Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele: 1964 zakázkové číslo zhotovitele: M10078

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele: 1964 zakázkové číslo zhotovitele: M10078"

Transkript

1 Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele: 1964 zakázkové číslo zhotovitele: M Smluvní strany 1.1. Objednatel: Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace Sídlo: Americká 242, Tachov Statutární zástupce: Bc. Lukáš Bardon IČ: DIČ: není plátce DPH Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Bardon Telefon: dále jen objednatel a 1.2. Zhotovitel: S T A V E B N Í M O N T Á Ž E spol. s r.o. Registrován v OR u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1857 Sídlo: Plzeň, Klatovská 7, č.p. 73, okres Plzeň-město, PSČ Statutární zástupce: Ludvík Melis, jednatel společnosti IČ: DIČ: CZ Zástupce pověřený jednáním ve věcech: a) smluvních: Ludvík Melis, jednatel společnosti JUDr. Ludvík Melis, ředitel společnosti b) technických: František Popelka, stavbyvedoucí Telefon: Fax: Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č.ú /6800 dále jen zhotovitel 2. Předmět dodatku 2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo (č. smlouvy zhotovitele: 1964, zakázkové číslo zhotovitele: M10078) uzavřená smluvními stranami dne (dále jen smlouva ), jejímž předmětem je provedení stavby/díla Sanace vlhkého zdiva v DS Tachov, Panenská, a to tak, že se doplňují články III. odst. 1., IV. odst. 1., V. odst. 3., V. odst. 4., V. odst. 5. a XXI. odst. 1. smlouvy o nový text tohoto znění: článek III. odst. 1. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a snižuje o méněpráce uvedené v cenové nabídce zhotovitele ze dne , která je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy. článek IV. odst. 1. Cena za vícepráce uvedené v cenové nabídce zhotovitele ze dne činí: Cena bez DPH: ,00Kč Cena za méněpráce uvedené v cenové nabídce zhotovitele ze dne činí: Cena bez DPH: ,00Kč Cena za vícepráce a méněpráce (uvedené v cenové nabídce zhotovitele ze dne ) dohromady činí: Cena bez DPH: ,00Kč (z toho základ pro DPH 15 %: ,00K č; základ pro DPH 21 %: ,00Kč) DPH 15 %: ,00Kč DPH 21 %: ,00Kč Cena vč. DPH: ,00Kč Celková cena díla v rozsahu dle smlouvy a dodatku č. 1. činí: Celková cena bez DPH: ,00Kč DPH 15 %: ,10K č DPH 21 %: ,90K č Celková cena vč. DPH: ,00Kč článek V. odst. 3. Termín ukončení víceprací (vnější úpravy izolace), uvedených v cenové nabídce zhotovitele ze dne , byl smluvními stranami sjednán na den Pro všechny ostatní práce a vícepráce na díle platí termín ukončení /1

2

3 STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. Plzeň Zhotovitel: STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. Plzeň Klatovská Plzeň Krycí list kalkulace změn STAVBA: B10082 TACHOV Zahájení: SANACE VLHKÉHO ZDIVA V DS PANENSKÁ Dokončení: Zpracoval: Dne:.. Odsouhlasil: Dne:.. podpisy ROZPIS ÚDAJŮ PO OBJEKTECH Objekt Název objektu cena v Kč VÍCEPRÁCE Vnější úpravy izolace VÍCEPRÁCE Výtahová šachta VÍCEPRÁCE PVC v tělocvičně VÍCEPRÁCE Sanační omítky chodeb VÍCEPRÁCE SDK truhlíky VÍCEPRÁCE celkem MÉNĚPRÁCE Sanace vlhkého zdiva MÉNĚPRÁCE Odvodnění garáže MÉNĚPRÁCE Kanalizační přípojka MÉNĚPRÁCE celkem Celkem: DPH - sazba DPH - sazba Celkem za stavbu včetně DPH: 15,00% ,00%

