Vratislavický zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vratislavický zpravodaj"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Mladí hasiči mají napilno Jarními měsíci začíná pro mladé hasiče druhé kolo, spadající do celoroční hry Plamen. Zatímco první podzimní kolo bylo zaměřené na požární všestrannost, týká se druhá část technických disciplín. Mladí vratislavičtí hasiči se zatím mohou pochlubit dobrými výsledky. Na podzim získali za druhé místo v základní požární všestrannosti dva body a na jaře, 8. května, si za bronzové umístění v soutěži CTIF, připsali body tři. Obvodní kolo soutěže vyvrcholilo 30. května (po naší uzávěrce) absolvováním posledních disciplín v Machníně. Mimo hru Plamen se na hřišti ve Vratislavicích uskutečnila 16. května soutěž nazvaná Svatý Florián. Vratislavičtí ji pojali jako poučný trénink a získali třetí a páté místo. Kromě tréninků a soutěží se také v dubnu zúčastnili celodenního výletu s exkurzí do hasičského muzea v Přibyslavi. Roční sezonu s mládeží zakončí vratislavičtí dobrovolní hasiči poslední soutěží v červnu ve Vratislavicích, u společného táboráku tak uplynulý rok zhodnotí a ocení nejlepší malé i velké hasiče. Ceník inzerce Formát 9 x 5 cm 300 Kč Formát 19 x 5 cm 500 Kč Formát A Kč Formát A5 reportáž Kč Formát A Kč Občanská inzerce 100 Kč Občanská inzerce + foto 200 Kč Požadované inzeráty uhradí zájemci předem v účtárně úřadu městského obvodu. Vratislavický zpravodaj Závěrečný účet hospodaření za rok 2003 Po celý měsíc byl ve vývěsní skříňce úřadu městského obvodu k nahlédnutí obsáhlý dokument o výsledcích hospodaření obvodu za rok Navíc byl občanům k dispozici i v budově úřadu. Zdaleka ne všichni však možnosti posoudit tento závěrečný účet využili, proto čtenářům ZPRAVODAJE několik údajů předkládáme. Rozpočet Městského obvodu Liberec-Vratislavice na rok 2003 byl dokumentem živým, který se v průběhu roku celkem šestkrát upravoval. Bylo to vyvoláno přehodnocením některých investičních záměrů, potřebami obvodu i vývojem výdajů. Rozpočtová opatření, jak se změny rozpočtu oficiálně označují, se týkala jak příjmů, tak i výdajů. Základní údaj závěrečného účtu v tisících Kč přibližuje následující tabulka Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost Příjmy 72,630 72,346 73,607 Výdaje 78,118 63,031 54,827 Financování -5,488 9,315 18,780 Jednotlivé druhy příjmů rovněž nejlépe v tabulce Kapitálové 1,890 1,890 2,095 Daňové 41,450 40,285 40,023 Nedaňové Dotace 28,690 29,403 30,553 Celkem 72,630 72,346 73,607 Stejně lze ukázat i na výdaje: Kapitálové 31,570 17,124 13,390 Běžné 46,548 45,907 41,437 Celkem 78,118 63,031 54,827 Z uvedených údajů je patrné, že příjmy byly v minulém roce o téměř 18,8 mil. korun vyšší než výdaje. Tento přebytek, vzniklý především přehodnocením některých investičních záměrů, byl pochopitelně převeden do letošního roku. V celém tomto dokumentu pak byly k nahlédnutí tabulky s podrobným členěním jak příjmových, tak zvláště výdajových položek. Právě ty výdajové zajímají více, a tak některé z nich uvádíme. Na úseku dopravy to byly převážně rekonstrukce komunikací. Na komunikaci Tyršův vrch bylo vynaloženo 3,584 mil. Kč, Vnitřní II 630 tisíc, Vinařská 484 tisíc, ale nákladná byla i úprava chodníku Tanvaldská III ve výši 585 tisíc korun. Z vodního hospodářství byla nejnákladnější kanalizace Nad Kyselkou III+II v částce 1,222 mil. korun, dále vodovod v ulici Za Tratí za 638 tisíc a vodovod Nad Kyselkou II+I za rovných 600 tisíc korun. Hodně bylo v minulém roce vynaloženo na školství, konkrétně 725 tisíc korun na stavební úpravy v mateřské škole Skloněná, 433 tisíc na zahradu v mateřské škole Východní či 346 tisíc korun na rekonstrukci šaten v základní škole. Investovalo se i do výstavby plynovodů, například 580 tisíc v ulici K Mojžíšovu prameni, 537 tisíc v ulici Nad Kyselkou II+I, nebo 487 tisíc v ulici Za tratí. V závěru obsáhlého dokumentu nalezneme také srovnání výše jednotlivých příjmových i výdajových okruhů za uplynulé čtyři roky. Všem, kterým dostupnost závěrečného účtu unikla, můžeme sdělit, že je to dokument veřejnosti stále přístupný a že je na úřadě městského obvodu stále k nahlédnutí. jas

