ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY"

Transkript

1 Ročník 2011 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 2 Rozeslána dne 20. července 2011 OBSAH Část normativní 2. Usnesení představenstva České ní komory ze dne 14. června 2011, kterým se mění usnesení představenstva České ní komory č. 4/2010 Věstníku, kterým se stanoví vzhled stavovského oděvu a Část oznamovací Oznámení o uveřejnění cizojazyčných překladů usnesení představenstva České ní komory č. 2/2011 Věstníku, vyhlášeného v této částce Věstníku Notice about the publication of foreign language translations of the Resolution of the Board of the Czech Bar Association No. 2/2011 of the Official Journal of the Bar, promulgated in this issue of the Journal Communication concernant la publication des traductions en langues étrangères de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 2/2011 du Journal officiel publiée dans cette partie du Journal officiel Mitteilung über die Veröffentlichung von fremdsprachlichen Übersetzungen des, in diesem Teil des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer bekannt gegebenen, Beschlußes des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 2/2011 des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Oznámení představenstva České ní komory o ztrátě knihy o prohlášeních o pravosti podpisu Záznamy v seznamu ů od 16. února 2011 do 20. června 2011 Záznamy v seznamu ních koncipientů od 16. února 2011 do 20. června 2011

2 Částka 2/2011 Věstník České ní komory č. 2 / 2011 Strana 42 ČÁST NORMATIVNÍ 2 USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ze dne 14. června 2011, kterým se mění usnesení představenstva České ní komory č. 4/2010 Věstníku, kterým se stanoví vzhled stavovského oděvu a Představenstvo České ní komory se usneslo podle 17a odst. 2 a 53 odst. 1 písm. h) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto: Čl. I Změna usnesení č. 4/2010 Věstníku 1. V čl. 1 se doplňuje odstavec 3, který zní: (3) Vzhled taláru je zapsaným průmyslovým vzorem, jehož vlastníkem je Česká ní komora (dále jen Komora ). 2. Článek 2 zní: Čl. 2 (1) Zhotovení taláru si zajišťuje na své náklady a) prostřednictvím některého z dodavatelů stanovených Komorou na základě výběrového řízení, nebo b) samostatně. (2) Advokát na své náklady rovněž zajišťuje, aby vzhled taláru v době jeho používání ve smyslu zákona odpovídal důstojnosti ního stavu.. 3. Za čl. 2 se vkládá nový článek 2a, který zní: Čl. 2a (1) Pokud si hodlá nechat zajistit zhotovení taláru samostatně, oznámí tuto skutečnost písemně Komoře společně s uvedením zvoleného výrobce a celkového počtu talárů, které si hodlá nechat od tohoto zvoleného výrobce zhotovit. Advokát odpovídá za soulad takto zhotoveného taláru se vzhledem taláru uvedeným v příloze k tomuto usnesení. (2) Komora poskytne zvolenému výrobci souhlas k využití zapsaného průmyslového vzoru na základě licenční smlouvy, jejíž vzor Komora zveřejní na svých webových stránkách a v Bulletinu advokacie. Licenční smlouva mimo jiné stanoví v souladu se zapsaným průmyslovým vzorem: a) počet talárů, které je zvolený výrobce oprávněn vyrobit, b) výši úplaty za využití zapsaného průmyslového vzoru, která činí 650 Kč bez daně z přidané hodnoty za zhotovení jednoho taláru, c) druh materiálu a barvu taláru a jeho součástí, d) oprávnění Komory posoudit, zda talár zhotovený podle odstavce 1 a 2 splňuje náležitosti stanovené tímto stavovským předpisem.. Čl. II Účinnost Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1. září JUDr. Martin Vychopeň, v. r. předseda České ní komory

3 Strana 43 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/2011 ČÁST OZNAMOVACÍ Oznámení o uveřejnění cizojazyčných překladů usnesení představenstva České ní komory č. 2/2011 Věstníku, vyhlášeného v této částce Věstníku Překlad usnesení představenstva České ní komory č. 2/2011 Věstníku, kterým se mění usnesení představenstva České ní komory č. 4/2010 Věstníku, kterým se stanoví vzhled stavovského oděvu a, do jazyka anglického, francouzského a německého, je uveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách České ní komory a je dostupný na elektronické adrese Notice about the publication of foreign language translations of the Resolution of the Board of the Czech Bar Association No. 2/2011 of the Official Journal of the Bar, promulgated in this issue of the Journal The translation of the Resolution of the Board of the Czech Bar Association No. 2/2011 of the Official Journal of the Bar amending Resolution of the Board of the Czech Bar Association No. 4/2010 of the Journal, determining the visual appearance of the lawyer s professional gown, into the English, French and German languages, is available on the web site of the Czech Bar Association under Communication concernant la publication des traductions en langues étrangères de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 2/2011 du Journal officiel publiée dans cette partie du Journal officiel La traduction de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 2/2011 du Journal officiel, modifiant la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 4/2010 du Journal officiel, fixant l apparence de la robe professionnelle d avocat, en langue anglaise, française et allemande est publiée sous la forme électronique sur les pages web de l Ordre des avocats tchèque et elle est accessible à l adresse électronique Mitteilung über die Veröffentlichung von fremdsprachlichen Übersetzungen des, in diesem Teil des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer bekannt gegebenen, Beschlußes des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 2/2011 des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Die Übersetzung des Beschlußes des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 2/2011 des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer, durch welchen der Beschluss des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 4/2010 des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer geändert wird, aufgrund dessen die Form der Standeskleidung festgelegt wird, in die englische, französische und deutsche Sprache, wird in elektronischer Fassung auf den Internetseiten der Tschechischen Rechtsanwaltskammer veröffentlicht, und ist unter der Internetadresse abrufbar.

4 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana 44 OZNÁMENÍ představenstva České ní komory o ztrátě knihy o prohlášeních o pravosti podpisu Představenstvo České ní komory (dále jen ČAK ) oznamuje podle čl. 16 usnesení představenstva ČAK č. 4/2006 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech a při činění prohlášení o pravosti podpisu a při vedení evidence o těchto prohlášeních, že došlo ke ztrátě knihy o prohlášeních o pravosti podpisu (dále jen kniha o prohlášeních ), a to dne , kdy došlo ke ztrátě knihy o prohlášeních č vydané Mgr., Ing. J. K., dne , kdy došlo ke ztrátě knihy o prohlášeních č vydané JUDr. P. C., dne , kdy došlo ke ztrátě knihy o prohlášeních č vydané Mgr. R. P. a ve dnech od do , kdy došlo ke ztrátě knihy o prohlášeních č vydané Mgr. L. V. Podle oznámení ů ve všech případech došlo k odcizení výše uvedených knih o prohlášeních. JUDr. Martin Vychopeň, v. r. předseda České ní komory

5 Strana 45 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/2011 a) Zápis do seznamu ů OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTŮ OD 16. ÚNORA 2011 DO 20. ČERVNA 2011 Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo Abrahamová, Lucyna, Mgr Týn 1049/3, Praha Aschenbrennerová, Šárka, Riegrova 2668/6c, České Budějovice Mgr Balihar, Šimon, Mgr Žižkova 52, Plzeň Baranová, Iva, Mgr Na Poříčí 1079/3a, Praha Barát, Jozef, Mgr nám. T. G. M. 142, Příbram Barta, Martin, Mgr Konviktská 291/24, Praha Belkovová, Klára, Mgr Lidická 23b/1005, Brno Boučková, Pavla, JUDr., Ph.D Kořenského 15, Praha Briaský, Michal, Mgr Sokolovská 49/5, Praha Březinová, Martina, Mgr Na Příkopě 19, Praha Bříza, Petr, JUDr., LL.M Týn 1049/3, Praha Bubrjak, Tomáš, Mgr Prvního pluku 206/7, Praha 8-Karlín Burianová, Václava, Mgr Bezručova 461, Starý Plzenec Burlachenko, Olga Březinová 19/297, Liberec Buršík, Radek, Mgr Karolinská 654/2, Praha Cabalová, Lubomíra, Mgr Jana Palacha 121/8, Břeclav Davidková, Barbora, Mgr Jungmannova 745/24, Praha Deset Ján, Mgr Týn 1049/3, Praha Doležel, Vladimír, Horova 3121/68, Brno Mgr., Ing., BA, Ph.D Dostál, Pavel, JUDr J. Š. Baara 1625/11, České Budějovice Duchoň, Jiří, JUDr náměstí Českého ráje 2, Turnov Dvořáček, Adam, Mgr Půlkruhová 786/20, Praha Färber, Tomáš, JUDr Na Hřebenkách 2288/72, Praha Ferková, Dana, JUDr Bolzanova 1, Praha Fischer, Emil, Mgr. MBA Na Příkopě 8, Praha Fišer, Jakub, Mgr Kyjevská 1678/50, Plzeň Flídrová, Adéla, Mgr Jungmannova 24, Praha Florianová, Iva, Mgr Zahradnická 6, Brno Fousek, Petr, Mgr Masarykovo náměstí 83, Bělá pod Bezdězem Goldová, Veronika, Mgr Spálená 21, Praha Grossman, Václav, Mgr Štúrova 1701/55, Praha Habartová, Darja, Mgr Voršilská 10, Praha Hájková, Petra, Mgr Revoluční 3, Praha Hájková, Kateřina, Jáchymova 26/2, Praha 1 Mgr., LL.M Handrejchová, Michaela, Sepekov 361, Sepekov Mgr., Ing Hanzlová, Jana, JUDr Východní 457/14, Praha Hartman, Jakub, Mgr Herčíkova 246/1a, Brno Havigerová, Jana, Mgr Španělská 742/6, Praha Havlová, Markéta, JUDr Na Skále 490, Statenice-Černý Vůl Hejduková, Zuzana, Mgr Týn 1049/3, Praha Helešic, František, Pařížská 538/19, Ústí nad Labem JUDr., Ing., DSc., MBA Heyduk, Jaroslav, Mgr Leopoldova 2046/18, Praha Hnát, Jiří, Mgr Hornická 1041, Humpolec Holecová, Blanka, JUDr Týn 1049/3, Praha Homolka, Jaroslav, Mgr Palackého 5001/1, Jihlava

