Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí"

Transkript

1 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy Doosan Bobcat pan Dobroslav Rak a pan Radek Váňa starostovi města Mgr. Jaroslavu Melšovi dar městu Dobříši v podobě kolového nakladače. Firmě Doosan Bobcat tímto mnohokrát děkujeme. Vážení spoluobčané města Dobříše, jsou za námi překrásné dny vánočních svátků. Věřím, že jste je prožili v kruhu svých nejbližších a v příjemné pohodové atmosféře. Každý z nás má před sebou své plány a předsevzetí, se kterými vstupuje do roku Přeji vám, aby se je dařilo naplňovat. Společně pak vstupujeme do roku, ve kterém nás čekají volby, a to do evropského parlamentu a v říjnu volby komunální. S plynoucím časem se nám budou představovat politické strany a různá seskupení se svými programy a budou nám nabízet své kandidáty do zastupitelstva. Na finální rozhodnutí máme ještě spoustu času. Jedno rozhodnutí by však mělo být učiněno již nyní. A sice to, že k volbám určitě půjdeme. Považuji účast a to především v komunálních volbách za velmi důležitý moment, a za odpovědné jednání každého, kdo má právo volit. Přeji vám ještě jednou klidný, úspěšný a spokojený rok starosta města Dobříše Mgr. Jaroslav Melša Kalendář kulturních a sportovních akcí 2014 I letos vyšel Kalendář kulturních a sportovních akcí 2014, který si můžete zdarma vyzvednout v Informačním středisku Dobříš, na podatelně městského úřadu, v KD Dobříš, trafikách a na jiných místech. Kalendář akcí je ke stažení i na nových webových stránkách informačního střediska (http:// ic.mestodobris.cz), kde kromě kulturních a sportovních akcí naleznete také informace o aktuálním dění na Dobříši nebo tipy na výlety a jiné služby. Informační středisko Dobříš Stalo se již tradicí, pořádat v Dobříši benefiční akce na podporu místních organizací. V minulých letech byly oceněny například: o.s. Stéblo Borotice, Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech, MC Dobříšek, Soukromý dětský domov v Korkyni či Svépomocná skupina osob pečujících o děti a dospělé s hendikepem v Dobříši, působící pod záštitou o.s. propas. Na pořádání benefice se v předešlých letech podílelo jak město Dobříš, tak i RC Dobříšek a paní Martina Krátká (Květinářství Letizia). Pomozte nám s rozhodováním. Zašlete svůj tip na organizaci se stručným popisem, proč by právě tato organizace měla být finančně podpořena. Výtěžek z benefice je určen pro nestátní neziskovou organizaci, spolek, sdružení, sociální službu z Dobříše či Dobříšska, jejíž činnost má přímý dopad na občany našeho města. Výtěžek není určen soukromým subjektům, fyzickým osobám ani příspěvkovým organizacím města (městská knihovna, kulturní dům). Kdo potřebuje pomoci? Napište nám, či zavolejte do 31. ledna 2014 na níže uvedené kontakty. Barbora Pecháčková Uchytilová, telefon: , fax:

2 2 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Slovo místostarosty Vážení čtenáři, občané města, snažím se zde odpovídat alespoň na část vašich dotazů. Nadále se vám a vašim dotazům budu věnovat a těší mne, že pořád jsou. Zároveň si dovolím občas i sdělení informací, co se ve městě děje a realizuje. Dotaz: Co se to staví místo staré fabriky. Prý to má být domov důchodců včetně služeb pro ně. Je to pravda? Prý se staví na černo? Nejedná se o domov důchodců. V prostoru po bývalé budově staré fabriky vzniká soukromý podnikatelský projekt. Jedná se o výstavbu bytového domu v původním záměru s 27 byty a 4 ateliéry včetně prostor pro komerční účely a jednu navrženou lékařskou praxi. V současné době, v rámci řízení o dodatečném povolení stavby, je ale podána změna projektu se záměrem zásadního zvýšení počtu bytů na 52. Ze samotného projektu však není patrné, o jaké bydlení se bude skutečně jednat a kdo bude jeho uživatelem, zda se bude jednat o budoucí vlastníky nebo nájemníky bytů. Většina bytů je navržena jako malometrážní s velikostí kolem m 2. Samotný průběh a realizace tohoto projektu a jeho změn je problematický v nedodržení platných rozhodnutí a povolení stavebního úřadu. Nyní probíhá řízení o dodatečném povolení stavby. Dotaz: Město vytvořilo naučné stezky s informačními tabulemi. Tyto postupně mizí. Proč? Ano, během podzimních měsíců byly otevřeny spolu s otevřením rekonstruovanou Prokopovou zahradou i naučné stezky po našem městě a blízkém okolí. Ukazuje se, že je dost nenechavců, kteří zkouší patrně odolnost