V e d e n í v t r o s k á c h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V e d e n í v t r o s k á c h"

Transkript

1 V e d e n í v t r o s k á c h Miroslav Puš Když jsem v minulém čísle KL srovnával vládní koalici s naší radniční, netušil jsem, jak se vbrzku vyvine situace na úrovni vládní i místní. Objevila se aféra Morava - Tlustý a naše slovní zásoba se obohatila o výrazy motivace pozitivní a negativní. Zní to docela nevinně a odborně, ale ve skutečnosti je to jakýsi krycí název pro již dávno objevené a používané metody, především v praxi gestapácké a estébácké. Já jsem to už koncem 50. let vyjádřil takto: Nepůjde-li to po dobrém, bude to muset jít po zlém. Vy, kdo jste se v těch a pozdějších letech dostali do spárů StB, mi jistě potvrdíte, že pracovníci této nebohulibé či bohunelibé organizace pracovali obvykle ve dvou - jeden sliboval a nabízel výhody a druhý vyhrožoval a strašil. (Pokračování na str. 2) FOTO: VÁCLAV BARTOŠKA Zastupitelstvo zasedá ještě v úplné sestavě. S p a r t a z a s e o t ř i g ó l y FOTO: M: ZÁRUBA (čtěte na straně 14) Z O B S A H U - Drakiáda v Podharti - Galerie osobností - Ještě o Sochorově ulici - Rodák - jubilant tábor Natury u Sázavy - Hledání cesty k záchraně - Vašek Voříškem Setkání pěvců - Škola bruslení - P. Rychterová v reprezentaci - Vítězné vykročení Mužstva se zdraví před zápasem.

2 Vedení (Pokračování ze str. 1) Takovým způsobem zřejmě byli i dnes získáváni tzv. přeběhlíci - finančními či jinými výhodami (pozitivní motivace) a pohrůžkami prozrazení nějakého minulého škraloupu (negativní motivace). Morava odešel, ale málokdo věří tomu, že své akce prováděl jen tak pro sebe a že o nich nevěděli jeho vlivnější spolustraníci (Tluchoř či Dalík), vždyť patřil k oblíbencům pánů Topolánka a Langera. Své akce prováděl poněkud nešikovně, nemá holt při svém mládí zkušenosti pana či bývalého soudruha Tlustého. Uvidíme, jak se situace vyvine. To situace v naší místní politice se vyvinula téměř, ale ne úplně podle předpokladů. Zastupitelé I. Bartoš a O. Štěpánek (oba ODS) vystoupili ze strany. Jak víme, už dříve byl z funkce místostarosty odvolán P. Mrázek (VPM) a ze zastupitelstva vystoupil L. Lubina (ČSSD). A navíc se rozpadl kontrolní výbor, jehož existenci vyžaduje zákon. Takže na zasedání zastupitelstva 11. září bylo co řešit. Řešilo se, řešilo, ale nevyřešilo tak úplně. Jaký byl tedy průběh zasedání. Přítomno bylo 20 členů zastupitelstva, chyběl p. Hladík. Veřejnost byla zastoupena poměrně bohatě, ale rozhodně sál nepraskal ve švech. Starosta D. Lukeš zahájil zasedání, informoval o svém rozloučení s odstoupivším L. Lubinou. Místo Lubiny zaujal v zastupitelstvu Vasil Biben a složil předepsaný slib. Na programu zasedání mělo být něco málo přes FOTO: VÁCLAV BARTOŠKA Zájem veřejnosti byl velký. dvacet bodů. Ing. Rain navrhl, aby byla odvolána městská rada. Místostarosta Bém obvinil Raina, že špatnou finanční situaci města zavinil on, když v minulém volebním období působil jako starosta, a zdůraznil své osobní zásluhy na zlepšování městských financí. V dalším průběhu zasedání byli v tajném hlasování odvoláni ze svých funkcí starosta D. Lukeš, místostarosta J. Bém a radní P. Hroneš (všichni ODS). Radniční koalice se rozpadla už dřív, podíl na tom mělo odvolání Ing. Mrázka (VPM) a rozkol v ODS. Osobní ambice převládly nad zájmem o prospěch města. Odvolaný J. Bém prohlásil, že jde o snahu pomstít se za odvolání z funkce (to v případě Ing. Mrázka) a za nevyhovění žádostem o poskytnutí různých výhod (v případě I. Bartoše). Situaci zachraňoval tajemník O. Kudrnáč. Řízení schůze se ujal nejstarší zastupitel V. Biben. Podařilo se zvolit jednoho místostarostu, stal se jím dosavadní ředitel Technických služeb Pavel Kraus (VPM), a doplnit Radu města o Z. Čermákovou (VPM), I. Černou a P. Chaloupku (SNK - ED). Neobsazen tedy zůstal post starosty - I. Bartoš nedostal potřebný počet hlasů - a místo druhého místostarosty. Tento problém bude muset vyřešit zastupitelstvo až na dalším zasedání (do 14 dnů). Předcházet jistě budou předběžná jednání zástupců všech zainteresovaných stran. Vzhledem k okolnostem se zbývajících asi 20 bodů programu už na pořad nedostalo. Situace není dobrá, ale mohla by být i horší. Buďme optimisty (ale raději jen mírnými). Od 25. září je všechno jinak. Zastupitelé zvolili nové vedení města ve složení: Edita Vaňková (starostka), Pavel Kraus a Vasil Biben (místostarostové). (Více příště.) D r a k i á d a v P o d h a r t i Aleš Kubica Letošní 3. ročník Podharťské drakiády ve Dvoře Králové n. L. se bude konat v sobotu 4. října na fotbalovém hřišti v Podharti. Tradičně na návštěvníky čekají soutěže o draka létavce, o nejzajímavějšího draka, nově přibudou i ukázky létajících manévrů velkých draků tzv. Kitů. Vstup na akci je volný. Startovné je hračka, se kterou si už nehrajete, nebo knížka, kterou už máte přečtenou. Akce se koná za každého počasí - Ať prší nebo svítí, hlavně když fouká. Součástí akce bude občerstvení s možností opékání buřtů i brambor. Akci pořádá Královédvorsko za podpory města Dvůr Králové n. L., Mkinet, Acid-house, Americana bar, Sport World, Pro-Foto, TJ Dvůr Králové n. L., AC BOOM, ZŠ Podharť, Reno Grafik. Vždyť létat je tak snadné, přijďte se přesvědčit!

3 G a l e r i e o s o b n o s t í Pavel Janoušek Mezi významné rodáky, které se mi již nepodařilo zařadit do kroniky našeho města, patří bezesporu pan prof. MUDr. Zbyněk Vobořil, Dr.Sc. Připomenou si ho jistě občané našeho města, zvláště potom Nebíčka, kde se ve válečném roce 1940 narodil, i studenti tehdejší jedenáctiletky dokončené v roce 1958 maturitou. Vysokoškolské studium na Lékařské fakultě University Karlovy v Hradci Králové dokončil promocí s vyznamenáním v roce Po základní vojenské službě působil rok jako sekundární lékař v Okresním ústavu národního zdraví v Semilech a na základě svých schopností přechází na hradeckou lékařskou fakultu, Anatomický ústav, jako odborný asistent. Sám uvádí: Mým cílem bylo, abych se dostal blíže k trpícím lidem a mohl jim pomáhat v jejich nesnázích, což mne v roce 1972 přivedlo na chirurgickou kliniku hradecké fakulty. Zde postupně působil jako odborný asistent, vedoucí katedry chirurgie a posléze v letech jako přednosta chirurgické kliniky. Naplnilo se mu tím jeho profesní přání, kterému je věrný dodnes, kdy je profesorem chirurgie - lékařem hradecké fakulty a Krajské nemocnice v Pardubicích. Za uplynulá léta dosáhl universitních a vědeckých hodností kandidáta a doktora lékařských věd, jmenování docentem a profesorem chirurgie. Za svoji práci byl vyznamenán vládní cenou BESIP za průkopnické práce v oblasti poranění sleziny, medailí hradecké lékařské fakulty a pamětní medailí Univerzity Karlovy. V srpnu roku 2006 je jmenován papežem Benediktem XVI. Rytířem papežského řádu sv. Silvestra. Jeho odborná publikační činnost doma i v cizině obsahuje 345 prací a uskutečnil více než tři sta odborných přednášek na vědeckých kongresech. Je znalý němčiny, ruštiny a angličtiny. Je členem několika lékařských společností, komisí, vědecké rady UK, členem International College of Surgeons, Gastrosurgical Clubu, komise pro udělování vědeckých hodností v oboru chirurgie a členem redakčních rad. Trvalé je jeho odborné zaměření na všeobecnou, břišní a cévní chirurgii. Pan profesor bydlí v Hradci Králové, ale je znám mnoha našim spoluobčanům, má zde své kořeny, své přátele, pacienty a doposud nachází své plné uplatnění v naší dvorské nemocnici. To může potvrdit řada občanů našeho města, kteří si jeho profesního a lidského vztahu váží. Sám k tomu uvádí: Nikdy jsem nebyl v žádné politické straně, žil jsem jen láskou k nemocným a strádajícím. Tomu podřizuji celý produktivní věk. P. S.: Pan profesor se sám přihlásil k vlastivědné práci v našem regionu a poskytl řadu zajímavých sdělení. I této jeho mimoprofesní aktivity si musíme vážit. J e š t ě o S o c h o r o v ě u l i c i Kristýna Hojná Nesouhlas se změnou názvu Sochorovy ulice vyjádřilo včas méně občanů, protože, jak jistě víte, bydlí zde většina starších občanů. Ti nemají internet, a tak se nepochopitelný nápad dozvěděli až z novin. Jestli je to třeba, 90% lidí z ulice podepíše protest. Nevím, kdo musí dokazovat pracovní aktivitu nebo nepostradatelnost na Městském úřadě. Jasné je, že neví vůbec nic o vzniku ani účelu výstavby tohoto komplexu. Sháníte různé obrázky a záznamy o historii města a asi neznáte zajímavý údaj o jedné části města. Ulici nechal vystavět továrník J. Sochor pro své dělníky a dal jim možnost domek splatit. Dnes by to žádný ze zaměstnavatelů neudělal, a když, tak by je finančně zruinoval. Dokonce se uvažovalo, že by měla být celá ulice chráněna památkovým úřadem. Za minulého režimu (odpůrci kapitalismu) ulici přejmenovali na Julia Fučíka. Stejně se jí říkalo Sochorova kolonie a listovní zásilky s touto adresou došly. Tak pro koho je nepřehledná? Pošťáci, policie, sanitky, technické služby, energetici, plynaři, vodáci, telefon, hasiči, jehovisti, podomní obchodníci a nebo podvodníci? Děti také trefí domů a dokonce se tu dobře vyznají i zloději. Domy přece mají svá čísla popisná. Chápe vůbec někdo, co nepříjemných starostí připravíte těmto občanům, kteří zde už roky žijí? Jestli někomu záleží na obyvatelích města, nešlo by radši udělat něco s cenou té smradlavé a žluté pitné vody? Nebo se dál budeme hrdě hlásit k prvenství nejvyšší ceny za kubík? Nebo co takhle zkusit užívat si neděli a ve svátek v naprostém klidu bez sekaček na trávu, cirkulárek nebo jiných strojů. V Německu a v Rakousku je to už několik let zaběhnuté, ale o tom, že by takhle často měnili názvy ulic, se nikde nedočtete. Nebo je to cesta do Evropy? Omlouvám se, jestli se někomu zdá můj dopis opovážlivý. Ale jsem tu už dost dlouho na to, aby mne dokázalo rozzlobit, když si někdo neváží hodnot, které nám spadly do klína, nebo mluví o něčem, o čem vůbec nic neví. Věřím, že nejsem sama, kdo to tak cítí.

