zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 Snímek Lenka Hrdličková

2 Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE Třináctá neděle v mezidobí (Mdr 1,13 15;2,23 24; 2 Kor 8, ; Mk 5,21 43) PO Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů doporučený svátek ÚT Svátek Výročí posvěcení olomoucké katedrály PÁ Svátek sv. Tomáše, apoštola První pátek v měsíci SO Nezávazná památka sv. Prokopa, opata Nezávazná památka sv. Alžběty Portugalské Sobotní památka Panny Marie NE Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze (Iz 61,1 3a; 2 Kor 4, ; Lk 10,1 9) Národní cyrilometodějská pouť na Velehradě PO Nezávazná památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučedniy ČT Nezávazná památka sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků SO Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy NE Patnáctá neděle v mezidobí (Am 7,12 15; Ef 1,3 14; Mk 6,7 13) PO Nezávazná památka sv.jindřicha ÚT Nezávazná památka bl. Hroznaty, mučedníka Nezávazná památka sv. Kamila de Lellis, kněze ST Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve ČT Nezávazná památka Panny Marie Karmelské PÁ Nezávazná památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží SO Sobotní památka Panny Marie NE Šestnáctá neděle v mezidobí (Jer 23,1 6; Ef 2,13 18; Mk 6,30 34) PO Nezávazná památka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka ÚT Nezávazná památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve ST Památka sv. Marie Magdalény ČT Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy PÁ Nezávazná památka sv. Šarbela Makhlufa, kněze SO Svátek sv. Jakuba, apoštola NE Sedmnáctá neděle v mezidobí (2 Král 4,42 44; Ef 4,1 6; Jan 6,1 15) Poutní mše svatá v 10 hod. v kapli sv. Anny v Jaroslavicích PO Památka sv. Gorazda a druhů ST Památka sv. Marty ČT Nezávazná památka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve PÁ Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze SO Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve NE Osmnáctá neděle v mezidobí (Ex 16, ; Ef 4, ; Jan 6,24 35) 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ Bratři a sestry, drazí přátelé, blíží se primice v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů a zvu vás i těmito řádky na slavnost sv. Cyrila a Metoděje, kterou novokněz Pavel povede. Co vlastně od kněze očekáváme? Má být reprezentantem Ježíše Krista? Reprezentantem církve? Má být misionářem? Má být mystikem, tím, kdo uvádí do tajemství Božího života? Má rozumět občanské společnosti a vést s ní rozhovor? Má se jako pastýř věnovat především církevní obci? Našli bychom ještě celou řadu očekávání na adresu kněze. Háček je v tom, že kněz nemá neodpovídat jen na potřeby společnosti, církve, doby, ale ptát se a odpovídat na Boží výzvy. Tou největší výzvou je vést autentický osobní život s Bohem, otvírat se jeho lásce a o ní svědčit. Svědčit o lásce nemůže člověk sám, proto je poslán, aby vytvářel vztahy, budoval společenství a animoval ho k Boží oslavě a ke službě. Velikost Kristova kněze je v jeho přímluvné modlitbě. Kněžství je darem pro církev, ne jen pro toho, koho si Bůh povolal. K objevení tohoto daru vám žehnám. P. Pavel Glogar SDB Bohoslužby v našich kostelech Kostel sv. Filipa a Jakuba pondělí 6.30 a úterý 6.30, večerní mše svatá není středa 6.30 a čtvrtek 6.30 a pátek 6.30, (adorace) a sobota 6.30 a (s nedělní platností) neděle 7.00, 8.30 (dětská), 10.00, 11.30, (adorace), Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích pondělí bohoslužba není den řeholní komunity úterý (se vzděláváním dospělých) středa 8.00 čtvrtek 8.00 pátek (adorace) a (mládežnická) sobota 8.00 neděle 8.00, (rytmická), 11.30, Příští číslo Života farností vyjde v neděli 2. srpna Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 27. července 2015 v 17 hod. Příspěvky můžete zasílat na Podrobnější informace k psaní článků najdete na: ŽIVOT FARNOSTÍ