2 2 Vratislavický zpravodaj 2004/6 Volby poslanců do Evropského parlamentu Ve dnech 11. a 12. června 2004 se v České republice uskuteční první volby našich poslanců do Evropského parlamentu. Volby budou probíhat v pátek 11. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 12. června od 8 do 14 hodin. Občané Vratislavic mají k dispozici stejné volební místnosti jako při loňském referendu, jejichž seznam je následující: Volební okrsek č. 79 Střední umělecká škola, Sladovnická ul. 309 (tel. č ) Volební okrsek č. 80 Státní veterinární ústav, U Sila 310 (tel. č ) Volební okrsek č. 81 budova Základní školy, Tanvaldská 278 (tel. č ) Volební okrsek č. 82 budova Základní školy, Tanvaldská 278 (tel. č ) Volební okrsek č. 83 budova Základní školy, Tanvaldská 278 (tel. č ) Volební okrsek č. 84 Vratislavická kyselka, a. s., Nad Kyselkou 474 (tel. č ) Ze zasedání zastupitelstva Květnové zasedání zastupitelstva Městského obvodu Vratislavice se po úvodních pravidelných procedurálních záležitostech zabývalo projednáváním dokumentů, zařazených do programu jednání. Kromě jiných to byla zpráva finančního výboru. Ta obsahovala zejména doporučení členů tohoto orgánu schválit závěrečný výsledek hospodaření obvodu za minulý rok. Dále se finanční výbor zabýval zprávou o inventarizaci majetku obvodu k 31. prosinci 2003, zpracovanou a předloženou pracovníky úřadu městského obvodu. Členové finančního výboru považují tento dokument za nevěrohodný, neboť neobsahuje žádné rozdílnosti mezi účetním stavem a skutečností. Přesto doporučili zastupitelstvu vzít výsledky inventarizace na vědomí, ale požadují, aby se inventarizace v závěru roku 2004 zúčastnili také zástupci finančního a kontrolního výboru. Dalším dokumentem, předloženým zastupitelstvu, byly Zásady privatizace pozemků. V diskusi bylo konstatováno, že postup s prodejem pozemků v katastru městského obvodu Vratislavice je v podstatě stejný jako s prodejem domů, tedy že rozhodující slovo mají Občané, kteří mají právo volit a jsou zapsáni ve voličských seznamech v příslušných volebních okrscích, obdrží nejpozději tři dny před konáním voleb hlasovací lístky. Pokud se tak z nejrůznějších důvodů nestane, budou hlasovací lístky k dispozici také ve volebních místnostech. Připomínáme též, že každý volič se po příchodu do volební místnosti prokáže osobním dokladem, obdrží obálku, do které za plentou vloží upravený hlasovací lístek. Pokyny k úpravě hlasovacích lístků dostane každý volič s hlasovacími lístky. Dodejme jen, že na 24 poslaneckých míst, vyhrazených v Evropském parlamentu České republice, navrhuje své kandidáty 31 politických stran a hnutí, takže si voliči budou mít skutečně z čeho vybírat. Výsledky voleb ve Vratislavicích přineseme v příštím ZPRAVODAJI. s orgány a instituce Magistrátu města Liberce. To se zastupitelům nelíbí, doporučují proto opačný postup, dle kterého by Vratislavice měly rozhodovat před městem. V této souvislosti bude ustavena vlastní komise výběrového řízení, která doporučí jak pořadí zájemců o koupi pozemku, tak i cenu. Zastupitelé rovněž vzali na vědomí zprávu o vyhodnocení zimní údržby. Vyplynulo z ní, že uplynulá zima byla podstatně náročnější než ta předchozí. Svědčí o tom několik následujících údajů. Pracovníci technického střediska zajišťovali zimní údržbu plných 138 dnů, během kterých se teplota pohybovala v rozmezí od 18 do +10 stupňů, kdy těch mrazivých bylo více. V 54 dnech padal sníh, mnohdy ve velkém množství. Proto se ve 47 dnech muselo protahovat a v 71 dnech sypat. Spotřebovalo se 310 tun písku (v minulé zimě 172 tun), 136 tun soli (minule 89 tun) a celkové náklady dosáhly částky 403 tisíc korun (minule 255 tisíc korun). Závěr zasedání pak tradičně patřil připomínkám zastupitelů na nejrůznější témata. jas SBĚRATEL koupí starožitné počítací, sčítací a psací stroje či podobné mechanismy a technické rarity včetně dokumentace, literatury, reklam atd. Tel. č.: Bez elektřiny Severočeská energetika, a. s., provoz Liberec, uskuteční v měsíci červnu další nezbytné vypínání elektrické energie. Důvodem jsou nezbytné práce na elektrickém vedení. Úřad městského obvodu Vratislavice obdržel následující informace o době a místě přerušení dodávky elektrické energie: 9. června 2004 ulice Nad Strání, Za Drogerií, Dopravní část, Rumburská, Pobočná, Leknínová část (netýká se okálů), Tanvaldská část mezi křižovatkami ulic Pivovarská a U Tělocvičny, Kapraďová, Májová, Chmelařská, Vinařská, Pivovarská, Pekárenská, U Strže, U Cihelny, Rochlická č. p. 35 a č. p. 297 čas 7 17 hodin 11. června 2004 ulice Lovecká, Tanvaldská (část od křižovatky s Loveckou směrem na Jablonec), Kořenovská a V Pekle čas 7 17 hodin 13. června 2004 odběrová místa: Dlážděná č. p , Donská č. p. 396, Lovecká č. p , Nad Školou č. p , Tanvaldská č. p. 50 a 51, Na Břehu č. p. 102 a ulice U Sila čas hodin 14. června 2004 odběrové místo Za Tratí č. p. 409 v čase hodin, ulice Za Tratí část pod lesem a okolí v čase hodin, ulice Za Tratí část k Proseči Nisa v čase hodin 19. června 2004 odběrová místa Za Tratí č. p. 409 a 449 a ulice Za Tratí (část od Kyselky k Proseči Nisa), U Šamotky, Nový Svět, Proseč Za Říčkou a okolí v čase června 2004 odběrové místo: Donská č. p. 396 a ulice U Sila v čase 7 18 hodin 26. června 2004 odběrová místa: ulice U Strže v čase hodin, ulice U Sila a Donská č. p. 396 v čase hodin.

