zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 Snímek Lenka Hrdličková

2 Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE Třináctá neděle v mezidobí (Mdr 1,13 15;2,23 24; 2 Kor 8, ; Mk 5,21 43) PO Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů doporučený svátek ÚT Svátek Výročí posvěcení olomoucké katedrály PÁ Svátek sv. Tomáše, apoštola První pátek v měsíci SO Nezávazná památka sv. Prokopa, opata Nezávazná památka sv. Alžběty Portugalské Sobotní památka Panny Marie NE Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze (Iz 61,1 3a; 2 Kor 4, ; Lk 10,1 9) Národní cyrilometodějská pouť na Velehradě PO Nezávazná památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučedniy ČT Nezávazná památka sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků SO Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy NE Patnáctá neděle v mezidobí (Am 7,12 15; Ef 1,3 14; Mk 6,7 13) PO Nezávazná památka sv.jindřicha ÚT Nezávazná památka bl. Hroznaty, mučedníka Nezávazná památka sv. Kamila de Lellis, kněze ST Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve ČT Nezávazná památka Panny Marie Karmelské PÁ Nezávazná památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží SO Sobotní památka Panny Marie NE Šestnáctá neděle v mezidobí (Jer 23,1 6; Ef 2,13 18; Mk 6,30 34) PO Nezávazná památka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka ÚT Nezávazná památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve ST Památka sv. Marie Magdalény ČT Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy PÁ Nezávazná památka sv. Šarbela Makhlufa, kněze SO Svátek sv. Jakuba, apoštola NE Sedmnáctá neděle v mezidobí (2 Král 4,42 44; Ef 4,1 6; Jan 6,1 15) Poutní mše svatá v 10 hod. v kapli sv. Anny v Jaroslavicích PO Památka sv. Gorazda a druhů ST Památka sv. Marty ČT Nezávazná památka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve PÁ Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze SO Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve NE Osmnáctá neděle v mezidobí (Ex 16, ; Ef 4, ; Jan 6,24 35) 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ Bratři a sestry, drazí přátelé, blíží se primice v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů a zvu vás i těmito řádky na slavnost sv. Cyrila a Metoděje, kterou novokněz Pavel povede. Co vlastně od kněze očekáváme? Má být reprezentantem Ježíše Krista? Reprezentantem církve? Má být misionářem? Má být mystikem, tím, kdo uvádí do tajemství Božího života? Má rozumět občanské společnosti a vést s ní rozhovor? Má se jako pastýř věnovat především církevní obci? Našli bychom ještě celou řadu očekávání na adresu kněze. Háček je v tom, že kněz nemá neodpovídat jen na potřeby společnosti, církve, doby, ale ptát se a odpovídat na Boží výzvy. Tou největší výzvou je vést autentický osobní život s Bohem, otvírat se jeho lásce a o ní svědčit. Svědčit o lásce nemůže člověk sám, proto je poslán, aby vytvářel vztahy, budoval společenství a animoval ho k Boží oslavě a ke službě. Velikost Kristova kněze je v jeho přímluvné modlitbě. Kněžství je darem pro církev, ne jen pro toho, koho si Bůh povolal. K objevení tohoto daru vám žehnám. P. Pavel Glogar SDB Bohoslužby v našich kostelech Kostel sv. Filipa a Jakuba pondělí 6.30 a úterý 6.30, večerní mše svatá není středa 6.30 a čtvrtek 6.30 a pátek 6.30, (adorace) a sobota 6.30 a (s nedělní platností) neděle 7.00, 8.30 (dětská), 10.00, 11.30, (adorace), Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích pondělí bohoslužba není den řeholní komunity úterý (se vzděláváním dospělých) středa 8.00 čtvrtek 8.00 pátek (adorace) a (mládežnická) sobota 8.00 neděle 8.00, (rytmická), 11.30, Příští číslo Života farností vyjde v neděli 2. srpna Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 27. července 2015 v 17 hod. Příspěvky můžete zasílat na Podrobnější informace k psaní článků najdete na: ŽIVOT FARNOSTÍ

