Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ..."

Transkript

1 zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Tereziny lázně Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Rozpočet města na rok Návštěva divadla... Na slovíčko... Advent v dubských školách... Lví očko... Svěcení adventních věnců... Betlémské světlo v Dubí... Ohlédnutí za adventními koncerty... Blahopřání... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ...

2 leden 2014 SLOVO STAROSTY 2 Vážení spoluobčané, rok 2013 je nenávratně pryč a já mám příležitost Vás poprvé v novém roce 2014 opět oslovit na stránkách Dubského zpravodaje. Srdečně Vás všechny zdravím a přeji všem do nového roku vše nejlepší, hodně zdraví, pohody a úspěchů v soukromém i profesním životě. Samozřejmě k tomu přeji i kus toho pověstného štěstíčka, bez kterého by to vše správně nefungovalo. Rok 2014 bude pro město Dubí ve znamení dvou kulatých výročí. V tomto roce si připomeneme 520. výročí první zmínky o dnešním městě Dubí, tehdy ještě neexistovalo jako město, a ta se váže k 24. září roku 1494, kdy se objevila v listině Pavla ze Sulejovic, v níž potvrzuje se svými příbuznými vrácení dluhu Stefanu Alnpeckovi, na něhož převádí hutě a mlýny pod Dubím. Tím druhým je 150. výročí založení porcelánky, dnešní Český porcelán a. s. V roce 1864 zřídil podnikatel Anton Tschinkel manufakturu na výrobu majoliky, kterou po necelých deseti letech přestavěl na továrnu, v níž se vyráběl porcelán a svými prvními výrobky se také dokázal pochlubit v roce 1873 na Světové výstavě ve Vídni. Obě tato výročí si připomeneme u příležitosti Dubských slavností v měsíci srpnu. Také nežijeme ve vzduchoprázdnu, ale v prostředí, kterému říkáme společnost. V posledním období je však mnoho našich obyvatel rozladěno obecnou společenskou situací, politickými hádanicemi a tuto rozladěnost ještě umocňuje vysoká míra nezaměstnanosti, nízké výdělky zde na severu a nízká úroveň pocitu bezpečí ve svém bydlišti. Proto bych rád popřál nám všem, abychom dostali konečně méně žvanivý a více pracovitý parlament a také stabilní vládu, která nebude padat kvůli milostným avantýrám svého předsedy a na kterou budeme moci být hrdí. Když nám toto nový rok přinese, určitě bude lépe pro nás všechny. Čekají nás opět další volby, a sice do Evropského parlamentu a volby do obecních zastupitelstev. Ty evropské se mohou zdát pro našince vzdálené, ale opak je pravdou, vždyť zde se za malého zájmu našich občanů rozhodují velice důležité věci pro celou naši společnost a je třeba říci, že některá rozhodnutí jsou opravdu zajímavá. Volby komunální jsou nám bližší a rozhodnou o tom, jaké bude vedení obce a jaká bude politika rozvoje území, ve kterém občané přímo žijí. Proto, až přijde ten čas voleb, přijďte k volbám a rozhodněte svým hlasem i o svém životě. A nezbývá než si přát, aby to rozhodnutí bylo dobré a dalo té evropské a místní politice správný směr. O tom, co se událo jako nejdůležitější v roce 2013, jsem informoval v prosincovém vydání Zpravodaje a popravdě řečeno v měsíci prosinci se toho v politickém životě našeho města moc neudálo Nejdůležitější událostí bylo zajisté zasedání Zastupitelstva města Dubí, které proběhlo dne 11. prosince. Zde byl schválen rozpočet našeho města pro rok 2014 a byl schválen jako mírně schodkový se schodkem ve výši 4,98 mil. korun. Jsem však přesvědčen, že ve skutečnosti schodkový nebude, protože všechny akce města řádně soutěžíme a skutečnost je taková, že u některých akcí dokážeme proti projektovému rozpočtu akci uskutečnit i o 40% levněji. Tím v plánovaném rozpočtu schodek zmizí a na konci roku se dá předpokládat, že hospodaření města bude minimálně vyrovnané, a to je náš cíl. Rozpočet připravila na základě podkladů vedoucích jednotlivých odborů Městského úřadu Dubí vedoucí finančního odboru paní Ing. Beránková. Rozpočet je zpracován velmi přehledně a srozumitelně a je volně přístupný na webových stránkách města Dubí Také zde musím zmínit skutečnost, že poprvé za sedm let mého působení ve funkci starosty byl rozpočet schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů, a to je v našich zeměpisných šířkách věc nepříliš obvyklá. Pokud se podíváme do mnoha sousedních obcí, tak jednání zastupitelstev dokáží být velice dobrodružná a je faktem, že naše město si před lety užilo také mnoho legrace a i ta rána konečně padla. Ale to je již snad minulostí a přejme si, aby se takové věci již neděly. Na tomto zasedání zastupitelstva bylo také schváleno podání žádosti o financování další etapy projektu Regenerace panelového sídliště Horní Dubí do programu podpory bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Z tohoto programu je možné získat dotaci ve výši 70% plánované částky. Bylo také schváleno podání přihlášky do soutěže Obec přátelská rodině, ve které jsme se již jednou ucházeli o titul, a v roce 2009 jsme v naší kategorii obcí 5 10 tisíc obyvatel skončili na třetím místě a získali jsme finanční odměnu 250 tisíc korun. Pokud mohu hodnotit celkově práci Zastupitelstva města Dubí v roce 2013, tak snad bez přehánění mohu říci, že byla na dobré úrovni. Jako nejdůležitější hodnotím fakt, že se zde nepolitikaří, problémy se řeší otevřeně a věcně, bez ohledu na politickou příslušnost. Pokud máme na některé věci různé názory, tak se vždy o problému diskutuje ve snaze nalézt rozumné řešení, a to je to nejdůležitější. Za práci v roce 2013 děkuji všem zastupitelům města Dubí a nezbývá než popřát, abychom nadále pracovali ku prospěchu našeho města a k novým volbám došli v klidu a maximální možné shodě. Jak jsem uvedl, že v politickém životě města se toho moc v prosinci neudálo, tak v kulturním životě to žilo čile. Předvánoční čas byl pro mne příležitostí mnohých setkání, a to především s Vámi, občany našeho města. Byly to jednak tradiční adventní koncerty, ale rovněž setkání s dubskými ženami v Klubu žen, který se schází v Domečku u potoka, stejně tak setkání se ženami v Klubu seniorů, který má své zázemí v budově Městského kulturního zařízení, tradiční byla rovněž má návštěva v obou budovách domova důchodců. Rovněž jsem se setkal na předvánočním posezení s obyvateli Domu s pečovatelskou službou. Závěrem tohoto předvánočního období byla, v našem městě již rovněž tradiční, štědrovečerní bohoslužba, kterou v našem kostele sloužil pan farář Patrik Maturkanič. Dne 29. listopadu jsem měl možnost po více než třech letech se znovu setkat s panem Hieronymem Clary-Aldringenem, který k nám opět přijel na návštěvu. Podařilo se také navázat kontakt s farností kostela Santa Maria del Orto v Benátkách, o což jsme delší dobu usilovali, protože náš kostel je věrnou kopií tohoto benátského chrámu. Společně s panem farářem Patrikem Maturkaničem a panem biskupem Janem Baxantem jsme pozvali Otce Milana, který je představitelem tamní farnosti, na Dubské slavnosti a rádi bychom mu představili naše město, ale především kostel Neposkvrněného početí Panny Marie. I o tom jsme hovořili s panem Clary Aldringenem a ten rád slíbil podporu tohoto přátelství, protože část jeho rodiny v Benátkách žije. Jsem také často dotazován, jak se vyvíjí situace okolo dubské pošty. Zatím nemám žádné nové informace a pokračují jednání s regionální manažerkou České pošty s. p. paní Ing. Krepindlovou ve věci zřízení jedné centrální pošty pro město Dubí. Stále platí, že místem, o němž Česká pošta s. p. stále jedná, je stávající objekt Čtyřlístek. Jakmile budu mít k dispozici nové konkrétní informace, předám Vám je prostřednictvím Dubského zpravodaje. Pokud se podíváme z okna ven, tak nám ani nepřipadne, že je leden. Zima je k nám zatím vlídná, dosud jsme nezažili žádnou sněhovou kalamitu, což pro město znamená výraznou úsporu finančních prostředků, které bychom museli vynaložit na údržbu komunikací a chodníků. Nelze však pravděpodobně počítat s tím, že po této mírné, až netypické zimě přejdeme rovnou do jarních měsíců. Proto bych Vás rád, vážení občané, jako ostatně každý rok, poprosil o případnou pomoc s úklidem sněhu před Vašimi nemovitostmi. Je to sice povinností města, ale v případě delšího sněžení nelze udržet schůdné všechny chodníky ve stejném okamžiku. Za takovou případnou pomoc bych Vám rád již nyní poděkoval. Jako každý rok i letos proběhne zhodnocení roku uplynulého. Proto bych Vás rád pozval na tradiční setkání, kde bude právě skončený rok zhodnocen. Setkání s názvem Bilance 2013 se uskuteční ve středu dne 12. února od 17:00 hodin ve společenském sále Tereziných lázní. Určitě se zde dozvíte mnoho zajímavého z činnosti Městského úřadu Dubí i ze života našeho města v roce Na závěr svého prvního letošního slova přeji všem svým spoluobčanům ještě jednou vše nejlepší v novém roce 2014, pevné zdraví a samozřejmě i kousek toho nezbytného životního štěstí. Ať se každému podaří splnit jeho předsevzetí a ať je rok 2014 pro každého rokem dobrým. Za měsíc se těším zase na shledanou. Ing. Petr Pípal, starosta

