WEBEXPO, PRAHA 24. ZÁŘÍ 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WEBEXPO, PRAHA 24. ZÁŘÍ 2011"

Transkript

1 WEBEXPO, PRAHA 24. ZÁŘÍ 2011 BARTON STUDIO s.r.o. BARTON ADVERTISING Pavel Campr

2 Obsah přednášky: 30 min 1 Éra nových PHP frameworků 2 Symfony2 úvod 3 Symfony2 výběr z toho nejlepšího

3 Co dnes máme mnoho frameworků (nejen PHP) roste jejich využití, více zkušeností *

4 Jak vzniklo to, co dnes máme? Ne vždy se vědělo, čeho by měl XY framework přesně dosáhnout. Až po dokončení se zjistilo, co se povedlo a co ne. Není cesta zpět. Musí se dodržet zpětná kompatibilita. Není cesta kupředu. Při zachovávání zpětné kompatibility nelze v určité chvíli pokračovat dál. Magie = problém v reálném světě Něco se stane, nevíme proč, nebo jak get() set() call() Nejasné API Nedostatečná dokumentace Globální konstanty define('debug', true); SCOP vsoop Static Class Oriented Programming Object Oriented Programming XY::getLogger()->error( ); $this->get( logger )->error( );

5 Éra nových PHP frameworků Nové koncepty, zahození starých špatných, ponechání starých dobrých (MVC) Feedback od komunity vývojářů Standardy + do not reinveltthewheel PHP 5.3 a několik let tu bude s námi Namespaces, Anotace Zrušení magie explicitní metody a proměnné, čistý kód // na úkor funkcionality (?) Malé jádro, využití existujících komponent Dependencyinjection // singleton ne (?) Nástroje Git

6 symfony říjen revize (SVN) prosinec 2008 verze současná stable verze LTS (long term support) do listopadu 2012 PHP ověřené, komunita + známé best practices + plugins - provázané a závislé komponenty bez šablonovacího systému vs Symfony2 leden revize (Git) 28. červenec verze 2.0 současná stable verze LTS až od Symfony 2.1 PHP komunita - neznámé best practices + bundles + nezávislé komponenty + šablonovací systém Twig + dokumentace -končí LTS + zrychlení, cache, ESI + standardy

7 Symfony2: BuildyourApp, not yourtools! 250 vývojářů (v den vydání 2.0), 18 měsíců vývoje github.com: 3021 watchers(#1 in PHP, #25 overall), 773 forks(#1 in PHP, #13 overall) Standardy: HTTP specifikace // RFC2616 PHPUnit Namespaces YAML, XML PSR-0 autoloading výběr komponent (HttpFoundation, Routing, ClassLoader, ) + externí knihovny (Swiftmailer, Twig, ) + externí bundles (DoctrineBundle, MonologBundle, ) + lepidlo + konfigurace = full-stack framework

8 Instalace Symfony Standard distribuce obsahuje plně funkční kostru web aplikace požadavky: 5.3.2, SQLite3, APC

9 /deps [symfony] git=http://github.com/symfony/symfony.git version=v2.0.1 [twig] git=http://github.com/fabpot/twig.git version=v1.1.2 [monolog] git=http://github.com/seldaek/monolog.git version=1.0.1 [doctrine-common] git=http://github.com/doctrine/common.git version=2.1.1 [SensioFrameworkExtraBundle] git=http://github.com/sensio/sensioframeworkextrabundle.git target=/bundles/sensio/bundle/frameworkextrabundle [JMSSecurityExtraBundle] git=http://github.com/schmittjoh/jmssecurityextrabundle.git target=/bundles/jms/securityextrabundle

10 Bundle Bundle je adresář. Obsahuje vše potřebné pro implementaci jedné funkcionality. (logování, zabezpečení, profilování, blog, katalog produktů, admin generátor, ) Konfigurace (routing, předvolby) PHP soubory Šablony Obrázky, CSS, JS, Překlady Testy Vše je Bundle. Včetně jádra Symfony2. / github.com FOSUserBundle, SonataAdmin, FOSRest, FOSRest, FOSFacebook, SensioGenerator, SonataMedia, AvalancheImagine, WhiteOctoberAdmin, FOSComment, KnpPaginator, JMSDebugging, WebProfilerExtra, AdmingeneratorGenerator, Forum, JMSSecurityExtra, FOSTwitter, FOQElastica, Propel, Google, Assetic, SncRedis, JMSI18nRouting, Xhprof, DoctrineMigrations, Facebook, WebService, Twitter, Calendar, Doctrator, DataGrid, FirePHP, Guestbook, Imagine, DoctrineCouchDB, EWZRecaptcha, Tinymce, ZendNavigation, Tree,

