15 LET SOUKROMÉ VÝTVARNÉ STŘEDNÍ ŠKOLY V PÍSKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 LET SOUKROMÉ VÝTVARNÉ STŘEDNÍ ŠKOLY V PÍSKU"

Transkript

1 15 LET SOUKROMÉ VÝTVARNÉ STŘEDNÍ ŠKOLY V PÍSKU

2 písek Jižních Čechách, na břehu zlatonosné Otavy založili čeští králové V v polovině 13. století hrad a město Písek. Město se těšilo přízni panovníků Přemysla Otakara II. a Václava IV., kteří zde bývali častými hosty. Od 14. století bylo centrem Prácheňského kraje. Od 19. století Písek mění svou tvář, vystupuje z hradeb, jsou založeny městské parky, vznikají kulturní instituce. Je nazýván městem škol a studentů a to trvá dodnes. Pro svou krásu i půvabné okolí se stává vyhledávaným letoviskem. Historické centrum je nyní vyhlášeno městskou památkovou zónou. Nejvýznamnější památky: Kamenný most nejstarší dochovaný most v Čechách, vystavěný patrně ještě před koncem 13. století. Hrad významná stavba české hradní architektury. Byl zbudován v polovině 13. století pro krále Přemysla Otakara II. Děkanský kostel Narození panny Marie trojlodní stavba z poloviny 13. stol., s mohutnou věží. Orientační plán 2 15 LET SVSŠ PÍSEK

3 Školu založila v roce 1994 ing. Václava Altschmiedová jako jednu z prvních soukromých výtvarných škol v republice. Otevřením studijního oboru Modelářství a návrhářství oděvů se zaměřením na textilní a oděvní výtvarnictví zaplnila mezeru v tehdejší nabídce státních škol, které neumožňovaly studovat jednotlivé textilní techniky v návaznosti na navrhování a tvorbu oděvů. O rok později byl otevřen druhý, neméně atraktivní studijní obor Propagační grafika (od roku 2009 přejmenován na Grafický design). Při studiu tohoto oboru získávají studenti znalosti v oblasti uměleckých grafických technik, moderních tiskových technik, základů fotografie, konstrukce písma, počítačové grafiky a naučí se je samostatně aplikovat v propagační tvorbě. Za dobu působení prošlo naší školou více jak 400 mladých výtvarníků, z nichž našla většina odpovídající uplatnění v praxi, ti nadanější pokračovali ve studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí. Pravidelně se dozvídáme o úspěších našich absolventů na nejrůznějších výstavách a přehlídkách umění. O vzdělávání a výtvarnou úroveň studentů se stará pedagogický sbor, kterým za dobu působení školy prošli známí akademičtí malíři, například J. A. Pacák, Marta 3

4 Tabery, Milan Kohout, Jiří Kubelka, František Doubek, Jan Sýkora, nebo Dalibor Říhánek. V současné době na škole působí akademičtí malíři a sochaři Jiří Řeřicha, Michal Jakeš, Pavla Gregorová, Paulina Skavova, Miroslava Krausová, Pavel Koch a Petr Štojdl. S pracemi studentů školy se můžete v průběhu roku setkat na různých výstavách a módních přehlídkách v Písku. Účastníme se také nejrůznějších celorepublikových soutěží a přehlídek pro mladé výtvarníky a návrháře. Pravidelně spolupracujeme s neziskovými organizacemi v regionu na výzdobě jejich prostor (Nemocnice Písek, Kulturní dům Písek, MŠ v Putimi, ZŠ T. G. Masaryka v Písku a další), což dává studentům možnost vyzkoušet si práci na skutečném projektu od návrhu až po jeho realizaci. Od školního roku 2011/2012 připravujeme rozšíření oboru Grafický design o školní vzdělávací programy Kresba a ilustrace a Propagace v moderních médiích, čímž chceme oslovit širší skupinu zájemců a nabídnout jim něco nového a atraktivního s velmi dobrým uplatněním v praxi. Od září 2009 nabízíme nejširší veřejnosti akreditované výtvarné kurzy. V nabídce naleznete kresbu, malbu, digitální fotografii, modelování nebo různé grafické a textilní techniky. Kurzy jsou vždy na celé pololetí a nabízíme je pro zájemce všech věkových skupin. >> Školní výstava Sladovna Písek LET SVSŠ PÍSEK

5

6 VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA Učivo tohoto předmětu je rozvrženo do prvních dvou ročníků studia. V prvním ročníku je důraz kladen především na zvládnutí kresby tužkou a perem. Postupuje se od bodu, linie k ploše, objemu, prostoru, světlu a stínu. Zároveň se student seznamuje se základy kompozice. Ve druhém ročníku se pracuje převážně s barvou pastelem, akvarelem nebo temperou. Pozornost je věnována souhrným kompozičním cvičením směřujícím k rozvíjení představivosti. Žáci se učí vyjadřovat své myšlenky a představy pomocí výtvarné řeči. Zuzana Preslová, I. roč. Papírová maska 2009 >> Radka Bošková, I. roč. Kresba LET SVSŠ PÍSEK

7

8 VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA Karolína Chadimová, I. roč. Ruce v obrazotvornosti 2010 Lenka Smolová, II. roč. Zátiší 2005 Karolína Chadimová, I. roč. Studie pupenů 2009 Markéta Uhrová, II. roč. Vzor 2008 Bohumil Baran, I. roč. Ruce v obrazotvornosti 2010 Eva Lišková, II. roč. Plenér LET SVSŠ PÍSEK

9 Barbora Voříšková, I. roč. Papírová maska 2009 Šárka Masojídková, II. roč. Životní prostředí 2010 Gabriela Gistrová, II. roč. Komix

