Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše"

Transkript

1 Běh Emila Zátopka 18. září se uskutečnil 2. ročník Memoriálu olympijského vítěze Emila Zátopka čtěte na straně 3 Osobnost regionu Člověk má dělat dobro - to je krédo Vítězslava Koukala, který oslavil významné jubileum Čtěte na straně 4 Policie si posvítila na řidiče nákladních automobilů Levné stravování pro seniory a sociálně potřebné občany Černé skládky zdobí lesy Děti se odmalička učí třídit odpad Čtěte na straně 5-8 ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 19 ROČNÍK XIV 30. ZÁŘÍ 2004 CENA 6 Kč Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše Příští číslo Spektra Rožnovska vyjde ve čtvrtek 14. října 2004! Informace o MÚ Rožnov p. R. a městu Rožnov p. R. naleznete na adrese Krytý bazén Rožnov, spol. s r. o. a Město Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s Plaveckým oddílem, Plaveckou školou, DDM a agenturou Sprint, spol. s r. o., pořádá ve středu 6. října 2004 od 6.00 hodin do hodin v krytém bazéně s tobogánem v Rožnově pod Radhoštěm 13. ročník Plavecké soutěže měst. Tato akce je pořádána pod patronací Českého olympijského výboru a je tradičně určena nejen rekreačním plavcům všech Čeněk Kramoliš se narodil v roce 1862 a zemřel v roce 1949 Kramolišovo dílo čítající na čtyřicet svazků bylo oceněno deseti cenami včetně významné ceny České akademie v Praze Ostatky valašského spisovatele Čeňka Kramoliše odpočívají od na Valašském Slavíně. Rok 2004 je v našem městě zasvěcen Moravské babičce. V průběhu posledních týdnů a měsíců jste jistě narazili alespoň na jednu akci, která s tímto rokem souvisí. Jeho organizátoři se nechali inspirovat knížkou Čeňka Kramoliše nazvanou Moravská babička. V roce 1926 vyšla poprvé u nakladatele Prombergera v Olomouci a dalšího vydání se dočkala teprve v letošním roce v rámci edice Rožnovské malé tisky. Knížka je sice svým rozsahem 218 stran poměrně útlá, jedinečná je ovšem svou výpovědí, v níž Čeněk Kramoliš vyjádřil vztah rodnému městu i všemu, co jej v dětství obklopovalo. S nebývalou krásou a citem v ní poutavě popisuje život malého východomoravského městečka na úpatí Radhoště. Již na prvních stranách nalezneme autorovo vyznání Vzpomínám Tě s bratry se srdcem rozechvělým, Ty pravá valašská ženo, obdivuji se Tvé síle v utrpení a v boji o život a klaním se Tvé veliké lásce k nám dětem a k našemu milému Valašsku, jenž je nám nejdražší na světě. Jedním z cílů Roku Moravské babičky je mimo jiné také připomenutí osobnosti Čeňka Kramoliše, od jehož narození uplyne na počátku prosince již 142 let. Biografické slovníky u jeho jména uvádějí vedle sebe různé profese: spisovatel, historik, vlastivědný pracovník, učitel. Ačkoli všechna tato slova vystihují obdivuhodnou šíři Kramolišových aktivit, my k nim přidáme ještě další dvě slova: rodák rožnovský. Takto se alespoň sám podepsal v polovině 20. let 20. století v pamětní knize Valašského muzea v přírodě. V červnu letošního roku uplynulo 55 let od úmrtí tohoto pozoruhodného muže. Během tohoto více než půlstoletí začala památka Čeňka Kramoliše postupně upadat neprávem v zapomnění. Opětovného vydání se dočkalo jen několik málo knih. Povědomost o jeho díle i něm samotném byla stále torzovitější. Jednou z nemnoha připomínek se stalo přenesení jeho ostatků na Valašský Slavín do Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě. Splatit dluh vůči zapomínanému rodákovi si vytkli za cíl teprve potomci Kramolišových současníků. V letošním roce byla poprvé udělena Cena Čeňka Kramoliše nejlepšímu rožnovskému učiteli a konečně 30. září 2004 bude na místě, kde stával jeho rodný dům, položen základní kámen pomníku, jehož podobu navrhl Igor Kitzberger. (pokračování na straně 2) Volby do zastupitelstev krajů 2004 Termín konání voleb: pátek od hod. do hod. a sobota od 8.00 hod. do hod. Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Překážky ve výkonu volebního práva jsou: a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody b) zbavení způsobilosti k právním úkonům c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu d) výkon základní nebo náhradní vojenské služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu Volby v Rožnově pod Radhoštěm budou probíhat ve 14 volebních okrscích - jejich územní vymezení se oproti dřívějším volbám nezměnilo. Seznam volebních okrsků včetně adres volebních místností bude uveden v příštích číslech SR, dále je také uveden na úřední desce městského úřadu a na internetové stránce města. Občané budou oficiálně informováni o místě a době konání voleb formou OZNÁMENÍ, která budou zveřejněna - na úřední desce měst. úřadu - ve všech volebních okrscích způsobem místně obvyklým (zpravidla vývěsní skříňka nebo sídlo volební místnosti) Zúčastněte se plavecké soutěže věkových kategorií. Pravidelně se jí zúčastňuje mnoho měst a bazénů v České republice a rádi bychom, aby se letos i za Vašeho přispění podařilo zájem o tuto akci ještě zvýšit. Proto se obracíme na všechny spoluobčany města Rožnova p. R. především na žáky a studenty škol, rodiče s dětmi, ale i na pracovní kolektivy a seniory, aby svou účastí a svým výkonem podpořily nejen město Rožnov p. R. v této soutěži, ale také sportovní myšlenku. Organizátoři mohou zařadit mezi účastníky i ty zájemce, kteří nemají trvalé bydliště v daném městě, ale chtějí hájit jeho barvy. Každý soutěžící uplave 100 m libovolným způsobem. Věkový limit je neomezený. 500 nejlepších bodovaných časů bude sečteno a odesláno k vyhodnocení. Údaje o bodovém zisku jednotlivých měst budou evidovány ve sportovní redakci Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu a bezprostředně po skončení akce bude republikové pořadí měst oznámeno v jeho vysílání. První tři města v každé kategorii Méně známý hrob Čeňka Kramoliše na starém hřbitově v Rožnově. - ve sdělovacích prostředcích (Spektrum, TV Beskyd) - na internetových stránkách města nejpozději Volební lístky budou voličům doručeny nejpozději 3 dny před dnem voleb, tj. v úterý na adresu trvalého bydliště. Prokazování totožnosti a státního občanství: Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost: 1) platným občanským průkazem 2) nebo cestovním pasem ČR UPOZORNĚNÍ: Voliči z částí města, kde byly nově pojmenovány ulice, mohou volit na občanské průkazy s uvedenou starou adresou. Okrskové volební komise budou mít instrukce, jak postupovat v těchto případech. -mú- získají pohár a diplom od Českého olympijského výboru. Patronkou soutěže je nejúspěšnější plavkyně posledních let Ilona Hlaváčková. Vstup v době konání soutěže je pro všechny soutěžící zdarma. Upozornění! Ve středu 6. října 2004 bude krytý bazén vyhrazen pouze pro návštěvníky, kteří se zúčastní Plavecké soutěže měst, tj. nebude volné plavání, nebude v provozu tobogán, masážní trysky ani parní komory. Srdečně zvou pořadatelé. Foto: R. Sobotka Železniční trať slaví V sobotu 2. října se ve Valašském Meziříčí uskuteční oslava 120 let tratě Hranice na Moravě - Valašské Meziříčí - Vsetín. K této příležitosti je připravena celá řada akcí, které mají připomenout historii a význam tohoto významného dopravního uzlu. Od 1. do můžete na nádraží ve Valašském Meziříčí navštívit výstavku fotografií, historických dokumentů a předmětů se železniční tématikou, modelovou železnici v provozu včetně prodeje modelů. V den hlavních oslav - tedy v sobotu 2. října - budou vypraveny zvláštní parní a motorové vlaky, dále je připravena výstava lokomotiv, železničních vozů a kolejové techniky. Z řady dalších akcí připomínáme jízdy na stanovišti strojvedoucího lokomotivy řady 704, jízdy motorovým vozem v obvodu stanice, ukázky provozu historické hasičské parní stříkačky či promítání filmů se železniční tématikou. Z železniční stanice Rožnov p. R. budou vypraveny zvláštní vlaky v sobotu v 9.10 hodin a ve hodin. -vp- Spektrum Rožnovska hledá kameloty! Informace v redakci.

2 STRANA 2 ZPRAVODAJSTVÍ SPEKTRUM ROŽNOVSKA 19 /2004 Významný kongres v muzeu Fotoklub R9 zve veřejnost na fotografickou výpravu po Valašské krajině. Členové rožnovského foto-klubu provedou zájemce o tvůrčí fotografii zajímavými místy v krajině okolí Rožnova pod Radhoštěm. Všichni fotografové amatéři, kteří mají zájem tvořit, postihnout charakter Valašské krajiny, krajinný detail, zátiší, či cokoliv jiného; mohou projít místa, která inspirují kolegy fotoamatéry sdružené ve fotoklubu R9. Půjde například o Ráztoku, Rezervaci Čertův mlýn, Pustevny, Valašské muzeum v přírodě apod. Budeme společně tvořit barevně i černobíle, se stativem i bez něj, s kompaktem, digitálem či zrcadlovkou, s podporou a radami fotografů, kteří se fotografií krajiny intenzivně zabývají. Nepůjde o turistiku, ale hledání světla, nálady míst, která navštívíme. Půldenní výprava bude ukončena společnou diskusí o všem, co s fotografováním souvisí. Obzvláště povedené fotografie mohou být prezentovány na Valašské muzeum v přírodě se ve dnech září stalo dějiště celosvětového kongresu Mezinárodní asociace zemědělských organizací - AIMA. Této významné akce se zúčastnilo 45 delegátů prakticky ze všech světových kontinentů. Tématem letošního setkání byl vývoj zemědělství ve 20. století, jeho dokumentace a prezentace v muzeích. Kongres zahájil současný prezident zemědělských muzeí a ředitel Valašského muzea Vítězslav Koukal a všechny přítomné pozdravil i starosta Rožnova Václav Mikušek. Součástí celé akce bylo i slavnostní otevření nového objektu muzea - vozárny a položení základního kamene k dalšímu objektu - palírně. Byly také vysazeny dvě lípy - lípa Evropské unie a lípa České republiky. Účastníky kongresu čekal také bohatý doprovodný program - kromě prohlídky Valašského muzea navštívili Pustevny a další známé oblasti našeho regionu. Na závěr kongresu bylo zvoleno nové prezidium, neboť funkce prezidenta AIMA je určena na tři roky. Novým prezidentem byl zvolen Ján Kišgeci - ředitel muzea v Kulpinu u Nového Sadu v republice Srbsko - Černá Hora. Víceprezidentem se stal Vítězslav Koukal a generálním sekretářem Radoslav Vlk, také pracovník Valašského muzea. -vp- Workshop - Krajina ve fotografii výstavě v prostorách MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, nebo na klubových nástěnkách v centru Rožnova pod Radhoštěm. Akce se koná v sobotu Sraz je v 7.45 hodin na nádraží v Rožnově pod Radhoštěm u Bufetu. Akce se koná za každého počasí, čím hůř, tím líp. Srdečně zve Fotoklub R9. Slavnostní předání ZŠ 5. května Ředitelka ZŠ 5. května J. Nesvadbová a ředitel firmy Radekov A. Hadač při slavnostním předání školy. Foto: V. Pitron Nadační fond ZŠ Videčská Rožnov p. R. pořádá Podzimní bleší trh Příjem zboží 15. října od do hodin. Prodej zboží 16. října od 8.00 do hodin. Výdej zboží 16. října od do hodin. Přineste podzimní a zimní oblečení a obuv, lyže, lyžařské boty, přilby, zimní sportovní potřeby, kombinézy, bundy, brusle, větší hračky aj. (pokračování ze strany 1) Bronzová plastika čtenáře připomene Kramolišovu touhu čtenáře nejen pobavit, ale také nenásilně poučit. Celým jeho životem se totiž vine snaha odhalovat zapomínané stránky historie rodného kraje a města. V Rožnově, kam pravidelně zajížděl, čerpal nejen životní sílu, ale také náměty pro své literární dílo. Práce historika a spisovatele byla pro něj zálibou i životním posláním. Vedle toho se Rožnovský kostel Všech svatých zažil v neděli 19. září další slavnostní okamžiky. Konalo se zde totiž biřmování, kterého se na dvou mších svatých zúčastnilo 111 biřmovanců. Celý obřad včetně mše svaté řídil arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner spolu s rožnovským páterem Jiřím Poláškem. Poslední biřmování se ukutečnilo v roce 2000 na farské zahradě a příští bude pravděpodobně v roce Pro zajímavost - ve farním archivu se našla zpáva z roku 1853, kdy kardinál Fűrnsternberg biřmoval v Rožnově celkem 6253 biřmovanců! -vp- spolupodílel na osvětové činnosti, pořádal besedy, podporoval zřizování knihoven, spolupracoval s rodícím se Valašským muzeem v přírodě. Čeněk Kramoliš toužil, aby každá kniha - tedy i Moravská babička - potěšila co nejvíce zájemců. Takový osud čeká i 999 výtisků nově vydané knihy. Ten poslední, tisící výtisk čeká jiný osud. Na nějaký čas mu bude upřena čtenářova pozornost, neboť bude pro budoucí generace Rozsáhlou rekonstrukcí prošla během prázdninových měsíců ZŠ 5. května. Cílem rekonstrukce bylo především zkvalitnění vytápění školy a s tím související snížení vysokých provozních nákladů. Během června a července byl na všech pět pavilonů školy aplikován kompletní zateplovací systém Stomix, přičemž každá fasáda pavilonu dostala jinou barvu - od dvou zelených přes žlutou, okrovou až po oranžovou. Nově tak září nejen zateplené stěny školy, ale také nová plastová okna s dvojitým izolačním sklem, kterých bylo v celé škole vyměněno 379. Nové jsou také všechny vstupní dveře školy a prosklená stěna tělocvičny. Součástí rekonstrukce bylo také zaregulování vnitřní topné soustavy školy, na kterou byly napojeny tři nově vybudované kotelny. Celková finanční částka, která byla investována do uvedené rekonstrukce se pohybuje ve výši 16,3 mil. Kč. 15 milionů Kč z této částky poskytlo formou dotace Ministerstvo financí ČR. Slavnostní předání školy do užívání pedagogickým pracovníkům i školákům se uskutečnilo v pátek 24. září a zúčastnili se i senátor Jaroslav Kubín, starosta města Václav Mikušek a další představitelé z řad pedagogických pracovníků i stavebních a dodavatelských firem, kteří se na rekonstrukci podíleli. -red- Velká sláva v kostele Mons. Jan Graubner a P. Jiří Polášek se svým doprovodem. Foto: V. Pitron Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše uložen v neprodyšné schránce do základů pomníku Čeňka Kramoliše. Ponese poselství o díle a odkazu Čeňka Kramoliše našim dětem, vnukům, prostě všem dalším generacím. A možná za padesát, sto i více let se naskytne příležitost, kdy i tento výtisk nalezne svého čtenáře, zaujme ho a připomene, jak se žilo v době, kdy po Rožnově běhával malý Čeněk Kramoliš se svými bratry, kdy Rožnov byl malým lázeňským městečkem s dřevěnými domy na náměstí a moderní svět se jen pozvolna dral na Valašsko přes kopce a údolí z dalekých krajů. Slavnostní položení základního kamene pomníku Čeňka Kramoliše a představení Moravské babičky se odehraje ve čtvrtek 30. září v hod. na místě jeho rodného domku Na Drahách v Rožnově pod Radhoštěm, kam Vás všechny srdečně zveme. Mgr. Daniel Drápala, Ph.D. Informace Věžní hodiny Ještě počátkem září ukazovaly hodiny na věži farního kostela Všech Svatých neměnný čas, dnes už tam je jen prázdný ciferník. Historické věžní hodiny byly rozebrány a demontovány v úterý 14. září a ve středu 15. září i s rafikami odvezeny do dílny hodináře Ivana Kopeckého ve Ždáru nad Sázavou. Rekonstrukce hodin by měla trvat do konce měsíce října. A stát by měla ,- Kč, sdělil P. Jiří Polášek. Od listopadu 2004 si podle věžních hodin budeme moci kontrolovat tentokrát už přesný čas. -sb- Rožnovské hodiny v současné době. Přednáška o myslivosti na Středním odborném učilišti V rámci předmětu Základy ekologie se na Středním odborném učilišti v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnila přednáška a následná beseda o myslivosti. Výtečně ji připravil pan Karel Třetina, který svým poutavým vyprávěním zaujal žáky 1. ročníku učebních oborů zámečník, obráběč kovů a autoelektrikář. Pan Třetina svou skvěle připravenou přednášku doplnil i ukázkami vábniček, trofejí, nábojů a zbraní. Žáci i učitelé ocenili jeho svědomitou přípravu a nadšení, s jakým se svému koníčku věnuje. V následující besedě zodpověděl mnoho dotazů žáků, ať už se týkaly vztahu k přírodě, myslivosti nebo mezilidských vztahů. -sou- Úspěšní autoři Během XIX. setkání autorů literatury faktu v raně barokním zámku malebného městečka Letohrad byly 21. září 2004 udělovány Ceny E. E. Kische za literaturu faktu. Úspěšní byli také autoři, kteří mají vztah k tomuto regionu. Cena E. E. Kische byla udělena knize Libora Knězka Ve Frenštátě mají rádi poezii, která mapuje kulturní historii Frenštátska, prozrazuje autorovu lásku k rodnému kraji, opírá se však také o množství dokladů až objevného charakteru a je odborně podkutá také pro literární historiky. Cenou E. E. Kische byla odměněna také kniha přední osobnosti českého filmu Josefa Hanuše a Zdeňka Smíška Život s kamerou i bez ni, která nejenže obsahuje množství postřehů z filmové práce, ale obohacuje vyprávění i o lidský rozměr předních českých filmových umělců a poskytuje široký obraz na historii českého filmu. Kniha byla v roce 2003 pokřtěna právě v Rožnově p. R. -sb- Hážovice měly pouť Foto: R. Sobotka Městská čtvrť Hážovice slaví svou pouť již tradičně na sv. Michala, ale protože ten má svátek ve středu , tak se pouť uskutečnila s předstihem v neděli 26. září. Hážovským spoluobčanům počasí příliš nepřálo, a tak přišli do kostela Všech svatých v dešti. To neubralo z jejich slavnostní nálady. V průvodu jsme mohli spatřit mnoho krojovaných, kteří své valašské kroje představují především o své pouti. Po slavnostní mši se všichni seřadili a procesím zamířili do Hážovic k areálu hasičské zbrojnice. Zde byly po krátkém pietním aktu u křížku připraveny pouťové atrakce pro děti, na poutníky čekal tradiční pouťový guláš i perníčky, které si Hážovičtí pečlivě sami uvařili či upekli. A tak nedělní dopoledne se přece jenom vydařilo. -vp- Procesí občanů Hážovic před rožnovským náměstím. Foto: V. Pitron