3 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA RM na své schůzi dne 26. listopadu mj. projednala: Usnesení č. 1191/65/2013: RM po projednání: 1/ stanovuje termíny a dobu konání svatebních obřadů pro rok 2014 dle předloženého návrhu; 2/ určuje obřadní síň Městského úřadu Dubí jako úředně stanovené místo ke konání svatebních obřadů. (Termíny svatebních dnů najdete na str. 11 pozn. red.) Usnesení č. 1192/65/2013: RM po projednání schvaluje dle par. 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, přijetí účelové neinvestiční dotace na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotku SDH Dubí nasazenou v průběhu povodně v červnu 2013 od Ústeckého kraje v celkové výši Kč ,00 a uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace. Usnesení č. 1193/65/2013: RM po projednání: 1/ bere na vědomí zprávu o zhodnocení činnosti Pampelišky, o. p. s. na území města Dubí; 2/ doporučuje ZM uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3 na rok 2014 mezi městem Dubí a Pampeliškou, o. p. s., Velké Březno. (ZM na svém jednání dne ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2014 s tímto doporučením RM souhlasilo pozn. red.) RM na své schůzi dne 17. prosince mj. projednala: Usnesení č. 1206/66/2013: RM po projednání souhlasí se zveřejněním pronájmu nebytového prostoru veřejné jídelny v objektu Střední č. p. 120, Dubí. Usnesení č. 1207/66/2013: RM po projednání bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na zhotovitele akce "Výměna plynového kotle v budově tenisového areálu ve Sportovní ulici v Dubí 2, kterým se stala firma Megawatt s. r. o., Dubí 3. Usnesení č. 1208/66/2013: RM po projednání souhlasí s udělením výjimky ze směrnice č. 5/2008 o zadávání veřejných zakázek mimo zákon č. 137/2006 Sb. v platném znění pro rekonstrukci sítě veřejného osvětlení v lokalitě Údolí, Dubí, a tím vstoupit v přímé jednání se společností Marius Pedersen, a. s. Usnesení č. 1209/66/2013: RM po zveřejnění a projednání: 1/ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy se společností EP Renewables a. s. za účelem zřízení překladiště nadměrných konstrukčních částí větrných elektráren na po- zemku p. č. 349/4 o výměře m 2 za cenu Kč 100,00/m 2 /rok, p. p.č. 349/5 o výměře 1 639m 2 za cenu Kč 100,00/m 2 /rok, p.p.č. 1167/1 o výměře 987m 2 za cenu Kč 10,00/m 2 /rok, části p.p.č. 376/18 o výměře 3603m 2 za cenu Kč 10,00/m 2 /rok a p.p.č.376/13 o výměře 59m 2 za cenu Kč 10,00/m 2 /rok vše v k. ú. Cínovec na dobu určitou od do ; 2/ souhlasí se zpevněním nezpevněných ploch, které budou následně uvedeny do původního stavu; 3/ souhlasí s vjezdem přes zbývající část parcely č. 394/4, která je dopravně napojena na stávající komunikaci. Usnesení č.1215/66/2013: RM po projednání schvaluje SM 02/2013 Směrnice Provozní dokumentace informačního systému veřejné správy (ISVS) Usnesení č. 1216/66/2013: RM po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č. 46/2013 ve výši Kč ,00 Neinvestiční dotace na vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Usnesení č. 1220/66/2013: RM po projednání schvaluje Cíle kvality na rok 2014 ISO dle předloženého návrhu. (šl) Jako každoročně byl i v roce 2013 na programu prosincového zasedání Zastupitelstva města Dubí rozpočet na následující kalendářní rok. Rozpočet na rok 2014 byl schválen Zastupitelstvem města Dubí dne usnesením č. 442/21/2013. Podklady pro rozpočet předkládali vedoucí odborů městského úřadu, ředitelé škol a mateřských škol, vedoucí městského kulturního zařízení a velitel městské policie tak, aby byla finančně zabezpečena jak činnost všech orgánů a organizací ve městě, tak i jeho údržba a rozvoj. Rozpočet byl pro rok 2014 schválen jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 101,17 mil. Kč, výdaji ve výši 106,15 mil. Kč a schodkem ve výši 4,98 mil. Kč. Předpokládané příjmy města se oproti roku 2013 zvýšily, a proto město naplánovalo více výdajů v investicích a opravách. Rozpočet města tak, jak byl schválen, není žádné dogma, v průběhu roku bude provedena řada změn směřujících ke zpřesnění rozpočtovaných částek, nebo k rozšíření rozpočtu o další akce v případě, že se podaří získat zajímavé dotační prostředky. Na webových stránkách města je rozpočet města na rok 2014 zveřejněn v podrobném položkovém členění. Ing. Markéta Beránková, vedoucí finančního odboru MěÚ Dubí SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ Odstrojené vánoční stromky mohou občané města Dubí stejně jako v loňském roce do 15. ledna odkládat vedle nádob na směsný komunální odpad, odkud budou následně sváženy. Daniela Herinková, technický odbor MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ Střední 154, Dubí Telefon + Fax: , Tel.: Městská policie Dubí na konci roku umístila několik fotopastí do zahrádkářských kolonií, kde slouží k hlídání osob, které se kolem zahrádek pohybují a páchají zde majetkovou trestnou činnost. Pěší hlídky městské policie ve dnech, kdy jsou zahrádky opuštěné a jejich majitelé se na nich zdržují jen zřídka, provádí častý dohled na zahrádkách, ale i přesto se stává, že se zahradní chaty stanou terčem zlodějů. Proto se jako účinný nástroj zabezpečení zahrádkářských kolonií staly fotopasti, které zaznamenají veškerý pohyb a fotografie posílají na stálou službu městské policie. Ta podle fotografie na místo vyšle hlídku strážníků. Od doby, kdy se fotopasti začaly používat, se počet vykradených zahradních objektů snížil na minimum. Na druhé straně při podzimní instalaci fotopastí v zahrádkářské kolonii byli zaznamenáni majitelé zahrádek, jak zahradní odpad a již nepotřebné věci ze zahrad odvážejí do lesního porostu za ploty. Takto bylo zaznamenáno pět osob. Všemi případy se bude zabývat komise pro projednávání přestupků. Zahrádkářům ve správním řízení hrozí vysoké pokuty a uhrazení nákladů na odstranění skládky. Operátor kamerového systému spatřil muže v ulici Tovární, jak na dvoukoláku veze okap směrem do Novosedlic. Strážníci muže zkontrolovali u bývalého Řempa. Ten uvedl, že okap našel ve Mstišově. Na výzvu strážníků odvezl okap na služebnu městské policie, kde byl uložen. Muž je podezřelý, že se dopustil přestupku proti majetku, protože nalezenou věc neodevzdal, ale podle svého vyjádření chtěl zpeněžit ve sběrně. Strážníci v současné době takto řeší všechny sběrače kovů. Od tohoto opatření se snížil počet drobných krádeží kovových předmětů zejména ze zahrad. Operátor kamerového systému spatřil ženu, která má udělený zákaz pobytu na území města Dubí komisí pro projednávání přestupků, jak u pensionu Bolero nastupuje do vozidla Taxi. Přivolaná hlídka městské policie ženu zadržela a předala Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu. Muž z Dubí oznámil, že do prodejny tabáku v Bystřici přišel muž a z prodejny odcizil větší množství stíracích losů a z prodejny utekl. Oznamovatel muže velice dobře popsal. Strážníci na místo přivolali Policii ČR, jelikož se jednalo o podezření za spáchání trestného činu. Jeden strážník z hlídky zůstal na místě a dle zákona zajišťoval místo trestného činu a druhý strážník jel hledat pachatele trestného činu. V Pozorce byl strážníkem zadržen muž, který přesně odpovídal popisu hledaného. Muž se k činu přiznal, část odcizených stíracích losů měl stále u sebe, následně byl předán Policii ČR. Muž z Dubí oznámil, že na Sídlišti Družba leží muž a nehýbe se. Na místě byl nalezen 48 letý muž bez známek života. Strážníci se pokoušeli obnovit základní životní funkce, což se jim za pomoci defibrilátoru povedlo. Na místo přiletěl vrtulník záchranné služby. Strážníci prováděli nepřímou srdeční masáž zhruba po dobu jedné hodiny, a to do doby, kdy byl muž schopen převozu. Silně podchlazený muž byl vrtulníkem převezen do Motolské nemocnice v Praze v kritickém, ale stabilizovaném stavu. Žena z Dubí oznámila, že její manžel uklouzl na střeše rodinného domu a při pádu ze střechy se zachytil okapu. Strážníci na místo přijeli jen několik minut po oznámení. Muž visel na střeše zachycen za okap. Strážníci v daném případě musí požádat o spolupráci hasičský záchranný sbor, protože nejsou vybaveni na záchranné práce tohoto typu. Protože hrozilo, že se ještě do příjezdu hasičů muž ze střechy zřítí, vylezli strážníci na zmrzlou střechu a opatrně muže vytáhli do bezpečí. Celá věc se obešla bez zranění. Tomáš Pykal, velitel MP Dubí Poděkování strážníkům Městské policie v Dubí Děkuji touto cestou strážníkům Městské policie Dubí, jmenovitě p. Liboru Maříkovi a p. Lukáši Názlerovi za pomoc, kterou mi poskytli, po pádu ze střechy rodinného domu v ulici Bystřická, dne 13. prosince v dopoledních hodinách. Jejich zásah byl rychlý a profesionální. Nebýt jejich včasného příjezdu, byl můj život ohrožen. Ondřej Pokorný, Dubí 3

