Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 22.12.2014, od 18:00 hodin"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce panem Davidem Hladíkem (dále jen předsedající). Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle 92 odst. 3 zákona o obcích). Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Předsedající dále sdělil, že zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu. Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Jaroslava Janouška a p. Miloše Nožičku a zapisovatelem p. Ilonu Menclovou, kteří s návrhem vyslovili souhlas. Schválení programu Předsedající přednesl návrh programu zasedání. Poté vyzval přítomné členy zastupitelstva, aby podali doplňující návrhy. Žádné doplňující návrhy nebyly vzneseny. Následovalo hlasování o schválení programu: Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo následující program. Program: 1) Rozpočet ) Stanovení ceny vodného ) Stanovení cen odpadů ) Stanovení výše nájmu obecního bytu - škola od ) Jmenování výboru pro rozšíření sportovního areálu 6) Sledování ekonomických ukazatelů podle paragrafů 7) Pravomoc starosty obce provést změnu rozpočtu do ,-Kč bez souhlasu zastupitelstva 8) Smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih 9) Různé Bod 1 Rozpočet na rok 2015 Předsedající prezentoval rozpočet na rok Dále sdělil, že rozpočet byl v zákonné lhůtě vyvěšen na úřední desce. Rozpočet: příjmy ,- Kč a výdaje ,-Kč. Poté vyzval přítomné, aby se k tomuto bodu vyjádřili. V diskuzi nebylo připomínek. Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 1. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2015.

2 Bod 2 Stanovení ceny vodného pro rok 2015 Předsedající navrhl ponechat ceny vodného pro rok 2015 stejné, tedy 25,- Kč/m3 a 300,- Kč za vodoměr/rok. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného z vodovodu Lukavec pro rok 2015 ve výši 25,- Kč/m3 a 300,- Kč za vodoměr/rok. Bod 3 Stanovení cen za svoz odpadů v roce 2015 Předsedající navrhl ponechat ceny za svoz odpadů stejné jako v loňském roce, a to: 52 svozů: 2.000,- Kč, 42 svozů: 1.700,- Kč, 26 svozů: 1.250,- Kč, 12 svozů 750,- Kč, pytel ASA: 70,- Kč, osoby s výjimkou z důvodu, že k nim nezajíždí vozidlo ASA: 250,- Kč/osoba (3 pytle v ceně), chalupáři: 500,- Kč/nemovitost. Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo ceny za svoz odpadů pro rok 2015 v této výši: 52 svozů: 2.000,- Kč, 42 svozů: 1.700,- Kč, 26 svozů: 1.250,- Kč, 12 svozů 750,- Kč, pytel ASA: 70,- Kč, osoby s výjimkou z důvodu, že k nim nezajíždí vozidlo ASA: 250,- Kč/osoba (3 pytle v ceně), chalupáři: 500,- Kč/nemovitost. Bod 4 Stanovení výše nájmu obecního bytu - škola od 2015 Předsedající navrhl s ohledem na provedenou rekonstrukci školy zvýšit nájem z obecního bytu ve škole na 3.000,- Kč. Následovala diskuze, jejímž výsledkem byl jediný návrh, a to 3.000,- Kč. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení nájmu z obecního bytu ve škole na 3.000,- Kč měsíčně. Bod 5 - Jmenování výboru pro rozšíření sportovního areálu Předsedající, na základě dohody z minulého jednání zastupitelstva, navrhl zřídit pracovní komisi pro rozšíření sportovního areálu a jmenovat do něho tyto členy: Petra Kotase, Pavla Jünglinga, Jaroslava Janouška, Jana Bartoše, Miloše Nožičku, Miloše Nožičku ml.. Předsedou výboru byl zvolen Petr Kotas. Všichni členové včetně předsedy se jmenováním vyslovili souhlas. V diskuzi nebylo k tomuto bodu připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 1. Usnesení: Zastupitelstvo obce zřídilo pracovní komisi pro rozšíření sportovního areálu. Předsedou byl jmenován Petr Kotas a členy Pavel Jüngling, Jaroslav Janoušek, Jan Bartoš, Miloš Nožička st., Miloš Nožička ml. Bod 6 - Sledování ukazatelů rozpočtu Předsedající informoval přítomné o nutnosti sledovat ukazatele rozpočtu dle jednotlivých paragrafů. V diskuzi nebylo k tomuto bodu připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce stanovilo jako závazné ukazatele rozpočtu dodržení objemu jednotlivých paragrafů a přesuny mezi jednotlivými položkami uvnitř paragrafu při jeho nepřekročení jsou plně v kompetenci starosty a účetní obce.

3 Bod 7 Pravomoc starosty obce provést změnu rozpočtu do ,-Kč bez souhlasu zastupitelstva Předsedající požádal zastupitelstvo, aby ho pověřilo k provádění rozpočtových opatření do výše ,- Kč. V diskuzi nebylo k tomuto bodu připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželo se 2. Usnesení: Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce Ing. Davida Hladíka k provedení rozpočtových opatření i v závazných ukazatelích, a to do výše ,- Kč. Bod 8 Smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb s knihovnou Václava Čtvrtka Jičín ve výši 5.500,- Kč na občana a rok. V diskuzi k tomuto bodu nebylo žádných připomínek. Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb s knihovnou Václava Čtvrtka Jičín s dotací ve výši 5.500,-Kč na rok. Bod 9 Různé Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30 hodin. Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatel: Ilona Menclová

4 USNESENÍ č. 6/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne I. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo následující program zasedání: 1) Rozpočet 2015 a rozpočtový výhled 2) Stanovení ceny vodného ) Stanovení cen odpadů ) Stanovení výše nájmu obecního bytu - škola od ) Jmenování výboru pro rozšíření sportovního areálu 6) Sledování ekonomických ukazatelů podle paragrafů 7) Pravomoc starosty obce provést změnu rozpočtu do ,-Kč bez souhlasu zastupitelstva 8) Smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih 9) Různé II. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo rozpočet na rok III. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo cenu vodného z vodovodu Lukavec pro rok 2015 ve výši 25,- Kč/m3 a 300,- Kč za vodoměr/rok. IV. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo ceny za svoz odpadů pro rok 2015 v této výši: 52 svozů: 2.000,- Kč, 42 svozů: 1.700,- Kč, 26 svozů: 1.250,- Kč, 12 svozů 750,- Kč, pytel ASA: 70,- Kč, osoby s výjimkou z důvodu, že k nim nezajíždí vozidlo ASA: 250,- Kč/osoba (3 pytle v ceně), chalupáři: 500,- Kč/nemovitost. V. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo zvýšení nájmu z obecního bytu ve škole na 3.000,- Kč měsíčně. VI. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb s knihovnou Václava Čtvrtka Jičín s dotací ve výši 5.500,-Kč na rok. VII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic zřídilo pracovní komisi pro rozšíření sportovního areálu. Předsedou byl jmenován Petr Kotas a členy Pavel Jüngling, Jaroslav Janoušek, Jan Bartoš, Miloš Nožička st., Miloš Nožička ml. VIII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic stanovilo jako závazné ukazatele rozpočtu dodržení objemu jednotlivých paragrafů a přesuny mezi jednotlivými položkami uvnitř paragrafu při jeho nepřekročení jsou plně v kompetenci starosty a účetní obce. IX. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic pověřilo starostu obce Ing. Davida Hladíka k provedení rozpočtových opatření i v závazných ukazatelích, a to do výše ,- Kč. Zapisovatel: Ilona Menclová Ověřovatelé:... dne... Miloš Nožička... dne... Jaroslav Janoušek Starosta:... dne... David Hladík

