květen, ten, červen 2009 erven 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "květen, ten, červen 2009 erven 2009"

Transkript

1 květen, červen ,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na Zpráva o zasedání zastupitelstva města Pyšely ze dne Byl projednán a schválen závěrečný účet města Pyšely za rok 2008 s příjmy ,- Kč a výdaji ,- Kč. - Zastupitelsko vzalo na vědomí závěry auditu účetnictví obce za rok Nebyly zjištěny závady. - Byla projednána a schválena žádost obce Pě hosty o napojení jejich kanalizace na kanalizaci naši. - Byla projednána a proza m do doby, než bude zajištěn dostatečný zdroj vody, odložena žádost obce Nespeky o připojení na náš vodovod. - Byla provedena oprava kalkulace dotovaného vodného a stočného na rok 2009 a stanovena ve výši 18,68 Kč včetně DPH za 1 m 3 pokud jde o vodné a ve stejné výši 18,68 Kč včetně DPH za 1 m 3 pokud jde o stočné. - Bylo schváleno nedotované vodné ve výši 41,20 Kč včetně DPH za 1 m 3 a nedotované stočné ve výši 43,60 Kč včetně DPH za 1 m 3. - Bylo diskutováno o tom, že byla znovu oživena již jednou zamítnutá varianta dálnice do Jižních Čech t. zv. Promika, která by se výrazně dotkla katastru Pyšel - Bylo schváleno přije dotace na přístavbu mateřské školy. - Bylo rozhodnuto o tom, že město Pyšely poskytne dlažební kostky Sokolu Pyšely a Sokolu Zaječice na vydláždění okolí sokolovny v Pyšelích a kabin v Zaječicích. Zapsal: dr. Pavlík VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Pyšely, Nová Ves, Borová Lhota Zaječice, Kovářovice volební okrsek č.1 volební okrsek č. 2 Počet voličů celkem Počet vydaných úř.obálek Počet odevzdaných obálek Počet platných hlasů Počet neplatných hlasů 1 0 Volební účast v % 36 % 38 % Strany počet hlasů počet hlasů ODS ČSSD Starostové a nezávislí 24 1 KSČM Strana zdravého rozumu 17 3 Evropská dem. strana 16 5 Strana svobodných občanů 13 0 KDU ČSL 12 1 Strana zelených 10 1 SNK Evropš demokraté 8 3 Věci veřejné 7 2 Ostatní strany obdržely minimální počet hlasů. Rekonstrukce náměstí je v plném proudu, 1

2 Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU květen, červen 2009 Rozhovor se zastupitelem Městského úřadu v Pyšelích Ing. Dana Drábová, Ph.D. V posledních komunálních volbách jste byla zvolena opětovně do zastupitelstva jako jediná žena velkým počtem hlasů. Zajímalo by mne, co mo vuje mediálně známou tvář předsedkyni Státního výboru pro jadernou bezpečnost České republiky, aby pracovala v zastupitelstvu v Pyšelích? Tato činnost nepřináší žádný hmotný ani materiální efekt, naopak Vás připravuje o Váš drahocenný čas. Co je důvodem? V zastupitelstvu pracuji již 3. volební období (pozn.:omlouvám se za slabou paměť, nejsem si tak úplně jistá, tak je lepší si ubrat, než nechtěně přidat). Mo vace je jednoduchá. Mám ráda svoji obec, žiji zde od dětství a chci pomáhat jejímu rozvoji podle svých skromných možnos. Pracuji zde ve finančním výboru. Jsem přesvědčena, že strategický rozvoj obce je nastaven pozi vně, i přes finanční omezení, která budou vždy a všude. Žádná obec nemá finančních prostředků jenom podle svých představ a přání. Jak vypadá letošní rozpočet obce? V letošním roce bychom měli mít k dispozici pravidelný daňový příjem asi 10 milionů korun. Navenek to vypadá hodně, avšak při současné rozvíjející infrastruktuře to není mnoho. Navíc ani pravidelné příjmy nejsou vždy tak jisté, jak se zdá. Často bývají kráceny. Rozpočtové příjmy stačí pouze na nejnutnější chod obce (osvětlení, provoz kanalizace, vodovodu, úklid aj.) Přitom např. vybrané stočné a vodné za m nepokrývá ani výdaje na provoz čis rny odpadních vod. Velkou část rozpočtu spolkne též svoz komunálního odpadu, kde poplatky od občanů nepokrývají celou potřebnou částku a obec musí přispívat z jiných příjmů. Proto má obec staros, jak sehnat vlastní zdroje financování. Málokdo si uvědomí, jak s rozvojem infrastruktury narůstají i pravidelné výdaje. Např. v posledních letech jenom světel veřejného osvětlení přibývá asi čtyřicet ročně. Letos jsou v běhu dvě velké inves ční akce rekonstrukce náměs a stavba kompostárny. Obě tyto inves ce jsou kryty z 90% dotacemi. Je pozi vní, že po umoření dotace na výstavbu kompostárny, se dá do budoucna očekávat z tohoto provozu pravidelný zisk pro obec. Hledáme však i další možné vlastní zdroje do budoucna. Jak hodno te práci zastupitelstva v tomto volebním období? Musím říci zcela objek vně, že nejen toto zastupitelstvo, ale i v předchozích obdobích po roce 1990, se všechna snažila docílit maximální rozvoj naší obce. I přes různorodost názorů jednotlivých členů zde vždy byla snaha o co nejlepší výsledek pro obec. Na Vaši otázku musím proto odpovědět pouze kladně. Nakonec vybudování čis čky a kanalizace, vodovodu a plynofikace v poměrně krátkém časovém úseku na tak velké rozloze, na které se Pyšely rozpros rají (včetně nemalých terénních převýšení), je úctyhodný výkon. A příš rok nás čeká dokončené krásné náměs, které se stane ozdobou celých Pyšel. Co považujete za prioritní úkol pro zastupitele pro další roky? Jednoduchá odpověď. Vše je dáno strategickým plánem rozvoje obce, tedy na prvním místě je rekonstrukce a rozšíření kapacity základní školy a mateřské školky a souběžně rekonstrukce místních komunikací. Jsou to obrovské finanční prostředky, a tak nelze čekat, že budou uvolněny pro obec najednou. Avšak věřím, že postupně dojde k realizaci celého plánu rozvoje Pyšel. 2

3 květen, červen 2009 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V měsíci květnu oslavili svá významná životní jubilea to naši spoluobčané: Paní Věra Švejdová a paní Vlasta Matasová (Domov pro seniory) a pan Miroslav Deml ze Zaječic. V červnu se narodili to jubilan : Paní Miluška Havelková, paní Jana Javůrková, paní Anna Cílová, paní Emília Podroužková, a paní Alena Krátká z Pyšel. V Domově pro seniory chystají oslavy pro paní Boženu Špilnarovou. V červenci oslaví své významné životní jubileum paní Eliška Podroužková z Nové. Připojujeme se ke gratulantům s přáním pevného zdraví, hodně štěs a pohody do dalších let života. Dne 5. března oslavili neuvěřitelných 60 let společného života manželé Miluška a Vladimír Havelkovi z Pyšel. Toto výročí oslavili v kruhu své velké rodiny a s přáteli. Dodatečně blahopřejeme k diamantové svatbě, přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenos. Padesát let společného života zlatou svatbu - oslavili 10. června manželé Eliška a Jiří Podroužkovi z Nové. Blahopřejeme k výročí a manželům Podroužkovým přejeme do dalších let hodně zdraví, pohody, elánu a štěs. Vítáme nové občánky. Eva Smrčková a David Kadeřábek z Pyšel mají radost ze své prvorozené holčičky Nelinky. Ta se narodila 21. dubna Mladé rodině přejeme hodně rados, štěs, zdraví a pohody. 17. května 2009 se narodil manželům Mar ně a Liboru Klimentovým z Pyšel chlapeček, který dostal krásné jméno Štěpán. Radost z miminka má i dvouletá sestřička Eliška. Přejeme mladé rodině hodně zdraví, štěs, pohody a rados z chlapečka. Dne 9. dubna 2009 se narodil manželům Svitlaně a Mar nu Hykešovým ze Zaječic chlapeček Daniel. Rodičům i sourozencům blahopřejeme k této krásné událos, přejeme všem hodně rados, lásky, zdraví a štěs. Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU Když mám vzácnou možnost, paní inženýrko, Vás vyzpovídat, rád bych využil této příležitos hovořit s Vámi i nad rámec pyšelské problema ky, i když i tyto otázky se dotýkají nás všech. Jak se stavíte k rozvoji jaderné energe ky v naší zemi do budoucna? Mám často dojem, že se mnozí bojí více jaderných elektráren než jaderných zbraní. Je vůbec šance při stále rostoucí spotřebě energie vystačit s klasickými zdroji? Jaderné elektrárny při současné technologii lze provozovat naprosto bezpečně. Pochopitelně, že zneužít se dá vše na světě. Musíme si uvědomit, že v současné době každá tře žárovka v této zemi sví díky jaderným blokům. Do nejbližší budoucnos 21. stole nemáme ani jinou volbu. Nahradit jadernou energii by bylo velice složité pro naši zem. Znamenalo by to těžit uhlí výrazně za danými limity se všemi nega vními dopady a dále vystavět plynové elektrárny. Obrovské množství plynu, které bychom museli nakupovat za do budoucna nejisté ceny by nás zcela uvrhlo do energe cké závislos. Je jistě možné, že někdy v budoucnu objevíme nové energe cké zdroje, např. efek vní výrobu vodíku, a potom budeme moci všechny jaderné elektrárny zavřít. Ale domnívám se, že toto stole budeme jadernou energii velice potřebovat. Jsem ráda, že podle dosavadních průzkumů většina českého obyvatelstva tuto realitu chápe naprosto odpovědně. Vážená paní inženýrko, děkuji Vám za Váš čas, který jste věnovala pro Pyšelské listy. Ivo Koudelka 3

