-- Hezke vtinoce vam preje-

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-- Hezke vtinoce vam preje-"

Transkript

1 Hezke vtinoce vam preje-

2 8 ylo by to trochu daleko - az do dnesnf Palestiny - pokud bychom chteli navstlvit to mesto, v nemz se narodil Jezfs Kristus. Ale jmeno Betlem nenf ani v severovychodnfch Cechach nijak neobvykle. A dokonce u nas existujf i Jeslicky. Ale proc tam chodit, kdyz najdete prima,skautsky'' betlem, ktery namaloval oblfbeny malfi' Miroslav Schonberg, v prfloze dnesnfho prosin- ty Josef a Jezulatko byly kamenne, di'evene ci voskove sochy v zivotnf velikosti a skutecnych satech. Postupem casu se k temto obrazum pi'idavaly vselijake drobne scenky, v nichz vetsinou ucinkovali studenti, a to tak dlouho, dokud nebyly hry cfrkvf zakazany jako nedustojne. Staly se pak soucastl kolednfch obchuzek od domu k domu. Tyhle sochy- sv. Josefa, Panny Marie a Jezfska v jeslfch byly zakladem betlemu, ktere se v kostelfch zacaly stavet v dobe baroka. Nejdi'fve jen ve velkych mestech, ale casem se zacaly objevovat i ve slechtickych s postavami svate rodiny a nekolika pastyri a nemi krali. Stavely se na stu I ci na polici. Vetsf betlemy se vsak instalovaly napevno na cele vanocnf obdobf. Nejdrfv se notlivych figurek i celych skupinek betlema, vcetne volanf kukacky. Mohli bychom vsak jmenovat i dalsf jedinecne betlemy - Jachyma Metelky v Jilemnici, Josefa Mai'atky z Vysokeho nad Jizerou, Frantiska Kolare z Pi'fbrami a i'adu dalsfch. Cechy a Morava se Slezskem vubec byly povazovany za dulezitou betlemai'skou oblast. Hlavne podhorske a horske kraje, Jizerske hory, Krkonose, postavilo lesenf - di'evena stupnovita kostra, na ni se upevnily kulisy betlema - dole jeskyne, skaly, lesy, nahoi'e mesto - a pak uz se z pudy snasely bedny a krabice s figurkami. Takove betlemy pres celou sfi'ku mfstnosti staveli jejich tvurci casta cela leta. Mozna znate nas Tfebechovicky betlem, pati'fcf mezi nejkrasnejsf v cele Evrope. Vznikl na pi'elomu 19. a 20. stoletf, a je to vlastne velke di'evene divadlo s ctyi'mi sty postavickami. Krome ~~ biblickyc~ postav ~~ tu najdeme :\, Sevce, '\J ~~~ coveho cfsla? A tak se aspon spolu vydejme trochu nazpet, a povezme si neco z historie betlemu. Rfka se, ze prvnf jeslicky pry postavil sv. Frantisek z Assisi o vanocfch roku 1223, aby lidem priblfzil atmosferu Kristova narozenf v betlemske jeskyni. v lese poblfz obce Greccio v Umbrii vyhledal jeskynku, u mfstil do nf senem vystlane jesle a privedl tam ziveho osla a vola. Slouzil tam dokonce pulnocnf msi. Tenhle napad se jeho radovym spolubratrfm velice zalfbil a zacali ho kazdorocne opakovat, takze se tradice brzy rozsfi'ila i do dalsfch klasteru. Nebyly to vsak jeste jeslicky jake zname dnes, ale zive obrazy - lide, oblecenf do obleku pastyru a kralu, kterf podle nabozenskych obradu predstavovali klanenf pastyru nebo vychodnfch mudrcu novorozenemu domech. Casto je zhotovovali umelci zvucnych jmen jako napi'. Michelangelo, Rafael, Tintoretto, Veronese aj. Betlemy se postupne rozrustaly o dalsf postavy kolednfku, zvetsoval se doprovod kralu o dalsf sluzebnfky a cizokrajna zvfi'ata, pocet pascyi'u a jejich stad. Kostelnf betlemy zfskaly takovou oblibu, ze nejen deti, ale i dospelf venovali svou pozornost jejich prohlfzenf. A dokonce mnohem vetsf nez obi'adum u oltare. A tak koncem 18. stoletf cfsai' Josef II. zakazuje vystavovanf jeslicek v kostelfch jako naivnf a cfrkve nedustojny zvyk. Od tech dob se betlemy zacfnajf objevovat i v mestanskych domech a ve vesnickych chalupach, v rodinach i'emeslnfku, rolnfku, tkalcu ci hornfku. A tak u nas vznikajf betlemy stavene lidovymi umelci, male i velke, skrfi'love, rohove, s figurkami ze di'eva, z papfrove hmoty, vosku, hlinene, sklenene, pernfkove. Nejjednodussf truhlai'e, tkadlece a muzeme si lehce udelat i obrazek mestecka a doby, v nfz betlem vznikal. Otcem myslenky postavit betlem, 'ktery bude nejkrasnejsf a nejvetsf na svete tak, ze se na nej pi'ijede podfvat i sam cfsai' pan z Vfdne, byl sedlak Josef Probost, ktery tomuhle svemu napadu obetoval nejen svuj grunt, ale i spolu s mistrem i'ezbai'em Josefern Kapucianem ctyi'icet let sveho zivota. Betlem je dvoupatrovy, sedm metru dlouhy, ti'i siroky, dva a pul vysoky. Sekernicky mistr Josef Friml dfky chytremu Orlicke hory, Vysocina, Sumava, Pi'fbramsko, na Morave Valassko a Jeseniky s Opavskem. V dobach, kdy se stavely betlemy pres celou stenu casta ti'eba jedine vytapene svetnice v horske chalupe, se rodina musela vzdat na dva mes1ce pohodlneho spanf a pi'esfdlit ti'eba na pee, ci spat na luzku pod betlemovou konstrukcf. Tak tohle vam urcite s nasfm betlemem UZ nehrozf. Stacf, kdyz si figurky jenom vysti'ihnete, podlepfte tvrdym papfrem a muzete je stavet pod stromek ve sve klubovne ci doma. A nezapomente si je po vanocfch zase dobi'e schovat. Mozna, ze k nim pi'fstf rok jeste nejake dalsf pridame. -hr-

