Tomáš Killian. Konsolidace IT infrastruktury v prostředí konkrétní firmy na platformu Linux. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tomáš Killian. Konsolidace IT infrastruktury v prostředí konkrétní firmy na platformu Linux. Bakalářská práce"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Tomáš Killian Konsolidace IT infrastruktury v prostředí konkrétní firmy na platformu Linux Bakalářská práce 2009

2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma konsolidace IT infrastruktury v prostředí konkrétní firmy na platformu Linux zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury.

4 Poděkování Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se mnou téma práce i technické aspekty vlastního řešení konzultovali, protože bez nich by práce v této podobě nevznikla.

5 Obsah Úvod Současný stav řešené problematiky Co znamená svobodný software? Vznik platformy GNU/Linux Současné využívání Linuxu Popis problému a definice cíle Představení firmy Výchozí stav IS firmy Charakteristika využívání a správy IS Důvody klienta pro zvážení konsolidace IS Prvky IS Formulace požadavků klienta Stanovení měřitelného zadání a cíle konsolidace Definice cíle Možné problémy Použité metody Návrh a implementace řešení Analýza požadavků Vyhodnocení analýzy Instalace serveru Operační systém desktopu Kritické aplikace Nekritické aplikace Zahajovací iterace návrhu Realizace návrhu Shrnutí první iterace Požadované změny do další iterace Druhá iterace Realizace změn Instalace a nastavení serveru Instalace pracovní stanice Záloha dat a nastavení Instalace Linuxové distribuce Provedení update a instalace aplikací Přenesení dat a nastavení aplikací Ověření požadované funkcionality s uživateli Shrnutí druhé iterace Požadované změny do další iterace Třetí iterace Závěr Seznam použitých zdrojů

6 7 Přílohy Sources.list Protokol zálohy dat a nastavení Protokol instalace OS desktopu Protokol po-instalačních procedur na desktopu Protokol přenesení dat a nastavení aplikací na desktopu Protokol instalace OS serveru Protokol nastavení sdílených složek

7 Seznam tabulek Tabulka 1 - Přehled počítačů před konsolidací...15 Tabulka 2 - Přehled bezpečnostního SW na desktopech s Windows...16 Tabulka 3 - Vstupní dotazník požadované funkcionality IS...18 Tabulka 4 Vyhodnocení konsolidace IS...37 Tabulka 5 - Protokol zálohy dat a nastavení...43 Tabulka 6 - Protokol instalace OS desktopu...44 Tabulka 7 - Protokol post-instalačních procedur na desktopu...46 Tabulka 8 - Protokol přenesení dat a nastavení aplikací na desktopu...48 Tabulka 9 - Protokol instalace OS serveru...51 Tabulka 10 - Protokol nastavení sdílených složek...54 Tabulka 11 - Protokol instalace a nastavení VPN...57 Tabulka 12 - Protokol instalace a nastavení Untangle

8 Abstrakt Tato případová studie se zabývá konsolidací IT v malé firmě na GNU/Linux. Podstatnou částí je analýza vstupních podmínek zadání, návrh odpovídajícího řešení a dokumentace procesu implementace. Sledovanými kritérii jsou funkčnost, ergonomie a snadnost implementace i údržby. Závěr tvoří vyhodnocení úspěšnosti realizace. Abstract Case study of IT consolidation to a GNU/Linux platform in a Small Business company. The substantial part consists of the requirement analysis, corresponding solution design and the implementation process documentation. There are three main criteria considered: functionality, ergonomy, and simplicity of both the implementation and maintenance. In the conclusion part, results of the implementation are evaluated. 8

9 Úvod Úvod GNU/Linux 1 je svobodný 2 víceuživatelský operační systém kompatibilní se systémem Unix 3. Za svou existenci prošel spolu s celým odvětvím IT obrovským vývojem a rozšířil se do mnoha oblastí s výraznou výjimkou uživatelských desktopů 4. Práce vychází z mé šestileté zkušenosti se správou sítí, i s každodenním používáním Linuxu na desktopu, a zkoumá, do jaké míry může být kompletní konsolidace IT v malé firmě na Linux přínosná, či naopak regresivní. Případovou studii jsem realizoval u právnické kanceláře, která si nepřeje být v této souvislosti uváděna. Stanovenou hypotézou práce je dosažení požadavků klienta na konsolidaci, ale ambicí práce je rovněž poskytnout základní model, ze kterého by mohla být odvozována podobná řešení. Obsah je členěn do následujících kapitol: První kapitola, Současný stav řešené problematiky, slouží čtenáři k zběžnému seznámení s kořeny Linuxu a oblastmi, kde je v současnosti využíván. Druhá kapitola, Popis problému a definice cíle, zjišťuje současný stav IT ve firmě a požadavky na přínosy konsolidace, definuje cíle konsolidace a stanoví hypotézu Třetí kapitola, Použité metody, navrhuje metody, které budou použity k dosažení cíle. Čtvrtá kapitola, Návrh a implementace řešení, dokumentuje navrhování a proces technické implementace řešení. Pátá kapitola Závěr hodnotí, zda byl splněn cíl konsolidace IS a zda byla potvrzena stanovená hypotéza. 1 Wikipedie. Linux. Wikipedie (angl. Wikipedia) je webová encyklopedie, umožňující komukoli přidávat, revidovat a diskutovat obsah hesel. Z tohoto důvodu nemůže být považována za důvěryhodný informační zdroj. V souladu s tím není v rámci této práce použita jako referenční zdroj jakéhokoli tvrzení,uvádím ji pro doplnění odkaz v poznámkách tam, kde může být čtenáři dodatečné vysvětlení konkrétního technického hesla přínosem. 2 Více o významu tohoto pojmu v první kapitole. 3 Wikipedie. Unix. 4 Desktopem ve vztahu k operačním systémům rozumíme osobní počítač či notebook. Kromě desktopů jsou operační systémy využívány zejména na serverech, superpočítačích, ve vestavěných zařízeních a v uživatelských mini-zařízeních. 9

