Výsledky analýzy dopadů investičních pobídek v Moravskoslezském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky analýzy dopadů investičních pobídek v Moravskoslezském kraji"

Transkript

1 Výsledky analýzy dopadů investičních pobídek v Moravskoslezském kraji 22. listopad

2 1 Obecné informace o Moravskoslezském kraji Děčín Liberec Jablonec n. N. Teplice Ústí n. L. Chomutov Most Česká Lípa Semily Trutnov Louny Litoměřice Mělník Mladá Boleslav Jičín Náchod Cheb Sokolov Tachov Karlovy Vary Plzeň-sever Plzeň Rakovník Rokycany Kladno PRAHA Praha Beroun Praha východ -západ Příbram Benešov Nymburk Kolín Kutná Hora Hr. Králové Pardubice Chrudim Rychnov n. K. Ústí n. O. Jeseník Šumperk Bruntál Opava Ostrava Karviná Domažlice Plzeň-jih Klatovy Písek Tábor Pelhřimov Havlíčkův Brod Jihlava Žďár n. S. Svitavy Blansko Olomouc Prostějov Přerov Nový Jičín Vsetín Frýdek Místek Vyškov Kroměříž Strakonice Prachatice České Budějovice Jindřichův Hradec Třebíč Brno Brno venkov Zlín Uh. Hradiště Znojmo Hodonín Český Krumlov Břeclav Moravskoslezský kraj leží na severní Moravě a v Českém Slezsku. Na jihu sousedí se Zlínským krajem, na západě s Olomouckým krajem, na severu s polskými vojvodstvími Opolským (Województwo opolskie) a Slezským (Województwo śląskie), na jihovýchodě s Žilinským krajem (Žilinský samosprávny kraj) na Slovensku 1. Do konce 80. let se hospodářská síla Moravskoslezského kraje opírala o těžký průmysl 2, jehož produkce byla orientována převážně na potřeby bývalé RVHP. Ekonomické změny, ke kterým došlo v ČR po roce 1990, ukázaly slabiny této ekonomické orientace. Trh RVHP zanikl a energeticky a pracovně náročná produkce těžkého průmyslu se ukázala jako neschopná konkurence v podmínkách tržní ekonomiky. V důsledku restrukturalizace těžkého průmyslu došlo v Moravskoslezském kraji k propouštění a nárůstu nezaměstnanosti. Kraj se po zániku Československa ocitl v poloze severovýchodního pohraničí, na hranicích s Polskem a Slovenskem, nejvíce vzdáleného od přímých kontaktů s metropolí státu a s hospodářskými podněty z vyspělých zemí EU. Severomoravský kraj je navíc málo napojen na dálniční síť. Tabulka č.1: Souhrnné informace o Moravskoslezském kraji Kód NUTS CZ080 Krajské město Ostrava Počet obyvatel Nezaměstnanost 14,5 % Počet investorů Celkem 68 zahraničních investorů, z toho 18, kteří čerpají Průmyslové zóny investiční pobídky (26 %) V Moravskoslezském kraji se nachází 8 průmyslových zón (viz příloha) Ostatní informace Moravskoslezský kraj téměř nebyl zasažen povodněmi v roce Moravskoslezský kraj nesousedí s vyspělými ekonomikami EU (Německo nebo Rakousko) 3. 1 cs.wikipedia.org 2 Díky ložiskům černého uhlí v ostravsko-karvinské pánvi a na ně navazujícímu hutnímu průmyslu patřila historicky tato oblast k nejrozvinutějším v Rakousko-Uhersku. 3 Fakt, že by kraj s těmito zeměmi sousedil, by mohl zkreslovat výsledky hodnocení. 2

3 1.1 Vývoj nezaměstnanosti Tabulka č.2: Míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji Rok MSK 8,0 % 10,1 % 13,0 % 14,3 % 14,3 % 13,3 % 14,7 % 14,5 % ČR 4,8 % 6,5 % 8,7 % 8,8 % 8,1 % 7,3 % 7,8 % 8,3 % Zdroj: ČSÚ Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji prudce vzrostla po roce 1996 v souvislosti s hospodářskou recesí a počátkem restrukturalizace těžkého průmyslu. V současné době se nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji pohybuje okolo 15 %, vysoko nad celorepublikovým průměrem. Graf č.1: Vývoj nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji % Zdroj: ČSÚ Průměr ČR 3

4 1.2 Vývoj produktivity práce Ukazatel produktivity práce ve zpracovatelském průmyslu v Moravskoslezském kraji na jednoho zaměstnance má rostoucí tendenci. Tabulka č.3: Růst produktivity práce ve zpracovatelském průmyslu Rok ČR MSK (v tis. Kč) Zdroj: ČSÚ, výpočty Deloitte Graf č.2: Vývoj produktivity práce ve zpracovatelském průmyslu v Moravskoslezském kraji Zdroj: ČSÚ, výpočty Deloitte 4

