Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours."

Transkript

1 1

2 Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. Co vlastně znamená V.T.T.? V.- Venus - Venuše, tedy Afrodita, bohyně krásy a lásky T.- Trade - neboli obchod, živnost, řemeslo T.- Tours - neboli cesty, zkrátka turistika Naše cestovní kancelář se nespecializuje jen na ostrov K O S, kde se právě nacházíte, nabízí též řadu dalších atraktivních zájezdů: - na poloostrov Peloponés (oblast Tolo a Kalamata), - Olympskou riviéru - Pierii, - ostrov Korfu, - ostrov Kréta, - ostrov Kypr, - ostrov Rhodos + Symi, - ostrov Zakynthos, - ostrov Samos, - ostrov Karpathos - ostrov Thassos, - ostrov Lesbos Všechny zájezdy jsou připraveny tak, abyste byli spokojeni s koupáním, opalováním a zábavou, ale i s obohacením Vašich znalostí během výletů. 2

3 Vážení klienti, jménem cestovní kanceláře V.T.T., bychom Vás rádi přivítali na ostrově otce medicíny - Hippokrata, na ostrově KOS. Během celého zájezdu Vám přejeme nejen krásné počasí, ale i příjemný a ničím nerušený pobyt spojený s koupáním a několika zajímavými výlety. Snažili jsme se připravit pro Vás tuto informativní knihu tak, abyste získali ty nejzákladnější informace o KOSU, jeho historii, kultuře, mentalitě zdejších obyvatel,... Náš delegát., kterého kdykoliv zastihnete na telefonním čísle:..., Vám během informačních schůzek tyto informace ještě rozšíří svým výkladem a bude Vám nápomocen při jakémkoliv dotazu. 3

4 Budete-li se během své dovolené řídit následujícími radami, budete určitě spokojenější 1. Nebudeš očekávat věci přesně tak jako doma, protože jsi je opustil ve snaze najít něco jiného. 2. Nebudeš brát věci příliš vážně, protože bezstarostná mysl je základem je počátkem příjemné dovolené. 3. Nepřipustíš, aby Ti jiní turisté šli na nervy, protože platíš nemalý peníz, abys strávil příjemné chvíle. 4. Dbej toho, abys vzal na dovolenou jen polovinu šatstva, které považuješ za nezbytné a dvakrát tolik peněz. 5. Vždycky musíš vědět, kde máš svůj cestovní doklad, protože člověk bez cestovního dokladu, je člověk bez vlasti. 6. Pamatuj, že kdybychom byli stvořeni. Abychom zůstávali na jednom místě, byli bychom stvořeni s kořeny. 7. Neměl by ses užírat starostmi, protože v tom není žádné potěšení-jen málo věcí je tak fatálních, aby to stálo za to. 8. Jsi-li v Řecku, buď připraven se chovat víceméně jako Řek. 9. Neposuzuj zemi podle jednoho jejího příslušníka, který Ti způsobil nesnáze. 10. Pamatuj, že v cizích zemích jsi hostem. Ten, kdo prokazuje svému hostiteli úctu a respekt, bude odměněn. Převzato z materiálu nejmenované britské cestovní kanceláře. 4

5 Oficiální název : Hlavní město : Patron ostrova : Rozloha : Kos Kos Hippokrates 295 km2 Nejvyšší hora : Dikeos 846 m. n. m. Státní zřízení : Republika Obyvatelstvo : kolem Měna : euro (EUR) Kós je co do významu po Rhodu druhým nejvýznamnějším ostrovem souostroví Dodekanesos. Rozlohou je na místě třetím, po ostrovech Rhodos a Karpathos. Má 295 kilometrů čtverečních, od východu na západ měří 45 kilometrů. Jeho pobřeží je dlouhé 112 kilometrů. Kós tvoří v podstatě hornaté zbytky pevniny, která kdysi spojovala Malou Asii s Evropou. Rovinatý Kós je ozvláštněn jižním horským hřbetem Díkeos a na poloostrově Kéfalos zvlněnou pahorkatinou s vrcholkem Latra. Ostrov je charakteristický dlouhými písečnými plážemi, které patří mezi nejkrásnější a nejčistší v Řecku. 5

6 PODNEBÍ KÓSU Jako v celém souostroví Dodekanesos, je i na ostrově Kósu typické středomořské podnebí s horkým létem a mírnou, deštivou zimou. Na Kós se jezdí po celý rok, nejatraktivnější je však od května do října. Letní měsíce jsou výborné na koupání, jsou horké, ale díky osvěžujícímu větru dobře snesitelné a teploty vody jsou ideální. Zimní měsíce mají mírné, avšak deštivé klima. FLÓRA A FAUNA Kós je díky mnoha vodním pramenům zeleným ostrovem. Horské stráně jsou pokryté frygánou, vonné byliny jako tymián a oregano a růžové nebo fialové cisty dávají této oblasti zvláštní půvab. Nespočetné lesy pinií, cypřišů, cesmínových a kermesových dubů a rohovníků vděčí za svou existenci státním zalesňovacím pracím. Po celém ostrově jsou rozšířeny olivovníky. Okolí vesnic jsou porostlá platany, akáciemi a blahovičníky, v zahradách kvetou ibišky a buganvilie. Fauna je jako v celém Řecku chudá na jednotlivé druhy. Na pobřežích jsou zřízeny ochranné oblasti pro různé druhy mořských želv, mezi nimiž se nachází i známá kareta. OBYVATELSTVO Obyvatelstvo Kósu tvoří z převážné většiny Řekové, kteří jsou obdařeni vlastnostmi pro tento národ tak charakteristickými, od historicky podmíněného setrvávání v pravoslavné víře až po příkladnou pohostinnost. Pouze v okolí Plataní (Kermetě) se dodnes udržela turecká menšina. 6

7 Jako všude jinde, změnil i tady kontakt s desetitisíci cizinci staré společenské struktury. Obyvatelé Kósu jsou však i nadále ke svému domovu vázáni silným citovým poutem. HOSPODÁŘSTVÍ Po dlouhá staletí bylo hlavním zdrojem příjmů pro místní obyvatelstvo zemědělství, ve 20. století převládl cestovní ruch. V oblasti turistiky pracují téměř dvě třetiny ekonomicky činného obyvatelstva. V zemědělství pracuje dnes již pouze desetina zdejších obyvatel. Pěstují se zde rajčata, melouny, olivy, víno, tabák a citrusové plody. POVRCH Ostrov je převážně rovinatý. Na jihu se však zdvihá malebný horský hřbet Díkeos dosahující výšky 846 metrů. Směrem na sever se hory pozvolna snižují a přecházejí do úrodných pobřežních nížin. Na západním výběžku poloostrova Kéfalos je krajina opět hornatá. Pro ostrov jsou charakteristické četné dlouhé písečné pláže, které platí za nejkrásnější v Řecku a jsou zčásti chráněné písečnými dunami. Táhnou se jak po jižním, tak po severním pobřeží, a tvoří dnes jednu z hlavních turistických atrakcí. 7

