15 LET SOUKROMÉ VÝTVARNÉ STŘEDNÍ ŠKOLY V PÍSKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 LET SOUKROMÉ VÝTVARNÉ STŘEDNÍ ŠKOLY V PÍSKU"

Transkript

1 15 LET SOUKROMÉ VÝTVARNÉ STŘEDNÍ ŠKOLY V PÍSKU

2 písek Jižních Čechách, na břehu zlatonosné Otavy založili čeští králové V v polovině 13. století hrad a město Písek. Město se těšilo přízni panovníků Přemysla Otakara II. a Václava IV., kteří zde bývali častými hosty. Od 14. století bylo centrem Prácheňského kraje. Od 19. století Písek mění svou tvář, vystupuje z hradeb, jsou založeny městské parky, vznikají kulturní instituce. Je nazýván městem škol a studentů a to trvá dodnes. Pro svou krásu i půvabné okolí se stává vyhledávaným letoviskem. Historické centrum je nyní vyhlášeno městskou památkovou zónou. Nejvýznamnější památky: Kamenný most nejstarší dochovaný most v Čechách, vystavěný patrně ještě před koncem 13. století. Hrad významná stavba české hradní architektury. Byl zbudován v polovině 13. století pro krále Přemysla Otakara II. Děkanský kostel Narození panny Marie trojlodní stavba z poloviny 13. stol., s mohutnou věží. Orientační plán 2 15 LET SVSŠ PÍSEK

3 Školu založila v roce 1994 ing. Václava Altschmiedová jako jednu z prvních soukromých výtvarných škol v republice. Otevřením studijního oboru Modelářství a návrhářství oděvů se zaměřením na textilní a oděvní výtvarnictví zaplnila mezeru v tehdejší nabídce státních škol, které neumožňovaly studovat jednotlivé textilní techniky v návaznosti na navrhování a tvorbu oděvů. O rok později byl otevřen druhý, neméně atraktivní studijní obor Propagační grafika (od roku 2009 přejmenován na Grafický design). Při studiu tohoto oboru získávají studenti znalosti v oblasti uměleckých grafických technik, moderních tiskových technik, základů fotografie, konstrukce písma, počítačové grafiky a naučí se je samostatně aplikovat v propagační tvorbě. Za dobu působení prošlo naší školou více jak 400 mladých výtvarníků, z nichž našla většina odpovídající uplatnění v praxi, ti nadanější pokračovali ve studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí. Pravidelně se dozvídáme o úspěších našich absolventů na nejrůznějších výstavách a přehlídkách umění. O vzdělávání a výtvarnou úroveň studentů se stará pedagogický sbor, kterým za dobu působení školy prošli známí akademičtí malíři, například J. A. Pacák, Marta 3

4 Tabery, Milan Kohout, Jiří Kubelka, František Doubek, Jan Sýkora, nebo Dalibor Říhánek. V současné době na škole působí akademičtí malíři a sochaři Jiří Řeřicha, Michal Jakeš, Pavla Gregorová, Paulina Skavova, Miroslava Krausová, Pavel Koch a Petr Štojdl. S pracemi studentů školy se můžete v průběhu roku setkat na různých výstavách a módních přehlídkách v Písku. Účastníme se také nejrůznějších celorepublikových soutěží a přehlídek pro mladé výtvarníky a návrháře. Pravidelně spolupracujeme s neziskovými organizacemi v regionu na výzdobě jejich prostor (Nemocnice Písek, Kulturní dům Písek, MŠ v Putimi, ZŠ T. G. Masaryka v Písku a další), což dává studentům možnost vyzkoušet si práci na skutečném projektu od návrhu až po jeho realizaci. Od školního roku 2011/2012 připravujeme rozšíření oboru Grafický design o školní vzdělávací programy Kresba a ilustrace a Propagace v moderních médiích, čímž chceme oslovit širší skupinu zájemců a nabídnout jim něco nového a atraktivního s velmi dobrým uplatněním v praxi. Od září 2009 nabízíme nejširší veřejnosti akreditované výtvarné kurzy. V nabídce naleznete kresbu, malbu, digitální fotografii, modelování nebo různé grafické a textilní techniky. Kurzy jsou vždy na celé pololetí a nabízíme je pro zájemce všech věkových skupin. >> Školní výstava Sladovna Písek LET SVSŠ PÍSEK

5

6 VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA Učivo tohoto předmětu je rozvrženo do prvních dvou ročníků studia. V prvním ročníku je důraz kladen především na zvládnutí kresby tužkou a perem. Postupuje se od bodu, linie k ploše, objemu, prostoru, světlu a stínu. Zároveň se student seznamuje se základy kompozice. Ve druhém ročníku se pracuje převážně s barvou pastelem, akvarelem nebo temperou. Pozornost je věnována souhrným kompozičním cvičením směřujícím k rozvíjení představivosti. Žáci se učí vyjadřovat své myšlenky a představy pomocí výtvarné řeči. Zuzana Preslová, I. roč. Papírová maska 2009 >> Radka Bošková, I. roč. Kresba LET SVSŠ PÍSEK

7

8 VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA Karolína Chadimová, I. roč. Ruce v obrazotvornosti 2010 Lenka Smolová, II. roč. Zátiší 2005 Karolína Chadimová, I. roč. Studie pupenů 2009 Markéta Uhrová, II. roč. Vzor 2008 Bohumil Baran, I. roč. Ruce v obrazotvornosti 2010 Eva Lišková, II. roč. Plenér LET SVSŠ PÍSEK

9 Barbora Voříšková, I. roč. Papírová maska 2009 Šárka Masojídková, II. roč. Životní prostředí 2010 Gabriela Gistrová, II. roč. Komix

10 PRAKTICKÁ CVIČENÍ Obsahem výuky tohoto předmětu jsou kreativní realizace na zadané téma. Výuka je rozvržená do čtyř ročníků. Studenti se v jednotlivých stupních seznamují s výtvarnými technikami a řeší konkrétní úkoly i s jejich praktickým využitím. Způsob výuky je orientován na následné uplatnění poznatků v praxi, akcentuje se práce s materiály a konceptuální myšlení. < Jakub Říha, III. roč. Barbora Voříšková, I. roč. Lžičky 2010 >> Krištof Hofman, III. roč. Tomáš Liška, III. roč. Jakub Říha, III. roč. Nástěnná malba v MŠ Putim LET SVSŠ PÍSEK

11

12 PRAKTICKÁ CVIČENÍ Jakub Marek, III. roč. Instalace 2010 Samuel Pospíšil, I. roč. Barevná variace 2010 > Adéla Lebedová, III. roč. Stolek 2010 Jakub Marek, III. roč. Koláž 2010 < Anna Špirhanzlová, III. roč. Zajíček 2009 Krištof Hofman, III. roč. Suchá jehla LET SVSŠ PÍSEK

