symfonií, komorních skladeb, oratorií, kantát, písní, oper. (pozn.: deska byla odhalena na domě čp.69 ve Zlonicích v roce 1923.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "symfonií, komorních skladeb, oratorií, kantát, písní, oper. (pozn.: deska byla odhalena na domě čp.69 ve Zlonicích v roce 1923.)"

Transkript

1 VÝBĚR Z VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ ZLONIC (někteří strávili ve Zlonicích jen několik let, ale zapsali se do dějin obce hudebních, kulturních, ale i jako šikovní stavitelé nebo řemeslníci) BÁČOVÁ Eleonora, roz. KELLEROVÁ nar Levice, Slovensko první pilotka vojenského letadla v republice V r.1938 rodina vystěhována do Čech, protože otec vojenský důstojník- odmítl sloužit v armádě Slovenského státu. Ve Zlonicích byl otec za války členem ilegálního NV, pomáhal ukrytým zajatcům, v květnu 1945 byl velitelem obrany Zlonic. Pí Báčová žije v Praze. BALCAR Jiří z Tmáně kazatel popraven CÓN Břetislav ( Zlonice Rakovník),divadelní herec a režisér. ČERNÝ Frant. (1847 Zlonice Olomouc), lidový hudebník i jeho potomci pokračovali v Olomouci v hudební tradici. DOUŠA Karel ( Zlonice Praha) hudební skladatel, varhaník, sbormistr Sbormistrem pražského Hlaholu a téměř 30 let kapelníkem ve svatovítském chrámu v Praze. Autor církevní hudby. DVOŘÁK Antonín ( Nelahozeves Praha) hudební skladatel, dirigent, hudební pedagog Hudební základy získal u učitele Ant. Liehmanna ve Zlonicích, kde žil s rodiči. Absolvent varhanické školy v Praze. Violista orchestru Prozatímního divadla do r Varhaník u sv. Vojtěcha v Praze. Od 70.let 19.stol.začaly jeho skladby pronikat do zahraničí a vycházet tiskem. V letech podnikl devět uměleckých zájezdů do Anglie. V letech ředitel konzervatoře v New Yorku. v dalších letech opět tvořil a vyučoval v Praze. Autor devíti symfonií, komorních skladeb, oratorií, kantát, písní, oper. (pozn.: deska byla odhalena na domě čp.69 ve Zlonicích v roce 1923.) FAIGL Václav ( ) stavitel od r. 1875,obchod dřívím a stavebním materiálem od r.1891 (stavba řady budov - škola ve dvou letech, oprava kostela 1896, atd.),parní pila a tesařská dílna, sériová výroba kancelářského nábytku od Faigl V. ing.,syn, stavební firma pro široké okolí: stavby železniční,vodní, mostní. FRIČ Dušan, RNDr Zlonice Praha) geograf Spoluzakladatel časopisu Lidé a země,autor článků v odborných časopisech. HEVEROCH Frant N.Ouholice 1923 Kralupy n. Vlt., ve Zlonicích působil 25 let jako řídící školy a ředitel kůru (pozn.: jeho syn Ant., profesor psychiatrie a neurologie, vyřešil dodatečně otázku Smetanovy choroby) HORÁLEK V. skladatel Ve Zlonicích působil v letech HORA Miroslav (1916 Jarpice 1992 Zlonice) Učitel, hudebník, herec ochotnického divadla, propagátor hudebních tradic Zlonicka,vedoucí Památníku Ant. Dvořáka od r INGRIŠ Eduard ( Zlonice South Lake Tahoe USA) hudební skladatel a textař (operety, písně),cestovatel, filmař, fotograf Od r.1947 žil v exilu. Procestoval Bolivii a Peru, uskutečnil dvě plavby na balzovém voru z Jižní Ameriky k ostrovům v Pacifiku. V r.1962 odešel do USA, kde přednášel a promítal své filmy. V návratu do vlasti po r.1989 mu zabránila choroba. Ve Zlonicích je na jeho rodném domě pamětní deska, urna a expozice

