75 let nové školy. Nový Hradec Králové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "75 let nové školy. Nový Hradec Králové"

Transkript

1 75 let nové školy Nový Hradec Králové

2 Motto: Napodobujeme tedy nebeské slunce, které osvětluje, zahřívá a oživuje celou zemi, aby vše, cokoli může žíti, zelenati se, kvést a nésti ovoce žilo, zelenalo se, kvetlo a neslo ovoce. * * * Jan Ámos Komenský 2

3 Obsah Historie vzniku škol na Novém Hradci Králové. 3 Stavba nové školy 9 Slavnostní otevření nové školy let rozvoje škol 17 Vzpomínky pamětníků. 25 Abecední seznam pedagogů. 29 V jubilejním roce Poděkování

4 Historie vzniku škol na Novém Hradci Vznik první školy na Novém Hradci Králové souvisí se stavbou hradecké pevnosti, v jejímž důsledku obec Nový Hradec Králové v roce 1766 vznikla. Děti z několika málo prvních domků docházely do školy v Hradci Králové, ale již v roce 1769 nařídilo zemské gubernium, aby zl., které obec získala za zboření kostela sv. Jakuba na Pražském Předměstí, bylo použito na stavbu kostela, obydlí pro kněze a školy na Novém Hradci Králové. 19.června 1769 vyměřil hradecký stavitel František Kerner staveniště pro všechny tři budovy. Škola byla dokončena v roce 1772, v témže roce zde bylo zahájeno vyučování. Byla jednotřídní, děti z Nového Hradce, Třebše, Kopce sv. Jana, Kluků a Lhoty pod Strání vyučoval František Tomeš. V roce 1791 měla 184 žáků. V roce 1818 byl ustaven ve škole pomocník. Vyučovalo se stále v jedné učebně. Počet žáků si v roce 1832 vyžádal rozšíření školy o jednu třídu a přístavbu školní budovy, jež byla zvýšena o jedno poschodí. Do školy docházelo 353 dětí. Od školního roku 1873/74 byla škola trojtřídní. V roce 1875 dochází k rozdělení třetí třídy na chlapeckou a dívčí. Od byla škola pětitřídní se 482 žáky, všechny třídy byly smíšené. Od roku 1824 po celých 48 let byl v novohradecké škole učitelem a zároveň správcem školy V. Pilnáček, který zanesl tuto učební osnovu pro druhou třídu do pamětní knihy školní: 4

5 Opis z formuláře. Wýznam Přednášených učbozástojů dítkám druhé třídy školy novohradecké v roku Pá Křest. katol. náboženství. 2. Čtení s pravidli v čtverém zpusobu liter. 3. Kraso-psaní v dvojím zpusobu liter. 4. Dobropis s pravidli a mluvnicí. 5. Počítání z paměti ( rozlič. zpusobem ) dle čtyř početních zpusobu. 6. Počty s členkami, čtyry početní zpusobove, až po třioudní počet, dle české váhy a míry. 7. Některé známosti z popsání českého království. 8. Štěpařství. Některé známosti z štěpařství. 9. Zpěv některých písní školních a kostelních písní. Stará škola, později radnice 5

6 V roce 1888 postavil hradecký kanovník a kapitulní děkan Eduard. Prašinger opatrovnu, v níž vyučovaly řádové sestry. Až do roku 1943 byla opatrovna samostatnou institucí, v roce 1943 přešla pod správu obecné školy. Otevření další třídy v roce 1889 donutilo správu města ke stavbě nové školní budovy. V roce 1893 se začaly čtyři třídy učit v nové škole, kde se nacházela i sborovna a kabinet. Náklady na stavbu nové školy hradila obec zavedením pivní dávky. Tato nová škola byla postavena na školní zahradě a se starou budovou, kde se vyučovalo i nadále, těsně sousedila. V době postavení školy byl řídícím učitelem Václav Machek, který měl mimo jiné i zásluhu na otevření živnostenské školy pokračovací v roce V roce 1904 byl z iniciativy řídícího učitele a místní školní rady založen při škole polévkový ústav. V letech první světové války rozšířil svou činnost a vytvářel polévky i pro chudé dospělé osoby a pro děti v opatrovně. V roce 1905 měla škola 7 tříd a jednu pobočku, v roce 1907 pět tříd, dvě definitivní a dvě prozatímní pobočky. Ve školní roce 1909/10 měla škola celkem 10 tříd. Již před první světovou válkou se snažila správa školy prosadit stavbu další školní budovy, narážela však na nedostatek finančních prostředků. Ve školní roce 1917/18 a 1918/19 byla škola v zimním období uzavřena pro nedostatek otopu. 6

7 Nová Československá republika přála vývoji školství podstatně více než rakouské mocnářství, pro realizaci velkorysých plánů však často chyběly finanční prostředky. Roku 1923 povolila Zemská školní rada stavbu školy občanské s podmínkou, že obec postaví školu na svůj náklad, bez povinnosti okolních obcí přispívat. Nová škola měla obsahovat učebny a kreslírnu. Místo zakoupené na stavbu nové školy Plány a rozpočty byly hotovy, stavební místo Krestovo bylo koupeno za Kč, ale nestavělo se. Finanční komise se usnesla 7

8 na odkladu stavby na dvě etapy s podmínkou připojení se k Velkému Hradci. Tak se stalo, že již v roce 1923 povolila zemská školní rada otevření měšťanské školy, která však zahájila svou existenci až v roce V souvislosti s povolením k otevření měšťanské školy se zintenzívnily snahy směřující ke stavbě nové školní budovy. Již v prosinci 1924 bylo zakoupeno stavební místo (opět vedle existujících školních objektů), v roce 1928 byla zadána stavba místnímu staviteli Josefu Michkovi a podle plánu zednického mistra Františka Černého z Hradce Králové v roce 1929 stavba zahájena. Stavební náklad činil přes Kč. Stavební místo před zahájením stavby 20. března

9 Stavba nové školy Krutá zima, která trvala až do konce dubna 1929, zdržela začátek stavby školy. V březnu byl zbourán druhý domek, 8. dubna byly provedeny první výkopy a vlastní stavba školy byla zahájena. Koncem dubna byly položeny základy, v květnu byl již vyzděn suterén, počátkem června bylo dosaženo přízemí, koncem června první poschodí, počátkem července dosaženo rovnosti a koncem téhož měsíce dokončena již i střecha. Postup stavby ukazují připojené fotografie. Z plánů nové školy severozápadní pohled 9

10 Stavba zahájena. Stav 28. dubna 1929 Stavba 2. června

11 Stavba 28. června 1929 Nová budova ještě s částí lešení pohled ze dvora. Konec července

12 Stavba nové školy dokončena Ve vnitřním zařízení provedeny prospěšné změny. Zavedeno bude ústřední topení nákladem Kč a vodovod nákladem Kč. Počátkem srpna se započalo se stavbou záchodů k stávající školní budově a bouráním dosavadních záchodů, které stály na dvorku a školním budovám k ozdobě nesloužily. Novostavba stojí na místě zbořených domků čp. 145 a 146, z nichž první byl rodným domkem Václava Michaela Pešiny, rytíře z Čechorodu a druhý darovala občanská záložna k účelům stavby školy. 12

13 Kolaudace nové školní budovy Koncem prázdnin 1931 vykonána byla komisí složenou ze zástupců obce, místní školní rady a okresního úřadu kolaudace školy, v níž sepsán byl protokol, který je uložen u obecního úřadu. V přípisu okresního úřadu, který byl po kolaudaci místní školní radě zaslán, byly vyjmenovány vady, které mají být v novostavbě budovy odstraněny a uloženo započíti s přípravnými pracemi ku stavbě tělocvičny, která má býti postavena do 3 let. Náklad na novou budovu Práce zednické, truhlářské, Kč Práce nad rozpočet ( vodovod, ústř. topení ) Kč Kanalizace, oplocení Kč Dozor na stavbu Kč Vnitřní zařízení školy Kč Plány na školu Kč Přístavba záchodů Kč 5% odměna staviteli a prací řemeslných Kč 2% daň z obratu Kč celkem Celkový náklad na novou školu Oprava starší budovy školní Oprava nejstarší budovy školní celkem vydáno na školy Kč Kč Kč Kč Kč 13