3 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 19 /2004 TÉMA STRANA 3 Téma Druhý ročník Běhu Emila Zátopka byl rekordní Nejmenší závodníci se řadí na startu závodu. Výsledky Běhu Emila Zátopka Kategorie A: 1. David Gerych, 2. Ivan Čotov 3. Radim Matyáš Kategorie B: 1. Petr Klimeš 2. Milan Blažko 3. Pavol Faško Kategorie E: 1. Jana Klimešová 2. Radka Churáňová 3. Lenka Jančaříková Sobota 18. září patřila již potřetí Běhu rodným krajem Emila Zátopka, kdy se konal již jeho druhý ročník - první Běh nesl označení nultý. Jako vždy se jej zučastnila řada hostů, včetně manželky slavného běžce Dany Zátopkové, hejtmana Zlínského kraje Františka Slavíka, starostů měst Kopřivnice a Rožnova, a dalších významných představitelů našeho veřejného života. Start běhu proběhl v hodin v Kopřivnici a při této příležitosti proběhlo také slavnostní odhalení sochy Emila Zátopka. Trať závodu byla dlouhá 22,1 km a vedla velmi náročným kopcovitým terénem. Závodu se zúčastnil rekordní počet běžců Kártce po poledni přibíhali první běžci již do Valašského muzea, kde byl cíl. Absolutně nejrychlejšího času dosáhl David Gerych z SSK Vítkovice - 1:15:42,3 hod. V ženách zvítězila Jana Klimešová, která časem 1:25:46,4 hod. překonala traťový rekord. Závod doprovázely samozřejmě kulturní akce, a to v obou městech. V Rožnově byl připraven dopolední i odpolední program, jehož vrcholem bylo slavnostní vyhlášení výsledků spolu s vystoupením folklorního souboru Vsacan. Ke hrobu slavného olympijského vítěze byla položena celá kupa kytic a kytiček. Lidé na Emila Zátopka nezapomněli a určitě nezapomenou. Předzvěstí tohoto závodu byly i závody pro mládež, které se také konaly v obou pořádajících městech. Ty rožnovské připravil Dům dětí a mládeže ve spolupráci s TJ Rožnov a uskutečnily se v pátek 17. září v městském parku. Běhu za zdravím se zúčastnilo celkem 430 závodníků z mateřských škol, základních škol a veřejnosti. Závody to byly velice napínavé, neboť i ti nejmenší chtěli dokázat, že běhat umí velice rychle a bojovně. Někdy také nechyběly ani slzičky, ovšem pečliví opatrovatelé z řad pedagogického doprovodu i rodičů se snažili co nejrychleji chmury z tváří závodníků a závodnic vymazat. Školy i školky se na tuto akci pečlivě připravily, nechyběly ani jednotné dresy, doprovodné transparenty i naučené skandované pokřiky. Atmosféra závodu byla velice příjemná a hezká. Výsledková listina I. ročníku Běhu pro zdraví s VZP ČR a XV. ročníku Běhu za zdravím s DDM Celkem 430 závodníků MŠ - 4 letí m 1. Zuzana Reichlová, 1. máje Tereza Řezníčková, Svazarmovská Ema Pilařová, Radost 1. Lukáš Soška, Radost 2. Jan Kejhar, Na Zahradách Patrik Kučera, 1. máje letí m 1. Renata Hoferková, Na Zahradách Eva Hlisníkovská, 1. máje Lenka Vašenková, 5. května Adam Obdržálek, 1. máje Zdeněk Sušeň, Meziříčská Patrik Cvečka, 1. máje 864 ZŠ - roč m 1. Sabina Sigmundová, Koryčanské Paseky 2. Veronika Deptová, Videčská 3. Michaela Solanská, Záhumení 1. Robin Fojtášek, Videčská 2. Martin Cabák, Záhumení 3. Petr Kejhar, Záhumení roč m 1. Kristýna Kavanová, Videčská 2. Viktorie Pokorná, Videčská 3. Magda Červinková, Videčská 1. Martin Kohout, Videčská 2. Marek Adámek, Videčská 3. Adam Vyjídák, Videčská roč m 1. Simona Ovčariková, Videčská 2. Kristýna Marešová, Videčská 3. Lucie Žurková, Pod Skalkou 1. Martin Mana, Dolní Bečva 2. Daniel Dorotík, Videčská 3. Tomáš Svačina, Záhumení roč m 1. Monika Blinková, Videčská 2. Pavla Sekyrová, Videčská 3. Lenka Stavinohová, Videčská 1. Jiří Nuc, 5. května 2. Martin Zezulka, Valašská Bystřice 3. Ondřej Vašut, 5. května roč m 1. Vendula Šebečková, Videčská 2. Monika Valová, 5. května 3. Nikola Zapletalová, Videčská 1. Přemysl Absolon, Pod Skalkou 2. Petr Stodůlka, Valašská Bystřice 3. Robert Filip, 5. května Veřejnost m let 1. Ondřej Blinka, Rožnov p. R. Muži - do 40 let 1. Ondřej Blinka, Rožnov p. R. 2. Jakub Ambros, MK Kopřivnice 3. Martin Navařík, VŠ Ostrava Muži nad 40 let 1. Vladimír Blinka, Rožnov p. R. 2. Milan Goláň, Rožnov p. R. 3. Pavel Navařík, Rožnov p. R. Bojovnost mladých závodníků byla nezměrná. V popředí Filip Cibulec. Absolutní vítěz Běhu Emila Zátopka David Gerych. Zvláštní poděkování zasluhují pořadatelé i pedagogičtí pracovníci, kteří věnovali této akci zajisté spoustu času a energie. A to zajisté bude platit i v příštích ročnících tohoto již tradičního závodu. Z rožnovských závodníků se nejlépe umístil Pavel Vrbka na celkovém 45. místě a René Link na celkovém 73. místě. Nejstarším závodníkem byl jedenaosmdesátiletý Oldřich Oškera z Pohorské jednoty Radhošt, který tuto náročnou trať zvládl za tři hodiny a devět minut. Připravili: L. Vičarová a V. Pitron Dana Zátopková a Václav Mikušek v Dřevěném městečku. Jiří Raška, Lidka Linhartová a Libuše Rousová. Nejúspěšnější rožnovský závodník Pavel Vrbka.

4 STRANA 4 PUBLICISTIKA SPEKTRUM ROŽNOVSKA 19 /2004 Absolvoval dlouhodobou stáž v Národním zemědělském muzeu v Budapešti a krátkodobé pobyty ve významných muzeích v Evropě. Autor ve světě ojedinělé expozice Vývoj zahrad a parků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, spolu se Zd. Tempírem Vývoj ovocnictví, dále Vývoj ovocnictví, Vývoj vinařství, Vývoj zpracování ovoce a zeleniny. Nositel řádu milosrdných bratří (Praha 1995). Člen týmu expozice Vývoj životního prostředí v ČR, autor mnoha výstav, odborných článků a průvodců po expozicích. Prezident AIMA. Od ředitel Valašského muzea v přírodě. Je šedesátka odpočinkový bod, start do další etapy, nebo snad cíl? Já si vůbec nepřipouštím, že je mi šedesát, takže těžko říct, co to je. No, start už asi ne, ale myslím si, že ještě nějaký ten rok bych chtěl pracovat, takže je to vlastně takové pokračování. V mládí jste měl určitě nějaké cíle, splnily se vám, nesplnily? Původně jsem chtěl jít studovat historii, ale režim mi to neumožnil, protože jaksi - dědeček kapitalista, tatínek kapitalista, maminka dcera kulaka. Z naší přírody Sledování výskytu vážek na mokřadních lokalitách na Valašsku provádí v těchto dnech členové rožnovské základní organizace Českého svazu ochránců přírody. Kromě vážek je evidován také výskyt ledňáčka říčního na vodních tocích. Vysoká druhová pestrost vážek a hnízdní výskyt ledňáčka je významným ukazatelem čistoty vodního prostředí. Výzkum probíhá na vodních tocích a u vážek pak zejména také na mokřadech, které dosud Člověk má dělat dobro druhým Musel jsem dělat něco jiného, tedy učení zemědělské. Pak jsem se čistě náhodou dostal na střední a posléze i na vysokou školu. Po jejím absolvování se naskytlo místo v muzeu, takže nakonec se mi přece splnilo to, co jsem chtěl. Osobnost regionu Ing. Vítězslav Koukal, CSc. Zahradník, muzejník. Nar v Brně. Absolvent Střední zemědělské technické školy ve Znojmě, Vysoké školy zemědělské v Brně (1968), kandidatura na Vysoké škole zemědělské v Praze (1984). Od r ředitel Národního zemědělského muzea v Lednici na Moravě a ve Valticích. Od r generální sekretář Mezinárodní organizace zemědělských muzeí AIMA (souč. ICOM). Každý máme v životě nějaké prohry, vítězství, něco nás zabolí, něco potěší, jaké jsou ty vaše? Co zabolí... Pominu-li lidi, kteří odešli, tak nejvíc asi to, že v mém minulém zaměstnání, kde jsem strávil přes třicet roků a budoval zahradnické muzeum, které u nás nebylo, a už prakticky zase není, to je ta Lednice a ty Valtice, když tam potom člověk o dva roky později přijde a není tam nic, tak to zabolí. Ale naštěstí jsem na lepším, tedy ve Valašském muzeu, takže to zase nebolí až tak moc. Máte určitě nějaké životní heslo, které vás forsíruje. Nemám. Jen takovou filozofii, že člověk má dělat dobro druhým a že se mu to vrátí. Je druhá polovina září, ve Valašském muzeu probíhá Celosvětový kongres Mezinárodní Asociace zemědělských muzeí CIMA XIV, jehož jste prezidentem. Jedná se o Mezinárodní organizaci zemědělských muzeí. Ta vznikla v roce 1966, první kongres se konal v tehdejším Československu v Liblicích u Prahy. Vlastně tato organizace vznikla z popudu Československa, Maďarska a Švédska. To proto, aby lidé z východu mohli jezdit na západ. Na prvním kongresu jsem byl v roce 1971 v Maďarsku. Pokud se konaly na východě, mohl jsem se jich zúčastnit. Od roku 1990 se mohu účastnit i kongresů na západě. Po roce 1990 bylo jasné, že i tato organizace musí Ředitel Valašského muzea Vítězslav Koukal. Foto: R. Sobotka Mapují rozšíření vážek a ledňáčků nebyly probádány, nebo jsou v dlouhodobé péči ochránců přírody (Přírodní památka Rákosina ve Stříteži), anebo na místech navržených na statut státem zvláště chráněných území, jako jsou např. Hamerské rybníky u Zubří nebo mokřad Rybníky u Hrachovce. Hlavními cíli obou projektů je zjistit rozšíření jednotlivých druhů vážek v oblasti a podchytit všechna obsazená nebo potenciální hnízdiště ledňáčka; u vážek sledujeme také meziroční vývoj populací na konkrétních přibližně dvaceti lokalitách. Ledňáčka můžeme nejčastěji zahlédnout na Bečvě či některém z jejích přítoků. Hnízdí v norách, které si vyhrabává v obnažených kolmých písčitých až hlinitých březích toků. Takových míst je však dnes již na většinou plně zregulovaných tocích nedostatek, a i proto je ledňáček zařazen do seznamu zvláště chráněných - silně ohrožených druhů ptáků. S vážkami se za slunečných dnů můžeme setkat prakticky kdekoli u vody. Nejvíce druhů má nejraději mělké tůně s prohřátou vodou a bohatými porosty mokřadních rostlin, kam také samičky většiny vážek kladou svá vajíčka. Největší vážky, šídlo královské a páskovec dvojzubý, mají rozpětí křídel i přes 10 cm. Jejich dravé larvy se živí planktonem i pulci, žijí 3-4 roky ve vodě. Poté vylezou po stéblu a vylíhne se dospělá vážka, která žije, v závislosti na tom, o který druh se jedná, po dobu několika získat jiný náboj. Je dobré, že u té změny stálo Československo. Tehdy na kongresu v Trentu se na nás kolegové ze západu dívali způsobem, že na východě nemůže být slušné muzeum. Zpočátku nás nechtěli ani do prezídia, odsouvali východ do pozadí. Pak, když sem začali jezdit, najednou zjišťovali, že u nás jsme trošku dál, než jsou oni a třebaže máme trošku jiný systém, že ta největší zemědělská muzea jsou právě na východě a ne na západě. Najednou nás začali brát. O tom, že jsme se prosadili svědčí i to, že jsem byl poslední tři roky prezidentem AIMA a konečně i to, že se současný celosvětový kongres Mezinárodní Asociace zemědělských muzeí koná právě tady. Vaše cíle pro budoucnost blízkou i vzdálenější? Osobní cíle nemám, žiji jen svou prací a muzeem. Takže jsou to spíš cíle, co by muzeum mělo mít a čeho by se tady mělo dosáhnout. R. Sobotka dnů až několika měsíců. Ze vzácnějších druhů se na Valašsku vyskytuje např. nenápadná šídlatka tmavá, šídlo červené nebo vážka jasnoskvrnná. V celé oblasti je pak evidován výskyt více než 40 druhů těchto hmyzích krasavců. Velmi uvítáme i jakékoli vaše údaje týkající se výskytu vážek, ledňáčka nebo dalších zajímavých živočichů, rostlin, příp. míst jejich výskytu. Chcete-li nám pomoci, stačí svá pozorování s uvedením místa, data pozorování a jménem pozorovatele zavolat nebo zaslat smszprávou na tel nebo em na adresu Přispějete tak k poznání a ochraně krásné valašské přírody. Za vaše cenné poznatky předem děkujeme. Na výše uvedené kontakty se můžete obracet také s vašimi případnými dotazy. Zájemcům jsme ochotni přírodní krásy Rožnovska přiblížit přímo na některé z lokalit. Jaroslav Koleček, ZO ČSOP 76/08 Rožnov p/r. Novinky z města Nová brána Při vstupu do městského parku ve směru od administrativní budovy správy Valašského muzea k dosavadnímu hlavnímu vstupu do Dřevěného městečka byla v polovině září vybudována pracovníky muzea nová brána. Masivní smrkové dřevo, dokonalé zpracování, to vše vypovídá o profesionalitě práce řemeslníků Valašského muzea. Nová brána zkrášluje vstup do městského parku, ale také zamezuje volnému průjezdu motorových vozidel. Po napojení bočních plůtků na sousední objekty utvoří dokonalý dekorativní dojem. -sb- Týden knihoven v České republice připravil řadu akcí Proč právě týden knihoven? Každoročně v měsíci říjnu knihovny České republiky přitahují pozornost zvýšenou aktivitou a dokazují, že jsou nejdostupnější veřejná zařízení a jejich čtenáři bývají obvykle nejpočetnější zájmovou skupinou v místě. Zájem uživatelů si dokázaly udržet navzdory celkové orientaci naší společnosti na materiální hodnoty a navzdory velmi skromným finančním dotacím. Jsou klidným a kultivovaným místem setkávání lidí dostupným každému. Právě tato funkce je zdůrazňována v evropském i světovém měřítku se zvyšující se intenzitou a naléhavostí. Naše rožnovská knihovna připravila pro své čtenáře od pondělí 4. do soboty 10. října několik zajímavých akcí: ABY NÁM KNIHY NESE- ŽRAL ČERVOTOČ, ZAHRA- JEM SI KNIHOTOČ Každý den od pondělí do soboty odputuje z knihovny jedna kniha regionálního autora, aby se zapojila do nové hry, happeningu či taškařice, která podporuje putování knih mezi čtenáři. Dívejte se kolem sebe a může se stát, že na různých místech - na sedadle v autobuse, na lavičce, na stole v čajovně - naleznete knihu. Ale nejsou to knihy zapomenuté, nýbrž volné. Knihotoč hraje neviditelný okruh čtenářů, a to s velkým, blíže neurčeným počtem knih. Komunikaci hráčů i knih umožňují webové stránky Cílem hry je číst knihy a pak je pouštět do knihotoče, to znamená pustit je do světa, do oběhu, pokusit se sledovat, kudy putují, kdo je čte a co si o nich myslí. Kdo má chuť, může se navíc seznámit a navázat bližší vztahy s dalšími hráči - čtenáři. Hra je místně a časově neomezená, hráči nejsou ničím - ani věkem limitováni. Že si může někdo knihu nechat, nebo ji po přečtení vyhodit do odpadků? I to se může stát, ale autor myšlenky Američan Ron Hornbaker má za to, že to je pro knihu lepší osud, když ji má šanci někdo další přečíst, než kdyby ležela zapomenuta v něčí knihovně. Knihy do nové hry, které odputují z rožnovské knihovny, věnovali spisovatelé Helena Mičkalová, Marie Vosiková, Richard Sobotka a edice Rožnovských drobných tisků. Budeme se snažit sledovat, kam až doputují a co si o nich čtenáři myslí. Proto přijďte do knihovny a připojte se do hry. Můžete tu dostat nálepku s instrukcemi, kterou vybavíte třeba některou vlastní knížku na cestu, pokud už se budete chtít s ní rozloučit a zaregistrovat ji na webové stránky. Pokud se chcete pokusit sami, návod najdete na výše uvedeném webu nebo na www. knir.cz. V týdnu knihoven se také dozvíme, jak dopadla anketa o nejoblíbenější knihu České republiky Moje kniha. V úterý 6. října přivítáme v knihovně spisovatelku: VĚRU ŘEHÁČKOVOU, která si odpoledne od do hodin vyzkouší roli babičky, a to při pravidelném středečním setkávání dětí a babiček v dětském oddělení knihovny. Večer se pak stane hostem v literárním klubu, do kterého zveme všechny příznivce jejích románů pro ženy a dívky. PSANÍ PRO PŘÍŠTÍ GENE- RACE V průběhu týdne knihoven budou mít všichni návštěvníci knihovny možnost napsat vzkaz pro příští generace. Tyto vzkazy a přání se stanou součásti dokumentů pro budoucí archiv města Rožnova. Své přání, myšlenky, vzpomínky, životní krédo, dopis, recept, adresujte knihovně, lidem, městu, Zemi. NAŠE KNIHY UMÍ LÉTAT, vědomostní soutěž a čtení s Albatrosem je připraveno v dětském oddělení knihovny. I JÁ CHCI SVÉ ČTENÁŘE - burza vyřazených dětských knížek. Tolik k novinkám; tradičně mohou čtenáři využít ČTENÁŘS- KOU AMNESTII, kdy všem nepořádným čtenářům promineme sankční poplatek a nově zapsaným čtenářům věnujeme RO- ČNÍ REGISTRACI ZDRAMA. Věříme, že Vás některá z plánovaných akcí zaujme a těšíme se na vás. -mk-

