Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka"

Transkript

1 Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5)

2 Obsah 1. ÚVOD FORMÁT SOUBORŮ FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ FORMÁT JEDNOTLIVÝCH VĚT PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ FORMÁT SOUČTOVÉ VĚTY NA KONCI SOUBORU FORMÁT ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ FORMÁT JEDNOTLIVÝCH VĚT PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ FORMÁT SOUČTOVÉ VĚTY NA KONCI SOUBROU TABULKY POVOLENÝCH ZNAKŮ VSTUPNÍ KONTROLY ZÁZNAMŮ JEDNOTLIVÝCH POLÍ PROVÁDĚNÉ NA STRANĚ CITIBANK FORMÁTOVÉ KONTROLY LOGICKÉ KONTROLY PŘÍKLADY JEDNOTLIVÝCH TRANSAKCÍ SEZNAM BANK V ČR SEZNAM KONSTANTNÍCH SYMBOLŮ SEZNAM PLATEBNÍCH TITULŮ SKUPINA 1. - Inkasa a platby za zboží SKUPINA 2. - Dopravní služby a cestovní ruch SKUPINA 3. - Jiné služby SKUPINA 4. Pracovní příjmy SKUPINA 5. - Důchody z majetku a podnikání SKUPINA 6. - Převody SKUPINA 7. - Transakce s finančními aktivy ve vztahu k zahraničí SKUPINA 8. - Transakce s finančními pasívy ve vztahu k zahraničí SKUPINA 9. - Ostatní převody nezahrnované do platebně - bilančních vztahů...23

3 1. ÚVOD Vážený uživateli Citibank Online, právě se Vám dostává do rukou poslední verze Citibank Online umožňující rychlou a operativní komunikaci mezi Vámi a Citibank Europe plc, organizační složka (dále Citibank ). Mezi nejdůležitější způsob této komunikace patří bezesporu převod dat z Vašeho účetnictví formou souborů platebních příkazů. Na následujících stránkách naleznete podrobný popis těchto datových souborů. Současně s tímto dokumentem obdržíte manuál pro používání Citibank Online. Zde najdete mj. návod k zasílání těchto souborů do Citibank, a také vzor obrazovek s informacemi o stavu zpracování celých souborů a jednotlivých transakcí v bance. V případě jakýchkoli nejasností či dotazů kontaktujte oddělení CitiPhone na telefonní číslo:

4 2. FORMÁT SOUBORŮ Soubory s příkazy pro Citibank zpracovávané pomocí systému Citibank Online jsou vytvořeny jako ASCII comma delimited (jednotlivá pole oddělená čárkami). Všechna pole kromě 1. - Typ příkazu a 6. - Částka příkazu jsou navíc ohraničena uvozovkami "". Každý příkaz tvoří jeden záznam v souboru. Jako poslední věta každého souboru je uvedena součtová věta. Maximální počet příkazů v jednom souboru je 999. Každý soubor může obsahovat pouze jeden druh příkazu z následujících dvou možností: tuzemský platební příkaz zahraniční platební příkaz Citibank Online akceptuje jakýkoli název souboru se standardní koncovkou pro textové soubory txt, avšak do maximální délky 40 znaků včetně tečky a přípony txt. Citibank Online akceptuje i názvy delší než 40 znaků, eviduje však, kontroluje a zobrazuje pouze 40 znaků zprava včetně tečky a přípony txt. Použitím níže uvedeného popisu tvoření názvů souborů se vyhnete možnosti duplicitních názvů souborů. Název souboru může být např. ve tvaru: TTT-XXXXXXXX-RRRRMMDD-SSS.txt TTT XXXXXXXXXX RRRRMMDD SSS txt LCY - pro tuzemské platební příkazy FCY - pro zahraniční platební příkazy 10 místné číslo Vašeho účtu, ze kterého provádíte převod datum vytvoření souboru ve tvaru rrrrmmdd pořadové číslo souboru v rámci datumu vytvoření standardní přípona pro textové soubory Datum vytvoření souboru a pořadové číslo souboru tak tvoří klíč pro vyloučení duplicitních názvů souborů. To znamená, že pořadové číslo souboru v rámci data vytvoření musí být jednoznačné. Citibank ale nepožaduje a také ani nekontroluje nepřerušený vzestupný interval pořadových čísel souborů v rámci daného dne. Příklady názvů souborů LCY txt Soubor vytvořený 1. září 2009 obsahuje tuzemské platební příkazy prováděné z čísla účtu Jde o první soubor ze dne 1. září FCY txt Soubor vytvořený 3. září 2009 obsahuje zahraniční platební příkazy prováděné z čísla účtu Jde o třetí soubor ze dne 3. září 2009.

