Domy Hlavno. .p p. 2. .p. 3. .p. 4. .p. 5. .p. 6. .p. 7. .p. 8. .p. 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domy Hlavno. .p. 10. .p. 2. .p. 3. .p. 4. .p. 5. .p. 6. .p. 7. .p. 8. .p. 9"

Transkript

1 Domy Hlavno 1953 Dan k Jaroslav K zastávce 1960 Dan k Jan 66,Anežka Dan k Václav 1974 Dan k Václav 40, Jaroslava 47 Anežka Dan k Václav Dan k Václav 2009 Da ková Jaroslava.p Vondrá ková Marie 1903 K zastávce 1981 Burda Petr a Alena Hlasivec 2005 Herr Jan, Danuše.p. 2.p. 3.p. 4.p. 5.p Vondrá ek František 1893 Zem lec U trati 1963 Hempl Josef Truhlá 1968 Lehe ka Antonín 22,V ra 26 Elektromechanik Dámská krej ová 1983 Sala Ji í 1950, V ra Lehe ka Miloslav.p Köhler Josef U trati Zrušení konfiskace 1962 Köhler Josef 1888, Wolfgang Köhler Wolfgang 36, Erika 194 Prodej 15,11, Holý Tomáš 1972 Tempelová Anna 29 Koup Habada Josef 45, Anna 50 U trati 1978 Vavroušek Jar.21, Alžb ta Koiš Josef Horník 1995 Koiš Josef Otev ena hospoda 2000 Koiš Josef Do roku 2000 hospoda.p Šejba Josef a Marie Zem lec U trati 1963 Šejba Miroslav a Mariána Elektromontér 1994 Šejba a Pittermann 2000 Šejba Miroslav a Mariana, Pitermann Petr Ivana Pittermannová.p. 9.p Freiberg Jaroslav 1956 Statky a lesy HDBS KrálovskéPo í edáno státu K íž Miroslav Na Chlumek

2 .p Statky a lesy HDBS 1967 MNV Citice 1967 K íž Jaroslav, Marie 1975 K ížová Marie 1908 Na Chlumek 1985 Bertlová Hana, K íž Miroslav Dar od Marie K ížové Bertl 2009 ing. Hana Zálišová.p Plachý Karel, Josefa Zem lec U hospody 1960 Plachá Josefa 1965 Gabriel Jin ich Žádost o prodej 1967 Mrá ek Václav 1904, Ludmila Mrá ek Adolf Mrá ek Adolf Kašpar Pavel Bydlišt Citice 95.p Vost áková Anežka Zem lec U trati 1955 Halenar Vít Zástupce HDBS V kv tnu p edání usedlosti za ú elem dolovací innosti 1959 Dan k Antonín 1933, Anna 1933 íšník idi, uklize ka 1984 Dan k Antonín Dan k Antonín.p Slepi ka Karel 1898, Anna 190 Zem lec Za átek obce 1968 Slepi ka Jaroslav 1937, Zuzana vým na oken 1977 Janko Josef 1938, Marie 1943 Buldozerista 1983 Stehlík Antonín ihlášen 2000 Janko Josef 1938, Marie 194 Prodáno s v cným b emenem na dožití 2005 Klíma Petr, Citice Klíma Petr, Tamara.p Petri ák Štefan 1925, Anežka 192 Buldozerista U hospody 1972 výstavba zádve í a koupelny 1992 Petri ák Štefan 1969 Koupeno s v cným b emenem dožití rodi 2000 Petri ák Štefan 1976 p istav na veranda s koupelnou 2010 Petri áková V ra.p Bergauer Adam, Emma U hospody 1964 Fischer Josef, Ida 1968 Novotný Jaroslav 1921, Marie Ryšlavý Ferdinand 1942, Alena 1958 Vulkanizer 1992 Ryšlavý Ferdinand 1942, Alena 1958 Koupena kolna od obce 2000 Ryšlavý Ferdinand 1942, Alena Ryšlavý Miroslav, Slavomír Synové jej zd dili.p Steiniger Filip Náves Bývalý židovský majetek 1951 Obec Kloben 1955 Obec Hlavno 1960 Restaurace a jídelny Cheb Pronájem 1961 Restaurace a jídelny Loket-Sokolov Prodej, Restaurace Nad ekou 1975 Obec Citice edáno do užívání, ne do majetku 1979 Pavelka Ji í 1943, Františka 1945 Prodej od restaurací 2000 Pavelka Ji í 1943, Františka 1945 Bývalá hospoda 2009 Pavelka Rudolf.p MNV Citice Obchod postaven v akci "Z", p id lení ísla dne Potraviny Sokolov 9/79 p edáno 1992 Tydlitát Libomír Získal v dražb 1996 Obec Citice Obchod - pronajato paní Vetché z.p Obec Citice Pronajato paní Da kové z.p. 1

