15 LET SOUKROMÉ VÝTVARNÉ STŘEDNÍ ŠKOLY V PÍSKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 LET SOUKROMÉ VÝTVARNÉ STŘEDNÍ ŠKOLY V PÍSKU"

Transkript

1 15 LET SOUKROMÉ VÝTVARNÉ STŘEDNÍ ŠKOLY V PÍSKU

2 písek Jižních Čechách, na břehu zlatonosné Otavy založili čeští králové V v polovině 13. století hrad a město Písek. Město se těšilo přízni panovníků Přemysla Otakara II. a Václava IV., kteří zde bývali častými hosty. Od 14. století bylo centrem Prácheňského kraje. Od 19. století Písek mění svou tvář, vystupuje z hradeb, jsou založeny městské parky, vznikají kulturní instituce. Je nazýván městem škol a studentů a to trvá dodnes. Pro svou krásu i půvabné okolí se stává vyhledávaným letoviskem. Historické centrum je nyní vyhlášeno městskou památkovou zónou. Nejvýznamnější památky: Kamenný most nejstarší dochovaný most v Čechách, vystavěný patrně ještě před koncem 13. století. Hrad významná stavba české hradní architektury. Byl zbudován v polovině 13. století pro krále Přemysla Otakara II. Děkanský kostel Narození panny Marie trojlodní stavba z poloviny 13. stol., s mohutnou věží. Orientační plán 2 15 LET SVSŠ PÍSEK

3 Školu založila v roce 1994 ing. Václava Altschmiedová jako jednu z prvních soukromých výtvarných škol v republice. Otevřením studijního oboru Modelářství a návrhářství oděvů se zaměřením na textilní a oděvní výtvarnictví zaplnila mezeru v tehdejší nabídce státních škol, které neumožňovaly studovat jednotlivé textilní techniky v návaznosti na navrhování a tvorbu oděvů. O rok později byl otevřen druhý, neméně atraktivní studijní obor Propagační grafika (od roku 2009 přejmenován na Grafický design). Při studiu tohoto oboru získávají studenti znalosti v oblasti uměleckých grafických technik, moderních tiskových technik, základů fotografie, konstrukce písma, počítačové grafiky a naučí se je samostatně aplikovat v propagační tvorbě. Za dobu působení prošlo naší školou více jak 400 mladých výtvarníků, z nichž našla většina odpovídající uplatnění v praxi, ti nadanější pokračovali ve studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí. Pravidelně se dozvídáme o úspěších našich absolventů na nejrůznějších výstavách a přehlídkách umění. O vzdělávání a výtvarnou úroveň studentů se stará pedagogický sbor, kterým za dobu působení školy prošli známí akademičtí malíři, například J. A. Pacák, Marta 3

4 Tabery, Milan Kohout, Jiří Kubelka, František Doubek, Jan Sýkora, nebo Dalibor Říhánek. V současné době na škole působí akademičtí malíři a sochaři Jiří Řeřicha, Michal Jakeš, Pavla Gregorová, Paulina Skavova, Miroslava Krausová, Pavel Koch a Petr Štojdl. S pracemi studentů školy se můžete v průběhu roku setkat na různých výstavách a módních přehlídkách v Písku. Účastníme se také nejrůznějších celorepublikových soutěží a přehlídek pro mladé výtvarníky a návrháře. Pravidelně spolupracujeme s neziskovými organizacemi v regionu na výzdobě jejich prostor (Nemocnice Písek, Kulturní dům Písek, MŠ v Putimi, ZŠ T. G. Masaryka v Písku a další), což dává studentům možnost vyzkoušet si práci na skutečném projektu od návrhu až po jeho realizaci. Od školního roku 2011/2012 připravujeme rozšíření oboru Grafický design o školní vzdělávací programy Kresba a ilustrace a Propagace v moderních médiích, čímž chceme oslovit širší skupinu zájemců a nabídnout jim něco nového a atraktivního s velmi dobrým uplatněním v praxi. Od září 2009 nabízíme nejširší veřejnosti akreditované výtvarné kurzy. V nabídce naleznete kresbu, malbu, digitální fotografii, modelování nebo různé grafické a textilní techniky. Kurzy jsou vždy na celé pololetí a nabízíme je pro zájemce všech věkových skupin. >> Školní výstava Sladovna Písek LET SVSŠ PÍSEK

5

6 VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA Učivo tohoto předmětu je rozvrženo do prvních dvou ročníků studia. V prvním ročníku je důraz kladen především na zvládnutí kresby tužkou a perem. Postupuje se od bodu, linie k ploše, objemu, prostoru, světlu a stínu. Zároveň se student seznamuje se základy kompozice. Ve druhém ročníku se pracuje převážně s barvou pastelem, akvarelem nebo temperou. Pozornost je věnována souhrným kompozičním cvičením směřujícím k rozvíjení představivosti. Žáci se učí vyjadřovat své myšlenky a představy pomocí výtvarné řeči. Zuzana Preslová, I. roč. Papírová maska 2009 >> Radka Bošková, I. roč. Kresba LET SVSŠ PÍSEK

7

8 VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA Karolína Chadimová, I. roč. Ruce v obrazotvornosti 2010 Lenka Smolová, II. roč. Zátiší 2005 Karolína Chadimová, I. roč. Studie pupenů 2009 Markéta Uhrová, II. roč. Vzor 2008 Bohumil Baran, I. roč. Ruce v obrazotvornosti 2010 Eva Lišková, II. roč. Plenér LET SVSŠ PÍSEK

9 Barbora Voříšková, I. roč. Papírová maska 2009 Šárka Masojídková, II. roč. Životní prostředí 2010 Gabriela Gistrová, II. roč. Komix

10 PRAKTICKÁ CVIČENÍ Obsahem výuky tohoto předmětu jsou kreativní realizace na zadané téma. Výuka je rozvržená do čtyř ročníků. Studenti se v jednotlivých stupních seznamují s výtvarnými technikami a řeší konkrétní úkoly i s jejich praktickým využitím. Způsob výuky je orientován na následné uplatnění poznatků v praxi, akcentuje se práce s materiály a konceptuální myšlení. < Jakub Říha, III. roč. Barbora Voříšková, I. roč. Lžičky 2010 >> Krištof Hofman, III. roč. Tomáš Liška, III. roč. Jakub Říha, III. roč. Nástěnná malba v MŠ Putim LET SVSŠ PÍSEK

11

12 PRAKTICKÁ CVIČENÍ Jakub Marek, III. roč. Instalace 2010 Samuel Pospíšil, I. roč. Barevná variace 2010 > Adéla Lebedová, III. roč. Stolek 2010 Jakub Marek, III. roč. Koláž 2010 < Anna Špirhanzlová, III. roč. Zajíček 2009 Krištof Hofman, III. roč. Suchá jehla LET SVSŠ PÍSEK

13 Pavla Ondrášková, IV. roč. Linoryt 2010 Jan Kotlín, III. roč. Linoryt 2009 Jan Kotlín, III. roč. Suchá jehla 2010 Jana Korabová, II. roč. Linoryt 2009 Aneta Kosobudová, IV. roč. Suchá jehla 2009 Aneta Kosobudová, IV. roč. Suchá jehla 2009 Jiřina Sedláková, IV. roč. Linoryt 2010 Jana Martincová, III. roč. Suchá jehla 2010 Lucie Nejedlá, III. roč. Suchá jehla

14 FIGURÁLNÍ KRESLENÍ Učivo figurálního kreslení poskytuje žákům potřebné dovednosti v oblasti výtvarného vyjádření, rozvíjí jejich výtvarné myšlení a cítění a vede žáky k pochopení zásad kompozice a měřítka, ke schopnosti zachytit reálně daný objekt, přiměřeně jej stylizovat, a směruje žáky k získávání vlastního výtvarného názoru. Funkce předmětu spočívá v chápání člověka jako proporčního měřítka, v rozvíjení a utvrzování výtvarného názoru a estetického cítění. Obsah předmětu tvoří kresebné studie, barevné zátiší, rostlinné studie, studie lidské lebky podle živého nebo sádrového modelu, aktu, pohybové a kostýmové studie, a to v různých měřítkách. Studie se provádějí podle modelu i zpaměti různými technikami, např. přírodním uhlem, tužkou, akvarelem a temperami. Klade se důraz na správné vystižení proporcí, tvaru, barvy, světla a stínů. >> Pavlína Ryšavá, I. roč. Lebka 2009 Veronika Nováková, II. roč. Sedící akt 2008 Bohumil Baran, I. roč. Studie hlavy LET SVSŠ PÍSEK

