Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka"

Transkript

1 Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5)

2 Obsah 1. ÚVOD FORMÁT SOUBORŮ FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ FORMÁT JEDNOTLIVÝCH VĚT PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ FORMÁT SOUČTOVÉ VĚTY NA KONCI SOUBORU FORMÁT ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ FORMÁT JEDNOTLIVÝCH VĚT PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ FORMÁT SOUČTOVÉ VĚTY NA KONCI SOUBROU TABULKY POVOLENÝCH ZNAKŮ VSTUPNÍ KONTROLY ZÁZNAMŮ JEDNOTLIVÝCH POLÍ PROVÁDĚNÉ NA STRANĚ CITIBANK FORMÁTOVÉ KONTROLY LOGICKÉ KONTROLY PŘÍKLADY JEDNOTLIVÝCH TRANSAKCÍ SEZNAM BANK V ČR SEZNAM KONSTANTNÍCH SYMBOLŮ SEZNAM PLATEBNÍCH TITULŮ SKUPINA 1. - Inkasa a platby za zboží SKUPINA 2. - Dopravní služby a cestovní ruch SKUPINA 3. - Jiné služby SKUPINA 4. Pracovní příjmy SKUPINA 5. - Důchody z majetku a podnikání SKUPINA 6. - Převody SKUPINA 7. - Transakce s finančními aktivy ve vztahu k zahraničí SKUPINA 8. - Transakce s finančními pasívy ve vztahu k zahraničí SKUPINA 9. - Ostatní převody nezahrnované do platebně - bilančních vztahů...23

3 1. ÚVOD Vážený uživateli Citibank Online, právě se Vám dostává do rukou poslední verze Citibank Online umožňující rychlou a operativní komunikaci mezi Vámi a Citibank Europe plc, organizační složka (dále Citibank ). Mezi nejdůležitější způsob této komunikace patří bezesporu převod dat z Vašeho účetnictví formou souborů platebních příkazů. Na následujících stránkách naleznete podrobný popis těchto datových souborů. Současně s tímto dokumentem obdržíte manuál pro používání Citibank Online. Zde najdete mj. návod k zasílání těchto souborů do Citibank, a také vzor obrazovek s informacemi o stavu zpracování celých souborů a jednotlivých transakcí v bance. V případě jakýchkoli nejasností či dotazů kontaktujte oddělení CitiPhone na telefonní číslo:

4 2. FORMÁT SOUBORŮ Soubory s příkazy pro Citibank zpracovávané pomocí systému Citibank Online jsou vytvořeny jako ASCII comma delimited (jednotlivá pole oddělená čárkami). Všechna pole kromě 1. - Typ příkazu a 6. - Částka příkazu jsou navíc ohraničena uvozovkami "". Každý příkaz tvoří jeden záznam v souboru. Jako poslední věta každého souboru je uvedena součtová věta. Maximální počet příkazů v jednom souboru je 999. Každý soubor může obsahovat pouze jeden druh příkazu z následujících dvou možností: tuzemský platební příkaz zahraniční platební příkaz Citibank Online akceptuje jakýkoli název souboru se standardní koncovkou pro textové soubory txt, avšak do maximální délky 40 znaků včetně tečky a přípony txt. Citibank Online akceptuje i názvy delší než 40 znaků, eviduje však, kontroluje a zobrazuje pouze 40 znaků zprava včetně tečky a přípony txt. Použitím níže uvedeného popisu tvoření názvů souborů se vyhnete možnosti duplicitních názvů souborů. Název souboru může být např. ve tvaru: TTT-XXXXXXXX-RRRRMMDD-SSS.txt TTT XXXXXXXXXX RRRRMMDD SSS txt LCY - pro tuzemské platební příkazy FCY - pro zahraniční platební příkazy 10 místné číslo Vašeho účtu, ze kterého provádíte převod datum vytvoření souboru ve tvaru rrrrmmdd pořadové číslo souboru v rámci datumu vytvoření standardní přípona pro textové soubory Datum vytvoření souboru a pořadové číslo souboru tak tvoří klíč pro vyloučení duplicitních názvů souborů. To znamená, že pořadové číslo souboru v rámci data vytvoření musí být jednoznačné. Citibank ale nepožaduje a také ani nekontroluje nepřerušený vzestupný interval pořadových čísel souborů v rámci daného dne. Příklady názvů souborů LCY txt Soubor vytvořený 1. září 2009 obsahuje tuzemské platební příkazy prováděné z čísla účtu Jde o první soubor ze dne 1. září FCY txt Soubor vytvořený 3. září 2009 obsahuje zahraniční platební příkazy prováděné z čísla účtu Jde o třetí soubor ze dne 3. září 2009.

5 2.1. FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ Pole číslo FORMÁT JEDNOTLIVÝCH VĚT PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ Obsah Typ pole Maxim. délka (Fixní / Variabilní) Tabulka povolených znaků Povinné/ Volitelné pole 1. Typ příkazu N 1 F 1 P, musí být = 1 2. Pořadové číslo příkazu v souboru A 3 F 1 P 3. Číslo účtu plátce A 10 F 1 P 4. Referenční číslo příkazu dle potřeby zákazníka A 10 V 4 V 5. Datum splatnosti (ddmmrrrr) A 8 F 1 P 6. Částka příkazu v Kč* N 16 V 3 P 7. Předčíslí čísla účtu příjemce N 6 V 1 V 8. Základní číslo účtu příjemce N 10 V 1 P 9. Číselný kód banky příjemce N 4 F 1 P 10. Konstantní symbol N 4 V 1 V 11. Variabilní symbol N 10 V 1 V 12. Specifický symbol N 10 V 1 V 13. Zpráva pro příjemce A 35 V 6 V Pole číslo FORMÁT SOUČTOVÉ VĚTY NA KONCI SOUBORU Obsah Typ pole Maxim. délka (Fixní / Variabilní) Tabulka povolených znaků Povinné/ Volitelné pole 1. Znak poslední věty souboru N 1 F 1 P, musí být = 9 2. Pořadové číslo příkazu v souboru A 3 F 1 P 3. Součet částek za všechny příkazy souboru N 16 V 3 P Pozn. Typ pole A alfanumerické hodnoty Typ pole N numerické hodnoty *Částku uveďte vždy na dvě desetinná místa (např , , 14.05).