3 .p Ocílek Old ich, Gahr Zem lec Ke Chlumku Radler Josef, Františka 1959 MNV Hlavno evedeno po konfiskaci 1962 Antala Ond ej 1928, Emilie 1923 Koup 1987 Antalová Emilie Antalová 2004 Demolice? 2009 Na míst domu a zahrady postaveny domy.p. 44 a 46.p Peter Oswald 1927, Anna 1932 Horník Náves 1968 Vakeš Bohuslav Vakeš Bohuslav 1926, Marie 192 Pan Vakeš zem el Vakešová Marie Voká Josef 1949, Alena 1954 idi 2000 Voká Josef 1949, Alena Voká Josef.p Mašek V., B. U statku 1960 Alexa Frant. 1900, Františka Bilák Štefan 1980 Dan k Antonín 1933 idi SAD Va ková Mariana Dan k Antonín 2009 Dan k Antonín, Ji í, Petri áková Ji ina Va ková Marianne.p Klíma Pavel, Darina Za átek obce Novovstavba vpravo u silnice na za átku Hlavna.p Kocián Vlad., Františka Zem lec Za autob. zast HDBS 1960 Bureš Josef 1912, Marie 1911 Tesa 1971 Lebeda Josef, Marie 1983 Lebedová Marie 1944 Burešová Marie Lebeda Josef 2009 Jirovcová Hana, Lebeda Josef, Marie.p Haselbauer Alfred Tesa U trati Vyst hování - konfiskace Marie roz. Kühnlová MNV Citice 1962 Ková Josef 1924, V ra vým na oken 1975 Ková Josef 1924, V ra 1926 Kubí ková Antonie Ková Miroslav 1964, V ra Ková Miroslav Stejskal 2009 Hlasivcová Ji ina.p Fe ko Václav U obchodu 1958 Ernest Jaroslav, Irmgard Stowasserová Irmgard Koiš Karel 1916, Kate ina 1989 Koišová Kate ina Koišová Kate ina Vaidiš Ji í, Jitka

4 .p Alexa Frant. 1900, Františka 1895 Zem lec Statek 1958 Statky a lesy HDBS Královské Po í Šemro Lendel 1992 Jirá ek Karel 2000 Lendelová 2009 Pavelka Ji í.p Hlasivec Tomáš Ke Chlumku id lení.p. na nový RD 2009 Hlasivec Tomáš, Ji ina.p Burda Stanislav 1932, Luisa 1933 U trati 1985 Burda Stanislav 1932, Luisa 1933 František Burda František 1957 Zedník 2000 Burda František 1957.p Pilík Antonín, Antonie Zem lec 1960 Pilíková Antonie 1963 Stratil Zden k 1934, Marta 1938 idi 1969 Aust František 1941, Antonie 1906 Technik 1974 Aust František Aust František 1941, Daniela 1947 Koupili pozemek p Aust František.p Švec Bed ich 1901, Marie 1899 Zem lec K návsi 1971 Švec Bed ich 1901, Vágnerová Anna Vágnerová Anna 1925, Václav st Vágner Václav Vágner Václav, Anna Dar domu v etn pozemk 1990 Vágner Václav, Anna 2000 Vágner Václav 2009 Vágner Bed ich, Nikola.p N me ek Václav 1904, Anna 1906 Zem lec Náves 1977 N me ková Anna Zíka Jan 1934, V ra 1935, V ra 1958 Technik pozd ji Blechová 2000 Zíka Jan 2009 Blechová V ra, Zíka Jan.p. 32 K zastávce Konfiskát 1960 Heinz Arnošt 1910, Emma Ková 1961 Heinz Arnošt Heinz Walter Heinz Walter 1944.p Vesele ák Rostislav Za átek obce.p Mach František 1907, Anežka 1911 Tesa íve zem lec 1978 Mach Vladimír 1938, Janka Mach Vladimír, Janka