5 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem Davidem Hladíkem (dále jen předsedající). Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle 92 odst. 3 zákona o obcích). Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Předsedající dále sdělil, že zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu. Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Miloše Nožičku a p. Pavla Jünglinga a zapisovatelem p. Ilonu Menclovou, kteří s návrhem vyslovili souhlas. Schválení programu Předsedající přednesl návrh programu zasedání. Poté vyzval přítomné členy zastupitelstva, aby podali doplňující návrhy. Pavel Jüngling navrhl doplnit program o bod Oprava toalet v restauraci Lucerna. Následovalo hlasování o schválení programu: Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo následující program. Program: 10) Schválení jednacího řádu 11) Změna rozpočtu č. IV 12) Prodej pozemků p.č. 250/38 a p.č. 250/37 13) Podpis smlouvy o výpůjčce nádob na tříděný odpad EKO-KOM, a.s. 14) Podpis smlouvy SFŽP - Zateplení obecního úřadu 15) Podpis smlouvy SFŽP - Zateplení Obecního domu 16) Podpis smlouvy SFŽP - Zateplení budovy prodejny 17) Volba členů finančního výboru 18) Volba členů kontrolního výboru 19) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce předsedy finančního a kontrolního výboru ( 72 zákona o obcích) 20) Žádost pana Šťovíčka o příspěvek na elektřinu v obchodě 21) Oprava toalet v restauraci Lucerna 22) Různé: a) Otázka urychlení výstavby zázemí pro sportoviště Bod 1 Schválení jednacího řádu Předsedající předložil ke schválení jednací řád Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic a předložil znění jednacího řádu ke schválení. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo jednací řád zastupitelstva obce Lukavec u Hořic.

6 Bod 2 Změna rozpočtu obce č. IV Předsedající předložil ke schválení změnu rozpočtu obce č. IV. Informoval o tom, že příjmy se navýšily o ,- Kč a výdaje se navýšily o ,- Kč. Nikdo z přítomných neměl připomínky k tomuto bodu. Následovalo hlasování o schválení změny rozpočtu č. IV. Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu obce č. IV. Bod 3 Prodej pozemků p.č. 250/38 a p.č. 250/37 v k.ú. Lukavec Předsedající předložil žádost pana Pavle Moravce, bytem Pod Lipou 1733, Hořice a paní Monika Černé, bytem Třída Eduarda Beneše 1541, Hradec Králové na odkoupení stavebních parcel p.č. 250/38 o výměře 627 m 2 a p.č. 250/37 o výměře 616 na Trhovce za cenu 400,- Kč/m 2. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemků p.č. 250/38 a 250/37 na Trhovce v k.ú. Lukavec o celkové výměře m 2 za 400,- Kč/m 2 panu Pavlovi Moravcovi, bytem Hořice a paní Monice Černé, bytem Hradec Králové. Bod 4 Podpis smlouvy o výpůjčce nádob na tříděný odpad EKO-KOM, a.s. Předsedající předložil ke schválení smlouvu o výpůjčce nádob na tříděný odpad od firmy EKO-KOM, a.s. Kontejner na papír, plast, sklo barevné a bílé, kontejnery jsou zapůjčeny bezplatně. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podpis smlouvy o výpůjčce na tříděný odpad s firmou EKO-KOM, a.s. a pověřilo starostu obce Davida Hladíka podpisem smlouvy. Bod 5 - Podpis smlouvy SFŽP - Zateplení obecního úřadu Předsedající předložil ke schválení smlouvu č o poskytnutí podpory ze SFŽP na zateplení obecního úřadu se SFŽP. V diskuzi nebylo k tomuto bodu připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podpis smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na zateplení obecního úřadu a pověřilo starostu Ing. Davida Hladíka podpisem smlouvy. Bod 6 - Podpis smlouvy SFŽP - Zateplení Obecního domu Předsedající předložil ke schválení smlouvu č o poskytnutí podpory ze SFŽP. V diskuzi nebylo k tomuto bodu připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podpis smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na Zateplení obecního domu a pověřilo starostu Ing. Davida Hladíka podpisem smlouvy.

7 Bod 7 Zateplení budovy prodejny Předsedající předložil ke schválení smlouvu č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na zateplení budovy prodejny. V diskuzi nebylo k tomuto bodu připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podpis smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na Zateplení budovy prodejny a pověřilo starostu Ing. Davida Hladíka podpisem smlouvy. Bod 8 Volba členů finančního výboru Předsedající informoval o tom, že dle zákona č. 128/2000 Sb. Zákona o obcích je nutné, aby finanční a kontrolní výbory byly oddělené, a proto je nutné o těchto výborech znovu rozhodnout. Volba předsedy finančního výboru Předsedající navrhl na funkci předsedy finančního výboru Ing. Pavla Jünglinga. Poté vyzval členy zastupitelstva k podávání dalších návrhů na tuto funkci. Žádné další návrhy nebyly podány. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželo se 1. Usnesení: Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Pavla Jünglinga. Volba členů finančního výboru: Předsedající požádal přítomné členy zastupitelstva, aby podali návrhy na funkci členů finančního výboru a informoval o tom, že členové tohoto výboru nemusí být členy zastupitelstva obce. Zastupitelé navrhli pana Miloše Nožičku a pana Jaroslava Janouška jako členy výboru. Žádné další návrhy nebyly podány. Jaroslav Janoušek i Miloš Nožička s návrhem vyslovili souhlas. Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželo se 1. Usnesení: Zastupitelstvo obce zvolilo členy finančního výboru pana Jaroslava Janouška a pana Miloše Nožičku. Bod 9 Volba členů kontrolního výboru Volba předsedy kontrolního výboru Předsedající navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru pana Tomáše Kameníka. Poté vyzval členy zastupitelstva k podávání dalších návrhů na tuto funkci. Žádné další návrhy nebyly podány. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželo se 1. Usnesení: Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Tomáše Kameníka. Volba členů kontrolního výboru: Předsedající požádal přítomné členy zastupitelstva, aby podali návrhy na funkci členů kontrolního výboru a informoval o tom, že členové tohoto výboru nemusí být členy zastupitelstva obce. Zastupitelé navrhli paní Jaroslavu Kazdovou a paní Ilonu Menclovou jako členy tohoto výboru. Žádné další návrhy nebyly podány. Paní Jaroslava Kazdová a paní Ilona Menclová s návrhem vyslovili souhlas. Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželo se 1. Usnesení: Zastupitelstvo obce zvolilo členy kontrolního výboru paní Jaroslavu Kazdovou a paní Ilonu Menclovou.

