Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí"

Transkript

1 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy Doosan Bobcat pan Dobroslav Rak a pan Radek Váňa starostovi města Mgr. Jaroslavu Melšovi dar městu Dobříši v podobě kolového nakladače. Firmě Doosan Bobcat tímto mnohokrát děkujeme. Vážení spoluobčané města Dobříše, jsou za námi překrásné dny vánočních svátků. Věřím, že jste je prožili v kruhu svých nejbližších a v příjemné pohodové atmosféře. Každý z nás má před sebou své plány a předsevzetí, se kterými vstupuje do roku Přeji vám, aby se je dařilo naplňovat. Společně pak vstupujeme do roku, ve kterém nás čekají volby, a to do evropského parlamentu a v říjnu volby komunální. S plynoucím časem se nám budou představovat politické strany a různá seskupení se svými programy a budou nám nabízet své kandidáty do zastupitelstva. Na finální rozhodnutí máme ještě spoustu času. Jedno rozhodnutí by však mělo být učiněno již nyní. A sice to, že k volbám určitě půjdeme. Považuji účast a to především v komunálních volbách za velmi důležitý moment, a za odpovědné jednání každého, kdo má právo volit. Přeji vám ještě jednou klidný, úspěšný a spokojený rok starosta města Dobříše Mgr. Jaroslav Melša Kalendář kulturních a sportovních akcí 2014 I letos vyšel Kalendář kulturních a sportovních akcí 2014, který si můžete zdarma vyzvednout v Informačním středisku Dobříš, na podatelně městského úřadu, v KD Dobříš, trafikách a na jiných místech. Kalendář akcí je ke stažení i na nových webových stránkách informačního střediska (http:// ic.mestodobris.cz), kde kromě kulturních a sportovních akcí naleznete také informace o aktuálním dění na Dobříši nebo tipy na výlety a jiné služby. Informační středisko Dobříš Stalo se již tradicí, pořádat v Dobříši benefiční akce na podporu místních organizací. V minulých letech byly oceněny například: o.s. Stéblo Borotice, Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech, MC Dobříšek, Soukromý dětský domov v Korkyni či Svépomocná skupina osob pečujících o děti a dospělé s hendikepem v Dobříši, působící pod záštitou o.s. propas. Na pořádání benefice se v předešlých letech podílelo jak město Dobříš, tak i RC Dobříšek a paní Martina Krátká (Květinářství Letizia). Pomozte nám s rozhodováním. Zašlete svůj tip na organizaci se stručným popisem, proč by právě tato organizace měla být finančně podpořena. Výtěžek z benefice je určen pro nestátní neziskovou organizaci, spolek, sdružení, sociální službu z Dobříše či Dobříšska, jejíž činnost má přímý dopad na občany našeho města. Výtěžek není určen soukromým subjektům, fyzickým osobám ani příspěvkovým organizacím města (městská knihovna, kulturní dům). Kdo potřebuje pomoci? Napište nám, či zavolejte do 31. ledna 2014 na níže uvedené kontakty. Barbora Pecháčková Uchytilová, telefon: , fax:

2 2 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Slovo místostarosty Vážení čtenáři, občané města, snažím se zde odpovídat alespoň na část vašich dotazů. Nadále se vám a vašim dotazům budu věnovat a těší mne, že pořád jsou. Zároveň si dovolím občas i sdělení informací, co se ve městě děje a realizuje. Dotaz: Co se to staví místo staré fabriky. Prý to má být domov důchodců včetně služeb pro ně. Je to pravda? Prý se staví na černo? Nejedná se o domov důchodců. V prostoru po bývalé budově staré fabriky vzniká soukromý podnikatelský projekt. Jedná se o výstavbu bytového domu v původním záměru s 27 byty a 4 ateliéry včetně prostor pro komerční účely a jednu navrženou lékařskou praxi. V současné době, v rámci řízení o dodatečném povolení stavby, je ale podána změna projektu se záměrem zásadního zvýšení počtu bytů na 52. Ze samotného projektu však není patrné, o jaké bydlení se bude skutečně jednat a kdo bude jeho uživatelem, zda se bude jednat o budoucí vlastníky nebo nájemníky bytů. Většina bytů je navržena jako malometrážní s velikostí kolem m 2. Samotný průběh a realizace tohoto projektu a jeho změn je problematický v nedodržení platných rozhodnutí a povolení stavebního úřadu. Nyní probíhá řízení o dodatečném povolení stavby. Dotaz: Město vytvořilo naučné stezky s informačními tabulemi. Tyto postupně mizí. Proč? Ano, během podzimních měsíců byly otevřeny spolu s otevřením rekonstruovanou Prokopovou zahradou i naučné stezky po našem městě a blízkém okolí. Ukazuje se, že je dost