-- Hezke vtinoce vam preje-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-- Hezke vtinoce vam preje-"

Transkript

1 Hezke vtinoce vam preje-

2 8 ylo by to trochu daleko - az do dnesnf Palestiny - pokud bychom chteli navstlvit to mesto, v nemz se narodil Jezfs Kristus. Ale jmeno Betlem nenf ani v severovychodnfch Cechach nijak neobvykle. A dokonce u nas existujf i Jeslicky. Ale proc tam chodit, kdyz najdete prima,skautsky'' betlem, ktery namaloval oblfbeny malfi' Miroslav Schonberg, v prfloze dnesnfho prosin- ty Josef a Jezulatko byly kamenne, di'evene ci voskove sochy v zivotnf velikosti a skutecnych satech. Postupem casu se k temto obrazum pi'idavaly vselijake drobne scenky, v nichz vetsinou ucinkovali studenti, a to tak dlouho, dokud nebyly hry cfrkvf zakazany jako nedustojne. Staly se pak soucastl kolednfch obchuzek od domu k domu. Tyhle sochy- sv. Josefa, Panny Marie a Jezfska v jeslfch byly zakladem betlemu, ktere se v kostelfch zacaly stavet v dobe baroka. Nejdi'fve jen ve velkych mestech, ale casem se zacaly objevovat i ve slechtickych s postavami svate rodiny a nekolika pastyri a nemi krali. Stavely se na stu I ci na polici. Vetsf betlemy se vsak instalovaly napevno na cele vanocnf obdobf. Nejdrfv se notlivych figurek i celych skupinek betlema, vcetne volanf kukacky. Mohli bychom vsak jmenovat i dalsf jedinecne betlemy - Jachyma Metelky v Jilemnici, Josefa Mai'atky z Vysokeho nad Jizerou, Frantiska Kolare z Pi'fbrami a i'adu dalsfch. Cechy a Morava se Slezskem vubec byly povazovany za dulezitou betlemai'skou oblast. Hlavne podhorske a horske kraje, Jizerske hory, Krkonose, postavilo lesenf - di'evena stupnovita kostra, na ni se upevnily kulisy betlema - dole jeskyne, skaly, lesy, nahoi'e mesto - a pak uz se z pudy snasely bedny a krabice s figurkami. Takove betlemy pres celou sfi'ku mfstnosti staveli jejich tvurci casta cela leta. Mozna znate nas Tfebechovicky betlem, pati'fcf mezi nejkrasnejsf v cele Evrope. Vznikl na pi'elomu 19. a 20. stoletf, a je to vlastne velke di'evene divadlo s ctyi'mi sty postavickami. Krome ~~ biblickyc~ postav ~~ tu najdeme :\, Sevce, '\J ~~~ coveho cfsla? A tak se aspon spolu vydejme trochu nazpet, a povezme si neco z historie betlemu. Rfka se, ze prvnf jeslicky pry postavil sv. Frantisek z Assisi o vanocfch roku 1223, aby lidem priblfzil atmosferu Kristova narozenf v betlemske jeskyni. v lese poblfz obce Greccio v Umbrii vyhledal jeskynku, u mfstil do nf senem vystlane jesle a privedl tam ziveho osla a vola. Slouzil tam dokonce pulnocnf msi. Tenhle napad se jeho radovym spolubratrfm velice zalfbil a zacali ho kazdorocne opakovat, takze se tradice brzy rozsfi'ila i do dalsfch klasteru. Nebyly to vsak jeste jeslicky jake zname dnes, ale zive obrazy - lide, oblecenf do obleku pastyru a kralu, kterf podle nabozenskych obradu predstavovali klanenf pastyru nebo vychodnfch mudrcu novorozenemu domech. Casto je zhotovovali umelci zvucnych jmen jako napi'. Michelangelo, Rafael, Tintoretto, Veronese aj. Betlemy se postupne rozrustaly o dalsf postavy kolednfku, zvetsoval se doprovod kralu o dalsf sluzebnfky a cizokrajna zvfi'ata, pocet pascyi'u a jejich stad. Kostelnf betlemy zfskaly takovou oblibu, ze nejen deti, ale i dospelf venovali svou pozornost jejich prohlfzenf. A dokonce mnohem vetsf nez obi'adum u oltare. A tak koncem 18. stoletf cfsai' Josef II. zakazuje vystavovanf jeslicek v kostelfch jako naivnf a cfrkve nedustojny zvyk. Od tech dob se betlemy zacfnajf objevovat i v mestanskych domech a ve vesnickych chalupach, v rodinach i'emeslnfku, rolnfku, tkalcu ci hornfku. A tak u nas vznikajf betlemy stavene lidovymi umelci, male i velke, skrfi'love, rohove, s figurkami ze di'eva, z papfrove hmoty, vosku, hlinene, sklenene, pernfkove. Nejjednodussf truhlai'e, tkadlece a muzeme si lehce udelat i obrazek mestecka a doby, v nfz betlem vznikal. Otcem myslenky postavit betlem, 'ktery bude nejkrasnejsf a nejvetsf na svete tak, ze se na nej pi'ijede podfvat i sam cfsai' pan z Vfdne, byl sedlak Josef Probost, ktery tomuhle svemu napadu obetoval nejen svuj grunt, ale i spolu s mistrem i'ezbai'em Josefern Kapucianem ctyi'icet let sveho zivota. Betlem je dvoupatrovy, sedm metru dlouhy, ti'i siroky, dva a pul vysoky. Sekernicky mistr Josef Friml dfky chytremu Orlicke hory, Vysocina, Sumava, Pi'fbramsko, na Morave Valassko a Jeseniky s Opavskem. V dobach, kdy se stavely betlemy pres celou stenu casta ti'eba jedine vytapene svetnice v horske chalupe, se rodina musela vzdat na dva mes1ce pohodlneho spanf a pi'esfdlit ti'eba na pee, ci spat na luzku pod betlemovou konstrukcf. Tak tohle vam urcite s nasfm betlemem UZ nehrozf. Stacf, kdyz si figurky jenom vysti'ihnete, podlepfte tvrdym papfrem a muzete je stavet pod stromek ve sve klubovne ci doma. A nezapomente si je po vanocfch zase dobi'e schovat. Mozna, ze k nim pi'fstf rok jeste nejake dalsf pridame. -hr-

