ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY"

Transkript

1 Ročník 2011 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 2 Rozeslána dne 20. července 2011 OBSAH Část normativní 2. Usnesení představenstva České ní komory ze dne 14. června 2011, kterým se mění usnesení představenstva České ní komory č. 4/2010 Věstníku, kterým se stanoví vzhled stavovského oděvu a Část oznamovací Oznámení o uveřejnění cizojazyčných překladů usnesení představenstva České ní komory č. 2/2011 Věstníku, vyhlášeného v této částce Věstníku Notice about the publication of foreign language translations of the Resolution of the Board of the Czech Bar Association No. 2/2011 of the Official Journal of the Bar, promulgated in this issue of the Journal Communication concernant la publication des traductions en langues étrangères de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 2/2011 du Journal officiel publiée dans cette partie du Journal officiel Mitteilung über die Veröffentlichung von fremdsprachlichen Übersetzungen des, in diesem Teil des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer bekannt gegebenen, Beschlußes des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 2/2011 des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Oznámení představenstva České ní komory o ztrátě knihy o prohlášeních o pravosti podpisu Záznamy v seznamu ů od 16. února 2011 do 20. června 2011 Záznamy v seznamu ních koncipientů od 16. února 2011 do 20. června 2011

2 Částka 2/2011 Věstník České ní komory č. 2 / 2011 Strana 42 ČÁST NORMATIVNÍ 2 USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ze dne 14. června 2011, kterým se mění usnesení představenstva České ní komory č. 4/2010 Věstníku, kterým se stanoví vzhled stavovského oděvu a Představenstvo České ní komory se usneslo podle 17a odst. 2 a 53 odst. 1 písm. h) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto: Čl. I Změna usnesení č. 4/2010 Věstníku 1. V čl. 1 se doplňuje odstavec 3, který zní: (3) Vzhled taláru je zapsaným průmyslovým vzorem, jehož vlastníkem je Česká ní komora (dále jen Komora ). 2. Článek 2 zní: Čl. 2 (1) Zhotovení taláru si zajišťuje na své náklady a) prostřednictvím některého z dodavatelů stanovených Komorou na základě výběrového řízení, nebo b) samostatně. (2) Advokát na své náklady rovněž zajišťuje, aby vzhled taláru v době jeho používání ve smyslu zákona odpovídal důstojnosti ního stavu.. 3. Za čl. 2 se vkládá nový článek 2a, který zní: Čl. 2a (1) Pokud si hodlá nechat zajistit zhotovení taláru samostatně, oznámí tuto skutečnost písemně Komoře společně s uvedením zvoleného výrobce a celkového počtu talárů, které si hodlá nechat od tohoto zvoleného výrobce zhotovit. Advokát odpovídá za soulad takto zhotoveného taláru se vzhledem taláru uvedeným v příloze k tomuto usnesení. (2) Komora poskytne zvolenému výrobci souhlas k využití zapsaného průmyslového vzoru na základě licenční smlouvy, jejíž vzor Komora zveřejní na svých webových stránkách a v Bulletinu advokacie. Licenční smlouva mimo jiné stanoví v souladu se zapsaným průmyslovým vzorem: a) počet talárů, které je zvolený výrobce oprávněn vyrobit, b) výši úplaty za využití zapsaného průmyslového vzoru, která činí 650 Kč bez daně z přidané hodnoty za zhotovení jednoho taláru, c) druh materiálu a barvu taláru a jeho součástí, d) oprávnění Komory posoudit, zda talár zhotovený podle odstavce 1 a 2 splňuje náležitosti stanovené tímto stavovským předpisem.. Čl. II Účinnost Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1. září JUDr. Martin Vychopeň, v. r. předseda České ní komory

3 Strana 43 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/2011 ČÁST OZNAMOVACÍ Oznámení o uveřejnění cizojazyčných překladů usnesení představenstva České ní komory č. 2/2011 Věstníku, vyhlášeného v této částce Věstníku Překlad usnesení představenstva České ní komory č. 2/2011 Věstníku, kterým se mění usnesení představenstva České ní komory č. 4/2010 Věstníku, kterým se stanoví vzhled stavovského oděvu a, do jazyka anglického, francouzského a německého, je uveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách České ní komory a je dostupný na elektronické adrese Notice about the publication of foreign language translations of the Resolution of the Board of the Czech Bar Association No. 2/2011 of the Official Journal of the Bar, promulgated in this issue of the Journal The translation of the Resolution of the Board of the Czech Bar Association No. 2/2011 of the Official Journal of the Bar amending Resolution of the Board of the Czech Bar Association No. 4/2010 of the Journal, determining the visual appearance of the lawyer s professional gown, into the English, French and German languages, is available on the web site of the Czech Bar Association under Communication concernant la publication des traductions en langues étrangères de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 2/2011 du Journal officiel publiée dans cette partie du Journal officiel La traduction de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 2/2011 du Journal officiel, modifiant la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 4/2010 du Journal officiel, fixant l apparence de la robe professionnelle d avocat, en langue anglaise, française et allemande est publiée sous la forme électronique sur les pages web de l Ordre des avocats tchèque et elle est accessible à l adresse électronique Mitteilung über die Veröffentlichung von fremdsprachlichen Übersetzungen des, in diesem Teil des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer bekannt gegebenen, Beschlußes des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 2/2011 des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Die Übersetzung des Beschlußes des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 2/2011 des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer, durch welchen der Beschluss des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 4/2010 des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer geändert wird, aufgrund dessen die Form der Standeskleidung festgelegt wird, in die englische, französische und deutsche Sprache, wird in elektronischer Fassung auf den Internetseiten der Tschechischen Rechtsanwaltskammer veröffentlicht, und ist unter der Internetadresse abrufbar.

4 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana 44 OZNÁMENÍ představenstva České ní komory o ztrátě knihy o prohlášeních o pravosti podpisu Představenstvo České ní komory (dále jen ČAK ) oznamuje podle čl. 16 usnesení představenstva ČAK č. 4/2006 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech a při činění prohlášení o pravosti podpisu a při vedení evidence o těchto prohlášeních, že došlo ke ztrátě knihy o prohlášeních o pravosti podpisu (dále jen kniha o prohlášeních ), a to dne , kdy došlo ke ztrátě knihy o prohlášeních č vydané Mgr., Ing. J. K., dne , kdy došlo ke ztrátě knihy o prohlášeních č vydané JUDr. P. C., dne , kdy došlo ke ztrátě knihy o prohlášeních č vydané Mgr. R. P. a ve dnech od do , kdy došlo ke ztrátě knihy o prohlášeních č vydané Mgr. L. V. Podle oznámení ů ve všech případech došlo k odcizení výše uvedených knih o prohlášeních. JUDr. Martin Vychopeň, v. r. předseda České ní komory

5 Strana 45 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/2011 a) Zápis do seznamu ů OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTŮ OD 16. ÚNORA 2011 DO 20. ČERVNA 2011 Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo Abrahamová, Lucyna, Mgr Týn 1049/3, Praha Aschenbrennerová, Šárka, Riegrova 2668/6c, České Budějovice Mgr Balihar, Šimon, Mgr Žižkova 52, Plzeň Baranová, Iva, Mgr Na Poříčí 1079/3a, Praha Barát, Jozef, Mgr nám. T. G. M. 142, Příbram Barta, Martin, Mgr Konviktská 291/24, Praha Belkovová, Klára, Mgr Lidická 23b/1005, Brno Boučková, Pavla, JUDr., Ph.D Kořenského 15, Praha Briaský, Michal, Mgr Sokolovská 49/5, Praha Březinová, Martina, Mgr Na Příkopě 19, Praha Bříza, Petr, JUDr., LL.M Týn 1049/3, Praha Bubrjak, Tomáš, Mgr Prvního pluku 206/7, Praha 8-Karlín Burianová, Václava, Mgr Bezručova 461, Starý Plzenec Burlachenko, Olga Březinová 19/297, Liberec Buršík, Radek, Mgr Karolinská 654/2, Praha Cabalová, Lubomíra, Mgr Jana Palacha 121/8, Břeclav Davidková, Barbora, Mgr Jungmannova 745/24, Praha Deset Ján, Mgr Týn 1049/3, Praha Doležel, Vladimír, Horova 3121/68, Brno Mgr., Ing., BA, Ph.D Dostál, Pavel, JUDr J. Š. Baara 1625/11, České Budějovice Duchoň, Jiří, JUDr náměstí Českého ráje 2, Turnov Dvořáček, Adam, Mgr Půlkruhová 786/20, Praha Färber, Tomáš, JUDr Na Hřebenkách 2288/72, Praha Ferková, Dana, JUDr Bolzanova 1, Praha Fischer, Emil, Mgr. MBA Na Příkopě 8, Praha Fišer, Jakub, Mgr Kyjevská 1678/50, Plzeň Flídrová, Adéla, Mgr Jungmannova 24, Praha Florianová, Iva, Mgr Zahradnická 6, Brno Fousek, Petr, Mgr Masarykovo náměstí 83, Bělá pod Bezdězem Goldová, Veronika, Mgr Spálená 21, Praha Grossman, Václav, Mgr Štúrova 1701/55, Praha Habartová, Darja, Mgr Voršilská 10, Praha Hájková, Petra, Mgr Revoluční 3, Praha Hájková, Kateřina, Jáchymova 26/2, Praha 1 Mgr., LL.M Handrejchová, Michaela, Sepekov 361, Sepekov Mgr., Ing Hanzlová, Jana, JUDr Východní 457/14, Praha Hartman, Jakub, Mgr Herčíkova 246/1a, Brno Havigerová, Jana, Mgr Španělská 742/6, Praha Havlová, Markéta, JUDr Na Skále 490, Statenice-Černý Vůl Hejduková, Zuzana, Mgr Týn 1049/3, Praha Helešic, František, Pařížská 538/19, Ústí nad Labem JUDr., Ing., DSc., MBA Heyduk, Jaroslav, Mgr Leopoldova 2046/18, Praha Hnát, Jiří, Mgr Hornická 1041, Humpolec Holecová, Blanka, JUDr Týn 1049/3, Praha Homolka, Jaroslav, Mgr Palackého 5001/1, Jihlava

