Vratislavický zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vratislavický zpravodaj"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Mladí hasiči mají napilno Jarními měsíci začíná pro mladé hasiče druhé kolo, spadající do celoroční hry Plamen. Zatímco první podzimní kolo bylo zaměřené na požární všestrannost, týká se druhá část technických disciplín. Mladí vratislavičtí hasiči se zatím mohou pochlubit dobrými výsledky. Na podzim získali za druhé místo v základní požární všestrannosti dva body a na jaře, 8. května, si za bronzové umístění v soutěži CTIF, připsali body tři. Obvodní kolo soutěže vyvrcholilo 30. května (po naší uzávěrce) absolvováním posledních disciplín v Machníně. Mimo hru Plamen se na hřišti ve Vratislavicích uskutečnila 16. května soutěž nazvaná Svatý Florián. Vratislavičtí ji pojali jako poučný trénink a získali třetí a páté místo. Kromě tréninků a soutěží se také v dubnu zúčastnili celodenního výletu s exkurzí do hasičského muzea v Přibyslavi. Roční sezonu s mládeží zakončí vratislavičtí dobrovolní hasiči poslední soutěží v červnu ve Vratislavicích, u společného táboráku tak uplynulý rok zhodnotí a ocení nejlepší malé i velké hasiče. Ceník inzerce Formát 9 x 5 cm 300 Kč Formát 19 x 5 cm 500 Kč Formát A Kč Formát A5 reportáž Kč Formát A Kč Občanská inzerce 100 Kč Občanská inzerce + foto 200 Kč Požadované inzeráty uhradí zájemci předem v účtárně úřadu městského obvodu. Vratislavický zpravodaj Závěrečný účet hospodaření za rok 2003 Po celý měsíc byl ve vývěsní skříňce úřadu městského obvodu k nahlédnutí obsáhlý dokument o výsledcích hospodaření obvodu za rok Navíc byl občanům k dispozici i v budově úřadu. Zdaleka ne všichni však možnosti posoudit tento závěrečný účet využili, proto čtenářům ZPRAVODAJE několik údajů předkládáme. Rozpočet Městského obvodu Liberec-Vratislavice na rok 2003 byl dokumentem živým, který se v průběhu roku celkem šestkrát upravoval. Bylo to vyvoláno přehodnocením některých investičních záměrů, potřebami obvodu i vývojem výdajů. Rozpočtová opatření, jak se změny rozpočtu oficiálně označují, se týkala jak příjmů, tak i výdajů. Základní údaj závěrečného účtu v tisících Kč přibližuje následující tabulka Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost Příjmy 72,630 72,346 73,607 Výdaje 78,118 63,031 54,827 Financování -5,488 9,315 18,780 Jednotlivé druhy příjmů rovněž nejlépe v tabulce Kapitálové 1,890 1,890 2,095 Daňové 41,450 40,285 40,023 Nedaňové Dotace 28,690 29,403 30,553 Celkem 72,630 72,346 73,607 Stejně lze ukázat i na výdaje: Kapitálové 31,570 17,124 13,390 Běžné 46,548 45,907 41,437 Celkem 78,118 63,031 54,827 Z uvedených údajů je patrné, že příjmy byly v minulém roce o téměř 18,8 mil. korun vyšší než výdaje. Tento přebytek, vzniklý především přehodnocením některých investičních záměrů, byl pochopitelně převeden do letošního roku. V celém tomto dokumentu pak byly k nahlédnutí tabulky s podrobným členěním jak příjmových, tak zvláště výdajových položek. Právě ty výdajové zajímají více, a tak některé z nich uvádíme. Na úseku dopravy to byly převážně rekonstrukce komunikací. Na komunikaci Tyršův vrch bylo vynaloženo 3,584 mil. Kč, Vnitřní II 630 tisíc, Vinařská 484 tisíc, ale nákladná byla i úprava chodníku Tanvaldská III ve výši 585 tisíc korun. Z vodního hospodářství byla nejnákladnější kanalizace Nad Kyselkou III+II v částce 1,222 mil. korun, dále vodovod v ulici Za Tratí za 638 tisíc a vodovod Nad Kyselkou II+I za rovných 600 tisíc korun. Hodně bylo v minulém roce vynaloženo na školství, konkrétně 725 tisíc korun na stavební úpravy v mateřské škole Skloněná, 433 tisíc na zahradu v mateřské škole Východní či 346 tisíc korun na rekonstrukci šaten v základní škole. Investovalo se i do výstavby plynovodů, například 580 tisíc v ulici K Mojžíšovu prameni, 537 tisíc v ulici Nad Kyselkou II+I, nebo 487 tisíc v ulici Za tratí. V závěru obsáhlého dokumentu nalezneme také srovnání výše jednotlivých příjmových i výdajových okruhů za uplynulé čtyři roky. Všem, kterým dostupnost závěrečného účtu unikla, můžeme sdělit, že je to dokument veřejnosti stále přístupný a že je na úřadě městského obvodu stále k nahlédnutí. jas