6 2.2. FORMÁT ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ Pole číslo FORMÁT JEDNOTLIVÝCH VĚT PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ Obsah Typ pole Maxim. délka (Fixní / Variabilní) Tabulka povolených znaků Povinné/ Volitelné pole 1. Typ příkazu N 1 F 1 P, musí být = 3 2. Pořadové číslo příkazu v souboru A 3 F 1 P 3. Číslo účtu plátce A 10 F 1 P 4. Referenční číslo příkazu dle potřeby zákazníka A 10 V 4 V 5. Datum splatnosti (ddmmrrrr)* A 8 F 1 P 6. Částka příkazu** N 16 V 3 P 7. Měna platby v kódu SWIFT A 3 F 5 P 8. Číslo účtu příjemce (IBAN) A 34 V 6 P 9. Název a adresa příjemce, část 1 A 35 V 6 P 10. Název a adresa příjemce, část 2 A 35 V 6 V 11. Název a adresa příjemce, část 3 A 35 V 6 V 12. Název a adresa příjemce, část 4 A 35 V 6 V 13. Název a adresa banky příjemce, část 1 (popř. samotný SWIFT kód) A 35 V 6 P 14. Název a adresa banky příjemce, část 2 (popř. samotný SWIFT kód) A 35 V 6 V 15. Název a adresa banky příjemce, část 3 A 35 V 6 V 16. Název a adresa banky příjemce, část 4 - kód země A 2 F 5 P 17. Detaily platby, část 1 A 35 V 6 V 18. Detaily platby, část 2 A 35 V 6 V 19. Detaily platby, část 3 A 35 V 6 V 20. Detaily platby, část 4 A 35 V 6 V 21. Poplatky (SHA/BEN/OUR) A 3 F 5 P 22. Volné pole A 1 V 1 V 23. Platební titul A 7 F 7 V Pozn.: Pro platby do banky v členském státu EHP je klient povinen uvést BIC (SWIFT) banky příjemce a IBAN, a to bez ohledu na měnu platební transakce. BIC kód musí být uveden samostatně v poli číslo 13 nebo 14, a to bez slova SWIFT a bez mezer a musí obsahovat 8 nebo 11 znaků. V případě, že platební příkaz doručený Bance nebude obsahovat tyto náležitosti, bude Klientovi účtován Poplatek NSTP ( Non Straight Through Processing ) ve výši dle aktuálního sazebníku Banky. Číslo pole 21. Poplatky BEN - poplatky hrazeny z účtu příjemce OUR - poplatky hrazeny z Vašeho účtu SHA - plátce hradí poplatky své banky, případné další poplatky jsou účtovány k tíži příjemce Číslo pole 22. Volné pole povolené znaky jsou 1, 2, 3 Číslo pole 23. Platební titul nepovinný údaj, vždy sedmimístný údaj zadávaný v následující struktuře PPPRZZK PPP je číselná hodnota (3 znaky) platebního titulu podle charakteru platby, např dovoz zboží. Úplný seznam platebních titulů je uveden na konci tohoto manuálu. R je abecední jednoznakový kód příjemce a to v hodnotách: R N příjemce platby je rezident (registrován v České republice) příjemce platby není rezident (není registrován v České republice) ZZ je abecední dvouznakový kód země příjemce, např. GB pro Velkou Británii nebo IT pro Itálii. Úplný seznam kódů zemí příjemce je uveden na konci tohoto manuálu. K je číselný jednoznakový kód smluvního partnera (příjemce) s těmito hodnotami: 1 Zahraniční mimobankovní subjekty

7 2 Zahraniční vlády, Mezinárodní měnový fond, Světová banka 3 Zahraniční banky 4 Ostatní nerezidenti 5 Rezidenti Př. 120NGB1 tento plat. titul je pro platbu za dovoz zboží od nerezidenta z Velké Británie, který je běžným dodavatelem (mimobankovní subjekt) 2.3. FORMÁT SOUČTOVÉ VĚTY NA KONCI SOUBROU Pole číslo Obsah Typ pole Maxim. délka (Fixní / Variabilní) Tabulka povolených znaků Povinné/ Volitelné pole 1. Znak poslední věty souboru N 1 F 1 P, musí být = 9 2. Pořadové číslo příkazu v souboru A 3 F 1 P 3. Součet částek za všechny příkazy souboru N 16 V 3 P Pozn.: Typ pole A alfanumerické hodnoty Typ pole N numerické hodnoty *Datum splatnosti Citibank provádí mj. kontrolu na datum splatnosti. U zahraničního platebního příkazu musí být datum logicky správné, a to stejné jako datum běžného dne. Tzn. při přenosu vytvořeného souboru se zahraničními platebními příkazy do Citibank Online zadejte datum splatnosti stejné jako dnešní datum (systémové datum v Citibank Online). **Částku uveďte vždy na dvě desetinná místa (např , , 14.05). U tzv. slabých měn (měn bez desetinných míst JPY a HUF) uveďte částku na celé číslo (např , 5000).

8 2.4. TABULKY POVOLENÝCH ZNAKŮ Tabulka č. 1 - pouze číslice (0-9) Tabulka č. 2 - číslice a abeceda (0-9, a - z, A - Z) bez znaků české diakritiky Tabulka č. 3 - číslice a desetinná tečka Tabulka č. 4 - číslice (0-9), abeceda (a - z, A - Z) bez znaků české diakritiky plus speciální znaky ( / -), tj. znaky lomítko a minus Tabulka č. 5 - pouze abeceda, velká písmena (A - Z) bez znaků české diakritiky Tabulka č. 6 - povolené znaky pro SWIFT: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ?-()+:/ <mezera> bez znaků české diakritiky Tabulka č. 7 - číslice (0-9), velká písmena (A - Z) bez znaků české diakritiky

9 2.5. VSTUPNÍ KONTROLY ZÁZNAMŮ JEDNOTLIVÝCH POLÍ PROVÁDĚNÉ NA STRANĚ CITIBANK Kontroly prováděné na datech souboru jsou dvojího druhu: FORMÁTOVÉ KONTROLY Veškeré chyby při kontrole formátu způsobí, že celý vstupní soubor je jako celek vyřazen ze zpracování. Jednotlivé formátové kontroly jsou: 1. Soubor obsahuje data pro daný typ položky 2. Vstupní posloupnost pořadových čísel příkazů v souboru je nepřerušená 3. Všechna povinná pole jsou uvedena 4. Všechna uvedená pole nepřesahují maximální délku pole 5. Údaj v poslední součtové větě (součet částek za všechny příkazy souboru) odpovídá vypočtené hodnotě 6. Kontrola rozdělení souboru na jednotlivé záznamy a jednotlivá pole 7. Kontrola maximálního počtu položek v souboru 8. Všechna pole musí obsahovat pouze povolené znaky z tabulek povolených znaků 9. Částka příkazu musí být vyšší než nula (pozor oddělovač desetinných míst je tečka) LOGICKÉ KONTROLY Chyby zjištěné na úrovni logické kontroly vyřadí ze zpracování pouze daný příkaz. Jednotlivé logické kontroly jsou: 1. Kontrola formátu modulo 11 u tuzemského čísla účtu (předčíslí a základní číslo účtu odděleně) 2. Platný číselný kód banky (tuzemské platební příkazy) 3. Datum splatnosti musí být logicky správné a musí být 4. pro tuzemský platební příkaz stejné nebo vyšší (max. o 12 měsíců) než datum běžného dne 5. pro zahraniční platební příkaz stejné jako datum běžného dne 6. Částka příkazu musí být nižší nebo rovná momentálnímu stavu na účtě 7. Číslo účtu plátce nesmí být stejné jako číslo účtu příjemce 8. Platný SWIFT kód měny u zahraniční platby

