Takhle vypadá funkční a bezpečnostní přeliv při přívalech v akci (velký ktišský rybník).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Takhle vypadá funkční a bezpečnostní přeliv při přívalech v akci (velký ktišský rybník)."

Transkript

1

2 2 v dnešním Zpravodaji se krátce vrátím k událostem, které nás v minulých týdnech poměrně výrazně ovlivnily a to jsou přívalové srážky a s tím spojené povodně. V noci z 1. na 2. června zaznamenalo nejen Brložsko zvýšené srážkové úhrny v řádu až 70 mm na jeden metr čtvereční za den. Vzhledem k nasycení půdy v předcházejících deštivých dnech a týdnech se tyto srážky projevily velmi rychlým vzestupem hladiny brložského potoka. Pro zajímavost přikládám tabulku s hydrologickými daty za měrného profilu v Brloze: datum čas průtok m 3 /s výška hladiny cm :00 0, :00 0, , :00 0, , :00 1, :00 3, :00 5, :00 5, , :00 6,901 80, :00 7,006 80, :00 7, ,2 datum čas průtok m 3 /s výška hladiny cm :00 9, :00 9, , :00 10, , :00 13, , :00 19, , :00 21, , :00 19, , :00 18, , :00 16, , :00 15, ,1 Velmi prudký vzestup hladiny byl v nedělních ranních hodinách, kdy se projevily noční vydatné srážky na Prachaticku, Lipensku a Vojenském prostoru Boletice, mezi sedmou a půl osmou ráno stoupl potok o 30 cm (na 148,8 cm). Naštěstí se pak vzestup hladiny zpomalil a kulminace proběhla kolem deváté hodiny na výšce 160 cm a průtoku kolem 21,5 m 3 za vteřinu. Povodňovou komisi jsem svolal v neděli ráno se srazem v 7:00 v mé kanceláři, ale vzhledem k rychle rostoucí hladině jsme se operativně sešli ještě dříve. Zároveň byla aktivována Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Brloh a její členové byli vysláni plnit pytle s pískem. Potok v té chvíli prakticky nikde nevybřežil (za Brlohem směrem k pile byla zaplavena silnice), ale preventivně se stavěly protipovodňové hráze na známých místech (pod KD, u pošty, u Šebelků, u Paulů...). V souladu s povodňovým plánem obce jsme kontaktovali majitele vytipovaných lokalit a informovali je o možném zhoršení situace. Členové povodňové komise vyrazili do te-rénu a monitorovali situaci nejen v Brloze, ale i na osadách v místech občasných problémů s velkou vodou. Rozvodněny byly prakticky všechny toky (Olešnice, Janský potok) a někde se tvořily potoky i tam kde dříve nebyly. Voda z kopců stékala nasyceným terénem velmi rychle a brala s sebou hodně materiálu, zejména z cest. Před sedmou hodinou jsme dostali informaci z obce Ktiš, že voda v jejich velkém rybníku (po rekonstrukci hráze a okolí) mírně přetéká bezpečnostní přeliv, ale situace Vážení spoluobčané není nijak drama-tická, absolutně nehrozí poškození hráze. Konečně po několika letech obav z velké vody, kdy po roce 2002 byl Ktišský rybník značně poškozen, voda nestačila bezpečnostním přelivem vytékat a proud šel přes hráz, kterou znatelně narušoval, přestal být tento rybník mementem, které nenechávalo v klidu zřejmě nejen mne. I přes poměrně značnou zásobu pytlů jsem vyrazil pro dalších 100 kusů pytlů od HZS do Křemže. Potok stoupal a postupně se vylil na silnici pod bytovkami u bývalého splavu, dále před Šebelků a silnice k pile byla pro osobní auta už neprůjezdná, neboť v dolíku bylo přes půl metru vody. Ochranný protipovodňový val vybudovaný po velké vodě 2002 za cestou u Paulů louky byl platný, ale ukázalo se, že potřebuje ještě prodloužit, neboť potok se rozléval níže přes silnici směrem ke čtyřem novým rodinným domkům. Kolem půl desáté jsme byli nuceni vydat příkaz k uzavření lávek, protože voda je ohrožovala, jejich povrch byl kluzký a někteří lidé nedbajíc nebezpečí pádu do potoka sledovali velkou vodu z lávek i s kočárky... Jsou to věci, které se nevidí každý den, ale aby se při pytlování museli hasiči s technikou uhýbat hloučkům přihlížejících dospělých i dětí, to je trochu moc. Voda v potoce mírně klesala, srážky ustávaly a zase začínaly. Ve čtvrt na jedenáct jsem dostal od HZS Jihočeského kraje telefonickou informaci o protržení hráze nového rybníka ve Ktiši. Více informací mi bohužel nebyli schopni poskytnout (jaký to je vlastně ten nový rybník, kolik je tam vody, jak moc je ta hráz protržená atp.) a tak jsme po krátké poradě raději urychleně vyhlásili rozhlasem informaci o možném nárazovém zvýšení hladiny na potoce, a že případná evakuace občanů bydlících kolem potoka bude vyhlášena sirénou. Mezitím jsme telefonovali na Obecní úřad do Ktiše, aby nám podali více informací. Dostalo se nám sdělení, že se zřejmě jedná o právě stavěný rybník pod oním velkým ktišským, že měl být prázdný a že po obhlídce místa nás budou informovat. Po pár minutách se nám dostalo sdělení, že problém je skutečně na tomto budovaném rybníce Dobročkov, voda z potoka se nekontrolovaně přelila přes nátokovou hranu a napustila přibližně dvouhektarový rybník a ten začal nedokončeným bezpečnostním přelivem vytékat ven (zpět do potoka). Vyrazili jsme s ing. Pechou do Ktiše, zbytek komise připravoval plány na evakuaci osob z míst, kde jsme předpokládali možné zaplavení obytných budov. Situace u rybníka nebyla vůbec dobrá, navíc kolem špatně založených bezpečnostních pasů tohoto přelivu začala voda značně vymílat hráz a hrozilo i to, že betonové pasy nevydrží nápor vody a svalí se z podemleté hráze dolů. Tím by došlo k prakticky okamžitému vypuštění celého rybníka a přívalové vlně, kterou později vodohospodáři odhadli na 40 až 50 cm nad tehdejší stav v Brloze. Z rozhodnutí tamní povodňové komise začaly práce na zamezení přítoku do rybníka, které se protáhly až do večerních hodin a následně i do pondělí. To ale trochu předbíháme. Po návratu z Ktiše jsme situaci vyložili ostatním členům povodňové komise a rozhodli jsme o tom, že evakuace osob není neodkladná a že vyčkáme na další vývoj. Připraveni jsme byli materiálně i kapacitně (škola) a část zasahujících osob (z řad hasičů i zaměstnanců obce) byla vyslána na odpočinek. Situace se i přes střídavé

