Milé město Strážnice,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milé město Strážnice,"

Transkript

1 1/2014 1

2 2 1/2014

3 Milé město Strážnice, p rávě začal další rok a v pomyslné kronice Tvé historie se tak děje již nejméně po sedmisetčtrnácté. Copak Ti asi přinese? Jakých bude těch 365 dnů všedních i svátečních? Jak se bude dařit Tobě a jak lidem, pro které jsi tím jedinečným tedy jejich domovem? V minulosti jsi nesčetněkrát čelilo dobám hodně těžkým, ale také jsi zase jindy bylo symbolem obdivovaného rozkvětu a prosperity. To nedobré jsi často vůbec nemohlo ovlivnit, vždyť jsi bylo založeno jako stráž na hranicích! Ale protože nebylo Tvým zvykem stěžovat si na osud či očekávat náhodu, tak jak jen to trochu šlo, hned ses pevně ujímalo otěží do svých rukou. A vyplatilo se to. Právě díky Tvým šikovným rukám, rukám lidí v Tobě žijících, jejichž srdce pro Tebe tluče od počátku s vroucností a obětavostí stejně samozřejmou již celých osm století, ses nikdy neztratilo ani v tlačenici jiných měst, ani sobě samému. Píše se leden 2014 a na m 2 rozprostírajících se v 83 ulicích a uličkách kolem Tvé půvabné, nepřehlédnutelné dominanty, Bílé věže, žije právě 5666 obyvatel v 2500 strážnických domácnostech. My všichni dohromady tvoříme historii dnešní Strážnice. Dovolte mi popřát našemu městu a každému jeho obyvateli, ať v novém roce prožijeme společně opravdu dobré časy! Renata Smutná Takový byl rok 2013 ve Strážnici Připomeňme si alespoň v krátkosti na fotografiích, co zajímavého se událo: Leden začal již tradičně charitativní Tříkrálovskou obchůzkou, ve velkém stylu se předvedlo i Městské muzeum s exkluzivní vernisáží výstavy Život za První republiky, na které bylo možno zhlédnout nejrůznější vojenské uniformy a mnohdy se až tajil dech při pohledu na stylovou módní přehlídku podtrženou dobovou hudbou. Byla také zahájena plesová sezona. 1/2014 3

4 Únor se pochlubil Plesem v gala s Plesovým orchestrem COPPELIA, tanečními ukázkami, fotoateliérem i bohatou tombolou. Byl také ve znamení oslav 380 let příchodu Piaristů do města. Březen ukončil plesovou sezonu oblíbeným Rockovým maškarním plesem a očekávanou Josefskou výstavou vín. Rocková přehlídka 30 let nové vlny se starým obsahem byla v celostátních médiích ve svém žánru vyhodnocena jako největší polistopadová přehlídka na české rockové scéně. V dubnu se město drželo stále pod sněhovou přikrývkou, kterou se museli brodit i velikonoční koledníci. 4 1/2014

5 V květnu již bylo nutno chladnou zimu vyhnat - svou zásluhu na tom měl jistě i trubač Jan Hořák, jehož troubení z nově zpřístupněné strážnické Bílé věže se neslo dodaleka. Byla také zahájena plavební sezona na Baťově kanále a otevřena výstava židovské kultury v synagoze. V červnu se uskutečnila krojovaná pouť obcí mikroregionu na vrch Žerotín a ZŠ Školní oslavila 100 let. Svůj um ukázal Sbor dobrovolných hasičů v rámci svého 120. výročí založení, který předvedl ukázky hašení požárů i záchrany tonoucích se na nedalekém Baťově kanále. Poutavou byla celostátní akce Po Strážnických vinařských stezkách na kole i pěšky. V našem městě se uskutečnil celostátní sraz dětí z dětských domovů a poslední víkend patřil jak jinak než Mezinárodnímu folklornímu festivalu Strážnice a Dětská Strážnice, jež zástupci našich souborů důstojně reprezentovali. 1/2014 5

6 Červenec a srpen byl ve znamení Strážnického kulturního léta - nedělních podvečerních kulturních vystoupení na náměstí rozličných hudebních žánrů, akcí v zámeckém parku Masters of Ostrůvek a Gastroradovánky, Festival Slunce, Pohádkový les či Rej strašidel a Pivokošt u kulturního domu. Krásu strážnických krojů a duchovní pokoru vyjádřila mariánská pouť. Vinaři pak neopomenuli ani přes deštivé odpoledne zarazit horu u Hotařské búdy pod vrchem Žerotín. 6 1/2014

