Milé město Strážnice,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milé město Strážnice,"

Transkript

1 1/2014 1

2 2 1/2014

3 Milé město Strážnice, p rávě začal další rok a v pomyslné kronice Tvé historie se tak děje již nejméně po sedmisetčtrnácté. Copak Ti asi přinese? Jakých bude těch 365 dnů všedních i svátečních? Jak se bude dařit Tobě a jak lidem, pro které jsi tím jedinečným tedy jejich domovem? V minulosti jsi nesčetněkrát čelilo dobám hodně těžkým, ale také jsi zase jindy bylo symbolem obdivovaného rozkvětu a prosperity. To nedobré jsi často vůbec nemohlo ovlivnit, vždyť jsi bylo založeno jako stráž na hranicích! Ale protože nebylo Tvým zvykem stěžovat si na osud či očekávat náhodu, tak jak jen to trochu šlo, hned ses pevně ujímalo otěží do svých rukou. A vyplatilo se to. Právě díky Tvým šikovným rukám, rukám lidí v Tobě žijících, jejichž srdce pro Tebe tluče od počátku s vroucností a obětavostí stejně samozřejmou již celých osm století, ses nikdy neztratilo ani v tlačenici jiných měst, ani sobě samému. Píše se leden 2014 a na m 2 rozprostírajících se v 83 ulicích a uličkách kolem Tvé půvabné, nepřehlédnutelné dominanty, Bílé věže, žije právě 5666 obyvatel v 2500 strážnických domácnostech. My všichni dohromady tvoříme historii dnešní Strážnice. Dovolte mi popřát našemu městu a každému jeho obyvateli, ať v novém roce prožijeme společně opravdu dobré časy! Renata Smutná Takový byl rok 2013 ve Strážnici Připomeňme si alespoň v krátkosti na fotografiích, co zajímavého se událo: Leden začal již tradičně charitativní Tříkrálovskou obchůzkou, ve velkém stylu se předvedlo i Městské muzeum s exkluzivní vernisáží výstavy Život za První republiky, na které bylo možno zhlédnout nejrůznější vojenské uniformy a mnohdy se až tajil dech při pohledu na stylovou módní přehlídku podtrženou dobovou hudbou. Byla také zahájena plesová sezona. 1/2014 3

4 Únor se pochlubil Plesem v gala s Plesovým orchestrem COPPELIA, tanečními ukázkami, fotoateliérem i bohatou tombolou. Byl také ve znamení oslav 380 let příchodu Piaristů do města. Březen ukončil plesovou sezonu oblíbeným Rockovým maškarním plesem a očekávanou Josefskou výstavou vín. Rocková přehlídka 30 let nové vlny se starým obsahem byla v celostátních médiích ve svém žánru vyhodnocena jako největší polistopadová přehlídka na české rockové scéně. V dubnu se město drželo stále pod sněhovou přikrývkou, kterou se museli brodit i velikonoční koledníci. 4 1/2014

5 V květnu již bylo nutno chladnou zimu vyhnat - svou zásluhu na tom měl jistě i trubač Jan Hořák, jehož troubení z nově zpřístupněné strážnické Bílé věže se neslo dodaleka. Byla také zahájena plavební sezona na Baťově kanále a otevřena výstava židovské kultury v synagoze. V červnu se uskutečnila krojovaná pouť obcí mikroregionu na vrch Žerotín a ZŠ Školní oslavila 100 let. Svůj um ukázal Sbor dobrovolných hasičů v rámci svého 120. výročí založení, který předvedl ukázky hašení požárů i záchrany tonoucích se na nedalekém Baťově kanále. Poutavou byla celostátní akce Po Strážnických vinařských stezkách na kole i pěšky. V našem městě se uskutečnil celostátní sraz dětí z dětských domovů a poslední víkend patřil jak jinak než Mezinárodnímu folklornímu festivalu Strážnice a Dětská Strážnice, jež zástupci našich souborů důstojně reprezentovali. 1/2014 5

6 Červenec a srpen byl ve znamení Strážnického kulturního léta - nedělních podvečerních kulturních vystoupení na náměstí rozličných hudebních žánrů, akcí v zámeckém parku Masters of Ostrůvek a Gastroradovánky, Festival Slunce, Pohádkový les či Rej strašidel a Pivokošt u kulturního domu. Krásu strážnických krojů a duchovní pokoru vyjádřila mariánská pouť. Vinaři pak neopomenuli ani přes deštivé odpoledne zarazit horu u Hotařské búdy pod vrchem Žerotín. 6 1/2014

