6. ročník soutěžní přehlídky laureátů klavírních soutěží od 12 do 18 let s mezinárodní účastí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. ročník soutěžní přehlídky laureátů klavírních soutěží od 12 do 18 let s mezinárodní účastí"

Transkript

1 6. ročník soutěžní přehlídky laureátů klavírních soutěží od 12 do 18 let s mezinárodní účastí Mladý klavír Pražské konzervatoře 2011 sobota 26. listopadu 2011 Koncertní sál Pražské konzervatoře Na Rejdišti 1, Praha 1 /vchod pro návštěvníky z nábřeží/ 8:00 9:45 Akustické zkoušky účinkujících v 1. přehlídkovém bloku, ladění soutěžního klavíru 10:00 13:00 Slavnostní zahájení První přehlídkový blok účinkujících: 1. Pham Hoang ANH / ČR / 2. Veronika BASLOVÁ /ČR/ 3. Anna GAÁLOVÁ /ČR/ 4. Krisztina GYÖPÖS /Slovensko/ přestávka cca 11:35 11:45 5. Bohuslava JELÍNKOVÁ /ČR/ 6. Ondrej KADLEČÍK /Slovensko/ 7. Noemi KOBLISCHKOVÁ /ČR/ 8. Alžběta KRAUSOVÁ /ČR/ 13:00 14:00 Polední přestávka /oběd, akustické zkoušky účinkujících ve 2. přehlídkovém bloku, ladění soutěžního klavíru/ 14:00 16:50 Druhý přehlídkový blok účinkujících: 9. Vsevolod KUZNĚCOV /Rusko/ 10. Iveta LEDEROVÁ /Slovensko/ 11. Andrzej MOLIN /ČR/ 12. Júlia NOVOSEDLÍKOVÁ /Slovensko/ přestávka cca 15:20 15: Natalie SCHWAMOVÁ /ČR/ 14. Ema TRÁVNÍČKOVÁ /ČR/ 15. Tomáš VRÁNA /ČR/ 16. Matouš ZUKAL /ČR/ 18:00 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky, předání cen a diplomů

2 ODBORNÁ POROTA předseda: členové: Prof. Avo Kouyoumdjian, koncertní umělec, Universität für Musik und darstellende Kunst, Vídeň MgA. Jiří Kollert, koncertní umělec, Pražská konzervatoř MgA. Milan Langer, koncertní umělec, Pražská konzervatoř MgA. Michal Rezek, koncertní umělec, Pražská konzervatoř MgA. Adam Skoumal, koncertní umělec a skladatel Slovo úvodem Milí účastníci Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2011, vážení pedagogové, milí přátelé klavírní hry, je zde další ročník soutěžní přehlídky, která je součástí dlouhodobého projektu Pražské konzervatoře na podporu klavírního oboru. Tento projekt již získal díky významné finanční i mediální podpoře našich partnerů svoji ustálenou podobu tří vzájemně souvisejících akcí, kterými jsou listopadová soutěžní přehlídka Mladý klavír, jarní koncert laureátů této přehlídky a následně jako další forma odměny jejich účast na Mezinárodních letních klavírních kurzech, které Pražská konzervatoř každoročně pořádá. I v tomto 6. ročníku, jak pevně věřím, budeme svědky vynikajících výkonů mimořádně nadaných, ale i mimořádně pracovitých a svůj obor milujících mladých klavíristů, kteří si zaslouží naši maximální podporu. Porota bude opět stát před nelehkým úkolem vybrat z těchto v mnoha předchozích soutěžních kláních oceněných klavíristů ty, kterým se bude na pódiu nového Koncertního sálu Pražské konzervatoře dařit nejlépe. Je to poprvé v historii Mladého klavíru, kdy těmto začínajícím umělcům můžeme nabídnout vrcholně profesionální podmínky k jejich prezentaci. Nádherný nový sál spolu se špičkovým koncertním Steinwayem tyto podmínky opravdu splňuje. Bylo velkým štěstím pro Pražskou konzervatoř, která v letošním roce slaví 200 let od svého vzniku, že prostřednictvím znovuobnovené Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách a jejího hlavního přispěvatele firmy Unicorn získala tento skvělý koncertní klavír. Ten přináší spolu s vynikající zvukovou kvalitou i zcela novou inspiraci pro samotné hráče a o to větší i zážitek publiku. Porotou vybraní budoucí laureáti Mladého klavíru 2011 vystoupí na koncertě 14. dubna 2012 v 18:30 hod. v Koncertním sále Pražské konzervatoře za přítomnosti mikrofonů Českého rozhlasu. Mediální publicita ve formě následných pořadů na stanici Vltava Českého rozhlasu znamená rovněž významnou pomoc a podporu těmto mladým klavíristům. Možnost aktivní bezplatné účasti na Mezinárodních letních klavírních kurzech Pražské konzervatoře ve dnech s jejich stálým pedagogickým obsazením /svou účast v roce 2012 opět přislíbili Avo Kouyoumdjian, Martin Kasík, Milan Langer a Michal Rezek/ pak přináší těmto laureátům soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře další příležitosti k prohloubení profesionální práce na jejich repertoárech i k vystoupení na několika veřejných koncertech v závěru kurzů. Dovolte, abych jménem pořadatele vyjádřil velkou radost nad počtem i kvalitou účastníků této letošní mezinárodní přehlídky a popřál všem upřímně, aby se jim dařilo co nejlépe. Všichni se na jejich vystoupení moc těšíme! Poděkujme rovněž všem pedagogům, kteří připravili své žáky na Mladý klavír 2011, za jejich vynikající a neúnavnou práci a popřejme jim hodně radosti z dalších úspěchů jejich svěřenců. Děkuji všem sponzorům za jejich šlechetnou podporu dobré věci. Váženému publiku přeji krásný umělecký zážitek. Milan Langer, člen Českého tria vedoucí klavírního oddělení Pražské konzervatoře jednatel Mladého klavíru PK