14 Slavnostní otevření nové školy Program slavnostního otevření školy V neděli 31. srpna 1930 o půl druhé odpoledne byl sraz mládeže ve staré škole a sraz občanstva u obecního úřadu. Ve 2 hodiny průvod s hudbou D. T. J. k nové škole. POŘAD U NOVÉ ŠKOLY : 1. Zahájení slavnosti předsedou místní škol. rady panem A. Marečkem a proslov starosty obce pana Fr. Kulhánka.. 2. J. B. Foerster: Velké, šíré, rodné lány mužský sbor. 3. Slavnostní proslov okres. škol. inspektora p. Jindřicha Štála. 4. Recitace. 5. K. Bendl: Probuzení mužský sbor. 6. Předání nové školní budovy. 7. Hymny mužský sbor. Sbory přednesou sdružené zpěv. spolky Vlastimil z Kuklen a Smetana z Hradce Králové. Po slavnosti prohlídka školy a promenádní koncert na Václavském náměstí. 14

15 Slavnostní otevření nové školy 31. srpna

16 . Škola poskytovala prostor pro umístění 6 tříd, dále zde byla pracovna, cvičná kuchyň, 2 kabinety, sborovna a ředitelna. Hlavní vchod byl ozdoben bustou prezidenta T.G.Masaryka, jehož jméno škola od listopadu 1930 nesla. Potřebám školy nadále sloužily i obě starší školní budovy. V letech byly v budově z roku 1772 v přízemí upraveny místnosti pro obecní úřad, zasedací síň a byt školnice. V 1. poschodí byl ze stávajícího pokojíku a dvou přilehlých tříd upraven velmi pěkně a účelně byt řídícího učitele (kuchyň, pokoje, úřadovna a příslušenství ), dál tam zůstala ještě 1 reservní třída. Novou úpravou fasád tvořily všechny tři budovy jednotný celek. 16

17 75 let rozvoje škol Po otevření měšťanské školy počet žáků obecné školy mírně poklesl: 392 žáků ve školním roce 1938/39 (pro srovnání: nejvíce dětí 620 chodilo do školy ve školním roce 1919/20, v roce 1937/38 to bylo 449 žáků), počet tříd (11) však zůstal vysoký, takže správy obou škol řešily starý problém: kam umístit úhrnem 13 tříd. V roce 1944/45 došlo díky totálnímu nasazení vyučujících ke spojení tříd a restrikci vyučovacích hodin. Vánoční prázdniny byly prodlouženy na neurčito a do školy si žáci chodily pouze jednou týdně pro domácí úkoly. 1. února 1945 byla budova obecné školy zabrána wehrmachtem. Vyučování bylo obnoveno až koncem května. 1. června 1945 byli všichni schopní žáci školního roku přeřazeni do měšťanské školy, čímž klesl počet dětí na obecné škole z 356 na 295. Šestá a sedmá třída byly zrušeny. Od roku 1945 byl ředitelem obecné školy Bohumír Rájek, škola měla ve školní roce 1945/46 pět tříd postupných a pět poboček. V dalších školních letech počet tříd mírně poklesl. Počet dětí se pohyboval kolem 250. Od září 1948 nesla škola název národní, od 1. září 1953 byla pod názvem osmiletá střední škola spojena se školou střední. 17

18 Cvičení na školním dvoře Učíme se vařit 18

19 Měšťanská škola Měšťanská škola na Novém Hradci Králové byla povolena výnosem zemské školní rady z 29. září Pro školu však nebylo vhodné umístění, samotná obecná škola zajišťovala průběh vyučování jen s krajními obtížemi. V roce 1924 byly zahájeny přípravy ke stavbě nové školy, komise určila stavební místo. Stavba školy byla dlouho odkládána jednak pro nemajetnost obce, jednak pro neochotu zemského fondu na stavbu přispěti. Realizaci projektu pomohl až zákon o újezdních školách, schválený v roce Nový Hradec Králové se chopil možnosti zbudovat měšťanskou školu jako školu újezdní pro Nový Hradec, Kluky, Roudničku, Lhotu pod Strání; přiškolené obce tak přispěly na náklad spojený s provozem školy. První ročník, chlapecká a dívčí třída, nové měšťanské školy byl sice 1. září 1938 otevřen, ale vlivem politických událostí odročena stavba plánované budovy na neurčito. Projekty architektů Lisky, Louženského, Rejchala a Schovánka byly uloženy ad acta. V prvním roce svého trvání měla škola 99 žáků, v dalším roce již 170 v pěti třídách ( I.abc, II.ab ). Prvním ředitelem školy byl Gustav Weiss. Vládním nařízením ze 14. srpna 1941 se měšťanské školy staly školami výběrovými a byly po německém vzoru přejmenovány na Hauptschule. Do této výběrové školy mělo přejít jen 35% žáků po ukončení čtvrtého školního roku školy obecné. 19

20 Novohradecká Hauptschule měla čtyři ročníky, celkem 7 tříd, tento počet tříd klesal, takže ve školním roce 1944/45 měla jen 4 definitivní třídy postupné. Teprve k 1. červnu 1945, v souvislosti s přechodem schopných žáků školního roku ze školy obecné na školu měšťanskou, byla škola rozšířena o dvě pobočky. Budova Hauptschule Po celou dobu německé okupace bylo vyučování narušováno restrikcí osnov. Ve dnech květnové revoluce se budova měšťanské školy stala centrem odboje. Zasedal zde revoluční národní výbor, bylo zde rozhlasové zařízení a místnost pro ubytování partyzánů. 20

21 Ve školním roce 1945/46 se funkce ředitele ujal bývalý legionář Josef Zemánek. Škola měla 4 třídy postupné, dvě pobočky a dva roční kurzy, v těchto 7 třídách se učilo celkem 231 žáků. Vyučování bylo znesnadněno nejen nedostatkem místností, ale i nezměrným pohybem učitelských sil, který se stal průvodním zjevem celého poválečného školství. Od roku 1948/49 nesla škola název střední, měla čtyři ročníky, z nichž poslední byl od června 1951 ukončen vždy závěrečnou zkouškou. V roce 1949 se ředitelem školy stává nadšený propagátor dětského sborového zpěvu Oldřich Vendler. Sbor, který ve škole založil, se stal významným kulturním činitelem v obci. Další závažná školská reforma byla realizována k 1. září 1953 vznikem osmiletých středních škol, jež v sobě spojovaly školu národní (1. 5. postupný ročník) a školu střední (6. 8. postupný ročník). Ředitelem takto vzniklé školy byl jmenován dosavadní ředitel školy střední Jaroslav Falta. Škola měla celkem 17 tříd, umístěných ve třech budovách a 483 žáků. Až do školního roku 1958/59 byla ušetřena střídavého vyučování, v tomto roce, kdy počet tříd stoupl na 18 a počet žáků na 587, střídaly čtyři třídy. Od konce 50. let se ředitelství školy a obvodní národní výbor snažily o postavení nové školy, byl určen i pozemek, ale všechny snahy vycházely nadarmo. V letech se ve stísněných prostorách a naprosto nevyhovujících podmínkách (ve starších budovách lokální vytápění 21