15

16 FIGURÁLNÍ KRESLENÍ Radka Bošková, II. roč. Portrét 2010 < Petr Mucha, III. roč. Sedící figura 2004 > Kateřina Vildtová, IV. roč. Stojící akt LET SVSŠ PÍSEK

17 Simona Haüslerová, III. roč. Portrét 2010 Kateřina Santarová, IV. roč. Sedící figura 2010 < Lucie Nejedlá, III. roč. Stojící figura 2010 Veronika Boušková, III. roč. Půlfigura

18 PÍSMO Výuka je zaměřená na historický vývoj písma od prvopočátků (Egypt, Mezopotámie) až po 20. století a na jednotlivé druhy písma (např. latinka, cyrilice, gotické písmo, renesanční unciála). Studenti se naučí chápat písmo jako samostatný výtvarný projev i jako součást výtvarné kompozice. Výuka se věnuje též vztahu písmo a počítač. Studenti se naučí základy správy písem, jejich užití a navrhnou a vytvoří vlastní písmo použitelné v počítači. Lucie Cibuzarová, II. roč. Autorský font 2010 >> Aneta Kosobudová, II. roč. Lomené písmo LET SVSŠ PÍSEK

19

20 PÍSMO Thu Trang Nguyen, I. roč. Kaligrafický text 2007 > Jana Martincová, III. roč. Autorské písmo 2010 > Samuel Pospíšil, I. roč. Iniciála 2009 > Pavlína Ryšavá, I. roč. Palindrom 2010 Aneta Kosobudová, II. roč. Kaligrafický text 2007 Karolína Chadimová, I. roč. Šablonové písmo LET SVSŠ PÍSEK

21 Šárka Masojídková, II. roč. Písmeno C 2009 Jiřina Sedláková, III. roč. Ambigram 2009 Jakub Říha, II. roč. Typografický plakát 2008 Patrik Řeřicha, II. roč. Autorské písmo 2009 Barbora Koubová, II. roč. Písmeno N 2009 Pavla Ondrášková, III. roč. Ambigram

22 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Obsahem předmětu je naučit studenty základům práce s grafickými editory (vektorová grafika, rastrová grafika, jejich vlastnosti, specifika a vzájemné vztahy, skenování, využití digitální fotografie, řezaná grafika, rastrová a vektorová animace), naučit je základům tvorby webových stránek včetně odpovídající grafiky a umožnit jim zpracování úkolů v souvisejících předmětech, a to především v navrhování a praktických cvičeních. Velký důraz je kladen na samostatnou aktivní a tvořivou práci. David Vančura, IV. roč. Vektorová grafika LET SVSŠ PÍSEK

23 Libor Kalous, lv. roč. Vektorová animace 2009

24 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Aneta Kosobudová, IV. roč. Lucia Petrová, IV. roč. Pavel Sláma, IV. roč. Grafické manuály Městské knihovny Písek 2010 Lenka Oberreiterová, II. roč. Tužka vektorová grafika 2008 > Veronika Nováková, IV. roč. CD Městská knihovna Písek 2010 Alena Janíčková, II. roč. Erb vektorová grafika 2009 Pavel Sláma, IV. roč. Grafický manuál SVSŠ Písek LET SVSŠ PÍSEK

25 Jakub Koc, IV. roč. Web stránky 2007 Libor Kalous, IV. roč. Web stránky 2009 > Pavel Sláma, IV. roč. Web stránky Městská knihovna Písek 2010 > Dušan Pohanka, IV. roč. Web stránky

26 NAVRHOVÁNÍ Předmět je zaměřen na tvorbu propagačních prostředků, loga, vizitky, plakáty, letáky, kalendáře apod. Také se zabývá ilustrací, maketami knih a obaly výrobků. Žáci se naučí propojit ruční grafickou práci s grafickými programy na počítači. Výuka směřuje k tomu, aby žáci jasně dokázali formulovat vlastní myšlenku a v rámci svých výtvarných možností ji dokázali realizovat. Tento předmět spolupracuje s dalšími předměty, především s praktickými cvičeními, počítačovou grafikou, písmem a ateliérovou fotografií. > Tereza Kratochvílová, IV. roč. Obalová řada 2009 >> Eva Kovaříková, IV. roč. Autorská kniha LET SVSŠ PÍSEK

27

28 NAVRHOVÁNÍ Martina Cejpová, IV. roč. Obal na CD 2009 Lucie Nejedlá, III. roč. Návrhy na logo 2010 Kateřina Hačková, III. roč. Orientační plán 2008 Pavel Sláma, IV. roč. Návrhy na tričko 2010 Lenka Szabová, IV. roč. Pavla Ondrášková, IV. roč. Kateřina Santarová, IV. roč. Autorské knihy 2010 Simona Haüslerová, III. roč. Piktogramy LET SVSŠ PÍSEK

29 Lenka Lešňovská, IV. roč. Plakát 2009 Lenka Bláhová, III. roč. Pexeso 2008 Eva Lišková, IV. roč. Placka 2009 Kryštof Hofman, III. roč. Plakát R.U.R

30 NÁVRHOVÉ KRESLENÍ V tomto předmětu se studenti učí vyjadřovat výtvarnými prostředky různé textilní materiály a stylizovat figuru pro potřeby módní kresby. Dále se učí orientovat ve světě módy i v současných trendech. Zkusí navrhovat filmové i divadelní kostýmy. Návrhové kreslení v součinnosti s dalšími odbornými předměty podporuje kreativitu a originalitu, pomáhá hledat vlastní styl a názor. Tento předmět navazuje na další odborné předměty a úzce s nimi spolupracuje. < Michaela Mlejnková, III. roč. Návrh na večerní šaty 2009 >> Jana Mrázová, IV. roč. Návrh 2009 >>> Kamila Hanetšlégrová, IV. roč. Návrh LET SVSŠ PÍSEK

31

32 NÁVRHOVÉ KRESLENÍ Anna Marešková, III. roč. Textilní koláž 2004 Kateřina Šebestová, III. roč. Textilní koláž 2004 > Natálie Mikešová, IV. roč. Návrhy na šperky 2002 Michala Kuchtová, III. roč. Návrh plastické výšivky 2007 Lenka Stiborová, IV. roč. Návrh na šaty LET SVSŠ PÍSEK

33 Thu Trang Nguyen, IV. roč. Návrh na šaty 2009 Soňa Kukučková, IV. roč. Návrh na šaty 2009 Simona Kušniriková, IV. roč. Návrh na šaty

34 TEXTILNÍ ATELIÉR Výuka v textilním ateliéru probíhá v přímé návaznosti na ateliér oděvního návrhářství a konstrukce střihu. Studium je zaměřeno na zachování tradičních textilních rukodělných disciplín. Student je postupně seznamován s prací s textilním vláknem. Teoretické poznatky o historii, pomůckách a materiálech doplňuje vždy praktická výuka jednotlivé textilní techniky. V 1. ročníku se studenti věnují háčkování, pletení a vyšívání. Ve 2. ročníku se zabývají tenerifou a paličkovanou krajkou. Obsahem 3. ročníku je síťování a šitá krajka. 4. ročník je věnován tkaní a krosenkám. Během osvojování jednotlivých textilních technik je student směrován k nalézání vhodného zapojení do oděvu a následného využití v oděvní tvorbě. Je veden k tomu, aby se jím zvolená tradiční rukodělná technika stala nedílnou součástí oděvu, (paličkovaná a šitá krajka, výšivka a aplikace) případně jejím doplňkem (šperk, kabelka, pásek, kravata). V případě háčkování, pletení, tkaní a síťování vytváří technika oděv sám. Osvojení si všech technik pak umožňí studentu jejich využití při navrhování a tvorbě originálního oděvu. Ovlivní jeho charakter a dodá modelu exkluzivitu a jedinečnost. >> Anna Kočvarová, I. roč. Sukně LET SVSŠ PÍSEK

35 Foto: Alžběta Kočvarová

36 TEXTILNÍ ATELIÉR Michaela Mlejnková, III. roč. Maska šitá krajka 2009 Kristýna Burdová, IV. roč. Paličkovaný náramek 2009 Anna Kočvarová, III. roč. Večerní kabelka drhání 2009 Denisa Votrubová, III. roč. Maska šitá krajka 2009 Zuzana Kovaříková, IV. roč. Výšivka na tylu LET SVSŠ PÍSEK