7 Podzimní měsíce pak zpříjemnilo Strážnické vinobraní, Strážnické rockové slavnosti, salon Františka Cundrly, Kateřinský běh Starým městem, Slavnost padajícího listí a Svatomartinské hody. A nastal advent a očekávání nového roku 2014, který nechť nám přinese hodně zdraví, štěstí a síly k překonávání životních překážek. Lenka Gronská 1/2014 7

8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE USNESENÍ ze 69. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny. Rada města Strážnice 1) schvaluje návrh splátkového kalendáře na zaplacení dlužného nájemného a služeb za pronajaté nebytové prostory v kulturním domě Strážničan, č.p. 1321; pronájem nebytových prostor o výměře 291 m 2 (Green bar) v kulturním domě Strážničan, č.p. 1321, nájemní smlouva bude podepsána s pane Martinem Ráčkem,, Strážnice, na dobu neurčitou od USNESENÍ ze 70. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny. Rada města Strážnice 1) bere na vědomí zápis ze zasedání komise životního prostředí ze dne ; zápis z jednání komise stavební č. 5/2013 ze dne ; zápis z jednání komise stavební č. 6/2013 ze dne ; zápis z jednání komise stavební č. 7/2013 ze dne ; 2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemcích v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, přípojka knn, Salčák na pozemcích KN p.č. 1111/1, p.č. 1111/2 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, přípojka knn, Ručný na pozemku KN p.č. 2912/1 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; prodloužení nájemních smluv pro stávající nájemce bytů v budově hasičské zbrojnice náměstí 17. listopadu č.p. 1052, a to na dobu určitou od do ; nájem bytu č. 2 v budově Bratrská 623 pro paní Evu Dvořákovou, a to na dobu určitou od do ; nájem bytu č. 5 v budově Grůska 425 pro pana Ladislava Literu, a to na dobu určitou od do ; návrh splátkového kalendáře na zaplacení dlužného nájemného a služeb za pronajaté nebytové prostory v budově J. Skácela 1325 p. Aleši Tomkovi z Mutěnic; ukončení nájemní smlouvy s panem Alešem Tomkem na pronájem nebytových prostor v budově J. Skácela 1325, a to do- 8 1/2014

9 hodou ke dni ; ukončení nájemní smlouvy s paní Zdenou Tomeškovou na byt č. 7 v domě Újezd 426 ve Strážnici, a to dohodou ke dni ; přijetí dotace ve výši Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č /13/OKH; poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč pro o.s. Danájek na výdaje spojené s vystoupením na charitativní akci v Ostravě a Hrabyni dne ; Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Zateplení Domu dětí a mládeže Strážnice, na základě něhož se termín dokončení díla prodlužuje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek z na ; v souladu s příslušnými předpisy rada schválila odměny ředitelům městem zřízených příspěvkových organizací za II. pol. 2013; žádost DDM Strážnice o povolení využití náměstí Svobody dne od do hodin na uspořádání akce Čertovské harašení ; 3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení přijetí daru - nemovitosti - z majetku spoluvlastníků p. Anny Ráčkové a p. Bohuslava Ráčka, obou bytem, Strážnice, do majetku města - pozemku p.č. 2663/5 ostatní plocha o vým. 39 m 2 v k.ú. Strážnice na Moravě (chodník před RD č.p. ); směnu pozemků v k.ú. Strážnice na Moravě, v ul. Újezd, poz. ve vlastnictví města p.č. 644/4 zast. plocha a nádvoří o vým. 3 m 2 a p.č. 644/5 ostat. plocha o vým. 5 m 2 (pod RD a pod dvorem k RD), za poz. v majetku manž. Tomečkových p.č. 645/3 o vým. 2 m 2 (veřej. prostr.), a to s doplatkem 600 Kč/m 2 za převažující výměru 6 m 2 ve prospěch žadatelů manželů Jaroslava a Antonie Tomečkových,, Strážnice s tím, že související náklady na směnu ponesou žadatelé; návrh rozpočtu na rok 2014; Rozpočtový výhled města Strážnice na rok Setkání s pracovníky veřejné služby města Jedním z prvních pracovních jednání roku 2014 bylo pro starostku města Renatu Smutnou a místostarostku Hanu Kosířovou setkání s pracovníky veřejné služby města. Během společného šálku čaje poděkovaly představitelky města pracovníkům této důležité městské služby za jejich záslužnou práci, která bývá leckdy provázena četnými obtížemi. Je proto záslužné, že se jimi pracovníci VPP nenechají odradit, vždyť bez každodenní pomoci těchto lidí už si asi nikdo ve městě nedovede zajištění pořádku a úklidu představit. 1/2014 9