3 Kronika chlapeckeho odd:ilu - r prosince SLIB V~ECH SKAUT8 Ne slib jsme se priprevovali cely tyden. Usnesli jsme se, ~e pri slibu zaroven oslavime vano~ni svatky. Ke~dy neco prinesl ne cukrovi. Upekiy jej sestricky a uvarily k nemu cej. Nevstivil nas Ota a nas vedouci Jirka Kafka, ktery byl na dovolene z vojny. Zazpivali JSme vanocni pisne. Po nichz jsme snedli cukrovi, ktere jak rikali kluci, bylo prima. Nekonec jsme slavnostne slozili skeutsky slib. Jirka byl velice prekvapen. Ukazali jsme mu, ze aspen za neco stojime. s chuti do prace a do noveho roku! PoKs;j [idem do6re vt1le

4 I ZVONU TA HNE I )/ I NAD ZAYt:JI. Kronika d:!vc:!ho od.d:!lu,_ r OOOOOOOOOOOOOOOOOGOCOOOOOOOOOqOOOOOOO. if'. ~ :;-q-~5-. ~ ~-- ~ ~~ I... ' :. '. r.>~. ~ -<>~. ~ do<o~'k' ~:~ -. ~ ~ ~. ~. c-o~~ -,0~~ ~ v- ~ /... ~/a- r - -~--r~ ~~ ~ /Otk~..,c?~:... 4~.~ ~ - ~~/~. ~-- 70 ~-/ 7 ~ -~ :.~. ~~ : ~.. ~"~ ~e'~cm>~/ k::,~; ~-.-o~ ~~ / ~- e>?o~~:-,oh~ a.- ~- ~-rr~ Aoe- ~~<-~/~~~~ ~/O~p ~~, d~. t3. ~~ c:r- 71J,..., ~. if_./--- ~. "t ~. _' ~.h!l c:7 / A-oda_, "1. '-C~. c.}'' -V' ~~ ~ ~. o..~ua:~ AS4&.o a-n-a.' - ~Lr~~~ ~~~~~-r?r j~ kd. ~ - ~~-It ~~ ~~/ ~ - & /04-o-- ~~ a- ~ 0 7: ~~" ~ ~ ~ ~ak_- 7. 'c;u7 ~ ~~-~/~ ~7~/.' (~<hn/ 1'-7'~ ~ ~,L a. /(}&~ /~ ~~ tj,, 13~r ~ - -~~ ~r~/ / ;~~ ~ ~~ /V-~"r~~ '

5 ~~ -. I! I i VEDOUCt JUNAKA V SOBf~oV~ JI~! KAFKA - TATA QDD/L_.BOK

6 .J )f_ d. t-r/.: /q rr, / ---. I~_Ar~ ~----~ ~~~ ~ /~ ~ ~- ~ ~~ ;;..:._ -~rr- /~~ ~ -~ r-~... ~~~ - 4--ty/~ - ~~~~-/U~/ ~ ~ --~. 'Z:'-/~~~/~ -~ -v- ~~/~ ~~~~-A. _~--~~ ~~ - 44 _ ~ -~~ I /- :f. II - 1!.-::.-~ W,-J.'d.. ~1: - --.t: Cji4 -t~a l-~ _ f< _aj'~a _ _ J. ~~ _k(iv.: l~y' l.f. ~4 kr,-v.. ~y' S: F On.,dt;~._'c_.ek_ 6. Ct4i~f fje "i/ h -~ 1. ~4-"" _l?>t;z_ij - I. 9~ Vopr.r~/. Cf. 1'!'/i4{.j, Z vvl.:/nel.

