9/2011. Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9/2011. Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga"

Transkript

1 9/2011 Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga

2 MĚSTO TŘEBÍČ ZVE OBČANY NA SETKÁNÍ FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA DESATERO PROBLÉMŮúterý 8. listopadu 2011 DISKUSE PROBLÉMŮ V OBLASTECH: občan a úřad, informovanost parkování ve městě, doprava, cyklo podnikání a rozvoj města bezpečnost ve městě, veřejný pořádek životní prostředí, čistota města kultura, cestovní ruch a péče o kulturní dědictví sociální a zdravotní oblast, rodina, zdravý životní styl školství, zájmové vzdělávání, volný čas, sport od hodin budova Fórum malý sál Drobné občerstvení zdarma Možnost zakoupení výrobků o.s. Vrátka a Fair Trade Hlídání dětí zajištěno VY VÍTE, CO SE NEDAŘÍ, CO MĚSTO POTŘEBUJE! ŘEKNĚTE TO!

3 Slovo na úvod Dobrý den, o problematice digitalizace třebíčského kina Pasáž toho bylo napsáno mnoho. Již při projednávání letošního městského rozpočtu rozpoutala plánovaná několikamilionová položka polemiku o účelnosti a vhodnosti této investice. Druhé kolo debaty pak rozvířilo zjištění o nutnosti posílení vyčleněné finanční částky, vycházející z odborného technického posudku přípravy akce. Otazníky ohledně vhodného načasování digitalizace, podstatně vyššího vstupného na 3D filmy i adekvátnosti investice v letošním roce vyřešila informace o plánovaném ukončení distribuce filmů na klasických 35 mm kotoučích v roce Problém se zúžil do jediné věty: Buďto kino digitalizované, nebo žádné. S využitím téměř milionového příspěvku ze Státního fondu pro rozvoj kinematografie bylo tedy kino Pasáž v první polovině srpna vybaveno novou technologií pro promítání 3D filmů s brýlemi. Již zájem veřejnosti o slavnostní zahájení pod taktovkou populárních modrých Šmoulů dával tušit, že Třebíčané novou atraktivní podívanou ocení. Následující dny a týdny však překonaly co do návštěvnosti nově technicky vybaveného kina veškerá očekávání. Vždyť jen za první týden kino Pasáž zrealizovalo 18 představení, zhlédnutých celkem 2354 diváky. Praxe tedy potvrdila, že byla investice do digitalizace třebíčské Pasáže jednoznačně správným krokem. Třebíčané již nemusí za atraktivními vizuálními zážitky dojíždět do okolních měst. Kromě možnosti nasazení nových filmů již v den jejich české premiéry a neporovnatelně kvalitnější projekce včetně až neuvěřitelných 3D triků se diváci se v budoucnu dočkají i přímých přenosů z velkých mezinárodních kulturních i sportovních akcí. První vlaštovkou bude na pátek 21. října plánovaný první 3D klasický balet Giselle přímo z Mekky baletního umění Mariinského divadla v Sankt Peterburgu v podání souboru Velkého baletu v titulní roli s fenomenální primabalerínou Natálií Osipovou. Přijďte se přesvědčit, jak lze pomocí moderní audiovizuální techniky překonávat vzdálenosti a zprostředkovávat dokonale autentické atraktivní zážitky, o kterých jsme ještě před několika málo lety mohli jen snít. Rozhodně nebudete litovat. Jaromíra Hanáčková, MKS Třebíč V tomto čísle naleznete: Ad»Osmdesát let ve dvojici«v minulém vydání Třebíčského zpravodaje jsme na tomto místě slovy místostarosty města Třebíče Pavla Pacala gratulovali ke kulatým narozeninám dvěma třebíčským občankám - dvojčatům. Vážená redakce, v posledním čísle Třebíčského zpravodaje mě zaujal článek o osmdesátiletých sestrách, které jste označili jako zřejmě nejstarší žijící třebíčská dvojčata, napsala nám paní Marie Polehlová. Zmíněným dámám samozřejmě přeji k jejich životnímu jubileu zdraví a radost do dalších let, ale o jejich prvenství je připravím. Můj tatínek Miloslav Doležal a jeho sestra Věra se narodili 12. května ve Střížově. Oba bydlí již od mládí v Třebíči, a v letošním roce oslavili krásné třiaosmdesáté narozeniny. Poté zatelefonovala paní Jitka Šlachtová. I ona zná dvojici žen, taktéž slavících narozeniny ve stejný den. Dokonce snad právě v září, a letos prý to je po dvaaosmdesáté. Paní Zlata Šeneklová a Dana Neradilová nesly rodné příjmení Brožová. K přání všeho dobrého se samozřejmě i tentokrát rádi připojujeme! Nový spoj linky č. 1 Radnice vylepší autobusovou dopravu mezi čtvrtí Domky a sídlištěm Za Rybníkem. Posílí ranní spoj linky číslo 1 tam i zpět. Foto na titulní straně: Radující se útočník Horácké Slavie Třebíč Vilém Burian. Začala hokejová sezóna... Ilustrační foto: Jiří Mokrý více na str. 21 (red) Autobus do Boroviny bude vyjíždět v 5:05 hodin ze zastávky Demlova v Domcích. Zpět do Domků bude odjíždět v 5:33 hodin ze zastávky Za Rybníkem. Nový spoj městské autobusové dopravy zavedla radnice na základě požadavku občanů. Na jižním okraji města poblíž čtvrti Horka- Domky vyrostly v posledních letech dvě nákupní zóny, ve kterých pracují desítky lidí. Ranní spojení z Boroviny do Domků bylo dosud problémem. Nový párový spoj linky číslo 1 zahájí provoz od 1. října, a to zkušebně na tři měsíce. Z RADNICE str. 4-7 VÝZNAMNÉ STROMY BOROVICE V LIBUŠINĚ ÚDOLÍ str. 8 PRAVĚK BIGBÍTU V TŘEBÍČI 1968 str. 10 Redakce Třebíčského zpravodaje , Třebíčský zpravodaj vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: Vychází jednou měsíčně. Zdarma do všech domácností. Náklad výtisků. Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům, tel.: , Evidenční č.: MK ČR E Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč, redaktor: František Jůza, tel.: Sazba a grafická úprava: František Jůza. Tisk a reklama: Yashica s. r. o., Třebíč. Roznos: Mediaservis s. r. o., Praha. Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit příspěvky bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází od 21. do 24. září Uzávěrka příštího čísla v pátek 7. října Distribuce Třebíčského zpravodaje Pouze reklamace roznosu! 3

4 4Z RADNICE E-ZAK veřejné zakázky na dlani S platností od 1. srpna tohoto roku spustilo vedení radnice elektronický nástroj E-ZAK pro administraci veřejných zakázek. Tento softwarový nástroj byl vyvinut v souladu se zákonem č.137/2006, o veřejných zakázkách, a je atestován jako složitý elektronický nástroj podle vyhlášky č. 326/2006 Sb., o atestačním řízeni pro elektronické nástroje. V současné verzi pokrývá elektronickou formou následující oblasti zákona: zahájeni zadávacího řízení, poskytování zadávací dokumentace, agendu dodatečných informaci, příjem nabídek, hodnoceni nabídek. Elektronický nástroj E-ZAK je tzv. webovou aplikací, pro jeho provozování na straně uživatele postačí běžný internetový prohlížeč. Elektronický nástroj E-ZAK používá k ochraně přenášených dat šifrování v podstatě stejné jako u elektronického bankovnictví. Jak se toto vše projeví konkrétně při veřejných zakázkách ve městě Třebíči? Od je funkční adresa https://zakazky.trebic.cz/, na které jsou přístupné veřejnosti všechny veřejné zakázky města. V praxi to vypadá tak, že si běžný občan může prohlédnout informace o tom, jaké zakázky ve městě proběhly, v jaké jsou fázi (běží, ukončené, vyhodnocené) a kdo a za jakých podmínek zakázku získal. Pro firmy, jež mají zájem se zakázky účastnit, je možné se zaregistrovat (jednoduchý princip obdobný založení mailové schránky). Poté získají podklady k zakázce a mohou klást případné dotazy. To vše elektronickou formou s nutností vlastnit elektronický podpis, což signalizuje maximální zabezpečení. Podávání nabídek je také elektronickou formou, přičemž nabídka je po přijetí do systému zašifrována a uzamčena až do doby hodnocení, kde ji členové hodnotící komise odemknou (opět pouze s elektronickým podpisem) a posuzují její obsah. V systému jsou všechny úkony archivovány a není možné je měnit, tzn. dotazy uchazečů o zakázku, čas kdy byla nabídka přijata, kdo ji a kdy odemknul, kdy byla hodnocena... Na radnici proběhlo 13. července krátké seznámení s tímto systémem, na které byli pozváni všichni třebíčští dodavatelé. Od elektronizace veřejných zakázek očekáváme zjednodušení jejich administrace směrem k dodavatelům, maximální transparentnost a otevření veřejných zakázek široké veřejnosti. Pavel Pacal, místostarosta města Třebíče Rudolf Fišer a Josef Nováček čestnými občany města Třebíče Čestnými občany města Třebíče byli při příležitosti slavnostního shromáždění třebíčského zastupitelstva a v rámci oslav 910 let od založení benediktinského kláštera jmenováni historik PhDr. Rudolf Fišer, CSc. (1940) a lékař-pediatr MUDr. Josef Nováček (1929). Oba dva jsou nesmazatelně spjati s Třebíčí. Rudolf Fišer, dříve vysokoškolský a středoškolský učitel, zpracoval neopakovatelným způsobem historii města, na jedné straně s vysokým odborným kreditem, přesto ale přístupným všem, kdo mají k Třebíči patřičný vztah. Jeho bádání přispělo nejen k popularizaci zdejších památek v mnoha publikacích, ale také k jejich zápisu do prestižního seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Josef Nováček, v dobré paměti coby primář dětského oddělení třebíčské nemocnice, kromě řady odborných prací zaměřených na problematiku dětí, zasloužil se též o vůbec první městské jesle pro handicapované děti, které se staly předchůdkyněmi dnešního rehabilitačního stacionáře. Stál u vzniku českého zastoupení organizace UNICEF a jako dětský lékař absolvoval několik zahraničních misí. Sám muzikant, nemohl jinak, než působit rovněž v kulturní oblasti. A jestliže byl předsedou Spolku pro dostavbu třebíčského divadla, pak právě jemu patří za existenci dnes nejvýznamnějšího kulturního zařízení největší dík. (fj)

