348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008"

Transkript

1 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem vnitra stanoví podle 182a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 379/2007 Sb.: 1 Rozsah požadované znalosti českého jazyka Pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky se požaduje znalost českého jazyka na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a sice schopnost žadatele o povolení k trvalému pobytu a) vytvořit jednoduché věty o jemu známých lidech a místech, b) popsat jednoduchým způsobem sám sebe a místo, kde žije, c) vyjadřovat se o běžných každodenních činnostech, d) komunikovat jednoduchým způsobem v běžných každodenních situacích a e) udržet krátkou společenskou konverzaci, klást jednoduché otázky na běžná hovorová témata a na podobné otázky odpovídat. 2 Seznam škol oprávněných provádět výuku českého jazyka Výuku českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky jsou za podmínek stanovených jinými právními předpisy^1) oprávněny provádět a) jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky zapsané v rejstříku škol a školských zařízení^2), b) vysoké školy v programech celoživotního vzdělávání^3), c) další osoby, které jsou oprávněny k poskytování výuky jazyků v souladu s jiným právním předpisem^4).

2 3 Seznam škol oprávněných provádět zkoušky znalosti českého jazyka Zkoušky znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky jsou oprávněny provádět jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále jen jazyková škola ) a fakulty, vysokoškolské ústavy, popřípadě jednotlivá pracoviště vysokých škol uvedená v příloze č. 1 k této vyhlášce. 4 Vzor dokladu prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka (1) Vzor dokladu prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka (dále jen doklad ) se stanovuje v příloze č. 2 k této vyhlášce. (2) Doklad se vyhotovuje na tiskopisu o rozměrech 210 x 297 mm opatřeném na každé straně šedým podtiskem s motivem malého státního znaku a lipových listů. V záhlaví dokladu se uvede název a adresa sídla právnické osoby vykonávající činnost jazykové školy, popřípadě název vysoké školy a označení a adresa fakulty, vysokoškolského ústavu nebo pracoviště vysoké školy, kde se zkouška konala. Jako evidenční číslo dokladu se uvede číslo, pod kterým právnická osoba vykonávající činnost jazykové školy, fakulta, vysokoškolský ústav nebo pracoviště vysoké školy eviduje vydání dokladu a zajišťuje tak v rámci své dokumentace nezaměnitelné označení vydání dokladu dané fyzické osobě. (3) Na dokladu se dále uvede jméno, příjmení a funkce ředitele jazykové školy nebo vedoucího zaměstnance vysoké školy odpovědného za konání zkoušky. Vydání dokladu se stvrzuje podpisem osoby uvedené ve větě první a razítkem právnické osoby vykonávající činnost jazykové školy nebo fakulty, vysokoškolského ústavu nebo pracoviště vysoké školy. 5 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: Mgr. Liška v. r.

3 Příloha 1 Seznam škol oprávněných provádět zkoušky znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a U Stadionu Beroun Jazyková škola s právem státní jazykové 486 zkoušky, Beroun, U Stadionu 486 Jazyková škola s právem státní jazykové Kotlářská Brno zkoušky, Brno, Kotlářská 9 Jazyková škola s právem státní jazykové Lidická Brno zkoušky PELIKÁN, s.r.o. Masarykova univerzita v Brně, Filozofická Arna Nováka Brno fakulta 1 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní sady Břeclav jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 října 1 Střední odborná škola veterinární, Rudolfovská České Budějovice mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s 92 právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Soukromá střední škola a jazyková škola s Jeronýmova České Budějovice právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, 28/22 s.r.o Jazyková škola s právem státní jazykové Čechova České Budějovice zkoušky, v.o.s. Centrum interdisciplinárních studií a jazyková Žižkova České Budějovice škola s právem státní jazykové zkoušky při tř. 251/6 VŠERS, o.p.s. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Na Mlýnské České Budějovice Filozofická fakulta stoce 35 Jihočeská univerzita v Českých Jeronýmova České Budějovice Budějovicích, 10 Pedagogická fakulta Středisko jazykové a odborné přípravy v Solnická Dobruška Dobrušce, pracoviště ÚJOP UK Jazyková škola s právem státní jazykové Palackého Frýdek-Místek zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 123 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem Velkomoravsk Hodonín státní jazykové zkoušky, Hodonín, á 13 Velkomoravská 13 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem tř. ČSA Hradec Králové státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, tř. ČSA 274 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola SNP Hradec Králové cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