4 STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. Plzeň Zhotovitel: STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. Plzeň Klatovská Plzeň Krycí list kalkulace stavby vč.změn STAVBA: B10082 TACHOV Zahájení: SANACE VLHKÉHO ZDIVA V DS PANENSKÁ Dokončení: Zpracoval: Dne:.. Odsouhlasil: Dne:.. podpisy ROZPIS ÚDAJŮ PO OBJEKTECH Objekt Název objektu cena v Kč SANACE VLHKÉHO ZDIVA ODVODNĚNÍ GARÁŽE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA VÍCEPRÁCE Vnější úpravy izolace VÍCEPRÁCE Výtahová šachta VÍCEPRÁCE PVC v tělocvičně VÍCEPRÁCE Sanační omítky chodeb VÍCEPRÁCE SDK truhlíky MÉNĚPRÁCE Sanace vlhkého zdiva MÉNĚPRÁCE Odvodnění garáže MÉNĚPRÁCE Kanalizační přípojka Celkem: DPH - sazba DPH - sazba Celkem za stavbu včetně DPH: 15,00% ,00%

5 REKAPITULACE Objekt :4 VÍCEPRÁCE Zhotovitel : STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. Plzeň Rozpočet :3 Vnější úpravy izolace Cena jednotková v Kč Izolace proti vodě Celkem celkem DPH 15% ,00% celkové náklady Kč

6 Propočet ceny objektu Objekt :4 VÍCEPRÁCE Zhotovitel : STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. Plzeň Rozpočet :3 Vnější úpravy izolace Cena jednotková v Kč Izolace proti vodě Rozebrání a zpětné kladení zámkové dlažby m2 21, , Ztížená vykopávka ruční m3 15, , Obsyp objektů ruční vč,zhutnění m3 15, , Otlučení omítky, očištění, vyrovnání pod izolaci m2 25, , Přikotvení stěnové lišty Delta MS m 84,000 88, Lišta Delta MS m 84,000 65, Nastavení fóliové izolace, přivaření na lišty m2 25, , Fólie FATRAFOL 803 tl.1,5mm m2 25, , D+M podkladní a ochranné textilie NETEX 500 m2 60,000 90, Izolace proti vodě Celkem Kč

7 REKAPITULACE Objekt :4 VÍCEPRÁCE Zhotovitel : STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. Plzeň Rozpočet :4 Výtahová šachta Cena jednotková v Kč Stavební práce Celkem celkem DPH 15% ,00% celkové náklady Kč

8 Propočet ceny objektu Objekt :4 VÍCEPRÁCE Zhotovitel : STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. Plzeň Rozpočet :4 Výtahová šachta Cena jednotková v Kč Stavební práce 1 D+M čerpadla soub 1, , Výtlačné potrubí PPR 32 vč.kotvení m 4, , Zednické začištění soub 1, , Jádrový vrt vč.chráničky a propojení soub 1, , Stavební práce Celkem Kč

9 REKAPITULACE Objekt :4 VÍCEPRÁCE Zhotovitel : STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. Plzeň Rozpočet :5 PVC v tělocvičně Cena jednotková v Kč Podlahy povlakové Celkem celkem DPH 15% ,00% celkové náklady Kč

10 Propočet ceny objektu Objekt :4 VÍCEPRÁCE Zhotovitel : STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. Plzeň Rozpočet :5 PVC v tělocvičně Cena jednotková v Kč Podlahy povlakové Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou m2 19,610 51, Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 19, , Spojování podlah z plastů svařování za tepla m 12,000 24, soklík PVC m 20,400 10, Svařování soklíku PVC m 20,400 24, podlahovina z PVC m2 21, , Podlahy povlakové Celkem Kč 9 610

11 REKAPITULACE Objekt :4 VÍCEPRÁCE Zhotovitel : STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. Plzeň Rozpočet :6 Sanační omítky chodeb Cena jednotková v Kč Úpravy povrchů, podlahy, osazení Celkem celkem DPH 15% ,00% celkové náklady Kč

