ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY"

Transkript

1 Ročník 2011 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 2 Rozeslána dne 20. července 2011 OBSAH Část normativní 2. Usnesení představenstva České ní komory ze dne 14. června 2011, kterým se mění usnesení představenstva České ní komory č. 4/2010 Věstníku, kterým se stanoví vzhled stavovského oděvu a Část oznamovací Oznámení o uveřejnění cizojazyčných překladů usnesení představenstva České ní komory č. 2/2011 Věstníku, vyhlášeného v této částce Věstníku Notice about the publication of foreign language translations of the Resolution of the Board of the Czech Bar Association No. 2/2011 of the Official Journal of the Bar, promulgated in this issue of the Journal Communication concernant la publication des traductions en langues étrangères de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 2/2011 du Journal officiel publiée dans cette partie du Journal officiel Mitteilung über die Veröffentlichung von fremdsprachlichen Übersetzungen des, in diesem Teil des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer bekannt gegebenen, Beschlußes des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 2/2011 des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Oznámení představenstva České ní komory o ztrátě knihy o prohlášeních o pravosti podpisu Záznamy v seznamu ů od 16. února 2011 do 20. června 2011 Záznamy v seznamu ních koncipientů od 16. února 2011 do 20. června 2011

2 Částka 2/2011 Věstník České ní komory č. 2 / 2011 Strana 42 ČÁST NORMATIVNÍ 2 USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ze dne 14. června 2011, kterým se mění usnesení představenstva České ní komory č. 4/2010 Věstníku, kterým se stanoví vzhled stavovského oděvu a Představenstvo České ní komory se usneslo podle 17a odst. 2 a 53 odst. 1 písm. h) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto: Čl. I Změna usnesení č. 4/2010 Věstníku 1. V čl. 1 se doplňuje odstavec 3, který zní: (3) Vzhled taláru je zapsaným průmyslovým vzorem, jehož vlastníkem je Česká ní komora (dále jen Komora ). 2. Článek 2 zní: Čl. 2 (1) Zhotovení taláru si zajišťuje na své náklady a) prostřednictvím některého z dodavatelů stanovených Komorou na základě výběrového řízení, nebo b) samostatně. (2) Advokát na své náklady rovněž zajišťuje, aby vzhled taláru v době jeho používání ve smyslu zákona odpovídal důstojnosti ního stavu.. 3. Za čl. 2 se vkládá nový článek 2a, který zní: Čl. 2a (1) Pokud si hodlá nechat zajistit zhotovení taláru samostatně, oznámí tuto skutečnost písemně Komoře společně s uvedením zvoleného výrobce a celkového počtu talárů, které si hodlá nechat od tohoto zvoleného výrobce zhotovit. Advokát odpovídá za soulad takto zhotoveného taláru se vzhledem taláru uvedeným v příloze k tomuto usnesení. (2) Komora poskytne zvolenému výrobci souhlas k využití zapsaného průmyslového vzoru na základě licenční smlouvy, jejíž vzor Komora zveřejní na svých webových stránkách a v Bulletinu advokacie. Licenční smlouva mimo jiné stanoví v souladu se zapsaným průmyslovým vzorem: a) počet talárů, které je zvolený výrobce oprávněn vyrobit, b) výši úplaty za využití zapsaného průmyslového vzoru, která činí 650 Kč bez daně z přidané hodnoty za zhotovení jednoho taláru, c) druh materiálu a barvu taláru a jeho součástí, d) oprávnění Komory posoudit, zda talár zhotovený podle odstavce 1 a 2 splňuje náležitosti stanovené tímto stavovským předpisem.. Čl. II Účinnost Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1. září JUDr. Martin Vychopeň, v. r. předseda České ní komory

3 Strana 43 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/2011 ČÁST OZNAMOVACÍ Oznámení o uveřejnění cizojazyčných překladů usnesení představenstva České ní komory č. 2/2011 Věstníku, vyhlášeného v této částce Věstníku Překlad usnesení představenstva České ní komory č. 2/2011 Věstníku, kterým se mění usnesení představenstva České ní komory č. 4/2010 Věstníku, kterým se stanoví vzhled stavovského oděvu a, do jazyka anglického, francouzského a německého, je uveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách České ní komory a je dostupný na elektronické adrese Notice about the publication of foreign language translations of the Resolution of the Board of the Czech Bar Association No. 2/2011 of the Official Journal of the Bar, promulgated in this issue of the Journal The translation of the Resolution of the Board of the Czech Bar Association No. 2/2011 of the Official Journal of the Bar amending Resolution of the Board of the Czech Bar Association No. 4/2010 of the Journal, determining the visual appearance of the lawyer s professional gown, into the English, French and German languages, is available on the web site of the Czech Bar Association under Communication concernant la publication des traductions en langues étrangères de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 2/2011 du Journal officiel publiée dans cette partie du Journal officiel La traduction de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 2/2011 du Journal officiel, modifiant la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 4/2010 du Journal officiel, fixant l apparence de la robe professionnelle d avocat, en langue anglaise, française et allemande est publiée sous la forme électronique sur les pages web de l Ordre des avocats tchèque et elle est accessible à l adresse électronique Mitteilung über die Veröffentlichung von fremdsprachlichen Übersetzungen des, in diesem Teil des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer bekannt gegebenen, Beschlußes des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 2/2011 des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Die Übersetzung des Beschlußes des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 2/2011 des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer, durch welchen der Beschluss des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 4/2010 des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer geändert wird, aufgrund dessen die Form der Standeskleidung festgelegt wird, in die englische, französische und deutsche Sprache, wird in elektronischer Fassung auf den Internetseiten der Tschechischen Rechtsanwaltskammer veröffentlicht, und ist unter der Internetadresse abrufbar.

4 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana 44 OZNÁMENÍ představenstva České ní komory o ztrátě knihy o prohlášeních o pravosti podpisu Představenstvo České ní komory (dále jen ČAK ) oznamuje podle čl. 16 usnesení představenstva ČAK č. 4/2006 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech a při činění prohlášení o pravosti podpisu a při vedení evidence o těchto prohlášeních, že došlo ke ztrátě knihy o prohlášeních o pravosti podpisu (dále jen kniha o prohlášeních ), a to dne , kdy došlo ke ztrátě knihy o prohlášeních č vydané Mgr., Ing. J. K., dne , kdy došlo ke ztrátě knihy o prohlášeních č vydané JUDr. P. C., dne , kdy došlo ke ztrátě knihy o prohlášeních č vydané Mgr. R. P. a ve dnech od do , kdy došlo ke ztrátě knihy o prohlášeních č vydané Mgr. L. V. Podle oznámení ů ve všech případech došlo k odcizení výše uvedených knih o prohlášeních. JUDr. Martin Vychopeň, v. r. předseda České ní komory

5 Strana 45 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/2011 a) Zápis do seznamu ů OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTŮ OD 16. ÚNORA 2011 DO 20. ČERVNA 2011 Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo Abrahamová, Lucyna, Mgr Týn 1049/3, Praha Aschenbrennerová, Šárka, Riegrova 2668/6c, České Budějovice Mgr Balihar, Šimon, Mgr Žižkova 52, Plzeň Baranová, Iva, Mgr Na Poříčí 1079/3a, Praha Barát, Jozef, Mgr nám. T. G. M. 142, Příbram Barta, Martin, Mgr Konviktská 291/24, Praha Belkovová, Klára, Mgr Lidická 23b/1005, Brno Boučková, Pavla, JUDr., Ph.D Kořenského 15, Praha Briaský, Michal, Mgr Sokolovská 49/5, Praha Březinová, Martina, Mgr Na Příkopě 19, Praha Bříza, Petr, JUDr., LL.M Týn 1049/3, Praha Bubrjak, Tomáš, Mgr Prvního pluku 206/7, Praha 8-Karlín Burianová, Václava, Mgr Bezručova 461, Starý Plzenec Burlachenko, Olga Březinová 19/297, Liberec Buršík, Radek, Mgr Karolinská 654/2, Praha Cabalová, Lubomíra, Mgr Jana Palacha 121/8, Břeclav Davidková, Barbora, Mgr Jungmannova 745/24, Praha Deset Ján, Mgr Týn 1049/3, Praha Doležel, Vladimír, Horova 3121/68, Brno Mgr., Ing., BA, Ph.D Dostál, Pavel, JUDr J. Š. Baara 1625/11, České Budějovice Duchoň, Jiří, JUDr náměstí Českého ráje 2, Turnov Dvořáček, Adam, Mgr Půlkruhová 786/20, Praha Färber, Tomáš, JUDr Na Hřebenkách 2288/72, Praha Ferková, Dana, JUDr Bolzanova 1, Praha Fischer, Emil, Mgr. MBA Na Příkopě 8, Praha Fišer, Jakub, Mgr Kyjevská 1678/50, Plzeň Flídrová, Adéla, Mgr Jungmannova 24, Praha Florianová, Iva, Mgr Zahradnická 6, Brno Fousek, Petr, Mgr Masarykovo náměstí 83, Bělá pod Bezdězem Goldová, Veronika, Mgr Spálená 21, Praha Grossman, Václav, Mgr Štúrova 1701/55, Praha Habartová, Darja, Mgr Voršilská 10, Praha Hájková, Petra, Mgr Revoluční 3, Praha Hájková, Kateřina, Jáchymova 26/2, Praha 1 Mgr., LL.M Handrejchová, Michaela, Sepekov 361, Sepekov Mgr., Ing Hanzlová, Jana, JUDr Východní 457/14, Praha Hartman, Jakub, Mgr Herčíkova 246/1a, Brno Havigerová, Jana, Mgr Španělská 742/6, Praha Havlová, Markéta, JUDr Na Skále 490, Statenice-Černý Vůl Hejduková, Zuzana, Mgr Týn 1049/3, Praha Helešic, František, Pařížská 538/19, Ústí nad Labem JUDr., Ing., DSc., MBA Heyduk, Jaroslav, Mgr Leopoldova 2046/18, Praha Hnát, Jiří, Mgr Hornická 1041, Humpolec Holecová, Blanka, JUDr Týn 1049/3, Praha Homolka, Jaroslav, Mgr Palackého 5001/1, Jihlava

