OMB-DAQBOOK. Systém sběru dat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OMB-DAQBOOK. Systém sběru dat"

Transkript

1 OMB-DAQBOOK Systém sběru dat

2 Přehled Systémy sběru dat Systém sběru dat je určen pro sledování průběhu nebo provádění řady testů snímáním různých fyzikálních veličin. Snímané hodnoty jsou zpracovány a ukládány tak, aby bylo možno výsledné údaje prezentovat ve vhodné formě. Na obrázku 4 jsou zobrazeny 4 části sběru dat: Snímač/převodník reaguje na fyzikální veličinu (jako síla, tlak, frekvence, teplota, zrychlení nebo intenzita osvětlení) a převádí ji na elektrický signál. Na výstupu různých převodníků jsou různé signály, který se liší typem a silou- některé mají na výstupu napětí; jiné mění velikost napětí, proudu nebo odporu podle množství fyzikální veličiny. Signál se může měnit podle měřené veličiny přímo nebo inverzně a lineárně nebo nelineárně. Pro další použití je nutno surový signál nejprve upravit. Zařízení pro úpravu signálu převede surový signál z převodníku na standardizovaný napěťový výstup, který je možno poslat do A/D převodníku. Špatná kvalita signálu může způsobit nepřesnost některých kroků a procesů (tj. linearizace, odloučení vysokých napětí, zesílení slabých signálů, zeslabení silných signálů, filtrace šumu a nepodstatných frekvencí, měření diference napětí, nepřetržité vzorkování a uchování a konverze pulsy/proud-na-napětí). Většina doplňkových DBK modulů je určena pro specifický typ signálu z převodníku. Upravené výstupní napětí je normalizováno tak, aby odpovídalo uživatelem zvolenému rozsahu měřené veličiny. Rozsah výstupního napětí je 0-10V v unipolárním režimu a ±5V v bipolárním režimu. Analogově-digitální převodník (A/D převodník) převede upravený analogový signál na odpovídající číslo. 12-bitový převodník používá 4096 číslic (2 12 ); 16-bitový převodník používá číslic (2 16 ). Tyto číslice lze snadno zpracovat pomocí počítače a kompatibilního programového vybavení. Splnění specifických požadavků kladených na činnost A/D převodníku lze dosáhnout různými modely pro zpracování (DAQ modely) (DaqBook (blok pro zpracování dat), DaqBoard (deska pro zpracování dat), Daq PC-Card (PC karta pro zpracování dat)) s různými schopnostmi (12/16 bitů, digitální vstup/výstup atd.) Počítač (obyčejně přenosný nebo stolní PC) slouží pro další zpracování digitálních dat a jejich zobrazení do grafu nebo uložení výsledků různým způsobem. Pro zpracování lze použít různé programy. DaqView (nebo DaqViewXL jako doplněk programu Excel) a další programy (LabVIEW atd.) umožňují zpracování dat a řízení rozhraní (často pomocí čelního panelu odpovídajícího přístroji). Aplikační programové rozhraní (API) a standardní formát dat umožňují uživateli vytvořit uživatelský program přímo pro danou aplikaci. Snímač/převodník na straně testované veličiny Zařízení pro úpravu signálu (Doplňkové DBK karty a moduly) Analogově-digitální převodník (A/D převodník) (Daq* jednotky) Počítač s programovým vybavením pro zpracování dat a uživatelským rozhraním (DaqView atd.) Blokové schéma systému sběru dat Rodina Daq* (zařízení pro zpracování signálu) Zařízení a programové vybavení popsané v této příručce tvoří modulární rodinu produktů pro zpracování dat. Společně poskytují nástroj pro většinu úloh týkajících se sběru dat pomocí PC různých převodníků. Uživatelé, kteří chtějí rozšířit svůj systém o kompatibilní zařízení si mohou vybrat z mnoha doplňků. Na obrázku níže je znázorněn vztah mezi produkty, rozdělenými do tří hlavních větví.

3 Srdcem celého systému je konverze analogového signálu na digitální. Na jedné straně převodníku jsou data získaná ze snímače a zařízení pro úpravu dat; na druhé straně je PC sloužící ke zpracování dat. A/D převodníky zahrnují několik modelů DaqBook, DaqBoard a Daq PC-Card souhrnně označovaných jako Daq*. Úprava signálu. Přes 30 DBK karet a modulů (počet neustále narůstá) zajišťuje různé typy úpravy signálu a rozšíření systému. Programové vybavení. Společně s A/D převodníkem je dodáván program DaqView, který zajišťuje základní zpracování dat, bez nutnosti jakékoliv konfigurace. S A/D převodníkem jsou dále dodávány různé ovladače umožňující propojení všech zařízení a programu, včetně komunikace s uživatelskou aplikací vytvořenou v některých jazycích. A/D převodníky Úprava signálu (Doplňkové DBK karty a moduly) Programové vybavení Strom rodiny Daq* Blok pro zpracování dat (DaqBook) Deska pro zpracování dat (DaqBoard) PC-karty pro zpracování dat (Daq PC-card) 12-bitový: DaqBook/100, /112, / bitový: DaqBook/200, /216 DigiBook/72 12-bitů: DaqBoard/100A, /112A 16-bitů: DaqBoard/200A, /216A 12-bitů: Daq/112B 16-bitů: Daq/216B Úprava analogového signálu (DBK: 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 42, 43A, 44, 45, 50 51, 52, 53, 54) Analogový výstup (DBK: 2, 5) Digitální vstup/výstup a řízení (DBK: 20, 21, 23, 24, 25) Rozšíření a balení: (DBK: 1, 10, 11A, 35, 40, 41) Napájení (DBK:30A, 32A, 33; CDK10) Standardně dodávané programové vybavení (DaqView, PostView, Visual Basic extensions, aplikační programovací rozhraní (API)) Doplňkové programové vybavení (DaqViewXL, ovladač pro LabView) Podporované programy (Snap-Master, Labtech Notebook, DASYLab a VisuaLab) Konverze analogového signálu na digitální Blok pro zpracování dat (DaqBook), deska pro zpracování dat (DaqBoard) a PC-karta pro zpracování dat (Daq PC-Card) Prvky rodiny Daq* se na straně signálu připojují k jednomu nebo více DBK a k počítači na straně druhé. Každý typ prvku rodin Daq se připojuje k počítači jiným způsobem: Blok pro sběr dat (DaqBook) je externí modul, který se k počítači připojuje přes paralelní port nebo pomocí EPP PC-karty (PC-karta rozšířeného paralelního portu).

4 Deska pro sběr dat (DaqBoard) je vnitřní karta, která se zasouvá do ISA slotu počítače. PC-karta pro sběr dat (Daq PC-Card) se zasouvá do PCMCIA slotu přenosného počítače/notebooku. Obecné vlastnosti prvků rodiny Daq* (pro sběr dat): Frekvence přepínání mezi kanály při vzorkování a přepínání zesílení je 100 khz (10µs). Sekvenční paměť o kapacitě 512 adres, do které lze nahrát libovolnou kombinaci kanálů a zesílení. Schopnost přistupovat až na 256 různých kanálů s připojenými DBK signály a to při zachování vzorkovací frekvence 100 khz. Volitelné DBK rozšíření umožňuje kombinace vstupních signálů z termočlánku a odporových teploměrů tak, aby je bylo možno přivést na izolované vysoko-napěťové vstupy a vstupy pro měření tenze. Schopnost snímat 8 signálů v diferenčním zapojení nebo 16 signálů v zapojení se společnou zemí bez rozšiřujících jednotek. Schopnost zpracovávat pevný digitální vstup/výstup až 4 TTL vodiče vstupní a 4 TTL vodiče výstupní (tuto vlastnost lze využít pouze v případě, že není použita analogová rozšiřující karta). Každý typ prvku pro sběr dat existuje v několika modelech, které umožňují široké použití. V tabulce jsou uvedeny tyto modely a jejich vlastnosti. Modely prvků pro snímání dat a jejich vlastnosti Model Rozlišení A/D převodníku Analogové výstupní kanály, 12 bitů Modely DaqBook (Blok pro sběr dat) DaqBo ok/100 DaqBo ok/112 DaqBo ok/120 DaqBo ok/200 Volba mezi unipolárním a bipolárním Volba mezi diferenčním zapojením a zapojením se společnou zemí Programova telné digitální vst./výst. linky 12 bitů 2 Propojkou Propojka 16 vysoko rychlostní 24 obecných Programova telný čítač/časova č 5 kanál 7MHz Velikost (mm) 22,4 x 28,9 x 3616,3 12 bitů 2 Propojkou Propojka Nepoužito Nepoužito 22,4 x 28,9 x 3,6 12 bitů 2 Propojkou Propojka 16 vysoko 5 kanál 22,4 x 28,9 rychlostní 7MHz x 3,6 24 obecných 16 bitů 2 Programově Programově 16 vysoko rychlostní 24 obecných 5 kanál 7MHz 22,4 x 28,9 x 3,6 Použitý proud 510 ma 360 ma 510 ma 620 ma DaqBo 16 bitů 2 Programově Programově Nepoužito Nepoužito 22,4 x 28,9 600 ma ok/216 x 3,6 Modely DaqBoard (Deska pro sběr dat) DaqBo ard/100 A 12 bitů 2 Třídič Programově 16 vysoko rychlostní 24 5 kanál MHz 11,8 x 34,5 1330mA DaqBo ard/112 A DaqBo ard/200 obecných 12 bitů 2 Třídič Programově Nepoužito Nepoužito 11,8 x 34,5 970 ma 16 bitů 2 Třídič Programově 16 vysoko rychlostní 5 kanál MHz 11,8 x 34, ma