4 HLASY A OHLASY Pouť vizovického a zlínského děkanátu V sobotu 20. června se uskutečnila společná pouť vizovického a zlínského děkanátu za obnovu rodin a nová kněžská povolání ve Štípě. Pouti se účastnil také otec arcibiskup Jan Graubner. Začátek byl v Kostelci v nově rekonstruované lázeňské kapli Marie Magdaleny, kterou arcibiskup Jan posvětil. Odtud pokračovalo procesí modlitbou růžence do štípského kostela k adoraci a mši svaté. Otec arcibiskup se v kázání zaměřil na vzájemné odpouštění v rodinách a mezi přáteli. Mluvil o tom, že jsme slabí, a proto máme být milosrdní k druhým lidem. Po cestě nás občerstvili svatebčané z Kány Galilejské, prošli jsme kolem hory Tábor. Před kostelem byl pro děti připravený program. Ptala jsem se věřících lidí, jak vznikl nápad k obnově kostelecké kaple. Pavel Balog podával svědectví, jak to všechno začalo. Před deseti lety byl velmi nemocný. Měl skončit na vozíku, nebo dokonce umřít, nemohl se hýbat. Když poprvé přišel do Štípy k P. Františku Sedláčkovi, nemoc ho opustila. Proto si zde dělal každý den pouť. Když chodil kolem kapličky, dostal myšlenku ji opravit. Ale neměl na to peníze, ani neuměl dělat stavební práce. Pak se modlili celou noc ve společenství modlitby k Boží Trojici a Panně Marii. A během té noci modlitby jim dal Pán všechno, co potřebovali, peníze i lidi, kteří tu pracovali, velmi jim pomohl pan Březina. Pán omilostnil jeho srdce a on jim pomohl. Proč zrovna toto místo? Nestačí štípský kostel? I ve štípské kronice se píše o tomto požehnaném a dnes zapomenutém místě, kde byli lidé uzdravováni. Zvlášť v dnešní době potřebujeme navštěvovat tato místa, která jsou nám darována Bohem, abychom se ubránili zlu. Potřebujeme přátelství a pomoc světců, protože žili život jako my. Jana Skaličková Děkuji za vedení Babyscholičky Touto cestou děkuji všem děvčatům, která se podílí na vedení Babyscholičky. Je to od nich velmi obětavé, každou neděli brzy ráno s dětmi nacvičovat. Vždyť ukočírovat takovou tlupu dětí a ještě je něco naučit, to chce velkou trpělivost. Nejen, že je učí písničky, ale také je vedou k modlitbě, pěkně si s nimi povídají i hrají hry. Do dalšího působení jim přeji Boží požehnání, sílu a trpělivost s dětmi. Nezapomínejme na ně ve svých modlitbách. Dagmar Polomíková SARKANDER organizace pro děti a mládež, pobočka Zlín, Divadelní 6, Zlín, tel.: web: Malování na hedvábí úterý 14. července od 15 do hod. Výroba šperků čtvrtek 16. července od 15 do17.30 hod. Výroba šperků úterý 11. srpna od 15 od hod. Pletení z pedigu čtvrtek 13. srpna od 15 od hod. Akce se konají ve druhém patře budovy Regina v učebně náboženství. Hlaste se předem. Ilona Zátopková 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: Primiční mše svatá Primiční mše svatá P. Pavla Macury bude v neděli 5. července v 16 hod. v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů. Vzhledem k tomu, že bude potřeba pro tuto slavnost připravit kostel, bude v neděli 5. července mše svatá jen ráno v 8 hod. a pak až odpoledne v 16 hod. primiční mše svatá. Večerní mše svatá ve hod. nebude. Bude velmi omezená možnost parkování na našich parkovištích. Prosíme proto, abyste, pokud můžete, přijeli hromadnou dopravou nebo využili k parkování místa v okolí. Farní kancelář o prázdninách O prázdninách bude omezený provoz farní kanceláře. Kancelář bude otevřená v úterý a v pátek vždy od 15 do 17 hod. Bohoslužby o prázdninách V době letních prázdnin nebudou čtvrteční ranní mše svaté. Jinak je pořad bohoslužeb beze změn, včetně páteční adorace od 17 hod. Přihlášky do náboženství Na stolku pod kůrem nebo ve farní kanceláři jsou přihlášky do náboženství na příští školní rok. Vyplněné je, prosím, odevzdávejte ve farní kanceláři nejpozději do neděle 16. srpna. Svatební ohlášky Svátost manželství přijmou v našem kostele v sobotu 1. srpna Petra Čalová a Jakub Vald. P. Pavel Glogar, SDB Pozvánka na Festival pod věží 2015 a prosba o příspěvek Přijměte pozvání na již 12. ročník Festivalu pod věží. Letos se festival uskuteční ve dnech 18. až 20. září. V pátek 18. září začínáme v 18 hod. mší svatou v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů. Sobotní přehlídka kapel začíná ve 14 hod. na prostranství před kostelem. Přijďte si poslechnout skvělou křesťanskou muziku, popovídat s přáteli i něco dobrého zakousnout. Na své si přijdou i děti, pro něž bude vyhrazen prostor, kde se (alespoň na chvíli) zabaví. Takže neváhejte a přijďte, těšíme se na vás. Zároveň bychom vás, milí farníci, chtěli poprosit o finanční příspěvek. Celý festival funguje na bázi dobrovolnictví, to znamená, že všichni organizátoři pracují zadarmo. Vaším příspěvkem, ať malým či větším, pomůžete zabezpečit pokrytí provozních a materiálových výdajů festivalu. Příspěvek můžete donést do farní kanceláře kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů nebo na recepci Salesiánského klubu mládeže. Ze srdce vám děkujeme. Marta Jakubíčková ŽIVOT FARNOSTÍ