5 Část topolů uschla Z Račerovické ulice v Třebíči muselo pryč několik přestárlých vysokých topolů. Stromy byly zcela uschlé. Pokáceno muselo být asi šest kusů topolů vlašských. Vysoké úzké topoly v Račerovické ulici pocházejí z doby výstavby střední zemědělské školy, tedy z padesátých let minulého století. Odbor komunálních služeb městského úřadu provedl částečnou asanaci během srpna. Kvůli kácení nebyla potřebná uzavírka, silniční provoz byl jen částečně omezen. Kromě Račerovické ulice rostou vlašské topoly v Třebíči ještě v ulicích Máchalova a Spojenců. Od výsadeb topolů se dnes již ustupuje pro jejich relativní krátkověkost a vysokou lámavost. V Třebíči tak muselo být v průběhu posledních několika let odstraněno dožilé stromořadí v Revoluční ulici a menší počet kusů například v ulicích Hrotovická nebo Velkomeziříčská. (ip) MAD projde optimalizací Radnice uvažuje po létech o zásadní optimalizaci městské autobusové dopravy. Zmodernizovaný systém by měl více vyhovovat současným nárokům a velikosti Třebíče. Město proto začalo sbírat náměty od lidí. Podobu nového systému bude odbor dopravy Městského úřadu Třebíč postupně vytvářet. Zohlednit je nutné územní rozvoj Třebíče v posledních letech, například nová nákupní centra na jižním okraji města. Je pravděpodobné, že dojde k vytvoření nových zastávek nebo změně tras některých linek. Jednou z možností je vytvoření sítě páteřních linek a navazujících vedlejších linek. Městská autobusová doprava musí také více navazovat na ostatní druhy veřejné dopravy, především na vlaky. Záměry radnice přiblížil místostarosta Pavel Svoboda, který má své kompetenci dopravu: V loňském roce byla provedena studie na optimalizaci městské autobusové dopravy, která konstatovala, že z 27 autobusů by při stávajícím režimu a optimalizaci spojů bylo možné zajistit provoz 24 vozidly. Nyní po jednání s firmou ICOM se uvažuje o zadání další studie, která by optimalizaci doplnila. Rádi bychom oslovili tzv. malé starosty z místních částí Třebíče, jestli projeví zájem o autobusové spojení. Dokonce jsme oslovili či oslovíme starosty blízkých samostatných obcí, jako jsou například Kožichovice, Střítež, případně Stařeč, zda by bylo možné na základě určité finanční spoluúčasti zavést některé linky i tam. Byla by to zajímavá příležitost rozšířit nabídku. Své náměty a požadavky na městskou autobusovou dopravu mohou lidé adresovat Bc. Aleši Kratinovi, vedoucímu odbor dopravy Městského úřadu Třebíč. (ak) Dvaadvacátého zdarma Velký program k Evropskému dni bez aut chystá Zdravé město Třebíč. Ve čtvrtek 22. září budou jezdit autobusy MAD zdarma. Pro automobily bude uzavřena také celá západní část Karlova náměstí. Třebíč se v rámci projektu Zdravé město aktivně přihlásila k mezinárodní kampani Evropský den bez aut (22. září) a Evropský týden mobility (16. až 22. září). Podrobný program najdou lidé na stránkách radnice v sekci Zdravého města. Vrcholem bude ve čtvrtek 22. srpna program na Karlově náměstí. Kromě mnoha atrakcí budou k vidění dva historické autobusy a jeden moderní. Řidiči musí v tento den počítat s kompletní uzavírkou celé západní části Karlova náměstí. Vjezd bude uzavřen od Jihlavské brány až po hotel Zlatý kříž na dolní straně a po sousoší sv. Cyrila a Metoděje na horní straně. Přístupná nebude ani Hasskova ulice. S uzavírkou celé západní části Karlova náměstí se počítá od 6:00 do 12:00 hodin. (on) Mohou si i kreslit Kromě dovádění na prolézačkách si mohou třebíčské děti na hřištích také kreslit. Společnost AXA Česká republika, s. r. o., věnovala děvčatům a chlapcům sedm tabulí. Tabule jako sponzorský dar byly nedávno rozmístěny na vnitřní strany oplocení hřišť. Vedle každé je vždy k dispozici pouzdro s křídami. Psát a kreslit pro radost mohou dítka na dětských hřištích v parku na Polance, na Dělnickém náměstí (před bývalým kulturním domem), v Družstevní ulici (u stadionu Na Hvězdě), v Kubišově ulici, v Modřínové ulici (u mostu), v ulici Obránců míru (u altánu) a v areálu mateřské školy Kaštánek na Gorazdově náměstí. (pk) Oslavy Dne vzniku samostatného československého státu Třebíč, čtvrtek 27. října Program: Slavnostní shromáždění občanů před radnicí na Karlově náměstí Slavnostní koncert v divadle Pasáž na Masarykově náměstí, spojený s udělením cen města Třebíče významným osobnostem veřejného života Účinkují: Václav Hudeček a Komorní smyčcový orchestr Barocco Sempre Giovane pod vedením Josefa Krečmera. Vstupenky v předprodeji v pokladně MKS v Národním domě. Nové internetové stránky města Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na novém vzhledu webových stránek města. Výsledek je na světě. Nový web města na staré adrese má zcela novou strukturu, která je uživatelsky mnohem příjemnější. Naším cílem bylo přístup k informacím pro občany co nejvíce zjednodušit. Výsledkem je podoba, jež na první pohled určí uživateli, kterým směrem bude pokračovat. Titulní strana je rozdělena do sekcí OBČAN, PODNIKATEL, TURISTA, SPRÁVA MĚSTA. Zde si již každý najde tu svoji oblast aktuálního zájmu. Rovněž velmi příjemnou a přehlednou změnou je umístění telefonního seznamu pracovníků úřadu již do horní lišty titulní strany. Zde tedy okamžitě zjistíte kontakt na příslušného úředníka a také, zda je momentálně na úřadě či na výjezdu v terénu (to s pomocí barevného označení před jeho jménem zelená je přítomen, červená není přítomen). Titulní strana rovněž přináší možnosti položení dotazu směrem k úřadu, odkaz na úřední desku, Czech point, Městskou policii, Policii ČR, Městské kulturní středisko, hasiče či aktuální informace z dění ve městě. Samozřejmostí jsou jazykové mutace stránek, prozatím anglická a německá verze. Pevně věřím, že nová podoba webových stránek bude pro vás, občany města, ale i turisty velmi pohodlná při získávání potřebných informací o našem krásném městě. Pavel Pacal, místostarosta města Třebíče 5

6 6Z RADNICE Nový povrch Nové ulice Nová ulice v třebíčské čtvrti Týn prošla opravou povrchu. Osobní automobily i autobusy MAD jezdí po nové vozovce od konce srpna. Investorem akce bylo město Třebíč. Proběhla také úprava kamenné přídlažby podél chodníků. Dlaždiči umístili na obě strany vozovky žulový jednořádek. Následně došlo na poklopy dešťové a splaškové kanalizace a víčka zakrývající šoupata od vodovodu. Všechny kryty byly pozvednuty do nivelety. (ip) Váš názor v Třebíči Obyvatelé Třebíče dostali možnost k diskuzi s radnicí. Prostřednictvím nového nástroje na internetu mohou členům vedení města předávat svoje názory. Nová služba se jmenuje Váš názor v Třebíči. Jako úplně první okruh k diskuzi předložila rada města veřejnosti téma s názvem Květinová výzdoba a výzdoba veřejných prostranství. Vstup do platformy najdou lidé na titulní straně třebíčského webu Princip nové služby je založen na konceptu finského města Tampere, který umožňuje jeho občanům sledovat a vyjadřovat se k rozhodnutím, dokumentům či plánům místní samosprávy. Kraj Vysočina se v rámci projektu ecitizen II rozhodl spustit službu přizpůsobenou místním podmínkám a určenou ke snadnému využití všemi obcemi Vysočiny, které o službu projeví zájem. Kromě Třebíče se do projektu zapojila města Telč, Humpolec, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí a Okříšky. (ip) Sv. Václav rekonzervován Třebíčská radnice dokončila opravu barokní sochy svatého Václava. Památka bude nadále krášlit vstup do areálu nemocnice na Purkyňově náměstí. Prodloužení předprodeje Svatý Václav prošel v roce 2001 komplexním restaurováním. S odstupem deseti let bylo potřeba provést údržbu sochy. Práce na letošní rekonzervaci provedl akademický sochař a restaurátor Martin Kovařík. V průběhu června a července restaurátor očistil a lokálně zpevnil kamenný materiál. Následně provedl drobné plastické a barevné retuše povrchu. Konečnou úpravou pak bylo konzervační ošetření hydrofobizací. Celkové náklady se vešly do čtyřiceti tisíc korun. Město je jako vlastník objektu plně hradilo ze svého rozpočtu. Svatý Václav je spolu se svatým Šebestiánem a svatým Floriánem jednou ze tří barokních soch, které do 80. let 19. století zdobily tři kašny na Karlově náměstí. Od devadesátých let minulého století stojí Václav na Purkyňově náměstí, Florián na Masarykově náměstí a Šebestián na Martinském náměstí. Cílovým řešením je v budoucnu jejich navrácení zpět na Karlově náměstí. (ip) Z důvodu zkvalitnění služeb pro občany města bude prodloužena otevírací doba kanceláře předprodeje karet MAD na autobusovém nádraží v Třebíči, a to každé první pondělí v měsíci od 7:00 hod. do 17:00 hod. Do konce roku 2011 se jedná o následující dny: (pondělí), (úterý), (čtvrtek). Otevřeno pro veřejnost Se začátkem školního roku se v Třebíči otevírá pro veřejnost dopravní hřiště. V průběhu podzimu ho budou moci děti využívat také mimo oficiální výuku. K dispozici bude v období od 14. září do 26. října, a to vždy každou středu od do hodin. Zavřeno bude pouze v době státního svátku ve středu 28. září a v případě nepříznivého počasí. Podmínkou vstupu dítěte na hřiště je doprovod rodičů. Pod dohledem proškoleného pracovníka si mladí cyklisté mohou prověřit svoje praktické dovednosti. Nezapomeňte si s sebou vzít cyklistickou přilbu a vlastní kolo! Dětské dopravní hřiště je majetkem města a nachází se v areálu základní školy v Bartuškově ulici. Slouží převážně pro výuku žáků 4. ročníků z Třebíče i okolí. (ip) Nové schody do údolí Od prvního vodovodního rybníka do ulice Františka Hrubína budou lidé chodit pohodlně a bezpečně. Město tam staví nové schodiště. Dosavadní schody z lesoparku v Týnském údolí do sídliště Hájek pocházely z doby 80. let minulého století. Jejich stav byl nevyhovující. Odbor komunálních služeb radnice se proto pustil do plánované výstavby nových. Schodiště bude ve stejném materiálovém provedení a vzhledu jako nedaleké schody od vodovodního rybníka do Luční ulice, které město zbudovalo v roce Schody budou tedy zhotoveny ze žuly pocházející z lomu Sumrakov u Telče. Tamní kámen se vyznačuje šedou barvou s lehce žlutými žílami. Počítá se také s osazením ocelového kovaného zábradlí v historizujícím designu. Kvůli prudkému a lesnatému svahu však bude schodiště o něco užší a v některých místech vyneseno na opěrných zídkách nad terén. Pro příští rok počítá radnice i s instalací veřejného osvětlení. Celkové náklady ve výši 998 tisíc korun hradí město kompletně ze svého rozpočtu. (fi) Na svatbu bezpečně Svatebčané a jiní hosté už nebudou při cestě do obřadní síně klopýtat. Městský úřad nechal na schodiště v Malovaném domě osadit nové zábradlí. Síň v patře Malovaného domu využívá radnice po léta pro svatby, vítání občánků a jiné slavnostní příležitosti. Nedostatkem generální rekonstrukce interiéru v polovině 80. let minulého století byla absence zábradlí na schodech. Na podnět občanů proto dala radnice nedávno umístit do přístupových prostor madla a zábradlí. Nové zábradlí má historizující design, který schválili památkáři. Jedná se černý kovářský výrobek, čtyřhran o průřezu dvacet krát dvacet milimetrů. Podobný vzhled má v Malovaném domě například mřížoví v oknech. Malovaný dům patří k významným objektům renesanční architektury. Jeho historie sahá až k počátkům historie města. (pj)