3 Kronika chlapeckeho odd:ilu - r prosince SLIB V~ECH SKAUT8 Ne slib jsme se priprevovali cely tyden. Usnesli jsme se, ~e pri slibu zaroven oslavime vano~ni svatky. Ke~dy neco prinesl ne cukrovi. Upekiy jej sestricky a uvarily k nemu cej. Nevstivil nas Ota a nas vedouci Jirka Kafka, ktery byl na dovolene z vojny. Zazpivali JSme vanocni pisne. Po nichz jsme snedli cukrovi, ktere jak rikali kluci, bylo prima. Nekonec jsme slavnostne slozili skeutsky slib. Jirka byl velice prekvapen. Ukazali jsme mu, ze aspen za neco stojime. s chuti do prace a do noveho roku! PoKs;j [idem do6re vt1le

4 I ZVONU TA HNE I )/ I NAD ZAYt:JI. Kronika d:!vc:!ho od.d:!lu,_ r OOOOOOOOOOOOOOOOOGOCOOOOOOOOOqOOOOOOO. if'. ~ :;-q-~5-. ~ ~-- ~ ~~ I... ' :. '. r.>~. ~ -<>~. ~ do<o~'k' ~:~ -. ~ ~ ~. ~. c-o~~ -,0~~ ~ v- ~ /... ~/a- r - -~--r~ ~~ ~ /Otk~..,c?~:... 4~.~ ~ - ~~/~. ~-- 70 ~-/ 7 ~ -~ :.~. ~~ : ~.. ~"~ ~e'~cm>~/ k::,~; ~-.-o~ ~~ / ~- e>?o~~:-,oh~ a.- ~- ~-rr~ Aoe- ~~<-~/~~~~ ~/O~p ~~, d~. t3. ~~ c:r- 71J,..., ~. if_./--- ~. "t ~. _' ~.h!l c:7 / A-oda_, "1. '-C~. c.}'' -V' ~~ ~ ~. o..~ua:~ AS4&.o a-n-a.' - ~Lr~~~ ~~~~~-r?r j~ kd. ~ - ~~-It ~~ ~~/ ~ - & /04-o-- ~~ a- ~ 0 7: ~~" ~ ~ ~ ~ak_- 7. 'c;u7 ~ ~~-~/~ ~7~/.' (~<hn/ 1'-7'~ ~ ~,L a. /(}&~ /~ ~~ tj,, 13~r ~ - -~~ ~r~/ / ;~~ ~ ~~ /V-~"r~~ '