informačních tabulí. Tabule budou opětovně po opravě nainstalovány zpět. Dojde i ke změně materiálu a provedení tak, aby tabule byly v ukotvení odolnější. Doufám, že se nám tak vrátí v novém na svá místa naučných stezek zajímavé informace, které budou sloužit pouze ke čtení. Dotaz: Podzemní kontejnery na tříděný odpad, kdy začnou sloužit lidem? V době kdy, budete číst tyto řádky, již podzemní třídicí kontejnery budou sloužit pro občany našeho města. Plánované uvedení do provozu bylo před vánočními svátky. Jediné, co si lze nyní přát, aby je každý z nás využíval pro jejich účel. Jsou ukázkou toho, jak moderně a hezky Cena města Dobříše za rok 2013 může vypadat místo určené ke sběru a třídění domácího odpadu, zároveň i se snadno dostupným prostorem pro třídění plastu, papíru, kartonu, čirého a barevného skla v systému našeho města. Je to nabídka pro nás, kdo máme zájem třídit a mít dobrý pocit, že i místo určené k třídění může vypadat pěkně. Věřím, že nikdo z nás nebude kolem těchto nových třídicích míst odkládat věci, které tam nepatří a udržíme tak společně kolem pořádek a příjemné prostředí. Poznatek z dění ve městě: Chodím kolem dětského hřiště u kina a nejenom kolem něho. Podle aktivit dětí a rodičů je to využívaný prostor pro odpočinek a hry. Několikrát jsem odpovídal v minulosti na různá upozornění a polemiku o tom, zda je dostatečně udržováno, opravováno, doplňován písek v pískovišti apod. Reaguji zde na článek, který se v jiné části těchto listů snaží vyvolat dojem, že je vše jinak. Není. Nepovažuji však za účelné neustále vysvětlovat, že písek v pískovišti byl doplněn v měsíci květnu. Kontrola herních prvků probíhá pravidelně firmou DOKAS s vedením deníku, že probíhá navíc 1x za rok certifikovanou firmou revize všech dětských hřiš včetně auditů, že údržba ploch a okolí je pravidelná. Jediné co nebylo letos doplněno, je kačírek pod herními prvky dopadových ploch. Městská policie provádí pravidelně pochůzku. Ta souvisí s určením kontrolního bodu, který byl dohodnut s velitelem městské policie letos na jaře. Kontrola je prováděna 2 denně v odpoledních a večerních hodinách. Kdyby kontrola při pochůzce nebyla prováděna, tak by hřiště dnes vypadalo asi jinak, a to hůře. Kamerový systém monitoruje hřiště, vstupní část kina a zároveň i prostor za sokolovnou a to trvale. Takže se nejedná o jiný přístup a ani o to, že stav se nezměnil. Přesně naopak, ale to zřejmě někdo nechce slyšet. S tím nic nenadělám. Jenom na okraj. Za prvé: Nadále nesdílím názor, my rodiče nemůžeme nic, vy město, vy ostatní. Je to snad zájmem všech, kdo prostor využívají, aby nebyl ničen. Opravdu někdy stačí málo. Ozvat se a zahubovat na klučíky a děvčátka ve věku 8 12 let, kteří při odchodu ze školy kolem poledne se např. houpou stojící na houpačce pro děti do tří let. Rodiče okolo nic. Proč? Myslím, že je v zájmu nás všech bydlet ve městě, kde je hezky a kde si vážíme toho, co se vybudovalo. Za druhé: Považuji tuto moji poznámku k dění ve městě na téma hřiště u kina za vyčerpanou a nevidím důvod reagovat nadále na texty článků spíše úsměvných než obsahem zajímavých. S přáním dalších krásných dnů Mgr. Jan Bláha Znáte výjimečnou osobnost našeho města? Navrhněte ji na ocenění! Do máte možnost předložit své návrhy na udělení Ceny města Dobříše za významné dílo, čin, sportovní výkon nebo prezentaci města nebo také za celoživotní přínos městu v těchto oblastech: Kultura Sport Věda a výzkum Výchova a vzdělávání Hospodářský rozvoj Jiné (za záchranu života apod.) Návrhy na udělení Ceny města Dobříše mohou předkládat komise zřízené radou města, výbory zřízené zastupitelstvem města, členové ZM, spolky a sdružení občané a právní subjekty, a to nejpozději do na sekretariát starosty města, Šárce Krůtové, DiS., tel.: , Cena města Dobříše může být udělena jednotlivci nebo kolektivu občanů. Cenu města Dobříše předá jednotlivcům nebo kolektivu jménem Zastupitelstva města Dobříše starosta města Dobříše na slavnostním večeru na zámku v Dobříši. Grantová řízení 2014 Fond sportu, kultury a volného času města Dobříše Město Dobříš vyhlašuje výzvu na grantové řízení z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše pro rok Termín podávání žádostí je stanoven od do do hodin. Žádosti mohou fyzické nebo právnické osoby podat osobně na recepci Městského úřadu v Dobříši nebo zaslat na adresu: Město Dobříš, Mírové nám. 119, Dobříš, Obálku