9/2011. Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9/2011. Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga"

Transkript

1 9/2011 Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga

2 MĚSTO TŘEBÍČ ZVE OBČANY NA SETKÁNÍ FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA DESATERO PROBLÉMŮúterý 8. listopadu 2011 DISKUSE PROBLÉMŮ V OBLASTECH: občan a úřad, informovanost parkování ve městě, doprava, cyklo podnikání a rozvoj města bezpečnost ve městě, veřejný pořádek životní prostředí, čistota města kultura, cestovní ruch a péče o kulturní dědictví sociální a zdravotní oblast, rodina, zdravý životní styl školství, zájmové vzdělávání, volný čas, sport od hodin budova Fórum malý sál Drobné občerstvení zdarma Možnost zakoupení výrobků o.s. Vrátka a Fair Trade Hlídání dětí zajištěno VY VÍTE, CO SE NEDAŘÍ, CO MĚSTO POTŘEBUJE! ŘEKNĚTE TO!

3 Slovo na úvod Dobrý den, o problematice digitalizace třebíčského kina Pasáž toho bylo napsáno mnoho. Již při projednávání letošního městského rozpočtu rozpoutala plánovaná několikamilionová položka polemiku o účelnosti a vhodnosti této investice. Druhé kolo debaty pak rozvířilo zjištění o nutnosti posílení vyčleněné finanční částky, vycházející z odborného technického posudku přípravy akce. Otazníky ohledně vhodného načasování digitalizace, podstatně vyššího vstupného na 3D filmy i adekvátnosti investice v letošním roce vyřešila informace o plánovaném ukončení distribuce filmů na klasických 35 mm kotoučích v roce Problém se zúžil do jediné věty: Buďto kino digitalizované, nebo žádné. S využitím téměř milionového příspěvku ze Státního fondu pro rozvoj kinematografie bylo tedy kino Pasáž v první polovině srpna vybaveno novou technologií pro promítání 3D filmů s brýlemi. Již zájem veřejnosti o slavnostní zahájení pod taktovkou populárních modrých Šmoulů dával tušit, že Třebíčané novou atraktivní podívanou ocení. Následující dny a týdny však překonaly co do návštěvnosti nově technicky vybaveného kina veškerá očekávání. Vždyť jen za první týden kino Pasáž zrealizovalo 18 představení, zhlédnutých celkem 2354 diváky. Praxe tedy potvrdila, že byla investice do digitalizace třebíčské Pasáže jednoznačně správným krokem. Třebíčané již nemusí za atraktivními vizuálními zážitky dojíždět do okolních měst. Kromě možnosti nasazení nových filmů již v den jejich české premiéry a neporovnatelně kvalitnější projekce včetně až neuvěřitelných 3D triků se diváci se v budoucnu dočkají i přímých přenosů z velkých mezinárodních kulturních i sportovních akcí. První vlaštovkou bude na pátek 21. října plánovaný první 3D klasický balet Giselle přímo z Mekky baletního umění Mariinského divadla v Sankt Peterburgu v podání souboru Velkého baletu v titulní roli s fenomenální primabalerínou Natálií Osipovou. Přijďte se přesvědčit, jak lze pomocí moderní audiovizuální techniky překonávat vzdálenosti a zprostředkovávat dokonale autentické atraktivní zážitky, o kterých jsme ještě před několika málo lety mohli jen snít. Rozhodně nebudete litovat. Jaromíra Hanáčková, MKS Třebíč V tomto čísle naleznete: Ad»Osmdesát let ve dvojici«v minulém vydání Třebíčského zpravodaje jsme na tomto místě slovy místostarosty města Třebíče Pavla Pacala gratulovali ke kulatým narozeninám dvěma třebíčským občankám - dvojčatům. Vážená redakce, v posledním čísle Třebíčského zpravodaje mě zaujal článek o osmdesátiletých sestrách, které jste označili jako zřejmě nejstarší žijící třebíčská dvojčata, napsala nám paní Marie Polehlová. Zmíněným dámám samozřejmě přeji k jejich životnímu jubileu zdraví a radost do dalších let, ale o jejich prvenství je připravím. Můj tatínek Miloslav Doležal a jeho sestra Věra se narodili 12. května ve Střížově. Oba bydlí již od mládí v Třebíči, a v letošním roce oslavili krásné třiaosmdesáté narozeniny. Poté zatelefonovala paní Jitka Šlachtová. I ona zná dvojici žen, taktéž slavících narozeniny ve stejný den. Dokonce snad právě v září, a letos prý to je po dvaaosmdesáté. Paní Zlata Šeneklová a Dana Neradilová nesly rodné příjmení Brožová. K přání všeho dobrého se samozřejmě i tentokrát rádi připojujeme! Nový spoj linky č. 1 Radnice vylepší autobusovou dopravu mezi čtvrtí Domky a sídlištěm Za Rybníkem. Posílí ranní spoj linky číslo 1 tam i zpět. Foto na titulní straně: Radující se útočník Horácké Slavie Třebíč Vilém Burian. Začala hokejová sezóna... Ilustrační foto: Jiří Mokrý více na str. 21 (red) Autobus do Boroviny bude vyjíždět v 5:05 hodin ze zastávky Demlova v Domcích. Zpět do Domků bude odjíždět v 5:33 hodin ze zastávky Za Rybníkem. Nový spoj městské autobusové dopravy zavedla radnice na základě požadavku občanů. Na jižním okraji města poblíž čtvrti Horka- Domky vyrostly v posledních letech dvě nákupní zóny, ve kterých pracují desítky lidí. Ranní spojení z Boroviny do Domků bylo dosud problémem. Nový párový spoj linky číslo 1 zahájí provoz od 1. října, a to zkušebně na tři měsíce. Z RADNICE str. 4-7 VÝZNAMNÉ STROMY BOROVICE V LIBUŠINĚ ÚDOLÍ str. 8 PRAVĚK BIGBÍTU V TŘEBÍČI 1968 str. 10 Redakce Třebíčského zpravodaje , Třebíčský zpravodaj vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: Vychází jednou měsíčně. Zdarma do všech domácností. Náklad výtisků. Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům, tel.: , Evidenční č.: MK ČR E Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč, redaktor: František Jůza, tel.: Sazba a grafická úprava: František Jůza. Tisk a reklama: Yashica s. r. o., Třebíč. Roznos: Mediaservis s. r. o., Praha. Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit příspěvky bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází od 21. do 24. září Uzávěrka příštího čísla v pátek 7. října Distribuce Třebíčského zpravodaje Pouze reklamace roznosu! 3

4 4Z RADNICE E-ZAK veřejné zakázky na dlani S platností od 1. srpna tohoto roku spustilo vedení radnice elektronický nástroj E-ZAK pro administraci veřejných zakázek. Tento softwarový nástroj byl vyvinut v souladu se zákonem č.137/2006, o veřejných zakázkách, a je atestován jako složitý elektronický nástroj podle vyhlášky č. 326/2006 Sb., o atestačním řízeni pro elektronické nástroje. V současné verzi pokrývá elektronickou formou následující oblasti zákona: zahájeni zadávacího řízení, poskytování zadávací dokumentace, agendu dodatečných informaci, příjem nabídek, hodnoceni nabídek. Elektronický nástroj E-ZAK je tzv. webovou aplikací, pro jeho provozování na straně uživatele postačí běžný internetový prohlížeč. Elektronický nástroj E-ZAK používá k ochraně přenášených dat šifrování v podstatě stejné jako u elektronického bankovnictví. Jak se toto vše projeví konkrétně při veřejných zakázkách ve městě Třebíči? Od je funkční adresa na které jsou přístupné veřejnosti všechny veřejné zakázky města. V praxi to vypadá tak, že si běžný občan může prohlédnout informace o tom, jaké zakázky ve městě proběhly, v jaké jsou fázi (běží, ukončené, vyhodnocené) a kdo a za jakých podmínek zakázku získal. Pro firmy, jež mají zájem se zakázky účastnit, je možné se zaregistrovat (jednoduchý princip obdobný založení mailové schránky). Poté získají podklady k zakázce a mohou klást případné dotazy. To vše elektronickou formou s nutností vlastnit elektronický podpis, což signalizuje maximální zabezpečení. Podávání nabídek je také elektronickou formou, přičemž nabídka je po přijetí do systému zašifrována a uzamčena až do doby hodnocení, kde ji členové hodnotící komise odemknou (opět pouze s elektronickým podpisem) a posuzují její obsah. V systému jsou všechny úkony archivovány a není možné je měnit, tzn. dotazy uchazečů o zakázku, čas kdy byla nabídka přijata, kdo ji a kdy odemknul, kdy byla hodnocena... Na radnici proběhlo 13. července krátké seznámení s tímto systémem, na které byli pozváni všichni třebíčští dodavatelé. Od elektronizace veřejných zakázek očekáváme zjednodušení jejich administrace směrem k dodavatelům, maximální transparentnost a otevření veřejných zakázek široké veřejnosti. Pavel Pacal, místostarosta města Třebíče Rudolf Fišer a Josef Nováček čestnými občany města Třebíče Čestnými občany města Třebíče byli při příležitosti slavnostního shromáždění třebíčského zastupitelstva a v rámci oslav 910 let od založení benediktinského kláštera jmenováni historik PhDr. Rudolf Fišer, CSc. (1940) a lékař-pediatr MUDr. Josef Nováček (1929). Oba dva jsou nesmazatelně spjati s Třebíčí. Rudolf Fišer, dříve vysokoškolský a středoškolský učitel, zpracoval neopakovatelným způsobem historii města, na jedné straně s vysokým odborným kreditem, přesto ale přístupným všem, kdo mají k Třebíči patřičný vztah. Jeho bádání přispělo nejen k popularizaci zdejších památek v mnoha publikacích, ale také k jejich zápisu do prestižního seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Josef Nováček, v dobré paměti coby primář dětského oddělení třebíčské nemocnice, kromě řady odborných prací zaměřených na problematiku dětí, zasloužil se též o vůbec první městské jesle pro handicapované děti, které se staly předchůdkyněmi dnešního rehabilitačního stacionáře. Stál u vzniku českého zastoupení organizace UNICEF a jako dětský lékař absolvoval několik zahraničních misí. Sám muzikant, nemohl jinak, než působit rovněž v kulturní oblasti. A jestliže byl předsedou Spolku pro dostavbu třebíčského divadla, pak právě jemu patří za existenci dnes nejvýznamnějšího kulturního zařízení největší dík. (fj)