22 Naše hokejové mužstvo Vyváření polévek 22

23 na pevné palivo a suché záchody) učilo 21 tříd s počtem až 661 žáků. V tomto roce byla dostavěna nová školní jídelna. S adaptací budov se začalo až za ředitelky Radoslavy Dvořákové na podzim roku 1975, kdy sešlo z úvah o stavbě nové školy. Nejprve byla zahájena rekonstrukce budovy č.p. 145, která byla dána do provozu v srpnu V dalších letech pak došlo k modernizaci i ostatních objektů, takže budova nejen plně vyhovovala všem nárokům kladeným na školství, ale působila navíc velmi esteticky. V roce 1988 byla v akci Z zahájena výstavba tělocvičny. Celková hodnota díla stavby byla propočtena na ,- Kčs, při plánovaných nákladech 80 %, tj ,- Kčs. Stavbyvedoucím byli Ing. Lom a F. Svatoň. Podle plánu měly být práce zahájené v září 1988 a stavba dokončena v srpnu Budova tělocvičny byla dokončena a zkolaudována dne 14. prosince V roce 1998 bylo započato s výstavbou venkovního sportoviště s umělým povrchem. Tato stavba, kterou nákladem ,- Kč vybudovala firma STAVO&SACHS Hradec Králové, byla dokončena v roce Autorem projektu byl Atelier K. V současné době je venkovní hřiště využíváno jak při výuce tělesné výchovy a sportovních kroužků, tak veřejností v odpoledních hodinách a o sobotách a nedělích v rámci protidrogového programu Magistrátu města Hradec Králové. 23

24 V letech 2002 a 2004 byla provedena celková rekonstrukce sociálních zařízení v budovách čp. 146 a 145 v celkové hodnotě 1,5 mil. korun. Od 1. ledna 2003 je součástí školy Mateřská škola Na Biřičce a s účinností od 1.června 2004 byla zřízena Rada školy. V podzimních měsících letošního roku bude provedena přestavba spojovacího chodby a starých nevyhovujících šaten. Šatny žáků budou vybaveny zamykatelnými skříňkami a na místě starých šaten vznikne vstupní hala. Tělocvična 24

25 Vzpomínky pamětníků Celý život s novohradeckou školou Letos v červnu to bude osm let, kdy jsem opustila novohradeckou školu, ve které jsem působila celkem třicet tři školních roků, z toho dvacet sedm jako učitelka a šest jako ředitelka. Svou práci jsem měla velmi ráda, jestli jsem ji ale dělala dobře, to mohou posoudit pouze ti, kteří seděli v lavicích přede mnou a do hlavy soukali vzorečky, rovnice, poučky a zákony. Doufám, že ale také nezapomněli na hodiny hudební výchovy a na vystoupení pěveckého kroužku při oslavách různých výročí v místní sokolovně. Já mám k této krásné škole, která tak půvabně ční vedle kostela, blížíte-li se k Novému Hradci od severu, vztah přímo rodinný. Škola se budovala v době, kdy byl starostou Nového Hradce můj dědeček pan František Kulhánek. Druhý dědeček pan Bohumír Rájek tady působil od roku 1947 jako řídící učitel a můj tatínek pan Miroslav Kulhánek v padesátých letech na škole nejprve učil a pak asi rok dělal zástupce ředitele. Takže si myslím, že tomu osud chtěl, abych štafetu převzala do rukou já a držela ji hodně dlouho, což se mi také podařilo. Zažila jsem toho dost, samozřejmě ne všechno bylo krásné. Škola musela důsledně držet krok s politickou situací, která nám byla mnohdy nepříjemná, ale s odstupem času vzpomínám jen na to hezké, co učitelské povolání činí zajímavým. Každý den je jiný, každé dítě reaguje jinak, s mnohými žáky bylo možné navázat vztah, který trvá dodnes. Protože na Novém Hradci bydlím, znala jsem rodinné zázemí mnoha svých žáků a samozřejmé bylo, že po letech jsem učila i jejich děti. Nemohu také nevzpomenout na své kolegy. Několik jsem jich už vyprovodila na cestě k věčnosti, na mnohé nelze nikdy zapomenout. Současná doba zrychlila tempo, děti i dospělí jsou zavaleni obrovskou spoustou informací, vzdálenosti se zmenšují, komunikaci 25

26 usnadňují mobilní telefony, internet, rychlé automobily, ale bohužel vztahy mezi lidmi postrádají upřímnost, věrnost a poctivost. Není proto divu, že roste agresivita, korupce a chybí to nejvzácnější cit a láska. Děti kopírují to, co jim dospělí nabízejí, nedokážou rozeznat, kde začíná zlo, protože mají před sebou málo ušlechtilých vzorů, které známe z literatury. Vzpomínám na dojemnou příhodu, která by se dnes určitě nemohla stát. Při jedné hodině hudební výchovy jsem děti učila píseň Kačena divoká, letěla zvysoka, přišel na ni střelec, střelil ji do boka Doprovázela jsem děti na klavír a najednou se jedna holčička rozplakala, tak byla dojatá a nikdo ze spolužáků se jí nesmál. K této příhodě není třeba komentáře. Věřím, že ona dívenka, z níž je dnes dospělá žena a na onu příhodu si ani nevzpomene, nebude nikdy schopna žádného podrazu, protože už jako dítě rozeznala dobro od zla. Důchod má tu ohromnou výhodu a moc donutit člověka vážit si každého okamžiku, každé chvíle, kterou prožívá, protože nic už se nemůže opakovat, nic nelze vrátit. Teprve ve vzpomínkách prožíváte s dětmi každé 1. září, každý 30. červen, a to jsou dny, kdy se neubráníte dojetí, protože se vám stýská. Něco začíná, něco končí, každý školní rok přinesl změnu a to bylo a vždy bude na učitelském povolání to nejkrásnější. Protože, je-li člověk mezi dětmi, tak nestárne. Květoslava Bucharová, učitelka a ředitelka školy Žákyní i učitelkou Do první třídy novohradecké školy jsem nastoupila 1. září Holčička s velikou bílou mašlí a udivenýma očima. Těšila jsem se a škola mě nezklamala. 1. třída byla umístěna v suterénu, kde je dnes odborná učebna fyziky a chemie. Paní učitelka Gizela Faltová, manželka pana ředitele Falty, byla přísná, ale spravedlivá. Pamatuji se na řady propojených lavic a hlavně na sedátka, ze kterých se tak pěkně klouzalo a která vydávala při sklápění zvláštní zvuk. Dodnes si ho pamatuji Taky skleničky s inkoustem, které byly zavěšeny v důlku lavice. 26

27 Vzpomínám s láskou na pana školníka Vasylyšina, který špatně slyšel, ale dobře viděl. Žádný uličník v botách mu neproklouzl. Chodili jsme dvorem, do budovy čp. 146 se vcházelo stejným vchodem ze dvora jako dnes. Po obou stranách na zdi se pnulo hroznové víno, pan školník si ho hlídal, ale ty nejhezčí hrozny dával stejně žákům. Přišla-li inspekce, paní školníková napekla buchty, vonělo to po celé škole. V budově dnešní školní družiny byla školní kuchyň s jídelnou. Pan učitel Plíštil vždy přikusoval k polévce chléb, prý zvyk z války. Na zahradě kolem dnešní družiny voněl med. Pan učitel Jiří Hemelík učil kluky včelařit. Ostatní děti měly své záhonky se zeleninou, zásobovaly školní kuchyň. Tak plynula školní léta. 15.června 1968 jsem školu vyšla, tenkrát se končilo o 14 dní dřív. V roce 1978 jsem se znovu vrátila, abych své svěřené děti učila tak, jako kdysi učili mě ti, kteří s námi už dávno nejsou, ale jejich stopy tady zůstaly. Mgr. Marie Hlavatá, žákyně a učitelka školy Školní zahrada Součástí naší školy je okrasná zahrada, na jejíž realizaci se začalo pracovat zhruba před čtvrtstoletím ve spolupráci se sdružením rodičů, místními zahrádkáři, zejména panem Jiřím Pozníkem, který nejenže zahradu zakládal, po celá léta ji vybavoval novými výpěstky, zkrášloval a pracoval na ni. Velkou zásluhu na jejím vzniku má také bývalá ředitelka paní Radoslava Dvořáková, pro kterou byla zahrada velkou chloubou. Za čtvrt století na zahradě vyrostlo mnoho krásných dřevin (zejména krásná skupina rododendronů), od června nakvétají růže (sadové, pokryvné, půdokryvné, stromkové) a mnoho trvalek. Jezírko umístěné ve svorech skalky je v létě celé porostlé lekníny. Zahrada se stala přirozeným centrem pro výuku přírodovědy, botaniky, ekologie, pracovních činností, výtvarné výchovy, ale také místem pro pouhou relaxaci všech, kterým není lhostejná krása přírody. Mgr. Marcela Fajlová, učitelka školy 27

