sezona ZDARMA Navštivte Regionální infocentrum ve Vrchlabí Zlato a drahé kovy v horských dolech Významné osobnosti našeho regionu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sezona ZDARMA Navštivte Regionální infocentrum ve Vrchlabí Zlato a drahé kovy v horských dolech Významné osobnosti našeho regionu"

Transkript

1 jaro/léto/podzim 2008 Krkonoše - svazek měst a obcí zdarma Krkonošská sezona ZDARMA Zajímavosti a užitečné rady pro návštěvníky Krkonoš Pěšky, na kole i cyklobusem... pěknou přírodou s dobrou náladou Navštivte Regionální infocentrum ve Vrchlabí Zlato a drahé kovy v horských dolech Významné osobnosti našeho regionu Vystoupejte na místa výhledů BikeAréna cykloturistika poznání Národní park v Schengenském prostoru Tento projekt byl spolufi nancován z prostředků Libereckého kraje

2 Strana 2 Krkonoše - svazek měst a obcí jaro/léto/podzim 2008 tradičně vás upozorňujeme na další vydání, dnes již můžeme směle říci, oblíbených turistických novin Krkonošská sezona. Obsahují řadu zajímavých informací pro všechny. Na území Krkonoš a Podkrkonoší žije téměř 150 tisíc obyvatel. Velká část jich pracuje ve službách cestovního ruchu. Pro vás, kteří k nám zavítáte, vytváří nejlepší podmínky pro rekreaci, sport, turistiku a odpočinek. Krkonoše a Podkrkonoší jsou bohaté pestrou přírodou - od podhorských listnatých lesů přes rozsáhlé smrčiny na svazích hor s nespočtem potoků a říček, několika krásnými vodopády a pramenem evropského veletoku Labe, až po arktoalpínskou tundru na hřebenech, připomínající tisíce kilometrů vzdálené kraje Skandinávie. Nad tundrou vévodí ledovci vymodelovaný kamenný jehlan nejvyšší české hory Sněžky. Na malém území našich nejvyšších hor má svůj domov jedenadvacet endemitů - rostlin a živočichů - kteří se nevyskytují nikde jinde na světě. Objevte jedinečnou a mimořádnou krásu krkonošské přírody a chraňte ji spolu s námi i pro budoucí generace. Ing. Jan Sobotka předseda Krkonošského svazku měst a obcí Vážení návštěvníci hor a milí čtenáři, Ing. Jan Hřebačka ředitel Správy Krkonošského národního parku Otevřené Krkonoše S první minutou 21. prosince 2007 skončily v naší zemi kontroly na pozemních hraničních přechodech. Česká republika vstoupila do tzv. Schengenského prostoru. Krkonošská příhraniční střediska Harrachov a Malá Úpa si tento v pravdě historický okamžik patřičně užila. Oslavy na východě i západě nejvyšších českých hor byly spontánní, počet zúčastněných Čechů i Poláků nečekaný. Stovky lidí z obou stran dnes již neexistující hranice byly toho dne o půlnoci osobně přítomni u bývalých celnic. Nechyběli političtí činitelé ani novináři. Netřeba zdůrazňovat, že od té chvíle lze téměř kdekoliv (s výjimkou 1. a 2. zóny KRNAPu, kde to je možné jen po vyznačených stezkách) překračovat státní hranici. Více na Na Pomezních Boudách předseda Krkonoš svazku měst a obcí Jan Sobotka a Miroslaw Górecky, starosta města Kowary demontovali označení českého a polského hraničního území a na zeď někdejší celnice umístili pamětní desku připomínající začlenění ČR a Polska do Schengenského prostoru. S Janem Sobotkou na snímku Witold Szczudlowski - ředitel Zwiazku Gmin Karkonoskich. Adolf Klepš náčelník Horské služby ČR, oblast Krkonoše V Harrachově, v prostoru největšího silničního hraničního přechodu v Krkonoších, byl pořádán happening organizovaný městem Harrachov ve spolupráci s partnery z města Sklářská Poreba. Starostové obou měst, Tomáš Ploc a Arkadiusz Wichniak rámovou pilou přeřezali maketu hraniční závory. Na budovu hraničního přechodu umístili pamětní desku připomínající významný den. Vstup do Schengenu je velký krok, díky kterému byla fakticky naplněna zásada Evropského společenství o volném přeshraničním pohybu, uvedl mj. harrachovský starosta Tomáš Ploc. Také někdejší hranici u obce Malá Úpa může překračovat kdokoliv a kdykoliv. Pod organizační záštitou polských Kowar se v Malé Úpě sešli obyvatelé okolních míst i starostové měst či obcí z českého i polského pomezí Krkonoš. Maloúpští budou ve spolupráci s Policií ČR čelit Regiontour v Brně středoevropská křižovatka cestování Helmut Dohnálek 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Turistický region Krkonoše nejen před Brňany každoročně prezentuje zajímavou nabídku svých turistických možností. Návštěvníci mají zájem především o tištěné propagační materiály. První veletržní dny patří odborníkům (pracovníkům v turismu, průvodcům, touroperátorům, aj.). Svůj nezanedbatelný čas a místo mají diskusní setkání a společné mítinky věnované rozvoji turistiky jak v našem, tak i v sousedních regionech. O tématech vypovídá i sestava jednajících u kulatého stolu v expozici Krkonoš při letošním 17. ročníku Regiontour v Brně. Ing. Antonín Schäfer náměstek hejtmana Libereckého kraje Tomáš Ploc, starosta Harrachova a Arkadiusz Wichniak, starosta Sklářské Poreby za pomoci rámové pily přeřezali maketu hraniční závory. kriminalitě a krádežím: Budeme své území opatrovat. Uskutečníme i společně připravené plány, nejen sportovní a Ing. Rostislav Vondruška ředitel státní agentury CzechTourism kulturní akce - závody na lyžích, saních, koncerty, setkávání škol, besídky, společné turistické pochody, výstupy na Sněžku, dětské dny. Víme jak propojíme cyklotrasy i lyžařské běžecké tratě. Stmelení budou podporovat úřady obou měst. Chceme, aby hranice byla skutečně volná a naši lidé se vzájemně poznali. Nevylučujeme, že i příští generace rodin možná budou smíšené. Jan Sobotka, starosta Vrchlabí a předseda Svazku Krkonoše, uvedl: Oba svazky měst a obcí, český i polský, v mnoha ohledech svými faktickými kroky, respektive projekty, hranice otevřely už dávno. Je dobře, že jsme společně prožívali i jejich otevření ofi ciální, už více méně symbolické. Ať je nám, ale nejen nám, kteří zde žijeme, vstup do schengenského prostoru ku prospěchu. Z celkové délky státní hranice na území KRNAP a jeho ochranného pásma (52 km) připadá omezení vstupu na 28 km. Z Čech do Polska a naopak je zde možné přejít pouze po značených turistických cestách. V národních parcích nedošlo ani k uvolnění dalších aktivit, především jízd motorovými vozidly mimo silnice, místní komunikace a vyhrazená místa. Ani na kole nelze a nebude možné po NP jezdit všude, nýbrž jen po speciálně značených, vyhrazených trasách. Na dodržování zákonů a návštěvních řádů dohlížejí strážci obou NP. Po přistoupení k Schengenu je spolupráce v kontrolní činnosti intenzivnější. Celokrkonošský on-line ubytovací systém Deskline deskline Příští 18. ročník Regiontouru - mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech ČR se uskuteční ve dnech 15. až 18. ledna 2009 opět v Brně. I zde budete mít příležitost navštívit expozici Krkonoš a Podkrkonoší a získat užitečné informace pro vaši dovolenou. Celokrkonošské infocentrum Vrchlabí, Krkonošská 8 Tel.: , Turistický region Krkonoše do nedávné doby neměl regionální turistické informační centrum. To komplikovalo koordinaci sítě lokálních turistických center a bránilo plnému využití potenciálu Krkonoš. Město Vrchlabí, s přihlédnutím k poloze v centru Krkonoš, mělo vysoké předpoklady regionální turistické informační centrum na svém území zřídit. Návrh projednaly kompetentní orgány a od 1. dubna 2008 nová příspěvková organizace začala fungovat. Zatím ve stávajících prostorách infocentra (v přízemí MěÚ na náměstí). Krkonoše - svazek měst a obcí je garantem poskytovaných informací z celého pohoří, včetně polské strany. V plánu je rekonstrukce renesanční budovy, do které se městské a regionální informační centrum v dohledné době přestěhuje. Dům č.p. 210 z roku 1591 v centru na náměstí Míru u kostela je znám jako tzv. stará radnice. Patří mezi nejstarší stavební památky Regionální informační centrum Vrchlabí. Na snímku: Z. Kraus - člen Rady Královéhradeckého kraje, L. Tulejová asistentka náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje (KHK), H. Dohnálek - náměstek hejtmana KHK, J. Sobotka - starosta Vrchlabí a předseda Svazku Krkonoše, M. Vávra - výkonný ředitel Svazku Krkonoše, P. Klapuš - manažer Svazku Krkonoše, R. Koníř - místostarosta Jičína, J. Lukeš - manažer Sdružení Český ráj, A. Hozdecký - předseda Sdružení Český ráj, H. Maierová - starostka Turnova, A. Schäfer - náměstek hejtmana Libereckého kraje, E. Hamplová - vedoucí odboru KÚ LK, M. Kulhavá - vedoucí odboru KÚ KHK. města. Po roce 1737 se z budovy stal běžný měšťanský dům. V současné době je prázdný. Objekt je od roku 1958 zapsán do státního seznamu kulturních památek. Přízemní část je zděná, roubené patro podpírají 4 pískovcové sloupy s hlavicemi tesanými do jónského tvaru. Zvláštností domu je, že je do ulice obrácen podloubím při podélné straně. Obnovené prostory budou otevřeny pro veřejné a kulturní dění. Poslouží obyvatelům a návštěvníkům regionu, s cílem podpořit rozvoj turismu v Krkonoších. V nově zrekonstruované budově vznikne zázemí pro regionální organizaci cestovního ruchu. Navštivte vrchlabské regionální informační centrum, jistě budete spokojeni. Domácím a zahraničním klientům představujeme Krkonoše komplexně Krkonoše - svazek měst a obcí na webových stránkách a v budoucnosti i na stránkách představuje a nabízí zdarma prezentaci ubytovatelům prostřednictvím mezinárodního informačního a rezervačního systému Deskline. Deskline je další možností jak pomoci při prodeji volných neobsazených míst. Mezi kontaktní střediska uživatelů on-line ubytovacího systému Deskline, která v uplynulém období vlastní iniciativou získala exkluzivitu spolupráce v Krkonoších patří: budoucí IC Štěpánka Kořenov, INFO Špindlerův Mlýn, INFO Janské Lázně, IC ROKY Rokytnice nad Jizerou, IC FLORA Benecko, IC Turista Pec pod Sněžkou, Markid Černý Důl, Krkonoše svazek měst a obcí Vrchlabí. Hlavním partnerem systému je SITOUR ČR. Projekt zavedení celokrkonošského on-line rezervačního systému je rozdělen do tří etap. První rok pracovalo každé výše jmenované středisko zvlášť. Letos, ve druhém roce, vstoupil jako druhý hlavní partner Krkonoše svazek měst a obcí. Na jaře tohoto roku bylo ve Vrchlabí otevřeno nové regionální turistické informační centrum a jednotlivým střediskům budou vzájemně zpřístupněna všechna data. Využijte příležitost a zařaďte váš objekt (hotel, pension, privátní ubytování, apod.) do celokrkonošského informačního systému zdarma co nejdříve. Pro bližší informace kontaktujte Krkonoše svazek měst a obcí, RNDr. Mirku Chaloupskou, telefon: , nebo písemně na adrese Inspirujte se turistické aktuality kalendář událostí - výstavy, slavnosti, jarmarky Tipy pro vás nabídka ubytování nápady na pobyt Objevte a zjistěte si informace o regionu o aktivitách a sportovních příležitostech Praktické informace užitečné kontakty adresy