4 Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU 4 květen, červen 2009 Novinky v autobusové dopravě Nově se zavádí SID Středočeská integrovaná doprava systém SID podporuje zejména pravidelné cestující zahájení provozu SID na uvedeném území se uskuteční od (tj. od změn JŘ vyhlášených MD ČR) linky zařazené do SID budou nově označovány písmenem a dvojčíslím (např. E01), účelem je snadnější orientace pro cestující, cílem SID je jednotný tarif a cestování na jeden doklad všemi systémy (za m není začleněna železniční doprava) rozdělení oblas do zón (zóny mají čísla) v jedné zóně je jedna cena a mění se při přejezdu hranice zóny, při platbě čipovou kartou lze využít výhodného přestupu, kdy cestující za zónu, ve které přestupuje, pla pouze jednou zóny jsou výhodné, cena je pro pravidelné cestující využívající časové jízdenky nižší, u základních vazeb jsou ceny přibližně stejné, problém může nastat na okrajích zón systém nabízí dlouhodobé jízdenky (i pro žáky) 7denní, 30denní a 90denní - při pravidelných cestách sleva (průměrná úspora při zakoupení kupónu je cca 25%), je modelován na odbavování čipovou kartou, zákl. cena při elektronickém odbavení je 8,- Kč, nepla se znovu přestup do 20 minut, 2 zóny cena 12,- Kč, přeje m hranice zón se cena zvedá vždy o 6,- Kč označení autobusů sjednocení číslování (12 okresů) kombinace písmena a dvojčíslí Benešov E (Příbram D), čísla jsou linkám udělována podle lokality v okrese, př. obl. Vlašimi (číselná řada od č.21), obl. Benešovska (číselná řada od č.50), obl. Vo cka (číselná řada od č.70), číselné řady a 0 20 jsou rezervovány pro linky jedoucí do Prahy podmínky pla pro všechny dopravce zapojené do systému, dochází k vzájemnému uznávání dokladů, jednotné označení vozidel jízdní řády budou upravovány v případě požadavků po posouzení (je zájem obdržet co nejvíce podnětů) časový kupón je nepřenosný (čipová karta pro určitou osobu, s fotografií) za m se dobíjí pouze na informacích v Benešově, ve Vlašimi a ve Vo cích (časem bude možno i v autobusech), časový kupón je možno dobít od jakéhokoli data (od kteréhokoli dne v měsíci na 7, 30 nebo 90 dní) při používání časového kupónu není na zakoupené trase omezen počet jízd, v případě nemoci a pod. se jízdné nevrací životnost čipové karty je 7 let, pokud nedojde k poškození, poplatek za vydání karty je 100,-- Kč, karta pro určitou osobu může fungovat pro časový kupón a současně i jako elektronická peněženka bližší informace v Benešově na autobusovém nádraží a u řidičů autobusů ŽIVOT VE MĚSTĚ Zpráva o zasedání zastupitelstva města Pyšely ze dne byl schválen záměr Petra Hrušky provést v oblas Za Vráží terénní úpravy a stanoveny podmínky těchto úprav - byla schválena žádost Sokola Zaječice o změnu nájemní smlouvy na dobu určitou na deset let. - byla projednána informace o hospodaření s odpady konstatováno, že město Pyšely dopla lo do systému částku ,- Kč z rozpočtu města. - byla projednána a vzata na vědomí zpráva o hospodářských výsledcích Mateřské školy. - bylo schváleno pojmenování ulic Na Konci, Na Skalce, Longenova a Na Sluneční stráni v Pyšelích, K Líčnu, Na Hrázi, Na Pazderně a Spojovací v Nové Vsi a Skřivaní Vrch, Kovářovická a Pyšelská v Zaječicích. - byl projednán a schválen záměr koupě pozemku parc.č. 856/82 v Pyšelích a prodej pozemku parc.č. 173/5 v Pyšelích. - byl schválen záměr vyžádat dotaci na přestavbu Mateřské školy z dotačního tulu From. Zapsal: dr. Pavlík Čistota v zámeckém parku Obracíme se na Vás, kteří navštěvujete náš zámecký park především se svými pejsky. Zámecký park, obklopující zámek, ve kterém je umístěn Domov pro seniory slouží především pro naše seniory k procházkám a pro mnohé z nich je to jediná možnost jak být na čerstvém vzduchu. Proto je jistě pochopitelné, že není vhodné aby volně pobíhající Vaši pejskové znečišťovali ces čky a trávníky svými exkrementy, které po vaší procházce v našem parku zůstanou!! Pokud jdete se svým pejskem do parku jen za účelem jeho vyvenčení prosíme aby jste využili jinou lokalitu, kterých je v okolí Pyšel dostatek. Pomozte nám v zámeckém parku udržovat pořádek - i na psí exkrementy existují sáčky!!! Chceme tak aby naši klien mohli v klidu a v příjemném prostředí pobývat v parku a jistě i pro Vás bude příjemnější když se bez obavy projdete ces čkami a můžete usednout na lavičku. PhDr.Plíšková, ředitelka DS Pyšely

5 květen, červen 2009 Jarní úklid STALO SE 5. dubna 2009 v Pyšelích, Zaječicích a na ostatních přístupových komunikacích proběhl již podruhé jarní úklid. Ani tentokrát o práci nebyla nouze. Příkopy znovu odhalily rozličnost odhazovaných předmětů, od televizorů, přes matrace a křesla, až po klasický komunální odpad. Je až s podivem, kolik lidí se najde a stojí jim za to, aby naše okolí bylo znečištěné, když mají k dispozici sběrný dvůr, popelnice na tříděný odpad, a to nemluvím o vlastních popelnicích. Doufám, že jednou přijde doba a každý si bude vážit prostředí, ve kterém žije a alespoň malou měrou (nevyhazováním odpadků všude, kde se namane) přispěje k tomu, abychom se všichni v obci, městě, kde žijeme cí li, co nejlépe. Ale hlavně mi dovolte touto cestou poděkovat všem, kteří se této akce zúčastnili, a to pyšelským občanům, dětem z Dětského domova, Městskému úřadu v Pyšelích za poskytnu odpadových pytlů a hlavně kapacity pro uložení a následný svoz sesbíraného odpadu, společnos Zahradnické centrum GAZEBOO za pomoc při úklidu a svozu odpadu, pyšelským Hasičům za zajištění bezpečnos osob při úklidu a panu Josefu Dastychovi za osobní i finanční pomoc. Těšíme se příš rok, že se sejdeme ve stejně hojném počtu. Lucie Zaradičková, LORETA Invest a.s. Bojová hra nejen pro dě spojená s úklidem vesnice a okolí (aneb Z deníčku jedné maminky) Je nedělní dopoledne, 19. dubna Vyrážíme na start bojové hry. Při startu jsme vybaveni pohádkou o království, ve kterém panoval král Ušák I. s královnou Pizizubkou Velikou. Bylo to království krásné, ve kterém všichni šťastně žili. Ale jen do té doby, kdy se do něj nastěhoval zlý skřítek Nepořádník. Jsme vybaveni také igelitovými pytli a gumovými rukavicemi. Naším úkolem je - kromě plnění úkolů - sbírat celou cestu i odpadky a m vyhnat Nepořádníka z království Po cestě značené fáborky jsme nasbírali 10 skoro plných pytlů odpadků! A plnili jsme úkoly jako třeba poskládat puzzle hradu, nakreslit obrázek skřítka a nebo sepsat pohádku na jedno písmeno. A tady si můžete přečíst naše výtvory. Pohádka pro pacholátka Povídám, povídám pohádku, proč princ Pořádníček pracoval pozpátku při pondělí, při pátku. Pracoval, pracoval, penízky prodělal. Potřeboval přilepšit, proto přiženil prachatou, prsatou, prdelatou princeznu, půl prasete, prosperující podnik, plnou penzi, penzijní připojištění. Plán plnil pilně. Právníka propus l, protože poradil pěknou ptákovinu. Peníze postačovaly, páč princ, princezna plodili početné potomstvo. Plodili, plodili. Padesát pět potomků, plus patnáct paterčat. Pokračování příště. Zajíčkův zub Zajíček ze Zaječic ztra l zčás zub. Zub zkažený. Zub zlomený. Zajíček zle zaplakal. Záhy ztra l zájem zkonzumovat zeleninu. Zdravá zelenina. Zajíček zhubnul. Zvolna zcela zmalátněl. Zlenivěl. Začal zapáchat. Zajíček zahlédl zdaleka zubaře Zoubka. Zajíček zamyslel: zubař Zoubek zajíčkův zub zachrání! Zajíček zašel za zubařem. Zubař zírá zprava, zleva. Zub zčás zaplomboval, zub zachránil. Zajíček znovu zvesela začal zajídat zelenou zeleninu, zvláště zelí. Zajíček zachráněn. A tu je pár fotek Přeji hezký den. PK 5

