N kolik glosovaných, i málo známých partií Ivana Jankovce z archivu Jana Kalendovského:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N kolik glosovaných, i málo známých partií Ivana Jankovce z archivu Jana Kalendovského:"

Transkript

1 Ad Ivan Jankovec V Malé encyklopedii šachu (Praha 1989) jsme o Ivanu Jankovcovi napsali: Nar , mistr FIDE 1979, mistr sportu Na mistrovství eskoslovenska 1967 byl 4., celkem hrál x ve finalovém a 10x v polofinalovém turnaji mistrovství. Vyhrál mezinár. turnaje v T inci 1975, o 1. místo se d lil v Olomouci 1969, 2. byl v Prievidzi 1968 a v Praze 1977, o 2. místo se d lil v D ín 1973 a v T inci 1979, o 3. místo v T inci Vyhrál p ebor eskoslovenska dorostu Uznávám, že tyto formulace nejsou tak zcela povedené (ale p i omezeném rozsahu knihy nebylo asi možno jinak) a tak to te zkusím více zkonkretizovat: Ve vrcholných turnajích o p ebor eskoslovenska hrál Ivan Jankovec 1965 v Pardubicích (17. 5,5-17), 1967 v Bratislav (4.-5. s Augustinem 8,5-15), 1970 v Haví ov ( s Blatným 5,5-15), 1972 v T inci ( s Kubí kem 5,5-16), 1976 v Ostrav ( ) a 1978 v Mariánských Lázních (17. 3,5-16). Polofinalové turnaje absolvoval: 1961 Ružomberok (8. 6,5-13), 1962 Košice ( ), 1963 Zvolen ( ), 1964 P íbram ( ), 1966 Harrachov ( ,5-11), 1969 Prievidza ch. SVK ( ,5-14), 1971 Haví ov A ( ), 1973 T inec ( ), 1975 T inec A ( ), 1977 Kolín ( ). N kolik glosovaných, i málo známých partií Ivana Jankovce z archivu Jana Kalendovského: V osmnácti letech byl již Ivan Jankovec pom rn slavným borcem. V simultánce porazil mistra sv ta Michaila Botvinnika, vyhrál celostátní p ebor dorostu v Jablonci nad Nisou (1. Jankovec /Praha/ 9-13, Hort, Milotai a Jaroš 8,5 bodu atd. Finále dorostu hrál již 1955). Botvinnik,M - Jankovec,I [D09] sim. Praha, d4 d5 2.c4 e5 (Ostrý Albin v protigambit) 3.dxe5 d4 4.Jf3 [4.e4 Jc6 5.f4 g5 6.f5!] 4...Jc6 5.g3 Sg4 6.Sg2 Dd7 7.a3 a5! (Pravd podobné zesílení celé výstavby erného. Analyzoval ho a ady úsp ch s ním docílil Karel Pr cha) 8.h3 Se6 9.Jbd2 f6 (Definitivn ob tuje p šce za volnou hru a úto né možnosti) 10.exf6 Jxf6 11.b3 [11.Jg5] 11...Sc5 12.Jg5 (Aby se bílý dostal k rochád ) Jxe6 Dxe Vae8 15.Ve1? (Lépe vydat p šce e2) 15...d3 16.e3 Jd4 17.Sb2 Jc2 18.Sc3 Jxa1 19.Dxa1 Df5 ( erný se hned chápe útoku na pole f2) 20.b4 axb4 21.axb4 Sd6 22.f4 (Proti hrozb Jh5) 22...Dg6 23.g4 (Oslabuje jen p šce král. k ídla. Po 23.Kh2 Jh5 24.g4 však by erný již mohl tahem Vxe3! likvidovat poslední odpor) 23...b6 24.Db1 Ve7 25.Sf1 Je4! 26.Jxe4 [26.Sxd3 Jxc3] 26...Dxe4 27.Dxd3 [27.Sxd3 Df3 28.Sxh7+ Kh8 +] 27...Dxd3 28.Sxd3 Va8 29.Kf2 Va3 (Typický p íklad, kde dva p šci nejsou dostate nou protiváhou kvality, p esto že má bílý dva st elce. Jeho p šci jsou p íliš slabí) 30.Vc1 Ve8 31.Kf3? Sxb4 ( eskoslovenský šach 1956, 43) 0 1

2 P ebor SR dorostenc Jablonec n. Nisou 1956 ( ) Body Los 1 Jankovec Ivan Hort Vlastimil , Milotai Daniel , Jaroš Mojmír ,5 6 5 Štec František ,5 2 6 Zda il Karel Majtner Jaromír Polák Jaromír ,5 1 9 Seifert Milan Lesný Egon , Zúbek Stanislav , Soukal Rudolf , Ilavský Ján , Ka ka Old ich ,5 8 ( eskoslovenský šach 1956, 150) Odkud byli: Hort Praha KNV, Štec Olomouc, Ilavský Žilina, Milotai -?, Zda il Ostrava, Ka ka Pardubice, Soukal Praha, Jaroš -?, Majtner Brno, Lesný Bratislava, Seifert Ústí n. Labem, Jankovec Praha, Polák Ostrava, Z bek Brno, podle partiá Františka Štece. (JK) (Jablonec 1956 mistrovství dorostu. P ihlížející Ivan Jankovec, jak je vidno, vzorn dodržuje zákaz kou ení... Z archivu Mojmíra Jaroše) 2

3 (Foto asi z p edchozího polofinále dorostu Archiv Mojmír Jaroš) Jankovec,I - Bou ek,v [A17] Praha III.etapa, c4 Jf6 2.Jc3 e6 3.Jf3 d5 4.e3 c5 (Od tohoto tahu po ínaje bude mít erný potíže. Ob alternativy: osamocený p šec d5 i formace v partii nedovolují plnou a pružnou hru. Nabízelo se p edeslat tah dxc4 i se snažit o p echod do n které z variant slovanské obrany tahem c7- c6, nebo pokra ovat klidn 4...Se7) 5.cxd5 Jxd5 6.Jxd5 Dxd5 (Po 6...exd5 7.d4 stojí bílý lépe. Viz p edcházející poznámku) 7.b3 Sd6 8.Sc4 Dc6 9.d d5 exd5 11.Sxd5 Dc7 12.Sb2 Jd7 13.Dc2 Jb6? (To je p i ideální úto né pozici bílého za átek konce. Nutné bylo Je5) 14.Jg5 g6 (viz diagram) 3

4 15.Jxf7! (Na zdánliv silné 15.Dc3 m l erný ješt odpov : Se5!) 15...Vxf7 16.Dc3 Kf8 (Nyni by na 16...Se5 následovalo 17.Dxe5 Dxe5 18.Sxf7+ atd. s kvalitou a p šcem navíc) 17.Dh8+ Ke7 18.Sxf7 Kxf ! (Umné, ale nejjednodušší a nejenergi t jší ešení. Hrozí ztráta figury Df6+, které se nelze vyhnout ani tahem Se7 pro mat v n kolika tazích Dxh7+ atd.) 19...Ke6 20.Df6+ (a erný se vzdal, protože ztrácí figuru. Karel Pr cha - eskoslovenský šach 1959, 121) 1 0 Ivan Jankovec byl velmi astým hostem na turnaji o Banícky kahanec v Prievidzi. Dokonce tento turnaj v letech 1966 a 1977 vyhrál. Pán Huba se úsp šn pokouší tradici turnaj v Prievidzi obnovit. Loni vydal p knou brožuru se vzpomínkami ú astník t ch prvních Kahanc a Pavel Vobo il zde uve ejnil své partie s Ivanem Jankovcem: Jankovec,I - Vobo il,p [E49] Prievidza /Kahanec/, d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.a3 Sxc3+ 5.bxc3 c5 6.f3 (Bílý si buduje silný st ed. Také výpad Da5 tím dost ztrácí na síle) 6...d5 7.cxd5 exd5 (T žko íci, není-li lépe Jxd5. i možná cxd4?!) 8.e Sd3 cxd4 10.cxd4 b6 11.Je2 Sa Sxd3 13.Dxd3 Dc8 (Sice jsem jistý úsp ch dosáhl vým nou Sc8, ale nezamezím e3-e4. Chci tedy aspo protiváhu na c sloupci) 14.e4 Dc4 15.Dxc4 dxc4 16.Sf4 Jbd7 17.Jc3 Vfd8 18.Vac1 Jf8 19.d5 Jg6 20.Sg3 Jh5 21.Jb5 Jxg3 22.hxg3 Je5 23.f4 a6 24.Jd4 Jg4 25.a4 Jf6 26.Vfe1 Ve8 27.Jc6 Jxe4 (Alespo jeden je pry! Stále mi chybí alespo Kf8 - prost n jaké vývinové tempo) 28.Vxc4 Jd6 29.Vxe8+ Vxe8 30.Vc1 f6 31.Ja7 Ve7 32.Vc6 Vxa7 33.Vxd6 Vb7 34.Kf2 b5 35.Vc6 Kf7 (Nejde 35...b4 36.d6! b3 37.Vc7 38.d7! a bílý vyhraje) 36.axb5 axb5 37.Ke3 b4 38.Kd2 b3 39.Kc1 b2+ 40.Kb1 Ke7 41.Va6 (Dost mne trápil - kdo ví, nemohl-li to zesílit. Poznámky Pavel Vobo il - Banicky kahanec, str. 6) Praha na deseti frontách - zá í 1965 Hráno v rámci 60. výro í založení naší šachové organizace. Praha vyhrála s Brnem 7,5:2,5. Brno reprezentovalo po 5 hrá ích Kr. Pole a Lokomotivy. Z našich *) zaznamenal pouze ½ bodu ms Blatný proti vm Filipovi. Prohráli: Dr.Florian se Smejkalem, Ing. Olexa s Hýblem, Laštovi ka sratolístkou a Kubí ek s íhou. (Viz s. šach 1965, ob.. 10) *) mín no len Lokomotivy Brno. Pozn. JK Praha Brno 1 Filip ½ ½ Blatný 2 Janata ½ ½ Kupka 3 Smejkal 1 0 Florian 4 Hýbl 1 0 Olexa 5 Herink ½ ½ Machá ek 6 Jankovec 1 0 Jaroš 7 Ratolístka 1 0 Laštovi ka 8 íha 1 0 Kubí ek 9 Hašpl ½ ½ Gillar 10 Eretová ½ 1/2 Poláková 7x 2x 4