4 HLASY A OHLASY Pouť vizovického a zlínského děkanátu V sobotu 20. června se uskutečnila společná pouť vizovického a zlínského děkanátu za obnovu rodin a nová kněžská povolání ve Štípě. Pouti se účastnil také otec arcibiskup Jan Graubner. Začátek byl v Kostelci v nově rekonstruované lázeňské kapli Marie Magdaleny, kterou arcibiskup Jan posvětil. Odtud pokračovalo procesí modlitbou růžence do štípského kostela k adoraci a mši svaté. Otec arcibiskup se v kázání zaměřil na vzájemné odpouštění v rodinách a mezi přáteli. Mluvil o tom, že jsme slabí, a proto máme být milosrdní k druhým lidem. Po cestě nás občerstvili svatebčané z Kány Galilejské, prošli jsme kolem hory Tábor. Před kostelem byl pro děti připravený program. Ptala jsem se věřících lidí, jak vznikl nápad k obnově kostelecké kaple. Pavel Balog podával svědectví, jak to všechno začalo. Před deseti lety byl velmi nemocný. Měl skončit na vozíku, nebo dokonce umřít, nemohl se hýbat. Když poprvé přišel do Štípy k P. Františku Sedláčkovi, nemoc ho opustila. Proto si zde dělal každý den pouť. Když chodil kolem kapličky, dostal myšlenku ji opravit. Ale neměl na to peníze, ani neuměl dělat stavební práce. Pak se modlili celou noc ve společenství modlitby k Boží Trojici a Panně Marii. A během té noci modlitby jim dal Pán všechno, co potřebovali, peníze i lidi, kteří tu pracovali, velmi jim pomohl pan Březina. Pán omilostnil jeho srdce a on jim pomohl. Proč zrovna toto místo? Nestačí štípský kostel? I ve štípské kronice se píše o tomto požehnaném a dnes zapomenutém místě, kde byli lidé uzdravováni. Zvlášť v dnešní době potřebujeme navštěvovat tato místa, která jsou nám darována Bohem, abychom se ubránili zlu. Potřebujeme přátelství a pomoc světců, protože žili život jako my. Jana Skaličková Děkuji za vedení Babyscholičky Touto cestou děkuji všem děvčatům, která se podílí na vedení Babyscholičky. Je to od nich velmi obětavé, každou neděli brzy ráno s dětmi nacvičovat. Vždyť ukočírovat takovou tlupu dětí a ještě je něco naučit, to chce velkou trpělivost. Nejen, že je učí písničky, ale také je vedou k modlitbě, pěkně si s nimi povídají i hrají hry. Do dalšího působení jim přeji Boží požehnání, sílu a trpělivost s dětmi. Nezapomínejme na ně ve svých modlitbách. Dagmar Polomíková SARKANDER organizace pro děti a mládež, pobočka Zlín, Divadelní 6, Zlín, tel.: web: Malování na hedvábí úterý 14. července od 15 do hod. Výroba šperků čtvrtek 16. července od 15 do17.30 hod. Výroba šperků úterý 11. srpna od 15 od hod. Pletení z pedigu čtvrtek 13. srpna od 15 od hod. Akce se konají ve druhém patře budovy Regina v učebně náboženství. Hlaste se předem. Ilona Zátopková 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: Primiční mše svatá Primiční mše svatá P. Pavla Macury bude v neděli 5. července v 16 hod. v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů. Vzhledem k tomu, že bude potřeba pro tuto slavnost připravit kostel, bude v neděli 5. července mše svatá jen ráno v 8 hod. a pak až odpoledne v 16 hod. primiční mše svatá. Večerní mše svatá ve hod. nebude. Bude velmi omezená možnost parkování na našich parkovištích. Prosíme proto, abyste, pokud můžete, přijeli hromadnou dopravou nebo využili k parkování místa v okolí. Farní kancelář o prázdninách O prázdninách bude omezený provoz farní kanceláře. Kancelář bude otevřená v úterý a v pátek vždy od 15 do 17 hod. Bohoslužby o prázdninách V době letních prázdnin nebudou čtvrteční ranní mše svaté. Jinak je pořad bohoslužeb beze změn, včetně páteční adorace od 17 hod. Přihlášky do náboženství Na stolku pod kůrem nebo ve farní kanceláři jsou přihlášky do náboženství na příští školní rok. Vyplněné je, prosím, odevzdávejte ve farní kanceláři nejpozději do neděle 16. srpna. Svatební ohlášky Svátost manželství přijmou v našem kostele v sobotu 1. srpna Petra Čalová a Jakub Vald. P. Pavel Glogar, SDB Pozvánka na Festival pod věží 2015 a prosba o příspěvek Přijměte pozvání na již 12. ročník Festivalu pod věží. Letos se festival uskuteční ve dnech 18. až 20. září. V pátek 18. září začínáme v 18 hod. mší svatou v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů. Sobotní přehlídka kapel začíná ve 14 hod. na prostranství před kostelem. Přijďte si poslechnout skvělou křesťanskou muziku, popovídat s přáteli i něco dobrého zakousnout. Na své si přijdou i děti, pro něž bude vyhrazen prostor, kde se (alespoň na chvíli) zabaví. Takže neváhejte a přijďte, těšíme se na vás. Zároveň bychom vás, milí farníci, chtěli poprosit o finanční příspěvek. Celý festival funguje na bázi dobrovolnictví, to znamená, že všichni organizátoři pracují zadarmo. Vaším příspěvkem, ať malým či větším, pomůžete zabezpečit pokrytí provozních a materiálových výdajů festivalu. Příspěvek můžete donést do farní kanceláře kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů nebo na recepci Salesiánského klubu mládeže. Ze srdce vám děkujeme. Marta Jakubíčková ŽIVOT FARNOSTÍ