6 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Hovorková, Magda, JUDr Těšnov 1059/1, Praha Hrbáčová, Hana, Mgr., Bc Platnéřská 191/4, Praha Hron, Jiří, Mgr Slovanský dům, Na Příkopě 859/22, Praha Hudec, Petr, Mgr., LL.M Na Příkopě 8/850, Praha Hulena, Martin, Mgr Květinová 149, Dolní Zálezly Hušková, Petra, JUDr Třešňová 521/4, Hradec Králové Chlaň, Jiří, Mgr Rostovská 19/8, Praha Jarolín, Martin, Mgr Křenova 438/7, Praha Jirásek, Aleš, JUDr Šimůnkova 1610/23, Praha Kavková, Kateřina, Mgr Trojanova 2022/12, Praha Kazdová, Michaela, Mgr Lazarská 13/8, Praha Klímová, Heda, Mgr Hrudičkova 2099/32, Praha Klinecký, Tomáš, Mgr Tuchorazská 1433, Český Brod Kopp, Josef, Mgr Masarykova 43, Ústí nad Labem 9551 Körberová, Hana, Mgr Zálešná V 3149, Zlín Korencová, Šárka, Mgr Štupartská 599/4, Praha Kožíšek, Petr, JUDr Polská 4, Karlovy Vary Kožnerová, Petra, Mgr Španělská 6, Praha Kožuský, Radomil, Mgr Ostrovní 30/126, Praha Král, Dalibor, Mgr Bohuslava Martinů 835/22, Brno Králík, Jiří, JUDr Komenského 266, Hradec Králové Kramlová, Veronika, JUDr Zdíkovec 53, Stachy Krampera, Jan, Mgr Pobřežní 394/12, Praha Kružík, Milan, Mgr Příkop 2a, Brno Křička, Ondřej, Mgr Na Zámecké 7, Praha Kříž, Dominik, JUDr Obce Ležáky 972/1, Sokolov Kubešová, Venuše, Mgr Na Příkopě 15, Praha Kubíčková, Alice, května 1640/65, Praha 4 Mgr., LL.M Kučerová, Lenka, Ježovská 303/2A, Praha 5 JUDr., LL.M Kulhánek, Tomáš, Mgr Plaská 622/3, Praha Macáková, Lenka, Mgr., Bc Široká 36/5, Praha Mikulecká, Libuše, JUDr Kubánské náměstí 1284/1, Praha Mikulecký, David, Mgr Úholičky 245, Úholičky Mišutková, Dagmara, Mgr Radlická 28/663, Praha Mls, Tomáš, Mgr Revoluční 15, Praha Mulač, Jiří, Mgr Riegrova 2668/6c, České Budějovice Nevěčná, Ivana, Mgr Křižíkova 83/99, Praha 8-Karlín Novotný, Petr, Mgr Zašovská 750, Valašské Meziříčí Pauer, Aleš, Mgr Václavské náměstí 831/21, Praha Pavlis, Vladimír, Mgr T. G. Masaryka 108, Kladno Pazdiorová, Hana, Mgr tř. 5. května 780/48, Praha Pelikán, Matouš, Mgr Na Vozovce 333/21, Olomouc Petrlík, Dušan, Mgr Litvínovická 1639/93, České Budějovice Petrlová, Živana, Mgr Jakubské nám.1, Brno Pokorná, Radka, JUDr Apolinářská 445/6, Praha 2-Nové Město Polcar, Tomáš, Mgr Hnězdenská 767/4a, Praha 8-Troja Povetz, Oskar, Mgr Nádražní 38/8, Český Těšín Průša, Ivo, Mgr Týn 1049/3, Praha Pucknus, Andrea Klimentská 10, Praha Purgerová, Eva, JUDr Pobřežní 394/12, Praha 8-Karlín Rada, Lubomír, JUDr Čížovská 993, Praha 9-Újezd nad Lesy Růžičková, Lenka, Mgr Týn 1049/3, Praha Seménková, Dita, Mgr Květná 178/34, Brno Schneiderová, Klára, JUDr Těchařovice 7, Milín Sova, Marek, Mgr Uruguayská 77/21, Praha 2-Vinohrady

7 Strana 47 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/ Stránská, Kateřina, JUDr Dvorecká 2a, Praha 4-Podolí Strnad, Lukáš, Mgr Divadelní 24, Praha Strnadová, Eliška, Mgr Týn 1049/3, Praha Strýček, Dušan, JUDr Mariánská ulice 126/II, Příbram Stříbný, Ondřej, Mgr Jungmannova 24, Praha Svoboda, Vít, JUDr Týn 1049/3, Praha Šafránková, Petra, Mgr Dlouhá 35, Praha Ščerba, Tomáš, JUDr Karolíny Světlé 301/8, Praha Šefranka, Jan, Mgr., M.A Pobřežní 620/3, Praha Šímová, Martina, Mgr Purkyňova 43, Plzeň Šnajdr, Martin, Mgr Plachého 30, Plzeň Špecián, Miroslav, Vodičkova 791/41, Praha 1 JUDr., Ph.D Štěpánková, Petra, Mgr Milady Horákové 101, Praha Štěpánková, Alena, Mgr Římská 104/14, Praha Štůsek, Jaromír, JUDr Ocelářská 1354/35, Praha Švarcová, Monika, Mgr Václavské náměstí 777/12, Praha Tomeš, Martin, Mgr Sokolská 536/22, Olomouc Tomešková Janisková, Koliště 55, Brno Katarína, Mgr Fráni Šrámka 136, Písek Tříska, Jiří, Mgr Tukinská, Markéta, Mgr J. V. Sládka 1363/2, Teplice Turoň, Richard, Mgr Betlémské nám. 6, Praha Tvrdíková, Adéla, Mgr Prvního pluku 206/7, Praha Tyllová, Lenka, JUDr V Celnici 1031/4, Praha Vacková, Helena, Mgr Litoměřická 834/19D, Praha Vávrová, Dita, JUDr Nad Celnicí 388, Náchod Veltrubská, Eva, Mgr Pekařská 658, Kladno Vesecká, Renata, JUDr Škroupova 719, Hradec Králové Veselý, Jiří, Mgr Karlova 687, Varnsdorf Vlčková, Daniela, Mgr Anglická 414/28, Praha Vlk, Martin, JUDr. Bc Ve Smečkách 6, Praha Vochvesta, Petr, Mgr Národní 138/10, Praha Vorlová, Helena, JUDr Palackého 359, Hradec Králové Voštová, Věra, JUDr Polská 4, Karlovy Vary Vovesná, Andrea, Mgr Dvořákova 13, Brno Wittnerová, Bronislava, Jiřího z Poděbrad 893/9, Olomouc JUDr., MSc Zapletalíková, Pavla, Mgr Újezd 450/4, Praha Zemanec, Libor, Mgr Široká 15/8, České Budějovice Zúbeková, Lucia, JUDr Mexická 581/7, Praha Žajgla, Jan, Mgr Jindřicha Plachty 3163/28, Praha 5 b) Vyškrtnutí ze seznamu ů Reg. č. Příjmení a jméno Dne 8656 Ahlborn, Monika, JUDr., Ph.D Bata, Robert Bezděka, Radoslav, JUDr Biolek, Vladimír, JUDr Birkner, Albert Dr., LL.M Coufalová, Romana, Mgr Demmel, Simone, Mag Drážná, Kateřina, JUDr

8 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Dunn, Hugh Charles Howard Erlichová, Dagmar, JUDr Fischer, Čestmír, JUDr Holečková, Linda, Mgr Holý, Milan, JUDr Jeřábek, Josef, JUDr Jón, Petr, JUDr Jones, Mark Stephen Karásková, Jana, JUDr Kaslová, Jana, JUDr Kavuličová, Ludmila, JUDr Klimeš, Karel, Mgr Kroupa, Jiří Doc., JUDr., CSc Kudla, Jiří, Mgr Langer, Ulf T Malina, Pavel, JUDr Manak, Charles, R Marková, Eliška, JUDr Matouš, Jindřich, JUDr Morávek, Petr, Mgr Müldner, Jan, JUDr Nitriansky, Igor, JUDr Nos, Zdeněk, JUDr Palčo, Tomáš, Mgr Paštika, Radek, Mgr Peschek, Ralf Dr Plchotová, Barbara, Mgr Pokorná, Jarmila, JUDr., CSc Poláčková, Olga, JUDr Seisler, Harald, Dr Schemmel, Joel Vincent Scheschonk, Arne, Dr Schönfeld, Tomáš Alfréd, JUDr Schwarz, Alexander, Dr Sommerfeld, Tereza Staněk, Josef, Mgr Suchánková, Jana, JUDr Ščuka, Emil, JUDr Štěpánková, Zuzana, JUDr Štverka, Dalibor, JUDr Tortorici, Joseph C Vafeková, Dagmar, JUDr Voříšek, Miroslav, JUDr Zachovalová, Jana, JUDr c) Pozastavení výkonu advokacie Reg. č. Příjmení a jméno Dne Czernek, Jaroslaw, Mgr Dolejšová Kabelová, Kristýna, JUDr Fořtová, Andrea, Mgr., Ing Galoczová, Irena, Mgr., Ing Grün, Ivan, JUDr

9 Strana 49 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/ Gybasová, Edita, JUDr Hájek, Zdeněk, JUDr Hanzlová, Jana, JUDr Helešic, František, JUDr., Ing., DSc., MBA Charvátová, Adéla, JUDr Jančar, Vladimír, JUDr Kejla, Pavel, Mgr., Ing Kožuský, Radomil, Mgr Krůtová, Iveta, JUDr Kšárová, Iva, Mgr Kužel, Jaroslav, Ing., Mgr Lněnička, Ondřej, Mgr Mitterová, Hana, Mgr Muroň, Radek, Mgr Němeček, Martin, Mgr., Ing Novotná, Petra, Mgr Přikryl, Tomáš, Mgr Rombald, Václav, JUDr Schneider, Birgit A.M Skalský, Petr, PhDr. et Mgr Slavíček, Václav, Mgr Smejkal, Michal, Mgr., LL.M Sova, Marek, Mgr Strýhalová, Eva, JUDr Šimáčková, Helena, Mgr Štěpánová, Jarmila, Mgr Tomková, Kateřina, JUDr Trenčanová, Helena, JUDr Váňová, Kateřina, Mgr Vincourek, Tomáš, JUDr Volák, Daniel, JUDr d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo 6308 Adam, Štefan, JUDr Němetice 44, Kelč-Němetice Bärová, Jana, JUDr Těšnov 1059/1, Praha Bláhová, Radka, Mgr Náměstí B. Hrozného 14/21, Lysá nad Labem 4055 Burketová, Veronika, Národní 32, Praha 1 JUDr., LL.M., Ph.D Dvořáková, Iva, Mgr Baarova 1594/16, Teplice Fára, Ivana, Mgr., LL.M Palladium, Na Poříčí 1079/3a, Praha Formánková, Hana, Mgr Za Brodcem 221, Kutná Hora 8245 Gybasová, Edita, JUDr Letiště 1064, Otrokovice Hart, Jan, Mgr Květná 30, Praha Hotař, Jaroslav, Mgr Verdunská 24, Praha Jašurek, Milan, Mgr U Louže 665, Klecany Kačerová, Martina, U první baterie 2046/47, Praha 6 JUDr., Ing. 312 Kovářová, Daniela, JUDr Bolzanova 1, Praha Kožuský, Radomil, Mgr Ostrovní 30/126, Praha Králová, Eliška, Mgr Havlíčkova 426, Hranice Krejčová, Petra, JUDr Chrpová 2202/23, Praha Kyseľová, Jana, Mgr Hvězdova 1716/2, Praha 4