2 2 Vratislavický zpravodaj 2004/6 Volby poslanců do Evropského parlamentu Ve dnech 11. a 12. června 2004 se v České republice uskuteční první volby našich poslanců do Evropského parlamentu. Volby budou probíhat v pátek 11. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 12. června od 8 do 14 hodin. Občané Vratislavic mají k dispozici stejné volební místnosti jako při loňském referendu, jejichž seznam je následující: Volební okrsek č. 79 Střední umělecká škola, Sladovnická ul. 309 (tel. č ) Volební okrsek č. 80 Státní veterinární ústav, U Sila 310 (tel. č ) Volební okrsek č. 81 budova Základní školy, Tanvaldská 278 (tel. č ) Volební okrsek č. 82 budova Základní školy, Tanvaldská 278 (tel. č ) Volební okrsek č. 83 budova Základní školy, Tanvaldská 278 (tel. č ) Volební okrsek č. 84 Vratislavická kyselka, a. s., Nad Kyselkou 474 (tel. č ) Ze zasedání zastupitelstva Květnové zasedání zastupitelstva Městského obvodu Vratislavice se po úvodních pravidelných procedurálních záležitostech zabývalo projednáváním dokumentů, zařazených do programu jednání. Kromě jiných to byla zpráva finančního výboru. Ta obsahovala zejména doporučení členů tohoto orgánu schválit závěrečný výsledek hospodaření obvodu za minulý rok. Dále se finanční výbor zabýval zprávou o inventarizaci majetku obvodu k 31. prosinci 2003, zpracovanou a předloženou pracovníky úřadu městského obvodu. Členové finančního výboru považují tento dokument za nevěrohodný, neboť neobsahuje žádné rozdílnosti mezi účetním stavem a skutečností. Přesto doporučili zastupitelstvu vzít výsledky inventarizace na vědomí, ale požadují, aby se inventarizace v závěru roku 2004 zúčastnili také zástupci finančního a kontrolního výboru. Dalším dokumentem, předloženým zastupitelstvu, byly Zásady privatizace pozemků. V diskusi bylo konstatováno, že postup s prodejem pozemků v katastru městského obvodu Vratislavice je v podstatě stejný jako s prodejem domů, tedy že rozhodující slovo mají Občané, kteří mají právo volit a jsou zapsáni ve voličských seznamech v příslušných volebních okrscích, obdrží nejpozději tři dny před konáním voleb hlasovací lístky. Pokud se tak z nejrůznějších důvodů nestane, budou hlasovací lístky k dispozici také ve volebních místnostech. Připomínáme též, že každý volič se po příchodu do volební místnosti prokáže osobním dokladem, obdrží obálku, do které za plentou vloží upravený hlasovací lístek. Pokyny k úpravě hlasovacích lístků dostane každý volič s hlasovacími lístky. Dodejme jen, že na 24 poslaneckých míst, vyhrazených v Evropském parlamentu České republice, navrhuje své kandidáty 31 politických stran a hnutí, takže si voliči budou mít skutečně z čeho vybírat. Výsledky voleb ve Vratislavicích přineseme v příštím ZPRAVODAJI. s orgány a instituce Magistrátu města Liberce. To se zastupitelům nelíbí, doporučují proto opačný postup, dle kterého by Vratislavice měly rozhodovat před městem. V této souvislosti bude ustavena vlastní komise výběrového řízení, která doporučí jak pořadí zájemců o koupi pozemku, tak i cenu. Zastupitelé rovněž vzali na vědomí zprávu o vyhodnocení zimní údržby. Vyplynulo z ní, že uplynulá zima byla podstatně náročnější než ta předchozí. Svědčí o tom několik následujících údajů. Pracovníci technického střediska zajišťovali zimní údržbu plných 138 dnů, během kterých se teplota pohybovala v rozmezí od 18 do +10 stupňů, kdy těch mrazivých bylo více. V 54 dnech padal sníh, mnohdy ve velkém množství. Proto se ve 47 dnech muselo protahovat a v 71 dnech sypat. Spotřebovalo se 310 tun písku (v minulé zimě 172 tun), 136 tun soli (minule 89 tun) a celkové náklady dosáhly částky 403 tisíc korun (minule 255 tisíc korun). Závěr zasedání pak tradičně patřil připomínkám zastupitelů na nejrůznější témata. jas SBĚRATEL koupí starožitné počítací, sčítací a psací stroje či podobné mechanismy a technické rarity včetně dokumentace, literatury, reklam atd. Tel. č.: Bez elektřiny Severočeská energetika, a. s., provoz Liberec, uskuteční v měsíci červnu další nezbytné vypínání elektrické energie. Důvodem jsou nezbytné práce na elektrickém vedení. Úřad městského obvodu Vratislavice obdržel následující informace o době a místě přerušení dodávky elektrické energie: 9. června 2004 ulice Nad Strání, Za Drogerií, Dopravní část, Rumburská, Pobočná, Leknínová část (netýká se okálů), Tanvaldská část mezi křižovatkami ulic Pivovarská a U Tělocvičny, Kapraďová, Májová, Chmelařská, Vinařská, Pivovarská, Pekárenská, U Strže, U Cihelny, Rochlická č. p. 35 a č. p. 297 čas 7 17 hodin 11. června 2004 ulice Lovecká, Tanvaldská (část od křižovatky s Loveckou směrem na Jablonec), Kořenovská a V Pekle čas 7 17 hodin 13. června 2004 odběrová místa: Dlážděná č. p , Donská č. p. 396, Lovecká č. p , Nad Školou č. p , Tanvaldská č. p. 50 a 51, Na Břehu č. p. 102 a ulice U Sila čas hodin 14. června 2004 odběrové místo Za Tratí č. p. 409 v čase hodin, ulice Za Tratí část pod lesem a okolí v čase hodin, ulice Za Tratí část k Proseči Nisa v čase hodin 19. června 2004 odběrová místa Za Tratí č. p. 409 a 449 a ulice Za Tratí (část od Kyselky k Proseči Nisa), U Šamotky, Nový Svět, Proseč Za Říčkou a okolí v čase června 2004 odběrové místo: Donská č. p. 396 a ulice U Sila v čase 7 18 hodin 26. června 2004 odběrová místa: ulice U Strže v čase hodin, ulice U Sila a Donská č. p. 396 v čase hodin.