5 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 19 /2004 REGIONY STRANA 5 Možná o nás někteří už víte, a vy, kteří nás chcete poznat více, se můžete začíst do následujících řádků. Jsme partou chlapů, kteří mají rádi pohyb a fotbal obzvlášť. U zrodu v březnu v roce 1994 stál Jan Kuba a Alois Blinka a hospůdka U Maléřů. V tu dobu fotbal ovládala firma Faith a hrál se kvalitní fotbal - krajský přebor, ale převážná většina hráčů nebyla rodilými Bečvany. Bylo nás více, kteří jsme zpočátku hráli v B, ale to nás všechny neuspokojovalo a zanedlouho se nás dalo dohromady 23 a začali jsme hraní fotbalu BAGO - dolnobečvanští bagisté Historické pořadí 7. ročníků: (1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003) č. název body účast vítězství 1. BAGO 76 7x 2x 2. Odpadlíci 62 6x 1x 3. Oščadnica 56 6x - 4. Oskaři 50 4x - 5. Tornádo 45 5x - 6. Knedle 43 3x 2x 7. KBS Rožnov 32 4x 1x 8. Medvídci 31 4x - 9. Dynamo 25 3x Jantoši 20 2x Caffé Bar 15 1x 1x DOLNÍ BEČVA Stará Lubovňa - 2. ročník mezinárodního turnaje v sálové kopané. Foto:J.Kuba obohacovat o další aktivity a vtahovat do těchto aktivit i naše manželky a potomky. Letos jsme oslavili 10 let naší činnosti. Jsme neformálním sdružením, organizujeme jen sami sebe, nikde nemusíme posílat žádné hlášení, přesto si členskou základnu vedeme - v současné době je nás 20 aktivních bagistů - hráčů a mnohem více přátel, kteří nás chodí povzbuzovat a účastní se i některých našich akcí. Nejen pro sebe, ale i pro spoluobčany a okolí každoročně pořádáme BAGOCUP, loni byl už jedenáctý ročník. Mezi další zdařilé akce patří: účast na 2. ročníku mezinárodního turnaje v sálové kopané ve Staré Lubovni ( února 1997), 1. místo na turnaji v malé kopané na SZeŠ v Rožnově p. R. ( ), 1. místo v halovém turnaji v Zubří Takový byl BAGOCUP v roce ( ), 1. místo v Bečva cupu 2000 v tělocvičně Dolní Bečvy ( ). Největšími akcemi v tomto roce byl v únoru již 8. BAGO ples, dále v březnu účast na turnaji ve volejbale O pohár starosty, v srpnu jsme uspořádali tenisový turnaj obohacený o posezení s partnerkami. Zúčastnilo se ho 8 dvojic, které hrály ve dvou skupinách po čtyřech. Přední pozice obsadili: 1. místo - K. Michal, J. Solanský, 2. místo - R. Žilinský, A. Blinka, 3. místo - Z. Marek, J. Kuba. Mezi zdařilé akce patří i společné zápasy s družební Lubovňou a Ošťadnicí. Jejich poslední návštěva u nás byla nejen pěkným zážitkem z fotbalu, ale i večerní posezení s opékáním bylo opravdu družné. V letošním roce vznikla nová soutěž Foto: J. Kuba SENIORCUP Rožnovska, do kterého se přihlásila i Dolní Bečva. Soutěž je rozdělena do dvou skupin po pěti mužstvech. Převážná většina družstva Dolní Bečvy jsou bagisté. Pokud chcete vidět bagisty v akci, zveme Vás v hodin na Horní Bečvu, kde se o celkové vítězství utkáme s vítězem skupiny B - Horní Bečvou. J. Kuba Již 9 roků působí v místní knihovně jako knihovnice paní Milada Pastorková. Čtenáři si mohou chodit půjčovat knihy vždy ve čtvrtek od do hodin. Zapůjčených knih není nijak mnoho - muži nechodí například Kam se vytrácejí čtenáři? Paní Milada Pastorková ve svém knižním království. vůbec. Když ještě dříve chodili, byl jejich nejoblíbenější žánr detektivka. Více čtou děti a ženy, potvrdila Pastorková. Děti si sice chodí půjčovat knihy, ale hlavním lákadlem je počítač. Přestože je zaveden internet, je využíván minimálně - nejvíce času stráví děti hraním her. Internet do knihovny zavedla obec a poplatek je stanoven na 2,40 Kč za minutu. Děti navštěvují místní školu jen do páté třídy, pak dojíždějí na Horní Bečvu, kde je také knihovna. Většinu knížek tvoří beletrie, z naučných jsou to především knihy o zvířatech a o přírodě. Nové knihy jsou kupovány dvakrát ročně z finančních prostředků obce, které činí 20 tisíc. Knihy vybírá knihovnice podle zájmů dětí - od pohádek po knihy o křečcích. Počty čtenářů v jednotlivých letech mají sestupnou tendenci: v roce 1994 / 116 čtenářů, 1995 / 92 čtenářů, 1996 / 73 čtenářů, 1997 / 56 čtenářů, 1998 / 46 čtenářů, 2002 / 56 čtenářů, 2004 / 59 čtenářů. Roční poplatek činí pro děti 10 Kč a pro dospělé 20 Kč. Lidé pracovali na polích a zahradách, a tak neměli čas na čtení knih, vysvětluje si malou návštěvnost knihovnice. Evidence knih je od loňského roku navedena v počítači. Během podzimu knihovnu čeká vyřazování starých knih. Svoji pomoc na vyřazovacích pracích přislíbila knihovnice Hrstková z Horní Bečvy a knihovnice ze Vsetína. Celkový počet knih, ze kterých si mohou lidé vybírat, se nyní pohybuje kolem pěti tisíc kusů. S. Rydlová Komunikace vedoucí směrem z Rožnova p. R. na Prostřední Bečvu je přibližně od části Bacov pokryta drobnými kamínky. Podle slov starosty obce Prostřední Bečva Františka Juříka nemá drobný posyp řešit stávající stav cesty, ale pouze vyplnit některé drobnější prohlubně či praskliny, kde hrozí, že by se mohly v zimním období ještě zvětšit. Správa hlavního komunikačního tahu, který protíná obec, spadá pod Zlínský kraj, stejně jako cesta vedoucí na Pustevny. S. Rydlová PROSTŘEDNÍ BEČVA Cesty se chystají na zimní nápor Drobný posyp by měl v zimě zabránit vytváření výmolů. Policie si posvítila na řidiče nákladních automobilů Řidič si může oddychnout - kontrola dopadla dobře. Ve čtvrtek 23. září 2004 probíhala po celý den na Prostřední Bečvě pod Zavadilkou kontrolní činnost zaměřená na dodržování zákona 353/2000 ve znění pozdějších předpisů kontroly přepravy vybraných výrobků a státní odborný dozor silniční dopravy dle zák. 111/1994 ve znění pozdějších předpisů, zejména bezpečnostní přestávky dle nařízení rady EU. Policie kontrolovala dodržování bezpečnostní přestávky na základě předložení tachografického kroužku. Přestávky mají následovat po 4,5 hodinách jízdy. Během kontroly do hodin policie zastavila 16 nákladních automobilů a všechny tuto povinnost ze zákona dodržovaly. S. Rydlová

6 STRANA 6 REGIONY SPEKTRUM ROŽNOVSKA 19 / HORNÍ BEČVA Maceček bojuje o typicky valašský vzhled regionu Dřevěné rozcestníky, rámy na mapy, poutače, úly. To všechno a mnohé jiné se brzy přesune z dílny pana Zdeňka Macečka a objeví se na celé Horní Bečvě. Svérázný občan Horní Bečvy usiluje o to, aby na území Valašska vzniklo nebo bylo obnoveno co nejvíce prvků z typicky valašské architektury. Říká o sobě, že je vyučený lesák, takže již od mládí má kladný vztah k dřevu. Živí se tvorbou a opravami typického valašského šindele a příležitostnou výrobou architektonických doplňků valašského charakteru. V současné době například dokončuje jednomu chataři dřevěný úl na zakázku. Také na dětském hřišti u mateřské Zdeněk Maceček udělal dětem z mateřské školy prolézačkou velkou radost. školy na Horní Bečvě za ním zůstává obrovský kus práce - vlastními silami navrhl a zbudoval celé hřiště. Po prohlídce různých prolézaček, pískoviště a odpočívadel lze jen potvrdit, že celé hřiště svým barevným a kompozičním pojetím přímo vybízí děti k veselému skotačení. Pan Maceček na něm pracoval 3 Pískoviště i houpačky získaly novou podobu. Senioři a sociálně potřební občané v obci mají možnost využít program Obec seniorům. Tento program již úspěšně funguje ve více než 100 obcích a městech Moravskoslezského kraje a nyní je nabízen i na Horní Bečvě. Účastníci programu senioři a ostatní sociálně potřební občané mají tímto programem přístup k 40 druhům hotových jídel sterilizovaných ve skle s 6 měsíční trvanlivostí za sníženou cenu 20 korun za jedno jídlo, pro ostatní za cenu 40 korun. Ve čtvrtek 23. září 2004 se uskutečnila v zasedací místnosti obecního úřadu prezentace programu a nyní záleží už jen na zájmu občanů, kdy a v jakém množství začne soukromá firma jídla do obce dodávat. S. Rydlová měsíce. Materiál dodala obec, barevné řešení i konstrukční prvky jsou podle jeho vlastního návrhu. Veškeré práce od úklidu zahrady, opravy plotu, betonování konstrukce, opravy dřeva, tyčoviny z lesa - to vše dělal sám. A povedlo se. Kromě vzhledu má hřiště ještě jedno velké plus. Vzhledem k tomu, že se uvažuje o tom, že by se školka měla v budoucnu stěhovat do objektu staré školy a nové hřiště by se mělo stěhovat s ní, je celé hřiště demontovatelné. S. Rydlová Levné stravování pro seniory a sociálně potřebné občany Lukáš Sobek představuje seniorům přednosti hotových sterilovaných jídel HUTISKO - SOLANEC Psi z Hutiska-Solance jezdí po celé Evropě Život pana Miloše Kašpara je spojen s pejsky již od narození. Vyrůstal ve společnosti ohařů a foxteriérů. V roce 1970 se splnilo jeho přání v podobě zlatého kokršpaněla. Věřte, že to byla láska na celý život. O dvacet let později se přidávají jezevčíci drsnosrstí trpasličí a byla to správná Moli Rosmery - kokr je i na škodnou... volba. Díky psům sjezdil celou Evropu včetně Mekku všech kynologů Anglii. Kokr a jezevčík jsou sportovně lovečtí psi, kteří musí oplývat zdravím, kamarádskou povahou a samozřejmostí je krásný vzhled. Dostatek kontaktu s přírodou a člověkem je zárukou rozvoje jeho vloh a Foto: M. Kašpar duše. Z toho vyplývá chovatelský cíl, který vede k modernímu typu psa, jasně vykazující ustálené plemenné znaky jeho chovné stanice. Pejskové pana Kašpara rozdávají radost již ve dvanácti státech celého světa. Rovněž pravidelné návštěvy evropských kynologických celebrit dělají chovatelské stanici radost. Pan Kašpar je rozhodčí z exteriéru pro celou VIII. a IV. skupinu FCI a všestranný rozhodčí z výkonu. Patnáct let pracuje ve vedení Klubu chovatelů loveckých slídičů. Vzorem poctivého chovatele a kamaráda mu byl jeho Nedávno jsem se po delší době vydala do přírody. Shodou okolností to bylo při putování průvodu k Červenému kříži v Zákopčí, o kterém jsem informovala v minulém čísle Spektra Rožnovska (viz. článek Hutisko se sešlo s Bystřicí u Červeného kříže). Čerstvý vzduch v lese jsem už dlouho nedýchala, a tak jsem se na procházku těšila. Akce se celkově podařila - přátelská atmosféra v překrásné přírodě podtržená slunečným počasím...není co dodat. Co mě však vyprovokovalo k napsání tohoto článku je jiná věc. Během poklidné pěší poutě lesem, kdy zpěv střídaly modlitby, jsme minuli místo, které se mezi nejkrásnější v lese jistě nezařadí - byl to otec, kterému za vše děkuje. Své, ale i jeho představy, cílevědomě plnil dál formou výstavby nového moderního chovatelského komplexu, včetně krytých kotců a výběhů. Díky přístupu a nadšení celé rodiny vše zvládli a navzdory některým prognózám pokračují v chovatelské práci. Díky pejskům mají mnoho opravdových přátel po celé republice, ale i Evropě. Smečku kokršpanělů a jezevčíků ještě doplnili v roce 1992 manželčini a babiččini oblíbenci jezevčíci drsnosrstí, patřící rovněž k pracovně i exteriérově nejlepším v republice. S. Rydlová Černé skládky zdobí lesy smrček, pod kterým je staré auto... Ne, nikdo ho tam nezaparkoval - je to obyčejná (?) černá Jak se vám líbí? Chovatel se psí rodinkou. skládka, kterou navíc celý průvod obešel bez většího zájmu. Nikdo se nad tím nepozastavil - asi je to Foto: A. Kašparová normální. Mně bylo trapné mezi těmi normálními lidmi vrak fotit. Možná by si řekli, že jsem se zbláznila. Tak jsem šla dál. Červíček zvědavosti, který ve mně však od té doby hlodal, mi nedal pokoj, proto jsem se o pár dnů na místo vydala sama. Chtěla jsem vidět na vlastní oči, jestli tam auto zůstalo nebo na něj některý z účastníků průvodu upozornil a je pryč. Bylo tam. A já začnu počítat, kolik dní nebo roků tam zůstane po tom, co jsem na tuto skládku (podle letáčku Několik rad kam se obrátit při ohrožení životního prostředí ) upozornila obec... Připadá mi totiž divné, že pod smrčkem už nerostou hřiby, ale auta. S. Rydlová