7 --~ = , CTYR /)t VC.K.

8

9 /}~~~~~~~. {~'~'~. z. '}1-~ ~ ~ ~~~, ~ ~-1.-~~.. s.u~ ~ ~~~~A-4- ~~a.~~~~~ Lf. -1/JtJ ~ tnl{_ ~ ~ ~, ~~ ~~~~.,4" ~ ~ d.,. 4t7~ -r-~~~~~~~~, ~ ~0 / ~ ~0?t.- ~, ~ ~. ~~~~<~. ~~~ ~tt,~~~ ~~,~~~~~~ ~-JcJoo~/~ ~,~~-~~ I ~ /~ A-"""~~ / }. ~ ~/~ ~~~.,/(/. {/~~~~ ~ ~ J---I'T ~ ~/ ~~ ~ ~ r-,r_...&.,u, ~ ~~a.~i A.. ~ ~/~

10 I J I I I

11 l-ila 5 J(])E Pl!.OSJ NfC -.,.. :A~:._;. ZVONLI v 0 ])ALC TAHN E y Tl6f. Kronika divciho oddilu r. NAD... v / ~ ZAVf.JJ./ ZA N!KA.. I TO...,, / f> (J-(...l- r>.rev>-v~~ -tdj I!.. u_, / CJC q. l ~~?v cu~o- c:...o- 1 '"''. / I I, c.~ -v- <!...<..- / ~ ~ 0-o~-<..'U ~ c~... ~t. ~ ~~~v~v,, 71 ~ />"h.- c:t. I ~ ; c.l-6 (... : : i, -.. ~: : -- :..... ~-...:.::_....:-. ' -:. :.~ -:.'.-~- ;...:.:. ~<

12 j l! 1 I {! l l

13 POND ELi bl. Urban Ester OTERY sv. Dominik Dagmar STREDA sv. Petr Kanisius Natalie CTVRTEK sv. Servul Simon PATEK Kristus se chce narodil ve v~ech lidech, ktere denn~ potkavam. (Chiara Lubichova) den. d~n- Adam a Eva ELE hod vanoent Narozeni Pane

14 Kresli la M. Volechov:i-Vejvodova. - J. ' POKOJ LID.EM DOBRB VOLE ' ~.

15 - 8 - Dale byly v roee 1903 opraveny, vycisteny a naladeny. Dfevena mfizka pfed presbytefi je z r pofizena z milodar~. Zpov~dniee je z r. 1957, pofizena t6z z mi1odar~. Na velk6 vezi byly az do dva zvony. Vetsi zvon, ktery je zde dosud, ma nahofe na okraji necitelny napis. Vyska -47 em, pr~mer 61 em, zakladni ton F. Mensi zvon byl bez napisu. v~~ka 43 em, pr~mer 54 em. Zakladni ton H. Byl, musel byt odevzdan na va1ecne potfeby ve valee Zvonar a rok snad udan v napise. Zvonek na male vezi, ktery byl t6z odvezen. Mel napis "Gegossen von Josef Hilzer in Iglau 1857"! Byl 24,64.kg tezky. Tak zvany "Sanktus". Mel vysku 35 1/2 em, pr~mer 37 em a s obrazy Ukfizovaneho na jedne, a Neposkvrneneho Poceti na druhe strane. Ton c. Tento zvonek darova1 knife Josef Dietriehstein, 2. iedna 1858 misto dfivejsiho pukleho zvonku. V ~ervenei 1921 za farafe Maye byl koupen z milodaru od fy Cerveny z Hradee Kralove zvonek 13 kg tezky za 780 Kcs. Musel byt tez odevzdan 6. bfezna Faraf May pise o nem na str. 143 sopotske kroniky: "Dal jsem ho synem kovafe Smetanky sejmouti a sam ho donesl do urceneho mista v Chotebofi v patek 6. bfezna 1942, kdyz jsem ho drive oplakal. Sam jsem ho pfines1 v r z Hradee a nyni ho sam musim odnesti. Veru udalost k placi." 29. listopadu 1956 byl zavesen zvonek zvany "Umiracek". Vazi 7 kg, vyska 20 em, spodni okraj 26,5 em, horni 14 em. Na spodnim okraji je vyrazeno L.P V kostele jsou zaveseny dvd 1ustry, dfeveny je Z minuleho stoletf, je 0 nem zminka, ze byl opravovan v roee V roee 1953 byl prendan da1 do 1odi ehramove a namisto jeho byl zavesen pfi uprave a rozsifeni elektr. osvetleni lustr skleneny, dar dekana Polreicha z Chotebofe. Kostel byl ma1ovan v r od bratff Novotnfch. Na klenbe byly z1ate a ~fibrne hvezdy na modrem podklade. Nynejsi ma1ovani bylo provedeno od 23. kvetna do 21. cervna 1955 od Emi1a Vachy z Pardubic, prdrnys1oveh~ rnalife a Josefa Po1aka z Rican nad Labem.