5 .p. 35 U trati Konfiskace 1946 Správa MNV 1952 Chvátal Antonín V roce 1952 zem el, od kdy vlastnil? 1960 Vost áková Anežka p ístavba zádve í 1975 Vachout Frant. 1933, Justina1936 idi Prodej 1991 Vachout Milan dostav no zádve í 2000 Vachout 2008 Dan k Ji í Syn Vachoutových.p Bývalá první škola, demolice - na tomto míst postavena restaurace p. 47 (agita ní st edisko).p Totzauer Eduard, Marie Novostavba.p Slanina Jaroslav 1913, Bed iška 1919 SD Citice; p ístavba zádve í 2000 Slaninová Bed iška 2005 Piska ová Kv ta Bydlí dcera Sedláková Martina 2009 Sedláková Martina.p. 39 MNV Citice K obchodu 1967 Domanský Josef 1921, Marie výstavba zádve í a k lny 1985 Domanská Marie Dan k Ji í 1961, Vachoutová Dana 1967 Záme ník, servírka 2000 Dan k Ji í 1961, Vachoutová Dana 1967.p K obchodu Postaven 1967 MNV Citice 1968 Šeligová Ingeborg itelka V b eznu 1970 z stala v N mecku 1970 MNV Citice Konfiskace 1973 Márton Jan 1931, Marta 1941 Technik, zdr. sestra 2000 Márton Jan 1931, Marta ing. Márton Zlatomír, Sluková Jana.p. 41.p. 42 Domek u trati 2000 Zbourán.p. 43.p Moudrý Josef, Brandlová Markéta Ke Chlumku Novostavba.p Mašek Jar. 1926, Anna 1926 Tesa Náves 1962 Šemro Bernart 1934, Antonie výstavba zádve í; 1976 p istav na veranda 2000 Šemro Bernart 1934, Antonie 1941

6 .p Pánek Václav, Ertlová Helena Ke Chlumku Novostavba 1955 Obec Hlavno U trati 1966 MNV Citice Potraviny Sokolov 1967 Potraviny Plze 1979 MNV Citice 1990 Obec Citice Stavba agit. st ediska = restaurace na míst demolice školy 1991 Obec Citice Hospoda, manželé Machovi,pronájem hospody Pod lípou 1993 Obec Citice Hospoda, sl. Machová M Obec Citice Hospoda 2004 Obec Citice Hospoda, Kopi ka Zden k 2009 Obec Citice Hospoda, od 17. února pronájem Roman Voká.p. 47.p. 48 MPBH Sokolov K obchodu 1972 Blažek Jaroslav 1948, Eva vým na plotu 2000 Blažek Jaroslav 1948, Eva 1952.p. 49 Ko iš Josef Ke Chlumku 1951 Ko išová Marie 1958 Sedlá ek Josef st. 1928, Erna Sedlá ek Josef st. 1928, Erna 1930 idi SSŽ ednice, doru ovatelka 2006 Sedlá ek Josef ml Sedlá ek Josef, Totzauer Vít zslav.p K ížek Jaroslav, Božen Zem lec K zastávce 1956 Rosra Miloslav 1960 Ubytovna pro d lníky, kte í se podíleli na výstavb ETI 1962 Wolf Ond ej 1906, Eliška Wolf Josef 1932, Anežka 1930 Záme ník 2000 Wolf Josef 1932, Apl Jakub, Apl Miroslav 2009 Apl Jakub, Miroslav.p. 51 D l Pohrani ní stráže U lomu 1966 MNV Citice 1967 Mannert Josef Vysídlil 1970 Zp. pr mysl kamene n.p. Blatná 1971 David Václav 1924, Ludmila David 2006 Kóra Ladislav, Romana.p Riedl Ji í,kate ina K obchodu 1948 MNV Kloben 1958 Peter Josef 1912, Marie 1913 Horník 1989 Peterová Marie Petri ák Petr, Zdenka Zedník, p adlena 2000 Petri ák Petr, Zdenka.p. 53 Fiala Václav, Žofie 1891 Poš ák U Dasnic 1953 Fialová Žofie Fialová Anežka 1914 Nákl. pokladní SD Fiala Ji í, Václav, Fialová Ludmila 2010 Fiala Ji í, Fialová Ludmila