6 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Hovorková, Magda, JUDr Těšnov 1059/1, Praha Hrbáčová, Hana, Mgr., Bc Platnéřská 191/4, Praha Hron, Jiří, Mgr Slovanský dům, Na Příkopě 859/22, Praha Hudec, Petr, Mgr., LL.M Na Příkopě 8/850, Praha Hulena, Martin, Mgr Květinová 149, Dolní Zálezly Hušková, Petra, JUDr Třešňová 521/4, Hradec Králové Chlaň, Jiří, Mgr Rostovská 19/8, Praha Jarolín, Martin, Mgr Křenova 438/7, Praha Jirásek, Aleš, JUDr Šimůnkova 1610/23, Praha Kavková, Kateřina, Mgr Trojanova 2022/12, Praha Kazdová, Michaela, Mgr Lazarská 13/8, Praha Klímová, Heda, Mgr Hrudičkova 2099/32, Praha Klinecký, Tomáš, Mgr Tuchorazská 1433, Český Brod Kopp, Josef, Mgr Masarykova 43, Ústí nad Labem 9551 Körberová, Hana, Mgr Zálešná V 3149, Zlín Korencová, Šárka, Mgr Štupartská 599/4, Praha Kožíšek, Petr, JUDr Polská 4, Karlovy Vary Kožnerová, Petra, Mgr Španělská 6, Praha Kožuský, Radomil, Mgr Ostrovní 30/126, Praha Král, Dalibor, Mgr Bohuslava Martinů 835/22, Brno Králík, Jiří, JUDr Komenského 266, Hradec Králové Kramlová, Veronika, JUDr Zdíkovec 53, Stachy Krampera, Jan, Mgr Pobřežní 394/12, Praha Kružík, Milan, Mgr Příkop 2a, Brno Křička, Ondřej, Mgr Na Zámecké 7, Praha Kříž, Dominik, JUDr Obce Ležáky 972/1, Sokolov Kubešová, Venuše, Mgr Na Příkopě 15, Praha Kubíčková, Alice, května 1640/65, Praha 4 Mgr., LL.M Kučerová, Lenka, Ježovská 303/2A, Praha 5 JUDr., LL.M Kulhánek, Tomáš, Mgr Plaská 622/3, Praha Macáková, Lenka, Mgr., Bc Široká 36/5, Praha Mikulecká, Libuše, JUDr Kubánské náměstí 1284/1, Praha Mikulecký, David, Mgr Úholičky 245, Úholičky Mišutková, Dagmara, Mgr Radlická 28/663, Praha Mls, Tomáš, Mgr Revoluční 15, Praha Mulač, Jiří, Mgr Riegrova 2668/6c, České Budějovice Nevěčná, Ivana, Mgr Křižíkova 83/99, Praha 8-Karlín Novotný, Petr, Mgr Zašovská 750, Valašské Meziříčí Pauer, Aleš, Mgr Václavské náměstí 831/21, Praha Pavlis, Vladimír, Mgr T. G. Masaryka 108, Kladno Pazdiorová, Hana, Mgr tř. 5. května 780/48, Praha Pelikán, Matouš, Mgr Na Vozovce 333/21, Olomouc Petrlík, Dušan, Mgr Litvínovická 1639/93, České Budějovice Petrlová, Živana, Mgr Jakubské nám.1, Brno Pokorná, Radka, JUDr Apolinářská 445/6, Praha 2-Nové Město Polcar, Tomáš, Mgr Hnězdenská 767/4a, Praha 8-Troja Povetz, Oskar, Mgr Nádražní 38/8, Český Těšín Průša, Ivo, Mgr Týn 1049/3, Praha Pucknus, Andrea Klimentská 10, Praha Purgerová, Eva, JUDr Pobřežní 394/12, Praha 8-Karlín Rada, Lubomír, JUDr Čížovská 993, Praha 9-Újezd nad Lesy Růžičková, Lenka, Mgr Týn 1049/3, Praha Seménková, Dita, Mgr Květná 178/34, Brno Schneiderová, Klára, JUDr Těchařovice 7, Milín Sova, Marek, Mgr Uruguayská 77/21, Praha 2-Vinohrady

7 Strana 47 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/ Stránská, Kateřina, JUDr Dvorecká 2a, Praha 4-Podolí Strnad, Lukáš, Mgr Divadelní 24, Praha Strnadová, Eliška, Mgr Týn 1049/3, Praha Strýček, Dušan, JUDr Mariánská ulice 126/II, Příbram Stříbný, Ondřej, Mgr Jungmannova 24, Praha Svoboda, Vít, JUDr Týn 1049/3, Praha Šafránková, Petra, Mgr Dlouhá 35, Praha Ščerba, Tomáš, JUDr Karolíny Světlé 301/8, Praha Šefranka, Jan, Mgr., M.A Pobřežní 620/3, Praha Šímová, Martina, Mgr Purkyňova 43, Plzeň Šnajdr, Martin, Mgr Plachého 30, Plzeň Špecián, Miroslav, Vodičkova 791/41, Praha 1 JUDr., Ph.D Štěpánková, Petra, Mgr Milady Horákové 101, Praha Štěpánková, Alena, Mgr Římská 104/14, Praha Štůsek, Jaromír, JUDr Ocelářská 1354/35, Praha Švarcová, Monika, Mgr Václavské náměstí 777/12, Praha Tomeš, Martin, Mgr Sokolská 536/22, Olomouc Tomešková Janisková, Koliště 55, Brno Katarína, Mgr Fráni Šrámka 136, Písek Tříska, Jiří, Mgr Tukinská, Markéta, Mgr J. V. Sládka 1363/2, Teplice Turoň, Richard, Mgr Betlémské nám. 6, Praha Tvrdíková, Adéla, Mgr Prvního pluku 206/7, Praha Tyllová, Lenka, JUDr V Celnici 1031/4, Praha Vacková, Helena, Mgr Litoměřická 834/19D, Praha Vávrová, Dita, JUDr Nad Celnicí 388, Náchod Veltrubská, Eva, Mgr Pekařská 658, Kladno Vesecká, Renata, JUDr Škroupova 719, Hradec Králové Veselý, Jiří, Mgr Karlova 687, Varnsdorf Vlčková, Daniela, Mgr Anglická 414/28, Praha Vlk, Martin, JUDr. Bc Ve Smečkách 6, Praha Vochvesta, Petr, Mgr Národní 138/10, Praha Vorlová, Helena, JUDr Palackého 359, Hradec Králové Voštová, Věra, JUDr Polská 4, Karlovy Vary Vovesná, Andrea, Mgr Dvořákova 13, Brno Wittnerová, Bronislava, Jiřího z Poděbrad 893/9, Olomouc JUDr., MSc Zapletalíková, Pavla, Mgr Újezd 450/4, Praha Zemanec, Libor, Mgr Široká 15/8, České Budějovice Zúbeková, Lucia, JUDr Mexická 581/7, Praha Žajgla, Jan, Mgr Jindřicha Plachty 3163/28, Praha 5 b) Vyškrtnutí ze seznamu ů Reg. č. Příjmení a jméno Dne 8656 Ahlborn, Monika, JUDr., Ph.D Bata, Robert Bezděka, Radoslav, JUDr Biolek, Vladimír, JUDr Birkner, Albert Dr., LL.M Coufalová, Romana, Mgr Demmel, Simone, Mag Drážná, Kateřina, JUDr

8 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Dunn, Hugh Charles Howard Erlichová, Dagmar, JUDr Fischer, Čestmír, JUDr Holečková, Linda, Mgr Holý, Milan, JUDr Jeřábek, Josef, JUDr Jón, Petr, JUDr Jones, Mark Stephen Karásková, Jana, JUDr Kaslová, Jana, JUDr Kavuličová, Ludmila, JUDr Klimeš, Karel, Mgr Kroupa, Jiří Doc., JUDr., CSc Kudla, Jiří, Mgr Langer, Ulf T Malina, Pavel, JUDr Manak, Charles, R Marková, Eliška, JUDr Matouš, Jindřich, JUDr Morávek, Petr, Mgr Müldner, Jan, JUDr Nitriansky, Igor, JUDr Nos, Zdeněk, JUDr Palčo, Tomáš, Mgr Paštika, Radek, Mgr Peschek, Ralf Dr Plchotová, Barbara, Mgr Pokorná, Jarmila, JUDr., CSc Poláčková, Olga, JUDr Seisler, Harald, Dr Schemmel, Joel Vincent Scheschonk, Arne, Dr Schönfeld, Tomáš Alfréd, JUDr Schwarz, Alexander, Dr Sommerfeld, Tereza Staněk, Josef, Mgr Suchánková, Jana, JUDr Ščuka, Emil, JUDr Štěpánková, Zuzana, JUDr Štverka, Dalibor, JUDr Tortorici, Joseph C Vafeková, Dagmar, JUDr Voříšek, Miroslav, JUDr Zachovalová, Jana, JUDr c) Pozastavení výkonu advokacie Reg. č. Příjmení a jméno Dne Czernek, Jaroslaw, Mgr Dolejšová Kabelová, Kristýna, JUDr Fořtová, Andrea, Mgr., Ing Galoczová, Irena, Mgr., Ing Grün, Ivan, JUDr

