Tomáš Killian. Konsolidace IT infrastruktury v prostředí konkrétní firmy na platformu Linux. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tomáš Killian. Konsolidace IT infrastruktury v prostředí konkrétní firmy na platformu Linux. Bakalářská práce"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Tomáš Killian Konsolidace IT infrastruktury v prostředí konkrétní firmy na platformu Linux Bakalářská práce 2009

2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma konsolidace IT infrastruktury v prostředí konkrétní firmy na platformu Linux zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury.

4 Poděkování Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se mnou téma práce i technické aspekty vlastního řešení konzultovali, protože bez nich by práce v této podobě nevznikla.

5 Obsah Úvod Současný stav řešené problematiky Co znamená svobodný software? Vznik platformy GNU/Linux Současné využívání Linuxu Popis problému a definice cíle Představení firmy Výchozí stav IS firmy Charakteristika využívání a správy IS Důvody klienta pro zvážení konsolidace IS Prvky IS Formulace požadavků klienta Stanovení měřitelného zadání a cíle konsolidace Definice cíle Možné problémy Použité metody Návrh a implementace řešení Analýza požadavků Vyhodnocení analýzy Instalace serveru Operační systém desktopu Kritické aplikace Nekritické aplikace Zahajovací iterace návrhu Realizace návrhu Shrnutí první iterace Požadované změny do další iterace Druhá iterace Realizace změn Instalace a nastavení serveru Instalace pracovní stanice Záloha dat a nastavení Instalace Linuxové distribuce Provedení update a instalace aplikací Přenesení dat a nastavení aplikací Ověření požadované funkcionality s uživateli Shrnutí druhé iterace Požadované změny do další iterace Třetí iterace Závěr Seznam použitých zdrojů

6 7 Přílohy Sources.list Protokol zálohy dat a nastavení Protokol instalace OS desktopu Protokol po-instalačních procedur na desktopu Protokol přenesení dat a nastavení aplikací na desktopu Protokol instalace OS serveru Protokol nastavení sdílených složek

7 Seznam tabulek Tabulka 1 - Přehled počítačů před konsolidací...15 Tabulka 2 - Přehled bezpečnostního SW na desktopech s Windows...16 Tabulka 3 - Vstupní dotazník požadované funkcionality IS...18 Tabulka 4 Vyhodnocení konsolidace IS...37 Tabulka 5 - Protokol zálohy dat a nastavení...43 Tabulka 6 - Protokol instalace OS desktopu...44 Tabulka 7 - Protokol post-instalačních procedur na desktopu...46 Tabulka 8 - Protokol přenesení dat a nastavení aplikací na desktopu...48 Tabulka 9 - Protokol instalace OS serveru...51 Tabulka 10 - Protokol nastavení sdílených složek...54 Tabulka 11 - Protokol instalace a nastavení VPN...57 Tabulka 12 - Protokol instalace a nastavení Untangle

8 Abstrakt Tato případová studie se zabývá konsolidací IT v malé firmě na GNU/Linux. Podstatnou částí je analýza vstupních podmínek zadání, návrh odpovídajícího řešení a dokumentace procesu implementace. Sledovanými kritérii jsou funkčnost, ergonomie a snadnost implementace i údržby. Závěr tvoří vyhodnocení úspěšnosti realizace. Abstract Case study of IT consolidation to a GNU/Linux platform in a Small Business company. The substantial part consists of the requirement analysis, corresponding solution design and the implementation process documentation. There are three main criteria considered: functionality, ergonomy, and simplicity of both the implementation and maintenance. In the conclusion part, results of the implementation are evaluated. 8

9 Úvod Úvod GNU/Linux 1 je svobodný 2 víceuživatelský operační systém kompatibilní se systémem Unix 3. Za svou existenci prošel spolu s celým odvětvím IT obrovským vývojem a rozšířil se do mnoha oblastí s výraznou výjimkou uživatelských desktopů 4. Práce vychází z mé šestileté zkušenosti se správou sítí, i s každodenním používáním Linuxu na desktopu, a zkoumá, do jaké míry může být kompletní konsolidace IT v malé firmě na Linux přínosná, či naopak regresivní. Případovou studii jsem realizoval u právnické kanceláře, která si nepřeje být v této souvislosti uváděna. Stanovenou hypotézou práce je dosažení požadavků klienta na konsolidaci, ale ambicí práce je rovněž poskytnout základní model, ze kterého by mohla být odvozována podobná řešení. Obsah je členěn do následujících kapitol: První kapitola, Současný stav řešené problematiky, slouží čtenáři k zběžnému seznámení s kořeny Linuxu a oblastmi, kde je v současnosti využíván. Druhá kapitola, Popis problému a definice cíle, zjišťuje současný stav IT ve firmě a požadavky na přínosy konsolidace, definuje cíle konsolidace a stanoví hypotézu Třetí kapitola, Použité metody, navrhuje metody, které budou použity k dosažení cíle. Čtvrtá kapitola, Návrh a implementace řešení, dokumentuje navrhování a proces technické implementace řešení. Pátá kapitola Závěr hodnotí, zda byl splněn cíl konsolidace IS a zda byla potvrzena stanovená hypotéza. 1 Wikipedie. Linux. Wikipedie (angl. Wikipedia) je webová encyklopedie, umožňující komukoli přidávat, revidovat a diskutovat obsah hesel. Z tohoto důvodu nemůže být považována za důvěryhodný informační zdroj. V souladu s tím není v rámci této práce použita jako referenční zdroj jakéhokoli tvrzení,uvádím ji pro doplnění odkaz v poznámkách tam, kde může být čtenáři dodatečné vysvětlení konkrétního technického hesla přínosem. 2 Více o významu tohoto pojmu v první kapitole. 3 Wikipedie. Unix. 4 Desktopem ve vztahu k operačním systémům rozumíme osobní počítač či notebook. Kromě desktopů jsou operační systémy využívány zejména na serverech, superpočítačích, ve vestavěných zařízeních a v uživatelských mini-zařízeních. 9