5 2.1. FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ Pole číslo FORMÁT JEDNOTLIVÝCH VĚT PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ Obsah Typ pole Maxim. délka (Fixní / Variabilní) Tabulka povolených znaků Povinné/ Volitelné pole 1. Typ příkazu N 1 F 1 P, musí být = 1 2. Pořadové číslo příkazu v souboru A 3 F 1 P 3. Číslo účtu plátce A 10 F 1 P 4. Referenční číslo příkazu dle potřeby zákazníka A 10 V 4 V 5. Datum splatnosti (ddmmrrrr) A 8 F 1 P 6. Částka příkazu v Kč* N 16 V 3 P 7. Předčíslí čísla účtu příjemce N 6 V 1 V 8. Základní číslo účtu příjemce N 10 V 1 P 9. Číselný kód banky příjemce N 4 F 1 P 10. Konstantní symbol N 4 V 1 V 11. Variabilní symbol N 10 V 1 V 12. Specifický symbol N 10 V 1 V 13. Zpráva pro příjemce A 35 V 6 V Pole číslo FORMÁT SOUČTOVÉ VĚTY NA KONCI SOUBORU Obsah Typ pole Maxim. délka (Fixní / Variabilní) Tabulka povolených znaků Povinné/ Volitelné pole 1. Znak poslední věty souboru N 1 F 1 P, musí být = 9 2. Pořadové číslo příkazu v souboru A 3 F 1 P 3. Součet částek za všechny příkazy souboru N 16 V 3 P Pozn. Typ pole A alfanumerické hodnoty Typ pole N numerické hodnoty *Částku uveďte vždy na dvě desetinná místa (např , , 14.05).

6 2.2. FORMÁT ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ Pole číslo FORMÁT JEDNOTLIVÝCH VĚT PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ Obsah Typ pole Maxim. délka (Fixní / Variabilní) Tabulka povolených znaků Povinné/ Volitelné pole 1. Typ příkazu N 1 F 1 P, musí být = 3 2. Pořadové číslo příkazu v souboru A 3 F 1 P 3. Číslo účtu plátce A 10 F 1 P 4. Referenční číslo příkazu dle potřeby zákazníka A 10 V 4 V 5. Datum splatnosti (ddmmrrrr)* A 8 F 1 P 6. Částka příkazu** N 16 V 3 P 7. Měna platby v kódu SWIFT A 3 F 5 P 8. Číslo účtu příjemce (IBAN) A 34 V 6 P 9. Název a adresa příjemce, část 1 A 35 V 6 P 10. Název a adresa příjemce, část 2 A 35 V 6 V 11. Název a adresa příjemce, část 3 A 35 V 6 V 12. Název a adresa příjemce, část 4 A 35 V 6 V 13. Název a adresa banky příjemce, část 1 (popř. samotný SWIFT kód) A 35 V 6 P 14. Název a adresa banky příjemce, část 2 (popř. samotný SWIFT kód) A 35 V 6 V 15. Název a adresa banky příjemce, část 3 A 35 V 6 V 16. Název a adresa banky příjemce, část 4 - kód země A 2 F 5 P 17. Detaily platby, část 1 A 35 V 6 V 18. Detaily platby, část 2 A 35 V 6 V 19. Detaily platby, část 3 A 35 V 6 V 20. Detaily platby, část 4 A 35 V 6 V 21. Poplatky (SHA/BEN/OUR) A 3 F 5 P 22. Volné pole A 1 V 1 V 23. Platební titul A 7 F 7 V Pozn.: Pro platby do banky v členském státu EHP je klient povinen uvést BIC (SWIFT) banky příjemce a IBAN, a to bez ohledu na měnu platební transakce. BIC kód musí být uveden samostatně v poli číslo 13 nebo 14, a to bez slova SWIFT a bez mezer a musí obsahovat 8 nebo 11 znaků. V případě, že platební příkaz doručený Bance nebude obsahovat tyto náležitosti, bude Klientovi účtován Poplatek NSTP ( Non Straight Through Processing ) ve výši dle aktuálního sazebníku Banky. Číslo pole 21. Poplatky BEN - poplatky hrazeny z účtu příjemce OUR - poplatky hrazeny z Vašeho účtu SHA - plátce hradí poplatky své banky, případné další poplatky jsou účtovány k tíži příjemce Číslo pole 22. Volné pole povolené znaky jsou 1, 2, 3 Číslo pole 23. Platební titul nepovinný údaj, vždy sedmimístný údaj zadávaný v následující struktuře PPPRZZK PPP je číselná hodnota (3 znaky) platebního titulu podle charakteru platby, např dovoz zboží. Úplný seznam platebních titulů je uveden na konci tohoto manuálu. R je abecední jednoznakový kód příjemce a to v hodnotách: R N příjemce platby je rezident (registrován v České republice) příjemce platby není rezident (není registrován v České republice) ZZ je abecední dvouznakový kód země příjemce, např. GB pro Velkou Británii nebo IT pro Itálii. Úplný seznam kódů zemí příjemce je uveden na konci tohoto manuálu. K je číselný jednoznakový kód smluvního partnera (příjemce) s těmito hodnotami: 1 Zahraniční mimobankovní subjekty

