Úvodem. Jana Kubátová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodem. Jana Kubátová"

Transkript

1 Základní škola Čimelice Číslo 33/34 Duben/květen

2 Úvodem Jaro je konečně tady a s ním i další číslo Školního zpravodaje. Jak jste zjistili uţ minule, z úsporných důvodů se budeme muset spokojit s jeho černobílým provedením a s omezeným počtem výtisků, ale snad vás to neodradí ani od čtení zpravodaje, ani od přispívání do něj. Navíc si barevnou verzi můţete najít na internetových stránkách naší školy, na adrese A o čem všem to tentokrát bude? Redaktorky ze 7. třídy nás informují, jak proběhl jejich lyţařský výcvik. Anna Klímová z 8. třídy navazuje na svůj článek o magii, tentokrát se dozvíte něco o magii stříbrné. Jana Kašparová se v úvaze zamýšlela nad učitelským povoláním a Nikola Janešová nad tím, jaké povolání by si měla zvolit. O tom, jaké střední školy si vybrali letošní deváťáci, připravil anketu Karel Hrabě. Lucie Fialová a Nikola Janešová si povídaly s novým starostou Čimelic Vladimírem Pánkem a Gábina Vinklerová s Terezou Směšnou zamířily tentokrát za rozhovorem do školní kuchyně, kde zastihly paní kuchařku Miloslavu Koljasovou. Martin Funda pokračuje ve vašem oblíbeném seriálu o PC hrách a Lucie Tesková zaslala redakci další díl četby na pokračování o tajemném Nočním hlídači. Nechybí ani informace ze sportu, vaší pozornosti by neměly ujít články Honzy Vaška o Siko futsal lize a o úspěších judistů. Připravili jsme i nové rubriky: Výroky slavných a Víte, ţe Chybět pochopitelně nemohou vtipy a perličky z hodin. To zdaleka není všechno, ale raději uţ se pusťte do čtení. Hezké jaro přeje za redakci Školního zpravodaje Jana Kubátová Ředitelské volno nás čeká v úterý 5. dubna Důvodem je to, ţe ve škole nepůjde elektrický proud a nepoteče voda. Pro ţáky, kteří nemohou ze závaţných důvodů zůstat doma, bude otevřena školní druţina (ovšem také bez elektřiny a vody). V provozu nebude ani školní jídelna. Ţáci 6. třídy se svou třídní učitelkou vyuţijí ředitelského volna k výletu do Písku. Na následujících řádcích o tom informuje Kristýna Račanová: Ţáci 6. třídy se zúčastní fotografického výletu do Písku. Pojedou autobusem nebo vlakem a v Písku budou fotit různé památky, historické budovy a vše, co se najde. Vyhlášena bude také soutěţ o nejkrásnější fotografii. Ţáci navštíví restaurace, cukrárny, různé obchody a moţná i kino. Bude to velký den. A snad si to všichni uţijí. 2

3 Zápis do první třídy Zápis budoucích prvňáčků proběhl v pátek 28. ledna v odpoledních hodinách a v sobotu 29. ledna dopoledne. V doprovodu rodičů se dostavilo celkem 22 dětí. Podle připraveného zadání prokázaly své znalosti a dovednosti. Je to především poznávání matematických tvarů čtverec, obdélník, trojúhelník a kruh, dále rozlišení barev, počítání do šesti i více, překreslování různých obrazců a nákres postavy. Na závěr nás děti potěšily připravenou básničkou či písničkou. Za svůj výkon byly odměněny několika drobnými dárky, které pro ně z velké části vyrobili ţáci prvního stupně a keramického krouţku. Po předběţné domluvě s rodiči a po vyhodnocení zralosti dětí bylo navrţeno pět odkladů školní docházky. V září 2011 se tedy do první třídy dostaví 17 nových ţáků. Zápis provedly paní učitelka Vejcharová s paní učitelkou Filipovou. Posledně jmenovaná by se měla s největší pravděpodobností stát třídní učitelkou budoucích prvňáčků. M.F. foto Olga Vilímová 3