9 Strana 49 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/ Gybasová, Edita, JUDr Hájek, Zdeněk, JUDr Hanzlová, Jana, JUDr Helešic, František, JUDr., Ing., DSc., MBA Charvátová, Adéla, JUDr Jančar, Vladimír, JUDr Kejla, Pavel, Mgr., Ing Kožuský, Radomil, Mgr Krůtová, Iveta, JUDr Kšárová, Iva, Mgr Kužel, Jaroslav, Ing., Mgr Lněnička, Ondřej, Mgr Mitterová, Hana, Mgr Muroň, Radek, Mgr Němeček, Martin, Mgr., Ing Novotná, Petra, Mgr Přikryl, Tomáš, Mgr Rombald, Václav, JUDr Schneider, Birgit A.M Skalský, Petr, PhDr. et Mgr Slavíček, Václav, Mgr Smejkal, Michal, Mgr., LL.M Sova, Marek, Mgr Strýhalová, Eva, JUDr Šimáčková, Helena, Mgr Štěpánová, Jarmila, Mgr Tomková, Kateřina, JUDr Trenčanová, Helena, JUDr Váňová, Kateřina, Mgr Vincourek, Tomáš, JUDr Volák, Daniel, JUDr d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo 6308 Adam, Štefan, JUDr Němetice 44, Kelč-Němetice Bärová, Jana, JUDr Těšnov 1059/1, Praha Bláhová, Radka, Mgr Náměstí B. Hrozného 14/21, Lysá nad Labem 4055 Burketová, Veronika, Národní 32, Praha 1 JUDr., LL.M., Ph.D Dvořáková, Iva, Mgr Baarova 1594/16, Teplice Fára, Ivana, Mgr., LL.M Palladium, Na Poříčí 1079/3a, Praha Formánková, Hana, Mgr Za Brodcem 221, Kutná Hora 8245 Gybasová, Edita, JUDr Letiště 1064, Otrokovice Hart, Jan, Mgr Květná 30, Praha Hotař, Jaroslav, Mgr Verdunská 24, Praha Jašurek, Milan, Mgr U Louže 665, Klecany Kačerová, Martina, U první baterie 2046/47, Praha 6 JUDr., Ing. 312 Kovářová, Daniela, JUDr Bolzanova 1, Praha Kožuský, Radomil, Mgr Ostrovní 30/126, Praha Králová, Eliška, Mgr Havlíčkova 426, Hranice Krejčová, Petra, JUDr Chrpová 2202/23, Praha Kyseľová, Jana, Mgr Hvězdova 1716/2, Praha 4

10 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Naučová, Tereza, Mgr., LL.M Na Příkopě 1096/19, Praha Neničková, Radka, Mgr Škrétova 490/12, Praha Pipková, Lenka, Mgr Petrská 1136/12, Praha Podhorská, Iva, JUDr., LL.M Nad Okrouhlíkem 12, Praha Poláková, Leona, Mgr Sladkovského 484, Pardubice-Bílé Předměstí 9655 Rundtová, Karla, Mgr Na Příkopě 19, Praha Selecká, Dagmar Elizabeth, Štefáčkova 2368/1, Brno JUDr Smeliková, Eliška, Mgr Beskydská 724, Třinec Szwarcová, Martina, Mgr Karlova 455/48, Praha Tomagová, Zuzana, Mgr V Jámě 1, Praha Vanická, Pavlína, JUDr Wichterlova 2372/10, Praha Velíková, Vlasta, Mgr Mnich 39, Kardašova Řečice-Mnich Vránová, Kamila, JUDr Vřesice 24, Sulíkov

11 Strana 51 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/2011 OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ OD 16. ÚNORA 2011 DO 20. ČERVNA 2011 a) Zápis do seznamu ních koncipientů Reg. č. Advokátní koncipient Dne Zaměstnán u Sídlo Adámek, Radomír, Mgr Toniková, Lucie, Mgr., Haštalská 27, ka Praha 1-Staré Město Adamová, Marie, Mgr PRK Partners s. r. o. ní Jáchymova 26/2, Praha 1 kancelář Aertsová, Kateřina, Mgr Vavřík, Petr, Mgr., Bartošova 16, Přerov Andrášová, Jana, JUDr., LL.M Andrášová, Hana, Mgr Nádravský, Libor, Mgr., Husova tř. 1633/40, České Budějovice Andrlová, Kristýna, Mgr Prchal, Petr, Mgr. et Ing., Politických vězňů 934/15, Praha Antošová, Ivana, Mgr Santar, Petr, JUDr., Ostrovského 253/3, Praha Babická, Kateřina, Mgr Wolf Theiss i s. r. o. Pobřežní 12, Praha Babjáková, Gabriela, Mgr Nedbalová Veronika, Na Příkopě 9-11, Praha 1 Mgr., LL.M., ka Bachová, Jana, Mgr Poledník, Petr, JUDr. Příkop 4, Brno Barák, Jan, JUDr Ficner, Tomáš, JUDr., Ph.D., Bělehradská 14, Karlovy Vary Bárta, Jan, Mgr Traplová, Jarmila, JUDr., Přístavní 24, Praha 7 ka Baslíková, Barbora, Mgr Slezák, Jiří, JUDr., Ulrichovo nám. 737, Hradec Králové Beluský, Michal, Mgr Saxinger, Chalupsky Bedřicha Smetany 167/2, & Partner v. o. s. Plzeň Benda, Marek, Mgr Toman, Devátý & partneři Trojanova 12, Praha 2 ní kancelář, s. r. o Beňo, Peter, Mgr Benda, Michal, JUDr., Apolinářská 6, Praha Beránek, Petr, Mgr Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Beránková, Martina, Mgr Bláha, Jiří, Mgr Šťastný, Josef, JUDr., Ševčíkova 38, Horažďovice Blažková, Michaela, Mgr Němcová, Markéta, Mgr., Mečířova 3, Brno Blížkovská, Markéta, Mgr Horák, Filip, JUDr. Radnická 11, Brno Bohadlo, David, Mgr., Ing Kadečka, Stanislav, Fráni Šrámka 1139, JUDr., Ph.D., Hradec Králové Bohůnková, Kateřina, Mgr Úlehla, Jan, Mgr., Krajinská 5, České Budějovice Bouchal, Oldřich, Mgr Advokátní kancelář Sirotek Pavla Švandy ze Semčic 1086/13, Praha 5-Smíchov Brabec, Jiří, Mgr Konečná & Šafář, s. r. o., Široká 36/5, Praha 1 ní kancelář Brajerová, Nikol, Mgr Mondok, Lumír, JUDr. Hokejová 928/4, Praha Brázdová, Jitka, Mgr., Ing Novák, Petr, JUDr., Kounicova 11, Brno Brucknerová, Barbora, Mgr Advokátní kancelář Janák Rožnovská 241, a partneři, s. r. o. Frenštát pod Radhoštěm Brucknerová, Barbora, Mgr Advokátní kancelář Janák Rožnovská 241, a partneři, s. r. o. Frenštát pod Radhoštěm Březinová, Veronika, Mgr Karpíšek, Jiří, Mgr., V Olšinách 10, Praha Bureš, Jiří, Mgr Suttner, Jaroslav, Mgr., Breitcetlova 880, Praha 9

