Úvodem. Jana Kubátová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodem. Jana Kubátová"

Transkript

1 Základní škola Čimelice Číslo 33/34 Duben/květen

2 Úvodem Jaro je konečně tady a s ním i další číslo Školního zpravodaje. Jak jste zjistili uţ minule, z úsporných důvodů se budeme muset spokojit s jeho černobílým provedením a s omezeným počtem výtisků, ale snad vás to neodradí ani od čtení zpravodaje, ani od přispívání do něj. Navíc si barevnou verzi můţete najít na internetových stránkách naší školy, na adrese A o čem všem to tentokrát bude? Redaktorky ze 7. třídy nás informují, jak proběhl jejich lyţařský výcvik. Anna Klímová z 8. třídy navazuje na svůj článek o magii, tentokrát se dozvíte něco o magii stříbrné. Jana Kašparová se v úvaze zamýšlela nad učitelským povoláním a Nikola Janešová nad tím, jaké povolání by si měla zvolit. O tom, jaké střední školy si vybrali letošní deváťáci, připravil anketu Karel Hrabě. Lucie Fialová a Nikola Janešová si povídaly s novým starostou Čimelic Vladimírem Pánkem a Gábina Vinklerová s Terezou Směšnou zamířily tentokrát za rozhovorem do školní kuchyně, kde zastihly paní kuchařku Miloslavu Koljasovou. Martin Funda pokračuje ve vašem oblíbeném seriálu o PC hrách a Lucie Tesková zaslala redakci další díl četby na pokračování o tajemném Nočním hlídači. Nechybí ani informace ze sportu, vaší pozornosti by neměly ujít články Honzy Vaška o Siko futsal lize a o úspěších judistů. Připravili jsme i nové rubriky: Výroky slavných a Víte, ţe Chybět pochopitelně nemohou vtipy a perličky z hodin. To zdaleka není všechno, ale raději uţ se pusťte do čtení. Hezké jaro přeje za redakci Školního zpravodaje Jana Kubátová Ředitelské volno nás čeká v úterý 5. dubna Důvodem je to, ţe ve škole nepůjde elektrický proud a nepoteče voda. Pro ţáky, kteří nemohou ze závaţných důvodů zůstat doma, bude otevřena školní druţina (ovšem také bez elektřiny a vody). V provozu nebude ani školní jídelna. Ţáci 6. třídy se svou třídní učitelkou vyuţijí ředitelského volna k výletu do Písku. Na následujících řádcích o tom informuje Kristýna Račanová: Ţáci 6. třídy se zúčastní fotografického výletu do Písku. Pojedou autobusem nebo vlakem a v Písku budou fotit různé památky, historické budovy a vše, co se najde. Vyhlášena bude také soutěţ o nejkrásnější fotografii. Ţáci navštíví restaurace, cukrárny, různé obchody a moţná i kino. Bude to velký den. A snad si to všichni uţijí. 2

3 Zápis do první třídy Zápis budoucích prvňáčků proběhl v pátek 28. ledna v odpoledních hodinách a v sobotu 29. ledna dopoledne. V doprovodu rodičů se dostavilo celkem 22 dětí. Podle připraveného zadání prokázaly své znalosti a dovednosti. Je to především poznávání matematických tvarů čtverec, obdélník, trojúhelník a kruh, dále rozlišení barev, počítání do šesti i více, překreslování různých obrazců a nákres postavy. Na závěr nás děti potěšily připravenou básničkou či písničkou. Za svůj výkon byly odměněny několika drobnými dárky, které pro ně z velké části vyrobili ţáci prvního stupně a keramického krouţku. Po předběţné domluvě s rodiči a po vyhodnocení zralosti dětí bylo navrţeno pět odkladů školní docházky. V září 2011 se tedy do první třídy dostaví 17 nových ţáků. Zápis provedly paní učitelka Vejcharová s paní učitelkou Filipovou. Posledně jmenovaná by se měla s největší pravděpodobností stát třídní učitelkou budoucích prvňáčků. M.F. foto Olga Vilímová 3