3 dešťové přeháňky uklidňovala, přesto jsme monitorovali situaci až do ranních hodin. Paní starostkou přivolaný velký bagr začal ve Ktiši zasypávat nátok do poškozeného rybníka a voda klesala i v potoce, situace se pozvolna uklidňovala. Po opadnutí vody jsme začali sčítat škody na obecním majetku a dospěli jsme k číslu téměř dva miliony korun. Při záchranných a neodkladných pracích jsme spotřebovali cca 50 tis. korun. Největším popovodňovým nákladem bude oprava mostku u Pohodníků přes Olešnici, dále sanace břehu při místní komunikaci z Brloha k pile a opravy cest poškozených přívaly vody. Práce začnou jakmile bude trochu jasnější financování, odhaduji, že do měsíce započneme s opravami cest. Ještě si neodpustím několik slov k rozestavěnému rybníku ve Ktiši. Sečetlo se zde několik dílčích problémů, které vyústily v jeden velký. Pokud toto dílo stavebník staví dle projektu, pak je projekt s největší pravděpodobností špatný. Nepočítá s větší než 5-10 letou vodou, na nátokové hraně, betonové bezpečnostní pasy jsou špatně založeny a hlavně nekvalitně provedeny (mělké založení, absence armatur, nevhodné bednění) a materiál hráze samotné je nejen dle mého názoru nevyhovující (příliš kamenitý). Byl jsem ve Ktiši nakonec přítomen asi čtyřem jednáním s orgány Povodí Vltavy, Městského úřadu Prachatice odbor vodohospodářů i nezávislou institucí, která vydá (možná se tak již stalo) posudek na stavbu celého díla a všichni shledali nedostatky ve stavbě tohoto rybníka. Než bude stavba bezpečná, podařilo se mi při jednáních docílit vynucení přehrabání hráze v dostatečné šířce a hloubce, aby se nemohlo při případných dalších přívalech akumulovat nebezpečné množství vody v rybníce. Toto bylo provedeno následující víkend ovšem ne z popudu majitele, ale ktišské povodňové komise (velký dík patří paní starostce Mikešové, že jí není lhostejný osud obcí níže po toku ktišského/brložského/křemežského potoka). Chápu, že následné úpravy a opravy stavby budou stát nemalé peníze, ale s tím musí investor počítat a pokud na to nemá dostatek financí, do tak velké akce se pouštět nemůže. Budu se zasazovat o to, abych byl přítomen jednáním ohledne dostavby rybníka a zejména o zvýšení bezpečnosti celého hotového díla. Přece jen objem vody tisíc kubických metrů vody by při poškození hráze významně změnil vodní poměry v Brloze i při standardní hladině našeho potoka. Vzhledem k tomu, že nikdo z místních občanů ani firem nehlásil žádné výrazné škody (krom zemědělců zatopené pole, louky, pastviny), obešla se letošní červnová velká voda bez dalších větších škod. Za zmínku ale určitě stojí ještě demolice stodoly poškozené v roce 2002, o které na základě místního šetření rozhodla naše povodňová komise. S majitelem se podařilo v poklidu dohodnout, a tak za pomoci naší techniky, zaměstnanců a členů HZS ze Křemže a Českého Krumlova byla stržena větší část objektu, který hrozil zřícením. Majiteli bych rád vyslovil velký dík za pochopení, v tomto případě dostala přednost ochrana obyvatel před soukromým vlastnictvím. Závěrem chci upřímně poděkovat všem, kdo se podíleli na minimalizaci následků povodně (hasiči, pracovníci obce, členové povodňové komise). Odvedli velmi dobrou práci a tím se podařilo ochránit před poškozením ještě více majetku soukromého i obecního. Za perfektní považuji i spolupráci s Krizovým štábem ORP Český Krumlov v čele s panem starostou Daliborem Cardou a stejně tak jako tradičně bezproblémovou hodnotím i spolupráci s HZS, zastoupeným Pavlem Rožboudem. Takhle vypadá funkční a bezpečnostní přeliv při přívalech v akci (velký ktišský rybník). 3

4 Poškozený bezpečnostní přeliv, hráz se vymílá. 4 Poškozený přeliv po opadnutí vody (pasy mělce založené na kamení v blátě).

5 Hurá, prázdniny! Blíží se nám konec školního roku a tak mi dovolte poděkovat všem, kdo se věnovali a věnují práci s dětmi a mládeží (učitelé, vychovatelé, hudebníci, kroužkaři, trenéři a další) za jejich práci pro děti a obec samotnou. Dětem pak za jejich vystupování při našich akcích a i jim přeji, aby si prázdniny užily co nejlépe a v pořádku se vrátily do školních lavic. Úprava veřejného prostranství Možná jste zaznamenali, že jsme dovybavili další přídavnou technikou novou obecní multikáru tentokrát zametačem s nádobou na smetky. Oproti dosavadnímu stroji je práce rychlejší a nemusíme ručně kopičkovat zametený materiál. Chtěl bych požádat všechny majitele stromů a keřů, které zasahují nad obecní komunikace, aby vhodným způsobem upravili větve těchto stromů tak, aby nebránily bezpečnému provozu na pozemních komunikacích. Ideální hranice je kolmice od hrany komunikace do výšky alespoň 3 m nad povrch vozovky. Tyto větve často brání důkladné zimní údržbě, trpí přitom naše technika a podruhé tam už řidič nepojede blízko vašich domovů tak, jak by se dalo. I při jarním úklidu se např. na silnici z Klondajku ke hřbitovu nedá jet strojem u obrubníku ani s aktivním přimetacím kartáčem, natož autem samotným. Problém nastává i na chodnících, kdy např. pod tíhou sněhu či deště klesnou větve níže, chodci je musí obcházet a často musí vstoupit až do vozovky samé. V úsecích, kde to bude kritické a majitel větve neodstraní sám, učiníme tak v době vegetačního klidu my a náklady s tím spojené přeúčtujeme vlastníku přilehlého pozemku. Tato prosba se týká i osad a rekreačních zařízení. Děkuji za pochopení. Realizace zateplení školy a výměna oken Bohužel Vám musím oznámit, že vzhledem k vleklým problémům s dokončením projektových úprav na výše jmenované akci jsme byli nuceni posunout termín realizace stavby na rok Výběrové řízení bylo zahájeno , otevírání obálek s nabídkami proběhne Martin Toman, starosta obce Z jednání zastupitelstva obce Vážení občané, zastupitelstvo se v uplynulém čtvrtletí sešlo oficiálně jednou, a to 15. dubna na výjezdním zasedání v Jaroníně. Zasedání začalo obvyklým tanečkem, tedy rozpočtovou změnou. Následovalo schválení závěrečného účtu obce, včetně zprávy auditora. Byla schválena již předjednaná smlouva na prodej části obecního pozemku a dílčí změna územního plánu. Dále byla schválena již několik měsíců projednávaná směna pozemků mezi obcí Brloh a Lesy ČR. Také byl navýšen počet zaměstnanců obce, aby mohlo být vytvořeno jedno pracovní místo s podporou úřadu práce. Všechny tyto body byly projednány a schváleny. Diskuse byla pouze kolem usnesení o situaci ve škole. Část zastupitelstva nesouhlasila s odůvodněním výroku, měla jiný názor. Nakonec tedy bylo schváleno pouze usnesení, tedy že zastupitelstvo nepovažuje situaci za tak vážnou, aby bylo důvodem k odvolání vedení školy. V bodě různé vedl starosta především diskusi s občany Jaronína o místních problémech. Na pracovních schůzkách zastupitelstvo řešilo více méně běžné provozní záležitosti. V minulých třech měsících zahýbaly republikou dvě věci. Tou první byly přívalové srážky a následné povodně v české části. Nás se nakonec dotkly, dá se říci okrajově, voda sice způsobila nějaké škody, ale k rozsáhlým záplavám nedošlo. V porovnání s rokem 2002 můžeme říci, že mnohem lépe dnes funguje systém varování a vlastní organizace prací. Z konkrétních opatření je dobře, že se koryto potoka přes Brloh udržuje bez stromů. Ukazují se ale problémy, v horní části Brloha, kde po likvidaci jezu, který byl zničen při povodní 2002, voda dnes nabírá rychlost a vymílá břehy. Škoda, že se nepovedlo postavit uvažovanou halu pro parkování obecních strojů a skladování posypu pro zimní období a dostatečné zásoby písku pro podobné události. Bohužel se také ukázalo, že někteří lidé se nepoučili nebo mají krátkou paměť, jak ukazuje rozestavěná stavba rybníka pod Ktiší. Chyby v projektu a úspory při vlastní stavbě způsobily hodně starostí a obav při povodních a měli jsme štěstí, že hráz se nakonec neprovalila a situaci se podařilo zvládnout. Druhá věc stále ještě probíhá. Tou je pád vlády. Na jednu stranu musíme přiznat dnes již bývalému premiérovi jednu zásluhu. A to je značné omezení zásahů vysokých politiků do práce policie. Obávám se, že za kteréhokoliv dřívějšího premiéra by vyšetřování bylo vyšším zásahem zastaveno a zameteno pod koberec. Jak se situace bude vyvíjet dál, dnes těžko odhadneme. Případ ale ukázal na rozdílné chápání, co se může a co je již za hranicí. Jistě, jedna věc je politická dohoda o tom, že my budeme mít předsedu tohoto výboru a vy tamhle toho. Ovšem slučovat to s placenými posty na úřadech, či firmách, to již většinou chápeme jako sice zákonné, ale nemorální. A tady právě je ten rozdíl. Pánové politici to cítí jako naprosto samozřejmé, podle výroku jednoho z nich je třeba se postarat o bývalé kolegy, oni přece pobytem ve vysoké politice ztratili kontakt se svojí původní profesí a přece nemohou skončit na pracovním úřadě. Díváme se na to a kroutíme hlavou. Připadá nám to vzdálené. Ale možná si neuvědomujeme, že podobné praktiky jsou i blízko nás. Kdysi jsme na setkáních starostů některé praktiky vysoké politiky kritizovali a jako příčinu jsem viděl v tom, že v devadesátých letech naskočili do vysoké politiky lidé bez zkušeností v komunální politice. A hrdě jsme si říkali, až se do vysoké politiky dostanou komunální politici, musí se ty vztahy a praktiky zlepšit. My přece víme, že různé návrhy nemůžeme zamítat jen proto, že je dává někdo z opozice, že je vždy lepší dohoda, než násilné přehlasování a podobně. A pak jsme někteří z nás se zděšením sledovali, jak praktiky z vysoké politiky prorůstají dolů do komunální. Najednou lidé odstupují ze zastupitelstva, aby se tam dostal člověk, který nedostal dost hlasů, aby byl vzápětí prohlasován za starostu, rozlišování pomocí podle toho zda je žadatel v té správné straně nebo ne a s tím hlasy, že starostou musí být člověk z vládnoucí strany a podobně. I Jihočeský kraj měl svou aféru, že z určitých fondů můžete získat peníze jen tehdy, když vám projekt zpracuje ta správná firma a zajdete za tím správným člověkem. Naštěstí většina programů je řízena a administrována lidmi, kteří hlídají, aby docházelo k rozdělování spravedlivému a podle kvality projektu. Občas jsem měl i pocit, že úředníci jsou mnohem vstřícnější, když za mnou necítili stín mocného ochránce. Bohužel tlak mocných 5