10 Vítáme Vás, naši milí občánci V sobotu 16. listopadu se v obřadní síni městského úřadu uskutečnilo poslední vítání dětí v roce Paní starostka Renata Smutná přivítala mezi občany našeho města sedm děvčat a čtyři chlapce. O slavnostní atmosféru celého obřadu se opět postaraly děti ze strážnického Danájku. Foto: Věra Bučková 10 1/2014

11 Matyas Kadubec Natálie Oselková Ruth Šimoníková Eliška Šimkó Emma Reagan Antonín Kuřitka Lucie Holubová Matěj Olejník Fabian Striby Natálie Marečková, Sofie Marečková 1/

12 Ze života města Sdružení Strážničanů v důchodovém věku Je již několikaletá tradice, že se my, strážničtí občané v důchodovém věku, scházíme okolo Mikuláše na odpoledním posezení v naší klubovně. Tak tomu bylo i letos. O zahájení se postarali žáci Základní školy ulice Školní, kteří nám pod vedením paní učitelky Zlámalové a Horňáčkové zazpívali, a navodili tak vánoční atmosféru. Za to jim touto cestou ještě jednou děkujeme. Za městský úřad nás přišel pozdravit pan PhDr. Walter Bartoš. V diskuzi nám mimo jiné nabídl přednášky svých kolegů z vysoké školy Masarykovy univerzity v Brně, a to na téma Problémy ve stáří. Členové klubu, kteří v letošním roce dovršili kulaté jubileum, byli obdaření květinou. Děvčata z našeho klubu nám připravila již tradičně pohoštění a tombolu, převážně složenou z dárků, které jsme sami přinesli. Za to jim patří srdečný dík. Do večerních hodin jsme pak seděli při donesených vínech a besedovali jsme o životě a o tom, co se děje kolem nás. Na závěr nám paní Stehlíková popřála hezké Vánoce, spokojenost v roce 2014 a hlavně hodně zdraví, abychom se zase všichni v plném počtu sešli. Totéž přejeme i všem našim členům, kteří se nemohli besídky zúčastnit. Pavel Kulda, člen Sdružení Strážničanů v důchodovém věku Vzácné jubileum paní Suré Velice příjemným zážitkem předvánočního času loňského roku se pro nás stala návštěva u milé strážnické občanky, paní Marie Suré, při příležitosti jejích 100. narozenin. Paní Surá, matka 4 dětí, babička 7 vnoučat, prababička 16 pravnoučat a dokonce již i trojnásobná praprababička je laskavá, čilá paní, která vyniká výbornou pamětí a bystře sleduje dění kolem sebe, včetně aktuální celospolečenské situace. Její jediný zdravotní handicap slábnoucí zrak už jí sice brání luštit s přehledem křížovky, ale pomáhá jí ho nahradit rádio a především láskyplná péče celé rodiny, zejména dcery Marie Krůtilové. Před měsícem se k ní do Petrova natrvalo přestěhovala ze Staroměstské ulice, Strážničankou však nadále zůstává srdcem. S úsměvem na tváři se rozvzpomínala při naší návštěvě na dětské hry a mládí v rodné ulici Újezd. A jak jsme slíbily, předáváme její pozdrav spoluobčanům. Renata Smutná a Hana Kosířová foto:stanislav Berčík 12 1/2014