6 NAŠI NEJMENŠÍ květen, červen 2009 Jsme moc rády, že vás můžeme informovat o tom, že Dětský klub Zajíček funguje úspěšně již několik týdnů. Dě se těší na paní učitelku, kamarády, hračky, vycházky, hry, písničky i na ostatní program. Do Zajíčka chodí rády, což nás i rodiče moc těší Provoz s dopoledním programem (7:45 12:30) byl zahájen 4. května Profesionální a zkušená paní učitelka Ivana Vágnerová připravuje program a stará se o dě od 2,5 do 6 let. Kromě učebních témat (osnovy dle MŠMT), tvořivých ak vit (výtvarné ak vity, hudba, tanec, atd.) a vycházek do přírody, je do programu denně zařazována výuka anglič ny. V tuto chvíli Zajíčka navštěvuje celkově 15 dě. Některé dě dochází každý den, většina na několik vybraných dnů v týdnu. Každý den se tak v Zajíčku sejde 4 8 dě. Díky malému počtu dě jsou PROGRAM A VÝUKA VYSOCE INDIVIDUÁLNĚ ZAMĚŘENY. Takže žádné dítě se nenudí a v momentě, kdy vyžaduje pozornost (pomoc, podporu), je mu tato okamžitě poskytnuta. A zde je několik důležitých informací: 1. JEŠTĚ MÁME NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST! Plná kapacita je max. 12 dě denně. Takže máte-li zájem, můžete své dítě přihlásit a přivést již nyní. Stačí se ohlásit telefonem, mailem nebo osobně (viz. níže). 2. PRÁZDNINOVÝ DOPOLEDNÍ PROVOZ s možnos přihlásit se na konkrétní vybrané dny/data. Tato možnost se týká samozřejmě i dě, které dochází do jiných státních či soukromých školek. Přihlásit své dítě můžete také již nyní. 3. OD 1. ZÁŘÍ 2009 CELODENNÍ PROVOZ (7:30 17:30) s předpokládanou kapacitou až 25 dě. K současné paní učitelce přibude ještě jedna zkušená pedagožka a přestěhujeme se do větších prostor. Přihlašovat své dě na plnou (každodenní) docházku či pouze na vybrané dny v týdnu můžete také již nyní. Rezervace, přihlášky a více informací na nebo na tel: či mailem Oceníme jakoukoliv pomoc a podporu. Kromě sponzorských darů věcných i finančních, nám pomůže také to, že informace o Dětském klubu Zajíček budete šířit dál. Především mezi rodiče, jejichž dě se nedostaly do státní školky, a tedy uvítají tuto službu. Děkujeme předem. Za realizační tým se s vámi na shledanou těší Petra Krupičková 6 Dětské pískoviště v Pyšelích - díl 2. Vážení spoluobčané. Po téměř dvou měsících, které uplynuly od posledního vydání Pyšelských listů bych Vás ráda informovala o dalším osudu dětského hřiště v Pyšelích. Do současné doby se podařilo 1) vybudovat pla ormu pro pískoviště (místo bylo srovnáno, byl navezen štěrk jako podkladový materiál a na ten pak byly usazeny betonové desky vše zařídil městský úřad) 2) upravit celý prostor budoucího hřiště vysekáním náletových porostů, odstraněním a zavezením nebezpečných kamenů, uklizením odpadků a vyhrabáním lis - za pomoc velmi děkuji brigádové četě mých kamarádů a kamarádek Mar ně Tiché, Míše Mairichové, Davidovi Šintalovi a Jardovi Fanfrlíkovi. K tomu však bohužel musím dodat, že od úklidu neuplynulo ani 14 dní a i přes výzvu vyvěšenou na plotě a prosbu o pořádek jsou na místě již zase odhozené odpadky, především plastové a skleněné láhve, nedopalky cigaret, obaly od jídla to je mi osobně velice líto, úklid byl docela náročný a na hřiš si budou hrát malé dě, které mají tendenci všechno sbírat, případně i strkat do pusy. Prosím proto všechny, kteří mají chuť na místě pobejt aby tak učinili, ale nic neničili a binec po sobě zase uklidili děkujeme. Celou věc jsem konzultovala i s Policií ČR, odd. v Čerčanech a bylo mi přislíbeno, že na místo bude jezdit policejní hlídka a v případě nahlášení škod je možnost přizvat i služebního psa, který pomůže usvědčit pachatele. 3) dva posledně jmenovaní v bodě 2 též vykopali díry na usazení skákacích kmenů - kmeny zadarmo dodal a na místo přivezl Filip Vosický, na místo je pak zabudoval můj manžel Tomáš, díky oběma 4) vyrobit, natřít a usadit samotnou ohrádku pískoviště dřevo dodalo město, za logis ku při odvozu dřeva a práci na samotném pískoviš děkuji mému manželovi Tomášovi a kamarádovi Robertu Mairichovi 5) prostřednictvím městského úřadu vybrat od dárců 7000,- Kč. Z toho 3.000,- Kč doručili na městský úřad manželé, kteří si nepřejí být jmenováni, zbývající částku pak pan ing. Vacovský. děkujeme Vaše případné příspěvky na dětské hřiště předávejte prosím do pokladny městského úřadu v Pyšelích. (z této částky za m byly zakoupeny barvy - schválené pro výrobu dětských hraček - na natření pískoviště a dalších herních prvků, různé šrouby, háčky, lana, počasí odolné desky atd., které byly použity na výrobu herních prvků, 6) nechat vyrobit zakrývací plachtu na pískoviště zadarmo ji dodala rodina Tichých, díky (spolu s vlaječkami POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 7

7 květen, červen 2009 NAŠI NEJMENŠÍ POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 6 na zamýšlenou pirátskou loď to bude překvapení (celé hřiště je to ž koncipováno v duchu moře a pirátů) 7) vyrobit (manžel Tomáš, dokončovací finiš pan Chalupa) prohazovačku na míčky, bude to strašlivý žralok a šibenici na kuželky s obrázky mořských panen (manžel Tomáš) plus kuželky samé (pan Chalupa) - ano, v parku to ž kdysi byl kuželník, který jsme se rozhodli obnovit (dřevo na šibenici dodala moje rodina, na kuželky a žraloka rodina Mairichových), obrázky navrhla a načrtla Marie Kolářová, vybarvení všech herních prvků jsem pak obstarala sama díky všem. Zároveň mám velkou radost, že se mi přihlásili lidé s nabídkou skluzavky a houpačky, které však k mé velké lítos nemůžeme využít nejsou to ž cer fikovány pro používání na dětských hřiš ch a tak i přesto, že i u nás bude vyvěšena výrazná cedule vstup na vlastní nebezpečí (z důvodů již dříve uvedených) nemůžeme tyto použít a musíme koupit ty bezpečné s cer fikátem (tudíž nesmyslně drahé). Nicméně. prázdniny se již blíží a je třeba pískoviště slavnostně otevřít. Takže právě v době kdy tyto Pyšelské listy budou v prodeji budeme mít za sebou zahájení pískovištní sezóny v Pyšelích. Vzhledem k pozdějšímu vydání PL jsme museli akci anoncovat pouze v plakátové formě, ale plakátky visely snad všude, takže doufám, že se o akci dozvěděli všichni, kteří mají o dětské hřiště zájem. Snad nebude pršet a akce (naplánovaná na pátek článek píši ) se vydaří. Jak to všechno dopadlo a o dalším osudu pískoviště Vás budu informovat v dalším vydání Pyšelských listů). Lucie Barešová, Hasiči - kamarádi MATEŘSKÁ ŠKOLA Najednou se ozvalo u naší školky hlasité houkání. Někde blízko hoří! Napadlo nás. Ale nehořelo. To k nám přijeli na návštěvu hasiči, aby nám ukázali co všechno umí. A umí toho dost. Poznáváme zblízka co je potřeba k pomáhání druhým lidem a zachraňování při požáru. Měli jsme opravdu na co koukat hasičská auta, nosítka, dýchací přístroje. Nejlepší na tom je, že si na to všechno můžeme sáhnout a dokonce vyzkoušet. Takové helma nebo uniforma, to je něco. Pro nás byl největší zážitek, když jsme mohli vyzkoušet stříkat z opravdové hasičské proudnice a svézt se v pravém hasičském autě. Ještě houkání sirény a mávání na rozloučenou. Prima návštěva, ahoj a ještě jednou moc děkujeme. 7

8 MATEŘSKÁ ŠKOLA Výlet za zvířátky květen, červen 2009 Výlet začal autobusem, vyběhneme kopec klusem. Pozdravit jdem zvířátka, nakouknem jim za vrátka Prima začátek krásného výletu. Sluníčko sví, neprší a dě mají síly na rozdávání. Také ji budou potřebovat. Ono to to ž není jenom tak, projít celou ZOO, prohlédnout si všechna zvířátka a ještě si trochu síly nechat na ty prima průlezky a klouzačky v ZOO. Výlet se chýlí ke konci, sil moc nezbývá, ale prima zážitků je spousta Jarní besídka v naší školce Hrajeme si na cirkus Akroba, hadí ženy, tygři a lvíčci, klauni i medvědi Ti všichni měli pro rodiče, a nejen pro ně, připravené velké překvapení 8 Informace pro rodiče dě, které ještě nechodí do školky: Dětský klub Len lka začíná opět v září Ilona Kryzánková