6 BUDE VÁS ZAJÍMAT Noc kostelů 2015 poděkování Upřímně děkuji všem, kteří se zapojili do Noci kostelů, a také těm, kdo pozvali do kostelů děti v rámci tak zvaného Dne kostelů. Je vidět, že celostátní akce propagovaná sdělovacími prostředky nachází stále větší oblibu. Kdysi bývaly kostely otevřené vždycky a pro všecky. Každý mohl vstoupit. Pro věřící to bylo místo modlitby a bohoslužby. Pro všechny ostatní to bylo aspoň místo posvátné, někdy tajemné. Když se někdo ukryl v kostele, byl chráněn místem azylu.téměř nikdo si tam nedovolil krást. Dnes je z bezpečnostních důvodů mnoho kostelů mimo čas bohoslužby zavřených. Proto vítám každoroční akci Noc kostelů s velkou nabídkou otevřených kostelních bran i pro ty, kteří tam nechodí k bohoslužbám. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na službě početným návštěvníkům, kteří se snaží být průvodci a přiblížit hostům nejen umělecké a historické zajímavosti, ale i smysl a poslání našich chrámů a jejich vybavení, či přiblížit poselství a život zobrazených světců. Děkuji těm, kteří dají nahlédnout do života farních společenství a nabídnou možnost setkání s posvátným tajemstvím, s Boží přítomností nejen ve svatostáncích, ale i v jejich životech skrze vydaná svědectví víry, nebo zakusit radost z Boha přítomného uprostřed těch, kteří jsou opravdu v Ježíšově jménu, kteří jsou skutečným teologickým místem, kde je možné se s Bohem setkat. Proto zvlášť děkuji těm, kteří nejen tak zvaně otevřou Boží dům pro zvědavé turisty, ale chovají se jako pohostinní hostitelé přijímající hosty, jimž neumožní chovat se v chrámu hlučně jako na ulici a nenechají je obsadit kostel jako squatterům opuštěný dům, ale skrze připravený kvalitní evangelizační program nabízejí návštěvníkům možnost oslovení evangeliem a setkání s živým Bohem. Děkuji všem, kteří se za požehnané plody této akce modlí. arcibiskup Jan Graubner Nové zateplení fasády a střechy fary Ve dnech od 10. července do 20. září budou probíhat na faře stavební práce spojené s novou fasádou a střechou fary. Farní úřad zůstane v tuto dobu nadále přístupný, nepřístupná bude farní zahrada ve dvoře a farní garáž. Zateplení střechy a fasády přispěje k energetické úspoře objektu a zvýší komfort, zvláště v klubu Pod kánoí, který byl v zimních měsích prochladlý. Snad se vám bude líbit nový kabát fary, který koresponduje s barvami kostela. Vždyť tyto budovy k sobě patří jako sestry. Pavel Šintál 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 Modlitby za nejmenší Pravidelná modlitba růžence před porodnicí v areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati se koná v úterý 7. července od 16 hod. Přijďte se spolu s námi modlit za obnovení kultury života v naší zemi. František Bílek a Lucie Cekotová Naše farnice složí časné sliby Zdeňka Konečná, vděčná Bohu za dar řeholního povolání, vám s velkou radostí oznamuje, že složí časné sliby v pondělí 6. července ve francouzském klášteře Monastére Notre-Dame d Adoration v Epinac. Myslí na vás v modlitbách a také vás tímto o ně prosí vaše sestra Mariosef. (red) Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 Sobota 4. července 7.00 mše svatá 9.00 vzdělávací seminář pro rodiče na téma: Pěstounská péče dlouhodobá či na přechodnou dobu? mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky (bazilika) Koncert lidí dobré vůle adorace v bazilice vedená hnutími a komunitami s přímluvnými modlitbami, příležitost k osobním rozhovorům mše svatá (bazilika) Neděle 5. července HLAVNÍ POUŤ 6.30 mše svatá 7.30 mše svatá 8.30 mše svatá letošních novokněží 9.40 modlitba růžence v bazilice slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou, kterou slouží biskupové Čech a Moravy je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha; hlavní celebrant: kardinál Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský; kazatel: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký; koncelebrují čeští i zahraniční biskupové byzantsko-slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v bazilice hlavní celebrant: Mons.ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc., apoštolský exarcha Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří. Doprava poutníků poutními autobusy je možná až na Velehrad. Zdravotní službu zajišťuje Maltézská pomoc, o. p. s. Neděle 12. července MALÁ POUŤ mše svaté v bazilice: 7.30, 10.00, přednáška Stanislavy Vodičkové (ÚSTR) na téma: Jubilejní pouť v roce 1985 Více informací: www. farnostvelehrad.cz; ŽIVOT FARNOSTÍ