5 Část topolů uschla Z Račerovické ulice v Třebíči muselo pryč několik přestárlých vysokých topolů. Stromy byly zcela uschlé. Pokáceno muselo být asi šest kusů topolů vlašských. Vysoké úzké topoly v Račerovické ulici pocházejí z doby výstavby střední zemědělské školy, tedy z padesátých let minulého století. Odbor komunálních služeb městského úřadu provedl částečnou asanaci během srpna. Kvůli kácení nebyla potřebná uzavírka, silniční provoz byl jen částečně omezen. Kromě Račerovické ulice rostou vlašské topoly v Třebíči ještě v ulicích Máchalova a Spojenců. Od výsadeb topolů se dnes již ustupuje pro jejich relativní krátkověkost a vysokou lámavost. V Třebíči tak muselo být v průběhu posledních několika let odstraněno dožilé stromořadí v Revoluční ulici a menší počet kusů například v ulicích Hrotovická nebo Velkomeziříčská. (ip) MAD projde optimalizací Radnice uvažuje po létech o zásadní optimalizaci městské autobusové dopravy. Zmodernizovaný systém by měl více vyhovovat současným nárokům a velikosti Třebíče. Město proto začalo sbírat náměty od lidí. Podobu nového systému bude odbor dopravy Městského úřadu Třebíč postupně vytvářet. Zohlednit je nutné územní rozvoj Třebíče v posledních letech, například nová nákupní centra na jižním okraji města. Je pravděpodobné, že dojde k vytvoření nových zastávek nebo změně tras některých linek. Jednou z možností je vytvoření sítě páteřních linek a navazujících vedlejších linek. Městská autobusová doprava musí také více navazovat na ostatní druhy veřejné dopravy, především na vlaky. Záměry radnice přiblížil místostarosta Pavel Svoboda, který má své kompetenci dopravu: V loňském roce byla provedena studie na optimalizaci městské autobusové dopravy, která konstatovala, že z 27 autobusů by při stávajícím režimu a optimalizaci spojů bylo možné zajistit provoz 24 vozidly. Nyní po jednání s firmou ICOM se uvažuje o zadání další studie, která by optimalizaci doplnila. Rádi bychom oslovili tzv. malé starosty z místních částí Třebíče, jestli projeví zájem o autobusové spojení. Dokonce jsme oslovili či oslovíme starosty blízkých samostatných obcí, jako jsou například Kožichovice, Střítež, případně Stařeč, zda by bylo možné na základě určité finanční spoluúčasti zavést některé linky i tam. Byla by to zajímavá příležitost rozšířit nabídku. Své náměty a požadavky na městskou autobusovou dopravu mohou lidé adresovat Bc. Aleši Kratinovi, vedoucímu odbor dopravy Městského úřadu Třebíč. (ak) Dvaadvacátého zdarma Velký program k Evropskému dni bez aut chystá Zdravé město Třebíč. Ve čtvrtek 22. září budou jezdit autobusy MAD zdarma. Pro automobily bude uzavřena také celá západní část Karlova náměstí. Třebíč se v rámci projektu Zdravé město aktivně přihlásila k mezinárodní kampani Evropský den bez aut (22. září) a Evropský týden mobility (16. až 22. září). Podrobný program najdou lidé na stránkách radnice v sekci Zdravého města. Vrcholem bude ve čtvrtek 22. srpna program na Karlově náměstí. Kromě mnoha atrakcí budou k vidění dva historické autobusy a jeden moderní. Řidiči musí v tento den počítat s kompletní uzavírkou celé západní části Karlova náměstí. Vjezd bude uzavřen od Jihlavské brány až po hotel Zlatý kříž na dolní straně a po sousoší sv. Cyrila a Metoděje na horní straně. Přístupná nebude ani Hasskova ulice. S uzavírkou celé západní části Karlova náměstí se počítá od 6:00 do 12:00 hodin. (on) Mohou si i kreslit Kromě dovádění na prolézačkách si mohou třebíčské děti na hřištích také kreslit. Společnost AXA Česká republika, s. r. o., věnovala děvčatům a chlapcům sedm tabulí. Tabule jako sponzorský dar byly nedávno rozmístěny na vnitřní strany oplocení hřišť. Vedle každé je vždy k dispozici pouzdro s křídami. Psát a kreslit pro radost mohou dítka na dětských hřištích v parku na Polance, na Dělnickém náměstí (před bývalým kulturním domem), v Družstevní ulici (u stadionu Na Hvězdě), v Kubišově ulici, v Modřínové ulici (u mostu), v ulici Obránců míru (u altánu) a v areálu mateřské školy Kaštánek na Gorazdově náměstí. (pk) Oslavy Dne vzniku samostatného československého státu Třebíč, čtvrtek 27. října Program: Slavnostní shromáždění občanů před radnicí na Karlově náměstí Slavnostní koncert v divadle Pasáž na Masarykově náměstí, spojený s udělením cen města Třebíče významným osobnostem veřejného života Účinkují: Václav Hudeček a Komorní smyčcový orchestr Barocco Sempre Giovane pod vedením Josefa Krečmera. Vstupenky v předprodeji v pokladně MKS v Národním domě. Nové internetové stránky města Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na novém vzhledu webových stránek města. Výsledek je na světě. Nový web města na staré adrese má zcela novou strukturu, která je uživatelsky mnohem příjemnější. Naším cílem bylo přístup k informacím pro občany co nejvíce zjednodušit. Výsledkem je podoba, jež na první pohled určí uživateli, kterým směrem bude pokračovat. Titulní strana je rozdělena do sekcí OBČAN, PODNIKATEL, TURISTA, SPRÁVA MĚSTA. Zde si již každý najde tu svoji oblast aktuálního zájmu. Rovněž velmi příjemnou a přehlednou změnou je umístění telefonního seznamu pracovníků úřadu již do horní lišty titulní strany. Zde tedy okamžitě zjistíte kontakt na příslušného úředníka a také, zda je momentálně na úřadě či na výjezdu v terénu (to s pomocí barevného označení před jeho jménem zelená je přítomen, červená není přítomen). Titulní strana rovněž přináší možnosti položení dotazu směrem k úřadu, odkaz na úřední desku, Czech point, Městskou policii, Policii ČR, Městské kulturní středisko, hasiče či aktuální informace z dění ve městě. Samozřejmostí jsou jazykové mutace stránek, prozatím anglická a německá verze. Pevně věřím, že nová podoba webových stránek bude pro vás, občany města, ale i turisty velmi pohodlná při získávání potřebných informací o našem krásném městě. Pavel Pacal, místostarosta města Třebíče 5

6 6Z RADNICE Nový povrch Nové ulice Nová ulice v třebíčské čtvrti Týn prošla opravou povrchu. Osobní automobily i autobusy MAD jezdí po nové vozovce od konce srpna. Investorem akce bylo město Třebíč. Proběhla také úprava kamenné přídlažby podél chodníků. Dlaždiči umístili na obě strany vozovky žulový jednořádek. Následně došlo na poklopy dešťové a splaškové kanalizace a víčka zakrývající šoupata od vodovodu. Všechny kryty byly pozvednuty do nivelety. (ip) Váš názor v Třebíči Obyvatelé Třebíče dostali možnost k diskuzi s radnicí. Prostřednictvím nového nástroje na internetu mohou členům vedení města předávat svoje názory. Nová služba se jmenuje Váš názor v Třebíči. Jako úplně první okruh k diskuzi předložila rada města veřejnosti téma s názvem Květinová výzdoba a výzdoba veřejných prostranství. Vstup do platformy najdou lidé na titulní straně třebíčského webu Princip nové služby je založen na konceptu finského města Tampere, který umožňuje jeho občanům sledovat a vyjadřovat se k rozhodnutím, dokumentům či plánům místní samosprávy. Kraj Vysočina se v rámci projektu ecitizen II rozhodl spustit službu přizpůsobenou místním podmínkám a určenou ke snadnému využití všemi obcemi Vysočiny, které o službu projeví zájem. Kromě Třebíče se do projektu zapojila města Telč, Humpolec, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí a Okříšky. (ip) Sv. Václav rekonzervován Třebíčská radnice dokončila opravu barokní sochy svatého Václava. Památka bude nadále krášlit vstup do areálu nemocnice na Purkyňově náměstí. Prodloužení předprodeje Svatý Václav prošel v roce 2001 komplexním restaurováním. S odstupem deseti let bylo potřeba provést údržbu sochy. Práce na letošní rekonzervaci provedl akademický sochař a restaurátor Martin Kovařík. V průběhu června a července restaurátor očistil a lokálně zpevnil kamenný materiál. Následně provedl drobné plastické a barevné retuše povrchu. Konečnou úpravou pak bylo konzervační ošetření hydrofobizací. Celkové náklady se vešly do čtyřiceti tisíc korun. Město je jako vlastník objektu plně hradilo ze svého rozpočtu. Svatý Václav je spolu se svatým Šebestiánem a svatým Floriánem jednou ze tří barokních soch, které do 80. let 19. století zdobily tři kašny na Karlově náměstí. Od devadesátých let minulého století stojí Václav na Purkyňově náměstí, Florián na Masarykově náměstí a Šebestián na Martinském náměstí. Cílovým řešením je v budoucnu jejich navrácení zpět na Karlově náměstí. (ip) Z důvodu zkvalitnění služeb pro občany města bude prodloužena otevírací doba kanceláře předprodeje karet MAD na autobusovém nádraží v Třebíči, a to každé první pondělí v měsíci od 7:00 hod. do 17:00 hod. Do konce roku 2011 se jedná o následující dny: (pondělí), (úterý), (čtvrtek). Otevřeno pro veřejnost Se začátkem školního roku se v Třebíči otevírá pro veřejnost dopravní hřiště. V průběhu podzimu ho budou moci děti využívat také mimo oficiální výuku. K dispozici bude v období od 14. září do 26. října, a to vždy každou středu od do hodin. Zavřeno bude pouze v době státního svátku ve středu 28. září a v případě nepříznivého počasí. Podmínkou vstupu dítěte na hřiště je doprovod rodičů. Pod dohledem proškoleného pracovníka si mladí cyklisté mohou prověřit svoje praktické dovednosti. Nezapomeňte si s sebou vzít cyklistickou přilbu a vlastní kolo! Dětské dopravní hřiště je majetkem města a nachází se v areálu základní školy v Bartuškově ulici. Slouží převážně pro výuku žáků 4. ročníků z Třebíče i okolí. (ip) Nové schody do údolí Od prvního vodovodního rybníka do ulice Františka Hrubína budou lidé chodit pohodlně a bezpečně. Město tam staví nové schodiště. Dosavadní schody z lesoparku v Týnském údolí do sídliště Hájek pocházely z doby 80. let minulého století. Jejich stav byl nevyhovující. Odbor komunálních služeb radnice se proto pustil do plánované výstavby nových. Schodiště bude ve stejném materiálovém provedení a vzhledu jako nedaleké schody od vodovodního rybníka do Luční ulice, které město zbudovalo v roce Schody budou tedy zhotoveny ze žuly pocházející z lomu Sumrakov u Telče. Tamní kámen se vyznačuje šedou barvou s lehce žlutými žílami. Počítá se také s osazením ocelového kovaného zábradlí v historizujícím designu. Kvůli prudkému a lesnatému svahu však bude schodiště o něco užší a v některých místech vyneseno na opěrných zídkách nad terén. Pro příští rok počítá radnice i s instalací veřejného osvětlení. Celkové náklady ve výši 998 tisíc korun hradí město kompletně ze svého rozpočtu. (fi) Na svatbu bezpečně Svatebčané a jiní hosté už nebudou při cestě do obřadní síně klopýtat. Městský úřad nechal na schodiště v Malovaném domě osadit nové zábradlí. Síň v patře Malovaného domu využívá radnice po léta pro svatby, vítání občánků a jiné slavnostní příležitosti. Nedostatkem generální rekonstrukce interiéru v polovině 80. let minulého století byla absence zábradlí na schodech. Na podnět občanů proto dala radnice nedávno umístit do přístupových prostor madla a zábradlí. Nové zábradlí má historizující design, který schválili památkáři. Jedná se černý kovářský výrobek, čtyřhran o průřezu dvacet krát dvacet milimetrů. Podobný vzhled má v Malovaném domě například mřížoví v oknech. Malovaný dům patří k významným objektům renesanční architektury. Jeho historie sahá až k počátkům historie města. (pj)