4 Lyţařský výcvik sedmé třídy Od začátku školního roku jsme věděli, ţe nás čeká lyţařský kurz. Všichni jsme ho nedočkavě očekávali a časem naše těšení rostlo a rostlo. Vrcholu dosáhlo, kdyţ nás paní učitelka Jirušová s lyţákem začala více seznamovat jsme uţ nemohli dospat, protoţe ten den nás měl autobus odvézt z Čimelic do Zdíkova, odkud jsme ještě měli jít několik kilometrů pěšky. Před odjezdem nám pan Mikeš naloţil kufry, lyţe a běţky a jel napřed. My jsme počkali na náš autobus, který nás odvezl na poţadované místo, kde na nás jiţ čekal pan Paulík ml. s jeho příbuznými. Ti nás svými auty dopravili do pensionu a my jsme si oddechli, ţe tu dálku nemusíme jít pěšky. Dozvěděli jsme se, ţe pan Mikeš naše zavazadla a lyţe v pořádku dopravil, a na nás uţ bylo jen si lyţe uloţit do garáţe. Nejdříve nám paní učitelky přidělily pokoje a my jsme si je svými věcmi zútulnili. Ještě ten den jsme byli lyţovat na malinkém svahu za pensionem, kde nám ukázali základy lyţování a rozdělili nás do tří skupin. Na večeři nám paní učitelky oznámily denní řád, kterým jsme se řídili celý pobyt. Druhý den ráno jsme vstávali na nás docela brzy, i přesto, ţe se nám z vyhřáté postele moc nechtělo. Po brzké snídani jsme se vypravili na dvoukilometrovou cestu na sjezdovku. Jezdili jsme jenom na Malé Kobyle a opakovali/učili jsme se základy lyţování. Po příchodu jsme se vydatně naobědvali. Odpoledne jsme poprvé vyrazili na běţky, které se neobešli bez pádů a trochy námahy. Po večeři následoval večerní program a poté jsme šli znaveni spát se někteří z lepší skupiny odhodlali jet na Velkou Kobylu. Byla to bezvadná lyţovačka. Všichni jsme si to moc uţili. Tento den se nemohl obejít bez běţek, při kterých jsme se pěkně zapotili, a někteří začali mít na nohou nepříjemné puchýře. Před večeří se většina z nás sešla v patře na pohovkách, které stály v chodbě. Náš třídní šašek Jakub Linhart nás tam bavil svými ztřeštěnými vtípky a zahráli jsme si pár vtipných her. Toto posezení bylo moc příjemné. Poté jsme si pochutnali na večeři a šli jsme spát. Čtvrtý den jsme se věnovali jen běţkám, rozdělili jsme se na holky pod vedením p. Zieglerové a na kluky pod vedením p. Linharta a p. Jirušové. Paní Zieglerová na nás byla velice hodná a kdykoli jsme potřebovali, udělali jsme si přestávku. Nikam jsme nechvátali a výlet jsme si uţili, i kdyţ jsme ujeli jen 12 km. Kluci jeli mnohem rychleji a nedělali si tolik přestávek, takţe ujeli o několik kilometrů více. Klukům se z tohoto výletu puchýře o něco zhoršily, ale i tak si to uţili stejně jako my holky. Tento den jsme si také zašli na zmrzlinu, kterou jsme dostali za naše výkony. Po setmění jsme se zmohli ještě na bojovku. 3. února jsme šli na sjezdovku s tím, ţe si to dnes musíme uţít naplno, jelikoţ to byl náš poslední den na Kobyle. Ještě jsme také vylepšovali naše lyţování, protoţe nás čekaly lyţařské závody ve sjezdu a slalomu. Poslední lyţovačku jsme si uţili a závody jsme úspěšně dokončili. Také jsme se měli zúčastnit závodu na běţkách. Kdyţ jsme dorazili na místo závodu, počasí se viditelně zhoršilo a začalo vytrvale sněţit, coţ bylo poprvé za celý kurz. Nakonec jsme i tenhle závod dokončili. I kdyţ jsme byli po závodě naprosto zmrzlí a vyčerpaní. Večer paní učitelky vyhlásily výsledky soutěţí. Rozdávaly se diplomy za úklid pokojů, vědomostní soutěţ, bojovku a za lyţe a běţky. Někteří spoluţáci dostali zvláštní diplomy, např. za nejhezčí pády (Simona Krajíčková), nebo za 4

