V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM března 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015"

Transkript

1 FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ A KLINIKA DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 2. LF UK A FN V MOTOLE POŘÁDAJÍ V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ VE DNECH března 2015 Hotel Tree of Life, Lázně Bělohrad TÉMA: AKTUÁLNÍ POSTUPY V REVMATOCHIRURGII PREZIDENTI SYMPOZIA doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D. prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory. Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.

2 Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové, v klinické praxi jsme velmi často konfrontováni se situací, kdy pacient se systémovým postižením potřebuje individualizovanou péči, která však vychází z obecně platných medicínských postupů. Proto jsme v roce letošním zvolili jako nosné téma jarního ortopedického sympozia systémová onemocnění se zvláštním zřetelem na revmatoidní artritidu. Během odborného programu budou prezentována odborná sdělení zaměřená na vybrané okruhy problémů u pacientů se systémovým postižením. Chceme proto pozvat i vás, kteří se zabýváte péčí o revmatiky a specializací jste ortopedi, plastičtí chirurgové, revmatologové nebo rehabilitační lékaři. A zdaleka se v odborném programu nejedná jen o problematiku, která se týká výhradně revmatoidní artritidy. V postgraduálně zaměřeném semináři chceme věnovat prostor několika okruhům: 1. vztah konzervativní terapie k operačnímu výkonu u revmatiků (biologická terapie, perioperační péče o revmatika), 2. revmatochirurgie zápěstí a ruky, 3. revmatochirurgie hlezna a nohy a 4. vybraná systémová postižení pohybového aparátu (achondroplazie, osteogenesis imperfecta, artrogrypóza, Pagetova nemoc). V jednotlivých oblastech budete provázeni přednáškami, kterých se ujali přední odborníci v příslušných oborech a značný prostor bude vyčleněn i pro odborné diskuse. Monotématicky zaměřené jednodenní sympozium je vzhledem k zařazeným přednáškám, které shrnují problematiku vybraných systémových postižení pohybového aparátu, také ideální příležitostí pro mladé kolegy v rámci jejich specializační přípravy před atestací. Těšíme se, že se s vámi března 2015 v Lázních Bělohrad uvidíme. doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D. a prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA odborní garanti sympozia VYSTAVOVATELÉ A PARTNEŘI SYMPOZIA (přihlášeni do ) HLAVNÍ PARTNER Lázně Bělohrad a.s. PARTNEŘI MEDIN, a.s. LIMA CZ s.r.o. VYSTAVOVATELÉ Angelini Pharma Česká republika s.r.o. AURA Medical s.r.o. B.Braun Medical s.r.o. Beznoska s.r.o. COMESA, spol. s r.o. DePuy Synthes Glynn Brothers Chemicals Prague, spol. s r.o. PRAGOMED, s.r.o. Resorba, s.r.o. Zimmer Czech, s.r.o.

3 hod. Zahájení sesterské sekce Odborný program - SESTERSKÁ SEKCE Čtvrtek hod. Předsednictvo: Manďáková J., Špačková H hod. 1. Být či nebýt sestrou? 15 Valterová K. 2. Dětské plochonoží příčiny, léčba, prevence 15 Hrbáčová L., Kholová I. 3. Vrozená luxace kyčle léčba 15 Studýnková L., Holá J. 4. Léčba zevním fixátorem 15 Voborníková I. 5. Úskalí běhu naboso 15 Hrubá M., Kollertová P. 6. Edukace pacienta před TEP 15 Herzogová M., Vaňátková M., Stačinová K. 7. Ošetřovatelská péče u periprotetické zlomeniny kolenního kloubu 15 Taterová D., Humeníková S., Linkeová L. 8. Možnosti náhrady LCA 15 Milfaitová V., Pompachová K. 9. Nové operační metody hallux valgus 15 Švábová J., Rýgrová M. 10. Organizace transplantačního programu 15 Kaiferová J., Michňová M. Diskuse ke všem přednáškám hod. Společenský večer

