Úvodem. Jana Kubátová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodem. Jana Kubátová"

Transkript

1 Základní škola Čimelice Číslo 33/34 Duben/květen

2 Úvodem Jaro je konečně tady a s ním i další číslo Školního zpravodaje. Jak jste zjistili uţ minule, z úsporných důvodů se budeme muset spokojit s jeho černobílým provedením a s omezeným počtem výtisků, ale snad vás to neodradí ani od čtení zpravodaje, ani od přispívání do něj. Navíc si barevnou verzi můţete najít na internetových stránkách naší školy, na adrese A o čem všem to tentokrát bude? Redaktorky ze 7. třídy nás informují, jak proběhl jejich lyţařský výcvik. Anna Klímová z 8. třídy navazuje na svůj článek o magii, tentokrát se dozvíte něco o magii stříbrné. Jana Kašparová se v úvaze zamýšlela nad učitelským povoláním a Nikola Janešová nad tím, jaké povolání by si měla zvolit. O tom, jaké střední školy si vybrali letošní deváťáci, připravil anketu Karel Hrabě. Lucie Fialová a Nikola Janešová si povídaly s novým starostou Čimelic Vladimírem Pánkem a Gábina Vinklerová s Terezou Směšnou zamířily tentokrát za rozhovorem do školní kuchyně, kde zastihly paní kuchařku Miloslavu Koljasovou. Martin Funda pokračuje ve vašem oblíbeném seriálu o PC hrách a Lucie Tesková zaslala redakci další díl četby na pokračování o tajemném Nočním hlídači. Nechybí ani informace ze sportu, vaší pozornosti by neměly ujít články Honzy Vaška o Siko futsal lize a o úspěších judistů. Připravili jsme i nové rubriky: Výroky slavných a Víte, ţe Chybět pochopitelně nemohou vtipy a perličky z hodin. To zdaleka není všechno, ale raději uţ se pusťte do čtení. Hezké jaro přeje za redakci Školního zpravodaje Jana Kubátová Ředitelské volno nás čeká v úterý 5. dubna Důvodem je to, ţe ve škole nepůjde elektrický proud a nepoteče voda. Pro ţáky, kteří nemohou ze závaţných důvodů zůstat doma, bude otevřena školní druţina (ovšem také bez elektřiny a vody). V provozu nebude ani školní jídelna. Ţáci 6. třídy se svou třídní učitelkou vyuţijí ředitelského volna k výletu do Písku. Na následujících řádcích o tom informuje Kristýna Račanová: Ţáci 6. třídy se zúčastní fotografického výletu do Písku. Pojedou autobusem nebo vlakem a v Písku budou fotit různé památky, historické budovy a vše, co se najde. Vyhlášena bude také soutěţ o nejkrásnější fotografii. Ţáci navštíví restaurace, cukrárny, různé obchody a moţná i kino. Bude to velký den. A snad si to všichni uţijí. 2

3 Zápis do první třídy Zápis budoucích prvňáčků proběhl v pátek 28. ledna v odpoledních hodinách a v sobotu 29. ledna dopoledne. V doprovodu rodičů se dostavilo celkem 22 dětí. Podle připraveného zadání prokázaly své znalosti a dovednosti. Je to především poznávání matematických tvarů čtverec, obdélník, trojúhelník a kruh, dále rozlišení barev, počítání do šesti i více, překreslování různých obrazců a nákres postavy. Na závěr nás děti potěšily připravenou básničkou či písničkou. Za svůj výkon byly odměněny několika drobnými dárky, které pro ně z velké části vyrobili ţáci prvního stupně a keramického krouţku. Po předběţné domluvě s rodiči a po vyhodnocení zralosti dětí bylo navrţeno pět odkladů školní docházky. V září 2011 se tedy do první třídy dostaví 17 nových ţáků. Zápis provedly paní učitelka Vejcharová s paní učitelkou Filipovou. Posledně jmenovaná by se měla s největší pravděpodobností stát třídní učitelkou budoucích prvňáčků. M.F. foto Olga Vilímová 3

