-- Hezke vtinoce vam preje-

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-- Hezke vtinoce vam preje-"

Transkript

1 Hezke vtinoce vam preje-

2 8 ylo by to trochu daleko - az do dnesnf Palestiny - pokud bychom chteli navstlvit to mesto, v nemz se narodil Jezfs Kristus. Ale jmeno Betlem nenf ani v severovychodnfch Cechach nijak neobvykle. A dokonce u nas existujf i Jeslicky. Ale proc tam chodit, kdyz najdete prima,skautsky'' betlem, ktery namaloval oblfbeny malfi' Miroslav Schonberg, v prfloze dnesnfho prosin- ty Josef a Jezulatko byly kamenne, di'evene ci voskove sochy v zivotnf velikosti a skutecnych satech. Postupem casu se k temto obrazum pi'idavaly vselijake drobne scenky, v nichz vetsinou ucinkovali studenti, a to tak dlouho, dokud nebyly hry cfrkvf zakazany jako nedustojne. Staly se pak soucastl kolednfch obchuzek od domu k domu. Tyhle sochy- sv. Josefa, Panny Marie a Jezfska v jeslfch byly zakladem betlemu, ktere se v kostelfch zacaly stavet v dobe baroka. Nejdi'fve jen ve velkych mestech, ale casem se zacaly objevovat i ve slechtickych s postavami svate rodiny a nekolika pastyri a nemi krali. Stavely se na stu I ci na polici. Vetsf betlemy se vsak instalovaly napevno na cele vanocnf obdobf. Nejdrfv se notlivych figurek i celych skupinek betlema, vcetne volanf kukacky. Mohli bychom vsak jmenovat i dalsf jedinecne betlemy - Jachyma Metelky v Jilemnici, Josefa Mai'atky z Vysokeho nad Jizerou, Frantiska Kolare z Pi'fbrami a i'adu dalsfch. Cechy a Morava se Slezskem vubec byly povazovany za dulezitou betlemai'skou oblast. Hlavne podhorske a horske kraje, Jizerske hory, Krkonose, postavilo lesenf - di'evena stupnovita kostra, na ni se upevnily kulisy betlema - dole jeskyne, skaly, lesy, nahoi'e mesto - a pak uz se z pudy snasely bedny a krabice s figurkami. Takove betlemy pres celou sfi'ku mfstnosti staveli jejich tvurci casta cela leta. Mozna znate nas Tfebechovicky betlem, pati'fcf mezi nejkrasnejsf v cele Evrope. Vznikl na pi'elomu 19. a 20. stoletf, a je to vlastne velke di'evene divadlo s ctyi'mi sty postavickami. Krome ~~ biblickyc~ postav ~~ tu najdeme :\, Sevce, '\J ~~~ coveho cfsla? A tak se aspon spolu vydejme trochu nazpet, a povezme si neco z historie betlemu. Rfka se, ze prvnf jeslicky pry postavil sv. Frantisek z Assisi o vanocfch roku 1223, aby lidem priblfzil atmosferu Kristova narozenf v betlemske jeskyni. v lese poblfz obce Greccio v Umbrii vyhledal jeskynku, u mfstil do nf senem vystlane jesle a privedl tam ziveho osla a vola. Slouzil tam dokonce pulnocnf msi. Tenhle napad se jeho radovym spolubratrfm velice zalfbil a zacali ho kazdorocne opakovat, takze se tradice brzy rozsfi'ila i do dalsfch klasteru. Nebyly to vsak jeste jeslicky jake zname dnes, ale zive obrazy - lide, oblecenf do obleku pastyru a kralu, kterf podle nabozenskych obradu predstavovali klanenf pastyru nebo vychodnfch mudrcu novorozenemu domech. Casto je zhotovovali umelci zvucnych jmen jako napi'. Michelangelo, Rafael, Tintoretto, Veronese aj. Betlemy se postupne rozrustaly o dalsf postavy kolednfku, zvetsoval se doprovod kralu o dalsf sluzebnfky a cizokrajna zvfi'ata, pocet pascyi'u a jejich stad. Kostelnf betlemy zfskaly takovou oblibu, ze nejen deti, ale i dospelf venovali svou pozornost jejich prohlfzenf. A dokonce mnohem vetsf nez obi'adum u oltare. A tak koncem 18. stoletf cfsai' Josef II. zakazuje vystavovanf jeslicek v kostelfch jako naivnf a cfrkve nedustojny zvyk. Od tech dob se betlemy zacfnajf objevovat i v mestanskych domech a ve vesnickych chalupach, v rodinach i'emeslnfku, rolnfku, tkalcu ci hornfku. A tak u nas vznikajf betlemy stavene lidovymi umelci, male i velke, skrfi'love, rohove, s figurkami ze di'eva, z papfrove hmoty, vosku, hlinene, sklenene, pernfkove. Nejjednodussf truhlai'e, tkadlece a muzeme si lehce udelat i obrazek mestecka a doby, v nfz betlem vznikal. Otcem myslenky postavit betlem, 'ktery bude nejkrasnejsf a nejvetsf na svete tak, ze se na nej pi'ijede podfvat i sam cfsai' pan z Vfdne, byl sedlak Josef Probost, ktery tomuhle svemu napadu obetoval nejen svuj grunt, ale i spolu s mistrem i'ezbai'em Josefern Kapucianem ctyi'icet let sveho zivota. Betlem je dvoupatrovy, sedm metru dlouhy, ti'i siroky, dva a pul vysoky. Sekernicky mistr Josef Friml dfky chytremu Orlicke hory, Vysocina, Sumava, Pi'fbramsko, na Morave Valassko a Jeseniky s Opavskem. V dobach, kdy se stavely betlemy pres celou stenu casta ti'eba jedine vytapene svetnice v horske chalupe, se rodina musela vzdat na dva mes1ce pohodlneho spanf a pi'esfdlit ti'eba na pee, ci spat na luzku pod betlemovou konstrukcf. Tak tohle vam urcite s nasfm betlemem UZ nehrozf. Stacf, kdyz si figurky jenom vysti'ihnete, podlepfte tvrdym papfrem a muzete je stavet pod stromek ve sve klubovne ci doma. A nezapomente si je po vanocfch zase dobi'e schovat. Mozna, ze k nim pi'fstf rok jeste nejake dalsf pridame. -hr-