2 je v Památníku Ant. Dvořáka, archiv v Muzeu Hanzelky a Zikmunda ve Zlíně. Žena Nina propaguje jeho filmy a hudbu. JANÍČKOVÁ Olga za svob. NEDVĚDOVÁ nar.1935 ve Zlonicích výtvarnice Hlavní náplní její práce jsou koláže, v poslední době internetové. Výstavy měla např.ve Zlonicích, v Praze, ve Slaném. JIRÁSEK Jaroslav ( Zlonice ) atlet Republiku v běžeckých disciplinách reprezentoval 22 krát. Byl účastníkem OH v Melbournu a Římě. KAPR Jiří ( ) klempíř, kulturní pracovník ve Zlonicích Opravoval řadu památek v regionu a Praze. Jeden ze zakladatelů Vlastivědného kroužku Zlonicka a Památníku Ant. Dvořáka. První upozornil na článek o rostoucí popularitě našeho rodáka Eduarda Ingriše. KEPKA Vladimír (1925 Zlonice Neratovice) a bratr KEPKA Zdeněk (1930 Zlonice) umělečtí skláři Špičkoví tvůrci se světovým ohlasem. Z celé řady ocenění vyniká Oscar, udělený odbornou porotou pařížského Uměleckého salonu v r Helena, dcera Vl.Kepky, je akademickou malířkou. KOUKOLÍČEK Václav ( Zlonice Rokycany) sochař Absolvent UMPRUM Praha, žák prof. Mařatky a Štipla. Podnikl studijní cestu do Mnichova, Drážďan, Paříže a Itálie. Tvůrce pomníků, plaket, bust, soch a plastik. KRUMPHOLZ Jan Křtitel (1742 (7)Zlonice?Budeničky? Paříž), virtuos na harfu, skladatel LEV Jos. ( Sazená Praha) baryton Národního divadla. Ve Zlonicích získal hudební základy. LIEHMANN Antonín ( Tubož Zlonice) Hudební pedagog a skladatel, varhaník a klarinetista. Učitel hudby Ant. Dvořáka. Skládal hudbu taneční i smuteční pochody, pastorální mši,.. LIEHMANN Rudolf, syn Ant. Liehmanna hudební pedagog, varhaník, skladatel (1855 Zlonice 1904 Rakiczki, Litva) Do ciziny odešel, protože tu nenašel uplatnění. V Litvě r.1883 založil hudební školu. MARVAN VOJTĚCH ( Praha Zlonice) Vyučen malířem ornamentářem.ve Zlonicích od r.1887 byl duší kulturního života. Byl hostinským ve Velké hospodě, ochotníkem, skládal verše. MILLER Václav jako vlastenec si původní jméno počeštil (1800 Bilichov 1873 Zlonice) významný puškařský mistr 19.stol. Od roku 1832 byl knížecím puškařem ve Zlonicích. Vyrobil více než 500 pušek, zdobených signaturou. V tradici pokračovali potomci Josef a Miroslav. MUŠEK HYNEK zemřel ve Zlonicích Byl hercem a ředitelem kočovného divadla. NEDVĚD Jan ( Kvílice 1975 Zlonice) mistr zednický, vlastivědný pracovník, památkář Převážnou část života strávil ve Zlonicích. Navrhl řadu domů veřejných i rodinných, vedl např.opravu zámku v Budenicích, ve Vraném, v Peruci, kostela a fary ve Zlonicích.