6 6 politiků není jen v oblastech, kde se jedná o peníze. Setkal jsem se i se steskem jiných pracovníků, že je na ně vyvíjen tlak, aby rozhodovali podle politické příslušnosti nadřízeného, a nikoli v souladu platných zákonů. Dnes vidíme, že podobné praktiky byly uplatňovány především ve státech, které mají dnes vážné problémy, jako například Řecko. A naopak, státy, kde podobné věci jsou mnohem Dnes bych vás chtěla seznámit s třicetiletým působením zahrádkářské organizace v Brloze. Podklady jsem získala od paní Marie Klementové (Ráblovy tety), se kterou jsem si povídala v minulém Zpravodaji. Podnětem k založení organizace byla hlavně výstava ovoce, konaná v listopadu 1960 v místní knihovně. Uspořádala ji Osvětová beseda, jejímž správcem byl František Nejedlý a Místní lidová knihovna, tedy manželé Miloš a Anna Vejvarovi. Odborný učitel Josef Šálek z Českého Krumlova dokázal určit všechny jednotlivé druhy. Bylo vystavováno ovoce pěstitelů z Brloha i okolí a zájem o výstavu byl velký. Myšlenku založit zde místní organizaci uvítal okresní i krajský výbor zahrádkářského svazu. Na 5. března 1961 svolala Osvětová beseda ustavující schůzi, na níž pozvala předsedu okresního spolku přítele (oslovení členů) Losenického. Vzápětí se přihlásilo 17 zakládajících členů: z Jaronína učitel František Nejedlý, z Jánského Údolí Jan Tancer a z Brloha učitel Miloš Vejvara, Josef Borovka, Tomáš Borovka, farář František Honsa, obuvník Jan Hrubeš, František Jakubec, František Kafka, Jakub Mikeš, zahradník František Prűher, František Sixl, František Skorunka, Václav Švarc, Václav Vacko, kolář Václav Vacko a Tomáš Kouba. Prvním předsedou byl zvolen František Prűher a zápisy (kroniku) dělal František Nejedlý. Hned v prvním roce se konala přednáška s filmem o pěstování a ochraně ovocných stromů, zájezd do Průhonic a Žehušic, bylo odpracováno zdarma asi 250 hodin (hlavně na úpravě kolem pomníku padlých) a pro členy hromadně objednány stromky, keře, květiny a hnojiva. Tyto objednávky si všichni velmi pochvalovali a byly praktikovány každý rok dvakrát, zjara a na podzim. Navíc se rozrostly o semena a hlízy květin i zeleniny, růže, ochranné postřiky, rašelinu a další potřeby pro sad a zahradu. Nechyběly ani praktické ukázky roubování nebo prořezávání ovocných stromů a odborné přednášky na různá témata. U potoka od pošty až ke kovárně byl vysázen pámelník. Učitel zdejší školy Miroslav Slanec prováděl na požádání rozbor půdy. V roce 1962 měl spolek 21 členů, o rok později už 31, z toho první dvě ženy Lenku Haklovou a Marii Šafářovou, v roce a ve dvou následujících 39 členů. V roce 1966 byla uspořádána výstava ovoce. Asi na 100 podnosech bylo vystaveno na 60 druhů jablek a 4 druhy hrušek pěstovaných na Brložsku. K vidění byly i některé méně známé druhy zeleniny, domácí výrobky a odborná zahrádkářská literatura. O výstavu byl zájem, v neděli ji shlédlo asi 120 občanů a v pondělí ještě 140 starších žáků s učiteli z místní školy. Podle usnesení výboru byla potom část ovoce rozdělena dětem, které pomohly při přípravě i likvidaci výstavy a navíc při ní během trvání držely služby, a zbytek byl dán do školní jídelny. Pro informovanost členů i občanů byla (spolu se včelaři) na vsi zřízena informační skříňka. Na začátku roku 1967 měla organizace 43 členů. Z historie naší obce méně přijatelné, jsou stabilnější jak po politické stránce, tak hospodářské. Takže se musíme rozhodnout, kterou cestou chceme jít. Zda různé trafiky a strýčkování přijmout za standardní nebo je postavit mimo. Netvrdím, že jsem svatý, a že jsem se nikdy v minulosti o nějaké podobné způsoby nepokusil. Ale právě proto jsem toho názoru, že by neměly být. Libor Lev, místostarosta Přistoupila třetí žena, v úvodu zmiňovaná Marie Klementová, která pak od roku 1969 pracovala ve výboru. Později (od roku 1975) se stala jednatelkou a po Františkovi Nejedlém (odstěhoval se do Mříčí) převzala i velice záslužnou činnost zapisování událostí a zpráv spolku, díky nimž se dnes můžeme o jeho působení a historii dozvědět. V roce 1967 členové odpracovali na 200 brigádnických hodin při stavbě obecního vodovodu, F. Jiřička a M. Vejvara usušili vagon sena, do zásobování bylo dodáno 35 q ovoce, vysázeno 80 ovocných stromků, na hřišti vysazeno 5 francouzských jív, zvýšen taras potoka u Šebelků a dosázen živý plot z pámelníku a v klubovně na hřišti uskutečněna přednáška s promítáním J. Šálka z Č. Krumlova o pěstování pokojových rostlin. V roce 1968 zemřel František Kafka, který byl více jak tři roky předsedou. Po něm funkci převzal Tomáš Borovka. Až do roku 1974 počet členů pohyboval do čísla 45 a celkem obhospodařovali asi 8 hektarů zahrádkářské plochy. V dalších letech členská základna pomaloučku ubývala. V roce 30. výročí konce II. světové války bylo odpracováno 128 hodin při výstavbě kulturního domu (KD) a při zvelebování obce. Po dostavbě vysázeli zahrádkáři u parkoviště KD záhon 50 růží a později dosázeli k obrubníku sedmikrásky a pomněnky. Samozřejmě, že se o vše také starali, pleli, ošetřovali i zazimovávali. V roce 1978 převzal předsednictví Jan Máče. V roce 1986 byla abnormální úroda ovoce. Pan Jiřička vykoupil pro Jednotu Kaplice od místních obyvatel 50 q třešní, 50 q švestek, 5 q borůvek, 5 q rybízu, 1600 q jablek. Většina aktivit spolku se každoročně opakovala. Byly to především hromadné objednávky stromků, semen, sazenic, hnojiv, atd., praktické odborné ukázky řezu a ošetřování i roubování stromů přímo na zahradách členů, vzdělávací přednášky a besedy s promítáním naučných snímků, výstavy, sušení sena, péče o květiny a celý prostor u pomníku padlých, stříhání pámelníku okolo potoka, udržování květin u KD, brigádnické hodiny na budování v obci, pomoc při špičkových pracích v JZD, sběr druhotných surovin i zájezdy. Jan Máče byl předsedou organizace až do roku 1990, kdy funkci převzal Ing. Pavel Pešek. Po sametové revoluci se hodně věcí změnilo a spousta spolků zaniklo, a přesně to postihlo i místní zahrádkáře. Hodně starých členů zemřelo, mladí neměli zájem, a proto na konci roku 1991 definitivně ukončil svaz své bohulibé třicetileté působení v obci. Dnešní mladí lidé asi těžko chápou, že se tady rozplývám nad činností zahrádkářského spolku. Vždyť stačí otevřít internet a najít potřebné informace, nebo si vybrat z nepřeberného množství odborné literatury či zajet do některého z mnoha supermarketů, kde na vás čeká hned několik stojanů se semeny a celá oddělení veškerých potřeb pro zahrádkáře. Bohužel v minulosti tomu tak nebylo a téměř vše se pracně shánělo, i auto měl málokdo. Proto

