Bezplatný servis zákazníkům Výpočet množství střešních tašek, příslušenství a nákladů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezplatný servis zákazníkům Výpočet množství střešních tašek, příslušenství a nákladů"

Transkript

1 Bezplatný servis zákazníkům Výpočet množství střešních tašek, příslušenství a nákladů KM BETA a.s. Dolní Valy Hodonín Tel/Fax.: (+420) , Tel/Fax.: (+420) , Internet: Distributor: Tel/Fax.: Tel/Fax.: Internet: Kontakty RD - Brno Dřevostavby OK Pořadové číslo Typ krytiny: KMB BETA Povrchová úprava: ELEGANT Barva: CIHLOVÁ Kalkulant Chabina Tel.: Regionální manažer KM BETA Tel.: Vážený zákazníku, těší nás, že jste se rozhodl pokrýt svoji střechu krytinou firmy KM Beta a.s. Nabízíme Vám nejen kvalitní krytinu s dlouhou životností, ale také řadu dalších doplňků, které dohromady tvoří jedinečný střešní systém. Pro správnou funkci Vaší střechy je potřeba věnovat velkou pozornost nejen výběru střešní krytiny, ale i řadě nabízených doplňků a jejich správné volbě. Díky použití doporučených doplňků se střecha stává funkční a bezpečnou součástí Vašeho domu. Krytinu si můžete vybírat ze dvou modelů KMB Beta a KMB Hodonka. Jednotlivé modely se od sebe liší tvarem a povrchovou úpravou. Jsou vyrobeny z kvalitního betonu s dvojitou povrchovou úpravou a na všechny betonové tašky se vztahuje 30 let záruka bez ohledu na barvu a druh povrchové úpravy. Další informace o produktech, technické informace včetně řešení některých detailů, ceníky a kontakty naleznete na našich internetových stránkách Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím regionálního manažera nebo na bezplatné infolince Přejeme Vám hodně úspěchů při realizaci Vašeho stavebního záměru a příjemné bydlení pod střechou firmy KM Beta a.s. Kromě střešní krytiny si dovolujeme Vám ještě nabídnout náš druhý výrobní program, a tím je kvalitní zdicí systém SENDWIX, který svými vlastnostmi splňuje požadavky na výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů při nízkých finančních nákladech při realizaci. S pozdravem Kolektiv pracovníků KM Beta a.s.

2 Pořadové číslo INFORMACE ke zpracované nabídce potřeby střešních prvků. V příloze tohoto dopisu Vám posíláme zpracovanou nabídku, která obsahuje rozpis tašek a střešních doplňků, kterou jsme zpracovali na základě Vámi poskytnutých podkladů. Nabídka je rozdělena do tří částí. V první části, která je označena jako "ZÁKLADNÍ NABÍDKA", najdete tašky a doplňky, které jsou nezbytně nutné pro pokrytí celé plochy střechy a vychází ze zaslaných podkladů. Ve druhé části, která je označena jako "DOPORUČENÉ PRVKY", Vás chceme upozornit na tašky a doplňky, které ke střeše jednoznačně patří. Ve třetí části, která je označena jako "DOPLŇKOVÉ PRVKY" jsou nabízeny další použitelné doplňky i v alternativách z hlediska použitého materiálu. Jejich použití a rozsah je potřeba určit podle místních podmínek. Prvky ( tašky a doplňky ) uvedené v DOPORUČENÝCH a DOPLŇKOVÝCH navyšují počet tašek nad rámec výpočtu uvedeného v ZÁKLADNÍ NABÍDCE. Při jejich objednání je nutné stejný počet prvků odečíst od počtu tašek uvedených v ZÁKLADNÍ NABÍDCE. Proto Vám doporučujeme před objednáním zkontrolovat, zda navržený počet je pro Vás dostačující a odpovídá skutečnosti. Velkou pozornost v souvislosti s místními podmínkami věnujte počtu protisněhových tašek (zábran), sněholamů a dostatečnému zabezpečení tašek proti účinku větru. V případě, že si nebudete vědět rady,doporučujeme Vám obrátit se na projektanta, odbornou pokrývačskou firmu nebo pracovníka technického oddělení naší firmy KM Beta a.s.. Dále je potřeba zkontrolovat a upřesnit počet hromosvodových tašek a hromosvodových hřebenáčů. Přesnou potřebu hromosvodových tašek a hřebenáčů konzultujte s odborníkem z oboru elektro. Při použití okrajových tašek je požadována minimální vzdálenost střešních latí ( měřeno od horní hrany k horní hraně latě ) 320 mm. Nezávisle na sklonu střechy musí být u volného štítu připevněna každá okrajová taška dvěma vruty nebo hřebíky s protikorozní úpravou. V každém případě se musí upevnit tašky podél okrajů střechy, tj. první řada pod hřebenem, řada u okapní hrany, řezané tašky v úžlabí a nároží. Při použití střechy s profilovanou krytinou od 12 do 22 je stanovená vodotěsná pojistná hydroizolace ( PHI ) na bednění, tj. například difuzní fólie TYVEK SOLID nebo DELTA FOXX s těsnicí páskou pod kontralatě a lepicím tmelem na slepení spojů fólie. Pouhý sklon střechy není rozhodující pro stanovení potřebné těsnosti PHI. Vliv zvýšených požadavků najdete v Technické příručce nebo na Používání systémů zajišťujících ochranu proti sjíždění sněh není předepsáno. V případě jejich použití se lze řídit základními pravidly, která jsou uvedena v prováděcích předpisech firmy KM Beta a.s. a TP. Pokládka střešní krytiny KM Beta musí být provedena odborně a v souladu s technickými podklady firmy KM Beta a.s..při škodách v důsledku nedodržení pravidel a technických podkladů neručíme ani za tašky, ani za následné škody. Výběr doporučených střešních prvků: 1. Firma KM Beta a.s. v současné době doporučuje následující pojistné folie - BETAFOL a DRAGOFOL pro tříplášťové střechy, TYVEK SOLID, JUTADACH 115, JUTADACH 135, DELTA MAXX PLUS a DELTA FOXX pro dvouplášťové střechy, včetně doplňků - vhodné k vytvoření jakékoliv požadované pojistné hydroizolace ve střešním plášti. Bližší informace naleznete v Technické příručce nebo na Při použití difuzních fólií důsledně respektujte pokyny jejich výrobce, předejdete tak závažným poruchám ve funkci střešního pláště. 2. Pro jednotlivé typy střešní krytiny doporučujeme použít střešní výlezy z naší nabídky ( položka 10.2 a 10.3 je okno univerzální, 10.4 je pouze pro typ krytiny KMB Beta a 10.5 pro typ krytiny KMB HODONKA). 3. Pro řešení okapové hrany střechy a zajištění správného odvodnění pojistné izolace je nezbytně nutné použít okapní plech ( položka nebo ), větrací mřížku a větrací pás šířky 50 mm. 4. Jako ochranu před tlakem posouvajícího se ledu a sněhu doporučujeme ve střešní ploše rovnoměrně rozmístit betonové protisněhové tašky nebo zábrany a jako ochranu před následky pádu sněhu a ledu doporučujeme namontovat bezprostředně pod tyto tašky sněholam ( položka 9.3 a 9.4 ). 5. Pro odvětrání kanalizace je možné použít odvětrávací tašku betonovou nebo plastovou (položka 11.6 a11.3 ). Pro umístění antény je možné použít anténní tašku betonovou nebo plastovou (položka 11.7 a 11.4 ). 6. Pokud není výslovně stanoveno jinak,jsou u štítů sedlových střech vikýřů a po stranách pultových střech standardně započítány tašky okrajové. 7. Použití tašky půlené (položka 1.2 ) u střech bez nároží či úžlabí záleží na skutečné konstrukční šíři a jejich případné uvedení v této nabídce je čistě orientační. 8. Uvažujete-li napojení střešní krytiny na vystupující zdivo ( komín, atika, štít apod. ) pomocí pásu Top Flex, použijte současně krycí lištu Top Flexu. 9. Pro řešení odvětrání hřebene a nároží je možné použít kartáčovou lištu univerzální ( položka 3.13) nebo samolepící pásy TOP-ROLL, EKO-ROLL, Al Rol celohliníkový nebo Beta Rol celoměděný ( položky 3.12; 3.14; 3.18 a 3.19 ). 10. Při řešení úžlabí střechy je možno volit mezi hliníkovým pásem úžlabí s barevným eloxováním ( položka 4.2) nebo měděným ( položka 4.1 ), oba s mezilehlou stojatou vodní drážkou. Nedílnou součástí těchto pásů jsou těsnící lišta úžlabí ( položka 4.3 ) a těsnící pás úžlabí ( položka 4.4 ) 11. U položky 9.1 Taška protisněhová je uvedený počet kusů součástí potřebného množství tašek pro pokrytí střechy, v případě nepoužití této tašky je nutné navýšit o tento počet množství tašek základních (položka 1.1) Poznámka: Dovolujeme si Vás upozornit, že přesnost výpočtu závisí na kvalitě a kompletnosti dodaných podkladů a jejich dodržení při realizaci, a proto na tuto nabídku pohlížejte především jako nezávaznou počáteční pomoc při Vašem rozhodování. Protože při realizaci může dojít k odchylkám oproti dokumentaci, je nutné si údaje obsažené v této nabídce porovnat před objednáním se skutečností na stavbě!!!