7 2 Zahraniční vlády, Mezinárodní měnový fond, Světová banka 3 Zahraniční banky 4 Ostatní nerezidenti 5 Rezidenti Př. 120NGB1 tento plat. titul je pro platbu za dovoz zboží od nerezidenta z Velké Británie, který je běžným dodavatelem (mimobankovní subjekt) 2.3. FORMÁT SOUČTOVÉ VĚTY NA KONCI SOUBROU Pole číslo Obsah Typ pole Maxim. délka (Fixní / Variabilní) Tabulka povolených znaků Povinné/ Volitelné pole 1. Znak poslední věty souboru N 1 F 1 P, musí být = 9 2. Pořadové číslo příkazu v souboru A 3 F 1 P 3. Součet částek za všechny příkazy souboru N 16 V 3 P Pozn.: Typ pole A alfanumerické hodnoty Typ pole N numerické hodnoty *Datum splatnosti Citibank provádí mj. kontrolu na datum splatnosti. U zahraničního platebního příkazu musí být datum logicky správné, a to stejné jako datum běžného dne. Tzn. při přenosu vytvořeného souboru se zahraničními platebními příkazy do Citibank Online zadejte datum splatnosti stejné jako dnešní datum (systémové datum v Citibank Online). **Částku uveďte vždy na dvě desetinná místa (např , , 14.05). U tzv. slabých měn (měn bez desetinných míst JPY a HUF) uveďte částku na celé číslo (např , 5000).

8 2.4. TABULKY POVOLENÝCH ZNAKŮ Tabulka č. 1 - pouze číslice (0-9) Tabulka č. 2 - číslice a abeceda (0-9, a - z, A - Z) bez znaků české diakritiky Tabulka č. 3 - číslice a desetinná tečka Tabulka č. 4 - číslice (0-9), abeceda (a - z, A - Z) bez znaků české diakritiky plus speciální znaky ( / -), tj. znaky lomítko a minus Tabulka č. 5 - pouze abeceda, velká písmena (A - Z) bez znaků české diakritiky Tabulka č. 6 - povolené znaky pro SWIFT: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ?-()+:/ <mezera> bez znaků české diakritiky Tabulka č. 7 - číslice (0-9), velká písmena (A - Z) bez znaků české diakritiky

9 2.5. VSTUPNÍ KONTROLY ZÁZNAMŮ JEDNOTLIVÝCH POLÍ PROVÁDĚNÉ NA STRANĚ CITIBANK Kontroly prováděné na datech souboru jsou dvojího druhu: FORMÁTOVÉ KONTROLY Veškeré chyby při kontrole formátu způsobí, že celý vstupní soubor je jako celek vyřazen ze zpracování. Jednotlivé formátové kontroly jsou: 1. Soubor obsahuje data pro daný typ položky 2. Vstupní posloupnost pořadových čísel příkazů v souboru je nepřerušená 3. Všechna povinná pole jsou uvedena 4. Všechna uvedená pole nepřesahují maximální délku pole 5. Údaj v poslední součtové větě (součet částek za všechny příkazy souboru) odpovídá vypočtené hodnotě 6. Kontrola rozdělení souboru na jednotlivé záznamy a jednotlivá pole 7. Kontrola maximálního počtu položek v souboru 8. Všechna pole musí obsahovat pouze povolené znaky z tabulek povolených znaků 9. Částka příkazu musí být vyšší než nula (pozor oddělovač desetinných míst je tečka) LOGICKÉ KONTROLY Chyby zjištěné na úrovni logické kontroly vyřadí ze zpracování pouze daný příkaz. Jednotlivé logické kontroly jsou: 1. Kontrola formátu modulo 11 u tuzemského čísla účtu (předčíslí a základní číslo účtu odděleně) 2. Platný číselný kód banky (tuzemské platební příkazy) 3. Datum splatnosti musí být logicky správné a musí být 4. pro tuzemský platební příkaz stejné nebo vyšší (max. o 12 měsíců) než datum běžného dne 5. pro zahraniční platební příkaz stejné jako datum běžného dne 6. Částka příkazu musí být nižší nebo rovná momentálnímu stavu na účtě 7. Číslo účtu plátce nesmí být stejné jako číslo účtu příjemce 8. Platný SWIFT kód měny u zahraniční platby

10 3. PŘÍKLADY JEDNOTLIVÝCH TRANSAKCÍ Položka č.1 Účet debet: Účet kredit: Kód banky: 5100 Datum splatnosti: Částka: Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: Zpráva pro příjemce: Test Položka č.2 Referenční číslo: 4a Účet debet: Účet kredit: Kód banky: 0100 Datum splatnosti: Částka: Konstantní symbol: 3558 Variabilní symbol: Zpráva pro příjemce: Ahoj jak se mas Položka č.3 Účet debet: Částka: 2000 Měna: USD Datum splatnosti: Účet kredit: Název a adresa příjemce: Staples co., 21st Avenue, Queens Název a adresa banky příjemce: Bank of New York, Wall street 2455, New York, US Poplatky: hrazeny z našeho účtu Platební titul: 120NUS1 Položka č.4 Účet debet: Částka: 2000 Měna: USD Datum splatnosti: Účet kredit: SK Název a adresa příjemce: Staples co., 21st Avenue, Queens Název a adresa banky příjemce: VUB, a.s., Testovaci 55, Bratislava, SK SWIFT BIC: UNCRSKBX Poplatky: SHA Platební titul: 120NSK1 Formát ASCII comma delimited včetně názvu souboru LCY txt 1, 001, ,, , ,, 15143, 5100, 0308, ,, TEST 1, 002, , 4a, , ,, , 0100, 3558, ,, A HOJ JAK SE MAS 9, 003,

11 FCY txt 3, 001, ,, , , USD, , STAPLES CO. 21ST AVENUE QUEENS,,,, BANK OF NEW YORK, WALL STREET 2455, NEW YORK, US,,,,, OUR, 1, 120NUS1 3, 002, ,, , , USD, SK , STAPLES CO. 21ST AVENUE QUEENS,,,, VUB A.S., UNCRSKBX, TESTOVACI 55 BRATISLAVA, SK,,,,, SHA, 1, 120NSK1 9, 003, Pozn.: V případě, že existuje v jednotlivém platebním příkazu nevyplněné nepovinné pole, musí být toto pole v ASCII formátu označeno uvozovkami.