3 2004/6 Vratislavický zpravodaj 3 Činnost strážníků městské policie je vskutku rozmanitá a to i díky občanům, kteří se na ně obracejí v případech, kdy spatřují narušování pořádku. Stejné zkušenosti má také Městská policie Liberec, konkrétně obvodní oddělení Rochlice, pod které spadá i obvod Vratislavice. O pestrosti jejich výjezdů a šetření svědčí několik následujících příkladů z denních hlášení za prvé tři měsíce letošního roku. Dne 11. ledna dopoledne byla vyslána hlídka k restauraci U Prasete, kde bylo zjištěno vykradení osobního vozidla. Na místě byla již také hlídka Policie České republiky, která městské policisty požádala o pomoc při prověřování okolí, ale pátrání po pachateli již bylo bezvýsledné. O necelý týden později vyjela hlídka na základě oznámení do prostoru křižovatky ulic Dlážděná a Náhorní, kde zmizelo zakrytí staré studny. Strážníci na místě zjistili, že nezakrytá studna, hluboká tři metry, je skutečně životu nebezpečná. Místo proto provizorně označili a závadu ohlásili technickému středisku Vratislavice. Z kontroly dodržování dopravních předpisů, uskutečněné hlídkou MP 19. ledna v době od 10 do 12 hodin, vyplynulo porušení dopravních značek čtyřmi vozidly. Dvě z nich byla nahlášena k odtahu a u dvou byla zanechána výzva nepřítomným řidičům k dostavení se řešení přestupku. Z deníku městské policie Koncem ledna, po deváté hodině večer, bylo přijato oznámení paní, která odchytila volně pobíhajícího psa. Výjezdová hlídka převezla psa do nočního kotce v útulku v Růžodole. Při pravidelné kontrolní činnosti zjistila 16. února hlídka MP, že v ulici U Sila, pod domem č. p. 1203, jsou ve vozovce velké vymleté díry, ohrožující bezpečnost silničního provozu. Správce komunikace byl o situaci písemně informován a věc postoupena příslušnému orgánu k dalšímu opatření. O den později bylo přijato oznámení na špatně parkující vozidla u Squash centra. Vyslaná hlídka udělila na místě jednomu řidiči pokutu, jedno vozidlo bylo nahlášeno k odtahu a dvěma nepřítomným řidičům byla zanechána výzva k jednání. Další volně pobíhající pes byl na základě upozornění dne 21. února v pozdních večerních hodinách odchycen hlídkou MP a převezen do útulku v Růžodole. Ve tři hodiny ráno dne 5. března bylo přijato oznámení, že u výhybny tramvají v Tanvaldské ulici leží na zemi osoba. Po příjezdu hlídky MP však na uvedeném místě ani v okolí již nikdo nebyl. Rovněž tak o několik dnů později, kdy v časných ranních hodinách vyjela hlídka MP na základě oznámení k objektu SVÚ Vratislavice, nebyl nikdo zjištěn. Údajně se v objektu a na střeše opuštěné budovy měly pohybovat neznámé osoby. Na místě byly nalezeny už jen prázdné lahve od alkoholu a přikrývky. Majiteli objektu bylo doporučeno, aby budovu lépe zabezpečil Koupaliště Sluníčko Měsíc uplynul a my jsme nelenili. Rozšířili jsme odpočinkové plochy i živých plotů, probíhá pravidelná údržba trávníků, neplavecký bazén je natřen a napuštěn. Nátěry plaveckého bazénu provedeme hned jakmile to dovolí počasí. V horní části areálu nad Minigolfem je budováno lanové centrum s nevysokou, ale dlouhou horolezeckou stěnou. Drobnými rekonstrukcemi prochází také obě restaurace. V letošním roce nabízíme k prodeji opět přenosné permanentní vstupenky v následujících cenách: červen 120 Kč červen srpen 500 Kč červenec 240 Kč červenec srpen 400 Kč srpen 240 Kč Tyto vstupenky platí i na koupaliště Sluníčko v Chrastavě. Ostatní vstupné je od loňského roku nezměněno: celodenní vstupenka 40 Kč, děti do 15 let 20 Kč, (za kojence se neplati!). Další slevy mají postižení občané a jejich průvodci po předložení průkazu (20 Kč pouze dospělí) a sleva pro dospělé 20 Kč je i dvě hodiny před ukončením provozní doby areálu koupaliště pro koupajícíse. Vstupné na miniaturgolf a do lanového centra je samostatné (není součástí ceny vstupenky do areálu, miniaturgolf 20 Kč na hodinu, osobu a hrací hůl, vstupné do lanového centra zatím není stanoveno). Pro větší skupiny osob (školní třídy, letní tábory a případné zájezdy) lze domluvit slevy. Obě restaurace nabízí své služby pro pořádání večírků, srazů apod. Do areálu je zakázáno vodit zvířata a vnášet skleněné, či jiné předměty. Po uzavření bazénů pro koupajícíse budou pro zájemce nabízeny atrakce na kajacích. Bude probíhat také pravidelné cvičení aerobicu na víceúčelovém plácku. Zde je možnost i hry minivolejbalu, nohejbalu a hry na jeden koš. Petr Polda proti vniknutí nepovolaných osob a bylo domluveno, že tu bude MP provádět občasné kontroly. Obsluha restaurace RIO se na MP obrátila dne 28. března s žádostí o zjištění totožnosti hosta, který odmítal zaplatit útratu. To přivolaná hlídka učinila a v souladu se zákonem o obecní policii je předala. Obvodní oddělení Městské policie Rochlice řešilo za uvedené období v obvodu Vratislavice celkem 54 přestupků a za některé z nich udělilo blokové pokuty v celkové výši korun. Celkem 12 přestupků řešili v ulici Zámecký Vrch, 11 v ulici Dlážděná, 8 v Tanvaldské, 6 v ulicích Vnější a Poštovní a tak dále. Dále strážníci iniciovali odtah tří vozidel, odchyt tří psů, a šesti osobám předali doručenky Js Náměstí ano či ne? Je pravdou, že v dřívějších dobách se veškeré společenské dění, významné kulturní akce, státní a církevní svátky, obchody, trhy a podobně odehrávaly v centrálním místě lidského bydlení. Ať už to byla náves na vesnici či náměstí ve městě. S rozvojem lidských aglomerací a vývojem komunikačních prostředků je dnes tato funkce místa osobního setkávání na návsi nebo náměstí potlačována. Otázka vybudování centrálního nebo alespoň nějakého náměstí ve Vratislavicích nad Nisou, byla projednávána v zastupitelstvu či mimo něj již dříve, ať již z patriotismu, nebo z důvodu zlepšit životní úroveň a podmínky pro místní obyvatele. Je to lákavá představa mít po ruce různé drobné obchody a služby, nemuset jezdit do hypermarketů nebo centra města Liberce, mít bezprostřední možnost si posedět v krásném prostředí kavárničky, restaurace nebo vinárny (nemyslím na úrovni takzvané 4. cenové skupiny). Z těchto důvodů byli vedením obce nedávno pozváni občané k seznámení s investičním záměrem na vybudování náměstí. S velkým zájmem občanů se však tato akce nesetkala. Pokládám si tedy řečnické otázky: Je nezájem občanů Vratislavic n. N. o vybudování náměstí v centru z důvodů malé propagace této akce ze strany vedení obce, nebo se většina s touto myšlenkou neztotožňuje? Nezměnil se životní styl obyvatel této příměstské oblasti ve smyslu jejich materiálních, kulturních a duchovních potřeb? Je důležitější mít vybavené centrum obce a zrovna v tomto místě, nebo zlepšovat ekologii a kvalitu bydlení výstavbou kanalizací, vodovodů, plynovodů a mít dobré a dobře udržované cesty a chodníky pro všechny občany i v těch odlehlých částech Vratislavic nad Nisou? PJ Ohlasy a náměty na uvedené téma předávejte na úřad městského obvodu, nebo zasílejte em: případně