3 1) ZÁKLADNÍ NABÍDKA (Ceny bez DPH) Pořadové číslo Taška základní 1 ks 1785,00 25,30 CZK 45160,50 CZK 1.2 Taška půlená 1 ks 24,00 25,30 CZK 607,20 CZK 2.1 Taška okrajová levá 1 ks 45,00 101,00 CZK 4545,00 CZK 2.2 Taška okrajová pravá 1 ks 45,00 101,00 CZK 4545,00 CZK 3.1 Hřebenáč 1 ks 57,00 59,80 CZK 3408,60 CZK 3.2 Hřebenáč koncový 1 ks 2,00 180,30 CZK 360,60 CZK 3.9 Příchytka hřebenáče 1 ks 61,00 6,00 CZK 366,00 CZK 3.19 Univerzální pás BETA Rol celoměděný 1 bm 19,00 179,00 CZK 3401,00 CZK 7.1 Taška větrací 1 ks 27,00 153,50 CZK 4144,50 CZK CELKEM CELKEM S DPH 66538,40 CZK 79846,08 CZK 2) DOPORUČENÉ PRVKY (Ceny bez DPH) Pořadové číslo Držák hřebenové latě s vrutem 1 ks 23,00 28,00 CZK 644,00 CZK 4.2 Hliníkový pás úžlabí se středovou drážkou 1ks/2m 3,00 440,00 CZK 1320,00 CZK 4.3 Těsnicí lišta úžlabí 1m 12,00 30,00 CZK 360,00 CZK 4.4 Těsnicí pás úžlabí 1 ks 2,00 200,00 CZK 400,00 CZK 7.2 Ochranná větrací mřížka jednoduchá 1 ks 32,00 20,00 CZK 640,00 CZK 7.6 Ochranný pás proti ptákům š. 50 mm 1 m 32,00 20,00 CZK 640,00 CZK 8.1 Taška nášlapná (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0,00 170,00 CZK 0,00 CZK 8.2 Nášlapný rošt malý - komplet 1 ks 0,00 700,00 CZK 0,00 CZK 8.3 Nášlapný rošt velký - komplet 1 ks 0,00 900,00 CZK 0,00 CZK 8.4 Nášlap tašky 1 ks 0,00 390,00 CZK 0,00 CZK 10.4 Střešní okno KM BETA kovové 1 ks 0, ,00 CZK 0,00 CZK 11.5 Taška odkouření turbokotle (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0,00 680,00 CZK 0,00 CZK 11.6 Taška betonová odvětrávací - komplet (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0, ,00 CZK 0,00 CZK 11.7 Taška betonová anténní (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0,00 580,00 CZK 0,00 CZK 11.8 Hydroizolační prostupový kroužek 1 ks 0,00 65,00 CZK 0,00 CZK 12.1 Hřebenáč hromosvodový (Odečíst od položky 3.1) 1 ks 0,00 147,40 CZK 0,00 CZK 12.2 Taška hromosvodová (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0,00 177,50 CZK 0,00 CZK 12.4 Taška hromosvodová - vodorovné vedení (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0,00 214,40 CZK 0,00 CZK 13.4 Hydroizolační folie JUTADACH m2 226,00 41,80 CZK 9446,80 CZK Samolepicí pás na folie 1 bm 30,00 23,00 CZK 690,00 CZK Hliníkový okapní plech 1ks/2m 16,00 234,00 CZK 3744,00 CZK