8 Bod 10 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce předsedy finančního a kontrolního výboru Předsedající navrhl měsíční odměny za výkon funkce předsedy finanční a kontrolní komise ve výši maxima dle nařízení vlády č. 37/2013 Sb. v platném znění. Následovala krátká diskuze a poté hlasování. Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo výši měsíčních odměn předsedy kontrolní a finanční komise jako maximum dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění a dále dle 77, odst. 3, písm. B) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Bod 11 Žádost pana Šťovíčka o příspěvek na elektřinu v obchodě Předsedající předložil žádost nájemce obchodu pana Adama Šťovíčka o příspěvek na elektřinu za rok Předsedající navrhl příspěvek ve výši ,-. Následovala diskuze a poté hlasování. Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na elektřinu nájemci obchodu panu Adamu Šťovíčkovi ve výši ,- Kč za rok Bod 12 Oprava toalet v restauraci Lucerna Pavel Jüngling navrhuje opravit pánské toalety v restauraci Lucerna, umístit automaticky splachovací pisoáry a zrekonstruovat. Rekonstrukce by měla probíhat v březnu/dubnu Cenový odhad ,-. Následovala diskuze a poté hlasování. Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rekonstrukci pánských toalet v restauraci Lucerna v ceně ,- Kč. Bod 12 Různé a) Otázka urychlení výstavby zázemí pro sportoviště: Z diskuze vznikl úkol nechat pozemky zaměřit zajistí starosta. Na příštím jednání bude zřízena pracovní komise za účelem tohoto projektu (předsedající navrhuje Petra Kotase, Pavla Jünglinga, Jaroslava Janouška, Jana Bartoše, Miloše Nožičku, apod. - nutno s těmito lidmi projednat). Zajistit architekta - starosta. Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:00 hodin. Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatel: Ilona Menclová

9 USNESENÍ č. 5/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne I. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo následující program zasedání: 10) Schválení jednacího řádu 11) Změna rozpočtu č. IV 12) Prodej pozemků p.č. 250/38 a p.č. 250/37 13) Podpis smlouvy o výpůjčce nádob na tříděný odpad EKO-KOM, a.s. 14) Podpis smlouvy SFŽP - Zateplení obecního úřadu 15) Podpis smlouvy SFŽP - Zateplení Obecního domu 16) Podpis smlouvy SFŽP - Zateplení budovy prodejny 17) Volba členů finančního výboru 18) Volba členů kontrolního výboru 19) Žádost pana Šťovíčka o příspěvek na elektřinu v obchodě 20) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce předsedy finančního a kontrolního výboru ( 72 zákona o obcích) 21) Různé II. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo jednací řád zastupitelstva obce Lukavec u Hořic III. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo změnu rozpočtu obce č. IV. IV. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo prodej pozemků p.č. 250/38 a 250/37 na Trhovce v k.ú. Lukavec o celkové výměře m 2 za 400,- Kč/m 2 panu Pavlovi Moravcovi, bytem Hořice a paní Monice Černé, bytem Hradec Králové. V. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo podpis smlouvy o výpůjčce na tříděný odpad s firmou EKO-KOM, a.s. a pověřilo starostu obce Davida Hladíka podpisem smlouvy. VI. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo podpis smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na zateplení obecního úřadu a pověřilo starostu Ing. Davida Hladíka podpisem smlouvy. VII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo podpis smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na zateplení obecního domu a pověřilo starostu Ing. Davida Hladíka podpisem smlouvy. VIII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo podpis smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na zateplení budovy prodejny a pověřilo starostu Ing. Davida Hladíka podpisem smlouvy. IX. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Pavla Jünglinga. X. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic zvolilo členy finančního výboru pana Jaroslava Janouška a pana Miloše Nožičku. XI. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Tomáše Kameníka. XII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic zvolilo členy kontrolního výboru paní Jaroslavu Kazdovou a paní Ilonu Menclovou. XIII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo výši měsíčních odměn předsedy kontrolní a finanční komise jako maximum dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění a dále dle 77, odst. 3, písm. B) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

10 XIV. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo příspěvek na elektřinu nájemci obchodu panu Adamu Šťovíčkovi ve výši ,- Kč za rok XV. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo rekonstrukci pánských toalet v restauraci Lucerna. Zapisovatel: Ilona Menclová Ověřovatelé:... dne... Miloš Nožička... dne... Pavel Jüngling Starosta:... dne... David Hladík

11 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem Davidem Hladíkem (dále jen předsedající). Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle 92 odst. 3 zákona o obcích). Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Předsedající dále sdělil, že zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu. Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Tomáše Kameníka a p. Kateřinu Krutilovou a zapisovatelem p. Ilonu Menclovou, kteří s návrhem vyslovili souhlas. Schválení programu Předsedající přednesl návrh programu zasedání. Poté vyzval přítomné členy zastupitelstva, aby podali doplňující návrhy. Žádné další návrhy nebyly vzneseny. Následovalo hlasování o schválení programu: Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 1, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo následující program. Program: 23) Příspěvek na opravu střechy kostela Byšičky 24) Žádost o prodej části parcely č. 786/3 kat. Lukavec 25) Výsledek výběrového řízení - kanalizace 26) Výsledek výběrového řízení zateplení OÚ, prodejny a obecního domu-bývalá škola 27) Zřízení věcného břemene na p.č. 747, 250/11, 250/9 ČEZ - kat. Lukavec 28) Umístění kontejneru na textil u prodejny Lukavec 29) Žádost na provoz MŠ a ZŠ Miletín 30) Žádost o dotaci na rekonstrukci místní komunikace na Vidlák z MMR poškozenou po živelní události 31) Dar pro paní Jaroslavu Kazdovou 32) Změna rozpočtu č. III. 33) Opakovaná žádost o změnu územního plánu p. Ryba 34) Podpis smlouvy s manžely Damaškovými na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci cesty na Vidlák Bod 1 Příspěvek na opravu střechy kostela Byšičky Předsedající předložil ke schválení žádost Římsko-katolické farnosti Lázně Bělohrad o finanční příspěvek na opravu střešní krytiny kostela Sv. Petra a Pavla na Byšičkách. Navrhl příspěvek ve výši ,- Kč. Nikdo z přítomných neměl připomínky k tomuto bodu. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek na opravu střešní krytiny na kostele sv. Petra a Pavla na Byšičkách ve výši ,- Kč.

12 Bod 2 Žádost o prodej části parcely č. 786/3 kat. Lukavec Předsedající předložil zastupitelstvu žádost zemědělského družstva ZEPO BĚLOHRAD a.s. na odkoupení části parcely č. 786/3 v katastrálním území Lukavec. Předsedající dále informoval, že záměr prodeje tohoto pozemku byl v zákonné lhůtě vyvěšen na úřední desce. Předsedající navrhl cenu 80,-Kč/m2. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 1, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo prodej části parcely č. 786/3 v k.ú. Lukavec firmě ZEPO BĚLOHRAD a.s. za cenu 80,-Kč/m2. Bod 3 Výsledek výběrového řízení - kanalizace Předsedající informoval přítomné, že ve výběrovém řízení na opravu kanalizace v Lukavci zvítězila firma BETONTRANSPORT s.r.o. s cenou ,- Kč. VŘ se zúčastnily celkem 3 firmy, a to BETONTRANSPORT s.r.o., ATM CZ a.s. a OBIS, spol.s.r.o.. Usnesení: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na opravu kanalizace v Lukavci a pověřilo starostu Ing. Davida Hladíka k podpisu smlouvy s vítězem VŘ. Bod 4 Výsledek výběrového řízení zateplení OÚ, prodejny a obecního domu-bývalá škola Předsedající informoval přítomné, že ve výběrovém řízení na zateplení budov OÚ, prodejny a obecního domu (bývalá škola) zvítězila firma LUS s.r.o. s cenou ,81,- Kč za obchod, ,60 za OÚ, ,07,- Kč za obecní dům. VŘ se zúčastnily celkem 3 firmy, a to LUS, s.r.o., WORKMAN REALIZ s.r.o. a FORMONT OSTRAVA s.r.o. Usnesení: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na zateplení budov OÚ, prodejny a obecního domu a pověřilo starostu Ing. Davida Hladíka k podpisu smlouvy s vítězem VŘ. Bod 5 - Zřízení věcného břemene na p.č. 747, 250/11, 250/9 v k.ú. Lukavec Předsedající předložil ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV /VB/01 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši ,-. V diskuzi nebylo k tomuto bodu připomínek. Následovalo hlasování Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB/01 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. na p.č. 747, 250/11 a 250/9 v k.ú. Lukavec za úplatu ,-Kč a pověřilo starostu Ing. Davida Hladíka podpisem smlouvy. Bod 6 - Umístění kontejneru na textil u prodejny Lukavec Předsedající předložil zastupitelstvu žádost p. Pavla Vondráška o umístění a provoz kontejneru na textil v obci. Předsedající sdělil, že každoročně několikrát probíhá v obci sbírka šatstva pro Diakonii Broumov a nediví smysl v umístění tohoto kontejneru v obci. Navrhl tuto žádost zamítnout. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 5, Zdrželo se 2. Usnesení: Zastupitelstvo obce zamítlo žádost p. Pavla Vondráška na umístění a provoz kontejneru na textil v obci.