4 Kulturní programy na říjen Zázračný pramínek v 8.30 a sál Hankova domu Pohádka s klasickou zápletkou, která je doplněna tanečně zpracovanými písničkami, zavede děti do kouzelného světa starého mlýna. Uvádí DA Gordia Praha. Pořad pro děti MŠ a I. roč. ZŠ. 30 let Veteran car clubu Dvůr Králové n. L od 8.00 hod. nám. V. Hanky a Hankův dům Od 8 do 12 hod. výstava veteránů, od 10 do 16 hod soutěž veteránů. Výstava k historii VCC. Po celou sobotu je Hankovo náměstí vyhrazeno pro tuto akci. V průběhu dne hraje swingová kapela Evergreen dixieland band. Eva a Vašek v hod. sál Hankova domu Dlouho očekávané vystoupení populární pěvecké dvojice. Výlet v 8.30 a hod. sál Hankova domu Pavel Novák v dalším hudebním pořadu pro děti. Pořad pro I. stupeň základních škol. VII. setkání pěveckých sborů ve hod. sál Hankova domu Přehlídka pěveckých sborů. S knihami se kamarádím v hod. sál Hankova domu Zábavný pořad, který má za cíl obnovit v dětech zájem o četbu knih. Pořad ve spolupráci s Městskou knihovnou Slavoj je určen pro žáky druhého stupně základních škol. Lidé z hor v 8.30 a hod. Kino Svět Tibet - Nepál. Cestopisná diashow fotografa a cestovatele Oldřicha Šlegra. Pořad pro II.stupeň základních škol a střední školy. Šamanská léčebná tradice v Peru v hod. salonek Hankova domu Druhá část povídání a diashow Petra Česenka. Georges Feydeau: Brouk v hlavě v hod. sál Hankova domu Broukem v hlavě se stane zprvu nevinný, ale vzápětí málem zkázonosný nápad prověřit partnerskou věrnost. Vynikající komedie v podání herců Východočeského divadla Pardubice. Hra v předplatném. Lidé z hor Výstavní síň Staré radnice Tibet - Nepál. Výstava fotografií Oldřicha Šlegra. Vernisáž se koná ve čtvrtek 9. října v hod. Kryštof - akustik v hod. sál Hankova domu Jedinečný koncert v podání kapely Kryštof s Richardem Krajčem. P r o s b a z m u z e a Bc. Šárka Hulíková Na letošní období vánočních svátků Městské muzeum ve Dvoře Králové n. L. chystá výstavu Vánoce ve městě, kde bychom rádi návštěvníky přenesli do atmosféry městských Vánoc v první polovině 20. století. Proto se obracíme na královédvorské občany s prosbou o možnost zapůjčení exponátů, týkajících se výše uvedeného tématu. Může se jednat o předměty trojrozměrné (betlémy, vánoční ozdoby, formičky na cukroví, charakteristické vánoční dárky či sváteční oblečení, vánoční zpěvníky apod.) i o fotografie, filmy a jiný obrazový materiál. Budeme vděčni za možnost zápůjčky např. fotografií z rodinných alb Ensemble Martinů v hod. sál Hankova domu Klavírní kvarteto ve složení klavír - flétna - housle - violoncello. Slavnostní koncert k 90 výročí vzniku republiky koncert KPH. Amerika inkognita v hod. Kino Svět Las Vegas, Zlato a Manitú. Velmi úspěšná diashow rakouské dvojice Kateřina a Miloše Motani s živým českým komentářem. Šípková Růženka ve hod. sál Hankova domu Loutková scéna Klíček. Na listopad připravujeme: Pavel Žalman Lohonka a spol Penzion Ponorka - uvádí DVD Litvínov z vánočního období, může se jednat i o záběry dokumentující trávení volného času v zimě atd. Velký zájem máme o starý typ sporáku s troubou, který by nám dokreslil atmosféru kuchyně. Všechny zapůjčené předměty budou zaevidovány do výpůjčních smluv, během výstavy zajištěny zabezpečovacím zařízením a po skončení výstavy budou svým majitelům vráceny. Kontakt pro případné zájemce o spolupráci s námi: tel , e- mail: muzeumdk. cz

5 Kino Svět - program na říjen DOSTAŇTE AGENTA SMARTA 1. středa v a 2. čtvrtek ve hod. Jednoho dne je napadeno velitelství americké zpravodajské tajné služby a identita většiny zaměstnanců je prozrazena. Je nutné do akce poslat horlivého analytika Smarta, který už dlouho sní o tom, že se vydá na nebezpečnou misi. Režie: P. Segal. Hrají: S. Carell, Anne Hathaway, D. Johnson ad. Komedie, USA Délka filmu 110 minut. Mládeži přístupný Vstupné Kč MAMMA MIA! 4. sobota v a 5. neděle v a hod. Mladičká Sophie žije s mírně šílenou matkou Donnou na řeckém ostrůvku Kalokairi, kde vedou lehce uvadající rodinný hotýlek. Ani s jednou není k vydržení, protože se Sophie bude záhy vdávat. Zatímco Donna si v téhle souvislosti dělá ryze praktické starosti, Sophie řeší jediný problém - kdo ji odvede k oltáři. Režie. P. Lloyd. Hrají: M. Streep, P. Brosnan, C. Firth, A. Seyfried ad. Muzikál, Velká Británie Délka filmu 108 minut. Mládeži přístupný Vstupné Kč RENÉ 7. úterý v 19.0 hod. Art kino + FK Film se syrovou autentičností vypráví neuvěřitelný osud mladého muže, který byl od osmnácti let sledován filmovou kamerou na své pouti mezi vězeními, krátkými pobyty na svobodě a zase vězeními. Kamera ho opouští až v jeho šestatřiceti letech, kdy je z Reného už zralý muž - originální spisovatel, zároveň těžce nemocný člověk a stále nenapravitelný kriminálník. Režie: H. Třeštíková. Dokument, ČR Délka filmu 85 minut. Mládeži od 12 let přístupný Vstupné Kč TEMNÝ RYTÍŘ 8. středa v 1730 a 9. čtvrtek ve hod. Film Temný rytíř je pokračováním úspěšného snímku Batman, kdy boj Batmana se zločinem je čím dál tím riskantnější. Temný hrdina se proto spojí s poručíkem Jimem Gordonem a právníkem Harvey Dentem, aby s jejich pomocí zbavil ulice města Gothamu několika nebezpečných zločineckých organizací. Režie: Ch. Nolan. Hrají: Ch. Bale, M. Gyllenhaal, H. Ledger ad. Thriller, USA Délka filmu 152 minut. Mládeži od 12 let přístupný Vstupné Kč MÁJ 11. sobota v a 12. neděle ve hod. Výpravný historický film Máj vznikl na motivy stejnojmenné básně Karla Hynka Máchy. Filmový Máj je příběhem Kata, který se vrací po sedmi letech do svého kraje. Tento podivný vypravěč nám postupně odhaluje strhující příběh o milostném trojúhelníku dvou mužů a jedné dívky. Režie: F. A. Brabec. Hrají: J. Tříska, J. Kukura, S. Lehnertová ad. Filmová báseň, ČR Délka filmu 76 minut. Mládeži od 12 let přístupný Vstupné Kč SISSI A YETTI 12. neděle v hod. Sissi a Franz - císařský pár, který žije v harmonickém vztahu v překrásném světě. To vše jen do doby, kdy je Sissi unesena a Franz se vydává na divoký hon za únosci. Režie: M. Herbig. Animovaná komedie, Německo Délka filmu 85 minut. Mluveno česky. Mládeži od 12 let přístupný Vstupné Kč HANK A MIKE 14. úterý v hod. Dva spolubydlící kámoši Hank a Mike jsou velikonoční zajíčci. Žijí v normálním reálném lidském světě a jednou za rok spolu roznášejí velikonoční vajíčka dětem, protože tohle je jejich džob, tohle jim jde. To však až do okamžiku, než je nový manažer propustí z práce. Režie: M. Klinck. Hrají: T. Michael, P. Mancini ad. Komedie, Kanada a USA. Délka filmu 86 minut. Mládeži od 12 let přístupný Vstupné Kč PAŘÍŽ 15. středa v a 16. čtvrtek ve hod. Příběh jednoho nemocného Pařížana, který se sám sebe ptá, zda umře. Jeho stav mu dává nový pohled na všechny lidi, které dennodenně potkává. Úvahy o smrti se náhle setkávají s hodnotami života, života druhých a života samotného města nad Seinou. Režie: C. Klapisch. Hrají. J. Binoche, R. Duris, A. Dupontel ad. Drama, Francie Délka filmu 130 minut. Mládeži od 12 let přístupný Vstupné Kč SIROTČINEC 18. sobota v a 19. neděle ve hod. Laura koupila sirotčinec, ve kterém strávila své dětství, a spolu se svým manželem ho chtějí opravit a znovu otevřít pro nemocné a invalidní děti. Toto nové prostředí však probouzí u jejich syna zvláštní představivost - ale je to jen představivost? Režie: J. A. Bayona. Hrají: B. Rueda, F. Cayo, G. Chapline ad. Drama, horor, Mexiko a Španělsko Délka filmu 105 minut. Mládeži od 12 let přístupný Vstupné Kč RUDÝ BARON 21. úterý v hod. Art kino + FK Film vypráví o životě slavného německého stíhacího letce za 1. světové války Manfreda von Richthofena, známého též jako Rudý baron a Eso všech es. Jeho rudý trojplošník se stal postrachem letců Dohody. Francouzi mu přezdívali Rudý ďábel, Britové na jeho hlavu vypsali odměnu. Režie: N. Müllerschön. Hrají: M. Schweighöfer, J. Friennes, L. Headey ad. Válečný, dobrodružný, Německo a Velká Británie Délka filmu 120 minut. Mládeži přístupný Vstupné Kč BATHORY 22. středa v a 23. čtvrtek ve hod. Mimořádná osobnost Alžběty Báthoryové zaměstnává historiky už po staletí. Ještě dnes, bezmála čtyři sta let po její smrti, se pohledy na její život a vinu rozcházejí. V Guinessově knize rekordů je uváděna jako největší vražedkyně v dějinách lidstva. Film je příběhem o Alžbětě a její nenaplněné lásce k slavnému italskému malíři Caravaggiovi, o manželském poutu nejmocnějších uherských rodů Báthory. Režie: J. Jakubisko. Hraji: A. Friel, V. Regan, H. Matheson, K. Roden, L. Vondráčková, F. Nero ad. Historický thriller, Slovensko, ČR a Velká Británie Délka filmu 140 minut. Mládeži od 12 let přístupný Vstupné Kč TOBRUK 25. sobota v a 26. neděle ve hod. Druhá světová válka, podzim roku Do Němci a Italy obleženého města Tobruk v severoafrické Libyi jsou odveleni vojáci 11. východního československého praporu. Mezi nimi je i mladý voják Jiří Pospíchal. Jeho naivní a idealistické představy o hrdinství a válce jsou syrově konfrontovány s nesnesitelným peklem africké pouště, dennodenním ohrožením života a všudypřítomnou smrtí. Režie: V. Marhoul. Hrají: J. Meduna, P. Vaněk, R. Nebřenský ad. Válečné drama, ČR a SR Délka filmu 100 minut. Mládeži od 15 let přístupný Vstupné Kč ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK 28. úterý v hod. Art kino + FK Zohan, špičkový izraelský bojovník proti terorismu, který předstírá vlastní smrt, aby si mohl splnit sen: stát se kadeřníkem v New Yorku. Ačkoliv chce na svůj život, zasvěcený boji s terorismem, zapomenout, brzy zjišťuje, že uniknout vlastnímu osudu není tak snadné, jak si myslel. Režie: D. Dugan. Hrají: A. Sandler, J. Torturro, E. Chriqui ad. Akční komedie, USA Délka filmu 113 minut. Mládeži od 12 let přístupný Vstupné Kč CESTA DO STŘEDU ZEMÉ 29. středa v a 30. čtvrtek ve hod. Vědecká výprava na Islandu nečekaně uvízne v jeskyni, ze které je jediným možným únikem pronikat hlouběji a hlouběji do hlubin Země. Během toho se výprava setká tváří v tvář se surrealistickými a nepředstavitelnými postavami včetně obrovských létajících piraní, světélkujících ptáků a hrozivých dinosaurů. Režie: E. Brevig. Hrají. B. Fraser, J. Hutcherson, A. Briem ad. Dobrodružný, USA Délka filmu 95 minut. Mládeži od 12 let přístupný Vstupné Kč

