Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka"

Transkript

1 Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5)

2 Obsah 1. ÚVOD FORMÁT SOUBORŮ FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ FORMÁT JEDNOTLIVÝCH VĚT PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ FORMÁT SOUČTOVÉ VĚTY NA KONCI SOUBORU FORMÁT ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ FORMÁT JEDNOTLIVÝCH VĚT PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ FORMÁT SOUČTOVÉ VĚTY NA KONCI SOUBROU TABULKY POVOLENÝCH ZNAKŮ VSTUPNÍ KONTROLY ZÁZNAMŮ JEDNOTLIVÝCH POLÍ PROVÁDĚNÉ NA STRANĚ CITIBANK FORMÁTOVÉ KONTROLY LOGICKÉ KONTROLY PŘÍKLADY JEDNOTLIVÝCH TRANSAKCÍ SEZNAM BANK V ČR SEZNAM KONSTANTNÍCH SYMBOLŮ SEZNAM PLATEBNÍCH TITULŮ SKUPINA 1. - Inkasa a platby za zboží SKUPINA 2. - Dopravní služby a cestovní ruch SKUPINA 3. - Jiné služby SKUPINA 4. Pracovní příjmy SKUPINA 5. - Důchody z majetku a podnikání SKUPINA 6. - Převody SKUPINA 7. - Transakce s finančními aktivy ve vztahu k zahraničí SKUPINA 8. - Transakce s finančními pasívy ve vztahu k zahraničí SKUPINA 9. - Ostatní převody nezahrnované do platebně - bilančních vztahů...23

3 1. ÚVOD Vážený uživateli Citibank Online, právě se Vám dostává do rukou poslední verze Citibank Online umožňující rychlou a operativní komunikaci mezi Vámi a Citibank Europe plc, organizační složka (dále Citibank ). Mezi nejdůležitější způsob této komunikace patří bezesporu převod dat z Vašeho účetnictví formou souborů platebních příkazů. Na následujících stránkách naleznete podrobný popis těchto datových souborů. Současně s tímto dokumentem obdržíte manuál pro používání Citibank Online. Zde najdete mj. návod k zasílání těchto souborů do Citibank, a také vzor obrazovek s informacemi o stavu zpracování celých souborů a jednotlivých transakcí v bance. V případě jakýchkoli nejasností či dotazů kontaktujte oddělení CitiPhone na telefonní číslo:

4 2. FORMÁT SOUBORŮ Soubory s příkazy pro Citibank zpracovávané pomocí systému Citibank Online jsou vytvořeny jako ASCII comma delimited (jednotlivá pole oddělená čárkami). Všechna pole kromě 1. - Typ příkazu a 6. - Částka příkazu jsou navíc ohraničena uvozovkami "". Každý příkaz tvoří jeden záznam v souboru. Jako poslední věta každého souboru je uvedena součtová věta. Maximální počet příkazů v jednom souboru je 999. Každý soubor může obsahovat pouze jeden druh příkazu z následujících dvou možností: tuzemský platební příkaz zahraniční platební příkaz Citibank Online akceptuje jakýkoli název souboru se standardní koncovkou pro textové soubory txt, avšak do maximální délky 40 znaků včetně tečky a přípony txt. Citibank Online akceptuje i názvy delší než 40 znaků, eviduje však, kontroluje a zobrazuje pouze 40 znaků zprava včetně tečky a přípony txt. Použitím níže uvedeného popisu tvoření názvů souborů se vyhnete možnosti duplicitních názvů souborů. Název souboru může být např. ve tvaru: TTT-XXXXXXXX-RRRRMMDD-SSS.txt TTT XXXXXXXXXX RRRRMMDD SSS txt LCY - pro tuzemské platební příkazy FCY - pro zahraniční platební příkazy 10 místné číslo Vašeho účtu, ze kterého provádíte převod datum vytvoření souboru ve tvaru rrrrmmdd pořadové číslo souboru v rámci datumu vytvoření standardní přípona pro textové soubory Datum vytvoření souboru a pořadové číslo souboru tak tvoří klíč pro vyloučení duplicitních názvů souborů. To znamená, že pořadové číslo souboru v rámci data vytvoření musí být jednoznačné. Citibank ale nepožaduje a také ani nekontroluje nepřerušený vzestupný interval pořadových čísel souborů v rámci daného dne. Příklady názvů souborů LCY txt Soubor vytvořený 1. září 2009 obsahuje tuzemské platební příkazy prováděné z čísla účtu Jde o první soubor ze dne 1. září FCY txt Soubor vytvořený 3. září 2009 obsahuje zahraniční platební příkazy prováděné z čísla účtu Jde o třetí soubor ze dne 3. září 2009.

5 2.1. FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ Pole číslo FORMÁT JEDNOTLIVÝCH VĚT PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ Obsah Typ pole Maxim. délka (Fixní / Variabilní) Tabulka povolených znaků Povinné/ Volitelné pole 1. Typ příkazu N 1 F 1 P, musí být = 1 2. Pořadové číslo příkazu v souboru A 3 F 1 P 3. Číslo účtu plátce A 10 F 1 P 4. Referenční číslo příkazu dle potřeby zákazníka A 10 V 4 V 5. Datum splatnosti (ddmmrrrr) A 8 F 1 P 6. Částka příkazu v Kč* N 16 V 3 P 7. Předčíslí čísla účtu příjemce N 6 V 1 V 8. Základní číslo účtu příjemce N 10 V 1 P 9. Číselný kód banky příjemce N 4 F 1 P 10. Konstantní symbol N 4 V 1 V 11. Variabilní symbol N 10 V 1 V 12. Specifický symbol N 10 V 1 V 13. Zpráva pro příjemce A 35 V 6 V Pole číslo FORMÁT SOUČTOVÉ VĚTY NA KONCI SOUBORU Obsah Typ pole Maxim. délka (Fixní / Variabilní) Tabulka povolených znaků Povinné/ Volitelné pole 1. Znak poslední věty souboru N 1 F 1 P, musí být = 9 2. Pořadové číslo příkazu v souboru A 3 F 1 P 3. Součet částek za všechny příkazy souboru N 16 V 3 P Pozn. Typ pole A alfanumerické hodnoty Typ pole N numerické hodnoty *Částku uveďte vždy na dvě desetinná místa (např , , 14.05).

