Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. FINE LINE DEVELOP, s.r.o. Praha - Žižkov, Kubelíkova 1224/42,

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. FINE LINE DEVELOP, s.r.o. Praha - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, 130 00"

Transkript

1 Ergetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz ergetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy bo její části Větší změna dokončené budovy Pronájem budovy bo její části Budova užívaná orgám veřejné moci Jiný účel zpracování: Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Rajhrad, Klášterní Dvůr 93, 932, 933, 934, Katastrální území: Rajhrad Parcelní číslo: 7/9 Předpokládané datum uvedení budovy do provozu: Vlastník bo stavebník: 25 FINE LINE DEVELOP, s.r.o. Adresa: Praha Žižkov, Kubelíkova 224/42, 3 IČ Tel./ / Další vlastník: Adresa: IČ Typ budovy Rodinný dům Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu Jiný druh budovy popis: Geometrické charakteristiky budovy Objem budovy V Jednotky (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) Objemový faktor tvaru budovy A/V Celková ergeticky vztažná plocha budovy Ac [m³] [m²] 95 [m²/m³],3 [m²] 898 Druhy (ergonositelé) užívané v budově Elektřina Kusové dřevo, dřevní stěpka Topný olej Zemní plyn Černé uhlí Dřevěné peletky Propanbutan/LPG Soustava zásobování tepelnou ergií podíl OZE: do 5% včetně nad 5% do 8% včetně nad 8% pro přípravu teplé vody na výrobu elektrické Ergie okolního prostředí účel: na vytápění Jiná paliva bo jiný typ zásobování: Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Z32557 Teplo Žádné

2 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.) požadavky na součinitel prostupu tepla Součinitel prostupu tepla Plocha A j Vypočtená hodnota U j hodnota U N,rq,j Název konstrukce/. střecha nad vytápěným prostorem 2. strop pod vytápěným prostorem /Půda 3. vnější stěna 4. vnější stěna /5.np 5. podlaha nad vytáp. suterém /Suterén 6. okna/plast/dvojsklo 7. dveře/vchodové/plast/ 8. Přirážka na vliv tepelných vazeb [m²] 795,2 754, 3 53,9 889,9 2 58,5 46,8 7,4 [W/(m²K)],24,3,9,25,2,27,4,2 [W/(m²K)],24,3,3,3,6,5,7,2 Celkem 95 Konstrukce obálky budovy (Pzn: konstrukce podlah nad terém jsou hodnocené dle b ČSN ) Činitel teplotní redukce bj Měrná ztráta prostupem tepla HT,j (/),,93,,,85,, [W/K] 89,3 478,8 653,6 28,9 455,3 853,3 24,3 29, 4 93 Splněno Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné ž větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na ergetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Převažující návrhová vnitřní teplota θim,j Objem zóny Vj hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny Uem,R,j [ C] [m³] [W/(m²K)] Celá budova 9, ,39 Průměrný součinitel prostupu tepla Celá budova Vypočtená hodnota Uem (Uem = HT/A) hodnota Uem,N,ref Splněno [W/(m²K)] [W/(m²K)] (/),374,39 (Uem,N,ref = Σ(Vj Uem,N,ref,j)/V) Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na ergetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. a) a písm. b).