7 Stavba lávky zdárně pokračuje Podle plánu pokračuje v Třebíči výstavba nové lávky přes řeku Jihlavu. Chodci by měli začít využívat mostek v centru města od přelomu října a listopadu. Stavebníci dokončili mikropilotáž první opěry na pravém břehu v Soukenické ulici. Následně se bude pokračovat s armováním a betonáží. Hotové je také již vrtání pro mikropilotáž čtvrté opěry v Hasskově zahradě. Pro druhou a třetí opěru v korytě řeky realizační firma hloubí základové jímky a provádí mikropilotáž. Lávka přes řeku ze Soukenické ulice do Hasskovy zahrady je jedním z nejfrekventovanějších pěších tahů na území Třebíče. Dosavadní pocházela z roku 1923 a pro nevyhovující stav potvrzený statikem musí být nahrazena novou. Nová lávka bude pro chodce pohodlnější. Oproti současné bude asi o půl metru širší. Podstatné je také to, že řeku přemostí mírně šikmo a na pravém břehu se napojí přímo do Soukenické ulice. Lidé tak nebudou muset chodit kolem dvou pravých úhlů, které dosud zábradlí v místě vytváří. Současná lávka totiž ústí poněkud nevhodně přímo před zdí domu zvaného Na Valše. Novinkou bude i vytvoření bočního schodiště z lávky do Hasskovy zahrady. Počítá se i s instalací veřejného osvětlení, které na starém mostku chybělo. (ip) Dny zdraví v Třebíči letos trochu jinak Zcela jiným způsobem je v letošním roce koncipována oblíbená podzimní akce Dny zdraví. V čem změny spočívají a jaký rozdíl můžeme očekávat oproti jiným rokům? Zeptali jsme se paní místostarostky Marie Černé: Základní změna je v místě konání, namísto tradičního Fóra se bude dvoudenní akce - 4. a 5. října - odehrávat přímo na Karlově náměstí, a to ve spolupráci s Ligou proti rakovině Praha. Kromě možnosti vyšetření základních zdravotních ukazatelů, například krevního tlaku, BMI, tělesného tuku, bude také možnost zkonzultovat s odborníkem-dermatologem mateřská znaménka, pihy a změny na kůži. Celá akce bude propagována pod heslem Každý svého zdraví strůjcem a její součástí je putovní výstava, kde uvidíme i vtipy Vladimíra Jiránka, Jiřího Slívy, Miroslava Bartáka a také fotografie Františka Dostála. Ve středu 5. října přijede na náměstí také kamion dentálního Poradenského centra a můžeme si nechat vysvětlit, jak pečovat o citlivé zuby, zubní náhrady, jak řešit problémy s dásněmi a podobně. Služby Poradenského centra jsou pak určeny všem, kteří chtějí mít zdravý chrup a nevědí jak na to. Bude tam něco zajímavého i pro děti? Pro dětské návštěvníky a žáky škol jsou kromě dětské části expozice připraveny zábavné hrátky, kde si vyzkoušejí své fyzické i smyslové dovednosti pod heslem Zkus, jak jsi na tom. Děti si odnesou nejen poznání a zážitky, ale rovněž odměny a ceny. Pro školní kolektivy je společně s Českou unií karikatury vyhlášena doprovodná výtvarná soutěž, kde hlavní výhrou je částka 5000 Kč. Tématem je zdravý životní styl sport, zdravá strava, otužování, nekuřáctví apod. Účast v soutěži předpokládá soubor alespoň osmi kreseb, podrobnosti najdou zájemci o účast na stránkách Co dále nás ještě čeká v rámci Dnů zdraví? V sobotu 8. října je pro všechny milovníky pohybu připravena kanceláří Zdravé město ve spolupráci s partnery Sobota v pohybu zajímavá akce v hale TJ Spartak na ulici manželů Curieových. V době od 9:30 do 12:30 hodin si můžeme vyzkoušet zdarma zumbu, dance aerobik, případně power jógu, návštěvníky čeká i bohatá tombola. (čj) Město Třebíč zve občany na diskusní FÓRUM Zdravého města S vámi o všem? OVŠEM! POJĎME SPOLEČNĚ NAJÍT 10 NEJ PROBLÉMŮ MĚSTA Kdy: v úterý 8. listopadu 2011 od hodin Kde: budova Fórum, malý sál 7

8 8STAVBY 20. STOLETÍ Výrobní haly v bývalých Baťových závodech Autor: Vladimír Karfík 1936 Jestliže za architektonický symbol končící éry zakladatelů borovinské obuvnické dynastie rodu Budischowských lze považovat borovinský Zámeček, který byl tématem prvého dílu seriálu o významných třebíčských stavbách 20. století a z tohoto období pochází i většina budov při dnešní Koželužské ulici, včetně monumentální vstupní brány do závodu, pak následující éra Baťova, počínající rokem 1931, je úzce spjata s dílem zlínského architekta Vladimíra Karfíka a jeho nejbližších spolupracovníků Františka L. Gahury a Miroslava Lorence. Právě podle Karfíkova projektu vyrostly v letech v údolní nivě Stařečského potoka v areálu borovinského závodu dva pětietážové dílenské objekty - v jednom se vyráběly boty, ve druhém punčochy. Obě stavby představují špičkovou ukázku meziválečného funkcionalismu. Jejich konstrukční řešení vychází z nosného konstrukčního systému monolitického železobetonového skeletu s kruhovými sloupy založeného na půdorysné modulové síti 6,15 x 6,15 m. Obvodový plášť budov tvoří proporčně vyvážená kombinace výplňového zdiva z režných cihel a velkých prosklených okenních ploch. K plasticitě fasády výrazně přispívají i přiznané konstrukce venkovních schodišť a výtahů, které jsou nedílnou součástí prostorového konceptu stavby. Přestože se jedná o ryze účelové, výrobní objekty bez jakýchkoli druhotných fasádních zdobných prvků, tato industriální architektura naplňuje v praxi Foto: archív autora V Třebíči není mnoho míst, která by během necelého století tak radikálně změnila svůj charakter a způsob využití jako okolí bývalého Borovského mlýna na Stařečském potoce. Nezanedbatelná část romantického údolí mezi Třebíčí a Starčí se od poloviny 19. století velice rychle měnila v průmyslovou zónu. Vznikl zde největší závod nejen v Třebíči, ale poté, co bylo původní koželužství rozšířeno i na výrobu bot, jezdeckých sedel a dalších potřeb pro armádu, i v největší kožedělný podnik na území tehdejšího Rakousko-Uherska. I když v průběhu 90. let 20. století došlo v důsledku levnější konkurence a ztráty východních trhů k postupnému omezování výroby, které vyústilo až v její úplné zrušení, řada budov v bývalé borovinské továrně má své nezpochybnitelné urbanisticko-architektonické kvality a čeká na nové využití odpovídající potřebám moderního města 21. století. jeden ze základních principů funkcionalismu, že totiž výsledné estetické působení vychází ze samotné konstrukční podstaty stavby, dokonalého souznění jejího vnitřního obsahu a vnějšího výrazu a v neposlední řadě v recizním dotažení detailů za použití soudobých materiálů (monolitický železobeton, ocel a velké prosklené plochy) v kombinaci s tradičním režným zdivem. Svou nezastupitelnou úlohu v celkové kompozici má i hra světla a stínu, zdůrazňující plasticitu lidského díla bohatou zelení svahů údolí Stařečského potoka. Ze stejného konstrukčního i prostorového konceptu vycházela i kotelna postavená ve stejném roce jako oba výrobní objekty, v roce 1965 však byla Karfíkova stavba zdemolována a nahrazena kotelnou novou, výrazově zcela neutrální a nezajímavou. Karfíkovo autorství nezapře ani pětipodlažní internát pod hrází Borovinského rybníka, postavený v roce Třebíčské dílo Vladimíra Karfíka však nebylo omezeno jen na území borovinského závodu. Trafo stanice za borovinkou kapličkou byla později zbourána a nahrazena školkou (dnes sídlo firmy I. C. Energo), ale sídliště borovinských rodinných domků (tak zvaných Baťových škatulek) v prostoru mezi dnešními ulicemi Revoluční a Pražskou existuje dodnes (byť v mnoha případech byl pozdějšími stavebními úpravami původní charakter domků zásadně pozměněn). Není ani příliš divu, vždyť původní domky byly dle Karfíkova projektu stavěny od roku 1935 jako provizórium na 15 let. Přesto několik málo domků dochovaných v původním vzhledu - s fasádou z režných cihel - prozrazuje, že ani provizórium, které musí být ze své podstaty co nejlevnější, nemusí nutně rezignovat na vysokou architektonickou kvalitu. Prof. ing. arch. Vladimír Karfík ( ) patří v nejvýraznějším a i mezinárodně uznávaným o sobnostem československé architektury 20. století. Hned po ukončení studia pracoval v letech jako stážista v pařížském ateliéru světově proslulého architekta Le Corbusiera, následující tři roky pak strávil v USA, nejdříve ve firmě Holabird and Root v Chicagu (firma, jež přímo navazovala na činnost proslulé chicagské školy Holabird and Roche, na jejíž půdě vznikaly v 80. letech 19. století prvé mrakodrapy), později pak spolupracoval s další architektonickou ikonou - Frankem Lloydem Wrightem (mimo jiné autorem asi nejznámější obytné stavby 20. století - slavné Kaufmannovy vily, známé u nás spíš pod názvem Dům nad vodopádem. V té době mimochodem Karfík svelkým úspěchem seznamoval své americké ko legy s tehdejším československým vynálezem - plnicí tužkou Versatil, která přežila až do dnešní počítačové doby. Přímo v době Karfíkova působení u Wrighta vyzval mladého architekta ke spolupráci Tomáš Baťa. Rozhodnutí ukončit slibně se rozvíjející spolupráci s nejvýznamnějším americkým architektem té doby jistě nebylo pro Karfíka snadné, ale nakonec odejel do tehdy ještě ne příliš známého Zlína a v letech se podílel jako vedoucí Baťovy zlínské projekční kanceláře na formování moderní tváře tohoto moravského města. Zde mimo jiné navrhl sedmnáctipodlažní administrativní budovu Baťových závodů, která byla postavena v roce 1938 a se svou nadzemní výškou 77,5 m se stala nejvyšší budovou tehdejšího Československa. Překonat jí měl Baťův obchodní dům na Kobližné ulici v Brně, ale z Karfíkem projektovaných 28 pater bylo nakonec postaveno jen 7. Běžný standard současného hotelového ubytování - pokoj s WC a koupelnou byl poprvé v Evropě uskutečněn podle Karfíkova projektu. Od roku 1946 byl profesorem na fakultě architektury v Bratislavě a v letech vedl ateliér architektonické tvorby na technické universitě na Maltě. V roce 1985 byl jmenován čestným členem AIA (American Institute of Architects). Výrazná a mezinárodně respektovaná o sobnost, hovořící plynně 5 jazyky však měla i své stinné stránky. Karfíkova loajalita ke komunistickému režimu přesahovala míru nezbytnou pro bezproblémovou existenci. Přesto jeho odborné kvality a zásluhy o rozvoj moderní architektury byly natolik nezpochybnitelné, že i po změně režimu byl jmenován čestným občanem Bratislavy i Brna (1991) a o rok později mu tehdejší prezident Václav Havel udělil zlatou medaili za rozvoj světové architektury. Zlínská Karfíkova projekční kancelář zanechala i v Třebíči budovy postavené dle zlínských standardů, stavby, jež nezapřou svou zaoceánskou inspiraci, a přesto dnes neodmyslitelně patří k obrazu Třebíče. Lubor Herzán