7 byla činnost zahrádkářského spolku pro místní občany velkým přínosem. Navíc každý takový spolek lidi sdružuje. A všimli jste si, kolik hodin zdarma odpracovali pro blaho obce a zemědělství? Je bezvadné, že i dnes se najdou lidé, kteří vidí dál než jen ke svému plotu a snaží se zvelebit i společná obecní prostranství. A nejsou to nezaměstnaní! Všem těm patří velký dík. Bohužel pro někoho je problém uklidit si alespoň kolem vlastního domu a dokonce se najde i pár jedinců, kteří dílo jiných ničí. To je moc smutné! Marta Tomanová Jak se žije deváťákům v Brloze Dnes jsem si k povídání pozvala mládí, naší budoucnost, vycházející devítku. Ve třídě je jen deset žáků, a to na rozhovor ještě tři chyběli. Na slovo byli celkem skoupí, přesto doufám, že vás budou názory nejstarších žákovské generace naší školy zajímat. A s kým jsem si povídala? S Radkem Žofčákem, Jiřím Švarcem, Kateřinou Hummlerovou, Anetou Florkovou, Markem Jungwirthem, Dominikem Šolcem a Veronikou Mauerovou. Chyběla Veronika Tomešová, Lenka Klimešová a Tomáš Kapoun. Jste rádi, že vám povinná školní docházka končí, nebo budete na školu rádi vzpomínat? Všichni odpověděli, že se jim určitě bude stýskat, akorát Radek pronesl, že si možná posteskne. Změnila se škola za těch devět let, co jste ji navštěvovali? Všichni se shodli, že se změnila, a to k lepšímu. Nové lavice, technické vybavení, počítače, interaktivní tabule a dokonce uvedli jako plus, že přichází noví učitelé. (Vzpomínám si, že na veřejném lednovém zasedání ve školní jídelně to naopak některým rodičům vadilo!) Myslíte si, že malý počet žáků ve třídě je výhoda nebo ne? (Ve městech to bývá 2 až 3 krát více i nás bylo některý rok 32). Většina to brala jako výhodu, že se lépe poznají, mají k sobě bližší vztah, učitelé se jim mohou více věnovat. Marek s Dominikem by radši, kdyby jich bylo o trochu víc, měli by více kamarádů a méně zkoušení. Chodili byste radši do jiné školy? Jednoznačně ne. A to jsou jenom tři z Brloha a tři z Nové Vsi a Českých Chalup a po jednom ze Chmelné, Stupné, Borové a Českého Krumlova. Káťa to má z vás nejdál, jak ti vyhovuje dojíždění? Tady ve škole se mi líbí, ale dojíždění ne. Protivné je to brzké ranní vstávání a odpoledne zase pařák v autobuse. Závidíte školy dětem ve městě, nevnímáte to jako, že byste byli na vesnici o něco ochuzeni? Ne, vesnické školy jsou lepší, známe se lépe i s dětmi z jiných tříd a učitelé nás taky dobře znají. Navíc ve městě je určitě víc nebezpečí jako šikana, drogy, ale i provoz na silnicích... Jakou máte tady ve škole oblíbenou pani učitelku? Všechny jsou prima i pan učitel je fajn. Určitě víte, že v zimě si několik nespokojených rodičů stěžovalo na školu, na její vedení. Co vy na to jako nejstarší z generace, o jejichž vzdělání se jedná. Jak vás to ovlivnilo, co vám ve škole vadí? My jsme to nijak nevnímali, škola je v pohodě, vyučování to neovlivnilo. (Děti jsou v pohodě, tak proč my dospělí vyvoláváme konflikty a zbytečně se stresujeme?) O dnešní mládeži se tvrdí, že nejvíce času tráví u počítače nebo televize, je to pravda? 4x ne, 3x ano. Tak mi řekněte, co vás baví. Marek být v přírodě, někam jít, povídat si s kamarády, něco dělat venku je pro mne určitě lepší, než sedět u počítače. Káťa počítač. Aneta televize. Radek občas venku, ale u notebooku to taky není špatný. Jirka sport, jakýkoliv. Dominik fotbal a motorky. Veronika být venku, jezdit na kole. Věnujete se aktivně sportu? Jirka a Dominik hrají fotbal za FK Nová Ves-Brloh a chodí na florbalový kroužek ve škole. Ostatní ne. 7

8 Jsme v knihovně, mnozí z vás sem dříve pravidelně chodili, ale poslední roky nic. Nabízí se otázka: Čtete ještě? Ne, moc ne, jen když nás něco zaujme. Jaký žánr preferujete? Fantazy a dobrodružné příběhy. Máte připravené závěrečné divadlo? Hrajeme pohádku Hrátky s čertem. Líbí se nám, zkoušení nás bavilo. Doufáme, že se bude líbit i obecenstvu. Hodně nám pomohla paní učitelka Kratochvílová a za to jí chceme moc poděkovat. Co se vám v Brloze líbí a naopak, co byste změnili? Bezva, líbí, dobrý, v pohodě... Marek a Dominik: Až na tu čekárnu, je moc pěkná, ale nepraktická. Zahání tam déšť i sníh a nejde pořádně uklidit. Káťa: A taky se mi nelíbí chování některých lidí. Nic vám tu nechybí, třeba diskotéka? Aneta: Merkury! (pro ty kdož neznají, Merkury je trojpodlažní obchodní centrum v Českých Budějovicích). Dominik: nějaký florbalový tým. Literární Šumava 2013 Letos jsme se na květnový seminář Literární Šumavy, s podnázvem Chodská putování včera a dnes, vydali do plzeňského kraje, přímo do chodské metropole Domažlic. Po ubytování v Sokolském domě nás na radnici přivítal starosta města Ing. Miroslav Mach. Poté jsme si poslechli zajímavou přednášku ředitele Muzea Chodska Josefa Nejdla o hrdince knihy Manka Římanka. Je to pravdivý příběh z období konce 19. století, kdy prostá žena Marie Bílková z Mrákova (obec nedaleko Domažlic), se odhodlala k činu do té doby téměř nevídanému, vydala se na pěší pouť do italského Říma, a tu dokonce za svůj život podnikla dvakrát. V podvečer nás historickou částí města provedl Bc. Stanislav Antoš a večer jsme shlédli několik filmečků Jana Nováka, na kterých už mnoho let zachycuje tradici, řemesla i folklor Chodska. Obzvlášť unikátní byla výroba čepic z chorošů (dokument vysílala i televize). Druhý den ráno jsme si kousek za hranicemi ve Waldmünchenu prohlédli Pohraniční a Trenckovo muzeum a před polednem jsme se už s fundovaným průvodcem, ředitelem Městských lesů Domažlice Ing. Janem Bendou, kochali výhledem z nejvyšší hory Českého lesa Čerchov. Škoda, že byla taková zima. V objektu Stará pošta v Klenčí pod Čerchovem byly pro nás připraveny ukázky chodského folklóru. Uším lahodil zvučný zpěv chodských písní s dudáckým doprovodem a s úctou a obdivem jsme sledovali zručné ruce žen při vytváření kraslic, paličkování, vyšívání krojů a malování chodské keramiky. Naší pozornosti neunikl ani místní Pozvání do knihovny Jaké máte plány a přání do budoucna? Radek já se jdu učit do Budějovic na automechanika. Jirka já jdu na střední stavební do ČB a pak bych rád, kdyby mi to vyšlo, na vysokou. Káťa do Krumlova na obor kuchař číšník. Aneta já jdu na hotelnictví a turismus a chtěla bych být průvodkyně. Marek - já jdu na provoz a ekonomiku dopravy do ČB, chtěl bych hlavně tu školu dodělat a pak třeba zkusit vysokou. Dominik já jdu taky na automechanika a také bych chtěl na té škole nějak vydržet. Veronika do Lišova na pečovatelskou službu pro jesle a dětské domovy. A ti co chyběli? Z Tomáše se ve Velešíně stane mechatronik, z Veroniky bude zahradnice a Lenka jde na žurnalistiku. Děkuji za rozhovor. Přeji vám všem, aby se vám podařilo zdárně dokončit vybrané školy a také abyste potom byli v zaměstnání úspěšní a spokojení. Hlavně vám přeji pevné zdraví, splnění všech přání a ať potkáváte jen samé dobré lidi. MT kostel sv. Martina, s jehož historií nás seznámil a na zvědavé otázky ochotně odpovídal P. Libor Buček. Samozřejmě, že jsme nevynechali návštěvu a výměnu zkušeností v Městské knihovně Klenčí pod Čerchovem, Místní knihovny v Peci pod Čerchovem a Městské knihovny Boženy Němcové v Domažlicích. V Peci pod Čerchovem jsme ještě zavítali do dřevorubeckého muzea, na jehož založení v roce 2006 měl největší zásluhu místní nadšenec, člen místního Spolku na ochranu památek a manžel paní knihovnice Jan Riederer. Převážná část exponátů v muzeu je zapůjčena nebo darována současnými obyvateli obce, kteří je uchovávali jako památku po svých předcích. Škoda, že se takový obětavec nenajde i u nás, aby příští generace viděly, s čím pracovali a co vyráběli naši předkové. Večer zakončila přednáška PhDr. Jana Štolby, redaktora Literárních novin a dlouholetého zpravodaje ČTK. V sobotu jsme si ještě vyšlápli na Veselou horu a s odborným průvodcem, již zmiňovaným panem Antošem, navštívili kostel sv. Vavřince. Celý seminář s námi absolvoval (již po několikáté) známý filozof a publicista Erazim Kohák (letos oslavil 80. narozeniny) s manželkou Dorothy, který obohatil program vyprávěnými příběhy ze života. Tyto knihovnické akce mám ráda. Setkáme se se starými přáteli, poznáme nové, potěšíme srdíčko, nasytíme ducha, rozšíříme obzory, ochutnáme dobroty od kolegyň (chodské koláče neměly chybu a na šneky najdete návod u receptů) a prozkoumáme další kousek naší krásné vlasti. A to je i tip pro Vás na výlet či dovolenou, opravdu všude kam jsme přišli, byli přívětiví a ochotní lidé. 8 Vzpomínka 9. května by se byla dožila 100 let paní Anna Vejvarová. Do historie Brloha se zapsala nesmazatelným písmem. Od roku 1940 učila na zdejší škole a učení ji provázelo prakticky až do smrti, protože ještě v devadesáti letech dávala několika zájemcům hodiny němčiny. Přes třicet let vedla kroniku obce a stejnou dobu se se svým manželem starala o knihovnu. Navíc založila citerový a pěvecký kroužek. Vychovala své dvě děti a spousty žáků, kteří na ni dodnes vzpomínají. I já jsem jedna z nich. Zemřela před devíti lety v úctyhodném věku 91 let.

