Listopad 2014 Poslední podzimní kolo bylo pohromou pro domácí družstva, (s výjimkou Havlovic A). Favorité hráli venku a tak se tabulka změnila jen v prostřední části. Druhou domácí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Studentská 2, Prostějov, tel. 582 301 411, tel./fax 582 301 402 e-mail: rgazs@rg.prostejov.cz www.rg.prostejov.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa)

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) ALMANACH Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) Almanach Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích 1910-2010 Vážení absolventi, učitelé a další přátelé Střední průmyslové

Více