7 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 19 /2004 REGIONY STRANA 7 Kanalizaci začala obec stavět již před čtyřmi lety a letos by měla být v nejbližší době, po zbývajících drobných pracích a rekonstrukcích čistírny výrobního družstva Portáš, dokončena. Zbývá nám ještě přibližně 300 tisíc, které máme prostavět. To musíme zvládnout co nejdříve, a tak bude stavba v letošním roce ukončena. Celkové náklady činí přibližně 32 milionů korun, v letošním roce nám do té stavby zasáhlo nešťastně zvýšené DPH, takže jsme museli co největší část stavby udělat do konce dubna - přesto všechno nešlo stihnout, takže se stavba o nějakou tu korunu prodraží, uvedl starosta obce Miroslav Martinek. Územně se výstavba kanalizace týká celé obce. Do doby než obec stavbu zahájila, měla odkanalizovanou jen nejhornější část obce - Paseky, kde již byla čistička s kapacitou 250 ekvivalentních obyvatel. Další tři podobné o něco větší čističky vznikly v obci na Leskovci - pro Leskovec a Žáry, druhá v centru obce - pro část od kostela nahoru včetně obou škol, třetí je postavená na Bařinách - Hajduškách. Místní část Říka je napojena na stávající čistírnu výrobního družstva Portáš, z tohoto důvodu ji musí obec rekonstruovat nákladem asi Kč, aby se zvýšila její kapacita. Kromě toho bylo nainstalováno ještě 113 malých domovních čistíren - pro domky, které jsou hodně vzdáleny a které nebylo možno na kanalizaci napojit. Přesto zůstala ještě spousta domácností nedořešena. Výstavba v obci je rozptýlená a je velmi složité k nim dovést kanalizaci - z technických a ekonomických důvodů je to těžko proveditelné. Na stavbu získala obec dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 19 milionů korun, což činí něco málo přes 60% celkových nákladů. Kromě toho na budování kanalizace čerpá obec z úročního úvěru fondu VALAŠSKÁ BYSTŘICE Nové čističky odbourávají větší množství nečistot z vody Název MŠ vznikl v roce 2002, kdy získala právní subjektivitu a byla provedena změna v zařazení do sítě škol. Mateřská škola jako taková existuje v obci již od roku Tehdy byla postavena v akci Z a nyní je vidět, že budova již chátrá. Projevující se stavební nedostatky vyžadují stále větší náklady na opravy a údržbu. To se zatím ve spolupráci s obcí podle možností a financí daří. O prázdninách byla zrekonstruována 3. třída logopedická, kde se měla původně nacházet kuchyně. Především díky starostovi Martinkovi byla získána částka 300 tisíc z umístění obce v soutěži Vesnice roku z dotace Ministerstva pro místní rozvoj v programu obnovy venkova. Z této částky byly hrazeny stavební práce, zdravotechnika, elektroinstalace, výměna ventilů k radiátorům a z části podlahová krytina, uvedla ředitelka mateřské školy Vlasta Majerová. Školka má celkovou kapacitu 65 dětí. Nyní je zapsáno 56 dětí. Mateřská škola Pramínek Třetí třída s názvem Berušky je speciální logopedická - pro děti s vadami řeči, kde je zapsáno 12 dětí předškolního věku, které Během prázdnin proběhly rekonstrukce sociálních zařízení - předešlé nepůsobily příliš reprezentativně a mnohé návštěvníky Klubu, městského úřadu, restaurace či knihovny spíše odrazovaly. Zároveň byly zbudovány nové šatny pro účinkující, za které by se nemuselo stydět ani menší divadlo. V šatnách se kromě stolků, osvětlených zrcadel a WC nachází dokonce i sprchový kout. Všechny přestavby hradila obec z vlastního rozpočtu. Celkové náklady se pohybovaly kolem půl milionu korun, včetně zbudování bezbariérového vstupu. Pomocí něj se handicapovaní lidé dostanou do kina, restaurace, na hlavní sál a do druhé části budovy, kde je k dispozici rovněž bezbariérové WC. Nedostatek v celkově dobrém úmyslu bezbariérového přístupu do Klubu je ten, že vozíčkáři se již nedostanou dále do prvního patra, a tím pádem si nemohou dojet například zapůjčit knihu z knihovny, od které je odděluje jedno poschodí. Opravy započaly v červnu a tím, že se dodělávaly i šatny, se protáhly až do konce prázdnin. Prvním umělcem, který využil nové šatny byla herečka Pavlína Filipovská, vystupující pro jubilanty na kulturním programu, který pro seniory přichystala obec. S. Rydlová Phare a zbytek financuje z vlastního rozpočtu. Všechny čistírny jsou již uvedeny do zkušebního provozu, na závěr nás čeká ještě kolaudace. Důležité bude vyhodnocení provozu celého kanalizačního systému, kde musíme prokázat, že plníme ty parametry, ke kterým jsme se zavázali ve smlouvě se Státním fondem životního prostředí. To by neměl být problém, protože již nyní děláme pravidelné rozbory vody na čističkách, které jsou v provozu a výsledky jsou dobré, ujistil Martinek. Podmínky smlouvy se Státním fondem životního prostředí se týkají jednak velikosti stavby - to znamená počet čistíren, délky kanalizačního řádu, ale hlavně množství odbouraných znečišťujících látek z vody. Po prokázání plnění výše uvedených podmínek vyplatí obci Státní fond zbytek dotace ve výši 1,9 milionu korun - to je zbývajících 10%, které prozatím zadržuje. S. Rydlová ZUBŘÍ Klub získal bezbariérový vstup a zázemí pro umělce Šatny v Klubu jsou vybaveny jednoduše a moderně se v Klubu uskuteční již 7. ročník festivalu alternativní a etnické muziky KO- ŘENY. V rámci jeho programu uvidíte francouzský film Swing plný okouzlujících rytmů rómské manušské hudby a uslyšíte hromadu kvalitní muziky v podání Sester Steinových (jejich vizitka v minulém čísle Spektra), Vladimíra Václavka s Milošem Dvořáčkem, legendární Psí vojáky, jazz/funk/jungle/popové Fru- Fru, Funkovou brigádu, na Malé scéně Vás pak čeká kromě tradiční rožnovské lidové čajovny též produkce africké muziky v podání Dumbe Follalu z Frenštátu p. R. Děti jsou šikovné - samy se chystají na procházku. Opět na festival KOŘENY Vladimír Václavek a Miloš Dvořáček: V. Václavek patří k nejvýznamnějším postavám brněnské alternativní scény. Jeho hudební start je spojen s legendami české alternativní scény: Ivou Bittovou, Pavlem Fajtem a Josefem Ostřanským, se kterými se setkal v kapele Dunaj. V současnosti si můžete poslechnout Vladimíra mimo svého sólového programu ve formacích V.R.R.M. a v česko-německém Klar. Fenomenální rytmus Miloše Dvořáčka opouští sofistikovaný - správný jazzový styl bubnování a raději sahá po primitivnějších, ale o to účinnějších prostředcích - bubnuje jako pračlověk. Členem skupin: Iva Bittová & Čikori, Druhá tráva, V.R.M., Trio Karla Růžičky, Roman Pokorný, Ladislav Kerndl, Pavel Žalman Lohonka, V.R.R.M., NUO, Triplicate.! Soutěž o volňáska! Uveďte název min. jedné kapely, ve které hrají Miloš Dvořáček a Vladimír Václavek společně? Správnou odpověď na otázku můžete telefonovat nebo mailovat do Klubu Zubří (Tel , , Vždy jeden vylosovaný z Vás získá 2 volné vstupenky na festival Kořeny. Termín uzávěrky 2. kola: 14. října POZVÁNKA DO KINA mají individuální logopedickou péči v rozsahu 3 hodiny denně zabezpečenou logopedickou asistentkou, speciálním pedagogem ve spolupráci se speciálním pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči. Další třídy Motýlci a Včeličky byly v předešlých letech heterogenní. Na žádost rodičů byly tento rok děti věkově rozlišeny: třída Motýlci je složena z 22 věkově mladších a středních dětí, třída Včeličky zase z 22 věkově středních a předškolních dětí. O děti se stará pět učitelek na celý úvazek. Díky vhodnému uspořádání organizace školy zbyly ještě volné hodiny na odpolední aktivity - taneční country kroužek, výtvarný keramický kroužek, pěvecko - pohybový kroužek a dramatický kroužek. Tyto jsou pro předškolní děti zdarma v rámci výchovně vzdělávacího procesu v MŠ pod vedením paní ředitelky a učitelek. V rámci školního vzdělávacího programu Od pramínku k moři aneb jak Pramínek poznává svět jsou děti vedeny nenásilnou formou k výchově a vzdělávání. Na MŠ Pramínek je kladen důraz na výchovu pro život, rozvoj samostatných a zdravých sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy, pokládání základů celoživotního vzdělávání dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Cílem je také rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami a děti talentované. S. Rydlová Pozvánka na divadlo Divadelní soubor CHAOS Valašská Bystřice si vás dovoluje pozvat na představení komedie J. G. Tajovského Ženský zákon, kterou dne 1. října 2004 sehraje soubor Berani z Těškovic v divadelním sále restaurace U Pernických ve Valašské Bystřici. Začátek v hodin. Plošina pomůže překonat handicapovaným lidem schody u vstupu. Neděle 3. října v hodin Lepší pozdě nežli později Čert vem teenagery aneb i my ostatní máme svá práva. Diane Keatonová a Jack Nicholson v romantické komedii. Pro starší a pokročilé. Režie Nancy Meyersová Denys. Film je s titulky. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné 54,- Kč. Délka filmu je 129 minut. Neděle 10. října v hodin Troja Homérští rekové v podání velkých hollywoodských hvězd se vracejí vybojovat nejslavnější bitvu starověku. Brad Pitt coby rychlonohý Achilleus bojuje a trpí za svou lásku a čest před branami pyšného města, na jehož dobytí prý dávní Řekové potřebovali deset let. Režie Wolfgang Petersen. Film je s titulky. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 59,- Kč. Délka filmu je 160 minut. Pozvánka do muzea Na Petrohradě Čtvrtek 7. října hodin Přednáška s promítáním diapozitivů - Kavkaz O své zážitky z cest se s Vámi podělí členové horolezeckého oddílu z Rožnova pod Radhoštěm, kteří pohoří navštívili v letošním i loňském roce.

8 STRANA 8 REGIONY SPEKTRUM ROŽNOVSKA 19 / Děti se odmalička učí třídit odpad Mateřská škola ve Vidči je členěna do dvou oddělení - mladší Berušky a starší Sluníčka. Pro školní rok 2004/2005 je zapsáno 47 dětí. Během celého roku pracují děti s učitelkami podle výchovného programu Barevné korálky - na každý měsíc jsou rozpracována témata, která se dělí na podtémata, kdy má každá Na dětském hřišti se malí předškoláci kromě her učí i třídit odpad. třída vypracován svůj program. V tomto měsíci září právě probíhá příhodné téma: Těšíme se do školy. Podtématy na týden jsou například Můj kamarád nebo Naše rodina. Současně s výchovně - vzdělávacím programem Barevné korálky na mateřské škole probíhá ekologický program na celý rok. Každý měsíc na děti čekají nové ekologické úkoly, které s pomocí učitelek plní. Děti se zde především učí, jak se starat o přírodu a jak se chovat v lese. Na společných procházkách chodí do lesa poznávat rostliny a stromy. Při té příležitosti sbírají i papírky a jiné věci, které do lesa nepatří. Děti se snaží také rozlišovat tříděný odpad - na zahradě učitelky nachystají barevné koše podle odpadových materiálů, rozházejí papír, plasty a jiné po zahradě a děti pak správně zařazují materiál do patřičného koše. Práci s dětmi ředitelka mateřské školy Alena Petruželová vnímá z optimistického pohledu: Ve školství působím již řadu let a vysledovala jsem, že děti se nyní stávají více nesoustředěnější a roztěkanější než byly předtím. Na druhou stanu vlivem médií a komunikačních technologií disponují větším množstvím vědomostí. Práce ve školce mě baví - nedovedu si představit, že bych dělala něco jiného. Je to tvořivá, kreativní práce. Pro práci v MŠ je naštěstí dostatečné množství aprobovaných pedagogů. S. Rydlová VIDČE Dospělí si vyrazili na Králický Sněžník Ve dnech září 2004 si mohli dospělí sbalit batohy a vyrazit na turisticky - poznávací zájezd na Králický Sněžník. Výlet byl pořádán Komisí pro školství, mládež, volný čas a sport obce Vidče. Účastníci obdrželi včas malý turistický bulletin s podrobným programem a ostatními pokyny k zájezdu. Podle slov organizátorky Marcely Švajdové byl autobus naplněný opět až po půdu. Zájezdu přálo krásné počasí a kromě pěšího výletu se všech 46 lidí po oba večery bavilo u skvělé muziky. S. Rydlová Turisté z Vidče pokořili Králický Sněžník. Pozvánka na Drakiádu Komise pro školství, mládež, sport a volný čas při obci Vidče zve všechny v sobotu 2. října 2004 na podzimní akci Drakiáda. Foto: M. Švajdová Soutěž o nejkrásnějšího, nejnápaditějšího, nejdéle a nejvýše létajícího papírového draka bude probíhat od do hodin na Zuberáku nad školou. Bohaté občerstvení zajistí místní sbor dobrovolných hasičů. Drakiády se mohou zúčastnit všichni, kteří se chtějí pochlubit svým výrobkem. Nápadům se meze nekladou. Škála soutěžních kategorií bude široká a na vítěze čekají sladké odměny. Myslivecké sdružení Rysová Sdružení Rysová funguje od roku 1963, kdy se sloučily tři obce Vigantice, Hážovice a Tylovice. Nejdříve spolek nesl název Myslivecké VIGANTICE účastní schůzí a jednání. Lovecká sezona začíná 15. května odstřelem srnců, 1. září pokračuje odstřelem veškeré srnčí zvěře. Lovy jsou pořádány většinou na vysokou, na zajíce pořádají myslivci během roku maximálně dva hony. V předešlých letech vypouštěli dvěstě až třista bažantů. Letos bažanty vystřídaly kačeny. Schůze a akce se pořádají od roku 1981 na chatě Mysliveckého sdružení Rysová, kterou myslivci příležitostně pronajímají i k soukromým akcím. Co se týče mediálně známé kauzy s rysem, který ohrožuje lidi a zvěř v Beskydech, nemají s ním zdejší myslivci zatím žádnou zkušenost. Problém, který však aktuálně řeší je drobná škodná, jako jsou například jestřábi. Pro přirozený koloběh přírody a v malém počtu výskytu nejsou škodní, ale tím, že je ochranáři přírody nepřikrmují, napadají z hladu drobné domácí ptactvo. I v Rožnově můžeme v případě ohrožení bezplatně telefonovat na: Linku bezpečí: Poradnu AIDS: Informační centrum na Palackého ulici. Všem zájemcům o kompletní informace v našem regionu. V říjnu otevřeno pondělí až pátek od 8.30 do hodin. tel.: , Lovy mysliveckého sdružení probíhají většinou kolem chaty v Rysové. sdružení Vigantice a v devadesátých letech se přejmenoval na Myslivecké sdružení Rysová, a tak je to dodnes. Předsedou sdružení je již čtyři roky pan Vítězslav Baroš. Během roku sdružení pořádá dvoje střelby: družstev okolních vesnic a soutěž jednotlivců O přeborníka Mysliveckého sdružení Rysová ve střelbě na baterii a lovecké kolo (červen, srpen), potom následuje Myslivecký výlet na výletišti (červenec) a Myslivecký bál (leden) v tělocvičně ve škole. V současné době sdružení eviduje 44 členů, z toho je přibližně 35 aktivních a ostatní jsou čestní členové, kteří se Foto: V. Baroš Lidé si pak chodí k myslivcům stěžovat, že jim jestřábi loví slepice, ačkoliv myslivci nejsou oprávněni jestřáby střílet. Podle slov pana Baroše kromě lišky v našich lesích jiná škodná zvěř ani pytláci neřádí. Organizace sdružení se skládá z předsedy, místopředsedy, jednatele, pokladníka, předsedy revizní komise, hospodáře a členů. V nejbližší době čeká Myslivecké sdružení Rysová členská schůze 9. října 2004 a potom by měl proběhnout menší lov kachen. Většina lovů drobné zvěře se odehrává kolem chaty, kde jsou i rybníky, bažantnice a střelnice. S. Rydlová Příští číslo Spektra Rožnovska vyjde ve čtvrtek 14. října 2004!

