Bezplatný servis zákazníkům Výpočet množství střešních tašek, příslušenství a nákladů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezplatný servis zákazníkům Výpočet množství střešních tašek, příslušenství a nákladů"

Transkript

1 Bezplatný servis zákazníkům Výpočet množství střešních tašek, příslušenství a nákladů KM BETA a.s. Dolní Valy Hodonín Tel/Fax.: (+420) , Tel/Fax.: (+420) , Internet: Distributor: Tel/Fax.: Tel/Fax.: Internet: Kontakty RD - Brno Dřevostavby OK Pořadové číslo Typ krytiny: KMB BETA Povrchová úprava: ELEGANT Barva: CIHLOVÁ Kalkulant Chabina Tel.: Regionální manažer KM BETA Tel.: Vážený zákazníku, těší nás, že jste se rozhodl pokrýt svoji střechu krytinou firmy KM Beta a.s. Nabízíme Vám nejen kvalitní krytinu s dlouhou životností, ale také řadu dalších doplňků, které dohromady tvoří jedinečný střešní systém. Pro správnou funkci Vaší střechy je potřeba věnovat velkou pozornost nejen výběru střešní krytiny, ale i řadě nabízených doplňků a jejich správné volbě. Díky použití doporučených doplňků se střecha stává funkční a bezpečnou součástí Vašeho domu. Krytinu si můžete vybírat ze dvou modelů KMB Beta a KMB Hodonka. Jednotlivé modely se od sebe liší tvarem a povrchovou úpravou. Jsou vyrobeny z kvalitního betonu s dvojitou povrchovou úpravou a na všechny betonové tašky se vztahuje 30 let záruka bez ohledu na barvu a druh povrchové úpravy. Další informace o produktech, technické informace včetně řešení některých detailů, ceníky a kontakty naleznete na našich internetových stránkách Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím regionálního manažera nebo na bezplatné infolince Přejeme Vám hodně úspěchů při realizaci Vašeho stavebního záměru a příjemné bydlení pod střechou firmy KM Beta a.s. Kromě střešní krytiny si dovolujeme Vám ještě nabídnout náš druhý výrobní program, a tím je kvalitní zdicí systém SENDWIX, který svými vlastnostmi splňuje požadavky na výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů při nízkých finančních nákladech při realizaci. S pozdravem Kolektiv pracovníků KM Beta a.s.

