Také Havířov má "protihlukovou vyhlášku"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Také Havířov má "protihlukovou vyhlášku""

Transkript

1 Také Havířov má "protihlukovou vyhlášku" Vyhláška vymezuje dobu, kdy není možné používat hlučnou techniku. Ilustrační foto: Romana Bartošková Zastupitelstvo města Havířova schválilo na svém červnovém zasedání Obecně závaznou vyhlášku k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Cílem vyhlášky je omezit používání hlučných nástrojů a zařízení, které šíří hluk v takové míře, že omezují pohodu bydlení a života osob na území města Havířova. Vyhláška stanoví v zájmu ochrany veřejného pořádku dobu, kdy není možné používání zahradní techniky, sekaček na trávu, křovinořezů, vysavačů na listí, brusek, rozbrušovaček, cirkulárek a dalších hlučných zařízení, a to v období nočního klidu (od 22 do 6 hodin) a v neděli a svátky od 6 do 8 hodin a od 12 hodin do 22 hodin. V praxi to znamená, že v neděle a svátky je možné sekat trávu a používat hlučnou techniku pouze v době od 8 do 12 hodin. Kontrolou dodržování obecně závazné vyhlášky je pověřena Městská policie Havířov. Kompletní znění vyhlášky najdete na v sekci Vyhlášky a nařízení. Vyhláška nabyla účinnosti 16. července. -red- Z obsahu: strana 2 Zahájení rekonstrukce šumbarského náměstí se blíží Končí dvouletý projekt ojďme se vzdělávat strana 3 Kino Centrum získalo čestné uznání Havířov má druhý sběrný dvůr strana 4 Církevní středisko oslavilo dvacet let Chystá se další Akademie III. věku strana 5 Havířov bude mít nové nádraží rozhovor s náměstkem primátora Ing. Smrčkem strana 6 Senioři měřili své síly Systém včasné intervence strana 7-10 Kulturní servis MKS Havířov strana 11 Karatisté jeli do Beskyd na soustředění strana 12 Maniačky dovezly medaile ze superfinále Havířovský aquapark v srpnu od 9 do 19 hodin! lavecký bazén Fitcentrum Kombinovaný bazén s atrakcemi Dětský bazén Skokanský bazén 2 tobogány mořské vlny divoká řeka skluzavky vzduchové lehátko vodní trysky vodní zvon perličkové a masážní trysky Hřiště na volejbal, nohejbal, stoly na stolní tenis, občerstvení Vstupné: dospělí 70 Kč, děti 40 Kč, důchodci 50 Kč děti do 2 let a invalidé vstup zdarma poslední 2 hodiny 40 Kč, slevy pro rodiny s dětmi srpna uplyne 69 let od chvíle, kdy příslušníci gestapa zavraždili 36 občanů Životic a okolních obcí. IETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ k uctění památky obětí se uskuteční v sobotu 10. srpna 2013 od 10 hodin u amátníku životické tragédie v Havířově-Životicích. Součástí pietního aktu bude kladení věnců a kytic k hrobu obětí. V době konání pietního aktu bude omezena doprava. V době od 10 do 11 hodin bude uzavřena silnice u Životického památníku pro MHD i osobní vozidla a doprava bude odkloněna.

2 2 Zahájení rekonstrukce šumbarského náměstí se blíží Na přelomu srpna a září bude zahájena jedna z největších letošních investičních akcí - rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka v Havířově-Šumbarku. Cílem této investiční akce je upravit danou lokalitu tak, aby vyhovovala současným požadavkům lokálních center. Bude to znamenat zejména rozšíření počtu parkovacích míst pro osobní vozidla ze současných 55 míst na 87, včetně 5 stání pro imobilní občany. Zároveň bude zachována dopravní obslužnost a společenský charakter lokality a podstatně se zlepší celkový vzhled náměstí. V dolní části náměstí vznikne parkoviště s kolmými parkovacími stáními, v horní části bude vybudována klidová zóna s vyloučením vjezdu osobních automobilů a MHD. Samotná plocha náměstí bude rozdělena na parkovou část se zelení a nově vybudovaným veřejným WC. To bude v provozu celoročně, bude bezobslužné a bezbariérové a bude mít vstup pomocí mincovníku nebo euroklíče. Vnitřní vybavení v antivandal nerezovém provedení bude elektronicky ovládané. Náměstí bude mít dlážděnou část určenou pro konání společenských a kulturních akcí, to znamená, že zde bude například připravená šachtice na vánoční strom, elektrické přípojky pro stánky a podobně. Součástí stavby bude osazení městského mobiliáře - budou zde lavičky, odpadkové koše i stojany na kola. Do rekonstrukce také patří výsadba zeleně, vybudování chodníků, cyklostezek, přechodů pro chodce, nového povrchu komunikací, veřejného osvětlení, rozšíření kamerového systému a nutná rekonstrukce inženýrských sítí. Na ulici Obránců míru budou vybudovány 2 autobusové zálivy, v nichž budou umístěny zastávky autobusové dopravy vedené v současnosti přes náměstí a Anglickou ulici. Stavba, u které se pohybují předpokládané náklady okolo 53,5 milionu korun, bude dokončena na jaře roku Končí dvouletý projekt "ojďme se vzdělávat" rotože 31. července tohoto roku končí realizace projektu ojďme se vzdělávat, který byl podpořen Evropským sociálním fondem a spolufinancován statutárním městem Havířov, přišel čas vyhodnotit jeho přínosy pro budoucí práci Magistrátu města Havířova. Tento projekt, který byl zahájen v srpnu 2011, byl členěn do dvou vzdělávacích programů, kterými byly Legislativa a korupce a Řízení a rozvoj lidských zdrojů, komunikační a prezentační dovednosti. V měsíci listopadu a prosinci 2012 proběhlo pilotní proškolení celkem 20 zaměstnanců magistrátu v obou vzdělávacích programech. o nich byly shromážděny relevantní připomínky k obsahové náplni vzdělávacích programů a byly identifikovány další potřeby vzdělávání, které byly odborníky rozpracovány do dalších tří vzdělávacích programů. Vzdělávacího programu Legislativa a korupce se zúčastnilo celkem 40 zaměstnanců magistrátu a byl vyškolen odborný lektor, který bude v rámci udržitelnosti této části projektu provádět proškolování dalších zaměstnanců. Tento vzdělávací program má dále rozšířit odolnost zaměstnanců v boji proti korupci při výkonu veřejné správy. Vzdělávacího programu Řízení a rozvoj lidských zdrojů, komunikační a prezentační dovednosti se zúčastnilo celkem 60 zaměstnanců magistrátu a byly vyškoleny 2 lektorky, které budou v rámci udržitelnosti této části projektu provádět proškolování dalších zaměstnanců. Tento vzdělávací program rozšířil znalosti a dovednosti zaměstnanců magistrátu v oblasti personálního řízení a práce v týmovém prostředí. Dále pomohl vylepšit komunikační schopnosti zaměstnanců, jak při komunikaci s klienty (občany), tak také uvnitř pracovních týmů magistrátu. V rámci identifikace dalších potřeb byly zpracovány další vzdělávací programy: - rocesní řízení. Cílem programu je pochopení podstaty procesního řízení organizace respektive procesního přístupu vůbec, a to zejména ve vazbě na postupy jeho aplikace a z ní vyplývající výhody. - Finanční řízení a plánování, ve kterém byly zdokonalovány znalosti zaměstnanců v oblasti finančního hospodaření města s přihlédnutím k aktuálnímu plánovacímu období Evropské unie. - Implementace moderních metod řízení ve veřejném sektoru. Tento vzdělávací program rozšířil znalosti vedoucích zaměstnanců magistrátu v oblasti společenské odpovědnosti organizací a využití nejúčinnějších a nejkomplexnějších systémů řízení. Celý projekt významně rozšířil znalosti zaměstnanců magistrátu a tyto budou mít pozitivní vliv na výkon veřejné správy Magistrátem města Havířova, zejména na zefektivnění vzdělávání, odbornou přípravu zaměstnanců i na jejich rozvoj. Znalosti zaměstnanců se budou dále rozšiřovat po dobu udržitelnosti celého projektu, kdy proškolením, které bude podle nejnovějších poznatků aktualizováno, projdou další zaměstnanci magistrátu, případně se jej k prohloubení svých vědomostí zúčastní i ti zaměstnanci, kteří jej absolvovali v rámci projektu. Karin Menšíková CVA-Centrum volnočasových aktivit Horymírova 1511/9, Havířov-Město, V měsíci srpnu 2013 pokračuje prázdninový provoz těchto činností: ONDĚLÍ: od do hodin p. Szostková - dovednostní kroužek - ubrousková technika, malování na hedvábí, batikování, tkaní, vyšívání, pletení ÚTERÝ: od do hodin p. rzeczková - dovednostní kroužek - výroba keramiky, vizovické pečivo, a další STŘEDA: od do hodin Ing. Gaurová - dovednostní kroužek - výroba šperků ČTVRTEK: od 9.00 do hodin - chůze s holemi Nordic walking ÁTEK: od do hodin p. Heinzová - dovednostní kroužek - výroba šperků Více na stránkách volný čas centrum volnočasových aktivit