12 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Burešová, Eva, Mgr Schüller, Miroslav, Mgr., R. Těsnohlídka 420, Čáslav ní kancelář Burkotová, Žaneta, Mgr Danielová, Kateřina, JUDr., Na Hradbách 118/9, ní kancelář Ostrava-Moravská Ostrava Burová, Petra, Mgr Macková, Radka, Mgr. Celetná 4, Praha Cigánková, Hana, Mgr Pelikán Krofta Kohoutek Tyršův dům-újezd 450/40, ní kancelář s. r. o. Praha 1-Malá Strana Císař, Jakub, Mgr DLA Piper Prague LLP, Mánesova 1078/5, Praha 2 organizační složka Čechlovská, Soňa, Mgr Ambrož Marek, Mgr., Vodičkova 41, Praha 1 ní kancelář Čermáková, Lucie, Mgr PRK Partners s. r. o. Jáchymova 26/2, Praha 1 ní kancelář Čerňanský, Michal, Mgr Pelikán, Tomáš, JUDr., AK Dušní 22, Praha 1 JUDr. Pelikán JUDr. Lužová Černý, Michal, Mgr Vašíček, Milan, JUDr., Lidická 57, Brno Černý, Jiří, Mgr Garris Legal, ní náměstí Republiky 1079/1a, kancelář, s. r. o. Praha Červenková, Veronika, KPMG Legal s. r. o. Pobřežní 648/1a, Mgr., Ing. Praha 8-Karlín Červová, Jana, Mgr Kopřiva, Jan, JUDr., Ing., Zahradnická 6, Brno ní kancelář Decroix, Eva, Mgr Ptáček, Tomáš, JUDr., Loretánské nám. 109/3, Praha Derlich, Stanislav, JUDr Rybář, Vít, JUDr., Tvorkovských 223/13, Ostrava-Mariánské Hory Devánová, Renata, Mgr., Ing Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Diblíková, Anna, Mgr Wolf Theiss i s. r. o. Pobřežní 12, Praha Disman, Marek, Mgr. et Mgr Kinstellar, s. r. o., ní Na Příkopě 19, Praha 1 kancelář Dobrovolná, Eva, Mgr Navrátilová, Sáša, JUDr., Zatloukalova 35, Brno ka Dostálová, Kateřina, Mgr Konečný, Petr, Mgr., Ing., Na Střelnici 39, P.O.Box 2, Olomouc Drábková, Michaela, Mgr Baker & McKenzie, v. o. s., Klimentská 1216/46, Praha 1 ní kancelář Drevňak, Jan, Mgr Advokátní kancelář Zonek, Sadová 553/8, Kaleta a partneři, v. o. s. Ostrava-Moravská Ostrava Drobilíková, Tereza, Mgr Fischer, Karel, Mgr., Kaprova 42/14, Praha Důjková, Zuzana, Mgr Advokátní kancelář Jansta, Těšnov 1/1059, Praha 1 Kostka spol. s r. o Duna, Zoltán, Mgr Jaroš - Fojtíková, ní Zelený pruh 95/97, Praha 4 kancelář s. r. o Dušek, Ondřej, Mgr Velíšek & Podpěra, Spálená 76/14, ní kancelář s. r. o. Praha 1-Nové Město Dvořák, David, Mgr Pergl, Robert, Mgr., Na Ořechovce 580/4, Praha Dymáček, Martin, Mgr Marečková, Jana, JUDr., Křenova 7/438, ní kancelář Praha 6-Petřiny Eichler, Jan, Mgr Šelder, Jan, Mgr., Ing. Thámova 402/4, Praha Elbert, Tomáš, Mgr Bárta, Ivo, JUDr., Na Příkopě 8, Praha Engel, Tomáš, JUDr Burian, Jiří, JUDr., Slavíkova 19, Praha Fiedlerová, Dana, Mgr PRK Partners s. r. o. Jáchymova 26/2, Praha 1 ní kancelář Filipi, Kamil, Mgr Filouš, Michal, JUDr., Koželužská 5, Olomouc ní kancelář

13 Strana 53 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/ Firická, Zuzana, Mgr Vlk, Václav, JUDr.,, Sokolovská 22, Moreno Vlk & Asociados Praha 8-Karlín Florianová, Lucie, Mgr Auré, v. o. s. Václavkova 12/323, Praha Francová, Renata, Mgr Otrubová, Martina, Mgr., Bohdalecká 25, Praha Frantíková, Zuzana, Felix a spol. ní U Nikolajky 5, Praha 5 Mgr. et Mgr. kancelář, s. r. o Fuchsig, Martin, Mgr Valík, Tomáš, Mgr., Rolnická 21a/1636, Opava Fuka, Jindřich, Mgr Glatzová & Co., s. r. o. Husova 5, Praha Gabriel, Václav, Mgr Gločeková, Dagmar, Mgr Advokátní kancelář, Jugoslávská 3, Karlovy Vary JUDr. Michaela Kubsová Grenarová, Pavla, Mgr., Bc Šotek, Ivo, Mgr., Ostružnická 6, Olomouc Grosová, Pavlína, Mgr Vyroubal Krajhanzl Školout, Na Příkopě 859/22, Praha 1 ní kancelář, s. r. o Havelka, Rostislav, Mgr Rödl & Partner, v. o. s. Platnéřská 2, Praha Hejl, Pavel, Mgr., Ing Bird & Bird, s. r. o. Na Příkopě 583/15, Praha Herman, Jiří, Mgr Schaffer & Partner Legal Vodičkova 710/31, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Hlaváčková, Lenka, Mgr Pleskač, Michal, Mgr., Vinohradská 30, Praha Hlávková, Simona, Mgr Pokorný, Radek, Mgr., Karolíny Světlé 301/8, Praha Hlůšek, Vítězslav, Mgr Svatoš, Petr, JUDr., Sadová 1585/7, Ostrava-Moravská Ostrava Hnilo, Václav, Mgr Advokátní kancelář Bohunická 517/55, Tesařová & Kubíková s. r. o. Brno-Horní Heršpice Holec, Lukáš, Mgr Chytrý & Valtrová, v. o. s. Rubešova 83/10, Praha 2-Vinohrady Horák, Antonín, Mgr Advokátní kancelář Rožnovská 241, Janák a partneři, s. r. o. Frenštát pod Radhoštěm Horošková, Iva, JUDr Görges, Marek, JUDr., Žižkova ul. 52, Plzeň Houbová, Dana, Mgr Advokátní kancelář, Skrétova 48, Plzeň Mleziva Milan, JUDr., Ing Hrabánek, Jiří, Mgr., Bc Zůbek, Jan, JUDr. Mezibranská 1579/4, Praha Hrabová, Pavla, Mgr Advokátní kancelář Koněvova 2660/141, Šimková & partneři, s. r. o. Praha 3-Žižkov Hrachovec, Tomáš, Mgr Bureček Petr, Mgr., Občanská 16, Ostrava-Slezská Ostrava Hrdlička, Vojtěch, Mgr Rödl & Partner, v. o. s. Platnéřská 2, Praha Hrouzková, Věra, Mgr Hrouzek, Jaroslav, Panská 6, Praha 1 JUDr., CSc., Hubinský, Igor, Mgr Pokorný, Radek, Mgr., Karolíny Světlé 301/8, Praha Hutirová, Helena, Šejnost, František, Mgr., Pod Slovany 12, Praha 2 Mgr. et Mgr. ní kancelář Chalás, Lukáš, Mgr Kubicová, Rita, JUDr., Ruská 87/11, Ostrava-Vítkovice Chválek, Jan, Mgr Pergl, Robert, Mgr., Na Ořechovce 580/4, Praha Chvátal, Vladislav, Mgr Drábek, Jakub, Mgr., Oldřichova 23, Praha Chvojka, Jan, JUDr Vízdal, Miloš, JUDr., náměstí Míru 50, Svitavy Ilosvaiová, Katarína, Mgr Kučera, Jiří, Mgr. Americká 35, Praha Janda, Pavel, Mgr Vrzala, Jan, Mgr., Lípová 516/8, Teplice Janďourková, Petra, Mgr., Ing Kroužek, Ivo, Mgr., K. Mašity 409, Všenory Jandová, Kateřina, Mgr Advokatní kancelář Pelíšek, Bašty 416/8, Brno Navrátil & partneři, s. r. o.

14 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Janíček, Michal, Mgr Holubová - i s. r. o. Za Poříčskou bránou 365/21, Praha 8-Karlín Janíková, Veronika, Mgr., Ing Hořínková, Miroslava, JUDr. Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí Jaroš, Jan, Mgr Rybář, Tomáš, JUDr., Ph.D., Václavské náměstí 1601/47, Praha Jelínek, Martin, Mgr Termer, David, JUDr., Opatovická 24/156, Praha 1 ní kancelář Jelínek, Martin, Mgr Termer, David, JUDr., Opatovická 24/156, Praha 1 ní kancelář Kadlecová, Veronika, Mgr Volšík Petr, Mgr., V Chaloupkách 403, Neratovice-Libiš Kalivodová, Magda, Mgr Batuna, Adam, JUDr., Panská 6, Praha Kalivodová, Magda, Mgr Batuna, Adam, JUDr., Panská 6, Praha Kalivodová, Magda, Mgr Batuna, Adam, JUDr., Panská 6, Praha Kameníková, Anna, Mgr Vítek, Jindřich, JUDr., Nad Petruskou 1, Praha Káninská, Markéta, Mgr Šimberský, Jindřich, Mgr., Hořejší nábřeží 786/21, Praha Kareta, Jan, Mgr Strnad Pavel, Mgr., Ph.D., Dlouhá 35, Praha Kasperová, Veronika, Mgr Neuwirthová, Marcela, Dělnická 1a/434, JUDr., ka Havířov-Město Kaspřík, Tomáš, Mgr Weinhold Legal, v. o. s. Karlovo nám. 10/2097, Praha Kašpar, Lukáš, Mgr Bouček, Jan, Mgr., Ing., Karolíny Světlé 14, Praha Kašpar, Ladislav, Mgr Kašpar, Petr, Mgr., Jiřího Franka 1726, Benešov Kin, Vilém, Mgr Anděl, Petr, JUDr., Sokolovská 178/247, Praha 9-Vysočany Klimšová, Barbora, Mgr Maršík, Jaroslav, Nám. Svobody 1, Teplice Mgr., MUDr., Klimtová, Alena, Mgr Courton, Ivan, Mgr., Minská 15, Praha Klouda, Tomáš, Mgr Pondikasová, Sofie, Mgr., Vrchlického sad 1894/4, Brno Knitlová, Michaela, Mgr Knitl, Pavel, JUDr., Údolní 5, Brno Knytlová, Kateřina, Mgr Rödl & Partner, v. o. s. Platnéřská 2, Praha Kodatová, Zuzana, Mgr Šejnost, František, Mgr., Pod Slovany 12, Praha 2 ní kancelář Kohajda, Michael, JUDr. Ph.D Advokátní kancelář Jakovidis Bohumínská 1553, Rychvald Koláček, Ondřej, Mgr Vlasák, Jiří, JUDr. Jankovcova 1518/2, Praha 7 ní kancelář Kolařík, Jakub, Mgr Advokátní kancelář Trojská 69/112, Chase Pullman v. o. s. Praha 7-Troja Koldínský, Jiří, Mgr Majer, Roman, JUDr., Vyskočilova 1326/5, Praha Kolouchová, Barbora, Mgr Vondráček, Radek, Mgr., Jánská 25, Kroměříž Königová, Jana, Mgr Pinta, Martin, Mgr., Ing. Mozartova 679/21, Liberec Koníř, Jan, Mgr HKDW Legal s. r. o. Na Příkopě 583/15, Praha Kopecká, Barbora, Mgr Kyzlink, Vladimír, Mgr., Na Kozačce 1289/7, Praha Kordačová, Monika, Mgr Schüller, Jiří, Mgr., Sokolovská 2289/117a, Praha Kosatík, Lukáš, Mgr Ritter, Petr, JUDr., Riegrova 12, Olomouc Koubíková, Markéta, Mgr Vlasák, Jiří, JUDr., Jankovcova 1518/2, Praha 7 ní kancelář Koukal, Lukáš, Mgr Císař, Češka, Smutný a spol. City Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha 4

