Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours."

Transkript

1 1

2 Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. Co vlastně znamená V.T.T.? V.- Venus - Venuše, tedy Afrodita, bohyně krásy a lásky T.- Trade - neboli obchod, živnost, řemeslo T.- Tours - neboli cesty, zkrátka turistika Naše cestovní kancelář se nespecializuje jen na ostrov K O S, kde se právě nacházíte, nabízí též řadu dalších atraktivních zájezdů: - na poloostrov Peloponés (oblast Tolo a Kalamata), - Olympskou riviéru - Pierii, - ostrov Korfu, - ostrov Kréta, - ostrov Kypr, - ostrov Rhodos + Symi, - ostrov Zakynthos, - ostrov Samos, - ostrov Karpathos - ostrov Thassos, - ostrov Lesbos Všechny zájezdy jsou připraveny tak, abyste byli spokojeni s koupáním, opalováním a zábavou, ale i s obohacením Vašich znalostí během výletů. 2

3 Vážení klienti, jménem cestovní kanceláře V.T.T., bychom Vás rádi přivítali na ostrově otce medicíny - Hippokrata, na ostrově KOS. Během celého zájezdu Vám přejeme nejen krásné počasí, ale i příjemný a ničím nerušený pobyt spojený s koupáním a několika zajímavými výlety. Snažili jsme se připravit pro Vás tuto informativní knihu tak, abyste získali ty nejzákladnější informace o KOSU, jeho historii, kultuře, mentalitě zdejších obyvatel,... Náš delegát., kterého kdykoliv zastihnete na telefonním čísle:..., Vám během informačních schůzek tyto informace ještě rozšíří svým výkladem a bude Vám nápomocen při jakémkoliv dotazu. 3

4 Budete-li se během své dovolené řídit následujícími radami, budete určitě spokojenější 1. Nebudeš očekávat věci přesně tak jako doma, protože jsi je opustil ve snaze najít něco jiného. 2. Nebudeš brát věci příliš vážně, protože bezstarostná mysl je základem je počátkem příjemné dovolené. 3. Nepřipustíš, aby Ti jiní turisté šli na nervy, protože platíš nemalý peníz, abys strávil příjemné chvíle. 4. Dbej toho, abys vzal na dovolenou jen polovinu šatstva, které považuješ za nezbytné a dvakrát tolik peněz. 5. Vždycky musíš vědět, kde máš svůj cestovní doklad, protože člověk bez cestovního dokladu, je člověk bez vlasti. 6. Pamatuj, že kdybychom byli stvořeni. Abychom zůstávali na jednom místě, byli bychom stvořeni s kořeny. 7. Neměl by ses užírat starostmi, protože v tom není žádné potěšení-jen málo věcí je tak fatálních, aby to stálo za to. 8. Jsi-li v Řecku, buď připraven se chovat víceméně jako Řek. 9. Neposuzuj zemi podle jednoho jejího příslušníka, který Ti způsobil nesnáze. 10. Pamatuj, že v cizích zemích jsi hostem. Ten, kdo prokazuje svému hostiteli úctu a respekt, bude odměněn. Převzato z materiálu nejmenované britské cestovní kanceláře. 4

5 Oficiální název : Hlavní město : Patron ostrova : Rozloha : Kos Kos Hippokrates 295 km2 Nejvyšší hora : Dikeos 846 m. n. m. Státní zřízení : Republika Obyvatelstvo : kolem Měna : euro (EUR) Kós je co do významu po Rhodu druhým nejvýznamnějším ostrovem souostroví Dodekanesos. Rozlohou je na místě třetím, po ostrovech Rhodos a Karpathos. Má 295 kilometrů čtverečních, od východu na západ měří 45 kilometrů. Jeho pobřeží je dlouhé 112 kilometrů. Kós tvoří v podstatě hornaté zbytky pevniny, která kdysi spojovala Malou Asii s Evropou. Rovinatý Kós je ozvláštněn jižním horským hřbetem Díkeos a na poloostrově Kéfalos zvlněnou pahorkatinou s vrcholkem Latra. Ostrov je charakteristický dlouhými písečnými plážemi, které patří mezi nejkrásnější a nejčistší v Řecku. 5

6 PODNEBÍ KÓSU Jako v celém souostroví Dodekanesos, je i na ostrově Kósu typické středomořské podnebí s horkým létem a mírnou, deštivou zimou. Na Kós se jezdí po celý rok, nejatraktivnější je však od května do října. Letní měsíce jsou výborné na koupání, jsou horké, ale díky osvěžujícímu větru dobře snesitelné a teploty vody jsou ideální. Zimní měsíce mají mírné, avšak deštivé klima. FLÓRA A FAUNA Kós je díky mnoha vodním pramenům zeleným ostrovem. Horské stráně jsou pokryté frygánou, vonné byliny jako tymián a oregano a růžové nebo fialové cisty dávají této oblasti zvláštní půvab. Nespočetné lesy pinií, cypřišů, cesmínových a kermesových dubů a rohovníků vděčí za svou existenci státním zalesňovacím pracím. Po celém ostrově jsou rozšířeny olivovníky. Okolí vesnic jsou porostlá platany, akáciemi a blahovičníky, v zahradách kvetou ibišky a buganvilie. Fauna je jako v celém Řecku chudá na jednotlivé druhy. Na pobřežích jsou zřízeny ochranné oblasti pro různé druhy mořských želv, mezi nimiž se nachází i známá kareta. OBYVATELSTVO Obyvatelstvo Kósu tvoří z převážné většiny Řekové, kteří jsou obdařeni vlastnostmi pro tento národ tak charakteristickými, od historicky podmíněného setrvávání v pravoslavné víře až po příkladnou pohostinnost. Pouze v okolí Plataní (Kermetě) se dodnes udržela turecká menšina. 6