9 květen, červen 2009 Jak jde život v Domově pro seniory STALO SE Po chladných měsících na počátku roku jsme se dočkali teplých, slunečných dní, rozkvetlých stromů a zpěvu ptáčků. Hned je nám lépe. V dubnu nás navš vily a svým vystoupením potěšily dě z Dětského domova. Velikonoce jsme si připomněli výzdobou domova, vyprávěném o velikonočních zvycích, velikonoční zábavou i jarní výstavkou ručních prací našich klientek za pomoci sociálních pracovnic. Pěkné posezení jsme uspořádali na počest pí. Aubrechtové, která oslavila své 100. narozeniny. Gratulovali jsme všichni. Formou dopisu, prostřednictvím pracovnice odboru sociální péče v Benešově jí k tak významnému výročí popřál i ministr práce a sociálních věcí. Nechyběly kvě ny, pohoštění, výzdoba a slavnostní nálada, dokonce ani přípitek na zdraví. Úspěšně pokračuje spolupráce s OU Kunice. V květnovém téma ckém setkání jsme hovořili o básni Máj a životě jejího autora K.H. Máchy. Vždyť Máj lásky čas - kampak na nás s Valentýnem. Do vydávání měsíčníku Zámecké listy se snažíme zapojit i ty, kterým je určen naše klienty. V posledním vydání vzpomněla jedna naše klientka na Svátek matek jejího dětství. Na jsme připravili Sportovní hry. Vyhlásili jsme 5 disciplín, z toho 3 opravdu sportovní: hod na branku, metaná, jízda na rotopedu, poznávání koření dle vůně, trénování pamě. Ti nejúspěšnější si odnesli odměnu. HASIČI Mladí hasiči V říjnu roku 2008 započal náš kroužek mladých hasičů. Scházíme se každou neděli od 14:00 hod na hasičské zbrojnici. Učíme se střílet ze vzduchovky, základy topografie, orientaci na mapě a v přírodě, uzlování, základy první pomoci, požární ochranu a samozřejmě manipulaci s hasičskými prostředky. Od té doby jsme se zúčastnili dvou soutěží pro mladé hasiče. První Veselá diabolka - proběhla dne na střelnici v Chotýšanech. Hlavní disciplínou zde byla střelba ze vzduchovky a naše družstvo (Tereza a Patrik Čermínovi, Michaela Foučková, Tereza Černotová, Jan Sládek, Aneta Heřmanová, Andrea Vyhnalová, Veronika Bar ková, Agáta Chlápková) si vedlo velmi dobře. Jan Sládek se umís l na osmém místě z celkového počtu 54 dě v mladší kategorii se konalo jarní kolo hasičské hry Plamen v Krhanicích. Naše družstvo bylo na této soutěži nováčkem a díky nepřítomnos na podzimním kole roku 2008 nebyla naše startovní pozice lehká. Přesto bych ráda dě pochválila a musím uznat, že si vedly obstojně. Soutěžilo se v pě disciplínách (požární útok, požární útok CTIF, štafeta 4x60m, štafeta CTIF a štafeta požárních dvojic) V této soutěži družstvo doplnil Michal Dušánek, tehdy nový člen hasičů. Dnes již máme 19 členů mladých hasičů a se chystáme na naší další soutěž, tentokrát pořádanou SDH Jemniště na hřiš v Postupicích. Všichni nám držte palce. Tereza Sládková 9

10 STALO SE květen, červen 2009 DĚTSKÝ DEN V neděli 31. května jsme oslavili svátek dě na zahradě hasičské zbrojnice. Za podpory Pyšelských spolků ( SDH, TJ SOKOL, SK) se nám i přes nepřízeň počasí podařilo uspořádat hezké odpoledne. Doufám, že se letošní program jak dětem tak i dospělým líbil. Proto bych i touto cestou chtěla ještě jednou poděkovat Kynologickému spolku za jejich ukázky a všem sponzorům za jejich dary (Smrčkovi, Heřman, Papírníkovi, Gondíkovi, Sládkovi, Třískovi, Kučerovi, Mědílková, Čermínovi, Slavíkovi, Městský úřad Pyšely). Sládková Ivana 10 Z HISTORIE Náš kraj v době románské Řekne-li se náš kraj, může to znamenat leccos. Pro účely tohoto článku bude stačit, vymezíme-li si ho na severu Říčany, na jihu Benešovem, na západě Týncem nad Sázavou a na východě Sázavou (městečkem). Doba románská je samozřejmě období, kdy se u nás stavělo románským slohem, tedy přibližně období, které začíná po r a končí před rokem Zabírá tedy pouhých dvě stě let, ale bylo to období nadmíru důležité. Český stát už existoval, v rodě Přemyslovců měl už nezpochybnitelnou dynas i, pohanské zvyky, ale oficiálně jsme křesťany (což nás ochránilo před osudem Polabských Slovanů), máme i svoji měnu stříbrné denáry. Na počátku tohoto období se u nás objevují první kamenné stavby, když doba románská končí, stojí zde už řada kamenných kostelů, zvláště v Posázaví vyroste řada kamenných hradů a jako houby po deš vyrůstají města. Z počátku tohoto období, tedy z 11. stole, máme o našem kraji poměrně málo zpráv. Ty nejstarší se vztahují k sázavskému klášteru, který založil kolem roku 1030 poustevník Prokop, později prohlášený za svatého. S podporou knížete Oldřicha zde vyrostl klášter a kostel Panny Marie, z něhož se bohužel zachovaly pouze základy. Zdejší slovanská bohoslužba trvala jen do konce 11. stole, pak ji vystřídala la nská. Druhou zprávu, která se týká našeho kraje, zaznamenal náš nejstarší kronikář Kosmas. Týká se Lštění, přesněji řečeno dobře opevněného hradiska, které stávalo při kostelíku sv. Klimenta na strmém vrchu nad Sázavou. Český kníže Spy hněv II. tam nechal dopravit manželku svého bratra Vra slava, který před ním uprchl do Uher. Urozenou mladou ženu zde měl střežit hradní správce jménem Ms š. Ten uloženou bdělost bral tak vážně, že nebohou vězeňkyni každou noc k sobě připoutával okovy. Když asi po měsíci vymohl pražský biskup Šebíř její propuštění, odjela za mužem do Uher, ale cestou zemřela. Stalo se r Když se o šest let později stal její muž českým knížetem jako Vra slav II., nezbylo Ms šovi nic, než uprchnout do ciziny, kde jeho stopy mizí. Potud zprávy písemné. Archeologické nálezy dokazují, že už tehdy žilo Posázaví čilým, životem. Dokazuje to mimo jiné nález asi 4000 denárů, který byl v r odkryt ve mlýně v Nespekách. Tento poklad, který patří mezi naše největší nálezy z té doby, obsahoval pouze denáry Vra slava II. Ten zemřel r. 1092, takže mince z Nespek byly jistě ukryty před mto rokem. Pokud se týká přímo Pyšel, nejstarší písemná zpráva o nich pochází až z r. 1295, jejich kořeny však sahají až mnohem dál do historie. Prokázal to archeologický průzkum. V prostoru mezi Pyšelemi a Novou Vsí bylo nalezeno množství zlomků keramických nádob. Nejmladší pocházely ze 13. stole, nejstarší z 10. a možná až z 9. stole (samozřejmě našeho letopočtu). Znamená to, že v té době zde už existovalo sídliště. K němu patrně ještě v první polovině 12. stole přibyl kostel. Jeho předlohou byl POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 11

11 květen, červen 2009 Z HISTORIE POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 10 kostel sv. Petra v Poříčí, vzniklý brzy po r O vysokém stáří Pyšel svědčí i jejich pojmenování. Staročeské slovo pýše (supět, těžce oddychovat) se nevyskytuje už ani ve středověkých písemných pramenech. Jak poříčský kostel sv. Petra, tak pyšelský kostel vznikly tedy ještě v době, kdy se u nás stavělo románským slohem. Jak už jeho název napovídá, vychází ze starořímských vzorů (Roma- Řím). Mezi jeho hlavní znaky patří jednoduchost, silné zdi a půlkruhové oblouky. Jednoduchost má své opodstatnění: Naši předkové se teprve učili stavět z kamene. S m souvisejí i silné, někdy i několikametrové zdi, které byly pojistkou pro zřícení stavby. Navíc kamenných staveb bylo tehdy tak málo, že každá kamenná stavba byla chápána jako vítané útočiště v případě nebezpečí. Proto tak silné zdi, navíc neoslabené velkými okny. Románská okna jsou malá, nahoře zakončena půlkruhovým obloukem. Navíc se dovnitř často zužují, takže mnoho světla dovnitř neproniklo. Proto bývají často zdvojená, občas i ztrojená, aby uvnitř bylo alespoň trochu vidět. Stavělo se z kamene nebo z cihel. Zvláštní oblibě se tehdy těšila snadno opracovatelná opuka. Za nejstarší typ románských kostelů bývají označovány rotundy, malé, většinou okrouhlé kostely s výklenkem, tzv. apsidou. V ní byl umístěn oltář. Tento typ kostelů byl hojně rozšířený na starém přemyslovském panství, kdežto např. v jižních Čechách se nenajde rotunda ani jediná. Z našeho kraje můžeme uvést dva příklady rotundu v Týnci nad Sázavou ještě z 11. stole a o něco mladší v Kostelci u Křížků. Rozšířenější však zde byl typ kostelů s pravoúhlým půdorysem. Snad ještě z 10. stole pochází nejstarší část kostela ve Vranově. Kolem r vznikl kostel sv. Petra v Poříčí. Když budete k němu přicházet, jistě si všimnete pozoruhodného faktu, že několik metrů nad zemí je zazděný vchod. Ten byl původně určen jen pro rodinu majitele tvrze, která stávala hned u kostela. V zadní čás kostela měli navíc pro sebe tzv. panskou tribunu, aby se nemuseli snit mezi prostým lidem dole v kostele. Podle vzoru tohoto kostela byl postaven také zdejší kostel. O něco mladší jsou dva kostely, u nichž se zachovaly původní románské portály. Jsou to kostel sv. Havla v Poříčí a kostel v Hrusicích. Jeho portál zdobí dvě postavy, snad sv. Cyril a sv. Metoděj. Na kostele v Rovné (předměs Stříbrné Skalice) zase můžeme uvažovat o Snad sva Cyril a Metoděj na portále kostela v Hrusicích. smyslu zvířecích plas k na vnější zdi kostela. Že by zosobněné hříchy? Tře, nejhonosnější typ kostela s více loděmi, bychom v našem kraji hledali marně. Není však třeba za ním daleko chodit. Velmi krásnou románskou baziliku najdeme v Tismicích u Českého Brodu. Náš kraj se může pochlubit řadou hodnotných románských staveb. Svědčí to mimo jiné o tom, že tento kraj neoplýval bohatstvím, naši předkové nebyli tak zámožní, aby si mohli dovolit svůj starý kostel přestavět podle nové, třeba go cké nebo barokní módy. Pokračování (Náš kraj v době go cké) v příš m čísle. PhDr. Jiří Chvojka Nová kniha o Pyšelích Rotunda v Týnci nad Sázavou s přistavěnou jen o málo mladší věží. hradu V Kostelci u Křížků si k románské rotundě přistavěli v 19. stole nový kostel (vlevo). PŘÍPRAVA RUKOPISU Někteří čtenáři si možná ještě vzpomenou na dva kulturní seriály, které vycházely v Pyšelských listech v devadesátých letech. První se jmenoval Skryté poklady a přibližoval méně známé historické památky Pyšel. Druhý už svým názvem Zapomenutá krása pyšelských domů naznačoval co je jeho obsahem. Jejich autor se nechystá obnovit ani první ani druhý. Dostal však inspira vní nabídku doplnit, sumarizovat a pak na vyšší úrovni přepracovat témata zmíněných seriálů. Využívá proto Pyšelských listů aby ohlásil začátek práce na rukopisu knihy Stavební dějiny Pyšel (nakladatelství Regulus, předpokládaný termín vydání jaro 2010). Náročný úkol předpokládá dodatečné studium, mimo jiné i v samotných Pyšelích. Autor proto žádá laskavé čtenáře o shovívavost pokud u jejich domu zazvoní a poprosí například o možnost prohlídky sklepa nebo jiných starších čás stavby. Když v takovém případě uvážete psa a investujete čtvrthodinku svého času, pomůžete dobré věci. Michal Vitanovský 11

