zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 Snímek Lenka Hrdličková

2 Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE Třináctá neděle v mezidobí (Mdr 1,13 15;2,23 24; 2 Kor 8, ; Mk 5,21 43) PO Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů doporučený svátek ÚT Svátek Výročí posvěcení olomoucké katedrály PÁ Svátek sv. Tomáše, apoštola První pátek v měsíci SO Nezávazná památka sv. Prokopa, opata Nezávazná památka sv. Alžběty Portugalské Sobotní památka Panny Marie NE Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze (Iz 61,1 3a; 2 Kor 4, ; Lk 10,1 9) Národní cyrilometodějská pouť na Velehradě PO Nezávazná památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučedniy ČT Nezávazná památka sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků SO Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy NE Patnáctá neděle v mezidobí (Am 7,12 15; Ef 1,3 14; Mk 6,7 13) PO Nezávazná památka sv.jindřicha ÚT Nezávazná památka bl. Hroznaty, mučedníka Nezávazná památka sv. Kamila de Lellis, kněze ST Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve ČT Nezávazná památka Panny Marie Karmelské PÁ Nezávazná památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží SO Sobotní památka Panny Marie NE Šestnáctá neděle v mezidobí (Jer 23,1 6; Ef 2,13 18; Mk 6,30 34) PO Nezávazná památka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka ÚT Nezávazná památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve ST Památka sv. Marie Magdalény ČT Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy PÁ Nezávazná památka sv. Šarbela Makhlufa, kněze SO Svátek sv. Jakuba, apoštola NE Sedmnáctá neděle v mezidobí (2 Král 4,42 44; Ef 4,1 6; Jan 6,1 15) Poutní mše svatá v 10 hod. v kapli sv. Anny v Jaroslavicích PO Památka sv. Gorazda a druhů ST Památka sv. Marty ČT Nezávazná památka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve PÁ Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze SO Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve NE Osmnáctá neděle v mezidobí (Ex 16, ; Ef 4, ; Jan 6,24 35) 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ Bratři a sestry, drazí přátelé, blíží se primice v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů a zvu vás i těmito řádky na slavnost sv. Cyrila a Metoděje, kterou novokněz Pavel povede. Co vlastně od kněze očekáváme? Má být reprezentantem Ježíše Krista? Reprezentantem církve? Má být misionářem? Má být mystikem, tím, kdo uvádí do tajemství Božího života? Má rozumět občanské společnosti a vést s ní rozhovor? Má se jako pastýř věnovat především církevní obci? Našli bychom ještě celou řadu očekávání na adresu kněze. Háček je v tom, že kněz nemá neodpovídat jen na potřeby společnosti, církve, doby, ale ptát se a odpovídat na Boží výzvy. Tou největší výzvou je vést autentický osobní život s Bohem, otvírat se jeho lásce a o ní svědčit. Svědčit o lásce nemůže člověk sám, proto je poslán, aby vytvářel vztahy, budoval společenství a animoval ho k Boží oslavě a ke službě. Velikost Kristova kněze je v jeho přímluvné modlitbě. Kněžství je darem pro církev, ne jen pro toho, koho si Bůh povolal. K objevení tohoto daru vám žehnám. P. Pavel Glogar SDB Bohoslužby v našich kostelech Kostel sv. Filipa a Jakuba pondělí 6.30 a úterý 6.30, večerní mše svatá není středa 6.30 a čtvrtek 6.30 a pátek 6.30, (adorace) a sobota 6.30 a (s nedělní platností) neděle 7.00, 8.30 (dětská), 10.00, 11.30, (adorace), Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích pondělí bohoslužba není den řeholní komunity úterý (se vzděláváním dospělých) středa 8.00 čtvrtek 8.00 pátek (adorace) a (mládežnická) sobota 8.00 neděle 8.00, (rytmická), 11.30, Příští číslo Života farností vyjde v neděli 2. srpna Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 27. července 2015 v 17 hod. Příspěvky můžete zasílat na Podrobnější informace k psaní článků najdete na: ŽIVOT FARNOSTÍ