7 Jako všude jinde, změnil i tady kontakt s desetitisíci cizinci staré společenské struktury. Obyvatelé Kósu jsou však i nadále ke svému domovu vázáni silným citovým poutem. HOSPODÁŘSTVÍ Po dlouhá staletí bylo hlavním zdrojem příjmů pro místní obyvatelstvo zemědělství, ve 20. století převládl cestovní ruch. V oblasti turistiky pracují téměř dvě třetiny ekonomicky činného obyvatelstva. V zemědělství pracuje dnes již pouze desetina zdejších obyvatel. Pěstují se zde rajčata, melouny, olivy, víno, tabák a citrusové plody. POVRCH Ostrov je převážně rovinatý. Na jihu se však zdvihá malebný horský hřbet Díkeos dosahující výšky 846 metrů. Směrem na sever se hory pozvolna snižují a přecházejí do úrodných pobřežních nížin. Na západním výběžku poloostrova Kéfalos je krajina opět hornatá. Pro ostrov jsou charakteristické četné dlouhé písečné pláže, které platí za nejkrásnější v Řecku a jsou zčásti chráněné písečnými dunami. Táhnou se jak po jižním, tak po severním pobřeží, a tvoří dnes jednu z hlavních turistických atrakcí. 7

8 OSÍDLENÍ O původních obyvatelích Kósu toho víme jen velmi málo. Nálezy naznačují, že ostrov byl osídlen již ve třetím tisíciletí před naším letopočtem. Původní obyvatelé se živili zemědělstvím. Ve 14. století př.n.l. se sem přistěhovali Achajové z Thesalie nebo z Argolisu. Zavedli kult boha lékařství Asklépia a založili přístav, který se stal jednou z obchodních křižovatek mezi Malou Asií a Krétou, a přispěl tak podstatně k rozkvětu ostrova. Básník Homér se ve své Illiadě zmiňuje o účasti třiceti lodí z Kósu v trojské válce. Klasické řecké období Význam ostrova stoupl koncem 11. století před naším letopočtem, kdy tu došlo k invazi Dórů. Ti zde založili pro svůj kmen typický městský stát, nejvýznamnější roli hrálo hlavní město Astypalaia. Kós založil se třemi rhodskými a dvěma maloasijskými městy dórský hexapolis federální spolek na politických, hospodářských a náboženských základech. Rozšiřovaly se zemědělsky obdělávané plochy, rozrůstal se obchod a rozvíjela řemesla. V roce 412 před naším letopočtem byla Astypalaia zničena zemětřesením a obyvatelé založili nové hlavní město na stejném místě, jako se nachází dnes. Dějiny Kósu jsou podobné historii jiných zdejších řeckých ostrovů. Byl obsazen Peršany, po osvobození pak připojen k moci Athén. Jako všechny sousední ostrovy, i Kós se musel rozhodovat, na čí stranu se připojí ve sporu Athén se Spartou. 8

9 K úspěchu a věhlasu Kósu přispěli v té době dva největší zdejší rodáci, lékař a filozof HIPPOKRATÉS a antický malíř APELLES, jehož umění se rozvíjelo především za vlády Alexandra Velikého. Říše římská a byzantská I za nadvlády Římanů si Kós dokázal udržet svá privilegia. Obchodování se sousedními ostrovy a Malou Asií a vývoz obsidiánu zaručovaly Kósu bohatství. Po návštěvě apoštola Pavla se Kós stal po rozdělení říše součástí východního Říma Byzancie, oficiálním náboženstvím bylo křesťanství. Po zániku říše sem začali proudit Vandalové, Gótové, Saracéni a Normani - vyrabovali a zničili zde vše, co se dalo. Navíc těžké škody v roce 554 způsobilo i zemětřesení. Doba rytířská Od roku 1200 byl Kós předmětem sporu mezi Benátčany a Janovany. Po roce 1309 odkoupili ostrov od Janovanů johanité, a poté začal pomalu vzkvétat obchod. Johanité přiváželi ze svých loupeživých vpádů stále větší bohatství. Místní obyvatelé se pokusili jednou o vzpouru v roce 1451, ta však byla potlačena a domorodci se nakonec spojili s johanity proti rostoucím tureckým nájezdům. V roce 1523 si Sultán Sulejman, který zvítězil i na Rhodu, podmanil i Kós, a tak skončilo období křesťanské vlády a nastala pro ostrov další doba temna. Turecká nadvláda Turci na ostrově zcela ovládli veškerý život. Křesťané byli za svoji víru trestáni daněmi, zabavováním majetku a odvlékáním synů na vojnu. Roku 1603 se pokusili johanité 9

10 dobýt ostrov zpátky, avšak postavení obyvatel tak jen zhoršili. Ani po vítězném boji Řeků na pevnině se na ostrově nic nezměnilo, veškerá snaha o nezávislost byla krvavě potlačena. Dvacáté století Po italsko-turecké válce v roce 1912 připadl Kós, stejně jako ostatní ostrovy Dodekanesu, Itálii. K Řecku byl připojen až po druhé světové válce 31. března HIPPOKRATÉS Je nejslavnějším lékařem antického starověku. Pocházel z lékařské rodiny, která svůj původ odvozovala od Asklépia. Zprávy o jeho životě jsou skoupé, známo je, že v mládí hodně cestoval za vzděláním a dostal se i do Egypta. Podle jeho teorie vytváří normální stav v lidském organismu správný poměr tělesných tekutin a vliv vnějšího prostředí. Porušením této harmonie vzniká nemoc. Ta se léčí zejména dietami, aby se rovnováha do těla vrátila. Lékař je v tom jen pomocníkem přírody. Zvláštní důraz kladl Hippokratés na osobnost lékaře. Jeho ušlechtilé zásady došly vyjádření i v tzv. Hyppokratově přísaze. Pod jeho jménem se zachovala sbírka 58mi lékařských spisů. Pozoruhodný je zejména spis O vzduchu, vodách a místech, který pojednává o vlivu prostředí na zdravého i nemocného člověka. Kdy Hippokratés zemřel, není historicky doloženo údajně se dožil více než stovky let. 10

