SLOVO REDAKCE na prahu nového školního roku L. MATERIÁLNÍ ODDĚLENÍ sortiment od A do Z. V á ž e n í čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO REDAKCE na prahu nového školního roku L. MATERIÁLNÍ ODDĚLENÍ sortiment od A do Z. V á ž e n í čtenáři,"

Transkript

1 ročník IV číslo 3 MATERIÁLNÍ ODDĚLENÍ sortiment od A do Z V á ž e n í čtenáři, při plnění pracovních povinností ve střední policejní škole, stejně tak jako při plnění povinností studijních (v případě vás, studentů naší školy) máte mnozí z vás zcela jistě v užívání majetek, který byl pořízen některým z pracovišť materiálního oddělení. Troufám si tvrdit, že především u kmenových zaměstnanců školy se do podvědomí hluboce vrylo spojení materiální oddělení a kancelářské potřeby. Aby nezůstalo jen u této, možná že pro mnohé z vedoucích oddělení i stresující asociace, dovolím si vám v následujících řádcích velmi stručně představit rozsáhlou činnost našeho oddělení. Do působnosti materiálního oddělení spadají především veškeré operace spojené s pořízením, evidencí, opravami a údržbou majetku, který je členěn do sedmi hlavních majetkových skupin. Těmito skupinami je majetek výzbrojní, ženijní, chemický, osvětový, výstrojní, zdravotní a foto-krimi technika. Uvedené obecné pojmy lze převést do podoby zcela konkrétních materiálů, kterými jsou např. již zmiňované kancelářské potřeby, dále pak psací stroje, kopírovací a kancelářská technika, ložní prádlo, ochranné pracovní oděvy a pomůcky, vybavení TV areálu sportovním nářadím aj. v případě výstrojního majetku, travní sekačky, křovinořezy a elektrocentrály v případě ženijního majetku, fotopřístroje, projekční technika a speciální technické prostředky v případě foto-krimi majetku a názorné učební pomůcky v případě majetku osvětového. Velmi specifickou skupinou majetku je z hlediska jeho pořizování, ale především evidence pohybu, majetek výzbrojní. Vedle pořizování majetku působí na materiálním oddělení i řada dalších odborných pracovišť. Jedním z těchto odborných pracovišť jsou například zajišťovány výměna, čištění, následné třídění a oprava ochranných pracovních oděvů, bytového textilu a lůžkovin v hmotnostním objemu pohybujícím se okolo hranice 25 tun ročně. Údržbu a střední opravy přibližně 700 ks psacích strojů všech typů spolu s běžnou údržbou drobné kancelářské a kopírovací techniky zajišťuje další, na tuto činnost specializované odborné pracoviště. Nemalé finanční prostředky, které škola činností těchto odborných pracovišť v porovnání s dodavatelsky prováděnými službami ušetří, pak může vynaložit k pořízení jiných položek z dlouhého seznamu požadavků. Součástí materiálního oddělení je rovněž pracoviště reprografické služby. S výsledky náročné práce velmi odborně zaměřeného pracoviště se máte možnost setkat především vy, studenti, a to ve formě studijních materiálů, které právě na tomto pracovišti dostaly svou konečnou grafickou podobu a které také byly tímto pracovištěm následně vyrobeny. Nakonec i tento Zpravodaj, který právě pročítáte, je vyroben pracovníky reprografické služby. Specifičtěji bude pracoviště reprografické služby zcela jistě představeno v některém z dalších čísel Zpravodaje. Závěrem bych chtěl zaměstnance a studenty školy ujistit, že pracovníci materiálního oddělení se budou stejně jako dosud i nadále snažit o konstruktivní spolupráci se všemi zúčastněnými stranami při řešení předkládaných požadavků a při zohlednění efektivního a hospodárného vynakládání přidělených finančních prostředků pak následně nabízet ta nejoptimálnější řešení. Bc. Karel Sojka, vedoucí materiálního oddělení SLOVO REDAKCE na prahu nového školního roku L oni povodně, letos vedro a sucho - velký kontrast, který nemohl uniknout nikomu z nás. Počasí je nevyzpytatelné - ale proč si na ně stěžovat?! Občas totéž přece platí i o nás. Někdy překvapíme druhé (i sebe) příjemně, jindy zvládneme totální propadák, po kterém bychom se raději neviděli... Doufám, že se vám letošní dovolená vydařila podle představ a vrátili jste se odpočatí - aspoň v rámci možností. Sluníčka letos bylo opravdu i v našich končinách nadmíru, a tak ani pořádně nepoznáte, kdo má bronz od moře a koho zdobí tuzemská hněď. Je září, začal nový školní rok - na některých školách kvůli stávce o den později než obvykle - a u nás nastoupili noví žáci. My

2 v redakci věříme, že tento zpravodaj vezmou za svůj a využijí možnosti projevit v něm svůj názor. Přejeme jim nejen to, aby studiem získali dostatek vědomostí a poznatků použitelných v policejní praxi, ale také aby na dobu strávenou v naší škole měli po letech jen ty nejlepší vzpomínky... Na začátku kalendářního roku bývá zvykem vyslovovat řadu přání. A co (si) přát na prahu nového školního roku? Učitelům vzorné žáky, žákům vlídné učitele a všem ostatním čtenářům přeji krásné babí léto. Pavel Šoba Návštěva zástupců maďarské policie v naší škole Ve dnech se v naší škole uskutečnila návštěva vedoucích pracovníků maďarské policie z oblasti vzdělávání a vý-cviku. Společné informačně metodické setkání se konalo po dohodě s plk. Šaškem z Poli-cejního prezidia ČR. Vzájemné konzultace se týkaly především témat na úseku střelecké přípravy a taktiky služebního zákroku a sou-časně byla možná i praktická předvedení v rámci kurzu instruktorů služební přípravy. Vedoucí oddělení výcviku policistů odboru vzdělávání, služební přípravy a sportu PP maďarské policie pplk. Zoltán Sárosi se (za asistence tlumočníka) zúčastnil také střelec-kého cvičení kurzu instruktorů služební přípravy na otevřené školní střelnici v Dolní Lhotě. Návštěva by měla vyústit v konkrétní možnosti vzájemné spolupráce naší školy a maďarských partnerů. - ZA- V í t e, ž e...? budova kuchyňského bloku je stará (mladá) 27 let, Tentokrát desatero o kuchyňském bloku zastavěná plocha objektu činí 714 m 2 a vytápěná plocha je 2510 m 2, tepelné ztráty objektu za průměrný klimatický rok činí 2945 GJ, solární a tepelná energie získaná od osob v objektu činí 940 GJ, spotřeba plynu za měsíc je průměrně 1340 m 3, právě ukončená oprava várny a přilehlých prostor si vyžádala náklady téměř 2,4 milionu korun, oprava přes svůj rozsah byla zvládnuta do 2 měsíců (07 08/2003), hodnota velkokuchyňského vybavení objektu činí Kč, v letošním roce byl formou obměny zařízení zakoupen nový várný kotel, velkokuchyňský plynový sporák a škrabka brambor v hodnotě cca Kč, v loňském roce škola pořídila konvektomat (především pro přípravu masných pokrmů) v hodnotě Kč, při opravě várny bylo na ploše 220 m 2 položeno 54 bm nerezových odvodňovacích podlahových žlabů a 18 ks podlahových vpustí? Ing. František Mikulášek, vedoucí OSM O přednášce PhDr. Jiřiny Šiklové, CSc., ještě jednou Ve středu 11. června 2003 ve 14 hodin se konala v naší škole přednáška na téma Rovné příležitosti pro ženy a muže s PhDr. Jiřinou Šiklovou. Ještě čtvrthodinku předtím jsem však ještě netušila, jestli vše klapne tak, jak bylo naplánováno. Ve jsem začala prožívat horké chvilky. Po předchozí ové i telefonické domluvě bylo jasné, že paní doktorka přijede vlakem. Bohužel však ještě večer předtím nevěděla, který spoj si ráno vybere. Kontakt na mobil si vzala jen ona ode mě s tím, že se mi včas a s předstihem ozve. Celé dopoledne jsem byla ve střehu, jenže když ještě ve mobil mlčel, začala jsem vymýšlet náhradní program. První moje dilema bylo, co asi řeknu paní Šiklové, trmácející se ve svém volném čase a zadarmo - jen z osobního entuziasmu pro věc, vlakem v nejteplejším dni v roce, až ji přivítá prázdný přednáškový sál. Anebo přesný opak: sál bude plný a doktorka se nedostaví. Nutno podotknout, že na přednášku přišel osobně i městský policejní ředitel pplk. JUDr. J. Vaněk... a přijely kolegyně z jihlavské policejní školy. Doktorka Šiklová však stála 13,48 na brněnském nástupišti s klidem člověka světa znalého, koupila si vodu (= oběd) a nechala se odvézt k nám do školy.