6 Angličtina už dnes nestačí Je tu podzim a s ním další možnost přihlásit se do vzdělávacího kurzu. Rád bych vás proto upozornil, že při pořádání zaběhnutých oblíbených kurzů angličtiny - ENGLISH for EVERYONE otevíráme nově i kurzy rozvoje osobnosti. Pokud se totiž člověk chce v dravém jednadvacátém století prosadit, získat určité postavení, uznání a vydělávat svým schopnosetem odpovídající peníze, musí počítat s tím, že bude žít a pracovat v kolektivu. Taková spolupráce ovšem vyžaduje nepřeberné množství schopností a dovedností, které má smysl neustále procvičovat. Cílem našeho nového kurzu je pak osvojení právě těchto schopností, které povedou k pochopení sebe sama i lidí kolem nás. Využijete je jak v životě profesním, tak civilním. Mohou zajistit nejen kariérní postup ve stávající práci, ale také úspěch při hledání nového zaměstnání či jen přinést radost z toho, že vás lidé uznávají a obdivují. Pokud se chcete přihlásit, nebo jen dozvědět o kurzech něco více, navštivte prosím naše webové stránky: Těšíme se na vás. Mgr. Martin Kučera Vyznání pravověrného Dvoráka Karel Malý Dvůr Králové je mé město, jako rodák mám ho rád, mám ho rád, a to i přesto, že vše není akorát. Václav Hanka Rukopisem proslavil Dvůr celkem dost, neb Rukopis královédvorský vešel dávno ve známost. Také R. A. Dvorský jistě, coby slavný kapelník, zviditelnil své rodiště, za co mu buď vřelý dík. Za to, že jsme malé město, máme dobrou náhradu - Josef Vágner založil nám zoologickou zahradu. Kdekoliv ve světě potkám Němce, Rusy, Maďary, všichni znají v našem městě světoznámé SAFARI. Dřív tu textil prosperoval jak sladěný orchestr, o Dvoru dřív říkalo se, že je český Manchester! Teď už textil ale u nás lidem práci nedává, s vietnamskou konkurencí stále svůj boj prohrává. Přes současné neradosti mám rád náš Dvůr nad Labem, že je jídla všude dosti, tak se aspoň nadlabem! K n i h o v n a v ř í j n u Internet pro začátečníky od 1. do 31. října 2008 Výuka pro všechny, kteří mají zájem naučit se vyhledávání na internetu. Koná se v hudebním a internetovém oddělení v úterý od 9 do 11 hodin a ve středu od 17 do 19 hodin. V případě zájmu potvrďte svoji účast osobně nebo na telefonu nebo Výuka je zdarma. Týden knihoven od pondělí 6. do neděle 12. října Motto 12. ročníku Týdne knihoven zní: Knihovny - rodinné stříbro a má připomenout všeobecně známou věc, kterou si ne všichni zcela uvědomují, že bez knihoven to ani v digitálním věku nebude možné. Letos jsme pro vás připravili: S knihami se kamarádím pondělí 6. října od 10 hodin Zábavný pořad Jindřicha Krause, známého textaře a nakladatele, ve kterém hovoří za doprovodu svých písní se svými hosty vesele i vážně o knihách a četbě. Usiluje o renesanci četby knih a jeho cílem je probudit v divácích chuť pustit se po návratu domů do přečtení nějaké knihy. Pořad je určen pro žáky 2.stupně ZŠ. Koná se v Hankově domě od 10 hod. Simona Monyová úterý 7. října od hodin Beseda a autorské čtení s brněnskou spisovatelkou Simonou Monyovou, autorkou velice oblíbených knížek pro ženy a dívky. Sama o sobě říká: Více či méně úspěšně jsem absolvovala pár škol, které mi do života zdaleka nedaly tolik jako Mahenova knihovna v Brně. Setkání se uskuteční v sálku Městské knihovny Slavoj. Po skončení pořadu j možnost zakoupení autorčiných knih za sníženou cenu. Vstupné 30 Kč. Jiří Fixl pátek 10. října od 9 do 12 hodin Beseda s ilustrátorem mnoha knížek určených převážně dětským čtenářům. Je připravena pro děti prvního stupně základních škol. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma. Indie - země kontrastů, vyprávění z cesty po Indii - Petr Baudyš středa 15. října od 18 hodin Prostřednictvím cca 600 fotografií a několika krátkých videí navštívíme přelidněnou Bombaj, pouštní stát Radžastán i Agru s pohádkovým Tádž Mahálem. Nebude chybět zastavení v nejdéle obydleném městě světa Varanasí s posvátnou řekou Gangou. Na závěr navštívíme jih Indie - stát Kerala s romantickým Kočinem a jeho kanály, národní park Periár, Kardamomové pohoří v Západním Ghátu, plantáže s čajem a kořením. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30 Kč. Zmizelé obrázky živě - Pavel Janoušek středa 29. října od 18 hodin Bývalý městský kronikář p. Pavel Janoušek uvádí besedu o historii Dvora Králové n. L. Stejně jako v předchozí besedě o Podharti bude přednášku doplňovat projekce fotografií ze soukromé sbírky p. Janouška a z Geislerovy sbírky. Tentokrát se blíže seznámíme s dalšími městskými částmi, s jejich historií i vývojem. Tato společná akce knihovny a muzea se koná v budově Špýcharu Měst. muzea. Vstupné dobrovolné.