4 3) DOPLŇKOVÉ PRVKY (Ceny bez DPH) Pořadové číslo Hřebenáč koncový - Lev 1 ks 0,00 346,10 CZK 0,00 CZK 3.4 Hřebenáč koncový - Vítr 1 ks 0,00 346,10 CZK 0,00 CZK 3.8 Držák hřebenové latě 1 ks 21,00 29,00 CZK 609,00 CZK 3.11 Univerzální držák hřeben, a nárožní latě 1 ks 23,00 34,00 CZK 782,00 CZK 3.12 Univerzální pás TOP-ROLL hliníkový 1 bm 19,00 240,00 CZK 4560,00 CZK 3.13 Kartáčová lišta univerzální 1 ks 19,00 180,00 CZK 3420,00 CZK 3.14 Univerzální pás VentOtec hliníkový 1 bm 19,00 150,00 CZK 2850,00 CZK 3.16 Hřebenová ucpávka - Slunečnice 1 ks 0,00 137,10 CZK 0,00 CZK 3.17 Hřebenová ucpávka - Holubice 1 ks 0,00 137,10 CZK 0,00 CZK 3.18 Univerzální pás Al Rol celohliníkový 1 bm 19,00 240,00 CZK 4560,00 CZK 3.20 Hřebenový okrasný prvek - Věžička (komplet) 1 ks 0,00 920,80 CZK 0,00 CZK 3.21 Hřebenový okrasný prvek - Hrdličky (komplet) 1 ks 0,00 920,80 CZK 0,00 CZK 3.22 Hřebenová ucpávka - Slunce 1 ks 0,00 139,00 CZK 0,00 CZK 3.23 Hřebenová ucpávka - Hrozen 1 ks 0,00 139,00 CZK 0,00 CZK 3.24 Přítlačný váleček 1 ks 0,00 97,80 CZK 0,00 CZK 3.25 Hřebenový okrasný prvek - Kohout (komplet) 1 ks 0,00 920,80 CZK 0,00 CZK 4.1 Měděný pás úžlabí se středovou drážkou 1ks/2m 3, ,00 CZK 5199,00 CZK 5.5 Hřebenový těsnicí prvek 1 ks 0,00 20,20 CZK 0,00 CZK 7.3 Ochranná větrací mřížka univerzál 1 ks 32,00 45,00 CZK 1440,00 CZK 7.5 Ochranný pás proti ptákům š. 100 mm 1 m 32,00 25,00 CZK 800,00 CZK 7.7 Ochranný pás proti ptákům š. 80 mm 1 m 32,00 23,00 CZK 736,00 CZK 9.2 Protisněhová zábrana 1 ks 262,00 24,50 CZK 6419,00 CZK 9.3 Taška sněholamu kovová (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0,00 734,00 CZK 0,00 CZK 9.4 Mříž sněholamu zesílená s nýtováním 1,8 m 1 ks 0,00 560,00 CZK 0,00 CZK 10.1 Taška plastová prosvětlovací (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0,00 244,90 CZK 0,00 CZK 10.2 Střešní okno výstupní KM Beta - 45x73cm 1 ks 0, ,00 CZK 0,00 CZK 10.3 Střešní okno výstupní KM Beta - 46x51cm 1 ks 0, ,00 CZK 0,00 CZK 11.1 Taška prostupová (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0,00 141,10 CZK 0,00 CZK 11.2 Plastové víčko 1 ks 0,00 22,00 CZK 0,00 CZK 11.3 Taška plastová odvětrávací - komplet (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0, ,00 CZK 0,00 CZK 11.4 Taška plastová anténní (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0,00 590,00 CZK 0,00 CZK 11.9 Taška odvodňovací (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0,00 133,90 CZK 0,00 CZK 12.3 Taška kolektorová (Odečíst od položky 1.1) 1 ks 0,00 139,10 CZK 0,00 CZK 13.1 Hydroizolační folie Betafol 1 m2 226,00 16,10 CZK 3638,60 CZK 13.2 Hydroizolační folie TYVEK Solid 1 m2 226,00 43,00 CZK 9718,00 CZK 13.3 Hydroizolační folie JUTADACH m2 226,00 38,00 CZK 8588,00 CZK 13.5 Hydroizolační folie Dragofol 1 m2 226,00 24,90 CZK 5627,40 CZK 13.6 Hydroizolační folie DELTA FOXX 1 m2 226,00 105,00 CZK 23730,00 CZK 13.7 Lepidlo DELTA FOXX - PREN 1 ks 0,00 600,60 CZK 0,00 CZK 13.8 těsnicí páska DELTA FLEXX - BAND 1 bm 0,00 54,60 CZK 0,00 CZK 13.9 Těsnicí páska DELTA NB 50 1 bm 0,00 38,30 CZK 0,00 CZK Butylkaučuková lepicí páska 1 bm 0,00 14,50 CZK 0,00 CZK Měděný okapní plech 1ks/2m 16,00 741,40 CZK 11862,40 CZK Hydroizolační folie JUTADACH -115 s aplikační páskou 1 m2 226,00 41,80 CZK 9446,80 CZK Hydroizolační folie JUTADACH -135 s aplikační páskou 1 m2 226,00 46,80 CZK 10576,80 CZK DELTA MAXX PLUS 1 m2 226,00 80,00 CZK 18080,00 CZK Sunflex contact 1 m2 226,00 55,00 CZK 12430,00 CZK 14.1 TOPFLEX 1 bm 0,00 370,00 CZK 0,00 CZK 14.2 Krycí lišta TOP FLEXU 2 bm 0,00 210,00 CZK 0,00 CZK 15.1 Hřebík FeZn o 2,5x32 mm 775/kg 0,30 59,50 CZK 17,85 CZK 15.2 Hřebík FeZn o 2,5x40 mm 610/kg 0,60 59,50 CZK 35,70 CZK 15.3 Hřebík FeZn o 2,8x70 mm 272/kg 0,40 59,50 CZK 23,80 CZK 15.6 Příchytka tašky 1 ks 0,00 3,70 CZK 0,00 CZK 16.1 Paleta 120x80,102x120 1 ks 12,00 200,00 CZK 2400,00 CZK

5 Pořadové číslo Schéma kladení protisněhových tašek Úhel sklonu střechy je 40,00 Schéma A - Každá 7. taška je protisněhová Pozn.: Všechny uvedené ceny jsou ceníkové platné v době zpracování tohoto výpočtu. Konečné ceny jsou určené platným ceníkem v době realizace dodávky a jsou na ně poskytovány slevy prostřednictvím našich obchodních partnerů. Přesnost výpočtu jednotlivých prvků střešního systému je závislá na kvalitě a kompletnosti dodaných podkladů. Množství palet je pouze orientační, konečný počet určí Expedice KM BETA. V případě nějakých dotazů nebo nejasností volejte na výše uvedená telefonní čísla. Parametry střechy: Celková plocha Hřebeny: Nároží: Úžlabí: Okapní hrany: Štítové hrany L: Štítové hrany P: m m 3.20 m 4.55 m m m m

balení číslo bez DPH/ks 1. Střešní tašky 1.1 Taška základní 1 ks 26,50 31,80 252 1.2 Taška půlená 1 ks 26,50 31,80 160

balení číslo bez DPH/ks 1. Střešní tašky 1.1 Taška základní 1 ks 26,50 31,80 252 1.2 Taška půlená 1 ks 26,50 31,80 160 KM BETA BRILIANT Kat. Název výrobku MJ BRILIANT BRILIANT vč. balení číslo bez DPH/ks DPH/ks ks/paleta 1. Střešní tašky 1.1 Taška základní 1 ks 26,50 31,80 252 1.2 Taška půlená 1 ks 26,50 31,80 160 1.3

Více

balení číslo bez 1. Střešní tašky 1.1 Taška základní 1 ks 25,30 30,40 252 1.2 Taška půlená 1 ks 25,30 30,40 160

balení číslo bez 1. Střešní tašky 1.1 Taška základní 1 ks 25,30 30,40 252 1.2 Taška půlená 1 ks 25,30 30,40 160 KM BETA ELEGANT Kat. Název výrobku MJ ELEGANT ELEGANT balení číslo bez vč. DPH/ks ks/paleta DPH/ks 1. Střešní tašky 1.1 Taška základní 1 ks 25,,40 252 1.2 Taška půlená 1 ks 25,,40 160 1.3 Taška základní

Více

4 5 6 7 8 BRAMAC Název Spotřeba Kč bez DPH Bramac MAX Taška základní 1/1 7,5 ks / m 2 36,30 Taška půlená 1/2 dle potřeby 36,30 Krajní taška levá, pravá 2,6 ks / 1 bm 143,50 Taška pultu základní 1/1 3 ks

