Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností"

Transkript

1 B Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 Upozornění: Struktura formuláře se nesmí měnit! ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační údaje IDENTIFIKACE ŽADATELE 2 Příjmení / Název : Semrád Jméno : Karel IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI 3 Katastrální území (číslo) : Středokluky (757381) Číslo listu vlastnictví : 4 Číslo parcely : st. 599 (v žádosti uvedena pozemková parc. č. 185/4) Číslo popisné *: IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 5 Příjmení / Název : Semrád Jméno : Karel 6 Telefon : Autorizovaná osoba Číslo autorizace : 8 Příjmení : Kazatel Jméno : Jaroslav IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ 9 Příjmení / Název : Duda Jméno : František 10 Telefon : Energetický specialista Číslo oprávnění : Příjmení : Duda Jméno : František Část B - Použité výrobky a systémy ZDROJE TEPLA Uveďte všechny zdroje tepla na vytápění a přípravu TV v budově. Typy zdrojů Procentuální pokrytí tepla na vytápění Procentuální pokrytí přípravy TV 13 1) Plynový kondenzační kotel 100% 100% 14 2) 15 3) 16 4) 17 5) 18 Celkem 100% 100% 19 Název hlavního zdroje (typové označení) **: Buderus Logamax Plus GB Kód SVT *: Emisní třída hlavního zdroje **: Účinnost hlavního zdroje [%] / COP [-] **: 92 1/14

2 B SOLÁRNÍ TERMICKÝ SYSTÉM 21 Název systému (typové označení) **: Kód SVT *: 22 Způsob využití : pouze příprava teplé vody příprava teplé vody a přitápění 23 Počet kolektorů : ks Celková plocha apertury : 24 Celkový využitelný zisk solárního systému Q SS,u : kwh.rok Měrný využitelný zisk solárního systému q SS,u : kwh.m -2.rok Solární podíl (pokrytí potřeby tepla) f : % SYSTÉM PŘÍPAVY TEPLÉ VODY A VYTÁPĚNÍ 27 Celkový objem zásobníků tepla na vytápění (ohřev TV řešen samostatně) : - l 28 Celkový objem zásobníků teplé vody (ohřev TV řešen samostatně) : 63 l 29 Celkový objem kombinovaných zásobníků tepla na vytápění a přípravu TV : - l 30 Je použita cirkulace teplé vody : ano X ne 31 X teplovodní soustava s otopnými tělesy 32 teplovodní velkoplošné sálavé soustavy 33 Typ otopné soustavy : teplovzdušné vytápění pomocí větrací jednotky 34 (Uveďte všechny typy) elektrické velkoplošné sálavé soustavy 35 lokální elektrická topidla 36 jiná 37 Název FV panelů (typové označení) **: 38 Název měniče (typové označení) **: 39 Typ solárního kolektoru : 40 Typ systému : SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM Typ akumulace u FV systému připojeného do distribuční sítě: 43 Počet kolektorů : ks Celková plocha : 44 Instalovaný (špičkový) elektrický výkon : 45 Celkový využitelný zisk v budově : akumulace energie do teplé vody do elektrických akumulátorů o kapacitě : Kód SVT *: Kód SVT *: kwh kw p kwh.rok -1 PARAMETRY SYSTÉMU NUCENÉHO VĚTRÁNÍ 46 Název zařízení (typové označení) **: DUPLEX 390 ECV4 Kód SVT *: 47 Typ systému : Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 48 Použití jednotky : X větrací pro teplovzdušné vytápění 49 Účinnost zpětného získávání tepla : 77 % KONSTRUKCE OBÁLKY BUDOVY Technické údaje o podporovaných opatřeních uveďte na samostatné přílohy (příloha č. 1 - Soupis zateplovaných konstrukcí na obálce budovy a příloha č. 2 - Soupis měněných výplní otvoru na obálce budovy). 50 Počet listů přílohy č. 1 : 8 listů 51 Počet listů přílohy č. 2 : 2 listů 2/14