8 OSÍDLENÍ O původních obyvatelích Kósu toho víme jen velmi málo. Nálezy naznačují, že ostrov byl osídlen již ve třetím tisíciletí před naším letopočtem. Původní obyvatelé se živili zemědělstvím. Ve 14. století př.n.l. se sem přistěhovali Achajové z Thesalie nebo z Argolisu. Zavedli kult boha lékařství Asklépia a založili přístav, který se stal jednou z obchodních křižovatek mezi Malou Asií a Krétou, a přispěl tak podstatně k rozkvětu ostrova. Básník Homér se ve své Illiadě zmiňuje o účasti třiceti lodí z Kósu v trojské válce. Klasické řecké období Význam ostrova stoupl koncem 11. století před naším letopočtem, kdy tu došlo k invazi Dórů. Ti zde založili pro svůj kmen typický městský stát, nejvýznamnější roli hrálo hlavní město Astypalaia. Kós založil se třemi rhodskými a dvěma maloasijskými městy dórský hexapolis federální spolek na politických, hospodářských a náboženských základech. Rozšiřovaly se zemědělsky obdělávané plochy, rozrůstal se obchod a rozvíjela řemesla. V roce 412 před naším letopočtem byla Astypalaia zničena zemětřesením a obyvatelé založili nové hlavní město na stejném místě, jako se nachází dnes. Dějiny Kósu jsou podobné historii jiných zdejších řeckých ostrovů. Byl obsazen Peršany, po osvobození pak připojen k moci Athén. Jako všechny sousední ostrovy, i Kós se musel rozhodovat, na čí stranu se připojí ve sporu Athén se Spartou. 8

9 K úspěchu a věhlasu Kósu přispěli v té době dva největší zdejší rodáci, lékař a filozof HIPPOKRATÉS a antický malíř APELLES, jehož umění se rozvíjelo především za vlády Alexandra Velikého. Říše římská a byzantská I za nadvlády Římanů si Kós dokázal udržet svá privilegia. Obchodování se sousedními ostrovy a Malou Asií a vývoz obsidiánu zaručovaly Kósu bohatství. Po návštěvě apoštola Pavla se Kós stal po rozdělení říše součástí východního Říma Byzancie, oficiálním náboženstvím bylo křesťanství. Po zániku říše sem začali proudit Vandalové, Gótové, Saracéni a Normani - vyrabovali a zničili zde vše, co se dalo. Navíc těžké škody v roce 554 způsobilo i zemětřesení. Doba rytířská Od roku 1200 byl Kós předmětem sporu mezi Benátčany a Janovany. Po roce 1309 odkoupili ostrov od Janovanů johanité, a poté začal pomalu vzkvétat obchod. Johanité přiváželi ze svých loupeživých vpádů stále větší bohatství. Místní obyvatelé se pokusili jednou o vzpouru v roce 1451, ta však byla potlačena a domorodci se nakonec spojili s johanity proti rostoucím tureckým nájezdům. V roce 1523 si Sultán Sulejman, který zvítězil i na Rhodu, podmanil i Kós, a tak skončilo období křesťanské vlády a nastala pro ostrov další doba temna. Turecká nadvláda Turci na ostrově zcela ovládli veškerý život. Křesťané byli za svoji víru trestáni daněmi, zabavováním majetku a odvlékáním synů na vojnu. Roku 1603 se pokusili johanité 9

10 dobýt ostrov zpátky, avšak postavení obyvatel tak jen zhoršili. Ani po vítězném boji Řeků na pevnině se na ostrově nic nezměnilo, veškerá snaha o nezávislost byla krvavě potlačena. Dvacáté století Po italsko-turecké válce v roce 1912 připadl Kós, stejně jako ostatní ostrovy Dodekanesu, Itálii. K Řecku byl připojen až po druhé světové válce 31. března HIPPOKRATÉS Je nejslavnějším lékařem antického starověku. Pocházel z lékařské rodiny, která svůj původ odvozovala od Asklépia. Zprávy o jeho životě jsou skoupé, známo je, že v mládí hodně cestoval za vzděláním a dostal se i do Egypta. Podle jeho teorie vytváří normální stav v lidském organismu správný poměr tělesných tekutin a vliv vnějšího prostředí. Porušením této harmonie vzniká nemoc. Ta se léčí zejména dietami, aby se rovnováha do těla vrátila. Lékař je v tom jen pomocníkem přírody. Zvláštní důraz kladl Hippokratés na osobnost lékaře. Jeho ušlechtilé zásady došly vyjádření i v tzv. Hyppokratově přísaze. Pod jeho jménem se zachovala sbírka 58mi lékařských spisů. Pozoruhodný je zejména spis O vzduchu, vodách a místech, který pojednává o vlivu prostředí na zdravého i nemocného člověka. Kdy Hippokratés zemřel, není historicky doloženo údajně se dožil více než stovky let. 10