nenechavců, kteří zkouší patrně odolnost informačních tabulí. Tabule budou opětovně po opravě nainstalovány zpět. Dojde i ke změně materiálu a provedení tak, aby tabule byly v ukotvení odolnější. Doufám, že se nám tak vrátí v novém na svá místa naučných stezek zajímavé informace, které budou sloužit pouze ke čtení. Dotaz: Podzemní kontejnery na tříděný odpad, kdy začnou sloužit lidem? V době kdy, budete číst tyto řádky, již podzemní třídicí kontejnery budou sloužit pro občany našeho města. Plánované uvedení do provozu bylo před vánočními svátky. Jediné, co si lze nyní přát, aby je každý z nás využíval pro jejich účel. Jsou ukázkou toho, jak moderně a hezky Cena města Dobříše za rok 2013 může vypadat místo určené ke sběru a třídění domácího odpadu, zároveň i se snadno dostupným prostorem pro třídění plastu, papíru, kartonu, čirého a barevného skla v systému našeho města. Je to nabídka pro nás, kdo máme zájem třídit a mít dobrý pocit, že i místo určené k třídění může vypadat pěkně. Věřím, že nikdo z nás nebude kolem těchto nových třídicích míst odkládat věci, které tam nepatří a udržíme tak společně kolem pořádek a příjemné prostředí. Poznatek z dění ve městě: Chodím kolem dětského hřiště u kina a nejenom kolem něho. Podle aktivit dětí a rodičů je to využívaný prostor pro odpočinek a hry. Několikrát jsem odpovídal v minulosti na různá upozornění a polemiku o tom, zda je dostatečně udržováno, opravováno, doplňován písek v pískovišti apod. Reaguji zde na článek, který se v jiné části těchto listů snaží vyvolat dojem, že je vše jinak. Není. Nepovažuji však za účelné neustále vysvětlovat, že písek v pískovišti byl doplněn v měsíci květnu. Kontrola herních prvků probíhá pravidelně firmou DOKAS s vedením deníku, že probíhá navíc 1x za rok certifikovanou firmou revize všech dětských hřiš včetně auditů, že údržba ploch a okolí je pravidelná. Jediné co nebylo letos doplněno, je kačírek pod herními prvky dopadových ploch. Městská policie provádí pravidelně pochůzku. Ta souvisí s určením kontrolního bodu, který byl dohodnut s velitelem městské policie letos na jaře. Kontrola je prováděna 2 denně v odpoledních a večerních hodinách. Kdyby kontrola při pochůzce nebyla prováděna, tak by hřiště dnes vypadalo asi jinak, a to hůře. Kamerový systém monitoruje hřiště, vstupní část kina a zároveň i prostor za sokolovnou a to trvale. Takže se nejedná o jiný přístup a ani o to, že stav se nezměnil. Přesně naopak, ale to zřejmě někdo nechce slyšet. S tím nic nenadělám. Jenom na okraj. Za prvé: Nadále nesdílím názor, my rodiče nemůžeme nic, vy město, vy ostatní. Je to snad zájmem všech, kdo prostor využívají, aby nebyl ničen. Opravdu někdy stačí málo. Ozvat se a zahubovat na klučíky a děvčátka ve věku 8 12 let, kteří při odchodu ze školy kolem poledne se např. houpou stojící na houpačce pro děti do tří let. Rodiče okolo nic. Proč? Myslím, že je v zájmu nás všech bydlet ve městě, kde je hezky a kde si vážíme toho, co se vybudovalo. Za druhé: Považuji tuto moji poznámku k dění ve městě na téma hřiště u kina za vyčerpanou a nevidím důvod reagovat nadále na texty článků spíše úsměvných než obsahem zajímavých. S přáním dalších krásných dnů Mgr. Jan Bláha Znáte výjimečnou osobnost našeho města? Navrhněte ji na ocenění! Do máte možnost předložit své návrhy na udělení Ceny města Dobříše za významné dílo, čin, sportovní výkon nebo prezentaci města nebo také za celoživotní přínos městu v těchto oblastech: Kultura Sport Věda a výzkum Výchova a vzdělávání Hospodářský rozvoj Jiné (za záchranu života apod.) Návrhy na udělení Ceny města Dobříše mohou předkládat komise zřízené radou města, výbory zřízené zastupitelstvem města, členové ZM, spolky a sdružení občané a právní subjekty, a to nejpozději do na sekretariát starosty města, Šárce Krůtové, DiS., tel.: , Cena města Dobříše může být udělena jednotlivci nebo kolektivu občanů. Cenu města Dobříše předá jednotlivcům nebo kolektivu jménem Zastupitelstva města Dobříše starosta města Dobříše na slavnostním večeru na zámku v Dobříši. Grantová řízení 2014 Fond sportu, kultury a volného času města Dobříše Město Dobříš vyhlašuje výzvu na grantové řízení z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše pro rok Termín podávání žádostí je stanoven od do do hodin. Žádosti mohou fyzické nebo právnické osoby podat osobně na recepci Městského