9 BOROVICE v Libušině údolí Obvod 187 cm GPS: N, E Traduje se, že za prvopočátek systematické péče o zeleň v Třebíči lze považovat rok 1835, kdy údajně bylo provedeno zalesnění Strážné hory borovicemi. Ověření pravdivosti tohoto tvrzení je však bez nalezení původního zdroje informací prakticky nemožné. Pro hrubý odhad stáří borovic Strážné hory však může posloužit jako nepřímý důkaz jedna stará borovice z Libušina údolí, která sice neroste přímo v porostu Strážné hory, zato je zachycena dokonce hned na několika historických fotografiích. Ještě jedna vycházka s architektem Průvodce oblíbených vycházek s městským architektem Ing. arch. Lubor Herzán splnil svůj slib a připravil ještě jednu vycházku navíc. Bude věnována třebíčským památkám v Zámostí včetně návštěvy Domu Seligmana Bauera.Organizátoři budou na všechny zájemce čekat v neděli 16. října ve 14 hod. na lávce plk. Svobody při vstupu do Zámostí. Foto: archív autora 2x Místo s borovicí v popředí bylo totiž dříve místními fotografy často vyhledáváno pro zajímavý pohled na železniční most překlenující údolí se zámkem a bazilikou na pozadí. Fotografie byly pořízené ještě v době před zalesněním přilehlé kamenité stráně nad Koželužskou ulicí. Dnes není možné stejný záběr zopakovat, neboť svah je souvisle zarostlý stromy a borovice se nachází na okraji mladšího lesního porostu. Nejlépe viditelná je v současné době pouze z Koželužské ulice (silnice II/410). Stojí v mírné zatáčce na západní borovinské straně silnice přímo nad Máchovým jezírkem. Fotografie pocházející z první čtvrtiny minulého století zachycují tuto borovici jako význačný samostatně stojící statný dospělý strom. Připustíme- li, že v době fotografování mohla být borovice stará 90 let, což je vzhledem k její celkové velikosti a utváření koruny docela dobře možné, mohli bychom časový údaj 1835 považovat za věrohodný. Ačkoliv se v Libušině údolí za uplynulých téměř 100 let mnoho změnilo, v případě této borovice je záměna vyloučena. Borovice dodnes roste na okraji šachty propustku svádějícího vodu ze silničního příkopu do Máchova jezírka. Nový propustek sice pochází až z konce 80. let 20. století z doby rekonstrukce silnice, ze starých fotek je však patrné, že ve stejných místech, kam se do nejnižšího bodu přirozeně stahovala povrchová voda, býval propustek už i předtím. Fotky rovněž zachycují pěšinu, vedoucí úbočím kopce k patě železničního mostu. S rekonstrukcí silnice tato pěšina prakticky zanikla, neboť ohrazení silnice opěrnými zdmi a svodidly zabránilo jejímu užívání. Přesný věk stromu by bylo možno zjistit spočítáním jeho letokruhů. Obor, který se stanovením stáří stromů zabývá, se jmenuje dendrochronologie a může určit stáří stromu buď na průřezu kmene po jeho pokácení (pokud není vnitřek kmene dutý, jak tomu u starších stromů často bývá), nebo v případě žijícího stromu pomocí odebrání vzorku dřeva z kmene tzv. Preslerovým nebozezem. Kromě prostého spočítání letokruhů a určení stáří dnešních stromů slouží dendrochronologie i k datování různých nálezů starého dřeva, např. z archeologických vykopávek nebo dřevěných konstrukcí zabudovaných ve stavbách. Síla letokruhů ročních tloušťkových přírůstků kmene závisí na klimatických podmínkách každého roku. Střídání silnějších a tenčích letokruhů na stromech, odpovídající výkyvům klimatu v dané době, vytváří charakteristický sled, který dokáže odborník přesně určit. Díky porovnání dostatečného množství vzorků dřev různého stáří se podařilo vědcům sestavit souvislé časové řady odpovídající přírůstkům letokruhů stromů z našich klimatických podmínek od současnosti až do poměrně vzdálené minulosti. Proto když se například ve staré stavbě najde dostatečně zachovalý kus dřeva, nejlépe povrchově neopracovaného i se zachováním svrchní podkorní vrstvy, měl by dendrochronolog dokázat přesně určit konkrétní rok, v němž došlo k pokácení stromu. Jedná se díky tomu o jednu z nejpřesnějších metod datování staveb. V zájmu hlubšího poznání historie města by jistě bylo žádoucí v budoucnu odebrat z některé borovice ze Strážné hory příslušný vzorek dřeva a nechat provést odbornou dataci jeho stáří. Petr Urbánek 9VÝZNAMNÉ STROMY

10 Pravěk bigbítu v Třebíči Foto: archív třebíčské radnice 2x Ten rok byl pro mě jeden z nejšťastnějších. V politice nastala obrovská změna, která byla cítit už v prvních měsících roku. Jako sedmnáctiletý jsem až tak PRAŽSKÉ JARO nevnímal, ale změny ano. V trafikách se začaly prodávat americké cigarety a taky první pohlednice - akty. Byly na nich mírně polonahé krásky. Z dnešního pohledu však taková Dáda se svou žížalou by byla asi pornografií. V kavárně hotelu Zlatý Kříž se uskutečnil první striptease Krása bez závoje i v Třebíči jsme byli světoví. Přestala fungovat cenzura a tak jsme se třeba ve filmovém týdeníku dozvěděli z úst Josefa Smrkovského: Se Sovětským Svazem jsme skončili na věčné časy...! Ale všechno bylo jinak! Bigbít nabral nebývalé obrátky. Kluci začali nosit vlasy až na záda. Už to nebyli uhlazení bítlsáci, ale MÁNIČKY. První třebíčská opravdová mánička byl můj kamarád MONY. Hrálo se, kde jen to bylo možné. Na Střelnici, ve Výkupáku, na Hájku, Na Polance, na kulturáku, dokonce začínal bigbít i v Dělnickém domě. Ale největší zadostiučinění pro - do té doby zatracovaný bigbít - byly takzvané BEATOVÉ MŠE, které se konaly v bazilice svatého Prokopa. To bylo něco! Přeplněný kostel poslouchal bigboš v podání kapely KIDD & ROVERS se zatajeným dechem. Před kostelem stála auta z celé republiky. Není divu, bylo to něco, co se jen tak nevidělo a nevidí. V červenci se v Třebíči uskutečnila pohříchu výjimečná událost. Do Československa přijela první opravdová anglická grupa SWINGING BLUE JEANS. Měla zde tři vystoupení. V Praze, v Ostravě a v Třebíči. Mega koncert proběhl na zimním stadionu, tenkrát ještě nezakrytém. Slyšet tenkrát takovou kapelu, to byl nesmazatelný zážitek. Považte, hráli na stowattové VOXY rachot jak bejk! Dnes si stejnou sílu pouštíme doma. (viz You Tube - Hippy Hippy Shake).Ten rok 68 měl fakt našlápnuto! To se samozřejmě nelíbilo Brežněvovi a poslal k nám tanky, aby nás chránily před takzvanou kontrarevolucí. Ráno 21. srpna mě probudil můj otec. Ti Rusi jsou ale kur! Byla to pro mě naprosto nepochopitelná věta. Měl Rusy rád a nikdy nemluvil sprostě. A je to v pr... na dvacet let! Tenkrát nikdo z nás netušil, jakou měl pravdu! Šel jsem ráno do práce a nad hlavou mi létaly ta těžká letadla směrem na Prahu V Západomoravských strojírnách se už houfovali lidi. Prapory a totální naštvanost... z rádia jsme slyšeli, jak se střílí v Praze u rozhlasu a hlasatelé vyzývali k pasívní rezistenci, ale to nebylo nic pro nás. My jsme chtěli bránit republiku! Vyrazili jsme na Karlovo náměstí patřičně přivítat okupanty. Před sousoším Cyrila a Metoděje se sešla spousta mániček. Zpívali jsme hymnu (já hrál na kytaru proboha - neznal jsem akordy!) a Šolda Nejedlý věšel československý prapor na sochu. Pověsil a spadl, naštěstí na naše záda. Slyšeli jsme z tranzistoráků všelijaké hrůzné zprávy, co Rusové dělají, kolik lidí postříleli. Kapele Petra Ulrycha prý rozstříleli aparaturu v domnění, že jsou to vysílačky. Stěhovali jsme tudíž tu naši na kulturáku do sklepa, abychom nedopadli stejně. Čekali jsme, odhodláni, že až přijedou Rusi... jak jim to jaksepatří nandáme! Hrdina vedle hrdiny! Když však byly tanky asi někde u Vladislavi, tak už se začala divně chvět zem. Byl to - alespoň pro mě - nepopsatelně depresívní pocit. Když prosvištěly první tanky náměstím, tak jsme měli stažený prdelky a rázem bylo po hrdinství Druhý den jsme se však trochu osmělili. Někdo udělal repliku děla z rour od kamen. Na křižovatku u Staletý vinárny zase dal kdosi ceduli jako objížďku na Prahu a Rusové jezdili do kolečka kolem hasičárny a Prasečího plácku, než jim to došlo. Do rána se na spořitelně objevily velké nápisy. Myslím, že by se architekt Fusch divil, kdyby věděl, jak mu budovu vyzdobili Holčapek (Mirda Řídký),Valínek (Laďa Válek) a Twigy (Ivana Řídká). Měli jste je vidět, jak potom vypadali! Miloš MONY Ošmera Foto: archív autora Foto: archív autora IVAN GO HOME a LENINE VZBUĎ SE - BREŽNĚV SE ZBLÁZNIL! A ještě jedna tragická událost se váže k datu 21. srpna DANA HOBZOVÁ. Těm starším netřeba představovat. Dana byla třebíčská rodačka. Už jako mladá holka hrávala na kulturáku divadlo a velice dobře zpívala. A to tak dobře, že si ji vybral Karel Duba do svého orchestru. Duba byl v té době nesmírně oblíben. Jeho kapela byla v Praze považována za jednu z prvních kytarových skupin. Hrál tam Karel Wágner na basu, Jiří Jelínek (motýl) na trumpetu, zpíval Josef Laufer. Takže první liga - tenkrát. Kapela vyjela na koncertní turné po Mongolsku a Sovětském svazu. A právě někde v Mongolsku spadl jejich autobus do obrovské strže! Skoro celá kapela, včetně Dany, tam zahynula Dany je velká škoda byla opravdu velice dobrá. To můžete posoudit na You Tube - KOUSEK TEBE. Tak, milí bigbíťáci! Dnes to nebylo moc veselé, ale i to byl bigbít furt se jede. Příště bude veselo! Zdar. Pavel Hlaváč 10