10 PRAKTICKÁ CVIČENÍ Obsahem výuky tohoto předmětu jsou kreativní realizace na zadané téma. Výuka je rozvržená do čtyř ročníků. Studenti se v jednotlivých stupních seznamují s výtvarnými technikami a řeší konkrétní úkoly i s jejich praktickým využitím. Způsob výuky je orientován na následné uplatnění poznatků v praxi, akcentuje se práce s materiály a konceptuální myšlení. < Jakub Říha, III. roč. Barbora Voříšková, I. roč. Lžičky 2010 >> Krištof Hofman, III. roč. Tomáš Liška, III. roč. Jakub Říha, III. roč. Nástěnná malba v MŠ Putim LET SVSŠ PÍSEK

11

12 PRAKTICKÁ CVIČENÍ Jakub Marek, III. roč. Instalace 2010 Samuel Pospíšil, I. roč. Barevná variace 2010 > Adéla Lebedová, III. roč. Stolek 2010 Jakub Marek, III. roč. Koláž 2010 < Anna Špirhanzlová, III. roč. Zajíček 2009 Krištof Hofman, III. roč. Suchá jehla LET SVSŠ PÍSEK

13 Pavla Ondrášková, IV. roč. Linoryt 2010 Jan Kotlín, III. roč. Linoryt 2009 Jan Kotlín, III. roč. Suchá jehla 2010 Jana Korabová, II. roč. Linoryt 2009 Aneta Kosobudová, IV. roč. Suchá jehla 2009 Aneta Kosobudová, IV. roč. Suchá jehla 2009 Jiřina Sedláková, IV. roč. Linoryt 2010 Jana Martincová, III. roč. Suchá jehla 2010 Lucie Nejedlá, III. roč. Suchá jehla

14 FIGURÁLNÍ KRESLENÍ Učivo figurálního kreslení poskytuje žákům potřebné dovednosti v oblasti výtvarného vyjádření, rozvíjí jejich výtvarné myšlení a cítění a vede žáky k pochopení zásad kompozice a měřítka, ke schopnosti zachytit reálně daný objekt, přiměřeně jej stylizovat, a směruje žáky k získávání vlastního výtvarného názoru. Funkce předmětu spočívá v chápání člověka jako proporčního měřítka, v rozvíjení a utvrzování výtvarného názoru a estetického cítění. Obsah předmětu tvoří kresebné studie, barevné zátiší, rostlinné studie, studie lidské lebky podle živého nebo sádrového modelu, aktu, pohybové a kostýmové studie, a to v různých měřítkách. Studie se provádějí podle modelu i zpaměti různými technikami, např. přírodním uhlem, tužkou, akvarelem a temperami. Klade se důraz na správné vystižení proporcí, tvaru, barvy, světla a stínů. >> Pavlína Ryšavá, I. roč. Lebka 2009 Veronika Nováková, II. roč. Sedící akt 2008 Bohumil Baran, I. roč. Studie hlavy LET SVSŠ PÍSEK

15

16 FIGURÁLNÍ KRESLENÍ Radka Bošková, II. roč. Portrét 2010 < Petr Mucha, III. roč. Sedící figura 2004 > Kateřina Vildtová, IV. roč. Stojící akt LET SVSŠ PÍSEK

17 Simona Haüslerová, III. roč. Portrét 2010 Kateřina Santarová, IV. roč. Sedící figura 2010 < Lucie Nejedlá, III. roč. Stojící figura 2010 Veronika Boušková, III. roč. Půlfigura

18 PÍSMO Výuka je zaměřená na historický vývoj písma od prvopočátků (Egypt, Mezopotámie) až po 20. století a na jednotlivé druhy písma (např. latinka, cyrilice, gotické písmo, renesanční unciála). Studenti se naučí chápat písmo jako samostatný výtvarný projev i jako součást výtvarné kompozice. Výuka se věnuje též vztahu písmo a počítač. Studenti se naučí základy správy písem, jejich užití a navrhnou a vytvoří vlastní písmo použitelné v počítači. Lucie Cibuzarová, II. roč. Autorský font 2010 >> Aneta Kosobudová, II. roč. Lomené písmo LET SVSŠ PÍSEK

19

20 PÍSMO Thu Trang Nguyen, I. roč. Kaligrafický text 2007 > Jana Martincová, III. roč. Autorské písmo 2010 > Samuel Pospíšil, I. roč. Iniciála 2009 > Pavlína Ryšavá, I. roč. Palindrom 2010 Aneta Kosobudová, II. roč. Kaligrafický text 2007 Karolína Chadimová, I. roč. Šablonové písmo LET SVSŠ PÍSEK

21 Šárka Masojídková, II. roč. Písmeno C 2009 Jiřina Sedláková, III. roč. Ambigram 2009 Jakub Říha, II. roč. Typografický plakát 2008 Patrik Řeřicha, II. roč. Autorské písmo 2009 Barbora Koubová, II. roč. Písmeno N 2009 Pavla Ondrášková, III. roč. Ambigram

22 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Obsahem předmětu je naučit studenty základům práce s grafickými editory (vektorová grafika, rastrová grafika, jejich vlastnosti, specifika a vzájemné vztahy, skenování, využití digitální fotografie, řezaná grafika, rastrová a vektorová animace), naučit je základům tvorby webových stránek včetně odpovídající grafiky a umožnit jim zpracování úkolů v souvisejících předmětech, a to především v navrhování a praktických cvičeních. Velký důraz je kladen na samostatnou aktivní a tvořivou práci. David Vančura, IV. roč. Vektorová grafika LET SVSŠ PÍSEK