37 Markéta Kamarýtová, II. roč. ZS Náušnice paličkování 2009 Michaela Mlejnková, I. roč. Háčkovaný top 2008 Markéta Kamarýtová, II. roč. ZS Baret háčkování 2009 Markéta Kamarýtová, II. roč. ZS Výšivka na džíny 2010 Priscila Kochová, III. roč. Maska šitá krajka 2010 Hedvika Zelenková, IV. roč. Malba na hedvábí

38 ODĚVNÍ ATELIÉR V tomto ateliéru se studenti prakticky seznámí s jednotlivými etapami výroby oděvů. Důraz se klade na kvalitu provedení, výběr materiálu a estetické požadavky. Teoretické znalosti z konstrukcí střihů a technologie se pojí s manuálními dovednostmi. Studenti tvoří postupně jednoduché i složitější oděvy podle svých návrhů. Výsledky své práce Michaela Mlejnková, III. roč. předvádějí na módních přehlídkách. Lucie Štérová, III. roč. >> Monika Sedláková, III. roč. Modní přehlídka Po nás potopa 2010 Zuzana Kovaříková, IV. roč. Šaty LET SVSŠ PÍSEK

39

40 ODĚVNÍ ATELIÉR Jakub Šindelář, IV. roč. Malé večerní šaty 2010 Soňa Kukučková, IV. roč. Velké večerní šaty 2010 Kristýna Burdová, IV. roč Velké večerní šaty LET SVSŠ PÍSEK

41 Thu Trang Nguyen, IV. roč. Malé večerní šaty 2010 Markéta Kamarýtová, IV. roč. Velké večerní šaty

42 ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ Výuka předmětu poskytuje žákům základní vědomosti a dovednosti ve fotografování, jeho technikách, materiálech, technologii a fotografických přístrojích s příslušenstvím. Praktická cvičení probíhají v profesionálně vybaveném atelieru a fotokomoře. Žáci jsou vedeni k pochopení fotografie jako svébytného uměleckého oboru a uvědomují si její nezastupitelnost při výtvarné tvorbě v propagační grafice. < Lucie Nejedlá, III roč. Zátiší 2009 >> Edita Nesvadbová, III. roč. Zátiší sklo LET SVSŠ PÍSEK

43

44 ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ Eva Klimtová, IV. roč. Krajina 2008 Markéta Klepsová, IV. roč. Město 2010 > Barbora Plocová, IV. roč. Rekvizita 2009 > Sandra Harazimová, IV. roč. Fotomontáž LET SVSŠ PÍSEK

45 < Jakub Marek, III. roč. Portrét 2010 Pavel Sláma, IV. roč. Detail 2010 < Šárka Veselovská, III. roč. Zátiší sklo 2010 Lenka Lešňovská, IV. roč. Fotomontáž 2009 Lucia Petrová, IV. roč. Dvojportrét

46 SEZNAM ABSOLVENTŮ Modelářství a návrhářství oděvů Bláhová Markéta, 1980, Volyně Drelciusová Iva, 1978, Příbram Geierová Jitka, 1980, Prachatice Horbová Štěpánka, 1975, Čížová Kautzká Monika, 1979, Písek Koktánová Veronika, 1980, Strakonice Lenghardtová Žaneta, 1980, Písek Němcová Simona, 1979, Bechyně Novotná Kateřina, 1975, Karlovy Vary Novotná Tereza, 1979, Praha Palíková Marie, 1980, Šternberk Pincová Kateřina, 1979, Stádlec Průchová Lenka, 1979, Písek Průchová Olga, 1979, Nepomuk Pusztaiová Simona, 1980, České Budějovice Reiserová Linda, 1979, České Budějovice Skalová Ladislava, 1980, Záhoří u Písku Šonková Jana, 1978, Malšice Trčková Lucie, 1980, Písek Buřičová Věra, 1979, České Budějovice Chmelíková Lenka, 1980, Písek Karbanová Iva, 1980, Blatná Klečacká Romana, 1978, Malšice Kodadová Olga, 1980, Veselíčko u Milevska Kuchtová Lenka, 1979, České Budějovice Nováková Martina, 1979, Bystřice nad Pernštejnem Pešulová Kateřina, 1980, Tábor Prášková Markéta, 1980, Světlá nad Sázavou Prčková Veronika, 1979, Zliv Ratajová Monika, 1980, Písek Richtrmocová Květa, 1980, Kámen u Pacova Setunská Klára, 1980, Písek Smíšková Kateřina, 1979, Písek Ševčáková Eva, 1979, Dřevohostice Špilauerová Jana, 1980, Borovany Šubrtová Pavlína, 1980, Písek Vaňačová Jana, 1979, Tábor Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Borovková Petra, 1981, Český Krumlov Čadková Eliška, 1980, Strakonice Fišerová Zdeňka, 1980, Příbram Kabátová Kristýna, 1981, Milevsko Kolářík Jakub, 1981, Písek Kolářová Lenka, 1981, Písek Kostěnec David, 1980, Strakonice Košvancová Lenka, 1979, Praha Král Michal, 1981, Písek Laštovka Jan, 1981, Český Krumlov Popadičová Michaela, 1980, Písek Raušerová Monika, 1980, Vodňany Šantora Marek, 1980, Plzeň Šimon Jiří, 1979, Mečeříž Šochman Josef, 1979, České Budějovice Caisová Tereza, 1980, Strakonice Coufalíková Kateřina, 1981, Mariánské Lázně Fraňková Jana, 1980, Klatovy Hessová Pavlína, 1977, Hluboká nad Vltavou Jechová Ludmila, 1973, Mirovice Krovová Jana, 1981, Uzenice Lišková Lucie, 1980, Písek Marešová Lucie, 1981, Milevsko Petrášová Jitka, 1981, Strakonice Podholová Markéta, 1980, České Budějovice Tlamichová Petra, 1981, Bechyně Volfová Olga, 1977, Čimelice Zíková Monika, 1981, Tábor LET SVSŠ PÍSEK

47 Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Blašková Lenka, 1980, Příbram IV Brandejs Vít, 1982, Písek Cimburová Hana, 1982, Písek Čermáková Veronika, 1982, Petrovice u Sedlčan Hahnová Petra, 1981, Sedlčany Harazímová Naďa, 1980, Ševětín Hrníčková Lucie, 1981, České Budějovice Kašparová Klára, 1982, Praha Krejzová Andrea, 1982, Tábor Kubičková Alena, 1982, Volary Kudrnová Eva, 1980, České Budějovice Kůs Lukáš, 1981, Strakonice II. Lesse Ladislav, 1981, Chrudim Majer Tomáš, 1981, Rapotín Maršík Václav, 1982, Týn nad Vltavou Vančurová Michaela, 1982, Tábor Vaněk Pavel, 1981, Konstantinovy Lázně Barciková Marie, 1982, Čížkrajice Hanusová Pavla, 1982, Vodňany Chládková Martina, 1981, Nové Strašecí Kostěncová Markéta, 1982, Strunkovice nad B. Kubíková Kateřina, 1981, Písek Lebedová Klára, 1981, Strakonice Marešová Sylvie, 1981, Písek Pokorná Martina, 1980, Strakonice Říhová Michaela, 1981, Vodňany Trajerová Petra, 1982, České Budějovice Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Babka Jan, 1983, Strakonice Boučková Barbora, 1983, Písek Franková Sylvie, 1982, Vodňany Hálová Markéta, 1982, Příbram Horčičková Jana, 1983, Písek Hrušková Veronika, 1982, Vlašim Jindrová Pavla, 1983, Blatná Kazimourová Pavla, 1982, Tábor Kohoutová Martina, 1982, Písek Koubek Pavel, 1982, Strakonice Mezera Tomáš, 1982, Písek Novák Jan, 1983, Protivín Peřová Šárka, 1983, Příbram Pezlarová Simona, 1983, Třebíč Švec Pavel, 1980, České Budějovice Válová Lenka, 1983, Milevsko Vávra Jiří, 1982, Příbram VII Vejvalková Veronika, 1983, Protivín 47