3 B ROZDĚLENÍ PODLE ENERGONOSITELŮ Uveďte všechny energonositele po realizaci podporovaných opatření. Energonositel 52 1) Elektřina 53 2) Zemní plyn 54 3) 55 4) 56 5) 57 6) 58 Celkem 59 Referenční hodnota 60 Klasifikační třída Dílčí vypočtená spotřeba energie /pomocná energie [MWh/rok] 8,095 23,183 25,363 A obnovitelná primární energie [MWh/rok] 1,291 3,873 8,905 9,386 12,778 A DÍLČÍ DODANÁ ENERGIE Uveďte všechny dílčí dodané energie pro celou budovu po realizaci podporovaných opatření Dílčí dodaná Technické systémy budovy energie [MWh/rok] 61 Vytápění 62 Chlazení 63 Větrání 64 Úprava vlhkosti vzduchu 65 Příprava teplé vody 66 Osvětlení 67 Celkem 9,386 Procentuální zastoupení [%] 4,754 51% 0,000 0% 0,324 3% 0,000 0% 3,403 36% 0,905 10% 100% PARAMETRY BUDOVY 68 Dosažená hladina podpory : 69 Celková energeticky vztažná plocha A C : 172,30 B.1 70 Měrná potřeba tepla na vytápění E A : 19 kwh.m -2.rok Referenční hodnota měrné potřeby tepla na vytápění E A,R : 54 kwh.m -2.rok Průměrný součinitel prostupu tepla U em : 0,19 W.m -2.K Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla U em,r : 0,33 W.m -2.K Podíl Uem / Uem,R : 0,58-75 jvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti v letním období θ ai,max : 25,77 C 76 Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A : 74 kwh.m -2.rok Faktor tvaru budovy A/V : 0,79 /m 3 78 Naměřená průvzdušnost obálky budovy n 50 **: 0,3 h -1 3/14

4 B TYP BUDOVY 79 Počet bytových jednotek : 1 b.j. 80 Skutečný počet osob : 6 osob 81 Počet nadzemních podlaží : 2-82 Počet podzemních podlaží : 0-83 Typ budovy : Volně stojící 84 Konstrukční systém : Zděný - VPC tvárnice 85 Střecha: Plochá 86 Tepelná izolace je součástí : 87 Konstrukční systém základů : Střešní konstrukce Pasy Část D - Prohlášení energetického specialisty Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto krycím listu technických parametrů a jeho přílohách jsou v souladu s odborným posudkem, který byl řádně vypracován dle platných právních předpisů a podmínek Programu. Jsem si vědom, že nepravdivost tohoto prohlášení může mít za následek sankce vyplývající z příslušných právních předpisů. 88 V PRAZE dne Část E - Prohlášení žadatele o podporu ING. FRANTIŠEK DUDA jméno, příjmení (hůlkovým písmem), podpis energetického specialisty Prohlašuji, že jsem se seznámil s odborným posudkem i se všemi údaji uvedenými v tomto krycím listu technických parametrů a že opatření, které má být podpořeno z programu Nová zelená úsporám, bude provedeno v souladu s odborným posudkem a s tímto krycím listem technických parametrů. 89 V dne jméno, příjmení (hůlkovým písmem) a podpis žadatele 4/14

5 Příloha č. 1 - Soupis zateplovaných konstrukcí na obálce budovy 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI : Část A - Parametry konstrukcí ČÍSLO LISTU * 1 Z 8 3 Název/označení konstrukce v odborném posudku : S.01a - Stěna VPC+300EPS 4 Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : X Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem 5 (vyberte jeden typ) Střecha 6 Podlaha na terénu 7 Strop a ostatní konstrukce 8 Typ konstrukce dle ČSN :2011, tab.3: Stěna vnější 9 Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : 10 Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): 44,32 11 Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0,125 W.m -2.K Tloušťka tepelně izolačního materiálu : Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 0, Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 17 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K Název výrobku (typové označení) **: Baumit EPS (varianta Star) Kód SVT *: Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 20 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K Název/označení konstrukce v odborném posudku : S.01b - Stěna VPC+240EPS 22 Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : X Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem 23 (vyberte jeden typ) Střecha 24 Podlaha na terénu 25 Strop a ostatní konstrukce 26 Typ konstrukce dle ČSN :2011, tab.3: Stěna vnější 27 Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : 28 Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): 12,21 29 Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0,13 W.m -2.K Tloušťka tepelně izolačního materiálu : Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 0, Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 35 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K Název výrobku (typové označení) **: Baumit EPS (varianta Star) Kód SVT *: Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 38 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 5/14