4 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem nám Jihlava státní jazykové zkoušky Jihlava Svobody 1 Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková Husova Jindřichův škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Jindřichův Hradec, Husova 156 Obchodní akademie, vyšší odborná škola Bezručova Karlovy Vary cestovního ruchu a jazyková škola s právem 17/1312 státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Plánická Klatovy Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 Střední průmyslová škola strojírenská a Heverova Kolín IV Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 AGENTURA POZNÁNÍ - jazyková škola s právem Dukelská Kopřivnice státní jazykové zkoušky, s.r.o. 13/695 Soukromé gymnázium, střední odborná škola a Osvobození Kunovice jazyková škola s právem státní jazykové 699 zkoušky, s.r.o Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola Masarykova Kutná Hora a Jazyková škola s právem státní jazykové 197 zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem Šamánkova Liberec státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8 500/8, příspěvková organizace Technická univerzita v Liberci, Pedagogická Studentská Liberec 1 fakulta Středisko jazykové a odborné přípravy v Hlavní Mariánské Lázně Mariánských Lázních, pracoviště ÚJOP UK Obchodní akademie a Vyšší odborná škola T. G Mladá Boleslav ekonomická a Jazyková škola s právem státní Masaryka 14 jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T.G.Masaryka 14 Jazyková škola s právem státní jazykové Pöttingova Olomouc zkoušky Olomouc 2/624 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická Křížkovského Olomouc fakulta 10 Linguistic - Jazyková škola s právem státní Akátová Orlová - Poruba jazykové zkoušky v.o.s. Jazyková škola s právem státní jazykové Na Jízdárně Ostrava zkoušky, Ostrava, Na Jízdárně 4, příspěvková 4/2824 organizace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem Štefánikova Pardubice státní jazykové zkoušky Pardubice, 325 Štefánikova 325

5 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem Karlova Písek státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s sady Plzeň právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady května května 42 Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická Veleslavínov Plzeň fakulta a 42 Středisko jazykové a odborné přípravy v Jiřího nám Poděbrady Poděbradech, pracoviště ÚJOP UK 1/I Jazyková škola s právem státní [jazykové Školská Praha zkoušky hlavního města Prahy Ústav bohemistických studií FFUK nám. Jana Praha 1 Palacha 2 Univerzita Karlova - Ustav jazykové a odborné Vratislavova Praha 2 přípravy (ÚJOP) 10 Středisko jazykové a odborné přípravy Albertov 7/ Praha 2 Albertov, pracoviště ÚJOP UK a České vysoké učení technické v Praze, Horská Praha 2 Masarykův ústav vyšších studií, JASPEX Středisko jazykové a odborné přípravy v Hloubětínská Praha 9 Hloubětíně, pracoviště ÚJOP UK 26 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem Bartošova Přerov státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní Sokolovská Svitavy jazykové zkoušky Svitavy 1638 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem Hlavní třída Šumperk státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní 31 třída 31 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Bydlinského Tábor Jazyková škola s právem státní jazykové 2474 zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková Bráfova Třebíč škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Nádražní Uherské Hradiště Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s Komenského Uherský Brod právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod 169 Obchodní akademie a jazyková škola s právem Pařížská Ústí nad Labem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Integrovaná střední škola - Centrum odborné Palackého Valašské Meziříčí přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

6 Střední škola a Jazyková škola s právem Lidická Volyně státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135 Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s Tyršova Vsetín právem státní jazykové zkoušky Vsetín Gymnázium a Jazyková škola s právem státní náměstí T Zlín jazykové zkoušky Zlín G. Masaryka Obchodní akademie a Jazyková škola s právem Přemyslovců Znojmo státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4 Příloha 2 Vzor dokladu prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka 1) Například zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 2) 142 zákona č. 561/2004 Sb. 3) 60 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 147/2001 Sb. 4) Například zákon č. 455/1991 Sb.

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 REDIZO KRAJ ŠKOLA NÁZEV ŠKOLY (zkrácený) ULICE PSČ OBEC 600005151 Hlavní

Více

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 600004643 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18 11000 Praha 1 Hlavní město Praha Českoslovanská

Více

PŘEHLED STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL A UČILIŠŤ A VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEHLED STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL A UČILIŠŤ A VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA NE PERCENTILOVÉ Masarykova obchodní akademie 17. listopadu 220 Jičín Královéhradecký 85 1 1,2% 84 (0) 0,0% 1 69,3 - Obchodní akademie a JŠ Hlavní třída 31 Šumperk Olomoucký 41 3 7,3% 38 (0) 0,0% 2 68,0

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2006/2007 skolanazev skolaulice skolaobec Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106 Aš Gymnázium Husova 470

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2006/2007 skolanazev skolaulice skolaobec Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106 Aš Gymnázium Husova 470 Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106 Aš Gymnázium Husova 470 Benešov Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Mendelova 131 Benešov Gymnázium Joachima Barranda Talichova 824 Beroun Gymnázium

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 22. prosince 2014. o některých dokladech o vzdělání. 1 Obsah a forma tiskopisů dokladů o vzdělání