5 A 24 obecných DaqBo ard/ bitů 2 Třídič Programově Nepoužito Nepoužito 11,8 x 34, ma A Modely Daq PC-Card (Karta pro sběr dat) Daq bitů N/A Pouze bipolární Programově Nepoužito Nepoužito 8,9 x 0,5 510 ma B Daq216 B 16 bitů N/A Pouze bipolární Programově Nepoužito Nepoužito 8,9 x 0,5 510 ma Úprava signálu karty DBK a moduly Převodník se připojuje k jedné z mnoha různých DBK karet nebo modulu. Tyto jednotky pro úpravu signálu jsou určeny pro použití s prvky rodiny Daq*. Nicméně, DBK lze použít také s deskami pro sběr dat na bázi sběrnice ISA, od firem Omega, Keithley/MetraByte, Computer Boards a Avantech. Nejvýkonněji pracují DBK s A/D převodníky (z rodiny Daq*), které umožňují dynamický výběr kanálu i zesílení/rozsahu. Dynamický výběr kanálů a zesílení/rozsahu umožňuje vysokou rychlost přepínání mezi kanály při vzorkování a rozmanitost převodníků. Nezáleží na signálu, který vstupuje do měniče, DBK posílá na výstup signál, který je vhodný pro libovolný A/D převodník. Výstupní signál může být bipolární (-5 až +5V) nebo unipolární (0 až 10 V). Uživatel má možnost nastavit rozsah pomocí hodnot, které odpovídají nejnižší (- 5 nebo 0 V) a nejvyšší (0 nebo 10 V) hodnotě signálu toto nastavení rozsahu zajistí nejvyšší možné rozlišení při 12- nebo 16 bitovém převodu pomocí A/D převodníku. Pro složitou úpravu signálu se používají vysokokapacitní moduly, které mají více okruhů, než se vejde na kompaktní kartu. Moduly se připojují ke stejné sběrnici jako karty P1. Moduly mají stejnou velikost jako bloky pro sběr signálu a typické přenosné počítače, což umožňuje snadné skládání na sebe. Většina modulů má samostatné napájení, které lze připojit ke zdroji stejnosměrného nebo střídavého napájení. Některé doplňky jsou určeny pro seskupování a napájení DBK a budou uvedeny dále v této kapitole (Návrh a rozšíření systému). V tabulce je uveden seznam DBK, rozdělený podle funkčnosti. V kapitole 5 jsou jednotlivé DBK popsány podrobně, včetně použití, nastavení, programování a řízení napájení. Doplňkové DBK karty a moduly Výrobek Název/popis Kapacita Úprava analogového signálu DBK4 Vstupní karta pro dynamický signál 2 kanály DBK7 Vstupní karta převádějící frekvenci na napětí 4 kanály DBK8 Vstupní karta pro vysoké napětí 8 kanálů DBK9 Měřicí karta pro odporové teploměry 8 kanálů DBK12 Analogová multiplexová karta s nízkým zesílením 16 kanálů DBK13 Analogová multiplexová karta s vysokým 16 kanálů zesílením DBK15 Univerzální vstupní karta pro proud/napětí 16 kanálů DBK16 Měřicí karta pro tenzi 2 kanály DBK17 Karta s nepřetržitým vzorkováním a zachytáváním 4 kanály DBK18 Karta s filtrem typu dolní propust 4 kanály DBK19 Termočlánková karta s vysokou přesností 14 kanálů DBK42 5B izolovaný modul pro úpravu signálu 16 kanálů DBK43A Modul pro měření tenze 8 kanálů

6 DBK44 5B izolovaná karta pro úpravu signálu 2 kanály DBK45 Karta s SSH a filrem typu dolní propust 4 kanály DBK50 Izolovaný vysokonapěťový vstupní modul 8 kanálů DBK51 Izolovaný nízkonapěťový vstupní modul 8 kanálů DBK52 Vstupní modul pro termočlánek 14 kanálů DBK53 Analogový multiplexní modul s nízkým zesílením 16 kanálů DBK54 Analogový multiplexní modul s vysokým 16 kanálů zesílením Analogový výstup DBK2 Výstupní napěťová karta 4 kanály DBK5 Výstupní proudová karta 4 kanály Digitální vstup/výstup/řízení DBK20 Obecně zaměřená digitální vst./výst. karta 48 kanálů (šroubovací svorky) DBK21 Obecně zaměřená digitální vst./výst. karta 48 kanálů (konektory DB37) DBK23 Opticky izolovaný digitální-vstupní modul 24 kanálů DBK24 Opticky izolovaný digitální-výstupní modul 24 kanálů DBK25 Releová výstupní karta 8 kanálů Rozšíření a připojení DBK1 Modul s 16 BNC konektory 16 konektorů DBK10 Rozšiřující šasi se 3 sloty 3 karty DBK11A Doplňková karta se šroubovacími svorkami (blok Zásuvky pro součásti DB37-šroubovací svorky) DBK35 Karta pro rozhraní PCMCIA N/A DBK40 Rozhraní BNC 18 svorek DBK41 Analogový rozšiřující uzávěr 10 karet Napájení CDK10 Rozšiřující/Napájecí/bateriový modul +5 a ±15 VDC DBK30A Nabíjecí baterie/budící modul +12 až 14, +24 až 28 VDC DBK32A Pomocná napájecí karta 15 VA DBK33 Napájecí karta se třemi výstupy ±15V, 250 ma; +5V, 1A Programové vybavení z rodiny Daq* Rodina Daq* zahrnuje programové vybavení použitelné pro většinu aplikací. Nabízíme tři typy software: grafický program pro okamžité použití (DaqView); ovladače pro programy jiných firem a různé jazykové ovladače pro podporu uživatelem vytvořených aplikací. Programy pro okamžité použití jsou vhodné pro aplikace kde se vyplní formulář a není nutno programově nastavovat sběr dat a zobrazování: DaqView je program běžící pod systémem Windows a umožňující základní nastavení a sběr dat. Tento program Vám umožní výběr kanálů, zesílení, typu převodníku (včetně termočlánků) a množství dalších parametrů pomocí myši. Sbíraná data můžete ukládat na disk a zobrazovat je v číselné nebo grafické podobě. PostView je součást DaqView umožňující zobrazení křivek po ukončení snímání a současné zobrazení až 16 datových kanálů. DaqViewXL umožňuje přímé propojení s Microsoft Excelem, kde je možno data zpracovat a zobrazit. V Excelu pak máte k dispozici plno-hodnotný řídící panel Daq* a všechny schopnosti Excelu.