8 CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Česká 4787, Zlín Jižní Svahy, tel./fax: Exkurze do Osvětimi V pondělí 8. června se devátá a osmá třída odebraly do polského města Osvětim, přesněji do bývalého koncentračního tábora Auschwitz a Birkenau. Když jsem tento článek dostala na starost, přemýšlela jsem, jak bych vám mohla co nejživěji popsat, co jsem tam zažila. Došla jsem k tomu, že to, co jsme tam viděli a slyšeli, nejde popsat slovy. Abychom opravdu pochopili, o co šlo v koncentračních táborech, nestačí ani to, že jsme přímo na tom místě, kde se to všechno odehrávalo. Ale abych začala od začátku. Ráno v 6 hod. jsme odjížděli ze zastávky Česká. Tato cesta oproti zpáteční byla velmi veselá. Ani nám nepřipadalo, že bychom jeli čtyři hodiny. Když náš autobus dojel do Auschwitz, byli jsme zkontrolováni, jestli u sebe nemáme něco kovového, a mohli jsme vstoupit na místo tehdejšího tábora. Bylo nám vysvětleno, že toto místo je zároveň pohřebištěm tisíců lidí a že se od nás očekává patřičná úcta. Toto jsme se snažili respektovat celou dobu našeho zájezdu. Poté začala děsivá prohlídka hlavních budov, ba dokonce i zachovalé plynové komory, a krematorií. V budovách nás seznámili s osudy Židů, Romů a lidí, kteří nepatřili k tzv. čisté árijské rase. Chtěla bych vám povyprávět jen jeden z mnoha osudů lidí, o kterých nám řekli. Jedna těhotná žena, která porodila dítě v táboře, byla vybrána doktorem Mengelem. Ten chtěl udělat pokus na jejím dítěti. Matce sešil ňadra, aby nemohla kojit, a zakázal dítě jakkoliv krmit. Postupně každý den sledoval, jak mu slábne hlásek. Jeho matka byla stále u něho a sledovala, jak trpí. Po sedmi dnech zemřelo... Doktor Mengele pak zkusil tento pokus zas na druhém dítěti. Po dvou dnech ho jeho matka uškrtila, aby dál netrpělo. Myslím, že tohle svědectví vám aspoň trochu přiblížilo těžký osud lidí v táboře. Byl to pro nás velký zážitek, i když většinu skutečností jsme se uvědomili až doma. Pro mě osobně bylo těžké vrátit se do normálního chodu dne a života vůbec. Jestli přemýšlíte, že byste se tam podívali, určitě běžte! Začnete si vážit svého života... Kateřina Schneiderová, 8. třída 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 Církevní základní škola ve Zlíně na GLOBE Games 2015 Třicet škol z České republiky, Slovenska, Německa a Polska, několik desítek dobrovolníků, čtyři dny plné sdílení vlastních projektů a her tak vyvrcholila celoroční práce škol zapojených do programu GLOBE, letos na Základní škole v Praze-Kunraticích. GLOBE je mezinárodní dlouhodobý program, který podporuje u žáků zájem o přírodní vědy, rozvíjí jejich badatelské dovednosti a trénuje vědecké postupy práce. V GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) studenti poznávají okolí své školy a snaží se porozumět tomu, jak příroda funguje říká Ilona Krpcová ze Sdružení TEREZA, koordinátorka GLOBE v České republice. GLOBE umožňuje dětem přírodu poznat a díky tomu ji lépe chránit. GLOBE Games jsou tradiční oslavou celoroční práce škol, které jsou do programu zapojeny, dodává. GLOBE Games letos tradičně odstartovalo koulením obří zeměkoule. Třímetrová zeměkoule si však letos musela proklestit cestu zalidněným centrem Prahy. Průvod s hudebním doprovodem prošel od Staroměstského náměstí k Ovocnému trhu. Cestou jej málem srazil projíždějící mercedes, ale Gloubáci se nedali dál pokračovali až na Václavák, kam poté zapluli na slavnostní zahájení do kina Lucerna. Na slavnostním zahájení v Lucerně byly všechny školy krátce představeny, vystoupil školní pěvecký sbor ze Základní školy Kunratice a na svoje zážitky s programem GLOBE zavzpomínali čeští učitelé, koordinátoři i bývalí žáci. Zkušenosti s programem GLOBE popsal i americký vědec Gary Randolph, který se před dvaceti lety, coby člen mírových sborů, podílel na založení programu GLOBE u nás. Páteční den probíhal v duchu studentské konference. Gloubáci představili své projekty, od lektorů Sdružení TEREZA dostali zpětnou vazbu a hned z nich spadla prezentační nervozita. Odpoledne na všechny čekaly workshopy s odborníky věnované půdě, meteorologii, chemii, erozi a řadě dalších témat. Odpoledne si všichni užili poster session, na které každá škola představila svůj program na speciálních plakátech. Tým žáků Církevní základní školy ve Zlíně prezentoval svůj projekt Existuje Bureš pasecký?, který se zabýval sledováním teploty, ph, průhlednosti vody a vodních bezobratlých v Paseckém potoce. V sobotu ožil Kunratický les, kde už od ranních hodin probíhala terénní hra. Úkolem žákovských týmů bylo za pomoci odborných GLOBE měření i jednoduchých her získat indicie, které vedly k rozluštění tajemství zániku někdejší civilizace. Odpoledne probíhalo slavnostní zakončení GLOBE Games. Vystoupení školních kapel, stánky GLOBE škol a především gratulace všem zúčastněným týmům tak probíhal odpolední festival v tělocvičně školy. Na konci byla také slavnostně předána putovní plaketa ZŠ Dělnická v Karviné, která bude GLOBE Games hostit v příštím roce. Naše škola je do programu zapojena od roku 2002, na GLOBE Games jsme byli letos podruhé a opět velmi nadšeni a povzbuzeni. Přidejte se k více než 120 školám v ČR a ke školám ve 112 zemích! Pavla Davidova ŽIVOT FARNOSTÍ