3 3 V soutěži Stavba roku Moravskoslezského kraje získalo havířovské Kino Centrum čestné uznání Čestné uznání v kategorii Stavby občanské vybavenosti - rekonstrukce získalo v tradiční soutěži Stavba roku Moravskoslezského kraje havířovské Kino Centrum. Odborná porota od letošního dubna hodnotila 29 do soutěže přihlášených loni a předloni dokončených objektů realizovaných v našem kraji. Vyhlašovatelem soutěže, která se koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj. "ři určování vítězů odborná porota posuzovala celkový architektonický výraz stavby a její zakomponování do okolí. Důležitá byla také kvalita stavebních prací, vhodné použití materiálů, originalita, společenské poslání stavby nebo vliv na životní prostředí," vysvětlil předseda poroty Milan Balabán. Slavnostní vyhlášení výsledků 7. ročníku prestižní soutěže se konalo v polovině června na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Nejvyšší ocenění - cenu Grand rix - získala od odborné poroty Multifunkční hala Gong v Ostravě. -red- V Havířově funguje druhý sběrný dvůr Nový sběrný dvůr v Havířově na ploše čtverečních metrů zahájil provoz koncem června. Objekt poblíž areálu garáží na Jarošově ulici bude sloužit především lidem z Dolní Suché a Šumbarku, blíže sem to budou mít i obyvatelé Dolních Datyní. "Nový sběrný dvůr nebude sloužit podnikatelským subjektům," zdůraznila Iveta Slimáčková z Technických služeb Havířov, které jsou provozovatelem zařízení. rovozní doba sběrného dvora je denně od pondělí do soboty v době od sedmi ráno do osmnácti hodin večer. Lidé sem po předložení občanského průkazu (ověření místa trvalého bydliště) mohou bezplatně odevzdat odpad z běžného chodu domácnosti, biologicky rozložitelný odpad, pneumatiky, olejové filtry, motorové oleje, kyseliny, rozpouštědla a zásady, baterie a akumulátory nebo léky, skleněné i papírové obaly a jiné. "Lidé mohou přinést televizory, vysloužilé počítače, tiskárny, ledničky, pračky, myčky, sporáky, fény a další elektrospotřebiče," vyjmenovala Iveta Slimáčková. -red- Foto: Josef Talaš Nové sirény v Havířově budou varovat nejen v případě povodní 92 nových mluvících sirén rozmístil Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje na jaře tohoto roku do měst na Karvinsku, Novojičínsku a Frýdeckomístecku. Jedná se o součást unikátního projektu, který má obyvatele varovat v případně povodní. Celková cena projektu byla 23 milionů korun, 85 procent z této částky se podařilo získat z Evropské unie. Tři z těchto sirén jsou i v Havířově. Místa byla vybrána tak, aby signál pokryl celé území města. V případě hrozícího nebezpečí lze sirény ovládat prostřednictvím mobilního telefonu. omocí sirén nemusí být obyvatelé varováni jen před povodněmi, lze je využít i při rozličných mimořádných událostech. Jak funguje varovný systém a k čemu slouží V ČR je zaveden systém varování obyvatelstva, který pokrývá téměř 100% všech trvale osídlených oblastí naší země. Některé sirény (elektronické) umějí mluvit", tj. po zaznění signálu je automaticky sdělena tísňová informace. Většina sirén je však staršího typu (rotační), pouze houkají". V České republice od r platí pouze jeden varovný signál Všeobecná výstraha", který vám sdělí, že se něco děje" a je na vás se rychle dostat na bezpečné místo a zjistit další informace. Signál Všeobecná výstraha" je kolísavý tón po dobu 140 sekund a může zaznít 3x po sobě. U mluvících" sirén následuje informace o druhu ohrožení, např. Nebezpečí zátopové vlny", v každém případě ale příslušná tísňová informace zazní v nejbližší možné době po odeznění signálu zpravidla v obecním rozhlase, vysílají ji radiovozy policie/hasičů nebo také zazní v televizi a rozhlase. Zkouška sirén - tento signál uslyšíte nejčastěji, a to každou první středu v měsíci ve hodin. Ověřuje se jím funkčnost systému a také slyšitelnost sirén. Signál Zkouška sirén" je nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 sekund. U mluvících" sirén je doplněn informací Zkouška sirén". Zkouška sirén není varovným signálem! Krizový plán je souhrn kontaktů a informací, jak se zachovat při mimořádných situacích. Krizový plán má Havířov umístěný na webových stránkách města v zápatí hlavní strany. Najdete zde zásady chování při mimořádné situaci, důležitá telefonní čísla, informace o bezpečnostní radě, krizovém štábu, evakuaci obyvatelstva, důležité internetové adresy a také instruktážní videa. -red- Upozornění pro majitele psů - čipování (trvalé označení) psů Datem končí přechodné ustanovení OZV č.2/2012 k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů (dále jen vyhláška ), kterým byla stanovena roční lhůta pro splnění povinnosti uložené chovatelům trvale označit čipem svého psa, bez výjimky. Označeni čipem musí být všichni psi, kteří ke dni nabytí účinnosti vyhlášky tj. do nebyli trvale označeni tetováním nebo čipem. Kontrolou dodržování této vyhlášky jsou pověřeni strážníci Městské policie Havířov, kteří jsou za tímto účelem vybaveni čtecím zařízením identifikačních čipů. Za nesplnění povinností daných touto vyhláškou může být uložena pokuta až do výše Kč.

4 4 Don Bosko Fest 2013 aneb oslavili jsme 20 let V lidském životě se 20 let zdá jako pouhý začátek. Je to jen pár let od dosažení dospělosti, začátek něčeho nového a zajímavého. Člověk začíná přemýšlet, co dál, kam se bude jeho další životní etapa ubírat. Dvacetiletá organizace je však zcela něco jiného. Má své pevné základy, ví, proč je tady, a co může nabídnout. Nebojí se riskovat a přes všechny překážky se drží pevně nad vodou. A přesně tohle jsme se rozhodli všem ukázat a společně s vámi jsme toto výročí oslavili na letošním Don Bosko Festu. V sobotu 22. června 2013 tomu bylo přesně na den 20 let, kdy v Havířově započalo svou činnost Církevní středisko volného času sv. Jana Boska. Ačkoli se už od ranního východu slunce zdálo, že dlouhé přípravy, budování festivalového areálu a pracovní nasazení zaměstnanců přijde kvůli hrozivě zatažené obloze vniveč, počasí nám nakonec ukázalo svou vlídnou tvář. Nic už tedy nebránilo tomu, abychom odstartovali odpolední maraton nabitý aktivním i kulturním programem. A tak mi dovolte projevit něco málo díků. Velké poděkování patří vám všem malým, větším i velkým, kteří jste za námi v sobotu zavítali a užili jste si s námi krásnou oslavu 20. výročí. Obrovské poděkování pak putuje všem zaměstnancům, dobrovolníkům, prostě lidičkám, kteří se na akci podíleli a dali do ní své srdíčko. Doufejme a věřme tomu, že středisko Don Bosko Havířov se bude nadále vyvíjet jako ten lidský život. Bude dále směřovat a hledat nové možnosti a za dalších pár let bude připraveno společně s vámi oslavit další životní jubileum. Veronika Geryková Foto: archiv Vítání občánků Statutární město Havířov provádí obřady vítání občánků bez poplatku. Obřady se konají vždy v neděli v dopoledních hodinách. Místem konání obřadů je Zámek Havířov, tel Rodiče si mohou k dítěti zvolit kmotry a přizvat ostatní rodinné příslušníky. Fotografování je možné vlastním fotoaparátem. Každé dítě obdrží pamětní list a dárek. Termíny obřadů do konce roku 2013: , , , , , , Termíny lze rezervovat na odboru školství a kultury: Mgr. Dagmar Majerová - tel: , Bc. Gabriela Tomašková - tel: , Žádáme rodiče o dodržení rezervovaných termínů vítání občánků a v případě, že se nebudou moci rezervovaného termínu zúčastnit, prosíme o neprodlené odhlášení. Také letos město umožní seniorům studovat Město Havířov v měsíci říjnu 2013 nově otevře již třináctý ročník čtyřsemestrálního studia seniorů Akademie III. věku. odmínkou pro zařazení do Akademie III. věku Havířov je řádné vyplnění přihlášky a splnění těchto podmínek: 1. studium je určeno přednostně pro občany-seniory města Havířova ve starobním, částečně invalidním nebo invalidním důchodu, kteří uhradí kurzovné 500 Kč/semestr, 2. studium je určeno pro ty občany-seniory Havířova, kteří Akademii nikdy nenavštěvovali nebo ji absolvovali před více než 5 lety, kteří uhradí kurzovné 500 Kč/semestr, 3. studium je určeno pro ty občany-seniory Havířova, kteří Akademii absolvovali před 3 až 5 lety, kteří uhradí kurzovné 1 000,- Kč/semestr, 4. akademii mohou navštěvovat občané jiné obce/města, a to za předpokladu, že nebude naplněn limit 60 účastníků/semestr a tito účastníci uhradí ze svého náklady celého studia v plné výši. Zájemci o studium se mohou přihlásit na Vysoké škole sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s., V. Nezvala 801/1, Havířov-Město. Kontaktní osoba: p. Kateřina Bělavová, tel.č nebo , mobil: , Nezapomenutelný týden na horách Uprostřed krásné jesenické přírody jsou jako miminko v peřince položeny horské lázně Karlova Studánka. A právě tam, kde tichou atmosféru okolních lesů dokresluje zpěv ptáků a klokot horské říčky Bílá Opava, jsme prožili příjemný týden. Kdy? června. Kdo? 20 seniorů se zdravotním postižením, včetně 3 vozíčků. Byl to opravdu nezapomenutelný týden, který koordinovala pracovnice sociálního odboru p. etra ospíšilová, žena na svém místě s otevřenou náručí pro všechny a se srdcem na dlani. Její vstřícnost a nevšední ochota je známa všem. Osvědčený zdravotní dozor - p. Miluška Třísková, byla vždy tam, kde byla potřebná její péče a pomoc. A tak nám nechybělo nic při absolvování různých koupelí, zábalů, masáží, inhalaci, plavání či návštěvě solné jeskyně, opečovávání lázeňským i doprovodným personálem. Závěrem chci poděkovat těm, co měli tento skvostný návrh - uspořádat rekondičněozdravný pobyt pro postižené seniory. Za všechny účastníky ze srdce děkuje Anna Formánková Česká pošta oznamuje uzavření pošty Havířov 12 na ulici Slovanské 1220/ v odpoledních hodinách ošta bude tohoto dne otevřena dopoledne od 9 do 11 hodin. Občané jsou informováni o uzavření "Oznámením" na vstupních dveřích do dvorany pošty. Havířov věnuje na povodňovou sbírku Ústeckému kraji sto tisíc Zastupitelé Havířova na svém jednání 24. června schválili finanční dar ve výši sto tisíc korun na veřejnou sbírku na odstranění povodňových škod v Ústeckém kraji. Návrh zastupitelky Milady Halíkové odeslat částku na účet ovodně Ústecký kraj zastupitelé bez výjimky odsouhlasili. "Nedávné povodně zničily v Ústeckém kraji více než osmdesát obcí," vysvětlila adresáta daru Milada Halíková.