6 2.2. FORMÁT ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ Pole číslo FORMÁT JEDNOTLIVÝCH VĚT PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ Obsah Typ pole Maxim. délka (Fixní / Variabilní) Tabulka povolených znaků Povinné/ Volitelné pole 1. Typ příkazu N 1 F 1 P, musí být = 3 2. Pořadové číslo příkazu v souboru A 3 F 1 P 3. Číslo účtu plátce A 10 F 1 P 4. Referenční číslo příkazu dle potřeby zákazníka A 10 V 4 V 5. Datum splatnosti (ddmmrrrr)* A 8 F 1 P 6. Částka příkazu** N 16 V 3 P 7. Měna platby v kódu SWIFT A 3 F 5 P 8. Číslo účtu příjemce (IBAN) A 34 V 6 P 9. Název a adresa příjemce, část 1 A 35 V 6 P 10. Název a adresa příjemce, část 2 A 35 V 6 V 11. Název a adresa příjemce, část 3 A 35 V 6 V 12. Název a adresa příjemce, část 4 A 35 V 6 V 13. Název a adresa banky příjemce, část 1 (popř. samotný SWIFT kód) A 35 V 6 P 14. Název a adresa banky příjemce, část 2 (popř. samotný SWIFT kód) A 35 V 6 V 15. Název a adresa banky příjemce, část 3 A 35 V 6 V 16. Název a adresa banky příjemce, část 4 - kód země A 2 F 5 P 17. Detaily platby, část 1 A 35 V 6 V 18. Detaily platby, část 2 A 35 V 6 V 19. Detaily platby, část 3 A 35 V 6 V 20. Detaily platby, část 4 A 35 V 6 V 21. Poplatky (SHA/BEN/OUR) A 3 F 5 P 22. Volné pole A 1 V 1 V 23. Platební titul A 7 F 7 V Pozn.: Pro platby do banky v členském státu EHP je klient povinen uvést BIC (SWIFT) banky příjemce a IBAN, a to bez ohledu na měnu platební transakce. BIC kód musí být uveden samostatně v poli číslo 13 nebo 14, a to bez slova SWIFT a bez mezer a musí obsahovat 8 nebo 11 znaků. V případě, že platební příkaz doručený Bance nebude obsahovat tyto náležitosti, bude Klientovi účtován Poplatek NSTP ( Non Straight Through Processing ) ve výši dle aktuálního sazebníku Banky. Číslo pole 21. Poplatky BEN - poplatky hrazeny z účtu příjemce OUR - poplatky hrazeny z Vašeho účtu SHA - plátce hradí poplatky své banky, případné další poplatky jsou účtovány k tíži příjemce Číslo pole 22. Volné pole povolené znaky jsou 1, 2, 3 Číslo pole 23. Platební titul nepovinný údaj, vždy sedmimístný údaj zadávaný v následující struktuře PPPRZZK PPP je číselná hodnota (3 znaky) platebního titulu podle charakteru platby, např dovoz zboží. Úplný seznam platebních titulů je uveden na konci tohoto manuálu. R je abecední jednoznakový kód příjemce a to v hodnotách: R N příjemce platby je rezident (registrován v České republice) příjemce platby není rezident (není registrován v České republice) ZZ je abecední dvouznakový kód země příjemce, např. GB pro Velkou Británii nebo IT pro Itálii. Úplný seznam kódů zemí příjemce je uveden na konci tohoto manuálu. K je číselný jednoznakový kód smluvního partnera (příjemce) s těmito hodnotami: 1 Zahraniční mimobankovní subjekty

7 2 Zahraniční vlády, Mezinárodní měnový fond, Světová banka 3 Zahraniční banky 4 Ostatní nerezidenti 5 Rezidenti Př. 120NGB1 tento plat. titul je pro platbu za dovoz zboží od nerezidenta z Velké Británie, který je běžným dodavatelem (mimobankovní subjekt) 2.3. FORMÁT SOUČTOVÉ VĚTY NA KONCI SOUBROU Pole číslo Obsah Typ pole Maxim. délka (Fixní / Variabilní) Tabulka povolených znaků Povinné/ Volitelné pole 1. Znak poslední věty souboru N 1 F 1 P, musí být = 9 2. Pořadové číslo příkazu v souboru A 3 F 1 P 3. Součet částek za všechny příkazy souboru N 16 V 3 P Pozn.: Typ pole A alfanumerické hodnoty Typ pole N numerické hodnoty *Datum splatnosti Citibank provádí mj. kontrolu na datum splatnosti. U zahraničního platebního příkazu musí být datum logicky správné, a to stejné jako datum běžného dne. Tzn. při přenosu vytvořeného souboru se zahraničními platebními příkazy do Citibank Online zadejte datum splatnosti stejné jako dnešní datum (systémové datum v Citibank Online). **Částku uveďte vždy na dvě desetinná místa (např , , 14.05). U tzv. slabých měn (měn bez desetinných míst JPY a HUF) uveďte částku na celé číslo (např , 5000).

8 2.4. TABULKY POVOLENÝCH ZNAKŮ Tabulka č. 1 - pouze číslice (0-9) Tabulka č. 2 - číslice a abeceda (0-9, a - z, A - Z) bez znaků české diakritiky Tabulka č. 3 - číslice a desetinná tečka Tabulka č. 4 - číslice (0-9), abeceda (a - z, A - Z) bez znaků české diakritiky plus speciální znaky ( / -), tj. znaky lomítko a minus Tabulka č. 5 - pouze abeceda, velká písmena (A - Z) bez znaků české diakritiky Tabulka č. 6 - povolené znaky pro SWIFT: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ?-()+:/ <mezera> bez znaků české diakritiky Tabulka č. 7 - číslice (0-9), velká písmena (A - Z) bez znaků české diakritiky

9 2.5. VSTUPNÍ KONTROLY ZÁZNAMŮ JEDNOTLIVÝCH POLÍ PROVÁDĚNÉ NA STRANĚ CITIBANK Kontroly prováděné na datech souboru jsou dvojího druhu: FORMÁTOVÉ KONTROLY Veškeré chyby při kontrole formátu způsobí, že celý vstupní soubor je jako celek vyřazen ze zpracování. Jednotlivé formátové kontroly jsou: 1. Soubor obsahuje data pro daný typ položky 2. Vstupní posloupnost pořadových čísel příkazů v souboru je nepřerušená 3. Všechna povinná pole jsou uvedena 4. Všechna uvedená pole nepřesahují maximální délku pole 5. Údaj v poslední součtové větě (součet částek za všechny příkazy souboru) odpovídá vypočtené hodnotě 6. Kontrola rozdělení souboru na jednotlivé záznamy a jednotlivá pole 7. Kontrola maximálního počtu položek v souboru 8. Všechna pole musí obsahovat pouze povolené znaky z tabulek povolených znaků 9. Částka příkazu musí být vyšší než nula (pozor oddělovač desetinných míst je tečka) LOGICKÉ KONTROLY Chyby zjištěné na úrovni logické kontroly vyřadí ze zpracování pouze daný příkaz. Jednotlivé logické kontroly jsou: 1. Kontrola formátu modulo 11 u tuzemského čísla účtu (předčíslí a základní číslo účtu odděleně) 2. Platný číselný kód banky (tuzemské platební příkazy) 3. Datum splatnosti musí být logicky správné a musí být 4. pro tuzemský platební příkaz stejné nebo vyšší (max. o 12 měsíců) než datum běžného dne 5. pro zahraniční platební příkaz stejné jako datum běžného dne 6. Částka příkazu musí být nižší nebo rovná momentálnímu stavu na účtě 7. Číslo účtu plátce nesmí být stejné jako číslo účtu příjemce 8. Platný SWIFT kód měny u zahraniční platby