3 Kronika chlapeckeho odd:ilu - r prosince SLIB V~ECH SKAUT8 Ne slib jsme se priprevovali cely tyden. Usnesli jsme se, ~e pri slibu zaroven oslavime vano~ni svatky. Ke~dy neco prinesl ne cukrovi. Upekiy jej sestricky a uvarily k nemu cej. Nevstivil nas Ota a nas vedouci Jirka Kafka, ktery byl na dovolene z vojny. Zazpivali JSme vanocni pisne. Po nichz jsme snedli cukrovi, ktere jak rikali kluci, bylo prima. Nekonec jsme slavnostne slozili skeutsky slib. Jirka byl velice prekvapen. Ukazali jsme mu, ze aspen za neco stojime. s chuti do prace a do noveho roku! PoKs;j [idem do6re vt1le

4 I ZVONU TA HNE I )/ I NAD ZAYt:JI. Kronika d:!vc:!ho od.d:!lu,_ r OOOOOOOOOOOOOOOOOGOCOOOOOOOOOqOOOOOOO. if'. ~ :;-q-~5-. ~ ~-- ~ ~~ I... ' :. '. r.>~. ~ -<>~. ~ do<o~'k' ~:~ -. ~ ~ ~. ~. c-o~~ -,0~~ ~ v- ~ /... ~/a- r - -~--r~ ~~ ~ /Otk~..,c?~:... 4~.~ ~ - ~~/~. ~-- 70 ~-/ 7 ~ -~ :.~. ~~ : ~.. ~"~ ~e'~cm>~/ k::,~; ~-.-o~ ~~ / ~- e>?o~~:-,oh~ a.- ~- ~-rr~ Aoe- ~~<-~/~~~~ ~/O~p ~~, d~. t3. ~~ c:r- 71J,..., ~. if_./--- ~. "t ~. _' ~.h!l c:7 / A-oda_, "1. '-C~. c.}'' -V' ~~ ~ ~. o..~ua:~ AS4&.o a-n-a.' - ~Lr~~~ ~~~~~-r?r j~ kd. ~ - ~~-It ~~ ~~/ ~ - & /04-o-- ~~ a- ~ 0 7: ~~" ~ ~ ~ ~ak_- 7. 'c;u7 ~ ~~-~/~ ~7~/.' (~<hn/ 1'-7'~ ~ ~,L a. /(}&~ /~ ~~ tj,, 13~r ~ - -~~ ~r~/ / ;~~ ~ ~~ /V-~"r~~ '