4 4 Vratislavický zpravodaj 2004/6 Vratislavické vzpomínání Františka Jelínka Na toulkách vratislavickými ulicemi V dalším Vzpomínání čtenáře postupně zavedu na pomyslné vycházky do vratislavických zákoutí, abychom si porovnali dnešek s minulostí. Do prvé časti zahrnu západní část obce mezi ulicemi Rochlickou a Tanvaldskou. Snad jedna z prvých prašných cest vedoucích z Vratislavic do Liberce byla Horská cesta, dnes ulice U Sila. Vedla téměř přímočaře od lékárny na Novou Rudu k restauraci Na odpočinku (objekt rušička) a pokračovala z kopce kamsi do libereckého Perštýna. Na pravé straně stály dvě z pěti vratislavických cihelen. První hned za lékárnou, druhá na horním okraji dnešního sila. Obě cihelny zpracovávaly materiál z místních zdrojů, který se převážně skládal z hlíny, živce a křemene. Superpálené cihly byly používány na stavbu rodinných domků v blízkém okolí. Po vyčerpání zásob obě cihelny koncem dvacátých let minulého století zanikly a zbylo po nich jen prázdné místo. Až v roce 1974 tu byl zahájen provoz vystavěného obilního sila Zemědělského nákupního závodu s kapacitou uskladnění až vagonů obilí. Tehdejší vedení obce souhlasilo s výstavbou onoho monstra v představě, že se tím posílí další průmyslový rozvoj. Dnešní areál sila využívá následnická organizace Proagro s omezeným provozem uskladnění obilí a krmiv. Další prostory slouží motoristům v podobě prodejny luxusních automobilů Renault, prodejny Rochlická ulice v roce 1911, v pozadí Tanvaldská pod Strážným vrchem Rochlická ulice v roce 1925, v popředí zbořeniště jedné z cihelen ojetých vozů, stanice technické kontroly a pneuservisu. Kolem roku 1979 postavil závod Textilana, v ulicích Donská a Kozácká, původně pro své zaměstnance, čtyři desítky jednopatrových řadových domů systému Stamo. Téměř na horním okraji ulice U Sila, na vynikajícím místě dominujícím celé krajině, dala Marta Ginzkeyová, manželka majitele továrny na koberce, vybudovat v roce 1904 zaopatřovací ústav. Ten přednostně sloužil starým bývalým zaměstnancům firmy Ginzkey. Je to dvoupodlažní budova, postavená tehdy v moderním secesním slohu. Přední průčelí je ukončeno ozdobným symbolickým reliéfem slunce. Původnímu účelu sloužil objekt do konce druhé světové války. Poté se stal ubytovnou mladých zaměstnankyň textilního závodu. Roku 1955 byl uvolněn pro potřeby Státního veterinárního ústavu, který v něm zřídil laboratoře a stal se celostátním ústavem pro výzkum vztekliny. V letech tu Okresní ústav sociální péče obnovil penzion pro důchodce s možností vlastního vybavení. Původní podnikový starobinec se adaptací změnil k nepoznání. Stal se moderním penzionem, odpovídajícím svým vybavením podobným evropským ústavům. V sousedství nacházející se Domov důchodců je o čtyři roky mladší. Původně se jednalo o zařízení, kde by bylo postaráno o chudé, staré a dlouhodobě nemocné osoby, postrádající potřebnou péči. Vypsané architektonické soutěže na jeho stavbu se zúčastnil neuvěřitelný počet 66 autorů. Vybrán byl liberecký architekt a stavitel E. Schäfer, který stavbu dokončil v únoru roku Dvoupodlažní budova starobince je svým, 68 metrů dlouhým, průčelím orientována k jihu. Nad hlavním vchodem, umístěným Dům Marta a sociální ústav asymetricky na pravé straně budovy, dominovala secesní věžička, která byla při pozdějších úpravách odstraněna. Kapacitně nevyhovující objekt byl v roce 1928 rozšířen severním směrem přístavbou, navazující kolmo na přední část. V osmdesátých letech minulého století byl přistavěn hospodářský pavilon a Dům důchodců moderně zrestaurován. Do ulice U Sila ústí čtyři levostranné ulice: Májová, Chmelařská, Pivovarská a Seniorů. Nejstarší z nich je Májová s pravostrannými domky, postavenými na rozhraní 19. a 20. století. Ulice ústí do bývalého statku, patřícího továrně na koberce. Po válce zde hospodařil Státní statek a JZD. Pamětníci zavzpomínají na častou účast při dobrovolných nočních výmlatech obilí i na dva požáry v letech 1952 a Při druhém z nich od jiskry z mlátičky shořelo 20 vagonů sena a 560 q nevymlácené pšenice. Na levé straně Májové ulice, v místech dnešní prodejny koberců, bylo na ohromných hromadách uskladněno uhlí pro zásobení celých Vratislavic. O něco mladší je Pivovarská ulice, jejíž pravou stranu lemovaly přízemní domky z druhého desetiletí minulého století. V roce 1911 postavil majitel firmy Kruhl třípodlažní dům na křižovatce s ulicí U Sila a v přilehlém stavení vyráběl krém na boty a čisticí potřeby. Později zde byl sklad a prodej stavebnin. Movitější občané si ve dvacátých letech minulého století postavili vilky v ulici Chmelařské. V místě, kde se dnes nachází ulice U Cihelny s novou moderní výstavbou rodinných domků a vilek, skutečně stála největší vratislavická cihelna. Ta ukončila provoz koncem druhé světové války. O pět let později, v letech , si na jejím místě, pod sociálním ústavem, postavili vratislavičtí sportovci hřiště na kopanou. Ve druhé polovině osmdesátých let minulého století bylo hřiště u cihelny zrušeno v důsledku výstavby Libereckých pekáren. Zbylé volné prostory, v budoucí Pekárenské ulici, dnes vyplňují nově stavěné rodinné domy. Příště o vratislavickém sídlišti a jeho okolí. Historické pohlednice ze sbírky p. Procházky z Vratislavic