7 .p. 54 Puta 1952 Stružka Jan 1921, V ra 1929 etní 1960 Stružka Eduard 1929, Marie 1917 Obklada 1990 Stružková Marie 1991 Stružka Antonín Stružka Antonín 1953.p Stružka Antonín, Marie 1958 Stružková Marie 1974 Stružka Jan 1976 Totzauer Eduard 1932 Automechanik 2000 Totzauer Eduard 1932.p Jirsa Josef 1909, Marie 1924 St elmistr 1972 Lehe ka Jind ich Odst hoval se Citice.p. 36 v Jirsová Marie 1924, Ji ina 1955 Ji ina - p adlena 1985 Sladomelová Ji ina 55, Jirsová Marie 24 Domanský Josef - druh Marie Sladomel Milan 2000 Svobodová Ji ina.p. 57 Skalický František, Anna Topi 1953 Nováková Anežka 1903 Zem lec 1965 Procházková Ji ina 1935, B Šiller Josef 1933, Eliška 1933 idi, kucha ka, Lahu ký Pavel - ze 1987 Petri ák František 1951, Ji ina 1959 Požárník 2000 Petri ák František 1951, Ji ina Petri ák Petr, Ji ina.p. 58 Vetchý 1953 Vágner Václav 1922, Anna výstavba k lny 1976 Slobodník Karel 1940, Jaroslava 1947 Strojv dce Elektriká ka 2000 Slobodníková Jaroslava Vetchá Hana.p K ížek Stanislav, Ji ina 1933 ezník 1971 K ížková Ji ina 1933, Stanislav postavena k lna Hana 1955, Pavel K ížek Stanislav 1952, Pavel 1968 Zetková Hana 2000 K ížek Stanislav 2009 K ížek Jan, Ji í, Pavel, Stanislav Zetková Hana 2010 K ížek Pavel.p Pšeni ka František, Ji ina 1962 Pšeni ka Ladislav 1933, Anna 1936 Strojník 2000 Pšeni ka 2009 Pšeni ková Marika.p. 61 MNV Citice 1972 Paulus Josef 1920, Gertruda 1924 Horník U lomu 2000 Paulus Josef 1920, Gertruda Paulusová Gertruda Bida Petr

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

Dům č. p. 151 Dům č. p. 152 Dům č. p. 153 Dům č. p. 154 Dům č. p. 155

Dům č. p. 151 Dům č. p. 152 Dům č. p. 153 Dům č. p. 154 Dům č. p. 155 Dům č. p. 151 Toto číslo popisné bylo v roce 1927 přiděleno postavenému domu na katastrální hranici Moravských Prus na bývalém panském pozemku zvané U Studýnky v těsné blízkosti Boškůvek. Postavil ho Josef

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 Název: Kutnohorsko - vlastiv dný sborník 12/09 Vydal: Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) 17. listopadu 97, 284 01 Kutná