3 Krátce nato již PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., bez přípravy, rovnýma nohama začala hovořit k tématu. Vzhledem k omezenému času se dotkla jen velmi obecně více témat. Její odbornost, znalost genderové problematiky a snad i věk jejím slovům dávaly nečekaný rozměr a otevřenost. I mne samotnou některými názory a postoji zaskočila. Řeknu-li to jejími ústy - nemá smysl si na něco hrát, je třeba být objektivní a nestranný. Přednáška byla ovlivněna její osobností a pro zúčastněné byla určitě zajímavým zážitkem. Na závěr jsme paní doktorce předaly spolu s kytičkou (vzhledem k horkému počasí ze sušených květů) i certifikát čestného členství v Unii za rovné příležitosti žen a mužů při SPŠ MV v Brně. Paní doktorka byla tímto velmi poctěna a potěšena. Tím spíše, že je třetí, tedy zakládající členkou. UNIE ZA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN I MUŽŮ při Střední policejní škole MV v Brně je neorganizovaná organizace založená spíše na principech fanklubů. Jejím čestným členem se může stát každý, kdo souhlasí s nutností rovných příležitostí žen i mužů, rozumí jí a nechápe tuto problematiku jako čistě proženskou nebo dokonce protimužskou věc. Členství je potvrzeno vystavením certifikátu a je spojeno s prosazováním a řešením rovných příležitostí žen i mužů. Všem zájemcům bude certifikát vystaven s pořadovým číslem. Přihlásit se mohou u pí Armutidisové nebo p. Šoby. Členství v URPŽM je prestižní a aktuální záležitost, ale hlavním smyslem by mělo být vyjádření osobního postoje k této stále více diskutované problematice. -ZA- P. S. Certifikát čestného členství v URPŽM převzal z rukou Zuzany Armutidisové ředitel školy plk. JUDr. Mgr. Jiří Musil. P O H L A V Í Biologická kategorie vymezující fyziologické rozdíly mezi muži a že-nami, zejména rozdíly týkající se pohlavních orgánů a reprodukčních dispozic. G E N D E R Pojem, který odkazuje na sociální rozdíly (v protikladu k biologickým rozdílům) mezi muži a ženami, které jsou kulturně a sociálně podmíněné, konstruované, tj. mohou se v čase měnit a různí se jak v rámci jedné kultury, tak mezi kulturami. Jsou předmětem socializace. Závaznost těchto rozdílů tedy není přirozeným, neměnným stavem, ale dočasným stupněm vývoje sociálních vztahů mezi muži a ženami. ATYPICKÁ PRÁCE / ZAMĚSTNÁNÍ Jiná než stálá práce na plný úvazek, včetně práce na částečný úvazek, večerní nebo víkendová práce, práce na dobu určitou, dočasná nebo subdodavatelská práce vykonávaná doma, práce po telefonu nebo melouchy. AUDIT PODLE GENDERU Analýza a hodnocení politiky, programů a institucí na zá-kladě toho, zda aplikují kritéria související s genderem. BENCHMARKOVÁNÍ Určení kritéria, standardu nebo referenčního bodu, vůči kterému se definují cíle a měří pokrok. DĚLBA PRÁCE PODLE GENDERU Při zkoumání rozdělení práce podle genderu se zkoumá míra placené a neplacené práce vykonané ženami a muži v sou-kromém a veřejném životě. DEMOKRATICKÝ DEFICIT Vliv nedostatečného genderového vyvážení na legitimnost demokracie. DESEGREGACE TRHU PRÁCE Politiky, které si kladou za cíl omezit nebo odstranit vertikální a horizontální segregaci pracovního trhu. (Čerpáno z One Hundred Words for Equality, European Communities, 1998) EVROPSKÁ UNIE A MY - VII. Jak daleko došly státy Evropské unie v ekonomické spolupráci? Členským státům se podařilo dospět k vytvoření jednotného trhu bez vnitřních hranic. Podstatným výsledkem je vznik Hospodářské a měnové unie s jednotnou měnou euro. Státy Unie koordinují své vnější vztahy i hospodářskou politiku a vystupují jako jeden partner vůči USA, Japonsku a dalším zemím. Myšlenka jednotného vnitřního trhu stála už na samém počátku evropské integrace, ale výrazně se začala prosazovat až schválením jednotného evropského aktu v roce V lednu 1993 mohl být jednotný trh spuštěn s tím, že v řadě oblastí se jeho principy stále teprve uvádějí do praxe. Účelem vytvoření společného trhu je harmonický rozvoj