3 Pham Hoang ANH nar ZUŠ Františka Jílka, Brno pedagog: Inna Aslamas 2004 I. cena v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně 2005 Čestné uznání v Prague Junior Note 2006 II. cena v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně 2007 II. cena v Prague Junior Note 2008 I. cena v Mezinárodní soutěži Münchner Klavierpodium der Jugend /Německo/ I. cena v Ústředním kole soutěže ZUŠ v Praze 2009 I. cena v Mezinárodní soutěži Citta Di Gorizia /Itálie/ I. cena v soutěži EPTA /Chorvatsko/ 2010 II. cena v Mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem 2011 II. cena v Ústředním kole soutěže ZUŠ v Praze J. S. Bach Preludium a fuga gis moll BWV 863 z I. dílu TK F. Chopin Balada F dur op. 38 F. Liszt Koncertní etuda La Campanella Veronika BASLOVÁ nar Konzervatoř Brno pedagog: Eva Horáková 2008 II. cena v Prague Junior Note a Cena za nejlepší provedení skladby Carla Czernyho 2009 II. cena v Prague Junior Note 2010 II. cena v Prague Junior Note 2011 I. cena v Brněnské klavírní soutěži J. S. Bach Dvouhlasá invence č. 11 g moll BWV 782 Francouzská suita č. 6 E dur BWV 817 Gigue F. Mendelsssohn-Bartholdy Píseň beze slov G dur op. 62, č. 1 Píseň beze slov A dur op. 62, č. 6 Jarní F. Chopin Etuda c moll op. 10, č. 12 Revoluční K. Slavický Tři skladby pro klavír Intermezzo, Burlesca

4 Anna GAÁLOVÁ nar ZUŠ Děčín pedagog: Jana Horáková 2007 I. cena /Malá růžička/ v Karlovarské růžičce Cena pro nejmladšího účastníka v Mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem 2008 III. cena v Karlovarské růžičce 2009 Čestné uznání 1. stupně v Karlovarské růžičce Zlaté pásmo, Absolutní vítěz instrumentální části a Zvláštní ocenění za interpretaci skladby B. Martinů v celostátní přehlídce žáků ZUŠ Mládí a B. Martinů v Poličce II. cena v Prague Junior Note 2010 II. cena v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně Zlaté pásmo, Absolutní vítěz instrumentální části a Zvláštní ocenění za interpretaci skladby B. Martinů v celostátní přehlídce žáků ZUŠ Mládí a B. Martinů v Poličce Čestné uznání 1. st. v Karlovarské růžičce 2011 Čestné uznání v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně III. cena v Ústředním kole soutěže ZUŠ v Praze II. cena v Mezinárodní soutěži Broumovská klávesa II. cena v Prague Junior Note a Zvláštní ocenění za provedení skladby B. Martinů W. A. Mozart Sonáta F dur KV 332 III. Allegro assai J. S. Bach Francouzská suita č. 5 G dur BWV 816 Allemande, Courante F. Chopin Mazurka cis moll op. 63, č. 3 B. Martinů Film en miniature Valčík, Tango, Scherzo Krisztina GYÖPÖS nar Konzervatoř v Bratislavě a současně přípravný ročník na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni pedagog: Imola Joó 2004 I. cena a titul absolutního vítěze v celostátní slovenské soutěži Mladí klavíristé v Bratislavě místo v Mezinárodní klavírní soutěži Košice 2005 I. cena a titul absolutního vítěze + Cena ministra školství SR v soutěži Klavírna Orava v Dolnom Kubíne /Slovensko/ I. cena a Mimořádná cena poroty v Mezinárodní klavírní soutěži Pála Kadosy a Bély Bartóka v Levicích /Slovensko/ Cena primátora města Bratislava