úřadu v Dobříši nebo zaslat na adresu: Město Dobříš, Mírové nám. 119, Dobříš, Obálku je třeba označit: Grant z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše. Bližší informace a potřebné podklady ke stažení jsou zveřejněny na webových stránkách města Dobříše; s vašimi dotazy se prosím obra te na paní Ivanu Klánovou, odbor kancelář města, tel , Příspěvek z rozpočtu města Dobříše sociální oblast Město Dobříš vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Dobříše sociální oblast pro rok Právnické a fyzické osoby mohou podávat své žádosti od do do hodin na recepci Městského úřadu v Dobříši, případně zaslat poštou na adresu: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, Dobříš, Obálku je třeba označit Příspěvek na sociální oblast města Dobříše pro rok Pro bližší informace se můžete obrátit na Mgr. Věru Fárovou, město Dobříš, sociální odbor, Mírové náměstí 75, telefonicky na č , em na adresu Informace k poplatku za komunální odpad na rok 2014 Vážení občané, na rok 2014 vydává Městský úřad Dobříš nové známky, viz foto. Při platbě na pokladně městského úřadu vám bude vydána známka. Pokud provedete úhradu poplatku přes účet nebo složenkou na poště, můžete si známku vyzvednout pátý den od provedené platby na pokladně městského úřadu, případně na finančním odboru 1. patro. Pro lepší identifikaci odstraňte staré známky z nádob. Výše poplatku se nemění. Poplatek za komunální odpad je třeba uhradit nejpozději do Kateřina Klejnová, finanční odbor

3 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 3 PÍŠETE NÁM Ad Slovo místostarosty V Dobříšských listech se již rok objevuje odpovědna pana místostarosty Jana Bláhy. Nalákán nabízenou možností jsem koncem října 2012 panu Bláhovi zaslal s několika otázkami, mimo jiné Proč se neudržuje dětské hřiště u kina? Pískoviště je téměř prázdné. Sice mě zaskočilo, že pan místostarosta na vůbec nereagoval (třeba: Děkuji. Odpovím v DL. ), ale v DL 11/2012 jsem si odpově přečetl. Pro připomenutí cituji: Hřiště je průběžně udržováno. Což je patrné z pravidelné seče trávy a údržby osázené zeleně, včetně oprav herních prvků pro malé děti po devastujících nájezdech odrostlé mládeže. Písek bude doplněn v jarních měsících. Zde si neodpustím poznámku. Na hřišti je denně mnoho rodičů s dětmi, což je skvělé. Je využíváno. Ale obávám se tak trochu občasné netečnosti. Možná by samotní rodiče v zájmu funkčnosti herních prvků pro malé mohli pomoci pořádku a vykázat ničitele zařízení pryč. Město s pomocí městské policie se o to snaží, ale všechno trvale hlídat nemůže. Panu místostarostovi jsem zaslal mailem reakci na jeho odpově. Považoval jsem ji za nedostatečnou a v podstatě zavádějící. Pan Bláha nereagoval a při dalším pokusu také ne. Pochopil jsem, že touto cestou pan místostarosta zřejmě komunikovat nechce a nebude. Po roce tedy využívám DL k návratu ke své otázce a ke zhodnocení, zda má slovo dobříšského místostarosty nějakou váhu. Dětské hřiště u kina je udržováno pravidelnou sečí trávy a údržbou osázené zeleně. Ano, to je skutečně patrné. Avšak písek nebyl doplněn ani na jaře, ani v létě a ani na podzim. Štěrk z dopadových ploch u obou kolotočů je již dávno jinde, podobně písek pod houpačkami a křižníkem. Skutečně není možné, aby byl štěrk i písek při pravidelné údržbě nahrnut (pracovníky DOKASu?) zpět? Ani jednou za rok? A ona zmíněná netečnost přítomných rodičů? Rodiče či prarodiče mají často dost starostí se svými dětmi (vnoučaty) a mnohdy ani nemohou vykázat ničitele zařízení pryč. Na hřiště jsem chodíval často, ale člena městské policie jsem tam nepotkal ani jednou. Skutečně k ničení zařízení dochází ve dne, za přítomnosti netečných rodičů? Není k monitoringu dění ve městě instalován kamerový systém? Není poněkud alibistické přehodit starost o dětské hřiště na rodiče? V DL 11/2013 pan místostarosta slíbil dostatečné využívání kamerového systému města a častější monitoring prostoru za sokolovnou, což považuje za rozumné po dohodě s městskou a případně i státní policií. V podstatě stejný problém, ale zcela rozdílný přístup. To, že se stav dětského hřiště z hlediska dětí a jejich bezpečnosti za celý rok nezměnil ve mě vyvolává pocit, že odpovědna pana místostarosty slouží spíše k jeho zviditelnění. Pavel Miškovský Knihovna v lednu: povalování doporučeno!!! Milí zájemci o dění v dobříšské knihovně, jako jemné