5 1.3 Vývoj průměrných mezd Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji vytrvale roste. Nejvyšší přírůstky zaznamenaly platy managementu. Rostly rovněž příjmy administrativních pracovníků, avšak pomaleji. Nejmenší nárůst zaznamenaly mzdy manuálně pracujících, v průměru rostly pouze o Kč ročně (nárůst měsíční mzdy 481 Kč). Tabulka č.4: Růst hrubé roční mzdy v jednotlivých skupinách zaměstnanců v Moravskoslezském kraji Rok Management Administrativa Manuál. pracující (v tis. Kč) Zdroj: ČSÚ Graf č.3: Hrubá roční mzda dle agregovaných skupin KZAM v Moravskoslezském kraji tis. Kč Management Administrativa Manuálně pracující Zdroj: ČSÚ Mzdy manuálně pracujících nerostou natolik rychle, jak by umožňoval růst produktivity práce. Příčinou je vysoká nezaměstnanost v rámci této skupiny. Není proto možné naplno využít potenciál růstu produktivity práce k zvyšování životní úrovně obyvatel Moravskoslezského kraje a její konvergenci k celorepublikové úrovni a průměru EU. 5

6 2 Popis vzorku hodnocených investorů V Severomoravském kraji drželo k nárok na investiční pobídky 4 18 firem. Investoři Bekaert a Visteon Nichirin, které sice dříve pobídky získaly, Bruntál 2 nejsou v seznamu a nebyly započítány do 3 Ostrava hodnocení, protože nárok pobídky čerpat Opava 6b ztratily z důvodu neplnění podmínek. 1 Karviná 13 V roce 2005 vstoupil do a Moravskoslezského kraje nový investor, Nový Jičín 16 Frýdek 9 Bang & Olufsen, který zatím nebyl Místek 19 zahrnut do hodnocení. 10 Z 18 hodnocených investic se 6 odehrálo na zelené louce. Mezi nejvýznamnější investice typu greenfield v Severomoravském kraji patří investice firmy Shimano přesahující 2 mld. Kč, projekt firmy Bang & Olufsen v hodnotě 1,7 mld. Kč, který se právě nachází v investiční fázi a projekt firmy Dura Automotive, která investovala 1,3 mld. Kč. Polovina investorů pro své projekty využilo předem připravených průmyslových zón. Nejatraktivnější zónou byl průmyslový park Kopřivnice, který přilákal dva významné investory působící v automobilovém průmyslu a světovou špičku v oblasti luxusní elektroniky. Z 18 hodnocených investic dalo souhlas s poskytnutím údajů o své společnosti 15 investorů. Společnosti Invos, IVG Colbachini a Viroplastic tento souhlas neposkytly. Kompletní údaje se potom podařilo získat od 12 investorů. Tabulka č.5: Investoři v Moravskoslezském kraji čerpající pobídky Investor Lokalita investice Průmyslové odvětví Investice (mil. Kč) Bang & Olufsen 19 Kopřivnice Elektronika 1 682,6 200 Brose CZ 18 Kopřivnice Automobilový prům ,6 150 Dura Automotive 17 Kopřivnice Automobilový prům. 491,0 294 Hayes Lemmerz Alukola 1 Ostrava Automobilový prům. 895,4 227 Huisman Konstrukce 5 Sviadnov Strojírenství 250,0 60 Invos 3 Bruntál Plastové fólie 498,0 67 IVG Colbachini CZ 4 Krnov Gumové hadice 323,9 69 Kovona Systém 13 Český Těšín Výrobky z kovu 201,0 110 Mayr-Melnhof 8 Paskov Dřevařský průmysl 1 529,0 140 Mölnlycke Health Care 11 Karviná Farmacie 420,2 150 Osram Bruntál 2 Bruntál Osvětlení 860,3 438 Semperflex Optimit 12 Odry Chemický průmysl 443,4 50 Shimano Czech Republic 14 Karviná Strojírenství 2 339,0 410 Siemens Elektromotory 10 Frenštát p. R. Automobilový prům ,0 50 Siemens Auto systémy 16 Frenštát p. R. Automobilový prům ,0 432 Vesuvius Solar Crucible 7 Třinec Sklář., metalurgie 276,1 47 Viroplastic CZ 9 Frýdek Místek Uzávěry PET lahví 327,4 28 Vytvořená prac. místa Visteon Autopal 15 Nový Jičín Automobilový prům ,0 167 Walmark 6 Třinec Potravinářství 275,0 90 Pozn. Zelená čísla znamenají investice typu greenfield. Lokality tučně zvýrazněné představují průmyslové zóny. Zdroj: CzechInvest 6