10 3. PŘÍKLADY JEDNOTLIVÝCH TRANSAKCÍ Položka č.1 Účet debet: Účet kredit: Kód banky: 5100 Datum splatnosti: Částka: Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: Zpráva pro příjemce: Test Položka č.2 Referenční číslo: 4a Účet debet: Účet kredit: Kód banky: 0100 Datum splatnosti: Částka: Konstantní symbol: 3558 Variabilní symbol: Zpráva pro příjemce: Ahoj jak se mas Položka č.3 Účet debet: Částka: 2000 Měna: USD Datum splatnosti: Účet kredit: Název a adresa příjemce: Staples co., 21st Avenue, Queens Název a adresa banky příjemce: Bank of New York, Wall street 2455, New York, US Poplatky: hrazeny z našeho účtu Platební titul: 120NUS1 Položka č.4 Účet debet: Částka: 2000 Měna: USD Datum splatnosti: Účet kredit: SK Název a adresa příjemce: Staples co., 21st Avenue, Queens Název a adresa banky příjemce: VUB, a.s., Testovaci 55, Bratislava, SK SWIFT BIC: UNCRSKBX Poplatky: SHA Platební titul: 120NSK1 Formát ASCII comma delimited včetně názvu souboru LCY txt 1, 001, ,, , ,, 15143, 5100, 0308, ,, TEST 1, 002, , 4a, , ,, , 0100, 3558, ,, A HOJ JAK SE MAS 9, 003,

11 FCY txt 3, 001, ,, , , USD, , STAPLES CO. 21ST AVENUE QUEENS,,,, BANK OF NEW YORK, WALL STREET 2455, NEW YORK, US,,,,, OUR, 1, 120NUS1 3, 002, ,, , , USD, SK , STAPLES CO. 21ST AVENUE QUEENS,,,, VUB A.S., UNCRSKBX, TESTOVACI 55 BRATISLAVA, SK,,,,, SHA, 1, 120NSK1 9, 003, Pozn.: V případě, že existuje v jednotlivém platebním příkazu nevyplněné nepovinné pole, musí být toto pole v ASCII formátu označeno uvozovkami.

12 4. SEZNAM BANK V ČR Aktuální seznam všech existujících bank v České republice naleznete na internetové adrese: v sekci Platební styk Upozornění: Uvedené kódy třetích stran a také kódy bank ve Slovenské republice pro platební styk nikdy nepoužívejte.

13 5. SEZNAM KONSTANTNÍCH SYMBOLŮ K.S. označené B používají jen banky, konstantní symboly označené BS používají jen banky a orgány spojů. Takto označené konstantní symboly nesmějí klienti používat. Občané, kteří nejsou soukromými podnikateli, používají konstantní symboly označené O. Soukromí podnikatelé používají ostatní konstantní symboly. Konstantní symbol se skládá : z jednomístné až trojmístné základní části vyjadřující charakter platby (Z) z jednomístné proměnné části vyjadřující způsob placení nebo zúčtování (X) a má toto schéma : ZZZX. Konstantní symboly jsou zařazeny do 9 tříd, které jsou členěny takto: 0 platby za zboží a služby 1 vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv 2 platby za dodávky investiční povahy 3 mzdové a ostatní osobní náklady 4 vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv 5 ostatní finanční platby 6 převody mezi účty téhož klienta 7 pokladní příjmy 8 platby za dodávky investiční povahy uskutečněné do konce minulého roku 9 vztahy bank ke klientele Proměnná část konstantního symbolu (X) 0 platby podle zvláštních dispozic bank 1 platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu 2 úvěrovatelné přepravné a úvěrované platby dodavatelům 3 výplaty u banky, která nevede účet klienta, nebo u pošty 4 přednostní platby 5 opravné zúčtování B 6 dobropisy (vratky) na platby běžného roku 7 dobropisy (vratky) na platby minulého roku 8 ostatní bezhotovostní platby 9 hotovostní platby 5.1. Přehled konstantních symbolů podle jednotlivých tříd TŘÍDA 0 PLATBY ZA ZBOŽÍ A SLUŽBY 00X platby za zboží (kromě plateb pod symboly 10X, 80X) 10X platby za zemědělské výrobky 30X platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X) O 40X platby za přepravné 80X platby za dodávky podle zvláštních předpisů (např. rozvoj vědy a techniky) TŘÍDA 1 VZTAHY KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A ROZPOČTŮM MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV Konstantní symboly této třídy vyhlašuje Ministerstvo financí, plátce uvádí konstantní symbol předepsaný příslušným finančním nebo daňovým úřadem.

14 TŘÍDA 2 PLATBY ZA DODÁVKY INVESTIČNÍ POVAHY 02X 72X platby za dodávky investiční povahy příspěvky na sdruženou výstavbu TŘÍDA 3 MZDOVÉ A OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY 03X 13X 93X prostředky na mzdy srážky z mezd dávky sociálního zabezpečení (důchody, podpory, národní pojištění) TŘÍDA 4 VZTAHY KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A ROZPOČTŮM MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV Konstantní symboly této třídy vyhlašuje Ministerstvo financí, plátce uvádí konstantní symbol předepsaný příslušným finančním nebo daňovým úřadem TŘÍDA 5 OSTATNÍ FINANČNÍ PLATBY 05 platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu B 05X penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce, náhrady škod (kromě plateb pod symbolem 051)- 205X nákup cenných papírů (akcie, dluhopisy, směnky) 305X prodej cenných papírů 405X proplacení výnosů z cenných papírů 15X hospodářsko operativní výdaje 25X platby v Kč určené k úhradám do zahraničí 35X platby určené k výplatám v hotovosti prostřednictvím pošt 459 hotovostní výplaty z účtů 55X finanční platby ostatní O 1559 výplaty z vkladů obyvatelstva 255X úhrady pojistných plnění pojišťovnami 355X platby pojistného pojišťovnám 175X zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty stavebních bytových družstev 85X přechodně poskytnuté půjčky 959 dotace poštám B 1959 dotace bankám BS TŘÍDA 6 PŘEVODY MEZI ÚČTY TÉHOŽ KLIENTA 06X 16X 126X 96X převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady splátky úvěrů a půjček O převody vlastních členských podílů stavebních bytových družstev ostatní převody TŘÍDA 7 POKLADNÍ PŘÍJMY 079 tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování 179 tržby za poskytnuté služby 178 zúčtování platby zaručeným šekem B 1178 zúčtování platby platební kartou B 2178 zúčtování platby nezaručeným šekem B 3178 zúčtování platby bankovním šekem B 279 vklady na účty zemědělských družstev 379 ostatní příjmy O 1379 vklady obyvatelstva (včetně depozitních a vkladových certifikátů a vkladových listů) BS 479 vrácené mzdy 579 vrácené hotovosti na nákup 1979 odvody bank BS