uvítání do mrazivého nového roku jsme pro vás připravili několik mile zahřívacích nabídek: Sladký život kavárenského povaleče čtvrtek , 18.00, pozor: ve Velbloud Café Kde jinde oslavit rozkošné 300. výročí založení první pražské kavárny, než u Velblouda??? Připomeneme si kulturu, která je s kavárenským prostředím navždy spjata, a jsme zrovna v Paříži či Dobříši: od kabaretu přes novináře a spisovatele k barovým pianistům a jazzovým zpěvačkám Program s hudbou zaujme pravděpodobně spíše dospělé. Vstup volný. I naše knihovna slaví v letošním roce významné výročí slouží svým čtenářům již 150 let. Velké oslavy pro vás chystáme na začátek září, ale již v průběhu roku se můžete těšit na několik novinek. První z nich je možnost zakoupení dárkového poukazu naší knihovny, druhou program se záhadným názvem MRK. Duševní ozdravovna / kulturní posilovna balíček 2v1!!! Za cenu od 80 Kč můžete věnovat svým blízkým registraci do knihovny na celý rok, drobný dárek a jako bonus bezplatnou vstupenku pro 2 osoby na jednu z akcí knihovny a letos jich na výběr bude opravdu hodně! Mezinárodní rok v knihovně (MRK) je program, kterým bychom chtěli průběžně připomínat vybrané mezinárodní svátky někdy ty vážné, jindy zas ty veselejší... Jsme zvědavi na vaše reakce a těšíme se na vaše eventuelní doporučení, které z těchto svátků byste rádi akcentovali vy. MRK: Nezapomněli jsme na vás pondělí ve výpůjční době Jako připomínku Mezinárodního dne obětí holocaustu jsme přichystali tématickou výstavu knih i soutěž na našich webových stránkách i přímo v knihovně. Vezah 2013 Boj o přízeň Karla IV. V sobotu 23. listopadu proběhla městská hra Vezah, která byla situována do středověku, přesněji do doby Karla IV. Na slavnostním zahájení na nádvoří hradu Vargač se více než čtyřicet dětí dozvědělo, že zemřel nejvyšší lovčí Království českého a správce místního hradu. Čtyři šlechtici se ucházeli o tuto pozici tím, že jejich družiny sestavené z dětí plnily nejrůznější úkoly, kterými přispívaly k zvelebování města, potírání kriminality, k podpoře řemeslnictví, umění aj. Jedním z úkolů bylo složit báseň o této hře: Vítězný Joyoslavův tým Pasování prvňáčků na čtenáře čtvrtek Jako každý rok, i letos knihovna chystá prvňáčkům v den jejich prvního vysvědčení slavnostní ceremoniál, během kterého budou pasováni na čtenáře. Pevně doufáme, že alespoň jeden z budoucích držitelů Nobelovy ceny jednou tento den označí za počátek své kariéry intelektuála Pohádková babička: Já, Baryk čtvrtek od K 90. výročí narození Františka Nepila připravila Pohádková babička čtení z jeho populární knížky. Doporučujeme dětem od 4 do 400 let. Vstup volný. Haf!!! Listování: Dan Brown: Inferno čtvrtek od Tým známého herce a dramatika Lukáše Hejlíka vám předvede své scénické zpracování populární knihy Dana Browna. Na místě bude možno koupit omezený počet knih s podpisem autora!!! Vstupné 100 Kč, přijímáme rezervace. Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, a už v lednu na naše doporučení budete odpočívat u Velblouda, v knihovně či doma, nezapomeňte, že nejlepší povalečství je zásadně to s knihou!!! Máme jich tu pro vás 46 tisíc svazků, přij te si vybrat. Těšíme se na vás! Dobříš to je město krásné, loupeživost brzy zhasne. Navštíví nás sám pan král, kdo by se pak lapků bál? Císař římský na Vargači k veselosti lidem stačí. Lidé jsou tu veselí, děti spinkaj v posteli. V odpoledních hodinách proběhlo vyhlašování vítězů. Vítěz ale může být jen jeden. Novým správcem hradu se stal Joyslav z Dobříše, který svou družinu náležitě odměnil. Ale protože i ostatní se velmi snažili, a snaha se cení, dostali také sladkou odměnu. Za skautský oddíl Minnehaha a tábornický oddíl Zlatý list Gita a Joy Zástupci týmů