12 DOPISOVATELÉ Červenec je dobou květu velkokvětých odrůd plaménků, které se s oblibou používají k popnu drobnějších konstrukcí v zahradě. Vykvétají až 15 cm velkými, jednoduchými i plnými květy v mnoha barvách. Délka kvetení je závislá na průběhu počasí. Ve velmi teplých létech květy záhy odkvétají, ale na rostlině po té zůstávají velmi dekora vní plodenství tvořená souplodím. Lichořeřišnice větší je zřejmě naše nejznámější šplhající letnička poslouží nejen k pokry plůtků a zídek, ale můžeme ji vysévat také do truhlíků nebo na obruby záhonů. Znáte ji v několika ods nech žluté a oranžové barvy a nově se prodává odrůda Peach Melba. Je atrak vní díky broskvově zbarvenému květu a jasně oranžovým středem. Velmi rychle roste, vysévá se přímo do půdy a květy jsou léčivé - díky obsahu baktericidních látek pomáhají při vnitřních infekcích, zejména močových cest a ledvin, a zvyšují celkovou obranyschopnost organismu. Lichořeřišnice vyžadují chudší propustnou půdu a slunné stanoviště, kde dlouho a bohatě kvetou. Třapatka patří nejen mezi léčivé rostliny, ale také mezi záhonové trvalky. Rostlina kvete opakovaně téměř během celého léta. Abychom ji v tom podpořili, odstraňujeme staré úbory v době, kdy zasychají jazykovité květy po obvodu úboru. Řez vedeme hluboko po první rozvětvení, kde většinou již prorůstají další stonky nesoucí poupata. Pokud je celý stonek již odkvetlý a žádná poupata se netvoří, odstraníme ho až u země nad listovou růžicí. Odkvetlé květy růží odstraňujeme až po první dobře vyvinutý pě četný list, u mnohokvětých odstraňujeme celá květenství. Jen tak rovnoměrně obrazí a budou opakovaně kvést. Některé letorosty silně přerůstají výšku rostliny, ty je vhodné zaš pnout. Přeroubované, dobře ujaté jabloně mají zpravidla značnou růstovou intenzitu. Vždyť neporušená kořenová soustava zásobuje minerálními látkami rozpuštěnými ve vodě korunu stromů redukovanou hlubokým zmlazovacím řezem. Kromě včasného vylamování letorostů - vlků vyrůstajících na větvích původní odrůdy je třeba také postupně odstraňovat konkurenční letorosty na roubech nové odrůdy - zpravidla v červenci. Tím zajis me správný vývin prodlužujících letorostů jako základ budoucích hlavních větví koruny. Při déletrvajícím suchu zavlažujeme ovocné dřeviny, hlavně mělce kořenící keře nebo stromky rybízu, angreštu, dále nízkokmeny jabloní na zakrslých podnodžích a broskvoňě, které na zvýšenou spotřebu vody reagují květen, červen 2009 Červenec na zahradě výrazně vyššími výnosy. Pla, ze vždy jsou lepší větší dávky vody najednou, než časté, ale povrchové kropení, které nepronikne ke kořenům stromů. Odrůdy jabloní náchylné k hořké pihovitos čili fyziologické skvrnitos plodů (Coxova, Dukát, Clivie, Lord Lambourne, Vanda, Goldstar, Topaz a jiné) ošetříme přípravkem Kalkosol 0,5 až 1% na list. Jde o chlorid vápenatý. Lze použít i ledek vápenatý, nikoli ledek amonný s vápencem, který má vápník ve formě nepřijatelné pro stromy. Slabší nebo málo pevné větve obtěžkané ovocem podepřeme nebo vyvážeme, aby se nezlomily. Hned po sklizni nebo dokonce současně s ní můžeme prořezat třešně, pokud jsme tak neučinili již dříve, v době kvetení. Řezné rány hned po řezu ošetříme stromovým balzámem, štěpařským voskem nebo latexovou barvou s přídavkem Kuprikolu nebo Championu. Zaš pneme letorosty ak nidie za pátým až šestým listem od posledního plodu. Od poloviny července začínáme s očkováním ovocných dřevin ve druhé míze. Známkou dostatečné mízy je intenzivní růst podnoží a snadné odchlípnu kůry při řezu do tvaru písmene T. Petr Kumšta Po letech plánování dálnice D3, kdy byla vždy upřednostňována varianta, která vede v ose napojení Pražského okruhu-poříčí nad Sázavou se znovu zvažují dříve zavržené varianty, a to varianta Zenkl-Vyhnánek a varianta PROMIKA. Poslední jmenovaná trasa by vedla v těsném sousedství našich obcí. Jedna dálnice, D1, nám již za humny vede. Zdá se, že se nám nabízí možnost mít v bezprostřední blízkos další tentokrát D3. Tato varianta vás vyděsila? Pak se usaďte a čtěte dál. V dubnu tohoto roku byla na internetu zveřejněna zpráva o tom, že se na jednací stoly vrá lo téma posouzení trasy dálnice D3. V materiálech, které popisují obnovené rozhodovací řízení o trase dálnice stojí, že s ohledem na nega vní postoje čás veřejnos k návrhu tzv. Stabilizované varianty dálnice a také s ohledem na dopady z provozu na životní prostředí 12 Dálnice za humny v urbanizovaném území a začlenění tohoto technického díla do krajiny bylo rozhodnuto o vypracování studie, která by znovu ověřila možnos vedení trasy dálnice D3 v koridoru dle dříve zpracovaných studijních prací firem Zenkl-Vyhnánek a Atelier PROMIKA. Nutno podotknout, že nega vní postoj vůči stabilizované variantě samozřejmě vyjádřila část obcí, které by Stabilizovaná varianta zasáhla. Jak je to tedy s jednotlivými trasami? Tzv. stabilizovaná trasa je, dlouhou dobu, navrhována jako pokračování tzv. Pražského okruhu s vyústěním u Poříčí nad Sázavou. Obce a chatové oblas, které leží v blízkos trasy již v roce 1995 založily sdružení KLID pro stavbě této varianty. Mezi obcemi a chataři této oblas rozhodně nepanuje názorová jednota (viz např. stránky ekologického hnu Arnika) a část obyvatel či rekreantů by dálnici přivítala, přesto se občanskému sdružení Klid daří tuto variantu odsouvat a zpochybňovat. Přitom se jedná především o oblast rekreační, za mco jiné varianty těžce zasahují místa určená k trvalému bydlení. Největším argumentem je přitom ekologické hledisko, zejména fragmentace krajiny a za žení obcí hlukem, prachem, exhalacemi apod. Fragmentace krajiny velmi zjednodušeně znamená, že prostor je rozdělen tak, že omezuje nebo zcela vylučuje pohyb živočichů. To se stane ovšem vždy, když se postaví jakákoli silnice, neřku-li dálnice, železnice, ale i souvislá zástavba (ploty zahrádek, zvlášť zděné, jsou pro živočichy rovněž nepřekonatelné). Není mi známo, že by někdo uvažoval o tom, jakým způsobem toto překonat, ačkoli v zahraničí se s řešením těchto problémů setkáme běžně. Například v Maďarsku, které je v hlubší ekonomické krizi než náš stát, existují jednak ploty kolem dálnic (zabraňující pohybu zvířat ale i jejich usmrcení při srážce POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 13