7 Stavba lávky zdárně pokračuje Podle plánu pokračuje v Třebíči výstavba nové lávky přes řeku Jihlavu. Chodci by měli začít využívat mostek v centru města od přelomu října a listopadu. Stavebníci dokončili mikropilotáž první opěry na pravém břehu v Soukenické ulici. Následně se bude pokračovat s armováním a betonáží. Hotové je také již vrtání pro mikropilotáž čtvrté opěry v Hasskově zahradě. Pro druhou a třetí opěru v korytě řeky realizační firma hloubí základové jímky a provádí mikropilotáž. Lávka přes řeku ze Soukenické ulice do Hasskovy zahrady je jedním z nejfrekventovanějších pěších tahů na území Třebíče. Dosavadní pocházela z roku 1923 a pro nevyhovující stav potvrzený statikem musí být nahrazena novou. Nová lávka bude pro chodce pohodlnější. Oproti současné bude asi o půl metru širší. Podstatné je také to, že řeku přemostí mírně šikmo a na pravém břehu se napojí přímo do Soukenické ulice. Lidé tak nebudou muset chodit kolem dvou pravých úhlů, které dosud zábradlí v místě vytváří. Současná lávka totiž ústí poněkud nevhodně přímo před zdí domu zvaného Na Valše. Novinkou bude i vytvoření bočního schodiště z lávky do Hasskovy zahrady. Počítá se i s instalací veřejného osvětlení, které na starém mostku chybělo. (ip) Dny zdraví v Třebíči letos trochu jinak Zcela jiným způsobem je v letošním roce koncipována oblíbená podzimní akce Dny zdraví. V čem změny spočívají a jaký rozdíl můžeme očekávat oproti jiným rokům? Zeptali jsme se paní místostarostky Marie Černé: Základní změna je v místě konání, namísto tradičního Fóra se bude dvoudenní akce - 4. a 5. října - odehrávat přímo na Karlově náměstí, a to ve spolupráci s Ligou proti rakovině Praha. Kromě možnosti vyšetření základních zdravotních ukazatelů, například krevního tlaku, BMI, tělesného tuku, bude také možnost zkonzultovat s odborníkem-dermatologem mateřská znaménka, pihy a změny na kůži. Celá akce bude propagována pod heslem Každý svého zdraví strůjcem a její součástí je putovní výstava, kde uvidíme i vtipy Vladimíra Jiránka, Jiřího Slívy, Miroslava Bartáka a také fotografie Františka Dostála. Ve středu 5. října přijede na náměstí také kamion dentálního Poradenského centra a můžeme si nechat vysvětlit, jak pečovat o citlivé zuby, zubní náhrady, jak řešit problémy s dásněmi a podobně. Služby Poradenského centra jsou pak určeny všem, kteří chtějí mít zdravý chrup a nevědí jak na to. Bude tam něco zajímavého i pro děti? Pro dětské návštěvníky a žáky škol jsou kromě dětské části expozice připraveny zábavné hrátky, kde si vyzkoušejí své fyzické i smyslové dovednosti pod heslem Zkus, jak jsi na tom. Děti si odnesou nejen poznání a zážitky, ale rovněž odměny a ceny. Pro školní kolektivy je společně s Českou unií karikatury vyhlášena doprovodná výtvarná soutěž, kde hlavní výhrou je částka 5000 Kč. Tématem je zdravý životní styl sport, zdravá strava, otužování, nekuřáctví apod. Účast v soutěži předpokládá soubor alespoň osmi kreseb, podrobnosti najdou zájemci o účast na stránkách Co dále nás ještě čeká v rámci Dnů zdraví? V sobotu 8. října je pro všechny milovníky pohybu připravena kanceláří Zdravé město ve spolupráci s partnery Sobota v pohybu zajímavá akce v hale TJ Spartak na ulici manželů Curieových. V době od 9:30 do 12:30 hodin si můžeme vyzkoušet zdarma zumbu, dance aerobik, případně power jógu, návštěvníky čeká i bohatá tombola. (čj) Město Třebíč zve občany na diskusní FÓRUM Zdravého města S vámi o všem? OVŠEM! POJĎME SPOLEČNĚ NAJÍT 10 NEJ PROBLÉMŮ MĚSTA Kdy: v úterý 8. listopadu 2011 od hodin Kde: budova Fórum, malý sál 7

8 8STAVBY 20. STOLETÍ Výrobní haly v bývalých Baťových závodech Autor: Vladimír Karfík 1936 Jestliže za architektonický symbol končící éry zakladatelů borovinské obuvnické dynastie rodu Budischowských lze považovat borovinský Zámeček, který byl tématem prvého dílu seriálu o významných třebíčských stavbách 20. století a z tohoto období pochází i většina budov při dnešní Koželužské ulici, včetně monumentální vstupní brány do závodu, pak následující éra Baťova, počínající rokem 1931, je úzce spjata s dílem zlínského architekta Vladimíra Karfíka a jeho nejbližších spolupracovníků Františka L. Gahury a Miroslava Lorence. Právě podle Karfíkova projektu vyrostly v letech v údolní nivě Stařečského potoka v areálu borovinského závodu dva pětietážové dílenské objekty - v jednom se vyráběly boty, ve druhém punčochy. Obě stavby představují špičkovou ukázku meziválečného funkcionalismu. Jejich konstrukční řešení vychází z nosného konstrukčního systému monolitického železobetonového skeletu s kruhovými sloupy založeného na půdorysné modulové síti 6,15 x 6,15 m. Obvodový plášť budov tvoří proporčně vyvážená kombinace výplňového zdiva z režných cihel a velkých prosklených okenních ploch. K plasticitě fasády výrazně přispívají i přiznané konstrukce venkovních schodišť a výtahů, které jsou nedílnou součástí prostorového konceptu stavby. Přestože se jedná o ryze účelové, výrobní objekty bez jakýchkoli druhotných fasádních zdobných prvků, tato industriální architektura naplňuje v praxi Foto: archív autora V Třebíči není mnoho míst, která by během necelého století tak radikálně změnila svůj charakter a způsob využití jako okolí bývalého Borovského mlýna na Stařečském potoce. Nezanedbatelná část romantického údolí mezi Třebíčí a Starčí se od poloviny 19. století velice rychle měnila v průmyslovou zónu. Vznikl zde největší závod nejen v Třebíči, ale poté, co bylo původní koželužství rozšířeno i na výrobu bot, jezdeckých sedel a dalších potřeb pro armádu, i v největší kožedělný podnik na území tehdejšího Rakousko-Uherska. I když v průběhu 90. let 20. století došlo v důsledku levnější konkurence a ztráty východních trhů k postupnému omezování výroby, které vyústilo až v její úplné zrušení, řada budov v bývalé borovinské továrně má své nezpochybnitelné urbanisticko-architektonické kvality a čeká na nové využití odpovídající potřebám moderního města 21. století. jeden ze základních principů funkcionalismu, že totiž výsledné estetické působení vychází ze samotné konstrukční podstaty stavby, dokonalého souznění jejího vnitřního obsahu a vnějšího výrazu a v neposlední řadě v recizním dotažení detailů za použití soudobých materiálů (monolitický železobeton, ocel a velké prosklené plochy) v kombinaci s tradičním režným zdivem. Svou nezastupitelnou úlohu v celkové kompozici má i hra světla a stínu, zdůrazňující plasticitu lidského díla bohatou zelení svahů údolí Stařečského potoka. Ze stejného konstrukčního i prostorového konceptu vycházela i kotelna postavená ve stejném roce jako oba výrobní objekty, v roce 1965 však byla Karfíkova stavba zdemolována a nahrazena kotelnou novou, výrazově zcela neutrální a nezajímavou. Karfíkovo autorství nezapře ani pětipodlažní internát pod hrází Borovinského rybníka, postavený v roce Třebíčské dílo Vladimíra Karfíka však nebylo omezeno jen na území borovinského závodu. Trafo stanice za borovinkou kapličkou byla později zbourána a nahrazena školkou (dnes sídlo firmy I. C. Energo), ale sídliště borovinských rodinných domků (tak zvaných Baťových škatulek) v prostoru mezi dnešními ulicemi Revoluční a Pražskou existuje dodnes (byť v mnoha případech byl pozdějšími stavebními úpravami původní charakter domků zásadně pozměněn). Není ani příliš divu, vždyť původní domky byly dle Karfíkova projektu stavěny od roku 1935 jako provizórium na 15 let. Přesto několik málo domků dochovaných v původním vzhledu - s fasádou z režných cihel - prozrazuje, že ani provizórium, které musí být ze své podstaty co nejlevnější, nemusí nutně rezignovat na vysokou architektonickou kvalitu. Prof. ing. arch. Vladimír Karfík ( ) patří v nejvýraznějším a i mezinárodně uznávaným o sobnostem československé architektury 20. století. Hned po ukončení studia pracoval v letech jako stážista v pařížském ateliéru světově proslulého architekta Le Corbusiera, následující tři roky pak strávil v USA, nejdříve ve firmě Holabird and Root v Chicagu (firma, jež přímo navazovala na činnost proslulé chicagské školy Holabird and Roche, na jejíž půdě vznikaly v 80. letech 19. století prvé mrakodrapy), později pak spolupracoval s další architektonickou ikonou - Frankem Lloydem Wrightem (mimo jiné autorem asi nejznámější obytné stavby 20. století - slavné Kaufmannovy vily, známé u nás spíš pod názvem Dům nad vodopádem. V té době mimochodem Karfík svelkým úspěchem seznamoval své americké ko legy s tehdejším československým vynálezem - plnicí tužkou Versatil, která přežila až do dnešní počítačové doby. Přímo v době Karfíkova působení u Wrighta vyzval mladého architekta ke spolupráci Tomáš Baťa. Rozhodnutí ukončit slibně se rozvíjející spolupráci s nejvýznamnějším americkým architektem té doby jistě nebylo pro Karfíka snadné, ale nakonec odejel do tehdy ještě ne příliš známého Zlína a v letech se podílel jako vedoucí Baťovy zlínské projekční kanceláře na formování moderní tváře tohoto moravského města. Zde mimo jiné navrhl sedmnáctipodlažní administrativní budovu Baťových závodů, která byla postavena v roce 1938 a se svou nadzemní výškou 77,5 m se stala nejvyšší budovou tehdejšího Československa. Překonat jí měl Baťův obchodní dům na Kobližné ulici v Brně, ale z Karfíkem projektovaných 28 pater bylo nakonec postaveno jen 7. Běžný standard současného hotelového ubytování - pokoj s WC a koupelnou byl poprvé v Evropě uskutečněn podle Karfíkova projektu. Od roku 1946 byl profesorem na fakultě architektury v Bratislavě a v letech vedl ateliér architektonické tvorby na technické universitě na Maltě. V roce 1985 byl jmenován čestným členem AIA (American Institute of Architects). Výrazná a mezinárodně respektovaná o sobnost, hovořící plynně 5 jazyky však měla i své stinné stránky. Karfíkova loajalita ke komunistickému režimu přesahovala míru nezbytnou pro bezproblémovou existenci. Přesto jeho odborné kvality a zásluhy o rozvoj moderní architektury byly natolik nezpochybnitelné, že i po změně režimu byl jmenován čestným občanem Bratislavy i Brna (1991) a o rok později mu tehdejší prezident Václav Havel udělil zlatou medaili za rozvoj světové architektury. Zlínská Karfíkova projekční kancelář zanechala i v Třebíči budovy postavené dle zlínských standardů, stavby, jež nezapřou svou zaoceánskou inspiraci, a přesto dnes neodmyslitelně patří k obrazu Třebíče. Lubor Herzán

