75 let nové školy. Nový Hradec Králové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "75 let nové školy. Nový Hradec Králové"

Transkript

1 75 let nové školy Nový Hradec Králové

2 Motto: Napodobujeme tedy nebeské slunce, které osvětluje, zahřívá a oživuje celou zemi, aby vše, cokoli může žíti, zelenati se, kvést a nésti ovoce žilo, zelenalo se, kvetlo a neslo ovoce. * * * Jan Ámos Komenský 2

3 Obsah Historie vzniku škol na Novém Hradci Králové. 3 Stavba nové školy 9 Slavnostní otevření nové školy let rozvoje škol 17 Vzpomínky pamětníků. 25 Abecední seznam pedagogů. 29 V jubilejním roce Poděkování

4 Historie vzniku škol na Novém Hradci Vznik první školy na Novém Hradci Králové souvisí se stavbou hradecké pevnosti, v jejímž důsledku obec Nový Hradec Králové v roce 1766 vznikla. Děti z několika málo prvních domků docházely do školy v Hradci Králové, ale již v roce 1769 nařídilo zemské gubernium, aby zl., které obec získala za zboření kostela sv. Jakuba na Pražském Předměstí, bylo použito na stavbu kostela, obydlí pro kněze a školy na Novém Hradci Králové. 19.června 1769 vyměřil hradecký stavitel František Kerner staveniště pro všechny tři budovy. Škola byla dokončena v roce 1772, v témže roce zde bylo zahájeno vyučování. Byla jednotřídní, děti z Nového Hradce, Třebše, Kopce sv. Jana, Kluků a Lhoty pod Strání vyučoval František Tomeš. V roce 1791 měla 184 žáků. V roce 1818 byl ustaven ve škole pomocník. Vyučovalo se stále v jedné učebně. Počet žáků si v roce 1832 vyžádal rozšíření školy o jednu třídu a přístavbu školní budovy, jež byla zvýšena o jedno poschodí. Do školy docházelo 353 dětí. Od školního roku 1873/74 byla škola trojtřídní. V roce 1875 dochází k rozdělení třetí třídy na chlapeckou a dívčí. Od byla škola pětitřídní se 482 žáky, všechny třídy byly smíšené. Od roku 1824 po celých 48 let byl v novohradecké škole učitelem a zároveň správcem školy V. Pilnáček, který zanesl tuto učební osnovu pro druhou třídu do pamětní knihy školní: 4

5 Opis z formuláře. Wýznam Přednášených učbozástojů dítkám druhé třídy školy novohradecké v roku Pá Křest. katol. náboženství. 2. Čtení s pravidli v čtverém zpusobu liter. 3. Kraso-psaní v dvojím zpusobu liter. 4. Dobropis s pravidli a mluvnicí. 5. Počítání z paměti ( rozlič. zpusobem ) dle čtyř početních zpusobu. 6. Počty s členkami, čtyry početní zpusobove, až po třioudní počet, dle české váhy a míry. 7. Některé známosti z popsání českého království. 8. Štěpařství. Některé známosti z štěpařství. 9. Zpěv některých písní školních a kostelních písní. Stará škola, později radnice 5

6 V roce 1888 postavil hradecký kanovník a kapitulní děkan Eduard. Prašinger opatrovnu, v níž vyučovaly řádové sestry. Až do roku 1943 byla opatrovna samostatnou institucí, v roce 1943 přešla pod správu obecné školy. Otevření další třídy v roce 1889 donutilo správu města ke stavbě nové školní budovy. V roce 1893 se začaly čtyři třídy učit v nové škole, kde se nacházela i sborovna a kabinet. Náklady na stavbu nové školy hradila obec zavedením pivní dávky. Tato nová škola byla postavena na školní zahradě a se starou budovou, kde se vyučovalo i nadále, těsně sousedila. V době postavení školy byl řídícím učitelem Václav Machek, který měl mimo jiné i zásluhu na otevření živnostenské školy pokračovací v roce V roce 1904 byl z iniciativy řídícího učitele a místní školní rady založen při škole polévkový ústav. V letech první světové války rozšířil svou činnost a vytvářel polévky i pro chudé dospělé osoby a pro děti v opatrovně. V roce 1905 měla škola 7 tříd a jednu pobočku, v roce 1907 pět tříd, dvě definitivní a dvě prozatímní pobočky. Ve školní roce 1909/10 měla škola celkem 10 tříd. Již před první světovou válkou se snažila správa školy prosadit stavbu další školní budovy, narážela však na nedostatek finančních prostředků. Ve školní roce 1917/18 a 1918/19 byla škola v zimním období uzavřena pro nedostatek otopu. 6

7 Nová Československá republika přála vývoji školství podstatně více než rakouské mocnářství, pro realizaci velkorysých plánů však často chyběly finanční prostředky. Roku 1923 povolila Zemská školní rada stavbu školy občanské s podmínkou, že obec postaví školu na svůj náklad, bez povinnosti okolních obcí přispívat. Nová škola měla obsahovat učebny a kreslírnu. Místo zakoupené na stavbu nové školy Plány a rozpočty byly hotovy, stavební místo Krestovo bylo koupeno za Kč, ale nestavělo se. Finanční komise se usnesla 7

8 na odkladu stavby na dvě etapy s podmínkou připojení se k Velkému Hradci. Tak se stalo, že již v roce 1923 povolila zemská školní rada otevření měšťanské školy, která však zahájila svou existenci až v roce V souvislosti s povolením k otevření měšťanské školy se zintenzívnily snahy směřující ke stavbě nové školní budovy. Již v prosinci 1924 bylo zakoupeno stavební místo (opět vedle existujících školních objektů), v roce 1928 byla zadána stavba místnímu staviteli Josefu Michkovi a podle plánu zednického mistra Františka Černého z Hradce Králové v roce 1929 stavba zahájena. Stavební náklad činil přes Kč. Stavební místo před zahájením stavby 20. března

9 Stavba nové školy Krutá zima, která trvala až do konce dubna 1929, zdržela začátek stavby školy. V březnu byl zbourán druhý domek, 8. dubna byly provedeny první výkopy a vlastní stavba školy byla zahájena. Koncem dubna byly položeny základy, v květnu byl již vyzděn suterén, počátkem června bylo dosaženo přízemí, koncem června první poschodí, počátkem července dosaženo rovnosti a koncem téhož měsíce dokončena již i střecha. Postup stavby ukazují připojené fotografie. Z plánů nové školy severozápadní pohled 9