VYHLÁŠKA. ze dne 22. prosince 2014. o některých dokladech o vzdělání. 1 Obsah a forma tiskopisů dokladů o vzdělání VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2014 o některých dokladech o vzdělání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 7 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Gymnázium Sady 28. října 1 Břeclav VOŠ a SOŠ Rožmitálská 340 Březnice Gymnázium a SpgŠ Masarykova 248 Čáslav

Gymnázium Sady 28. října 1 Břeclav VOŠ a SOŠ Rožmitálská 340 Březnice Gymnázium a SpgŠ Masarykova 248 Čáslav Hlavní 106 Aš SOŠ Černoleská 1997 Benešov Integrovaná střední škola technická Černoleská 1997 Benešov Husova 470 Benešov Střední zdravotnická škola Máchova 400 Benešov Střední zemědělská škola a VOŠ Mendelova

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2004/2005 Název školy ulice Sídlo Gymnázium Hlavní 106 Aš VOŠ a Střední zemědělská škola Mendelova 131 Benešov Střední

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2004/2005 Název školy ulice Sídlo Gymnázium Hlavní 106 Aš VOŠ a Střední zemědělská škola Mendelova 131 Benešov Střední Gymnázium Hlavní 106 Aš VOŠ a Střední zemědělská škola Mendelova 131 Benešov Střední zdravotnická škola Máchova 400 Benešov Střední odborná škola Černoleská 1997 Benešov Gymnázium Husova 470 Benešov Gymnázium

Více

Cena v Kč za kurz (nebo vyučovací jednotku)

Cena v Kč za kurz (nebo vyučovací jednotku) Organizace Adresa Plánované kurzy češtiny pro začátečníky v zimním semestru 2008 (přesnost informací se liší podle poskytnutých údajů) Cena v Kč za kurz (nebo vyučovací jednotku) Doba vyučování (pokud

Více

SPC Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace Aléská 270 Bílina 417 829 127 www.zsaleska-bilina.cz

SPC Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace Aléská 270 Bílina 417 829 127 www.zsaleska-bilina.cz Typ Název a případně adresa hlavní budovy Ulice Město Telefon Webová adresa PPP Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, Kolín, Jaselská 826 Černoleská 1997 Benešov 321 717 168 www.pppstredoceska.cz

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Úřad práce ČR Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Kontaktní pracoviště v Jeseníku Kontaktní pracoviště v Prostějově Kontaktní pracoviště v Přerově Kontaktní pracoviště v Šumperku Olomoucký

Více

Škola Ulice Obec Kraj

Škola Ulice Obec Kraj Malostranské gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 13000 Hlavní město Praha Gymnázium

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Úřad práce ČR Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Kontaktní pracoviště v Jeseníku Kontaktní pracoviště v Prostějově Kontaktní pracoviště v Přerově Kontaktní pracoviště v Šumperku Olomoucký

Více

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013. Jeden svět na školách. Seznam škol zapojených do projektu

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013. Jeden svět na školách. Seznam škol zapojených do projektu STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách Seznam škol zapojených do projektu Hlavní město Praha Akademické Gymnázium Štěpánská 22 110 00 Praha 1 Anglické gymnázium - English College

Více

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) Školní (MŠ, ZŠ, SŠ) Číslo projektu Název organizace Adresa Grant (EUR) Klíčová akce Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Karlovarská Kamenné 2014-1-CZ01-KA101-000006 Kladno třída 150 Žehrovice 273 01

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Plánované kurzy češtiny pro začátečníky v zimním

Plánované kurzy češtiny pro začátečníky v zimním Organizace Adresa Telefoní číslo/email Kontaktni osoba (případně jiné kontakty) Plánované kurzy češtiny pro začátečníky v zimním semestru 2008 Cena v Kč za (přesnost informace se kurz (nebo liší podle

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_CELÁ ČR

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_CELÁ ČR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 600005305 EDUCAnet - Gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o. Praha 4 Jírovcovo náměstí 1782 Hlavní město Praha 4 leté obory vzdělání 600001873 Gymnázium a Hudební

Více

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Č.j. 16595/2011-412 Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Seznam mimopražských středních škol a konzervatoří

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH

Více

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PÉČE NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DŮCHODY SOCIÁLNÍ DÁVKY A SOCIÁLNÍ SLUŽBY BYDLENÍ DOKLADY A POVINNOSTI VŮČI

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

ŠKOLY STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SE SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM. Hlavní město Praha

ŠKOLY STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SE SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM. Hlavní město Praha ; H L A V N Í M Ě S T O P R A H A Hlavní město Praha Střední ekonomická škola se sportovním zaměřením, s.r.o. Vinohradská 1971/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2 www.sses.cz 4letý studijní obor "Ekonomika a

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E Úřad práce Bruntál Květná 64 792 01 Bruntál Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E o učebních a studijních oborech na středních školách v okrese Bruntál pro školní

Více