9 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 19 /2004 SPOLEČNOST STRANA 9 Z kultury Fotograf Vladimír Vojíř vystavuje Myslím, že každý může udělat hezkou fotografii, říká fotograf dalekého severu Vladimír Vojíř. Melancholie dalekého severu je název výstavy fotografií pražského fotografa Vladimíra Vojíře, která je ke zhlédnutí až do 10. října 2004 v Galerii Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm. Více než šedesát technicky velmi dobře provedených barevných fotografií, některé připomínají grafické listy, jiné se v měkkých stínech, polostínech, barvách i polobarvách blíží abstraktnímu umění, vypovídá o tom, že také melancholie může být krásná. I obsahově skvělé fotografie vyprávějí o nepatrnosti člověka v nezměrných prostorech dalekého severu, kdy čtveřice turistů putuje mělkým údolím na rozhraní zeleného světa lidí a neskutečného světa mlhy, je to fotografie zvonice, jejíž hlas se v Longiearbyenu po desítky let prodírá mrazivou arktickou nocí vstříc těm, kteří nenávratně podlehli polární vášni. Je to kostel i tesknota travnatého hřbitůvku na Islandu. Domy se střechou ze zelených drnů. Reykjavik na pokraji rozhraní země a moře, kde kotví ohromné zámořské lodě. V podání fotografa Vladimíra Vojíře je melancholie severu nejen zádumčivá, ale i radostná a barevná. Vladimír Vojíř o své práci vypovídá: K fotografování severu jsem se dostal poprvé v roce 1993 při cestě do severního Norska a na Lofotské ostrovy. Daleký sever jsem až do té doby znal jen z románů Julese Vernea, až tehdy jsem na vlastní oči viděl, že čím severněji, tím je krajina drsnější a také zajímavější. Lofotské ostrovy mi doslova učarovaly svou krásou. Jsou tam Fotograf Vladimír Vojíř a ředitelka TKA Lenka Vičarová na vernisáži. Foto: V. Pitron velmi prudké změny počasí, valící se mlhy, majestátné hory vyrůstající téměř z oceánu, krásné mraky, nádherné západy slunce a také svítání. Od roku 1995 jsem začal na sever jezdit dost pravidelně, po každém návratu jsem toužil znovu se tam vrátit. Naposledy jsem tam byl v roce Vladimír Vojíř se považuje za neprofesionálního fotografa. Jeho fotografie z první cesty na daleký sever získaly na fotografické soutěži ocenění. Doposud uspořádal na deset výstav, získal ocenění ve fotografických soutěžích a fotografie také publikuje. Fotí klasickou technikou, důraz klade na kvalitu objektivu. Ještě dvě otázky pro fotografa V. Vojíře. Proč má výstava název melancholie, když jsou fotografie plné barev, plné krásných věcí, tvarů, stínů? Daleký sever je skutečně krásný a plný barev, takže ta melancholie je spíš můj osobní pocit, který tam pokaždé prožívám díky tomu liduprázdnu, takové té opuštěnosti. I když třeba hra světel, mlha a obloha jsou krásné, součet vizuálních vjemů na mne působí melancholicky. Ale jde čistě o subjektivní věc, na někoho daleký sever takto působit nemusí. Jak se na severu fotí za polární noci? Vždycky jsem tam byl v létě, kdy slunce vlastně nezapadá, pouze se silně setmí. Právě v té době jsem kolem půlnoci nebo třeba o půl druhé udělal některé soumraky, nebo svítání. V létě není na severu úplná tma. A v zimě jsem tam nikdy nebyl, takže jsem tu pravou polární noc nezažil. Fotografie Vladimíra Vojíře jsou plné neskutečných tvarů, barev, ledu, opuštěného pobřeží a melancholie, což nelze spatřit nikde jinde, než právě na dalekém severu. -sb- Rožnovské malé tisky V edici Rožnovských malých tisků (RMT) už vyšly čtyři tituly: B. M. Kulda: Pohádky a pověsti z Rožnovska, J. Tvarůžek: Staré vánoční písně a koledy, D. Drápala, R. Sobotka, V. Bajer: Příběhy staletími vyprávěné, Č. Kramoliš: Moravská babička. Na jejich odezvu jsme se zeptali šéfredaktora RMT dr. Daniela Drápaly. Jak jste s jejich vydáním spokojený a jaký měly ohlas? Jsem spokojen. Když jsem před časem přišel s myšlenkou vydávat publikace, které by přinášely zajímavá témata, byly cenově dostupné a také přinesly informace, které běžný člověk není schopen z ničeho jiného vyčíst ani získat, netušil jsem, že start edice Rožnovských malých tisků bude tak úspěšný. Jsou to knihy určené pro každého Rožnovana, ale i pro širokou čtenářskou veřejnost. Ohlasy na dosud vydané svazky jsou víc než příznivé. Dá se říct, že edice RMT navazuje na mapování historie Rožnova z časů Čeňka Kramoliše? Určitě ano, protože od dob Čeňka Kramoliše se k dějinám Rožnova vydávaly spíš jen nárazově publikace k papírnám, k osvobození a podobně, které vyšly před několika desítkami let jako časopisecké studie, například v revue Valašsko ať již v té, která vycházela do 60. let 20. století tak i teď v nové. Ale ucelenější témata od časů Čeňka Kramoliše přináší asi skutečně až tato současná ediční řada Rožnovských malých tisků. Co dál? Letošní ediční rok je uzavřený. Do roku 2005 jsme do edičního plánu zahrnuli témata, která se týkají výročí. K 80. letům založení Valašského muzea to bude svazek, který se věnuje historii malovaného porcelánu v Rožnově. Jedním z prvních tvůrců malovaného porcelánu v Rožnově byl právě Alois Jaroněk a muzeum má poměrně obsáhlou kolekci malovaného porcelánu ze všech rožnovských malíren. Připravujete i další. Další titul se bude věnovat Rožnovu v čase lázeňství, což by měl být jakýsi průvodce po Rožnově v době lázeňské éry, který chce seznámit čtenáře se základními daty vztahujícími se k dějinám lázeňství. Publikace by navíc měla doslova vytáhnout domácí i turisty po starých lázeňských stezkách, přiblížit zajímavé osobnosti, připomenout budovy spjaté s lázeňstvím, prostě ukázat rožnovské lázeňství, tak jak jej dnes pamatuje už jen málokdo. A protože si v roce 2005 připomeneme 60 let od osvobození, chceme mimo ediční řadu vydat takzvaný jubilejní tisk, což by měly být vzpomínky na osvobození, které v poválečném období shromáždil Miloš Kulišťák. Jsou to autentické výpovědi obyvatel Rožnova a okolních obcí na osvobození a Šéfredaktor Rožnovských malých tisků Daniel Drápala. Foto: R. Sobotka okamžiky, které tomu osvobození předcházely, velmi sugestivní výpovědi, někdy syrové, jindy dojemné, záznamy o lidských osudech, o tragedii lidského života, o radosti z osvobození i ze smutku nad těmi, kteří při osvobozování zahynuli. Rokem 2005 RMT neskončí, jaký je výhled do vzdálenější budoucnosti? Doufejme, že se nám i pak podaří shromáždit dostatečné množství finančních prostředků pro realizaci záměrů redakční rady, která chce připravit vyprávění o osobnostech Valašského Slavína, kronikářské zápisky Luciána Ondřeje Kramoliše, vyprávění z oblasti kulinářské U prostřeného stolu Rožnovanů a řadu dalších. -sb- Liškoviny Petra Lišky V zámku a podzámčí... Původně jste tu, milí čtenáři Liškovin, měli číst úplně jiný článek. Článek o tom, jak mě zase něco a někdo vytočil. Prostě zase nic pozitivního, ačkoliv jsem si už slíbil, že příště už ne. Jenže znáte to, máte prostě blbej den, lidská blbost je nekonečná a srážce s blbcem neutečete. Vše je marnost nad marnost, nic se nehýbe kupředu, apatie koldokola a vy čekáte na určitý moment, od kterého očekáváte nějaký posun věcí, nějaké světélko v tunelu. Pak ta chvíle příjde, nahlédnete za oponu věcí a vy ztuhnete. Uvědomíte si, kolik zbytečností děláte, kolika věcem nechtě přijdete na kloub a kolik zbytečných lidí a slov přibylo kolem vás. Kolik věcí jste nepochopili, protože jste prostě nevěděli, netušili, ale jen naivně doufali. Ale všechno zlé je pro něco dobré: o někom si konečně uděláte reálný obrázek a najdete sílu to říct. A objevíte zase kamaráda, který vám otevřeně řekne, že máte asi blbý den a ve svém úsudku jste už někde pod svou úrovní. A řekne vám to právě proto, že si vás váží a nechce, abyste spadli na úroveň některých vašich oponentů. A to je zavazující. A to vás donutí se zamyslet, zchladit hlavu a s trochou pokory zapřemýšlet. Najednou si uvědomíte, že žijete ve dvou světech. Jeden je ten svět váš, druhý těch nahoře. Prostě takové V zámku a podzámčí. A vy chcete uhájit respekt vašeho světa v podzámčí vůči těm v zámku. A podzámčí vám zatím fandí. Jenže je v tom jistý rozdíl od románového světa Boženy Němcové: zatímco paní kněžna byla právoplatnou majitelkou svého panství, a tudíž svrchovanou paní s právem sama rozhodovat o dění ve svém panství, ti dnešní v zámku jsou jen vůlí těch v podzámčí dočasnými správci daného panství. A v tom je ten háček: nemůžou rozhodovat jako paní kněžna, ale musí se mezi sebou dohodnout, najít kompromis. Tedy je-li jim to dáno. A taky to jako paní kněžna neplatí ze svého. A jsouce obklopeni nejrůznějšími lokajíčky, jak by asi napsala paní Božena, dnes tedy různými lobisty, servilními našeptávači bojícími se o svá korýtka, občanskými sdruženími a nejrůznějšími peticemi a protesty, mají rozhodování zatraceně těžké. Jakožto správci majetku se musí někomu zodpovídat. Tedy měli by. Jenže ono nějak není komu. Ono je to totiž většině v podzámčí lhostejné. A v zámku to tak vyhovuje. Proč asi? Chtěl jsem původně psát o dokončovaném obchvatu města. Má už dnes své horlivé zastánce i zarputilé odpůrce. Asi proto, že nevznikl z rozhodnutí a peněz paní kněžny, ale zaplatili jsme si ho všichni. Takže je zklamáním pro ty, co právem požadovali úplné vyloučení dopravy z centra města protože tam bydlí, a stejně tak pro ty, co chtěli zachovat plnou dopravní obslužnost centra, protože tam mají své legitimní zájmy a třeba i obchůdky. Taky mají svou pravdu a nárok. Osobně se řadím do tábora těch, kdo spílají projektantům za křižovatku u kostela, kde většina řidičů očekávala kruhový objezd. Protistrana argumentuje situací na kruháčích ve Valašském Meziříčí. Jenže ty kruháče tam vcelku fungují. Nezvyklé a diskutabilní je zaslepení Nádražní ulice, tradiční cesty na náměstí. Někdo to vítá, jiný vidí mrtvé centrum města. Obojí je pravdou. Nakonec zrušení mostu u parku se dnes jeví taky jako unáhlené rozhodnutí. Kupodivu se o tom už mluví i nahlas. Prý je to všechno výsledkem kompromisu a bohaté diskuse. Dílem díky šest let starému projektu nerespektujícímu dnešní situaci, dílem díky názorům v zámku. Výsledkem je vzájemné osočování pramenící většinou z neochoty komunikovat ze zámku dolů a v podzámčí zase nezájem naslouchat, který pramení z dlouhodobé zkušenosti. Pak snadno podlehnete pocitu, že se musíte ozvat, zabouchat na dveře zámku a říct jim, co chtějí ti v podzámčí, co vám tak fandili. Dostane se vám akorát bohorovného mlčení nebo ponaučení, že si máte informace sami najít. Neubráníte se pocitu, že tu už něco povážlivě skřípe a že je nejvyšší čas začít rozumně jednat a komunikovat. Pokud možno ovšem s rozumnými lidmi v zámku. A v tu chvíli vám snadno ujede pero k hrubostem a agresivitě, protože to už nemůžete zkousnout. A v tu chvíli je opravdu dobře, že se najde kamarád, který vás přibrzdí a připomene vám vaši zásadu nebýt jako oni. A naopak se objeví jiný, který veřejně doporučí šéfredaktorovi, že by měl vaše názory začít cenzurovat. Žijeme opravdu ve dvou světech, ale začínáme se v nich lépe orientovat. Jenom pozor na cenzory a falešné vykladače! Rožnovské divadlo Úspěšné divadelní představení studentů V pátek 24. září předvedli studenti rožnovského gymnázia v Janíkově stodole u příležitosti desetiletého výročí existence rožnovské firmy myonic s.r.o.derniéru divadelní hry G. B. Shawa Pygmalion, kterou připravil a režijně nacvičil prof. Milan Hambálek. Hru jsme začali nacvičovat v září 2003, premiéra byla 21. dubna 2004 v Klubu Zubří, protože v Rožnově nebyl v té době žádný sál k dispozici, řekl prof. Milan Hambálek. Odehráli jsme pět představení, které byly hodně navštíveny a setkaly se s poměrně slušným ohlasem. Následovala čtyřměsíční přestávka. Teď je to v závěru září v Janíkově stodole derniéra. Tou se s touto hrou loučíme. A loučí se i většina dnešních herců, poněvadž po osmi letech studia na gymnáziu odcházejí studovat na vysokou školu. Jde zároveň o benefiční představení pro firmu myonic, výtěžek bude věnován Kojeneckému ústavu ve Valašském Meziříčí. Jde ve studentském podání o napodobení známého muzikálu My Fair Lady? My hrajeme činohru, klasický Pygmalion. Dokonce jsme i použili dohrávek, které Shaw napsal a které se běžně díky technickým nárokům v činohře nehrají. Takto jsme hru zpestřili a doufám, že se obecenstvo nebude nudit. Studentská představení bývají charakteristická určitou mírou studentské recese. Tentokrát jsem nechtěl vnášet do hry studentskou recesi, poněvadž je to hra těžká, kde by měli hrát čtyřicátníci, padesátníci, nikoliv patnáctiletí až devatenáctiletí. Jde také o pochopení smyslu hry, která je o emancipaci ženy. A je to problém, který byl aktuální před sto lety a je to problém i dneška. Takže si myslím, že tím je ta hra stále aktuální. Její původní vyznění, které je odlišné od My Fair Lady, bude pro diváky překvapivé. Jak jste s vystoupením studentů spokojený? Mám dobrý pocit. S tradicí divadelnictví na gymnáziu jsme začali někdy v roce Za celou dobu, co divadla hrajeme si myslím, že je to snad nejpovedenější inscenace, kterou jsme inscenovali. Z herců podala téměř profesionální výkon v roli Lízy Doolittlové studentka Jana Kubáčová. Neobyčejně dobrá je Hanka Paculová jako paní Pearceová a ze studentů role Higginse v podání Martina Zejdy. Lidé, kteří divadlu rozumí řekli, že jde o naši nejlepší inscenaci. A další plány? Už v říjnu začneme nacvičovat parafrázi hry bratří Mrštíků Pohádku máje, kterou svého času upravil Milan Uhde pro Divadlo na provázku. -sb-