13 Pavla Ondrášková, IV. roč. Linoryt 2010 Jan Kotlín, III. roč. Linoryt 2009 Jan Kotlín, III. roč. Suchá jehla 2010 Jana Korabová, II. roč. Linoryt 2009 Aneta Kosobudová, IV. roč. Suchá jehla 2009 Aneta Kosobudová, IV. roč. Suchá jehla 2009 Jiřina Sedláková, IV. roč. Linoryt 2010 Jana Martincová, III. roč. Suchá jehla 2010 Lucie Nejedlá, III. roč. Suchá jehla

14 FIGURÁLNÍ KRESLENÍ Učivo figurálního kreslení poskytuje žákům potřebné dovednosti v oblasti výtvarného vyjádření, rozvíjí jejich výtvarné myšlení a cítění a vede žáky k pochopení zásad kompozice a měřítka, ke schopnosti zachytit reálně daný objekt, přiměřeně jej stylizovat, a směruje žáky k získávání vlastního výtvarného názoru. Funkce předmětu spočívá v chápání člověka jako proporčního měřítka, v rozvíjení a utvrzování výtvarného názoru a estetického cítění. Obsah předmětu tvoří kresebné studie, barevné zátiší, rostlinné studie, studie lidské lebky podle živého nebo sádrového modelu, aktu, pohybové a kostýmové studie, a to v různých měřítkách. Studie se provádějí podle modelu i zpaměti různými technikami, např. přírodním uhlem, tužkou, akvarelem a temperami. Klade se důraz na správné vystižení proporcí, tvaru, barvy, světla a stínů. >> Pavlína Ryšavá, I. roč. Lebka 2009 Veronika Nováková, II. roč. Sedící akt 2008 Bohumil Baran, I. roč. Studie hlavy LET SVSŠ PÍSEK

15

16 FIGURÁLNÍ KRESLENÍ Radka Bošková, II. roč. Portrét 2010 < Petr Mucha, III. roč. Sedící figura 2004 > Kateřina Vildtová, IV. roč. Stojící akt LET SVSŠ PÍSEK

17 Simona Haüslerová, III. roč. Portrét 2010 Kateřina Santarová, IV. roč. Sedící figura 2010 < Lucie Nejedlá, III. roč. Stojící figura 2010 Veronika Boušková, III. roč. Půlfigura

18 PÍSMO Výuka je zaměřená na historický vývoj písma od prvopočátků (Egypt, Mezopotámie) až po 20. století a na jednotlivé druhy písma (např. latinka, cyrilice, gotické písmo, renesanční unciála). Studenti se naučí chápat písmo jako samostatný výtvarný projev i jako součást výtvarné kompozice. Výuka se věnuje též vztahu písmo a počítač. Studenti se naučí základy správy písem, jejich užití a navrhnou a vytvoří vlastní písmo použitelné v počítači. Lucie Cibuzarová, II. roč. Autorský font 2010 >> Aneta Kosobudová, II. roč. Lomené písmo LET SVSŠ PÍSEK

19

20 PÍSMO Thu Trang Nguyen, I. roč. Kaligrafický text 2007 > Jana Martincová, III. roč. Autorské písmo 2010 > Samuel Pospíšil, I. roč. Iniciála 2009 > Pavlína Ryšavá, I. roč. Palindrom 2010 Aneta Kosobudová, II. roč. Kaligrafický text 2007 Karolína Chadimová, I. roč. Šablonové písmo LET SVSŠ PÍSEK

21 Šárka Masojídková, II. roč. Písmeno C 2009 Jiřina Sedláková, III. roč. Ambigram 2009 Jakub Říha, II. roč. Typografický plakát 2008 Patrik Řeřicha, II. roč. Autorské písmo 2009 Barbora Koubová, II. roč. Písmeno N 2009 Pavla Ondrášková, III. roč. Ambigram

22 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Obsahem předmětu je naučit studenty základům práce s grafickými editory (vektorová grafika, rastrová grafika, jejich vlastnosti, specifika a vzájemné vztahy, skenování, využití digitální fotografie, řezaná grafika, rastrová a vektorová animace), naučit je základům tvorby webových stránek včetně odpovídající grafiky a umožnit jim zpracování úkolů v souvisejících předmětech, a to především v navrhování a praktických cvičeních. Velký důraz je kladen na samostatnou aktivní a tvořivou práci. David Vančura, IV. roč. Vektorová grafika LET SVSŠ PÍSEK

23 Libor Kalous, lv. roč. Vektorová animace 2009

24 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Aneta Kosobudová, IV. roč. Lucia Petrová, IV. roč. Pavel Sláma, IV. roč. Grafické manuály Městské knihovny Písek 2010 Lenka Oberreiterová, II. roč. Tužka vektorová grafika 2008 > Veronika Nováková, IV. roč. CD Městská knihovna Písek 2010 Alena Janíčková, II. roč. Erb vektorová grafika 2009 Pavel Sláma, IV. roč. Grafický manuál SVSŠ Písek LET SVSŠ PÍSEK

25 Jakub Koc, IV. roč. Web stránky 2007 Libor Kalous, IV. roč. Web stránky 2009 > Pavel Sláma, IV. roč. Web stránky Městská knihovna Písek 2010 > Dušan Pohanka, IV. roč. Web stránky

26 NAVRHOVÁNÍ Předmět je zaměřen na tvorbu propagačních prostředků, loga, vizitky, plakáty, letáky, kalendáře apod. Také se zabývá ilustrací, maketami knih a obaly výrobků. Žáci se naučí propojit ruční grafickou práci s grafickými programy na počítači. Výuka směřuje k tomu, aby žáci jasně dokázali formulovat vlastní myšlenku a v rámci svých výtvarných možností ji dokázali realizovat. Tento předmět spolupracuje s dalšími předměty, především s praktickými cvičeními, počítačovou grafikou, písmem a ateliérovou fotografií. > Tereza Kratochvílová, IV. roč. Obalová řada 2009 >> Eva Kovaříková, IV. roč. Autorská kniha LET SVSŠ PÍSEK

27

28 NAVRHOVÁNÍ Martina Cejpová, IV. roč. Obal na CD 2009 Lucie Nejedlá, III. roč. Návrhy na logo 2010 Kateřina Hačková, III. roč. Orientační plán 2008 Pavel Sláma, IV. roč. Návrhy na tričko 2010 Lenka Szabová, IV. roč. Pavla Ondrášková, IV. roč. Kateřina Santarová, IV. roč. Autorské knihy 2010 Simona Haüslerová, III. roč. Piktogramy LET SVSŠ PÍSEK

29 Lenka Lešňovská, IV. roč. Plakát 2009 Lenka Bláhová, III. roč. Pexeso 2008 Eva Lišková, IV. roč. Placka 2009 Kryštof Hofman, III. roč. Plakát R.U.R