7 Podzimní měsíce pak zpříjemnilo Strážnické vinobraní, Strážnické rockové slavnosti, salon Františka Cundrly, Kateřinský běh Starým městem, Slavnost padajícího listí a Svatomartinské hody. A nastal advent a očekávání nového roku 2014, který nechť nám přinese hodně zdraví, štěstí a síly k překonávání životních překážek. Lenka Gronská 1/2014 7

8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE USNESENÍ ze 69. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny. Rada města Strážnice 1) schvaluje návrh splátkového kalendáře na zaplacení dlužného nájemného a služeb za pronajaté nebytové prostory v kulturním domě Strážničan, č.p. 1321; pronájem nebytových prostor o výměře 291 m 2 (Green bar) v kulturním domě Strážničan, č.p. 1321, nájemní smlouva bude podepsána s pane Martinem Ráčkem,, Strážnice, na dobu neurčitou od USNESENÍ ze 70. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny. Rada města Strážnice 1) bere na vědomí zápis ze zasedání komise životního prostředí ze dne ; zápis z jednání komise stavební č. 5/2013 ze dne ; zápis z jednání komise stavební č. 6/2013 ze dne ; zápis z jednání komise stavební č. 7/2013 ze dne ; 2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemcích v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, přípojka knn, Salčák na pozemcích KN p.č. 1111/1, p.č. 1111/2 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, přípojka knn, Ručný na pozemku KN p.č. 2912/1 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; prodloužení nájemních smluv pro stávající nájemce bytů v budově hasičské zbrojnice náměstí 17. listopadu č.p. 1052, a to na dobu určitou od do ; nájem bytu č. 2 v budově Bratrská 623 pro paní Evu Dvořákovou, a to na dobu určitou od do ; nájem bytu č. 5 v budově Grůska 425 pro pana Ladislava Literu, a to na dobu určitou od do ; návrh splátkového kalendáře na zaplacení dlužného nájemného a služeb za pronajaté nebytové prostory v budově J. Skácela 1325 p. Aleši Tomkovi z Mutěnic; ukončení nájemní smlouvy s panem Alešem Tomkem na pronájem nebytových prostor v budově J. Skácela 1325, a to do- 8 1/2014

9 hodou ke dni ; ukončení nájemní smlouvy s paní Zdenou Tomeškovou na byt č. 7 v domě Újezd 426 ve Strážnici, a to dohodou ke dni ; přijetí dotace ve výši Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č /13/OKH; poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč pro o.s. Danájek na výdaje spojené s vystoupením na charitativní akci v Ostravě a Hrabyni dne ; Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Zateplení Domu dětí a mládeže Strážnice, na základě něhož se termín dokončení díla prodlužuje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek z na ; v souladu s příslušnými předpisy rada schválila odměny ředitelům městem zřízených příspěvkových organizací za II. pol. 2013; žádost DDM Strážnice o povolení využití náměstí Svobody dne od do hodin na uspořádání akce Čertovské harašení ; 3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení přijetí daru - nemovitosti - z majetku spoluvlastníků p. Anny Ráčkové a p. Bohuslava Ráčka, obou bytem, Strážnice, do majetku města - pozemku p.č. 2663/5 ostatní plocha o vým. 39 m 2 v k.ú. Strážnice na Moravě (chodník před RD č.p. ); směnu pozemků v k.ú. Strážnice na Moravě, v ul. Újezd, poz. ve vlastnictví města p.č. 644/4 zast. plocha a nádvoří o vým. 3 m 2 a p.č. 644/5 ostat. plocha o vým. 5 m 2 (pod RD a pod dvorem k RD), za poz. v majetku manž. Tomečkových p.č. 645/3 o vým. 2 m 2 (veřej. prostr.), a to s doplatkem 600 Kč/m 2 za převažující výměru 6 m 2 ve prospěch žadatelů manželů Jaroslava a Antonie Tomečkových,, Strážnice s tím, že související náklady na směnu ponesou žadatelé; návrh rozpočtu na rok 2014; Rozpočtový výhled města Strážnice na rok Setkání s pracovníky veřejné služby města Jedním z prvních pracovních jednání roku 2014 bylo pro starostku města Renatu Smutnou a místostarostku Hanu Kosířovou setkání s pracovníky veřejné služby města. Během společného šálku čaje poděkovaly představitelky města pracovníkům této důležité městské služby za jejich záslužnou práci, která bývá leckdy provázena četnými obtížemi. Je proto záslužné, že se jimi pracovníci VPP nenechají odradit, vždyť bez každodenní pomoci těchto lidí už si asi nikdo ve městě nedovede zajištění pořádku a úklidu představit. 1/2014 9