6 39 Název/označení konstrukce v odborném posudku : S.01c - Stěna BT20+300EPS 40 Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : X Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem 41 (vyberte jeden typ) Střecha 42 Podlaha na terénu 43 Strop a ostatní konstrukce 44 Typ konstrukce dle ČSN :2011, tab.3: Stěna vnější 45 Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : 46 Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): 27,18 47 Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0,126 W.m -2.K Tloušťka tepelně izolačního materiálu : Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 0, Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 53 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K Název výrobku (typové označení) **: Baumit EPS (varianta Star) Kód SVT *: Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 56 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K Název/označení konstrukce v odborném posudku : S.01d - Stěna BT25+300EPS 58 Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : X Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem 59 (vyberte jeden typ) Střecha 60 Podlaha na terénu 61 Strop a ostatní konstrukce 62 Typ konstrukce dle ČSN :2011, tab.3: Stěna vnější 63 Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : 64 Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): 21,62 65 Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0,126 W.m -2.K Tloušťka tepelně izolačního materiálu : Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 0, Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 71 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K Název výrobku (typové označení) **: Baumit EPS (varianta Star) Kód SVT *: Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 74 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 Část B - Podpis energetického specialisty 75 V PRAZE dne ING. FRANTIŠEK DUDA jméno, příjmení (hůlkovým písmem), podpis energetického specialisty 6/14

7 Příloha č. 1 - Soupis zateplovaných konstrukcí na obálce budovy 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI : Část A - Parametry konstrukcí ČÍSLO LISTU * 3 Z 8 3 Název/označení konstrukce v odborném posudku : S.01e - Stěna YT20+300EPS 4 Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : X Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem 5 (vyberte jeden typ) Střecha 6 Podlaha na terénu 7 Strop a ostatní konstrukce 8 Typ konstrukce dle ČSN :2011, tab.3: Stěna vnější 9 Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : 10 Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): 21,87 11 Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0,112 W.m -2.K Tloušťka tepelně izolačního materiálu : Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 0, Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 17 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K Název výrobku (typové označení) **: Baumit EPS (varianta Star) Kód SVT *: Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 20 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K Název/označení konstrukce v odborném posudku : S.01f - Stěna YT25+260EPS 22 Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : X Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem 23 (vyberte jeden typ) Střecha 24 Podlaha na terénu 25 Strop a ostatní konstrukce 26 Typ konstrukce dle ČSN :2011, tab.3: Stěna vnější 27 Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : 28 Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): 80,36 29 Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0,12 W.m -2.K Tloušťka tepelně izolačního materiálu : Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 0, Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 35 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K Název výrobku (typové označení) **: Baumit EPS (varianta Star) Kód SVT *: Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 38 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 7/14

8 39 Název/označení konstrukce v odborném posudku : S.02a - Stěna VPC+260XPS 40 Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : X Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem 41 (vyberte jeden typ) Střecha 42 Podlaha na terénu 43 Strop a ostatní konstrukce 44 Typ konstrukce dle ČSN :2011, tab.3: Stěna vnější 45 Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : 46 Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): 11,28 47 Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0,156 W.m -2.K Tloušťka tepelně izolačního materiálu : Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 0, Tloušťka tepelně izolačního materiálu : Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 0, Název výrobku (typové označení) **: Austrotherm XPS TOP P Kód SVT *: 8294 Název výrobku (typové označení) **: Austrotherm XPS TOP P Kód SVT *: Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 56 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K Název/označení konstrukce v odborném posudku : S.02b - Stěna VPC+200XPS 58 Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : X Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem 59 (vyberte jeden typ) Střecha 60 Podlaha na terénu 61 Strop a ostatní konstrukce 62 Typ konstrukce dle ČSN :2011, tab.3: Stěna vnější 63 Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : 64 Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): 3,82 65 Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0,177 W.m -2.K Tloušťka tepelně izolačního materiálu : Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 0, Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 71 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K Název výrobku (typové označení) **: Austrotherm XPS TOP P Kód SVT *: Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 74 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 Část B - Podpis energetického specialisty 75 V PRAZE dne ING. FRANTIŠEK DUDA jméno, příjmení (hůlkovým písmem), podpis energetického specialisty 8/14