23 Libor Kalous, lv. roč. Vektorová animace 2009

24 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Aneta Kosobudová, IV. roč. Lucia Petrová, IV. roč. Pavel Sláma, IV. roč. Grafické manuály Městské knihovny Písek 2010 Lenka Oberreiterová, II. roč. Tužka vektorová grafika 2008 > Veronika Nováková, IV. roč. CD Městská knihovna Písek 2010 Alena Janíčková, II. roč. Erb vektorová grafika 2009 Pavel Sláma, IV. roč. Grafický manuál SVSŠ Písek LET SVSŠ PÍSEK

25 Jakub Koc, IV. roč. Web stránky 2007 Libor Kalous, IV. roč. Web stránky 2009 > Pavel Sláma, IV. roč. Web stránky Městská knihovna Písek 2010 > Dušan Pohanka, IV. roč. Web stránky

26 NAVRHOVÁNÍ Předmět je zaměřen na tvorbu propagačních prostředků, loga, vizitky, plakáty, letáky, kalendáře apod. Také se zabývá ilustrací, maketami knih a obaly výrobků. Žáci se naučí propojit ruční grafickou práci s grafickými programy na počítači. Výuka směřuje k tomu, aby žáci jasně dokázali formulovat vlastní myšlenku a v rámci svých výtvarných možností ji dokázali realizovat. Tento předmět spolupracuje s dalšími předměty, především s praktickými cvičeními, počítačovou grafikou, písmem a ateliérovou fotografií. > Tereza Kratochvílová, IV. roč. Obalová řada 2009 >> Eva Kovaříková, IV. roč. Autorská kniha LET SVSŠ PÍSEK

27

28 NAVRHOVÁNÍ Martina Cejpová, IV. roč. Obal na CD 2009 Lucie Nejedlá, III. roč. Návrhy na logo 2010 Kateřina Hačková, III. roč. Orientační plán 2008 Pavel Sláma, IV. roč. Návrhy na tričko 2010 Lenka Szabová, IV. roč. Pavla Ondrášková, IV. roč. Kateřina Santarová, IV. roč. Autorské knihy 2010 Simona Haüslerová, III. roč. Piktogramy LET SVSŠ PÍSEK

29 Lenka Lešňovská, IV. roč. Plakát 2009 Lenka Bláhová, III. roč. Pexeso 2008 Eva Lišková, IV. roč. Placka 2009 Kryštof Hofman, III. roč. Plakát R.U.R

30 NÁVRHOVÉ KRESLENÍ V tomto předmětu se studenti učí vyjadřovat výtvarnými prostředky různé textilní materiály a stylizovat figuru pro potřeby módní kresby. Dále se učí orientovat ve světě módy i v současných trendech. Zkusí navrhovat filmové i divadelní kostýmy. Návrhové kreslení v součinnosti s dalšími odbornými předměty podporuje kreativitu a originalitu, pomáhá hledat vlastní styl a názor. Tento předmět navazuje na další odborné předměty a úzce s nimi spolupracuje. < Michaela Mlejnková, III. roč. Návrh na večerní šaty 2009 >> Jana Mrázová, IV. roč. Návrh 2009 >>> Kamila Hanetšlégrová, IV. roč. Návrh LET SVSŠ PÍSEK

31

32 NÁVRHOVÉ KRESLENÍ Anna Marešková, III. roč. Textilní koláž 2004 Kateřina Šebestová, III. roč. Textilní koláž 2004 > Natálie Mikešová, IV. roč. Návrhy na šperky 2002 Michala Kuchtová, III. roč. Návrh plastické výšivky 2007 Lenka Stiborová, IV. roč. Návrh na šaty LET SVSŠ PÍSEK

33 Thu Trang Nguyen, IV. roč. Návrh na šaty 2009 Soňa Kukučková, IV. roč. Návrh na šaty 2009 Simona Kušniriková, IV. roč. Návrh na šaty

34 TEXTILNÍ ATELIÉR Výuka v textilním ateliéru probíhá v přímé návaznosti na ateliér oděvního návrhářství a konstrukce střihu. Studium je zaměřeno na zachování tradičních textilních rukodělných disciplín. Student je postupně seznamován s prací s textilním vláknem. Teoretické poznatky o historii, pomůckách a materiálech doplňuje vždy praktická výuka jednotlivé textilní techniky. V 1. ročníku se studenti věnují háčkování, pletení a vyšívání. Ve 2. ročníku se zabývají tenerifou a paličkovanou krajkou. Obsahem 3. ročníku je síťování a šitá krajka. 4. ročník je věnován tkaní a krosenkám. Během osvojování jednotlivých textilních technik je student směrován k nalézání vhodného zapojení do oděvu a následného využití v oděvní tvorbě. Je veden k tomu, aby se jím zvolená tradiční rukodělná technika stala nedílnou součástí oděvu, (paličkovaná a šitá krajka, výšivka a aplikace) případně jejím doplňkem (šperk, kabelka, pásek, kravata). V případě háčkování, pletení, tkaní a síťování vytváří technika oděv sám. Osvojení si všech technik pak umožňí studentu jejich využití při navrhování a tvorbě originálního oděvu. Ovlivní jeho charakter a dodá modelu exkluzivitu a jedinečnost. >> Anna Kočvarová, I. roč. Sukně LET SVSŠ PÍSEK

35 Foto: Alžběta Kočvarová

36 TEXTILNÍ ATELIÉR Michaela Mlejnková, III. roč. Maska šitá krajka 2009 Kristýna Burdová, IV. roč. Paličkovaný náramek 2009 Anna Kočvarová, III. roč. Večerní kabelka drhání 2009 Denisa Votrubová, III. roč. Maska šitá krajka 2009 Zuzana Kovaříková, IV. roč. Výšivka na tylu LET SVSŠ PÍSEK