30 NÁVRHOVÉ KRESLENÍ V tomto předmětu se studenti učí vyjadřovat výtvarnými prostředky různé textilní materiály a stylizovat figuru pro potřeby módní kresby. Dále se učí orientovat ve světě módy i v současných trendech. Zkusí navrhovat filmové i divadelní kostýmy. Návrhové kreslení v součinnosti s dalšími odbornými předměty podporuje kreativitu a originalitu, pomáhá hledat vlastní styl a názor. Tento předmět navazuje na další odborné předměty a úzce s nimi spolupracuje. < Michaela Mlejnková, III. roč. Návrh na večerní šaty 2009 >> Jana Mrázová, IV. roč. Návrh 2009 >>> Kamila Hanetšlégrová, IV. roč. Návrh LET SVSŠ PÍSEK

31

32 NÁVRHOVÉ KRESLENÍ Anna Marešková, III. roč. Textilní koláž 2004 Kateřina Šebestová, III. roč. Textilní koláž 2004 > Natálie Mikešová, IV. roč. Návrhy na šperky 2002 Michala Kuchtová, III. roč. Návrh plastické výšivky 2007 Lenka Stiborová, IV. roč. Návrh na šaty LET SVSŠ PÍSEK

33 Thu Trang Nguyen, IV. roč. Návrh na šaty 2009 Soňa Kukučková, IV. roč. Návrh na šaty 2009 Simona Kušniriková, IV. roč. Návrh na šaty

34 TEXTILNÍ ATELIÉR Výuka v textilním ateliéru probíhá v přímé návaznosti na ateliér oděvního návrhářství a konstrukce střihu. Studium je zaměřeno na zachování tradičních textilních rukodělných disciplín. Student je postupně seznamován s prací s textilním vláknem. Teoretické poznatky o historii, pomůckách a materiálech doplňuje vždy praktická výuka jednotlivé textilní techniky. V 1. ročníku se studenti věnují háčkování, pletení a vyšívání. Ve 2. ročníku se zabývají tenerifou a paličkovanou krajkou. Obsahem 3. ročníku je síťování a šitá krajka. 4. ročník je věnován tkaní a krosenkám. Během osvojování jednotlivých textilních technik je student směrován k nalézání vhodného zapojení do oděvu a následného využití v oděvní tvorbě. Je veden k tomu, aby se jím zvolená tradiční rukodělná technika stala nedílnou součástí oděvu, (paličkovaná a šitá krajka, výšivka a aplikace) případně jejím doplňkem (šperk, kabelka, pásek, kravata). V případě háčkování, pletení, tkaní a síťování vytváří technika oděv sám. Osvojení si všech technik pak umožňí studentu jejich využití při navrhování a tvorbě originálního oděvu. Ovlivní jeho charakter a dodá modelu exkluzivitu a jedinečnost. >> Anna Kočvarová, I. roč. Sukně LET SVSŠ PÍSEK

35 Foto: Alžběta Kočvarová

36 TEXTILNÍ ATELIÉR Michaela Mlejnková, III. roč. Maska šitá krajka 2009 Kristýna Burdová, IV. roč. Paličkovaný náramek 2009 Anna Kočvarová, III. roč. Večerní kabelka drhání 2009 Denisa Votrubová, III. roč. Maska šitá krajka 2009 Zuzana Kovaříková, IV. roč. Výšivka na tylu LET SVSŠ PÍSEK

37 Markéta Kamarýtová, II. roč. ZS Náušnice paličkování 2009 Michaela Mlejnková, I. roč. Háčkovaný top 2008 Markéta Kamarýtová, II. roč. ZS Baret háčkování 2009 Markéta Kamarýtová, II. roč. ZS Výšivka na džíny 2010 Priscila Kochová, III. roč. Maska šitá krajka 2010 Hedvika Zelenková, IV. roč. Malba na hedvábí

38 ODĚVNÍ ATELIÉR V tomto ateliéru se studenti prakticky seznámí s jednotlivými etapami výroby oděvů. Důraz se klade na kvalitu provedení, výběr materiálu a estetické požadavky. Teoretické znalosti z konstrukcí střihů a technologie se pojí s manuálními dovednostmi. Studenti tvoří postupně jednoduché i složitější oděvy podle svých návrhů. Výsledky své práce Michaela Mlejnková, III. roč. předvádějí na módních přehlídkách. Lucie Štérová, III. roč. >> Monika Sedláková, III. roč. Modní přehlídka Po nás potopa 2010 Zuzana Kovaříková, IV. roč. Šaty LET SVSŠ PÍSEK

39

40 ODĚVNÍ ATELIÉR Jakub Šindelář, IV. roč. Malé večerní šaty 2010 Soňa Kukučková, IV. roč. Velké večerní šaty 2010 Kristýna Burdová, IV. roč Velké večerní šaty LET SVSŠ PÍSEK

41 Thu Trang Nguyen, IV. roč. Malé večerní šaty 2010 Markéta Kamarýtová, IV. roč. Velké večerní šaty

42 ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ Výuka předmětu poskytuje žákům základní vědomosti a dovednosti ve fotografování, jeho technikách, materiálech, technologii a fotografických přístrojích s příslušenstvím. Praktická cvičení probíhají v profesionálně vybaveném atelieru a fotokomoře. Žáci jsou vedeni k pochopení fotografie jako svébytného uměleckého oboru a uvědomují si její nezastupitelnost při výtvarné tvorbě v propagační grafice. < Lucie Nejedlá, III roč. Zátiší 2009 >> Edita Nesvadbová, III. roč. Zátiší sklo LET SVSŠ PÍSEK

43

44 ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ Eva Klimtová, IV. roč. Krajina 2008 Markéta Klepsová, IV. roč. Město 2010 > Barbora Plocová, IV. roč. Rekvizita 2009 > Sandra Harazimová, IV. roč. Fotomontáž LET SVSŠ PÍSEK

45 < Jakub Marek, III. roč. Portrét 2010 Pavel Sláma, IV. roč. Detail 2010 < Šárka Veselovská, III. roč. Zátiší sklo 2010 Lenka Lešňovská, IV. roč. Fotomontáž 2009 Lucia Petrová, IV. roč. Dvojportrét