5 vtipnost (Jakub Linhart). Zorganizovali jsme si také diskotéku, kterou jsme si všichni moc uţili. Bohuţel jsme si uvědomovali, ţe zítra uţ jedeme domů. Poslední den jsme si mohli trochu přispat. Potom jsme si všechno sbalili a pan Mikeš opět naloţil naše zavazadla s lyţemi. Čekání na odchod k autobusu jsme si zkrátili tím, ţe jsme si zahráli Sněţí. Tentokrát nás k zastávce nikdo neodvezl a museli jsme jít pěšky. Nám to ovšem nevadilo, udělali jsme si hezkou procházku. Jízda domů se nám zdála kratší, neţ kdyţ jsme jeli tam, jak to ostatně bývá. Autobus nás vysadil na čimelickém náměstí, kde uţ nás očekávali naši rodiče. Lyţařský výcvik se nám moc vyvedl a všem se strašně líbil. Počasí nám přálo a sníh byl na lyţování velice vhodný. Kdyby bylo na nás, jeli bychom příští rok znovu a přáli bychom si zůstat mnohem déle. Chtěli bychom za celou naši třídu moc poděkovat všem učitelům z výcviku za jejich ochotu a trpělivost. Připravily Monika Valová a Anna Kulasová 5

6 Oba týmy ZŠ Čimelice obsadily v turnaji O pohár starosty obce Čimelice 1. místo V pondělí, 14.března 2011, se v čimelické sportovní hale konal další ročník florbalového turnaje O POHÁR STAROSTY OBCE ČIMELICE. Turnaj je určen pro ţáky 1. stupně základních škol a je vypsán pro 2 kategorie pro ţáky třídy a ţáky třídy. Turnaje se zúčastnily čtyři základní školy pořádající ZŠ Čimelice, dále ZŠ Mirotice, ZŠ Mirovice a ZŠ Chraštice. Co se týká hracího systému, v kaţdé kategorii hrál kaţdý s kaţdým. Hrací doba byla pro mladší kategorii 1x15 minut, pro starší 1x18 minut. Ţáci třídy zvítězili nad Chrašticemi 2:1 a nad Miroticemi 3:1. ZŠ Mirovice tým mladších ţáků nesestavila. V kategorii ţáků třídy zvítězily Čimelice ve všech svých zápasech jednoznačně nad Chrašticemi 6:1, nad Miroticemi 14:0!! a nad Mirovicemi 3:0! Sestava 1.-3.třída: Josef Kuchejda, Petr Veselý, Přemysl Bobek, David Račan, Jan Štepánek, Martin Štrouchal, Filip Chylík, Martin Mendl, Marek Ulč, Filip Kolář, Petr Pavlíček, Vendula Kůrková 6

7 Sestava třída: Tomáš Biskup, Jakub Jelínek, Daniel Jizba, Karolína Habichová, Ţaneta Ţahourová, Jakub Klimeš, Jakub Kuchejda, Ladislav Jizba, Barbora Janotová, Zbyněk Motejzík, Vojtěch Štěpánek, Michal Štrouchal, Klára Lišková, Karolína Štětinová a Jan Kníţe Výsledky turnaje 1.-3.třída: 1. místo ZŠ ČIMELICE, 2.- ZŠ Mirotice, 3.- ZŠ Chraštice třída: 1. místo ZŠ ČIMELICE, 2.- ZŠ Mirovice, 3.- ZŠ Chraštice, 4.- ZŠ Mirotice Všichni účastníci dostali drobné ceny a vítězné týmy i nádherné poháry. Poháry vítězným týmům předal ředitel ZŠ Čimelice, pan Josef Pouch. Připravil Vl. Linhart 7

8 SIKO FUTSAL LIGA V neděli byly sehrány finálové zápasy letošního ročníku SIKO Futsal ligy 2010/2011 kadetů a mladších ţáků. Nejprve se hrály čtyři víkendové turnaje systémem kaţdý s kaţdým, finále probíhalo systémem play-off (tzn. 1. se 4. a 2. se 3.). Vítězové těchto zápasů sehráli finálový zápas o 1. místo a poraţení o 3. místo. Kadeti byli po základní části druzí, zápas proti Písku vyhráli 3: 1 (branky T. Biskup 2, M.Vašek 1) a postoupili do finále, kde sehráli výborný zápas proti favorizovanému Hradišti a po velkém boji vyhráli 3:1. (branky F. Chylík, J. Kuchejda, M.Vašek). Nejlepším střelcem této kategorie se stal Martin Vašek s 15 vstřelenými brankami. Mladší ţáci byli po základní části druzí a semifinálový zápas proti Hradišti vyhráli aţ díky penaltovému rozstřelu. V základním čase byl stav 2: 2, v prodlouţení padl gól do naší branky, ale druţstvo se nevzdávalo a bojovalo aţ do poslední minuty, kdy Jakub Klimeš v poslední minutě dával branku z přímého volného kopu. Vyrovnal a šlo se na penalty. Kuba Klimeš prokázal, ţe má dobré nervy a vstřelil rozhodující penaltu. Ve finále druţstvo po velkém boji podlehlo favoritům z Protivína 1: 5. V této kategorii se stal nejlepším střelcem s 24 vstřelenými brankami bývalý ţák naší školy Ladislav Vejšický. Mladým fotbalistům gratulujeme a přejeme hodně vítězných zápasů i v letní sezóně. 8