15 Strana 55 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/ Koulová Marešová, Lucie, Mgr Focko, Ľubomír, JUDr., Náprstkova 276/2, Praha Kovaříková, Kateřina, Mgr Řezníček & Co. s. r. o., U Zimního stadionu 20/3, ní kancelář České Budějovice Kovářová, Daniela, Mgr Koupilová, Lucie, Mgr. Purkyňova 787/6, Moravská Ostrava Kratochvíl, Jakub, Mgr Hodboď, Vladimír, Veveří 46, Brno JUDr., CSc., Kratzer, Michaela, Toman, Devátý & partneři Trojanova 12, Praha 2 Mgr., LL.M. ní kancelář, s. r. o Kriaková, Zuzana, Mgr Rozehnal, Aleš, JUDr., Týnská 12, Praha Krömrová, Eva, Mgr Lisse, Luděk, JUDr., Ph.D., Konviktská 24, Praha 1-Staré Město Křenková, Marie, Mgr Garris Legal, ní Náměstí Republiky 1079/1a, kancelář, s. r. o. Praha Křístek, Lukáš, Mgr Vondráček, Vlastimil, JUDr., V Jámě 699/5, Praha Křiváček, Petr, Mgr Patenidisová, Lenka, JUDr., Haštalská 6, Praha 1 ní kancelář Kubalík, František, JUDr Kuna, Luboš, JUDr., Táborská 29, Praha 4 ní kancelář Kučera, David, Mgr DLA Piper Prague LLP, Mánesova 1078/5, Praha 2 organizační složka Kukharchuk, Margarita, Mgr Weil, Gotshal & Manges Křižovnické nám. 193/2, s. r. o. ní kancelář Praha Kupcová, Jana, Mgr Dufek, Aleš, Mgr., Bartošova 4341, Zlín Kurguzova, Alena, Mgr Advokátní kancelář Němec, Prvního pluku 206/7, Bláha & Navrátilová, s. r. o. Praha 8-Karlín Kůs, Martin, Mgr., Bc Arzinger & Partneři, s. r. o. Dušní 8/11, Praha Kůsová, Eva, Mgr Zilvarová Ctibor Hladký v. o. s. Národní 41/973, Praha Kušmíreková, Mária, Mgr Varga, Jan, Mgr., Davídkova 654/27, Praha 8-Libeň Kvíčalová, Kateřina, Mazel, Michal, Mgr. Helénská 1799/4, Praha 2 Mgr., MBA Laimar, Jakub, Mgr Vidura, Pavel, Mgr., Solná 5, Ostrava Lamková, Lenka, Zachveja & Blaško, 28. října 1727/108, JUDr., Ph.D. ní kancelář, s. r. o. Ostrava-Moravská Ostrava Lejnar, Oldrich, Mgr., LL.M Machytková, Sedláček, Vaca Dlouhá 16, Praha 1 & spol., ní kancelář Limburský, Jakub, Mgr Zámiška Miroslav, JUDr., Na Příkopě 23, Praha Lipanová, Kateřina, Mgr Kašpar, Petr, Mgr. Jiřího Franka 1726, Benešov Lukáč, Petr, Mgr Beneš, Prokop, JUDr., Antala Staška 38/510, Praha Lysáčková, Šárka, Mgr Chrástecký, Martin, Mgr., U Sokolovny 121, Zlín Mackanič, Alexander, Mgr Čuhelová, Mária, Mgr., Náměstí Svobody 70, Zlaté Hory Magdolenová, Kristína, Mgr Štros, David, JUDr., Národní 32, Praha Machovcová, Iva, Mgr Šulc, Robert, JUDr., Ph.D., Národní 21, Praha Maisner, Václav, Mgr Krumnikl, Ondřej, Ke Štvanici 656/3, Mgr. LL.M., Praha 8-Karlín Mancelová, Silvia, Vítek, Jindřich, JUDr., Nad Petruskou 1, Praha 2 JUDr., LL.M Mandík, Ladislav, Mgr Brückler, Karel, JUDr., Na Pankráci 30, Praha 4

16 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Martinek, Lukáš, Mgr Bruna, Eduard, JUDr., Filipova 2019, Praha 4 ní kancelář Martínek, Aleš, Mgr Zdvihal, Lukáš, Mgr., Dušní 10, Praha Martinka, Marek, Mgr Erhartová, Olga, JUDr. Nad Petruskou 1, Praha Martynek, Luboš, Mgr Kudrnová, Jana, JUDr., Ph.D., Na Hradbách 3/119, Ostrava-Moravská Ostrava Mařík, Karel, Mgr Urban, Arnošt, JUDr., Třída ČSA 300, Hradec Králové Matějka, Lukáš, Mgr Holá, Veronika, Mgr., Pražská 140, Příbram Matouš, Martin, Mgr Kešner, Josef, JUDr., Husinec 31, Husinec Mazůrková, Martina, Mgr Advokátní kancelář Sokolovská 5/49, Hartmann, Jelínek, Fráňa Praha 8-Karlín a partneři, s. r. o Medvecová, Kamila, Mgr Odrobina & Co., ní Nekázanka 11, Praha 1 kancelář Mejcharová, Kristýna, Mgr Merta, Vlastimil, Mgr Chovanec Tomáš, JUDr., Dlouhá 53/6, Ostrava Mesrobyan, Simon, JUDr Peterka & Partners, v. o. s. Na Příkopě 15/583, Praha 1 ní kancelář Michalec, Filip, Mgr Kotrlík Petr, JUDr., Jungmannova 31, Praha Mikš, Jan, Mgr Brož, Jan, JUDr., Sokolská třída 60, Praha Mišutová, Pavlína, Mgr Bárta, Ivo, JUDr., Na Příkopě 8, Praha Moutvička, Ondřej, Mgr Volák, Daniel, JUDr., Jiráskova 413, Business Centre, Litvínov Mrázek, Petr, Mgr Uhlíř, Pavel, Mgr., Karla IV. 468, P. O. BOX 84, Hradec Králové Münzová, Kristýna, Mgr Chytrý & Valtrová, v. o. s. Rubešova 83/10, Praha 2-Vinohrady Mynařík, Petr, Mgr Maršálek, Petr, Mgr., Dolní náměstí 342, Vsetín Najman, Andrej, Mgr AK JUDr. M. Pištorová Národní třída 10, Praha Naxerová, Jana, JUDr Škubnová, Barbora, Mgr. Kaprova 42/14, Praha 1 ka Nečasová, Barbora, Mgr Továrek, Horký a partneři, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, ní kancelář, s. r. o. Brno-Černá Pole Němcová, Radka, Mgr Němec, Vlastimil, Mgr., Ing. Kadaňská 3550, Chomutov Nováková, Lenka, Mgr Kolečková, Magda, Mgr., Kounicova 19, Brno ní kancelář Oborný, Tomáš, Mgr., Ing Svatoš, Petr, JUDr., Sadová 1585/7, Ostrava-Moravská Ostrava Ondrová, Jana, Mgr Valdhansová, Růžena, JUDr., Jaselská 17, Brno ka Opletal, Jiří, Mgr Tříska & Žák, ní Národní 60/28, Praha 1 kancelář, s. r. o Oramus, Lukáš, Mgr Zachveja & Blaško, 28. října 1727/108, ní kancelář, s. r. o. Ostrava-Moravská Ostrava Packanová, Dana, Mgr Lukeš, Jiří, Mgr. Běhounská 20, Brno Pařízková, Martina, Mgr Rakovský & Partners v. o. s. Václavská 316/12, Praha Pavelec, Tomáš, Mgr e n w c Natlacen Walderdorff U Prašné brány 1, Praha 1 Cancola v. o. s. i Pavlicová, Lucie, Mgr Saxl, Jaromír, JUDr. Údolní 33, Brno Petrilák, David, JUDr Grüner, Pavel, Mgr., Dr. Davida Bechera 1177/26, ní kancelář Karlovy Vary Petřeková, Iveta, Mgr Šupáková, Hana, JUDr., Nové sady 988/2, Brno ní kancelář