12 Propočet ceny objektu Objekt :4 VÍCEPRÁCE Zhotovitel : STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. Plzeň Rozpočet :6 Sanační omítky chodeb Cena jednotková v Kč Úpravy povrchů, podlahy, osazení Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % m2 14,000 52, Vnitřní sanační postřik m2 14,000 70, Vnitřní sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo provád ěná ručně odp.parametrům WTA m2 14, , Nátěr na sanační omítky m2 14,000 80, Úpravy povrchů, podlahy, osazení Celkem Kč

13 REKAPITULACE Objekt :4 VÍCEPRÁCE Zhotovitel : STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. Plzeň Rozpočet :7 SDK truhlíky Cena jednotková v Kč Konstrukce sádrokartonové Celkem celkem DPH 15% ,00% celkové náklady Kč

14 Propočet ceny objektu Objekt :4 VÍCEPRÁCE Zhotovitel : STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. Plzeň Rozpočet :7 SDK truhlíky Cena jednotková v Kč Konstrukce sádrokartonové SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m m 18, , Konstrukce sádrokartonové Celkem Kč 9 000

15 REKAPITULACE Objekt :5 MÉNĚPRÁCE Zhotovitel : STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. Plzeň Rozpočet :1 Sanace vlhkého zdiva Cena jednotková v Kč Svislé a kompletní konstrukce Vodorovné konstrukce Úpravy povrchů, podlahy, osazení Ostatní konstrukce a práce - bourání Přesun hmot Izolace proti vodě Zdravotní instalace Vnitřní plynovod Ústřední vytápění Konstrukce sádrokartonové Konstrukce truhlářské Podlahy z dlaždic Podlahy povlakové Obklady keramické Elektroinstalace Celkem celkem DPH 15% ,00% celkové náklady Kč

16 Propočet ceny objektu Objekt :5 MÉNĚPRÁCE Zhotovitel : STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. Plzeň Rozpočet :1 Sanace vlhkého zdiva Cena jednotková v Kč Svislé a kompletní konstrukce Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MVC 2,5 m3-1, , Rubová injektáž akrylátovým tmelem m2-36, , Svislé a kompletní konstrukce Vodorovné konstrukce Mechan.podř.zdiva,cm.zálivka,plastové klíny, skelný laminát tl. 2 mm m2-53, , Vodorovné konstrukce Úpravy povrchů, podlahy, osazení Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zat řená vnitřních stěn nanášená ručně Vnitřní sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo provád ěná ručně odp.parametrům WTA m2-185, , m2-196, , Vnitřní sanační postřik m2-186,812 70, Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zat řená vnějších stěn nanášená ručně m2-84, , Nátěr vnější omítky soklu m2-101, , Nátěr vnější omítky stěn m2-13, , Omítka soklu sanační m2-70, , Omítka stěn sanační m2-13, , Úpravy povrchů, podlahy, osazení Ostatní konstrukce a práce - bourání Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm m -4, , Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % m2-192,458 52, Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 % m2-84,448 52, Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 m2-9,253 96, Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2-74,185 60, Ostatní konstrukce a práce - bourání Přesun hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v.do 6 m s použitím mechanizace t -10, , Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t -10, , Strana 1 z 3

17 Cena jednotková v Kč Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km p řes 1 km t -111,683 11, Poplatek za uložení suti (skládkovné) t -10, , Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t -8, , Přesun hmot Izolace proti vodě Minerální hydroizolační stěrka svisle venkovní m2-18, , Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií svařovanou PVC m2-1, , Provedení svislé izolace proti tlakové vod ě volně fólií z PVC m2-46, , Fólie PVC tl. 2 mm m2-1, , Nopová fólie vč.doplňků m2-53,488 73, Příplatek k izolacím proti tlakové vodě za plochu do 10 m2 m2-1,300 22, Izolace proti vodě Zdravotní instalace Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém FRIAPHON DN m -110, , Demontáž klozetu Kombi, odsávací soub -4, , Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soub -4, , Demontáž výlevka diturvitová soub -4, , Montáž výlevky soub -4, , Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soub -22,000 75, Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ kus -22, , Zdravotní instalace Vnitřní plynovod Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x m -30,000 36, Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní m -30,000 19, Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x m -55,000 46, Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní m -55,000 24, Ochrana potrubí rozvodu do pr. DN 100 m -55,000 44, Ochrana potrubí do pr. DN 50 mm m -30,000 39, Vnitřní plynovod Ústřední vytápění Nátěry syntetické žebrových trub barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x m2-10, , Ústřední vytápění Konstrukce sádrokartonové Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí oplášt ění jednoduché Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí oplášt ění jednoduché m2-6,422 47, m2-12,844 47, Strana 2 z 3

