SLOVO REDAKCE na prahu nového školního roku L. MATERIÁLNÍ ODDĚLENÍ sortiment od A do Z. V á ž e n í čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO REDAKCE na prahu nového školního roku L. MATERIÁLNÍ ODDĚLENÍ sortiment od A do Z. V á ž e n í čtenáři,"

Transkript

1 ročník IV číslo 3 MATERIÁLNÍ ODDĚLENÍ sortiment od A do Z V á ž e n í čtenáři, při plnění pracovních povinností ve střední policejní škole, stejně tak jako při plnění povinností studijních (v případě vás, studentů naší školy) máte mnozí z vás zcela jistě v užívání majetek, který byl pořízen některým z pracovišť materiálního oddělení. Troufám si tvrdit, že především u kmenových zaměstnanců školy se do podvědomí hluboce vrylo spojení materiální oddělení a kancelářské potřeby. Aby nezůstalo jen u této, možná že pro mnohé z vedoucích oddělení i stresující asociace, dovolím si vám v následujících řádcích velmi stručně představit rozsáhlou činnost našeho oddělení. Do působnosti materiálního oddělení spadají především veškeré operace spojené s pořízením, evidencí, opravami a údržbou majetku, který je členěn do sedmi hlavních majetkových skupin. Těmito skupinami je majetek výzbrojní, ženijní, chemický, osvětový, výstrojní, zdravotní a foto-krimi technika. Uvedené obecné pojmy lze převést do podoby zcela konkrétních materiálů, kterými jsou např. již zmiňované kancelářské potřeby, dále pak psací stroje, kopírovací a kancelářská technika, ložní prádlo, ochranné pracovní oděvy a pomůcky, vybavení TV areálu sportovním nářadím aj. v případě výstrojního majetku, travní sekačky, křovinořezy a elektrocentrály v případě ženijního majetku, fotopřístroje, projekční technika a speciální technické prostředky v případě foto-krimi majetku a názorné učební pomůcky v případě majetku osvětového. Velmi specifickou skupinou majetku je z hlediska jeho pořizování, ale především evidence pohybu, majetek výzbrojní. Vedle pořizování majetku působí na materiálním oddělení i řada dalších odborných pracovišť. Jedním z těchto odborných pracovišť jsou například zajišťovány výměna, čištění, následné třídění a oprava ochranných pracovních oděvů, bytového textilu a lůžkovin v hmotnostním objemu pohybujícím se okolo hranice 25 tun ročně. Údržbu a střední opravy přibližně 700 ks psacích strojů všech typů spolu s běžnou údržbou drobné kancelářské a kopírovací techniky zajišťuje další, na tuto činnost specializované odborné pracoviště. Nemalé finanční prostředky, které škola činností těchto odborných pracovišť v porovnání s dodavatelsky prováděnými službami ušetří, pak může vynaložit k pořízení jiných položek z dlouhého seznamu požadavků. Součástí materiálního oddělení je rovněž pracoviště reprografické služby. S výsledky náročné práce velmi odborně zaměřeného pracoviště se máte možnost setkat především vy, studenti, a to ve formě studijních materiálů, které právě na tomto pracovišti dostaly svou konečnou grafickou podobu a které také byly tímto pracovištěm následně vyrobeny. Nakonec i tento Zpravodaj, který právě pročítáte, je vyroben pracovníky reprografické služby. Specifičtěji bude pracoviště reprografické služby zcela jistě představeno v některém z dalších čísel Zpravodaje. Závěrem bych chtěl zaměstnance a studenty školy ujistit, že pracovníci materiálního oddělení se budou stejně jako dosud i nadále snažit o konstruktivní spolupráci se všemi zúčastněnými stranami při řešení předkládaných požadavků a při zohlednění efektivního a hospodárného vynakládání přidělených finančních prostředků pak následně nabízet ta nejoptimálnější řešení. Bc. Karel Sojka, vedoucí materiálního oddělení SLOVO REDAKCE na prahu nového školního roku L oni povodně, letos vedro a sucho - velký kontrast, který nemohl uniknout nikomu z nás. Počasí je nevyzpytatelné - ale proč si na ně stěžovat?! Občas totéž přece platí i o nás. Někdy překvapíme druhé (i sebe) příjemně, jindy zvládneme totální propadák, po kterém bychom se raději neviděli... Doufám, že se vám letošní dovolená vydařila podle představ a vrátili jste se odpočatí - aspoň v rámci možností. Sluníčka letos bylo opravdu i v našich končinách nadmíru, a tak ani pořádně nepoznáte, kdo má bronz od moře a koho zdobí tuzemská hněď. Je září, začal nový školní rok - na některých školách kvůli stávce o den později než obvykle - a u nás nastoupili noví žáci. My

2 v redakci věříme, že tento zpravodaj vezmou za svůj a využijí možnosti projevit v něm svůj názor. Přejeme jim nejen to, aby studiem získali dostatek vědomostí a poznatků použitelných v policejní praxi, ale také aby na dobu strávenou v naší škole měli po letech jen ty nejlepší vzpomínky... Na začátku kalendářního roku bývá zvykem vyslovovat řadu přání. A co (si) přát na prahu nového školního roku? Učitelům vzorné žáky, žákům vlídné učitele a všem ostatním čtenářům přeji krásné babí léto. Pavel Šoba Návštěva zástupců maďarské policie v naší škole Ve dnech se v naší škole uskutečnila návštěva vedoucích pracovníků maďarské policie z oblasti vzdělávání a vý-cviku. Společné informačně metodické setkání se konalo po dohodě s plk. Šaškem z Poli-cejního prezidia ČR. Vzájemné konzultace se týkaly především témat na úseku střelecké přípravy a taktiky služebního zákroku a sou-časně byla možná i praktická předvedení v rámci kurzu instruktorů služební přípravy. Vedoucí oddělení výcviku policistů odboru vzdělávání, služební přípravy a sportu PP maďarské policie pplk. Zoltán Sárosi se (za asistence tlumočníka) zúčastnil také střelec-kého cvičení kurzu instruktorů služební přípravy na otevřené školní střelnici v Dolní Lhotě. Návštěva by měla vyústit v konkrétní možnosti vzájemné spolupráce naší školy a maďarských partnerů. - ZA- V í t e, ž e...? budova kuchyňského bloku je stará (mladá) 27 let, Tentokrát desatero o kuchyňském bloku zastavěná plocha objektu činí 714 m 2 a vytápěná plocha je 2510 m 2, tepelné ztráty objektu za průměrný klimatický rok činí 2945 GJ, solární a tepelná energie získaná od osob v objektu činí 940 GJ, spotřeba plynu za měsíc je průměrně 1340 m 3, právě ukončená oprava várny a přilehlých prostor si vyžádala náklady téměř 2,4 milionu korun, oprava přes svůj rozsah byla zvládnuta do 2 měsíců (07 08/2003), hodnota velkokuchyňského vybavení objektu činí Kč, v letošním roce byl formou obměny zařízení zakoupen nový várný kotel, velkokuchyňský plynový sporák a škrabka brambor v hodnotě cca Kč, v loňském roce škola pořídila konvektomat (především pro přípravu masných pokrmů) v hodnotě Kč, při opravě várny bylo na ploše 220 m 2 položeno 54 bm nerezových odvodňovacích podlahových žlabů a 18 ks podlahových vpustí? Ing. František Mikulášek, vedoucí OSM O přednášce PhDr. Jiřiny Šiklové, CSc., ještě jednou Ve středu 11. června 2003 ve 14 hodin se konala v naší škole přednáška na téma Rovné příležitosti pro ženy a muže s PhDr. Jiřinou Šiklovou. Ještě čtvrthodinku předtím jsem však ještě netušila, jestli vše klapne tak, jak bylo naplánováno. Ve jsem začala prožívat horké chvilky. Po předchozí ové i telefonické domluvě bylo jasné, že paní doktorka přijede vlakem. Bohužel však ještě večer předtím nevěděla, který spoj si ráno vybere. Kontakt na mobil si vzala jen ona ode mě s tím, že se mi včas a s předstihem ozve. Celé dopoledne jsem byla ve střehu, jenže když ještě ve mobil mlčel, začala jsem vymýšlet náhradní program. První moje dilema bylo, co asi řeknu paní Šiklové, trmácející se ve svém volném čase a zadarmo - jen z osobního entuziasmu pro věc, vlakem v nejteplejším dni v roce, až ji přivítá prázdný přednáškový sál. Anebo přesný opak: sál bude plný a doktorka se nedostaví. Nutno podotknout, že na přednášku přišel osobně i městský policejní ředitel pplk. JUDr. J. Vaněk... a přijely kolegyně z jihlavské policejní školy. Doktorka Šiklová však stála 13,48 na brněnském nástupišti s klidem člověka světa znalého, koupila si vodu (= oběd) a nechala se odvézt k nám do školy.