je třeba označit: Grant z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše. Bližší informace a potřebné podklady ke stažení jsou zveřejněny na webových stránkách města Dobříše; s vašimi dotazy se prosím obra te na paní Ivanu Klánovou, odbor kancelář města, tel , Příspěvek z rozpočtu města Dobříše sociální oblast Město Dobříš vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Dobříše sociální oblast pro rok Právnické a fyzické osoby mohou podávat své žádosti od do do hodin na recepci Městského úřadu v Dobříši, případně zaslat poštou na adresu: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, Dobříš, Obálku je třeba označit Příspěvek na sociální oblast města Dobříše pro rok Pro bližší informace se můžete obrátit na Mgr. Věru Fárovou, město Dobříš, sociální odbor, Mírové náměstí 75, telefonicky na č , em na adresu Informace k poplatku za komunální odpad na rok 2014 Vážení občané, na rok 2014 vydává Městský úřad Dobříš nové známky, viz foto. Při platbě na pokladně městského úřadu vám bude vydána známka. Pokud provedete úhradu poplatku přes účet nebo složenkou na poště, můžete si známku vyzvednout pátý den od provedené platby na pokladně městského úřadu, případně na finančním odboru 1. patro. Pro lepší identifikaci odstraňte staré známky z nádob. Výše poplatku se nemění. Poplatek za komunální odpad je třeba uhradit nejpozději do Kateřina Klejnová, finanční odbor

3 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 3 PÍŠETE NÁM Ad Slovo místostarosty V Dobříšských listech se již rok objevuje odpovědna pana místostarosty Jana Bláhy. Nalákán nabízenou možností jsem koncem října 2012 panu Bláhovi zaslal s několika otázkami, mimo jiné Proč se neudržuje dětské hřiště u kina? Pískoviště je téměř prázdné. Sice mě zaskočilo, že pan místostarosta na vůbec nereagoval (třeba: Děkuji. Odpovím v DL. ), ale v DL 11/2012 jsem si odpově přečetl. Pro připomenutí cituji: Hřiště je průběžně udržováno. Což je patrné z pravidelné seče trávy a údržby osázené zeleně, včetně oprav herních prvků pro malé děti po devastujících nájezdech odrostlé mládeže. Písek bude doplněn v jarních měsících. Zde si neodpustím poznámku. Na hřišti je denně mnoho rodičů s dětmi, což je skvělé. Je využíváno. Ale obávám se tak trochu občasné netečnosti. Možná by samotní rodiče v zájmu funkčnosti herních prvků pro malé mohli pomoci pořádku a vykázat ničitele zařízení pryč. Město s pomocí městské policie se o to snaží, ale všechno trvale hlídat nemůže. Panu místostarostovi jsem zaslal mailem reakci na jeho odpově. Považoval jsem ji za nedostatečnou a v podstatě zavádějící. Pan Bláha nereagoval a při dalším pokusu také ne. Pochopil jsem, že touto cestou pan místostarosta zřejmě komunikovat nechce a nebude. Po roce tedy využívám DL k návratu ke své otázce a ke zhodnocení, zda má slovo dobříšského místostarosty nějakou váhu. Dětské hřiště u kina je udržováno pravidelnou sečí trávy a údržbou osázené zeleně. Ano, to je skutečně patrné. Avšak písek nebyl doplněn ani na jaře, ani v létě a ani na podzim. Štěrk z dopadových ploch u obou kolotočů je již dávno jinde, podobně písek pod houpačkami a křižníkem. Skutečně není možné, aby byl štěrk i písek při pravidelné údržbě nahrnut (pracovníky DOKASu?) zpět? Ani jednou za rok? A ona zmíněná netečnost přítomných rodičů? Rodiče či prarodiče mají často dost starostí se svými dětmi (vnoučaty) a mnohdy ani nemohou vykázat ničitele zařízení pryč. Na hřiště jsem chodíval často, ale člena městské policie jsem tam nepotkal ani jednou. Skutečně k ničení zařízení dochází ve dne, za přítomnosti netečných rodičů? Není k monitoringu dění ve městě instalován kamerový systém? Není poněkud alibistické přehodit starost o dětské hřiště na rodiče? V DL 11/2013 pan místostarosta slíbil dostatečné využívání kamerového systému města a častější monitoring prostoru za sokolovnou, což považuje za rozumné po dohodě s městskou a případně i státní policií. V podstatě stejný problém, ale zcela rozdílný přístup. To, že se stav dětského hřiště z hlediska dětí a jejich bezpečnosti za celý rok nezměnil ve mě vyvolává pocit, že odpovědna pana místostarosty slouží spíše k jeho zviditelnění. Pavel Miškovský Knihovna v lednu: povalování doporučeno!!! Milí zájemci o dění v dobříšské knihovně, jako jemné uvítání do mrazivého nového roku jsme pro vás připravili několik mile zahřívacích nabídek: Sladký život kavárenského