4 Lyţařský výcvik sedmé třídy Od začátku školního roku jsme věděli, ţe nás čeká lyţařský kurz. Všichni jsme ho nedočkavě očekávali a časem naše těšení rostlo a rostlo. Vrcholu dosáhlo, kdyţ nás paní učitelka Jirušová s lyţákem začala více seznamovat jsme uţ nemohli dospat, protoţe ten den nás měl autobus odvézt z Čimelic do Zdíkova, odkud jsme ještě měli jít několik kilometrů pěšky. Před odjezdem nám pan Mikeš naloţil kufry, lyţe a běţky a jel napřed. My jsme počkali na náš autobus, který nás odvezl na poţadované místo, kde na nás jiţ čekal pan Paulík ml. s jeho příbuznými. Ti nás svými auty dopravili do pensionu a my jsme si oddechli, ţe tu dálku nemusíme jít pěšky. Dozvěděli jsme se, ţe pan Mikeš naše zavazadla a lyţe v pořádku dopravil, a na nás uţ bylo jen si lyţe uloţit do garáţe. Nejdříve nám paní učitelky přidělily pokoje a my jsme si je svými věcmi zútulnili. Ještě ten den jsme byli lyţovat na malinkém svahu za pensionem, kde nám ukázali základy lyţování a rozdělili nás do tří skupin. Na večeři nám paní učitelky oznámily denní řád, kterým jsme se řídili celý pobyt. Druhý den ráno jsme vstávali na nás docela brzy, i přesto, ţe se nám z vyhřáté postele moc nechtělo. Po brzké snídani jsme se vypravili na dvoukilometrovou cestu na sjezdovku. Jezdili jsme jenom na Malé Kobyle a opakovali/učili jsme se základy lyţování. Po příchodu jsme se vydatně naobědvali. Odpoledne jsme poprvé vyrazili na běţky, které se neobešli bez pádů a trochy námahy. Po večeři následoval večerní program a poté jsme šli znaveni spát se někteří z lepší skupiny odhodlali jet na Velkou Kobylu. Byla to bezvadná lyţovačka. Všichni jsme si to moc uţili. Tento den se nemohl obejít bez běţek, při kterých jsme se pěkně zapotili, a někteří začali mít na nohou nepříjemné puchýře. Před večeří se většina z nás sešla v patře na pohovkách, které stály v chodbě. Náš třídní šašek Jakub Linhart nás tam bavil svými ztřeštěnými vtípky a zahráli jsme si pár vtipných her. Toto posezení bylo moc příjemné. Poté jsme si pochutnali na večeři a šli jsme spát. Čtvrtý den jsme se věnovali jen běţkám, rozdělili jsme se na holky pod vedením p. Zieglerové a na kluky pod vedením p. Linharta a p. Jirušové. Paní Zieglerová na nás byla velice hodná a kdykoli jsme potřebovali, udělali jsme si přestávku. Nikam jsme nechvátali a výlet jsme si uţili, i kdyţ jsme ujeli jen 12 km. Kluci jeli mnohem rychleji a nedělali si tolik přestávek, takţe ujeli o několik kilometrů více. Klukům se z tohoto výletu puchýře o něco zhoršily, ale i tak si to uţili stejně jako my holky. Tento den jsme si také zašli na zmrzlinu, kterou jsme dostali za naše výkony. Po setmění jsme se zmohli ještě na bojovku. 3. února jsme šli na sjezdovku s tím, ţe si to dnes musíme uţít naplno, jelikoţ to byl náš poslední den na Kobyle. Ještě jsme také vylepšovali naše lyţování, protoţe nás čekaly lyţařské závody ve sjezdu a slalomu. Poslední lyţovačku jsme si uţili a závody jsme úspěšně dokončili. Také jsme se měli zúčastnit závodu na běţkách. Kdyţ jsme dorazili na místo závodu, počasí se viditelně zhoršilo a začalo vytrvale sněţit, coţ bylo poprvé za celý kurz. Nakonec jsme i tenhle závod dokončili. I kdyţ jsme byli po závodě naprosto zmrzlí a vyčerpaní. Večer paní učitelky vyhlásily výsledky soutěţí. Rozdávaly se diplomy za úklid pokojů, vědomostní soutěţ, bojovku a za lyţe a běţky. Někteří spoluţáci dostali zvláštní diplomy, např. za nejhezčí pády (Simona Krajíčková), nebo za 4

5 vtipnost (Jakub Linhart). Zorganizovali jsme si také diskotéku, kterou jsme si všichni moc uţili. Bohuţel jsme si uvědomovali, ţe zítra uţ jedeme domů. Poslední den jsme si mohli trochu přispat. Potom jsme si všechno sbalili a pan Mikeš opět naloţil naše zavazadla s lyţemi. Čekání na odchod k autobusu jsme si zkrátili tím, ţe jsme si zahráli Sněţí. Tentokrát nás k zastávce nikdo neodvezl a museli jsme jít pěšky. Nám to ovšem nevadilo, udělali jsme si hezkou procházku. Jízda domů se nám zdála kratší, neţ kdyţ jsme jeli tam, jak to ostatně bývá. Autobus nás vysadil na čimelickém náměstí, kde uţ nás očekávali naši rodiče. Lyţařský výcvik se nám moc vyvedl a všem se strašně líbil. Počasí nám přálo a sníh byl na lyţování velice vhodný. Kdyby bylo na nás, jeli bychom příští rok znovu a přáli bychom si zůstat mnohem déle. Chtěli bychom za celou naši třídu moc poděkovat všem učitelům z výcviku za jejich ochotu a trpělivost. Připravily Monika Valová a Anna Kulasová 5

6 Oba týmy ZŠ Čimelice obsadily v turnaji O pohár starosty obce Čimelice 1. místo V pondělí, 14.března 2011, se v čimelické sportovní hale konal další ročník florbalového turnaje O POHÁR STAROSTY OBCE ČIMELICE. Turnaj je určen pro ţáky 1. stupně základních škol a je vypsán pro 2 kategorie pro ţáky třídy a ţáky třídy. Turnaje se zúčastnily čtyři základní školy pořádající ZŠ Čimelice, dále ZŠ Mirotice, ZŠ Mirovice a ZŠ Chraštice. Co se týká hracího systému, v kaţdé kategorii hrál kaţdý s kaţdým. Hrací doba byla pro mladší kategorii 1x15 minut, pro starší 1x18 minut. Ţáci třídy zvítězili nad Chrašticemi 2:1 a nad Miroticemi 3:1. ZŠ Mirovice tým mladších ţáků nesestavila. V kategorii ţáků třídy zvítězily Čimelice ve všech svých zápasech jednoznačně nad Chrašticemi 6:1, nad Miroticemi 14:0!! a nad Mirovicemi 3:0! Sestava 1.-3.třída: Josef Kuchejda, Petr Veselý, Přemysl Bobek, David Račan, Jan Štepánek, Martin Štrouchal, Filip Chylík, Martin Mendl, Marek Ulč, Filip Kolář, Petr Pavlíček, Vendula Kůrková 6