13 Bod 7 Žádost na provoz MŠ a ZŠ - Miletín Předsedající předložil žádost starosty obce Miletín na poskytnutí příspěvku na provoz MŠ a ZŠ v Miletíně, kterou navštěvují děti z Lukavce, v tuto chvíli pouze 1. Výše nákladů 1.600,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce zamítlo žádost obce Miletín na poskytnutí příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Miletín. Bod 8 Žádost o dotaci na rekonstrukci místní komunikace na Vidlák z MMR poškozenou po živelní události Předsedající navrhl požádat o dotaci na rekonstrukci místní komunikace na Vidlák poškozenou živelnou událostí. Poskytovatelem dotace je MMR a výše dotace je 70% za podmínky, že cena nepřesáhne 2,5 mil. Kč vč. DPH. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace na Vidlák poškozené živelní událostí. Bod 9 Finanční a věcný dar za dlouholetou činnost pro obec Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení finanční a věcný dar p. Jaroslavě Kazdové za dlouholeté působení ve vedení obce, ve výši ,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu nebylo žádných připomínek. Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar ve výši ,- a věcný dar ve výši 5.000,- Kč za dlouholetou činnosti pro obec. Bod 10 Změna rozpočtu č. III. Předsedající předložil ke schválení změnu rozpočtu obce č. III. Informoval o tom, že příjmy se navýšily o ,- Kč a výdaje se navýšily o ,- Kč. Nikdo z přítomných neměl připomínky k tomuto bodu. Následovalo hlasování o schválení změny rozpočtu č. III. Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu obce č. III. Bod 11 Opakovaná žádost o změnu územního plánu p. Ryba Předsedající předložil zastupitelstvu opakovanou žádost p. Ryby o změnu územního plánu u pozemku p.č. 41/12, 41/1, část 43/1 zalesněním smrkem v obci Černín. Žadatel opakovaně žádá o shora uvedenou změnu územního plánu. Předsedající navrhl žádost schválit za podmínky, že žadatel zaplatí celou změnu územního plánu. Následovala diskuze a poté hlasování. Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 1, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost pana Zbyňka Ryby o změnu územního plánu na pozemku p.č. 41/12, 41/1, část 43/1 za podmínky, že uhradí celou změnu územního plánu.

14 Bod 12 Podpis smlouvy s manžely Damaškovými na podání žádosti o dotaci Předsedající předložil ke schválení smlouvu na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace poškozenou živelní událostí (obecní cesta na Vidlák) s Ing. Václavem Damaškem a paní Magdalenou Damaškovou za podmínek shodných s dřívější smlouvou. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podpis smlouvy na zajištění dotace na rekonstrukci místní komunikace poškozenou živelní událostí s Ing. Václavem Damaškem a paní Magdalenou Damaškovou. Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:00 hodin. Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatel: Ilona Menclová

15 USNESENÍ č. 4/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne I. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo následující program zasedání: 1) Příspěvek na opravu střechy kostela Byšičky 2) Žádost o prodej části parcely č. 786/3 kat. Lukavec 3) Výsledek výběrového řízení - kanalizace 4) Výsledek výběrového řízení zateplení OÚ, prodejny a obecního domu-bývalá škola 5) Zřízení věcného břemene na p.č. 747, 250/11, 250/9 ČEZ - kat. Lukavec 6) Umístění kontejneru na textil u prodejny Lukavec 7) Žádost na provoz MŠ a ZŠ Miletín 8) Žádost o dotaci na rekonstrukci místní komunikace na Vidlák z MMR poškozenou po živelní události 9) Dar pro paní Jaroslavu Kazdovou 10) Změna rozpočtu č. III. 11) Opakovaná žádost o změnu územního plánu p. Ryba 12) Podpis smlouvy s manžely Damaškovými na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci cesty na Vidlák II. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo finanční příspěvek na opravu střešní krytiny na kostele sv. Petra a Pavla na Byšičkách ve výši ,- Kč. III. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo prodej části parcely č. 786/3 v k.ú. Lukavec firmě ZEPO BĚLOHRAD a.s. za cenu 80,-Kč/m2. IV. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic zamítlo žádost p. Pavla Vondráška na umístění a provoz kontejneru na textil v obci. V. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB/01 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. na p.č. 747, 250/11 a 250/9 v k.ú. Lukavec za úplatu ,-Kč a pověřilo starostu Ing. Davida Hladíka podpisem smlouvy. VI. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic zamítlo žádost obce Miletín na poskytnutí příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Miletín. VII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace na Vidlák poškozené živelní událostí. VIII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo finanční dar ve výši ,-Kč a věcný dar ve výši 5.000,-Kč za dlouholetou činnosti pro obec. IX. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo změnu rozpočtu obce č. III. X. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo žádost pana Zbyňka Ryby o změnu územního plánu na pozemku p.č. 41/12, 41/1, část 43/1 za podmínky, že uhradí celou změnu územního plánu. XI. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo podpis smlouvy na zajištění dotace na rekonstrukci místní komunikace na Vidlák poškozenou živelní událostí s Ing. Václavem Damaškem a paní Magdalenou Damaškovou. XII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na opravu kanalizace v Lukavci a pověřilo starostu Ing. Davida Hladíka k podpisu smlouvy s vítězem VŘ. XIII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na zateplení budov OÚ, prodejny a obecního domu a pověřilo starostu Ing. Davida Hladíka k podpisu smlouvy s vítězem VŘ.