5 ~~ -. I! I i VEDOUCt JUNAKA V SOBf~oV~ JI~! KAFKA - TATA QDD/L_.BOK

6 .J )f_ d. t-r/.: /q rr, / ---. I~_Ar~ ~----~ ~~~ ~ /~ ~ ~- ~ ~~ ;;..:._ -~rr- /~~ ~ -~ r-~... ~~~ - 4--ty/~ - ~~~~-/U~/ ~ ~ --~. 'Z:'-/~~~/~ -~ -v- ~~/~ ~~~~-A. _~--~~ ~~ - 44 _ ~ -~~ I /- :f. II - 1!.-::.-~ W,-J.'d.. ~1: - --.t: Cji4 -t~a l-~ _ f< _aj'~a _ _ J. ~~ _k(iv.: l~y' l.f. ~4 kr,-v.. ~y' S: F On.,dt;~._'c_.ek_ 6. Ct4i~f fje "i/ h -~ 1. ~4-"" _l?>t;z_ij - I. 9~ Vopr.r~/. Cf. 1'!'/i4{.j, Z vvl.:/nel.

7 --~ = , CTYR /)t VC.K.

8

9 /}~~~~~~~. {~'~'~. z. '}1-~ ~ ~ ~~~, ~ ~-1.-~~.. s.u~ ~ ~~~~A-4- ~~a.~~~~~ Lf. -1/JtJ ~ tnl{_ ~ ~ ~, ~~ ~~~~.,4" ~ ~ d.,. 4t7~ -r-~~~~~~~~, ~ ~0 / ~ ~0?t.- ~, ~ ~. ~~~~<~. ~~~ ~tt,~~~ ~~,~~~~~~ ~-JcJoo~/~ ~,~~-~~ I ~ /~ A-"""~~ / }. ~ ~/~ ~~~.,/(/. {/~~~~ ~ ~ J---I'T ~ ~/ ~~ ~ ~ r-,r_...&.,u, ~ ~~a.~i A.. ~ ~/~

10 I J I I I

11 l-ila 5 J(])E Pl!.OSJ NfC -.,.. :A~:._;. ZVONLI v 0 ])ALC TAHN E y Tl6f. Kronika divciho oddilu r. NAD... v / ~ ZAVf.JJ./ ZA N!KA.. I TO...,, / f> (J-(...l- r>.rev>-v~~ -tdj I!.. u_, / CJC q. l ~~?v cu~o- c:...o- 1 '"''. / I I, c.~ -v- <!...<..- / ~ ~ 0-o~-<..'U ~ c~... ~t. ~ ~~~v~v,, 71 ~ />"h.- c:t. I ~ ; c.l-6 (... : : i, -.. ~: : -- :..... ~-...:.::_....:-. ' -:. :.~ -:.'.-~- ;...:.:. ~<

12 j l! 1 I {! l l

13 POND ELi bl. Urban Ester OTERY sv. Dominik Dagmar STREDA sv. Petr Kanisius Natalie CTVRTEK sv. Servul Simon PATEK Kristus se chce narodil ve v~ech lidech, ktere denn~ potkavam. (Chiara Lubichova) den. d~n- Adam a Eva ELE hod vanoent Narozeni Pane