48 Zelenka Daniel, 1983, Milín Žížala Jiří, 1983, Kosova Hora Barciková Marie, 1982, Čížkrajice Bočková Veronika, 1983, Blatná Bžochová Lenka, 1981, Volary Dvořáková Barbora, 1983, České Budějovice Dvořáková Štěpánka, 1983, Milevsko Gallová Sandra, 1982, Písek Mikešová Natalie, 1982, Brandýs n/l. Popovice Raisová Daniela, 1983, České Budějovice Třešková Marie, 1982, České Budějovice Zachová Michaela, 1983, Blatná Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Bakula Rostislav, 1984, Vodňany Carva Michal, 1984, Písek Cigánková Hana, 1984, Rožmitál pod Třemšínem Dumská Markéta, 1983, Sedlčany Hodoušová Petra, 1984, Písek Hrdličková Lenka, 1984, Protivín Chovítová Gabriela, 1983, Orlík nad Vltavou Kaštánková Vanda, 1983, Milevsko Kopřiva Ondřej, 1984, Písek Kožantová Lucie, 1984, Písek Krupičková Alena, 1984, Světlá nad Sázavou Luhanová Pavla, 1984, Strakonice II Máchalová Tereza, 1983, Milevsko Pakešová Denisa, 1984, Písek Pláničková Eva, 1984, Bernartice u Milevska Poláková Zuzana, 1983, Písek Sukdoláková Aneta, 1984, Humpolec Svobodová Zuzana, 1981, Hlinsko v Čechách Tisotová Iva, 1984, Strakonice II Tomšů Iva, 1983, Prachatice Tupý Tomáš, 1983, České Budějovice Vašíčková Vendula, 1984, Turnov Vodvářková Jana, 1984, Borovany Vošmiková Lucie, 1984, Kovářov Adamcová Lenka, 1983, Sedlice u Blatné Bauerová Kristýna, 1983, Český Krumlov Binterová Andrea, 1984, České Budějovice Brzková Petra, 1984, Milevsko Frnochová Dana, 1983, Prachatice Hrnečková Hana, 1984, Vodňany Hrubá Bohumila, 1983, Blatná Koňasová Veronika, 1983, Milín Krejčová Kateřina, 1984, Františkovy Lázně Kudláčková Lena, 1984, České Budějovice Manhartová Markéta, 1983, Plzeň Měřičková Martina, 1984, Písek Mrázová Miroslava, 1983, Příbram Nováková Zuzana, 1984, Písek Petráková Andrea, 1984, Vodňany Slavíková Štěpánka, 1983, Lhenice Strmisková Jana, 1983, Neveklov Šmahelová Lucie, 1983, Rakovník Švecová Pavla, 1983, Vodňany Švédová Pavlína, 1984, Strakonice Tejkalová Tereza, 1984, Písek Turková Monika, 1983, Písek Vyhlasová Michaela, 1983, Písek Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Blažková Petra, 1983, Písek Boháčová Pavla, 1985, Tábor Cihelnová Lenka, 1984, Tábor Černá Hana, 1984, Písek Havlíčková Jana, 1984, Kašperské Hory Hlavínová Petra, 1984, Blatná Klímová Veronika, 1985, Rudolfov Klokočková Lenka, 1984, České Budějovice Kohoutová Andrea, 1985, Kamenice nad Lipou Kopáčková Alena, 1985, Ledenice Kryšková Adéla, 1984, Blatná Kučerová Tereza, 1985, Borovany Makasová Veronika, 1985, Prachatice Marešová Tereza, 1984, Tábor; Mendlová Ludmila, 1985, Dobrá Voda u B LET SVSŠ PÍSEK

49 Mojková Kateřina, 1985, Blatná Mucha Petr, 1983, České Budějovice Pöschlová Jitka, 1984, Prachatice Pražáková Kateřina, 1985, Starý Plzenec Procházková Nela, 1984, Písek Řehůřková Anna, 1984, Písek Seinerová Eliška, 1984, Chrudim Smolová Pavlína, 1985, Písek Součková Michaela, 1985, Prachatice Šebestová Petra, 1985, Týn nad Vltavou Šedová Simona, 1985, Kostelec nad Orlicí Švábková Jarmila, 1985, Prachatice Tollingerová Věra, 1985, Milevsko Vacková Klára, 1985, Příbram Veselovská Veronika, 1984, Volary Vlková Pavla, 1985, Blatná Voldřichová Dana, 1985, Strakonice Zelenková Hedvika, 1984, Milín Propagační grafika Černá Kateřina, 1986, Milevsko Češková Martina, 1986, České Budějovice Čmucha Jaroslav, 1985, Tábor Dubská Dana, 1985, Písek Dvořáková Dita, 1986, Rokycany Choulíková Štěpánka, 1984, Sušice Koláčková Petra, 1986, Strakonice Kolářová Diana, 1986, Neznašov Kolářová Jana, 1982, Brno Kryvošejová Leona, 1985, Prostějov Lískovcová Jana, 1986, Písek Makaloušová Iva, 1985, Písek Moc Erik, 1985, České Budějovice Oberpfalzer Jan, 1985, Radomyšl Ostrá Lenka, 1986, Trhové Sviny Palková Lucie, 1986, Trutnov Panušová Nora, 1986, Velešín Pixa Vojtěch, 1982, Písek Plochová Veronika, 1986, Sepekov Stibor Petr, 1986, Sedlec-Prčice Strnadová Eliška, 1985, Strakonice Šárková Eliška, 1984, Praha 4. Modřany Vopatová Soňa, 1985, Březnice Modelářství a návrhářství oděvů Andělová Lenka, 1986, Zalužany Brücklerová Dana, 1985, Písek Červenková Tereza, 1986, Dobříš Divilová Klára, 1986, Vlachovo Březí Jindrová Tereza, 1985, Zliv Kankrlíková Zuzana, 1986, Sušice Kotrbová Lucie, 1986, Vodňany 49

50 Kroupová Eva, 1986, Blatná Lávičková Veronika, 1985, České Budějovice Marešková Anna, 1986, Horažďovice Padrtková Aneta, 1985, Písek Pavlová Nikol, 1983, Jičín Pirisinová Sandra, 1984, České Budějovice Prokschová Zuzana, 1985, Kaplice Reindlová Miluše, 1986, Netolice Šandová Monika, 1985, Tábor Šebestová Kateřina, 1985, Prachatice Teřlová Kristýna, 1984, Plzeň Trejbalová Martina, 1984, České Budějovice Vardžíková Michaela, 1985, Hrádek u Rokycan Zajfertová Julie, 1986, České Budějovice Propagační grafika Andělová Ilona, 1986, Milevsko Bočková Alena, 1986, České Budějovice Boška Ondřej, 1986, Čestice Csernáková Markéta, 1987, Milevsko Fálová Milena, 1987, České Budějovice Fiebiger Petr, 1987, České Budějovice Fojtová Ilona, 1987, Počátky Hamidovičová Monika, 1986, Čimelice Hrníčková Monika, 1987, České Budějovice Huspeková Barbora, 1986, Strakonice Jíchová Karolína, 1983, České Budějovice Krejčová Kateřina, 1986, Chotoviny Landová Barbora, 1986, Písek Maňasková Barbora, 1987, Blatná Moravec Martin, 1986, Příbram Nolčová Olga, 1984, Písek Nováková Garika, 1987, Milevsko Novotný Tomáš, 1987, Planá nad Luž. Procházková Kateřina, 1986, Čížová Procházková Petra, 1987, Příbram Průcha Jiří, 1986, Písek Sýkorová Zuzana, 1987, Plánice Šustrová Pavla, 1986, Tábor Trnková Vladislava, 1986, Písek Žid Dalibor, 1986, Kamenice nad Lipou Modelářství a návrhářství oděvů Benešová Barbora, 1987, Strakonice Grančayová Marie, 1986, Strážný Kluzáková Slavěna, 1987, Tábor Kosová Kristýna, 1986, Benešov u Prahy Roušalová Barbora, 1987, Dobříš Šináglová Markéta, 1985, Tuchlovice Škopková Veronika, 1987, Vacov Tutáková Tereza, 1986, Sezimovo Ústí Vaňková Michaela, 1987, Tábor Záhorovská Alena, 1986, Suchdol nad Lužnicí Propagační grafika Beran Lukáš, 1988, Veselí nad Lužnicí Brtnická Martina, 1987, Kostelec u Jihlavy Diepoldová Kateřina, 1988, Prachatice Drdová Romana, 1987, Soběslav Hofmanová Nikol, 1987, Písek Horelicová Miluše, 1987, Protivín Jašek Pavel, 1988, České Budějovice Kafka Filip, 1984, Blatná Kletečková Dominika, 1987, Prachatice Koc Jakub, 1986, Protivín Krčmářová Jana, 1987, Hrdějovice Kůsová Pavlína, 1987, Vimperk Mastilová Eliška, 1987, Bavorov Pixa Ladislav, 1988, Písek Pohanka Dušan, 1987, Sedlice u Blatné Stupková Živana, 1988, České Budějovice Surová Klára, 1987, Horní Slavkov Vančura David, 1985, Dražice Vaněčková Pavlína, 1987, Strakonice Velek Martin, 1987, Neznašov Vildtová Kateřina, 1988, Milevsko Wailguny Jitka, 1987, Milevsko LET SVSŠ PÍSEK