7 2.1 Sběr dat o investorech Jako základ čerpaných informací byly použity údaje o investorech z dotazníků MPO, které byly Deloitte předány CzechInvestem, avšak v omezeném množství vzhledem k nutnosti svolení investorů o poskytnutí dat společnosti Deloitte. Pro pokrytí oblastí, které data z dotazníku MPO nepokrývala, byl sestaven doplňující dotazník. Následně došlo k vyhodnocení informací získaných z dotazníku MPO a dodatečného dotazníku Deloitte a doplnění těchto informací o údaje získané z veřejně dostupných zdrojů (internetové stránky investorů a obchodní rejstřík). Z celkového počtu 15 investorů, kteří dali souhlas s poskytnutím údajů o své společnosti, bylo nutno z důvodu nekompletních údajů vyřadit z analýzy následující společnosti: Autopal, Dura Automotive Systems CZ, Walmark. 2.2 Výstupy modelu a jejich interpretace Vliv investorů na hladinu mezd v Moravskoslezském regionu Z hodnot korelačních koeficientů 4 nelze jednoznačně interpretovat, zda mají zkoumaní investoři vliv na výši průměrných mezd v regionu. Hodnoty u investorů Hayes Lemmerz Alukola, Shimano Czech Republic a Siemens Automobilové systémy indikují významnou přímou lineární závislost, naopak OSRAM Bruntál a SEMPERFLEX OPTIMIT dosahují spíše nepřímé lineární závislosti. Obecně lze říci, že větší vliv na nabízené mzdy v regionu lze pozorovat spíše u manuálně pracujících zaměstnanců. 4 Čím více se korelační koeficient blíží hodnotě jedna, tím silnější je přímá závislost. Záporné hodnoty znamenají nepřímou závislost. 7

8 Vliv investorů na tvorbu pracovních míst Tabulka č.6: Dopad investic čerpajících pobídky na vybrané ekonomické veličiny Moravskoslezského kraje Rok Vytvořená pracovní místa u investorů (kumulativně) Vytvořená pracovní místa u investorů snížená o vliv přetahování zaměstnanců a dojíždění (kumulativně) Přetahování zaměstnanců z jiných společností (v% z vytvořených N/A N/A N/A 52,57% 34,44% 37,05% 27,33% pracovních míst u investorů) Vytvořená pracovní místa u dodavatelů Celkem Poměr vytvořených pracovních míst u dodavatelů k vytvořeným pracovním místem u investorů Zdroj: Dotazníky investorů, výpočty Deloitte N/A 1,99 0,44 1,30 1,59 2,00 0,93 Jedním z cílů programu investičních pobídek je zvyšování zaměstnanosti v regionu. Předpokládáme, že přímá pracovní místa u investorů zůstávají zachována i v následujících letech. První řádek výše uvedené tabulky proto obsahuje vytvořená pracovní místa u investorů kumulativně. Druhý řádek představuje vytvořená pracovní místa u investorů, která byla již snížena o přetahování zaměstnanců z jiných společností a taktéž o procento lidí dojíždějících za práci z jiného kraje, tzv. commuting. Procento přetažených zaměstnanců (třetí řádek) má klesající tendenci (v roce ,33 a v roce ,57), což může indikovat vzrůstající nábor zaměstnanců z úřadu práce. Současně předpokládáme, že vytvořená nepřímá pracovní místa u dodavatelů (čtvrtý řádek) jsou vytvořena právě na jeden rok. Můžeme tedy řádky 2 a 4 sečíst a dospět k celkovému počtu vytvořených pracovních míst v jednotlivých letech (4 820 v roce 2004). Tento údaj tak vyjadřuje počet zaměstnaných, kteří byli zaměstnáni díky působení investorů v Moravskoslezském kraji. Vytvořená pracovní místa na základě investičních projektů čerpajících pobídky nabývají v posledních letech ve srovnání s počtem uchazečů o zaměstnání 5 významných hodnot osob v roce 2004, / ( ) = 36. Při uvážení všech zmíněných předpokladů a navíc předpokladu zachování pracovního místa u dodavatelů (nové pracovní místo bude v konečném důsledku zaplněno uchazečem z úřadu práce) lze konstatovat, že približně každý 36 nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji v roce 2004 díky investičním projektům čerpajícím pobídky našel pracovní místo. 8

9 Tabulka č.7: Podíl vytvořených pracovních míst na zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji Podíl vytvořených pracovních míst na zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji N/A 0,14% 0,11% 0,27% 0,64% 1,30% 1,57% Zdroj: Dotazníky investorů, výpočty Deloitte Podíl vytvořených pracovních míst vyvolaných projekty podpořenými investičními pobídkami (přímo a nepřímo) za jednotlivé roky na zaměstnanosti v Moravskoslezském regionu postupně rostl ze zanedbatelných hodnot v roce 1998 a 1999 na poměrně významnou hodnotu 1,57 % v roce Fiskální dopady investičních pobídek Tabulka č.8: Výběr daní indukovaný investičními pobídkami Výběr daní indukovaný investičními pobídkami (v Kč) Položka Daň celkem individuální korporátní Pobídky celkem - Sleva na dani z příjmu právnických osob - Hmotná podpora na tvorbu nových pracovních míst - Hmotná podpora rekvalifikace / školení zaměstnanců - Převod pozemku za zvýhodněnou cenu Vytvořená prac. místa u investorů (nesnížená o dojíždění a přetahování pracovníků) (Daň celkem pobídky celkem) / vytvořená prac. místa u investorů 7 Zdroj: Dotazníky investorů, výpočty Deloitte 6 Za použití údajů Počet zaměstnanců dle OKEČ v regionu, soubor CZ080_Input.xls, list Makrodata (Údaj za OKEČE A,C,D,E,F,B,H,I,J,K,L,M,N,O). 7 Jmenovatel ukazatele obsahuje vytvořená pracovní místa (kumulativní) u investorů v ČR. 9

