Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, Praha 3-Jarov tel./fax: , mobil: Již 17 let na trhu

2 Podgora Perla Jadranu se nachází v samém srdci Dalmácie, 70 km JV od Splitu v ekologicky nejèistší èásti Makarské riviery. Je doslova posazena mezi olivovníkovými a borovými háji. Vrcholky Biokova dodávají tomuto støedisku fascinující kulisu pøírodní scenerie. Blízkost Splitu, nevelká vzdálenost Dubrovníku, dobré spojení s okolními ostrovy a národní park Biokovo nabízí širokou škálu možností výletù. Místní oblázkové pláže nabízí dost prostoru i stínu pro každého návštìvníka a romantické kavárnièky, lemující promenádu, øadí Podgoru k nejhezèím místùm na Jadranu. Pøi troše štìstí mùžete vidìt na volném moøi delfíny, což je dùkazem kvality zdejší moøské vody. Díky pohostinnosti místních lidí nemùžete nikdy øíci Podgoøe sbohem, ale pouze a jen nashledanou. CHORVATSKO pláž Podgora

3 Podgora VILA VELA MARIJA Penzion se nachází cca 60 m od moøe na západní stranì Podgory ve druhé øadì domù. Všechny pokoje jsou dvoulùžkové s možností pøistýlky, vlastní WC, sprcha, balkon smìr moøe. Na každém patøe je k dispozici malá kuchyòka s lednicí vhodná napø. k uvaøení kávy, èaje a podobnì. Možnost stravování v nedaleké cca 40 m vzdálené restauraci KLEMIÈ. Stravování je možno formou polopenze nebo na základì vaší volby (pouze obìd nebo pouze veèeøe), musí být objednáno pøi koupi zájezdu. Snídanì je kontinentální, veèeøe výbìr ze 3 menu. CHORVATSKO Vela Marija balkon restaurace Klemiè C slevy dospìlý na pøistýlce 400 Kè dítì do 12ti let na pøistýlce 600 Kè pøi objednávce 2 termínù Kè/osoba vlastní doprava Kè/osoba dítì do 5ti let na pøistýlce bez nároku na služby pouze za Kè Q cena zahrnuje dopravu vlastním zahranièním autobusem s klimatizací, videem a možností obèerstvení 7 ubytování v penzionu ve dvoulùžkových pokojích s možností pøistýlky, vlastní WC, sprcha, balkon služby delegáta mluvícího èesky pobytovou taxu povinné pojištìní pro pøípad úpadku cestovní kanceláøe r cena nezahrnuje stravování pojištìní léèebných výloh v zahranièí pro pøípad nemoci nebo úrazu (Doporuèujeme sjednat pojištìní u kterékoliv z pojiš oven.) J pøíplatky polopenze Kè obìd nebo veèeøe Kè polopenze dítì do 7 let Kè obìd nebo veèeøe dítì do 7 let Kè jednolùžkový pokoj Kè Uvedené ceny jsou vždy za 7 jídel, pøípadnì 7 polopenzí. Samostatná snídanì objednat nelze. pokoj koupelna poøad. è. zájezdu od do CENA , , , , , , , , , , , , ,

4 Malgrat de Mar ŠPANÌLSKO Mìsteèko nabízí mnohé pùvaby, a již 5 km sluncem prozáøených pláží, nebo krásu mnohých zákoutí starého mìsteèka s historickými budovami z 11. stol., kašnami, stinnými alejemi, ale i restauracemi, kavárnami a v neposlední øadì obchody všeho druhu. Hotel REYMAR PLAYA*** Poloha hotelu: hotel se nachází v rušné èásti letoviska cca 500 metrù od centra, vzdálenost od moøe 50 metrù Ubytování: dvoulùžkové pokoje s možností až dvou pøistýlek mají koupelnu/wc, balkon, topení, telefon, klimatizaci Stravování: plná penze švédské stoly, bez nápojù Vybavení hotelu: recepce, bazén s lehátky, dìtský bazén, bar, bar u bazénu, zahrada, dìtský koutek, televizní místnost, spoleèenská místnost, parkovištì, klimatizace, trezor za poplatek; bezbariérový vstup do hotelu, recepce, restaurace, nìkterých pokojù a koupelen Sport a zábava: kuleèník, videohry, animaèní program 7 v týdnu Q cena zahrnuje ubytování plnou penzi dopravu vlastním zahranièním autobusem s klimatizací, videem a možností obèerstvení pojištìní CK proti úpadku služby delegáta r cena nezahrnuje pojištìní léèebných výloh v zahranièí pro pøípad nemoci nebo úrazu (Doporuèujeme sjednat pojištìní u kterékoliv z pojiš oven.) Odjezd v 9.00 (sraz v 8.30) z Prahy od stanice metra A Strašnická (smìr Malešice). Možnost letecké pøepravy, aktuální informace v CK nebo na internetu