10 3. PŘÍKLADY JEDNOTLIVÝCH TRANSAKCÍ Položka č.1 Účet debet: Účet kredit: Kód banky: 5100 Datum splatnosti: Částka: Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: Zpráva pro příjemce: Test Položka č.2 Referenční číslo: 4a Účet debet: Účet kredit: Kód banky: 0100 Datum splatnosti: Částka: Konstantní symbol: 3558 Variabilní symbol: Zpráva pro příjemce: Ahoj jak se mas Položka č.3 Účet debet: Částka: 2000 Měna: USD Datum splatnosti: Účet kredit: Název a adresa příjemce: Staples co., 21st Avenue, Queens Název a adresa banky příjemce: Bank of New York, Wall street 2455, New York, US Poplatky: hrazeny z našeho účtu Platební titul: 120NUS1 Položka č.4 Účet debet: Částka: 2000 Měna: USD Datum splatnosti: Účet kredit: SK Název a adresa příjemce: Staples co., 21st Avenue, Queens Název a adresa banky příjemce: VUB, a.s., Testovaci 55, Bratislava, SK SWIFT BIC: UNCRSKBX Poplatky: SHA Platební titul: 120NSK1 Formát ASCII comma delimited včetně názvu souboru LCY txt 1, 001, ,, , ,, 15143, 5100, 0308, ,, TEST 1, 002, , 4a, , ,, , 0100, 3558, ,, A HOJ JAK SE MAS 9, 003,

11 FCY txt 3, 001, ,, , , USD, , STAPLES CO. 21ST AVENUE QUEENS,,,, BANK OF NEW YORK, WALL STREET 2455, NEW YORK, US,,,,, OUR, 1, 120NUS1 3, 002, ,, , , USD, SK , STAPLES CO. 21ST AVENUE QUEENS,,,, VUB A.S., UNCRSKBX, TESTOVACI 55 BRATISLAVA, SK,,,,, SHA, 1, 120NSK1 9, 003, Pozn.: V případě, že existuje v jednotlivém platebním příkazu nevyplněné nepovinné pole, musí být toto pole v ASCII formátu označeno uvozovkami.

12 4. SEZNAM BANK V ČR Aktuální seznam všech existujících bank v České republice naleznete na internetové adrese: v sekci Platební styk Upozornění: Uvedené kódy třetích stran a také kódy bank ve Slovenské republice pro platební styk nikdy nepoužívejte.

13 5. SEZNAM KONSTANTNÍCH SYMBOLŮ K.S. označené B používají jen banky, konstantní symboly označené BS používají jen banky a orgány spojů. Takto označené konstantní symboly nesmějí klienti používat. Občané, kteří nejsou soukromými podnikateli, používají konstantní symboly označené O. Soukromí podnikatelé používají ostatní konstantní symboly. Konstantní symbol se skládá : z jednomístné až trojmístné základní části vyjadřující charakter platby (Z) z jednomístné proměnné části vyjadřující způsob placení nebo zúčtování (X) a má toto schéma : ZZZX. Konstantní symboly jsou zařazeny do 9 tříd, které jsou členěny takto: 0 platby za zboží a služby 1 vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv 2 platby za dodávky investiční povahy 3 mzdové a ostatní osobní náklady 4 vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv 5 ostatní finanční platby 6 převody mezi účty téhož klienta 7 pokladní příjmy 8 platby za dodávky investiční povahy uskutečněné do konce minulého roku 9 vztahy bank ke klientele Proměnná část konstantního symbolu (X) 0 platby podle zvláštních dispozic bank 1 platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu 2 úvěrovatelné přepravné a úvěrované platby dodavatelům 3 výplaty u banky, která nevede účet klienta, nebo u pošty 4 přednostní platby 5 opravné zúčtování B 6 dobropisy (vratky) na platby běžného roku 7 dobropisy (vratky) na platby minulého roku 8 ostatní bezhotovostní platby 9 hotovostní platby 5.1. Přehled konstantních symbolů podle jednotlivých tříd TŘÍDA 0 PLATBY ZA ZBOŽÍ A SLUŽBY 00X platby za zboží (kromě plateb pod symboly 10X, 80X) 10X platby za zemědělské výrobky 30X platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X) O 40X platby za přepravné 80X platby za dodávky podle zvláštních předpisů (např. rozvoj vědy a techniky) TŘÍDA 1 VZTAHY KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A ROZPOČTŮM MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV Konstantní symboly této třídy vyhlašuje Ministerstvo financí, plátce uvádí konstantní symbol předepsaný příslušným finančním nebo daňovým úřadem.

14 TŘÍDA 2 PLATBY ZA DODÁVKY INVESTIČNÍ POVAHY 02X 72X platby za dodávky investiční povahy příspěvky na sdruženou výstavbu TŘÍDA 3 MZDOVÉ A OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY 03X 13X 93X prostředky na mzdy srážky z mezd dávky sociálního zabezpečení (důchody, podpory, národní pojištění) TŘÍDA 4 VZTAHY KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A ROZPOČTŮM MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV Konstantní symboly této třídy vyhlašuje Ministerstvo financí, plátce uvádí konstantní symbol předepsaný příslušným finančním nebo daňovým úřadem TŘÍDA 5 OSTATNÍ FINANČNÍ PLATBY 05 platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu B 05X penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce, náhrady škod (kromě plateb pod symbolem 051)- 205X nákup cenných papírů (akcie, dluhopisy, směnky) 305X prodej cenných papírů 405X proplacení výnosů z cenných papírů 15X hospodářsko operativní výdaje 25X platby v Kč určené k úhradám do zahraničí 35X platby určené k výplatám v hotovosti prostřednictvím pošt 459 hotovostní výplaty z účtů 55X finanční platby ostatní O 1559 výplaty z vkladů obyvatelstva 255X úhrady pojistných plnění pojišťovnami 355X platby pojistného pojišťovnám 175X zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty stavebních bytových družstev 85X přechodně poskytnuté půjčky 959 dotace poštám B 1959 dotace bankám BS TŘÍDA 6 PŘEVODY MEZI ÚČTY TÉHOŽ KLIENTA 06X 16X 126X 96X převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady splátky úvěrů a půjček O převody vlastních členských podílů stavebních bytových družstev ostatní převody TŘÍDA 7 POKLADNÍ PŘÍJMY 079 tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování 179 tržby za poskytnuté služby 178 zúčtování platby zaručeným šekem B 1178 zúčtování platby platební kartou B 2178 zúčtování platby nezaručeným šekem B 3178 zúčtování platby bankovním šekem B 279 vklady na účty zemědělských družstev 379 ostatní příjmy O 1379 vklady obyvatelstva (včetně depozitních a vkladových certifikátů a vkladových listů) BS 479 vrácené mzdy 579 vrácené hotovosti na nákup 1979 odvody bank BS