11 Tvoříme aplikaci. Konvertujeme Requestdo Response. GET / HTTP/1.1 Host: webexpo.cz Accept: text/html User-Agent: PowerPoint/1.0 <?php $foo = $_GET['foo']; header('content-type: text/html'); header('expires: Sat, 24 Sep :59:00 GMT'); echo '"foo" is: '.$foo; HTTP/ OK Date: Sat, 24 Sep :10:28 GMT Server: Apache/ Content-Type: text/html Expires: Sat, 24 Sep :59:00 GMT "foo" is: symfony2

12 přidáme trochu Symfony2 <?php require( ); $request = Request::createFromGlobals(); $path = $request->getpathinfo(); // the URL being requested if (in_array($path, array('', '/')) { $params = $request->getparameters(); $response = new Response('"foo" is:'.$params['foo']); } else { $response = new Response('Page not found.', 404); } $response->send();

13 * symfony.com

14 Start nové Symfony2 aplikace 1) Vytvořit a zaregistrovat nový bundle. $ php app/console generate:bundle 2) Nachystat URL adresy ( route ), 3) ty nasměrovat na nové akce, 4) které vytvoří Response objekt (nejčastěji přes šablonu). # app/config/routing.yml BartonStudioWebexpoBundle: resource: prefix: / // app/appkernel.php // app/appkernel.php public function registerbundles() { $bundles = array( //... new BartonStudio\WebexpoBundle\BartonStudioWebexpoBundle(), ); //... return $bundles; }

15 Nachystání URL adres: routing(yaml konfigurace) # src/bartonstudio/webexpobundle/resources/config/routing.yml hello: pattern: /hello/{name} defaults: { _controller: BartonStudioWebexpoBundle:Hello:index } Vytvoření akce (nejjednodušší provedení) // src/bartonstudio/webexpobundle/controller/hellocontroller.php namespace BartonStudio\HelloBundle\Controller; use Symfony\Component\HttpFoundation\Response; class HelloController { public function indexaction($name) { return new Response('<html><body>Hello '.$name.'!</body></html>'); } }

16 // src/bartonstudio/webexpobundle/controller/hellocontroller.php namespace BartonStudio\WebexpoBundle\Controller; use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller; class HelloController extends Controller { public function indexaction($name) } { } Vytvoření akce lépe - s využitím šablony return $this->render('bartonstudiowebexpobundle:hello:index.html.twig', array('name' => $name)); Vytvoření akce pokročile (využití anotací pro nastavení routingu, zabezpečení a zapnutí šablony) /** name="secured_hello_admin") */ public function helloadminaction($name) { return array('name' => $name); }

17 Environments Stejný PHP kód, jiná konfigurace: logování, profilování využití cache ladicí nástroje odesílání ů routing

18 Testování, profilování PHPUnit nebo vyšší <?php class HelloControllerTest extends WebTestCase { public function testindex() { $client = static::createclient(); $crawler = $client->request('get', '/hello/webexpo'); // Write some assertions about the Response $this->asserttrue( $crawler->filter('html:contains("hello Webexpo")')->count() > 0 ); // Check that the profiler is enabled if ($profile = $client->getprofile()) { // check the number of requests $this->asserttrue($profile->getcollector('db')->getquerycount() < 10); // check the time spent in the framework $this->asserttrue( $profile->getcollector('timer')->gettime() < 0.5); } } } Lze vytvořit i více klientů najednou.

19 Web DebugToolbar

20

21 Servicecontainer Služba(service) = PHP objekt, který je vytvořen pro konání globálních úloh. Je využíván všude, kde je nutné využít jeho funkcionalitu. Service container = PHP objekt, který vytváří, spravuje a poskytuje jednotlivé služby $ php app/console container:debug [container] Public services Name Scope Class Name acme.demo.listener annotation_reader assetic.asset_manager database_connection debug.event_dispatcher doctrine esi filesystem form.factory http_kernel kernel container logger mailer container Swift_Mailer profiler request request router service_container container session templating twig container Twig_Environment container Acme\DemoBundle\ControllerListener container Doctrine\Common\Annotations\FileCacheReader container Assetic\Factory\LazyAssetManager n/a alias for doctrine.dbal.default_connection n/a alias for event_dispatcher container Symfony\Bundle\DoctrineBundle\Registry container Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\Esi container Symfony\Component\HttpKernel\Util\Filesystem container Symfony\Component\Form\FormFactory container Symfony\Bundle\FrameworkBundle\HttpKernel container Symfony\Bridge\Monolog\Logger // uvnitř akce $mailer = $this->get('mailer'); container Symfony\Component\HttpKernel\Profiler\Profiler container Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Routing\Router container Symfony\Component\HttpFoundation\Session container Symfony\Bundle\TwigBundle\TwigEngine