5 2004/6 Vratislavický zpravodaj 5 ozvánka MO Vratislavice n. N. pořádá v neděli 13. června 2004 od 19 hodin v Kapli Vzkříšení závěrečný koncert Vratislavických hudebních podvečerů sezony Účinkuje: Česká dechová harmonie, soubor složený z členů České filharmonie a Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK Na koncertu zazní skladby klasicismu. Návštěvníci budou informováni o sérii koncertů pro sezonu Den matek ve škole Na pátek 7. května odpoledne připravili žáci a učitelé vratislavické základní školy program ke Dni matek. Kvůli počasí se nekonal na hřišti, ale ve velké tělocvičně. Maminky si mohly prohlédnout, případně zakoupit výrobky dětí, a vyslechnout hudební a taneční pásmo žáků ZŠ. Na programu bylo také vystoupení komorního sboru Štěk z Loučné nad Desnou. Na závěr vystoupili také tatínci Zpívající Bleši. r Termíny školy : školní výlety jednotlivých tříd : výběrový ozdravný zájezd do Chorvatska : uzavření známek za druhé pol : pedagogická rada : schůzka rodičů budoucích prvňáků (16.30 h.) Pohádka v knihovně V prostorách knihovny ve Vratislavicích se 23. června od 14 hodin bude konat představení pohádky pro děti ze školní družiny. Uvede ji amatérský divadelní soubor Domu dětí a mládeže v Liberci pod vedením paní Horáčkové. Výpůjční doba knihovny v červnu: Pondělí a středa: hodin Čtvrtek: 9 11 a hodin Plánovaný prázdninový provoz: Středa: 9 11 a hodin Čtvrtek: 9 11 a hodin Vítání občánků Oblíbená a již tradiční akce Vítání občánků se letos poprvé konala ve čtvrtek 20. května. Průběh byl obdobný jako při těch minulých, tedy obdarováním nejmenších občánků Vratislavic dárečky od členek Svazu žen a Sboru pro občanské záležitosti. Prvního letošního vítání se zúčastnilo celkem 32 dětí, přesně polovina kluků i holčiček. Zazpívat jim tentokrát přišly děti z družiny základní školy, které si díky vychovatelce Martě Pařízkové připravily ve velmi krátké době hezké vystoupení. Druhé letošní vítání se uskuteční na podzim, ale o tom budou rodiče dětí včas informováni osobní pozvánkou. -r- Sezona klavíru ukončena Dne 26. května byla uzavřena výuka žáků, docházejících na hodiny klavíru do ZŠ Vratislavice. Od 16 hodin proběhly přehrávky žáků pro rodiče a známé. -rpolečenská kronika V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: 70 let Marie Nováková, Božena Švecová 75 let Mária Korecká, Jaroslav Petráň 80 let Miluše Hanzlová, Ladislav Matouš, Jiřina Šašková, Vlasta Šplíchalová 90 let Jiřina Cvachová 92 let Františka Ullrichová Blahopřejeme! Nisa řeka, která nás spojuje Takto nazvali organizátoři projekt, symbolizující přátelství a spolupráci příhraničních oblastí Česka, Německa a Polska, jimiž Nisa protéká. Od konce května do konce června se letos opět uskuteční řada kulturních a sportovních akcí. Jedné z nich mohou být svědky také občané Vratislavic. Bude to Marathon Nisa 2004, 4. ročník vodácko-turistického drsňáckého závodu dvojic korytem řeky. Kategorie mužů Studio K centrum aerobiku a relaxace K. Bachmanová tel , www:volny.cz/studiok Vás zve do příjemného prostředí koupaliště SLUNÍČKA ve Vratislavicích n. N. na lekce aerobicu a power yógy. Cvičíme již od s tímto rozvrhem : celý měsíc červen PO 17 hod AE děti 18 hod AE ženy ÚT 18 hod Power yóga 19 hod AE ženy ČT 17 hod AE děti 18 hod Power yóga 19 hod AE ženy červenec a srpen PO 19 hod AE ženy ÚT 18 hod power yóga 19 hod AE ženy ČT 18 hod power yóga 19 hod AE - ženy aerobikové prázdniny Pobytové zájezdy Hvar Cena: Kč, zálohy Kč za osobu do doprava, polopenze, ubytování v hotelu s venkovním bazénem, 2 x 60 minut denně cvičební lekce (aerobic + power yóga), delegát, pojištění na cestu a pobyt Důležité informace pro rodiče: 2. září 2004 v hodin probíhá v tělocvičně ZŠ ve Vratislavicích n. N. ZÁPIS POHYBOVĚ NADANÝCH DĚTÍ VE VĚKU 6 10 LET Přijďte se podívat na tréninkové hodiny již dnes. Všem aktivním sportovcům se zálibou k aerobicu a yóze přeji za lektorky Studia K krásné prázdniny plné sluníčka. Výtvarná soutěž Soutěže Nisa řeka, která nás spojuje se zúčastnilo 45 prací dětí ve třech věkových kategoriích: 1. kategorie předškolní věk (vítězové ) Myšková Karolína, 6,5 let 48. MŠ Čechlovská Zuzana, 6 let 48. MŠ Jandová Martina, 6 let MŠ Lísteček 2. kategorie první až pátý ročník ZŠ Matějka Karel, 5C, 11 let Chybová Eliška, 4A, 10 let Komárek Jiří, 5B, 11 let 3. kategorie šestý až devátý ročník ZŠ Tichá Jitka, 9A, 15 let Havelková, 7A, 13 let Kmínková Lucie, 7A, 13 let Dne 23. června 2004 v 10 hod. proběhne v obřadní síni MO slavnostní vyhodnocení. I. Drozenová Oslavy výročí let otevření 48. MŠ Tanvaldská, proběhnou koncem měsíce září datum bude upřesněn v zářijovém čísle ZPRAVODAJE. startuje 5. června v 7 hodin v Proseči nad Nisou a do Hrádku nad Nisou je čeká trasa 38,5 kilometrů. Vratislavicemi budou tedy projíždět krátce po startu, takže startovní pole, omezené na padesát posádek na kanoi, kajaku či pramici, bude zřejmě ještě kompletní. Posádky žen bohužel ve Vratislavicích neuvidíme, protože ty startují až v Andělské Hoře.