4 4 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Všechny milovníky přírody, stromů a Dobříše srdečně zveme na blok přednášek STROMY důležité prvky (nejen) veřejného prostoru Světlá vzpomínka 23. ledna 2014 od do hod v Městské knihovně Dobříš (Školní 36, Dobříš) Vstupné dobrovolné Program: 1. Ochrana dřevin a povolování kácení v návaznosti na vyhlášku č. 189/2013, odborná podpora AOPK ČR Ing. Pavel Štěrba (AOPK ČR) 2. Standardy péče o přírodu a krajinu (řada A: Arboristické standardy) Ing. Pavel Štěrba (AOPK ČR) 3. Stromy Dobříše Ing. Zdeněk Mařík 4. Významné stromy jako objekty veřejného zájmu Ing. Aleš Rudl (www.prazskestromy.cz) 5. Dřeviny pro venkov a malá města Mgr. Lucie Vorlová, DiS., a Pavel Jeřábek 6. Příklad výsadby Prokopova zahrada Markéta Dvořáková a Blanka Slancová 7. Možnosti Programu péče o krajinu a konkrétní příklady realizací ve Středočeském kraji Ing. Monika Jindrová (AOPK ČR Krajské středisko Praha a střední Čechy) Akci pořádá město Dobříš ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus, Městskou knihovnou Dobříš, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a provozovatelem webu prazskestromy.cz. Jméno vynikající sportovkyně a reprezentantky naší republiky, zasloužilé mistryně sportu Ludmily Polesné, roz. Štyndlové, je též spjato s naším městem. Navštěvovala I. základní školu v Dobříši, pilně cvičila v Sokole Dobříš, v roce 1948 cvičila na Všesokolském sletu v Praze jako dorostenka s bílým kroužkem, hrála házenou za Sokol Dobříš a byla vybrána do krajského družstva české házené. S mladými sportovními přáteli z Dobříše prvně okusila jízdu na zpěněné řece. To jí bylo osudné. Divoká voda jí učarovala a ovládla téměř celý její život. Plně se věnovala vodnímu slalomu. První medaili z mistrovství světa ve slalomu a sjezdu na divoké vodě přivezla roku 1961 z Dráž an, světové prvenství obhájila i v roce 1963 v rakouském Spittalu. Po získání zlaté medaile z mistrovských soutěží na Lipně v roce 1967 byla korunována na královnu čertových proudů. V roce 1969 na mistrovství světa ve Francii získala tři tituly mistryně světa a novináři ji nazvali první dámou peřejí a také Amazonkou divokých vod. Ve své době byla vyhlášena nejlepší kajakářkou světa. Poslední medailí se rozloučila v roce 1975 v jugoslávské Skoplji ve 42 letech. Celkem přivezla z mistrovství světa 19 medailí, z toho 6 zlatých. Mistrovství republiky se zúčastnila 18 roků za sebou a z 52 startů získala 48 medailí, z toho 36 mistrovských. Mnoho vykonala a ještě hodně chtěla vykonat. Zákeřná choroba ukončila její život ve věku 54 let. V prosinci minulého roku uplynulo už 25 let od její předčasné smrti. Čest její památce! Jana Pinková, sestra I do nového roku s Aerobik studiem Orel Dobříš První prosincový den jsme se setkali v dobříšské sportovní hale na naší tradiční Vánoční exhibici. Na 9. ročníku exhibice pro vás lektoři spolu s dětmi připravili vystoupení a nezapomenutelnou sportovní show. Celkem si návštěvníci mohli užít 27 vystoupení od závodu batolátek na odrážedlech až po seniorský tým na stepech. Celkem se na ploše ukázalo téměř 300 dětí, které představily své sestavy a to, co se na kurzech od září naučily, závodní aerobik se rozloučil s letošními závodními sestavami. Doufáme, že jste si nabitý program užili a těšíte se už nyní na příští jubilejní 10. ročník!!! Do nového roku přejeme všem dětem i našim příznivcům jen to dobré. Hlavně hodně energie, dobré nálady, spoustu dobrých přátel, splněná přání i dodržená novoroční předsevzetí. Dovolte nám touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří svěřují děti do naší péče a umožňují jim trávit volný čas právě s námi. Děkujeme také dalším příznivcům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají s organizací nejrůznějších akcí a v neposlední řadě děkujeme lektorům, kteří v našem studiu předcvičují a trénují. Aerobik studio Orel Dobříš pro vás i pro rok 2014 připravuje mnoho sportovních, kulturních i zábavných akcí pro děti i dospělé. Celý kolektiv ASOD se těší na setkávání s vámi při nejrůznějších příležitostech. foto Milan Štufka SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vzpomínka Dne 2. ledna 2014 uplyne již 10 let, co nás navždy opustila naše drahá maminka, babička a prababička, švadlena, paní Anna Zelenková. S láskou i bolestí v srdci vzpomínají dcery Anna, Drahoslava a Helena s rodinami. Na svou sestru tiše vzpomíná i paní Marie Mottlová se svou rodinou. Kdož jste ji znali, prosím, vzpomeňte s námi. Upřímně děkuje rodina Poděkování uběhnou 3 smutné roky od náhlého úmrtí pana Pavla Michla. Rodina Michlova, Hemrova a kamarádi Dne uplyne již 5 let od úmrtí paní Anny Procházkové (Šmuclerové) z Knížecích Studánek. S láskou stále vzpomínají dcery Božena, Hana a vnučka Alena Dne by se dožila 90 let naše milovaná maminka, babička a prababička, paní Jarmila Zárubová. Vzpomínají dcery Jarmila a Jiřina s rodinami Děkuji mladému muži, který mi poskytl pomoc, když jsem zkolaboval na náměstí v Dobříši. Velice si vážím jeho ochoty pomoci a ještě jednou mnohokrát děkuji. Antonín Leho ák Vítání občánků Dne byli v zrcadlovém sále zámku Dobříš slavnostně přivítáni nejmladší občánkové našeho města: Tomáš Houska, Hana Redlichová, Tomáš Vich, Tomáš Lakomý, Amálie Varhanová, Leona Kotuličová, Filip Kotala, Ondřej Universal, Michaela Malá, Marie Jirušková, Adéla Hodná a Veronika Cypriánová. Srdečně blahopřejeme