5 Santa Susana ŠPANÌLSKO Kouzelné katalánské mìsteèko je dnes známo jako jedno z nejmodernìjších letovisek na pobøeží. Prostorné pláže lákají návštìvníky k nerušenému odpoèinku a jsou vhodné pro rodiny s dìtmi. Hotel RIVIERA*** Poloha hotelu: hotel se nachází 20 minut chùze od rušného centra Malgratu, vzdálenost od moøe cca 50 metrù Ubytování: dvoulùžkové pokoje s možností až dvou pøistýlek mají koupelnu/wc, klimatizaci, balkon, telefon Stravování: plná penze švédské stoly, bez nápojù Vybavení hotelu: recepce, bazén s lehátky, dìtský bazén, bar, bar u bazénu, dìtský koutek, televizní místnost, místnost na zavazadla, klimatizace, trezor za poplatek Sport a zábava: ping-pong, kuleèník, videohry, animaèní program v hlavní sezonì až 6 v týdnu C slevy 1. dítì od 2 do 12ti let na pøistýlce platí pouze Kè 2. dítì od 2 do 12ti let na pøistýlce Kè Slevy poskytujeme pouze na dìti od 2 do 12ti let v doprovodu dvou plnì platících osob. dospìlá osoba na pøistýlce 600 Kè vlastní doprava Kè/osoba 2 termíny Kè/osoba Hotel Reymar Playa a Riviera poøad. è. zájezdu od do CENA , , , , , , , , , , , , , , ,

6 Podgora Hotel PODGORKA*** Velice oblíbený hotel pøímo u moøe s 2 lùžkovými pokoji s koupelnou standardnì zaøízenými, možnost 1 pøistýlky, všechny pokoje mají balkon nebo terasu. Polopenze v hotelové restauraci, snídanì bufet, veèeøe saláty, zákusky, ovoce, polévka formou bufetu, hlavní jídlo výbìr ze 5 jídel. V atriu hotelu se nachází tropický park s pøíjemným posezením. Hotel má restauraci, bar, kavárnu, letní terasu, bowling. aj. Oblázková pláž je pøímo pøed hotelem. Dítì do 10 let na pøistýlce s 2 dospìlými osobami zdarma. Ceny jsou uvedeny za pokoj na PARK, pokoje na moøskou stranu na vyžádání za pøíplatek. CHORVATSKO hotel Podgorka Hotelový pavilon hotelu Podgorka LOVOR**+ Nachází se ve svahu pøímo nad hotelem Podgorka (cca 70 schùdkù) a je jeho souèástí. Všechny 2 lùžkové pokoje jsou orientované na moøskou stranu, pokoje jsou novì a modernì zaøízené, vèetnì vlastního sociálního zaøízení. Dvoulùžkové pokoje s pøistýlkou (rozkl. køeslo) nemají balkon, ale jsou prostorné. Klienti ubytováni v pavilonu LOVOR se stravují v restauraci hotelu Podgorka formou polopenze viz popis hotelu Podgorka. LOVOR je umístìn cca 80 m od oblázkové pláže. Klienti využívají veškerá zaøízení hotelu Podgorka. C slevy dítì let se 2 dosp. dítì let s 1 dosp. dospìlá osoba na pøistýlce Podgora -40 % ze základní ceny v tabulce -20 % ze základní ceny v tabulce -20 % ze základní ceny v tabulce Q cena zahrnuje 7 ubytování ve 2 lùžkovém pokoji s vlast. sociálním zaøízením a balkonem 7 polopenzi delegáta CK pojištìní CK proti úpadku dítì do 10ti let na pøistýlce platí pouze Kè (vèetnì dopravy a všech poplatkù) pavilon Lovor poøad. è. zájezdu od do PODGORKA LOVOR , 4 990, , 5 690, , 5 690, , 5 990, , 5 990, , 6 890, , 6 890, , 6 890, , 6 890, , 6 890, , 6 890, , 6 890, , 5 990, , 5 690, , 4 990, , 4 990, , 4 690, J pøíplatky pokoj na moøe 700 Kè pobytová taxa 300 Kè (platí osoby od 12 let vèetnì) doprava zahranièním busem s klimatizaci a videem Kè moøská strana (na vyžádání) 700 Kè/osobu (pouze Podgorka) 1/1 pokoj v hotelu Podgorka (na dotaz) Kè