6 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Hovorková, Magda, JUDr Těšnov 1059/1, Praha Hrbáčová, Hana, Mgr., Bc Platnéřská 191/4, Praha Hron, Jiří, Mgr Slovanský dům, Na Příkopě 859/22, Praha Hudec, Petr, Mgr., LL.M Na Příkopě 8/850, Praha Hulena, Martin, Mgr Květinová 149, Dolní Zálezly Hušková, Petra, JUDr Třešňová 521/4, Hradec Králové Chlaň, Jiří, Mgr Rostovská 19/8, Praha Jarolín, Martin, Mgr Křenova 438/7, Praha Jirásek, Aleš, JUDr Šimůnkova 1610/23, Praha Kavková, Kateřina, Mgr Trojanova 2022/12, Praha Kazdová, Michaela, Mgr Lazarská 13/8, Praha Klímová, Heda, Mgr Hrudičkova 2099/32, Praha Klinecký, Tomáš, Mgr Tuchorazská 1433, Český Brod Kopp, Josef, Mgr Masarykova 43, Ústí nad Labem 9551 Körberová, Hana, Mgr Zálešná V 3149, Zlín Korencová, Šárka, Mgr Štupartská 599/4, Praha Kožíšek, Petr, JUDr Polská 4, Karlovy Vary Kožnerová, Petra, Mgr Španělská 6, Praha Kožuský, Radomil, Mgr Ostrovní 30/126, Praha Král, Dalibor, Mgr Bohuslava Martinů 835/22, Brno Králík, Jiří, JUDr Komenského 266, Hradec Králové Kramlová, Veronika, JUDr Zdíkovec 53, Stachy Krampera, Jan, Mgr Pobřežní 394/12, Praha Kružík, Milan, Mgr Příkop 2a, Brno Křička, Ondřej, Mgr Na Zámecké 7, Praha Kříž, Dominik, JUDr Obce Ležáky 972/1, Sokolov Kubešová, Venuše, Mgr Na Příkopě 15, Praha Kubíčková, Alice, května 1640/65, Praha 4 Mgr., LL.M Kučerová, Lenka, Ježovská 303/2A, Praha 5 JUDr., LL.M Kulhánek, Tomáš, Mgr Plaská 622/3, Praha Macáková, Lenka, Mgr., Bc Široká 36/5, Praha Mikulecká, Libuše, JUDr Kubánské náměstí 1284/1, Praha Mikulecký, David, Mgr Úholičky 245, Úholičky Mišutková, Dagmara, Mgr Radlická 28/663, Praha Mls, Tomáš, Mgr Revoluční 15, Praha Mulač, Jiří, Mgr Riegrova 2668/6c, České Budějovice Nevěčná, Ivana, Mgr Křižíkova 83/99, Praha 8-Karlín Novotný, Petr, Mgr Zašovská 750, Valašské Meziříčí Pauer, Aleš, Mgr Václavské náměstí 831/21, Praha Pavlis, Vladimír, Mgr T. G. Masaryka 108, Kladno Pazdiorová, Hana, Mgr tř. 5. května 780/48, Praha Pelikán, Matouš, Mgr Na Vozovce 333/21, Olomouc Petrlík, Dušan, Mgr Litvínovická 1639/93, České Budějovice Petrlová, Živana, Mgr Jakubské nám.1, Brno Pokorná, Radka, JUDr Apolinářská 445/6, Praha 2-Nové Město Polcar, Tomáš, Mgr Hnězdenská 767/4a, Praha 8-Troja Povetz, Oskar, Mgr Nádražní 38/8, Český Těšín Průša, Ivo, Mgr Týn 1049/3, Praha Pucknus, Andrea Klimentská 10, Praha Purgerová, Eva, JUDr Pobřežní 394/12, Praha 8-Karlín Rada, Lubomír, JUDr Čížovská 993, Praha 9-Újezd nad Lesy Růžičková, Lenka, Mgr Týn 1049/3, Praha Seménková, Dita, Mgr Květná 178/34, Brno Schneiderová, Klára, JUDr Těchařovice 7, Milín Sova, Marek, Mgr Uruguayská 77/21, Praha 2-Vinohrady

7 Strana 47 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/ Stránská, Kateřina, JUDr Dvorecká 2a, Praha 4-Podolí Strnad, Lukáš, Mgr Divadelní 24, Praha Strnadová, Eliška, Mgr Týn 1049/3, Praha Strýček, Dušan, JUDr Mariánská ulice 126/II, Příbram Stříbný, Ondřej, Mgr Jungmannova 24, Praha Svoboda, Vít, JUDr Týn 1049/3, Praha Šafránková, Petra, Mgr Dlouhá 35, Praha Ščerba, Tomáš, JUDr Karolíny Světlé 301/8, Praha Šefranka, Jan, Mgr., M.A Pobřežní 620/3, Praha Šímová, Martina, Mgr Purkyňova 43, Plzeň Šnajdr, Martin, Mgr Plachého 30, Plzeň Špecián, Miroslav, Vodičkova 791/41, Praha 1 JUDr., Ph.D Štěpánková, Petra, Mgr Milady Horákové 101, Praha Štěpánková, Alena, Mgr Římská 104/14, Praha Štůsek, Jaromír, JUDr Ocelářská 1354/35, Praha Švarcová, Monika, Mgr Václavské náměstí 777/12, Praha Tomeš, Martin, Mgr Sokolská 536/22, Olomouc Tomešková Janisková, Koliště 55, Brno Katarína, Mgr Fráni Šrámka 136, Písek Tříska, Jiří, Mgr Tukinská, Markéta, Mgr J. V. Sládka 1363/2, Teplice Turoň, Richard, Mgr Betlémské nám. 6, Praha Tvrdíková, Adéla, Mgr Prvního pluku 206/7, Praha Tyllová, Lenka, JUDr V Celnici 1031/4, Praha Vacková, Helena, Mgr Litoměřická 834/19D, Praha Vávrová, Dita, JUDr Nad Celnicí 388, Náchod Veltrubská, Eva, Mgr Pekařská 658, Kladno Vesecká, Renata, JUDr Škroupova 719, Hradec Králové Veselý, Jiří, Mgr Karlova 687, Varnsdorf Vlčková, Daniela, Mgr Anglická 414/28, Praha Vlk, Martin, JUDr. Bc Ve Smečkách 6, Praha Vochvesta, Petr, Mgr Národní 138/10, Praha Vorlová, Helena, JUDr Palackého 359, Hradec Králové Voštová, Věra, JUDr Polská 4, Karlovy Vary Vovesná, Andrea, Mgr Dvořákova 13, Brno Wittnerová, Bronislava, Jiřího z Poděbrad 893/9, Olomouc JUDr., MSc Zapletalíková, Pavla, Mgr Újezd 450/4, Praha Zemanec, Libor, Mgr Široká 15/8, České Budějovice Zúbeková, Lucia, JUDr Mexická 581/7, Praha Žajgla, Jan, Mgr Jindřicha Plachty 3163/28, Praha 5 b) Vyškrtnutí ze seznamu ů Reg. č. Příjmení a jméno Dne 8656 Ahlborn, Monika, JUDr., Ph.D Bata, Robert Bezděka, Radoslav, JUDr Biolek, Vladimír, JUDr Birkner, Albert Dr., LL.M Coufalová, Romana, Mgr Demmel, Simone, Mag Drážná, Kateřina, JUDr

8 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Dunn, Hugh Charles Howard Erlichová, Dagmar, JUDr Fischer, Čestmír, JUDr Holečková, Linda, Mgr Holý, Milan, JUDr Jeřábek, Josef, JUDr Jón, Petr, JUDr Jones, Mark Stephen Karásková, Jana, JUDr Kaslová, Jana, JUDr Kavuličová, Ludmila, JUDr Klimeš, Karel, Mgr Kroupa, Jiří Doc., JUDr., CSc Kudla, Jiří, Mgr Langer, Ulf T Malina, Pavel, JUDr Manak, Charles, R Marková, Eliška, JUDr Matouš, Jindřich, JUDr Morávek, Petr, Mgr Müldner, Jan, JUDr Nitriansky, Igor, JUDr Nos, Zdeněk, JUDr Palčo, Tomáš, Mgr Paštika, Radek, Mgr Peschek, Ralf Dr Plchotová, Barbara, Mgr Pokorná, Jarmila, JUDr., CSc Poláčková, Olga, JUDr Seisler, Harald, Dr Schemmel, Joel Vincent Scheschonk, Arne, Dr Schönfeld, Tomáš Alfréd, JUDr Schwarz, Alexander, Dr Sommerfeld, Tereza Staněk, Josef, Mgr Suchánková, Jana, JUDr Ščuka, Emil, JUDr Štěpánková, Zuzana, JUDr Štverka, Dalibor, JUDr Tortorici, Joseph C Vafeková, Dagmar, JUDr Voříšek, Miroslav, JUDr Zachovalová, Jana, JUDr c) Pozastavení výkonu advokacie Reg. č. Příjmení a jméno Dne Czernek, Jaroslaw, Mgr Dolejšová Kabelová, Kristýna, JUDr Fořtová, Andrea, Mgr., Ing Galoczová, Irena, Mgr., Ing Grün, Ivan, JUDr