7 M u z e u m v ř í j n u Zpátky do školy 17. září říjen 2008 Městské muzeum a Střední škola informatiky a služeb ve Dvoře Králové n. L. vás srdečně zvou na výstavu věnovanou výročí 120 let od zahájení vyučování textilní školy, později SPŠ textilní a 100 let od založení Veřejné obchodní školy pro jinochy, později Obchodní školy, Obchodní akademie, Vyšší hospodářské školy, SOU obchodního ve Dvoře Králové n. L. Víte, jak vypadala výuka před 100 lety, znáte pomůcky a učebnice, které používali naše prababičky a pradědečkové? Jaké odborné předměty se učí dnešní studenti? Přijďte se seznámit s historií i současností SŠIS. Zároveň se zahájením výstavy vyhlašujeme soutěž o nejoriginálnější tahák. Taháky jsou nedílnou součástí školní výuky a pomohly jistě studentům mnoha generací. Přineste s sebou na výstavu ten svůj případně i s příběhem, který se k němu vztahuje. Na této škole se ještě nedávno vyučoval obor krejčová - krejčí. Vezměte s sebou knoflík a přišijte ho v části expozice, která připomene původní textilní zaměření této školy. Součástí výstavy je interaktivní program s praktickými ukázkami výuky některých současných oborů KOSMETICKÉ STUDIO ve STRŽI U ZOO nabízí: MASÁŽ TĚLA LÁVOVÝMI KAMENY Vacupress - masážní přístroj, vakuová masáž - ZLEPŠUJE A ODSTRAŇUJE ZNAKY CELULITIDY - ODBOURÁVÁ PODKOŽNÍ TUK - VYHLAZUJE A VYPÍNÁ OCHABLOU POKOŽKU - ZLEPŠUJE LYMFATICKÝ TOK, ZBAVUJE TĚLO ŠKODLIVÝCH LÁTEK Myostimulátor - masážní přístroj - ZPEVŇENÍ SVALOVÉ HMOTY - REDUKCE PODKOŽNÍHO TUKU Adresa: Štefánikova 2963, DKn/L Tel (počítačová grafika, aplikovaná chemie, kosmetika, kadeřník, hotelnictví ), se kterými vás seznámí přímo studenti SŠIS. Zároveň si návštěvníci budou moci připomenout obory, které se na této škole vyučovaly v minulosti (strojnictví, zámečnictví, krejčovství, ekonomika-obchod včetně povinného krasopisu). Program je vhodný pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Z důvodu koordinace interaktivního programu doporučujeme hromadným výpravám objednávky na tel Vstupné: 15 a 10 Kč. Otevírací doba: úterý - neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Princezna Jitřenka a piráti neděle 5. října od 16 hodin přednáškový sál v budově Špýcharu Volfovo rodinné loutkové divadlo se vám představuje v novém školním roce s další pohádkou. Vstupné dobrovolné. Tři pohádky o jednom drakovi sobota 11. října od 15 hodin přednáškový sál v budově Špýcharu Pohádka pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského souboru Klíček. Vstupné: dospělí 15 Kč, děti 10 Kč. S k a u t s k é j u b i l e u m Výbor Junáka Dvůr Králové Dne 2. října 2008 si připomínáme významné životní jubileum zasloužilého skautského činovníka bratra Karla Malého, který jako vůdce nejmladších skautíků připravil několika generacím královédvorských chlapců hezké chvíle v junáckém kruhu a dal jim poznat ideály, které je budou provázet celým životem. Středisko královédvorských junáků Zvičina děkuje bratru Malému - Akelovi za jeho dosavadní činnost a přeje mu pevné zdraví a životní pohodu. Osudové osmičky středa 22. října od 17 hodin přednáškový sál v budově Špýcharu Kulatá výročí mezních událostí naší země si připomeneme přednáškou, na kterou přijal pozvání profesor Karlovy univerzity v Praze a Univerzity Hradec Králové, PhDr. Zdeněk Kárník, Dr.Sc., a ředitel Historického ústavu Univerzity Hradec Králové, doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. Přednáška bude rozdělena do dvou bloků s názvy Vznik Československa v roce 1918 a Československá reforma roku Všichni zájemci o moderní české dějiny tak mají jedinečnou možnost získat maximum informací o událostech dotčených období prostřednictvím předních českých historiků a odborníků na dané téma. Vstupné 30 Kč. Zmizelé obrázky živě středa 29. října od 18 hodin přednáškový sál v budově Špýcharu Bývalý městský kronikář p. Pavel Janoušek uvádí besedu o historii Dvora Králové n. L. Stejně jako v předchozí besedě o Podharti bude přednášku doplňovat projekce fotografií ze soukromé sbírky p. Janouška a z Geislerovy sbírky. Tentokrát se blíže seznámíme s dalšími městskými částmi, s jejich historií a vývojem. Vstupné dobrovolné.

8 2 4. t á b o r N A T U R Y u S á z a v y Jana Dobroruková Jindy prázdný vlak směr Hradec Králové se v sobotu 9. srpna naplnil v Bílé Třemešné padesáti dětmi a jejich vedoucími, kteří se vydali na Sázavu. V těchto končinách jsme ještě nikdy tábor neměli, takže jsme se na čtrnáctidenní pobyt na břehu řeky moc těšili. Jako vždy se tábora účastnili nejen zájemci ze Dvora Králové a blízkého okolí, ale také z Úpice, Trutnova, Hradce Králové, Prahy, Příbrami, České Lípy nebo Ústí n. L. Po trochu krkolomném cestování jsme se dostali do obce Horka nad Sázavou a po půlhodinové cestě proti proudu řeky se před námi objevily první chatičky, umístěné mezi břehem řeky a strmým srázem pokrytým smrkovým lesem. Vzhledem k tomu byl tábor nezvykle protáhlý, mezi chatkami a jídelnou jsme se docela nachodili. Naši nejmenší účastníci - pětiletý Štěpán a tříletá Ema - tuto vzdálenost zdolávali většinou na kole či trojkolce. Po rozdělení chatek a seznámení s táborem už začal náš pravidelný program. Všichni měli již dopředu vybranou práci, která je zaujala, a jejich vedoucí měli metodiku práce nastudovanou. Letošní témata byla: Ploštěnky, Průduchy, Slunéčka, Mravenci, Vodní bezobratlí, Savci a Bažinné rostliny, později přejmenované na Srovnání liniových transektů v různých ekosystémech. Každý den dopoledne vyrazila část skupin s odborným lektorem na botanickou nebo zoologickou exkurzi a druhá část pracovala na svých pracích, někteří v terénu, někteří v improvizované laboratoři, na kterou se změnila část jídelny. Po poledním klidu se skupiny vyměnily. Po svačině a po večeři si všichni ještě našli čas na další aktivity, které jsme jim nabídli. Ať už to byly různé disciplíny s p o r t o v n í o l y m p i á d y, nebo výtvarné a rukodělné činnosti, kde vytvářeli k o r á l k o v é náramky a zvířátka, náramky z bavlnek či m o d e l o v a l i, několik nadšenců se ponořilo do tajů karetní hry Magic the Cathering. Pro tři nejmladší skupiny byla tradičně připravena hra hledání pokladu, kdy postupně děti získávaly indicie, které nakonec vítězné skupině pomohly sladký poklad získat. A kdo chtěl, tak se zabavil podle svého - četbou, stavěním domečků v lese nebo jen povídáním s kamarády anebo uprosil někoho z plnoletých, aby ho vzal na projížďku na loďkách. Součástí vybavení tábora byly totiž i dvě pramičky a tři kanoe. Nechyběl ani noční oblíbený labyrint. Zájem byl nejen o táborák a diskotéky, ale i o přípravu na taneční. Počasí nám zpočátku přálo, až v polovině tábora dva dny pršelo. Naštěstí již měly všechny skupiny část praktických činnosti svých prací za sebou, takže mohly začít s jejich zpracováváním pod střechou. Ale sluníčko se brzy objevilo a vydrželo až do konce tábora. Hlavně jsme doufali, že nám bude počasí přát na celodenní exkurzi. V úterý 19. srpna pro nás přijel autobus a odvezl nás na Blanicko, kde jsme absolvovali naučnou stezku Velký Blaník. Protože nás bylo moc, rozdělili jsme se na dvě skupiny a šli jsme stezku proti sobě. Dva vedoucí vždy vyběhli napřed, nastudovali text naučné tabule a pak nás s ním seznámili. Bylo to mnohem zajímavější, než kdyby si každý text četl sám. Zvlášť mladší táborníky zaujaly velice pěkné a nápadité interaktivní panely. A pak už se dny přímo řítily k vyvrcholení tábora - k biologické olympiádě a k obhajobě samostatných prací. Ten, kdo se v průběhu tábora častěji zastavil u výstavky rostlin a živočichů a při exkurzích byl přítomen nejen tělem, ale i duchem, neměl s přípravou moc práce. Nakonec nás ale - jako vždy - všichni potěšili, protože výsledky olympiády i obhajoba prací proběhly k naší plné spokojenosti. V pátek se dokončily také finálové soutěže sportovní olympiády a zájemci si zkusili závody na kánoích. A pak už se jen balilo, uklízelo a po pětihodinovém cestování vlakem s několika přestupy jsme vystoupili na nádraží ve Dvoře Králové n. L., Ač je to skoro neuvěřitelné, příští rok pořádá Klub NATURA již 25. tábor a oslaví čtvrtstoletí přírodovědné táborové činnosti na Královédvorsku.