7 Calella C slevy 2. dítì od 2 do 12ti let a dospìlý na pøistýlce a sleva 100 Kè Slevy se poskytují na dìti od 2 do 12ti let v doprovodu dvou plnì platících osob Q cena zahrnuje ubytování plnou penzi leteckou dopravu nebo dopravu luxusním busem zahranièní výroby transfery u letecké pøepravy základní cestovní pojištìní pojištìní CK proti úpadku služby delegáta J pøíplatky jednolùžkový pokoj Kè ŠPANÌLSKO Calella je nejvìtším a nejznámìjším turistickým støediskem na pobøeží Costa del Maresme. Leží 50 km od Barcelony. Má historické centrum mìsta s úzkými ulièkami, známou nákupní ulicí Esglesia, najdeme zde i kostel, park Dalmau, do kterého se mùžete vydat na procházku. Podél tøi kilometry dlouhé píseèné pláže se táhne promenáda s palmami a listnatými stromy, kde si v jejich stínu mùžete v letním horkém dnu pøíjemnì posedìt. Na konci pláže je skalnaté pobøeží s malými plážemi, které s oblibou využívají nudisté. Calella nabízí i bohatý noèní život je zde spousta kaváren, restaurací, obchodù, barù a diskoték. Hotel MAR BLAU je kvalitní a dobøe vybavený, situovaný v rušnìjší èásti letoviska Calella. Do centra je to asi 400 metrù a cesta kmoøi je dlouhá pøibližnì 450 metrù. V areálu patøícímu khotelu se nachází menší zahrada, bazén s lehátky, sluneèníky a posezením pod palmami, bar u bazénu. Pro dìti je pøipraven dìtský bazén a dìtský koutek. V hlavní budovì pak naleznete recepci, televizní místnost, místnost na uložení zavazadel a pøed hotelem je kdispozici parkovištì za poplatek. K ubytování hostù slouží pøíjemnì zaøízené dvoulùžkové pokoje s možností až dvou pøistýlek. Mají vlastní sociální zaøízení, klimatizaci a topení, balkon, telefon, televizi a trezor je možno pronajmout za poplatek. Zabavit se zde mùžete kuleèníkem, videohrami, pøípadnì navštívit saunu, tìlocviènu èi jacuzzi bazének. Tradièní sportovnì-kulturní animaèní programy jsou poøádány v Mar Blau bìhem hlavní sezóny až 6 v týdnu. Stravování je nabízeno ve formì plné penze jako švédské stoly s možností dokoupení nápojù (u snídaní jsou nápoje zdarma). r cena nezahrnuje U letecké pøepravy letištní a bezpeènostní taxy, palivový pøíplatek (autobusová doprava) 1. dítì poøad. è. cena 2 12let zájezdu od do za osobu na pøistýlce , 3 500, , 3 500, , 3 500, , 3 500, , 3 500, , 3 500, , 3 500, , 3 500, , 3 500, , 6 100, , 6 400, , 6 400, , 3 500, , 3 500, , 3 500, , 3 500, , 3 500, , 3 500, , 3 500, (letecká doprava) 1. dítì poøad. è. cena 2 12let zájezdu od do za osobu na pøistýlce , 5 500, , 5 500, , 5 500, , 5 500, , 5 500, , 5 500, , 5 500, , 8 100, , 8 400, , 8 400, , 5 500, , 5 500, , 5 500, , 5 500, , 5 500,