9 Příloha č. 1 - Soupis zateplovaných konstrukcí na obálce budovy 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI : Část A - Parametry konstrukcí ČÍSLO LISTU * 5 Z 8 3 Název/označení konstrukce v odborném posudku : S.02c - Stěna BT20+260XPS 4 Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : X Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem 5 (vyberte jeden typ) Střecha 6 Podlaha na terénu 7 Strop a ostatní konstrukce 8 Typ konstrukce dle ČSN :2011, tab.3: Stěna vnější 9 Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : 10 Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): 5,58 11 Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0,157 W.m -2.K Tloušťka tepelně izolačního materiálu : Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 0, Tloušťka tepelně izolačního materiálu : Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 0, Název výrobku (typové označení) **: Austrotherm XPS TOP P Kód SVT *: 8294 Název výrobku (typové označení) **: Austrotherm XPS TOP P Kód SVT *: Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 20 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K Název/označení konstrukce v odborném posudku : P.03 - Podlaha nad exteriérem 22 Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : X Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem 23 (vyberte jeden typ) Střecha 24 Podlaha na terénu 25 Strop a ostatní konstrukce 26 Typ konstrukce dle ČSN :2011, tab.3: Strop s podlahou nad venkovním prostorem 27 Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : 28 Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): 20,19 29 Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0,105 W.m -2.K Tloušťka tepelně izolačního materiálu : Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 0, Tloušťka tepelně izolačního materiálu : Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 0, Název výrobku (typové označení) **: Isover EPS 200 Kód SVT *: 968 Název výrobku (typové označení) **: Baumit EPS (varianta Star) Kód SVT *: Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 38 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 9/14

10 39 Název/označení konstrukce v odborném posudku : 40 Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : P.01 - Podlaha na terénu Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem 41 (vyberte jeden typ) Střecha 42 X Podlaha na terénu 43 Strop a ostatní konstrukce 44 Typ konstrukce dle ČSN :2011, tab.3: Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 45 Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : 46 Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): 76,04 47 Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0,13 W.m -2.K Tloušťka tepelně izolačního materiálu : Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 0, Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 53 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K Název výrobku (typové označení) **: Isover EPS 200 Kód SVT *: Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 56 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K Název/označení konstrukce v odborném posudku : 58 Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : P.04a - Střecha plochá Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem 59 (vyberte jeden typ) X Střecha 60 Podlaha na terénu 61 Strop a ostatní konstrukce 62 Typ konstrukce dle ČSN :2011, tab.3: Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45 včetně 63 Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : 64 Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): 49,72 65 Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0,095 W.m -2.K Tloušťka tepelně izolačního materiálu : Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 0, Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 68 (40-105) 71 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 0, Název výrobku (typové označení) **: RAPOL EPS 100 S Kód SVT *: 5015 Název výrobku (typové označení) **: Isover EPS 150 Kód SVT *: Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 74 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 Část B - Podpis energetického specialisty 75 V PRAZE dne ING. FRANTIŠEK DUDA jméno, příjmení (hůlkovým písmem), podpis energetického specialisty 10/14

11 Příloha č. 1 - Soupis zateplovaných konstrukcí na obálce budovy 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI : Část A - Parametry konstrukcí ČÍSLO LISTU * 7 Z 8 3 Název/označení konstrukce v odborném posudku : 4 Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : P.04b - Střecha plochá Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem 5 (vyberte jeden typ) x Střecha 6 Podlaha na terénu 7 Strop a ostatní konstrukce 8 Typ konstrukce dle ČSN :2011, tab.3: Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45 včetně 9 Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : 10 Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): 46,51 11 Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0,106 W.m -2.K Tloušťka tepelně izolačního materiálu : Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 0, Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 66 (40-100) 17 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 0, Název výrobku (typové označení) **: RAPOL EPS 100 S Kód SVT *: 5015 Název výrobku (typové označení) **: Isover EPS 150 Kód SVT *: Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 20 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K Název/označení konstrukce v odborném posudku : 22 Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem 23 (vyberte jeden typ) Střecha 24 Podlaha na terénu 25 Strop a ostatní konstrukce 26 Typ konstrukce dle ČSN :2011, tab.3: 27 Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : 28 Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): 29 Součinitel prostupu tepla konstrukce U : W.m -2.K Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 32 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 35 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 38 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 11/14

12 39 Název/označení konstrukce v odborném posudku : 40 Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem 41 (vyberte jeden typ) Střecha 42 Podlaha na terénu 43 Strop a ostatní konstrukce 44 Typ konstrukce dle ČSN :2011, tab.3: 45 Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : 46 Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): 47 Součinitel prostupu tepla konstrukce U : W.m -2.K Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 50 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 53 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 56 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K Název/označení konstrukce v odborném posudku : 58 Typ konstrukce pro stanovení výše způsobilých výdajů : Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem 59 (vyberte jeden typ) Střecha 60 Podlaha na terénu 61 Strop a ostatní konstrukce 62 Typ konstrukce dle ČSN :2011, tab.3: 63 Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : 64 Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení): 65 Součinitel prostupu tepla konstrukce U : W.m -2.K Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 68 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 71 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K Tloušťka tepelně izolačního materiálu : 74 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu λ W.m -1.K -1 Část B - Podpis energetického specialisty 75 V PRAZE dne ING. FRANTIŠEK DUDA jméno, příjmení (hůlkovým písmem), podpis energetického specialisty 12/14