9 Účastníci jednání o nosorožcích v ZOO Dvůr Králové. H l e d á n í c e s t y k z á c h r a n ě RNDr. Dana Holečková Ve středu 2. září 2008 se do ZOO Dvůr Králové nad Labem sjeli odborníci z celého světa, aby společně hledali cestu k záchraně severního poddruhu nosorožce tuponosého. Reálnou šancí pro záchranu poddruhu je spojení posledních zvířat žijících v přírodě s reprodukce schopnými zvířaty žijícími v zajetí. Jedinou chovnou skupinou na světě je stádo v ZOO Dvůr Králové n. L., kde se ale poslední mládě narodilo v roce Odborníci se shodli, že přesunutí reprodukce schopných jedinců do přírodních podmínek navodí přirozené sociální a teritoriální chování, nutné k pravidelnému rozmnožování zbylých samic. Byl vypracován akční plán projektu, který bude realizován jako mezinárodní projekt Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA). Záchranu poddruhu podporuje také UNESCO. Nosorožec tuponosý má dva geneticky odlišné podruhy. Ve velké části jižní Afriky žije jižní poddruh (Ceratotherium simum simum), který se ale asi před 110 lety dostal na pokraj vyhubení, protože žilo posledních 20 (někdy je uváděno, že jen 10) zvířat. Podařilo se je zachránit na soukromých farmách (rezervacích) bílých chovatelů. Severní poddruh (Ceratotherium simum cottoni) žil na území pěti států uprostřed Afriky (Kongo, Čad, Středoafrická republika, Súdán, Uganda). Ještě v roce 1960 tam žilo 2250 nosorožců, dnes zbylo snad několik jedinců v národním parku Garamba v Demokratické republice Kongo, kde hrozí, že se stanou obětí pytláků. V rámci mezinárodně organizované snahy o jejich záchranu byla před několika lety pro poslední zvířata připravena rezervace v Keni, kam se však nosorožce nepodařilo přemístit pro nesouhlas konžských úřadů. V té době jich zbývalo ještě asi deset. Při terénním výzkumu realizovaném v Garambě v roce 2007 byl pozorován jeden nosorožec, ale nalezeny stopy na řadě míst. Proto odborníci stále doufají, že několik kusů přežívá dodnes. Reálnou šancí pro záchranu poddruhu je spojení posledních zvířat žijících FOTO: ZDENĚK ČERMÁK v přírodě s reprodukcí schopnými zvířaty žijícími v zajetí. Jedinou chovnou skupinou na světě je stádo v ZOO Dvůr Králové n. L., kde se ale poslední mládě narodilo v roce Pokud se situace nezmění během příštích let až desetiletí, poddruh vyhyne, proto zoo iniciovala mezinárodní setkání odborníků, kterého se zúčastnili zástupci WAZA (Světová asociace zoologických zahrad a akvárií), EAZA (evropská asociace zoologických zahrad a akvárií), ARSG (Africká skupina pro výzkum nosorožců), nezisková organizace Back to Africa a odborníci z evropských univerzit, výzkumných pracovišť a zoologických zahrad včetně českých. Jednání se zúčastnil i zástupce UNESCO. Byla diskutována reprodukční schopnost posledních zvířat v zajetí na základě výzkumu realizovaného týmem IZW Berlín, ve spolupráci s Veterinární univerzitou Vídeň. Prezentována byla i populační studie týkající se případné úspěšnosti projektu při dvou až šesti zakladatelích v dlouhodobém horizontu. Důkladně byla diskutována problematika chovu v zajetí včetně nedostatečné reprodukce a páření, včetně nejnovějších výsledků a metody umělého oplodnění. Odborníci se shodli, že jedinou reálnou šancí vzhledem k věku zvířat je přesunutí reprodukce schopných jedinců do přírodních podmínek, které navodí přirozené sociální a teritoriální chování nutné k pravidelnému rozmnožování zbylých samic. Zároveň byl vypracován akční plán projektu, který bude realizován jako mezinárodní projekt Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA) a nadále bude probíhat výzkum na poli umělé inseminace. V současné době profesionální stopaři hledají poslední zvířata v Národním parku Garamba.

10 V a š e k V o ř í š k e m Daniela Hoblová Poslední prázdninovou sobotu uvítali na šedesát pejsků různých (ne)plemen i s jejich páníčky, s doprovodem a se spoustou diváků po ránu na Novém Světě kromě pořadatelů i sluníčko a dobrá nálada. Konal se tu III. ročník výstavy kříženců a psů bez PP Podzvičinský voříšek Moderátorka Klárka Němečková z rádia Magic a porota ve složení: herec Jiří Krytinář, rozhodčí pro exteriér a výkon psů Jana Svobodová, loňská vítězka Mirka Karešová a zástupce sponzorů Robert Nosek se starali o příjemnou atmosféru, objektivní hodnocení a hladký průběh celé akce - patří jim velký dík. Od deseti hodin začala rozhovorem s loňskou vítězkou Mirkou Karešovou a předvedením jejího křížence Bertíka semifinálová kola soutěže o hlavní titul dne - Podzvičinský voříšek Z kategorií malí, střední a velcí psi byla vybrána vždy třetina kříženců postupujících do finále, které proběhlo v odpoledních hodinách. Pro zpestření následovala ukázka zásahu Policie ČR, která zadržela přímo na Hrubých lukách lupiče prchajícího s penězi z místní spořitelny. Všichni přihlížející s napětím sledovali příjezd zloděje pronásledovaného policejním vozem, některým se až Víte, že Jana Fiřtová - nové provozovny vybudovala firma Pišta a spol. s r.o. ve svém areálu v Dukelské ulici čp. 414, vedle marketu Billa. Do jedné se nastěhuje se sortimentem vína a lihovin provozovatel z Penny marketu a v další budeme nakupovat chleba a pečivo. - nová prodejna pečiva je otevřena v Tylově ulici, proti městské knihovně v přízemí nového bytového domu. tajil dech nad samotným zásahem a německý ovčák Car pprap. Michala Záruby sklidil velký potlesk, když v jeho doprovodu záškodník nastupoval do auta se želízky na rukou. Členové ZKO DKnL - Nový Svět 686 pak ukázali, že nejen služební, ale i civilní pes může po dobře zvládnuté základní poslušnosti dobře ochránit majetek svého pána - boxer Iglesio zabránil krádeži batohu své paničky při návštěvě restaurace, německý ovčák Black vyvedl ze své zahrady zloděje přímo do rukou policie a rotvajlerka Arisa předvedla průzkum terénu, ve kterém se vyskytoval lump - i ten byl zadržen a odveden k mužům zákona. - byla dokončena rekonstrukce atletické dráhy na stadionu pod Hankovým domem. Novou atletickou dráhu s umělým povrchem Conipurr SP budou využívat žáci zdejších škol v hodinách tělesné výchovy i sportovci. - Střední škola informatiky a služeb má projekt na zrekonstruování bývalých textilních dílem v části zadní budovy na víceúčelový sál, který bude sloužit především k rozšíření možnosti výuky, ale také pro širokou veřejnost. Město bude moci využívat sál pro pořádání koncertů, plesů a výstav. U výstavního kruhu se mezitím začali scházet vosy, ježci, krokodýlci, šašci, trampové, fotbalisté, vojáci ne, nejste na jiné akci - to začíná soutěž Jaký pán, takový pes. Letos se soutěžící opravdu dobře připravili, fantazii popustili uzdu a přihlížející se tak mohli kochat krásnými převleky páníčků a jejich psů. Porota se dlouho dohadovala nad stupni vítězů. Při následující soutěži Kamarádi - dítě a pes otevřené pro děti do 12 let si porota také neodpočinula. Malých psovodů se sešlo mnoho a objektivně vybrat nejmilejší a dobře sehraný pár bylo těžké (Pokračování na str. 11) - změny pro chovatele a milovníky psů chystá městský úřad - vyhlášku o povinném čipování psů, která má přinést snadnější kontrolu přihlášených zvířat. Čipem označený pes bude mít usnadněné cestování do zahraničí a v případě napadení člověka psem bude jasné, zda je očkovaný. - při požáru tiskacího stroje v závodě ve Verdeku nebyl nikdo zraněn a vznikla škoda okolo Kč. - neposlouchejte kritiky, prostě pokračujte v práci, která se musí udělat.

11 Podzim v muzeu Bc. Šárka Hulíková Se začátkem podzimu je příhodné seznámit se s plánovanými akcemi městského muzea do konce roku První pololetí jsme věnovali připomenutím významných výročí - vzniku královédvorského Sokola, zahájení železničního provozu v našem městě a letní měsíce muzeum ovládl místní odbor Klubu českých turistů s výstavou Pěšky i na kole. Ve druhém pololetí máme před sebou další jubileum, tentokrát dvojité. Dvě střední školy v našem města slaví svá výročí. Samozřejmě se jedná o bývalou Střední průmyslovou školu textilní ve Dvoře Králové n. L., u které připomeneme 120 let od zahájení vyučování, a dále o bývalou Veřejnou obchodní školu pro jinochy, později Obchodní školu, Obchodní akademii, Vyšší hospodářskou školu, SOU Vašek (Pokračování ze str. 10) V další přestávce si mohli příznivci Jiřího Krytináře nechat podepsat pohled, zapsat se do jeho Fan clubu a zhlédnout ukázku agility a flyballu v podání členů Kynologického klubu Nový Svět a OSA Sultánci. Letošní mistr republiky v Dogfrisbee Michal Roman pak předvedl se svou hnědobílou border kolií Jesie Jamesem skvělou freestylovou sestavu, za kterou právem sklidil bouřlivý potlesk Čas pokročil a my se místo poobědní siesty vrhli na další soutěže - Nejhezčí pes bez PP, ve které musela porota odměnit deset soutěžících, protože přihlášených a pěkných psů čistého plemene, ale bez průkazu původu bylo opravdu hodně. V soutěži Psí šikulka jsme v půlminutových představeních pobavili mnoha nápady páníčků a způsobem předvedení pejsky - různé triky, cviky a dovednosti dokazovaly krásnou souhru dvojic. Po této soutěži byla uzavřena ta divácká - Pes sympaťák, ve které přihlížející sami volili pro ně zajímavého čtyřnožce, a také vyhlášena zábavná obchodní ve Dvoře Králové n. L., od jejíchž založení uběhlo rovných 100 let. Výstava na počest těchto výročí ponese název Zpátky do školy a potrvá od 17. září do 19. října V následujících měsících už opustíme téma královédvorských výročí a podíváme se do přírody. Po loňské úspěšné spolupráci s ostravským Centrem pro rodinu a sociální péči, jejímž výsledkem byla výstava Kouzelný svět hlavolamů, jsme pro letošní podzim připravili další interaktivní výstavu s názvem Ze světa zvířat. Třídílný projekt se věnuje zajímavostem ze světa zvířat, kuriozitám, rekordům, fauně v ČR a její ochraně, Hravým způsobem doplňuje a zpestřuje výuku ZŠ, ale pro mnoho zajímavých informací zaujme i dospělého návštěvníka. Na vlastní kynologická soutěž Buřtík, ve které vyhrál každý zúčastněný. V krátkém vstupu ještě vzala do kruhu děvčata z Pejskařského kroužku při psím útulku opuštěné pejsky, aby tak představila činnost kynologického kroužku pro děti a umožnila pejskům rychlejší osvojení novými majiteli. Fotografie psů umístěných v útulku jsou k vidění také na internetových stránkách Ti, co postoupili ze semifinálových kol do velkého finále hlavní soutěže, byli netrpěliví, proto je stále dobře naladěná moderátorka pozvala do kruhu, porota dala hlavy dohromady a soutěžící měli poslední šanci svým předvedením přesvědčit porotu, že právě oni si zaslouží umístění. Vyhlášeno bylo pět nej voříšků. V tu dobu již také byly sečteny hlasy v divácké soutěži a nic nebránilo vyhlášení Psa sympaťáka. Všichni zúčastnění i umístění obdrželi mnoho cen od Candie s a KSK Bono. Vítěz Podzvičinského voříška 2008 a Psa sympaťáka pak ještě poukaz na večeři v restauraci U Slunce a ti, co stáli na bedně, také poháry díky dotaci poskytnuté Městem DK nl. Sponzorům i pořadatelům patří velký dík. kůži si děti i dospělí vyzkouší některé dovednosti, které jsou zvířatům vlastní - prolézání krtčí chodbou a netopýřím koridorem, lovení termitů, budou poznávat zvuky, stopy a srst zvířat. Tato výstava proběhne v městském muzeu od 27. října do 23. listopadu Konec roku bychom chtěli našim návštěvníkům zpříjemnit vánoční výstavou, jejíž název předznamenává hlavní ideu výstavy: Město a Vánoce. V minulosti byly v muzeu již několikrát prezentovány vánoční zvyky a obyčeje spojené spíše s venkovským životem. Letos se tedy podíváme na Vánoce měšťanské. Načerpat specifickou atmosféru Vánoc k nám můžete přijít od do Uvedené výstavy jsou hlavními akcemi muzea do konce roku 2008, kromě nich ale v pravidelných měsíčních programech budeme pořádat doprovodné akce, přednášky, koncerty apod., jak si naši příznivci již v uplynulých obdobích zvykli. Jména výherců tu nejsou nedopatřením - pokud vás zajímají, akce jste se zúčastnili nebo jste se rozhodli, že přijdete příští rok, podívejte se na internetové stránky najdete tam kromě výsledků a fotek z předchozích ročníků i ten letošní a včas i informace k připravovanému. Na závěr bych vám chtěla popsat smutnou událost, která se stala krátce po posledním potlesku a rozloučení. Moderátorka celého dne, Klára Němečková, odjížděla se svým synem Standou a psem Jackem domů do Náchoda. Ve Zboží u Dvora Králové se ale bohužel nevyhnuli opilému řidiči, který se řítil obcí, nezvládl řízení a vjel do protisměru, kde čelně srazil auto naší známé.díky duchapřítomnosti Kláry však nedošlo k vážným zraněním. Naštěstí přišli jen o auto. Standa a Jack díky bezpečnostním pásům vyvázli se šokem, ze kterého se ale brzy dostali, a Klára musela být ošetřena zdravotníky. Všichni ale doufáme, že opilec nevyvázne jen tak z rukou policie a bez trestu. Držíme Kláře a její rodině palce, aby modřiny, naraženiny a boule brzy přestaly bolet.