16 Zapisovatel: Ilona Menclová Ověřovatelé:... dne... Tomáš Kameník... dne... Kateřina Krutilová Starosta:... dne...

17 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem Davidem Hladíkem (dále jen předsedající). Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle 92 odst. 3 zákona o obcích). Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Předsedající dále sdělil, že zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu. Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Tomáše Kameníka a p. Julia Banga a zapisovatelem p. Ilonu Menclovou, kteří s návrhem vyslovili souhlas. Schválení programu Předsedající přednesl návrh programu zasedání. Poté vyzval přítomné členy zastupitelstva, aby podali doplňující návrhy. Žádné další návrhy nebyly vzneseny. Návrh programu schválen všemi 8-mi hlasy. Program: 35) Změna rozpočtu č. II 36) Návrh změny územního plánu Černín - odvolání 37) Záměr prodeje části p.č. 180 v k.ú. Černín nebo povolení stavby na pozemku obce 38) Přijetí dotace na opravu části kanalizace 39) Přijetí dotace na rekonstrukci vodárny Dobeš 40) Přijetí dotace na zateplení OÚ, prodejny potravin a obecního domu bývalá škola 41) Prodej pozemku p.č. 250/16 Trhovka 42) Prodej pozemku p.č. 250/27 Trhovka 43) Prodej pozemku p.č. 250/29 Trhovka 44) Směna a koupě pozemků p.č. 105/3 a 106/6 v k.ú. Lukavec 45) Podání žádosti o dotaci na obnovu obecního parku po živelní události v 6/2013 na p.č. 58/1 a 730/9 46) Podpis smlouvy s manžely Damaškovými na podání žádosti o dotaci 47) Zadání projektu na obnovu obecního parku po živelní události v 6/2013 na p.č. 58/1 a 730/9 48) Nákup party stanů 49) Nákup vybavení hospody 50) Nákup ozvučení pro pořádání obecních akcí (zesilovač, reproduktory, mikrofon, apod.) 51) Zadání projektu na pasport kanalizací v obci Lukavec 52) Stanovení počtu členů nového zastupitelstva do komunálních voleb ) Výsledek výběrového řízení na rekonstrukci vodárny 54) Výsledek výběrového řízení kanalizace 55) Změna územního plánu Lukavec - hřiště 56) Prodloužení smlouvy na veřejně prospěšné práce s panem Veselovským 57) Různé

18 Bod 1 Změna rozpočtu č. II Předsedající předložil ke schválení změnu rozpočtu obce č. II. Informoval o tom, že příjmy se navýšily o 3,105,060,- Kč a výdaje se navýšily o 5,142,816,- Kč. Nikdo z přítomných neměl připomínky k tomuto bodu. Následovalo hlasování o schválení změny rozpočtu č. II. Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu obce č. II. Bod 2 Návrh změny územního plánu Černín - odvolání Předsedající předložil zastupitelstvu odvolání k zamítnutí žádosti o změnu územního plánu p. Zbyňka Ryby změna pozemku p.č. 41/12, 41/1, část 43/1 zalesněním smrkem v obci Černín. Žadatel opakovaně žádá o shora uvedenou změnu územního plánu. Následovala diskuze a poté hlasování. Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 2, Zdrželo se 2. Usnesení: Zastupitelstvo obce zamítlo žádost pana Zbyňka Ryby o změnu územního plánu na pozemku p.č. 41/12, 41/1, část 43/1. Bod 3 Záměr prodeje části p.č. 180 v k.ú. Černín nebo povolení stavby na pozemku obce Předsedající předložil zastupitelstvu opakovaně k projednání záměr prodeje (žádost p. Zbyňka Ryby) části pozemku p.č. 180 v k.ú. Černín o výměře do m2 z důvodu plánované výstavby Černínského rybníka panem Zbyňkem Rybou. Dále informoval o alternativním řešení situace, kterým je udělení povolení stavby na pozemku obce. Následovala diskuze a poté hlasování. Usnesení: Zastupitelstvo obce odložilo hlasování o udělení povolení stavby p. Zdeňkovi Rybovi na části pozemku p.č. 180 v k.ú. Černín. Bod 4 - Přijetí dotace na opravu části kanalizace Předsedající předložil ke schválení přijetí dotace na opravu části kanalizace ve výši ,- Kč. Jedná se o 90% dotaci od kraje. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace na opravu části kanalizace po povodni ve výši ,- Kč a pověřilo starostu Ing. Davida Hladíka podpisem smlouvy. Bod 5 - Přijetí dotace na rekonstrukci vodárny Dobeš Předsedající předložil ke schválení přijetí dotace na rekonstrukci vodárny Dobeš ve výši Kč. Jedná se o dotaci o Královéhradeckého kraje z programu Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod a je ve výši cca 70%. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace na rekonstrukci vodárny Dobeš ve výši ,- Kč a pověřilo starostu Ing. Davida Hladíka podpisem smlouvy.

19 Bod 6 - Přijetí dotace na zateplení OÚ, prodejny potravin a obecního domu bývalá škola Předsedající předložil ke schválení přijetí dotace na zateplení OÚ ve výši ,- Kč, prodejny potravin ve výši ,- Kč a obecního domu bývalá škola ve výši ,- Kč. Jedná se o dotaci z programu Zelená úsporám. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace zateplení OÚ ve výši ,- Kč, prodejny potravin ve výši ,- Kč a obecního domu bývalá škola ve výši ,- Kč a pověřilo starostu Ing. Davida Hladíka podpisem smlouvy. Bod 7 Prodej pozemku p.č. 250/16 v k.ú. Lukavec Předsedající předložil žádost pana Jakuba Ježka, bytem Pelikánova 1996, Hořice a paní Lenky Forstové, bytem Benátky 49, Smiřice na odkoupení stavební parcely p.č. 250/16 o výměře 913 m 2 na Trhovce za cenu 400,- Kč/m 2. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č. 250/16 na Trhovce v k.ú. Lukavec o výměře 913 m 2 za 400,- Kč/m 2 panu Jakubovi Ježkovi, bytem Hořice a paní Lence Forstové, bytem Smiřice. Bod 8 Prodej pozemku p.č. 250/27 v k.ú. Lukavec Předsedající předložil žádost pana Ilji Kouklíka, bytem V Chalouplách 71, Ostroměř na odkoupení stavební parcely p.č. 250/27 o výměře 711 m 2 na Trhovce za cenu 400,- Kč/m 2. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č. 250/27 na Trhovce v k.ú. Lukavec o výměře 711 m 2 za 400,- Kč/m 2 panu Ilju Kouklíkovi, bytem Ostroměř. Bod 9 Prodej pozemku p.č. 250/29 v k.ú. Lukavec Předsedající předložil žádost pana Romana Jakla a paní Terezy Sedlákové, bytem Betlém 857, Hořice na odkoupení stavební parcely p.č. 250/29 o výměře 693 m 2 na Trhovce za cenu 400,- Kč/m 2. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č. 250/29 na Trhovce v k.ú. Lukavec o výměře 693 m 2 za 400,- Kč/m 2 panu Romanu Jaklovi and paní Tereze Sedlákové, bytem Betlém, Hořice. Bod 10 Směna a koupě pozemků p.č. 105/3 a 106/6 v k.ú. Lukavec Předsedající předložil ke schválení směny a koupi pozemku p.č. 105/3 (majitel p. Čípa) a 106/6 (majitel Obec Lukavec) v k.ú. Lukavec. Směna bude provedena za obecní pozemek p.č. 106/6 v k.ú. Lukavec. Doplatek za rozdíl výměry m2 je ,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.

