Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí"

Transkript

1 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy Doosan Bobcat pan Dobroslav Rak a pan Radek Váňa starostovi města Mgr. Jaroslavu Melšovi dar městu Dobříši v podobě kolového nakladače. Firmě Doosan Bobcat tímto mnohokrát děkujeme. Vážení spoluobčané města Dobříše, jsou za námi překrásné dny vánočních svátků. Věřím, že jste je prožili v kruhu svých nejbližších a v příjemné pohodové atmosféře. Každý z nás má před sebou své plány a předsevzetí, se kterými vstupuje do roku Přeji vám, aby se je dařilo naplňovat. Společně pak vstupujeme do roku, ve kterém nás čekají volby, a to do evropského parlamentu a v říjnu volby komunální. S plynoucím časem se nám budou představovat politické strany a různá seskupení se svými programy a budou nám nabízet své kandidáty do zastupitelstva. Na finální rozhodnutí máme ještě spoustu času. Jedno rozhodnutí by však mělo být učiněno již nyní. A sice to, že k volbám určitě půjdeme. Považuji účast a to především v komunálních volbách za velmi důležitý moment, a za odpovědné jednání každého, kdo má právo volit. Přeji vám ještě jednou klidný, úspěšný a spokojený rok starosta města Dobříše Mgr. Jaroslav Melša Kalendář kulturních a sportovních akcí 2014 I letos vyšel Kalendář kulturních a sportovních akcí 2014, který si můžete zdarma vyzvednout v Informačním středisku Dobříš, na podatelně městského úřadu, v KD Dobříš, trafikách a na jiných místech. Kalendář akcí je ke stažení i na nových webových stránkách informačního střediska (http:// ic.mestodobris.cz), kde kromě kulturních a sportovních akcí naleznete také informace o aktuálním dění na Dobříši nebo tipy na výlety a jiné služby. Informační středisko Dobříš Stalo se již tradicí, pořádat v Dobříši benefiční akce na podporu místních organizací. V minulých letech byly oceněny například: o.s. Stéblo Borotice, Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech, MC Dobříšek, Soukromý dětský domov v Korkyni či Svépomocná skupina osob pečujících o děti a dospělé s hendikepem v Dobříši, působící pod záštitou o.s. propas. Na pořádání benefice se v předešlých letech podílelo jak město Dobříš, tak i RC Dobříšek a paní Martina Krátká (Květinářství Letizia). Pomozte nám s rozhodováním. Zašlete svůj tip na organizaci se stručným popisem, proč by právě tato organizace měla být finančně podpořena. Výtěžek z benefice je určen pro nestátní neziskovou organizaci, spolek, sdružení, sociální službu z Dobříše či Dobříšska, jejíž činnost má přímý dopad na občany našeho města. Výtěžek není určen soukromým subjektům, fyzickým osobám ani příspěvkovým organizacím města (městská knihovna, kulturní dům). Kdo potřebuje pomoci? Napište nám, či zavolejte do 31. ledna 2014 na níže uvedené kontakty. Barbora Pecháčková Uchytilová, telefon: , fax:

2 2 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Slovo místostarosty Vážení čtenáři, občané města, snažím se zde odpovídat alespoň na část vašich dotazů. Nadále se vám a vašim dotazům budu věnovat a těší mne, že pořád jsou. Zároveň si dovolím občas i sdělení informací, co se ve městě děje a realizuje. Dotaz: Co se to staví místo staré fabriky. Prý to má být domov důchodců včetně služeb pro ně. Je to pravda? Prý se staví na černo? Nejedná se o domov důchodců. V prostoru po bývalé budově staré fabriky vzniká soukromý podnikatelský projekt. Jedná se o výstavbu bytového domu v původním záměru s 27 byty a 4 ateliéry včetně prostor pro komerční účely a jednu navrženou lékařskou praxi. V současné době, v rámci řízení o dodatečném povolení stavby, je ale podána změna projektu se záměrem zásadního zvýšení počtu bytů na 52. Ze samotného projektu však není patrné, o jaké bydlení se bude skutečně jednat a kdo bude jeho uživatelem, zda se bude jednat o budoucí vlastníky nebo nájemníky bytů. Většina bytů je navržena jako malometrážní s velikostí kolem m 2. Samotný průběh a realizace tohoto projektu a jeho změn je problematický v nedodržení platných rozhodnutí a povolení stavebního úřadu. Nyní probíhá řízení o dodatečném povolení stavby. Dotaz: Město vytvořilo naučné stezky s informačními tabulemi. Tyto postupně mizí. Proč? Ano, během podzimních měsíců byly otevřeny spolu s otevřením rekonstruovanou Prokopovou zahradou i naučné stezky po našem městě a blízkém okolí. Ukazuje se, že je dost nenechavců, kteří zkouší patrně odolnost informačních tabulí. Tabule budou opětovně po opravě