14 Kresli la M. Volechov:i-Vejvodova. - J. ' POKOJ LID.EM DOBRB VOLE ' ~.

15 - 8 - Dale byly v roee 1903 opraveny, vycisteny a naladeny. Dfevena mfizka pfed presbytefi je z r pofizena z milodar~. Zpov~dniee je z r. 1957, pofizena t6z z mi1odar~. Na velk6 vezi byly az do dva zvony. Vetsi zvon, ktery je zde dosud, ma nahofe na okraji necitelny napis. Vyska -47 em, pr~mer 61 em, zakladni ton F. Mensi zvon byl bez napisu. v~~ka 43 em, pr~mer 54 em. Zakladni ton H. Byl, musel byt odevzdan na va1ecne potfeby ve valee Zvonar a rok snad udan v napise. Zvonek na male vezi, ktery byl t6z odvezen. Mel napis "Gegossen von Josef Hilzer in Iglau 1857"! Byl 24,64.kg tezky. Tak zvany "Sanktus". Mel vysku 35 1/2 em, pr~mer 37 em a s obrazy Ukfizovaneho na jedne, a Neposkvrneneho Poceti na druhe strane. Ton c. Tento zvonek darova1 knife Josef Dietriehstein, 2. iedna 1858 misto dfivejsiho pukleho zvonku. V ~ervenei 1921 za farafe Maye byl koupen z milodaru od fy Cerveny z Hradee Kralove zvonek 13 kg tezky za 780 Kcs. Musel byt tez odevzdan 6. bfezna Faraf May pise o nem na str. 143 sopotske kroniky: "Dal jsem ho synem kovafe Smetanky sejmouti a sam ho donesl do urceneho mista v Chotebofi v patek 6. bfezna 1942, kdyz jsem ho drive oplakal. Sam jsem ho pfines1 v r z Hradee a nyni ho sam musim odnesti. Veru udalost k placi." 29. listopadu 1956 byl zavesen zvonek zvany "Umiracek". Vazi 7 kg, vyska 20 em, spodni okraj 26,5 em, horni 14 em. Na spodnim okraji je vyrazeno L.P V kostele jsou zaveseny dvd 1ustry, dfeveny je Z minuleho stoletf, je 0 nem zminka, ze byl opravovan v roee V roee 1953 byl prendan da1 do 1odi ehramove a namisto jeho byl zavesen pfi uprave a rozsifeni elektr. osvetleni lustr skleneny, dar dekana Polreicha z Chotebofe. Kostel byl ma1ovan v r od bratff Novotnfch. Na klenbe byly z1ate a ~fibrne hvezdy na modrem podklade. Nynejsi ma1ovani bylo provedeno od 23. kvetna do 21. cervna 1955 od Emi1a Vachy z Pardubic, prdrnys1oveh~ rnalife a Josefa Po1aka z Rican nad Labem.

16 - 8 - Kaple Byla vystavena v r Byl do ni dan milostny obraz Panny Marie, kteryby1 v puvodnim koste1icku na h1avnim o1tafi. V roce 1915 byla pofiz~na z mi1odaru socha Panny Marie Lurdsk~ za 100 zlatych, za farafe Maky. Skala by1a ze dfeva, oct truh1afe Cisafe z Chot~bofe. Socha je vysoka 140 em, z tvrde sadrove masy, jemne po1ychromovana od fy Krejcik, Praha XII. Byla o prvni pouti vikafem Lastovickou z ChoU~bo:fe. Socha je upominkou na prvni svetovou va1ku. 0 prvni pouti 7. cervence 1957 by1a socha Panny Marie Lurdske p:fenesena do kap1e v kostele a misto ni byl znoyu zavesen mi1ostny obraz z puvodniho kostela, ktery by! restaurovan akad. rnali:fem Prochazkou z Pardubic. By1 posvecen vikafem z Uhelne Pfibrami. Kap1e rna dve okna, zelezne ramy se sesti~helnikovymi tabulkami jsou za1ity olovem a by1y zhotoveny a zazdeny v race 1957, drive zde by1y d:fevene okenice. Pod velkou veii je kostnice, delka hlavni chodby je asi 5 m a lev~ chodby 2 m. V hlavni chodbe za d:fevenou pfepazkou je 2 m dlouha a asi 80 em vysoka hromada kosti. Na pfepazce je i.e1ezna tabulka s napisem: "Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy." V!eve chodbe, ktera je zamfii.ovana je srovnano na 600 lebek a nekolik set hnatu. Jsou to kosti ze zruseneho hfbitova, ktery byl kolem koste1a, kde se pochovavalo i ze St:fiiova. Far a Fara by1a vystavena v race Stoji na skalnat~rn pahorku, vzda1ena od kostela 55 kroko. Dal ji postavit Karel z Dietrichsteina / /, ktery zde take vystave1 kostel misto puvodniho. V race 1764 by1a dostavena a by1 sem umisten staly knez. Lokalie do te doby Krubemburska /Kfii.ovska/ byla povy8ena na faru 22. bfezna Duchovni spravu ved1i: I. residentni kap1ani /prvni ctyfi / a lokaliste: 1. Josef Vrba, 2. Vaclav Zita, 3. Josef Toul, 4. Frant. Macek, 5. J akub Cepl / /, 6. Pave 1 Pola.nsky / / 7. Jan Michl / /, 8. Frant. Sch3ps / / 9. Matej Sluga / /, 10. Vaclav Hofman / / 11. Jan Sembera / /, 12. Josef P1esse1 / /