10 Vítáme Vás, naši milí občánci V sobotu 16. listopadu se v obřadní síni městského úřadu uskutečnilo poslední vítání dětí v roce Paní starostka Renata Smutná přivítala mezi občany našeho města sedm děvčat a čtyři chlapce. O slavnostní atmosféru celého obřadu se opět postaraly děti ze strážnického Danájku. Foto: Věra Bučková 10 1/2014

11 Matyas Kadubec Natálie Oselková Ruth Šimoníková Eliška Šimkó Emma Reagan Antonín Kuřitka Lucie Holubová Matěj Olejník Fabian Striby Natálie Marečková, Sofie Marečková 1/

12 Ze života města Sdružení Strážničanů v důchodovém věku Je již několikaletá tradice, že se my, strážničtí občané v důchodovém věku, scházíme okolo Mikuláše na odpoledním posezení v naší klubovně. Tak tomu bylo i letos. O zahájení se postarali žáci Základní školy ulice Školní, kteří nám pod vedením paní učitelky Zlámalové a Horňáčkové zazpívali, a navodili tak vánoční atmosféru. Za to jim touto cestou ještě jednou děkujeme. Za městský úřad nás přišel pozdravit pan PhDr. Walter Bartoš. V diskuzi nám mimo jiné nabídl přednášky svých kolegů z vysoké školy Masarykovy univerzity v Brně, a to na téma Problémy ve stáří. Členové klubu, kteří v letošním roce dovršili kulaté jubileum, byli obdaření květinou. Děvčata z našeho klubu nám připravila již tradičně pohoštění a tombolu, převážně složenou z dárků, které jsme sami přinesli. Za to jim patří srdečný dík. Do večerních hodin jsme pak seděli při donesených vínech a besedovali jsme o životě a o tom, co se děje kolem nás. Na závěr nám paní Stehlíková popřála hezké Vánoce, spokojenost v roce 2014 a hlavně hodně zdraví, abychom se zase všichni v plném počtu sešli. Totéž přejeme i všem našim členům, kteří se nemohli besídky zúčastnit. Pavel Kulda, člen Sdružení Strážničanů v důchodovém věku Vzácné jubileum paní Suré Velice příjemným zážitkem předvánočního času loňského roku se pro nás stala návštěva u milé strážnické občanky, paní Marie Suré, při příležitosti jejích 100. narozenin. Paní Surá, matka 4 dětí, babička 7 vnoučat, prababička 16 pravnoučat a dokonce již i trojnásobná praprababička je laskavá, čilá paní, která vyniká výbornou pamětí a bystře sleduje dění kolem sebe, včetně aktuální celospolečenské situace. Její jediný zdravotní handicap slábnoucí zrak už jí sice brání luštit s přehledem křížovky, ale pomáhá jí ho nahradit rádio a především láskyplná péče celé rodiny, zejména dcery Marie Krůtilové. Před měsícem se k ní do Petrova natrvalo přestěhovala ze Staroměstské ulice, Strážničankou však nadále zůstává srdcem. S úsměvem na tváři se rozvzpomínala při naší návštěvě na dětské hry a mládí v rodné ulici Újezd. A jak jsme slíbily, předáváme její pozdrav spoluobčanům. Renata Smutná a Hana Kosířová foto:stanislav Berčík 12 1/2014