10 Tabulka Výběr daní indukovaný investičními pobídkami (v Kč) poskytuje pohled, zda příjmy státu generované působností investorů, kteří získali investiční pobídky v regionu, kompenzují poskytované pobídky a tento rozdíl je vztažen na jedno vytvořené pracovní místo. Je zřejmé, že fiskální příjmy převyšovaly hodnoty incentiv ve všech letech. Výrazné snížení poměrového ukazatele v posledním roce bude způsobeno nárůstem absolutního objemu udělených pobídek v roce Záporná hodnota u korporátní daně za rok 1999 je způsobena existencí jediného investora, který se nacházel v roce 1999 v investiční fázi, přičemž podstatná část jeho investičního nákupu směřuje do OKEČE DK, jehož rentabilita v roce 1999 byla záporná a dosahovala hodnoty -2,78 %. Snížení korporátní daně v roce 2001 je způsobeno vysokou zápornou hodnotou daně z příjmu za běžnou činnost u jednoho z investorů. Tento vliv představuje přibližně 17,5 mil. Kč. Graf č.4: Porovnání udělených investičních pobídek a fiskálních příjmů státu Objem udělených pobídek Objem vybraných daní Počet investorů Zdroj: Dotazníky investorů, výpočty Deloitte Absolutní částky daně z příjmů fyzických osob vybrané v Moravskoslezském kraji v souvislosti s projekty čerpajícími investiční pobídky vykazují rostoucí trend. V roce 2004 zde bylo vybráno na individuálních daních přes 537 mil. Kč. Korporátní daň indukovaná investičními pobídkami v roce 2004 činila přes 217 mil. Kč. V roce 2005 lze v Moravskoslezském kraji očekávat další nárůst daňových výnosů (individuální a korporátní daně) indukované investičními pobídkami, které dohromady nejspíše přesáhnou 800 mil. Kč. 8 Tabulka č.9: Příjem státu na 1 Kč investičních pobídek (v Kč) Příjem státu na 1 Kč investičních pobídek N/A N/A N/A 1,75 3,00 1,17 Zdroj: Dotazníky investorů, výpočty Deloitte Příjem státu na 1 Kč investičních pobídek je podílem daňové povinnosti investorů a vybraných daní u dodavatelů (z příjmu fyzických a právnických osob) v důsledku ekonomické činnosti investorů čerpajících investiční pobídky (v přímém a nepřímém) a celkového objemu čerpaných investičních pobídek všemi investory v daném roce. Tyto údaje vypovídají o přínosu investičních pobídek ve fiskální rovině. V roce 2003 byly na 1 Kč poskytnutých investičních pobídek vybrány 3,00 Kč na daních u investorů, jejich 8 Model analyzuje období

11 zaměstnanců, dodavatelů a zaměstnanců jejich dodavatelů (návratnost státem poskytnutých investičních pobídek v roce 2003 činila 300 %). Nižší hodnota v roce 2004 byla způsobena skokovým nárůstem objemu čerpaných pobídek. Z výše uvedeného lze vyvodit, že CzechInvestem poskytnuté investiční pobídky mají díky přímo a nepřímo generovaným fiskálním příjmům pro státní rozpočet návratnost hned v prvních letech běhu podpořeného investičního projektu. Graf č.5: Poměrový ukazatel hotovostních příjmů a výdajů státu z investic čerpajících investiční pobídky 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 N/A N/A N/A Zdroj: Dotazníky investorů, výpočty Deloitte Tento ukazatel vyjadřuje podíl hotovostních příjmů státu (individuální a korporátní daň v přímém a nepřímém efektu) a hotovostních výdajů státu (pobídky na tvorbu nových pracovních míst, školení zaměstnanců a převod technicky vybaveného území a pozemků za zvýhodněnou cenu). Tento ukazatel bylo možné vyčíslit až od roku 2002, protože v předchozích letech byl jmenovatel ukazatele nulový. Hodnota ukazatele se pohybuje v rozpětí 6 až 8, tzn. na státem vydanou hotovostní pobídku ve výši 1 Kč připadá v roce ,49 Kč hotovostních příjmů generovaných investicemi podpořenými investičními pobídkami. 11

12 Účetní přidaná hodnota Graf č.6: Účetní přidaná hodnota 9 / tržby u investorů 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Zdroj: Dotazníky investorů, výpočty Deloitte Graf vypovídá o vzrůstající účetní přidané hodnotě investice na výnosech investorů (konsolidované výsledky), což může znamenat zavádění více technologicky náročných druhů výroby nebo i druhů výroby s vyšším podílem vysoce kvalifikované lidské práce. Tento trend může být rovněž posílen významnými investicemi do aktiv společnosti. Ukazatel může být v úvodních letech analýzy ovlivněn působením investora, které ovlivňuje konsolidované výsledky, a pozdější investiční fází projektu, ve které byl získán nárok na investiční pobídky (údaje na úrovni projektu). Graf č.7: Účetní přidaná hodnota 10 na jedno pracovní místo u investorů tis. Kč / prac. místo Zdroj: Dotazníky investorů, výpočty Deloitte Vyšší hodnoty účetní přidané hodnoty na pracovníka jsou v mnoha případech typické pro vysoce automatizovanou výrobu, která bývá důsledkem investic a stanovuje vyšší požadavky na kvalifikaci pracovníků. Vzrůstající trend tohoto ukazatele může reflektovat vyšší podíl kvalifikované práce na výrobě investorů a odráží efekt z již provedených investic, které přecházejí do operační fáze. 9 Zahrnuje rovněž účetní přidanou hodnotu nepřímo u dodavatelů. 10 Zahrnuje rovněž účetní přidanou hodnotu nepřímo u dodavatelů. 12