37 Markéta Kamarýtová, II. roč. ZS Náušnice paličkování 2009 Michaela Mlejnková, I. roč. Háčkovaný top 2008 Markéta Kamarýtová, II. roč. ZS Baret háčkování 2009 Markéta Kamarýtová, II. roč. ZS Výšivka na džíny 2010 Priscila Kochová, III. roč. Maska šitá krajka 2010 Hedvika Zelenková, IV. roč. Malba na hedvábí

38 ODĚVNÍ ATELIÉR V tomto ateliéru se studenti prakticky seznámí s jednotlivými etapami výroby oděvů. Důraz se klade na kvalitu provedení, výběr materiálu a estetické požadavky. Teoretické znalosti z konstrukcí střihů a technologie se pojí s manuálními dovednostmi. Studenti tvoří postupně jednoduché i složitější oděvy podle svých návrhů. Výsledky své práce Michaela Mlejnková, III. roč. předvádějí na módních přehlídkách. Lucie Štérová, III. roč. >> Monika Sedláková, III. roč. Modní přehlídka Po nás potopa 2010 Zuzana Kovaříková, IV. roč. Šaty LET SVSŠ PÍSEK

39

40 ODĚVNÍ ATELIÉR Jakub Šindelář, IV. roč. Malé večerní šaty 2010 Soňa Kukučková, IV. roč. Velké večerní šaty 2010 Kristýna Burdová, IV. roč Velké večerní šaty LET SVSŠ PÍSEK

41 Thu Trang Nguyen, IV. roč. Malé večerní šaty 2010 Markéta Kamarýtová, IV. roč. Velké večerní šaty

42 ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ Výuka předmětu poskytuje žákům základní vědomosti a dovednosti ve fotografování, jeho technikách, materiálech, technologii a fotografických přístrojích s příslušenstvím. Praktická cvičení probíhají v profesionálně vybaveném atelieru a fotokomoře. Žáci jsou vedeni k pochopení fotografie jako svébytného uměleckého oboru a uvědomují si její nezastupitelnost při výtvarné tvorbě v propagační grafice. < Lucie Nejedlá, III roč. Zátiší 2009 >> Edita Nesvadbová, III. roč. Zátiší sklo LET SVSŠ PÍSEK

43

44 ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ Eva Klimtová, IV. roč. Krajina 2008 Markéta Klepsová, IV. roč. Město 2010 > Barbora Plocová, IV. roč. Rekvizita 2009 > Sandra Harazimová, IV. roč. Fotomontáž LET SVSŠ PÍSEK

45 < Jakub Marek, III. roč. Portrét 2010 Pavel Sláma, IV. roč. Detail 2010 < Šárka Veselovská, III. roč. Zátiší sklo 2010 Lenka Lešňovská, IV. roč. Fotomontáž 2009 Lucia Petrová, IV. roč. Dvojportrét

46 SEZNAM ABSOLVENTŮ Modelářství a návrhářství oděvů Bláhová Markéta, 1980, Volyně Drelciusová Iva, 1978, Příbram Geierová Jitka, 1980, Prachatice Horbová Štěpánka, 1975, Čížová Kautzká Monika, 1979, Písek Koktánová Veronika, 1980, Strakonice Lenghardtová Žaneta, 1980, Písek Němcová Simona, 1979, Bechyně Novotná Kateřina, 1975, Karlovy Vary Novotná Tereza, 1979, Praha Palíková Marie, 1980, Šternberk Pincová Kateřina, 1979, Stádlec Průchová Lenka, 1979, Písek Průchová Olga, 1979, Nepomuk Pusztaiová Simona, 1980, České Budějovice Reiserová Linda, 1979, České Budějovice Skalová Ladislava, 1980, Záhoří u Písku Šonková Jana, 1978, Malšice Trčková Lucie, 1980, Písek Buřičová Věra, 1979, České Budějovice Chmelíková Lenka, 1980, Písek Karbanová Iva, 1980, Blatná Klečacká Romana, 1978, Malšice Kodadová Olga, 1980, Veselíčko u Milevska Kuchtová Lenka, 1979, České Budějovice Nováková Martina, 1979, Bystřice nad Pernštejnem Pešulová Kateřina, 1980, Tábor Prášková Markéta, 1980, Světlá nad Sázavou Prčková Veronika, 1979, Zliv Ratajová Monika, 1980, Písek Richtrmocová Květa, 1980, Kámen u Pacova Setunská Klára, 1980, Písek Smíšková Kateřina, 1979, Písek Ševčáková Eva, 1979, Dřevohostice Špilauerová Jana, 1980, Borovany Šubrtová Pavlína, 1980, Písek Vaňačová Jana, 1979, Tábor Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Borovková Petra, 1981, Český Krumlov Čadková Eliška, 1980, Strakonice Fišerová Zdeňka, 1980, Příbram Kabátová Kristýna, 1981, Milevsko Kolářík Jakub, 1981, Písek Kolářová Lenka, 1981, Písek Kostěnec David, 1980, Strakonice Košvancová Lenka, 1979, Praha Král Michal, 1981, Písek Laštovka Jan, 1981, Český Krumlov Popadičová Michaela, 1980, Písek Raušerová Monika, 1980, Vodňany Šantora Marek, 1980, Plzeň Šimon Jiří, 1979, Mečeříž Šochman Josef, 1979, České Budějovice Caisová Tereza, 1980, Strakonice Coufalíková Kateřina, 1981, Mariánské Lázně Fraňková Jana, 1980, Klatovy Hessová Pavlína, 1977, Hluboká nad Vltavou Jechová Ludmila, 1973, Mirovice Krovová Jana, 1981, Uzenice Lišková Lucie, 1980, Písek Marešová Lucie, 1981, Milevsko Petrášová Jitka, 1981, Strakonice Podholová Markéta, 1980, České Budějovice Tlamichová Petra, 1981, Bechyně Volfová Olga, 1977, Čimelice Zíková Monika, 1981, Tábor LET SVSŠ PÍSEK