5 5 Havířov se dočká nového nádraží rojekt dopravního terminálu pokračuje Společný projekt s Českými drahami na rekonstrukci havířovského nádraží včetně prostoru před nádražím schválilo zastupitelstvo města před dvěma lety. Významným faktorem pro tento projekt byla možnost získat dotaci z Evropských fondů, a to v případě prostoru před nádražím až do výše 85% nákladů. řesto několik měsíců visel nad rekonstrukcí nádraží velký otazník. Bude se vůbec realizovat? Vysvětlení situace se ujal náměstek primátora pro hospodářský rozvoj Ing. etr Smrček. Můžete vysvětlit, kde vznikl problém zvaný nádraží? Řekl bych, že tento problém vznikl řádově už před patnácti a možná i více lety, kdy předimenzovaná hala nádraží začala chátrat a obyvatelé Havířova žádali po městě, ať nádraží opraví. To nebylo možné, protože budova městu nepatří. ostupem času se také měnily požadavky na služby pro cestující veřejnost a také samozřejmě na ekonomickou náročnost budovy. roto také jednoho dne padl návrh, že bude lepší budovu strhnout a postavit novou. Toto rozhodnutí ale nebylo na městě, o osudu budovy musí rozhodovat její vlastník. Nicméně byli jsme velmi rádi, že se podařilo najít dotační program z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na rekonstrukci nádraží včetně prostoru před nádražím - tento prostor patří městu - a hodlali jsme se ihned pustit spolu s Českými drahami do realizace. Na základě schválení zastupitelstvem jsme nechali zpracovat projekt. Ve fázi, kdy bylo pravomocné územní rozhodnutí a jednali jsme s ČD o variantách rekonstrukce, podalo občanské sdružení Důl architektury podnět ministerstvu kultury, aby se nádraží zachovalo jako kulturní památka. Tento podnět zastavil přípravy projektu? Ministerstvo návrh občanského sdružení zamítlo, ale po několika měsících se jeho představitelé znovu obrátili na ministerstvo s žádostí o zahájení přezkumu rozhodnutí. Architekti z tohoto sdružení požadovali po ministerstvu odborné posouzení architektonické hodnoty budovy nádraží, která je postavena v takzvaném bruselském stylu. V únoru tohoto roku zahájilo ministerstvo přezkum řízení. To už nám běželo stavební řízení, které jsme tímto museli přerušit, ale 21. června vydalo ministerstvo definitivní verdikt, ze kterého vyplývá, že nádraží kulturní památkou nebude. Ihned jsme navázali na stavební řízení tak, aby bylo v září pravomocné rozhodnutí o povolení stavby. Ztratili jsme pět měsíců a počítáme každý den. Může toto zpoždění ohrozit realizaci stavby? Harmonogram je velice napjatý. Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku, a to znamená přísnější podmínky, složitější procedury a delší lhůty. V ideálním případě bychom mohli znát Studie nového dopravního terminálu. zhotovitele v lednu příštího roku a ihned bychom zahájili stavbu, aby byla dokončena do března 2015, což je podmínkou získání dotace. roto bych chtěl poděkovat bývalé ministryni kultury paní Aleně Horákové, která zastavila přezkum řízení na ministerstvu kultury. Jinak bychom nestihli splnit podmínky pro čerpání dotace a museli bychom projekt zastavit. V současné době tak vidím jako jediné riziko možné administrativní komplikace chystaný převod majetku nádražních budov v celé republice z Českých drah a.s. na Správu železniční dopravní cesty (SŽDC). Touto problematikou se ale již nyní zabýváme a řešíme ji s Regionální radou, ČD a SŽDC, aby nebyla ohrožena realizace projektu. Jak bude stavba probíhat? Jak budeme cestovat v době, kdy nebude nádraží? V současnosti se připravuje důkladná koordinace stavebních činností tak, aby byla zachována jak dopravní obslužnost, tak základní služby pro cestující veřejnost. rvním krokem bude demolice stávajícího objektu nádražní haly, její funkci převezme dočasně správní budova. K ní bude přistavena nová nádražní budova. V té bude odbavení cestujících, čekárna, občerstvení, informační centrum, toalety. Zároveň projde významnými úpravami prostor před nádražím, kde se značně zvýší počet parkovacích míst, vzniknou zde stání pro taxislužbu, a hlavně zastřešená stání pro městskou a příměstskou dopravu. Lidé už nebudou muset na své spoje čekat na dešti. A samozřejmostí je bezbariérovost. Souvisí s touto stavbou i rekonstrukce podjezdu u nádraží? S projektem přímo nesouvisí, ale vidíme jako velmi rozumné a žádoucí realizovat tyto projekty současně. Chceme provést odvodnění komunikce podjezdu ulice U Nádraží a zároveň změnit dispozice tak, aby se zvýšila bezpečnost chodců a cyklistů, což znamená jejich oddělení od komunikace. Také zlepšíme osvětlení a osadíme tento prostor kamerovým systémem. V tuto chvíli zpracováváme studii řešící uvedenou problematiku a následně ji budeme projednávat s dotčenými orgány, abychom se shodli na konečném řešení a mohli zahájit projekční přípravu. Když se vrátíme k nadlimitní zakázce stavby dopravního terminálu. Kolik to bude stát? ředpokládaná cena podle dokumentace činí s DH 198 milionů korun. Z toho zhruba polovina jsou náklady na vlastní budovu nádraží a polovina rekonstrukce prostoru před nádražím včetně přeložek všech sítí. To je ta část projektu, která patří městu. Město má šanci získat dotaci ve výši až 85 procent nákladů, což znamená pro město výdaj do 15 milionů korun. České dráhy mají v tuto chvíli jistou dotaci ve výši 40 procent nákladů, ale usilují o notifikaci, tedy o zvýšení veřejné podpory na 70 procent. -red- Budova nádraží na historické fotografii Františka Sikory.

6 6 Senioři měřili své síly na sportovně-společenských hrách Již se stalo tradicí, že na středisku Luna Domova seniorů Havířov pořádáme každým rokem sportovně společenské hry seniorů. 25. června 2013 se konal již XV. ročník těchto her. O místa na stupních vítězů přijela bojovat tato družstva: Domov Slunečnice Ostrava - oruba, Nový domov Karviná, Domov Vesna Orlová, Domov Jistoty Bohumín, uživatelé domova pro seniory z Centra sociálních služeb Český Těšín, Denní stacionář Havířov, dvě družstva byla složená z domácích střediska Luna a pozvání přijalo samozřejmě i sesterské středisko Helios. řivítat soutěžící a popřát jim hodně sportovních úspěchů přišla i vedoucí střediska Luna, Mgr. Yvona Osmanczyková. 9 družstev se utkalo v sedmi soutěžních disciplínách, např. hod dinovejcem, kuželky, lov rybiček. ro soutěžící bylo připraveno výborné pohoštění, které bylo dílem domácích uživatelů střediska. Okénko prevence OBDOBÍ TÁBORÁKŮ JE TADY! V létě mnozí z nás podnikají nejrůznější výlety a k nim neodmyslitelně patří rozdělávání ohňů v přírodě. Než si však rozděláme takovýto ohníček, musíme si uvědomit, že oheň v přírodě se může velice snadno vymknout kontrole, ohrozit životy a napáchat nevyčíslitelné majetkové či ekologické škody. ři rozdělávání ohně v přírodě je nutné v prvé řadě zvolit vhodné místo pro ohniště. To by mělo být vzdáleno alespoň 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a různých hořlavých látek. amatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech! Zcela zakázáno je i rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi. Oheň nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, jehličí nebo rašelině, ani v blízkosti stohů, seníků, apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Každoročně kvůli neopatrnosti lidí vznikají desítky požárů. Za silného větru nebo v období extrémního sucha bychom oheň v přírodě neměli rozdělávat vůbec. Místo táboráku je nutno i vhodně uspořádat. ři rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí - např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který bude zbavený veškerých hořlavin. K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Rovněž pamatujte, že děti by neměly být u ohniště ponechány bez dozoru plnoleté osoby. Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru. Nachystejte si předem dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. Nejlepší je umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v těžce přístupném terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku. Navíc chování ohně v lese je nevyzpytatelné (požár se může šířit např. pod zemí) a podobné zásahy jsou mnohdy časově velmi náročné a vyžádají si povolání většího množství jednotek požární ochrany. okud již dojde k rozšíření ohně mimo ohniště, zvažte, jestli jste schopni danou situaci zvládnout vlastními silami. Na uhašení ohně můžete použít jakoukoli vodu, kterou máte k dispozici, lopatu, písek nebo jinou zeminu, kterou oheň udusíte. okud si nejste jisti, je lepší utéci do dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně zavolat hasiče na linku 150 nebo 112. Ing. Lukáš Rylko Foto: archiv V Havířově jednal řídící výbor Systému včasné intervence Vzrůstající závislost dětí a mládeže na omamných látkách, potřeba vytvořit pobytové zařízení sloužící k léčení nezávislostí, přínos nedávno vzniklé výslechové místnosti pro dětské oběti trestných činů v Havířově - to byla nejdůležitější témata řídícího výboru Systému včasné intervence, jehož zástupci se 26. června sešli v Havířově. ozvání přijali zástupci Karviné, Orlové a Českého Těšína - měst, která společně s Havířovem k Systému včasné intervence přistoupila. Na jednání pak byli také zástupci soudu, policie, okresního státního zastupitelství a probační a mediační služby. "robrali jsme aktuální informace a poznatky systému, který by se měl v budoucnu integrovat do Jednotného informačního systému práv dětí v České republice, který by tady měl být nejpozději do roku 2015," informoval primátor Osmanczyk. Systém včasné intervence je technické zabezpečení, díky kterému do něj napojené subjekty mohou rychleji a pružněji řešit problematiku dětí, které se setkávají s domácím násilím, a také dětí, které samy páchají trestnou činnost. Na centrální server může oznámení poslat policie, škola nebo také pověřená nestátní organizace. Například v Havířově podala do systému od ledna do letošního května olicie České republiky 296 oznámení, městská policie 44 oznámení a zástupci základních škol dalších 90 oznámení. Momentálně má město Havířov v databázi cca záznamů. o absolvování soutěžních disciplín v knihovně zavládlo napětí spojené s očekáváním vyhlášení vítězů v ženské i mužské kategorii. Všichni soutěžící byli oceněni diplomem a medailí za elán a chuť soutěžit. Na prvním a třetím místě v kategorii žen se umístily uživatelky střediska Luna, na druhém místě soutěžící Domova Slunečnice. Na prvním a třetím místě v kategorii mužů se umístili uživatelé střediska Luna, a na druhém místě se umístil soutěžící z Českého Těšína. ro zpříjemnění atmosféry uživatelé střediska Luna předvedli svůj umělecký talent zpěvem a hrou na hudební nástroje, k pěveckým výkonům strhli i ostatní soutěžící. Velký dík patří všem zaměstnancům, kteří přiložili ruku k dílu. ředevším děkuji zaměstnancům sociálního útvaru střediska Luna, na jejichž bedrech byla organizace této soutěže. Mgr. Bc. Gabriela Kunčická, vedoucí sociálního útvaru Domova seniorů Havířov, p. o. Vysoká škola sociálně správní má nové absolventy Osmdesát nových absolventů studijních oborů Veřejná ekonomika a správa a Management v sociální sféře mělo ve čtvrtek 27. června slavnostní promoce na soukromé Vysoké škole sociálně správní (VŠSS) v Havířově. Vysoká škola nabízí studium ve dvou jmenovaných oborech programu Hospodářská politika Foto: Josef Talaš a správa v prezenční i kombinované formě bakalářského studia. "Na podzim požádáme o akreditaci navazující formy studia oboru Veřejná ekonomika a správa," řekl rektor VŠSS Josef Fiala. Škola rovněž usiluje o akreditaci bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce, oboru Sociální práce. -red- -red-

7 7 E X K LU Z I V N Ě ve h. velký sál KINO CENTRUM římý přenos koncertu z estonského Tallinu. Jedná se o součást úspěšného turné s propracovanou výpravou a nabitým playlistem, kde se objeví jak aktuální hity, tak i starší pecky. Jedinečná možnost být u toho! Vstupné 220 Kč foyer KD L. JANÁČKA, utovní historická výstava Dlouhá tř. 46, Havířov-odlesí VÝVOJ SLOVANŮ Výstava potrvá do vstup volný

