Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours."

Transkript

1 1

2 Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. Co vlastně znamená V.T.T.? V.- Venus - Venuše, tedy Afrodita, bohyně krásy a lásky T.- Trade - neboli obchod, živnost, řemeslo T.- Tours - neboli cesty, zkrátka turistika Naše cestovní kancelář se nespecializuje jen na ostrov K O S, kde se právě nacházíte, nabízí též řadu dalších atraktivních zájezdů: - na poloostrov Peloponés (oblast Tolo a Kalamata), - Olympskou riviéru - Pierii, - ostrov Korfu, - ostrov Kréta, - ostrov Kypr, - ostrov Rhodos + Symi, - ostrov Zakynthos, - ostrov Samos, - ostrov Karpathos - ostrov Thassos, - ostrov Lesbos Všechny zájezdy jsou připraveny tak, abyste byli spokojeni s koupáním, opalováním a zábavou, ale i s obohacením Vašich znalostí během výletů. 2

3 Vážení klienti, jménem cestovní kanceláře V.T.T., bychom Vás rádi přivítali na ostrově otce medicíny - Hippokrata, na ostrově KOS. Během celého zájezdu Vám přejeme nejen krásné počasí, ale i příjemný a ničím nerušený pobyt spojený s koupáním a několika zajímavými výlety. Snažili jsme se připravit pro Vás tuto informativní knihu tak, abyste získali ty nejzákladnější informace o KOSU, jeho historii, kultuře, mentalitě zdejších obyvatel,... Náš delegát., kterého kdykoliv zastihnete na telefonním čísle:..., Vám během informačních schůzek tyto informace ještě rozšíří svým výkladem a bude Vám nápomocen při jakémkoliv dotazu. 3

4 Budete-li se během své dovolené řídit následujícími radami, budete určitě spokojenější 1. Nebudeš očekávat věci přesně tak jako doma, protože jsi je opustil ve snaze najít něco jiného. 2. Nebudeš brát věci příliš vážně, protože bezstarostná mysl je základem je počátkem příjemné dovolené. 3. Nepřipustíš, aby Ti jiní turisté šli na nervy, protože platíš nemalý peníz, abys strávil příjemné chvíle. 4. Dbej toho, abys vzal na dovolenou jen polovinu šatstva, které považuješ za nezbytné a dvakrát tolik peněz. 5. Vždycky musíš vědět, kde máš svůj cestovní doklad, protože člověk bez cestovního dokladu, je člověk bez vlasti. 6. Pamatuj, že kdybychom byli stvořeni. Abychom zůstávali na jednom místě, byli bychom stvořeni s kořeny. 7. Neměl by ses užírat starostmi, protože v tom není žádné potěšení-jen málo věcí je tak fatálních, aby to stálo za to. 8. Jsi-li v Řecku, buď připraven se chovat víceméně jako Řek. 9. Neposuzuj zemi podle jednoho jejího příslušníka, který Ti způsobil nesnáze. 10. Pamatuj, že v cizích zemích jsi hostem. Ten, kdo prokazuje svému hostiteli úctu a respekt, bude odměněn. Převzato z materiálu nejmenované britské cestovní kanceláře. 4

5 Oficiální název : Hlavní město : Patron ostrova : Rozloha : Kos Kos Hippokrates 295 km2 Nejvyšší hora : Dikeos 846 m. n. m. Státní zřízení : Republika Obyvatelstvo : kolem Měna : euro (EUR) Kós je co do významu po Rhodu druhým nejvýznamnějším ostrovem souostroví Dodekanesos. Rozlohou je na místě třetím, po ostrovech Rhodos a Karpathos. Má 295 kilometrů čtverečních, od východu na západ měří 45 kilometrů. Jeho pobřeží je dlouhé 112 kilometrů. Kós tvoří v podstatě hornaté zbytky pevniny, která kdysi spojovala Malou Asii s Evropou. Rovinatý Kós je ozvláštněn jižním horským hřbetem Díkeos a na poloostrově Kéfalos zvlněnou pahorkatinou s vrcholkem Latra. Ostrov je charakteristický dlouhými písečnými plážemi, které patří mezi nejkrásnější a nejčistší v Řecku. 5

6 PODNEBÍ KÓSU Jako v celém souostroví Dodekanesos, je i na ostrově Kósu typické středomořské podnebí s horkým létem a mírnou, deštivou zimou. Na Kós se jezdí po celý rok, nejatraktivnější je však od května do října. Letní měsíce jsou výborné na koupání, jsou horké, ale díky osvěžujícímu větru dobře snesitelné a teploty vody jsou ideální. Zimní měsíce mají mírné, avšak deštivé klima. FLÓRA A FAUNA Kós je díky mnoha vodním pramenům zeleným ostrovem. Horské stráně jsou pokryté frygánou, vonné byliny jako tymián a oregano a růžové nebo fialové cisty dávají této oblasti zvláštní půvab. Nespočetné lesy pinií, cypřišů, cesmínových a kermesových dubů a rohovníků vděčí za svou existenci státním zalesňovacím pracím. Po celém ostrově jsou rozšířeny olivovníky. Okolí vesnic jsou porostlá platany, akáciemi a blahovičníky, v zahradách kvetou ibišky a buganvilie. Fauna je jako v celém Řecku chudá na jednotlivé druhy. Na pobřežích jsou zřízeny ochranné oblasti pro různé druhy mořských želv, mezi nimiž se nachází i známá kareta. OBYVATELSTVO Obyvatelstvo Kósu tvoří z převážné většiny Řekové, kteří jsou obdařeni vlastnostmi pro tento národ tak charakteristickými, od historicky podmíněného setrvávání v pravoslavné víře až po příkladnou pohostinnost. Pouze v okolí Plataní (Kermetě) se dodnes udržela turecká menšina. 6

7 Jako všude jinde, změnil i tady kontakt s desetitisíci cizinci staré společenské struktury. Obyvatelé Kósu jsou však i nadále ke svému domovu vázáni silným citovým poutem. HOSPODÁŘSTVÍ Po dlouhá staletí bylo hlavním zdrojem příjmů pro místní obyvatelstvo zemědělství, ve 20. století převládl cestovní ruch. V oblasti turistiky pracují téměř dvě třetiny ekonomicky činného obyvatelstva. V zemědělství pracuje dnes již pouze desetina zdejších obyvatel. Pěstují se zde rajčata, melouny, olivy, víno, tabák a citrusové plody. POVRCH Ostrov je převážně rovinatý. Na jihu se však zdvihá malebný horský hřbet Díkeos dosahující výšky 846 metrů. Směrem na sever se hory pozvolna snižují a přecházejí do úrodných pobřežních nížin. Na západním výběžku poloostrova Kéfalos je krajina opět hornatá. Pro ostrov jsou charakteristické četné dlouhé písečné pláže, které platí za nejkrásnější v Řecku a jsou zčásti chráněné písečnými dunami. Táhnou se jak po jižním, tak po severním pobřeží, a tvoří dnes jednu z hlavních turistických atrakcí. 7