13 Příloha č. 2 - Soupis měněných výplní otvoru na obálce budovy v3.0 ( ) 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI : Část A - Parametry konstrukcí ČÍSLO LISTU * 1 Z 2 Poznámka: Zapisují se pouze podporované výplně otvorů s různými parametry. Například, v případě, že mají všechny podporované výplně otvorů shodné parametry, bude zapsán pouze jeden výrobek. 3 Typ konstrukce dle ČSN :2011, tab. 3 : 4 5 Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : 6 Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : 25,85 7 Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry U w /U D : 0,73 W.m -2.K -1 8 Součinitel prostupu tepla výplně U g **: 0,5 W.m -2.K -1 9 Součinitel prostupu tepla rámu U f **: 1 W.m -2.K Lineární činitel prostupu tepla ψ g **: 0,031 W.m -1.K Výška profilu rámu **: Celkový činitel prostupu solární energie g : 0,47-13 Název výrobku (typové označení) **: 16 Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : 17 Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : 12,38 18 Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry U w /U D : 0,8 W.m -2.K Součinitel prostupu tepla výplně U g **: 0,6 W.m -2.K Součinitel prostupu tepla rámu U f **: 1 W.m -2.K Lineární činitel prostupu tepla ψ g **: 0,031 W.m -1.K Výška profilu rámu **: Celkový činitel prostupu solární energie g : 0,65-24 Název výrobku (typové označení) **: 25 Název/označení konstrukce v odborném posudku : Typ konstrukce dle ČSN :2011, tab. 3 : Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : 28 Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : 2,53 29 Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry U w /U D : 0,92 W.m -2.K Součinitel prostupu tepla výplně U g **: 0,5 W.m -2.K Součinitel prostupu tepla rámu U f **: 1,32 W.m -2.K Lineární činitel prostupu tepla ψ g **: 0,031 W.m -1.K Výška profilu rámu **: max Celkový činitel prostupu solární energie g : 0,51-35 Název výrobku (typové označení) **: OK1 - Okna 1. Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří Trocal 88+ Kód SVT *: 14 Název/označení konstrukce v odborném posudku : OK2 - Okna solární 1. Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do Typ konstrukce dle ČSN :2011, tab. 3 : 15 venkovního prostředí, kromě dveří Název/označení konstrukce v odborném posudku : Trocal 88+ Kód SVT *: DV1 - Dveře 3. Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu) Trocal 76 AD Kód SVT *: /14

14 36 Název/označení konstrukce v odborném posudku : Typ konstrukce dle ČSN :2011, tab. 3 : Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : 39 Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : 40 Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry U w /U D : W.m -2.K Součinitel prostupu tepla výplně U g **: W.m -2.K Součinitel prostupu tepla rámu U f **: W.m -2.K Lineární činitel prostupu tepla ψ g **: W.m -1.K Výška profilu rámu **: 45 Celkový činitel prostupu solární energie g : - 46 Název výrobku (typové označení) **: Kód SVT *: 47 Název/označení konstrukce v odborném posudku : Typ konstrukce dle ČSN :2011, tab. 3 : Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : 50 Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : 51 Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry U w /U D : W.m -2.K Součinitel prostupu tepla výplně U g **: W.m -2.K Součinitel prostupu tepla rámu U f **: W.m -2.K Lineární činitel prostupu tepla ψ g **: W.m -1.K Výška profilu rámu **: 56 Celkový činitel prostupu solární energie g : - 57 Název výrobku (typové označení) **: Kód SVT *: 58 Název/označení konstrukce v odborném posudku : Typ konstrukce dle ČSN :2011, tab. 3 : Pro tuto konstrukci je památkovou péčí stanoven zvláštní postup při provádění : 61 Plocha konstrukce (dle energetického hodnocení) : 62 Součinitel prostupu tepla výplně otvoru stanovený pro dané rozměry U w /U D : W.m -2.K Součinitel prostupu tepla výplně U g **: W.m -2.K Součinitel prostupu tepla rámu U f **: W.m -2.K Lineární činitel prostupu tepla ψ g **: W.m -1.K Výška profilu rámu **: 67 Celkový činitel prostupu solární energie g : - 68 Název výrobku (typové označení) **: Kód SVT *: Část B - Podpis energetického specialisty 69 V PRAZE dne ING. FRANTIŠEK DUDA jméno, příjmení (hůlkovým písmem), podpis energetického specialisty 14/14