7 DaqTest (pouze pro DaqBook) je autodiagnostický program pro testování bloku pro sběr dat a komunikace s PC, který se spouští při počátečním nastavení a při problémech. Rodina Daq* pracuje se známými programy, využívajícími ovládání pomocí ikon, pro sběr dat včetně: Snap-Master, DASYLab, LABTECH NOTEBOOK a LabVIEW. Každý systém Daq* je dodáván se standardním a rozšířeným aplikačním programovým rozhraním (API). Ovladače API pro jazyky: QuickBASIC, C, C++, Delphi, Turbo Pascal a Visual Basic. Poznámka: Programování je popsáno v samostatné Příručce programátora. Návrh systému Daq* a vývoj Systém pro sběr dat lze sestavit mnoha způsoby, tak aby odpovídal potřebám různých aplikací. Musíte se zaměřit na vytvoření sestavy, která bude nejlépe fungovat. Abyste sestavili vyhovující systém, musíte vědět jak: Používat Vaše zařízení efektivněji. V kapitolách 2, 3 a 4 je popsána specifikace (funkční a konfigurační požadavky) zařízení typu DaqBook (blok pro sběr dat), DaqBoard (deska pro sběr dat) a Daq PC-Card (PC karta pro sběr dat). V kapitole 5 jsou popsány všechny DBK, které lze použít s prvky rodiny Daq* včetně jejich funkce a nastavení. Měli byste si přečíst všechny kapitoly a části, které se týkají Vašeho systému. Ostatní části můžete přeskočit, pokud nechcete schopnosti systému rozšířit nebo zvýšit. Používat Vaše programové vybavení efektivněji. V kapitolách 2, 3 a 4 je popsána instalace DaqView pro každý prvek rodiny Daq*. Použití DaqView je vysvětleno v kapitole 6. Při programování uživatelských aplikací Vám pomůže samostatná Příručka programátora. Aplikovat myšlenku sběru dat na Vaši aplikaci. Pravděpodobně víte, co chcete měřit a jak chcete naměřená data použít. Ale mezi měřením a využitím naměřených údajů je spousta kroků, které je nutno provést. V kapitole 7 (Vedení signálu a problémy) se dozvíte jak vést signál a jak se vyvarovat problémů. Některé části v kapitole 5 popisující DBK, vysvětlují představu a fyzikální vlastnosti týkající se správné činnosti DBK. Aplikace se od sebe navzájem mohou velmi lišit, ale následující konfigurační postup můžete považovat za základní. Samozřejmě, že u konkrétní aplikace se může změnit pořadí a složitost následujících kroků: 1. Určete přiřazení kanálů a vrstvy celého systému. Před připojením napájení rozvrhněte umístění měničů, trasy kabelů, přístrojů DBK, Daq* a počítače. Přiřaďte čísla kanálů a označte měniče, kabely a konektory štítkem, aby nedošlo později ke zmatku. 2. Určete, jak budou data ukládána a používána. Jaké jednotky, rozsahy, vzorkovací frekvence atd. budou pro Vaše data nejvhodnější? Budou data zobrazována do grafu, zpracovávána statisticky nebo exportována do dalších programů? Konečné použití dat může ovlivnit nastavení a naprogramování systému. 3. Nakonfigurujte Daq*. Bloky pro sběr dat a desky pro sběr dat se nastavují ručně, pomocí vnitřních propojek. Požadavky pro nastavení Daq* můžete najít v části popisující odpovídající DBK. Některé modely bloků pro sběr dat se částečně konfigurují programově a jiné vyžadují otevření krytu a ruční nastavení propojek a přepínačů. PC karty pro sběr dat se konfigurují výhradně programově. 4. Nakonfigurujte všechny DBK karty a moduly podle potřeb Vaší aplikace. Možná bude nutno nastavit některé propojky a přepínače DIP (kanály, zesílení, filtr, režim signálu atd.). Použití některých DBK nebo měničů, které potřebují budicí proud vyžaduje samostatný zdroj napájení DBK32A. Veškeré nastavení hardware proveďte před připojením signálu a napájecích vodičů.

8 5. Nasměrujte a připojte všechny signály a napájecí vodiče. Dbejte na to, aby byla všechny napájení VYPNUTA. Signálové vodiče veďte mimo cizí vysílače signálu a vysokonapěťová zařízení, aby nedocházelo ke zbytečnému zarušení signálu elektrickým šumem. Připojte Váš počítač k Daq* a Daq* k DBK a/nebo zdroji signálu. 6. Nahrajte do počítače software a nastavte parametry, které se nastavují programově. Programové vybavení musí rozpoznat veškeré technické vybavení v systému a musí používat odpovídající jednotky a rozsahy měřeného signálu. 7. Aktivujte Daq* a DBK a začněte se sběrem dat. 8. Zkontrolujte správnost sběru dat a jejich ukládání. Jsou data sbírána, ukládána, znovu prohlížena a používána podle požadavků? 9. Zkontrolujte přesnost systému a pokud je to potřeba, upravte rozsahy a kalibraci. Informace o nastavení a rozšíření systému naleznete v samostatných kapitolách týkajících se Daq* a DBK. Možná budete potřebovat informace z částí DBK10/41 týkající se rozšíření systému a DBK30A/32A/33 a CDK10 týkající se napájení. Na obrázku jsou zobrazeny typické rozšířené konfigurace. PC připojené přes paralelní port CA-107 DaqBook (Blok pro sběr dat)/100/120/200 DBK41 DBK41 DaqBook (Blok pro sběr dat) připojený ke dvěma DBK41 (každé se samostatným zdrojem DBK32A) Přenosný počítač DaqPC-Card (Karta pro sběr dat) CA-37-6 CDK10, rozšiřující/napájecí/bateriový modul 2 DBK analogové rozšiřující karty DBK10 rozšiřující modul 3 DBK analogové rozšiřující karty Typické rozšířené konfigurace Jelikož jsou DBK moduly řízeny řadičem kanálů rodiny Daq*, mohou být data z externích kanálů snímána stejně vysokou frekvencí jako z kanálů vnitřních. Každý základní kanál může podporovat až 16 dílčích kanálů, čímž je možno dosáhnout rozšíření až na 256 vstupních kanálů. DBK karty a moduly lze propojit konektorem P1 z rodiny Daq* nebo rozšiřujícím modulem. DBK přinášejí další úroveň multiplexování a programovatelného zesílení pro každý kanál. Nastavení parametrů kanálu často požaduje konfiguraci jak hardwarovou tak softwarovou. Vhodné moduly pro překrytí DBK rozšiřujících karet jsou dodávány se 3 sloty (DBK10) nebo 10 sloty (DBK41)- některé bloky pro sběr dat rovněž obsahují sloty pro rozšíření. Volba nejvýhodnějšího doplňku závisí na počtu DBK karet ve Vašem systému. Pokud používáte pouze několik karet použijte DBK10 se 3 sloty nízko profilový obal na rozšiřující členy. Pro

9 více než šest karet použijte DBK41 s 10 sloty. DBK41 je možno navzájem spojovat, což umožňuje přidat do systému velký počet DBK. Doplňkové zdroje napájení (podstatné pro Daq PC-Card (karty pro sběr dat)) mohou být potřebné pro ovládání výkonu. Možnosti napájení DBK vyhovují velkému množství aplikací od laboratorních po automatizační a další průmyslové aplikace. Napájecí systém může používat libovolný zdroj 10 až 20 VDC nebo, díky dodávanému adaptéru, libovolný zdroj střídavého proudu. Pro aplikace, kde je nutno systém přenášet je možné DBK10 nebo DBK41 napájet pomocí akumulátorového zdroje DBK30A. DBK30A obsahuje také výstup 28V používaný pro napájení převodníků 4 až 20 ma. Pro aplikace s velkým počtem DBK karet (od počátku nebo plánovaných do budoucna) lze do libovolného slotu pro rozšiřující zařízení nainstalovat DBK32A nebo DBK33. DBK32A poskytuje ±15 VDC a DBK33 poskytuje ±15 VDC a +5 VDC. V systému s velkým počtem modulů pomáhá skládání jednotek na sebe šetřit místo a zabezpečit snadné vedené kabelů. Skládání na sebe je podporováno dvěmi způsoby: Velcro úchyty. DBK napájecí karty a bloky pro sběr dat jsou dodávány s instalační sadou, která obsahuje Velcro/lepkavé úchyty, umožňující snadné spojení i rozpojení modulů. Spojovací desky. Sada plátků (dodáváno s CDK10 a některými DBK moduly) umožňujících mnohem pevnější spojení skládaných jednotek. Sada obsahuje kovové plátky, které se přišroubují na boční stranu modulu, tak aby se vertikálně spojily dva moduly. Tento způsob umožňuje vytvoření věže potřebné velikosti, čímž se ušetří více místa, než když se moduly spojí všechny do jediného sloupce. Kromě toho lze k plíškům připojit držátko, což je výhodné zejména u aplikací, kde je nutno zařízení přenášet. Spojovací deska Spojovací deska Doplňkové držátko Skládání jednotek na sebe pomocí spojovacích desek. Hardware DaqBook (blok pro snímání signálu) a instalace Přehled Tato kapitola popisuje strukturu a funkce DaqBook (bloku pro snímání signálu) včetně jeho instalace. Doporučujeme před začátkem instalace přečíst veškerou dokumentaci, která se týká této problematiky (pokud máte v systému DBK, přečtěte si části v kapitole 5, které se jich týkají, Doplňkové DBK karty a moduly) Popis DaqBook (bloku pro snímání dat) Modul bloku pro snímání dat je uzavřen v kovovém obalu o rozměrech 22,4 x 28,9 x 3,6 cm, umístěném mino počítač. K počítači je připojen pomocí 25 vodičového kabelu přes paralelní port. Data lze přenášet oběma směry rychlostí až 170 kb/s pro standardní tiskový port a až 800 kb/s pro rozšířený paralelní port. Data se ukládají do paměti a na disk v PC, ne v bloku pro sběr dat. Blok pro sběr dat lze napájet z různých zdrojů (např. 12V autobaterie, dodávaný AC adaptér nebo modul nabíjecích baterií ni-cd). Tato proměnlivost zdrojů napájení je výhodná zejména u přenosných systémů a u vzdáleného sběru dat, jako je testování přístrojů v automobilovém a leteckém průmysl. Výstupní napájení z konektoru P1 zahrnuje +5VDC (pin 1) a ±15VDC (piny 21 a 2). V části Napájení externích analogových rozšiřujících prvků (JP1) je popsáno nastavení propojky JP1