povaleče čtvrtek , 18.00, pozor: ve Velbloud Café Kde jinde oslavit rozkošné 300. výročí založení první pražské kavárny, než u Velblouda??? Připomeneme si kulturu, která je s kavárenským prostředím navždy spjata, a jsme zrovna v Paříži či Dobříši: od kabaretu přes novináře a spisovatele k barovým pianistům a jazzovým zpěvačkám Program s hudbou zaujme pravděpodobně spíše dospělé. Vstup volný. I naše knihovna slaví v letošním roce významné výročí slouží svým čtenářům již 150 let. Velké oslavy pro vás chystáme na začátek září, ale již v průběhu roku se můžete těšit na několik novinek. První z nich je možnost zakoupení dárkového poukazu naší knihovny, druhou program se záhadným názvem MRK. Duševní ozdravovna / kulturní posilovna balíček 2v1!!! Za cenu od 80 Kč můžete věnovat svým blízkým registraci do knihovny na celý rok, drobný dárek a jako bonus bezplatnou vstupenku pro 2 osoby na jednu z akcí knihovny a letos jich na výběr bude opravdu hodně! Mezinárodní rok v knihovně (MRK) je program, kterým bychom chtěli průběžně připomínat vybrané mezinárodní svátky někdy ty vážné, jindy zas ty veselejší... Jsme zvědavi na vaše reakce a těšíme se na vaše eventuelní doporučení, které z těchto svátků byste rádi akcentovali vy. MRK: Nezapomněli jsme na vás pondělí ve výpůjční době Jako připomínku Mezinárodního dne obětí holocaustu jsme přichystali tématickou výstavu knih i soutěž na našich webových stránkách i přímo v knihovně. Vezah 2013 Boj o přízeň Karla IV. V sobotu 23. listopadu proběhla městská hra Vezah, která byla situována do středověku, přesněji do doby Karla IV. Na slavnostním zahájení na nádvoří hradu Vargač se více než čtyřicet dětí dozvědělo, že zemřel nejvyšší lovčí Království českého a správce místního hradu. Čtyři šlechtici se ucházeli o tuto pozici tím, že jejich družiny sestavené z dětí plnily nejrůznější úkoly, kterými přispívaly k zvelebování města, potírání kriminality, k podpoře řemeslnictví, umění aj. Jedním z úkolů bylo složit báseň o této hře: Vítězný Joyoslavův tým Pasování prvňáčků na čtenáře čtvrtek Jako každý rok, i letos knihovna chystá prvňáčkům v den jejich prvního vysvědčení slavnostní ceremoniál, během kterého budou pasováni na čtenáře. Pevně doufáme, že alespoň jeden z budoucích držitelů Nobelovy ceny jednou tento den označí za počátek své kariéry intelektuála Pohádková babička: Já, Baryk čtvrtek od K 90. výročí narození Františka Nepila připravila Pohádková babička čtení z jeho populární knížky. Doporučujeme dětem od 4 do 400 let. Vstup volný. Haf!!! Listování: Dan Brown: Inferno čtvrtek od Tým známého herce a dramatika Lukáše Hejlíka vám předvede své scénické zpracování populární knihy Dana Browna. Na místě bude možno koupit omezený počet knih s podpisem autora!!! Vstupné 100 Kč, přijímáme rezervace. Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, a už v lednu na naše doporučení budete odpočívat u Velblouda, v knihovně či doma, nezapomeňte, že nejlepší povalečství je zásadně to s knihou!!! Máme jich tu pro vás 46 tisíc svazků, přij te si vybrat. Těšíme se na vás! Dobříš to je město krásné, loupeživost brzy zhasne. Navštíví nás sám pan král, kdo by se pak lapků bál? Císař římský na Vargači k veselosti lidem stačí. Lidé jsou tu veselí, děti spinkaj v posteli. V odpoledních hodinách proběhlo vyhlašování vítězů. Vítěz ale může být jen jeden. Novým správcem hradu se stal Joyslav z Dobříše, který svou družinu náležitě odměnil. Ale protože i ostatní se velmi snažili, a snaha se cení, dostali také sladkou odměnu. Za skautský oddíl Minnehaha a tábornický oddíl Zlatý list Gita a Joy Zástupci týmů

4 4 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Všechny milovníky přírody, stromů a Dobříše srdečně zveme na blok přednášek STROMY důležité prvky (nejen) veřejného prostoru Světlá vzpomínka 23. ledna 2014 od do hod v Městské knihovně Dobříš (Školní 36, Dobříš) Vstupné dobrovolné Program: 1. Ochrana dřevin a povolování kácení v návaznosti na vyhlášku č. 189/2013, odborná podpora AOPK ČR Ing. Pavel Štěrba (AOPK ČR) 2. Standardy péče o přírodu a krajinu (řada A: Arboristické standardy) Ing. Pavel Štěrba (AOPK ČR) 3. Stromy Dobříše Ing. Zdeněk Mařík 4. Významné stromy jako objekty veřejného zájmu Ing. Aleš Rudl (www.prazskestromy.cz) 5. Dřeviny pro venkov a malá města Mgr. Lucie Vorlová, DiS., a Pavel Jeřábek 6. Příklad výsadby Prokopova zahrada Markéta Dvořáková