11 Dodekanesos (Dodekanissa) znamená dvanáct ostrovů. Název však nelze brát doslova, neboť Řekové rádi improvizují ve skutečnosti jde o 14 hlavních ostrovů, tři menší obydlené a spousty neobydlených. Dodekanesos je nejjižnější souostroví, tudíž je tu nejtepleji a návštěvníci sem jezdí mimořádně rádi. Většina ostrovů leží těsně podél turecké pobřežní čáry, přičemž ostrůvek Kastellorizo, obývaný sotva třemi sty stálými obyvateli, se nachází necelé tři kilometry od tureckých hranic. Největší ostrov Rhodos je naproti tomu domovem obyvatel a jejich počet v letní sezóně ještě vzrůstá, neboť Rhodos je nejen největším ostrovem, ale i nejrozvinutějším turistickým centrem. Hned za ním následuje rozlohou mnohem menší ostrov Kos. Mezi nimi leží např. ostrov Tílos nebo Chalki, kam turistický ruch také zasáhl, ovšem mnohem menší, zvládnutelnější měrou, a turisté jsou zde stále přátelsky vítáni. Do skupiny Dodekanéských ostrovů patří také Patmos, kde prý měl sv. Jan vidění, popisované v posledním spise Nového zákona pod názvem Zjevení Janovo, a dále sopečný ostrůvek Nissysros, jehož sirný kráter dnes tiše bublá. Po dvou hodinách plavby trajektem z ostrova Rhodos se ocitnete u břehů Symi, jednoho z egejských skvostů. Ostrovu náleží až neskutečně dokonalý přístav což si uvědomí každý, kdo sem kdy připlul za šera a spatřil jeho mihotající se světla. Ačkoli leží Dodekanéské souostroví blízko k Turecku, turecké vlivy zde nejsou o nic patrnější než na jiných ostrovech. Vládne tu spíše italské prostředí, neboť během 2. světové války okupovali ostrovy Italové a Řecku byly vráceny až na základě dohody z r Od těch dob Dodekanéské souostroví vřele vítá turisty, neboť turistický ruch zásadně oživuje ekonomiku, jejíž základní hybnou silou kdysi bývala stavba lodí, obchod s rybami a mořskými houbami. 11

12 Teplota vzduchu Květen 26 C Červen 30 C Červenec 34 C Srpen 33 C Září 31 C Říjen 27 C Teplota vody Květen 20 C Červen 22 C Červenec 25 C Srpen 26 C Září 24 C Říjen 23 C Délka slunečního svitu Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen 11h 13h 13h 12h 11h 9h 12

13 Málokteré město ve Středomoří má tak rozmanité a pohnuté dějiny jako právě metropole ostrova Kósu. Bylo několikrát postiženo zemětřeseními a historickými událostmi včetně nájezdů nejrůznějších dobyvatelů, což mnohokrát ohrožovalo jeho existenci. Jednou z příčin vzniku města byla přírodní katastrofa. Poté, co těžké otřesy země zničily v roce 412 př.n.l. staré hlavní město Astypalaia, vybudovali ostrované na území dnešní obce město nové, které začalo rychle vzkvétat. Podstatou jeho rozkvětu bylo tkaní hedvábí a obchod se zemědělskými produkty ostrova prostřednictvím přístavu Mandráki. Během času se stalo lázeňským střediskem, neboť žáci Hippokratovi zde založili známé antické sanatorium Asklepíeion. V roce 142 př.n.l. otřáslo Kósem zemětřesení, Kós byl poté znovu postaven podle římského stylu. Temné období pro Kós bylo po zániku říše, kdy sem proudily zástupy pirátů, Vandalů, Gótů, Saracénů a Normanů, kteří zde rabovali. Město existovalo dále, až jej roku 554 n.l. zničilo nové, tentokrát osudné zemětřesení. Obyvatelé opustili obec, která pak zůstala po 600 let opuštěná. Z trosek vyčnívaly zlomené sloupy, mramorové zříceniny a sochy. Roku 1204 se tu objevili Benátčané a postavili na místě dnešního kastelu pevnost. 13

14 Obec se probudila k novému životu až v roce 1314, když získali ostrov do svého vlastnictví johanité a město znovu osídlili. O sto let později stojí v cestopisu španělského cestovatele Gonzalese de Cavigia: Hlavní město ostrova leží v údolí nedaleko moře a má mnoho obyvatel. Přístav znovu získal původní význam jako opěrný bod řádové flotily a byl opevněn. Nový blahobyt trval až do roku 1532, kdy byla osada dobyta Osmany. Město ztrácelo na významu, dostalo ale díky věžím mešit a tureckým domům novou, orientální tvář. K tomu připojili Italové, kteří sem přišli roku 1912, guvernérský palác a další architektonické skvosty. K největším změnám a obohacení města došlo paradoxně po zemětřesení v roce Došlo ke ztrátám na lidských životech i na budovách, ale zároveň byly odhaleny pozůstatky starého antického města. 14