8 OSÍDLENÍ O původních obyvatelích Kósu toho víme jen velmi málo. Nálezy naznačují, že ostrov byl osídlen již ve třetím tisíciletí před naším letopočtem. Původní obyvatelé se živili zemědělstvím. Ve 14. století př.n.l. se sem přistěhovali Achajové z Thesalie nebo z Argolisu. Zavedli kult boha lékařství Asklépia a založili přístav, který se stal jednou z obchodních křižovatek mezi Malou Asií a Krétou, a přispěl tak podstatně k rozkvětu ostrova. Básník Homér se ve své Illiadě zmiňuje o účasti třiceti lodí z Kósu v trojské válce. Klasické řecké období Význam ostrova stoupl koncem 11. století před naším letopočtem, kdy tu došlo k invazi Dórů. Ti zde založili pro svůj kmen typický městský stát, nejvýznamnější roli hrálo hlavní město Astypalaia. Kós založil se třemi rhodskými a dvěma maloasijskými městy dórský hexapolis federální spolek na politických, hospodářských a náboženských základech. Rozšiřovaly se zemědělsky obdělávané plochy, rozrůstal se obchod a rozvíjela řemesla. V roce 412 před naším letopočtem byla Astypalaia zničena zemětřesením a obyvatelé založili nové hlavní město na stejném místě, jako se nachází dnes. Dějiny Kósu jsou podobné historii jiných zdejších řeckých ostrovů. Byl obsazen Peršany, po osvobození pak připojen k moci Athén. Jako všechny sousední ostrovy, i Kós se musel rozhodovat, na čí stranu se připojí ve sporu Athén se Spartou. 8

9 K úspěchu a věhlasu Kósu přispěli v té době dva největší zdejší rodáci, lékař a filozof HIPPOKRATÉS a antický malíř APELLES, jehož umění se rozvíjelo především za vlády Alexandra Velikého. Říše římská a byzantská I za nadvlády Římanů si Kós dokázal udržet svá privilegia. Obchodování se sousedními ostrovy a Malou Asií a vývoz obsidiánu zaručovaly Kósu bohatství. Po návštěvě apoštola Pavla se Kós stal po rozdělení říše součástí východního Říma Byzancie, oficiálním náboženstvím bylo křesťanství. Po zániku říše sem začali proudit Vandalové, Gótové, Saracéni a Normani - vyrabovali a zničili zde vše, co se dalo. Navíc těžké škody v roce 554 způsobilo i zemětřesení. Doba rytířská Od roku 1200 byl Kós předmětem sporu mezi Benátčany a Janovany. Po roce 1309 odkoupili ostrov od Janovanů johanité, a poté začal pomalu vzkvétat obchod. Johanité přiváželi ze svých loupeživých vpádů stále větší bohatství. Místní obyvatelé se pokusili jednou o vzpouru v roce 1451, ta však byla potlačena a domorodci se nakonec spojili s johanity proti rostoucím tureckým nájezdům. V roce 1523 si Sultán Sulejman, který zvítězil i na Rhodu, podmanil i Kós, a tak skončilo období křesťanské vlády a nastala pro ostrov další doba temna. Turecká nadvláda Turci na ostrově zcela ovládli veškerý život. Křesťané byli za svoji víru trestáni daněmi, zabavováním majetku a odvlékáním synů na vojnu. Roku 1603 se pokusili johanité 9

10 dobýt ostrov zpátky, avšak postavení obyvatel tak jen zhoršili. Ani po vítězném boji Řeků na pevnině se na ostrově nic nezměnilo, veškerá snaha o nezávislost byla krvavě potlačena. Dvacáté století Po italsko-turecké válce v roce 1912 připadl Kós, stejně jako ostatní ostrovy Dodekanesu, Itálii. K Řecku byl připojen až po druhé světové válce 31. března HIPPOKRATÉS Je nejslavnějším lékařem antického starověku. Pocházel z lékařské rodiny, která svůj původ odvozovala od Asklépia. Zprávy o jeho životě jsou skoupé, známo je, že v mládí hodně cestoval za vzděláním a dostal se i do Egypta. Podle jeho teorie vytváří normální stav v lidském organismu správný poměr tělesných tekutin a vliv vnějšího prostředí. Porušením této harmonie vzniká nemoc. Ta se léčí zejména dietami, aby se rovnováha do těla vrátila. Lékař je v tom jen pomocníkem přírody. Zvláštní důraz kladl Hippokratés na osobnost lékaře. Jeho ušlechtilé zásady došly vyjádření i v tzv. Hyppokratově přísaze. Pod jeho jménem se zachovala sbírka 58mi lékařských spisů. Pozoruhodný je zejména spis O vzduchu, vodách a místech, který pojednává o vlivu prostředí na zdravého i nemocného člověka. Kdy Hippokratés zemřel, není historicky doloženo údajně se dožil více než stovky let. 10

11 Dodekanesos (Dodekanissa) znamená dvanáct ostrovů. Název však nelze brát doslova, neboť Řekové rádi improvizují ve skutečnosti jde o 14 hlavních ostrovů, tři menší obydlené a spousty neobydlených. Dodekanesos je nejjižnější souostroví, tudíž je tu nejtepleji a návštěvníci sem jezdí mimořádně rádi. Většina ostrovů leží těsně podél turecké pobřežní čáry, přičemž ostrůvek Kastellorizo, obývaný sotva třemi sty stálými obyvateli, se nachází necelé tři kilometry od tureckých hranic. Největší ostrov Rhodos je naproti tomu domovem obyvatel a jejich počet v letní sezóně ještě vzrůstá, neboť Rhodos je nejen největším ostrovem, ale i nejrozvinutějším turistickým centrem. Hned za ním následuje rozlohou mnohem menší ostrov Kos. Mezi nimi leží např. ostrov Tílos nebo Chalki, kam turistický ruch také zasáhl, ovšem mnohem menší, zvládnutelnější měrou, a turisté jsou zde stále přátelsky vítáni. Do skupiny Dodekanéských ostrovů patří také Patmos, kde prý měl sv. Jan vidění, popisované v posledním spise Nového zákona pod názvem Zjevení Janovo, a dále sopečný ostrůvek Nissysros, jehož sirný kráter dnes tiše bublá. Po dvou hodinách plavby trajektem z ostrova Rhodos se ocitnete u břehů Symi, jednoho z egejských skvostů. Ostrovu náleží až neskutečně dokonalý přístav což si uvědomí každý, kdo sem kdy připlul za šera a spatřil jeho mihotající se světla. Ačkoli leží Dodekanéské souostroví blízko k Turecku, turecké vlivy zde nejsou o nic patrnější než na jiných ostrovech. Vládne tu spíše italské prostředí, neboť během 2. světové války okupovali ostrovy Italové a Řecku byly vráceny až na základě dohody z r Od těch dob Dodekanéské souostroví vřele vítá turisty, neboť turistický ruch zásadně oživuje ekonomiku, jejíž základní hybnou silou kdysi bývala stavba lodí, obchod s rybami a mořskými houbami. 11

12 Teplota vzduchu Květen 26 C Červen 30 C Červenec 34 C Srpen 33 C Září 31 C Říjen 27 C Teplota vody Květen 20 C Červen 22 C Červenec 25 C Srpen 26 C Září 24 C Říjen 23 C Délka slunečního svitu Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen 11h 13h 13h 12h 11h 9h 12