a Blanka Slancová 7. Možnosti Programu péče o krajinu a konkrétní příklady realizací ve Středočeském kraji Ing. Monika Jindrová (AOPK ČR Krajské středisko Praha a střední Čechy) Akci pořádá město Dobříš ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus, Městskou knihovnou Dobříš, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a provozovatelem webu prazskestromy.cz. Jméno vynikající sportovkyně a reprezentantky naší republiky, zasloužilé mistryně sportu Ludmily Polesné, roz. Štyndlové, je též spjato s naším městem. Navštěvovala I. základní školu v Dobříši, pilně cvičila v Sokole Dobříš, v roce 1948 cvičila na Všesokolském sletu v Praze jako dorostenka s bílým kroužkem, hrála házenou za Sokol Dobříš a byla vybrána do krajského družstva české házené. S mladými sportovními přáteli z Dobříše prvně okusila jízdu na zpěněné řece. To jí bylo osudné. Divoká voda jí učarovala a ovládla téměř celý její život. Plně se věnovala vodnímu slalomu. První medaili z mistrovství světa ve slalomu a sjezdu na divoké vodě přivezla roku 1961 z Dráž an, světové prvenství obhájila i v roce 1963 v rakouském Spittalu. Po získání zlaté medaile z mistrovských soutěží na Lipně v roce 1967 byla korunována na královnu čertových proudů. V roce 1969 na mistrovství světa ve Francii získala tři tituly mistryně světa a novináři ji nazvali první dámou peřejí a také Amazonkou divokých vod. Ve své době byla vyhlášena nejlepší kajakářkou světa. Poslední medailí se rozloučila v roce 1975 v jugoslávské Skoplji ve 42 letech. Celkem přivezla z mistrovství světa 19 medailí, z toho 6 zlatých. Mistrovství republiky se zúčastnila 18 roků za sebou a z 52 startů získala 48 medailí, z toho 36 mistrovských. Mnoho vykonala a ještě hodně chtěla vykonat. Zákeřná choroba ukončila její život ve věku 54 let. V prosinci minulého roku uplynulo už 25 let od její předčasné smrti. Čest její památce! Jana Pinková, sestra I do nového roku s Aerobik studiem Orel Dobříš První prosincový den jsme se setkali v dobříšské sportovní hale na naší tradiční Vánoční exhibici. Na 9. ročníku exhibice pro vás lektoři spolu s dětmi připravili vystoupení a nezapomenutelnou sportovní show. Celkem si návštěvníci mohli užít 27 vystoupení od závodu batolátek na odrážedlech až po seniorský tým na stepech. Celkem se na ploše ukázalo téměř 300 dětí, které představily své sestavy a to, co se na kurzech od září naučily, závodní aerobik se rozloučil s letošními závodními sestavami. Doufáme, že jste si nabitý program užili a těšíte se už nyní na příští jubilejní 10. ročník!!! Do nového roku přejeme všem dětem i našim příznivcům jen to dobré. Hlavně hodně energie, dobré nálady, spoustu dobrých přátel, splněná přání i dodržená novoroční předsevzetí. Dovolte nám touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří svěřují děti do naší péče a umožňují jim trávit volný čas právě s námi. Děkujeme také dalším příznivcům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají s organizací nejrůznějších akcí a v neposlední řadě děkujeme lektorům, kteří v našem studiu předcvičují a trénují. Aerobik studio Orel Dobříš pro vás i pro rok 2014 připravuje mnoho sportovních, kulturních i zábavných akcí pro děti i dospělé. Celý kolektiv ASOD se těší na setkávání s vámi při nejrůznějších příležitostech. foto Milan Štufka SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vzpomínka Dne 2. ledna 2014 uplyne již 10 let, co nás navždy opustila naše drahá maminka, babička a prababička, švadlena, paní Anna Zelenková. S láskou i bolestí v srdci vzpomínají dcery Anna, Drahoslava a Helena s rodinami. Na svou sestru tiše vzpomíná i paní Marie Mottlová se svou rodinou. Kdož jste ji znali, prosím, vzpomeňte s námi. Upřímně děkuje rodina Poděkování uběhnou 3 smutné roky od náhlého úmrtí pana Pavla Michla. Rodina Michlova, Hemrova a kamarádi Dne uplyne již 5 let od úmrtí paní Anny Procházkové (Šmuclerové) z Knížecích Studánek. S láskou stále vzpomínají dcery Božena, Hana a vnučka Alena Dne by se dožila 90 let naše milovaná maminka, babička a prababička, paní Jarmila Zárubová. Vzpomínají dcery Jarmila a Jiřina s rodinami Děkuji mladému muži, který mi poskytl pomoc, když jsem zkolaboval na náměstí v Dobříši. Velice si vážím jeho ochoty pomoci a ještě jednou mnohokrát děkuji. Antonín Leho ák Vítání občánků Dne byli v zrcadlovém sále zámku Dobříš slavnostně přivítáni nejmladší občánkové našeho města: Tomáš Houska, Hana Redlichová, Tomáš Vich, Tomáš Lakomý, Amálie Varhanová, Leona Kotuličová, Filip Kotala, Ondřej Universal, Michaela Malá, Marie Jirušková, Adéla Hodná a Veronika Cypriánová. Srdečně blahopřejeme