12 4. SEZNAM BANK V ČR Aktuální seznam všech existujících bank v České republice naleznete na internetové adrese: v sekci Platební styk Upozornění: Uvedené kódy třetích stran a také kódy bank ve Slovenské republice pro platební styk nikdy nepoužívejte.

13 5. SEZNAM KONSTANTNÍCH SYMBOLŮ K.S. označené B používají jen banky, konstantní symboly označené BS používají jen banky a orgány spojů. Takto označené konstantní symboly nesmějí klienti používat. Občané, kteří nejsou soukromými podnikateli, používají konstantní symboly označené O. Soukromí podnikatelé používají ostatní konstantní symboly. Konstantní symbol se skládá : z jednomístné až trojmístné základní části vyjadřující charakter platby (Z) z jednomístné proměnné části vyjadřující způsob placení nebo zúčtování (X) a má toto schéma : ZZZX. Konstantní symboly jsou zařazeny do 9 tříd, které jsou členěny takto: 0 platby za zboží a služby 1 vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv 2 platby za dodávky investiční povahy 3 mzdové a ostatní osobní náklady 4 vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv 5 ostatní finanční platby 6 převody mezi účty téhož klienta 7 pokladní příjmy 8 platby za dodávky investiční povahy uskutečněné do konce minulého roku 9 vztahy bank ke klientele Proměnná část konstantního symbolu (X) 0 platby podle zvláštních dispozic bank 1 platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu 2 úvěrovatelné přepravné a úvěrované platby dodavatelům 3 výplaty u banky, která nevede účet klienta, nebo u pošty 4 přednostní platby 5 opravné zúčtování B 6 dobropisy (vratky) na platby běžného roku 7 dobropisy (vratky) na platby minulého roku 8 ostatní bezhotovostní platby 9 hotovostní platby 5.1. Přehled konstantních symbolů podle jednotlivých tříd TŘÍDA 0 PLATBY ZA ZBOŽÍ A SLUŽBY 00X platby za zboží (kromě plateb pod symboly 10X, 80X) 10X platby za zemědělské výrobky 30X platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X) O 40X platby za přepravné 80X platby za dodávky podle zvláštních předpisů (např. rozvoj vědy a techniky) TŘÍDA 1 VZTAHY KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A ROZPOČTŮM MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV Konstantní symboly této třídy vyhlašuje Ministerstvo financí, plátce uvádí konstantní symbol předepsaný příslušným finančním nebo daňovým úřadem.

14 TŘÍDA 2 PLATBY ZA DODÁVKY INVESTIČNÍ POVAHY 02X 72X platby za dodávky investiční povahy příspěvky na sdruženou výstavbu TŘÍDA 3 MZDOVÉ A OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY 03X 13X 93X prostředky na mzdy srážky z mezd dávky sociálního zabezpečení (důchody, podpory, národní pojištění) TŘÍDA 4 VZTAHY KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A ROZPOČTŮM MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV Konstantní symboly této třídy vyhlašuje Ministerstvo financí, plátce uvádí konstantní symbol předepsaný příslušným finančním nebo daňovým úřadem TŘÍDA 5 OSTATNÍ FINANČNÍ PLATBY 05 platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu B 05X penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce, náhrady škod (kromě plateb pod symbolem 051)- 205X nákup cenných papírů (akcie, dluhopisy, směnky) 305X prodej cenných papírů 405X proplacení výnosů z cenných papírů 15X hospodářsko operativní výdaje 25X platby v Kč určené k úhradám do zahraničí 35X platby určené k výplatám v hotovosti prostřednictvím pošt 459 hotovostní výplaty z účtů 55X finanční platby ostatní O 1559 výplaty z vkladů obyvatelstva 255X úhrady pojistných plnění pojišťovnami 355X platby pojistného pojišťovnám 175X zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty stavebních bytových družstev 85X přechodně poskytnuté půjčky 959 dotace poštám B 1959 dotace bankám BS TŘÍDA 6 PŘEVODY MEZI ÚČTY TÉHOŽ KLIENTA 06X 16X 126X 96X převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady splátky úvěrů a půjček O převody vlastních členských podílů stavebních bytových družstev ostatní převody TŘÍDA 7 POKLADNÍ PŘÍJMY 079 tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování 179 tržby za poskytnuté služby 178 zúčtování platby zaručeným šekem B 1178 zúčtování platby platební kartou B 2178 zúčtování platby nezaručeným šekem B 3178 zúčtování platby bankovním šekem B 279 vklady na účty zemědělských družstev 379 ostatní příjmy O 1379 vklady obyvatelstva (včetně depozitních a vkladových certifikátů a vkladových listů) BS 479 vrácené mzdy 579 vrácené hotovosti na nákup 1979 odvody bank BS