10 CENTRUM PRO RODINU Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: , Provoz naší kanceláře o prázdninách K dispozici budeme bývat v pondělí a ve středu vždy od 8 do 14 hod. Pravidelné programy Kluby, kroužky a kurzy budou mít do září prázdniny. Přihlašovat na další sezónu se můžete přes naše webové stránky, telefonicky či osobně v naší kanceláři. Prázdninové aktivity Pro děti od 6 do 11 let připravujeme dva týdny zajímavých aktivit. Nabízíme buď celotýdenní docházku, nebo své děti můžete přihlašovat na jednotlivé dny. Termíny: I. turnus od 7. do 10. července (úterý pátek), cena 960 Kč/4 dny nebo 260 Kč/den; II. turnus od 3. do 7. srpna (pondělí pátek), cena Kč/5 dnů nebo 260 Kč/den. I. turnus: Úterý 7. července: Seznámení; návštěva mrakodrapu a muzea; hry Středa 8. července: Exkurze u hasičů; program v knihovně na Jižních Svazích Čtvrtek 9. července: ZOO Lešná Pátek 10. července: Vizovice (sklárna, čokoládovna, zámek a zámecká zahrada) II. turnus: Pondělí 3. srpna: Seznámení; středisko Galaxie Úterý 4. srpna: Jaroslavické paseky pasekářská stezka Středa 5. srpna: Městská policie; program v knihovně na Jižních Svazích Čtvrtek 6. srpna: ZOO Lešná Pátek 7. srpna: Olympiáda formou zábavných disciplín Andrea Šimečková Kontaktní a poradenská střediska CPR Zlín (Zlínský klub 204) Maminky a babičky, jeďte s námi na Tesák Hurá do pravěku! Ještě máme několik volných míst na křesťanském táborovém pobytu pro maminky s dětmi, který pořádá naše centrum ve spolupráci s farností sv. Filipa a Jakuba. Letošní termín je 3. až 7. srpna. Děti si užijí spoustu zábavného programu s chůváky i při pravěké etapové hře. Pro maminky jsou připravena zajímavá dopolední témata, tvoření a další aktivity. Jedou s námi i babičky, připojte se také! Součástí bohatého programu jsou i venkovní mše svaté a letní kino. Kontaktní telefon pro přihlášení: tel.: , Markéta Piknová a Michaela Straková 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ Divadelní 3242/6, Zlín; tel.: Naše pouť do Mariazell se vydařila Na jednodenní mariánská pouť do Mariazell nejen pro ovdovělé mariánské ctitele jsme vyrazili 27. května. Nabídku využili lidé hlavně ze Zlína a okolí, několik míst obsadili poutníci z Kroměříže a cestou směrem na Břeclav se autobus postupně doplnil ještě v Ostrožské Nové Vsi, ve Veselí nad Moravou a ve Strážnici. Skutečně poslední, padesáté, místo čekalo na P. Jaroslava Nesvadbu, který nás očekával na okraji Vídně. Jeho neuvěřitelně vysoký věk v žádném případě nekorespondoval s jeho čilou vitalitou. Moravák, původem od Kroměříže, se v něm přes dlouhá léta strávená ve Vídni rozhodně nezapřel. Městečko Mariazell ležící v alpském předhůří v nadmořské výšce 860 m nás přivítalo studeným, skoro až nevlídným počasím. Uvnitř krásné, historicky i stavebně zajímavé mariánské baziliky jsme snad všichni cítili blízkost a mateřské objetí Panny Marie, jíž jsme předkládali své starosti i radosti. Pro společnou českou mši svatou nám byla přidělena kaple za bazilikou. V promluvě otec Jaroslav rozvíjel myšlenky z modlitby Pod ochranu tvou se utíkáme. Díky všem, kdo tuto pouť připravili. Marie Dubská Uskutečnilo se již čtvrté setkání ovdovělých Hlavním hostem čtvrtého setkání ovdovělých, které se uskutečnilo 9. června ve Štípě, byl P. Mgr. Jan Linhart, biskupský vikář pro pastoraci Královéhradecké diecéze. Tato setkání ukazují, že si je ovdovělí už oblíbili. Těší se nejen na společnou mši svatou, na obohacující svědectví vdovy či vdovce, na chvíli hudebního ztišení, ale i na sdílení během polední přestávky s nabídnutým občerstvením. Využili jsme také čas ke svátosti smíření nebo k duchovnímu rozhovoru, či k poradě se sociální pracovnicí nebo psychologickým terapeutem. Letos byla možnost zakoupit si i knihy týkající se vdovství. Program završila přednáška hlavního celebranta, letos na téma Když Bůh mlčí. Program jsme ukončili krátkou adorací s požehnáním. Že jsou tato setkání plodná a lidmi oblíbená, se při odchodu zračilo v jejich spokojených tvářích. Marie Dubská NEPŘEHLÉDNĚTE 250. výročí od posvěcení poutního kostela ve Štípě u Zlína Významné jubileum oslaví věřící v pondělí 6. července v hod. při slavné mši svaté, kterou slouží apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Giuseppe Leanza. (red) Výstava s názvem Velehrad vás volá! Až do konce prázdnin je možno na Velehradě v kapli Cyrilka shlédnout pozoruhodnou výstavu připomínající třicáté výročí památné pouti na Velehradě, která otřásla komunistickým režimem. (red) ŽIVOT FARNOSTÍ