4 ekonomických aktivit, kontinuální růst hospodářství, zajištění vysoké úrovně zaměstnanosti, upevňování vazeb mezi členskými státy, celková stabilita a zvyšování životní úrovně. Jaké jsou základní principy jednotného trhu Evropské unie? Dovršením trhu byly naplněny čtyři základní svobody. První je volný pohyb osob. Občané členských států se mohou volně pohybovat v rámci Unie, stejně tak mají právo v kterékoliv členské zemi žít, pracovat, začít podnikat či nabývat majetek. Druhou svobodou je volný pohyb zboží. Týká se výrobků, jež mají původ v členských státech Unie, ale i výrobků pocházejících ze třetích zemí, které jsou v členských státech ve volném oběhu. Zboží může vstupovat z jedné členské země do jiné bez překážek díky tomu, že je Společenství založeno na celní unii, což obnáší mimo jiné společnou celní ochranu vůči třetím zemím a zákaz uplatňovat mezí členskými státy dovozní a vývozní cla či tarify. Odstraněny byly i netarifní překážky, jako jsou kontroly na hraničních přechodech nebo technické překážky. Počítá se také s postupným odstraňováním daňových překážek. Další svobodou je volný pohyb služeb. Týká se např. liberalizace v oblastech bankovnictví, pojišťovnictví či dopravy, čtvrtou svobodou je volný pohyb kapitálu. Veškeré úhrady transakcí spojených s pohybem zboží, služeb či osob probíhají bez jakýchkoliv omezení, je tak umožněn přístup k finančním zdrojům v jiné členské zemi a efektivnější investování kapitálu. Liberalizace se týká i veřejných zakázek vyhlašovaných orgány státní správy. Nyní jsou přístupné za stejných podmínek i zájemcům z jiných členských zemí. (Z publikace 100 otázek a odpovědí o Evropské unii ) KNIHOVNA INFORMUJE Z n o v ý c h přírůstků: Kniha předního amerického politologa Samuela Huntingtona Střet civilizací vzbudila před 8 lety obrovský zájem, vyvolala protichůdné reakce a dlouho-trvající diskusi. Práce se ukázala být ve světle událostí posledních let téměř prorockou. Autor se pokouší o analýzu stavu světové politiky po skončení studené války: jejími hnacími motory již nejsou národy, ale celé civilizace vymezené náboženskými, právními a kul-turními tradicemi. Přerostou-li konflikty a střety ve válku, půjde již o válku civilizací. Stále vážnému společenskému problému delikventnímu chování mládeže, především z pohledu psychologie, sociologie a práva se věnuje aktualizované vydání publikace O. Matouška a A. Kroftové Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Autoři ve své syntéze poznatků kladou důraz na málo uplatňované metody řešení kriminality mládeže, přičemž stranou jejich pozornosti nezůstává ani otázka jejich efektivnosti. Všem, kdo si chtějí prohloubit a procvičit znalost pravopisu, je určena cvičebnice Jak vyzrát na pravopis autorky Jitky Kučerové. Čtenáři v ní najdou jak jed-noduše formulované poučky, tak cvičení různého rozsahu. Jelikož kniha obsahuje rovněž oddíl řešení, umožňuje i samostatné studium. Maďarský spisovatel Imre Kertész, nositel Nobelovy ceny, dokázal prostřednictvím svého hrdiny sdělit vlastní zkušenost z koncentrač-ního tábora. Věcný, nesentimentální je hlas tohoto stále aktuál-ního morálního poselství. Člověk bez osudu patří k nejpravdivějším a nejopravdovějším knihám, které byly o holocaustu napsány. V souvislosti s blížícím se vstupem ČR do Evropské unie může zajisté zaujmout mnohdy stále ne příliš dobře informovaného českého čtenáře Aktuální slovník Evropské unie Hanse Jörga Schröttera, který přináší řadu důležitých a aktuálních informací z oblasti historie, kultury, politiky a hospodářství EU. Upozornění pro čtenáře: Jako další zdroj o nově pořízených knihách mohou čtenáři využívat na intranetu stránek knihovny s odkazem Seznam novinek, kde jsou uveřejňovány automaticky katalogizační záznamy knih po dobu prvních 14 dní od jejich zakoupení. JK a KF Vyřazení absolventů běhu F 34 V pátek 29. srpna 2003 proběhlo v sále budovy E slav-nostní vyřazení 89 absolventů dvanáctiměsíčního studia ZOP tříd 1 až 5/F34, kterého se zúčastnil ředitel školy, vedoucí oddě-lení personální práce a vzdělávaní P ČR Správy Jihomoravského kraje PhDr. Bohuslav Horák, předsedové zkušebních komisí, třídní učitelé a lektoři-instruktoři oddělení výchovy a výcviku.

5 Po státní hymně pronesl projev ředitel školy. Následovalo Oznámení ředitele SPŠ MV v Brně o ukončení studia běhu F34 a předání osvědčení o absolvování všem vyřazeným, kterým ředitel i hosté současně blahopřáli. Na závěr vystoupil s poděkováním zástupce absolventů. Slavnostnímu aktu přihlíželi někteří vyučující běhu F34 a zaměstnanci školy. Vyřazení absolventů mělo vysokou úroveň a bylo důstojnou tečkou za ročním studiem v SPŠ MV v Brně. Ing. Alois Grolík A l k o h o l m e t l a l i d s t v a Staré známé rčení. Proč metla? Snad proto, že s mnohými z nás dokáže pěkně zamést, snad proto, že vyčistí a protáhne některé části našeho těla jako oblíbený úklidový prostředek podlahu. Proč alkohol v různých situacích, podobách a barvách konzumujeme či požíváme? Pro někoho je tato tekutina koníčkem, dalšímu slouží pro povzbuzení, jinému přináší úlevu a zlepší náladu. Důvodů konzumace alkoholu je celá řada. Je zažité i obecné tvrzení, že člověk alkoholem řeší své problémy. Domnívám se, že však jen velmi dočasně. Trpí naše těla (alkoholoví příznivci jistě nebudou souhlasit), rodiny, o problémech v zaměstnání netřeba mluvit. A policisté? Případy pochybení policistů v souvislosti s konzumací alkoholu jsou sledovány zvláště pozorně především veřejností. Tu zajímají sankce. Řešení takových případů by mělo být precizní, průhledné, rychlé a spravedlivé. Čím závažnější pochybení, tím větší ostuda! Nejen pro policistu samotného, ale i pro policii jako celek. Házení nás všech do jednoho špinavého pytle pak bývá obvyklé. A naše škola? Je pochopitelné, že již v průběhu studia v SPŠ MV v Brně jsou prováděna preventivní opatření za účelem omezení počtu případů, kdy je policista v době nástupu služby a v době služby pod vlivem alkoholu. Lze tak již v začátcích oddělit zrno od plev. -jch- O D P A D Y věc náš všechi!