15 TŘÍDA 8 PLATBY ZA DODÁVKY INVESTIČNÍ POVAHY USKUTEČNĚNÉ DO KONCE MINULÉHO ROKU TŘÍDA 9 VZTAHY BANK KE KLIENTELE B- 098 automatické převody zůstatků 1098 převody zůstatků zrušených účtů 209X nákup cenných papírů 309X prodej cenných papírů 409X proplacení výnosů z cenných papírů 198 regulace zůstatků účtů 298 ostatní převody 398 poskytnuté úvěry 498 splátky úvěrů a půjček 598 zúčtování úroků 269X devizové operace nákup 369X devizové operace prodej 898 zúčtování cen za peněžní služby 1898 zúčtování náhrad skutečných výloh účtovaných jinou bankou 998 zúčtování soupisů poštovních poukázek Upozornění: Uvedený seznam konstantních symbolů je pouze indikativní.

16 6. SEZNAM PLATEBNÍCH TITULŮ 6.1. SKUPINA 1. - Inkasa a platby za zboží Skupina 1 se vztahuje na inkasa a platby spojené s vývozem a dovozem zboží, zpracováním a opravami zboží a dlouhodobým pronájmem nad 12 měsíců. 110 Vývoz zboží - inkasa za vyvezené zboží ve sjednané paritě (včetně úroků zahrnutých v ceně zboží), upravená o korigující položky (vratky, storna, slevy aj.). V inkasech za zboží jsou zahrnuty náklady na přepravu, skladování, pojištění, provize, montáže aj., pokud jsou součástí ceny zboží. 112 Finanční pronáje (leasing) - VÝVOZ - inkasa a případné platby spojené s vývozem statků formou jejich dlouhodobého pronájmu (nad 12 měsíců) s následným prodejem (příp. vrácení již uhrazených splátek, pokud nedojde k následnému prodeji); nezahrnují se inkasa a platby související s provozním pronájmem (viz platevní titul 352). 120 Dovoz zboží - platby za dovezené zboží ve sjednané paritě (včetně úroků zahrnutých v ceně zboží), upravené o korigující položky (vratky, storna, slevy aj.). 122 Finanční pronájem (leasing) - DOVOZ - platby a případná inkasa spojená s dovozem statků formou jejich dlouhodobého pronájmu (nad 12 měsíců) s následnou koupí (příp. vrácení již uhrazených splátek, pokud nedojde ke koupi); nezahrnují se inkasa a platby související s provozním pronájmem (viz platební titul 352). 130 Reexport - inkasa a platby za dodávky zboží, které bylo nakoupeno a dovezeno ze zahraničí a bez následné úpravy a změny vlastní kvality prodáno a vyvezeno. 132 Zpracování a opravy - inkasa a platby spojené se zhodnocením a opravami zboží, které překročilo celní hranici. 150 Faktoring - inkasa a platby spojené s odkoupenými krátkodobými vývozními pohledávkami. 152 Forfaiting - inkasa a platby spojené s odkoupenými střednědobými a dlouhodobými vývozními pohledávkami. 190 Transakce z použití směnek a šeků - inkasa a platby spojené s neidentifikovatelným použitím směnek a šeků (převoditelné instrumenty nezjistitelné popisem). 195 Časově neidentifikované platební tituly (zprostředkované operace) - inkasa a platby spojené s dodatečným upřesňováním platebních titulů (zejména inkas). Jedná se o náhradní platební titul, který přiděluje korespondentská banka zprostředkující operace pro klienta jiné banky. 199 Časově neidentifikované platební tituly (operace vlastní) - inkasa a platby spojené s dodatečným upřesňováním platebních titulů (zejména inkas). Jedná se o náhradní platební titul, který přiděluje banka při uskutečňování vlastních operací.

17 6.2. SKUPINA 2. - Dopravní služby a cestovní ruch Část skupiny 2 - dopravní služby - se týká dopravních služeb spojených s pohybem zboží (s vyjímkou nákladů zakalkulovaných do ceny zboží - např. přeprava, skladování, pojištění, aj. - spadající pod skupinu 1) a přepravou osob. Část skupiny 2 - cestovní ruch - se týká nákupu a prodeje prostředků v cizí měně fyzickým a právnickým osobám, cizoměnových a korunových inkas a plateb subjektů podnikajících v oblasti zahraničního cestovního ruchu NÁKLADNÍ DOPRAVA 210 Železniční nákladní - inkasa a platby spojené s přepravou zboží po železnici. 215 Námořní nákladní - inkasa a platby spojené s námořní přepravou zboží. 218 Říční nákladní - inkasa a platby spojené s říční přepravou zboží. 220 Letecká nákladní - inkasa a platby spojené s leteckou přepravou zboží. 222 Automobilová nákladní - inkasa a platby spojené s automobilovou přepravou zboží. 225 Ostatní nákladní dopravní služby - inkasa a platby spojené s ostatními druhy dopravy (spedice aj.), daňové poplatky placené na celnici z nákladní dopravy, celní jistoty. Vztahuje se rovněž na služby poskytované na hraničních přechodech, letištích, přístavech (např. manipulace s nákladem, uskladnění, balení, záchranné akce, služby lodivoda, údržba dopravních zařízení apod.). 230 Železniční tranzit - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží po železnici přes území čr. 232 Automobilový tranzit - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží prostřednictvím automobilové dopravy přes území čr. 235 Potrubní tranzit - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží potrubím přes území čr. 238 Ostatní tranzit - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží přes území čr ostatními dopravními prostředky OSOBNÍ DOPRAVA 240 Železniční osobní - inkasa a platby spojené s přepravou osob po železnici. 242 Námořní osobní - inkasa a platby spojené s námořní přepravou osob. 245 Letecká osobní - inkasa a platby spojené s leteckou přepravou osob 250 Ostatní osobní - inkasa a platby spojené s ostatními druhy dopravy (říční, autobusová aj.). 255 Ostatní osobní dopravní služby - poplatky za další služby poskytované na letištích, v přístavech, na hraničních přechodech aj CESTOVNÍ RUCH Platební tituly 260 až 295 se týkají pouze cestovního ruchu. šeky, směnky, nákupy cizí měny, vztahující se k obchodním činnosti, jsou označovány platebními tituly podle povahy transakce.