16 - 8 - Kaple Byla vystavena v r Byl do ni dan milostny obraz Panny Marie, kteryby1 v puvodnim koste1icku na h1avnim o1tafi. V roce 1915 byla pofiz~na z mi1odaru socha Panny Marie Lurdsk~ za 100 zlatych, za farafe Maky. Skala by1a ze dfeva, oct truh1afe Cisafe z Chot~bofe. Socha je vysoka 140 em, z tvrde sadrove masy, jemne po1ychromovana od fy Krejcik, Praha XII. Byla o prvni pouti vikafem Lastovickou z ChoU~bo:fe. Socha je upominkou na prvni svetovou va1ku. 0 prvni pouti 7. cervence 1957 by1a socha Panny Marie Lurdske p:fenesena do kap1e v kostele a misto ni byl znoyu zavesen mi1ostny obraz z puvodniho kostela, ktery by! restaurovan akad. rnali:fem Prochazkou z Pardubic. By1 posvecen vikafem z Uhelne Pfibrami. Kap1e rna dve okna, zelezne ramy se sesti~helnikovymi tabulkami jsou za1ity olovem a by1y zhotoveny a zazdeny v race 1957, drive zde by1y d:fevene okenice. Pod velkou veii je kostnice, delka hlavni chodby je asi 5 m a lev~ chodby 2 m. V hlavni chodbe za d:fevenou pfepazkou je 2 m dlouha a asi 80 em vysoka hromada kosti. Na pfepazce je i.e1ezna tabulka s napisem: "Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy." V!eve chodbe, ktera je zamfii.ovana je srovnano na 600 lebek a nekolik set hnatu. Jsou to kosti ze zruseneho hfbitova, ktery byl kolem koste1a, kde se pochovavalo i ze St:fiiova. Far a Fara by1a vystavena v race Stoji na skalnat~rn pahorku, vzda1ena od kostela 55 kroko. Dal ji postavit Karel z Dietrichsteina / /, ktery zde take vystave1 kostel misto puvodniho. V race 1764 by1a dostavena a by1 sem umisten staly knez. Lokalie do te doby Krubemburska /Kfii.ovska/ byla povy8ena na faru 22. bfezna Duchovni spravu ved1i: I. residentni kap1ani /prvni ctyfi / a lokaliste: 1. Josef Vrba, 2. Vaclav Zita, 3. Josef Toul, 4. Frant. Macek, 5. J akub Cepl / /, 6. Pave 1 Pola.nsky / / 7. Jan Michl / /, 8. Frant. Sch3ps / / 9. Matej Sluga / /, 10. Vaclav Hofman / / 11. Jan Sembera / /, 12. Josef P1esse1 / /

17 II. farari: 1. Josef Ty11 / /, 2. Frantisek Knop, administrator a po nem Karel Weidenhoffer, administrator, 3. Jan Janku ( / po nem administrator Jan Belsky 4. Ant. Janacek / / a po nem Vaclav Havlik 5. la~lav Havlik / / po nem A.B. Mak od 1909, po nem kaplan Benes, 6. Bohurnil May / /, 7. Alois Zamazal. / / administrator, dochazel ze Studence, od roku 1952 administrator Bohurnil Kranda. Kfiz pfed kostelem: Naproti postrannimu vchodu do kostela je opukovy pomnik s,kfizkem, na.kter6m je rnrarnorova deska s napisem: "Kralovno nebes, oroduj ia nas. "Tento napis dal vysekat v roce 1955 socharem Balounem z Chotebore administrator Bohumi1 Kranda. Puvodne to by! nahrobni kamen s napisem: "Zde odpociva rodina Janackova". Kfiz na Sopotech pred kostelern: U kostela stoji zulovy kriz na opukovem podstavci a s litinovym telern Pane. By! postaven v roce 1901 za 78 korun od panf Marie S1ejskov6 z Chotebofe a na svatek "Vsech svatych" slavnostne posvecen fararem Havlikern. Drive zde stal kfiz opukovy z roku 1865, ktery byl v roce 1900 prudkou vichfici srazen a na kusy rozbit. Pred rdkem 1865 zde byl kriz dfeveny, postaveny v roce Na druhe strane podstavce jsou dva letopocty: 1865 a Podstavec je tedy z roku 1865 a kfiz z roku Studanka u vchodu do kostela: Dle ~stniho podani byla pry u postranniho vchodu do kostela studanka, z ktere si poutnici brali vodu. V roce 1956 kopali Fr. Stary /obuvnik, t.c. kostelnik/ a Karel Janacek ze Sobinova a nasli na leve strane vchodu vyhloubeny asi 50 em piskovcovy kamen. Byla to studanka na povrchovou vodu, nebot pramen na tomto miste neni.