11 Dodekanesos (Dodekanissa) znamená dvanáct ostrovů. Název však nelze brát doslova, neboť Řekové rádi improvizují ve skutečnosti jde o 14 hlavních ostrovů, tři menší obydlené a spousty neobydlených. Dodekanesos je nejjižnější souostroví, tudíž je tu nejtepleji a návštěvníci sem jezdí mimořádně rádi. Většina ostrovů leží těsně podél turecké pobřežní čáry, přičemž ostrůvek Kastellorizo, obývaný sotva třemi sty stálými obyvateli, se nachází necelé tři kilometry od tureckých hranic. Největší ostrov Rhodos je naproti tomu domovem obyvatel a jejich počet v letní sezóně ještě vzrůstá, neboť Rhodos je nejen největším ostrovem, ale i nejrozvinutějším turistickým centrem. Hned za ním následuje rozlohou mnohem menší ostrov Kos. Mezi nimi leží např. ostrov Tílos nebo Chalki, kam turistický ruch také zasáhl, ovšem mnohem menší, zvládnutelnější měrou, a turisté jsou zde stále přátelsky vítáni. Do skupiny Dodekanéských ostrovů patří také Patmos, kde prý měl sv. Jan vidění, popisované v posledním spise Nového zákona pod názvem Zjevení Janovo, a dále sopečný ostrůvek Nissysros, jehož sirný kráter dnes tiše bublá. Po dvou hodinách plavby trajektem z ostrova Rhodos se ocitnete u břehů Symi, jednoho z egejských skvostů. Ostrovu náleží až neskutečně dokonalý přístav což si uvědomí každý, kdo sem kdy připlul za šera a spatřil jeho mihotající se světla. Ačkoli leží Dodekanéské souostroví blízko k Turecku, turecké vlivy zde nejsou o nic patrnější než na jiných ostrovech. Vládne tu spíše italské prostředí, neboť během 2. světové války okupovali ostrovy Italové a Řecku byly vráceny až na základě dohody z r Od těch dob Dodekanéské souostroví vřele vítá turisty, neboť turistický ruch zásadně oživuje ekonomiku, jejíž základní hybnou silou kdysi bývala stavba lodí, obchod s rybami a mořskými houbami. 11

12 Teplota vzduchu Květen 26 C Červen 30 C Červenec 34 C Srpen 33 C Září 31 C Říjen 27 C Teplota vody Květen 20 C Červen 22 C Červenec 25 C Srpen 26 C Září 24 C Říjen 23 C Délka slunečního svitu Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen 11h 13h 13h 12h 11h 9h 12

13 Málokteré město ve Středomoří má tak rozmanité a pohnuté dějiny jako právě metropole ostrova Kósu. Bylo několikrát postiženo zemětřeseními a historickými událostmi včetně nájezdů nejrůznějších dobyvatelů, což mnohokrát ohrožovalo jeho existenci. Jednou z příčin vzniku města byla přírodní katastrofa. Poté, co těžké otřesy země zničily v roce 412 př.n.l. staré hlavní město Astypalaia, vybudovali ostrované na území dnešní obce město nové, které začalo rychle vzkvétat. Podstatou jeho rozkvětu bylo tkaní hedvábí a obchod se zemědělskými produkty ostrova prostřednictvím přístavu Mandráki. Během času se stalo lázeňským střediskem, neboť žáci Hippokratovi zde založili známé antické sanatorium Asklepíeion. V roce 142 př.n.l. otřáslo Kósem zemětřesení, Kós byl poté znovu postaven podle římského stylu. Temné období pro Kós bylo po zániku říše, kdy sem proudily zástupy pirátů, Vandalů, Gótů, Saracénů a Normanů, kteří zde rabovali. Město existovalo dále, až jej roku 554 n.l. zničilo nové, tentokrát osudné zemětřesení. Obyvatelé opustili obec, která pak zůstala po 600 let opuštěná. Z trosek vyčnívaly zlomené sloupy, mramorové zříceniny a sochy. Roku 1204 se tu objevili Benátčané a postavili na místě dnešního kastelu pevnost. 13

14 Obec se probudila k novému životu až v roce 1314, když získali ostrov do svého vlastnictví johanité a město znovu osídlili. O sto let později stojí v cestopisu španělského cestovatele Gonzalese de Cavigia: Hlavní město ostrova leží v údolí nedaleko moře a má mnoho obyvatel. Přístav znovu získal původní význam jako opěrný bod řádové flotily a byl opevněn. Nový blahobyt trval až do roku 1532, kdy byla osada dobyta Osmany. Město ztrácelo na významu, dostalo ale díky věžím mešit a tureckým domům novou, orientální tvář. K tomu připojili Italové, kteří sem přišli roku 1912, guvernérský palác a další architektonické skvosty. K největším změnám a obohacení města došlo paradoxně po zemětřesení v roce Došlo ke ztrátám na lidských životech i na budovách, ale zároveň byly odhaleny pozůstatky starého antického města. 14

15 Hlavní město Kós, rozkládající se na severním pobřeží ostrova, bylo znovu vybudováno po zemětřesení v roce Procházíme-li se Kósem, procházíme se zároveň bohatou historií Středomoří. Od antických památek přes pevnosti z rytířských dob a turecké mešity až po italské stavby z tohoto století - to vše můžeme vidět v tomto malém městě. Za živým a pestrým přístavem Mandráki se rozkládá Staré město s křivolakými uličkami i s minarety mešit. Na východě chráněné přístavní zátoky se zvedá johanitská pevnost, v jejímž zdivu jsou zastavěny antické skulptury a nápisy. Pevnost johanitů byla založena ve 13. století benátským guvernérem Fantinem Cuerínim, o 300 let později ji nechali velmistři d Abusson, d Amboise a del Carretto rozšířit. Poslední věž na jihozápadě byla postavena v roce Je známa jako Carretova věž a byla nejpevnější ze všech. Na výstavbu pevnosti byly použity i kameny z bývalých antických budov. Návštěvní hodiny pevnosti jsou od úterý do neděle od 8.30 do hodin. Vidíme zde zbytky sloupů a náhrobní oltáře z helénských a římských dob, do středověkého zdiva jsou zapuštěny erby rytířů. Kamenný most spojuje bránu do pevnosti s náměstím, na kterém roste údajně nejstarší strom Evropy. Hippokratův platan Na jižní straně pevnosti je bývalá mešita Chatze-Hassana a tzv. Hippokratův platan, pod kterým prý velký lékař vyučoval. Mocný strom je však ve skutečnosti jen asi 700 let starý. Jižně odtud se rozprostírá staré tržiště, na jehož západní straně stojí půvabná Defterdarova mešita s helénistickými a byzantskými sloupy a Archeologické muzeum.archeologické 15

