Vážený pan MUDr. Jiří Besser Ministr kultury ČR Maltézské náměstí Praha 1 Praha /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážený pan MUDr. Jiří Besser Ministr kultury ČR Maltézské náměstí 1 118 11 Praha 1 Praha 30. 11./7. 12. 2011"

Transkript

1 Vážený pan MUDr. Jiří Besser Ministr kultury ČR Maltézské náměstí Praha 1 Praha / Věc: Otevřený dopis akademických pracovníků v oblasti filmu a v příbuzných oborech ke kauze odvolání ředitele Národního filmového archivu Vladimíra Opěly Národní filmový archiv (NFA) patří mezi nejvýznamnější instituce svého druhu na světě a jeho bývalý ředitel Vladimír Opěla k mezinárodně nejváženějším expertům ve svém oboru. Přesto byl ministrem kultury odvolán nečekaným, netransparentním a nedůstojným způsobem, který vzbudil vlnu rozhořčení v řadách domácích i zahraničních odborníků a širší veřejnosti. Postupně vycházejí najevo další závažné okolnosti, které naznačují, že skutečné důvody odvolání byly patrně jiné, než ministerstvo s téměř dvoutýdenním zpožděním deklarovalo. Jako členové akademické obce protestujeme proti tomuto skandálnímu zásahu do chodu jedné z nejdůležitějších kulturních institucí země a důrazně žádáme nápravu. V tomto dopise se nepokoušíme dopátrat finančního pozadí kauzy, to přenecháváme investigativním novinářům, případně jiným orgánům. Pokládáme ale za svou povinnost upozornit ministerstvo a veřejnost na jedinečné hodnoty, které NFA a bývalý ředitel Opěla představují, a na destruktivní vliv, kterým se na nich postup ministerstva podepsal. Popsat nezasvěceným význam NFA a přínos jeho dlouholetého ředitele Vladimíra Opěly lze snad nejlépe pomocí paralel s jinými, známějšími kulturními institucemi. NFA patří do téže kategorie jako Národní divadlo, Národní muzeum, Národní galerie či Národní knihovna, včetně naprosté nezastupitelnosti, a z toho plyne i význam vůdčích osobností, jež vtiskly této instituci tvář. Podle četných vyjádření mezinárodní archivářské komunity (viz soubor prohlášení ředitelů zahraničních archivů na adrese je Vladimír Opěla řazen mezi několik vůbec nejvýznamnějších filmových archivářů posledních desetiletí. O kolika jiných představitelích kulturních institucí, současných či minulých, by to bylo možné v jejich vlastní kategorii říci? Světově unikátní pozici si NFA postupně budoval, zjednodušeně řečeno, zásluhou tří osobností: Jindřicha Brichty v přípravném období let, Myrtila Frídy v 60. letech a Vladimíra Opěly v posledních třech dekádách. Systematicky a často navzdory politické moci se tito tři lidé starali o akvizici, záchranu (před rozkradením, záměrným zničením, samovolným rozkladem způsobovaným historickými nosiči) a uchování neobyčejně rozsáhlého filmového dědictví, včetně děl, jež upadly v nemilost oficiální moci. Například českých filmů z 20. a 30. let se v NFA zachovalo procentuálně mnohem více než domácí produkce v archivech vyspělých západních zemí. Vladimír Opěla ještě ve větší míře než jeho předchůdci zaváděl moderní metody prezervace, restaurování a katalogizování a v neposlední řadě vytvořil rozsáhlou síť partnerských vztahů s podobnými institucemi po celém světě. Teprve díky jeho úsilí získal NFA svůj současný věhlas. Vladimír Opěla možná na první pohled působí jako nenápadný přesluhující úředník s technickým vzděláním, ale ve skutečnosti patří mezi špičku české kulturní elity. Jeho působení