47 Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Blašková Lenka, 1980, Příbram IV Brandejs Vít, 1982, Písek Cimburová Hana, 1982, Písek Čermáková Veronika, 1982, Petrovice u Sedlčan Hahnová Petra, 1981, Sedlčany Harazímová Naďa, 1980, Ševětín Hrníčková Lucie, 1981, České Budějovice Kašparová Klára, 1982, Praha Krejzová Andrea, 1982, Tábor Kubičková Alena, 1982, Volary Kudrnová Eva, 1980, České Budějovice Kůs Lukáš, 1981, Strakonice II. Lesse Ladislav, 1981, Chrudim Majer Tomáš, 1981, Rapotín Maršík Václav, 1982, Týn nad Vltavou Vančurová Michaela, 1982, Tábor Vaněk Pavel, 1981, Konstantinovy Lázně Barciková Marie, 1982, Čížkrajice Hanusová Pavla, 1982, Vodňany Chládková Martina, 1981, Nové Strašecí Kostěncová Markéta, 1982, Strunkovice nad B. Kubíková Kateřina, 1981, Písek Lebedová Klára, 1981, Strakonice Marešová Sylvie, 1981, Písek Pokorná Martina, 1980, Strakonice Říhová Michaela, 1981, Vodňany Trajerová Petra, 1982, České Budějovice Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Babka Jan, 1983, Strakonice Boučková Barbora, 1983, Písek Franková Sylvie, 1982, Vodňany Hálová Markéta, 1982, Příbram Horčičková Jana, 1983, Písek Hrušková Veronika, 1982, Vlašim Jindrová Pavla, 1983, Blatná Kazimourová Pavla, 1982, Tábor Kohoutová Martina, 1982, Písek Koubek Pavel, 1982, Strakonice Mezera Tomáš, 1982, Písek Novák Jan, 1983, Protivín Peřová Šárka, 1983, Příbram Pezlarová Simona, 1983, Třebíč Švec Pavel, 1980, České Budějovice Válová Lenka, 1983, Milevsko Vávra Jiří, 1982, Příbram VII Vejvalková Veronika, 1983, Protivín 47

48 Zelenka Daniel, 1983, Milín Žížala Jiří, 1983, Kosova Hora Barciková Marie, 1982, Čížkrajice Bočková Veronika, 1983, Blatná Bžochová Lenka, 1981, Volary Dvořáková Barbora, 1983, České Budějovice Dvořáková Štěpánka, 1983, Milevsko Gallová Sandra, 1982, Písek Mikešová Natalie, 1982, Brandýs n/l. Popovice Raisová Daniela, 1983, České Budějovice Třešková Marie, 1982, České Budějovice Zachová Michaela, 1983, Blatná Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Bakula Rostislav, 1984, Vodňany Carva Michal, 1984, Písek Cigánková Hana, 1984, Rožmitál pod Třemšínem Dumská Markéta, 1983, Sedlčany Hodoušová Petra, 1984, Písek Hrdličková Lenka, 1984, Protivín Chovítová Gabriela, 1983, Orlík nad Vltavou Kaštánková Vanda, 1983, Milevsko Kopřiva Ondřej, 1984, Písek Kožantová Lucie, 1984, Písek Krupičková Alena, 1984, Světlá nad Sázavou Luhanová Pavla, 1984, Strakonice II Máchalová Tereza, 1983, Milevsko Pakešová Denisa, 1984, Písek Pláničková Eva, 1984, Bernartice u Milevska Poláková Zuzana, 1983, Písek Sukdoláková Aneta, 1984, Humpolec Svobodová Zuzana, 1981, Hlinsko v Čechách Tisotová Iva, 1984, Strakonice II Tomšů Iva, 1983, Prachatice Tupý Tomáš, 1983, České Budějovice Vašíčková Vendula, 1984, Turnov Vodvářková Jana, 1984, Borovany Vošmiková Lucie, 1984, Kovářov Adamcová Lenka, 1983, Sedlice u Blatné Bauerová Kristýna, 1983, Český Krumlov Binterová Andrea, 1984, České Budějovice Brzková Petra, 1984, Milevsko Frnochová Dana, 1983, Prachatice Hrnečková Hana, 1984, Vodňany Hrubá Bohumila, 1983, Blatná Koňasová Veronika, 1983, Milín Krejčová Kateřina, 1984, Františkovy Lázně Kudláčková Lena, 1984, České Budějovice Manhartová Markéta, 1983, Plzeň Měřičková Martina, 1984, Písek Mrázová Miroslava, 1983, Příbram Nováková Zuzana, 1984, Písek Petráková Andrea, 1984, Vodňany Slavíková Štěpánka, 1983, Lhenice Strmisková Jana, 1983, Neveklov Šmahelová Lucie, 1983, Rakovník Švecová Pavla, 1983, Vodňany Švédová Pavlína, 1984, Strakonice Tejkalová Tereza, 1984, Písek Turková Monika, 1983, Písek Vyhlasová Michaela, 1983, Písek Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Blažková Petra, 1983, Písek Boháčová Pavla, 1985, Tábor Cihelnová Lenka, 1984, Tábor Černá Hana, 1984, Písek Havlíčková Jana, 1984, Kašperské Hory Hlavínová Petra, 1984, Blatná Klímová Veronika, 1985, Rudolfov Klokočková Lenka, 1984, České Budějovice Kohoutová Andrea, 1985, Kamenice nad Lipou Kopáčková Alena, 1985, Ledenice Kryšková Adéla, 1984, Blatná Kučerová Tereza, 1985, Borovany Makasová Veronika, 1985, Prachatice Marešová Tereza, 1984, Tábor; Mendlová Ludmila, 1985, Dobrá Voda u B LET SVSŠ PÍSEK