Více

Č LENSKÁ ZÁ KLADNA II

Č LENSKÁ ZÁ KLADNA II Č LENSKÁ ZÁ KLADNA PLAVÁ NÍ S PLOUTVEMI 2002 V ná sledujících tabulká ch jsou uvedeni všichni č lenové klubů plavá ní s ploutvemi v roce 2002, kteříjsou registrová ni, a jejichž výkony byly zaslá ny k

Více

Členská základna Kks Zlín k 31. 12. 2012 Kód Kraj Okres Oddíl Reg č Příjmení Jméno Titul Narození Věk Platnost 123001 Z KM TJ Slavia Kroměříž 7517

Členská základna Kks Zlín k 31. 12. 2012 Kód Kraj Okres Oddíl Reg č Příjmení Jméno Titul Narození Věk Platnost 123001 Z KM TJ Slavia Kroměříž 7517 Členská základna Kks Zlín k 31. 12. 2012 Kód Kraj Okres Oddíl Reg č Příjmení Jméno Titul Narození Věk Platnost 123001 Z KM TJ Slavia Kroměříž 7517 Čermák Jaroslav 66 8.10.2017 123001 Z KM TJ Slavia Kroměříž

Více

Minor. Scéna hlavního města Prahy

Minor. Scéna hlavního města Prahy Minor Scéna hlavního města Prahy výroční zpráva za rok 2014 1 1. Poslání koncepce, status Divadlo minor, bývalé Ústřední loutkové divadlo, jehož ředitelem je od 1. října 1998 Ing. Zdenek Pecháček, prošlo

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

DOMOV PRO VŠECHNY. občanské sdružení

DOMOV PRO VŠECHNY. občanské sdružení DOMOV PRO VŠECHNY občanské sdružení LHOTA 2009 DOMOV pro všechny, občanské sdružení, LHOTA okres Kladno Ten, kdo nechce podléhat obecné mizérii, musí zároveň pečovat o trvalou přítomnost určitých hodnot.

Více

5 9 5 Pleva Zdeněk 09 Tatran Ždírec nad Doubravou 00:26,538. 10 22 145 Vodrážka Daniel 10 Chotěboř 00:38,923

5 9 5 Pleva Zdeněk 09 Tatran Ždírec nad Doubravou 00:26,538. 10 22 145 Vodrážka Daniel 10 Chotěboř 00:38,923 Předpřípravka hoši - 100 m Kat. Celk. St.č. Jméno Roč. Tým Čas Body kat. 1 2 298 Ressl Michael 09 Chotěboř 00:23,950 2 3 128 Čech Tobiáš 09 Kafky 00:24,147 3 6 293 Jun Robert 08 Chotěboř 00:24,944 4 7

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

Chebská běžecká zima 2014-2015 - 6.ročník - konečné výsledky

Chebská běžecká zima 2014-2015 - 6.ročník - konečné výsledky Chebská běžecká zima 2014-2015 - 6.ročník - konečné výsledky poř. jméno rok nar sportovní oddíl body I.závod body II.závod body III.závod body IV.závod body celkem M6 do 6ti let - 130 m - hoši 1. David

Více

Podomí Král František 1039567712 VP 1493 orná půda Podomí 673196, č. 302 368

Podomí Král František 1039567712 VP 1493 orná půda Podomí 673196, č. 302 368 Název obce OPSUB - název ID vlastnictví Vztah Výměra Druh pozemku Parcela Č. LV Olšany Dvořák Antonín 1024491712 VP 125 ostatní plocha Olšany 636410, č. 327/3 28 Olšany Šenková Anežka 1024836712 VP 2689

Více

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Řád Práce SEZNAM NOSITELŮ. podle matrik nositelů

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Řád Práce SEZNAM NOSITELŮ. podle matrik nositelů ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Řád Práce (zřízen vládním nařízením č. 30/1951 Sb. ze dne 3. dubna 1951) SEZNAM NOSITELŮ podle matrik nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k udělování státních

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Ročník 2014 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 2 Rozeslána

Více

Výsledky Polevský běh 2015 8. ročník Datum: 18.4.2015, místo konání: Polevsko Jedličná Pořadatel: SKI Polevsko, www.skipolevsko.cz