9 Strana 49 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/ Gybasová, Edita, JUDr Hájek, Zdeněk, JUDr Hanzlová, Jana, JUDr Helešic, František, JUDr., Ing., DSc., MBA Charvátová, Adéla, JUDr Jančar, Vladimír, JUDr Kejla, Pavel, Mgr., Ing Kožuský, Radomil, Mgr Krůtová, Iveta, JUDr Kšárová, Iva, Mgr Kužel, Jaroslav, Ing., Mgr Lněnička, Ondřej, Mgr Mitterová, Hana, Mgr Muroň, Radek, Mgr Němeček, Martin, Mgr., Ing Novotná, Petra, Mgr Přikryl, Tomáš, Mgr Rombald, Václav, JUDr Schneider, Birgit A.M Skalský, Petr, PhDr. et Mgr Slavíček, Václav, Mgr Smejkal, Michal, Mgr., LL.M Sova, Marek, Mgr Strýhalová, Eva, JUDr Šimáčková, Helena, Mgr Štěpánová, Jarmila, Mgr Tomková, Kateřina, JUDr Trenčanová, Helena, JUDr Váňová, Kateřina, Mgr Vincourek, Tomáš, JUDr Volák, Daniel, JUDr d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo 6308 Adam, Štefan, JUDr Němetice 44, Kelč-Němetice Bärová, Jana, JUDr Těšnov 1059/1, Praha Bláhová, Radka, Mgr Náměstí B. Hrozného 14/21, Lysá nad Labem 4055 Burketová, Veronika, Národní 32, Praha 1 JUDr., LL.M., Ph.D Dvořáková, Iva, Mgr Baarova 1594/16, Teplice Fára, Ivana, Mgr., LL.M Palladium, Na Poříčí 1079/3a, Praha Formánková, Hana, Mgr Za Brodcem 221, Kutná Hora 8245 Gybasová, Edita, JUDr Letiště 1064, Otrokovice Hart, Jan, Mgr Květná 30, Praha Hotař, Jaroslav, Mgr Verdunská 24, Praha Jašurek, Milan, Mgr U Louže 665, Klecany Kačerová, Martina, U první baterie 2046/47, Praha 6 JUDr., Ing. 312 Kovářová, Daniela, JUDr Bolzanova 1, Praha Kožuský, Radomil, Mgr Ostrovní 30/126, Praha Králová, Eliška, Mgr Havlíčkova 426, Hranice Krejčová, Petra, JUDr Chrpová 2202/23, Praha Kyseľová, Jana, Mgr Hvězdova 1716/2, Praha 4

10 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Naučová, Tereza, Mgr., LL.M Na Příkopě 1096/19, Praha Neničková, Radka, Mgr Škrétova 490/12, Praha Pipková, Lenka, Mgr Petrská 1136/12, Praha Podhorská, Iva, JUDr., LL.M Nad Okrouhlíkem 12, Praha Poláková, Leona, Mgr Sladkovského 484, Pardubice-Bílé Předměstí 9655 Rundtová, Karla, Mgr Na Příkopě 19, Praha Selecká, Dagmar Elizabeth, Štefáčkova 2368/1, Brno JUDr Smeliková, Eliška, Mgr Beskydská 724, Třinec Szwarcová, Martina, Mgr Karlova 455/48, Praha Tomagová, Zuzana, Mgr V Jámě 1, Praha Vanická, Pavlína, JUDr Wichterlova 2372/10, Praha Velíková, Vlasta, Mgr Mnich 39, Kardašova Řečice-Mnich Vránová, Kamila, JUDr Vřesice 24, Sulíkov

11 Strana 51 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/2011 OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ OD 16. ÚNORA 2011 DO 20. ČERVNA 2011 a) Zápis do seznamu ních koncipientů Reg. č. Advokátní koncipient Dne Zaměstnán u Sídlo Adámek, Radomír, Mgr Toniková, Lucie, Mgr., Haštalská 27, ka Praha 1-Staré Město Adamová, Marie, Mgr PRK Partners s. r. o. ní Jáchymova 26/2, Praha 1 kancelář Aertsová, Kateřina, Mgr Vavřík, Petr, Mgr., Bartošova 16, Přerov Andrášová, Jana, JUDr., LL.M Andrášová, Hana, Mgr Nádravský, Libor, Mgr., Husova tř. 1633/40, České Budějovice Andrlová, Kristýna, Mgr Prchal, Petr, Mgr. et Ing., Politických vězňů 934/15, Praha Antošová, Ivana, Mgr Santar, Petr, JUDr., Ostrovského 253/3, Praha Babická, Kateřina, Mgr Wolf Theiss i s. r. o. Pobřežní 12, Praha Babjáková, Gabriela, Mgr Nedbalová Veronika, Na Příkopě 9-11, Praha 1 Mgr., LL.M., ka Bachová, Jana, Mgr Poledník, Petr, JUDr. Příkop 4, Brno Barák, Jan, JUDr Ficner, Tomáš, JUDr., Ph.D., Bělehradská 14, Karlovy Vary Bárta, Jan, Mgr Traplová, Jarmila, JUDr., Přístavní 24, Praha 7 ka Baslíková, Barbora, Mgr Slezák, Jiří, JUDr., Ulrichovo nám. 737, Hradec Králové Beluský, Michal, Mgr Saxinger, Chalupsky Bedřicha Smetany 167/2, & Partner v. o. s. Plzeň Benda, Marek, Mgr Toman, Devátý & partneři Trojanova 12, Praha 2 ní kancelář, s. r. o Beňo, Peter, Mgr Benda, Michal, JUDr., Apolinářská 6, Praha Beránek, Petr, Mgr Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Beránková, Martina, Mgr Bláha, Jiří, Mgr Šťastný, Josef, JUDr., Ševčíkova 38, Horažďovice Blažková, Michaela, Mgr Němcová, Markéta, Mgr., Mečířova 3, Brno Blížkovská, Markéta, Mgr Horák, Filip, JUDr. Radnická 11, Brno Bohadlo, David, Mgr., Ing Kadečka, Stanislav, Fráni Šrámka 1139, JUDr., Ph.D., Hradec Králové Bohůnková, Kateřina, Mgr Úlehla, Jan, Mgr., Krajinská 5, České Budějovice Bouchal, Oldřich, Mgr Advokátní kancelář Sirotek Pavla Švandy ze Semčic 1086/13, Praha 5-Smíchov Brabec, Jiří, Mgr Konečná & Šafář, s. r. o., Široká 36/5, Praha 1 ní kancelář Brajerová, Nikol, Mgr Mondok, Lumír, JUDr. Hokejová 928/4, Praha Brázdová, Jitka, Mgr., Ing Novák, Petr, JUDr., Kounicova 11, Brno Brucknerová, Barbora, Mgr Advokátní kancelář Janák Rožnovská 241, a partneři, s. r. o. Frenštát pod Radhoštěm Brucknerová, Barbora, Mgr Advokátní kancelář Janák Rožnovská 241, a partneři, s. r. o. Frenštát pod Radhoštěm Březinová, Veronika, Mgr Karpíšek, Jiří, Mgr., V Olšinách 10, Praha Bureš, Jiří, Mgr Suttner, Jaroslav, Mgr., Breitcetlova 880, Praha 9