10 v závislosti na napájení systému. Podrobnosti najdete v části Řízení napájení na začátku kapitoly 5, Doplňkové DBK karty a moduly. Bloky pro sběr dat mají schopnosti, pro jejichž dosažení bylo v minulosti nutno použití několika zásuvných DAS desek. Všechny bloky pro sběr dat mají 16 analogových vstupů (s možností rozšíření až na 256), 2 analogové výstupy a 4 digitální vstupy a výstupy. Některé modely mají zabudovány rozšiřující sloty a jiné zase doplňkový digitální vstup/výstup a čítač/časovač. Modely DaqBook (blok pro sběr dat) /112 a /216 nabízejí 1 slot pro rozšíření o DBK kartu. Modely DaqBook (blok pro sběr dat) /100 a /120 a /200 nemají rozšiřující slot, ale mají 24 digitálních vstupních/výstupních kanálů (možnost rozšířit až na 192) pro obecné použití, 16 vysoko rychlostních digitálních vstupů a 5 frekvenčních/pulsních vstupních/výstupních kanálů. Poznámka: Oproti modelu /100 má model /120 rozšířený paralelní port. Různé modely bloku pro sběr dat mají rozlišení 12-bitů nebo 16-bitů. Rozlišení 12-bitů mají modely /100, /112 a /120. Rozlišení 16-bitů mají modely /200 a /216. Schopnosti analogového vstupu jsou velmi pružné. Maximální vzorkovací frekvence A/D převodníku je 100 khz (rychlost čtení vzorků získáte vydělením údaje počtem kanálů) s multiplexerem pro 16-kanálů a vstupním zesilovačem s programovatelným zesílením. Počet vstupních kanálů lze zvýšit až na 256 a to pomocí rozšiřujících modulů pro přepínání odporových teploměrů, termočlánků, tenzometrů anti-aliasing filtrů a zesilovačů pro nepřetržité vzorkování a zachytávání. Rozšiřující karty a moduly se připojují k vstupnímu/výstupnímu konektoru P1 (viz. Výstupní piny konektoru, dále v této kapitole). Rozhraní DB-37 konektoru P1 je kompatibilní s multiplexery a zařízeními pro úpravu signálu většiny výrobců. Bloky pro sběr dat pracují se vzorkovací frekvencí 100 khz a s programově nastavitelným zpožděním 10 µs až 10 hodin. Rychlost převodu 100 khz určuje dobu vychýlení mezi kanály 10µs. Řadič snímání s 512 paměťovými místy umožňuje volbu vstupního zesílení pro každý kanál zvlášť. DaqBook (blok pro úpravu dat) /100, /120 a /200 může snímat 16 digitálních vstupů ve stejném pořadí jako vstupy analogové (takové vstupy pak spolu korelují v čase). Doplňková karta pro nepřetržité vzorkování a zachycení umožňuje vzorkování až 256 kanálů ve stejném okamžiku. Specifikace vzorkování a časování plně odpovídají modulům pro rozšíření. Data ze všech typů snímačů jsou snímána v jedné skupině, bez zásahu ze strany PC. Bloky pro snímání dat nabízení mnoho způsobů spouštění snímaní. Lze je spouštět programově, pomocí TTL signálu nebo pomocí úrovně analogového signálu (včetně hrany). Analogový vstupní trigger je založený na hardwaru a minimalizuje zpoždění na hodnotu menší než je 10 µs. Na obrázku je zobrazeno blokové schéma modelů DaqBook (blok pro zpracování dat). Přepínač analogových vstupů 8 difer. zapojení/16 v zapojení se společnou zemí Programově nastavitelný zesilovač X1, X2, X4, X8 Zesilovač sample/hold 12 nebo 16 bitový A/D převodník Vstup/výstup signálu 4 digitální výstupy pro rozšíření o vysokorychlostní kanály nebo 4 digitální výstupy pro obecné použití Řídící externí multiplexer

11 Volba zesílení na kanál 512 krokový sekvencer s náhodným přístupem ke kanálu/zesílení Hodiny s frekvencí 100 khz P1 Analogový vstup/výstup (kompatibilní s DAS-16) Analogový srovnávací obvod vnitřního spouštění Volba spouštění (triggeru) Vynulování sekvenceru Programově nastavitelní časová báze sekvenceru 10 µs až 10 hodin Vyrovnávací paměť pro data, velikost 512 slov, typu fronta 4 digitální vstupy pro obecné použití nebo 1 pomocný vstup pro čítač, 1 vstup pro TTL spouštěcí obvod, 2 výstupy pro výběr zesílení pro rozšiřující desky Rozhraní k paralelnímu portu Vstup/výstup počítače Konektor P4 pro připojení k paralelnímu portu počítače Dva 12-bitové D/A převodníky P2 Digitální vstup/výstup (kompatibilní s PIO-12) 24-bitové digitální linky pro obecné použití Konektor P5 pro připojení k paralelní tiskárně P3 Pulsní/frekvenční/vysoko rychlostní digitální vstup/výstup (kompatibilní s CTM-05) 16 vysoko rychlostních digitálních vstupů DC-DC převodník +7 až 20V DC 5 kanálu čítače/časovače Blokové schéma pro modely DaqBook (blok pro sběr dat) /100, /120 a /200 Přepínač analogových vstupů 8 difer. zapojení/16 v zapojení se společnou zemí Programově nastavitelný zesilovač X1, X2, X4, X8 Zesilovač sample/hold 12 nebo 16 bitový A/D převodník Vstup/výstup signálu 4 digitální výstupy pro rozšíření o vysokorychlostní kanály nebo 4 digitální výstupy pro obecné použití Řídící externí multiplexer Volba zesílení na kanál 512 krokový sekvencer s náhodným přístupem ke kanálu/zesílení Hodiny s frekvencí 100 khz P1 Analogový vstup/výstup (kompatibilní s DAS-16) Analogový srovnávací obvod vnitřního spouštění Volba spouštění (triggeru) Vynulování sekvenceru

12 Programově nastavitelní časová báze sekvenceru 10 µs až 10 hodin Vyrovnávací paměť pro data, velikost 512 slov, typu fronta 4 digitální vstupy pro obecné použití nebo 1 pomocný vstup pro čítač, 1 vstup pro TTL spouštěcí obvod, 2 výstupy pro výběr zesílení pro rozšiřující desky Rozhraní k paralelnímu portu Vstup/výstup počítače Konektor P4 pro připojení k paralelnímu portu počítače Dva 12-bitové D/A převodníky DC-DC převodník +7 až 20V DC Konektor P5 pro připojení k paralelní tiskárně Blokové schéma pro modely DaqBook (blok pro sběr dat) /100, /120 a /200 Bloková schémata DaqBook (blok pro sběr dat) Ovládací prvky a konektory DaqBook (bloku pro sběr dat) Na obrázku je zobrazeno umístění ovládacích prvků a konektorů na vnější části DaqBook (bloku pro sběr dat). Umístění závisí na modelu (DaqBook/100, /120 a /200 proti DaqBook/112 a /216). P1-analogový vstup/výstup P2-digitální vstup/výstup Čelní panel DaqBook/100/120/200 (bloku pro sběr dat) P3-frekvenční vstup/výstup Napájení (+10 VDC až +20 VDC) K paralelní tiskárně Z paralelního portu PC Napájení Přetečení vyrovnávací paměti Aktivní P1-P2-P3 Aktivní A/D Zadní panel DaqBook/100/120/200 (bloku pro sběr dat) Slot pro rozšiřující prvek P1-analogový vstup/výstup Napájení Přetečení vyrovnávací paměti Aktivní P1-P2-P3 Aktivní A/D Čelní panel DaqBook/112/216 (bloku pro sběr dat) Napájení (+10 VDC až +20 VDC) K paralelní tiskárně Z paralelního portu PC pro rozšiřující prvek Zadní panel DaqBook/112/216 (bloku pro sběr dat) Slot Ovládací prvky a konektory DaqBook Přepínač NAPÁJENÍ Stisknutím strany 1 přepínače se zapne napájení Konektory VSTUP PRO NAPÁJENÍ Na konektor typu DIN5 lze přivést +10 až +20 VDC K PARALELNÍ Tento port umožňuje použití libovolné standardní paralelní TISKÁRNĚ tiskárny v průchozím režimu Z PARALELNÍHO Tento port se připojuje ke standardnímu nebo rozšířenému PORTU PC paralelnímu portu počítače P1-ANALOGOVÝ Dokáže zpracovat 16 analogových vstupních kanálů, 2 analogové VSTUP/VÝSTUP výstupní kanály, 2 16-bitové čítače/časovače, 4 TTL vstupy a P2-DIGITÁLNÍ VSTUP/VÝSTUP výstupy a různé signály pro řízení rozšiřujících karet. Dokáže zpracovat 3 8-bitové TTL programovatelné vst./výst. porty a externí vstup přerušení