2 Pořadové číslo INFORMACE ke zpracované nabídce potřeby střešních prvků. V příloze tohoto dopisu Vám posíláme zpracovanou nabídku, která obsahuje rozpis tašek a střešních doplňků, kterou jsme zpracovali na základě Vámi poskytnutých podkladů. Nabídka je rozdělena do tří částí. V první části, která je označena jako "ZÁKLADNÍ NABÍDKA", najdete tašky a doplňky, které jsou nezbytně nutné pro pokrytí celé plochy střechy a vychází ze zaslaných podkladů. Ve druhé části, která je označena jako "DOPORUČENÉ PRVKY", Vás chceme upozornit na tašky a doplňky, které ke střeše jednoznačně patří. Ve třetí části, která je označena jako "DOPLŇKOVÉ PRVKY" jsou nabízeny další použitelné doplňky i v alternativách z hlediska použitého materiálu. Jejich použití a rozsah je potřeba určit podle místních podmínek. Prvky ( tašky a doplňky ) uvedené v DOPORUČENÝCH a DOPLŇKOVÝCH navyšují počet tašek nad rámec výpočtu uvedeného v ZÁKLADNÍ NABÍDCE. Při jejich objednání je nutné stejný počet prvků odečíst od počtu tašek uvedených v ZÁKLADNÍ NABÍDCE. Proto Vám doporučujeme před objednáním zkontrolovat, zda navržený počet je pro Vás dostačující a odpovídá skutečnosti. Velkou pozornost v souvislosti s místními podmínkami věnujte počtu protisněhových tašek (zábran), sněholamů a dostatečnému zabezpečení tašek proti účinku větru. V případě, že si nebudete vědět rady,doporučujeme Vám obrátit se na projektanta, odbornou pokrývačskou firmu nebo pracovníka technického oddělení naší firmy KM Beta a.s.. Dále je potřeba zkontrolovat a upřesnit počet hromosvodových tašek a hromosvodových hřebenáčů. Přesnou potřebu hromosvodových tašek a hřebenáčů konzultujte s odborníkem z oboru elektro. Při použití okrajových tašek je požadována minimální vzdálenost střešních latí ( měřeno od horní hrany k horní hraně latě ) 320 mm. Nezávisle na sklonu střechy musí být u volného štítu připevněna každá okrajová taška dvěma vruty nebo hřebíky s protikorozní úpravou. V každém případě se musí upevnit tašky podél okrajů střechy, tj. první řada pod hřebenem, řada u okapní hrany, řezané tašky v úžlabí a nároží. Při použití střechy s profilovanou krytinou od 12 do 22 je stanovená vodotěsná pojistná hydroizolace ( PHI ) na bednění, tj. například difuzní fólie TYVEK SOLID nebo DELTA FOXX s těsnicí páskou pod kontralatě a lepicím tmelem na slepení spojů fólie. Pouhý sklon střechy není rozhodující pro stanovení potřebné těsnosti PHI. Vliv zvýšených požadavků najdete v Technické příručce nebo na Používání systémů zajišťujících ochranu proti sjíždění sněh není předepsáno. V případě jejich použití se lze řídit základními pravidly, která jsou uvedena v prováděcích předpisech firmy KM Beta a.s. a TP. Pokládka střešní krytiny KM Beta musí být provedena odborně a v souladu s technickými podklady firmy KM Beta a.s..při škodách v důsledku nedodržení pravidel a technických podkladů neručíme ani za tašky, ani za následné škody. Výběr doporučených střešních prvků: 1. Firma KM Beta a.s. v současné době doporučuje následující pojistné folie - BETAFOL a DRAGOFOL pro tříplášťové střechy, TYVEK SOLID, JUTADACH 115, JUTADACH 135, DELTA MAXX PLUS a DELTA FOXX pro dvouplášťové střechy, včetně doplňků - vhodné k vytvoření jakékoliv požadované pojistné hydroizolace ve střešním plášti. Bližší informace naleznete v Technické příručce nebo na Při použití difuzních fólií důsledně respektujte pokyny jejich výrobce, předejdete tak závažným poruchám ve funkci střešního pláště. 2. Pro jednotlivé typy střešní krytiny doporučujeme použít střešní výlezy z naší nabídky ( položka 10.2 a 10.3 je okno univerzální, 10.4 je pouze pro typ krytiny KMB Beta a 10.5 pro typ krytiny KMB HODONKA). 3. Pro řešení okapové hrany střechy a zajištění správného odvodnění pojistné izolace je nezbytně nutné použít okapní plech ( položka nebo ), větrací mřížku a větrací pás šířky 50 mm. 4. Jako ochranu před tlakem posouvajícího se ledu a sněhu doporučujeme ve střešní ploše rovnoměrně rozmístit betonové protisněhové tašky nebo zábrany a jako ochranu před následky pádu sněhu a ledu doporučujeme namontovat bezprostředně pod tyto tašky sněholam ( položka 9.3 a 9.4 ). 5. Pro odvětrání kanalizace je možné použít odvětrávací tašku betonovou nebo plastovou (položka 11.6 a11.3 ). Pro umístění antény je možné použít anténní tašku betonovou nebo plastovou (položka 11.7 a 11.4 ). 6. Pokud není výslovně stanoveno jinak,jsou u štítů sedlových střech vikýřů a po stranách pultových střech standardně započítány tašky okrajové. 7. Použití tašky půlené (položka 1.2 ) u střech bez nároží či úžlabí záleží na skutečné konstrukční šíři a jejich případné uvedení v této nabídce je čistě orientační. 8. Uvažujete-li napojení střešní krytiny na vystupující zdivo ( komín, atika, štít apod. ) pomocí pásu Top Flex, použijte současně krycí lištu Top Flexu. 9. Pro řešení odvětrání hřebene a nároží je možné použít kartáčovou lištu univerzální ( položka 3.13) nebo samolepící pásy TOP-ROLL, EKO-ROLL, Al Rol celohliníkový nebo Beta Rol celoměděný ( položky 3.12; 3.14; 3.18 a 3.19 ). 10. Při řešení úžlabí střechy je možno volit mezi hliníkovým pásem úžlabí s barevným eloxováním ( položka 4.2) nebo měděným ( položka 4.1 ), oba s mezilehlou stojatou vodní drážkou. Nedílnou součástí těchto pásů jsou těsnící lišta úžlabí ( položka 4.3 ) a těsnící pás úžlabí ( položka 4.4 ) 11. U položky 9.1 Taška protisněhová je uvedený počet kusů součástí potřebného množství tašek pro pokrytí střechy, v případě nepoužití této tašky je nutné navýšit o tento počet množství tašek základních (položka 1.1) Poznámka: Dovolujeme si Vás upozornit, že přesnost výpočtu závisí na kvalitě a kompletnosti dodaných podkladů a jejich dodržení při realizaci, a proto na tuto nabídku pohlížejte především jako nezávaznou počáteční pomoc při Vašem rozhodování. Protože při realizaci může dojít k odchylkám oproti dokumentaci, je nutné si údaje obsažené v této nabídce porovnat před objednáním se skutečností na stavbě!!!

3 1) ZÁKLADNÍ NABÍDKA (Ceny bez DPH) Pořadové číslo Taška základní 1 ks 1785,00 25,30 CZK 45160,50 CZK 1.2 Taška půlená 1 ks 24,00 25,30 CZK 607,20 CZK 2.1 Taška okrajová levá 1 ks 45,00 101,00 CZK 4545,00 CZK 2.2 Taška okrajová pravá 1 ks 45,00 101,00 CZK 4545,00 CZK 3.1 Hřebenáč 1 ks 57,00 59,80 CZK 3408,60 CZK 3.2 Hřebenáč koncový 1 ks 2,00 180,30 CZK 360,60 CZK 3.9 Příchytka hřebenáče 1 ks 61,00 6,00 CZK 366,00 CZK 3.19 Univerzální pás BETA Rol celoměděný 1 bm 19,00 179,00 CZK 3401,00 CZK 7.1 Taška větrací 1 ks 27,00 153,50 CZK 4144,50 CZK CELKEM CELKEM S DPH 66538,40 CZK 79846,08 CZK 2) DOPORUČENÉ PRVKY (Ceny bez DPH) Pořadové číslo Držák hřebenové latě s vrutem 1 ks 23,00 28,00 CZK 644,00 CZK 4.2 Hliníkový pás úžlabí se středovou drážkou 1ks/2m 3,00 440,00 CZK 1320,00 CZK 4.3 Těsnicí lišta úžlabí 1m 12,00 30,00 CZK 360,00 CZK 4.4 Těsnicí pás úžlabí 1 ks 2,00 200,00 CZK 400,00 CZK 7.2 Ochranná větrací mřížka jednoduchá 1 ks 32,00 20,00 CZK 640,00 CZK 7.6 Ochranný pás proti ptákům š. 50 mm 1 m 32,00 20,00 CZK 640,00 CZK 8.1 Taška nášlapná (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0,00 170,00 CZK 0,00 CZK 8.2 Nášlapný rošt malý - komplet 1 ks 0,00 700,00 CZK 0,00 CZK 8.3 Nášlapný rošt velký - komplet 1 ks 0,00 900,00 CZK 0,00 CZK 8.4 Nášlap tašky 1 ks 0,00 390,00 CZK 0,00 CZK 10.4 Střešní okno KM BETA kovové 1 ks 0, ,00 CZK 0,00 CZK 11.5 Taška odkouření turbokotle (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0,00 680,00 CZK 0,00 CZK 11.6 Taška betonová odvětrávací - komplet (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0, ,00 CZK 0,00 CZK 11.7 Taška betonová anténní (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0,00 580,00 CZK 0,00 CZK 11.8 Hydroizolační prostupový kroužek 1 ks 0,00 65,00 CZK 0,00 CZK 12.1 Hřebenáč hromosvodový (Odečíst od položky 3.1) 1 ks 0,00 147,40 CZK 0,00 CZK 12.2 Taška hromosvodová (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0,00 177,50 CZK 0,00 CZK 12.4 Taška hromosvodová - vodorovné vedení (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0,00 214,40 CZK 0,00 CZK 13.4 Hydroizolační folie JUTADACH m2 226,00 41,80 CZK 9446,80 CZK Samolepicí pás na folie 1 bm 30,00 23,00 CZK 690,00 CZK Hliníkový okapní plech 1ks/2m 16,00 234,00 CZK 3744,00 CZK