9 BOROVICE v Libušině údolí Obvod 187 cm GPS: N, E Traduje se, že za prvopočátek systematické péče o zeleň v Třebíči lze považovat rok 1835, kdy údajně bylo provedeno zalesnění Strážné hory borovicemi. Ověření pravdivosti tohoto tvrzení je však bez nalezení původního zdroje informací prakticky nemožné. Pro hrubý odhad stáří borovic Strážné hory však může posloužit jako nepřímý důkaz jedna stará borovice z Libušina údolí, která sice neroste přímo v porostu Strážné hory, zato je zachycena dokonce hned na několika historických fotografiích. Ještě jedna vycházka s architektem Průvodce oblíbených vycházek s městským architektem Ing. arch. Lubor Herzán splnil svůj slib a připravil ještě jednu vycházku navíc. Bude věnována třebíčským památkám v Zámostí včetně návštěvy Domu Seligmana Bauera.Organizátoři budou na všechny zájemce čekat v neděli 16. října ve 14 hod. na lávce plk. Svobody při vstupu do Zámostí. Foto: archív autora 2x Místo s borovicí v popředí bylo totiž dříve místními fotografy často vyhledáváno pro zajímavý pohled na železniční most překlenující údolí se zámkem a bazilikou na pozadí. Fotografie byly pořízené ještě v době před zalesněním přilehlé kamenité stráně nad Koželužskou ulicí. Dnes není možné stejný záběr zopakovat, neboť svah je souvisle zarostlý stromy a borovice se nachází na okraji mladšího lesního porostu. Nejlépe viditelná je v současné době pouze z Koželužské ulice (silnice II/410). Stojí v mírné zatáčce na západní borovinské straně silnice přímo nad Máchovým jezírkem. Fotografie pocházející z první čtvrtiny minulého století zachycují tuto borovici jako význačný samostatně stojící statný dospělý strom. Připustíme- li, že v době fotografování mohla být borovice stará 90 let, což je vzhledem k její celkové velikosti a utváření koruny docela dobře možné, mohli bychom časový údaj 1835 považovat za věrohodný. Ačkoliv se v Libušině údolí za uplynulých téměř 100 let mnoho změnilo, v případě této borovice je záměna vyloučena. Borovice dodnes roste na okraji šachty propustku svádějícího vodu ze silničního příkopu do Máchova jezírka. Nový propustek sice pochází až z konce 80. let 20. století z doby rekonstrukce silnice, ze starých fotek je však patrné, že ve stejných místech, kam se do nejnižšího bodu přirozeně stahovala povrchová voda, býval propustek už i předtím. Fotky rovněž zachycují pěšinu, vedoucí úbočím kopce k patě železničního mostu. S rekonstrukcí silnice tato pěšina prakticky zanikla, neboť ohrazení silnice opěrnými zdmi a svodidly zabránilo jejímu užívání. Přesný věk stromu by bylo možno zjistit spočítáním jeho letokruhů. Obor, který se stanovením stáří stromů zabývá, se jmenuje dendrochronologie a může určit stáří stromu buď na průřezu kmene po jeho pokácení (pokud není vnitřek kmene dutý, jak tomu u starších stromů často bývá), nebo v případě žijícího stromu pomocí odebrání vzorku dřeva z kmene tzv. Preslerovým nebozezem. Kromě prostého spočítání letokruhů a určení stáří dnešních stromů slouží dendrochronologie i k datování různých nálezů starého dřeva, např. z archeologických vykopávek nebo dřevěných konstrukcí zabudovaných ve stavbách. Síla letokruhů ročních tloušťkových přírůstků kmene závisí na klimatických podmínkách každého roku. Střídání silnějších a tenčích letokruhů na stromech, odpovídající výkyvům klimatu v dané době, vytváří charakteristický sled, který dokáže odborník přesně určit. Díky porovnání dostatečného množství vzorků dřev různého stáří se podařilo vědcům sestavit souvislé časové řady odpovídající přírůstkům letokruhů stromů z našich klimatických podmínek od současnosti až do poměrně vzdálené minulosti. Proto když se například ve staré stavbě najde dostatečně zachovalý kus dřeva, nejlépe povrchově neopracovaného i se zachováním svrchní podkorní vrstvy, měl by dendrochronolog dokázat přesně určit konkrétní rok, v němž došlo k pokácení stromu. Jedná se díky tomu o jednu z nejpřesnějších metod datování staveb. V zájmu hlubšího poznání historie města by jistě bylo žádoucí v budoucnu odebrat z některé borovice ze Strážné hory příslušný vzorek dřeva a nechat provést odbornou dataci jeho stáří. Petr Urbánek 9VÝZNAMNÉ STROMY

10 Pravěk bigbítu v Třebíči Foto: archív třebíčské radnice 2x Ten rok byl pro mě jeden z nejšťastnějších. V politice nastala obrovská změna, která byla cítit už v prvních měsících roku. Jako sedmnáctiletý jsem až tak PRAŽSKÉ JARO nevnímal, ale změny ano. V trafikách se začaly prodávat americké cigarety a taky první pohlednice - akty. Byly na nich mírně polonahé krásky. Z dnešního pohledu však taková Dáda se svou žížalou by byla asi pornografií. V kavárně hotelu Zlatý Kříž se uskutečnil první striptease Krása bez závoje i v Třebíči jsme byli světoví. Přestala fungovat cenzura a tak jsme se třeba ve filmovém týdeníku dozvěděli z úst Josefa Smrkovského: Se Sovětským Svazem jsme skončili na věčné časy...! Ale všechno bylo jinak! Bigbít nabral nebývalé obrátky. Kluci začali nosit vlasy až na záda. Už to nebyli uhlazení bítlsáci, ale MÁNIČKY. První třebíčská opravdová mánička byl můj kamarád MONY. Hrálo se, kde jen to bylo možné. Na Střelnici, ve Výkupáku, na Hájku, Na Polance, na kulturáku, dokonce začínal bigbít i v Dělnickém domě. Ale největší zadostiučinění pro - do té doby zatracovaný bigbít - byly takzvané BEATOVÉ MŠE, které se konaly v bazilice svatého Prokopa. To bylo něco! Přeplněný kostel poslouchal bigboš v podání kapely KIDD & ROVERS se zatajeným dechem. Před kostelem stála auta z celé republiky. Není divu, bylo to něco, co se jen tak nevidělo a nevidí. V červenci se v Třebíči uskutečnila pohříchu výjimečná událost. Do Československa přijela první opravdová anglická grupa SWINGING BLUE JEANS. Měla zde tři vystoupení. V Praze, v Ostravě a v Třebíči. Mega koncert proběhl na zimním stadionu, tenkrát ještě nezakrytém. Slyšet tenkrát takovou kapelu, to byl nesmazatelný zážitek. Považte, hráli na stowattové VOXY rachot jak bejk! Dnes si stejnou sílu pouštíme doma. (viz You Tube - Hippy Hippy Shake).Ten rok 68 měl fakt našlápnuto! To se samozřejmě nelíbilo Brežněvovi a poslal k nám tanky, aby nás chránily před takzvanou kontrarevolucí. Ráno 21. srpna mě probudil můj otec. Ti Rusi jsou ale kur! Byla to pro mě naprosto nepochopitelná věta. Měl Rusy rád a nikdy nemluvil sprostě. A je to v pr... na dvacet let! Tenkrát nikdo z nás netušil, jakou měl pravdu! Šel jsem ráno do práce a nad hlavou mi létaly ta těžká letadla směrem na Prahu V Západomoravských strojírnách se už houfovali lidi. Prapory a totální naštvanost... z rádia jsme slyšeli, jak se střílí v Praze u rozhlasu a hlasatelé vyzývali k pasívní rezistenci, ale to nebylo nic pro nás. My jsme chtěli bránit republiku! Vyrazili jsme na Karlovo náměstí patřičně přivítat okupanty. Před sousoším Cyrila a Metoděje se sešla spousta mániček. Zpívali jsme hymnu (já hrál na kytaru proboha - neznal jsem akordy!) a Šolda Nejedlý věšel československý prapor na sochu. Pověsil a spadl, naštěstí na naše záda. Slyšeli jsme z tranzistoráků všelijaké hrůzné zprávy, co Rusové dělají, kolik lidí postříleli. Kapele Petra Ulrycha prý rozstříleli aparaturu v domnění, že jsou to vysílačky. Stěhovali jsme tudíž tu naši na kulturáku do sklepa, abychom nedopadli stejně. Čekali jsme, odhodláni, že až přijedou Rusi... jak jim to jaksepatří nandáme! Hrdina vedle hrdiny! Když však byly tanky asi někde u Vladislavi, tak už se začala divně chvět zem. Byl to - alespoň pro mě - nepopsatelně depresívní pocit. Když prosvištěly první tanky náměstím, tak jsme měli stažený prdelky a rázem bylo po hrdinství Druhý den jsme se však trochu osmělili. Někdo udělal repliku děla z rour od kamen. Na křižovatku u Staletý vinárny zase dal kdosi ceduli jako objížďku na Prahu a Rusové jezdili do kolečka kolem hasičárny a Prasečího plácku, než jim to došlo. Do rána se na spořitelně objevily velké nápisy. Myslím, že by se architekt Fusch divil, kdyby věděl, jak mu budovu vyzdobili Holčapek (Mirda Řídký),Valínek (Laďa Válek) a Twigy (Ivana Řídká). Měli jste je vidět, jak potom vypadali! Miloš MONY Ošmera Foto: archív autora Foto: archív autora IVAN GO HOME a LENINE VZBUĎ SE - BREŽNĚV SE ZBLÁZNIL! A ještě jedna tragická událost se váže k datu 21. srpna DANA HOBZOVÁ. Těm starším netřeba představovat. Dana byla třebíčská rodačka. Už jako mladá holka hrávala na kulturáku divadlo a velice dobře zpívala. A to tak dobře, že si ji vybral Karel Duba do svého orchestru. Duba byl v té době nesmírně oblíben. Jeho kapela byla v Praze považována za jednu z prvních kytarových skupin. Hrál tam Karel Wágner na basu, Jiří Jelínek (motýl) na trumpetu, zpíval Josef Laufer. Takže první liga - tenkrát. Kapela vyjela na koncertní turné po Mongolsku a Sovětském svazu. A právě někde v Mongolsku spadl jejich autobus do obrovské strže! Skoro celá kapela, včetně Dany, tam zahynula Dany je velká škoda byla opravdu velice dobrá. To můžete posoudit na You Tube - KOUSEK TEBE. Tak, milí bigbíťáci! Dnes to nebylo moc veselé, ale i to byl bigbít furt se jede. Příště bude veselo! Zdar. Pavel Hlaváč 10