3 jaro/léto/podzim 2008 Krkonoše - svazek měst a obcí Strana 3 Vystoupejte do míst dalekých výhledů Hektický a nezadržitelný rozvoj techniky navrací člověka zpět k přírodě. Stále více lidí se prochází, projíždí na kole, vyjíždí na výlety. Tak odpočívají, relaxují, nabírají energii a těší se z nádherných obrazů přírody. V horách, kde se střídají hluboká údolí a strmé či méně strmé hřebeny, se právě z jejich vrcholů rýsují úžasné a nezapomenutelné rozhledy. Na vyvýšeném místě se cítíte svobodní, volní. Nechybí vám kontakt se stromy, skalami, krajem, který vás obklopuje. Můžete se ho doslova dotknout a cítíte jeho vůni... Místa krásných rozhledů naleznete v Krkonoších i jejich podhůří v Podkrkonoší na mnoha místech... a vlastně ani nemusíte stát na rozhledně... 1 Rozhled ze Sněžky vysoké 1602 metrů nad mořem...impozantní a jedinečný je při vydařeném počasí výhled z nejvyšší hory Čech. Každý správný Čech i návštěvník našich hor ho musí zažít alespoň jednou v životě... 2 Rozhledna Žalý na Benecku Nejstarší (osmnáctimetrová) jediná kamenná rozhledna v nadmořské výšce 1019 metrů v Krkonoších. V roce 1892 ji nechal vystavět hrabě Jan Harrach. Je třetí stavbou na tomtéž místě. První byla dřevěná, druhá kovová, technicky však nevyhovující. V zimních měsících cestu na vrchol zjednodušuje lanovka. Výhled na Labské údolí a masiv Krkonoš stojí za námahu hlavně v letních měsících. K rozhledně vás přivede červeně značená Bucharova cesta z Jilemnice a Benecka a žlutá značka z Vrchlabí. Z rozhledny, která je přístupná za příznivého počasí (otevřeno od 10 do 16 hodin), je krásný rozhled nejen na Krkonoše, ale i do širokého okolí. 3 Rozhledna Černá hora u Janských Lázní Pokud vyjedete kabinovou lanovou dráhou z Janských Lázní na vrchol Černé hory 1299 metrů n. m., můžete po 106 schodech vystoupat do výše 21 metrů na ochoz ocelové konstrukce rozhledny, která vznikla úpravou nevyužité předposlední podpěry původní lanovky. Stojí nedaleko konečné stanice současné kabinové lanovky. Vyhlídkový ochoz je čtyři metry pod vrcholem a lze na něj bez problémů vystoupat, v zimě i v lyžařských botách. Při dobrém počasí se pokocháte panoramatem Krkonoš a českou kotlinou. Postavy procházející se na Sněžce si prohlédnete dvěma dalekohledy. Z vyhlídkové plošiny jsou dále vidět Jeseníky, Orlické hory, Českomoravská vrchovina, dominanty Českého ráje i krajina v sousedním Polsku. Na věži je zařízení pro přenos signálu mobilních telefonů a kamera, která každé ráno monitoruje okolní terén a v pořadu Panorama na ČT 2 živě informuje televizní diváky. Rozhledna na Černé hoře je otevřena celý rok. 4 Foto: Jan Petera Rozhledna Štěpánka u Kořenova Dominantou této části krajiny je rozhledna Štěpánka nad Příchovicemi ve výšce 958 metrů a hora Bukovec u osady Jizerka s výškou 1005 metrů. Štíhlá osmiboká kamenná novogotická rozhledna nazývaná královna Jizerských hor nacházející se na vrchu Hvězda na rozhraní Krkonoš a Jizerských hor byla postavena na základech původní stavby knížete Kamila Rohana z roku Dokončena byla v r Název pochází ze jména arcivévody Štěpána, protektora stavby císařské silnice vedoucí z Liberce do Trutnova. Místa krásných výhledů Harrachova skála na Horních Mísečkách s výhledem na Špindlerův Mlýn a Harrachovy kameny nad Dvoračkami, odkud přehlédnete téměř celé Krkonoše. Cesta česko-polského přátelství vedoucí po hraničním hřebeni od Harrachova po Pomezní Boudy dává příležitost k mimořádným panoramatickým výhledům do sousedního Polska. 5 Renesanční radnice v Hostinném Dominantu čtvercového náměstí tvoří na západní straně renesanční radnice - historická památka - s barokně ukončenou věží a hodinami. Věž byla k radniční budově připojena v roce 1525, po požáru r přestavěna italským stavitelem C. Valmadim a ozdobena sgrafi ty. Od roku 1641 stojí v průčelí věže monumentální postavy dvou 4,8 metrů vysokých obrů v římské zbroji. Věž je zakončena ochozem a barokní bání. Po předchozím telefonickém objednání se z jejího vrcholu můžete rozhlédnout po Hostinném. Objednávku vyřídíte v Informačním centru Hostinné. Kontakt získáte na poslední straně turistických novin. 6 Památník generála Gablenze u Trutnova Unikátní vyhlídka je na okraji Trutnova. Dvacetimetrový pomník z roku 1868 na vrchu Šibeníku byl postavený k poctě vojevůdce maršála Ludvíka von Gablenze, který v bitvě u Trutnova vedl vítězné tažení rakouské armády v jedné z bitev prusko-rakouské války. Dutý litinový obelisk se schody vedoucími vnitřkem až na vrchol je od roku 1874 i místem Gablenzova posledního odpočinku. Ze samé špičky obelisku je krásný výhled západním až severovýchodním směrem. Přehlédnete celý Trutnov a okolí. 7 Masarykova věž samostatnosti v Hořicích je postavena na hlubokých základech na pískovcovém podloží. Kámen na stavbu byl vytěžen v nedalekém lomu sv. Josefa. Základy byly položeny za přítomnosti prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka. Projekt arch. Blažka počítal s výškou cca 40 m, díky čemuž mohla sloužit jako letecký maják na lince Praha Varšava. Do roku 1938 byla vystavěna do výšky 25 m. Od té doby se ve stavbě nepokračovalo. Uvnitř je umístěno malé muzeum a pietní síň se jmény obětí válek z Hořicka. Po točitém schodišti se dostanete na ochoz, ze kterého je velmi pěkný pohled na město a jeho okolí. Při pohledu na sever je za příznivého počasí výhled na Krkonoše. Vrchol věže je zakryt hvězdářskou kopulí. 8 Čížkovy kameny na východním okraji Trutnova Poříčí vystupují vysoko nad údolí Úpy do výšky 632 metrů nad mořem. Nejhezčí přístupová cesta je z Bohuslavic nad Úpou po zelené značce. Přivede nás k jižní části. Téměř kilometrová různorodě členitá skalní stěna nabízí omezené výhledy do Podkrkonoší. Severní část je tvořena jednotlivými skalkami, z nich vyniká hřib přímo u turistické cesty a vrcholová skalka. 9 Zvičina Významnou rozhlednou Podkrkonoší byla Zvičina ve výšce 671 metrů nad mořem, vévodící celému kraji. Nejdříve tu byla vybudována Raisova turistická chata a k ní v roce 1926 přistavěna vyhlídková věž se skleněnou otáčivou kopulí. V současné době není přístupná. Přesto výhled ze samotného vrchu při dobré viditelnosti umožňuje rozhled na velikou naší republiku. Jako rozhledna je využívána také věž děkanského kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. 10 místo, kam se budete rádi vracet Rozhledna KČT na Hořickém chlumu je nedaleko Masarykovy věže samostatnosti. V roce 1998 byla vystavěna železná telekomunikační konstrukce využívaná jako stanice mobilního operátora s vyhlídkovou plošinou pro veřejnost. Z rozhledny se naskýtají nezapomenutelné výhledy na Podzvičinsko s dominantou Zvičinou (671 metrů n. m.), hřebeny Krkonoš a Jičínskou pahorkatinu. Z jihu se můžete pokochat pohledem na Hořice a do Polabí, východně na Broumovsko a Orlické hory. Rozhledny a místa dalekých výhledů naleznete vyznačena v mapě umístěné uprostřed turistických novin.