4 3) DOPLŇKOVÉ PRVKY (Ceny bez DPH) Pořadové číslo Hřebenáč koncový - Lev 1 ks 0,00 346,10 CZK 0,00 CZK 3.4 Hřebenáč koncový - Vítr 1 ks 0,00 346,10 CZK 0,00 CZK 3.8 Držák hřebenové latě 1 ks 21,00 29,00 CZK 609,00 CZK 3.11 Univerzální držák hřeben, a nárožní latě 1 ks 23,00 34,00 CZK 782,00 CZK 3.12 Univerzální pás TOP-ROLL hliníkový 1 bm 19,00 240,00 CZK 4560,00 CZK 3.13 Kartáčová lišta univerzální 1 ks 19,00 180,00 CZK 3420,00 CZK 3.14 Univerzální pás VentOtec hliníkový 1 bm 19,00 150,00 CZK 2850,00 CZK 3.16 Hřebenová ucpávka - Slunečnice 1 ks 0,00 137,10 CZK 0,00 CZK 3.17 Hřebenová ucpávka - Holubice 1 ks 0,00 137,10 CZK 0,00 CZK 3.18 Univerzální pás Al Rol celohliníkový 1 bm 19,00 240,00 CZK 4560,00 CZK 3.20 Hřebenový okrasný prvek - Věžička (komplet) 1 ks 0,00 920,80 CZK 0,00 CZK 3.21 Hřebenový okrasný prvek - Hrdličky (komplet) 1 ks 0,00 920,80 CZK 0,00 CZK 3.22 Hřebenová ucpávka - Slunce 1 ks 0,00 139,00 CZK 0,00 CZK 3.23 Hřebenová ucpávka - Hrozen 1 ks 0,00 139,00 CZK 0,00 CZK 3.24 Přítlačný váleček 1 ks 0,00 97,80 CZK 0,00 CZK 3.25 Hřebenový okrasný prvek - Kohout (komplet) 1 ks 0,00 920,80 CZK 0,00 CZK 4.1 Měděný pás úžlabí se středovou drážkou 1ks/2m 3, ,00 CZK 5199,00 CZK 5.5 Hřebenový těsnicí prvek 1 ks 0,00 20,20 CZK 0,00 CZK 7.3 Ochranná větrací mřížka univerzál 1 ks 32,00 45,00 CZK 1440,00 CZK 7.5 Ochranný pás proti ptákům š. 100 mm 1 m 32,00 25,00 CZK 800,00 CZK 7.7 Ochranný pás proti ptákům š. 80 mm 1 m 32,00 23,00 CZK 736,00 CZK 9.2 Protisněhová zábrana 1 ks 262,00 24,50 CZK 6419,00 CZK 9.3 Taška sněholamu kovová (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0,00 734,00 CZK 0,00 CZK 9.4 Mříž sněholamu zesílená s nýtováním 1,8 m 1 ks 0,00 560,00 CZK 0,00 CZK 10.1 Taška plastová prosvětlovací (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0,00 244,90 CZK 0,00 CZK 10.2 Střešní okno výstupní KM Beta - 45x73cm 1 ks 0, ,00 CZK 0,00 CZK 10.3 Střešní okno výstupní KM Beta - 46x51cm 1 ks 0, ,00 CZK 0,00 CZK 11.1 Taška prostupová (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0,00 141,10 CZK 0,00 CZK 11.2 Plastové víčko 1 ks 0,00 22,00 CZK 0,00 CZK 11.3 Taška plastová odvětrávací - komplet (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0, ,00 CZK 0,00 CZK 11.4 Taška plastová anténní (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0,00 590,00 CZK 0,00 CZK 11.9 Taška odvodňovací (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0,00 133,90 CZK 0,00 CZK 12.3 Taška kolektorová (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0,00 139,10 CZK 0,00 CZK 13.1 Hydroizolační folie Betafol 1 m2 226,00 16,10 CZK 3638,60 CZK 13.2 Hydroizolační folie TYVEK Solid 1 m2 226,00 43,00 CZK 9718,00 CZK 13.3 Hydroizolační folie JUTADACH m2 226,00 38,00 CZK 8588,00 CZK 13.5 Hydroizolační folie Dragofol 1 m2 226,00 24,90 CZK 5627,40 CZK 13.6 Hydroizolační folie DELTA FOXX 1 m2 226,00 105,00 CZK 23730,00 CZK 13.7 Lepidlo DELTA FOXX - PREN 1 ks 0,00 600,60 CZK 0,00 CZK 13.8 těsnicí páska DELTA FLEXX - BAND 1 bm 0,00 54,60 CZK 0,00 CZK 13.9 Těsnicí páska DELTA NB 50 1 bm 0,00 38,30 CZK 0,00 CZK Butylkaučuková lepicí páska 1 bm 0,00 14,50 CZK 0,00 CZK Měděný okapní plech 1ks/2m 16,00 741,40 CZK 11862,40 CZK Hydroizolační folie JUTADACH -115 s aplikační páskou 1 m2 226,00 41,80 CZK 9446,80 CZK Hydroizolační folie JUTADACH -135 s aplikační páskou 1 m2 226,00 46,80 CZK 10576,80 CZK DELTA MAXX PLUS 1 m2 226,00 80,00 CZK 18080,00 CZK Sunflex contact 1 m2 226,00 55,00 CZK 12430,00 CZK 14.1 TOPFLEX 1 bm 0,00 370,00 CZK 0,00 CZK 14.2 Krycí lišta TOP FLEXU 2 bm 0,00 210,00 CZK 0,00 CZK 15.1 Hřebík FeZn o 2,5x32 mm 775/kg 0,30 59,50 CZK 17,85 CZK 15.2 Hřebík FeZn o 2,5x40 mm 610/kg 0,60 59,50 CZK 35,70 CZK 15.3 Hřebík FeZn o 2,8x70 mm 272/kg 0,40 59,50 CZK 23,80 CZK 15.6 Příchytka tašky 1 ks 0,00 3,70 CZK 0,00 CZK 16.1 Paleta 120x80,102x120 1 ks 12,00 200,00 CZK 2400,00 CZK