20 Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo směnu a koupi obecního pozemku p.č 106/6 v k.ú. Lukavec za pozemek pana Čípy p.č. 105/3 s doplatkem za rozdíl výměru ve výši ,- Kč a pověřilo starostu Ing. Davida Hladíka jednáním a podpisem. Bod 11 Podání žádosti o dotaci na obnovu obecního parku po živelní události v 6/2013 p.č. 58/1 a 730/9 Předsedající navrhl podání žádosti o dotaci na obnovu obecního parku po živelní události v 6/2013 na p.č. 58/1 a 730/9. Dotace je vypisována Ministerstvem pro místní rozvoj a je ve výši 90%. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na obnovu obecního parku po živelní události v 6/2013 na p.č. 58/1 a 730/9. Bod 12 Podpis smlouvy s manžely Damaškovými na podání žádosti o dotaci Předsedající předložil ke schválení smlouvu na zajištění dotace na obnovu obecního parku po živelní události v 6/2013 na p.č. 58/1 a 730/9 u Nosků s Ing. Václavem Damaškem a paní Magdalenou Damaškovou za podmínek shodných s dřívější smlouvou. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podpis smlouvy na zajištění dotace na obnovu obecního parku po živelní události v 6/2013 na p.č. 58/1 a 730/9 u Nosků s Ing. Václavem Damaškem a paní Magdalenou Damaškovou. Bod 13 Zadání projektu na obnovu parku po povodních na p.č. 58/1 a 730/9 Předsedající navrhl zadat vypracování projektu na obnovu parku po povodních na p.č 58/1 a 730/9, neboť je projekt nutný k žádosti o dotaci na obnovu parku. Cena projektu, která je započitatelná do dotace je ,- Kč, zhotovitel pan Lonc. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zadání projektu na obnovu parku po povodních na p.č. 58/1 a 730/9 a pověřilo starostu Ing. Davida Hladíka jednáním a zadáním. Bod 14 Nákup party stanů Předsedající informoval přítomné o záměru nakoupit 2 ks party stanů v hodnotě cca do ,- Kč za kus, neboť jsou v současné době cenově zvýhodněné. Stejná party stan zakoupilo SDH cca před 1 měsícem, a proto by bylo dobré koupit stejné, které by byly kompatibilní a daly se tak společně využívat pro obecní akce (Sjezd rodáků, Dětský den, Sraz Lukavců, apod.). Velikost stanu 5x8 m. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo nákup party stanů v celkové hodnotě do ,- Kč.

21 Bod 15 Nákup vybavení hospody Předsedající informoval přítomné o záměru zakoupit presovač s cappucinatorem do hospody v hodnotě cca ,- Kč, který bude možno využívat na obecní akce a rozšířené nabídky hospody. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 2, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo nákup presovače do hospody v hodnotě cca ,- Kč. Bod 16 Nákup ozvučení pro pořádání obecních akcí (zesilovač, reproduktory, mikrofon, apod.) Předsedající informoval přítomné o záměru zakoupit systém ozvučení pro pořádání obecních akcí (zesilovač, reproduktory, mikrofon, apod.), který byl také zapůjčen pro místní kapelu, která se zavazuje vystupovat na obecních akcích typu Sjezd rodáků, Sraz Lukavců, apod. Cena systému cca ,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo nákup ozvučení pro pořádání obecních akcí (zesilovač, reproduktory, mikrofon, apod.) v celkové hodnotě cca ,- Kč. Bod 17 Zadání projektu na pasport kanalizací v obci Lukavec Předsedající navrhl zadat vypracování projektu na pasport stávajícího stavu kanalizací v obci Lukavec. Tento po nás požaduje Odbor životního prostředí MěÚ Hořice za účelem povolování vypouštění odpadních vod do místního potoka, a to jak stávajících tak nových. Cena do ,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zadání projektu na pasport kanalizací v obci Lukavec v ceně cca ,- Kč a pověřilo starostu Ing. Davida Hladíka jednáním. Bod 18 Stanovení počtu členů nového zastupitelstva do komunálních voleb 2014 Předsedající v souvislosti s nadcházejícími komunálními volbami navrhl snížit počet členů zastupitelstva na 7 zastupitelů. Dle zákona musí obecní zastupitelstvo určit počet členů pro další volební období. V diskuzi byl vznesen protinávrh ponechat počet členů ZO i pro další období v počtu 9. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: 9 členů: Pro: 3, Proti: 4, Zdrželo: 1. 7 členů: Pro: 5, Proti: 3, Zdrželo se: Usnesení: Zastupitelstvo obce stanovilo počet členů příštího obecního zastupitelstva na 7. Bod 19 Výsledek výběrového řízení na rekonstrukci vodárny Předsedající informoval přítomné, že ve výběrovém řízení na rekonstrukci vodárny Dobeš zvítězila firma OBIS, s.r.o. Nová Paka s cenou ,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Usnesení: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na rekonstrukci vodárny a pověřilo starostu Ing. Davida Hladíka k podpisu smlouvy s vítězem VŘ.

22 Bod 20 Výsledek výběrového řízení kanalizace Odloženo na projednání na příští schůzi zastupitelstva. Usnesení: Zastupitelstvo obce odložilo tento bod k projednání na příští schůzi zastupitelstva. Bod 21 Změna územního plánu Lukavec - hřiště Předsedající informoval přítomné o záměru provedení změny územního plánu v blízkosti hřiště za účelem výstavby hřiště a zázemí. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo provedení změny územního plánu na pozemku p.č. 105/2, 105/3, 105/4 v k.ú. Lukavec za účelem výstavby hřiště a zázemí pro hřiště. Bod 22 Prodloužení smlouvy na veřejně prospěšné práce s panem Veselovským Předsedající navrhl prodloužit smlouvu na veřejně prospěšné práce v obci s panem Ivanem Veselovským, kterému skončí ke konci srpna roční smlouva, na další rok, s tím, že dotace bude pouze 7.000,- Kč a 3.000,- /měsíčně. Po skončení smlouvy na konci srpna se musí pan Veselovský znovu registrovat na ÚP a následně od října by mohl nastoupit opět k nám. K diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení smlouvy na veřejně prospěšné práce panu Ivanu Veselovskému s tím, že obec bude doplácet 3.000,- Kč / měsíčně. Bod 23 Různé 1) Stížnost pana Kupky (Vidlák) p. Ouhrabka nepovolená stavba. 2) Při vyměřování pozemků v Černíně bylo zjištěno, že je poškozený odvodňovací kanál v Černíně na pozemku Hynštových a Pavlových starosta informoval, že obec provede opravu za pomocí obecních zaměstnanců včetně revizní šachty. 3) Nepořádek u autobusové zastávky v Černíně bude doplněn odpadkový koš a obecní zaměstnanci budou dohlížet na pořádek v okolí autobusové zastávky. Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:00 hodin. Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatel: Ilona Menclová