12 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Burešová, Eva, Mgr Schüller, Miroslav, Mgr., R. Těsnohlídka 420, Čáslav ní kancelář Burkotová, Žaneta, Mgr Danielová, Kateřina, JUDr., Na Hradbách 118/9, ní kancelář Ostrava-Moravská Ostrava Burová, Petra, Mgr Macková, Radka, Mgr. Celetná 4, Praha Cigánková, Hana, Mgr Pelikán Krofta Kohoutek Tyršův dům-újezd 450/40, ní kancelář s. r. o. Praha 1-Malá Strana Císař, Jakub, Mgr DLA Piper Prague LLP, Mánesova 1078/5, Praha 2 organizační složka Čechlovská, Soňa, Mgr Ambrož Marek, Mgr., Vodičkova 41, Praha 1 ní kancelář Čermáková, Lucie, Mgr PRK Partners s. r. o. Jáchymova 26/2, Praha 1 ní kancelář Čerňanský, Michal, Mgr Pelikán, Tomáš, JUDr., AK Dušní 22, Praha 1 JUDr. Pelikán JUDr. Lužová Černý, Michal, Mgr Vašíček, Milan, JUDr., Lidická 57, Brno Černý, Jiří, Mgr Garris Legal, ní náměstí Republiky 1079/1a, kancelář, s. r. o. Praha Červenková, Veronika, KPMG Legal s. r. o. Pobřežní 648/1a, Mgr., Ing. Praha 8-Karlín Červová, Jana, Mgr Kopřiva, Jan, JUDr., Ing., Zahradnická 6, Brno ní kancelář Decroix, Eva, Mgr Ptáček, Tomáš, JUDr., Loretánské nám. 109/3, Praha Derlich, Stanislav, JUDr Rybář, Vít, JUDr., Tvorkovských 223/13, Ostrava-Mariánské Hory Devánová, Renata, Mgr., Ing Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Diblíková, Anna, Mgr Wolf Theiss i s. r. o. Pobřežní 12, Praha Disman, Marek, Mgr. et Mgr Kinstellar, s. r. o., ní Na Příkopě 19, Praha 1 kancelář Dobrovolná, Eva, Mgr Navrátilová, Sáša, JUDr., Zatloukalova 35, Brno ka Dostálová, Kateřina, Mgr Konečný, Petr, Mgr., Ing., Na Střelnici 39, P.O.Box 2, Olomouc Drábková, Michaela, Mgr Baker & McKenzie, v. o. s., Klimentská 1216/46, Praha 1 ní kancelář Drevňak, Jan, Mgr Advokátní kancelář Zonek, Sadová 553/8, Kaleta a partneři, v. o. s. Ostrava-Moravská Ostrava Drobilíková, Tereza, Mgr Fischer, Karel, Mgr., Kaprova 42/14, Praha Důjková, Zuzana, Mgr Advokátní kancelář Jansta, Těšnov 1/1059, Praha 1 Kostka spol. s r. o Duna, Zoltán, Mgr Jaroš - Fojtíková, ní Zelený pruh 95/97, Praha 4 kancelář s. r. o Dušek, Ondřej, Mgr Velíšek & Podpěra, Spálená 76/14, ní kancelář s. r. o. Praha 1-Nové Město Dvořák, David, Mgr Pergl, Robert, Mgr., Na Ořechovce 580/4, Praha Dymáček, Martin, Mgr Marečková, Jana, JUDr., Křenova 7/438, ní kancelář Praha 6-Petřiny Eichler, Jan, Mgr Šelder, Jan, Mgr., Ing. Thámova 402/4, Praha Elbert, Tomáš, Mgr Bárta, Ivo, JUDr., Na Příkopě 8, Praha Engel, Tomáš, JUDr Burian, Jiří, JUDr., Slavíkova 19, Praha Fiedlerová, Dana, Mgr PRK Partners s. r. o. Jáchymova 26/2, Praha 1 ní kancelář Filipi, Kamil, Mgr Filouš, Michal, JUDr., Koželužská 5, Olomouc ní kancelář

13 Strana 53 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/ Firická, Zuzana, Mgr Vlk, Václav, JUDr.,, Sokolovská 22, Moreno Vlk & Asociados Praha 8-Karlín Florianová, Lucie, Mgr Auré, v. o. s. Václavkova 12/323, Praha Francová, Renata, Mgr Otrubová, Martina, Mgr., Bohdalecká 25, Praha Frantíková, Zuzana, Felix a spol. ní U Nikolajky 5, Praha 5 Mgr. et Mgr. kancelář, s. r. o Fuchsig, Martin, Mgr Valík, Tomáš, Mgr., Rolnická 21a/1636, Opava Fuka, Jindřich, Mgr Glatzová & Co., s. r. o. Husova 5, Praha Gabriel, Václav, Mgr Gločeková, Dagmar, Mgr Advokátní kancelář, Jugoslávská 3, Karlovy Vary JUDr. Michaela Kubsová Grenarová, Pavla, Mgr., Bc Šotek, Ivo, Mgr., Ostružnická 6, Olomouc Grosová, Pavlína, Mgr Vyroubal Krajhanzl Školout, Na Příkopě 859/22, Praha 1 ní kancelář, s. r. o Havelka, Rostislav, Mgr Rödl & Partner, v. o. s. Platnéřská 2, Praha Hejl, Pavel, Mgr., Ing Bird & Bird, s. r. o. Na Příkopě 583/15, Praha Herman, Jiří, Mgr Schaffer & Partner Legal Vodičkova 710/31, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Hlaváčková, Lenka, Mgr Pleskač, Michal, Mgr., Vinohradská 30, Praha Hlávková, Simona, Mgr Pokorný, Radek, Mgr., Karolíny Světlé 301/8, Praha Hlůšek, Vítězslav, Mgr Svatoš, Petr, JUDr., Sadová 1585/7, Ostrava-Moravská Ostrava Hnilo, Václav, Mgr Advokátní kancelář Bohunická 517/55, Tesařová & Kubíková s. r. o. Brno-Horní Heršpice Holec, Lukáš, Mgr Chytrý & Valtrová, v. o. s. Rubešova 83/10, Praha 2-Vinohrady Horák, Antonín, Mgr Advokátní kancelář Rožnovská 241, Janák a partneři, s. r. o. Frenštát pod Radhoštěm Horošková, Iva, JUDr Görges, Marek, JUDr., Žižkova ul. 52, Plzeň Houbová, Dana, Mgr Advokátní kancelář, Skrétova 48, Plzeň Mleziva Milan, JUDr., Ing Hrabánek, Jiří, Mgr., Bc Zůbek, Jan, JUDr. Mezibranská 1579/4, Praha Hrabová, Pavla, Mgr Advokátní kancelář Koněvova 2660/141, Šimková & partneři, s. r. o. Praha 3-Žižkov Hrachovec, Tomáš, Mgr Bureček Petr, Mgr., Občanská 16, Ostrava-Slezská Ostrava Hrdlička, Vojtěch, Mgr Rödl & Partner, v. o. s. Platnéřská 2, Praha Hrouzková, Věra, Mgr Hrouzek, Jaroslav, Panská 6, Praha 1 JUDr., CSc., Hubinský, Igor, Mgr Pokorný, Radek, Mgr., Karolíny Světlé 301/8, Praha Hutirová, Helena, Šejnost, František, Mgr., Pod Slovany 12, Praha 2 Mgr. et Mgr. ní kancelář Chalás, Lukáš, Mgr Kubicová, Rita, JUDr., Ruská 87/11, Ostrava-Vítkovice Chválek, Jan, Mgr Pergl, Robert, Mgr., Na Ořechovce 580/4, Praha Chvátal, Vladislav, Mgr Drábek, Jakub, Mgr., Oldřichova 23, Praha Chvojka, Jan, JUDr Vízdal, Miloš, JUDr., náměstí Míru 50, Svitavy Ilosvaiová, Katarína, Mgr Kučera, Jiří, Mgr. Americká 35, Praha Janda, Pavel, Mgr Vrzala, Jan, Mgr., Lípová 516/8, Teplice Janďourková, Petra, Mgr., Ing Kroužek, Ivo, Mgr., K. Mašity 409, Všenory Jandová, Kateřina, Mgr Advokatní kancelář Pelíšek, Bašty 416/8, Brno Navrátil & partneři, s. r. o.

14 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Janíček, Michal, Mgr Holubová - i s. r. o. Za Poříčskou bránou 365/21, Praha 8-Karlín Janíková, Veronika, Mgr., Ing Hořínková, Miroslava, JUDr. Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí Jaroš, Jan, Mgr Rybář, Tomáš, JUDr., Ph.D., Václavské náměstí 1601/47, Praha Jelínek, Martin, Mgr Termer, David, JUDr., Opatovická 24/156, Praha 1 ní kancelář Jelínek, Martin, Mgr Termer, David, JUDr., Opatovická 24/156, Praha 1 ní kancelář Kadlecová, Veronika, Mgr Volšík Petr, Mgr., V Chaloupkách 403, Neratovice-Libiš Kalivodová, Magda, Mgr Batuna, Adam, JUDr., Panská 6, Praha Kalivodová, Magda, Mgr Batuna, Adam, JUDr., Panská 6, Praha Kalivodová, Magda, Mgr Batuna, Adam, JUDr., Panská 6, Praha Kameníková, Anna, Mgr Vítek, Jindřich, JUDr., Nad Petruskou 1, Praha Káninská, Markéta, Mgr Šimberský, Jindřich, Mgr., Hořejší nábřeží 786/21, Praha Kareta, Jan, Mgr Strnad Pavel, Mgr., Ph.D., Dlouhá 35, Praha Kasperová, Veronika, Mgr Neuwirthová, Marcela, Dělnická 1a/434, JUDr., ka Havířov-Město Kaspřík, Tomáš, Mgr Weinhold Legal, v. o. s. Karlovo nám. 10/2097, Praha Kašpar, Lukáš, Mgr Bouček, Jan, Mgr., Ing., Karolíny Světlé 14, Praha Kašpar, Ladislav, Mgr Kašpar, Petr, Mgr., Jiřího Franka 1726, Benešov Kin, Vilém, Mgr Anděl, Petr, JUDr., Sokolovská 178/247, Praha 9-Vysočany Klimšová, Barbora, Mgr Maršík, Jaroslav, Nám. Svobody 1, Teplice Mgr., MUDr., Klimtová, Alena, Mgr Courton, Ivan, Mgr., Minská 15, Praha Klouda, Tomáš, Mgr Pondikasová, Sofie, Mgr., Vrchlického sad 1894/4, Brno Knitlová, Michaela, Mgr Knitl, Pavel, JUDr., Údolní 5, Brno Knytlová, Kateřina, Mgr Rödl & Partner, v. o. s. Platnéřská 2, Praha Kodatová, Zuzana, Mgr Šejnost, František, Mgr., Pod Slovany 12, Praha 2 ní kancelář Kohajda, Michael, JUDr. Ph.D Advokátní kancelář Jakovidis Bohumínská 1553, Rychvald Koláček, Ondřej, Mgr Vlasák, Jiří, JUDr. Jankovcova 1518/2, Praha 7 ní kancelář Kolařík, Jakub, Mgr Advokátní kancelář Trojská 69/112, Chase Pullman v. o. s. Praha 7-Troja Koldínský, Jiří, Mgr Majer, Roman, JUDr., Vyskočilova 1326/5, Praha Kolouchová, Barbora, Mgr Vondráček, Radek, Mgr., Jánská 25, Kroměříž Königová, Jana, Mgr Pinta, Martin, Mgr., Ing. Mozartova 679/21, Liberec Koníř, Jan, Mgr HKDW Legal s. r. o. Na Příkopě 583/15, Praha Kopecká, Barbora, Mgr Kyzlink, Vladimír, Mgr., Na Kozačce 1289/7, Praha Kordačová, Monika, Mgr Schüller, Jiří, Mgr., Sokolovská 2289/117a, Praha Kosatík, Lukáš, Mgr Ritter, Petr, JUDr., Riegrova 12, Olomouc Koubíková, Markéta, Mgr Vlasák, Jiří, JUDr., Jankovcova 1518/2, Praha 7 ní kancelář Koukal, Lukáš, Mgr Císař, Češka, Smutný a spol. City Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha 4