4 HLASY A OHLASY Pouť vizovického a zlínského děkanátu V sobotu 20. června se uskutečnila společná pouť vizovického a zlínského děkanátu za obnovu rodin a nová kněžská povolání ve Štípě. Pouti se účastnil také otec arcibiskup Jan Graubner. Začátek byl v Kostelci v nově rekonstruované lázeňské kapli Marie Magdaleny, kterou arcibiskup Jan posvětil. Odtud pokračovalo procesí modlitbou růžence do štípského kostela k adoraci a mši svaté. Otec arcibiskup se v kázání zaměřil na vzájemné odpouštění v rodinách a mezi přáteli. Mluvil o tom, že jsme slabí, a proto máme být milosrdní k druhým lidem. Po cestě nás občerstvili svatebčané z Kány Galilejské, prošli jsme kolem hory Tábor. Před kostelem byl pro děti připravený program. Ptala jsem se věřících lidí, jak vznikl nápad k obnově kostelecké kaple. Pavel Balog podával svědectví, jak to všechno začalo. Před deseti lety byl velmi nemocný. Měl skončit na vozíku, nebo dokonce umřít, nemohl se hýbat. Když poprvé přišel do Štípy k P. Františku Sedláčkovi, nemoc ho opustila. Proto si zde dělal každý den pouť. Když chodil kolem kapličky, dostal myšlenku ji opravit. Ale neměl na to peníze, ani neuměl dělat stavební práce. Pak se modlili celou noc ve společenství modlitby k Boží Trojici a Panně Marii. A během té noci modlitby jim dal Pán všechno, co potřebovali, peníze i lidi, kteří tu pracovali, velmi jim pomohl pan Březina. Pán omilostnil jeho srdce a on jim pomohl. Proč zrovna toto místo? Nestačí štípský kostel? I ve štípské kronice se píše o tomto požehnaném a dnes zapomenutém místě, kde byli lidé uzdravováni. Zvlášť v dnešní době potřebujeme navštěvovat tato místa, která jsou nám darována Bohem, abychom se ubránili zlu. Potřebujeme přátelství a pomoc světců, protože žili život jako my. Jana Skaličková Děkuji za vedení Babyscholičky Touto cestou děkuji všem děvčatům, která se podílí na vedení Babyscholičky. Je to od nich velmi obětavé, každou neděli brzy ráno s dětmi nacvičovat. Vždyť ukočírovat takovou tlupu dětí a ještě je něco naučit, to chce velkou trpělivost. Nejen, že je učí písničky, ale také je vedou k modlitbě, pěkně si s nimi povídají i hrají hry. Do dalšího působení jim přeji Boží požehnání, sílu a trpělivost s dětmi. Nezapomínejme na ně ve svých modlitbách. Dagmar Polomíková SARKANDER organizace pro děti a mládež, pobočka Zlín, Divadelní 6, Zlín, tel.: web: Malování na hedvábí úterý 14. července od 15 do hod. Výroba šperků čtvrtek 16. července od 15 do17.30 hod. Výroba šperků úterý 11. srpna od 15 od hod. Pletení z pedigu čtvrtek 13. srpna od 15 od hod. Akce se konají ve druhém patře budovy Regina v učebně náboženství. Hlaste se předem. Ilona Zátopková 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: Primiční mše svatá Primiční mše svatá P. Pavla Macury bude v neděli 5. července v 16 hod. v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů. Vzhledem k tomu, že bude potřeba pro tuto slavnost připravit kostel, bude v neděli 5. července mše svatá jen ráno v 8 hod. a pak až odpoledne v 16 hod. primiční mše svatá. Večerní mše svatá ve hod. nebude. Bude velmi omezená možnost parkování na našich parkovištích. Prosíme proto, abyste, pokud můžete, přijeli hromadnou dopravou nebo využili k parkování místa v okolí. Farní kancelář o prázdninách O prázdninách bude omezený provoz farní kanceláře. Kancelář bude otevřená v úterý a v pátek vždy od 15 do 17 hod. Bohoslužby o prázdninách V době letních prázdnin nebudou čtvrteční ranní mše svaté. Jinak je pořad bohoslužeb beze změn, včetně páteční adorace od 17 hod. Přihlášky do náboženství Na stolku pod kůrem nebo ve farní kanceláři jsou přihlášky do náboženství na příští školní rok. Vyplněné je, prosím, odevzdávejte ve farní kanceláři nejpozději do neděle 16. srpna. Svatební ohlášky Svátost manželství přijmou v našem kostele v sobotu 1. srpna Petra Čalová a Jakub Vald. P. Pavel Glogar, SDB Pozvánka na Festival pod věží 2015 a prosba o příspěvek Přijměte pozvání na již 12. ročník Festivalu pod věží. Letos se festival uskuteční ve dnech 18. až 20. září. V pátek 18. září začínáme v 18 hod. mší svatou v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů. Sobotní přehlídka kapel začíná ve 14 hod. na prostranství před kostelem. Přijďte si poslechnout skvělou křesťanskou muziku, popovídat s přáteli i něco dobrého zakousnout. Na své si přijdou i děti, pro něž bude vyhrazen prostor, kde se (alespoň na chvíli) zabaví. Takže neváhejte a přijďte, těšíme se na vás. Zároveň bychom vás, milí farníci, chtěli poprosit o finanční příspěvek. Celý festival funguje na bázi dobrovolnictví, to znamená, že všichni organizátoři pracují zadarmo. Vaším příspěvkem, ať malým či větším, pomůžete zabezpečit pokrytí provozních a materiálových výdajů festivalu. Příspěvek můžete donést do farní kanceláře kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů nebo na recepci Salesiánského klubu mládeže. Ze srdce vám děkujeme. Marta Jakubíčková ŽIVOT FARNOSTÍ