13 P3-FREKVENČNÍ VSTUP/VÝSTUP Indikátory NAPÁJENÍ P1-P2-P3 AKTIVNÍ PŘETEČENÍ VYROVNÁVACÍ PAMĚTI A/D AKTIVNÍ Dokáže zpracovat 5 16-bitových čítačů a 16 vysoko rychlostních digitálních vstupů a externí vstup přerušení Tato LED svítí, pokud je DaqBook napájen a přepínač NAPÁJENÍ je v poloze 1 (ZAPNUTO). Tato LED svítí, pokud je DaqBook ve aktivním stavu. Tato LED nesvítí, pokud je DaqBook vypnutý nebo v režimu průchozího tisku. P1, P2 a P3 jsou z počítače dosažitelné pomocí programu. Tato LED svítí, pokud dojde k chybě přetečení vyrovnávací paměti. Tento případ nastane, pokud je signál převáděn A/D převodníkem rychleji, než PC stihne zpracovávat data. Podle typu aplikace nemusí tento indikátor znamenat chybu. Tato LED svítí během sekvence snímání A/D převodníku. Pokud má sekvence malý počet kroků a probíhá pouze občas, indikátor pouze krátce blikne. Instalace DaqBook (bloku pro sběr dat) Instalace vlastního zařízení se liší podle použitého modelu a podle typu aplikace. Části, které se Vás netýkají můžete přeskočit, ale pokud plánujete použití DBK nezapomeňte si přečíst kapitolu 5. VAROVÁNÍ Před připojováním kabelů, nastavováním propojek a přepínačů nebo otevřením krytu vypněte napájení DaqBook (bloku pro sběr dat) a všech externě připojených zařízení. Elektrický šok nebo poškození zařízení může být způsobeno i nízkým napětím. V suchém prostředí, se statickou elektřinou dodržujte bezpečnostní opatření ESD (balení, vhodná manipulace, uzemněný proužek na zápěstí atd.) Provedení instalace ve správném pořadí může zabránit poškození zařízení. Obecné pořadí prováděných úkonů je následující: 1. Úvodní prohlídka 2. Vypněte veškerá napájení systému s nímž budete manipulovat. 3. Nastavte propojky a přepínače na desce 4. Připojte kabely 5. Zapněte napájení 6. Nainstalujte a nakonfigurujte programové vybavení 7. Připojte signály 8. Ověřte výkonnost systému Úvodní prohlídka Pozorně vybalte všechny části z obalu a zkontrolujte, zda nedošlo během přepravy k poškození. Pokud objevíte známky poškození, informujte neprodleně Vašeho dodavatele. Uložte veškerý obalový materiál, pro případ, že budete zařízení vracet výrobci. Veškeré reklamace musí mít RMA (Autorizační číslo reklamace). Toto číslo Vám sdělí na telefonické zavolání výrobce nebo Váš dodavatel. Bloky pro sběr dat se dodávají s následujícími součástmi: Blok pro sběr dat (modul) Uživatelská příručka pro bloky pro sběr dat, desky pro sběr dat a PV karty pro sběr dat, záruční list, licenční podmínky Programové vybavení číslo pro blok/desku pro sběr dat

14 Doplňková sada obsahující: kabel CA-107 pro připojení k paralelnímu portu a AC adaptér napájení (TR-25 pro 100/200 VAC; TR-21E pro 220/240 VAC). Konfigurace bloku pro sběr dat Vlastní instalace vyžaduje správné nastavení několika propojek a přepínačů. Propojky a přepínače jsou umístěny uvnitř, pod krytem bloku pro sběr dat a eventuálně na DBK. Propojky se konfigurují stejně pro všechny modely bloku pro sběr dat, nevezmeme-li v úvahu umístění propojek (viz. obrázek znázorňující základní desku Vašeho modelu). Propojky jsou určeny také jemnou sítí na základní desce. Poznámka: Zkontrolujte propojky i v případě, že používáte implicitní nastavení. Blok pro sběr dat má následující konfigurační propojky: JP1 - Napájení externího analogového rozšíření JP2 - Volba referenčního napětí D/A převodníku JP3* - Unipolární/bipolární JP4* - Zapojení diferenciální/se společnou zemí JP5 - Časová základna JP6 - Zapnutí hlídacího obvodu časovače JP7 - Kalibrace (viz. část Kalibrace na konci této kapitoly) * Bloky pro sběr dat /200 a /216 nemají propojky JP3 a JP4 nastavení se provádí pomocí programu. Proveďte konfiguraci bloku pro sběr dat podle následujících kroků: 1. Položte jednotku na rovný, pevný povrch. Nesmí být zapojeno žádné napájení ani signály. 2. Odstraňte šroubky na horní straně krytu. 3. Odsuňte horní kryt. Všechny propojky a přepínače jsou umístěny na desce shora a není nutno nic dalšího odpojovat. 4. Nastavte propojky do správné polohy. Přečtěte si popis konfiguračních propojek (JP1 až JP6) a pomocí obrázku najděte jejich umístění ve Vašem přístroji. 5. Před připojením napájení a signálu vraťte kryt a upevněte jej šroubky. Slot pro rozšíření Základní deska bloku pro sběr dat model /100/120 Základní deska bloku pro sběr dat model /112 Slot pro rozšíření Základní deska bloku pro sběr dat model /200 Základní deska bloku pro sběr dat model /216 Umístění propojek bloku pro sběr dat Externí napájení rozšiřujícího analogového zařízení Propojka označená JP1 má rozměry 4 x 2 a 3 možnosti nastavení. Pokud používáte doplňkovou analogovou kartu (DBK), nastavuje se JP1 tak, aby byla karta napájena +15 a 15 VDC. Pokud takovouto kartu nepoužíváte, máte možnost použít čítač/časovač CTR0 a propojky na JP1 musí být nastaveny podle toho. Implicitní nastavení je nastavení pro použití doplňkových analogových karet. Použití čítače/časovače Použití doplňkové analogové karty Použití doplňkové karty DBK32A nebo DBK33

15 Nastavení JP pro externí napájení rozšiřujícího analogového zařízení Upozornění: pokud používáte pomocný zdroj napájení DBK32A nebo tří-výstupovou napájecí kartu DBK33, musí být propojky na JP1 zcela odstraněny. Umístění propojek na pozice OCTOUT a OCLKIN poškodí časovací obvod Podrobnosti najdete také v části Řízení napájení v kapitole 5, Doplňkové DBK karty a moduly. Volba referenčního napětí D/A převodníku (JP2) Propojka označená JP2 má rozměry 5 x 2 a umožňuje výběr vnitřního nebo vnějšího referenčního napětí pro dva oddělené analogové výstupy. Pokud je vybráno vnitřní referenční napětí 5VDC, každý D/A převodník může mít na výstupu od 0 do +5VDC jako záznam hodnot od 0 do 4095 (12-bitů). Pokud je potřeba použít externí referenční napětí (až 10 VDC pro každou polaritu), musí být podle toho nastaveny propojky. Je zde také opatření umožňující výstup souvislého signálu Sample-Hold na pinu DAC1-REFIN s nastavením D/A převodníku 1 pro vnitřní referenční napájení. (Nelze použít současně nastavení SSH a externí referenční napájení D/A převodníku 1, neboť by mohlo dojít k poškození na pinu P1 #26). Implicitně jsou oba převodníky D/A 0 a D/A 1 nastaveny na vnitřní referenční napětí. Poznámka: Nastavení SSH se používá s DBK: 2, 5, 7, 17, 50 a 51. Viz. kapitola 5, týkající se DBK. Implicitní nastavení od výrobce Vnější D/A převodník 1 Vnitřní SSH Vnitřní D/A převodník 0 Vnější D/A 0 nastaven na vnější ref. napětí D/A 1 nastaven na vnější ref. napětí D/A 0 nastaven na vnější ref. napětí D/A 1 nastaven na vnitřní ref. napětí D/A 0 nastaven na vnitřní ref. napětí D/A 1 nastaven na vnější ref. napětí D/A 0 nastaven na vnitřní ref. napětí DAC1 nastaveno na vnitřní ref. napětí D/A 0 nastaven na vnitřní ref. napětí D/A 1 nastaven na vnitřní ref. napětí s SSH D/A 0 nastaven na vnější ref. napětí D/A 1 nastaven na vnitřní ref. napětí s SSH Nastavení referenčního napětí D/A převodníku pomocí JP2 Bipolární a unipolární činnost A/D převodníku (JP3*) *Hardwarové nastavení, pouze pro DaqBook (bloky pro sběr dat) /100, /112 a /120 A/D převodník v bloku pro sběr dat může pracovat ve dvou režimech, bipolárním a unipolárním. V bipolárním režimu (implicitní nastavení), lze na výstup přivést napětí až ±5VDC (při zesílení x1). V unipolárním režimu lze na vstup přivést kladné napětí až do 10 VDC (zesílení x1). Informace o zesílení/rozsahu naleznete v tabulce. Zesílení Režim Rozsah napětí x1 BI ±5 x2 BI ±2,5 x4 BI ±1,25