5 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 5 KULTURA LEDEN Ota Bubeníček vernisáž výstavy kreseb, akvarelů a fotografií z pozůstalostiumělce Dobříšský kulturní dům pořádá unikátní výstavu sbírky kreseb a akvarelů pocházejících z pozůstalosti po předním českém krajináři první poloviny 20. století Otovi Bubeníčkovi. Součástí výstavy jsou fotografie a dokumenty ze života malíře a jeho současníků. Tato rozsáhlá sbírka je představena veřejnosti poprvé, a tak by si ji neměl nechat ujít žádný milovník umění a historie. Už jen proto, že kresby mají nejen vysokou uměleckou hodnotu, ale i významnou hodnotu dokumentární. Na výstavu je vstup zdarma! Některé kresby si mohou sběratelé zakoupit! Ota Bubeníček ( ) Narodil se v Uhříněvsi u Prahy. Po škole nejprve pracoval jako litograf v Haasově grafickém ateliéru. V roce 1899 vstoupil na Akademii výtvarných umění, kde studoval u profesora Julia Mařáka. Po ukončení studia podnikl řadu cest po Evropě a poté maloval a kreslil na nespočetných místech v Čechách i na Slovensku. V roce 1902 vstoupil do Jednoty umělců výtvarných. Roku 1909 uspořádal v Topičově salonu první samostatnou výstavu. Poté následovala řada výstav doma i v zahraničí (Londýn, Benátky, Oslo, Vídeň, Amsterdam, Lipsko, Kodaň, Stockholm a další). Jeho obrazy jsou zastoupeny v Národní galerii a mnoha regionálních muzeích, galeriích a soukromých sbírkách. Ota Bubeníček byl rovněž nadšený loutkář, člen sokolského hnutí a životní optimista. Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž proběhne v neděli 12. ledna od hod. Výstava potrvá do 2. března. Otevřeno: PO ČT hod., NE hod TonkaŠibenice divadelnípředstavení Komorní veseloherní příběh v režii Jaroslava Duška. Prostitutce Tonce Šibenici, která je skutečnou postavou tehdejší pražské galerky, vdechl literární život Egon Erwin Kisch a osud hříšnice s čistým srdcem láká divadelníky, přesněji řečeno herečky, dodnes. Představení Jaroslava Duška vzniklo na motivy hry Miloše Macourka Racajda. Hrají: Jitka Sedláčková a Iveta Dušková. Hudba: Vesna Cáceres. Společenský sál KD Dobříš, středa 15. ledna 2014 od hod. Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek v Informačním středisku Dobříš XavierBaumaxa koncert V KD Dobříš zahraje po několika letech svérázný litvínovský písničkář a kytarista Xavier Baumaxa, který vydal v dubnu minulého roku nové dvojalbum Dawntempo. I na této desce nadále potvrzuje svou roli ojedinělého samorosta, který si nebere s ničím a nikým servítky. Album je podle recenzenta Jana Macháčka úplně normální deska o úplně normálním člověku, který je úplně normálně v prdeli... Tak si přij te poslechnout Baumaxovo dawntempo, ale i tempa dřívější, určitě nebudete litovat. Společenský sál KD Dobříš, pátek 24. ledna 2014 od hod. Vstupné: předprodej 130 Kč; na místě 160 Kč; zvýhodněné 100 Kč. Předprodej vstupenek od v Trafice u Davida Tanečníčaje Společenské setkání všech bez rozdílu věku. Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovacího spolku Dobříš. Společenský sál KD, neděle 26. ledna od hodin, vstupné dobrovolné. 1.2.Lakomec divadelnípředstavení Lázeňská sbírka zcvoklých šmoulů Frk-Nügnung teátr, vás zve na třetí premieru hry Lakomec od J. B. Moliéra. V hlavní roli uvidíte fenomenálního argentinského klauna Thomase Pipotu, který byl za ztvárnění role stojícího topolu nominován na cenu Iljušina Pupuškina Hercova. V dalších rolích mu zdatně sekundují: Dr. Žába, Ing. Datlová, Mgr. Skleněná, PhDr. Kefír, doc. Bláhový, Bc. Stojanjakotyč, Bl. Ondýna a Stoupal CSc. Režie: krotitel dravé zvěře a cvičitel opic Al. Zajčkáví. Společenský sál KD, sobota 1. února od hod. Vstupné 49,90 Kč, 1,99 euro, 8,31 zlotych proše pana. Připravujeme na únor Lakomec divadelní představení Václav Koubek s kapelou koncert originálního písničkáře Radůza s kapelou koncert výjimečné zpěvačky a harmonikářky DOBŘÍŠEK V LEDNU VOLNÁ HERNA Místo pro rodinu Otevřeno od každý pracovní den od 8.00 do hod., v pondělí a nově také v úterý od do hod. Děti si mohou pohrát, navázat kontakt s novými kamarády, rodiče mají možnost využít půjčovnu knížek či stolních her, získat kontakty a informace, které potřebují. V