15 TŘÍDA 8 PLATBY ZA DODÁVKY INVESTIČNÍ POVAHY USKUTEČNĚNÉ DO KONCE MINULÉHO ROKU TŘÍDA 9 VZTAHY BANK KE KLIENTELE B- 098 automatické převody zůstatků 1098 převody zůstatků zrušených účtů 209X nákup cenných papírů 309X prodej cenných papírů 409X proplacení výnosů z cenných papírů 198 regulace zůstatků účtů 298 ostatní převody 398 poskytnuté úvěry 498 splátky úvěrů a půjček 598 zúčtování úroků 269X devizové operace nákup 369X devizové operace prodej 898 zúčtování cen za peněžní služby 1898 zúčtování náhrad skutečných výloh účtovaných jinou bankou 998 zúčtování soupisů poštovních poukázek Upozornění: Uvedený seznam konstantních symbolů je pouze indikativní.

16 6. SEZNAM PLATEBNÍCH TITULŮ 6.1. SKUPINA 1. - Inkasa a platby za zboží Skupina 1 se vztahuje na inkasa a platby spojené s vývozem a dovozem zboží, zpracováním a opravami zboží a dlouhodobým pronájmem nad 12 měsíců. 110 Vývoz zboží - inkasa za vyvezené zboží ve sjednané paritě (včetně úroků zahrnutých v ceně zboží), upravená o korigující položky (vratky, storna, slevy aj.). V inkasech za zboží jsou zahrnuty náklady na přepravu, skladování, pojištění, provize, montáže aj., pokud jsou součástí ceny zboží. 112 Finanční pronáje (leasing) - VÝVOZ - inkasa a případné platby spojené s vývozem statků formou jejich dlouhodobého pronájmu (nad 12 měsíců) s následným prodejem (příp. vrácení již uhrazených splátek, pokud nedojde k následnému prodeji); nezahrnují se inkasa a platby související s provozním pronájmem (viz platevní titul 352). 120 Dovoz zboží - platby za dovezené zboží ve sjednané paritě (včetně úroků zahrnutých v ceně zboží), upravené o korigující položky (vratky, storna, slevy aj.). 122 Finanční pronájem (leasing) - DOVOZ - platby a případná inkasa spojená s dovozem statků formou jejich dlouhodobého pronájmu (nad 12 měsíců) s následnou koupí (příp. vrácení již uhrazených splátek, pokud nedojde ke koupi); nezahrnují se inkasa a platby související s provozním pronájmem (viz platební titul 352). 130 Reexport - inkasa a platby za dodávky zboží, které bylo nakoupeno a dovezeno ze zahraničí a bez následné úpravy a změny vlastní kvality prodáno a vyvezeno. 132 Zpracování a opravy - inkasa a platby spojené se zhodnocením a opravami zboží, které překročilo celní hranici. 150 Faktoring - inkasa a platby spojené s odkoupenými krátkodobými vývozními pohledávkami. 152 Forfaiting - inkasa a platby spojené s odkoupenými střednědobými a dlouhodobými vývozními pohledávkami. 190 Transakce z použití směnek a šeků - inkasa a platby spojené s neidentifikovatelným použitím směnek a šeků (převoditelné instrumenty nezjistitelné popisem). 195 Časově neidentifikované platební tituly (zprostředkované operace) - inkasa a platby spojené s dodatečným upřesňováním platebních titulů (zejména inkas). Jedná se o náhradní platební titul, který přiděluje korespondentská banka zprostředkující operace pro klienta jiné banky. 199 Časově neidentifikované platební tituly (operace vlastní) - inkasa a platby spojené s dodatečným upřesňováním platebních titulů (zejména inkas). Jedná se o náhradní platební titul, který přiděluje banka při uskutečňování vlastních operací.

17 6.2. SKUPINA 2. - Dopravní služby a cestovní ruch Část skupiny 2 - dopravní služby - se týká dopravních služeb spojených s pohybem zboží (s vyjímkou nákladů zakalkulovaných do ceny zboží - např. přeprava, skladování, pojištění, aj. - spadající pod skupinu 1) a přepravou osob. Část skupiny 2 - cestovní ruch - se týká nákupu a prodeje prostředků v cizí měně fyzickým a právnickým osobám, cizoměnových a korunových inkas a plateb subjektů podnikajících v oblasti zahraničního cestovního ruchu NÁKLADNÍ DOPRAVA 210 Železniční nákladní - inkasa a platby spojené s přepravou zboží po železnici. 215 Námořní nákladní - inkasa a platby spojené s námořní přepravou zboží. 218 Říční nákladní - inkasa a platby spojené s říční přepravou zboží. 220 Letecká nákladní - inkasa a platby spojené s leteckou přepravou zboží. 222 Automobilová nákladní - inkasa a platby spojené s automobilovou přepravou zboží. 225 Ostatní nákladní dopravní služby - inkasa a platby spojené s ostatními druhy dopravy (spedice aj.), daňové poplatky placené na celnici z nákladní dopravy, celní jistoty. Vztahuje se rovněž na služby poskytované na hraničních přechodech, letištích, přístavech (např. manipulace s nákladem, uskladnění, balení, záchranné akce, služby lodivoda, údržba dopravních zařízení apod.). 230 Železniční tranzit - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží po železnici přes území čr. 232 Automobilový tranzit - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží prostřednictvím automobilové dopravy přes území čr. 235 Potrubní tranzit - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží potrubím přes území čr. 238 Ostatní tranzit - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží přes území čr ostatními dopravními prostředky OSOBNÍ DOPRAVA 240 Železniční osobní - inkasa a platby spojené s přepravou osob po železnici. 242 Námořní osobní - inkasa a platby spojené s námořní přepravou osob. 245 Letecká osobní - inkasa a platby spojené s leteckou přepravou osob 250 Ostatní osobní - inkasa a platby spojené s ostatními druhy dopravy (říční, autobusová aj.). 255 Ostatní osobní dopravní služby - poplatky za další služby poskytované na letištích, v přístavech, na hraničních přechodech aj CESTOVNÍ RUCH Platební tituly 260 až 295 se týkají pouze cestovního ruchu. šeky, směnky, nákupy cizí měny, vztahující se k obchodním činnosti, jsou označovány platebními tituly podle povahy transakce.