10 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Naučová, Tereza, Mgr., LL.M Na Příkopě 1096/19, Praha Neničková, Radka, Mgr Škrétova 490/12, Praha Pipková, Lenka, Mgr Petrská 1136/12, Praha Podhorská, Iva, JUDr., LL.M Nad Okrouhlíkem 12, Praha Poláková, Leona, Mgr Sladkovského 484, Pardubice-Bílé Předměstí 9655 Rundtová, Karla, Mgr Na Příkopě 19, Praha Selecká, Dagmar Elizabeth, Štefáčkova 2368/1, Brno JUDr Smeliková, Eliška, Mgr Beskydská 724, Třinec Szwarcová, Martina, Mgr Karlova 455/48, Praha Tomagová, Zuzana, Mgr V Jámě 1, Praha Vanická, Pavlína, JUDr Wichterlova 2372/10, Praha Velíková, Vlasta, Mgr Mnich 39, Kardašova Řečice-Mnich Vránová, Kamila, JUDr Vřesice 24, Sulíkov

11 Strana 51 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/2011 OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ OD 16. ÚNORA 2011 DO 20. ČERVNA 2011 a) Zápis do seznamu ních koncipientů Reg. č. Advokátní koncipient Dne Zaměstnán u Sídlo Adámek, Radomír, Mgr Toniková, Lucie, Mgr., Haštalská 27, ka Praha 1-Staré Město Adamová, Marie, Mgr PRK Partners s. r. o. ní Jáchymova 26/2, Praha 1 kancelář Aertsová, Kateřina, Mgr Vavřík, Petr, Mgr., Bartošova 16, Přerov Andrášová, Jana, JUDr., LL.M Andrášová, Hana, Mgr Nádravský, Libor, Mgr., Husova tř. 1633/40, České Budějovice Andrlová, Kristýna, Mgr Prchal, Petr, Mgr. et Ing., Politických vězňů 934/15, Praha Antošová, Ivana, Mgr Santar, Petr, JUDr., Ostrovského 253/3, Praha Babická, Kateřina, Mgr Wolf Theiss i s. r. o. Pobřežní 12, Praha Babjáková, Gabriela, Mgr Nedbalová Veronika, Na Příkopě 9-11, Praha 1 Mgr., LL.M., ka Bachová, Jana, Mgr Poledník, Petr, JUDr. Příkop 4, Brno Barák, Jan, JUDr Ficner, Tomáš, JUDr., Ph.D., Bělehradská 14, Karlovy Vary Bárta, Jan, Mgr Traplová, Jarmila, JUDr., Přístavní 24, Praha 7 ka Baslíková, Barbora, Mgr Slezák, Jiří, JUDr., Ulrichovo nám. 737, Hradec Králové Beluský, Michal, Mgr Saxinger, Chalupsky Bedřicha Smetany 167/2, & Partner v. o. s. Plzeň Benda, Marek, Mgr Toman, Devátý & partneři Trojanova 12, Praha 2 ní kancelář, s. r. o Beňo, Peter, Mgr Benda, Michal, JUDr., Apolinářská 6, Praha Beránek, Petr, Mgr Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Beránková, Martina, Mgr Bláha, Jiří, Mgr Šťastný, Josef, JUDr., Ševčíkova 38, Horažďovice Blažková, Michaela, Mgr Němcová, Markéta, Mgr., Mečířova 3, Brno Blížkovská, Markéta, Mgr Horák, Filip, JUDr. Radnická 11, Brno Bohadlo, David, Mgr., Ing Kadečka, Stanislav, Fráni Šrámka 1139, JUDr., Ph.D., Hradec Králové Bohůnková, Kateřina, Mgr Úlehla, Jan, Mgr., Krajinská 5, České Budějovice Bouchal, Oldřich, Mgr Advokátní kancelář Sirotek Pavla Švandy ze Semčic 1086/13, Praha 5-Smíchov Brabec, Jiří, Mgr Konečná & Šafář, s. r. o., Široká 36/5, Praha 1 ní kancelář Brajerová, Nikol, Mgr Mondok, Lumír, JUDr. Hokejová 928/4, Praha Brázdová, Jitka, Mgr., Ing Novák, Petr, JUDr., Kounicova 11, Brno Brucknerová, Barbora, Mgr Advokátní kancelář Janák Rožnovská 241, a partneři, s. r. o. Frenštát pod Radhoštěm Brucknerová, Barbora, Mgr Advokátní kancelář Janák Rožnovská 241, a partneři, s. r. o. Frenštát pod Radhoštěm Březinová, Veronika, Mgr Karpíšek, Jiří, Mgr., V Olšinách 10, Praha Bureš, Jiří, Mgr Suttner, Jaroslav, Mgr., Breitcetlova 880, Praha 9

12 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Burešová, Eva, Mgr Schüller, Miroslav, Mgr., R. Těsnohlídka 420, Čáslav ní kancelář Burkotová, Žaneta, Mgr Danielová, Kateřina, JUDr., Na Hradbách 118/9, ní kancelář Ostrava-Moravská Ostrava Burová, Petra, Mgr Macková, Radka, Mgr. Celetná 4, Praha Cigánková, Hana, Mgr Pelikán Krofta Kohoutek Tyršův dům-újezd 450/40, ní kancelář s. r. o. Praha 1-Malá Strana Císař, Jakub, Mgr DLA Piper Prague LLP, Mánesova 1078/5, Praha 2 organizační složka Čechlovská, Soňa, Mgr Ambrož Marek, Mgr., Vodičkova 41, Praha 1 ní kancelář Čermáková, Lucie, Mgr PRK Partners s. r. o. Jáchymova 26/2, Praha 1 ní kancelář Čerňanský, Michal, Mgr Pelikán, Tomáš, JUDr., AK Dušní 22, Praha 1 JUDr. Pelikán JUDr. Lužová Černý, Michal, Mgr Vašíček, Milan, JUDr., Lidická 57, Brno Černý, Jiří, Mgr Garris Legal, ní náměstí Republiky 1079/1a, kancelář, s. r. o. Praha Červenková, Veronika, KPMG Legal s. r. o. Pobřežní 648/1a, Mgr., Ing. Praha 8-Karlín Červová, Jana, Mgr Kopřiva, Jan, JUDr., Ing., Zahradnická 6, Brno ní kancelář Decroix, Eva, Mgr Ptáček, Tomáš, JUDr., Loretánské nám. 109/3, Praha Derlich, Stanislav, JUDr Rybář, Vít, JUDr., Tvorkovských 223/13, Ostrava-Mariánské Hory Devánová, Renata, Mgr., Ing Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Diblíková, Anna, Mgr Wolf Theiss i s. r. o. Pobřežní 12, Praha Disman, Marek, Mgr. et Mgr Kinstellar, s. r. o., ní Na Příkopě 19, Praha 1 kancelář Dobrovolná, Eva, Mgr Navrátilová, Sáša, JUDr., Zatloukalova 35, Brno ka Dostálová, Kateřina, Mgr Konečný, Petr, Mgr., Ing., Na Střelnici 39, P.O.Box 2, Olomouc Drábková, Michaela, Mgr Baker & McKenzie, v. o. s., Klimentská 1216/46, Praha 1 ní kancelář Drevňak, Jan, Mgr Advokátní kancelář Zonek, Sadová 553/8, Kaleta a partneři, v. o. s. Ostrava-Moravská Ostrava Drobilíková, Tereza, Mgr Fischer, Karel, Mgr., Kaprova 42/14, Praha Důjková, Zuzana, Mgr Advokátní kancelář Jansta, Těšnov 1/1059, Praha 1 Kostka spol. s r. o Duna, Zoltán, Mgr Jaroš - Fojtíková, ní Zelený pruh 95/97, Praha 4 kancelář s. r. o Dušek, Ondřej, Mgr Velíšek & Podpěra, Spálená 76/14, ní kancelář s. r. o. Praha 1-Nové Město Dvořák, David, Mgr Pergl, Robert, Mgr., Na Ořechovce 580/4, Praha Dymáček, Martin, Mgr Marečková, Jana, JUDr., Křenova 7/438, ní kancelář Praha 6-Petřiny Eichler, Jan, Mgr Šelder, Jan, Mgr., Ing. Thámova 402/4, Praha Elbert, Tomáš, Mgr Bárta, Ivo, JUDr., Na Příkopě 8, Praha Engel, Tomáš, JUDr Burian, Jiří, JUDr., Slavíkova 19, Praha Fiedlerová, Dana, Mgr PRK Partners s. r. o. Jáchymova 26/2, Praha 1 ní kancelář Filipi, Kamil, Mgr Filouš, Michal, JUDr., Koželužská 5, Olomouc ní kancelář

13 Strana 53 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/ Firická, Zuzana, Mgr Vlk, Václav, JUDr.,, Sokolovská 22, Moreno Vlk & Asociados Praha 8-Karlín Florianová, Lucie, Mgr Auré, v. o. s. Václavkova 12/323, Praha Francová, Renata, Mgr Otrubová, Martina, Mgr., Bohdalecká 25, Praha Frantíková, Zuzana, Felix a spol. ní U Nikolajky 5, Praha 5 Mgr. et Mgr. kancelář, s. r. o Fuchsig, Martin, Mgr Valík, Tomáš, Mgr., Rolnická 21a/1636, Opava Fuka, Jindřich, Mgr Glatzová & Co., s. r. o. Husova 5, Praha Gabriel, Václav, Mgr Gločeková, Dagmar, Mgr Advokátní kancelář, Jugoslávská 3, Karlovy Vary JUDr. Michaela Kubsová Grenarová, Pavla, Mgr., Bc Šotek, Ivo, Mgr., Ostružnická 6, Olomouc Grosová, Pavlína, Mgr Vyroubal Krajhanzl Školout, Na Příkopě 859/22, Praha 1 ní kancelář, s. r. o Havelka, Rostislav, Mgr Rödl & Partner, v. o. s. Platnéřská 2, Praha Hejl, Pavel, Mgr., Ing Bird & Bird, s. r. o. Na Příkopě 583/15, Praha Herman, Jiří, Mgr Schaffer & Partner Legal Vodičkova 710/31, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Hlaváčková, Lenka, Mgr Pleskač, Michal, Mgr., Vinohradská 30, Praha Hlávková, Simona, Mgr Pokorný, Radek, Mgr., Karolíny Světlé 301/8, Praha Hlůšek, Vítězslav, Mgr Svatoš, Petr, JUDr., Sadová 1585/7, Ostrava-Moravská Ostrava Hnilo, Václav, Mgr Advokátní kancelář Bohunická 517/55, Tesařová & Kubíková s. r. o. Brno-Horní Heršpice Holec, Lukáš, Mgr Chytrý & Valtrová, v. o. s. Rubešova 83/10, Praha 2-Vinohrady Horák, Antonín, Mgr Advokátní kancelář Rožnovská 241, Janák a partneři, s. r. o. Frenštát pod Radhoštěm Horošková, Iva, JUDr Görges, Marek, JUDr., Žižkova ul. 52, Plzeň Houbová, Dana, Mgr Advokátní kancelář, Skrétova 48, Plzeň Mleziva Milan, JUDr., Ing Hrabánek, Jiří, Mgr., Bc Zůbek, Jan, JUDr. Mezibranská 1579/4, Praha Hrabová, Pavla, Mgr Advokátní kancelář Koněvova 2660/141, Šimková & partneři, s. r. o. Praha 3-Žižkov Hrachovec, Tomáš, Mgr Bureček Petr, Mgr., Občanská 16, Ostrava-Slezská Ostrava Hrdlička, Vojtěch, Mgr Rödl & Partner, v. o. s. Platnéřská 2, Praha Hrouzková, Věra, Mgr Hrouzek, Jaroslav, Panská 6, Praha 1 JUDr., CSc., Hubinský, Igor, Mgr Pokorný, Radek, Mgr., Karolíny Světlé 301/8, Praha Hutirová, Helena, Šejnost, František, Mgr., Pod Slovany 12, Praha 2 Mgr. et Mgr. ní kancelář Chalás, Lukáš, Mgr Kubicová, Rita, JUDr., Ruská 87/11, Ostrava-Vítkovice Chválek, Jan, Mgr Pergl, Robert, Mgr., Na Ořechovce 580/4, Praha Chvátal, Vladislav, Mgr Drábek, Jakub, Mgr., Oldřichova 23, Praha Chvojka, Jan, JUDr Vízdal, Miloš, JUDr., náměstí Míru 50, Svitavy Ilosvaiová, Katarína, Mgr Kučera, Jiří, Mgr. Americká 35, Praha Janda, Pavel, Mgr Vrzala, Jan, Mgr., Lípová 516/8, Teplice Janďourková, Petra, Mgr., Ing Kroužek, Ivo, Mgr., K. Mašity 409, Všenory Jandová, Kateřina, Mgr Advokatní kancelář Pelíšek, Bašty 416/8, Brno Navrátil & partneři, s. r. o.