3 2004/6 Vratislavický zpravodaj 3 Činnost strážníků městské policie je vskutku rozmanitá a to i díky občanům, kteří se na ně obracejí v případech, kdy spatřují narušování pořádku. Stejné zkušenosti má také Městská policie Liberec, konkrétně obvodní oddělení Rochlice, pod které spadá i obvod Vratislavice. O pestrosti jejich výjezdů a šetření svědčí několik následujících příkladů z denních hlášení za prvé tři měsíce letošního roku. Dne 11. ledna dopoledne byla vyslána hlídka k restauraci U Prasete, kde bylo zjištěno vykradení osobního vozidla. Na místě byla již také hlídka Policie České republiky, která městské policisty požádala o pomoc při prověřování okolí, ale pátrání po pachateli již bylo bezvýsledné. O necelý týden později vyjela hlídka na základě oznámení do prostoru křižovatky ulic Dlážděná a Náhorní, kde zmizelo zakrytí staré studny. Strážníci na místě zjistili, že nezakrytá studna, hluboká tři metry, je skutečně životu nebezpečná. Místo proto provizorně označili a závadu ohlásili technickému středisku Vratislavice. Z kontroly dodržování dopravních předpisů, uskutečněné hlídkou MP 19. ledna v době od 10 do 12 hodin, vyplynulo porušení dopravních značek čtyřmi vozidly. Dvě z nich byla nahlášena k odtahu a u dvou byla zanechána výzva nepřítomným řidičům k dostavení se řešení přestupku. Z deníku městské policie Koncem ledna, po deváté hodině večer, bylo přijato oznámení paní, která odchytila volně pobíhajícího psa. Výjezdová hlídka převezla psa do nočního kotce v útulku v Růžodole. Při pravidelné kontrolní činnosti zjistila 16. února hlídka MP, že v ulici U Sila, pod domem č. p. 1203, jsou ve vozovce velké vymleté díry, ohrožující bezpečnost silničního provozu. Správce komunikace byl o situaci písemně informován a věc postoupena příslušnému orgánu k dalšímu opatření. O den později bylo přijato oznámení na špatně parkující vozidla u Squash centra. Vyslaná hlídka udělila na místě jednomu řidiči pokutu, jedno vozidlo bylo nahlášeno k odtahu a dvěma nepřítomným řidičům byla zanechána výzva k jednání. Další volně pobíhající pes byl na základě upozornění dne 21. února v pozdních večerních hodinách odchycen hlídkou MP a převezen do útulku v Růžodole. Ve tři hodiny ráno dne 5. března bylo přijato oznámení, že u výhybny tramvají v Tanvaldské ulici leží na zemi osoba. Po příjezdu hlídky MP však na uvedeném místě ani v okolí již nikdo nebyl. Rovněž tak o několik dnů později, kdy v časných ranních hodinách vyjela hlídka MP na základě oznámení k objektu SVÚ Vratislavice, nebyl nikdo zjištěn. Údajně se v objektu a na střeše opuštěné budovy měly pohybovat neznámé osoby. Na místě byly nalezeny už jen prázdné lahve od alkoholu a přikrývky. Majiteli objektu bylo doporučeno, aby budovu lépe zabezpečil Koupaliště Sluníčko Měsíc uplynul a my jsme nelenili. Rozšířili jsme odpočinkové plochy i živých plotů, probíhá pravidelná údržba trávníků, neplavecký bazén je natřen a napuštěn. Nátěry plaveckého bazénu provedeme hned jakmile to dovolí počasí. V horní části areálu nad Minigolfem je budováno lanové centrum s nevysokou, ale dlouhou horolezeckou stěnou. Drobnými rekonstrukcemi prochází také obě restaurace. V letošním roce nabízíme k prodeji opět přenosné permanentní vstupenky v následujících cenách: červen 120 Kč červen srpen 500 Kč červenec 240 Kč červenec srpen 400 Kč srpen 240 Kč Tyto vstupenky platí i na koupaliště Sluníčko v Chrastavě. Ostatní vstupné je od loňského roku nezměněno: celodenní vstupenka 40 Kč, děti do 15 let 20 Kč, (za kojence se neplati!). Další slevy mají postižení občané a jejich průvodci po předložení průkazu (20 Kč pouze dospělí) a sleva pro dospělé 20 Kč je i dvě hodiny před ukončením provozní doby areálu koupaliště pro koupajícíse. Vstupné na miniaturgolf a do lanového centra je samostatné (není součástí ceny vstupenky do areálu, miniaturgolf 20 Kč na hodinu, osobu a hrací hůl, vstupné do lanového centra zatím není stanoveno). Pro větší skupiny osob (školní třídy, letní tábory a případné zájezdy) lze domluvit slevy. Obě restaurace nabízí své služby pro pořádání večírků, srazů apod. Do areálu je zakázáno vodit zvířata a vnášet skleněné, či jiné předměty. Po uzavření bazénů pro koupajícíse budou pro zájemce nabízeny atrakce na kajacích. Bude probíhat také pravidelné cvičení aerobicu na víceúčelovém plácku. Zde je možnost i hry minivolejbalu, nohejbalu a hry na jeden koš. Petr Polda proti vniknutí nepovolaných osob a bylo domluveno, že tu bude MP provádět občasné kontroly. Obsluha restaurace RIO se na MP obrátila dne 28. března s žádostí o zjištění totožnosti hosta, který odmítal zaplatit útratu. To přivolaná hlídka učinila a v souladu se zákonem o obecní policii je předala. Obvodní oddělení Městské policie Rochlice řešilo za uvedené období v obvodu Vratislavice celkem 54 přestupků a za některé z nich udělilo blokové pokuty v celkové výši korun. Celkem 12 přestupků řešili v ulici Zámecký Vrch, 11 v ulici Dlážděná, 8 v Tanvaldské, 6 v ulicích Vnější a Poštovní a tak dále. Dále strážníci iniciovali odtah tří vozidel, odchyt tří psů, a šesti osobám předali doručenky Js Náměstí ano či ne? Je pravdou, že v dřívějších dobách se veškeré společenské dění, významné kulturní akce, státní a církevní svátky, obchody, trhy a podobně odehrávaly v centrálním místě lidského bydlení. Ať už to byla náves na vesnici či náměstí ve městě. S rozvojem lidských aglomerací a vývojem komunikačních prostředků je dnes tato funkce místa osobního setkávání na návsi nebo náměstí potlačována. Otázka vybudování centrálního nebo alespoň nějakého náměstí ve Vratislavicích nad Nisou, byla projednávána v zastupitelstvu či mimo něj již dříve, ať již z patriotismu, nebo z důvodu zlepšit životní úroveň a podmínky pro místní obyvatele. Je to lákavá představa mít po ruce různé drobné obchody a služby, nemuset jezdit do hypermarketů nebo centra města Liberce, mít bezprostřední možnost si posedět v krásném prostředí kavárničky, restaurace nebo vinárny (nemyslím na úrovni takzvané 4. cenové skupiny). Z těchto důvodů byli vedením obce nedávno pozváni občané k seznámení s investičním záměrem na vybudování náměstí. S velkým zájmem občanů se však tato akce nesetkala. Pokládám si tedy řečnické otázky: Je nezájem občanů Vratislavic n. N. o vybudování náměstí v centru z důvodů malé propagace této akce ze strany vedení obce, nebo se většina s touto myšlenkou neztotožňuje? Nezměnil se životní styl obyvatel této příměstské oblasti ve smyslu jejich materiálních, kulturních a duchovních potřeb? Je důležitější mít vybavené centrum obce a zrovna v tomto místě, nebo zlepšovat ekologii a kvalitu bydlení výstavbou kanalizací, vodovodů, plynovodů a mít dobré a dobře udržované cesty a chodníky pro všechny občany i v těch odlehlých částech Vratislavic nad Nisou? PJ Ohlasy a náměty na uvedené téma předávejte na úřad městského obvodu, nebo zasílejte em: případně