18 260 Nákup cizí měny za hotovost - nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu ve formě bankovek, mincí a šeků s vyjímkou nákupů prováděných s mimobankovními směnárnami - viz platební titul Nákup cizí měny s připsáním na účet fyzické osoby v Kč - nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu s připsáním směněné částky na korunový účet klienta. 265 Nákup cizí měny s připsáním na účet právnické osoby v Kč - nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu s připsáním směněné částky na korunový účet klienta. 270 Prodej cizí měny za hotovost - prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu ve formě bankovek, mincí a šeků s vyjímkou prodejů prováděných mimobankovními směnárnami - viz platební titul Prodej cizí měny s odepsáním z účtu fyzické osoby v Kč - prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu s odepsáním směnečné částky z korunového účtu klienta. 275 Prodej cizí měny s odepsáním z účtu právnické osoby v Kč - prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu s odepsáním směnečné částky z korunového účtu klienta. 280 Aktivní cestovní ruch - inkasa a platby fyzických a právnických osob (cestovní kanceláře, hotely aj.) spojené s poskytovanými službami v oblasti cestovního ruchu, bezhotovostní zúčtování mezi cestovními kancelářemi, úhrady pobytů v čr apod. 282 Pasívní cestovní ruch - inkasa a platby fyzických a právnických osob (cestovní kanceláře, hotely aj.) spojené s přijímanými službami v oblasti cestovního ruchu, bezhotovostního zúčtování mezi cestovními kancelářemi, úhrady pobytů v zahraničí apod. 285 Mimobankovní směnárny - převody peněžních prostředků v cizí měně nakoupených mimobankovními směnárnami. 295 Transakce z použití platebních karet - inkasa a platby plynoucí ze zúčtování platebních karet SKUPINA 3. - Jiné služby Pod platebními tituly skupiny 3 se evidují inkasa a platby mezi tuzemci a cizozemci spojené s poskytováním všech druhů služeb obchodní a neobchodní povahy s vyjímkou dopravních služeb a cestovního ruchu. 310 Poštovní služby - inkasa a platby spojené s poštovními službami. 312 Telekomunikační a radiokomunikační služby - inkasa a platby spojené s telekomunikačními a radiokomunikačními službami. 315 Stavební a montážní práce - inkasa a platby spojené se stavebními a montážními pracemi včetně projektové přípravy (s vyjímkou stavebních a montážních nákladů zahrnutých v ceně zboží). 320 Ziskové operace se zbožím - inkasa a platby za zboží, které bylo v zahraničí zakoupeno a opět odprodáno, aniž překročilo tuzemskou hranici, resp. nebylo celně odbaveno do tuzemska. 325 Opravy - inkasa a platby za opravy zboží, které nepřekočilo celní hranici (není zahrnuto ve skupině 1). 330 Neživotní pojištění - inkasa a platby spojené s pojištěním majetku a osob, tj. se všemi druhy pojištění, kromě pojištění zahrnutého v ceně zboží a služeb, životního a penzijního pojištění. 332 Životní a penzijní pojištění - inkasa a platby spojené s životním pojištěním (např. na dožití určitého věku nebo úmrtí) a s penzijním pojištěním.

19 335 Finanční služby -inkasa a platby za finanční služby (kromě úroků) poskytované bankami jinými finančními institucemi s vyjímkou platebních titulů 330 a 332. Jedná se o služby ve vztahu ke klientům a bankám (poplatky za služby spojené např. s otevřením akreditivu, operace s cennými papíry a finančními deriváty, za vedení účtů, poskytování úvěrů, správu aktiv, cenných papírů apod.). 340 Reklama - inkasa a platby za reklamní, propagační a inzertní služby, průzkum trhu a průzkum veřejného mínění. 345 Právní, účetnické a poradenské služby - inkasa a platby spojené s právními, účetnickými, auditorskými, konzultačními, manažerskými a podobnými službami. 348 Nájemné - inkasa a platby za pronájem budov a zařízení (např. sezónní nájemné). 350 Pronájem nehmotných statků - inkasa a platby za pronájem filmů, zvukových a obrazových záznamů a jiných nehmotných statků. 352 Pronájem strojů a zařízení - inkasa a platby za krátkodobý pronájem strojů a zařízení do 12 měsíců (dlouhodobý pronájem - nad 12 měsíců - se zahrnuje do skupiny 1). 355 Výzkum a vývoj - inkasa a platby spojené s poskytováním služeb v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a vývoje. 360 Autorské honoráře, licenční poplatky aj. - inkasa a platby spojené s využíváním nehmotných nevýrobních nefinančních aktiv a vlastnických práv, jako např. patenty, ochranné známky, autorská a nakladatelská práva, průmyslové vzory, výrobní postupy, aj. 365 Služby výpočetní techniky a informací - inkasa a platby za veškeré služby poskytované v oblasti výpočetní techniky a informací (služby poskytované tiskovými aj. agenturami, předplatné novin a časopisů). 370 Diplomatická zastoupení čr v zahraničí - převody prostředků v souvislosti s činností diplomatických a konzulárních zastoupení v zahraničí (netýká se nákupu pozemků a nemovitostí). 372 Zahraniční diplomatická zastoupení v ČR - převody prostředků v souvislosti s činností diplomatických a konzulárních zastoupení cizích států (netýká se nákupu pozemků a nemovitostí). 375 Vládní příjmy a výdaje - inkasa a platby v souvislosti se státními platy, včetně účasti v jednotkách OSN, NATO apod. 378 Zprostředkovací služby - inkasa a platby za zprostředkovatelské služby, např. provize, s vyjímkou služeb zprostředkovaných bankami a finančními institucemi. 380 Služby obchodní povahy - inkasa a platby za služby obchodní povahy (jako např. odborné expertízy, veletrhy, výstavy obchodního charakteru aj.) a jinde neuvedené služby. 382 Audiovizuální služby - inkasa a platby vztahující se k filmu, televizi, rozhlasu, magnetickým záznamům apod. 385 Služby v oblasti kultury, zábavy, sportu a rekreace - inkasa a platby spojené se službami zaměřenými na kulturní, sportovní, rekreační, zábavnou, vzdělávací aj. činnost (např. knihovny, musea, výstavy). 390 Technické služby - inkasa a platby vztahující se ke službám technického charakteru (např. stavební dozor, konstrukce, architektura, design, apod.). 392 Služby v oblasti těžebního a zpracovatelského průmyslu - inkasa a platby spojené s těžbou a zpracováním surovin (geologický průzkum, dobývání surovin, těžba dřeva, jaderný odpad). Nezahrnují se inkasa a platby za právo těžit nerostné suroviny, využívat vnitrozemské vody apod. - viz platební titul 550.