17 II. farari: 1. Josef Ty11 / /, 2. Frantisek Knop, administrator a po nem Karel Weidenhoffer, administrator, 3. Jan Janku ( / po nem administrator Jan Belsky 4. Ant. Janacek / / a po nem Vaclav Havlik 5. la~lav Havlik / / po nem A.B. Mak od 1909, po nem kaplan Benes, 6. Bohurnil May / /, 7. Alois Zamazal. / / administrator, dochazel ze Studence, od roku 1952 administrator Bohurnil Kranda. Kfiz pfed kostelem: Naproti postrannimu vchodu do kostela je opukovy pomnik s,kfizkem, na.kter6m je rnrarnorova deska s napisem: "Kralovno nebes, oroduj ia nas. "Tento napis dal vysekat v roce 1955 socharem Balounem z Chotebore administrator Bohumi1 Kranda. Puvodne to by! nahrobni kamen s napisem: "Zde odpociva rodina Janackova". Kfiz na Sopotech pred kostelern: U kostela stoji zulovy kriz na opukovem podstavci a s litinovym telern Pane. By! postaven v roce 1901 za 78 korun od panf Marie S1ejskov6 z Chotebofe a na svatek "Vsech svatych" slavnostne posvecen fararem Havlikern. Drive zde stal kfiz opukovy z roku 1865, ktery byl v roce 1900 prudkou vichfici srazen a na kusy rozbit. Pred rdkem 1865 zde byl kriz dfeveny, postaveny v roce Na druhe strane podstavce jsou dva letopocty: 1865 a Podstavec je tedy z roku 1865 a kfiz z roku Studanka u vchodu do kostela: Dle ~stniho podani byla pry u postranniho vchodu do kostela studanka, z ktere si poutnici brali vodu. V roce 1956 kopali Fr. Stary /obuvnik, t.c. kostelnik/ a Karel Janacek ze Sobinova a nasli na leve strane vchodu vyhloubeny asi 50 em piskovcovy kamen. Byla to studanka na povrchovou vodu, nebot pramen na tomto miste neni.