18 Cena jednotková v Kč Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí oplášt ění jednoduché m2-7,076 47, Konstrukce sádrokartonové Konstrukce truhlářské Demontáž a zpětná montáž madel na chodbách v č.odvozu k dočas.uskladnění m -84, , Konstrukce truhlářské Podlahy z dlaždic Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 65 mm m -76,809 48, Keramické soklíky v. 50 mm m -88, , Podlahy z dlaždic Podlahy povlakové Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m -48,028 12, Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou m2-118,680 51, Lepení pásů povlakových podlah plastových m2-19, , Spojování podlah z plastů svařování za tepla m -14,236 24, soklík PVC m -48,811 10, Svařování soklíku PVC m -48,028 24, podlahovina z PVC m2-20, , Podlahy povlakové Obklady keramické Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standard.lepidlem m2-79, , Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem m -185, , obklady keramické dle původního formátu m2-76, , Obklady keramické Elektroinstalace 88 21/M Elektroinstalace Kč ,000 1, Elektroinstalace Celkem Kč Strana 3 z 3

19 SOUPIS PRACÍ - méněpráce Stavba: Objekt: Sanace vlhkého zdiva v DS Tachov, Panenská Sanace vlhkého zdiva Místo: Domov pro seniory Tachov, Panenská 2068 Datum: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 21-M - Elektromontáže ,00 81 M zpětná montáž nástěnného svítidla s jedním zdrojem ks 10, , ,00 82 M materiál spínač ř.1 IP 20 ks 10,000 70,30 703,00 83 M materiál kryt spínače jednoduchý ks 10,000 25,10 251,00 84 M materiál rámeček jednonásobný ks 10,000 15,20 152,00 85 M materiál spínač ř.5 IP 20 ks 6,000 96,90 581,00 86 M materiál kryt spínače dělený ks 6,000 37,60 226,00 87 M materiál rámeček jednonásobný ks 6,000 15,40 92,00 88 M materiál spínač ř.6 IP 20 ks 3,000 74,80 224,00 89 M materiál kryt spínače jednoduchý ks 3,000 25,10 75,00 90 M materiál rámeček jednonásobný ks 3,000 15,40 46,00 91 M materiál spínač 400V 32A IP 54 ks 7, , ,00 92 M zásuvka 16A/250V jednonásobná IP 20 ks 24, , ,00 93 M materiál rámeček jednonásobný ks 24,000 15,40 370,00 94 M materiál zásuvka 32A 400V IP 44 ks 6, , ,00 95 M materiál kabel CYKY 5x2,5 m 330,000 29, ,00 96 M materiál kabel CYKY 5x6 m 50,000 73, ,00

20 REKAPITULACE Objekt :5 MÉNĚPRÁCE Zhotovitel : STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. Plzeň Rozpočet :2 Odvodnění garáže Cena jednotková v Kč Ostatní konstrukce a práce - bourání Celkem celkem DPH 21% ,00% -301 celkové náklady Kč

21 Propočet ceny objektu Objekt :5 MÉNĚPRÁCE Zhotovitel : STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. Plzeň Rozpočet :2 Odvodnění garáže Cena jednotková v Kč Ostatní konstrukce a práce - bourání Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiál ů m -0, , Ostatní konstrukce a práce - bourání Celkem Kč