16 muzeum je otevřeno od úterý do neděle od 8.30 do hodin. Nejkrásnější mozaikové podlahy však byly převezeny na Rhodos. K pokladům muzea patří mozaika ze 2. století, znázorňující přivítání boha Asklépia Hippokratem. Dále je zde Hippokratova socha, která je s největší pravděpodobností pozdně helénskou kopií klasické předlohy, a pozdně římské sousoší s Dionýsem, satyrem a bohem Panem. Mezi ostatními budovami vyniká kostel Agía Paraskeví s modrými kopulemi a se zajímavým interiérem a freskami v tradičním byzantském stylu. Jihozápadně od přístavního zálivu jsou ještě zbytky helénistických a římských lázní. Na jihu a jihozápadě města se nalézají zbytky Dionysova chrámu, Gymnazia, helénistický stadion, helénisticko-římské divadlo a rekonstruovaná římská vila, tzv. Casa Romana ze 3. století n.l. s krásnými mozaikami. Osm kilometrů od města Kósu leží léčebné lázně Ágois Fokás. Asklepion Asklepion je řecký název pro svatyně s léčebným lázeňským zařízením. Založili jej žáci zakladatele moderní medicíny Hippokrata. Léčilo se zde ve spánku pacient vykoupaný v chrámové vodě se odebral s obětinami do chrámu, kde byli chováni hadi zasvěcení bohu, ulehl na rouno zvířete předtím obětovaného a vyčkával příchod boha. Ten se mu zjevil ve spánku a dal mu svou radu nebo na něm provedl léčebný zákrok. Uzdravení pacienti zavěšovali z vděčnosti v chrámech destičky s popisem choroby a jejího vyléčení nebo plastickou reprodukci uzdraveného orgánu. Kněží z chrámů ovšem úzce spolupracovali s lékaři, takže úspěšná léčba byla spíše výsledkem vědy než božího zásahu. 16

17 Největší archeologické naleziště najdeme jižně od kastelu na místě původního antického tržiště. Nejstarší část vykopávek pochází ze 4. století př.n.l., z Afrodítina chrámu zůstaly jen zbytky korintských sloupů, z tržiště dva mohutné sloupy a částečně zachovalé trámoví. Dále uvidíme zachovalé schodiště z baziliky ze 6. století. Vykopávky na západě Na západě a jihozápadě Starého města je velký areál s odkrytými veřejnými stavbami z helénistických a římských dob. Ze zajímavostí je zde stavba ze 3. století př.n.l. nazvaná Nymfeon. Kdysi tu byly veřejné toalety, obklopené sloupy z bílého mramoru. Před Nymfeonem procházela Via Cardo, stará římská ulice s dlážděnými chodníky po obou stranách. Na druhé straně je helénský Gymnasion z původních 81 sloupů, jež zastřešovaly sportovní areál, je jich 17 restaurováno. Název Xysto Dromos doslova škrabací ulice je odvozen od zvyku řeckých atletů seškrábat si kamenem před koupáním z těla spolu s potem a prachem také olej, kterým se natírali před závody. Na severním konci areálu vykopávek se nachází budova s římskými podlahovými mozaikami, krytými před nepřízní počasí. Zobrazují mezi jiným i Paridův soud. 17

18 Vydáme-li se po Via Cardo na jih, objeví se před námi jiná římská hlavní třída - Decumana, na níž můžeme vidět zbytky římských obytných domů s fragmenty nástěnných maleb a částečně dochovanými mozaikami na podlahách. Jedna z nich znázorňuje únos Evropy, fénické královské dcery, kterou Zeus v podobě býka unesl na Krétu. Jižně od Decumany leží Odeon, tj. malé hudební divadlo z 2. století, které bylo zrestaurováno, a i dnes se užívá na různá umělecká představení. Pod Odeonem stojí překrásná restaurovaná vila z římských dob Casa Romana. Zde je možný vstup od úterý do neděle od 8.30 do hodin. Ve vile jsou mozaikové podlahy z helénistické doby s motivy podmořského života. Sloupovým lemované atrium dokazuje, jak luxusní život vedli antičtí obyvatelé Kósu. 18

19 Letovisko Agios Fokas je poklidné středisko, kde prožijete ničím nerušenou dovolenou. Pláže s drobnými kamínky jsou zde krásné, čisté, dlouhé a bezpečné. Moře je průzračně čisté a z druhé strany (za obzorem) ohraničeno tureckým pobřežím. Tuto část ostrova můžeme doporučit pro všechny generace, i pro ty, kteří by chtěli přes den odpočívat a relaxovat a v noci užívat rušného nočního života. Do centra města Kos jezdí skoro každých deset minut městský autobus, cesta trvá necelých 15 minut. V Kosu je nespočet restaurací, taveren, cukráren, barů, obchodů se suvenýry a možností zábavy po celý den i noc. Okolí Agios Fokas si zamilují milovníci přírody a turisté. 19

20 Velmi klidná oblast Gourniatis je známa pro svou dlouhou písečnou pláž, odkud se naskýtá krásný výhled na ostrov Nisyros, vystupující z Egejského moře. Podle báje právě zde, u mysu Lakotit, ztroskotal Herkules, když se vracel z Tróje. 20

21 Původně rybářská vesnička Kardamena se během posledních let změnila v moderní městečko. Dominantu tvoří přístav pro lodě plující na nedaleký sopečný ostrov Nisyros, na který si můžete vychutnat pohled v některé z nespočetných kaváren, restaurací či barů stojících přímo na pobřeží. U moře se táhne krásná pláž se světlým jemným pískem. Pochopitelně nechybí ani pestrá nabídka vodních sportů. 21

22 Menší klidnější letovisko Marmari, ležící mezi Tigaki a Mastichari. Podél moře se táhne příjemná písečná pláž s pestrou nabídnou vodních sportů. Vesničkou vede hlavní třída, kde je několik marketů, jeden větší supermarket, několik restaurací a taveren s místními specialitami. Doporučujeme individuální návštěvy města Kos městským autobusem, který jezdí poměrně často. Dále doporučujeme procházky nebo výlety do okolí (v cca 5km vzdáleném letovisku Tigaki je solné jezero Alikes, kde hnízdí a zimují vodní ptáci. Kdysi dávno se zde těžila sůl). 22

23 Mastichari je malebná a ne příliš velká rybářská vesnička s idylickým přístavem a zlatavou písečnou pláží. Hlavní třídu lemuje několik útulných taverniček, restaurací a obchůdků se suvenýry. Doporučujeme objednat si ve zdejším kafenionu pravou řeckou kávu, vařenou v džezvě a vychutnat si pohled na dění v přístavu. Možná Vás zláká i vůně čerstvě grilovaných rybích specialit, podávaných s lehkým bílým vínem. Vesnička je spojena s hlavním městem pravidelnou autobusovou přepravou a po moři lodí s ostrovem Kalymnos. Přibližně 3,5 kilometru od letoviska se nachází vodní park. 23