3 NEDVĚD Karel, bratr Jana Nedvěda ( Lisovice 1988 Zlonice) stavitel Bratři Nedvědové spolupracovali a vzájemně se doplňovali. Po smrti bratra působil při obnově památkové rezervace v Třebízi. JUDr NOVOTNÝ Eduard ( Zlonice Osvětim) notář ve Valašských Kloboukách od r.1936, činovník Sokola, vězněn, přesto po propuštění dále pomáhal těm, kteří chtěli přes hranice (př. Valčík), pak deportován do Osvětimi, kde zahynul. NOVOTNÝ Kamil (1903 Zlonice Praha) Jako účastník III.odboje popraven. PAUR František (1877 Zlonice-1958) učitel,odborný publicista, redaktor Autor pedagogických spisů, redaktor učitelských časopisů, zakladatel školní kinematografie. PEJCHL Ladislav ( Zlonice ) malíř a profesor v Pardubicích vystudoval pražskou uměleckoprůmyslovou školu ( ) studijní cesty: Itálie,Drážďany,Bretaň, Paříž PEJŠA Valerian ( Zlonice Beřovice) lidový prozaik, básník, kovářský dělník Pohřben v Dolíně. JUDr PIPPICH Karel ( Zlonice Chrudim) spisovatel, zpěvák, kulturní pracovník (divadlo Pippichovo v Chrudimi). Otec JUDr Pippich Emanuel byl velitelem místní gardy ve Zlonicích r.1848.) POKORNÝ Stanislav 1936 Zlonice uměleckoprůmyslový výtvarník, heraldik : navrhuje střelecké štíty a vojenské prapory, městské znaky a erby, ale také knižní ilustrace a ex libris. PRŮCHA Adolf (1837 Zlonice 1885 Praha) skladatel, učitel na varhanní škole ROŠTLAPIL Václav ( Zlonice Praha) architekt, projektant Studoval v Praze a Vídni, podnikl studijní cesty po Evropě a Tunisu. Kromě jiného navrhl budovu Strakovy akademie v Praze, úpravu Rudolfina pro parlament a r.1895 světelnou fontánu pro Národopisnou výstavu v Praze. R.1900 získal cenu světové výstavy v Paříži. SLABIHOUD Miloslav, prof.ing.arch. ( Zlonice ) architekt, VŠ pedagog, odborný publicista Od r.1937 působil na Slovensku. Vedoucí katedry výroby staveb Slovenské vysoké školy v Bratislavě, vedoucí Hlavní správy Poverenictva stavebnictva. Autor stavebního slovníku a odborných publikací. SOLNAŘ Vladimír, prof. ( Zlonice Praha) právník, VŠ pedagog, redaktor, odborný publicista Od r.1945 profesor UK Praha. Člen korespondent ČSAV. Zabýval se trestním právem. Redaktor časopisu Právník. Autor odborných publikací. ŠNAPKA Jos. ( ) ředitel zlonického kůru do r.1946, autor církevních skladeb. ŠTĚPÁNEK František Slavomír (1824 Tuchoměřice 1899 Tuchoměřice) učitel, básník, spisovatel Od r.1846 přispíval články, povídkami a básněmi do časopisů. Několik sbírek vydal samostatně. Přeložil několik historických

4 románů. Psal i pro ochotnické zlonické divadlo.ve Zlonicích žil v letech Jeho báseň Říp zhudebnil Ant. Liehmann. ŠVÁCHA Julius ( Srbeč u Nového Strašecí Zlonice) Ředitel školy ve Zlonicích, starosta zlonického Sokola, osvětový pracovník, kronikář obce vedl, byl dlouholetým předsedou Vlastivědného kroužku Zlonicka. Publikoval články v regionálním tisku o kulturním dění na Zlonicku, vydal část Sebraných spisů Valeriana Pejši. TEUBNER Frant. ( Hobšovice Zlonice),písmák TOMAN Josef (1805 Charvátce 1879 Zlonice) řídící učitel, regenschori, objevitel talentu pěvce Jos. Lva, výrazná hudební a kantorská osobnost. Ve Zlonicích působil od r TOMAN Václav (1896 Brňany u Bohušovic n.ohří 1962 Zlonice ) akademický malíř Maloval krajiny a zátiší, ale vynikl především jako portrétista. Nazýván malířem zlonického kraje. VITVAR Bohuslav ( ) sochař WOLF Ant. (1858 Praha Zlonice), žákem Ant.Dvořáka a Adolfa Průchy. Varhaníkem,kapelníkem, založil tu pěvecké kvarteto, skládal hudbu. Učitelem hudby ve Zlonicích 50 let. MUDr WOLF Jaromír ( Spisovatel, námořní lékař, horolezec. Primář Oddělení tělovýchovného lékařství pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Autor cestopisů z asijských velehor o horolezeckých výpravách. ZELENKA Karel ( Zlonice Zlonice) Prokurista knížecího pivovaru, herec a režisér ochotnického divadla Šubert,spisovatel a vydavatel. Inicioval založení Památníku Ant.Dvořáka ve Zlonicích a až do své smrti ho