11 ORIENTAČNÍ BĚH sport pro každého od tří do devadesáti let Pokud si myslíte, že sport je záležitost pouze dětí a mladých, přečtěte si nyní o orientačním běhu. Je to jediné sportovní odvětví, které se dá provozovat doopravdy v přírodě a skutečně v jakémkoliv věku zhruba od tří do devadesáti let. Je to moderní sport, který můžete vykonávat od naprosto rekreačního pobíhání až po světovou vrcholovou úroveň. V orientačním běhu soupeříte se svými vrstevníky v přibližně patnácti věkových kategoriích odstupňovaných u dětí po dvou letech, u dospělých po pěti letech, samozřejmě zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Sportovištěm pro orientační běh je v drtivé většině případů les s měkkým povrchem, klouby a pohybové ústrojí proto netrpí takovou zátěží jako v jiných sportech. Ale co je nejhlavnější, v orientačním běhu tvoří fyzické předpoklady a fyzický trénink pouze polovinu úspěchu. Druhou polovinu vytváří hlava, tedy schopnosti rychlého rozhodování, výběru postupů, čtení mapy, představivosti o tvaru terénu, logického myšlení, volby taktiky a strategie a podobně. Jan Klusáček Ilustrační foto: archív OOB Třebíč Mnozí, kdo slyší poprvé o orientačním běhu, namítají, že by se hned ztratili. Není to pravda. Chce to zkusit. Podle velice podrobné mapy zvládnou orientaci i děti již kolem šestého roku. Po pochopení několika základních znalostí o mapě už je naprosté ztracení téměř nemožné. Orientační běh není jenom sport. Je to krásný způsob života. Je to trénink toho, co bude člověk ve svém životě určitě potřebovat. Je to výchova všech pozitivních lidských vlastností i výchova charakteru, protože orientační běh se ani na nejvyšší úrovni neběhá pro peníze, pro davy diváků ani pro zájem médií. Orientační běh je individuální sport, který však neskutečně sdružuje lidi. Po doběhnutí každého závodu se scházejí hloučky známých i neznámých běžců a dlouho diskutují a debatují a rozebírají své dobré postupy a své chyby a dobré postupy a chyby dalšího běžce. Oddíl orientačního běhu Třebíč má letitou historii. Stanislav a Bohumila Semerádovi pamatují začátky sahající před osmdesátá léta minulého století, kdy ve spolupráci s třebíčskými lyžaři a s pomocí jihlavských orientačních běžců vznikal za jejich vedení samostatný třebíčský oddíl orientačního běhu. V dnešní době funguje oddíl jako občanské sdružení s přibližně padesáti aktivními běžci a asi s třicítkou příznivců, to je členů, kteří již nebo ještě neběhají, ale spolupodílí se na aktivitách oddílu. Potěšující je, že z aktivních členů je čtrnáct běžců ve věku do osmnácti let a mezi příznivci je dalších dvanáct dětí do šesti let. Z velkých akcí uspořádal Oddíl orientačního běhu Třebíč v roce 2005 vydařené Mistrovství České republiky v orientačním běhu ve sprintu, v roce 2008 dvoudenní závody moravského žebříčku a skutečným vrcholem pořadatelských aktivit bylo letošní, pořadatelsky velice náročné, červnové dvoudenní Mistrovství České republiky v orientačním běhu na krátké trati u Velkého Meziříčí. Tento závod byl hodnocený jako jedno z historicky nejlepších mistrovství a nejlepší závod v letošním roce a toho si členové oddílu velice cení. Největší sportovní úspěchy oddílu se pojí především s rodinou Klusáčkových. Matěj Klusáček prošel postupně reprezentačními družstvy dorostenců a juniorů České republiky a bojoval na dorosteneckých a juniorských mistrovstvích Evropy a světa ve Slovinsku, Austrálii a Itálii. Přivezl odtud stříbrnou a bronzovou medaili ze štafet, z individuálních závodů bylo pak jeho nejlepším výsledkem sedmé místo na klasické trati z roku V roce 2009 získal druhé místo v anketě O nejlepšího orientačního běžce ČR v kategorii juniorů. Jeho bratr Jan Klusáček jde v jeho stopách, je dorosteneckým mistrem České republiky ve štafetách z roku 2010 a také už nakoukl do České reprezentace dorostenců a okusil závody na Mistrovství Evropy dorostu, letos pořádané v Jindřichově Hradci. Mezi ženami se nejdále dostala Lenka Křížová, která si v loňském roce vybojovala skvělými výsledky možnost startu mezi třiceti nejlepšími ženami České republiky na Mistrovství ČR ve sprintu. Činnost oddílu je velice aktivní a různorodá. Každoročně oddíl pořádá jeden až dva oblastní závody Ligy Vysočiny, na které se sjíždějí zhruba tři stovky závodníků z dvanácti oddílů z Kraje Vysočina, Pardubického kraje a Jihočeského kraje. Členové oddílu zhotovují nové mapy pro orientační běh, v průběhu celého roku pořádají náborové závody pro nejširší veřejnost, zvláště pak pro děti. Jako jedni z prvních pořádali tzv. americké štafety tříkolové závody dvoučlenných družstev, rovněž jako jedni z prvních uspořádali orientační běh na bruslích na zamrzlé Markovce, organizují letní mapové a běžecké tréninky, zimní tréninky v tělocvičně pro dospělé a pro malé děti, každoročně vydávají vlastní ročenku a vyhodnocují nejlepší běžce oddílu. Samozřejmě hlavní náplní je účast na závodech. Komu se nechce příliš daleko, jezdí na závody Oblasti Vysočina (od Jindřichova Hradce po Náměšť a od Třebíče po Pardubice), kdo se chce poměřit se soupeři na vyšší úrovni, jezdí také na závody A a B žebříčku České republiky, to už po celé republice. Závody nejvyšší kategorie jsou samozřejmě Mistrovství České republiky (ve sprintu, na krátké trati a na klasické trati) a komu je republika malá, může vyjet na závody po celé Evropě. Snad každý týden se dá najít nějaký závod, kterého je možné se zúčastnit. Spřátelené oddíly z Oblasti Vysočina pořádají každý rok oblíbené jarní a podzimní soustředění pro žáky. S orientačním během se dají prožít i nádherné prázdniny. Vícedenní letní závody jsou výbornou příležitostí ke společnému večernímu posezení a popovídání s ostatními členy oddílu, zároveň však také k detailnímu poznání všech koutů naší republiky. Po odběhnutém závodě je vždy příležitost navštívit blízké hrady, zámky, pamětihodnosti, přírodní zajímavosti, vesnice a města. A kdo rád cestuje a sportuje, určitě uvítá spojení třeba třídenních závodů v orientačním běhu s poznávací dovolenou v zahraničí. V orientačním běhu si každý najde to svoje: sport, přírodu, přátele, památky A právě pro tuto mnohostrannost je orientační běh jeden z nejkrásnějších sportů. Chce to jen zkusit. Začít se dá v každém věku. Oddíl orientačního běhu Třebíč, občanské sdružení Předseda oddílu: Petr Hobza, Budíkovice 76, Třebíč Členové výboru: Martin Klusáček, Jungmannova 12, Třebíč, tel.: Lukáš Kříž, Jiráskova 506, Zbýšov Miroslav Orálek, J. Suka 22, Třebíč tel Roman Věžník, Mírová 403, Hrotovice Web: (mor) SPORT MĚSÍCE 11

12 VOLNÝ ČAS JE DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ VÝCHOVY A je to opět tady. Školáci nastoupili s větším či menším nadšením do dalšího běžného roku. Zážitků z prázdnin je jistě velká spousta a zároveň je spousta i nových kamarádů. Září však není pouze o nástupu do školy, ale také o přemítání, co s volným časem Změnil se školní rozvrh a možná trošku i zájmy a koníčky. Výběr volnočasových aktivit a vůbec rozhodování o tom co s volným časem je důležitou součástí života dětí. Vedle rodiny a školy je volný čas neoddělitelnou součástí výchovy. Měl by rozvíjet talent ale i všestrannost. Zároveň hraje důležitou roli v rozvoji dětí vzhledem k práci v kolektivu, utváření vztahů mezi lidmi atd. Takového výchovného působení lze ve volném čase dosáhnout jen pravidelností. V Třebíči a okolí pracuje celá řada oddílů, klubů a organizací, které se dětem nevěnují jen nahodile. Poskytují pravidelnou zájmovou činnost a v jejich řadách narazíte na množství zkušených vedoucích, kteří věnují dětem často veškerý svůj volný čas bez nároku na jakoukoli odměnu. Bohužel dnešní doba je natolik uspěchaná, že výsledky takové pravidelné výchovy se často jeví jako nezajímavé. Projeví se totiž až za několik let. Jistě, některé věci umíme v oddílech naučit své svěřence téměř hned, ale morální hodnoty a vztah ke světu a sobě navzájem se nadá naučit za týden. Měl by to ale být pro rodiče ten správný signál. Chcete, aby vaše děti aktivně a hlavně kvalitně trávili svůj volný čas? Přihlaste je do nějakého oddílu nebo kroužku po letech poznáte, že to byl správný krok. Jan Burda DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TŘEBÍČ Hrádek 964, Třebíč * DDM Třebíč nabízí nejucelenější nabídku aktivit pro volný čas a zájmovou činnost. A to z mnoha oborů činnosti a pro skutečně všechny generace od nejmenších dětí s rodiči, přes předškoláky, mladší a starší školáky k středoškolákům, mladším i starším dospělým. DDM Třebíč nabízí pravidelné aktivity každý týden, jednorázové aktivity od několikahodinových po víkendové a prázdninové a také na sebe navazující herní cykly. Jen namátkou jakým oborům činností ve volném čase se lze na DDM věnovat: Bojové sporty (aikido, karate, sebeobrana). Taneční aktivity (moderní tanec, country tance, latinskoamerické tance, od nejmenších dětí po dospělé). Dobrodružné aktivity (vodáctví, tábornictví, zálesáctví, historický šerm, šerm dřevěnými zbraněmi, horolezectví ). Výtvarné aktivity a umělecké dílny, zpěv. Teraristé. Elektrotechnika. Tvorba www stránek, programování. Víkendy pro starší školáky a středoškoláky, pro menší děti. Letní tábory velmi pestrého zaměření. Víkendy pro starší školáky a středoškoláky, pro menší děti, letní tábory velmi pestrého zaměření. Foto: archív KADET Kdo jsme a co chceme... o. s. KADET A VOLNÝ ČAS NEMUSÍ BÝT NUDA Jsme sdružení kamarádů, které baví naplňovat dětem jejich volný čas. Nabízíme příležitostné akce, tábory a také spoustu kroužků. Většina z nás prošla nějakým oddílem nebo klubem a v roce 2003 jsme se seskupili, abychom mohli předávat dál to, co jsme sami dostali od svých vedoucích PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST NA ŠKOLNÍ ROK 2011/12: AMAZONKY Pravda o skutečných Amazonkách, odvážných bojovnicích, je zahalena závojem tajemna. Těžko dnes zjistíme, co je skutečnost a co jsou jen mýty a legendy. Náš oddíl je ale skutečný! Jsme parta holek od 8 do 15 let, které se nechaly životem Amazonek inspirovat. Schůzky oddílu probíhají každý pátek od 16:00 do 18:00 hodin v naší klubovně na Hrubínce. DAKOTA Dakotové jsou indiánský kmen... V našem oddíle, který existuje už 17 let, prožiješ neskutečné množství dobrodružství... Hra na indiány, lana, lodě, air soft, bojovky a noční hry, letní tábor... Scházíme se každý pátek od 16:00 do 18:00 hodin v naší klubovně na Hrubínce. Jsi kluk ve věku 8 až 15 let? Neváhej a přidej se k nám... PECHÁČEK Je ti 6 až 12 let a hledáš nové kamarády? Chceš s nimi zažít dobrodružství a rád cestuješ? Přidej se k nám a pojď s námi procestovat svět v celoroční hře a zažít spoustu legrace a dobrodružství na schůzkách, jednodenních i víkendových výpravách a a táborech. Scházíme se každý pátek od 16:00 do 18:00 hodin v naší klubovně na Hrubínce. MLADÍ PŘÍRODOVĚDCI (ve spolupráci s Chaloupkami) Chceš proniknout do tajů přírody, dělat nejrůznější pokusy, chodit do přírody pozorovat volně žijící zvířata a třeba i něco vypěstovat nebo chovat exotické zvíře? S námi máš možnost Jestli jsi ve věku 8 15 let a alespoň trošku chceš žasnout nad zázraky přírody, přidej se k nám. ZVÍŘÁCI (ve spolupráci s Ligou na ochranu zvířat) Je tvým snem mít doma zvířecího mazlíčka, ale nemáš možnost? Potom je tohle pro tebe ideální šance. Pejsci a kočičky v třebíčském útulku čekají právě na tebe. Během celého roku budeme zvířátka z útulku venčit, krmit a naučíme se o ně celkově postarat. A jistě si nějaké menší zvířátko pořídíme i do klubovny KLUB BUMERANG Jsme tu pro kluky i holky od 8 do 15 let a jsme zaměřeni na pobyt v přírodě a veškeré aktivity, které lze v přírodě vykonávat. Cyklistika, horolezectví, turistika, rybaření, houbaření, plavání, přežití v přírodě v extrémních situacích, první pomoc a v neposlední řadě také ekologie. Během roku bude několik víkendových akcí, spojených s přespáním v přírodě. EXTRÉMNÍ ODDÍL LÍPA hledáme členy od 10 do 16 let do nového oddílu, který začíná od října. Nabízíme zábavu, nové kamarády a spoustu nezapomenutelných zážitků. Naším programem budou výlety do přírody, pinball, dobrodružné hry, vodáctví, airsoft, cyklistika, horolezectví a mnohé další. MAGNIS Vyzkoušej si něco nevšedního, kouzelného, magického a přidej se k žonglérské skupině MagniS. Naučíme tě propojovat běžné denní pohyby s nejrůznějšími uměleckými technikami. Vyzkoušíš si u nás od nejznámějších míčků přes méně známá diabola až k ohnivým poikám. Staň se jedním z nás a nech se zasvětit do tajů ohně. Těšíme se na tebe. Více informací o třebíčských volnočasových organizacích můžete získat v našem Informačním centru pro mládež Třebíč na adrese L. Pokorného 20 a to každý všední den (pondělí až čtvrtek 11:00 17:00 a v pátek 10:30 15:30) nebo na webových stránkách 12