6 BUDE VÁS ZAJÍMAT Noc kostelů 2015 poděkování Upřímně děkuji všem, kteří se zapojili do Noci kostelů, a také těm, kdo pozvali do kostelů děti v rámci tak zvaného Dne kostelů. Je vidět, že celostátní akce propagovaná sdělovacími prostředky nachází stále větší oblibu. Kdysi bývaly kostely otevřené vždycky a pro všecky. Každý mohl vstoupit. Pro věřící to bylo místo modlitby a bohoslužby. Pro všechny ostatní to bylo aspoň místo posvátné, někdy tajemné. Když se někdo ukryl v kostele, byl chráněn místem azylu.téměř nikdo si tam nedovolil krást. Dnes je z bezpečnostních důvodů mnoho kostelů mimo čas bohoslužby zavřených. Proto vítám každoroční akci Noc kostelů s velkou nabídkou otevřených kostelních bran i pro ty, kteří tam nechodí k bohoslužbám. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na službě početným návštěvníkům, kteří se snaží být průvodci a přiblížit hostům nejen umělecké a historické zajímavosti, ale i smysl a poslání našich chrámů a jejich vybavení, či přiblížit poselství a život zobrazených světců. Děkuji těm, kteří dají nahlédnout do života farních společenství a nabídnou možnost setkání s posvátným tajemstvím, s Boží přítomností nejen ve svatostáncích, ale i v jejich životech skrze vydaná svědectví víry, nebo zakusit radost z Boha přítomného uprostřed těch, kteří jsou opravdu v Ježíšově jménu, kteří jsou skutečným teologickým místem, kde je možné se s Bohem setkat. Proto zvlášť děkuji těm, kteří nejen tak zvaně otevřou Boží dům pro zvědavé turisty, ale chovají se jako pohostinní hostitelé přijímající hosty, jimž neumožní chovat se v chrámu hlučně jako na ulici a nenechají je obsadit kostel jako squatterům opuštěný dům, ale skrze připravený kvalitní evangelizační program nabízejí návštěvníkům možnost oslovení evangeliem a setkání s živým Bohem. Děkuji všem, kteří se za požehnané plody této akce modlí. arcibiskup Jan Graubner Nové zateplení fasády a střechy fary Ve dnech od 10. července do 20. září budou probíhat na faře stavební práce spojené s novou fasádou a střechou fary. Farní úřad zůstane v tuto dobu nadále přístupný, nepřístupná bude farní zahrada ve dvoře a farní garáž. Zateplení střechy a fasády přispěje k energetické úspoře objektu a zvýší komfort, zvláště v klubu Pod kánoí, který byl v zimních měsích prochladlý. Snad se vám bude líbit nový kabát fary, který koresponduje s barvami kostela. Vždyť tyto budovy k sobě patří jako sestry. Pavel Šintál 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 Modlitby za nejmenší Pravidelná modlitba růžence před porodnicí v areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati se koná v úterý 7. července od 16 hod. Přijďte se spolu s námi modlit za obnovení kultury života v naší zemi. František Bílek a Lucie Cekotová Naše farnice složí časné sliby Zdeňka Konečná, vděčná Bohu za dar řeholního povolání, vám s velkou radostí oznamuje, že složí časné sliby v pondělí 6. července ve francouzském klášteře Monastére Notre-Dame d Adoration v Epinac. Myslí na vás v modlitbách a také vás tímto o ně prosí vaše sestra Mariosef. (red) Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 Sobota 4. července 7.00 mše svatá 9.00 vzdělávací seminář pro rodiče na téma: Pěstounská péče dlouhodobá či na přechodnou dobu? mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky (bazilika) Koncert lidí dobré vůle adorace v bazilice vedená hnutími a komunitami s přímluvnými modlitbami, příležitost k osobním rozhovorům mše svatá (bazilika) Neděle 5. července HLAVNÍ POUŤ 6.30 mše svatá 7.30 mše svatá 8.30 mše svatá letošních novokněží 9.40 modlitba růžence v bazilice slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou, kterou slouží biskupové Čech a Moravy je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha; hlavní celebrant: kardinál Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský; kazatel: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký; koncelebrují čeští i zahraniční biskupové byzantsko-slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v bazilice hlavní celebrant: Mons.ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc., apoštolský exarcha Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří. Doprava poutníků poutními autobusy je možná až na Velehrad. Zdravotní službu zajišťuje Maltézská pomoc, o. p. s. Neděle 12. července MALÁ POUŤ mše svaté v bazilice: 7.30, 10.00, přednáška Stanislavy Vodičkové (ÚSTR) na téma: Jubilejní pouť v roce 1985 Více informací: www. farnostvelehrad.cz; ŽIVOT FARNOSTÍ