15 TŘÍDA 8 PLATBY ZA DODÁVKY INVESTIČNÍ POVAHY USKUTEČNĚNÉ DO KONCE MINULÉHO ROKU TŘÍDA 9 VZTAHY BANK KE KLIENTELE B- 098 automatické převody zůstatků 1098 převody zůstatků zrušených účtů 209X nákup cenných papírů 309X prodej cenných papírů 409X proplacení výnosů z cenných papírů 198 regulace zůstatků účtů 298 ostatní převody 398 poskytnuté úvěry 498 splátky úvěrů a půjček 598 zúčtování úroků 269X devizové operace nákup 369X devizové operace prodej 898 zúčtování cen za peněžní služby 1898 zúčtování náhrad skutečných výloh účtovaných jinou bankou 998 zúčtování soupisů poštovních poukázek Upozornění: Uvedený seznam konstantních symbolů je pouze indikativní.

16 6. SEZNAM PLATEBNÍCH TITULŮ 6.1. SKUPINA 1. - Inkasa a platby za zboží Skupina 1 se vztahuje na inkasa a platby spojené s vývozem a dovozem zboží, zpracováním a opravami zboží a dlouhodobým pronájmem nad 12 měsíců. 110 Vývoz zboží - inkasa za vyvezené zboží ve sjednané paritě (včetně úroků zahrnutých v ceně zboží), upravená o korigující položky (vratky, storna, slevy aj.). V inkasech za zboží jsou zahrnuty náklady na přepravu, skladování, pojištění, provize, montáže aj., pokud jsou součástí ceny zboží. 112 Finanční pronáje (leasing) - VÝVOZ - inkasa a případné platby spojené s vývozem statků formou jejich dlouhodobého pronájmu (nad 12 měsíců) s následným prodejem (příp. vrácení již uhrazených splátek, pokud nedojde k následnému prodeji); nezahrnují se inkasa a platby související s provozním pronájmem (viz platevní titul 352). 120 Dovoz zboží - platby za dovezené zboží ve sjednané paritě (včetně úroků zahrnutých v ceně zboží), upravené o korigující položky (vratky, storna, slevy aj.). 122 Finanční pronájem (leasing) - DOVOZ - platby a případná inkasa spojená s dovozem statků formou jejich dlouhodobého pronájmu (nad 12 měsíců) s následnou koupí (příp. vrácení již uhrazených splátek, pokud nedojde ke koupi); nezahrnují se inkasa a platby související s provozním pronájmem (viz platební titul 352). 130 Reexport - inkasa a platby za dodávky zboží, které bylo nakoupeno a dovezeno ze zahraničí a bez následné úpravy a změny vlastní kvality prodáno a vyvezeno. 132 Zpracování a opravy - inkasa a platby spojené se zhodnocením a opravami zboží, které překročilo celní hranici. 150 Faktoring - inkasa a platby spojené s odkoupenými krátkodobými vývozními pohledávkami. 152 Forfaiting - inkasa a platby spojené s odkoupenými střednědobými a dlouhodobými vývozními pohledávkami. 190 Transakce z použití směnek a šeků - inkasa a platby spojené s neidentifikovatelným použitím směnek a šeků (převoditelné instrumenty nezjistitelné popisem). 195 Časově neidentifikované platební tituly (zprostředkované operace) - inkasa a platby spojené s dodatečným upřesňováním platebních titulů (zejména inkas). Jedná se o náhradní platební titul, který přiděluje korespondentská banka zprostředkující operace pro klienta jiné banky. 199 Časově neidentifikované platební tituly (operace vlastní) - inkasa a platby spojené s dodatečným upřesňováním platebních titulů (zejména inkas). Jedná se o náhradní platební titul, který přiděluje banka při uskutečňování vlastních operací.

17 6.2. SKUPINA 2. - Dopravní služby a cestovní ruch Část skupiny 2 - dopravní služby - se týká dopravních služeb spojených s pohybem zboží (s vyjímkou nákladů zakalkulovaných do ceny zboží - např. přeprava, skladování, pojištění, aj. - spadající pod skupinu 1) a přepravou osob. Část skupiny 2 - cestovní ruch - se týká nákupu a prodeje prostředků v cizí měně fyzickým a právnickým osobám, cizoměnových a korunových inkas a plateb subjektů podnikajících v oblasti zahraničního cestovního ruchu NÁKLADNÍ DOPRAVA 210 Železniční nákladní - inkasa a platby spojené s přepravou zboží po železnici. 215 Námořní nákladní - inkasa a platby spojené s námořní přepravou zboží. 218 Říční nákladní - inkasa a platby spojené s říční přepravou zboží. 220 Letecká nákladní - inkasa a platby spojené s leteckou přepravou zboží. 222 Automobilová nákladní - inkasa a platby spojené s automobilovou přepravou zboží. 225 Ostatní nákladní dopravní služby - inkasa a platby spojené s ostatními druhy dopravy (spedice aj.), daňové poplatky placené na celnici z nákladní dopravy, celní jistoty. Vztahuje se rovněž na služby poskytované na hraničních přechodech, letištích, přístavech (např. manipulace s nákladem, uskladnění, balení, záchranné akce, služby lodivoda, údržba dopravních zařízení apod.). 230 Železniční tranzit - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží po železnici přes území čr. 232 Automobilový tranzit - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží prostřednictvím automobilové dopravy přes území čr. 235 Potrubní tranzit - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží potrubím přes území čr. 238 Ostatní tranzit - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží přes území čr ostatními dopravními prostředky OSOBNÍ DOPRAVA 240 Železniční osobní - inkasa a platby spojené s přepravou osob po železnici. 242 Námořní osobní - inkasa a platby spojené s námořní přepravou osob. 245 Letecká osobní - inkasa a platby spojené s leteckou přepravou osob 250 Ostatní osobní - inkasa a platby spojené s ostatními druhy dopravy (říční, autobusová aj.). 255 Ostatní osobní dopravní služby - poplatky za další služby poskytované na letištích, v přístavech, na hraničních přechodech aj CESTOVNÍ RUCH Platební tituly 260 až 295 se týkají pouze cestovního ruchu. šeky, směnky, nákupy cizí měny, vztahující se k obchodním činnosti, jsou označovány platebními tituly podle povahy transakce.