13 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 Již znovu po roce proběhne na začátku ledna letošního roku tradiční sbírka a v našich ulicích se rozezní tříkrálové koledování, které přináší lidem radostné poselství vánoc, dům od domu. Ve Strážnici budeme koledovat v sobotu 11. ledna 2014 od hod. Koledovat mohou i předškolní děti, ale v doprovodu rodičů nebo někoho blízkého. Přihlášku pro koledníky můžete odevzdat v prodejně strážnické charity nebo v kanceláři osobně koordinátorce TK sbírky p. M. Jurasové (Kovářská 396, Strážnice, mobil ). Prosíme, nahlaste koledníky co nejdříve! Termín informační schůzky pro vedoucí skupinek je ve čtvrtek v 16 hodin v 1. poschodí Charity Strážnice (vchod z parkoviště). Odměnou pro koledníky bude zdarma promítání animovaného filmu Kung Fu Panda 2 v Kulturním domě ve Strážnici, které proběhne ve středu v 17.00hod. Doufáme ve Vaši pomoc a děkujeme, že jste ochotni touto formou pomoc lidem, kteří to potřebují. V roce 2013 bylo vykoledováno v regionu naší Charity Kč (Strážnice, Petrov, Radějov, Sudoměřice, Rohatec). Celá uvedená částka byla odeslána na centrální účet Charity ČR. Z této vykoledované částky měla následně Charita Strážnice k dispozici Kč, z čehož byla použita částka Kč na podporu sociálně terapeutické dílny (STD Kotva), která slouží lidem s duševním a kombinovaným postižením. V letošním roce byl provoz projektu pro 11 osob stále ještě finančně podpořen prostřednictvím Evropského sociálního fondu (až do roku 2014). Jelikož je v našem regionu velký zájem o tuto službu, počet docházejících na každodenní program je však 20 osob. Finance za TKS byly použity na 4 denní ozdravný pobyt uživatelů STD Kotva ve Zlatých horách, byla zakoupena zahradní sekačka na trávu, zahradní nábytek a nářadí, vysavač, keramická pec a materiál na kreativní tvoření z keramiky, ale i jiných materiálů. Dalších Kč bylo použito na přímou sociální pomoc potřebným lidem v našem regionu, Kč na podporu činnosti charitní pečovatelské služby a chráněných pracovních míst a Kč na pomoc postiženým při povodních v ČR. Zbývající část sbírky byla použita Charitou ČR především na humanitární pomoc, pomoc potřebným, krizový fond Charit a také na nezbytné související režijní náklady. Srdečné díky, ať v nás doznívá vánoční radostná zvěst po celý rok. Ing. Jurasová Marie, Charita Strážnice 1/

14 Místní poplatky v roce 2014 Místní poplatek za komunální odpad Poplatník: a) fyzická osoba, 1. která má v obci trvalý pobyt, 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců; b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Sazba poplatku: 480 Kč osoba/rok Způsob platby: - v hotovosti na Městském úřadě ve Strážnici, finančním odboru, dveře č. 12, 1. patro - převodem na účet číslo /0100 VS číslo domu (pokud se jedná o bytový dům, uveďte za číslem domu také číslo bytu). Splatnost poplatku: jednorázově do příslušného kalendářního roku Místní poplatek za psa Sazba poplatku: 1. sazba poplatku činí ročně za 1. psa za 2. a každého dalšího psa a) za psa v rodinném domě 120 Kč 180 Kč b) za psa v bytovém domě 600 Kč 900 Kč c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, pokud nemá žádný jiný zdroj příjmů, a nebo poživatel sirotčího důchodu - v rodinném domě 60 Kč 90 Kč - v bytovém domě 180 Kč 270 Kč Poplatek je splatný do příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po , je poplatek splatný do příslušného kalendářního roku. Způsob platby: - v hotovosti na Městském úřadě ve Strážnici, finančním odboru, dveře č. 13, 1. patro - převodem na účet číslo /0100, VS 1341+číslo domu (pokud se jedná o bytový dům, uveďte za číslem domu také číslo bytu). Termíny svozu tříděného odpadu leden 2014: Papír (modré pytle): úterý 7. ledna Plast (žluté pytle):. úterý 14. ledna 14 1/2014