18 Chodba pod koste1em: D1e podani starsich se vypravi o chodbe pod kostelem. Pri upravach vnejsku a vnitrku kostela v r zjistoval. Kare1 Janacek, pisatel teto kroniky ze1eznou tyci, kterou vr4ze1 pod ~1azbu, zda je pod ni chodba. Pd1 metru pod dnesni kamennou dlazbou by1o narazeno na cihly, pravdepodobne dlazba puvodniho kostela a metr pod d1azbou by1o narazeno na tvrdou ska1u. D1e toho se usuzuje, ze chodba pod kostelem neni. V roce 1945 zemrel farar BohumilMay. By! to clovek citliv~, dobr~ a 1idumiln~. P~sobil v sopotsk6 farnosti 25 roku. Od roku 1920 do roku Po nem az do roku 1952 dochaze1 s1ouzit mse svate administrator A1ois Zamaza1 ze spusedniho Studence. Roku 1952 zaca1 zde pdsobit administrator Bohumi1 Kranda. V roce 1951 za farare A1oise Zamazala by1a opravena strecha a pokryta cerven~mi taskami namisto plechu, ktery by1 jiz rezem poskozen. V roce 1953 by1 prestaven taras u postranniho vcl,odu, kter~ by1 sroucen. Do jeho stavby se zazdi1y nahrobni kameny ze zruseneho hrbitova kolem koste1a, kde byl zrizen park. Vsechny prace by1y vykonavany katoliky obce sobinov~k6 brigadnicky po jejich prichodu z prace. Posledni baka1ar loka1ista v Sopotech: By1 jim Jan ~embera, kter~ pusobi1 v Sopotech od roku 1814 do roku ~asopis "~ech" ze dne 7. kvetna 1916 c. 125 na str. 10 pise o baka1arich: Titul bakalar vzniklt na parizsk6 universite Sorbonne oznacoval, kdysi hodnost, kterou po prisne zkousce dosahoval ten, jenz sice k doktoratu /mistrovstvi/ mel jeste notny krok, ale prece ~el na universite cisti, ne vsak ' prodnaseti jako profesor. Ce1a rada baka1aru, kteri zkousek doktorskych neslozili, zdstala proto pri ucite1stvi na skolach nizsich. Tanto stupen hodnosti by1 zrusen u nas na pocatku 19 stoleti. Poslednim promovany~ bakalarem Pisem svatych byl Jan ~emb~r~,

19 SESTRA MARIE STARA - ZAME~NiK:OV A, VEDOUc! DtV~iHO ODDfLU JUNAKA V SOB:frtovt NAD~ENA A OBtTAVA SKAUTKA FOTOGRAFIE Z R / a. ~ l I

20 'ZPRAVY OST~:f~fi wwwwwwwwwwwwww Prosincove cislo z vetsi casti je v~novano vzpominkam na skautske vanoce po v alce, v letech a prosince cekame do Junackeho domova odd'il br. Kolare z Prshy. Bratri cht~ji prozit v Sobinov~ jednu noc. 18. prosince, v ned~li od 14 h bude predvanocni beseda. Ucast slibili hudebnici: Adolf Mergl houslista, z Oudolen~, Jiri Prochazka z Krucemburku varhanik s pritelem. Bude doprovazet kostelni sbor na elektr. varhany. Nas casopis, o ktery je zajem, budeme se snazit stale zlepsovat i v race pristim. V tomto cisle je priloha Vesele v ano~ni hody a druhe vymalovanky. Bratri a sestry, drazi pratele, t~sime se na Vasi navste v.u. Priveate i sve mile! Pozvanky obdrzite. Prejeme Vam radostne svatky vanocni a stastny navy rok Vasi - Mirek, Lukas, Kaja, Vrata, Tarzan V prosinci Leta Pan~ Radu;jte se, vese1te se, Raduj~te se, vesel te se, zrodil.o se dit~prislo spasit hrisnt sv~t, jenz od svych stat s chudymi pastyri, jestli to nevite. do Betleme miri. Raduj:te se, vesel te se: Jezisek to dit~! Do ko:stela si zajd~te,