9 text a foto J.Vašek Judo Judo je nejpopulárnější bojové umění v Evropě, pouţívá techniky beze zbraně a je zaloţeno především na hodech, drţení, škrcení a páčení. Judo rozvíjí také mentální schopnosti, jako jsou vnitřní klid, sebeovládání, rozhodnost, trpělivost, soustředění atd. V Čimelicích existuje krouţek juda uţ několik let. Krouţek vede p. Miloslav Mikeš, a to kaţdé pondělí a středu po celý rok ve sportovní hale. Navštěvuje ho 35 dětí z Čimelic i okolních vesnic. Mladí judisté se při výcviku učí posilovat a hlavně bojovat. Podle svých zdatností získávají barevné pásky, které udávají jejich technickou vyspělost (kyu). Své schopnosti pak srovnávají s ostatními judisty na různých republikových soutěţích. Na soutěţích jsou judisté rozděleni do skupin podle věku (koťata, mláďata, mladší ţáci a ţákyně, starší ţáci a ţákyně) a v rámci věku i podle váhové kategorie. O výsledcích na závodech rozhodují kvalifikovaní rozhodčí, kteří celý zápas pozorně sledují a udělují cenné body. Celoroční snaţení našich judistů je odměněno týdenním judo camping prázdninovým táborem. Dne 19. března 2011 se v Čimelicích jiţ po několikáté uskutečnily velké závody v judu. Přihlášeno bylo 235 závodníků ve všech věkových kategorií. Naši závodníci se ve velké konkurenci neztratili, předvedli skvělé souboje a byli odměněni diplomem, medailí i malou skladkou odměnou. 9

10 Výsledky závodů: Děti z Čimelic Kristýna Račanová 2. místo David Račan 2. místo Adam Bína - 3. místo Jakub Jelínek - 3. místo Vojtěch Viktora 4. místo Tomáš Bašta - 4. místo Martin Vašek 4. Místo Děti z Orlíka nad Vltavou Jiří Tůma - 2.místo Děti z Mirotic Ondřej Bubeník 2. místo Štěpán Štědroňský - 2. místo Tomáš Hrach 3. místo Ondřej Vrkoč - 3. místo Jan Bubeník 4. místo Matěj Vála 5. místo Děti z Mirovic Michal Sedláček 4. místo Jakub Slavík 4. místo Jan Řezáč 5. místo Alena Nováková 5. místo připravil Jan Vašek, foto Olga Vilímová 10

11 Úspěch Kristýny Račanové 27. března se zúčastnila ţákyně naší školy Kristýna Račanová kvalifikačních závodů na mistrovství republiky Mezinárodní velká cena Jablonec nad Nisou, kde obsadila 3. místo. Tyto závody byly obsazeny kvalitními závodníky. I kdyţ jsme malý oddíl JUDO, přesto zde máme závodnici, která nás výborně reprezentuje. Byla nominována za Jihočeský kraj na olympiádu mládeţe v Olomouci. Tímto jí k jejím úspěchům blahopřejeme! trenér JUDO Miloslav Mikeš Na snímcích Olgy Vilímové je Kristýna Račanová. 11