15 Sport T. J. Sokol Strážnice Vážení, dovolte mi poděkovat všem sponzorům a partnerům T. J. Sokol Strážnice za jejich podporu v roce Poděkování patří městu Strážnice, které nese tu největší zátěž příspěvku na činnost T. J. Sokol Strážnice.Velké poděkování patří všem našim sponzorům a firmám za podporu T. J. Sokol Strážnice především v oblasti práce s mladými sportovci, dále pak za podporu všech jeho činností, která je v aktuální době hospodářské krize o to obdivuhodnější. Pro T. J. Sokol Strážnice je jakýkoliv příspěvek velmi důležitý! Závěrem bych všem rád popřál do roku 2014 hodně zdraví, štěstí a mnoho profesních úspěchů, které umožní zachovat Vaši přízeň a podporu naší jednoty tak, abychom se společně mohli radovat z výkonů a úspěchů našich dětí a mládeže. Vojtěch Studénka, starosta T. J. Sokol Strážnice Yachtklub o.s. Strážnice Lodí po Evropě Členové Yachtklubu Strážnice a jejich příznivci se už několik let vydávají sjíždět evropské řeky a plavební kanály na motorových lodích. V roce 2013 tomu nebylo jinak. Už k poznaným vodním cestám Evropy, které jsme navštívili v minulých letech, to znamená plavební kanály na severu Holandska a ve středu Holandska a v roce 2012 jednu z nejzajímavějších plaveb po kanále Marna Rýn, jsme se v roce 2013 opět vrátili do středu Holandska a znovu jsme si oživili vzpomínky na toto krásné putování po nejkrásnějších Holandských městech. Při těchto cestách se není možno vyhnout Utrechtu, Amsterodamu, Leidenu, Goudy a dalších velmi zajímavých městeček a obcí obležených větrnými mlýny, které vás provázejí celou cestu. Proplouváte mezi poli nádherných kvetoucích tulipánů a dalších zajímavých květin, které pozorujete z paluby lodě. Tyto pohledy se vryjí do paměti na celý život.ale to nebyla poslední plavba v roce Na podzim jsme se vypravili na řeku Meuse kdy jsme plavbu začínali ve Francii a končili v Belgii. Proplouváte zde krajem, kde se psaly dějiny. Zde se střetávaly Francouzské a Pruské armády v bojích o Alsasko v 19. století a zde také byly hlavní bojiště I. světové i II. světové války. Plujete kolem atomové elektrárny, ale taky kolem mohutných pevností, které jsme taky navštívili. Samozřejmě nás také zaujalo budování nových přístavů na této řece a byli jsme překvapeni z toho jak jednoduchým a levným způsobem se dá toto zařízení vybudovat a přitom je krásné a zapadá do aglomerace, ve které leží. A co nás čeká v roce 2014? Začátkem října se vypravíme tentokrát do Itálie, kde na lodi navštívíme Benátky, Jesolo, Casale a další zajímavé historické místa. A pokud se s námi chcete vypravit, tak přijďte za námi do přístavu ve Strážnici a určitě se i pro vás místo na lodi najde. Mgr. Petr Antoš 1/

16 Ze školství Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Poděkování a přání do nového roku Za Základní školu Marie Kudeříkové ve Strážnici děkuji všem přátelům a příznivcům školy za to, že jakýmkoliv způsobem v uplynulém roce přispěli ke zlepšení úrovně vzdělávání v ní. Současně přeji čtenářům Strážničanu vše nejlepší do začínajícího nového roku Zápis do první třídy pro školní rok 2014/2015 ředitel školy Ve čtvrtek 30. ledna 2014 proběhne v aule budovy I. stupně školy (naproti kostelu) v době od do 17 hod. zápis dětí do první třídy pro školní rok 2014/2015. Rodiče si k zápisu přinesou rodný list svého dítěte a svůj občanský průkaz. Prosíme také všechny rodiče, aby přinesli dětem vhodné přezůvky na sportovní aktivity do gymnastického sálku výročí školy jsme si připomněli také Vánočním jarmarkem Mgr. Zdeňka Dudová Od pondělí 2. prosince do středy 4. prosince se u nás konaly Dny školy, při nichž jsme si připomněli 105. výročí vzniku školy. Během těchto dnů se uskutečnilo několik akcí, např. prodejní Vánoční jarmark prací a výrobků žáků vytvořených v hodinách výuky na prvním a druhém stupni a ve školní družině i školním klubu. V pondělí 2. prosince, kdy byla před 105 lety zahájena školní výuka, proběhl Den otevřených dveří a škola byla otevřená nejen rodičům, ale také široké veřejnosti. K tomuto datu jsme uspořádali také Historický den, v němž mohli žáci i učitelé přijít v nejrůznějších historických úborech, čehož mnozí z nich využili. Součástí těchto dnů byly také v aule umístěné tradiční výstavy starých školních kronik, dokumentů a fotografií, které v letošním roce doplňovaly různé aktivizující úkoly kvízy, křížovky, rébusy a pracovní listy vytvořené žáky z kroužku Mladý historik. 16 1/2014