6 6 Vratislavický zpravodaj 2004/6 Nový domov Dům Marta, domov důchodců Liberec-Vratislavice nad Nisou pořádá ve spolupráci s agenturou Aktion Agency Liberec Kulturní léto seniorů Je to již IX. ročník série oblíbených kulturních a hudebních pořadů, probíhající v přírodním areálu domova důchodců. Určený je všem seniorům v regionu, ale i dalším zájemcům. Letošní Kulturní léto bylo zahájeno po naší uzávěrce, ve středu 26. května, kdy se současně konaly oslavy 100 let založení domova důchodců. Dalším pořadem Kulturního léta seniorů, v úterý 22. června od 14 hodin, bude mezinárodní festival pěveckých souborů a hudebních skupin seniorů. Kromě souborů a kapel z České republiky se představí také soubory z Polska. Koncerty a pořady Kulturního léta budeme postupně v našem ZPRAVODAJI zveřejňovat, ale těm, kteří si účast na Kulturním létě chtějí naplánovat předem, předkládáme celý zbývající program. 13. července od 14 hodin: Dixieland seniorů pro seniory 3. srpna od 14 hodin: Parné léto v rytmu Itálie 17. srpna od 14 hodin: Léto neskončilo, bavíme se při sluníčku dál 31. srpna od 14 hodin: Loučíme se s létem. Výlety seniorů v červnu Tradiční turistické putování seniorů má v červnu následující program: 9. června trasa Jesený Navarov Plavy, cca 10 km pěší pochod, vede M. Hladík 16. června výlet, odjezd vlakem z Liberce na Turnov v 7.44 hodin, trasa Rychnov Frýdštejn Malá Skála, cca 10 km pěší pochod, vede pan Třešňák 23. června výlet, vlakem z Liberce na Turnov v 6.40 hodin, trasa kolem Dolánek do Malé Skály, pěší túry cca 10 km, vede F. Kopal 30. června výlet, vlakem z Liberce na Turnov v 6.40 hodin, trasa Březina Mužský, pěší pochod cca 9 km, vede pan Třešňák M. Špidlen TETA ve Vratislavicích Drogerie, která vás zná Chcete dobře, rychle ale především levně nakoupit? Pak navštivte nově otevřenou prodejnu drogerie TETA. Kde nás najdete? V rodinném domku typu OKÁL č. p v Leknínové ulici, na křižovatce s ulicí Tulipánovou. Přístup je možný z ulice Tulipánové (od bývalé prodejny Severočeského průmyslu masného po průjezdu železničního mostu doprava a směrem nahoru), nebo z ulice Vyhlídkové, která plynule navazuje na ulici Tulipánovou. Nabízíme široký sortiment drogistického zboží od čistících prostředků až po kosmetiku! Pracovníci prodejny se těší na vaši návštěvu a věří, že vždy budete plně spokojeni.

7 2004/6 Vratislavický zpravodaj 7 Pohár paní starostky vyhráli domácí Sedmý ročník fotbalového turnaje mladších žáků o Pohár paní starostky vyhrálo A-družstvo Vratislavic před Slovanem Vesec, Atesem Hodkovice, béčkem Vratislavic a céčkem Vratislavic. Vítězný tým absolvoval turnaj bez ztráty jediného bodu! Hrál v sestavě: Lukáš Ježek Lukáš Žabka, Ondra Pekař, Pavel Gebrián Filip Antes, Jiří Štefan Jiří Dlouhý, Pavel Chovanec. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Lukáš Ježek. Dva nejlepší hráči turnaje: Jiří Dlouhý z vratislavického áčka a David Soukup z Hodkovic (kde je mimochodem na hostování právě z Vratislavic!). Nejužitečnější hráči domácích družstev Jiskra A: Pavel Chovanec, Jiskra B: Josef Obešlo, Jiskra C: Maxim Barulin. Ve vloženém utkání 4 5letých žáčků vyhrálo áčko nad béčkem 2:1 brankami Zbyňka Rampáčka a Michala Pekárka. Gól béčka zůstal ve velkém hejnu utajen, hlásilo se k němu příliš mnoho hráčů... Utkání absolvovali minižáci v dresech starých téměř 20 let, které zrenovovala Marie Bartoníčková a ještě velmi dobře posloužily krásné akci. Turnaj i vložený zápas se hrály na půl hřiště, sedm hráčů + brankář, 2 x 9 minut každý s každým. Paní starostka předala putovní pohár a pohár pro rok 2004 (který podobně jako v hokeji v zámoří bude mít každý hráč vítězného družstva doma jeden týden). Vítězové byli též dekorováni zlatými medailemi na trikoloře. Paní starostka navíc stejně jako loni přinesla velký dort v podobě fotbalového hřiště, který upekla její maminka. Podle žáčků byl suprový! Vedení družstev žáků srdečně děkuje radě úřadu městského obvodu za dotaci na tento turnaj. Poděkování patří též panu Aleši Andrešczakovi. Ten bleskově a zdarma zajistil zamykání buňky, kterou věnoval pan Resl z Proseče. A dále Honzovi Jurzovi, jenž rovněž zdarma zajistil kvalitu střechy u buňky. A pak, že už dobří lidé nežijí a že zadarmo nikdo nehne prstem...! bar Nejmenší žáčci se chystají k nástupu na hřiště před vloženým zápasem. Většina z nich má na sobě poprvé opravdový fotbalový dres. Paní starostka Hana Konšelová dekoruje vítězné družstvo žáků Jiskry Vratislavice A. Snímky M. Bartoníčková. Žákovský fotbal srdečně děkuje za materiální podporu firmě Maso Servis ve Vratislavicích. ČASOVKA DO VRCHU MILÍŘE 3,5 km Závod zajistil klub cyklistů PIVOVAR VRATISLAVICE za podpory vedení Pivovaru KONRAD Vratislavice nad Nisou, ŠAMOTKY Vratislavice nad Nisou a truhlárny SVS v Proseči nad Nisou. Pěkné počasí bylo přínosem pro dobrou atmosféru, závod byl hned po dojetí závodníků vyhodnocen a předány drobné upomínkové ceny pro vítěze. Rozhodčí závodu: Jiří Trdla. Traťový rekord z minulého roku se nepodařilo změnit, stále nejlepší výkon drží Jan Kopka (čas 8:10, 17 min.) Příjemnou skutečností byla účast 11 žáků ZŠ Vratislavice. VÝSLEDKY ČASOVKA DO VRCHU MILÍŘE 3,5km veřejná cyklistická časovka pro všechny příchozí i závodníky s licencí ve čtvrtek dne MUŽI let 1. Kopecký Ladislav KC Pivovar Vratislavice 9:49,25 min. MASTERS let 1. Stránský Jiří BEDŘICHOV 8:51,21 min. MASTERS 50 let a starší 1. Štěpánek Pavel KC PIVOVAR Vratislavice 10:14,18 min. JUNIOŘI let 1. Trdla Martin SK BŘÍZKY Jablonec n. N. 10:06,31 min. ŽENY nad 18 let 1. Škaloudová Lenka KC PIVOVAR Vratislavice 12:28,50 min. Žáci vratislavické ZŠ se 20. května zúčastnili cyklistické časovky na Milíře. Výsledky vloženého závodu žáků 1. Šerber Michal 14:42,15 min. Všech 11 závodníků ze ZŠ Vratislavice nad Nisou úspěšně dojelo do cíle závodu a zaslouží za svůj výkon pochvalu! Závod zajistil Klub cyklistů Pivovar Vratislavice. Titul MUCHOVMAN do Vratislavic Dne se uskutečnil 1. ročník adrenalinového závodu Muchovman Závod se skládá ze tří disciplín: lezení, cyklistika, běh. Ze tříčlenného družstva každý absolvoval jednu disciplínu. Závodu se zúčastnilo 54 družstev mužů, 9 družstev žen a jednotlivců a 2 jednotlivkyně.v této silné konkurenci se neztratilo družstvo BBB TEAMU z Vratislavic. BBB TEAM zvítězil v absolutním pořadí! Družstvo závodilo ve složení Jaroslav Balatka ml. lezení, Jaroslav Balatka st. kolo, Jiří Bošek běh. Mezi jednotlivci byl nejlepší Lukáš Bauer reprezentant v běhu na lyžích. Obhajoba v příštím ročníku nebude jistě lehká. Vratislavický běhoun Informaci o letošním ročníku včetně výsledků jsme přinesli již v minulém zpravodaji. Dnes ještě přidáváme přehled vítězů hlavní kategorie od roku Pavel Haužvic AC Slovan Liberec 37: David Urbanec AC Slovan Liberec 39: Petr Lajtkep AC Slovan Liberec 35: Radek Adamičko AC Turnov 35: Aleš Drahoňovský AC Turnov 35: Radek Linhart TJ ČZV 36: Petr Minařík Jiskra Harrachov 35:57.0 Z uvedeného je patrné, že dosud žádný závodník své vítězství neobhájil a že traťový rekord zatím drží R.Adamičko z roku Cyklisté o pohár Klub cyklistů Pivovar Vratislavice pořádá 32. ročník tradičního cyklistického závodu Tour de Malá Skála memoriál Standy Havrdy, zařazeného do seriálu Extraliga Masters ČSC. Závod se jede o putovní pohár Městského obvodu Liberec Vratislavice. Jede se v neděli 20. června 2004, za plného silničního provozu po trase Pivovar Vratislavice Proseč nad Nisou Jablonec nad Nisou Maršovice Alšovice Železný Brod Malá Skála Sněhov Dalešice Maršovice Jablonec nad Nisou pivovar Vratislavice. Start od do hodin po kategoriích. Vyhlášení výsledků se předpokládá ve hodin. Termín finále ve vybíjené okresní kolo