nainstalovány zpět. Dojde i ke změně materiálu a provedení tak, aby tabule byly v ukotvení odolnější. Doufám, že se nám tak vrátí v novém na svá místa naučných stezek zajímavé informace, které budou sloužit pouze ke čtení. Dotaz: Podzemní kontejnery na tříděný odpad, kdy začnou sloužit lidem? V době kdy, budete číst tyto řádky, již podzemní třídicí kontejnery budou sloužit pro občany našeho města. Plánované uvedení do provozu bylo před vánočními svátky. Jediné, co si lze nyní přát, aby je každý z nás využíval pro jejich účel. Jsou ukázkou toho, jak moderně a hezky Cena města Dobříše za rok 2013 může vypadat místo určené ke sběru a třídění domácího odpadu, zároveň i se snadno dostupným prostorem pro třídění plastu, papíru, kartonu, čirého a barevného skla v systému našeho města. Je to nabídka pro nás, kdo máme zájem třídit a mít dobrý pocit, že i místo určené k třídění může vypadat pěkně. Věřím, že nikdo z nás nebude kolem těchto nových třídicích míst odkládat věci, které tam nepatří a udržíme tak společně kolem pořádek a příjemné prostředí. Poznatek z dění ve městě: Chodím kolem dětského hřiště u kina a nejenom kolem něho. Podle aktivit dětí a rodičů je to využívaný prostor pro odpočinek a hry. Několikrát jsem odpovídal v minulosti na různá upozornění a polemiku o tom, zda je dostatečně udržováno, opravováno, doplňován písek v pískovišti apod. Reaguji zde na článek, který se v jiné části těchto listů snaží vyvolat dojem, že je vše jinak. Není. Nepovažuji však za účelné neustále vysvětlovat, že písek v pískovišti byl doplněn v měsíci květnu. Kontrola herních prvků probíhá pravidelně firmou DOKAS s vedením deníku, že probíhá navíc 1x za rok certifikovanou firmou revize všech dětských hřiš včetně auditů, že údržba ploch a okolí je pravidelná. Jediné co nebylo letos doplněno, je kačírek pod herními prvky dopadových ploch. Městská policie provádí pravidelně pochůzku. Ta souvisí s určením kontrolního bodu, který byl dohodnut s velitelem městské policie letos na jaře. Kontrola je prováděna 2 denně v odpoledních a večerních hodinách. Kdyby kontrola při pochůzce nebyla prováděna, tak by hřiště dnes vypadalo asi jinak, a to hůře. Kamerový systém monitoruje hřiště, vstupní část kina a zároveň i prostor za sokolovnou a to trvale. Takže se nejedná o jiný přístup a ani o to, že stav se nezměnil. Přesně naopak, ale to zřejmě někdo nechce slyšet. S tím nic nenadělám. Jenom na okraj. Za prvé: Nadále nesdílím názor, my rodiče nemůžeme nic, vy město, vy ostatní. Je to snad zájmem všech, kdo prostor využívají, aby nebyl ničen. Opravdu někdy stačí málo. Ozvat se a zahubovat na klučíky a děvčátka ve věku 8 12 let, kteří při odchodu ze školy kolem poledne se např. houpou stojící na houpačce pro děti do tří let. Rodiče okolo nic. Proč? Myslím, že je v zájmu nás všech bydlet ve městě, kde je hezky a kde si vážíme toho, co se vybudovalo. Za druhé: Považuji tuto moji poznámku k dění ve městě na téma hřiště u kina za vyčerpanou a nevidím důvod reagovat nadále na texty článků spíše úsměvných než obsahem zajímavých. S přáním dalších krásných dnů Mgr. Jan Bláha Znáte výjimečnou osobnost našeho města? Navrhněte ji na ocenění! Do máte možnost předložit své návrhy na udělení Ceny města Dobříše za významné dílo, čin, sportovní výkon nebo prezentaci města nebo také za celoživotní přínos městu v těchto oblastech: Kultura Sport Věda a výzkum Výchova a vzdělávání Hospodářský rozvoj Jiné (za záchranu života apod.) Návrhy na udělení Ceny města Dobříše mohou předkládat komise zřízené radou města, výbory zřízené zastupitelstvem města, členové ZM, spolky a sdružení občané a právní subjekty, a to nejpozději do na sekretariát starosty města, Šárce Krůtové, DiS., tel.: , Cena města Dobříše může být udělena jednotlivci nebo kolektivu občanů. Cenu města Dobříše předá jednotlivcům nebo kolektivu jménem Zastupitelstva města Dobříše starosta města Dobříše na slavnostním večeru na zámku v Dobříši. Grantová řízení 2014 Fond sportu, kultury a volného času města Dobříše Město Dobříš vyhlašuje výzvu na grantové řízení z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše pro rok Termín podávání žádostí je stanoven od do do hodin. Žádosti mohou fyzické nebo právnické osoby podat osobně na recepci Městského úřadu v Dobříši nebo zaslat na adresu: Město Dobříš, Mírové nám. 119, Dobříš, Obálku je třeba označit: Grant z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše. Bližší informace a potřebné