15 Strana 55 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/ Koulová Marešová, Lucie, Mgr Focko, Ľubomír, JUDr., Náprstkova 276/2, Praha Kovaříková, Kateřina, Mgr Řezníček & Co. s. r. o., U Zimního stadionu 20/3, ní kancelář České Budějovice Kovářová, Daniela, Mgr Koupilová, Lucie, Mgr. Purkyňova 787/6, Moravská Ostrava Kratochvíl, Jakub, Mgr Hodboď, Vladimír, Veveří 46, Brno JUDr., CSc., Kratzer, Michaela, Toman, Devátý & partneři Trojanova 12, Praha 2 Mgr., LL.M. ní kancelář, s. r. o Kriaková, Zuzana, Mgr Rozehnal, Aleš, JUDr., Týnská 12, Praha Krömrová, Eva, Mgr Lisse, Luděk, JUDr., Ph.D., Konviktská 24, Praha 1-Staré Město Křenková, Marie, Mgr Garris Legal, ní Náměstí Republiky 1079/1a, kancelář, s. r. o. Praha Křístek, Lukáš, Mgr Vondráček, Vlastimil, JUDr., V Jámě 699/5, Praha Křiváček, Petr, Mgr Patenidisová, Lenka, JUDr., Haštalská 6, Praha 1 ní kancelář Kubalík, František, JUDr Kuna, Luboš, JUDr., Táborská 29, Praha 4 ní kancelář Kučera, David, Mgr DLA Piper Prague LLP, Mánesova 1078/5, Praha 2 organizační složka Kukharchuk, Margarita, Mgr Weil, Gotshal & Manges Křižovnické nám. 193/2, s. r. o. ní kancelář Praha Kupcová, Jana, Mgr Dufek, Aleš, Mgr., Bartošova 4341, Zlín Kurguzova, Alena, Mgr Advokátní kancelář Němec, Prvního pluku 206/7, Bláha & Navrátilová, s. r. o. Praha 8-Karlín Kůs, Martin, Mgr., Bc Arzinger & Partneři, s. r. o. Dušní 8/11, Praha Kůsová, Eva, Mgr Zilvarová Ctibor Hladký v. o. s. Národní 41/973, Praha Kušmíreková, Mária, Mgr Varga, Jan, Mgr., Davídkova 654/27, Praha 8-Libeň Kvíčalová, Kateřina, Mazel, Michal, Mgr. Helénská 1799/4, Praha 2 Mgr., MBA Laimar, Jakub, Mgr Vidura, Pavel, Mgr., Solná 5, Ostrava Lamková, Lenka, Zachveja & Blaško, 28. října 1727/108, JUDr., Ph.D. ní kancelář, s. r. o. Ostrava-Moravská Ostrava Lejnar, Oldrich, Mgr., LL.M Machytková, Sedláček, Vaca Dlouhá 16, Praha 1 & spol., ní kancelář Limburský, Jakub, Mgr Zámiška Miroslav, JUDr., Na Příkopě 23, Praha Lipanová, Kateřina, Mgr Kašpar, Petr, Mgr. Jiřího Franka 1726, Benešov Lukáč, Petr, Mgr Beneš, Prokop, JUDr., Antala Staška 38/510, Praha Lysáčková, Šárka, Mgr Chrástecký, Martin, Mgr., U Sokolovny 121, Zlín Mackanič, Alexander, Mgr Čuhelová, Mária, Mgr., Náměstí Svobody 70, Zlaté Hory Magdolenová, Kristína, Mgr Štros, David, JUDr., Národní 32, Praha Machovcová, Iva, Mgr Šulc, Robert, JUDr., Ph.D., Národní 21, Praha Maisner, Václav, Mgr Krumnikl, Ondřej, Ke Štvanici 656/3, Mgr. LL.M., Praha 8-Karlín Mancelová, Silvia, Vítek, Jindřich, JUDr., Nad Petruskou 1, Praha 2 JUDr., LL.M Mandík, Ladislav, Mgr Brückler, Karel, JUDr., Na Pankráci 30, Praha 4

16 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Martinek, Lukáš, Mgr Bruna, Eduard, JUDr., Filipova 2019, Praha 4 ní kancelář Martínek, Aleš, Mgr Zdvihal, Lukáš, Mgr., Dušní 10, Praha Martinka, Marek, Mgr Erhartová, Olga, JUDr. Nad Petruskou 1, Praha Martynek, Luboš, Mgr Kudrnová, Jana, JUDr., Ph.D., Na Hradbách 3/119, Ostrava-Moravská Ostrava Mařík, Karel, Mgr Urban, Arnošt, JUDr., Třída ČSA 300, Hradec Králové Matějka, Lukáš, Mgr Holá, Veronika, Mgr., Pražská 140, Příbram Matouš, Martin, Mgr Kešner, Josef, JUDr., Husinec 31, Husinec Mazůrková, Martina, Mgr Advokátní kancelář Sokolovská 5/49, Hartmann, Jelínek, Fráňa Praha 8-Karlín a partneři, s. r. o Medvecová, Kamila, Mgr Odrobina & Co., ní Nekázanka 11, Praha 1 kancelář Mejcharová, Kristýna, Mgr Merta, Vlastimil, Mgr Chovanec Tomáš, JUDr., Dlouhá 53/6, Ostrava Mesrobyan, Simon, JUDr Peterka & Partners, v. o. s. Na Příkopě 15/583, Praha 1 ní kancelář Michalec, Filip, Mgr Kotrlík Petr, JUDr., Jungmannova 31, Praha Mikš, Jan, Mgr Brož, Jan, JUDr., Sokolská třída 60, Praha Mišutová, Pavlína, Mgr Bárta, Ivo, JUDr., Na Příkopě 8, Praha Moutvička, Ondřej, Mgr Volák, Daniel, JUDr., Jiráskova 413, Business Centre, Litvínov Mrázek, Petr, Mgr Uhlíř, Pavel, Mgr., Karla IV. 468, P. O. BOX 84, Hradec Králové Münzová, Kristýna, Mgr Chytrý & Valtrová, v. o. s. Rubešova 83/10, Praha 2-Vinohrady Mynařík, Petr, Mgr Maršálek, Petr, Mgr., Dolní náměstí 342, Vsetín Najman, Andrej, Mgr AK JUDr. M. Pištorová Národní třída 10, Praha Naxerová, Jana, JUDr Škubnová, Barbora, Mgr. Kaprova 42/14, Praha 1 ka Nečasová, Barbora, Mgr Továrek, Horký a partneři, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, ní kancelář, s. r. o. Brno-Černá Pole Němcová, Radka, Mgr Němec, Vlastimil, Mgr., Ing. Kadaňská 3550, Chomutov Nováková, Lenka, Mgr Kolečková, Magda, Mgr., Kounicova 19, Brno ní kancelář Oborný, Tomáš, Mgr., Ing Svatoš, Petr, JUDr., Sadová 1585/7, Ostrava-Moravská Ostrava Ondrová, Jana, Mgr Valdhansová, Růžena, JUDr., Jaselská 17, Brno ka Opletal, Jiří, Mgr Tříska & Žák, ní Národní 60/28, Praha 1 kancelář, s. r. o Oramus, Lukáš, Mgr Zachveja & Blaško, 28. října 1727/108, ní kancelář, s. r. o. Ostrava-Moravská Ostrava Packanová, Dana, Mgr Lukeš, Jiří, Mgr. Běhounská 20, Brno Pařízková, Martina, Mgr Rakovský & Partners v. o. s. Václavská 316/12, Praha Pavelec, Tomáš, Mgr e n w c Natlacen Walderdorff U Prašné brány 1, Praha 1 Cancola v. o. s. i Pavlicová, Lucie, Mgr Saxl, Jaromír, JUDr. Údolní 33, Brno Petrilák, David, JUDr Grüner, Pavel, Mgr., Dr. Davida Bechera 1177/26, ní kancelář Karlovy Vary Petřeková, Iveta, Mgr Šupáková, Hana, JUDr., Nové sady 988/2, Brno ní kancelář