5 2010 I. cena v Mezinárodní soutěži Zlatko Grgoševid v Záhřebu /Chorvatsko/ I. cena v Mezinárodní soutěži Panmusica Austria ve Vídni získala grant Nadace Orange Šance pro talenty 2011 získala grant Středoevropské nadace CEF Talenty Nové Evropy F. Liszt Variace na téma J. S. Bacha z Kantáty Weinen, klagen, sorgen, zagen sind der Christen Tränenbrot S. Prokofjev Ďáblovo našeptávání op. 4, č. 4 Bohuslava JELÍNKOVÁ nar ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Brno pedagog: Marcela Jelínková Joseph Haydn Konservatorium des Landes Burgenland, Eisenstadt /Rakousko/ pedagog: Stanislav Tichonov 2006 I. cena v Mezinárodní interpretační soutěži Mozart opět v Olomouci 2007 II. cena v Mezinárodní soutěži Pro Bohemia v Ostravě 2008 II. cena v Ústředním kole soutěže ZUŠ v Praze 2009 II. cena v Mezinárodní soutěži Pro Bohemia v Ostravě 2010 II. cena v Prague Junior Note a Cena za nejlepší provedení skladeb Carla Czernyho 2011 I. cena v Mezinárodní soutěži v Milánu /Itálie/ W. A. Mozart Sonáta G dur KV 283 I. Allegro F. Liszt Etudy op. 1, č. 9 a č. 1 F. Chopin Nokturno Des dur op. 27, č. 2 P. Fiala Rondo dramatico Ondrej KADLEČÍK nar ZUŠ Daliborovo nám., Bratislava pedagog: Milada Jahelková 2009 III. cena v celoslovenské soutěži Mladí klavíristé v Bratislavě 2010 V. místo ve 4. kategorii soutěže s mezinárodní účastí Klavírna Orava v Dolnom Kubíne /Slovensko/ Zlaté pásmo spolu s cenou za nejlepší interpretaci a Cena ministra školství SR v celostátní soutěži ve čtyřruční hře Schneiderova Trnava II. cena ve 3. kategorii soutěže ve čtyřruční hře s mezinárodní účastí Klavírna Orava v Dolnom Kubíne

6 2011 Stříbrné pásmo v celostátní slovenské soutěži Schneiderova Trnava S. Rachmaninov Preludium cis moll op. 3, č. 2 F. Chopin Fantasie Impromptu cis moll op. 66 H. Uehara The Tom and Jerry Show Noemi KOBLISCHKOVÁ nar Konzervatoř Teplice pedagog: Věra Vlková 2010 I. cena v Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Plzni II. cena v Soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií v Pardubicích J. S. Bach Preludium a fuga c moll BWV 847 z I. dílu TK B. Martinů Okna do zahrady I. Poco andante II. Allegro moderato C. Debussy Pour le piano I. Prélude S. Prokofjev Ďáblovo našeptávání op. 4, č. 4 Alžběta KRAUSOVÁ nar Konzervatoř České Budějovice pedagog: Magda Štajnochrová 2002 Čestné uznání v Ústředním kole soutěže ZUŠ v Pardubicích 2003 III. cena v Prague Junior Note 2004 Čestné uznání v Pro Bohemia v Ostravě 2008 Čestné uznání 1. stupně v Ústředním kole soutěže ZUŠ v Praze 2009 I. cena v Soutěži Konzervatoře Plzeň 2010 Čestné uznání v Soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií v Pardubicích Čestné uznání v Mezinárodní klavírní soutěži Vítězslava Nováka v Kamenici nad Lipou 2011 III. cena v Mezinárodní soutěži Pro Bohemia v Ostravě II. cena v Brněnské klavírní soutěži

7 J. S. Bach Preludium a fuga gis moll BWV 863 z I. dílu TK F. Liszt Koncertní etuda As dur Il lamento J. Doubrava Sonáta I. Allegro molto Vsevolod KUZNĚCOV nar Konzervatoř Teplice pedagog: Věra Vlková 2010 III. cena v Soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií v Pardubicích 2011 postup do 2. kola Mezinárodní soutěže Pražského jara M. Ravel Vodotrysky /Jeux d eau/ F. Chopin Fantasie f moll op. 49 Iveta LEDEROVÁ nar Konzervatoř Košice pedagog: Melánia Hermanová 2010 II. cena v Soutěži studentů slovenských konzervatoří v Žilině 2011 Ocenění z Vienna Young Pianists /festival a masterclass/: poukaz na účast na 12. Münchner Klavierpodium der Jugend 2012, mezinárodní klavírní soutěži v Mnichově získala grant Středoevropské nadace CEF Talenty Nové Evropy F. Chopin Balada As dur op. 47 L. Fišer IV. sonáta pro klavír S. Prokofjev Ďáblovo našeptávání op. 4, č. 4

8 Andrzej MOLIN nar Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě pedagog: Martina Juhaňáková 2008 II. cena na Krajské klavírní přehlídce v Bohumíně 2011 III. cena v soutěži Pro Bohemia v Ostravě J. S. Bach Francouzská suita č. 6 E dur BWV 817 Allemande, Sarabande, Bourée J. L. Dusík Sonáta D dur op. 69, č. 3 I. Allegro maestoso e brillante V. Kalabis Akcenty op. 26 č. 4, č. 5 Júlia NOVOSEDLÍKOVÁ nar Konzervatoř Bratislava pedagog: Peter Čerman 2004 III. cena v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně I. cena v Soutěžní přehlídce slovenských a rakouských klavíristů 2005 I. cena v celoslovenské soutěži Mladí klavíristé v Bratislavě III. cena v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně 2006 Cena rodiny E. Suchoně za provedení Suchoňovy skladby III. cena v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně I. cena v celoslovenské soutěži Mladí klavíristé v Bratislavě 2007 laureát celoslovenské soutěže Mladí klavíristé v Bratislavě 2008 I. cena v soutěži s mezinárodní účastí Klavírna Orava v Dolnom Kubíne /Slovensko/ 2009 I. cena v soutěži s mezinárodní účastí Klavírna Orava v Dolnom Kubíne I. cena a Cena EMCY v Mezinárodní klavírní soutěži Pála Kadosy v Levicích /Slovensko/ 2010 I. cena v soutěži s mezinárodní účastí Klavírna Orava v Dolnom Kubíne I. cena v Mezinárodní soutěžní přehlídce Júliusa von Beliczayho v Komárně F. Liszt Koncertní etuda Des dur Un Sospiro F. Chopin Scherzo h mol op. 20