12 6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO K Pasekám 569, Zlín, tel.: internet: Družinová výprava na Slovensko Víte, jak se vždy říká, že Malá Fatra je perlou slovenské přírody? Ne? Ono to bude možná tím, že jsme to začali šířit teprve my před pár dny. Po dlouhém uvažování o cíli naší letošní družinové výpravy u nás zvítězila destinace zahraniční slovenská Malá Fatra. Na cestu jsme se v konečném počtu třinácti po zážitcích dychtivých skautů vydali vyzbrojeni batohy ideálně vhodnými pro zátěžové zkoušky mostů, avšak s pevnou vůlí zdolat každou horu, kterou na nás mají bratia Slováci připravenou. Cesta různě zpožděnými vlaky a autobusy nás dostala až do Strečna, odkud jsme započali výšlap. Výšlap vzhůru. První den jsme vystoupali přibližně 300 výškových metrů, než jsme se s medvědy způsobeným strachem o naše výborné špekáčky rozhodli utábořit se. Méďové ovšem nás ani naše uzeniny nevyčmuchali, takže jsme druhý den ráno mohli vyrazit na krásný výlet po hřebeni s těmi nejkrásnějšími scenériemi, jaké si jen dovedete představit. Sice mě ty kopce zabíjí, ale s tímhle výhledem se tak krásně umírá zaznělo mezi námi. Po čirým potem a sluncem spálenou kůží zpečetěných devatenácti kilometrech jsme rozbili tábor asi hodinu a půl pod hřebenovou červenou značkou, vykoupali se v horském potoce a najedli se výborných těstovin se sýrovou omáčkou. Černé historky ve světle táboráku už byly jen třešničkou na dortu. Neděle už nám uběhla jako voda, povedlo se nám nejen špatně odbočit a volit zkratku lesem téměř kolmo dolů, ale přišla na řadu i prohlídka Kuneradského zámku (který vypadá lépe jako vyhořelá ruina, než jako nový) a při čekání na autobus další osvěžující koupel v ledovém potůčku. Mohlo to být ještě lepší? Mohlo! Tradiční zmrzlina v našem téměř domovském Lidečku celou výpravu krásně zakončila a byla sladkou odměnou za všechny ty kilometry v nohách. Mé srdce jistě není jediné, které touží po návratu do krajiny tak nádherné, že se vám chce až brečet, když ji musíte opouštět... Jakub Slíva ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: , ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční rada: P. Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková, PhDr. Josef Pala, Pavel Záleský Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným Určeno pro vnitřní potřebu ŽIVOT FARNOSTÍ