14 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Janíček, Michal, Mgr Holubová - i s. r. o. Za Poříčskou bránou 365/21, Praha 8-Karlín Janíková, Veronika, Mgr., Ing Hořínková, Miroslava, JUDr. Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí Jaroš, Jan, Mgr Rybář, Tomáš, JUDr., Ph.D., Václavské náměstí 1601/47, Praha Jelínek, Martin, Mgr Termer, David, JUDr., Opatovická 24/156, Praha 1 ní kancelář Jelínek, Martin, Mgr Termer, David, JUDr., Opatovická 24/156, Praha 1 ní kancelář Kadlecová, Veronika, Mgr Volšík Petr, Mgr., V Chaloupkách 403, Neratovice-Libiš Kalivodová, Magda, Mgr Batuna, Adam, JUDr., Panská 6, Praha Kalivodová, Magda, Mgr Batuna, Adam, JUDr., Panská 6, Praha Kalivodová, Magda, Mgr Batuna, Adam, JUDr., Panská 6, Praha Kameníková, Anna, Mgr Vítek, Jindřich, JUDr., Nad Petruskou 1, Praha Káninská, Markéta, Mgr Šimberský, Jindřich, Mgr., Hořejší nábřeží 786/21, Praha Kareta, Jan, Mgr Strnad Pavel, Mgr., Ph.D., Dlouhá 35, Praha Kasperová, Veronika, Mgr Neuwirthová, Marcela, Dělnická 1a/434, JUDr., ka Havířov-Město Kaspřík, Tomáš, Mgr Weinhold Legal, v. o. s. Karlovo nám. 10/2097, Praha Kašpar, Lukáš, Mgr Bouček, Jan, Mgr., Ing., Karolíny Světlé 14, Praha Kašpar, Ladislav, Mgr Kašpar, Petr, Mgr., Jiřího Franka 1726, Benešov Kin, Vilém, Mgr Anděl, Petr, JUDr., Sokolovská 178/247, Praha 9-Vysočany Klimšová, Barbora, Mgr Maršík, Jaroslav, Nám. Svobody 1, Teplice Mgr., MUDr., Klimtová, Alena, Mgr Courton, Ivan, Mgr., Minská 15, Praha Klouda, Tomáš, Mgr Pondikasová, Sofie, Mgr., Vrchlického sad 1894/4, Brno Knitlová, Michaela, Mgr Knitl, Pavel, JUDr., Údolní 5, Brno Knytlová, Kateřina, Mgr Rödl & Partner, v. o. s. Platnéřská 2, Praha Kodatová, Zuzana, Mgr Šejnost, František, Mgr., Pod Slovany 12, Praha 2 ní kancelář Kohajda, Michael, JUDr. Ph.D Advokátní kancelář Jakovidis Bohumínská 1553, Rychvald Koláček, Ondřej, Mgr Vlasák, Jiří, JUDr. Jankovcova 1518/2, Praha 7 ní kancelář Kolařík, Jakub, Mgr Advokátní kancelář Trojská 69/112, Chase Pullman v. o. s. Praha 7-Troja Koldínský, Jiří, Mgr Majer, Roman, JUDr., Vyskočilova 1326/5, Praha Kolouchová, Barbora, Mgr Vondráček, Radek, Mgr., Jánská 25, Kroměříž Königová, Jana, Mgr Pinta, Martin, Mgr., Ing. Mozartova 679/21, Liberec Koníř, Jan, Mgr HKDW Legal s. r. o. Na Příkopě 583/15, Praha Kopecká, Barbora, Mgr Kyzlink, Vladimír, Mgr., Na Kozačce 1289/7, Praha Kordačová, Monika, Mgr Schüller, Jiří, Mgr., Sokolovská 2289/117a, Praha Kosatík, Lukáš, Mgr Ritter, Petr, JUDr., Riegrova 12, Olomouc Koubíková, Markéta, Mgr Vlasák, Jiří, JUDr., Jankovcova 1518/2, Praha 7 ní kancelář Koukal, Lukáš, Mgr Císař, Češka, Smutný a spol. City Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha 4

15 Strana 55 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/ Koulová Marešová, Lucie, Mgr Focko, Ľubomír, JUDr., Náprstkova 276/2, Praha Kovaříková, Kateřina, Mgr Řezníček & Co. s. r. o., U Zimního stadionu 20/3, ní kancelář České Budějovice Kovářová, Daniela, Mgr Koupilová, Lucie, Mgr. Purkyňova 787/6, Moravská Ostrava Kratochvíl, Jakub, Mgr Hodboď, Vladimír, Veveří 46, Brno JUDr., CSc., Kratzer, Michaela, Toman, Devátý & partneři Trojanova 12, Praha 2 Mgr., LL.M. ní kancelář, s. r. o Kriaková, Zuzana, Mgr Rozehnal, Aleš, JUDr., Týnská 12, Praha Krömrová, Eva, Mgr Lisse, Luděk, JUDr., Ph.D., Konviktská 24, Praha 1-Staré Město Křenková, Marie, Mgr Garris Legal, ní Náměstí Republiky 1079/1a, kancelář, s. r. o. Praha Křístek, Lukáš, Mgr Vondráček, Vlastimil, JUDr., V Jámě 699/5, Praha Křiváček, Petr, Mgr Patenidisová, Lenka, JUDr., Haštalská 6, Praha 1 ní kancelář Kubalík, František, JUDr Kuna, Luboš, JUDr., Táborská 29, Praha 4 ní kancelář Kučera, David, Mgr DLA Piper Prague LLP, Mánesova 1078/5, Praha 2 organizační složka Kukharchuk, Margarita, Mgr Weil, Gotshal & Manges Křižovnické nám. 193/2, s. r. o. ní kancelář Praha Kupcová, Jana, Mgr Dufek, Aleš, Mgr., Bartošova 4341, Zlín Kurguzova, Alena, Mgr Advokátní kancelář Němec, Prvního pluku 206/7, Bláha & Navrátilová, s. r. o. Praha 8-Karlín Kůs, Martin, Mgr., Bc Arzinger & Partneři, s. r. o. Dušní 8/11, Praha Kůsová, Eva, Mgr Zilvarová Ctibor Hladký v. o. s. Národní 41/973, Praha Kušmíreková, Mária, Mgr Varga, Jan, Mgr., Davídkova 654/27, Praha 8-Libeň Kvíčalová, Kateřina, Mazel, Michal, Mgr. Helénská 1799/4, Praha 2 Mgr., MBA Laimar, Jakub, Mgr Vidura, Pavel, Mgr., Solná 5, Ostrava Lamková, Lenka, Zachveja & Blaško, 28. října 1727/108, JUDr., Ph.D. ní kancelář, s. r. o. Ostrava-Moravská Ostrava Lejnar, Oldrich, Mgr., LL.M Machytková, Sedláček, Vaca Dlouhá 16, Praha 1 & spol., ní kancelář Limburský, Jakub, Mgr Zámiška Miroslav, JUDr., Na Příkopě 23, Praha Lipanová, Kateřina, Mgr Kašpar, Petr, Mgr. Jiřího Franka 1726, Benešov Lukáč, Petr, Mgr Beneš, Prokop, JUDr., Antala Staška 38/510, Praha Lysáčková, Šárka, Mgr Chrástecký, Martin, Mgr., U Sokolovny 121, Zlín Mackanič, Alexander, Mgr Čuhelová, Mária, Mgr., Náměstí Svobody 70, Zlaté Hory Magdolenová, Kristína, Mgr Štros, David, JUDr., Národní 32, Praha Machovcová, Iva, Mgr Šulc, Robert, JUDr., Ph.D., Národní 21, Praha Maisner, Václav, Mgr Krumnikl, Ondřej, Ke Štvanici 656/3, Mgr. LL.M., Praha 8-Karlín Mancelová, Silvia, Vítek, Jindřich, JUDr., Nad Petruskou 1, Praha 2 JUDr., LL.M Mandík, Ladislav, Mgr Brückler, Karel, JUDr., Na Pankráci 30, Praha 4