21 Kronika chlapeckeho odd:(lu - rok BE S E D A prosinee Ve 12,15 jsme zatopili v klubovn~ a pfipravili vodu na k~vu a caj. Fred 13 h pfisel prvni skautik Kaja Bilek. Po n~m kr~tce Zden~k N~mec e d~vcata. Do 13,30 se nas c elkem seslo osmn~ct. Z Chot~bore prij :~el vlakem bratr Petr Hajek, ze ~dirce Jan Coufal, z Bilku Mirek Zahr~dka. Pfisly taky ~eny zp~vacky kostelniho sboru a t~sn~ pfed 14h Markets ~matlanova s rodici, z Chrudimi. Dohromad'y nas bylo sedesat. Vsichni sed~li. Napred vedouci strediska Tarzan seznamil pfitomne s cinnosti za rok 1992 a pak slozila Janicke Peskov~ slib sv~tlusky a Kaja Bilek s Petrem Jagrem slib vleet. Po slibech prednesl Radek basen: Skautsk~ lilie. Pok Tonda Perina- Pobocnik rozdal d~rky. Kostelni sbor 2ap~l koledy a Markets, az do 17 h hrala na harmoniku a zpivala pisne. Cukrovi z talif~ mizelo, 2 kg pomerene~ a 2 kg mandarinek taky. Mandarinky daroval Antonin Kudl~eek z Hliny. Cukrovi prinesly maminky

22 ...,, ZJ#IU~~ERNEJ.IO PETRA"" KIKS S VANO~N(M STROMKEM

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Nesem vám noviny. 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně,

Nesem vám noviny. 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH

VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH OBSAZENÍ: MARIE:.. JOSEF:.. ANDĚL:. NEBESKÉ ZÁSTUPY:...... BETLÉMSKÁ HVĚZDA:... MUDRCI OD VÝCHODU:

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií VIII. Archiv Národního muzea (Praha 7 - Holešovice) (pokračování) V archivu Národního muzea se ve fondu G nachází Eichlerova topografická sbírka. Tento

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. Leden studený, duben zelený.

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. Leden studený, duben zelený. JITŘENKA Leden 2017 Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. Leden studený, duben zelený. Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí. Lednový

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK Jak jsi krásné neviňátko Narodil se Kristus Pán Prosinec Půjdem spolu do Betléma D7 D7 1. Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko. D7 Před tebou padáme,dary

Více

Historický střed obce s kostelem sv. Gotharda, barokní kostnicí a dalšími nemovitými kulturními památkami

Historický střed obce s kostelem sv. Gotharda, barokní kostnicí a dalšími nemovitými kulturními památkami Historický střed obce s kostelem sv. Gotharda, barokní kostnicí a dalšími nemovitými kulturními památkami Za vlády českého knížete Soběslava I. nechali mniši benediktini z konventu v Opatovicích v rámci

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Podle dostupných pramenů pochází první zmínka o kostele ve Třebovicích z roku 1553. V tomto roce zemřel

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Obsah 1. Úvodní slovo...3 2. Základní údaje... 4 3. Členové spolku ke dni registrace... 4 4. Kontaktní informace...4 5. Logo...5 6. Účel spolku...5 7. Patron spolku...5 8. Charakteristika

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Tři králové VY_32_INOVACE_PRV_486

Tři králové VY_32_INOVACE_PRV_486 VY_32_INOVACE_PRV_486 Tři králové S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 27. 12. 2012 Datum pilotáže:8. 1. 2013 Metodika: Žáci sledují obrázky, čtou doplňující text a na závěr

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Složitá historie zhořského hřbitova

Složitá historie zhořského hřbitova Jindřich Coufal, Zhoř Složitá historie zhořského hřbitova Úvod Smrtí člověka se vždy zakončuje pozemský život... Pro pozůstalé zde zůstává mrtvé tělo se kterým se v různých dobách i různě nakládalo. V

Více

Husův kostel ve Vratimově

Husův kostel ve Vratimově Info PRO Vratimov (2014-9) Husův kostel ve Vratimově Město Vratimov nemá mnoho historických památek, a proto by bylo určitě dobré, vážit si toho mála, co nám generace našich předků přenechala. V naší obci

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk!

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! 2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! Milí žáci a žákyně, toto číslo vám přináší velikonoční tradice a zvyky různých zemí, hádanky, komiks Speciální agent i pohled na Velikonoce očima vašich spolužáků,

Více

Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc:

Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc: Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc: Bohuslav Karban 1 U vyhořelého kostela Je 19. leden

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Oslavy Vánoc v cizích zemích Aleš Kůtek

Oslavy Vánoc v cizích zemích Aleš Kůtek Vážení čtenáři! Dnešním dnem k Vám přichází poslední číslo našeho školního časopisu v roce 2006. Blíží se Vánoce, proto nám dovolte, abychom Vám všem, našim příznivcům, popřáli šťastné a veselé prožití

Více

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století.