13 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 Již znovu po roce proběhne na začátku ledna letošního roku tradiční sbírka a v našich ulicích se rozezní tříkrálové koledování, které přináší lidem radostné poselství vánoc, dům od domu. Ve Strážnici budeme koledovat v sobotu 11. ledna 2014 od hod. Koledovat mohou i předškolní děti, ale v doprovodu rodičů nebo někoho blízkého. Přihlášku pro koledníky můžete odevzdat v prodejně strážnické charity nebo v kanceláři osobně koordinátorce TK sbírky p. M. Jurasové (Kovářská 396, Strážnice, mobil ). Prosíme, nahlaste koledníky co nejdříve! Termín informační schůzky pro vedoucí skupinek je ve čtvrtek v 16 hodin v 1. poschodí Charity Strážnice (vchod z parkoviště). Odměnou pro koledníky bude zdarma promítání animovaného filmu Kung Fu Panda 2 v Kulturním domě ve Strážnici, které proběhne ve středu v 17.00hod. Doufáme ve Vaši pomoc a děkujeme, že jste ochotni touto formou pomoc lidem, kteří to potřebují. V roce 2013 bylo vykoledováno v regionu naší Charity Kč (Strážnice, Petrov, Radějov, Sudoměřice, Rohatec). Celá uvedená částka byla odeslána na centrální účet Charity ČR. Z této vykoledované částky měla následně Charita Strážnice k dispozici Kč, z čehož byla použita částka Kč na podporu sociálně terapeutické dílny (STD Kotva), která slouží lidem s duševním a kombinovaným postižením. V letošním roce byl provoz projektu pro 11 osob stále ještě finančně podpořen prostřednictvím Evropského sociálního fondu (až do roku 2014). Jelikož je v našem regionu velký zájem o tuto službu, počet docházejících na každodenní program je však 20 osob. Finance za TKS byly použity na 4 denní ozdravný pobyt uživatelů STD Kotva ve Zlatých horách, byla zakoupena zahradní sekačka na trávu, zahradní nábytek a nářadí, vysavač, keramická pec a materiál na kreativní tvoření z keramiky, ale i jiných materiálů. Dalších Kč bylo použito na přímou sociální pomoc potřebným lidem v našem regionu, Kč na podporu činnosti charitní pečovatelské služby a chráněných pracovních míst a Kč na pomoc postiženým při povodních v ČR. Zbývající část sbírky byla použita Charitou ČR především na humanitární pomoc, pomoc potřebným, krizový fond Charit a také na nezbytné související režijní náklady. Srdečné díky, ať v nás doznívá vánoční radostná zvěst po celý rok. Ing. Jurasová Marie, Charita Strážnice 1/

14 Místní poplatky v roce 2014 Místní poplatek za komunální odpad Poplatník: a) fyzická osoba, 1. která má v obci trvalý pobyt, 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců; b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Sazba poplatku: 480 Kč osoba/rok Způsob platby: - v hotovosti na Městském úřadě ve Strážnici, finančním odboru, dveře č. 12, 1. patro - převodem na účet číslo /0100 VS číslo domu (pokud se jedná o bytový dům, uveďte za číslem domu také číslo bytu). Splatnost poplatku: jednorázově do příslušného kalendářního roku Místní poplatek za psa Sazba poplatku: 1. sazba poplatku činí ročně za 1. psa za 2. a každého dalšího psa a) za psa v rodinném domě 120 Kč 180 Kč b) za psa v bytovém domě 600 Kč 900 Kč c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, pokud nemá žádný jiný zdroj příjmů, a nebo poživatel sirotčího důchodu - v rodinném domě 60 Kč 90 Kč - v bytovém domě 180 Kč 270 Kč Poplatek je splatný do příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po , je poplatek splatný do příslušného kalendářního roku. Způsob platby: - v hotovosti na Městském úřadě ve Strážnici, finančním odboru, dveře č. 13, 1. patro - převodem na účet číslo /0100, VS 1341+číslo domu (pokud se jedná o bytový dům, uveďte za číslem domu také číslo bytu). Termíny svozu tříděného odpadu leden 2014: Papír (modré pytle): úterý 7. ledna Plast (žluté pytle):. úterý 14. ledna 14 1/2014