5 ~~ -. I! I i VEDOUCt JUNAKA V SOBf~oV~ JI~! KAFKA - TATA QDD/L_.BOK

6 .J )f_ d. t-r/.: /q rr, / ---. I~_Ar~ ~----~ ~~~ ~ /~ ~ ~- ~ ~~ ;;..:._ -~rr- /~~ ~ -~ r-~... ~~~ - 4--ty/~ - ~~~~-/U~/ ~ ~ --~. 'Z:'-/~~~/~ -~ -v- ~~/~ ~~~~-A. _~--~~ ~~ - 44 _ ~ -~~ I /- :f. II - 1!.-::.-~ W,-J.'d.. ~1: - --.t: Cji4 -t~a l-~ _ f< _aj'~a _ _ J. ~~ _k(iv.: l~y' l.f. ~4 kr,-v.. ~y' S: F On.,dt;~._'c_.ek_ 6. Ct4i~f fje "i/ h -~ 1. ~4-"" _l?>t;z_ij - I. 9~ Vopr.r~/. Cf. 1'!'/i4{.j, Z vvl.:/nel.

7 --~ = , CTYR /)t VC.K.

8

9 /}~~~~~~~. {~'~'~. z. '}1-~ ~ ~ ~~~, ~ ~-1.-~~.. s.u~ ~ ~~~~A-4- ~~a.~~~~~ Lf. -1/JtJ ~ tnl{_ ~ ~ ~, ~~ ~~~~.,4" ~ ~ d.,. 4t7~ -r-~~~~~~~~, ~ ~0 / ~ ~0?t.- ~, ~ ~. ~~~~<~. ~~~ ~tt,~~~ ~~,~~~~~~ ~-JcJoo~/~ ~,~~-~~ I ~ /~ A-"""~~ / }. ~ ~/~ ~~~.,/(/. {/~~~~ ~ ~ J---I'T ~ ~/ ~~ ~ ~ r-,r_...&.,u, ~ ~~a.~i A.. ~ ~/~

10 I J I I I

11 l-ila 5 J(])E Pl!.OSJ NfC -.,.. :A~:._;. ZVONLI v 0 ])ALC TAHN E y Tl6f. Kronika divciho oddilu r. NAD... v / ~ ZAVf.JJ./ ZA N!KA.. I TO...,, / f> (J-(...l- r>.rev>-v~~ -tdj I!.. u_, / CJC q. l ~~?v cu~o- c:...o- 1 '"''. / I I, c.~ -v- <!...<..- / ~ ~ 0-o~-<..'U ~ c~... ~t. ~ ~~~v~v,, 71 ~ />"h.- c:t. I ~ ; c.l-6 (... : : i, -.. ~: : -- :..... ~-...:.::_....:-. ' -:. :.~ -:.'.-~- ;...:.:. ~<

12 j l! 1 I {! l l

13 POND ELi bl. Urban Ester OTERY sv. Dominik Dagmar STREDA sv. Petr Kanisius Natalie CTVRTEK sv. Servul Simon PATEK Kristus se chce narodil ve v~ech lidech, ktere denn~ potkavam. (Chiara Lubichova) den. d~n- Adam a Eva ELE hod vanoent Narozeni Pane