10 1 Současný stav řešené problematiky 1 Současný stav řešené problematiky V této kapitole seznamuji čtenáře s GNU/Linuxem. Pro porozumění současné situaci uvádím definici svobodného software, historii vzniku GNU/Linuxu a jeho současné využití. 1.1 Co znamená svobodný software? Za svobodný software [FSF:Definice:2008] (z anglického free software) pokládáme takový software, který je šířen se zachováním určitých práv a svobod pro jeho koncového uživatele. Jde o práva: Spouštět software za jakýmkoliv účelem. Studovat, jak software pracuje a přizpůsobit ho svým potřebám. Předpokladem k tomu je přístup ke zdrojovému kódu. Redistribuovat kopie dle svobodné vůle. Vylepšovat software a zveřejňovat zlepšení, aby z nich mohla mít prospěch celá komunita. Předpokladem je opět přístup ke zdrojovému kódu. Současná podoba Linuxu je zásadně ovlivněna touto filozofií a souvisejícím způsobem vývoje, který nemá jednotné vedení, ale podílejí se na něm komunity uživatelů různých součástí ekosystému Linuxu, ať už je důvodem potřeby komerční či jiné využití. Tento fenomén je přiblížen v knize Katedrála a bazar [Raymond:Bazar:1999]. 10

11 1 Současný stav řešené problematiky 1.2 Vznik platformy GNU/Linux Projekt GNU [FSF:GNU:2008] byl založen v roce 1983 Richardem M. Stallmanem s cílem vytvořit kompletní svobodný systém kompatibilní se systémem Unix. Vlastní vývoj začal o rok později a počátkem 90. let existovaly již všechny hlavní součásti včetně grafického rozhraní X Windows System 5, nicméně s výjimkou jádra Hurd 6 vyvíjeného s komplikacemi teprve od roku V té době docházelo k masivnímu rozšíření osobních počítačů. Mezi nejběžnější patřily IBM PC a kompatibilní počítače 7 se systémy typu DOS 8, následované počítači Apple Macintosh 9 s vlastním operačním systémem. Toto rozšíření spolu se značnou jednoduchostí systému DOS oproti vyspělému systému Unix otevřelo prostor vzniku svobodných i komerčních portů 10 unixových systémů na IBM PC a kompatibilní počítače. V roce 1991 naprogramoval finský student Linus Torvalds první verzi nového jádra postaveného na akademickém výukovém unixovém prototypu MINIX 11, a 17. září ji vydal na Internetu. V následujícím roce nahradil Torvalds původní programy přejaté ze systému MINIX za programy projektu GNU, a vznikl tak kompletní operační systém, který nazýváme GNU/Linux, nebo často zkráceně Linux. V roce 1992 byl také vydán 386BSD Unix 12 založený na svobodném vydání BSD 4.3 Net/2 13, neobsahujícím již žádný proprietární (nesvobodný) unixový kód od AT&T 14. Ten se stal základem svobodných systémů FreeBSD, NetBSD a OpenBSD, jejichž rozšíření ovšem kvantitativně nedosahuje rozšíření Linuxu. 5 Wikipedie. X Window System. 6 Wikipedia. GNU Hurd (angl.). 7 Wikipedie. IBM PC kompatibilní. 8 Wikipedie. Diskový Operační Systém (DOS). 9 Wikipedie. Apple Macintosh. 10 Wikipedie. Portace softwaru. 11 Wikipedie. MINIX. 12 Wikipedia. 386BSD (angl.). 13 Wikipedie. Berkeley Software Distribution. 14 Wikipedia. AT&T (angl.). 11