17 Okresní kolo Bible a my proběhlo za rekordní účasti žáků a škol Mgr. Dagmar Mlýnková Ve středu 27. listopadu 2013 proběhlo v prostorách naší školy okresní kolo dějepisné soutěže Bible a my. V letošním ročníku k nám přijelo rekordních 65 žáků z 28 základních či středních škol. Na Hodonínsku se do soutěže zapojilo 816 žáků nebo studentů. Témata pro jednotlivé kategorie byla následující: I. kat. Abrahám, II. kat. Jákob, III. kat. apoštolové Petr, Jakub a Jan a IV. kategorie Matoušovo evangelium. Naši školu důstojně reprezentovali Antonín Cáb, Ondřej Cáb a Jan Lžičař, i když se jim nepodařilo postoupit do ústředního kola, které se uskuteční dne 12. února 2014 v Olomouci. Součástí akce byla také přednáška Renaty Petříkové o Haiti, kde strávila několik měsíců (další informace na webových stránkách Na podporu zpřístupnění Bible do čtyř afrických zemí, Eritreje, Libérie, Botswany a Malawi, bylo v dobrovolné sbírce vybráno a odesláno 400 Kč. Na závěr bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří na organizaci soutěže a odměny pro účastníky přispěli: AC LESIA s. r. o., pobočka Strážnice, Elizabeth móda, Českomoravská provincie piaristů a Římskokatolické farnosti ve Strážnici, Veselí nad Moravou a v Hodoníně. Prohlídka školy pro předškoláky Mgr. Hana Hlaváčová Ve čtvrtek 28. listopadu proběhla ve škole pro všechny zájemce z řad budoucích školáků a jejich rodičů prohlídka školy spojená s vystoupením tanečního kroužku zumby v tělocvičně a dílničkou ve školní družině, v níž si mohli malí i velcí návštěvníci za přispění vychovatelek a učitelek vyrobit něco hezkého na blížící se advent a vánoční svátky. Akce se zúčastnily asi dvě desítky dětí a jejich rodičů. 1/

18 Základní škola Školní Strážnice Setkání s předškoláky pečení perníčků Mgr. Vladimíra Kořínková Ve středu voněly v odpoledních hodinách na naší základní škole perníčky. Na návštěvu k nám totiž přišli předškoláci. S paní učitelkou děti nejdříve perníčky vykrajovaly, naskládaly na plech, a než se perníčky upekly, vymalovaly si děti vánoční omalovánku. S pomocí další paní učitelky a s trochou vlastní fantazie si perníčky nazdobily a nabídly maminkám, nebo si samy pochutnaly. Vystoupení pro seniory Mgr. Martina Horňáčková Dne se 12 žáků 2. stupně naší školy zúčastnilo malého vystoupení na mikulášské besídce Sdružení strážnických občanů důchodového věku. Pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Zlámalové zazpívali koledy a přednesli básničky s vánoční tematikou. Všem zúčastněným moc děkujeme. Je příjemné vidět, že se i v dnešní době najdou takoví žáci, kteří jsou ochotni i v čase předvánočního shonu myslet nejen na sebe, ale i na lidi, kteří již mnohdy žijí sami a radosti v jejich životě bývá málo. Odměnou za jejich vystoupení jim byl nejen velký potlesk, ale i pár drobných sladkostí. Těšíme se opět za rok! 18 1/2014