Více

Děkujeme Vám, že jste si vybral na pokrytí svého objektu pálenou střešní krytinu Tondach. Na základě

Děkujeme Vám, že jste si vybral na pokrytí svého objektu pálenou střešní krytinu Tondach. Na základě Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral na pokrytí svého objektu pálenou střešní krytinu Tondach. Na základě Vámi zaslaných podkladů jsme pro Vás připravili detailní rozpis materiálů na dodávku

Více

Výpis vypočtených parametrů

Výpis vypočtených parametrů Výpis vypočtených parametrů Číslo výpočtu: RV0912115 Výrobní závod: Stod Název: RD Milenium 228 VÉ P TYP TAŠKY: Stodo 12 posuvná provedení režná (00), laťování: 350 mm plocha střechy 137,32 metrů čtverečních

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ Přehled a ceník prvků - 2012 Platí od 1. března 2012 Člen MONIER GROUP Alpská taška Classic, červenohnědá + Solární kolektor Bramac BSK 10 2 OBSAH Inteligentní střešní

Více

Střešní systém Benders

Střešní systém Benders Střešní systém Benders Ceník platný od 1. 4. 2012 bendersdach.cz benders.cz 1 Příslušenství a bezpečnostní prvky Benders Hřebenáč rozdělovací křížový Oplechování střešního výlezu Hřebenáč pro snižující

Více

sleva % sleva % sleva %

sleva % sleva % sleva % CENÍK STŘEŠNÍ KRYTINY 1.2.-201 ŽIRAFA STAVEBNINY TEL: 312 68 342 E-MAIL: kladno@zirafa-stavebniny.cz www:zirafa-stavebniny.cz STŘEŠNÍ LATĚ Střešní lať impregnovaná 6x4cm 4m Střešní lať impregnovaná 6x4cm

Více

CENÍK VÝROBKŮ. platný od 1. 3. 2011. infolinka: 800 150 200

CENÍK VÝROBKŮ. platný od 1. 3. 2011. infolinka: 800 150 200 CENÍK VÝROBKŮ platný od 1. 3. 2011 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 KMB BETA 1.1 1.2 2.1 2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 7.1 8.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 9.1 10.1 9.4 11.1 11.3 11.4 11.5 11.6 12.2, 12.4

Více

ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD

ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD Ekonomické řešení pro nové stavby i rekonstrukce Člen MONIER GROUP 1 ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD Alpská taška Classic Standard je charakteristická svým elegantním a symetrickým

Více

Keramické tašky Bramac - přehled barev

Keramické tašky Bramac - přehled barev Keramické tašky Bramac - přehled barev GRANÁT 11 posuvná taška ENGOBA ENGOBA ENGOBA GLAZURA režná tmavočervená GRANÁT 13 posuvná taška ENGOBA ENGOBA GLAZURA GLAZURA GLAZURA GL. TOP LINE režná červenohnědá

Více

ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD

ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD Ekonomické řešení pro nové stavby i rekonstrukce Člen MONIER GROUP 1 ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD Alpská taška Classic standard je charakteristická svým tvarem, ale na rozdíl

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BENDERS

STŘEŠNÍ SYSTÉM BENDERS STŘEŠNÍ SYSTÉM BENDERS Střešní systém Benders Ceník Ceník Platný od 1. 4. 2014 bendersdach.cz benders.cz 1 Příslušenství a bezpečnostní prvky Benders Hřebenáč rozdělovací křížový Hřebenáč pro snižující

Více

BRAMAC REVIVA - TECHNICKÉ PODKLADY

BRAMAC REVIVA - TECHNICKÉ PODKLADY BRAMAC REVIVA - TECHNICKÉ PODKLADY Klasický vzhled v moderním provedení Člen MONIER GROUP Velkoformátová krytina Bramac Reviva Povrchová úprava BRAMAC PROTECTOR REVIVA (RE) Velkoformátová betonová taška

Více

střechy Střechy www.staviva.cz

střechy Střechy www.staviva.cz 396 www.staviva.cz Sklony střešních krytin...398 Krytina pálená...402 Krytina betonová...440 Uvedené ceny jsou ceníkové ceny výrobců, na které se vztahují případné individuální slevy nebo smluvní slevy

Více

CENÍK betonových tašek Betonová krytina

CENÍK betonových tašek Betonová krytina CENÍK betonových tašek 2017 Betonová krytina HEIDELBERG Povrch Duratop Pro** tmaně červená tmavě hnědá tmavě hnědá VERONA Povrch Duratop Pro** tmavě červená tmavě červená GÖTEBORG Povrch Duratop Pro**

Více

CENÍK VÝROBKŮ. platný od 1. 1. 2010. infolinka: 800 150 200

CENÍK VÝROBKŮ. platný od 1. 1. 2010. infolinka: 800 150 200 CENÍK VÝROBKŮ platný od 1. 1. 2010 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 KMB BETA 1.1 1.2 2.1 2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 7.1 8.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 9.1 10.1 9.4 11.1 11.3 11.4 11.5 11.6 12.2, 12.4

Více

STŘECHA, TO JE. Záruka na funkčnost střešního systému Bramac

STŘECHA, TO JE. Záruka na funkčnost střešního systému Bramac STŘECHA, TO JE Záruka na funkčnost střešního systému Bramac Záruka na funkčnost střešního systému Bramac Nyní navíc 15 let klidu a jistoty Nutná podmínka! Možné detaily Vaší střechy a prvky, které Nutná

Více

F.VÝPIS STŘEŠNÍ KRYTINY BRAMAC KOMPAKT 40 BEZ GARÁŽE

F.VÝPIS STŘEŠNÍ KRYTINY BRAMAC KOMPAKT 40 BEZ GARÁŽE F.VÝPIS STŘEŠNÍ KRYTINY BRAMAC KOMPAKT 40 BEZ GARÁŽE Vážení zákazníci, pokud jste se rozhodli pokrýt Vaši střechu taškou firmy BRAMAC, velice nás to těší. Jako malou počáteční pomoc při realizaci Vaší

Více

střešní krytina sendvičové zdivo CENÍK VÝROBKŮ platný od 1. 7. 2008 infolinka: 800 150 200

střešní krytina sendvičové zdivo CENÍK VÝROBKŮ platný od 1. 7. 2008 infolinka: 800 150 200 střešní krytina sendvičové zdivo CENÍK VÝROBKŮ platný od 1. 7. 2008 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 KMB BETA 1.1 1.2 2.1 2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 7.1 8.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 9.1 10.1 9.4 11.1

Více

Střešní systém Bramac 7 Přehled a ceník prvků - 2008

Střešní systém Bramac 7 Přehled a ceník prvků - 2008 STŘECHA, TO JE Střešní systém Bramac 7 Přehled a ceník prvků - 2008 STŘECHA, TO JE 1 Střešní systém Bramac 7 Zásady pro navrhování střešního systému Bramac 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené

Více

Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7

Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Střešní systém Bramac 7 Zásady pro navrhování střešního systému Bramac 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené betonové střešní tašce