3 Krátce nato již PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., bez přípravy, rovnýma nohama začala hovořit k tématu. Vzhledem k omezenému času se dotkla jen velmi obecně více témat. Její odbornost, znalost genderové problematiky a snad i věk jejím slovům dávaly nečekaný rozměr a otevřenost. I mne samotnou některými názory a postoji zaskočila. Řeknu-li to jejími ústy - nemá smysl si na něco hrát, je třeba být objektivní a nestranný. Přednáška byla ovlivněna její osobností a pro zúčastněné byla určitě zajímavým zážitkem. Na závěr jsme paní doktorce předaly spolu s kytičkou (vzhledem k horkému počasí ze sušených květů) i certifikát čestného členství v Unii za rovné příležitosti žen a mužů při SPŠ MV v Brně. Paní doktorka byla tímto velmi poctěna a potěšena. Tím spíše, že je třetí, tedy zakládající členkou. UNIE ZA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN I MUŽŮ při Střední policejní škole MV v Brně je neorganizovaná organizace založená spíše na principech fanklubů. Jejím čestným členem se může stát každý, kdo souhlasí s nutností rovných příležitostí žen i mužů, rozumí jí a nechápe tuto problematiku jako čistě proženskou nebo dokonce protimužskou věc. Členství je potvrzeno vystavením certifikátu a je spojeno s prosazováním a řešením rovných příležitostí žen i mužů. Všem zájemcům bude certifikát vystaven s pořadovým číslem. Přihlásit se mohou u pí Armutidisové nebo p. Šoby. Členství v URPŽM je prestižní a aktuální záležitost, ale hlavním smyslem by mělo být vyjádření osobního postoje k této stále více diskutované problematice. -ZA- P. S. Certifikát čestného členství v URPŽM převzal z rukou Zuzany Armutidisové ředitel školy plk. JUDr. Mgr. Jiří Musil. P O H L A V Í Biologická kategorie vymezující fyziologické rozdíly mezi muži a že-nami, zejména rozdíly týkající se pohlavních orgánů a reprodukčních dispozic. G E N D E R Pojem, který odkazuje na sociální rozdíly (v protikladu k biologickým rozdílům) mezi muži a ženami, které jsou kulturně a sociálně podmíněné, konstruované, tj. mohou se v čase měnit a různí se jak v rámci jedné kultury, tak mezi kulturami. Jsou předmětem socializace. Závaznost těchto rozdílů tedy není přirozeným, neměnným stavem, ale dočasným stupněm vývoje sociálních vztahů mezi muži a ženami. ATYPICKÁ PRÁCE / ZAMĚSTNÁNÍ Jiná než stálá práce na plný úvazek, včetně práce na částečný úvazek, večerní nebo víkendová práce, práce na dobu určitou, dočasná nebo subdodavatelská práce vykonávaná doma, práce po telefonu nebo melouchy. AUDIT PODLE GENDERU Analýza a hodnocení politiky, programů a institucí na zá-kladě toho, zda aplikují kritéria související s genderem. BENCHMARKOVÁNÍ Určení kritéria, standardu nebo referenčního bodu, vůči kterému se definují cíle a měří pokrok. DĚLBA PRÁCE PODLE GENDERU Při zkoumání rozdělení práce podle genderu se zkoumá míra placené a neplacené práce vykonané ženami a muži v sou-kromém a veřejném životě. DEMOKRATICKÝ DEFICIT Vliv nedostatečného genderového vyvážení na legitimnost demokracie. DESEGREGACE TRHU PRÁCE Politiky, které si kladou za cíl omezit nebo odstranit vertikální a horizontální segregaci pracovního trhu. (Čerpáno z One Hundred Words for Equality, European Communities, 1998) EVROPSKÁ UNIE A MY - VII. Jak daleko došly státy Evropské unie v ekonomické spolupráci? Členským státům se podařilo dospět k vytvoření jednotného trhu bez vnitřních hranic. Podstatným výsledkem je vznik Hospodářské a měnové unie s jednotnou měnou euro. Státy Unie koordinují své vnější vztahy i hospodářskou politiku a vystupují jako jeden partner vůči USA, Japonsku a dalším zemím. Myšlenka jednotného vnitřního trhu stála už na samém počátku evropské integrace, ale výrazně se začala prosazovat až schválením jednotného evropského aktu v roce V lednu 1993 mohl být jednotný trh spuštěn s tím, že v řadě oblastí se jeho principy stále teprve uvádějí do praxe. Účelem vytvoření společného trhu je harmonický rozvoj