22 Vytvoření vlastní služby # app/config/config.yml vytvoření služby "napevno" services: my_mailer: class: BartonStudio\WebexpoBundle\Mailer arguments: [sendmail] # transportni vrstva # app/config/config.yml vytvoření služby s měnitelnými parametry parameters: my_mailer.class: BartonStudio\WebexpoBundle\Mailer my_mailer.transport: sendmail services: my_mailer: class: %my_mailer.class% arguments: [%my_mailer.transport%] # src/bartonstudio/webexpobundle/resources/config/services.yml # využití jiných služeb = Referencing (Injecting) Services parameters: newsletter_manager.class: BartonStudio\WebexpoBundle\Newsletter\NewsletterManager services: newsletter_manager: class: %newsletter_manager.class%

23 Twig šablonovacísystém přednastavený, ale není povinný nejen pro (x)html, ale i pro xml, php, txt, rychlý, rozšiřitelný, bezpečný, jednoduchý dědičnost základní šablona nachystá bloky, ty se pak vloží do nadřazené šablony Twig1.2.0

24 /app/resources/views/layout.html.twig <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>{% block title %}Welcome!{% endblock %}</title> {% javascripts %} <script type="text/javascript" src="{{ asset_url }}"></script> {% endjavascripts %} {% stylesheets %} <link href="{{ asset_url }}" type="text/css" rel="stylesheet" /> {% endstylesheets %} <link rel="shortcut icon" href="{{ asset('favicon.ico') }}" /> </head> <body> <header>webexpo 2011 DEMO</header> <article> {% block body %}{% endblock %} </article> <sidebar> {% block sidebar %}{% endblock %} </sidebar> </body> </html>

25 /src/bartonstudio/webexpobundle/resources/views/default/show.html.twig {% extends "::layout.html.twig" %} {% block body %} <h1>{% trans %}Topic{% endtrans %}: {{ topic }}</h1> <p>{{ description }}</p> {% include 'BartonStudioWebexpoBundle:Default:date.html.twig' with {'date': date} %} <a href="{{ path('webexpo_topic_show', { 'topic': 'Symfony2' }) }}">Symfony2</a> {% endblock %} {% block sidebar %} <h2>list of users</h2> <ul> {% for user in users %} <li class="{{ cycle(['odd', 'even']) }}">{{ user.username }}</li> {% else %} <li>no users found</li> {% endfor %} </ul> {% endblock %} {%... %} vykoná příkaz {{... }} vypíše hodnotu

26 Assetic Komprese CSS a JS souborů Kompresea úprava obrázků Slučování CSS a JS souborů Cache busting Kompilace (LESS, SASS, CoffeeScript, ) Optimalizované doručení CSS, JS, obrázků CDN

27 Assetic dev environment, HTTP požadavky prohlížeče při načtení stránky ahoj : GET GET GET GET GET $ php app/console assetic:dump Dumping all dev assets. Debug mode is on. export JS / CSS souborů do statických souborů: [file+] S:\WWW\project_webexpo2011\trunk\app/../web/js/a2e2c51.js [file+] S:\WWW\project_webexpo2011\trunk\app/../web/js/a2e2c51_my1_1.js [file+] S:\WWW\project_webexpo2011\trunk\app/../web/js/a2e2c51_my2_2.js [file+] S:\WWW\project_webexpo2011\trunk\app/../web/css/a css [file+] S:\WWW\project_webexpo2011\trunk\app/../web/css/a498173_style1_1.css [file+] S:\WWW\project_webexpo2011\trunk\app/../web/css/a498173_style2_2.css prodenvironment, HTTP požadavky prohlížeče při načtení stránky ahoj : GET GET GET

28 Cache Nejefektivnější možnost pro zrychlení aplikace: uložit celý výstup (www stránku) do cache. Nejde vždy Typy cache: Browser cache Uvnitř www prohlížeče. Pro jednoho uživatele. Proxy cache poskytovatelé připojení (ISP), zvyšuje rychlost odezvy a snižuje provoz na síti. Pro více uživatelů. Gateway cache(reverse proxy, surrogate cache, HTTP akcelerátor) podobně jako proxycache, ale je přímo na serveru.