9 Natalie SCHWAMOVÁ nar ZUŠ Jižní Město, Praha pedagog: Milan Langer 2008 I. cena v Karlovarské růžičce I. cena v Ústředním kole soutěže ZUŠ v Praze I. cena v Prague Junior Note 2009 I. cena v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně I. cena v Prague Junior Note a Cena poroty I. cena v Mezinárodní soutěž Val Tidone /Itálie / Cena pro nejlepšího klavíristu a Zvláštní ocenění v Mezinárodní soutěži Ibla, Sicílie I. cena a absolutní vítězství v Mezinárodní soutěž Rovere d Oro v San Bartolomeu /Itálie/ I. cena v Mezinárodní klavírní soutěži Panmusica Austria ve Vídni Vystoupila na koncertě "Japonsko zdraví Prahu" ve Smetanově síni Obecního domu v Praze 2010 Vystoupila jako sólistka Mozartova koncertu č. 20 d moll KV 466 se Symfonickým orchestrem města Buenos Aires /Argentina/, uskutečnila sólové koncerty pořádané Českým centrem a Velvyslanectvím ČR v Argentině 2011 II. cena v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně II. cena v Mezinárodní soutěži Pro Bohemia v Ostravě, Zvláštní cena za interpretaci skladby A. Rejchy I. cena v Ústředním kole soutěže ZUŠ v Praze I. cena v Prague Junior Note Vystoupila jako sólistka Mozartova koncertu č. 21 C dur KV 467 se Symfonickým orchestrem města Buenos Aires /Argentina/ a s Národním univerzitním orchestrem /Argentina/ I. cena a titul absolutního vítěze v Mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem D. Scarlatti Sonáta C dur L. 104 L. van Beethoven Rondo G dur op. 129 Zlost nad ztraceným grošem F. Mendelssohn-Bartholdy Rondo capriccioso op. 14 S. Rachmaninov Preludium g moll op. 23, č. 5 Ema TRÁVNÍČKOVÁ nar ZUŠ Bedřicha Smetany, Karviná pedagog: Halina Heinzová 2008 I. cena v Karlovarské růžičce /Velká růžička/ III. cena v Prague Junior Note

10 I. cena v Mezinárodní soutěži Čtyři ruce na klávesách v Karlových Varech 2008 I. cena v Mezinárodní soutěži Piano über Grenzen v Karlových Varech 2009 I. cena v soutěži Zlaté pásmo v Olomouci 2010 I. cena v soutěži klavírních duí Dvořákův Lipník Čestné uznání 1. stupně v Prague Junior Note 2011 III. cena v Prague Junior Note Čestné uznání 1. stupně v Ústředním kole soutěže ZUŠ v Praze Čestné uznání v Mezinárodní soutěži Broumovská klávesa W. A. Mozart Sonáta F dur KV 332 I. Allegro G. F. Händel Suita č. 5 E dur /HWV 430/ Air s variacemi Harmonický kovář F. Chopin Nokturno b moll op. 9 č. 1 B. Bartók Maďarské rolnické písně č. 4, 5, 6 Tomáš VRÁNA nar Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě pedagog: Monika Tugendliebová 2006 I. cena v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně, nejlepší český účastník, Cena za nejlepší interpretaci skladeb W. A. Mozarta 2006 I. cena v Mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem 2007 I. cena v Mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem I. cena a absolutní vítěz soutěže Pro Bohemia v Ostravě 2008 I. cena v Ústředním kole soutěže ZUŠ v Praze I. cena a absolutní vítěz soutěže Prague Junior Note 2009 I. cena v Brněnské klavírní soutěži 2010 I. cena v Soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií v Pardubicích F. Chopin Etuda c moll op. 10, č. 12 Revoluční Balada g moll op. 23 F. Liszt Koncertní etuda Rej skřítků

11 Matouš ZUKAL nar Gymnázium Jana Nerudy, Praha pedagog: Jitka Němcová 2008 I. cena v Karlovarské růžičce II. cena v Prague Junior Note 2009 I. cena v Karlovarské růžičce 2010 I. cena v Karlovarské růžičce II. cena v Prague Junior Note 2011 II. cena v Prague Junior Note a Cena poroty za provedení Petrarcova sonetu F. Liszta II. cena v Mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem D. Scarlatti Sonáta F dur K. 367 Sonáta C dur K. 132 J. Haydn Sonáta F dur Hob. XVI:29 I. Moderato F. Liszt Petrarcův sonet č. 47 S. Prokofjev Suita z baletu Popelka op. 97 Capriccio Letní víla Bourrée ~ Další informace o Mladém klavíru Pražské konzervatoře a Mezinárodních letních klavírních kurzech Pražské konzervatoře

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2011

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2011 Pražská konzervatoř /založena 1811/ pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2011 sobota 14. dubna 2012 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo

Více

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2013

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2013 8. ročník soutěžní přehlídky laureátů klavírních soutěží od 12 do 18 let s mezinárodní účastí Mladý klavír Pražské konzervatoře 2013 sobota 30. listopadu 2013 Koncertní sál Pražské konzervatoře Na Rejdišti

Více

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 7. ročník soutěžní přehlídky laureátů klavírních soutěží od 12 do 18 let s mezinárodní účastí Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 sobota 24. listopadu 2012 Koncertní sál Pražské konzervatoře Na Rejdišti