8 Smluvní vztah Podmínky, za kterých cestovní kanceláø FRIEND TOUR poskytuje svým zákazníkùm služby, jsou stanoveny podle pøíslušných ustanovení Obèanského zákoníku a zákona è. 159/1999 Sb. O podmínkách v podnikání v oblasti cestovního ruchu. Smluvní vztah a právní pomìr mezi cestovní kanceláøí FRIEND TOUR (dále jen CK) a jednotlivci nebo organizacemi jako úèastníky zájezdu se øídí pøíslušnými ustanoveními Obèanského a Obchodního zákoníku a je upraven v tìchto Všeobecných smluvních podmínkách. Zájezdy CK je možné objednat a zakoupit ve všech prodejních místech CK a v síti autorizovaných prodejcù, které jsou k prodeji zájezdu CK zmocnìni. Prodej zájezdu musí být uskuteènìn na základì sepsání cestovní smlouvy. CK si vyhrazuje právo, oznámit pøed uzavøením cestovní smlouvy zmìny údajù uvedených v katalogu zájezdù. Právo úèasti zákazníka na zájezdu vzniká zaplacením plné ceny zájezdu. Osoby mladší 15 let se mohou zúèastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby ve vìku let se mohou zúèastnit jen s písemným souhlasem zákonného zástupce, pokud se zástupce sám neúèastní. Cena zájezdu a jeho úhrada Ceny zájezdù jsou dány platnými ceníky nebo sjednanými cenami mezi CK a zákazníkem, potvrzené na cestovní smlouvì. Zálohu ve výši 50 % celkové ceny zájezdu hradí zákazník pøi uzavøení cestovní smlouvy s CK. Doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozdìji do 30ti dnù pøed uskuteènìním zájezdu. Pokud se zákazník pøihlásí na zájezd v termínu kratším než 30 dnù pøed jeho uskuteènìním, je povinen uhradit plnou cenu zájezdu již pøi uzavøení cestovní smlouvy s CK. Pøi nezaplacení celé èástky v termínech uvedených na cestovní smlouvì nemá zákazník nárok na úèast v zájezdu a na èerpání služeb. CK má právo na zvýšení cen do 20ti dnù pøed uskuteènìním zájezdu a to v pøípadech, kdy po datu stanovení cen v katalogu CK došlo ke zvýšení cen spojených s dopravou (pohonné hmoty, poplatky v zahranièí), daní (napø. DPH v cílové zemi zájezdu) nebo zmìnì kurzu Kè/EURO o více než 10 % (zveøejòovaný kurz ÈNB støed). Pokud CK vyhlásí slevu zájezdu po datu podpisu cestovní smlouvy zákazníkem, nemá zákazník právo na tuto sníženou cenu. Služby Služby, které jsou zahrnuty v cenì zájezdu, jsou specifikovány u jednotlivých nabídek v katalogu a v cestovní smlouvì a jsou pøedmìtem Vaší objednávky u CK nebo jejího provizního prodejce. Rozsah sjednaných služeb je dán pøíslušným obsahem katalogu CK a cestovní smlouvou. Má-li zákazník další jiné požadavky na služby, je nutné je písemnì uvést v cestovní smlouvì. CK je oprávnìna provést zmìny jednotlivých služeb proti sjednanému obsahu smlouvy, jsou-li nezbytná a které CK úmyslnì nezpùsobila, nejsou závažné a neovlivòují celkový charakter zájezdu. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Zrušení úèasti na zájezdu ze strany klienta Zákazník je oprávnìn odstoupit od smlouvy s CK pøed uskuteènìním zájezdu. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou. Pro urèení doby odstoupení od smlouvy je rozhodující datum doruèení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. Pøi odstoupení od smlouvy ze strany klienta platí následující storno poplatky: 61 a více dnù pøed odjezdem 300 Kè (manipulaèní poplatek) od 60 do 30 dnù pøed odjezdem 900 Kè od 30 do 5 dnù pøed odjezdem 900 Kè + 50 % ceny zájezdu od 5 do 3 dnù pøed odjezdem 90 % ceny zájezdu 3 dny a ménì pøed odjezdem 100 % ceny zájezdu Zrušení zájezdu ze strany CK CK je oprávnìna v pøípadech, kdy není dodržen minimální poèet úèastníkù (25 osob) a nebo jestliže uskuteènìní zájezdu není ani po vyèerpání všech možností z dùvodu pøekroèení hranice hospodárnosti proveditelné, nebo je-li ohrožena napø. bezpeènost úèastníkù, zrušit zájezd a to nejpozdìji do 20 dnù pøed jeho uskuteènìním. V tomto pøípadì má zákazník právo na vrácení celé již zaplacené èástky. Dále mùže CK od smlouvy odstoupit z dùvodu porušení povinností zákazníkem. Reklamace služeb CK pøijímá jen písemné reklamace, a to do 15ti dnù po skonèení zájezdu podle cestovní smlouvy. Po uplynutí této lhùty, mùže zákazník uplatòovat reklamaci jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhùty došlo bez jeho zavinìní, avšak nejdéle do 3 mìsícù od dne kdy mìl být zájezd dle cestovní smlouvy ukonèen. V jiných pøípadech právo reklamace zaniká. Došlo-li k nesplnìní programu nebo nìkterých služeb z viny CK, zákazník má právo na finanèní náhradu jen do výše ceny neèerpaných služeb. V okamžiku vzniku reklamace poskytovaných služeb musí být mezi zákazníkem a delegátem CK proveden zápis o pøedmìtu reklamace. Pokud se jedná o reklamaci ubytování nebo stravování, musí být tento zápis potvrzen ze strany recepce ubytovacího zaøízení. Bez splnìní výše uvedených náležitostí nelze uplatnit reklamaci v CK. Pojištìní Všichni zákazníci CK jsou po dobu èerpání objednaných služeb pojištìni v souladu s ustanoveními zákona è. 159/1999Sb. (pojištìní záruky pro pøípad úpadku cestovní kanceláøe). Toto pojištìní je souèástí ceny zájezdu a zákazník obdrží potvrzení o pojištìní CK pøi podpisu cestovní smlouvy. Souèástí cen zájezdù CK není pojištìní léèebných výloh v zahranièí, úrazové pojištìní, pojištìní zavazadel a pojištìní storna zájezdu. Doporuèujeme zákazníkùm sjednat si minimálnì pojištìní léèebných výloh v zahranièí u nìkteré z komerèních pojiš oven. Doporuèené kontaktní místo: Generali Pojiš ovna, a. s., Bìlehradská 132, Praha 2, tel.: (zdarma). Zpùsob úhrady zájezdu a) vkladem v KB b) bankovním pøevodem c) v hotovosti v CK Pøejeme Vám hezkou dovolenou. Cestovní kanceláø FRIEND TOUR Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od do DOPRAVNÍ SPOJENÍ: R tramvají è. 1, 9, 16 do stanice Knìžská Luka R busem MHD è. 234 do stanice Habrová R busem MHD è. 109, 145, 168, 177, 195 do stanice Spojovací FRIEND TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, Praha 3-Jarov IÈO: internet: tel./fax: mobil:

Dovolená u moře od 3.390 Kč/týden. Děti zdarma. Nové luxusní mobilhomy na Palmové riviéře. Nový kemp ve střední Itálii

Dovolená u moře od 3.390 Kč/týden. Děti zdarma. Nové luxusní mobilhomy na Palmové riviéře. Nový kemp ve střední Itálii ITÁLIE 2015 CHORVATSKO Dovolená u moře od 3.390 Kč/týden Děti zdarma Nové luxusní mobilhomy na Palmové riviéře Nový kemp ve střední Itálii Obsah 1 Všeobecné informace o zájezdech 2 4 Itálie Lignano (stany

Více

Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy

Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy 2015 Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy www.ck-karavan.cz 2 Úvod Vážení a milí zákazníci, představujeme Vám novou nabídku našich pobytových a poznávacích zájezdů na rok 2015. Především

Více

CHORVATSKO. Zdenka. Zdenka

CHORVATSKO. Zdenka. Zdenka CHORVATSKO 2012 AVE s.r.o., cestovní kancelář www.chorvatsko-ave.cz PROČ PRÁVĚ S NÁMI dlouholetá tradice (od r. 1990) garantované ubytování do 150m od moře pobyty na 7 a 10 nocí nebo libovolný počet pobyty

Více

SLEVY AŽ 30 % Pobytové a poznávací zájezdy. www.ckkalousek.cz. CHORVATSKO ŠPANĚLSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ZÁJEZDY PRO SKUPINY CHORVATSKO od 699,-Kč/týden