2 mělo být ukončeno s náležitými poctami a jeho odchod oznámen a vysvětlen s předstihem a transparentně. Namísto toho byl z funkce odsunut pokoutně a nedůstojně, šest týdnů před avizovaným koncem svého mandátu. Až jedenáct dní nato, když se ozvaly první protestující hlasy z řad českých publicistů a domácí i mezinárodní odborné obce, ministerstvo kultury vydalo veřejné vyjádření, které má však podobu zastrašujícího, manipulativního a dehonestujícího útoku proti bezúhonnému člověku s pověstí naprostého poctivce. Technické detaily smluv a klišé jako peníze daňových poplatníků při jeho četbě zmatou všechny, kdo nemají šanci rozkrýt pozadí celé této hry o finanční prostředky určené pro výstavbu archivních areálů a prohlédnout zastírací manévry typu dokumenty, které jsou v běžném režimu Ministerstvu kultury předkládány pouze k archivaci (= všechny dotyčné dokumenty mělo MK dávno k dispozici a nyní se od nich zničehonic distancuje!). Tyto a další okolnosti napovídají, že ministerstvo se o NFA nezajímá jako o kulturní instituci prvořadého významu, ale jako o potenciální zdroj financí. Spolu s řadou zahraničních kolegů protestujeme proti způsobu odvolání Vladimíra Opěly, který se vzhledem k výše popsanému významu NFA a jeho ředitele jeví jako mimořádně nevhodný. Žádáme ministerstvo kultury, aby podalo pravdivé vysvětlení svého postupu, kterým vyvrátí podezření z vlastních pokusů o finanční machinace. Především pak žádáme, aby z této pro Českou republiku mezinárodně trapné situace nalezlo důstojné východisko. V Praze a Brně dne 30. listopadu/7. prosince 2011 Signatáři (celkem 115 jmen): doc. PhDr. Ivan Klimeš (Národní filmový archiv, Filozofická fakulta UK) doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D. (Národní filmový archiv, Filozofická fakulta MU) doc. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (Filozofická fakulta MU) doc. Ivo Mathé (rektor AMU) Akad. arch. Jindřich Goetz (rektor Filmové akademie Miroslava Ondříčka) prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (Filozofická fakulta UK) prof. PhDr. Jan Bernard, CSc. (Filmová a televizní fakulta AMU) prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.) prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (Filozofická fakulta UK) doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (Filozofická fakulta UK) doc. PhDr. Libuše Heczková, Ph.D. (Filozofická fakulta UK) doc. Tomáš Glanc, Ph.D. (Filozofická fakulta UK) doc. Karel Thein, Ph.D. (Filozofická fakulta UK) doc. PhDr. Stanislava Přádná (Filozofická fakulta UK) doc. MgA. Olga Sommerová (Filmová akademie Miroslava Ondříčka) doc. PhDr. Zdena Škapová (filmová kritička a pedagožka) RNDr. Naďa Vrbová (prorektorka Filmové akademie Miroslava Ondříčka) PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (Filozofická fakulta UK) Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph. D. (Filozofická fakulta UK) Mgr. Petr Bilík, Ph.D. (Filozofická fakulta UP) PhDr. Petr Málek, CSc. (Filozofická fakulta UK)