4 Lyţařský výcvik sedmé třídy Od začátku školního roku jsme věděli, ţe nás čeká lyţařský kurz. Všichni jsme ho nedočkavě očekávali a časem naše těšení rostlo a rostlo. Vrcholu dosáhlo, kdyţ nás paní učitelka Jirušová s lyţákem začala více seznamovat jsme uţ nemohli dospat, protoţe ten den nás měl autobus odvézt z Čimelic do Zdíkova, odkud jsme ještě měli jít několik kilometrů pěšky. Před odjezdem nám pan Mikeš naloţil kufry, lyţe a běţky a jel napřed. My jsme počkali na náš autobus, který nás odvezl na poţadované místo, kde na nás jiţ čekal pan Paulík ml. s jeho příbuznými. Ti nás svými auty dopravili do pensionu a my jsme si oddechli, ţe tu dálku nemusíme jít pěšky. Dozvěděli jsme se, ţe pan Mikeš naše zavazadla a lyţe v pořádku dopravil, a na nás uţ bylo jen si lyţe uloţit do garáţe. Nejdříve nám paní učitelky přidělily pokoje a my jsme si je svými věcmi zútulnili. Ještě ten den jsme byli lyţovat na malinkém svahu za pensionem, kde nám ukázali základy lyţování a rozdělili nás do tří skupin. Na večeři nám paní učitelky oznámily denní řád, kterým jsme se řídili celý pobyt. Druhý den ráno jsme vstávali na nás docela brzy, i přesto, ţe se nám z vyhřáté postele moc nechtělo. Po brzké snídani jsme se vypravili na dvoukilometrovou cestu na sjezdovku. Jezdili jsme jenom na Malé Kobyle a opakovali/učili jsme se základy lyţování. Po příchodu jsme se vydatně naobědvali. Odpoledne jsme poprvé vyrazili na běţky, které se neobešli bez pádů a trochy námahy. Po večeři následoval večerní program a poté jsme šli znaveni spát se někteří z lepší skupiny odhodlali jet na Velkou Kobylu. Byla to bezvadná lyţovačka. Všichni jsme si to moc uţili. Tento den se nemohl obejít bez běţek, při kterých jsme se pěkně zapotili, a někteří začali mít na nohou nepříjemné puchýře. Před večeří se většina z nás sešla v patře na pohovkách, které stály v chodbě. Náš třídní šašek Jakub Linhart nás tam bavil svými ztřeštěnými vtípky a zahráli jsme si pár vtipných her. Toto posezení bylo moc příjemné. Poté jsme si pochutnali na večeři a šli jsme spát. Čtvrtý den jsme se věnovali jen běţkám, rozdělili jsme se na holky pod vedením p. Zieglerové a na kluky pod vedením p. Linharta a p. Jirušové. Paní Zieglerová na nás byla velice hodná a kdykoli jsme potřebovali, udělali jsme si přestávku. Nikam jsme nechvátali a výlet jsme si uţili, i kdyţ jsme ujeli jen 12 km. Kluci jeli mnohem rychleji a nedělali si tolik přestávek, takţe ujeli o několik kilometrů více. Klukům se z tohoto výletu puchýře o něco zhoršily, ale i tak si to uţili stejně jako my holky. Tento den jsme si také zašli na zmrzlinu, kterou jsme dostali za naše výkony. Po setmění jsme se zmohli ještě na bojovku. 3. února jsme šli na sjezdovku s tím, ţe si to dnes musíme uţít naplno, jelikoţ to byl náš poslední den na Kobyle. Ještě jsme také vylepšovali naše lyţování, protoţe nás čekaly lyţařské závody ve sjezdu a slalomu. Poslední lyţovačku jsme si uţili a závody jsme úspěšně dokončili. Také jsme se měli zúčastnit závodu na běţkách. Kdyţ jsme dorazili na místo závodu, počasí se viditelně zhoršilo a začalo vytrvale sněţit, coţ bylo poprvé za celý kurz. Nakonec jsme i tenhle závod dokončili. I kdyţ jsme byli po závodě naprosto zmrzlí a vyčerpaní. Večer paní učitelky vyhlásily výsledky soutěţí. Rozdávaly se diplomy za úklid pokojů, vědomostní soutěţ, bojovku a za lyţe a běţky. Někteří spoluţáci dostali zvláštní diplomy, např. za nejhezčí pády (Simona Krajíčková), nebo za 4

5 vtipnost (Jakub Linhart). Zorganizovali jsme si také diskotéku, kterou jsme si všichni moc uţili. Bohuţel jsme si uvědomovali, ţe zítra uţ jedeme domů. Poslední den jsme si mohli trochu přispat. Potom jsme si všechno sbalili a pan Mikeš opět naloţil naše zavazadla s lyţemi. Čekání na odchod k autobusu jsme si zkrátili tím, ţe jsme si zahráli Sněţí. Tentokrát nás k zastávce nikdo neodvezl a museli jsme jít pěšky. Nám to ovšem nevadilo, udělali jsme si hezkou procházku. Jízda domů se nám zdála kratší, neţ kdyţ jsme jeli tam, jak to ostatně bývá. Autobus nás vysadil na čimelickém náměstí, kde uţ nás očekávali naši rodiče. Lyţařský výcvik se nám moc vyvedl a všem se strašně líbil. Počasí nám přálo a sníh byl na lyţování velice vhodný. Kdyby bylo na nás, jeli bychom příští rok znovu a přáli bychom si zůstat mnohem déle. Chtěli bychom za celou naši třídu moc poděkovat všem učitelům z výcviku za jejich ochotu a trpělivost. Připravily Monika Valová a Anna Kulasová 5

6 Oba týmy ZŠ Čimelice obsadily v turnaji O pohár starosty obce Čimelice 1. místo V pondělí, 14.března 2011, se v čimelické sportovní hale konal další ročník florbalového turnaje O POHÁR STAROSTY OBCE ČIMELICE. Turnaj je určen pro ţáky 1. stupně základních škol a je vypsán pro 2 kategorie pro ţáky třídy a ţáky třídy. Turnaje se zúčastnily čtyři základní školy pořádající ZŠ Čimelice, dále ZŠ Mirotice, ZŠ Mirovice a ZŠ Chraštice. Co se týká hracího systému, v kaţdé kategorii hrál kaţdý s kaţdým. Hrací doba byla pro mladší kategorii 1x15 minut, pro starší 1x18 minut. Ţáci třídy zvítězili nad Chrašticemi 2:1 a nad Miroticemi 3:1. ZŠ Mirovice tým mladších ţáků nesestavila. V kategorii ţáků třídy zvítězily Čimelice ve všech svých zápasech jednoznačně nad Chrašticemi 6:1, nad Miroticemi 14:0!! a nad Mirovicemi 3:0! Sestava 1.-3.třída: Josef Kuchejda, Petr Veselý, Přemysl Bobek, David Račan, Jan Štepánek, Martin Štrouchal, Filip Chylík, Martin Mendl, Marek Ulč, Filip Kolář, Petr Pavlíček, Vendula Kůrková 6

7 Sestava třída: Tomáš Biskup, Jakub Jelínek, Daniel Jizba, Karolína Habichová, Ţaneta Ţahourová, Jakub Klimeš, Jakub Kuchejda, Ladislav Jizba, Barbora Janotová, Zbyněk Motejzík, Vojtěch Štěpánek, Michal Štrouchal, Klára Lišková, Karolína Štětinová a Jan Kníţe Výsledky turnaje 1.-3.třída: 1. místo ZŠ ČIMELICE, 2.- ZŠ Mirotice, 3.- ZŠ Chraštice třída: 1. místo ZŠ ČIMELICE, 2.- ZŠ Mirovice, 3.- ZŠ Chraštice, 4.- ZŠ Mirotice Všichni účastníci dostali drobné ceny a vítězné týmy i nádherné poháry. Poháry vítězným týmům předal ředitel ZŠ Čimelice, pan Josef Pouch. Připravil Vl. Linhart 7