17 Strana 57 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/ Pevný, Jan, Mgr Advokátní kancelář Dlouhá 13, Praha 1 Kříž a Bělina s. r. o Pilný, Jakub, Mgr Čejka, Miloslav, Mgr., Šumavská 31a, Brno Pinkava, Jan, Mgr Jaroš Fojtíková, ní Zelený pruh 95/97, Praha 4 kancelář s. r. o Pipková, Petra Joanna, Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 JUDr., LL.M.eur s. r. o., ní kancelář Pivarči, Michal, Mgr., Ing Petrus, Vladimír, JUDr., Jungmannova 24, Praha Plačková, Miriam, Mgr Toniková, Lucie, Mgr., Haštalská 27, ka Praha 1-Staré Město Plachý, Robert, Mgr Novotný, Ladislav, JUDr., tř. 9. května 1282, Tábor Plajnerová, Barbora, Mgr Chýský & Doležal, v. o. s. Žerotínova 1132/34, Praha 3-Žižkov Pleva, Miroslav, Mgr Noerr s. r. o. Na Poříčí 1079/3a, Praha Plocková, Barbora, Mgr Brodec, Jan, JUDr. LL.M., Balbínova 223/5, Ph.D., Praha 2-Vinohrady Podpěra, Dan, Mgr Velíšek & Podpěra, Spálená 76/14, ní kancelář s. r. o. Praha 1-Nové Město Pokorná, Kateřina, Mgr Tříska & Žák, ní Národní 60/28, Praha 1 kancelář, s. r. o Pokorný, Filip, Mgr Křižka, Michal, Mgr., Petrská 12, Praha Pospíšilová, Jitka, Mgr Rybář, Tomáš, JUDr., Ph.D., Václavské náměstí 1601/47, Praha Potočková, Zuzana, Mgr., Ing KPMG Legal s. r. o. Pobřežní 648/1a, Praha 8-Karlín Poulík, Štěpán, Mgr Vítek, Jindřich, JUDr. Nad Petruskou 1, Praha Prchalová, Alena, Pavlík, Jaroslav, JUDr., Bráfova 20, Třebíč JUDr., Ph.D Procházková, Lenka, Mgr Smolíková Mikuláš Hendrich Rubešova 162/8, i s. r. o. Praha 2-Vinohrady Procházková, Zuzana, Mgr Jaroš Fojtíková, ní Zelený pruh 95/97, Praha 4 kancelář s. r. o Prokop, Tomáš, Mgr Kasal, Tomáš, Mgr., Bc., Legerova 148, Kolín III Proschek, Tomáš, Mgr Advokátní kancelář Týnská 21, Praha 1 JUDr. Jana Rotha Ptáčková, Jana, Mgr., Ing KPMG Legal s. r. o. Pobřežní 648/1a, Praha 8-Karlín Ptáková, Dagmar, Mgr Pergl, Petr, Mgr., Ing., Žižkova 480, Litvínov Rákosník, Milan, Mgr., Ing Petrus, Vladimír, JUDr., Jungmannova 24, Praha Rašovský, Pavel, Mgr Strnad, Pavel, Mgr., Ph.D., Dlouhá 35, Praha Recman, Tomáš, Mgr Advokátní kancelář Hajduk Havlíčkova 190/12, a partneři s. r. o. Český Těšín Rektor, Jan, Mgr Šocová, Bohdana, Mgr., Gajdošova 7, Brno Rennerová, Zuzana, Mgr., Bc Slováček, Jiří, Mgr., Štěpánská 640/45, Praha Resl, Matěj, Mgr Směja, Filip, Mgr., Helénská 1799/4, Praha 2-Vinohrady Rezek, Martin, Mgr., LL.B Drábek, Jakub, Mgr., Oldřichova 23, Praha Riedl, Tomáš, Mgr Konečná & Šafář, s. r. o., Široká 36/5, Praha 1 ní kancelář Rimek, Martin, Mgr Novák Pavel, JUDr., Ing., Komunardů 36, Praha 7 Ph.D.

18 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Rosová, Eliška, Mgr Janoušková, Marta, Mgr., Malátova 645/18, Praha Roubík, Michal, Mgr Mach, Radek, JUDr., Mendlovo náměstí 2a, Brno Rousková, Petra, Mgr Marečková, Jana, JUDr., Křenova 7/438, ní kancelář Praha 6-Petřiny Růžičková, Jana, Mgr Maláska, Karel, JUDr., Hornická 901, Tišnov Řeháková, Renata, Mgr Rudolf, Jan, JUDr., Jungmannova 34, Praha Řeháková, Zuzana, JUDr. Petr Šustek, Ph.D., Veleslavínova 59/3, Praha 1 Mgr. et Mgr Saranová, Daniela, Mgr Salans Europe LLP, Platnéřská 191/4, organizační složka Praha 1-Staré Město Schützová, Petra, Mgr Šafránková Jaroslava, JUDr., Mezibranská 19, Praha 1 ka Singer, Richard, Mgr Žižka, Martin, Mgr., Na Příkopě 15, Praha 1 ní kancelář Singerová, Markéta, Mgr Pelikán, Tomáš, JUDr. AK Dušní 22, Praha 1 JUDr. Pelikán JUDr. Lužová Skladaná, Zuzana, Mgr Šťastná, Hana, JUDr., Hlavní 132, Mariánské Lázně ka Skočilasová, Zuzana, Mgr Kindl, Milan, JUDr., CSc., K Safině 669, Praha Skokanová, Regina, Mgr Matějka, Petr, JUDr., Lidická 23b, Brno Smrčková, Zuzana, Mgr Marečková, Jana, JUDr., Křenova 7/438, ní kancelář Praha 6-Petřiny Sosnovcová, Aneta, Mgr Petrus, Vladimír, JUDr., Jungmannova 24, Praha Spáčilová, Ivana, Mgr Achour & Hájek s. r. o. Letenská 526/2, Praha 1-Malá Strana Stahl, Martin, Mgr., Ing Kindl Milan, JUDr., CSc., K Safině 669, Praha Stehlík, Martin, Mgr Cembis, Petr, JUDr., Ponávka 2, Brno Steininger, Martin, Mgr Svoboda, Jan, JUDr. Kollárova 18, Teplice Steuerová, Monika, Mgr Soukup, Vladimír, Mgr., 28. října 2663/150, Ostrava-Moravská Ostrava Strnad, Marek, Mgr Hlaváček, Tomáš, JUDr., Kořenského 15/ 1107, Praha Strnadová, Eva, Mgr Majer, Roman, JUDr., Vyskočilova 1326/5, Praha Stuchlíková, Eva, Mgr Beneš, Oldřich, JUDr., Mojmírovců 41, Ostrava-Mariánské Hory Stupčuk, Štěpán, JUDr Slováček, Jiří, Mgr., Štěpánská 640/45, Praha Stypová, Daniela, Mgr Cestr, Ivan, JUDr., Rubešova 162/8, Praha Suchomel, Ivo, Mgr Šubrtová, Michaela, JUDr., Dlouhá 16, Praha 1-Staré Město Sura, Matúš, Mgr Taubel Legal, ní Šaldova 466/34, kancelář s. r. o. Praha 8-Karlín Svoboda, Martin, Mgr Kořínková, Monika, Mgr. Celetná 4, Praha Svoboda, Jan, Mgr Kříž, Karel, JUDr., Štefánikovo náměstí 1702, Chomutov Svobodová, Dominika, Mgr Holec, Pavel, JUDr., Palác Anděl, Radlická 1c, Praha Svobodová, Martina, Mgr Čuhelová, Mária, Mgr., Náměstí Svobody 70, Zlaté Hory Sýkora, Michal, Mgr Gřivna, Tomáš, doc., JUDr., Veletržní 14/924, Bc., Ph.D., Praha 7-Holešovice Šilha, Jakub, Mgr PRK Partners s. r. o. Jáchymova 26/2, Praha 1 ní kancelář