24 Správní středisko ostrova se stává stále žádanějším, především v době turistické sezony, která zde trvá od května do října. Dominantou města je přístavní zátoka s johanitskou pevností z 15. století, v jejímž zdivu jsou vestavěny skulptury a vyryty nápisy z antického období. Mezi další cenné památky patří mešita Chatce Hassana a tzv. Hippokratův platan, pod kterým prý otec lékařství vyučoval. Kmen tohoto stromu má obvod úctyhodných 5 metrů, ovšem ve skutečnosti je asi 700 let starý. Známá je i další z mešit Defterdarova, s helénistickými a byzantskými sloupy, do obou ale smějí jen muslimové a to jen v čase ramadánu. K návštěvě láká i denně otevřené Archeologické muzeum, ve kterém jsou i novější nálezy z Asklépia. Mimochodem k Asklepionu (otevřeno denně 8 20 hodin, vstupné 4 ) se lze dostat turistickým vláčkem za cca 5 /osoba. K atraktivním místům patří i Odeon z 2. století před n. l., který lze navštívit zdarma. V přístavu kotví desítky lodiček, lodí, člunů i mořským obrů. V centru nechybí možnosti denní i noční zábavy. Každý večer se ve zdejších barech, klubech a diskotékách potkávají turisté z celého světa. Přes den je velmi příjemné posedět v některé z restaurací či taveren, které jsou vyhlášené rybími specialitami. Zmrzlinový pohár nebo osvěžující káva bude určitě chutnat v některé stylově upravené kavárně nebo cukrárně podél pobřeží. Mnoho hotelů se nachází v turistické části Lambi hned u moře. 24

25 Jako výchozí bod všech výletů doporučujeme zvolit hlavní město, protože z něj vycházejí hlavní silnice a je dobrým orientačním bodem. K trasám je ovšem možné se napojit kdekoliv. Přesné mapy ostrova neexistují, vzhledem k malé rozloze ostrova stačí i mapy orientační. Silnice v Kósu jsou kvalitní, jinde je však zapotřebí počítat s užšími vozovkami a někdy s nezpevněným povrchem. Místa, kam by nebylo možné se dostat běžným automobilem, jsou však výjimkou. Síť čerpacích stanic je dostačující, ve všední dny mají otvírací dobu od 8.00 do hodin. Během víkendů jsou otevřeny tři pumpy s pohotovostní službou, což je vzhledem k malé rozloze ostrova zcela dostačující. Na ostrovech je poměrně hustá síť autopůjčoven, které se velice liší jak v ceně, tak v kvalitě. Rozhodnete-li se pro individuální zapůjčení vozu, porovnejte si nabídku několika autopůjčoven a zvláště podrobně se vyptejte na pojištění vozidla, řidiče i spolujezdců. Každá autopůjčovna má v tomto smyslu individuální předpisy některé nepojišťují automobily vůbec. Při přebírání vozu si zkontrolujte základní funkce automobilu a také to, zda má rezervu. Řidič, který podepisuje smlouvu o půjčení vozu, musí být starší než 21 let. Jeho řidičský průkaz musí být v platnosti již alespoň rok a je vyžadován mezinárodní. Při poruchách najatého vozu se obraťte na pronajímatele, telefonické spojení a jméno by mělo být součástí smlouvy. 25

26 Půjčování motorek a mopedů je mezi turisty velmi oblíbené, je ovšem zapotřebí umět na nich skutečně jezdit, vzhledem k tomu, že na nich jezdí mnoho místních obyvatel. Nejvyšší povolená rychlost v uzavřených osadách je 50 km/h, na okresních silnicích 80 km/h. Za jízdy je povinnost používat bezpečnostní pásy, před nepřehlednými zatáčkami se doporučuje troubit na klakson, což je tady běžným zvykem, zvláště mezi místními řidiči. Nejvyšší přípustný obsah alkoholu v krvi je 0,5 promile. 26

27 Kós má pobřeží o délce 112 kilometrů, které je z velké části tvořeno překrásnými velkými písečnými plážemi, které se střídají s malými oblázkovými plážemi. Jsou zde jak oficiální pláže se vším komfortem, tak malé, těžce přístupné zátočinky, nabízející klid a pohodu. Ve městě Kós je hlavní pláží Lambi Beach, s možností půjčení slunečníků a lehátek, dále půjčovna sportovních potřeb a občerstvení. Méně rušná je pláž ve směru k mysu Sandári. Velice populární je úzká pláž Empros Thermá u termálních lázní. Kardamena je pláž ze světlého písku, dlouhá a živá. Přírodní pláž Antimáchia-Kéfalos s jemným pískem lemuje strmé pobřeží mezi oběma městečky. Dělí se na několik menších, např. Sunny Beach, Magic, Lagáda Beach, Paradise Beach apod. 27

28 Velmi oblíbená pláž z jemného písku Kamári leží ve východní části ostrova a je chráněna ostrovem Kastri. Agios Ioánnis Theólogos je opuštěná písečná i oblázková pláž s řadou malých zálivů. Mys Kata je široký písečný záliv s dunami. Mastichari je hlavní písečnou pláží s dunami a tamaryšky, v okolí najdeme menší opuštěné plážičky. Marmari je dlouhá populární pláž s jemným pískem. 28

29 MODRÁ VLAJKA - to je program na ochranu životního prostředí na pobřežích více než 40 desítek evropských zemí. Program probíhá každým rokem v rozsáhlé míře pod dohledem Nadace pro vzdělávání v oblasti životního prostředí (FEE). Hlavním cílem jsou bezpečnější pláže pro plavání, jejich údržba v čistotě a zároveň ochrana životního prostředí tak, abychom si pláží a moře mohli užívat naplno. Aby si pláž zasloužila Modrou vlajku, musí splnit 27 přísných kritérií, která mají co do činění s čistotou moře a pláže, s organizovaností a bezpečností pláže pro své návštěvníky, a v neposlední řadě také s ochranou životního prostředí. I když pláž vyhraje Modrou vlajku, získává ji pouze na 1 rok a musí prokázat, že si ji zaslouží i pro rok následující. Inspektoři z FEE navštěvují pláže během koupací sezóny a zaznamenávají všechny problémy nebo nedostatky. Obvykle je v případě nedostatku dána ze strany inspektorů krátká doba k nápravě. Pláž může o svou vlajku přijít kvůli více závažným nedostatkům a v některých případech se jí dokonce musí vzdát natrvalo. NĚKTERÁ KRITÉRIA PROGRAMU ČISTOTA MOŘE A PLÁŽE čistota vody, která je ověřována měřením každých 14 dní v době koupací sezóny žádná přítomnost průmyslových a městských odpadů dostatečné množství odpadkových košů, které jsou v pravidelných intervalech vyprazdňovány běžné a pravidelné čištění pláží od odpadků, cigaretových nedopalků atd. ORGANIZOVANOST PLÁŽE A BEZPEČNOST NÁVŠTĚVNÍKŮ pravidelné informace pro veřejnost o kvalitě vody 29