13 Málokteré město ve Středomoří má tak rozmanité a pohnuté dějiny jako právě metropole ostrova Kósu. Bylo několikrát postiženo zemětřeseními a historickými událostmi včetně nájezdů nejrůznějších dobyvatelů, což mnohokrát ohrožovalo jeho existenci. Jednou z příčin vzniku města byla přírodní katastrofa. Poté, co těžké otřesy země zničily v roce 412 př.n.l. staré hlavní město Astypalaia, vybudovali ostrované na území dnešní obce město nové, které začalo rychle vzkvétat. Podstatou jeho rozkvětu bylo tkaní hedvábí a obchod se zemědělskými produkty ostrova prostřednictvím přístavu Mandráki. Během času se stalo lázeňským střediskem, neboť žáci Hippokratovi zde založili známé antické sanatorium Asklepíeion. V roce 142 př.n.l. otřáslo Kósem zemětřesení, Kós byl poté znovu postaven podle římského stylu. Temné období pro Kós bylo po zániku říše, kdy sem proudily zástupy pirátů, Vandalů, Gótů, Saracénů a Normanů, kteří zde rabovali. Město existovalo dále, až jej roku 554 n.l. zničilo nové, tentokrát osudné zemětřesení. Obyvatelé opustili obec, která pak zůstala po 600 let opuštěná. Z trosek vyčnívaly zlomené sloupy, mramorové zříceniny a sochy. Roku 1204 se tu objevili Benátčané a postavili na místě dnešního kastelu pevnost. 13

14 Obec se probudila k novému životu až v roce 1314, když získali ostrov do svého vlastnictví johanité a město znovu osídlili. O sto let později stojí v cestopisu španělského cestovatele Gonzalese de Cavigia: Hlavní město ostrova leží v údolí nedaleko moře a má mnoho obyvatel. Přístav znovu získal původní význam jako opěrný bod řádové flotily a byl opevněn. Nový blahobyt trval až do roku 1532, kdy byla osada dobyta Osmany. Město ztrácelo na významu, dostalo ale díky věžím mešit a tureckým domům novou, orientální tvář. K tomu připojili Italové, kteří sem přišli roku 1912, guvernérský palác a další architektonické skvosty. K největším změnám a obohacení města došlo paradoxně po zemětřesení v roce Došlo ke ztrátám na lidských životech i na budovách, ale zároveň byly odhaleny pozůstatky starého antického města. 14

15 Hlavní město Kós, rozkládající se na severním pobřeží ostrova, bylo znovu vybudováno po zemětřesení v roce Procházíme-li se Kósem, procházíme se zároveň bohatou historií Středomoří. Od antických památek přes pevnosti z rytířských dob a turecké mešity až po italské stavby z tohoto století - to vše můžeme vidět v tomto malém městě. Za živým a pestrým přístavem Mandráki se rozkládá Staré město s křivolakými uličkami i s minarety mešit. Na východě chráněné přístavní zátoky se zvedá johanitská pevnost, v jejímž zdivu jsou zastavěny antické skulptury a nápisy. Pevnost johanitů byla založena ve 13. století benátským guvernérem Fantinem Cuerínim, o 300 let později ji nechali velmistři d Abusson, d Amboise a del Carretto rozšířit. Poslední věž na jihozápadě byla postavena v roce Je známa jako Carretova věž a byla nejpevnější ze všech. Na výstavbu pevnosti byly použity i kameny z bývalých antických budov. Návštěvní hodiny pevnosti jsou od úterý do neděle od 8.30 do hodin. Vidíme zde zbytky sloupů a náhrobní oltáře z helénských a římských dob, do středověkého zdiva jsou zapuštěny erby rytířů. Kamenný most spojuje bránu do pevnosti s náměstím, na kterém roste údajně nejstarší strom Evropy. Hippokratův platan Na jižní straně pevnosti je bývalá mešita Chatze-Hassana a tzv. Hippokratův platan, pod kterým prý velký lékař vyučoval. Mocný strom je však ve skutečnosti jen asi 700 let starý. Jižně odtud se rozprostírá staré tržiště, na jehož západní straně stojí půvabná Defterdarova mešita s helénistickými a byzantskými sloupy a Archeologické muzeum.archeologické 15

16 muzeum je otevřeno od úterý do neděle od 8.30 do hodin. Nejkrásnější mozaikové podlahy však byly převezeny na Rhodos. K pokladům muzea patří mozaika ze 2. století, znázorňující přivítání boha Asklépia Hippokratem. Dále je zde Hippokratova socha, která je s největší pravděpodobností pozdně helénskou kopií klasické předlohy, a pozdně římské sousoší s Dionýsem, satyrem a bohem Panem. Mezi ostatními budovami vyniká kostel Agía Paraskeví s modrými kopulemi a se zajímavým interiérem a freskami v tradičním byzantském stylu. Jihozápadně od přístavního zálivu jsou ještě zbytky helénistických a římských lázní. Na jihu a jihozápadě města se nalézají zbytky Dionysova chrámu, Gymnazia, helénistický stadion, helénisticko-římské divadlo a rekonstruovaná římská vila, tzv. Casa Romana ze 3. století n.l. s krásnými mozaikami. Osm kilometrů od města Kósu leží léčebné lázně Ágois Fokás. Asklepion Asklepion je řecký název pro svatyně s léčebným lázeňským zařízením. Založili jej žáci zakladatele moderní medicíny Hippokrata. Léčilo se zde ve spánku pacient vykoupaný v chrámové vodě se odebral s obětinami do chrámu, kde byli chováni hadi zasvěcení bohu, ulehl na rouno zvířete předtím obětovaného a vyčkával příchod boha. Ten se mu zjevil ve spánku a dal mu svou radu nebo na něm provedl léčebný zákrok. Uzdravení pacienti zavěšovali z vděčnosti v chrámech destičky s popisem choroby a jejího vyléčení nebo plastickou reprodukci uzdraveného orgánu. Kněží z chrámů ovšem úzce spolupracovali s lékaři, takže úspěšná léčba byla spíše výsledkem vědy než božího zásahu. 16

17 Největší archeologické naleziště najdeme jižně od kastelu na místě původního antického tržiště. Nejstarší část vykopávek pochází ze 4. století př.n.l., z Afrodítina chrámu zůstaly jen zbytky korintských sloupů, z tržiště dva mohutné sloupy a částečně zachovalé trámoví. Dále uvidíme zachovalé schodiště z baziliky ze 6. století. Vykopávky na západě Na západě a jihozápadě Starého města je velký areál s odkrytými veřejnými stavbami z helénistických a římských dob. Ze zajímavostí je zde stavba ze 3. století př.n.l. nazvaná Nymfeon. Kdysi tu byly veřejné toalety, obklopené sloupy z bílého mramoru. Před Nymfeonem procházela Via Cardo, stará římská ulice s dlážděnými chodníky po obou stranách. Na druhé straně je helénský Gymnasion z původních 81 sloupů, jež zastřešovaly sportovní areál, je jich 17 restaurováno. Název Xysto Dromos doslova škrabací ulice je odvozen od zvyku řeckých atletů seškrábat si kamenem před koupáním z těla spolu s potem a prachem také olej, kterým se natírali před závody. Na severním konci areálu vykopávek se nachází budova s římskými podlahovými mozaikami, krytými před nepřízní počasí. Zobrazují mezi jiným i Paridův soud. 17