46 SEZNAM ABSOLVENTŮ Modelářství a návrhářství oděvů Bláhová Markéta, 1980, Volyně Drelciusová Iva, 1978, Příbram Geierová Jitka, 1980, Prachatice Horbová Štěpánka, 1975, Čížová Kautzká Monika, 1979, Písek Koktánová Veronika, 1980, Strakonice Lenghardtová Žaneta, 1980, Písek Němcová Simona, 1979, Bechyně Novotná Kateřina, 1975, Karlovy Vary Novotná Tereza, 1979, Praha Palíková Marie, 1980, Šternberk Pincová Kateřina, 1979, Stádlec Průchová Lenka, 1979, Písek Průchová Olga, 1979, Nepomuk Pusztaiová Simona, 1980, České Budějovice Reiserová Linda, 1979, České Budějovice Skalová Ladislava, 1980, Záhoří u Písku Šonková Jana, 1978, Malšice Trčková Lucie, 1980, Písek Buřičová Věra, 1979, České Budějovice Chmelíková Lenka, 1980, Písek Karbanová Iva, 1980, Blatná Klečacká Romana, 1978, Malšice Kodadová Olga, 1980, Veselíčko u Milevska Kuchtová Lenka, 1979, České Budějovice Nováková Martina, 1979, Bystřice nad Pernštejnem Pešulová Kateřina, 1980, Tábor Prášková Markéta, 1980, Světlá nad Sázavou Prčková Veronika, 1979, Zliv Ratajová Monika, 1980, Písek Richtrmocová Květa, 1980, Kámen u Pacova Setunská Klára, 1980, Písek Smíšková Kateřina, 1979, Písek Ševčáková Eva, 1979, Dřevohostice Špilauerová Jana, 1980, Borovany Šubrtová Pavlína, 1980, Písek Vaňačová Jana, 1979, Tábor Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Borovková Petra, 1981, Český Krumlov Čadková Eliška, 1980, Strakonice Fišerová Zdeňka, 1980, Příbram Kabátová Kristýna, 1981, Milevsko Kolářík Jakub, 1981, Písek Kolářová Lenka, 1981, Písek Kostěnec David, 1980, Strakonice Košvancová Lenka, 1979, Praha Král Michal, 1981, Písek Laštovka Jan, 1981, Český Krumlov Popadičová Michaela, 1980, Písek Raušerová Monika, 1980, Vodňany Šantora Marek, 1980, Plzeň Šimon Jiří, 1979, Mečeříž Šochman Josef, 1979, České Budějovice Caisová Tereza, 1980, Strakonice Coufalíková Kateřina, 1981, Mariánské Lázně Fraňková Jana, 1980, Klatovy Hessová Pavlína, 1977, Hluboká nad Vltavou Jechová Ludmila, 1973, Mirovice Krovová Jana, 1981, Uzenice Lišková Lucie, 1980, Písek Marešová Lucie, 1981, Milevsko Petrášová Jitka, 1981, Strakonice Podholová Markéta, 1980, České Budějovice Tlamichová Petra, 1981, Bechyně Volfová Olga, 1977, Čimelice Zíková Monika, 1981, Tábor LET SVSŠ PÍSEK

47 Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Blašková Lenka, 1980, Příbram IV Brandejs Vít, 1982, Písek Cimburová Hana, 1982, Písek Čermáková Veronika, 1982, Petrovice u Sedlčan Hahnová Petra, 1981, Sedlčany Harazímová Naďa, 1980, Ševětín Hrníčková Lucie, 1981, České Budějovice Kašparová Klára, 1982, Praha Krejzová Andrea, 1982, Tábor Kubičková Alena, 1982, Volary Kudrnová Eva, 1980, České Budějovice Kůs Lukáš, 1981, Strakonice II. Lesse Ladislav, 1981, Chrudim Majer Tomáš, 1981, Rapotín Maršík Václav, 1982, Týn nad Vltavou Vančurová Michaela, 1982, Tábor Vaněk Pavel, 1981, Konstantinovy Lázně Barciková Marie, 1982, Čížkrajice Hanusová Pavla, 1982, Vodňany Chládková Martina, 1981, Nové Strašecí Kostěncová Markéta, 1982, Strunkovice nad B. Kubíková Kateřina, 1981, Písek Lebedová Klára, 1981, Strakonice Marešová Sylvie, 1981, Písek Pokorná Martina, 1980, Strakonice Říhová Michaela, 1981, Vodňany Trajerová Petra, 1982, České Budějovice Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Babka Jan, 1983, Strakonice Boučková Barbora, 1983, Písek Franková Sylvie, 1982, Vodňany Hálová Markéta, 1982, Příbram Horčičková Jana, 1983, Písek Hrušková Veronika, 1982, Vlašim Jindrová Pavla, 1983, Blatná Kazimourová Pavla, 1982, Tábor Kohoutová Martina, 1982, Písek Koubek Pavel, 1982, Strakonice Mezera Tomáš, 1982, Písek Novák Jan, 1983, Protivín Peřová Šárka, 1983, Příbram Pezlarová Simona, 1983, Třebíč Švec Pavel, 1980, České Budějovice Válová Lenka, 1983, Milevsko Vávra Jiří, 1982, Příbram VII Vejvalková Veronika, 1983, Protivín 47

48 Zelenka Daniel, 1983, Milín Žížala Jiří, 1983, Kosova Hora Barciková Marie, 1982, Čížkrajice Bočková Veronika, 1983, Blatná Bžochová Lenka, 1981, Volary Dvořáková Barbora, 1983, České Budějovice Dvořáková Štěpánka, 1983, Milevsko Gallová Sandra, 1982, Písek Mikešová Natalie, 1982, Brandýs n/l. Popovice Raisová Daniela, 1983, České Budějovice Třešková Marie, 1982, České Budějovice Zachová Michaela, 1983, Blatná Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Bakula Rostislav, 1984, Vodňany Carva Michal, 1984, Písek Cigánková Hana, 1984, Rožmitál pod Třemšínem Dumská Markéta, 1983, Sedlčany Hodoušová Petra, 1984, Písek Hrdličková Lenka, 1984, Protivín Chovítová Gabriela, 1983, Orlík nad Vltavou Kaštánková Vanda, 1983, Milevsko Kopřiva Ondřej, 1984, Písek Kožantová Lucie, 1984, Písek Krupičková Alena, 1984, Světlá nad Sázavou Luhanová Pavla, 1984, Strakonice II Máchalová Tereza, 1983, Milevsko Pakešová Denisa, 1984, Písek Pláničková Eva, 1984, Bernartice u Milevska Poláková Zuzana, 1983, Písek Sukdoláková Aneta, 1984, Humpolec Svobodová Zuzana, 1981, Hlinsko v Čechách Tisotová Iva, 1984, Strakonice II Tomšů Iva, 1983, Prachatice Tupý Tomáš, 1983, České Budějovice Vašíčková Vendula, 1984, Turnov Vodvářková Jana, 1984, Borovany Vošmiková Lucie, 1984, Kovářov Adamcová Lenka, 1983, Sedlice u Blatné Bauerová Kristýna, 1983, Český Krumlov Binterová Andrea, 1984, České Budějovice Brzková Petra, 1984, Milevsko Frnochová Dana, 1983, Prachatice Hrnečková Hana, 1984, Vodňany Hrubá Bohumila, 1983, Blatná Koňasová Veronika, 1983, Milín Krejčová Kateřina, 1984, Františkovy Lázně Kudláčková Lena, 1984, České Budějovice Manhartová Markéta, 1983, Plzeň Měřičková Martina, 1984, Písek Mrázová Miroslava, 1983, Příbram Nováková Zuzana, 1984, Písek Petráková Andrea, 1984, Vodňany Slavíková Štěpánka, 1983, Lhenice Strmisková Jana, 1983, Neveklov Šmahelová Lucie, 1983, Rakovník Švecová Pavla, 1983, Vodňany Švédová Pavlína, 1984, Strakonice Tejkalová Tereza, 1984, Písek Turková Monika, 1983, Písek Vyhlasová Michaela, 1983, Písek Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Blažková Petra, 1983, Písek Boháčová Pavla, 1985, Tábor Cihelnová Lenka, 1984, Tábor Černá Hana, 1984, Písek Havlíčková Jana, 1984, Kašperské Hory Hlavínová Petra, 1984, Blatná Klímová Veronika, 1985, Rudolfov Klokočková Lenka, 1984, České Budějovice Kohoutová Andrea, 1985, Kamenice nad Lipou Kopáčková Alena, 1985, Ledenice Kryšková Adéla, 1984, Blatná Kučerová Tereza, 1985, Borovany Makasová Veronika, 1985, Prachatice Marešová Tereza, 1984, Tábor; Mendlová Ludmila, 1985, Dobrá Voda u B LET SVSŠ PÍSEK