18 260 Nákup cizí měny za hotovost - nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu ve formě bankovek, mincí a šeků s vyjímkou nákupů prováděných s mimobankovními směnárnami - viz platební titul Nákup cizí měny s připsáním na účet fyzické osoby v Kč - nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu s připsáním směněné částky na korunový účet klienta. 265 Nákup cizí měny s připsáním na účet právnické osoby v Kč - nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu s připsáním směněné částky na korunový účet klienta. 270 Prodej cizí měny za hotovost - prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu ve formě bankovek, mincí a šeků s vyjímkou prodejů prováděných mimobankovními směnárnami - viz platební titul Prodej cizí měny s odepsáním z účtu fyzické osoby v Kč - prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu s odepsáním směnečné částky z korunového účtu klienta. 275 Prodej cizí měny s odepsáním z účtu právnické osoby v Kč - prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu s odepsáním směnečné částky z korunového účtu klienta. 280 Aktivní cestovní ruch - inkasa a platby fyzických a právnických osob (cestovní kanceláře, hotely aj.) spojené s poskytovanými službami v oblasti cestovního ruchu, bezhotovostní zúčtování mezi cestovními kancelářemi, úhrady pobytů v čr apod. 282 Pasívní cestovní ruch - inkasa a platby fyzických a právnických osob (cestovní kanceláře, hotely aj.) spojené s přijímanými službami v oblasti cestovního ruchu, bezhotovostního zúčtování mezi cestovními kancelářemi, úhrady pobytů v zahraničí apod. 285 Mimobankovní směnárny - převody peněžních prostředků v cizí měně nakoupených mimobankovními směnárnami. 295 Transakce z použití platebních karet - inkasa a platby plynoucí ze zúčtování platebních karet SKUPINA 3. - Jiné služby Pod platebními tituly skupiny 3 se evidují inkasa a platby mezi tuzemci a cizozemci spojené s poskytováním všech druhů služeb obchodní a neobchodní povahy s vyjímkou dopravních služeb a cestovního ruchu. 310 Poštovní služby - inkasa a platby spojené s poštovními službami. 312 Telekomunikační a radiokomunikační služby - inkasa a platby spojené s telekomunikačními a radiokomunikačními službami. 315 Stavební a montážní práce - inkasa a platby spojené se stavebními a montážními pracemi včetně projektové přípravy (s vyjímkou stavebních a montážních nákladů zahrnutých v ceně zboží). 320 Ziskové operace se zbožím - inkasa a platby za zboží, které bylo v zahraničí zakoupeno a opět odprodáno, aniž překročilo tuzemskou hranici, resp. nebylo celně odbaveno do tuzemska. 325 Opravy - inkasa a platby za opravy zboží, které nepřekočilo celní hranici (není zahrnuto ve skupině 1). 330 Neživotní pojištění - inkasa a platby spojené s pojištěním majetku a osob, tj. se všemi druhy pojištění, kromě pojištění zahrnutého v ceně zboží a služeb, životního a penzijního pojištění. 332 Životní a penzijní pojištění - inkasa a platby spojené s životním pojištěním (např. na dožití určitého věku nebo úmrtí) a s penzijním pojištěním.