4 4 Vratislavický zpravodaj 2004/6 Vratislavické vzpomínání Františka Jelínka Na toulkách vratislavickými ulicemi V dalším Vzpomínání čtenáře postupně zavedu na pomyslné vycházky do vratislavických zákoutí, abychom si porovnali dnešek s minulostí. Do prvé časti zahrnu západní část obce mezi ulicemi Rochlickou a Tanvaldskou. Snad jedna z prvých prašných cest vedoucích z Vratislavic do Liberce byla Horská cesta, dnes ulice U Sila. Vedla téměř přímočaře od lékárny na Novou Rudu k restauraci Na odpočinku (objekt rušička) a pokračovala z kopce kamsi do libereckého Perštýna. Na pravé straně stály dvě z pěti vratislavických cihelen. První hned za lékárnou, druhá na horním okraji dnešního sila. Obě cihelny zpracovávaly materiál z místních zdrojů, který se převážně skládal z hlíny, živce a křemene. Superpálené cihly byly používány na stavbu rodinných domků v blízkém okolí. Po vyčerpání zásob obě cihelny koncem dvacátých let minulého století zanikly a zbylo po nich jen prázdné místo. Až v roce 1974 tu byl zahájen provoz vystavěného obilního sila Zemědělského nákupního závodu s kapacitou uskladnění až vagonů obilí. Tehdejší vedení obce souhlasilo s výstavbou onoho monstra v představě, že se tím posílí další průmyslový rozvoj. Dnešní areál sila využívá následnická organizace Proagro s omezeným provozem uskladnění obilí a krmiv. Další prostory slouží motoristům v podobě prodejny luxusních automobilů Renault, prodejny Rochlická ulice v roce 1911, v pozadí Tanvaldská pod Strážným vrchem Rochlická ulice v roce 1925, v popředí zbořeniště jedné z cihelen ojetých vozů, stanice technické kontroly a pneuservisu. Kolem roku 1979 postavil závod Textilana, v ulicích Donská a Kozácká, původně pro své zaměstnance, čtyři desítky jednopatrových řadových domů systému Stamo. Téměř na horním okraji ulice U Sila, na vynikajícím místě dominujícím celé krajině, dala Marta Ginzkeyová, manželka majitele továrny na koberce, vybudovat v roce 1904 zaopatřovací ústav. Ten přednostně sloužil starým bývalým zaměstnancům firmy Ginzkey. Je to dvoupodlažní budova, postavená tehdy v moderním secesním slohu. Přední průčelí je ukončeno ozdobným symbolickým reliéfem slunce. Původnímu účelu sloužil objekt do konce druhé světové války. Poté se stal ubytovnou mladých zaměstnankyň textilního závodu. Roku 1955 byl uvolněn pro potřeby Státního veterinárního ústavu, který v něm zřídil laboratoře a stal se celostátním ústavem pro výzkum vztekliny. V letech tu Okresní ústav sociální péče obnovil penzion pro důchodce s možností vlastního vybavení. Původní podnikový starobinec se adaptací změnil k nepoznání. Stal se moderním penzionem, odpovídajícím svým vybavením podobným evropským ústavům. V sousedství nacházející se Domov důchodců je o čtyři roky mladší. Původně se jednalo o zařízení, kde by bylo postaráno o chudé, staré a dlouhodobě nemocné osoby, postrádající potřebnou péči. Vypsané architektonické soutěže na jeho stavbu se zúčastnil neuvěřitelný počet 66 autorů. Vybrán byl liberecký architekt a stavitel E. Schäfer, který stavbu dokončil v únoru roku Dvoupodlažní budova starobince je svým, 68 metrů dlouhým, průčelím orientována k jihu. Nad hlavním vchodem, umístěným Dům Marta a sociální ústav asymetricky na pravé straně budovy, dominovala secesní věžička, která byla při pozdějších úpravách odstraněna. Kapacitně nevyhovující objekt byl v roce 1928 rozšířen severním směrem přístavbou, navazující kolmo na přední část. V osmdesátých letech minulého století byl přistavěn hospodářský pavilon a Dům důchodců moderně zrestaurován. Do ulice U Sila ústí čtyři levostranné ulice: Májová, Chmelařská, Pivovarská a Seniorů. Nejstarší z nich je Májová s pravostrannými domky, postavenými na rozhraní 19. a 20. století. Ulice ústí do bývalého statku, patřícího továrně na koberce. Po válce zde hospodařil Státní statek a JZD. Pamětníci zavzpomínají na častou účast při dobrovolných nočních výmlatech obilí i na dva požáry v letech 1952 a Při druhém z nich od jiskry z mlátičky shořelo 20 vagonů sena a 560 q nevymlácené pšenice. Na levé straně Májové ulice, v místech dnešní prodejny koberců, bylo na ohromných hromadách uskladněno uhlí pro zásobení celých Vratislavic. O něco mladší je Pivovarská ulice, jejíž pravou stranu lemovaly přízemní domky z druhého desetiletí minulého století. V roce 1911 postavil majitel firmy Kruhl třípodlažní dům na křižovatce s ulicí U Sila a v přilehlém stavení vyráběl krém na boty a čisticí potřeby. Později zde byl sklad a prodej stavebnin. Movitější občané si ve dvacátých letech minulého století postavili vilky v ulici Chmelařské. V místě, kde se dnes nachází ulice U Cihelny s novou moderní výstavbou rodinných domků a vilek, skutečně stála největší vratislavická cihelna. Ta ukončila provoz koncem druhé světové války. O pět let později, v letech , si na jejím místě, pod sociálním ústavem, postavili vratislavičtí sportovci hřiště na kopanou. Ve druhé polovině osmdesátých let minulého století bylo hřiště u cihelny zrušeno v důsledku výstavby Libereckých pekáren. Zbylé volné prostory, v budoucí Pekárenské ulici, dnes vyplňují nově stavěné rodinné domy. Příště o vratislavickém sídlišti a jeho okolí. Historické pohlednice ze sbírky p. Procházky z Vratislavic