10 1 Současný stav řešené problematiky 1 Současný stav řešené problematiky V této kapitole seznamuji čtenáře s GNU/Linuxem. Pro porozumění současné situaci uvádím definici svobodného software, historii vzniku GNU/Linuxu a jeho současné využití. 1.1 Co znamená svobodný software? Za svobodný software [FSF:Definice:2008] (z anglického free software) pokládáme takový software, který je šířen se zachováním určitých práv a svobod pro jeho koncového uživatele. Jde o práva: Spouštět software za jakýmkoliv účelem. Studovat, jak software pracuje a přizpůsobit ho svým potřebám. Předpokladem k tomu je přístup ke zdrojovému kódu. Redistribuovat kopie dle svobodné vůle. Vylepšovat software a zveřejňovat zlepšení, aby z nich mohla mít prospěch celá komunita. Předpokladem je opět přístup ke zdrojovému kódu. Současná podoba Linuxu je zásadně ovlivněna touto filozofií a souvisejícím způsobem vývoje, který nemá jednotné vedení, ale podílejí se na něm komunity uživatelů různých součástí ekosystému Linuxu, ať už je důvodem potřeby komerční či jiné využití. Tento fenomén je přiblížen v knize Katedrála a bazar [Raymond:Bazar:1999]. 10

11 1 Současný stav řešené problematiky 1.2 Vznik platformy GNU/Linux Projekt GNU [FSF:GNU:2008] byl založen v roce 1983 Richardem M. Stallmanem s cílem vytvořit kompletní svobodný systém kompatibilní se systémem Unix. Vlastní vývoj začal o rok později a počátkem 90. let existovaly již všechny hlavní součásti včetně grafického rozhraní X Windows System 5, nicméně s výjimkou jádra Hurd 6 vyvíjeného s komplikacemi teprve od roku V té době docházelo k masivnímu rozšíření osobních počítačů. Mezi nejběžnější patřily IBM PC a kompatibilní počítače 7 se systémy typu DOS 8, následované počítači Apple Macintosh 9 s vlastním operačním systémem. Toto rozšíření spolu se značnou jednoduchostí systému DOS oproti vyspělému systému Unix otevřelo prostor vzniku svobodných i komerčních portů 10 unixových systémů na IBM PC a kompatibilní počítače. V roce 1991 naprogramoval finský student Linus Torvalds první verzi nového jádra postaveného na akademickém výukovém unixovém prototypu MINIX 11, a 17. září ji vydal na Internetu. V následujícím roce nahradil Torvalds původní programy přejaté ze systému MINIX za programy projektu GNU, a vznikl tak kompletní operační systém, který nazýváme GNU/Linux, nebo často zkráceně Linux. V roce 1992 byl také vydán 386BSD Unix 12 založený na svobodném vydání BSD 4.3 Net/2 13, neobsahujícím již žádný proprietární (nesvobodný) unixový kód od AT&T 14. Ten se stal základem svobodných systémů FreeBSD, NetBSD a OpenBSD, jejichž rozšíření ovšem kvantitativně nedosahuje rozšíření Linuxu. 5 Wikipedie. X Window System. 6 Wikipedia. GNU Hurd (angl.). 7 Wikipedie. IBM PC kompatibilní. 8 Wikipedie. Diskový Operační Systém (DOS). 9 Wikipedie. Apple Macintosh. 10 Wikipedie. Portace softwaru. 11 Wikipedie. MINIX. 12 Wikipedia. 386BSD (angl.). 13 Wikipedie. Berkeley Software Distribution. 14 Wikipedia. AT&T (angl.). 11

12 1 Současný stav řešené problematiky 1.3 Současné využívání Linuxu Vývoj a růst využívání Linuxu lze sledovat ve více směrech: Akademická sféra, věda a výzkum, kde Linux vznikl, disponovala odborníky potřebnými pro práci se systémem ve stádiu vývoje a mohla využít dostupnosti a otevřenosti Linuxu pro své potřeby. Dobrým příkladem je evropské centrum jaderné fyziky CERN [CERN:Linux:2008], kde mj. vznikl i World Wide Web, ale třeba i česká akademická síť CESNET [Mulač:METAcentrum:2004]. Nasazení na serverech, kde Linux nabízí výhody rychlého a stabilního vývoje, otevřenosti, modulárnosti, široké podpory standardů a architektur, komerční a vývojářské podpory, i dostupnosti. Linux je zde zejména využíván jako náhrada za původní Unixy, Windows NT a Netware, či jako otevřená platforma pro nové projekty, zejména rozsáhlá datacentra typu Google, YouTube, Amazon [Highscalability:Linux:2008], Seznam [Krčmář:Seznam:2008] či Centrum [Zeman:Centrum:2004] a hostingové služby, kde Linux vede se 42% nasazením u 50 největších poskytovatelů [Netcraft:Providers:2008]. V množství předinstalovaných serverů prodaných za druhé čtvrtletí 2008 je Linux s 13,4% na třetím místě [IDC:Market:2008], ale jde pouze o neurčitý zlomek celkového počtu instalací Linuxu na serverech, které s výjimkou komerčně licencovaných distribucí nejsou nijak evidovány či měřeny. Napříč mnoha různými architekturami hardware 15, na které byl Linux díky snadné přenositelnosti jádra portován. Kromě klasických počítačů našel Linux uplatnění jako systém v Embedded zařízeních 16, kde získal v roce 2008 těsné vedení se 40% trhu a plánuje se jeho použití pro 87% nových projektů [VDC:Embedded:2007], i superpočítačích 17, kde je Linux se současným 87,8% zastoupením na Wikipedie. Přenositelnost linuxového jádra a podporované architektury (angl.) 16 Wikipedie. Embedded (vestavěný) systém. 17 Wikipedie. Supercomputer (angl.). 12