30 plány pro okamžitou informovanost veřejnosti v případě závažného a nebezpečného znečištění pláže a vody zákaz vjezdu automobilům a motorkám zákaz volného kempování dostatečné sociální vybavení pláže (toalety, sprchy) přítomnost zkušených záchranářů či okamžitý přístup k vybavení první pomoci a telefonu v případě nouze OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ tištěné informace a pravidla pro udržování pláže a okolí vzdělávání a informovanost veřejnosti o ochraně flóry a fauny organizace různých aktivit, které posilují povědomí veřejnosti o přírodním prostředí pláže a o potřebě ho chránit. A CO MŮŽETE PRO PLÁŽ UDĚLAT VY? 1. Užívejte si pláže a moře, ale pomáhejte udržet ji ve výborném stavu. 2. Pokud si myslíte, že jste objevili pláž, která si Modrou vlajku zaslouží, dejte to vědět odpovědnému orgánu. 3. Zjistíte-li nedostatky, kontaktujte, prosím, osobu zodpovědnou za udržování pláže. Její jméno naleznete na informační tabuli v blízkosti Modré vlajky. 30

31 Škodlivost ultrafialových paprsků je dnes všeobecně známa a tak si každý rozumný člověk zakoupí krém s ochranným filtrem. Všeobecně se předpokládá, že na tuzemské opalování postačí nižší faktor a pokud jedeme k moři, nebo do hor, pořídíme si ochranu vyšší než deset stupňů. Na etiketách opalovacích krému, olejů, gelů či emulzí však najdeme kromě tohoto čísla i řadu jiných údajů, které by nám měly napomoci se lépe při výběru orientovat. UVA UVB Ultrafialové paprsky se rozlišují na A a B. Paprsky UVB jsou velmi agresivní a vyvolávají okamžitý efekt spálení nebo-li úpal, který se projeví silným zrudnutím pokožky. Jsme-li tedy vystaveni prudkému slunci, musí být ochrana proti těmto paprskům co největší. Jednotkou míry je tzv. ochranný faktor. Jeho číslo najdeme na obalech opalovacích prostředků ve spojení se zkratkami: LSF, SPF, IP, SSF nebo F a udává násobek doby, po kterou se můžeme pohybovat na slunci, než kdybychom si pokožku neošetřili. Jde tedy o dobu, než nastane akutní zrudnutí - úpal. Toto měřítko je však individuální, protože lidé s citlivou pokožkou utrpí úpal mnohem rychleji. Dále je nutno odlišit, zda je již naše pokožka opálená či nikoli. Pokud jsme se rozumně a pomalu před dovolenou na sluníčku "otužovali", můžeme se prudšímu slunečnímu záření vystavit na delší dobu a použít krém s nižším ochranným faktorem. Jsme-li na slunci po delší době, volíme v extrémnějších podmínkách pro jistotu faktor s číslem

32 I když malou, přece jen nezanedbatelnou část slunečního záření tvoří paprsky UVA, které však působí velmi záludně. Mají schopnost pronikat hluboko do pokožky, kterou vysušují a produkují tzv. radikály ničící buňky a jejich stavební kameny. Výsledným efektem je rychlejší stárnutí pokožky. Některé kosmetické firmy již rozlišují ochranné faktory pro oba typy paprsků, a tak se při nákupu opalovacích krémů můžete orientovat označením například: 16B - 6A. Tato informace je důležitá zejména pro ty, kteří se dobře opalují, nemívají úpaly a mnohdy trpí představou, že svou pokožku nemusejí nijak chránit. Vliv UVA paprsku je však i u nich stejně zhoubný, jako u ostatních. Správná je zlatá střední cesta Jak známo, nejrychleji se opálíme (a většinou i spálíme) během koupání. Odnesou to zpravidla naše nechráněná ramena a pokud si během plavání odpočineme na nafukovací matraci přímo na vodě, můžeme si přivodit úpal i během několika minut. Proto je vhodné při nákupu opalovacích prostředků volit ty, které jsou proti vodě odolné. Představa, že postačí tělo natřít ráno krémem a zůstane po celý den uchráněno, je však mylná. I přípravky obsahující vysoký ochranný faktor je nutno aplikovat několikrát za den. Přestože používáme kvalitní krémy s vyšším ochranným faktorem, péče o pokožku by měla pokračovat i po slunění. K tomu slouží preparáty zvané After-sun, které pokožce vracejí přirozenou vlhkost. Došlo-li k podráždění kůže, použijte krém s přísadou panthenolu, nebo heřmánku. Osvědčený recept lidového léčitelství je - nanést na spálenou kůži bílý jogurt. Kromě toho, že příjemně rozpálenou část těla ochladí, dodá traumatizované pokožce vlhkost a schopnost rychlejší regenerace. 32

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

Střípky z ostrovů. téma měsíce

Střípky z ostrovů. téma měsíce téma měsíce řecko Text a foto: Markéta a Michael Foktovi Střípky z ostrovů Řecko je zemí nesčetných ostrovů. Kolik jich však přesně je, na to odpovídají s velkou opatrností i ty nejrenomovanější průvodce.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Pracovní listy Architektura I.

Pracovní listy Architektura I. Pracovní listy Architektura I. Mgr. Jiří Kutina Obsah Obrázek č.1.: Úvodní obrázek...4 Obrázek č.2.: Pěstní klín, Věstonická Venuše...5 Obrázek č.3.: Skalní rytina koně a ženy...5 Obrázek č.4.: Tholos,

Více

Olympané. Poseidón, Hádés, Héra, Hestia, Démétér. Zeus. Héra

Olympané. Poseidón, Hádés, Héra, Hestia, Démétér. Zeus. Héra Olympané je souhrnný název dvanácti nejvýznamnějších řeckých bohů, odvozený od jejich sídla na vrcholu pohoří Olympu mezi Thessalií a Makedonií. Nejvyšším bohem z nich byl "vládce bohů a lidí" Zeus; dalšími

Více

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+ ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari Oblíbené letovisko Marmari, vybudované v 80. letech 20. století, leží na severozápadním pobřeží ostrova cca 15 km od hlavního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari poskytuje

Více

Přehled olympských a dalších bohů Řecké jméno Latinské jméno Oblast působnosti Symbol Manžel/ka: Zeus Často má různé epitety jako např.