12 1 Současný stav řešené problematiky 1.3 Současné využívání Linuxu Vývoj a růst využívání Linuxu lze sledovat ve více směrech: Akademická sféra, věda a výzkum, kde Linux vznikl, disponovala odborníky potřebnými pro práci se systémem ve stádiu vývoje a mohla využít dostupnosti a otevřenosti Linuxu pro své potřeby. Dobrým příkladem je evropské centrum jaderné fyziky CERN [CERN:Linux:2008], kde mj. vznikl i World Wide Web, ale třeba i česká akademická síť CESNET [Mulač:METAcentrum:2004]. Nasazení na serverech, kde Linux nabízí výhody rychlého a stabilního vývoje, otevřenosti, modulárnosti, široké podpory standardů a architektur, komerční a vývojářské podpory, i dostupnosti. Linux je zde zejména využíván jako náhrada za původní Unixy, Windows NT a Netware, či jako otevřená platforma pro nové projekty, zejména rozsáhlá datacentra typu Google, YouTube, Amazon [Highscalability:Linux:2008], Seznam [Krčmář:Seznam:2008] či Centrum [Zeman:Centrum:2004] a hostingové služby, kde Linux vede se 42% nasazením u 50 největších poskytovatelů [Netcraft:Providers:2008]. V množství předinstalovaných serverů prodaných za druhé čtvrtletí 2008 je Linux s 13,4% na třetím místě [IDC:Market:2008], ale jde pouze o neurčitý zlomek celkového počtu instalací Linuxu na serverech, které s výjimkou komerčně licencovaných distribucí nejsou nijak evidovány či měřeny. Napříč mnoha různými architekturami hardware 15, na které byl Linux díky snadné přenositelnosti jádra portován. Kromě klasických počítačů našel Linux uplatnění jako systém v Embedded zařízeních 16, kde získal v roce 2008 těsné vedení se 40% trhu a plánuje se jeho použití pro 87% nových projektů [VDC:Embedded:2007], i superpočítačích 17, kde je Linux se současným 87,8% zastoupením na Wikipedie. Přenositelnost linuxového jádra a podporované architektury (angl.) 16 Wikipedie. Embedded (vestavěný) systém. 17 Wikipedie. Supercomputer (angl.). 12

13 1 Současný stav řešené problematiky nejvýkonnějších superpočítačích dominantním systémem již od roku 2004 [Top500:OS:2008]. V současnosti je Linux nejrozšířenější a nejrozsáhlejší softwarovou platformou sestávající ze svobodného software. Většina významných IT společností Linux dodává jako součást svých řešení, či podporuje. Odhad celkové ceny vývoje distribuce Linuxu se pohybuje přes 10 mld. USD [MCPherson:Whitepaper::2008], suma investic souvisejících s Linuxem dosáhla 21 mld. USD za rok 2007 a společnost IDC odhaduje další růst až na 49 mld. USD investic v roce 2011 [Kerner:Spending:2008]. Slabou pozici zastává Linux na desktopech, kde je v celosvětových statistikách webových serverů odhadován na jedno [XiTi:OS:2008] až dvě procenta [W3Counter:Stats:2008]. Lze konstatovat, že očekávání změny v této situaci v posledních letech roste. Z technického hlediska nabízí v této době moderní prostředí s velmi dobrou podporou hardware out-of-the-box, a rozšiřující se nabídkou aplikací. Z obchodního hlediska je řešením nabízeným integrátory typu IBM, HP a Novell, i předinstalovaným výrobci typu HP, Dell, Asus a Acer. I přes současný trend levných zařízení poskytujících přístup na internet, tzv. netbooků, a rostoucí zájem některých výrobců dále snižovat cenu těchto zařízení použitím Linuxu, zůstává otázka jeho výraznějšího rozšíření na desktopech stále nejistá. 13

14 2 Popis problému a definice cíle 2 Popis problému a definice cíle V této kapitole krátce představuji firmu ve které konsolidace proběhne, hlavním tématem je ale pochopení situace, tj. proč klient požaduje konsolidaci, jaké je současný stav jeho informačního systému a jaké jsou jeho požadavky. Na základě znalostí těchto informací pomáhám klientovi se stanovením měřitelného zadání a cíle konsolidace a odhaduji základní možné problémy. Na konci kapitoly je uvedena hypotéza. 2.1 Představení firmy Klient se zabývá právním poradenstvím. Pro potřeby této práce klient nedovolil zveřejnění svého jména nebo citlivých údajů nastavení informačního systému (dále jen IS), dovoleno je pouze zveřejnění organizační struktury a informace o IS nutné ke konsolidaci a jejímu popsání, které nevedou k identifikaci klienta. Firmu tvoří tři právníci a jedna asistentka. 2.2 Výchozí stav IS firmy V této podkapitole rozebírám charakteristiku využívání a správy současného informačního systému, uvádím klientovi důvody ke konsolidaci a seznamuji čtenáře se základním uspořádáním tohoto IS Charakteristika využívání a správy IS IS je využíván pro zpracování právních dokumentů, ovou komunikaci s klienty a získávání informací z různých zdrojů z Internetu. IS je primární pracovní prostředek, zatímco primární prioritou je vlastní práce v právní oblasti. IS není od založení firmy v roce 1991 koncepčně veden. Údržba je ad-hoc zajišťována rodinnými příslušníky, případně studenty v okruhu rodinných přátel. 14