23 USNESENÍ č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne I. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo následující program zasedání: 1) Změna rozpočtu č. II 2) Návrh změny územního plánu Černín - odvolání 3) Záměr prodeje části p.č. 180 v k.ú. Černín nebo povolení stavby na pozemku obce 4) Přijetí dotace na opravu části kanalizace 5) Přijetí dotace na rekonstrukci vodárny Dobeš 6) Přijetí dotace na zateplení OÚ, prodejny potravin a obecního domu bývalá škola 7) Prodej pozemku p.č. 250/16 Trhovka 8) Prodej pozemku p.č. 250/27 Trhovka 9) Prodej pozemku p.č. 250/29 Trhovka 10) Směna a koupě pozemků p.č. 105/3 a 106/6 v k.ú. Lukavec 11) Podání žádosti o dotaci na obnovu obecního parku po živelní události v 6/2013 na p.č. 58/1 a 730/9 12) Podpis smlouvy s manžely Damaškovými na podání žádosti o dotaci 13) Zadání projektu na obnovu obecního parku po živelní události v 6/2013 na p.č. 58/1 a 730/9 14) Nákup party stanů 15) Nákup vybavení hospody 16) Nákup ozvučení pro pořádání obecních akcí (zesilovač, reproduktory, mikrofon, apod.) 17) Zadání projektu na pasport kanalizací v obci Lukavec 18) Stanovení počtu členů nového zastupitelstva do komunálních voleb ) Výsledek výběrového řízení na rekonstrukci vodárny 20) Výsledek výběrového řízení kanalizace 21) Změna územního plánu Lukavec - hřiště 22) Prodloužení smlouvy na veřejně prospěšné práce s panem Veselovským 23) Různé II. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo změnu rozpočtu obce č. II. III. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic zamítlo žádost pana Zbyňka Ryby o změnu územního plánu na pozemku p.č. 41/12, 41/1, část 43/1. IV. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic odložilo hlasování o udělení povolení stavby p. Zdeňkovi Rybovi na části pozemku p.č. 180 v k.ú. Černín. V. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo přijetí dotace na opravu části kanalizace po povodni ve výši ,- Kč a pověřilo starostu Ing. Davida Hladíka podpisem smlouvy. VI. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo přijetí dotace na rekonstrukci vodárny Dobeš ve výši ,- Kč a pověřilo starostu Ing. Davida Hladíka podpisem smlouvy. VII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo přijetí dotace zateplení OÚ ve výši ,- Kč, prodejny potravin ve výši ,- Kč a obecního domu bývalá škola ve výši ,- Kč a pověřilo starostu Ing. Davida Hladíka podpisem smlouvy. VIII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo prodej pozemku p.č. 250/16 na Trhovce v k.ú. Lukavec o výměře 913 m 2 za 400,- Kč/m 2 panu Jakubovi Ježkovi, bytem Hořice a paní Lence Forstové, bytem Smiřice. IX. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo prodej pozemku p.č. 250/27 na Trhovce v k.ú. Lukavec o výměře 711 m 2 za 400,- Kč/m 2 panu Ilju Kouklíkovi, bytem Ostroměř. X. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo prodej pozemku p.č. 250/29 na Trhovce v k.ú. Lukavec o výměře 693 m 2 za 400,- Kč/m 2 panu Romanu Jaklovi and paní Tereze Sedlákové, bytem Betlém, Hořice. XI. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo směnu a koupi obecního pozemku p.č 106/6 v k.ú. Lukavec za pozemek pana Čípy p.č. 105/3 s doplatkem za rozdíl výměru ve výši ,- Kč a pověřilo starostu Ing. Davida Hladíka jednáním a podpisem.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 4.12.2014, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 21.12.2017, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Předsedající dále sdělil, že zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

Předsedající dále sdělil, že zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu. Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28. 12. 2018, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 22.12.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 12.2.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin

Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 7.12.2018, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 17.12.2015, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 17.12.2015, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 17.12.2015, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 26.3.2015, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 26.3.2015, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 26.3.2015, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 08.06.2017, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 3.11.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 10.3.2017, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 16.7.2015, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:30 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:30 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.5.2018, od 19:30 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 16.11.2017, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:30 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:30 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 25.7.2018, od 19:30 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.03.2013, od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.03.2013, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.03.2013, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 20:00 hodin

Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 20:00 hodin Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.5.2019, od 20:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 20:00 hodin

Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 20:00 hodin Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 27.3.2019, od 20:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 13.11.2010, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

* * * Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v 69 odst. 2 zákona o obcích

* * * Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v 69 odst. 2 zákona o obcích Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 2.11.2018, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.5.2012, od 20:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.5.2012, od 20:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.5.2012, od 20:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.12.2011, od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.12.2011, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.12.2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.11.2012, od 19:30 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.11.2012, od 19:30 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.11.2012, od 19:30 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Předsedající předložil návrh programu jednání. Vyzval přítomné, zda chtějí program doplnit. Nebylo tomu tak a přistoupilo se k hlasování.

Předsedající předložil návrh programu jednání. Vyzval přítomné, zda chtějí program doplnit. Nebylo tomu tak a přistoupilo se k hlasování. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sobčice konaného dne 13.12.2018 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ - Zasedání bylo řádně svoláno - Počet zúčastněných zastupitelů obce: 6 Luděk Smolík,

Více

USNESENÍ č. 9/2010 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.12.2010

USNESENÍ č. 9/2010 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.12.2010 Zastupitelstvo obce schválilo: USNESENÍ č. 9/2010 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.12.2010 a) Následující program ustavujícího zasedání: 1) Budova bývalé prodejny 2) Fotbalové hřiště 3)

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, konaného dne , od 17:00 hodin. Městys Včelákov Zastupitelstvo městyse Včelákov Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, konaného dne 23.11.2018, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva městyse

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Obec Benátky Obecní úřad Benátky I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Místo konání: Doba konání: Obec Benátky obecní úřad 20.12.2017 od 19:00 hodin Navržený program:

Více

Obec Hradiště 36, Zbiroh

Obec Hradiště 36, Zbiroh Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradiště, konaného 2. listopadu 2018, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hradiště (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0,

ZÁPIS. Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0, ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) zahájil zasedání

Více

Výsledky projednání č. 34/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne , od 18:00 hodin.

Výsledky projednání č. 34/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Výsledky projednání č. 34/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne 19. 1. 2018, od 18:00 hodin. Bod č. 1 Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Horní Brusnice, konaného dne od 17:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Horní Brusnice, konaného dne od 17:00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Horní Brusnice, konaného dne 31.10.2018 od 17:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Horní Brusnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 7, konaného dne 17. 6. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Zápis číslo 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.12.2014 přítomní: Mgr.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne 1 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne 10. 12. 2018 Přítomni: p. Luboš Holman, Ing. Radek Mydlář, Ing. Miroslav Čížek, Mgr. Vladimír Knížek, Ing. Jaroslava Kořínková, p.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 19,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Výsledky projednání č. 33/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne , od 18:00 hodin.

Výsledky projednání č. 33/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Výsledky projednání č. 33/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne 8. 12. 2017, od 18:00 hodin. Bod č. 1 Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Hrušov Zastupitelstvo obce Hrušov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne 7.12. 2016, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrušov (dále

Více

Z á p i s z veřejné schůze ZO Horní Loučky, která se koná dne v hod. na OÚ

Z á p i s z veřejné schůze ZO Horní Loučky, která se koná dne v hod. na OÚ Z á p i s z veřejné schůze ZO Horní Loučky, která se koná dne 23.12.2014 v 18.00 hod. na OÚ Přítomni: p. Plevač, Matýzka, Krejčí, Dufek, Smejkal, Steiner, Pochop, Mašek, Dufková Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 2/2014 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 2/2014 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 2/2014 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne 18.12. 2014, od 18:00 hodin. Bod 1 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 31. 10. 2018, od 18:00 hodin v kanceláři starosty v budově obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis č. 5/2013. z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Bohuslavice. konaného dne v kanceláři starosty obecního úřadu Bohuslavicích.