Přehled olympských a dalších bohů Řecké jméno Latinské jméno Oblast působnosti Symbol Manžel/ka: Zeus Často má různé epitety jako např. Přehled olympských a dalších bohů Řecké jméno Latinské jméno Oblast působnosti Symbol Manžel/ka: Zeus Často má různé epitety jako např. Jupiter Po svržení Krona se stal vládcem bohů, ačkoliv si rozdělil

Více

KOS ŘECKO FAKULTATIVNÍ NABÍDKA. www.mtmtour.cz 17

KOS ŘECKO FAKULTATIVNÍ NABÍDKA. www.mtmtour.cz 17 ŘECKO KOS bílé pláže s jemným pískem řada zajímavých výních lokalit základna k poznávání okolních ostrovů ideální pro cyklisty a vodní sporty sleva až 17 % při koupi do 15. 1. dítě do 31. 3. senioři sleva

Více

USA Francouzská Polynesie

USA Francouzská Polynesie USA Francouzská Polynesie 22./25.12.2012. 5./6.1.2013 41-50 hodin letu, 21 000 km Praha - Los Angeles Pape ete Zastávka v USA / San Francisko Los Angeles Las Vegas Národní park Joshua Tree Národní park

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

KOS / MARMARI / PSALIDI / LAMBI

KOS / MARMARI / PSALIDI / LAMBI KOS KOS / MARMARI / PSALIDI / LAMBI květen červen červenec srpen září říjen vzduch 24 28 32 33 29 25 voda 21 24 25 25 24 21 MAPA KOSU: Marmari Lambi Kos Psalidi Jedním z nejslavnějších rodáků ostrova Kos

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

Viamare. Řecko a řecké ostrovy. Obsah

Viamare. Řecko a řecké ostrovy. Obsah Řecko a řecké ostrovy Obsah Pronájem aut... 4 Služby Viamare... 5 Individuální cesty... 6 Parga... 8-11 Lefkada... 12-27 Kefallonia... 28-33 Zakynthos... 34-39 Kréta... 40-61 Lesbos... 62-67 Rhodos...

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Mýty a bohové slovem i obrazem

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Mýty a bohové slovem i obrazem Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Antická mytologie Mýty a bohové slovem i obrazem Přečtěte si následující charakteristiky antických bohů a řekněte, kdo se za nimi skrývá sama ze sebe

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko Kontinent : Evropa Oblast: Východní Evropa Litva, Lotyšsko, Estonsko Litevská republika Lotyšská republika Estonská republika Estonská republika Hlavní město: Tallinn Rozloha: 45 226 km² (129. na světě)

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Apartmány Budin Blata 94 Vodice

Apartmány Budin Blata 94 Vodice Apartmány Budin Blata 94 Vodice Vodice leží na pobřeží Jaderského moře, při Jadranské magistrále,11 km severozápadně od Šibeniku první zmínka o městě ze 14.století, název Vodice vznikl od četných vodních

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Na základě přečtení pověsti Théseus doplň do textu vynechané výrazy STAROVĚKÁ KRÉTA

Na základě přečtení pověsti Théseus doplň do textu vynechané výrazy STAROVĚKÁ KRÉTA 18 STAROVĚKÁ KRÉTA Na základě přečtení pověsti Théseus doplň do textu vynechané výrazy STAROVĚKÁ KRÉTA Kréta ostrov ve Středozemním moři asi v letech 2500 1500 př. Kr. zde kvetla první evropská civilizace

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům Kdo jsme Lloyds Carl Capital Co. Ltd. je investiční a developerská společnost. Zaměřujeme se na kompletní proces výstavby, akvizici pozemku, vyřízení povolení, zajištění financování, řízení projektu, až

Více

Prosím, čtěte pozorně leták k pobytu, zejména to, jaké služby obsahuje výsledná kalkulace.

Prosím, čtěte pozorně leták k pobytu, zejména to, jaké služby obsahuje výsledná kalkulace. Milí rodiče, posílám Vám dlouho avizovanou nabídku na léto u moře. Po dlouhém vybírání lokality jsme se nakonec rozhodli spolu s rodiči, kteří s námi jezdí již několik let, pro destinaci, se kterou jsme

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Sárvár křišťálově čistý zážitek

Sárvár křišťálově čistý zážitek Sárvár křišťálově čistý zážitek Přivítaná Sárvár kvalita za každou cenu Sárvár si každý oblíbí. Každý v něm může nalézt to, co hledá. Za každým záchvěvem města je skryta nenápadná, kompromisy neznající

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Bohem tour, s. r. o. OA, Pionýrská 23, 662 05 Brno. www.bohemtour.webnode.cz. bohemtour@gmail.com. cestovní kancelář. BOHEM TOUR-p

Bohem tour, s. r. o. OA, Pionýrská 23, 662 05 Brno. www.bohemtour.webnode.cz. bohemtour@gmail.com. cestovní kancelář. BOHEM TOUR-p Bohem tour, s. r. o. OA, Pionýrská 23, 662 05 Brno www.bohemtour.webnode.cz bohemtour@gmail.com cestovní kancelář BOHEM TOUR-p NABÍDKA ZÁJEZDŮ Egypt Tunisko Bulharsko Řecko Turecko Chorvatsko Itálie Exotika

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně!