16 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Martinek, Lukáš, Mgr Bruna, Eduard, JUDr., Filipova 2019, Praha 4 ní kancelář Martínek, Aleš, Mgr Zdvihal, Lukáš, Mgr., Dušní 10, Praha Martinka, Marek, Mgr Erhartová, Olga, JUDr. Nad Petruskou 1, Praha Martynek, Luboš, Mgr Kudrnová, Jana, JUDr., Ph.D., Na Hradbách 3/119, Ostrava-Moravská Ostrava Mařík, Karel, Mgr Urban, Arnošt, JUDr., Třída ČSA 300, Hradec Králové Matějka, Lukáš, Mgr Holá, Veronika, Mgr., Pražská 140, Příbram Matouš, Martin, Mgr Kešner, Josef, JUDr., Husinec 31, Husinec Mazůrková, Martina, Mgr Advokátní kancelář Sokolovská 5/49, Hartmann, Jelínek, Fráňa Praha 8-Karlín a partneři, s. r. o Medvecová, Kamila, Mgr Odrobina & Co., ní Nekázanka 11, Praha 1 kancelář Mejcharová, Kristýna, Mgr Merta, Vlastimil, Mgr Chovanec Tomáš, JUDr., Dlouhá 53/6, Ostrava Mesrobyan, Simon, JUDr Peterka & Partners, v. o. s. Na Příkopě 15/583, Praha 1 ní kancelář Michalec, Filip, Mgr Kotrlík Petr, JUDr., Jungmannova 31, Praha Mikš, Jan, Mgr Brož, Jan, JUDr., Sokolská třída 60, Praha Mišutová, Pavlína, Mgr Bárta, Ivo, JUDr., Na Příkopě 8, Praha Moutvička, Ondřej, Mgr Volák, Daniel, JUDr., Jiráskova 413, Business Centre, Litvínov Mrázek, Petr, Mgr Uhlíř, Pavel, Mgr., Karla IV. 468, P. O. BOX 84, Hradec Králové Münzová, Kristýna, Mgr Chytrý & Valtrová, v. o. s. Rubešova 83/10, Praha 2-Vinohrady Mynařík, Petr, Mgr Maršálek, Petr, Mgr., Dolní náměstí 342, Vsetín Najman, Andrej, Mgr AK JUDr. M. Pištorová Národní třída 10, Praha Naxerová, Jana, JUDr Škubnová, Barbora, Mgr. Kaprova 42/14, Praha 1 ka Nečasová, Barbora, Mgr Továrek, Horký a partneři, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, ní kancelář, s. r. o. Brno-Černá Pole Němcová, Radka, Mgr Němec, Vlastimil, Mgr., Ing. Kadaňská 3550, Chomutov Nováková, Lenka, Mgr Kolečková, Magda, Mgr., Kounicova 19, Brno ní kancelář Oborný, Tomáš, Mgr., Ing Svatoš, Petr, JUDr., Sadová 1585/7, Ostrava-Moravská Ostrava Ondrová, Jana, Mgr Valdhansová, Růžena, JUDr., Jaselská 17, Brno ka Opletal, Jiří, Mgr Tříska & Žák, ní Národní 60/28, Praha 1 kancelář, s. r. o Oramus, Lukáš, Mgr Zachveja & Blaško, 28. října 1727/108, ní kancelář, s. r. o. Ostrava-Moravská Ostrava Packanová, Dana, Mgr Lukeš, Jiří, Mgr. Běhounská 20, Brno Pařízková, Martina, Mgr Rakovský & Partners v. o. s. Václavská 316/12, Praha Pavelec, Tomáš, Mgr e n w c Natlacen Walderdorff U Prašné brány 1, Praha 1 Cancola v. o. s. i Pavlicová, Lucie, Mgr Saxl, Jaromír, JUDr. Údolní 33, Brno Petrilák, David, JUDr Grüner, Pavel, Mgr., Dr. Davida Bechera 1177/26, ní kancelář Karlovy Vary Petřeková, Iveta, Mgr Šupáková, Hana, JUDr., Nové sady 988/2, Brno ní kancelář

17 Strana 57 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/ Pevný, Jan, Mgr Advokátní kancelář Dlouhá 13, Praha 1 Kříž a Bělina s. r. o Pilný, Jakub, Mgr Čejka, Miloslav, Mgr., Šumavská 31a, Brno Pinkava, Jan, Mgr Jaroš Fojtíková, ní Zelený pruh 95/97, Praha 4 kancelář s. r. o Pipková, Petra Joanna, Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 JUDr., LL.M.eur s. r. o., ní kancelář Pivarči, Michal, Mgr., Ing Petrus, Vladimír, JUDr., Jungmannova 24, Praha Plačková, Miriam, Mgr Toniková, Lucie, Mgr., Haštalská 27, ka Praha 1-Staré Město Plachý, Robert, Mgr Novotný, Ladislav, JUDr., tř. 9. května 1282, Tábor Plajnerová, Barbora, Mgr Chýský & Doležal, v. o. s. Žerotínova 1132/34, Praha 3-Žižkov Pleva, Miroslav, Mgr Noerr s. r. o. Na Poříčí 1079/3a, Praha Plocková, Barbora, Mgr Brodec, Jan, JUDr. LL.M., Balbínova 223/5, Ph.D., Praha 2-Vinohrady Podpěra, Dan, Mgr Velíšek & Podpěra, Spálená 76/14, ní kancelář s. r. o. Praha 1-Nové Město Pokorná, Kateřina, Mgr Tříska & Žák, ní Národní 60/28, Praha 1 kancelář, s. r. o Pokorný, Filip, Mgr Křižka, Michal, Mgr., Petrská 12, Praha Pospíšilová, Jitka, Mgr Rybář, Tomáš, JUDr., Ph.D., Václavské náměstí 1601/47, Praha Potočková, Zuzana, Mgr., Ing KPMG Legal s. r. o. Pobřežní 648/1a, Praha 8-Karlín Poulík, Štěpán, Mgr Vítek, Jindřich, JUDr. Nad Petruskou 1, Praha Prchalová, Alena, Pavlík, Jaroslav, JUDr., Bráfova 20, Třebíč JUDr., Ph.D Procházková, Lenka, Mgr Smolíková Mikuláš Hendrich Rubešova 162/8, i s. r. o. Praha 2-Vinohrady Procházková, Zuzana, Mgr Jaroš Fojtíková, ní Zelený pruh 95/97, Praha 4 kancelář s. r. o Prokop, Tomáš, Mgr Kasal, Tomáš, Mgr., Bc., Legerova 148, Kolín III Proschek, Tomáš, Mgr Advokátní kancelář Týnská 21, Praha 1 JUDr. Jana Rotha Ptáčková, Jana, Mgr., Ing KPMG Legal s. r. o. Pobřežní 648/1a, Praha 8-Karlín Ptáková, Dagmar, Mgr Pergl, Petr, Mgr., Ing., Žižkova 480, Litvínov Rákosník, Milan, Mgr., Ing Petrus, Vladimír, JUDr., Jungmannova 24, Praha Rašovský, Pavel, Mgr Strnad, Pavel, Mgr., Ph.D., Dlouhá 35, Praha Recman, Tomáš, Mgr Advokátní kancelář Hajduk Havlíčkova 190/12, a partneři s. r. o. Český Těšín Rektor, Jan, Mgr Šocová, Bohdana, Mgr., Gajdošova 7, Brno Rennerová, Zuzana, Mgr., Bc Slováček, Jiří, Mgr., Štěpánská 640/45, Praha Resl, Matěj, Mgr Směja, Filip, Mgr., Helénská 1799/4, Praha 2-Vinohrady Rezek, Martin, Mgr., LL.B Drábek, Jakub, Mgr., Oldřichova 23, Praha Riedl, Tomáš, Mgr Konečná & Šafář, s. r. o., Široká 36/5, Praha 1 ní kancelář Rimek, Martin, Mgr Novák Pavel, JUDr., Ing., Komunardů 36, Praha 7 Ph.D.

18 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Rosová, Eliška, Mgr Janoušková, Marta, Mgr., Malátova 645/18, Praha Roubík, Michal, Mgr Mach, Radek, JUDr., Mendlovo náměstí 2a, Brno Rousková, Petra, Mgr Marečková, Jana, JUDr., Křenova 7/438, ní kancelář Praha 6-Petřiny Růžičková, Jana, Mgr Maláska, Karel, JUDr., Hornická 901, Tišnov Řeháková, Renata, Mgr Rudolf, Jan, JUDr., Jungmannova 34, Praha Řeháková, Zuzana, JUDr. Petr Šustek, Ph.D., Veleslavínova 59/3, Praha 1 Mgr. et Mgr Saranová, Daniela, Mgr Salans Europe LLP, Platnéřská 191/4, organizační složka Praha 1-Staré Město Schützová, Petra, Mgr Šafránková Jaroslava, JUDr., Mezibranská 19, Praha 1 ka Singer, Richard, Mgr Žižka, Martin, Mgr., Na Příkopě 15, Praha 1 ní kancelář Singerová, Markéta, Mgr Pelikán, Tomáš, JUDr. AK Dušní 22, Praha 1 JUDr. Pelikán JUDr. Lužová Skladaná, Zuzana, Mgr Šťastná, Hana, JUDr., Hlavní 132, Mariánské Lázně ka Skočilasová, Zuzana, Mgr Kindl, Milan, JUDr., CSc., K Safině 669, Praha Skokanová, Regina, Mgr Matějka, Petr, JUDr., Lidická 23b, Brno Smrčková, Zuzana, Mgr Marečková, Jana, JUDr., Křenova 7/438, ní kancelář Praha 6-Petřiny Sosnovcová, Aneta, Mgr Petrus, Vladimír, JUDr., Jungmannova 24, Praha Spáčilová, Ivana, Mgr Achour & Hájek s. r. o. Letenská 526/2, Praha 1-Malá Strana Stahl, Martin, Mgr., Ing Kindl Milan, JUDr., CSc., K Safině 669, Praha Stehlík, Martin, Mgr Cembis, Petr, JUDr., Ponávka 2, Brno Steininger, Martin, Mgr Svoboda, Jan, JUDr. Kollárova 18, Teplice Steuerová, Monika, Mgr Soukup, Vladimír, Mgr., 28. října 2663/150, Ostrava-Moravská Ostrava Strnad, Marek, Mgr Hlaváček, Tomáš, JUDr., Kořenského 15/ 1107, Praha Strnadová, Eva, Mgr Majer, Roman, JUDr., Vyskočilova 1326/5, Praha Stuchlíková, Eva, Mgr Beneš, Oldřich, JUDr., Mojmírovců 41, Ostrava-Mariánské Hory Stupčuk, Štěpán, JUDr Slováček, Jiří, Mgr., Štěpánská 640/45, Praha Stypová, Daniela, Mgr Cestr, Ivan, JUDr., Rubešova 162/8, Praha Suchomel, Ivo, Mgr Šubrtová, Michaela, JUDr., Dlouhá 16, Praha 1-Staré Město Sura, Matúš, Mgr Taubel Legal, ní Šaldova 466/34, kancelář s. r. o. Praha 8-Karlín Svoboda, Martin, Mgr Kořínková, Monika, Mgr. Celetná 4, Praha Svoboda, Jan, Mgr Kříž, Karel, JUDr., Štefánikovo náměstí 1702, Chomutov Svobodová, Dominika, Mgr Holec, Pavel, JUDr., Palác Anděl, Radlická 1c, Praha Svobodová, Martina, Mgr Čuhelová, Mária, Mgr., Náměstí Svobody 70, Zlaté Hory Sýkora, Michal, Mgr Gřivna, Tomáš, doc., JUDr., Veletržní 14/924, Bc., Ph.D., Praha 7-Holešovice Šilha, Jakub, Mgr PRK Partners s. r. o. Jáchymova 26/2, Praha 1 ní kancelář