15 Sport T. J. Sokol Strážnice Vážení, dovolte mi poděkovat všem sponzorům a partnerům T. J. Sokol Strážnice za jejich podporu v roce Poděkování patří městu Strážnice, které nese tu největší zátěž příspěvku na činnost T. J. Sokol Strážnice.Velké poděkování patří všem našim sponzorům a firmám za podporu T. J. Sokol Strážnice především v oblasti práce s mladými sportovci, dále pak za podporu všech jeho činností, která je v aktuální době hospodářské krize o to obdivuhodnější. Pro T. J. Sokol Strážnice je jakýkoliv příspěvek velmi důležitý! Závěrem bych všem rád popřál do roku 2014 hodně zdraví, štěstí a mnoho profesních úspěchů, které umožní zachovat Vaši přízeň a podporu naší jednoty tak, abychom se společně mohli radovat z výkonů a úspěchů našich dětí a mládeže. Vojtěch Studénka, starosta T. J. Sokol Strážnice Yachtklub o.s. Strážnice Lodí po Evropě Členové Yachtklubu Strážnice a jejich příznivci se už několik let vydávají sjíždět evropské řeky a plavební kanály na motorových lodích. V roce 2013 tomu nebylo jinak. Už k poznaným vodním cestám Evropy, které jsme navštívili v minulých letech, to znamená plavební kanály na severu Holandska a ve středu Holandska a v roce 2012 jednu z nejzajímavějších plaveb po kanále Marna Rýn, jsme se v roce 2013 opět vrátili do středu Holandska a znovu jsme si oživili vzpomínky na toto krásné putování po nejkrásnějších Holandských městech. Při těchto cestách se není možno vyhnout Utrechtu, Amsterodamu, Leidenu, Goudy a dalších velmi zajímavých městeček a obcí obležených větrnými mlýny, které vás provázejí celou cestu. Proplouváte mezi poli nádherných kvetoucích tulipánů a dalších zajímavých květin, které pozorujete z paluby lodě. Tyto pohledy se vryjí do paměti na celý život.ale to nebyla poslední plavba v roce Na podzim jsme se vypravili na řeku Meuse kdy jsme plavbu začínali ve Francii a končili v Belgii. Proplouváte zde krajem, kde se psaly dějiny. Zde se střetávaly Francouzské a Pruské armády v bojích o Alsasko v 19. století a zde také byly hlavní bojiště I. světové i II. světové války. Plujete kolem atomové elektrárny, ale taky kolem mohutných pevností, které jsme taky navštívili. Samozřejmě nás také zaujalo budování nových přístavů na této řece a byli jsme překvapeni z toho jak jednoduchým a levným způsobem se dá toto zařízení vybudovat a přitom je krásné a zapadá do aglomerace, ve které leží. A co nás čeká v roce 2014? Začátkem října se vypravíme tentokrát do Itálie, kde na lodi navštívíme Benátky, Jesolo, Casale a další zajímavé historické místa. A pokud se s námi chcete vypravit, tak přijďte za námi do přístavu ve Strážnici a určitě se i pro vás místo na lodi najde. Mgr. Petr Antoš 1/

16 Ze školství Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Poděkování a přání do nového roku Za Základní školu Marie Kudeříkové ve Strážnici děkuji všem přátelům a příznivcům školy za to, že jakýmkoliv způsobem v uplynulém roce přispěli ke zlepšení úrovně vzdělávání v ní. Současně přeji čtenářům Strážničanu vše nejlepší do začínajícího nového roku Zápis do první třídy pro školní rok 2014/2015 ředitel školy Ve čtvrtek 30. ledna 2014 proběhne v aule budovy I. stupně školy (naproti kostelu) v době od do 17 hod. zápis dětí do první třídy pro školní rok 2014/2015. Rodiče si k zápisu přinesou rodný list svého dítěte a svůj občanský průkaz. Prosíme také všechny rodiče, aby přinesli dětem vhodné přezůvky na sportovní aktivity do gymnastického sálku výročí školy jsme si připomněli také Vánočním jarmarkem Mgr. Zdeňka Dudová Od pondělí 2. prosince do středy 4. prosince se u nás konaly Dny školy, při nichž jsme si připomněli 105. výročí vzniku školy. Během těchto dnů se uskutečnilo několik akcí, např. prodejní Vánoční jarmark prací a výrobků žáků vytvořených v hodinách výuky na prvním a druhém stupni a ve školní družině i školním klubu. V pondělí 2. prosince, kdy byla před 105 lety zahájena školní výuka, proběhl Den otevřených dveří a škola byla otevřená nejen rodičům, ale také široké veřejnosti. K tomuto datu jsme uspořádali také Historický den, v němž mohli žáci i učitelé přijít v nejrůznějších historických úborech, čehož mnozí z nich využili. Součástí těchto dnů byly také v aule umístěné tradiční výstavy starých školních kronik, dokumentů a fotografií, které v letošním roce doplňovaly různé aktivizující úkoly kvízy, křížovky, rébusy a pracovní listy vytvořené žáky z kroužku Mladý historik. 16 1/2014