Více

Program soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 28. listopadu 2009 Sukova síň Rudolfina Alšovo nábřeží 12, Praha 1

Program soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 28. listopadu 2009 Sukova síň Rudolfina Alšovo nábřeží 12, Praha 1 Program soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 28. listopadu 2009 Sukova síň Rudolfina Alšovo nábřeží 12, Praha 1 7:00 9:30 Akustické zkoušky účinkujících v 1. přehlídkovém bloku,

Více

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2013

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2013 8. ročník soutěžní přehlídky laureátů klavírních soutěží od 12 do 18 let s mezinárodní účastí Mladý klavír Pražské konzervatoře 2013 sobota 30. listopadu 2013 Koncertní sál Pražské konzervatoře Na Rejdišti

Více

Program soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2010 sobota 6. listopadu 2010 Komorní sál Pálffyovského paláce Valdštejnská 14, Praha 1

Program soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2010 sobota 6. listopadu 2010 Komorní sál Pálffyovského paláce Valdštejnská 14, Praha 1 Program soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2010 sobota 6. listopadu 2010 Komorní sál Pálffyovského paláce Valdštejnská 14, Praha 1 8:15 9:45 Akustické zkoušky účinkujících v 1. přehlídkovém

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 Pražská konzervatoř pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 sobota 20. dubna 2013 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo nábřeží

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2008

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2008 Pražská konzervatoř /založena 1811/ pořádá KONCERT LAUREÁTŮ soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2008 pátek 6. března 2009 v 18:30 hod. Rudolfinum, Sukova síň Účinkují: Stefanie Anastasija

Více

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2014

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2014 9. ročník soutěžní přehlídky laureátů klavírních soutěží od 12 do 18 let s mezinárodní účastí Mladý klavír Pražské konzervatoře 2014 sobota 29. listopadu 2014 Koncertní sál Pražské konzervatoře /vstup

Více

AKTIVNÍ ÚČASTNÍCI MLKKPK 2016 A JEJICH REPERTOÁR

AKTIVNÍ ÚČASTNÍCI MLKKPK 2016 A JEJICH REPERTOÁR AKTIVNÍ ÚČASTNÍCI MLKKPK 2016 A JEJICH REPERTOÁR 1. Baiurova Anna, Rusko /prof. Milan Langer/ Händel Koncert F dur, 1. věta Chopin Valčík a moll op. posth. Polonéza g moll op. posth. Grieg Lístek do památníku

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 Pražská konzervatoř /založena 1811/ pořádá KONCERT LAUREÁTŮ soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 10. dubna 2010 v 18:30 hod. Rudolfinum, Sukova síň Účinkují: Stefanie Anastasija

Více

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2014

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2014 9. ročník soutěžní přehlídky laureátů klavírních soutěží od 12 do 18 let s mezinárodní účastí Mladý klavír Pražské konzervatoře 2014 sobota 29. listopadu 2014 Koncertní sál Pražské konzervatoře Na Rejdišti

Více

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2015

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2015 Pražská konzervatoř pořádá 10. jubilejní ročník mezinárodní soutěžní přehlídky laureátů klavírních soutěží od 12 do 18 let Mladý klavír Pražské konzervatoře 2015 sobota 28. listopadu 2015 Koncertní sál

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2010

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2010 Pražská konzervatoř /založena 1811/ pořádá KONCERT LAUREÁTŮ soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2010 sobota 9. dubna 2011 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Na Rejdišti Účinkují:

Více

AKTIVNÍ ÚČASTNÍCI MLKKPK 2014 A JEJICH REPERTOÁR

AKTIVNÍ ÚČASTNÍCI MLKKPK 2014 A JEJICH REPERTOÁR AKTIVNÍ ÚČASTNÍCI MLKKPK 2014 A JEJICH REPERTOÁR 1. Ayvazyan Kristine, Arménie /prof. Avo Kouyoumdjian, prof. Ivo Kahánek/ laureátka Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2013 Beethoven Sonáta c moll op.

Více

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2008

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2008 Program soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2008 sobota 29. listopadu 2008 Komorní sál Pálffyovského paláce Valdštejnská 14, Praha 1 10:00 11:25 Slavnostní zahájení 1. přehlídkový blok

Více

AKTIVNÍ ÚČASTNÍCI MLKKPK 2013 A JEJICH REPERTOÁR

AKTIVNÍ ÚČASTNÍCI MLKKPK 2013 A JEJICH REPERTOÁR AKTIVNÍ ÚČASTNÍCI MLKKPK 2013 A JEJICH REPERTOÁR 1. Abdurakhimov Bulat, Uzbekystán /prof. Milan Langer, prof. Michal Rezek / Preludium a fuga c moll /? DTK/ Schubert Impromptu As dur Ravel Pavana za mrtvou

Více

AKTIVNÍ ÚČASTNÍCI MLKKPK 2017 A JEJICH REPERTOÁR

AKTIVNÍ ÚČASTNÍCI MLKKPK 2017 A JEJICH REPERTOÁR AKTIVNÍ ÚČASTNÍCI MLKKPK 2017 A JEJICH REPERTOÁR 1. Abdurrahman Amina, Rakousko /prof. Milan Langer, prof. Avo Kouyoumdjian / Chopin Scherzo h moll op. 20 Scherzo b moll op. 31 Partita 2. Abdurrahman Maryam,