18 260 Nákup cizí měny za hotovost - nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu ve formě bankovek, mincí a šeků s vyjímkou nákupů prováděných s mimobankovními směnárnami - viz platební titul Nákup cizí měny s připsáním na účet fyzické osoby v Kč - nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu s připsáním směněné částky na korunový účet klienta. 265 Nákup cizí měny s připsáním na účet právnické osoby v Kč - nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu s připsáním směněné částky na korunový účet klienta. 270 Prodej cizí měny za hotovost - prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu ve formě bankovek, mincí a šeků s vyjímkou prodejů prováděných mimobankovními směnárnami - viz platební titul Prodej cizí měny s odepsáním z účtu fyzické osoby v Kč - prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu s odepsáním směnečné částky z korunového účtu klienta. 275 Prodej cizí měny s odepsáním z účtu právnické osoby v Kč - prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu s odepsáním směnečné částky z korunového účtu klienta. 280 Aktivní cestovní ruch - inkasa a platby fyzických a právnických osob (cestovní kanceláře, hotely aj.) spojené s poskytovanými službami v oblasti cestovního ruchu, bezhotovostní zúčtování mezi cestovními kancelářemi, úhrady pobytů v čr apod. 282 Pasívní cestovní ruch - inkasa a platby fyzických a právnických osob (cestovní kanceláře, hotely aj.) spojené s přijímanými službami v oblasti cestovního ruchu, bezhotovostního zúčtování mezi cestovními kancelářemi, úhrady pobytů v zahraničí apod. 285 Mimobankovní směnárny - převody peněžních prostředků v cizí měně nakoupených mimobankovními směnárnami. 295 Transakce z použití platebních karet - inkasa a platby plynoucí ze zúčtování platebních karet SKUPINA 3. - Jiné služby Pod platebními tituly skupiny 3 se evidují inkasa a platby mezi tuzemci a cizozemci spojené s poskytováním všech druhů služeb obchodní a neobchodní povahy s vyjímkou dopravních služeb a cestovního ruchu. 310 Poštovní služby - inkasa a platby spojené s poštovními službami. 312 Telekomunikační a radiokomunikační služby - inkasa a platby spojené s telekomunikačními a radiokomunikačními službami. 315 Stavební a montážní práce - inkasa a platby spojené se stavebními a montážními pracemi včetně projektové přípravy (s vyjímkou stavebních a montážních nákladů zahrnutých v ceně zboží). 320 Ziskové operace se zbožím - inkasa a platby za zboží, které bylo v zahraničí zakoupeno a opět odprodáno, aniž překročilo tuzemskou hranici, resp. nebylo celně odbaveno do tuzemska. 325 Opravy - inkasa a platby za opravy zboží, které nepřekočilo celní hranici (není zahrnuto ve skupině 1). 330 Neživotní pojištění - inkasa a platby spojené s pojištěním majetku a osob, tj. se všemi druhy pojištění, kromě pojištění zahrnutého v ceně zboží a služeb, životního a penzijního pojištění. 332 Životní a penzijní pojištění - inkasa a platby spojené s životním pojištěním (např. na dožití určitého věku nebo úmrtí) a s penzijním pojištěním.

19 335 Finanční služby -inkasa a platby za finanční služby (kromě úroků) poskytované bankami jinými finančními institucemi s vyjímkou platebních titulů 330 a 332. Jedná se o služby ve vztahu ke klientům a bankám (poplatky za služby spojené např. s otevřením akreditivu, operace s cennými papíry a finančními deriváty, za vedení účtů, poskytování úvěrů, správu aktiv, cenných papírů apod.). 340 Reklama - inkasa a platby za reklamní, propagační a inzertní služby, průzkum trhu a průzkum veřejného mínění. 345 Právní, účetnické a poradenské služby - inkasa a platby spojené s právními, účetnickými, auditorskými, konzultačními, manažerskými a podobnými službami. 348 Nájemné - inkasa a platby za pronájem budov a zařízení (např. sezónní nájemné). 350 Pronájem nehmotných statků - inkasa a platby za pronájem filmů, zvukových a obrazových záznamů a jiných nehmotných statků. 352 Pronájem strojů a zařízení - inkasa a platby za krátkodobý pronájem strojů a zařízení do 12 měsíců (dlouhodobý pronájem - nad 12 měsíců - se zahrnuje do skupiny 1). 355 Výzkum a vývoj - inkasa a platby spojené s poskytováním služeb v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a vývoje. 360 Autorské honoráře, licenční poplatky aj. - inkasa a platby spojené s využíváním nehmotných nevýrobních nefinančních aktiv a vlastnických práv, jako např. patenty, ochranné známky, autorská a nakladatelská práva, průmyslové vzory, výrobní postupy, aj. 365 Služby výpočetní techniky a informací - inkasa a platby za veškeré služby poskytované v oblasti výpočetní techniky a informací (služby poskytované tiskovými aj. agenturami, předplatné novin a časopisů). 370 Diplomatická zastoupení čr v zahraničí - převody prostředků v souvislosti s činností diplomatických a konzulárních zastoupení v zahraničí (netýká se nákupu pozemků a nemovitostí). 372 Zahraniční diplomatická zastoupení v ČR - převody prostředků v souvislosti s činností diplomatických a konzulárních zastoupení cizích států (netýká se nákupu pozemků a nemovitostí). 375 Vládní příjmy a výdaje - inkasa a platby v souvislosti se státními platy, včetně účasti v jednotkách OSN, NATO apod. 378 Zprostředkovací služby - inkasa a platby za zprostředkovatelské služby, např. provize, s vyjímkou služeb zprostředkovaných bankami a finančními institucemi. 380 Služby obchodní povahy - inkasa a platby za služby obchodní povahy (jako např. odborné expertízy, veletrhy, výstavy obchodního charakteru aj.) a jinde neuvedené služby. 382 Audiovizuální služby - inkasa a platby vztahující se k filmu, televizi, rozhlasu, magnetickým záznamům apod. 385 Služby v oblasti kultury, zábavy, sportu a rekreace - inkasa a platby spojené se službami zaměřenými na kulturní, sportovní, rekreační, zábavnou, vzdělávací aj. činnost (např. knihovny, musea, výstavy). 390 Technické služby - inkasa a platby vztahující se ke službám technického charakteru (např. stavební dozor, konstrukce, architektura, design, apod.). 392 Služby v oblasti těžebního a zpracovatelského průmyslu - inkasa a platby spojené s těžbou a zpracováním surovin (geologický průzkum, dobývání surovin, těžba dřeva, jaderný odpad). Nezahrnují se inkasa a platby za právo těžit nerostné suroviny, využívat vnitrozemské vody apod. - viz platební titul 550.