19 Strana 59 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/ Šimanovská, Tereza, Mgr Petrus, Vladimír, JUDr., Jungmannova 24, Praha Šimečková, Pavla, Mgr Wilk, Adam, JUDr., Ph.D., Hradní 640/3, Boskovice Šišková, Jitka, Mgr Biňovec, Josef, JUDr., Dobrovského 15, Praha Škopková, Kateřina, Mgr Kokeš, Jiří, Mgr., Příbram III 168, Příbram Šoltová, Martina, Mgr Hala, Ivo, Mgr., Ing., Anglická 20/140, Praha Šperka, Tomáš, Mgr Brablec, Roman, JUDr., Budovcova 10, Prostějov Šrotová, Eliška, Mgr Bělohlávek Alexander, Havanská 20, Praha 7 Prof., Dr., Šrytr, Jan, Mgr Advokátní kancelář Šikola Dvořákova 13, Brno a partneři, s. r. o Štamberk, David, Mgr Gerloch, Aleš, Prof., Botičská 4, Praha 2 JUDr., CSc., Šťastná, Jana, Mgr LFA 2020 i s. r. o. Blanická 1008/28, Praha Štefan, Evžen, Mgr Pytlík, Petr, Mgr. Thámova 181/20, Praha 8-Karlín Štefan, Alexander, Mgr Giese & Partner, v. o. s. Ovocný trh 8, Praha Štěpán, Viktor, JUDr Malanta, Jiří, JUDr., Ing., Wurmova 16, Brno Štěpánková, Martina, Mgr Forejtová, Monika, Karlovo nám. 30, Praha 2 JUDr., Ph.D., ka Štěpánová, Michaela, Pomaizlová, Karin, Mgr., Strossmayerovo nám. 977/2, Mgr., DiS. Praha Štěpánová, Jana, Mgr Rotrekl, Jan, Mgr., Ponávka 2, Brno Štěpničková Strachová, Jana, Pacltová, Andrea, Mgr., Rubešova 2, Praha 2 Mgr. ka Štroufová, Zuzana, JUDr Cestr Ivan, JUDr., Rubešova 162/8, Praha Štveráková, Anežka, Mgr Běhounek, Martin, Mgr., Přívozní 2, Praha Šubrt, Jiří, Mgr Vymazal, Tomáš, JUDr., Wellnerova 1322/3C, Olomouc Šubrt, Richard, Mgr KŠD Šťovíček ní Hvězdova 1716/2b, Praha 4 kancelář, s. r. o Šulák, Ladislav, Mgr Advokátní kancelář Němec, Prvního pluku 206/7, Bláha & Navrátilová, s. r. o. Praha 8-Karlín Ticháčková, Lucie, Mgr DDK Partner s s. r. o. Panská 890/7, Praha Tomášková, Marta, Mgr Filouš, Michal, JUDr., Koželužská 5, Olomouc ní kancelář Tomaškovič, Pavel, Mgr Pelikán, Tomáš, JUDr. AK Dušní 22, Praha 1 JUDr. Pelikán JUDr. Lužová Továrnická, Petra, JUDr Zikmund, Martin, Mgr., Šafaříkovy Sady 5, Plzeň-Východní Předměstí Trnka, Jiří, JUDr. Bc Advokátní kancelář Na Sadech 21, Kříženecký & partneři, v. o. s. České Budějovice Trunečková, Jana, Mgr Roubík, Tomáš, Mgr., Dukelských hrdinů 34, Praha Ullmannová, Nikol, JUDr Bláha, Radek, Mgr., Panská 891/5, Praha Urbanová, Kristýna, Mgr Weil, Gotshal & Manges Křižovnické nám. 193/2, s. r. o. ní kancelář Praha Vagaský, Radoslav, Mgr Štekl, Vladimír, Mgr., Ant. Slavíka 7, Brno Valc, Zdeněk, Mgr., Ing., CSc Hrbáček, Jan, JUDr. Kachlíkova 15, Brno Vaněk, Tomáš, Mgr Advokátní kancelář Sokolovská 5/49, Hartmann, Jelínek, Fráňa Praha 8-Karlín a partneři, s. r. o Vanická, Ivana, Mgr Rutlandová, Monika, JUDr. Betlémské nám. 6, Praha 1

20 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Vargová, Jana, Mgr Krejčí, Tomáš, Mgr., Pařížská 204/21, Praha 1-Josefov Vejr, Aleš, Mgr Santariusová, Ivana, JUDr., Nádražní 1294/21, ní kancelář Ostrava-Moravská Ostrava Veselá, Gita, Mgr Wilson & Partners v. o. s., Jungmannova 750/34, ní kancelář Praha 1-Nové Město Veselá, Dominika, Mgr., Ing Dvořák & spol., ní Pobřežní 394/12, kancelář, s. r. o. Praha 8-Karlín Vinopal, Vilém, Mgr Zajíček, Marek, Mgr., Srbská 53, Brno Vlásenková, Jana, Mgr Ptáček, Tomáš, JUDr., Loretánské nám. 109/3, Praha Vodička, Jindřich, Mgr Řanda Havel Legal Truhlářská 13-15, Praha 1 ní kancelář s. r. o Vondráček, Jiří, Mgr Vlasák, Jiří, JUDr., ní Jankovcova 1518/2, Praha 7 kancelář Vostrejšová, Romana, Mgr Bednaříková, Andrea, JUDr., Františka Křížka 14, ka Praha 7-Letná Vrtálek, Jan, Mgr Sedláčková, Kateřina, Mgr., Ostrovní 30/126, Praha Vystavělová, Miroslava, Mgr Stypa, Kamil, Mgr., Rubešova 162/8, Praha Weissmannová, Hana, Mgr Grumlíková, Leona, JUDr., Údolní 61, Brno Zahuta, Michal, Mgr Farkač, Jan, Mgr., Štursova 34, Brno Zachoval, Martin, Mgr Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Zbořil, Martin, Mgr Kadleček, Zdeněk, JUDr., třída Karla IV. 502, Hradec Králové Zelinka, Jan, Mgr Novák, Pavel, JUDr., Bohuslava Martinů 1051/2, Praha Zelinka, Jan, Mgr Novák, Pavel, JUDr., Bohuslava Martinů 1051/2, Praha Zeman, Jaroslav, Mgr Advokátní kancelář Doudlebská 1699/5, Praha 4 Paroulek, Zrůstek, Lůdl v. o. s Zimáková, Marie, Mgr Litvan, Martin, Fügnerovo nám. 1808/3, JUDr., LL.M., Praha Zukalová, Simona, Mgr Bernardová, Soňa, Mgr., Koliště 55, Brno Zwieb, Dan, Mgr Štekl, Vladimír, Mgr., Ant. Slavíka 7, Brno Žabenský, Martin, Mgr Advokátní kancelář Němec, Prvního pluku 206/7, Bláha & Navrátilová, s. r. o. Praha 8-Karlín Žáčková, Blanka, Mgr Kořínková, Klára, Bolzanova 1, Praha 1 JUDr., Ph.D., ka V případě, že není u ního koncipienta uveden jeho zaměstnavatel, jedná se o ního koncipienta, který byl ve sledovaném období do seznamu ních koncipientů zapsán, a následně byl v tomto období ze seznamu vyškrtnut. b) Vyškrtnutí ze seznamu ních koncipientů Reg. č. Advokátní koncipient Dne Zapsán do seznamu ů pod reg. č Abrahamová, Lucyna, Mgr Adam, Josef, Mgr Adámková, Markéta, Mgr Andrášová, Jana, JUDr., LL.M Balihar, Šimon, Mgr

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Výsledková listina závodu Pohár rozhlasu Svitavský stadion

Výsledková listina závodu Pohár rozhlasu Svitavský stadion 1./8 Běh 1000m Běh 4x60m Běh 60m kategorie: Mladší žáci 1. Zoicas Daniel Gymnázium Svitavy 3:30,30 sec 398 21 2004 2. Jelínek Jonáš ZŠ Felberova Svitavy 3:32,00 sec 385 4 2002 3. Mauer Šimon Gymnázium

Více

Křivák Jiří ? 11,57 Zubří ,45 T Vsetín

Křivák Jiří ? 11,57 Zubří ,45 T Vsetín koule 4 kg Koutný Jiří 300690 13,51 ms UH 150605 15 13,23 3 Hodonín 190605 15 Doležal Pavel 011083 13,24 T Zlín 211098 15 13,19 3 Brno 270998 15 13,01 2 Hodonín 080998 15 12,45 T Otrokovice 171098 15 12,44

Více

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

Výsledková listina Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

Výsledková listina Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon 0. kategorie Malý soutěžní sál (budova č. 8), Vejprnická 56, Plzeň - Skvrňany 6.5.2015 0. Holá Daniela 2008 ZUŠ B. Smetany, Plzeň 1. místo 23,0 Kříž Ivan 2007 ZUŠ Chlumec nad Cidlinou 1. místo 22,8 Šneberger

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Člen zastupitelstva * 1 Havlík Ivan 1 105 ODS * 2 Valtr Ladislav Ing. MBA 977 ODS * 3 Čulík Jan 942 ODS * 4 Chaloupka Pavel 852 ODS * 5 Kučera Miroslav 775 ODS *

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Vsichni hlavní závod. Page 1

Vsichni hlavní závod. Page 1 Vsichni hlavní závod 1 Kratochvíl Miloš muž 1975 296 00:39:19 2 Miler st. Jiří muž 1975 265 00:40:29 3 Kupidlovský Daniel muž 4.9.1976 43 00:41:10 4 Smrčka Miloš muž 1954 298 00:42:08 5 Herda Jan muž 5.3.1983

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze Výsledky žebříčku úspěšných studentů za školní rok 2008/2009 v oborech Informatika a Informační systémy a technologie na Vysoké škole ekonomické v Praze Absolventi navazujícího magisterského studijního

Více

Vltavský maratón 2007 - výsledky

Vltavský maratón 2007 - výsledky Vltavský maratón 2007 - výsledky 9.6.2007 Braník Maminky s kočárky 1. 121 STODOLOVÁ Anna MODŘANY 1973 7:09.0 2. 39 VŇUKOVÁ Jana PRAHA 4 1999 7:12.7 3.7 3. 13 SCHMIDTOVÁ Jitka PRAHA 4 1974 7:39.1 30.1 4.

Více

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru ství ve Výboru 2014-2020 Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 (verze 24. únor 2017) JMÉNO PŘÍJMENÍ ORGANIZACE FUNKCE POZICE VE VÝBORU ADRESA TELEFON FAX EMAIL

Více

Přehled nové otevírací doby poboček UniCredit Bank od 1. června 2008 Overwiew of UniCredit Bank Branches opening hours, valid from June 1 st.