8 CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Česká 4787, Zlín Jižní Svahy, tel./fax: Exkurze do Osvětimi V pondělí 8. června se devátá a osmá třída odebraly do polského města Osvětim, přesněji do bývalého koncentračního tábora Auschwitz a Birkenau. Když jsem tento článek dostala na starost, přemýšlela jsem, jak bych vám mohla co nejživěji popsat, co jsem tam zažila. Došla jsem k tomu, že to, co jsme tam viděli a slyšeli, nejde popsat slovy. Abychom opravdu pochopili, o co šlo v koncentračních táborech, nestačí ani to, že jsme přímo na tom místě, kde se to všechno odehrávalo. Ale abych začala od začátku. Ráno v 6 hod. jsme odjížděli ze zastávky Česká. Tato cesta oproti zpáteční byla velmi veselá. Ani nám nepřipadalo, že bychom jeli čtyři hodiny. Když náš autobus dojel do Auschwitz, byli jsme zkontrolováni, jestli u sebe nemáme něco kovového, a mohli jsme vstoupit na místo tehdejšího tábora. Bylo nám vysvětleno, že toto místo je zároveň pohřebištěm tisíců lidí a že se od nás očekává patřičná úcta. Toto jsme se snažili respektovat celou dobu našeho zájezdu. Poté začala děsivá prohlídka hlavních budov, ba dokonce i zachovalé plynové komory, a krematorií. V budovách nás seznámili s osudy Židů, Romů a lidí, kteří nepatřili k tzv. čisté árijské rase. Chtěla bych vám povyprávět jen jeden z mnoha osudů lidí, o kterých nám řekli. Jedna těhotná žena, která porodila dítě v táboře, byla vybrána doktorem Mengelem. Ten chtěl udělat pokus na jejím dítěti. Matce sešil ňadra, aby nemohla kojit, a zakázal dítě jakkoliv krmit. Postupně každý den sledoval, jak mu slábne hlásek. Jeho matka byla stále u něho a sledovala, jak trpí. Po sedmi dnech zemřelo... Doktor Mengele pak zkusil tento pokus zas na druhém dítěti. Po dvou dnech ho jeho matka uškrtila, aby dál netrpělo. Myslím, že tohle svědectví vám aspoň trochu přiblížilo těžký osud lidí v táboře. Byl to pro nás velký zážitek, i když většinu skutečností jsme se uvědomili až doma. Pro mě osobně bylo těžké vrátit se do normálního chodu dne a života vůbec. Jestli přemýšlíte, že byste se tam podívali, určitě běžte! Začnete si vážit svého života... Kateřina Schneiderová, 8. třída 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 Církevní základní škola ve Zlíně na GLOBE Games 2015 Třicet škol z České republiky, Slovenska, Německa a Polska, několik desítek dobrovolníků, čtyři dny plné sdílení vlastních projektů a her tak vyvrcholila celoroční práce škol zapojených do programu GLOBE, letos na Základní škole v Praze-Kunraticích. GLOBE je mezinárodní dlouhodobý program, který podporuje u žáků zájem o přírodní vědy, rozvíjí