Více

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2017

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2017 Pražská konzervatoř pořádá 12. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky laureátů klavírních soutěží od 12 do 18 let Mladý klavír Pražské konzervatoře 2017 sobota 18. listopadu 2017 Koncertní sál Pražské konzervatoře

Více

Leoše Janáčka. 23. ročník. klavír varhany. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 23. ročník. klavír varhany. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila

Více

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2016

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2016 Pražská konzervatoř pořádá 11. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky laureátů klavírních soutěží od 12 do 18 let Mladý klavír Pražské konzervatoře 2016 sobota 12. listopadu 2016 Koncertní sál Pražské konzervatoře

Více

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír 1 Učební standardy hlavního oboru hra na klavír Standardy stanovují obecné repertoárové požadavky a minimum studijního materiálu, který musí každý žák nastudovat za příslušný ročník a připravit k pololetní

Více

REPERTOÁR AKTIVNÍCH ÚČASTNÍKŮ MLKKPK 2012

REPERTOÁR AKTIVNÍCH ÚČASTNÍKŮ MLKKPK 2012 REPERTOÁR AKTIVNÍCH ÚČASTNÍKŮ MLKKPK 2012 1. Belyaeva Natalia, Rusko /prof. Milan Langer, prof. Michal Rezek / Koncert d moll BWV 1052 Сhorální předehra g moll BWV 659 Nun komm, der Heiden Heiland /transkripce

Více

Koncert laureátů Concertino Praga 2016

Koncert laureátů Concertino Praga 2016 Koncert laureátů Concertino Praga 2016 Praha Rudolfinum, Dvořákova síň / Pátek 10. 6. 2016 / 19.00 Program: Sergej Rachmaninov: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 c moll op. 18 Petr Iljič Čajkovskij: Koncert

Více

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala

Více

Katalog soutěžících a soutěžního repertoáru V. KATEGORIE Poř. číslo

Katalog soutěžících a soutěžního repertoáru V. KATEGORIE Poř. číslo Okresní kolo soutěže ZUŠ v oboru hra na klavír ( 25. 2. 2014, ZUŠ Pardubice - Polabiny, Lonkova 510 ) Katalog soutěžících a soutěžního repertoáru V. KATEGORIE Poř. číslo Jméno soutěžícího Škola 1. Cejpová

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA, SPOLEK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA, SPOLEK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA 58. ročník Chopinova festivalu 17. 26. srpna 2017 11. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ F. CHOPINA 14. 17. srpna 2017 Festival a soutěž se konají za finanční podpory Města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska International Competition of Vlastimil Lejsek I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska v klavírním duu Brno 13. 14. listopadu 2015 Vždy jsem se snažil psát hudbu pro dobrou pohodu Vlastimil Lejsek Vážení

Více

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012.

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012. Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012. Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje: Jan Pertl 1. místo s postupem 3. Ladislav Bilan do ústředního

Více

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA 56. ročník Chopinova festivalu 13. 23. srpna 2015 10. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ F. CHOPINA 10. 13. srpna 2015 Festival a soutěž se konají za finanční podpory Města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Mezinárodní soutěž mladých klavíristů AMADEUS 2010: Soutěžní přehlídka Mozart opět v Olomouci 2009:

Mezinárodní soutěž mladých klavíristů AMADEUS 2010: Soutěžní přehlídka Mozart opět v Olomouci 2009: Mezinárodní soutěž mladých klavíristů AMADEUS 2010: Josefína Janková 1. 4. MgA. Jana Šumníková Marie Šumníková 1. 6. MgA. Jana Šumníková Lada Soldánová 3. 4. Valérie Vaculíková Čestné uznání 4. Josefína

Více

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír 1 Učební standardy hlavního oboru hra na klavír Standardy stanovují obecné repertoárové poţadavky a minimum studijního materiálu, který musí kaţdý ţák nastudovat za příslušný ročník a připravit k pololetní

Více

Elektronické klávesové nástroje a čtyřruční hra na klavír, event. hra na dva klavíry: digitální hudební archiv

Elektronické klávesové nástroje a čtyřruční hra na klavír, event. hra na dva klavíry: digitální hudební archiv Elektronické klávesové nástroje a čtyřruční hra na klavír, event. hra na dva klavíry: digitální hudební archiv Číslo Autor Skladba Interpret Zdroj Minutáž 1 Němec, Ladislav Hra na honěnou Barbora Čopáková

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010 Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010 Dnes proběhlo v aule HF JAMU druhé kolo 17. ročníku Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka. První cenu získalo Quartetto di Gioia, druhou cenu Doležalovo

Více

Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016

Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola E. Marhuly, Hudební 6, Ostrava Mar. Hory Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016 MIMOŘÁDNOU CENU ŘEDITELE ŠKOLY Mladý talent Anně Pražákové za dlouhodobou

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Leoše Janáčka. 19. ročník. kontrabas violoncello. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 19. ročník. kontrabas violoncello. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministryně kultury České republiky Mgr. Aleny Hanákové, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

22. - 23. duben 2016 PER QUATTRO MANI. 11. ročník klavírní soutěže ve čtyřruční hře. ZUŠ Praha 8, Taussigova 1150