podklady ke stažení jsou zveřejněny na webových stránkách města Dobříše; s vašimi dotazy se prosím obra te na paní Ivanu Klánovou, odbor kancelář města, tel , Příspěvek z rozpočtu města Dobříše sociální oblast Město Dobříš vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Dobříše sociální oblast pro rok Právnické a fyzické osoby mohou podávat své žádosti od do do hodin na recepci Městského úřadu v Dobříši, případně zaslat poštou na adresu: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, Dobříš, Obálku je třeba označit Příspěvek na sociální oblast města Dobříše pro rok Pro bližší informace se můžete obrátit na Mgr. Věru Fárovou, město Dobříš, sociální odbor, Mírové náměstí 75, telefonicky na č , em na adresu Informace k poplatku za komunální odpad na rok 2014 Vážení občané, na rok 2014 vydává Městský úřad Dobříš nové známky, viz foto. Při platbě na pokladně městského úřadu vám bude vydána známka. Pokud provedete úhradu poplatku přes účet nebo složenkou na poště, můžete si známku vyzvednout pátý den od provedené platby na pokladně městského úřadu, případně na finančním odboru 1. patro. Pro lepší identifikaci odstraňte staré známky z nádob. Výše poplatku se nemění. Poplatek za komunální odpad je třeba uhradit nejpozději do Kateřina Klejnová, finanční odbor

3 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 3 PÍŠETE NÁM Ad Slovo místostarosty V Dobříšských listech se již rok objevuje odpovědna pana místostarosty Jana Bláhy. Nalákán nabízenou možností jsem koncem října 2012 panu Bláhovi zaslal s několika otázkami, mimo jiné Proč se neudržuje dětské hřiště u kina? Pískoviště je téměř prázdné. Sice mě zaskočilo, že pan místostarosta na vůbec nereagoval (třeba: Děkuji. Odpovím v DL. ), ale v DL 11/2012 jsem si odpově přečetl. Pro připomenutí cituji: Hřiště je průběžně udržováno. Což je patrné z pravidelné seče trávy a údržby osázené zeleně, včetně oprav herních prvků pro malé děti po devastujících nájezdech odrostlé mládeže. Písek bude doplněn v jarních měsících. Zde si neodpustím poznámku. Na hřišti je denně mnoho rodičů s dětmi, což je skvělé. Je využíváno. Ale obávám se tak trochu občasné netečnosti. Možná by samotní rodiče v zájmu funkčnosti herních prvků pro malé mohli pomoci pořádku a vykázat ničitele zařízení pryč. Město s pomocí městské policie se o to snaží, ale všechno trvale hlídat nemůže. Panu místostarostovi jsem zaslal mailem reakci na jeho odpově. Považoval jsem ji za nedostatečnou a v podstatě zavádějící. Pan Bláha nereagoval a při dalším pokusu také ne. Pochopil jsem, že touto cestou pan místostarosta zřejmě komunikovat nechce a nebude. Po roce tedy využívám DL k návratu ke své otázce a ke zhodnocení, zda má slovo dobříšského místostarosty nějakou váhu. Dětské hřiště u kina je udržováno pravidelnou sečí trávy a údržbou osázené zeleně. Ano, to je skutečně patrné. Avšak písek nebyl doplněn ani na jaře, ani v létě a ani na podzim. Štěrk z dopadových ploch u obou kolotočů je již dávno jinde, podobně písek pod houpačkami a křižníkem. Skutečně není možné, aby byl štěrk i písek při pravidelné údržbě nahrnut (pracovníky DOKASu?) zpět? Ani jednou za rok? A ona zmíněná netečnost přítomných rodičů? Rodiče či prarodiče mají často dost starostí se svými dětmi (vnoučaty) a mnohdy ani nemohou vykázat ničitele zařízení pryč. Na hřiště jsem chodíval často, ale člena městské policie jsem tam nepotkal ani jednou. Skutečně k ničení zařízení dochází ve dne, za přítomnosti netečných rodičů? Není k monitoringu dění ve městě instalován kamerový systém? Není poněkud alibistické přehodit starost o dětské hřiště na rodiče? V DL 11/2013 pan místostarosta slíbil dostatečné využívání kamerového systému města a častější monitoring prostoru za sokolovnou, což považuje za rozumné po dohodě s městskou a případně i státní policií. V podstatě stejný problém, ale zcela rozdílný přístup. To, že se stav dětského hřiště z hlediska dětí a jejich bezpečnosti za celý rok nezměnil ve mě vyvolává pocit, že odpovědna pana místostarosty slouží spíše k jeho zviditelnění. Pavel Miškovský Knihovna v lednu: povalování doporučeno!!! Milí zájemci o dění v dobříšské knihovně, jako jemné uvítání do mrazivého nového roku jsme pro vás připravili několik mile zahřívacích nabídek: Sladký život kavárenského povaleče čtvrtek , 18.00, pozor: ve Velbloud Café Kde jinde oslavit rozkošné 300. výročí založení první pražské kavárny, než u Velblouda??? Připomeneme si kulturu, která