Přehled nové otevírací doby poboček UniCredit Bank od 1. června 2008 Overwiew of UniCredit Bank Branches opening hours, valid from June 1 st. Overwiew of Brno - Divadelní Divadelní 2 Út: 08:30 17:00 601 57 Brno St: 08:30 18:00 Brno - Kobližná Kobližná 2 Út: 08:30 17:00 601 80 Brno St: 08:30 18:00 Brno - Spielberk Office Centre Holandská 2 Út:

Více

Mariánské Lázně 25. VÝPIS Z VÝSLEDKŮ Závody Zpívající fontány Příjmení, jméno, RN : :

Mariánské Lázně 25. VÝPIS Z VÝSLEDKŮ Závody Zpívající fontány Příjmení, jméno, RN : : ANDĚL Jan 99 23 100 VZ 1:06.42 309 1:01.8 93.04 15 100 Z 1:18.12 245 1:15.8 97.03 22 50 VZ :31.42 269 :28.8 91.66 BARTOŇOVÁ Adéla 05 3 100 VZ 1:31.17 175 1:34.4 103.54 2 50 M :50.22 114 :56.80 113.10 3

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Chebská běžecká zima ročník - průběžné výsledky

Chebská běžecká zima ročník - průběžné výsledky Chebská běžecká zima 2014-2015 - 6.ročník - průběžné výsledky poř. jméno rok nar sportovní oddíl body I.závod body II.závod body III.závod body IV.závod body celkem M6 do 6ti let - 130 m - hoši David Vojíř

Více

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice 06-0 ročník KONEČNÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA! Výsledková listina Memoriál Aleny Frintové REGISTROVANÍ 4..06-6..07 Jméno a příjmení hráče dvojice oddíl hráče Mojmír Holec 54 86 0 40 57 96 0 53 3 8 0 493 Centropen

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií Výsledková listina II. kola matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií konané dne 22. 4. 2009 na okrese Příbram 1. Procházka Martin 2. ZŠ Propojení Sedlčany 15 bodů 2.

Více

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Kategorie: předškolní děti chlapci 60 m Václav Bryndza 1. Kounice 14,42 2007 Matěj Kadeřábek 2. IAK Chocerady 16,86 2007 Jan Jirkovský 3. Praha 18,37 2008

Více

Okresní kolo v plavání žactva (1. 5.třída) pod patronací Okresní rady AŠSK Svitavy

Okresní kolo v plavání žactva (1. 5.třída) pod patronací Okresní rady AŠSK Svitavy Okresní kolo v plavání žactva (1. 5.třída) pod patronací Okresní rady AŠSK Svitavy Pořadatel : Dům dětí a mládeže Svitavy Sportes, s.r.o. Svitavy Termín : pátek 28.3.2014 Místo : Svitavy krytý plavecký

Více

Sobota DOMAŽLICE Jméno a příjmení datum nar. oběd půjčovna Jméno a příjmení datum nar. oběd půjčovna Jméno a příjmení datum nar.

Sobota DOMAŽLICE Jméno a příjmení datum nar. oběd půjčovna Jméno a příjmení datum nar. oběd půjčovna Jméno a příjmení datum nar. Sobota DOMAŽLICE Družstvo č. 1 mírně pokročilí Instruktor Emil Mašek Vrňák Tomáš 2004 ANO ANO Hlavatá Natálie 2006 ANO NE Kladivová Tereza 2006 ANO ANO Hudcová Nikola 2006 NE NE Herlík David 2007 ANO NE

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát ATLETIKA VÝSLEDKOVÁ LISTINA Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát Výsledek (čas, m) Běh na 60 m - dívky 1. místo Jana Kučerová, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 8,88 2.

Více

Matematická olympiáda, kategorie Z9, kolo okresní

Matematická olympiáda, kategorie Z9, kolo okresní Výsledková listina Matematická olympiáda, kategorie Z9, kolo okresní Brno město termín konání: 23.01.2013 Místo konání: Gymnázium, Tř. Kpt. Jaroše, pracoviště Příční 16/18, Brno pořadí: jméno: škola: rok

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Výsledková listina - Silvestrovský běh 2014 Moravský Beroun kategorie : Nejmladší žákyně Datum :

Výsledková listina - Silvestrovský běh 2014 Moravský Beroun kategorie : Nejmladší žákyně Datum : Výsledková listina - Silvestrovský běh 2014 Moravský Beroun kategorie : Nejmladší žákyně Datum : 31.12.2014 Výsledný čas 1 43 Palková Nikol z2008 Nejmladší žákyně 0:05:54 Ztráta v min. kategorie : Nejmladší

Více

Velká cena města Mladá Boleslav

Velká cena města Mladá Boleslav TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, oddíl krasobruslení a ČKS Velká cena města Mladá Boleslav 6.12.2015 IČZ 2427 Žačky nejmladší B 1 Vozková Julie BK Variace Liberec 1,0 2 Klementová Ema USK Praha 2,0 3 Kimličková

Více

Prezenční listina soutěžících

Prezenční listina soutěžících Kategorie: 5. ročník ZŠ Datum konání: 17.5.2017 1 Tomáš Kučera ZŠ Velká Bíteš 15 2 Petr Karásek ZŠ Velká Bíteš 12 3 Vojtěch Fousek ZŠ Velká Bíteš 12 4 Michal Ševců ZŠ Velká Bíteš 11 5 Jiří Ševčík ZŠ Velká

Více

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Start.č íslo Příjmení Jméno Třída Škola Čas Umístění 2 Hausslerová Ema 1.H MŠ Trhová Kamenice 29,75 1 1 Kopecká Aneta 1.H ZŠ Krucemburk DSQ

Více

Výsledky domácího kola 58. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 58. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. Pavel Veselý G Strakonice 4/4 10 3 7 10 30 2. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 3 4 9 26 3. 4. Stanislav Fořt G Pierra de Coubertina, Tábor 5/8 1 3 1 5 Tomáš Vazač G Karla

Více

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015 Kategorie I. - 1. třída KLUCI 1. Václav Plšek 69 02:05,93 Štípa 2. Vojtěch Konečný 87 02:06,98 Lukov 3. Matěj Lukáš 19 02:08,05 Ratiboř 4. Dominik Forman 70 02:15,08 Štípa 5. Jakub Krajča 88 02:15,53 Lukov

Více

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice Maturitní komise Obor vzdělávání : 75 31 M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Rozpis družstev před první lekcí VLŠ Družstvo č.1. Záznamový list o účasti ve VLŠ 2017

Rozpis družstev před první lekcí VLŠ Družstvo č.1. Záznamový list o účasti ve VLŠ 2017 Rozpis družstev před první lekcí VLŠ 0 Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Ceé Anežka Beránek Krejčí Jak. Bušanský Marek Částek Filip Hradecká Nikol Hrdlička Michael

Více

děkuje za reprezentaci klubu

děkuje za reprezentaci klubu Večeřa Stanislav (trenér) Psota Tomáš Klíma Martin Nečas David Večeřa Robin Večeřa Stanislav ml. Kvasnička Jan Obršlík Jiří (trenér) Prostřední řada zleva: Górny Tomáš Dočkal Vladimír Muzikář Jiří Štěrba

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň Aloyovi Aloyová Jana Plzeň Aloy Vojtěch Plzeň ALTÍNA Dominik Kraft Plzeň Miroslav Kraft Plzeň AOEL TEAM Vávra Roman Plzeň Vávrová Anděla Plzeň Bajerovi Tomáš Bajer Plzeň Matěj Bajer Plzeň Baumlovi Bauml

Více

Pohár Rozhlasu 2008 Vlašim 20. kv tna 2008 starší žákyn družstva ZŠ Vlašim Sídlišt Gymnázium Benešov ZŠ Votice ZŠ Benešov Dukelská ZŠ Trhový Št

Pohár Rozhlasu 2008 Vlašim 20. kv tna 2008 starší žákyn družstva ZŠ Vlašim Sídlišt Gymnázium Benešov ZŠ Votice ZŠ Benešov Dukelská ZŠ Trhový Št družstva 1 ZŠ Vlašim Sídliště 4969 2 Gymnázium Benešov 4802 3 ZŠ Votice 4159 4 ZŠ Benešov Dukelská 4005 5 ZŠ Trhový Štěpánov 3954 6 Gymnázium Vlašim 3871 7 ZŠ Vlašim Vorlina 3863 8 ZŠ Benešov Karlov 3426

Více

Dorostenci m

Dorostenci m ML.ŽÁCI I 2005-2007 25 m 1 Škrdla Šimon 2005 Jihlava 0,23,6 2 Partl Filip 2005 Jihlava 0,26,7 3 Seemann Lukáš 2005 Jihlava 0,33,90 4 Tvrdík Jan 2005 Jihlava 0,39,4 5 Bydžovský Tomáš 2005 Jihlava 0,39,8

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

jméno škola výkon pořadí body Hruška Matěj ZŠ Rájec - Jestřebí 7, Souček Marek T.G.M. 8, Poláčková Natálie ZŠ a MŠ Adamov 8,4 3.

jméno škola výkon pořadí body Hruška Matěj ZŠ Rájec - Jestřebí 7, Souček Marek T.G.M. 8, Poláčková Natálie ZŠ a MŠ Adamov 8,4 3. jméno škola výkon pořadí body Hruška Matěj ZŠ Rájec - Jestřebí 7,9 1. 10 Souček Marek T.G.M. 8,2 2. 9 Poláčková Natálie ZŠ a MŠ Adamov 8,4 3. 8 Filka Patrik ZŠ Černá Hora 8,5 4.-7. 7 Jelínek Tomáš ZŠ a

Více

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Renata Albertová LYŽE OBŘÍ SLALOM Jakub Albrecht BĚŽKY KLASIKA LYŽE OBŘÍ SLALOM LYŽE SLALOM Marko Aleksič LYŽE SLALOM Zdeněk Arnošt LYŽE

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka 19. října 2002 Sport Club Plzeň Pavel Razým ředitel závodu Vladislav Razým st. hlavní rozhodčí přihlášeno:

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK I ředitel závodu Miroslava Pšornová datum 21.2.2012 dívky 1-3 1 Anežka Daňková ZŠ Resslova Hlinsko 31,02 2 Vašková ZŠ Ležáků Hlinsko 34,45

Více

Matematická olympiáda, kategorie Z7, kolo okresní

Matematická olympiáda, kategorie Z7, kolo okresní Výsledková listina Matematická olympiáda, kategorie Z7, kolo okresní Brno město termín konání: 17.04.2013 Místo konání: ZŠ Sirotkova 36, Brno pořadí: jméno: škola: rok narození: bodů: 1. Jan Bednář Gymnázium

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Třída: 4.G - čtvrtá G (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 21. 5. 2012 dopoledne Předseda: RNDr. Lenka

Více

Hoši přípravka starší

Hoši přípravka starší Hoši přípravka starší 1 Svoboda Matyáš JIHLA 2004 12,2 1 7,2 4 211 1 34,86 3 9 2 Štancl Daniel JEMNI 2005 12,3 3 7,2 4 205 4 33,03 5 16 3 Sedlák Lukáš JIHLA 2004 12,5 8 7,4 7 207 3 38,12 1 19 3 Trojan

Více

KOMISE RADY MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ

KOMISE RADY MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ Majetková komise Bc. Pavel Krčál, předseda Hana Máchalová PhDr. Emil Sedlák Ing. Pavel Průša Miroslav Prokeš Ing. Petr Hobl František Joura Petr Mikeš Vlasta Procházková Ing. Ludmila Veselá Bc. Dagmar