10 Stavba zahájena. Stav 28. dubna 1929 Stavba 2. června

11 Stavba 28. června 1929 Nová budova ještě s částí lešení pohled ze dvora. Konec července

12 Stavba nové školy dokončena Ve vnitřním zařízení provedeny prospěšné změny. Zavedeno bude ústřední topení nákladem Kč a vodovod nákladem Kč. Počátkem srpna se započalo se stavbou záchodů k stávající školní budově a bouráním dosavadních záchodů, které stály na dvorku a školním budovám k ozdobě nesloužily. Novostavba stojí na místě zbořených domků čp. 145 a 146, z nichž první byl rodným domkem Václava Michaela Pešiny, rytíře z Čechorodu a druhý darovala občanská záložna k účelům stavby školy. 12

13 Kolaudace nové školní budovy Koncem prázdnin 1931 vykonána byla komisí složenou ze zástupců obce, místní školní rady a okresního úřadu kolaudace školy, v níž sepsán byl protokol, který je uložen u obecního úřadu. V přípisu okresního úřadu, který byl po kolaudaci místní školní radě zaslán, byly vyjmenovány vady, které mají být v novostavbě budovy odstraněny a uloženo započíti s přípravnými pracemi ku stavbě tělocvičny, která má býti postavena do 3 let. Náklad na novou budovu Práce zednické, truhlářské, Kč Práce nad rozpočet ( vodovod, ústř. topení ) Kč Kanalizace, oplocení Kč Dozor na stavbu Kč Vnitřní zařízení školy Kč Plány na školu Kč Přístavba záchodů Kč 5% odměna staviteli a prací řemeslných Kč 2% daň z obratu Kč celkem Celkový náklad na novou školu Oprava starší budovy školní Oprava nejstarší budovy školní celkem vydáno na školy Kč Kč Kč Kč Kč 13

14 Slavnostní otevření nové školy Program slavnostního otevření školy V neděli 31. srpna 1930 o půl druhé odpoledne byl sraz mládeže ve staré škole a sraz občanstva u obecního úřadu. Ve 2 hodiny průvod s hudbou D. T. J. k nové škole. POŘAD U NOVÉ ŠKOLY : 1. Zahájení slavnosti předsedou místní škol. rady panem A. Marečkem a proslov starosty obce pana Fr. Kulhánka.. 2. J. B. Foerster: Velké, šíré, rodné lány mužský sbor. 3. Slavnostní proslov okres. škol. inspektora p. Jindřicha Štála. 4. Recitace. 5. K. Bendl: Probuzení mužský sbor. 6. Předání nové školní budovy. 7. Hymny mužský sbor. Sbory přednesou sdružené zpěv. spolky Vlastimil z Kuklen a Smetana z Hradce Králové. Po slavnosti prohlídka školy a promenádní koncert na Václavském náměstí. 14

15 Slavnostní otevření nové školy 31. srpna

16 . Škola poskytovala prostor pro umístění 6 tříd, dále zde byla pracovna, cvičná kuchyň, 2 kabinety, sborovna a ředitelna. Hlavní vchod byl ozdoben bustou prezidenta T.G.Masaryka, jehož jméno škola od listopadu 1930 nesla. Potřebám školy nadále sloužily i obě starší školní budovy. V letech byly v budově z roku 1772 v přízemí upraveny místnosti pro obecní úřad, zasedací síň a byt školnice. V 1. poschodí byl ze stávajícího pokojíku a dvou přilehlých tříd upraven velmi pěkně a účelně byt řídícího učitele (kuchyň, pokoje, úřadovna a příslušenství ), dál tam zůstala ještě 1 reservní třída. Novou úpravou fasád tvořily všechny tři budovy jednotný celek. 16

17 75 let rozvoje škol Po otevření měšťanské školy počet žáků obecné školy mírně poklesl: 392 žáků ve školním roce 1938/39 (pro srovnání: nejvíce dětí 620 chodilo do školy ve školním roce 1919/20, v roce 1937/38 to bylo 449 žáků), počet tříd (11) však zůstal vysoký, takže správy obou škol řešily starý problém: kam umístit úhrnem 13 tříd. V roce 1944/45 došlo díky totálnímu nasazení vyučujících ke spojení tříd a restrikci vyučovacích hodin. Vánoční prázdniny byly prodlouženy na neurčito a do školy si žáci chodily pouze jednou týdně pro domácí úkoly. 1. února 1945 byla budova obecné školy zabrána wehrmachtem. Vyučování bylo obnoveno až koncem května. 1. června 1945 byli všichni schopní žáci školního roku přeřazeni do měšťanské školy, čímž klesl počet dětí na obecné škole z 356 na 295. Šestá a sedmá třída byly zrušeny. Od roku 1945 byl ředitelem obecné školy Bohumír Rájek, škola měla ve školní roce 1945/46 pět tříd postupných a pět poboček. V dalších školních letech počet tříd mírně poklesl. Počet dětí se pohyboval kolem 250. Od září 1948 nesla škola název národní, od 1. září 1953 byla pod názvem osmiletá střední škola spojena se školou střední. 17

18 Cvičení na školním dvoře Učíme se vařit 18

19 Měšťanská škola Měšťanská škola na Novém Hradci Králové byla povolena výnosem zemské školní rady z 29. září Pro školu však nebylo vhodné umístění, samotná obecná škola zajišťovala průběh vyučování jen s krajními obtížemi. V roce 1924 byly zahájeny přípravy ke stavbě nové školy, komise určila stavební místo. Stavba školy byla dlouho odkládána jednak pro nemajetnost obce, jednak pro neochotu zemského fondu na stavbu přispěti. Realizaci projektu pomohl až zákon o újezdních školách, schválený v roce Nový Hradec Králové se chopil možnosti zbudovat měšťanskou školu jako školu újezdní pro Nový Hradec, Kluky, Roudničku, Lhotu pod Strání; přiškolené obce tak přispěly na náklad spojený s provozem školy. První ročník, chlapecká a dívčí třída, nové měšťanské školy byl sice 1. září 1938 otevřen, ale vlivem politických událostí odročena stavba plánované budovy na neurčito. Projekty architektů Lisky, Louženského, Rejchala a Schovánka byly uloženy ad acta. V prvním roce svého trvání měla škola 99 žáků, v dalším roce již 170 v pěti třídách ( I.abc, II.ab ). Prvním ředitelem školy byl Gustav Weiss. Vládním nařízením ze 14. srpna 1941 se měšťanské školy staly školami výběrovými a byly po německém vzoru přejmenovány na Hauptschule. Do této výběrové školy mělo přejít jen 35% žáků po ukončení čtvrtého školního roku školy obecné. 19

20 Novohradecká Hauptschule měla čtyři ročníky, celkem 7 tříd, tento počet tříd klesal, takže ve školním roce 1944/45 měla jen 4 definitivní třídy postupné. Teprve k 1. červnu 1945, v souvislosti s přechodem schopných žáků školního roku ze školy obecné na školu měšťanskou, byla škola rozšířena o dvě pobočky. Budova Hauptschule Po celou dobu německé okupace bylo vyučování narušováno restrikcí osnov. Ve dnech květnové revoluce se budova měšťanské školy stala centrem odboje. Zasedal zde revoluční národní výbor, bylo zde rozhlasové zařízení a místnost pro ubytování partyzánů. 20