51 Modelářství a návrhářství oděvů Bernatová Eliška, 1987, Týnec nad Sázavou Císařová Lucie, 1987, Březnice Freiová Kristýna, 1988, Domažlice Knězová Ilona, 1988, Strakonice Kostrůnková Alžběta, 1987, Rakovník Křivancová Stanislava, 1987, Blatná Kuchtová Michaela, 1987, Milevsko Kušniriková Simona, 1987, Domažlice Laurenčíková Petra, 1988, Protivín Lišková Eva, 1987, Dražice Novotná Klára, 1988, Čkyně Průchová Petra, 1988, Písek Řeřichová Anna, 1987, Písek Sedláková Marie, 1988, Zliv Semorádová Lucie, 1988, Dačice Soukupová Nikola, 1987, České Budějovice Střelbová Kamila, 1988, Ostrov nad Ohří Šilhanová Petra, 1988, Hořovice Valtová Soňa, 1988, Milín Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Barošová Anna, 1988, České Budějovice Čadová Lucie, 1989, České Budějovice Červená Klára, 1989, České Budějovice Dragounová Irena, 1989, Protivín Drahošová Kateřina Dobroslava, 1988, Horní Vltavce Fical Jakub, 1989, Třeboň Halusková Tereza, 1989, Veselíčko u Lipníka n. B. Hanetšlégrová Kamila, 1989, Boršov nad Vltavou Johančíková Nikola, 1988, Tábor Klimtová Eva, 1989, Soběslav Korbičková Adéla, 1988, Dubné Korešová Ilona, 1988, České Velenice Kubíčková Lucie, 1988, Sepekov Kurečková Lucie, 1988, Písek Mála Jan, 1988, Písek Mikulová Aneta, 1989, Pelhřimov Nalobinová Marie, 1986, Písek Nedorostová Andrea, 1989, Velešín Paulová Dagmar, 1989, Strakonice Pavlíčková Šárka, 1989, Týn nad Vltavou Peřinová Michaela, 1989, České Budějovice Pravdová Kateřina, 1989, Mirovice Prokopová Nikola, 1987, Příbram Průchová Barbora, 1989, Sušice Pšeničná Zuzana, 1989, Kovářov Raabová Eliška, 1988, Písek Rothschedl Lukáš, 1988, Netolice Smolová Lenka, 1989, Mirotice 51

52 Stiborová Lenka, 1989, Chyšky Šimpach Marek, 1989, Pelhřimov Šťastná Kristýna, 1989, Český Krumlov Tajblová Ingrid, 1988, Písek Tilpová Vendula, 1989, Týn nad Vltavou Zkrácené studium Kovářová Barbora, 1986, Strakonice Lakatošová Alžběta, 1985, Praha Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Bláhová Lenka, 1990, Ledenice Blechová Iveta, 1989, Protivín Bodnárová Štěpánka, 1989, Kestřany Cejpová Martina, 1990, Písek Eiblová Kateřina, 1990, Velká Hleďsebe Fenclová Simona, 1985, Plzeň Gromovská Iva, 1989, Jistebnice Hačková Kateřina, 1989, Strakonice Harazinová Sandra, 1990, Zliv Homolová Veronika, 1990, Písek Hoznedlová Miroslava, 1989, Blatná Jedličková Petra, 1989, Písek Jirků Hana, 1990, Tábor Kalous Libor, 1990, Blatná Kolářová Eva, 1990, Vodňany Kováříková Eva, 1990, Husinec Kratochvílová Tereza, 1989, Jankov Kubešová Karolína, 1990, Blatná Lešňovská Lenka, 1989, Milevsko Macháčková Dana, 1990, Zliv Olejník Petr, 1990, Blatná Ondrášková Petra, 1990, Týn nad Vltavou Pizingerová Michaela, 1989, Protivín Plocová Barbora, 1989, Blatná Poláková Miroslava, 1990, Věšín Smrčková Milada, 1990, Pelhřimov Sovová Adéla, 1990, Klatovy Szabová Lenka, 1990, Praha 4 Háje Šáchová Tereza, 1990, Písek Šumská Karolína, 1990, Suchdol nad Lužnicí Vacková Simona, 1990, Písek Vadlejchová Anna, 1990, Hrádek u Sušice Vlková Lenka, 1989, Písek Zkrácené studium Lišková Eva, 1987, Dražice Sedláková Marie, 1988, Zliv Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Beranová Eliška, 1990, Písek Bezpalcová Lucie, 1991, Týn nad Vltavou Brož Michal, 1990, Stráž nad Nežárkou Brůhová Michaela, 1990, Planá Burdová Kristýna, 1991, Milevsko Hodáčová Veronika, 1991, Písek Jiránek Erik, 1990, Písek Kosobudová Aneta, 1990, Sepekov Kukučková Soňa, 1991, Milevsko Makaloušová Soňa, 1990, Písek Mrázová Jana, 1991, Cehnice Muchlová Linda, 1991, Blatná Nguyen Thu Trang, 1989, Strakonice Nováková Veronika, 1990, Jindřichův Hradec Oberreiterová Lenka, 1991, Strakonice Ondrášková Pavla, 1991, Český Krumlov Santarová Kateřina, 1989, Strakonice Sedláková Jiřina, 1991, Jindřichův Hradec Sláma Pavel, 1990, Vodňany Smetanová Eva, 1990, Horažďovice Šíchová Barbora, 1991, Kestřany Šindelář Jakub, 1991, Milevsko Petrová Lucia, 1990, Spišská Nová Ves Klepsová Markéta, 1989, Písek Kovaříková Zuzana, 1991, Dubné Zkrácené studium Kamarýtová Markéta, 1989, Týn nad Vltavou LET SVSŠ PÍSEK

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software Specifikace míst plnění Název kupujícího 1 Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor 10 2 Základní

Více

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR Preventivně informační skupiny POLICIE ČR České Budějovice -krajské ředitelství adresa: Dvořákova 2, 370 74 České Budějovice telefon: 974 221 207 Český Krumlov adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Výsledky jednotlivců po 5 disciplinách - chlapci ročník 2002

Výsledky jednotlivců po 5 disciplinách - chlapci ročník 2002 Jihočeský halový pětiboj všestrannosti 2015 15.12.2015 České Budějovice Soutěž pro ročníky nar. 2002-2005 Česká olympijská Výsledky jednotlivců po 5 disciplinách - chlapci ročník 2002 1 64 Kratochvíl Tomáš

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát ATLETIKA VÝSLEDKOVÁ LISTINA Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát Výsledek (čas, m) Běh na 60 m - dívky 1. místo Jana Kučerová, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 8,88 2.

Více

Mariánské Lázně 25. VÝPIS Z VÝSLEDKŮ Závody Zpívající fontány Příjmení, jméno, RN : :

Mariánské Lázně 25. VÝPIS Z VÝSLEDKŮ Závody Zpívající fontány Příjmení, jméno, RN : : ANDĚL Jan 99 23 100 VZ 1:06.42 309 1:01.8 93.04 15 100 Z 1:18.12 245 1:15.8 97.03 22 50 VZ :31.42 269 :28.8 91.66 BARTOŇOVÁ Adéla 05 3 100 VZ 1:31.17 175 1:34.4 103.54 2 50 M :50.22 114 :56.80 113.10 3

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Základní umělecká škola Třeboň

Základní umělecká škola Třeboň Základní umělecká škola Třeboň Hradební 24, 37901 Třeboň tel + fax 384722326, info@zustrebon.cz, www.zustrebon.cz Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon Třeboň 24. března 2011 VÝSLEDKY pořadí

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Pohár Rozhlasu 2008 Vlašim 20. kv tna 2008 starší žákyn družstva ZŠ Vlašim Sídlišt Gymnázium Benešov ZŠ Votice ZŠ Benešov Dukelská ZŠ Trhový Št