28 Žáky této školy jsme se stali před 71 lety Na Novém Hradci Králové se začalo vyučovat již v roce 1772 v přízemní jednotřídce. V roce 1823 byla škola o patro zvýšena. Roku 1873 stará škola rozšířena přístavbou. V roce 1921 bylo již 12 tříd. V roce 1928 byla zahájena výstavba nové obecní školy na místě zbořených domků, z nichž první byl domkem V. M. Pešiny, jehož deska je umístěna na nové škole. Slavnostní otevření nové školy bylo 30. a V tomto roce bylo ve škole již 534 dětí. V poslední době byly rekonstruovány i další objekty staré školy a modernizována škola nová. Ke zmodernizování školy velmi prospěly i spojovací chodby mezi novou školou a starými budovami školy, úprava nádvoří a školní zahrady. Velkým přínosem pro žáky je i výstavba vývařovny s možností stravování a výstavba nové tělocvičny. My jsme do obecní a měšťanské školy chodili v letech 1934 až Tehdejší třídy nebyly tak vybavené jako nyní. Nebylo ústřední topení, topilo se tuhým palivem. V každé třídě byla kamna, která obsluhoval pan školník. V suterénu nové budovy byla zřízena kuchyně, kde se děvčata z vyšších tříd učila vařit. Vyučovalo se i v odpoledních hodinách a v sobotu dopoledne. Na hodinu tělesné výchovy jsme chodili do tělocvičny Sokol. Nebyla vývařovna ani jídelna. Přesto se nám ve škole líbilo a rádi na ni vzpomínáme. Anděla a Rudolf Bergerovi, bývalí žáci školy 28

29 Abecední seznam pedagogů Při hledání jmen pedagogů, kteří na této škole působili, jsme vycházeli především ze zápisů ve školních kronikách, seznamech učitelů na různých dokumentech, osobních a služebních výkazů učitelů a z údajů pamětníků. Je možné, že jsme na některé zapomněli. Těm se omlouváme. A Absolonová Věra Adámková Zdeňka B Bártová J. Bednář Adolf Bednářová Jana Bechyňová Marie Binarová Jana Blažkovičová Jarmila Brinkmanová Milada Buhová J. Bucharová Květoslava-ředitelka Buryová Eliška C Cvrček Petr - ředitel Č Čechová Milada Černá Jaroslava Černá Olga Černíková Radomíra Černohubová Věra Čiháková Milada D Darebníková Eva Dařílek Jiří Dařílek Josef Divišová A. Dlabáčková Marcela Dobiášová Libuše Dobřická Hana Dočkalová Markéta Doležal Jaroslav Doležalová Marie Doležalová Květa Dvořák Jaroslav Drahota Vratislav Dusilová Věra Dušánková Antonie Dušek Jaroslav - řídící učitel Dvořáková Eliška Dvořáková Radoslavaředitelka E Eisenreich Josef Fajlová Marcela Falta Jaroslav - ředitel Faltová Gizela Faltová Růžena Farkašová Hana 29

30 Filipová Jitka Franc Jiří Frita Václav Fuzová Ilona G Gryegerová Marcela H Hametová Eliška. Hanzlová Štěpánka Hartmanová Svatava Hátlová Jiřina Havel Josef - řídící učitel Havlíková Dana Havlová Marie Havlová Zdenka Heissigová Markéta Hemelík Jiří Hemelík Stanislav Henzlová Lucie Hladíková Mária Hlavatá Jana Hlavatá Marie Hofmanová Marcela Hojná Božena Houser Josef Hrobařová Anna Hrochová Marie Hubálková Helena Hubert Jaroslav - ředitel Ch Chudý Josef J Jahelková Pavlína Jakubcová Olga Jakubská Emilie Jarešová Ludmila Jebavý Jaroslav - řídící učitel Jedlička František Jelínková Jana Jirásková Jindřiška Jůna Vojtěch Jurenka Dušan K Kadeřávek Miroslav Kalátová Dagmar Kamenická Věra Kaminská Zdeňka Kaplanová Věroslava Karlová Marie Kášová Eva Kintler Ján Klapka Josef Klimeš Jan Klimešová Eva Klimešová Šárka Klížová Miluška Klouček František - ředitel Kloučková Helena Kloučková J. Klubíčková Božena Knoblochová Jana Kolocek Lukáš Kolouch Luboš Kostelecká Gabriela Koubová Jitka Kout Ivo 30

31 Krátký Josef Krausová Věra Krejsa Václav Kryštůfek Jaromír Křemenák Stanislav Křížková Jana Kubcová Eva Kubišta Vladimír Kubištová Božena Kulhánek Miroslav Kulhánková Věra Kulichová Martina Kuříková Veronika Kuřinová Jana L Lásková Božena Lehká Jolana zást. ředitele Levitner Jindřich Lichá Věra Linhartová Olga M Málková Milada Manychová Daniela Marešová Helena Martincová Irena-zást. ředitele Martinková Emilie Matysová Vlasta Měkotová Eva Minářová Bedřiška Mitkovič Michal Mlynářová Marie Morávková Květa Morávková Libuše Moserová Anna 31 Motejlek Luděk N Nepokojová Ilona Neškudová Božena Netíková Jiřina Nevečeřalová Helena Nosek Jiří Nosková Věra Novák Bohuslav Nováková Eliška Nováková Růžena O Olivová Zdenka Olovová J. Omelková Milada P Pácal Miroslav Pacholíček A. Pacholíčková Anežka Pacholík František Pála Josef Páleníčková Martina Pávková Zdena Peisker Zdenek Peřinová Jitka Pešátová Dagmar Pětivoká Helena Petrová Věra Petrovická Vladimíra Plíštil Stanislav Pohnerová Marta Poláková Růžena-zást. ředitele Poldová Květuše

32 Popová Milena Pořízková Eva Pospíšilová Ruth Preisová Eva Profous Václav Procházková Valentýna-z. řed. Prouza Antonín R Rájek Bohumír ředitel Ralková Milada Rauš Jan Rejmánková Ilona Ruml Jiří Růžičková Alena Ř Řeháková Říhová Marie S Sedláčková Jaroslava Seifertová Miroslava Seik Roman Shrbená Jitka Siefertová Miroslava Siručková Věra Smažilová Dana Smetáková Marie Smolenská Zdena Spilková Ludmila Strádalová Eva Stránská Marta Stuchlík Ludvík - ředitel Stupková Věra Suchánek Pavel 32 Svačková Jana Svobodová Miroslava Sykáček Stanislav Synáčková Martina Š Šafářová Marie Šejbl František Šmerdová Marie Šimková Blanka Škodová Dana - ředitelka Šlencová Jaromíra Šlitrová Dana Šmíd František Špičáková Pavla Štarhová Irena Šternberková Olga Štíbrová Jana Šustrová Drahomíra Švehlová Alena Švihová Barbora T Tenglerová Ivana Tobišková Lidmila Tomášková Květoslava Turková Marie zást. ředitele Turnovská Miroslava U Uhlíř Tomáš Urbanová Anna V Vacková Marie Vaisochová Věra Valterová Jana