3 Stručný popis budovy Ergonositel 6, 3, 3, 33,3 33,3 33,3 H,gen 8 75, 75, 75, Účinnost sdílení na vytápění Typ zdroje tepelný výkon Pokrytí dílčí potřeby na vytápění b..a) vytápění Účinnost distribuce na vytápěn B) technické systémy Účinnost výroby zdrojem tepla Předmětným objektem je rajhrad Obytný soubor Klášterní dvůr sestávající i z 5 bytů +KK, 77 bytů 2+KK, 4 bytů 3+KK, bytů 4+KK a 3 bytů 5+KK. Má členitý půdorys. Je podsklepen s vytápěným suterém a s 5 vytápěnými nadzemními podlažími vč. obytného podkroví. Má střechu zčásti pultovou plochou. Svislá okna jsou plastová. Svislá okna jsou s izolačním dvojsklem plněným argom. Konstrukce střechy nad vytápěným prostorem je zateplena deskami z mirální vlny ORSIL bez bližšího označení o tl. 2 mm. Konstrukce vnitřní stropní konstrukce je tvořena ze stropních vložek o tl. 2 mm a je zateplena deskami z mirální vlny ORSIL M o tl. 4 mm. Konstrukce stropu pod vytápěným prostorem (Půda) (dřevěná) je chráněna proti vniknutí vlhkosti a par zevnitř objektu a je zateplena deskami z mirální vlny ORSIL bez bližšího označení o tl. 2 mm mezi dolními pásnicemi vazníků. Vnější stěny jsou tvořeny z cihel PICHLER PIA 38/25 VZ o tl. 38 mm a zatepleny deskami z polystyrénu bez bližšího označení o tl. mm. Vnější stěny (5.np) jsou tvořeny z cihel PICHLER PIA 25/38 VZ o tl. 25 mm a zatepleny deskami z polystyrénu bez bližšího označení o tl. 2 mm. Vnitřní příčky bez dodatečného zateplení. Konstrukce podlahy nad vytáp. suterém je zateplena deskami z mirální vlny ORSIL bez bližšího označení o tl. 2 mm. Stěny pod zeminou vytápěného suterénu (Suterén) jsou provedeny v systému klasického bednění a tvořeny vrstvou železobetonu o tl. 3 mm a zatepleny deskami z polystyrénu bez bližšího označení o tl. 5 mm. Vnější stěny vytápěného suterénu (Suterén) jsou provedeny v systému klasického bednění a tvořeny vrstvou železobetonu o tl. 3 mm a zatepleny deskami z polystyrénu bez bližšího označení o tl. 5 mm. Podlaha nad zeminou vytápěného suterénu (Suterén) bez dodatečného zateplení. Konstrukce střechy vytápěného prostoru (Půda) (dřevěná) bez dodatečného zateplení. Vnější stěny vytápěného prostoru (Půda) jsou tvořeny z cihel PICHLER PIA 25/38 VZ o tl. 25 mm a zatepleny deskami z polystyrénu bez bližšího označení o tl. 2 mm. Celková tepelná ztráta objektu činí W, kde W je ztráta prostupem a W je ztráta větráním. H,dis H,em 85 95, 95, 95, 8 9, 9, 9, b.. b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Typ zdroje Zdroj mimo objekt Poznámka: symbol znamená, že ní nastaven požadavek na referenční hodnotu Účinnost výroby zdrojem tepla v budově H,gen bo COP H,gen (%) referenčním H,gen,rq bo COPH,gen,rq (%) Požadavek splněn [//] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na ergetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).

4 Typ systému chlazení Ergonositel C,dis C,em budova Pokrytí dílčí potřeby chladicí na výkon chlazení Účinnost sdílení na chlazení Chladicí faktor zdroje chladu EERC,gen b.2.a) chlazení Účinnost distribuce na chlazení Poznámka: symbol znamená, že ní nastaven požadavek na referenční hodnotu b. 2. b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení Chladicí faktor zdroje chladu EERC,gen Typ systému chlazení hodnoceného systému referenčního systému Požadavek splněn [//] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na ergetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). Ergonositel Měrný příkon Pokrytí ventilátoru dílčí elektrický objemový systému příkon průtok dodané nuceného systému větracího větrání vzduchu na větrání větrání SFP ahu [m³/hod] [W.s/m³] 75 Typ větracího systému Chladící výkon budova Tepelný výkon b.3) větrání Poznámka: symbol znamená, že ní nastaven požadavek na referenční hodnotu b.4) úprava vlhkosti vzduchu Typ systému vlhčení Ergonositel elektrický příkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu tepelný vlhkosti výkon Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení RH+,gen budova Ergonositel budova Poznámka: symbol znamená, že ní nastaven požadavek na referenční hodnotu chladící výkon Typ systému odvlhčení tepelný výkon elektrický příkon Poznámka: symbol znamená, že ní nastaven požadavek na referenční hodnotu Účinnost zdroje Pokrytí dílčí úpravy dodané vlhkosti na systému úpravu odvlhčení vlhkosti RH,gen

5 +zásobník (36 ks) Rozvody TUV ve vytápěném prostoru +zásobník (36 ks) +zásobník (36 ks) [litry] 33,3 6, 33,3 3, 33,3 3, 2 W,gen 85 75, 75, 75, QW,st rozvodů TV **) Měrná tepelná ztráta zásobníku TV*) Ergonositel Účinnost zdroje tepla pro přípravu TV Typ systému přípravy TV v budově Objem zásobníku TV příkon pro ohřev TV b.5. a) příprava teplé vody (TV) Pokrytí dílčí poteby na přípravu TV Q W,dis [Wh/ [Wh/ l.den] m.den] 5 6,4 5 44,7 Poznámka: symbol znamená, že ní nastaven požadavek na referenční hodnotu *): vztažená k objemu zásobníku v litrech **): vztažená k délce rozvodů teplé vody Typ systému přípravy TV v budově +zásobník (36 ks) +zásobník (36 ks) +zásobník (36 ks) Zdroj mimo objekt b. 5. b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Účinnost výroby zdrojem tepla v budově W,gen bo COPW,gen referenčním H,gen,rq bo COPH,gen,rq (%) 75, 75, 75, (%) 8, 8, 8, Požadavek splněn [//] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na ergetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). b.6) osvětlení Typ osvětlovací soustavy Hlavní osvětlení/komp.zář.% Pokrytí Celkový dílčí elektrický dodané příkon na osvětlení osvětlení budovy, 75,7 Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny pl,l [W/(m².l)],5,5