jejich badatelské dovednosti a trénuje vědecké postupy práce. V GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) studenti poznávají okolí své školy a snaží se porozumět tomu, jak příroda funguje říká Ilona Krpcová ze Sdružení TEREZA, koordinátorka GLOBE v České republice. GLOBE umožňuje dětem přírodu poznat a díky tomu ji lépe chránit. GLOBE Games jsou tradiční oslavou celoroční práce škol, které jsou do programu zapojeny, dodává. GLOBE Games letos tradičně odstartovalo koulením obří zeměkoule. Třímetrová zeměkoule si však letos musela proklestit cestu zalidněným centrem Prahy. Průvod s hudebním doprovodem prošel od Staroměstského náměstí k Ovocnému trhu. Cestou jej málem srazil projíždějící mercedes, ale Gloubáci se nedali dál pokračovali až na Václavák, kam poté zapluli na slavnostní zahájení do kina Lucerna. Na slavnostním zahájení v Lucerně byly všechny školy krátce představeny, vystoupil školní pěvecký sbor ze Základní školy Kunratice a na svoje zážitky s programem GLOBE zavzpomínali čeští učitelé, koordinátoři i bývalí žáci. Zkušenosti s programem GLOBE popsal i americký vědec Gary Randolph, který se před dvaceti lety, coby člen mírových sborů, podílel na založení programu GLOBE u nás. Páteční den probíhal v duchu studentské konference. Gloubáci představili své projekty, od lektorů Sdružení TEREZA dostali zpětnou vazbu a hned z nich spadla prezentační nervozita. Odpoledne na všechny čekaly workshopy s odborníky věnované půdě, meteorologii, chemii, erozi a řadě dalších témat. Odpoledne si všichni užili poster session, na které každá škola představila svůj program na speciálních plakátech. Tým žáků Církevní základní školy ve Zlíně prezentoval svůj projekt Existuje Bureš pasecký?, který se zabýval sledováním teploty, ph, průhlednosti vody a vodních bezobratlých v Paseckém potoce. V sobotu ožil Kunratický les, kde už od ranních hodin probíhala terénní hra. Úkolem žákovských týmů bylo za pomoci odborných GLOBE měření i jednoduchých her získat indicie, které vedly k rozluštění tajemství zániku někdejší civilizace. Odpoledne probíhalo slavnostní zakončení GLOBE Games. Vystoupení školních kapel, stánky GLOBE škol a především gratulace všem zúčastněným týmům tak probíhal odpolední festival v tělocvičně školy. Na konci byla také slavnostně předána putovní plaketa ZŠ Dělnická v Karviné, která bude GLOBE Games hostit v příštím roce. Naše škola je do programu zapojena od roku 2002, na GLOBE Games jsme byli letos podruhé a opět velmi nadšeni a povzbuzeni. Přidejte se k více než 120 školám v ČR a ke školám ve 112 zemích! Pavla Davidova ŽIVOT FARNOSTÍ