33 Vanický Antonín - ředitel Vaníček Jiří Vecková Eva Vejs Alois Velínská Anna Veselá Miluše zást. ředitele Víchová Eva Vinklářová Ludmila Vipková Vlasta Viplerová Vlasta Volencová Zdenka Volenská Jitka Voříšková Jana Votrubová Jana Vrabcová Eva Vránová Blanka Vroubková Věra W Weisbauer František ředitel Z Zábranská Eva Zahradníková Vlasta Ž Žatečková Hana-zást.ředitele Žižka Tomáš První učitelský sbor 33

34 1. František Pacholík 7. Ludmila Blatníková 2. Hynek Muška 8. Jaroslav Jebavý 3. Jan Rouš 9. Božena Stuchlíková 4. Václav Profous 10. Božena Kubištová 5. Bohumír Rájek 11. Antonie Ryšavá 6. Anna Nádvorníková V jubilejním roce Učitelský sbor v roce 2005 Sedí zleva: Jolana Lehká, Veronika Kuříková, Petr Cvrček, Martina Synáčková, Jitka Shrbená, Vladimír Drobný, Mária Hladíková Stojí zleva: Dana Havlíková, Markéta Dočkalová, Marcela Dlabáčková, Jitka Peřinová, Ján Kintler, Jiřina Netíková, Leona Svrčková, Ilona Nepokojová, Marcela Fajlová, Marie Hlavatá 34

35 Zaměstnanci Vedení školy Ředitel školy Statutární zástupce ředitele školy Zástupce ředitele školy pro MŠ Hospodářka školy I.stupeň Mgr. Dlabáčková Marcela Mgr. Dočkalová Markéta Mgr. Havlíková Dana Mgr. Nepokojová Ilona Mgr. Peřinová Jitka Shrbená Jitka Školní družina Marešová Helena - vedoucí Mgr.Kuříková Veronika Hubálková Helena Mgr. Cvrček Petr Mgr. Lehká Jolana Rybišarová Eva Svrčková Leona II.stupeň Mgr. Fajlová Marcela Mgr. Hladíková Mária Mgr. Hlavatá Marie PaedDr. Netíková Jiřina Mgr. Kintler Ján Synáčková Martina Mateřská škola Škaldová Ivanka Weisserová Lenka Zubrová Helena Provozní zaměstnanci Drobný Vladimír - školník ZŠ Absolonová Hana školnice MŠ Drobná Jana uklízečka Jedličková Martina uklízečka Majchráková Eva jídelna MŠ Nováková Alena - uklízečka Pavlová Eva - uklízečka Ryndová Věra - uklízečka Školní jídelna Tesařová Blanka vedoucí ŠJ Čudová Jaroslava Rolcová Martina Ryndová Věra 35

36 Základní škola Nový Hradec Králové má ve školním roce celkem 207 žáků. Obsazení jednotlivých tříd Třída: 1.A Třídní učitelka: Mgr. Nepokojová Ilona Brůža Lukáš, Drahorád Michael, Hanke Václav, Horák Martin, Ikizgül Varol, Jareš Pavel, Kulda Adam, Poledník Ladislav, Prokop David, Rak Martin, Sklenář Jiří, Šimáček Jan, Štěpják Lukáš, Ciková Klára, Dvořáková Lucie, Havlová Tereza, Hubáčková Jana, Chaloupková Adéla, Jindřichová Barbora, Kchodlová Kristýna, Kulichová Kristýna. Třída: 2.A Třídní učitelka: Mgr. Peřinová Jitka Beznoska Jan, Bubeník Jan, Černík Lukáš, Dimov Michal, Hofmeister Josef, Janošič Filip, Junek Dominik, Mervart Marek, Reinhardt Christian, Rubáš David, Runštuk Karel, Unger Jakub, Beránková Aneta, Bergerová Veronika, Drobná Anna, Horáková Anna, Horáková Eliška, Hošková Veronika, Hudecová Alice, Kokyová Věra, Majerová Barbora, Morávková Nicol, Müllerová Veronika, Rejmanová Kristýna, Rybková Kateřina, Řezáčová Magdaléna, Synková Alžběta, Kamenická Adéla, Kamenická Kateřina. Třída: 3.A Třídní učitelka: Mgr. Dlabáčková Marcela Částka Karel, Kňourek David, Koudelka Tomáš, Lopour Vojtěch, Lukeš Vojtěch, Pirohanič Lukáš, Řehák Jakub, Šimáček Jiří, Brátová Lucie, Čápová Sabina, Hanušová Adéla, Hollerová Helena, Hrůšová Kateřina, Mašátová Eva, Mikešová Pavla, Moravcová Renáta, Pavlíková Karolína, Rubášová Kateřina, Rumlová Sabina, Máslo David. 36

37 Třída: 4.A Třídní učitelka: Mgr. Dočkalová Markéta Havran Tomáš, Hlubuček Filip, Holler Václav, Horáček Michal, Hubáček Tomáš, Jankovský Matěj, Jedlička Josef, Kulendík Jan, Mlateček Jiří, Ondrák Vít, Žďárský Jan, Hrubá Yveta, Kolářová Eliška, Pokorná Tereza, Rybková Jana, Straková Hana, Zelinková Michaela, Vinopalová Jana, Dvořák Libor. Třída: 5.A Třídní učitelka: Mgr. Havlíková Dana Albrecht Jiří, Antoš Patrik, Brousil Martin, Diviš Petr, Balková Adéla, Bergerová Adéla, Elsnerová Anna-Marie, Jeřábková Jiřina, Lankašová Fabiana, Lopourová Anna, Tocháčková Denisa, Zákravská Lucie, Mužík Jan, Unger Radek, Vodička Lukáš, Stonawská Petra, Wunderlich Richard, Beznoska Ondřej, Rejnková Diana, Raková Kristýna. Třída: 5.B Třídní učitelka: Shrbená Jitka Majtan Daniel, Pipek Ondřej, Sisr Tomáš, Štěpják Miroslav, Sklenářová Hana, Staňková Barbora, Staňková Tereza, Raková Kamila, Dvořáček Josef, Rubáš Daniel, Hojer Patrik, Kulich Václav, Hruška Jiří. Třída: 6.A Třídní učitelka: Mgr. Hladíková Mária Marek Michal, Nožička Jakub, Sviridov Marek, Bakešová Lucie, Hlásková Barbora, Klementová Iveta, Mikešová Monika, Pultrová Eva, Votočková Michaela, Řezáč Vít, Řezba Jan, Schmuck Tomáš, Říhová Nikola, Táncóšová Adriana, Jareš Jiří, Čečotka Petr, Kariofylis Sotirios. Třída: 7.A Třídní učitelka: Mgr. Hlavatá Marie Brutar Lukáš, Beránková Michaela, Bergerová Anna, Fantová Nikola, Groulová Veronika, Hošek Jan, Jankovská Kristýna, Jezsó Erik, Just Ladislav, Kaprová Petra, Karlová Jana, Lankaš Martin, Mandys Pavel, Mlatečková Daniela, Pavel Miloslav, Pokorná Barbora, Řičařová Michaela, Salamonová Nikol, Stejskal Tomáš, Trpálková Michaela, Vítková Johana, Záňová Sandra, Brůža David, 37

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

Okresní finále PČR Semily II.