17 Strana 57 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/ Pevný, Jan, Mgr Advokátní kancelář Dlouhá 13, Praha 1 Kříž a Bělina s. r. o Pilný, Jakub, Mgr Čejka, Miloslav, Mgr., Šumavská 31a, Brno Pinkava, Jan, Mgr Jaroš Fojtíková, ní Zelený pruh 95/97, Praha 4 kancelář s. r. o Pipková, Petra Joanna, Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 JUDr., LL.M.eur s. r. o., ní kancelář Pivarči, Michal, Mgr., Ing Petrus, Vladimír, JUDr., Jungmannova 24, Praha Plačková, Miriam, Mgr Toniková, Lucie, Mgr., Haštalská 27, ka Praha 1-Staré Město Plachý, Robert, Mgr Novotný, Ladislav, JUDr., tř. 9. května 1282, Tábor Plajnerová, Barbora, Mgr Chýský & Doležal, v. o. s. Žerotínova 1132/34, Praha 3-Žižkov Pleva, Miroslav, Mgr Noerr s. r. o. Na Poříčí 1079/3a, Praha Plocková, Barbora, Mgr Brodec, Jan, JUDr. LL.M., Balbínova 223/5, Ph.D., Praha 2-Vinohrady Podpěra, Dan, Mgr Velíšek & Podpěra, Spálená 76/14, ní kancelář s. r. o. Praha 1-Nové Město Pokorná, Kateřina, Mgr Tříska & Žák, ní Národní 60/28, Praha 1 kancelář, s. r. o Pokorný, Filip, Mgr Křižka, Michal, Mgr., Petrská 12, Praha Pospíšilová, Jitka, Mgr Rybář, Tomáš, JUDr., Ph.D., Václavské náměstí 1601/47, Praha Potočková, Zuzana, Mgr., Ing KPMG Legal s. r. o. Pobřežní 648/1a, Praha 8-Karlín Poulík, Štěpán, Mgr Vítek, Jindřich, JUDr. Nad Petruskou 1, Praha Prchalová, Alena, Pavlík, Jaroslav, JUDr., Bráfova 20, Třebíč JUDr., Ph.D Procházková, Lenka, Mgr Smolíková Mikuláš Hendrich Rubešova 162/8, i s. r. o. Praha 2-Vinohrady Procházková, Zuzana, Mgr Jaroš Fojtíková, ní Zelený pruh 95/97, Praha 4 kancelář s. r. o Prokop, Tomáš, Mgr Kasal, Tomáš, Mgr., Bc., Legerova 148, Kolín III Proschek, Tomáš, Mgr Advokátní kancelář Týnská 21, Praha 1 JUDr. Jana Rotha Ptáčková, Jana, Mgr., Ing KPMG Legal s. r. o. Pobřežní 648/1a, Praha 8-Karlín Ptáková, Dagmar, Mgr Pergl, Petr, Mgr., Ing., Žižkova 480, Litvínov Rákosník, Milan, Mgr., Ing Petrus, Vladimír, JUDr., Jungmannova 24, Praha Rašovský, Pavel, Mgr Strnad, Pavel, Mgr., Ph.D., Dlouhá 35, Praha Recman, Tomáš, Mgr Advokátní kancelář Hajduk Havlíčkova 190/12, a partneři s. r. o. Český Těšín Rektor, Jan, Mgr Šocová, Bohdana, Mgr., Gajdošova 7, Brno Rennerová, Zuzana, Mgr., Bc Slováček, Jiří, Mgr., Štěpánská 640/45, Praha Resl, Matěj, Mgr Směja, Filip, Mgr., Helénská 1799/4, Praha 2-Vinohrady Rezek, Martin, Mgr., LL.B Drábek, Jakub, Mgr., Oldřichova 23, Praha Riedl, Tomáš, Mgr Konečná & Šafář, s. r. o., Široká 36/5, Praha 1 ní kancelář Rimek, Martin, Mgr Novák Pavel, JUDr., Ing., Komunardů 36, Praha 7 Ph.D.

18 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Rosová, Eliška, Mgr Janoušková, Marta, Mgr., Malátova 645/18, Praha Roubík, Michal, Mgr Mach, Radek, JUDr., Mendlovo náměstí 2a, Brno Rousková, Petra, Mgr Marečková, Jana, JUDr., Křenova 7/438, ní kancelář Praha 6-Petřiny Růžičková, Jana, Mgr Maláska, Karel, JUDr., Hornická 901, Tišnov Řeháková, Renata, Mgr Rudolf, Jan, JUDr., Jungmannova 34, Praha Řeháková, Zuzana, JUDr. Petr Šustek, Ph.D., Veleslavínova 59/3, Praha 1 Mgr. et Mgr Saranová, Daniela, Mgr Salans Europe LLP, Platnéřská 191/4, organizační složka Praha 1-Staré Město Schützová, Petra, Mgr Šafránková Jaroslava, JUDr., Mezibranská 19, Praha 1 ka Singer, Richard, Mgr Žižka, Martin, Mgr., Na Příkopě 15, Praha 1 ní kancelář Singerová, Markéta, Mgr Pelikán, Tomáš, JUDr. AK Dušní 22, Praha 1 JUDr. Pelikán JUDr. Lužová Skladaná, Zuzana, Mgr Šťastná, Hana, JUDr., Hlavní 132, Mariánské Lázně ka Skočilasová, Zuzana, Mgr Kindl, Milan, JUDr., CSc., K Safině 669, Praha Skokanová, Regina, Mgr Matějka, Petr, JUDr., Lidická 23b, Brno Smrčková, Zuzana, Mgr Marečková, Jana, JUDr., Křenova 7/438, ní kancelář Praha 6-Petřiny Sosnovcová, Aneta, Mgr Petrus, Vladimír, JUDr., Jungmannova 24, Praha Spáčilová, Ivana, Mgr Achour & Hájek s. r. o. Letenská 526/2, Praha 1-Malá Strana Stahl, Martin, Mgr., Ing Kindl Milan, JUDr., CSc., K Safině 669, Praha Stehlík, Martin, Mgr Cembis, Petr, JUDr., Ponávka 2, Brno Steininger, Martin, Mgr Svoboda, Jan, JUDr. Kollárova 18, Teplice Steuerová, Monika, Mgr Soukup, Vladimír, Mgr., 28. října 2663/150, Ostrava-Moravská Ostrava Strnad, Marek, Mgr Hlaváček, Tomáš, JUDr., Kořenského 15/ 1107, Praha Strnadová, Eva, Mgr Majer, Roman, JUDr., Vyskočilova 1326/5, Praha Stuchlíková, Eva, Mgr Beneš, Oldřich, JUDr., Mojmírovců 41, Ostrava-Mariánské Hory Stupčuk, Štěpán, JUDr Slováček, Jiří, Mgr., Štěpánská 640/45, Praha Stypová, Daniela, Mgr Cestr, Ivan, JUDr., Rubešova 162/8, Praha Suchomel, Ivo, Mgr Šubrtová, Michaela, JUDr., Dlouhá 16, Praha 1-Staré Město Sura, Matúš, Mgr Taubel Legal, ní Šaldova 466/34, kancelář s. r. o. Praha 8-Karlín Svoboda, Martin, Mgr Kořínková, Monika, Mgr. Celetná 4, Praha Svoboda, Jan, Mgr Kříž, Karel, JUDr., Štefánikovo náměstí 1702, Chomutov Svobodová, Dominika, Mgr Holec, Pavel, JUDr., Palác Anděl, Radlická 1c, Praha Svobodová, Martina, Mgr Čuhelová, Mária, Mgr., Náměstí Svobody 70, Zlaté Hory Sýkora, Michal, Mgr Gřivna, Tomáš, doc., JUDr., Veletržní 14/924, Bc., Ph.D., Praha 7-Holešovice Šilha, Jakub, Mgr PRK Partners s. r. o. Jáchymova 26/2, Praha 1 ní kancelář

19 Strana 59 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/ Šimanovská, Tereza, Mgr Petrus, Vladimír, JUDr., Jungmannova 24, Praha Šimečková, Pavla, Mgr Wilk, Adam, JUDr., Ph.D., Hradní 640/3, Boskovice Šišková, Jitka, Mgr Biňovec, Josef, JUDr., Dobrovského 15, Praha Škopková, Kateřina, Mgr Kokeš, Jiří, Mgr., Příbram III 168, Příbram Šoltová, Martina, Mgr Hala, Ivo, Mgr., Ing., Anglická 20/140, Praha Šperka, Tomáš, Mgr Brablec, Roman, JUDr., Budovcova 10, Prostějov Šrotová, Eliška, Mgr Bělohlávek Alexander, Havanská 20, Praha 7 Prof., Dr., Šrytr, Jan, Mgr Advokátní kancelář Šikola Dvořákova 13, Brno a partneři, s. r. o Štamberk, David, Mgr Gerloch, Aleš, Prof., Botičská 4, Praha 2 JUDr., CSc., Šťastná, Jana, Mgr LFA 2020 i s. r. o. Blanická 1008/28, Praha Štefan, Evžen, Mgr Pytlík, Petr, Mgr. Thámova 181/20, Praha 8-Karlín Štefan, Alexander, Mgr Giese & Partner, v. o. s. Ovocný trh 8, Praha Štěpán, Viktor, JUDr Malanta, Jiří, JUDr., Ing., Wurmova 16, Brno Štěpánková, Martina, Mgr Forejtová, Monika, Karlovo nám. 30, Praha 2 JUDr., Ph.D., ka Štěpánová, Michaela, Pomaizlová, Karin, Mgr., Strossmayerovo nám. 977/2, Mgr., DiS. Praha Štěpánová, Jana, Mgr Rotrekl, Jan, Mgr., Ponávka 2, Brno Štěpničková Strachová, Jana, Pacltová, Andrea, Mgr., Rubešova 2, Praha 2 Mgr. ka Štroufová, Zuzana, JUDr Cestr Ivan, JUDr., Rubešova 162/8, Praha Štveráková, Anežka, Mgr Běhounek, Martin, Mgr., Přívozní 2, Praha Šubrt, Jiří, Mgr Vymazal, Tomáš, JUDr., Wellnerova 1322/3C, Olomouc Šubrt, Richard, Mgr KŠD Šťovíček ní Hvězdova 1716/2b, Praha 4 kancelář, s. r. o Šulák, Ladislav, Mgr Advokátní kancelář Němec, Prvního pluku 206/7, Bláha & Navrátilová, s. r. o. Praha 8-Karlín Ticháčková, Lucie, Mgr DDK Partner s s. r. o. Panská 890/7, Praha Tomášková, Marta, Mgr Filouš, Michal, JUDr., Koželužská 5, Olomouc ní kancelář Tomaškovič, Pavel, Mgr Pelikán, Tomáš, JUDr. AK Dušní 22, Praha 1 JUDr. Pelikán JUDr. Lužová Továrnická, Petra, JUDr Zikmund, Martin, Mgr., Šafaříkovy Sady 5, Plzeň-Východní Předměstí Trnka, Jiří, JUDr. Bc Advokátní kancelář Na Sadech 21, Kříženecký & partneři, v. o. s. České Budějovice Trunečková, Jana, Mgr Roubík, Tomáš, Mgr., Dukelských hrdinů 34, Praha Ullmannová, Nikol, JUDr Bláha, Radek, Mgr., Panská 891/5, Praha Urbanová, Kristýna, Mgr Weil, Gotshal & Manges Křižovnické nám. 193/2, s. r. o. ní kancelář Praha Vagaský, Radoslav, Mgr Štekl, Vladimír, Mgr., Ant. Slavíka 7, Brno Valc, Zdeněk, Mgr., Ing., CSc Hrbáček, Jan, JUDr. Kachlíkova 15, Brno Vaněk, Tomáš, Mgr Advokátní kancelář Sokolovská 5/49, Hartmann, Jelínek, Fráňa Praha 8-Karlín a partneři, s. r. o Vanická, Ivana, Mgr Rutlandová, Monika, JUDr. Betlémské nám. 6, Praha 1