8 8 LETNÍ KINO ve h. LÍBÁŠ JAKO BŮH Komedie, romantická, Česko 2009, 116. Osudové setkání profesorky a lékaře rozjede velké milostné dobrodružství ve h. MISSION: IMOSSIBLE - GHOST ROTOCOL Akční, dobrodružný, USA/Česko 2011, 127. Tom Cruise provádí tajnou špionážní operaci v Moskvě ve h. CROODSOVI Animovaný, rodinný, USA 2013, 90. Dobrodružství pravěké rodinky, která musí opustit svou jeskyni ve h. LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL Komedie, Česko 2012, 108. František a Helenka chtějí svůj vztah upevnit a odjedou na dovolenou do Maroka ve h. ERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY Komedie, Česko 2011, 105. Čtyřicátnice Erika dosáhla svého životního vrcholu, ale stále ji něco chybí. Jednotné vstupné 80 Kč KINO CENTRUM - velký sál Aktuálně a bližší info o slevách na www. mkshavirov.cz - premiéra ❷ sleva pro 2 osoby = 20 Kč /os ❸ sleva pro 3 a více osob = 30 Kč/os Sleva pro důchodce v h. JÁ, ADOUCH 2 3D Animovaný, komedie, rodinný, USA 2013, 95. Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný? Hrdina Gru naštěstí neskončí jako obyčejné stvoření, protože v jeho nitru se stále ukrývají schopnosti, které by leckdo rád využil. ❷❸170 Kč v h. JASMÍNINY SLZY Komedie, USA 2013, 98. Woody Allen se vrací do svého milovaného New Yorku. Žena se ocitá na prahu osobní krize. Jediné řešení vidí v útěku ze zaběhlých stereotypů. ❷❸140 Kč ve h. DRSŇAČKY Komedie, USA 2013, 117. Zvláštní agentka FBI a bostonská policajtka jsou ženy dvou zcela rozdílných povah. Co z toho může vzejít? ❷❸140 Kč 7.8. v 9.00 h. REVIVAL Komedie, Česko 2013, 116. Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se ale v roce 1972 rozpadli a každý ze čtyř bývalých muzikantů se s údělem rockera ve výslužbě vyrovnal po svém. ❷❸60/110 Kč v h. ŠMOULOVÉ 2 3D Animovaný, komedie, rodinný, dobrodružný, USA 2013, 105. V tomto pokračování rodinné komedie vytvoří zlý čaroděj Gargamel pár nezbedných stvoření podobných Šmoulům tzv. Neplechy. ❷❸205 Kč v h. OT A KREV Akční, krimi, komedie, USA 2013, 129. Sympatický trenér z posilovny, myslí jen na to, jak bezbolestně zbohatnout. Vymyslí plán, do něhož zasvětí chlapíka totálně rozhašeného steroidy a čerstvě propuštěného recidivistu. ❷❸140 Kč ve h v h. mimořádně také ve h. LETADLA 3D LOVELACE: RAVDIVÁ ZOVĚĎ KRÁLOVNY ORNA Životopisný, drama, USA 2013, 92. Tento příběh zaznamenává zrod první pornohvězdy - neznámé Lindy Lovelace. Naivní děvče, vychované ve věřící rodině... řístupný od 15let. ❷❸130 Kč v 9.00 h v h. ŘED ŮLNOCÍ KICK - ASS 2 Romantické drama, USA 2013, 108. říběh pokračuje. Dovolená v Řecku a jedna společná noc v luxusním hotelu na pláži. ❷❸50/100 Kč v h. ERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR 3D ve h. Fantasy, komedie, USA Být polobohem, LÍBÁNKY je pořádný průšvih. A ještě horší je být teenagerem, jehož otcem je oseidon a matkou obyčejný člověk. ❷❸180 Kč a v h. MACHŘI 2 Komedie, USA 2013, 101. Když se Lenny se svou rodinou přestěhoval zpátky do svého rodného města, aby byl ve společnosti svých kamarádů, začne kolotoč neuvěřitelných zážitků. ❷❸170 Kč a ve h. OČISTA Thriller, horor, sci-fi, USA 2013, 85. Amerika v blízké budoucnosti je zaplavena zločinci a věznice praskají ve švech. Vláda přijme rozhodnutí, podle kterého má být jednou v roce vymezeno 12 hodin na legalizování zločinů. ❷❸140 Kč ve h. - ŘÍMÝ ŘENOS ROBBIE WILLIAMS: TAKE THE CROWN TOUR 2013 Hudební, USA / Estonsko 2013, 115. Koncert z estonského Tallinu. Jedná se o součást úspěšného turné s propracovanou výpravou a nabitým playlistem, kde se objeví jak aktuální hity, tak i starší pecky. Jedinečná možnost být u toho! 220 Kč v 9.00 h. ÚNOS sychologický, thriller, Dánsko 2012, 99. říběh posádky nákladní lodě, kterou zajmou somálští piráti v Indickém oceánu. Na MFF v Tokiu 2012 byl tento film oceněn za nejlepší režii. ❷❸50/100 Kč Animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, USA 2013, 85. Hlavním hrdinou je Dusty - práškovací letadlo s velkým srdcem a ještě větším snem stát se závodníkem. Jenže Dusty není na závodění stavěný a pak je tu ještě jeden problém: bojí se výšek... ❷❸195 Kč Akční, komedie, krimi, thriller, USA / Velká Británie 2013, 113. Dave pověsil na hřebík normální život typického teenagera a navlékl si superhrdinský ohoz. ❷❸140 Kč Intimní drama, Česko 2013, 98. Radostná svatba půvabného páru, který již má za sebou manželskou zkušenost. Náhle se ale objeví nezvaný host. ❷❸170 Kč v 9.00 h. ITALSKÝ KLÍČ Komedie, drama, Finsko / USA / Itálie 2011, 95. říběh devatenáctileté ženy - sirotka - která dostane jako svoje jediné dědictví starožitný klíč, díky kterému odemkne starou vilu v Itálii a spolu s ní i záhady její vlastní rodiny. ❷❸50/100 Kč v h. UNIVERZITA RO ŘÍŠERKY 3D Animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, USA 2013, 109. Už od doby, kdy byl Mike jenom malé monstrum, snil o tom, že se stane úspěšnou příšerkou. A všichni přece vědí, že ty nejlepší příšerky pocházejí z Univerzity pro příšerky. ❷❸160 Kč v h. MILLEROVI NA TRIU Komedie, USA 2013, 110. David Burke je drobný obchodník s nádobím, ke kterému chodí jako zákazníci kuchaři z restaurací i matky v domácnostech. Teoreticky by ho tak nemělo potkat nic špatného. ❷❸130 Kč ve h. ELYSIUM Sci-fi, drama, USA 2013, 109. íše se rok 2159, kdy velmi bohatí lidé žijí na kosmické stanici, zatímco zbytek populace je nucen přežívat na zničené Zemi. Objeví se však jedinec, který se rozhodne nastolit rovnost mezi dva rozdělené světy. ❷❸170 Kč

9 9 KINO CENTRUM - malý sál v h. REVIVAL Komedie, Česko 2013, 116. Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se ale v roce 1972 rozpadli a každý ze čtyř bývalých muzikantů se s údělem rockera ve výslužbě vyrovnal po svém. 110 Kč ve h. RED 2 Akční, komedie, USA 2013, 116. Vysloužilý agent CIA dává znovu dohromady svůj svérázný tým elitních tajných agentů. 110 Kč v h. FUTUROLOGICKÝ KONGRES Sci-fi, animovaný, Izrael / Německo / olsko 2013, 122. Robin Wrightová hraje sebe samou, herečku, jejíž kariéra je už za vrcholem a která od studia Miramount dostává poslední šanci. 100 Kč ve h. HLAS Horor, thriller, Turecko 2010, 97. Film vypráví příběh ženy, ke které začne promlouvat zvláštní hlas, přicházející ze záhadného zdroje. 100 Kč v h. jobs Drama,životopisný, USA 2013, 122. Životní osudy zakladatele počítačové firmy Apple. 110 Kč Informace z plátna KINA CENTRUM Letní čas prázdnin neznamená, že kina mají volno. Opak je pravdou. Například je americká premiéra filmu jobs, který mohou i havířovští diváci sledovat ve velkém sále dokonce o den dříve! ředlohou k filmu se stal bestseler, který je k dispozici i českým čtenářům. Jedná se o životopisné drama zakladatele počítačové firmy Apple. ro ty, kteří mají rádi mimořádné zážitky jsme připravili kuriozitu. V sobotu 10. srpna se bude promítat pouze jednou noční představení filmu Lovelace: ravdivá zpověď královny porna. Začátek je stanoven na hodin, ale vstupenky je třeba si zajistit včas - dříve. ři prvním evropském uvedení tohoto filmu letos v únoru na filmovém festivalu v Berlíně byl sál totálně zaplněn. Výhodou bylo, že chladné počasí tvořilo příjemný kontrast s rozpálenou atmosférou uvnitř sálu. V kině Centrum bude ale situace KINOKAVÁRNA ve h. ŽIVOT TÉ DRUHÉ Komedie, mysteriózní, romantický, Francie/ Lucembursko / Belgie 2012, 97. Výlet na pláž, který se mění ve vášnivou noc. 100 Kč v h. BLING RING: JAKO VIKY Krimi, drama, USA 2013, 90. Teenagerky z lepších rodin milují hollywoodské hvězdy a mají vše, na co si vzpomenou. 100 Kč ve h. LIBERACE! Životopisný, hudební, USA 2013, 118. Tento film o slavném pianistovi a baviči Valentinovi Liberacem začíná létem roku 1977, kdy do jeho bouřlivého života v Las Vegas vstoupí mladíčký, šestnáctiletý mladík. 110 Kč v h. ZUZANA MICHNOVÁ - JSEM SLAVNÁ, TAK AKORÁT Dokumentární, Česko 2013, 94. Celovečerní film o hudební skladatelce, textařce a zpěvačce Zuzaně Michnové. 100 Kč ve h. VERBO Fantasy, dobrodružný, Španělsko 2011, 87. Film vypráví příběh nedospělé Sary, která ještě nedokáže porozumět okolnímu světu. 100 Kč jiná, neboť klimatizace vytváří pohodové prostředí v kterémkoliv ročním období. Těšíme se na setkání s Vámi ve velkém nebo malém sále kina Centrum. VAŠE KINO CENTRUM 1.8. ÍSEŇ MÉHO SRDCE USA, drama, v hlavní roli Reneé Zellweger 8.8. SEXY 40 USA, romantická komedie, hlavní role Catherine Zeta-Jones MODIGLIANI USA, drama, hlavní role Andy Garcia a Eva Herzigová ZÁKON ŘITAŽLIVOSTI USA, komedie, hlavní role ierce Brosnan OSLEDNÍ LAVKY ČR, komedie, v hlavní roli etr Čtvrtníček Začátky promítání jsou v 9.00, 14.00, a ve hodin. KD. Bezruče Restaurace Varieté kapacita restaurace 50 osob, salónek 30 osob rodinné oslavy, promoce, firemní školení raut na zakázku KD Radost Klub avilon kapacita restaurace 100 osob venkovní terasa situovaná do parku dětský koutek pátky - živá hudba, soboty - diskotéka - DjDr. Lumír Šenkýř vždy od hod. nabídka: svatby, oslavy, rauty, pečení svatebních koláčů aj otevírací doba : O - ČT h. Á h. SO h. NE h. KD L. Janáčka Kavárna Jenůfa příjemné posezení v nekuřáckých prostorách vhodné i pro rodiny s dětmi nabídka káv z patnácti zemí celého světa prostory pro rodinné či firemní akce wifi připojení k internetu večery s živou hudbou, v létě předzahrádka stálá expozice havířovského fotoklubu otevírací doba O - NE h. Jazz club termíny koncertů na otevírací doba ÚT - ČT h. Á - SO h. NE h. Společenský dům Bar Co kdyby AKČNÍ NABÍDKY na otevírací doba O - Á h. SO h. NE h. restige club Oldies & O otevírací doba ST ? Á a SO h. Kino Centrum Kinokavárna Centrum nejlepší zmrzlina ve městě široký výběr káv a zákusků snídaňové menu od 8 h. pizza již brzy! otevírací doba O - ČT h. Á h. SO h. NE h. OCORN BAR - OCORN vždy 1 hod. před filmovým představením! Z důvodu přesunu termínů premiérových filmů distributorem - změna programu vyhrazena Kulturní dům etra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace , pokladna , otevřena O - Á h., SO - NE 1 hodinu před konáním akce pokladna otevřena od Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace , pokladna otevřena 1 hodinu před konáním akce Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-odlesí, informace , pokladna otevřena od O - ČT h. Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace , pokladna otevřena od O - Á h Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město pokladna otevřena denně od do hodin, ST také od 8 do 10 h. KULTURA - měsíčník, vydavatel MKS Havířov Vstupenky v předprodeji v pokladnách MKS Havířov. V den konání akce 1 hodinu před začátkem - pouze v místě konání. Rezervace vstupenek jsou přijímány vždy od 2. dne zahájení prodeje v trvání nejdéle 7 dní.