19 Purkyňovo gymnázium Strážnice PGS již podruhé nejlepším gymnáziem v kraji PhDr. Alexandra Bahulová V uplynulých měsících probíhal druhý ročník soutěže o nejlepší gympl roku. Studenti tak měli příležitost ohodnotit svoje gymnázium a říci, jak se jim studium a život na jejich gymnáziu líbí nebo líbily. Hlasování začalo 2. října 2013 a skončilo 25. listopadu 2013 prostřednictvím internetových stránek. Organizovala ji Česká studentská unie (ČeSU), která je největší studentskou sítí v České republice. Impulsem ke vzniku projektu GymplRoku.cz bylo, že v ČR neexistuje žádný žebříček, který by srovnával gymnázia podle kritéria z pohledu studenta. Pohled studentů na jejich školu je podle ČeSU zásadní, vypovídá o kvalitě daného gymnázia a může pomoct v jejich rozhodování, na jaká gymnázia se hlásit. Letošního kola se zúčastnilo 353 gymnázií ze všech krajů celé ČR a jsme rádi, že z takto velké konkurence Purkyňovo gymnázium obhájilo 1. místo v Jihomoravském kraji (JM kraj má 41 gymnázií!). V celé ČR jsme postoupili o pomyslný jeden stupínek a umístili se na 2. místě. Více na Italka na strážnickém gymnáziu Třída sexta Měl to být jeden z dalších obyčejných školních roků. Na začátku tohoto na nás však čekalo příjemné překvapení. Jakmile jsme spatřili tváře milých a usměvavých profesorů a spolužáků, všimli jsme si něčeho zvláštního. Z rohu se na nás zubila sympatická usměvavá dívka. Po krátkém představení jsme zjistili, že je to studentka z Itálie, která se přijela podívat na to, jak to u nás v Česku chodí, a seznámit se s místními tradicemi. Pouhou studentkou z Itálie však nezůstala na dlouho. Za pár dní si i přes to, že česky uměla pouze pár slov, udělala kamarády jak z nás, tak i ze studentů ostatních tříd. Společné hodiny matematiky, které jsme strávili vysvětlováním definičních oborů, funkcí a absolutních hodnot všemi způsoby, jsme si velice užili a i paní profesorka při opravě jednoho z jejích testů zjistila, že nic není impossibile. Tři měsíce plné smíchu, pantomimy a nového přátelství uběhly jako voda a na začátku prosince jsme se už museli s naší Sofií rozloučit. Sofii se ve Strážnici moc líbilo, a proto víme, že jsme se neloučili naposledy a že se na začátku prázdnin, kdy by měla přijet znovu, uvidíme. Každopádně nám bude chybět a jsme vděční za to, že jsme spolu mohli strávit tři krásné měsíce. We will miss you, Sofia! 1/

20 Střední škola Strážnice Exkurze žáků Střední školy Strážnice ve společnosti GUMEX, spol. s r. o. Žáci Střední školy Strážnice (druhé, třetí a čtvrté ročníky oborů Strojírenství a Technické lyceum) se v listopadu a prosinci 2013 zúčastnili odborné exkurze ve společnosti Gumex, spol. s r. o., ve Strážnici. Žákům bylo prezentováno zaměření společnosti, její vývoj a současná strategie. Vybraní řídící pracovníci vysvětlili žákům náplň své práce, obchodní i výrobní aktivity fi rmy a nechyběla ani ukázka informačního systému a personální přednáška jako poradenství pro budoucí absolventy. Exkurze pokračovala prohlídkou kancelářských, skladových a výrobních prostor společnosti. Jménem žáků i vyučujících bych chtěla poděkovat zaměstnancům fi rmy Gumex za jejich vstřícnost, ochotu a možnost seznámit žáky s prostředím místní fi rmy. V průběhu školního roku se žáci všech oborů Střední školy Strážnice účastní celé řady dalších exkurzí a veletrhů. Jde například o odborné exkurze do firem TOS Kuřim, T-Machinery, Moravské závody Břeclav, JB - Ostrožská Nová Ves, Sítotisk Strážnice, Moravská galerie Brno, prohlídku kostymérny Slováckého divadla v Uherském Hradišti, dále návštěvu veletrhů Mobitex Brno, Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno, Autosalonu Brno apod. Pro žáky je možnost seznámení se s prostředím reálných firem, kde konají i odborné praxe, velkým přínosem nejen v rámci studia, ale i do budoucna. Výsledky Střední školy Strážnice v soutěžních kláních Ing. Petra Fialová, ředitelka Ve dnech se konalo v Českých Budějovicích mistrovství republiky mladých aranžérů. Letošního ročníku se zúčastnily školy z celé ČR. Bylo hodnoceno celkem 130 soutěžních prací. Střední škola Strážnice získala v jednotlivých kategoriích následující umístění: Výkladní skříň (hlavní disciplína) 2. místo. Počítačová grafika 1. místo. Úprava stolu 1. a 2. místo. Špendlení na živý model 4. místo. Dárkové balení 4. místo. Plakát 6. místo. Dne 12. prosince 2013 proběhla v Jihlavě prestižní celorepubliková soutěž Mladý módní tvůrce České republiky. Střední škola Strážnice opět obhájila absolutní vítězství v tomto soutěžním klání, čímž podtrhla pevné postavení v čele pomyslného republikového žebříčku špičkových škol, které vyučují oděvní obory uměleckého nebo technického zaměření. V silné konkuren- 20 1/2014