15 Hlavní město Kós, rozkládající se na severním pobřeží ostrova, bylo znovu vybudováno po zemětřesení v roce Procházíme-li se Kósem, procházíme se zároveň bohatou historií Středomoří. Od antických památek přes pevnosti z rytířských dob a turecké mešity až po italské stavby z tohoto století - to vše můžeme vidět v tomto malém městě. Za živým a pestrým přístavem Mandráki se rozkládá Staré město s křivolakými uličkami i s minarety mešit. Na východě chráněné přístavní zátoky se zvedá johanitská pevnost, v jejímž zdivu jsou zastavěny antické skulptury a nápisy. Pevnost johanitů byla založena ve 13. století benátským guvernérem Fantinem Cuerínim, o 300 let později ji nechali velmistři d Abusson, d Amboise a del Carretto rozšířit. Poslední věž na jihozápadě byla postavena v roce Je známa jako Carretova věž a byla nejpevnější ze všech. Na výstavbu pevnosti byly použity i kameny z bývalých antických budov. Návštěvní hodiny pevnosti jsou od úterý do neděle od 8.30 do hodin. Vidíme zde zbytky sloupů a náhrobní oltáře z helénských a římských dob, do středověkého zdiva jsou zapuštěny erby rytířů. Kamenný most spojuje bránu do pevnosti s náměstím, na kterém roste údajně nejstarší strom Evropy. Hippokratův platan Na jižní straně pevnosti je bývalá mešita Chatze-Hassana a tzv. Hippokratův platan, pod kterým prý velký lékař vyučoval. Mocný strom je však ve skutečnosti jen asi 700 let starý. Jižně odtud se rozprostírá staré tržiště, na jehož západní straně stojí půvabná Defterdarova mešita s helénistickými a byzantskými sloupy a Archeologické muzeum.archeologické 15

16 muzeum je otevřeno od úterý do neděle od 8.30 do hodin. Nejkrásnější mozaikové podlahy však byly převezeny na Rhodos. K pokladům muzea patří mozaika ze 2. století, znázorňující přivítání boha Asklépia Hippokratem. Dále je zde Hippokratova socha, která je s největší pravděpodobností pozdně helénskou kopií klasické předlohy, a pozdně římské sousoší s Dionýsem, satyrem a bohem Panem. Mezi ostatními budovami vyniká kostel Agía Paraskeví s modrými kopulemi a se zajímavým interiérem a freskami v tradičním byzantském stylu. Jihozápadně od přístavního zálivu jsou ještě zbytky helénistických a římských lázní. Na jihu a jihozápadě města se nalézají zbytky Dionysova chrámu, Gymnazia, helénistický stadion, helénisticko-římské divadlo a rekonstruovaná římská vila, tzv. Casa Romana ze 3. století n.l. s krásnými mozaikami. Osm kilometrů od města Kósu leží léčebné lázně Ágois Fokás. Asklepion Asklepion je řecký název pro svatyně s léčebným lázeňským zařízením. Založili jej žáci zakladatele moderní medicíny Hippokrata. Léčilo se zde ve spánku pacient vykoupaný v chrámové vodě se odebral s obětinami do chrámu, kde byli chováni hadi zasvěcení bohu, ulehl na rouno zvířete předtím obětovaného a vyčkával příchod boha. Ten se mu zjevil ve spánku a dal mu svou radu nebo na něm provedl léčebný zákrok. Uzdravení pacienti zavěšovali z vděčnosti v chrámech destičky s popisem choroby a jejího vyléčení nebo plastickou reprodukci uzdraveného orgánu. Kněží z chrámů ovšem úzce spolupracovali s lékaři, takže úspěšná léčba byla spíše výsledkem vědy než božího zásahu. 16

17 Největší archeologické naleziště najdeme jižně od kastelu na místě původního antického tržiště. Nejstarší část vykopávek pochází ze 4. století př.n.l., z Afrodítina chrámu zůstaly jen zbytky korintských sloupů, z tržiště dva mohutné sloupy a částečně zachovalé trámoví. Dále uvidíme zachovalé schodiště z baziliky ze 6. století. Vykopávky na západě Na západě a jihozápadě Starého města je velký areál s odkrytými veřejnými stavbami z helénistických a římských dob. Ze zajímavostí je zde stavba ze 3. století př.n.l. nazvaná Nymfeon. Kdysi tu byly veřejné toalety, obklopené sloupy z bílého mramoru. Před Nymfeonem procházela Via Cardo, stará římská ulice s dlážděnými chodníky po obou stranách. Na druhé straně je helénský Gymnasion z původních 81 sloupů, jež zastřešovaly sportovní areál, je jich 17 restaurováno. Název Xysto Dromos doslova škrabací ulice je odvozen od zvyku řeckých atletů seškrábat si kamenem před koupáním z těla spolu s potem a prachem také olej, kterým se natírali před závody. Na severním konci areálu vykopávek se nachází budova s římskými podlahovými mozaikami, krytými před nepřízní počasí. Zobrazují mezi jiným i Paridův soud. 17

18 Vydáme-li se po Via Cardo na jih, objeví se před námi jiná římská hlavní třída - Decumana, na níž můžeme vidět zbytky římských obytných domů s fragmenty nástěnných maleb a částečně dochovanými mozaikami na podlahách. Jedna z nich znázorňuje únos Evropy, fénické královské dcery, kterou Zeus v podobě býka unesl na Krétu. Jižně od Decumany leží Odeon, tj. malé hudební divadlo z 2. století, které bylo zrestaurováno, a i dnes se užívá na různá umělecká představení. Pod Odeonem stojí překrásná restaurovaná vila z římských dob Casa Romana. Zde je možný vstup od úterý do neděle od 8.30 do hodin. Ve vile jsou mozaikové podlahy z helénistické doby s motivy podmořského života. Sloupovým lemované atrium dokazuje, jak luxusní život vedli antičtí obyvatelé Kósu. 18

19 Letovisko Agios Fokas je poklidné středisko, kde prožijete ničím nerušenou dovolenou. Pláže s drobnými kamínky jsou zde krásné, čisté, dlouhé a bezpečné. Moře je průzračně čisté a z druhé strany (za obzorem) ohraničeno tureckým pobřežím. Tuto část ostrova můžeme doporučit pro všechny generace, i pro ty, kteří by chtěli přes den odpočívat a relaxovat a v noci užívat rušného nočního života. Do centra města Kos jezdí skoro každých deset minut městský autobus, cesta trvá necelých 15 minut. V Kosu je nespočet restaurací, taveren, cukráren, barů, obchodů se suvenýry a možností zábavy po celý den i noc. Okolí Agios Fokas si zamilují milovníci přírody a turisté. 19

