Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie"

Transkript

1 Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie

2 Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Toto je stránka společnosti Plus500CY Ltd. (dále jen my, nás, náš ). Naší politikou je respektovat důvěrnost informací a soukromí jednotlivců. Jsme též vázáni zásadami ve smyslu Zákona o zpracování osobních údajů (Ochrana jednotlivce) z roku 2001 a směrnicí EU o ochraně soukromí (EU e-privacy Directive). Toto prohlášení o politice ochrany soukromí nastiňuje, jakým způsobem spravujeme a chráníme osobní údaje, které nám poskytujete, a které máme o našich klientech (dále jen politika ). Navštívením naší stránky a využíváním našich služeb vyjadřujete svůj souhlas s touto politikou. Tato politika bude průběžně revidována s cílem zohlednit změny našich činností nebo postupů a zabezpečit soulad se změnami v zákonech, technologiích a podnikatelském prostředí. Jakékoliv uchovávané informace budou spravovány ve smyslu naší nejaktuálnější politiky. Stáhnutí obchodní platformy Plus500 představuje souhlas s politikou o ochraně soukromí a souborech cookies. Jaké informace shromažďujeme? Osobní informace nám poskytujete během procesu žádání o otevření účtu, a jsme povinni je uchovávat. Taktéž uchováváme informace pocházející z vaší obchodní činnosti, používání webu a politiky cookies (viz níže). Když navštívíte naši webovou stránku, nebo používáte naše služby, můžeme též zaznamenat vaši IP adresu, která je jedinečným identifikačním prostředkem vašeho počítače nebo jiného zařízení (ipad, iphone). Můžeme též monitorovat a zaznamenávat komunikaci s vámi s cílem zlepšit kvalitu a kontrolu. Ve všeobecnosti získáváme tyto informace, když se registrujete jako náš zákazník a využíváte naše služby. Nastavení povolení cookies ve vašem prohlížeči v sobě zahrnuje souhlas s naší politikou souborů cookies. Jak jich využíváme? Informace o vás využíváme následujícími způsoby: vaše osobní údaje a informace získané z dalších zdrojů používáme s cílem vyhovění regulačním a právním požadavkům, na marketing, administraci a zákaznické služby a aby jsme se ujistili, že obsah a služby, které nabízíme, jsou podle vašich potřeb a zájmů. Vaše údaje uchováváme na tyto účely během doby přiměřené na tyto účely. Může být potřebné, abychom sdíleli tyto údaje s našimi servisními dodavateli a zástupci. Zpravidla vyžadujeme od třetích stran, které manipulují nebo obdrží osobní údaje jako servisní dodavatelé, aby Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie v1 1