8 8 Vratislavický zpravodaj 2004/6 Vratisla atislavický fotbalf V okresním přeboru v kopané byla odehrána další čtyři kola, ve kterých si fotbalisté Vratislavic vedli následovně: 19. kolo: Vratislavice Bulovka 3:1 (branky: Štěpánek Marcel 2, Klíma) 20. kolo: Stráž B Vratislavice 0:3 (Jiskra, Valenta z pen., Štěpánek Milan) 21. kolo: Vratislavice Habartice 1:1 (Valenta z pen.) 22. kolo: Frýdlant Vratislavice 1:1 (Šoukal v 95. minutě!) Boj o postup nerozhodnut Fotbalisté Jiskry Vratislavice si domácí remízou s Habarticemi zkomplikovali situaci v boji o prvenství v okresním přeboru a do Frýdlantu ke klíčovému zápasu cestovali s jednoznačným cílem neprohrát. V případě neúspěchu by zřejmě přišli o vysněný postup do I.A třídy, i když o konečném pořadí ještě nebylo v době uzávěrky tohoto čísla ZPRAVODAJE rozhodnuto. Memoriál Karla Hubeného Osmý ročník Memoriálu Karla Hubeného se koná v sobotu 12. června. Je to fotbalový turnaj pánů starších 34 let a vzpomínka na našeho skvělého fotbalistu a kamaráda, který mimochodem na výstavbě fotbalového stadionu odpracoval nejvíce brigádnických hodin ze všech! Srdečně zveme příznivce pohodového fotbalu. Za Jiskru Vratislavice trenér Bartoníček již nominoval Mirka Levého, Romana Uzla, Josefa Šimůnka, Petra Samoela, Láďu Štefana, Jindřicha Janečka (do branky), Standu Rokoského atd. Sestavením mužstva Okálů byl pověřen svazový kapitán Antonín Svoboda, mužstva pivovaru Hols Konrad Jarda Toman a týmu staré gardy Slovanu Liberec, někdejší pilíře obrany, Petr Šísler a Karel Krátký. Hraje se na půl hřiště, 6 hráčů v poli+brankář, branky 5x2 metry, každý s každým 2x12 minut. V čase se uskuteční vložený zápas vybraných žáků. Časový rozpis: 8.50: Jiskra Pivovar, 9.25: Okály Slovan, 10.15: Jiskra Okály, 10.50: Pivovar Slovan, 11.30: Jiskra Slovan, 12.00: Pivovar Okály. Prodej občerstvení opět zajistí Petr Hartig a uvařit skvělý guláš pro hráče Slovanu přislíbil Ruda Čermák, otec našeho dorostence Jakuba. bar Vratislavický zpravodaj Vyšlo Ještě vedou, ale... Nečekané a překvapivé klopýtnutí vratislavických fotbalistů v 21. kole, kdy doma jen remizovali s posledními Habarticemi, je zřejmě připraví o titul okresního přeborníka a tím i o postup do vyšší soutěže. Remíza ve Frýdlantě je sice cenná, ale Frýdlant má zápas k dobru a na jaře ztratil právě s Vratislavicemi první dva body, zatímco Vratislavice ztratily už bodů šest. Vratislavice tedy po 22. kole ještě vedou, ale už jen o bod a pokud Frýdlant ve zbývajících zápasech nezaváhá, stane se přeborníkem právě on. Vratislavičtí tedy musí nyní jen vyhrávat a čekat na klopýtnutí Frýdlantu. V případě rovnosti bodů FOTBAL Čtvrtek základní kolo Základní kolo McDonald s Cupu ve fotbale se uskutečnilo na vratislavické ZŠ. Naše děti ze 4. a 5. tříd úspěšně vstoupily do turnaje a po remíze 1:1 se Žižkovem vyhrály další zápas se ZŠ Lesní 5:2. Pořadí: 1. ZŠ Vratislavice (postup do semifinále), 2. ZŠ Lesní, 3. ZŠ Žižkov. Repre : 4. třídy: Hrabár, Ježek, Kusý, Milko, Teimer, Honzák. 5. třídy: Antes, Obešlo, Vavřena, Chovanec, Barulin. Středa semifinálové kolo Vyřazovací zápas semifinále se hrál na naší škole a naši hráči v něm po pěkném boji přehráli Hodkovice 4:1, čímž si zajistili postup do okresního finále. Repre : 4. třídy: Ježek, Honzák, Kusý. 5. třídy: Antes, Obešlo, Vavřena, Chovanec, Gábor, Tokár, Gebrián, Jiří Štefan, Jakub Štefan. Pondělí okresní finále Hrálo se na ZŠ Barvířská. Po dvou porážkách a jedné remíze naši žáci skončili na 4. místě. Soupeři nás předčili dobrou přihrávkou a pěkným zakončením. My jsme vynikali bojovností do posledních minut hry. Domácí zápasy v červnu Muži se již doma nepředstaví. Plánovaný zápas s Pěnčínem odpadl, soupeř se ze soutěže odhlásil. Dorostenecké týmy Jiskry hrají v neděli v předposledním kole krajského přeboru se Stráží nad Nisou (9 a hodin). Žáci v posledním utkání okresního přeboru hostí ve středu od hodin suverénní Frýdlant. Na závěr sezony potom žáci odjedou na turnaj do Miletína u Hořic v Podkrkonoší (25. a ) s přespáním v chatičkách. bar Tabulka 1. Vratislavice : Frýdlant : VTJ Ještěd : Ruprechtice B : Raspenava : Stráž B : Osečná : Bílý Kostel : Nové Město : Nová Ves B :49 23 rozhodují vzájemná utkání a toto kritérium hovoří pro Vratislavice, které na podzim doma Frýdlant porazily. McDonald s Cup ve fotbale a ve vybíjené Větší část mužstva ještě čeká okresní finálové kolo ve vybíjené, do něhož přeji hodně sil a pevné nervy. Repre : 4. třídy: Ježek, Honzák, Kusý. 5. Třídy: Antes, Obešlo, Vavřena, Chovanec, Tokár, Gebrián, Barulin, Jiří Štefan, Jakub Štefan. VYBÍJENÁ Pondělí semifinálové kolo Naši žáci sehráli pěkné zápasy a po třech vítězstvích a jedné prohře skončili na 2. místě, což jim společně s pořádající ZŠ Vesec zajistilo postup do okresního finále, které se uskuteční 23. června. Repre : 4. třídy: Ježek, Honzák, Milko, Teimer. 5. třídy: Antes, Chovanec, Gábor, Šída, Tokár, Barulin, Reichelt. M. Kynclová, učitelka ZŠ Vratislavice Turnaj florbal Turnaj mladšího staršího a mladšího žactva začal v 7.45 hod. stavěním mantinelů okolo hrací plochy. Žáci hráli ve dvou skupinách každý s každým. Hrací doba byla 10 minut. V první skupině byla tři družstva celkem 24 žáků. Ve druhé pět družstev 35 žáků a žákyň. Počasí nám přálo, bylo zataženo ale celkem teplo. Turnaj končil po 13. hodině rozdáním cen. Každý účastník byl odměněn. Mimo soutěž se zapojila i dvě družstva dorostenců celkem 15 chlapců. I. Charypar Vydává Městský obvod Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30. Povoleno MK ČR E tel.: Odpovědný redaktor: J. Sedlák Sazba: P. Polda. Tisk: Geoprint Liberec. Náklad výtisků. Uzávěrka tohoto čísla byla