20 395 Zastoupení českých firem v zahraničí - inkasa a platby spojené s náklady na reprezentaci firem. Nezahrnují se náklady na mzdy, které přísluší do skupiny Zastoupení zahraničních firem v ČR - inkasa a platby spojené s náklady na reprezentaci firem. Nezahrnují se náklady na mzdy, které přísluší do skupiny Služby v oblasti zdravotnictví - inkasa platby spojené s lékařským ošetřením, převody prostředků zdravotnickým zařízením do a ze zahraničí SKUPINA 4. Pracovní příjmy Zahrnují se převody prostředků získané za pracovní činnost. 410 Převody pracovních příjmů u krátkodobého pobytu - převody mezd, platů a jiných odměn, získaných fyzickými osobami během pracovního pobytu v zahraničí kratšího než 1 rok (týká se tuzemců v zahraničí a cizozemců v čr). Týká se také případů, kdy česká firma zaměstnává cizozemce s místem výkonu práce v zahraničí. 412 Převody pracovních příjmů u dlouhodobého pobytu - převody mezd, platů a jiných odměn, získaných fyzickými osobami během pracovního pobytu v zahraničí delšího než 1 rok (týká se tuzemců v zahraničí a cizozemců v čr). Týká se také případů, kdy česká firma zaměstnává cizozemce s místem výkonu práce v zahraničí SKUPINA 5. - Důchody z majetku a podnikání Skupina 5 zahrnuje inkasa a platby vyjadřující důchody plynoucí mezi tuzemci a cizozemci z finančních aktiv a pasív. 510 Výnosy z přímých investic - inkasa a platby spojené s převodem podílů na zisku přímé investice určené k rozdělení (tj. dividendy, tantiemy) a další formy podílu na zisku (např. čistý výnos z pronájmu nemovitostí). 520 Výnosy z portfoliových investic - inkasa a platby spojené s převody výnosů z portfoliových investic, tj. dividendy aj. 530 Úroky - přímé investice - inkasované a placené úroky z úvěrů poskytovaných a přijímaných v rámci přímých investic. 532 Úroky - portfoliové investice - inkasované a placené úroky z poskytovaných a přijímaných portfoliových investic (např. obligací). 535 Úroky z finančních a ostatních úvěrů - inkasované a placené úroky z finančních a účelových úvěrů poskytovaných a přijímaných ve vztahu k zahraničním bankám a zahraničním finančním institucím a jiným subjektům. Zahrnují se také úroky z vládních úvěrů. 538 Úroky z obchodních úvěrů - inkasované a placené úroky z poskytnutých přijatých úvěrů obchodního charakteru nezahrnutých v ceně zboží, tzn. ve skupině Úroky z depozit - inkasované a placené úroky z depozit a termínovaných obchodů. 550 Důchody z půdy - inkasa a platby vyplývající z vlastnictví půdy, t.j. nájemné z půdy zemědělské, zastavěné, z využívání volného prostranství, z půdy lesní, z využívání vnitrozemských vod a podzemních aktiv, tj. za právo těžit nerostné zdroje SKUPINA 6. - Převody 610 Převody - inkasa a platby v souvislosti s převody prostředků jak fyzickým (např. věna, podpory, odškodnění), tak právnickým osobám. Zahrnují se dary do výše 10 tis. Kč včetně, dále např. poplatky za studijní pobyt v zahraničí, náhrady pojištění aj. 612 Dědictví a dary - inkasa a platby v souvislosti s převodem dědictví a darů kapitálového charakteru (nad 10 tis. Kč). Dary do výše 10 tis. Kč se zahrnují pod platební titul 610.

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka. Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5)

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka. Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5) Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5) Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FORMÁT SOUBORŮ... 4 2.1. FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Přiřazení států do geografických oblastí

Přiřazení států do geografických oblastí Systém HlasSZU list: 1/9 Přiřazení států do geografických oblastí stát Afghánistán Alandy Albánie Alžírsko Americká Samoa Americké Panenské ostrovy Andorra Angola Anguilla Antarktida Antigua a Barbuda

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1.1 Cenný balík Cena je stanovena podle hmotnosti a příslušné cenové skupiny Cen. skupina 50 51 52 53 54 55 Hmotnost do Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Více

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Pevné sítě ČR 0.32 0.60 GSM sítě ČR 1.00 1.00 Přenos hlasových dat v rámci služby

Více

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY KLÍČOVÁ AKCE 2 1. Projektové řízení a organizace Příspěvek na aktivity koordinující organizace: 500 EUR na měsíc. Příspěvek na aktivity ostatních

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha dne :;-. cervence 2011 Cj. CTÚ-54 610/2011-611 Ceský telekomunikacní úrad jako príslušný orgán

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33 CENÍK SLUŽBA IP CALL Účinnost od 1.4.2003 Ceny uvedeny bez DPH 1. Ceny za provoz 1.1 Zařazení zemí do skupin s uvedením cen za minutu hovoru 1) ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

Více

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad Příloha č. 1 Kódovací kniha Jednotka měření: pořad 1 Země původu kód 2 Kontinent kód 1 Alžírsko 1 Afrika 2 Angola 1 Afrika 3 Benin 1 Afrika 4 Botswana 1 Afrika 5 Burundi 1 Afrika 6 Burkina Faso 1 Afrika

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 285,00 408,00 469,00 550,00 451,00 531,00 2 kg 300,00 438,00 510,00

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů

Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů Vysvětlivky VVŠ - o uznání jako orgán 1. stupně rozhoduje veřejná vysoká škola uskutečňující akreditovaný studijní program, A - ověření vysokoškolského diplomu

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar Vyhláška č. 459/2009 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2010, ze dne 14. prosince 2009 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce: 1 zahraničního

Více

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1 Základní

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz Ceny IP hovorů do zahraničí Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68 Kč Bílá linka - 840 1,92

Více

Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2

Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2 Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2 +88299 Aeromobile D +93 Afghánistán D +355 Albánie C +213 Alžírsko C +376 Andorra C +244 *55

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 VYHLÁŠKA č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 ze dne 16. listopadu 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

Termíny konání sčítání v rámci kola populačních a domovních censů 2010

Termíny konání sčítání v rámci kola populačních a domovních censů 2010 Afrika Alžírsko Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapverdy Středoafrická republika Čad Komory Kongo, republika Pobřeží Slonoviny Kongo, demokratická republika Džibutsko Egypt Rovníková

Více

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková Ekonomika Hodnocení národního hospodářství Ing. Kateřina Tomšíková 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2/4 2015 Vývoj HDP ve stálých cenách 8

Více

škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami)

škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami) Tab. 12.3: Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí***** (vysoká škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami) Vysoká škola regionálního rozvoje Země Afghánistán Albánie

Více

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min)

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) MB: 326 100 001 info@cerberos.cz Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb

Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb Mezinárodní předvolba Fax Předvolba NetCall *55 Země +88299 Aeromobile 10.