18 Vydáme-li se po Via Cardo na jih, objeví se před námi jiná římská hlavní třída - Decumana, na níž můžeme vidět zbytky římských obytných domů s fragmenty nástěnných maleb a částečně dochovanými mozaikami na podlahách. Jedna z nich znázorňuje únos Evropy, fénické královské dcery, kterou Zeus v podobě býka unesl na Krétu. Jižně od Decumany leží Odeon, tj. malé hudební divadlo z 2. století, které bylo zrestaurováno, a i dnes se užívá na různá umělecká představení. Pod Odeonem stojí překrásná restaurovaná vila z římských dob Casa Romana. Zde je možný vstup od úterý do neděle od 8.30 do hodin. Ve vile jsou mozaikové podlahy z helénistické doby s motivy podmořského života. Sloupovým lemované atrium dokazuje, jak luxusní život vedli antičtí obyvatelé Kósu. 18

19 Letovisko Agios Fokas je poklidné středisko, kde prožijete ničím nerušenou dovolenou. Pláže s drobnými kamínky jsou zde krásné, čisté, dlouhé a bezpečné. Moře je průzračně čisté a z druhé strany (za obzorem) ohraničeno tureckým pobřežím. Tuto část ostrova můžeme doporučit pro všechny generace, i pro ty, kteří by chtěli přes den odpočívat a relaxovat a v noci užívat rušného nočního života. Do centra města Kos jezdí skoro každých deset minut městský autobus, cesta trvá necelých 15 minut. V Kosu je nespočet restaurací, taveren, cukráren, barů, obchodů se suvenýry a možností zábavy po celý den i noc. Okolí Agios Fokas si zamilují milovníci přírody a turisté. 19

20 Velmi klidná oblast Gourniatis je známa pro svou dlouhou písečnou pláž, odkud se naskýtá krásný výhled na ostrov Nisyros, vystupující z Egejského moře. Podle báje právě zde, u mysu Lakotit, ztroskotal Herkules, když se vracel z Tróje. 20

21 Původně rybářská vesnička Kardamena se během posledních let změnila v moderní městečko. Dominantu tvoří přístav pro lodě plující na nedaleký sopečný ostrov Nisyros, na který si můžete vychutnat pohled v některé z nespočetných kaváren, restaurací či barů stojících přímo na pobřeží. U moře se táhne krásná pláž se světlým jemným pískem. Pochopitelně nechybí ani pestrá nabídka vodních sportů. 21

22 Menší klidnější letovisko Marmari, ležící mezi Tigaki a Mastichari. Podél moře se táhne příjemná písečná pláž s pestrou nabídnou vodních sportů. Vesničkou vede hlavní třída, kde je několik marketů, jeden větší supermarket, několik restaurací a taveren s místními specialitami. Doporučujeme individuální návštěvy města Kos městským autobusem, který jezdí poměrně často. Dále doporučujeme procházky nebo výlety do okolí (v cca 5km vzdáleném letovisku Tigaki je solné jezero Alikes, kde hnízdí a zimují vodní ptáci. Kdysi dávno se zde těžila sůl). 22

23 Mastichari je malebná a ne příliš velká rybářská vesnička s idylickým přístavem a zlatavou písečnou pláží. Hlavní třídu lemuje několik útulných taverniček, restaurací a obchůdků se suvenýry. Doporučujeme objednat si ve zdejším kafenionu pravou řeckou kávu, vařenou v džezvě a vychutnat si pohled na dění v přístavu. Možná Vás zláká i vůně čerstvě grilovaných rybích specialit, podávaných s lehkým bílým vínem. Vesnička je spojena s hlavním městem pravidelnou autobusovou přepravou a po moři lodí s ostrovem Kalymnos. Přibližně 3,5 kilometru od letoviska se nachází vodní park. 23

24 Správní středisko ostrova se stává stále žádanějším, především v době turistické sezony, která zde trvá od května do října. Dominantou města je přístavní zátoka s johanitskou pevností z 15. století, v jejímž zdivu jsou vestavěny skulptury a vyryty nápisy z antického období. Mezi další cenné památky patří mešita Chatce Hassana a tzv. Hippokratův platan, pod kterým prý otec lékařství vyučoval. Kmen tohoto stromu má obvod úctyhodných 5 metrů, ovšem ve skutečnosti je asi 700 let starý. Známá je i další z mešit Defterdarova, s helénistickými a byzantskými sloupy, do obou ale smějí jen muslimové a to jen v čase ramadánu. K návštěvě láká i denně otevřené Archeologické muzeum, ve kterém jsou i novější nálezy z Asklépia. Mimochodem k Asklepionu (otevřeno denně 8 20 hodin, vstupné 4 ) se lze dostat turistickým vláčkem za cca 5 /osoba. K atraktivním místům patří i Odeon z 2. století před n. l., který lze navštívit zdarma. V přístavu kotví desítky lodiček, lodí, člunů i mořským obrů. V centru nechybí možnosti denní i noční zábavy. Každý večer se ve zdejších barech, klubech a diskotékách potkávají turisté z celého světa. Přes den je velmi příjemné posedět v některé z restaurací či taveren, které jsou vyhlášené rybími specialitami. Zmrzlinový pohár nebo osvěžující káva bude určitě chutnat v některé stylově upravené kavárně nebo cukrárně podél pobřeží. Mnoho hotelů se nachází v turistické části Lambi hned u moře. 24

25 Jako výchozí bod všech výletů doporučujeme zvolit hlavní město, protože z něj vycházejí hlavní silnice a je dobrým orientačním bodem. K trasám je ovšem možné se napojit kdekoliv. Přesné mapy ostrova neexistují, vzhledem k malé rozloze ostrova stačí i mapy orientační. Silnice v Kósu jsou kvalitní, jinde je však zapotřebí počítat s užšími vozovkami a někdy s nezpevněným povrchem. Místa, kam by nebylo možné se dostat běžným automobilem, jsou však výjimkou. Síť čerpacích stanic je dostačující, ve všední dny mají otvírací dobu od 8.00 do hodin. Během víkendů jsou otevřeny tři pumpy s pohotovostní službou, což je vzhledem k malé rozloze ostrova zcela dostačující. Na ostrovech je poměrně hustá síť autopůjčoven, které se velice liší jak v ceně, tak v kvalitě. Rozhodnete-li se pro individuální zapůjčení vozu, porovnejte si nabídku několika autopůjčoven a zvláště podrobně se vyptejte na pojištění vozidla, řidiče i spolujezdců. Každá autopůjčovna má v tomto smyslu individuální předpisy některé nepojišťují automobily vůbec. Při přebírání vozu si zkontrolujte základní funkce automobilu a také to, zda má rezervu. Řidič, který podepisuje smlouvu o půjčení vozu, musí být starší než 21 let. Jeho řidičský průkaz musí být v platnosti již alespoň rok a je vyžadován mezinárodní. Při poruchách najatého vozu se obraťte na pronajímatele, telefonické spojení a jméno by mělo být součástí smlouvy. 25

26 Půjčování motorek a mopedů je mezi turisty velmi oblíbené, je ovšem zapotřebí umět na nich skutečně jezdit, vzhledem k tomu, že na nich jezdí mnoho místních obyvatel. Nejvyšší povolená rychlost v uzavřených osadách je 50 km/h, na okresních silnicích 80 km/h. Za jízdy je povinnost používat bezpečnostní pásy, před nepřehlednými zatáčkami se doporučuje troubit na klakson, což je tady běžným zvykem, zvláště mezi místními řidiči. Nejvyšší přípustný obsah alkoholu v krvi je 0,5 promile. 26