20 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Vargová, Jana, Mgr Krejčí, Tomáš, Mgr., Pařížská 204/21, Praha 1-Josefov Vejr, Aleš, Mgr Santariusová, Ivana, JUDr., Nádražní 1294/21, ní kancelář Ostrava-Moravská Ostrava Veselá, Gita, Mgr Wilson & Partners v. o. s., Jungmannova 750/34, ní kancelář Praha 1-Nové Město Veselá, Dominika, Mgr., Ing Dvořák & spol., ní Pobřežní 394/12, kancelář, s. r. o. Praha 8-Karlín Vinopal, Vilém, Mgr Zajíček, Marek, Mgr., Srbská 53, Brno Vlásenková, Jana, Mgr Ptáček, Tomáš, JUDr., Loretánské nám. 109/3, Praha Vodička, Jindřich, Mgr Řanda Havel Legal Truhlářská 13-15, Praha 1 ní kancelář s. r. o Vondráček, Jiří, Mgr Vlasák, Jiří, JUDr., ní Jankovcova 1518/2, Praha 7 kancelář Vostrejšová, Romana, Mgr Bednaříková, Andrea, JUDr., Františka Křížka 14, ka Praha 7-Letná Vrtálek, Jan, Mgr Sedláčková, Kateřina, Mgr., Ostrovní 30/126, Praha Vystavělová, Miroslava, Mgr Stypa, Kamil, Mgr., Rubešova 162/8, Praha Weissmannová, Hana, Mgr Grumlíková, Leona, JUDr., Údolní 61, Brno Zahuta, Michal, Mgr Farkač, Jan, Mgr., Štursova 34, Brno Zachoval, Martin, Mgr Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Zbořil, Martin, Mgr Kadleček, Zdeněk, JUDr., třída Karla IV. 502, Hradec Králové Zelinka, Jan, Mgr Novák, Pavel, JUDr., Bohuslava Martinů 1051/2, Praha Zelinka, Jan, Mgr Novák, Pavel, JUDr., Bohuslava Martinů 1051/2, Praha Zeman, Jaroslav, Mgr Advokátní kancelář Doudlebská 1699/5, Praha 4 Paroulek, Zrůstek, Lůdl v. o. s Zimáková, Marie, Mgr Litvan, Martin, Fügnerovo nám. 1808/3, JUDr., LL.M., Praha Zukalová, Simona, Mgr Bernardová, Soňa, Mgr., Koliště 55, Brno Zwieb, Dan, Mgr Štekl, Vladimír, Mgr., Ant. Slavíka 7, Brno Žabenský, Martin, Mgr Advokátní kancelář Němec, Prvního pluku 206/7, Bláha & Navrátilová, s. r. o. Praha 8-Karlín Žáčková, Blanka, Mgr Kořínková, Klára, Bolzanova 1, Praha 1 JUDr., Ph.D., ka V případě, že není u ního koncipienta uveden jeho zaměstnavatel, jedná se o ního koncipienta, který byl ve sledovaném období do seznamu ních koncipientů zapsán, a následně byl v tomto období ze seznamu vyškrtnut. b) Vyškrtnutí ze seznamu ních koncipientů Reg. č. Advokátní koncipient Dne Zapsán do seznamu ů pod reg. č Abrahamová, Lucyna, Mgr Adam, Josef, Mgr Adámková, Markéta, Mgr Andrášová, Jana, JUDr., LL.M Balihar, Šimon, Mgr

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM. 13.ročník sobota 12.4.2014. polojasno 15 C. 160 závodníků. Host závodu: Bc. Helena Fuchsová

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM. 13.ročník sobota 12.4.2014. polojasno 15 C. 160 závodníků. Host závodu: Bc. Helena Fuchsová ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM 13.ročník sobota 12.4.2014 polojasno 15 C 160 závodníků Host závodu: Bc. Helena Fuchsová Předžákyňky mladší (2010-2013) traťový rekord 1:11,8 200 metrů 1. Křepelková Eliška Čejetice

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m Mladší žákyně 2001-2002 1 300m 9:30 1 Šťastná Veronika 2001 ASK Slavia Praha 5:04 2 Štěpánová Aneta 2001 ASK Slavia Praha 5:04 0:00 3 Šínová Tereza Elena 2001 Atletika Jižní Město 5:07 0:03 4 Eibichová

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m 1 Nováková Lucie 15 Čelákovice 20,0 2 Štefíková Silvie 7 Milovice 23,4 3 Kalinová Ella 23 Čelákovice 24,7 4 Uhrová Nela 12 Čelákovice - 5 Bohuslavová Aneta 14 Čelákovice

Více

Seznam investičních specialistů

Seznam investičních specialistů Seznam investičních specialistů Benešov Radomír Kelich Tyršova 162, 256 56 Benešov tel.: +420 (733) 610 054, e-mail: RKelich@csas.cz Beroun Petr Peterka Politických vězňů 183/8, 266 64 Beroun tel.: +420

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika

SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika Datum konání: čtvrtek 02. 07. 2015 místo konání: Aula Arnošta z Pardubic 1. skupina zahájení v 9.00

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Oficiální výsledková listina

Oficiální výsledková listina Místo konání: Plzeň Datum konání: 20/09/2014 Kategorie: Muži Plzeňská padesátka České spořitelny Oficiální výsledková listina 1. 2502 HEJHAL Petr 1977 CZE Dukla Praha 00:42:15.2 00:00:00.0 2. 3166 DUŠÁK

Více

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351)

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351) Rozdělení žáků do skupin nástrojové výuky PHV Školní rok 2014/2015 Učitel: Petr Svoboda Tel: 777 692 965 E-mail: petrsvoboda3@seznam.cz Vyučuje: Út,Pá ZUŠ Hostivař Vyučuje: Po, Čt Dopplerova, odloučené

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012 Soutěž: Dárkové balení (DB) 11 Adéla Vajnerová Střední škola služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba 439 1. 8 Michaela Švarcová 5 Petra Tejmlová 13 Jana Kárníková 12 Petra Kejdová Střední škola

Více

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006 0. Kategorie - C - akrobacie, bez náčiní, roč. 2007 a ml. pořadí č. Příjmení a jméno Příslušnost akrobacie BN celkem 1. 8. Hladjuková Anhelina TJ Tesla Brno 7,65 7,00 14,65 1. 5. Straub Anita TJ Tesla

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky

Asociace školních sportovních klubů České republiky Asociace školních sportovních klubů České republiky výsledky Brno, 28. 11. 2013 Místo: plavecký bazén TJ Tesla, Brno Lesná Měření: stopky, ruční- přerušované Bazén: 25m, 6 drah Sbor rozhodčích: - Vrchní

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII HD II 1. ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové,Ostrava-Hrabůvka 24 2. ZŠ Oldřichovice, Třinec 20 3. ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec 19 4. ZŠ B.Němcové, Opava 5 HD III + IV 1. ZŠ Englišova, Opava 61 2. ZŠ D. a E.