15 2 Popis problému a definice cíle Důvody klienta pro zvážení konsolidace IS Primárním impulzem pro změnu bylo selhání disku v počítači a ztráta části dokumentů, která ozřejmila potřebu zálohování a otevřela prostor ke zvážení celkové konsolidace. Dalšími důvody klienta pro konsolidaci jsou: plánovaný nákup počítačů právníků a zvažování nasazení Ubuntu Linux jako ověřené možnosti úspory pořizovacích i průběžných nákladů na softwarové licence zamezení malých problémů daných dlouhodobým provozem současného nezdokumentovaného IS zvýšení odolnosti IS proti virům a škodlivému softwaru (tzv. malware) složité sdílení dokumentů s asistentkou nevyhovující zapojení síťových tiskáren Prvky IS Desktopy používané právníky jsou obměňovány přibližně po 4 letech, asistentka hardware dědí po právnících. Základem hardware právníků jsou procesory Intel Pentium 4, operační paměti 1 GB RAM a 80 GB pevné disky. Stav počítačů a základního programového vybavení popisuje Tabulka 1. Tabulka 1 - Přehled počítačů před konsolidací Uživatel Typ počítače Přehled počítačů před konsolidací Operační systém Kancelářské aplikace ový klient právník 1 PC Win XP OEM MS Office XP Mozilla Thunderbird 2 právník 2 PC Win XP OEM OpenOffice 2 Outlook Express 6 právník 3 PC Ubuntu 7.04 OpenOffice 2 Mozilla Thunderbird Asistentka PC Ubuntu 7.04 OpenOffice 2 Mozilla Thunderbird Webový prohlížeč Mozilla Firefox 2 Internet Exporer 6 Mozilla Firefox 2 Mozilla Firefox 2 15

16 2 Popis problému a definice cíle V rámci IS jsou použity 3 tiskárny, z toho 2 lokální a 1 síťová. Síťová tiskárna Samsung SGH-B2700 je připojena k počítači asistentky a jelikož je ve firmě používána krátkou dobu, není její sdílení zatím nastaveno. Žádaný stav je zprovoznění tiskárny jako síťové, nezávislé na jakémkoliv počítači. Na počítači právníka 1 je zapojena HP LaserJet 4, na počítači právníka 2 je zapojena HP LaserJet 4L. Připojení na Internet je realizováno přes ADSL router, který zároveň slouží jako switch. Není nastaveno sdílení složek ani dokumentů. Dokumenty jsou ve velké míře předávány asistence a zpět pomocí USB flashdisku, případně posílány mailem. Mezi právníky jsou dokumenty téměř výhradně posílány mailem. Realizaci zabezpečení na počítačích s Windows popisuje Tabulka 2. Uživatel Tabulka 2 - Přehled bezpečnostního SW na desktopech s Windows Typ počítače Přehled bezpečnostního SW na desktopech s Windows Firewall Antivirus Antimalvare právník 1 PC Kerio Personal Firewall AVG Anti-Virus Ad-Aware Free právník 2 PC Comodo Firewall Pro Eset NOD32 Spybot Search&Destroy Z tabulky je zřejmá snaha o zabezpečení IS. Tomu ale neodpovídá provedení, které ponechává firewally neaktualizované a nedůsledně nastavené. Antiviry jsou aktualizované, ale jejich nevhodné nastavení zatěžuje počítače po každém zapnutí. Antimalware je jednorázový, neaktualizovaný. Zálohování není nastaveno. Aktuální dokumenty jsou zálohovány manuálním přenosem dat mezi počítačem a notebookem pomocí flashdisku, případně u. Jediná kompletní záloha s daty právníka 1 existuje na DVD a je datována k červnu Ochrana před fyzickým odcizením dat zcela chybí. 16

17 2 Popis problému a definice cíle i webové stránky jsou u poskytovatele Gmail. Změna tohoto stavu není žádána. Současné parametry jsou následující přijímaní pošty je realizováno přes POP3 protokol, odesílání přes SMTP šifrování není nastaveno ani pro přijímaní, ani pro odesílání funkcionalita Google Kalendář je využívána přes webové rozhraní 2.3 Formulace požadavků klienta Formulace požadavků klienta odráží důvody klienta pro zvážení konsolidace IS. Jako primární je zvýrazňována potřeba zálohování dat. sekundární potřebou je sdílení dat a tiskárny, terciální potom zabezpečení celého IS. Klient plánuje dodat tři nové desktopy pro právníky a nový server, asistentka desktop zdědí po právnících. Požadavky na konsolidaci formulované klientem: nízké náklady na zavedení a provoz automatické zálohy dat snadné sdílení souborů a tiskáren zvýšení zabezpečení zjednodušení a zdokumentování IS upgrade stanic 2.4 Stanovení měřitelného zadání a cíle konsolidace Z důvodu obtížně vyhodnotitelných požadavků jsem připravil dotazník s konkrétně specifikovanými body a požádal klienta o ohodnocení následujících priorit v rozsahu Vysoká, Střední a Malá, kde body označené malou prioritou nebudou dále v konsolidaci uvažovány. Výsledky tohoto dotazníku popisuje Tabulka 3. 17