13 1 Současný stav řešené problematiky nejvýkonnějších superpočítačích dominantním systémem již od roku 2004 [Top500:OS:2008]. V současnosti je Linux nejrozšířenější a nejrozsáhlejší softwarovou platformou sestávající ze svobodného software. Většina významných IT společností Linux dodává jako součást svých řešení, či podporuje. Odhad celkové ceny vývoje distribuce Linuxu se pohybuje přes 10 mld. USD [MCPherson:Whitepaper::2008], suma investic souvisejících s Linuxem dosáhla 21 mld. USD za rok 2007 a společnost IDC odhaduje další růst až na 49 mld. USD investic v roce 2011 [Kerner:Spending:2008]. Slabou pozici zastává Linux na desktopech, kde je v celosvětových statistikách webových serverů odhadován na jedno [XiTi:OS:2008] až dvě procenta [W3Counter:Stats:2008]. Lze konstatovat, že očekávání změny v této situaci v posledních letech roste. Z technického hlediska nabízí v této době moderní prostředí s velmi dobrou podporou hardware out-of-the-box, a rozšiřující se nabídkou aplikací. Z obchodního hlediska je řešením nabízeným integrátory typu IBM, HP a Novell, i předinstalovaným výrobci typu HP, Dell, Asus a Acer. I přes současný trend levných zařízení poskytujících přístup na internet, tzv. netbooků, a rostoucí zájem některých výrobců dále snižovat cenu těchto zařízení použitím Linuxu, zůstává otázka jeho výraznějšího rozšíření na desktopech stále nejistá. 13

14 2 Popis problému a definice cíle 2 Popis problému a definice cíle V této kapitole krátce představuji firmu ve které konsolidace proběhne, hlavním tématem je ale pochopení situace, tj. proč klient požaduje konsolidaci, jaké je současný stav jeho informačního systému a jaké jsou jeho požadavky. Na základě znalostí těchto informací pomáhám klientovi se stanovením měřitelného zadání a cíle konsolidace a odhaduji základní možné problémy. Na konci kapitoly je uvedena hypotéza. 2.1 Představení firmy Klient se zabývá právním poradenstvím. Pro potřeby této práce klient nedovolil zveřejnění svého jména nebo citlivých údajů nastavení informačního systému (dále jen IS), dovoleno je pouze zveřejnění organizační struktury a informace o IS nutné ke konsolidaci a jejímu popsání, které nevedou k identifikaci klienta. Firmu tvoří tři právníci a jedna asistentka. 2.2 Výchozí stav IS firmy V této podkapitole rozebírám charakteristiku využívání a správy současného informačního systému, uvádím klientovi důvody ke konsolidaci a seznamuji čtenáře se základním uspořádáním tohoto IS Charakteristika využívání a správy IS IS je využíván pro zpracování právních dokumentů, ovou komunikaci s klienty a získávání informací z různých zdrojů z Internetu. IS je primární pracovní prostředek, zatímco primární prioritou je vlastní práce v právní oblasti. IS není od založení firmy v roce 1991 koncepčně veden. Údržba je ad-hoc zajišťována rodinnými příslušníky, případně studenty v okruhu rodinných přátel. 14

15 2 Popis problému a definice cíle Důvody klienta pro zvážení konsolidace IS Primárním impulzem pro změnu bylo selhání disku v počítači a ztráta části dokumentů, která ozřejmila potřebu zálohování a otevřela prostor ke zvážení celkové konsolidace. Dalšími důvody klienta pro konsolidaci jsou: plánovaný nákup počítačů právníků a zvažování nasazení Ubuntu Linux jako ověřené možnosti úspory pořizovacích i průběžných nákladů na softwarové licence zamezení malých problémů daných dlouhodobým provozem současného nezdokumentovaného IS zvýšení odolnosti IS proti virům a škodlivému softwaru (tzv. malware) složité sdílení dokumentů s asistentkou nevyhovující zapojení síťových tiskáren Prvky IS Desktopy používané právníky jsou obměňovány přibližně po 4 letech, asistentka hardware dědí po právnících. Základem hardware právníků jsou procesory Intel Pentium 4, operační paměti 1 GB RAM a 80 GB pevné disky. Stav počítačů a základního programového vybavení popisuje Tabulka 1. Tabulka 1 - Přehled počítačů před konsolidací Uživatel Typ počítače Přehled počítačů před konsolidací Operační systém Kancelářské aplikace ový klient právník 1 PC Win XP OEM MS Office XP Mozilla Thunderbird 2 právník 2 PC Win XP OEM OpenOffice 2 Outlook Express 6 právník 3 PC Ubuntu 7.04 OpenOffice 2 Mozilla Thunderbird Asistentka PC Ubuntu 7.04 OpenOffice 2 Mozilla Thunderbird Webový prohlížeč Mozilla Firefox 2 Internet Exporer 6 Mozilla Firefox 2 Mozilla Firefox 2 15