10 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 19 /2004 INFORMACE STRANA 10 Usnesení 26. řádného zasedání Rady města Rožnova p. R., konaného 21. září 2004 Rada města vyhlašuje v souladu s ust. 39, odst. 1 a 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 586/26 záměr na pronájem části pozemku p. č. 78/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m 2 v k. ú. Rožnov p. R. ve prospěch SKM spol. s r. o., IČO: , Hasičská 2629, Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zajistit zveřejnění záměru na úřední desce městského úřadu a následně připravit pro jednání v radě města. 587/26 záměr na prodej částí pozemku ve vlastnictví města p. č. 812/1 - ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Rožnov p. R. ve prospěch těchto žadatelů: manželů Jiřího a Mgr. Yvety Petersových o výměře cca 500 m 2, MVDr. Malcové Janě o výměře cca 300 m 2, Ing. Jiřímu Kovaříkovi o výměře cca 150 m 2 a manželům Ing. Ivo a Romaně Navrátilovým o výměře cca 200 m 2, všichni žadatelé bytem Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zajistit zveřejnění záměru na úřední desce městského úřadu a následně připravit pro jednání v zastupitelstvu města. 588/26 záměr na prodej pozemku p. č. 2204/11 - ostatní plocha, neplodná o výměře 74 m 2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch Ludmily Kubáčkové, bytem Rožnov pod Radhoštěm (3/4 spoluvlastnického podílu) a Ing. Richarda Kubáčka, bytem Brno (1/4 spoluvlastnického podílu). Rada města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zajistit zveřejnění záměru na úřední desce městského úřadu a následně připravit pro jednání v zastupitelstvu města. 589/26 Rada města nevyhlašuje v souladu s 39, odst. 1 a 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej části pozemku p. č. 3621/1 - ostatní plocha o výměře cca 5 m 2 v k. ú. Rožnov p. R. ve prospěch paní Heleny Matuškové, bytem Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu seznámit žadatele s touto skutečností a řešit problematiku formou pronájmu. 590/26 Rada města schvaluje v souladu s ust. 102, odst. 2, písm. m), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 2132/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 350 m 2 v k. ú. Rožnov p. R. mezi Městem Rožnovem pod Radhoštěm, jako pronajímatelem a společností GRA- FIA NOVA s. r. o., se sídlem Rožnov p. R., Lesní 2330, IČO: , jednající jednatelem společnosti Ing. Lumírem Hercem, jako nájemcem. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. Rada města schvaluje ve smyslu 102, odst.2, písm.m., zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 591/26 nájem městského bytu č. 1 v domě čp o velikosti 2+1 na ulici Kulturní v Rožnově p. R. na dobu určitou 6 měsíců nájemcům, dle důvodové 592/26 nájem městského bytu č. B26 v domě čp o velikosti 2+0 na ulici Lesní v Rožnově p. R. na dobu určitou 6 měsíců nájemcům, dle důvodové Rada města schvaluje ve smyslu 102, odst. 2, písm.m., zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 593/26 nájem městských bytů č. 2 a č. 10 o velikosti 1+1 v domě čp na ulici Kulturní v Rožnově p. R. na dobu určitou 6 měsíců nájemcům, dle důvodové 594/26 prodloužení doby nájmu městských bytů č. N85/2330 a č. N43/2330 o 3 roky, dle důvodové 595/26 prodloužení doby nájmu městských bytů č. 3/1774, č. 4/1443 a č. 416/1059 o 1 rok, dle důvodové 596/26 prodloužení doby nájmu městského bytu 317/1059 o 6 měsíců, dle důvodové 597/26 prodloužení doby nájmu městských bytů č. B56/2330 a č. 22/1443 o 5 měsíců, dle důvodové 598/26 prodloužení doby nájmu městských bytů č. B25/2330, č. 411/1059, č. 209/1059, č. 38/1443, č. 401/1059, č. 43/1443, č. 413/1059 a č. 101/1059 o 4 měsíce, dle důvodové 599/26 prodloužení doby nájmu městského bytu č. B30/2330 při splnění stanovených podmínek vždy o 1 měsíc, dle důvodové 600/26 Rada města neschvaluje ve smyslu 102, odst.2, písm. m., zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení nájmu městského bytu č. 412 o velikosti 1+1 v domě čp na ulici 1. máje v Rožnově p. R. stávající nájemkyni, dle důvodové Rada města schvaluje v souladu s ust. 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 601/26 uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavební dodávky Objekt Bečva - statické zajištění konzol podlah bytů č. 23 a 24 s firmou E.P.I. s.r.o. Rožnov p. R., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města dodatek smlouvy podepsat do /26 uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení akce Přestavba příjezdové komunikace k průmyslovému areálu Tylovice, včetně mostu přes Hážovku s firmou Dopravoprojekt Ostrava, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do /26 uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace akce Nový vjezd do průmyslového areálu Tylovice včetně mostu přes Hážovku, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do /26 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění movitého majetku státu ze dne a ukládá starostovi města dodatek smlouvy podepsat. 605/26 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo MIS/2003/ Rožnov s firmou GEOVAP, s.r.o. o dodání software a ukládá starostovi města dodatek ke smlouvě o dílo podepsat. Rada města schvaluje v souladu s ust. 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 606/26 uzavření smlouvy o umístění telefonních čísel ve Úspěšně se v rámci družby vaní se znovu sešli, tentokrát v polského města Šrem a Rožnova pod Radhoštěm rozvíjí Kromě ředitele domova dů- Rožnově p. R. také spolupráce mezi Domem chodců v Psarském pana Bartkowiaka přijely také zdravotní Pomocy Spolecznej v Psarském a rožnovským Domovem a penzionem pro důchodce. Vzá- vedoucí rožnovského Domova sestry a sociální pracovník, řekl jemné kontakty byly navázány důchodců a penzionu Ing. Michal Jakšík. Navštívili Soláň, teprve před rokem, přesto už bylo dosaženo pozitivních výsledků. Obě strany měly mož- karlovský kostelík a nemohli vy- Domov důchodců v Karolince, nost poznat provoz těchto zařízení, přesvědčit se jak se žije chybělo společné posezení s mísnechat Valašské muzeum. Ne- obyvatelům, poučit se a případně převzít některé poznatky. vou. Prohlédli si výstavu ručních tostarostkou Mgr. Libuší Rouso- Ředitel Domu Pomocy Spolecznej v Psarském pan Hieronim exponátů od obyvatel Domova prací, na kterou přivezli několik Bartkowiak navštívil Rožnov p. důchodců v Psarském. A zúčastnili se sportovních her, které pro Na snímku zleva ředitel Hieronim Bartkowiak při prohlídce výstavy R. už v minulém roce a počátkem letošního června opětovně. pracovníky sociálních služeb prací obyvatel domovů ve Šremu a v Rožnově. Foto: R. Sobotka Mezitím společná delegace Domova a penzionu v Rožnově p. mov a penzion. ji rozšířit v oblasti ergoterapie, storný, obyvatelé působí spokoje- Vsetín uspořádal právě náš do- Spolecznej v Psarském. Chceme Rožnově se mi velmi líbí, je pro- R. spolu s vedením sociálních Spolupráce mezi našim Domem a Rožnovem je velmi nás i v Rožnově. Samozřejmě ském je adaptovaný zámek, zvněj- zhotovené výrobky vystavovat u ným dojmem. Náš domov v Psar- služeb Vsetín navštívila Psarské. Byl vypracován plán vzájemné dobrá, řekl pan Hieronim Bartkowiak, ředitel Domu Pomocy oblastech. Domov důchodců v zevnitř je upravený pro potřeby chceme spolupracovat i v dalších šku je zachován historický vzhled, spolupráce a všichni zaintereso- Poselství rodičům i dětem Zlatých stránkách a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. 607/26 uzavření smlouvy o dílo o přípravě a realizaci voleb do zastupitelstev krajů v roce 2004 dle přílohy a dle důvodové Současně zmocňuje Ing. Boženu Kořenkovou k vystavování objednávek a uzavírání smluv a dohod k zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů v roce /26 smlouvu se společností VaDS spol. s r. o., Nový Bohumín 1183, Bohumín, IČO , o finančním daru ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm ve výši ,- Kč a ukládá starostovi města, aby ji podepsal do /26 uzavření Nevýhradní licenční smlouvy s reklamní agenturou MIGER, dle důvodové 610/26 uzavření Nevýhradní licenční smlouvy s Agenturou Motýl, zastoupenou p. Jindřichem Motýlem, dle důvodové 611/26 uzavření Nevýhradní licenční smlouvy s panem Mikulášem Parmou, dle důvodové 612/26 uzavření darovací smlouvy mezi Městem Rožnov p. R. a firmou Porsche Inter Auto CZ, s.r.o., Praha 5, IČ , o přijetí finančního daru pro matku zdravotně postiženého dítěte na zakoupení motorového vozidla, dle důvodové 613/26 Rada města schvaluje ve smyslu 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění Pokyn Rady Města Rožnova pod Radhoštěm k pravidelnému hodnocení ředitele obyvatel domu. Na otázku, jak se mu líbí Rožnov a okolí, odpověděl: Rožnov je pěkné město, i okolní terény. Hory jsou sice nižší, než u nás v Zakopaném, ale pěkné. Po dvou pobytech toho ještě moc neznám, ale odevšad vyzařuje spokojenost a klid, prostě je tady celkově pěkně. Rožnovský Domov a penzion navštívili také vedoucí pracovníci sociálních služeb, příspěvkové organizace Vsetín, ředitel pan František Dřevojánek a ekonom pan Rafaj. V loňském roce jsme se seznámili s pracovníky Domova ze Šremu a domluvili naši návštěvu Psarského, ta se uskutečnila v dubnu letošního roku. Prohlédli jsme si ředitelství i domov důchodců a s panem ředitelem Bartkowiakem dohodli reciproční návštěvu v Rožnově právě na začátek června, kdy jsme pro naše zaměstnance připravili sportovně společenské setkání. Jsme velice rádi, že přijeli a domlouváme se na tom, jak vzájemnou spolupráci dál rozvinout. Především to budou výměnné výstavky ručních prací obyvatel domovů. Panu řediteli Bartkowiakovi navrhujeme, že z naší strany by kromě Rožnova byly zastoupeny také výrobky třeba z ústavu v Zašové, Valašského Meziříčí a z dalších našich zařízení. Opakuji - jsme velice rádi, že přijeli, spolupráce se začala úspěšně rozvíjet. Jak byste srovnal Domov v Rožnově se Šremským? Jejich ústav je kapacitně srovnatelný s našimi ústavy. V Psarském je 120 obyvatel, Rožnov má 200 obyvatel, náš největší domov v Podlesí má 227 obyvatel, máme samozřejmě i menší domovy. Líbilo se nám, že obyvatelé jsou v Psarském umístěni v historickém Městské policie a ukládá starostovi seznámit s pokynem ředitele Městské policie Rožnov p. R. a následně zajistit jeho plnění. 614/26 Rada města schvaluje v souladu s 102, odst.2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s 10, odst. a) a d), nařízení vlády ČR č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, odměny ředitelům(kám) příspěvkových organizací za hospodářský výsledek dosažený v roce 2003, dle předloženého návrhu. 615/26 Rada města jmenuje v souladu s 102, odst. 2, písm. g), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Ing. arch. Aleše Jílka, bytem Čeladná 532, vedoucím oddělení architektury s platností od , dle důvodové 616/26 Rada města projednala záměr předání zřizovatelských kompetencí Domu dětí a mládeže v Rožnově p. R. Zlínského kraje na město Rožnov pod Radhoštěm a souhlasí se zřízením této příspěvkové organizace k Rada města zároveň ukládá starostovi města před podepsáním Dohody o změně zřizovatele projednat s odborem školství, mládeže a sportu navýšení mzdových prostředků pro rok 2005 na úroveň roku Rada města doporučuje zastupitelstvu města zřídit tuto příspěvkovou organizaci. RNDr. Václav Mikušek starosta města Mgr. Libuše Rousová místostarostka Domovy důchodců nacházejí společnou řeč Žijeme v době chvatu a honění za výdělkem. A každý chce za cenu nejvyšší vydělat co nejvíce ve svůj prospěch, pro svoje pohodlí. A nedbá na to nejcenější. Že má cenu žít skromně a chovat se jako člověk rozumný, který mimo svých ambicí má taky lásku ke svým bližním. A to myslím na děti, které jsou opomíjeny, a to doslova a do písmene nechané na pospas svému osudu. A když jim dají rodiče peníze, mohou si koupit cokoliv. Ale láska to není. A tím pádem začíná koloběh života dětí, které si žijí po svém. Nemají ani úctu, ani lásku jeden k druhému. Jsou sobecké, mohou si kupovat drogy, pití a vidět filmy nejhrubšího zrna. Tak nastává období, kdy musíme apelovat na rodiče. Věnujte více času svým ratolestem. Zeptejte se jich na jejich aktivity, na jejich kamarády. Poraďte jim, pomozte v nesnázích jako přítel. Vždyť to vidíme na vlastní oči a slyšíme na vlastní uši. Že ponižují své kamarády a nevinné lidi. Vidíte to sami u nás. Dvanáctileté děti ubili starou paní a měli z toho docela radost. Možná ani nevnímají, že je to strašná věc. Chtělo by to se jim daleko více věnovat. Jaké měli zázemí v rodině, jaká byla jejich výchova a láska jejich rodičů v nejútlejším mládí. Možná nepoznali, co je to něha a cit jednoho k druhému. Možná, že to bude u nich pokračovat, ale musíme každopádně zabránit brutalitě. Vím, že to není možné, abychom zabránili agresivitě ze dne na den. Ale je možné a apeluji na to a vyzývám jak rodiče, tak pány učitele, aby věnovali dětem trošku lásky, porozumění, aby se chovali k dětem jako kamarádi a pomáhali jim v nesnázích. Možná, že jsme i my dospělí trochu sobečtí vůči nim, neumíme třeba naslouchat. A někdy i nechceme rozumět jejich mluvě, nebo chcete-li jejich připomínkám či názorům na okolní svět. Proto se třeba v jejich myslích utváří zloba, krutost a nenávist ke všemu co je dobré, ale co z toho vzejde do budoucna? Jenom krutost a nenávist. A v čí prospěch? V prospěch naší doby, naší éry, která jde ruku v ruce jen za bohatstvím, za prospěchem a přepychem. Ale jsou hodnoty i jiné, ke kterým musíme vychovávat - k dobru a chránit před zlem. Jsou to děti, které jsou nejvíce zranitelné. I ta příroda má svůj řád a ovlivňuje žití na této planetě. A my máme doslova povinnost vůči našim bližním chránit děti, nezanedbávat je, neponižovat, nezarmucovat, ale vychovávat v řádné občany naši lidské společnosti. Abychom do budoucna měli záruku, že ten náš život stojí za to, stojí žít a dožít se něčeho krásného, a to je přátelství a lásky k bližnímu svému, k přírodě a ke všemu krásnému, co si vytvoříme v naší budoucnosti. Lída Repková, Tylovice objektu, připomíná náš zámek Hlubokou. V průměru mají více zaměstnanců na jednoho obyvatele domova, než je tomu u nás. Poskytovaná péče je srovnatelná. Zaujaly mne jejich různé terapeutické záležitosti, rozcvičování klientů a podobně, některé tyto zkušenosti bychom chtěli převzít. Zajímavá byla pro nás otázka financování. U nás si pobyt v takovém zařízení platí klient a doplácí stát (po reorganizaci státní správy krajský úřad). V Polsku je na pobyt klienta povinna doplácet rodina a tato povinnost nekončí jenom u dětí, ale pokračuje až po vnuky. Taková zainteresovanost rodiny na financování pobytu klientů v těchto zařízeních by byla vhodná i pro nás. Smutné u nás je, příbuzní se zpravidla objevují u babiček a dědů jen v čase výplaty důchodů a namísto aby něco přivezli, spíš si chodí odvézt. Některé rozdíly v péči o obyvatele jsou, řekl ekonom sociálních služeb Vsetín pan Rafaj. Například v tom, že domov ve Šremu vrací obyvatele zpátky do života. U nás jsou v domově natrvalo, kdežto v Polsku pobudou v domově často jen určitý čas a vrací se do rodiny. Je to možná dáno rozdílným způsobem financování, jak již bylo řečeno. U nás je ta sociální peřina ze strany státu silnější, než tam. Návštěva z Polska je dobrý počin, dodal ředitel rožnovského Domova a penzionu Ing. Michal Jakšík. Dokládá, že družba obou měst probíhá ve všech směrech, nejen na poli politickém, sportovním, kulturním, ale také na poli sociálních věcí. Už teď je jisté, že spolupráce mezi našim domovem a domovem v Psarském bude pokračovat. -sb-