10 CENTRUM PRO RODINU Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: , Provoz naší kanceláře o prázdninách K dispozici budeme bývat v pondělí a ve středu vždy od 8 do 14 hod. Pravidelné programy Kluby, kroužky a kurzy budou mít do září prázdniny. Přihlašovat na další sezónu se můžete přes naše webové stránky, telefonicky či osobně v naší kanceláři. Prázdninové aktivity Pro děti od 6 do 11 let připravujeme dva týdny zajímavých aktivit. Nabízíme buď celotýdenní docházku, nebo své děti můžete přihlašovat na jednotlivé dny. Termíny: I. turnus od 7. do 10. července (úterý pátek), cena 960 Kč/4 dny nebo 260 Kč/den; II. turnus od 3. do 7. srpna (pondělí pátek), cena Kč/5 dnů nebo 260 Kč/den. I. turnus: Úterý 7. července: Seznámení; návštěva mrakodrapu a muzea; hry Středa 8. července: Exkurze u hasičů; program v knihovně na Jižních Svazích Čtvrtek 9. července: ZOO Lešná Pátek 10. července: Vizovice (sklárna, čokoládovna, zámek a zámecká zahrada) II. turnus: Pondělí 3. srpna: Seznámení; středisko Galaxie Úterý 4. srpna: Jaroslavické paseky pasekářská stezka Středa 5. srpna: Městská policie; program v knihovně na Jižních Svazích Čtvrtek 6. srpna: ZOO Lešná Pátek 7. srpna: Olympiáda formou zábavných disciplín Andrea Šimečková Kontaktní a poradenská střediska CPR Zlín (Zlínský klub 204) Maminky a babičky, jeďte s námi na Tesák Hurá do pravěku! Ještě máme několik volných míst na křesťanském táborovém pobytu pro maminky s dětmi, který pořádá naše centrum ve spolupráci s farností sv. Filipa a Jakuba. Letošní termín je 3. až 7. srpna. Děti si užijí spoustu zábavného programu s chůváky i při pravěké etapové hře. Pro maminky jsou připravena zajímavá dopolední témata, tvoření a další aktivity. Jedou s námi i babičky, připojte se také! Součástí bohatého programu jsou i venkovní mše svaté a letní kino. Kontaktní telefon pro přihlášení: tel.: , Markéta Piknová a Michaela Straková 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ Divadelní 3242/6, Zlín; tel.: Naše pouť do Mariazell se vydařila Na jednodenní mariánská pouť do Mariazell nejen pro ovdovělé mariánské ctitele jsme vyrazili 27. května. Nabídku využili lidé hlavně ze Zlína a okolí, několik míst obsadili poutníci z Kroměříže a cestou směrem na Břeclav se autobus postupně doplnil ještě v Ostrožské Nové Vsi, ve Veselí nad Moravou a ve Strážnici. Skutečně poslední, padesáté, místo čekalo na P. Jaroslava Nesvadbu, který nás očekával na okraji Vídně. Jeho neuvěřitelně vysoký věk v žádném případě nekorespondoval s jeho čilou vitalitou. Moravák, původem od Kroměříže, se v něm přes dlouhá léta strávená ve Vídni rozhodně nezapřel. Městečko Mariazell ležící v alpském předhůří v nadmořské výšce 860 m nás přivítalo studeným, skoro až nevlídným počasím. Uvnitř krásné, historicky i stavebně zajímavé mariánské baziliky jsme snad všichni cítili blízkost a mateřské objetí Panny Marie, jíž jsme předkládali své starosti i radosti. Pro společnou českou mši svatou nám byla přidělena kaple za bazilikou. V promluvě otec Jaroslav rozvíjel myšlenky z modlitby Pod ochranu tvou se utíkáme. Díky všem, kdo tuto pouť připravili. Marie Dubská Uskutečnilo se již čtvrté setkání ovdovělých Hlavním hostem čtvrtého setkání ovdovělých, které se uskutečnilo 9. června ve Štípě, byl P. Mgr. Jan Linhart, biskupský vikář pro pastoraci Královéhradecké diecéze. Tato setkání ukazují, že si je ovdovělí už oblíbili. Těší se nejen na společnou mši svatou, na obohacující svědectví vdovy či vdovce, na chvíli hudebního ztišení, ale i na sdílení během polední přestávky s nabídnutým občerstvením. Využili jsme také čas ke svátosti smíření nebo k duchovnímu rozhovoru, či k poradě se sociální pracovnicí nebo psychologickým terapeutem. Letos byla možnost zakoupit si i knihy týkající se vdovství. Program završila přednáška hlavního celebranta, letos na téma Když Bůh mlčí. Program jsme ukončili krátkou adorací s požehnáním. Že jsou tato setkání plodná a lidmi oblíbená, se při odchodu zračilo v jejich spokojených tvářích. Marie Dubská NEPŘEHLÉDNĚTE 250. výročí od posvěcení poutního kostela ve Štípě u Zlína Významné jubileum oslaví věřící v pondělí 6. července v hod. při slavné mši svaté, kterou slouží apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Giuseppe Leanza. (red) Výstava s názvem Velehrad vás volá! Až do konce prázdnin je možno na Velehradě v kapli Cyrilka shlédnout pozoruhodnou výstavu připomínající třicáté výročí památné pouti na Velehradě, která otřásla komunistickým režimem. (red) ŽIVOT FARNOSTÍ