SLEVY AŽ 30 % Pobytové a poznávací zájezdy. www.ckkalousek.cz. CHORVATSKO ŠPANĚLSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ZÁJEZDY PRO SKUPINY CHORVATSKO od 699,-Kč/týden Pobytové a poznávací zájezdy CHORVATSKO ŠPANĚLSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ZÁJEZDY PRO SKUPINY CHORVATSKO od 699,-Kč/týden 2015 NOVINKY CHORVATSKO nová nástupní místa po ČR odjezdy pátek a pondělí jízdenky do

Více

2012 založeno 1994 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY

2012 založeno 1994 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY l é t o 12 založeno 199 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY OBSAH ÚVOD 2 Informace - platby, pojištění, ubytování, doprava 3 FESTIVAL, soustředění,

Více

VYUŽIJTE BOHATOU NABÍDKU SLEV! Podrobnější informace naleznete v ceníku. Pro skupiny a kolektivy nad 15 osob neváhejte požádat o SKUPINOVÝ KATALOG.

VYUŽIJTE BOHATOU NABÍDKU SLEV! Podrobnější informace naleznete v ceníku. Pro skupiny a kolektivy nad 15 osob neváhejte požádat o SKUPINOVÝ KATALOG. Léto u more Španelsko, Itálie, Malta, Sicílie ÚVOD Vážení klienti, po úspěšném zakončení loňské sezóny Vám předkládáme další katalog zahraničních pobytů. V tomto katalogu najdete již roky osvědčená místa,

Více

Chorvatsko Makarská riviéra ostrov Korčula. Bosna a Hercegovina Neum. www.ckmeteor.cz. online nákup Vaší dovolené na www.ckmeteor.

Chorvatsko Makarská riviéra ostrov Korčula. Bosna a Hercegovina Neum. www.ckmeteor.cz. online nákup Vaší dovolené na www.ckmeteor. www.ckmeteor.cz online nákup Vaší dovolené na www.ckmeteor.cz Chorvatsko Makarská riviéra ostrov Korčula Bosna a Hercegovina Neum a další naše služby... Poznejte svět z paluby lodě Cestovní pojištění Exotické

Více

IveRia-travel s.r.o. CHORVATSKO ITÁLIE - chatky - apartmány - mobilhome. od 400 Kč/týden. NEJLEVNĚJI K MOŘI cena za mobilhom pro 4 osoby

IveRia-travel s.r.o. CHORVATSKO ITÁLIE - chatky - apartmány - mobilhome. od 400 Kč/týden. NEJLEVNĚJI K MOŘI cena za mobilhom pro 4 osoby IveRia-travel s.r.o. cestovní kancelář Mírové nám. 35, 400 01 Ústí nad Labem (nad obchodem se staroz itnostmi - Antik) Tel.: 475 208 585, 475 208 586 Fax: 475 201 377 Mobil: 602 227 808 e-mail: info@iveria.cz

Více

Pondělí 8.00 9.00 směny za střed. Všechny směny bez poplatku. Možnost devizového poradenství.

Pondělí 8.00 9.00 směny za střed. Všechny směny bez poplatku. Možnost devizového poradenství. CESTOVNÍ KANCELÁŘ w w w. zlintour trips.cz 1 S M Ě N Á R N A Pondělí 8.00 9.00 směny za střed. Všechny směny bez poplatku. Možnost devizového poradenství. Při směnách nad 50.000 CZK individuální kurzy,

Více

ITÁLIE CHORVATSKO 2015

ITÁLIE CHORVATSKO 2015 ITÁLIE CHORVATSKO 2015 Cestovní kancelář je pojištěná dle zákona 159/1999 Sb. proti úpadku u pojišťovny RADY ŘED CESTOU www.sbv.cz www.mirobus.cz Vážení klienti, vítáme Vás u nabídky pro sezónu 2015, věříme,

Více

KATALOG ZÁJEZDŮ 2014/2015. www.alpynaden.cz

KATALOG ZÁJEZDŮ 2014/2015. www.alpynaden.cz KATALOG ZÁJEZDŮ 2014/2015 www.alpynaden.cz Vážení klienti a přátelé zimních sportů, opět nadešel čas, kdy je potřeba myslet na zimní dovolenou. Dostává se Vám do rukou katalog na zimní sezonu 2014/2015.