13 Graf č.8: Odhad výše účetní přidané hodnoty Moravskoslezského kraje s projekty a bez projektů u firem nad 20 zaměstnanců za OKEČE (C,D,E,F,I) 11 mil. Kč Účetní přidaná hodnota (investice) Účetní přidaná hodnota (region Okeče - C,D,E,F,I bez projektů) Zdroj: ČSÚ, výpočty Deloitte Účetní přidaná hodnota investorů, kteří získali investiční pobídky, je vyznačena tmavě zelenou barvou. Modré pole vyjadřuje odhad účetní přidané hodnoty v Moravskoslezském kraji u firem nad 20 zaměstnanců za Okeče (C,D,E,F,I) v případě, že by se investice podporované pobídkami neuskutečnily. Export, Export/Výnosy Údaje o exportu vyplnilo 11 investorů. Podíl exportu na výnosech byl v roce 2004 ve všech případech vyšší než 50 %. Průměrná hodnota se pohybuje okolo 80 %. Ve třech případech byl v jednotlivých letech vývoj podílu exportu na výnosech rostoucí, ve třech případech klesající a ve dvou případech indiferentní. Ve třech případech byl podíl exportu na výnosech vyšší než 100 %, což značí chybně vyplněný údaj na vstupu. Celkový objem exportu v jednom roce nemůže převýšit výnosy investora. Vyhodnocení podílu investorů s požadavkem na certifikace ISO dodavatelů v Moravskoslezském kraji Z dostupných údajů na dotazník CzechInvestu z června 2005 vyplývá, že 54% klade vysoké nároky na své dodavatele tím, že požadují, aby dodavatel splňoval nároky certifikace ISO (Jedná se zejména o certifikáty kvality ISO 9000, 9001, a ISO TS a další). Dalších 38% vyžaduje jiné certifikáty kvality a zbylých 8% nepožaduje žádný certifikát. 11 U podniků za Okeč F se jedná o stavební podniky se 100 a více zaměstnanci. 13

14 Graf č.9: Podíl investorů, kteří požadují od svých dodavatelů certifikaci ISO Žádný 8% Jiný 38% ISO 54% ISO 1 Jiný Žádný Zdroj: Dotazník CzechInvest Inovační vazby zkoumaného vzorku investorů v Moravskoslezském kraji Graf č.10: Inovační vazby zkoumaného vzorku investorů v Moravskoslezském kraji 18% 33% Diplomová práce Společný vývoj Praxe pro studenty 49% Zdroj: Dotazník CzechInvest Z odpovědí investorů vyplývá, že preferují spolupráci s univerzitami formou společného vývoje (49 % investorů). 33 % investorů v odpovědích na dotazníky MPO uvádí, že studentům univerzit a vysokých škol zadává diplomové práce. 18 % investorů nabízí studentům praxe. Z údajů dostupných z odpovědí na dotazník CzechInvestu z června 2005 vyplývá, že výdaje na výzkum a vývoj se u většiny společností pohybují pod 1 % tržeb. Přibližně 50 % investorů však na výzkum a vývoj nevynakládá žádnou částku. U investorů, kteří údaj o výdajích na výzkum a vývoj vyplnili a kde tento údaj není nulový, dosahuje podíl výdajů na výzkum a vývoj na výnosech investora od 0,1 % do 1,6 %, průměrně 0,9 %. Žádný z investorů nevyplnil hodnotu u výdajů na spolupráci s výzkumnými pracovišti, vysokými školami a univerzitami, která by byla nenulová. 14

15 Zapojení dodavatelů v regionu a v ČR Následující graf zobrazuje podíl nákupů v regionu, mimo region (zbytek ČR) a import během investiční a operativní fáze. Zapojení dodavatelů v regionu je větší během investiční fáze. Během operativní fáze pochází nejvíce nákupů ze zahraničí (vyhodnoceny údaje za 5 největších dodavatelů jednotlivých investorů). Změna trendu v investiční fázi za rok 2000 je způsobena extrémními hodnotami investora, který výrazně ovlivnil celkový pohled na strukturu nákupu v daném roce. Rok 2000 v operativní fázi vykazuje také výraznou změnu trendu. Příčinou je rovněž malý vzorek investorů, který tak způsobuje výrazný výkyv ve struktuře nákupů v daném roce. Graf č.11: Zapojení dodavatelů v regionu a v ČR 100% Nákupy v regionu Nákupy mimo region (zbytek ČR) Import 80% 60% 40% 20% 0% Investiční fáze Operativní fáze Zdroj: Dotazníky investorů, výpočty Deloitte 15