16 x8 BI ±0,625 x1 UNI 0 až +10 x2 UNI 0 až +5 x4 UNI 0 až +2,5 x8 UNI 0 až 0,625 Varování JP3 je propojka s dvojnásobnou šířkou, která musí být umístěna svisle. Špatné umístění propojky vodorovně způsobí poškození jednotky. Poznámka: U bloků pro sběr dat /100, /112 a /120 umístěte propojky na správná místa podle obrázku. U bloků pro sběr dat /200 a /216 se volba unipolární/bipolární provádí programově. pomocí příkazů daq200setmode a daq200set Scan. Unipolární Bipolární Implicitně od výrobce Nastavení činnosti unipolární/bipolární pomocí přepínače JP3 Analogové vstupní kanály v diferenčním zapojení nebo jednoduchém zapojení (JP4*) *Hardwarové nastavení, pouze pro bloky pro sběr dat /100, /112 a /120 Varování JP3 je propojka s dvojnásobnou šířkou, která musí být umístěna svisle. Špatné umístění propojky vodorovně způsobí poškození jednotky. Jednoduché Diferenční Implicitně od výrobce Nastavení typu zapojení jednoduché/diferenční pomocí JP4 Propojka označená JP4 má rozměry 3 x 2 pinů a používá se pro konfiguraci 16 analogových vstupů zapojených jako 16 jednoduchých kanálů nebo jako 8 párů kanálů zapojených diferenčně. Pokud se blok pro sběr dat používá jako samostatné zařízení (bez rozšiřující analogové karty), lze obecně použít jakýkoliv režim. Pokud použijete rozšíření o analogovou kartu (každé DBK je schopno pracovat se 16 vstupy v zapojení jednoduchém nebo diferenciálními), musí být použit režim jednoduchého zapojení. Implicitně je tedy propojka nastavena na režim jednoduchého zapojení. Umístěte propojky do správné pozice (viz. obrázek). U bloků pro sběr dat /200 a /216 se volba unipolární/bipolární provádí programově. pomocí příkazů daq200setmode a daq200set Scan. Volba časové základny (JP5) Propojka označená JP5 má rozměry 2 x 3 a umožňuje použití jedné ze tří frekvencí, odvozených od oscilačního obvodu K dispozici jsou frekvence 100 khz, 1MHz a 10 MHz. Implicitní nastavení je 1 MHz. Poznámka: Pro frekvenci 10MHz je potřeba použít speciální verzi obvodu Všechny technologie a programy jiných firem předpokládají časovou základnu 1MHz. Implicitní nastavení od výrobce Nastavení 100 khz Nastavení 1MHz Nastavení 10 MHz Nastavení časové základny pomocí JP5

17 Zapnutí/vypnutí hlídacího obvodu časovače (JP6) Propojka označená JP5 má 3 piny a umožňuje volbu, zda použít hlídací obvod časovače. Tento obvod se používá pro zajištění konzistence činnosti portu pro tiskárnu během sběru dat a pro obnovení tisku po resetu počítače. Zapněte hlídací obvod, pokud: Používáte na průchozím portu tiskárnu Očekáváte, že dojde během činnosti bloku pro sběr dat k náhlému resetu počítače Chcete, aby se blok pro sběr dat resetoval sám a nebylo nutno provádět ručně vypnutí a zapnutí. Implicitní nastavení od výrobce Hlídací obvod vypnutý Hlídací obvod zapnutý Nastavení hlídacího obvodu časovače pomocí JP6 Umístěte propojku do správné pozice podle obrázku. Implicitní nastavení je vypnuto. Poznámka: Hlídací obvod může mylně interpretovat prodlevu počítače a resetovat zařízení, čímž zabrání měření na pozadí. Z tohoto důvodu by měl být hlídací obvod normálně vypnutý, dokud není požadováno automatické zotavení při použití průchozí tiskárny. Připojení hardwaru Blok pro sběr dat je k počítači připojen přes paralelní port (samice DB25) pomocí dodávaného kabelu (CA-107). K počítači se připojuje konec samec a k bloku pro sběr dat konec samice a to k portu označenému Z PARALELNÍHO PORTU PC. Na straně počítače lze použít libovolný port pro tiskárnu (LPT1, LPT2 nebo LPT3), ale měl by být označený pro programové nastavení. Pokud používáte tiskárnu, připojte původní kabel od tiskárny (samec DB25) ke konektoru označenému na bloku pro sběr dat K PARALELNÍ TISKÁRNĚ. Poznámka: Tisk nemůže probíhat během sběru dat. Tiskárna Volitelné Počítač Blok pro sběr dat Připojení bloku pro sběr dat k počítači (tiskárně) Blok pro sběr dat lze napájet pomocí dodávaného AC adaptéru, který připojíte do standardní AC zásuvky na zdi nebo k izolovanému zdroji VDC, 1-2 A (viz. obrázek). Před připojením jednotky k napájení zkontrolujte, zda je vypínač na pozici 0 (VYPNUTO). Pokud používáte AC adaptér, zasuňte jej do zásuvky a druhý, nízko napěťový konec zapojte do zdířky na bloku pro sběr dat. Pokud používáte zdroj Vdc, zkontrolujte, zda jsou vodiče připojeny ke správným DIN svorkám. Zdroj AC napájení AC adaptér Zdířka pro připojení napájení Vypínač +10 až 20 VDC Zem Připojení napájení k bloku pro sběr dat

18 Zkontrolujte připojení přepnutím vypínače do polohy 1. Měla by se rozsvítit dioda označená NAPÁJENÍ. Pokud používáte tiskárnu, zkontrolujte funkčnost pomocí příkazu <PRINT SCREEN> (Vytiskni obrazovku) nebo podobného. Poznámka: před provedením jakékoliv činnosti blokem pro sběr dat je nutno nainstalovat programové vybavení. Schopnosti paralelního portu Blok pro zpracování dat /112, /120, /200 a /216 (ale ne /100) umožňují komunikaci pomocí rozšířeného paralelního portu (EPP). Standardní LPT porty na počítačích kompatibilních s IBM-PC mají dva režimy čtení dat z portu a to 4-bitový a 8-bitový. 8-bitový režim je rychlejší, ale nepodporují jej všechny tiskárny. Rozšířený paralelní port je paralelní port s doplňkovým hardwarem, který umožňuje bloku pro zpracování dat komunikovat s PC rychleji (3 až 10 krát) než pomocí standardních paralelních portů. EPP port vyžaduje specielní hardware a pouze některé počítače umožňují toto rozšíření. Většina přenosných počítačů s mikroobvodem 386SL nebo 486SL (který obsahuje řadič vstupů/výstupů 8236) podporují EPP. K počítačům se sloty pro zásuvné karty existují EPP adaptérové karty. Informace týkající se Vašeho počítače naleznete v dokumentaci, kterou jste obdrželi s počítačem. Zde také zjistíte které adaptérové karty můžete použít. Podrobnější informace o podporovaném EPP hardwaru a problémech naleznete v souboru README dodávaném se softwarem. Poznámka: EPP lze nakonfigurovat pro libovolnou adresu, ale musí být použito přerušení 5 nebo 7. Blok pro sběr dat nepodporuje použití přerušení 10, 11, 12 nebo 15. Kromě podpory speciálního hardwaru potřebného pro EPP, jsou některé počítače a karty pro paralelní porty vybaveny speciálním BIOSem nebo ovladačem, který podporuje EPP BIOS podle standardu Draft Revision 3 (případně Draft Revision 5). Tento standard definuje softwarové úrovně rozhraní mezi aplikacemi a EPP hardwarem. Ovladač pro bloky/desky pro sběr dat podporuje počítače a paralelní porty vybavené EPP BIOS Draft Revision 3. Výstupní piny konektoru Pro zajištění přístupu ke konektorů portu bloku pro sběr dat je možné připojit signál pomocí kabelu CA-37-x přes konektor typu samice D-shell, 37-pinů nebo kartu DBK11 se šroubovacími svorkami s jednotlivými zdířkami. V následující tabulce jsou podrobně popsány piny konektorů P1, P2 a P3 a použití jednotlivých vodičů. P1- Analogový vstup/výstup (kompatibilní s Metrabyte DAS-16) Pin Název signálu Popis použití pinu 1 +5 PWR Napájení +5 V (viz. část Řízení napájení v kapitole 5) 2 CTR 0 OUT/-15 VDC Výstup čítače 0 (obvod 8254)/ napájení 15 V (viz. část Řízení napájení v kapitole 5) 3 OP 3/CHS 3 Bit 3 digitálního výstupu / vodič výběru kanálu pro rozšiřující karty 4 OP 1/CHS 1 Bit 1 digitálního výstupu / vodič výběru kanálu pro rozšiřující karty 5 IP 3/GS 1 Bit 3 digitálního výstupu / vodič výběru zesílení pro rozšiřující karty 6 IP 1/GS 0 Bit 1 digitálního výstupu / vodič výběru zesílení pro rozšiřující karty 7 POWER GND Digitální zem 8 VREF (-5V) napájení 5 V, 10 ma maximálně