49 Mojková Kateřina, 1985, Blatná Mucha Petr, 1983, České Budějovice Pöschlová Jitka, 1984, Prachatice Pražáková Kateřina, 1985, Starý Plzenec Procházková Nela, 1984, Písek Řehůřková Anna, 1984, Písek Seinerová Eliška, 1984, Chrudim Smolová Pavlína, 1985, Písek Součková Michaela, 1985, Prachatice Šebestová Petra, 1985, Týn nad Vltavou Šedová Simona, 1985, Kostelec nad Orlicí Švábková Jarmila, 1985, Prachatice Tollingerová Věra, 1985, Milevsko Vacková Klára, 1985, Příbram Veselovská Veronika, 1984, Volary Vlková Pavla, 1985, Blatná Voldřichová Dana, 1985, Strakonice Zelenková Hedvika, 1984, Milín Propagační grafika Černá Kateřina, 1986, Milevsko Češková Martina, 1986, České Budějovice Čmucha Jaroslav, 1985, Tábor Dubská Dana, 1985, Písek Dvořáková Dita, 1986, Rokycany Choulíková Štěpánka, 1984, Sušice Koláčková Petra, 1986, Strakonice Kolářová Diana, 1986, Neznašov Kolářová Jana, 1982, Brno Kryvošejová Leona, 1985, Prostějov Lískovcová Jana, 1986, Písek Makaloušová Iva, 1985, Písek Moc Erik, 1985, České Budějovice Oberpfalzer Jan, 1985, Radomyšl Ostrá Lenka, 1986, Trhové Sviny Palková Lucie, 1986, Trutnov Panušová Nora, 1986, Velešín Pixa Vojtěch, 1982, Písek Plochová Veronika, 1986, Sepekov Stibor Petr, 1986, Sedlec-Prčice Strnadová Eliška, 1985, Strakonice Šárková Eliška, 1984, Praha 4. Modřany Vopatová Soňa, 1985, Březnice Modelářství a návrhářství oděvů Andělová Lenka, 1986, Zalužany Brücklerová Dana, 1985, Písek Červenková Tereza, 1986, Dobříš Divilová Klára, 1986, Vlachovo Březí Jindrová Tereza, 1985, Zliv Kankrlíková Zuzana, 1986, Sušice Kotrbová Lucie, 1986, Vodňany 49

50 Kroupová Eva, 1986, Blatná Lávičková Veronika, 1985, České Budějovice Marešková Anna, 1986, Horažďovice Padrtková Aneta, 1985, Písek Pavlová Nikol, 1983, Jičín Pirisinová Sandra, 1984, České Budějovice Prokschová Zuzana, 1985, Kaplice Reindlová Miluše, 1986, Netolice Šandová Monika, 1985, Tábor Šebestová Kateřina, 1985, Prachatice Teřlová Kristýna, 1984, Plzeň Trejbalová Martina, 1984, České Budějovice Vardžíková Michaela, 1985, Hrádek u Rokycan Zajfertová Julie, 1986, České Budějovice Propagační grafika Andělová Ilona, 1986, Milevsko Bočková Alena, 1986, České Budějovice Boška Ondřej, 1986, Čestice Csernáková Markéta, 1987, Milevsko Fálová Milena, 1987, České Budějovice Fiebiger Petr, 1987, České Budějovice Fojtová Ilona, 1987, Počátky Hamidovičová Monika, 1986, Čimelice Hrníčková Monika, 1987, České Budějovice Huspeková Barbora, 1986, Strakonice Jíchová Karolína, 1983, České Budějovice Krejčová Kateřina, 1986, Chotoviny Landová Barbora, 1986, Písek Maňasková Barbora, 1987, Blatná Moravec Martin, 1986, Příbram Nolčová Olga, 1984, Písek Nováková Garika, 1987, Milevsko Novotný Tomáš, 1987, Planá nad Luž. Procházková Kateřina, 1986, Čížová Procházková Petra, 1987, Příbram Průcha Jiří, 1986, Písek Sýkorová Zuzana, 1987, Plánice Šustrová Pavla, 1986, Tábor Trnková Vladislava, 1986, Písek Žid Dalibor, 1986, Kamenice nad Lipou Modelářství a návrhářství oděvů Benešová Barbora, 1987, Strakonice Grančayová Marie, 1986, Strážný Kluzáková Slavěna, 1987, Tábor Kosová Kristýna, 1986, Benešov u Prahy Roušalová Barbora, 1987, Dobříš Šináglová Markéta, 1985, Tuchlovice Škopková Veronika, 1987, Vacov Tutáková Tereza, 1986, Sezimovo Ústí Vaňková Michaela, 1987, Tábor Záhorovská Alena, 1986, Suchdol nad Lužnicí Propagační grafika Beran Lukáš, 1988, Veselí nad Lužnicí Brtnická Martina, 1987, Kostelec u Jihlavy Diepoldová Kateřina, 1988, Prachatice Drdová Romana, 1987, Soběslav Hofmanová Nikol, 1987, Písek Horelicová Miluše, 1987, Protivín Jašek Pavel, 1988, České Budějovice Kafka Filip, 1984, Blatná Kletečková Dominika, 1987, Prachatice Koc Jakub, 1986, Protivín Krčmářová Jana, 1987, Hrdějovice Kůsová Pavlína, 1987, Vimperk Mastilová Eliška, 1987, Bavorov Pixa Ladislav, 1988, Písek Pohanka Dušan, 1987, Sedlice u Blatné Stupková Živana, 1988, České Budějovice Surová Klára, 1987, Horní Slavkov Vančura David, 1985, Dražice Vaněčková Pavlína, 1987, Strakonice Velek Martin, 1987, Neznašov Vildtová Kateřina, 1988, Milevsko Wailguny Jitka, 1987, Milevsko LET SVSŠ PÍSEK