21 Ve školním roce 1945/46 se funkce ředitele ujal bývalý legionář Josef Zemánek. Škola měla 4 třídy postupné, dvě pobočky a dva roční kurzy, v těchto 7 třídách se učilo celkem 231 žáků. Vyučování bylo znesnadněno nejen nedostatkem místností, ale i nezměrným pohybem učitelských sil, který se stal průvodním zjevem celého poválečného školství. Od roku 1948/49 nesla škola název střední, měla čtyři ročníky, z nichž poslední byl od června 1951 ukončen vždy závěrečnou zkouškou. V roce 1949 se ředitelem školy stává nadšený propagátor dětského sborového zpěvu Oldřich Vendler. Sbor, který ve škole založil, se stal významným kulturním činitelem v obci. Další závažná školská reforma byla realizována k 1. září 1953 vznikem osmiletých středních škol, jež v sobě spojovaly školu národní (1. 5. postupný ročník) a školu střední (6. 8. postupný ročník). Ředitelem takto vzniklé školy byl jmenován dosavadní ředitel školy střední Jaroslav Falta. Škola měla celkem 17 tříd, umístěných ve třech budovách a 483 žáků. Až do školního roku 1958/59 byla ušetřena střídavého vyučování, v tomto roce, kdy počet tříd stoupl na 18 a počet žáků na 587, střídaly čtyři třídy. Od konce 50. let se ředitelství školy a obvodní národní výbor snažily o postavení nové školy, byl určen i pozemek, ale všechny snahy vycházely nadarmo. V letech se ve stísněných prostorách a naprosto nevyhovujících podmínkách (ve starších budovách lokální vytápění 21

22 Naše hokejové mužstvo Vyváření polévek 22

23 na pevné palivo a suché záchody) učilo 21 tříd s počtem až 661 žáků. V tomto roce byla dostavěna nová školní jídelna. S adaptací budov se začalo až za ředitelky Radoslavy Dvořákové na podzim roku 1975, kdy sešlo z úvah o stavbě nové školy. Nejprve byla zahájena rekonstrukce budovy č.p. 145, která byla dána do provozu v srpnu V dalších letech pak došlo k modernizaci i ostatních objektů, takže budova nejen plně vyhovovala všem nárokům kladeným na školství, ale působila navíc velmi esteticky. V roce 1988 byla v akci Z zahájena výstavba tělocvičny. Celková hodnota díla stavby byla propočtena na ,- Kčs, při plánovaných nákladech 80 %, tj ,- Kčs. Stavbyvedoucím byli Ing. Lom a F. Svatoň. Podle plánu měly být práce zahájené v září 1988 a stavba dokončena v srpnu Budova tělocvičny byla dokončena a zkolaudována dne 14. prosince V roce 1998 bylo započato s výstavbou venkovního sportoviště s umělým povrchem. Tato stavba, kterou nákladem ,- Kč vybudovala firma STAVO&SACHS Hradec Králové, byla dokončena v roce Autorem projektu byl Atelier K. V současné době je venkovní hřiště využíváno jak při výuce tělesné výchovy a sportovních kroužků, tak veřejností v odpoledních hodinách a o sobotách a nedělích v rámci protidrogového programu Magistrátu města Hradec Králové. 23

24 V letech 2002 a 2004 byla provedena celková rekonstrukce sociálních zařízení v budovách čp. 146 a 145 v celkové hodnotě 1,5 mil. korun. Od 1. ledna 2003 je součástí školy Mateřská škola Na Biřičce a s účinností od 1.června 2004 byla zřízena Rada školy. V podzimních měsících letošního roku bude provedena přestavba spojovacího chodby a starých nevyhovujících šaten. Šatny žáků budou vybaveny zamykatelnými skříňkami a na místě starých šaten vznikne vstupní hala. Tělocvična 24

25 Vzpomínky pamětníků Celý život s novohradeckou školou Letos v červnu to bude osm let, kdy jsem opustila novohradeckou školu, ve které jsem působila celkem třicet tři školních roků, z toho dvacet sedm jako učitelka a šest jako ředitelka. Svou práci jsem měla velmi ráda, jestli jsem ji ale dělala dobře, to mohou posoudit pouze ti, kteří seděli v lavicích přede mnou a do hlavy soukali vzorečky, rovnice, poučky a zákony. Doufám, že ale také nezapomněli na hodiny hudební výchovy a na vystoupení pěveckého kroužku při oslavách různých výročí v místní sokolovně. Já mám k této krásné škole, která tak půvabně ční vedle kostela, blížíte-li se k Novému Hradci od severu, vztah přímo rodinný. Škola se budovala v době, kdy byl starostou Nového Hradce můj dědeček pan František Kulhánek. Druhý dědeček pan Bohumír Rájek tady působil od roku 1947 jako řídící učitel a můj tatínek pan Miroslav Kulhánek v padesátých letech na škole nejprve učil a pak asi rok dělal zástupce ředitele. Takže si myslím, že tomu osud chtěl, abych štafetu převzala do rukou já a držela ji hodně dlouho, což se mi také podařilo. Zažila jsem toho dost, samozřejmě ne všechno bylo krásné. Škola musela důsledně držet krok s politickou situací, která nám byla mnohdy nepříjemná, ale s odstupem času vzpomínám jen na to hezké, co učitelské povolání činí zajímavým. Každý den je jiný, každé dítě reaguje jinak, s mnohými žáky bylo možné navázat vztah, který trvá dodnes. Protože na Novém Hradci bydlím, znala jsem rodinné zázemí mnoha svých žáků a samozřejmé bylo, že po letech jsem učila i jejich děti. Nemohu také nevzpomenout na své kolegy. Několik jsem jich už vyprovodila na cestě k věčnosti, na mnohé nelze nikdy zapomenout. Současná doba zrychlila tempo, děti i dospělí jsou zavaleni obrovskou spoustou informací, vzdálenosti se zmenšují, komunikaci 25