19 9 D/A 0 OUT Výstup D/A převodníku kanálu 0 10 D/A 0 REF IN Referenční napětí D/A převodníku na kanále 0 (musí převracet) 11 CH 7 LO IN/CH 15 HI IN Dolní vstup kanálu 7 (diferenční zapojení) / horní vstup kanálu 15 (jednoduché zapojení) 12 CH 6 LO IN/CH 14 HI IN Dolní vstup kanálu 6 (diferenční zapojení) / horní vstup kanálu 14 (zapojení se společnou zemí) 13 CH 5 LO IN/CH 13 HI IN Dolní vstup kanálu 5 (diferenční zapojení) / horní vstup kanálu 13 (jednoduché zapojení) 14 CH 4 LO IN/CH 12 HI IN Dolní vstup kanálu 4 (diferenční zapojení) / horní vstup kanálu 12 (jednoduché zapojení) 15 CH 3 LO IN/CH 11 HI IN Dolní vstup kanálu 3 (diferenční zapojení) / horní vstup kanálu 11 (jednoduché zapojení) 16 CH 2 LO IN/CH 10 HI IN Dolní vstup kanálu 2 (diferenční zapojení) / horní vstup kanálu 10 (zapojení se společnou zemí) 17 CH 1 LO IN/CH 9 HI IN Dolní vstup kanálu 1 (diferenční zapojení) / horní vstup kanálu 9 (jednoduché zapojení) 18 CH 0 LO IN/CH 8 HI IN Dolní vstup kanálu 0 (diferenční zapojení) / horní vstup kanálu 8 (jednoduché zapojení) 19 L.L. GND Nízko-úrovňová zem (analogová zem používá se pro analogové vstupy a výstupy) 20 CTR 2 OUT Výstup čítače 2 (obvod 8254) 21 CTR 0 CLOCK IN/+15 Vstup hodin čítače 0 (obvod 8254)/napájení +15 V (viz. část VDC Řízení napájení v kapitole 5) 22 OP 2/CHS 2 Bit 2 digitálního výstupu / vodič výběru kanálu pro rozšiřující karty 23 OP 0/CHS 0 Bit 0 digitálního výstupu / vodič výběru kanálu pro rozšiřující karty 24 IP 2 / CTR 0 GATE Bit 2 digitálního výstupu / vstup čítače 0 25 IP 0/TRIG 0 Bit 0 digitálního výstupu / spouštěcí obvod 0 26 D/A 1 REF IN/SSH Referenční napětí D/A převodníku na kanále 1 (musí převracet)/ssh 27 D/A 1 OUT Výstup D/A převodníku na kanále 1 28 L.L. GND Nízko-úrovňová zem (analogová zem používá se pro analogové vstupy a výstupy) 29 L.L. GND Nízko-úrovňová zem (analogová zem používá se pro analogové vstupy a výstupy) 30 CH 7 HI IN Horní vstup kanálu 7 (jednoduché nebo diferenční zapojení) 31 CH 6 HI IN Horní vstup kanálu 6 (jednoduché nebo diferenční zapojení) 32 CH 5 HI IN Horní vstup kanálu 5 (jednoduché nebo diferenční zapojení) 33 CH 4 HI IN Horní vstup kanálu 4 (jednoduché nebo diferenční zapojení) 34 CH 3 HI IN Horní vstup kanálu 3 (jednoduché nebo diferenční zapojení) 35 CH 2 HI IN Horní vstup kanálu 2 (jednoduché nebo diferenční zapojení) 36 CH 1 HI IN Horní vstup kanálu 1 (jednoduché nebo diferenční zapojení) 37 CH 0 HI IN Horní vstup kanálu 0 (jednoduché nebo diferenční zapojení)

20 Poznámka: Softwarové konfigurační příkazy určují funkci digitálního vstupu/výstupu pinu P1. Aktuální umístění propojky je požadováno pro poskytnutí +15 VDC rozšiřující kartě nebo vypnutí vnitřního referenčního napětí D/A převodníku a umožnění volby externího ref. napětí D/A. Digitální vstup/výstup nelze použít s DBK. / znamená, že pin může mít jinou funkci ale nelze použít obě funkce současně. P2- Digitální vstup/výstup Rozhraní P2 je pouze u bloků pro sběr dat /100, /120 a /200 Pin Název signálu Popis použití pinu 1 IR INPUT Vstup pro přerušení (žádná funkce pro přístup) 2 IR ENABLE Zapnutí přerušení (žádná funkce pro přístup) 3 PORT B 7 Digitální vstup/výstup port B bit 7 4 PORT B 6 Digitální vstup/výstup port B bit 6 5 PORT B 5 Digitální vstup/výstup port B bit 5 6 PORT B 4 Digitální vstup/výstup port B bit 4 7 PORT B 3 Digitální vstup/výstup port B bit 3 8 PORT B 2 Digitální vstup/výstup port B bit 2 9 PORT B 1 Digitální vstup/výstup port B bit 1 10 PORT B 0 Digitální vstup/výstup port B bit 0 11 GND Digitální zem 12 N/C Pin není připojen/není použit 13 GND Digitální zem 14 N/C Pin není připojen/není použit 15 GND Digitální zem 16 N/C Pin není připojen/není použit 17 GND Digitální zem V Napájení +5 V (viz. část Řízení napájení v kapitole 5) 19 GND Digitální zem V Napájení +5 V (viz. část Řízení napájení v kapitole 5) 21 GND Digitální zem 22 PORT C 7 Digitální vstup/výstup port C bit 7 23 PORT C 6 Digitální vstup/výstup port C bit 6 24 PORT C 5 Digitální vstup/výstup port C bit 5 25 PORT C 4 Digitální vstup/výstup port C bit 4 26 PORT C 3 Digitální vstup/výstup port C bit 3 27 PORT C 2 Digitální vstup/výstup port C bit 2 28 PORT C 1 Digitální vstup/výstup port C bit 1 29 PORT C 0 Digitální vstup/výstup port C bit 0 30 PORT A 7 Digitální vstup/výstup port A bit 7 31 PORT A 6 Digitální vstup/výstup port A bit 6 32 PORT A 5 Digitální vstup/výstup port A bit 5 33 PORT A 4 Digitální vstup/výstup port A bit 4 34 PORT A 3 Digitální vstup/výstup port A bit 3 35 PORT A 2 Digitální vstup/výstup port A bit 2 36 PORT A 1 Digitální vstup/výstup port A bit 1

Programovatelný domovní zesilovač

Programovatelný domovní zesilovač Programovatelný domovní zesilovač ref. 532740 Programovatelný zesilovač AVANT3 ref. 532740 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM signálu pro domovní rozvody ITA a STA.