16 2 Popis problému a definice cíle V rámci IS jsou použity 3 tiskárny, z toho 2 lokální a 1 síťová. Síťová tiskárna Samsung SGH-B2700 je připojena k počítači asistentky a jelikož je ve firmě používána krátkou dobu, není její sdílení zatím nastaveno. Žádaný stav je zprovoznění tiskárny jako síťové, nezávislé na jakémkoliv počítači. Na počítači právníka 1 je zapojena HP LaserJet 4, na počítači právníka 2 je zapojena HP LaserJet 4L. Připojení na Internet je realizováno přes ADSL router, který zároveň slouží jako switch. Není nastaveno sdílení složek ani dokumentů. Dokumenty jsou ve velké míře předávány asistence a zpět pomocí USB flashdisku, případně posílány mailem. Mezi právníky jsou dokumenty téměř výhradně posílány mailem. Realizaci zabezpečení na počítačích s Windows popisuje Tabulka 2. Uživatel Tabulka 2 - Přehled bezpečnostního SW na desktopech s Windows Typ počítače Přehled bezpečnostního SW na desktopech s Windows Firewall Antivirus Antimalvare právník 1 PC Kerio Personal Firewall AVG Anti-Virus Ad-Aware Free právník 2 PC Comodo Firewall Pro Eset NOD32 Spybot Search&Destroy Z tabulky je zřejmá snaha o zabezpečení IS. Tomu ale neodpovídá provedení, které ponechává firewally neaktualizované a nedůsledně nastavené. Antiviry jsou aktualizované, ale jejich nevhodné nastavení zatěžuje počítače po každém zapnutí. Antimalware je jednorázový, neaktualizovaný. Zálohování není nastaveno. Aktuální dokumenty jsou zálohovány manuálním přenosem dat mezi počítačem a notebookem pomocí flashdisku, případně u. Jediná kompletní záloha s daty právníka 1 existuje na DVD a je datována k červnu Ochrana před fyzickým odcizením dat zcela chybí. 16

17 2 Popis problému a definice cíle i webové stránky jsou u poskytovatele Gmail. Změna tohoto stavu není žádána. Současné parametry jsou následující přijímaní pošty je realizováno přes POP3 protokol, odesílání přes SMTP šifrování není nastaveno ani pro přijímaní, ani pro odesílání funkcionalita Google Kalendář je využívána přes webové rozhraní 2.3 Formulace požadavků klienta Formulace požadavků klienta odráží důvody klienta pro zvážení konsolidace IS. Jako primární je zvýrazňována potřeba zálohování dat. sekundární potřebou je sdílení dat a tiskárny, terciální potom zabezpečení celého IS. Klient plánuje dodat tři nové desktopy pro právníky a nový server, asistentka desktop zdědí po právnících. Požadavky na konsolidaci formulované klientem: nízké náklady na zavedení a provoz automatické zálohy dat snadné sdílení souborů a tiskáren zvýšení zabezpečení zjednodušení a zdokumentování IS upgrade stanic 2.4 Stanovení měřitelného zadání a cíle konsolidace Z důvodu obtížně vyhodnotitelných požadavků jsem připravil dotazník s konkrétně specifikovanými body a požádal klienta o ohodnocení následujících priorit v rozsahu Vysoká, Střední a Malá, kde body označené malou prioritou nebudou dále v konsolidaci uvažovány. Výsledky tohoto dotazníku popisuje Tabulka 3. 17

18 2 Popis problému a definice cíle Tabulka 3 - Vstupní dotazník požadované funkcionality IS Vstupní dotazník požadované funkcionality IS Stav Váha Zajištění kontinuity 1 Minimalizace rizika ztráty dat není Vysoká Zajištění integrity a důvěrnosti 1 Ochrana před fyzickým odcizením dat není Vysoká 2 Ochrana před průnikem z Internetu omezená Vysoká 3 Filtrování škodlivého webového obsahu není Střední 4 Ochrana před viry a malware částečná Střední 5 Filtrování phishingu není Malá Zajištění pracovních podmínek 1 Sdílení dokumentů flashdisk Střední 2 Historie dokumentů není Střední 3 Sdílení síťových prostředků není Vysoká 4 Vzdálený přístup k u z klienta ano Vysoká 5 Vzdálený přístup k u přes web ano Vysoká 6 Filtrování spamu částečně Malá 7 Filtrování nevhodného webového obsahu není Malá Zajištění údržby 1 Zjednodušení a zdokumentování IS není Střední 2 Technické zabezpečení vzdálené podpory uživatelů není Střední 3 Vzdálená správa není Střední 4 Nízké náklady údržby ano Střední Konsolidace 1 Snadná orientace v novém prostředí Vysoká 2 Nízké náklady Střední 2.5 Definice cíle Cílem konsolidace je nalezení a implementace řešení splňujícího všechny body zadání označené klientem za vysoce a středně prioritní. 18

19 2 Popis problému a definice cíle 2.6 Možné problémy Následující body představují základní možné problémy, které se mohou v procesu konsolidace vyskytnout. Ilustrují složitost problému a tudíž nutnost dodržení odborného postupu. špatně definované nebo pochopené požadavky nevhodně stanovené priority selhání při technické realizaci chybně navržený IS IS nesplní očekávání 2.7 Hypotéza Na základě analýzy dokážu s využitím současných technologií navrhnout a realizovat konsolidaci IT infrastruktury tak, aby byla pro klienta vhodným řešením jeho potřeb. 19