4 Strana 4 Krkonoše - svazek měst a obcí jaro/léto/podzim 2008 Podzemí Krkonoš Krkonoše v minulosti nebyly žádný velký a bohatý hornický revír, který republice řada lokalit, která měla celoevropský význam. Ale když horpronikat do okrajových oblastí Koruny české a zde nalézat podobné suronerosty. Na prvním místě bylo zlato, stříbro, potřebovali však i jiné kovy. Podle geologa a speleologa RNDr. Radko Táslera, odborníka a znalce krkov Krkonoších pravděpodobně již v 8. či 9. století. Dolování z té doby sice nebylo hovoří, že se hornictví v nejvyšších českých horách rozvíjí už této v rané době. Výraznější známky hospodářské činnosti člověka na území dnešních Krkonoš spadají do důl, Modrý důl) připomínají dodnes některá tehdejší naleziště, přilákala do hor hledače kamení by v tomto smyslu určoval dějiny. V době středověku byla v České nictví a stříbrné žíly v Kutné hoře slábly, panovník a horníci se snažili viny. Do tehdy nepřístupných Krkonoš přišli prospektoři a hledali V tu dobu měla krkonošská nerostná ložiska obrovský význam. nošského podzemí, navzdory úsudku historiků, započalo hornictví zaneseno v historických zápisech ani nijak archivováno, ale indicie 16. století. Atraktivní rudná ložiska, která svými názvy (Rudník, Obří a zapříčinila boom zdejšího hornictví. Kapku po kapce prýští z pukliny voda a pomalu naplňuje ve skále vytesanou nádrž. Všude okolo je tma a vlhko. O stěnu opřené žebříky z klád, dřevěná lešení rozepřená ve vysokých komínech a hráně podpírající strop, pozvolna podléhají zkáze. Již dávno nikdo nestoupal s necičkami plnými arzénové rudy povrchu, již dávno neozařovalo sporé světlo havířských kahanů tmavé stěny starého dolu, již dávno nikdo nečerpal vodu z hlubokých dobývek, aby zpřístupnil v nitru hory ukryté poklady. Ústí šachet a vchody štol se zavalily, chodby se na mnoha místech propadly, haldy hlušiny pozvolna pohltil les a po staletí používané hornické chodníky téměř splynuly s okolím... Krkonošské zlato Svoji historii má v České republice, resp. v Krkonoších i těžba zlata. I mezi odborníky je méně známo, že doly na zlato existovaly v okolí Černého Dolu, Svobody nad Úpou a na Rýchorách ve východních Krkonoších. Počátky zdejšího dolování zlata i jiných drahých kovů jsou zahaleny stále tajemstvím. Dochovalo se jen málo zpráv. Známější a geologicky více prozkoumaná ložiska a výskyty zlata jsou ze staré sedimentární pánve, například ze Stupné u Nové Paky. Zlato v Krkonoších se stalo centrem pozornosti geologů na přelomu 70. a 80. let 20. století. Průzkum se soustředil především na východní část Krkonoš, kde byly v té době vyrýžovány v potocích zlatinky. Samotné výsledky průzkumu ukázaly, že zlato v množství, které by se dalo průmyslově těžit, se nenašlo. Geologický průzkum probíhal v širokém pásu táhnoucím se od Sklenářovic až k Lánovu a podrobně byla zdokumentována řada lokalit. Rozsáhlé zbytky po dobývání nebo po podrobném průzkumu nalezneme na Rýchorách, v katastru Mladé Buky, Sklenářovice, Svoboda nad Úpou, Janské Lázně, Rudník, Bolkov, Horní Maršov, Černý Důl. V Horním Maršově Lysečinách je vzpomínán důl Zlatý lev, ze kterého byly historicky zaznamenány první odvody zlata do královské pokladny. Pro krkonošskou přírodu je to možná dobře. Úspěchem bylo, že areál zlatodolů na jižním svahu Rýchor byl zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek a pozůstatky po dolování se tak uchovají pro další generace. Po Krkonoších je množství malých kutisek a dolů Česká speleologická společnost, základní organizace Albeřice, se důlními díly v Krkonoších zabývá řadu let. RNDr. Radko Tásler přibližuje: V této oblasti máme zdokumentováno přes sto důlních děl. Buď u nich máme jasně doloženo, že v tom místě důlní dílo bylo, nebo sami další místa poznáme, protože jsme geologové, nebo se do nich dá vlézt. Ale takových lokalit je v Krkonoších velice málo. V tomto výčtu nejsou zahrnuty jen tzv. mělké šachtice, ale také místa, u kterých se nemůžeme rozhodnout, co tam vlastně bylo. To by počet ještě více narostl. Malých dolů - kutisek, mohla být v Krkonoších celá řada. Nejsou ale nikde archivovány. Musíme si uvědomit, co v době, o které hovoříme, vlastně Geolog a speleolog RNDr. Radko Tásler, odborník a znalec krkonošského podzemí. důlní díla byla. Nepodobají se těm, která známe z moderní doby. Těžní věž a stovky fárajících dělníků. Ve středověku, když se těžilo na tvrdé hornině jako v Krkonoších, byl postup v čelbě štoly maximálně 2-3 centimetry za den. Když horníci vykutali díru nebo šachtu, která byla 5 10 metrů hluboká, to už bylo něco. Na druhou stranu představme si přírodu, která za 500 let udělá své. Díla samovolně zanikají a je velký problém je najít. TIPY NA VÝLET Od Na Žacléřsku se datuje nález černého uhlí již v r V 17. století se těžba (tehdy velmi primitivní) rozebíhá. Některé sloje zde vycházejí až na povrch, a tak bylo možné pomocí nehlubokých šachtic a úklonných důlních děl mělce uložené uhlí dobývat. Od r přicházeli na Žacléřsko důlní odborníci ze saských a kutnohorských dolů. Od r byla těžba již právně ochráněna, těžaři si kupují vyměřené důl- ní míry. Rozvoj techniky na začátku 19. stol. umožňuje hloubení svislých důlních děl, nafárání hlouběji uložených slojí a je- jich dobývání. Poptávka po uhlí roste. Vzni- kají zde jednotlivé doly Marie 1814, Jiří 1848, Julie 1855, Eliška Ve druhé polovině 19. stol. byla těžba rozdělena mezi tři společnosti, Doly barona Sil- Daniel Mach v Muzeu Žacléř. bersteina, Müllerovo těžařstvo a Doly Mangerovy. V r pracuje v žacléřském podzemí celkem 800 horníků. V r přecházejí jednotlivé doly do majetku Západočeského báňského akciového spolku ve Vídni. Začátkem 20. stol. se v podzemí uplatňují již brázdící a šramací stroje poháněné většinou vzduchem. Koně nahrazují důlní benzolové lokomotivy, hor- níci používají ke svícení místo olejových a karbidových svítilen elektrické lampy. V průběhu 2. světové války zde pracují francouzští a sovětští zajatci. V r jsou doly znárodněny a v r přejmeno- vány na Důl Jan Šverma Žacléř. Těžba uhlí stoupá, hloubí se nová jáma Jan, která nakonec dosahuje kóty 996 m. Dobývání se modernizuje, podzemí brázdí kombaj- ny. V r je však těžba z rohodnutí Expozice muzea Žacléř. ministerstva průmyslu ukončena. Likvidaci Dolu Jan Šverma, který byl zasypán, převzala soukromá firma Gemec s. r. o. Se vzpomínkami na dlouholetou hornickou činnost na Žacléřsku se přijďte seznámit do Městského muzea Žacléř. V hornické expozici jsou vystaveny nástroje, nářadí, důlní lampy, dřevěný důlní vůz, ocelová výztuž a mnoho dalších zajímavostí. Na kopci Jiří za červenou kolonií spatříte stavbu strojovny a těžní věž jámy Jiří. Ostatní objekty dolu jsou nepřístupné. středověku pronikali do Krkonoš hledači drahých kamenů a v jejich těsném sledu horníci. Jen pomalu vydávalo podzemí své poklady za cenu tvrdé dřiny, strádání i lidských životů. I vy máte příležitost nahlédnout do nitra hory, kde spatříte ukryté poklady. Překvapí vás, jak velké prostory po těžbě železa, arzenu a mědi horníci zanechali. Právě v divočině Obřího dolu vznikaly pověsti o Krakonošovi. Harrachov Harrachovské ložisko žilního typu je známé od poloviny 18. století. Hlavní žilná výplň je tvořena fl uoritem, barytem, galenitem a křemenem. Kromě toho je zde popsáno dalších 38 minerálů. Průzkumné práce byly započaty v roce 1947 a v roce 1957 bylo ložisko předáno k těžbě. Suroviny získané po úpravě zdejší rudy byly používány hlavně v chemickém a hutním průmyslu. Ložisko bylo rozfáráno slepou jamou a sedmi patry po přibližně 50 metrech, což znamená, že nejhlubší patro je 350 metrů pod úrovní štolového patra nyní prohlídková štola. Za dobu těžby zde bylo vyraženo téměř 21,5 kilometrů chodeb a metrů komínů. Těžba byla jako nerentabilní ukončena Návštěvníci se mohou s harrachovskou těžbou blíže seznámit v Hornickém muzeu. K vidění jsou krásné sbírky hornin, minerálů, hornickým lamp a dalších pracovních pomůcek, rozsáhlá archivní literatura a samozřejmě také exkurse do prohlídkové štoly. Černý Důl - Berghaus Černý Důl - naučná stezka Berghaus. Harrachovská expozice hornictví. je první hornickou stezkou v Krkonoších, která se věnuje dolování a dobývání v nejvyšších českých horách. Na zhruba kilometrovém lesním okruhu s deseti zastaveními si můžete prohlédnout propadlinu po zavalené šachtě hluboké osmdesát metrů, ústí středověkého dolu, zazděné ústí do uranové štoly či středověkou plošinu na úpravu rud. K vidění jsou dva hornické vozy a řada dalších zajímavých věcí. Procházíte bez průvodce. Cesta vede po povrchu, fragmenty jsou zřetelné nejlépe z jara, když není vyrostlá tráva. Na informačních tabulích a panelech jsou popisy všeho, co na povrchu vidíte a fotografi e záběrů z podzemí, kam vstup možný není. Umístěny jsou i nákresy způsobů zpracování rud a kovů i plány důlních děl. Stezka nevede po vysypaném chodníčku, ale rozmanitým terénem i mezi skálami. Trvá necelou hodinu. Ideální je i pro cykloturisty, kteří mohou uzamknout kola, u stolečku s lavičkami posvačit. Hornická stezka Berghaus zatím nemá konečnou podobu. V budoucnu se lidem otevřou i místa, která jsou dnes kvůli bezpečnosti zapovězená. První zážitkovou naučnou stezku o středověké těžbě rud i novodobém průzkumu zásob uranu chce někdejší hornická obec Černý Důl rozšířit i do podzemí.