4 leden 2014 V DUBÍ SE ŠKOLÍ PRACOVNÍCI PEČUJÍCÍ O SENIORY V září r se v Ústeckém kraji rozběhl projekt financovaný Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem Prohlubování kvalifikace pracovníků v sociálních službách za účelem zlepšení kvality života seniorů. Příjemcem dotace je Mgr. Jitka Suchá, vzdělávací organizace akreditovaná MPSV. Samotná vzdělávací organizace funguje od roku 2011, ale její lektoři mají dlouholeté zkušenosti s vedením kurzů pro jiné subjekty a hlavně jsou z praxe. NÁVŠTĚVA DIVADLA V PRAZE Jako každý rok na podzim, tak i v loňském roce se uskutečnil zájezd na divadelní představení do Prahy. Vždy se snažíme vybrat takové představení, které přinese divákovi zábavu, ale zároveň je obsazeno i známými a oblíbenými herci. Vždyť jejich výkony na jevišti jsou stálou zárukou spokojenosti diváka. Vy, kteří jste pravidelnými návštěvníky, si jistě vzpomenete na Lásky paní Katty s Jiřinou Bohdalovou v hlavní roli, či na představení hry Na ústupu s vynikajícími hereckými výkony Ivy Janžurové a Františka Němce. Stejně tak by bylo možno vzpomenout i na další představení, která jsme zhlédli na jiných pražských scénách. Ne jinak tomu bylo na sklonku loňského roku, kdy jsme navštívili pražský Činoherní klub: pozvali jsme Vás na představení hry Léda z pera výrazného chorvatského dramatika Miroslava Krleži. Třebaže hra nese poněkud netypický a snad i určitým tajemnem zahalený název, tak se jednalo v nadlehčeném podání o manželsko- -nemanželskou povídku o touze, která nás bolestně a komplikovaně po celý život neopouští. V režii Ladislava Smočka na jevišti excelovali Petr Do projektu jsou zapojena čtyři zařízení Ústeckého kraje pečující o seniory: Městská správa sociálních služeb Kadaň, Penzion Pod břízami Chomutov, Domov seniorů Rezidence Tereza Dubí a Městská správa sociálních služeb Vejprty. V rámci projektu bude realizováno 20 kurzů pro další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, zejména se zaměřením na péči o seniory a osoby trpící různými formami demence (nejčastěji Alzheimerovou chorobou). Mělo by být proškoleno nejméně 100 osob, některé osoby budou proškoleny vícekrát (absolvují více kurzů). Nárožný, Ondřej Vetchý, Nella Boudová a Mojmír Maděrič. Všichni byli po právu odměněni velkým potleskem a my jsme se vraceli do Dubí s dobrou náladou a s pocitem nepromarněného večera. Jelikož představení v pražských divadlech jsou vesměs vyprodána, tak vstupenky se musí zakupovat s velkým časovým předstihem a stejně tak se musí zaplatit, a to plná cena vstupenky; divadla dnes vesměs neposkytují žádné slevy na vstupném, přičemž to nejnižší se pohybuje kolem Kč 300,00. A to je zřejmě důvod, proč se poslední zájezdy na divadelní představení nesetkávají s takovým zájmem z řad našich občanů, jak tomu bylo ještě řekněme před třemi lety. Je pro nás velice složité vstupenky nabízet třeba několik dní před představením cizím účastníkům, protože jsou prioritně určeny našim občanům. Město hradí cestu pohodlným autobusem do Prahy a zpět, samozřejmostí je, že autobus zvláště v nočních hodinách zajíždí do všech jeho částí, aby nikdo nemohl argumentovat výtkou, že by se představení rád účastnil, ale nemá možnost se dostat kupř. z Dubí do Bystřice; ovšem hradit zároveň i vstupenky nebo na ně nějakou částkou přispívat není v našich finančních možnostech. První dva kurzy již byly realizovány pro Městskou správu sociálních služeb Vejprty během měsíce října loňského roku, v měsíci listopadu proběhl první kurz pro pracovníky Domova seniorů Rezidence Tereza v Dubí. Další kurzy pak probíhaly během listopadu r Projekt je plánován také na celý rok 2014 a leden a únor roku 2015, kdy se uskuteční dalších 15 kurzů. Všechny kurzy jsou akreditovány MPSV a jejich absolvování se tedy započítává do každoročního povinného vzdělávání pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a vedoucích pracovníků v délce 24 hodin a bude pro pracovníky poskytováno zdarma. Kurzy by měly přispět k udržení a zlepšení kvality poskytování sociálních služeb v Ústeckém kraji a také znamenají pro organizace určitou úsporu finančních prostředků. Mgr. Jitka Suchá V dalším roce právě z výše nastíněného důvodu budeme muset zvážit zájezdy do pražských divadel. Abychom měli tento argument podložený, provedeme prostřednictvím Dubského zpravodaje anketu mezi Vámi, abychom zjistili, zda máte zájem o představení v některém z pražských divadel a kde je základ Vašeho klesajícího zájmu o návštěvu divadla. Oceníme Vaše názory i případné náměty. Třebaže dubští senioři mají nadále možnost využívat oblíbené a výrazné slevy na Senior pas v Krušnohorském divadle a Domě kultury v Teplicích, kde se rovněž zájezdová představení pražských divadel konají, jsme přesvědčeni, že atmosféra pražského divadla je nenahraditelná. Anna Gürtlerová, MKZ SPOLUPRÁCI NA AKCI ZEBRA S DĚTMI VE ŠKOLE 4 Dům dětí a mládeže v Teplicích pořádal dne 12. prosince soutěž a hru Zebra s dětmi ve škole. Tato soutěž byla připravena pro žáky 3. ročníků základních škol v programu prevence dopravy a nehod, prevence úrazů a první pomoci. Soutěž byla složena ze školního a městského kola. Školní kolo soutěže vypracovali žáci společně s učitelem a nejlepší tři žáci z třetích ročníků se účastnili městského kola soutěže. Městské kolo se skládalo z kvízů, otázek a úkolů, které žáci v daném časovém limitu řešili. Hodnoceni byli odbornou porotou. Porota pracovala ve složení: pan Vít Maťha zástupce velitele Městské policie Dubí, pan Ota Rössler, strážník Městské policie Dubí, paní MUDr. Alice Sýkorová, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, pan Miroslav Šimek a pan Bc. Andreas Werner strážníci Městské policie Teplice. Žáci si formou této soutěže nejen posílili vědomosti o dopravní výchově, možných rizicích a mimořádných událostech, ale také ukázali své dosavadní znalosti. V této soutěži byli velice úspěšní. Soutěž Zebra s dětmi ve škole byla žáky i učiteli velice kladně hodnocena. Zúčastnilo se celkem 9 základních škol města Teplice, města Dubí, Bystřan, Novosedlic a Proboštova. Celkem se soutěže zúčastnilo 27 žáků. Velice děkuji za výbornou spolupráci všem partnerům této akce a velice děkuji za odměny, které soutěžícím dětem poskytli. Partneři akce Zebra s dětmi ve škole jsou: Městská policie Dubí, Městská policie Teplice, Krajská zdravotní, a. s. Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Skupina ČEZ, Město Teplice, IV-nakladatelství. Velice Vám děkuji. Petra Filipová, organizátor akcí s preventivním programem estetické oddělení, DDM Teplice