20 Velmi klidná oblast Gourniatis je známa pro svou dlouhou písečnou pláž, odkud se naskýtá krásný výhled na ostrov Nisyros, vystupující z Egejského moře. Podle báje právě zde, u mysu Lakotit, ztroskotal Herkules, když se vracel z Tróje. 20

21 Původně rybářská vesnička Kardamena se během posledních let změnila v moderní městečko. Dominantu tvoří přístav pro lodě plující na nedaleký sopečný ostrov Nisyros, na který si můžete vychutnat pohled v některé z nespočetných kaváren, restaurací či barů stojících přímo na pobřeží. U moře se táhne krásná pláž se světlým jemným pískem. Pochopitelně nechybí ani pestrá nabídka vodních sportů. 21

22 Menší klidnější letovisko Marmari, ležící mezi Tigaki a Mastichari. Podél moře se táhne příjemná písečná pláž s pestrou nabídnou vodních sportů. Vesničkou vede hlavní třída, kde je několik marketů, jeden větší supermarket, několik restaurací a taveren s místními specialitami. Doporučujeme individuální návštěvy města Kos městským autobusem, který jezdí poměrně často. Dále doporučujeme procházky nebo výlety do okolí (v cca 5km vzdáleném letovisku Tigaki je solné jezero Alikes, kde hnízdí a zimují vodní ptáci. Kdysi dávno se zde těžila sůl). 22

23 Mastichari je malebná a ne příliš velká rybářská vesnička s idylickým přístavem a zlatavou písečnou pláží. Hlavní třídu lemuje několik útulných taverniček, restaurací a obchůdků se suvenýry. Doporučujeme objednat si ve zdejším kafenionu pravou řeckou kávu, vařenou v džezvě a vychutnat si pohled na dění v přístavu. Možná Vás zláká i vůně čerstvě grilovaných rybích specialit, podávaných s lehkým bílým vínem. Vesnička je spojena s hlavním městem pravidelnou autobusovou přepravou a po moři lodí s ostrovem Kalymnos. Přibližně 3,5 kilometru od letoviska se nachází vodní park. 23

24 Správní středisko ostrova se stává stále žádanějším, především v době turistické sezony, která zde trvá od května do října. Dominantou města je přístavní zátoka s johanitskou pevností z 15. století, v jejímž zdivu jsou vestavěny skulptury a vyryty nápisy z antického období. Mezi další cenné památky patří mešita Chatce Hassana a tzv. Hippokratův platan, pod kterým prý otec lékařství vyučoval. Kmen tohoto stromu má obvod úctyhodných 5 metrů, ovšem ve skutečnosti je asi 700 let starý. Známá je i další z mešit Defterdarova, s helénistickými a byzantskými sloupy, do obou ale smějí jen muslimové a to jen v čase ramadánu. K návštěvě láká i denně otevřené Archeologické muzeum, ve kterém jsou i novější nálezy z Asklépia. Mimochodem k Asklepionu (otevřeno denně 8 20 hodin, vstupné 4 ) se lze dostat turistickým vláčkem za cca 5 /osoba. K atraktivním místům patří i Odeon z 2. století před n. l., který lze navštívit zdarma. V přístavu kotví desítky lodiček, lodí, člunů i mořským obrů. V centru nechybí možnosti denní i noční zábavy. Každý večer se ve zdejších barech, klubech a diskotékách potkávají turisté z celého světa. Přes den je velmi příjemné posedět v některé z restaurací či taveren, které jsou vyhlášené rybími specialitami. Zmrzlinový pohár nebo osvěžující káva bude určitě chutnat v některé stylově upravené kavárně nebo cukrárně podél pobřeží. Mnoho hotelů se nachází v turistické části Lambi hned u moře. 24

25 Jako výchozí bod všech výletů doporučujeme zvolit hlavní město, protože z něj vycházejí hlavní silnice a je dobrým orientačním bodem. K trasám je ovšem možné se napojit kdekoliv. Přesné mapy ostrova neexistují, vzhledem k malé rozloze ostrova stačí i mapy orientační. Silnice v Kósu jsou kvalitní, jinde je však zapotřebí počítat s užšími vozovkami a někdy s nezpevněným povrchem. Místa, kam by nebylo možné se dostat běžným automobilem, jsou však výjimkou. Síť čerpacích stanic je dostačující, ve všední dny mají otvírací dobu od 8.00 do hodin. Během víkendů jsou otevřeny tři pumpy s pohotovostní službou, což je vzhledem k malé rozloze ostrova zcela dostačující. Na ostrovech je poměrně hustá síť autopůjčoven, které se velice liší jak v ceně, tak v kvalitě. Rozhodnete-li se pro individuální zapůjčení vozu, porovnejte si nabídku několika autopůjčoven a zvláště podrobně se vyptejte na pojištění vozidla, řidiče i spolujezdců. Každá autopůjčovna má v tomto smyslu individuální předpisy některé nepojišťují automobily vůbec. Při přebírání vozu si zkontrolujte základní funkce automobilu a také to, zda má rezervu. Řidič, který podepisuje smlouvu o půjčení vozu, musí být starší než 21 let. Jeho řidičský průkaz musí být v platnosti již alespoň rok a je vyžadován mezinárodní. Při poruchách najatého vozu se obraťte na pronajímatele, telefonické spojení a jméno by mělo být součástí smlouvy. 25