6 BUDE VÁS ZAJÍMAT Noc kostelů 2015 poděkování Upřímně děkuji všem, kteří se zapojili do Noci kostelů, a také těm, kdo pozvali do kostelů děti v rámci tak zvaného Dne kostelů. Je vidět, že celostátní akce propagovaná sdělovacími prostředky nachází stále větší oblibu. Kdysi bývaly kostely otevřené vždycky a pro všecky. Každý mohl vstoupit. Pro věřící to bylo místo modlitby a bohoslužby. Pro všechny ostatní to bylo aspoň místo posvátné, někdy tajemné. Když se někdo ukryl v kostele, byl chráněn místem azylu.téměř nikdo si tam nedovolil krást. Dnes je z bezpečnostních důvodů mnoho kostelů mimo čas bohoslužby zavřených. Proto vítám každoroční akci Noc kostelů s velkou nabídkou otevřených kostelních bran i pro ty, kteří tam nechodí k bohoslužbám. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na službě početným návštěvníkům, kteří se snaží být průvodci a přiblížit hostům nejen umělecké a historické zajímavosti, ale i smysl a poslání našich chrámů a jejich vybavení, či přiblížit poselství a život zobrazených světců. Děkuji těm, kteří dají nahlédnout do života farních společenství a nabídnou možnost setkání s posvátným tajemstvím, s Boží přítomností nejen ve svatostáncích, ale i v jejich životech skrze vydaná svědectví víry, nebo zakusit radost z Boha přítomného uprostřed těch, kteří jsou opravdu v Ježíšově jménu, kteří jsou skutečným teologickým místem, kde je možné se s Bohem setkat. Proto zvlášť děkuji těm, kteří nejen tak zvaně otevřou Boží dům pro zvědavé turisty, ale chovají se jako pohostinní hostitelé přijímající hosty, jimž neumožní chovat se v chrámu hlučně jako na ulici a nenechají je obsadit kostel jako squatterům opuštěný dům, ale skrze připravený kvalitní evangelizační program nabízejí návštěvníkům možnost oslovení evangeliem a setkání s živým Bohem. Děkuji všem, kteří se za požehnané plody této akce modlí. arcibiskup Jan Graubner Nové zateplení fasády a střechy fary Ve dnech od 10. července do 20. září budou probíhat na faře stavební práce spojené s novou fasádou a střechou fary. Farní úřad zůstane v tuto dobu nadále přístupný, nepřístupná bude farní zahrada ve dvoře a farní garáž. Zateplení střechy a fasády přispěje k energetické úspoře objektu a zvýší komfort, zvláště v klubu Pod kánoí, který byl v zimních měsích prochladlý. Snad se vám bude líbit nový kabát fary, který koresponduje s barvami kostela. Vždyť tyto budovy k sobě patří jako sestry. Pavel Šintál 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 Modlitby za nejmenší Pravidelná modlitba růžence před porodnicí v areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati se koná v úterý 7. července od 16 hod. Přijďte se spolu s námi modlit za obnovení kultury života v naší zemi. František Bílek a Lucie Cekotová Naše farnice složí časné sliby Zdeňka Konečná, vděčná Bohu za dar řeholního povolání, vám s velkou radostí oznamuje, že složí časné sliby v pondělí 6. července ve francouzském klášteře Monastére Notre-Dame d Adoration v Epinac. Myslí na vás v modlitbách a také vás tímto o ně prosí vaše sestra Mariosef. (red) Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 Sobota 4. července 7.00 mše svatá 9.00 vzdělávací seminář pro rodiče na téma: Pěstounská péče dlouhodobá či na přechodnou dobu? mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky (bazilika) Koncert lidí dobré vůle adorace v bazilice vedená hnutími a komunitami s přímluvnými modlitbami, příležitost k osobním rozhovorům mše svatá (bazilika) Neděle 5. července HLAVNÍ POUŤ 6.30 mše svatá 7.30 mše svatá 8.30 mše svatá letošních novokněží 9.40 modlitba růžence v bazilice slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou, kterou slouží biskupové Čech a Moravy je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha; hlavní celebrant: kardinál Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský; kazatel: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký; koncelebrují čeští i zahraniční biskupové byzantsko-slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v bazilice hlavní celebrant: Mons.ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc., apoštolský exarcha Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří. Doprava poutníků poutními autobusy je možná až na Velehrad. Zdravotní službu zajišťuje Maltézská pomoc, o. p. s. Neděle 12. července MALÁ POUŤ mše svaté v bazilice: 7.30, 10.00, přednáška Stanislavy Vodičkové (ÚSTR) na téma: Jubilejní pouť v roce 1985 Více informací: www. farnostvelehrad.cz; ŽIVOT FARNOSTÍ