29 Cache Symfony2 využívá pro řízení a konfiguraci cache pouze HTTP standard. HTTP/ OK Date: Sat, 24 Sep :18:41 GMT Server: Apache/1.3.3 (Unix) Cache-Control: max-age=3600, must-revalidate Expires: Sat, 24 Sep :19:41 GMT Last-Modified: Fri, 23 Sep :28:12 GMT ETag: "3e fbbc" Content-Length: 5040 Content-Type: text/html

30 Cache HTTP Expiration/ HTTP Validation $response->setclientttl( ); $response->setexpires( ); $response->setmaxage( ); $response->setsharedmaxage( ); $response->setttl( ); // HTTP 304 Not Modified $response->setetag( ); $response->setlastmodified( );

31 Cache HTTP Expiration/ nastavení v akci public function listaction() { // $response = $this->render( ); // uloží se v cache prohlížeče $response->setmaxage(60); return $response; }

32 Reverse proxy= Gatewaycache Symfony2 obsahuje vestavěný HTTP akcelerátor <?php // web/app.php require_once DIR.'/../app/bootstrap.php.cache'; require_once DIR.'/../app/AppKernel.php'; require_once DIR.'/../app/AppCache.php'; use Symfony\Component\HttpFoundation\Request; $kernel = new AppKernel('prod', false); $kernel->loadclasscache(); // caching kernel = reverse proxy = gateway cache $kernel = new AppCache($kernel); $kernel->handle(request::createfromglobals())->send();

33 Cache HTTP Expiration/ nastavení v akci // gateway cache máme teď zapnuto public function listaction() { } // $response = $this->render( ); $response->setmaxage(60); // chceme pro všechny uživatele // uložit výsledek akce do gateway cache $response->setsharedmaxage(60); return $response;

34 standard ESI EdgeSideIncludes <esi:include src="http://example.com/1.html" alt="http://bak.example.com/2.html" onerror="continue"/> Implementováno v Symfony2 uvnitř reverse proxy. Lze využít i jiné (Varnish). Do cache lze díky ESI ukládat fragmenty www stránky nezávisle.

35 ESI -ukázka <?php // BartonStudio/BlogBundle/Resources/views/show.html.twig {% extends "::layout.html.twig" %} {% block body %} <h1>{{ article.title }}</h1> <p>{{ article.body }}</p> {% endblock %} {% block sidebar %} <h2>twitter</h2> // zde bude vlozen tag <ESI>, pokud je to povoleno: // <esi:include src="{{ path('twitter_list') }}" /> // lépe udělat takto: {% render 'BartonStudioTwitterBundle:Twitter:list' {'standalone': true} %} {% endblock %} // zobrazení článku blogu (v bloku body ) a aktuální výpis z twitteru(v bloku sidebar )

36 Zabezpečení XSS (Cross-site scripting), CSRF (Cross-site request forgery), SQL injection Znepřístupnit uživateli (1) místa, kam by neměl mít přístup (2). Lze řídit: přístup uživatele k akcím ( editace článků ). nebo detailněji ACL (accesscontrollist) pro řízení přístupu k jednotlivým instancím objektů ( kdo může editovat článek #81 ) * symfony.com

37 * symfony.com

38 Co jsme nestihli Formuláře Validace Databáze Model, ORM (Doctrine2) Překlady, I18n, L10n y (SwiftMailer)

39 Co jsme neměli rádi a teď se nám líbí Příkazová řádka Anotace Co nám zatím chybí Chybí větší tutorial(ala Jobeetze symfony 1.2) Nejasné bestpractices

40 Roadmap Symfony 2.1 (LTS -LongTimeSupport) konec roku 2011 první verze, kde všechny komponenty budou mít stabilní API

41 Zdroje a užitečné odkazy: The Book, The Cookbook symfony.com/components github.com/kriswallsmith/assetic twig.sensiolabs.org silex.sensiolabs.org Na shledanou nad vaším projektem BARTON STUDIO s.r.o.

Maturitní práce. Střední průmyslová škola Ostrov. Nejdek 2012 A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ. CMS nástroj pro správu obsahu.