8 SIKO FUTSAL LIGA V neděli byly sehrány finálové zápasy letošního ročníku SIKO Futsal ligy 2010/2011 kadetů a mladších ţáků. Nejprve se hrály čtyři víkendové turnaje systémem kaţdý s kaţdým, finále probíhalo systémem play-off (tzn. 1. se 4. a 2. se 3.). Vítězové těchto zápasů sehráli finálový zápas o 1. místo a poraţení o 3. místo. Kadeti byli po základní části druzí, zápas proti Písku vyhráli 3: 1 (branky T. Biskup 2, M.Vašek 1) a postoupili do finále, kde sehráli výborný zápas proti favorizovanému Hradišti a po velkém boji vyhráli 3:1. (branky F. Chylík, J. Kuchejda, M.Vašek). Nejlepším střelcem této kategorie se stal Martin Vašek s 15 vstřelenými brankami. Mladší ţáci byli po základní části druzí a semifinálový zápas proti Hradišti vyhráli aţ díky penaltovému rozstřelu. V základním čase byl stav 2: 2, v prodlouţení padl gól do naší branky, ale druţstvo se nevzdávalo a bojovalo aţ do poslední minuty, kdy Jakub Klimeš v poslední minutě dával branku z přímého volného kopu. Vyrovnal a šlo se na penalty. Kuba Klimeš prokázal, ţe má dobré nervy a vstřelil rozhodující penaltu. Ve finále druţstvo po velkém boji podlehlo favoritům z Protivína 1: 5. V této kategorii se stal nejlepším střelcem s 24 vstřelenými brankami bývalý ţák naší školy Ladislav Vejšický. Mladým fotbalistům gratulujeme a přejeme hodně vítězných zápasů i v letní sezóně. 8

9 text a foto J.Vašek Judo Judo je nejpopulárnější bojové umění v Evropě, pouţívá techniky beze zbraně a je zaloţeno především na hodech, drţení, škrcení a páčení. Judo rozvíjí také mentální schopnosti, jako jsou vnitřní klid, sebeovládání, rozhodnost, trpělivost, soustředění atd. V Čimelicích existuje krouţek juda uţ několik let. Krouţek vede p. Miloslav Mikeš, a to kaţdé pondělí a středu po celý rok ve sportovní hale. Navštěvuje ho 35 dětí z Čimelic i okolních vesnic. Mladí judisté se při výcviku učí posilovat a hlavně bojovat. Podle svých zdatností získávají barevné pásky, které udávají jejich technickou vyspělost (kyu). Své schopnosti pak srovnávají s ostatními judisty na různých republikových soutěţích. Na soutěţích jsou judisté rozděleni do skupin podle věku (koťata, mláďata, mladší ţáci a ţákyně, starší ţáci a ţákyně) a v rámci věku i podle váhové kategorie. O výsledcích na závodech rozhodují kvalifikovaní rozhodčí, kteří celý zápas pozorně sledují a udělují cenné body. Celoroční snaţení našich judistů je odměněno týdenním judo camping prázdninovým táborem. Dne 19. března 2011 se v Čimelicích jiţ po několikáté uskutečnily velké závody v judu. Přihlášeno bylo 235 závodníků ve všech věkových kategorií. Naši závodníci se ve velké konkurenci neztratili, předvedli skvělé souboje a byli odměněni diplomem, medailí i malou skladkou odměnou. 9

10 Výsledky závodů: Děti z Čimelic Kristýna Račanová 2. místo David Račan 2. místo Adam Bína - 3. místo Jakub Jelínek - 3. místo Vojtěch Viktora 4. místo Tomáš Bašta - 4. místo Martin Vašek 4. Místo Děti z Orlíka nad Vltavou Jiří Tůma - 2.místo Děti z Mirotic Ondřej Bubeník 2. místo Štěpán Štědroňský - 2. místo Tomáš Hrach 3. místo Ondřej Vrkoč - 3. místo Jan Bubeník 4. místo Matěj Vála 5. místo Děti z Mirovic Michal Sedláček 4. místo Jakub Slavík 4. místo Jan Řezáč 5. místo Alena Nováková 5. místo připravil Jan Vašek, foto Olga Vilímová 10

11 Úspěch Kristýny Račanové 27. března se zúčastnila ţákyně naší školy Kristýna Račanová kvalifikačních závodů na mistrovství republiky Mezinárodní velká cena Jablonec nad Nisou, kde obsadila 3. místo. Tyto závody byly obsazeny kvalitními závodníky. I kdyţ jsme malý oddíl JUDO, přesto zde máme závodnici, která nás výborně reprezentuje. Byla nominována za Jihočeský kraj na olympiádu mládeţe v Olomouci. Tímto jí k jejím úspěchům blahopřejeme! trenér JUDO Miloslav Mikeš Na snímcích Olgy Vilímové je Kristýna Račanová. 11

12 Cesta kolem světa za sportem Slovensko Tento díl Cesty kolem světa za sportem věnujeme našemu východnímu sousedovi, kterým je Slovensko. Tam se totiţ zanedlouho bude konat MS v hokeji ročník se bude hrát ve dnech 29. dubna aţ 15. května 2011 ve městech Bratislava a Košice. V historii samostatného Slovenska bude toto hostitelství prvotní. V rámci bývalého Československa se však jiţ odehrály v Bratislavě některé zápasy šampionátů v letech 1959 a Podmínkou pro organizování turnaje byla výstavba nového zimního stadionu. Pro nedostatek peněz bylo ale rozhodnuto o rekonstrukci stávajícího bratislavského stadionu Samsung aréna. Hlasování se konalo při MS 2006 na kongresu IIHF v Rize. Země Počet hlasů Slovensko 70 Švédsko 20 Arény Maďarsko 14 Bratislava Samsung aréna Kapacita: Košice Steel aréna Kapacita: Zdroj:

13 Liga Mistrů Liga mistrů (orig. UEFA Champions League) je výroční fotbalová soutěţ pořádaná Evropskou fotbalovou asociací (UEFA) pro nejlepší kluby evropských lig. Spolu s jihoamerickým Pohárem osvoboditelů je tato nejslavnější klubovou trofejí na světě. Současným drţitelem je italský klub Inter Milán. Liga mistrů nesmí být zaměňována s Evropskou ligou, dříve Pohárem UEFA, druhou nejlepší evropskou klubovou soutěţí. Vítěz LM postupuje na Mistrovství světa ve fotbale klubů a na začátku následující sezony hraje proti vítězi Evropské ligy utkání o evropský Superpohár. Zde jsou čtvrtfinálové zápasy: Schalke 04 - Inter Milán Tottenham Hotspur FC - Real Madrid C.F FK Šachtar Doněck - FC Barcelona Manchester United - Chelsea FC Chelsea FC - Manchester United FC Barcelona - FK Šachtar Doněck Real Madrid C.F. - Tottenham Hotspur FC Inter Milán - Schalke Připravil K.Hrabě, zdroj:www.sport.cz Anketa Jaké střední školy zvolili letošní deváťáci? Anketní otázka určená ţákům 9. třídy zněla: Mezi jakými školami ses rozhodoval/a, na jakou půjdeš a proč? Marie Chmelová: Chtěla jsem na zemědělku, protoţe mě baví práce s koňmi, tak jsem si dala přihlášky na zemědělskou školu do Písku a do Tábora, ale více jsem chtěla do Písku, kam mě nakonec vzali. Lucie Tesková: Rozhodovala jsem se mezi Střední integrovanou školou Příbram a Střední školou sluţeb a řemesel Strakonice, obor kadeřnictví a aranţérka, nakonec jsem se 13

14 rozhodla, ţe půjdu do Strakonic, chci být aranţérkou, protoţe ráda pracuji na detailech a myslím si, ţe tato práce bude zajímavá. Tereza Procházková : Chtěla jsem jen do Bechyně na SUPŠ, na obor Multimediální tvorba, kam mě jiţ vzali a to jsem ráda. Po škole bych chtěla pracovat v nějaké reklamní agentuře nebo si otevřít svoji menší reklamní agenturu, ale to je ještě daleko, časem se uvidí. Pokud vás zajímá, pro kterou ze středních škol se rozhodli další ţáci 9. třídy, připravili jsme pro vás následující přehled: Jan Bystřický - SOUČ Písek, obor instalatér, SOUČ Písek, obor truhlář Karel Hrabě - Gymnázium Písek, Průmyslová škola Písek Marie Chmelová Střední zemědělská škola Písek Jiřina Kůrková - Obchodní akademie Písek, Hotelová škola České Budějovice Martin Nosek - Střední Průmyslová škola Volyně, obor Stavebnictví Tereza Orgoníková - Obchodní akademie Písek, Hotelová škola České Budějovice Martina Pištěláková - Zdravotní škola Příbram nebo České Budějovice, masér Nikola Počtová - Gymnázium Písek, Gymnázium Příbram Sandra Prágrová - Střední odborné učiliště Písek, obor kuchař Tereza Procházková - SUPŠ Bechyně multimediální tvorba David Pšeničný - Hotelová škola České Budějovice, Hotelová škola Plzeň Martina Studená - Sociálně právní škola Prachatice Michaela Studená Stř. a Vyšší odborná škola Tábor, Zdravotní škola Příbram Lucie Tesková - Střední integrovaná škola Příbram Jakub Vařenka - SOUČ Písek. obor montér suchých staveb Dagmar Vlčková - Střední odborné učeliště,obor kuchař,písek Kristýna Ţahourová - Střední Odborná škola Březnice Sociálně právní Hana Ţáková - Zdravotní škola Praha, obor Laboratorní asistent Připravil Karel Hrabě 14

15 Od učitele nejen pro učitele Původně jsem na téhle učitelské stránce chtěla pojednat o tématu, které jsem nedávno objevila na nástěnce ve sborovně, totiţ o tom, zda mohou učitele v budoucnu nahradit roboti. Moţná vám to přijde naprosto nesmyslné a směšné, ale v Japonsku uţ takového robota vymysleli, zkonstruovali a dokonce vyzkoušeli. Po posledních událostech na této planetě si však myslím, ţe v Japonsku teď budou mít dost jiné práce, neţ vyrábět umělé učitele, a navíc mě v úvahách nad tím, jaký by vlastně měl být učitel, předešla Jana Kašparová z 8. třídy ve své úvaze na téma povolání. Neodpustím si ale aspoň poznámku, ţe takový umělý učitel by měl jednu velkou výhodu (a současně nevýhodu), totiţ scházely by mu emoce. Čapkovi univerzální roboti z dílny pana Rossuma se k nim sice nakonec stejně dopracovali, ale nejspíš by to chvíli trvalo. A v čem by spočívala ta výhoda naprosté bezcitnosti? Robotičtí učitelé by si nepouštěli k tělu (k hardwaru?) ţádné znechucené obličeje, občasné přihlouplé poznámky a vyrušování ve svých hodinách, jednali by maximálně objektivně, pokud by jim to tedy patřičný software umoţnil. Nevýhoda by to byla spíše pro ţáky, neboť ţádný z robotů by nepřihlíţel k jejich občasným výkyvům nálad v období puberty, k momentální nesoustředěnosti či k tomu, zda zrovna mají nějaké osobní problémy. Nabízí se ovšem také otázka, jak dlouho by vůbec takový robot udrţel své ţáky na uzdě. Dovedu si ţivě představit některé z těch ţivějších, jak by jiţ po několika hodinách nahlíţeli vědcům pod pokličku, snaţili se dobrat toho, co je uvnitř, případně odnášeli některé součástky paní učitelky s sebou domů. A vyzbrojit proti těmto zásahům učitele-roboty by asi nebylo to pravé řešení Já osobně bych dala přednost spíše zidealizovanému typu učitele, tak jak ho ve své povídce Pan učitel popsala Boţena Němcová. Inu, měla asi štěstí na učitele. Být to dnes, mohla toho svého přihlásit do ankety Zlatý Amos. Roboty tam zatím nejspíš neberou, i kdyby byli celí ze zlata. Jana Kubátová 15