4 Odborný program - LÉKAŘSKÁ SEKCE Pátek hod hod. Zahájení lékařské sekce Vyhlášení výroční ceny časopisu Ortopedie za rok 2014 I. BLOK hod. Předsednictvo: Repko M., Vencovský J. 1. Revmatoidní artritida, charakteristika onemocnění, možnosti konzervativní léčby 15 Bradna P. II. Interní gastroenterologická klinika FN a LF UK Hradec Králové 2. Biologická léčba a její vztah k operačnímu výkonu 15 Vencovský J. Revmatologický ústav Praha 3. Radiodiagnostika revmatických onemocnění 15 Brtková J. Radiologická klinika FN a LF UK Hradec Králové 4. Problematika perioperační péče u revmatiků z pohledu anesteziologa 15 Doležal D. KARIM FN a LF UK Hradec Králové 5. Nestabilita krční páteře u revmatiků 15 Repko M. Ortopedická klinika FN Brno Bohunice Diskuse hod. Coffee break II. BLOK hod. Předsednictvo: Schmoranzová A., Trč T. 6. Revmatochirurgie ruky a zápěstí 15 Veigl D., Pech J. I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Praha Motol 7. Chirurgické řešení vybraných deformit revmatické ruky 15 Schmoranzová A. Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou 8. Silikonové náhrady MCP u revmatické ruky 15 Kašpárek R., Zagroba J., Hlubek R. Ortopedické oddělení FN Ostrava

5 9. Operační léčba karpálního tunelu 15 Hanáček R., Kanta M. Neurochirurgická klinika FN a LF UK Hradec Králové 10. Radiosynoviortéza drobných a středních kloubů s použitím radionuklidů 10 Erbium 169 a Rhenium 186 u revmatické ruky Kašpárek R., Kraft O. Ortopedické oddělení FN Ostrava; Klinika nukleární medicíny FN Ostrava 11. Radiosynoviortéza kolenního kloubu a jiných revmatoidní 10 artritidou změněných kloubů Melounová I., Libus P. Ortopedicko-traumatologické oddělení, Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod Diskuse hod. Coffee break III. BLOK hod. Předsednictvo: Popelka S., Šponer P. 12. Úskalí implantace náhrady kolenního kloubu u revmatiků 10 Šponer P. 13. Aspekty implantace TEP kolenního kloubu v terénu revmatoidní artritidy 10 Rapi J., Tomáš T., Janíček P., Nachtnebl L. I. Ortopedická klinika FN u Svaté Anny Brno 14. Rozdíly v diagnostice a léčbě kyčelní luxace u systémových chorob 10 Chládek P., Řeháček V., Trč T., Stančák A. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha 15. Postižení hlezna u revmatoidní artritidy 15 Popelka S., Vavřík P., Landor I. I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Praha Motol 16. Revmatochirurgie - hlezno a noha 15 Filip L., Stehlík J. Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice 17. Hoffmannova operace u revmatiků 10 Lutonský M. 18. Riešenie skorých štádii reumatoidnej prednej nohy 10 Pravda L. Ortopedické oddelenie NAW Piešťany 19. Principy léčebné rehabilitace u revmatických onemocnění 15 Vařeka I. Rehabilitační klinika FN a LF UK Hradec Králové, FTK UP Olomouc Diskuse hod. Coffee break

6 IV. BLOK hod. Předsednictvo: Schejbalová A., Rozkydal Z. 20. Pagetova choroba 10 Rozkydal Z., Tomáš T. 1. Ortopedická klinika FN u Svaté Anny Brno 21. Morbus Paget - současné diagnostické a léčebné možnosti 10 Vyskočil, V.,Pavelka T. Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN a LF UK v Plzni 22. Achondroplasie 10 Trč T., Chládek P., Schejbalová A. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha 23. Arthrogryposis 10 Schejbalová A., Trč T. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha 24. Osteogenesis imperfecta 10 Trč T., Schejbalová A. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha 25. Osteogenesis imperfecta - 10-ti leté sledování a efekt léčby alendronátem 10 Vyskočil V. Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN a LF UK v Plzni 26. Larsenův syndrom 10 Schejbalová A., Trč T. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Diskuse hod. Ukončení lékařské sekce