5 jaro/léto/podzim 2008 Krkonoše - svazek měst a obcí Strana 5 Do krkonošského podzemí až na drobné výjimky nepronikli ani odborníci Důlní díla jsou nepřístupná, jen velmi málo míst mohou turisté navštívit Rekonstruované ústí štoly Barbora dnes slouží turistům jako vstup do podzemí Sněžky. Velkých dolů v Krkonoších nebylo moc. V bohatých partiích, kde byla ruda, měď, železo, arzen, stříbro a olovo vznikla rozsáhlejší díla. Každá lokalita měla svoje specifi ka a ještě dnes je svým způsobem mimořádná. Jmenujme Rýchorské doly, Černý Důl a tři kilometry vzdálený Berghaus, Obří důl, Herlíkovice, Hanapetrovu paseku, Nový Dvůr Rudolfov, Špindlerův Mlýn Svatý Petr, Rokytnici nad Jizerou, Kozinec u Jilemnice, Rudník, Horní Kalnou, Pomezní Boudy, Horní Maršov. Unikátní je Bolkov u Čisté, kde bývala povrchová dobývka. Ještě dnes je tu zřetelná 600 metrů dlouhá a metrů široká a stejně tak hluboká rýha v zemi. Je největší povrchovou dobývkou v Krkonoších. Těžilo se tu možná zlato, protože některé indicie tomu odpovídaly. Mohlo to být klidně i železo, při tom mohli najít stopy zlata. Je to dokonale vybráno. Ve Smrčí pod Pomezními Boudami probíhala těžba sirných rud. Nad Strážným ve Struhadle byly drobné doly, jejichž rozsah je zřetelný dodnes. Pravděpodobně tu těžili také sirné rudy, které obsahovaly železo, měď, arzen. Kdyby to bylo zlato, s největší pravděpodobností by byly dochovány zápisy. Těžbu zlata si panovník ostražitě hlídal. Ve Strážném je poměrně veliká halda. Obří důl - Kovárna V Krkonoších většina hornin v malém procentu obsahuje sirné rudy. Ne že by se dala těžit, ale zvětrává. Respektive její některé komponenty. Ty, které obsahují sirné rudy, se na horní vrstvě hromadí. Proto tehdejší horníci mohli těžit zvětralinové partie výchozů. O důlních pracích v malých lokalitách nejsou dostupné žádné informace. To ale neznamená, že to byla díla bezvýznamná. Odborníky bylo prozkoumáno slovanské sídliště Valy u Mostku nad Labem v Podkrkonoší. Je dokázáno, že tu v některé době bydlelo až 3 tisíce lidí. Potřebovali platidlo a nerostné suroviny. Každopádně kutali měď a železo. Nejbohatší ložiska byla v Obřím a Modrém dole a ve Vrchlabí. V té době musela nastat první etapa hornického podnikání v Krkonoších. I tady musela být veliká štola. V Poniklé jsou registrovány doly na železo. Do nich se nepodařilo proniknout. Zajímavé je, že se tu z určitého typu neúplně rozvětraných dolomitů těžil písek na nádobí, který byl vyvážen za hranice. Vznikla tu síť chodbiček situovaných do šachovnice. V Arnultovicích u Hostinného jsou viditelné těžební rýhy, jako zbytky po hornické činnosti. Doly na železo jsou udávány i v Dolním Lánově. V Horním Maršově je známá lokalizace, ví se, kde asi přibližně důl byl. Žije tu i pamětník, který ho navštívil. V Dolní Úpě je doložena existence štoly u kostela. Kousek od ní naproti je mříží zajištěn důl Barrandov. V Temném Dole se rudy netěžily. Měla tu být vystavěna přehrada Lata. Vyhloubeny byly dva pásy průzkumných inženýrsko - geologických štol do svahů okolních hor. Měly ověřit kvalitu masivu ke vhodnosti založení přehradního tělesa. Byly dlouhé od 10 do 15 metrů. V současné době jsou zavalené. Herlíkovice - Hlavní postavou herlíkovického horního podnikání byl Kryštof Gendorf. Těžila se tu nejkvalitnější železná ruda. V té době ve Vrchlabí vznikly železárny. Vyráběly válcované plechy nejkvalitnější v celé střední Evropě. Pro Krkonoše to mělo obrovský význam. V Herlíkovicích po vyčerpání ložiska už nebyla zahájena žádná další těžba. Během 1. světové války, v době hladu po železe, znovu zkoušeli těžit. Vyrazili technickou štolu, ale starých dobývek se nedotkli ani je nepoškodili. Proto v nich dnes odborníci zřetelně vidí sázení ohněm. To je metoda speciální technologický postup ze středověku kdy horníci rozpálili horninu a pak ji nechali vychladnout. Hornina žárem rozpraskala a lépe se želízkem a dlátkem ručně dobývala. Obří důl - Ve středověku započatá těžba pokračovala s přestávkami až do roku Obří důl je pověstný nerostným bohatstvím. Na úpatí Sněžky se nachází největší krkonošský důlní systém. Právě odtud pocházejí i jedny z nejstarších písemných zpráv o Krkonoších, které se týkají i zlata a drahých kamenů. Vlašští prospektoři pronikali do Krkonoš a odvážili se až do nejvyšších oblastí. Šlo jim nejen o zlato, ale o drahé kameny na fl orentské mozaiky a drahocenné šperky. Nedlouhé štoly a drobné povrchové odkrývky během staletí zanikly. Zbyla tu a tam do skal vytesaná tajemná znamení, jimiž si tito první hledači značili cesty k pokladům, a také takzvané Vlašské knihy, popisující naleziště podle balvanů a nejrůznějších přírodních útvarů znamení jsou i pod Kralickým Sněžníkem. Těžil se především arzén a měď, i rudy olovnaté stříbrné. Ještě roku 1866 je uváděna roční produkce až 26 tun mědi a 71 tun arseniku. Černý Důl - má historicky doloženu těžbu zlata. Díky zlatu také vznikl jako Jeskyně v Krkonoších hornická obec. Jsou tu zřetelné obrovské haldy, ale v podstatě se nedochovalo nic jiného. V místech dnešního lyžařského areálu byly někdejší vchody do důlních děl. Nově je tu otevřena naučná zážitková stezka Berghaus. Probíhal tu velký uranový průzkum. Průvalem vod do jedné ze štol prý poklesly léčivé minerální prameny v Janských Lázních. I to byl jeden z důvodů, proč se tu nezačalo těžit, přestože je tu, jako na jediném místě v Krkonoších, smolinec - uranová ruda. Svatý Petr u