3 brali na vědomí jejich důvěrnost a zavázali se respektovat právo jedince na soukromí a konali ve shodě s principy ochrany dat včetně této politiky. My nebo zástupci konající našim jménem můžeme: o o vykonat kontrolu totožnosti, praní špinavých peněz a podvodů s možností posunout vaše údaje další skupině společností a jiným organizacím (včetně agentur prosazujících zákon), které jsou činné v oblasti předcházení a detekce podvodů, které mohou používat vaše údaje stejným způsobem, přešetřit vaši kreditní situaci s možností kontaktovat banky, finanční instituce a agentury pro referenci o úvěrech. Vámi poskytnuté informace můžeme použít na zaslání SMS nebo ové komunikace určené pro vás, která zahrnuje ale neomezuje se jenom na výzvu na dodatečnou úhradu nebo jiné informace. Poskytnutím svých osobních údajů dáváte souhlas se zpracováním osobních dat na výše uvedené účely. Taktéž souhlasíte s přenosem vašich údajů na výše uvedené účely krajinám nebo pravomocím, které nemusí poskytovat stejný stupeň ochrany dat jako Kypr. Důvěrnost a ochrana osobních údajů Společnost může shromažďovat informace o klientovi přímo od něj (z jeho vyplněné žádosti na otevření účtu nebo jinak) nebo od jiných osob, například od agentur pro reference o úvěrech, agentur na boj proti podvodům, bank, jiných finančních institucí, třetích poskytovatelů verifikačních služeb a poskytovatelů veřejných záznamů. S informacemi o klientovi, které společnost uchovává, je nutné zacházet jako s důvěrnými a tyto informace nebudou použity na žádný jiný účel než v souvislosti s poskytováním, správou a zlepšováním služeb, bojem proti praní špinavých peněz a kontrolami due diligence, na výzkumné, statistické a obchodní účely. Informace ve veřejné oblasti nebo také, které už jsou ve vlastnictví společnosti bez povinnosti důvěrnosti, nebudou považovány za důvěrné. Společnost má právo zveřejnit údaje o klientovi (včetně nahrávek a dokumentů důvěrného charakteru, informace o kartách) v následujících případech: o Když to vyžaduje zákon nebo v případě soudního příkazu kompetentního soudu. o Na žádost CySEC nebo jiné regulační autority, která má právo kontroly nebo kompetenci nad Společností, klientem, jejich společníky, nebo na území kterého má Společnost klienty. o Příslušným orgánem na vyšetřování a boj proti podvodům, praní špinavých peněz nebo jiným nezákonným činnostem. o V přiměřené míře na vykonávání příkazů a na vedlejší účely k poskytování služeb. o Agenturám pro reference o úvěrech a agenturám na boj proti podvodům, třetím poskytovatelům verifikačních služeb, bankám a jiným finančním institucím za účelem zjištění kreditní situace, boje proti podvodům, praní špinavých peněz, kontrole totožnosti nebo kontrole due diligence klienta. Aby tak učinili, mohou informace poskytnuté klientem prověřit v jakékoliv databázi (veřejné nebo jiné), ke které mají přístup. Stejně tak mohou použít podrobnosti o klientovi i v Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie v1 2

4 budoucnosti při pomoci jiným společnostem při ověřování. Záznam o vyhledání si ponechá Společnost. o Profesionálním poradcem společnosti za předpokladu, že v každém případě bude příslušný profesionál informovaný o důvěrném charakteru takové informace a svoje závazky si vykoná též v tomto smyslu. o Dalším poskytovatelům služeb, kteří tvoří, udržují a zpracovávají databázi (ať už elektronické nebo jiné), poskytují služby uchovávání záznamů, přenosu ů, služby zpracování zpráv nebo podobné služby, kterých účelem je pomáhat Společnosti shromažďovat, uskladňovat, zpracovávat a používat údaje o klientech, kontaktovat klienta, nebo zlepšit poskytování služeb v souladu s touto dohodou. o Archivu obchodních údajů nebo podobným organizacím ve smyslu předpisů EU č. 648/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. července 2012 o mimoburzových derivátech, centrálních protistranách a archivech obchodních údajů (TRs) (EMIR). o Jiným poskytovatelům statistických služeb s cílem zlepšit marketing Společnosti. V takovém případě budou údaje poskytnuty v souhrnné formě. o Call centrům vykonávajícím průzkum trhu, které vykonávají telefonický a ový průzkum s cílem zlepšit služby Společnosti. V takovém případě budou poskytnuté pouze kontaktní údaje. o V případě, že společnost bude muset bránit nebo vykonávat svoje zákonné práva na jakémkoliv soudě, tribunálu, u rozhodce, ombudsmana nebo před vládním orgánem. o Na žádost klienta nebo s jeho souhlasem. o Pobočce Společnosti nebo jakékoliv jiné společnosti v jisté skupině. o Právním zástupcům, nástupcům nebo kupcům, s písemným oznámením klientovi deset dní předem. o Pokud je klientem fyzická osoba, bude Společnost používat, uskladňovat, zpracovávat a zacházet s osobními údaji ním poskytnutými v souvislosti s poskytnutím služeb podle Zákona o zpracování osobních údajů (ochrana jednotlivce) z roku 2011 a Společnost je povinna na požádání poskytnout klientovi kopii osobních údajů, které o něm uchovává (pokud nějaké existují) za předpokladu, že klient uhradí administrativní poplatek. Uzavřením této smlouvy klient dává souhlas k odevzdání svých osobních údajů mimo Evropského hospodářského prostoru ve smyslu ustanovení Zákona o zpracování osobních údajů (ochrana jednotlivce) z roku 2011 na výše specifikované účely. Telefonické rozhovory mezi klientem a Společností může Společnost nahrávat a uchovávat. Nahrávky budou výhradním majetkem společnosti. Klient souhlasí, že tyto nahrávky budou rozhodujícím důkazem takto zaznamenaných příkazů nebo rozhovorů. Klient souhlasí s tím, že v rámci správy podmínek této smlouvy jej Společnost může podle potřeby přímo kontaktovat a to buď telefonicky, faxem, em nebo poštou. Používání a správa souborů cookies Informace o vás můžeme získat přistupováním k souborům cookies (textovým souborům, které jsou uložené ve vašem počítači nebo jiném zařízení) vždy, když navštívíte naši webovou stránku nebo využijete naše služby. Soubory cookies ukládají stručné údaje jako jména a ové adresy. Umožňují jim to webové majáky (známé i jako GIFS nebo web bugs). Webové majáky neukládají na vašem počítači dodatečné informace, ale komunikací s našimi soubory cookies ve vašem počítači si dokáží zapamatovat informace o naší webové stránce, což využíváme na zlepšení vaší uživatelské zkušenosti. Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie v1 3