6 Měli jste někdy to štěstí a mohli jste pozorovat přírodu? Pak vám třeba neuniklo, že příroda, kromě jiných úžasných věcí, nevyprodukuje nic, co by opět nevrátila do systému (oběhu) - např. spadané listí slouží jako hnojivo, přemnožená fauna je potravou pro jiný živočišný druh. Žádné zvíře za sebou nenechá odpad, který by příroda opět nevyužila. A co člověk? Nepřemýšlí a produkuje cokoliv a kdykoliv, aniž by domyslel důsledky. Zůstávají za ním hory odpadků, špinavá voda, znečištěný vzduch... Co s tím? Jeden můj moudrý učitel říkal: Neodstraňujte následky, ale příčinu. A tak, prosím, zkuste přemýšlet, než jakýkoliv odpad vytvoříte. Do práce mohu jezdit městskou hromadnou dopravou, mohu používat výrobky z pří-rodních materiálů, nebo aspoň ekologicky šetrné výrobky, na úklid nemusím používat litry saponátů... Chci-li novou, jenom módnější věc, i když stará slouží, vrší se hora odpadů. (Pozor, nenavádím k fanatizmu! Občas je nutné použít automobil, dřevěné hodinky se také nevyrábí, někdy člověk potřebuje udělat radost sobě nebo jiným ale zkoušejte domýšlet následky svých činů všichni přece chceme dýchat čistý vzduch a mít čistou vodu...) Vytvoříte-li odpad, který už nejde využít k jinému účelu, využijte alespoň systému sběru tříděného odpadu (u nás ve škole platí NŘŠ č. 10 ze dne ). Budu ráda, když budete odpad třídit proto, že si vidíte dál než na špičku nosu, a ne proto, že vám to někdo nařizuje, nebo že hrozí velké pokuty. Na závěr ještě jedna myšlenka mého učitele (jsme koneckonců ve škole): Chovejte se tak, jak chcete aby se chovaly buňky ve vašem těle. P. S.: Začne-li se ve vašem těle ukládat něco, co tam nepatří, časem to hodně bolí... (Za životní prostředí ekolog školy) Ing. Jana Burdová DIVADLO NESLYŠÍCÍCH A NOVÉ CESTY 25. června 2003 se v rámci výuky deontologie konalo divadelní představení s následnou besedou zprostředkující uzavřený život neslyšících a možnosti komunikace s touto skupinou spoluobčanů. V divadelním představení se zpívalo, tančilo a znakovalo za doprovodu reprodukované hudby a projekce diapozitivů. Aktéry a organizátory akce byli studenti, absolventi a pedagogové ateliérů výchovné dramatiky pro neslyšící na divadelní fakultě JAMU v Brně. Emotivní a obsahově velmi sdělný program byl pro studenty zážitkem a současně zkušeností pro výkon jejich budoucího povolání. -ZA- Chování řeznického psa Byl pozdní večer (nikoli první máj), nýbrž večer prázdninový a já šel vynést odpadky. Když jsem sjel výtahem do přízemí, uviděl jsem u zadního vchodu jednu nájemnici, která se vracela s vyvenčeným psem. Nic neobvyklého. Možná bych si toho čtyřnohého tvora ani nevšiml, kdyby... Právě když jsem otvíral dveře předního vchodu, zaslechl jsem za sebou štěkání. Psů se nebojím a tak jsem šel jako by se nechumelilo. Jenže co se nestalo! Štěkající kokršpaněl doslova prolétl přivírajícími se dveřmi jako žhavá čára a začal na mě skákat. Navzdory tomu, že mi zběsilé zvíře poškrábalo nohy, jsem zachoval klid a čekal až se objeví jeho panička. Veliké štěstí, že pes měl náhubek - jinak bych měl s jistotou prokousnutou nohu. Panička přišla. Čekal jsem, že psovi dá co proto a mně se omluví. Chyba lávky! Jakmile uviděla, co se děje, první, na co se zeptala, bylo: Nenesete náhodou nějakou mrtvolu?!? (Asi na to vypadám, pomyslel jsem si a čekal, co bude dál.) S údivem nad položenou otázkou jsem jen zavrtěl hlavou. Žena ve středních letech psa chytla a ještě než s ním zmizela v domě na půl úst se zeptala: Neudělal Vám nic? Naštěstí ne. Slůvka omluvy už jsem se nedočkal... Je to smutné, ale někteří lidé zkrátka mají chování řeznického psa. Pavel Šoba Kuchyně je výborná a tečkai! Prožíváme-li delší dobu idylu, tvrdí ústy doktora Vlacha Zdeněk Jirotka v knize Saturnin, přestaneme ji vnímat, a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. S trochou nadsázky lze podobný zásah osudu najít i v rekonstrukci naší jídelny. Tu a tam se ozývaly hlasy, jak chutnal nebo případně nechutnal zaměstnancům, ale spíše studentům oběd. Někdy mě až napadalo - co proboha jíte doma?! Podle mého, přiznávám, že možná subjektivního dojmu, se v naší školní jídelně vaří výborně. Přes prázdniny naše domácí kuchyně nevařila a jídlo se dováželo

7 z normální vývařovny. A taky bylo normální. Někdy lepší, ale proti stravovacím zvyklostem v SPŠ MV v Brně horší. I zvyk dělá svoje. Ale v prvních dnech mohly být překvapené pohledy strávníků nad talíři, nad množstvím jídla i nad jeho obsahem pro naše kuchařky a kuchaře zadostiučiněním. JEJICH DOMÁCÍ KUCHYNĚ JE VÝBORNÁ A TEČKA. -ZA- léto F O T O G R A F I C K É O H L É D N U T Í Z A O P R A V O U N A Š Í K U C H Y NĚ (více v desateru na straně 2) ZÁKONY PRO LEGRACI A JINÉ PRÁVNÍ NESMYSLY (2.) V tomto čísle se podíváme na některá zákonná ustanovení platná v USA, která vyvolávají úsměv. Základem těchto zákonů (v podstatě precedentů) jsou skutečné události, které vznikly před mnoha desítkami let a tehdejší zákonodárci tak chtěli zabránit jejich opakování. Protože precedens v podstatě nejde zrušit, mohou být paradoxně použity i v současnosti. Příkladem může být zákon z roku 1916, podle kterého je zakázáno posílat poštou budovy. Toho roku se totiž jistý muž chtěl vyhnout přepravním nákladům za vlak a poslal jako poštovní balík cihlový dům o váze tun přes celý Utah... Sypání soli na železniční koleje může pro pachatele znamenat trest smrti. (Alabama) Je zakázána jízda na kole nevybaveném zvonkem či houkačkou a současně je cyklistům zapovězeno používání výstražných zvukových signálů. (Miami) Taxikáři nesmějí po dobu služby souložit na předních sedadlech vozů. (Massachusetts)