19 335 Finanční služby -inkasa a platby za finanční služby (kromě úroků) poskytované bankami jinými finančními institucemi s vyjímkou platebních titulů 330 a 332. Jedná se o služby ve vztahu ke klientům a bankám (poplatky za služby spojené např. s otevřením akreditivu, operace s cennými papíry a finančními deriváty, za vedení účtů, poskytování úvěrů, správu aktiv, cenných papírů apod.). 340 Reklama - inkasa a platby za reklamní, propagační a inzertní služby, průzkum trhu a průzkum veřejného mínění. 345 Právní, účetnické a poradenské služby - inkasa a platby spojené s právními, účetnickými, auditorskými, konzultačními, manažerskými a podobnými službami. 348 Nájemné - inkasa a platby za pronájem budov a zařízení (např. sezónní nájemné). 350 Pronájem nehmotných statků - inkasa a platby za pronájem filmů, zvukových a obrazových záznamů a jiných nehmotných statků. 352 Pronájem strojů a zařízení - inkasa a platby za krátkodobý pronájem strojů a zařízení do 12 měsíců (dlouhodobý pronájem - nad 12 měsíců - se zahrnuje do skupiny 1). 355 Výzkum a vývoj - inkasa a platby spojené s poskytováním služeb v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a vývoje. 360 Autorské honoráře, licenční poplatky aj. - inkasa a platby spojené s využíváním nehmotných nevýrobních nefinančních aktiv a vlastnických práv, jako např. patenty, ochranné známky, autorská a nakladatelská práva, průmyslové vzory, výrobní postupy, aj. 365 Služby výpočetní techniky a informací - inkasa a platby za veškeré služby poskytované v oblasti výpočetní techniky a informací (služby poskytované tiskovými aj. agenturami, předplatné novin a časopisů). 370 Diplomatická zastoupení čr v zahraničí - převody prostředků v souvislosti s činností diplomatických a konzulárních zastoupení v zahraničí (netýká se nákupu pozemků a nemovitostí). 372 Zahraniční diplomatická zastoupení v ČR - převody prostředků v souvislosti s činností diplomatických a konzulárních zastoupení cizích států (netýká se nákupu pozemků a nemovitostí). 375 Vládní příjmy a výdaje - inkasa a platby v souvislosti se státními platy, včetně účasti v jednotkách OSN, NATO apod. 378 Zprostředkovací služby - inkasa a platby za zprostředkovatelské služby, např. provize, s vyjímkou služeb zprostředkovaných bankami a finančními institucemi. 380 Služby obchodní povahy - inkasa a platby za služby obchodní povahy (jako např. odborné expertízy, veletrhy, výstavy obchodního charakteru aj.) a jinde neuvedené služby. 382 Audiovizuální služby - inkasa a platby vztahující se k filmu, televizi, rozhlasu, magnetickým záznamům apod. 385 Služby v oblasti kultury, zábavy, sportu a rekreace - inkasa a platby spojené se službami zaměřenými na kulturní, sportovní, rekreační, zábavnou, vzdělávací aj. činnost (např. knihovny, musea, výstavy). 390 Technické služby - inkasa a platby vztahující se ke službám technického charakteru (např. stavební dozor, konstrukce, architektura, design, apod.). 392 Služby v oblasti těžebního a zpracovatelského průmyslu - inkasa a platby spojené s těžbou a zpracováním surovin (geologický průzkum, dobývání surovin, těžba dřeva, jaderný odpad). Nezahrnují se inkasa a platby za právo těžit nerostné suroviny, využívat vnitrozemské vody apod. - viz platební titul 550.

20 395 Zastoupení českých firem v zahraničí - inkasa a platby spojené s náklady na reprezentaci firem. Nezahrnují se náklady na mzdy, které přísluší do skupiny Zastoupení zahraničních firem v ČR - inkasa a platby spojené s náklady na reprezentaci firem. Nezahrnují se náklady na mzdy, které přísluší do skupiny Služby v oblasti zdravotnictví - inkasa platby spojené s lékařským ošetřením, převody prostředků zdravotnickým zařízením do a ze zahraničí SKUPINA 4. Pracovní příjmy Zahrnují se převody prostředků získané za pracovní činnost. 410 Převody pracovních příjmů u krátkodobého pobytu - převody mezd, platů a jiných odměn, získaných fyzickými osobami během pracovního pobytu v zahraničí kratšího než 1 rok (týká se tuzemců v zahraničí a cizozemců v čr). Týká se také případů, kdy česká firma zaměstnává cizozemce s místem výkonu práce v zahraničí. 412 Převody pracovních příjmů u dlouhodobého pobytu - převody mezd, platů a jiných odměn, získaných fyzickými osobami během pracovního pobytu v zahraničí delšího než 1 rok (týká se tuzemců v zahraničí a cizozemců v čr). Týká se také případů, kdy česká firma zaměstnává cizozemce s místem výkonu práce v zahraničí SKUPINA 5. - Důchody z majetku a podnikání Skupina 5 zahrnuje inkasa a platby vyjadřující důchody plynoucí mezi tuzemci a cizozemci z finančních aktiv a pasív. 510 Výnosy z přímých investic - inkasa a platby spojené s převodem podílů na zisku přímé investice určené k rozdělení (tj. dividendy, tantiemy) a další formy podílu na zisku (např. čistý výnos z pronájmu nemovitostí). 520 Výnosy z portfoliových investic - inkasa a platby spojené s převody výnosů z portfoliových investic, tj. dividendy aj. 530 Úroky - přímé investice - inkasované a placené úroky z úvěrů poskytovaných a přijímaných v rámci přímých investic. 532 Úroky - portfoliové investice - inkasované a placené úroky z poskytovaných a přijímaných portfoliových investic (např. obligací). 535 Úroky z finančních a ostatních úvěrů - inkasované a placené úroky z finančních a účelových úvěrů poskytovaných a přijímaných ve vztahu k zahraničním bankám a zahraničním finančním institucím a jiným subjektům. Zahrnují se také úroky z vládních úvěrů. 538 Úroky z obchodních úvěrů - inkasované a placené úroky z poskytnutých přijatých úvěrů obchodního charakteru nezahrnutých v ceně zboží, tzn. ve skupině Úroky z depozit - inkasované a placené úroky z depozit a termínovaných obchodů. 550 Důchody z půdy - inkasa a platby vyplývající z vlastnictví půdy, t.j. nájemné z půdy zemědělské, zastavěné, z využívání volného prostranství, z půdy lesní, z využívání vnitrozemských vod a podzemních aktiv, tj. za právo těžit nerostné zdroje SKUPINA 6. - Převody 610 Převody - inkasa a platby v souvislosti s převody prostředků jak fyzickým (např. věna, podpory, odškodnění), tak právnickým osobám. Zahrnují se dary do výše 10 tis. Kč včetně, dále např. poplatky za studijní pobyt v zahraničí, náhrady pojištění aj. 612 Dědictví a dary - inkasa a platby v souvislosti s převodem dědictví a darů kapitálového charakteru (nad 10 tis. Kč). Dary do výše 10 tis. Kč se zahrnují pod platební titul 610.