5 Jankovec,I - Jaroš,M [A52] Praha-JM kraj, d4 Jf6 2.c4 e5 3.dxe5 Jg4 4.Jf3 (Jednoduchý a spolehlivý systém, který hrával svého asu s úsp chem Foltys. Tahy 4.Sf4 a 4.e4 jsou mnohem náro n jší na znalost variant) 4...Sc5 5.e3 Jc6 6.a3 (Foltys vždy nap ed dokon il vývin královského k ídla, po kal, až erný zahraje d6, a pak manévrem Jc3-a4 ernopolného st elce erného vym nil) 6...a5 (Je otázka, zda byla nutná tato konven ní reagence, po které vznikne citlivý bod na b5. Za úvahu stálo Jgxe5 a po p ípadném 7.b4 Se7 s dalším Sf6) 7.Se2 Jgxe5 8.Jc3 d b3 Jxf3+ 11.Sxf3 Je5 12.Se2 Dh4 (S p ibližným úmyslem 13.Sb2 Jg4 14.Sxg4 Sxg4 nebo 14.h3? Jxe3! 15.fxe3 Sxe3+ 16.Kh1? Sxh3) 13.Jb5! c6 (D íve nebo pozd ji prakticky vynuceno. Na d6 vzniká konkrétní a trvalá slabina) 14.Jd4 Ve8 15.Jf3 Jxf3+ 16.Sxf3 Df6 17.Va2 Sf5 18.Vd2 Dg6 19.Sb2 Se4 20.Sxe4 Dxe4? (Dvojnásobná chyba: strategická i taktická. Správné bylo Vxe4 s dalším f5 a erný by nebyl bez protišancí) 21.Sd4! Sxa3? (Sxd4 22.Vxd4 vedlo ke ztrát p šce d6. Menším zlem však bylo p ipustit vým nu na c5) 22.Sxg7! Kxg7 23.Da1+ De5 24.Dxa3 Ve6 (Rozbité královské k ídlo a natrvalo neudržitelný p šec d6, to jsou následky proh ešku erného ve 20. a 21. tahu. Trochu lépe bylo Ved8) 25.Vfd1 Vd8 26.c5! Dc3 27.cxd6 c5 (S hrozbou Vxd6) 28.h3 b6 29.Da4 Db4 30.Dc6! Dxb3 31.Dc7 Vee8 32.d7 Vf8 33.Vd6 f6 34.V1d3 (Materialistické 34.Dxb6 ovšem také sta ilo, ale bílý se rozhodl pro p ímý útok proti králi) 34...Dc4 35.Dxb6 a4 36.e4! a3 37.Vg3+ Kh8 38.Vxf6 a2 39.Vxf8+ Vxf8 40.Df6+! a erný se vzdal, protože dostane mat tvrtým tahem. L. Alster - eskoslovenský šach 1965, 185) 1 0 Jankovec,I - Vobo il,p [D78] Prievidza /Kahanec/ (1), Jf3 Jf6 2.g3 g6 3.Sg2 Sg d4 d5 6.c4 c6 7.Jc3 Jbd7 8.cxd5! cxd5 9.Sf4 a6 10.Vc1 Jb6 11.Db3 (Šlo i 11.Jb5 axb5 12.Sc7 a pak Sxb6. Pro Ivan nešel na 11.Jb5?! Jasné celkem bylo, že kdo tuto klí ovou partii vyhraje, m že mít teoreticky v kapse první místo. Pro Ivana bylo p ekvapením, že jsem hrál g6, hraji ast ji e6, d5, Se7. A z p edchozích našich partií m l se mnou záporné skóre, a byl slavn jší. ili m l ze mne respekt. Já na druhé stran p es ochotu riskovat pozici s dvojp šcem v dalším pr b hu nejsem proti remis, protože Ivan nebyl slabý a já v klidu vyrovnám v dalších kolech pom r bílých a erných kamen v mých a jeho partiích. Turnaj rozhodnou naše partie s Eretovou a jist že i dalšími, protože každý ú astník turnaje je plnohodnotný soupe - dokud nepodepíše prohru. Tudíž mi bylo tém jasné, že k 11.Jb5 soupe nenajde odvahu) 11...Jh5 12.Sg5 Sf6 13.Sh6 Jg7 14.Je5 Se6 (Lépe asi Ve8. V ci nejsou tak jednoduché. Po Ve8 by ob as mohlo hrozit Jc3-b5,c7. ili vidle. Že to zatím nejde? A co když asem ano? Druhá možnost bylo 13...Sg7 14.Sg5 Sf7 s nep ímou nabídkou remis. A t etí možnost 13...Sg7 14.Sg5 f6!? 15.Sd2 e5!? 16.fxe5 fxe5 17.Sg5 Dd6 18.Je4 De6 19.Jc5 Dd6 20.Je4 remis, pokud pravda tam nebude n jaká lumpárna, erné centrum je vytahané a kontrola dámou z b3 je cítit. Možná kdyby se hrálo v posledním a ne v prvním kole a byl jsem to já, kdo musí vyhrát, chce-li být první, že bych tak i riskoval, ale zatím je na riziko as. Takže šable do pochvy a opatrn!) 15.Vfd1 (Remis na návrh bílého, as Kam se asi pod ly ty moje minuty navíc? A jsem blicky tehdy hrál výborn! No - práv že do úvah nad pozicí i po 14...f6, kterou nejspíše soupe v bec nehodnotil. Snad by stálo za to upozornit, že tehdy se hrálo 40 tah za 2 hodiny, pak 20 za 1 a op t 20 za 1, p erušovalo se, bývalo mnohé jinak. Tato krátká partie není až tak bezobsazná, jak na první pohled vypadá. Pozn. Pavel Vobo il - Banícky kahanec - str. 8) Jankovec,I - Grabec,M [E11] koresp. 1. ch. SSR okresních družstev, d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 Sb4+ 4.Sd2 De7 5.a3 Sxd2+ 6.Dxd2 Je4 7.Dc2 f5 8.g3 d6 9.Jc3 Jxc3 5

6 10.Dxc3 b6 11.Sg2 Sb Jd7 13.b4 c5 14.dxc5 bxc5 15.Vfd1 Jf6 16.Je1 Sxg2 17.Jxg bxc5 dxc5 19.Jf4 Vfd8 20.De5 Kf7 21.Vxd8 Vxd8 22.Jd3 Vc8 23.Vb1 Dc7 24.Db2 Jd7 25.Db7 Jb6 26.Da6 Kf6 27.Vb5 Dd7 28.Jxc5 Dd1+ 29.Kg2 Vc7 30.Vxb6 axb6 31.Dxb6 Ve7 32.e3 Dc1? 33.Dd8 Kf7 34.Jd7 Dxa3 35.Je5+ Kf6 36.f4 Db2+ 37.Kh3 Db7 38.c5 Dc7 39.Dh8 Vf7 (Archiv Milan Grabec) 1 0 Prievidza 1966 ( ) TJ Baník Prievidza uspo ádal II. ro ník turnaje o putovní kahanec NUB. Výsledek: 1. Ivan Jankovec (Sl.Vyšehrad) 9,5. Následovali: Fr. Blatný 9, P. Vobo il a J. Franzen 8,5, M. Škrovina 6,5, K. Schmidt a P. Podoliak 5,5, Š. Soska 4,5, B. Belák 4, A. Ruják 2, A. Belá ek 1,5 a J. Ulbrik 1 bod. ( eskoslovenský šach 1966, 131) Šachovou extraligu hrával Ivan Jankovec za TŽ T inec myslím od roku 1972 zcela pravideln. A samoz ejm také tém všechny t inecké váno ní turnaje z nichž v roce 1975 jeden vyhrál... Schrancz,I - Jankovec,I [B02] T inec /váno ní/ (12), e4 Jf6 2.Jc3 d5 3.exd5 Jxd5 4.Sc4 Jb6 5.Sb3 Jc6 6.Dh5!? (P ed asný výpad dámou je vždy pochybný. Lepší bylo dát p ednost klidnému vývinu) 6...g6 7.Dh4 Jd4 8.Jge2 Jxb3 9.axb3 Sg7 10.d3 h6 11.Dg3 Jd5! ( erný má dvojici st elc a lepší vývin a proto zahajuje boj o další prostor) 12.Jxd5 Dxd5 13.Dxc7? (Transakce, i když je spojená s další malou kombinací, vede skute n jen k dalším nesnázím bílého) 13...Dxg2 14.Vxa7 Dxh1+ 15.Kd2 0 0! 16.Vxa8 Sg4 17.Vxf8+ Sxf8 18.Df4 (Prakticky jediná obrana proti hrozb 18...Sxc2 s dalším Dxc1, ale neposta ující) 18...h5! 19.d4 b5 20.Ke3 b4! (Posledními tahy vytvo il erný matovou sí kolem bílého krále. Konec na sebe nenechá dlouho ekat) 21.f3 Sh6! a bílý se vzdal, protože po vzetí st elce by dostal dvoutahový mat. Fr. Pithart - Zem d lské noviny ) 0 1 Vzpomíná Stanislav Ju í ek: Víkendový turnaj Košice 1976" Po p íjezdu do Košic jsem si hned na nádraží koupil aktuální s. šach. 10/1976, kde upoutala mou pozornost partie Jankovec - Gurgenidze, Olomouc Hrály se v ní naprosto nekonven ní tahy již v zahájení (3.-Jc6!?, 4.-Vb8!?) a tak jsem si ji p ehrál. V samotném turnaji byla spokojenost s úvodním bodem pochopitelná, ale vyv šené rozlosování 2. kola mne pak doslova vyd silo: Jankovec - Ju í ek! Už, už jsem se pomalu smi oval, že dnes odejdu s prázdnou, ale když Ivan zahrál 1.d4, bleskl mi hlavou geniální nápad: Co si tak zopakovat ono Gruzíncovo zahájení?" Jak tušíte správn, tak se i stalo. V rychlém tempu se na desce objevila pozice z oné partie a po o ku jsem sledoval mistra. Ten se na mne podíval p ísným pohledem p es tlustá skla, pon kud znejist l a na dlouho se zamyslel. Psychologický ú inek se nakonec projevil, t inecký mistr zahrál sice zna n siln ji než v Olomouci, jak mi v analýze ukázal, jenže cennou p lku jsem z partie vydoloval, dokonce jsem získával lepší koncovku! Nemohu si ale odpustit zmínit se o záv ru. Když mistr zjistil, že by jej mohla ekat ješt práce, provedl to náramn chyt e - v okamžiku, kdy jsem cht l vzít vym n nou v ž, mi ihned stiskl vznášející se ruku a šel zahlásit rozhod ímu remízu! S jiným hrá em bych to pochopiteln reklamoval, ale s ním jsem byl v té chvíli š astný i za tu p lku Jankovec I (2300) - Ju í ek S (1800), Košice 1976, Nimcovi ova indická /2/ 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.g3 Jc6!? 4.Sg2 Vb8!? 5.Jf3 (5.Jc3 Sb4 6.d5? Ja5 7.Dd3 b6 8.Sd2 Sa6 9.b3 6