Pohár Rozhlasu 2008 Vlašim 20. kv tna 2008 starší žákyn družstva ZŠ Vlašim Sídlišt Gymnázium Benešov ZŠ Votice ZŠ Benešov Dukelská ZŠ Trhový Št družstva 1 ZŠ Vlašim Sídliště 4969 2 Gymnázium Benešov 4802 3 ZŠ Votice 4159 4 ZŠ Benešov Dukelská 4005 5 ZŠ Trhový Štěpánov 3954 6 Gymnázium Vlašim 3871 7 ZŠ Vlašim Vorlina 3863 8 ZŠ Benešov Karlov 3426

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr.Petr Studenovský, vedoucí odboru U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 600, fax: 386 359 007 e-mail: studenovsky@kraj-jihocesky.cz,

Více

BTM dorostenci 2016/17 - průběžné pořadí Počet nejlepších započítaných hodnot: 2

BTM dorostenci 2016/17 - průběžné pořadí Počet nejlepších započítaných hodnot: 2 BTM dorostenci 2016/17 - průběžné pořadí BTM Sokol ČB 18.9. KŽT Soběsl. 6.11. KŽT Velešín 17.11. KP Pedagog 22.1. BTM Třeboň 5.3. BTM Orel 16.4. TOP Pedagog 7.5. Celkem Bodová hodnota Nasazovací BHT 852

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Loko České Budějovice - TJ Tatran Lomnice n. Luž. 6:2 2473-2400 (9:3) 18.11. TJ Spartak Soběslav - TJ Dynamo Č. Budějovice 5:3 2452-2435 (4:8) 18.11. TJ Nová Ves u Č. B. - TJ Silon Sezimovo Ústí A 5:3

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

Výsledková listina 43. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 43. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 43. ročníku FO kategorie A - jihočeský region 1. Richard Chudoba 4. A G Jírovcova, Č. B. 10 10 5 8 33 ÚSPĚŠNÝ 1. Jan Lazar septima G Máchova, Strakonice 8 10 7 8 33 ÚSPĚŠNÝ 3. František

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Jiskra Nová Bystřice B - KK Český Krumlov A 8:0 2629-2418 (9:3) 03.12. TJ Spartak Soběslav - TJ Tatran Lomnice n/ Luž. 5:3 2369-2287 (7,5:4,5) 02.12. TJ Lokomotiva České Budějovice - TJ Silon Sezimovo

Více

Okresní finále PČR Semily II.

Okresní finále PČR Semily II. Výsledky Okresní finále PČR Semily II. Turnov (. -.. ) Skok daleký - Žáci (Finále) Finále (st,..) Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon Reg. výk...... 6. Body Václav Korotvička Jaroslav Šmíd Tomáš Čibik Milan Havlík

Více

BTM dorostenci 2016/17 - průběžné pořadí Počet nejlepších započítaných hodnot: 2

BTM dorostenci 2016/17 - průběžné pořadí Počet nejlepších započítaných hodnot: 2 BTM dorostenci 2016/17 - průběžné pořadí BTM Sokol ČB 18.9. KŽT Soběsl. 6.11. KŽT Velešín 17.11. KP Pedagog 22.1. BTM Třeboň 5.3. BTM Orel 16.4. TOP Pedagog 7.5. Celkem Bodová hodnota Nasazovací BHT 852

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí - TJ Sokol Nové Hrady 6:2 2592-2458 25.11. TJ Spartak Trhové Sviny - TJ Sokol Chotoviny 5:3 2497-2464 (6:6) 25.11. TJ Nová Ves u Č. B. - TJ Kunžak A 6:2 2498-2363 (8,5:3,5)

Více

VIII. ročník Jihočeského přeboru v obřím slalomu žáků a studentů ZŠ a SŠ Jihočeského kraje Hochficht, 16. února 2011

VIII. ročník Jihočeského přeboru v obřím slalomu žáků a studentů ZŠ a SŠ Jihočeského kraje Hochficht, 16. února 2011 PŘEDJÍZDA 1. 130 ŠODKOVÁ Eva 1984 1. for LYKO KLUB PRACHATICE 2 01:31,93 00:46,66 00:45,27 2. 131 DOSTÁL Václav 2003 2. for LYKO KLUB PRACHATICE 2 01:47,77 00:54,80 00:52,97 00:15,84 IV. DÍVKY 1. 13 PRUHEROVÁ

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Župa plk. Švece - Třebíč atletika jednotlivci

Župa plk. Švece - Třebíč atletika jednotlivci Ml. žákyně I Body 50 m Hod Skok 300 m 1. Neprašová Denisa 2005 Bedřichov 671 8,4 315 15,25 69 355 210 01:02,1 77 2. Augustová Alena 2005 Pelhřimov 434 8,8 225 9,50 23 322 146 01:10,2 40 3. Svobodová Šárka

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Sokol Chotoviny - TJ Tatran Lomnice n. Luž. 7:1 2464-2420 (8:4) 21.10. TJ Silon Sezimovo Ústí A - TJ Sokol Nové Hrady 2:6 2418-2494 (3,5:8,5) 21.10. TJ Jiskra Nová Bystřice B - TJ Spartak Soběslav 5:3

Více

Výsledková listina. v roce 2015/2016. Národní soutěž základních uměleckých škol. Komorní hra s převahou dechových nástrojů dřevěných

Výsledková listina. v roce 2015/2016. Národní soutěž základních uměleckých škol. Komorní hra s převahou dechových nástrojů dřevěných Národní soutěž základních uměleckých škol v roce 2015/2016 Komorní hra s převahou dechových nástrojů dřevěných Krajské kolo - ZUŠ Piaristické náměstí 1, České Budějovice 22. BŘEZNA Výsledková listina kategorie

Více

pořadí Muži D 1954 starší, 1800m čas ročník sportovní klub 1. Jan Mayer 08:14, SDK Benešov

pořadí Muži D 1954 starší, 1800m čas ročník sportovní klub 1. Jan Mayer 08:14, SDK Benešov pořadí Muži královská, 5000m čas ročník sportovní klub 1. Jan Kellner 17:36,98 1982 Kelly Tennis Academy 2. Marek Jirásek 17:49,53 1973 TNS AISA 3. Jakub Kouklík 17:56,70 1989 Bystřice 4. Jiří Tůma 17:58,96

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

1. - 3. třída - DÍVKY 500 m

1. - 3. třída - DÍVKY 500 m 1. - 3. třída - DÍVKY 500 m Švagrová Miroslava ZŠ Kamýk nad Vltavou 1 01:57,6 Vokrouhlíková Marie 1. ZŠ Sedlčany 2 01:59,5 Spilková Magdalena ZŠ Chlum 3 02:00,1 Tichá Tereza 1. ZŠ Sedlčany 4 02:00,5 Čandová

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK I ředitel závodu Miroslava Pšornová datum 21.2.2012 dívky 1-3 1 Anežka Daňková ZŠ Resslova Hlinsko 31,02 2 Vašková ZŠ Ležáků Hlinsko 34,45

Více

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Kategorie: předškolní děti chlapci 60 m Václav Bryndza 1. Kounice 14,42 2007 Matěj Kadeřábek 2. IAK Chocerady 16,86 2007 Jan Jirkovský 3. Praha 18,37 2008

Více

Pacovské dovádění

Pacovské dovádění Pacovské dovádění 11. 10. 2014 Nejmladší žáci 1 Sviták Martin 2004 Tom Pacov 1 1 24.54 25.54 2 Brabec Tobiáš 2004 Tom Bohumín 2 1 1 4 29.23 7 33.16 3 Blahůšek Jan 2004 Tom KČT Kralupy 2 2 2 6 28.54 34.54

Více

Oficiální výsledková listina týmů

Oficiální výsledková listina týmů Datum konání : 20/02/2008 Místo konání : LA Kašperské Hory ZÁVOD DRUŽSTEV Oficiální výsledková listina týmů Kategorie : III. Mladší žáci 1. ZŠ Národní 00:02:03.67 2 PILOUŠEK Adam 1994 ZŠ Národní 00:01:01.66

Více

Výsledková listina 47. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 47. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 47. ročníku FO kategorie A - jihočeský region Jméno Škola 1.ú 2.ú 3.ú 4.ú Celkem 1. Tomáš Trnka G Jírovcova ČB 8 10 2 10 30 ÚSPĚŠNÝ 2. Eliška Lehečková G Česká ČB 9 7 8 5 29 ÚSPĚŠNÝ