12 Cesta kolem světa za sportem Slovensko Tento díl Cesty kolem světa za sportem věnujeme našemu východnímu sousedovi, kterým je Slovensko. Tam se totiţ zanedlouho bude konat MS v hokeji ročník se bude hrát ve dnech 29. dubna aţ 15. května 2011 ve městech Bratislava a Košice. V historii samostatného Slovenska bude toto hostitelství prvotní. V rámci bývalého Československa se však jiţ odehrály v Bratislavě některé zápasy šampionátů v letech 1959 a Podmínkou pro organizování turnaje byla výstavba nového zimního stadionu. Pro nedostatek peněz bylo ale rozhodnuto o rekonstrukci stávajícího bratislavského stadionu Samsung aréna. Hlasování se konalo při MS 2006 na kongresu IIHF v Rize. Země Počet hlasů Slovensko 70 Švédsko 20 Arény Maďarsko 14 Bratislava Samsung aréna Kapacita: Košice Steel aréna Kapacita: Zdroj:

13 Liga Mistrů Liga mistrů (orig. UEFA Champions League) je výroční fotbalová soutěţ pořádaná Evropskou fotbalovou asociací (UEFA) pro nejlepší kluby evropských lig. Spolu s jihoamerickým Pohárem osvoboditelů je tato nejslavnější klubovou trofejí na světě. Současným drţitelem je italský klub Inter Milán. Liga mistrů nesmí být zaměňována s Evropskou ligou, dříve Pohárem UEFA, druhou nejlepší evropskou klubovou soutěţí. Vítěz LM postupuje na Mistrovství světa ve fotbale klubů a na začátku následující sezony hraje proti vítězi Evropské ligy utkání o evropský Superpohár. Zde jsou čtvrtfinálové zápasy: Schalke 04 - Inter Milán Tottenham Hotspur FC - Real Madrid C.F FK Šachtar Doněck - FC Barcelona Manchester United - Chelsea FC Chelsea FC - Manchester United FC Barcelona - FK Šachtar Doněck Real Madrid C.F. - Tottenham Hotspur FC Inter Milán - Schalke Připravil K.Hrabě, zdroj:www.sport.cz Anketa Jaké střední školy zvolili letošní deváťáci? Anketní otázka určená ţákům 9. třídy zněla: Mezi jakými školami ses rozhodoval/a, na jakou půjdeš a proč? Marie Chmelová: Chtěla jsem na zemědělku, protoţe mě baví práce s koňmi, tak jsem si dala přihlášky na zemědělskou školu do Písku a do Tábora, ale více jsem chtěla do Písku, kam mě nakonec vzali. Lucie Tesková: Rozhodovala jsem se mezi Střední integrovanou školou Příbram a Střední školou sluţeb a řemesel Strakonice, obor kadeřnictví a aranţérka, nakonec jsem se 13

14 rozhodla, ţe půjdu do Strakonic, chci být aranţérkou, protoţe ráda pracuji na detailech a myslím si, ţe tato práce bude zajímavá. Tereza Procházková : Chtěla jsem jen do Bechyně na SUPŠ, na obor Multimediální tvorba, kam mě jiţ vzali a to jsem ráda. Po škole bych chtěla pracovat v nějaké reklamní agentuře nebo si otevřít svoji menší reklamní agenturu, ale to je ještě daleko, časem se uvidí. Pokud vás zajímá, pro kterou ze středních škol se rozhodli další ţáci 9. třídy, připravili jsme pro vás následující přehled: Jan Bystřický - SOUČ Písek, obor instalatér, SOUČ Písek, obor truhlář Karel Hrabě - Gymnázium Písek, Průmyslová škola Písek Marie Chmelová Střední zemědělská škola Písek Jiřina Kůrková - Obchodní akademie Písek, Hotelová škola České Budějovice Martin Nosek - Střední Průmyslová škola Volyně, obor Stavebnictví Tereza Orgoníková - Obchodní akademie Písek, Hotelová škola České Budějovice Martina Pištěláková - Zdravotní škola Příbram nebo České Budějovice, masér Nikola Počtová - Gymnázium Písek, Gymnázium Příbram Sandra Prágrová - Střední odborné učiliště Písek, obor kuchař Tereza Procházková - SUPŠ Bechyně multimediální tvorba David Pšeničný - Hotelová škola České Budějovice, Hotelová škola Plzeň Martina Studená - Sociálně právní škola Prachatice Michaela Studená Stř. a Vyšší odborná škola Tábor, Zdravotní škola Příbram Lucie Tesková - Střední integrovaná škola Příbram Jakub Vařenka - SOUČ Písek. obor montér suchých staveb Dagmar Vlčková - Střední odborné učeliště,obor kuchař,písek Kristýna Ţahourová - Střední Odborná škola Březnice Sociálně právní Hana Ţáková - Zdravotní škola Praha, obor Laboratorní asistent Připravil Karel Hrabě 14