je s kavárenským prostředím navždy spjata, a jsme zrovna v Paříži či Dobříši: od kabaretu přes novináře a spisovatele k barovým pianistům a jazzovým zpěvačkám Program s hudbou zaujme pravděpodobně spíše dospělé. Vstup volný. I naše knihovna slaví v letošním roce významné výročí slouží svým čtenářům již 150 let. Velké oslavy pro vás chystáme na začátek září, ale již v průběhu roku se můžete těšit na několik novinek. První z nich je možnost zakoupení dárkového poukazu naší knihovny, druhou program se záhadným názvem MRK. Duševní ozdravovna / kulturní posilovna balíček 2v1!!! Za cenu od 80 Kč můžete věnovat svým blízkým registraci do knihovny na celý rok, drobný dárek a jako bonus bezplatnou vstupenku pro 2 osoby na jednu z akcí knihovny a letos jich na výběr bude opravdu hodně! Mezinárodní rok v knihovně (MRK) je program, kterým bychom chtěli průběžně připomínat vybrané mezinárodní svátky někdy ty vážné, jindy zas ty veselejší... Jsme zvědavi na vaše reakce a těšíme se na vaše eventuelní doporučení, které z těchto svátků byste rádi akcentovali vy. MRK: Nezapomněli jsme na vás pondělí ve výpůjční době Jako připomínku Mezinárodního dne obětí holocaustu jsme přichystali tématickou výstavu knih i soutěž na našich webových stránkách i přímo v knihovně. Vezah 2013 Boj o přízeň Karla IV. V sobotu 23. listopadu proběhla městská hra Vezah, která byla situována do středověku, přesněji do doby Karla IV. Na slavnostním zahájení na nádvoří hradu Vargač se více než čtyřicet dětí dozvědělo, že zemřel nejvyšší lovčí Království českého a správce místního hradu. Čtyři šlechtici se ucházeli o tuto pozici tím, že jejich družiny sestavené z dětí plnily nejrůznější úkoly, kterými přispívaly k zvelebování města, potírání kriminality, k podpoře řemeslnictví, umění aj. Jedním z úkolů bylo složit báseň o této hře: Vítězný Joyoslavův tým Pasování prvňáčků na čtenáře čtvrtek Jako každý rok, i letos knihovna chystá prvňáčkům v den jejich prvního vysvědčení slavnostní ceremoniál, během kterého budou pasováni na čtenáře. Pevně doufáme, že alespoň jeden z budoucích držitelů Nobelovy ceny jednou tento den označí za počátek své kariéry intelektuála Pohádková babička: Já, Baryk čtvrtek od K 90. výročí narození Františka Nepila připravila Pohádková babička čtení z jeho populární knížky. Doporučujeme dětem od 4 do 400 let. Vstup volný. Haf!!! Listování: Dan Brown: Inferno čtvrtek od Tým známého herce a dramatika Lukáše Hejlíka vám předvede své scénické zpracování populární knihy Dana Browna. Na místě bude možno koupit omezený počet knih s podpisem autora!!! Vstupné 100 Kč, přijímáme rezervace. Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, a už v lednu na naše doporučení budete odpočívat u Velblouda, v knihovně či doma, nezapomeňte, že nejlepší povalečství je zásadně to s knihou!!! Máme jich tu pro vás 46 tisíc svazků, přij te si vybrat. Těšíme se na vás! Dobříš to je město krásné, loupeživost brzy zhasne. Navštíví nás sám pan král, kdo by se pak lapků bál? Císař římský na Vargači k veselosti lidem stačí. Lidé jsou tu veselí, děti spinkaj v posteli. V odpoledních hodinách proběhlo vyhlašování vítězů. Vítěz ale může být jen jeden. Novým správcem hradu se stal Joyslav z Dobříše, který svou družinu náležitě odměnil. Ale protože i ostatní se velmi snažili, a snaha se cení, dostali také sladkou odměnu. Za skautský oddíl Minnehaha a tábornický oddíl Zlatý list Gita a Joy Zástupci týmů

4 4 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Všechny milovníky přírody, stromů a Dobříše srdečně zveme na blok přednášek STROMY důležité prvky (nejen) veřejného prostoru Světlá vzpomínka 23. ledna 2014 od do hod v Městské knihovně Dobříš (Školní 36, Dobříš) Vstupné dobrovolné Program: 1. Ochrana dřevin a povolování kácení v návaznosti na vyhlášku č. 189/2013, odborná podpora AOPK ČR Ing. Pavel Štěrba (AOPK ČR) 2. Standardy péče o přírodu a krajinu (řada A: Arboristické standardy) Ing. Pavel Štěrba (AOPK ČR) 3. Stromy Dobříše Ing. Zdeněk Mařík 4. Významné stromy jako objekty veřejného zájmu Ing. Aleš Rudl (www.prazskestromy.cz) 5. Dřeviny pro venkov a malá města Mgr. Lucie Vorlová, DiS., a Pavel Jeřábek 6. Příklad výsadby Prokopova zahrada Markéta Dvořáková a Blanka Slancová 7. Možnosti Programu péče o krajinu a konkrétní příklady realizací ve Středočeském kraji Ing. Monika Jindrová (AOPK ČR Krajské středisko Praha a střední Čechy) Akci pořádá město Dobříš ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus, Městskou knihovnou Dobříš, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a provozovatelem webu prazskestromy.cz. Jméno vynikající sportovkyně a reprezentantky naší republiky, zasloužilé mistryně sportu Ludmily Polesné, roz. Štyndlové, je též spjato s naším městem. Navštěvovala I. základní školu v Dobříši, pilně cvičila v Sokole Dobříš, v roce 1948 cvičila na Všesokolském sletu v Praze jako dorostenka s bílým kroužkem, hrála házenou za Sokol Dobříš a byla vybrána do krajského družstva české házené. S mladými sportovními přáteli z Dobříše prvně okusila jízdu na zpěněné řece. To jí bylo osudné. Divoká voda jí učarovala a ovládla téměř celý její život. Plně se věnovala vodnímu slalomu. První medaili z mistrovství světa ve slalomu a sjezdu na divoké vodě přivezla roku 1961 z Dráž an, světové prvenství obhájila i v roce 1963 v rakouském Spittalu. Po získání zlaté medaile z mistrovských soutěží na Lipně v roce 1967 byla korunována na královnu čertových proudů. V roce 1969 na mistrovství světa ve Francii získala tři tituly mistryně světa a novináři ji nazvali první dámou peřejí a také Amazonkou divokých vod. Ve své době byla vyhlášena nejlepší kajakářkou světa. Poslední medailí se rozloučila v roce 1975 v jugoslávské Skoplji ve 42 letech. Celkem přivezla z mistrovství světa 19 medailí, z toho 6 zlatých. Mistrovství republiky se zúčastnila 18 roků za sebou a z 52 startů získala 48 medailí, z toho 36 mistrovských. Mnoho vykonala a ještě hodně chtěla vykonat. Zákeřná choroba ukončila její život ve věku 54 let. V prosinci minulého roku uplynulo už 25 let od její předčasné smrti. Čest její památce! Jana Pinková, sestra I do nového roku s Aerobik studiem Orel Dobříš První prosincový den jsme se setkali v dobříšské sportovní hale na naší tradiční Vánoční exhibici. Na 9. ročníku exhibice pro vás lektoři spolu s dětmi připravili vystoupení a nezapomenutelnou sportovní show. Celkem si návštěvníci mohli užít 27 vystoupení od závodu batolátek na odrážedlech až po seniorský tým na stepech. Celkem se na ploše ukázalo téměř 300 dětí, které představily své sestavy a to, co se na kurzech od září naučily, závodní aerobik se rozloučil s letošními závodními sestavami. Doufáme, že jste si nabitý program užili a těšíte se už nyní na příští jubilejní 10. ročník!!! Do nového roku přejeme všem dětem i našim příznivcům jen to dobré. Hlavně hodně energie, dobré nálady, spoustu dobrých přátel, splněná přání i dodržená novoroční předsevzetí. Dovolte nám touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří svěřují děti do naší péče a umožňují jim trávit volný čas právě s námi. Děkujeme také dalším příznivcům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají s organizací nejrůznějších akcí a v neposlední řadě děkujeme lektorům, kteří v našem studiu předcvičují a trénují. Aerobik studio Orel Dobříš pro vás i pro rok 2014 připravuje mnoho sportovních, kulturních i zábavných akcí pro děti i dospělé. Celý kolektiv ASOD se těší na setkávání s vámi při nejrůznějších příležitostech. foto Milan Štufka SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vzpomínka Dne 2. ledna 2014 uplyne již 10 let, co nás navždy opustila naše drahá maminka, babička a prababička, švadlena, paní Anna Zelenková. S láskou i bolestí v srdci vzpomínají dcery Anna, Drahoslava a Helena s rodinami. Na svou sestru tiše vzpomíná i paní Marie Mottlová se svou rodinou. Kdož jste ji znali, prosím, vzpomeňte s námi. Upřímně děkuje rodina Poděkování uběhnou 3 smutné roky od náhlého úmrtí pana Pavla Michla. Rodina Michlova, Hemrova a kamarádi Dne uplyne již 5 let od úmrtí paní Anny Procházkové (Šmuclerové) z Knížecích Studánek. S láskou stále vzpomínají dcery Božena, Hana a vnučka Alena Dne by se dožila 90 let naše milovaná maminka, babička a prababička, paní Jarmila Zárubová. Vzpomínají dcery Jarmila a Jiřina s rodinami Děkuji mladému muži, který mi poskytl pomoc, když jsem zkolaboval na náměstí v Dobříši. Velice si vážím jeho ochoty pomoci a ještě jednou mnohokrát děkuji. Antonín Leho ák Vítání občánků Dne byli v zrcadlovém sále zámku Dobříš slavnostně přivítáni nejmladší občánkové našeho města: Tomáš Houska, Hana Redlichová, Tomáš Vich, Tomáš Lakomý, Amálie Varhanová, Leona Kotuličová, Filip Kotala, Ondřej Universal, Michaela Malá, Marie Jirušková, Adéla Hodná a Veronika Cypriánová. Srdečně blahopřejeme