9 Pasování na čtenáře Letošní pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo v knihovně ve středu 12. června. Děti, které tentokrát přivedla třídní učitelka Mirka Pouzarová, ukázaly, co se za ten první rok v naší škole naučily. A musím je všechny moc a moc pochválit. Každé z nich přečetlo jednu vtipnou básničku a nikdo nekoktal, všichni se podepsali a nikdo neškrtal a všichni věděli, jak se s knihami správně zachází. Pasoval je pan starosta a přidal přání, aby se pro ně knížky staly kamarády na celý život. Na památku si děti odnesly knihu s věnováním, CD s pohádkou, záložku, kterou vyrobily děti v družině a něco dobrého na zub. Také všem přeji, aby je čtení bavilo a v knížkách našly moudrost, poučení i zábavu. Nové knihy Pro nejmenší čtenáře máme NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÁ ŘÍKADLA, druhou knihu vtipných básniček Jiřího Bartoše NEMRAČTE SE NA SVĚT, knížku písní Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, která obsahuje i dvě operky (O šípkové Růžence a O dvanácti měsíčkách) KDYŽ JE PĚKNÉ POČASÍ, texty písniček Jiřího Žáčka s notami i CD JAK POČÍTAJÍ KOŤATA, čtyři knížečky bohatě ilustrovaných MINIPOHÁDEK, tři příběhy z edice Nejkrásnější pohádky s poučením: O LVU A MYŠCE o pomoci druhým, ŽABÍ PRINC o dodržení slibu, MÁŠENKA A TŘI MEDVĚDI o ohleduplnosti, fantasy všedního dne CO SI VYPRÁVĚJÍ ANDĚLÉ? a BAJKY tentokrát ve formě oblíbeného obrázkového čtení. Větší 9

10 děti se mohou vydat na dobrodružnou cestu do světa, kde všichni rodiče spí a ony se musí pustit do nemilosrdného boje o přežití SPÍCÍ MĚSTO nebo se zamyslet nad příběhem inspirovaným irským eposem z 12. Století PTAČÍ SNĚM. Naučná literatura pro mládež se nám tentokrát rozrostla hlavně o zajímavé a poučné publikace pro chovatele: PES MALÉHO PLEMENE aktivní, veselý chytrý, KOČKA chov, bydlení, hry, ČINČILA aktivní, zábavná, hbitá, KANÁR zpěvný, čilý, aktivní, TERARIJNÍ ZVÍŘATA exotická, vzrušující, tajuplná a MOJE NEJ- MILEJŠÍ KOČIČÍ KNÍŽKA. Z edice Šikovné ruce nám přibyly KVĚTINY 28 originálních nápadů na výrobu z papíru, textilu, keramiky, šustí a dřeva a SKLÁDÁNÍ ČAJOVÝCH SÁČKŮ 40 jedinečných blahopřání, jmenovek a ozdob. Beletrii pro dospělé dominuje tentokrát krimi, všechny jsou z edice Původní česká detektivka : KEJKLÍŘ SMRT A BLÁZEN, ZLÁ PANENKA, JEN VRAH MLUVÍ PRAVDU, SMRT KAZÍ OBCHOD, ŠPAGÁT, ŠTVANICE, TŘI PANÁKY PRO EVŽENKU, STAŘEC A MORD, KLETBA MARKOMANSKÉ KRÁLOVNY, KRÁSNÁ NETÝKAVKA, VIDINY POPLETENÉ TLUMOČNICE, ABCHAZSKÝ MED, SLANÁ CHUŤ CIGARET a PO SEZONĚ SE NEVRAŽDÍ. Čtivé a hlavně u žen oblíbené jsou historické romance: TŘETÍ KRUH, SPLNĚNÁ PŘÁNÍ, ČAS NEVINNOSTI, PROVINILÉ RADOSTI, KRÁSNÁ SLEČNA a ZÁZRAK LÁSKY. Nechybí ani příběhy ze současnosti, některé dokonce autentické: OBEJ- MI MĚ LÁSKO, JUMARORO, ZAPOMENUTÁ, NÁDHERNĚ TLUSTÁ, MEZI TÍM, ŠTIKA V RYBNÍCE, ANEB, JAK UKRÁST ČESKOU MILIARDU a MÝM MARODŮM, ANEB, JAK VYROBIT PACIENTA. Velmi žádané jsou i historické romány: GENESIS, ŠARLATOVÝ PLÁŠŤ, KRÁLOVNA A LORD M, NEHODNÁ DCERA RODU SMIŘICKÝCH, DŮM OZVĚN, nebo lékařského příběhy - DOKTORKA KATEŘINA SVÉRÁZNÝ PA- CIENT. Nové jsou i dva erotické bestsellery OTROK a HRAČKA, válečný román SIRÉNY Z DUNKERQUE, novely TÓNY a NECHTĚL JSEM BÝT LENINEM, poutavý román Barbary Woodové PANENKY Z RÁJE a třetí závěrečnou část sebraného díla Jana Balabána ve dvou svazcích PUBLICISTIKA A HRY. Beletrii uzavírá pět fantasy knih J. R. R. Tolkiena: HOBIT, ANEB CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY, tři díly PÁN PRSTENŮ a SILMARILLION. V oddělení naučné literatury pro dospělé najdete nejvíce přírůstků pod číslem 159, které je spojeno s psychologií. Můžete se například dozvědět TAJNÉ TRIKY, JAK ZÍSKAT VYŠŠÍ PLAT šéf prozrazuje, jak přesvědčit každého šéfa, 40 NEJVĚTŠÍCH MÝTŮ O BUDOVÁNÍ KARIÉRY na čem opravdu záleží, SETKÁNÍ S ANDĚLY pravdivé příběhy o lidech, kteří viděli anděly a pro ty, kteří se chtějí s nimi setkat, další dvě knihy psychiatra Briana L. Weisse JEN LÁSKA JE SKUTEČNÁ neuvěřitelné svědectví o tom, že naši milovaní nás nikdy neopustí a MINULÝMI ŽIVOTY K UZDRAVENÍ objevte sílu regresní terapie k zahojení duševních traumat a zázračné proměně mysli, těla i vztahů, OBJEVTE SVÉ MIMOSMYSLOVÉ SCHOP- NOSTI, o kterých jste možná neměli tušení, ale můžete je využívat k vlastnímu osobnímu i duchovnímu vzestupu, FENG ŠUEJ cestami k domovu podle našich předků a ČTYŘI DOHODY modlitby inspirace a řízené meditace pro život v lásce a ve štěstí. Z edice Největší malíři mohu nabídnout šest publikací: MICHELANGELO, MONET, PICASSO, REMBRANDT, RENOIR, VAN GOGH a ještě ZÁKLADY REALISTICKÉ KRESBY kreslení pravou mozkovou hemisférou. Pro ty, kdož by si chtěli sami něco vybudovat, máme příručky: STAVBA PECE NA PIZZU A CHLEBA v domě i na zahradě, ZIMNÍ ZAHRADY vše od návrhu přes stavbu až po užívání a KACHLOVÉ SPORÁKY konstrukce, řečení, stavba svépomocí. Své obzory si můžete rozšířit s knihou OMYLY ZNÁMÉ A NEZNÁMÉ, velká encyklopedie DŘEVO vás podrobně provede strom za stromem 150 druhy dřeva, TEXTILNÍ DOVEDNOSTI nabízí 54 zajímavých návrhů na pletení, háčkování, prošívání a plstění, NAVŽDY SE OSVOBOĎTE OD DIET obnáší 8 kroků fungujících postupů k dosažení a udržení ideální váhy, BIO KUCHAŘKA obsahuje více než 120 receptů na zdravé vaření pro celou rodinu a ŠŤASTNÉ DÍTĚ přináší to nejlepší z kurzů pro miminka, co můžete provádět sami doma. Z historie si můžete přečíst publikaci MOSKVA 1941 Hitlerova první porážka, nebo zabrousit do ještě hlubší historie, kde na vás čeká VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ (221 př. n. l n. l.) a KŘIŽÁCKÉ HRADY VE SVATÉ ZEMI ( ). Velmi zajímavý je i výbor z cestopisů českého cestovatele a fotografa E. Stanko Vráze ( ) s názvem V DÁLAVÁCH SVĚTŮ. Přijďte, nabídka je bohatá. Ještě jsem vás chtěla upozornit, že už konečně funguje on-line katalog naší knihovny. Dostanete se na něj přes oficiální stránky obce: nebo: estranky.cz, kde si můžete knihu případně i zarezervovat. Těší se na vás knihovnice Marta Tomanová. 10 Základní a Mateřská škola Brloh Strašidla ze mlejna a okolí V průběhu měsíců březen a duben žáci 2. třídy zapojili do výtvarné soutěže. Malovali a potom vystřihávali vodníky nebo čerty, v květnu dvě žákyně malovaly pozadí (strašidelný mlýn) na balicí papír formátu A1 a potom tam nalepily vystřižená strašidla. Při českém jazyce potom všichni vymýšleli jména jednotlivých strašidel. Resuscitace - oživování (masáž srdce a umělé dýchání) 9. dubna jsme v páté třídě na Ambumenovi nacvičovali poskytování první pomoci při život ohrožujících situacích. Šlo nám to velmi dobře a první pomoc bychom poskytnout uměli. Je to však velmi náročné a vysilující. Rychle nám ubývalo sil a nevím, zda bychom v tempu vydrželi do příchodu dospělého člověka nebo do příjezdu rychlé záchranné pomoci.