12 S e t k á n í p ě v c ů Jana Růžičková Pěvecký spolek Záboj připravuje ve spolupráci s Městským kulturním zařízením a za finanční podpory Města VII. Setkání pěveckých sborů. Festival se uskuteční v sobotu 18. října ve 14 hodin v sále Hankova domu. Samostatným programem se zde představí pěvecké sbory z Heřmanova Městce, z Pardubic, z Písku, dva sbory z Rychnova nad Kněžnou a Záboj ze Dvora Králové n. L. Po Vážený pane redaktore! Se zájmem jsme si prohlédl a přečetl Královédvorské listy č. 8 z t.r. včetně oprav a Vaší omluvy na str. 15, a prosím Vás o jednu opravu k tomuto číslu. Jedná se o popis k fotografii na první straně, vlevo dole. Nejedná se totiž o absolventy obchodní školy. Je to snímek z 13. třídní schůzky absolventů obchodní akademie, ročník Sraz se konal v restauraci odpolední přehlídce bude následovat beseda sbormistrů a zástupců sborů s hudebními odborníky. Účast přislíbil doc. dr. Luboš Klimeš z Hradce Králové a doc. ing. Vlastislav Novák z Pardubic. Jejich odborné postřehy a připomínky k předneseným skladbám pomohou sborům při další činnosti. I slova povzbuzení jsou pro amatérské zpěváky velmi důležitá. Po večeři a po procházce městem se Pod Zvičinou. Náš spolužák Václav Ježek o rok později zemřel. Jeho druhem ve školní lavici byl po celé 4 roky také slavný zdejší občan Josef Petr, který ve válečných letech patřil k nejrychlejším sprinterům Čech a Moravy. Byl soupeřem M. Páráčkovi, L. Lázničkovi, Horčicovi či Davidovi. Jeho čas 11,1 vt. Na 100 m při sprinterském trojboji, který vyhrál, byl obdivuhodný při skutečnosti, že se startovalo z jamek zpěváci opět sejdou v Hankově domě k přátelskému posezení. Téměř dvě stě pěvců zahájí večer společným zpěvem sboru Z. Lukáše Buď zdráva, písni. A tak budou písně znít nejen odpoledne, ale i večer. Kdo máte rádi sborový zpěv, přijďte v sobotu 18. října ve 14 hodin do Hankova domu. Uslyšíte pestrý program šesti pěveckých sborů a také svou účastí podpoříte zájmovou činnost amatérských zpěváků, kteří zpívají nejen pro svoji radost, ale chtějí rozdávat radost a hudební nadšení i svým posluchačům. P í š í n á m č t e n á ř i a běhalo se na škvárové dráze. Petr byl původně fotbalistou místního S. K. a s atletikou začínal pozdě, až v 18 letech. Jen na okraj poznamenávám, že žádný jiný ročník obchodní akademie nebyl válkou tak poškozen jako ročník To je ale jiná historie a na delší povídání. Předem Vám děkuji za Váš zájem a za laskavost. Srdečně zdraví jeden z té fotografie. Miloš Mikeš Došlo mi, že k něčemu došlo Miroslav Puš Před časem jsem jednomu svému známému dělal jazykovou korekturu knihy, kterou připravoval k vydání. Opravil a upravil jsem, co jsem považoval za vhodné opravit a upravit, kromě evidentních chyb např. v interpunkci jsem narazil na velmi časté opakování vazby, která sama o sobě není chybná, ale její časté opakování je nevhodné. To, co obsahuje, se dá vyjádřit mnohem jednodušeji. Často se s ní lze setkat např. v policejních protokolech, ve zpravodajských informacích v denním tisku, v televizním zpravodajství, i jinde. Je to vazba se slovesem dojít nebo docházet, např. došlo k nehodě, k havárii, k setkání apod. Vyhledal jsem si ve Slovníku spisovné češtiny heslo dojít a zjistil jsem, že toto sloveso má celkem 13 významů, např. dojít k cíli, dojít někoho, dojít pro lékaře, dojít (si) na úřad, došlo mu psaní, došel k poslední kapitole, došel uznání, brambory v páře došly, došla mu trpělivost, došly mně hodiny, na každého dojde, konečně mu to došlo. A teprve na 12. místě je uvedeno - dojde k něčemu, něco nastane, např. došlo k nehodě. V kratičkém textu v denním tisku jsem se dočetl, že došlo k omezení dopravy, že tu došlo k propadnutí části vozovky, že proto dochází k opravě a dojde ke zvýšenému zatížení komunikace. Jak jsem už uvedl, nic proti této vazbě, ale v daném textu by bylo asi lepší použít ji jen jednou (nebo vůbec ne). Vždyť se dané skutečnosti dají vyjádřit i jinak - doprava bude omezena, propadla se část vozovky, vozovka bude opravena, zvýší se zatížení komunikace apod. Časté opakování stejných slov nebo slovních spojení je spíš než závažnou jazykovou závadou výrazem slohové neobratnosti nebo jazykové chudoby.