Více

Ceník pásek a podstřešních fólií

Ceník pásek a podstřešních fólií Difúzní fólie bez aplikační pásky Datum poslední úpravy: 11.6.2012 Ventia Bronze Ventia Gold Název Popis Rozměr Paleta Mj Ventia Titanium Ventia Platinium Ventia Metal** Vaxo XL Difúzní fólie s aplikační

Více

Katalog betonové krytiny BESK a střešního příslušenství

Katalog betonové krytiny BESK a střešního příslušenství č e s k á b e t o n o v á t a š k a Katalog betonové krytiny BESK a střešního příslušenství Betonová střešní krytina Besk Přijatelné fi nanční řešení Vaší střechy Společnost BESK se sídlem v Praskačce

Více

Ceník platný od 01. 01. 2014

Ceník platný od 01. 01. 2014 Ceník platný od 01. 01. 2014 VŠEOBECNÉ INFORMACE 1 Kvalita Kvalitu střešních krytin Vám zaručíme průběžným testováním vstupních surovin, jejich poměrem, který je daný technologickým postupem a následným

Více

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ Střešní krytina Vápenopískové cihly Pálené cihly a stropy Maltové směsi www.kmbeta.cz infolinka: 800 0 00 Přehled betonové střešní krytiny a doplňků KMB BETA KMB BETA je betonová

Více

Ceník platný od 01. 01. 2014

Ceník platný od 01. 01. 2014 Ceník platný od 01. 01. 2014 VÝROBA STŘEŠNÍCH SYSTÉMŮ Říční písek: podobně jako u výroby skla i při výrobě naší krytiny se používá pouze pečlivě tříděný a mimořádně čistý písek. Rozemletý a v pecích vypalovaný

Více

VÝROBA STŘEŠNÍCH SYSTÉMŮ

VÝROBA STŘEŠNÍCH SYSTÉMŮ Ceník platný od 01. 01. 2015 VÝROBA STŘEŠNÍCH SYSTÉMŮ Říční písek: podobně jako u výroby skla i při výrobě naší krytiny se používá pouze pečlivě tříděný a mimořádně čistý písek. Rozemletý a v pecích vypalovaný

Více

Ceník VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 3. 2011

Ceník VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 3. 2011 Ceník VÝROBKŮ platný od 1. 3. 2011 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 1.1 1.2 KMB BOBROVKA 2.1 2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 7.1 8.1 1.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 9.1 10.1 1.1 1.5 1.3 11.3 10.1 9.4 11.4

Více

Ceník platný od

Ceník platný od www.terran.cz Ceník platný od 01.01.2019 Evo Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5 hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s přidaným silikátem Hmotnost: 3,9 kg/ks KORALL MERLOT

Více

ZÁRUKA NA FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC

ZÁRUKA NA FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC ZÁRUKA NA FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC Platí od 1. března 2015 Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP ZÁRUKA NA FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC Bramac drží ochrannou ruku 10 nebo 15 let Moderní a plně

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Člen MONIER GROUP ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené betonové střešní tašce Bramac

Více

Ceník platný od

Ceník platný od www.terran.cz Ceník platný od 01.06.2019 Evo Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5 hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s přidaným silikátem Hmotnost: 3,9 kg/ks KORALL MERLOT

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené betonové střešní

Více

katalog zboží a výrobků

katalog zboží a výrobků katalog zboží a výrobků Akciová společnost EVROmat je v současnosti jednou z největších domácích firem v České republice specializovaných na prodej materiálů pro klempíře a pokrývače. Firma působí na trhu

Více

LET. Ceník. platný od

LET. Ceník. platný od LET Ceník platný od 01.05.2018 VÝROBA STŘEŠNÍCH SYSTÉMŮ Říční písek: podobně jako u výroby skla i při výrobě naší krytiny se používá pouze pečlivě tříděný a mimořádně čistý písek. Rozemletý a v pecích

Více

PRŮVODCE ŘEŠENÍM VAŠÍ STŘECHY

PRŮVODCE ŘEŠENÍM VAŠÍ STŘECHY PRŮVODCE ŘEŠENÍM VAŠÍ STŘECHY Člen MONIER GROUP INTELIGENTNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC BRAMAC TIP Pokud si před zakoupením střechy nejste jisti navrhovaným řešením či správností výběru střešních doplňků v

Více

R O Z P O Č E T. obec/město/místo (plocha XXXm2) Akce: Jan Šrůta K Dolánkám Český Brod

R O Z P O Č E T. obec/město/místo (plocha XXXm2) Akce: Jan Šrůta K Dolánkám Český Brod Jan Šrůta K Dolánkám 1125 282 01 Český Brod +420 777 881 215 R O Z P O Č E T ceny uvedeny v DPH materiál DPH práce DPH doprava Kč 20% 0% 0% datum zhotovení: 28. leden 2010 Akce: Typ krytiny: jméno - povrch

Více

Plochá střešní taška NIBRA F 7

Plochá střešní taška NIBRA F 7 Plochá střešní taška NIBRA F 7 Technická data Plochá střešní taška NIBRA F7 Výrobce Nelskamp (D) Celková délka ~ 57, cm Celková šířka ~ 5,7 cm Střed. krycí délka Střed. krycí šířka ~ 0, cm Spotřeba na

Více

RODINNÝ DŮM ŠTERNBERK. materiál MyriaLAC SP25 RAL 8017. www.plechovestrechy.cz

RODINNÝ DŮM ŠTERNBERK. materiál MyriaLAC SP25 RAL 8017. www.plechovestrechy.cz RODINNÝ DŮM ŠTERNBERK materiál MyriaLAC SP25 RAL 8017 www.plechovestrechy.cz STŘEŠNÍ KRYTINY Z PLECHU MAXIDEK - velkoformátová plechová krytina jedn. cena za jedn. bez DPH cena za jedn. s DPH Profilovaná

Více

typ: UNIVERSO L43 ceník platný od 16.10. 2008

typ: UNIVERSO L43 ceník platný od 16.10. 2008 typ: UNIVERSO L43 ceník platný od 16.10. 2008 režná: přírodní červená 310,00 30,40 engobovaná: červená, černá, měděná hnědá 328,50 32,20 engobovaná Antik: sahara*, toscana 328,50 32,20 taška krajová, levá

Více

ZÁRUKA NA FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC

ZÁRUKA NA FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC ZÁRUKA NA FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC 2017 ZÁRUKA NA FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC Bramac drží ochrannou ruku 10 nebo 15 let Moderní a plně funkční střecha se neobejde bez vybraných střešních

Více

Katalog betonové krytiny BESK a střešního příslušenství

Katalog betonové krytiny BESK a střešního příslušenství č e s k á b e t o n o v á t a š k a Katalog betonové krytiny BESK a střešního příslušenství Betonová střešní krytina Besk Přijatelné fi nanční řešení Vaší střechy Společnost BESK se sídlem v Praskačce

Více

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Část: Betonové a keramické střešní tašky

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Část: Betonové a keramické střešní tašky TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Část: Betonové a keramické střešní tašky Platí od 1. prosince 2014 Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP Obsah Betonové střešní tašky Bramac..................... 3 26 Přehled barev.......................................