7 e4 exd5 11.exd5 b5! 12.cxb5 Sxc3 13.Dxc3 Vxb Jxd5 -+, Jankovec - Gurgenidze, Olomouc 1976) 5.-Sb4 6.Sd2 Sxd2 7.Jbxd2 d Dc2 e5 10.d5 Je7 11.e4 a5 (11.-Jh5!? 12.Vac1 f5 13.exf5 Sxf5 14.Je4 Jg6 ->») 12.Je1 Jd7 13.Jd3 f5 14.c5 <=> b6!? (14.-fxe4 15.Jxe4 Jf5! a Jd4 =+) 15.cxd6 cxd6 16.f4! Sa6! 17.Vf2 h6 18.Sf1 exf4 19.Jxf4 Sxf1 20.Vaxf1 (20.Je6? Dc8! -+) 20.-Dc8!! (20.-Jc5? 21.Je6! Jxe6 22.dxe6 +-) 21.Db1 (21.Dxc8?! Vfxc8 22.Je6 Vc2 =+) 21.-Jc5 22.a3 a4 23.Jd3 Jxd3 24.Dxd3 Dc5! 25.Kg2 (25.e5?! dxe5 26.d6 Vfd8 27.Dc4 Jd5! 28.Dxc5 bxc5 29.Jc4 g6 30.Je5 Vxd6! =+) 25.-fxe4 26.Jxe4 Dxd5 27.Vxf8 Vxf8 28.Vxf8 ½-½ (28.-Kxf8 29.Dxd5 Jxd5 30.Jxd6 Ke7 31.Jc4! b5 32.Je5 Kd6 /32.-Je3 33.Kf2 Jd1? 34.Jd3! +-/ 33.Jd3 Jf6!! 34.Kf3 Kd5 =+ Kd5-c4- b3) glos. (sj) "modrý" sešit. Necká,L - Jankovec,I [A11] Praha /turnaj VŠ Praha/, Jf3 d5 2.g3 Jf6 3.Sg2 c6 4.c4 Sf5 5.cxd5 cxd5 6.Db3 Dc8 7.Jc3 e6 8.d3 Jc6 9.Sf4 Se Vac1 Jd7 12.Jb5 Sg4 13.Jd6 Sxd6 14.Sxd6 Ve8 15.Da4 Sxf3 16.Sxf3 Dd8 17.Sf4 Jb6 18.Dd1 Vc8 19.Sg2 Df6 20.b3 De7 21.d4 h6 22.g4 Da3 23.Dd2 a5 24.e3 De7 25.Vc3 a4 26.Vfc1 axb3 27.axb3 Db4 28.Sf1 Va8 29.V3c2 Da3 30.Sb5 (Jedine nost "klání" myšlenek na ernobílých polích tkví asto ve zcela neuv itelném pr b hu. Snad ani geniální velmistr šachového problému Samuel Loyd by nep edpokládal, že po pouhých desíti tazích zavítá bílý král p i pe et ní až do tábora erného na sedmou adu!) 30...Vec8 31.Sxc6 bxc6 32.Vxc6 Vxc6 33.Vxc6 Dxb3 34.Dc2 Va1+ 35.Kg2 Db5! 36.Sg3 Df1+ 37.Kf3 Dh1+ 38.Kf4 g5+ 39.Ke5 Jc4+ 40.Kf6 Df3+ 41.Ke7 (Zde byla partie p erušena a dohrávání právem slibovalo nevšední pr b h) 41...Kg7 42.Sc7 Va8! 43.Dc3 De2! 44.f4 Da2! 45.e4 Da4! 46.exd5 exd5 47.Se5+ f6!! 48.Sxf6+ Kg8! 49.Dd3? Da7+ 50.Ke6 Df7+ (F. Blatný - eskoslovenský šach 1980, 31) 0 1 V posledních letech hrával Ivan Jankovec I. ligu za Slavii Orlovou nebo Jakl Karviná. Byl to borec charismatický, se silnými brýlemi a pon kud nedoslýchavý. Osobn jsem se s Ivanem Jankovcem asto nestýkal, absolvovali jsme však spole n polofinále p eboru republiky v Kolín 1977, kde on postoupil do finále a já skon il poslední. Na náš pokoj (bydlel jsem s dr. Janem Píšem) však asto chodili uchaze i o postup a p emlouvali dr. Píšeho, aby podle toho také s nimi bojoval. A protože šachist m není nic lidského cizí, byl mezi nimi i Ivan 7

8 Jankovec... Což ho nijak v mých o ích nesnižuje a dr. Píšeho, který skon il p edposlední vlastn ctí, nebo za úplatu nikomu nic nedal. (Polofinále p eboru SSR v Kolín Sedící zleva: Kalendovský, dr. Doležal, editel turnaje, rozhod í Vaší ek, dr. Píše, Mojžíš. Stojící: P ibyl, Necká, Poloch, Tichý, Sejkora, Hloušek, Jankovec, vít z Ambrož, Vokoun, Kubí ek) R zné turnaje (zejména ty, kde se Jankovec utkával s Br áky): O pohár SNP v Žilin Titkos Budapest 10 (13) 2. Blatný 9,5 3. Jankovec Prievidza 9 4. Rýc Brno 9 5. Tichý Žilina 9 6. Trejbal Košice 8 7. Pavlík Tren ín 7,5 8. Majchrák V.Hágy 5,5 9. Szpakowski Katow Letz Žilina 4,5 11.Hudec Brat. 4,5 12.Liš ak Žilina 3,5 13.Tábor Budap Janík Martin 3 (Rovnost ) Tabulka pro Ivana Jankovce nejúsp šn jšího p eboru eskoslovenska: 8

9 Mistrovství SSR Bratislava 1967 (7.-27.kv tna) Body 1 Kozma J ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½ Smejkal J. 0 - ½ ½ ½ 1 ½ 10 3 Trapl J. 0 ½ - ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ 9 4 Augustin J. ½ 1 ½ - ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 8,5 5 Jankovec I. 0 0 ½ ½ ½ ,5 6 P ibyl J. ½ 0 0 ½ ½ Trmal J. 0 0 ½ ½ ½ 1 ½ Lechtýnský J ½ ½ ½ 0 7,5 9 Nowak E. ½ 1 0 ½ ½ ½ Ujtelky M. ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ Kupka S ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 7 12 Machá ek P. ½ 0 ½ ½ ½ Blatný F. 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 5,5 14 Stulík V. ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ,5 15 Kubí ek A. 0 0 ½ ½ 0 1 ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ 1-0 5,5 16 Rýc I. 0 ½ ½ ½ ½ T inec Body 1. Maši - 1 x x Kornasiewicz x x x 1 1 8,5 3. Nowak E. x 0-1 x x x x 1 x 1 1 x 1 8,5 4. Blatný F x x x 1 x 8 5. Jankovec 0 0 x 0 - x x 1 x Sliwinski 1 x x x x - x 0 0 x 1 x x x 6,5 7. Kupka x x x x 0 x - x x x x x x 1 6,5 8. Maroszczyk 0 1 x x - 1 x x 0 1 x 6,5 9. Sikora x 0-1 x 1 x 1 6,5 10.Schoupal 0 1 x 0 0 x x x 0 - x x Rutka x 0 x x x 0 - x 1 x 5,5 12.Vávra 0 x 0 x 0 x x 1 0 x x - x 1 5,5 13.Walica 0 0 x 0 x x x 0 x 0 0 x Nowak V x 0 x 0 x 0 0 x ( s.šach 1968, 38) Prievidza /IV. Banický kahanec/ Tompa J. 9,5 7. Vobo il P Jankovec 8 8. Pavlík S. 3,5 3. Strauss A. 7,5 9. Soska Š Ratolístka J. 7,5 10. ing.huba 2,5 5. Blatný F. 6,5 11. Belá ek 0,5 6. Hašpl M. 6,5 7. Škrovina M. 6 ( s.šach 1968, 142) 9

10 MT o Velkou cenu Haví ova I. mezin. turnaj v Haví ov ( ) Body S-B Los 1 Gulko B. SSSR - 1 x x 1 1 x x Georgadze SSSR x x x x x , Radovici Rum. x 0-1 x 1 0 x x 1 1 x 1 1 x Blatný F. Brno x x 1 x x 1 1 x x Sikora J. T in. 0 x x x - x x x 1 x , Baumgartner Rak. 0 x 0 0 x x x 1 x ,5 8 7 Smetana J. Hav. x x 1 x x 0-1 x , Nowak E. T in. 0 0 x x x x x 1 7,5 6 9 Jankovec I. T in. 0 0 x 0 0 x x x - x , Kornasiewicz PLR x x 1 0 x - x 1 1 x 1 6, Sliwinski PLR x x 0 x x - x x 1 x 5, Pantalejev Bulh. 0 x x x 0 x x - 0 x Sviridov V. Hav x , Kupidlovský K. Hav x 0 x 0 x 0 - x Lapiš Hav. 0 0 x x 0 1 x - 2,5 9 Váno ní turnaj v T inci Maši 10,5 2. E.Nowak 10,5 3. Fichtl 8 4. Jankovec 8 5. Mesiarik 8 6. Kupka 7,5 7. Blatný 7 8. Sikora 7 9. Opo enský 6 10.Walica 5,5 11.Vobo il 5 12.Maroszczyk 4,5 13.Rutka 2 14.Schoupal 1,5 Finále mistrovství SSR Haví ov 1970 ( ) Body 1. Hort - x x x x 1 x ,5 2. Jansa x - 1 x x x 1 x 1 1 x 1 x ,5 3. Smejkal x 0-1 x 1 1 x ,5 4. P ibyl x x 0 - x x x x Kupka x x x x - 1 x x x x x x x 1 1 x 9 6. Lechtýnský 0 x 0 x 0-1 x x x 1 0 x Hloušek x 0 0 x x x x 1 x x x x 7,5 8. Nowak 0 x x 0 x x 0-1 x x x x x x Lan x x x x 1 x ,5 10.Fichtl x x x x x - x 0 1 x 1 x 6 11.Jankovec 0 x 0 0 x 0 x x x x - 1 x x 0 x 5,5 12.Blatný x 1 0 x x 1 x x 5,5 13.Bá as 0 x 0 x x x x x x 0 x x x 5 14.Herink x x 0 x x Machá ek x x x ,5 16.Plachetka x 0 x 0 1 x x x x ( s.šach 1970, 59) "Z další tve ice (mist i sportu Blatný, Herink a Jankovec a bratislavský Bá as) pom rn nejhodnotn jší výkon podal Blatný." To vše k Blatného vystoupení v Haví ov z lánku J. Podgorného v s. šachu). 10