5 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 5 KULTURA LEDEN Ota Bubeníček vernisáž výstavy kreseb, akvarelů a fotografií z pozůstalostiumělce Dobříšský kulturní dům pořádá unikátní výstavu sbírky kreseb a akvarelů pocházejících z pozůstalosti po předním českém krajináři první poloviny 20. století Otovi Bubeníčkovi. Součástí výstavy jsou fotografie a dokumenty ze života malíře a jeho současníků. Tato rozsáhlá sbírka je představena veřejnosti poprvé, a tak by si ji neměl nechat ujít žádný milovník umění a historie. Už jen proto, že kresby mají nejen vysokou uměleckou hodnotu, ale i významnou hodnotu dokumentární. Na výstavu je vstup zdarma! Některé kresby si mohou sběratelé zakoupit! Ota Bubeníček ( ) Narodil se v Uhříněvsi u Prahy. Po škole nejprve pracoval jako litograf v Haasově grafickém ateliéru. V roce 1899 vstoupil na Akademii výtvarných umění, kde studoval u profesora Julia Mařáka. Po ukončení studia podnikl řadu cest po Evropě a poté maloval a kreslil na nespočetných místech v Čechách i na Slovensku. V roce 1902 vstoupil do Jednoty umělců výtvarných. Roku 1909 uspořádal v Topičově salonu první samostatnou výstavu. Poté následovala řada výstav doma i v zahraničí (Londýn, Benátky, Oslo, Vídeň, Amsterdam, Lipsko, Kodaň, Stockholm a další). Jeho obrazy jsou zastoupeny v Národní galerii a mnoha regionálních muzeích, galeriích a soukromých sbírkách. Ota Bubeníček byl rovněž nadšený loutkář, člen sokolského hnutí a životní optimista. Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž proběhne v neděli 12. ledna od hod. Výstava potrvá do 2. března. Otevřeno: PO ČT hod., NE hod TonkaŠibenice divadelnípředstavení Komorní veseloherní příběh v režii Jaroslava Duška. Prostitutce Tonce Šibenici, která je skutečnou postavou tehdejší pražské galerky, vdechl literární život Egon Erwin Kisch a osud hříšnice s čistým srdcem láká divadelníky, přesněji řečeno herečky, dodnes. Představení Jaroslava Duška vzniklo na motivy hry Miloše Macourka Racajda. Hrají: Jitka Sedláčková a Iveta Dušková. Hudba: Vesna Cáceres. Společenský sál KD Dobříš, středa 15. ledna 2014 od hod. Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek v Informačním středisku Dobříš XavierBaumaxa koncert V KD Dobříš zahraje po několika letech svérázný litvínovský písničkář a kytarista Xavier Baumaxa, který vydal v dubnu minulého roku nové dvojalbum Dawntempo. I na této desce nadále potvrzuje svou roli ojedinělého samorosta, který si nebere s ničím a nikým servítky. Album je podle recenzenta Jana Macháčka úplně normální deska o úplně normálním člověku, který je úplně normálně v prdeli... Tak si přij te poslechnout Baumaxovo dawntempo, ale i tempa dřívější, určitě nebudete litovat. Společenský sál KD Dobříš, pátek 24. ledna 2014 od hod. Vstupné: předprodej 130 Kč; na místě 160 Kč; zvýhodněné 100 Kč. Předprodej vstupenek od v Trafice u Davida Tanečníčaje Společenské setkání všech bez rozdílu věku. Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovacího spolku Dobříš. Společenský sál KD, neděle 26. ledna od hodin, vstupné dobrovolné. 1.2.Lakomec divadelnípředstavení Lázeňská sbírka zcvoklých šmoulů Frk-Nügnung teátr, vás zve na třetí premieru hry Lakomec od J. B. Moliéra. V hlavní roli uvidíte fenomenálního argentinského klauna Thomase Pipotu, který byl za ztvárnění role stojícího topolu nominován na cenu Iljušina Pupuškina Hercova. V dalších rolích mu zdatně sekundují: Dr. Žába, Ing. Datlová, Mgr. Skleněná, PhDr. Kefír, doc. Bláhový, Bc. Stojanjakotyč, Bl. Ondýna a Stoupal CSc. Režie: krotitel dravé zvěře a cvičitel opic Al. Zajčkáví. Společenský sál KD, sobota 1. února od hod. Vstupné 49,90 Kč, 1,99 euro, 8,31 zlotych proše pana. Připravujeme na únor Lakomec divadelní představení Václav Koubek s kapelou koncert originálního písničkáře Radůza s kapelou koncert výjimečné zpěvačky a harmonikářky DOBŘÍŠEK V LEDNU VOLNÁ HERNA Místo pro rodinu Otevřeno od každý pracovní