5 NA SLOVÍČKO... Pan Milan Nový, občan našeho města, je významný letecký modelář a fotograf. Na počátku tohoto měsíce se dožil životního jubilea a při této příležitosti jsem ho požádal o krátký rozhovor. a lepidla UHU atd. A tak kvalita našich modelů vzrostla a staly se podstatně lehčími, a tím dosažené výsledky byly minimálně o třídu lepší. Doba i v modelářství pokročila tak daleko, že i na mých modelech jsou používány materiály známé i z F1 jako např uhlíkové materiály. a Karla Zicha, který se vždy těšil na moje fotografie z jeho koncertů. Pane Nový, zavzpomínejte na Vaše začátky v leteckém modelářství? V roce 1952 jsme se ve škole v Běhánkách dozveděli o činnosti Aeroklubu v Sovově ulici v Teplicích, který tehdy vedl učitel a zároveň mistr sportu Oldřich Procházka. Přihlásil jsem se ze třídy se svým spolužákem Herbertem Müllerem a začali jsme tramvají dojíždět do modelářské dílny v Trnovanech. Tady jsme začali stavět první volné modely větroňů Sova, Šohaj a následně soutěžní modely kategorie A2, modely s gumovým pohonem a upoutané motorové modely. Vznikem Svazarmu jsme byli přeřazeni dle výkonnostních stupňů A, B, C, a tak jsme se mohli zúčastnit modelářských soutěží Svazarmu, který nám zajistil lepší materíální podmínky. Jak jste v těchto dobách řešili materiálové zajištění? V tehdejších mých začátcích nebyl mimo dřevěných lišt, lepidla Kasein, bambusu a pediku či potahového papíru Kablo žádný jiny výběr. Až v polovině šedesátých let se k nám začaly dovážet profesionální modelářské materiály jako např. balsa, potahový papír Modelspan Jakých úspěchů v leteckém modelářství si ceníte nejvíce? Mými největšími úspěchy jsou 7 x tituly Mistra České republiky v kategorii F1B modely poháněné gumou, a to počínaje rokem 1955 až do současnosti. Ale hlavně si cením několika vítězství a umístění na předních místech světového poháru a dvojnásobného titulu Mistra Evropy 2008 z Bulharska a 2010 z Turecka a několika předních umístění z Mistrovství světa z USA, Ukrajiny, Chorvatska, Argentiny a z Mistrovství světa 2013 ve Francii, druhé místo v Poháru národů (za týmem USA) při účasti 43 zemí světa. Mnozí, a to nejen v našem městě Vás znají jako významného fotografa. Nač jste se v této oblasti nejčastěji zaměřoval? V oblasti výtvarné fotografie to byla témata jako např. akty, krajiny a veškerá reportážní témata včetně pop, rock a dalších hudebních žánrů. Vím, že v roli fotografa jste měl možnost se setkávat rovněž s populárními zpěváky. Podělte se s našimi čtenáři vzpomínku na někoho z nich Chtěl bych vzpomenout výborného jazzmana a mého kamarada mimo jiné i dobrého modeláře Jana Spáleného z Pyšel, s kterým se setkávám i v současnosti na letišti. Dále na Hanu Zagorovou, Helenu Vondráčkovou, skupinu Olympic, Fešáci, Spiritual Kvintet Dodnes je významná fotografická skupina TOTAL, u jejíhož vzniku v Teplicích jste stál. Kdy byla založena, setkáváte se dosud? Připravujete nějakou výstavu, kde by bylo možno zhlédnout některé z fotografií? Skupina fotografů TOTAL vznikla kolem roku 1969 odtržením od fotokroužku Bonex a pokračovali jsme obesíláním fotosoutěží a fotosalonů po celém světě do roku V této době skupina působila v našem městě pod někdejším Kulturním a společenským střediskem. Členové skupiny stále působí a každý čtvrtek se pravidelně po čtyřiačtyřicetiletém přátelství setkávají po teplických hospůdkách. Poslední vernisáž s názvem Ještě nejsme do šrotu se konala v únoru 2013 v jízdárně teplického muzea. Od Vašeho narození žijete v Dubí. Jaká jsou Vaše oblíbená místa v Dubí a jeho okolí pohledem Vás jako fotografa? Od mého dětství jsme koncem 40. let s kamarády běhávali po běhánských kameništích, na Kudrák (Husův vrch), pak samotné Dubí, Mstišov, Sedmihůrky, Vitiška nad Mikulovem, Komáří vížka, oblíbené místo u bývalého lyžařské skoku přes Milberk do Starých Běhánek a mnoho dalších. Dubí a jeho okolí mně poskytovalo a poskytuje mnoho krásných míst, která se objevovala na mých fotografiích Rád bych touto cestou popřál všem čtenářům Dubského zpravodaje vše nejlepší do nového roku. Za rozhovor s přáním všeho nejlepšího k narozeninám děkuje Jiří Šiller 5