Více

CK EXTREM SPORT www.alpynaden.cz

CK EXTREM SPORT www.alpynaden.cz CK EXTREM SPORT www.alpynaden.cz KATALOG ZÁJEZDŮ 2011/2012 Vážení klienti a přátelé zimních sportů, rádi bychom Vám poděkovali za Vaši přízeň, kterou nám věnujete již řadu let. Opět nadchází čas, kdy je

Více

LÉTO. poznávací zájezdy pobyty u moře. 24 let tradice LETECKY AUTOBUSEM AUTEM DOVOLENÁ U MOŘE SLEVY FIRST MOMENT 24 LET TRADICE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

LÉTO. poznávací zájezdy pobyty u moře. 24 let tradice LETECKY AUTOBUSEM AUTEM DOVOLENÁ U MOŘE SLEVY FIRST MOMENT 24 LET TRADICE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 24 let tradice 1992 2015 2015 LÉTO pobyty u moře 24 LET TRADICE DOVOLENÁ U MOŘE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY LETECKY AUTOBUSEM AUTEM SLEVY FIRST MOMENT 1992 2015 ŘECKO ITÁLIE EVROPA a... NOVINKY www.rialto.cz 41992-2015

Více

cestovní kancelář Litomyšl

cestovní kancelář Litomyšl cestovní kancelář Litomyšl Dovolená 2015 termály moře poznání Vážení přátelé, milí zákazníci! Úvodem nám dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši přízeň a důvěru, neboť díky Vám vstupuje CKL do jubilejní

Více

NAŠÍ JIŽ 23. SEZÓNY REZERVUJTE IHNED

NAŠÍ JIŽ 23. SEZÓNY REZERVUJTE IHNED MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA SLEV NAŠÍ JIŽ 23. SEZÓNY NYNÍ SLEVY AŽ 30% do vyprodání kapacit DĚTI ZDARMA REZERVUJTE IHNED SLEVY AŽ 30% PLATÍ DO 31. 3. 2014 Další ubytovací kapacity SE SLEVAMI AŽ DO 15% - hotely,

Více

www.zlintourtrips.cz 1

www.zlintourtrips.cz 1 CESTOVNÍ KANCELÁŘ 2 0 1 3 www.zlintourtrips.cz 1 MODRÁ NOVINKA Photoderm KID SPF 50+ MAXIMÁLNÍ OCHRANA PRO DĚTI Exkluzivní Patent Buněčné Bioochrany, obohacený o Peptid C, zabezpečuje ochranu buněk až

Více

Disneyland Park vás vtáhne do světa kouzel a pohádek Disney.

Disneyland Park vás vtáhne do světa kouzel a pohádek Disney. Zima 2012/2013 Navštivte v zimě Disneyland v Paříži, jedno z nejoblíbenějších míst v Evropě. Vyberte si z našich výhodných balíčků a prožijte několik dní jako v pohádce. Až 80 % atrakcí je krytých, proto

Více

O B OD N ÝCH E SV R Ů. speciální nabídka pro členy OSPZV-ASO

O B OD N ÝCH E SV R Ů. speciální nabídka pro členy OSPZV-ASO A SO AC CI O B OD N ÝCH E SV OD BO R Ů speciální nabídka pro členy OSPZV-ASO 2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, rádi bychom Vám představili naši cestovní kancelář ČD travel s.r.o. (CK) a současně Vás

Více

POJIŠTĚNÍ BASIC L3 CENA 15 KČ/OS./DEN

POJIŠTĚNÍ BASIC L3 CENA 15 KČ/OS./DEN předloňská novinka s překvapivě vysokou návratností a n e b T a r v i s i o, R a v a s c l e t t o a Piancavallo se právem zařadily mezi lyžařská střediska, která nezůstávají nespravedlivě opomíjena! pro

Více

NAŠE 24. SEZÓNA. Další ubytovací kapacity SE SLEVAMI - hotely, apartmány, vily, bungalovy najdete na www.chorvatskozababku.cz

NAŠE 24. SEZÓNA. Další ubytovací kapacity SE SLEVAMI - hotely, apartmány, vily, bungalovy najdete na www.chorvatskozababku.cz 1 0 1 C K Z E M E K S t a r á B o l e s l a v NAŠE 24. SEZÓNA DĚTI ZDARMA SLEVY AŽ 35% PLATÍ DO 31. 3. 2015 Další ubytovací kapacity SE SLEVAMI - hotely, apartmány, vily, bungalovy najdete na www.chorvatskozababku.cz