27 Kós má pobřeží o délce 112 kilometrů, které je z velké části tvořeno překrásnými velkými písečnými plážemi, které se střídají s malými oblázkovými plážemi. Jsou zde jak oficiální pláže se vším komfortem, tak malé, těžce přístupné zátočinky, nabízející klid a pohodu. Ve městě Kós je hlavní pláží Lambi Beach, s možností půjčení slunečníků a lehátek, dále půjčovna sportovních potřeb a občerstvení. Méně rušná je pláž ve směru k mysu Sandári. Velice populární je úzká pláž Empros Thermá u termálních lázní. Kardamena je pláž ze světlého písku, dlouhá a živá. Přírodní pláž Antimáchia-Kéfalos s jemným pískem lemuje strmé pobřeží mezi oběma městečky. Dělí se na několik menších, např. Sunny Beach, Magic, Lagáda Beach, Paradise Beach apod. 27

28 Velmi oblíbená pláž z jemného písku Kamári leží ve východní části ostrova a je chráněna ostrovem Kastri. Agios Ioánnis Theólogos je opuštěná písečná i oblázková pláž s řadou malých zálivů. Mys Kata je široký písečný záliv s dunami. Mastichari je hlavní písečnou pláží s dunami a tamaryšky, v okolí najdeme menší opuštěné plážičky. Marmari je dlouhá populární pláž s jemným pískem. 28

29 MODRÁ VLAJKA - to je program na ochranu životního prostředí na pobřežích více než 40 desítek evropských zemí. Program probíhá každým rokem v rozsáhlé míře pod dohledem Nadace pro vzdělávání v oblasti životního prostředí (FEE). Hlavním cílem jsou bezpečnější pláže pro plavání, jejich údržba v čistotě a zároveň ochrana životního prostředí tak, abychom si pláží a moře mohli užívat naplno. Aby si pláž zasloužila Modrou vlajku, musí splnit 27 přísných kritérií, která mají co do činění s čistotou moře a pláže, s organizovaností a bezpečností pláže pro své návštěvníky, a v neposlední řadě také s ochranou životního prostředí. I když pláž vyhraje Modrou vlajku, získává ji pouze na 1 rok a musí prokázat, že si ji zaslouží i pro rok následující. Inspektoři z FEE navštěvují pláže během koupací sezóny a zaznamenávají všechny problémy nebo nedostatky. Obvykle je v případě nedostatku dána ze strany inspektorů krátká doba k nápravě. Pláž může o svou vlajku přijít kvůli více závažným nedostatkům a v některých případech se jí dokonce musí vzdát natrvalo. NĚKTERÁ KRITÉRIA PROGRAMU ČISTOTA MOŘE A PLÁŽE čistota vody, která je ověřována měřením každých 14 dní v době koupací sezóny žádná přítomnost průmyslových a městských odpadů dostatečné množství odpadkových košů, které jsou v pravidelných intervalech vyprazdňovány běžné a pravidelné čištění pláží od odpadků, cigaretových nedopalků atd. ORGANIZOVANOST PLÁŽE A BEZPEČNOST NÁVŠTĚVNÍKŮ pravidelné informace pro veřejnost o kvalitě vody 29

30 plány pro okamžitou informovanost veřejnosti v případě závažného a nebezpečného znečištění pláže a vody zákaz vjezdu automobilům a motorkám zákaz volného kempování dostatečné sociální vybavení pláže (toalety, sprchy) přítomnost zkušených záchranářů či okamžitý přístup k vybavení první pomoci a telefonu v případě nouze OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ tištěné informace a pravidla pro udržování pláže a okolí vzdělávání a informovanost veřejnosti o ochraně flóry a fauny organizace různých aktivit, které posilují povědomí veřejnosti o přírodním prostředí pláže a o potřebě ho chránit. A CO MŮŽETE PRO PLÁŽ UDĚLAT VY? 1. Užívejte si pláže a moře, ale pomáhejte udržet ji ve výborném stavu. 2. Pokud si myslíte, že jste objevili pláž, která si Modrou vlajku zaslouží, dejte to vědět odpovědnému orgánu. 3. Zjistíte-li nedostatky, kontaktujte, prosím, osobu zodpovědnou za udržování pláže. Její jméno naleznete na informační tabuli v blízkosti Modré vlajky. 30

31 Škodlivost ultrafialových paprsků je dnes všeobecně známa a tak si každý rozumný člověk zakoupí krém s ochranným filtrem. Všeobecně se předpokládá, že na tuzemské opalování postačí nižší faktor a pokud jedeme k moři, nebo do hor, pořídíme si ochranu vyšší než deset stupňů. Na etiketách opalovacích krému, olejů, gelů či emulzí však najdeme kromě tohoto čísla i řadu jiných údajů, které by nám měly napomoci se lépe při výběru orientovat. UVA UVB Ultrafialové paprsky se rozlišují na A a B. Paprsky UVB jsou velmi agresivní a vyvolávají okamžitý efekt spálení nebo-li úpal, který se projeví silným zrudnutím pokožky. Jsme-li tedy vystaveni prudkému slunci, musí být ochrana proti těmto paprskům co největší. Jednotkou míry je tzv. ochranný faktor. Jeho číslo najdeme na obalech opalovacích prostředků ve spojení se zkratkami: LSF, SPF, IP, SSF nebo F a udává násobek doby, po kterou se můžeme pohybovat na slunci, než kdybychom si pokožku neošetřili. Jde tedy o dobu, než nastane akutní zrudnutí - úpal. Toto měřítko je však individuální, protože lidé s citlivou pokožkou utrpí úpal mnohem rychleji. Dále je nutno odlišit, zda je již naše pokožka opálená či nikoli. Pokud jsme se rozumně a pomalu před dovolenou na sluníčku "otužovali", můžeme se prudšímu slunečnímu záření vystavit na delší dobu a použít krém s nižším ochranným faktorem. Jsme-li na slunci po delší době, volíme v extrémnějších podmínkách pro jistotu faktor s číslem

32 I když malou, přece jen nezanedbatelnou část slunečního záření tvoří paprsky UVA, které však působí velmi záludně. Mají schopnost pronikat hluboko do pokožky, kterou vysušují a produkují tzv. radikály ničící buňky a jejich stavební kameny. Výsledným efektem je rychlejší stárnutí pokožky. Některé kosmetické firmy již rozlišují ochranné faktory pro oba typy paprsků, a tak se při nákupu opalovacích krémů můžete orientovat označením například: 16B - 6A. Tato informace je důležitá zejména pro ty, kteří se dobře opalují, nemívají úpaly a mnohdy trpí představou, že svou pokožku nemusejí nijak chránit. Vliv UVA paprsku je však i u nich stejně zhoubný, jako u ostatních. Správná je zlatá střední cesta Jak známo, nejrychleji se opálíme (a většinou i spálíme) během koupání. Odnesou to zpravidla naše nechráněná ramena a pokud si během plavání odpočineme na nafukovací matraci přímo na vodě, můžeme si přivodit úpal i během několika minut. Proto je vhodné při nákupu opalovacích prostředků volit ty, které jsou proti vodě odolné. Představa, že postačí tělo natřít ráno krémem a zůstane po celý den uchráněno, je však mylná. I přípravky obsahující vysoký ochranný faktor je nutno aplikovat několikrát za den. Přestože používáme kvalitní krémy s vyšším ochranným faktorem, péče o pokožku by měla pokračovat i po slunění. K tomu slouží preparáty zvané After-sun, které pokožce vracejí přirozenou vlhkost. Došlo-li k podráždění kůže, použijte krém s přísadou panthenolu, nebo heřmánku. Osvědčený recept lidového léčitelství je - nanést na spálenou kůži bílý jogurt. Kromě toho, že příjemně rozpálenou část těla ochladí, dodá traumatizované pokožce vlhkost a schopnost rychlejší regenerace. 32