7 Sestava třída: Tomáš Biskup, Jakub Jelínek, Daniel Jizba, Karolína Habichová, Ţaneta Ţahourová, Jakub Klimeš, Jakub Kuchejda, Ladislav Jizba, Barbora Janotová, Zbyněk Motejzík, Vojtěch Štěpánek, Michal Štrouchal, Klára Lišková, Karolína Štětinová a Jan Kníţe Výsledky turnaje 1.-3.třída: 1. místo ZŠ ČIMELICE, 2.- ZŠ Mirotice, 3.- ZŠ Chraštice třída: 1. místo ZŠ ČIMELICE, 2.- ZŠ Mirovice, 3.- ZŠ Chraštice, 4.- ZŠ Mirotice Všichni účastníci dostali drobné ceny a vítězné týmy i nádherné poháry. Poháry vítězným týmům předal ředitel ZŠ Čimelice, pan Josef Pouch. Připravil Vl. Linhart 7

8 SIKO FUTSAL LIGA V neděli byly sehrány finálové zápasy letošního ročníku SIKO Futsal ligy 2010/2011 kadetů a mladších ţáků. Nejprve se hrály čtyři víkendové turnaje systémem kaţdý s kaţdým, finále probíhalo systémem play-off (tzn. 1. se 4. a 2. se 3.). Vítězové těchto zápasů sehráli finálový zápas o 1. místo a poraţení o 3. místo. Kadeti byli po základní části druzí, zápas proti Písku vyhráli 3: 1 (branky T. Biskup 2, M.Vašek 1) a postoupili do finále, kde sehráli výborný zápas proti favorizovanému Hradišti a po velkém boji vyhráli 3:1. (branky F. Chylík, J. Kuchejda, M.Vašek). Nejlepším střelcem této kategorie se stal Martin Vašek s 15 vstřelenými brankami. Mladší ţáci byli po základní části druzí a semifinálový zápas proti Hradišti vyhráli aţ díky penaltovému rozstřelu. V základním čase byl stav 2: 2, v prodlouţení padl gól do naší branky, ale druţstvo se nevzdávalo a bojovalo aţ do poslední minuty, kdy Jakub Klimeš v poslední minutě dával branku z přímého volného kopu. Vyrovnal a šlo se na penalty. Kuba Klimeš prokázal, ţe má dobré nervy a vstřelil rozhodující penaltu. Ve finále druţstvo po velkém boji podlehlo favoritům z Protivína 1: 5. V této kategorii se stal nejlepším střelcem s 24 vstřelenými brankami bývalý ţák naší školy Ladislav Vejšický. Mladým fotbalistům gratulujeme a přejeme hodně vítězných zápasů i v letní sezóně. 8

9 text a foto J.Vašek Judo Judo je nejpopulárnější bojové umění v Evropě, pouţívá techniky beze zbraně a je zaloţeno především na hodech, drţení, škrcení a páčení. Judo rozvíjí také mentální schopnosti, jako jsou vnitřní klid, sebeovládání, rozhodnost, trpělivost, soustředění atd. V Čimelicích existuje krouţek juda uţ několik let. Krouţek vede p. Miloslav Mikeš, a to kaţdé pondělí a středu po celý rok ve sportovní hale. Navštěvuje ho 35 dětí z Čimelic i okolních vesnic. Mladí judisté se při výcviku učí posilovat a hlavně bojovat. Podle svých zdatností získávají barevné pásky, které udávají jejich technickou vyspělost (kyu). Své schopnosti pak srovnávají s ostatními judisty na různých republikových soutěţích. Na soutěţích jsou judisté rozděleni do skupin podle věku (koťata, mláďata, mladší ţáci a ţákyně, starší ţáci a ţákyně) a v rámci věku i podle váhové kategorie. O výsledcích na závodech rozhodují kvalifikovaní rozhodčí, kteří celý zápas pozorně sledují a udělují cenné body. Celoroční snaţení našich judistů je odměněno týdenním judo camping prázdninovým táborem. Dne 19. března 2011 se v Čimelicích jiţ po několikáté uskutečnily velké závody v judu. Přihlášeno bylo 235 závodníků ve všech věkových kategorií. Naši závodníci se ve velké konkurenci neztratili, předvedli skvělé souboje a byli odměněni diplomem, medailí i malou skladkou odměnou. 9

10 Výsledky závodů: Děti z Čimelic Kristýna Račanová 2. místo David Račan 2. místo Adam Bína - 3. místo Jakub Jelínek - 3. místo Vojtěch Viktora 4. místo Tomáš Bašta - 4. místo Martin Vašek 4. Místo Děti z Orlíka nad Vltavou Jiří Tůma - 2.místo Děti z Mirotic Ondřej Bubeník 2. místo Štěpán Štědroňský - 2. místo Tomáš Hrach 3. místo Ondřej Vrkoč - 3. místo Jan Bubeník 4. místo Matěj Vála 5. místo Děti z Mirovic Michal Sedláček 4. místo Jakub Slavík 4. místo Jan Řezáč 5. místo Alena Nováková 5. místo připravil Jan Vašek, foto Olga Vilímová 10