11 D ín 1973 III. ro ník primátu ( ) IV. kateg. FIDE (2329) MS 8 bod Body 1 Zinn im ½ ½ ½ 0 ½ ½ ,5 2 Braun ½ - ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 8,5 3 Augustin ½ ½ - ½ ½ ½ ½ ½ 1 8,5 4 Jankovec 2320 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 1 8,5 5 Lukacs ½ ½ 0 - ½ ½ 1 ½ ,5 6 Kluger im 2365 ½ 0 ½ 1 ½ - ½ ½ 1 ½ ½ ,5 7 Lechtýnský 2390 ½ ½ ½ ½ ½ ½ - ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 7,5 8 P ibyl im ½ 1 ½ 0 ½ ½ - ½ ½ ½ 6,5 9 Novák I ½ ½ 0 ½ ½ ½ 6,5 10 Geszosz ½ ½ ½ 5,5 11 Sejkora ½ ½ ½ 1 1 5,5 12 Blatný F ½ ½ - ½ ½ 4 13 Vok álová ½ ½ ½ ½ Radojevi ½ ½ ½ ½ 0 ½ 0-2,5 Rimavská Sobota 1974 (II. Gemerský pohár duben) 1. Timoš enko 11(15), 2. Kn ževi 9,5, Vadász, Faragó 9, Adamski, Ornstein 8,5, 7. Jankovec 8, Bá as, Braun 7,5, Min v, Novák I. 7, 12. Geszosz 6,5, Blatný F., Kluger 6, 15. Ujtelky 5,5, 16. Tepper 3,5 bodu. Ivan Jankovec jako reprezentant: Portorož 1975 ( ) Slovinsko SSR B Celkem 14:6 Naše mladé družstvo, hrající v sestav : 1. Augustin, 2. Necká, 3. Lan, 4. Meduna, 5. Kupka, 6. Prandstetter, 7. Nun, 8. Jankovec, 9. Hojdarová, 10. Mokrý (junior) prokázal, že neprodá svoji k ži lacino a hned v prvém kole šokovalo své soupe e výrazným vít zstvím v pom ru 8:2. V odvet naši hrá i zvít zili 6:4 a tak celkový výsledek 14:6 je vlasn rekordem vzájemných st etnutí. Body za naše družstvo získali: Necká, Prandstetter a Jankovec 2, Augustin, Meduna, Hojdarová a Mokrý 1,5, Kupka 1, Lan a Nun 0,5. (Pochode ) 11

12 Olomouc 1976 (memoriál V. a J. Mohapla) , 6. kat. (2373) m Body 1 Gurgenidze Buchuti 2500 gm - ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ Kn ževi Milorad 2460 im ½ - ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 9,5 3 Peev Pej 2430 im ½ ½ - ½ ½ ½ ½ Dély Peter 2430 im ½ 0 ½ - ½ ½ ½ ½ ½ ,5 5 Nun Josef 2420 ms ½ ½ ½ ½ - ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ Augustin Josef 2405 im ½ ½ ½ ½ ½ - ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 7,5 7 Necká Lubomír 2330 ms 0 ½ ½ ½ ½ ½ - 1 ½ ½ ½ 7 8 Hardiczay Peter 2440 m ½ ½ 1 ½ ½ ½ 0-0 ½ 0 1 ½ 1 6,5 9 Jankovec Ivan 2375 ms ½ 0 ½ ½ ,5 10 Trávní ek Petr 2265 km ½ ½ ½ ½ 1 - ½ ½ Mokrý Karel 2200 km ½ ½ ½ - ½ Kubí ek Antonín 2325 km 0 ½ ½ ½ ½ - ½ 0 3,5 13 Orev Peter 2370 m ½ 0 0 ½ ½ - ½ 2 14 Široký Mojmír 2345 km ½ ½ - 2 Poslední Jankovcovo finále p eboru republiky p íliš úsp šné nebylo: Mariánské Lázn 1978 Mistrovství SSR Body Los 1 Prandstetter Eduard ½ 1 0 ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 11,5 7 2 Smejkal Jan 2555 ½ - 0 ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 ½ 1 ½ , Sikora Jan ½ ½ ½ ½ Voká Marek ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 9, Amrož Jan 2200 ½ ½ ½ 1 - ½ 0 ½ 0 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ Hausner Ivan ½ - ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ Ftá nik Lubomír 2380 ½ ½ ½ - ½ 1 0 ½ ½ ½ 1 ½ Plachetka Jan ½ 0 ½ ½ ½ ½ - ½ ½ ½ ½ ½ Meduna Eduard ½ ½ - 0 ½ 0 0 ½ Necká Lubomír ½ 1 ½ 1 - ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ Bá as Jan 2385 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ - ½ ½ ½ , Augustin Josef 2430 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 ½ ½ - 0 ½ ½ ½ ½ Tichý Vladimír ½ ½ ½ ½ Lechtýnský Ji í ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ Gross Štefan 2355 ½ ½ ½ ½ ½ 1 5, Novák Ivan 2355 ½ 0 ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ 1 0 ½ - 1 5, Jankovec Ivan ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0 0-3,5 5 Vý et t ch, kte í mohou být s mariánskoláze ským výsledkem pln spokojeni, kon í Ivanem Hausnerem, který jde kup edu neokázale, houževnat a zatím bez vy erpání veškerých rezerv tak kon í referát o výkonech ú astník mistrovství velmistr Filip v eskoslovenském šachu 1978, str. 79. VIII. Primát m sta D ína 1978 ( skupina B) 1. Hausner 9,5(14), Cross, Casper, Mokrý 9, Liebert, Lukov, Drvota 8,5, Perényi 8, Adamski, Tabor 7, Szymczak 6,5, Jankovec 5,5, Sejkora, Šorm 3,5, F.Blatný 2. 12

13 Turnaj VŠ Praha k 17.listopadu 1979 (prosinec- III.kat. /2322/ m=8,5 f=7) Möhring, Kristiansen 8(12), 3. Necká 7,5, Lan, Choleva, Vobo il 7, 7. F. Blatný 6, 8. Mrdja 5,5, Zinn, Jankovec, Witkowski 5, Szajna, Široký 3,5. Žilina 1981 ( ) 18 ú astník - 11 kol 1. Lan 8,5, 2. Necká 8, 3. uriga 7,5, Jankovec, Matas 7, Kupka, Bakalár, Cibulka 6, S.Petrik, Blatný F., Fichtl, Marman 5,5, 13. Antošík 5, 14. Marsina 4, Liš ák, Smetana 3,5, 17. Hennel 3, 18. Zuberec 2. (Archiv J.Fichtl) Tímto vít zstvím se Jankovec poprvé kvalifikoval do finále p eboru republiky: Polofinále mistrovství SSR P íbram 1964 ( ) Body Los 1 Jankovec - ½ 1 0 ½ ½ 1 1 ½ Machá ek ½ - 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 9,5 3 Nowak ½ ½ Maršálek 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 0 ½ Olexa ½ ½ ½ ½ P ibyl 0 ½ ½ 1 0 ½ 1 ½ ½ 1 7,5 7 Polák 0 ½ 0 ½ 1 ½ - 0 ½ ½ ½ Seifert M ½ ½ ½ ,5 9 Pulkrábek ½ 0 0 ½ 1 1 ½ ½ - ½ ,5 10 Fabián ½ ½ ½ ½ ½ 1 5,5 11 Mališ 0 ½ 0 ½ 0 0 ½ Mesiarik ½ ½ ½ Kraus ½ 0 ½ ½ ,5 14 Štefan Old ich P ebor SSR Pardubice 1965 ( ) Body 1. Augustin - x x x 1 1 x x x x 1 x 1 x 12,5 2. Nowak x - x x x 1 x x 1 x x 1 x ,5 3. Pithart x x - x x x x x x x x x x 1 x 10,5 4. Maršálek x 0 x - 1 x 0 x 1 x x 1 1 x x x ,5 5. Smejkal 0 0 x 0-1 x x x x ,5 6. Alster 0 1 x x 0-1 x x Janata x x x 1 x 0 - x x x 1 1 x x 9,5 8. Seifert x x x x 0 x x - 1 x x x x x ,5 9. Fichtl x 0 x x 0-1 x 1 x 1 1 x 1 x 9,5 10.Veselý 0 x x x x 0 - x x x 1 x x 1 1 8,5 11.Petráš 0 x x x x x x - x 0 x 0 1 x 1 7,5 12.Machá ek 0 0 x x 0 x x - x x x 1 1 x 7 13.Blatný 0 x x x x 1 x - x 1 1 x x 7 14.Hora x x 0 x x 0 x x 0 0 x x x - x x x x 6,5 15.Florián x x x 1 x 0 x ,5 16.Cibulka x x x x x x x x 0 - x x 6 17.Jankovec x x 0 x x 1 x - 1 5,5 18.Opo enský x 0 x 0 0 x x 0 x 0 0 x x x 0 x 0-4,5 ( s.šach 1965,.12, obálka) 13

14 (Foto /Jankovec druhý zprava/ a podpisy ú astník finále p eboru SSR v Pardubicích 1965) A ješt n kolik partií Ivana Jankovce z archivu JK: Jankovec,I - Beneš,V [D06] Polof. CZE Zvolen (5), d4 d5 2.Jf3 c5 3.c4 cxd4 4.cxd5 Da5+ 5.Dd2 Dxd5 6.Jc3 Dd8 7.Jxd4 a6 8.g3 Jf6 9.Sg2 e6 14