16 Hlášky z hodin Stáhněte si to ve formátu PDF. A nebojte, není to pedofil. Všichni jste tu písemku zvládli dobře, ale ty zuby vám dělaly problémy. Třeba ty jsi napsal místo špičáků tesáky. Holky, viděly jste tu přejetou veverku před přechodem?! To je kuna! Jan Hus z Husnice. Z čeho? No z Husnice. Ještě přečti Pilátovo krédo od Karla Čapka. Jaká čapka?! Já tam napsala údolí záušní místo toho jařmovýho oblouku. Vtipy Učitelka vyčítá ve škole ţákům, ţe se nenaučili znát periodickou tabulku prvků: "Kdyţ mi bylo tolik, kolik je teď vám, uměla jsem nazpaměť nejen názvy, ale i atomové hmotnosti!" Jeden z ţáků s nevinnou upřímností povídá: "No jo, paní učitelko, ale tenkrát jich ještě bylo děsně málo!" Učitelka: "Tak si někoho vyvoláme!" Z třídy se ozve: "Například Satana!" Přijde učitel do třídy a povídá: "Dobrý den, má milá kuřátka neboli kuřáci a kuřačky." Připravila Nikola Janešová 16

17 Rozhovor s naší paní kuchařkou Paní Miloslavu Koliasovou vyzpovídaly ve školní kuchyni Gábina Vinklerová a Tereza Směšná. 1. Čím jste chtěla být jako malá? Jako malá jsem chtěla být ošetřovatelkou cizokrajných zvířat. 2. Co vás přivedlo k práci kuchařky? K práci kuchařky mne přivedli kamarádi. 3. Proč jste si vybrala zrovna naši školu? Protoţe je blízko mého domu. 4. Baví vás vařit pro tolik hladových ţaludků? Ano, opravdu mne to baví. 17

18 Rozhovor s panem starostou Zpravodaj: Co Vás přimělo k vaší práci? Pan starosta: Chtěl jsem, aby v Čimelicích došlo k větším změnám, neţ docházelo. Zpravodaj: Baví Vás vaše práce? Pan starosta: Ano, baví. Zpravodaj: Jaké bylo vaše vysněné povolání? Pan starosta: Neměl jsem vysněné povolání. Zpravodaj: Chodil jste rád do školy? Pan starosta: Ne, do školy jsem opravdu rád nechodil. Zpravodaj: Jaký byl Váš nejoblíbenější předmět? Pan starosta: Tělocvik. Zpravodaj: Který předmět byl váš nejneoblíbenější? Pan starosta: Chemie. Zpravodaj: Co rád děláte ve volném čase? Pan starosta: Volného času mám málo rád rybařím a včelařím. Zpravodaj: Kam se chystáte v létě? Pan starosta: Dopředu nic neplánuji, ale netouţím po cizině, protoţe mám rád přírodu, a ta je v Česku opravdu nejkrásnější. Zpravodaj: Jaká země je vaší nejoblíbenější a proč? Pan starosta: Nejraději mám ČR, nerad cestuji na větší vzdálenosti. Zpravodaj: Trávíte rád čas poleháváním u moře nebo poznáváním kultury? Pan starosta: Ve volném čase nemusím ani moře, ani kulturu. Příroda vede. Zpravodaj: Máte rád spíše knihy, nebo filmy? Pan starosta: Jednoznačně filmy. Zpravodaj: Jaký film/knihu máte nejradši? Pan starosta: Z filmů mám nejraději starší české filmy a z knih ty naučné, např. o přírodě, rybách a včelaření. Zpravodaj: Preferujete naši českou, nebo cizí kuchyni? Pan starosta: Určitě českou kuchyni. Zpravodaj: Máte nějaký sen, který se vám splnil? Pan starosta: Ano, mám. Rodinu a zdravé děti. Zpravodaj: Máte nějaký ještě nesplněný sen? Pan starosta: Aby se všichni lidé a především v naší obci měli dobře. Připravily Lucie Fialová a Nikola Janešová 18