26 Půjčování motorek a mopedů je mezi turisty velmi oblíbené, je ovšem zapotřebí umět na nich skutečně jezdit, vzhledem k tomu, že na nich jezdí mnoho místních obyvatel. Nejvyšší povolená rychlost v uzavřených osadách je 50 km/h, na okresních silnicích 80 km/h. Za jízdy je povinnost používat bezpečnostní pásy, před nepřehlednými zatáčkami se doporučuje troubit na klakson, což je tady běžným zvykem, zvláště mezi místními řidiči. Nejvyšší přípustný obsah alkoholu v krvi je 0,5 promile. 26

27 Kós má pobřeží o délce 112 kilometrů, které je z velké části tvořeno překrásnými velkými písečnými plážemi, které se střídají s malými oblázkovými plážemi. Jsou zde jak oficiální pláže se vším komfortem, tak malé, těžce přístupné zátočinky, nabízející klid a pohodu. Ve městě Kós je hlavní pláží Lambi Beach, s možností půjčení slunečníků a lehátek, dále půjčovna sportovních potřeb a občerstvení. Méně rušná je pláž ve směru k mysu Sandári. Velice populární je úzká pláž Empros Thermá u termálních lázní. Kardamena je pláž ze světlého písku, dlouhá a živá. Přírodní pláž Antimáchia-Kéfalos s jemným pískem lemuje strmé pobřeží mezi oběma městečky. Dělí se na několik menších, např. Sunny Beach, Magic, Lagáda Beach, Paradise Beach apod. 27

28 Velmi oblíbená pláž z jemného písku Kamári leží ve východní části ostrova a je chráněna ostrovem Kastri. Agios Ioánnis Theólogos je opuštěná písečná i oblázková pláž s řadou malých zálivů. Mys Kata je široký písečný záliv s dunami. Mastichari je hlavní písečnou pláží s dunami a tamaryšky, v okolí najdeme menší opuštěné plážičky. Marmari je dlouhá populární pláž s jemným pískem. 28

29 MODRÁ VLAJKA - to je program na ochranu životního prostředí na pobřežích více než 40 desítek evropských zemí. Program probíhá každým rokem v rozsáhlé míře pod dohledem Nadace pro vzdělávání v oblasti životního prostředí (FEE). Hlavním cílem jsou bezpečnější pláže pro plavání, jejich údržba v čistotě a zároveň ochrana životního prostředí tak, abychom si pláží a moře mohli užívat naplno. Aby si pláž zasloužila Modrou vlajku, musí splnit 27 přísných kritérií, která mají co do činění s čistotou moře a pláže, s organizovaností a bezpečností pláže pro své návštěvníky, a v neposlední řadě také s ochranou životního prostředí. I když pláž vyhraje Modrou vlajku, získává ji pouze na 1 rok a musí prokázat, že si ji zaslouží i pro rok následující. Inspektoři z FEE navštěvují pláže během koupací sezóny a zaznamenávají všechny problémy nebo nedostatky. Obvykle je v případě nedostatku dána ze strany inspektorů krátká doba k nápravě. Pláž může o svou vlajku přijít kvůli více závažným nedostatkům a v některých případech se jí dokonce musí vzdát natrvalo. NĚKTERÁ KRITÉRIA PROGRAMU ČISTOTA MOŘE A PLÁŽE čistota vody, která je ověřována měřením každých 14 dní v době koupací sezóny žádná přítomnost průmyslových a městských odpadů dostatečné množství odpadkových košů, které jsou v pravidelných intervalech vyprazdňovány běžné a pravidelné čištění pláží od odpadků, cigaretových nedopalků atd. ORGANIZOVANOST PLÁŽE A BEZPEČNOST NÁVŠTĚVNÍKŮ pravidelné informace pro veřejnost o kvalitě vody 29

30 plány pro okamžitou informovanost veřejnosti v případě závažného a nebezpečného znečištění pláže a vody zákaz vjezdu automobilům a motorkám zákaz volného kempování dostatečné sociální vybavení pláže (toalety, sprchy) přítomnost zkušených záchranářů či okamžitý přístup k vybavení první pomoci a telefonu v případě nouze OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ tištěné informace a pravidla pro udržování pláže a okolí vzdělávání a informovanost veřejnosti o ochraně flóry a fauny organizace různých aktivit, které posilují povědomí veřejnosti o přírodním prostředí pláže a o potřebě ho chránit. A CO MŮŽETE PRO PLÁŽ UDĚLAT VY? 1. Užívejte si pláže a moře, ale pomáhejte udržet ji ve výborném stavu. 2. Pokud si myslíte, že jste objevili pláž, která si Modrou vlajku zaslouží, dejte to vědět odpovědnému orgánu. 3. Zjistíte-li nedostatky, kontaktujte, prosím, osobu zodpovědnou za udržování pláže. Její jméno naleznete na informační tabuli v blízkosti Modré vlajky. 30

31 Škodlivost ultrafialových paprsků je dnes všeobecně známa a tak si každý rozumný člověk zakoupí krém s ochranným filtrem. Všeobecně se předpokládá, že na tuzemské opalování postačí nižší faktor a pokud jedeme k moři, nebo do hor, pořídíme si ochranu vyšší než deset stupňů. Na etiketách opalovacích krému, olejů, gelů či emulzí však najdeme kromě tohoto čísla i řadu jiných údajů, které by nám měly napomoci se lépe při výběru orientovat. UVA UVB Ultrafialové paprsky se rozlišují na A a B. Paprsky UVB jsou velmi agresivní a vyvolávají okamžitý efekt spálení nebo-li úpal, který se projeví silným zrudnutím pokožky. Jsme-li tedy vystaveni prudkému slunci, musí být ochrana proti těmto paprskům co největší. Jednotkou míry je tzv. ochranný faktor. Jeho číslo najdeme na obalech opalovacích prostředků ve spojení se zkratkami: LSF, SPF, IP, SSF nebo F a udává násobek doby, po kterou se můžeme pohybovat na slunci, než kdybychom si pokožku neošetřili. Jde tedy o dobu, než nastane akutní zrudnutí - úpal. Toto měřítko je však individuální, protože lidé s citlivou pokožkou utrpí úpal mnohem rychleji. Dále je nutno odlišit, zda je již naše pokožka opálená či nikoli. Pokud jsme se rozumně a pomalu před dovolenou na sluníčku "otužovali", můžeme se prudšímu slunečnímu záření vystavit na delší dobu a použít krém s nižším ochranným faktorem. Jsme-li na slunci po delší době, volíme v extrémnějších podmínkách pro jistotu faktor s číslem