5 2004/6 Vratislavický zpravodaj 5 ozvánka MO Vratislavice n. N. pořádá v neděli 13. června 2004 od 19 hodin v Kapli Vzkříšení závěrečný koncert Vratislavických hudebních podvečerů sezony Účinkuje: Česká dechová harmonie, soubor složený z členů České filharmonie a Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK Na koncertu zazní skladby klasicismu. Návštěvníci budou informováni o sérii koncertů pro sezonu Den matek ve škole Na pátek 7. května odpoledne připravili žáci a učitelé vratislavické základní školy program ke Dni matek. Kvůli počasí se nekonal na hřišti, ale ve velké tělocvičně. Maminky si mohly prohlédnout, případně zakoupit výrobky dětí, a vyslechnout hudební a taneční pásmo žáků ZŠ. Na programu bylo také vystoupení komorního sboru Štěk z Loučné nad Desnou. Na závěr vystoupili také tatínci Zpívající Bleši. r Termíny školy : školní výlety jednotlivých tříd : výběrový ozdravný zájezd do Chorvatska : uzavření známek za druhé pol : pedagogická rada : schůzka rodičů budoucích prvňáků (16.30 h.) Pohádka v knihovně V prostorách knihovny ve Vratislavicích se 23. června od 14 hodin bude konat představení pohádky pro děti ze školní družiny. Uvede ji amatérský divadelní soubor Domu dětí a mládeže v Liberci pod vedením paní Horáčkové. Výpůjční doba knihovny v červnu: Pondělí a středa: hodin Čtvrtek: 9 11 a hodin Plánovaný prázdninový provoz: Středa: 9 11 a hodin Čtvrtek: 9 11 a hodin Vítání občánků Oblíbená a již tradiční akce Vítání občánků se letos poprvé konala ve čtvrtek 20. května. Průběh byl obdobný jako při těch minulých, tedy obdarováním nejmenších občánků Vratislavic dárečky od členek Svazu žen a Sboru pro občanské záležitosti. Prvního letošního vítání se zúčastnilo celkem 32 dětí, přesně polovina kluků i holčiček. Zazpívat jim tentokrát přišly děti z družiny základní školy, které si díky vychovatelce Martě Pařízkové připravily ve velmi krátké době hezké vystoupení. Druhé letošní vítání se uskuteční na podzim, ale o tom budou rodiče dětí včas informováni osobní pozvánkou. -r- Sezona klavíru ukončena Dne 26. května byla uzavřena výuka žáků, docházejících na hodiny klavíru do ZŠ Vratislavice. Od 16 hodin proběhly přehrávky žáků pro rodiče a známé. -rpolečenská kronika V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: 70 let Marie Nováková, Božena Švecová 75 let Mária Korecká, Jaroslav Petráň 80 let Miluše Hanzlová, Ladislav Matouš, Jiřina Šašková, Vlasta Šplíchalová 90 let Jiřina Cvachová 92 let Františka Ullrichová Blahopřejeme! Nisa řeka, která nás spojuje Takto nazvali organizátoři projekt, symbolizující přátelství a spolupráci příhraničních oblastí Česka, Německa a Polska, jimiž Nisa protéká. Od konce května do konce června se letos opět uskuteční řada kulturních a sportovních akcí. Jedné z nich mohou být svědky také občané Vratislavic. Bude to Marathon Nisa 2004, 4. ročník vodácko-turistického drsňáckého závodu dvojic korytem řeky. Kategorie mužů Studio K centrum aerobiku a relaxace K. Bachmanová tel , www:volny.cz/studiok Vás zve do příjemného prostředí koupaliště SLUNÍČKA ve Vratislavicích n. N. na lekce aerobicu a power yógy. Cvičíme již od s tímto rozvrhem : celý měsíc červen PO 17 hod AE děti 18 hod AE ženy ÚT 18 hod Power yóga 19 hod AE ženy ČT 17 hod AE děti 18 hod Power yóga 19 hod AE ženy červenec a srpen PO 19 hod AE ženy ÚT 18 hod power yóga 19 hod AE ženy ČT 18 hod power yóga 19 hod AE - ženy aerobikové prázdniny Pobytové zájezdy Hvar Cena: Kč, zálohy Kč za osobu do doprava, polopenze, ubytování v hotelu s venkovním bazénem, 2 x 60 minut denně cvičební lekce (aerobic + power yóga), delegát, pojištění na cestu a pobyt Důležité informace pro rodiče: 2. září 2004 v hodin probíhá v tělocvičně ZŠ ve Vratislavicích n. N. ZÁPIS POHYBOVĚ NADANÝCH DĚTÍ VE VĚKU 6 10 LET Přijďte se podívat na tréninkové hodiny již dnes. Všem aktivním sportovcům se zálibou k aerobicu a yóze přeji za lektorky Studia K krásné prázdniny plné sluníčka. Výtvarná soutěž Soutěže Nisa řeka, která nás spojuje se zúčastnilo 45 prací dětí ve třech věkových kategoriích: 1. kategorie předškolní věk (vítězové ) Myšková Karolína, 6,5 let 48. MŠ Čechlovská Zuzana, 6 let 48. MŠ Jandová Martina, 6 let MŠ Lísteček 2. kategorie první až pátý ročník ZŠ Matějka Karel, 5C, 11 let Chybová Eliška, 4A, 10 let Komárek Jiří, 5B, 11 let 3. kategorie šestý až devátý ročník ZŠ Tichá Jitka, 9A, 15 let Havelková, 7A, 13 let Kmínková Lucie, 7A, 13 let Dne 23. června 2004 v 10 hod. proběhne v obřadní síni MO slavnostní vyhodnocení. I. Drozenová Oslavy výročí let otevření 48. MŠ Tanvaldská, proběhnou koncem měsíce září datum bude upřesněn v zářijovém čísle ZPRAVODAJE. startuje 5. června v 7 hodin v Proseči nad Nisou a do Hrádku nad Nisou je čeká trasa 38,5 kilometrů. Vratislavicemi budou tedy projíždět krátce po startu, takže startovní pole, omezené na padesát posádek na kanoi, kajaku či pramici, bude zřejmě ještě kompletní. Posádky žen bohužel ve Vratislavicích neuvidíme, protože ty startují až v Andělské Hoře.

6 6 Vratislavický zpravodaj 2004/6 Nový domov Dům Marta, domov důchodců Liberec-Vratislavice nad Nisou pořádá ve spolupráci s agenturou Aktion Agency Liberec Kulturní léto seniorů Je to již IX. ročník série oblíbených kulturních a hudebních pořadů, probíhající v přírodním areálu domova důchodců. Určený je všem seniorům v regionu, ale i dalším zájemcům. Letošní Kulturní léto bylo zahájeno po naší uzávěrce, ve středu 26. května, kdy se současně konaly oslavy 100 let založení domova důchodců. Dalším pořadem Kulturního léta seniorů, v úterý 22. června od 14 hodin, bude mezinárodní festival pěveckých souborů a hudebních skupin seniorů. Kromě souborů a kapel z České republiky se představí také soubory z Polska. Koncerty a pořady Kulturního léta budeme postupně v našem ZPRAVODAJI zveřejňovat, ale těm, kteří si účast na Kulturním létě chtějí naplánovat předem, předkládáme celý zbývající program. 13. července od 14 hodin: Dixieland seniorů pro seniory 3. srpna od 14 hodin: Parné léto v rytmu Itálie 17. srpna od 14 hodin: Léto neskončilo, bavíme se při sluníčku dál 31. srpna od 14 hodin: Loučíme se s létem. Výlety seniorů v červnu Tradiční turistické putování seniorů má v červnu následující program: 9. června trasa Jesený Navarov Plavy, cca 10 km pěší pochod, vede M. Hladík 16. června výlet, odjezd vlakem z Liberce na Turnov v 7.44 hodin, trasa Rychnov Frýdštejn Malá Skála, cca 10 km pěší pochod, vede pan Třešňák 23. června výlet, vlakem z Liberce na Turnov v 6.40 hodin, trasa kolem Dolánek do Malé Skály, pěší túry cca 10 km, vede F. Kopal 30. června výlet, vlakem z Liberce na Turnov v 6.40 hodin, trasa Březina Mužský, pěší pochod cca 9 km, vede pan Třešňák M. Špidlen TETA ve Vratislavicích Drogerie, která vás zná Chcete dobře, rychle ale především levně nakoupit? Pak navštivte nově otevřenou prodejnu drogerie TETA. Kde nás najdete? V rodinném domku typu OKÁL č. p v Leknínové ulici, na křižovatce s ulicí Tulipánovou. Přístup je možný z ulice Tulipánové (od bývalé prodejny Severočeského průmyslu masného po průjezdu železničního mostu doprava a směrem nahoru), nebo z ulice Vyhlídkové, která plynule navazuje na ulici Tulipánovou. Nabízíme široký sortiment drogistického zboží od čistících prostředků až po kosmetiku! Pracovníci prodejny se těší na vaši návštěvu a věří, že vždy budete plně spokojeni.