13 ZE SVĚTA DĚTSKÝCH HER O P IC E Houpají se nad zemí, skáčou, v pralese se válejí. Opička se drží silně, trénovat však musí pilně. SLONI Máma mládě sprchuje, voda cvaldu umyje. A po každé dobrotě, věnují se čistotě. TULENI V korytě ledovém jedu, na zádech, anebo v sedu. Tydýt kámo! pištím, dolů rychle svištím. V ÍT R Vítr silně fouká, přetočil i brouka. Leží chudák na zádech, jenom ztěžka chytá dech. Projekt AXA DĚTEM rozvíjí hravost ČERNÁ TABULE SE ŽIRAFKOU SIGNALIZUJE, ŽE TADY AXA POMÁHÁ PEČOVAT O HŘIŠTĚ Na počátku byl dobrý nápad. Podpořit přirozenou hravost dětí, zapojit do dětských her také jejich rodiče, zajistit bezpečnost prostoru, kde si dospělí a děti mohou spolu hrát. Umožnit prohloubení vztahu mezi rodiči a dětmi prostřednictvím společné hry. Kdo jiný by se o to měl postarat, než pojišťovna zaměřená na rodinu a život, který je víc než standardní. DŮLEŽITOST HŘIŠŤ Nikdo asi nepochybuje o důležitosti dětských hřišť ve městech. Je to důležitý prostor, kde děti tráví velkou část svého dětství. Maminky si popovídají, děti poznají nové kamarády, všichni se nadýchají čerstvého vzduchu. Finanční náklady na vybudování a udržování dětského hřiště jsou však obrovské. Proto zde pojišťovna AXA pomáhá. Bohužel, na hřiště nechodí jen děti s rozzářenýma očima, ale také lidé s touhou vše hezké okolo sebe zničit. Díky podpoře od pojišťovny AXA je nyní snazší dětská hřiště udržovat bezpečná, v pořádku a v čistotě. TABULE JAKO BRÁNA DO ŘÍŠE INSPIRACE Finanční podporou to ale nekončí. Černá kreslící tabule se žiraf- Zábava pro celou rodinu WEBOVÉ STRÁNKY PŘIPOMÍNAJÍ, CO UŽ JSTE MOŽNÁ ZAPOMNĚLI Webové stránky AXADETEM.CZ mají blíž k zálesáckému zápisníku, než k počítačové hře. Návštěvníkovi s internetem v mobilu ukážou, která další hřiště má ve svém okolí, jaké nejbližší akce pro děti a jejich rodiče se ve městě chystají. Stránky nabídnou inspiraci rodičům, kteří si zrovna nemohou vzpomenout na svou oblíbenou hru z dětství, chtějí si s dětmi zazpívat či naučit se novou básničku. Stránky fungují nejen v mobilu, ale samozřejmě i na domácím počítači. Třeba když venku prší, najdete zde hry pro doma, nebo omalovánky k vytištění. Stránky se neustále doplňují o další nové hry, písničky, básničky i omalovánky, aby stálo za to se na ně často vracet. Když jsem byl špunt jako vy, stačil mi klacík a kousek provázku, vzpomínal dědeček Antonín a my jsme obraceli oči v sloup. To bylo někdy ve středověku, dnes mám vlastní děti a občas se přistihnu při líčení, jak nám kdysi stačil ke hře tenisák a starý koberec místo stanu. To říkám, když už to bzučení Nintenda nemůžu poslouchat. A mám samozřejmě jako vždycky V O SA To je ale velká klika, že neštípla tě do jazyka, žlutá vosa, která tady krouží kolem limonády. V básničkách jde samozřejmě o rýmy, ale ve druhém plánu jde o to, zábavnou formou poučit, předat určité poselství o rozdílu mezi bezpečným a rizikovým chováním. AXA je pojišťovna, která ví, že prevence je nejlepší způsob ochrany zdraví. Je to snadné, levné a hlavně zábavné hrát si s dětmi. Ukazují nám způsob pohledu na svět, který jsme už zapomněli. Řeší problém chybějícího slona způsobem, který by jim záviděl i Einstein. Učí nás potřebné bezstarostnosti a nadhledu, který se někam ztrácí pod tíhou našich strašně důležitých starostí. Takže pokud můžu poradit, zjistěte si, jak se hraje na rybáře Umět si hrát je důležité QR kód co je to, k čemu to slouží? Je to takový lepší čárový kód, který znáte z obalů potravin. QR kód, který se nachází na každé černé tabuli projektu AXA DĚTEM, slouží pro rychlé získání informací pouhým vyfocením přes čočku mobilního telefonu. Telefon musí být vybaven programem pro čtení QR kódů, který lze snadno zdarma stáhnout na adrese V našem konkrétním případě slouží QR kód k rychlému nalezení a zobrazení webových stránek AXA DĚTEM, takže není potřeba zadávat složitou webovou adresu ručně. AXA_PR-Detem_A3_V01.indd 1 kou, umístěná na hřišti, na sobě nese tajemný QR kód, který návštěvníka s mobilním internetovým připojením přenese na webové stránky AXADETEM.CZ. Zde rodiče najdou spoustu dobrých nápadů, co by si s dětmi mohli zahrát, jsou zde písničky, básničky i omalovánky pro chvíle, kdy bude zamračeno a zůstanou s dětmi doma. Najdou zde i nejbližší akce v okolí, kam lze zajít. Nedávej ho do krabičky, spíš mu pomož na nožičky. Pak na krovkách z perleti, kolem tebe proletí. pravdu. Děti si opravdu vystačí s málem. Pokud chcete vidět rozzářené dětské oči, nemusíte lovit v peněžence. Poraďte jim, že na honěnou se dá hrát i pozpátku, a za chvilku už pištění nebere konce. V lese podotkněte, kdopak to asi bydlí tady v tom starém pařezu, a hned tu máte lesní architekty. Dětská fantazie už je taková, že ve staré krabici vidí pirátskou loď a kus větve je rázem ostrým mečem rytíře Humprechta. a rybičky, přestaňte na moment esemeskovat kamarádce, odložte mobil, svlékněte sako, zujte si boty a opusťte na pár prchavých okamžiků svět důležitých a seriózních lidí. Zakřičte si Rybáři jdou! a lovte ryby po celém hřišti, dokud vám dech postačí. Za pár let, až vaše princezna nastoupí na FAMU, už na to může být pozdě. Máte babu! Vaše AXA Podporujeme akce ve vašem městě Šířit informace o chystaných akcích ve městě, zvát rodiče a jejich děti k návštěvě, podpořit neúnavné organizátory v jejich aktivitě. To je další forma podpory ze strany pojišťovny, která ví, jak může být rodinný život zábavný a naplněný :20:07