4 ekonomických aktivit, kontinuální růst hospodářství, zajištění vysoké úrovně zaměstnanosti, upevňování vazeb mezi členskými státy, celková stabilita a zvyšování životní úrovně. Jaké jsou základní principy jednotného trhu Evropské unie? Dovršením trhu byly naplněny čtyři základní svobody. První je volný pohyb osob. Občané členských států se mohou volně pohybovat v rámci Unie, stejně tak mají právo v kterékoliv členské zemi žít, pracovat, začít podnikat či nabývat majetek. Druhou svobodou je volný pohyb zboží. Týká se výrobků, jež mají původ v členských státech Unie, ale i výrobků pocházejících ze třetích zemí, které jsou v členských státech ve volném oběhu. Zboží může vstupovat z jedné členské země do jiné bez překážek díky tomu, že je Společenství založeno na celní unii, což obnáší mimo jiné společnou celní ochranu vůči třetím zemím a zákaz uplatňovat mezí členskými státy dovozní a vývozní cla či tarify. Odstraněny byly i netarifní překážky, jako jsou kontroly na hraničních přechodech nebo technické překážky. Počítá se také s postupným odstraňováním daňových překážek. Další svobodou je volný pohyb služeb. Týká se např. liberalizace v oblastech bankovnictví, pojišťovnictví či dopravy, čtvrtou svobodou je volný pohyb kapitálu. Veškeré úhrady transakcí spojených s pohybem zboží, služeb či osob probíhají bez jakýchkoliv omezení, je tak umožněn přístup k finančním zdrojům v jiné členské zemi a efektivnější investování kapitálu. Liberalizace se týká i veřejných zakázek vyhlašovaných orgány státní správy. Nyní jsou přístupné za stejných podmínek i zájemcům z jiných členských zemí. (Z publikace 100 otázek a odpovědí o Evropské unii ) KNIHOVNA INFORMUJE Z n o v ý c h přírůstků: Kniha předního amerického politologa Samuela Huntingtona Střet civilizací vzbudila před 8 lety obrovský zájem, vyvolala protichůdné reakce a dlouho-trvající diskusi. Práce se ukázala být ve světle událostí posledních let téměř prorockou. Autor se pokouší o analýzu stavu světové politiky po skončení studené války: jejími hnacími motory již nejsou národy, ale celé civilizace vymezené náboženskými, právními a kul-turními tradicemi. Přerostou-li konflikty a střety ve válku, půjde již o válku civilizací. Stále vážnému společenskému problému delikventnímu chování mládeže, především z pohledu psychologie, sociologie a práva se věnuje aktualizované vydání publikace O. Matouška a A. Kroftové Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Autoři ve své syntéze poznatků kladou důraz na málo uplatňované metody řešení kriminality mládeže, přičemž stranou jejich pozornosti nezůstává ani otázka jejich efektivnosti. Všem, kdo si chtějí prohloubit a procvičit znalost pravopisu, je určena cvičebnice Jak vyzrát na pravopis autorky Jitky Kučerové. Čtenáři v ní najdou jak jed-noduše formulované poučky, tak cvičení různého rozsahu. Jelikož kniha obsahuje rovněž oddíl řešení, umožňuje i samostatné studium. Maďarský spisovatel Imre Kertész, nositel Nobelovy ceny, dokázal prostřednictvím svého hrdiny sdělit vlastní zkušenost z koncentrač-ního tábora. Věcný, nesentimentální je hlas tohoto stále aktuál-ního morálního poselství. Člověk bez osudu patří k nejpravdivějším a nejopravdovějším knihám, které byly o holocaustu napsány. V souvislosti s blížícím se vstupem ČR do Evropské unie může zajisté zaujmout mnohdy stále ne příliš dobře informovaného českého čtenáře Aktuální slovník Evropské unie Hanse Jörga Schröttera, který přináší řadu důležitých a aktuálních informací z oblasti historie, kultury, politiky a hospodářství EU. Upozornění pro čtenáře: Jako další zdroj o nově pořízených knihách mohou čtenáři využívat na intranetu stránek knihovny s odkazem Seznam novinek, kde jsou uveřejňovány automaticky katalogizační záznamy knih po dobu prvních 14 dní od jejich zakoupení. JK a KF Vyřazení absolventů běhu F 34 V pátek 29. srpna 2003 proběhlo v sále budovy E slav-nostní vyřazení 89 absolventů dvanáctiměsíčního studia ZOP tříd 1 až 5/F34, kterého se zúčastnil ředitel školy, vedoucí oddě-lení personální práce a vzdělávaní P ČR Správy Jihomoravského kraje PhDr. Bohuslav Horák, předsedové zkušebních komisí, třídní učitelé a lektoři-instruktoři oddělení výchovy a výcviku.

5 Po státní hymně pronesl projev ředitel školy. Následovalo Oznámení ředitele SPŠ MV v Brně o ukončení studia běhu F34 a předání osvědčení o absolvování všem vyřazeným, kterým ředitel i hosté současně blahopřáli. Na závěr vystoupil s poděkováním zástupce absolventů. Slavnostnímu aktu přihlíželi někteří vyučující běhu F34 a zaměstnanci školy. Vyřazení absolventů mělo vysokou úroveň a bylo důstojnou tečkou za ročním studiem v SPŠ MV v Brně. Ing. Alois Grolík A l k o h o l m e t l a l i d s t v a Staré známé rčení. Proč metla? Snad proto, že s mnohými z nás dokáže pěkně zamést, snad proto, že vyčistí a protáhne některé části našeho těla jako oblíbený úklidový prostředek podlahu. Proč alkohol v různých situacích, podobách a barvách konzumujeme či požíváme? Pro někoho je tato tekutina koníčkem, dalšímu slouží pro povzbuzení, jinému přináší úlevu a zlepší náladu. Důvodů konzumace alkoholu je celá řada. Je zažité i obecné tvrzení, že člověk alkoholem řeší své problémy. Domnívám se, že však jen velmi dočasně. Trpí naše těla (alkoholoví příznivci jistě nebudou souhlasit), rodiny, o problémech v zaměstnání netřeba mluvit. A policisté? Případy pochybení policistů v souvislosti s konzumací alkoholu jsou sledovány zvláště pozorně především veřejností. Tu zajímají sankce. Řešení takových případů by mělo být precizní, průhledné, rychlé a spravedlivé. Čím závažnější pochybení, tím větší ostuda! Nejen pro policistu samotného, ale i pro policii jako celek. Házení nás všech do jednoho špinavého pytle pak bývá obvyklé. A naše škola? Je pochopitelné, že již v průběhu studia v SPŠ MV v Brně jsou prováděna preventivní opatření za účelem omezení počtu případů, kdy je policista v době nástupu služby a v době služby pod vlivem alkoholu. Lze tak již v začátcích oddělit zrno od plev. -jch- O D P A D Y věc náš všechi!