11 Úspěch Kristýny Račanové 27. března se zúčastnila ţákyně naší školy Kristýna Račanová kvalifikačních závodů na mistrovství republiky Mezinárodní velká cena Jablonec nad Nisou, kde obsadila 3. místo. Tyto závody byly obsazeny kvalitními závodníky. I kdyţ jsme malý oddíl JUDO, přesto zde máme závodnici, která nás výborně reprezentuje. Byla nominována za Jihočeský kraj na olympiádu mládeţe v Olomouci. Tímto jí k jejím úspěchům blahopřejeme! trenér JUDO Miloslav Mikeš Na snímcích Olgy Vilímové je Kristýna Račanová. 11

12 Cesta kolem světa za sportem Slovensko Tento díl Cesty kolem světa za sportem věnujeme našemu východnímu sousedovi, kterým je Slovensko. Tam se totiţ zanedlouho bude konat MS v hokeji ročník se bude hrát ve dnech 29. dubna aţ 15. května 2011 ve městech Bratislava a Košice. V historii samostatného Slovenska bude toto hostitelství prvotní. V rámci bývalého Československa se však jiţ odehrály v Bratislavě některé zápasy šampionátů v letech 1959 a Podmínkou pro organizování turnaje byla výstavba nového zimního stadionu. Pro nedostatek peněz bylo ale rozhodnuto o rekonstrukci stávajícího bratislavského stadionu Samsung aréna. Hlasování se konalo při MS 2006 na kongresu IIHF v Rize. Země Počet hlasů Slovensko 70 Švédsko 20 Arény Maďarsko 14 Bratislava Samsung aréna Kapacita: Košice Steel aréna Kapacita: Zdroj:

13 Liga Mistrů Liga mistrů (orig. UEFA Champions League) je výroční fotbalová soutěţ pořádaná Evropskou fotbalovou asociací (UEFA) pro nejlepší kluby evropských lig. Spolu s jihoamerickým Pohárem osvoboditelů je tato nejslavnější klubovou trofejí na světě. Současným drţitelem je italský klub Inter Milán. Liga mistrů nesmí být zaměňována s Evropskou ligou, dříve Pohárem UEFA, druhou nejlepší evropskou klubovou soutěţí. Vítěz LM postupuje na Mistrovství světa ve fotbale klubů a na začátku následující sezony hraje proti vítězi Evropské ligy utkání o evropský Superpohár. Zde jsou čtvrtfinálové zápasy: Schalke 04 - Inter Milán Tottenham Hotspur FC - Real Madrid C.F FK Šachtar Doněck - FC Barcelona Manchester United - Chelsea FC Chelsea FC - Manchester United FC Barcelona - FK Šachtar Doněck Real Madrid C.F. - Tottenham Hotspur FC Inter Milán - Schalke Připravil K.Hrabě, zdroj:www.sport.cz Anketa Jaké střední školy zvolili letošní deváťáci? Anketní otázka určená ţákům 9. třídy zněla: Mezi jakými školami ses rozhodoval/a, na jakou půjdeš a proč? Marie Chmelová: Chtěla jsem na zemědělku, protoţe mě baví práce s koňmi, tak jsem si dala přihlášky na zemědělskou školu do Písku a do Tábora, ale více jsem chtěla do Písku, kam mě nakonec vzali. Lucie Tesková: Rozhodovala jsem se mezi Střední integrovanou školou Příbram a Střední školou sluţeb a řemesel Strakonice, obor kadeřnictví a aranţérka, nakonec jsem se 13

14 rozhodla, ţe půjdu do Strakonic, chci být aranţérkou, protoţe ráda pracuji na detailech a myslím si, ţe tato práce bude zajímavá. Tereza Procházková : Chtěla jsem jen do Bechyně na SUPŠ, na obor Multimediální tvorba, kam mě jiţ vzali a to jsem ráda. Po škole bych chtěla pracovat v nějaké reklamní agentuře nebo si otevřít svoji menší reklamní agenturu, ale to je ještě daleko, časem se uvidí. Pokud vás zajímá, pro kterou ze středních škol se rozhodli další ţáci 9. třídy, připravili jsme pro vás následující přehled: Jan Bystřický - SOUČ Písek, obor instalatér, SOUČ Písek, obor truhlář Karel Hrabě - Gymnázium Písek, Průmyslová škola Písek Marie Chmelová Střední zemědělská škola Písek Jiřina Kůrková - Obchodní akademie Písek, Hotelová škola České Budějovice Martin Nosek - Střední Průmyslová škola Volyně, obor Stavebnictví Tereza Orgoníková - Obchodní akademie Písek, Hotelová škola České Budějovice Martina Pištěláková - Zdravotní škola Příbram nebo České Budějovice, masér Nikola Počtová - Gymnázium Písek, Gymnázium Příbram Sandra Prágrová - Střední odborné učiliště Písek, obor kuchař Tereza Procházková - SUPŠ Bechyně multimediální tvorba David Pšeničný - Hotelová škola České Budějovice, Hotelová škola Plzeň Martina Studená - Sociálně právní škola Prachatice Michaela Studená Stř. a Vyšší odborná škola Tábor, Zdravotní škola Příbram Lucie Tesková - Střední integrovaná škola Příbram Jakub Vařenka - SOUČ Písek. obor montér suchých staveb Dagmar Vlčková - Střední odborné učeliště,obor kuchař,písek Kristýna Ţahourová - Střední Odborná škola Březnice Sociálně právní Hana Ţáková - Zdravotní škola Praha, obor Laboratorní asistent Připravil Karel Hrabě 14