18 Chodba pod koste1em: D1e podani starsich se vypravi o chodbe pod kostelem. Pri upravach vnejsku a vnitrku kostela v r zjistoval. Kare1 Janacek, pisatel teto kroniky ze1eznou tyci, kterou vr4ze1 pod ~1azbu, zda je pod ni chodba. Pd1 metru pod dnesni kamennou dlazbou by1o narazeno na cihly, pravdepodobne dlazba puvodniho kostela a metr pod d1azbou by1o narazeno na tvrdou ska1u. D1e toho se usuzuje, ze chodba pod kostelem neni. V roce 1945 zemrel farar BohumilMay. By! to clovek citliv~, dobr~ a 1idumiln~. P~sobil v sopotsk6 farnosti 25 roku. Od roku 1920 do roku Po nem az do roku 1952 dochaze1 s1ouzit mse svate administrator A1ois Zamaza1 ze spusedniho Studence. Roku 1952 zaca1 zde pdsobit administrator Bohumi1 Kranda. V roce 1951 za farare A1oise Zamazala by1a opravena strecha a pokryta cerven~mi taskami namisto plechu, ktery by1 jiz rezem poskozen. V roce 1953 by1 prestaven taras u postranniho vcl,odu, kter~ by1 sroucen. Do jeho stavby se zazdi1y nahrobni kameny ze zruseneho hrbitova kolem koste1a, kde byl zrizen park. Vsechny prace by1y vykonavany katoliky obce sobinov~k6 brigadnicky po jejich prichodu z prace. Posledni baka1ar loka1ista v Sopotech: By1 jim Jan ~embera, kter~ pusobi1 v Sopotech od roku 1814 do roku ~asopis "~ech" ze dne 7. kvetna 1916 c. 125 na str. 10 pise o baka1arich: Titul bakalar vzniklt na parizsk6 universite Sorbonne oznacoval, kdysi hodnost, kterou po prisne zkousce dosahoval ten, jenz sice k doktoratu /mistrovstvi/ mel jeste notny krok, ale prece ~el na universite cisti, ne vsak ' prodnaseti jako profesor. Ce1a rada baka1aru, kteri zkousek doktorskych neslozili, zdstala proto pri ucite1stvi na skolach nizsich. Tanto stupen hodnosti by1 zrusen u nas na pocatku 19 stoleti. Poslednim promovany~ bakalarem Pisem svatych byl Jan ~emb~r~,

19 SESTRA MARIE STARA - ZAME~NiK:OV A, VEDOUc! DtV~iHO ODDfLU JUNAKA V SOB:frtovt NAD~ENA A OBtTAVA SKAUTKA FOTOGRAFIE Z R / a. ~ l I

20 'ZPRAVY OST~:f~fi wwwwwwwwwwwwww Prosincove cislo z vetsi casti je v~novano vzpominkam na skautske vanoce po v alce, v letech a prosince cekame do Junackeho domova odd'il br. Kolare z Prshy. Bratri cht~ji prozit v Sobinov~ jednu noc. 18. prosince, v ned~li od 14 h bude predvanocni beseda. Ucast slibili hudebnici: Adolf Mergl houslista, z Oudolen~, Jiri Prochazka z Krucemburku varhanik s pritelem. Bude doprovazet kostelni sbor na elektr. varhany. Nas casopis, o ktery je zajem, budeme se snazit stale zlepsovat i v race pristim. V tomto cisle je priloha Vesele v ano~ni hody a druhe vymalovanky. Bratri a sestry, drazi pratele, t~sime se na Vasi navste v.u. Priveate i sve mile! Pozvanky obdrzite. Prejeme Vam radostne svatky vanocni a stastny navy rok Vasi - Mirek, Lukas, Kaja, Vrata, Tarzan V prosinci Leta Pan~ Radu;jte se, vese1te se, Raduj~te se, vesel te se, zrodil.o se dit~prislo spasit hrisnt sv~t, jenz od svych stat s chudymi pastyri, jestli to nevite. do Betleme miri. Raduj:te se, vesel te se: Jezisek to dit~! Do ko:stela si zajd~te,

21 Kronika chlapeckeho odd:(lu - rok BE S E D A prosinee Ve 12,15 jsme zatopili v klubovn~ a pfipravili vodu na k~vu a caj. Fred 13 h pfisel prvni skautik Kaja Bilek. Po n~m kr~tce Zden~k N~mec e d~vcata. Do 13,30 se nas c elkem seslo osmn~ct. Z Chot~bore prij :~el vlakem bratr Petr Hajek, ze ~dirce Jan Coufal, z Bilku Mirek Zahr~dka. Pfisly taky ~eny zp~vacky kostelniho sboru a t~sn~ pfed 14h Markets ~matlanova s rodici, z Chrudimi. Dohromad'y nas bylo sedesat. Vsichni sed~li. Napred vedouci strediska Tarzan seznamil pfitomne s cinnosti za rok 1992 a pak slozila Janicke Peskov~ slib sv~tlusky a Kaja Bilek s Petrem Jagrem slib vleet. Po slibech prednesl Radek basen: Skautsk~ lilie. Pok Tonda Perina- Pobocnik rozdal d~rky. Kostelni sbor 2ap~l koledy a Markets, az do 17 h hrala na harmoniku a zpivala pisne. Cukrovi z talif~ mizelo, 2 kg pomerene~ a 2 kg mandarinek taky. Mandarinky daroval Antonin Kudl~eek z Hliny. Cukrovi prinesly maminky