8 CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Česká 4787, Zlín Jižní Svahy, tel./fax: Exkurze do Osvětimi V pondělí 8. června se devátá a osmá třída odebraly do polského města Osvětim, přesněji do bývalého koncentračního tábora Auschwitz a Birkenau. Když jsem tento článek dostala na starost, přemýšlela jsem, jak bych vám mohla co nejživěji popsat, co jsem tam zažila. Došla jsem k tomu, že to, co jsme tam viděli a slyšeli, nejde popsat slovy. Abychom opravdu pochopili, o co šlo v koncentračních táborech, nestačí ani to, že jsme přímo na tom místě, kde se to všechno odehrávalo. Ale abych začala od začátku. Ráno v 6 hod. jsme odjížděli ze zastávky Česká. Tato cesta oproti zpáteční byla velmi veselá. Ani nám nepřipadalo, že bychom jeli čtyři hodiny. Když náš autobus dojel do Auschwitz, byli jsme zkontrolováni, jestli u sebe nemáme něco kovového, a mohli jsme vstoupit na místo tehdejšího tábora. Bylo nám vysvětleno, že toto místo je zároveň pohřebištěm tisíců lidí a že se od nás očekává patřičná úcta. Toto jsme se snažili respektovat celou dobu našeho zájezdu. Poté začala děsivá prohlídka hlavních budov, ba dokonce i zachovalé plynové komory, a krematorií. V budovách nás seznámili s osudy Židů, Romů a lidí, kteří nepatřili k tzv. čisté árijské rase. Chtěla bych vám povyprávět jen jeden z mnoha osudů lidí, o kterých nám řekli. Jedna těhotná žena, která porodila dítě v táboře, byla vybrána doktorem Mengelem. Ten chtěl udělat pokus na jejím dítěti. Matce sešil ňadra, aby nemohla kojit, a zakázal dítě jakkoliv krmit. Postupně každý den sledoval, jak mu slábne hlásek. Jeho matka byla stále u něho a sledovala, jak trpí. Po sedmi dnech zemřelo... Doktor Mengele pak zkusil tento pokus zas na druhém dítěti. Po dvou dnech ho jeho matka uškrtila, aby dál netrpělo. Myslím, že tohle svědectví vám aspoň trochu přiblížilo těžký osud lidí v táboře. Byl to pro nás velký zážitek, i když většinu skutečností jsme se uvědomili až doma. Pro mě osobně bylo těžké vrátit se do normálního chodu dne a života vůbec. Jestli přemýšlíte, že byste se tam podívali, určitě běžte! Začnete si vážit svého života... Kateřina Schneiderová, 8. třída 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 Církevní základní škola ve Zlíně na GLOBE Games 2015 Třicet škol z České republiky, Slovenska, Německa a Polska, několik desítek dobrovolníků, čtyři dny plné sdílení vlastních projektů a her tak vyvrcholila celoroční práce škol zapojených do programu GLOBE, letos na Základní škole v Praze-Kunraticích. GLOBE je mezinárodní dlouhodobý program, který podporuje u žáků zájem o přírodní vědy, rozvíjí jejich badatelské dovednosti a trénuje vědecké postupy práce. V GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) studenti poznávají okolí své školy a snaží se porozumět tomu, jak příroda funguje říká Ilona Krpcová ze Sdružení TEREZA, koordinátorka GLOBE v České republice. GLOBE umožňuje dětem přírodu poznat a díky tomu ji lépe chránit. GLOBE Games jsou tradiční oslavou celoroční práce škol, které jsou do programu zapojeny, dodává. GLOBE Games letos tradičně odstartovalo koulením obří zeměkoule. Třímetrová zeměkoule si však letos musela proklestit cestu zalidněným centrem Prahy. Průvod s hudebním doprovodem prošel od Staroměstského náměstí k Ovocnému trhu. Cestou jej málem srazil projíždějící mercedes, ale Gloubáci se nedali dál pokračovali až na Václavák, kam poté zapluli na slavnostní zahájení do kina Lucerna. Na slavnostním zahájení v Lucerně byly všechny školy krátce představeny, vystoupil školní pěvecký sbor ze Základní školy Kunratice a na svoje zážitky s programem GLOBE zavzpomínali čeští učitelé, koordinátoři i bývalí žáci. Zkušenosti s programem GLOBE popsal i americký vědec Gary Randolph, který se před dvaceti lety, coby člen mírových sborů, podílel na založení programu GLOBE u nás. Páteční den probíhal v duchu studentské konference. Gloubáci představili své projekty, od lektorů Sdružení TEREZA dostali zpětnou vazbu a hned z nich spadla prezentační nervozita. Odpoledne na všechny čekaly workshopy s odborníky věnované půdě, meteorologii, chemii, erozi a řadě dalších témat. Odpoledne si všichni užili poster session, na které každá škola představila svůj program na speciálních plakátech. Tým žáků Církevní základní školy ve Zlíně prezentoval svůj projekt Existuje Bureš pasecký?, který se zabýval sledováním teploty, ph, průhlednosti vody a vodních bezobratlých v Paseckém potoce. V sobotu ožil Kunratický les, kde už od ranních hodin probíhala terénní hra. Úkolem žákovských týmů bylo za pomoci odborných GLOBE měření i jednoduchých her získat indicie, které vedly k rozluštění tajemství zániku někdejší civilizace. Odpoledne probíhalo slavnostní zakončení GLOBE Games. Vystoupení školních kapel, stánky GLOBE škol a především gratulace všem zúčastněným týmům tak probíhal odpolední festival v tělocvičně školy. Na konci byla také slavnostně předána putovní plaketa ZŠ Dělnická v Karviné, která bude GLOBE Games hostit v příštím roce. Naše škola je do programu zapojena od roku 2002, na GLOBE Games jsme byli letos podruhé a opět velmi nadšeni a povzbuzeni. Přidejte se k více než 120 školám v ČR a ke školám ve 112 zemích! Pavla Davidova ŽIVOT FARNOSTÍ