15 Od učitele nejen pro učitele Původně jsem na téhle učitelské stránce chtěla pojednat o tématu, které jsem nedávno objevila na nástěnce ve sborovně, totiţ o tom, zda mohou učitele v budoucnu nahradit roboti. Moţná vám to přijde naprosto nesmyslné a směšné, ale v Japonsku uţ takového robota vymysleli, zkonstruovali a dokonce vyzkoušeli. Po posledních událostech na této planetě si však myslím, ţe v Japonsku teď budou mít dost jiné práce, neţ vyrábět umělé učitele, a navíc mě v úvahách nad tím, jaký by vlastně měl být učitel, předešla Jana Kašparová z 8. třídy ve své úvaze na téma povolání. Neodpustím si ale aspoň poznámku, ţe takový umělý učitel by měl jednu velkou výhodu (a současně nevýhodu), totiţ scházely by mu emoce. Čapkovi univerzální roboti z dílny pana Rossuma se k nim sice nakonec stejně dopracovali, ale nejspíš by to chvíli trvalo. A v čem by spočívala ta výhoda naprosté bezcitnosti? Robotičtí učitelé by si nepouštěli k tělu (k hardwaru?) ţádné znechucené obličeje, občasné přihlouplé poznámky a vyrušování ve svých hodinách, jednali by maximálně objektivně, pokud by jim to tedy patřičný software umoţnil. Nevýhoda by to byla spíše pro ţáky, neboť ţádný z robotů by nepřihlíţel k jejich občasným výkyvům nálad v období puberty, k momentální nesoustředěnosti či k tomu, zda zrovna mají nějaké osobní problémy. Nabízí se ovšem také otázka, jak dlouho by vůbec takový robot udrţel své ţáky na uzdě. Dovedu si ţivě představit některé z těch ţivějších, jak by jiţ po několika hodinách nahlíţeli vědcům pod pokličku, snaţili se dobrat toho, co je uvnitř, případně odnášeli některé součástky paní učitelky s sebou domů. A vyzbrojit proti těmto zásahům učitele-roboty by asi nebylo to pravé řešení Já osobně bych dala přednost spíše zidealizovanému typu učitele, tak jak ho ve své povídce Pan učitel popsala Boţena Němcová. Inu, měla asi štěstí na učitele. Být to dnes, mohla toho svého přihlásit do ankety Zlatý Amos. Roboty tam zatím nejspíš neberou, i kdyby byli celí ze zlata. Jana Kubátová 15

16 Hlášky z hodin Stáhněte si to ve formátu PDF. A nebojte, není to pedofil. Všichni jste tu písemku zvládli dobře, ale ty zuby vám dělaly problémy. Třeba ty jsi napsal místo špičáků tesáky. Holky, viděly jste tu přejetou veverku před přechodem?! To je kuna! Jan Hus z Husnice. Z čeho? No z Husnice. Ještě přečti Pilátovo krédo od Karla Čapka. Jaká čapka?! Já tam napsala údolí záušní místo toho jařmovýho oblouku. Vtipy Učitelka vyčítá ve škole ţákům, ţe se nenaučili znát periodickou tabulku prvků: "Kdyţ mi bylo tolik, kolik je teď vám, uměla jsem nazpaměť nejen názvy, ale i atomové hmotnosti!" Jeden z ţáků s nevinnou upřímností povídá: "No jo, paní učitelko, ale tenkrát jich ještě bylo děsně málo!" Učitelka: "Tak si někoho vyvoláme!" Z třídy se ozve: "Například Satana!" Přijde učitel do třídy a povídá: "Dobrý den, má milá kuřátka neboli kuřáci a kuřačky." Připravila Nikola Janešová 16

17 Rozhovor s naší paní kuchařkou Paní Miloslavu Koliasovou vyzpovídaly ve školní kuchyni Gábina Vinklerová a Tereza Směšná. 1. Čím jste chtěla být jako malá? Jako malá jsem chtěla být ošetřovatelkou cizokrajných zvířat. 2. Co vás přivedlo k práci kuchařky? K práci kuchařky mne přivedli kamarádi. 3. Proč jste si vybrala zrovna naši školu? Protoţe je blízko mého domu. 4. Baví vás vařit pro tolik hladových ţaludků? Ano, opravdu mne to baví. 17