6 Měli jste někdy to štěstí a mohli jste pozorovat přírodu? Pak vám třeba neuniklo, že příroda, kromě jiných úžasných věcí, nevyprodukuje nic, co by opět nevrátila do systému (oběhu) - např. spadané listí slouží jako hnojivo, přemnožená fauna je potravou pro jiný živočišný druh. Žádné zvíře za sebou nenechá odpad, který by příroda opět nevyužila. A co člověk? Nepřemýšlí a produkuje cokoliv a kdykoliv, aniž by domyslel důsledky. Zůstávají za ním hory odpadků, špinavá voda, znečištěný vzduch... Co s tím? Jeden můj moudrý učitel říkal: Neodstraňujte následky, ale příčinu. A tak, prosím, zkuste přemýšlet, než jakýkoliv odpad vytvoříte. Do práce mohu jezdit městskou hromadnou dopravou, mohu používat výrobky z pří-rodních materiálů, nebo aspoň ekologicky šetrné výrobky, na úklid nemusím používat litry saponátů... Chci-li novou, jenom módnější věc, i když stará slouží, vrší se hora odpadů. (Pozor, nenavádím k fanatizmu! Občas je nutné použít automobil, dřevěné hodinky se také nevyrábí, někdy člověk potřebuje udělat radost sobě nebo jiným ale zkoušejte domýšlet následky svých činů všichni přece chceme dýchat čistý vzduch a mít čistou vodu...) Vytvoříte-li odpad, který už nejde využít k jinému účelu, využijte alespoň systému sběru tříděného odpadu (u nás ve škole platí NŘŠ č. 10 ze dne ). Budu ráda, když budete odpad třídit proto, že si vidíte dál než na špičku nosu, a ne proto, že vám to někdo nařizuje, nebo že hrozí velké pokuty. Na závěr ještě jedna myšlenka mého učitele (jsme koneckonců ve škole): Chovejte se tak, jak chcete aby se chovaly buňky ve vašem těle. P. S.: Začne-li se ve vašem těle ukládat něco, co tam nepatří, časem to hodně bolí... (Za životní prostředí ekolog školy) Ing. Jana Burdová DIVADLO NESLYŠÍCÍCH A NOVÉ CESTY 25. června 2003 se v rámci výuky deontologie konalo divadelní představení s následnou besedou zprostředkující uzavřený život neslyšících a možnosti komunikace s touto skupinou spoluobčanů. V divadelním představení se zpívalo, tančilo a znakovalo za doprovodu reprodukované hudby a projekce diapozitivů. Aktéry a organizátory akce byli studenti, absolventi a pedagogové ateliérů výchovné dramatiky pro neslyšící na divadelní fakultě JAMU v Brně. Emotivní a obsahově velmi sdělný program byl pro studenty zážitkem a současně zkušeností pro výkon jejich budoucího povolání. -ZA- Chování řeznického psa Byl pozdní večer (nikoli první máj), nýbrž večer prázdninový a já šel vynést odpadky. Když jsem sjel výtahem do přízemí, uviděl jsem u zadního vchodu jednu nájemnici, která se vracela s vyvenčeným psem. Nic neobvyklého. Možná bych si toho čtyřnohého tvora ani nevšiml, kdyby... Právě když jsem otvíral dveře předního vchodu, zaslechl jsem za sebou štěkání. Psů se nebojím a tak jsem šel jako by se nechumelilo. Jenže co se nestalo! Štěkající kokršpaněl doslova prolétl přivírajícími se dveřmi jako žhavá čára a začal na mě skákat. Navzdory tomu, že mi zběsilé zvíře poškrábalo nohy, jsem zachoval klid a čekal až se objeví jeho panička. Veliké štěstí, že pes měl náhubek - jinak bych měl s jistotou prokousnutou nohu. Panička přišla. Čekal jsem, že psovi dá co proto a mně se omluví. Chyba lávky! Jakmile uviděla, co se děje, první, na co se zeptala, bylo: Nenesete náhodou nějakou mrtvolu?!? (Asi na to vypadám, pomyslel jsem si a čekal, co bude dál.) S údivem nad položenou otázkou jsem jen zavrtěl hlavou. Žena ve středních letech psa chytla a ještě než s ním zmizela v domě na půl úst se zeptala: Neudělal Vám nic? Naštěstí ne. Slůvka omluvy už jsem se nedočkal... Je to smutné, ale někteří lidé zkrátka mají chování řeznického psa. Pavel Šoba Kuchyně je výborná a tečkai! Prožíváme-li delší dobu idylu, tvrdí ústy doktora Vlacha Zdeněk Jirotka v knize Saturnin, přestaneme ji vnímat, a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. S trochou nadsázky lze podobný zásah osudu najít i v rekonstrukci naší jídelny. Tu a tam se ozývaly hlasy, jak chutnal nebo případně nechutnal zaměstnancům, ale spíše studentům oběd. Někdy mě až napadalo - co proboha jíte doma?! Podle mého, přiznávám, že možná subjektivního dojmu, se v naší školní jídelně vaří výborně. Přes prázdniny naše domácí kuchyně nevařila a jídlo se dováželo

7 z normální vývařovny. A taky bylo normální. Někdy lepší, ale proti stravovacím zvyklostem v SPŠ MV v Brně horší. I zvyk dělá svoje. Ale v prvních dnech mohly být překvapené pohledy strávníků nad talíři, nad množstvím jídla i nad jeho obsahem pro naše kuchařky a kuchaře zadostiučiněním. JEJICH DOMÁCÍ KUCHYNĚ JE VÝBORNÁ A TEČKA. -ZA- léto F O T O G R A F I C K É O H L É D N U T Í Z A O P R A V O U N A Š Í K U C H Y NĚ (více v desateru na straně 2) ZÁKONY PRO LEGRACI A JINÉ PRÁVNÍ NESMYSLY (2.) V tomto čísle se podíváme na některá zákonná ustanovení platná v USA, která vyvolávají úsměv. Základem těchto zákonů (v podstatě precedentů) jsou skutečné události, které vznikly před mnoha desítkami let a tehdejší zákonodárci tak chtěli zabránit jejich opakování. Protože precedens v podstatě nejde zrušit, mohou být paradoxně použity i v současnosti. Příkladem může být zákon z roku 1916, podle kterého je zakázáno posílat poštou budovy. Toho roku se totiž jistý muž chtěl vyhnout přepravním nákladům za vlak a poslal jako poštovní balík cihlový dům o váze tun přes celý Utah... Sypání soli na železniční koleje může pro pachatele znamenat trest smrti. (Alabama) Je zakázána jízda na kole nevybaveném zvonkem či houkačkou a současně je cyklistům zapovězeno používání výstražných zvukových signálů. (Miami) Taxikáři nesmějí po dobu služby souložit na předních sedadlech vozů. (Massachusetts)

8 Řidiče čeká obvinění ze znásilnění, pokud svezou autem pasažérku mladší 17 let bez punčoch nebo naboso. (Indiana) Za odpálení jaderného zařízení na území města je možno uložit pokutu 500 dolarů. (vyhláška města Chico v Kalifornii) Budoucí delikvent je povinen informovat oběť o chystaném přečinu s denním předstihem, jinak je to u soudu přitěžující okolnost. (Texas) Jednoruký pianista nesmí žádat za hraní honorář. (Maine) Nošení kornoutů se zmrzlinou v zadní kapse kalhot je zakázáno. (Alabama) Je zakázáno hrát na ulici karty s obyvateli indián-ského původu. (městská vyhláška Globe) Je zakázáno vyjíždět na koni do schodů okresního soudu. (vyhláška města Nogales) Orální sex je kvalifikován jako sodomie. (Arkansas) Nesprávné vyslovování názvu státu Arkansas je v rozporu se zákonem. (Arkansas) Policisté nemají zákonné oprávnění zastavit cyklisty, kteří jedou rychlostí vyšší než 100 km/h. (Connecticut) Na to, aby byl člověk oficiálně uznán za opilého, musí se prokazatelně motat. (Connecticut) Při souloži povoluje zákon pouze misionářskou polohu. (Florida) Pokud se váže slon k parkovacím hodinám, musí být zaplacen poplatek ve výši parkovného motorového vozidla. (Florida) Klít v blízkosti mrtvoly při soudním ohledání či v márnici je trestné. (Georgia) Jízda na kolotoči v neděli je kvalifikovaná jako přestupek. (Idaho) Policejní úředník, který má podezření, že v určitém automobilu právě dochází k pohlavnímu styku, je povinen přiblížit se k vozidlu zezadu, třikrát zatroubit nebo zablikat světly a vyčkat přibližně dvě minuty, než vystoupí z vozu a rozhodne se prozkoumat podezřelé místo. (vyhláška města Coeur Dalene) Řidiči automobilu jsou povinni kontaktovat před vjezdem do města policii. (Illinois) Demonstrovat nahý před budovou radnice je v souladu se zákonem, pokud demonstrant dosáhne věku 17 let a je schopen se prokázat příslušným povolením. (vyhláška města Chicaga) Pokud se ulicí prochází hlouček více než tří původních obyvatel Ameriky, je možno je podezřívat ze spiknutí a zastřelit je. (městská vyhláška Spearfish) Zabít cizí osobu při vlastním pokusu o sebevraždu se kvalifikuje jako nejtěžší zločin. (Jižní Karolína) Zákon dovoluje mužům bít manželku koženým páskem nebo popruhem, ne však širším než pět centimetrů. Pokud ovšem žena souhlasí, může být tato šíře řemenu překročena. (městská vyhláška Los Angeles) Střílet na výložky policisty je protiprávní. (městská vyhláška Frankfort) Zloděj může podle zákona podat žalobu, pokud se při vloupání zraní. (Michigan) Žena nesmí tančit v baru či v hostinci na stole, pokud na sobě nemá oblečení o celkové váze alespoň 1,5 kilo-gramu. (Montana) mjr. JUDr. Miloslav Jedlička Co jste možná nevěděli o FKSP a obáváli se na to ptát... Ať chodíme do práce sebevíc rádi, musíme si chtě nechtě přiznat, že nejenom prací živ je člověk. A snad proto, že toto zjištění není žádným novým objevem, funguje i při naší škole Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP). S předsedou komise pplk. Mgr. Emilem Vaškem jsem si povídal v době, kdy mnozí z vás trávili zaslouženou dovolenou.