49 Mojková Kateřina, 1985, Blatná Mucha Petr, 1983, České Budějovice Pöschlová Jitka, 1984, Prachatice Pražáková Kateřina, 1985, Starý Plzenec Procházková Nela, 1984, Písek Řehůřková Anna, 1984, Písek Seinerová Eliška, 1984, Chrudim Smolová Pavlína, 1985, Písek Součková Michaela, 1985, Prachatice Šebestová Petra, 1985, Týn nad Vltavou Šedová Simona, 1985, Kostelec nad Orlicí Švábková Jarmila, 1985, Prachatice Tollingerová Věra, 1985, Milevsko Vacková Klára, 1985, Příbram Veselovská Veronika, 1984, Volary Vlková Pavla, 1985, Blatná Voldřichová Dana, 1985, Strakonice Zelenková Hedvika, 1984, Milín Propagační grafika Černá Kateřina, 1986, Milevsko Češková Martina, 1986, České Budějovice Čmucha Jaroslav, 1985, Tábor Dubská Dana, 1985, Písek Dvořáková Dita, 1986, Rokycany Choulíková Štěpánka, 1984, Sušice Koláčková Petra, 1986, Strakonice Kolářová Diana, 1986, Neznašov Kolářová Jana, 1982, Brno Kryvošejová Leona, 1985, Prostějov Lískovcová Jana, 1986, Písek Makaloušová Iva, 1985, Písek Moc Erik, 1985, České Budějovice Oberpfalzer Jan, 1985, Radomyšl Ostrá Lenka, 1986, Trhové Sviny Palková Lucie, 1986, Trutnov Panušová Nora, 1986, Velešín Pixa Vojtěch, 1982, Písek Plochová Veronika, 1986, Sepekov Stibor Petr, 1986, Sedlec-Prčice Strnadová Eliška, 1985, Strakonice Šárková Eliška, 1984, Praha 4. Modřany Vopatová Soňa, 1985, Březnice Modelářství a návrhářství oděvů Andělová Lenka, 1986, Zalužany Brücklerová Dana, 1985, Písek Červenková Tereza, 1986, Dobříš Divilová Klára, 1986, Vlachovo Březí Jindrová Tereza, 1985, Zliv Kankrlíková Zuzana, 1986, Sušice Kotrbová Lucie, 1986, Vodňany 49

50 Kroupová Eva, 1986, Blatná Lávičková Veronika, 1985, České Budějovice Marešková Anna, 1986, Horažďovice Padrtková Aneta, 1985, Písek Pavlová Nikol, 1983, Jičín Pirisinová Sandra, 1984, České Budějovice Prokschová Zuzana, 1985, Kaplice Reindlová Miluše, 1986, Netolice Šandová Monika, 1985, Tábor Šebestová Kateřina, 1985, Prachatice Teřlová Kristýna, 1984, Plzeň Trejbalová Martina, 1984, České Budějovice Vardžíková Michaela, 1985, Hrádek u Rokycan Zajfertová Julie, 1986, České Budějovice Propagační grafika Andělová Ilona, 1986, Milevsko Bočková Alena, 1986, České Budějovice Boška Ondřej, 1986, Čestice Csernáková Markéta, 1987, Milevsko Fálová Milena, 1987, České Budějovice Fiebiger Petr, 1987, České Budějovice Fojtová Ilona, 1987, Počátky Hamidovičová Monika, 1986, Čimelice Hrníčková Monika, 1987, České Budějovice Huspeková Barbora, 1986, Strakonice Jíchová Karolína, 1983, České Budějovice Krejčová Kateřina, 1986, Chotoviny Landová Barbora, 1986, Písek Maňasková Barbora, 1987, Blatná Moravec Martin, 1986, Příbram Nolčová Olga, 1984, Písek Nováková Garika, 1987, Milevsko Novotný Tomáš, 1987, Planá nad Luž. Procházková Kateřina, 1986, Čížová Procházková Petra, 1987, Příbram Průcha Jiří, 1986, Písek Sýkorová Zuzana, 1987, Plánice Šustrová Pavla, 1986, Tábor Trnková Vladislava, 1986, Písek Žid Dalibor, 1986, Kamenice nad Lipou Modelářství a návrhářství oděvů Benešová Barbora, 1987, Strakonice Grančayová Marie, 1986, Strážný Kluzáková Slavěna, 1987, Tábor Kosová Kristýna, 1986, Benešov u Prahy Roušalová Barbora, 1987, Dobříš Šináglová Markéta, 1985, Tuchlovice Škopková Veronika, 1987, Vacov Tutáková Tereza, 1986, Sezimovo Ústí Vaňková Michaela, 1987, Tábor Záhorovská Alena, 1986, Suchdol nad Lužnicí Propagační grafika Beran Lukáš, 1988, Veselí nad Lužnicí Brtnická Martina, 1987, Kostelec u Jihlavy Diepoldová Kateřina, 1988, Prachatice Drdová Romana, 1987, Soběslav Hofmanová Nikol, 1987, Písek Horelicová Miluše, 1987, Protivín Jašek Pavel, 1988, České Budějovice Kafka Filip, 1984, Blatná Kletečková Dominika, 1987, Prachatice Koc Jakub, 1986, Protivín Krčmářová Jana, 1987, Hrdějovice Kůsová Pavlína, 1987, Vimperk Mastilová Eliška, 1987, Bavorov Pixa Ladislav, 1988, Písek Pohanka Dušan, 1987, Sedlice u Blatné Stupková Živana, 1988, České Budějovice Surová Klára, 1987, Horní Slavkov Vančura David, 1985, Dražice Vaněčková Pavlína, 1987, Strakonice Velek Martin, 1987, Neznašov Vildtová Kateřina, 1988, Milevsko Wailguny Jitka, 1987, Milevsko LET SVSŠ PÍSEK