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz .cz Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz Bednář Alois HBO/30 Tišnov 602114784alois.bednar@wo.cz Beneš Martin ALP/138

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Databáze výsledků byla zaslána elektronicky ke zpracování v pondělí 25.11.2013 v 11:04 hod. 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ - 21. 1. Radová Eliška 03 Č.Lípa 0:27.45 340 25. 2. Vestfálová Lada 02 Liberec 0:28.58

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 37 4 Tadeáš Verner 2011 Hradec Králové 47 5 Dominik Chvojka 2011 Horní Počernice 15 6 Kryštov Lánský

Více

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie A - jihočeský region 1. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 9 10 5 8 32 ÚSPĚŠNÝ 2. Jan Moravec Gymnázium Český Krumlov 9,5 5 6 10 30,5 ÚSPĚŠNÝ 3. Roman

Více

Křišťálová brusle 2015

Křišťálová brusle 2015 Přípravka prvky - bez omezení věku 1 Vitmayerová Alexandra HaKC Most,z.s 1,0 2 Mátlová Tereza SK Kraso Česká Lípa 2,0 3 Učňová Mariana UKK Ústí nad Labem 3,0 4 Koukolová Agáta Kraso brusle Černošice 4,0

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 10 10 30 2. Jonatan Matějka 1995 SŠ informatiky a práv. studií, Č. Budějovice 4/4 10 3 5 18 3. Václav Rozhoň 1996 Gymnázium

Více

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12 Název soutěže: Olympiáda v českém jazyce 2013/ 2014 40. ročník VÝSLEDKOVÁ LISTINA soutěžících Postupové kolo: okresní (OSTRAVA) Kategorie: I. Místo konání: Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava,

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí

KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí Mgr. Ivana Červová Mgr. Miroslava Dyčková Město: Benešov Město: Blansko Pracoviště: PPP Benešov Pracoviště: Nemocnice Blansko Ulice: Černoleská 1997 Ulice:

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. David Krška Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/4 8 5 5 9 27 2. Filip Matzner Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 10 4 24 3. Tomáš Vazač SPŠ a VOŠ Karla Čapka, Písek

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

Časový rozpis testů výkonnosti LIBEREC 23.3.2013

Časový rozpis testů výkonnosti LIBEREC 23.3.2013 úprava ledové plochy SKUPINA č. 1 Čas.rozpis 1. Herčíková Michaela 13.05.2004 BK Kraso Mladá Boleslav 1 2. Mosiurczaková Adéla 05.01.2006 BK Kraso Mladá Boleslav 1 7:30 3. Kitlerová Tereza 15.02.2007 BK

Více

Výsledky Náboje 2014, Česká republika

Výsledky Náboje 2014, Česká republika Výsledky Náboje 2014, Česká republika Škola 1. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 A 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 C 40 3. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov B 40 4. Gymnázium

Více

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny ID: M 2008-2013 Kategorie: Předškolní děti 2008 a ml. Hoši 100m 1 46 Cihlář David 2009 Horšovský Týn 00:00:25,00 2 3 Reiniger Ondřej 2008 TJ Sokol

Více

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Partneři Rock Point Překližka cup 2012 Výsledky: Kategorie H1 Májový open cup Cesta číslo 9 Cesta číslo 5 kvalifikace Finále BODY BODY 4 Cesta č.4 1

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

I. Oblastní soutěž Praha

I. Oblastní soutěž Praha I. Oblastní soutěž Praha 11. března2007 Místo konání: Sportovní hala ZŠ Petřiny Jih, Šantrochova 2/1800, Praha 6 Pořadatel: Taekwon-do ITF Sonkal Praha Informace Počet oddílů : 7 Počty závodníků : junior

Více

Vysoká škola obchodní v Praze Telefonní seznam pedagogů Strana 1

Vysoká škola obchodní v Praze Telefonní seznam pedagogů Strana 1 Vysoká škola obchodní v Praze Telefonní seznam pedagogů Strana 1 KLD Aliapuliosová Eva Ing. giasou@seznam.cz KEF Ambrožová Alena Ing. alena.ambrozova@vso-praha.eu ambrozo@fel.cvut.cz 224 053 108 KCJ Andělová

Více

1 km Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015

1 km Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015 Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015 1 145 Noháčová Anička 2007 00:04:40 00:04:39 2 30 Valachová Lucie Tereza 2006 00:04:46 00:04:46 00:00:06 3 126 Vašinová Klára 2005 00:04:47 00:04:45 00:00:07 4 52 Káclová

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

Sředočeský kraj 28.4.2014

Sředočeský kraj 28.4.2014 Sředočeský kraj 28.4.2014 Start: 28.04.2014 11:59:19 1) 163 - Gymnázium Nymburk A Gymnázium Nymburk 02:41:19 163 01 Vojáček Jakub 00:15:29 163 02 Kovář Adam 00:15:19 163 03 Nováková Anežka 00:17:49 163

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 věk. kat. pořadí soutěžní kategorie tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér do 7 let 1. není členem AŠSK Aerobic team

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník Strana 1 z 13 TJ KOH-I-NOOR České Budějovice oddíl plaveckých sportů KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník plaveckých závodů mladých talentů náborové závody České Budějovice

Více

Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT

Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT Místo Start. č. Tanečník Tanečnice waltz tango valčík slowfox quickstep Suma 1. 30 Both Pavel Wáwrová Kristina 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 5 2. 22

Více

CORNY. středoškolský pohár v atletice VÝSLEDKY

CORNY. středoškolský pohár v atletice VÝSLEDKY CORNY středoškolský pohár v atletice 26. ročník VÝSLEDKY okresního kola Stadion 5. ZŠ Pasířská 72 Jablonec nad Nisou 25. září 2007 100m chlapci 1. Hadač Lukáš SŠGS Poštovní 11,7 663 2. Kovařík Radim SPŠT

Více

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo Datum konání: 30.9.2009 Místo konání: Stará Boleslav-Houšťka Pořadatel: Slavoj Stará Boleslav a MDDM Čelákovice Výsledky zpracoval: Bukačová, Morávek Ředitel

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti:

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Pobočka VoZP ČR v Ústí nad Labem Winstona Churchilla 7, 400 01 Ústí nad Labem VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Oznámení o

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Hoši základní školy 60 m

Hoši základní školy 60 m Hoši základní školy 60 m 1,1 Hoši základní školy 60 m Změřený čas Penalizace Výsledný čas Jméno Škola Celkové pořadí Body Startujících Žolík 17 00:08,17 00:08,17 Tomáš Pačiska ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem

Více

Chebská běžecká zima 2014-2015 - 6.ročník - konečné výsledky

Chebská běžecká zima 2014-2015 - 6.ročník - konečné výsledky Chebská běžecká zima 2014-2015 - 6.ročník - konečné výsledky poř. jméno rok nar sportovní oddíl body I.závod body II.závod body III.závod body IV.závod body celkem M6 do 6ti let - 130 m - hoši 1. David

Více

Výsledky domácího kola 62. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 62. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 7/8 9 10 10 10 39 2. Ondřej Hlavatý 1993 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 8/8 9 7 8 8 32 3. Ondřej Mička 1994 Gymnázium

Více

ADRESÁŘ SPECIÁLNÍCH ŠKOL S REHABILITAČNÍMI TŘÍDAMI POMOCNÉ ŠKOLY A JEJICH ŘEDITELÉ:

ADRESÁŘ SPECIÁLNÍCH ŠKOL S REHABILITAČNÍMI TŘÍDAMI POMOCNÉ ŠKOLY A JEJICH ŘEDITELÉ: v níž je možno čerpat inspiraci pro práci s těmito dětmi a najít i rozsáhlé teoretické seznámení s problémem, nechybí přehled aktuální situace v České republice, zpracovaný dr. Kuchařskou, seznamující

Více

Předškolní děti - žákyně

Předškolní děti - žákyně Tělocvičná jednota Předškolní děti - žákyně 40 m tenis. Havlová Nikola 22 2007 Dvůr Králové 23 1 8,50 1. 12,14 2. 1,41 1. 00:01,00 1.-27. 80 383 346 0 809 1. Součková Tereza 31 2007 Atletika Jaroměř 23

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Kategorie Ročník Počet startujících MŠ a 1. st. ZŠ dívky 2001-2007 38 MŠ a 1. st. ZŠ chlapci 2001-2007 33 Nejmladší ţákyně Nejmladší ţáci 1999-2000 1999-2000

Více

III. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM

III. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ Kategorie ZŠ01 Pořadí Body Příjmení Jméno Škola Město Třída 1. 25 Vítková Anastázie Gymnázium Česká Lípa Sekunda A 2. 25 Tichá Kateřina Gymnázium F. X. Šaldy Liberec Prima V 3. 24 Podskalský

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída

Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída Čísl. ZŠ MŠ LOMNICE/ LUŢNICÍ PSP JDH JZ PSM PP Body 1. Jakub Kodel 25 15 34 1 15 99 2. Pavel Prášek 4 3 34 15 15 134 3. Karolína Řezáčová 3 3 4 2 1 13

Více

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno)

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno) Ivančice Alexovice Čech Josef 932287732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Čech Vladimír 932285732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Florian Bedřich

Více

Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014. okresní kolo, okres Ostrava

Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014. okresní kolo, okres Ostrava Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014 okresní kolo, okres Ostrava (22. 1. 2014 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba) pořadí příjmení jméno škola třída př1 př2

Více

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 1. SK Motorlet Praha A Zubová Katarina 0:31.38 Hromádková Tereza 0:59.21 (0:27.83) Kopecká Tereza 1:29.15 (0:29.94) Výborná Klára 1:57.50 (0:28.35)

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Rozhodčí I. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost. Rozhodčí II. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost

Rozhodčí I. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost. Rozhodčí II. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost Rozhodčí I. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost 16 Dřízal Jaroslav 17 Hájek Vít 18 Hegedüs František 6 Kůra Augustin 7 Luňáček Václav, ing. 8 Luňáčková Jana, ing. 34 Macková Martina 3 Masárová

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více