den od 8.00 do hod., v pondělí a nově také v úterý od do hod. Děti si mohou pohrát, navázat kontakt s novými kamarády, rodiče mají možnost využít půjčovnu knížek či stolních her, získat kontakty a informace, které potřebují. V pondělí, úterý a v pátek od 9.30 hod. s prográmkem pro rodiče s dětmi. Změny v novém roce Od 1. ledna 2014 převezme pozici koordinátorky RC Dobříšek paní Mgr. Michaela Zídková. Nově je otevřena herna odpoledne také v úterý od do hod. Dílnička domácího tvoření se přesouvá na pondělí od do 18 hod. Výtvarníci v úterý v novém čase od 16 do 17 hod. Páteční prográmek v rámci herny povede od února nová lektorka Lucie Dieng. Stříhání dětí každý měsíc, začínáme již v pátek v hod. Mimořádné akce Středy a FIMOHRÁTKY od do 19 hod. děti 8 13 let, od 19 do 22 hod. dospělí. Info a přihlášky: V. Guttenbergová, tel , Pondělí od hod. JAK SE LZE DOMLUVIT S RODIČI V LÁSCE A PŘIJETÍ přednáška s besedou, s lektorkou Mgr. K. Neubauerovou. Úterý od hod. DIGITÁLNÍ SCRAPBOOK kreativní úprava fotek v digitálním provedení, s lektorkou D. Hostonskou Bařinkovou. Poradenství Ve spolupráci s psychologem, rodinnou a sociální poradkyní a speciální pedagožkou nabízíme poradenství, konzultace či zprostředkování odborné pomoci, možno využít také on-line poradnu na individuální konzultace k šátkování, počítačové poradenství. Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na našich webových stránkách: Informace a přihlášky na tel.: , adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. Děkujeme za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu práce v Příbrami a městu Dobříš. Plesová sezóna leden Svaté Pole Hasičský ples SDH Svaté Pole Myslivecký ples MS Daleké Dušníky Sportovní ples TJ Sokol Dal. Dušníky Dětský karneval TJ Sokol Dal. Dušníky Stará Hu KD Myslivecký ples Hasičský ples Motorkářský ples Country bál Maturitní ples ISŠ PB

6 6 DOBŘÍŠSKÉ LISTY DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY Příbramský anděl Dne 27. listopadu se v Příbrami konal již čtvrtý ročník vánoční výtvarné soutěže Příbramský anděl. Za naši školu se soutěže zúčastnili žáci 6.A, kteří při hodinách výtvarné výchovy společně vyrobili obrovskou sochu zlatého prasátka. Účast ostatních škol byla tento rok vysoká, ke zhlédnutí bylo více než 50 exponátů. Výtvor 6.A, který byl doplněn o zvukový efekt chrochtání, přijeli do Příbrami prezentovat: Veronika Jechová, Kateřina Chadimová, Barbora Vitásková, Julius Joska a David Schamberger. Prasátko naší školy sklidilo velký úspěch a sami návštěvníci ho vybrali jako druhý nejhezčí výtvor z celé soutěže. Odborná porota pak navíc ohodnotila exponát 6.A třetím místem v kategorii zlaté prasátko. Jako odměnu za výborné umístění si naši žáci domů odvezli velký marcipánový dort, medaile a další drobné ceny. Všem se výstava moc líbila a žáci se již te těší na další ročník. Mgr. Daniel Drmla Rok 2013 je za námi Dne se konalo v podvečerních hodinách v areálu naší školy tradiční Adventní setkání. Každá třída se podílela na tvorbě výrobků i vlastní akci. Zazpíval školní pěvecký sbor pod vedením manželů Duškových. Tradičnímu ohňostroji na závěr akce předcházela taneční show v tělocvičně školy. Žák 9.C Aleš Kopecký, mistr republiky v latinsko-amerických tancích, tancoval pro široké publikum se svojí partnerkou za vydatného potlesku všech diváků. Na ukázku se můžete podívat na našich školních www stránkách procházel školou Mikuláš a chlapci 6.C obhájili 1. místo v Mikulášském turnaji ve futsalu. Mikuláš navštívil i babičky v Domově seniorů v Dobříši. Jaké bylo překvapení žáků 9.B, že i babičky recitovaly básně. Obdobně proběhl Vánoční turnaj ve futsalu žáků 8. a 9. ročníků. Uskutečnila se také řada vánočních akcí. Nyní je už před námi rok 2014 a především zápis do 1. ročníků. Těšíme se na všechny děti, které si ledna 2014 vyberou naši školu. B. Pallagyová, ředitelka školy Farní sbor ČCE v Dobříši srdečně zve na koncert do nového roku V neděli, od v místním evangelickém kostele se uskuteční koncert pěveckého souboru Ensemble Guillaume. Na programu vánoční skladby H. Purcella, S. Scheidta, J. Dismase Zelenky, B. Smetany, The Beatles. Řídí L. Vendl. Vstupné dobrovolné Vánoční cinkání V pátek 6. prosince zacinkal před naší školou zvoneček, a tím byl zahájen náš již tradiční vánoční jarmark. V tento den pořádalo setkání se sv. Mikulášem na