22 REKAPITULACE Objekt :5 MÉNĚPRÁCE Zhotovitel : STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. Plzeň Rozpočet :3 Kanalizační přípojka Cena jednotková v Kč Zemní práce Zakládání Vodorovné konstrukce Komunikace Trubní vedení Přesun hmot Vedlejší náklady stavby -500 Celkem celkem DPH 21% ,00% celkové náklady Kč

23 Propočet ceny objektu Objekt :5 MÉNĚPRÁCE Zhotovitel : STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. Plzeň Rozpočet :3 Kanalizační přípojka Cena jednotková v Kč Zemní práce Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2-2,100 44, Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm m2-2, , Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3-0, , m3-0, , Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3-0, , Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m m3-1,050 18, Poplatek Skládkovné - zemina m3-0, , Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt ů sypaninou se zhutněním m3-0,315 89, Zemní práce Zakládání Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2-2,100 19, Zakládání Vodorovné konstrukce Podkladní desky z betonu prostého t ř. C 16/20 otevřený výkop m3-0, , Vodorovné konstrukce Komunikace Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2-2,100 45, Kladení zámkové dlažby komunikací pro p ěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2-2, , Komunikace Trubní vedení Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otev řený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm m -3, , trubka KGEM s hrdlem 110X3,2X1M SN4KOEX,PVC kus -3, , Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m -3,500 16, Napojení na stávající vpust kus -1, , Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým t ř. C 16/20 otevřený výkop m3-0, , Trubní vedení Strana 1 z 2

24 Cena jednotková v Kč Přesun hmot Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t -0, , Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km p řes 1 km t -3,003 6, Poplatek Skládkovné - suť t -0, , Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t -0, , Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otev řený výkop t -1, , Přesun hmot Vedlejší náklady stavby 23 V R N Zařízení staveniště Kč -100,000 1, K Č Kompletační činnost Kč -100,000 1, V R N Provozní vlivy Kč -300,000 1, Vedlejší náklady stavby -500 Celkem Kč Strana 2 z 2

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav 2014 Srpen 2014 ._-------------_.._-----_.- - složení rozpočtu - krycí list rozpočtu I objekt základní objekt základn{ rozpočtové náklady s speciňkace stroje

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

- - 1-r-Smluvní strany

- - 1-r-Smluvní strany DODATEK č. 1 Ke Smlouvě o dílo ze dne 30.4.2013 registrované pod ID - 67955 KUJIP8110F0X SOUT Chotěboř - Oprava sociálního zařízení Kyjovská ul." - - 1-r-Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený:

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7 KSO: 822 59 CC-CZ: Místo: Praha 7 - Bubeneč Datum: 30.09.2014 Zadavatel: Hlavní město Praha, Praha

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE Rekonstrukce bytové jednotky č.49, ul.bělehradská č.p.513, Pardubice SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE V Pardubicích, duben 2012 Zpracoval: Ing. Milan Soudek A.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 049/PJ/OVZ/2014 dne: 3. února 2014 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 9 K nadlimitní veřejné

Více

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Objednatel: Adresa: Obec: Patro:, byt č.: Tel.:, e: CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Benkova 1691/23, Praha 4 - Chodov IČ: 67935621, Tel.: 774 724 184 info@az-reko.cz, www.az-reko.cz

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Dodatečná informace č. 25 až 35 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek. pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

Dodatečná informace č. 25 až 35 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek. pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: V Praze dne 14. ledna 2014 Dodatečná informace č. 25 až 35 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: Stavební úpravy domů Táborská 376/40 a 1691/32,

Více

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny.

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. Výkaz výměr Příloha č. 3 Výkaz výměr Místnost č. S 13: Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Cena v Kč bez DPH Výše DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem v Kč DPH nízká DPH vysoká Celkem s DPH v Kč 1.