9 Nedávno uskutečněný víkend v Krkonoších vzbudil příznivé ohlasy. Můžete prozradit, jaké další akce podob-ného typu se v blízké době chystají? Kromě pravidelného červnového víkendu na horách je naplánován druhý pokus o přechod Jeseníků v měsíci říjnu. Věřím, že k nám počasí bude letos příznivější a zvládneme celou trasu. Zařídit takový zájezd vypadá na pohled vcelku jed-noduše. Ale ona nestačí jen ta myšlenka a zavolat do ces-tovky, že? Musím upozornit, že cestovka jsem vlastně já - celý zájezd je tedy v mé režii. Vymyslet místo, zajistit propagaci, přihlášky, vyřídit pojištění, zajistit ubytování, dopravu atd. Na tomto místě bych rád zmínil výbornou spolupráci s repro-grafickou službou při výrobě poutavých plakátů. Dodržujeme zásadu, že každou přihlášku považujeme za závaznou až v okamžiku složení požadované částky. Pochopitelně platí, že každý řádně přihlášený má možnost výběru místa v autobuse podle hesla kdo dřív přijde, ten dřív mele. Jedním z nejoblíbenějších způsobů čerpání pro-středků FKSP je bezúročná půjčka na pořízení a zařízení bytu. Kolik zaměstnanců už tuto půjčku využilo a kolik ji aktuálně čerpá? Půjčky praktikujeme již od roku 1997 a od samého začátku je o ně vzhledem k výhodnosti veliký zájem. Na samém začátku byla její výše , později dvacet a jednu dobu dokonce Kč. Posléze jsme se však zase vrátili k částce korun, aby bylo možno uspokojit více zájemců. Půjčky dosud využilo 134 zaměstnanců, několik z nich již dvakrát. K tomu aby někdo mohl čerpat podruhé, však musí být bezpodmínečně dodržena zásada uspokojit přednostně všechny zájemce, kteří ve stejnou dobu žádají poprvé. Pokud by se vyskytl sociální případ, který by vyžadoval zvláštní zřetel, samozřejmě ho komise v pořadníku upřednostní. Můžete shrnout jaké možnosti čerpání z FKSP dále máme? Na prvním místě je to příspěvek na stravu - ten činí ze všeho nejvyšší částku. FKSP přispívá denně každému strávníkovi 10 Kč na oběd. Další možností je příspěvek na rekreaci (až 2000 Kč zaměstnanec, 1000 Kč dítě). K tomu bych rád dodal, že podle vyhlášky Ministerstva financí č. 114 ze dne 27. března 2002 může FKSP přispívat pouze na rekreační pobyty, které pro zaměstnance škola sama organizuje anebo zakoupí u jiného organizátora (např. CK). Nemalou částku (letos 174 tisíce) tvoří dvoutisícové dary k pracovnímu a životnímu jubileu. Po dobré zkušenosti z uplynulého školního roku jsme opět zajistili pronájem bazénu na ZŠ Horní, který je pro zaměstnance k dispozici každé úterý od 16 do 17 hodin (počínaje 9. 9.). FKSP opětně zakoupil permanentky na divadelní a koncertní představení na sezónu 2003/2004. Upoutávky na ně jsou pravidelně v předstihu vyvěšovány. FKSP platí pobyt ve školní sauně, která je v provozu v sezóně pravidelně ve středu od 15 do 16 pro ženy a od 16 do pro muže (čas od je vyhrazen pro studenty). O půjčkách jsme již hovořili. Další aktivity: vstupenky na různé sportovní či kulturní akce, pravidelné zá-jezdy na divadelní nebo muzikálová představení (1-2x do roka). Zatím poslední z nich (loni v listo-padu) do bratislavské Malé scény ND měl velký úspěch. Letos na podzim je v plánu návštěva divadelního či muzikálového před-stavení v Praze. Po-drobnosti budou opět včas zveřejněny. Letošní rozpočet FKSP je korun (350 tisíc na rekreace, 350 tisíc na stravu, 260 tisíc na půjčky, 246 tisíc na kulturní + sportovní akce a zájezdy, 80 tisíc na Den učitelů, 86 tisíc na divadla a koncerty, 40 tisíc na bazén, 3 tisíce na saunu, 17 tisíc na zájezdy na hory, 20 tisíc na vstup na sportovní akce i kina). Nejeden z nás možná stále netuší, kdeže se vlastně berou finanční prostředky ve FKSP. Jak to tedy je? Fond je tvořen 1,5 % z celkové sumy mzdových prostředků všech zaměstnanců školy, a to zřizovatelem - tedy MV. Nelze to však prezentovat tak, že tato suma je tvořena z mezd zaměstnanců. Ročně se tato částka pohybuje těsně nad hranicí jednoho miliónu Kč. Kolik lidí už se přihlásilo na zájezd na olympiádu v Turíně, o kterém jsme psali v dubnovém zpravodaji? Na olympiádu v Turíně dosud žádné závazné přihlášky nemáme, ale už jsme podávali dvěma jednotlivcům vyčerpávající informace... Je ještě něco, co byste chtěl dodat? Na závěr bych chtěl podotknout, že komise je pouze poradní orgán správce fondu, kterým je ředitel školy plk. JUDr. Mgr. Jiří Musil. Jemu komise zpracovává a předkládá k posouzení a schválení veškeré akce. Je tedy nutno podtrhnout, že veškerá činnost se může uskutečňovat díky jeho pochopení pro potřeby a zájmy zaměstnanců školy a jejich rodinných příslušníků. Děkuji za rozhovor Pavel Šoba O K U R K O V Á S E Z Ó N A Z A M Y Š L E N Í V době prázdnin obvykle dochází ke stavu, kdy některá média nemají o čem informovat nás čtenáře a posluchače. Letos jsem při sledování médií v tomto období nabyl dojmu, že letošní okurková sezóna se vymykala průměru. Častokrát jsem si totiž připadal, že čtu denní tisk nebo sleduji televizi dalekých mimozemských civilizací, kde je šéf-redaktorem zpravodajství nejmíň E. T. Právě jsem se vrátil z Hradu, prohlásil člen NKÚ a dodal, že v sídle hlavy státu panuje slušně řečeno ekonomický nepořádek v podobě chybě-jící evidence kulturních a uměleckých děl ve výši několika milionů korun, dále že prostředky na údržbu jsou nehospodárně vynaložené a vůbec, že ve Správě hradu celkově panuje chaos a ekonomická nekázeň. Jak paradoxně potom působí, když neoplývající geniální pamětí jsem zalistoval v našem Zpravodaji č. 3/2000, kde zástupce ředitele pro ekonomiku ing. Krček vysvětluje, jaké zásady existují pro státní organizace v oblasti eko-nomiky, evidence majetku apod. A tak čtu, že na nákup obyčejné nové židle je potřeba až 12 dokladů v několika výtiscích a navíc se vše bedlivě sleduje při