26 usnadňují mobilní telefony, internet, rychlé automobily, ale bohužel vztahy mezi lidmi postrádají upřímnost, věrnost a poctivost. Není proto divu, že roste agresivita, korupce a chybí to nejvzácnější cit a láska. Děti kopírují to, co jim dospělí nabízejí, nedokážou rozeznat, kde začíná zlo, protože mají před sebou málo ušlechtilých vzorů, které známe z literatury. Vzpomínám na dojemnou příhodu, která by se dnes určitě nemohla stát. Při jedné hodině hudební výchovy jsem děti učila píseň Kačena divoká, letěla zvysoka, přišel na ni střelec, střelil ji do boka Doprovázela jsem děti na klavír a najednou se jedna holčička rozplakala, tak byla dojatá a nikdo ze spolužáků se jí nesmál. K této příhodě není třeba komentáře. Věřím, že ona dívenka, z níž je dnes dospělá žena a na onu příhodu si ani nevzpomene, nebude nikdy schopna žádného podrazu, protože už jako dítě rozeznala dobro od zla. Důchod má tu ohromnou výhodu a moc donutit člověka vážit si každého okamžiku, každé chvíle, kterou prožívá, protože nic už se nemůže opakovat, nic nelze vrátit. Teprve ve vzpomínkách prožíváte s dětmi každé 1. září, každý 30. červen, a to jsou dny, kdy se neubráníte dojetí, protože se vám stýská. Něco začíná, něco končí, každý školní rok přinesl změnu a to bylo a vždy bude na učitelském povolání to nejkrásnější. Protože, je-li člověk mezi dětmi, tak nestárne. Květoslava Bucharová, učitelka a ředitelka školy Žákyní i učitelkou Do první třídy novohradecké školy jsem nastoupila 1. září Holčička s velikou bílou mašlí a udivenýma očima. Těšila jsem se a škola mě nezklamala. 1. třída byla umístěna v suterénu, kde je dnes odborná učebna fyziky a chemie. Paní učitelka Gizela Faltová, manželka pana ředitele Falty, byla přísná, ale spravedlivá. Pamatuji se na řady propojených lavic a hlavně na sedátka, ze kterých se tak pěkně klouzalo a která vydávala při sklápění zvláštní zvuk. Dodnes si ho pamatuji Taky skleničky s inkoustem, které byly zavěšeny v důlku lavice. 26

27 Vzpomínám s láskou na pana školníka Vasylyšina, který špatně slyšel, ale dobře viděl. Žádný uličník v botách mu neproklouzl. Chodili jsme dvorem, do budovy čp. 146 se vcházelo stejným vchodem ze dvora jako dnes. Po obou stranách na zdi se pnulo hroznové víno, pan školník si ho hlídal, ale ty nejhezčí hrozny dával stejně žákům. Přišla-li inspekce, paní školníková napekla buchty, vonělo to po celé škole. V budově dnešní školní družiny byla školní kuchyň s jídelnou. Pan učitel Plíštil vždy přikusoval k polévce chléb, prý zvyk z války. Na zahradě kolem dnešní družiny voněl med. Pan učitel Jiří Hemelík učil kluky včelařit. Ostatní děti měly své záhonky se zeleninou, zásobovaly školní kuchyň. Tak plynula školní léta. 15.června 1968 jsem školu vyšla, tenkrát se končilo o 14 dní dřív. V roce 1978 jsem se znovu vrátila, abych své svěřené děti učila tak, jako kdysi učili mě ti, kteří s námi už dávno nejsou, ale jejich stopy tady zůstaly. Mgr. Marie Hlavatá, žákyně a učitelka školy Školní zahrada Součástí naší školy je okrasná zahrada, na jejíž realizaci se začalo pracovat zhruba před čtvrtstoletím ve spolupráci se sdružením rodičů, místními zahrádkáři, zejména panem Jiřím Pozníkem, který nejenže zahradu zakládal, po celá léta ji vybavoval novými výpěstky, zkrášloval a pracoval na ni. Velkou zásluhu na jejím vzniku má také bývalá ředitelka paní Radoslava Dvořáková, pro kterou byla zahrada velkou chloubou. Za čtvrt století na zahradě vyrostlo mnoho krásných dřevin (zejména krásná skupina rododendronů), od června nakvétají růže (sadové, pokryvné, půdokryvné, stromkové) a mnoho trvalek. Jezírko umístěné ve svorech skalky je v létě celé porostlé lekníny. Zahrada se stala přirozeným centrem pro výuku přírodovědy, botaniky, ekologie, pracovních činností, výtvarné výchovy, ale také místem pro pouhou relaxaci všech, kterým není lhostejná krása přírody. Mgr. Marcela Fajlová, učitelka školy 27

28 Žáky této školy jsme se stali před 71 lety Na Novém Hradci Králové se začalo vyučovat již v roce 1772 v přízemní jednotřídce. V roce 1823 byla škola o patro zvýšena. Roku 1873 stará škola rozšířena přístavbou. V roce 1921 bylo již 12 tříd. V roce 1928 byla zahájena výstavba nové obecní školy na místě zbořených domků, z nichž první byl domkem V. M. Pešiny, jehož deska je umístěna na nové škole. Slavnostní otevření nové školy bylo 30. a V tomto roce bylo ve škole již 534 dětí. V poslední době byly rekonstruovány i další objekty staré školy a modernizována škola nová. Ke zmodernizování školy velmi prospěly i spojovací chodby mezi novou školou a starými budovami školy, úprava nádvoří a školní zahrady. Velkým přínosem pro žáky je i výstavba vývařovny s možností stravování a výstavba nové tělocvičny. My jsme do obecní a měšťanské školy chodili v letech 1934 až Tehdejší třídy nebyly tak vybavené jako nyní. Nebylo ústřední topení, topilo se tuhým palivem. V každé třídě byla kamna, která obsluhoval pan školník. V suterénu nové budovy byla zřízena kuchyně, kde se děvčata z vyšších tříd učila vařit. Vyučovalo se i v odpoledních hodinách a v sobotu dopoledne. Na hodinu tělesné výchovy jsme chodili do tělocvičny Sokol. Nebyla vývařovna ani jídelna. Přesto se nám ve škole líbilo a rádi na ni vzpomínáme. Anděla a Rudolf Bergerovi, bývalí žáci školy 28

29 Abecední seznam pedagogů Při hledání jmen pedagogů, kteří na této škole působili, jsme vycházeli především ze zápisů ve školních kronikách, seznamech učitelů na různých dokumentech, osobních a služebních výkazů učitelů a z údajů pamětníků. Je možné, že jsme na některé zapomněli. Těm se omlouváme. A Absolonová Věra Adámková Zdeňka B Bártová J. Bednář Adolf Bednářová Jana Bechyňová Marie Binarová Jana Blažkovičová Jarmila Brinkmanová Milada Buhová J. Bucharová Květoslava-ředitelka Buryová Eliška C Cvrček Petr - ředitel Č Čechová Milada Černá Jaroslava Černá Olga Černíková Radomíra Černohubová Věra Čiháková Milada D Darebníková Eva Dařílek Jiří Dařílek Josef Divišová A. Dlabáčková Marcela Dobiášová Libuše Dobřická Hana Dočkalová Markéta Doležal Jaroslav Doležalová Marie Doležalová Květa Dvořák Jaroslav Drahota Vratislav Dusilová Věra Dušánková Antonie Dušek Jaroslav - řídící učitel Dvořáková Eliška Dvořáková Radoslavaředitelka E Eisenreich Josef Fajlová Marcela Falta Jaroslav - ředitel Faltová Gizela Faltová Růžena Farkašová Hana 29