11 Den Země Žáci třídy uklízeli naše vesnice Brloh a Novou Ves, žáci třídy dělali pořádek v prostorách školy. Pohádková kovárna - SELIBOV Odměnou za celoroční práci byl pro žáky 1., 2. a 3. třídy výlet do malebné vesničky Selibov nedaleko Tálínského rybníka. Čerti, hastrmani, víly a skřítci nás provázeli v průběhu dopoledne. Další zastávkou bylo MUZEUM EXOTIKY V PROTIVÍNĚ. Expozice Městského muzea jsou zasvěceny exotické přírodě. Vystavené exponáty byly pro nás všechny neobyčejným zážitkem. Pozorovali jsme svět pod mořskou hladinou, exotický svět pobřeží, jezer a řek, savan, pouští a také exotický svět pralesů. Výlet do Prahy Děti z výtvarného kroužku se vydaly na výlet do Prahy. Navštívily úžasný malý svět Království železnic a prohlédly si pozoruhodný model Prahy. Poděkování za uskutečnění výletu patří panu starostovi, který poskytl finanční příspěvek z rozpočtu obce a panu J. Kukačovi a panu J. Jakešovi, kteří se podíleli na dopravě dětí. Poděkování Základní škola a Mateřská škola děkuje hudební skupině Nočník za velice pěkný výchovný koncert. 11

12 Škola nanečisto Budoucí prvňáčci se formou různých her v květnu a červnu seznamovali s prostředím velké školy. První slet brložských čarodějnic a čarodějů Dvůr školy se v úterním dopoledni stal místem reje čarodějnic a čarodějů. Rok 2013 byl vyhlášen rokem kamenů. Co Vás letos nemine, ukáže Vám teď deset bodů stupnice, co stvořil Mohs skřet. Prvňáci, ti se promění na mastek hebké kamení. Druháci v sůl, však znáte to, dražší nám budou nad zlato. Na třeťáky se dostaly z kalcitu krásné krystaly. Ze čtvrťáků se nakonec vyklube čistý kazivec. A páťáci to není vtip, znehybní jako apatit. Šesťáci nebudou stranou, v momentě se živcem stanou. Sedmáci, v očích plamínky, rozzáří čiré křemínky. Osmáky, jen tak pro krásu, zaklejeme do topasu. Devátou pak žáků rundu ukryjeme do korundu. A co naše pedagožky?! Diamantů září plošky! Však každá chyba přijde draze, z diamantů jsou jen saze! Po slavnostním zahájení sletu zazněla píseň brložských čarodějnic v podání pedagogického sboru SABAT MATER za doprovodu kytary. Součástí programu bylo také vystoupení čaroděje Himel Hergot Hilman Hároše. Pod jeho vedením na sletu vybouchly i dvě sopky. Čarodějnice a čarodějové se naučili zaříkávadlo zkamenění a zaříkávadlo proti zkamenění. Bylo odhaleno kouzlo mlýnku všechnodám, který všem malým i velkým čarodějnicím a čarodějům vyčaroval krásný polodrahokam. Součástí sletu bylo vyhlášení výsledků Atletické olympiády z předešlého dne. Zbytek vyučovacího dopoledne se v jednotlivých ročnících a hodinách nesl v čarodějném duchu. 12

13 Na přání dětí a rodičů připravili učitelé ZŠ Brloh pro své žáky dětský den nazvaný Škola jinak. Žáci byli rozděleni do skupin tak, aby v každé skupině spolupracovaly děti z různých tříd. Společně se pak zapojovaly do práce na jednotlivých stanovištích. Každý učitel se věnoval výuce svého předmětu zábavnou formou. Například paní učitelka Němcová seznámila děti s morseovou abecedou, paní učitelka Korchová s nimi rozebírala vtipná anglická přísloví, u paní učitelky Anderlové ochutnaly léčivé bylinné čaje, v hudebně si Škola jinak zazpívaly latinskou písničku, s panem učitelem Hilmanem se učily poznávat různé druhy rostlin a pátraly po jejich názvech ukrytých v textu, s paní učitelkou Markovou objevovaly nebezpečí silničního provozu a u paní učitelky Pouzarové luštily veselé křížovky s přírodovědnou tématikou. Školní den velice rychle ubíhal a po splnění všech úkolů čekala na malé i velké žáky sladká odměna. Tato akce se všem líbila a určitě ji zase do výuky zařadíme. H. Kratochvílová 13

14 Dne se 9. ročník zúčastnil exkurze v místní firmě Pokorný sítě. Žáci si připravili informace o uměle vyrobených materiálech, které našly uplatnění v životě člověka. V trojicích si zpracovali plakáty na témata: (PP) polypropylén, (PE) polyetylén a (PAD) polyamid. Povídání o umělých vláknech jim pan Pokorný doplnil a přidal vzorky konkrétních výrobků, které se ve firmě vyrábí. Žáci si prohlédli ukázky Exkurze Pokorný-sítě různě silných lan, ukázky sítí s různě velkými oky apod. Dozvěděli se, že mezi odběratele hokejových sítí patří evropské severské země i Rusko. Práce na sítích je kolektivní. Ušití jedné sítě do fotbalové brány trvá 15 minut. Pan Pokorný za dobu svého působení ve firmě a z životní zkušenosti dal žákům do života jednu radu... výrobků šmejdů je na světě víc než dost, budete-li něco vyrábět, dělejte to kvalitně. Sportovní den V pondělí proběhla na zdejším místním hřišti Školní atletická olympiáda za účasti všech tříd. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách (vytrvalý běh, sprint 60 m, hod míčkem nebo koulí, skok daleký). Nejlepší žáci byli oceněni diplomy. Tabulky zobrazují výsledky nejlepších žáků v jednotlivých soutěžních disciplínách. (1.-3. třída) Chlapci Dívky Disciplína Vytrvalý Říha Vácha Turchetta Polášková Šolcová Konzalová běh (300 m) Michal Václav Matteo Cl. Karolína Nikola Jana Sprint Hrubeš Burda Říha Hrubešová Fišerová Steinbauerová (60 m) Daniel Daniel Michal Petra Kristina Tereza Hod Turchetta Plánský Zwiefelhofer Valešová Urbanová Fišerová míčkem Matteo Cl. Václav Vojtěch Adéla Kateřina Kristina Skok Sklář Burda Vácha Polášková Šolcová Konzalová daleký Matěj Daniel Václav Karolína Nikola Jana 14 (4.-5. třída) Chlapci Dívky Disciplína Vytrvalý Zwiefelhofer Hakr Říha Russfellová Pavlíková Konzalová běh (300 m) Václav Mikuláš Marek Denisa Jana Jana Sprint Zwiefelhofer Jakeš Říha Russfellová Postlová Pavlíková (60 m) Václav Tomáš Marek Denisa Jana Jana Hod Zwiefelhofer Pavlík Kocian Pavlíková Russfellová Žofčáková míčkem Václav Karel Marek Jana Denisa Tereza Skok Hemmer Zwiefelhofer Kellner Postlová Russfellová Pavlíková daleký Vojtěch Václav Robin Jana Denisa Jana