19 Osobnost měsíce : Enrique Iglesias Povolání: Zpěvák, skladatel, model, herec, hudebník Věk: 35 Datum narození: Místo narození: Madrid, Španělsko Znamení: Býk Výška: 191 cm Enrique Miguel Iglesias Preysler se narodil slavnému zpěvákovi Juliu Iglesiasovi a modelce Isabele Preyslerové, kteří ţili odděleni od jeho tří let. V osmi letech se mladý Enrique přestěhoval do Miami za svým otcem. Třebaţe jeho dětství bylo do jisté míry stvořené pro úspěch díky úspěchu jeho rodičů, přesto Enrique nebyl zhýčkaný a nevyuţíval svého postavení. Vyrůstal stejně jako jeho spoluvrstevníci, nijak výjimečným způsobem. Po roce studia obchodní univerzity v Miami se nakonec rozhodl pro vlastní pěveckou dráhu. Začínal v roce 1995 pod pseudonymem Enrique Martinez, který měl přicestovat do Španělska ze Střední Ameriky. Kvůli tomu, aby nebyl pod palbou kritiků, si vytvořil tuto identitu. Jeho pravé jméno si ho ale všude našlo, a proto kdyţ odjel natáčet své první španělsky zpívané album, pojmenoval jej Enrique Iglesias. Po natočení následoval obrovský úspěch, prodalo se více neţ 6 miliónů nosičů a Enrique získal ocenění Grammy. Předtím, neţ natočil první anglicky zpívané album, se stal známým především v latinském světě. Během krátké doby se stal natolik oblíbenou a hledanou popstar, ţe kamkoliv při svém světovém turné přijel, měl všechny stadióny vyprodané. Jeho alba se začala prodávat po milionech, získal mnoho ocenění (Grammy, American Music Awards, Premios Lo Nuestro) a dokonce se stal slavnější, neţ jeho rodiče. Nejvíce jej proslavil song "Bailamos", který natočil pro soundtrack k filmu Willa Smithe "Wild Wild West". Song se ihned stal hitem číslo 1 téměř na všech rádiích po celém světě. První anglicky zpívané album "Enrique" bylo dvojnásobně platinové v USA a platinové nebo zlaté ve 32 zemích po celém světě. Enrique natočil alba ve čtyřech jazycích: španělsky, anglicky, portugalsky a italsky. Oblibu si získal také na Taiwanu, Rusku a Středním východě. Mimo zpívání pronikl do světa filmu, kdyţ si po boku Antonia Banderase, Salmy Hayekové a Johnnyho Deppa zahrál ve filmu "Once Upon A Time In Mexico". Jiţ od roku 2002 chodí s Annou Kurnikovovou, která s ním natočila videoklip k písni ESCAPE. Nyní je potvrzeno, ţe s touto slavnou tenistkou čekají miminko. Enrique vyhrál RGM hudební ceny Óčka za rok 2008 v kategorii nejúspěšnější zahraniční zpěvák. Natočil nový klip s názvem Takin back my love - pro Ameriku s Ciarou, pro Evropu se Sarah Connor. zdroj: 19

20 I like it Enrique: One love one love Pit: Enrique Iglesias, Pitbull Ya'll know what time it is We gonna set it off tonight Set the club on fire Enrique HoEegvvfuller at em (go go DJ, the club is on fire) Girl, please excuse me if I come on too strong But tonight is a night we can really let go My girlfriend's out of town and I'm all alone Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know, no-o-o No one can do the things I'm gonna want to do to you, no Shout out loud, scream aloud, let me hear you go Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh yes, I like it Screamin' like never before Baby, I like it, I like it Lionel Richie: Party, karamu, fiesta, forever Enrique: Girl, please excuse me if I'm misbehaving, oh I'm trying to keep my hands off, but you're begging me for more Round, round, round baby, low, low, low Let the time, time pass 'cause we're never getting old, oh No one can do it better, turn around I'll give you more, no Shout out loud, scream aloud, let me hear you go Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh yes, I like it Screamin' like never before Baby, I like it, I like it Pitbull: Go DJ, that's my DJ I'm a Miami boy, you know how we play I ain't playin' with ya' but I wanna play with ya' Get me, got me, good Now watch me It's a different species, you, me and DC Let's party on the White House lawn Tiger Woods times Jesse James Equals Pitbull all night long Wake up Barack and Michelle, Let 'em know that it's on Afuera, a la calle, da le mami a la vida ya se baile Da le mami a la vida ya se baile I see you watching me You see me watching you I love the way you move I like them things you do Enrique: Don't stop baby, don't stop baby Just keep on shaking your love I won't stop baby, won' t stop baby Until you get enough LR: Party, karamu, fiesta, forever Enrique: Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh yes, I like it Screamin' like never before Baby, I like it, I like it Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh yes, I like it Screaminâ like never before Baby, I like it, I like it LR: Party, karamu, fiesta, forever Enrique: Oh yes I like it LR: Party, karamu, fiesta, forever Enrique: Oh yes I like it. Připravila A.Klímová 20

21 O učitelství Učitelé jsou lidé, kteří jsou nám velice známí, vídáme je téměř kaţdý den, aţ na víkendy. Bohuţel je mnohdy poznáme pouze z jedné jejich stránky, z té učitelské. Jinak jsou to lidé jako všichni ostatní, mají své nedostatky a dělají chyby. Ţijí svůj soukromý ţivot, mají rodinu, problémy Ale tato stránka je nám neznámá, pro nás jsou to zvláštní lidé, kteří mají věčně zachmuřené tváře, vykřičený hlas a vyţadují po nás nemoţné, toť soustředit se celých neuvěřitelných 45 minut! A my jsme pro učitele pouze banda dětí, která hned po ránu kazí náladu, dělá bordel. A ještě je něco naučit? Nemoţné! Ale zamysleme se, jaké vlastnosti by měl vlastně učitel mít. V první řadě musí být odváţný! Postavit se před partu puberťáků a dobrovolně se dennodenně stávat terčem posměchu, kvůli pár strašně vtipným slovům, to vyţaduje velkou odvahu. A co dále? Trpělivost přátelé, trpělivost! Říká se, ţe trpělivost přináší růţe, coţ asi ve škole neplatí. Ten, kdo není trpělivý, ve škole pracovat nemůţe, asi by ho po pár dnech odvezli. Učitel také musí být tolerantní a mít především autoritu, přirozenou autoritu. Někteří učitelé mají přirozenou autoritu v sobě, těm se to učí, ale jiní mohou křičet, rozdávat tresty, písemky, poznámky, ale autoritu? Tu nikdy nezískají. A poslední důleţitá vlastnost je schopnost komunikace. Bez skvělých komunikačních schopností by byl asi učitel ztracený. A co z toho všeho vlastně vyplývá? Ţe učitelování necháme na psychicky stabilnějších jedincích. Protoţe naprosto normální člověk zvyklý na tiché prostředí by neměl dost odvahy jít učit. Většina učitelů uţ si zvykla, nic jiného jim nezbývalo a věřte, ţe to nebylo snadné! Ale který z učitelů nikdy nepřemýšlí nad tím, kam to všechno spěje? Všechno je horší a horší, mládeţ je línější, drzejší a tupější, ale jak to teda bude za 10, 20 nebo 30 let? No radši se necháme překvapit. Ţijme přítomností a hlavně buďme optimisti, není nadarmo mít nasazené růţové brýle! Jana Kašparová ml. 21