3 Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D. (Filozofická fakulta UP) PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (Filozofická fakulta MU) PhDr. Petra Hanáková, Ph.D. (Filozofická fakulta UK) PhDr. Jiří Hoppe, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.) PhDr. Irena Carpentier Reifová, Ph.D. (Fakulta sociálních věd UK) Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (Filozofická fakulta MU) Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.) Mgr. Milan Klepikov, Ph.D. (Národní filmový archiv) Mgr. Petra Dominková, Ph.D. (Filmová a televizní fakulta AMU) Mgr. Anna Batistová, Ph.D. (Filozofická fakulta MU) Mgr. Jan Křipač, Ph.D. (Národní filmový archiv) Mgr. Lucie Česálková, Ph.D. (Filozofická fakulta MU) Mgr. Petr Christov, Ph.D. (Filozofická fakulta UK) PhDr. Jindřich Schwippel (Národní filmový archiv) PhDr. Jiří Rak (Fakulta sociálních věd UK) PhDr. Milica Pechánková (Filmová akademie Miroslava Ondříčka) PhDr. Andrea Slováková (Filozofická fakulta UK) PhDr. Václav Kofroň (Národní filmový archiv) PhDr. Miroslav Cuhra (Filmová akademie Miroslava Ondříčka) PhDr. Jan Lukeš (Národní filmový archiv) Ing. Karel Jaroš (Filmová akademie Miroslava Ondříčka) Mgr. Vít Janeček (Filmová a televizní fakulta AMU) Mgr. Tomáš Hála (Národní filmový archiv, Filozofická fakulta UK) MgA. Radovan Urban (Filmová akademie Miroslava Ondříčka) Mgr. Briana Čechová (Národní filmový archiv, Filosofická fakulta UK) Mgr. Lukáš Skupa (Filozofická fakulta MU) Mgr. Alena Prokopová (filmová publicistka) Mgr. Marie Barešová (Filozofická fakulta MU) Mgr. Jan Hanzlík (Fakulta podnikohospodářská VŠE) Mgr. Radomír Kokeš (Filozofická fakulta MU) Mgr. Vladimír Hendrich (Národní filmový archiv) Mgr. Stanislav Bensch (Filmová akademie Miroslava Ondříčka) Mgr. Vladimíra Chytilová (Filozofická fakulta MU) Mgr. Markéta Škodová (Fakulta sociálních věd UK) Mgr. Jakub Klíma (Filozofická fakulta MU) MgA. Miloň Terč (ředitel Filmové akademie Miroslava Ondříčka) Mgr. Šimon Bauer (Filozofická fakulta MU) Mgr. Pavlína Vogelová (Moravská galerie v Brně) Mgr. Kateřina Lachmanová (Filmová akademie Miroslava Ondříčka) Mgr. Tereza Havelková (Filozofická fakulta UK) Mgr. Luděk Havel (Filozofická fakulta MU) MgA. Zuzana Zemanová (Filmová akademie Miroslava Ondříčka) Karel Čabrádek (Filmová akademie Miroslava Ondříčka)

4 Těsně po odeslání dopisu se k němu přihlásili také tito signatáři: prof. Miroslav Petříček, Dr. (Filozofická fakulta UK) prof., PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. (Filozofická fakulta UK) Mgr. Jana Přikrylová (Národní filmový archiv) Mgr. Magda Španihelová (Filozofická fakulta UK) Do 4. prosince se přihlásilo ještě 32 dalších signatářů, včetně filmových tvůrců, které zde uvádíme abecedně: prof. Akad. Mal. Jiří Barta (tvůrce animovaných filmů) JUDr. Dagmar Brychtová (Filmová akademie Miroslava Ondříčka) MgA. Jaroslav Černý (režisér, Filmová akademie Miroslava Ondříčka) MgA. Antonín Daňhel (kameraman, Filmová akademie Miroslava Ondříčka) PhDr. Marie Grofová (Filmová akademie Miroslava Ondříčka) Ing. Michal Horáček (filmový distributor, Filmová akademie Miroslava Ondříčka) Mgr. Jan Hřebejk (režisér) Alena Hynková (dramaturgyně, režisérka) Mgr. Petr Jarchovský (scenárista, Filmová a televizní fakulta AMU) Jan Jíra (filmový distributor) prof. PhDr. Vladimír Just (Filozofická fakulta UK) Zdeněk Kopáč (filmový dokumentarista) Mgr. Štěpán Kučera (kameraman) Mgr. Iwona Łyko (Národní filmový archiv, Filozofická fakulta UK) Jiří Menzel (režisér) Vladimír Michálek (režisér) Ing. Jarmila Poláková (filmová producentka) Jan Přeučil (herec, Filmová akademie Miroslava Ondříčka) Simona Stašová (herečka) Prof. MgA. Jiří Svoboda (režisér) MgA. Radim Špaček (režisér) Ing. Ivo Špalj (mistr zvuku) doc. MgA. Martin Štoll, Ph,D. (Literární akademie Praha) Martin Štrba (kameraman) Prof. Ing. Jan Šuster (Filmová a televizní fakulta AMU) Jana Tomsová (filmová producentka) doc. MgA. Helena Třeštíková (dokumentaristka, Filmová a televizní fakulta AMU) Martin Vadas (dokumentarista) MgA Roman Vávra (režisér, VOŠ Zlín) MgA. Anna Vovsová (scenáristka, dramaturgyně, Filmová akademie Miroslava Ondříčka) PhDr. Olga Wallo (režisérka dabingu, Filmová akademie Miroslava Ondříčka) Jiží Zobač (mistr zvuku, Filmová akademie Miroslava Ondříčka) Dne se k signatářům přidali:

5 Mgr. Bohdana Kerbachová (Národní filmový archiv) PhDr. Jitka Kohoutová (Národní filmový archiv) Mgr. Jitka Panznerová (Národní filmový archiv) Mgr. Jeanne Pommeau (Národní filmový archiv) PhDr. Alexandra Prosnicová (Národní filmový archiv) MgA. Petr Skala (filmový režisér) Ing. Milan Večeřa, CSc. Dne se připojili: Phdr. Eva Strusková (Národní filmový achiv) Mgr. Vladimír Hendrych (Národní filmový archiv) Mgr. Blažena Urgošíková (Národní filmový archiv) Věroslav Hába (Národní filmový archiv) dr. Jiří Novotný (Národní filmový archiv) Eva Urbanová (Národní filmový archiv) Anna Pízová (Národní filmový archiv) Mgr. Michaela Mertová (Národní filmový archiv) Matěj Kotalík (dříve Národní filmový archiv) Signatáři k datu Mgr. Jiří Bednář (dramaturg, Filmová akademie Miroslava Ondříčka) prof. MgA Edgar Dutka (Filmová a televizní fakulta AMU) prof. Jan Gogola (JAMU Brno) PhDr. Jana Hádková (dramaturgyně, Filmová akademie Miroslava Ondříčka) Ak. Arch Jiří Hlupý (architekt) MgA. Vít Klusák (dokumentarista, Filmová a televizní fakulta AMU) MgA. Martin Mareček (Filmová a televizní fakulta AMU) Zdeněk Svěrák (herec, scenárista) Mgr. Jaroslav Vanča (Filmová a televizní fakulta AMU)

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

Dva tisíce slov Zrod a důsledky nečekaně vlivného provolání

Dva tisíce slov Zrod a důsledky nečekaně vlivného provolání Dva tisíce slov 485 Dva tisíce slov Zrod a důsledky nečekaně vlivného provolání Jakub Končelík Koloval kdysi vtip, jaký že je to ohromný obchod, dostat za dva tisíce slov sedm tisíc tanků. Vtip je vtip,

Více

ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740

ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 Škola v Náchodě Sokolovna, 1992 2002 Škola v Hronově, 1993 2002 1. září 1992 Soukromá střední škola podnikatelská Náchod 1. ledna

Více

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 LITERÁRNÍ AKADEMIE 1.

Více

Cena města Olomouce za rok 2008

Cena města Olomouce za rok 2008 Cena města Olomouce za rok 2008 Dámy a pánové, dostává se Vám do rukou publikace, ve které tradičně představujeme v krátkých medailoncích nové držitele Ceny města Olomouce a zároveň také přidáváme přehled

Více

Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. Univerzita Hradec Králové

Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. Univerzita Hradec Králové brozura100x210.indd 1 3/3/14 1:07 PM Mírový projekt Jiřího z Poděbrad Cultus (Tractatus) pacis představuje jeden z nejvelkolepějších a nejambicióznějších projektů nápravy křesťanstva, jaké kdy poznal středověký

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ. K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek

NÁRODNÍ STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ. K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek NÁRODNÍ STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek Svazek 5 Národní strategie

Více

NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND

NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 POD NUSELSKÝMI SCHODY 3 120 00 PRAHA 2 Obsah Úvodní slovo...3 I. Nadace ČLF...4 1. O Nadaci...4 2. Orgány nadace...6 3. Nadační jmění...7 4. Správa prostředků

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU ROČNÍK XXXVII. (VIII.) ČÍSLO 1 / 2007 VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU Foto Martin Micka, květen 2007. Zákres a text Klub Za starou Prahu Vidím město veliké, výška jehož domů hvězd se dotýká (Čtěte článek