15 Se7 11.Vd Dc2 Jbd7 13.h3 e5? 14.Jf5 Sc5 15.Sg5 h6 16.Sxh6! gxh6 17.Dc1! Jh7 [17...Ve8 18.Dxh6 Sf8 19.Dg5+ Kh8 20.Se4 Jxe4 21.Dh5+ Kg8 22.Jxe4 f6 23.Dg6+ Kh8 24.Vxd7! Sxd7 25.Jxf6+-] 18.Je4! Se7 19.Dxh6 Sf6 20.Vd6! ( eskoslovenský šach 1964, 55. Nejhez í partie polofinale) 1 0 Štefan,O - Jankovec,I [D61] Polof. CZE P íbram (4), d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.c4 e6 4.Jc3 Se7 5.Sg e3 Jbd7 7.Dc2 a6 8.a3 dxc4 9.Sxc4 c5 10.Vd1 cxd4 11.Jxd4 Dc7 12.Sa2 b5 13.Jd5 Jxd5 14.Dxc7 Sb4+ 15.axb4 Jxc7 16.Se7 Ve8 17.Sd6 Jd5 18.Jxe6 Jxe3 19.fxe3 fxe6 20.Vc1 Jf6 21.Vc7 Sd Vac8 23.Vd1 Vxc7 24.Sxc7 Sc6 25.Vd8 Sd5 26.Sxd5 exd5 27.Vxe8+ Jxe8 28.Se5 Kf7 29.Kf2 Ke6 30.Sd4 Kf5 31.Kf3 h5 32.g3 g5 33.h3 g4+ 34.hxg4+ hxg4+ 35.Kf2 Ke4 36.Sc5 Jg7 37.Sd6 Je6 38.Sc5 Time 0 1 Jankovec,I - Florian,J [E46] Pardubice /ch. SSR/ (2), d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e Jge2 d5 6.a3 Sd6 7.c5 Se7 8.b4 Jbd7 9.Jf4 c6 10.Jd3 Je4 11.Jxe4 dxe4 12.Jb2 a5 13.b5 e5 14.b6 exd4 15.exd4 Sf6 16.Va2 Jb8 17.Se3 Se6 18.Sc4 Sd Ve8 20.Db3 Dd7 21.Ja4 De6 22.Sxd5 Dxd5 23.Dxd5 cxd5 24.Jc3 Vd8 25.Jb5 Jc6 26.f3 exf3 27.Vxf3 Vd7 28.g4 h6 29.Vd2 Ve8 30.Jd6 Ve6 31.Sf2 g6 32.Kf1 Kg7 33.Vb3 Se7 34.Jb5 Ve4 35.Ja7 Jd8 36.h3 Sg5 37.Ve2 f5 38.gxf5 gxf5 39.Vc2 Ve6 40.Vb5 1 0 Bá as,j - Jankovec,I [B86] Nitra /Zobel mem./, e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Sc4 e6 7.a3 b5 8.Sa2 Sb Jbd7 10.f4 Dc7 11.f5 e5 12.Jf3 Se7 13.Jg Vf3 h6 15.h4 d5 16.exd5 Sc5+ 17.Kh1 hxg5 18.hxg5 e4 19.Vh3 De5 20.gxf6 Jxf6 21.Sg5 Vfe8 22.Sxf6 Dxf6 23.Dh5 Kf8 24.Ve1 e3 25.Jd1 Ke7 26.d6+ Kxd6 27.Dxf7 Dxf7 28.Sxf7 Vh8 29.Vxh8 Vxh8+ 30.Kg1 Ke5 31.Se6 Kf4 32.Ve2 Vd8 33.Jc3 Sd4 34.Jd1 Sb6 35.Jc3 Sa5 36.b4 Sc7 37.Kf1 Se5 38.Jb1 Vd1+ 39.Ve1 Sxg2+ (R.Meliš - Šach v Západoslovenskom kraji ) 0 1 Jankovec,I - K íž,m [E77] Polof. CZE Harrachov C (8), c4 Jf6 2.Jc3 g6 3.d4 Sg7 4.e4 d6 5.f Jf3 c5 7.d5 e6 8.Se2 exd5 9.exd5 Ja Jc7 11.a4 (Bílý nejprve zneškodnil soupe ovu akci na dámském k ídle) 11...Vb8 12.Sd3 a6 13.a5 b5 14.axb6 Vxb6 a p ešel k vlastní akci na královském k ídle) 15.f5 Jce8? 16.Jg5! h6? 17.Jf3 g5 18.h4 g4 19.Jh2 h5 20.Sg5 Vxb2 21.Ve1 Dc7 22.Jf1 Jd7 23.f6! Jexf6 24.Dc1! Vb3 25.Sh6 Dd8 26.Sxg7 Kxg7 27.Dg5+ Kh8 28.Dh6+ Kg8 29.Jg3 Ve8 30.Jf5 (J. Veselý - eskoslovenský šach 1967, ob.. 3) 1 0 Jankovec,I - Sviridov,V [A93] Haví ov (3), c4 f5 2.d4 Jf6 3.g3 e6 4.Sg2 Se7 5.Jf d5 7.b3 Ja6 8.Sb2 c6 9.Je5 De8 10.Jd2 Dh5 11.e3 Dh6 12.a3 Jc7 13.Ve1 g5 14.f3 Sd7 15.e4! dxe4 16.fxe4 Vae8 17.Dc2 Sc8 18.b4 Jg4? 19.Jxg4 fxg4 20.e5 Dg7 21.Je4 Vd8 22.Vad1 h5 23.Sf1 a6 24.Sd3 b6 25.De2 Sb7 26.Vf1 c5 27.Jf6+ Vxf6 28.exf6 Sxf6 29.Vxf6! Dxf6 30.dxc5 De7 31.De5 Sf3 32.Sh7+!! Kxh7 33.Vxd8 Df7 34.Dh8+ ( )

16 Jankovec,I - Fichtl,J [D36] T inec /IV.váno ní/ (6), d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.c4 e6 4.Jc3 c6 5.cxd5 exd5 6.Dc2 Se7 7.Sg5 Jbd7 8.e Sd3 Ve Jf8 11.Sxf6 Sxf6 12.b4 a6 13.a4 Sg4 14.Jd2 Dd6 15.Vab1 Vac8! 16.Vfc1 Sh5 [16...Sd8!] 17.Db3 Sg6 18.Sxg6 hxg6 19.b5 axb5 20.axb5 Ved8 21.bxc6 bxc6 22.Ja4 Vb8 23.Dc3 Vxb1 24.Vxb1 Jd7 25.Vc1 Va8 26.Jc5 Jxc5 27.Dxc5 Dxc5 28.Vxc5 Va1+ 29.Jf1 Va6 30.Vc1 Se7 31.Jd2 f6 32.Kf1 Kf7 33.Ke2 Ke6 34.Vc2 Kd7 35.Jf3 g5 36.Je1 g4 37.f4 gxf3+ 38.Jxf3 Sd6 39.h3 Va5 40.Je1 c5 41.dxc5 Sxc5 42.Jd3 Sd6 43.Vb2 Kc6 44.Vc2+ Kd7 (Archiv Ji í Fichtl) Jankovec,I - Rákay,K Prievidza SVK-ch (10), d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.c4 dxc4 4.e3 a6 5.a4 e6 6.Sxc4 c Jc6 8.De2 cxd4 9.Vd1 Dc7 10.exd4 Se7 11.Jc Sg5 Vd8 13.Vac1 Da5 14.d5 Jxd5 15.Sxd5 Sxg5 16.Jxg5 exd5 17.Vxd5 Dc7 18.Vxd8+ Dxd8 19.Dh5 h6 20.Dxf7+ Kh8 21.Jge4 1 0 Mišta,L - Jankovec,I [B81] Harrachov ch. SR (6), e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 d6 6.g4 h6 7.Sg2 Se7 8.h3 Sd7 9.Se3 Jc Jxd4 11.Dxd4 Sc6 12.Vad1 Dc7 13.a4 a6 14.f g5 hxg5 16.fxg5 Jd7 17.Jd5 exd5 18.exd5 Je5 19.dxc6 bxc6 20.Dh4 g6 21.Sd4 Vab8 22.Vf4 Vfe8 23.Vdf1 Sf8 24.Df2 Ve7 25.h4 Sg7 26.h5 gxh5 27.Vf6 Jg6 28.Sh3 Vbe8 29.Sb6 Db7 30.Vxd6 Ve2 31.Dc5 V8e5 32.Dxc6 Vxg5+ 33.Kh1 Se5 34.Sg1 Vxg1+ 35.Kxg1 Da7+ ( ) 0 1 Jankovec,I - Liebert,H [E68] Haví ov (5), Jf3 g6 2.d4 Sg7 3.g3 Jf6 4.Sg d6 6.c4 Jbd7 7.Jc3 e5 8.e4 c6 9.Se3 Jg4 10.Sg5 Db6 11.h3 exd4 12.Ja4 Da6 13.hxg4 b5 14.Se7 bxa4 15.Sxd6 c5 16.Sxf8 Jxf8 17.Jd2 Se6 18.b3 d3 19.e5 Vd8 20.f4 Dc8 21.g5 h6 22.gxh6 Sxh6 23.Je4 Sg7 24.Dd2 Sg4 25.Sf3 Df5 26.Vae1 Sxf3 27.Vxf3 Sxe5 28.Vxd3 Sd4+ 29.Kg2 Je6 30.Jg5 Jxg5 31.fxg5 Kg7 32.Vf3 Dd7 33.Vef1 Vf8 34.b4 cxb4 35.Dxb4 Dc6 36.Ve1 Vh8 37.Vef1 De4 38.Dd2 Ve8 39.Kh1 a3 1 0 Podgorný,J - Jankovec,I [E32] Polof. CZE Haví ov A (9), d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 d6 5.Jf Sg5 Jbd7 7.e3 c5 8.Se2 Dc Sxc3 10.bxc3 b6 11.e4 Sb7 12.d5 b5 13.Jd2 bxc4 14.dxe6 fxe6 15.Sxc4 d5 16.exd5 exd5 17.Se2 Je5 18.Sh4 Dc6 19.Vab1 Sa6 20.Sxa6 Dxa6 21.Jb3 Dc4 22.Sg3 Vae8 23.Ja5 Da6 24.Jb3 Jd3 25.Vbd1 c4 26.Jc1 Jxc1 27.Vxc1 Je4 28.f3 Jc5 29.Sf2 Jd3 30.Vb1 Ve7 31.Vfd1 Vfe8 32.Vd2 Dg6 33.Kf1 Df5 34.Vbd1 Vb7 35.Vxd3 cxd3 36.Vxd3 Vb2 37.g4 Vxc2 38.gxf5 Vee2 39.Sxa7 Vxh2 40.Kg1 Vxa2 41.Se3 ( ) 0 1 Jankovec,I (2320) - Lukacs,P (2280) [A90] D ín (7), c4 f5 2.d4 Jf6 3.g3 e6 4.Sg2 Sb4+ 5.Sd2 Sxd2+ 6.Jxd Jgf3 d De7 9.Dc2 e5 10.e4 fxe4 11.Jxe4 Sf5 12.Jxf6+ Dxf6 13.dxe5 dxe5 14.Db3 Se4 15.Jd2 Sxg2 16.Kxg2 Jc6 17.Vad1 Dg6 18.c5+ Vf7 19.Jc4 Vaf8 20.f3 De6 21.Ja5 Dxb3 22.Jxb3 Jb4 23.Jd2 Jd3 24.Jc4 e4 25.fxe4 Vxf1 26.Vxf1 Vxf1 27.Kxf1 Jxc5 28.Jd2 Ja4? 29.b3 Jc3 30.a3 Kf7 31.Kf2 Jb5 32.a4 Jd4 33.Ke3 Jc6 34.Jf3 Kf6 35.Kf4 h6 36.h4 Ke6 37.g4 a6 38.h5 b5 39.axb5 axb5 40.g5 b4 41.e5 Kd5 42.gxh6 gxh6 43.Kf5 Jd8 44.Kg6 Ke4 45.Kxh6 Kxf3 16