10 pravidelných inventurách, nehledě na to, že každá věc má své číslo a v každé místnosti je vyvěšen inventární seznam, za který odpovídá konkrétní pracovník. Nedovedu si představit, že by se mohla u nás ve škole nějaká věc nezaevidovat a ztratit. Z toho vyplývá, že když dvě stejné organizace dělají totéž, není to totéž. Zaplaťpánbůh, že aspoň zde máme pořádek a vedení školy může mít o velkou starost méně na rozdíl od Hradu. Další Jobova zvěst spočívala v tom, že paní ministryně školství podala trestní oznamení na neznámého pachatele s tím, že v rámci projektu Internet do škol došlo ke škodě přesahující 880 miliónů korun. A další zpráva? Dnes již bývalá náměstkyně policejního prezidenta podepsala nevýhodnou zakázku na výrobu pouzder na pistole pro Policii ČR. Kontrakt s jistou rakouskou firmou přitom znamenal škodu 10 miliónů korun. Pár týdnů předtím zaplatila ČR (tedy všichni daňoví poplatníci) za špatnou ochranu investic americkému podnikateli přes 10,5 miliardy korun a co víc - další arbitrážní žaloby proti ČR jsou již na stole. A jdeme dál. Jedna vláda sociální demokracie podepíše nejvýhodnější smlouvu na výstavbu dálnice D 47, zatímco další vláda stejné politické strany ji pro nevýhodnost zruší... Proto se jako občan tohoto státu ptám: Kdo za tyto skutky a nepořádek nese odpovědnost? Jakou cestou se dostali tito lidé na rozhodující místa a kdo jsou ti odborníci, kteří rozhodují o zakázkách za desítky a stovky miliónů korun? Jakou odpovědnost za ně nesou jejich nadřízení? Asi stále platí, že tito lidé byli ve správnou chvíli na správném místě. Bohužel pro nás normální občany, bohudík pro jejich vlastní kapsu. Co máme potom vysvětlovat studentům, kteří se mě i mých kolegů ptají po konkrétní odpovědnosti? Zjišťuji, že naši studenti jsou v podstatě velmi nebezpeční, protože PŘEMÝŠLEJÍ. Není to dav lidí, jemuž jsou věci veřejné lhostejné. Věřte mi, že jsem za jejich dotazy rád a přál bych si, aby takových policistů bylo co nejvíce. Chci věřit, stejně jako oni, že na odpovědných místech budou brzy sedět jen slušní a poctiví lidé. To je úkolem i nás, starších, aby naši studenti se o to, jako budoucí orgány činné v trestním řízení, postarali. A potom si snad přečtu noviny, pustím televizi či rádio a budu číst i slyšet, že letošní prázdniny si naše děti užívají, ovoce se urodilo hodně a v dobré kvalitě, bouřka nad Togem byla jen obyčejná bouřka, státní rozpočet ČR je vyrovnaný - bez dluhů, platy jsou na úrovni EU a naši důchodci si jezdí na Kanáry za teplem. Prostě okurková sezóna. To všem slušným lidem přeje Mgr. Vladimír Machát Z P O V Ě Ď Jednoho večera, když po práci mladý muž k odpočinku ulehl, dlouho, dlouho nemohl usnout. Stále se převracel sem a tam a hlavou se mu honily všeliké těžké myšlenky. Některé z nich dostávaly posléze ostřejší obrysy, až nakonec jedna přehlušila všechny ostatní... Tu on povstal a sedaje si k psacímu stolu pocítil, tak jako mnohokráte předtím, že není tu sám... A napsal na otázku, kterou vyslechnuv snad srdcem, děkovnou odpověď. V chování svých blízkých, přátel a spolupracovníků vidím sebe sama. Mohu vidět sebe sama. Je těžké se do tohoto zrcadla podívat pohledem co možná zbaveným části ega. Nahlížím v sebe sama a leká mne to. Leká? Ego se toho bojí... V malém okruhu spolupracovníků se moje povaha a hlavně to špatné ve mně neutají. Jde to ven a já se toho bojím. Já se toho v nich bojím. Ale přitom to v nich jsem já. A já před tím utíkám. Utíkám sám před sebou, před svým obrazem. A dávám to za vinu jiným. Avšak jsou mým zrcadlem. Je to boží milost. Jen neudělat chybu... Ale kde končí můj obraz a kde začíná jejich vlastní já? Radek Beneš (1/H9) Tato rubrika je v našem Zpravodaji určena pro příspěvky z řad studentů. Je zde prezentována literární tvorba - povídky, fejetony, básně, texty písní, zážitky z cest, zkušenosti z praxe nebo třeba i fotografie. Současně tato rubrika poskytuje studentům možnost oslovit vedení školy, učitele, kladení dotazů nebo prezentování připomínek či názorů. Na aktuální dotazy je odpovězeno prostřednictvím lektorů-instruktorů v nejbližší možné době a pak také zveřejněním v dalším čísle časopisu. Podmínkou zveřejnění příspěvku je jeho autorizace. -ZA- E V I D E NČNÍ K O N T R O L A V O Z I D L A Na základě účinnosti zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vzniká podle 89, odst. 5 povinnost podrobit se evidenční kontrole vozidla. Na jejím základě odbory dopravy městských úřadů nebo obcí s rozšířenou působností vylepí na zadní registrační značku vozidla nálepku stříbrné barvy. Termín splnění stanovuje zákon vlastníkům vozidel do konce měsíce června U vozidel, která absolvují povinnou kontrolu technického stavu v STK, bude vystaven protokol o technickém stavu vozidla. S originálem protokolu, technickým průkazem silničního motorového vozidla, osvědčením o registraci a dokladem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zadní registrační značkou, je nutno se dostavit v určené úřední dny na příslušnou přepážku dopravního odboru. S sebou je nutné mít i doklad totožnosti vlastníka vozidla nebo plnou moc pro pověřenou osobu. Pokud byla evidenční kontrola bez závad nebo se snadno odstranitelnými nedostatky, jako např. změna barvy, bude splnění této povinnosti potvrzeno vylepením stříbrné evidenční nálepky s holografickými ochrannými prvky na zadní registrační značku vozidla. Povinnost evidenční kontroly a registrace vozidel se podle zákona vztahuje na všechna vozidla, která jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích. Tato povinnost se proto týká i vlastníků různých malých motocyklů, dále pak i samojízdných zemědělských strojů, stavebních mechanismů, přívěsů a návěsů, které využívají pozemní komunikace a nebyly dosud evidovány. Vlastníci vozidel, kterým termín další prohlídky připadá až na dobu po červnu příštího roku, musí tuto evidenční kontrolu absolvovat zvlášť. Se splněním uvedené povinnosti by se nemělo otálet, protože s blížícím se koncem stanovené lhůty mohou být návaly občanů, a to jak na STK, tak i na dopravních odborech. Doporučujeme proto neřešit tuto záležitost na poslední chvíli. mjr. Ing. Milan Prudký, PO DS SPORTOVNÍ Ú SPĚCH B R NĚNSKÝCH P O L I C ISTŮ