Mírovém náměstí také Kulturní středisko Dobříš, a proto se obě akce propojily. Na Vánoční cinkání se celá škola několik týdnů připravovala a výsledky naší práce si přišlo prohlédnout mnoho rodičů a přátel školy. Nechyběly tradiční dětmi vyrobené vánoční dárky, dekorace, svíčky ani výrobky z hlíny. Vánoční atmosféru navodilo také vystoupení dětí, obdiv si vysloužili nejen naši malí flétnisté. I přes velice větrné počasí se toto příjemné setkání vydařilo a díky podpoře sponzorů bylo zakončeno velkým ohňostrojem. Mgr. Eva Cacková Vánoční výtvarná soutěž Příbramský anděl Vánoční cinkání Aktivity svépomocné skupiny osob pečujících o dítě nebo dospělého s hendikepem Na podzim tohoto roku realizovala svépomocná skupina, pod odborným vedením Petry Klvačové, Ph.D., dotazníkové šetření. Cílem dotazníku bylo zjistit, kolik rodin pečuje o svého člena s nějakou formou zdravotního hendikepu na území obce s rozšířenou působností (ORP) Dobříš. Dále jaké mají tyto rodiny zkušenosti s aktuální nabídkou služeb zaměřených na tuto cílovou skupinu a jaké jsou její hlavní charakteristiky. Dotazník vyplnilo celkem 28 respondentů, z nichž 27 má bydliště přímo v ORP Dobříš. V popisu toho, s jakými konkrétními hendikepy se osoby v péči respondentů potýkají, byly nejčastějšími diagnózami mentální retardace (v 13 případech), dětská mozková obrna (6) a některá z poruch autistického spektra (6). Další otázka se týkala sociálních služeb, které jsou pečujícími a hendikepovanými osobami v současné době nejčastěji využívány. Nejvíce respondentů uvedlo nějaký typ stacionáře (6), na dalším místě se objevily terapeutické dílny a svépomocné skupiny (po 5 respondentech) a třetí nejčastější je osobní asistence (4). Účastníci šetření by dále měli zájem o odlehčovací službu, zvýšení kapacity stacionářů a terapeutických dílen. Hlavním důvodem, proč rodiny nevyužívají služby ve větší míře, je nedostatek financí a také vzdálenost služeb od místa bydliště. Respondenti by velmi uvítali existenci nějaké finančně dostupné dopravní služby pro hendikepované v rámci regionu. O informace o činnosti dobříšského svépomocného sdružení projevilo zájem 25 respondentů a přímo by se na jeho činnosti rádo podílelo 13 respondentů. Obecně respondentům pečujícím o hendikepované nejvíce chybí větší informovanost o existujících službách v území a možnost využít odborného poradenství ve větším rozsahu. Dále vnímají nedostatek finančně dostupných asistenčních služeb pro doprovod či dopravu hendikepovaných do škol, na kroužky, do zařízení sociálních služeb a podobně. Veškerá asistence tak leží na bedrech rodinných příslušníků. Chybí zde také perspektiva dětí po ukončení školní docházky. Hendikepovaní, kteří již školní docházku ukončili, zůstávají nadále, jak vyplynulo z dotazníků, v péči matky nebo jiného člena rodiny, bez zaměstnání, bez vlastního bydlení, často i bez možnosti trávit volný čas mimo domov. Dotazníkové šetření navazuje na předchozí aktivity komunitního plánování sociálních služeb v regionu Brdy Vltava. Získané poznatky jsou zásadní pro zajištění dostupných služeb pro pečující rodiny na území ORP Dobříš. V tuto chvíli celá tíže péče o hendikepovaného člena leží na bedrech pečující rodiny. Je třeba znovu prověřit stávající nabídku služeb a zaměřit se na podporu těch, které zde nejvíce chybí. Získané poznatky budou využity pro aktualizaci komunitního plánu regionu a mohou sloužit také jako podklad pro rozdělování prostředků na sociální oblast v ORP Dobříš. Členkám a členům svépomocné skupiny přejeme v novém roce hodně vytrvalosti, úspěchů a radosti z pomoci sobě i druhým. Za MAS Brdy Vltava Markéta Dvořáková, DiS.

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Co připravujeme na rok 2010...

Co připravujeme na rok 2010... Leden 2010 OBEC PASEKA Co připravujeme na rok 2010... Prioritou v letošním roce je získání dotace na půdní vestavbu učeben cizího jazyka a počítačové učebny v naší ZŠ. O zafinancování této akce se snažíme

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Den dětí a kácení máje 30.5.

Den dětí a kácení máje 30.5. Den dětí a kácení máje 30.5. V sobotu 30. 5. 201 5 jsme opět mohli společně oslavit Den dětí. Dobrovolní hasiči společně s kulturní komisí a obcí připravili na fotbalovém hřišti odpoledne plné her a atrakcí.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více