Ř E C K O. Termín : 20. -29. září 2014. Relaxačně-poznávací zájezd

Ř E C K O. Termín : 20. -29. září 2014. Relaxačně-poznávací zájezd Ř E C K O Termín : 20. -29. září 2014 Relaxačně-poznávací zájezd ŘECKO - CHALKIDIKI I v roce 2014 nabízím pobyt v jedné z nejatraktivnějších oblastí Řecka, ve východní oblasti poloostrova Chalkidiki. Čisté

Více

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. Sezóna 2012 znamená dvacátou druhou sezónu působení a existence CK v cestovním ruchu.

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. Sezóna 2012 znamená dvacátou druhou sezónu působení a existence CK v cestovním ruchu. 1 Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. Co vlastně znamená V.T.T.? V.- Venus - Venuše, tedy Afrodita, bohyně krásy a lásky T.- Trade - neboli obchod, živnost, řemeslo T.- Tours

Více

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov Původ Římanů: ŘÍMSKÉ MÝTY kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov usadili se v Latiu, kde začali vytvářet malé městské kultury dlouho byli závislí na Etruscích,

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Základní pojmy. antika polis slohy: dórský, jónský, korintský tympanon karyatida amfora freska amfiteátr kalokagathia pantheon

Základní pojmy. antika polis slohy: dórský, jónský, korintský tympanon karyatida amfora freska amfiteátr kalokagathia pantheon STAROVĚKÉ ŘECKO Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověkém Řecku s přírodními podmínkami a s řeckou kulturou. Základní pojmy antika polis

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Aquapark v Primorsku AQUAPLANET pro všechny věkové kategorie a každý si zde najde to své. Čeká Vás den plný zábavy, příjemných zážitků, skluzavky,

Více

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali SICILIE Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali Sikelia, neboť původní obyvatelé se jmenovali Sikelové.

Více

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Název knihy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč se říká? Achillova pata a další antická úsloví e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2016

Více

Pracovní listy Architektura I.

Pracovní listy Architektura I. Pracovní listy Architektura I. Mgr. Jiří Kutina Obsah Obrázek č.1.: Úvodní obrázek...4 Obrázek č.2.: Pěstní klín, Věstonická Venuše...5 Obrázek č.3.: Skalní rytina koně a ženy...5 Obrázek č.4.: Tholos,

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

Ostrov antického lékaře Hippokrata.

Ostrov antického lékaře Hippokrata. Ostrov antického lékaře Hippokrata. NA CO SE MUŽETE TĚŠIT? krásné zátoky a průzračné moře románské a Benátské stavby přívětivé domorodce olivové a citrusové háje promenády, bary, zábavu CO BYSTE SI NEMĚLI

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Střípky z ostrovů. téma měsíce

Střípky z ostrovů. téma měsíce téma měsíce řecko Text a foto: Markéta a Michael Foktovi Střípky z ostrovů Řecko je zemí nesčetných ostrovů. Kolik jich však přesně je, na to odpovídají s velkou opatrností i ty nejrenomovanější průvodce.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 SVATÝ KONSTANTIN

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 SVATÝ KONSTANTIN NABÍDKA VÝLETŮ 2017 SVATÝ KONSTANTIN Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Výlet do Nesebru Výlet autobusem do architektonické rezervace se starobylými kostely a chrámy, která je zahrnuta do seznamu UNESCO od

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Aquapark v Primorsku AQUAPLANET pro všechny věkové kategorie a každý si zde najde to své. Čeká Vás den plný zábavy, příjemných zážitků, skluzavky,

Více

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti!

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti! Starověké Řecko Otestuj své znalosti! 1. Tento chrám v Aténách se jmenuje a/ Pentathlon b/ Parthenon c/ Artemidin http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/2006_01_21_ath%c3%a8nes_parth%c3%a9non.jpg/800px-

Více

Bájná Atlantida v Egejském moři.

Bájná Atlantida v Egejském moři. Bájná Atlantida v Egejském moři. NA CO SE MUŽETE TĚŠIT? ostrov s bohatou historií nejunikátnější ostrov středomoří unikátní architektura vulkanického původu kolorit místní krajiny a charakteristické malebné

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

Název vzdělávacího materiálu: Starověký Řím III. Apollo, Diana, Merkur, Minerva, Venuše

Název vzdělávacího materiálu: Starověký Řím III. Apollo, Diana, Merkur, Minerva, Venuše Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ROČNÍK Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_9_Starověký _Řím _III_Apollo_Diana_Merkur_Minerva_Venuše

Více

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. www.cdtravel.cz Řecko Lefkada Achilleas studia *** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Lefkada / Nidri Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 NESEBR. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 NESEBR. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2017 NESEBR Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Výlet do Varny s návštěvou Delfinária Odjezd: 09.00 hodin (krátká zastávka u městečka Obzor) Příjezd do Varny: přibližně v 10.15 hodin Návštěva

Více

Už víte, co budete dělat června 2015? Dovolte, abychom vám představili program, který si letos v létě nesmíte nechat ujít!

Už víte, co budete dělat června 2015? Dovolte, abychom vám představili program, který si letos v létě nesmíte nechat ujít! Už víte, co budete dělat 21.-26. června 2015? Dovolte, abychom vám představili program, který si letos v létě nesmíte nechat ujít! PERLA KVARNERSKÉ ZÁTOKY RABAC JE TURISTICKÉ CENTRUM A PŘÍSTAV NA JIHOVÝCHODNÍM

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2 Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Antika: Řecko Období Hlavní autoři Období 1. Ve kterém období existovalo antické Řecko? 2. Co bylo polis? Uveď dva nejznámější zástupce + jejich charakter. 3.

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands SIGNAPUR Hotel Marina Bay Sands Luxusní hotel Marina Bay Sands patří s nejatraktivnějším bazénem a nejšílenější terasou na světě mezi nejdražší hotely světa. Luxusní a hotel Marina Bay Sands leží trochu

Více

SRÍ LANKA POBYTOVÉ ZÁJEZDY

SRÍ LANKA POBYTOVÉ ZÁJEZDY Strana 1 Středozápadní pobřeží Nejznámější letovisko severně od Colomba, které je také centrem rybolovu vč. dražeb ryb na pláži. Waikkal Malé letovisko umístěné severně od Colomba je vhodné pro klidnou

Více

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu Tel.: 972 243 066 Řecký ostrov Korfu (Corfu) je jeden z nejkrásnějších ostrovů Řecka a ve středomoří vůbec. Leží na severu naproti Albánské pevnině. Díky rozmanité floře je nazývaný věčně zeleným ostrovem.