19 Strana 59 Věstník České ní komory 2011 Částka 2/ Šimanovská, Tereza, Mgr Petrus, Vladimír, JUDr., Jungmannova 24, Praha Šimečková, Pavla, Mgr Wilk, Adam, JUDr., Ph.D., Hradní 640/3, Boskovice Šišková, Jitka, Mgr Biňovec, Josef, JUDr., Dobrovského 15, Praha Škopková, Kateřina, Mgr Kokeš, Jiří, Mgr., Příbram III 168, Příbram Šoltová, Martina, Mgr Hala, Ivo, Mgr., Ing., Anglická 20/140, Praha Šperka, Tomáš, Mgr Brablec, Roman, JUDr., Budovcova 10, Prostějov Šrotová, Eliška, Mgr Bělohlávek Alexander, Havanská 20, Praha 7 Prof., Dr., Šrytr, Jan, Mgr Advokátní kancelář Šikola Dvořákova 13, Brno a partneři, s. r. o Štamberk, David, Mgr Gerloch, Aleš, Prof., Botičská 4, Praha 2 JUDr., CSc., Šťastná, Jana, Mgr LFA 2020 i s. r. o. Blanická 1008/28, Praha Štefan, Evžen, Mgr Pytlík, Petr, Mgr. Thámova 181/20, Praha 8-Karlín Štefan, Alexander, Mgr Giese & Partner, v. o. s. Ovocný trh 8, Praha Štěpán, Viktor, JUDr Malanta, Jiří, JUDr., Ing., Wurmova 16, Brno Štěpánková, Martina, Mgr Forejtová, Monika, Karlovo nám. 30, Praha 2 JUDr., Ph.D., ka Štěpánová, Michaela, Pomaizlová, Karin, Mgr., Strossmayerovo nám. 977/2, Mgr., DiS. Praha Štěpánová, Jana, Mgr Rotrekl, Jan, Mgr., Ponávka 2, Brno Štěpničková Strachová, Jana, Pacltová, Andrea, Mgr., Rubešova 2, Praha 2 Mgr. ka Štroufová, Zuzana, JUDr Cestr Ivan, JUDr., Rubešova 162/8, Praha Štveráková, Anežka, Mgr Běhounek, Martin, Mgr., Přívozní 2, Praha Šubrt, Jiří, Mgr Vymazal, Tomáš, JUDr., Wellnerova 1322/3C, Olomouc Šubrt, Richard, Mgr KŠD Šťovíček ní Hvězdova 1716/2b, Praha 4 kancelář, s. r. o Šulák, Ladislav, Mgr Advokátní kancelář Němec, Prvního pluku 206/7, Bláha & Navrátilová, s. r. o. Praha 8-Karlín Ticháčková, Lucie, Mgr DDK Partner s s. r. o. Panská 890/7, Praha Tomášková, Marta, Mgr Filouš, Michal, JUDr., Koželužská 5, Olomouc ní kancelář Tomaškovič, Pavel, Mgr Pelikán, Tomáš, JUDr. AK Dušní 22, Praha 1 JUDr. Pelikán JUDr. Lužová Továrnická, Petra, JUDr Zikmund, Martin, Mgr., Šafaříkovy Sady 5, Plzeň-Východní Předměstí Trnka, Jiří, JUDr. Bc Advokátní kancelář Na Sadech 21, Kříženecký & partneři, v. o. s. České Budějovice Trunečková, Jana, Mgr Roubík, Tomáš, Mgr., Dukelských hrdinů 34, Praha Ullmannová, Nikol, JUDr Bláha, Radek, Mgr., Panská 891/5, Praha Urbanová, Kristýna, Mgr Weil, Gotshal & Manges Křižovnické nám. 193/2, s. r. o. ní kancelář Praha Vagaský, Radoslav, Mgr Štekl, Vladimír, Mgr., Ant. Slavíka 7, Brno Valc, Zdeněk, Mgr., Ing., CSc Hrbáček, Jan, JUDr. Kachlíkova 15, Brno Vaněk, Tomáš, Mgr Advokátní kancelář Sokolovská 5/49, Hartmann, Jelínek, Fráňa Praha 8-Karlín a partneři, s. r. o Vanická, Ivana, Mgr Rutlandová, Monika, JUDr. Betlémské nám. 6, Praha 1

20 Částka 2/2011 Věstník České ní komory 2011 Strana Vargová, Jana, Mgr Krejčí, Tomáš, Mgr., Pařížská 204/21, Praha 1-Josefov Vejr, Aleš, Mgr Santariusová, Ivana, JUDr., Nádražní 1294/21, ní kancelář Ostrava-Moravská Ostrava Veselá, Gita, Mgr Wilson & Partners v. o. s., Jungmannova 750/34, ní kancelář Praha 1-Nové Město Veselá, Dominika, Mgr., Ing Dvořák & spol., ní Pobřežní 394/12, kancelář, s. r. o. Praha 8-Karlín Vinopal, Vilém, Mgr Zajíček, Marek, Mgr., Srbská 53, Brno Vlásenková, Jana, Mgr Ptáček, Tomáš, JUDr., Loretánské nám. 109/3, Praha Vodička, Jindřich, Mgr Řanda Havel Legal Truhlářská 13-15, Praha 1 ní kancelář s. r. o Vondráček, Jiří, Mgr Vlasák, Jiří, JUDr., ní Jankovcova 1518/2, Praha 7 kancelář Vostrejšová, Romana, Mgr Bednaříková, Andrea, JUDr., Františka Křížka 14, ka Praha 7-Letná Vrtálek, Jan, Mgr Sedláčková, Kateřina, Mgr., Ostrovní 30/126, Praha Vystavělová, Miroslava, Mgr Stypa, Kamil, Mgr., Rubešova 162/8, Praha Weissmannová, Hana, Mgr Grumlíková, Leona, JUDr., Údolní 61, Brno Zahuta, Michal, Mgr Farkač, Jan, Mgr., Štursova 34, Brno Zachoval, Martin, Mgr Havel, Holásek & Partners Týn 1049/3, Praha 1 s. r. o., ní kancelář Zbořil, Martin, Mgr Kadleček, Zdeněk, JUDr., třída Karla IV. 502, Hradec Králové Zelinka, Jan, Mgr Novák, Pavel, JUDr., Bohuslava Martinů 1051/2, Praha Zelinka, Jan, Mgr Novák, Pavel, JUDr., Bohuslava Martinů 1051/2, Praha Zeman, Jaroslav, Mgr Advokátní kancelář Doudlebská 1699/5, Praha 4 Paroulek, Zrůstek, Lůdl v. o. s Zimáková, Marie, Mgr Litvan, Martin, Fügnerovo nám. 1808/3, JUDr., LL.M., Praha Zukalová, Simona, Mgr Bernardová, Soňa, Mgr., Koliště 55, Brno Zwieb, Dan, Mgr Štekl, Vladimír, Mgr., Ant. Slavíka 7, Brno Žabenský, Martin, Mgr Advokátní kancelář Němec, Prvního pluku 206/7, Bláha & Navrátilová, s. r. o. Praha 8-Karlín Žáčková, Blanka, Mgr Kořínková, Klára, Bolzanova 1, Praha 1 JUDr., Ph.D., ka V případě, že není u ního koncipienta uveden jeho zaměstnavatel, jedná se o ního koncipienta, který byl ve sledovaném období do seznamu ních koncipientů zapsán, a následně byl v tomto období ze seznamu vyškrtnut. b) Vyškrtnutí ze seznamu ních koncipientů Reg. č. Advokátní koncipient Dne Zapsán do seznamu ů pod reg. č Abrahamová, Lucyna, Mgr Adam, Josef, Mgr Adámková, Markéta, Mgr Andrášová, Jana, JUDr., LL.M Balihar, Šimon, Mgr

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Ročník 2014 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 2 Rozeslána

Více

Výroční finanční zpráva politické strany. za rok 2014. Podatelna PSP ČR. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Výroční finanční zpráva politické strany. za rok 2014. Podatelna PSP ČR. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Podatelna PSP ČR za rok 2014 Název politické strany: Strana zelených Identifikační číslo

Více

Příloha 2 Adresář subjektů poskytující péči a podporu psychicky nemocným a jejich blízkým

Příloha 2 Adresář subjektů poskytující péči a podporu psychicky nemocným a jejich blízkým Příloha 2 Adresář subjektů poskytující péči a podporu psychicky nemocným a jejich blízkým Psychiatrická oddělení nemocnic, Psychiatrické kliniky název adresa kontaktní osoba Ústřední vojenská nemocnice

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení řízení

O Z N Á M E N Í o zahájení řízení VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KARLOVY VARY - / - 3295/OŽP/12-7 Lupínek/740 1.11.2012 O Z N Á M E N Í o zahájení řízení Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí,

Více

KONTAKTNÍ ÚDAJE ODBORŮ DOPRAVY NA ÚŘADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

KONTAKTNÍ ÚDAJE ODBORŮ DOPRAVY NA ÚŘADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE ODBORŮ DOPRAVY NA ÚŘADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1. Město Aš DS: 5nubqy8 a silničního hospodářství Kamenná 52 352 01 Aš Milan Hurtoš vedoucí Ing. Miroslav Cimrt technik i registr

Více

1 z 6 SEZNAM MAJITELŮ VYSTAVOVANÝCH PSŮ

1 z 6 SEZNAM MAJITELŮ VYSTAVOVANÝCH PSŮ SEZNAM MAJITELŮ VYSTAVOVANÝCH PSŮ Adámik Bohuslav, Uhy 145, 273 24, Velvary, CZ, 560, 563, 565 Ajmová Lenka, Pražská 334, 294 71, Benátky nad Jizerou, CZ, 465, 466 Ambrosovi, Na Šutce 385/39, 180 00, Praha

Více

Brněnská přehrada - 11.10.2014 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - Absolutní pořadí Strana 1 z 41

Brněnská přehrada - 11.10.2014 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - Absolutní pořadí Strana 1 z 41 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - Absolutní pořadí Strana 1 z 41 1 28 KIMAIYO Hillary Kiptum 90 MA 1 Benedek-Team 0:29:42 0:43:05 0:00:00 2 27 TOO Silas Kiprono 88 MA 2 Benedek-Team 0:30:29 0:44:14 0:01:09 3 24 IURCHUK

Více

stav k 11. 3. 2014 Sídlo pracoviště Technologický park Cihlářská 4132, 434 03 Chomutov tel.:602 127 157 e-mail: paveladamec50@seznam.