Zápis č. 5/2013. z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Bohuslavice. konaného dne v kanceláři starosty obecního úřadu Bohuslavicích. Zápis č. 5/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Bohuslavice konaného dne 16. 9. 2013 v kanceláři starosty obecního úřadu Bohuslavicích. Přítomni : Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Hladíková Jana,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Obora konaného dne od hodin

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Obora konaného dne od hodin Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Obora konaného dne 13. 12. 2018 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Alexa, Jiří Bednář, Jaroslava Dobiášová, Ing. Jiří Havíř, Petr Havíř, Lubomír Janíček, Radmila Malachová

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ráby. konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ráby. konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ráby konaného dne 12. 05. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/9 Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezdovice, konaného 5. 11. 2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 1. 2018 od 19.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Martin Fiala, Ing. Stanislav Kužel, Pavel Šedivý Omluveni: Petr Brázda, Petr Jurica

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

Výsledky projednání č. 1/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne , od 18:00 hodin.

Výsledky projednání č. 1/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Výsledky projednání č. 1/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne 15. 11. 2018, od 18:00 hodin. Bod č. 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele,

Více

Zápis č.1/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Černava, konaného dne , od 17:30 hodin.

Zápis č.1/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Černava, konaného dne , od 17:30 hodin. Stránka 1 z 7 Zápis č.1/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Černava, konaného dne 29.10.2018, od 17:30 hodin. Přítomni: Ing. Josef Krouza, Mgr. Milena Částková, Zuzana Šťastná, Lenka Bauerová,

Více

Obec Nový Ples Nový Ples 28, Jaroměř

Obec Nový Ples Nový Ples 28, Jaroměř Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř IČO: 00272892 e-mail:novy.ples@cbox.cz 724 180 090 Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples konaného dne 2. 11. 2018 Začátek jednání: 18:15

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 10. 3. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice konaného dne 30.11.2017 od 18 hodin na Obecním úřadě - zasedací místnost Sobčice 25, 508 01 Hořice - Zasedání bylo řádně svoláno - Počet zúčastněných

Více

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 20. 12. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 25.09.2017 Zahájení zasedání: 19:08hodin. Přítomni: Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 5. listopadu 2018, od hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 5. listopadu 2018, od hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 5. listopadu 2018, od 17.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vráto bylo zahájeno v 17.00 hodin bývalým

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, konaného dne na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, konaného dne na obecním úřadě Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, konaného dne 23.6. 2015 na obecním úřadě Zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce Horní Krupá. Přítomni: zastupitelé

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RRADOSTÍN konaného dne od hodin zastupitelstvo 6/2018

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RRADOSTÍN konaného dne od hodin zastupitelstvo 6/2018 Strana 1 Dne 27.10. 2018 Vyřizuje: Petr Zadina,starosta obce Tel.: 774 403 788 e-mail: starosta.radostin@email.cz OBECNÍ ÚŘAD RADOSTÍN Radostín 29 580 01 Havl.Brod IČ 00580040 e-mail: OURadostin@email.cz

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne v 17:00 hod. v kanceláři obecního úřadu.

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne v 17:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 9. 12. 2015 v 17:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 29. října 2018 od 19:00 hodin.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 29. října 2018 od 19:00 hodin. Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 29. října 2018 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 17,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Květen 2014 Zápis 3/2014

Květen 2014 Zápis 3/2014 Květen 2014 Zápis 3/2014 Stránka 1 z 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 26. 5. 2014 ve 20:00 hod. v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Neomluveni:

Více

OBEC STŘÍBRNÉ HORY. Zápis č Z

OBEC STŘÍBRNÉ HORY. Zápis č Z Zápis č. 5-2017-Z Ze zasedání zastupitelstva obce Stříbrné Hory konaného dne 26. 7. 2017 v 18.00 hodin v Kulturním domě č. p. 59 ve Stříbrných Horách. Zasedání zastupitelstva obce Stříbrné Hory bylo zahájeno

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 6. února 2019

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 6. února 2019 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 6. února 2019 Zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice (zastupitelstva) bylo zahájeno dne 6. 2. 2019 v 18:00 hod. v místní knihovně, Svésedlice

Více

ZÁ P I S č. 3/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Konojedy, konaného dne , od 17 hodin

ZÁ P I S č. 3/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Konojedy, konaného dne , od 17 hodin ZÁ P I S č. 3/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Konojedy, konaného dne 10.04.2018, od 17 hodin Přítomni: J. Klimeš, V. Klimeš, K. Lubrt, V. Volavka, M. Růžičková, V. Kopecká, Ing. J. Neužilová

Více

Výsledky projednání č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne , od 18:00 hodin.

Výsledky projednání č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Výsledky projednání č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne 13. 12. 2018, od 18:00 hodin. Bod č. 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele,

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 20.11.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 17:02 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 17:02 hodin. Obec Hrušov Zastupitelstvo obce Hrušov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne 14.05. 2018, od 17:02 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrušov (dále

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Starý Šachov určuje ověřovateli zápisu p. Dvořáka, pí Simmerovou a zapisovatelem pí Valentovou.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Starý Šachov určuje ověřovateli zápisu p. Dvořáka, pí Simmerovou a zapisovatelem pí Valentovou. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Starý Šachov, konaného dne 5.11.2018, od 17:30 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Starý Šachov (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Hrušov Zastupitelstvo obce Hrušov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne 29.11. 2018, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrušov (dále

Více

Zápis č. 1/2008 Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet na rok 2008 Příloha č. 2 - Opatření obecné povahy k VZÚ Soběraz

Zápis č. 1/2008 Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet na rok 2008 Příloha č. 2 - Opatření obecné povahy k VZÚ Soběraz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Konaného v sídle obecního úřadu dne 28.2.2008. Zápis č. 1/2008 Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet na rok 2008 Příloha č. 2 - Opatření obecné povahy k VZÚ Soběraz

Více

Obec Sedlice Sedlice 67, Humpolec, IČO tel: , ,

Obec Sedlice Sedlice 67, Humpolec, IČO tel: , , Zápis č.6/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Sedlice Den konání: 21.6.2019 Místo jednání: Začátek jednání: Konec jednání: Přítomní zastupitelé: Zasedací místnost OÚ Sedlice 19:30 hodin 21:00 hodin Ing.

Více

OBEC KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC Křížkový Újezdec 37, Kamenice tel.:

OBEC KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC Křížkový Újezdec 37, Kamenice tel.: Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec, konaného dne 1. 11. 2018, od 18:00 hodin. 1) Zahájení zasedání dosavadním starostou obce, zjištění usnášeníschopnosti Zasedání Zastupitelstva

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 5/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 5/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 6, konaného dne 20. 5. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kuželov, konaného dne , od 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu, Kuželov 125

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kuželov, konaného dne , od 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu, Kuželov 125 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kuželov, konaného dne 15. 05. 2018, od 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu, Kuželov 125 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kuželov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 20.3. 2015 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Obec Mezihoří Zastupitelstvo obce Mezihoří Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezihoří, konaného dne , od 20:00 hodin.

Obec Mezihoří Zastupitelstvo obce Mezihoří Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezihoří, konaného dne , od 20:00 hodin. Obec Mezihoří Zastupitelstvo obce Mezihoří Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezihoří, konaného dne 2.11. 2014, od 20:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO :

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO : OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 5/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 26.8.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš, p.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Ing. Michal

Více