22. - 23. duben 2016 PER QUATTRO MANI. 11. ročník klavírní soutěže ve čtyřruční hře. ZUŠ Praha 8, Taussigova 1150 22. - 23. duben 2016 PER QUATTRO MANI 11. ročník klavírní soutěže ve čtyřruční hře ZUŠ Praha 8, Taussigova 1150 Mým světem je hudba. Hudba je sen. Zanese vás do ráje. Alice Herzová Sommerová, izraelská

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

VÝSLEDKY. MEZINÁRODNÍ NOVÁKOVA KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ kategorie do 12 let. 13. května 2016 Kamenice nad Lipou KULTURNÍ DŮM

VÝSLEDKY. MEZINÁRODNÍ NOVÁKOVA KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ kategorie do 12 let. 13. května 2016 Kamenice nad Lipou KULTURNÍ DŮM kategorie do 12 let 1 května 2016 Kamenice nad Lipou KULTURNÍ DŮM KNORR Rudolph Německo Konservatorium Rostock Prof. Karl-Heinz Will KOUDELKOVÁ Magdalena Gymnázium a hudební škola hlavního města Prahy

Více

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2012/2013.

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2012/2013. Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2012/2013. Soutěžní přehlídka Mozart opět v Olomouci : Gallová Tereza Zlaté pásmo 0. A Mgr. Zuzana Antlová Eliška Nováková Zlaté pásmo

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč 1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč Názvy not v notové osnově určuje klíč. V hudbě se běžně používají čtyři základní klíče: houslový, altový (violový), tenorový a basový. Houslový klíč (G klíč)

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 )

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 ) Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky Mozart opět v Olomouci 2015! Jménem pořádajícího klavírního oddělení ZUŠ Žerotín Olomouc Vás chci co nejsrdečněji pozvat do Olomouce a vyjádřit přání,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2009/10 zpracováno 29. 8. 2010 PODZIM 2009 7. 9. 2009 Vystoupení Komorního sboru KOKOS pro MÚ Litomyšl,

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Lednicko/Valtický hudební festival ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017

Lednicko/Valtický hudební festival ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017 Lednicko/Valtický hudební festival 2017 2. ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017 2. ročník Lednicko/Valtického hudebního festivalu (LVHF) bude stejně jako předchozí ročník začínat a končit v krásných prostorách

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

25. února 2014, ZUŠ Velešín. Výsledková listina

25. února 2014, ZUŠ Velešín. Výsledková listina Okresní kolo soutěže ZUŠ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve hře na smyčcové nástroje 25. února 2014, ZUŠ Velešín Výsledková listina Housle Kategorie I. Bůžek Stanislav Oskar Rieding

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA. 58. ročník Chopinova festivalu srpna 2017

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA. 58. ročník Chopinova festivalu srpna 2017 58. ročník Chopinova festivalu 17. 26. srpna 2017 11. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ F. CHOPINA 14. 17. srpna 2017 Festival a soutěž se konají za finanční podpory Města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje

Více

Pro Bohemia Ostrava 2017

Pro Bohemia Ostrava 2017 Pro Bohemia Ostrava 2017 15. ročník mezinárodní interpretační soutěže v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na smyčcové nástroje, hra na klavír a zpěv. Podmínky soutěže a soutěžní řád: Soutěž

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Obsah. Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14.

Obsah. Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14. Obsah Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14 Brázdy života 15 Dětství (1923 33) 15 Červený Kostelec (1923 29) 15 Solnice u Rychnova

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Parnas, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Parnas, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Parnas, občanské sdružení Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje 3. Představitelé občanského sdružení 4. Kontaktní informace 5. Změny 6. Účel a činnost občanského sdružení

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble Út 1. dub 2014 St 2. dub 2014 St 23. dub 2014 Čt 8. kvě 2014 Čt 15. kvě 2014 Ne 8. čvn 2014 Po 9. čvn 2014 Pá 20. čvn 2014 So 21. čvn 2014 19:00 Lysá n. Labem G.F.Handel: Brockes passion (Bohemia 2014)

Více

Úspěchy školního roku 2011/2012

Úspěchy školního roku 2011/2012 Úspěchy školního roku 2011/2012 Soutěž Karla Ditterse z Dittersdorfu, 18. ročník (14. 10. 2011, Vidnava) Lukáš Dittrich - 6. ročník - klarinet 1. místo Pedagogické vedení: Mgr. Lubomír Bartoň Lukáš Dittrich

Více

MEZINÁRODNÍ NOVÁKOVA KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ 2017 INTERNATIONAL NOVÁK PIANO COMPETITION 2017

MEZINÁRODNÍ NOVÁKOVA KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ 2017 INTERNATIONAL NOVÁK PIANO COMPETITION 2017 MEZINÁRODNÍ NOVÁKOVA KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ 2017 INTERNATIONAL NOVÁK PIANO COMPETITION 2017 1. kategorie / 1st category (do 12 let soutěžící narození po 28. 5. 2004) Pátek / Friday 26. 05. 2017 Kamenice nad Lipou

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Hasiči si uctili svého patrona sv. Floriana Tak jako každoročně o první květnové neděli ludgeřovičtí hasiči spolu

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

PER QUATTRO MANI ročník klavírní soutěže ve čtyřruční hře Výsledky soutěže

PER QUATTRO MANI ročník klavírní soutěže ve čtyřruční hře Výsledky soutěže PER QUATTRO MANI 2016 22. - 23. 4. 2016 Výsledky soutěže 1. kategorie 6 Bransten Sophie Strnadová Nina ZUŠ Ilji Hurníka, Praha 2 1. cena 4 Pádivá Alžběta Latýnová Lucie ZUŠ Jana Zacha, Čelákovice 1. cena

Více

Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy.

Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy. LEDNICKO / VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL / (LVHF) Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy. Tento zcela nový projekt

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

( ZUŠ Pardubice, Polabiny ) Katalog soutěžících a soutěžního repertoáru

( ZUŠ Pardubice, Polabiny ) Katalog soutěžících a soutěžního repertoáru I. KATEGORIE Okresní kolo soutěže ZUŠ v oboru hra na dřevěné dechové nástroje (sólo) ( 1 2012 ZUŠ Pardubice, Polabiny ) Katalog soutěžících a soutěžního repertoáru Kubiska Jan Petr Eben : Večerní duettino

Více

Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let:

Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let: Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let: 2011/2012 Přijetí ke studiu na vysoké škole (zatím známé výsledky) hudební akademie: Jan Zrostlík (4.roč.) housle Milan Al-Ashhab (4.roč.)

Více

PAPARRASOLLA MUSIC hudební agentura PROGRAM KONCERTŮ

PAPARRASOLLA MUSIC hudební agentura PROGRAM KONCERTŮ PAPARRASOLLA MUSIC hudební agentura PROGRAM KONCERTŮ Sezóna 2015 Vystoupila mj. na festivalech Pražské jaro, Musik unter Tag Hannover, Expozice nové hudby, Forum neuer Musik Köln, Forfest Kroměříž, Setkávání

Více

Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování

Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování 1. Doplň názvy not: 2. Napiš stupnici C dur a doplň kvintakord: 3. Co patří k sobě, spoj čarou. kvintakord crescendo decrescendo ritardando zeslabovat zpomalovat

Více

KHV/KLAN 1 semestr zimní

KHV/KLAN 1 semestr zimní OBSAH KHV/KLAN 1 semestr zimní... 2 KHV/DELK 1 semestr zimní... 3 KHV/DELK 2 semestr letní...5 KHV/HRZLZ semestr zimní... 7 KHV/HNKZ1 semestr zimní... 8 KHV/HNKS1 semestr zimní... 10 KHV/HNKZ2 HNKS2 semestr

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

Časový a tematický plán hudební nauky pro rok Samostudium 1. ročník I. zkouška (termín úterý :00 18:00) 1.

Časový a tematický plán hudební nauky pro rok Samostudium 1. ročník I. zkouška (termín úterý :00 18:00) 1. pro rok 2014 2015 1. ročník 1. Zvuk a tón rozdíl, vlastnosti tónu (délka, výška, síla a barva) 2. Notová osnova kolik má linek, kolik mezer. Pomocná linka. 3. Znát podobu not celých, půlových, čtvrťových

Více

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH HUDEBNÍ OBOR Písňová soutěž Bohuslava Martinů, Praha říjen 2015 Beáta Vymlátilová 1. CENA pedagogické

Více

AMADEUS 2009. XVI. ročník mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 11 let

AMADEUS 2009. XVI. ročník mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 11 let AMADEUS 2009 XVI. ročník mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 11 let Mezinárodní mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 11 let AMADEUS se letos konala v Brně již pošestnácté. Ve

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Plzeňské filharmonie o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Plzeňské filharmonie o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Plzeňské filharmonie o.p.s. za rok 2008 Obsah výroční zprávy Tato výroční zpráva obsahuje celkem 19 listů. Úvod a zpráva o činnosti 1-2 Přehled činnosti 3-8 Zpráva auditora 9-11 Rozvaha

Více

35. koncertní sezona v Nejdku 2012 2013. Jiří Sulženko Kvarteto Martinů. Programy Stručně Předplatné koncertů o umělcích

35. koncertní sezona v Nejdku 2012 2013. Jiří Sulženko Kvarteto Martinů. Programy Stručně Předplatné koncertů o umělcích K R U H P Ř Á T E L H U D BY V N E J D K U 35. koncertní sezona v Nejdku 2012 2013 Jiří Sulženko Kvarteto Martinů Programy Stručně Předplatné koncertů o umělcích Vážení přátelé klasické komorní hudby,

Více

Výsledková listina. Jméno ZUŠ umístění. Vopalecká Johana Pardubice Polabiny 1.místo. Doležalová Lucie Znojmo 3.místo

Výsledková listina. Jméno ZUŠ umístění. Vopalecká Johana Pardubice Polabiny 1.místo. Doležalová Lucie Znojmo 3.místo Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru 8.-9.5.2014 Kategorie I. Vopalecká Johana Pardubice Polabiny 1.místo Mutaková Klára Kladno, 5.května 2.místo Čermáková Anna Jihlava,Masaryk.n. 3.místo Doležalová

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Vyhlašovatel soutěže: Sdružení rodičů ZUŠ Žerotín Olomouc a Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Podpora a doporučení: Ministerstvo

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen Vyučující: Mgr. Eva Podvalová Ročník: 6. (6. A, 6.B) Školní rok 2016/2017 Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ - A. Charalambidis, L. Hurník, Z. Císař, J. Pilka, D. Matoška, SPN Praha 2000 1. Lidový dvojhlas

Více

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne MÚ LOUNY Zápis z jednání str. 1 / 6 Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne 29.05.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Jan Červa, PaedDr. Venuše Mirovská, Mgr. Štěpánka Slezáková,

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více