10 10 řipravujeme: NABÍDKA K U R Z Ů RO N OVO U S E Z O N U JAZYKOVÉ KURZY ANGLIČTINA pro děti tříd - pro začátečníky i pokročilé pro dospělé: ročník - anglická konverzace NĚMČINA pro děti tříd pro dospělé: ročník - německá konverzace ŠANĚLŠTINA - pro děti i dospělé FRANCOUZŠTINA - pro děti i dospělé ITALŠTINA - pro děti i dospělé RUŠTINA - pro děti i dospělé JAZYKOVÉ KURZY KONVERZAČNÍ Intenzivní výuka pro velmi pokročilé ve skupině 4 osob RÁZDNINOVÁ ANGLIČTINA KD. Bezruče intenzivní kurz angličtiny pro začátečníky i pokročilé ŘÍRAVA K MATURITĚ z anglického jazyka ŘÍRAVA NA STŘEDNÍ ŠKOLY - matematika, český jazyk RAKTICKÉ KURZY ŠITÍ KURZ RUČNÍCH RACÍ HUDEBNÍ KLAVÍR KLÁVESY KYTARA ZĚV FLÉTNA ZOBCOVÁ SAXOFON KLARINET TRUBKA AKORDEON KOSTELNÍ VARHANY BICÍ OHYBOVÉ ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ TAI-ČI JÓGA ILATES CVIČENÍ RO ŽENY ZUMBA ORIENTÁLNÍ TANCE OWERJÓGA ČCHI-KUNG ŘIHLÁŠKY A INFORMACE ZÍSKÁTE na oddělení MŠVV v KD. Bezruče - 2. p., dv. č , ( , , OHYBOVÉ A MODELINGOVÉ STUDIO ABC KUŘÁTKA roky - pohybově-hudební činnost, písně, tanec, koordinační cvičení pro rodiče s dětmi KOŤATA roky - pohybově-hudební činnost, děti cvičí již samy, zpěv, tanec, hry, práce s náčiním BAMBÍNY let - pohybová přípravka s hudbou - práce s tyčkou, příprava pro budoucí mažoretky BALERÍNY let - klasická přípravka se zpěvem a tancem AEROBIC S DÁDOU let - aerobic pro předškoláky BALÓNEK let - sportovní hry pro chlapce NEON let - základy aerobiku OZÓN let - Hip - hop pro začátečníky HI-HO let - Hip - hop pro pokročilé MODELING let a let - mode lingová přípravka se zaměřením na výuku správného držení těla, koordinace chůze, péče o zevnějšek, společenské vystupování CVIČENÍ NA BALONECH pro děti ZÁIS od 15 do 18 hodin v KD. Bezruče, 1. poschodí, sál č. 226 DIVADLO v 19 h. - velký sál KD. Bezruče Noelle Chatelet: ŽENA VLČÍ MÁK V hlavní roli Hana Maciuchová Městské kulturní středisko Havířov vyhlašuje konkurz MAŽORETEK KALA řijď mezi nás! nebo nebo KD. Bezruče Havířov - učebna č. 224 v 16 hodin Chceš se něco nového naučit, hudbu, sport a zábavu? oznat nové kamarádky a správnou partu? Těšíme se na TEBE říjen - listopad 2013 VÝSTAVY KD L. Janáčka - Výstavní síň Viléma Wünscheho KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA... výstava vybraných prací z mezinárodní soutěže dětské kresby a grafiky 23. ročník na téma "Historické příběhy" slavnostní vyhlášení výsledků v pátek od 17 hodin KD Radost Ludmila Wurzlová - obrazy a kresby Vernisáž ve středu od 17 hodin, výstava potrvá do Ludmila Wurzlová, kombinovaná technika KD. Bezruče - Galerie Maryčka Eliška Dordová - obrazy Vernisáž ve čtvrtek od 17 hodin, výstava potrvá do

11 11 Mladí karatisté zahájili léto tradičním soustředěním STŘEDISKO MĚSTO Město - Cesta do Afriky - Dobrodružná celotáborová hra pro děti od 7 do 15let. okud počasí dovolí, veškeré aktivity se budou konat venku v přírodě. Součástí je také výlet. Cena 500 Kč s obědem. STŘEDISKO ŠUMBARK: v hod. Nábor mažoretek - Šumbark tělocvična. S sebou sportovní oblečení, hůlka, dobrá nálada. Konkurs pro mažoretky, které ovládají hůlku a aspoň trochu techniku. Děvčata 8-10 let a let Nábor dětí do tanečních celků od září: Irské tance 6-10 let Dětský aerobic 4-5 let Kreativní tanec a pohyb 6-9 let KLUB VALDOCCO: (Lomená 9) od hod Otevření Valdocca Kondiční soustředění v posilovně Valdocká víkendovka rázdniny začínají mladým karatistům SKK Budo Havířov a TJ Start Havířov odjezdem na letní soustředění mládeže. Již 15 let. osledních deset let probíhá soustředění v rekreačním areálu Ondrášův dvůr v Beskydech. O tom, že karatisté berou letní přípravu vážně, i o tom, že přes velkou fyzickou náročnost se děti na soustředění těší, vypovídá i fakt, že na soustředění odjelo na 100 členů klubu. Nejmladším bylo kolem čtyř let. "Středisko má k dispozici hřiště s umělým povrchem, krytý a venkovní bazén, saunu, dětské venkovní atrakce, kolem je nádherná beskydská příroda. To vše využíváme ke zvyšování fyzické kondice mladých karatistů, ať už se jedná o začátečníky nebo o zkušené závodníky," popsal hlavní trenér Marek Franta. "Celé soustředění bylo zaměřeno na přípravu nové závodní sezóny, která začíná v září. Budeme se s našimi svěřenci snažit navázat na skvělé výkony na tatami z předešlé sezóny, kdy jsme jednoznačně byli nejlepším mládežnickým klubem na Moravě." -red- Burza práce a rekvalifikací Nemáte práci? Hrozí Vám ztráta práce? Chcete změnit kvalifikaci? Udělejte si představu o pracovních příležitostech. oznejte možnosti rekvalifikačních kurzů v dělnických i technických profesích, v administrativě i službách. Navštivte Burzu práce a rekvalifikací s nabídkami poradenských center na jednom místě. Akci pořádá DTO CZ ve spolupráci s Úřadem práce v Ostravě. Burza se koná 4. září 2013 od do hod. v DTO CZ (Mariánské náměstí 5, Ostrava-Mariánské Hory, naproti bývalému Telecomu). Vstup pro všechny zájemce zdarma. Městská knihovna Havířov rázdninová půjčovní doba všech poboček na V dětském oddělení MěK na ul. Šrámkova pokračuje RÁZDNINOVÉ ČARODĚNÍ. Každé úterý a čtvrtek si mohou děti vyrobit kouzelnickou pomůcku. Mohou také napsat o kouzelnících a čarodějích povídku, pohádku, básničku či vymyslet recept na kouzelnický lektvar nebo kreslit své oblíbené čaroděje. Vše vyjde v připravovaném čarodějnickém speciálu, nejlepší práce budou oceněny ZAJÍMAVÁ OVOLÁNÍ - zábavnou formou děti zjistí, co všechno dělá popelář hod. v odd. pro děti a dospělé, ul. Dělnická 64, r. Suchá 8.8. ZAJÍMAVÁ OVOLÁNÍ - zábavnou formou děti zjistí, co všechno dělá popelář hod. v odd. pro děti a dospělé, ul. Občanská 1, Dolní Datyně ZAJÍMAVÁ OVOLÁNÍ - zábavnou formou děti zjistí, co všechno dělá číšník(ce) hod. v odd. pro děti a dospělé, ul. Dělnická 64, r. Suchá ZÁBAVNÉ DOOLEDNE V MUZEU - soutěže a hry s hornickou tematikou pro děti hod. v Stálé expozici k historii hornictví a Havířova, Společenský dům Havířov (Reneta) ZAJÍMAVÁ OVOLÁNÍ - zábavnou formou děti zjistí, co všechno dělá číšník(ce) hod. v odd. pro děti a dospělé, ul. Občanská 1, Dolní Datyně Výstavy: KUDY Z NUDY - výstava rukodělných prací klientů SANTÉ - centra ambulantních a pobytových sociálních služeb v půjčovně se zaměřením na hudbu a umění, Svornosti 2, Havířov-Město VÍTKOVICKÁ STEEL - výstava členů Fotoklubu Havířov. Vystavují: J. Hrachovec, V. Schindler, V. Šlajs , Svornosti 86/2, budova G, Havířov- Město ZOO ZBLÍZKA - výstava fotografií etra Staňka Šrámkova 2, Havířov-odlesí RÁZDNINOVÉ OČTENÍČKO, RÁZDNINOVÁ VÝROČÍ - tematické výstavky knih. srpen, půjčovna pro dospělé, Šrámkova 2, Havířov-odlesí. Do se můžete zúčastnit fotografické soutěže pro amatéry Cestou necestou moravskoslezskou. Maximálně dvě fotografie tematicky zaměřené na severní Moravu a Slezsko zašlete na adresu Městská knihovna Havířov, studovna a čítárna, Šrámkova 2, Havířov-odlesí nebo na Nezapomeňte uvést své jméno a kontakt (telefon, , adresu).