15 (6.-7. třída) Chlapci Dívky Disciplína Vytrvalý Veber Tancer Ihnačák Jakešová Šustová Vávrová běh (300 m) Jakub Lubomír Milan Kristýna Michaela Veronik Sprint Tancer Veber Jungwirth Jakešová Šustová Proboštová (60 m) Lubomír Jakub Jan Kristýna Michaela Tereza Hod Hlaváček Veber Tancer Vávrová Šustová Kukačová míčkem Josef Jakub Lubomír Veronik Michaela Markéta Skok Tancer Hrubeš Veber Jakešová Proboštová Šustová daleký Lubomír Jan Jakub Kristýna Tereza Michaela (8.-9. třída) Chlapci Dívky Disciplína Vytrvalý Švarc Šolc Podhora Hummlerová Maurerová Maurerová běh (300 m) Jiří Dominik René Kateřina Veronika Jana Sprint Šolc Švarc Žofčák Hummlerová Maurerová Maurerová (60 m) Dominik Jiří Radek Kateřina Veronika Jana Hod Šolc Švarc Podhora Hummlerová Klimešová Maurerová míčkem Dominik Jiří René Kateřina Lenka Veronika Skok Šolc Švarc Podhora Maurerová Hummlerová Maurerová daleký Dominik Jiří René Veronika Kateřina Jana Ve středu 5. června se vybraní žáci 4. a 5. třídy zúčastnili okresní atletické olympiády konané v Kaplici. Přestože ze sebe vydali své maximum, na nejlepší místa to nestačilo. Ovšem bez medaile jsme nezůstali. Závodilo se ve čtyřech disciplínách: sprint, vytrvalostní běh, skok do dálky a hod míčkem. A právě v hodu míčkem vybojovala Jana Pavlíková 3. místo. Děkuji všem zúčastněným za vzornou reprezentaci školy. Alena Pulkertová Pěveckou soutěží jsme navázali na tradici v sólovém zpěvu lidových a umělých písní. Chlapci i děvčata zpívali ve třech kategoriích. Pětičlenná porota hodnotila jejich pěvecké výkony. Tou nejdůležitější kategorií pro nás všechny však zůstává radost, kterou nám zpívání přináší. I. Kategorie: 1. Petra Hrubešová 2. Adéla Pulkertová 3. Tereza Farská II. Kategorie: 1. Adéla Valešová 2. Jana Postlová 3. Karel Pavlík BRLOŽSKÝ ZVONEK III. Kategorie: 1. Klára Štindlová 2. Markéta Kukačová 3. Jakub Veber Výhercům blahopřejeme. Na čtvrtém místě se umístili: Lukáš Postl, Anežka Procházková, Lukáš Skýpala, Magdalena Hrubešová, Michal Krejčíř, Tereza Steinbauerová, Ondřej Stropek, Nikola Šolcová, Kristina Fišerová, Jana Konzalová, Vítek Hakr, Daniel Hrubeš, Tereza Žofčáková, Martin Masáček, Milan Ihnačák, Anežka Váchová, Eliška Salzerová a Kristýna Jakešová. Blahopřejeme. Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše. Platón 15

16 Schola ludus aneb když deváťáci hrají divadlo Na počátku druhého pololetí se naši deváťáci rozhodli, že se v duchu tradic naší školy rozloučí se svojí povinnou školní docházkou divadelním představením. Letos byla vybrána pohádka Hrátky s čertem. Jednak proto, že osloví děti i dospělé, a pak také proto, že počet rolí zhruba odpovídal možnostem nepříliš početné třídy. Scénář jsme dotvořili společnými silami a pro dospělé diváky jsme se do něj snažili zapracovat několik aktuálních vtipných narážek. Role jsme rozdělili tak, aby hercům co nejlépe seděly. Princeznu Dišperandu si zahrála Aneta Florková, jejího tatínka krále Radek Žofčák, doktora Solferna usilujícího o její duši Jiří Švarc, strašlivého loupežníka Sarka Farku Dominik Šolc. Jako zástupce pekelné sňatkové kanceláře se představil Tomáš Kapoun, jeho herecký výkon pěkně doplňovaly naše hezké čertice v podání Veroniky Maurerové a Lenky Klimešové. Statečného Martina Kabáta ztvárnil Marek Jungwirth a jeho divokou Káču, snažící se rychle dostat pod čepec, Kateřina Hummlerová. Chybujícím lidským duším pomáhal ze všech sil anděl, tedy Veronika Tomešová. Práci jevištního technika zastali naši kamarádi osmáci Pepa Anderle a René Podhora. Byl zvažován i návrh, aby byla do role poustevníka nasazena naše paní učitelka, ale ubránila se. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nám pomáhali, učitelům naší školy za pomoc při výrobě kulis, a to i těch zvukových, rodičům a známým za zapůjčení kostýmů, obci, která nám umožnila použít místní kino, a vám všem, kteří jste nám přišli zatleskat. Kdosi moudrý řekl, že člověk opouští dětství, když se poprvé ohlédne zpátky, místo aby se bezhlavě řítil vpřed. Myslím, že naši deváťáci, když před vámi stáli, se už ohlédli... Helena Kratochvílová a její herci výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu U příležitosti jubilejních oslav příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu jsme v pondělí 24. června zhlédli ve školní tělocvičně divadelní a hudební představení souboru,,rovnátka" (studenti Gymnázia v Kaplici) pod vedením Mgr. Štěpánky Talířové. 16

17 Výtvarný kroužek Model Brloha Děti z výtvarného kroužku po několikaleté a usilovné práci završily své dílo. Stavba modelu Brloha je ukončena. O úplné umělecké ztvárnění modelu se postarali studenti Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České z Českého Krumlova pod vedením pana profesora J. Hanusche, který byl konzultantem během celé tvorby modelu a má obrovské zásluhy na jeho vytvoření. Model zachycuje naší vesnici po druhé světové válce a veřejnosti bude zpřístupněn o srpenské pouti v kině. Letní zprávičky z naší školičky Školní rok 2012/2013 je pomalu u konce a s ním i malé ohlédnutí co naše děti dokázaly, co se dověděly, co se naučily... Je toho hodně a tak v úvodu našich zpráviček použijeme výstižná slova lidového filozofa Roberta Fulghuma: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Nejprve se vrátíme do měsíce dubna a května. 16. dubna naši předškoláčci navštívili 1. třídu. Společně s prvňáčky usedli do lavic a začala hodina českého jazyka i matematiky. Jak se dětem líbilo, jaké byly jejich prožitky? Děti dostaly otázku: Co se ti líbilo v základní škole, v první třídě? 17

18 Paní učitelka v první třídě byla hodná a hezky nám četla. V pracování byla sranda udělal jsem jeden zelenej knedlík. Mně se líbilo ga, ga (písmenka) Gábinka kreslila je maminka. Jak jsem pracovala s Anežkou a jak jsem dostala od p. učitelky jedničku, za odměnu jsem si mohla odnést obrázek. Mně se líbily obrázky malování koníka a taky jak mi to Honzík četl a já udělal dvě uši pejskovi. Že jak jsme malovali, že u mě byl kamarád a pomáhal mi. Mně se líbilo, že jsme tam dělali úkoly. Líbilo se mi, jak tam cvičili žabičku. Četli dobře. Předškoláčci to ještě neví, ale brzy zjistí, že platí: ŠKOLA, ZÁKLAD ŽIVOTA! V měsíci květnu jsme se s dětmi obou tříd zaměřili na nácvik besídky pro maminky. Kuřátka i Koťátka předvedla pestrá pásma plná básniček, písniček, pohádek i tanečků ( ). Kuřátka 18 Koťátka