11 STRANA 11 VOLNÝ ČAS 30. září říjen SPEKTRUM ROŽNOVSKA 19 /2004 T klub - kulturní agentura Tel , Čtvrtek Pátek Sobota Pirátská pohádka - divadelní představení pro MŠ a ZŠ Dopoledne - kino Panorama Martin Kasík a Kristina Krkavcová - klavír - koncert k 10. výročí založení firmy myonic s. r. o hodin - Janíkova stodola VMP The Plastic People Of The Universe - koncert undergroundové legendy z Prahy hodin - restaurace Harcovna Pondělí Kruh přátel hudby: Karel Košárek - klavír - koncert úspěšného klavíristy hodin - ZUŠ Úterý Astrologie - výklad horoskopu přednáší Robert Zapletal hodin - T klub Čtvrtek Klub cestovatelů: Z Bangkoku do Hanoje - dobrodruzi a cestovatelé K. a V. Kotalovi objevují krásy Vietnamu, Laosu a Thajska hodin - T klub Od Poslední valašští mohykáni pátku a nová doba - výstava obrazů valašského rodáka do neděle Galerie MK Miloše Šimurdy Sobota Jablkoň - Praha Funková brigáda - V. Meziříčí - Rockový koncert hodin - rest. Harcovna THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE Sobota 9. října hodin - restaurace Harcovna Koncem šedesátých let patřili The Plastic People Of The Universe k nejlepším představitelům českého psychedelického rocku. V sedmdesátých letech neustoupili frontálnímu nátlaku režimu, nedali se ani ostříhat, natož aby slevili ze své hudební nekompromisnosti. Platili za to dlouhá léta: nejdřív ztrátou profesionálního statutu, pak postupným znemožňováním veřejných koncertů, policejním šikanováním a v roce 1976 také uvězněním. V době bující umělecké mrtvolnosti hráli Plastici neobyčejně originální hudbu, v níž se nechávali ovlivňovat elektronickými experimenty i freejazzovým bouráním stereotypů. Ve svých písních dali nový život tvorbě významných českých básníků, jejich hudba byla mostem spojujícím zdánlivě neslučitelné světy vzdělanců a spontánních rockových vyděděnců. Vstupné v předprodeji: 140,- Kč, na místě: 170,- Kč. Předprodej vstupenek probíhá v T klubu, v Hudebninách, trafice HEJ u Parama a v rožnovských knihkupectvích. -tka- KRUH PŘÁTEL HUDBY Pondělí 11. října hodin - koncertní sál ZUŠ Karel Košárek - klavír Koncert úspěšného klavíristy. Po maturitě na kroměřížské konzervatoři P. J. Vejvanovského pokračoval K. Košárek ve studiích na konzervatoři v Praze. V r získal na základě úspěšně vykonaného mezinárodního konkurzu vypsaného Southern Methodist University v Dallasu čtyřleté stipendium. Tato studia ukončil v r diplomem Artist Certificate a obdržel titul Master in Music. Je vítězem celé řady mezinárodních soutěží. K. Čtvrtek Úterý Středa Sobota Tipy pro příští dny Klub seniorů Tel Mezinárodní den seniorů - vystoupení folklorní skupiny Šulekovo hodin - kino Panorama Výlet na Pulčinské skály 6.37 hodin - vlakové nádraží Právní poradna hodin - kancelář KS Bešeňová - areál zdraví a odpočinku odjezd od bývalého Interhotelu Úterý Slovensko - Podhajská pobytový zájezd Sobota Keramická dílna v Oznici hodin - autob. nádraží Úterý Polsko - zájezd hodin - autob. nádraží Neděle 17. října Taneční odpoledne - hraje M. Porubová hodin - hotel AGH Kino Panorama Tel Život s Helenou hodin Terminál hodin U nás na farmě hodin Scary Movie hodin Košárek se věnuje též komorní hře. Spolupracuje také např. s houslistou J. Sukem, Panochovým kvartetem nebo s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou. Vstupné v předprodeji 80,- Kč, na místě 100,- Kč. Předprodej vstupenek probíhá od 29. září v T klubu a rožnovských knihkupectvích. -tka- POSLEDNÍ VALAŠŠTÍ MOHYKÁNI A NOVÁ DOBA Od pátku 15. října do čtvrtku 7. října - otevřeno - úterý - pátek od hod hod., sobota a neděle od do hod. - Galerie MK Výstava malíře obrazů valašského rodáka Miloše Šimurdy. Prudké změny jsou přirozenou součástí historie. A lidé se museli vždy s novým způsobem života vyrovnat. I výtvarné umění hledá odpovědi na nové otázky. Zamýšlí se nad stavem a perspektivou života, nad možností příznivého pokroku anebo pociťuje mnohé negativa. Je nová technika plus nebo minus? Jak chápat svět? I já se zamýšlím nad těmito otázkami ve svých obrazech. Svět se mění, Jak chápat svět, Energie daná a vzatá, Tvoje slovo je duch a život, to jsou názvy této problematiky. Vracím se do kontrastu světa ještě nedaleko minulého. A přece v mé společnosti s netknutou přírodou objevuji krásu světa a její oduševnělou podobu, v barvě, v oblaku, v tiché nehybnosti anebo v pohlazení vánkem s luční vůní nepokosených květů. Z nenadání se však ocitám v záplavě lidského spěchu, ve starostech běžných povinností, tisíců informací, ve spletitosti vztahů. Ptám se, kde je smysl života? A tak přicházím k filosofickému problému pravdy. Silaby Pravda ve starověké filosofii vydané mým profesorem Tošenovským a jejich studium mě přivádí do Pánská jízda hodin Princ a já hodin Lásko moje, kde jsi? hodin Stepfordské paničky hodin Večer se scénaristou Jiřím Křižanem hodin - Stíny horkého léta hodin - Datel a lovec Po filmu bude beseda Filmový klub nejen pro středoškoláky: Mexická jízda hodin Hříšný tanec hodin Já, robot hodin Pátek Hrajeme pro děti: Čtyřlístek hodin Putování s broučky hodin - Masarykovo náměstí, Dřevěné městečko 4. TÝDEN KNIHOVEN Všem nepořádným čtenářům promineme sankční poplatek! Nově zapsaným čtenářům věnujeme roční registraci zdarma! Středa Městská knihovna Tel Babiččino pohádkové problematiky výtvarných řešení, na kterých aplikuji úvahy filosofických kategorií. Poznání dávnominulých vědeckých, fyzikálních a matematických objevů je zdrojem mých nových výtvarných řešení. Miloš Šimurda Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek 15. října v hodin v Galerii Městské knihovny. Ve spolupráci s Městskou knihovnou. Vstupné: dospělí 10,- Kč, děti a studenti vstup zdarma. Pozor změna: v sobotu a neděli otevřeno od hodin do hodin. -tka- BIGBÍT NA HARCOVNĚ Středa Do Dům dětí a mládeže Tel Sobota Pondělí odpoledne se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou hodin - děts. oddělení Literární klub - Věra Řeháčková hodin - Galerie MK Psaní pro příští generace Aby nám knihy nesežral červotoč, zahrajem si knihotoč Moje kniha - vyhlášení výsledků ankety Moje kniha I já chci své čtenáře - burza vyřazených dětských knížek Letem světem za pohádkou - besedy pro ZŠ Naše knihy umí létat - čtení s Albatrosem a vědomostní soutěž pro děti Úterý Léčení duchovní cestou - klub přátel B. Gröninga hodin - Galerie MK Středa S - klub: Nejen Moravská babička - poslechový pořad o Č. Kramolišovi připravila J. Mikulášková hodin - Galerie MK Čtvrtek Klub zdraví a harmonie: O prevenci s MUDr. Hanzelem - cyklus přednášek hodin - Galerie MK Den pro tebe - výlet na kolech 9.00 hodin - DDM Ve zdravém těle zdravý vzduch - fit program pro veřejnost hodin - DDM Sobota 16. října hodin - restaurace Harcovna Jablkoň - Praha Funková brigáda - V. Meziříčí Koncertní činnost nadžánrové skupiny Jablkoň se spravedlivě rozděluje mezi zahraniční a domácí scénu. V Česku je k vidění především na pódiích folkových a rockových, ale samozřejmě i ostatních např. jazzových, nebo těch vážných. Známá je spolupráce s houslovým virtuosem Jaroslavem Svěceným. Obsazení skupiny se pohybuje od dvoučlenné sestavy, přes tříčlennou, čtyřčlennou atd... až do sedmdesátihlavého Symfonického Jablkoně. V Rožnově vystoupí tvrdé jádro skupiny ve složení: Michal Němec - zpěv, kytara. Martin Carvan - akustické kytary, sbor. Johnny Jůdl - baskytara, fagot, el. kytara, zobc. flétna, sbor. Petr Chlouba - bicí, perkuse, vibrafon, klávesy, sbor. Jablkoň jablkoňuje a jablkoní a v tom jablkonění konce není... Valašskomeziříčská skupina Funková brigáda vznikla roku Vydala doposud vlastním nákladem demo CD Srnčí ragú a na jaře tohoto roku v rozšířené reedici Srnčí ragú - dožráno. Nyní spojila ještě energičtěji znějící kapela s touto nahrávkou svou první (stejnojmennou) koncertní šňůru čítající na třicet klubových i festivalových vystoupení (mj. Valašský Špalíček, Hrachovka, Majálesy v Olomouci, Brně, Ostravě či Kyjově). Za úspěch lze považovat 2. místo Funkové brigády v letošním ročníku soutěže studentských kapel Nová krev (z 59 zúčastněných souborů). Vstupné v předprodeji: 70,- Kč, na místě: 90,- Kč. Předprodej vstupenek bude probíhat od 5. října v T klubu, v IC, v Hudebninách, trafice HEJ u Parama a v rožnovských knihkupectvích. -tka- VAŠI FURIANTI DIVADLO SCHOD Středa 20. října hodin - Společenský dům Divadelní komediální hra v podání valašskomeziřičského souboru Schod. Povšimli jsme si, že se na stránky našich novin vrátily inzeráty oznamující volná pracovní místa, v případě náročnějších nebo atraktivnějších míst dokonce inzeráty vyhlašující různá výběrová řízení a chtěli jsme na tuto staronovou skutečnost reflektovat uvedením některé hry z pokladnice českého dramatického umění, která problém výběrového řízení řeší. A skutečně jsme takovou hru našli, Stroupežnického Naše furianty, a tak jsme je začali nacvičovat, ale pořád jste se nám tam pletli vy, vaše výběrová řízení a váš život, a tak jsme naši hru raději přejmenovali na Vaše furianty, aby se to nepletlo... Hra Vaši furianti je asociací naší současnosti ve všech rovinách politického a společenského života. Silná herecká nadsázka, herecké a pěvecké výkony, včetně živé hudby vás jistě skvěle pobaví. Vstupné v předprodeji: 50,- Kč, na místě: 60,- Kč. Předprodej vstupenek bude probíhat od 11. října v T klubu a v knihkupectví Lukas. -tka- PRODEJ Prodám dvoudílnou světlou skříň. 1/2 na prádlo a 1/2 hůlka. dále prodám přední sukni valašského kroje. Tel Prodám vysavač Vorwerk 351, nevhodný dárek, jeden už mám, dále hrnec na zavařování i s teploměrem. Tel Prodám horské kolo Author Opus 1 rok, jen několikrát použité, v záruce. Velikost 19, oranžová barva. Původní cena ,- nynější ,- Kč. Tel večer. Prodám Citroen Xantia 2.0, r. v. 1994, ujeto 17. tis. km. Výborný stav, cena 80 tis. Kč. Tel Prodám štěňata angl. kokra s PP, barva černá. Tel Prodám dětský kočárek - trojkombinaci, po jednom dítěti, zachovalý, cena: 2300,- Kč. Tel Prodám trekking. kolo Olpran Lawrence 28, 18 převodů, jako nové, pův. cena 6 000,-, nyní za 2 000,- Kč. Tel Prodám skleněné demižony 20 a 10 litrů. Levně. Tel Prodám pokojovou voliéru f. Ferplast, rozměry 60x60x150, otevírací strop se sezením, na kolečkách, koupenou před půl rokem, v perfektním stavu za 3 500,- Kč a krásnou italskou oválnou klec pro andulky a jiné menší papoušky za 500,- Kč. Tel Prodám Š Forman, zelené barvy, r. v. 1993, LXi, najeto km. Cena ,- Kč. Tel Prodám štěňata Rhodeského rodgebacka. Odběr koncem září. Tel Prodám motocykl MZ 150 v dobrém provoz. stavu - cena dohodou. Dvoulůžkový pletací stroj Dopleta - levně. Stolní žehlící mandl Veritas - levně. Tel , Prodám silniční kolo málo jeté. Levně. Tel Prodám levně Š 120M. Tel Prodám kovový přístřešek k parkování vozidla o rozměrech 5x3 m, výška 1,9 m a světlou šatní skříň. Tel Prodám rohovou sedací soupravu s lůžkovou úpravou a křeslem. Zn. levně. Tel Prodám vzduchovku. Tel Prodám sport. nutriový kožich na vyšší postavu. Levně. Tel KOUPĚ Koupím patrové postele nejlépe s úložným prostorem a matracemi. Tel Prosím, kdo levně prodá či za odvoz daruje důchodkyni obývací stěnu. Termín až do března Děkuji. Tel Koupím Trabanta Combi, 12V ve slušné stavu. Tel Koupím malý mtc skůtr v dobrém technickém stavu. Tel Malý oznamovatel Koupím kámen plochý (břidlici) na zahradní zídky. Tel Koupím 2 menší křesla s čalouněnými boky. Tel Koupím nebo vyměním pohlednice města Vsetín, Val. Meziříčí, Rožnov, Nov. Jičín a okolí. Přijedu. Tel BYTY Pronajmu byt v soukr. vlast. 3+1 s komorou na ul. Horská v R. p. R. Pěkný výhled, volný ihned. Tel Zn. nejlépe dlouhodobě, nejméně na 2 roky. Pronajmeme v nově zrekonstruovaném areálu v blízkosti centra, kancelářské prostory - jednotlivě i průchozí. Bučiska, Rožnov p. R. Tel Koupím malý RD na klid. místě v Rožnově. Protiúčtem možno byt v OV, garáž s autem, zahradu s chatou. Cenové vyrovnání. Tel Vyměním zděnou garáž ve Val. Meziříčí ul. M. Alše za garáž v Rožnově. Tel Vyměním 2+1, 8. patro, krásný výhled na Rožnov, za 3+1 Láz, Písečná. Stěhování možné letos. Čestné jednání + doplatek v hotovosti. Tel Pronajmu nebytové prostory 35m 2 v blízkosti centra Rožnova. Tel RŮZNÉ Kdo ztratil na Rysové zubní protézu nechť zatelefonuje na tel Půjčky - úvěry od tis. Kč bez ručitele, osoby samostaně výdělečné, důchodci, zaměstnanci. Tel Daruji do dobrých rukou 3 koťátka i jednotlivě. Tel Daruji za odvoz trojdílnou skříň a dvě křesla, vše v dobrém stavu. Tel Firma Amalthea nabízí služby pro rodinu a domácnost: hlídání dětí, péče o seniory, úklidové služby, péče o zahradu, péče o zvířecí mazlíčky. Inf. a objednávky od do hodin na tel nebo kdykoliv na Prosím, kdo daruje dětem akvárium popř. jen filtraci a bublinkovač. Děkujeme. Tel. večer Zdarma a spolehlivě zajistím odvoz a likvidaci nepojízdných motorových vozidel a vraků. Objednávky na tel Tvorba a opravy typických valašských doplňků z šindele. Hot. úvěry od tis. Kč. bez ručitele, schválení do 4 hodin. Tel Nátěry střech, fasád, rýn a svodů. Práce ve výškách, zateplování domů, izolace plochých střech, zasklívání lodžií. Tel , ZAMĚSTNÁNÍ AB Kontakt Vsetín zprostředkovává zaměstnání v okrese Vsetín. Tel ,