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha Ing. arch. Michal Vondra AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT A.T.A. STUDIO ARCHITEKTONICKO TECHNICKÝ ATELIER IČ: 43014186 DIČ: CZ6206160334 ČÍSLO AUTORIZACE ČKA: 1319 Sídlo: Ing. arch. Michal Vondra Šumberova 2/329

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

ROZPOČET - REKAPITULACE

ROZPOČET - REKAPITULACE Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

DODATEK č. 1. ,VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Oprava venkovní kanalizace"

DODATEK č. 1. ,VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Oprava venkovní kanalizace DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.4.2013 registrované pod ID-67956 KUJIP@Tl0EL7",,, '' 1,VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Oprava venkovní kanalizace" 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený:

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Konstrukce Základy vrtané piloty, železobetonové patky a pasy Svislé nosné konstrukce železobetonový nosný skelet, vyzdívky- cihelné

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Slepý výkaz výměr - VZOR Poř. Popis MJ Výměra

Slepý výkaz výměr - VZOR Poř. Popis MJ Výměra SO_01: Stavební práce 001: Zemní práce 001.: Zemní práce 001-01 Vytyčovací práce - vytyčení BD a přípojek kpl 001-02 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 001-03 Hloubení rýh š do 600 mm

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti č É č á č í ř á á ě ř á ř šíř í š ří é Ž ř áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á š í š ří é Ž č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č úč í ší á šíř í š ří é á é šť í é ý é ý é éř í ě é

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz CHOMUTOV Společnost SSG s.r.o. je profesionální, spolehlivý adůvěryhodný partner pro realizaci vašich záměrů ve stavebnictví. SSG s.r.o. je stavební společnost, která se dynamicky rozrůstá ahledá nové

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Stavba: Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech A. Vytápění 2 869 03,92 Kč SO 0 Stávající kotelna 67 239,53 Kč SO 02 Sklad S,S2 83 465,3 Kč SO 03 Strážnice

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Realizační standard rodinného domu EDC. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY

Realizační standard rodinného domu EDC. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY Realizační standard rodinného domu EDC I.1. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : I.1.1. Svislé a vodorovné konstrukce: Zemní práce (v případě vysoké hladiny spodní vody, skály, vyšší sklon jak 3% nebo

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

KUMSP00GECP2. Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

KUMSP00GECP2. Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ MORAVSKOSI FZSKV KRAJ - KRAJSKY URAĎ CtMl.o SMLOUVY (DODATKU) -4- KUMSP00GECP2 Vď^naiamm at16/zbl5 /kr, odb. Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

Dodatek č.1. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry"

Dodatek č.1. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry Dodatek č.1 KUJIP014YXX5 Smlouvy o dílo č. objednatele ID 70334, č.zhotovitele 13822149 ze dne 18. 7. 2013 uzavřené podle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR I. Smluvní strany 1. PB-CENTRUM spol. s r. o. se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Františkem Budínem, jednatelem

Více

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

v y z ý v á - 1 - Doporučeně.

v y z ý v á - 1 - Doporučeně. - 1 - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 4, 5. května 51, IČ: 00638722 DIČ: CZ00638722 tel.: 244 105 001, fax: 244 105 043 e-mail: zdravotnickaskola@centrum.cz web: www.zdravotnickaskola5kvetna.cz

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 31.10.2012

Položkový rozpočet stavby Datum: 31.10.2012 stavby Datum: 31.10.2012 9464.HB ZŠ Speciální Jižní 1970/29 - Rek. a příst. pav.b Objednatel : Město Česká Lípa IČO : 260428 Nám.T.G.Masaryka 1 DIČ : CZ00260428 Česká Lípa Zhotovitel : HELIOS Bau spol.