Více

Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody. reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/ Zahraniční stáž : Národní park ZAKYNTHOS

Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody. reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/ Zahraniční stáž : Národní park ZAKYNTHOS Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0073 Zahraniční stáž : Národní park ZAKYNTHOS Termín stáže: 7.7. 16.7. 2014 Stáž byla zaměřena na studijní

Více

BULHARSKO FAKULTATIVNÍ NABÍDKA. www.mtmtour.cz

BULHARSKO FAKULTATIVNÍ NABÍDKA. www.mtmtour.cz krásné pláže s jemným pískem dovolená za příznivé ceny levné a dobré jídlo, rybí speciality leckde se domluvíte česky sleva až 20 % při koupi do 9. 1. senioři sleva až 1 500 Kč Balchik BULHARSKO může být

Více

Cesta za poznáním. aneb za pozoruhodnostmi pod zemí, na zemi i na vodě

Cesta za poznáním. aneb za pozoruhodnostmi pod zemí, na zemi i na vodě Cesta za poznáním aneb za pozoruhodnostmi pod zemí, na zemi i na vodě Stalo se již dobrou tradicí, že žáci 7, - 9, ročníku naší školy se o kultuře a historii neučí jen teoreticky v hodinách dějepisu, zeměpisu,

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+ ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari Oblíbené letovisko Marmari, vybudované v 80. letech 20. století, leží na severozápadním pobřeží ostrova cca 15 km od hlavního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari poskytuje

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos Tel.: 972 243 066 Řecký ostrov Zakynthos je třetím největším ostrovem Jónských ostrovů, který leží 250 km západně od Athén u poloostrova Peloponés. Díky přírodním krásám je také nazýván Ostrovem vůní či

Více

Plavba: Z Athén ke břehům Španělska na lodi Horizon (Středozemní moře)

Plavba: Z Athén ke břehům Španělska na lodi Horizon (Středozemní moře) Plavba: Z Athén ke břehům Španělska na lodi Horizon (Středozemní moře) Plavba s českým delegátem! Akční plavba! Objevte kouzlo západního Středomoří a vydejte se s námi na plavbu z Řecka až ke břehům slunného

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

EGEJSKÁ KULTURA. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi egejské kultuře.

EGEJSKÁ KULTURA. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi egejské kultuře. EGEJSKÁ KULTURA Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi egejské kultuře. Základní pojmy Egejské moře mínojská civilizace Knóssos Achájové labyrint

Více

Olympané. Poseidón, Hádés, Héra, Hestia, Démétér. Zeus. Héra

Olympané. Poseidón, Hádés, Héra, Hestia, Démétér. Zeus. Héra Olympané je souhrnný název dvanácti nejvýznamnějších řeckých bohů, odvozený od jejich sídla na vrcholu pohoří Olympu mezi Thessalií a Makedonií. Nejvyšším bohem z nich byl "vládce bohů a lidí" Zeus; dalšími

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Severní Evropa Norsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Severní Evropa Norsko Kontinent : Evropa Oblast: Severní Evropa Norsko Základní informace Hlavní město: Oslo Rozloha: 385 199 km² z toho pevnina 323 802 km² z toho 6,0 % vodní plochy Počet obyvatel: 4 691 849 (2011) Nejvyšší

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka!  ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes / / / 2 Poloha: jednoduchý rodinný hotel se nachází v blízkosti klidného letoviska Alykes přímo u pláže, v okolí hotelu je dostatek ochodů a taveren,

Více

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění téma měsíce řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění Svíčky a kadidlo. Dvě věci, bez kterých si pravoslavný kostel snad ani nelze představit. Obě věci se vyrábějí už po staletí stejným

Více

Turecko. Řecko. Side se nachází zhruba 60km jihovýchodním směrem. Alanya Je metropolí jižního Turecka ležící na okraji. www.cdtravel.

Turecko. Řecko. Side se nachází zhruba 60km jihovýchodním směrem. Alanya Je metropolí jižního Turecka ležící na okraji. www.cdtravel. Turecko Tel.: 972 243 057 www.cdtravel.cz Turecko Řecko ANKARA Side Alanya Turecko je oblíbenou destinací pro exotickou dovolenou. Turecká riviéra je proslulá mnoha kilometry písečných pláží a čistým mořem.

Více

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, Brno, IČO Tel , tel/fax:

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, Brno, IČO Tel , tel/fax: Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno, IČO 47903678 Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201 Řecko Nei Pori studia Rosa letecky z Brna Poloha: nachází se cca 250 m od pláže, kousek

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

Robinzonáda Nona Anka

Robinzonáda Nona Anka Robinzonáda Nona Anka Vytisknout PDF Zátoka Spilice / Ostrov Brač / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník KUBA referát Jméno a příjmení: Karolína RÝDLOVÁ Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Třída: 6. O Datum: 10. 12. 2014 Kuba 1. Obecná charakteristika ostrova

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

Zakroužkuj správné odpovědi: 1. Jak se nazývala kultura, která následovala po minojské? a) římská b) mykénská c) tuniská

Zakroužkuj správné odpovědi: 1. Jak se nazývala kultura, která následovala po minojské? a) římská b) mykénská c) tuniská č. 8 název Řecko společenský vývoj, řecká jména anotace Pracovní list je zaměřen na upevnění poznatků o starověkých civilizacích v Řecku mykénská kultura. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

KOS ŘECKO FAKULTATIVNÍ NABÍDKA. www.mtmtour.cz 17

KOS ŘECKO FAKULTATIVNÍ NABÍDKA. www.mtmtour.cz 17 ŘECKO KOS bílé pláže s jemným pískem řada zajímavých výních lokalit základna k poznávání okolních ostrovů ideální pro cyklisty a vodní sporty sleva až 17 % při koupi do 15. 1. dítě do 31. 3. senioři sleva

Více

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO,

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. 1 ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Po zániku

Více

Název materiálu: Opakování Řecko, Řím. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Název materiálu: Opakování Řecko, Řím. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Opakování Řecko, Řím Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Opakování - Starověké Řecko a Řím 1. Kde a proč zakládali Řekové osady? (použij

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

Řecko Zakynthos. Amoudi Romantická vesnička Amoudi leží na severovýchodě. Tsilivi Letovisko Tsilivi je známé a oblíbené letovisko,

Řecko Zakynthos. Amoudi Romantická vesnička Amoudi leží na severovýchodě. Tsilivi Letovisko Tsilivi je známé a oblíbené letovisko, Řecko Zakynthos Tel.: 972 243 066 www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos Řecký ostrov Zakynthos je třetím největším os- trovem Jónských ostrovů, který leží 250 km západně od Athén u poloostrova Peloponés. Díky

Více

Bájná Atlantida v Egejském moři.