14 Kresli la M. Volechov:i-Vejvodova. - J. ' POKOJ LID.EM DOBRB VOLE ' ~.

15 - 8 - Dale byly v roee 1903 opraveny, vycisteny a naladeny. Dfevena mfizka pfed presbytefi je z r pofizena z milodar~. Zpov~dniee je z r. 1957, pofizena t6z z mi1odar~. Na velk6 vezi byly az do dva zvony. Vetsi zvon, ktery je zde dosud, ma nahofe na okraji necitelny napis. Vyska -47 em, pr~mer 61 em, zakladni ton F. Mensi zvon byl bez napisu. v~~ka 43 em, pr~mer 54 em. Zakladni ton H. Byl, musel byt odevzdan na va1ecne potfeby ve valee Zvonar a rok snad udan v napise. Zvonek na male vezi, ktery byl t6z odvezen. Mel napis "Gegossen von Josef Hilzer in Iglau 1857"! Byl 24,64.kg tezky. Tak zvany "Sanktus". Mel vysku 35 1/2 em, pr~mer 37 em a s obrazy Ukfizovaneho na jedne, a Neposkvrneneho Poceti na druhe strane. Ton c. Tento zvonek darova1 knife Josef Dietriehstein, 2. iedna 1858 misto dfivejsiho pukleho zvonku. V ~ervenei 1921 za farafe Maye byl koupen z milodaru od fy Cerveny z Hradee Kralove zvonek 13 kg tezky za 780 Kcs. Musel byt tez odevzdan 6. bfezna Faraf May pise o nem na str. 143 sopotske kroniky: "Dal jsem ho synem kovafe Smetanky sejmouti a sam ho donesl do urceneho mista v Chotebofi v patek 6. bfezna 1942, kdyz jsem ho drive oplakal. Sam jsem ho pfines1 v r z Hradee a nyni ho sam musim odnesti. Veru udalost k placi." 29. listopadu 1956 byl zavesen zvonek zvany "Umiracek". Vazi 7 kg, vyska 20 em, spodni okraj 26,5 em, horni 14 em. Na spodnim okraji je vyrazeno L.P V kostele jsou zaveseny dvd 1ustry, dfeveny je Z minuleho stoletf, je 0 nem zminka, ze byl opravovan v roee V roee 1953 byl prendan da1 do 1odi ehramove a namisto jeho byl zavesen pfi uprave a rozsifeni elektr. osvetleni lustr skleneny, dar dekana Polreicha z Chotebofe. Kostel byl ma1ovan v r od bratff Novotnfch. Na klenbe byly z1ate a ~fibrne hvezdy na modrem podklade. Nynejsi ma1ovani bylo provedeno od 23. kvetna do 21. cervna 1955 od Emi1a Vachy z Pardubic, prdrnys1oveh~ rnalife a Josefa Po1aka z Rican nad Labem.

16 - 8 - Kaple Byla vystavena v r Byl do ni dan milostny obraz Panny Marie, kteryby1 v puvodnim koste1icku na h1avnim o1tafi. V roce 1915 byla pofiz~na z mi1odaru socha Panny Marie Lurdsk~ za 100 zlatych, za farafe Maky. Skala by1a ze dfeva, oct truh1afe Cisafe z Chot~bofe. Socha je vysoka 140 em, z tvrde sadrove masy, jemne po1ychromovana od fy Krejcik, Praha XII. Byla o prvni pouti vikafem Lastovickou z ChoU~bo:fe. Socha je upominkou na prvni svetovou va1ku. 0 prvni pouti 7. cervence 1957 by1a socha Panny Marie Lurdske p:fenesena do kap1e v kostele a misto ni byl znoyu zavesen mi1ostny obraz z puvodniho kostela, ktery by! restaurovan akad. rnali:fem Prochazkou z Pardubic. By1 posvecen vikafem z Uhelne Pfibrami. Kap1e rna dve okna, zelezne ramy se sesti~helnikovymi tabulkami jsou za1ity olovem a by1y zhotoveny a zazdeny v race 1957, drive zde by1y d:fevene okenice. Pod velkou veii je kostnice, delka hlavni chodby je asi 5 m a lev~ chodby 2 m. V hlavni chodbe za d:fevenou pfepazkou je 2 m dlouha a asi 80 em vysoka hromada kosti. Na pfepazce je i.e1ezna tabulka s napisem: "Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy." V!eve chodbe, ktera je zamfii.ovana je srovnano na 600 lebek a nekolik set hnatu. Jsou to kosti ze zruseneho hfbitova, ktery byl kolem koste1a, kde se pochovavalo i ze St:fiiova. Far a Fara by1a vystavena v race Stoji na skalnat~rn pahorku, vzda1ena od kostela 55 kroko. Dal ji postavit Karel z Dietrichsteina / /, ktery zde take vystave1 kostel misto puvodniho. V race 1764 by1a dostavena a by1 sem umisten staly knez. Lokalie do te doby Krubemburska /Kfii.ovska/ byla povy8ena na faru 22. bfezna Duchovni spravu ved1i: I. residentni kap1ani /prvni ctyfi / a lokaliste: 1. Josef Vrba, 2. Vaclav Zita, 3. Josef Toul, 4. Frant. Macek, 5. J akub Cepl / /, 6. Pave 1 Pola.nsky / / 7. Jan Michl / /, 8. Frant. Sch3ps / / 9. Matej Sluga / /, 10. Vaclav Hofman / / 11. Jan Sembera / /, 12. Josef P1esse1 / /