20 3 Použité metody 3 Použité metody V této kapitole popisuji volby metodiky použité při návrhu, implementaci a vyhodnocení konsolidace. Výchozí použitou metodou bude systémová analýza. Jejím účelem bude hledání řešení konkrétních postupů nebo technologií potřebných ke splnění klientových požadavků. Jako metodu vývoje řešení odpovídajícího požadavkům klienta použiji iterativní návrh, realizovaný v první části pomocí prototypu. Iterativní návrh řešení spočívá ve vytváření řešení, kde jsou jednotlivé kroky prezentovány klientovi, který je schvaluje a připomínkuje. Jako prototyp k tomuto slouží virtualizované stroje, na kterých je systém navrhován i prezentován a jejichž výhodou je možnost vrácení stavu zpět a ověření postupu. Tyto prototypy budu vyvíjet za použití virtualizačního nástroje VirtualBox [Sun:VirtualBox:2009]. Takové řešení je výhodné pro dodavatele, který ho může mít předpřipravené, i pro klienta, který nemusí investovat do hardware a infrastruktury před schválením výsledného modelu. Pokud má dodavatel návrh detailně odladěný, počet schvalovacích iterací je nízký. Výsledkem iterativního návrhu pomocí prototypu je definovaný jednotný postup pro instalaci a nastavení operačního systému i aplikací na desktopech klientů. Tento postup bude implementován na provozním hardware v následných iteracích budou řešeny případné problémy s kompatibilitou a doladěna individuální nastavení. Server nebude klientem obsluhován a proto nebude vyhodnocován v iteracích, ale hodnocena bude pouze výsledná funkcionalita. Vyhodnocení konsolidace provedu dotazováním klienta na splnění jednotlivých požadovaných funkcionalit a porovnáním těchto výsledků se stanoveným cílem projektu. 20

21 4 Návrh a implementace řešení 4 Návrh a implementace řešení V této kapitole se, za použití metod definovaných v předchozí kapitole, snažím dosáhnout úspěšného návrhu řešení klientových potřeb a tento návrh realizovat. Kapitola je rozdělena na analýzu požadavků a následující iterace, ve kterých dochází k provádění změn v prvním kroce, jejich hodnocením klientem v kroce druhém a shrnutí požadavků do další iterace v kroce třetím. Fáze implementace konsolidace je ukončena iterací, ve které budou vyřešeny individuální požadavky klientů vycházející z předchozího testování implementovaného IS. 4.1 Analýza požadavků Následující body jsou výstupem analýz řešení jednotlivých požadavků. Pro urychlení celého postupu je tento realizován s klientem, který se na rozhodování podílí. Nízké náklady na zavedení a provoz Možná řešení: Klient sám nabízí použití platformy Linux jako prostředku snížení pořizovacích i provozních nákladů. Výhody: Dostatečný potenciál - Obsahuje všechny nutné součásti pro kompletní řešení zadání. Nízké náklady - Pro zadané potřeby není nutné pořizovat žádné komerčně licencované součásti. Snadná implementace - Pokud je řešení připraveno a odlaďeno, je vlastní implementace rychlá a zpravidla bez problémů. Snadná údržba - Pokud je buď kvalitně zpracovaná operační dokumentace, či pokud je k dispozici kvalifikovaný administrátor. Dobrá stabilita a bezpečnost. 21

22 4 Návrh a implementace řešení Nevýhody: Změna uživatelského prostředí - Přestože prostředí je velmi jednoduché, uživatelé mohou mít problémy s jeho osvojením. Zvolené řešení: Realizace bude provedena v iteracích tak, aby nehrozilo dodání nedostatečně odladěného řešení a ztrátě důvěry uživatelů v celou platformu. Pro maximální usnadnění přechodu uživatelů na nové prosředí bude provedeno školení na běžné operace. Další potřeby uživatelů budou řešeny pomocí telefonické podpory a vzdálené správy. Upgrade stanic Možná řešení: Tento bod je závislý na bodu Nízké náklady na zavedení a provoz. Zvolené řešení: Jako operační systém na desktopy vybrán Ubuntu Desktop Zálohování dat Současné nedostatky: Zálohování vypalováním dat na DVD je nedůsledné. Poslední záloha je datována k červnu 2007 a je neúplná. Možná řešení: Použití souborového serveru Výhody: Okamžitá dostupnost záloh, nezávislost na připojení k Internetu a externích službách, nulové náklady při využití serveru, který by už na síti byl. Nevýhody: Chybí odolnost vůči odcizení a poškození. Využití služeb externího dodavatele Výhody: Garance zabezpečení dat daná smlouvou. Nevýhody: Průběžné náklady, dostupnost záloh závislá na připojení k Internetu a na službě dodavatele, zabezpečení citlivých dat je rovněž nutné řešit šifrováním záloh. 22

23 4 Návrh a implementace řešení Zvolené řešení: Klient pro důvěrnost svých dat odmítá řešení využitím služeb externího dodavatele, preferuje využití starého PC jako souborového serveru. 23

24 4 Návrh a implementace řešení Sdílení dat Současné nedostatky: Při sdílení dat na USB flashdiscích hrozí vysoké riziko odcizení nebo ztráty dat Možná řešení: možnosti řešení kopírují bod Zálohování dat, pro duplicitu nejsou uvedeny. Zvolené řešení: Viz zálohování dat. Sdílení tiskárny Současné nedostatky: Existuje jediná sdílená tiskárna a ta dosud není nastavena. Možná řešení: Nastavení jedné nebo více tiskáren pro všechny uživatele přes server. Ponechání lokálních tiskáren a zapojení a nastavení síťové tiskárny. Zvolené řešení: Klient volí zapojení a nastavení síťové tiskárny. Dokumentace Současné nedostatky: Obtížné dohledávání nastavení IS a důvodů změn. Možná řešení: Dodání kompletní dokumentace konsolidace. Zvolené řešení: Klient požaduje dodání kompletní dokumentace konsolidace a souboru se základním nastavením. Zjednodušení prostředí Současné nedostatky: Nejednotné nastavení, aplikace i platformy znemožňují uživatelům vzájemnou pomoc. Možná řešení: Konsolidace na jednu platformu a využití jednotného nastavení základní funkcionality. Zvolené řešení: Využití jednotného nastavení základní funkcionality. 24