17 Okresní kolo Bible a my proběhlo za rekordní účasti žáků a škol Mgr. Dagmar Mlýnková Ve středu 27. listopadu 2013 proběhlo v prostorách naší školy okresní kolo dějepisné soutěže Bible a my. V letošním ročníku k nám přijelo rekordních 65 žáků z 28 základních či středních škol. Na Hodonínsku se do soutěže zapojilo 816 žáků nebo studentů. Témata pro jednotlivé kategorie byla následující: I. kat. Abrahám, II. kat. Jákob, III. kat. apoštolové Petr, Jakub a Jan a IV. kategorie Matoušovo evangelium. Naši školu důstojně reprezentovali Antonín Cáb, Ondřej Cáb a Jan Lžičař, i když se jim nepodařilo postoupit do ústředního kola, které se uskuteční dne 12. února 2014 v Olomouci. Součástí akce byla také přednáška Renaty Petříkové o Haiti, kde strávila několik měsíců (další informace na webových stránkách Na podporu zpřístupnění Bible do čtyř afrických zemí, Eritreje, Libérie, Botswany a Malawi, bylo v dobrovolné sbírce vybráno a odesláno 400 Kč. Na závěr bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří na organizaci soutěže a odměny pro účastníky přispěli: AC LESIA s. r. o., pobočka Strážnice, Elizabeth móda, Českomoravská provincie piaristů a Římskokatolické farnosti ve Strážnici, Veselí nad Moravou a v Hodoníně. Prohlídka školy pro předškoláky Mgr. Hana Hlaváčová Ve čtvrtek 28. listopadu proběhla ve škole pro všechny zájemce z řad budoucích školáků a jejich rodičů prohlídka školy spojená s vystoupením tanečního kroužku zumby v tělocvičně a dílničkou ve školní družině, v níž si mohli malí i velcí návštěvníci za přispění vychovatelek a učitelek vyrobit něco hezkého na blížící se advent a vánoční svátky. Akce se zúčastnily asi dvě desítky dětí a jejich rodičů. 1/

18 Základní škola Školní Strážnice Setkání s předškoláky pečení perníčků Mgr. Vladimíra Kořínková Ve středu voněly v odpoledních hodinách na naší základní škole perníčky. Na návštěvu k nám totiž přišli předškoláci. S paní učitelkou děti nejdříve perníčky vykrajovaly, naskládaly na plech, a než se perníčky upekly, vymalovaly si děti vánoční omalovánku. S pomocí další paní učitelky a s trochou vlastní fantazie si perníčky nazdobily a nabídly maminkám, nebo si samy pochutnaly. Vystoupení pro seniory Mgr. Martina Horňáčková Dne se 12 žáků 2. stupně naší školy zúčastnilo malého vystoupení na mikulášské besídce Sdružení strážnických občanů důchodového věku. Pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Zlámalové zazpívali koledy a přednesli básničky s vánoční tematikou. Všem zúčastněným moc děkujeme. Je příjemné vidět, že se i v dnešní době najdou takoví žáci, kteří jsou ochotni i v čase předvánočního shonu myslet nejen na sebe, ale i na lidi, kteří již mnohdy žijí sami a radosti v jejich životě bývá málo. Odměnou za jejich vystoupení jim byl nejen velký potlesk, ale i pár drobných sladkostí. Těšíme se opět za rok! 18 1/2014