17 II. farari: 1. Josef Ty11 / /, 2. Frantisek Knop, administrator a po nem Karel Weidenhoffer, administrator, 3. Jan Janku ( / po nem administrator Jan Belsky 4. Ant. Janacek / / a po nem Vaclav Havlik 5. la~lav Havlik / / po nem A.B. Mak od 1909, po nem kaplan Benes, 6. Bohurnil May / /, 7. Alois Zamazal. / / administrator, dochazel ze Studence, od roku 1952 administrator Bohurnil Kranda. Kfiz pfed kostelem: Naproti postrannimu vchodu do kostela je opukovy pomnik s,kfizkem, na.kter6m je rnrarnorova deska s napisem: "Kralovno nebes, oroduj ia nas. "Tento napis dal vysekat v roce 1955 socharem Balounem z Chotebore administrator Bohumi1 Kranda. Puvodne to by! nahrobni kamen s napisem: "Zde odpociva rodina Janackova". Kfiz na Sopotech pred kostelern: U kostela stoji zulovy kriz na opukovem podstavci a s litinovym telern Pane. By! postaven v roce 1901 za 78 korun od panf Marie S1ejskov6 z Chotebofe a na svatek "Vsech svatych" slavnostne posvecen fararem Havlikern. Drive zde stal kfiz opukovy z roku 1865, ktery byl v roce 1900 prudkou vichfici srazen a na kusy rozbit. Pred rdkem 1865 zde byl kriz dfeveny, postaveny v roce Na druhe strane podstavce jsou dva letopocty: 1865 a Podstavec je tedy z roku 1865 a kfiz z roku Studanka u vchodu do kostela: Dle ~stniho podani byla pry u postranniho vchodu do kostela studanka, z ktere si poutnici brali vodu. V roce 1956 kopali Fr. Stary /obuvnik, t.c. kostelnik/ a Karel Janacek ze Sobinova a nasli na leve strane vchodu vyhloubeny asi 50 em piskovcovy kamen. Byla to studanka na povrchovou vodu, nebot pramen na tomto miste neni.

18 Chodba pod koste1em: D1e podani starsich se vypravi o chodbe pod kostelem. Pri upravach vnejsku a vnitrku kostela v r zjistoval. Kare1 Janacek, pisatel teto kroniky ze1eznou tyci, kterou vr4ze1 pod ~1azbu, zda je pod ni chodba. Pd1 metru pod dnesni kamennou dlazbou by1o narazeno na cihly, pravdepodobne dlazba puvodniho kostela a metr pod d1azbou by1o narazeno na tvrdou ska1u. D1e toho se usuzuje, ze chodba pod kostelem neni. V roce 1945 zemrel farar BohumilMay. By! to clovek citliv~, dobr~ a 1idumiln~. P~sobil v sopotsk6 farnosti 25 roku. Od roku 1920 do roku Po nem az do roku 1952 dochaze1 s1ouzit mse svate administrator A1ois Zamaza1 ze spusedniho Studence. Roku 1952 zaca1 zde pdsobit administrator Bohumi1 Kranda. V roce 1951 za farare A1oise Zamazala by1a opravena strecha a pokryta cerven~mi taskami namisto plechu, ktery by1 jiz rezem poskozen. V roce 1953 by1 prestaven taras u postranniho vcl,odu, kter~ by1 sroucen. Do jeho stavby se zazdi1y nahrobni kameny ze zruseneho hrbitova kolem koste1a, kde byl zrizen park. Vsechny prace by1y vykonavany katoliky obce sobinov~k6 brigadnicky po jejich prichodu z prace. Posledni baka1ar loka1ista v Sopotech: By1 jim Jan ~embera, kter~ pusobi1 v Sopotech od roku 1814 do roku ~asopis "~ech" ze dne 7. kvetna 1916 c. 125 na str. 10 pise o baka1arich: Titul bakalar vzniklt na parizsk6 universite Sorbonne oznacoval, kdysi hodnost, kterou po prisne zkousce dosahoval ten, jenz sice k doktoratu /mistrovstvi/ mel jeste notny krok, ale prece ~el na universite cisti, ne vsak ' prodnaseti jako profesor. Ce1a rada baka1aru, kteri zkousek doktorskych neslozili, zdstala proto pri ucite1stvi na skolach nizsich. Tanto stupen hodnosti by1 zrusen u nas na pocatku 19 stoleti. Poslednim promovany~ bakalarem Pisem svatych byl Jan ~emb~r~,