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Pro zákazníky v České republice Platí od 2. ledna 2012 SAZBY V CZK Logistika je nejmocnější silou dnešního podnikání Objevte novou logistiku Logistika. Jde o to,

Více

PLATEBNÍ BILANCE 010 2

PLATEBNÍ BILANCE 010 2 PLATEBNÍ BILANCE 2010 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 3 1.1 OBCHODNÍ BILANCE 3 1.2 BILANCE SLUŽEB 3 1.3 BILANCE VÝNOSŮ 5 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY 5 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET

Více

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB A) Základní služby 1. Obyčejná zásilka (čl. 115 Poštovních podmínek - dále jen PP) hmotnost prioritní a) evropské země do 20 g včetně 17,- Kč do 50 g

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 18. 4. 2015

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 18. 4. 2015 CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 18. 4. 2015 1 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky... 3 Aktuálně nabízené tarify, zvýhodnění

Více

SLEVY a akční nabídky:

SLEVY a akční nabídky: Údolní 1273/98 Praha 4 Braník, 142 00 IČ: 28526091 DIČ: CZ28526091 Podpora: support@ehamnet.cz Tel. kancelář: +420 222 264 764, Hotline 777 594 201 Kompletní ceník služeb firmy ceník je platný od 1.2.2015

Více

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři, IFRS do kapsy 2011 2 Předmluva V Praze dne 1. února 2012 Vážená čtenářko, vážený čtenáři, předkládáme Vám aktualizované vydání publikace, která přináší klíčové informace z oblasti Mezinárodních standardů

Více

SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH

SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH 2014 1 SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH. Praha, 2014 Brožura zahrnuje číselné a kartografické údaje o zásobách, těžbě, zpracování, spotřebě uhlovodíků a

Více

Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování

Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ:

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH:

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: Vûstník vlády pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: 5. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele

Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele strana 1 Československá obchodní banka, a. s. Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele Česká republika, ve znění k

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Systém internetového bankovnictví CitiBusiness Direct

FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Systém internetového bankovnictví CitiBusiness Direct FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Systém internetového bankovnictví CitiBusiness Direct FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY pro Citibank Europe plc, organizační

Více

Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY. s obratem do 25 mil. Kč

Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY. s obratem do 25 mil. Kč Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 03 1.1 Běžné účty 03 1.2 Účty pro pojišťovací poradce 04 1.3 Profesní účty 04 1.4

Více

Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček

Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček Obsah Každodenní bankovnictví Financování (úvěry, záruky, směnky, dokumentární platby) Spoření a investování Pojištění Ostatní služby

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z Díl 1 MANIPULACE S JEDNOTLIVÝMI DÍLY TISKOPISU A DOPLŇKOVÉHO LISTU

Více

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO Absolutní výhoda - schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji než země B. Administrativní stanovení

Více

Sazebník poplatků za poskytování peněžních a obchodních služeb pro standardní pobočkovou síť

Sazebník poplatků za poskytování peněžních a obchodních služeb pro standardní pobočkovou síť Volksbank CZ, a. s. Lazarská 8, CZ 120 00 Praha 2 Sazebník poplatků za poskytování peněžních a obchodních služeb pro standardní pobočkovou síť (v CZK, u devizových účtů v protihodnotě) Platný od 07. 01.

Více

fayn PREMIUM Pevné sítě z GSM H24 ZDARMA Mobilní sítě z GSM H24 ZDARMA SMS H24 ZDARMA MMS H24 4,99 Kč

fayn PREMIUM Pevné sítě z GSM H24 ZDARMA Mobilní sítě z GSM H24 ZDARMA SMS H24 ZDARMA MMS H24 4,99 Kč Volání v rámci ČR a další ceny fayn PREMIUM Pásmo Kč / min Pevné sítě z GSM H24 ZDARMA Mobilní sítě z GSM H24 ZDARMA SMS H24 ZDARMA MMS H24 4,99 Kč VoIP síť FAYN a partnerské sítě (VoIP- H24 Internetové

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Duševní vlastnictví pro podniky 1

ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Duševní vlastnictví pro podniky 1 Duševní vlastnictví pro podniky 1 Vytvoření ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Světová organizace duševního vlastnictví Publikace v edici Duševní vlastnictví

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více