10 CENTRUM PRO RODINU Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: , Provoz naší kanceláře o prázdninách K dispozici budeme bývat v pondělí a ve středu vždy od 8 do 14 hod. Pravidelné programy Kluby, kroužky a kurzy budou mít do září prázdniny. Přihlašovat na další sezónu se můžete přes naše webové stránky, telefonicky či osobně v naší kanceláři. Prázdninové aktivity Pro děti od 6 do 11 let připravujeme dva týdny zajímavých aktivit. Nabízíme buď celotýdenní docházku, nebo své děti můžete přihlašovat na jednotlivé dny. Termíny: I. turnus od 7. do 10. července (úterý pátek), cena 960 Kč/4 dny nebo 260 Kč/den; II. turnus od 3. do 7. srpna (pondělí pátek), cena Kč/5 dnů nebo 260 Kč/den. I. turnus: Úterý 7. července: Seznámení; návštěva mrakodrapu a muzea; hry Středa 8. července: Exkurze u hasičů; program v knihovně na Jižních Svazích Čtvrtek 9. července: ZOO Lešná Pátek 10. července: Vizovice (sklárna, čokoládovna, zámek a zámecká zahrada) II. turnus: Pondělí 3. srpna: Seznámení; středisko Galaxie Úterý 4. srpna: Jaroslavické paseky pasekářská stezka Středa 5. srpna: Městská policie; program v knihovně na Jižních Svazích Čtvrtek 6. srpna: ZOO Lešná Pátek 7. srpna: Olympiáda formou zábavných disciplín Andrea Šimečková Kontaktní a poradenská střediska CPR Zlín (Zlínský klub 204) Maminky a babičky, jeďte s námi na Tesák Hurá do pravěku! Ještě máme několik volných míst na křesťanském táborovém pobytu pro maminky s dětmi, který pořádá naše centrum ve spolupráci s farností sv. Filipa a Jakuba. Letošní termín je 3. až 7. srpna. Děti si užijí spoustu zábavného programu s chůváky i při pravěké etapové hře. Pro maminky jsou připravena zajímavá dopolední témata, tvoření a další aktivity. Jedou s námi i babičky, připojte se také! Součástí bohatého programu jsou i venkovní mše svaté a letní kino. Kontaktní telefon pro přihlášení: tel.: , Markéta Piknová a Michaela Straková 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ Divadelní 3242/6, Zlín; tel.: Naše pouť do Mariazell se vydařila Na jednodenní mariánská pouť do Mariazell nejen pro ovdovělé mariánské ctitele jsme vyrazili 27. května. Nabídku využili lidé hlavně ze Zlína a okolí, několik míst obsadili poutníci z Kroměříže a cestou směrem na Břeclav se autobus postupně doplnil ještě v Ostrožské Nové Vsi, ve Veselí nad Moravou a ve Strážnici. Skutečně poslední, padesáté, místo čekalo na P. Jaroslava Nesvadbu, který nás očekával na okraji Vídně. Jeho neuvěřitelně vysoký věk v žádném případě nekorespondoval s jeho čilou vitalitou. Moravák, původem od Kroměříže, se v něm přes dlouhá léta strávená ve Vídni rozhodně nezapřel. Městečko Mariazell ležící v alpském předhůří v nadmořské výšce 860 m nás přivítalo studeným, skoro až nevlídným počasím. Uvnitř krásné, historicky i stavebně zajímavé mariánské baziliky jsme snad všichni cítili blízkost a mateřské objetí Panny Marie, jíž jsme předkládali své starosti i radosti. Pro společnou českou mši svatou nám byla přidělena kaple za bazilikou. V promluvě otec Jaroslav rozvíjel myšlenky z modlitby Pod ochranu tvou se utíkáme. Díky všem, kdo tuto pouť připravili. Marie Dubská Uskutečnilo se již čtvrté setkání ovdovělých Hlavním hostem čtvrtého setkání ovdovělých, které se uskutečnilo 9. června ve Štípě, byl P. Mgr. Jan Linhart, biskupský vikář pro pastoraci Královéhradecké diecéze. Tato setkání ukazují, že si je ovdovělí už oblíbili. Těší se nejen na společnou mši svatou, na obohacující svědectví vdovy či vdovce, na chvíli hudebního ztišení, ale i na sdílení během polední přestávky s nabídnutým občerstvením. Využili jsme také čas ke svátosti smíření nebo k duchovnímu rozhovoru, či k poradě se sociální pracovnicí nebo psychologickým terapeutem. Letos byla možnost zakoupit si i knihy týkající se vdovství. Program završila přednáška hlavního celebranta, letos na téma Když Bůh mlčí. Program jsme ukončili krátkou adorací s požehnáním. Že jsou tato setkání plodná a lidmi oblíbená, se při odchodu zračilo v jejich spokojených tvářích. Marie Dubská NEPŘEHLÉDNĚTE 250. výročí od posvěcení poutního kostela ve Štípě u Zlína Významné jubileum oslaví věřící v pondělí 6. července v hod. při slavné mši svaté, kterou slouží apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Giuseppe Leanza. (red) Výstava s názvem Velehrad vás volá! Až do konce prázdnin je možno na Velehradě v kapli Cyrilka shlédnout pozoruhodnou výstavu připomínající třicáté výročí památné pouti na Velehradě, která otřásla komunistickým režimem. (red) ŽIVOT FARNOSTÍ