19 SESTRA MARIE STARA - ZAME~NiK:OV A, VEDOUc! DtV~iHO ODDfLU JUNAKA V SOB:frtovt NAD~ENA A OBtTAVA SKAUTKA FOTOGRAFIE Z R / a. ~ l I

20 'ZPRAVY OST~:f~fi wwwwwwwwwwwwww Prosincove cislo z vetsi casti je v~novano vzpominkam na skautske vanoce po v alce, v letech a prosince cekame do Junackeho domova odd'il br. Kolare z Prshy. Bratri cht~ji prozit v Sobinov~ jednu noc. 18. prosince, v ned~li od 14 h bude predvanocni beseda. Ucast slibili hudebnici: Adolf Mergl houslista, z Oudolen~, Jiri Prochazka z Krucemburku varhanik s pritelem. Bude doprovazet kostelni sbor na elektr. varhany. Nas casopis, o ktery je zajem, budeme se snazit stale zlepsovat i v race pristim. V tomto cisle je priloha Vesele v ano~ni hody a druhe vymalovanky. Bratri a sestry, drazi pratele, t~sime se na Vasi navste v.u. Priveate i sve mile! Pozvanky obdrzite. Prejeme Vam radostne svatky vanocni a stastny navy rok Vasi - Mirek, Lukas, Kaja, Vrata, Tarzan V prosinci Leta Pan~ Radu;jte se, vese1te se, Raduj~te se, vesel te se, zrodil.o se dit~prislo spasit hrisnt sv~t, jenz od svych stat s chudymi pastyri, jestli to nevite. do Betleme miri. Raduj:te se, vesel te se: Jezisek to dit~! Do ko:stela si zajd~te,

21 Kronika chlapeckeho odd:(lu - rok BE S E D A prosinee Ve 12,15 jsme zatopili v klubovn~ a pfipravili vodu na k~vu a caj. Fred 13 h pfisel prvni skautik Kaja Bilek. Po n~m kr~tce Zden~k N~mec e d~vcata. Do 13,30 se nas c elkem seslo osmn~ct. Z Chot~bore prij :~el vlakem bratr Petr Hajek, ze ~dirce Jan Coufal, z Bilku Mirek Zahr~dka. Pfisly taky ~eny zp~vacky kostelniho sboru a t~sn~ pfed 14h Markets ~matlanova s rodici, z Chrudimi. Dohromad'y nas bylo sedesat. Vsichni sed~li. Napred vedouci strediska Tarzan seznamil pfitomne s cinnosti za rok 1992 a pak slozila Janicke Peskov~ slib sv~tlusky a Kaja Bilek s Petrem Jagrem slib vleet. Po slibech prednesl Radek basen: Skautsk~ lilie. Pok Tonda Perina- Pobocnik rozdal d~rky. Kostelni sbor 2ap~l koledy a Markets, az do 17 h hrala na harmoniku a zpivala pisne. Cukrovi z talif~ mizelo, 2 kg pomerene~ a 2 kg mandarinek taky. Mandarinky daroval Antonin Kudl~eek z Hliny. Cukrovi prinesly maminky

22 ...,, ZJ#IU~~ERNEJ.IO PETRA"" KIKS S VANO~N(M STROMKEM

Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic. Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014

Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic. Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014 Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARDkostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014 Milí přátelé, možná už v této chvíli přemýšlíme, co budeme dělat

Více

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ADVENTNÍ ČÍSLO PROSINEC 2013 SLOVO

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

Z obsahu. ročník 16 září 2006

Z obsahu. ročník 16 září 2006 1 Betlém ve švédské Uppsale. Snímek dr. Vladimír Heger. Vážení čtenáři, náš časopis Betlémy a betlemáři (BaB), který spojuje členy sdružení od jeho založení v roce 1990, tímto. číslem zahajuje sedmou desítku

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Uvnitř časopisu - kupón na slevu