20 395 Zastoupení českých firem v zahraničí - inkasa a platby spojené s náklady na reprezentaci firem. Nezahrnují se náklady na mzdy, které přísluší do skupiny Zastoupení zahraničních firem v ČR - inkasa a platby spojené s náklady na reprezentaci firem. Nezahrnují se náklady na mzdy, které přísluší do skupiny Služby v oblasti zdravotnictví - inkasa platby spojené s lékařským ošetřením, převody prostředků zdravotnickým zařízením do a ze zahraničí SKUPINA 4. Pracovní příjmy Zahrnují se převody prostředků získané za pracovní činnost. 410 Převody pracovních příjmů u krátkodobého pobytu - převody mezd, platů a jiných odměn, získaných fyzickými osobami během pracovního pobytu v zahraničí kratšího než 1 rok (týká se tuzemců v zahraničí a cizozemců v čr). Týká se také případů, kdy česká firma zaměstnává cizozemce s místem výkonu práce v zahraničí. 412 Převody pracovních příjmů u dlouhodobého pobytu - převody mezd, platů a jiných odměn, získaných fyzickými osobami během pracovního pobytu v zahraničí delšího než 1 rok (týká se tuzemců v zahraničí a cizozemců v čr). Týká se také případů, kdy česká firma zaměstnává cizozemce s místem výkonu práce v zahraničí SKUPINA 5. - Důchody z majetku a podnikání Skupina 5 zahrnuje inkasa a platby vyjadřující důchody plynoucí mezi tuzemci a cizozemci z finančních aktiv a pasív. 510 Výnosy z přímých investic - inkasa a platby spojené s převodem podílů na zisku přímé investice určené k rozdělení (tj. dividendy, tantiemy) a další formy podílu na zisku (např. čistý výnos z pronájmu nemovitostí). 520 Výnosy z portfoliových investic - inkasa a platby spojené s převody výnosů z portfoliových investic, tj. dividendy aj. 530 Úroky - přímé investice - inkasované a placené úroky z úvěrů poskytovaných a přijímaných v rámci přímých investic. 532 Úroky - portfoliové investice - inkasované a placené úroky z poskytovaných a přijímaných portfoliových investic (např. obligací). 535 Úroky z finančních a ostatních úvěrů - inkasované a placené úroky z finančních a účelových úvěrů poskytovaných a přijímaných ve vztahu k zahraničním bankám a zahraničním finančním institucím a jiným subjektům. Zahrnují se také úroky z vládních úvěrů. 538 Úroky z obchodních úvěrů - inkasované a placené úroky z poskytnutých přijatých úvěrů obchodního charakteru nezahrnutých v ceně zboží, tzn. ve skupině Úroky z depozit - inkasované a placené úroky z depozit a termínovaných obchodů. 550 Důchody z půdy - inkasa a platby vyplývající z vlastnictví půdy, t.j. nájemné z půdy zemědělské, zastavěné, z využívání volného prostranství, z půdy lesní, z využívání vnitrozemských vod a podzemních aktiv, tj. za právo těžit nerostné zdroje SKUPINA 6. - Převody 610 Převody - inkasa a platby v souvislosti s převody prostředků jak fyzickým (např. věna, podpory, odškodnění), tak právnickým osobám. Zahrnují se dary do výše 10 tis. Kč včetně, dále např. poplatky za studijní pobyt v zahraničí, náhrady pojištění aj. 612 Dědictví a dary - inkasa a platby v souvislosti s převodem dědictví a darů kapitálového charakteru (nad 10 tis. Kč). Dary do výše 10 tis. Kč se zahrnují pod platební titul 610.

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Předplacené karty Název tarifu Startovní cena Paušál v síti v ČR v ČR v ČR Data HOME 200 0 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX 1 200 0 0,50 1,50 1,50 4,90

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 Opatření č. 1/2010, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách V případě, že byl žadateli na základě písemné žádosti o cestovní

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit (v ceně) v ČR SMS v ČR MMS v ČR (v ceně) HOME 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix

Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix účinnost od 1. 7. 2014 Obsah 1. Volání na barevné linky... 3 1. O2 Eurotarif... 3 2. Mezinárodní volání, SMS a MMS... 4 Sazba

Více

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014 Národní volání a krátké textové zprávy Destinace jednotka cena bez DPH cena s DPH Volání do sítě

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Ceník tarifního programu Tarif Super Top 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 státem uznané svátky 1.2 Ceny za volání na

Více

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč Ceník Služeb Základní tarify Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 10 Tarif 200 150 20 Tarif 300 250 30 Využití 3G sítě zdarma v rámci paušálu. Využití LTE sítě za 20Kč měsíčně. Volné minuty

Více

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs.

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs. Balíčky CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015 TRUST-Mobil Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / Tarif 199 200 minut + 20 SMS do pevných a mobilních sítí v ČR * 199,-

Více

Jaká jsou pravidla financování?