5 Pořadové číslo Schéma kladení protisněhových tašek Úhel sklonu střechy je 40,00 Schéma A - Každá 7. taška je protisněhová Pozn.: Všechny uvedené ceny jsou ceníkové platné v době zpracování tohoto výpočtu. Konečné ceny jsou určené platným ceníkem v době realizace dodávky a jsou na ně poskytovány slevy prostřednictvím našich obchodních partnerů. Přesnost výpočtu jednotlivých prvků střešního systému je závislá na kvalitě a kompletnosti dodaných podkladů. Množství palet je pouze orientační, konečný počet určí Expedice KM BETA. V případě nějakých dotazů nebo nejasností volejte na výše uvedená telefonní čísla. Parametry střechy: Celková plocha Hřebeny: Nároží: Úžlabí: Okapní hrany: Štítové hrany L: Štítové hrany P: m m 3.20 m 4.55 m m m m

CENÍK VÝROBKŮ. platný od 1. 3. 2011. infolinka: 800 150 200

CENÍK VÝROBKŮ. platný od 1. 3. 2011. infolinka: 800 150 200 CENÍK VÝROBKŮ platný od 1. 3. 2011 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 KMB BETA 1.1 1.2 2.1 2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 7.1 8.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 9.1 10.1 9.4 11.1 11.3 11.4 11.5 11.6 12.2, 12.4

Více

CENÍK VÝROBKŮ. platný od 1. 1. 2010. infolinka: 800 150 200

CENÍK VÝROBKŮ. platný od 1. 1. 2010. infolinka: 800 150 200 CENÍK VÝROBKŮ platný od 1. 1. 2010 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 KMB BETA 1.1 1.2 2.1 2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 7.1 8.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 9.1 10.1 9.4 11.1 11.3 11.4 11.5 11.6 12.2, 12.4

Více

Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7

Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Střešní systém Bramac 7 Zásady pro navrhování střešního systému Bramac 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené betonové střešní tašce

Více

Katalog betonové krytiny BESK a střešního příslušenství

Katalog betonové krytiny BESK a střešního příslušenství č e s k á b e t o n o v á t a š k a Katalog betonové krytiny BESK a střešního příslušenství Betonová střešní krytina Besk Přijatelné fi nanční řešení Vaší střechy Společnost BESK se sídlem v Praskačce

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené betonové střešní

Více

STŘEŠNÍ KRYTINA SELSKÁ

STŘEŠNÍ KRYTINA SELSKÁ SELSKÁ betonová střešní krytina SKANDINÁVSKÁ betonová střešní krytina LUČANKA betonová střešní krytina lesklá doplňková střešní krytina střešní okna střešní doplňky Betonová střešní krytina KB-BLOK V posledním

Více

RODINNÝ DŮM ŠTERNBERK. materiál MyriaLAC SP25 RAL 8017. www.plechovestrechy.cz

RODINNÝ DŮM ŠTERNBERK. materiál MyriaLAC SP25 RAL 8017. www.plechovestrechy.cz RODINNÝ DŮM ŠTERNBERK materiál MyriaLAC SP25 RAL 8017 www.plechovestrechy.cz STŘEŠNÍ KRYTINY Z PLECHU MAXIDEK - velkoformátová plechová krytina jedn. cena za jedn. bez DPH cena za jedn. s DPH Profilovaná

Více

Přednosti pálené tašky

Přednosti pálené tašky Technické informace Přednosti pálené tašky ODOLNOST Tašky jsou vysoce odolné proti mechanickému poškození. Střecha z pálených tašek je pevná (pro údržbu, případnou opravu či kontrolu). Pálené tašky TONDACH

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

JUTA a.s., Dukelská 417 544 15 Dvůr Králové n.l., ČR Internet: www.juta.cz Tel. +420 499 314 211 Fax +420 499 314 210 14.01.2010 Stránka 1 z 4 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA o spojovacích a těsnících páskách

Více

Kompletní střešní systém střecha bez údržby

Kompletní střešní systém střecha bez údržby Kompletní střešní systém střecha bez údržby Ceník krytin KRYTINA BETONPRES BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (barva červená, šedá) Název výrobku Potřeba Jedn. množ Cena bez DPH Cena s DPH 1 Taška základní 10 ks/m2