Více

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2013 registrované pod ID - 67745 SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2013 registrované pod ID - 67745 SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8 if fc) DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2013 registrované pod ID - 67745 KUJIP0Í10EVT I SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený:

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

Demolice bývalé plynové stanice pro Gymnázium, Praha 2,

Demolice bývalé plynové stanice pro Gymnázium, Praha 2, Jednací číslo Vyřizuje V Praze GB238/2015 Kamila Pejčochová, tel.: 224 920 848 1. 4. 2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na stavební zakázce malého rozsahu podle zákona 137/2006 Sb.,

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Středníí průmysllová školla ellektrotechniická Praha 10,, V Úžllabiině 320 Firma: Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti

Více

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel: Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem daně Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 160 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Městský úřad Mohelnice Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou Ostatní a vedlejší náklady (MJ=soubor) Geodetické práce (MJ=soubor) Soupis prací - objekty KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou (rekapitulace soupisu prací + vedlejší

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET Akce: Zadavatel: Zhotovitel: ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o Název akce: Zadavatel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET 01 Komunikace - II. etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: ěsto Varnsdorf Projektová kancelář VANER s.r.o. Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér

Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér Sestavení rozpočtu spočívá v tom, že se konstrukce popsaná projektem rozdělí na části s určitými technickými vlastnostmi, nebo s určitým způsobem provedení. Tyto

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

pro jednání v RM, dne: 20.8.2015 odbor školství kultury, sportu a PP předkládá odbor: Návrh úpravy rozpočtu:

pro jednání v RM, dne: 20.8.2015 odbor školství kultury, sportu a PP předkládá odbor: Návrh úpravy rozpočtu: M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O RM pro jednání v RM, dne: 20.8.2015 předkládá odbor: odbor školství kultury, sportu a PP Návrh úpravy rozpočtu: ÚZ/ORG 1. Tabulka

Více

SO_01: Objekt náhradního zdroje 0,5. SO_02: Objekt DZS - ubytovna 2,8. SO_04: Objekt OKM 2,3. Celkem (bez DPH) DPH. Celkem (včetně DPH)

SO_01: Objekt náhradního zdroje 0,5. SO_02: Objekt DZS - ubytovna 2,8. SO_04: Objekt OKM 2,3. Celkem (bez DPH) DPH. Celkem (včetně DPH) kód Popis Cena Hmotn. SO_01: Objekt náhradního zdroje 0,5 712: Povlakové krytiny 0,5 SO_02: Objekt DZS - ubytovna 2,8 712: Povlakové krytiny 2,7 764: Konstrukce klempířské 0,0 SO_04: Objekt OKM 2,3 712:

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 7

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 7 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 7 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 vodorovná svislá nátěr za studena nátěr za horka nástřík

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 911111 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ M 2 750 Kč Hmotnost zábradlí do 20kg/m přes 20kg/m do 25kg/m přes 25kg/m

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Revitalizace prostor ústavu 423, obj.b Technická zpráva ing. Jiřina Dvořáková

Revitalizace prostor ústavu 423, obj.b Technická zpráva ing. Jiřina Dvořáková Ve specifikaci v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve vyjímečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto

Více

Ceník prací na rok 2015

Ceník prací na rok 2015 Ceník prací na rok 2015 Ceník prací HSV i PSV je pouze orientační. Přesnou cenu stanovíme po prohlídce nemovitosti a konzultaci se zákazníkem. Cena, za kterou provádíme jednotlivé práce je závislá i na

Více

Standardní vybavení Developerský projekt - HORNÍ LÁN - dům F 4.NP - byt F.4.1-1+kk (WC+koupelna)

Standardní vybavení Developerský projekt - HORNÍ LÁN - dům F 4.NP - byt F.4.1-1+kk (WC+koupelna) 030: hrubá stavba bytové příčky z pálených cihlových příčkovek POROTHERM 115 mm včetně vnitřních omítek (dle RPD mohou být částečně nahrazeny konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Město Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 2 Kolín I tel.: +420 32 748 25, fax: +420 32 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 Lesní cesta Kulířovský žleb VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 VYHOTOVIL: Bc. Jan Hříbek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a Údaje o území Město Unhošť má výhodnou polohu 12 km od západního okraje Prahy. Na Bílou Horu se dostanete autem za 10 minut,

Více

SLEPÝ ROZPOČET Zřízení stomatologické ordinace v Rozpočet 1360.01.Z0 objektu Thákurova 534/10 JKSO 928.1 Objekt Název objektu SKP 01 Thákurova 534/10 Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek Zřízení

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více