Více

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200 KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ www.kmbeta.cz infolinka: 800 50 200 KMB BETA KMB BETA je betonová střešní krytina s charakteristickým profilem. Díky svým estetickým a funkčním vlastnostem se stala nejžádanější

Více

V platnosti od 01.04.2010 Výrobce si vyhrazuje právo technických změn! Mediterran Coppo a Coppo jsou registrované obchodní značky! V důsledku tiskové

V platnosti od 01.04.2010 Výrobce si vyhrazuje právo technických změn! Mediterran Coppo a Coppo jsou registrované obchodní značky! V důsledku tiskové V platnosti od 01.04.2010 Výrobce si vyhrazuje právo technických změn! Mediterran Coppo a Coppo jsou registrované obchodní značky! V důsledku tiskové techniky se barvy zobrazené v katalogu mohou o odstín

Více

ŠIKMÉ STŘECHY / BETONOVÉ KRYTINY / 16

ŠIKMÉ STŘECHY / BETONOVÉ KRYTINY / 16 SIGMA TOP 2000 S 09011401 Taška základní 1 ks 23,90 28,90 09011402 Poloviční taška 1 ks 29,00 35,10 09011403 Taška okrajová pravá, levá 1 ks 110,00 133,10 09011404 Hřebenáč (2,5 ks/bm) 1 ks 84,00 101,60

Více

STŘEŠNÍ KRYTINA SELSKÁ

STŘEŠNÍ KRYTINA SELSKÁ SELSKÁ betonová střešní krytina SKANDINÁVSKÁ betonová střešní krytina LUČANKA betonová střešní krytina lesklá doplňková střešní krytina střešní okna střešní doplňky Betonová střešní krytina KB-BLOK V posledním

Více

PRŮVODCE VÝBĚREM STŘEŠNÍHO BALÍČKU

PRŮVODCE VÝBĚREM STŘEŠNÍHO BALÍČKU PRŮVODCE VÝBĚREM STŘEŠNÍHO BALÍČKU 1. Co by měla vaše nová střecha Bramac poskytnout? Klid a jistotu díky kompletní dodávce s kvalitou Bramac Ochranu před zatečením díky doplňkům vyvinutým a testovaným

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 4 095,00 1 900-001 Odstranění stávajícího potrubí odvětrání, pod střešním pláštěm m 23,40000 25,00 585,00 Vlastní 9*2,60 23,40000 2 900-002 D+M nové odvětrávací potrubí

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK (ceny jsou bez DPH) PLATNOST OD 1.10.2006

MALOOBCHODNÍ CENÍK (ceny jsou bez DPH) PLATNOST OD 1.10.2006 Klempířské výrobky cena Kč bez Nákres výrobku Název Nákres výrobku Název DPH cena Kč bez DPH 1. Hřeben rovný 7. Krycí plech spoje 149,00 kč/mb A = 140 mm 179,00 kč/mb A = 190 mm 209,00 kč/mb 8. Nadedveřní

Více

Ceník. platný od

Ceník. platný od LET Ceník platný od 01.06.2017 VÝROBA STŘEŠNÍCH SYSTÉMŮ Říční písek: podobně jako u výroby skla i při výrobě naší krytiny se používá pouze pečlivě tříděný a mimořádně čistý písek. Rozemletý a v pecích

Více

Ceník výrobků platný od 1. 1. 2007 infolinka: 800 150 200 w w w. k m b e t a. c z

Ceník výrobků platný od 1. 1. 2007 infolinka: 800 150 200 w w w. k m b e t a. c z Ceník výrobků platný od 1. 1. 2007 infolinka: 800 150 200 www.kmbeta.cz Moravská Sahara, tomu říkám materiál! Takzvaná Moravská Sahara je jihomoravská lokalita s výskytem velmi kvalitního jemného křemičitého

Více

Ceník platný od

Ceník platný od Ceník platný od 01. 01. 2015 VÝROBA STŘEŠNÍCH SYSTÉMŮ Říční písek: podobně jako u výroby skla i při výrobě naší krytiny se používá pouze pečlivě tříděný a mimořádně čistý písek. Rozemletý a v pecích vypalovaný

Více

Ceník. platný od LET

Ceník. platný od LET Ceník platný od 01. 05. 2016 LET VÝROBA STŘEŠNÍCH SYSTÉMŮ Říční písek: podobně jako u výroby skla i při výrobě naší krytiny se používá pouze pečlivě tříděný a mimořádně čistý písek. Rozemletý a v pecích

Více

Ceník. platný od LET

Ceník. platný od LET Ceník platný od 01. 05. 2016 LET VÝROBA STŘEŠNÍCH SYSTÉMŮ Říční písek: podobně jako u výroby skla i při výrobě naší krytiny se používá pouze pečlivě tříděný a mimořádně čistý písek. Rozemletý a v pecích

Více

Decra ZÁRUKA NA FUNKČNOST STŘEŠNÍCH ŠABLON A PLECHOVÝCH DÍLŮ Decra Classic, Decra Elegance, Decra Elegance Acoustic S, Quadro, Quadro Acoustic S

Decra ZÁRUKA NA FUNKČNOST STŘEŠNÍCH ŠABLON A PLECHOVÝCH DÍLŮ Decra Classic, Decra Elegance, Decra Elegance Acoustic S, Quadro, Quadro Acoustic S Decra ZÁRUKA NA FUNKČNOST 2018 STŘEŠNÍCH ŠABLON A PLECHOVÝCH DÍLŮ Decra Classic, Decra Elegance, Decra Elegance Acoustic S, Quadro, Quadro Acoustic S 2017 ZÁRUKA PO DOBU 15 LET NA FUNKČNOST STŘEŠNÍCH ŠABLON

Více

Řešení pro šikmé střechy. Ceník výrobků Tondach 2019

Řešení pro šikmé střechy. Ceník výrobků Tondach 2019 Řešení pro šikmé střechy Ceník výrobků Tondach 2019 Platnost od 1. března 2019 Řešení pro šikmé střechy taška pro stylový dům Elegantní pálená taška Tondach střecha z designové střešní krytiny je výrazným

Více

ŠIKMÉ STŘECHY / PÁLENÉ KRYTINY

ŠIKMÉ STŘECHY / PÁLENÉ KRYTINY Režná, Engoba břidlicově Žíhaná Ceník 08/5 STAV-INVEST střešní systémy s.r.o. tel.: 46 05 500 SP 0 09050 Taška základní ks 47,00 56,90 09050 Poloviční taška ks 98,00 8,60 090503 Taška okrajová pravá, levá

Více

CREATON. Zastřešíme vaši budoucnost. CENÍK vláknocementové krytiny Vláknocementová krytina DACORA a BALTIC

CREATON. Zastřešíme vaši budoucnost. CENÍK vláknocementové krytiny Vláknocementová krytina DACORA a BALTIC CREATON. Zastřešíme vaši budoucnost. CENÍK vláknocementové krytiny 2017 Vláknocementová krytina DACORA a BALTIC HLADKÝ POVRCH Spotřeba ks/m 2 (dle sklonu) kg/1 ks kg/paleta ks/balík ks/paleta modročerná

Více

Technická příručka BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA. infolinka: 800 150 200