51 Modelářství a návrhářství oděvů Bernatová Eliška, 1987, Týnec nad Sázavou Císařová Lucie, 1987, Březnice Freiová Kristýna, 1988, Domažlice Knězová Ilona, 1988, Strakonice Kostrůnková Alžběta, 1987, Rakovník Křivancová Stanislava, 1987, Blatná Kuchtová Michaela, 1987, Milevsko Kušniriková Simona, 1987, Domažlice Laurenčíková Petra, 1988, Protivín Lišková Eva, 1987, Dražice Novotná Klára, 1988, Čkyně Průchová Petra, 1988, Písek Řeřichová Anna, 1987, Písek Sedláková Marie, 1988, Zliv Semorádová Lucie, 1988, Dačice Soukupová Nikola, 1987, České Budějovice Střelbová Kamila, 1988, Ostrov nad Ohří Šilhanová Petra, 1988, Hořovice Valtová Soňa, 1988, Milín Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Barošová Anna, 1988, České Budějovice Čadová Lucie, 1989, České Budějovice Červená Klára, 1989, České Budějovice Dragounová Irena, 1989, Protivín Drahošová Kateřina Dobroslava, 1988, Horní Vltavce Fical Jakub, 1989, Třeboň Halusková Tereza, 1989, Veselíčko u Lipníka n. B. Hanetšlégrová Kamila, 1989, Boršov nad Vltavou Johančíková Nikola, 1988, Tábor Klimtová Eva, 1989, Soběslav Korbičková Adéla, 1988, Dubné Korešová Ilona, 1988, České Velenice Kubíčková Lucie, 1988, Sepekov Kurečková Lucie, 1988, Písek Mála Jan, 1988, Písek Mikulová Aneta, 1989, Pelhřimov Nalobinová Marie, 1986, Písek Nedorostová Andrea, 1989, Velešín Paulová Dagmar, 1989, Strakonice Pavlíčková Šárka, 1989, Týn nad Vltavou Peřinová Michaela, 1989, České Budějovice Pravdová Kateřina, 1989, Mirovice Prokopová Nikola, 1987, Příbram Průchová Barbora, 1989, Sušice Pšeničná Zuzana, 1989, Kovářov Raabová Eliška, 1988, Písek Rothschedl Lukáš, 1988, Netolice Smolová Lenka, 1989, Mirotice 51

52 Stiborová Lenka, 1989, Chyšky Šimpach Marek, 1989, Pelhřimov Šťastná Kristýna, 1989, Český Krumlov Tajblová Ingrid, 1988, Písek Tilpová Vendula, 1989, Týn nad Vltavou Zkrácené studium Kovářová Barbora, 1986, Strakonice Lakatošová Alžběta, 1985, Praha Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Bláhová Lenka, 1990, Ledenice Blechová Iveta, 1989, Protivín Bodnárová Štěpánka, 1989, Kestřany Cejpová Martina, 1990, Písek Eiblová Kateřina, 1990, Velká Hleďsebe Fenclová Simona, 1985, Plzeň Gromovská Iva, 1989, Jistebnice Hačková Kateřina, 1989, Strakonice Harazinová Sandra, 1990, Zliv Homolová Veronika, 1990, Písek Hoznedlová Miroslava, 1989, Blatná Jedličková Petra, 1989, Písek Jirků Hana, 1990, Tábor Kalous Libor, 1990, Blatná Kolářová Eva, 1990, Vodňany Kováříková Eva, 1990, Husinec Kratochvílová Tereza, 1989, Jankov Kubešová Karolína, 1990, Blatná Lešňovská Lenka, 1989, Milevsko Macháčková Dana, 1990, Zliv Olejník Petr, 1990, Blatná Ondrášková Petra, 1990, Týn nad Vltavou Pizingerová Michaela, 1989, Protivín Plocová Barbora, 1989, Blatná Poláková Miroslava, 1990, Věšín Smrčková Milada, 1990, Pelhřimov Sovová Adéla, 1990, Klatovy Szabová Lenka, 1990, Praha 4 Háje Šáchová Tereza, 1990, Písek Šumská Karolína, 1990, Suchdol nad Lužnicí Vacková Simona, 1990, Písek Vadlejchová Anna, 1990, Hrádek u Sušice Vlková Lenka, 1989, Písek Zkrácené studium Lišková Eva, 1987, Dražice Sedláková Marie, 1988, Zliv Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Beranová Eliška, 1990, Písek Bezpalcová Lucie, 1991, Týn nad Vltavou Brož Michal, 1990, Stráž nad Nežárkou Brůhová Michaela, 1990, Planá Burdová Kristýna, 1991, Milevsko Hodáčová Veronika, 1991, Písek Jiránek Erik, 1990, Písek Kosobudová Aneta, 1990, Sepekov Kukučková Soňa, 1991, Milevsko Makaloušová Soňa, 1990, Písek Mrázová Jana, 1991, Cehnice Muchlová Linda, 1991, Blatná Nguyen Thu Trang, 1989, Strakonice Nováková Veronika, 1990, Jindřichův Hradec Oberreiterová Lenka, 1991, Strakonice Ondrášková Pavla, 1991, Český Krumlov Santarová Kateřina, 1989, Strakonice Sedláková Jiřina, 1991, Jindřichův Hradec Sláma Pavel, 1990, Vodňany Smetanová Eva, 1990, Horažďovice Šíchová Barbora, 1991, Kestřany Šindelář Jakub, 1991, Milevsko Petrová Lucia, 1990, Spišská Nová Ves Klepsová Markéta, 1989, Písek Kovaříková Zuzana, 1991, Dubné Zkrácené studium Kamarýtová Markéta, 1989, Týn nad Vltavou LET SVSŠ PÍSEK