15 Od učitele nejen pro učitele Původně jsem na téhle učitelské stránce chtěla pojednat o tématu, které jsem nedávno objevila na nástěnce ve sborovně, totiţ o tom, zda mohou učitele v budoucnu nahradit roboti. Moţná vám to přijde naprosto nesmyslné a směšné, ale v Japonsku uţ takového robota vymysleli, zkonstruovali a dokonce vyzkoušeli. Po posledních událostech na této planetě si však myslím, ţe v Japonsku teď budou mít dost jiné práce, neţ vyrábět umělé učitele, a navíc mě v úvahách nad tím, jaký by vlastně měl být učitel, předešla Jana Kašparová z 8. třídy ve své úvaze na téma povolání. Neodpustím si ale aspoň poznámku, ţe takový umělý učitel by měl jednu velkou výhodu (a současně nevýhodu), totiţ scházely by mu emoce. Čapkovi univerzální roboti z dílny pana Rossuma se k nim sice nakonec stejně dopracovali, ale nejspíš by to chvíli trvalo. A v čem by spočívala ta výhoda naprosté bezcitnosti? Robotičtí učitelé by si nepouštěli k tělu (k hardwaru?) ţádné znechucené obličeje, občasné přihlouplé poznámky a vyrušování ve svých hodinách, jednali by maximálně objektivně, pokud by jim to tedy patřičný software umoţnil. Nevýhoda by to byla spíše pro ţáky, neboť ţádný z robotů by nepřihlíţel k jejich občasným výkyvům nálad v období puberty, k momentální nesoustředěnosti či k tomu, zda zrovna mají nějaké osobní problémy. Nabízí se ovšem také otázka, jak dlouho by vůbec takový robot udrţel své ţáky na uzdě. Dovedu si ţivě představit některé z těch ţivějších, jak by jiţ po několika hodinách nahlíţeli vědcům pod pokličku, snaţili se dobrat toho, co je uvnitř, případně odnášeli některé součástky paní učitelky s sebou domů. A vyzbrojit proti těmto zásahům učitele-roboty by asi nebylo to pravé řešení Já osobně bych dala přednost spíše zidealizovanému typu učitele, tak jak ho ve své povídce Pan učitel popsala Boţena Němcová. Inu, měla asi štěstí na učitele. Být to dnes, mohla toho svého přihlásit do ankety Zlatý Amos. Roboty tam zatím nejspíš neberou, i kdyby byli celí ze zlata. Jana Kubátová 15

16 Hlášky z hodin Stáhněte si to ve formátu PDF. A nebojte, není to pedofil. Všichni jste tu písemku zvládli dobře, ale ty zuby vám dělaly problémy. Třeba ty jsi napsal místo špičáků tesáky. Holky, viděly jste tu přejetou veverku před přechodem?! To je kuna! Jan Hus z Husnice. Z čeho? No z Husnice. Ještě přečti Pilátovo krédo od Karla Čapka. Jaká čapka?! Já tam napsala údolí záušní místo toho jařmovýho oblouku. Vtipy Učitelka vyčítá ve škole ţákům, ţe se nenaučili znát periodickou tabulku prvků: "Kdyţ mi bylo tolik, kolik je teď vám, uměla jsem nazpaměť nejen názvy, ale i atomové hmotnosti!" Jeden z ţáků s nevinnou upřímností povídá: "No jo, paní učitelko, ale tenkrát jich ještě bylo děsně málo!" Učitelka: "Tak si někoho vyvoláme!" Z třídy se ozve: "Například Satana!" Přijde učitel do třídy a povídá: "Dobrý den, má milá kuřátka neboli kuřáci a kuřačky." Připravila Nikola Janešová 16

17 Rozhovor s naší paní kuchařkou Paní Miloslavu Koliasovou vyzpovídaly ve školní kuchyni Gábina Vinklerová a Tereza Směšná. 1. Čím jste chtěla být jako malá? Jako malá jsem chtěla být ošetřovatelkou cizokrajných zvířat. 2. Co vás přivedlo k práci kuchařky? K práci kuchařky mne přivedli kamarádi. 3. Proč jste si vybrala zrovna naši školu? Protoţe je blízko mého domu. 4. Baví vás vařit pro tolik hladových ţaludků? Ano, opravdu mne to baví. 17