11 na X. SVĚTOVÝCH POLICEJNÍCH A POŽÁRNÍCH HRÁCH v Barceloně na přelomu července a srpna Her se zúčastnilo soutěžících ze 70 zemí světa. O významu této sportovní světové události není pochyb. Prezidentem čestného výboru her byl sám španělský král Juan Carlos I. Z brněnského Městského ředitelství Policie ČR se na této prestižní policejní a hasičské olympiádě blýskl 2 zlatými medailemi právě samotný ředitel MŘ pplk. JUDr. Jaroslav Vaněk v motokrosových soutěžích: jednotlivců - kategorii od 40 let, 250 ccm; a dužstev spolu se svým synem Jaroslavem (ten je policistou, v současné době student Policejní akademie, získal také 2 zlaté, druhou v jednotlivcích v kat let, 250 ccm) a s americkým poli-cistou Davidem Foglem na stroji 125 ccm. Dalšího úspěchu, v atletice, dosáhl při obhajobě stříbra z předchozích her pracovník MŘ P ČR mjr. Ing. Zdeněk Nekoksa ziskem bronzové medaile v trojskoku ve věkové kategorii let. Plavecké soutěže na 50 metrů volný způsob se též z městského ředitelství zúčastnil nstržm. Vladimír Smejkal. Medailistům blahopřejeme. -bb- Parašutistům se pod vedením Jiřího Blašky daří V roli trenéra mužské parašutistické reprezentace se daří našemu bývalému učiteli PaedDr. Jiřímu Blaškovi. Důkazem toho je i srpnový závod Evropského poháru v seskocích na přesnost přistání v italském Bellunu. ČR reprezentovala 2 družstva mužů (složená výhradně z profesionálních vojenských sportovců Dukly Prostějov) a poprvé v historii kompletní ženské družstvo startující pod hlavičkou Paraklubu Dukly Prostějov. Soutěž byla poslední prověrkou před mistrovstvím světa v parašutismu. Soutěžní seskoky se skákaly z vrtulníku z výšky 1000 metrů nad terénem na 8 soutěžních kol. Bellunský závod EP byl velkým úspěchem českých parašutistek: přivezly 1 zlato a 1 stříbro; v konkurenci 31 většinou ryze mužských družstev dosáhla česká děvčata pěkného 9. místa. Družstvo mužů Dukla A skončilo třetí, druhá pětka Dukly obsadila solidní 5. místo. Trenér Jiří Blaška k závodu poznamenal: Začátek nám nevyšel. Přesnost přistání je o počasí, a to měly oba naše mužské týmy v průběhu prvního seskoku nepříznivé, takže si hned na úvod oba připsaly hodně trestných centimetrů. Pak už jsme celý závod jen dotahovali soupeře. Do posledního kola šli kluci na 5. a 6. pozici. Příroda nakonec byla spravedlivá, a tak nepříznivé podmínky, které na začátku potkaly nás, v závěru zkomplikovaly život soupeřům. S bronzem áčka a 5. místem béčka jsem nakonec spokojen. -pš- DOBRÝ DEN, KOCIÁNKOi! Rok 2003 je vyhlášen Evropskou unií jako Rok handicapovaných. V jeho rámci a při příležitosti oslav Dne dětí pořádal Ústav pro tělesně postižené děti a mládež Kociánka ve čtvrtek 5. června 2003 akci Dobrý den, Kociánko! Vedle takových es, jako jsou country kapely Zimour, Johny, taneční skupiny La Quadrila a firem Harley Davidson, Oriflame apod. byla oslovena i naše škola, aby přispěla svojí troškou do mlýna. Jenže z trošky se stalo obrovské sousto, neboť již samotným příjezdem v plné zbroji přilákala ŠPIS (školní preventivně informační skupina) SPŠ MV v Brně obrovskou pozornost všech přítomných. A což teprve potlesk při vlastní prezentaci. A co bylo jejím obsahem? Jednak vlastní představení výchovně vzdělávacích programů, včetně činnosti a informací, které naši žáci v průběhu studia při výuce a výcviku získávají. V reálu to začalo výzbrojí a výstrojí policistů, oprávněními policistů při výkonu pravomoci - zejména právními důvody použití donucovacích prostředků, přes využití technických prostředků používaných při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu až po ukázky, kdy policista používá hmaty, chvat, úder a kopy sebeobrany při napadení pachatelem zblízka jako zákonný donucovací prostředek. Věřte mi, že hodina a půl na prezentaci byla pro všechny zainteresované zaměstnance naší školy tvrdou řeholí, neboť vše se odehrávalo na otevřeném prostranství ústavního parku za teploty 36 C (!!!) Zátěž byla ale vyvážena velkým zájmem přítomných návštěvníků, o čemž svědčí i hodně dotazů, které na nás směřovaly. V této souvislosti mě dojala otázka asi třináctiletého chlapce na invalidním vozíku: Pane, a mohl bych se stát také policistou jako Vy? (!!!) V ten okamžik se mě zmocnil obrovský smutek, že jsem nemohl se samozřejmostí a jednoznačně odpovědět: To víš, že ano... P. S.: Prezentace se za nás zúčastnili: pplk. JUDr. Plch, kpt. Ing. Vosinek, kpt. Mgr. Adamčík, stržm. Dědek, stržm. Flégr, stržm. Polák, stržm. Vítek, stržm. Klička a p. Bareš. pplk. JUDr. Zdeněk Plch T E N I S O V Ý T U R N A J Ž Á KŮ SPŠ MV v Brně ve spolupráci se SKPŠ Brno pořádají ve dnech až TENISOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ ŠKOLY. Právo startu mají žáci všech studijních běhů, kteří se do přihlásí u Ing. Šedivého (kl. 277, D/508). Startovné činí 20 Kč. Losování turnaje proběhne ve čtvrtek 25. září v v TVA. Hrací systém turnaje bude stanoven podle počtu přihlášek. Vstup do TVA ve sportovní obuvi! mjr. Ing. Květoslav Šedivý