17 46.Kg6 c5 47.h6 Je6 48.Kf6 Jf8 49.e6 ( ) 1 0 Bielczyk,J - Jankovec,I [B51] T inec /váno ní/ (5), e4 c5 2.Jf3 d6 3.Sb5+ Jd7 4.d4 cxd4 5.Dxd4 a6 6.Sxd7+ Sxd Sc6 8.Jc3 Jf6 9.Sg5 e6 10.Vad1 Se7 11.De3 Dc7 12.Sxf6 Sxf6 13.Vd Vfd1 Vac8 15.Jd4 Vfd8 16.f4 b5 17.a3 Sa8 18.V1d2 Db7 19.f5 Ve8 20.fxe6 fxe6 21.Dh3 b4 22.axb4 Dxb4 23.Jxe6 Dxb2 24.Jd5 Sxd5 25.exd5 Vxc2 26.Vxc2 Dxc2 27.Df5 Sd4+ 28.Kf1 Vb8 ( ) 0 1 Jankovec,I - Adamski,J [B42] T inec /váno ní/ (6), Jf3 Jf6 2.c4 b6 3.Jc3 Sb7 4.d4 e6 5.e3 Se7 6.Sd3 c cxd4 8.Jxd e4 d6 10.b3 Jbd7 11.De2 a6 12.Sb2 Ve8 13.Vad1 Dc7 14.Sb1 Sf8 15.Vfe1 Vad8 16.h3 Je5 17.Jc2 d5!? 18.exd5 exd5 19.Jxd5 Jxd5 20.cxd5 f6 21.Je3 Sb4 22.Vf1 Df7 23.a3 Sc5 24.Sd4 Sxd5? 25.Sxc5 bxc5 26.Jxd5 Vxd5 27.Vxd5 Dxd5 28.f4! Dd4+ 29.Kh1 ( ) 1 0 Jankovec,I - Kupka,S [E49] T inec /váno ní/ (10), d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 b6 5.a3 Sxc3+ 6.bxc Sd3 d5 8.cxd5 exd5 9.Je2 Ve c5!? 11.Jg3 Sa6 12.f3 Dc8 13.e4 Sxd3 14.Dxd3 Da6? 15.De3! Jc6 16.Jf5 g6 17.Dg5 Jh5 18.g4 f6 19.Jh6+ Kh8 20.Dxd5 Je7 21.Df7! Jg7 22.Dg8+ ( ) 1 0 Jankovec,I - Moehring,G [E92] T inec /váno ní/ (13), d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.Jf Se2 e5 7.dxe5 dxe5 8.Dxd8 Vxd8 9.Jd5 Vd7? 10.Jxe5 Jxd5 11.Jxd7 Jb4 12.Jxb8 Jc2+ 13.Kd1 Jxa1 14.Sf4! Vxb8 15.Sxc7 Va8 16.Kc1 Se6 17.Vd1! Sf6 18.Kb1 Vc8 19.Sd6 Sxc4 20.Sxc4 Vxc4 21.Vc1 Vxc1+ 22.Kxc1 Sd4 23.f3 f5 24.exf5 gxf5 25.Kb1 Kf7 26.Kxa1 Ke6 27.Sb8 a6 28.Kb1 Kd5 29.Kc2 h5 30.b3 Sc5 31.Kd3 b5 32.Sf4 Sb4 33.g3 Sf8 34.h3 a5 35.a4 bxa4 36.bxa4 Se7 37.Sc7 Sb4 38.g4 fxg4 39.fxg4 hxg4 40.hxg4 Kc6 41.Se5 Se7 42.Ke4 Kc5 43.Kf5 Kb4 44.Sf6 Sc5 45.g5 Kxa4 46.g6 Sf8 47.Sc3 Kb5 48.Kf6 a4 49.Kf7 Sh6 50.Sd2? Sxd2 51.g7 Kb4 52.g8D Kb3 53.Ke7+ Kb2 54.Dg2 ( ) 1 0 Jankovec,I - Eretová,K [E99] Haví ov, d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.Jf Se2 e Jc6 8.d5 Je7 9.Je1 Je8 10.Jd3 f5 11.Sd2 Jf6 12.f3 f4 13.c5 g5 14.h3 Jg6 15.Vc1 Vf7 16.cxd6 cxd6 17.Jf2 Sf8 18.Db3 a6 19.Vc2 h5 20.Vfc1 Vg7 21.Ja4 b5 22.Jb6 Dxb6 23.Vxc8 Vxc8 24.Vxc8 g4 25.Kf1 gxh3 26.gxh3 Jh4 27.Dc3 Da7 28.Sxf4 Vg2 29.Se3 Dg7 30.Ke1 Dg3 31.Vd8 Jh7 32.Sb6 Jg5 33.Dc8 Jhxf3+ 34.Sxf3 Dxf3 35.h4 Vg1+ 36.Kd2 Jh7 37.De6+ Kh8 38.Dxd6 Vg2 39.Dxe5+ Kg8 40.Df5 Dxf5 41.exf5 Kf7 42.Vd7+ Kg8 43.Sd4 (Nová Svoboda ) 1 0 Jankovec,I - Švec,J [E09] Karviná /Kahanec/, Jf3 Jf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Sg2 c6 5.Dc2 Jbd Se7 7.d Jbd2 h6 9.e4 dxe4 10.Jxe4 Jxe4 11.Dxe4 Jf6 12.De2 Dc7 13.Vd1 Vd8 14.Sf4 Sd6 15.Je5 Jd7 16.c5 Sxe5 17.dxe5 Jxc5 18.Dg4 Kh8 19.Dh4 Ve8 20.Sxh6 gxh6 21.Dxh6+ Kg8 22.Vd4 f5 23.exf6 (Nová svoboda )

18 Jankovec,I (2375) - Mokrý,K (2200) [E91] Mohapl mem. Olomouc (3), d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.Jf Sg5 c5 6.d5 d6 7.e4 Ja6 8.Se2 Jc a6 10.a4 b6 11.Dd2 Sg4 12.Je1 Sd7 13.Jc2 Vb8 14.b4 cxb4 15.Jxb4 a5 16.Jc2 Ja6 17.f3 Jc5 18.Va3 Je8 19.Jb5 Jc7 20.Jcd4 J7a6 21.Sd1 Jb4 22.Ve1 De8 23.f4 f6 24.Sh4 e5 25.Jxd6 De7 26.fxe5 Dxe5 27.Sg3 De7 28.J4b5 Sxb5 29.Jxb5 Vbd8 30.Sf3 Jd7 31.Sd6 Df7 32.Sg4 f5 33.exf5 gxf5 34.Sxf8 Vxf8 35.Vf3 Dg6 36.Sh3 Jc5 37.Vg3 Df7 38.Dg5 h6 39.Dxh6 Jbd3 40.Sxf5 1 0 Kubí ek,a (2325) - Jankovec,I (2375) [A36] Mohapl mem. Olomouc (4), c4 c5 2.g3 Jc6 3.Sg2 g6 4.Jc3 Sg7 5.e3 e6 6.Jge2 Jge7 7.d4 cxd4 8.exd4 d5 9.cxd5 exd Db3 Db6 12.Dxb6 axb6 13.Sg5 Sg4 14.h3 Sxe2 15.Jxe2 Jf5 16.Jc3 Sxd4 17.Vfd1 Va5 18.Kf1 Vfa8 19.Sxd5 b5 20.Sb3 b4 21.Je4 Ve8 22.Jf6+ Sxf6 23.Sxf6 Jxg3+ 24.Kg2 Jh5 25.Sh4 Ve4 26.Sg3 Jxg3 27.Kxg3 Jd4 28.Kg2 Vg5+ 29.Kh1 Jxb3 30.axb3 Ve2 31.Va4 Vxb2 32.Vxb4 Vxf2 33.Vxb7 Vg3 34.b4 Vxh3+ 35.Kg1 Vf5 36.Kg2 Vb3 37.Vd6 Kg7 38.Vdb6 h5 39.Va7 g5 40.Va8 Vd5 ( ) 0 1 Fichtl,J - Jankovec,I [C29] Žilina (11), e4 e5 2.Jc3 Jf6 3.f4 d5 4.fxe5 Jxe4 5.Df3 Jxc3 6.bxc3 Jc6 7.Sb5 Dh4+ 8.g3 De4+ 9.Dxe4 dxe4 10.Sxc6+ bxc6 11.Je2 Se7 12.Vf Vf4 f6 14.Vxe4 Sf5 15.Vc4 fxe5 16.Vxc6 Sd6 17.d4? exd4 18.Jxd4 Vae8+ 19.Kd2 Sg6 20.c4 Sb4+ ( eskoslovenský šach 1977, 144) 0 1 Jankovec,I (2324) - Doležal,J (2315) [E05] Polof. CZE Kolín (9), d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 d5 4.Jc3 Se7 5.g3 dxc4 6.Sg Je5 Jd5 8.Jxc4 Jxc3 9.bxc3 c5 10.e4 cxd4 11.cxd4 Dc7 12.Db3 b5 13.Je3 Jc6 14.Sb2 Db6 15.d5 Jd4 16.Sxd4 Dxd Vb8 18.Vfd1 Db6 19.Vac1 Sc5 20.Dd3 Sxe3 21.Dxe3 Dxe3 22.fxe3 exd5 23.exd5 Sg4 24.Vd4 h5 25.h3 Se2 26.Vc7 a5 27.d6 Sc4 28.a4 Se6 29.axb5 Vxb5 30.Sf1 Vbb8 31.e4 Vfd8 32.e5 Vb4 33.Vf4 Kf8 34.Va7 Vb1 35.Kf2 Vb2+ 36.Ke3 Vb3+ 37.Kd4 Vc8 38.Vc7 Vb4+ 39.Kc5 Vcb8 40.Sc4 Sxc4 41.Vxc4 Vxc4+ 42.Kxc4 Va8 43.Kd5 a4 44.e6 fxe6+ 18

19 45.Kxe6 Ve8+ 46.Kd7 a3 47.Vc1 Ve3 48.Kc8 Vxg3 49.d7 Vd3 50.d8D+ Vxd8+ 51.Kxd8 Kf7 52.Vc6 g5 53.Va6 Kg7 54.Ke7 1 0 Dan k,l - Jankovec,I [B25] CL /T inec-univerzita/ (1), e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 g6 4.Sg2 Sg7 5.d3 d6 6.f4 e6 7.Jf3 Jge Se3 Jd4 10.Vb1 Vb8 11.Je2 Jxe2+ 12.Dxe2 b6 13.c3 Sb7 14.Vbd1 Dc7 15.Jh4 f5 16.exf5 Jxf5 17.Jxf5 exf5 18.Vfe1 Vfe8 19.Df2 Df7 20.a3 Sxg2 21.Dxg2 Db3 22.Sc1 d5 23.Df3 Kh8 24.Kf1 b5 25.Vxe8+ Vxe8 26.Ve1 Vxe1+ 27.Kxe1 h5 28.Dd1 Da2 29.Dc2 a5 30.Kd1 Kh7 31.h4 b4 32.axb4 axb4 33.cxb4 cxb4 34.Dc5 Db3+ 35.Ke2 Da4 36.Sd2 b3 37.Sc3 d4 38.Db4?? De8+ ( ) 0 1 Jankovec,I - Drvota,A [A49] Teplice /Bonex/ (4), d4 Jf6 2.Jf3 g6 3.b3 Sg7 4.Sb2 d6 5.g Sg2 c e5 8.dxe5 Jg4 9.Jbd2 Jxe5 10.Jxe5 Sxe5 11.Sxe5 dxe5 12.Jc4 Jd7 13.Dd6 Jb6 14.Dxd8 Vxd8 15.Vfd1 Sg4 16.Ja5 Sxe2 17.Vxd8+ Vxd8 18.Jxb7 Vd2 19.c4 f5 20.Ja5 e4 21.Jxc6 Jc8 22.c5 Kf7 23.b4 Ke6 24.Ja5 Kd5 25.Sf1 Sd3 26.a3 Je7 27.Vc1 Jc6 28.Jc4 Va2 29.b5 Jd4 30.Je3+ Ke5 31.c6 Jxb5 32.Sxd3 exd3 33.Vc5+ Kd6 34.Vxb5 Kxc6 35.Vb3 d2 36.Vd3 a5 37.Kf1 Kb5 38.Jd1 Kc4 39.Ke2 a4 40.Je3+ Kc5 41.Kd1 h5 42.Jc2 ( ) 1 0 Jankovec,I - Novák,Z [A90] Teplice /Bonex/ (3), d4 e6 2.c4 f5 3.g3 Jf6 4.Sg2 d5 5.Jf3 c Sd6 7.b Sb2 Je4 9.e3 Jd7 10.Je1 Dg5 11.Jd3 h5 12.Jd2 Jxd2 13.Dxd2 h4 14.Je5 hxg3 15.hxg3 Vf6 16.Sf3 Vh6 17.Kg2 Df6 18.Dc3 g5 19.Vh1 g4 20.Se2 Kg7 21.Vxh6 Dxh6 22.Vh1 Dg5 23.Da5 De7 24.De1 Df6 25.Dg1 Jxe5 26.dxe5 Sxe5 27.Sxe5 Dxe5 28.Dh2 Kf8 29.Dh4 Ke8 30.Dg5 De4+ 31.Kg1 Db1+ 32.Sf1 Kd7 33.c5 ( )