pondělí, úterý a v pátek od 9.30 hod. s prográmkem pro rodiče s dětmi. Změny v novém roce Od 1. ledna 2014 převezme pozici koordinátorky RC Dobříšek paní Mgr. Michaela Zídková. Nově je otevřena herna odpoledne také v úterý od do hod. Dílnička domácího tvoření se přesouvá na pondělí od do 18 hod. Výtvarníci v úterý v novém čase od 16 do 17 hod. Páteční prográmek v rámci herny povede od února nová lektorka Lucie Dieng. Stříhání dětí každý měsíc, začínáme již v pátek v hod. Mimořádné akce Středy a FIMOHRÁTKY od do 19 hod. děti 8 13 let, od 19 do 22 hod. dospělí. Info a přihlášky: V. Guttenbergová, tel , Pondělí od hod. JAK SE LZE DOMLUVIT S RODIČI V LÁSCE A PŘIJETÍ přednáška s besedou, s lektorkou Mgr. K. Neubauerovou. Úterý od hod. DIGITÁLNÍ SCRAPBOOK kreativní úprava fotek v digitálním provedení, s lektorkou D. Hostonskou Bařinkovou. Poradenství Ve spolupráci s psychologem, rodinnou a sociální poradkyní a speciální pedagožkou nabízíme poradenství, konzultace či zprostředkování odborné pomoci, možno využít také on-line poradnu na individuální konzultace k šátkování, počítačové poradenství. Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na našich webových stránkách: Informace a přihlášky na tel.: , adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. Děkujeme za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu práce v Příbrami a městu Dobříš. Plesová sezóna leden Svaté Pole Hasičský ples SDH Svaté Pole Myslivecký ples MS Daleké Dušníky Sportovní ples TJ Sokol Dal. Dušníky Dětský karneval TJ Sokol Dal. Dušníky Stará Hu KD Myslivecký ples Hasičský ples Motorkářský ples Country bál Maturitní ples ISŠ PB

6 6 DOBŘÍŠSKÉ LISTY DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY Příbramský anděl Dne 27. listopadu se v Příbrami konal již čtvrtý ročník vánoční výtvarné soutěže Příbramský anděl. Za naši školu se soutěže zúčastnili žáci 6.A, kteří při hodinách výtvarné výchovy společně vyrobili obrovskou sochu zlatého prasátka. Účast ostatních škol byla tento rok vysoká, ke zhlédnutí bylo více než 50 exponátů. Výtvor 6.A, který byl doplněn o zvukový efekt chrochtání, přijeli do Příbrami prezentovat: Veronika Jechová, Kateřina Chadimová, Barbora Vitásková, Julius Joska a David Schamberger. Prasátko naší školy sklidilo velký úspěch a sami návštěvníci ho vybrali jako druhý nejhezčí výtvor z celé soutěže. Odborná porota pak navíc ohodnotila exponát 6.A třetím místem v kategorii zlaté prasátko. Jako odměnu za výborné umístění si naši žáci domů odvezli velký marcipánový dort, medaile a další drobné ceny. Všem se výstava moc líbila a žáci se již te těší na další ročník. Mgr. Daniel Drmla Rok 2013 je za námi Dne se konalo v podvečerních hodinách v areálu naší školy tradiční Adventní setkání. Každá třída se podílela na tvorbě výrobků i vlastní akci. Zazpíval školní pěvecký sbor pod vedením manželů Duškových. Tradičnímu ohňostroji na závěr akce předcházela taneční show v tělocvičně školy. Žák 9.C Aleš Kopecký, mistr republiky v latinsko-amerických tancích, tancoval pro široké publikum se svojí partnerkou za vydatného potlesku všech diváků. Na ukázku se můžete podívat na našich školních www stránkách procházel školou Mikuláš a chlapci 6.C obhájili 1. místo v Mikulášském turnaji ve futsalu. Mikuláš navštívil i babičky v Domově seniorů v Dobříši. Jaké bylo překvapení žáků 9.B, že i babičky recitovaly básně. Obdobně proběhl Vánoční turnaj ve futsalu žáků 8. a 9. ročníků. Uskutečnila se také řada vánočních akcí. Nyní je už před námi rok 2014 a především zápis do 1. ročníků. Těšíme se na všechny děti, které si ledna 2014 vyberou naši školu. B. Pallagyová, ředitelka školy Farní sbor ČCE v Dobříši srdečně zve na koncert do nového roku V neděli, od v místním evangelickém kostele se uskuteční koncert pěveckého souboru Ensemble Guillaume. Na programu vánoční skladby H. Purcella, S. Scheidta, J. Dismase Zelenky, B. Smetany, The Beatles. Řídí L. Vendl. Vstupné dobrovolné Vánoční cinkání V pátek 6. prosince zacinkal před naší školou zvoneček, a tím byl zahájen náš již tradiční vánoční jarmark. V tento den pořádalo setkání se sv. Mikulášem na Mírovém náměstí také Kulturní středisko Dobříš, a proto se obě akce propojily. Na Vánoční cinkání se celá škola několik týdnů připravovala a výsledky naší práce si přišlo prohlédnout mnoho rodičů a přátel školy. Nechyběly tradiční dětmi vyrobené vánoční