22 ...,, ZJ#IU~~ERNEJ.IO PETRA"" KIKS S VANO~N(M STROMKEM

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Podle dostupných pramenů pochází první zmínka o kostele ve Třebovicích z roku 1553. V tomto roce zemřel

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Církevní památky. Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Církevní památky. Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Václav Fiala. prkno pro františka. modřín / výška 280 cm. bývalá vojenská betonová cesta ke sv. Bartoloměji u Běšin

Václav Fiala. prkno pro františka. modřín / výška 280 cm. bývalá vojenská betonová cesta ke sv. Bartoloměji u Běšin Václav Fiala prkno pro františka modřín / výška 280 cm bývalá vojenská betonová cesta ke sv. Bartoloměji u Běšin 2013 Umrlčí prkna Historickou zvlastnosti Sumavy, byla zvlastni omsela prkna s vyrezavanymi

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE.

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE. ~~DRZfM:E VASE CHUTE NA UZDE 1/1L~ 69Kc'4,10 predplatne 57 Kc '3,29 Zuzana " KUBISTOll finalistka FITNESS MODELS Krasne bricho a ~ --1 ~I J.z o DNU KOMBINACI 'V', CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB Konzumace barevnych

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

ť Á ČÍ Á ť ť Í Á Í Í ú ť Ů Ů ú ť Ě Ů Ž ť ť Ů Ů Ů Á ť Í Ó Á Ý ň Č Ě Ó Ž ň ť ú ň ť Ě Í Í Í Á Ý ť Í Á Ž Ů ť Ů Ž Ě ť ť ú ť ť ť Ž Ě Ě ť Ů Ů Ě Ů Ě Ž ť Ě Ě Ě Ó Í Ď Ó ť Ě Ě Í Ý Ě Ů Ó Ů ť ť ť É Ž Š Š Š Ž Č Š Š

Více

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367.

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Rtyně v Podkrkonoší - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Farní kostel svatého Jana Křtitele na návrší nad náměstím byl původně dřevěný v gotickém

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Á ž Ů Ž É Č Í ř č ě š á ž š ž ř Č ě ě ů ý žá ý ů á š ř č ě čů á ž ř š é ý š é ř é ě ý ř š ř š á ř ě ř š á ě ž žá é ř á ř á ě ž ř ě ř ě ě é ř á ř é š ý á ě Ě Í á ž š é ě ý ě á é á é á ě á ě ž ř ř á á á

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Pavel Novák Miroslav Uškrt Martin Vosecký

Pavel Novák Miroslav Uškrt Martin Vosecký Pavel Novák Miroslav Uškrt Martin Vosecký Monumenta VIVA, Chomutov, květen 2015 Monumenta VIVA, Chomutov, květen 2015 Údolí Kačerov 1 zapsaný spolek Mapa ČR Do roku 1946 byl Kačerov samostatná obec, nyní

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z tradiční hasičské slavnosti k poctění patrona sv. Floriana Jako každoročně o první květnové neděli vyšli i letos

Více

Učitelka Blaudeová Hana

Učitelka Blaudeová Hana Moravské gymnázium Brno s.r.o, Veveří 0, Brno Učitelka Blaudeová Hana 0 :0 - :0 : - :00 :0 - : 0: - :00 :0 - : :0 - :0 :00 - : : - :0 :0 - : : - :0 Čj 0 Ov 0 Čj 0 Čj 0 Čj B Čj 0 A Čj 0 Čj Čj 0 Ov 0 B Ov

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Domácí řád stručně 1. Aktualizace