Uvnitř časopisu - kupón na slevu Cena 10,- Kč Březen - Duben 2008 Co se děje na Sv. Antonínku Dočká se zámek ve Veselí opravy? Velká nad Veličkou - tady je vláda Horňácka Herec Kačer: Jsem jen obyčejný strejda Kde se hraje na Ostrožsku

Více

Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1. Úvodník

Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1. Úvodník Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1 Vážení čtenáři, Úvodník farníci, návštěvníci a přátelé farnosti, prostě vy všichni, kterým se tento výtisk Svatovavřineckých listů dostal do rukou. V lednu tohoto

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

ATENTÁT NA HEYDRICHA A OSTRAVSK1. LÉKA~ MUDr. B~ETISLAV LYCKA

ATENTÁT NA HEYDRICHA A OSTRAVSK1. LÉKA~ MUDr. B~ETISLAV LYCKA ostravské pobočky Genealogické a heraldické společnosti v Praze Jan PCH.ÁLEK ATENTÁT NA HEYDRCHA A OSTRAVSK1. LÉKA~ MUDr. B~ETSLAV LYCKA Již 37 let uplyne letos od nejtemnějších dnů německé okupace ~ tzv.

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

Milí spolupracovníci,

Milí spolupracovníci, 117 14. 2. 2012 Milí spolupracovníci, za měsíc bude na Lipinách předávána služba v provinciální radě. Ti z nás, kteří službu vykonávají již šest let, ji s ulehčením předají novým členům. Je to pro nás

Více

ZPRAVODAJ obce Rusava

ZPRAVODAJ obce Rusava ročník: XVII. září 3/2008 ZPRAVODAJ obce Rusava LII. cena: 10 Kč Daň z nemovitosti Slovo má starosta... Zastupitelstvo obce schválilo dne 19. 6. 2008 vyhlášku obce, kterou se zvyšuje daň z nemovitosti.

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ. Proseč Nové Hrady Perálec

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ. Proseč Nové Hrady Perálec Proseč Nové Hrady Perálec www.farnispolecenstvi.cz cena: dobrovolný příspěvek (náklady na jeden výtisk Kč 15.-) Milí farníci, jsem rád, že vás mohu znovu oslovit v našem časopise. Chci se s vámi podělit

Více

Národní park Šumava - produkt, nebo oběť doby?

Národní park Šumava - produkt, nebo oběť doby? Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 9 2/2012 Národní park Šumava - produkt, nebo oběť doby? V pondělí 13. 2. 2012 uspořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu

Více

Bakalářská práce. 2012 Zuzana Dvořáková

Bakalářská práce. 2012 Zuzana Dvořáková Bakalářská práce 2012 Zuzana Dvořáková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra církevních dějin Bakalářská práce Život P. Martina Františka Vícha Vedoucí práce: ThDr. Rudolf

Více

Nová mateřská škola otevřena

Nová mateřská škola otevřena Sníh padá a padá Vážení, na adventních nedělích jsme si přáli, aby byly bílé vánoce a jak je vidět příroda nás vyslyšela. Netrefila se na vánoční svátky, ale od ledna máme sněhu dost a dost. Snažíme se

Více

Spálenopoříčský zpravodaj

Spálenopoříčský zpravodaj Spálenopoříčský zpravodaj 14. ročník 12. prosinec 2004 V Á N O Č N Í V Y D Á N Í ************************************************************************************* Vážení občané. Prožíváme advent. Dobu

Více

Všem je nám známo, že bez finančních

Všem je nám známo, že bez finančních SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, blíží se konec kalendářního roku a s ním i prostor pro bilancování a malé ohlédnutí za jeho průběhem. Všem je nám známo, že bez finančních prostředků se investiční akce

Více

Krásná a dojemná derniéra Prodané nevěsty

Krásná a dojemná derniéra Prodané nevěsty Takové množství lidí, které se sešlo na posledním představení Prodané nevěsty, pyšelská sokolovna snad ještě nezažila. A to nejen proto, že nikdy nebylo k dispozici takové množství židlí. Bylo prodáno

Více

Fotografie J. S. Guth-Jarkovského: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie J. S. Guth-Jarkovského: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Průvodce Prahou tak, jak bylo vydáno Nakladatelským družstvem Máje v roce 1905 (GUTH- JARKOVSKÝ, Jiří Stanislav. Průvodce Prahou: pro mládež. Praha: Nakladatelské družstvo

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více