Maturitní práce. Střední průmyslová škola Ostrov. Nejdek 2012 A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ. CMS nástroj pro správu obsahu. Střední průmyslová škola Ostrov Maturitní práce A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ CMS nástroj pro správu obsahu CMS tool for content management Autor: Třída: Konzultant: Studijní obor: Dušan Jenčík

Více

HTML. PIA 2011/2012 Téma 2. Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita

HTML. PIA 2011/2012 Téma 2. Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita HTML PIA 2011/2012 Téma 2 Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita HyperText Markup Language... a document structuring language hypertext SGML/XML aplikace http://www.w3.org/markup/ 2 Verze:

Více

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Natalya Goncharova Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Martin Mikuľák. Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky

Martin Mikuľák. Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Martin Mikuľák Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Computer Press Brno 2013 Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Martin Mikuľák Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor: Martin Domes

Více

Tvorba vlastního vzhledu

Tvorba vlastního vzhledu Kapitola 5 Tvorba vlastního vzhledu Proč se vůbec zabývat vytvořením vlastního motivu vzhledu, když pro Drupal existuje celá řada vynikajících témat, která jejich autoři uvolnili k volnému použití jednoduše

Více

Roman Kümmel XSS. Cross-Site Scripting v praxi. o reálných zranitelnostech ve virtuálním světě

Roman Kümmel XSS. Cross-Site Scripting v praxi. o reálných zranitelnostech ve virtuálním světě Roman Kümmel XSS Cross-Site Scripting v praxi o reálných zranitelnostech ve virtuálním světě 2011 XSS: Cross-Site Scripting 3 Cross-Site Scripting v praxi Autor: Roman Kümmel (ccuminn@soom.cz, www.soom.cz)

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Rožnov pod Radhoštěm Dokumentace k maturitní práci Praktický průvodce programátora 3D grafických aplikací Konzultant: Ing. Zdeněk Biolek, Ph. D. http://nehe.opengl.cz/

Více

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s

Více

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů.

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů. Úvod Skripta Tvorba www stránek jsou určena pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své IT znalosti v oblasti tvorby a webových stránek. Skripta jsou určena pro začátečníky a pokrývají standardy HTML5, CSS3,

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

Vy voj webovy ch aplikacı pro provoz na mobilnı c h telefonech

Vy voj webovy ch aplikacı pro provoz na mobilnı c h telefonech Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Vy voj webovy ch aplikacı

Více

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

WebWorks WebCreator CMS - changelog

WebWorks WebCreator CMS - changelog Jan VOLEJNÍK, DiS. e-mail: jan.volejnik@web-works.cz www: http://www.web-works.cz tel: +420 731 574 999 ICQ: 89-280-876 Informace o změnách mezi jednotlivými verzemi Obsah Obsah... 1 Verze 1.0 beta...

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Aplikace databázového zpracování

Aplikace databázového zpracování Aplikace databázového zpracování KAPITOLA 7 Témata kapitoly Principy a nastavení webového databázového zpracování Základní koncepce jazyka XML (Extensible Markup Language) V této kapitole představíme témata,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více

Vývoj e- shopu na redakčním systému WordPress

Vývoj e- shopu na redakčním systému WordPress Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Vývoj e- shopu na redakčním

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013

Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013 Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013 TECHNICKÁ SPECIFIKACE POPTÁVKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ČESKO-BAVORSKÝ ARCHIVNÍ PRŮVODCE Státní oblastní archiv v Plzni

Více

Vkládání obsahu. Návrh obsahu. Kapitola 4. Sekce a kategorie systému Joomla

Vkládání obsahu. Návrh obsahu. Kapitola 4. Sekce a kategorie systému Joomla Kapitola 4 Vkládání obsahu Obsah je základem každého webu. Potřeba organizovat tento obsah je hnacím motorem širokého rozšíření systémů CMS jako je Joomla. Sami zjistíte, že přidáváním nového obsahu strávíte

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03a Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03a 1. Úvod do značkovacích jazyků HTML a XHTML 2. Struktura webové stránky, popis částí

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

HTML 5. Tomáš Hejl, Miroslav Štufka červen 2009

HTML 5. Tomáš Hejl, Miroslav Štufka červen 2009 HTML 5 Tomáš Hejl, Miroslav Štufka červen 2009 Historie V roce 2004 se konsorcium W3C, zodpovědné za vydání specifikací týkajících se webu, snaží již několik let prosadit web postavený na XML. Vzniká řada

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek

Tvorba jednoduchých WWW stránek Tvorba jednoduchých WWW stránek Daniela Ďuráková VŠB- Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik- CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee Cíl- infrastruktura pro

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nástroj na tvorbu testovacích dat pro zátěžové testování DB Autor BP: Marek Chytrý Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2012 Praha ČESTNÉ

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. Zdeněk Železný Obsah:

Více