18 Rozhovor s panem starostou Zpravodaj: Co Vás přimělo k vaší práci? Pan starosta: Chtěl jsem, aby v Čimelicích došlo k větším změnám, neţ docházelo. Zpravodaj: Baví Vás vaše práce? Pan starosta: Ano, baví. Zpravodaj: Jaké bylo vaše vysněné povolání? Pan starosta: Neměl jsem vysněné povolání. Zpravodaj: Chodil jste rád do školy? Pan starosta: Ne, do školy jsem opravdu rád nechodil. Zpravodaj: Jaký byl Váš nejoblíbenější předmět? Pan starosta: Tělocvik. Zpravodaj: Který předmět byl váš nejneoblíbenější? Pan starosta: Chemie. Zpravodaj: Co rád děláte ve volném čase? Pan starosta: Volného času mám málo rád rybařím a včelařím. Zpravodaj: Kam se chystáte v létě? Pan starosta: Dopředu nic neplánuji, ale netouţím po cizině, protoţe mám rád přírodu, a ta je v Česku opravdu nejkrásnější. Zpravodaj: Jaká země je vaší nejoblíbenější a proč? Pan starosta: Nejraději mám ČR, nerad cestuji na větší vzdálenosti. Zpravodaj: Trávíte rád čas poleháváním u moře nebo poznáváním kultury? Pan starosta: Ve volném čase nemusím ani moře, ani kulturu. Příroda vede. Zpravodaj: Máte rád spíše knihy, nebo filmy? Pan starosta: Jednoznačně filmy. Zpravodaj: Jaký film/knihu máte nejradši? Pan starosta: Z filmů mám nejraději starší české filmy a z knih ty naučné, např. o přírodě, rybách a včelaření. Zpravodaj: Preferujete naši českou, nebo cizí kuchyni? Pan starosta: Určitě českou kuchyni. Zpravodaj: Máte nějaký sen, který se vám splnil? Pan starosta: Ano, mám. Rodinu a zdravé děti. Zpravodaj: Máte nějaký ještě nesplněný sen? Pan starosta: Aby se všichni lidé a především v naší obci měli dobře. Připravily Lucie Fialová a Nikola Janešová 18

19 Osobnost měsíce : Enrique Iglesias Povolání: Zpěvák, skladatel, model, herec, hudebník Věk: 35 Datum narození: Místo narození: Madrid, Španělsko Znamení: Býk Výška: 191 cm Enrique Miguel Iglesias Preysler se narodil slavnému zpěvákovi Juliu Iglesiasovi a modelce Isabele Preyslerové, kteří ţili odděleni od jeho tří let. V osmi letech se mladý Enrique přestěhoval do Miami za svým otcem. Třebaţe jeho dětství bylo do jisté míry stvořené pro úspěch díky úspěchu jeho rodičů, přesto Enrique nebyl zhýčkaný a nevyuţíval svého postavení. Vyrůstal stejně jako jeho spoluvrstevníci, nijak výjimečným způsobem. Po roce studia obchodní univerzity v Miami se nakonec rozhodl pro vlastní pěveckou dráhu. Začínal v roce 1995 pod pseudonymem Enrique Martinez, který měl přicestovat do Španělska ze Střední Ameriky. Kvůli tomu, aby nebyl pod palbou kritiků, si vytvořil tuto identitu. Jeho pravé jméno si ho ale všude našlo, a proto kdyţ odjel natáčet své první španělsky zpívané album, pojmenoval jej Enrique Iglesias. Po natočení následoval obrovský úspěch, prodalo se více neţ 6 miliónů nosičů a Enrique získal ocenění Grammy. Předtím, neţ natočil první anglicky zpívané album, se stal známým především v latinském světě. Během krátké doby se stal natolik oblíbenou a hledanou popstar, ţe kamkoliv při svém světovém turné přijel, měl všechny stadióny vyprodané. Jeho alba se začala prodávat po milionech, získal mnoho ocenění (Grammy, American Music Awards, Premios Lo Nuestro) a dokonce se stal slavnější, neţ jeho rodiče. Nejvíce jej proslavil song "Bailamos", který natočil pro soundtrack k filmu Willa Smithe "Wild Wild West". Song se ihned stal hitem číslo 1 téměř na všech rádiích po celém světě. První anglicky zpívané album "Enrique" bylo dvojnásobně platinové v USA a platinové nebo zlaté ve 32 zemích po celém světě. Enrique natočil alba ve čtyřech jazycích: španělsky, anglicky, portugalsky a italsky. Oblibu si získal také na Taiwanu, Rusku a Středním východě. Mimo zpívání pronikl do světa filmu, kdyţ si po boku Antonia Banderase, Salmy Hayekové a Johnnyho Deppa zahrál ve filmu "Once Upon A Time In Mexico". Jiţ od roku 2002 chodí s Annou Kurnikovovou, která s ním natočila videoklip k písni ESCAPE. Nyní je potvrzeno, ţe s touto slavnou tenistkou čekají miminko. Enrique vyhrál RGM hudební ceny Óčka za rok 2008 v kategorii nejúspěšnější zahraniční zpěvák. Natočil nový klip s názvem Takin back my love - pro Ameriku s Ciarou, pro Evropu se Sarah Connor. zdroj: 19