18 2 Popis problému a definice cíle Tabulka 3 - Vstupní dotazník požadované funkcionality IS Vstupní dotazník požadované funkcionality IS Stav Váha Zajištění kontinuity 1 Minimalizace rizika ztráty dat není Vysoká Zajištění integrity a důvěrnosti 1 Ochrana před fyzickým odcizením dat není Vysoká 2 Ochrana před průnikem z Internetu omezená Vysoká 3 Filtrování škodlivého webového obsahu není Střední 4 Ochrana před viry a malware částečná Střední 5 Filtrování phishingu není Malá Zajištění pracovních podmínek 1 Sdílení dokumentů flashdisk Střední 2 Historie dokumentů není Střední 3 Sdílení síťových prostředků není Vysoká 4 Vzdálený přístup k u z klienta ano Vysoká 5 Vzdálený přístup k u přes web ano Vysoká 6 Filtrování spamu částečně Malá 7 Filtrování nevhodného webového obsahu není Malá Zajištění údržby 1 Zjednodušení a zdokumentování IS není Střední 2 Technické zabezpečení vzdálené podpory uživatelů není Střední 3 Vzdálená správa není Střední 4 Nízké náklady údržby ano Střední Konsolidace 1 Snadná orientace v novém prostředí Vysoká 2 Nízké náklady Střední 2.5 Definice cíle Cílem konsolidace je nalezení a implementace řešení splňujícího všechny body zadání označené klientem za vysoce a středně prioritní. 18

19 2 Popis problému a definice cíle 2.6 Možné problémy Následující body představují základní možné problémy, které se mohou v procesu konsolidace vyskytnout. Ilustrují složitost problému a tudíž nutnost dodržení odborného postupu. špatně definované nebo pochopené požadavky nevhodně stanovené priority selhání při technické realizaci chybně navržený IS IS nesplní očekávání 2.7 Hypotéza Na základě analýzy dokážu s využitím současných technologií navrhnout a realizovat konsolidaci IT infrastruktury tak, aby byla pro klienta vhodným řešením jeho potřeb. 19

20 3 Použité metody 3 Použité metody V této kapitole popisuji volby metodiky použité při návrhu, implementaci a vyhodnocení konsolidace. Výchozí použitou metodou bude systémová analýza. Jejím účelem bude hledání řešení konkrétních postupů nebo technologií potřebných ke splnění klientových požadavků. Jako metodu vývoje řešení odpovídajícího požadavkům klienta použiji iterativní návrh, realizovaný v první části pomocí prototypu. Iterativní návrh řešení spočívá ve vytváření řešení, kde jsou jednotlivé kroky prezentovány klientovi, který je schvaluje a připomínkuje. Jako prototyp k tomuto slouží virtualizované stroje, na kterých je systém navrhován i prezentován a jejichž výhodou je možnost vrácení stavu zpět a ověření postupu. Tyto prototypy budu vyvíjet za použití virtualizačního nástroje VirtualBox [Sun:VirtualBox:2009]. Takové řešení je výhodné pro dodavatele, který ho může mít předpřipravené, i pro klienta, který nemusí investovat do hardware a infrastruktury před schválením výsledného modelu. Pokud má dodavatel návrh detailně odladěný, počet schvalovacích iterací je nízký. Výsledkem iterativního návrhu pomocí prototypu je definovaný jednotný postup pro instalaci a nastavení operačního systému i aplikací na desktopech klientů. Tento postup bude implementován na provozním hardware v následných iteracích budou řešeny případné problémy s kompatibilitou a doladěna individuální nastavení. Server nebude klientem obsluhován a proto nebude vyhodnocován v iteracích, ale hodnocena bude pouze výsledná funkcionalita. Vyhodnocení konsolidace provedu dotazováním klienta na splnění jednotlivých požadovaných funkcionalit a porovnáním těchto výsledků se stanoveným cílem projektu. 20

21 4 Návrh a implementace řešení 4 Návrh a implementace řešení V této kapitole se, za použití metod definovaných v předchozí kapitole, snažím dosáhnout úspěšného návrhu řešení klientových potřeb a tento návrh realizovat. Kapitola je rozdělena na analýzu požadavků a následující iterace, ve kterých dochází k provádění změn v prvním kroce, jejich hodnocením klientem v kroce druhém a shrnutí požadavků do další iterace v kroce třetím. Fáze implementace konsolidace je ukončena iterací, ve které budou vyřešeny individuální požadavky klientů vycházející z předchozího testování implementovaného IS. 4.1 Analýza požadavků Následující body jsou výstupem analýz řešení jednotlivých požadavků. Pro urychlení celého postupu je tento realizován s klientem, který se na rozhodování podílí. Nízké náklady na zavedení a provoz Možná řešení: Klient sám nabízí použití platformy Linux jako prostředku snížení pořizovacích i provozních nákladů. Výhody: Dostatečný potenciál - Obsahuje všechny nutné součásti pro kompletní řešení zadání. Nízké náklady - Pro zadané potřeby není nutné pořizovat žádné komerčně licencované součásti. Snadná implementace - Pokud je řešení připraveno a odlaďeno, je vlastní implementace rychlá a zpravidla bez problémů. Snadná údržba - Pokud je buď kvalitně zpracovaná operační dokumentace, či pokud je k dispozici kvalifikovaný administrátor. Dobrá stabilita a bezpečnost. 21