12 12 Milé dámy, dívky, ženy, maminky malé i velké princezny Dovoluji si Vás pozvat do našeho studia orientálního tance Fantasy Orient v Havířově! Orientální tanec dělá ženu ženou, zvedá sebevědomí, otevírá zavřené komnaty, probouzí smyslnost a vše ženské, hladí duši a léčí tělo! Na hodinách se věnuji všem tanečnicím a různým pokročilostem-začátečnicím, pokročilým, i malým princeznám. Toto krásné taneční umění totiž není o věku, ani postavě, je o Vás samotných, o tom, co z Vás vyzařuje, o radosti z pohybu, o ženskosti a smyslnosti! Každá žena, bez rozdílu věku, je totiž princeznou! Mimo jiné, posílíte a zformujete postavu a budete se cítit lépe ve svém těle. Kurzy probíhají v nově otevřeném tanečním studiu Fantasy Orient, areál Severka, Jaselská 1197/1, Havířov-Město. NOVÉ KURZY JIŽ OD ZÁŘÍ 2013: ZAČÁTEČNICE HOLČIČKY 4-7 LET HOLČIČKY 8-14 LET STŘEDNĚ OKROČILÉ OKROČILÉ SENIOR ORIENT Bližší informace a přihlášky: tel: Andy Martincová MANIAČKY OVLÁDLY SUERFINÁLE V RAZE Na republikové superfinále v raze se Maniačky probojovaly jarní částí soutěže, kde posbíraly na 80 medailí, z toho 30 zlatých. Na superfinále vybojovaly 4 zlaté, 2 stříbrné, 2 bronzové medaile a 5. místo. rvní místo získala nejstarší děvčata se Swingem, nejmladší se sestavou ekaři a mladší fitness tým. Druhé místo vybojovala děvčata se sestavou Na divokém západě a třetí místo obsadily Batmanky a nejstarší sporťácká dvojička. 5. místo obsadila naše nejmenší dvojička (6 let) ve složení Emička Dvořáková a Viktorka Wichrová. V Maniaku máme také chlapce, kteří závodí ve sportovním aerobiku. Radek Dvořák (10 let) po celou jarní sezonu vévodil tabulkám a svou nadvládu potvrdil vítězstvím i na superfinále v raze. Druhé místo vybojoval Filípek Gula (8 let). V celkovém pořadí klubů z celé ČR se Maniak umístil na 5. místě, kde jim k prvnímu místu chyběl pouze 1 bod. Všichni se teď připravujeme na podzimní MČR, které bude zároveň první kvalifikací na jarní ME. Věříme, že zde jako 6násobní mistři ČR svou sbírku rozšíříme a i nadále budeme prezentovat naše město Havířov v tom nejlepším světle. Do svých řad stále přijímáme dívky i chlapce. Ivana Kožmínová Dneska spíme bez mámy! Kdo měl stejný nápad jako my z Oční školky na ul. Mozartova, určitě našel způsob, jak potěšit nejen předškolní děti, ale i jejich rodiče. V pátek si děti, které nastupují po prázdninách do školy, mohly vyzkoušet, zda zvládnou trávit večer a noc bez maminky. Již od rána jsme se pilně připravovali - postavili jsme ve třídě 4 stany typu iglú, které jsme využili k dopolední hře. ozdě odpoledne jsme se znovu sešli v MŠ, kde jsme si užili bohatý program v podobě vystoupení cvičených psů z etřvaldu, malování triček, stezky odvahy s baterkou na školní zahradě, hry známých i netradičních zájmových her a zpěvu veselých písní s kytarou. Jen nezvanými hosty byli komáři, kteří se nedali odbýt a celou noc chtěli být s námi. o zvládnutí všech aktivit a po pohádce jsme plni zážitků všichni spokojeně usnuli, někteří z nás nevědomky cestovali po celém stanu nebo mluvili ze spaní. Ráno jsme si zkusili sami připravit snídani, oblékli nazdobená trička, zhlédli vydařené fotografie a za doprovodu kapiček deště kráčeli s rodiči spokojeně domů. řejeme všem dětem pěkné prázdniny a v novém školním roce zase NASHLEDANOU! Za děti z MŠ pro zrakově postižené v Havířově Kateřina Farná, učitelka řijďte si vyzkoušet cvičení TAI CHI U příležitosti 20. výročí sdružení v ČR Taoistické tai chi vnitřní umění pro zdraví zveme všechny zájemce: řijďte si s námi zacvičit v úterý 24. září od do hod. v tělocvičně ZŠ na ul. Školní v Havířově. ravidelná skupina začátečníků od 1. října 2013 každé úterý od do hodin. Bližší informace získáte na tel nebo na Loučení s předškoláky v MŠ E. Holuba V pořadí již dvanáctou akademií se loučili předškoláci Holubovky se svou školkou. A tak jako léta minulá bylo to loučení parádní. Letošní vystoupení bylo s podtextem zdraví a zdravého životního stylu. Avšak žádným masírováním diváků, ale tematickým vystoupeními dětí a vtipnými scénkami učitelek, při kterých se sál chvěl smíchem a všechny výkony odměnil bouřlivým potleskem. A tak divák spatřil například horolezce, neb pohyb na čerstvém vzduchu je pro zdraví věc potřebná, stejně jako přísun vitamínů, o čemž všechny přesvědčili skřítci zahradníci. Karkulky nás upozornily, že prevence, zejména před klíšťaty, je věc potřebná, stejně jako dobré vztahy s vlky. Zklidnění pro smíchem unavené bránice přineslo naprosto úžasné, náročné vystoupení fléten a houslí podpořené orchestrálním doprovodem. Nikdo nepochyboval o tom, kolik píle, úsilí bylo potřeba vynaložit k sehrání třiceti malých hudebníků. Ke zdraví je nutný odpočinek, nejlépe u moře, kde bývá pohádkově nádherně. Stejně pohádkově nádherný, místy dojemně něžný, místy humorný, originální a nápaditý byl muzikál Arielka. Jak je toto vše možné? Celoroční práce, hra a příběhy, kdy se dospěláci stávají součástí dětského kolektivu, nebojí se obléci jakýkoliv kostým, udělat si ze sebe legraci, prožívat s dětmi jejich svět. vámi a přeji vám, aby vás neopouštěl vtip, nápaditost, originalita a především láska k dětem! Máš však, školko, jednu nevýhodu: loučení s tebou je vždy slzavé. Za všechny spokojené rodiče Bulavová Leona

13 13 ZŠ Kudeříkové: řece jen raha! Týden před finále Kinderiády jsme se dozvěděli, že postupujeme do rahy! Co teď? Honem znova začít trénovat V Ostravě na oblastním kole se nám moc nedařilo, skončili jsme šestí z 39 škol. Devět bodů nám chybělo k postupu. Ale pak se na nás usmálo štěstí, jedna škola do rahy jet nechtěla, a tak nám otevřela cestu do finále Kinderiády na ASK Slavia raha. Byli jsme překvapení a šťastní - ojedeme do rahy! A začali jsme znovu intenzivně trénovat. řestože se děti snažily ze všech sil, letos nám to stačilo jen na 21. místo ze 42 nejlepších škol z celé republiky. Možná pro některé zklamání, ale přesto si mladí sportovci závod užili, získali nové zkušenosti a příště určitě zazáří. Zjistili, že budou muset ještě mnoho potrénovat, aby se dostali mezi nejlepší. K příjemnému zážitku přispělo nejen krásné počasí, ale i poznávání krásných míst rahy. Navštívili jsme Vyšehrad, Hradčany, Karlův most, Staroměstské i Václavské náměstí atd. To by se však neobešlo bez přispění SRD a také sponzorského daru etra Czyže (strýce Amálky Z.) a syna Věry Czyžové, která nám vydatně pomáhala nejen při závodech. Moc děkujeme. Reprezentovali nás tito mladí atleti: druháci - Amálka Zineckerová a Daniel Hudec (60m a skok z místa) třeťáci - Natálka ěgřímková a Alex Kisza (60m a hod medicimbálem) čtvrťáci - Adélka Kulifayová (60m a štafeta), Klárka Kokindová (hod kriketovým míčkem), Rosťa Vrána (60m a štafeta) a Daniel Tóth (hod kriketovým míčkem) páťáci - Eliška Mesíková a Viktor álka (60m, skok do dálky a štafeta) Sportu zdar! Jana auláthová ZŠ F. Hrubína: exkurze NATUR RODUKT Dne jsme třída 7.B navštívili lékárnu Natur rodukt. Začátkem exkurze byla prohlídka lékárny. Nejvíce času jsme strávili v laboratoři, ve které je hlavním cílem vyrábět různé masti a připravovat léky. ak jsme se přemístili do konferenční budovy, kde jsme byli seznámeni o vzniku a náplni práce firmy. Firma vyrábí různé přírodní produkty, některé jsme měli možnost i ochutnat. rodukty obsahují různé bylinky, které mohou pomáhat jako doplněk, při různých nemocech. ak si nás převzala hlavní magistra a byl nám promítnut dokument o Dr. Theissovi, který je hlavním tvůrcem většiny produktů. Jedna z nejzajímavější části exkurze byly chemické pokusy, které nám byly předvedeny pracovnicí Natur roduktu. A závěrem exkurze jsme dostali tašku s různými dárky a přípravky od společnosti Natur rodukt. Tato exkurze byla velmi poučná, zajímavá a můžeme ji všem doporučit. Moc bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům, kteří se nám věnovali. Žáci 7.B a vyučující I. Konečná Na SŠE si užili branný den Chlapci mohli na vlastní kůži vyzkoušet, kolik váží výstroj těžkooděnců. ár dní před začátkem prázdnin se v prostorách školního hřiště SŠE sešly složky integrovaného záchranného systému. Studenti měli možnost zblízka poznat náročnou práci jednotky psovodů Městské policie Havířov a olicie ČR. Kriminalističtí technici ČR z Karviné a Havířova dovolili studentům vyzkoušet si získávání důkazných materiálů pomocí daktyloskopie a dalších metod. ocítit váhu výstroje těžkooděnců na vlastním těle umožnil chlapcům vrchní inspektor preventivně informační skupiny ČR Karviná. O svojí obětavé a velmi nebezpečné práci nás informovali hasiči HZS z Havířova. Kouzlem pro všechny byla práce s termokamerou, zajímavostí technika a vybavení pro vyprošťování a záchranu lidí. Koordinovaná a důsledná spolupráce každého člena týmu rozhoduje o výsledcích například dopravních nehod, záchrany lidí uvízlých v nebezpečných prostorách a podobně. reventivní práci předvedla i Městská policie z Havířova. Studenti si opět připomněli, že alkohol a cigarety do rukou mladistvých vůbec nepatří. Správné vybavení kola a nošení přilby by mělo být samozřejmostí. Navíc si nejen budoucí řidiči, ale i všichni účastníci silničního provozu zopakovali dopravní značení. Strávili jsme užitečné a příjemné dopoledne a dověděli se spoustu důležitých informací. Děkujeme všem členům integrovaného záchranného systému, kteří trpělivě pracovali s našimi studenty, a současně organizátorům za zvládnutí této zajímavé akce. text a foto: Ing. Zuzana aučková ZŠ Světlé: S Karolínkou a Nadací OKD památky pro všechny rojekt amátky pro všechny, který byl plně financován Nadací OKD, jsme realizovali Cílem byla exkurze po regionálních památkách pro naše žáky z dětského domova, žáky integrované a sociálně-zdravotně znevýhodněné děti včetně rodičů. S plně obsazeným autobusem jsme se nejdříve vydali do ostravské ZOO, kde jsme strávili tři hodiny pozorováním exotických zvířat. Radost dětí také vyvolávaly stánky s rychlým občerstvením a dětské koutky. V poledne jsme se vydali do Landekparku, kde nás důlní výtah vzal do říše hornictví a průvodce zasvětil do tajů dolování uhlí na Ostravsku a Karvinsku. o prohlídce štoly jsme se podívali na expozici záchranářství a nakonec si děti vyzkoušely menší simulaci výcviku, jakou prochází budoucí záchranáři. Všichni byli rádi, že nám vyšlo počasí a program. Celá tato zdařilá akce by se neuskutečnila bez zásadní pomoci Nadace OKD. Jiří Václavínek V Datyních si užili středověký jarmark Škola v Havířově-Dolních Datyních, která je součástí ZŠ Frýdecká, slaví letos 85 let od svého vzniku. Tento fakt byl také možná jedním z impulzů pro zajímavý projekt, který zde uskutečnili pro své děti, žáky, rodiče i celou komunitu Datyňáků. ZŠ a MŠ v Havířově-Dolních Datyních a Klub rodičů v čele se skvělým organizátorem panem Opálkou připravili dětem, rodičům a všem Datyňákům výjimečný zážitek v podobě pravého středověkého jarmarku. V sobotu všichni zamířili v dobových kostýmech do školy obehnané vysokou zubatou hradbou ze slámy. o nápaditém vystoupení dětí základní a mateřské školy následovala žonglérská čísla, šermířské zápolení, výuka středověkého tance, ohňová show, poslech živé dobové hudby a spousta soutěží a zábavy pro děti a celé rodiny. Bohaté občerstvení doplnily oblíbené domácí koláče, preclíky i pečená selátka. Byl to úžasný zážitek, na který se bude ještě dlouho vzpomínat. Jiřina Sivá