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH Interlan s.r.o. name setup_price skip for price for2 Afghánistán 0 Afghánistán 9,26 peak Afghánistán 9,26 offpeak Afgánistán - mobil 0 Afgánistán

Více

Ceník platný od 26. 12. 2014

Ceník platný od 26. 12. 2014 Ceník platný od 26. 12. 2014 MOBILNÍ TARIFY TVOJE CITY TVOJE CITY 29 Kč SIM karta Účtování 60+1 Balíčky volných minut 10 volných minut 13 Kč 20 volných minut 25 Kč 50 volných minut 60 Kč 100 volných minut

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Volání ( za minutu) SMS Data ( za MB) MMS Přenos čísla 2,50 Kč 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Zdarma Balíčky Na výběr máš

Více

ID listu: HLAS_PCM HOV_ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby

ID listu: HLAS_PCM HOV_ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby ID listu: HLAS_PCM HOV_001.02 (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: 1.4.2013 Označení služby PCM hovorné Stručný popis služby Popis vlastností služby Použitelné technologie Lokalizace

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem Ve špičce Mimo špičku po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 1.2 Ceny

Více

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma cenik IP telefonie ČR - cena/min. bez DPH špička mimo špičku ČR - EMERGENCY 0 Kč 0 Kč ČR 116XX, 199 NA ÚČET VOLANÉHO 0 Kč 0 Kč ČR 800, 822 0 Kč 0 Kč ČR 910 0,77 Kč 0,77 Kč ČR 8XX 0,79 Kč 0,79 Kč ČR PRIVATE

Více

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 3. listopadu 2016

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 3. listopadu 2016 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2017 31.12.2016 I. O z n á m e n í 366 VYHLÁŠKA ze dne 3. listopadu 2016 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra.

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra. Orgány rozhodující v 1. stupni o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a požadované ověření vysokoškolských diplomů členěných podle států, v nichž bylo vzdělání získáno a vydán vysokoškolský diplom

Více

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI Platnost od 1. 9. 2013 Veškeré ceny jsou vč. DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. MĚSÍČNÍ PAUŠÁL Měsíční paušál telefon samostatná služba Měsíční paušál balíček Internet

Více

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK Volné minuty VÝHODNÉ TARIFY TARIF 49 RELAX 20 minut do mobilních sítí TARIF 99 N KLIDU 100 minut do TARIF 199 NA POHODU 200 minut do TARIF 299 S DATY 150 minut do TARIF 499 NA

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Příloha č. 1 k č.j. 303887/2014-KO Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Níže uvedené seznamy států jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti:

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1 Ceník vnitrostátního volání Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Volání do neveřejných telefonních sítí Internet** Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. Článek 1 Způsob výpočtu

cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. Článek 1 Způsob výpočtu Praha dne 16. prosince 2005 Čj. 40587/2005-611 Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle 2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění

Více

Ceník telefonních služeb VoIP

Ceník telefonních služeb VoIP Volání v ČR Ceník telefonních služeb VoIP Časová pásma Špička Mimo špičku (pracovní dny 7:00-19:00 hod) (19:00-7:00 hod, víkendy, svátky) Vlastní a partnerské sítě* zdarma zdarma ČR - pevné sítě 0,40 (0,48)

Více

Tabulka úředních jazyků

Tabulka úředních jazyků Příloha č. 14/B Tabulka úředních jazyků Stát / zámořské / závislé území Afghánistán Albánie Alžírsko Americká Samoa Andora Angola Anguilla Antigua a Barbuda Argentina Arménie Aruba Austrálie Ázerbajdžán

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX)

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Nabídka telekomunikačních služeb platná pro firemní zákazníky společnosti SIPhone s.r.o. NÁRODNÍ VOLÁNÍ Kč / min Typ hovoru špička

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme Ceník vnitrostátního volání Memobox Internet** Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Národní volání a krátké textové zprávy - Ceny jsou platné pro volání a zprávy

Více

1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa

1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa 1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa Platný od 1.2.2010 1.1 Ceny hovorného 1.1.1 Automaticky uskutečněné místní, dálkové a mezinárodní hovory Silný provoz: pracovní dny 7:00 19:00 Slabý provoz:

Více

CENÍK SPOLEČNOSTI HF.COM

CENÍK SPOLEČNOSTI HF.COM CENÍK SPOLEČNOSTI HF.COM Platný od 01.01.2017 1. ÚVODNÍ INFORMACE Zákaznický servis společnosti hf.com je určen pro všechny zákazníky. Na naší zákaznické lince nebo kontaktním emailu s Vámi budou řešeny

Více

Ceník pro cenový plán HOME MAXI PLUS platný od 1.2.2002

Ceník pro cenový plán HOME MAXI PLUS platný od 1.2.2002 Ceník pro cenový plán platný od 1.2.2002 1. Vnitrostátní hovory a služby Služba Jednorázové platby Kč Zřízení HTS 3 500 Přeložení HTS 1 750 Cena za používání Kč/měs HTS samostatné připojení 799 HTS podvojné

Více

Ceník ŠKODA ICT s.r.o.

Ceník ŠKODA ICT s.r.o. Asymetrické připojení k internetu Přenosová rychlost Download Upload Agregace Cena/měsíc 40 Mbps 4 Mbps 1:10 1 999 Kč 20 Mbps 2 Mbps 1:10 1 699 Kč 40 Mbps 4 Mbps 1:50 899 Kč 20 Mbps 2 Mbps 1:50 599 Kč

Více

CENÍK hlasové služby VoIP 2014. Ostatní hlasové služby

CENÍK hlasové služby VoIP 2014. Ostatní hlasové služby CENÍK hlasové služby VoIP 2014 Ve špičce (7:00-19:00 hod.) Mimo špičku (19:00-7:00 hod., So, Ne, svátky) Hovory v síti zdarma zdarma Pevné linky v ČR 0,80 Kč / min 0,60 Kč / min Mobilní sítě v ČR 1,90

Více

Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č /2009

Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č /2009 Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č. 283.302/2009 Časť A Objektivizované platové koeficienty pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 1 k

Více

Arménie - Mobil 11,12 Kč 13,23 Kč 8,78 Kč 10,44 Kč Aruba 13,68 Kč 16,28 Kč 10,80 Kč 12,85 Kč Aruba - Mobil 11,12 Kč 13,23 Kč 8,78 Kč 10,44 Kč Ascensio

Arménie - Mobil 11,12 Kč 13,23 Kč 8,78 Kč 10,44 Kč Aruba 13,68 Kč 16,28 Kč 10,80 Kč 12,85 Kč Aruba - Mobil 11,12 Kč 13,23 Kč 8,78 Kč 10,44 Kč Ascensio CENÍK HLASOVÝCH SLUŽEB - TRnet VOICE Volání po ČR Služby Platnost od: 01.01.2011 Tarif: Pevná STANDARD Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH Měsíční paušál Aktivační poplatek Volání v síti TRnet

Více

Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti

Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti Účtovací interval První impuls přepočtená minutová cena silný provoz slabý provoz Místní a meziměstské hovorné 1 s 120 s 0,83 0,48 Kč / min Hovorné

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím intervalové tarifikace (uvedené ceny jsou bez DPH) Cíl volání

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím intervalové tarifikace (uvedené ceny jsou bez DPH) Cíl volání Ceník vnitrostátního volání Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Volání do neveřejných telefonních sítí Internet** Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Angola EUR euro 40 Antigua a Barbuda USD americký dolár 52 Argentína EUR euro 37 Arménsko EUR euro 27 Austrália