dárky, dekorace, svíčky ani výrobky z hlíny. Vánoční atmosféru navodilo také vystoupení dětí, obdiv si vysloužili nejen naši malí flétnisté. I přes velice větrné počasí se toto příjemné setkání vydařilo a díky podpoře sponzorů bylo zakončeno velkým ohňostrojem. Mgr. Eva Cacková Vánoční výtvarná soutěž Příbramský anděl Vánoční cinkání Aktivity svépomocné skupiny osob pečujících o dítě nebo dospělého s hendikepem Na podzim tohoto roku realizovala svépomocná skupina, pod odborným vedením Petry Klvačové, Ph.D., dotazníkové šetření. Cílem dotazníku bylo zjistit, kolik rodin pečuje o svého člena s nějakou formou zdravotního hendikepu na území obce s rozšířenou působností (ORP) Dobříš. Dále jaké mají tyto rodiny zkušenosti s aktuální nabídkou služeb zaměřených na tuto cílovou skupinu a jaké jsou její hlavní charakteristiky. Dotazník vyplnilo celkem 28 respondentů, z nichž 27 má bydliště přímo v ORP Dobříš. V popisu toho, s jakými konkrétními hendikepy se osoby v péči respondentů potýkají, byly nejčastějšími diagnózami mentální retardace (v 13 případech), dětská mozková obrna (6) a některá z poruch autistického spektra (6). Další otázka se týkala sociálních služeb, které jsou pečujícími a hendikepovanými osobami v současné době nejčastěji využívány. Nejvíce respondentů uvedlo nějaký typ stacionáře (6), na dalším místě se objevily terapeutické dílny a svépomocné skupiny (po 5 respondentech) a třetí nejčastější je osobní asistence (4). Účastníci šetření by dále měli zájem o odlehčovací službu, zvýšení kapacity stacionářů a terapeutických dílen. Hlavním důvodem, proč rodiny nevyužívají služby ve větší míře, je nedostatek financí a také vzdálenost služeb od místa bydliště. Respondenti by velmi uvítali existenci nějaké finančně dostupné dopravní služby pro hendikepované v rámci regionu. O informace o činnosti dobříšského svépomocného sdružení projevilo zájem 25 respondentů a přímo by se na jeho činnosti rádo podílelo 13 respondentů. Obecně respondentům pečujícím o hendikepované nejvíce chybí větší informovanost o existujících službách v území a možnost využít odborného poradenství ve větším rozsahu. Dále vnímají nedostatek finančně dostupných asistenčních služeb pro doprovod či dopravu hendikepovaných do škol, na kroužky, do zařízení sociálních služeb a podobně. Veškerá asistence tak leží na bedrech rodinných příslušníků. Chybí zde také perspektiva dětí po ukončení školní docházky. Hendikepovaní, kteří již školní docházku ukončili, zůstávají nadále, jak vyplynulo z dotazníků, v péči matky nebo jiného člena rodiny, bez zaměstnání, bez vlastního bydlení, často i bez možnosti trávit volný čas mimo domov. Dotazníkové šetření navazuje na předchozí aktivity komunitního plánování sociálních služeb v regionu Brdy Vltava. Získané poznatky jsou zásadní pro zajištění dostupných služeb pro pečující rodiny na území ORP Dobříš. V tuto chvíli celá tíže péče o hendikepovaného člena leží na bedrech pečující rodiny. Je třeba znovu prověřit stávající nabídku služeb a zaměřit se na podporu těch, které zde nejvíce chybí. Získané poznatky budou využity pro aktualizaci komunitního plánu regionu a mohou sloužit také jako podklad pro rozdělování prostředků na sociální oblast v ORP Dobříš. Členkám a členům svépomocné skupiny přejeme v novém roce hodně vytrvalosti, úspěchů a radosti z pomoci sobě i druhým. Za MAS Brdy Vltava Markéta Dvořáková, DiS.

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA 9 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Oslava 100 let Krušnohorského Semmeringu - 15. 5. 1999 na nádraží v Nejdku.

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ Gyedownicze Rohrbach Jacob antiqua piscina magna parva piscina molendinum Dworzecz Budkowany červenec/srpen 2014 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2014 Obsah Informace z rady a zastupitelstva...

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Nižborský list. Nižbor zasáhla ničivá povodeň. Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena. Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice

Nižborský list. Nižbor zasáhla ničivá povodeň. Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena. Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice ZDARMA Nižborský list Vydává obec Nižbor Číslo 2 - červen 2013 Ročník 9 Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena V sobotu 11. května byla slavnostně

Více