22 Jakou práci bych si měla vybrat? Chodíme uţ do 8. třídy. Některým z nás připadá skvělé, ţe za rok tuhle budovu opustíme, a některým uţ skvělé nepřipadá, ţe se ani ne za rok budeme muset rozhodovat, na jakou školu půjdeme a jakou práci za pár let budeme dělat. Uţ odmalička jsme si hráli na policii, doktory, kuchařky V té době jsme vůbec neměli ponětí, co bychom chtěli dělat, a tak jsme na podobné otázky odpovídali všelijak. Většinou, ţe chceme být piloti nebo astronauti. Dokonce můj bratr jednou řekl, ţe chce být blbečkem. Teď uţ takové nápady vůbec nevypouštíme z pusy a raději hledáme něco, co by bylo i podle našich rodičů rozumné. Ale kdyţ vidím naše deváťáky, jak jsou skleslí a nevědí, kam jít, co budou dělat, tak se toho rozhodování bojím ještě víc. Za chvíli budeme v jejich kůţi a moc se mi nechce proţívat takové nervy. Proto na otázku kam bys chtěla jít? reaguji někdy přehnaně. Sama nevím a čím dál víc lidí se mne na to ptá. Ale pomalu uţ začínám tušit, co dělat. Jenţe mám jít za svým snem, nebo za něčím rozumným? Myslím, ţe kaţdý člověk takhle váhal. Při výběru povolání je podle mě důleţité, abychom měli po boku nějakého člověka, který by byl pro nás vzorem. I já ho mám, a hned dva. Ptáte se koho? Tuším, ţe jste měli na mysli mé rodiče, ale není to tak. Kaţdý mi něco radí a vnucuje, ale já vím, ţe na tohle rozhodnutí musím zůstat sama. Díky radám druhých jsem kaţdý den v nejistotě. Ale také vím, ţe odmalička mě fascinovaly barvy, tuţky, papíry, vodovky, tempery a ţe bych chtěla jít na nějakou uměleckou školu. Má nejlepší kamarádka studuje také uměleckou školu, v Bechyni. Bohuţel se dostala na úplně jiný obor, neţ chtěla. I já bych chtěla studovat obor, kde člověk něco tvoří sám, kde rozvíjí svoji kreativitu a kde jeho práce závisí na vlastních myšlenkách a fantazii, a ne na nařízeních od šéfů. Ale do takové skupiny vyvolených patří jen málo lidí a já si říkám, zda do ní budu patřit také. Snaţím se a budu se o to snaţit. Ale mám vůbec talent? Někdo říká, ţe ano, ale dokud v ruce neuvidím papír, na kterém je napsáno: Nikola Janešová je přijata, budu stále váhat. Takţe jakou práci bych si měla vybrat? Tu, kterou opravdu chci a za kterou půjdu. Nikola Janešová 22

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

BŘEZEN. Malba a kresba indických ornamentů. Hokejový turnaj Crosby cup Turnaj v Peckách Nejlepší sportovní hvězda

BŘEZEN. Malba a kresba indických ornamentů. Hokejový turnaj Crosby cup Turnaj v Peckách Nejlepší sportovní hvězda BŘEZEN Malba a kresba indických ornamentů KDY: 8. 3. 2011, 9. 3. 2011 KDE: Jídelna Šumbark, Počítačová učebna Šumbark VEDOUCÍ: Erika Gaurová ÚČASTNÍCI: 11 chlapců a děvčat, druhý den také 11 chlapců a

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2014-2015 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd.

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd. Září 2010 1.ZÁŘÍ Tak nám zase začíná škola. Před školní budovou se shromažďují skupinky odpočinutých, energií nabitých a opálených žáků. Mezi nimi se proplétají bytůstky malé a vyjukané, většinou v doprovodu

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Průzkum rozhodování žáků devátých tříd. Studie Než zazvoní

Průzkum rozhodování žáků devátých tříd. Studie Než zazvoní Průzkum rozhodování žáků devátých tříd Studie Než zazvoní 26. září 2016 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie společnosti Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky.

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky. Hodnocení ročníku V pátek 11. 11. 2016 se v hale základní školy konal již 6. ročník tohoto turnaje žáků a žákyň základních škol. V letošním ročníku jsme evidovali celkem osm základních škol, které reprezentovaly

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2015-2016 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil seriál rozhovorů s našimi úspěšnými sportovci Vracíme se s dalším pokračováním

Více

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk červen 2012 Závěrem školního roku probírali žáci devátých ročníků v hodinách slohu publicistické útvary a dostali za úkol napsat konkrétní typ článku a ze všech pak sestavit jedno mimořádné číslo školního

Více

NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy veteráni (masters) SOUBOR KE STAŽENÍ (možnost přiložit soubor/y např.

NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy veteráni (masters) SOUBOR KE STAŽENÍ (možnost přiložit soubor/y např. KARTA AKCE (Admin) DATUM A ČAS AKCE: 29.9. 31.9. 2009 (popř. interval od XY do ZŽ) možnost volby intervalu myší v kalendáři MÍSTO AKCE: Lignano, Itálie NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Článek 1 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) 2) Soutěže se hrají podle platného

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

Sportovní soustředění. Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění

Sportovní soustředění. Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění Sportovní soustředění Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění První den V sobotu (5.3.) jsme se vydali do Jizerských hor. Sraz jsme měli u Penny v 8:30 kde se sešlo 35 dětí.