6 leden 2014 ANDĚLSKÉ ODPOLEDNE S NADÍLKOU VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ V den, kdy chodí čerti, Mikuláši a andělé jsme v naší školní družině uspořádali andělské odpoledne, na které jsme se připravovali delší dobu. Děti si se svými vychovatelkami vyráběly andělská křídla a andělské čelenky. Ve čtvrtek jsme se oblékli do modrého a bílého oblečení, nasadili jsme si křídla a čelenky a družina byla plná andělů. Odpoledne jsme začali nadílkou plnou vitamínů. Poté následovala andělská diskotéka. Odpoledne se povedlo a všichni byli spokojeni. Vychovatelky ze školní družiny v Dubí 1 PEČENÍ CUKROVÍ V pátek před I. Adventní nedělí v odpoledních hodinách v mateřské škole Mstišov probíhala akce Rodiče s dětmi pečou a zdobí vánoční cukroví. Po příchodu do MŠ maminky, tatínkové a babičky obdrželi od paní kuchařky tácek s již upečeným lineckým cukrovím a dvěma válečky těsta na vanilkové rohlíčky a pracny, společně s dětmi slepovali linecké cukroví, tvořili vanilkové rohlíčky a plnili formičky na pracny. Připravené rohlíčky a pracny na plechu dávali paní kuchařce, která cukroví upekla. Děti si cukroví odnesly v ozdobených košíčcích, které si samy nazdobily. Během pečení děti zazpívaly vánoční koledy za doprovodu klavíru a celá akce se nesla v klidné a radostné vánoční atmosféře. Kolektiv učitelek MŠ Mstišov VÁNOČNÍ SBÍRKA ŠKOL PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA Rok se s rokem sešel a náš parlament opět vyhlásil předvánoční sbírku krmení a dalších potřebných věcí pro opuštěná zvířátka v útulku. Žáci se tohoto úkolu chopili svědomitě, pejskům a kočičkám, kteří nemají domovy, nosili nejen různé dobroty, ale i potřebné věci jako pelíšky, deky či hračky. Doufáme, že tyto dary potěší opuštěná zvířátka v předvánočním čase. Za pomoc děkujeme všem, kteří nějakým způsobem do sbírky přispěli. Za ZŠ Dubí 1 Hana Durneková 6 Již třetím rokem na naší škole v Dubí 2 proběhla sbírka darů pro Fousek o. s. Celý prosinec mohly děti pod vánoční stromeček v každé třídě nosit dobrůtky, ale i hračky a jiné potřebné věci pro kočičky, případně pro pejsky. Samozřejmě jsme si s dětmi povídaly o osudech opuštěných zvířátek, o lidech, kteří jim obětavě pomáhají. Také o zodpovědnosti, kterou přebíráme, když si nějaké zvířátko domů pořídíme. Velké poděkování patří ochotným rodičům, kteří tyto dárky zakoupili. Jsme rády, že dětem a jejich rodičům není osud opuštěných zvířátek lhostejný. A všem lidem pracujícím pro Fouska přejeme co nejvíce hodných a především zodpovědných lidí. Mgr. Anastázie Fialová