Více

27 Poštovní sazby od 1.1.2000 do 31.12.2001

27 Poštovní sazby od 1.1.2000 do 31.12.2001 27 Poštovní sazby od 1.1.2000 do 31.12.2001 Vnistrostátní styk: Listovní zásilky a balíky: Max. hmotnost do 20g 50g 500g 1kg 5kg 10kg 15kg Psaní (do 31.12.2000) 5,40 Kč 5,40 Kč 5,40 Kč 5,40 Kč Dopisnice

Více

Stát/Country/ /QU C GIA 0,- Kč / měsíc 150,- Kč / měsíc

Stát/Country/ /QU C GIA 0,- Kč / měsíc 150,- Kč / měsíc Stát/Country/ /QU C GIA 0,- Kč / měsíc 150,- Kč / měsíc Afghánistán 10,00 Kč 10,00 Kč Albánie 10,00 Kč 10,00 Kč Alžírsko 10,00 Kč 10,00 Kč Americká Samoa 5,00 Kč 5,00 Kč Andorra 5,00 Kč 5,00 Kč Angola

Více

Ceník služeb Cena s DPH

Ceník služeb Cena s DPH Ceník služeb Cena s DPH Aktivace účtu 168,06 Kč 200,00 Kč Aktivace dalšího čísla k účtu 42,01 Kč 50,00 Kč Aktivace hlasové schránky zdarma zdarma Aktivace faxové schránky 25,21 Kč 30,00 Kč Odeslání informační

Více

Ceny vnitrostátních hovorů, MMS a SMS pro ekolektiv

Ceny vnitrostátních hovorů, MMS a SMS pro ekolektiv Ceny vnitrostátních hovorů, MMS a SMS pro ekolektiv Volání ve VPN 0,- Kč / minutu (čísla s našim tarifem) Volání mimo VPN 1,- Kč / minutu (čísla bez našeho tarifu) SMS do všech sítí 1,- Kč / minutu MMS

Více

Článek I. Článek II. Článek III.

Článek I. Článek II. Článek III. Název účetní jednotky Označení Číslo 01/2003 Název normy Schvaluje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Pokyn kvestora, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých aut pro pracovní účely podle zákona

Více

Tarif STANDARD a EXTRA

Tarif STANDARD a EXTRA Tarif STANDARD a EXTRA Tarif VIP a BUSINESS Země Pevná Mobil Pevná Mobil AFGHÁNISTÁN 10,00 9,00 8,00 7,80 ALJAŠKA 4,50 4,50 3,50 3,50 ALBÁNIE 7,00 15,00 5,50 15,00 ALŽÍRSKO 15,00 15,00 14,00 14,20 AMERICKÁ

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21% (bez DPH 21%).

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21% (bez DPH 21%). Ceník je platný od 1. 4. 2015 Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21% (bez DPH 21%). Ceník TTQ www.ttq.cz mobil@ttq.cz Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify C. Doplňkové tarify D. Mezinárodní

Více

Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56

Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56 Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56 PŘÍLOHY Příloha 1 Počet bezpečných a nebezpečných UPT (v milionech) ve světových regionech a subregionech v letech 1995, 2003, 2008 Příloha 2 Obecná míra umělé

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Předplacené karty Název tarifu Startovní cena Paušál v síti v ČR v ČR v ČR Data HOME 200 0 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX 1 200 0 0,50 1,50 1,50 4,90

Více

Nové tarify FedEx Platné od 5. ledna 2015

Nové tarify FedEx Platné od 5. ledna 2015 Nové tarify FedEx Platné od. ledna 0 Nezáleží na tom, zda je vaše zásilka lehká nebo těžká, zda je urgentní nebo zase tolik nespěchá, FedEx má vždy to správné řešení. Využijte výhod cenově výhodné a vysoce

Více

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010 Volání po ČR NETBOX Telefon Home Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010 Špička 7:00 19:00 hod, pracovní dny Mimo špičku 19:00 7:00 hod + víkendy a státní svátky Měsíční paušál - jako

Více

FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO. Citibank Europe plc, organizační složka. Systém internetového bankovnictví

FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO. Citibank Europe plc, organizační složka. Systém internetového bankovnictví FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO Systém internetového bankovnictví OBSAH ÚVOD 3 FORMÁT SOUBORŮ. 4 FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ... 6 FORMÁT ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ.... 8 TABULKY POVOLENÝCH

Více

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010 Volání po ČR NETBOX Telefon Home Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010 Špička 7:00 19:00 hod, pracovní dny Mimo špičku 19:00 7:00 hod + víkendy a státní svátky Měsíční paušál - jako

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

Seznam jmen států a jejich územních částí

Seznam jmen států a jejich územních částí Seznam jmen států a jejich územních částí Předkládaný seznam má za cíl seznámení s nejnovějším stavem názvů států a územních částí států v jejich platné podobě standardizované Názvoslovnou komisí ČÚZK.

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

Cenové ujednání služby Telefonní p ipojení

Cenové ujednání služby Telefonní p ipojení Všechny ceny uvedené v této p íloze jsou ceny bez DPH v zákonem stanovené výši, pokud není uvedeno jinak. Telefonní p ipojení 1 Dohoda o ú tování cen za z ízení služby 1.1 Smluvní strany si v níže uvedené

Více

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016 Klíčová akce 2: Strategická partnerství Finanční pravidla Výzva 2016 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Seznam velvyslavectví a honorárních konzulátů České republiky - Nauru

Seznam velvyslavectví a honorárních konzulátů České republiky - Nauru Poslední aktualizace: 06.10.2016 1. esky.cz 2. Tipy pro cestovatele Letenky Zavazadla Těhotenství a let letadlem Dítě v letadle Zvířata Odbavení a obsluha cestujícího Zdraví a bezpečnost Celní a vízové

Více

Úpravy systému WAK INTRA v souvislosti se vstupem do EU a souvisejících s změnou zákona o DPH Změna zákona o DPH V souvislosti se změnou zákona o DPH je nutno provést v systému následující kroky 1) Číselník

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit (v ceně) v ČR SMS v ČR MMS v ČR (v ceně) HOME 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50

Více

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014 Národní volání a krátké textové zprávy Destinace jednotka cena bez DPH cena s DPH Volání do sítě

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 12. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 12. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 12. 2014 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Kredit v HOME 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX 1 200,00 0,00 200,00 0,50 1,50

Více

Jak spočítat cenu přepravy za vaši zásilku

Jak spočítat cenu přepravy za vaši zásilku Nové sazby FedEx Platné v České republice od. ledna 0 Nezáleží na tom, zda je vaše zásilka lehká nebo těžká, zda je urgentní nebo zase tolik nespěchá, FedEx má vždy to správné řešení. Využijte výhod cenově

Více

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 Opatření č. 1/2010, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách V případě, že byl žadateli na základě písemné žádosti o cestovní

Více