7 2004/6 Vratislavický zpravodaj 7 Pohár paní starostky vyhráli domácí Sedmý ročník fotbalového turnaje mladších žáků o Pohár paní starostky vyhrálo A-družstvo Vratislavic před Slovanem Vesec, Atesem Hodkovice, béčkem Vratislavic a céčkem Vratislavic. Vítězný tým absolvoval turnaj bez ztráty jediného bodu! Hrál v sestavě: Lukáš Ježek Lukáš Žabka, Ondra Pekař, Pavel Gebrián Filip Antes, Jiří Štefan Jiří Dlouhý, Pavel Chovanec. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Lukáš Ježek. Dva nejlepší hráči turnaje: Jiří Dlouhý z vratislavického áčka a David Soukup z Hodkovic (kde je mimochodem na hostování právě z Vratislavic!). Nejužitečnější hráči domácích družstev Jiskra A: Pavel Chovanec, Jiskra B: Josef Obešlo, Jiskra C: Maxim Barulin. Ve vloženém utkání 4 5letých žáčků vyhrálo áčko nad béčkem 2:1 brankami Zbyňka Rampáčka a Michala Pekárka. Gól béčka zůstal ve velkém hejnu utajen, hlásilo se k němu příliš mnoho hráčů... Utkání absolvovali minižáci v dresech starých téměř 20 let, které zrenovovala Marie Bartoníčková a ještě velmi dobře posloužily krásné akci. Turnaj i vložený zápas se hrály na půl hřiště, sedm hráčů + brankář, 2 x 9 minut každý s každým. Paní starostka předala putovní pohár a pohár pro rok 2004 (který podobně jako v hokeji v zámoří bude mít každý hráč vítězného družstva doma jeden týden). Vítězové byli též dekorováni zlatými medailemi na trikoloře. Paní starostka navíc stejně jako loni přinesla velký dort v podobě fotbalového hřiště, který upekla její maminka. Podle žáčků byl suprový! Vedení družstev žáků srdečně děkuje radě úřadu městského obvodu za dotaci na tento turnaj. Poděkování patří též panu Aleši Andrešczakovi. Ten bleskově a zdarma zajistil zamykání buňky, kterou věnoval pan Resl z Proseče. A dále Honzovi Jurzovi, jenž rovněž zdarma zajistil kvalitu střechy u buňky. A pak, že už dobří lidé nežijí a že zadarmo nikdo nehne prstem...! bar Nejmenší žáčci se chystají k nástupu na hřiště před vloženým zápasem. Většina z nich má na sobě poprvé opravdový fotbalový dres. Paní starostka Hana Konšelová dekoruje vítězné družstvo žáků Jiskry Vratislavice A. Snímky M. Bartoníčková. Žákovský fotbal srdečně děkuje za materiální podporu firmě Maso Servis ve Vratislavicích. ČASOVKA DO VRCHU MILÍŘE 3,5 km Závod zajistil klub cyklistů PIVOVAR VRATISLAVICE za podpory vedení Pivovaru KONRAD Vratislavice nad Nisou, ŠAMOTKY Vratislavice nad Nisou a truhlárny SVS v Proseči nad Nisou. Pěkné počasí bylo přínosem pro dobrou atmosféru, závod byl hned po dojetí závodníků vyhodnocen a předány drobné upomínkové ceny pro vítěze. Rozhodčí závodu: Jiří Trdla. Traťový rekord z minulého roku se nepodařilo změnit, stále nejlepší výkon drží Jan Kopka (čas 8:10, 17 min.) Příjemnou skutečností byla účast 11 žáků ZŠ Vratislavice. VÝSLEDKY ČASOVKA DO VRCHU MILÍŘE 3,5km veřejná cyklistická časovka pro všechny příchozí i závodníky s licencí ve čtvrtek dne MUŽI let 1. Kopecký Ladislav KC Pivovar Vratislavice 9:49,25 min. MASTERS let 1. Stránský Jiří BEDŘICHOV 8:51,21 min. MASTERS 50 let a starší 1. Štěpánek Pavel KC PIVOVAR Vratislavice 10:14,18 min. JUNIOŘI let 1. Trdla Martin SK BŘÍZKY Jablonec n. N. 10:06,31 min. ŽENY nad 18 let 1. Škaloudová Lenka KC PIVOVAR Vratislavice 12:28,50 min. Žáci vratislavické ZŠ se 20. května zúčastnili cyklistické časovky na Milíře. Výsledky vloženého závodu žáků 1. Šerber Michal 14:42,15 min. Všech 11 závodníků ze ZŠ Vratislavice nad Nisou úspěšně dojelo do cíle závodu a zaslouží za svůj výkon pochvalu! Závod zajistil Klub cyklistů Pivovar Vratislavice. Titul MUCHOVMAN do Vratislavic Dne se uskutečnil 1. ročník adrenalinového závodu Muchovman Závod se skládá ze tří disciplín: lezení, cyklistika, běh. Ze tříčlenného družstva každý absolvoval jednu disciplínu. Závodu se zúčastnilo 54 družstev mužů, 9 družstev žen a jednotlivců a 2 jednotlivkyně.v této silné konkurenci se neztratilo družstvo BBB TEAMU z Vratislavic. BBB TEAM zvítězil v absolutním pořadí! Družstvo závodilo ve složení Jaroslav Balatka ml. lezení, Jaroslav Balatka st. kolo, Jiří Bošek běh. Mezi jednotlivci byl nejlepší Lukáš Bauer reprezentant v běhu na lyžích. Obhajoba v příštím ročníku nebude jistě lehká. Vratislavický běhoun Informaci o letošním ročníku včetně výsledků jsme přinesli již v minulém zpravodaji. Dnes ještě přidáváme přehled vítězů hlavní kategorie od roku Pavel Haužvic AC Slovan Liberec 37: David Urbanec AC Slovan Liberec 39: Petr Lajtkep AC Slovan Liberec 35: Radek Adamičko AC Turnov 35: Aleš Drahoňovský AC Turnov 35: Radek Linhart TJ ČZV 36: Petr Minařík Jiskra Harrachov 35:57.0 Z uvedeného je patrné, že dosud žádný závodník své vítězství neobhájil a že traťový rekord zatím drží R.Adamičko z roku Cyklisté o pohár Klub cyklistů Pivovar Vratislavice pořádá 32. ročník tradičního cyklistického závodu Tour de Malá Skála memoriál Standy Havrdy, zařazeného do seriálu Extraliga Masters ČSC. Závod se jede o putovní pohár Městského obvodu Liberec Vratislavice. Jede se v neděli 20. června 2004, za plného silničního provozu po trase Pivovar Vratislavice Proseč nad Nisou Jablonec nad Nisou Maršovice Alšovice Železný Brod Malá Skála Sněhov Dalešice Maršovice Jablonec nad Nisou pivovar Vratislavice. Start od do hodin po kategoriích. Vyhlášení výsledků se předpokládá ve hodin. Termín finále ve vybíjené okresní kolo