5 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 5 KULTURA LEDEN Ota Bubeníček vernisáž výstavy kreseb, akvarelů a fotografií z pozůstalostiumělce Dobříšský kulturní dům pořádá unikátní výstavu sbírky kreseb a akvarelů pocházejících z pozůstalosti po předním českém krajináři první poloviny 20. století Otovi Bubeníčkovi. Součástí výstavy jsou fotografie a dokumenty ze života malíře a jeho současníků. Tato rozsáhlá sbírka je představena veřejnosti poprvé, a tak by si ji neměl nechat ujít žádný milovník umění a historie. Už jen proto, že kresby mají nejen vysokou uměleckou hodnotu, ale i významnou hodnotu dokumentární. Na výstavu je vstup zdarma! Některé kresby si mohou sběratelé zakoupit! Ota Bubeníček ( ) Narodil se v Uhříněvsi u Prahy. Po škole nejprve pracoval jako litograf v Haasově grafickém ateliéru. V roce 1899 vstoupil na Akademii výtvarných umění, kde studoval u profesora Julia Mařáka. Po ukončení studia podnikl řadu cest po Evropě a poté maloval a kreslil na nespočetných místech v Čechách i na Slovensku. V roce 1902 vstoupil do Jednoty umělců výtvarných. Roku 1909 uspořádal v Topičově salonu první samostatnou výstavu. Poté následovala řada výstav doma i v zahraničí (Londýn, Benátky, Oslo, Vídeň, Amsterdam, Lipsko, Kodaň, Stockholm a další). Jeho obrazy jsou zastoupeny v Národní galerii a mnoha regionálních muzeích, galeriích a soukromých sbírkách. Ota Bubeníček byl rovněž nadšený loutkář, člen sokolského hnutí a životní optimista. Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž proběhne v neděli 12. ledna od hod. Výstava potrvá do 2. března. Otevřeno: PO ČT hod., NE hod TonkaŠibenice divadelnípředstavení Komorní veseloherní příběh v režii Jaroslava Duška. Prostitutce Tonce Šibenici, která je skutečnou postavou tehdejší pražské galerky, vdechl literární život Egon Erwin Kisch a osud hříšnice s čistým srdcem láká divadelníky, přesněji řečeno herečky, dodnes. Představení Jaroslava Duška vzniklo na motivy hry Miloše Macourka Racajda. Hrají: Jitka Sedláčková a Iveta Dušková. Hudba: Vesna Cáceres. Společenský sál KD Dobříš, středa 15. ledna 2014 od hod. Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek v Informačním středisku Dobříš XavierBaumaxa koncert V KD Dobříš zahraje po několika letech svérázný litvínovský písničkář a kytarista Xavier Baumaxa, který vydal v dubnu minulého roku nové dvojalbum Dawntempo. I na této desce nadále potvrzuje svou roli ojedinělého samorosta, který si nebere s ničím a nikým servítky. Album je podle recenzenta Jana Macháčka úplně normální deska o úplně normálním člověku, který je úplně normálně v prdeli... Tak si přij te poslechnout Baumaxovo dawntempo, ale i tempa dřívější, určitě nebudete litovat. Společenský sál KD Dobříš, pátek 24. ledna 2014 od hod. Vstupné: předprodej 130 Kč; na místě 160 Kč; zvýhodněné 100 Kč. Předprodej vstupenek od v Trafice u Davida Tanečníčaje Společenské setkání všech bez rozdílu věku. Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovacího spolku Dobříš. Společenský sál KD, neděle 26. ledna od hodin, vstupné dobrovolné. 1.2.Lakomec divadelnípředstavení Lázeňská sbírka zcvoklých šmoulů Frk-Nügnung teátr, vás zve na třetí premieru hry Lakomec od J. B. Moliéra. V hlavní roli uvidíte fenomenálního argentinského klauna Thomase Pipotu, který byl za ztvárnění role stojícího topolu nominován na cenu Iljušina Pupuškina Hercova. V dalších rolích mu zdatně sekundují: Dr. Žába, Ing. Datlová, Mgr. Skleněná, PhDr. Kefír, doc. Bláhový, Bc. Stojanjakotyč, Bl. Ondýna a Stoupal CSc. Režie: krotitel dravé zvěře a cvičitel opic Al. Zajčkáví. Společenský sál KD, sobota 1. února od hod. Vstupné 49,90 Kč, 1,99 euro, 8,31 zlotych proše pana. Připravujeme na únor Lakomec divadelní představení Václav Koubek s kapelou koncert originálního písničkáře Radůza s kapelou koncert výjimečné zpěvačky a harmonikářky DOBŘÍŠEK V LEDNU VOLNÁ HERNA Místo pro rodinu Otevřeno od každý pracovní den od 8.00 do hod., v pondělí a nově také v úterý od do hod. Děti si mohou pohrát, navázat kontakt s novými kamarády, rodiče mají možnost využít půjčovnu knížek či stolních her, získat kontakty a informace, které potřebují. V pondělí, úterý a v pátek od 9.30 hod. s prográmkem pro rodiče s dětmi. Změny v novém roce Od 1. ledna 2014 převezme pozici koordinátorky RC Dobříšek paní Mgr. Michaela Zídková. Nově je otevřena herna odpoledne také v úterý od do hod. Dílnička domácího tvoření se přesouvá na pondělí od do 18 hod. Výtvarníci v úterý v novém čase od 16 do 17 