5

Milotický hospodář Nakladatelství odborné zemědělské literatury a beletrie při stejnojmenném časopisu v Miloticích nad Bečvou; knihkupectví,

Milotický hospodář Nakladatelství odborné zemědělské literatury a beletrie při stejnojmenném časopisu v Miloticích nad Bečvou; knihkupectví, Příloha č. 1 Významné osobnosti Josef Heřman Agapit Gallaš K významným rodákům Hranic patří Josef Heřman Agapit Gallaš - buditel, lékař, spisovatel, malíř, který ve svém rodném domě zřídil nemocnici, vyučoval

Více

MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR

MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ Příbram 2005 SPISOVATELÉ, HUDEBNÍCI A DALŠÍ UMĚLCI (asi 1880-1925) 1 2 A Antoš, Václav * 01.12.1878 Chomutičky (JC) + 08.11.1938 Praha (A) Č. sochař a malíř.

Více

Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8

Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8 Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8 Ústečané nejen v datech (2) Prolog Když se někoho z Ústí zeptáte, jestli se mu tam líbí, odpoví většinou, že ne. Ale okolí že je hezké. A podobně jsme

Více

Cena města Olomouce za rok 2008

Cena města Olomouce za rok 2008 Cena města Olomouce za rok 2008 Dámy a pánové, dostává se Vám do rukou publikace, ve které tradičně představujeme v krátkých medailoncích nové držitele Ceny města Olomouce a zároveň také přidáváme přehled

Více

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK MIROSLAV MARADA HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH Průvodce Celkový pohled na kapli sv. Antonína Paduánského od severu VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK

Více

KAM. Za jaro dám na zvonění. po Česku ZDARMA. Turistická sezona je tu. Ve znamení drakobijce. Do pohádky i do pedálů

KAM. Za jaro dám na zvonění. po Česku ZDARMA. Turistická sezona je tu. Ve znamení drakobijce. Do pohádky i do pedálů Turistický magazín KAM ročník VII., duben 2013 po Česku ZDARMA Za jaro dám na zvonění Turistická sezona je tu Ve znamení drakobijce Do pohádky i do pedálů www.kampocesku.cz KAM na výlet KAM pro děti KAM

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Pedagogická poema 2013

Pedagogická poema 2013 Pedagogická poema 2013 Zpravodaj 46. ročníku Pedagogické poemy v Odrách Obsah Slovo ředitelky................................................. 1 Program......................................................

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA

KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA Orlické hory a Podorlicko 20: 381 401 (2013) 2014 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640, ISBN 978-80-86076-72-0 KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA Vlastimil

Více

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz 4/2014 časopis spolku sběratelů a přátel exlibris www.sspe.cz 109 Petr Alois Hampl, C3+C5, 2014 Vážení přátelé, jsme na počátku nového roku, a tak již tradiční pohled zpět nám přiblíží, jaký byl rok 2014

Více

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Historický ústav FF Diplomová práce Lukáš Kopecký FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany Vedoucí diplomové

Více

Obsah: Kronika města Chrudimě za rok 2005

Obsah: Kronika města Chrudimě za rok 2005 Kronika města Chrudimě rok 25 Kronika města Chrudimě za rok 25 Obsah: 1. ÚVOD...5 Vládcem roku 25 je Merkur... 5 Nejprve alespoň o některých událostech, jež v tomto roce změnily svět...5 Jak se rodily

Více

Od 1. září se školní lavice opět zaplní. (Foto Aleš Felgr.)