16 3 Příloha Tabulka č.1: Přímé zahraniční investice v Moravskoslezském kraji Společnost Sídlo Počet zaměstnanců Typ investice Pobídky (ano/ne) Alpine stavební společnost CZ Ostrava N/A Kapitálový vstup Ne ASUS Czech Ostrava 1000 Greenfield Ne Autopal Nový Jičín 4500 Kapitálový vstup Ano Balakom Opava 200 Kapitálový vstup Ne Bang & Olufsen Kopřivnice 200 Greenfield Ano Bekaert Bohumín Bohumín 149 Kapitálový vstup Ne Bekaert Petrovice Petroviče 71 Kapitálový vstup Ne Befra Electronic Horní Suchá 30 Kapitálový vstup Ne Biocel Paskov Paskov 480 Kapitálový vstup Ne BorsodChem MCHZ Ostrava 700 Kapitálový vstup Ne Brose CZ Kopřivnice N/A Greenfield Ano Cirex CZ Kopřivnice 110 Greenfield Ne Czech Plastic Production Karviná 70 Kapitálový vstup Ne Czech Slag Nová huť Ostrava N/A Kapitálový vstup Ne Dakon Krnov 400 Kapitálový vstup Ne Dalkia Česká republika Ostrava 1666 Kapitálový vstup Ne Fantas Ostrava N/A Kapitálový vstup Ne Den Braven Czech and Slovak Úvalno N/A Nová investice Ne Dura Automotive Systems CZ Kopřivnice 60 Greenfield Ano Erich Jaeger Kopřivnice N/A Greenfield Ne Gardena Technik Bruntál 158 Kapitálový vstup Ne GDX Automotive Odry, Příbor 660 Kapitálový vstup Ne Hayes Lemmerz Ostrava 434 Nová investice Ano Husman Konstrukce Sviadnov 180 Kapitálový vstup Ano HMZ Bruntál 150 Kapitálový vstup Ne Ingelectric Ostrava 30 Greenfield Ne International Victor Company Fulnek N/A Kapitálový vstup Ne ISPAT NOVÁ HUŤ Ostrava Kapitálový vstup Ne IVAX Pharmateuticals Opava 1200 Kapitálový vstup Ne IVG Holding Colbachini Krnov N/A Greenfield Ano Kappa Packaging Czech Žimrovice 500 Kapitálový vstup Ne Kone Ostrava N/A Kapitálový vstup Ne Korsnäs Czech Úvalno N/A Nová investice Ne Lichtgitter CZ Horní Suchá 70 Nová investice Ne Linde Vítkovice Ostrava 47 Kapitálový vstup Ne Lisovny nových hmot Vrbno p. P. 70 Kapitálový vstup Ne Mayr-Melnhof Säge Paskov Paskov 220 Nová investice Ano MG Odra Gas Vratimov N/A Kapitálový vstup Ne Model-Obaly Opava 720 Kapitálový vstup Ne Mölnlycke Health Care Klinipro Karviná 180 Greenfield Ano Nowaco Czech Republic Opava N/A Kapitálový vstup Ne Opava LU Opava N/A Kapitálový vstup Ne Osram Bruntál Bruntál 410 Kapitálový vstup Ano Ostroj Hansen + Reinders Opava 850 Kapitálový vstup Ne Ostravské vodárny a kanalizace Ostrava 393 Kapitálový vstup Ne Pharmos Ostrava N/A Kapitálový vstup Ne Pivovar Ostravar (Staropramen) Ostrava N/A Kapitálový vstup Ne Pivovar Radegast (Prazdroj) Šošovice N/A Kapitálový vstup Ne Primus Central Europe Příbor N/A Kapitálový vstup Ne Ringier Print Ostrava N/A Kapitálový vstup Ne Saft Frak Raškovice N/A Kapitálový vstup Ne Semperflex-Optimit Odry Odry 400 Kapitálový vstup Ano Severomoravská energetika Ostrava 1760 Kapitálový vstup Ne Severomoravská plynárenská Ostrava 991 Kapitálový vstup Ne Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 1020 Kapitálový vstup Ne Shimano Czech Republic Karviná 200 Greenfield Ano Siemens Automobilové systémy Frenštát p. R Kapitálový vstup Ano Siemens Elektromotory Frenštát p. R. N/A Kapitálový vstup Ano Skanska CZ, Pozemní stavitelství Třinec N/A Kapitálový vstup Ne Stant Manufacturing Karviná N/A Greenfield Ne Steeltec CZ Třinec 110 Kapitálový vstup Ne Tatra Kopřivnice 2300 Kapitálový vstup Ne TietoEnator Ostrava N/A Greenfield Ne Veha Frýdek-Místek N/A Kapitálový vstup Ne Vesuvius Solar Crucible Třinec 120 Greenfield Ano Zdroj: Internetové stránky Moravskoslezského kraje k