8 Řidiče čeká obvinění ze znásilnění, pokud svezou autem pasažérku mladší 17 let bez punčoch nebo naboso. (Indiana) Za odpálení jaderného zařízení na území města je možno uložit pokutu 500 dolarů. (vyhláška města Chico v Kalifornii) Budoucí delikvent je povinen informovat oběť o chystaném přečinu s denním předstihem, jinak je to u soudu přitěžující okolnost. (Texas) Jednoruký pianista nesmí žádat za hraní honorář. (Maine) Nošení kornoutů se zmrzlinou v zadní kapse kalhot je zakázáno. (Alabama) Je zakázáno hrát na ulici karty s obyvateli indián-ského původu. (městská vyhláška Globe) Je zakázáno vyjíždět na koni do schodů okresního soudu. (vyhláška města Nogales) Orální sex je kvalifikován jako sodomie. (Arkansas) Nesprávné vyslovování názvu státu Arkansas je v rozporu se zákonem. (Arkansas) Policisté nemají zákonné oprávnění zastavit cyklisty, kteří jedou rychlostí vyšší než 100 km/h. (Connecticut) Na to, aby byl člověk oficiálně uznán za opilého, musí se prokazatelně motat. (Connecticut) Při souloži povoluje zákon pouze misionářskou polohu. (Florida) Pokud se váže slon k parkovacím hodinám, musí být zaplacen poplatek ve výši parkovného motorového vozidla. (Florida) Klít v blízkosti mrtvoly při soudním ohledání či v márnici je trestné. (Georgia) Jízda na kolotoči v neděli je kvalifikovaná jako přestupek. (Idaho) Policejní úředník, který má podezření, že v určitém automobilu právě dochází k pohlavnímu styku, je povinen přiblížit se k vozidlu zezadu, třikrát zatroubit nebo zablikat světly a vyčkat přibližně dvě minuty, než vystoupí z vozu a rozhodne se prozkoumat podezřelé místo. (vyhláška města Coeur Dalene) Řidiči automobilu jsou povinni kontaktovat před vjezdem do města policii. (Illinois) Demonstrovat nahý před budovou radnice je v souladu se zákonem, pokud demonstrant dosáhne věku 17 let a je schopen se prokázat příslušným povolením. (vyhláška města Chicaga) Pokud se ulicí prochází hlouček více než tří původních obyvatel Ameriky, je možno je podezřívat ze spiknutí a zastřelit je. (městská vyhláška Spearfish) Zabít cizí osobu při vlastním pokusu o sebevraždu se kvalifikuje jako nejtěžší zločin. (Jižní Karolína) Zákon dovoluje mužům bít manželku koženým páskem nebo popruhem, ne však širším než pět centimetrů. Pokud ovšem žena souhlasí, může být tato šíře řemenu překročena. (městská vyhláška Los Angeles) Střílet na výložky policisty je protiprávní. (městská vyhláška Frankfort) Zloděj může podle zákona podat žalobu, pokud se při vloupání zraní. (Michigan) Žena nesmí tančit v baru či v hostinci na stole, pokud na sobě nemá oblečení o celkové váze alespoň 1,5 kilo-gramu. (Montana) mjr. JUDr. Miloslav Jedlička Co jste možná nevěděli o FKSP a obáváli se na to ptát... Ať chodíme do práce sebevíc rádi, musíme si chtě nechtě přiznat, že nejenom prací živ je člověk. A snad proto, že toto zjištění není žádným novým objevem, funguje i při naší škole Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP). S předsedou komise pplk. Mgr. Emilem Vaškem jsem si povídal v době, kdy mnozí z vás trávili zaslouženou dovolenou.

9 Nedávno uskutečněný víkend v Krkonoších vzbudil příznivé ohlasy. Můžete prozradit, jaké další akce podob-ného typu se v blízké době chystají? Kromě pravidelného červnového víkendu na horách je naplánován druhý pokus o přechod Jeseníků v měsíci říjnu. Věřím, že k nám počasí bude letos příznivější a zvládneme celou trasu. Zařídit takový zájezd vypadá na pohled vcelku jed-noduše. Ale ona nestačí jen ta myšlenka a zavolat do ces-tovky, že? Musím upozornit, že cestovka jsem vlastně já - celý zájezd je tedy v mé režii. Vymyslet místo, zajistit propagaci, přihlášky, vyřídit pojištění, zajistit ubytování, dopravu atd. Na tomto místě bych rád zmínil výbornou spolupráci s repro-grafickou službou při výrobě poutavých plakátů. Dodržujeme zásadu, že každou přihlášku považujeme za závaznou až v okamžiku složení požadované částky. Pochopitelně platí, že každý řádně přihlášený má možnost výběru místa v autobuse podle hesla kdo dřív přijde, ten dřív mele. Jedním z nejoblíbenějších způsobů čerpání pro-středků FKSP je bezúročná půjčka na pořízení a zařízení bytu. Kolik zaměstnanců už tuto půjčku využilo a kolik ji aktuálně čerpá? Půjčky praktikujeme již od roku 1997 a od samého začátku je o ně vzhledem k výhodnosti veliký zájem. Na samém začátku byla její výše , později dvacet a jednu dobu dokonce Kč. Posléze jsme se však zase vrátili k částce korun, aby bylo možno uspokojit více zájemců. Půjčky dosud využilo 134 zaměstnanců, několik z nich již dvakrát. K tomu aby někdo mohl čerpat podruhé, však musí být bezpodmínečně dodržena zásada uspokojit přednostně všechny zájemce, kteří ve stejnou dobu žádají poprvé. Pokud by se vyskytl sociální případ, který by vyžadoval zvláštní zřetel, samozřejmě ho komise v pořadníku upřednostní. Můžete shrnout jaké možnosti čerpání z FKSP dále máme? Na prvním místě je to příspěvek na stravu - ten činí ze všeho nejvyšší částku. FKSP přispívá denně každému strávníkovi 10 Kč na oběd. Další možností je příspěvek na rekreaci (až 2000 Kč zaměstnanec, 1000 Kč dítě). K tomu bych rád dodal, že podle vyhlášky Ministerstva financí č. 114 ze dne 27. března 2002 může FKSP přispívat pouze na rekreační pobyty, které pro zaměstnance škola sama organizuje anebo zakoupí u jiného organizátora (např. CK). Nemalou částku (letos 174 tisíce) tvoří dvoutisícové dary k pracovnímu a životnímu jubileu. Po dobré zkušenosti z uplynulého školního roku jsme opět zajistili pronájem bazénu na ZŠ Horní, který je pro zaměstnance k dispozici každé úterý od 16 do 17 hodin (počínaje 9. 9.). FKSP opětně zakoupil permanentky na divadelní a koncertní představení na sezónu 2003/2004. Upoutávky na ně jsou pravidelně v předstihu vyvěšovány. FKSP platí pobyt ve školní sauně, která je v provozu v sezóně pravidelně ve středu od 15 do 16 pro ženy a od 16 do pro muže (čas od je vyhrazen pro studenty). O půjčkách jsme již hovořili. Další aktivity: vstupenky na různé sportovní či kulturní akce, pravidelné zá-jezdy na divadelní nebo muzikálová představení (1-2x do roka). Zatím poslední z nich (loni v listo-padu) do bratislavské Malé scény ND měl velký úspěch. Letos na podzim je v plánu návštěva divadelního či muzikálového před-stavení v Praze. Po-drobnosti budou opět včas zveřejněny. Letošní rozpočet FKSP je korun (350 tisíc na rekreace, 350 tisíc na stravu, 260 tisíc na půjčky, 246 tisíc na kulturní + sportovní akce a zájezdy, 80 tisíc na Den učitelů, 86 tisíc na divadla a koncerty, 40 tisíc na bazén, 3 tisíce na saunu, 17 tisíc na zájezdy na hory, 20 tisíc na vstup na sportovní akce i kina). Nejeden z nás možná stále netuší, kdeže se vlastně berou finanční prostředky ve FKSP. Jak to tedy je? Fond je tvořen 1,5 % z celkové sumy mzdových prostředků všech zaměstnanců školy, a to zřizovatelem - tedy MV. Nelze to však prezentovat tak, že tato suma je tvořena z mezd zaměstnanců. Ročně se tato částka pohybuje těsně nad hranicí jednoho miliónu Kč. Kolik lidí už se přihlásilo na zájezd na olympiádu v Turíně, o kterém jsme psali v dubnovém zpravodaji? Na olympiádu v Turíně dosud žádné závazné přihlášky nemáme, ale už jsme podávali dvěma jednotlivcům vyčerpávající informace... Je ještě něco, co byste chtěl dodat? Na závěr bych chtěl podotknout, že komise je pouze poradní orgán správce fondu, kterým je ředitel školy plk. JUDr. Mgr. Jiří Musil. Jemu komise zpracovává a předkládá k posouzení a schválení veškeré akce. Je tedy nutno podtrhnout, že veškerá činnost se může uskutečňovat díky jeho pochopení pro potřeby a zájmy zaměstnanců školy a jejich rodinných příslušníků. Děkuji za rozhovor Pavel Šoba O K U R K O V Á S E Z Ó N A Z A M Y Š L E N Í V době prázdnin obvykle dochází ke stavu, kdy některá média nemají o čem informovat nás čtenáře a posluchače. Letos jsem při sledování médií v tomto období nabyl dojmu, že letošní okurková sezóna se vymykala průměru. Častokrát jsem si totiž připadal, že čtu denní tisk nebo sleduji televizi dalekých mimozemských civilizací, kde je šéf-redaktorem zpravodajství nejmíň E. T. Právě jsem se vrátil z Hradu, prohlásil člen NKÚ a dodal, že v sídle hlavy státu panuje slušně řečeno ekonomický nepořádek v podobě chybě-jící evidence kulturních a uměleckých děl ve výši několika milionů korun, dále že prostředky na údržbu jsou nehospodárně vynaložené a vůbec, že ve Správě hradu celkově panuje chaos a ekonomická nekázeň. Jak paradoxně potom působí, když neoplývající geniální pamětí jsem zalistoval v našem Zpravodaji č. 3/2000, kde zástupce ředitele pro ekonomiku ing. Krček vysvětluje, jaké zásady existují pro státní organizace v oblasti eko-nomiky, evidence majetku apod. A tak čtu, že na nákup obyčejné nové židle je potřeba až 12 dokladů v několika výtiscích a navíc se vše bedlivě sleduje při