Špindlerova Mlýna - je známý nejen těžbou stříbra. Odborníci se domnívají, že tu byly i sirné rudy, arzen, železo, měď. Stará důlní díla byla přefárána v době, kdy tu v 50. letech 20. století probíhal uranový průzkum. Štoly byly rozšířeny. Dva roky po ukončení uranového průzkumu nastoupil průzkum rudný. Odborníci mají dochované důlní mapy vznikaly ve vápencích v karbonátových horninách. Krkonoše jich nemají mnoho a nejsou veřejnosti přístupné. V Horních Albeřicích je nejdelší jeskyně nejvyšších českých hor Albeřická. Je dlouhá 250 metrů. Mezi další významné krkonošské jeskyně prozkoumané odborníky patří: Krakonošova jeskyně v Horních Albeřicích a Celní jeskyně v Albeřicích, Trucovna v Horním Maršově, jeskyně v Poniklé a Rokynici nad Jizerou. a po rudném průzkumu i geologickou dokumentaci s počty kilometrů šachet, vchodů a jejich umístění. V Dlouhém dole v údolí Sv. Petra nedaleko za sezonním informačním srubem Správy KRNAP je v terénu zřetelný, ale mříží uzavřený vstup do někdejší štoly. Historie je neznámá, není jasné co tu těžili. Uranový průzkum ji navíc poničil skladem trhavin potřebným pro okolní důlní díla. Je zmapována, nafocena a podrobně probádána, ale zbytky těžené rudy se nenašly. Hanapetrova paseka v Dolním Dvoře - Je pokračováním geologického ložiska vedoucího v jednom pohoří z Herlíkovic. Odborníci mají řadu archivních materiálů kromě map. Podzemí ale nikdo z nich neviděl. Jediný důl, který se podařilo zdokumentovat je na Godrových Domkách v Rudolfově u Dolního Dvora. Byly tu dvě až tři šachty, nyní jsou bezpečnostně zajištěné mříží. V dobývce se pravděpodobně těžil jistý druh páskované železné rudy. Nikde jinde v Krkonoších podobná objevena nebyla. Důl se jmenoval Svatá trojice a je jediným, kde v této oblasti mohou odborníci nahlédnout do podzemí. Rudník v Podkrkonoší, Horní Kalná, Kozinec - Jsou lokality měkčích hornin, sedimentální měděné rudy, charakteristické nazelenalou barvou, které se tu těžily. V načervenalých horninách rudy vytvářely ložní žily - ukloněnou desku, dobývala se v komorách, které byly postupně zavalovány. Doly jsou víceméně až na výjimky zaniklé, vchody bezpečnostně zajištěny, zavaleny, zabetonovány. Vstup je nebezpečný, jedině lokalitu Kozinec mohou studovat odborníci. Průzkum loni objevených krasových dutin. Členové České speleologické společnosti Albeřice začali s průzkumem podzemí Obřího dolu v roce Čekala je nesmírně namáhavá práce i mnohá překvapení. Během postupného znovu objevování jedinečného sedmikilometrového důlního systému (z nich je 5 km zachováno) se rozhodli jeho část zpřístupnit veřejnosti. Obří důl v Krkonoších je nejrozsáhlejší a nejlépe zachovalé důlní dílo. Zdejší dobývkové komory v této kvalitě dochování nemají v republice obdoby. Turistický provoz v nejstarší části dolu Kovárna byl zahájen v roce Návštěvníci mají možnost nejen spatřit 250 metrů unikátních prostor vydobytých v masivu Sněžky, ale vyzkoušet si i práci středověkých havířů a zhlédnout funkční repliky historického důlního zařízení. Vstup do důlního díla je u bývalé boudy Kovárna, v Obřím dole. Z centra Pece pod Sněžkou se tam dostanete asi po půldruhé hodině pěší chůze. Na sestup do podzemí doporučujeme pevnou obuv, teplejší oblečení (teplota tu je zhruba 7 C a 100% vlhkost) a věk doporučujeme nad 10 let. Plášť, přílba, čelové svítidlo, doprovod a výklad průvodce jsou zajištěny. Podzemní štola má místy nízký profi l, příkrá schodiště a pohledy do hloubky. Vstup si musíte předem objednat v infocentru Veselý výlet V turisticky zpřístupněné části dolu Kovárna návštěvníky překvapí ohromné komory, které tady zanechali dávní horníci po těžbě arzénové a měděné rudy. v Peci pod Sněžkou. Podrobnosti a další informace získáte tamtéž. Vstup je možný skupinám o maximálním počtu 10 lidí. RNDr. Radko Tásler, odborný garant a manažer Speleo Albeřice, vystudoval geologii. Jako profesionál hledal v Krkonoších zlato. Účastnil se úspěšných zahraničních expedicí. Jak sám říká, vždycky ho lákalo podzemí, ale v době, kdy studoval vysokou školu, se o krasu a jeskyních na fakultě nepřednášelo. Dnes je multifunkční speleolog se znalostmi horninového masívu a zakladatel občanského sdružení České speleologické společnosti Speleo Albeřice. Díky nim mají obyvatelé a návštěvníci Krkonoš možnost postupně se seznamovat s podzemním bohatstvím nejvyšších českých hor. Česká speleologická společnost z Albeřic společně s vedením obce Černý Důl připravují projekt Podzemí Krkonoš. RNDr. Radko Tásler upřesnil: Lidé často neznají horniny, neví jak vypadá například krásný křemen. Není jim známo, kolem jakých hornin v Krkonoších chodí. Je to svým způsobem škoda, proto jsme vypracovali projekt, jehož náplní je Expozice Podzemí Krkonoš připravovaná k instalaci v suterénu budovy MěÚ v Černém dole. Zájemci by se zde měli seznámit s historií dolování, prohlédnout si výstupové prostředky pro speleologii, prostřednictvím fotografií nahlédnout do podzemí, kam nikdy nevstoupí. Chceme, aby expozice byla akční, proto v ní budou uloženy jak minerály, kameny, tak i například tématické stavby podzemí. Dalším projektem je podpora unikátu - další zpřístupnění spodních dobývek v Obřím dole. V plánu je realizace autostezky vedoucí z polských Kowar, přes Pomezní Boudy, do Albeřic, k jeskyni, na vyhlídkovou plošinu rekonstruované vápenné pece, s návštěvou Obřího dolu a hornické stezky Berghaus v Černém Dole. Foto: Radko Tásler