25 4 Návrh a implementace řešení Zabezpečení dat proti krádeži Současné nedostatky: V případě krádeže hardware nejsou data ochráněna. Možná řešení: Použití šifrování disků. Zvolené řešení: Použití šifrování na všech discích. Zabezpečení mailové komunikace Současné nedostatky: Šifrování komunikace s mail providerem není nastaveno. Možná řešení: Nastavení šifrovaného připojení na servery poskytovatel mail hostingu. Zvolené řešení: Nastavení šifrovaného připojení na servery poskytovatel mail hostingu Vyhodnocení analýzy Navržená řešení jsou navzájem technicky realizovatelná, tj. na platformě Linux je možné šifrovat disky, sdílet data a tiskárny, verzovat data a ostatní zmíněné. Klient pro důvěrnost svých dat odmítá využití služeb externího dodavatele, ačkoliv je si vědom že veškerá ová komunikace přes externího dodavatele v současnosti již probíhá, a rozhoduje se pro použití souborového serveru. Jako souborový server lze použít vyřazený desktop, ale pro cennost dat je doporučeno pořízení 2 nových disků a nastavení jejich zrcadlení (nastavení RAID1 pole). Pro zabezpečení sítě je rovněž vhodné použití dvou síťových rozhraní, jednoho pro vnější a druhého pro vnitřní síť. Vzhledem k vysoké spotřebě dodané stanice je schváleno pořízení odpovídajícího nízkonákladového barebone serveru Instalace serveru V následujících bodech je uvažováno užití serveru a navrhnuty příslušné technologie a jejich základní nastavení, odpovídající zbývajícím nevyřešeným potřebám klienta. Jako platforma je zvolen Ubuntu Server

26 4 Návrh a implementace řešení Sdílení složek Navržená technologie: použití Samba (odvozeno od názvu protokolu SMB) Navržené nastavení: Každý právník uvidí ve své složce Dokumenty podsložku Asistentka, kterou sdílí výhradně s asistentkou, a podsložku Sdílené, do které mají přístup všichni. Asistentka uvidí ve své složce Dokumenty podsložky jednotlivých právníků, a podsložku Sdílené. Tyto složky budou fyzicky umístěny na serveru, aby byly dostupné i v případě, kdy jsou desktopy daných právníků vypnuty. Zálohování a verzování dat uživatelů Navržená technologie: aplikace Back In Time Navržené nastavení: Aplikace Back In Time bude nainstalovaná na klientech. Data budou zálohovány přes SMB na server (Server v tomto případě poskytuje datový prostor zabezpečený šifrováním a RAID1 polem). Aplikace nabízí možnost udržování dokumentů v jejich dřívějších podobách (verzování dokumentů) i možnost obnovy všech sledovaných složek. Současně je dostatečně jednoduchá na ovládání uživatelem. zabezpečení vnitřní sítě Navržená technologie: Untangle 18 - Pro zabezpečení vnitřní sítě použijeme multiplatformní opensource bezpečnostní systém Untangle, který kombinuje všechny potřebné prvky zabezpečení, vyniká jednoduchou a uživatelsky přívětivou správou, dobrou uživatelskou podporou ze strany vývojářů a je intenzívně vyvíjen a aktualizován. 18 Untangle.com. The Open Source Network Gateway. 26

27 4 Návrh a implementace řešení Navržené nastavení: Untangle je dodáván jako kompletní systém včetně OS a může být instalován na samotný hardware nebo do virtuálního stroje. Vzhledem k tomu, že od serveru požadujeme i další funkcionalitu nesouvisející s bezpečností, zvolíme druhý ze standarních způsobů implementace, a to do virtuálního stroje VMware Server 19 běžícího na dodaném fyzickém serveru. Veškerý síťový provoz mezi vnitřní a vnější sítí bude směrován přes tento virtuální stroj.. Untangle je dodáván i ve formě virtuálního stroje VMware 20, tzv. virtual appliance 21, který stačí přidat do VMware Serveru a spustit. Tato forma bývá nicméně vydávána s jistým zpožděním za novou verzí obrazu instalačního CD, které má prioritu, a v době instalace nebyla k dispozici v nejnovější verzi. Untangle sice nabízí možnost upgrade běžícího systému, tato operace však vzhledem ke složitosti upgrade celého systému včetně přenosu nastavení trvá poměrně dlouho, z vlastních i komunitních zkušeností jde o několik hodin, až dnů v případě významných změn. Vzhledem k významným změnám v poslední verzi bylo zvoleno řešení použít nový obraz instalačního CD a nainstalovat ho do virtuálního stroje manuálně 22. vzdálená správa serveru Navržená technologie: VPN Navržené nastavení: Pro VPN použijeme multiplatformní opensource P2P VPN síť N2N 23, která umožňuje snadno připojovat i zařízení na vnitřních sítích,oddělených od Internetu jedním či více NAT routery 24. Využívá k tomu kombinaci veřejných 19 VMware, Inc. VMware Server. 20 UntangleWiki. Untangle Virtual Appliance on VMware. 21 Wikipedia. Virtual appliance. 22 UntangleWiki. VMWare Distribution Build. 23 Ntop.org. n2n: a Layer Two Peer-to-Peer VPN. 24 Wikipedia. Network address translation (angl.). 27

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23 Obsah Úvodem 9 Typografické konvence.............................. 10 Změny oproti předchozí verzi Mandriva Linuxu.................. 11 Informace o aktualizaci z verze 2006....................... 17 Poděkování....................................