20 I like it Enrique: One love one love Pit: Enrique Iglesias, Pitbull Ya'll know what time it is We gonna set it off tonight Set the club on fire Enrique HoEegvvfuller at em (go go DJ, the club is on fire) Girl, please excuse me if I come on too strong But tonight is a night we can really let go My girlfriend's out of town and I'm all alone Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know, no-o-o No one can do the things I'm gonna want to do to you, no Shout out loud, scream aloud, let me hear you go Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh yes, I like it Screamin' like never before Baby, I like it, I like it Lionel Richie: Party, karamu, fiesta, forever Enrique: Girl, please excuse me if I'm misbehaving, oh I'm trying to keep my hands off, but you're begging me for more Round, round, round baby, low, low, low Let the time, time pass 'cause we're never getting old, oh No one can do it better, turn around I'll give you more, no Shout out loud, scream aloud, let me hear you go Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh yes, I like it Screamin' like never before Baby, I like it, I like it Pitbull: Go DJ, that's my DJ I'm a Miami boy, you know how we play I ain't playin' with ya' but I wanna play with ya' Get me, got me, good Now watch me It's a different species, you, me and DC Let's party on the White House lawn Tiger Woods times Jesse James Equals Pitbull all night long Wake up Barack and Michelle, Let 'em know that it's on Afuera, a la calle, da le mami a la vida ya se baile Da le mami a la vida ya se baile I see you watching me You see me watching you I love the way you move I like them things you do Enrique: Don't stop baby, don't stop baby Just keep on shaking your love I won't stop baby, won' t stop baby Until you get enough LR: Party, karamu, fiesta, forever Enrique: Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh yes, I like it Screamin' like never before Baby, I like it, I like it Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh yes, I like it Screaminâ like never before Baby, I like it, I like it LR: Party, karamu, fiesta, forever Enrique: Oh yes I like it LR: Party, karamu, fiesta, forever Enrique: Oh yes I like it. Připravila A.Klímová 20

21 O učitelství Učitelé jsou lidé, kteří jsou nám velice známí, vídáme je téměř kaţdý den, aţ na víkendy. Bohuţel je mnohdy poznáme pouze z jedné jejich stránky, z té učitelské. Jinak jsou to lidé jako všichni ostatní, mají své nedostatky a dělají chyby. Ţijí svůj soukromý ţivot, mají rodinu, problémy Ale tato stránka je nám neznámá, pro nás jsou to zvláštní lidé, kteří mají věčně zachmuřené tváře, vykřičený hlas a vyţadují po nás nemoţné, toť soustředit se celých neuvěřitelných 45 minut! A my jsme pro učitele pouze banda dětí, která hned po ránu kazí náladu, dělá bordel. A ještě je něco naučit? Nemoţné! Ale zamysleme se, jaké vlastnosti by měl vlastně učitel mít. V první řadě musí být odváţný! Postavit se před partu puberťáků a dobrovolně se dennodenně stávat terčem posměchu, kvůli pár strašně vtipným slovům, to vyţaduje velkou odvahu. A co dále? Trpělivost přátelé, trpělivost! Říká se, ţe trpělivost přináší růţe, coţ asi ve škole neplatí. Ten, kdo není trpělivý, ve škole pracovat nemůţe, asi by ho po pár dnech odvezli. Učitel také musí být tolerantní a mít především autoritu, přirozenou autoritu. Někteří učitelé mají přirozenou autoritu v sobě, těm se to učí, ale jiní mohou křičet, rozdávat tresty, písemky, poznámky, ale autoritu? Tu nikdy nezískají. A poslední důleţitá vlastnost je schopnost komunikace. Bez skvělých komunikačních schopností by byl asi učitel ztracený. A co z toho všeho vlastně vyplývá? Ţe učitelování necháme na psychicky stabilnějších jedincích. Protoţe naprosto normální člověk zvyklý na tiché prostředí by neměl dost odvahy jít učit. Většina učitelů uţ si zvykla, nic jiného jim nezbývalo a věřte, ţe to nebylo snadné! Ale který z učitelů nikdy nepřemýšlí nad tím, kam to všechno spěje? Všechno je horší a horší, mládeţ je línější, drzejší a tupější, ale jak to teda bude za 10, 20 nebo 30 let? No radši se necháme překvapit. Ţijme přítomností a hlavně buďme optimisti, není nadarmo mít nasazené růţové brýle! Jana Kašparová ml. 21

22 Jakou práci bych si měla vybrat? Chodíme uţ do 8. třídy. Některým z nás připadá skvělé, ţe za rok tuhle budovu opustíme, a některým uţ skvělé nepřipadá, ţe se ani ne za rok budeme muset rozhodovat, na jakou školu půjdeme a jakou práci za pár let budeme dělat. Uţ odmalička jsme si hráli na policii, doktory, kuchařky V té době jsme vůbec neměli ponětí, co bychom chtěli dělat, a tak jsme na podobné otázky odpovídali všelijak. Většinou, ţe chceme být piloti nebo astronauti. Dokonce můj bratr jednou řekl, ţe chce být blbečkem. Teď uţ takové nápady vůbec nevypouštíme z pusy a raději hledáme něco, co by bylo i podle našich rodičů rozumné. Ale kdyţ vidím naše deváťáky, jak jsou skleslí a nevědí, kam jít, co budou dělat, tak se toho rozhodování bojím ještě víc. Za chvíli budeme v jejich kůţi a moc se mi nechce proţívat takové nervy. Proto na otázku kam bys chtěla jít? reaguji někdy přehnaně. Sama nevím a čím dál víc lidí se mne na to ptá. Ale pomalu uţ začínám tušit, co dělat. Jenţe mám jít za svým snem, nebo za něčím rozumným? Myslím, ţe kaţdý člověk takhle váhal. Při výběru povolání je podle mě důleţité, abychom měli po boku nějakého člověka, který by byl pro nás vzorem. I já ho mám, a hned dva. Ptáte se koho? Tuším, ţe jste měli na mysli mé rodiče, ale není to tak. Kaţdý mi něco radí a vnucuje, ale já vím, ţe na tohle rozhodnutí musím zůstat sama. Díky radám druhých jsem kaţdý den v nejistotě. Ale také vím, ţe odmalička mě fascinovaly barvy, tuţky, papíry, vodovky, tempery a ţe bych chtěla jít na nějakou uměleckou školu. Má nejlepší kamarádka studuje také uměleckou školu, v Bechyni. Bohuţel se dostala na úplně jiný obor, neţ chtěla. I já bych chtěla studovat obor, kde člověk něco tvoří sám, kde rozvíjí svoji kreativitu a kde jeho práce závisí na vlastních myšlenkách a fantazii, a ne na nařízeních od šéfů. Ale do takové skupiny vyvolených patří jen málo lidí a já si říkám, zda do ní budu patřit také. Snaţím se a budu se o to snaţit. Ale mám vůbec talent? Někdo říká, ţe ano, ale dokud v ruce neuvidím papír, na kterém je napsáno: Nikola Janešová je přijata, budu stále váhat. Takţe jakou práci bych si měla vybrat? Tu, kterou opravdu chci a za kterou půjdu. Nikola Janešová 22