18 Rozhovor s panem starostou Zpravodaj: Co Vás přimělo k vaší práci? Pan starosta: Chtěl jsem, aby v Čimelicích došlo k větším změnám, neţ docházelo. Zpravodaj: Baví Vás vaše práce? Pan starosta: Ano, baví. Zpravodaj: Jaké bylo vaše vysněné povolání? Pan starosta: Neměl jsem vysněné povolání. Zpravodaj: Chodil jste rád do školy? Pan starosta: Ne, do školy jsem opravdu rád nechodil. Zpravodaj: Jaký byl Váš nejoblíbenější předmět? Pan starosta: Tělocvik. Zpravodaj: Který předmět byl váš nejneoblíbenější? Pan starosta: Chemie. Zpravodaj: Co rád děláte ve volném čase? Pan starosta: Volného času mám málo rád rybařím a včelařím. Zpravodaj: Kam se chystáte v létě? Pan starosta: Dopředu nic neplánuji, ale netouţím po cizině, protoţe mám rád přírodu, a ta je v Česku opravdu nejkrásnější. Zpravodaj: Jaká země je vaší nejoblíbenější a proč? Pan starosta: Nejraději mám ČR, nerad cestuji na větší vzdálenosti. Zpravodaj: Trávíte rád čas poleháváním u moře nebo poznáváním kultury? Pan starosta: Ve volném čase nemusím ani moře, ani kulturu. Příroda vede. Zpravodaj: Máte rád spíše knihy, nebo filmy? Pan starosta: Jednoznačně filmy. Zpravodaj: Jaký film/knihu máte nejradši? Pan starosta: Z filmů mám nejraději starší české filmy a z knih ty naučné, např. o přírodě, rybách a včelaření. Zpravodaj: Preferujete naši českou, nebo cizí kuchyni? Pan starosta: Určitě českou kuchyni. Zpravodaj: Máte nějaký sen, který se vám splnil? Pan starosta: Ano, mám. Rodinu a zdravé děti. Zpravodaj: Máte nějaký ještě nesplněný sen? Pan starosta: Aby se všichni lidé a především v naší obci měli dobře. Připravily Lucie Fialová a Nikola Janešová 18

19 Osobnost měsíce : Enrique Iglesias Povolání: Zpěvák, skladatel, model, herec, hudebník Věk: 35 Datum narození: Místo narození: Madrid, Španělsko Znamení: Býk Výška: 191 cm Enrique Miguel Iglesias Preysler se narodil slavnému zpěvákovi Juliu Iglesiasovi a modelce Isabele Preyslerové, kteří ţili odděleni od jeho tří let. V osmi letech se mladý Enrique přestěhoval do Miami za svým otcem. Třebaţe jeho dětství bylo do jisté míry stvořené pro úspěch díky úspěchu jeho rodičů, přesto Enrique nebyl zhýčkaný a nevyuţíval svého postavení. Vyrůstal stejně jako jeho spoluvrstevníci, nijak výjimečným způsobem. Po roce studia obchodní univerzity v Miami se nakonec rozhodl pro vlastní pěveckou dráhu. Začínal v roce 1995 pod pseudonymem Enrique Martinez, který měl přicestovat do Španělska ze Střední Ameriky. Kvůli tomu, aby nebyl pod palbou kritiků, si vytvořil tuto identitu. Jeho pravé jméno si ho ale všude našlo, a proto kdyţ odjel natáčet své první španělsky zpívané album, pojmenoval jej Enrique Iglesias. Po natočení následoval obrovský úspěch, prodalo se více neţ 6 miliónů nosičů a Enrique získal ocenění Grammy. Předtím, neţ natočil první anglicky zpívané album, se stal známým především v latinském světě. Během krátké doby se stal natolik oblíbenou a hledanou popstar, ţe kamkoliv při svém světovém turné přijel, měl všechny stadióny vyprodané. Jeho alba se začala prodávat po milionech, získal mnoho ocenění (Grammy, American Music Awards, Premios Lo Nuestro) a dokonce se stal slavnější, neţ jeho rodiče. Nejvíce jej proslavil song "Bailamos", který natočil pro soundtrack k filmu Willa Smithe "Wild Wild West". Song se ihned stal hitem číslo 1 téměř na všech rádiích po celém světě. První anglicky zpívané album "Enrique" bylo dvojnásobně platinové v USA a platinové nebo zlaté ve 32 zemích po celém světě. Enrique natočil alba ve čtyřech jazycích: španělsky, anglicky, portugalsky a italsky. Oblibu si získal také na Taiwanu, Rusku a Středním východě. Mimo zpívání pronikl do světa filmu, kdyţ si po boku Antonia Banderase, Salmy Hayekové a Johnnyho Deppa zahrál ve filmu "Once Upon A Time In Mexico". Jiţ od roku 2002 chodí s Annou Kurnikovovou, která s ním natočila videoklip k písni ESCAPE. Nyní je potvrzeno, ţe s touto slavnou tenistkou čekají miminko. Enrique vyhrál RGM hudební ceny Óčka za rok 2008 v kategorii nejúspěšnější zahraniční zpěvák. Natočil nový klip s názvem Takin back my love - pro Ameriku s Ciarou, pro Evropu se Sarah Connor. zdroj: 19