Více

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179 Programovatelný kanálový procesor Programovatelný kanálový procesor je určen ke zpracování digitálního (COFDM, QAM) nebo analogového TV signálu. Procesor může být naprogramován jako kanálový konvertor

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník SB485 PWR USB K1 TXD RXD K2 RS485 nebo RS422 přepínače POPIS Modul SB485 je určen pro převod rozhraní USB na linku RS485

Více

AD4USB. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace i napájení přes USB

AD4USB. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace i napájení přes USB měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace i napájení přes USB 3. června 2014 w w w. p a p o u c h. c o m 0295 Katalogový list Vytvořen: 5.6.2007 Poslední

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

Programovatelný domovní zesilovač

Programovatelný domovní zesilovač Programovatelný domovní zesilovač ref. 5326 Programovatelný zesilovač AVANT3 ref. 5326 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM signálu pro domovní rozvody ITA a STA. 1. Základní

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

karet Analogové výstupy (AO) (DIO) karty Zdroje informací

karet Analogové výstupy (AO) (DIO) karty Zdroje informací Ústav fyziky a měřicí techniky 4. 10. 2009 Obsah Měřicí Měřicí Zařízení sloužící pro přímé měření či generování signálu počítačem. Měřicí umožňují zapojení počítače přímo do procesu a spolu s vhodným programovacím

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

PCKIT LPT MODUL SBĚRNICE IOBUS PRO PC LPT. Příručka uživatele. Střešovická 49, Praha 6, s o f c o s o f c o n.

PCKIT LPT MODUL SBĚRNICE IOBUS PRO PC LPT. Příručka uživatele. Střešovická 49, Praha 6,   s o f c o s o f c o n. PCKIT LPT MODUL SBĚRNICE IOBUS PRO PC LPT Příručka uživatele Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http :// w w w. s o f

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Tenzometrické měřidlo

Tenzometrické měřidlo Tenzometrické měřidlo typ Tenz2345 www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7 6. TECHNICKÉ PARAMETRY...

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4 MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 U1 U2 U3 U4 DRAK 4 RS232 POPIS Měřicí přístroj DRAK 4 je určen pro měření napětí až čtyř signálů a jejich přenos po

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Kanálové konvertory série 905 PC jsou určeny ke konverzi digitálního nebo analogového TV kanálu v pásmu UHF. Konvertory jsou programovatelné a v rámci pásma

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Česky DMX 30-LED Dimmer http://www.soh.cz Uživatelská příručka Úvodní informace... 2 Vlastnosti... 2 Obsah balení... 3 Zapojení kabelu DMX512... 3 Propojení DMX512 modulů... 5 Nastavení DMX adresy.....

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Česky DMX 15-LED Dimmer 75 A, 20 V DMX 30-LED Dimmer 75 A, 30 V DMX 30-LED Dimmer 75 A, 100 V http://www.soh.cz Uživatelská příručka Úvodní informace..... 2 Obsah balení..... 2 Zapojení kabelu DMX512...

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1)

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.2335, 14.01.2336 Balení 1x 2-portový (14.01.2335) nebo 4-portový (14.01.2336) USB 2.0 elektronický přepínač 1x 1,8 m USB kabel typ

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

MULTILOGGER - STRUČNÝ NÁVOD

MULTILOGGER - STRUČNÝ NÁVOD MULTILOGGER - STRUČNÝ NÁVOD M1140, M1200, M1220, M1300, M1320, M1321, M1322, M1323, M1440 Multilogger je určen pro měření a záznam fyzikálních a elektrických veličin s nastavitelným intervalem záznamu

Více

Obsah. 1. Popis produktu. 2. Nejdůležitější vlastnosti produktu a obsah balení Nejdůležitější vlastnosti produktu Specifikace Obsah balení

Obsah. 1. Popis produktu. 2. Nejdůležitější vlastnosti produktu a obsah balení Nejdůležitější vlastnosti produktu Specifikace Obsah balení Obsah 1. Popis produktu 2. Nejdůležitější vlastnosti produktu a obsah balení Nejdůležitější vlastnosti produktu Specifikace Obsah balení 3. Popis jednotlivých součástí Popis předního panelu Popis zadního

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více

PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači paralelní

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Úkoly měření: 1. Změřte napětí termočlánku a) přímo pomocí ručního multimetru a stolního multimetru U3401A. Při výpočtu teploty uvažte skutečnou teplotu srovnávacího spoje termočlánku,

Více

1. Úvod. 2. Technické parametry

1. Úvod. 2. Technické parametry Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 2. Technické parametry...2 A/D převodník:...2 Zdroj proudu:...2 Digitální vstupy/výstupy:...3 3. Instalace karty...3 3.1. Zapojení vst. konektoru CANON25 zásuvka...3 3.2. Zapojení

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

Průvodce instalací. Western Digital EIDE pevné disky

Průvodce instalací. Western Digital EIDE pevné disky 4. Upevněte pevný disk v zásuvce: Pevný disk Western Digital upevněte v zásuvce pomocí čtyř přiložených šroubků. Ujistěte se, že jste použili VŠECH ČTYŘ šroubků. Před vrácením krytu počítače na původní

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

OMB-TEMPSCAN OMB-MULTISCAN

OMB-TEMPSCAN OMB-MULTISCAN OMB-TEMPSCAN OMB-MULTISCAN 1 TempScan (Snímač teploty)/multiscan (Víceúčelový snímač) Rychlý začátek VYSOKORYCHLOSTNÍ TEPLOTNÍ A NAPĚŤOVÉ SYSTÉMY Konektor 232C/422 (DB9) RS- Výstup TTL Konektor pro signalizaci

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Nastavení V-GSM-SI pro měření hladiny pomocí VSDP

Nastavení V-GSM-SI pro měření hladiny pomocí VSDP 1 Úvod ke konfiguračnímu programu VSDP_GSM U modulu GSM brány V-GSM_SI/F, která je použita v sestavě autonomního monitoru vodní hladiny V-LM-GSM je nutné nastavit, jako u jiných našich zařízeních, pomocí

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný stejnosměrný zdroj s regulací výstupního napětí a proudu s programovatelnými funkcemi 3 nezávislé výstupní kanály výstupní rozsah napětí u všech kanálů:

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

F-DV680P. Miniaturní videorekordér

F-DV680P. Miniaturní videorekordér F-DV680P Miniaturní videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 1/8 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

DVR68WIFI. Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka. Uživatelská příručka

DVR68WIFI. Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka. Uživatelská příručka DVR68WIFI Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka Uživatelská příručka DVR kamera je určena k instalaci ke zpětnému zrcátku - profesionální řešení. Obsah Obsah... 2 Technické specifikace... 2 Popis

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

WMS-21. Stanice pro měření rychlosti větru. Uživatelská příručka

WMS-21. Stanice pro měření rychlosti větru. Uživatelská příručka WMS-21 Stanice pro měření rychlosti větru Uživatelská příručka OMEGA Engineering Model WMS-21 měřič větru s dvěmi nastavitelnými signalizačními body Uživatelská příručka 1.0 ÚVOD OMEGA WMS-21 je měřič

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000

Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000 " Uživatelský manuál Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000 Aplikace :! Přenos a archivace dat naměřených přístrojem A4101! Přenos pochůzky vytvořené v aplikaci DDS2000 do přístroje A4101 Vlastnosti

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Uživatelský manuál Revize 010621RS

Uživatelský manuál Revize 010621RS Analyzátor vibrací Adash 4900 Uživatelský manuál Revize 010621RS Email: a4900@adash.cz 2 Obsah: Před prvním zapnutím... 4 Úvod... 5 Popis přístroje... 6 Popis čelního panelu... 7 Použití přístroje... 8

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Autonomní zámek LOG2

Autonomní zámek LOG2 Autonomní zámek LOG2 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 popis LOG2-6.doc - strana 1 (celkem 9) Popis funkce Modul LOG2 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí

Více

Uživatelský manuál. A4000 Download

Uživatelský manuál. A4000 Download Uživatelský manuál Aplikace: Jednoduchý program pro přenášení dat z přístrojů řady A4000 Export měřených dat do souboru Zobrazení grafů naměřených dat Tisk grafů naměřených dat Vlastnosti: Hardwarové požadavky:

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE 1 ÚVOD 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 5 I/O JEDNOTKY 9

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE 1 ÚVOD 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 5 I/O JEDNOTKY 9 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE S42-EIE-0-CZ OBSAH 1 ÚVOD 2 2 PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 4.1 POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ 6 4.2 SÉRIOVÁ KOMUNIKACE (VOLITELNÝ

Více

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 1. Přečtěte si tyto instrukce. 2. Dodržujte tyto instrukce. 3. Dbejte na všechna varování. 4. Řiďte se instrukcemi. 5. Nepoužívejte zařízení blízko vody. 6. Čistěte pouze čistou

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více