hod. Páteční prográmek v rámci herny povede od února nová lektorka Lucie Dieng. Stříhání dětí každý měsíc, začínáme již v pátek v hod. Mimořádné akce Středy a FIMOHRÁTKY od do 19 hod. děti 8 13 let, od 19 do 22 hod. dospělí. Info a přihlášky: V. Guttenbergová, tel , Pondělí od hod. JAK SE LZE DOMLUVIT S RODIČI V LÁSCE A PŘIJETÍ přednáška s besedou, s lektorkou Mgr. K. Neubauerovou. Úterý od hod. DIGITÁLNÍ SCRAPBOOK kreativní úprava fotek v digitálním provedení, s lektorkou D. Hostonskou Bařinkovou. Poradenství Ve spolupráci s psychologem, rodinnou a sociální poradkyní a speciální pedagožkou nabízíme poradenství, konzultace či zprostředkování odborné pomoci, možno využít také on-line poradnu na individuální konzultace k šátkování, počítačové poradenství. Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na našich webových stránkách: Informace a přihlášky na tel.: , adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. Děkujeme za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu práce v Příbrami a městu Dobříš. Plesová sezóna leden Svaté Pole Hasičský ples SDH Svaté Pole Myslivecký ples MS Daleké Dušníky Sportovní ples TJ Sokol Dal. Dušníky Dětský karneval TJ Sokol Dal. Dušníky Stará Hu KD Myslivecký ples Hasičský ples Motorkářský ples Country bál Maturitní ples ISŠ PB

6 6 DOBŘÍŠSKÉ LISTY DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY Příbramský anděl Dne 27. listopadu se v Příbrami konal již čtvrtý ročník vánoční výtvarné soutěže Příbramský anděl. Za naši školu se soutěže zúčastnili žáci 6.A, kteří při hodinách výtvarné výchovy společně vyrobili obrovskou sochu zlatého prasátka. Účast ostatních škol byla tento rok vysoká, ke zhlédnutí bylo více než 50 exponátů. Výtvor 6.A, který byl doplněn o zvukový efekt chrochtání, přijeli do Příbrami prezentovat: Veronika Jechová, Kateřina Chadimová, Barbora Vitásková, Julius Joska a David Schamberger. Prasátko naší školy sklidilo velký úspěch a sami návštěvníci ho vybrali jako druhý nejhezčí výtvor z celé soutěže. Odborná porota pak navíc ohodnotila exponát 6.A třetím místem v kategorii zlaté prasátko. Jako odměnu za výborné umístění si naši žáci domů odvezli velký marcipánový dort, medaile a další drobné ceny. Všem se výstava moc líbila a žáci se již te těší na další ročník. Mgr. Daniel Drmla Rok 2013 je za námi Dne se konalo v podvečerních hodinách v areálu naší školy tradiční Adventní setkání. Každá třída se podílela na tvorbě výrobků i vlastní akci. Zazpíval školní pěvecký sbor pod vedením manželů Duškových. Tradičnímu ohňostroji na závěr akce předcházela taneční show v tělocvičně školy. Žák 9.C Aleš Kopecký, mistr republiky v latinsko-amerických tancích, tancoval pro široké publikum se svojí partnerkou za vydatného potlesku všech diváků. Na ukázku se můžete podívat na našich školních www stránkách procházel školou Mikuláš a chlapci 6.C obhájili 1. místo v Mikulášském turnaji ve futsalu. Mikuláš navštívil i babičky v Domově seniorů v Dobříši. Jaké bylo překvapení žáků 9.B, že i babičky recitovaly básně. Obdobně proběhl Vánoční turnaj ve futsalu žáků 8. a 9. ročníků. Uskutečnila se také řada vánočních akcí. Nyní je už před námi rok 2014 a především zápis do 1. ročníků. Těšíme se na všechny děti, které si ledna 2014 vyberou naši školu. B. Pallagyová, ředitelka školy Farní sbor ČCE v Dobříši srdečně zve na koncert do nového roku V neděli, od v místním evangelickém kostele se uskuteční koncert pěveckého souboru Ensemble Guillaume. Na programu vánoční skladby H. Purcella, S. Scheidta, J. Dismase Zelenky, B. Smetany, The Beatles. Řídí L. Vendl. Vstupné dobrovolné Vánoční cinkání V pátek 6. prosince zacinkal před naší školou zvoneček, a tím byl zahájen náš již tradiční vánoční jarmark. V tento den pořádalo setkání se sv. Mikulášem na Mírovém náměstí také Kulturní středisko Dobříš, a proto se obě akce propojily. Na Vánoční cinkání se celá škola několik týdnů připravovala a výsledky naší práce si přišlo prohlédnout mnoho rodičů a přátel školy. Nechyběly tradiční dětmi vyrobené vánoční dárky, dekorace, svíčky ani výrobky z hlíny. Vánoční atmosféru navodilo také vystoupení dětí, obdiv si vysloužili nejen naši malí flétnisté. I přes velice větrné počasí se toto příjemné setkání vydařilo a díky podpoře sponzorů bylo zakončeno velkým ohňostrojem. Mgr. Eva Cacková Vánoční výtvarná soutěž Příbramský anděl Vánoční cinkání Aktivity svépomocné skupiny osob pečujících o dítě nebo dospělého s hendikepem