12 Sportovní den ř editele školy V pondělí posledního června byl pro naše zaměstnance uspořádán již 5. ročník sportovního dne svou jarní částí, i když počasí bylo vyloženě letní. Vedením byli pověřeni zkušení sporťáci z PO TSP. U turistů se uplatnila horká varianta s koupáním, tenisté tentokrát hráli na kurtech Komety, trasa pro cyklisty byla připravena v okolí Lednice a ostatní měli šanci vybít se v TV areálu školy. Blíže se zmíním o kolařích. Ti si pochvalovali pohodová a známá místa v okolí lednického zámku až do kempu Pálava v Nových Mlýnech, kde se navíc setkali s turistickou skupinou E. Vaška při koupání v čisté vodě laguny. Na rovinaté trase míjeli minaret, Janův hrad, rybník Apollo (byl zelený), obce Bulhary, Dolní Věstonice a Novomlýnskou nádrž. Najezdili asi 45 km, a to většina z nich ještě šlapala ze školy do svých domovů. Závěr - vydařilo se! Podzimní část 5. ročníku sportovního dne se uskuteční již v pondělí 22. září. Podrobnosti jsou na letácích! -bb- ZPRAVODAJ - školní bulletin pro žáky a pracovníky Střední policejní školy MV v Brně. Vedoucí redakční rady Zuzana Armutidisová, tel , zástupce JUDr. Miloslav Jedlička, tel.: Členové redakční rady: PhDr. Božena Vejrostová, Mgr. Jiří Chromek, Mgr. Vladimír Machát, Bořivoj Braunschläger a Pavel Šoba. Zpravodaj vychází 1x za tři měsíce v nepravidelném rozsahu. Intranet: Články dopisovatelů nejsou obsahově upravovány. Adresa školy: Střední policejní škola MV v Brně, P. S. 365, Brno. Povoleno rozhodnutím tiskového odboru Magistrátu města Brna. Registrační číslo: R 3/00. Vytiskla reprografická služba materiálního odd. SPŠ MV v Brně vlastním nákladem v počtu 300 výtisků - č. z. 289/2003. Uzávěrka tohoto čísla 10. září Zdarma. Uzávěrka příštího čísla

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011 Řád školní jídelny Č.j. 2007/3 Účinnost od: 1.12.2007 Spisový znak: 2-1 Skartační znak:

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011 V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj V loňském roce připravila Česká federace požárního sportu pro jednotlivce a kolektivy dorostenců a

Více

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management MP Příprava automobilového závodu do vrchu Linková Petra Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle...

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii ŠKOLNÍ PROGRAMY Značnou část preventivní práce MP Český Krumlov představuje práce s dětmi a mládeží. Stále platí staré české přísloví, které praví, že příležitost dělá zloděje. O jeho pravdivosti se při

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: CES/0003/2014 Spisový/skartační znak 3.1.1 A5 Vypracoval:

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Zařízení: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1.září 2015 Iva Bařinková, vedoucí stravování.. Mgr. Lubomír Martinek,

Více

I. Organizační pokyny

I. Organizační pokyny Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová D 7 Vnitřní řád školní družiny Obsah : I. Organizační pokyny 1. Úvod 2. Přihlašování a odhlašování 3. Organizace činnosti II.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008

LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Company LOGO LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Tisková konference 13.6.2008 LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Účastníci tiskové konference: PhDr. Jan Kohout»Náměstek ministra zahraničních věcí JUDr. Jaroslav Horák»

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY FKSP státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. Hrací řád 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Právo pro ředitele základních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právo pro ředitele základních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Právo pro ředitele základních škol Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Obsah 1. cíl příspěvku aktuality 2. zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 3. nařízení vlády

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterou se stanoví

Více

Právo pro ředitele středních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právo pro ředitele středních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Právo pro ředitele středních škol Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Obsah 1. Cíl příspěvku aktuality 2. Zákon o pedagogických pracovnících 3. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví. Dodatek č. 5 k ORGANIZAČNÍ SMĚRNICI ŘEDITELKY ŠKOLY Č.

Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví. Dodatek č. 5 k ORGANIZAČNÍ SMĚRNICI ŘEDITELKY ŠKOLY Č. Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví Dodatek č. 5 k ORGANIZAČNÍ SMĚRNICI ŘEDITELKY ŠKOLY Č. 7/2013 Závodní stravování Č.j.: SPŠS/834/2015 Vypracoval: Ing. Marie Plechačová,

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Talířová na Nížkově 35. ročník

Talířová na Nížkově 35. ročník Talířová na Nížkově 35. ročník Termín konání: 19. září 2015 Hrací louka u rybníka (jako minulý rok) Časový harmonogram: Termín konání: 19. září 2015 Příjezd: většina přijede již 18. září večer Začátek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

Žádost o poskytnutí grantu (projekt)

Žádost o poskytnutí grantu (projekt) Strana 1 Vyhlášení Termín pro odevzdání žádostí 14. 5. 2012 8. 6. 2012 2012 Kampaň: Milionový grant sportovní Žádost o poskytnutí grantu (projekt) Název projektu: Žadatel: Požadavek od nadace: Agility

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky.

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. MINITENISOVÁ ŠKOLIČKA V našem tenisovém oddíle již šestým rokem funguje

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Atletická 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6, 160 17 wwww.czechbowling.cz; info@czechbowling.cz Interní směrnice č. 4 ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE Řád rozhodčích Tato směrnice specifikuje

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Aktivní členové skupiny Ia 2000 Kč (sleva na 1500Kč do 15.2.,1750Kč do 30.6.,1900Kč do 30.9.) Aktivní členové skupiny Ib 1400 Kč (sleva na 1000Kč do 15.2.,1200Kč

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

Provozní řád školní jídelny. Lenka Kolářová. Základní škola, U Studny Centrum 2290/14 734 01 Karviná Mizerov IČO 48004511

Provozní řád školní jídelny. Lenka Kolářová. Základní škola, U Studny Centrum 2290/14 734 01 Karviná Mizerov IČO 48004511 Základní škola, U Studny Centrum 2290/14 734 01 Karviná Mizerov IČO 48004511 Obsah 1. Účel školní jídelny... 3 2. Výdej jídla... 3 3. Příchod do jídelny, pobyt ve školní jídelně, dozor nad žáky... 3 4.

Více

Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014

Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014 Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014 Předem tohoto dopisu si dovolím upozornit, že tento je především pro hlavní instruktory jednotlivých policejních a vojenských klubů,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č.j.:ZŠ Mo/403/2014 Ve Zlíně dne 24. 11. 2014 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy K 8. 12. 2014 ruším ze dne 1. 1. 2014 a vydávám nový Vnitřní řád školní jídelny platný od 8. 12. 2014. 1.

Více

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s.

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. I. Úvod 1. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz (dále jen FISAF.cz ) vydává tento registrační řád a přestupní řád za účelem

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA Příloha č.ii. Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Bítovská 1/1246 ******************************************************************************************** PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ

Více

Ing. Jan Papež fa Koordinace

Ing. Jan Papež fa Koordinace Zkušenosti, které pomáhají Firma Koordinace pomáhá svým klientům v boji proti povodním již od roku 1997. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Majitel firmy Ing.

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. 1 Zásady provozu Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravováním ze dne 5. 2. 2005, FN /Metodikou spotřebního koše. Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví, 258/2000

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více