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Za dobrým pivem a zábavou se jezdí do Varnsdorfu na ALEfestivALE

Za dobrým pivem a zábavou se jezdí do Varnsdorfu na ALEfestivALE ČÍSLO 21 15. LISTOPAD 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Petice za rentgen na poliklinice u zastupitelů neuspěla Na zasedání zastupitelstva 31. října v sále Střelnice

Více

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA 9 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Oslava 100 let Krušnohorského Semmeringu - 15. 5. 1999 na nádraží v Nejdku.

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

O POHÁR IZS HASIČSKÁ EXHIBICE Z CELÉHO OKRESU ZÁŘÍ 2012 BOROVSKÉ LISTY. ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

O POHÁR IZS HASIČSKÁ EXHIBICE Z CELÉHO OKRESU ZÁŘÍ 2012 BOROVSKÉ LISTY. ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2012 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1 0

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVII. n 3 / 2009

Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVII. n 3 / 2009 Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVII. n 3 / 2009 ČEZ za 10 let obcím stovky milionů Díky pro dobrovolníky z elektrárny Všeteč oslavila 100 let školy Dříteň ENERGIE CUP 2009 2 OBSAH 4 ČEZ -

Více

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU Jílovská ZÁŘÍ 2009 Číslo 9 Ročník XVIII Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO 9. Jílovské Slavnosti PÁTEK 18. 9. 2009 wild west show 18. - 20. 9. 200 09 ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Vážení občané, ještě jsme si ani nestačili užít letošní zimy, která je letos mimořádně mírná,

Více

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo rozhodlo o převodu stadionu Frýdecko-místečtí radní na svém posledním zasedání

Více

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ Gyedownicze Rohrbach Jacob antiqua piscina magna parva piscina molendinum Dworzecz Budkowany červenec/srpen 2014 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2014 Obsah Informace z rady a zastupitelstva...

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NALEZNETE NA www.varnsdorf.cz

VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NALEZNETE NA www.varnsdorf.cz VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NALEZNETE NA www.varnsdorf.cz Číslo 11 ČERVEN 2007 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY BUDOU JATKA V MAJETKU MĚSTA? Asi nikomu z varnsdorfských patriotů není lhostejný osud

Více