Více

BORGA Elegant - montážní návod

BORGA Elegant - montážní návod BORGA Elegant - montážní návod BORGA s.r.o. Popůvky u Brna 203, 664 41 Troubsko tel.: 547 222 999 e-mail: info@borga.cz IČ: 26243521, DIČ: CZ26243521 fax: 547 211 431 www.borga.cz BORGA Elegant - montážní

Více

Pálené střešní tašky a doplňky

Pálené střešní tašky a doplňky Pálené střešní tašky a doplňky T O N B A U S T O F F E Investorům vždy opakuji: Dlouhá životnost, estetika a skvělá cena, jediná volba pro budoucnost. Jiří Ptak pokrývačský mistr 1 PIEMONT Podzimní list,

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO KERAMICKÉ TAŠKY BRAMAC

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO KERAMICKÉ TAŠKY BRAMAC MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO KERAMICKÉ TAŠKY BRAMAC Člen MONIER GROUP Obsah Keramické tašky Bramac - přehled barev........... 4 Povrchové úpravy keramických tašek Bramac....... 6 Keramické tašky Bramac Granát 11......................................

Více

Střešní systém Bramac včetně doplňků Přehled a ceník prvků - 2011

Střešní systém Bramac včetně doplňků Přehled a ceník prvků - 2011 Střešní systém Bramac včetně doplňků Přehled a ceník prvků 2011 Platí od 1. března 2011 1 2 Tegalit ebenově černá Obsah Solární kolektor Bramac Bramac, to je jistota Bramac Protector jedinečná povrchová

Více

Pálené strešní tašky a doplnky. Investorům vždy opakuji: dlouhá životnost a estetika za skvělou cenu to je jediná volba pro budoucnost!

Pálené strešní tašky a doplnky. Investorům vždy opakuji: dlouhá životnost a estetika za skvělou cenu to je jediná volba pro budoucnost! Pálené strešní tašky a doplnky Investorům vždy opakuji: dlouhá životnost a estetika za skvělou cenu to je jediná volba pro budoucnost! MONZAplus měděná engoba Velkoformátová taška velký formát méně kusů

Více

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO KERAMICKÉ TAŠKY BRAMAC Stav: březen 2013

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO KERAMICKÉ TAŠKY BRAMAC Stav: březen 2013 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO KERAMICKÉ TAŠKY BRAMAC Stav: březen 2013 Člen MONIER GROUP Obsah Keramické tašky Bramac - přehled barev........... 4 Povrchové úpravy keramických tašek Bramac....... 6 Keramické

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ Přehled a ceník prvků - 2015

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ Přehled a ceník prvků - 2015 STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ Přehled a ceník prvků - 2015 Platí od 1. března 2015 Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP OBSAH Inteligentní střešní systém Bramac................. 4 Každá střecha je tak

Více

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace Jen taková skladba střešní konstrukce, která splňuje stavebně fyzikální požadavky zejména s ohledem na ochranu tepla a zároveň vylučuje

Více

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA STŘECHY FASÁDY SOLAR WWW.PREFA.COM OBSAH TVARY STŘECH TVARY VIKÝŘŮ/STŘEŠNÍ SKLONY SKLADBY STŘECH PODKLADNÍ VRSTVY A SPODNÍ KONSTRUKCE 7 DOPORUČENÉ KONSTRUKCE/S

Více

Ceník 2014. www.cembrit.cz. Obsah

Ceník 2014. www.cembrit.cz. Obsah Obsah 1. Všeobecné informace 2 2. Skládaná střešní krytina 4 3. Spojovací 13 4. Vlnitá střešní krytina 15 5. Spojovací 20 6. Příslušenství krytiny 22 7. Fasádní desky 41 8. Příslušenství fasádních desek

Více

Obsah. Bramac, to je jistota. Bramac Protector jedinečná povrchová úprava. Systém Bramac přehled. Betonové zboží přehled barev. Bramac MAX.

Obsah. Bramac, to je jistota. Bramac Protector jedinečná povrchová úprava. Systém Bramac přehled. Betonové zboží přehled barev. Bramac MAX. Obsah Tegalit ebenově černá Solární kolektor Bramac Bramac, to je jistota Bramac Protector jedinečná povrchová úprava 4 5 Systém Bramac přehled Betonové zboží přehled barev 6 8 Bramac MAX Bramac 7 Taška

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ Přehled a ceník prvků - 2013 Platí od 1. března 2013 Člen MONIER GROUP Alpská taška Classic Protector, 2 OBSAH Inteligentní střešní systém Bramac................. 4

Více

Dörken. DELTA Systém

Dörken. DELTA Systém Pojistná hydroizolace (PHI) a parotěsná zábrana (vzduchotěsná vrstva) - nedílné součásti šikmých střech. Návrhy. Provádění. Pochybení Proč fóliové systémy používáme? Důvodem použití pojistných hydroizolací

Více

ACHENBACH-CZ s. r. o.