19 Naše maminky i babičky si to zaslouží. V týdenních blocích jsme si povídali o rodině a dávali dětem otázky na toto téma. Kuřátka: Jak je nám doma dobře s maminkou, tatínkem, babičkou? Já ráda vařím, maminka si se mnou hraje s panenkama. Já rád pomáhám, také jí vyndavám z auta nějaké věci. My spolu s mamkou a taťkou spinkáme. Pomáhám mamince vařit a uklízet. Stavíme si spolu lego. My hrajeme s mamkou a taťkou doma pexeso. Prohlížíme doma s taťkou knížky, třeba dinosaury. Moc rád se doma s tatínkem mořím, a taky mám rád, když mamka čte večer příběhy na dobrou noc. Koťátka: 1) Jaká je moje maminka? (přídavná jména) hodná hezká krásná usmívá se šikovná roztomilá laskavá skvělá úžasná nejúžasnější milá Hodná. Když jí zlobíme, tak se taky zlobí a je zlá. pracovitá usměvavá 2) Co všechno umí moje maminka? (slovesa) Umí péct bábovku a buchty. Umí žehlit, vařit, umí dělat blombičky (v práci), umí nás stříhat, Janičce dělá copánky a umí háčkovat. Umí zasadit kytky, umí vařit. Když zlobíme, tak se taky zlobí. Umí lézt po horolezecké stěně, umí uklízet. Péct bábovku, péct beránka, umí sekat dříví. Umí dávat pusy, starat se o Míšu. Uklízí, vaří, umí osedlat koníka, umí zalévat kytky, sázet kytky a umí vozit hnůj na kolečku, umí sázet bylinky. Vařit dobrý jídlo, hraje si se mnou, jezdí na výlety (se mnou). Malovat princezny, vyrábět, vybarvovat, balit zelňáky. TAK VIDÍTE: TA DĚLÁ TO A TA ZAS TOHLE! 30. května jsme se, společně s dětmi z MŠ Nová Ves, vydali na výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou. Zážitků měly děti dostatek. O všechny se s Vámi formou odpovědí podělí. Kromě cesty autobusem a návštěvy zvířátek byly hodně vykulené z toho, že se cizí chlapeček v ZOO ztratil strašně plakal. My jsme mu pomáhali najít jeho kamaráda ze školky. Povedlo se. Najednou se všichni ptali: Jak se to stalo? Zlobil? Lezl, kam neměl? Utíkal? Tato situace nám učitelkám hodně pomohla, neboť i některé naše děti nás dokázaly v ZOO pěkně potrápit. 19

20 Odpovědi k výletu ze ZOO: Co se ti líbilo v ZOO? Papoušci, atilopa, klokan, ryby. Vousatej opičák, velbloudi, ptáci, opice, co jedly listy, medvědi, hadi, želvy, velkej čáp s dlouhým zobákem. Malá opička, co dělala bl, bl, bl, bl. Jak tam byli koně a les. Vydry. Vydry nejvíc. Chudák vlk jak běhal pořád dokola, kočka s dlouhýma ušima. Mně se líbila všechna zvířátka, ale nelíbilo se mi, jak se tam jeden kluk ztratil. Jako každoročně, tak i letos s nejstaršími dětmi připravujeme program na loučení se školkou. Nazvali jsme ho: Pojďte s námi do pohádky a uskuteční se 25. června. Do velké školy odchází 17 předškoláků a Ti nám všem (až na jednoho) odpověděli na otázku: 20 CO JSI SE NAUČIL(A) V MATEŘSKÉ ŠKOLCE? Pája: Naučil jsem se kytičky tulipány. Honzík: Já už umím ze školky malovat. Matýsek: Stavět ze stavebnice, kde jsou bílé kostky SEVA i z LEGA pro velký. Martínek: Vyrábět z chlupatého drátku, z papíru např. okýnka. Cvičit, hrát si. Rozárka: Umím cvičit větrné mlýny, cvik krokodýla, jak se kouká na ocásek, hada, jak se vyhřívá na sluníčku (cvik). Tancovat MAZURKU. Natálka: Hrát si, cvičit, hrát pohybovou hru např. Na lišku a Budulínka, Na medvěda Anička: Cvičit s kroužkama, jíst. Jako malá jsem se v jídle vrtala a teď jako velká jsem se naučila jíst. S kamarádkama jsem se naučila si hrát. Milánek: Hrát si s kuchyňkou a s hasičema. Honzík: Hraní s hračkama LEGO ZOO. Ve školce jsem se naučil lvy z papíru. Líbilo se mi divadlo od Vás O Koblížkovi a líbí se mi, jak jsme se naučili hrát pohádky. A jak já hraju Kašpárka. Tadík: Hezky malovat a taky cvičit klek na kolena, otočit se a kouknout na ocas krokodýlovi. Jo a taky si hezky hrát. Víťa: Uklízet kuchyňku, chodit s chůdama, plnit úkoly, skládat puzzle, nalévat si pití, jíst polívku (doma jsem jí nejedl ), držet malýho z Kuřátek za ruku na procházce. Matýsek: Hezky si hrát s kamarádem, lepit, vystřihovat, taky bejt na kamarády hodnej. Rozdělit se třeba o hračku, a když se přinesou bonbóny do školky, taky se o ně rozdělit. Filípek: Naučil jsem se těžké úkoly, básničku, písnička Kam koníčky pojedeme a Mámo, táto. Matýsek: Vyrábět, malovat a hrát si. Terezka: Malovat a lepit a stříhat, hrát si a neprat se, cvičit. Martínek: Cvičit, kreslit, vyrábět. Co dodat na závěr našich zpráviček? Snad jen to, že naše dětičky mají šikovné hlavičky a ve školce se toho naučily dost a slovy R. Fulghuma se rozloučíme: Žij vyrovnaně trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj! Pěkné prázdniny přeje ŠKOLIČKA

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Mateřské školy a základní školy. Vlasta Mračková. Ivana Weissová

Mateřské školy a základní školy. Vlasta Mračková. Ivana Weissová Mateřské školy a základní školy Vlasta Mračková Ivana Weissová Knihovnické lekce POPRVÉ V KNIHOVNĚ Určeno pro: mateřské školky a 1. třídy ZŠ (délka trvání 45 minut) Hravou formou seznámíme děti s knihovnou

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

Zpravodaj 10. Na prázdniny 2014

Zpravodaj 10. Na prázdniny 2014 Zpravodaj 10 Na prázdniny 2014 Milí přátelé, srdečně vás pozdravujeme z Brna i ze Strážnice. Přejeme vám všem krásné a zajímavé prázdniny. Ať se vám podaří získat mnoho zážitků, dobré přátele, ale nezapomeňte

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016 Roční téma: POJĎTĚ S NÁMI DO POHÁDKY Žáky bude celý rok provázet toto téma, jednotlivé měsíce budou mít názvy pohádkových království a hry, činnosti i akce budou inspirované

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 Obsah: Slovo ředitele školy, zahájení školního roku, dětské tvorba, vyhodnocení sběru. Září 2010 TOCHOVICE 76 262

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA Na začátku prosince proběhlo dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit názor na fungování školní družiny. Papírové dotazníky byly distribuovány mezi žáky

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ září-říjen 2015 Na Maliné. SEZNAMOVACÍ A EKOLOGICKÝ POBYT Také letos se vypravili

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A Úvodní slovo Autor: Eliška Horáková 7.A Milé čtenářky a milí čtenáři, tento školní časopis jsme napsali proto, abyste se trochu pobavili a přitom se dozvěděli něco zajímavého. A co vše se v časopisu můžete

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 3.9. zahájení školního roku 2012/2013 6.9. Třídní schůzka společná část prezentace psycholožky I. Vašátkové, představení psycholožky Z. Romáškové, ukázka práce na interaktivní

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Královské pohádky. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Královské pohádky. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Královské pohádky Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.cpress.cz www.albatrosmedia.cz František Zacharník Královské pohádky e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna práva vyhrazena.

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2016/2017 upozornění Pořady objednávejte e-mailem, případně telefonicky každý všední den od 7:00 do 8:30 hodin.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček květen 2014 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY

PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY Toto téma jsme si z nabídky projektů Malého zahradníka vybrali proto, že naše zahrada nabízí mnoho druhů rostlin, ať už na potěšení oka a nebo na léčení. S dětmi často

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

KRONIKA ZÁŘÍ 2015 HURÁ DO ŠKOLY PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

KRONIKA ZÁŘÍ 2015 HURÁ DO ŠKOLY PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN KRONIKA ZÁŘÍ 2015 HURÁ DO ŠKOLY PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 1. září 2015 Do školních lavic v nově vymalované třídě usedlo 14 nových prvňáčků. Děti ve škole přivítala paní ředitelka Ilona Kummerová s panem místostarostou

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

V dubnu naši školu navštívil pan MgA. Jan Hrubec s krásným loutkovým představením Rozum a štěstí.

V dubnu naši školu navštívil pan MgA. Jan Hrubec s krásným loutkovým představením Rozum a štěstí. KRONIKA DUBEN 2016 APRÍLOVÁ ŠKOLA Navštívíme dneska spolu/ aprílovou školu,/ kde žáci s poškoláky v čele/ zkoušejí pana učitele S dětmi jsme v rámci hudební výchovy zhudebnili básničku Aprílová škola od

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Září 2015 1. září jsme nový školní rok zahájili na obou odděleních předáním rozvrhů a drobných dárečků dětem,

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více