19 Purkyňovo gymnázium Strážnice PGS již podruhé nejlepším gymnáziem v kraji PhDr. Alexandra Bahulová V uplynulých měsících probíhal druhý ročník soutěže o nejlepší gympl roku. Studenti tak měli příležitost ohodnotit svoje gymnázium a říci, jak se jim studium a život na jejich gymnáziu líbí nebo líbily. Hlasování začalo 2. října 2013 a skončilo 25. listopadu 2013 prostřednictvím internetových stránek. Organizovala ji Česká studentská unie (ČeSU), která je největší studentskou sítí v České republice. Impulsem ke vzniku projektu GymplRoku.cz bylo, že v ČR neexistuje žádný žebříček, který by srovnával gymnázia podle kritéria z pohledu studenta. Pohled studentů na jejich školu je podle ČeSU zásadní, vypovídá o kvalitě daného gymnázia a může pomoct v jejich rozhodování, na jaká gymnázia se hlásit. Letošního kola se zúčastnilo 353 gymnázií ze všech krajů celé ČR a jsme rádi, že z takto velké konkurence Purkyňovo gymnázium obhájilo 1. místo v Jihomoravském kraji (JM kraj má 41 gymnázií!). V celé ČR jsme postoupili o pomyslný jeden stupínek a umístili se na 2. místě. Více na Italka na strážnickém gymnáziu Třída sexta Měl to být jeden z dalších obyčejných školních roků. Na začátku tohoto na nás však čekalo příjemné překvapení. Jakmile jsme spatřili tváře milých a usměvavých profesorů a spolužáků, všimli jsme si něčeho zvláštního. Z rohu se na nás zubila sympatická usměvavá dívka. Po krátkém představení jsme zjistili, že je to studentka z Itálie, která se přijela podívat na to, jak to u nás v Česku chodí, a seznámit se s místními tradicemi. Pouhou studentkou z Itálie však nezůstala na dlouho. Za pár dní si i přes to, že česky uměla pouze pár slov, udělala kamarády jak z nás, tak i ze studentů ostatních tříd. Společné hodiny matematiky, které jsme strávili vysvětlováním definičních oborů, funkcí a absolutních hodnot všemi způsoby, jsme si velice užili a i paní profesorka při opravě jednoho z jejích testů zjistila, že nic není impossibile. Tři měsíce plné smíchu, pantomimy a nového přátelství uběhly jako voda a na začátku prosince jsme se už museli s naší Sofií rozloučit. Sofii se ve Strážnici moc líbilo, a proto víme, že jsme se neloučili naposledy a že se na začátku prázdnin, kdy by měla přijet znovu, uvidíme. Každopádně nám bude chybět a jsme vděční za to, že jsme spolu mohli strávit tři krásné měsíce. We will miss you, Sofia! 1/

20 Střední škola Strážnice Exkurze žáků Střední školy Strážnice ve společnosti GUMEX, spol. s r. o. Žáci Střední školy Strážnice (druhé, třetí a čtvrté ročníky oborů Strojírenství a Technické lyceum) se v listopadu a prosinci 2013 zúčastnili odborné exkurze ve společnosti Gumex, spol. s r. o., ve Strážnici. Žákům bylo prezentováno zaměření společnosti, její vývoj a současná strategie. Vybraní řídící pracovníci vysvětlili žákům náplň své práce, obchodní i výrobní aktivity fi rmy a nechyběla ani ukázka informačního systému a personální přednáška jako poradenství pro budoucí absolventy. Exkurze pokračovala prohlídkou kancelářských, skladových a výrobních prostor společnosti. Jménem žáků i vyučujících bych chtěla poděkovat zaměstnancům fi rmy Gumex za jejich vstřícnost, ochotu a možnost seznámit žáky s prostředím místní fi rmy. V průběhu školního roku se žáci všech oborů Střední školy Strážnice účastní celé řady dalších exkurzí a veletrhů. Jde například o odborné exkurze do firem TOS Kuřim, T-Machinery, Moravské závody Břeclav, JB - Ostrožská Nová Ves, Sítotisk Strážnice, Moravská galerie Brno, prohlídku kostymérny Slováckého divadla v Uherském Hradišti, dále návštěvu veletrhů Mobitex Brno, Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno, Autosalonu Brno apod. Pro žáky je možnost seznámení se s prostředím reálných firem, kde konají i odborné praxe, velkým přínosem nejen v rámci studia, ale i do budoucna. Výsledky Střední školy Strážnice v soutěžních kláních Ing. Petra Fialová, ředitelka Ve dnech se konalo v Českých Budějovicích mistrovství republiky mladých aranžérů. Letošního ročníku se zúčastnily školy z celé ČR. Bylo hodnoceno celkem 130 soutěžních prací. Střední škola Strážnice získala v jednotlivých kategoriích následující umístění: Výkladní skříň (hlavní disciplína) 2. místo. Počítačová grafika 1. místo. Úprava stolu 1. a 2. místo. Špendlení na živý model 4. místo. Dárkové balení 4. místo. Plakát 6. místo. Dne 12. prosince 2013 proběhla v Jihlavě prestižní celorepubliková soutěž Mladý módní tvůrce České republiky. Střední škola Strážnice opět obhájila absolutní vítězství v tomto soutěžním klání, čímž podtrhla pevné postavení v čele pomyslného republikového žebříčku špičkových škol, které vyučují oděvní obory uměleckého nebo technického zaměření. V silné konkuren- 20 1/2014