stav k 11. 3. 2014 Sídlo pracoviště Technologický park Cihlářská 4132, 434 03 Chomutov tel.:602 127 157 e-mail: paveladamec50@seznam. Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

Stav k 29. 1. 2014. Hlavní město Praha. Ambulance klinické psychologie Bieblova 6, 150 00 Praha 5. PhDr. Narcisa Beránková

Stav k 29. 1. 2014. Hlavní město Praha. Ambulance klinické psychologie Bieblova 6, 150 00 Praha 5. PhDr. Narcisa Beránková Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

Stav k 22. 1. 2014. Hlavní město Praha. Ambulance klinické psychologie Bieblova 6, 150 00 Praha 5. PhDr. Narcisa Beránková

Stav k 22. 1. 2014. Hlavní město Praha. Ambulance klinické psychologie Bieblova 6, 150 00 Praha 5. PhDr. Narcisa Beránková Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

Brněnská přehrada - 11.10.2014 VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Muži A. Strana 1 z 42. RN Kat Poř Klub

Brněnská přehrada - 11.10.2014 VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Muži A. Strana 1 z 42. RN Kat Poř Klub Strana 1 z 42 Muži A 1 28 KIMAIYO Hillary Kiptum 90 MA 1 Benedek-Team 0:29:42 0:43:05 0:00:00 2 27 TOO Silas Kiprono 88 MA 2 Benedek-Team 0:30:29 0:44:14 0:01:09 3 24 IURCHUK Volodymyr 83 MA 3 JM Demolex

Více

jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Adámek Jiří Plzeňská 50 370 04 České Budějovice Česká republika 628 Adámek Radislav Opavská 6125/16A 708 00

jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Adámek Jiří Plzeňská 50 370 04 České Budějovice Česká republika 628 Adámek Radislav Opavská 6125/16A 708 00 jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Adámek Jiří Plzeňská 50 370 04 České Budějovice Česká republika 628 Adámek Radislav Opavská 6125/16A 708 00 Ostrava - Poruba Česká republika 2002 Adámková Lenka,

Více

Výsledková listina krajského kola 45. ročníku Biologické olympiády, kategorie A Hl. m. Praha

Výsledková listina krajského kola 45. ročníku Biologické olympiády, kategorie A Hl. m. Praha Hl. m. Praha 1. 1 Magdalena Holcová Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 2/4 25.0 13.5 14.5 9.0 16.0 16.0 16.0 110.0 84.6 úspěšný řešitel 2. 24 Hana Mašková Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 3/4 18.0 11.5 11.5

Více

Konstantinovy Lázně. České Budějovice

Konstantinovy Lázně. České Budějovice NázevČlena Adresa Město PSČ Titul Jméno Příjmení URL AG FOODS Group a.s. Soběšická 151 Brno - Lesná 638 00 Pavel Fies www. Agfoods.eu ArjoHuntleigh s.r.o. Hlinky 505/118 Brno 603 00 Lubomír Kachyňa, MBA

Více

Brněnská přehrada - 12.10.2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Muži A. Strana 1 z 35. RN Kat Poř Klub

Brněnská přehrada - 12.10.2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Muži A. Strana 1 z 35. RN Kat Poř Klub Strana 1 z 35 Muži A 1 2 LAGAT Julius Kiprono 80 MA 1 Benedek Team 0:29:53 0:43:38 0:00:00 2 6 KOUREK Lukáš 88 MA 2 TJ Nové Město na Moravě 0:30:20 0:44:16 0:00:38 3 1 HOMOLÁČ Jiří 90 MA 3 AK Kroměříž

Více

VÝSLEDKY SOUTĚŢE MATEMATICKÝ KLOKAN 2012. Kategorie CVRČEK

VÝSLEDKY SOUTĚŢE MATEMATICKÝ KLOKAN 2012. Kategorie CVRČEK VÝSLEDKY SOUTĚŢE MATEMATICKÝ KLOKAN 2012 Kategorie CVRČEK Kategorie CVRČEK Body Počet Body Počet Body Počet řešitelů řešitelů řešitelů 60 938 40 2813 20 2269 59 39 2492 19 2671 58 38 1888 18 2044 57 85

Více

jmeno/ulice/psc/mesto/stat/kat. číslo Ábelovská Drtinová Lucie Sportovní 674 431 51 Klášterec nad Ohří Česká republika 291 Ackermann Steffen Bei den

jmeno/ulice/psc/mesto/stat/kat. číslo Ábelovská Drtinová Lucie Sportovní 674 431 51 Klášterec nad Ohří Česká republika 291 Ackermann Steffen Bei den jmeno/ulice/psc/mesto/stat/kat. číslo Ábelovská Drtinová Lucie Sportovní 674 431 51 Klášterec nad Ohří Česká republika 291 Ackermann Steffen Bei den Muehlwiesen 20 931 49 Nittenau Německo 1657 Adam Robert,

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

IČZ Titul Jméno Příjmení ODB Obec Ulice PSČ typ_subjektu_nazev 01004000 MUDr. Dagmar Vranová 001 Praha 1 Spálená 12 11000 Samostatná ordinace PL a PLDD 01004000 MUDr. Marie Vapková 001 Praha 1 Spálená

Více

jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Abrahamová Simona Slunná 299 261 01 Příbram 5 Česká republika 503 Absolonová Michaela, MgA..

jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Abrahamová Simona Slunná 299 261 01 Příbram 5 Česká republika 503 Absolonová Michaela, MgA.. jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Abrahamová Simona Slunná 299 261 01 Příbram 5 Česká republika 503 Absolonová Michaela, MgA.. 338 13 Zvíkovec 71 Česká republika 2242 Adam Miroslav K.Marxe 1685 431

Více

ALMANACH ABSOLVENTŮ FAKULTY STROJNÍ. Od akademického roku 1952/1953 do akademického roku 2004/2005 3. část SEZNAM ABSOLBVENTŮ

ALMANACH ABSOLVENTŮ FAKULTY STROJNÍ. Od akademického roku 1952/1953 do akademického roku 2004/2005 3. část SEZNAM ABSOLBVENTŮ ALMANACH ABSOLVENTŮ FAKULTY STROJNÍ Od akademického roku 1952/1953 do akademického roku 2004/2005 3. část SEZNAM ABSOLBVENTŮ 1 Úvodní slovo k prvnímu vydání almanachu Fakulty strojní v Plzni Sestavení

Více

INFORMACE ÚV FO. Úspěšní řešitelé FO 2003/2004 kategorie E v regionech

INFORMACE ÚV FO. Úspěšní řešitelé FO 2003/2004 kategorie E v regionech INFORMACE ÚV FO Úspěšní řešitelé FO 2003/2004 kategorie E v regionech JIHOČESKÝ KRAJ 1. Matějka Jan G České Budějovice, Jírovcova 39,0 2. 3. Timr Štěpán G J. V. Jirsíka České Budějovice 37,0 (10) 2. 3.

Více

Absolventi školy. Třídní profesor Emanuel Bronec

Absolventi školy. Třídní profesor Emanuel Bronec Absolventi školy 1892 Třídní profesor Emanuel Bronec Bureš František, Coufalík Stanislav, Crhonek Josef, Červinka Julius, Deutsch Bohumír, Doležal Martin, Dvořáček František, Hladík Josef, Hyánek Hynek,

Více

Seznam externích členů zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky schválených Vědeckou radou FSv

Seznam externích členů zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky schválených Vědeckou radou FSv Seznam externích členů zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky schválených Vědeckou radou FSv Seznam je platný pro všechny bakalářské a magisterské studijní programy a obory akreditované na FSv.

Více

SEZNAM ABSOLVENTŮ (v několika případech také studentů, vzhledem k nedostupnosti potřebných informací)

SEZNAM ABSOLVENTŮ (v několika případech také studentů, vzhledem k nedostupnosti potřebných informací) SEZNAM ABSOLVENTŮ (v několika případech také studentů, vzhledem k nedostupnosti potřebných informací) 1864 Vilém Audolenský, František Beran, Jan Hárovník, Karel Iser, Julius Janeček, Čeněk Jelínek, Jan

Více

VÝSLEDKY/RESULTS - OPEN Muži/Men Liberec, den 1., 31.05.2014

VÝSLEDKY/RESULTS - OPEN Muži/Men Liberec, den 1., 31.05.2014 1 2085 Šigut Jakub 1980 Znojmo 00:40:58 00:00:48 2 317 Vyštejn Jiří 1981 Slaný 00:41:21 00:01:11 3 1676 Podzimek Jakub 1997 Hrádek nad Nisou 00:44:06 00:03:56 4 2340 Vacík Jiří 1989 Praha 5 00:44:57 00:04:47

Více

Seznam vystavovatelů / Aussteller - Verzeichniss

Seznam vystavovatelů / Aussteller - Verzeichniss Seznam vystavovatelů / Aussteller - Verzeichniss Vystavovatel/Aussteller, adresa/adresse - katalogové číslo/katalog Nr. Kubicová Z. a Tremblau N., Krmelínská 395, Ostrava 24, 72400, CZ, -2341 Adamec Jaromír,

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 12/35 ze dne 15.12.2011 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy o školských obvodech základních

Více

ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740

ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 Škola v Náchodě Sokolovna, 1992 2002 Škola v Hronově, 1993 2002 1. září 1992 Soukromá střední škola podnikatelská Náchod 1. ledna

Více

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Obsah Úvodem... 3 1. Základní údaje

Více