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! VLAKOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO ŽELEZNIČÁŘE s jízdenkou FIP: ÖBB a FS TERMÍN: 20.9. - 28.9.2014 CENA: 6 990 Kč Program 1. den Odjezd vlakem

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 22 Evropské pobřeží Pro potřeby

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Nabídka výletů. Albánie - Skadar. Noční Budva. Montenegro tour, Cetinje, Njeguši

Nabídka výletů. Albánie - Skadar. Noční Budva. Montenegro tour, Cetinje, Njeguši Nabídka výletů Albánie - Skadar Tento výlet Vás provede černohorským pobřežím přes Bar a Ulcinj až k hraničnímu přechodu Sukobin. Za hraničním přechodem následuje krátká přestávka v kafe-baru. Program

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice***

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** ***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** Specializujeme se na investice do apartmánů v dobrých lokalitách na španělském pobřeží, v blízké vzdálenosti od pláže

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do -Dříve tvořila jeden velký světadíl zvaný Pangea, který se v průběhu let rozdělil na mnoho Země menších -Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

2015 ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

2015 ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO apartmány 700-900 m od železniční zastávky San Benedetto del Tronto se nachází ve střední části Jaderského moře na poloviční vzdálenosti mezi městy ANCONA

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska

Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska Umístění Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska se nachází v jednom z nejkrásnějších regionů v Alpách Bernese Oberland v blízkosti Interlakenu, Brienz. Bernese

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

VÝLETY. z Pucónu JI NÍ CHILE & ARGENTINA. www.capturachile.com

VÝLETY. z Pucónu JI NÍ CHILE & ARGENTINA. www.capturachile.com JI NÍ & ARGENTINA Navstivte to nejkrásnejsí z Chile a poznejte jeho rozmanitost, prírodní kontrasty, klima, geografii a kulturu. Charakter And a její kulturní dedictví jsou spojeny v Pucónu VÝLETY z Pucónu

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie ŘECKÉ UMĚNÍ umění řecké antiky ve sbírkách Britského muzea vrcholí v sále se sochařskou kolekcí, pocházející z athénského Parthenonu vraťme se však k počátkům vlevo detail jednoho z kykladských idolů rané

Více

To nejlepší z výletů na pobřeží. DUBAJ Obdivujte Sharjah, kulturní metropoli Emirátů, proslulou svými elegantními mešitami a muzei.

To nejlepší z výletů na pobřeží. DUBAJ Obdivujte Sharjah, kulturní metropoli Emirátů, proslulou svými elegantními mešitami a muzei. To nejlepší z výletů na pobřeží BAHRAJN Navštivte Velkou mešitu, která je největší na tomto ostrově, a mezinárodní okruh F1. DUBAJ Obdivujte Sharjah, kulturní metropoli Emirátů, proslulou svými elegantními

Více

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Cena: 600,- za dopravu + vstupné (dle zájmu): Schönbrunn ZOO (panda, koala) Hofburg Dům motýlů Albertina galerie - podrobné informace a ceny vstupenek viz příloha letáku

Více

Deník ze španěl Petr Kučera. Z českého originálu Deník ze Španěl Odpovědná redaktorka Jana Pátková Grafická úprava Jana Pátková

Deník ze španěl Petr Kučera. Z českého originálu Deník ze Španěl Odpovědná redaktorka Jana Pátková Grafická úprava Jana Pátková Deník ze španěl Petr Kučera Z českého originálu Deník ze Španěl Odpovědná redaktorka Jana Pátková Grafická úprava Jana Pátková Vydalo nakladatelství Anna Pátková Santini 13. 6. 2015 eknihysantini.huu.cz

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Ostrov zapomenutých pláží.

Ostrov zapomenutých pláží. Ostrov zapomenutých pláží. Lefkada je jeden z Jónských ostrovů, má rozlohu cca 300 km 2 a s pevninou jej spojuje 50 m dlouhý plovoucí most. Žije zde 23.000 obyvatel, nejvíce cca 8.000 v hlavním městě Lefkada

Více

CHORVATSKO země krásných pláží a dobré gastronomie

CHORVATSKO země krásných pláží a dobré gastronomie CHORVATSKO země krásných pláží a dobré gastronomie Nejširší nabídka ubytování v Chorvatsku V katalogu AUTEM EVROPOU 2014 str. 228 286 V katalogu Prázdninové domy a Kempy 2014 str. 20-23 111 pečlivě vybraných

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

MASH Gargano M*A*S*H. nabídka pronájmu 2014. www.mashgargano.com. Gargano

MASH Gargano M*A*S*H. nabídka pronájmu 2014. www.mashgargano.com. Gargano MASH nabídka pronájmu 2014 fotografie Gargana a možných aktivit v MASHi fotografie interiéru a exteriéru a půdorysy MASHe ceník pronájmu, možných aktivit a cateringu www.mashgargano.com Možné aktivity

Více

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno)

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno) Jihovýchodní Evropa Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 BULHARSKO Základní údaje Hlavní město: Sofia Rozloha: 110 993 km² Obr. 3 Počet obyvatel: 7 093 635 Hustota osídlení: 65 ob./ km² Státní zřízení: parlamentní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Jižní Evropa Itálie

Kontinent : Evropa. Oblast: Jižní Evropa Itálie Kontinent : Evropa Oblast: Jižní Evropa Itálie Stát jižní Evropy Itálie Itálie stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově. Na severu hraničí s Francií (488 km), Švýcarskem (740 km), Rakouskem

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Kos - ostrov lékaře Hippokrata

Kos - ostrov lékaře Hippokrata Kos - ostrov lékaře Hippokrata Letecké zájezdy na 7 a 14 nocí - OSTROV NEJSLAVNĚJŠÍHO LÉKAŘE ANTICKÉHO ŘECKA - HIPPOKRATA - OSTROV S PŘÍJEMNÝM PODNEBÍM A KRÁSNÝMI PLÁŽEMI - PŘEZDÍVÁ SE MU PLOVOUCÍ ZAHRADA

Více

Název: Francie - turistická velmoc

Název: Francie - turistická velmoc Název: Francie - turistická velmoc Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis, dějepis, dějiny umění Ročník: 5. ročník

Více

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Sluneční soustava je planetárn rní systém m hvězdy známé pod názvem n Slunce, ve kterém m se nachází naše e domovská planeta Země. Tvoří ji: Slunce 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Jihovýchodní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s doplňujícími

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 8 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Severní Evropa. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro

Více

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz Cestovní kancelář Votrok 2014 Kompletní ceny Cestovní kancelář Votrok, Chelčického 967, 500 02 Hradec Králové Telefon 495 534 066 Mobil 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz www.votrok.cz Při zakoupení

Více

PRVNÍ EXPEDICE STRUČNÁ HISTORIE VÝZKUMU OCEÁNU PRŮZKUM HLUBIN

PRVNÍ EXPEDICE STRUČNÁ HISTORIE VÝZKUMU OCEÁNU PRŮZKUM HLUBIN STRUČNÁ HISTORIE VÝZKUMU OCEÁNU PRVNÍ EXPEDICE Dlouhé zámořské plavby byly umožněny rozvojem plavidel, mapových podkladů, navigačních přístrojů, etc. James Cook 18. století objevné výpravy vznik map Charles

Více