17 Tabulka č.2: Průmyslové zóny v Moravskoslezském kraji Průmyslová zóna Investor využívající infrastrukturu průmyslové zóny Investiční pobídky Český Těšín Kovona System (ČR) výrobky z kovu (nábytek atd.) Ano Frýdek-Místek Blanco CZ (ČR) vybavení domácností (nerez) Ne Chlebovce Frýdek-Místek Lískovec Viroplastic CZ s.r.o. Ano Karviná Nové Pole 1. Shimano Czech Republic (Japonsko) jízdní kola Ano 2. Graddo (ČR) automobilový průmysl Ne 3. Dexon Czech (ČR) audiotechnika Ne 4. Mölnlycke Health Care Klinipro (Švédsko) farmacie Ano 5. Stant Manufacturing (USA) automobilový průmysl Ne Průmyslový park Kopřivnice Krnov Červený Dvůr Ostrava Hrabová Třinec Baliny 6. Lift Comp (ČR) výtahy Ne 1. Cirex BV (Nizozemí) přesné lití Ne 2. Dura Automotive System (USA) automobilový průmysl Ano 3. Brose CZ (SRN) automobilový průmysl Ano 4. Bang & Olufsen (Dánsko) luxusní elektronika Ano 5. Erich Jaeger (SRN) automobilový průmysl Ne 1. IVG Colbachini (Itálie) gumové hadice Ano 2. Masokombinát V+W (ČR) masné výrobky Ne 3. Elastex (ČR) syntetická vlákna Ne 4. EKO-Alu Krnov (ČR) plastová okna Ne 1. ASUS Czech (Tchaj-van) výpočetní technika Ne 2. CTP Project Invest (developerská firma z Nizozemí) Ne 1. KERN (ČR) závod na úpravu drátů Ne 2. Vesuvius Česká republika (Belgie) technická keramika Ano 3. Jap Trading (ČR) žáruvzdorné výrobky Ne 4. BZN (ČR) strojní výroba Ne Zdroj: Internetové stránky Moravskoslezského kraje, k

18 Tyto materiály a informace v nich obsažené předkládá společnost Deloitte Czech Republic B.V. a jejich účelem je podat obecné informace o konkrétní záležitosti či záležitostech, nikoli jejich vyčerpávající rozbor. Informace uvedené v těchto materiálech proto nepředstavují účetní, daňové, právní, investiční, poradenské ani jiné odborné rady či služby. Tyto informace by neměly být použity jako jediné východisko při přijímání rozhodnutí, která by mohla mít vliv na Vás nebo Vaše podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež by mohly ovlivnit Vaši osobní finanční situaci nebo podnikání, byste měli vyhledat radu kvalifikovaného poradce. Tyto materiály a informace v nich obsažené jsou předkládány v jejich stávající podobě a společnost Deloitte Czech Republic B.V. neposkytuje ve spojitosti s nimi žádná výslovná ani implicitní prohlášení či záruky. Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, společnost Deloitte Czech Republic B.V. nezaručuje, že tyto materiály nebo informace v nich uváděné neobsahují chyby nebo že splňují jakákoli konkrétní kritéria kvality. Společnost Deloitte Czech Republic B.V. výslovně odmítá veškeré implicitní záruky, jako jsou např. záruky obchodovatelnosti, nároku, způsobilosti pro určitý účel, neporušení pravidel, slučitelnosti, bezpečnosti a správnosti. Použijete-li tyto materiály a informace v nich obsažené, činíte tak na vlastní riziko a zároveň přebíráte plnou odpovědnost za škody vyplývající z použití těchto materiálů a informací. Společnost Deloitte Czech Republic B.V. neodpovídá za žádné zvláštní, nepřímé, nahodilé, následné nebo represivní škody či jakékoli jiné škody vzniklé v důsledku použití těchto materiálů nebo informací v nich obsažených, bez ohledu na to, zda budou uplatňovány na základě smlouvy, zákona, porušení závazku (včetně porušení způsobeného nedbalostí) nebo jiným způsobem. 18

19 Informace o společnosti Deloitte Název Deloitte označuje švýcarské sdružení ( Verein ) Deloitte Touche Tohmatsu, jeho členské firmy a jejich dceřiné a přidružené společnosti nebo kterýkoli z výše uvedených subjektů. Deloitte Touche Tohmatsu je organizací sdružující po celém světě členské firmy, jejichž cílem je poskytovat odborné služby a poradenství špičkové úrovně a které se při poskytování služeb klientům řídí jednotnou globální strategií uplatňovanou na místní úrovni v téměř 150 zemích světa. S možností využívat hluboký intelektuální potenciál lidí po celém světě, Deloitte poskytuje služby ve čtyřech odborných oblastech - audit, daně, manažerské poradenství a finanční poradenské služby, přičemž mezi její klienty patří více než polovina největších společností na světě, jakož i velké národní podniky, veřejné instituce, významní místní klienti a úspěšně se rozvíjející globální společnosti. Výše zmíněné služby nejsou poskytovány sdružením Deloitte Touche Tohmatsu a, s ohledem na regulatorní a některé další důvody, některé členské firmy neposkytují služby ve všech čtyřech uvedených oblastech. Švýcarské sdružení Deloitte Touche Tohmatsu nenese odpovědnost za jednání či opomenutí svých členských firem a žádná z členských firem nenese odpovědnost za jednání či opomenutí jiné členské firmy. Každá z členských firem je samostatným a nezávislým právním subjektem působícím pod názvem Deloitte, Deloitte & Touche, Deloitte Touche Tohmatsu nebo pod jiným podobným názvem. Deloitte Central Europe je regionální organizací subjektů zastřešených společností Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou Deloitte Touche Tohmatsu ve střední Evropě. Služby jsou poskytovány dceřinými a přidruženými společnostmi společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited se řadí mezi přední poradenské firmy ve středoevropském regionu a poskytují odborné služby prostřednictvím více než lidí působících ve více než 40 kancelářích v 16 zemích. V České republice poskytují služby společnosti Deloitte Czech Republic B.V. prostřednictvím Deloitte Czech Republic B.V, organizační složka, Deloitte s.r.o. a ELBONA a.s. (společně též Deloitte Česká republika ), které jsou přidruženými společnostmi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Česká republika je jednou z hlavních organizací poskytujících poradenské služby v této zemi a poskytuje odborné služby v oblasti auditu, daní, manažerského poradenství a finančních poradenských služeb, a to prostřednictvím svých 625 místních i zahraničních odborníků. K získání dalších informací prosím navštivte naše webové stránky Sídlo: Deloitte Czech Republic B.V., organizační složka Týn 641/ Praha 1 Adresa kanceláře: Deloitte Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Deloitte Czech Republic B.V., organizační složka Všechna práva vyhrazena 19