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 1 Úvodem Odpustím si dlouhé úvody a jednoduše vás přivítám v roce 2011, třebaţe trochu se zpoţděním, protoţe do nového roku se nám tak trochu přelilo

Více

Základní škola Čimelice Číslo 44 březen, duben 2013

Základní škola Čimelice Číslo 44 březen, duben 2013 Základní škola Čimelice Číslo 44 březen, duben 2013 1 Úvodem Je pondělí 8. dubna a dnes, kdy píšu tohle úvodem, to vypadá, že konečně přišlo jaro. Zítra i pozítří to nejspíš bude zase vypadat úplně jinak,

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ S panem ředitelem Rozhovor Střední školy Téma Côte d'ivoire Poznávej svět ÚVODNÍK Poslední vydání časopisu Edisonka bylo výjimečné. Jak jistě víte, bylo to Valentýnské číslo.

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

Stop novým automatům ve městě

Stop novým automatům ve městě Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 5 květen 2012 Aktuality Město Organizace Sport Mateřinky ve městě Jak bude vypadat park? Hospic sv. Štěpána

Více

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem +p 1 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I + B1.I Počet výtisků:

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009 Maturitní Ples Kindlman Ples SSPŠ 5 6 25 Ohlédnutí za mistrovstvím Poděkování od AŠSK 22 Obsah: Audio video studio... 2 Dobrý den v březnu!... 3

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1 Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010 Lyžařský kurz Projekt Formule 1 21 11 10 Cesta do školy Rozhovor s 16 2 Obsah: Dobrý den v druhém pololetí!... 3 Zápis z Rady rodičů ze dne 12.1.2010...

Více

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 Současná redakce Školáka Náš časopis Školák získal druhé místo! V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže Školní časopis

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Posbíráno ze všech stran 5

Posbíráno ze všech stran 5 Úvodník Kouzelný dědeček. Nikdy nebyla prohra mého oblíbeného klubu tak krásná a poučná. Cestou ze zápasu jsem totiž potkal kouzelného dědečka, ale o tom až za chvíli. Šinu si to k tramvaji a po zjištění,

Více

GYBEAT. Retro GyBu. www.gybu.cz. ročník 3. číslo 3.

GYBEAT. Retro GyBu. www.gybu.cz. ročník 3. číslo 3. www.gybu.cz GYBEAT gybu times retro kultura šuplík sport 1 ročník 3. číslo 3. Retro obsah Gybu Times: Letos maturující reportéři se vydali do školní knihovny za profesorem Ivo Kleinem. Zavzpomínáme na

Více

PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 BYLI JSME PŘI TOM... 6 NA DOMÁCÍ PŮDĚ... 7. MEZI NÁMI... 10 Stužkovací večírky aneb jak správně je připravit...

PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 BYLI JSME PŘI TOM... 6 NA DOMÁCÍ PŮDĚ... 7. MEZI NÁMI... 10 Stužkovací večírky aneb jak správně je připravit... PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 GAUDEAMUS... 3 EXKURZE DO HOTELU SLADOVNA & PANORAMA... 4 Jekyll a Hyde v Městském divadle v Brně... 4 IE4 ve Vídni... 5 HT3 ve Vídni... 5 BYLI JSME PŘI TOM.... 6 Naši veterináři

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 8 2000 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Chce to jenom si uvědomit, že není vyloučeno, že zítra oslepneme, ohluchneme, nebo přijdeme o nohu a celkovou pohyblivost. Již zítra se

Více

dvouměsíčník YMCA v ČR, červenec - září 2007, ročník IX 15 Kč / 0,5 FOTO: J. V. HYNEK

dvouměsíčník YMCA v ČR, červenec - září 2007, ročník IX 15 Kč / 0,5 FOTO: J. V. HYNEK dvouměsíčník YMCA v ČR, červenec - září 2007, ročník IX 15 Kč / 0,5 YMCA & TS Festival aneb něco pro všechny Setkání seniorů YMCA na tábor spolu i po 70 letech YMCA o prázdninách zážitky, přátelství, poznávání...

Více

PIONÝRA 7 VYPALOVANÍ DO DŘEVA. březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ. 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24)

PIONÝRA 7 VYPALOVANÍ DO DŘEVA. březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ. 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24) PIONÝRA 7 březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ VYPALOVANÍ DO DŘEVA 2013 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24) Pionýři na Ledovce Když jsem v minulém čísle Mozaiky

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více