14 14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů nabízí ve školním roce 2013/2014 pro děti od 5 let výuku v hudebním oboru přípravná hudební výchova hra na hudební nástroj (klavír, housle, violoncello, kytara, bas. kytara, bicí, el. klávesy, akordeon, dechové nástroje - zobcová, příčná flétna, trubka, saxofon, fagot, hoboj, pozoun...) sólový zpěv, sborový zpěv v literárně-dramatickém oboru v tanečním oboru (klasika, moderní tanec...) Maniak aerobic ve výtvarném oboru (malba, kresba, grafika, keramika, tvůrčí fotografie...) Nabídka kurzů pro dospělé Kurz figurální kresby řihlášky je možné podávat na ředitelství ZUŠ B. Martinů ul. Na Schodech 1 Havířov tel : Žáci ZŠ Žákovská navštívili kamarády v Klokočově Konec školního roku je spojen nejen s hodnocením formou vysvědčení, ale i s odměňováním žáků za něco mimořádného, ať už za umístění v nejrůznějších soutěžích nebo reprezentaci školy. Takovou odměnou byl pro vybrané žáky výjezd do partnerské školy ve slovenském Klokočově, který se uskutečnil 18. června Na místě nás očekávaly nejen slovenské děti se svými učiteli, ale rovněž vysokohorský průvodce, který měl pro nás překvapení. Jednalo se o výstup na nejvyšší místní vrchol. Tento byl náročný, protože terén byl strmý a sluníčko nám dopřálo vysokých teplot. Na vrcholu nás však čekal nádherný rozhled do okolní krajiny. Žáci, kteří výstup úspěšně zvládli, byli oceněni odznakem. Ten jim osobně předal náš průvodce. Největší radost dětem udělalo koupání v přírodním sportovním komplexu, tzv. Sudoareálu, kde se všichni v tento horký den mohli dostatečně vydovádět. Ozýval se zde nejen dětský smích, ale i dvojjazyčná konverzace. Navázala se nová přátelství. obyt v nádherné krajině mezi milými a pohostinnými lidmi byl tou opravdovou odměnou pro žáky naší školy. Mgr. Janka otáčová, ZŘ ZUŠ Leoše Janáčka, Havířov-odlesí, přijímá pro školní rok 2013/2014 žáky od 5 let Nabízíme kvalitní a kvalifikovanou výuku v oborech: hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. V hudebním oboru vás naučíme hrát na flétnu, klarinet, saxofon, trubku, klavír, elektronické klávesové nástroje, kytaru (klasickou, elektrickou a basovou), housle, violu, violoncello, bicí nástroje, harfu a akordeon. Vyučujeme nejen hru na nástroj, ale i sólový a sborový zpěv. Ve výtvarném oboru si vyzkoušíte veškeré výtvarné techniky. V tanečním oboru vás seznámíme s různými tanečními styly - od klasického až po moderní. Literárně dramatický obor je skvělou průpravou pro hereckou kariéru. Bližší informace na sekretariátě ZUŠ, tel , Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Kotulova dřevěnka Hálkova Havířov-Bludovice tel.: Otevřeno: út - pá so 9-13 ne Medový den , 9-16 h Výstava, prodej medu a včelích produktů. Zajímavé povídání o včelařství, medu, včelích produktech a jejich léčivých účincích, pro veřejnost. Klub věrných turistů plánuje: čtvrtek sraz na AN ve 14 hodin - od hráze půjdeme rybářským chodníčkem kolem vody čtvrtek sraz na AN ve 14 hodin - přes hráz půjdeme k Fridrichovi, zakončení bude v hájence čtvrtek sraz na AN ve 14 hodin - půjdeme kolem řeky Lučiny na Žermanickou přehradu, dále přes Zelené město a končíme opět na hájence čtvrtek sraz na AN ve 14 hodin - podle počasí půjdeme s Honzou do neznáma Na měsíc září plánujeme náš tradiční "houbařský autobusový zájezd" na Bumbálku. Na říjen opakujeme pro velký zájem "Tvarůžkový zájezd" - Likérka rostějov, Mladečské jeskyně a Loštice - navštívíme výrobnu tvarůžků a tvarůžkovou cukrárnu. Informační schůzky na Národní třídě v restauraci Beskyd budou 6. a 13. srpna v 16 hodin - popovídáme si zážitky z našeho putování a přijmeme od vás návrhy na další akce. Info : Honza Marek a Jarka ůrová Ženský pěvecký sbor Canticorum při MKS Havířov navázal spolupráci se symfonickým orchestrem Moravskoslezská sinfonietta a přijal nabídku Jana Soukupa, ředitele této orchestrální akademie z Řepiště, ke spolupráci na připravovaném velkolepém projektu - a sice Letním koncertu filmové hudby. Členky sboru v rámci svých možností, za vydatné pomoci svého sbormistra Vítězslava Soukupa a klavíristy Martina Čápa, nastudovaly 10 nejznámějších vokálně instrumentálních skladeb jako je například Carmina Burana (Carl Orff), Neodammerung z filmu Matrix (D. Davis), Duels of fates z filmu Starwars (J. Williams), suitu z filmu Letopisy Narnie (Harry Gregson-Williams), suitu z filmu án prstenů (Howard Shore) CANTICORUM V ZAJETÍ HUDBY či Skyfall z filmu James Bond atd.) Koncert, na kterém se kromě orchestru pod taktovkou mladého slovenského dirigenta Adama Sedlického a našeho sboru podílely ještě Svatomichaelský smíšený pěvecký sbor Řepiště, ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů Frýdek-Místek a smíšený sbor Waldorfského lycea Ostrava, proběhl 23. června ve zcela zaplněné Sportovní hale v Řepišti. Další výzvou pro sbor byl projekt uvedení známé skladby B. Martinů Otvírání studánek. K této spolupráci nás přizval člen NDM v Ostravě Adam Grygar. I přesto, že k nastudování této působivé skladby bylo k dispozici poměrně málo času, sbor s podporou svých dvou mužských členů nácvik úspěšně zvládl a společně se sólisty a hudebníky NDM, pod vedením dirigenta Adama Sedlického, vystoupil v červnu na koncertech v Žabni a v askově. A závěrem VÝZVA pro ženy a dívky, které rády zpívají: řijďte se mezi nás podívat. Zkoušíme každé úterý od do hod. v aule KD. Bezruče. Budeme rádi, když se k nám přidáte. Nudit se určitě nebudete! Danuše rokšová