8 8 Vratislavický zpravodaj 2004/6 Vratisla atislavický fotbalf V okresním přeboru v kopané byla odehrána další čtyři kola, ve kterých si fotbalisté Vratislavic vedli následovně: 19. kolo: Vratislavice Bulovka 3:1 (branky: Štěpánek Marcel 2, Klíma) 20. kolo: Stráž B Vratislavice 0:3 (Jiskra, Valenta z pen., Štěpánek Milan) 21. kolo: Vratislavice Habartice 1:1 (Valenta z pen.) 22. kolo: Frýdlant Vratislavice 1:1 (Šoukal v 95. minutě!) Boj o postup nerozhodnut Fotbalisté Jiskry Vratislavice si domácí remízou s Habarticemi zkomplikovali situaci v boji o prvenství v okresním přeboru a do Frýdlantu ke klíčovému zápasu cestovali s jednoznačným cílem neprohrát. V případě neúspěchu by zřejmě přišli o vysněný postup do I.A třídy, i když o konečném pořadí ještě nebylo v době uzávěrky tohoto čísla ZPRAVODAJE rozhodnuto. Memoriál Karla Hubeného Osmý ročník Memoriálu Karla Hubeného se koná v sobotu 12. června. Je to fotbalový turnaj pánů starších 34 let a vzpomínka na našeho skvělého fotbalistu a kamaráda, který mimochodem na výstavbě fotbalového stadionu odpracoval nejvíce brigádnických hodin ze všech! Srdečně zveme příznivce pohodového fotbalu. Za Jiskru Vratislavice trenér Bartoníček již nominoval Mirka Levého, Romana Uzla, Josefa Šimůnka, Petra Samoela, Láďu Štefana, Jindřicha Janečka (do branky), Standu Rokoského atd. Sestavením mužstva Okálů byl pověřen svazový kapitán Antonín Svoboda, mužstva pivovaru Hols Konrad Jarda Toman a týmu staré gardy Slovanu Liberec, někdejší pilíře obrany, Petr Šísler a Karel Krátký. Hraje se na půl hřiště, 6 hráčů v poli+brankář, branky 5x2 metry, každý s každým 2x12 minut. V čase se uskuteční vložený zápas vybraných žáků. Časový rozpis: 8.50: Jiskra Pivovar, 9.25: Okály Slovan, 10.15: Jiskra Okály, 10.50: Pivovar Slovan, 11.30: Jiskra Slovan, 12.00: Pivovar Okály. Prodej občerstvení opět zajistí Petr Hartig a uvařit skvělý guláš pro hráče Slovanu přislíbil Ruda Čermák, otec našeho dorostence Jakuba. bar Vratislavický zpravodaj Vyšlo Ještě vedou, ale... Nečekané a překvapivé klopýtnutí vratislavických fotbalistů v 21. kole, kdy doma jen remizovali s posledními Habarticemi, je zřejmě připraví o titul okresního přeborníka a tím i o postup do vyšší soutěže. Remíza ve Frýdlantě je sice cenná, ale Frýdlant má zápas k dobru a na jaře ztratil právě s Vratislavicemi první dva body, zatímco Vratislavice ztratily už bodů šest. Vratislavice tedy po 22. kole ještě vedou, ale už jen o bod a pokud Frýdlant ve zbývajících zápasech nezaváhá, stane se přeborníkem právě on. Vratislavičtí tedy musí nyní jen vyhrávat a čekat na klopýtnutí Frýdlantu. V případě rovnosti bodů FOTBAL Čtvrtek základní kolo Základní kolo McDonald s Cupu ve fotbale se uskutečnilo na vratislavické ZŠ. Naše děti ze 4. a 5. tříd úspěšně vstoupily do turnaje a po remíze 1:1 se Žižkovem vyhrály další zápas se ZŠ Lesní 5:2. Pořadí: 1. ZŠ Vratislavice (postup do semifinále), 2. ZŠ Lesní, 3. ZŠ Žižkov. Repre : 4. třídy: Hrabár, Ježek, Kusý, Milko, Teimer, Honzák. 5. třídy: Antes, Obešlo, Vavřena, Chovanec, Barulin. Středa semifinálové kolo Vyřazovací zápas semifinále se hrál na naší škole a naši hráči v něm po pěkném boji přehráli Hodkovice 4:1, čímž si zajistili postup do okresního finále. Repre : 4. třídy: Ježek, Honzák, Kusý. 5. třídy: Antes, Obešlo, Vavřena, Chovanec, Gábor, Tokár, Gebrián, Jiří Štefan, Jakub Štefan. Pondělí okresní finále Hrálo se na ZŠ Barvířská. Po dvou porážkách a jedné remíze naši žáci skončili na 4. místě. Soupeři nás předčili dobrou přihrávkou a pěkným zakončením. My jsme vynikali bojovností do posledních minut hry. Domácí zápasy v červnu Muži se již doma nepředstaví. Plánovaný zápas s Pěnčínem odpadl, soupeř se ze soutěže odhlásil. Dorostenecké týmy Jiskry hrají v neděli v předposledním kole krajského přeboru se Stráží nad Nisou (9 a hodin). Žáci v posledním utkání okresního přeboru hostí ve středu od hodin suverénní Frýdlant. Na závěr sezony potom žáci odjedou na turnaj do Miletína u Hořic v Podkrkonoší (25. a ) s přespáním v chatičkách. bar Tabulka 1. Vratislavice : Frýdlant : VTJ Ještěd : Ruprechtice B : Raspenava : Stráž B : Osečná : Bílý Kostel : Nové Město : Nová Ves B :49 23 rozhodují vzájemná utkání a toto kritérium hovoří pro Vratislavice, které na podzim doma Frýdlant porazily. McDonald s Cup ve fotbale a ve vybíjené Větší část mužstva ještě čeká okresní finálové kolo ve vybíjené, do něhož přeji hodně sil a pevné nervy. Repre : 4. třídy: Ježek, Honzák, Kusý. 5. Třídy: Antes, Obešlo, Vavřena, Chovanec, Tokár, Gebrián, Barulin, Jiří Štefan, Jakub Štefan. VYBÍJENÁ Pondělí semifinálové kolo Naši žáci sehráli pěkné zápasy a po třech vítězstvích a jedné prohře skončili na 2. místě, což jim společně s pořádající ZŠ Vesec zajistilo postup do okresního finále, které se uskuteční 23. června. Repre : 4. třídy: Ježek, Honzák, Milko, Teimer. 5. třídy: Antes, Chovanec, Gábor, Šída, Tokár, Barulin, Reichelt. M. Kynclová, učitelka ZŠ Vratislavice Turnaj florbal Turnaj mladšího staršího a mladšího žactva začal v 7.45 hod. stavěním mantinelů okolo hrací plochy. Žáci hráli ve dvou skupinách každý s každým. Hrací doba byla 10 minut. V první skupině byla tři družstva celkem 24 žáků. Ve druhé pět družstev 35 žáků a žákyň. Počasí nám přálo, bylo zataženo ale celkem teplo. Turnaj končil po 13. hodině rozdáním cen. Každý účastník byl odměněn. Mimo soutěž se zapojila i dvě družstva dorostenců celkem 15 chlapců. I. Charypar Vydává Městský obvod Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30. Povoleno MK ČR E tel.: Odpovědný redaktor: J. Sedlák Sazba: P. Polda. Tisk: Geoprint Liberec. Náklad výtisků. Uzávěrka tohoto čísla byla