32 I když malou, přece jen nezanedbatelnou část slunečního záření tvoří paprsky UVA, které však působí velmi záludně. Mají schopnost pronikat hluboko do pokožky, kterou vysušují a produkují tzv. radikály ničící buňky a jejich stavební kameny. Výsledným efektem je rychlejší stárnutí pokožky. Některé kosmetické firmy již rozlišují ochranné faktory pro oba typy paprsků, a tak se při nákupu opalovacích krémů můžete orientovat označením například: 16B - 6A. Tato informace je důležitá zejména pro ty, kteří se dobře opalují, nemívají úpaly a mnohdy trpí představou, že svou pokožku nemusejí nijak chránit. Vliv UVA paprsku je však i u nich stejně zhoubný, jako u ostatních. Správná je zlatá střední cesta Jak známo, nejrychleji se opálíme (a většinou i spálíme) během koupání. Odnesou to zpravidla naše nechráněná ramena a pokud si během plavání odpočineme na nafukovací matraci přímo na vodě, můžeme si přivodit úpal i během několika minut. Proto je vhodné při nákupu opalovacích prostředků volit ty, které jsou proti vodě odolné. Představa, že postačí tělo natřít ráno krémem a zůstane po celý den uchráněno, je však mylná. I přípravky obsahující vysoký ochranný faktor je nutno aplikovat několikrát za den. Přestože používáme kvalitní krémy s vyšším ochranným faktorem, péče o pokožku by měla pokračovat i po slunění. K tomu slouží preparáty zvané After-sun, které pokožce vracejí přirozenou vlhkost. Došlo-li k podráždění kůže, použijte krém s přísadou panthenolu, nebo heřmánku. Osvědčený recept lidového léčitelství je - nanést na spálenou kůži bílý jogurt. Kromě toho, že příjemně rozpálenou část těla ochladí, dodá traumatizované pokožce vlhkost a schopnost rychlejší regenerace. 32

A JEHO OSTROVY CHALKIDIKI THASSOS URANOPOLIS KRÉTA SANTORINI ZAKYNTHOS KOS RHODOS LETECKY Z OSTRAVY. www.charis.cz 1991-2015

A JEHO OSTROVY CHALKIDIKI THASSOS URANOPOLIS KRÉTA SANTORINI ZAKYNTHOS KOS RHODOS LETECKY Z OSTRAVY. www.charis.cz 1991-2015 ŘECKO 2015 A JEHO OSTROVY 24 1991-2015 LETECKY Z OSTRAVY CHALKIDIKI THASSOS URANOPOLIS KRÉTA SANTORINI ZAKYNTHOS KOS RHODOS www.charis.cz Vážení a milí příznivci cestování do Řecka, držíte v rukou již

Více

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA www.caribissimo.com Obsah: Vážení a milí cestovatelé!!!... 3 Základní data...4 Časová pásma, Státní zřízení, Elektrický proud... 4 Míry a váhy, Poštovní služba, Média... 5 Telefonování

Více

Kypr. www.vtt.cz. ostrov. Tady si to zamilujete. z Prahy. z Brna. z Ostravy. zdarma. odlety. odlety. odlety. také poznávací zájezdy.

Kypr. www.vtt.cz. ostrov. Tady si to zamilujete. z Prahy. z Brna. z Ostravy. zdarma. odlety. odlety. odlety. také poznávací zájezdy. y z Prahy y z Brna y z Ostravy ostrov Kypr transfery zdarma z 88 míst ČR také poznávací zájezdy Tady si to zamilujete www.vtt.cz ostrov Kypr PRG LCA, 03:25 hod., 2240 km TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: BOE

Více

istá cesta vyhrává svět

istá cesta vyhrává svět svět istá cesta pohotovosti a zkušenosti profesionálů z BSF se vždy nalezlo řešení. Aby se alespoň částečně řešila informovanost možných klientů, byla neprodleně vypracována základní osa otázek a odpovědí

Více

časopis skupiny Skanska v ČR a SR, 2/2008, roč. 16 Nechci se měnit s funkcí Stromy versus domy? Praha jde vstříc Plzni

časopis skupiny Skanska v ČR a SR, 2/2008, roč. 16 Nechci se měnit s funkcí Stromy versus domy? Praha jde vstříc Plzni časopis skupiny Skanska v ČR a SR, 2/2008, roč. 16 Partner Nechci se měnit s funkcí Stromy versus domy? Praha jde vstříc Plzni Editorial Obsah Milí čtenáři, když jsem se před nedávnem vracela z dovolené

Více

HOLANDSKO. www.holandsko.cz

HOLANDSKO. www.holandsko.cz www.holandsko.cz 2011 OBSAH 1 Kalendář top akcí... 10 2 Nizozemsko... 11 3 Oblasti... 13 4 Květiny a parky... 16 5 Made in Holandsko... 25 6 Pohodové Holandsko... 30 7 Aktivní Holandsko... 33 8 Moře a

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

NĚCO NOVÉHO PRO OBČANY Z NAŠICH OBCÍ Velkorysá pomoc Nadace ČEZ

NĚCO NOVÉHO PRO OBČANY Z NAŠICH OBCÍ Velkorysá pomoc Nadace ČEZ ROČNÍK XX číslo 4 duben 2012 18 Kč NĚCO NOVÉHO PRO OBČANY Z NAŠICH OBCÍ Velkorysá pomoc Nadace ČEZ Vážení spoluobčané, dovolte mi informovat vás o dvou investičních akcích ve druhé naší největší obci Krči.