51 Modelářství a návrhářství oděvů Bernatová Eliška, 1987, Týnec nad Sázavou Císařová Lucie, 1987, Březnice Freiová Kristýna, 1988, Domažlice Knězová Ilona, 1988, Strakonice Kostrůnková Alžběta, 1987, Rakovník Křivancová Stanislava, 1987, Blatná Kuchtová Michaela, 1987, Milevsko Kušniriková Simona, 1987, Domažlice Laurenčíková Petra, 1988, Protivín Lišková Eva, 1987, Dražice Novotná Klára, 1988, Čkyně Průchová Petra, 1988, Písek Řeřichová Anna, 1987, Písek Sedláková Marie, 1988, Zliv Semorádová Lucie, 1988, Dačice Soukupová Nikola, 1987, České Budějovice Střelbová Kamila, 1988, Ostrov nad Ohří Šilhanová Petra, 1988, Hořovice Valtová Soňa, 1988, Milín Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Barošová Anna, 1988, České Budějovice Čadová Lucie, 1989, České Budějovice Červená Klára, 1989, České Budějovice Dragounová Irena, 1989, Protivín Drahošová Kateřina Dobroslava, 1988, Horní Vltavce Fical Jakub, 1989, Třeboň Halusková Tereza, 1989, Veselíčko u Lipníka n. B. Hanetšlégrová Kamila, 1989, Boršov nad Vltavou Johančíková Nikola, 1988, Tábor Klimtová Eva, 1989, Soběslav Korbičková Adéla, 1988, Dubné Korešová Ilona, 1988, České Velenice Kubíčková Lucie, 1988, Sepekov Kurečková Lucie, 1988, Písek Mála Jan, 1988, Písek Mikulová Aneta, 1989, Pelhřimov Nalobinová Marie, 1986, Písek Nedorostová Andrea, 1989, Velešín Paulová Dagmar, 1989, Strakonice Pavlíčková Šárka, 1989, Týn nad Vltavou Peřinová Michaela, 1989, České Budějovice Pravdová Kateřina, 1989, Mirovice Prokopová Nikola, 1987, Příbram Průchová Barbora, 1989, Sušice Pšeničná Zuzana, 1989, Kovářov Raabová Eliška, 1988, Písek Rothschedl Lukáš, 1988, Netolice Smolová Lenka, 1989, Mirotice 51

52 Stiborová Lenka, 1989, Chyšky Šimpach Marek, 1989, Pelhřimov Šťastná Kristýna, 1989, Český Krumlov Tajblová Ingrid, 1988, Písek Tilpová Vendula, 1989, Týn nad Vltavou Zkrácené studium Kovářová Barbora, 1986, Strakonice Lakatošová Alžběta, 1985, Praha Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Bláhová Lenka, 1990, Ledenice Blechová Iveta, 1989, Protivín Bodnárová Štěpánka, 1989, Kestřany Cejpová Martina, 1990, Písek Eiblová Kateřina, 1990, Velká Hleďsebe Fenclová Simona, 1985, Plzeň Gromovská Iva, 1989, Jistebnice Hačková Kateřina, 1989, Strakonice Harazinová Sandra, 1990, Zliv Homolová Veronika, 1990, Písek Hoznedlová Miroslava, 1989, Blatná Jedličková Petra, 1989, Písek Jirků Hana, 1990, Tábor Kalous Libor, 1990, Blatná Kolářová Eva, 1990, Vodňany Kováříková Eva, 1990, Husinec Kratochvílová Tereza, 1989, Jankov Kubešová Karolína, 1990, Blatná Lešňovská Lenka, 1989, Milevsko Macháčková Dana, 1990, Zliv Olejník Petr, 1990, Blatná Ondrášková Petra, 1990, Týn nad Vltavou Pizingerová Michaela, 1989, Protivín Plocová Barbora, 1989, Blatná Poláková Miroslava, 1990, Věšín Smrčková Milada, 1990, Pelhřimov Sovová Adéla, 1990, Klatovy Szabová Lenka, 1990, Praha 4 Háje Šáchová Tereza, 1990, Písek Šumská Karolína, 1990, Suchdol nad Lužnicí Vacková Simona, 1990, Písek Vadlejchová Anna, 1990, Hrádek u Sušice Vlková Lenka, 1989, Písek Zkrácené studium Lišková Eva, 1987, Dražice Sedláková Marie, 1988, Zliv Propagační grafika Modelářství a návrhářství oděvů Beranová Eliška, 1990, Písek Bezpalcová Lucie, 1991, Týn nad Vltavou Brož Michal, 1990, Stráž nad Nežárkou Brůhová Michaela, 1990, Planá Burdová Kristýna, 1991, Milevsko Hodáčová Veronika, 1991, Písek Jiránek Erik, 1990, Písek Kosobudová Aneta, 1990, Sepekov Kukučková Soňa, 1991, Milevsko Makaloušová Soňa, 1990, Písek Mrázová Jana, 1991, Cehnice Muchlová Linda, 1991, Blatná Nguyen Thu Trang, 1989, Strakonice Nováková Veronika, 1990, Jindřichův Hradec Oberreiterová Lenka, 1991, Strakonice Ondrášková Pavla, 1991, Český Krumlov Santarová Kateřina, 1989, Strakonice Sedláková Jiřina, 1991, Jindřichův Hradec Sláma Pavel, 1990, Vodňany Smetanová Eva, 1990, Horažďovice Šíchová Barbora, 1991, Kestřany Šindelář Jakub, 1991, Milevsko Petrová Lucia, 1990, Spišská Nová Ves Klepsová Markéta, 1989, Písek Kovaříková Zuzana, 1991, Dubné Zkrácené studium Kamarýtová Markéta, 1989, Týn nad Vltavou LET SVSŠ PÍSEK

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software Specifikace míst plnění Název kupujícího 1 Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor 10 2 Základní

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

VIII. ročník Jihočeského přeboru v obřím slalomu žáků a studentů ZŠ a SŠ Jihočeského kraje

VIII. ročník Jihočeského přeboru v obřím slalomu žáků a studentů ZŠ a SŠ Jihočeského kraje PŘEDJÍZDA 1. 130 ŠODKOVÁ Eva 1984 LYKO KLUB PRACHATICE 01:35,75 00:47,38 00:48,36 2. 110 BRANDTNEROVÁ Míša 1990 Písek 01:35,91 00:47,41 00:48,50 00:00,17 3. 132 HAUPTOVÁ Karolína 2000 LYKO KLUB PRACHATICE

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012 Soutěž: Dárkové balení (DB) 11 Adéla Vajnerová Střední škola služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba 439 1. 8 Michaela Švarcová 5 Petra Tejmlová 13 Jana Kárníková 12 Petra Kejdová Střední škola

Více

Adresy základních škol

Adresy základních škol Adresy základních škol Název Ulice Město Označení PSČ Borovany Borovany 12 Čéčova Čéčova Č.Bud. 63 Dukelská Dukelská Č.Bud. Emy Destinové E.Destinové Č.Bud. Jirsíkova 25 Jirsíkova Č.Bud. Grünwaldova Grünwaldova

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Kamila Řezáčová, 13 let Motýl 2, 10 15 cm, voskovka Karolína Černínová, 8 let Když je stromu zima, 21 30 cm, vodovka tuš Karolína Járová, Ondřej Kočí, 13