22 4 Návrh a implementace řešení Nevýhody: Změna uživatelského prostředí - Přestože prostředí je velmi jednoduché, uživatelé mohou mít problémy s jeho osvojením. Zvolené řešení: Realizace bude provedena v iteracích tak, aby nehrozilo dodání nedostatečně odladěného řešení a ztrátě důvěry uživatelů v celou platformu. Pro maximální usnadnění přechodu uživatelů na nové prosředí bude provedeno školení na běžné operace. Další potřeby uživatelů budou řešeny pomocí telefonické podpory a vzdálené správy. Upgrade stanic Možná řešení: Tento bod je závislý na bodu Nízké náklady na zavedení a provoz. Zvolené řešení: Jako operační systém na desktopy vybrán Ubuntu Desktop Zálohování dat Současné nedostatky: Zálohování vypalováním dat na DVD je nedůsledné. Poslední záloha je datována k červnu 2007 a je neúplná. Možná řešení: Použití souborového serveru Výhody: Okamžitá dostupnost záloh, nezávislost na připojení k Internetu a externích službách, nulové náklady při využití serveru, který by už na síti byl. Nevýhody: Chybí odolnost vůči odcizení a poškození. Využití služeb externího dodavatele Výhody: Garance zabezpečení dat daná smlouvou. Nevýhody: Průběžné náklady, dostupnost záloh závislá na připojení k Internetu a na službě dodavatele, zabezpečení citlivých dat je rovněž nutné řešit šifrováním záloh. 22

23 4 Návrh a implementace řešení Zvolené řešení: Klient pro důvěrnost svých dat odmítá řešení využitím služeb externího dodavatele, preferuje využití starého PC jako souborového serveru. 23

24 4 Návrh a implementace řešení Sdílení dat Současné nedostatky: Při sdílení dat na USB flashdiscích hrozí vysoké riziko odcizení nebo ztráty dat Možná řešení: možnosti řešení kopírují bod Zálohování dat, pro duplicitu nejsou uvedeny. Zvolené řešení: Viz zálohování dat. Sdílení tiskárny Současné nedostatky: Existuje jediná sdílená tiskárna a ta dosud není nastavena. Možná řešení: Nastavení jedné nebo více tiskáren pro všechny uživatele přes server. Ponechání lokálních tiskáren a zapojení a nastavení síťové tiskárny. Zvolené řešení: Klient volí zapojení a nastavení síťové tiskárny. Dokumentace Současné nedostatky: Obtížné dohledávání nastavení IS a důvodů změn. Možná řešení: Dodání kompletní dokumentace konsolidace. Zvolené řešení: Klient požaduje dodání kompletní dokumentace konsolidace a souboru se základním nastavením. Zjednodušení prostředí Současné nedostatky: Nejednotné nastavení, aplikace i platformy znemožňují uživatelům vzájemnou pomoc. Možná řešení: Konsolidace na jednu platformu a využití jednotného nastavení základní funkcionality. Zvolené řešení: Využití jednotného nastavení základní funkcionality. 24

25 4 Návrh a implementace řešení Zabezpečení dat proti krádeži Současné nedostatky: V případě krádeže hardware nejsou data ochráněna. Možná řešení: Použití šifrování disků. Zvolené řešení: Použití šifrování na všech discích. Zabezpečení mailové komunikace Současné nedostatky: Šifrování komunikace s mail providerem není nastaveno. Možná řešení: Nastavení šifrovaného připojení na servery poskytovatel mail hostingu. Zvolené řešení: Nastavení šifrovaného připojení na servery poskytovatel mail hostingu Vyhodnocení analýzy Navržená řešení jsou navzájem technicky realizovatelná, tj. na platformě Linux je možné šifrovat disky, sdílet data a tiskárny, verzovat data a ostatní zmíněné. Klient pro důvěrnost svých dat odmítá využití služeb externího dodavatele, ačkoliv je si vědom že veškerá ová komunikace přes externího dodavatele v současnosti již probíhá, a rozhoduje se pro použití souborového serveru. Jako souborový server lze použít vyřazený desktop, ale pro cennost dat je doporučeno pořízení 2 nových disků a nastavení jejich zrcadlení (nastavení RAID1 pole). Pro zabezpečení sítě je rovněž vhodné použití dvou síťových rozhraní, jednoho pro vnější a druhého pro vnitřní síť. Vzhledem k vysoké spotřebě dodané stanice je schváleno pořízení odpovídajícího nízkonákladového barebone serveru Instalace serveru V následujících bodech je uvažováno užití serveru a navrhnuty příslušné technologie a jejich základní nastavení, odpovídající zbývajícím nevyřešeným potřebám klienta. Jako platforma je zvolen Ubuntu Server