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s. r. o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s. r. o. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s.r.o. (dále jen podmínky) jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu Bulgaria Travel, s.r.o. (dále jen CK)

Více

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz Cestovní kancelář Votrok 2014 Kompletní ceny Cestovní kancelář Votrok, Chelčického 967, 500 02 Hradec Králové Telefon 495 534 066 Mobil 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz www.votrok.cz Při zakoupení

Více

O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str.

O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str. O b s a h region A - Praha a okolí... str. 2 1. RZ Skochovice... str. 3 region B - Jizerské hory a Krkonoše... str. 4 2. RZ Koøenov... str. 5 3. Lesní chata Koøenov... str. 6 4. RZ ZO OSŽ EÚ Praha... str.

Více

Pobytové a poznávací zájezdy Relaxační zájezdy

Pobytové a poznávací zájezdy Relaxační zájezdy 2014 2015 Pobytové a poznávací zájezdy Relaxační zájezdy Školní zájezdy, lyžařské výcviky, školy v přírodě Výhodné balíčky včetně dopravy a skipasů Slevy pro rodiny s dětmi! CKVILLA s.r.o. Štěpanická Lhota

Více

ŘECKÉ OSTROVY TURECKO BULHARSKO CHORVATSKO

ŘECKÉ OSTROVY TURECKO BULHARSKO CHORVATSKO 2013 ŘECKÉ OSTROVY TURECKO BULHARSKO CHORVATSKO PODHÁJSKA, MAĎARSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY SLEVA až 20 % při koupi do 15. 1. DĚTI zdarma VÝLET zdarma do 31. 3. SENIOŘI sleva až 3800 1000 Kč záloha do 28. 2.

Více

Bulharsko2011 DĚTI ZCELA ZDARMA ALL INCLUSIVE ZDARMA. To nejlepší z jižního pobřeží. cestovní kancelář

Bulharsko2011 DĚTI ZCELA ZDARMA ALL INCLUSIVE ZDARMA. To nejlepší z jižního pobřeží. cestovní kancelář cestovní kancelář Létáme s leteckou společností Travel Servis z Prahy, Pardubic, Brna a Ostravy DĚTI ZCELA ZDARMA ALL INCLUSIVE ZDARMA Bulharsko2011 To nejlepší z jižního pobřeží SleVy DÍTĚ zcela zdarma

Více

Španělsko. Costa Brava. Costa del Maresme. Costa del Azahar. Tossa de Mar Lloret de Mar Blanes Malgrat de Mar Santa Susanna Calella

Španělsko. Costa Brava. Costa del Maresme. Costa del Azahar. Tossa de Mar Lloret de Mar Blanes Malgrat de Mar Santa Susanna Calella Španělsko Líbezný zvuk španělské kytary, typický klapot kastanět, země plná temperamentu a vášní láká svými historickými památkami, písečnými plážemi a krásnou přírou. Costa Brava Tossa de Mar Lloret de

Více

LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou

LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou Vážené dámy a vážení pánové, naši milí klienti! Vstupujeme do naší 25. sezony a věřím, že

Více

CHORVATSKO Zdenka 2014

CHORVATSKO Zdenka 2014 CHORVATSKO 2014 AVE s.r.o., cestovní kancelář CHORVATSKO Rozloha: 56 538 km2 Počet obyvatel: 4,8 mil. Hlavní město: Zagreb Úřední jazyk: chorvatština Měna: 1 kuna = 100 lipa Ostrovy: celkem 1185, obydlených

Více

ITÁLIE CAORLE. www.ckevasulcova.cz

ITÁLIE CAORLE. www.ckevasulcova.cz 2014 CAORLE HOTELY A APARTMÁNY VŠECH CENOVÝCH KATEGORIÍ - SKUPINY - TRANZITY UBYTOVÁNÍ NA LIBOVOLNÝ POČET NOCÍ V HOTELU I V APARTMÁNU - OPERY PLAVBY - CHORVATSKO - SENIOŘI 55+ www.ckevasulcova.cz PŘÍLOHA

Více