14 Okamžiky, kdy pochopíte Přišlo vše tak nějak nečekaně, zčistajasna, kdy jsem pochopil všechny ty ponižující tahanice kolem nemocnic, lékařů, sester, ošetřovatelů. Můj vztah k nemocnicím byl vztahem ryze náhodným: tu něco málo, tam o něco méně... Oči mně otevřel a zároveň přiblížil toto prostředí měsíční pobyt na ortopedickém a následně rehabilitačním oddělení okresní nemocnice v Třebíči. Člověk se v průběhu života ocitá v mimořádných situacích, kdy je odkázán na lásku a pomoc bližního, na milost či nemilost - v mém případě na nemocniční personál zmiňovaného zařízení. Skutečně, a prakticky po celých čtyřiadvacet hodin, bylo nejen o mě, ale i všechny ostatní bezmocné, pečováno s láskou, srdcem a nevšedním pochopením. Až v dané chvíli si člověk uvědomí, co znamená dobře míněná rada, pomoc, útěcha a zejména citově psychické povzbuzení. To jsou okamžiky, kdy pochopíte, že taková třísměnná starostlivost o vaši osobu není pro tyto MILÉ jen obyčejnou prací, ale skutečným posláním! Jsou profese, které může vykonávat každý. Na těchto pracovištích však určitě ne! Můj vřelý dík vám všem na ortopedii i rehabilitaci v Nemocnici Třebíč! František Mikula, Tupesy, okres Uherské Hradiště Pro Oskara do Jedova Jaké to je být scenáristou? Jak se vyrábějí kulisy? Kdo je herec? Jak se natáčí film? Na tyto a další otázky našli odpověď všichni účastníci, kteří se vypravili na letošní výchovně-rekreační tábor do Jedova u Náměště nad Oslavou. Letní tábor na téma Filmový Jedov 2011 připravili pracovníci občanského sdružení STŘED a zúčastnilo se ho 19 dětí ve věku od 7 do 15 let z Moravských Budějovic a okolí. Tak jako v minulých letech, i letošní tábor byl specifický tím, že jsme měli posílený počet vedoucích pracovníků, který umožňuje klást důraz na individuální přístup k dětem a jejich komunikaci ve vrstevnické skupině. V praxi to znamená, že jsou vedoucí schopni reagovat na konkrétní potřeby dětí, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, hyperaktivitě a dalším nárokům, a pomoci jim zapojit semezi ostatní děti, vysvětluje vedoucí tábora Dagmar Medňanská. Účastníci tábora se mimo sepisování scénářů, tvorby plakátů, výroby kulis a samotného natáčení svých filmů, stali modelkami a modely na módní přehlídce. Přímo účastníky Jedovské superstar, kaskadéry a tanečníky, usmívá se Medňanská: Zúčastnili se totiž závěrečného galavečera, na kterém obdrželi Oskara za nejlepší scénář, námět, scénu a kostýmy. Na účastníky čekal po předání všech Oskarů raut a závěrečná diskotéka. Při pořádání letního výchovně-rekreačního tábora každoročně spolupracujeme se sociálními odbory Městského úřadu v Třebíči, Moravských Budějovicích a Jemnici, které doporučují účastníky pobytu a ti pak mohou žádat na základě sociálního znevýhodnění o jednorázovou finanční podporu, doplňuje sympatická vedoucí. Dotace Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím Městského programu prevence kriminality města Třebíče a sponzoring společnosti VIA ALTA, která je dlouhodobým partnerem občanského sdružení STŘED, výrazně přispěly k úhradě ostatních provozních nákladů. (mj) Jak na závislost... Říká se, že člověka se závislostí dokáže pochopit jen ten, který sám něčím takovým prošel tento článek bych ráda směřovala těm, kteří už ví, že drogy a alkohol ve svém životě nechtějí a neúspěšně se pokoušeli zbavit závislosti v různých léčebnách a komunitách. Letos 10. června to bylo 76 let, co vzniklo sdružení Anonymních alkoholiků - AA. Sdružení založené na jednoduché myšlence abstinence, díky vzájemné pomoci. Dnes má toto mezinárodní společenství mužů a žen již přes 2 mil. členů ve 150 zemích světa. V ČR má zastoupení ve 32 městech a jak výzkumy dokazují, jde o jeden z nejefektivnějších způsobů v boji se závislostí na alkoholu. Obzvláště účinný je v kombinaci s profesionální léčbou, ale není to podmínkou. Závislí si díky setkáním posilují motivaci, zdokonalují se ve zvládání stresu, problémů ve vztazích a problémů týkajících se životního stylu. Je dobré zdůraznit, že setkání AA jsou otevřená pro všechny, koho se týká problém s alkoholem tzn. i pro rodiny a blízké alkoholiků. Nejde tedy o žádnou sektu. AA nejsou napojeni na žádnou církev, nepřijímají od nikoho žádné finanční prostředky v zájmu zachování jejich autonomie. Ale nejen na alkoholu může vzniknout závislost proto tato úspěšná metoda stála za vznikem dalších svépomocných skupin např. Anonymních narkomanů NA (Narcotics anonymous) a Anonymních gamblerů GA (Gamblers anonymous). Jejich nejbližší setkání probíhají v Brně, každé pondělí a středu v 19 hod., v prostorách A klubů na Křenové ulici. Podobně jako u AA je jediným požadavkem pro členství touha přestat brát. Díky naší snaze zprostředkovat tato setkání klientům K centra Noe (víceúčelové zařízení pro problematiku drog, Hybešova 10, Třebíč) jsem měla možnost zúčastnit se setkání jak AA v Třebíči (koná se každý čtvrtek v hod. v Azylovém domě pro muže na Heliadově ulici 10), tak NA v Brně jako host a jen tak na to nezapomenu. Co na mě nejvíc zapůsobilo, byla nejen pohodová atmosféra, ale i silný pocit sounáležitosti a vědomí, že na problém s pitím nebo s drogami tady člověk není sám. Každý, kdo by měl zájem zúčastnit se setkání NA v Brně, může kontaktovat přímo pracovníky K centra Noe (tel ), kteří zajistí odvoz a dovoz zájemců, a to vždy v pondělí v 18 hod. Další informace o AA nebo NA můžete získat na webových stránkách: nebo přímý kontakt na AA v Třebíči: tel Foto: archív STŘED 14

15 Foto: archív autorky Léto s kovbojem Díky velkému úspěchu tábora předchozího roku se ZŠ a MŠ Na Kopcích rozhodla zopakovat týdenní pobyt pro své žáky v rekreačním středisku Nesměř u Velkého Meziříčí a započala tak táborovou tradici. Téma letošního roku se neslo na vlně kovbojského dovádění. Parta 43 kovbojů a 6 dobových představitelek města v čele se šerifkou Lenkou Kubínyiovou, starostkou Andreou Byrtusovou, bankéřkou Lucií Kubínyiovou, felčarkou Klárou Pavlasovou, reverendkou Vladimírou Šípovou a barmankou Ivou Táborskou obývaly haciendy westernového městečka od do Mladí kovbojové byli rozděleni do šesti rančů s důvtipnými názvy: Pistolníci, Rangers, Gangsteři, Ohniví střelci, Ranč Ypsilon a Bandité. Každý den byl věnován jedné z westernových profesí. I když počasí připomínalo více sychravý podzim než babí léto, i tak si všichni tábor užili dosyta. A že také měli proč! Na všechny čekala velká spousta zábavných tematických her: kovbojská olympiáda, výroba vlajky a kolonizace Divokého Západu, Pony Express v podobě orientačního běhu, štafetové běhy, šest statečných - při kterých se v bitvě utkalo celé městečko, zlatá horečka a dolování zlaté žíly, obchodování s bankéřem a směna sladkých odměn v Saloonu za táborové Kovbojky, pašování plyšových medvídků, country tance i country bál. Z týdne závodění a nově nabytých přátelství si zajisté holky i kluci odvážejí kufr plný zážitků a vzpomínek, které umí vytvořit jenom kouzlo a duch tábora. Tak za rok na viděnou, milí táborníci! šerifka Lenka Kubínyiová MŠ Na Kopcích již druhá třída! Přes odpor tehdejšího vedení radnice byla 1. července 2008 zřízena jedna třída mateřské školy v rámci Základní školy Na Kopcích. Třídě s kapacitou 28 dětí nebyla dávána dlouhá životnost nejen z hlediska počtu dětí, ale především z pohledu vzájemného fungování předškolního a základního vzdělávání. Tehdy jsem usilovně bojoval a tvrdil pravý opak zájem ze strany rodičů bude velký a spojení obou typů vzdělávání pod jednu střechu přinese obrovské výhody materiální, finanční, prostorové, ale především pedagogické. Dva roky fungování to plně potvrdily. Vzniklo zařízení, jež poskytuje kvalitní ucelenou pedagogickou práci s dětmi od 3 do 16 let. A to Kdy má život největší smysl O osmé ranní začal nový školní rok. Prvního září. Necelou hodinu poté panoval před školním areálem Na Kopcích obvyklý dopolední klid, jen tu a tam některý rodič přišel pro dítko, zpravidla prvňáčka, který měl toho dne školní premiéru. Vedle hlavního vchodu, jakoby nenápadně přikrčené, vítaly debutanty ještě jedny dveře. Nebylo tomu tak vždy, a tak o deváté za nimi proběhla malá, spíše skromná oslava. Oslava díla, které se nadevše podařilo! Maminky (anebo tatínkové) z přilehlého stále se rozrůstajícího sídliště to dovedou ocenit - vždyť své ratolesti nemusí vláčet za kuropění kdesi po Třebíči, kde právě mají jedno jediné volné místo v předškolním zařízení. Téměř načas přišel do zdejší mateřské školy, kde letos přibyla druhá kompletně vybavená třída, také místostarosta Pavel Pacal v doprovodu vedoucí školského odboru radnice Jindřišky Pánkové. Neskrývali radost. A v očích místostarostových svítily drobné plamínky hrdosti, neb byl to právě on, kdo sehrál před časem vítěznou bitvu o existenci tohoto školského zařízení. Jeho víra v potřebu někdejší investice vycházela ze znalostí poměrů - byl Na Kopcích ředitelem základky. Symbolickou pásku stříhal Pavel Pacal s malým hošíkem, pro kterého to bylo nenadálé dobrodružství a také si ho náležitě užíval. Tehdy jsem nemohl nepoložit panu místostarostovi otázku - je to pro vás splněný sen? Zamyslel se na okamžik. Pak vážně pokýval hlavou a přisvědčil: Ano, je to splněný sen. Velký sen! V té chvíli připomínal velkého rozzářeného kluka. Stejného, který s ním stříhal pásku... Pro oba měl život právě ten největší smysl... (fj) vše pod jednou střechou. Jsem rád, že se tato vize ukázala správnou a úspěšnou. Pro obrovský zájem ze strany rodičů a s ohledem na prostorové možnosti, dochází od k rozšíření mateřské školy již na 2 třídy. Město Třebíč se hrdě hlásí k tomuto rozšíření a v budoucnu hodlá jít touto cestou i nadále v dalších objektech třebíčských školských zařízení. Pro příští školní rok (od ) plánujeme připravit další třídu mateřské školy a opětovně i třídu jeslí (pro děti od 1 roku). Pevně věřím, že naše úsilí bude úspěšné. Pavel Pacal, místostarosta města Třebíče 15

16 TŘEBÍČSKÉ ULICE GORAZDOVO NÁMĚSTÍ Ulice se nachází v městské části Horka-Domky. Vladyka Gorazd, vlastním jménem Matěj Pavlík ( ) první biskup české pravoslavné církve. Fašisty byl 4. září 1942 popraven za účast při ukrývání parašutistů v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze po atentátu na Heydricha. Na Gorazdově náměstí stojí pravoslavný kostel sv. Václava a Ludmily. HADLÍZ Ulice se nachází v městské části Stařečka. Připravuje Jiří Joura Starodávné lidové pojmenování vycházející patrně z německého Haarliez, což snad mělo značit místo, kde česali soukeníci vlnu. Název je takto uváděn již od roku HÁJENKY Ulice se nachází v městské části Borovina. Ulici tvoří samostatné rodinné domky postavené začátkem 50. let podle jednotné typizované dokumentace. Vzhledem připomínají hájenky, řada z nich však už prošla přestavbou výrazně měnící původní ráz. HÁLKOVA Ulice se nachází v městské části Horka-Domky. Vítězslav Hálek ( ) - český básník, prozaik, dramatik a žurnalista. Připomíná ho krátká ulice mezi ulicemi Riegrovou a Nerudovou v blízkosti Vaňkova náměstí. Byl autorem zejména lyrických (Večerní písně) či epických veršů(pohádky z naší vesnice). 16

17 HANĚLOVA Ulice se nachází v městské části Podklášteří. MUDr. Jan Miloslav Haněl ( ) působil v Třebíči jako lékař a městský fyzik. Byl velkým vlastencem, za své peníze zřídil městskou knihovnu a horlivě vyzýval k četbě českých knih. V roce 1850 založil Měšťanskou besedu k pěstování pospolitosti občanské a povznesení jazyka českoslovanského. V roce 1871 byl jednohlasně zvolen za poslance do Zemského sněmu. Zasloužil se o založení gymnázia, stavbu Besedního, nyní Národního domu, Občanské záložny, přípravu postavení sousoší sv. Cyrila a Metoděje. HARTMANNOVA Ulice se nachází v městské části Horka-Domky. Název ulice připomíná dva z členů malířské rodiny Hartmannů, která se v Třebíči usadila někdy v 19. století. Byli to Václav Hartmann (o jeho narození a úmrtí není nic známo) a František Hartmann ( ). Malovali kostelní obrazy. Z Třebíčska jsou známy dva, oba zobrazující sv. Marka. Vytvořili také betlémy dva byly součástí stálé expozice třebíčského betlémářství v Muzeu Vysočiny Třebíč a byly nejstaršími z vystavených betlémů. HASSKOVA Ulice se nachází ve vnitřním městě. Alois Martin Hassek továrník, třebíčský rodák a vlastenec. V roce 1882 se stal po dlouhém boji s Němci druhým českým starostou města a správa obce se tak trvale dostala do českých rukou. Ulice byla dříve nazývána Panskou, užívalo se však také názvu Kostelní. HAVLÍČKOVO NÁBŘEŽÍ Ulice se nachází v městské části Zámostí. Karel Havlíček Borovský ( ) český spisovatel, novinář a politik, zakladatel českého politického tisku a průkopník moderní novinařiny. Poslanec zemského a říšského sněmu, jenž nekompromisně vystupoval proti Bachovu absolutismu. Jako spisovatel proslul především coby satirik. Internován v letech v tyrolském Brixenu, stal se symbolem boje proti rakouské monarchii. 17