10 pravidelných inventurách, nehledě na to, že každá věc má své číslo a v každé místnosti je vyvěšen inventární seznam, za který odpovídá konkrétní pracovník. Nedovedu si představit, že by se mohla u nás ve škole nějaká věc nezaevidovat a ztratit. Z toho vyplývá, že když dvě stejné organizace dělají totéž, není to totéž. Zaplaťpánbůh, že aspoň zde máme pořádek a vedení školy může mít o velkou starost méně na rozdíl od Hradu. Další Jobova zvěst spočívala v tom, že paní ministryně školství podala trestní oznamení na neznámého pachatele s tím, že v rámci projektu Internet do škol došlo ke škodě přesahující 880 miliónů korun. A další zpráva? Dnes již bývalá náměstkyně policejního prezidenta podepsala nevýhodnou zakázku na výrobu pouzder na pistole pro Policii ČR. Kontrakt s jistou rakouskou firmou přitom znamenal škodu 10 miliónů korun. Pár týdnů předtím zaplatila ČR (tedy všichni daňoví poplatníci) za špatnou ochranu investic americkému podnikateli přes 10,5 miliardy korun a co víc - další arbitrážní žaloby proti ČR jsou již na stole. A jdeme dál. Jedna vláda sociální demokracie podepíše nejvýhodnější smlouvu na výstavbu dálnice D 47, zatímco další vláda stejné politické strany ji pro nevýhodnost zruší... Proto se jako občan tohoto státu ptám: Kdo za tyto skutky a nepořádek nese odpovědnost? Jakou cestou se dostali tito lidé na rozhodující místa a kdo jsou ti odborníci, kteří rozhodují o zakázkách za desítky a stovky miliónů korun? Jakou odpovědnost za ně nesou jejich nadřízení? Asi stále platí, že tito lidé byli ve správnou chvíli na správném místě. Bohužel pro nás normální občany, bohudík pro jejich vlastní kapsu. Co máme potom vysvětlovat studentům, kteří se mě i mých kolegů ptají po konkrétní odpovědnosti? Zjišťuji, že naši studenti jsou v podstatě velmi nebezpeční, protože PŘEMÝŠLEJÍ. Není to dav lidí, jemuž jsou věci veřejné lhostejné. Věřte mi, že jsem za jejich dotazy rád a přál bych si, aby takových policistů bylo co nejvíce. Chci věřit, stejně jako oni, že na odpovědných místech budou brzy sedět jen slušní a poctiví lidé. To je úkolem i nás, starších, aby naši studenti se o to, jako budoucí orgány činné v trestním řízení, postarali. A potom si snad přečtu noviny, pustím televizi či rádio a budu číst i slyšet, že letošní prázdniny si naše děti užívají, ovoce se urodilo hodně a v dobré kvalitě, bouřka nad Togem byla jen obyčejná bouřka, státní rozpočet ČR je vyrovnaný - bez dluhů, platy jsou na úrovni EU a naši důchodci si jezdí na Kanáry za teplem. Prostě okurková sezóna. To všem slušným lidem přeje Mgr. Vladimír Machát Z P O V Ě Ď Jednoho večera, když po práci mladý muž k odpočinku ulehl, dlouho, dlouho nemohl usnout. Stále se převracel sem a tam a hlavou se mu honily všeliké těžké myšlenky. Některé z nich dostávaly posléze ostřejší obrysy, až nakonec jedna přehlušila všechny ostatní... Tu on povstal a sedaje si k psacímu stolu pocítil, tak jako mnohokráte předtím, že není tu sám... A napsal na otázku, kterou vyslechnuv snad srdcem, děkovnou odpověď. V chování svých blízkých, přátel a spolupracovníků vidím sebe sama. Mohu vidět sebe sama. Je těžké se do tohoto zrcadla podívat pohledem co možná zbaveným části ega. Nahlížím v sebe sama a leká mne to. Leká? Ego se toho bojí... V malém okruhu spolupracovníků se moje povaha a hlavně to špatné ve mně neutají. Jde to ven a já se toho bojím. Já se toho v nich bojím. Ale přitom to v nich jsem já. A já před tím utíkám. Utíkám sám před sebou, před svým obrazem. A dávám to za vinu jiným. Avšak jsou mým zrcadlem. Je to boží milost. Jen neudělat chybu... Ale kde končí můj obraz a kde začíná jejich vlastní já? Radek Beneš (1/H9) Tato rubrika je v našem Zpravodaji určena pro příspěvky z řad studentů. Je zde prezentována literární tvorba - povídky, fejetony, básně, texty písní, zážitky z cest, zkušenosti z praxe nebo třeba i fotografie. Současně tato rubrika poskytuje studentům možnost oslovit vedení školy, učitele, kladení dotazů nebo prezentování připomínek či názorů. Na aktuální dotazy je odpovězeno prostřednictvím lektorů-instruktorů v nejbližší možné době a pak také zveřejněním v dalším čísle časopisu. Podmínkou zveřejnění příspěvku je jeho autorizace. -ZA- E V I D E NČNÍ K O N T R O L A V O Z I D L A Na základě účinnosti zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vzniká podle 89, odst. 5 povinnost podrobit se evidenční kontrole vozidla. Na jejím základě odbory dopravy městských úřadů nebo obcí s rozšířenou působností vylepí na zadní registrační značku vozidla nálepku stříbrné barvy. Termín splnění stanovuje zákon vlastníkům vozidel do konce měsíce června U vozidel, která absolvují povinnou kontrolu technického stavu v STK, bude vystaven protokol o technickém stavu vozidla. S originálem protokolu, technickým průkazem silničního motorového vozidla, osvědčením o registraci a dokladem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zadní registrační značkou, je nutno se dostavit v určené úřední dny na příslušnou přepážku dopravního odboru. S sebou je nutné mít i doklad totožnosti vlastníka vozidla nebo plnou moc pro pověřenou osobu. Pokud byla evidenční kontrola bez závad nebo se snadno odstranitelnými nedostatky, jako např. změna barvy, bude splnění této povinnosti potvrzeno vylepením stříbrné evidenční nálepky s holografickými ochrannými prvky na zadní registrační značku vozidla. Povinnost evidenční kontroly a registrace vozidel se podle zákona vztahuje na všechna vozidla, která jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích. Tato povinnost se proto týká i vlastníků různých malých motocyklů, dále pak i samojízdných zemědělských strojů, stavebních mechanismů, přívěsů a návěsů, které využívají pozemní komunikace a nebyly dosud evidovány. Vlastníci vozidel, kterým termín další prohlídky připadá až na dobu po červnu příštího roku, musí tuto evidenční kontrolu absolvovat zvlášť. Se splněním uvedené povinnosti by se nemělo otálet, protože s blížícím se koncem stanovené lhůty mohou být návaly občanů, a to jak na STK, tak i na dopravních odborech. Doporučujeme proto neřešit tuto záležitost na poslední chvíli. mjr. Ing. Milan Prudký, PO DS SPORTOVNÍ Ú SPĚCH B R NĚNSKÝCH P O L I C ISTŮ