Výsledky Polevský běh 2015 8. ročník Datum: 18.4.2015, místo konání: Polevsko Jedličná Pořadatel: SKI Polevsko, www.skipolevsko.cz Výsledky Polevský běh 2015 8. ročník Datum: 18.4.2015, místo konání: Polevsko Jedličná Pořadatel: SKI Polevsko, www.skipolevsko.cz D2I Drobotina II chlapci 2010 a ml. 0,2 km 1 okruh 1 88 Tonda Čejka Zdravotník

Více

Vltavot nské v tvarné dvorky

Vltavot nské v tvarné dvorky Vltavot nské v tvarné dvorky 2 0 0 5 (xi. roãník M ù S T S K Á G A L E R I E A R T C L U B ãervenec srpen -1- Seznam vystavujících v Městské galerii ART CLUB v Týně nad Vltavou od roku 1995 2005 Blanka

Více

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka BP001 Dlouhodobý majetek - pořízení, evidence, vyřazení Černá Darina Dandová 2008 BP002 Pohledávky a závazky - jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti Kociánová Vendula Dandová 2008

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL MĚSTO OBOR Abadžijeva Čajka ak.mal. Praha 5 RE Abramjan Tigran ak.mal. Praha 9 MA Absolon Adolf Praha 1 GR Adam Jan ak.soch.

PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL MĚSTO OBOR Abadžijeva Čajka ak.mal. Praha 5 RE Abramjan Tigran ak.mal. Praha 9 MA Absolon Adolf Praha 1 GR Adam Jan ak.soch. Abadžijeva Čajka ak.mal. Praha 5 RE Abramjan Tigran ak.mal. Praha 9 MA Absolon Adolf Praha 1 GR Adam Jan ak.soch. Liberec 1 SK Adamcová Eva Praha 10 MA Adamcová Jiřina ak.mal. Praha 4 - Bráník MA Adamcová

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

1. kolo komise č. 2.kolo

1. kolo komise č. 2.kolo Kategorie: ostatní ID lahev č. Pěstitel Druh ovoce Rok pálení 1.kolo 1. kolo komise č. 2.kolo 2.kolo komise č. finále umístění finále komise č. Celkové umístění ID 33 1 Šilerová Miloslava višně 2011 postupuje

Více

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno)

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno) Ivančice Alexovice Čech Josef 932287732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Čech Vladimír 932285732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Florian Bedřich

Více

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Kategorie Ročník Počet startujících MŠ a 1. st. ZŠ dívky 2001-2007 38 MŠ a 1. st. ZŠ chlapci 2001-2007 33 Nejmladší ţákyně Nejmladší ţáci 1999-2000 1999-2000

Více

AKTIVITY PRO D TI 2014/15 ZM NY VYHRAZENY! 8.1. 2015

AKTIVITY PRO D TI 2014/15 ZM NY VYHRAZENY! 8.1. 2015 VECKÝ KROUŽEK FLÉTNA, KLAVÍR, KYTARA DRAMATICKÝ KROUŽEK VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ZVÍDAVÉ MAKOVI KY KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ANGLI TINA PRO 1. A 2.T ÍDU ANGLI TINA PROFIENGLISH ANGLICKÁ KONVERZACE S MARKEM

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

P r e s e n č n í. l i s t i n a. Pavel Kůs. muži. Přebor Plzeňského kraje. Nezvěstice. 23.leden 2010. Soutěž : Místo : Hlavní rozhodčí :

P r e s e n č n í. l i s t i n a. Pavel Kůs. muži. Přebor Plzeňského kraje. Nezvěstice. 23.leden 2010. Soutěž : Místo : Hlavní rozhodčí : P r e s e n č n í l i s t i n a Soutěž : Místo : Hlavní rozhodčí : Pavel Kůs Datum : 3.leden 1 Zástupce rozhodčího : Milan Kůs Čís. Naroz. ČŽ KŽ OŽ Účast Nasazení 1 Kirchman Ondřej Union Plzeň 1 x Dráždil

Více