7 SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘŮ V pátek 29. listopadu jsme se společně s rodiči a dalšími příbuznými našich školáků sešli u nás ve škole na Slabikářové slavnosti. První třída se proměnila v divadelní sál a prvňáčkové předvedli divákům, co vše se dá naučit za pouhé tři měsíce. Recitovali básničky, zpívali písně, zahráli si v několika pohádkách a své vystoupení zakončili společným kamarádským tancem. Ve světlech blikajících kamer a fotoaparátů zažili pocity velkých hvězd a byli odměněni zaslouženým potleskem. Poté byli staršími žáky pasováni na čtenáře a dostali svůj Slabikář. Děkujeme rodičům za krásně strávené odpoledne a za spolupráci při video dokumentaci celé akce. Třídní učitelky 1.A Michaela Štarková a 1.B Monika Moulisová LVÍ OČKO Je zrak důležitý? Díky projektu LVÍ OČKO proběhlo v listopadu v našich mateřských a základních školách (první třídy + přípravná třída) screeningové vyšetření zraku dětí kamerou Plusoptix A09. Projekt Lví očko byl již v minulosti realizován Lions Clubem Plzeň Bohemia s velkým úspěchem, proto jsme jej chtěli realizovat také u nás. Toto vyšetření bezplatně provedla firma KN Optik Teplice, jmenovitě optometristka paní Kateřina Novotná. Vyšetření zraku dětí se zaměři- lo na hodnoty refrakce rakce obou očí, symetrii os a šilhavost. Odbor školství a sociálních věcí DROGÁM A NEVÁZANÉMU SEXUÁLNÍMU ŽIVOTU DOKÁŽEME ŘÍCI NE I tento rok proběhla na ZŠ Dubí 2 přednáška p. Pavla Pabiána na téma Prevence drogové závislosti, AIDS a dalších negativních jevů. Naši osmáci a deváťáci poslouchali s velkým zaujetím. Oslovila je adresnost celé přednášky, která byla postavena na příbězích konkrétních lidí, dětí přibližně stejného věku, které ve svém životě již stihly učinit fatální chyby. Vše doplňovala sugestivní počítačová prezentace a několik videí. Žáci uvítali i otevřenost přednášejícího, který jim přiblížil i své vlastní životní zážitky a zkušenosti z práce s takto postiženými lidmi. V diskusi děti potvrdily, že bohužel přes všechny snahy jsou drogy stále velmi dostupné. Celá přednáška byla velice emotivní a děti odcházely s pocitem, že důležitá rozhodnutí ve svém životě nemají uspěchat. Děkujeme přednášejícímu a doufáme, že se nám společnými silami podaří naše děti naučit, jak se mají v životě správně rozhodovat. Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2 PODĚKOVÁNÍ ZA KRÁSNÉ CHVÍLE Ve středu 11. prosince uspořádali žáci 2. stupně ZŠ Dubí 2, a to především šesťáci a sedmáci slavnostní rozsvícení vánočního stromečku. Tuto akci spojili s dobročinným jarmarkem svých výrobků. Děti se rozhodly část takto získaných peněz poslat organizaci Člověk v tísni na projekt Slepice pro Afriku a část dát Občanskému sdružení Fousek na dárky pro zvířátka. Děkujeme za skvělý zážitek paní učitelce Lence Kremlové, která vše zorganizovala a nacvičila s hudebním kroužkem krátký kulturní program. Poděkování patří i paní učitelce Velině Bláhové, která s dětmi nádherně vyzdobila školu, a paní učitelce Lence Minaříkové, která se se svými páťáky k celé akci připojila. Nejenom my rodiče, ale i ostatní návštěvníci jsme byli velice spokojeni. Děti zářily štěstím, že se jejich výrobky doopravdy líbí, a dospělí se v době adventu na chvilku zastavili a popovídali si u čaje a cukroví. Děkujeme a doufáme, že z tak vydařené akce se stane tradice. Za zúčastněné rodiče manželé Emmerovi, Marie Pospíšilová, Zlatuše Yassinová a rodina Veselých Název Vyšetřeno Hraniční hodnoty (doporučeno sledovat a řešit s očním lékařem) Astigmatismus mus refrakční velmi častá vada (způsobuje, že dopadající paprsky světla se špatně lámou, proto se zují dobře na sítnici a tím vzniká neostrý obraz krátko/dalekozrakost) nezobra- Hypermetropieetropie dalekozrakost (ostrý obraz se vytváří za sítnicí a na sítnici vzniká obraz neostrý špatná viditelnost na dálku i na blízko, únava očí a bolest hlavy) Amblyopie tupozrakost (snížení zrakové ostrosti vidění způsobené útlumem z nečinnosti oka) MŠ 168 dětí ZŠ 65 žáků Celkem