12 6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO K Pasekám 569, Zlín, tel.: internet: Družinová výprava na Slovensko Víte, jak se vždy říká, že Malá Fatra je perlou slovenské přírody? Ne? Ono to bude možná tím, že jsme to začali šířit teprve my před pár dny. Po dlouhém uvažování o cíli naší letošní družinové výpravy u nás zvítězila destinace zahraniční slovenská Malá Fatra. Na cestu jsme se v konečném počtu třinácti po zážitcích dychtivých skautů vydali vyzbrojeni batohy ideálně vhodnými pro zátěžové zkoušky mostů, avšak s pevnou vůlí zdolat každou horu, kterou na nás mají bratia Slováci připravenou. Cesta různě zpožděnými vlaky a autobusy nás dostala až do Strečna, odkud jsme započali výšlap. Výšlap vzhůru. První den jsme vystoupali přibližně 300 výškových metrů, než jsme se s medvědy způsobeným strachem o naše výborné špekáčky rozhodli utábořit se. Méďové ovšem nás ani naše uzeniny nevyčmuchali, takže jsme druhý den ráno mohli vyrazit na krásný výlet po hřebeni s těmi nejkrásnějšími scenériemi, jaké si jen dovedete představit. Sice mě ty kopce zabíjí, ale s tímhle výhledem se tak krásně umírá zaznělo mezi námi. Po čirým potem a sluncem spálenou kůží zpečetěných devatenácti kilometrech jsme rozbili tábor asi hodinu a půl pod hřebenovou červenou značkou, vykoupali se v horském potoce a najedli se výborných těstovin se sýrovou omáčkou. Černé historky ve světle táboráku už byly jen třešničkou na dortu. Neděle už nám uběhla jako voda, povedlo se nám nejen špatně odbočit a volit zkratku lesem téměř kolmo dolů, ale přišla na řadu i prohlídka Kuneradského zámku (který vypadá lépe jako vyhořelá ruina, než jako nový) a při čekání na autobus další osvěžující koupel v ledovém potůčku. Mohlo to být ještě lepší? Mohlo! Tradiční zmrzlina v našem téměř domovském Lidečku celou výpravu krásně zakončila a byla sladkou odměnou za všechny ty kilometry v nohách. Mé srdce jistě není jediné, které touží po návratu do krajiny tak nádherné, že se vám chce až brečet, když ji musíte opouštět... Jakub Slíva ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: , ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční rada: P. Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková, PhDr. Josef Pala, Pavel Záleský Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným Určeno pro vnitřní potřebu ŽIVOT FARNOSTÍ