hlavy zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014

hlavy zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014 1 2 3 4 5 6 7 hlavy 8 9 10 zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014 moudro nelze opominout! Pohlédněte mi do srdce! Pak pochopíte, co jsem se od svého učitele

Více

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Kraj Okres Školy Součásti Obory Strana Hlavní město Praha Hlavní město Praha 192 194 743 2 Jihočeský České Budějovice 31 31 167 37 Jihočeský Český Krumlov 5 5 36

Více

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah Úvodem... 2 1 Základní údaje

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013 1 Redakční rada Redakční rada složená z pedagogů Gymnázia Třebíč Redakce: RNDr. Alice Burešová Mgr. Petr Benda

Více

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa)

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) ALMANACH Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) Almanach Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích 1910-2010 Vážení absolventi, učitelé a další přátelé Střední průmyslové

Více

za školní rok 2010 / 2011

za školní rok 2010 / 2011 za školní rok 2010 / 2011 Na obálce: Fotografie z exkurze 3. G do skanzenu v Modré u Velehradu Fotografie z OK ve volejbalu Fotografie z maturitní zkoušky Studenti 1. roč. Rozeta (prostorová práce) M.

Více

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Obsah Úvodem... 3 1. Základní údaje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

GRAND PRIX, Cena Asociace

GRAND PRIX, Cena Asociace Soutěžní práce číslo: 126 Průměrný počet bodů: 14,44 Celkové umístění: 1 GRAND PRIX, Cena Asociace ŽABÍ MÍSY, (SADA DVOU MÍS) Adéla Oborníková Železný Brod, SUPŠS, SŠ, 4. ročník Pedagogické vedení: Mgr.A

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2006 2007 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 4 4. ČASOVÝ

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední uměleckoprůmyslové školy, Bechyně, Písecká 203 za školní rok 2013/2014 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203 Identifikátor

Více

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2003 2004 Výroční zpráva o DVPP v roce 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy Finanční rok 2003 Výroční zpráva o poskytování

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC spol. s r. o. Řepčínská 239/101, 779 00 OLOMOUC Tel., fax: 585 411 935 603 864 891 Web: www.skolaodborna.cz E mail: skola@skolaodborna.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 1 Úvod To, o čem se řadu let jen hovořilo, se koncem června roku 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední uměleckoprůmyslové školy, Bechyně, Písecká 203 za školní rok 2012/2013 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203 Identifikátor

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace. Slovo úvodem

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace. Slovo úvodem ROČENKA aneb ohlédnutí za školním rokem 2012/2013 Slovo úvodem Tato ROČENKA si klade za cíl shrnout a představit školní a mimoškolní aktivity učitelů a žáků Gymnázia Česká Lípa ve školním roce 2012-2013

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Pontassievská 3, 669 02 Znojmo 1. Charakteristika

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 204 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 203/204 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 3. 8. 204, případně

Více

ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740

ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 Škola v Náchodě Sokolovna, 1992 2002 Škola v Hronově, 1993 2002 1. září 1992 Soukromá střední škola podnikatelská Náchod 1. ledna

Více

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013)

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013) Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2012/2013) V Lanškrouně 31.8.2013 zpracovala: Mgr.Monika Dušková Základní škola

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

ALMANACH ABSOLVENTŮ FAKULTY STROJNÍ. Od akademického roku 1952/1953 do akademického roku 2004/2005 3. část SEZNAM ABSOLBVENTŮ

ALMANACH ABSOLVENTŮ FAKULTY STROJNÍ. Od akademického roku 1952/1953 do akademického roku 2004/2005 3. část SEZNAM ABSOLBVENTŮ ALMANACH ABSOLVENTŮ FAKULTY STROJNÍ Od akademického roku 1952/1953 do akademického roku 2004/2005 3. část SEZNAM ABSOLBVENTŮ 1 Úvodní slovo k prvnímu vydání almanachu Fakulty strojní v Plzni Sestavení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2008 A ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o. p. s. Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 OBSAH 1. Zpráva o činnosti

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

ROČENKA. Mendelovo gymnázium, Opava Ročník 118 školní rok 2007/ 08 (duben 07 březen 08)

ROČENKA. Mendelovo gymnázium, Opava Ročník 118 školní rok 2007/ 08 (duben 07 březen 08) ROČENKA Mendelovo gymnázium, Opava Ročník 118 školní rok 2007/ 08 (duben 07 březen 08) Obsah letošního vydání: Pedagogický sbor ve školním roce 2007/2008...2 Ostatní zaměstnanci Mendelova gymnázia...3

Více

Výroční zpráva Školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Školní rok 2009/2010 V Dačicích dne 30. září 2010 Ing. Pavel Kopačka ředitel školy 2 Výroční zpráva OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.2 PŘEHLED OBORŮ

Více