11 ORIENTAČNÍ BĚH sport pro každého od tří do devadesáti let Pokud si myslíte, že sport je záležitost pouze dětí a mladých, přečtěte si nyní o orientačním běhu. Je to jediné sportovní odvětví, které se dá provozovat doopravdy v přírodě a skutečně v jakémkoliv věku zhruba od tří do devadesáti let. Je to moderní sport, který můžete vykonávat od naprosto rekreačního pobíhání až po světovou vrcholovou úroveň. V orientačním běhu soupeříte se svými vrstevníky v přibližně patnácti věkových kategoriích odstupňovaných u dětí po dvou letech, u dospělých po pěti letech, samozřejmě zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Sportovištěm pro orientační běh je v drtivé většině případů les s měkkým povrchem, klouby a pohybové ústrojí proto netrpí takovou zátěží jako v jiných sportech. Ale co je nejhlavnější, v orientačním běhu tvoří fyzické předpoklady a fyzický trénink pouze polovinu úspěchu. Druhou polovinu vytváří hlava, tedy schopnosti rychlého rozhodování, výběru postupů, čtení mapy, představivosti o tvaru terénu, logického myšlení, volby taktiky a strategie a podobně. Jan Klusáček Ilustrační foto: archív OOB Třebíč Mnozí, kdo slyší poprvé o orientačním běhu, namítají, že by se hned ztratili. Není to pravda. Chce to zkusit. Podle velice podrobné mapy zvládnou orientaci i děti již kolem šestého roku. Po pochopení několika základních znalostí o mapě už je naprosté ztracení téměř nemožné. Orientační běh není jenom sport. Je to krásný způsob života. Je to trénink toho, co bude člověk ve svém životě určitě potřebovat. Je to výchova všech pozitivních lidských vlastností i výchova charakteru, protože orientační běh se ani na nejvyšší úrovni neběhá pro peníze, pro davy diváků ani pro zájem médií. Orientační běh je individuální sport, který však neskutečně sdružuje lidi. Po doběhnutí každého závodu se scházejí hloučky známých i neznámých běžců a dlouho diskutují a debatují a rozebírají své dobré postupy a své chyby a dobré postupy a chyby dalšího běžce. Oddíl orientačního běhu Třebíč má letitou historii. Stanislav a Bohumila Semerádovi pamatují začátky sahající před osmdesátá léta minulého století, kdy ve spolupráci s třebíčskými lyžaři a s pomocí jihlavských orientačních běžců vznikal za jejich vedení samostatný třebíčský oddíl orientačního běhu. V dnešní době funguje oddíl jako občanské sdružení s přibližně padesáti aktivními běžci a asi s třicítkou příznivců, to je členů, kteří již nebo ještě neběhají, ale spolupodílí se na aktivitách oddílu. Potěšující je, že z aktivních členů je čtrnáct běžců ve věku do osmnácti let a mezi příznivci je dalších dvanáct dětí do šesti let. Z velkých akcí uspořádal Oddíl orientačního běhu Třebíč v roce 2005 vydařené Mistrovství České republiky v orientačním běhu ve sprintu, v roce 2008 dvoudenní závody moravského žebříčku a skutečným vrcholem pořadatelských aktivit bylo letošní, pořadatelsky velice náročné, červnové dvoudenní Mistrovství České republiky v orientačním běhu na krátké trati u Velkého Meziříčí. Tento závod byl hodnocený jako jedno z historicky nejlepších mistrovství a nejlepší závod v letošním roce a toho si členové oddílu velice cení. Největší sportovní úspěchy oddílu se pojí především s rodinou Klusáčkových. Matěj Klusáček prošel postupně reprezentačními družstvy dorostenců a juniorů České republiky a bojoval na dorosteneckých a juniorských mistrovstvích Evropy a světa ve Slovinsku, Austrálii a Itálii. Přivezl odtud stříbrnou a bronzovou medaili ze štafet, z individuálních závodů bylo pak jeho nejlepším výsledkem sedmé místo na klasické trati z roku V roce 2009 získal druhé místo v anketě O nejlepšího orientačního běžce ČR v kategorii juniorů. Jeho bratr Jan Klusáček jde v jeho stopách, je dorosteneckým mistrem České republiky ve štafetách z roku 2010 a také už nakoukl do České reprezentace dorostenců a okusil závody na Mistrovství Evropy dorostu, letos pořádané v Jindřichově Hradci. Mezi ženami se nejdále dostala Lenka Křížová, která si v loňském roce vybojovala skvělými výsledky možnost startu mezi třiceti nejlepšími ženami České republiky na Mistrovství ČR ve sprintu. Činnost oddílu je velice aktivní a různorodá. Každoročně oddíl pořádá jeden až dva oblastní závody Ligy Vysočiny, na které se sjíždějí zhruba tři stovky závodníků z dvanácti oddílů z Kraje Vysočina, Pardubického kraje a Jihočeského kraje. Členové oddílu zhotovují nové mapy pro orientační běh, v průběhu celého roku pořádají náborové závody pro nejširší veřejnost, zvláště pak pro děti. Jako jedni z prvních pořádali tzv. americké štafety tříkolové závody dvoučlenných družstev, rovněž jako jedni z prvních uspořádali orientační běh na bruslích na zamrzlé Markovce, organizují letní mapové a běžecké tréninky, zimní tréninky v tělocvičně pro dospělé a pro malé děti, každoročně vydávají vlastní ročenku a vyhodnocují nejlepší běžce oddílu. Samozřejmě hlavní náplní je účast na závodech. Komu se nechce příliš daleko, jezdí na závody Oblasti Vysočina (od Jindřichova Hradce po Náměšť a od Třebíče po Pardubice), kdo se chce poměřit se soupeři na vyšší úrovni, jezdí také na závody A a B žebříčku České republiky, to už po celé republice. Závody nejvyšší kategorie jsou samozřejmě Mistrovství České republiky (ve sprintu, na krátké trati a na klasické trati) a komu je republika malá, může vyjet na závody po celé Evropě. Snad každý týden se dá najít nějaký závod, kterého je možné se zúčastnit. Spřátelené oddíly z Oblasti Vysočina pořádají každý rok oblíbené jarní a podzimní soustředění pro žáky. S orientačním během se dají prožít i nádherné prázdniny. Vícedenní letní závody jsou výbornou příležitostí ke společnému večernímu posezení a popovídání s ostatními členy oddílu, zároveň však také k detailnímu poznání všech koutů naší republiky. Po odběhnutém závodě je vždy příležitost navštívit blízké hrady, zámky, pamětihodnosti, přírodní zajímavosti, vesnice a města. A kdo rád cestuje a sportuje, určitě uvítá spojení třeba třídenních závodů v orientačním běhu s poznávací dovolenou v zahraničí. V orientačním běhu si každý najde to svoje: sport, přírodu, přátele, památky A právě pro tuto mnohostrannost je orientační běh jeden z nejkrásnějších sportů. Chce to jen zkusit. Začít se dá v každém věku. Oddíl orientačního běhu Třebíč, občanské sdružení Předseda oddílu: Petr Hobza, Budíkovice 76, Třebíč Členové výboru: Martin Klusáček, Jungmannova 12, Třebíč, tel.: Lukáš Kříž, Jiráskova 506, Zbýšov Miroslav Orálek, J. Suka 22, Třebíč tel Roman Věžník, Mírová 403, Hrotovice Web: (mor) SPORT MĚSÍCE 11

12 VOLNÝ ČAS JE DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ VÝCHOVY A je to opět tady. Školáci nastoupili s větším či menším nadšením do dalšího běžného roku. Zážitků z prázdnin je jistě velká spousta a zároveň je spousta i nových kamarádů. Září však není pouze o nástupu do školy, ale také o přemítání, co s volným časem Změnil se školní rozvrh a možná trošku i zájmy a koníčky. Výběr volnočasových aktivit a vůbec rozhodování o tom co s volným časem je důležitou součástí života dětí. Vedle rodiny a školy je volný čas neoddělitelnou součástí výchovy. Měl by rozvíjet talent ale i všestrannost. Zároveň hraje důležitou roli v rozvoji dětí vzhledem k práci v kolektivu, utváření vztahů mezi lidmi atd. Takového výchovného působení lze ve volném čase dosáhnout jen pravidelností. V Třebíči a okolí pracuje celá řada oddílů, klubů a organizací, které se dětem nevěnují jen nahodile. Poskytují pravidelnou zájmovou činnost a v jejich řadách narazíte na množství zkušených vedoucích, kteří věnují dětem často veškerý svůj volný čas bez nároku na jakoukoli odměnu. Bohužel dnešní doba je natolik uspěchaná, že výsledky takové pravidelné výchovy se často jeví jako nezajímavé. Projeví se totiž až za několik let. Jistě, některé věci umíme v oddílech naučit své svěřence téměř hned, ale morální hodnoty a vztah ke světu a sobě navzájem se nadá naučit za týden. Měl by to ale být pro rodiče ten správný signál. Chcete, aby vaše děti aktivně a hlavně kvalitně trávili svůj volný čas? Přihlaste je do nějakého oddílu nebo kroužku po letech poznáte, že to byl správný krok. Jan Burda DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TŘEBÍČ Hrádek 964, Třebíč * DDM Třebíč nabízí nejucelenější nabídku aktivit pro volný čas a zájmovou činnost. A to z mnoha oborů činnosti a pro skutečně všechny generace od nejmenších dětí s rodiči, přes předškoláky, mladší a starší školáky k středoškolákům, mladším i starším dospělým. DDM Třebíč nabízí pravidelné aktivity každý týden, jednorázové aktivity od několikahodinových po víkendové a prázdninové a také na sebe navazující herní cykly. Jen namátkou jakým oborům činností ve volném čase se lze na DDM věnovat: Bojové sporty (aikido, karate, sebeobrana). Taneční aktivity (moderní tanec, country tance, latinskoamerické tance, od nejmenších dětí po dospělé). Dobrodružné aktivity (vodáctví, tábornictví, zálesáctví, historický šerm, šerm dřevěnými zbraněmi, horolezectví ). Výtvarné aktivity a umělecké dílny, zpěv. Teraristé. Elektrotechnika. Tvorba www stránek, programování. Víkendy pro starší školáky a středoškoláky, pro menší děti. Letní tábory velmi pestrého zaměření. Víkendy pro starší školáky a středoškoláky, pro menší děti, letní tábory velmi pestrého zaměření. Foto: archív KADET Kdo jsme a co chceme... o. s. KADET A VOLNÝ ČAS NEMUSÍ BÝT NUDA Jsme sdružení kamarádů, které baví naplňovat dětem jejich volný čas. Nabízíme příležitostné akce, tábory a také spoustu kroužků. Většina z nás prošla nějakým oddílem nebo klubem a v roce 2003 jsme se seskupili, abychom mohli předávat dál to, co jsme sami dostali od svých vedoucích PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST NA ŠKOLNÍ ROK 2011/12: AMAZONKY Pravda o skutečných Amazonkách, odvážných bojovnicích, je zahalena závojem tajemna. Těžko dnes zjistíme, co je skutečnost a co jsou jen mýty a legendy. Náš oddíl je ale skutečný! Jsme parta holek od 8 do 15 let, které se nechaly životem Amazonek inspirovat. Schůzky oddílu probíhají každý pátek od 16:00 do 18:00 hodin v naší klubovně na Hrubínce. DAKOTA Dakotové jsou indiánský kmen... V našem oddíle, který existuje už 17 let, prožiješ neskutečné množství dobrodružství... Hra na indiány, lana, lodě, air soft, bojovky a noční hry, letní tábor... Scházíme se každý pátek od 16:00 do 18:00 hodin v naší klubovně na Hrubínce. Jsi kluk ve věku 8 až 15 let? Neváhej a přidej se k nám... PECHÁČEK Je ti 6 až 12 let a hledáš nové kamarády? Chceš s nimi zažít dobrodružství a rád cestuješ? Přidej se k nám a pojď s námi procestovat svět v celoroční hře a zažít spoustu legrace a dobrodružství na schůzkách, jednodenních i víkendových výpravách a a táborech. Scházíme se každý pátek od 16:00 do 18:00 hodin v naší klubovně na Hrubínce. MLADÍ PŘÍRODOVĚDCI (ve spolupráci s Chaloupkami) Chceš proniknout do tajů přírody, dělat nejrůznější pokusy, chodit do přírody pozorovat volně žijící zvířata a třeba i něco vypěstovat nebo chovat exotické zvíře? S námi máš možnost Jestli jsi ve věku 8 15 let a alespoň trošku chceš žasnout nad zázraky přírody, přidej se k nám. ZVÍŘÁCI (ve spolupráci s Ligou na ochranu zvířat) Je tvým snem mít doma zvířecího mazlíčka, ale nemáš možnost? Potom je tohle pro tebe ideální šance. Pejsci a kočičky v třebíčském útulku čekají právě na tebe. Během celého roku budeme zvířátka z útulku venčit, krmit a naučíme se o ně celkově postarat. A jistě si nějaké menší zvířátko pořídíme i do klubovny KLUB BUMERANG Jsme tu pro kluky i holky od 8 do 15 let a jsme zaměřeni na pobyt v přírodě a veškeré aktivity, které lze v přírodě vykonávat. Cyklistika, horolezectví, turistika, rybaření, houbaření, plavání, přežití v přírodě v extrémních situacích, první pomoc a v neposlední řadě také ekologie. Během roku bude několik víkendových akcí, spojených s přespáním v přírodě. EXTRÉMNÍ ODDÍL LÍPA hledáme členy od 10 do 16 let do nového oddílu, který začíná od října. Nabízíme zábavu, nové kamarády a spoustu nezapomenutelných zážitků. Naším programem budou výlety do přírody, pinball, dobrodružné hry, vodáctví, airsoft, cyklistika, horolezectví a mnohé další. MAGNIS Vyzkoušej si něco nevšedního, kouzelného, magického a přidej se k žonglérské skupině MagniS. Naučíme tě propojovat běžné denní pohyby s nejrůznějšími uměleckými technikami. Vyzkoušíš si u nás od nejznámějších míčků přes méně známá diabola až k ohnivým poikám. Staň se jedním z nás a nech se zasvětit do tajů ohně. Těšíme se na tebe. Více informací o třebíčských volnočasových organizacích můžete získat v našem Informačním centru pro mládež Třebíč na adrese L. Pokorného 20 a to každý všední den (pondělí až čtvrtek 11:00 17:00 a v pátek 10:30 15:30) nebo na webových stránkách 12