Okresní finále PČR Semily II. Výsledky Okresní finále PČR Semily II. Turnov (. -.. ) Skok daleký - Žáci (Finále) Finále (st,..) Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon Reg. výk...... 6. Body Václav Korotvička Jaroslav Šmíd Tomáš Čibik Milan Havlík

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Třída: 4.G - čtvrtá G (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 21. 5. 2012 dopoledne Předseda: RNDr. Lenka

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 8. A - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016, dopoledne Předseda: Mgr. Hana Novotná Místopředseda: Mgr. Dušan Drexler Třídní: Mgr. Bohdana Hellmichová Místnost: 305 Slavnostní zahájení:

Více

Organizační zajištění ústních závěrečných zkoušek SOU Lázně Bělohrad ve šk. r. 2015/2016

Organizační zajištění ústních závěrečných zkoušek SOU Lázně Bělohrad ve šk. r. 2015/2016 Organizační zajištění ústních závěrečných zkoušek SOU Lázně Bělohrad ve šk. r. 2015/2016 1) Třídní učitelé zajistí stanovenou dokumentaci a přípravu zkušebních místností, zkoušející učitelé zajistí otázky

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ Anglický jazyk, vyšší - didaktický test U1 u.. 120 - zadavatel Mgr. Daniel Martinek 3.5.2012 08:00 1. Faistaver Patrik Anglický jazyk, vyšší - písemná práce U1 u.. 120 - zadavatel Mgr. Daniel Martinek

Více

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 Pozn.: sloupec "SVÁTEK" = státní svátky+soboty+neděle Data 27.09. a 28.09.2009 jsou svátek a neděle -

Více

Modrá Hvězda Praha. Výsledková listina České ligy mládeže

Modrá Hvězda Praha. Výsledková listina České ligy mládeže Modrá Hvězda Praha Výsledková listina České ligy mládeže 4. kolo Praha, bazén Zelený Pruh, 4. prosince 2005 50 m PP hoši E 1. Pechan Pavel 95 MH Praha 25,82 50 2. Čech Petr 94 Liberec 26,56 46 3. Maršík

Více

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015 Kategorie I. - 1. třída KLUCI 1. Václav Plšek 69 02:05,93 Štípa 2. Vojtěch Konečný 87 02:06,98 Lukov 3. Matěj Lukáš 19 02:08,05 Ratiboř 4. Dominik Forman 70 02:15,08 Štípa 5. Jakub Krajča 88 02:15,53 Lukov

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

1. A - KAŠTANY A ŽALUDY B - KAŠTANY A ŽALUDY 2014

1. A - KAŠTANY A ŽALUDY B - KAŠTANY A ŽALUDY 2014 1. A - KAŠTANY A ŽALUDY 2014 Ander Tomáš 10 kg 30,- Kč 3 kg 12,- Kč 42,- Kč Fejksová Nikola 24 kg 72,- Kč,- Kč 72,- Kč Galbavý Michael,- Kč 9 kg 36,- Kč 36,- Kč Gažák Tomáš 11 kg 33,- Kč,- Kč 33,- Kč Herasymjuk

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK I ředitel závodu Miroslava Pšornová datum 21.2.2012 dívky 1-3 1 Anežka Daňková ZŠ Resslova Hlinsko 31,02 2 Vašková ZŠ Ležáků Hlinsko 34,45

Více

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium P. č Příjmení Jméno Typ studia Skupina Učebna Čas zahájení 1 Bednaříková Andrea čtyřleté Čtvrtek A 4117 14:30 2 Bednaříková Nikol čtyřleté Čtvrtek

Více

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Start.č íslo Příjmení Jméno Třída Škola Čas Umístění 2 Hausslerová Ema 1.H MŠ Trhová Kamenice 29,75 1 1 Kopecká Aneta 1.H ZŠ Krucemburk DSQ

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát ATLETIKA VÝSLEDKOVÁ LISTINA Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát Výsledek (čas, m) Běh na 60 m - dívky 1. místo Jana Kučerová, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 8,88 2.

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

Hodnocení soutěže Absolventi TK

Hodnocení soutěže Absolventi TK Hodnocení soutěže Absolventi TK Místo Start. č. Tanečník Tanečnice waltz cha-cha polka jive Suma 1. 25 Čtvrtečka Jan Peřinová Dagmar 3111322/1,0 1111111/1,0 2213212/2,0 1111111/1,0 5 2. 30 Mlateček Jiří

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze Výsledky žebříčku úspěšných studentů za školní rok 2008/2009 v oborech Informatika a Informační systémy a technologie na Vysoké škole ekonomické v Praze Absolventi navazujícího magisterského studijního

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Tereza Kohlová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 PaedDr. Jindra Bártová / Mgr. Libuše Mikulecká

Více

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 :

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : 1953/54 1. -5. třída 148 dětí učitelský sbor : Procházka Antonín ředitel školy, Jaroslav Hycl, Růžena Procházková, Marie Krčová, Martin Cvan

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

4. kolo Č eské ligy mládež e Praha 17.10.2004 INTERNET

4. kolo Č eské ligy mládež e Praha 17.10.2004 INTERNET 50 m PP hoš i E 1 Tobiáš David 93 Liberec 25,48 50 2 Peleš ka Oldřich 93 Most 26,22 46 3 Bučák Marek 93 Most 27,73 42 4 Král Vítek 93 Tábor 28,90 39 5 Š oltý s Václav 93 Liberec 29,20 36 6 Novák Marek

Více

60 m Žákyně. (11.05.2011 10:05) poř. dráha SČ Jméno Narozen Oddíl Výkon Body

60 m Žákyně. (11.05.2011 10:05) poř. dráha SČ Jméno Narozen Oddíl Výkon Body skok vysoký Žákyně (11.05.2011 09:00) 1 23 Řeháková Petra 00 Gymnázium Varnsdorf 1.40 512 28 Škvorová Bára 00 Gymnázium Varnsdorf 1.40 512 3 22 Kopejsková Barbora 00 ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín 1.35 460 6 Melová

Více

3.kolo Č eské ligy Chrudim 16.4.2005

3.kolo Č eské ligy Chrudim 16.4.2005 1. 100 PP hoši E 1. Čech Petr 1994 AP Liberec 1:00.51 50 2. Pechan Pavel 1995 MH Praha 1:01.86 46 3. Kotěšovec Petr 1994 AP Liberec 1:02.22 42 4. Směja Radek 1994 Most 1:03.12 39 5. Mareš Martin 1994 AP

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň Aloyovi Aloyová Jana Plzeň Aloy Vojtěch Plzeň ALTÍNA Dominik Kraft Plzeň Miroslav Kraft Plzeň AOEL TEAM Vávra Roman Plzeň Vávrová Anděla Plzeň Bajerovi Tomáš Bajer Plzeň Matěj Bajer Plzeň Baumlovi Bauml

Více

Oblastní soutěž - jednotlivci - Jižní Čechy 2016

Oblastní soutěž - jednotlivci - Jižní Čechy 2016 D10 1 Janošíková Marie VCB 0752 150,0 25 25 25 0 0 25 25 0 25 0 0 25 D10 2 Přílepková Radka VTA 0651 58,3 0 0 888,00 0 25 0 0 0 0 0 25 0 8,33 D10 Doleželová Vendula KTA 0751 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Více

TRAFO MTB BIATLON 2017

TRAFO MTB BIATLON 2017 TRAFO MTB BIATLON 2017 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - mini dívky 1. Berbrová Michaela 2012 0:01:27 15 0:01:42 2. Křížová Elen 2015 0:02:51 0 0:02:51 3. Bechová Emma 2015 0:02:57 0 0:02:57 4. Čejková Kristýna 2013

Více

VELKÁ CENA TRUTNOVA V ORIENTAČNÍM BĚHU TRUTNOV VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TRUTNOVA V ORIENTAČNÍM BĚHU TRUTNOV VÝSLEDKOVÁ LISTINA VELKÁ CENA TRUTNOVA V ORIENTAČNÍM BĚHU TRUTNOV 10. 5. 2016 VÝSLEDKOVÁ LISTINA D10 1. Kynčlová Anna ZŠ Jilemnice 37:14 2. Kovaříková Daniela ZŠ Jičín 37:49 3. Malinská Nela ZŠ Jičín 39:46 4. Suchardová