ACHENBACH-CZ s. r. o. 1 ACHENBACH-CZ s. r. o. Výhradní dodavatel výrobků ACHENBACH GmbH kryty dopravníků, - vlnité plechy - přístřešky s oboukovou samonosnou střechou Výhradní dodavatel elektrobubnů VAN DER GRAAF BV Výhradní

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ Přehled a ceník prvků - 2014

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ Přehled a ceník prvků - 2014 STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ Přehled a ceník prvků - 2014 Platí od 1. března 2014 Člen MONIER GROUP OBSAH Inteligentní střešní systém Bramac................. 4 Každá střecha je tak dokonalá, jak

Více

CENÍK2015. Platnost od: 1. 9. 2015. CENIK_2015_FINAL.indd 1 9.9.2015 18:17:11

CENÍK2015. Platnost od: 1. 9. 2015. CENIK_2015_FINAL.indd 1 9.9.2015 18:17:11 CENÍK2015 Platnost od: 1. 9. 2015 CENIK_2015_FINAL.indd 1 9.9.2015 18:17:11 Hlavní prodejní sklad A CENTRÁLA SPOLEČNOSTI KBELY Polaneckého 931/12 Praha 9 - Kbely, 197 03 Telefon: 246 051 500 Mobil: 777

Více

Tašková krytina SPEKTRUM Montážní návod

Tašková krytina SPEKTRUM Montážní návod www.balex.eu Tašková krytina SPEKTRUM Montážní návod Hradec Králové Vážní 1097 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 543 267 fax: +420 495 482 683 Plzeň Zahradní 173/2 (areál bývalé papírny) 326 00 Plzeň

Více

Technická příručka Střešní systém Bramac včetně doplňků

Technická příručka Střešní systém Bramac včetně doplňků Technická příručka Střešní systém Bramac včetně doplňků Technická příručka 1 Tato příručka zahrnuje základní pravidla pro zpracování výrobků Bramac. Slouží jako doporučení výrobce pro pokládání střešní

Více

Technická příručka. Střešní systém Bramac včetně doplňků

Technická příručka. Střešní systém Bramac včetně doplňků Technická příručka Střešní systém Bramac včetně doplňků Pod střechou Bramac se cítím bezpečně Značka Bramac se během svého dlouholetého působení v České republice stala symbolem kvality a jistoty. Prodaných

Více

LindabTopline TM. střešní krytina

LindabTopline TM. střešní krytina lindab střešní krytina Lehká střešní krytina lindab - máme řešení www.lindab.cz Lehká střešní krytina Vlny, které chrání LindabTopline je lehká střešní krytina vyráběná z vysoce kvalitního ocelového plechu

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Trapézové plechy Montážní návod

Trapézové plechy Montážní návod www.balex.eu Trapézové plechy Montážní návod Hradec Králové Vážní 1097 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 543 267 fax: +420 495 482 683 Plzeň Zahradní 173/2 (areál bývalé papírny) 326 00 Plzeň - Slovany

Více

BALEXTHERM soft. www.balex.eu. Nadkrokevní izolace šikmé střechy. Montážní návod

BALEXTHERM soft. www.balex.eu. Nadkrokevní izolace šikmé střechy. Montážní návod BALEXTHERM soft Nadkrokevní izolace šikmé střechy Montážní návod BALEXTHERM soft Nadkrokevní izolace šikmé střechy Základní informace o výrobku Izolační materiál Obložení Celková šířka Krycí šířka Standardní

Více

Ceník 2011. www.cembrit.cz

Ceník 2011. www.cembrit.cz Č.d. 20211.0 Duben 2011 Ceník 2011 Obsah 1. Skládaná krytina 1 2. Vlnitá krytina 6 3. Doplňkový sortiment 13 4. Fasádní desky 23 5. Interiérové desky 30 6. Obchodní podmínky 32 7. Záruční prohlášení 34

Více

Montážní návod Technické oddělení DEKMETAL Leden 2009 1

Montážní návod Technické oddělení DEKMETAL Leden 2009 1 Montážní návod Technické oddělení DEKMETAL Leden 2009 1 2 Obsah strana 1. Krytina Maxidek...4 2. Materiálová a technická specifikace...5 2.1. Materiál...5 2.2. Technická specifikace...7 2.3. Sortiment

Více

Ceník dovozových materiálů 2014-2015

Ceník dovozových materiálů 2014-2015 Střecha od Fouse, vždy o fous lepší střecha Ceník dovozových materiálů 2014-2015 I. vydání Obsah Prodejny FOUS 3 Vysvětlivky 4 Röben pálená krytina Monza plus 5 Piemont - NOVÁ BARVA Titanová šedá glazura

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

BIB, TIB, GT. ventilátory. BIB, TIB, GT střešní ventilátor. popis IB8 GT12, BIB12, BIB14. info@multivac.cz info@multivac.sk

BIB, TIB, GT. ventilátory. BIB, TIB, GT střešní ventilátor. popis IB8 GT12, BIB12, BIB14. info@multivac.cz info@multivac.sk let záruka BIB, TIB, GT popis Ke své činnosti nepotřebují elektrickou energii Využívají ekologický přírodní zdroj energie (vítr), který je zcela zdarma a je nevyčerpatelný!!! Nevyžadují žádnou údržbu díky

Více

TOPDEK. montážní návod - 1 -

TOPDEK. montážní návod - 1 - TOPDEK montážní návod - 1 - - 2 - Obsah 1 ÚVOD...5 2 CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU TOPDEK...6 2.1 Popis...6 2.2 Navrhování...6 2.3 Materiály a výrobky v systému TOPDEK...6 3 NÁŘADÍ A NÁSTROJE...8 4 MONTÁŽ ŠIKMÉ

Více

Stěnové odvodnění Scada

Stěnové odvodnění Scada Stěnové odvodnění Scada Nové trendy pro sofistikované systémy koupelnového odvodnění Leader v odvodnění 2 Leader v odvodnění Stěnové odvodnění Scada Kvalita, bezpečnost a design Kreativní sprchové odvodnění

Více

Název a nákres prvku Info r.š.