21 ci získali naši žáci v jednotlivých kategoriích dvě nejvyšší příčky, dvakrát obsadili druhé místo a ve čtyřech případech se umístili na místě třetím. V porotě zasedli přední odborníci z oblasti modelové a oděvní tvorby, zástupci firem, médií. Členem poroty byl a ceny předával například jeden z nejznámějších a nejvýraznějších módních návrhářů na české módní scéně pan Josef Klír, který je pověstný svou posedlostí pro detail. Ceny předávali i zástupci Národního ústavu vzdělávání v Praze (organizace MŠMT). Úspěšné modelové kolekce bude škola prezentovat na své módní show ve Veselí nad Moravou dne Další soutěž, které se zúčastnil žák Střední školy Strážnice Daniel Vadlejch, byla celostátní matematická soutěž žáků středních odborných škol. V silné konkurenci obsadil zástupce naší školy vynikající 3. místo. Základní umělecká škola Strážnice Advent ještě i trochu jinak Jarmila Lenzová Během prosince jsme se z plakátků a pozvánek dozvěděli, že ve středu dne pořádá Rodinné centrum Adventní koncert strážnické ZUŠ, a to v kostele Panny Marie v 18 hodin. Lákavé pozvání. A věru jsme se nezklamali... Více než hodinové vystoupení žáků i učitelů zaujalo už od prvních tónů plně obsazený kostel. Na velkou účast už na Piaristickém náměstí upozorňovalo množství osobních automobilů. Krásná akustika tohoto chrámu plně umožnila pravou oslavu naší Strážnické Panny Marie patronky našeho města. Program byl velmi bohatý a měl spád. Zejména závěrečná čísla celého souboru tak zaujala posluchače, že normální potlesk se vystupňoval v tleskání vestoje. Závěrečná čísla známých melodií, jak je E. Presleyho Pár havraních copánků, Osamělý pastevec J. Lasta a také melodie Šťastných Vánoc J. Lennona byly důstojným zakončením programu. Děkujeme za tolik krásy v krásném prostředí. Bylo to pohlazením duší. Nezapomínáme ani na známou melodii Ave Maria Ch. Gounoda. Pod celý tento krásný podvečer se samozřejmě podepisuje ředitel ZUŠ Petr Jandásek, který svým zanícením pro hudbu dokázal zvládnout mistrovsky celé vystoupení. Děkujeme. Také Základní umělecká škola z Veselí nad Moravou přinesla do Strážnice krásnou vánoční atmosféru. Děkujeme 1/

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci listopadu uzavřeli sňatek: Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 5 Informace pro občany Z obsahu: - Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2004-37. schůze Rady města Petřvaldu - 17. zasedání zastupitelstva - Oslavy 60. výročí konce 2. světové války

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Komunální volby v Otrokovicích vyhrála ČSSD

Komunální volby v Otrokovicích vyhrála ČSSD Měsíčník obyvatel města Otrokovice Společnost Westminster a Asociace komunikačních agentur udělují v rámci European Monitor of Government Communications 2008 ČESTNÉ UZNÁNÍ Společnost Westminster a Asociace

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: 561 019 022, 777 854 343 Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

ZPRAVODAJ I LETOS V LEDNU SPOLEČNĚ VYBEREME SPORTOVCE ŽELEZNOBRODSKA

ZPRAVODAJ I LETOS V LEDNU SPOLEČNĚ VYBEREME SPORTOVCE ŽELEZNOBRODSKA Ž E L E Z N O B R O D S K Ý ZPRAVODAJ I LETOS V LEDNU SPOLEČNĚ VYBEREME SPORTOVCE ŽELEZNOBRODSKA LEDEN 2015 INZERCE OBSAH RADNICE INFORMUJE... 2 Návštěva krajského radního... 3 Město pro byznys... 3 Usnesení

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV ÚNOR 2013 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Lyžařský kurz 2013 V termínu 12. 19. ledna 2013 se téměř padesát žáků rousínovské základní školy zúčastnilo lyžařského kurzu. Stejně jako v letech minulých,

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více