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 Novoroční turnaj Hugo Grafa 2.ročník disciplina - fleret, kord, šavle veteráni a veteránky 40-49 let, 50-59 let, 60 let a více pořadatel - š.o. TJ lokomotiva

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 SOBOTA 18.4.2015 Pardubický vinařský půlmaratón Závod na dlouhé trati 21,097km ve spolupráci s běžci, kteří poběží na stejné trati jeden ze závodů mistrovství

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Propozice 10. ročníku turnaje ve futsale JISKRA CUP

Propozice 10. ročníku turnaje ve futsale JISKRA CUP Propozice 10. ročníku turnaje ve futsale JISKRA CUP I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: TJ JISKRA Otrokovice, oddíl sálové kopané Termín: sobota 8.března 2014 Místo konání: Sportovní hala v Otrokovicích

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé, Tímto si Vás oficielně dovolujeme pozvat na jubilejní 40. ročník Kropáčkova Memoriálu, turnaj mladších žáků v ledním

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň sever, odborná rada mládeže vydává O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í 42. ročníku hry "PLAMEN" pro rok 2013-2014 Vážení přátelé, Se zahájením nového školního roku

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

JUNIOR FLORBAL CUP 2013

JUNIOR FLORBAL CUP 2013 JUNIOR FLORBAL CUP 2013 ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČR OKRESNÍ RADA, CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV, AKADEMIKA HEYROVSKÉHO 4539, ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PŘI 12. ZŠ CHOMUTOV a DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10 Fotbalový klub SK FS Junior Teplice pořádá UMBRO CUP 2010 I. ročník fotbalového turnaje přípravek pro hráče věkové kategorie U 10 generálním sponzorem turnaje je firma UMBRO CZ, s.r.o. zastoupená firmou

Více

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč Název investice Návrh rozpočtu 2015 Příjmy celkem 76 966 Příjmy - Ekonomický odbor I.Daňové příjmy 72 414 Fyz.osoby ze závislé čin.(zaměstnanci) 13 000 Fyz.osoby

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014

Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014 XV. ročník fotbalového turnaje LORD CUP RÝMAŘOV 2014 Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014 Přílohy : Propozice Pravidla Časový harmonogram Tabulka výsledků Soupiska mužstva (odevzdat

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 5. ročník: BYŠKOVICE CUP 06.06.2015 Pořadatel : Termín : 6. června 2015 Čas : 09:00 14:15

Více

UCI EVROPSKÝ POHÁR V CYKLISTICE HANDICAPOVANÝCH & MEMORIÁL EVŽENA CIHLÁŘE & ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE V SILNIČNÍ CYKLISTICE PROPOZICE

UCI EVROPSKÝ POHÁR V CYKLISTICE HANDICAPOVANÝCH & MEMORIÁL EVŽENA CIHLÁŘE & ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE V SILNIČNÍ CYKLISTICE PROPOZICE UCI EVROPSKÝ POHÁR V CYKLISTICE HANDICAPOVANÝCH & MEMORIÁL EVŽENA CIHLÁŘE & ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE V SILNIČNÍ CYKLISTICE 29. 30.září 2012 PROPOZICE POŘADATEL : SK Handicapovaných cyklistů Praha Česká asociace

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA O.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2015 Pohár města Česká Lípa 10. 12. 4. 2015 3 - denní turnaj pro děti narozené r. 2004 a mladší Hokejový turnaj 2015 - Česká Lípa - r. 2004

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE

Více

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností Přerovský volejbalový klub pořádá ve spolupráci se Statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem 24. ROČNÍK VELKÉ CENY PŘEROVA JUNIOREK PARTNEŘI TURNAJE: Teplo Přerov a.s., Technické služby města Přerova

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!!

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!! QantoCup 2015 O víkendu 27.6.-28.6.2015 se uskuteční již sedmnácté pokračování QantoCupu. Na hlavním Svitavském stadionu se o tomto víkendu potká 85 týmů v turnaji mužů a 16 týmů v turnaji veteránů. První

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

Talířová na Nížkově 35. ročník

Talířová na Nížkově 35. ročník Talířová na Nížkově 35. ročník Termín konání: 19. září 2015 Hrací louka u rybníka (jako minulý rok) Časový harmonogram: Termín konání: 19. září 2015 Příjezd: většina přijede již 18. září večer Začátek

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010

SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010 SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010 Důvod Rozvoj členské základny baseballu v České Republice prostřednictvím nejvíce rostoucí kategorie mládeže do 10ti let. Umožnění zapojení škol do soutěže pomocí

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013 2 Číslo závodu: 928E1 I. Základní údaje 1.1. Pořadatel: JK PZOO Chomutov, z pověření ČJF Adresa: Jezdecký klub K Podkrušnohorského zooparku

Více

Pozvánka na veřejný závod horských kol

Pozvánka na veřejný závod horských kol Pozvánka na veřejný závod horských kol Jménem SK Handicapovaných cyklistů Praha, ve spolupráci s Bikros klubem Řepy a Městskou částí Praha 17 si dovolujeme pozvat Vás na veřejný závod horských kol, O pohár

Více

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM Podzimní lyžařský přespolák 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy Lyžařský klub USK CS Plzeň ve spolupráci s KATEDROU TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ZČU Dne 3. LISTOPADU

Více

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Všeobecné informace: 1. SQ Liga (dále jen SQL ) je klubová soutěž jednotlivců, kterou hrají muži a ženy

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

závěrečná zpráva PROJEKT

závěrečná zpráva PROJEKT Klub orientačního běhu Moira Brno, o.s, Lidická 50, Brno, 658 12 závěrečná zpráva PROJEKT Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu orientačního běhu Brno na rok 2014 Datum zpracování: listopad,

Více

XVI. ročníku turnaje

XVI. ročníku turnaje Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořadatelů, Jablonec, z.s. a Domu dětí a mládeže Vikýř, přivítali ve sportovním areálu 6. ZŠ Mozartova na XVI. ročníku turnaje JUNIOR NORTH CUP MICRO

Více