Více

VY_32_INOVACE_INF.20. OS Linux

VY_32_INOVACE_INF.20. OS Linux VY_32_INOVACE_INF.20 OS Linux Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Linux je označení pro unixový operační systém

Více

DISTRIBUCE GNU/LINUXU

DISTRIBUCE GNU/LINUXU DISTRIBUCE GNU/LINUXU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Distribuce GNU/Linuxu Autor Martin Šimůnek Datum 14.

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals Srovnání desktopových OS a NOSs workstation síťové OS (NOSs) jednouživatelské jednoúlohové bez vzdáleného přístupu místní přístup k souborům poskytují a zpřístupňují

Více

verze GORDIC spol. s r. o.

verze GORDIC spol. s r. o. Compatibility List verze 01.1 199-01 GORDIC spol. s r. o. Obsah 1 Obsah 1 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Webový aplikační server Kancelářský software Úložiště souborů

Více

Před instalací 25 Minimální požadavky na systém Linux a Windows na jednom disku Zrušení instalace Mandriva Linuxu...

Před instalací 25 Minimální požadavky na systém Linux a Windows na jednom disku Zrušení instalace Mandriva Linuxu... Obsah Úvodem 9 Typografické konvence.............................. 10 Změny oproti předchozím verzím......................... 11 Změny v českém vydání.............................. 18 Informace o aktualizaci

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY Ivo Martiník, David Bochenek VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

Svět svobodného softwaru

Svět svobodného softwaru Svět svobodného softwaru Jinonický informační pondělek 15. října 2012 Václav Jansa ÚISK FF UK vaclav.jansa@gmail.com Vznik svobodného softwaru Podmíněn komunikací a sdílením informací Počátky v univerzitních

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict Název materiálu: Počítačová síť Autor materiálu: Mgr. Irena Štaffová Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název a označení sady: Člověk, společnost a IT

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009 Tento projekt je spolufinancován

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Operační systémy: funkce

Operační systémy: funkce Operační systémy Software, který zabezpečuje základní chod počítače, je prostředníkem mezi hardwarem a aplikačním softwarem. Nutný základní software v počítači. Vykonává řadu rutinních operací, které by

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Prezentace 2. Slide 1. Slide 2. Slide 3. Slide 4. Prezentace pdf. nazev projektu jmena atd.. Obsah

Prezentace 2. Slide 1. Slide 2. Slide 3. Slide 4. Prezentace pdf. nazev projektu jmena atd.. Obsah 2016-09-15 02:24 1/5 Prezentace 2 Prezentace 2 Prezentace pdf Slide 1 nazev projektu jmena atd.. Slide 2 Obsah Úloha v projektu. Varianty řešení: postup, silné/slabé stránky, náklady, rizika, porovnání

Více

Chyby v prohlížečích, které v nich byly klidně deset let. Jiří Nápravník

Chyby v prohlížečích, které v nich byly klidně deset let. Jiří Nápravník Chyby v prohlížečích, které v nich byly klidně deset let Jiří Nápravník 1 Jednotlivé části Důvod vytvoření analýzy Podíl na trhu mezi prohlížeči Podíl na trhu mezi op. systémy Způsob analýzy a použité

Více

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. na Linuxu Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. 1993: založen státní podnik Česká pošta oddělením od společnosti Český Telecom nezávislá na státním rozpočtu poskytuje listovní,

Více

Přechod na virtuální infrastrukturu

Přechod na virtuální infrastrukturu Přechod na virtuální infrastrukturu Tomáš Halman, ANECT a.s. Virtualizace 4. 3. 2009, Praha Obsah prezentace Virtualizace s VMware Infrastructure (obecné přínosy) Případová studie implementace pro dceřinou

Více

Základní informace a postup instalace systému ISAO

Základní informace a postup instalace systému ISAO Základní informace a postup instalace systému ISAO Informační systém Auditního orgánu, verze 1.18.00 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 16. 5. 2016, verze 1.00 Základní informace

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34

počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34 2017-2018) Současný stav (k 1.9.2017) 1. Počty a stavy počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34 speciální PC třídy (počítačové učebny) 2 učebny s PC a dataprojektorem 22 učebny vybavené dokumentovou

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Obsah. Úvod 9 Komu je kniha určena 11 Konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Komu je kniha určena 11 Konvence použité v knize 11 Úvod 9 Komu je kniha určena 11 Konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Instalace a úvod do Windows Vista 13 Instalace z disku DVD 14 Volba uživatelského účtu 16 První kroky v grafickém rozhraní 18 Práce

Více

Příručka ke službě Postup instalace služby SMSender na operačních systémech Windows 98, Windows Millenium, Windows 2000, Windows XP

Příručka ke službě Postup instalace služby SMSender na operačních systémech Windows 98, Windows Millenium, Windows 2000, Windows XP úvod SMSender Příručka ke službě Postup instalace služby SMSender na operačních systémech Windows 98, Windows Millenium, Windows 2000, Windows XP Verze: 2008-11-11 Licenční ujednání 1994 2008 Ness Logos

Více

Windows na co se soustředit

Windows na co se soustředit Windows na co se soustředit Lukáš Křovák Manažer divize Windows 1 Agenda Čemu se obchodně věnovat před uvedením Windows 8 Jak se mění trh počítačů Správa počítačů s Windows Intune Internet Explorer 9 Doplňkové

Více

Zálohování a obnova dat

Zálohování a obnova dat Zálohování a obnova dat Rychlá záloha a obnovení dat StorageCraft nabízí sadu nástrojů a služeb, které pomáhají obnovit data, kdykoli, kdekoli a za jakékoliv situace. Skvěle doplňuje antivirovou ochranu