13 květen, červen 2009 DOPISOVATELÉ POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 12 s vozidlem) jednak přechody jak pro velká, tak i drobná zvířata. Takže rozdělení krajiny je rozhodně značně omezující, ale nikoli zcela neodstranitelné. Odstranit naopak nemůžete to, že vám za domem projede každou minutu deset kamionů. Jak tedy vypadá varianta, která by se nás bezprostředně týkala. Varianta PROMIKA navrhuje trasu, která vede z dálnice D1 dvěma možnými oblouky. První pravděpodobně přes Senohraby, druhý by zasáhl spojnici Horní Lomnice Zaječice Pě hosty. Z této čás dokumentu citujeme varianta A2 po křížení s D1 na 15. km (Popovice) pokračuje levým obloukem kolem osady Horní Lomnice do prostoru mezi obce Zaječice a Mirošovice. V prostoru jižně od Pě host navrhovaná trasa vstupuje přímo do trasy stávající silnice I/3 atd. Varianta A1 se od trasy A2 odpojuje v poloze severně od obce Voděrádky, pak je vedena v souběhu s novou železniční tra do prostoru východně od O ce, kde železniční trať v podjezdu kříží, pokračuje směrem na jih.dále pokračuje po severozápadním obvodu obce Mirošovice až k připojení na trasu varianty A2 v okolí Pě hosty. Kdo zná místopis, dovede si představit, že obyvatele zmíněných obcí, ale i východní čás Pyšel, by čekal život v těsném sousedství pro hlukové stěny a mnohem více vymoženos, které těsné sousedství dálnice poskytuje (prašnost, vibrace, rakovinotvorné látky z výfukových plynů atd.). Možná, vzhledem ke článku MF Dnes z Nové dálnice : klikaté, strmé by ani pro hluková stěna nebyla, protože na stavbu dálnic je třeba ještě asi 15 až 20 mld korun a podle šéfa Ředitelství silnic a dálnic Brunclíka je na čase, aby některé trasy kopírovaly povrch více než dříve a dále je v článku uvedena nutnost omezit prvky architekturně, krajinářsky a ekologicky přitažlivé (např vysoká křížení, mosty atd.), ale drahé. Podle vlády se dálnice zkrátka stavět musí, když nejsou peníze, tak se prostě bude stavět levněji, byť s větší ekologickou zátěží. Co jsme udělali my, abychom se ubránili variantě PROMIKA? Nejprve se zdálo, že pouze trpně čekáme na výsledek jednání těch nahoře a nevyjadřujeme stanovisko. Poté, co se mi ozvalo několik zastupitelů Pyšel s odpovědí na moje otázky stran ak vit an -PROMIKA se zdá, že to tak zlé není. Existuje sdružení starostů pro variantě PROMIKA, některé obce si nechaly zpracovat posouzení zátěže, kterou by provoz dálnice pro blízké obce představoval. Tyto informace však za m postrádají systema čnost, takže za m není možné podat zprávu o tom, co kdo - kdy kde s jakým výsledkem dojednal a na výsledku postavit případnou strategii naší obrany pro této variantě. Mám příslib, že se starosta Pyšel Vosický k tomuto tématu veřejně vyjádří v Pyšelských listech. Pak se snad situace vyjasní a my, občané dotčených obcí, se budeme moci zorientovat, případně sejít a naplánovat akce směřující k záchraně zbytku hezké krajiny, čistého vzduchu a (rela vního) klidu. Měli bychom se poučit od občanského sdružení Klid a vyjádřit také svůj názor, nikdo to za nás to ž neudělá. Znáte přeci staré přísloví : Kdo hledá pomocnou ruku, najde ji v prodloužení vlastního ramene. ing. Libuše Arnoštová, CSc. Vážená paní / Vážený pane, INFORMACE dovoluji si Vás v předs hu informovat o změně ve struktuře našich kontaktních míst. Zákaznická kancelář Vo ce bude k z organizačních důvodů trvale uzavřena. Zákazníci mohou své požadavky vyřídit osobně na nově otevřeném smluvním kontaktním místě - COMONT, s.r.o., Husova 366, Příbram, případně v našich zákaznických kancelářích v Praze a Kolíně (přehled všech kontaktních míst je přiložen). Většinu běžných úkonů však lze vyřídit i bez osobní návštěvy prostřednictvím naší Zákaznické linky RWE na čísle (za cenu místního hovoru), případně zasláním požadavku na Jedná se o: provedení změn ve smlouvách (úprava výše a četnos záloh, změny platebního styku atd.), zadání reklamace spotřeby zemního plynu, - poskytnu informací o zálohových platbách a fakturaci (způsoby úhrady záloh, vysvětlení faktury, přepočet na kwh, vysvětlení cen atd.), poskytnu informací o postupu při připojení nového místa spotřeby, převodech míst spotřeby, poskytnu informací o dalších kontaktních místech a našich partnerech, poskytnu informací o odečtech a nahlášení odečtu (při změně ceny), poradenství v oblas využi zemního plynu, poskytnu informací o aktuální nabídce a službách skupiny RWE. Další pohodlnou možnos je kontaktovat nás prostřednictvím on-line formulářů, připravených na webových stránkách Osobní návštěva skutečně je nutná jen v některých případech, jde například o podpis smlouvy nebo při ověřování a dokládání dokumentů. S přáním pěkného dne Irena Němečková RWE Energie, a.s. specialista prodeje Retail Dukelských Hrdinů Kolín T: M: mailito: 13

14 POLICIE květen, červen 2009 Policisté obvinili dvanáct lidí Dva až osm let hrozí obviněným, kteří 10. října loňského roku fyzicky napadli v Benešově dva mladíky a jednomu způsobili velmi vážná zranění. Skupina dvanác mužů ve věku od šestnác do dvaadvace let z Benešovska, Tábora a Prahy-východ se v uvedený den ve večerních hodinách sešla v Benešově. V ulici Nová Pražská, u židovského hřbitova, jeden z nich povalil na zem právě zde procházejícího devatenác letého mladíka z Benešova. Další čtyři za přítomnos všech ostatních napadeného brutálně zbili. Kopali ho do břicha a zad takovým způsobem, že mu způsobili velmi vážná zranění. Po útoku místo opus li a pokračovali v cestě směrem do Pražské ulice. Tam napadli dalšího mladíka, jedenadvace letého Roma, právě z důvodu pro jeho příslušnost k romskému etniku. Jeden ze skupiny ho srazil na zem a dalších pět, opět za přítomnos ostatních, ho kopali a bili po celém těle. Další z útočníků pak napadeného teleskopickým obuškem udeřil přes nohy. Útok agresoři doprovázeli slovními výrazy s rasovým podtextem. Zmláceného mladíka pak zanechali na místě a celá skupina maskovaná kuklami, šátky a kapucemi odešla pryč. První napadený mladík byl po agresivním útoku v akutním ohrožení života. Přežil jen díky rychlému operačnímu zákroku. I když pro něj lékaři udělali maximum, z napadení si stejně odnesl trvalé zdravotní následky. Druhý mladík s lehkými zraněními také skončil v rukou lékařů. Kriminalisté na případu intezivně pracovali a byli úspěšní. Objasnili ho. Policejní komisař v dubnu zahájil pro skupině dvanác lidí trestní s hání. Podle toho jak se na případu jednotliví násilníci podíleli, je pak obvinil z trestných činů výtržnictví, ublížení na zdraví, pokus ublížení na zdraví a násilí pro skupině obyvatelů a pro jednotlivci. Vyšetřováni jsou na svobodě. První mrtvý motorkář na Benešovsku Po silnici druhé třídy ve směru od Sázavy na Stříbrnou Skalici jel 11. dubna v odpoledních hodinách jedenačtyřice letý řidič z Prahy na motocyklu značky Harley Davidson. Asi padesát metrů za obcí Sázava zezadu narazil do auta Reanult Mégane, který jel před ním. Nárazem byl řidič motocyklu odhozen do levé čás vozovky, kde právě od Stříbrné Skalice do Sázavy přijížděl další motorkář, tentokrát osmatřice letý muž na Hondě. Došlo ke střetu Hondy s tělem řidiče Harleye. Ten utrpěl velmi vážná zranění, kterým na místě podlehl. Řidič Hondy byl zraněn těžce. Po převozu do benešovské nemocnice se podrobil operaci. Osádka osobního auta zraněna nebyla. U řidičů auta a Hondy byly provedeny dechové zkoušky. Byly nega vní. U mrtvého byla nařízena soudní pitva. Případ si na místě převzal policejní komisař služby kriminální policie a vyšetřování v Benešově. Hmotná škoda byla vyčíslena na téměř čtyři sta síc korun. Při dopravní akci odhaleno šest opilých řidičů Při dopravní akci odhaleno šest opilých řidičů Na Benešovsku proběhla další dopravní akce zaměřená na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů u řidičů a pátrání po osobách a odcizených motorových vozidlech. V pátek 10. dubna od šesté hodiny večerní do sobotní jedné hodiny ranní kontrolovalo celkem dvacet osm uniformovaných policistů řidiče osobních a nákladních vozidel. V blokovém řízení policisté projednali 34 dopravních přestupků, za které uložili pokuty v částce korun. Čtyři přestupky postoupí k vyřízení do správního řízení. U šes řidičů dechovou zkouškou zjis li alkohol. Ve třech případech se jednalo o přestupky. V ostatních případech jsou pak řidiči podezřelí ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V Sázavě osmapadesá letý řidič při dechové zkoušce nadýchal 1,06 promile alkoholu, v Netvořicích pak pětadvace letý mladík 1,12 promile a ve Vo cích sedmačtyřice letému řidiči elektronický přístroj naměřil hodnotu 2,15 promile alkoholu v dechu. Kriminalisté vyrazili na diskotéky Kriminalisté z benešovského oddělení hospodářské kriminality navš vili 25. dubna ve večerních hodinách diskotéku v kulturním domě Chechták v Sázavě a pak v Kulturním centru Karlov v Benešově. Nešli si zatancovat, ale zkontrolovat, zda diskžokejové ke své produkci používají pouze originální hudební nosiče. V Sázavě však zjis li, že třiadvace letý diskžokej v době kontroly prováděl hudební produkci na počítači a vedle aparatury měl k produkci ve dvou hliníkových kufrech spolu s originály připraveny i pirátské CD nosiče. Policisté jich na místě 46 zajis li. Pak se přesunuli do Benešova na diskotéku do Kulturního centra Karlov. V době kontroly měl diskžokej jedno pirátské CD přímo v mechanice aparatury. Kromě toho měl dalších 354 kusů načerno zkopírovaných nosičů připravených k hudební produkci. Ty policisté také zajis li. Oba muži jsou podezřelí ze spáchání trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. Hrozí jim trest odně svobody až na dvě léta nebo peněžitý trest nebo propadnu věci. nprap. Zuzana Stránská 14

15 květen, červen 2009 PRÁZDNINY Redakce PL přeje všem svým čtenářům krásné léto, sluníčko, pohodu. Užijte si klidnou dovolenou, ať již na jihu u moře, na horách, na kole, na lodích či doma v kruhu rodinném. Přejeme krásné zážitky a načerpání nových sil a těšíme se na Vaše příspěvky. INZERCE Veterinární ordinace Čerčany Ošetřování a vakcinace psů, koček a dalších malých zvířat. Prodej krmiv pro psy a kočky MVDr. Jan Jíša MVDr. Mar n Štěpánek MVDr. Jana Blažková tel.: tel.: KÁMEN prodej přírodního kamene andezit, kvarcit, rula, vápenec, pískovec, břidlice,žula pro použi : v interiéru a exteriéru na dlažby, obklady, zdění v zahradní architektuře kusové a dekora vní kameny, valouny, štěrky, šlapáky Prodejna: Všechromy, u dálnice D1, exit 15 silnice směr Velké Popovice, cca 250 m od dálnice tel Brigádníků 120, Čerčany Vysoká Lhota h p://veterinacercany.wz.cz 15