Na podzim tohoto roku realizovala svépomocná skupina, pod odborným vedením Petry Klvačové, Ph.D., dotazníkové šetření. Cílem dotazníku bylo zjistit, kolik rodin pečuje o svého člena s nějakou formou zdravotního hendikepu na území obce s rozšířenou působností (ORP) Dobříš. Dále jaké mají tyto rodiny zkušenosti s aktuální nabídkou služeb zaměřených na tuto cílovou skupinu a jaké jsou její hlavní charakteristiky. Dotazník vyplnilo celkem 28 respondentů, z nichž 27 má bydliště přímo v ORP Dobříš. V popisu toho, s jakými konkrétními hendikepy se osoby v péči respondentů potýkají, byly nejčastějšími diagnózami mentální retardace (v 13 případech), dětská mozková obrna (6) a některá z poruch autistického spektra (6). Další otázka se týkala sociálních služeb, které jsou pečujícími a hendikepovanými osobami v současné době nejčastěji využívány. Nejvíce respondentů uvedlo nějaký typ stacionáře (6), na dalším místě se objevily terapeutické dílny a svépomocné skupiny (po 5 respondentech) a třetí nejčastější je osobní asistence (4). Účastníci šetření by dále měli zájem o odlehčovací službu, zvýšení kapacity stacionářů a terapeutických dílen. Hlavním důvodem, proč rodiny nevyužívají služby ve větší míře, je nedostatek financí a také vzdálenost služeb od místa bydliště. Respondenti by velmi uvítali existenci nějaké finančně dostupné dopravní služby pro hendikepované v rámci regionu. O informace o činnosti dobříšského svépomocného sdružení projevilo zájem 25 respondentů a přímo by se na jeho činnosti rádo podílelo 13 respondentů. Obecně respondentům pečujícím o hendikepované nejvíce chybí větší informovanost o existujících službách v území a možnost využít odborného poradenství ve větším rozsahu. Dále vnímají nedostatek finančně dostupných asistenčních služeb pro doprovod či dopravu hendikepovaných do škol, na kroužky, do zařízení sociálních služeb a podobně. Veškerá asistence tak leží na bedrech rodinných příslušníků. Chybí zde také perspektiva dětí po ukončení školní docházky. Hendikepovaní, kteří již školní docházku ukončili, zůstávají nadále, jak vyplynulo z dotazníků, v péči matky nebo jiného člena rodiny, bez zaměstnání, bez vlastního bydlení, často i bez možnosti trávit volný čas mimo domov. Dotazníkové šetření navazuje na předchozí aktivity komunitního plánování sociálních služeb v regionu Brdy Vltava. Získané poznatky jsou zásadní pro zajištění dostupných služeb pro pečující rodiny na území ORP Dobříš. V tuto chvíli celá tíže péče o hendikepovaného člena leží na bedrech pečující rodiny. Je třeba znovu prověřit stávající nabídku služeb a zaměřit se na podporu těch, které zde nejvíce chybí. Získané poznatky budou využity pro aktualizaci komunitního plánu regionu a mohou sloužit také jako podklad pro rozdělování prostředků na sociální oblast v ORP Dobříš. Členkám a členům svépomocné skupiny přejeme v novém roce hodně vytrvalosti, úspěchů a radosti z pomoci sobě i druhým. Za MAS Brdy Vltava Markéta Dvořáková, DiS.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Nový Zebrin 1 / 2015 Strana 6 Zprávy z obce OBECNÍ VÝLET 14.12.2015 V neděli 14. 12. 2014 jsme v hojném počtu vyrazili na adventní trhy do německých Drážďan. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo, ale naštěstí

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. OBSAH Úvodní slovo ředitelky str. 3 Základní údaje str. 4 Orgány společnosti str. 5 Přehled aktivit v roce 2013 str. 7 Poděkování str. 10 Plány na rok 2014

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Shromáždění členů 2012

Shromáždění členů 2012 Shromáždění členů 2012 Golf Club Praha Shromáždění členů 2012 Zahájení Zpráva Výkonného výboru GCP Zpráva Kontrolní a revizní komise GCP Plán a rozpočet na 2012 Vyhlášení sportovce roku GCP Vyhlášení Mistrovství

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015

CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015 CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015 Od 5. 3. je otevřeno Café Rosa kavárna 2. 3. 2015 (pondělí) 3. 3. 2015 (úterý) 13:30 14:30 Zdravá záda pod vedením fyzioterapeutky Mgr. Kristýny 4. 3. 2015 (středa)

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem TJ Pátek Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem O fotbalovém oddílu TJ Pátek TJ Pátek byl založen v roce 1934. V dnešní podobě tělovýchovná jednota podporuje a na spravovaných prostorech

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více