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 6 ČERVEN 2012

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 6 ČERVEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 6 ČERVEN 2012 Vážení spoluobčané, čtvrt roku od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje opět rychle uteklo a myslím, že z pohledu dění v Nedvědici je opět vhodné mnohé

Více

Zájezdy pro seniory 55 + a dotované zájezdy

Zájezdy pro seniory 55 + a dotované zájezdy Zájezdy pro seniory 55 + a dotované zájezdy Jaro a podzim 2015 Jednolůžkový pokoj bez příplatku * platí u vybraných destinací do vyčerpání kapacit Odlety z Brna a Ostravy * platí u vybraných destinací

Více

Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích

Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích červenec 2013 číslo 5 ISSN 1804-3283 editorial Milé čtenářky, milí čtenáři, vzhledem

Více

MARTA PÁNI BEZ MODRÉ KRVE LONDÝNEM ZA VÍNEM LARSSON A TI DRUZÍ HI-TECH BUĎTE VODNÍK LOVCI POKLADŮ NĚKDO TO RÁD BIO NA MENU Z FARMY

MARTA PÁNI BEZ MODRÉ KRVE LONDÝNEM ZA VÍNEM LARSSON A TI DRUZÍ HI-TECH BUĎTE VODNÍK LOVCI POKLADŮ NĚKDO TO RÁD BIO NA MENU Z FARMY MAGAZÍN PRO LEPŠÍ ŽIVOT červenec/ srpen 2012 www.itoplife.cz LARSSON A TI DRUZÍ PROČ MAJÍ ÚSPĚCH DETEKTIVKY ZE SEVERU PÁNI BEZ MODRÉ KRVE BUĎTE VODNÍK S NEOPRENEM LOVCI POKLADŮ KDE U SLAVKOVA LEŽÍ TRUHLICE

Více

Chorvatsko. Geografie Chorvatska. Užitečné informace: Ubytování v Chorvatsku

Chorvatsko. Geografie Chorvatska. Užitečné informace: Ubytování v Chorvatsku Chorvatsko Chorvatsko je jednou z nejoblíbenějších zemí, kam se rok co rok vydává stále mnoho českých turistů. Vzdálenost z Prahy do Chorvatska je 920 km, které se dají zvládnout autem, ale určitě mnohem

Více

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5.

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Zima 2013 číslo 13 ZDARMA Biosférická rezervace Šumava Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Výrobky, řemesla, lidé Značkou ŠUMAVA originální produkt se pyšní již 80 výrobců. Nováčky

Více

ROK: 2009 ROČNÍK: XIV ČÍSLO: 2 ZPRAVODAJ

ROK: 2009 ROČNÍK: XIV ČÍSLO: 2 ZPRAVODAJ ROK: 2009 ROČNÍK: XIV ČÍSLO: 2 ZPRAVODAJ S P O L E Č N O S T I P Ř Á T E L I T Á L I E Odešla Ilona Pietropaolová Za léta, která uplynula od založení Společnosti přátel Itálie, nás navždy opustilo již

Více

Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste

Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste 2/99 29. ledna 1999 Cena 4,80 Kč Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste se našim čtenářům stručně představit? Je mi 40 let, jsem vdaná, mám dva syny jeden

Více

Současné nedemokratické režimy

Současné nedemokratické režimy Současné nedemokratické režimy JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH Člověk v tísni, o. p. s. Sokolská 18, 120 00 Praha 2 www.jedensvetnaskolach.cz e-mail: skoly@jedensvet.cz Editorky: Kateřina Suchá, Ludmila Součková

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE Podnikání a život Vietnamců v Chebu Cheb, 2002 Trung TA MINH Poděkování Při předání této bakalářské práce k posouzení v rámci ukončení

Více

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry.

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry. Časopis nejen pro ty, kteří překročili padesátku Grand Vysoké tatry Deset let od katastrofy Tony Bennett Konečně opět v Praze Cestovatel Miroslav Zikmund V 95 letech stále tak trochu klukem 6x podzimní

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb,

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb, o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb, které jsou součástí Smlouvy o zájezdu a Smluvních podmínek Letecká doprava Lety nabízené pořadatelem (dále také jen CK) jsou provozovány renomovanými

Více

Nižborský list. Nižbor zasáhla ničivá povodeň. Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena. Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice

Nižborský list. Nižbor zasáhla ničivá povodeň. Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena. Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice ZDARMA Nižborský list Vydává obec Nižbor Číslo 2 - červen 2013 Ročník 9 Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena V sobotu 11. května byla slavnostně

Více

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem Úvodník Letošní putování po Česku jsme zakončili v Českých Budějovicích. Město, které si příští rok připomene 750 let od svého založení, jsme s Tomášem Pexou prošmejdili důkladně. Alespoň tedy historické

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

CESTOVÁNÍ PO TURECKU. Snowdonia Glyderau. Dámská softshell bunda SYLVA 1490 Kč

CESTOVÁNÍ PO TURECKU. Snowdonia Glyderau. Dámská softshell bunda SYLVA 1490 Kč CESTOVÁNÍ PO TURECKU Akce platí od 18. 2. do 1. 3. 2009. Dámská softshell bunda SYLVA 1490 Kč původní cena: 2490 Kč Hlavní produktový partner Organizačního výboru MS v klasickém lyžování Liberec Kaçkar

Více

VE ZPRAVODAJI NAJDETE

VE ZPRAVODAJI NAJDETE ž í ý í š í Vážení čtenáři, představuji vám další, vánoční číslo Zpravodaje. Tentokrát je hlavním tématem studium v zahraničí blíže vám představíme Českou školu bez hranic, projekt založený Lucií Boucher-Slavíkovou.

Více