18 Hospodářská komora TEDOM v zrcadle času TEDOM je jednou z největších třebíčských společností. V tomto roce slaví 20 let své existence, má šest set zaměstnanců, obrat přes dvě miliardy korun, čtyři výrobní závody v ČR a pobočky v Německu, Rusku a Číně. Nebylo tomu tak ale zdaleka vždy. TEDOM vznikl jako projekt v hlavě Josefa Jelečka v roce Tehdy si absolvent strojní fakulty Vysokého učení v Brně požádal o dotaci na vývoj malé domácí teplárny se spalovacím motorem poháněným zemním plynem. Protože se tehdejšímu Ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj zdál projekt zajímavý, podpořil jej dotací 350 tis. Kč. Za tyto peníze postavil Josef Jeleček prototyp první kogenerační jednotky, kterou nainstaloval v domě svého tchána ve Výčapech a začal ji nabízet dalším zájemcům. Po počáteční nepříliš úspěšné době se našli první zákazníci a byznys se pomalu začal rozjíždět. I když se postupem času začal TEDOM věnovat dalším činnostem, výroba kogeneračních jednotek byla a stále je hlavní oblastí podnikání této firmy. V roce 1994 začal TEDOM postupně provozovat výtopny v několika městech České republiky. Teplárenství se tak stalo další oblastí podnikání. V druhé polovině 90. let se už dařilo prodávat kogenerační jednotky do zahraničí, a to i směrem na západ. Od roku 2001 začal TEDOM nabízet první jednotky, které byly schopny pro svůj provoz využít obnovitelný zdroj energie bioplyn ze zemědělství, z čistíren odpadních vod či ze skládek komunálního odpadu. Sám se také postupně stal největším výrobcem elektřiny ze skládkového plynu v České republice. Přelomovým se stává rok 2003, kdy TEDOM kupuje v dražbě jabloneckou motorárnu LIAZ a získává tak vlastní motor pro své kogenerační jednotky. Aby podpořil odbyt motorů, rozšiřuje TEDOM své výrobkové portfolio o městské a příměstské autobusy. Pro ty staví v roce 2006 v Třebíči nový výrobní závod. V roce 2007 je TEDOM zařazen mezi 100 nejlepších firem v ČR. V roce 2010 fúzuje se svými dceřinými firmami a vzniká tak jedna velká akciová společnost TEDOM. V tomtéž roce zakládá TEDOM společný podnik se skupinou ČEZ a vkládá do ní své teplárenské provozy. V roce 2011 kupuje TEDOM firmu v Austrálii a začíná stavět energocentrum s kogeneračními jednotkami na letišti v Sydney. Vlado Murár, marketingový ředitel Co je to kogenerace? Kogenerace znamená společnou výrobu elektřiny a tepla. Při kogeneraci jde o využití odpadního tepla, které vzniká při jakékoli výrobě elektřiny, většinou se ale bez užitku vypouští do ovzduší nebo jinak chladí. Při kogenerace se toto teplo smysluplně využije, a nemusí tak být vyrobeno jinde, čímž se šetří palivo i peníze na jeho nákup. Kogenerační jednotky TEDOM jsou v podstatě spojením plynového spalovacího motoru, generátoru, soustavy tepelných výměníků a řídicího systému. Kogenerace nachází uplatnění všude tam, kde jsou zvýšené nároky na odběr tepla, např. v městských výtopnách, krytých bazénech, aquaparcích, hotelech, nemocnicích, průmyslových podnicích apod. 18

19

20 Foto: archív Fondu Třebíč 4x Pohled do historie Fondu Třebíč - V. Revitalizace zámecké studny a parku za bazilikou sv. Prokopa Pozemek v majetku Katolické církve je ohraničen opěrnou hradbou, jejíž několikaletá oprava se chýlí k závěru a bude dokončena v příštím roce. Investorem je Katolická církev a stavbu provádí firma pana Zerzánka. Při vzniku bylinkové zahrádky jsme navázali spolupráci s panem Zerzánkem, který nám ochotně zapůjčoval čerpadlo a další vybavení k provádění zálivky záhonů zahrádky, která funguje již čtvrtým rokem. V roce 2010 jsme přistoupili k revitalizaci a vyčištění studny a části stávající zeleně. Mříž po schválení Ing. arch. Šefců z Národního památkového ústavu Praha byla zvolena ve stejném stylu, jako mají na hradě ve Strakonicích. Zajeli jsme do Strakonic, kde jsme pořídili fotodokumentaci a následně výrobní výkresy. Mříž vykoval a osadil mistr kovářský Karol Kováč z Třebíče, rovněž vykoval zábradlí k objevené střílně opravované opěrné zdi. Třebíčská firma Výškové práce Petr Chmel zbavila studnu náletových dřevin tisu, černého bezu a kapradin, vyčistila hladinu studny od zahnívající vegetace a plastového odpadu. Na podzim minulého roku a v létě tohoto roku byly uskutečněny ponory do studny, která má hloubku 28 metrů, při této příležitosti byly opět stěny očištěny od vegetace. V prostorách parku bylo ořezáno osm kusů přerostlých tisů. Fond Třebíč, o.p.s. děkuje všem dobrovolníkům, panu Zerzánkovi, třebíčským hasičům a třebíčským firmám za pomoc. Městu Třebíč pak děkuje za pomoc finanční a Katolické církvi za spolupráci. Milan Šťastný Jídelna pokračuje Třebíčská jídelna pro důchodce na Karlově náměstí nadále pokračuje ve svém provozu. Změna provozující firmy od 1. ledna 2012 se nikterak nedotkne otevírací doby ani poskytovaných služeb.zařízení sídlí v domě na Karlově náměstí 41, který je majetkem města. Novou firmou, která bude obědy vařit, se od ledna příštího roku stane Bartoš, s. r. o. Občané se mohou spolehnout, že obědy včetně rozvozů budou vydávány jako doposud 365 dní v roce. Přišla dotace Město obdrželo státní dotaci na opravu fasády zámecké fary. Stavební akce je časově sladěna s rekonstrukcí objektu tzv. předzámčí. Státní dotaci poskytlo Ministerstvo kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Město vystupuje jako koordinátor. Z celkových nákladů ve výši korun platí korun formou dotace stát, korun hradí svým příspěvkem město a zbývajících korun financuje ze svých prostředků Římskokatolická farnost Třebíč-zámek jako vlastník objektu. (ip) Více světla Po nedávno instalovaných osmi nových svítidlech na Novém hřbitově v Třebíči proběhla další podobná akce, zaměřená tentokrát na rekonstrukci veřejného osvětlení v Račerovické ulici. Jedná se o výměnu svítidel v úseku od křižovatky do Poušova po křižovatku s ulicí Na Příkopech. Dvanáct kusů již dožilých silničních stožárů nechal odbor komunálních služeb vyměnit za nové. Žárově zinkované sloupy jsou opatřeny do výše asi jednoho metru termoplastickým povlakem. Ten poslouží jako ochrana proti působení posypové soli a exkrementům psů. Termoplastický povlak zvýší životnost stožárů z obvyklých dvaceti let až na dvojnásobek. Na výložnících zahnutých nad vozovku jsou nově osazeny sodíkové výbojky o výkonu 100 wattů. Akce, která následně ušetří, přijde nyní jednorázově městskou pokladnu na 695 tisíc korun. Ivan Přibík 20

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

SOUHRNNÉ ODJEZDY ZE ZASTÁVEK A. KRATOCHVÍLA, MODŘÍNOVÁ KARLOVO NÁMĚSTÍ

SOUHRNNÉ ODJEZDY ZE ZASTÁVEK A. KRATOCHVÍLA, MODŘÍNOVÁ KARLOVO NÁMĚSTÍ SOUHRNNÉ ODJEZDY ZE ZASTÁVEK A. KRATOCHVÍLA, MODŘÍNOVÁ KARLOVO NÁMĚSTÍ linky 4, 5, 11, 21 04 22 37 54 56 04 25 30 55 56 04 05 09 12 22 32 41 52 56 05 09 12 26 32 42 52 05 07 34 06 07 15 22 26 30 37 38

Více

Cyklostezky v Jihlavě

Cyklostezky v Jihlavě Cyklostezky v Jihlavě Statutární město Jihlava se začalo výrazněji věnovat problematice cyklodopravy a výstavbě stezek pro cyklisty od roku 2001, kdy byl postaven 1. úsek tzv. První cyklostezky na ulici

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Závěrečná zpráva Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Grantový program Sportovního centra mládeže v orientačním běhu Nadace OB, ročník 2012 Hradec Králové,

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz Víceúčelový objekt www.centrumhostivice.cz Základní a statistické údaje o Hostivici Kraj: Okres: Katastrální území: Katastrální výměra: Středočeský Praha-západ Hostivice a Litovice 1 449 ha Statut města:

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ KOTI HYACINT Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ budova E pasivní budova F budova D Všechny vizualizace uvedené v této brožuře jsou pouze informativní. Bydlení ve finském stylu O projektu Hyacint

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

BARVÁM NEUTEČEŠ Praha, 23.5.2015

BARVÁM NEUTEČEŠ Praha, 23.5.2015 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ČASOVÝ HARMONOGRAM (22. 23.5.2015) 22.5.2015 (pátek) 9:00 20:00 Vyzvednutí startovních balíčků v PUMA Concept Store v OC Palladium (Patro 0, u vchodu z Náměstí Republiky) Doporučujeme

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

Český svaz orientačních sportů. Oddíl orientačního běhu Třebíč TTR P O K Y N Y

Český svaz orientačních sportů. Oddíl orientačního běhu Třebíč TTR P O K Y N Y Český svaz orientačních sportů Oddíl orientačního běhu Třebíč P O K Y N Y závodu soutěží ČSOS Český pohár, INOV-8 CUP Žebříček A, Žebříček B Morava Pořádající orgán: Pořadatelský subjekt: Zařazení do soutěží:

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

závěrečná zpráva PROJEKT

závěrečná zpráva PROJEKT Klub orientačního běhu Moira Brno, o.s, Lidická 50, Brno, 658 12 závěrečná zpráva PROJEKT Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu orientačního běhu Brno na rok 2014 Datum zpracování: listopad,

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt: Klíče pro ţivot Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU k Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky: podle ustanovení 44 zák. č. 137/2006

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Moudrost předků promlouvá

Moudrost předků promlouvá Moudrost předků promlouvá Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat Pilotáž programu v Pardubickém kraji realizuje Občanské sdružení Altus Průřezové téma: Multikulturní výchova

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více