30 Filipová Jitka Franc Jiří Frita Václav Fuzová Ilona G Gryegerová Marcela H Hametová Eliška. Hanzlová Štěpánka Hartmanová Svatava Hátlová Jiřina Havel Josef - řídící učitel Havlíková Dana Havlová Marie Havlová Zdenka Heissigová Markéta Hemelík Jiří Hemelík Stanislav Henzlová Lucie Hladíková Mária Hlavatá Jana Hlavatá Marie Hofmanová Marcela Hojná Božena Houser Josef Hrobařová Anna Hrochová Marie Hubálková Helena Hubert Jaroslav - ředitel Ch Chudý Josef J Jahelková Pavlína Jakubcová Olga Jakubská Emilie Jarešová Ludmila Jebavý Jaroslav - řídící učitel Jedlička František Jelínková Jana Jirásková Jindřiška Jůna Vojtěch Jurenka Dušan K Kadeřávek Miroslav Kalátová Dagmar Kamenická Věra Kaminská Zdeňka Kaplanová Věroslava Karlová Marie Kášová Eva Kintler Ján Klapka Josef Klimeš Jan Klimešová Eva Klimešová Šárka Klížová Miluška Klouček František - ředitel Kloučková Helena Kloučková J. Klubíčková Božena Knoblochová Jana Kolocek Lukáš Kolouch Luboš Kostelecká Gabriela Koubová Jitka Kout Ivo 30

31 Krátký Josef Krausová Věra Krejsa Václav Kryštůfek Jaromír Křemenák Stanislav Křížková Jana Kubcová Eva Kubišta Vladimír Kubištová Božena Kulhánek Miroslav Kulhánková Věra Kulichová Martina Kuříková Veronika Kuřinová Jana L Lásková Božena Lehká Jolana zást. ředitele Levitner Jindřich Lichá Věra Linhartová Olga M Málková Milada Manychová Daniela Marešová Helena Martincová Irena-zást. ředitele Martinková Emilie Matysová Vlasta Měkotová Eva Minářová Bedřiška Mitkovič Michal Mlynářová Marie Morávková Květa Morávková Libuše Moserová Anna 31 Motejlek Luděk N Nepokojová Ilona Neškudová Božena Netíková Jiřina Nevečeřalová Helena Nosek Jiří Nosková Věra Novák Bohuslav Nováková Eliška Nováková Růžena O Olivová Zdenka Olovová J. Omelková Milada P Pácal Miroslav Pacholíček A. Pacholíčková Anežka Pacholík František Pála Josef Páleníčková Martina Pávková Zdena Peisker Zdenek Peřinová Jitka Pešátová Dagmar Pětivoká Helena Petrová Věra Petrovická Vladimíra Plíštil Stanislav Pohnerová Marta Poláková Růžena-zást. ředitele Poldová Květuše

32 Popová Milena Pořízková Eva Pospíšilová Ruth Preisová Eva Profous Václav Procházková Valentýna-z. řed. Prouza Antonín R Rájek Bohumír ředitel Ralková Milada Rauš Jan Rejmánková Ilona Ruml Jiří Růžičková Alena Ř Řeháková Říhová Marie S Sedláčková Jaroslava Seifertová Miroslava Seik Roman Shrbená Jitka Siefertová Miroslava Siručková Věra Smažilová Dana Smetáková Marie Smolenská Zdena Spilková Ludmila Strádalová Eva Stránská Marta Stuchlík Ludvík - ředitel Stupková Věra Suchánek Pavel 32 Svačková Jana Svobodová Miroslava Sykáček Stanislav Synáčková Martina Š Šafářová Marie Šejbl František Šmerdová Marie Šimková Blanka Škodová Dana - ředitelka Šlencová Jaromíra Šlitrová Dana Šmíd František Špičáková Pavla Štarhová Irena Šternberková Olga Štíbrová Jana Šustrová Drahomíra Švehlová Alena Švihová Barbora T Tenglerová Ivana Tobišková Lidmila Tomášková Květoslava Turková Marie zást. ředitele Turnovská Miroslava U Uhlíř Tomáš Urbanová Anna V Vacková Marie Vaisochová Věra Valterová Jana

33 Vanický Antonín - ředitel Vaníček Jiří Vecková Eva Vejs Alois Velínská Anna Veselá Miluše zást. ředitele Víchová Eva Vinklářová Ludmila Vipková Vlasta Viplerová Vlasta Volencová Zdenka Volenská Jitka Voříšková Jana Votrubová Jana Vrabcová Eva Vránová Blanka Vroubková Věra W Weisbauer František ředitel Z Zábranská Eva Zahradníková Vlasta Ž Žatečková Hana-zást.ředitele Žižka Tomáš První učitelský sbor 33

34 1. František Pacholík 7. Ludmila Blatníková 2. Hynek Muška 8. Jaroslav Jebavý 3. Jan Rouš 9. Božena Stuchlíková 4. Václav Profous 10. Božena Kubištová 5. Bohumír Rájek 11. Antonie Ryšavá 6. Anna Nádvorníková V jubilejním roce Učitelský sbor v roce 2005 Sedí zleva: Jolana Lehká, Veronika Kuříková, Petr Cvrček, Martina Synáčková, Jitka Shrbená, Vladimír Drobný, Mária Hladíková Stojí zleva: Dana Havlíková, Markéta Dočkalová, Marcela Dlabáčková, Jitka Peřinová, Ján Kintler, Jiřina Netíková, Leona Svrčková, Ilona Nepokojová, Marcela Fajlová, Marie Hlavatá 34

35 Zaměstnanci Vedení školy Ředitel školy Statutární zástupce ředitele školy Zástupce ředitele školy pro MŠ Hospodářka školy I.stupeň Mgr. Dlabáčková Marcela Mgr. Dočkalová Markéta Mgr. Havlíková Dana Mgr. Nepokojová Ilona Mgr. Peřinová Jitka Shrbená Jitka Školní družina Marešová Helena - vedoucí Mgr.Kuříková Veronika Hubálková Helena Mgr. Cvrček Petr Mgr. Lehká Jolana Rybišarová Eva Svrčková Leona II.stupeň Mgr. Fajlová Marcela Mgr. Hladíková Mária Mgr. Hlavatá Marie PaedDr. Netíková Jiřina Mgr. Kintler Ján Synáčková Martina Mateřská škola Škaldová Ivanka Weisserová Lenka Zubrová Helena Provozní zaměstnanci Drobný Vladimír - školník ZŠ Absolonová Hana školnice MŠ Drobná Jana uklízečka Jedličková Martina uklízečka Majchráková Eva jídelna MŠ Nováková Alena - uklízečka Pavlová Eva - uklízečka Ryndová Věra - uklízečka Školní jídelna Tesařová Blanka vedoucí ŠJ Čudová Jaroslava Rolcová Martina Ryndová Věra 35