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

Jméno Město Pořadí Výhra Marie Navrátilová Vsetín 1 TV Eva Dubčáková Horní Lideč 2 Sada aku nářadí Josef Lavička Kaznějov 3 Malé PC Josef Vinduška

Jméno Město Pořadí Výhra Marie Navrátilová Vsetín 1 TV Eva Dubčáková Horní Lideč 2 Sada aku nářadí Josef Lavička Kaznějov 3 Malé PC Josef Vinduška Jméno Město Pořadí Výhra Marie Navrátilová Vsetín 1 TV Eva Dubčáková Horní Lideč 2 Sada aku nářadí Josef Lavička Kaznějov 3 Malé PC Josef Vinduška Nepomuk 4 Malé PC Roman Kozojed Opařany 5 ThinkPad Ludmila

Více

Turistický závod jednotlivců Pacov

Turistický závod jednotlivců Pacov Turistický závod jednotlivců Pacov 13. 10. 2012 Nejmladší žáci 1 Čapek Vojtěch Borotín 2 1 1 4 26.00 30.00 2 Kozelka Vojtěch Kralupy 2 1 3 28.19 31.19 3 Sviták Martin Pacov 2 2 1 1 2 8 27.21 35.21 4 Blahůšek

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

Přebor ČOS v sokolské všestrannosti - PLAVÁNÍ - rok 2014

Přebor ČOS v sokolské všestrannosti - PLAVÁNÍ - rok 2014 Přebor ČOS v sokolské všestrannosti - PLAVÁNÍ - 2014 Místo konání : Plavecký stadion Strakonice Ženy (1995 a st.) 100 m Maříková Jana 1981 Strakonice 01:28,49 1. 490 1. Pudíková Martina 1987 Písek 01:34,04

Více

Prezenční listina soutěžících

Prezenční listina soutěžících Kategorie: 5. ročník ZŠ Datum konání: 17.5.2017 1 Tomáš Kučera ZŠ Velká Bíteš 15 2 Petr Karásek ZŠ Velká Bíteš 12 3 Vojtěch Fousek ZŠ Velká Bíteš 12 4 Michal Ševců ZŠ Velká Bíteš 11 5 Jiří Ševčík ZŠ Velká

Více

8: (11:1) TJ - TJ

8: (11:1) TJ - TJ TJ Dynamo České Budějovice - KK Český Krumlov 8:0 2499-2318 (11:1) 31.01. TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí - TJ Sokol Chotoviny B 7,5:0,5 2543-2388 (9:3) 05.02. TJ Kunžak A - TJ Dynamo Č: Budějovice 6:2 2577-2497

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Nová Ves u Č. B. - TJ Tatran Lomnice n. Luž ODLOŽENO NEMOC LOMNICE TJ Dynamo České Budějovice - TJ Spartak Trhové Sviny 5:3 2458-2438 (6,5:5,5) 14.10. TJ Lokomotiva České Budějovice - TJ Jiskra Nová

Více

Atletická sportovní soutěž 2012 - II.stupeň

Atletická sportovní soutěž 2012 - II.stupeň Dráha 60m ROZBĚH mladší žákyně - nar. 98-00 Příjmení Jméno Škola výkon pořadí 1. běh 1 208 Černá Radana ZŠ PT, Národní 9,42 2 217 Grosová Aneta Gymnazium Prachatice 10,34 3 230 Zahradníková Nela G a SOŠe

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600007081 Název školy: Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162 Zkušební místo: Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle

Více

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ číslo jméno ZUŠ míst číslo jméno ZUŠ číslo jméno ZUŠ Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra

Více

Bejbykap 2013 - výsledky

Bejbykap 2013 - výsledky Bejbykap 2013 - výsledky A-kluci 45 Jelínek Jáchym 0:30 1 Aš 1 36 Hackl Adámek 0:33 1 Aš 2 33 Forster Tobias 0:35 1 Libá 3 38 Plemeník Robík 0:36 1 Chodov 4 23 Vajc Vítězslav 0:37 1 CK Sport Blažek 5 42

Více

Výsledky turnaje BTM (kraj Jihočeský) datum: pořadatel: Spartak Kaplice kategorie: mladší žactvo

Výsledky turnaje BTM (kraj Jihočeský) datum: pořadatel: Spartak Kaplice kategorie: mladší žactvo Výsledky turnaje BTM (kraj Jihočeský) datum:.. 0 pořadatel: kategorie: mladší žactvo dvouhra chlapců. (). Pešek Ondřej (Jiskra Třeboň).-. Slapnička Jakub (Sokol Strakonice).-. Ondráček Jan (Sokol Studená)

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS KK Český Krumlov A - TJ Dynamo Č. Budějovice 7:1 2486-2280 (9:3) 04.10. TJ Kunžak A - TJ Tatran Lomnice n. Luž. 5:3 2412-2274 (6:6) 07.10. TJ Sokol Chotoviny - TJ Silon Sezimovo Ústí A 6:2 2533-2368 (10:2)

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŠKOLY

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŠKOLY Kategorie: 1 1 2 3 4 5 6 7 ZŠ Častolovice, Královéhradecký kr ZŠ Šumavské Hoštice, Jihočeský kraj ZŠ Sadská, Středočeský kraj ZŠ Chrast, Pardubický kraj ZŠ T. G. Masaryka, Liberecký kraj ZŠ 13. ZŠ Habrmannova,

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2013

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2013 Soutěž: Dárkové balení (DB) 11 Karolína Burešová Náchodská 285, Velké Poříčí 424 1. 9 Monika Koryčánková 379 2. 4 Vendula Trybulová 343 3. 12 Eliška Příkaská Střední škola, J. Skácela 890, Strážnice 334

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií Výsledková listina II. kola matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií konané dne 22. 4. 2009 na okrese Příbram 1. Procházka Martin 2. ZŠ Propojení Sedlčany 15 bodů 2.

Více

Výsledky turnaje BTM (kraj Jihočeský) datum: pořadatel: Spartak Kaplice kategorie: starší žactvo

Výsledky turnaje BTM (kraj Jihočeský) datum: pořadatel: Spartak Kaplice kategorie: starší žactvo Výsledky turnaje BTM (kraj Jihočeský) datum: 8..0 pořadatel: kategorie: starší žactvo dvouhra chlapců. Slapnička Jakub (). Pešek Ondřej (Jiskra Třeboň).-. Ondráček Jan (Sokol Studená).-. Beneš Pavel ()

Více

15,2 14,8 14,0 12,3 13,7 13,6 13,4 12,6 12,3 12,0 12,4 12,8 10,8 15,6 12,9 13,8 12,4 11,1 12,2 11,6 10,9 11,6 11,7 14,6 11,7 12,5 13,4 13,0 11,0

15,2 14,8 14,0 12,3 13,7 13,6 13,4 12,6 12,3 12,0 12,4 12,8 10,8 15,6 12,9 13,8 12,4 11,1 12,2 11,6 10,9 11,6 11,7 14,6 11,7 12,5 13,4 13,0 11,0 1 Šípová Veronika NH Ostrava..2 1 2 Trnková, Veronika Olymp JKY.1. 1 3 Výšková, Barbora Olymp JKY..2 1 4 Kojdová Petra Frýdek Místek..3 Boušková Šárka Madeta JKY.. Zemanová Kateřina NH Ostrava 1.2.4 1

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Pořadí ID Jméno Příjmení Škola Certifikovaná. 1. MDD61 Tereza Jiříková Obchodní akademie Vinohradská

Pořadí ID Jméno Příjmení Škola Certifikovaná. 1. MDD61 Tereza Jiříková Obchodní akademie Vinohradská 1. MDD61 Tereza Jiříková Obchodní akademie Vinohradská 98.0 48.3 146.3 2. MDD80 Michal Skuček Obchodní akademie Dušní 98.5 46.2 144.7 3. MDD32 Veronika Bastlová OA a HŠ Třebíč 97.5 42.55 140.05 4. MDD29

Více

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky:

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Platí pro profilovou část maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období. Termíny konání

Více

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň Aloyovi Aloyová Jana Plzeň Aloy Vojtěch Plzeň ALTÍNA Dominik Kraft Plzeň Miroslav Kraft Plzeň AOEL TEAM Vávra Roman Plzeň Vávrová Anděla Plzeň Bajerovi Tomáš Bajer Plzeň Matěj Bajer Plzeň Baumlovi Bauml