5 Funkční cookies používáme při analýze toho, jak návštěvníci používají naše webové stránky, a při monitorování výkonnosti a funkčnosti webových stránek. To nám díky rychlé identifikaci a vyřešení případných vzniklých problémů umožňuje poskytovat zákaznickou zkušenost vysoké kvality. Například použitím performance cookies můžeme sledovat, které stránky jsou nejoblíbenější, a který způsob propojení mezi stránkami je nejefektivnější. Obchodní platforma Plus500 používá funkční cookies, díky kterým si můžeme zapamatovat vaše preference a identifikovat vás jako uživatele, zajistit, aby byly vaše informace zabezpečené, a fungovat spolehlivěji a efektivněji. Soubory cookies vám například šetří čas tím, že nemusíte vypisovat uživatelské jméno pokaždé, kdy vstupujete do obchodní platformy, a také nastavují vaše preference, například výběr jazyka při přihlašování. Soubory cookies můžete kdykoliv vymazat pomocí nastavení ve vašem prohlížeči. Také můžete použít prohlížeč na deaktivaci souborů cookies. Pokud tak ale učiníte, tato a jiné webové stránky nemusí řádně fungovat a možná se nebudete moct přihlásit. Další informace o smazání nebo kontrole souborů cookies jsou dostupné na adrese Tato webová stránka používá službu Google Analytics, analytickou webovou službu, kterou poskytuje společnost Google, Inc. (dále jen Google ). Služba Google Analytics využívá analytické cookies, které jsou umístněny ve vašem počítači, aby pomáhaly stránce analyzovat její používání uživatelem. Informace vytvořené souborem cookie o tom, jak používáte webovou stránku (včetně vaší IP adresy) mohou být přeneseny a uchovávány na serverech Google. Společnost Google může použít tyto informace na zhodnocení vašeho používání webové stránky, na vytváření záznamů o aktivitě webové stránky a na poskytování dalších služeb týkajících se webové aktivity a používání internetu. Google může také odevzdat tyto informace třetím stranám v případech, že si to vyžaduje zákon, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s ostatními údaji, které uchovává. Používáním této webové stránky dáváte společnosti Google souhlas na zpracování vašich údajů způsobem a na účely, které jsou uvedené výše. Jak chráníme vaše údaje? Vykonáváme přiměřené opatření na to, abychom zajistili, že údaje, které nám poskytujete, jsou zabezpečené, přesné, aktuální a uchovávané pouze během takové doby, která je potřebná na stanovené účely a v souladu se všemi zákonnými lhůtami. Informace jsou uloženy v zabezpečených počítačových úložních zařízeních a podléhají postupům na ochranu před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Máte právo požádat o kopii údajů, které o vás uchováváme (za které od vás můžeme žádat malý poplatek), a o opravu nepřesných údajů. Oznamte nám, prosím, každou změnu adresy nebo jiných osobních okolností, abychom tak mohli uchovávat přesné záznamy. Kdy a jak nás můžete kontaktovat V případě změny vašich osobních údajů nebo jakýchkoliv otázek ohledem toho, jak používáme vaše údaje, nebo pokud byste nám rádi pomohli vylepšit tuto politiku, kontaktujte nás na adrese: Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie v1 4