13 ZE SVĚTA DĚTSKÝCH HER O P IC E Houpají se nad zemí, skáčou, v pralese se válejí. Opička se drží silně, trénovat však musí pilně. SLONI Máma mládě sprchuje, voda cvaldu umyje. A po každé dobrotě, věnují se čistotě. TULENI V korytě ledovém jedu, na zádech, anebo v sedu. Tydýt kámo! pištím, dolů rychle svištím. V ÍT R Vítr silně fouká, přetočil i brouka. Leží chudák na zádech, jenom ztěžka chytá dech. Projekt AXA DĚTEM rozvíjí hravost ČERNÁ TABULE SE ŽIRAFKOU SIGNALIZUJE, ŽE TADY AXA POMÁHÁ PEČOVAT O HŘIŠTĚ Na počátku byl dobrý nápad. Podpořit přirozenou hravost dětí, zapojit do dětských her také jejich rodiče, zajistit bezpečnost prostoru, kde si dospělí a děti mohou spolu hrát. Umožnit prohloubení vztahu mezi rodiči a dětmi prostřednictvím společné hry. Kdo jiný by se o to měl postarat, než pojišťovna zaměřená na rodinu a život, který je víc než standardní. DŮLEŽITOST HŘIŠŤ Nikdo asi nepochybuje o důležitosti dětských hřišť ve městech. Je to důležitý prostor, kde děti tráví velkou část svého dětství. Maminky si popovídají, děti poznají nové kamarády, všichni se nadýchají čerstvého vzduchu. Finanční náklady na vybudování a udržování dětského hřiště jsou však obrovské. Proto zde pojišťovna AXA pomáhá. Bohužel, na hřiště nechodí jen děti s rozzářenýma očima, ale také lidé s touhou vše hezké okolo sebe zničit. Díky podpoře od pojišťovny AXA je nyní snazší dětská hřiště udržovat bezpečná, v pořádku a v čistotě. TABULE JAKO BRÁNA DO ŘÍŠE INSPIRACE Finanční podporou to ale nekončí. Černá kreslící tabule se žiraf- Zábava pro celou rodinu WEBOVÉ STRÁNKY PŘIPOMÍNAJÍ, CO UŽ JSTE MOŽNÁ ZAPOMNĚLI Webové stránky AXADETEM.CZ mají blíž k zálesáckému zápisníku, než k počítačové hře. Návštěvníkovi s internetem v mobilu ukážou, která další hřiště má ve svém okolí, jaké nejbližší akce pro děti a jejich rodiče se ve městě chystají. Stránky nabídnou inspiraci rodičům, kteří si zrovna nemohou vzpomenout na svou oblíbenou hru z dětství, chtějí si s dětmi zazpívat či naučit se novou básničku. Stránky fungují nejen v mobilu, ale samozřejmě i na domácím počítači. Třeba když venku prší, najdete zde hry pro doma, nebo omalovánky k vytištění. Stránky se neustále doplňují o další nové hry, písničky, básničky i omalovánky, aby stálo za to se na ně často vracet. Když jsem byl špunt jako vy, stačil mi klacík a kousek provázku, vzpomínal dědeček Antonín a my jsme obraceli oči v sloup. To bylo někdy ve středověku, dnes mám vlastní děti a občas se přistihnu při líčení, jak nám kdysi stačil ke hře tenisák a starý koberec místo stanu. To říkám, když už to bzučení Nintenda nemůžu poslouchat. A mám samozřejmě jako vždycky V O SA To je ale velká klika, že neštípla tě do jazyka, žlutá vosa, která tady krouží kolem limonády. V básničkách jde samozřejmě o rýmy, ale ve druhém plánu jde o to, zábavnou formou poučit, předat určité poselství o rozdílu mezi bezpečným a rizikovým chováním. AXA je pojišťovna, která ví, že prevence je nejlepší způsob ochrany zdraví. Je to snadné, levné a hlavně zábavné hrát si s dětmi. Ukazují nám způsob pohledu na svět, který jsme už zapomněli. Řeší problém chybějícího slona způsobem, který by jim záviděl i Einstein. Učí nás potřebné bezstarostnosti a nadhledu, který se někam ztrácí pod tíhou našich strašně důležitých starostí. Takže pokud můžu poradit, zjistěte si, jak se hraje na rybáře Umět si hrát je důležité QR kód co je to, k čemu to slouží? Je to takový lepší čárový kód, který znáte z obalů potravin. QR kód, který se nachází na každé černé tabuli projektu AXA DĚTEM, slouží pro rychlé získání informací pouhým vyfocením přes čočku mobilního telefonu. Telefon musí být vybaven programem pro čtení QR kódů, který lze snadno zdarma stáhnout na adrese V našem konkrétním případě slouží QR kód k rychlému nalezení a zobrazení webových stránek AXA DĚTEM, takže není potřeba zadávat složitou webovou adresu ručně. AXA_PR-Detem_A3_V01.indd 1 kou, umístěná na hřišti, na sobě nese tajemný QR kód, který návštěvníka s mobilním internetovým připojením přenese na webové stránky AXADETEM.CZ. Zde rodiče najdou spoustu dobrých nápadů, co by si s dětmi mohli zahrát, jsou zde písničky, básničky i omalovánky pro chvíle, kdy bude zamračeno a zůstanou s dětmi doma. Najdou zde i nejbližší akce v okolí, kam lze zajít. Nedávej ho do krabičky, spíš mu pomož na nožičky. Pak na krovkách z perleti, kolem tebe proletí. pravdu. Děti si opravdu vystačí s málem. Pokud chcete vidět rozzářené dětské oči, nemusíte lovit v peněžence. Poraďte jim, že na honěnou se dá hrát i pozpátku, a za chvilku už pištění nebere konce. V lese podotkněte, kdopak to asi bydlí tady v tom starém pařezu, a hned tu máte lesní architekty. Dětská fantazie už je taková, že ve staré krabici vidí pirátskou loď a kus větve je rázem ostrým mečem rytíře Humprechta. a rybičky, přestaňte na moment esemeskovat kamarádce, odložte mobil, svlékněte sako, zujte si boty a opusťte na pár prchavých okamžiků svět důležitých a seriózních lidí. Zakřičte si Rybáři jdou! a lovte ryby po celém hřišti, dokud vám dech postačí. Za pár let, až vaše princezna nastoupí na FAMU, už na to může být pozdě. Máte babu! Vaše AXA Podporujeme akce ve vašem městě Šířit informace o chystaných akcích ve městě, zvát rodiče a jejich děti k návštěvě, podpořit neúnavné organizátory v jejich aktivitě. To je další forma podpory ze strany pojišťovny, která ví, jak může být rodinný život zábavný a naplněný :20:07

14 Okamžiky, kdy pochopíte Přišlo vše tak nějak nečekaně, zčistajasna, kdy jsem pochopil všechny ty ponižující tahanice kolem nemocnic, lékařů, sester, ošetřovatelů. Můj vztah k nemocnicím byl vztahem ryze náhodným: tu něco málo, tam o něco méně... Oči mně otevřel a zároveň přiblížil toto prostředí měsíční pobyt na ortopedickém a následně rehabilitačním oddělení okresní nemocnice v Třebíči. Člověk se v průběhu života ocitá v mimořádných situacích, kdy je odkázán na lásku a pomoc bližního, na milost či nemilost - v mém případě na nemocniční personál zmiňovaného zařízení. Skutečně, a prakticky po celých čtyřiadvacet hodin, bylo nejen o mě, ale i všechny ostatní bezmocné, pečováno s láskou, srdcem a nevšedním pochopením. Až v dané chvíli si člověk uvědomí, co znamená dobře míněná rada, pomoc, útěcha a zejména citově psychické povzbuzení. To jsou okamžiky, kdy pochopíte, že taková třísměnná starostlivost o vaši osobu není pro tyto MILÉ jen obyčejnou prací, ale skutečným posláním! Jsou profese, které může vykonávat každý. Na těchto pracovištích však určitě ne! Můj vřelý dík vám všem na ortopedii i rehabilitaci v Nemocnici Třebíč! František Mikula, Tupesy, okres Uherské Hradiště Pro Oskara do Jedova Jaké to je být scenáristou? Jak se vyrábějí kulisy? Kdo je herec? Jak se natáčí film? Na tyto a další otázky našli odpověď všichni účastníci, kteří se vypravili na letošní výchovně-rekreační tábor do Jedova u Náměště nad Oslavou. Letní tábor na téma Filmový Jedov 2011 připravili pracovníci občanského sdružení STŘED a zúčastnilo se ho 19 dětí ve věku od 7 do 15 let z Moravských Budějovic a okolí. Tak jako v minulých letech, i letošní tábor byl specifický tím, že jsme měli posílený počet vedoucích pracovníků, který umožňuje klást důraz na individuální přístup k dětem a jejich komunikaci ve vrstevnické skupině. V praxi to znamená, že jsou vedoucí schopni reagovat na konkrétní potřeby dětí, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, hyperaktivitě a dalším nárokům, a pomoci jim zapojit semezi ostatní děti, vysvětluje vedoucí tábora Dagmar Medňanská. Účastníci tábora se mimo sepisování scénářů, tvorby plakátů, výroby kulis a samotného natáčení svých filmů, stali modelkami a modely na módní přehlídce. Přímo účastníky Jedovské superstar, kaskadéry a tanečníky, usmívá se Medňanská: Zúčastnili se totiž závěrečného galavečera, na kterém obdrželi Oskara za nejlepší scénář, námět, scénu a kostýmy. Na účastníky čekal po předání všech Oskarů raut a závěrečná diskotéka. Při pořádání letního výchovně-rekreačního tábora každoročně spolupracujeme se sociálními odbory Městského úřadu v Třebíči, Moravských Budějovicích a Jemnici, které doporučují účastníky pobytu a ti pak mohou žádat na základě sociálního znevýhodnění o jednorázovou finanční podporu, doplňuje sympatická vedoucí. Dotace Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím Městského programu prevence kriminality města Třebíče a sponzoring společnosti VIA ALTA, která je dlouhodobým partnerem občanského sdružení STŘED, výrazně přispěly k úhradě ostatních provozních nákladů. (mj) Jak na závislost... Říká se, že člověka se závislostí dokáže pochopit jen ten, který sám něčím takovým prošel tento článek bych ráda směřovala těm, kteří už ví, že drogy a alkohol ve svém životě nechtějí a neúspěšně se pokoušeli zbavit závislosti v různých léčebnách a komunitách. Letos 10. června to bylo 76 let, co vzniklo sdružení Anonymních alkoholiků - AA. Sdružení založené na jednoduché myšlence abstinence, díky vzájemné pomoci. Dnes má toto mezinárodní společenství mužů a žen již přes 2 mil. členů ve 150 zemích světa. V ČR má zastoupení ve 32 městech a jak výzkumy dokazují, jde o jeden z nejefektivnějších způsobů v boji se závislostí na alkoholu. Obzvláště účinný je v kombinaci s profesionální léčbou, ale není to podmínkou. Závislí si díky setkáním posilují motivaci, zdokonalují se ve zvládání stresu, problémů ve vztazích a problémů týkajících se životního stylu. Je dobré zdůraznit, že setkání AA jsou otevřená pro všechny, koho se týká problém s alkoholem tzn. i pro rodiny a blízké alkoholiků. Nejde tedy o žádnou sektu. AA nejsou napojeni na žádnou církev, nepřijímají od nikoho žádné finanční prostředky v zájmu zachování jejich autonomie. Ale nejen na alkoholu může vzniknout závislost proto tato úspěšná metoda stála za vznikem dalších svépomocných skupin např. Anonymních narkomanů NA (Narcotics anonymous) a Anonymních gamblerů GA (Gamblers anonymous). Jejich nejbližší setkání probíhají v Brně, každé pondělí a středu v 19 hod., v prostorách A klubů na Křenové ulici. Podobně jako u AA je jediným požadavkem pro členství touha přestat brát. Díky naší snaze zprostředkovat tato setkání klientům K centra Noe (víceúčelové zařízení pro problematiku drog, Hybešova 10, Třebíč) jsem měla možnost zúčastnit se setkání jak AA v Třebíči (koná se každý čtvrtek v hod. v Azylovém domě pro muže na Heliadově ulici 10), tak NA v Brně jako host a jen tak na to nezapomenu. Co na mě nejvíc zapůsobilo, byla nejen pohodová atmosféra, ale i silný pocit sounáležitosti a vědomí, že na problém s pitím nebo s drogami tady člověk není sám. Každý, kdo by měl zájem zúčastnit se setkání NA v Brně, může kontaktovat přímo pracovníky K centra Noe (tel ), kteří zajistí odvoz a dovoz zájemců, a to vždy v pondělí v 18 hod. Další informace o AA nebo NA můžete získat na webových stránkách: nebo přímý kontakt na AA v Třebíči: tel Foto: archív STŘED 14