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Bejbykap 2013 - výsledky

Bejbykap 2013 - výsledky Bejbykap 2013 - výsledky A-kluci 45 Jelínek Jáchym 0:30 1 Aš 1 36 Hackl Adámek 0:33 1 Aš 2 33 Forster Tobias 0:35 1 Libá 3 38 Plemeník Robík 0:36 1 Chodov 4 23 Vajc Vítězslav 0:37 1 CK Sport Blažek 5 42

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

Okresní kolo v plavání žactva (1. 5.třída) pod patronací Okresní rady AŠSK Svitavy

Okresní kolo v plavání žactva (1. 5.třída) pod patronací Okresní rady AŠSK Svitavy Okresní kolo v plavání žactva (1. 5.třída) pod patronací Okresní rady AŠSK Svitavy Pořadatel : Dům dětí a mládeže Svitavy Sportes, s.r.o. Svitavy Termín : pátek 28.3.2014 Místo : Svitavy krytý plavecký

Více

DISCGOLF - výsledková listina

DISCGOLF - výsledková listina kategorie M70 1 83 Slezák Stanislav m _do 70 Klub seniorů Skřivany x 16 6:51:00 1 2 357 Provazník Petr m _do 70 Senioři Borohrádek x 17 3:08:00 2 3 295 Hroch Jiří m _do 70 SD Smiřice x 18 4:14:00 3 4 132

Více

Okresní kolo Poháru rozhlasu 2016

Okresní kolo Poháru rozhlasu 2016 Okresní kolo Poháru rozhlasu 2016 Mladší žáci /2004,2003,2002/: 1. Gymnázium Polička 3853 bodů 2. ZŠ Zámecká Litomyšl 3788 3. ZŠ Palackého M.Třebová 3690 4. ZŠ Jevíčko 3630 5. Masarykova ZŠ Polička 3459

Více

Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna

Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna 25.6. Žáková Dominika 1.B Zážitková pedagogika s psychologií 105 Tichá Ester 2.C Zážitková pedagogika s psychologií Kirčevová Karolína 2.C Zážitková pedagogika

Více

čtvrtek dopoledne Denní porada vyučujících: 12:30 Denní vyhlášení výsledků: 12:35

čtvrtek dopoledne Denní porada vyučujících: 12:30 Denní vyhlášení výsledků: 12:35 Rozpis studentů u maturitní zkoušky Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o. Třída: 4.D - Ekonomika a podnikání Třída: 4.M - Ekonomika a podnikání, Management

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Vsichni hlavní závod. Page 1

Vsichni hlavní závod. Page 1 Vsichni hlavní závod 1 Kratochvíl Miloš muž 1975 296 00:39:19 2 Miler st. Jiří muž 1975 265 00:40:29 3 Kupidlovský Daniel muž 4.9.1976 43 00:41:10 4 Smrčka Miloš muž 1954 298 00:42:08 5 Herda Jan muž 5.3.1983

Více

Vánoční kapr, Brno - Ponávka (25m)

Vánoční kapr, Brno - Ponávka (25m) 1. 50m znak žáci roč 1998 a starší 1. Janeček David 1997 ST 0:35,8 2. Řihák Petr 1997 ST 0:36,0 3. Kysela Michal 1997 oddíl 252 0:37,1 4. Nedorost Vojtěch 1996 ST 0:37,4 5. Fiala Marian 1997 oddíl 252

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Kategorie: předškolní děti chlapci 60 m Václav Bryndza 1. Kounice 14,42 2007 Matěj Kadeřábek 2. IAK Chocerady 16,86 2007 Jan Jirkovský 3. Praha 18,37 2008

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

SEZNAM POSTUPUJÍCÍCH NA KMJ 2007 : DOROSTENKY :

SEZNAM POSTUPUJÍCÍCH NA KMJ 2007 : DOROSTENKY : SEZNAM POSTUPUJÍCÍCH NA KMJ 2007 : DOROSTENKY : 1. Plšková Vendula Náchod 2. Divišová Michaela Náchod 3. Vlčková Petra Náchod 4. Stránská Karolína Náchod 5. Rinnová Eliška Náchod 6. Kováčiková Veronika

Více

130 let školy v Nové Vsi u Světlé

130 let školy v Nové Vsi u Světlé 130 let školy v Nové Vsi u Světlé 1. období 1885-1976 Škola Nová školní budova nahradila školu postavenou v roce 1837 na místě č. p. 58 (dnes Bohemia Machine). O stavbě nové budovy pro dvoutřídní školu

Více

Pacovské dovádění

Pacovské dovádění Pacovské dovádění 11. 10. 2014 Nejmladší žáci 1 Sviták Martin 2004 Tom Pacov 1 1 24.54 25.54 2 Brabec Tobiáš 2004 Tom Bohumín 2 1 1 4 29.23 7 33.16 3 Blahůšek Jan 2004 Tom KČT Kralupy 2 2 2 6 28.54 34.54

Více

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015 U7 - ŽENY 1. 34 ČÁSTKOVÁ Agáta 1. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:12.72 00:36.29 00:36.43 2. 25 MATĚJKOVÁ Emma 2. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:16.20 00:37.56 00:38.64 00:03.48 3. 27 MUŽÍKOVÁ Eva 3. 2008

Více

1. - 3. třída - DÍVKY 500 m

1. - 3. třída - DÍVKY 500 m 1. - 3. třída - DÍVKY 500 m Švagrová Miroslava ZŠ Kamýk nad Vltavou 1 01:57,6 Vokrouhlíková Marie 1. ZŠ Sedlčany 2 01:59,5 Spilková Magdalena ZŠ Chlum 3 02:00,1 Tichá Tereza 1. ZŠ Sedlčany 4 02:00,5 Čandová

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje

XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje 09. 01. 2016 Kompletní Výsledky Benjamínci D (50m) 1 Anežka Halasová (56) Orel Vyškov 0:13.430 2 Michaela Žáková (1) Obec

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium a Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Třída: P4.A - 4.A (rok nástupu 2012) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: Mgr.

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

3. kolo MSLM 2009 Nový Jičín VÝSLEDKOVÁ LISTINA

3. kolo MSLM 2009 Nový Jičín VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 200 BF chlapci C ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Bartek Jan 94 N.Jičín 1:50.18 662 50 ( 0:50.81 ) [ 0:50.81 / 0:59.37 ] 2. Soviš Vladimír 94 Zlín 1:52.08. 633 46 ( 0:52.52 ) [ 0:52.52 / 0:59.56 ] 3. Tesař

Více

Tělocvičná jednota SOKOL Český Šumburk PŘESPOLNÍ BĚH ČESKÝM ŠUMBURKEM 20.ročník výsledková listina

Tělocvičná jednota SOKOL Český Šumburk PŘESPOLNÍ BĚH ČESKÝM ŠUMBURKEM 20.ročník výsledková listina Tělocvičná jednota SOKOL Český Šumburk PŘESPOLNÍ BĚH ČESKÝM ŠUMBURKEM 20.ročník výsledková listina 13.6.2009 KATEGORIE:Předžákyně a předžáci ročník 2003 a ml. Hausová Tereza 2003 SETA 0:54 1 Dohelská Eliška

Více

Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor

Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor Kopřiva Tomáš Sokol Dobruška 1. Zevl Lukáš BK 93 Hořovice

Více

Natálie Drábková pátek sp. - Český jazyk 9:40 10:00 Mgr. Naděžda Brousilová / PhDr. Marie Šponarová / sp. - Anglický jazyk 8:00 8:20 Hana

Natálie Drábková pátek sp. - Český jazyk 9:40 10:00 Mgr. Naděžda Brousilová / PhDr. Marie Šponarová / sp. - Anglický jazyk 8:00 8:20 Hana Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 6.A (rok nástupu 2008) Předseda: Mgr. Dobromila Janáčová Místopředseda: RNDr. Věra Šulcová Třídní: Mgr. Naděžda Brousilová Místnost: 303 Lucie Adamcová