16 PŘÍLOHA T.J. SOKOL PYŠELY květen, červen 2009 TJ SOKOL Pyšely oznamuje: Dovolujeme si vám oznámit, že byla uzavřena nájemní smlouva s novým provozovatelem restaurace v pyšelské sokolovně. Předpokládaný termín otevření restaurace včetně teplé a studené kuchyně je pro Vás nachystán na první polovinu srpna Výbor TJ Sokol Pyšely Zajímá Vás, co TJ SOKOL Pyšely chystá, jaké má ak vity, novinky? Vše naleznete na jejich stránkách : Pozvánka na župní turnaj dospělých (muži, ženy) ve stolním tenise, který se koná dne 20. června 2009 v sokolovně T. J.Sokol Pyšely Účastníci : registrovaní i neregistrovaní členové Sokolské župy Barákovy Startovné : 50,- Kč /osobu Přihlášky : Karel Kulovaný, tel JUDr. Ladislav Papírník, ce.cz, tel , adresa : Na Ohradě 0139, Pyšely Uzávěrka přihlášek: 10.června 2009 (dále dle dohody) Program : Prezentace 8,30 9,00 hod. Losování 9,00 9,15 hod. Zahájení herní čás 9,15 hod. Předpokládané ukončení herní čás 13,00 hod. Ukončení turnaje (předání diplomů a věcných cen) 13,30 hod. Občerstvení : bude poskytováno během turnaje, dle vlastního uvážení Za T. J. Sokol Pyšely srdečně zve v.z. starosty T. J. : JUDr. Ladislav Papírník INZERCE Hledám paní na vyzvedávání 4-letého chlapečka z mateřské školy v Pyšelích. Jedná se o 2-3 dny v týdnu od 16:00 do cca 18:00 hodin od září. Tel Hledám práci jako hospodyně nebo chůva. Tel.: LAKUJEME OKNA, DVEŘE, ZÁRUBNĚ, PLOTY, STŘEŠNÍ PODBITÍ, STŘECHY apod. SÍDLO: MICHOVICE TEL

17 květen, červen 2009 SPORT Na mistrovství světa v raftingu v Bosně a Hercegovině bojoval pyšelák Jirka Páša z Pyšel se již 13 let věnuje adrenlinovému sportu - ra ingu. Tento sport získává stále více a více příznivců, milovníků divoké vody, na celém světě. Jirka je členem posádky RK Trója, která v loňském roce získala tul mistra republiky. Letos v květnu se konalo mistrovství světa v Bosně a Hercegovině a tato vítězná posádka se mistrovství zúčastnila spolu s ženskou posádkou z Pelhřimova. Centrum dění bylo v městě Banja Luka, pro které bylo pořádání šampionátu obrovskou příležitos a organizace se ujalo s maximálním nasazením. Celé čtvrtmilionové město se na tuto událost připravovalo a obyvatelé se zúčastnili slavnostního zahajovacího ceremoniálu. Město bylo uzavřeno pro motoristy, konal se průvod, kde se každá posádka představila pod státní vlajkou, následovaly veselice, domácí představili své sportovní, hudební a folklorní soubory. První závod sprint se konal na řece Vrbas, asi 30 km od centra Banja Luky. Krásně průzračná modrozelená voda, divoké peřeje, vysoké skály, vodopády, jeskyně nad hladinou a pražící slunce, provázely sportovce celých 10 dní. Na další závod, kterým byl sjezd, přejížděl celý vodácký cirkus (tak to okomentoval televizní reportér) na hranice země na řeku Taru. Ta tvoří kaňon ve skalách vysokých až 1300 metrů. Přesun závodníků a doprovodných vozidel na tuto řeku trval 10 hodin (300 km členitým terénem). Poslední část klání - slalom se opět konala na řece Vrbas a to ve večerních hodinách při umělém osvětlení. O závodníky pečovaly štáby pomocníků dopravci, lékaři, hasiči, každá posádka měla svého policistu, který zajišťoval její ochranu. Na první závod sprint, který je divácky velmi atrak vní, jela našim posádkám fandit i skupina osmi pyšeláků, kamarádi a příbuzní. Byla to cesta na otočku, v noci přejezd do Banja Luky, přes den fandění a v noci návrat. Trošku náročné, ale stálo to za to. K hotelu, ve kterém byla česká reprezentace ubytovaná, jsme přijeli po páté hodině ráno. Unavení, tak jsme si chtěli trošku odpočinout. Ale tady padla kosa na kámen. Policisté, kteří chránili posádku, nám nedovolili, abychom se k hotelu přiblížili, určili nám místo parkování v nedalekém sídliš. Moc se nám to nelíbilo, ale co se dalo dělat. Někteří jsme se vypravili na krátkou procházku probouzejícím se městem, Tominda s Mílou se rozhodli, že se ještě v parčíku u hotelu prospí. Vlezli si do spacáků a aby je strážci zákona nevyhodili, dali si k hlavám státní vlajky. Policisté je nedůvěřivě obcházeli v soustředěných kruzích, ale prospat je nakonec nechali. Pak jsme se s posádkami přesunuli na velké náměs, kde byl sraz, rozdávání informací, úkolů, ranní rozcvička a plán přesunu na místo konání soutěže. A tady jsme zjis li další problém. Na toto místo se mohou dostat jen posádky s doprovodnými vozidly, diváci musí využít kyvadlové dopravy. Ale my jsme měli s sebou zkušeného znalce místních poměrů Mílu a ten s Tomem situaci vyřešili. Než se kolona vozidel připravila, vyrazili jsme svými vozy na místo konání závodů, kluci z okna vystrčili české vlajky a policisté nás s úsměvem po celou trasu navigovali až na závodiště. Nikdo nás nevrá l, nezastavil. Kluci fandili jak o život, nejvyšší vlajku měl zaručeně Tomáš, který si s sebou vezl teleskopický rybářský prut bezvadná žerď. Trumpetou udával závodníkům rytmus a všichni hlasitě české posádky žen i mužů povzbuzovali. Dokonce byli hlasitější než Brazilci s bubny. A jak to dopadlo? Děvčata z Prostějova získala dvě bronzové a jednu stříbrnou, celkově byla tato posádka tře. Obrovský úspěch. Kluci ve sprintu byli na místě sedmém, ve sjezdu na osmém a ve slalomu tře. V celkovém pořadí byli pá. Tak si také vezli domů jednu medaili. Na mistrovství byla obrovská konkurence, řada posádek (Japonci, Brazilci, Chilané atd) jezdí vodu již profesionálně, jejich úroveň rok od roku stoupá. Všichni naši závodníci, samozřejmě i ženy, jezdí po práci. Ale baví je to. Blahopřejeme posádkám k úspěchům a přejeme jim hodně sil a rados, kterou jim tento sport přináší. Na fotografii je pyšelák Jirka Páša tře zleva, na druhé je s posádkou fandící četa zleva Míla Zoubek, Romča, Honza a Tomáš Chmátalovi. m.p. 17