15 Foto: archív autorky Léto s kovbojem Díky velkému úspěchu tábora předchozího roku se ZŠ a MŠ Na Kopcích rozhodla zopakovat týdenní pobyt pro své žáky v rekreačním středisku Nesměř u Velkého Meziříčí a započala tak táborovou tradici. Téma letošního roku se neslo na vlně kovbojského dovádění. Parta 43 kovbojů a 6 dobových představitelek města v čele se šerifkou Lenkou Kubínyiovou, starostkou Andreou Byrtusovou, bankéřkou Lucií Kubínyiovou, felčarkou Klárou Pavlasovou, reverendkou Vladimírou Šípovou a barmankou Ivou Táborskou obývaly haciendy westernového městečka od do Mladí kovbojové byli rozděleni do šesti rančů s důvtipnými názvy: Pistolníci, Rangers, Gangsteři, Ohniví střelci, Ranč Ypsilon a Bandité. Každý den byl věnován jedné z westernových profesí. I když počasí připomínalo více sychravý podzim než babí léto, i tak si všichni tábor užili dosyta. A že také měli proč! Na všechny čekala velká spousta zábavných tematických her: kovbojská olympiáda, výroba vlajky a kolonizace Divokého Západu, Pony Express v podobě orientačního běhu, štafetové běhy, šest statečných - při kterých se v bitvě utkalo celé městečko, zlatá horečka a dolování zlaté žíly, obchodování s bankéřem a směna sladkých odměn v Saloonu za táborové Kovbojky, pašování plyšových medvídků, country tance i country bál. Z týdne závodění a nově nabytých přátelství si zajisté holky i kluci odvážejí kufr plný zážitků a vzpomínek, které umí vytvořit jenom kouzlo a duch tábora. Tak za rok na viděnou, milí táborníci! šerifka Lenka Kubínyiová MŠ Na Kopcích již druhá třída! Přes odpor tehdejšího vedení radnice byla 1. července 2008 zřízena jedna třída mateřské školy v rámci Základní školy Na Kopcích. Třídě s kapacitou 28 dětí nebyla dávána dlouhá životnost nejen z hlediska počtu dětí, ale především z pohledu vzájemného fungování předškolního a základního vzdělávání. Tehdy jsem usilovně bojoval a tvrdil pravý opak zájem ze strany rodičů bude velký a spojení obou typů vzdělávání pod jednu střechu přinese obrovské výhody materiální, finanční, prostorové, ale především pedagogické. Dva roky fungování to plně potvrdily. Vzniklo zařízení, jež poskytuje kvalitní ucelenou pedagogickou práci s dětmi od 3 do 16 let. A to Kdy má život největší smysl O osmé ranní začal nový školní rok. Prvního září. Necelou hodinu poté panoval před školním areálem Na Kopcích obvyklý dopolední klid, jen tu a tam některý rodič přišel pro dítko, zpravidla prvňáčka, který měl toho dne školní premiéru. Vedle hlavního vchodu, jakoby nenápadně přikrčené, vítaly debutanty ještě jedny dveře. Nebylo tomu tak vždy, a tak o deváté za nimi proběhla malá, spíše skromná oslava. Oslava díla, které se nadevše podařilo! Maminky (anebo tatínkové) z přilehlého stále se rozrůstajícího sídliště to dovedou ocenit - vždyť své ratolesti nemusí vláčet za kuropění kdesi po Třebíči, kde právě mají jedno jediné volné místo v předškolním zařízení. Téměř načas přišel do zdejší mateřské školy, kde letos přibyla druhá kompletně vybavená třída, také místostarosta Pavel Pacal v doprovodu vedoucí školského odboru radnice Jindřišky Pánkové. Neskrývali radost. A v očích místostarostových svítily drobné plamínky hrdosti, neb byl to právě on, kdo sehrál před časem vítěznou bitvu o existenci tohoto školského zařízení. Jeho víra v potřebu někdejší investice vycházela ze znalostí poměrů - byl Na Kopcích ředitelem základky. Symbolickou pásku stříhal Pavel Pacal s malým hošíkem, pro kterého to bylo nenadálé dobrodružství a také si ho náležitě užíval. Tehdy jsem nemohl nepoložit panu místostarostovi otázku - je to pro vás splněný sen? Zamyslel se na okamžik. Pak vážně pokýval hlavou a přisvědčil: Ano, je to splněný sen. Velký sen! V té chvíli připomínal velkého rozzářeného kluka. Stejného, který s ním stříhal pásku... Pro oba měl život právě ten největší smysl... (fj) vše pod jednou střechou. Jsem rád, že se tato vize ukázala správnou a úspěšnou. Pro obrovský zájem ze strany rodičů a s ohledem na prostorové možnosti, dochází od k rozšíření mateřské školy již na 2 třídy. Město Třebíč se hrdě hlásí k tomuto rozšíření a v budoucnu hodlá jít touto cestou i nadále v dalších objektech třebíčských školských zařízení. Pro příští školní rok (od ) plánujeme připravit další třídu mateřské školy a opětovně i třídu jeslí (pro děti od 1 roku). Pevně věřím, že naše úsilí bude úspěšné. Pavel Pacal, místostarosta města Třebíče 15

16 TŘEBÍČSKÉ ULICE GORAZDOVO NÁMĚSTÍ Ulice se nachází v městské části Horka-Domky. Vladyka Gorazd, vlastním jménem Matěj Pavlík ( ) první biskup české pravoslavné církve. Fašisty byl 4. září 1942 popraven za účast při ukrývání parašutistů v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze po atentátu na Heydricha. Na Gorazdově náměstí stojí pravoslavný kostel sv. Václava a Ludmily. HADLÍZ Ulice se nachází v městské části Stařečka. Připravuje Jiří Joura Starodávné lidové pojmenování vycházející patrně z německého Haarliez, což snad mělo značit místo, kde česali soukeníci vlnu. Název je takto uváděn již od roku HÁJENKY Ulice se nachází v městské části Borovina. Ulici tvoří samostatné rodinné domky postavené začátkem 50. let podle jednotné typizované dokumentace. Vzhledem připomínají hájenky, řada z nich však už prošla přestavbou výrazně měnící původní ráz. HÁLKOVA Ulice se nachází v městské části Horka-Domky. Vítězslav Hálek ( ) - český básník, prozaik, dramatik a žurnalista. Připomíná ho krátká ulice mezi ulicemi Riegrovou a Nerudovou v blízkosti Vaňkova náměstí. Byl autorem zejména lyrických (Večerní písně) či epických veršů(pohádky z naší vesnice). 16

17 HANĚLOVA Ulice se nachází v městské části Podklášteří. MUDr. Jan Miloslav Haněl ( ) působil v Třebíči jako lékař a městský fyzik. Byl velkým vlastencem, za své peníze zřídil městskou knihovnu a horlivě vyzýval k četbě českých knih. V roce 1850 založil Měšťanskou besedu k pěstování pospolitosti občanské a povznesení jazyka českoslovanského. V roce 1871 byl jednohlasně zvolen za poslance do Zemského sněmu. Zasloužil se o založení gymnázia, stavbu Besedního, nyní Národního domu, Občanské záložny, přípravu postavení sousoší sv. Cyrila a Metoděje. HARTMANNOVA Ulice se nachází v městské části Horka-Domky. Název ulice připomíná dva z členů malířské rodiny Hartmannů, která se v Třebíči usadila někdy v 19. století. Byli to Václav Hartmann (o jeho narození a úmrtí není nic známo) a František Hartmann ( ). Malovali kostelní obrazy. Z Třebíčska jsou známy dva, oba zobrazující sv. Marka. Vytvořili také betlémy dva byly součástí stálé expozice třebíčského betlémářství v Muzeu Vysočiny Třebíč a byly nejstaršími z vystavených betlémů. HASSKOVA Ulice se nachází ve vnitřním městě. Alois Martin Hassek továrník, třebíčský rodák a vlastenec. V roce 1882 se stal po dlouhém boji s Němci druhým českým starostou města a správa obce se tak trvale dostala do českých rukou. Ulice byla dříve nazývána Panskou, užívalo se však také názvu Kostelní. HAVLÍČKOVO NÁBŘEŽÍ Ulice se nachází v městské části Zámostí. Karel Havlíček Borovský ( ) český spisovatel, novinář a politik, zakladatel českého politického tisku a průkopník moderní novinařiny. Poslanec zemského a říšského sněmu, jenž nekompromisně vystupoval proti Bachovu absolutismu. Jako spisovatel proslul především coby satirik. Internován v letech v tyrolském Brixenu, stal se symbolem boje proti rakouské monarchii. 17

18 Hospodářská komora TEDOM v zrcadle času TEDOM je jednou z největších třebíčských společností. V tomto roce slaví 20 let své existence, má šest set zaměstnanců, obrat přes dvě miliardy korun, čtyři výrobní závody v ČR a pobočky v Německu, Rusku a Číně. Nebylo tomu tak ale zdaleka vždy. TEDOM vznikl jako projekt v hlavě Josefa Jelečka v roce Tehdy si absolvent strojní fakulty Vysokého učení v Brně požádal o dotaci na vývoj malé domácí teplárny se spalovacím motorem poháněným zemním plynem. Protože se tehdejšímu Ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj zdál projekt zajímavý, podpořil jej dotací 350 tis. Kč. Za tyto peníze postavil Josef Jeleček prototyp první kogenerační jednotky, kterou nainstaloval v domě svého tchána ve Výčapech a začal ji nabízet dalším zájemcům. Po počáteční nepříliš úspěšné době se našli první zákazníci a byznys se pomalu začal rozjíždět. I když se postupem času začal TEDOM věnovat dalším činnostem, výroba kogeneračních jednotek byla a stále je hlavní oblastí podnikání této firmy. V roce 1994 začal TEDOM postupně provozovat výtopny v několika městech České republiky. Teplárenství se tak stalo další oblastí podnikání. V druhé polovině 90. let se už dařilo prodávat kogenerační jednotky do zahraničí, a to i směrem na západ. Od roku 2001 začal TEDOM nabízet první jednotky, které byly schopny pro svůj provoz využít obnovitelný zdroj energie bioplyn ze zemědělství, z čistíren odpadních vod či ze skládek komunálního odpadu. Sám se také postupně stal největším výrobcem elektřiny ze skládkového plynu v České republice. Přelomovým se stává rok 2003, kdy TEDOM kupuje v dražbě jabloneckou motorárnu LIAZ a získává tak vlastní motor pro své kogenerační jednotky. Aby podpořil odbyt motorů, rozšiřuje TEDOM své výrobkové portfolio o městské a příměstské autobusy. Pro ty staví v roce 2006 v Třebíči nový výrobní závod. V roce 2007 je TEDOM zařazen mezi 100 nejlepších firem v ČR. V roce 2010 fúzuje se svými dceřinými firmami a vzniká tak jedna velká akciová společnost TEDOM. V tomtéž roce zakládá TEDOM společný podnik se skupinou ČEZ a vkládá do ní své teplárenské provozy. V roce 2011 kupuje TEDOM firmu v Austrálii a začíná stavět energocentrum s kogeneračními jednotkami na letišti v Sydney. Vlado Murár, marketingový ředitel Co je to kogenerace? Kogenerace znamená společnou výrobu elektřiny a tepla. Při kogeneraci jde o využití odpadního tepla, které vzniká při jakékoli výrobě elektřiny, většinou se ale bez užitku vypouští do ovzduší nebo jinak chladí. Při kogenerace se toto teplo smysluplně využije, a nemusí tak být vyrobeno jinde, čímž se šetří palivo i peníze na jeho nákup. Kogenerační jednotky TEDOM jsou v podstatě spojením plynového spalovacího motoru, generátoru, soustavy tepelných výměníků a řídicího systému. Kogenerace nachází uplatnění všude tam, kde jsou zvýšené nároky na odběr tepla, např. v městských výtopnách, krytých bazénech, aquaparcích, hotelech, nemocnicích, průmyslových podnicích apod. 18