12 STRANA 12 SPORT SPEKTRUM ROŽNOVSKA 19 /2004 Fotbalisté 1. Valašského FC vyslyšeli přání svých příznivců a na všech frontách začali sbírat body. Začali v sobotu dopoledne naši dorostenci, po nich si odvezli první divizní body z venku muži a završil to o týden později v neděli rezervní tým, který v tabulce druhé Dolní Bečvě uštědřil šestigólovou nadílku. Žáci získali další body doma s Uherským Brodem. S dalších mužstev našeho regionu prochází suveréně I. A. třídou fotbalisté Hutiska. Na svém kontě mají 5 vítězných zápasů, 1 remízu a 1 prohru. Vidče získalo ze dvou posledních kol 4 body a drží se na dohled čela pořadí družstev. Vigantice po dvou porážkách klesly do spodní části tabulky. Královské Nové Sady - 1. Valašský FC 2 : 5 (0:2) Jak se zrodilo první vítězství v divizi na hřišti soupeře nám řekl trenér našich pan Pavel Vaigl: Bylo to hodně o taktice. Soupeř je tak trochu Olomoucké céčko. Hraje tam třeba mladý Drulák, který nám dal i oba góly. Jejich hra stojí na třech hráčích, mají však problémy v obraně a toho jsme, myslím si, využili. Problémem je úzké hřiště. Na to jsme našli lék v podobě hry po stranách, kdy jsme obranu domácích roztrhali. Dokázali jsme se tímto způsobem dostávat do šancí a po nich většinou skončil míč v síti. Oba poločasy se odvíjely podle stejných not, takže jsem neměl důvod měnit taktiku hry. Vyplatilo se nám zařazení Jurajdy do zálohy. Domácí se v obraně dopouštěli chyb a my jsme je využili k vysokému vítězství. Především krajní ofenzivní záložníci Náměstek a Trochta unikali po stranách hřiště a připravili útočníkům spoustu kvalitních přihrávek. Naše branky dávali v 9. minutě Náměstek, v 16. Šena, ve 48. Trochta, 49. Jurajda a v 68. opět Šena. 1. Valašský FC - FC Velké Karlovice-Karolinka 4 : 1 (2:0) 400 platících diváků se přišlo podívat na zlepšený výkon domácích. Je ale pravda, že mezi nimi bylo hodně příznivců z Vel. Karlovic, kteří očekávali odvetu za prohru doma v Českém poháru. Ta se však nekonala. I když v 1. půli mělo více ze hry družstvo z Karlovic, branky dávali domácí po pěkných kombinačních akcích a v rychlém sledu. Hned po přestávce mohli své vedení zvýšit, ale soupeř jim nezůstával nic Zuberští házenkáři zahájili interligu vítězstvím v Kostelci, ale nezůstali jen při jednom. Mladí hráči výkonnostně rostou zápas od zápasu a předvedenou hrou začínají opět naplňovat halu v Zubří. HC Gumárny Zubří - MŠK Povážská Bystrica 30 : 32 (10:15) Domácí hráči chybami umožnili soupeři do konce 1. půle získat pětibrankový náskok a ten se ukázal jako rozhodující. I když Zubří ve 2. poločase nesložilo zbraně, a dokonce v závěru snížili až na 28:29, ale na víc tentokrát neměli. Trenér Hargaš po zápase přiznal, že vsadil na špatného koně. Dal důvěru Plškovi, na lavičce zůstali Řezníček i Kyryljuk. Plšek však očekávání nesplnil a ani hráči, kteří měli nahradit Mičkala na křídle, příliš neuspěli. Snad v závěru Burdek. Nejvíce branek dal Kulišťák 5. Za hosty Straňovský 7. Naši fotbalisté začínají vyhrávat! dlužen. V této fázi si přišli diváci na dramatickou podívanou. Pěkné útočné akce se střídaly na obou stranách, více fotbalového štěstí měli naši fotbalisté a v závěru definitivně rozhodli. Tady je přehled nejdůležitějších minut zápasu: 25. min. - Šena dostal přesnou přihrávku od Jurajdy, obešel obránce a nezadržitelně skóroval 1: min. - K míči se v pokutovém území dostal Jakub Mičkal a střelou k tyči zvýšil na 2: min. - Zimek robinsonádou vyrazil gólovou střelu hostů. 46. min. - Domácí nastřelili tyč, opakovaná střela šla vedle. 48. min. - Mikula, nedávno hráč 1. VFC, po trestném kopu snižuje na 2:1. Potvrdil tak pravidlo nedáš - dostaneš. 51. min. - Karlovice byly blízko vyrovnání. Balejík svým zákrokem byl však proti. 53. min. - Jurajdovu dalekonosnou střelu vyrazil brankář Sedlák. 55. min. - Centr Náměstka zužitkoval Šena hlavou. 3: min. - Střelu Trochty zlikvidoval na zemi Sedlák. 71. min. - Po dlouhém autu hostů se dostal v šestnáctce k míči Plánka, naštěstí netrefil branku. 77. min. - Plánka opět netrefil mezi tyče z bezprostřední blízkosti. 85. min. - nejkrásnější gól zápasu. Trochta se z dálky opřel do míče a po zemi k tyči zakončil skóre. 4:1. V samotném závěru okusili divizní premiéru sedmnáctiletý Drda a Škařupa. Sestava: Zimek - Matouš Melichařík, Vinklár, Kermiet, Perníkář - Trochta (90. min. - Václav Škařupa), Jurajda (84. min. - Šimek), Balejík, Náměstek - Šena (90. min. - Drda), Jakub Mičkal. Sokol Podlesí - 1. Valašský FC B 4 : 2 Ani v 6. kole I. B. třídy naše rezerva nevyhrála. 1. Valašský FC B - FC Dolní Bečva 6 : 1 (4:1) Derby 7. kola I. B. třídy přilákalo do Zubří i v chladném počasí docela pěknou návštěvu. V početní převaze byli příznivci Karel Drda podává dobré výkony v dorostencích i mužích. Foto: V. Pitron Zubří zase válí! HC Cement Hranice - HC Gumárny Zubří 25 : 32 (16:16) Do moravského derby nastoupili hosté nekoncentrovaní a brzy prohrávali 2:6. Domluva trenéra při oddechovém čase pomohla a Zubří ještě do přestávky vyrovnalo. Po změně stran už byli hosté lepší a v závěru předčili soupeře fyzicky, herně i kombinačně. Nejvíce gólů za domácí L. Veřmiřovský 10, za hosty Titkov a Hrachovec po 6. HC Gumárny Zubří - HC Baník Karviná 29 : 28 (16:13) Překvapivé vítězství domácích na úkor favorita v 5. kole interligy házené se zrodilo především z kvalitní hry křídel. Zatím co Pavel Mičkal dal 7 gólů a Hrachovec s Opálkou 4, v dresu Karviné skórovaly křídla Mrozek se Sobolem jen 3x. Zápas měl strhující tempo a v některých chvílích zvedal diváky ze sedadel. Pikantní bylo, Dolní Bečvy, kteří však překvapivě viděli debakl svých barev. Před tímto zápasem totiž byli hosté v tabulce na 2. místě, zatím co naši až 13. předposlední. Ovšem na hřišti to tak nevypadalo. Domácí mladí fotbalisté hráli s úžasným nasazením a soupeře předčili především v rychlosti. A tak byli většinou u míče dříve, dostávali hosty pod tlak a dávali i pěkné góly. Branky vstřelili: Šimek, J. Mičkal a V. Skařupa 2, za Dolní Bečvu skóroval Kozák. FC MSA Dolní Benešov - 1. Valašský FC 0 : 7 (0:2) Trenér Dušan Melichařík vysokou výhru staršího dorostu v 6. kole divize nepřeceňoval: Důsledným napadáním soupeře už před jeho šestnáctkou jsme si vytvořili převahu. K vysokému vítězství jsme lépe využili gólové situace. Do branky nastoupil poprvé Martin Basel, Lukáš Blabla byl nasazen do hry. Hodně nám pomohl Matouš Melichařík. Branky dávali: ve 36. minutě Michal Škařupa hlavou po příhře Matouše Melichaříka, 41. Michal Melichařík dorazil vybojovaný míč Pitrunem po nepovedené že na lavičkách usedli trenéři, kteří v minulosti vedli opačné týmy. Hargaš dovedl Karvinou k mistrovskému titulu, stejně tak Kekrt Zubří. Začátek patřil hostům, ale jejich náskok Zubří ve 20. minutě zlikvidovalo a potom už otěže z rukou nepustili. Ve 2. poločase se obě družstva dlouho střídala ve vedení, v závěru byli šťastnější domácí. Horák měl pár sekund před koncem možnost dvakrát vyrovnat, ale jednou ho vychytal Luňák, podruhé mířil vedle. Zubří nastoupilo opět v pozměněné sestavě s Řezníčkem a Kyryljukem v základní sestavě a hlavně s uzdraveným Mičkalem. Ten byl nejlepším hráčem na hřišti, soupeři si s ním nevěděli rady. Nejvíce branek za Zubří Řezníček 9, za Karvinou Kust rovněž 9. Po pěti kolech je Zubří čtvrté s jedním utkáním k dobru. Jiří Piska malé domů domácích, 53. Pitrun 3:0 po přihrávce Matouše Melichaříka, 62. Michal Škařupa 4:0 po nahrávce Drdy. 73. minuta skóroval opět Pitrun po příhře Drdy do šibenice. 75. Drda po přihrávce Petra Raždíka a skóre završil sedmým gólem Lukáš Blabla bombou z dálky v 82. minutě hry. FC MSA Dolní Benešov - 1. Valašský FC 8 : 1 Mladší dorostenci vysoko prohráli. 1. Valašský FC - TJ Jeseník 3 : 1 (2:1) Trenér Melichařík: Celé utkání byli naši starší dorostenci v 7. kole divize lepším celkem. Měli i více šancí. 3 až 4 tutovky ještě nedali. Jeseník měl 3 brankové příležitosti, ale většinou přehazoval branku. Za nás skórovali v 8. minutě Bortl, ve 33. a 66. Drda. Martin Basel - Pitron, Vl. Basel, Bortl, Slovák (56. min.- Radek Bartoň) - Michal Melichařík, Michal Škařupa (67. min. - Vašek), Tomáš Karban, Juřica (56. min. - Matouš Melichařík) - Drda (79. min. - Petr Raždík), Pitrun. 1. Valašský FC - TJ Jeseník 3 : 2 (1:1) První vítězství našich mladších dorostenců v soutěži. Po bojovném výkonu rozhodli brankami ve 32. minutě Křivy, v 60. Libora Raždíka a v 77. minutě Strkáče z penalty. Soupeř nezvládl závěr zápasu psychicky, ale snažil se o vyrovnání do posledních vteřin. 1. Valašský FC - ČSK Uherský Brod 2 : 1 (1:1) Trenér Štěpán viděl utkání takto: Byl to vyrovnaný zápas 6. kola krajského přeboru starších žáků. Šance měly obě mužstva, naše dalo o gól víc. V 6. minutě otevřel skóre po rohu Jakub Maléř, ve 21. hosté vyrovnali. Po změně stran, v 65. minutě dal Kubáň vítězný gól. FOTBAL 1. VALAŠSKÝ FC Sobota Nový stadion u koupaliště 9.00 st. žáci 1. Valašský FC - FC Morkovice, krajský přebor - 8. kolo ml. žáci 1. Valašský FC - FC Morkovice, krajský přebor - 8. kolo. Sobota hřiště v Zubří st. dorost 1. Valašský FC - MFK Karviná, divize - 9. kolo ml. dorost 1. Valašský FC - MFK Karviná, divize - 9. kolo. Neděle Nový stadion u koupaliště muži 1. Valašský FC - MFK Karviná, divize - 9. kolo přípravka 1. Valašský FC - FC Vsetín, krajská soutěž - 7. kolo Neděle hřiště v Zubří muži 1. Valašský FC B - TJ Kelč, I. B. třída - 9. kolo. FOTBAL VIDČE Sobota hřiště na Sahaře muži TJ Vidče - TJ Vigantice, I. A. třída - 8. kolo. FOTBAL VIGANTICE Sobota hřiště ve Viganticích st. žáci TJ Vigantice - Sokol Hutisko-Solanec, okresní přebor - 9. kolo muži TJ Vigantice - Sokol Hutisko-Solanec, I. A. třída - 9. kolo. FOTBAL HUTISKO-SOLANEC Neděle hřiště na Kašpírkách muži Sokol Hutisko-Solanec - SK Hrachovec, I. A. třída - 8. kolo. 1. Valašský FC - ČSK Uherský Brod 1 : 3 (1:1) Prohru mladších žáků komentoval trenér Karel Mičkal: Zápas jsme si prohráli sami. Po přestávce za stavu 1:1 jsme nedali pokutový kop, soupeř zvýšil na 1:2 a za tohoto stavu jsme neproměnili ani druhou penaltu. V závěru jsme mocně útočili a do otevřené obrany inkasovali potřetí. Tescoma Zlín B - 1. Valašský FC 3 : 2 (1:1) Žitník a Jakub Maléř byli autory našich gólů. Vždy jsme dotahovali náskok soupeře, který byl v 7. kole krajského přeboru lepším celkem a zaslouženě, i když těsně vyhrál. Tescoma Zlín B - 1. Valašský FC 4 : 1 (4:0) Karel Mičkal: Překvapivě jsme museli nastoupit hned po příjezdu, i když obvykle v 9 dopoledne začínají starší žáci. Naši mladší v 1. poločase asi ještě spali a vzpamatovali se až po změně stran, kdy už hráli vyrovnanou partii. Bohužel čtyřbrankový náskok domácích z první půle zlikvidovat nedokázali. Naši branku vstřelil Nečas. FOTBAL HUTISKO-SOLANEC Sokol Hutisko-Solanec - FC Elseremo Brumov B 6 : 2 6. kolo I. A. třídy. Branky: Hrůzek 3, Robert Křenek 2, Malý. TJ Poličná - Sokol Hutisko-Solanec 1 : 1 (1:1) Ve 33. minutě dal Robert Křenek vedoucí branku Hutiska, ale domácí hned za minutu vyrovnali. Tak skončil poločas a nakonec i celý zápas 7. kola I. A. třídy. FOTBAL VALAŠSKÁ BYSTŘICE Sokol Valašská Bystřice - Sokol Loučka 2 : 0 (0:0) V 6. kole I. B. třídy se domácím hráčům podařilo zdolat vedoucí KAM ZA SPORTEM FOTBAL DOLNÍ BEČVA Neděle hřiště na Dolní Bečvě ml. žáci FC Dolní Bečva - Sokol Kateřinice, okresní přebor - 8. kolo st. žáci FC Dolní Bečva - SK Hrachovec, okresní přebor - 8. kolo muži FC Dolní Bečva - Sokol Střítež n. B., I. B. třída - 8. kolo. Neděle hřiště na Dolní Bečvě dorost FC Dolní Bečva - Sokol Horní Bečva, okresní přebor - 9. kolo muži FC Dolní Bečva B - Sokol Střelná, III. třída - 9. kolo. FOTBAL PROSTŘEDNÍ BEČVA Neděle hřiště na Prostřední Bečvě muži Sokol Prostřední Bečva - 1. Valašský FC B, I. B. třída - 8. kolo. FOTBAL VALAŠSKÁ BYSTŘICE Sobota hřiště ve Val. Bystřici muži Sokol Val. Bystřice - FC Lhotka n. B., III. třída - 8. kolo. Neděle hřiště ve Val. Bystřici 9.15 ml. žáci Sokol Valašská Bystřice - Sokol Hovězí, okresní přebor - 8. kolo st. žáci Sokol Valašská Bystřice - Tatran Halenkov, okresní přebor - 8. kolo dorost Sokol Valašská Bystřice - FC Dolní Bečva, okresní přebor - 8. kolo. celek tabulky. Jak utkání viděl trenér domácích pan Martin Nerád? V 1. půli dominovaly obrany nad útokem. Naši hráči hráli trochu zakřiknutě. Soupeř dobře bránil a spoléhal na rychlé protiútoky vedené přes Kysučana a Paláta. Přesto se Pečiva a Marák dostali do šancí, ale gól z toho nebyl. Po přestávce jsme prostřídali sestavu a taky nám nahrálo vyloučení hráče soupeře po ostrém faulu. Hosté ještě více zatáhli obranu a chtěli se spokojit s bodem. Proti byl však v 75. minutě Cverna, který po centru Frňky uspěl v souboji s brankářem. Soupeř zahrozil z brejků nebo ze standardních situací, ale vše spolehlivě pochytal brankář Raušer. V 85. minutě vystřelil Basel, brankář neudržel míč a Kremel zblízka definitívně rozhodl. Zbytek utkání jsme už dohráli v klidu. Ještě jednu příležitost měl Pečiva, ale tu neproměnil. TJ Kelč - Sokol Valašská Bystřice 1 : 2 (1:1) Na těžkém terénu na nás domácí vyrukovali s jednoduchým fotbalem, přiblížil nám 7. kolo I. B. třídy trenér Nerád: Dostali nás pod tlak a teprve od 20. minuty jsme začali přebírat iniciativu. Ve 30. minutě, po faulu před šestnáctkou, kopali domácí trestný kop a z něho se ujali vedení 1:0. Otevřeli jsme hru a když Kelč neproměnil další šanci, přišli jsme ke slovu my. Po centru Vanducha hráli domácí rukou a nařízenou penaltu proměnil Pečiva ve 43. minutě hry. Hned na to mohl jít Kelč znovu do vedení, ale Pavel Bolf zachránil na brankové čáře. Ve 2. poločase jsme domácí už k ničemu nepustili. V 70. minutě založil Petr Bolf útočnou akci, přihrál Frňkovi a ten pasem našel volného Pečivu, kterého poslal do brejku. Pečiva z poloviny hřiště sám postupoval na brankáře a vtipným lobem vstřelil vítězný gól. Jiří Piska muži Sokol Val. Bystřice - TJ Nedašov, I. B. třída - 8. kolo. LEDNÍ HOKEJ HC ROŽNOV p. R. Sobota zimní stadion Bučiska dorost HC R. p. R. - HC Uničov, krajský přebor - 3. kolo junioři HC R. p. R. - SKP Kroměříž, krajský přebor - 3. kolo. Neděle zimní stadion Bučiska 9.30 st. žáci HC Rožnov p. R. - HC Zlín, žákovská liga 8. a 9. tříd - 6. kolo. Neděle zimní stadion Bučiska 9.30 ml. žáci HC Rožnov p. R. - HC Šumperk, žákovská liga 6. a 7. tříd - 7. kolo muži HC Rožnov p. R. - SK Karviná, krajský přebor - 2. kolo. VOLEJBAL TJ MAXIS ROŽNOV p. R. Sobota hala SZeŠ a ženy TJ MAXIS Rožnov p. R. - Uherské Hradiště, 2. liga - 1. a 2. kolo Sobota tělocvična ZŠ Pod Skalkou 9.00 a kadetky TJ MAXIS Rožnov p. R. - TJ Frenštát p. R. A, krajský přebor - 5. a 6. kolo. HÁZENÁ TJ ROŽNOV p. R. Neděle hala SPŠE Koryčanské Paseky muži TJ Rožnov p. R. - Sokol Hrabůvka, divize - 5. kolo. HÁZENÁ HC ZUBŘÍ Sobota hala Nadace Zubří muži HC Gumárny Zubří - TJ Štart Nové Zámky, HIL - 6. kolo. SPEKTRUM ROŽNOVSKA - čtrnáctideník. Vydává T klub - kulturní agentura Rožnov p. R. Adresa redakce: Spektrum, Zemědělská 592, Rožnov p. R., tel.: , , tel./fax: , šéfredaktor PhDr. Vladimír Pitron - tel: Grafická úprava a sazba: TKA - Renáta Štusková. Tiskne GRAFIA NOVA, Rožnov pod Radhoštěm. Rozšiřují kameloti a stánky s tiskem, Mediaprint & Kapa a společnosti PNS, a. s., informace o předplatném v redakci. Číslo registrace u Ministerstva kultury České republiky - MK ČR E Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě č. j.: 2927/92-P/1 ze dne Reklamy a inzeráty přijímá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Uveřejněné materiály nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Služba v redakci po - pá a hodin. Bližší informace najdete na Číslo odevzdáno k tisku Uzávěrka příštího čísla SR je

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ:

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: 47326646 e-mail: hristepodresslem@gmail.com ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - Sportovní den "Evropa v pohybu" Cíle akce Primárním cílem bylo seznámit veřejnost všech věkových kategorií

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/ vydání

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/ vydání ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/2017 1. vydání Prázdniny končí, děti jančí. Stejně jako každý rok prázdniny končí a škola začíná. A jako každým rokem žáci 8. ročníku pro vás připravují školní časopis. Budeme

Více

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Starohamerský Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Slovo starosty Vážení občané, V zářijovém zpravodaji bych Vás chtěl informovat o dění v naší obci. 23. 8. 2012 byly ukončeny stavební práce na

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí.

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Úvodní slovo Milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Díky výborné práci našeho týmu se podařilo spousta věcí, které

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

PODZIMNÍ PRÁZDNINY - středa 29.10.2014 :

PODZIMNÍ PRÁZDNINY - středa 29.10.2014 : PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Telefon : 599 527 321, 731 617 815 www.svc-korunka.cz PODZIMNÍ PRÁZDNINY - středa 29.10.2014 : Pojďte s námi navštívit nově otevřené expozice v Dolní oblasti Vítkovic : SVĚT VĚDY

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

F L O R B A L. Předejte učitelům TV a předsedům ŠSK

F L O R B A L. Předejte učitelům TV a předsedům ŠSK Termín konání: Místo konání: Celostátní soutěž ve florbalu žáků základních škol pro školní rok 2011 2012 vyhlášená Asociací školních sportovních klubů České republiky ve spolupráci s Nestlé Česko s.r.o

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

HLEDÁ MALÉ FOTBALIST(K)Y ročníků

HLEDÁ MALÉ FOTBALIST(K)Y ročníků !!! POZOR!!! NÁBOR FOTBALISTŮ!!! ČAFC PRAHA Fotbalový oddíl ČAFC Praha se sídlem u Hamerského rybníka - areál bří Voglů (mezi Spořilovem a Záběhlicemi bus 118, 121, 136, 138, 188, 224, tram 11) HLEDÁ MALÉ

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Dotazník "Kvalita života v obci"

Dotazník Kvalita života v obci Dotazník "Kvalita života v obci" Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při průzkumu, který probíhá ve všech obcích, které jsou členy Místní akční skupiny Rožnovsko. Jeho cílem je zjistit

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Chtěla bych zůstat na táboře ještě 20 tisíc dnů

Chtěla bych zůstat na táboře ještě 20 tisíc dnů Strana 1 / 1 Chtěla bych zůstat na táboře ještě 20 tisíc dnů Velmi oblíbené příměstské tábory v Zoo Brno již letos absolvovala téměř stovka dětí z Brna a blízkého okolí. Pro děti je připraven velmi pestrý

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Miroslav Rovenský a jeho přátelé si vás dovolují pozvat na BENEFIČNÍ SENÁTOUR 2011 27. února 2011-17.00 28. února 2011-18.30 4. březen 2011-17.00 5. března 2011-17.00 12. března 2011-17.00 KLADNO, Kostel

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více