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

čtvrtletník Matice svatohostýnské

čtvrtletník Matice svatohostýnské březen 2014 číslo 1 ročník XVIII www.hostyn.cz čtvrtletník Matice svatohostýnské Snímek Ivo Buráň přehled poutních slavností v roce 2014 NE 16. 3. Svatojosefská pouť mužů PÁ SO 4. 5. 4. Pěší pouť ze Svatého

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník 3 březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník CÍRKEV JAKO PROSTOR OTEVŘENÉ A KLIDNÉ KONFRONTACE V pátek 14. února 2014 se setkal papež František soukromě s českými a moravskými

Více

VELEHRAD 2009. Dny lidí dobré vůle

VELEHRAD 2009. Dny lidí dobré vůle BULL_09:BULL_09 30.6.2009 14:48 Stránka 1 Dny lidí dobré vůle VELEHRAD 2009 Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, Jána Figeľa,

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2013 Rok víry a jeho prožívání Možná mnohým z nás trochu uniklo, že jedním z posledních výraznějších kroků, které učinil minulý papež Benedikt XVI., bylo vyhlášení Roku

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE Často se Bůh dotkne našeho srdce ve chvíli, kdy to nečekáme. Když totiž předpokládám

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2013 Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes bych chtěl krátce pojednat o dalším obrazu, který nám pomáhá chápat tajemství církve, totiž chrámu (Lumen

Více

Milí spolupracovníci,

Milí spolupracovníci, 117 14. 2. 2012 Milí spolupracovníci, za měsíc bude na Lipinách předávána služba v provinciální radě. Ti z nás, kteří službu vykonávají již šest let, ji s ulehčením předají novým členům. Je to pro nás

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Farnost jako rodina, farnost jako instituce

Farnost jako rodina, farnost jako instituce Číslo 2/2015 25. ledna Farnost jako rodina, farnost jako instituce K dyž vyslovíme slovo rodina, nejčastěji se nám vybaví obraz domova, obraz otce, matky, dětí a všeho, co člověk prožívá spolu se svými

Více

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a ekologie Rozhovor s Ivo Králíčkem Po diecézi Hradec Králové Jak se pracuje v konzervátorském centru 2 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

Základním cílem je jednota

Základním cílem je jednota Číslo 11/2015 14. června K ončí školní rok a spolu s ním končí v životě naší farnosti další pastorační sezóna. Když se podívám zpět na to, co jsme společně prožili od září loňského roku, naplňuje mé srdce

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více