19

20 Foto: archív Fondu Třebíč 4x Pohled do historie Fondu Třebíč - V. Revitalizace zámecké studny a parku za bazilikou sv. Prokopa Pozemek v majetku Katolické církve je ohraničen opěrnou hradbou, jejíž několikaletá oprava se chýlí k závěru a bude dokončena v příštím roce. Investorem je Katolická církev a stavbu provádí firma pana Zerzánka. Při vzniku bylinkové zahrádky jsme navázali spolupráci s panem Zerzánkem, který nám ochotně zapůjčoval čerpadlo a další vybavení k provádění zálivky záhonů zahrádky, která funguje již čtvrtým rokem. V roce 2010 jsme přistoupili k revitalizaci a vyčištění studny a části stávající zeleně. Mříž po schválení Ing. arch. Šefců z Národního památkového ústavu Praha byla zvolena ve stejném stylu, jako mají na hradě ve Strakonicích. Zajeli jsme do Strakonic, kde jsme pořídili fotodokumentaci a následně výrobní výkresy. Mříž vykoval a osadil mistr kovářský Karol Kováč z Třebíče, rovněž vykoval zábradlí k objevené střílně opravované opěrné zdi. Třebíčská firma Výškové práce Petr Chmel zbavila studnu náletových dřevin tisu, černého bezu a kapradin, vyčistila hladinu studny od zahnívající vegetace a plastového odpadu. Na podzim minulého roku a v létě tohoto roku byly uskutečněny ponory do studny, která má hloubku 28 metrů, při této příležitosti byly opět stěny očištěny od vegetace. V prostorách parku bylo ořezáno osm kusů přerostlých tisů. Fond Třebíč, o.p.s. děkuje všem dobrovolníkům, panu Zerzánkovi, třebíčským hasičům a třebíčským firmám za pomoc. Městu Třebíč pak děkuje za pomoc finanční a Katolické církvi za spolupráci. Milan Šťastný Jídelna pokračuje Třebíčská jídelna pro důchodce na Karlově náměstí nadále pokračuje ve svém provozu. Změna provozující firmy od 1. ledna 2012 se nikterak nedotkne otevírací doby ani poskytovaných služeb.zařízení sídlí v domě na Karlově náměstí 41, který je majetkem města. Novou firmou, která bude obědy vařit, se od ledna příštího roku stane Bartoš, s. r. o. Občané se mohou spolehnout, že obědy včetně rozvozů budou vydávány jako doposud 365 dní v roce. Přišla dotace Město obdrželo státní dotaci na opravu fasády zámecké fary. Stavební akce je časově sladěna s rekonstrukcí objektu tzv. předzámčí. Státní dotaci poskytlo Ministerstvo kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Město vystupuje jako koordinátor. Z celkových nákladů ve výši korun platí korun formou dotace stát, korun hradí svým příspěvkem město a zbývajících korun financuje ze svých prostředků Římskokatolická farnost Třebíč-zámek jako vlastník objektu. (ip) Více světla Po nedávno instalovaných osmi nových svítidlech na Novém hřbitově v Třebíči proběhla další podobná akce, zaměřená tentokrát na rekonstrukci veřejného osvětlení v Račerovické ulici. Jedná se o výměnu svítidel v úseku od křižovatky do Poušova po křižovatku s ulicí Na Příkopech. Dvanáct kusů již dožilých silničních stožárů nechal odbor komunálních služeb vyměnit za nové. Žárově zinkované sloupy jsou opatřeny do výše asi jednoho metru termoplastickým povlakem. Ten poslouží jako ochrana proti působení posypové soli a exkrementům psů. Termoplastický povlak zvýší životnost stožárů z obvyklých dvaceti let až na dvojnásobek. Na výložnících zahnutých nad vozovku jsou nově osazeny sodíkové výbojky o výkonu 100 wattů. Akce, která následně ušetří, přijde nyní jednorázově městskou pokladnu na 695 tisíc korun. Ivan Přibík 20

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

Zlín město funkcionalismu

Zlín město funkcionalismu 1 - jedinečná ukázka meziválečného funkcionalismu a konstruktivismu - hlavním motivem zlínské architektury je tovární objekt - tento motiv se opakuje v různých variacích i u ostatních budov sloužících

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

PŘEHLED USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne

PŘEHLED USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne PŘEHLED USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne 30.01.2014 1/1/ZM/2014 Zahájení a schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 1/2014 a volba ověřovatelů zápisu

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014)

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Základní informace o projektu Charakteristika: mezinárodní výtvarně-architektonický

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov Zámek nedávno oslavil 333 let svého výročí od založení a byl pro nás lákavou nabídkou k návštěvě, případný pobyt v Plumlově umožňuje podnikat

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

USNESENÍ 15. schůze Rady města Třebíče konající se dne

USNESENÍ 15. schůze Rady města Třebíče konající se dne USNESENÍ 15. schůze Rady města Třebíče konající se dne 30. 06.2015 1/15/RM/2015 Zahájení a schválení programu 15. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 15. schůze Rady města Třebíče

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

Apartmánový dům u Brněnské přehrady

Apartmánový dům u Brněnské přehrady Apartmánový dům u Brněnské přehrady Nabízíme Vám lukrativní investiční příležitost v podobě apartmánového domu nedaleko Brněnské přehrady. Původně malý penzion, stavba určená k rodinné rekreaci, je nyní

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh / učivo: Sestavení životopisu, vyplnění dotazníku, čtení s porozuměním, orientace v textu JK 32-DUM

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

extrémní triatlon 3,8 km plavání 180km kolo 42,2km běh převýšení 5700 m

extrémní triatlon 3,8 km plavání 180km kolo 42,2km běh převýšení 5700 m extrémní triatlon 3,8 km plavání 180km kolo 42,2km běh převýšení 5700 m 18. 10. 2015 05:00 celková vzdálenost 226km celkové převýšení 5700 výškových metrů 3,8 km plavání v proudu řeky Labe 180km na kole

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

RC Klub SIG N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E. Lo-30 Seriál EX 2013 ( EX So, EX- 500 Ne)

RC Klub SIG N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E. Lo-30 Seriál EX 2013 ( EX So, EX- 500 Ne) RC klub SIG - N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E soutěží lodních modelářů 1) 5. kolo Moravského poháru 2013, 2) 5. kolo seriálu Mistrovství České republiky 2013 kategorie EX Pořadatel: Čísla soutěží: RC

Více

statutární město Frýdek-Místek (z větší části) vlastníkem části pozemků je Slezan Frýdek - Místek a. s.

statutární město Frýdek-Místek (z větší části) vlastníkem části pozemků je Slezan Frýdek - Místek a. s. 11. Park U nádraží Mezi ulicí Těšínskou a nádraţím vznikl textilní podnik Filipa Landsbergera, kterému patřily i pozemky aţ k silnici vedoucí před nádraţní budovu. Na fotografiích hotelu Škrábal (později

Více

PŮLMARATON OKOLO NOVÉHO VESELÍ

PŮLMARATON OKOLO NOVÉHO VESELÍ Oddíl atletiky TJ Sokol Nové Veselí ve spolupráci s oddílem házené TJ Sokol Nové Veselí, s Odborem všestrannosti Župy Havlíčkovy a okresní asociací Sport pro všechny pořádá 29. ročník SILNIČNÍHO BĚHU NA

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ KOTI HYACINT Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ budova E pasivní budova F budova D Všechny vizualizace uvedené v této brožuře jsou pouze informativní. Bydlení ve finském stylu O projektu Hyacint

Více

PRÁZDNINY 2012 Stažení na www.lyckopis.717.cz ZDARMA! Přeji Vám za celou redakci příjemné čtení!

PRÁZDNINY 2012 Stažení na www.lyckopis.717.cz ZDARMA! Přeji Vám za celou redakci příjemné čtení! PRÁZDNINY 2012 Stažení na www.lyckopis.717.cz ZDARMA! Přeji Vám za celou redakci příjemné čtení! Zábavu najdete na samostatných stránkách na konci časopisu, abyste si ji mohli vytisknout a vyluštit! Čtěte!

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Ahoj! Dne naše parta, ve složení 4 dívek (Natálka, Lucka, Maruška a Vany) a jednoho (věčně spícího) Volodi, měla šanci navštívit hlavní

Ahoj! Dne naše parta, ve složení 4 dívek (Natálka, Lucka, Maruška a Vany) a jednoho (věčně spícího) Volodi, měla šanci navštívit hlavní Ahoj! Dne 12. 4. 2017 naše parta, ve složení 4 dívek (Natálka, Lucka, Maruška a Vany) a jednoho (věčně spícího) Volodi, měla šanci navštívit hlavní město Holandska, Amsterdam. Rozhodli jsme se vám tady

Více

ČESKÁ HOKEJOVÁ ŠKOLA V ČESKÉ LÍPĚ

ČESKÁ HOKEJOVÁ ŠKOLA V ČESKÉ LÍPĚ ČESKÁ HOKEJOVÁ ŠKOLA V ČESKÉ LÍPĚ Česká hokejová škola využívá pro své potřeby zázemí sportovního střediska SPORTAREÁL Toto zázemí zahrnuje: Zimní stadion Plavecký bazén a saunu Tělocvičnu Strečinkový

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Světová premiéra pro triatlon v Karlových Varech

TISKOVÁ ZPRÁVA. Světová premiéra pro triatlon v Karlových Varech TISKOVÁ ZPRÁVA Světová premiéra pro triatlon v Karlových Varech Historicky první Světový pohár v triatlonu budou 3. září hostit Karlovy Vary. Triatlonový víkend a akce CITY TRIATHLON Karlovy Vary nabídne

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018

Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 Přihláška k pořadatelství Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 PARDUBICKÝ KRAJ 28. 1. 2. 2. 2018 TERMÍN KONÁNÍ ZODM 2018 Kdy: 28. 1. 2. 2. 2018 Proč? Jarní prázdniny pro školní rok 2017/2018:

Více

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands SIGNAPUR Hotel Marina Bay Sands Luxusní hotel Marina Bay Sands patří s nejatraktivnějším bazénem a nejšílenější terasou na světě mezi nejdražší hotely světa. Luxusní a hotel Marina Bay Sands leží trochu

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu.

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. HORIZONT - ročník 16 číslo 7 (248) - 25. 10. 2012 Speciální vydání Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Horizont 248 - strana 2 Další

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Dotace na jednotlivé projekty byly poskytovány v rozmezí 5.000,-Kč až 40.000,-Kč, dle potřeb projektu.

Dotace na jednotlivé projekty byly poskytovány v rozmezí 5.000,-Kč až 40.000,-Kč, dle potřeb projektu. 2015 Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé aktivně účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Dotace na jednotlivé projekty byly poskytovány

Více

ZÁPIS Č. 8/2016 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

ZÁPIS Č. 8/2016 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA ZÁPIS Č. 8/2016 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA 3. 10. 2016 Přítomni: Ing. Dana Teichmanová předsedkyně komise, Ing. arch. Jan Turina, Ing. arch. Kamila Douděrová, Ing. arch. Josef Zumr, Ing. Jiří Fremr

Více