IV. Výsledky hospodářské politiky vlády

IV. Výsledky hospodářské politiky vlády IV. Výsledky hospodářské politiky vlády březen 2002 Obsah....2 I. Hospodářská politika... 3 II. Vývoj ekonomiky......4 III. Horizontální politiky....9 1. Privatizace..9 2. Restrukturalizace a revitalizace....10

Více

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012 Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH AŽ 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Metodika a autorský tým... 5 Socioekonomický vývoj krajů a krajských měst... 6 Celkové

Více

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2012-2016 Obsah Úvod... 3 1 2 3 Vymezení přepravních potřeb... 4 1.1 Dostupná data a možnosti jejich zpracování...

Více

C. Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách Souhrn, diskuse zjištění v širším kontextu a doporučení

C. Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách Souhrn, diskuse zjištění v širším kontextu a doporučení C. Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách Souhrn, diskuse zjištění v širším kontextu a doporučení Tomáš Sirovátka (s využitím studií A a B) 2010 I. Úvod:

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 říjen 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 PRACOVNÍ PŘÍRŮČKA 21. aktualizované vydání pro MPO ČR zpracoval ÚRS PRAHA, a.s. Praha říjen 2014 O B S A H ZÁKLADNÍ UKAZATELE

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl Sborník projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu CZ.1.07/2.3.00/09.0134 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Ing. Jan Plaček 26.5.2015

doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Ing. Jan Plaček 26.5.2015 Vliv teritoriality soudních exekutorů na vymahatelnost pohledávek, na délku vymáhání a na další parametry exekučního řízení, návrhy alternativních legislativních řešení doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Ing.

Více

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI 1 OBSAH Seznam obrázků 5 ÚVOD 7 A. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 10 1. ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TENDENCE 10 1.1 Přehled veličin a vývoj uplynulého období 10 2.

Více

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY Vysoká škola ekonomická v Praze Milan Damborský, Taťána Hornychová Obsah Manažerské shrnutí... 2 1. Úvod... 5 2. Hodnocení role velkých společností v ekonomice...

Více

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva připravila společnost Prosinec 2012 Projekt Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských

Více

Analýza socioekonomického vývoje Moravskoslezského kraje a odhad potřeby bytů.

Analýza socioekonomického vývoje Moravskoslezského kraje a odhad potřeby bytů. Analýza socioekonomického vývoje Moravskoslezského kraje a odhad potřeby bytů. (Podklad pro Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje) Zpracovatel: RNDr. Milan Polednik červen 2013 1 Analýza socioekonomického

Více

Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje

Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS VIII 1/2014 Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje Dana HÜBELOVÁ Abstract: The economy of developed countries

Více

ANALÝZA VEŘEJNÝCH PODPOR S NEGATIVNÍM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KONEČNÁ VERZE 15.11.2004

ANALÝZA VEŘEJNÝCH PODPOR S NEGATIVNÍM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KONEČNÁ VERZE 15.11.2004 ANALÝZA VEŘEJNÝCH PODPOR S NEGATIVNÍM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KONEČNÁ VERZE 15.11.2004 Zadavatel: Zelený kruh o.s. Vypracoval: Ing. Jaroslav Klusák, PORSENNA o.p.s. Datum: 15.11.2004 1 OBSAH 0. ÚVOD...

Více

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE Pracovní verze 2.3 30. 3. 2015 Olomoucká aglomerace Objednatel: statutární město Olomouc nositel ITI Olomoucké aglomerace, statutární město Přerov, statutární město Prostějov

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010

ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010 C. Podklad pro vyhodnocení volebního neúspěchu KDU-ČSL ve volbách do PSP v r. 2010 ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010 Analýzy byly realizovány za finanční podpory europoslance

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11/ ročník 2009 /30. 12.2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Strukturální dopady

Více

vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko

vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění

Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění Analýza pro Ministerstvo financí České republiky Verze

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více