Technická příručka BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA. infolinka: 800 150 200 Technická příručka BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 KMB BETA 1.1 1.2 2.1 2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 7.1 8.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 9.1 10.1 9.4 11.1 11.3 11.4 11.5 11.6 12.2,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 10. 2. 2018 Zadavatel: IČ: 00854662 Obec Levínská Olešnice č.p. 94 DIČ: CZ00854662 Uchazeč: IČ: DIČ:

Více

Pálená taška tvoří střechu

Pálená taška tvoří střechu Francouzská 12 Pálená taška tvoří střechu Hlína šetří životní prostředí Přírodní hlína (jíl) představuje základní suroviny: míchá se s vodou, suší se vzduchem a vypaluje se ekologickým zemním plynem. Zbarvení

Více

BALANCE. Velkoformátová posuvná taška

BALANCE. Velkoformátová posuvná taška BALANCE Velkoformátová posuvná taška BALANCE Velkoformátová keramická taška vyvážených proporcí vhodná jak pro velké, tak i menší střešní plochy. Technické údaje Rozměry cca 323 502 mm 100 % Barevná stálost

Více

CENÍK VÝROBKŮ FIRMY BITUWELL POLINEXT 2011 NÁKUPNÍ CENY PRO PRODEJCE. aktuální na stavbě

CENÍK VÝROBKŮ FIRMY BITUWELL POLINEXT 2011 NÁKUPNÍ CENY PRO PRODEJCE. aktuální na stavbě CENÍK VÝROBKŮ FIRMY BITUWELL POLINEXT 011 aktuální na stavbě NÁKUPNÍ CENY PRO PRODEJCE BITUWELL B&W - Dach+Wand s.r.o. Fučíkova 33 CZ - 67 01 Králův Dvůr IČO: 5045971 mob.: 603 891 801 mob.: 603 935 936

Více

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -FOXX PLUS P R E M I U M Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. Ideální jako vodotěsné podstřeší. Vodotěsné disperzní povrstvení.

Více

MAXIMA Velkoplošná taška pro rekonstrukce

MAXIMA Velkoplošná taška pro rekonstrukce Velkoplošná taška pro rekonstrukce CREATON CZ Značka jedinečných střech 02I03 Multitalent: 333 mm Technické údaje: Rozměr: cca 333 x 403 mm Krycí šířka: stř. cca 300 mm Krycí délka/laťování: min. cca 310

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 2018 2017 ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené betonové střešní tašce Bramac MAX. Úprava spočívá v integraci ocelové zarážky proti zpětnému průniku

Více

Záruka na funkčnost střešního systému BMI BRAMAC

Záruka na funkčnost střešního systému BMI BRAMAC Záruka na funkčnost střešního systému BMI BRAMAC Platí od 1. března 2018 STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT www.bramac.cz ZÁRUKA NA FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC Společnost BRAMAC drží ochrannou ruku 10 nebo

Více

REVIVA. Klasický vzhled v moderním provedení - technické podklady STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT. Platí od 1. března

REVIVA. Klasický vzhled v moderním provedení - technické podklady STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT. Platí od 1. března REVIVA Klasický vzhled v moderním provedení - technické podklady Platí od 1. března 2018 STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT www.bramac.cz Velkoformátová krytina REVIVA REVIVA (RE) Velkoformátová betonová taška Reviva

Více

ONDUSTEEL A ONDUTECH. lehká ocelová střešní krytina s minerálním granulátem. lehká ocelová střešní krytina s hladkým povrchem.

ONDUSTEEL A ONDUTECH. lehká ocelová střešní krytina s minerálním granulátem. lehká ocelová střešní krytina s hladkým povrchem. ONDUSTEEL A ONDUTECH lehká ocelová střešní krytina s minerálním granulátem terrakota břidlice hnědá černá červená zelená modrá lehká ocelová střešní krytina s hladkým povrchem terrakota břidlice hnědá

Více

CLASSIC - TECHNICKÉ PODKLADY 2018

CLASSIC - TECHNICKÉ PODKLADY 2018 CLASSIC - TECHNICKÉ PODKLADY 2018 2017 OBSAH: Classic AERLOX Classic AERLOX - popis........................... 3 6 Classic AERLOX - ceník prvků.................... 7 13 Classic AERLOX - technické údaje...............14

Více

Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic!

Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic! DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. Směrnice ZVDH Německý cech pokrývačů Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic! P R E M I U M Směrnice pro použití a pokládku pojistných hydroizolačních

Více

Isola ceník. Platný od 3. dubna Plechová střešní krytina Isola Powertekk + systémové doplňky 2. Fixace pro Isola Powertekk 8

Isola ceník. Platný od 3. dubna Plechová střešní krytina Isola Powertekk + systémové doplňky 2. Fixace pro Isola Powertekk 8 Isola ceník Platný od 3. dubna 2017 Plechová střešní krytina Isola Powertekk + systémové doplňky 2 Fixace pro Isola Powertekk 8 Podkladní pásy Isola + hydroizolační fólie Isola 9 Bezpečnostní systém TopSec

Více

BRAMAC REVIVA - TECHNICKÉ PODKLADY Klasický vzhled v moderním provedení

BRAMAC REVIVA - TECHNICKÉ PODKLADY Klasický vzhled v moderním provedení BRAMAC REVIVA - TECHNICKÉ PODKLADY Klasický vzhled v moderním provedení Platí od 1. března 2016 Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP Velkoformátová krytina Bramac Reviva REVIVA (RE) Velkoformátová betonová

Více

Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic!

Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic! DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic! Směrnice ZVDH Německý cech pokrývačů Směrnice pro použití a pokládku pojistných hydroizolačních

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 2017 Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené betonové střešní tašce Bramac MAX. Úprava spočívá

Více

Skládaná krytina. Ceník S K L Á D A N Á K R Y T I N A

Skládaná krytina. Ceník S K L Á D A N Á K R Y T I N A Skládaná krytina Ceník 2019 www.cembrit.cz 3 C E N Í K 2 0 1 9 Česká šablona Materiál: Třída reakce na oheň: A2-s1,d0 dle ČSN EN 13501-1 Střešní krytina Česká šablona je výrobek na bázi cementu, buničiny

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

střešní krytina sendvičové zdivo CENÍK STŘEŠNÍ KRYTINA SENDVIČOVÉ ZDIVO platný od 1. 6. 2009 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200

střešní krytina sendvičové zdivo CENÍK STŘEŠNÍ KRYTINA SENDVIČOVÉ ZDIVO platný od 1. 6. 2009 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 střešní krytina sendvičové zdivo CENÍK STŘEŠNÍ KRYTINA SENDVIČOVÉ ZDIVO platný od 1. 6. 2009 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 KMB BETA 1.1 1.2 2.1 2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 7.1 8.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Více

Střešní systém Bramac včetně doplňků Přehled a ceník prvků - 2007

Střešní systém Bramac včetně doplňků Přehled a ceník prvků - 2007 STŘECHA, TO JE Střešní systém Bramac včetně doplňků Přehled a ceník prvků 2007 STŘECHA, TO JE 1 Platí od 1. března 2007 2 Tegalit, břidlicově černá Obsah Solární kolektor Bramac Bramac to je jistota Bramac

Více

Technická příručka BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA. infolinka:

Technická příručka BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA.  infolinka: Technická příručka BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 BETA 1.1 1.2.1 2.1.2.3 11.3 5.1. 11. 5.2.5 11.5 5.3..7 11. 11.7 5. 7.1.8 9.1 11.9 ELEGANT 11.1 2.2 11.10 8.1 10.1 12.2,

Více

Střešní systém BRAMAC Inteligentní střešní systém. bramac.cz bmigroup.com/cz STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

Střešní systém BRAMAC Inteligentní střešní systém. bramac.cz bmigroup.com/cz STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT Střešní systém BRAMAC 7 2019 Inteligentní střešní systém bramac.cz bmigroup.com/cz STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené

Více

Přednosti pálené tašky

Přednosti pálené tašky Technické informace Přednosti pálené tašky ODOLNOST Tašky jsou vysoce odolné proti mechanickému poškození. Střecha z pálených tašek je pevná (pro údržbu, případnou opravu či kontrolu). Pálené tašky TONDACH

Více

STŘEŠNÍ KRYTINA. www.kb-blok.cz

STŘEŠNÍ KRYTINA. www.kb-blok.cz systém vibrolisovaných betonových prvků STŘEŠNÍ KRYTINA SELSKÁ betonová střešní krytina SKANDINÁVSKÁ betonová střešní krytina LUČANKA betonová střešní krytina lesklá doplňková střešní krytina střešní doplňky

Více

Ceník platný od 1. 3. 2015

Ceník platný od 1. 3. 2015 Ceník platný od 1. 3. 2015 O SPOLEČNOSTI Firma BETONPRES Týn nad Vltavou s.r.o. vyrábí betonovou střešní krytinu včetně betonových doplňkových tvarovek a dodává na trh svůj kompletně řešený střešní systém.

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ Přehled a ceník prvků - 2012 Platí od 1. března 2012 Člen MONIER GROUP Alpská taška Classic, červenohnědá + Solární kolektor Bramac BSK PRO 10 2 OBSAH Inteligentní

Více

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Technická informace Asfaltový šindel tvar trapézový (SHADOW) (21.10.2004) Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Pokládka živičných šindelů vyžaduje vždy čistý, rovný a suchý spojitý podklad. Ten může být

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ ŠIKMÝCH STŘECH

KATALOG ZÁKLADNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ ŠIKMÝCH STŘECH KATALOG ZÁKLADNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ ŠIKMÝCH STŘECH OBSAH VÝROBKY URČENÉ PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ HŘEBENE A NÁROŽÍ Uzávěra hřebene DEK plastová... 3 Držák hřebenové latě DEK 230 40/50 FeZn... 4 Držák hřebenové latě

Více

CENÍK RUUKKI HYYGGE

CENÍK RUUKKI HYYGGE www.ruukkistrechy.cz CENÍK RUUKKI HYYGGE CENÍK PLATNÝ OD 19. 05. 2018 Ruukki Hyygge Ruukki Hyygge je inovativní střešní krytina, která se díky jednoduché a elegantní formě řadí k moderním architektonickým

Více

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Technická informace Asfaltový šindel tvar trojúhelník (21.10.2004) Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Pokládka živičných šindelů vyžaduje vždy čistý, rovný a suchý spojitý podklad. Ten může být tvořen

Více

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Technická informace Asfaltový šindel tvar bobrovka (17.8.2006) Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Pokládka živičných šindelů vyžaduje vždy čistý, rovný a suchý spojitý podklad. Ten může být tvořen dřevěným

Více

Střešní systém Bramac včetně doplňků Přehled a ceník prvků - 2009

Střešní systém Bramac včetně doplňků Přehled a ceník prvků - 2009 Střešní systém Bramac včetně doplňků Přehled a ceník prvků 2009 Platí od 1. března 2009 1 2 Tegalit, břidlicově černá Obsah Solární kolektor Bramac Bramac, to je jistota Bramac Protector jedinečná povrchová

Více

Střešní systém Bramac včetně doplňků Přehled a ceník prvků - 2008

Střešní systém Bramac včetně doplňků Přehled a ceník prvků - 2008 Střešní systém Bramac včetně doplňků Přehled a ceník prvků 2008 STŘECHA, TO JE 1 Platí od 1. března 2008 2 Tegalit, břidlicově černá Obsah Solární kolektor Bramac Bramac, to je jistota Bramac Protector

Více

Bramac Reviva - technické podklady Klasický vzhled v moderním provedení

Bramac Reviva - technické podklady Klasický vzhled v moderním provedení Bramac Reviva - technické podklady Klasický vzhled v moderním provedení 1 Reviva Reviva (RE) Velkoformátová betonová taška Reviva je vyráběna, jako všechny betonové střešní tašky Bramac, z kvalitních přírodních

Více

Střešní krytina. Vápenopískové cihly. Pálené cihly a stropy. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200. Maltové směsi

Střešní krytina. Vápenopískové cihly. Pálené cihly a stropy. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200. Maltové směsi Střešní krytina Vápenopískové cihly Pálené cihly a stropy CENÍK VÝROBKŮ platný od 1.1.2013 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Maltové směsi Přehled betonové střešní krytiny a doplňků KMB BETA 1.1 1.2

Více

Výrobní závod: Min. spotřeba/m²: ks/minibalík: Hmotnost/paleta: Základní taška 1/1. Sortiment doplňků. Hřebenáče

Výrobní závod: Min. spotřeba/m²: ks/minibalík: Hmotnost/paleta: Základní taška 1/1. Sortiment doplňků. Hřebenáče MAGNUM Ekonomická Výrobní závod: Min. spotřeba/m²: ks/minibalík: Hmotnost/paleta: Základní taška 1/1 Sortiment doplňků Hřebenáče SIGNUM keramické prostupové Kovové a hliníkové příslušenství Ostatní příslušenství

Více

DELTA -Střešní program. Jediný evropský systém pro každou šikmou střechu. Jedinečná ochrana tepelné izolace. Snižuje náklady za energii.

DELTA -Střešní program. Jediný evropský systém pro každou šikmou střechu. Jedinečná ochrana tepelné izolace. Snižuje náklady za energii. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -Střešní program Jediný evropský systém pro každou šikmou střechu. Jedinečná ochrana tepelné izolace. Snižuje náklady za energii. Pojistné hyroizolace

Více

Platný od 1. ledna 2011. tímto předcházející Montážní návod platný od 01.01.2010 pozbývá platnosti.

Platný od 1. ledna 2011. tímto předcházející Montážní návod platný od 01.01.2010 pozbývá platnosti. Montážní návod 1 Platný od 1. ledna 11 tímto předcházející Montážní návod platný od 01.01.10 pozbývá platnosti. Poznámka: v důsledku tiskové techniky se mohou tóny barev uvedené v publikaci lišit od skutečnosti.

Více

Střešní systém Bramac včetně doplňků Přehled a ceník prvků - 2010

Střešní systém Bramac včetně doplňků Přehled a ceník prvků - 2010 Střešní systém Bramac včetně doplňků Přehled a ceník prvků 2010 Platí od 1. března 2010 1 2 Tegalit, ebenově černá Obsah Solární kolektor Bramac Bramac, to je jistota Bramac Protector jedinečná povrchová

Více