8 leden 2014 VÁNOCE V ZUBRNICÍCH I přes nepřízeň počasí jsme se vydali s dětmi na sobotní výlet za vánoční atmosférou do skanzenu v Zubrnicích. Hned u vchodu nás překvapil krásný betlém a nebyl poslední. V roubené patrové budově si děti mohly nazdobit perníčky, koupit bramboráčky, zelňáky, koláčky a ochutnat vánočky, které tam v kachlových kamnech pekly ženy v krojích. Prohlédli jsme si i spoustu nářadí, které používali naši předkové. U staré stodoly jsme zhlédli představení o betlémské hvězdě, které se nám moc líbilo. Na řemeslném trhu se prodávaly zajímavé upomínkové předměty. Po prohlídce výstavy betlémů jsme se v místní hospůdce zahřáli čajem a snědli si svačiny. Byli jsme se také podívat ve staré vesnické škole, kde si děti mohly vyrobit vánoční ozdoby a pouštět si lodičky. Náš výlet jsme zakončili návštěvou kostela Máří Magdalény, kde nám zahrála dudácká kapela krásné lidové písničky a koledy. Přesto, že jsme řádně promrzli, krásně jsme si užili sobotní odpoledne 14. prosince v Zubrnicích a těšili jsme se, že do Vánoc už není daleko. Leona Jurčová CHYBÍ VÁM VAŠE DIOPTRICKÉ BRÝLE? ASI JSOU U NÁS V PERSPEKTIVĚ Novinářka Lidových novin Petra Procházková přijela 2. prosince z Prahy do Střední školy sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborné školy v Dubí sice nachlazená, ale s energií za dva. Za občanské sdružení BERKAT převzala od žáků a studentů nasbírané brýle v rámci sbírky BRÝLE PRO AFGANISTÁN. Cílem celé sbírky bylo shromáždit funkční dioptrické brýle, které už jejich majitelé nenosí či nepoužívají, a zprostředkovat jejich předání potřebným. Sdružení pomáhá dětem, ženám a dalším v Čečensku, Afghánistánu i uprchlíkům v České republice. Výsledek sbírky je 510 ks dioptrických brýlí a 40 ks slunečních brýlí. Petra Procházková žáky a studenty seznámila s motivy své práce i s tím, co to vše obnáší zorganizovat jakoukoliv pomoc mimo hranice naší země a oni tak získali informace o konkrétních osudech lidí, kterým sdružení BERKAT pomáhá. V preambuli sdružení je uvedeno: Berkat pomáhá nám, Evropanům, být lepší. Konkrétně i všem dobrovolníkům a příznivcům, kteří nevidí jen svůj vlastní prospěch, ale pomáhají tam, kde je to třeba. Studenti školy Perspektiva skončili s akcí Brýle a rozhodli se, že budou pomáhat sdružení BERKAT i dál třeba nákupem školních tašek nebo bot pro děti, které v zimě často i v 20 stupňových mrazech chodí v roztrhaných sandálech. Možná někomu vyvstane na mysli otázka, proč pomáhat daleko za hranicemi naší země, když pomoc potřebuje mnoho lidí ve městě a v místě, kde žijeme. Odpovědí může být i to, ať každý pomáhá tam, kde to umí. Důležité je nemyslet sobecky a v případě pomoci lidem odlišných kultur nesmí být snahou přesvědčovat je, že my jsme ti lepší. To je pro studenty sociální práce jedna z důležitých zásad. Partnerskými organizacemi byly školy: ZŠ Stínadla, ZŠ Zabrušany, ZŠ Buzulucká, ZŠ Kostomlaty, ZŠ Maršovská, ZŠ Edisonova, ZŠ Prosetice, ZŠ Bystřany, ZŠ Dubí 1 a dále Město Dubí, Koblihárna Teplice, Skautská klubovna U Plavecké haly Teplice, VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín SŠS PERSPEKTIVA A VOŠ, s.r.o. MĚSÍC LISTOPAD V DUBÁNKU Buchy, buchy, buch! V domě straší duch, ozývalo se první listopadový den v Mateřské škole Dubánek, kde děti v převlecích za tajemné bytosti i dýně plnily úkoly na halloweenské stezce odvahy, která vedla od sklepa až na půdu. Kromě nevšedních zážitků z vydařeného dopoledne si každý odnesl malou odměnu a hlavně motivaci pro následující nedělní akci s rodiči Zamykání lesa. Pochmurné podzimní počasí pomohlo vytvořit tajuplnou atmosféru, děti, rodiče i prarodiče se orientovali po trase pomocí dýňových světýlek, společně překonávali překážky, soutěžili i tvořili z přírodnin. V cíli děti symbolicky zamkly les a odcházely domů s diplomem a přívěškem v podobě dubánka. Za kolektiv pedagogů Dagmar Riesová EXPERIMENTÁLNÍ NAUKA Experimentální nauka pro starší a pokročilé v ZUŠ Dubí začala letos s již čtvrtým během. Jedná se o dvouletý cyklus, kdy se v prvním roce seznámí účastníci seminářů s historickými slohy, které zasáhly naše území a v následujícím roce získají informace o tzv. velkých světových kulturách minulosti. Součástí jsou exkurze a výlety nejen do okolí, ale i do vzdálenějších míst. Na snímku jsou účastníci první exkurze Po stopách zaniklého kláštera královny Judity v Teplicích. Eva Valtová 8

9 SVĚCENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ V PDSS DUBÍ Náš domov dne 12. prosince pořádal unikátní akci, kdy ve spolupráci se sponzory a příznivci domova proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Farář farnosti Dubí, Novosedlice a Cínovec P. ThDr. Prokop Patrik Maturkanič, PhD. nám řekl pár milých slov, posvětil adventní věnce a poté se s klienty pomodlil. Celá akce proběhla v příjemné náladě adventního času a za vůně výborného závinu, svařeného vína a punče. Bylo možné si za symbolickou cenu koupit také malou upomínku z dílny našich klientů. Pro velký úspěch jsme se rozhodli tuto akci opakovat i v příštích letech. Pan farář nás bude pravidelně navštěvovat i nadále. O dalších akcích se můžete informovat na našich webových stránkách: nebo na facebooku: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb p.o. Dubí-Teplice. Za celý domov Vám přeji hodně zdraví a štěstí v novém roce Barbora Haincová, Dis., vedoucí sociální terapie v PDSS Dubí HISTORICKÉ DUBÍ Naše paní ředitelka, jelikož je kronikářkou města Dubí, připravila pro děti projekt, který se týkal historie města Dubí. Děti samy pátraly po původních stavbách, obchodech, továrnách, podnicích a sháněly si o jednotlivých objektech informace. Při hledání si na pomoc půjčily i dubskou kroniku. Děti například zjistily, že dubský kostel je stejný jako v Benátkách, nebo že v Dubí bývala tři kina. Projekt byl zakončen besedou, při které si žáci uvědomili, jak moc vlastně mají naše město i školu rádi. Naše škola je sice malá, ale za to jsme tu taková jedna velká rodina. řekla na závěr projektu Kačka Smékalová z 8. třídy. Leona Kosová, ZŠ Dubí 2 NEINVESTIČNÍ DOTACE NA ROK 2014 Zájemci o dotaci na činnost svých klubů a spolků pro rok 2014 musí odevzdat vyplněnou žádost na informačním středisku Městského úřadu v Dubí nejpozději do 31. ledna Žádost je ke stažení na v sekci formuláře-žádosti, Městské kulturní zařízení. Vyzvednout si ji můžete rovněž osobně v kanceláři MKZ, Školní nám. 588, Dubí 1, a to počínaje dnem 6. ledna vždy každé pondělí od 8:00 do 17:00 hodin. Anna Gürtlerová BETLÉMSKÉ SVĚTLO V DUBÍ I v letošním roce měli občané našeho města možnost získat Betlémské světlo. Nabídku odnést tento plamínek využilo v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí a posléze rovněž v kapličce v Pozorce a ve Mstišově více než sto dubských rodin. Nejen štědrovečerní, ale i sváteční atmosféru Božího hodu a sv. Štěpána tak tento vzácný plamínek umocnil. Jana Dudysová 9

10 leden 2014 OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTNÍMI KONCERTY 2013 Jako každý rok proběhly v prosinci Adventní koncerty, pořádané Městským kulturním zařízením na čtyřech místech našeho města. První se uskutečnil v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci za hudebního doprovodu studentů Konzervatoře Teplice a manželů Valtových. Druhý a třetí se uskutečnil v kapličkách v Pozorce a ve Mstišově, kde dubské děti svým zpěvem vánočních písní navodily krásnou atmosféru blížících se svátků. Poslední koncert v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí se nesl v duchu tradičních českých Vánoc v podání komorního souboru Musica Puella. Všem zúčastněným patří veliké poděkování za příjemnou předvánoční atmosféru a též děkujeme Osadnímu výboru v Pozorce za přípravu pohoštění během 2. adventního koncertu Lenka Bláhová, MKZ 10