Více

5: (6:6) TJ

5: (6:6) TJ TJ Fezko Strakonice - TJ Loko České Budějovice 5:3 2626-2566 06.12. TJ Spartak Soběslav A - TJ Sokol Chotoviny B 6:2 2458-2381 06.12. TJ Sokol Písek A - TJ Dynamo Č. Budějovice 5:3 2444-2435 06.12. TJ

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Jednotlivci - ženy B. Stránka 1

Jednotlivci - ženy B. Stránka 1 Kategorie: B 50m záchrana modelu 0m záchranný polohový závení modelu s pásem a ploutv Jméno: Příjmení: MS VZS: Čas: Umístění: Čas: Umístění: Čas: Umístění: Celkový čas: Součet umístěnícelkové umístění:

Více

TRAFO MTB BIATLON 2017

TRAFO MTB BIATLON 2017 TRAFO MTB BIATLON 2017 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - mini dívky 1. Berbrová Michaela 2012 0:01:27 15 0:01:42 2. Křížová Elen 2015 0:02:51 0 0:02:51 3. Bechová Emma 2015 0:02:57 0 0:02:57 4. Čejková Kristýna 2013

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Start.č íslo Příjmení Jméno Třída Škola Čas Umístění 2 Hausslerová Ema 1.H MŠ Trhová Kamenice 29,75 1 1 Kopecká Aneta 1.H ZŠ Krucemburk DSQ

Více

Vsichni hlavní závod. Page 1

Vsichni hlavní závod. Page 1 Vsichni hlavní závod 1 Kratochvíl Miloš muž 1975 296 00:39:19 2 Miler st. Jiří muž 1975 265 00:40:29 3 Kupidlovský Daniel muž 4.9.1976 43 00:41:10 4 Smrčka Miloš muž 1954 298 00:42:08 5 Herda Jan muž 5.3.1983

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Výsledky INDIÁNSKÁ STEZKA regionální kolo Kladno 14.6.2010

Výsledky INDIÁNSKÁ STEZKA regionální kolo Kladno 14.6.2010 turistické a topo abc tábor turistické a topo abc tábor Výsledky INDIÁNSKÁ STEZKA regionální kolo Kladno..00 Nejmladší dívky Kateřina Staňková Veronika Sponiarová Luţná 9:0 0: 0 0 0 0 0: 0: :0 Veronika

Více

VIII. ročník Jihočeského přeboru v obřím slalomu žáků a studentů ZŠ a SŠ Jihočeského kraje

VIII. ročník Jihočeského přeboru v obřím slalomu žáků a studentů ZŠ a SŠ Jihočeského kraje PŘEDJÍZDA 1. 130 ŠODKOVÁ Eva 1984 LYKO KLUB PRACHATICE 01:35,75 00:47,38 00:48,36 2. 110 BRANDTNEROVÁ Míša 1990 Písek 01:35,91 00:47,41 00:48,50 00:00,17 3. 132 HAUPTOVÁ Karolína 2000 LYKO KLUB PRACHATICE

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS KK Lokomotiva Tábor - TJ Dynamo České Budějovice 5:3 2629-2585 (6,5:5,5) 08.03. TJ Tatran Lomnice n. Luž. - TJ Loko České Budějovice B 7:1 2413-2357 (6,5:5,5) 08.03. TJ Sokol Chotoviny B - TJ Nová Ves

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

O pohár starosty města Chodov

O pohár starosty města Chodov kategorie: A01 KATA ml.žáci 8. kyu 1 Musil Matouš Champions team 2 Mikeš Jan Champions team 3 Nagy Tobias Narama Rokycany kategorie: A02 KATA ml.žáci 7. kyu 1 Volf Pavel Karate Klub Klatovy 2 Šos Miroslav

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2016

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2016 Soutěž: Dárkové balení (DB) 3 Kateřina Smažíková, Kněžskodvorská 33/A 339 1. 9 Kristýna Kostrunková 326 2. 2 Aneta Marková 7 Sabina Šťávová 6 Kateřina Kovtunová Vyšší odborná škola, Střední průmyslová

Více

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4)

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4) OPS - profi Město profi - Agrostroj 1 2:4 955-981 (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1:5 974-1026 (3:5) Swietelsky - Služátky 4:2 942-930 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 2 2 0 0 9,0:3,0 9,0:7,0 979 4

Více

Slánská brusle 37. ročník

Slánská brusle 37. ročník Krasobruslařský klub královského města SLANÉHO z.s. a ČKS Slánská brusle 37. ročník 26.11.2016 IČZ 2521 Kategorie : Adult B 1 Stříbrská Barbora KK Slaný 1,0 2 Čadilová Pavla USK Praha 2,0 1. Majrych Josef

Více

Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor

Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor Kopřiva Tomáš Sokol Dobruška 1. Zevl Lukáš BK 93 Hořovice

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS KK Lokomotiva Tábor - TJ Sokol Soběnov A 6:2 2697-2636 (6:6) 20.09. TJ Kunžak - TJ Sokol Chotoviny B 8:0 2612-2377 (10:2) 21.09. TJ Tatran Lomnice n. Luž. A - TJ Sokol Nové Hrady A 3:5 2467-2565 (5:7)

Více

XV. kouřimské sportovní hry výsledky

XV. kouřimské sportovní hry výsledky XV. kouřimské sportovní hry výsledky Kategorie: chlapci do 5 let Jakub Moskala Kouřim 18:28 1. Albert Neruda Kouřim 25:42 2. Louis Bignall Kouřim 29:38 3. Kryštof Jandečka Pečky 37:63 4. David Pokorný

Více

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz.

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Příjmení Jméno Ročník nar. Družstvo Zdravotní prohlídka Placeno Poplatek

Více

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3.

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. E Veronika Cyprysová v Písku 4. E Klára Čejková v Praze

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

01 Kostomlaty 02 Bílina "B" 03 Česká Lípa

01 Kostomlaty 02 Bílina B 03 Česká Lípa 12.- 4. 2007 SE ODHLÁSILO DRUŽSTVO KOSTOMLAT Z II. LIGY A LIGY MLÁDEŽE SK. A Jeho dva členové (Jan Lepšík a Stanislav Lepšík) byli zařazeni do družstva Bíliny B pro II. Ligu a Ligu mládeže sk. A. Dále

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Atletický čtyřboj 6. a 7. tříd ZŠ

Atletický čtyřboj 6. a 7. tříd ZŠ Atletický čtyřboj 6. a 7. tříd ZŠ Vlašim 21. září 2010 mladší žákyně Celkově čtyřboj 1 Slavíková Magda ZŠ BN Dukelská 6. 1908 2 Zimmermanová ZŠ Votice 0 1737 3 Hrabáková Josefa ZŠ Vlašim Sídliště 7C 1529

Více

OPS - profi. Město profi 998 2: Agrostroj 1 (4:4)

OPS - profi. Město profi 998 2: Agrostroj 1 (4:4) OPS - profi Město profi - Agrostroj 1 2:4 998-1010 (4:4) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1:5 983-989 (3:5) Služátky - Swietelsky 2:4 995-1043 (2:6) Služátky - Město profi 2:4 1015-1036 (2,5:5,5) Technické

Více

Vltavský maratón 2007 - výsledky

Vltavský maratón 2007 - výsledky Vltavský maratón 2007 - výsledky 9.6.2007 Braník Maminky s kočárky 1. 121 STODOLOVÁ Anna MODŘANY 1973 7:09.0 2. 39 VŇUKOVÁ Jana PRAHA 4 1999 7:12.7 3.7 3. 13 SCHMIDTOVÁ Jitka PRAHA 4 1974 7:39.1 30.1 4.

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí Rozdělovník: Právnické osoby: 1. Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk 2. F & F Park, spol. s r.o., č.p. 10,38451 Želnava 3. HORMEN s.r.o., Libušská 8/19, 142 00 Praha 4. Jihočeský kraj,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.A - cestovní ruch (rok nástupu 2013) Třída: 5.D - dálkové studium (rok nástupu 2012) Třída: *4.A - cestovní ruch (rok nástupu 2012) Termín: pondělí 11. 9. 2017 dopoledne Předseda: Mgr. Jiří Leden

Více

I. termín - středa 22. dubna 2015 1. SKUPINA

I. termín - středa 22. dubna 2015 1. SKUPINA I. termín - středa 2 dubna 2015 Čas SKUPINA 22015 Místo 00-10 Prezence učebna č. 6 30-00 Test fyzické zdatnosti sokolovna a 00-30 Přestávka 30-130 Psychologický test učebna č. 3 00 INFORMACE PRO RODIČE

Více