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Test kompatibility nastavení prohlížeče Obsah 1. Podporované operační systémy a prohlížeče... 3 1.1 Seznam podporovaných operačních systémů... 3 1.2 Seznam

Více

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365 SPECIFICKÉ IT KURZY Specifické IT kurzy jsou určeny uživatelům, kteří jsou z nejrůznějších důvodů (výměna počítače, změna firemní politiky) nuceni přejít na odlišný software, než s jakým byli dosud zvyklí

Více

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 Stručný obsah Úvod 15 KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19 KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41 KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 KAPITOLA 4 Práce se schránkou 85 KAPITOLA 5 Osobní přizpůsobení

Více

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. INSTALACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Nastavení práv 3) První spuštění 4) Doporučení 5) Co Vás při instalaci mohlo potkat 6) Archivace

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

TECHNICKÁ PODPORA. Systémové požadavky Instalace Licencování a aktivace Náplň technické podpory Formy předplatného Kontakty

TECHNICKÁ PODPORA. Systémové požadavky Instalace Licencování a aktivace Náplň technické podpory Formy předplatného Kontakty TECHNICKÁ PODPORA Systémové požadavky Instalace Licencování a aktivace Náplň technické podpory Formy předplatného Kontakty Komu je technická podpora určena? Technická podpora je určená zákazníkům společnosti.

Více

Open Source alternativy

Open Source alternativy Open Source alternativy Ing. Radomír Orkáč VŠB-TUO, CIT 9872 23.2.2010, Ostrava radomir.orkac@vsb.cz Svobodné dílo Aby mohlo být dílo označováno za svobodné, musí být dodrženy (respektovány) následující

Více

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě.

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Pár slov úvodem 11 Co se v knize dozvíte 13

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Pár slov úvodem 11 Co se v knize dozvíte 13 Obsah Pár slov úvodem 11 Co se v knize dozvíte 13 Kapitola 1 Základy počítačových sítí 17 Typy sítí.........................................................17 Hub, switch a adresování.................................................18

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

ICZ - Sekce Bezpečnost

ICZ - Sekce Bezpečnost ICZ - Sekce Bezpečnost Petr Řehoř, ICZ a.s. 31. října 2013 1 Agenda Sekce Bezpečnost Důvěryhodná výpočetní základna bezpečnost sítí Microsoft Windows ICZ Protect Boot ochrana dat při ztrátě nebo odcizení

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Software programové vybavení. 1. část

Software programové vybavení. 1. část Software programové vybavení 1. část Software Vše co není HW je SW = pojem se někdy vztahuje jak na programy, tak na data Oživuje hardware (zdaleka ne jen počítače) Je-li přítomen procesor, musí být i

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Příloha č. 1. k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VYBUDOVÁNÍ IT INFRASTRUKTURY. Technická specifikace

Příloha č. 1. k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VYBUDOVÁNÍ IT INFRASTRUKTURY. Technická specifikace Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VYBUDOVÁNÍ IT INFRASTRUKTURY Technická specifikace Zpracovatel: Ivo Šicner, odbor vnitřní správy MěÚ Jindřichův Hradec Březen 2015. Registrační číslo

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

09. Operační systémy PC 1. DOS. Nejdůležitější zástupci DOSu:

09. Operační systémy PC 1. DOS. Nejdůležitější zástupci DOSu: 09. Operační systémy PC Operační systém (OS) je základní programové vybavení počítače, které zprostředkovává komunikaci mezi uživatelem a hardwarem a řídí činnost jednotlivých částí počítače. Operační

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 Úvod 9 Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9 Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 KAPITOLA 1 Hardwarové prvky sítí 11 Kabely 11

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Řešení počítačové sítě na škole

Řešení počítačové sítě na škole Řešení počítačové sítě na škole Jiří Petr 10. 7. 2011 Materiál vznikl s podporou OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.00/19.0016 Inovace studia k výkonu specializovaných činností koordinace

Více

Název materiálu: Open Office

Název materiálu: Open Office Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

ORION Podpora notebooků

ORION Podpora notebooků ORION Podpora notebooků Tomáš Stibor, CIV-LPS leden 2010 Úvod Co je to IS notebook (Orion notebook) Podporovaný HW notebook z výběrového řízení minimální požadavky: CPU 1GHz, RAM 1GB, HDD 60GB Dostupný

Více

O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi

O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi Filip Molčan molcanf@openoffice.org Konference EurOpen Hotel Relax, Moninec - 18. 5. 2005 Obsah prezentace Minulost a současnost OpenOffice.org Představení projektu

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Základní informace a postup instalace systému IS MPP

Základní informace a postup instalace systému IS MPP Základní informace a postup instalace systému IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Základní informace a

Více

Softwarová konfigurace PC

Softwarová konfigurace PC Softwarová konfigurace PC EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.20 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS 1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS Pro přístup do administrace služby GTS Bezpečný Internet používejte zákaznický WebCare GTS Czech, který je přístupny přes webové

Více

APS 400 nadministrator

APS 400 nadministrator APS 400 APS 400 nadministrator Balík programů pro správu systému APS 400 Instalační příručka 2004 2008,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace... 1 2. Internetový prohlížeč... 1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení... 1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...

Více

1. Informace a informatika

1. Informace a informatika 1. Informace a informatika Informatika věda zabývající se zpracováním informací (př. vyhledávání, ukládání, přenášení, třídění) Informace (data) zpráva nebo sdělení mající určitý smysl a význam př. textové

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. Veřejná zakázka Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

INSTALACE SW V GNU/LINUXU

INSTALACE SW V GNU/LINUXU INSTALACE SW V GNU/LINUXU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Instalace SW v GNU/Linuxu Autor Martin Šimůnek

Více