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech 21 Seznam příloh Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech Příloha č.4 - Ocenění školy za charitu Příloha č.5 Návštěva

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3.

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. 2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. Obsah 1. Grónsko 2. Madagaskar 3. Exkurze do Prahy 4. Vánoční laťka 5. Zápis do 1. třídy 6. Lyžařský výcvik 7. třída 7. Škola v přírodě 4. třída

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010

SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010 SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010 Důvod Rozvoj členské základny baseballu v České Republice prostřednictvím nejvíce rostoucí kategorie mládeže do 10ti let. Umožnění zapojení škol do soutěže pomocí

Více

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor.

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. 1. Máte rád svoje povolání? Proč? - pro svoji pestrost a i určitou volnost volby pořadí této práce - možnosti tvůrčí práce - a pod. 2. Jak dlouho děláte

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Závody na bruslích a malování na chodníku. Zahájení školního roku

Závody na bruslích a malování na chodníku. Zahájení školního roku Závody na bruslích a malování na chodníku KDY: 7. 9. 2011 KDE: Šumbark, venku před střediskem VEDOUCÍ: Ţaneta, Bobr ÚČASTNÍCI: 27 dětí HODNOCENÍ AKCE: Závody probíhaly venku na cestě před střediskem. Jezdilo

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 23.03.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

18. dubna 1. května 2011

18. dubna 1. května 2011 školní rok 2010/2011 16. číslo 18. dubna 1. května 2011 Aktuální vydání pro vás připravili: Lucie Ješátková, Matěj Boháček, Vladislav Sibal a David Žák ÚVODNÍK Vítáme vás u dalšího čísla Deváťáckých novin,

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014 halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, Gryf Swidnica, FC Slovan Liberec, Admira Praha, Arsenal

Více

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran ...květen/červen III. ročník, 6. číslo Reportér Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2 projekt Osudy spojují Svoboda, láska, velvyslanec

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli halový fotbalový turnaj pro hráče narozené a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli halový fotbalový turnaj pro hráče narozené a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 30.11.2014 halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2007 a mladší Účastníci turnaje: Jablonec A,B,C, FA Petra Voříška Děčín, FC Hradec Králové, FK Mladá Boleslav,

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března 2011-3. dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují

Více

CO SI DNES PŘEČTETE. Kdo získal Grammy. Jak je rozlosovaná Liga mistů. Představí se paní Lipinová. Křížovka a vtipy. Sedm divů světa. A to není vše...

CO SI DNES PŘEČTETE. Kdo získal Grammy. Jak je rozlosovaná Liga mistů. Představí se paní Lipinová. Křížovka a vtipy. Sedm divů světa. A to není vše... !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA CO SI DNES PŘEČTETE Kdo získal Grammy. Jak je rozlosovaná Liga mistů. Představí se paní Lipinová. Křížovka a vtipy. Sedm divů světa. A to není vše... strana

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A Úvodní slovo Autor: Eliška Horáková 7.A Milé čtenářky a milí čtenáři, tento školní časopis jsme napsali proto, abyste se trochu pobavili a přitom se dozvěděli něco zajímavého. A co vše se v časopisu můžete

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI [1] OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI Rakovník, pondělí 21. 11. 2011 GZWR RAKOVNÍK JESENICE 1. ZŠ RAKOVNÍK MŠEC SKÓRE BODY MÍSTO GZWR RAKOVNÍK 4 : 1 2 : 1 11 : 0 17 : 2 9 1. JESENICE 1 : 4 2 : 0 1

Více

Moje oblíbené počítačové hry

Moje oblíbené počítačové hry Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje oblíbené počítačové hry Jméno a příjmení: Jan Bouček Třída: 9. A Školní rok: 2015/2016 Garant / konzultant: Mgr. Iveta Krejčí Datum odevzdání:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v neděli

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v neděli FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v neděli 9.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Junior Teplice,

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

GuŤáK. Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková. Zdroje: Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Č

GuŤáK. Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková. Zdroje: Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Č Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková Č. 2 14. 1. 2014 Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Zdroje: GuŤáK Přehazovaná Florbal Mikuláš Projektový den Obsah: Přehazovaná

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

U 12 O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2016 X. ROČNÍK

U 12 O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2016 X. ROČNÍK U 12 O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2016 X. ROČNÍK 30. 31. 7. 2016 UVODNÍ SLOVO U 12 Právě jste se stali součástí jubilejního X. ročníku mezinárodního turnaje O pohár primátora města Hradce Králové.

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, když se v horkém létě potřebujeme osvěžit, můžeme se třeba zakousnout do melounu. Poznat

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA Z.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2017 Pohár města Česká Lípa 16. 17. 9. 2017 2-denní turnaj pro děti narozené r. 2009 a mladší Hokejový turnaj 2017 - Česká Lípa - r. 2009

Více

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE Mgr. Zuzana Kročáková TÉMATA SEMINÁŘŦ A. MOTIVACE ve škole a při výuce. ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST a NEÚSPĚŠNOST. B. UČENÍ a PAMĚŤ. Jak to funguje? C. VÝCHOVA ve škole. Jak na NEKÁZEŇ? Co

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: SK Slavia Praha - fotbal a.s. 2. Termín: sobota 5.12.2015 3. Místo: sportovní hala

Více

Ga Ma Ja!! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA

Ga Ma Ja!! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Redakce Lucie Peterková, Ondřej Vavro Martin Ulmann, Mateusz Wojnarowicz Hedvika Stachovcová, Hana Pasková Hugo Hynčica, Tereza Gembalová Magda Štastná, Šimon

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 I.LIGA MUŽI Řízení soutěží: Pořadatel soutěží: soutěže řídí Český svaz vodního póla prostřednictvím svého STK jednotlivé kluby dle přihlášek a rozlosování

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více