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EA Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EA Hotelový resort SEN Žákyně starší 2001-2002 1 2 Hartmanová Barbora 2002 Endurance Lab Team, z.s. 18:47,76 2 6 Vyskočilová Iva 2001 SKI CLUB Brandýs n.l. 26:55,80 3 4 Kumstová Jana 2001 TJ Sokol Senohraby 28:21,07 TJ Sokol

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Hnátek Marek Hnátek Marek Strnad Marek Strnad Marek Macek Josef Macek Josef Vondrášek Tomáš Vondrášek Tomáš Svoboda Jakub Svoboda Jakub Enanuel Viktor Enanuel

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

LK SLOVAN KARLOVY VARY. Lyžařský přespolní běh U hájovny

LK SLOVAN KARLOVY VARY. Lyžařský přespolní běh U hájovny LK SLOVAN KARLOVY VARY Lyžařský přespolní běh U hájovny V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A KARLOVY VARY 25. září 2011 Sponzory lyžařského klubu jsou: Kategorie: K1 - Předžáci, 250 m 1 93 BEŠTA Mikuláš Kynšperk

Více

Žebříček mužů - RSST Kutná Hora /2015

Žebříček mužů - RSST Kutná Hora /2015 1. Miffek Daniel 1976 SKC Zruč nad Sázavou 3.liga 91,67% 2. Herout František 1990 SKC Zruč nad Sázavou 3.liga 72,60% 2. N Nevřela Daniel 1973 SKC Zruč nad Sázavou 3.liga 60,00% 3. Uher Petr 1972 SKC Zruč

Více

Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu

Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu Kategorie Ročník Počet startujících MŠ a 1. st. ZŠ dívky 2002-2008 28 MŠ a 1. st. ZŠ chlapci 2002-2008 32 Nejmladší žákyně Nejmladší žáci 2000-2001 2000-2001

Více

KF Atletický čtyřboj ZŠ 26.5.2014 Šumperk výsledky - hoši

KF Atletický čtyřboj ZŠ 26.5.2014 Šumperk výsledky - hoši KF Atletický čtyřboj ZŠ 26.5.2014 Šumperk výsledky - hoši 1. ZŠ Olomouc, 9213 2. Heyerovského ZŠ Zábřeh, Boženy 33 7650 3. Němcové ZŠ Sluneční 38, 7545 4. Šumperk ZŠ a MŠ Struhlovsko, 7530 5. Hranice Slovanské

Více

Ašský štít 2015 so 25.4.2015 21:09 www.kctas.cz Startovka po kategoriích OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2014. tčí lo čipu Jméno Oddíl Start

Ašský štít 2015 so 25.4.2015 21:09 www.kctas.cz Startovka po kategoriích OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2014. tčí lo čipu Jméno Oddíl Start Strana 1 D10 (10) 1,6 km 0 m 6 K 15 416130 ms Nováková Anička SKV Karlovy Vary 29:00 129 301461 Peřinová Zuzana SkiKV Karlovy Vary 32:00 130 9200732 Urbánková Eva, 2006 ONO Ostrov n.ohří 34:00 131 301439

Více

Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO

Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO 1 Biceclinic 1 4 6894 Filip BRUCKNER 01:03:52.0 2 5 3388 Radek BRUCKNER 01:03:52.2 2 Samolepky.cz 1 7 6921 Adam SMEJKAL 01:04:11.2 2 8 3445 Jan SMEJKAL 01:04:11.5 3 Součíni 1 11 6956 Jakub SOUČEK 01:05:03.7

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

1. A - KAŠTANY A ŽALUDY B - KAŠTANY A ŽALUDY 2014

1. A - KAŠTANY A ŽALUDY B - KAŠTANY A ŽALUDY 2014 1. A - KAŠTANY A ŽALUDY 2014 Ander Tomáš 10 kg 30,- Kč 3 kg 12,- Kč 42,- Kč Fejksová Nikola 24 kg 72,- Kč,- Kč 72,- Kč Galbavý Michael,- Kč 9 kg 36,- Kč 36,- Kč Gažák Tomáš 11 kg 33,- Kč,- Kč 33,- Kč Herasymjuk

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka Tab. 1 Seznam ohrožených objektů byl stanoven na základě stanoveného záplavového území a podle skutečného stavu při povodních dle zkušeností z minulých let. č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka 84

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Blatná C - TJ Fezko Strakonice 3:5 2444-2496 (5:7) 13.01. TJ Centropen Dačice G - TJ Nové Hrady B 7:1 2519-2318 (10:2) 13.01. TJ Centropen Dačice C - KK Český Krumlov B 2:6 2370-2548 (4:8) 13.01. TJ

Více

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu kat - SD - Ž 8 Kneblová Julie 1993 1/2 01:12,60 9 01:19,40 5 00:45,50 1 01:25,80 5 20 Duspivová Kateřina 1993 1/3 01:08,30 4 01:15,70 3 00:49,30 4 01:23,60 2 34 Bímova Kateřina 1992 1/4 disk 10 disk 10

Více

Bejbykap 2013 - výsledky

Bejbykap 2013 - výsledky Bejbykap 2013 - výsledky A-kluci 45 Jelínek Jáchym 0:30 1 Aš 1 36 Hackl Adámek 0:33 1 Aš 2 33 Forster Tobias 0:35 1 Libá 3 38 Plemeník Robík 0:36 1 Chodov 4 23 Vajc Vítězslav 0:37 1 CK Sport Blažek 5 42

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Místo Závodník Bydliště Rok nar. Trénink Závod

Místo Závodník Bydliště Rok nar. Trénink Závod SJEZD - DÍVKY DO 15 LET 9.3.2002 Místo Závodník Bydliště Rok nar. Trénink Závod 1 Kučerová Lenka Sklenařice 1987 46,85 47,54 2 Polanecká Iva Jablonec nad Jizerou 1990 48,54 48,53 3 Friedrichová Tereza

Více

Výsledková listina branného závodu na Vlastní pěst :

Výsledková listina branného závodu na Vlastní pěst : Výsledková listina branného závodu na Vlastní pěst.10.2014: Kategorie A - kluci předškolní věk: 1. místo Štěpán Mašek 18 Rozstřel 2. místo Tomáš Praisinger 18 Rozstřel 3. místo Michal Mages 19 4. místo

Více

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia FSv ČVUT v Praze na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví K126

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia FSv ČVUT v Praze na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví K126 Komise č. 1 zasedá dne 2.9.2008 Od 9:00 č. místnosti B 473 Ing. Renáta Heralová Schneiderová, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. Ing. Iveta Střelcová Ing. Jaroslav Synek Ing. Malila Noori, Ph.D. Ing. Lucie

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

ADIDAS. Pražský běžecký pohár mládeže kolo. 4. kolo - dorostenci

ADIDAS. Pražský běžecký pohár mládeže kolo. 4. kolo - dorostenci ADIDAS Pražský běžecký pohár mládeže 2013 Datum: 10.4.2013 Místo: Centrální park Praha 13 Ředitel: Mgr. Radek Bártl Hl. rozhodčí: Kateřina Jindřichová Startér: Ing. Josef Šrámek Pořádající klub: SK Aktis

Více

TJ SPARTAK TŘEBÍČ. 3. závod přípravek. Třebíč 19. června 2016

TJ SPARTAK TŘEBÍČ. 3. závod přípravek. Třebíč 19. června 2016 TJ SPARTAK TŘEBÍČ 3. závod přípravek Třebíč 19. června 2016 Starší hoši 1. Dreisig Mikuláš JIHLA 2006 7,79 1 1,89 5 40,40 2 6,83 1 9 2. Štancl Daniel JEMNI 2005 7,83 3 2,06 1 40,30 3 7,25 3 10 3. Králík

Více

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015 U7 - ŽENY 1. 34 ČÁSTKOVÁ Agáta 1. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:12.72 00:36.29 00:36.43 2. 25 MATĚJKOVÁ Emma 2. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:16.20 00:37.56 00:38.64 00:03.48 3. 27 MUŽÍKOVÁ Eva 3. 2008

Více

PŘIJATÍ ZÁVODNÍCI PO DISCIPLINÁCH

PŘIJATÍ ZÁVODNÍCI PO DISCIPLINÁCH PŘIJATÍ ZÁVODNÍCI PO DISCIPLINÁCH Letní přebor Středočeského kraje žactva Kladno 28. - 29. 5. 2016 Příjmení Jméno Roč. Oddíl Čas Poř. Příjmení Jméno Roč. Oddíl Čas Poř. 1-200 m volný způsob - žáci 2-200

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM. 13.ročník sobota 12.4.2014. polojasno 15 C. 160 závodníků. Host závodu: Bc. Helena Fuchsová

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM. 13.ročník sobota 12.4.2014. polojasno 15 C. 160 závodníků. Host závodu: Bc. Helena Fuchsová ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM 13.ročník sobota 12.4.2014 polojasno 15 C 160 závodníků Host závodu: Bc. Helena Fuchsová Předžákyňky mladší (2010-2013) traťový rekord 1:11,8 200 metrů 1. Křepelková Eliška Čejetice

Více

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz.

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Příjmení Jméno Ročník nar. Družstvo Zdravotní prohlídka Placeno Poplatek

Více

Výsledky domácího kola 65. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 65. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Tomáš Konečný 1997 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 6 16 2. Martin Povišer 1997 Gymnázium Česká, České Budějovice 8/8 6 6 Jihomoravský kraj 1. Jan Šorm 1996 Gymnázium

Více

Okresní finále PČR Semily II.

Okresní finále PČR Semily II. Výsledky Okresní finále PČR Semily II. Turnov (. -.. ) Skok daleký - Žáci (Finále) Finále (st,..) Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon Reg. výk...... 6. Body Václav Korotvička Jaroslav Šmíd Tomáš Čibik Milan Havlík

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Výsledková listina Malá Kralovická 2015

Výsledková listina Malá Kralovická 2015 Kategorie: Supermini dívky 2011 a ml. 1 41 Knotová Barbora 2011 Kralovice 01:00,0 00:00,0 01:00,0 2 66 Štřelbová Sofie 2012 DBaK 02:00,0 00:00,0 02:00,0 3 7 Valentová Ela 2012 Kralovice 03:00,0 00:00,0

Více

01 Kostomlaty 02 Bílina "B" 03 Česká Lípa

01 Kostomlaty 02 Bílina B 03 Česká Lípa 12.- 4. 2007 SE ODHLÁSILO DRUŽSTVO KOSTOMLAT Z II. LIGY A LIGY MLÁDEŽE SK. A Jeho dva členové (Jan Lepšík a Stanislav Lepšík) byli zařazeni do družstva Bíliny B pro II. Ligu a Ligu mládeže sk. A. Dále

Více

Lyžařský pohár Vysočiny Alpský pohár Vysočiny

Lyžařský pohár Vysočiny Alpský pohár Vysočiny Suchý slalom - Jednokolově ROZHODČÍ ASISTENT ROZHODČÍHO Milan Obršlík Eva Cenková POČASÍ : oblačno TEPLOTA S : 0 C : 15 Poz. StC. Jméno a příjmenní Rok Klub Čas Dif Asociace : Myšáci dívky 1 2 Urbánková

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více