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu KRUPKA TĚŽBA CÍNU PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu První písemná zmínka o místě nebo hoře,

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

V popředí činný lom Babí Hřebínek na bazaltandezit, vzadu Vraní hory rovněž s činným lomen na ryolit (vlevo od nejvyššího vrcholu) foto: Petr Toman

V popředí činný lom Babí Hřebínek na bazaltandezit, vzadu Vraní hory rovněž s činným lomen na ryolit (vlevo od nejvyššího vrcholu) foto: Petr Toman Obsah Úvod: str. 1 Cíl práce: str. 1 Jak jsme na to šli str. 1 Nerostné suroviny kolem nás:str. 1 Těžba jednotlivých surovin str. 2 Zlato na Rýchorách str. 5 Závěr: str. 5 Literatura str. 5 Nerostné suroviny

Více

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby 16.4.2010 Josef Franc Hluboce zaříznuté sedm kilometrů dlouhé Račí údolí, jehož ústí leží zhruba dva kilometry jihozápadně

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

Velká města Kraje Vysočina

Velká města Kraje Vysočina Velká města Kraje Vysočina Vypracování: o Krátké informace k velkým městům Kraje Vysočina Třebíči, Havlíčkovu Brodu, Žďáru nad Sázavou o Kontrolní úkoly: 1) Multiple Choice 2) Informační prospekt pro turisty

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

HOSTINNÉ. Trasa č. 1 Panoráma. 14 km. Trasa: (značení až od Červené Výšinky)

HOSTINNÉ. Trasa č. 1 Panoráma. 14 km. Trasa: (značení až od Červené Výšinky) HOSTINNÉ Trasa č. 1 Panoráma Trasa: Značení KČT: Občerstvení: Spoje: Poznámky: 14 km Hostinné Rudník v Rudníku Rudník (6 km) Hostinné (8 km) (značení až od Červené Výšinky) autobus z/do Rudníku při dešti