Více

Oficiální výsledková listina

Oficiální výsledková listina Místo konání: Plzeň Datum konání: 20/09/2014 Kategorie: Muži Plzeňská padesátka České spořitelny Oficiální výsledková listina 1. 2502 HEJHAL Petr 1977 CZE Dukla Praha 00:42:15.2 00:00:00.0 2. 3166 DUŠÁK

Více

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník Strana 1 z 13 TJ KOH-I-NOOR České Budějovice oddíl plaveckých sportů KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník plaveckých závodů mladých talentů náborové závody České Budějovice

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie A - jihočeský region 1. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 9 10 5 8 32 ÚSPĚŠNÝ 2. Jan Moravec Gymnázium Český Krumlov 9,5 5 6 10 30,5 ÚSPĚŠNÝ 3. Roman

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m 1 Nováková Lucie 15 Čelákovice 20,0 2 Štefíková Silvie 7 Milovice 23,4 3 Kalinová Ella 23 Čelákovice 24,7 4 Uhrová Nela 12 Čelákovice - 5 Bohuslavová Aneta 14 Čelákovice

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky. ročníků ZŠ 1. Ježek Vojtěch 12 2. 4. Krčková Johana Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram Soukup Jiří Barták Martin 5.. Hlaváč Jan Králíková Dominika Novotný Václav..

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 1.Hadáčková Bára (Sokol České Budějovice), 9:1 (106:49) 25 b. (1) Haviarová Erika (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 11:3); (2) Stehlíková Kateřina

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY 2014-1. kolo - DÍVKY 2003 Český Krumlov 22. března 2014

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY 2014-1. kolo - DÍVKY 2003 Český Krumlov 22. března 2014 PŘÍPRAVKY 2014-1. kolo - DÍVKY 2003 Český Krumlov 22. března 2014 1.Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov), 9:1 (107:58) 25 b. (1) Podolková Žofie (Sokol České Budějovice) 6:0 (2:0/11:3 11:2); (2) Štronerová

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika

SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika Datum konání: čtvrtek 02. 07. 2015 místo konání: Aula Arnošta z Pardubic 1. skupina zahájení v 9.00

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny ID: M 2008-2013 Kategorie: Předškolní děti 2008 a ml. Hoši 100m 1 46 Cihlář David 2009 Horšovský Týn 00:00:25,00 2 3 Reiniger Ondřej 2008 TJ Sokol

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 věk. kat. pořadí soutěžní kategorie tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér do 7 let 1. není členem AŠSK Aerobic team

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 2008/13350/430 14618/ENV/08 Mgr. Petrů/l.2317 25. 2. 2008 Věc:

Více

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Partneři Rock Point Překližka cup 2012 Výsledky: Kategorie H1 Májový open cup Cesta číslo 9 Cesta číslo 5 kvalifikace Finále BODY BODY 4 Cesta č.4 1

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

čas plavání ztráta čas plavání ztráta čas

čas plavání ztráta čas plavání ztráta čas Kategorie: M_6-7 čistý 7 Filip Kareš M6-7 Pk Příbram 00:40,4 00:00,0 1 01:32,2 01:32,2 1 02:12,6 1 Kategorie: Ž_6-7 čistý 2 Barbora Šindelářová Ž6-7 00:31,3 00:00,0 1 01:24,4 01:24,4 1 01:55,7 1 24 Karolína

Více

Dopravní soutěže mladých cyklistů krajské kolo - XXXXIII. ročník

Dopravní soutěže mladých cyklistů krajské kolo - XXXXIII. ročník Dopravní soutěže mladých cyklistů krajské kolo - XXXXIII. ročník Prachatice, 9.června 215 Krajské kolo DSMC Prachatice 9.6.215 Pořadí škol v kategorii 5. a 6. třída Pořadí Škola Body 1 Hoštice, 138 2 ZŠ

Více

Časový rozpis testů výkonnosti LIBEREC 23.3.2013

Časový rozpis testů výkonnosti LIBEREC 23.3.2013 úprava ledové plochy SKUPINA č. 1 Čas.rozpis 1. Herčíková Michaela 13.05.2004 BK Kraso Mladá Boleslav 1 2. Mosiurczaková Adéla 05.01.2006 BK Kraso Mladá Boleslav 1 7:30 3. Kitlerová Tereza 15.02.2007 BK

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2010 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Databáze výsledků byla zaslána elektronicky ke zpracování v pondělí 25.11.2013 v 11:04 hod. 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ - 21. 1. Radová Eliška 03 Č.Lípa 0:27.45 340 25. 2. Vestfálová Lada 02 Liberec 0:28.58

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky

Asociace školních sportovních klubů České republiky Asociace školních sportovních klubů České republiky výsledky Brno, 28. 11. 2013 Místo: plavecký bazén TJ Tesla, Brno Lesná Měření: stopky, ruční- přerušované Bazén: 25m, 6 drah Sbor rozhodčích: - Vrchní

Více

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m Mladší žákyně 2001-2002 1 300m 9:30 1 Šťastná Veronika 2001 ASK Slavia Praha 5:04 2 Štěpánová Aneta 2001 ASK Slavia Praha 5:04 0:00 3 Šínová Tereza Elena 2001 Atletika Jižní Město 5:07 0:03 4 Eibichová

Více

Vysočina Cycling MTB 2014. Poř. St.č. Ročník Příjmení Jméno Tým Čas

Vysočina Cycling MTB 2014. Poř. St.č. Ročník Příjmení Jméno Tým Čas Závod na 5 okruhů - 29 km 1 135 1982 Kníže David PRODOLI RACING TEAM 1:13:05 2 82 1995 Lavička Adam UNIQA Jihlava 1:13:20 3 88 1978 Bartoň Pavel Eurofoam Sport Team 1:13:23 4 160 1991 Andrle David Velosport

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Hana Rabenhauptová Jaroslava Hauptmanová Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Zdena Hrůzová Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr.