11 na X. SVĚTOVÝCH POLICEJNÍCH A POŽÁRNÍCH HRÁCH v Barceloně na přelomu července a srpna Her se zúčastnilo soutěžících ze 70 zemí světa. O významu této sportovní světové události není pochyb. Prezidentem čestného výboru her byl sám španělský král Juan Carlos I. Z brněnského Městského ředitelství Policie ČR se na této prestižní policejní a hasičské olympiádě blýskl 2 zlatými medailemi právě samotný ředitel MŘ pplk. JUDr. Jaroslav Vaněk v motokrosových soutěžích: jednotlivců - kategorii od 40 let, 250 ccm; a dužstev spolu se svým synem Jaroslavem (ten je policistou, v současné době student Policejní akademie, získal také 2 zlaté, druhou v jednotlivcích v kat let, 250 ccm) a s americkým poli-cistou Davidem Foglem na stroji 125 ccm. Dalšího úspěchu, v atletice, dosáhl při obhajobě stříbra z předchozích her pracovník MŘ P ČR mjr. Ing. Zdeněk Nekoksa ziskem bronzové medaile v trojskoku ve věkové kategorii let. Plavecké soutěže na 50 metrů volný způsob se též z městského ředitelství zúčastnil nstržm. Vladimír Smejkal. Medailistům blahopřejeme. -bb- Parašutistům se pod vedením Jiřího Blašky daří V roli trenéra mužské parašutistické reprezentace se daří našemu bývalému učiteli PaedDr. Jiřímu Blaškovi. Důkazem toho je i srpnový závod Evropského poháru v seskocích na přesnost přistání v italském Bellunu. ČR reprezentovala 2 družstva mužů (složená výhradně z profesionálních vojenských sportovců Dukly Prostějov) a poprvé v historii kompletní ženské družstvo startující pod hlavičkou Paraklubu Dukly Prostějov. Soutěž byla poslední prověrkou před mistrovstvím světa v parašutismu. Soutěžní seskoky se skákaly z vrtulníku z výšky 1000 metrů nad terénem na 8 soutěžních kol. Bellunský závod EP byl velkým úspěchem českých parašutistek: přivezly 1 zlato a 1 stříbro; v konkurenci 31 většinou ryze mužských družstev dosáhla česká děvčata pěkného 9. místa. Družstvo mužů Dukla A skončilo třetí, druhá pětka Dukly obsadila solidní 5. místo. Trenér Jiří Blaška k závodu poznamenal: Začátek nám nevyšel. Přesnost přistání je o počasí, a to měly oba naše mužské týmy v průběhu prvního seskoku nepříznivé, takže si hned na úvod oba připsaly hodně trestných centimetrů. Pak už jsme celý závod jen dotahovali soupeře. Do posledního kola šli kluci na 5. a 6. pozici. Příroda nakonec byla spravedlivá, a tak nepříznivé podmínky, které na začátku potkaly nás, v závěru zkomplikovaly život soupeřům. S bronzem áčka a 5. místem béčka jsem nakonec spokojen. -pš- DOBRÝ DEN, KOCIÁNKOi! Rok 2003 je vyhlášen Evropskou unií jako Rok handicapovaných. V jeho rámci a při příležitosti oslav Dne dětí pořádal Ústav pro tělesně postižené děti a mládež Kociánka ve čtvrtek 5. června 2003 akci Dobrý den, Kociánko! Vedle takových es, jako jsou country kapely Zimour, Johny, taneční skupiny La Quadrila a firem Harley Davidson, Oriflame apod. byla oslovena i naše škola, aby přispěla svojí troškou do mlýna. Jenže z trošky se stalo obrovské sousto, neboť již samotným příjezdem v plné zbroji přilákala ŠPIS (školní preventivně informační skupina) SPŠ MV v Brně obrovskou pozornost všech přítomných. A což teprve potlesk při vlastní prezentaci. A co bylo jejím obsahem? Jednak vlastní představení výchovně vzdělávacích programů, včetně činnosti a informací, které naši žáci v průběhu studia při výuce a výcviku získávají. V reálu to začalo výzbrojí a výstrojí policistů, oprávněními policistů při výkonu pravomoci - zejména právními důvody použití donucovacích prostředků, přes využití technických prostředků používaných při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu až po ukázky, kdy policista používá hmaty, chvat, úder a kopy sebeobrany při napadení pachatelem zblízka jako zákonný donucovací prostředek. Věřte mi, že hodina a půl na prezentaci byla pro všechny zainteresované zaměstnance naší školy tvrdou řeholí, neboť vše se odehrávalo na otevřeném prostranství ústavního parku za teploty 36 C (!!!) Zátěž byla ale vyvážena velkým zájmem přítomných návštěvníků, o čemž svědčí i hodně dotazů, které na nás směřovaly. V této souvislosti mě dojala otázka asi třináctiletého chlapce na invalidním vozíku: Pane, a mohl bych se stát také policistou jako Vy? (!!!) V ten okamžik se mě zmocnil obrovský smutek, že jsem nemohl se samozřejmostí a jednoznačně odpovědět: To víš, že ano... P. S.: Prezentace se za nás zúčastnili: pplk. JUDr. Plch, kpt. Ing. Vosinek, kpt. Mgr. Adamčík, stržm. Dědek, stržm. Flégr, stržm. Polák, stržm. Vítek, stržm. Klička a p. Bareš. pplk. JUDr. Zdeněk Plch T E N I S O V Ý T U R N A J Ž Á KŮ SPŠ MV v Brně ve spolupráci se SKPŠ Brno pořádají ve dnech až TENISOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ ŠKOLY. Právo startu mají žáci všech studijních běhů, kteří se do přihlásí u Ing. Šedivého (kl. 277, D/508). Startovné činí 20 Kč. Losování turnaje proběhne ve čtvrtek 25. září v v TVA. Hrací systém turnaje bude stanoven podle počtu přihlášek. Vstup do TVA ve sportovní obuvi! mjr. Ing. Květoslav Šedivý