Bleskový turnaj u Pásků leden 2015

Bleskový turnaj u Pásků leden 2015 Bleskový turnaj u Pásků leden 2015 Jméno Klub 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Los 1 Staněk Stanislav Jundrov -- 11 11 x1 11 1x x1 11 12x 2 2 Šnorek Milan Loko Brno 00 -- 01 11 11 10 11 11 10 4 3 Kubát Pavel Ořechov

Více

PRANDSTETTER - SKÁCEL

PRANDSTETTER - SKÁCEL Tak to bývá: sejde z očí, sejde s mysli. Bohoušek Skácel je sice stále registrovaný v ŠK 64 Brno s mezinárodním ratingem 2225, ale sedět za šachovnicí ve vážném zápase družstev, či aspoň v bleskovém turnaji

Více

XII. DVOJICE STŘELCŮ. Dva střelci proti jednomu. Dva střelci proti jezdci. Diagram č. 410 BNT. Diagram č. 409 BNT. Diagram č.

XII. DVOJICE STŘELCŮ. Dva střelci proti jednomu. Dva střelci proti jezdci. Diagram č. 410 BNT. Diagram č. 409 BNT. Diagram č. XII. DVOJICE STŘELCŮ Výhoda dvojice střelců spočívá především v tom, že se střelci vhodně doplňují a mohou kontrolovat všechna pole na šachovnici. Je jasné, že střelci potřebují volné diagonály, a proto

Více

Vzpomínka na Makeše. (Ruda Makeš hraje s mladým panem Závodným v městském přeboru. Archiv ZZ)

Vzpomínka na Makeše. (Ruda Makeš hraje s mladým panem Závodným v městském přeboru. Archiv ZZ) Vzpomínka na Makeše Ruda Makeš by oslavil 4. března 2010 své osmdesáté narozeniny. Bohužel není již dvanáct let mezi námi, ovšem vzpomínky pamětníků na tuto svéráznou postavu nejen brněnských šachových

Více

První korespondenční přebor ČSR

První korespondenční přebor ČSR První korespondenční přebor ČSR Propozice prvního přeboru ČSR v koresp. šachu (1922-24) Šachová redakce Národních Listů vypisuje korespondenční turnaj o přebornictví republiky československé za těchto

Více

GM Petr VELIČKA Školení trenérů 2.třídy 2004 Přechod ze zahájení a střední hry do koncovky 1. Přechod ze zahájení a střední hry do koncovky

GM Petr VELIČKA Školení trenérů 2.třídy 2004 Přechod ze zahájení a střední hry do koncovky 1. Přechod ze zahájení a střední hry do koncovky GM Petr VELIČKA Školení trenérů 2.třídy 2004 Přechod ze zahájení a střední hry do koncovky 1 Přechod ze zahájení a střední hry do koncovky Šachová hra se skládá ze tří základních etap: Zahájení, střední

Více

Borovička Libor - Šachový památníček pro mistra Borovičku Jihlavský bohém STŘÍDA - URBAN

Borovička Libor - Šachový památníček pro mistra Borovičku Jihlavský bohém STŘÍDA - URBAN Borovička Libor, Ing., nar. 23.7.1929. Šachy hrál již na studiích v Praze, potom v Jihlavě a od roku 1961 v Brně. Získal kvalifikaci kandidáta mistra sportu a v sezóně 1970/71 dosáhl jako náhradník Lokomotivy

Více

XIIIIIIIIY 9r+lwq-tr-mk0. 9-+-zp-sn-zp0 9+N+-zppzp-0. 9PzP-+PzPLzP0

XIIIIIIIIY 9r+lwq-tr-mk0. 9-+-zp-sn-zp0 9+N+-zppzp-0. 9PzP-+PzPLzP0 Derniéra na Lokálce Na webu Lokomotivy Brno se před časem objevila výzva, abychom se přišli podívat v neděli 19. dubna 2015 na poslední zápas sezóny, který odehraje ve II. lize E naše Béčko proti Orlům

Více

Bleskový turnaj u Pásků březen 2015

Bleskový turnaj u Pásků březen 2015 Bleskový turnaj u Pásků březen 2015 1 2 3 4 5 6 7 Body Los 1 Kredl Karel MS Brno -- 10 11 11 01 10 x1 8x 2 2 Kopkan Pavel Bystrc Oilers 01 -- 1x 10 10 11 1x 8 5 3 Juriga Tomáš Loko Brno 00 0x -- 10 1x

Více

Nebo v této: Nebo v této:

Nebo v této: Nebo v této: Pružnost a pevnost Tak se tuším nazývá část Nauky o materiálu, kterou učí studenty na fakultě strojního inženýrství VUT v Brně odborný asistent Doc., Ing. Stanislav Věchet, CSc., nar. 13. září 1949. A

Více

Jan Kalendovský Bystrcký rapid 2015

Jan Kalendovský Bystrcký rapid 2015 Jan Kalendovský Bystrcký rapid 2015 Je sobota 12. září 2015 a já začínám být na zastávce tramvají u nás v Bohunicích trochu nervózní. Na ukazateli odjezdů tramvají se objevuje hlášení, že šestka přijede

Více

Moderní učebnice šachové hry Richard Réti Principy šachového umění v jeho historickém vývoji

Moderní učebnice šachové hry Richard Réti Principy šachového umění v jeho historickém vývoji Moderní učebnice šachové hry Richard Réti Principy šachového umění v jeho historickém vývoji Fizkultura i sport, Moskva, 1981 3. vydání Kapitola IV. Siegbert Tarrasch I když měl Steinitz soupeře (Anderssen,

Více

ROBERT CVEK (2531) DAVID NAVARA (2638)

ROBERT CVEK (2531) DAVID NAVARA (2638) ROBERT CVEK (2531) DAVID NAVARA (2638) Turnaj ke 100 letům Salo Flohra, Praha, 2008 Rétiho hra [A09] Komentují GM Robert Cvek, GM David Navara Partie se hrála v předposledním kole. Robert Cvek vedl s půlbodovým

Více

WILHELM STEINITZ PRVNÍ MISTR SVĚTA

WILHELM STEINITZ PRVNÍ MISTR SVĚTA WILHELM STEINITZ PRVNÍ MISTR SVĚTA Ing.Vratislav HORA Wilhelm Steinitz se narodil v roce 1836 jako třinácté (a poslední) dítě židovskému obchodníkovi s železářským zbožím a dostal jméno Wolf. O jeho činnosti

Více

CO JSEM SE NAUČIL OD BOBBYHO FISCHERA

CO JSEM SE NAUČIL OD BOBBYHO FISCHERA CO JSEM SE NAUČIL OD BOBBYHO FISCHERA ~ David Navara ~ Jsem trochu v rozpacích z toho, že mám psát o jedenáctém mistru světa. Přece jen patřím k později narozeným a naživo pamatuji už jen pokroucený stín

Více

Trenérská seminární práce

Trenérská seminární práce Trenérská seminární práce Téma: Průlom izolovaným pěšcem d4-d5 v současné velmistrovské praxi Vypracoval: Martin Petr V Hradci Králové, léta páně 2007 Poděkování: tvůrcům Megabáze 2007 šachovému programu

Více

Nejlepší amatérská partie všech dob

Nejlepší amatérská partie všech dob Nejlepší amatérská partie všech dob Při brouzdání po nedozírném internetovém moři jsem narazil na tuto krásnou partii: [Event "Carrol M. Capps Memorial"] [Site "San Francisco, California"] [Date "1974.10.26"]

Více

MUDr. Jan VYKYDAL. Ztracený šachový talent

MUDr. Jan VYKYDAL. Ztracený šachový talent MUDr. Jan VYKYDAL Ztracený šachový talent Malý sborníček k osmdesátinám Sestavil Jan Kalendovský Brno 2010 Vykydal Jan, MUDr., nar. 1. března 1930, brněnský rodák a nyní praktický lékař internista v Olomouci.

Více

ŠCTMV 1. Dobrý a špatný střelec, aktivní jezdec v centru, jezdec versus špatný střelec DK

ŠCTMV 1. Dobrý a špatný střelec, aktivní jezdec v centru, jezdec versus špatný střelec DK ŠCTMV 1 Dobrý a špatný střelec, aktivní jezdec v centru, jezdec versus špatný střelec DK Máš-li střelce, zafixuj soupeřovy pěšce na pole barvy toho střelce. Ano, to je velmi známá poučka, která téměř stoprocentně

Více

Zahájení, hlavní principy

Zahájení, hlavní principy Robert CVEK Školení trenérů 3. třídy 2004 Hlavní principy zahájení 1 Zahájení, hlavní principy Jak jsem si všiml z mnoha partií mých svěřenců, či hráčů vůbec, dělají neustále základní chyby v zahájení.

Více

Veletržní rapid v Brně 25.8.2012 na Podnikatelské fakultě VUT Brno, Kolejní 4.

Veletržní rapid v Brně 25.8.2012 na Podnikatelské fakultě VUT Brno, Kolejní 4. Veletržní rapid v Brně 25.8.2012 na Podnikatelské fakultě VUT Brno, Kolejní 4. Celý uplynulý týden jsem v těch vedrech ani z domu nevycházel a navíc mi bylo dosti špatně. Nakonec jsem se odhodlal v sobotu

Více

Pel mel :zajímavé momentky,minely,omyly.