15 15 Havířovské slavnosti? Těšte se! Do roku 2008 se městské slavnosti v Havířově konaly v rámci oslav Dne horníků za finančního přispění společnosti OKD, a.s.. Od té doby - letos ve dnech září popáté - je jejich pořadatelem výhradně město Havířov s realizačním zajištěním jeho příspěvkovou organizací Městským kulturním střediskem Havířov (MKS). O letošním programu Havířovských slavností, které ani po letech nic neztrácejí na svém lesku a pověsti a naopak získávají i v nedalekém zahraničí, hovoříme s ředitelkou havířovského MKS Yvonou Dlábkovou. aní ředitelko, jaký program letos návštěvníkům Havířovských slavností nabídneme? rogram je tradičně sestaven tak, aby si na své přišly všechny věkové kategorie návštěvníků. átek nabídne divákům Dana Bártu, skupinu Tatabojs, s plnou koncertní verzí přijíždí skupina Kryštof a finští Stratovarius. Úvod sobotního dne patří vždy nejmenším. Děti potěší Michal Nesvadba, představí se Jaroslav Uhlíř s kapelou, havířovské mažoretky Kala při oficiálním zahájení slavností, následují Gentlemen Singers s filmovými melodiemi, dále houslový virtuóz avel Šporcl s kapelou. Nebude, jako každoročně, chybět taneční část programu. Letos pódium Havířovských slavností na více než hodinu zaplní sólisté z Irska proslulých tanečních formací Lord of the Dance a Riverdance. Světoví mistři stepu k nám z části míří přímo z Las Vegas a v České republice dosud v této formaci nevystoupili. Dech beroucí stepařská show určitě mnohé zaujme. Sobotní podvečer bude patřit koncertu etra Koláře, legendární slovenské skupině Elán a závěrem dne budou němečtí světoznámí Helloween. Sobotním programem bude provázet Marek Vašut. ódium slavností v neděli obsadí havířovští hudebníci, někteří z nich již stoupají v žebříčku hudebních profesionálů - finalista Hlasu Československa Daniel Mrózek, semifinalistka soutěže Superstar letošního roku Veronika Vrublová nebo skupina Nebe, nominovaná v kategorii objev roku v anketě Český Slavík Mattoni Dalším hudebním hostem je slovenský "Slavík" skupina Desmod a pro mladé hip-hopový rago Union. rogram je bohatý, určitě o něj bude veliký zájem. Jak bude zajišťován vstup do areálu Městské sportovní haly, kde se konají? Bude dodržen postup, který je běžný na všech hudebních festivalech tak, aby bezpečnost návštěvníků slavností byla zajištěna co nejlépe, se všemi bezpečnostními a protipožárními předpisy a normami. Je stanoven přesný počet vstupenek k prodeji, je zajištěna profesionální bezpečnostní agentura, která bude vstupy návštěvníků důsledně kontrolovat. Návštěvníci nesmějí do areálu vnášet například láhve s jakýmikoliv tekutinami, nahrávací zařízení, kamery a další nežádoucí předměty. odrobná informace k tomuto bude zveřejněna před slavnostmi na našich webových stranách (pozn. red. taktéž u vstupních turniketů v místě konání slavností. V areálu slavností i vně budou působit městští strážníci, policisté a členové bezpečnostní agentury. Jaký je doprovodný program slavností? Letošní novinkou je pětihodinová show pro děti s názvem Dětská farma, kterou mohou zdarma celé rodiny navštívit v neděli odpoledne - od dvou do sedmi na náměstí Republiky. o celou dobu slavností budou k dispozici kolotočové atrakce, prodejní stánky, proběhne tradiční soutěž v přetahování lanem a další. V pátek večer bude připraveno na náměstí Republiky mobilní kino (s nafukovacím plátnem 10 x 5 m - pozn. red) Biograf láska, s uvedením rodinného filmového snímku české produkce, taktéž pro všechny zdarma. Za zmínku jistě stojí i rozšíření technického zajištění produkce. V zadní části scény budou umístěny framy pro velkoplošné obrazové efekty. Srdečně jsou zváni všichni, kteří se chtějí příjemně pobavit. -red- RADNIČNÍ LISTY - měsíčník města Havířova, redakce: Magistrát města Havířova, tel.: , vydává Městské kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 31a, Havířov-Město, příjem inzerce , fax , tisk: Tiskárna Ringier Axel Springer rint CZ a.s., registrováno pod č. j. MK ČR E 11005, uzávěrka příštího čísla , náklad ks, distribuce - ošta - Havířov 1, N E R O D EJNÉ

16 16 HODINOVÝ MANŽEL Opravy, montáže, úklid... Čištění koberců, křesel a sedaček strojem Kärcher, SLEVA 30% /13 rodej materiálů VODA - TOENÍ - LYN VYBAVENÍ KOUELEN prodejna DANEX-LAST, s.r.o. Další činnost: topení pro vytápění průmyslových hal. Havířov-Šumbark U Nádraží 1204/2a o - á 7-17 h, So 8-12 h Tel.: /13 108/13 105/13 110/13 106/13 112/13 107/13 114/13 115/13 Vyměním byt MRA 1+1, 47m 2, revitalizovaný, vnitřní úpravy, na náměstí Republiky, Fibichova ul., za 3+1 v centru města. rodám dr. byt 3+1, 70m 2, revitalizovaný, bez vnitřních úprav, zasklená loggie, J. Gagarina, odlesí /13 118/13 SKI KLUB SLAVIA HAVÍŘOV, o. s. pořádá: NÁBOR DO ŠKOLY LYŽOVÁNÍ A SNB pro děti od 4 let v hod. ve školní jídelně ZŠ Mládežnická (vchod ze strany restaurace Venuše) Více informací a on-line přihlášky na 117/13 119/13 116/13 MASÁŽE Ing. Eva MATOUŠKOVÁ s kuponem sleva 20% CENTROMAT s.r.o. otevřel výkupnu železného šrotu v Havířově-Šumbarku na ul. U Závor vedle Automotoklubu NEJLEŠÍ VÝKUNÍ CENY ŽELEZA K dispozici je mostní váha. Výkupní doba Út - á , So Tel.: /13

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Sirény ULICE. 1. Nechvílova 1845/1 2. Klírova 1912/ Hekrova 810/23 6. Mikulova 1575/ Valentova 1734/5 8.

Sirény ULICE. 1. Nechvílova 1845/1 2. Klírova 1912/ Hekrova 810/23 6. Mikulova 1575/ Valentova 1734/5 8. Sirény ULICE 1. Nechvílova 1845/1 2. Klírova 1912/12 3. Zdiměřická 1447/16í 4. Štichova 596/10 5. Hekrova 810/23 6. Mikulova 1575/16 7. Valentova 1734/5 8. Anežky Malé 824/4 9. Nad Opatovem 2140 10. Tererova

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 4 - denní zájezd Oblíbený wellness hotel. Bazén v budově + whirpool + sauna + fitness = zdarma. Poznejte sílu losinské termální vody. Široká nabídka

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342.

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342. Zde Vám přinášíme program letního kina ve Vrchotových Janovicích, které se nachází cca 20 Km od Vysokého Chlumce. Tak neváhejte a zpříjemněte si prázdninové dny pěkným filmem. Pá 29. 6. Začátky představení

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

Karviná. Divadelní komedie Becočki. Prázdninové skotačení v knihovně ( července) Dětské prázdninové skotačení (4.

Karviná. Divadelní komedie Becočki. Prázdninové skotačení v knihovně ( července) Dětské prázdninové skotačení (4. Karviná Program kina Centrum červenec 2010 Program najdete zde: http://programy.sms.cz/kina/karvina/centrum Divadlo a zábavné pořady Divadelní komedie Becočki Výuka a ukázka lidových velikonočních technik.

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

DANCE OF LIVE 2013 TANEČNÍ SKUPINA BLACK SHADOW A NOVOBORSKÉ MAŽORETKY PŘI DDM SMETANKA NOVÝ BOR. pod záštitou Města Nový Bor pořádají

DANCE OF LIVE 2013 TANEČNÍ SKUPINA BLACK SHADOW A NOVOBORSKÉ MAŽORETKY PŘI DDM SMETANKA NOVÝ BOR. pod záštitou Města Nový Bor pořádají TANEČNÍ SKUPINA BLACK SHADOW A NOVOBORSKÉ MAŽORETKY PŘI DDM SMETANKA NOVÝ BOR pod záštitou Města Nový Bor pořádají DANCE OF LIVE 2013 5. ročník taneční soutěže O POHÁR MĚSTA NOVÝ BOR Sportovní hala U Základní

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Vyhlašovatelem soutěže je Občanské sdružení Dívka v Jičíně v Čechách, které je zároveň od roku 2006 organizátorem celostátního finále této soutěže.

Vyhlašovatelem soutěže je Občanské sdružení Dívka v Jičíně v Čechách, které je zároveň od roku 2006 organizátorem celostátního finále této soutěže. patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Kamarád Třemošná a Plzeňská krajská rada dětí a mládeže vyhlašuje 16. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR

Více

společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding

společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding Nabízíme Vám k pronájmu atraktivní prostory v Pisárkách v areálu vily Stiassni (během socialistické

Více

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017-2018 Vážení rodiče, v letošním školním roce je pro Vaše děti připravena tato nabídka zájmových kroužků. Přihlašování je možné od 5. do 15. září nebo do naplnění kapacity. Kroužky,

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Hledáte prostor pro reprezentativní akci, večírek či konferenci? Divadlo na Šantovce Vám nabízí širokou a pestrou škálu možností v originálním prostoru, který

Více

Kino Květen Teplice - program září

Kino Květen Teplice - program září Kino Květen Teplice - program září 01.09. Machři 2 Komedie USA/2013/101min Poté, co se Lenny (Adam Sandler) se svou rodinou přestěhoval zpátky do svého rodného města, aby byl ve společnosti svých kamarádů

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. ve spolupráci s generálním partnerem Sanatoria Klimkovice

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. ve spolupráci s generálním partnerem Sanatoria Klimkovice Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. ve spolupráci s generálním partnerem Sanatoria Klimkovice pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho a primátorky Statutárního

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora.

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. SVATEBNÍ NABÍDKA Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. Hotel GOLD****, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz

Více

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN VYHLAŠOVATEL Pohyb Praha o.s., Pražského 661/40., 152 00 Praha 5 POŘADATEL Hb Dance taneční škola ve spolupráci s Pohyb Praha o.s. SPOLUPOŘADATEL ATVA-vzdělávací centrum,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 7 - denní zájezd Bungalovy v areálu Energy I. Jen pár kroků od krytého termálního bazénu a venkovního bazénu Energy I. - volný vstup

Více

KONFERENČNÍ PROSTORY TVORŠOVICE

KONFERENČNÍ PROSTORY TVORŠOVICE KONFERENČNÍ PROSTORY TVORŠOVICE Areál Spa & Wellness Konopiště je ideálním místem pro konání firemních a společenských akcí. Disponuje potřebnými prostory a vybavením pro pořádání školení, meetingů, konferencí,

Více

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy 1 1 Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad 2015 úterý 10. listopadu, 19.00 hodin Kino Vatra Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy Jak se díváme na svět? Proč naše oči vidí právě to, co vidí?

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

vyhlašuje 18. ročník soutěže

vyhlašuje 18. ročník soutěže vyhlašuje 18. ročník soutěže patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Talent o.p.s. Plzeň a Občanské sdružení Talent 4you vyhlašuje 18. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA

PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA ZŠ A MŠ PETŘINY JIH SOUTĚŽNÍ AEROBIC MASTER CLASS 2010 POSTUPOVÁ SOUTĚŽ KDY? 6. února 2010 KDE? Ve sportovní hale ZŠ Petřiny Jih, Šantrochova 2, Praha 6 (u školy lze

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Vážení přátelé a příznivci Vesny,

Vážení přátelé a příznivci Vesny, VESNOVINY 1/2014 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 3. 1. 2014 -------------------------------------------------------------------------------------- Vážení přátelé a příznivci

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Setkání mladých ve Strašíně

Setkání mladých ve Strašíně Setkání mladých ve Strašíně Klasická setkání leopardů, jejich majitelů a chovatelů, které pořádáme od r. 2004, se konala ve Strašíně již několikrát. Lesní hotel v Laznech je příhodné místo, i když poslední

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, V Olomouci dne 21. 3. 2016 Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, dovoluji si Vás touto cestou srdečně pozvat na historicky první Zlatou promoci absolventů Pedagogické fakulty

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2017

Festival amatérského divadla Kladno 2017 Festival amatérského divadla Kladno 2017 6. ročník, 21. 23. dubna 2017 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd Číslo pokoje Jméno Příjezd Odjezd Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji uvítal ve Spa Resortu Sanssouci. Naším přáním je, abyste si nejkouzelnější dobu roku strávenou u nás užili co nejlépe.

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI Úterý 1.8.2017 14:00 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE SRAZ NA RECEPCI 19:00

Více