Bájná Atlantida v Egejském moři. Bájná Atlantida v Egejském moři. NA CO SE MUŽETE TĚŠIT? ostrov s bohatou historií nejunikátnější ostrov středomoří unikátní architektura vulkanického původu kolorit místní krajiny a charakteristické malebné

Více

USA Francouzská Polynesie

USA Francouzská Polynesie USA Francouzská Polynesie 22./25.12.2012. 5./6.1.2013 41-50 hodin letu, 21 000 km Praha - Los Angeles Pape ete Zastávka v USA / San Francisko Los Angeles Las Vegas Národní park Joshua Tree Národní park

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15. Název materiálu: Starověké Řecko - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15. Název materiálu: Starověké Řecko - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15 Název materiálu: Starověké Řecko - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Mgr. Petra Březinová VY 32 INOVACE 16/15 Dějepis/6.ročník

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

Přehled olympských a dalších bohů Řecké jméno Latinské jméno Oblast působnosti Symbol Manžel/ka: Zeus Často má různé epitety jako např.

Přehled olympských a dalších bohů Řecké jméno Latinské jméno Oblast působnosti Symbol Manžel/ka: Zeus Často má různé epitety jako např. Přehled olympských a dalších bohů Řecké jméno Latinské jméno Oblast působnosti Symbol Manžel/ka: Zeus Často má různé epitety jako např. Jupiter Po svržení Krona se stal vládcem bohů, ačkoliv si rozdělil

Více

Maják Sušac. Vytisknout PDF. Sušac / Ostrov Sušac / Chorvatsko. Celkový počet fotografií ve fotogalerii objektu: 6.

Maják Sušac. Vytisknout PDF. Sušac / Ostrov Sušac / Chorvatsko. Celkový počet fotografií ve fotogalerii objektu: 6. Maják Sušac Sušac / Ostrov Sušac / Chorvatsko Vytisknout PDF Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny fotografie,

Více

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Asýrie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. ITÁLIE Ischia. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezony.

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. ITÁLIE Ischia. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezony. NABÍDKA VÝLETŮ 2015 ITÁLIE Ischia Půldenní výlet kolem ostrova Ischia Půldenní okruh kolem ostrova Ischia s českým průvodcem. Prohlídky a zastávky na nejzajímavějších místech ostrova, výjezd do nejvýše

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

KOS / MARMARI / PSALIDI / LAMBI

KOS / MARMARI / PSALIDI / LAMBI KOS KOS / MARMARI / PSALIDI / LAMBI květen červen červenec srpen září říjen vzduch 24 28 32 33 29 25 voda 21 24 25 25 24 21 MAPA KOSU: Marmari Lambi Kos Psalidi Jedním z nejslavnějších rodáků ostrova Kos

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

BAR - HOTEL PRINCESS ****

BAR - HOTEL PRINCESS **** BAR - HOTEL PRINCESS ****, - denní zájezd severozápa část barského pobřeží je co do příroch krás srovnatelná s pobřežím v okolí Budvy. Krásné, rozlehlé pláže, výborné podnebí, příro a kulturní zajímavosti,

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Vytisknout PDF Zátoka Smokvina - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko

Vytisknout PDF Zátoka Smokvina - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko Robinzonáda Stella Vytisknout PDF Zátoka Smokvina - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a konkretní ubytovací jednotce,

Více

Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1)

Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1) Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1) Antika = historická epocha, která završuje éru starověku. V rámci starověku zahrnuje dějiny existence starověkého (antického) Řecka a Říma. Starořecká

Více

Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka.

Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka. Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka. Jeden z nejhezčích ostrovů jižního Jónského moře leží pouhou hodinu plavby od dalšího jónského ostrova Kefalonie a necelou hodinu a půl plavby od Peloponésu.

Více

Lefkada patří k Jónským ostrovům, ležících

Lefkada patří k Jónským ostrovům, ležících 32 LEFKADA Lefkada patří k Jónským ostrovům, ležících u západního pobřeží středního Řecka a Peloponésu. Tento ostrov, nazývaný též Lefkas, vás ohromí svou nádhernou přírodou. Z azurového moře se zvedají

Více

Staré řecké báje a pověsti

Staré řecké báje a pověsti Staré řecké báje a pověsti také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Martina Drijverová Ježíš a jeho příběh Gulliverovy cesty převyprávěla Jana Eislerová Staré

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Vytisknout PDF Rogoznica Lozica / Riviéra Šibenik / Chorvatsko

Vytisknout PDF Rogoznica Lozica / Riviéra Šibenik / Chorvatsko Vila Antica Vytisknout PDF Rogoznica Lozica / Riviéra Šibenik / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

KEMP CESTOVNÍ KANCELÁŘE LEORIA

KEMP CESTOVNÍ KANCELÁŘE LEORIA KEMP CESTOVNÍ KANCELÁŘE LEORIA Pro letošní sezonu máme pro Vás novinku v podobě zcela nového prázdninového kempu CK LeoRia (Livada), který se nachází v olivovém háji nedaleko centra městečka Sv. Filip

Více

Viamare. Řecko a řecké ostrovy. Obsah

Viamare. Řecko a řecké ostrovy. Obsah Řecko a řecké ostrovy Obsah Pronájem aut... 4 Služby Viamare... 5 Individuální cesty... 6 Parga... 8-11 Lefkada... 12-27 Kefallonia... 28-33 Zakynthos... 34-39 Kréta... 40-61 Lesbos... 62-67 Rhodos...

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Antická mytologie Odysseus Odysseova hlava Řecké sochařství 2. st. př. n. l., muzeum Sperlonga. Převzato z: http://en.wikipedia.org/wiki/file:head_odysseus_

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

Malebný ostrov zapomenutých pláží.

Malebný ostrov zapomenutých pláží. Malebný ostrov zapomenutých pláží. Lefkada je jeden z Jónských ostrovů, má rozlohu cca 300 km 2 a s pevninou jej spojuje 50 m dlouhý plovoucí most. Žije zde 23.000 obyvatel, nejvíce cca 8.000 v hlavním

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky.

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky. Olimp*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz BULHARSKO / Pomorie www.cdtravel.cz Bulharsko Poloha: nový pětipatrový hotel se nachází ve staré

Více

Messinia Messénie (řecky Messinía Μεσσηνία)

Messinia Messénie (řecky Messinía Μεσσηνία) Jižní část pevniny Peloponéského poloostrova by se dala rozdělit na dvě hlavní oblasti a to Lakónii a Messénii. Krajinu charakterizují zalesněná pohoří a pobřeží, která jsou lemována písečnými plážemi.

Více

Glykorissa Beach*** Novinka! ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel ,

Glykorissa Beach*** Novinka!  ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel , Glykorissa Beach*** ŘECKO Samos / Pythagorion Poloha: oblíbený hotel v klidném prostředí je zasazen do svahu nad mořem asi 2 km od městečka Pythagorionu, ve kterém je krásný přístav, spousta nákupních

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Jižní Evropa Španělsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Jižní Evropa Španělsko Kontinent : Evropa Oblast: Jižní Evropa Španělsko stát jižní Evropy Španělsko Španělsko oficiálně Španělské království stát ležící na Pyrenejském poloostrově. Ke Španělskému království patří i Kanárské

Více

Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok

Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok 16 - denní zájezd Rušné letovisko a ostrov slonů. Resort je tvořen

Více

Apartmány Budin Blata 94 Vodice

Apartmány Budin Blata 94 Vodice Apartmány Budin Blata 94 Vodice Vodice leží na pobřeží Jaderského moře, při Jadranské magistrále,11 km severozápadně od Šibeniku první zmínka o městě ze 14.století, název Vodice vznikl od četných vodních

Více