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.:

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník  tel.: 9. ročník DEN ZEMĚ Objevování krás Kokořínska Místo konání: Mšeno Doprava: vlak Počet účastníků: cca 50 Popis trasy: 6093 Cinibulkova stezka Cinibulkova naučná stezka začíná u Městských lázní ve Mšeně

Více

Královehradecký kraj Pardubický kraj

Královehradecký kraj Pardubický kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Královehradecký kraj Pardubický kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.13

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Obsah Úvod:... 1 Cíl:... 1 Zápis o činnosti:... 2 Přírodní památka Skály... 2 Přírodní památka Králky... 2 Zápisky

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_35_Karel Čapek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Průvodce "Průvodce Harrachov"

Průvodce Průvodce Harrachov Mumlavský vodopád Vodopád 50 46'13.44"N 15 27'19.98"E Když pojedete okolo Harrachova, nenechte si ujít návštěvu Mumlavského vodopádu, ke kterému dojdete podél řeky Mumlavy, jak jinak. Na tohle překrásné

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

SKISERVIS PLOC, NABÍDKA LETNÍCH PROGRAMŮ 2011

SKISERVIS PLOC, NABÍDKA LETNÍCH PROGRAMŮ 2011 Skiservis Ploc spol.s r.o. SKISERVIS PLOC, NABÍDKA LETNÍCH PROGRAMŮ 2011 CYKLISTIKA, VYSOKOHORSKÁ CYKLISTIKA Nabízíme vybrané trasy dle náročnosti pro všechny věkové skupiny Výlet s instruktorem do okolí

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Liberecký kraj. ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK

Liberecký kraj. ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK Liberecký kraj ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK Mapa turistických oblastí LK: Regiony a jejich rozvoj LK zahrnuje 4 turistické regiony Krkonoše, Jizerské hory, Český ráj, Českolipsko

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Průvodce "Karlova Studánka"

Průvodce Karlova Studánka Hora Praděd 50 4'59.08"N 17 13'57.58"E Nejvyšší a nejnavštěvovanější vrchol Moravy určitě upoutá svou výškou (1492 m) a možnostmi vyžití, hlavně sportovními. Poskytuje podmínky pro pěší turistiku, sjezdové

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

HOSTINNÉ. Trasa č. 2 Obrazy. 16,5 km. Trasa:

HOSTINNÉ. Trasa č. 2 Obrazy. 16,5 km. Trasa: HOSTINNÉ Trasa č. 2 Obrazy Trasa: Značení KČT: 16,5 km Hostinné Chotěvice (4,5 km) Chotěvice Nové Zámky (9 km) Nové Zámky Hostinné (3 km) (trasa vlakové nádr. Hostinné až most v Debrném bez značení) Občerstvení:

Více

Průvodce "Průvodce Česká republika"

Průvodce Průvodce Česká republika Jilemnice - zámek, Krkonošské muzeum Zámek 50 36'37.30"N 15 30'16.06"E Historie Jilemnického zámku spadá do 16. století, kdy byl založen pány z Újezdce. První velká přestavba se uskutečnila v roce 1716.

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích HISTORIE MUZEA První dobývání uhlí štolováním od roku 1782. Od roku 1835 hlubinným dobýváním. Hornické muzeum bylo založeno v roce 1987 v době, kdy důl ještě těžil.

Více

Seznam žádostí o dotaci v 5. výzvě MAS Krkonoše, o. s. pořadí projektů dle získaných bodů

Seznam žádostí o dotaci v 5. výzvě MAS Krkonoše, o. s. pořadí projektů dle získaných bodů Seznam žádostí o aci v 5. výzvě MAS Krkonoše, o. s. pořadí projektů dle získaných Fiche č. 1 Návštěva Číslo Název žadatele Název Místo realiz Pož. 1. No Limits o.s. Horsemanship v Krkonoších Lánov 60 271.425

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Dvě historické štoly na území CHKO Žďárské vrchy

Dvě historické štoly na území CHKO Žďárské vrchy Dvě historické štoly na území CHKO Žďárské vrchy Jiří Sobotka (ZO 6-18 Cunicunulus, www.speleojihlava.cz) CHKO Žďárské vrchy byla zřízena na rozloze 775 km2 v roce 7970. Část CHKO o rozloze 465 km2 se

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajské město: Hradec Králové Rozloha: Počet obyvatel: Hustota zalidnění: Počet okresů: 4 758 km² 560 830 5 117,8 obyvatel/km² Sněžka Sněžka je se svými 1602 m n. m. nejvyšší horou

Více

ČÁST A SEZNAM MÍST VYHRAZENÝCH K VJEZDU MOTOROVÝCH VOZIDEL S REGULACÍ DOPRAVY V ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

ČÁST A SEZNAM MÍST VYHRAZENÝCH K VJEZDU MOTOROVÝCH VOZIDEL S REGULACÍ DOPRAVY V ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY Příloha č. 2 k Návštěvnímu řádu KRNAP ČÁST A SEZNAM MÍST VYHRAZENÝCH K VJEZDU MOTOROVÝCH VOZIDEL S REGULACÍ DOPRAVY V ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 1) Pozemní komunikace ve III. a II. zóně KRNAP (k hranici

Více

Ejpovice. Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Sylva Zemánková

Ejpovice. Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Sylva Zemánková Ejpovice Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Sylva Zemánková 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2 3 Náš postup... 3 4 Zpracování... 4 Úkol 1.... 6 Úkol

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Opatření obecné povahy č. 2/2012, o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Opatření obecné povahy č. 2/2012, o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody. Čl. 1 Úvodní ustanovení Správa Krkonošského národního parku V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A čj. KRNAP 05166/2012 Vrchlabí 20.7.2012 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen Správa ) jako orgán státní správy ochrany

Více

Kraj Vysočina. Pardubický kraj. November 07, DUM VL 14, Pardubický kraj, Kraj Vysočina.notebook

Kraj Vysočina. Pardubický kraj. November 07, DUM VL 14, Pardubický kraj, Kraj Vysočina.notebook Pardubický kraj http://commons.wikimedia.org/wiki/file%3apardubick%c3%bd_kraj_in_czech_republic.svg Kraj Vysočina http://commons.wikimedia.org/wiki/file:kraj_vysocina.svg 1 Pardubický kraj leží ve východních

Více

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji 4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji Základní informace o Labské stezce z Koncepce cyklistické dopravy Královéhradeckého kraje Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou R-PROJEKT

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Zeměpis Ročník: Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr.

VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Zeměpis Ročník: Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr. VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA Předmět: Zeměpis Ročník: 6.-9. Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr. Irena Lorencová KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRAJSKÉ MĚSTO : HRADEC KRÁLOVÉ Obr.2 poloha Obr.1

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Celostátní akce Mladých ochránců přírody. Hledání jara

Celostátní akce Mladých ochránců přírody. Hledání jara Celostátní akce Mladých ochránců přírody Hledání jara Na tradiční vycházce pro velké i malé budeme letos hledat: zda kvete podběl, zda létají čmeláci a zda se lidé sluní. Koná se v sobotu 8. dubna 2017

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

* Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY

* Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY * Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 5. ročník, předmět VL, tematický okruh: Poznáváme naši vlast a historii.

Více

Čeřínek. Skalní mísy Přední skála u Čeřínku. Formanská studánka u Čeřínku

Čeřínek. Skalní mísy Přední skála u Čeřínku. Formanská studánka u Čeřínku Čeřínek Vrch Čeřínek (761 m) s přírodním parkem stejného jména leží asi 10 km západně od Jihlavy a asi 5 km východně od Nového Rychnova. Území téměř celého parku je pokryto smíšenými lesy. V severozápadní

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. 3) Zákaz vstupu je platný v období od 1.12.2014 do 15.5.2015, od 1.12.2015 do 15.5.2016 a od 1.12.2016 do 15.5.2017.