6 Ergetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Výroba z OZE bo kombinované výroby elektřiny a tepla Příprava teplé I dodávka mimo vody EP Osvětlení EP W L Pro budovu budovu Nucené větrání EP Vytápění EP Celá budova H Chlazení EP C Bez úpravy vlhčení F S úpravou vlhčením b) dílčí dodané Vytápění RefeBudova: renční [] [2] [3] [4] [MWh/rok] ř. Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Příprava TUV Osvětlení Potřeba 384,8 265,8 65,5 65,5 56,7 57,5 Vypočtená spotřeba 77, , 27,8 56,7 57,5 Pomocná,58 3,7 Dílčí dodaná [2]+[3] 78,9 47,2 262, 27,8 56,7 57,5 59,6 35, 22, 22,8 4,8 4,8 Měrná dílčí dodaná * [4] /m² *):na celkovou ergeticky vztažnou plochou [kwh/(m².rok)] c) výrobna umístěná v budově, na budově bo na pomocných objektech Využitelnost vyrobené Typ výroby Vyrobená Faktor celkové primární Faktor obnovitelné primární Celková primární obnovitelná primární Budova Kogerační jednotka EP CHP teplo Dodávka mimo budovu Kogerační jednotka EP CHP elektřina Budova Dodávka mimo budovu Budova Fotovoltaické paly EP PV elektřina Dodávka mimo budovu Solární technické systémy Q H,SC,sys teplo Budova Dodávka mimo budovu Budova Jiné Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných, celkové primární a obnovitelné primární podle ergonositelů Dílčí vypočtená spotřeba /Pomocná Faktor celkové primární Faktor obnovitelné primární Celková primární obnovitelná primární El ,2, 3,, Celkem Ergonositel

7 e) požadavek na celkovou dodu ergii [6] [7] [8]=[6]/m² [9]=[7]/m² ,4 [kwh/m².rok] Splněno [/] Splněno [/] 62,7 f) požadavek na obnovitelnou primární ergii [] [] [2]=[]/m² [kwh/m².rok] [3]=[]/m² 4, 78,7 g) primární hodnocené budovy [4] [5]=[4][] [6]=[5]/[4] Celková primární Obnovitelná primární 2 29,28% Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek u nových budov a u větší změny dokončených budov Posouzení proveditelnosti Místní systémy dodávky využívající ergii z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Soustava zásobování tepelnou Tepelné čerpadlo Ekonomická proveditelnost Ekologická Proveditelnost Alternativní systémy Technická proveditelnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování analýzy. leden 24 Zpracovatel analýzy Ing. Bruno Vallance Ergetický posudek Povinnost vyracovat ergetický posudek Ergetický posudek je součástí analýzy Datum vypracování ergetického posudku Zpracovatel ergetického posudku [Mwh/rok] Stavební prvky a konstrukce budovy: Technické systémy budovy: Vytápění Příprava teplé vody Osvětlení Obsluha a provoz systémů budovy Ostatní uveďte jaké Předpokládaná úspora obnovitelné primární Předpokládaná úspora celkové dodané Předpokládaná dodaná Popis opatření Číslo opatření Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení ergetické náročnosti budovy

8 Posouzení vhodnosti opatření Obsluha a provoz systémů budovy Stavební prvky a konstrukce budovy Technické systémy budovy Technická vhodnost Funkční vhodnost Ekonomická vhodnost Opatření Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování analýzy Zpracovatel analýzy Ergetický posudek je součástí analýzy Ergetický posudek Ostatní uvést jaké Datum vypracování ergetického posudku Zpracovatel ergetického posudku Doplňující údaje k hodnocené budově Výpočet potřeby tepla na vytápění je proveden dle normy ČSN ISO 3 79 na základě zjednodušeného hodinového kroku výpočtu v souladu s průměrnými měsíčními parametry venkovního prostředí dle TNI Je vytvořen soubor 2 referenčních dnů s hodinovým průběhem ( referenční den zastupuje měsíc).měrná potřeba tepla na vytápění dle TNI 73 33, která je podstatná pro posuzovaní pasivního či nízkoergetického standardu činí 25 kwh/m².rok. Závěrečné hodnocení ergetické specialisty Nová budova bo budova s teměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst. Třída ergetické náročnosti budovy pro celkovou dodu ergii Identifikační údaje ergetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Číslo oprávnění MPO Ing. Bruno Vallance 93 Podpis ergetického specialisty Datum vypracování průkazu. leden 24 ANO B