13 Astronomické okénko KL Josef Ryba Astronomické úkazy v říjnu SLUNCE - vstupuje do znamení Štíra dne Nezapomeňme, že končí letní čas v hod. posuneme hodinky zpět na hod. začíná platit SEČ vychází v 7.00 hod. a zapadá v hod vychází v 7.22 hod. a zapadá v hod vychází v 6.48 hod. a zapadá v hod. SEČ. MĚSÍC - v první čtvrti , v úplňku , v poslední čtvrti , v novu V odzemí se nachází vzdálenost 405 tisíc km. V přízemí se nachází vzdálenost 364 tisíc km. MERKUR - ve druhé polovině října na ranní obloze. VENUŠE - večer nízko nad jihozápadním obzorem. Podmínky pro bruslení jsou v našem městě velmi dobré, led byl k dispozici také o prázdninách, kdy na našem zimním stadionu probíhal hokejový kemp. Byla by proto škoda, aby děti bruslit neuměly. Oddíl ledního hokeje ve spolupráci s oddílem krasobruslení TJ Dvůr Králové n. L. pořádá i letos školu bruslení, která je určena především chlapcům ve věku pět až sedm let, ale není uzavřena ani MARS - nepozorovatelný. JUPITER - na večerní obloze. SATURN - na ranní obloze. URAN - většinu noci kromě jitra. NEPTUN - v první polovině noci. METEORICKÓ ROJE - v říjnu jsou pozorovatelné Orionidy. Radiant mají v severní části Oriona, poblíž hranice s Blíženci nejvyšší aktivita meteorického roje Orionidy (ruší Měsíc, pozorujeme proto několik dní po maximu). ZAJÍMAVÉ ÚKAZY Mars v konjunkci s Měsícem Venuše v konjunkci s Měsícem Jupiter v konjunkci s Měsícem Neptun v konjunkci s Měsícem Uran v konjunkci s Měsícem. OKÉNKO KOSMONAUTIKY založena NASA - americká společnost zabývající se lety do kosmu byla dokončena výroba Š k o l a b r u s l e n í Vladimír Hušek Házená So DK - Přerov Muži - I. liga hod. So DK - Kostelec na Hané Muži - I. liga hod. Kopaná Ne DK - Převýšov Muži - divize sk. C hod. So DK B - Roudnice Muži - I. A třída hod. Hraje se na hřišti v Podharti. So DK B - Libáň Muži - I. A třída Hraje se na hřišti v Podharti. děvčatům a chlapcům jiného věku. Zahájení letošní školy bruslení proběhne v neděli 28. září od 13 hodin na zimním stadionu a bude pokračovat obvykle dvakrát týdně (sobota a neděle) až do února. Kdo nestihne zahajovací lekci, může se přihlásit samozřejmě i později. Přesný čas dalších lekcí bude vždy uveden na zimním stadionu. Závisí totiž na rozlosování hokejových S p o r t v ř í j n u Ne DK - Holice Muži - divize sk. C hod. Stolní tenis 2. liga mužů DK/Jaroměř - Sokol Hr.Kr.B od 15 hod DK/Jaroměř - Hodonín B od 15 hod DK/Jaroměř - Brno B od 10 hod. Divize DK B - Kostelec n.or. od 9 hod DK B - Třebechovice od 14 hod. Regionální přebor DK C - Vrchlabí C od 18 hod DK C - Poříčí C od 18 hod. dosud největší optické čočky do dalekohledu, měla průměr přes 5 m start lodi Apollo 7 - přípravná mise k letu na Měsíc (Schirra, Cunningham, Eisele). Teprve se realizoval na ostro start výpravy Apollo 17 - šesté a zatím poslední cesty člověka na Měsíc. Eugene Andrew Cernan se stal velitelem Apolla 17, posledního letu amerického lunárního programu. Spolu s ním se k Měsíci vydali H. Schmitt a R. Evans. Spolu se Schnmitem přistál v 13 kilometrů širokém údolí pohoří Taurus. Cernan se stal jedenáctým pozemšťanem, který stanul na Měsíci. Pro nás je zajímavé, že jeho matka byla Češka a otec byl potomkem slovenských vystěhovalců. Proto nikoho z nás nepřekvapí, že si udělal čas, aby 19. června 2008 navštívil spolu s vnučkou Ashley (16 let) naši republiku a v Borovanech navštívil místa, kde bydleli jeho předci z matčiny strany. Samozřejmě, že ho v zahradě Úřadu vlády ČR přijal předseda vlády ČR Mirek Topolánek. utkání. Svou soutěž v minihokeji mají i nejmladší hokejisté, tzv. přípravka. A právě tu bychom rádi šikovnými chlapci ze školy bruslení doplnili. Účastníci školy bruslení musí mít kromě bruslí také rukavice a vhodné oblečení, doporučena je přilba. K r á l o v é d v o r s k ý sport ve výsledcích Kopaná Muži - divize skupina C DK - Chrudim 3:2 (1:1) Kilevník 2, Brendl Kunice - DK 5:1 (2:0) Brendl DK - Tesla Pardubice 1:0 (0:0) Otradovský Živanice - DK 1:1 (0:0) Kilevník Muži - I. A třída N. Bydžov B - DK B 4:2 (1:0) Rejl, Šturma DK B - Vrchlabí 2:0 (0:0) Blažek, Šturma Kostelec nad Orlicí - DK B 1:0 (1:0) DK B - Dobruška 1:3 (1:1) Otradovský Starší dorost - divize Náchod - DK 0:3, DK - Rapid Liberec 0:1, Jablonec B - DK 2:1, DK - Chrudim 1:0, DK - Olympia Hradec Králové 2:0 Mladší dorost - divize Náchod - DK 6:2, DK - Rapid Liberec 3:2, Jablonec B - DK 5:1, DK - Chrudim 0:3, DK - Olympia Hradec Králové 1:3

14 Sparta Miroslav Puš Pokračování ze str. 1 Stejně jako před dvěma lety se i letos dvorští fotbalisté utkali ve druhém kole Poháru ČMFS s pražskou Spartou a opět prohráli o tři góly, což lze hodnotit jako dobrý výsledek. Před dvěma lety ale M. Otradovský věhlasnému soupeři vstřelil dvě branky, letos Dvoráci neskorovali. Krátce po zahájení měli stále ještě za stavu 0:0 příležitost vstřelit gól, ale Otradovský, který běžel sám na brankáře Blažka, nastřelil pouze boční síť. Další příležitosti si naši hráči již nevypracovali, a tak byl Blažek téměř bez práce. Stav 0:0 vydržel až do 41. minuty a autorem gólu byl Došek. FOTO: M. ZÁRUBA Záběr ze hry. Ten přidal ještě v 48. minutě branku z penalty a skóre uzavřel v 85. minutě šestnáctiletý V. Kadlec, který hrál od 60. minuty místo Doška. Sparta sice vyhrála, ale svým výkonem nenadchla. Hrála v sestavě: Blažek, Voříšek, Řepka, Had, Krob, Kolář (od 75. min. Kušnír), Hušek, Kisel, Zeman (46. Matušovič), Došek (60. Kadlec), Holenda. Sestava domácích: Tomek, Volf, Kruliš, Bělina, Ježek, Kilevník, Holub, Novák, Míl (46. Urban), M. Otradovský, Šulc (17. Řežábek). Na stadion pod Hankovým domem si našlo cestu 2700 diváků. P. R y c h t e r o v á v r e p r e z e n t a c i J. Bek Naše závodnice Petra Rychterová byla zařazena do reprezentačního družstva juniorek na nadcházející dva mezinárodní závody. Mezinárodní závod přátelství a závod olympijských nadějí v Kladně a mezistátní závod Česká republika -Hesensko, který bude října v Liberci. O prázdninách se dvě naše členky zúčastnily soustředění společně s oddílem z Odolena Vody na našem tábořišti na Ježkově. A P. Rychterová ještě soustředění oddílu z Rožnova pod Radhoštěm. Prvním závodem po prázdninách byl závod v Kladně 13. září. FOTO: M. ZÁRUBA Sportovní ředitel Josef Bělina děkuje Daliboru Horáčkovi za sedmileté působení ve funkci prezidenta klubu. Závodu se zúčastnila početná skupina závodníků z Velké Británie, Polska, Belgie, Irska, Nizozemí, Portugalska, Skotska a České republiky. Do čtyřčlenného družstva juniorek byla zařazena i naše Petra Rychterová, která po dobrém výkonu obsadila 21. místo mezi 36 juniorkami. Všechny zájemce o skoky na trampolíně zvu na Žákovské mistrovství České republiky, které se bude konat 1. listopadu 2008 v naší tělocvičně.

15 Sokol zve zájemce o cvičení do svých řad. G y m n a s t i c k é s o u s t ř e d ě n í Pavlína Špatenková I v letošním roce uspořádal gymnastický oddíl Lokomotivy Trutnov ve spolupráci s oddíly Sokola Dvůr Králové n. L., Baník Žacléř, Sokola Plzeň a ASPV Kamenice letní gymnastické soustředění. V předposledním srpnovém týdnu se jej v Hostinném zúčastnila šedesátka dětí ve věku od 4 do 16 let. Děti absolvovaly každodenní dvoufázový trénink, jehož úkolem bylo rozhýbat tělo po dvouměsíční pauze. Součástí tréninku byla pohybová průprava, posilování, akrobacie, přeskok, trampolína, kladina, kruhy, hrazda i atletická průprava. Na večer připravovali trenéři zábavné hry a soutěže. Dětem se líbil Konkurz na muzikál, ve kterém musely prokázat, že jim není cizí tanec, zpěv ani divadlo, dále hra Pexeso, tradiční karneval, štafetové hry, Galašou i závěrečný táborák. Na tvorbě programu Galašou se podílely především děti, které si připravovaly různé scénky, taneční i jiná vystoupení. Na výlet tentokrát zamířili malí sportovci do Jilemnice, kde navštívili plavecký bazén a Krkonošské muzeum. Přes bohatou náplň sportovního tábora stihli gymnasté sledovat i dění na olympiádě, zejména gymnastické soutěže. Atmosféra u televize byla bouřlivá. V závěru soustředění proběhl závod v šestiboji. Odměnu za předvedené výkony získali vítězové i poražení. Účastníci soustředění se loučili slovy táborové hymny, kterou sami složili - vždy s náladou a úsměvem, to my gymnasti dovedem, salto, přemet flik, to není žádný trik. Soustředění se vydařilo. Gymnastky a gymnasty nyní čeká celoroční tréninková příprava na závody. Na podzim čekají malé sportovce oblastní přebory v soutěži Team- Gym a přebor v desetiboji. V í t ě z n é v y k r o č e n í Miroslav Puš Jen o málo, a to již podruhé v řadě, uniklo našim házenkářům vítězství v první lize, což je druhá nejvyšší soutěž u nás. Trenér Karel Hracha chce letos dávat více příležitostí mladým hráčům. Mužstvo se proti loňsku příliš nezměnilo. Nové je to, že klub vytvořil B mužstvo a v něm se budou moci obrousit právě někteří z těch nejmladších a pak i ti, kteří se příliš neprosadí v A mužstvu. Příprava na novou sezonu byla zahájena počátkem srpna, ale účast na trénincích byla nevalná. Kromě turnaje v Ledči, který při účasti mužstev hlavně z nižších soutěží Dvůr vyhrál, nebyl sehrán žádný další přípravný zápas. Na závěr ještě soupiska A mužstva: Brankáři: Martin Babčaník (1981), Tomáš Janeček (1986), Pavel Novák (1985), Pavel Šturma (1971). Spojky: Jiří Groh (1985), Daniel Fiedor (1977), Daniel Picha (1972), Radim Kulhánek (1982), Jaromír Černý (1989), Jiří Šimek (1990), Jan Mareš (1988), Karel Ježek (1978). Pivoti: Miroslav Jůza (1971), Martin Zelinka (1988), Ondřej Jokl (1988). Pravá křídla: Jakub Kastner (1991), Martin Kotík (1987). Levá křídla: Martin Voňka 1972), Karel Hracha ml. (1985), Pavel Etrich (1989), Lukáš Gogolák (1984). Trenér: Karel Hracha Vedoucí družstva: Michal Picha Masér: Zdeněk Všetečka DK - Jičín B 30:25 (12:10) Po slabším začátku (hosté vedli 6:2 a 10:7) se hra Dvora zlepšila, následovala pětibranková šňůra a v poločase naši již vedli o dva góly. V druhém poločase se obě mžustva střídala ve vedení, ale od stavu 15:15 si už Dvůr vedení nedal vzít až do závěrečného stavu 30:25. Nejlepší střelci: Fiedor 10, Hracha ml. 8, Kulhánek 4, Kastner 3. Po uzávěrce: Napajedla - DK 28:28