21 ci získali naši žáci v jednotlivých kategoriích dvě nejvyšší příčky, dvakrát obsadili druhé místo a ve čtyřech případech se umístili na místě třetím. V porotě zasedli přední odborníci z oblasti modelové a oděvní tvorby, zástupci firem, médií. Členem poroty byl a ceny předával například jeden z nejznámějších a nejvýraznějších módních návrhářů na české módní scéně pan Josef Klír, který je pověstný svou posedlostí pro detail. Ceny předávali i zástupci Národního ústavu vzdělávání v Praze (organizace MŠMT). Úspěšné modelové kolekce bude škola prezentovat na své módní show ve Veselí nad Moravou dne Další soutěž, které se zúčastnil žák Střední školy Strážnice Daniel Vadlejch, byla celostátní matematická soutěž žáků středních odborných škol. V silné konkurenci obsadil zástupce naší školy vynikající 3. místo. Základní umělecká škola Strážnice Advent ještě i trochu jinak Jarmila Lenzová Během prosince jsme se z plakátků a pozvánek dozvěděli, že ve středu dne pořádá Rodinné centrum Adventní koncert strážnické ZUŠ, a to v kostele Panny Marie v 18 hodin. Lákavé pozvání. A věru jsme se nezklamali... Více než hodinové vystoupení žáků i učitelů zaujalo už od prvních tónů plně obsazený kostel. Na velkou účast už na Piaristickém náměstí upozorňovalo množství osobních automobilů. Krásná akustika tohoto chrámu plně umožnila pravou oslavu naší Strážnické Panny Marie patronky našeho města. Program byl velmi bohatý a měl spád. Zejména závěrečná čísla celého souboru tak zaujala posluchače, že normální potlesk se vystupňoval v tleskání vestoje. Závěrečná čísla známých melodií, jak je E. Presleyho Pár havraních copánků, Osamělý pastevec J. Lasta a také melodie Šťastných Vánoc J. Lennona byly důstojným zakončením programu. Děkujeme za tolik krásy v krásném prostředí. Bylo to pohlazením duší. Nezapomínáme ani na známou melodii Ave Maria Ch. Gounoda. Pod celý tento krásný podvečer se samozřejmě podepisuje ředitel ZUŠ Petr Jandásek, který svým zanícením pro hudbu dokázal zvládnout mistrovsky celé vystoupení. Děkujeme. Také Základní umělecká škola z Veselí nad Moravou přinesla do Strážnice krásnou vánoční atmosféru. Děkujeme 1/

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Kalendárium Strážnicka pro rok 2008 18. 1. 18. 1. 19. 1. 20. 1. 20. 1. 25. 1. 25. 1. 26. 1. 26. 1. 26. 1. Leden Hasičská zábava Hroznová Lhota, pořadatel SDH, 518 327 120, hroznova.lhota@cmail.cz, www.hroznovalhota.cz

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Ivančice

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Co připravujeme na rok 2010...

Co připravujeme na rok 2010... Leden 2010 OBEC PASEKA Co připravujeme na rok 2010... Prioritou v letošním roce je získání dotace na půdní vestavbu učeben cizího jazyka a počítačové učebny v naší ZŠ. O zafinancování této akce se snažíme

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Účinnost od: 1.1.2016 Určeno: Zpracoval: Název odboru (oddělení) zpracovatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Účinnost od: 1.1.2016 Určeno: Zpracoval: Název odboru (oddělení) zpracovatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2015, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Účinnost od: 1.1.2016

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden Po 1.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 Út 2.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 13:00 15:00 Fytoterapie 8:40

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více