Domácí řád stručně 1. Aktualizace Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře příspěvková organizace Alejní 375/22, 747 21 Kravaře Domácí řád stručně 1. Aktualizace 1. Naše poslání: - Chceme, abyste u nás mohli prožít klidné a důstojné stáří.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

ú čá á ú á Í á č é ú Ť á ě ů ů á Žá Í á ú ě é ě č á č ú ě é é č Í ú ě č ú ě ů čá čá ě ú é ů ě á é ů Í ě Í ě ú Í č ú ě č ě č ú ě é ů é é čú é é č ě é ě é é é č č ú ě ě é č ě č ě Í á ů č ě ě ů ú é é ú é

Více

Í Ř á ž á ž á ž š á ě Ž Í š á č č ť š š ě ě áč ě Ť áš Ž č Í Č ě Ž Ž č á š ě á á ě á áš č š ě á č ě Ť š á ě á Ě š ě Ť ě š ě š Ť áž ě č á ě ě áč Č ě č á Š á Ž á Ť ě á ť ě ž ě Č š á á ě č ěť č á č ě š š Ž

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

ZAPIS. z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice, 1C: 45192511. Pondeli 22.6.2015 sidlo spolecnosti

ZAPIS. z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice, 1C: 45192511. Pondeli 22.6.2015 sidlo spolecnosti ZAPIS z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice, 1C: 45192511 Pondeli 22.6.2015 sidlo spolecnosti 1. Jednani fadne valne hromady zahajil Ing. Jifi Hone - pfedseda

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic.

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. SVATÁ ZEMĚ Květná neděle Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. Marek Kozák 1.den letiště Praha-Ruzyně, odbavení ve večerních hodinách

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

š é č Ť Í ť ť Á ď Í Í č č Ť č Ú č Á ú ú Í Ú č Informace dne 18. ledna o udlostech ---- Dne lb. 1989 v odpoiedních 1. v pro'9-t'oru _Vc1avského= nmst antisocialstckých protsocialstické ter J iž t elementri,

Více

My tři králové - text

My tři králové - text My tři králové - text My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Štestí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka. Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše. Nám třem se hvězda

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Projekt My tři králové

Projekt My tři králové Projekt My tři králové 1. třída Motýlkové školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Motýlkové 1. třída Školní rok: 2010/2011

Více

JAKOU PIJEME VODU A ODKUD POCHÁZÍ EXKURZNÍ PRŮVODCE

JAKOU PIJEME VODU A ODKUD POCHÁZÍ EXKURZNÍ PRŮVODCE JAKOU PIJEME VODU A ODKUD POCHÁZÍ EXKURZNÍ PRŮVODCE > ÚVOD > JAKÉ KOPCE VIDÍM Z KOPCE? KLADRUBY SLOUPNO - ŠTIKOV HORNÍ STUDENEC RYBNÍK ŘEKA VYHLÍDKA NA JIHOZÁPADNÍM ÚPATÍ ŽELEZNÝCH HOR NAD LOMEM ŠTIKOV

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 24. 12.2011 Ročník: 3. 9. Vzdělávací oblast: Jazyk

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak EU 4 24 Slovní druhy neohebné 1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou daleko brzy vesele zítra tam KDY? Kde? JAK? modře tady hned včera smutně 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Č š ř ř š ř šš ě Š ě š ř ů ě ě š ř ů ě ř ě ě ě ě ů ě ě š ř ů ř š ó ř ř ř ě Š ř š ř ň ř ď š ř ě ř ě Ů ř ů ř Š ú ě ú ú ř ř Č š ě ě ě ř ů ř ě š ú Č š š š ě ř ž š ě ž š ř š ě š ú ř ů Í Č ř ů ú Š š ě ž Ž ÚČ

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Natalie Silhavecka 15 let ZS a MS Ratibofske Hory

Natalie Silhavecka 15 let ZS a MS Ratibofske Hory Bylo nebylo jedno peklo, ve kterem zil Lucifer, ktery mel krasnou certici Johanu, jez chtela na jejich svatbu krajkove saty, upalickovane z te nejcernejsi duse smrtelnika, jaka by mohla bvt. Aby Lucifer

Více