16 předměty vyfotografované. V případě odcizení tím určitě policii pomůžete v pátrání po nich. Z policejního bloku Prap. Pavel Mühlstein Sprejeři Fenoménem, který se u nás vynořil na denní světlo teprve po pádu komunismu, je vytváření tzv. graffiti, jinak taky zvané sprejerství. Často se nedá těmto obrázkům upřít, že mohou i některá místa vylepšit a ozvláštnit, pokud jsou vytvořeny třeba na nevzhledné betonové zdi. Když ale někdo nastříká své čmáranice na omítku či plot rodinného domu, tak se pak nedivím majitelům, že vidí rudě (nebo zeleně, modře dle použitých barev) a že by autora nejraději zaškrtili. On i trestní zákon na ně pamatuje speciálním ustanovením 257b, který se týká poškozování cizí věci právě postříkáním nebo pomalováním. Je zde možné uložit trest odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitý trest, při vyšší škodě pak úměrně rostou i trestní sazby. A nemyslete si, že všechny tyhle malůvky jsou úplně anonymní. Bývají autorem podepsané - je u nich připojen tzv. tag, tedy určitá značka konkrétního tvůrce. Podle nich se pak dají často identifikovat. Tihle malíři - samouci nejraději tvoří na místech, kde pak jsou jejich díla co nejvíce vidět. Třeba v Praze jsou považování za nejlepší ti, kteří dokáží proniknout do depa metra nebo tramvají a pomalovat je, nejlépe celé odshora dolů, včetně oken. Naši místní sprejovači jsou proti nim trochu břídilové, kteří se obvykle spokojí s postříkáním nějaké fasády. Tak třeba začátkem září některý z těchto rádoby umělců nastříkal nesmyslné nápisy na právě opravenou omítku průmyslové školy a na bytový dům hned vedle ní na nábřeží J. Wolkera, a další pak na Benešově nábřeží. Asi mu doma zapomněli vysvětlit, že oprava zpravidla stojí nemalé peníze - právě v uvedeném případě bude škoda několik desítek tisíc korun. Až ji dostane od soudu za povinnost uhradit, tak si potom nějakou dobu asi barvičky nekoupí. Ukradená socha Zajímavý případ teď právě řešíme v Tyršově ulici. Před smuteční síní místního hřbitova někdo ukradl okrasnou pískovcovou sochu dívky, vysokou asi jeden metr. Zřejmě si potřeboval zkrášlit svoji zahrádku - a nebo si ji postavit do ložnice, nevím Každopádně pozůstalí se teď můžou rozptýlit už jen pohledem na podstavec, který na trávníku po skulptuře zůstal. Škoda je kolem 20 tisíc korun, takže pachatel si může pobýt za mřížemi i dva roky. Tady je pak na místě vám připomenout, že právě pro podobné případy je dobré, když budete mít takové Neslavný konec Pan Luboš si zřejmě myslel, že si může beztrestně dělat, co ho napadne. Tedy jezdit si svým autem, i když má momentálně platný zákaz řízení motorových vozidel a ještě je k tomu pěkně napitý, Takže na začátku září opět pokoušel osud - tentokrát v Choustníkově Hradišti. Smůlu měl v tom, že si ho tady všimla policejní hlídka, které nebyla jeho osoba neznámá. Když ho ale chtěla zastavit a řešit s ním jeho chování, byl náš pan Luboš jiného názoru. Pokusil se hlídce ujet - myslel si, že tím snad něco vyřeší. Dařilo se mu to až pod obec Kocbeře, když cestou mělo několik aut štěstí, že je náš řidič nesmetl ze silnice, po které před policejním vozidlem kličkoval jako zajíc. Všechno skončilo v zatáčce u kapličky v Krkonošské ulici, kde se ještě vyhnul topolům, ale kaple neuhnula ani o centimetr. Opilci mají většinou štěstí, takže auto je sice dobré tak do šrotu,ale Lubošovi se nestalo nic moc. A měl ještě tolik energie, že chtěl hlídce utéct kamsi do pole. To bylo ale už marné, protože v tu chvíli již byla na místě další dvě policejní auta, takže stejně skončil s pouty na rukou. Tak alespoň zkoušel o svém hereckém nadání přesvědčit doktora ze záchranky, když ještě v sanitce řval jako tur - i když mu vcelku nic nebylo. Teď může od soudu očekávat trest až půl roku odnětí svobody za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí. Něco z politické j a z y k o v ě d y Miroslav Kitnar Občas některý politik navrhne opatření tak říkajíc pro lid obecný. Ihned se proti němu vznese vlna odporu. Obvyklou zbraní bývá vykřikování o laciném populismu. Z populismu se podařilo vypěstovat strašáka. Zmínění kritici však zapomínají, že latinské pro-populo znamená vpodstatě totéž jako řecké démo-kracie. A tu snad halasně chceme, ne? KRÁLOVÉDVORSKÉ LISTY vydává J. Pišta a spol., společnost s r. o. telefon připravuje nezávislá redakce - povoleno odborem kultury Okresního úřadu v Trutnově, č. kult. 318/91/HB. Cena 6 Kč. Redaktor Miroslav Puš, Macharova 2096, Dvůr Králové n. L., tel Administrace a příjem inzerce Jana Fiřtová, Husova ul. 128, Dvůr Králové n. L., mob.: , - volat můžete od 7.00 do 8.30 hod. a od do hodin. Tiskne Tiskárna TYP TISK s. r. o., Riegrova 327, Dvůr Králové n. L., telefon Za pravdivost v článcích odpovídají autoři.

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 3.9. zahájení školního roku 2012/2013 6.9. Třídní schůzka společná část prezentace psycholožky I. Vašátkové, představení psycholožky Z. Romáškové, ukázka práce na interaktivní

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 TALENT PRAHY 8 s malířem, ilustrátorem a spisovatelem Josefem LADOU Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 ÚVOD V letošním roce oslavíme 130 let od narození Josefa Lady a 60 let od jeho úmrtí, celou

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 2. 7. 31. 8. 2013

PRÁZDNINY V MUZEU 2. 7. 31. 8. 2013 PRÁZDNINY V MUZEU 2. 7. 31. 8. 2013 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže a rodiče s dětmi Projekt byl podpořen Královéhradeckým krajem www.muzeumhk.cz Interaktivní

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Obchodní Centrum KVĚTEN 2011 AKCE Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Za kouzelným světem pohádek se lidé mohou nyní vydat do Strakonic. Ve čtvrtek 24. března tam začíná 46. ročník loutkářské

Více

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012 www.zavody.websnadno.cz psizavody2@seznam.cz Předběžný harmonogram: 7:00 8:00 Přejímka, kontrola očkovacích průkazů ( u vstupu) 8:30 Zahájení (losování

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 5/2012 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. srpna 2012 Obsah: Čl. I.

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ muzeum Neformální vzdělávací instituce Celoživotní učení Disponuje odbornými znalostmi v oboru přírodních věd: mykologie, botanika, zoologie, entomologie, paleotologie, geologie Sbírkotvorná instituce

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017-2018 Vážení rodiče, v letošním školním roce je pro Vaše děti připravena tato nabídka zájmových kroužků. Přihlašování je možné od 5. do 15. září nebo do naplnění kapacity. Kroužky,

Více

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010 SMR012010/0064 KRAKONOŠ Vrchlabí 15038467 Skauting, moderní filozofie pro život SMR012010/0023 ZVIČINA Dvůr Králové nad Labem 15039897 Provoz skautského střediska ve Dvoře Králové nad Labem 14 000 Kč SMR012010/0006

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Termín: 4. - 11. 7. 2015 Místo: Lokalita: Kontakt: Mapa: Rekreační středisko Luka (www.rsluka.cz) Podhradí nad Dyjí Jiří Košut, jiri.kosut@gmail.com, tel.: 702 952

Více

Duben oborový den

Duben oborový den Duben 2007 3.oborový den Dne 13.dubna se konal v pořadí už třetí oborový den. Je to příležitost pro žáky 2.stupně seznámit se hlouběji se zvolenou oblastí. První a druhý oborový den se konal v 1.pololetí.

Více

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám RTYNĚ CUP 2008 Parta příznivců amatérské malé kopané společně s oddílem kopané TJ Baník, Orel jednota a MÚ Rtyně v Podkrkonoší pořádají již 16tý. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár který se hraje

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

MONITOR Listopad 2015

MONITOR Listopad 2015 MONITOR Listopad 2015 Pravidelný měsíčník českobudějovického Outdoor clubu Hanace Říjen je úspěšně za námi a nám nezbývá nic jiného, než se vrhnout do dalšího měsíce. V říjnu jsme si vyzkoušeli, jaké to

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku.

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku. Kynologický kroužek V průběhu letošního roku se děti v kroužku seznámily se základy výchovy a výcviku psa vč. Praktických ukázek a absolvovaly úvod do encyklopedie psích plemen. Děti ostatním členům prezentovaly

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

XVI. ročníku turnaje

XVI. ročníku turnaje Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořadatelů, Jablonec, z.s. a Domu dětí a mládeže Vikýř, přivítali ve sportovním areálu 6. ZŠ Mozartova na XVI. ročníku turnaje JUNIOR NORTH CUP MICRO

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

VRATIMOV, les Důlňák. ÚTERÝ v 17:30 hod.

VRATIMOV, les Důlňák. ÚTERÝ v 17:30 hod. Info PRO Vratimov (2014-6) 31. ročník běžeckého závodu v lese Důlňáku Organizátor jednoho z nejpopulárnějších běžeckých závodů v našem kraji, Zdeněk Fejgl, Vás zve na již 31. ročník Jakubáku. Tento oblíbený

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

O POHÁR STAROSTY MĚSTA CHOCEŇ 2016 II. ROČNÍK

O POHÁR STAROSTY MĚSTA CHOCEŇ 2016 II. ROČNÍK O POHÁR STAROSTY MĚSTA CHOCEŇ 2016 II. ROČNÍK 27. 28. 8. 2016 ÚVODNÍ SLOVO Do rukou se Vám dostávají propozice II. ročníku mezinárodního turnaje O pohár starosty města Choceň. V letošním roce se turnaje

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

JUNIOR NORTH CUP MICRO

JUNIOR NORTH CUP MICRO Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořadatelů, FK Jablonec, z.s. a Domu dětí a mládeže Vikýř, přivítali ve sportovním areálu 6. ZŠ Mozartova na XVIII. ročníku turnaje JUNIOR NORTH CUP

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více