11 V HLAVNÍ ROLI PAPOUŠEK Plyšový maňásek ze světa opeřenců byl letos v ZUŠ obsazen do hlavní role v detektivním pásmu pro mateřské školy z Dubí. Tato nová forma výchovných koncertů se setkala s velkým ohlasem u malých posluchačů. Pod pedagogickým a režijním vedením pedagogů Evy Studničkové a Evy Valtové Papoušek provedl děti předvánočním obdobím, od podzimního odlétání ptáčků do teplých krajin přes sběr bylinek k dávným babkám kořenářkám a od nich pak k pečení vánočního cukroví. Účinkujícími byla skupinka žáčků z nižších ročníků hudebních nauk, ale do děje byli zapojeni i posluchači, mezi nimiž se objevili i školáci z družiny ZŠ Dubí 2. Pochvala patří nejen aktérům ze ZUŠ, ale i všem učitelkám z mateřských škol, které dovedly na vystoupení i tříleté děti, a bylo potěšením vidět, jak si s takovými pucíky ví báječně rady. Přejeme jim i nám v nastávajícím roce zdraví a hodně síly do další práce! Eva Valtová, ředitelka ZUŠ INZERCE STOB Kurz snižování nadváhy KDY od každé pondělí od 17:00 hod. do 19:00 hod. (12 lekcí - 12 týdnů) KDE MKZ, Školní nám. 586, DUBÍ CENA Kč 2 250,00 Kurzy jsou určené i pro diabetiky, jako výživový poradce nabízím i individuální kurzy celoročně. Kontakty tel.: , , OMLUVA VZPOMÍNKA Na Boží hod vánoční došlo ke zcela výjimečné politováníhodné situaci, kdy hřbitov v Novosedlicích byl otevřen až v hodin. Omluva tedy patří Vám všem, kteří jste se o tomto svátečním dopoledni nedostali ke hrobu svých blízkých. V případě nutnosti se obracejte na Městskou policii Dubí (telefon: ), která zajistí otevření hřbitova. Pro úplnost ještě dodávám, že vstup na novosedlický hřbitov v době platnosti středoevropského zimního času je možný jak hlavní, tak rovněž tzv. zadní bránou z Bystřické ulice denně od 8.00 do hodin. Jiří Šiller a Správa hřbitova Novosedlice Nezemřely jsme, neboť víme, že budeme žít stále v srdcích těch, kteří nás nepřestanou milovat. 27. ledna tomu bude 15 let, co nás navždy opustila bez slůvka rozloučení naše milovaná maminka, babička, tchyně paní Zita Stehlíková z Dubí ledna uplyne krutý rok, co nás také náhle bez slůvka rozloučení opustila naše sestra, teta, švagrová, paní učitelka Mgr. Marie Stehlíková z Dubí 2. S láskou vzpomínají Eva a Jaroslav, Zita a Martin, František, Kateřina, Vilém a Verunka, Jára s Kristýnkou. STANOVENÉ TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ PRO ROK 2014 Obřadní síň Městského úřadu Dubí od 9:00 do 13:00 hodin (schváleno RM dne , usn.č.801/44/2012) každý pátek před svatební sobotou. GRATULACE Měsíčník DUBSKÝ ZPRAVODAJ vydává Město Dubí, Ruská 264, DUBÍ, IČO evidenční číslo MK ČR E vychází v Dubí 12. den v měsíci v nákladu 2000 výtisků Redakční rada: Mgr. Soňa Kosová - šéfredaktorka, Martin Dlouhý - redaktor, Anna Gürtlerová - redaktorka, Jiří Šiller - redaktor Sazba a tisk: ALWAC, a. s. Dne 21. ledna oslaví 75. narozeniny paní Františka Beránková z Dubí. Do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje manžel Stanislav s rodinou. U příspěvků delších než rozsah A4 si redakce vyhrazuje právo obsah bez porušení smyslu přiměřeně zkrátit. Příspěvky, náměty a dotazy do Dubského zpravodaje zasílejte na Městské kulturní zařízení nebo telefonujte na nebo či mailujte na: Příspěvky do DZ zasílejte zásadně formou přílohy. Nevlastníte-li počítač s připojením na internet, využijte této služby v knihovně. Uzávěrka Dubského zpravodaje je vždy 25. dne v měsíci. Nezaručujeme, že příspěvky došlé po tomto datu budou zařazeny. Nevyžádané rukopisy nevracíme. 11

12 leden 2014 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ ZÁPISY DO 1. TŘÍD ZŠ Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177 Vás zve na ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD pro školní rok 2014/2015 Základní škola Dubí 2, Tovární 110 Vás zve na ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD pro školní rok 2014/2015 Zápis se koná v pátek 17. ledna od 14:00 do 17:00 hodin a v sobotu 18. ledna od 9:00 do 12:00 hodin v budově ZŠ Dubí 1, Tovární 364 Rodiče prosíme, aby s sebou přinesli vyplněný zápisový list (pokud ho nemáte, obdržíte ho při zápisu), svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Dále prosíme rodiče, pokud se z jakéhokoliv důvodu nemohou dostavit s dítětem k zápisu, aby nám to oznámili na telefonní číslo Mgr. Jan Holub, ředitel školy v pátek 17. ledna 2014 od 14:00 do 17:00 hodin a v sobotu 18. ledna 2014 od 9:00 do 12:00 hodin v budově 1. stupně ZŠ, Dlouhá 167 Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli vyplněný zápisový list (pokud ho nemáte, obdržíte ho při zápisu), svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Dále prosíme rodiče, pokud se z jakéhokoliv důvodu nemohou dostavit k zápisu, aby nám to oznámili na telefonní číslo Mgr. Soňa Kosová, ředitelka školy 12

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 19. 12. 2013 v 13,00 hodin

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zpravodaj 4. Vánoce 2011

Zpravodaj 4. Vánoce 2011 Zpravodaj 4 Vánoce 2011 Milí přátelé, pozdravujeme vás v adventním čase a přejeme vám radostné Vánoce a rodinnou pohodu. Dětem navíc přejeme, aby pod stromečkem našly to, co si nejvíc přejí. Aby měly nejen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Kronika školní rok 2006/2007

Kronika školní rok 2006/2007 Kronika školní rok 2006/2007 Střední škola a Základní škola Pionýrů 767, Frýdek Místek 738 02 pracoviště Pržno Odloučené pracoviště Pržno, Ústav sociální péče Náš Svět. Začal nám Nový školní rok 2006/2007

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více