Název a nákres prvku Info r.š. vnitřní hřebenáč vystřihovaná lišta dle profilu panelu 46 Název a nákres prvku Info r.š. 110 110 34 121 vystřiženo podle tvaru střešního panelu Výrobní délka do 6 000 mm. Výrobní délka 1 000 mm. - počet

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

STŘEŠNÍ PROGRAM 2014 / 2015

STŘEŠNÍ PROGRAM 2014 / 2015 STŘEŠNÍ PROGRAM 2014 / 2015 Držák hřebenové a nárožní latě str. 6 Větrací pás Venti-plus s hliníkovými clonami str. 5 FLEXIM str. 6 Větrací pás GraFi-role s kruhovou perforací str. 4 Měděný pás Cu-role

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

katalog k mfort e en o v š ře h

katalog k mfort e en o v š ře h katalog k mfort e en o v š ře h katalog 2013 V ČESKÉ REPUBLICE www. NAŠE POBOČKY ÚSTÍ NAD LABEM Tovární 35 400 01 Ústí nad Labem Telefon: +420 475 601 484 Fax: +420 475 601 484 Mobil: +420 724 555 805

Více

Nevíme, jak bude vypadat dům budoucnosti...... ALE JIŽ PRO NĚJ MÁME STŘECHU. Nadkrokevní systém THERMO-LINE Nadkrokevní izolace budoucnosti

Nevíme, jak bude vypadat dům budoucnosti...... ALE JIŽ PRO NĚJ MÁME STŘECHU. Nadkrokevní systém THERMO-LINE Nadkrokevní izolace budoucnosti Nevíme, jak bude vypadat dům budoucnosti...... ALE JIŽ PRO NĚJ MÁME STŘECHU. Nadkrokevní systém THERMO-LINE Nadkrokevní izolace budoucnosti HODNOTY & VIZE Nové požadavky nabízejí nové šance pro Vás, pro

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Laťování. Laťování u hřebene

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Laťování. Laťování u hřebene MONTÁŽNÍ NÁVOD Po zhotovení krovu přistoupíme k montáži latí. Vzhledem k malé hmotnosti krytiny musí být věnována zvýšená pozornost upevnění krovu k budově. Při montáži je nutno dodržet platné normy a

Více

VPS CZ s.r.o. HK - od studie k realizaci

VPS CZ s.r.o. HK - od studie k realizaci Ceník VPS CZ s.r.o. HK - od studie k realizaci Společnost VPS CZ s.r.o. působí na trhu se stavebními materiály jako specializovaný dodavatel a odborník v oblasti technického poradenství. Zabezpečuje kompletní

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Ceník Střešní produkty pro obytné domy 1. 1. 2013 DPH 21% Obsah

Ceník Střešní produkty pro obytné domy 1. 1. 2013 DPH 21% Obsah Střešní produkty pro obytné domy 1. 1. 201 DPH 21% Obsah Střešní krytiny 2 Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny Speciální příslušenství pro krytinu Classic Okapový systém Střešní bezpečnostní

Více

Ceník Střešní produkty pro obytné domy 15. 1. 2015 DPH 21%

Ceník Střešní produkty pro obytné domy 15. 1. 2015 DPH 21% www.ruukkistrechy.cz Střešní produkty pro obytné domy 15. 1. 2015 DPH 21% Obsah Střešní krytiny 2 Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny Speciální příslušenství pro krytinu Classic Okapový systém

Více

Montážní návod COMAX VLNKA

Montážní návod COMAX VLNKA Montážní návod COMAX VLNKA STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 Obsah Základní informace

Více

PRAHA Zlín Březolupy BRNO Praha, západní a severní Čechy Klimentská 1215/26 Michaela Srbová 110 00 Praha 1 Česká republika

PRAHA Zlín Březolupy BRNO Praha, západní a severní Čechy Klimentská 1215/26 Michaela Srbová 110 00 Praha 1 Česká republika STŘEŠNÍ PROGRAM 2012/2013 Držák hřebenové a nárožní latě se šroubem str. 6 Hliníková příchytka hřebenáče str. 7 Větrací pás Venti-plus s hliníkovými clonami str. 5 FLEXIM str. 6 Větrací pás GraFi-role

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Ceník Střešní produkty pro obytné domy 1. 3. 2014 DPH 21%

Ceník Střešní produkty pro obytné domy 1. 3. 2014 DPH 21% www.ruukkistrechy.cz Ceník Střešní produkty pro obytné domy 1. 3. 2014 DPH 21% Obsah Střešní krytiny 2 Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny 6 Speciální příslušenství pro krytinu Classic 6 Okapový

Více

KATALOG PRODUKTŮ. Střecha nadčasové hodnoty. Krásná Odolná Funkční Osobitá Ekologická Inspirující

KATALOG PRODUKTŮ. Střecha nadčasové hodnoty. Krásná Odolná Funkční Osobitá Ekologická Inspirující KATALOG PRODUKTŮ Střecha nadčasové hodnoty Krásná Odolná Funkční Osobitá Ekologická Inspirující Přednosti pálené tašky ODOLNOST Tašky jsou vysoce odolné proti mechanickému poškození. Střecha z pálených

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis Transformační stanice typu jsou určeny pro kabelové sítě využívané energetickými

Více

ABCHI Home Experts Brno venkov V zámku 2, Pozořice 664 07

ABCHI Home Experts Brno venkov V zámku 2, Pozořice 664 07 ABCHI Home Experts Brno venkov V zámku 2, Pozořice 664 07 Bytový dům, Vyškov Střecha objektu Inspekce připravena pro: Datum inspekce: 16/1/2013 Čas: 12:45 Velikost domu: 5 nadzemních podlaží a 4 nadzemní

Více

Přednáška 11 Šikmé střechy

Přednáška 11 Šikmé střechy BH02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 11 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 8. 12. 2014 ÚVOD, POJMY Střecha (též střešní konstrukce) je stavební konstrukce nad chráněným (vnitřním) prostředím vystavěná

Více

HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ SYSTÉMY

HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ SYSTÉMY HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ SYSTÉMY STŘECHY fasády solar www.prefa.com ODOLNOST VICHŘICÍM protože každá hliníková falcovaná taška PREFA je připevněna patentovanou příchytkou Když se blíží bouřka, je třeba si pospíšit:

Více

FINSKÁ KVALITA. RUUKKI_Pecete_CZ.indd 1 19.1.10 13:23

FINSKÁ KVALITA. RUUKKI_Pecete_CZ.indd 1 19.1.10 13:23 RUUKKI_Pecete_CZ.indd 1 19.1.10 1:2 ORIGINÁLNÍ KVALITA ORIGINÁLNÍ KVALITA ORIGINÁLNÍ KVALITA Střešní produkty pro obytné domy 1.. 201 DPH 21% Obsah Střešní krytiny 2 Oplechování a příslušenství pro taškové

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

hliníkové střešní systémy

hliníkové střešní systémy hliníkové střešní systémy STŘECHY fasády solar www.prefa.com odolnost vichřicím každá hliníková falcovaná taška je připevnĕna příchytkou Když se blíží bouřka, je třeba si pospíšit: zavřít okna, odstranit

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA FASÁDNÍ PANEL FX.12

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA FASÁDNÍ PANEL FX.12 MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA FASÁDNÍ PANEL FX.12 STŘECHY FASÁDY SOLAR www.prefa.com MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA FASÁDNÍ PANEL FX.12 OBSAH 1. Všeobecné pokyny 4 1.1 Pokyny pro zavěšené provětrávané fasády 4 1.2 Technické údaje

Více

TOPDEK. montážní návod - 1 -

TOPDEK. montážní návod - 1 - TOPDEK montážní návod - 1 - - 2 - Obsah 1 ÚVOD...6 2 CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU TOPDEK...7 2.1 Popis...7 2.2 Navrhování...7 2.3 Materiály a výrobky v systému TOPDEK...7 3 NÁŘADÍ A NÁSTROJE...9 4 MONTÁŽ ŠIKMÉ

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

TOPDEK JEDINEČNÁ CESTA K DOKONALÉ ŠIKMÉ STŘEŠE NADKROKEVNÍ SYSTÉM ŠIKMÝCH STŘECH

TOPDEK JEDINEČNÁ CESTA K DOKONALÉ ŠIKMÉ STŘEŠE NADKROKEVNÍ SYSTÉM ŠIKMÝCH STŘECH TOPDEK JEDINEČNÁ CESTA K DOKONALÉ ŠIKMÉ STŘEŠE NADKROKEVNÍ SYSTÉM ŠIKMÝCH STŘECH 1 PRINCIP SKLADBY TOPDEK TOPDEK STŘECHA PRO VÁS Potřebujete střechu pro Váš dům? Ať už se jedná o nový dům nebo o rekonstrukci,

Více

Střešní krytiny. Kč/m materiál barva Kč/m 2 2 vč. DPH

Střešní krytiny. Kč/m materiál barva Kč/m 2 2 vč. DPH LINDAB CENÍK - střešní krytiny, trapézové plechy, plechy, příslušenství Platný od 1. 3. 2015 Střešní krytiny Střešní krytiny TOPLINE LPA 2 Classic C HNED, CICE, TMCE 239,- 289,20 Classic C viz. barevný

Více

Standardní řešení rodinného přízemního domu - systém difuzněotevřený

Standardní řešení rodinného přízemního domu - systém difuzněotevřený Standardní řešení rodinného přízemního domu - systém difuzněotevřený Obvodová stěna - s omítkou Obvodová stěna v přízemí i v patře tvořená následujícími materiály : silikonová zatíraná omítka Inthermo

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory 1 Mega Sunshine Ceník 2015 Kolektory 2 Mega Sunshine Obsah Solární vakuové heatpipe kolektory... 4 Technické informace Westech WT-B 58:... 4 Vakuové trubice Heatpipe... 5 Kotvící prvky pro vakuové trubicové

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Co je obsahem ceny materiálu k dokončení??

Co je obsahem ceny materiálu k dokončení?? Co je obsahem ceny materiálu k dokončení?? Stručné shrnutí: Soupisku materiálu k dokončení dostanete spolu s výrobní dokumentací ke stavbě domu svépomocí Tento seznam můžete tedy rozeslat do jakýchkoliv

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

Zmg 0,50 mm 211,88 Potažené - HPS200 Ultra * AZ 255 0,50 mm 276,61 Potažené - HPS200 Ultra * barva RAL 3005 AZ 255 0,50 mm 294,77

Zmg 0,50 mm 211,88 Potažené - HPS200 Ultra * AZ 255 0,50 mm 276,61 Potažené - HPS200 Ultra * barva RAL 3005 AZ 255 0,50 mm 294,77 CENÍK VELKOOBCHOD MARCAL s.r.o Střešní plechové tašky DAKOTA z pásky 1250 mm Šíře krytí - 1140 mm Celková šířka - 1210 mm Potažené - polyester - lesklá 25 mμ * Z 275 0,50 mm 176,20 Potažené - polyester

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit)

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) AIP velkoplošný tisk reklama aiptisk.cz finecolors.cz AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) 606 797 055 aip@aip.zlin.cz Kapa deska - výstavnictví - obrazy, včetně rámování

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m Čelní pohled Boční pohled 772 1 502 Šířka chaty: 2,5 m 300 28 2 504 28 300 28 1 502 28 2 560 1 530 Šířka chaty: 3 m 300 28 3 004 28 300 28 1 502 28 3 060 1 530 Šířka chaty: 3,5 m 300 28 3 504 28 300 28

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku IZOLTECH s.r.o. ceník izolací K-FLEX Izolační materiály ze syntetického kaučuku Platnost od 1. 1. 2014 Ceník K-FLEX EC hadice 2m Použití: pro izolování rozvodů chladící vody v systémech chlazení pro izolování

Více