12 6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO K Pasekám 569, Zlín, tel.: internet: Družinová výprava na Slovensko Víte, jak se vždy říká, že Malá Fatra je perlou slovenské přírody? Ne? Ono to bude možná tím, že jsme to začali šířit teprve my před pár dny. Po dlouhém uvažování o cíli naší letošní družinové výpravy u nás zvítězila destinace zahraniční slovenská Malá Fatra. Na cestu jsme se v konečném počtu třinácti po zážitcích dychtivých skautů vydali vyzbrojeni batohy ideálně vhodnými pro zátěžové zkoušky mostů, avšak s pevnou vůlí zdolat každou horu, kterou na nás mají bratia Slováci připravenou. Cesta různě zpožděnými vlaky a autobusy nás dostala až do Strečna, odkud jsme započali výšlap. Výšlap vzhůru. První den jsme vystoupali přibližně 300 výškových metrů, než jsme se s medvědy způsobeným strachem o naše výborné špekáčky rozhodli utábořit se. Méďové ovšem nás ani naše uzeniny nevyčmuchali, takže jsme druhý den ráno mohli vyrazit na krásný výlet po hřebeni s těmi nejkrásnějšími scenériemi, jaké si jen dovedete představit. Sice mě ty kopce zabíjí, ale s tímhle výhledem se tak krásně umírá zaznělo mezi námi. Po čirým potem a sluncem spálenou kůží zpečetěných devatenácti kilometrech jsme rozbili tábor asi hodinu a půl pod hřebenovou červenou značkou, vykoupali se v horském potoce a najedli se výborných těstovin se sýrovou omáčkou. Černé historky ve světle táboráku už byly jen třešničkou na dortu. Neděle už nám uběhla jako voda, povedlo se nám nejen špatně odbočit a volit zkratku lesem téměř kolmo dolů, ale přišla na řadu i prohlídka Kuneradského zámku (který vypadá lépe jako vyhořelá ruina, než jako nový) a při čekání na autobus další osvěžující koupel v ledovém potůčku. Mohlo to být ještě lepší? Mohlo! Tradiční zmrzlina v našem téměř domovském Lidečku celou výpravu krásně zakončila a byla sladkou odměnou za všechny ty kilometry v nohách. Mé srdce jistě není jediné, které touží po návratu do krajiny tak nádherné, že se vám chce až brečet, když ji musíte opouštět... Jakub Slíva ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: , ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční rada: P. Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková, PhDr. Josef Pala, Pavel Záleský Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným Určeno pro vnitřní potřebu ŽIVOT FARNOSTÍ