18 Z MĚSTSKÉHO SPORT ÚŘADU květen, červen ročník fotbalového turnaje DD Pyšely O víkendu proběhl v areálu Dětského domova Pyšely již 30. ročník turnaje v malé kopané dětských domovů. Letos se zúčastnilo celkem 7 týmů - kromě dvou domácích nás pak poc lysvou účas dětské domovy Tachov, Radenín, Lety, Dětský diagnos cký ústav Krč a Přírodní škola z Prahy. Přes nemalé ob že související se špatným víkendovým počasím se nám nakonec podařilo odehrát téměř celý plánovaný program, na jehož konci mohli pohár pro vítěze zvednout nad hlavu fotbalisté z Dětského domova Radenín. Ve finále zdolali Dětský domov Tachov, v zápase o 3.místo se prosadil tým Pyšel 1, který porazil Přírodní školu. Na závěr celého turnaje se odehrálo ještě jedno unikátní utkání a to mezi pyšelskými borci a hráči dětského domova. Kluci sice vyhráli, ale to není tak důležité. Důležité je, že se všichni dobře bavili. Všechny týmy zaslouží za předvedenou hru i kul vované vystupování velkou pochvalu a již nyní se všichni těšíme na příš ročník. DD Pyšely, strejda Dan A MUŽSTVO Pyšely Maršovice 2 : 0, branky Zoubek, Moravec Sl.Jesenice Pyšely 1 : 2, branky Zoubek, Kondáš Pyšely Poříčí 2 : 1, branky Mastný, Sisel T.Štěpánov Pyšely 0 : 1, branka Kulhavý Pyšely Nespeky 2 : 1, branky Fuksa, Kulhavý Teplýšovice Pyšely 1 : 2, branky Mastný, Sisel Pyšely Jílové 2 : 1, branky Mastný, Kulhavý Kostelec Pyšely 1 : 1, branka Kulhavý Říčany Pyšely 3 : 2, branky Fuksa, Havlín Pyšely Kondrac 4 : 1, branky Mastný 2, Sisel, Fuksa POSLEDNÍ ZÁPAS Pyšely Louňovice od 17 hodin ŽÁCI Pyšely Sedlčany 0 : Struhařov Pyšely 1 : 10, branky Kulhavý 7, Klíma 2, Žákovec Pyšely Teplýšovice 3 : 0, branky Klíma, Sládek, Kulhavý Mezno Pyšely 2 : 3, branky Bláha 2, Kulhavý Sedlčany B Pyšely 2 : Pyšely Struhařov 9 : 2, branky Sládek 2, Kulhavý 2, Kučaba, Csanyi, Rezek, Klíma, Černý Teplýšovice Pyšely 1 : Pyšely Mezno 3 : 0, branky Kulhavý 2, Csanyi MU STVO ÁK OBSADILO 1. MÍSTO. Pyšelské listy - Vydává Městský úřad v Pyšelích pod registračním číslem OkÚ RR 39; vydávání listu povoleno rozhodnutím Okresního úřadu v Benešově pod č. j. RR 779/96, ze dne tel , fax , redakční rada: B. Dauthová, I. Křížová, A. Sládková, Z. Srnská, L. Zaradičková; administrace listu M. Pášová, M. Kulhavá; odpovědný redaktor Petr Slavík NEVYŽÁDANÉ RUKOPISY SE NEVRACEJÍ ZA PŮVODNOST A OBSAHOVOU SPRÁVNOST RUČÍ AUTOR TISK MĚSTSKÝ ÚŘAD PYŠELY 18 POZVÁNKA NA XI. ROČNÍK MEMORIÁLU VLADIMÍRA HAVELKY V sobotu se na hřiš v Pyšelích uskuteční již XI. ročník memoriálu Vladimíra Havelky. Turnaje se zúčastní mužstva SK Pyšely, Sokol Nespeky, FK Týnec a ČAFC Praha. Zahájení turnaje je ve 13 hodin. Přijďte se podívat a podpořit naše fotbalisty. fotbal DOROST - mužstvo dorostu Pyšel hraje pod názvem Benešov B Prčice Benešov B 0 : Benešov B Lety 0 : Jílové Benešov B 2 : Benešov B Nový Knín 2 : Teplýšovice Benešov B 3 : Benešov B Týnec 1 : Všeradice Benešov B 2 : Benešov B Všenory 5 : Milín Benešov B 4 : Sedlčany Benešov B 5 : Benešov B Vo ce 0 : 0 PŔÍPRAVKA Pyšely Týnec nad Sázavou 1 : 3,branka Kulhavý Sedlec Pyšely 5 : Pyšely Divišov 3 : 1, branky Kulhavý, Podroužek, Svoboda Benešov B Pyšely 8 : 1, branka Kulhavý Pyšely Vlašim A 1 : 6,branka Kulhavý Vlašim B Pyšely 2 : Týnec Pyšely 7 : Pyšely Poříčí 4 : 0, branky Kulhavý 3, Sládek Vo ce Pyšely 2 : 5, branky Kulhavý Pyšely Čerčany 2 : 5, branky Kulhavý Bílkovice Pyšely 8 : 3, branky Kulhavý Pyšely Benešov B 4 : 5, branky Svoboda 2, Kulhavý 2 MU STVO STAR Í P ÍPRAVKY OBSADILO 9. MÍSTO. Kulhavá M.

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Co přinesl čas - leden 2011

Co přinesl čas - leden 2011 Co přinesl čas - leden 2011 Vzhledem k tomu, že nevydáváme žádný časopis o naší činnosti, rozhodli jsme se Vám přiblížit každodenní činnost práci v úřadu, zastupitelů, zaměstnanců či jiné podněty, které

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

CO? Open Vršanská uhelná maraton, Mosteckej tucet, dětské závody KDY? Neděle, 4. září 2016 KDE? Rekreační areál Matylda, Most, Česká republika

CO? Open Vršanská uhelná maraton, Mosteckej tucet, dětské závody KDY? Neděle, 4. září 2016 KDE? Rekreační areál Matylda, Most, Česká republika MOST42INLINE Open Vršanská uhelná maraton - MČR, Mosteckej tucet, dětské závody, večerní jízda, pestrý doprovodný program. Skvělá zábava pro celou rodinu. CO? Open Vršanská uhelná maraton, Mosteckej tucet,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Ročník XVI. 3/2010 březen ******************************************************************************************

Ročník XVI. 3/2010 březen ****************************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 3/2010 březen ****************************************************************************************** Zas barvíme vajíčka, co nám snesla slepička. Modré, žluté, červené

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY. Článek 1. Úvodní ustanovení

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY. Článek 1. Úvodní ustanovení PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY Článek 1 Úvodní ustanovení Areálem Výletiště se pro účely tohoto řádu rozumí oplocený pozemek s provozní budovou, sportovním skladem, hudebním altánem,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

1. Zpravodaj Cotkytle. rvenec, srpen, září, 3/2003. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci?

1. Zpravodaj Cotkytle. rvenec, srpen, září, 3/2003. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? 8. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? 1. Zpravodaj Cotkytle rvenec, srpen, září, 3/2003 če Chaloupka v Herborticích Máme tady léto, nejteplejší a jedno z nejhezčích

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003. o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003. o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003 o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo na svém zasedání dne 18. 6. 2003 vydat podle

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Škola

Více

CO? Open Vršanská uhelná maraton, Mosteckej tucet, dětské závody KDY? Neděle, 4. září 2016 KDE? Rekreační areál Matylda, Most, Česká republika

CO? Open Vršanská uhelná maraton, Mosteckej tucet, dětské závody KDY? Neděle, 4. září 2016 KDE? Rekreační areál Matylda, Most, Česká republika MOST42INLINE Open Vršanská uhelná maraton - MČR, Mosteckej tucet, dětské závody, večerní jízda, pestrý doprovodný program. Skvělá zábava pro celou rodinu. CO? Open Vršanská uhelná maraton, Mosteckej tucet,

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Odborná rada mládeže okresu Brno-venkov

Odborná rada mládeže okresu Brno-venkov Odborná rada mládeže okresu Brno-venkov v y d á v á Úpravu SMĚRNICE hry Plamen pro družstva mladých hasičů v kategorii přípravka Ročník 2013/2014 Projednáno a schváleno na OORM konané 26. 8. 2013 Projednáno

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

Domanínský zpravodaj

Domanínský zpravodaj OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce...1 Informace z obecního úřadu...2 Příspěvky od občanů...3 Domanínské zajímavosti...5 Víte, že...6 Kultura...7 Co se chystá...7 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

STANDARDY VEŘEJNÝCH SLUŽEB ÚKLIDU OBECNÍCH PLOCH A PÉČE O ZELEŇ ZAJIŠŤOVANÝCH OBCÍ JENŠTEJN

STANDARDY VEŘEJNÝCH SLUŽEB ÚKLIDU OBECNÍCH PLOCH A PÉČE O ZELEŇ ZAJIŠŤOVANÝCH OBCÍ JENŠTEJN STANDARDY VEŘEJNÝCH SLUŽEB ÚKLIDU OBECNÍCH PLOCH A PÉČE O ZELEŇ ZAJIŠŤOVANÝCH OBCÍ JENŠTEJN Aktivity vykonávané zaměstnanci obce/externí firma: 1 Úklid sněhu Priorita: Jarní úklid obecních ploch listopad

Více

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013 ZPRAVODAJ číslo 14 Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013 V sobotu 6.července proběhly oslavy 135 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Kamberku. Slavnostní nástup na Městečku, průvod obcí,

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Kronika obce sytno 2002

Kronika obce sytno 2002 Kronika obce sytno 2002 1. 0 Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1.Významná životní výročí 75 let Zdvořanová Marie 65 let Bouzková Vlasta, Bukovská Marie,Veber Martin 60 let Hanzalová Jaroslava, Palmová Anna

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 27.5.2015 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Guschl Lukáš Hendrych Pavel

Více

ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ. pro Ostrou a Šnepov. Vážení občané,

ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ. pro Ostrou a Šnepov. Vážení občané, ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ pro Ostrou a Šnepov Z obsahu: Informace z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Novela zákona o bioodpadu Kalendář 201 5 Seznam lékařů v Lysé n.l. Poplatky za odpad na rok 201 5 Výběrové

Více

Leden 2015 V lednu nastoupily dvě nové pracovnice.do keramické dílny paní Martina Beranová a paní Marcela Dvořáková do přímé péče. Z klientů nikdo nový nepřišel, máme plný stav. Chystáme se oslavit pololetní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD přírodní zahrady ZŠ a MŠ Frymburk

PROVOZNÍ ŘÁD přírodní zahrady ZŠ a MŠ Frymburk PROVOZNÍ ŘÁD přírodní zahrady ZŠ a MŠ Frymburk ZŠ a MŠ Frymburk Frymburk 112, 382 79 Zásady provozního řádu: Dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov HVĚZDONICE 56, 257 24 CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov Zápis č. 4/2011 výboru ze zasedání svazku obcí Malé Posázaví dne 21. 6. 2011 ve 14 hodin - Čerčany Program

Více

Rybnický zpravodaj 6/2013

Rybnický zpravodaj 6/2013 Rybnický zpravodaj 6/2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané! Dovolte mi, abych vás touto cestou informoval o činnosti obecního úřadu Rybníky za období od 1. 4. do 31. 7. 2013. 3.4.2013 provedla firma MIKO

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

KALENDÁŘ OBCE PANENSKÉ BŘEŽANY ROK 2012

KALENDÁŘ OBCE PANENSKÉ BŘEŽANY ROK 2012 KALENDÁŘ OBCE PANENSKÉ BŘEŽANY ROK 2012 Sepsala kronikářka ZUZANA ZAJÍCOVÁ Kroniku schválil starosta LIBOR HOLÍK Leden 1.1. oblačno, přeháňky, 9 C, 2.1. oblačno, přeháňky, 10 C, 3.1. polojasno, 12 C, 4.1.

Více

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 20. 04. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 20. 04. 2015 od 16:00

Více

Malý Újezd Jelenice Vavřineč Číslo 2/2017 čtvrtletník cena: zdarma vychází: červen

Malý Újezd Jelenice Vavřineč Číslo 2/2017 čtvrtletník cena: zdarma vychází: červen Malý Újezd Jelenice Vavřineč Číslo 2/2017 čtvrtletník cena: zdarma vychází: červen Vážení spoluobčané, léto se již významně hlásí o slovo a s ním i nové číslo zpravodaje. Dovolte, abych Vás - jako se již

Více