9 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Rajhrad, Klášterní Dvůr 93, 932, 933, 934, FOTO. Z leden 24

10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření s ergií, a vyhlášky č. 78/23 Sb., o ergetické náročnosti budov Ulice, číslo: Klášterní Dvůr 93, 932, 933, 934 PSČ, místo: Rajhrad Typ budovy: Bytový dům Plocha obálky budovy: FOTO 95 m² Objemový faktor tvaru A/V:,3 m²/m³ Ergetický vztažná plocha: 898 m² ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY Celková dodaná obnovitelná primární (Ergie na vstupu do budovy) (Vliv provozu objektu na životní prostředí) Měrné hodnoty kwh/(m².rok), A 43,2 62,7 B 64,8, C 86,4,, 78,7 4,, D 29,6, 56,, E 72,7, 28,, F 25,9, 26,2 MWh/rok 78, Hodnoty pro celou budovu 52,, 746,5 G 936,3,

11 PODÍL ENERGONOSITEL Ů NA DODANÉ ENERGII DOPORUČENÁ OPATŘENÍ Hodnoty pro celou budovu Stvena Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení/klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody Osvětlení: MWh/rok Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejích dopadu na ergetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení Opatření pro 2 El , ,8 Jiné: UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda Osvětlení Dílčí dodané Měrné hodnoty kwh/(m².rok) Uem W/(m².K) Mimořádně úsporná MWh/rok 47,2 27,8 Zpracovatel: Ing. Bruno Vallance Osvědčení č.: Kontakt: Vyhotoveno d:. leden 24 Podpis: 93 57,5 Mimořádně úsporná Hodnoty pro celou budovu,,, 4,8,,,,, 22,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 35,,,,37,,,

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04 Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ATEG TEPELNÁ TECHNIKA, s. r. o., V Hájích 384, Praha 4 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Dunovského 825 Praha, 149 00 Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. Medlánky, Hrázka 621/38,40, SVJ pro dům Hrázka 621/38,40 v Brně

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. Medlánky, Hrázka 621/38,40, SVJ pro dům Hrázka 621/38,40 v Brně Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov evid. č.: 9719.0 Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, 27341 Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Křejpského

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Havlíčkova 2209 PSČ, místo: 39002

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Ďáblická 70/22, Praha Ďáblice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Ďáblická 70/22, Praha Ďáblice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Ďáblická 70/22, 182 00 Praha Ďáblice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: 9.května 739 PSČ, místo: 390 02

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

TOP REZIDENCE ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ

TOP REZIDENCE ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV.Č. 2014-009 TOP REZIDENCE ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ Rodinný dům B2 V Šáreckém údolí, 164 00 Praha 6 ENERGETICKÝ SPECIALISTA Ing. Jiří Mazáček číslo oprávnění: 1395 listopad

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/ KROMĚŘÍŽ

BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/ KROMĚŘÍŽ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/35 767 01 KROMĚŘÍŽ PARC. Č. ST. 7759 Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný na základě 7a zákona č. 318/2012 Sb. v pozdějším znění

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Rodinný dům Staré nám. 24/25, Brno Přízřenice Vlastník: František Janíček a Dagmar Janíčková Staré náměstí 24/25, 619 00 Brno Zpracovatel:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM LYSÁ NAD LABEM P.Č. 2175/10 Libor Zbojan, Kpt. Stránského 988/20, Praha 9, 198 00 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Dle vyhlášky 78/2013 sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLNÍ PĚŠINA 5248, CHOMUTOV

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLNÍ PĚŠINA 5248, CHOMUTOV PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLNÍ PĚŠINA 5248, 43004 CHOMUTOV dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07. 2009

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Křejpského

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy Protokol průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Kytlická 780, Praha Prosek

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Kytlická 780, Praha Prosek PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Kytlická 780, 190 00 Praha Prosek dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne

Více

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Kociánka objekt D PSČ, místo: 612 00 Brno- Královo pole Typ budovy: Bytový

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Bytový dům

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Bytový dům PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Bytový dům č. p. 1488, Praha Hostivař dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, bytový dům, K Rybníků 597/1, Brno - Medlánky. parc. č.st. 991/46 dle Vyhl. 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, bytový dům, K Rybníků 597/1, Brno - Medlánky. parc. č.st. 991/46 dle Vyhl. 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, bytový dům, K Rybníků 597/1, 621 00 Brno Medlánky parc. č.st. 991/46 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Společenství vlastníků jednotek domu K Rybníku 597/1 K Rybníků

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. Bytový dům Poděbradova 56, Brno Zadavatel: Šťastný Ondřej Optátova 737/15 637 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40; 634 00 Brno

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více