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu 1 Závěrečná zpráva projektu VSTUPNÍ ANALÝZA SOUČASNÝCH VAZEB TRHU PRÁCE SE SEKTOREM KULTURA A DEFINOVÁNÍ VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PRO STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ ZAMĚSTNANOSTI V TOMTO SEKTORU Zadavatel projektu:

Více

COLLEGIUM BOHEMICUM, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

COLLEGIUM BOHEMICUM, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 COLLEGIUM BOHEMICUM, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva za rok 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky Úvodní slovo ministra Kultury ČR Daniela Hermana I. Zpráva o činnosti Collegia Bohemica v

Více

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK Čas začátku Místo konání Název programu hosté obsah a doporučení Podmínky Zájem + účasti počet Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK 8:00 nebo 10:00 DK velký sál MACH A ŠEBESTOVÁ divadlo Lampión Kladno

Více

Přehled zpráv. Jednooký Kalousek...11 31.1.2011 Euro ~ str. 10 ~ Monitor

Přehled zpráv. Jednooký Kalousek...11 31.1.2011 Euro ~ str. 10 ~ Monitor Přehled zpráv Vláda by měla uvažovat o demisi...11 31.1.2011 ceska-media.cz ~ str. 00 ~ Společnost-Tribuna Robert Hoker Jednooký Kalousek...11 31.1.2011 Euro ~ str. 10 ~ Monitor Masteři místo inženýrů...12

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

Zpráva o činnosti. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Zpráva o činnosti. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Zpráva o činnosti Česká filmová komora, o.p.s 2006 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

Architektura s rudou hvězdou bez stigmat a předsudků. 5. ročník odborné konference 13. 6. 2013. www.krizovatkyarchitektury.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Architektura s rudou hvězdou bez stigmat a předsudků. 5. ročník odborné konference 13. 6. 2013. www.krizovatkyarchitektury.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Architektura s rudou hvězdou bez stigmat a předsudků 5. ročník odborné konference 13. 6. 2013 www.krizovatkyarchitektury.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Křižovatky architektury Architektura s rudou hvězdou bez stigmat

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lidé výtvarnému umění výtvarné umění lidem, o. p. s. GALERIE EMILA FILLY v ÚSTÍ NAD LABEM Výroční zpráva za rok 2014 1 A. Úvod Obecně prospěšná společnost Lidé výtvarnému umění výtvarné umění lidem vznikla

Více

L ORÉAL PRO ŽENY VE VĚDĚ

L ORÉAL PRO ŽENY VE VĚDĚ 20 let akademickýav ČR Zdemolovaný vchod do dvorany Knihovny AV ČR po výbuchu plynu, k němuž došlo 29. dubna v přilehlé Divadelní ulici. Více v rozhovoru s ředitelem SSČ Jiřím Malým na str. 8 10. bulletin

Více

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 4. 5. listopadu 2014 Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 Přednášející a resumé příspěvků: (řazeno dle časového plánu

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013

Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013 Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013 V průběhu roku nedošlo k personálním změnám výboru. 11členný výbor pracoval pod vedením senátora Marcela Chládka

Více

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa)

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) ALMANACH Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) Almanach Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích 1910-2010 Vážení absolventi, učitelé a další přátelé Střední průmyslové

Více

Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ

Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ASOCIACE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÝCHOVU VSPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ Praha 22. 23. září 2011 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Pod záš tou ministra

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

Výroční zpráva Nadace Občanského fóra za rok 2010

Výroční zpráva Nadace Občanského fóra za rok 2010 Výroční zpráva Nadace Občanského fóra za rok 2010 Nadace Občanského fóra člen Asociace nadací při Fóru dárců člen Europy Nostry řídí se principy Etického kodexu nadací adresa: Štěpánská 61 110 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2008 A ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o. p. s. Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 OBSAH 1. Zpráva o činnosti

Více

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS)

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Ze setkání s ministryní Petrou Buzkovou Za dobu existence Slezské univerzity zaznamenaly vlády ČR jména sedmi ministrů školství. Jejich

Více