36 Základní škola Nový Hradec Králové má ve školním roce celkem 207 žáků. Obsazení jednotlivých tříd Třída: 1.A Třídní učitelka: Mgr. Nepokojová Ilona Brůža Lukáš, Drahorád Michael, Hanke Václav, Horák Martin, Ikizgül Varol, Jareš Pavel, Kulda Adam, Poledník Ladislav, Prokop David, Rak Martin, Sklenář Jiří, Šimáček Jan, Štěpják Lukáš, Ciková Klára, Dvořáková Lucie, Havlová Tereza, Hubáčková Jana, Chaloupková Adéla, Jindřichová Barbora, Kchodlová Kristýna, Kulichová Kristýna. Třída: 2.A Třídní učitelka: Mgr. Peřinová Jitka Beznoska Jan, Bubeník Jan, Černík Lukáš, Dimov Michal, Hofmeister Josef, Janošič Filip, Junek Dominik, Mervart Marek, Reinhardt Christian, Rubáš David, Runštuk Karel, Unger Jakub, Beránková Aneta, Bergerová Veronika, Drobná Anna, Horáková Anna, Horáková Eliška, Hošková Veronika, Hudecová Alice, Kokyová Věra, Majerová Barbora, Morávková Nicol, Müllerová Veronika, Rejmanová Kristýna, Rybková Kateřina, Řezáčová Magdaléna, Synková Alžběta, Kamenická Adéla, Kamenická Kateřina. Třída: 3.A Třídní učitelka: Mgr. Dlabáčková Marcela Částka Karel, Kňourek David, Koudelka Tomáš, Lopour Vojtěch, Lukeš Vojtěch, Pirohanič Lukáš, Řehák Jakub, Šimáček Jiří, Brátová Lucie, Čápová Sabina, Hanušová Adéla, Hollerová Helena, Hrůšová Kateřina, Mašátová Eva, Mikešová Pavla, Moravcová Renáta, Pavlíková Karolína, Rubášová Kateřina, Rumlová Sabina, Máslo David. 36

37 Třída: 4.A Třídní učitelka: Mgr. Dočkalová Markéta Havran Tomáš, Hlubuček Filip, Holler Václav, Horáček Michal, Hubáček Tomáš, Jankovský Matěj, Jedlička Josef, Kulendík Jan, Mlateček Jiří, Ondrák Vít, Žďárský Jan, Hrubá Yveta, Kolářová Eliška, Pokorná Tereza, Rybková Jana, Straková Hana, Zelinková Michaela, Vinopalová Jana, Dvořák Libor. Třída: 5.A Třídní učitelka: Mgr. Havlíková Dana Albrecht Jiří, Antoš Patrik, Brousil Martin, Diviš Petr, Balková Adéla, Bergerová Adéla, Elsnerová Anna-Marie, Jeřábková Jiřina, Lankašová Fabiana, Lopourová Anna, Tocháčková Denisa, Zákravská Lucie, Mužík Jan, Unger Radek, Vodička Lukáš, Stonawská Petra, Wunderlich Richard, Beznoska Ondřej, Rejnková Diana, Raková Kristýna. Třída: 5.B Třídní učitelka: Shrbená Jitka Majtan Daniel, Pipek Ondřej, Sisr Tomáš, Štěpják Miroslav, Sklenářová Hana, Staňková Barbora, Staňková Tereza, Raková Kamila, Dvořáček Josef, Rubáš Daniel, Hojer Patrik, Kulich Václav, Hruška Jiří. Třída: 6.A Třídní učitelka: Mgr. Hladíková Mária Marek Michal, Nožička Jakub, Sviridov Marek, Bakešová Lucie, Hlásková Barbora, Klementová Iveta, Mikešová Monika, Pultrová Eva, Votočková Michaela, Řezáč Vít, Řezba Jan, Schmuck Tomáš, Říhová Nikola, Táncóšová Adriana, Jareš Jiří, Čečotka Petr, Kariofylis Sotirios. Třída: 7.A Třídní učitelka: Mgr. Hlavatá Marie Brutar Lukáš, Beránková Michaela, Bergerová Anna, Fantová Nikola, Groulová Veronika, Hošek Jan, Jankovská Kristýna, Jezsó Erik, Just Ladislav, Kaprová Petra, Karlová Jana, Lankaš Martin, Mandys Pavel, Mlatečková Daniela, Pavel Miloslav, Pokorná Barbora, Řičařová Michaela, Salamonová Nikol, Stejskal Tomáš, Trpálková Michaela, Vítková Johana, Záňová Sandra, Brůža David, 37

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32 Účast oddílů : Přihlášení Přijatí Oddíl Závodníci Starty Závodníci Starty Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. JPK 16 14 30 34 30 64 16

Více

Předškolní děti - žákyně

Předškolní děti - žákyně Tělocvičná jednota Předškolní děti - žákyně 40 m tenis. Havlová Nikola 22 2007 Dvůr Králové 23 1 8,50 1. 12,14 2. 1,41 1. 00:01,00 1.-27. 80 383 346 0 809 1. Součková Tereza 31 2007 Atletika Jaroměř 23

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m 1 Nováková Lucie 15 Čelákovice 20,0 2 Štefíková Silvie 7 Milovice 23,4 3 Kalinová Ella 23 Čelákovice 24,7 4 Uhrová Nela 12 Čelákovice - 5 Bohuslavová Aneta 14 Čelákovice

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 37 4 Tadeáš Verner 2011 Hradec Králové 47 5 Dominik Chvojka 2011 Horní Počernice 15 6 Kryštov Lánský

Více

SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika

SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika Datum konání: čtvrtek 02. 07. 2015 místo konání: Aula Arnošta z Pardubic 1. skupina zahájení v 9.00

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006 0. Kategorie - C - akrobacie, bez náčiní, roč. 2007 a ml. pořadí č. Příjmení a jméno Příslušnost akrobacie BN celkem 1. 8. Hladjuková Anhelina TJ Tesla Brno 7,65 7,00 14,65 1. 5. Straub Anita TJ Tesla

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012 Soutěž: Dárkové balení (DB) 11 Adéla Vajnerová Střední škola služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba 439 1. 8 Michaela Švarcová 5 Petra Tejmlová 13 Jana Kárníková 12 Petra Kejdová Střední škola

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20 3. 72 Jelínek Jáchym Aš 2012 I 00:04:27 4.