Jaká jsou pravidla financování? Jaká jsou pravidla financování? Rozpočet projektu musí být navržen podle následujících pravidel financování: A) Akce 2 EDS - Přehled pravidel financování Cestovní náklady Náklady spojené s vysláním Náklady

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 11. 2013) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

CENÍK GEMNET MOBIL 2014. TARIFY: Tarif zaplaťte pouze, co provoláte:

CENÍK GEMNET MOBIL 2014. TARIFY: Tarif zaplaťte pouze, co provoláte: CENÍK GEMNET MOBIL 2014 Služba je určena pro rezidentní zákazníky využívající připojení k internetu od naší společnosti. U zákazníků se špatnou platební historii, může být zřízení služby podmíněno složením

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014 Národní volání a krátké textové zprávy -Cenyjsou platné pro volání a zprávy v

Více

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB A) Základní služby 1. Obyčejná zásilka (čl. 115 Poštovních podmínek - dále jen PP) hmotnost prioritní a) evropské země do 20 g včetně 17,- Kč do 50 g

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Volání ( za minutu) SMS Data ( za MB) MMS Přenos čísla 2,90 Kč 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Zdarma Balíčky Čerpání volných

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč Mobilní volání a mobilní data - MobilCall /I Paušální tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS se převádějí do dalšího zúčtovacího období Volné minuty platí pro národní provoz a nezahrnují čísla a služby

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 5. 2015) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník společností BEI

Více

Ceník hovorného OXID Voice Mobile

Ceník hovorného OXID Voice Mobile OXID Mobile Start OXID Mobile 100 Měsíční paušál 60,- Kč Měsíční paušál 99,- Kč Volné minuty 10 Volné minuty 100 Volné SMS 10 Volné SMS 0 Volné data bez dat Volné data bez dat 1 Kč/min 1 Kč/min Ostatní

Více

TELEFONOVÁNÍ PO INTERNETU

TELEFONOVÁNÍ PO INTERNETU Psohlavců 24/1668 CZ 147 00 Praha 4 Braník Tel.: 777 77 42 15 E mail: sys-data@sys-data.com http://www.sys-data.com TELEFONOVÁNÍ PO INTERNETU Národní volání Cena v Kč za minutu Národní volání 0,- Česká

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Formát souborů s výpisy z účtu zasílaných Citibank Europe plc, organizační složka

Formát souborů s výpisy z účtu zasílaných Citibank Europe plc, organizační složka Formát souborů s výpisy z účtu zasílaných Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5) Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FORMÁT DATOVÝCH SOUBORŮ... 4 3. FORMÁT HLAVIČKY

Více

Ceník služeb, poplatky

Ceník služeb, poplatky Standardní tarify - bez limitu a FUP Tarif Rychlost Platnost od 23. 2. 2015 Ceník služeb, poplatky INTERNET - WMS CITY CITY Mini 100 Mbit/s FULL DUPLEX 340 Kč CITY Klasik 200 Mbit/s FULL DUPLEX 565 Kč

Více

POŠTOVNÍ PODMÍNKY. České pošty, s.p. ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY

POŠTOVNÍ PODMÍNKY. České pošty, s.p. ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY POŠTOVNÍ PODMÍNKY České pošty, s.p. ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY Platí od 1. 11. 2012 1 OBSAH DÍL III Poštovní zásilky do zahraničí ČÁST PÁTÁ ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY Článek 151 Zahraniční podmínky Afghánistán... 9

Více

Nové technologie a staré dluhy

Nové technologie a staré dluhy VZDĚLÁNÍ Nové technologie a staré dluhy Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

Vysoká cena základních práv

Vysoká cena základních práv POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST Vysoká cena základních práv Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné

Více

Tranzitní zóny a přepravní časy

Tranzitní zóny a přepravní časy ceník služeb 2015 Tranzitní zóny a přepravní časy Země Zóna Předpokládaný čas přepravy v pracovních dnech TimeDefinite DayDefinite Afghánistán 10 3 - Albánie 5 1 - Alžírsko 9 1 - Americká Samoa 10 4 -

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Erasmus+: GRUNDTVIG. Finanční pravidla. Výzva 2015

Erasmus+: GRUNDTVIG. Finanční pravidla. Výzva 2015 Erasmus+: GRUNDTVIG Finanční pravidla Výzva 2015 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost dvojího financování

Více

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Ceník služeb Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Předplacená karta COOP Mobil Služba / Tarif Měsíční poplatek za tarif - Volné minuty -

Více

Cestovní náhrady ve 252 příkladech

Cestovní náhrady ve 252 příkladech Cestovní náhrady ve 252 příkladech 6. aktualizované a rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 1. 2014 Tam, kde jsou v publikaci uvedeny sazby cestovních náhrad platné pro rok 2013, použijte sazby platné pro

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Gas Mobil. CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014. www.gasmobil.cz

Gas Mobil. CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014. www.gasmobil.cz CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014 Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí Smlouvy o poskytování veřejně

Více

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Všechny níže uvedené tarify jsou bez závazku nebo se závazkem na 12 resp. 24 měsíců.

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 07. 11. 2012 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 12. 2014 pro rezidentní zákazníky) 1. Hlasové tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však

Více

ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ a. Tato směrnice upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na úhradu výdajů souvisejících

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit v síti 3ton SMS v MMS HOME* 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX* 200,00

Více

Dovoz zboží Platby za dovezené zboží ve sjednané paritě včetně nákladů. provize, montáže aj., úroky), upravené o korigující položky

Dovoz zboží Platby za dovezené zboží ve sjednané paritě včetně nákladů. provize, montáže aj., úroky), upravené o korigující položky POPIS ČÍSELNÍKU : Název: 110 BA0030 Výčet položek číselníku: Platební tituly pro deviz. platby a v Kč ve vztahu k zahran. Charakteristika: Seznam a kódy platebních titulů pro devizové platby nabo platby

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ 5.6.2013 Poskytování cestovních náhrad v ČASQ Stránka 1 z 5 POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD V ČASQ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1-3 II. ROZSAH NÁHRAD VÝDAJŮ SOUVÍSEJÍCH

Více

Ceník. Tento Ceník spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 01.03.2015.

Ceník. Tento Ceník spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 01.03.2015. Ceník 1. Obecná část Toto je ceník společnosti Private Mobile a. s., IČ 267 76 642, se sídlem Staroměstské nám. 11, 293 01 Mladá Boleslav, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb

Kompletní ceník tarifů a služeb Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 29. 06. 2015 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit v síti 3ton SMS v MMS HOME* 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX* 200,00

Více

Národní volání, SMS, MMS

Národní volání, SMS, MMS Ceník Služeb Platný od 1. 7. 2014 Národní volání, SMS, MMS Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS Volné minuty Volné SMS v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil Klasik*

Více

PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB

PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB Platný od 1. 5. 214 PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

JUDr. Marie Salačová LPG klub

JUDr. Marie Salačová LPG klub Změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2009 7.1.2009 Práce a mzda str. 19 Pracovní právo - změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2009 JUDr. Marie Salačová LPG klub Tak jako každoročně,

Více

PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB

PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB Platný od 3. 4. 2015 TARIF BEZ MĚSÍČNÍHO PAUŠÁLU FÉROVÁ LAMA Měsíční paušál 0,0 Od 351 min 1,0 Minuta volání do všech sítí od 151 do 350 min 2,0 do 150 min 2,5 Tarifikace 1+1 SMS

Více

FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Systém internetového bankovnictví CitiBusiness Direct

FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Systém internetového bankovnictví CitiBusiness Direct FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Systém internetového bankovnictví CitiBusiness Direct FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY pro Citibank Europe plc, organizační

Více

FlexiVoIP 10. Služba hlasového připojení technologií Voice over IP. Ceník platný od 1.12.2008. Ceny jsou uvedeny v Kč nezahrnují DPH.