26 4 Návrh a implementace řešení Sdílení složek Navržená technologie: použití Samba (odvozeno od názvu protokolu SMB) Navržené nastavení: Každý právník uvidí ve své složce Dokumenty podsložku Asistentka, kterou sdílí výhradně s asistentkou, a podsložku Sdílené, do které mají přístup všichni. Asistentka uvidí ve své složce Dokumenty podsložky jednotlivých právníků, a podsložku Sdílené. Tyto složky budou fyzicky umístěny na serveru, aby byly dostupné i v případě, kdy jsou desktopy daných právníků vypnuty. Zálohování a verzování dat uživatelů Navržená technologie: aplikace Back In Time Navržené nastavení: Aplikace Back In Time bude nainstalovaná na klientech. Data budou zálohovány přes SMB na server (Server v tomto případě poskytuje datový prostor zabezpečený šifrováním a RAID1 polem). Aplikace nabízí možnost udržování dokumentů v jejich dřívějších podobách (verzování dokumentů) i možnost obnovy všech sledovaných složek. Současně je dostatečně jednoduchá na ovládání uživatelem. zabezpečení vnitřní sítě Navržená technologie: Untangle 18 - Pro zabezpečení vnitřní sítě použijeme multiplatformní opensource bezpečnostní systém Untangle, který kombinuje všechny potřebné prvky zabezpečení, vyniká jednoduchou a uživatelsky přívětivou správou, dobrou uživatelskou podporou ze strany vývojářů a je intenzívně vyvíjen a aktualizován. 18 Untangle.com. The Open Source Network Gateway. 26

27 4 Návrh a implementace řešení Navržené nastavení: Untangle je dodáván jako kompletní systém včetně OS a může být instalován na samotný hardware nebo do virtuálního stroje. Vzhledem k tomu, že od serveru požadujeme i další funkcionalitu nesouvisející s bezpečností, zvolíme druhý ze standarních způsobů implementace, a to do virtuálního stroje VMware Server 19 běžícího na dodaném fyzickém serveru. Veškerý síťový provoz mezi vnitřní a vnější sítí bude směrován přes tento virtuální stroj.. Untangle je dodáván i ve formě virtuálního stroje VMware 20, tzv. virtual appliance 21, který stačí přidat do VMware Serveru a spustit. Tato forma bývá nicméně vydávána s jistým zpožděním za novou verzí obrazu instalačního CD, které má prioritu, a v době instalace nebyla k dispozici v nejnovější verzi. Untangle sice nabízí možnost upgrade běžícího systému, tato operace však vzhledem ke složitosti upgrade celého systému včetně přenosu nastavení trvá poměrně dlouho, z vlastních i komunitních zkušeností jde o několik hodin, až dnů v případě významných změn. Vzhledem k významným změnám v poslední verzi bylo zvoleno řešení použít nový obraz instalačního CD a nainstalovat ho do virtuálního stroje manuálně 22. vzdálená správa serveru Navržená technologie: VPN Navržené nastavení: Pro VPN použijeme multiplatformní opensource P2P VPN síť N2N 23, která umožňuje snadno připojovat i zařízení na vnitřních sítích,oddělených od Internetu jedním či více NAT routery 24. Využívá k tomu kombinaci veřejných 19 VMware, Inc. VMware Server. 20 UntangleWiki. Untangle Virtual Appliance on VMware. 21 Wikipedia. Virtual appliance. 22 UntangleWiki. VMWare Distribution Build. 23 Ntop.org. n2n: a Layer Two Peer-to-Peer VPN. 24 Wikipedia. Network address translation (angl.). 27

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

VY_32_INOVACE_INF.20. OS Linux

VY_32_INOVACE_INF.20. OS Linux VY_32_INOVACE_INF.20 OS Linux Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Linux je označení pro unixový operační systém

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

Svět svobodného softwaru

Svět svobodného softwaru Svět svobodného softwaru Jinonický informační pondělek 15. října 2012 Václav Jansa ÚISK FF UK vaclav.jansa@gmail.com Vznik svobodného softwaru Podmíněn komunikací a sdílením informací Počátky v univerzitních

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2004 S m l o u v a č. 36/2004 R prováděcí k rozvojovému programu

Vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2004 S m l o u v a č. 36/2004 R prováděcí k rozvojovému programu Číslo rozhodnutí Název rozvojového projektu Organizace Vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2004 Využití Linuxových terminálů ve školní síti i ve výuce. Arcibiskupské gymnázium 1 Výše poskytnuté dotace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Microsoft Windows 7 Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Osnova 1 Microsoft Corporation 2 Operační systém Windows 7 Základní nastavení Práce se

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Open source a Free software

Open source a Free software Open source a Free software Open source a Free software Často pletené pojmy Uživatelé mají pocit, že se jedná o software zdarma to je však public domain Jedná se o software, ke kterému máte specifická

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Licence software. Přednáška číslo 10

Licence software. Přednáška číslo 10 Licence software Přednáška číslo 10 Přehled softwarových licencí Snaha odstranit zmatení pojmů free software X public domain Nelze podat úplný výčet objevují se nové druhy licencí lišící se v detailech

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost.