77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20 3. 72 Jelínek Jáchym Aš 2012 I 00:04:27 4. Kategorie: I nejmladší kluci ročníky narození: 2008 a mladší Délka trati: 400 m 77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 82 Klepáček Daneček Aš 2009 I 00:02:22 2. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 věk. kat. pořadí soutěžní kategorie tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér do 7 let 1. není členem AŠSK Aerobic team

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

FACE First Aid Competition in Europe = Evropská soutěž první pomoci

FACE First Aid Competition in Europe = Evropská soutěž první pomoci Historie soutěže FACE - výsledky FACE First Aid Competition in Europe = Evropská soutěž první pomoci rok POŘÁDAJÍCÍ ZEMĚ město síň slávy ČESKÁ REPREZENTACE (UMÍSTĚNÍ) 1987 Německo Biedenkopf Nizozemsko

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351)

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351) Rozdělení žáků do skupin nástrojové výuky PHV Školní rok 2014/2015 Učitel: Petr Svoboda Tel: 777 692 965 E-mail: petrsvoboda3@seznam.cz Vyučuje: Út,Pá ZUŠ Hostivař Vyučuje: Po, Čt Dopplerova, odloučené

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta 2. března 2013 Plavy SKI Plavy Filounská KRÁVA veřejný závod v obřím slalomu Ředitel závodu: Oficiální výsledky Bulva Jaromír Předžákyně 1. 42 RAJNOCHOVÁ Barbora SK Ještěd 50.71 2. 58 SALAČOVÁ Karolína

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12 Název soutěže: Olympiáda v českém jazyce 2013/ 2014 40. ročník VÝSLEDKOVÁ LISTINA soutěžících Postupové kolo: okresní (OSTRAVA) Kategorie: I. Místo konání: Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava,

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII HD II 1. ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové,Ostrava-Hrabůvka 24 2. ZŠ Oldřichovice, Třinec 20 3. ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec 19 4. ZŠ B.Němcové, Opava 5 HD III + IV 1. ZŠ Englišova, Opava 61 2. ZŠ D. a E.

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4. Ústní maturitní zkoušky třídy 4.B

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4. Ústní maturitní zkoušky třídy 4.B Maturitní komise: Předsedkyně maturitní komise: Místopředseda: Třídní učitel: Ing. Ivan Hnízdil Mgr. Jaroslava Chudobová Mgr. Petra Mahelová Český jazyk a literatura: Zkoušející: Mgr. Ludmila Marešová

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 1. SK Motorlet Praha A Zubová Katarina 0:31.38 Hromádková Tereza 0:59.21 (0:27.83) Kopecká Tereza 1:29.15 (0:29.94) Výborná Klára 1:57.50 (0:28.35)

Více

Křišťálová brusle 2015

Křišťálová brusle 2015 Přípravka prvky - bez omezení věku 1 Vitmayerová Alexandra HaKC Most,z.s 1,0 2 Mátlová Tereza SK Kraso Česká Lípa 2,0 3 Učňová Mariana UKK Ústí nad Labem 3,0 4 Koukolová Agáta Kraso brusle Černošice 4,0

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013 PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013 1.Hejnová Julia (SKB Český Krumlov), 9:1 (107:76) 22 b. (1) Bernasová Zuzana (SK Dobrá Voda) 4:2 (2:0/11:8 11:7); (2) Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice)

Více

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A Pardubice 16. 2. 2014 Zpracoval: B. Šiška Dohrávka 17. kola: 11.02 SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A LORENC Lukáš 339 0:2 436 VENCL Jan PELIKÁN Jiří 465 2:0 410 STEJSKAL Jakub

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

POHÁR ROZHLASU okresní kolo 13.5.2015

POHÁR ROZHLASU okresní kolo 13.5.2015 Běh - 60m Děvčata starší 1. Vohánková Kateřina ZŠ P.Holého Louny 8,5 635 2. Kovářová Eliška ZŠ Kom. alej Žatec 8,6 608 3. Taušková Karolína ZŠ Přemyslovců Louny 8,9 531 4. Hubená Jiřina ZŠ Žatec Jižní

Více

MLADŠÍ ŢÁKYNĚ Atletický čtyřboj 2011

MLADŠÍ ŢÁKYNĚ Atletický čtyřboj 2011 MLADŠÍ ŢÁKYNĚ Atletický čtyřboj 2011 cel.poř. družstvo roč. kraj body celk. 60m b. 600m b. výška b. dálka b. míček b. 1 ZŠ Křídlovická JM 6462 Kašparová Klára 98 1084 9,8 328 2 : 26,40 191 120 312 0 31,51

Více

Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky Kategorie 2009 a mladší 40 m dívky Kategorie 2007-2008 40 m dívky Kategorie 2005-2006

Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky Kategorie 2009 a mladší 40 m dívky Kategorie 2007-2008 40 m dívky Kategorie 2005-2006 Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky 1 Vivien René Knapová 2009 Akademie Praha 6 8,7 2 Barbora Hejnová 2009 ASK Slavia Praha 9,2 3 Isabella Sekyrová 2009 Akademie Praha 6 11,6 40 m dívky

Více

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM. 13.ročník sobota 12.4.2014. polojasno 15 C. 160 závodníků. Host závodu: Bc. Helena Fuchsová

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM. 13.ročník sobota 12.4.2014. polojasno 15 C. 160 závodníků. Host závodu: Bc. Helena Fuchsová ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM 13.ročník sobota 12.4.2014 polojasno 15 C 160 závodníků Host závodu: Bc. Helena Fuchsová Předžákyňky mladší (2010-2013) traťový rekord 1:11,8 200 metrů 1. Křepelková Eliška Čejetice

Více

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník Strana 1 z 13 TJ KOH-I-NOOR České Budějovice oddíl plaveckých sportů KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník plaveckých závodů mladých talentů náborové závody České Budějovice

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES leden-únor 2015 Co napsali žáci 5. B. Těšíme se na 2. stupeň? Na druhém stupni se

Více

SOST Semily 19 května 2014. ZPRÁVA č.5-2013/14. 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec

SOST Semily 19 května 2014. ZPRÁVA č.5-2013/14. 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec ZPRÁVA č.5-2013/14 1) Výsledky krajských přeborů Mladší žactvo: 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec 11-12. Kuřík František Orel Studenec 25-32.