FlexiVoIP 10. Služba hlasového připojení technologií Voice over IP. Ceník platný od 1.12.2008. Ceny jsou uvedeny v Kč nezahrnují DPH. Stránka 1/5 FlexiVoIP 10 Služba hlasového připojení technologií Voice over IP Ceník platný od 1.12.2008. Ceny jsou uvedeny v Kč nezahrnují DPH. Tento ceník je přílohou a nedílnou součástí smlouvy o poskytování

Více

Ceník služeb společnosti ASPone, s.r.o. platný od 1.1.2012

Ceník služeb společnosti ASPone, s.r.o. platný od 1.1.2012 Ceník služeb společnosti ASPone, s.r.o. platný od 1.1.2012 (Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH) ASPone, s.r.o. Pod Šternberkem 306 763 02 Zlín IČ: 28274326 DIČ: CZ28274326 Telefon: +420 576 510 055

Více

(*) Zvýhodněné ceny platí pro zákazníky využívající pevného připojení k internetu (optického, mikrovlnného) od Dragon Internet.

(*) Zvýhodněné ceny platí pro zákazníky využívající pevného připojení k internetu (optického, mikrovlnného) od Dragon Internet. Paušální tarify Neomezené volání platí pro národní provoz a nezahrnuje čísla a služby uvedená v oddílech Zvláštní telefonní čísla a Speciální služby Tarifikace 60 + 1 Tarify NoLimit volné minuty v tarifu

Více

Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu ve světě

Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu ve světě Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu ve světě Kromě zahrnutí široké palety zemí a jurisdikcí na různém stupni ekonomického vývoje a s různými kulturními tradicemi je celosvětový přehled

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif)

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif) Užitečné pojmy Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Roaming SMS WAP Připojení Mobilní data Hlasová schránka Zvláštní sazby Maximální délka hovoru Mobilní telefonní číslo Pevné telefonní

Více

Ceník služeb NETBOX pro firmy platný od 1. 10. 2010

Ceník služeb NETBOX pro firmy platný od 1. 10. 2010 INTERNET - Základní tarify pro firmy v místě s dostupným kabelovým připojením Služba INTERNET OFFICE / BUSINESS Data v ceně Měsíční paušál download / upload NETBOX INTERNET OFFICE bez limitu 499 Kč 4096

Více

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11 Str. 1/11 Obsah 1. Import přeprav do aplikace Invio z CSV souboru... 3 Konfigurace importu... 3 Ruční import dat... 6 Automatický import dat... 8 Minimální CSV pro kompletní vytvoření zásilky v inviu...

Více

veškeré ceny uvedeny včetně DPH. volání destinace

veškeré ceny uvedeny včetně DPH. volání destinace účtováno je vždy po vteřině (1+1) hned od začátku hovoru s výjimkou hovorů na informační a komerční linky v ČR s prefixem +4201XXX, které jsou účtovány po minutě 60+60. veškeré ceny uvedeny včetně DPH.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník stanovuje ceny a některá další pravidla pro poskytování služeb elektronických komunikací v rámci zaměstnaneckého

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU

DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Doklady pro cestování v EU V této kapitole se dozvíte: Zda budete ke svému cestování po EU potřebovat cestovní pas. Přehled států s bezvízovým

Více

Ceník předplacených služeb Vinatel

Ceník předplacených služeb Vinatel Ceník předplacených služeb Vinatel Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami Vinatel tvoří smluvní podmínky Služby, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných předplacených služeb elektronických

Více

FORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH. Citibank Europe plc, organizační složka. Systém internetového bankovnictví

FORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH. Citibank Europe plc, organizační složka. Systém internetového bankovnictví FORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH Systém internetového bankovnictví OBSAH ÚVOD. 3 FORMÁT DATOVÝCH SOUBORŮ.. 4 FORMÁT HLAVIČKY SOUBORU. 6 FORMÁT JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK... 7 PŘEHLED TYPŮ TRANSAKCÍ....10

Více

Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník je účinný ode dne 25. 4. 2015.

Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník je účinný ode dne 25. 4. 2015. Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník je účinný ode dne 25. 4. 2015. I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I.1. I.2. I.3. Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 8. 1. 2015 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

CENÍK VOLÁNÍ doplňkové a volitelné služby

CENÍK VOLÁNÍ doplňkové a volitelné služby CENÍK VOLÁNÍ doplňkové a volitelné služby 1 Hlavní pojmy Účastník Právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela se společností EURO OPERATOR a.s. smlouvu o poskytování služeb. Uživatel Osoba oprávněná Účastníkem

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Ceník je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) Platnost od 1. ledna 2014 Verze 2.0. 1 Hlavní pojmy Účastník Právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela

Více

Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu

Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu Částka k čerpání Hlasová schránka Loga, melodie a java Maximální délka hovoru Měsíční paušál Minimální měsíční plnění Poměrné účtování Program služeb (Tarif) Převod

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 14. 2. 2014 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin - Finanční trhy, a.s. 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin - Finanční trhy, a.s... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Ceník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. června 2012 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích

Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. srpna 2013 VBC CZECH s.r.o. Hlavní pojmy Tarif - Soubor služeb, za které

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2013 Druh Poplatku Splatnost Výše poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet, spořicí

Více

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

GF LI Integrita Compliance/Integrity pro ELA. Tomáš Čejchan Právní oddělení ABB s.r.o.

GF LI Integrita Compliance/Integrity pro ELA. Tomáš Čejchan Právní oddělení ABB s.r.o. GF LI Integrita Compliance/Integrity pro ELA Tomáš Čejchan Právní oddělení ABB s.r.o. Práce s integritou Program Úvod Transparency International a Česká republika Korupce Ochrana hospodářské soutěže Boj

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

CENÍK SLUŽEB CENTROPOL ENERGY

CENÍK SLUŽEB CENTROPOL ENERGY Platný od 1. května 2015 CENÍK SLUŽEB CENTROPOL ENERGY UŽITEČNÉ POJMY Aktivní zákazník CPE Částka k čerpání Hlasová schránka Kauce Maximální délka hovoru Měsíční paušál Minimální měsíční plnění Poměrné

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2013 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Mezinárodní volání, SMS a MMS

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Mezinárodní volání, SMS a MMS Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin, spořitelní družstvo 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin, spořitelní družstvo... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citikonto Plus Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více