Od 1. září se školní lavice opět zaplní. (Foto Aleš Felgr.) 9/2005 Od 1. září se školní lavice opět zaplní. (Foto Aleš Felgr.) Kalendárium Září BENEŠ Edvard (* 28. 5. 1884 Kožlany na Rakovnicku, 3. 9. 1948 Sezimovo Ústí) - český politik, diplomat a státník PRESL

Více

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vydává Podblanické ekocentrum ČSOP a Muzeum Podblanicka Ročník XV. (XXXVII.) č. 2 2011 Kandík psí zub v národní přírodní

Více

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa)

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) ALMANACH Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) Almanach Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích 1910-2010 Vážení absolventi, učitelé a další přátelé Střední průmyslové

Více

Vysokomýtský zpravodaj

Vysokomýtský zpravodaj Vysokomýtský zpravodaj listopad 2011 4 Rozhovor s ředitelem MBP Jiřím Ropkem 41 Právě vyšlo 14 Informace o zavedení elektronických občanských průkazů PTEJTE SE STAROSTY ROZHOVOR VITRINKA KAMENNÉ DESKY

Více

sezona ZDARMA Navštivte Regionální infocentrum ve Vrchlabí Zlato a drahé kovy v horských dolech Významné osobnosti našeho regionu

sezona ZDARMA Navštivte Regionální infocentrum ve Vrchlabí Zlato a drahé kovy v horských dolech Významné osobnosti našeho regionu jaro/léto/podzim 2008 Krkonoše - svazek měst a obcí zdarma Krkonošská sezona ZDARMA Zajímavosti a užitečné rady pro návštěvníky Krkonoš Pěšky, na kole i cyklobusem... pěknou přírodou s dobrou náladou Navštivte

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 www.novemestonm.cznovoměstský 9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 Gradual czesky rukopisná kniha novoměstského literátského kůru V pondělí 3. září 2012 bude zahájen školní rok pro všechny žáky školou

Více

Návrhy ministerstva spravedlnosti na postup při jmenování státních úředníků, aj.

Návrhy ministerstva spravedlnosti na postup při jmenování státních úředníků, aj. 1 R 71/19 Seznam došlých darů pro spolek "Slovenské dítě" 1919 1 2 R 119/19 O.Olmer a P. Holec - přijímání úředníků do státní služby 1919 1 3 R 289/19 Návrhy ministerstva spravedlnosti na postup při jmenování

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

V prvních dnech letošního roku se novým kapelníkem Městské hudby Františka Kmocha v Kolíně stal René Hönig.

V prvních dnech letošního roku se novým kapelníkem Městské hudby Františka Kmocha v Kolíně stal René Hönig. Přes 500 lístků obsahovala schránka na přání občanů, která byla již tradičně umístěna z iniciativy radnice pod vánočním stromem na Karlově náměstí v Kolíně. Na zhruba čtyřech stech lístcích bylo přání

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK Čas začátku Místo konání Název programu hosté obsah a doporučení Podmínky Zájem + účasti počet Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK 8:00 nebo 10:00 DK velký sál MACH A ŠEBESTOVÁ divadlo Lampión Kladno

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

V temnici někdo změkne. a někdo ztvrdne

V temnici někdo změkne. a někdo ztvrdne V temnici někdo změkne 1 a někdo ztvrdne V sobotu 5. března 2011 jsme se rozloučili s jedním z nejvýznamnějších představitelů podzemního katolického hnutí, Mons. Oto Mádrem. STANISLAVA VODIČKOVÁ Podzemní

Více

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Z kroniky školy Školní rok 1928/29 Obecná škola smíšená v Roztylech zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Počátkem školního roku otevřela zemská školní rada prozatím první tři třídy postupné. Žáci 4. a

Více

mšenskéročník 2/2014 Cena 10 Kč

mšenskéročník 2/2014 Cena 10 Kč PROGRAM FESTIVALU mšenskéročník n o v i n y XX 2/2014 Cena 10 Kč www.mseno.eu Pozvánka na další ročník filmového festivalu EXPEDIČNÍ KAMERA Sokolovna Mšeno, 15. 3. 2014 TJ Sokol Mšeno vás zve na Filmový

Více