Více

SEZNAM ŠKOL Kategorie I Kategorie II Kategorie III

SEZNAM ŠKOL Kategorie I Kategorie II Kategorie III SEZNAM ŠKOL Kategorie I Kategorie II Kategorie III Škola Číslo Škola Číslo Škola Číslo ZŠ Opatovice nad Labem 10 Masarykova ZŠ Dolní Roveň 20 Speciální MŠ, ZŠ a PŠ Pardubice, Do Nového 30 ZŠ Chrast 11

Více

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkušební období: podzim 2013 (2. 5. září 2013) Jmenný seznam žáků v učebnách Místo konání: budova A (hlavní budova), učebny v prvním a druhém patře odpočinková

Více

katerina.bartova@gmail.com Mgr. Jana Gabrielová jana.baui@seznam.cz Jana Haasová KLUMPAROVÁ

katerina.bartova@gmail.com Mgr. Jana Gabrielová jana.baui@seznam.cz Jana Haasová KLUMPAROVÁ ZŠ Londýnská 34 Praha 2 Mgr. Jan Chaluš chalus@londynska.cz 728634507 (sídlím v 1.p. v uč. 11, tzv. "mediatéka") Matouš Černý Mgr. Lenka Peštálová slunickolm@seznam.cz mob. 721590192 Lenka Vrbatová ZŠ

Více

Přespolní běh HANDICAP REGIONÁLNÍ PŘEBOR. Přespolní běh. Výsledková listina. Mladší chlapci A

Přespolní běh HANDICAP REGIONÁLNÍ PŘEBOR. Přespolní běh. Výsledková listina. Mladší chlapci A Mladší chlapci A 1 58 Hanuš Jiří Úštěk 01:59 2 88 Baláž Daniel ZŠ praktická, Bílina 02:00 3 91 Gaži Julius Dlažkovice 02:16 4 93 Čonka Martin Kadaň 02:18 5 89 Bárta Daniel Kadaň 02:21 6 90 Dunka David

Více

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Databáze výsledků byla zaslána elektronicky ke zpracování v pondělí 25.11.2013 v 11:04 hod. 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ - 21. 1. Radová Eliška 03 Č.Lípa 0:27.45 340 25. 2. Vestfálová Lada 02 Liberec 0:28.58

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY 2014-1. kolo - DÍVKY 2003 Český Krumlov 22. března 2014

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY 2014-1. kolo - DÍVKY 2003 Český Krumlov 22. března 2014 PŘÍPRAVKY 2014-1. kolo - DÍVKY 2003 Český Krumlov 22. března 2014 1.Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov), 9:1 (107:58) 25 b. (1) Podolková Žofie (Sokol České Budějovice) 6:0 (2:0/11:3 11:2); (2) Štronerová

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní vyhlášení výsledků: 12:20 Jan Flek sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:35 Mgr. Libuše Mikulecká / Mgr. Yvonna Šindelková / pr. - Anglický jazyk - ÚZ 9:15 9:30

Více

CORNY. středoškolský pohár v atletice VÝSLEDKY

CORNY. středoškolský pohár v atletice VÝSLEDKY CORNY středoškolský pohár v atletice 26. ročník VÝSLEDKY okresního kola Stadion 5. ZŠ Pasířská 72 Jablonec nad Nisou 25. září 2007 100m chlapci 1. Hadač Lukáš SŠGS Poštovní 11,7 663 2. Kovařík Radim SPŠT

Více

1. 9. 1955. Ze života naší školy aneb jak ten čas utíká.. Učitelé působící na škole. Externí učitelé Jaroslav Crkal. Ostatní zaměstnanci školy

1. 9. 1955. Ze života naší školy aneb jak ten čas utíká.. Učitelé působící na škole. Externí učitelé Jaroslav Crkal. Ostatní zaměstnanci školy Učitelé působící na škole Jaroslav Brzák Helena Malátová Otilie Árpová Olga Hípová Josef Ležák Lidmila Popková Věra Polejová Marie Saidlová Ludmila Češková Eva Šlechtová Dobromila Kazdová Vladimír Konvalina

Více

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Budova školy na Pavlovské ulici v Mikulově (foto školní archiv) Z dochovaných písemných materiálů je zřejmé, že rodiče dětí z horního

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledky 12. kola :

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledky 12. kola : ZPRAVODAJ Východočeské divize Ročník 2014/15 Číslo : 12 Trutnov 29.11.2014 V tomto kole žádné překvapení, jediné dva výkony přes 490 zaznamenali v Jičíně. O jednu kuželku víc než Vladimír Pavlata zahrál

Více

Hoši základní školy 60 m

Hoši základní školy 60 m Hoši základní školy 60 m 1,1 Hoši základní školy 60 m Změřený čas Penalizace Výsledný čas Jméno Škola Celkové pořadí Body Startujících Žolík 17 00:08,17 00:08,17 Tomáš Pačiska ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m Mladší žákyně 2001-2002 1 300m 9:30 1 Šťastná Veronika 2001 ASK Slavia Praha 5:04 2 Štěpánová Aneta 2001 ASK Slavia Praha 5:04 0:00 3 Šínová Tereza Elena 2001 Atletika Jižní Město 5:07 0:03 4 Eibichová

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky

Asociace školních sportovních klubů České republiky Asociace školních sportovních klubů České republiky výsledky Brno, 28. 11. 2013 Místo: plavecký bazén TJ Tesla, Brno Lesná Měření: stopky, ruční- přerušované Bazén: 25m, 6 drah Sbor rozhodčích: - Vrchní

Více

Organizační směrnice č. 19/2014/SŘ. Organizace závěrečných zkoušek školní rok 2013/2014 pracoviště Nové Město nad Metují

Organizační směrnice č. 19/2014/SŘ. Organizace závěrečných zkoušek školní rok 2013/2014 pracoviště Nové Město nad Metují Organizační směrnice č. 19/2014/SŘ Organizace závěrečných zkoušek školní rok 2013/2014 pracoviště Č. j.: SŠNM/1042/2014 Zpracovala: Mgr. Klára Barešová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Více

Časový rozpis testů výkonnosti LIBEREC 23.3.2013

Časový rozpis testů výkonnosti LIBEREC 23.3.2013 úprava ledové plochy SKUPINA č. 1 Čas.rozpis 1. Herčíková Michaela 13.05.2004 BK Kraso Mladá Boleslav 1 2. Mosiurczaková Adéla 05.01.2006 BK Kraso Mladá Boleslav 1 7:30 3. Kitlerová Tereza 15.02.2007 BK

Více

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Kamila Řezáčová, 13 let Motýl 2, 10 15 cm, voskovka Karolína Černínová, 8 let Když je stromu zima, 21 30 cm, vodovka tuš Karolína Járová, Ondřej Kočí, 13

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - dívky III.

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - dívky III. REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - dívky III. Pořadatel: Active - SVČ, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 a Cestovní kancelář BK Tour Termín: 18. října 2013 Místo konání: Hradec Králové,

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ Český jazyk a literatura - základní, Český jazyk a literatura, základnídidaktický test Učebna: Učebna č.23 Datum a čas začátku zkoušky: 11.10.2010 09:00 1. Austová Kristýna 2. Babicová Jana 3. Bařinová

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Třída: OKTA - oktáva A (rok nástupu 2007) Předseda: Mgr. Gabriela Milatová Místopředseda: Rostislav Gromnica Třídní:

Více