Čl. 1 Úvodní ustanovení. 3) Zákaz vstupu je platný v období od 1.12.2014 do 15.5.2015, od 1.12.2015 do 15.5.2016 a od 1.12.2016 do 15.5.2017. Správa Krkonošského národního parku - Veřejná vyhláška - Vrchlabí 21. října 2014 čj. KRNAP 07352/2014 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK. Na kole

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK. Na kole KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK Na kole Obsah Východní Čechy... 4 Králický Sněžník...6 Z kláštera na Hoře Matky Boží na Severomoravskou chatu... 8 Králické aleje...10 Vyhlídkový okruh Králickým Sněžníkem...12 Po hřebeni

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu.

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu. Zbraslavský vrch nadmořská výška: 675 m geologie: trachyandezitový suk, přívodní dráha vulkánu (?) geomorfologické jednotky: Jesenická pahorkatina (Manětínská vrchovina) lokalizace: Karlovarský kraj, okres

Více

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Velká Javořina Monika Reňáková, 7. A Velká Javořina ( slovensky Veľká Javorina) je hora v Bílých Karpatech na moravskoslovenském pomezí.

Více

Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte

Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte Základní škola speciální Jaroměř, Palackého 142 Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Základní škola speciální Jaroměř, Palackého 142 Projekt Poznej

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Letní vydání novin Kladské pomezí je na informačních centrech

KLADSKÉHO POMEZÍ. Letní vydání novin Kladské pomezí je na informačních centrech Bulletin vychází 30. června 2013 číslo 2/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Letní vydání novin Kladské pomezí je na informačních centrech Začátkem měsíce května bylo rozdistribuováno letní vydání novin Kladské pomezí.

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 jméno autora DUM: Mgr. Naděžda Pluhařová datum (období), ve kterém byl

Více

POZVÁNKA NA PROCHÁZKY A VÝLETY PO NAŠEM PĚNČÍNSKU

POZVÁNKA NA PROCHÁZKY A VÝLETY PO NAŠEM PĚNČÍNSKU POZVÁNKA NA PROCHÁZKY A VÝLETY PO NAŠEM PĚNČÍNSKU Liberecký kraj je svojí polohou i rozlohou svým způsobem jedinečný. Můžete zde poznat Lužické hory, kraj Karla Hynka Máchy, Český ráj i Krkonoše. V menším

Více

Zelená brána Černé země

Zelená brána Černé země směr Evropa francie Text a foto: Markéta a Michael Foktovi Zelená brána Černé země Dříve tu lidé žili kvůli rašelině, dnes tady díky její těžbě hnízdí ptáci. Během tisíců let vystřídaly zdejší lesy porosty

Více

Hraničním hřebenem Borůvkové hory přes Bílou Vodu, Rychlebské hory

Hraničním hřebenem Borůvkové hory přes Bílou Vodu, Rychlebské hory Hraničním hřebenem Borůvkové hory přes Bílou Vodu, Rychlebské hory 22.4.2010 Josef Franc Obec Bílá Voda, založená ve 13. století leží v nejsevernějším výběžku Rychlebských hor, při státní hranici s Polskem.

Více

DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA

DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA 42 4.4 CYKLOTRASA Č. I DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK SÚKENICKÁ - U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA Popis: Délka: 33,4 km Převýšení: 1049 m Z Dolinky údolím Hanzlová na rozcestí Hanzlová. Zde

Více

TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE

TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE PONDĚLÍ 11. 7. 2016 AŽ NEDĚLE 17. 7. 2016 PROGRAM Informační centrum Jilemnice, Masarykovo náměstí 140, 514 01 Jilemnice tel.: 481 541 008 e-mail: info@jilemnice.cz PUTOVÁNÍ PO

Více

Krkonoše svazek měst a obcí

Krkonoše svazek měst a obcí Seznam uskutečněných činností a aktivit Svazku Krkonoše v roce 2013 Svazek Krkonoše - svazek měst a obcí má za cíl propagovat krkonošský region, podporovat realizaci celokrkonošských projektů, které vedle

Více

Opatření obecné povahy č. 5/2011 kterým se stanoví místní úprava provozu na vybraných komunikacích. Článek 1 Předmět úpravy

Opatření obecné povahy č. 5/2011 kterým se stanoví místní úprava provozu na vybraných komunikacích. Článek 1 Předmět úpravy Správa Krkonošského národního parku V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A Čj. KRNAP 08570/2011 Vrchlabí 8. listopadu 2011 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen Správa KRNAP a KRNAP ) vydává

Více

Exkurze pro 2. ročníky Suroviny kolem nás II.

Exkurze pro 2. ročníky Suroviny kolem nás II. Exkurze pro 2. ročníky Suroviny kolem nás II. Termíny konání: 9. září 2014 Cíle exkurze: žáci se seznámí s těžbou a zpracováním grafitu pochopí práci v grafitovém dole provedou (slovní) porovnání používaných

Více

1) Úpice má přibližně: a) obyvatel b) obyvatel c) obyvatel

1) Úpice má přibližně: a) obyvatel b) obyvatel c) obyvatel JMÉNO A PŘÍJMENÍ: TŘÍDA: 3.A 1) Úpice má přibližně: a) 3 000 obyvatel b) 6 000 obyvatel c) 10 000 obyvatel 2) Na Náměstí T. G. M. v Úpici stojí: a) Kostel sv. Jakuba menšího b) Kostel sv. Jakuba většího

Více

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Název miniprojektu: Hlavní geologické procesy Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf Školní rok: 2013 / 2014 Vedoucí kroužku: Bc. Lucie Šeráková Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Obsah

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. LIBEREC leží v severních Čechách protéká jím řeka Nisa je významným střediskem

Více

Provoz Úpravna 1. máj, Strojně montážní provoz, Elektroprovoz, Provoz Dopravního hospodářství, Provoz MTZ, Ubytování, Stravování.

Provoz Úpravna 1. máj, Strojně montážní provoz, Elektroprovoz, Provoz Dopravního hospodářství, Provoz MTZ, Ubytování, Stravování. Počátek historie příbramského uranového ložiska spadá do roku 1947, kdy činností průzkumné jednotky, vyslané do prostoru Příbrami z Jáchymova, byla v této oblasti potvrzena existence významného naleziště

Více

Utváření, ochrana a interpretace montánního dědictví na příkladu Jáchymovska

Utváření, ochrana a interpretace montánního dědictví na příkladu Jáchymovska Utváření, ochrana a interpretace montánního na příkladu Jáchymovska Jakub Jelen, Zdeněk Kučera jakub.jelen@natur.cuni.cz; zdenek.kucera@natur.cuni.cz; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen 2016 jako 29.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-73-1 mobi: ISBN 978-80-88061-74-8

Více

Ing. Zdeněk Kunický T 5 MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM

Ing. Zdeněk Kunický T 5 MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM Ing. Zdeněk Kunický T 5 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM 1. Úvod Kovohutě Příbram pokračují v tradici výroby stříbra a olova z příbramských rud,

Více

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov Českokrumlovsko Český Krumlov vám pro poznávací a tematicky zaměřené výlety nabízí nepřeberné množství cílů. Největším lákadlem města je jeho bohatá historie a s ní spojené architektonické památky zdejší

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007.

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007. OBECNÍ STUDNY. Když se naši předkové usazovali v tomto kraji, určitě zohledňovali vše co jim tenkráte mohlo přinést dobré životní podmínky. Zřejmě je zaujali hned i dva výrazné prameny (Blinka a Voděradský

Více