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2012 Středa 4. července

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED JEDINEČNÁ ARCHEOLOGICKÁ PAMÁTKA VELKOMORAVSKÉ DOBY Významný turistický cíl jižní Moravy. V 8. 10. st. hrad s rozsáhlým až 50 ha podhradím. Archeologickými výzkumy doloženo 12 kostelů, knížecí palác, mohutné

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917 2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézí. Při hlavní bohoslužbě 100.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012

číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička V obou našich farnostech přistoupily děti

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Petr Klinkovský Zveme vás na tradiční pouť do farnosti

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu v týdnu 31. 7. 7. 8. 2016 18. NEDĚLE za rodinu Štěpánkovu, Klimešovu, Matulovu za Anetku a celou rodinu sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve sv. Petra Juliána Eymarda, kněze sv. Jana Marie

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Radost by měla být charakteristickou vlastností nás křesťanů. A právě při takovýchto příležitostech se může vhodně ukázat. Další kapelou, která

Radost by měla být charakteristickou vlastností nás křesťanů. A právě při takovýchto příležitostech se může vhodně ukázat. Další kapelou, která PŘÍLOHA LÉTO 2015 V neděli 28.6. se v Kaplici konala poutní slavnost patronů kostela: apoštolů Petra a Pavla. Po mši svaté začal program na farním dvoře, kde byly postaveny stany a kde proběhlo několik

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Reportáž ze studentské konference Jelenovská

Reportáž ze studentské konference Jelenovská Reportáž ze studentské konference Jelenovská Úvodem Autoři textu: Petra Horáková a Marek Holášek Autorka fotografií: Nikola Linhartová Jak bývá každý rok v jarním semestru na Ústavu hudební vědy Filozofické

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Miliarda turistů miliarda příležitostí. Turismus představuje miliardu příležitostí i pro evangelizační misi církve.

Miliarda turistů miliarda příležitostí. Turismus představuje miliardu příležitostí i pro evangelizační misi církve. Miliarda turistů miliarda příležitostí Turismus představuje miliardu příležitostí i pro evangelizační misi církve. (Poselství Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí na cestách ke Světovému dni cestovního

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE 6. 5. Pátá neděle velikonoční ÚT

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více