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační údaje IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (vč. podoblastí podpory C.1 a C.4) 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační

Více

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (vč. podoblastí podpory C.1 a C.4) 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI Část A - Identifikační

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Rodinný dům Staré nám. 24/25, Brno Přízřenice Vlastník: František Janíček a Dagmar Janíčková Staré náměstí 24/25, 619 00 Brno Zpracovatel:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. Bytový dům Kotlářská 664/24, Brno Zadavatel: Kotlářská 24, bytové družstvo Kotlářská 24; 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

3. Výzva programu NZÚ pro Rodinné domy. Základní informace Hlavní novinky a změny oproti předchozím výzvám Oblasti podpory a podmínky

3. Výzva programu NZÚ pro Rodinné domy. Základní informace Hlavní novinky a změny oproti předchozím výzvám Oblasti podpory a podmínky 3. Výzva programu NZÚ pro Rodinné domy Základní informace Hlavní novinky a změny oproti předchozím výzvám Oblasti podpory a podmínky Hlavní novinky a změny oproti předchozím výzvám: kontinuální výzva,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. Bytový dům Poděbradova 56, Brno Zadavatel: Šťastný Ondřej Optátova 737/15 637 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40; 634 00 Brno

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2136; Líšeň (612405) OKRES: KRAJ: Brno - město Jihomoravský MAJITEL : Česká republika, Národní památkový ústav,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům C1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLNÍ PĚŠINA 5248, CHOMUTOV

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLNÍ PĚŠINA 5248, CHOMUTOV PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLNÍ PĚŠINA 5248, 43004 CHOMUTOV dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07. 2009

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů RD Frenštát pod Radhoštěm, Bezručova 1231 Zadavatel: Adresa objektu: Zpracovatel:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM LYSÁ NAD LABEM P.Č. 2175/10 Libor Zbojan, Kpt. Stránského 988/20, Praha 9, 198 00 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Dle vyhlášky 78/2013 sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům A1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům F2 Stavebník: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Ďáblická 70/22, Praha Ďáblice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Ďáblická 70/22, Praha Ďáblice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Ďáblická 70/22, 182 00 Praha Ďáblice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům E1 Stavebník: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Tábor 2298/22, 616 00 Brno-Žabovřesky parc.č.:2768/1 dle Vyhl. 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Tábor 2298/22, 616 00 Brno-Žabovřesky parc.č.:2768/1 dle Vyhl. 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Tábor 2298/22, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:2768/1 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brnoměsto,

Více

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista:

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Vychodilova 3077/20, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:5423/2, 5477/11, 5423/3, 5423/4 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 1.12.214 Zakázka: penb1411282 Archiv: 1723 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

17,3 28,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

17,3 28,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: p.č. 976,109/14,k.ú. Polevsko PSČ, místo: 471 16 Polevsko Typ budovy:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb.

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb. Vít KLEIN, Ph.D. energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických specialistů MPO pod číslem 023 Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem E-mail: vit.klein@volny.cz Mobil: 777 784 900 PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

768,5 1005,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

768,5 1005,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: par.č.1616, k.ú. Česká Třebová PSČ, místo: 56 1 Česká Třebová Typ budovy:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04 Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov evid. č.: 9719.0 Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Bytový dům, U Průhonu 1368/15, Praha 7 - Holešovice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Bytový dům, U Průhonu 1368/15, Praha 7 - Holešovice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Bytový dům, U Průhonu 1368/15, 170 00 Praha 7 Holešovice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, 27341 Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Beníškové 1285 PSČ, místo: 15 Praha 5 Typ budovy: Bytový dům Plocha obálky

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

309,5 358,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

309,5 358,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Mojmírova 301/3 PSČ, místo: Praha Nusle, 140 00 Typ budovy: Bytový dům

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/213 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 Letňany Investor: BPT DEVELOPMENT, a.s. Václavské nám.161/147 Vypracoval:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy Protokol průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené

Více

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ul. Křivatcová, Praha Zličín PSČ, místo: 155 21 Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ATEG TEPELNÁ TECHNIKA, s. r. o., V Hájích 384, Praha 4 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Dunovského 825 Praha, 149 00 Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 364 Ing.František Švadleňák Vlčnov Datum tisku: 1. 1. 215 Zakázka: RD Drnholec p.č. 17656 Šraga Archiv: 148/215 PROTOKOL PRŮKAZU

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více