7 ČASOVÝ HARMONOGRAM VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI Registrace na sympozium probíhá online na webových stránkách > sekce REGISTRACE. Čtvrtek Pátek SESTERSKÁ SEKCE LÉKAŘSKÁ SEKCE hod hod. (Registrace od hod.) (Registrace od 7.30 hod.) REGISTRAČNÍ POPLATKY Lékaři 900 Kč zaplacený do Lékaři 1000 Kč zaplacený do Lékaři 1200 Kč zaplacený od a na místě SZP 300 Kč zaplacený do SZP 350 Kč zaplacený do SZP 400 Kč zaplacený od a na místě SPOLEČENSKÝ VEČER v prostorách hotelu Tree of Life od hod. zaplacený do zaplacený do zaplacený od a na místě 800 Kč 900 Kč 1000 Kč UBYTOVÁNÍ: SPA RESORT TREE OF LIFE, LÁZNĚ BĚLOHRAD Ubytování si účastníci zajišťují individuálně. (Doporučujeme si ubytování rezervovat co nejdříve s ohledem na omezenou kapacitu.) Tel.: , (paní Knapová) PLATBY Platby je nutné uhradit na číslo účtu: /0100 KB, a.s., pobočka Ústí n. L. Variabilní symbol: rodné číslo, konstantní symbol: IBAN: CZ SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude na vyžádání předán účastníkům v průběhu konání sympozia u pokladny. CERTIFIKÁTY Lékařská sekce - kreditní body ČLK Sesterská sekce - vzdělávací body ČAS Fyzioterapeuti - kreditní body UNIFY ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, PŘIHLÁŠKY, KORESPONDENCE ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. Jednatel: MUDr. Pavel Kacerovský Masarykova 94/209 Project manager: Bc. Martina Vlaháčová Ústí nad Labem Mobilní telefon: Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce

8 KÓNICITA Výhodám trojité kónicity přidáváme čtvrtý rozměr. V oblasti trochanteru se dřík rozšiřuje pod úhlem 7. BIOMECHANIKA Standardní i lateralizovaná verze podle individuálních potřeb pacienta. DESIGN DETAILU Zúžené a vnitřně vykrojené distální zakončení omezuje riziko perforace kosti. TVAR Optimalizované rozložení tlaku na femorální kanál díky zaoblené vnitřní části dříku. PŘIROZENÁ FIXACE Vysoce porézní a zdrsněný povrch dříku účinně pod- poruje osteointegraci. TITAN Celotitanové provedení je vhodné i pro pacienty s alergií na tradiční kovové náhrady. Lima CZ s.r.o., Do Zahrádek I. 157/5, Praha 5 - Zličín, Czech Republic telefon: , fax: ,

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 20. 21. 3. 2015 Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem FINÁLNÍ PROGRAM www.bos-congress.cz/sad2015 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 20. 21. 3. 2015, Clarion Congress Hotel, Špitálské

Více

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady PROGRAM ČTVRTEK 25. ČERVNA 2015 ČAS: 7,30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KOGRESU LÉKAŘSKÁ SEKCE ČAS: 8,10 9,50 I. BLOK PŘEDNÁŠEK FÓRUM MLADÝCH ORTOPEDŮ A TRAUMATOLOGŮ 1. PŘEHLÉDNUTÉ ZADNÍ LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU

Více

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging F a k u l t n í n e m o c n i c e v H r a d c i K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila NEURO-SKI neuro 2005 surgery

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel: 267 311 280, fax: 271 732 669 E-mail: vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

Tematický plán pro rok 2012

Tematický plán pro rok 2012 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 II. pololetí 3. 7. 2012 0 Motto: Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti odboru vzdělávání... 5 3 Vzdělávací

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

MUDr. Kateřina Sklářová. MUDr. Jana Pánková. konečné společné foto z prekonference WONCA 2008 na Marmarské univerzitě v Istanbulu

MUDr. Kateřina Sklářová. MUDr. Jana Pánková. konečné společné foto z prekonference WONCA 2008 na Marmarské univerzitě v Istanbulu Zpráva mladých lékařů z prekonference a konference WONCA Istanbul, 3. 7. září 2008 Ve dnech 3. a 4. září jsme se zúčastnily prekonference WONCA v Istanbulu. Tradičně se konala v rámci organizace Vasco

Více

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti II. INFORMACE Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno z pověření České neurochirurgické společnosti ČLS JEP pod záštitou Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna, MUDr. Romana Krause,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část 2009 OPTIMALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Zpracovalo: Centrum EP, p.o., Hradec Králové 1 Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část Centrum EP, p.o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

Mezinárodní konference

Mezinárodní konference XV. PAŘÍZKOVY DNY Mezinárodní konference Konferenci pořádá Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Využití transplantace autologních kmenových buněk v různých indikacích Prevence a léčba žilní tromboembolické

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 7. 9. 0. 20, Ústí nad Labem Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti a České pediatrické

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více