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 1. SK Motorlet Praha A Zubová Katarina 0:31.38 Hromádková Tereza 0:59.21 (0:27.83) Kopecká Tereza 1:29.15 (0:29.94) Výborná Klára 1:57.50 (0:28.35)

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013 PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013 1.Hejnová Julia (SKB Český Krumlov), 9:1 (107:76) 22 b. (1) Bernasová Zuzana (SK Dobrá Voda) 4:2 (2:0/11:8 11:7); (2) Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice)

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

závod č. 58 Krumlovský Down-Town Řeka Vltava - Český Krumlov, u loděnice

závod č. 58 Krumlovský Down-Town Řeka Vltava - Český Krumlov, u loděnice Název závodu: Začátek závodu: 15:00:00 Místo závodu: Řeka Vltava - Český Krumlov, u Konec závodu: 17:15:00 Pořadatel: SK Vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Teplota vody: [ C] 8 Vrchní

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

CORNY. středoškolský pohár v atletice VÝSLEDKY

CORNY. středoškolský pohár v atletice VÝSLEDKY CORNY středoškolský pohár v atletice 26. ročník VÝSLEDKY okresního kola Stadion 5. ZŠ Pasířská 72 Jablonec nad Nisou 25. září 2007 100m chlapci 1. Hadač Lukáš SŠGS Poštovní 11,7 663 2. Kovařík Radim SPŠT

Více

POHÁR ROZHLASU okresní kolo 13.5.2015

POHÁR ROZHLASU okresní kolo 13.5.2015 Běh - 60m Děvčata starší 1. Vohánková Kateřina ZŠ P.Holého Louny 8,5 635 2. Kovářová Eliška ZŠ Kom. alej Žatec 8,6 608 3. Taušková Karolína ZŠ Přemyslovců Louny 8,9 531 4. Hubená Jiřina ZŠ Žatec Jižní

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 206 Dubský Karel Jindřichův Hradec 301 Holá Hedvika - Rožnov 506 MATHEO s.r.o. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

No Panel Category Nation Club Name/Team Warm up Trening Waiting Podium

No Panel Category Nation Club Name/Team Warm up Trening Waiting Podium 1 A AG1 IW CZE VSK VUT Brno Natálie Bajnoková 08:00:00 09:00:00 09:25:00 09:30:00 2 A AG1 IW CZE Pro Fitness Praha Barbora Hložková 08:02:25 09:02:25 09:27:25 09:32:25 3 A AG1 IW CZE TJ Sokol Kampa Praha

Více

Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída

Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída Čísl. ZŠ MŠ LOMNICE/ LUŢNICÍ PSP JDH JZ PSM PP Body 1. Jakub Kodel 25 15 34 1 15 99 2. Pavel Prášek 4 3 34 15 15 134 3. Karolína Řezáčová 3 3 4 2 1 13

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

Výsledky Kategorie A. 6 Pat a 2 Mati Průmyslová střední škola Letohrad 7 Jonny s SPŠ stavební Liberec

Výsledky Kategorie A. 6 Pat a 2 Mati Průmyslová střední škola Letohrad 7 Jonny s SPŠ stavební Liberec Výsledky Kategorie A Pořadí Název týmu Škola Soutěžící [-] 1 Alkotým-4E Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 2 Prasklé dřevo Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 3 Nealkotým-4E Střední průmyslová

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Křišťálová brusle 2015

Křišťálová brusle 2015 Přípravka prvky - bez omezení věku 1 Vitmayerová Alexandra HaKC Most,z.s 1,0 2 Mátlová Tereza SK Kraso Česká Lípa 2,0 3 Učňová Mariana UKK Ústí nad Labem 3,0 4 Koukolová Agáta Kraso brusle Černošice 4,0

Více

Lipenský půlmaraton Frymburk - 5.11.2013

Lipenský půlmaraton Frymburk - 5.11.2013 půlmaraton běh 1. 116 SOUKUP Josef 1987 1. M39 Velosport Valenta 1:16:44 16,5 2. 157 HASLINGER Christian 1968 1. M45 Bad Grosspertholz 1:24:22 0:07:38 15,0 3. 117 SOUKUPOVÁ Valerie 1989 1. W39 1:26:08

Více

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32 Účast oddílů : Přihlášení Přijatí Oddíl Závodníci Starty Závodníci Starty Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. JPK 16 14 30 34 30 64 16

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2012/2013 Jsou malíři, kteří dělají ze slunce žlutou skvrnu, ale jsou jiní, kteří díky svému umění a moudrosti dělají ze žluté barvy slunce. Pablo Picasso

Více

BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ

BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ Restituční oddělení Biskupská 4 370 01 České Budějovice tel.: 380 420 358 e-mail: restituce@bcb.cz Výzvy oprávněných osob ALBRECHTICE NAD VLTAVOU 2 Výzva SPÚ - ŘKF Albrechtice

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Hoši základní školy 60 m

Hoši základní školy 60 m Hoši základní školy 60 m 1,1 Hoši základní školy 60 m Změřený čas Penalizace Výsledný čas Jméno Škola Celkové pořadí Body Startujících Žolík 17 00:08,17 00:08,17 Tomáš Pačiska ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem

Více

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkušební období: podzim 2013 (2. 5. září 2013) Jmenný seznam žáků v učebnách Místo konání: budova A (hlavní budova), učebny v prvním a druhém patře odpočinková

Více

0. KATEGORIE VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÓLOVÝ ZPĚV

0. KATEGORIE VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÓLOVÝ ZPĚV Soutěž žáků základních uměleckých škol České republiky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro školní rok 2014/2015 Organizátor ZUŠ J. A. Bendy Benátky nad Jizerou Krajské kolo Středočeského

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

SEZNAM ŠKOL Kategorie I Kategorie II Kategorie III

SEZNAM ŠKOL Kategorie I Kategorie II Kategorie III SEZNAM ŠKOL Kategorie I Kategorie II Kategorie III Škola Číslo Škola Číslo Škola Číslo ZŠ Opatovice nad Labem 10 Masarykova ZŠ Dolní Roveň 20 Speciální MŠ, ZŠ a PŠ Pardubice, Do Nového 30 ZŠ Chrast 11

Více

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351)

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351) Rozdělení žáků do skupin nástrojové výuky PHV Školní rok 2014/2015 Učitel: Petr Svoboda Tel: 777 692 965 E-mail: petrsvoboda3@seznam.cz Vyučuje: Út,Pá ZUŠ Hostivař Vyučuje: Po, Čt Dopplerova, odloučené

Více

Žebříčkový turnaj mládeže

Žebříčkový turnaj mládeže kategorie : Žebříčkový turnaj mládeže datum a místo : Havířov 7.2.20 Sč Příjmení / Jméno Oddíl - klub dat.nar bodové pořadí Kmeťová Veronika SKST Hodonín 997 2 Novotná Lucie SKST Hodonín 997 2 3 Sikorová

Více

Seznam rozhodčích. 2015-09-11 10:33:24 Swim Meet Manager v2.2.1.3 (www.swimsolutions.cz) Licence: PoPro

Seznam rozhodčích. 2015-09-11 10:33:24 Swim Meet Manager v2.2.1.3 (www.swimsolutions.cz) Licence: PoPro Seznam rozhodčích Funkce Jméno Kvalif Vrchní rozhodčí Ladislav Štefl I Startér Jiří Dub I Hlasatel Filip Neuls II Časomíra Martin Procházka II Počítač Petr Adamec I Pomocný startér Filip Pospíšil III Rozhodčí

Více

Hodnocení soutěže Děti 1 kombinace

Hodnocení soutěže Děti 1 kombinace Hodnocení soutěže Děti 1 kombinace Místo Start. č. Tanečník Tanečnice waltz polka cha-cha jive Suma 1. 13 Růžička Igor Hadrovská Adéla 11111/1,0 11111/1,0 12111/1,0 11111/1,0 4 2. 3 Čermák Tomáš Országová

Více