Více

Přehled výkonů atletů TJ Auto Škoda Mladá Boleslav v roce m Muži

Přehled výkonů atletů TJ Auto Škoda Mladá Boleslav v roce m Muži Přehled výkonů atletů TJ Auto Škoda Mladá Boleslav v roce 2002 -------- 60 m Muži ----------- 7.25 ( ) Vokoun Martin,101276 Jablonec 2708 7.44 ( 4R) Kočí Martin,130480 Kladno 2908 7.72h ( 3R) Provazník

Více

XV. kouřimské sportovní hry výsledky

XV. kouřimské sportovní hry výsledky XV. kouřimské sportovní hry výsledky Kategorie: chlapci do 5 let Jakub Moskala Kouřim 18:28 1. Albert Neruda Kouřim 25:42 2. Louis Bignall Kouřim 29:38 3. Kryštof Jandečka Pečky 37:63 4. David Pokorný

Více

Umístění Jméno a příjmení Čas běhu 1. Adéla Patůčková 21:74 2. Vendula Bartošková 22:21 3. Klára Hladíková 23:06

Umístění Jméno a příjmení Čas běhu 1. Adéla Patůčková 21:74 2. Vendula Bartošková 22:21 3. Klára Hladíková 23:06 Běh městem Hrotovice 2016 - výsledky Běh dívky rok narození 2011-2013 s rodiči a prarodiči 100 m 1. Adéla Patůčková 21:74 Vendula Bartošková 22:21 Klára Hladíková 23:06 Běh chlapci rok narození 2011-2013

Více

5. kolo PLŽ HOR út :55 Výsledky OE2010 Stephan Krämer SportSoftware místo Jméno Id databáze

5. kolo PLŽ HOR út :55 Výsledky OE2010 Stephan Krämer SportSoftware místo Jméno Id databáze Strana 1 D10 (19) 2,1 km 7 K 1 Kovaříková Daniela SJC0651 22:12 0:00 2 Havrdová Sheila SJC0750 23:42 +1:30 3 Kynčlová Anna JIL0852 25:08 +2:56 4 Votočková Amálka JIL0750 27:05 +4:53 5 Klímová Anna JIL0752

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218 Třída: 4.A čtvrtá A (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Rudolf Brucháček Místopředseda: Mgr. Tomáš Pavlica, Ph.D. Třídní:

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

DVOUHRA MUŽŮ Číslo Jméno Klub 1 Bitman Jakub Sokol Meteor Praha Radotín 2 Jelínek Petr BC RSC Brno 3 Zevl Lukáš BK 93 Hořovice 4 Teller Marek Sokol

DVOUHRA MUŽŮ Číslo Jméno Klub 1 Bitman Jakub Sokol Meteor Praha Radotín 2 Jelínek Petr BC RSC Brno 3 Zevl Lukáš BK 93 Hořovice 4 Teller Marek Sokol DVOUHRA MUŽŮ Číslo Jméno Klub 1 Bitman Jakub 2 Jelínek Petr BC RSC Brno 3 Zevl Lukáš BK 93 Hořovice 4 Teller Marek 5 Ludík Milan ČBaS volný hráč 6 Neděla René TJ Montas Hradec Králové 7 Lubas Ondřej 8

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.G - Grafický design Termín: pondělí 26. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Alena Marková Místopředseda: Mgr. Jarmila Škrdlová Třídní: Mgr. Taťána Vycpálková Místnost: 2 - učebna Slavnostní zahájení:

Více

LITOMĚ ŘICKÁ PLOUTEV

LITOMĚ ŘICKÁ PLOUTEV Kategorie E (chlapci) - 15/10 RP 1 Tobiáš David 93 Liberec 11,12 2 Peleška Oldřich 93 Most 11,5 3 Kotěšovec Petr 94 Liberec 12,23 4 Pechan Pavel 95 Praha 12,51 5 Č ech Petr 94 Liberec 12,95 6 Šípek Vojtěch

Více

48 Chaloupka Ondřej BK Kopřivnice 49 Veverka Tomáš SK p.e.m.a Opava 50 Skála Tomáš VŠTJ UK Hradec Králové 51 Voves Tomáš BC Premiera Brno 52 Suchánek

48 Chaloupka Ondřej BK Kopřivnice 49 Veverka Tomáš SK p.e.m.a Opava 50 Skála Tomáš VŠTJ UK Hradec Králové 51 Voves Tomáš BC Premiera Brno 52 Suchánek DVOUHRA MUŽŮ Číslo Jméno Klub 1 Bitman Jakub 2 Jelínek Petr BC RSC Brno 3 Zevl Lukáš BK 93 Hořovice 4 Teller Marek 5 Kurz Lukáš 6 Ludík Milan ČBaS volný hráč 7 Neděla René TJ Montas Hradec Králové 8 Lubas

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

OKRESNÍ KOLO POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN 2016 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

OKRESNÍ KOLO POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN 2016 VÝSLEDKOVÁ LISTINA OKRESNÍ KOLO POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN 2016 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Poznávání přírodnin 2015/2016 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA Kategorie: C číslo Příjmení Jméno Škola (název) třída,roč Zoologie Botanika Celkem Úspěšnost

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Výsledková listina Kategorie D5, 1400m, 8 kontrol

Výsledková listina Kategorie D5, 1400m, 8 kontrol Přebor škol a mládeže ZŠ a SŠ v OB, krajské kolo, Liberec 14.5.2008 Výsledková listina Kategorie D5, 1400m, 8 kontrol 1 Šemberová Kristýna ZŠ a MŠ Studenec 1997 51 64,49 13,49 8 2 Koubová Lenka ZŠ Jablonec,

Více

Výsledková listina závodu Pohár rozhlasu Svitavský stadion

Výsledková listina závodu Pohár rozhlasu Svitavský stadion 1./8 Běh 1000m Běh 4x60m Běh 60m kategorie: Mladší žáci 1. Zoicas Daniel Gymnázium Svitavy 3:30,30 sec 398 21 2004 2. Jelínek Jonáš ZŠ Felberova Svitavy 3:32,00 sec 385 4 2002 3. Mauer Šimon Gymnázium

Více

POHÁR ROZHLASU okresní kolo

POHÁR ROZHLASU okresní kolo Běh - 60m Chlapci mladší Přijmení jméno Škola Výkon Body 1. Lehar Daniel ZŠ Komenského Žatec 7,9 520 2. Gábor Dalibor ZŠ Postoloprty 8,1 466 3. Chaloupka Filip ZŠ P. Holého Louny 8,1 466 4. Karasz Zoltán

Více

NEJLEPŠÍ ŽÁCI Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová

NEJLEPŠÍ ŽÁCI Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová 1. Lenka Celnarová svědomitá pomoc třídní učitelce a kamarádský přístup ke spolužákům 2. Kateřina Doležalová vzorné plnění školních povinností 3. Nikol

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

Krajský přebor Pardubického a Královéhradeckého kraje mužů a žen Open Místo a datum: Ústí nad Orlicí, 20. května 2017 Jiskra Ústí nad Orlicí

Krajský přebor Pardubického a Královéhradeckého kraje mužů a žen Open Místo a datum: Ústí nad Orlicí, 20. května 2017 Jiskra Ústí nad Orlicí Název akce: Krajský přebor Pardubického a Královéhradeckého kraje mužů a žen Open Místo a datum: Ústí nad Orlicí, 20. května 2017 Pořadatel: Jiskra Ústí nad Orlicí Ředitel závodu: Eva Hüblová Hlavní rozhodčí:

Více

Gymnastický přebor RC SPV Brno-město 2015

Gymnastický přebor RC SPV Brno-město 2015 Kategorie: Předškolní děti A - dívky Celkové pořadí Pořadi Jméno TJ Prostná Přeskok Lavička Součet 1 Zavřelová Olga ŠTJ Mládí Brno 7,35 9,40 7,10 23,85 2 Rozkošná Erika ŠTJ Mládí Brno 6,35 8,10 6,80 21,25

Více