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Programové vybavení 1. Systémové programy 2. Uživatelské aplikační programy

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1

Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1 Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1 Datum: 31. července 2012 2012 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. 1 O aplikaci Kerio Workspace Kerio Workspace je serverový softwarový produkt, který

Více

Základní principy Open Source

Základní principy Open Source Základní principy Open Source Erika Orlitová GISAT Svobodný software Free software podle definice Free Software Foundation (Nadace pro svobodný software) je počítačový program který je možné svobodně používat,

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz www.eset.cz Ochrana koncových zařízení FUNKCE Vlastnost popis Antivirus / Antispyware Kontrola výměnných médií HIPS (Host based Intrusion Prevention System) Antispam Odstraňuje všechny typy hrozeb, včetně

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. INSTALACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Nastavení práv 3) První spuštění 4) Doporučení 5) Co Vás při instalaci mohlo potkat 6) Archivace

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Test kompatibility nastavení prohlížeče Obsah 1. Podporované operační systémy a prohlížeče... 3 1.1 Seznam podporovaných operačních systémů... 3 1.2 Seznam

Více

SOFTWARE. Programové vybavení počítače

SOFTWARE. Programové vybavení počítače SOFTWARE Programové vybavení počítače Obsah Software Operační systém (OS) Aplikační software Licence Software Softwarem rozumíme veškeré programové vybavení počítače Program Obsahuje instrukce, podle kterých

Více

Zálohování a obnova dat

Zálohování a obnova dat Zálohování a obnova dat Rychlá záloha a obnovení dat StorageCraft nabízí sadu nástrojů a služeb, které pomáhají obnovit data, kdykoli, kdekoli a za jakékoliv situace. Skvěle doplňuje antivirovou ochranu

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

ORION Podpora notebooků

ORION Podpora notebooků ORION Podpora notebooků Tomáš Stibor, CIV-LPS leden 2010 Úvod Co je to IS notebook (Orion notebook) Podporovaný HW notebook z výběrového řízení minimální požadavky: CPU 1GHz, RAM 1GB, HDD 60GB Dostupný

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

Variace. E-mailový klient

Variace. E-mailový klient Variace 1 E-mailový klient Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jkaékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. E-mailový klient V této kapitole

Více

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365 SPECIFICKÉ IT KURZY Specifické IT kurzy jsou určeny uživatelům, kteří jsou z nejrůznějších důvodů (výměna počítače, změna firemní politiky) nuceni přejít na odlišný software, než s jakým byli dosud zvyklí

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz.

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. OPERAČNÍ SYSTÉMY Definice OS Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. Každý počítač má alespoň jeden procesor, paměť, I/O zařízení. Všechny tyto součásti můžeme

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. na Linuxu Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. 1993: založen státní podnik Česká pošta oddělením od společnosti Český Telecom nezávislá na státním rozpočtu poskytuje listovní,

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Poznámky k vydání. pro Kerio Connect 8.0.0

Poznámky k vydání. pro Kerio Connect 8.0.0 Poznámky k vydání pro Kerio Connect 8.0.0 Datum: 4. prosince 2012 2012 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. 1 Významné změny v této verzi Nové rozhraní Kerio Connect client Webmailové rozhraní

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

CA Integrated Threat Management. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

CA Integrated Threat Management. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com CA Integrated Threat Management - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Bezpečnostní hrozby Cílem IT služeb je zajistit chod business procesů - Obrana proti bezpečnostním útokům - Ochrana

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 1 Údaje o škole Název školy: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Ulice: nám. Jana z Dražic 169 Město: Roudnice nad Labem

Více

Projekt Datové schránky

Projekt Datové schránky Projekt Datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Pro přístup k datové schránce je zapotřebí speciální aplikace,

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Plán ICT Školní metodik ICT: Petr Vacek Termín realizace: září 2013 červen 2014 Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. OBSAH: 1.

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator Vzdálená správa... 2 ESET Remote Administrator Server (ERAS)... 2 Licenční klíč soubor *.LIC... 2 ESET Remote

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Co děti v kroužku vyzkoušely

Co děti v kroužku vyzkoušely Co děti v kroužku vyzkoušely Instalace Mageia Linux a Ubuntu K rozdělení disků při instalaci na PC s OS Windows (OS se volí pomocí zavaděče GRUB) 1) ve Windows rozdělit disk na C: (cca 40 G) a D: (cca

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.04 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 04 Zásady běžné instalace OS Linux DUM naučí připravit počítač k instalaci OSL a provede žáka kroky instalace systému

Více

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation Cloud Computing Cloud computing z finančního pohledu Petr Leština IBM Česká Republika 2011 IBM Corporation Agenda Úvod do cloud computingu - IBM pohled - Výhody Cloud Computingu a zejména finanční Modelový

Více

Softwarová konfigurace PC

Softwarová konfigurace PC Softwarová konfigurace PC EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.20 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Novell Open Enterprise Server Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Řízení sítí na těch nejstabilnějších základech Novell Open Enterprise Server Open Enterprise Server (OES) nabízí jedinečnou možnost

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Téma 4: Práce s CentOS. Instalace softwarových balíčků pomocí yum

Téma 4: Práce s CentOS. Instalace softwarových balíčků pomocí yum Téma 4: Práce s CentOS Instalace softwarových balíčků pomocí yum 1 Teoretické znalosti V této kapitole zjistíte, jak probíhá v prostředí CentOS instalace nových programů, co to jsou balíčky, a jak pracovat

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Software Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Co je to software Základní dělení software Počítačový program a autorský zákon Užitečné adresy a zdroje informací

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více