12 Sportovní den ř editele školy V pondělí posledního června byl pro naše zaměstnance uspořádán již 5. ročník sportovního dne svou jarní částí, i když počasí bylo vyloženě letní. Vedením byli pověřeni zkušení sporťáci z PO TSP. U turistů se uplatnila horká varianta s koupáním, tenisté tentokrát hráli na kurtech Komety, trasa pro cyklisty byla připravena v okolí Lednice a ostatní měli šanci vybít se v TV areálu školy. Blíže se zmíním o kolařích. Ti si pochvalovali pohodová a známá místa v okolí lednického zámku až do kempu Pálava v Nových Mlýnech, kde se navíc setkali s turistickou skupinou E. Vaška při koupání v čisté vodě laguny. Na rovinaté trase míjeli minaret, Janův hrad, rybník Apollo (byl zelený), obce Bulhary, Dolní Věstonice a Novomlýnskou nádrž. Najezdili asi 45 km, a to většina z nich ještě šlapala ze školy do svých domovů. Závěr - vydařilo se! Podzimní část 5. ročníku sportovního dne se uskuteční již v pondělí 22. září. Podrobnosti jsou na letácích! -bb- ZPRAVODAJ - školní bulletin pro žáky a pracovníky Střední policejní školy MV v Brně. Vedoucí redakční rady Zuzana Armutidisová, tel , zástupce JUDr. Miloslav Jedlička, tel.: Členové redakční rady: PhDr. Božena Vejrostová, Mgr. Jiří Chromek, Mgr. Vladimír Machát, Bořivoj Braunschläger a Pavel Šoba. Zpravodaj vychází 1x za tři měsíce v nepravidelném rozsahu. Intranet: Články dopisovatelů nejsou obsahově upravovány. Adresa školy: Střední policejní škola MV v Brně, P. S. 365, Brno. Povoleno rozhodnutím tiskového odboru Magistrátu města Brna. Registrační číslo: R 3/00. Vytiskla reprografická služba materiálního odd. SPŠ MV v Brně vlastním nákladem v počtu 300 výtisků - č. z. 289/2003. Uzávěrka tohoto čísla 10. září Zdarma. Uzávěrka příštího čísla

POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE

POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE 1. 7. 2008 STALI JSME SE VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLOU ročník IX POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE číslo 2 ÚSPĚCHY NA SPORTOVNÍCH KOLBIŠTÍCH SLOVO REDAKCE aneb něco o nepostradatelnosti Přiznejme se. Kdo z nás

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 70. schůze rady města se konala 25. července Radní schválili: " žádost velitele PS Přelouč o povolení výcviku jednotky HZS PaK,

Více

A u t o š k o l s k é n o v i n y

A u t o š k o l s k é n o v i n y A u t o š k o l s k é n o v i n y Srpen 2010 Vydává : Asociace autoškol ČR, o.s. 130 00 Praha 3, Čajkovského 1 www.autoskol.cz e-mail : asociace@autoskol.cz Telefon : 222 722 821 GSM : 739 093 643 Vážení

Více

R. Lukavský v kostele. Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením Jihoamerické rytmy Čtěte na straně 9

R. Lukavský v kostele. Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením Jihoamerické rytmy Čtěte na straně 9 Jarmark se povedl Tradičnímu rožnovskému hodovému jarmarku počasí přálo a Rožnováci se skvěle bavili Čtěte na straně 2 R. Lukavský v kostele Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

9/2014. Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka. Barum Czech Rally Zlín. Jak je to s podporou sportu a kultury

9/2014. Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka. Barum Czech Rally Zlín. Jak je to s podporou sportu a kultury Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka 9/2014 Jak je to s podporou sportu a kultury 4 Barum Czech Rally Zlín 14 69. sezona Městského divadla 20 staré fotky 1 2 4 3 5 6 Vážení čtenáři,

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším ČESKÉ 3/2010 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším Generální ředitel Jiří Tregler: Čeká nás více práce za méně peněz Vězňové pomáhali při povodních

Více

Kdo na plesu chyběl, pochybil

Kdo na plesu chyběl, pochybil VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ TŘINECKO / JABLUNKOVSKO / ČESKOTĚŠÍNSKO SLEZSKÝ TÝDENÍK CENA 10 Kč 4. února 2014 06/XXII www.ihorizont.cz Na Úřadě práce v Třinci nemají rádi kominíky 175. výročí Třineckých železáren

Více

měsíčník města červen 2011 cena 10 Kč

měsíčník města červen 2011 cena 10 Kč měsíčník města červen 2011 cena 10 Kč Rekonstrukce viaduktu v Lánecké ulici, stav 22. května (foto: Jiří Víšek) Z obsahu Schůze rady......... str. 2 Zasedání zastupitelstva str. 2 Z historie............

Více

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové.

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer 7/2013 Kam k vodě 4 Ve Zlíně se sešla špička kolové 14 Tip: Masters of Rock 19 staré fotky Vážení čtenáři, tentokrát

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více