6 Společnost Plus500CY je licencovaná a regulovaná Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry, CIF Licenční číslo 250/14. Plus500CY Ltd. 1 Siafi Limassol 3042 Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie v1 5

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o způsobech, jakými shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím stránek

Více

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte Podmínky použití Váš souhlas Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Mondelez Czech Republic s.r.o., IČO: 471 23 915, se sídlem: Karolinská 661, Praha 8 (dále též Mondelez ), jsou vám k dispozici

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. September 2014

OBCHODNÍ PODMÍNKY. September 2014 1. Společnost OBCHODNÍ PODMÍNKY September 2014 1.1. Společnost je licencována a regulována Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") jako Cyprus Investment Firm (CIF) a má oprávnění k poskytování

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 1 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem

Více

Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika

Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika Upozornění na rizika Pokud se nástroj CFD používá spekulativně, může ohrozit váš kapitál. Některé regulační úřady klasifikují nástroje CFD jako vysoce rizikové, protože

Více

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů Následující informace si prosím pozorně přečtěte, abyste měli přehled o tom, jak bude společnost Travelex spravovat vaše osobní údaje. Vytvoříte-li si profil

Více

Na našich stránkách soustřeďujeme jak informace osobní identifikace, tak agregátní informace.

Na našich stránkách soustřeďujeme jak informace osobní identifikace, tak agregátní informace. Ochrana dat 1. TYPY INFORMACÍ, KTERÉ SOUSTŘEĎUJEME Na našich stránkách soustřeďujeme jak informace osobní identifikace, tak agregátní informace. Informace osobní identifikace se vztahují k osobě např.

Více

Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s.

Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s. Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Klientskou zónou České pojišťovny a.s. (dále též KZ ) se rozumí aplikace dostupná na internetových stránkách České pojišťovny

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

(a) Pravidla správného užívání, neboli PSU znamenají naše pravidla správného užívání dostupná na Zákaznickém portálu.

(a) Pravidla správného užívání, neboli PSU znamenají naše pravidla správného užívání dostupná na Zákaznickém portálu. Tyto Standardní podmínky se použijí na služby ACN popsané v článku 2. Na poskytování ostatních služeb ACN se mohou vztahovat dodatečné podmínky. Aktuální znění těchto Standardních podmínek je k nalezení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 5. PRÁVA ZAMĚSTNANCE A DOZOROVÉ ORGÁNY JAKO POMOCNÁ RUKA 26 ORGÁNY PRO OCHRANU OSOBNÍCH

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ Vážená klientko, vážený kliente, Komerční banka, a.s. (dále jen KB) si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující Oznámení, kterým

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies

Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies Vítejte na turistických stánkách Plzeňského Prazdroje. Internetové stránky na doméně www.prazdrojvisit.cz dále

Více

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Číst obchodní podmínky není žádná zábava. S četbou Vašich oblíbených autorů se to rozhodně nedá srovnat. Obchodní podmínky tu ovšem nejsou pro

Více

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Číst obchodní podmínky není žádná zábava. S četbou Vašich oblíbených autorů se to rozhodně nedá srovnat. Obchodní podmínky tu ovšem nejsou pro

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Standardy bankovních aktivit Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Datum vydání: 2005 Aktualizace: 7/2007, 4/2010 OBSAH Preambule 3 Část 1: Úvod 4 Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více