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století. Adršpach - obec horského rázu rozložená podél silnice má dvě části: Horní a Dolní. Od založení byli původními obyvateli vždy Němci. Jméno znamená vesnice kance. Kolem roku 1250 kraj kolem horního toku

Více

Betlém v katedrále sv. Petra a Pavla

Betlém v katedrále sv. Petra a Pavla BRNĚNSKÉ BETLÉMY Dodnes jsou betlémy součástí křesťanské vánoční tradice a přinášejí radost dětem i dospělým. V brněnských kostelech můžeme vidět rozmanité betlémy od těch, které jsou složeny z figurek

Více

Poslední kříž je postaven ve druhé aleji v borovinách vpravo od silnice do Netína. Je vyroben z hrubého betonu, vysoký 0,8 m bez nápisu a bez

Poslední kříž je postaven ve druhé aleji v borovinách vpravo od silnice do Netína. Je vyroben z hrubého betonu, vysoký 0,8 m bez nápisu a bez Nejstarší kulturní památkou Kochánova je smírčí kámen. Jeho vznik spadá do období Napoleonských válek kolem roku 1810. K tomuto kameni se váže pověst, že v době Napoleonských válek zde byli pochováni dva

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo. (červen 2012)

ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo. (červen 2012) ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo (červen 2012) OBSAH 1. MĚSÍC ČERVEN...3 Charakteristika... 3 Pranostiky... 3 Významné události... 4 Narození a úmrtí významných osobností... 4 2. STALO SE...5 Mezinárodní den

Více

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána Město Ohře Povídání o Lounech Středověké město bylo postaveno vedle malé vesničky, která se jmenovala Lúně. Snad její název souvisel s luňákem, dravým ptákem, který v řece lovil ryby. Po založení města

Více

Ještě jednou břevno a o květině nevinnosti.

Ještě jednou břevno a o květině nevinnosti. Ještě jednou břevno a o květině nevinnosti. V našem seriálu o obecním znaku se dostáváme k další části bílé (stříbrné) lilii na modrém pozadí. Ale ještě předtím doplníme minulý díl, který pojednával o

Více

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Krýzovy jesličky. Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Krýzovy jesličky. Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Krýzovy jesličky Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Seiffen Olbernhau Neuhausen - Deutschkatharinenberg

Seiffen Olbernhau Neuhausen - Deutschkatharinenberg Lesná Jirkov Chomutov Nová Ves v Horách Hora Svaté Kateřiny Litvínov - Meziboří Seiffen Olbernhau Neuhausen - Deutschkatharinenberg 1 25. 11. 2015 Olbernhau Muzeum Olbernhau Vernisáž vánoční výstavy Archa

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

Hvězda betlémská a astronomie

Hvězda betlémská a astronomie Hvězda betlémská a astronomie připravila Hvězdárna v Úpici finančně podpořil Český organizačni výbor Mezinárodního roku astronomie Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově, za dnů Herodesa krále, aj,

Více

NOVÝ DOMOV Zpravodaj Domova pro seniory Vysoké Mýto 4/2012

NOVÝ DOMOV Zpravodaj Domova pro seniory Vysoké Mýto 4/2012 NOVÝ DOMOV Zpravodaj Domova pro seniory Vysoké Mýto 4/2012 CO JE DOBRÉ VĚDĚT Od 1. dubna nastoupil na pozici Vedoucí technicko - hospodářského úseku pan Petr Kubíček. Velice rád hraje šachy, proto pokud

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Farní pouť Slapy 14. května 2016 Jednotlivé trasy : Trasa 1 Praha Slapy parníkem Trasa 2 Bojanovice žst. - Slapy - délka 9,5 km

Farní pouť Slapy 14. května 2016 Jednotlivé trasy : Trasa 1 Praha Slapy parníkem Trasa 2 Bojanovice žst. - Slapy - délka 9,5 km Farní pouť Slapy 14. května 2016 Letošní farní pouť nás zavede na Slapy do kostela sv. Petra a Pavla. Poutní mše bude začínat ve 13:30 a bude jí sloužit P.Václav Snětina OSB. Dále je uvedeno několik tras,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČESKÉM KRUMLOVĚ NABÍDKA BESED PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ ROČNÍKY GYMNÁZIA Školní rok 2015/2016

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČESKÉM KRUMLOVĚ NABÍDKA BESED PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ ROČNÍKY GYMNÁZIA Školní rok 2015/2016 Vážení přátelé, MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČESKÉM KRUMLOVĚ NABÍDKA BESED PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ ROČNÍKY GYMNÁZIA Školní rok 2015/2016 posíláme Vám nabídkový list lekcí informatické výchovy a besed, které pořádá

Více

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer Ahoj, holky a kluci, ano, je to tak, v letošním roce slavím své desáté narozeniny.