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2012 Středa 4. července

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Petr Klinkovský Zveme vás na tradiční pouť do farnosti

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012

číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička V obou našich farnostech přistoupily děti

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH:

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 2 Jak dopadly volby nové Pastorační rady ZPRÁVY Z DIECÉZE.. str. 3 Blahopřání Otec biskup opět mezi námi Diecézní setkání

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE 6. 5. Pátá neděle velikonoční ÚT

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Občasník Letovické farnosti Letnice 2014

Občasník Letovické farnosti Letnice 2014 Občasník Letovické farnosti Letnice 2014 Přijď, Boží větře, přijď a zavaň ze čtyř stran, přijď, Duchu, probudit mé pláně suchých kostí, přijď, Eliášův vánku, do mých bezbožností, přijď, Duchu, skrze nějž

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012

číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička Také o dovolené si udělejme čas na Boha

Více

16:00 17:00 Dobrovolnická kalkulačka Prezentace projektu DCHB: videa, rozhovory, fotografie

16:00 17:00 Dobrovolnická kalkulačka Prezentace projektu DCHB: videa, rozhovory, fotografie Brno 13:00 20:30 16:00 19:00 od 19:00 Blansko 16.9.2011 od 20:00 13:00 16:00 Dobrovolně s námi Prezentace neziskových organizací pracujících s dobrovolníky: Diecézní charita Brno (DCHB), Bezmezí o.s.,

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v červenci, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v červenci, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA Majetek Jihomoravského kraje ve správě Masarykova muzea v Hodoníně www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 BLÍZKÁ MINULOST

Více