Pel mel :zajímavé momentky,minely,omyly. Pel mel :zajímavé momentky,minely,omyly. Náš turnaj nabídnul řadu zajímavých momentek z on-line partií, kdy favorité měli občas problémy s elově slabšími hráči. Dovolil jsem si na některé upozornit : (4)

Více

NAVŠTIVTE ANTIKVARIÁT v redakci časopisu. Nejlevnější právní poradna v Praze

NAVŠTIVTE ANTIKVARIÁT v redakci časopisu. Nejlevnější právní poradna v Praze O B S A H Opět Kasparov versus Karpov ::::::::::::::::: 254 Martin Mrva slovenským mistrem Tatry :::::: 256 Příliš náročná velmistrovská meta Prievidza :: 258 Františkovy Lázně zaslíbené ::::::::::::::::::::

Více

Zápisky z Brazílie VI

Zápisky z Brazílie VI Zápisky z Brazílie VI Zápisek s pořadovým číslem VI se mi píše opravdu pěkně: v šestém kole světového šampionátu jsme totiž pořádně zabrali (zvláště tedy kluci), díky čemuž jsme zopakovali bilanci z 1.

Více

Mark Tajmanov Byl jsem Fischerovou obětí

Mark Tajmanov Byl jsem Fischerovou obětí Nakladatelství ŠachForum, 1993 (rusky) Mark Tajmanov Byl jsem Fischerovou obětí Kniha vyšla původně německy v nakladatelství Schtamer-verlag, ještě před senzačním návratem Roberta Jamese Fischera do arény

Více

PANDA ŠACHOVÝ INSPIROMAT ROČENKA 2007-2009 PROJEKT SIMULTÁNKA. Rychnov nad Kněžnou. Martina Marečková reprezentantka České republiky

PANDA ŠACHOVÝ INSPIROMAT ROČENKA 2007-2009 PROJEKT SIMULTÁNKA. Rychnov nad Kněžnou. Martina Marečková reprezentantka České republiky www.panda-rk.cz ŠACHOVÝ INSPIROMAT PRO VŠECHNY, K TEŘÍ MYSLÍ NA BUDOCNOST ŠACHU Martina Marečková reprezentantka České republiky ROČENKA 2007-2009 Další 2 roky v 1. lize dospělých! Dorost zpátky v extralize!

Více

FISCHER POTŘETÍ, PRODÁNO Rex a Jeanne Sinquefieldovi. za 61 000 USD v aukci pořádanou. Bonhams and Butterfields nabízenou část šacho-

FISCHER POTŘETÍ, PRODÁNO Rex a Jeanne Sinquefieldovi. za 61 000 USD v aukci pořádanou. Bonhams and Butterfields nabízenou část šacho- ODHALENÝ VASILIJ IVANČUK Při své druhé návštěvě Prahy se ukrajinský velmistr Vasilij Ivančuk nevěnoval pouze šachu a společenským povinnostem. V archivu České televize (www.ceskatelevize.cz) je k dispozici

Více

Walter Philipp - kdo by ho tenkrát neznal (Pavel Chrz)

Walter Philipp - kdo by ho tenkrát neznal (Pavel Chrz) Na jednom šachovém serveru se rozvinula zajímavá debata kolem korespondenčního šachu. Máme nejsilnějšího hráče světa Romana Chytílka, a ten nechal v rozhovoru pro šach.server nahlédnout do své kuchyně.

Více

Z knihy - JUDr. Max Wellner - Krátký přehled pět a třiceti normálních otevření šachových... Domažlice, leden 1897, str. 34 42.

Z knihy - JUDr. Max Wellner - Krátký přehled pět a třiceti normálních otevření šachových... Domažlice, leden 1897, str. 34 42. Díky panu Janu Michálkovi z Plzně, který mi laskavě naskenoval výše i niže citovanou knížečku, můžeme nyní nahlédnout do minulosti šachu na Moravě, resp. jak asi vypadalo rozložení sil kolem roku 1896.

Více

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč Září 2. - 4. 9. MČR mládeže v rapid šachu 2011 Vyškov 5. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč, Frýdlant n.o. 6. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč 10. - 21. 9. Mistrovství Evropy mládeže

Více

Moje zážitky s Jurou Vachkem

Moje zážitky s Jurou Vachkem Moje zážitky s Jurou Vachkem Jiřího Vachka znám dobrých čtyřicet let. Za tu dobu jsem s ním v šachu prožil velké vzestupy i pády nejen jeho jako zapáleného organizátora a ctižádostivého šachového funkcionáře,

Více

Prevence a omezování možností soupeře

Prevence a omezování možností soupeře Prevence a omezování možností soupeře Stanislav Jasný Frýdek-Místek, březen 2005 Stanislav JASNÝ Školení trenérů 2. třídy 2005 Prevence a omezování možností soupeře 2 Omezování možností soupeře Je tomu

Více

Šachový automat Wolfganga von Kempelen Napsal prof. K. Zmatlík

Šachový automat Wolfganga von Kempelen Napsal prof. K. Zmatlík Šachový Turek Před několika lety jsem objevil v Levných knihách knihu Roberta Lőhra Šachový Turek aneb Největší podvod století na dvoře císařovny Marie Terezie. Titul mne samozřejmě zaujal, neboť o prvním

Více

KATERYNA LAHNOVÁ POD ČEPCEM Olympijská vítězka a dvojnásobná evropská přebornice,

KATERYNA LAHNOVÁ POD ČEPCEM Olympijská vítězka a dvojnásobná evropská přebornice, RECENZE DÍVEJTE SE DOBŘE, VLCI Zápasy proti Motorletu mám rád, a to nejen pro nedalekou příjemnou vinárničku U Mikuláše Dačického, kde pak partie rozebíráme a motivujeme se do dalších kol. Garda starých

Více

XABCDEFGHY 8 + +r+ mk( 7zpp+ + zpp' 6 +qsn + +& 5+ + wq + % 4 + + + +$ 2P+P+ +KzP" 1+ + tr +! xabcdefghy

XABCDEFGHY 8 + +r+ mk( 7zpp+ + zpp' 6 +qsn + +& 5+ + wq + % 4 + + + +$ 2P+P+ +KzP 1+ + tr +! xabcdefghy Kombinace svázané s hrozbou matu na první nebo poslední řadě se vyskytují často. Obyčejně jsou doprovázeny takovými taktickými obraty, jako je zničení obrany, odvlečení, zavlečení, překrytí a řadou dalších.

Více

Jak probíhaly jednotlivé partie a jejich krátké analýzy :

Jak probíhaly jednotlivé partie a jejich krátké analýzy : Povídání o zápase 9.kola KP mezi Sokol Údlice SK Děčín B 5,5 2,5 (01.03.15) aneb Zazdít vyhraný zápas se dá mnoha způsoby. Do Údlic jsem se docela těšil. Už si nepamatuji,kdy jsem tam naposledy hrál. A

Více

Analyzujme - sedmá lekce

Analyzujme - sedmá lekce Analyzujme - sedmá lekce Bortí se šachový vesmír? Platí ještě základní zákony? Motto: Zahájení je boj o centrum. P. A. Romanovskij Vážený čtenáři, v tomto dílu rubriky Analyzujme bych se chtěl věnovat

Více

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013 V Litom icích 4.11.2012 Vedoucí sout že: Martin Vrbata Op t za ínají být ve v tší mí e v nepo ádku zaslané zápisy o utkání, nedopln né nap.o jméno rozhod ího, as utkání, teplota, platnost kolaudace a hlavn

Více

Analyzujme - osmá lekce

Analyzujme - osmá lekce Analyzujme - osmá lekce 1 I mistr tesař... Vážený čtenáři. Název osmého pokračování naší rubriky Analyzujme jsem si dovolil vypůjčit z kdysi podle mého velmi úspěšného a oblíbeného sloupku někdejšího Československého

Více

Ručně vyřezávané šachy. odehraje v příštích tazích tedy jak se bude partie vyvíjet v budoucnosti. Zkoumáme-li konkrétní

Ručně vyřezávané šachy. odehraje v příštích tazích tedy jak se bude partie vyvíjet v budoucnosti. Zkoumáme-li konkrétní BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ŠACHY A PSYCHOLOGIE Nejen přirozeným talentem živ je šachista, ale k tomu, aby se člověk stal skutečně vynikajícím hráčem, je navíc Marie Součková potřeba pracovitosti, cílevědomostí,

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

ŠACHOVÁ SVATBA. Alina Kašlinskaja a Radek Wojtaszek

ŠACHOVÁ SVATBA. Alina Kašlinskaja a Radek Wojtaszek VÝLET S NEJLEPŠÍM ČESKÝM ŠACHISTOU NAVARA NA NAVAROVĚ V hraničních hvozdech Jizerských hor, na půli cesty mezi Železným Brodem a Tanvaldem, stával na pokraji mokřadů záhadný hrad. Postaven byl v polovině

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html Reportáže a články týkající se odtržení Ž elech ov i c nad D ř ev ni cí od Z lína (č e r v e n é o d k a z y j s o u n o v i n k y ) 1. bř e z n a 2 0 0 9 http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad MUPTX003KVJ0 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNA KA: 268/2015/VaŽP/D ÍSLO JEDNACÍ: M ÚP 2527/2015

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

Mistrovství R AVZO TS R ZS

Mistrovství R AVZO TS R ZS stránka 1 10 Název sout že: Daum /místo konání: Po adatel:: Druh sout že: Disciplina(y) Kategorie 2071 2057 2096 2081 2072 2076 / název Položky 1 2 3 4 5 6 Sumární položky 29 Wiesner Roman 40045 / P OVANY

Více

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka 2.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.d4 0-0 5.Sf4 d5 6.Db3

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Lekce 3 - Matové vedení dámou a věží. 3.1 Kontrola domácího úkolu. 3.2 Matíme dámou

Lekce 3 - Matové vedení dámou a věží. 3.1 Kontrola domácího úkolu. 3.2 Matíme dámou Lekce 3 - Matové vedení dámou a věží 3.1 Kontrola domácího úkolu 3.2 Matíme dámou V minulé lekci jsme si ukázali několik příkladů, jak vypadá mat. V partii to ale není tak prosté, náš soupeř dělá všechno

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Seznam rozmnožovacích chov, p sobících na území R v roce 2011 a za azených do uznaného šlechtitelského programu v ely kra ské

Seznam rozmnožovacích chov, p sobících na území R v roce 2011 a za azených do uznaného šlechtitelského programu v ely kra ské Jan Šilhán Hole ova 2650/86 150 00 Praha 5 Telefon: siljan@email.cz Ji í Strnad Jižní 220 251 62 Muka ov Telefon: 603173881 info@vceli-farma.cz Karel Novák Háje 34 261 01 Háje Telefon: 318627108 Václav

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

INFORMACE K PŘEDPLATNÉMU Tištěná verze Gambitu: Vážení šachoví přátelé, Elektronická verze Gambitu: Možnosti úhrady předplatného:

INFORMACE K PŘEDPLATNÉMU Tištěná verze Gambitu: Vážení šachoví přátelé, Elektronická verze Gambitu: Možnosti úhrady předplatného: Vážení šachoví přátelé, další ročník vydávání našeho zpravodaje je tímto číslem úspěšně završen. Z výsledků ankety čtenářů (Gambit č. 4) vyplývá, že stávající rozsah a forma je hodnocena kladně. Je škoda,

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více