Více

Farní kostel sv. Havla

Farní kostel sv. Havla Farní kostel sv. Havla Dominantou obce je kostel sv. Havla. Nejstarší záznamy o chotýšanském kostele jsou datovány již od roku 1350.1) Stavba je jednolodní se západní věží. Obdélná loď přechází na východě

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Z p r á v a. z akce Oživujeme kulturní dědictví venkova. konané v rámci CSV ve dnech 8., 13. a 21. září 2013

Z p r á v a. z akce Oživujeme kulturní dědictví venkova. konané v rámci CSV ve dnech 8., 13. a 21. září 2013 Kutná Hora 24.9.2013 Čj: 642/2013-131305 Z p r á v a z akce Oživujeme kulturní dědictví venkova konané v rámci CSV ve dnech 8., 13. a 21. září 2013 Organizátor : Partneři : Účastníci : Agentura pro zemědělství

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_24_CJ3 NÁŠ STÁT Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková NÁŠ STÁT Celý svět je rozdělený na několik států (téměř 200).

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

Kněží z kostelecké farnosti

Kněží z kostelecké farnosti Kněží z kostelecké farnosti P. Josef Mach narozen 7.2.1820 v Kostelci vysvěcen na kněze kol. roku 1844 děkan a vikář náchodský, čestný občan města Náchoda zemřel 17.5.1884 v Náchodě P. Leodegar Vacek narozen

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Národní potravinová sbírka v Tesco a Makro Zlín. Posezení seniorů Charitního domova u harmoniky. Zahájen zimní provoz Seďárny pro lidi bez domova

Národní potravinová sbírka v Tesco a Makro Zlín. Posezení seniorů Charitního domova u harmoniky. Zahájen zimní provoz Seďárny pro lidi bez domova čtvrtletník 2015/3 Buďme velkorysí Slovo na úvod Krásný adventní čas, nedávno jsem se setkal s výzvou k velkorysosti. Je to ctnost, která v běžném životě není až tak častá. Přesto mohu na činnosti naší

Více

Církevní památky. Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Církevní památky. Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

ŘEMESLA ZA KARLA IV. ŽÁCI VIII. ROČNÍKU

ŘEMESLA ZA KARLA IV. ŽÁCI VIII. ROČNÍKU ŘEMESLA ZA KARLA IV. ŽÁCI VIII. ROČNÍKU Mečíř byl řemeslník vyrábějící meče Na rozdíl od kováře, který pracoval jen s kovy, zbrojíř musel ovládat práci i s kůži a dřevem. Zbraně je totiž často nutné osadit,

Více

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění téma měsíce řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění Svíčky a kadidlo. Dvě věci, bez kterých si pravoslavný kostel snad ani nelze představit. Obě věci se vyrábějí už po staletí stejným

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE Vydáno 3. června 2013 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE V současné době začínáme s realizací akce Protipovodňová opatření obcí Třebovice a Rudoltice. Na tuto investiční akci naše obec

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Vánoční číslo / Ročník 2008

Vánoční číslo / Ročník 2008 Vánoční číslo / Ročník 2008 Tento zpravodaj vydává zastupitelstvo obce Kelníky jako občasník. Informuje v něm obyvatele obce Kelníky o programu zasedání obecního zastupitelstva, zajímavostech a aktuálních

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

1. NESEM VÁM NOVINY. 2. Syna porodila čistá Panna, v jesličky vložila Krista Pána. [: Jej ovinula a zavinula :] plenčičkama.

1. NESEM VÁM NOVINY. 2. Syna porodila čistá Panna, v jesličky vložila Krista Pána. [: Jej ovinula a zavinula :] plenčičkama. 1. NESEM VÁM NOVINY D G D G D A D 1. Nesem vám noviny, poslouchejte, D G D G D A D z betlémské krajiny, pozor dejte. D (E7) A7 D A7 D [: Slyšte je pilně a neomylně :], rozjímejte. 2. Syna porodila čistá

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

PATRON ČESKÉ ZEMĚ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

PATRON ČESKÉ ZEMĚ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE _35_CJ7 PATRON ČESKÉ ZEMĚ Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková PATRON ČESKÉ ZEMĚ 1. Jak se jmenuje patron české země?...

Více

Kamila. Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala mydlinky, byly z nich bublinky. Košiláček

Kamila. Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala mydlinky, byly z nich bublinky. Košiláček L Kamila En, ten, týny, kde jsou líny? Já líny neviděl, já viděl raka, on do potoka, já za ním házel, on bobky sázel, en, ten, tyč, madla, fidla, pryč! z Čech Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více