20 I like it Enrique: One love one love Pit: Enrique Iglesias, Pitbull Ya'll know what time it is We gonna set it off tonight Set the club on fire Enrique HoEegvvfuller at em (go go DJ, the club is on fire) Girl, please excuse me if I come on too strong But tonight is a night we can really let go My girlfriend's out of town and I'm all alone Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know, no-o-o No one can do the things I'm gonna want to do to you, no Shout out loud, scream aloud, let me hear you go Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh yes, I like it Screamin' like never before Baby, I like it, I like it Lionel Richie: Party, karamu, fiesta, forever Enrique: Girl, please excuse me if I'm misbehaving, oh I'm trying to keep my hands off, but you're begging me for more Round, round, round baby, low, low, low Let the time, time pass 'cause we're never getting old, oh No one can do it better, turn around I'll give you more, no Shout out loud, scream aloud, let me hear you go Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh yes, I like it Screamin' like never before Baby, I like it, I like it Pitbull: Go DJ, that's my DJ I'm a Miami boy, you know how we play I ain't playin' with ya' but I wanna play with ya' Get me, got me, good Now watch me It's a different species, you, me and DC Let's party on the White House lawn Tiger Woods times Jesse James Equals Pitbull all night long Wake up Barack and Michelle, Let 'em know that it's on Afuera, a la calle, da le mami a la vida ya se baile Da le mami a la vida ya se baile I see you watching me You see me watching you I love the way you move I like them things you do Enrique: Don't stop baby, don't stop baby Just keep on shaking your love I won't stop baby, won' t stop baby Until you get enough LR: Party, karamu, fiesta, forever Enrique: Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh yes, I like it Screamin' like never before Baby, I like it, I like it Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh yes, I like it Screaminâ like never before Baby, I like it, I like it LR: Party, karamu, fiesta, forever Enrique: Oh yes I like it LR: Party, karamu, fiesta, forever Enrique: Oh yes I like it. Připravila A.Klímová 20

21 O učitelství Učitelé jsou lidé, kteří jsou nám velice známí, vídáme je téměř kaţdý den, aţ na víkendy. Bohuţel je mnohdy poznáme pouze z jedné jejich stránky, z té učitelské. Jinak jsou to lidé jako všichni ostatní, mají své nedostatky a dělají chyby. Ţijí svůj soukromý ţivot, mají rodinu, problémy Ale tato stránka je nám neznámá, pro nás jsou to zvláštní lidé, kteří mají věčně zachmuřené tváře, vykřičený hlas a vyţadují po nás nemoţné, toť soustředit se celých neuvěřitelných 45 minut! A my jsme pro učitele pouze banda dětí, která hned po ránu kazí náladu, dělá bordel. A ještě je něco naučit? Nemoţné! Ale zamysleme se, jaké vlastnosti by měl vlastně učitel mít. V první řadě musí být odváţný! Postavit se před partu puberťáků a dobrovolně se dennodenně stávat terčem posměchu, kvůli pár strašně vtipným slovům, to vyţaduje velkou odvahu. A co dále? Trpělivost přátelé, trpělivost! Říká se, ţe trpělivost přináší růţe, coţ asi ve škole neplatí. Ten, kdo není trpělivý, ve škole pracovat nemůţe, asi by ho po pár dnech odvezli. Učitel také musí být tolerantní a mít především autoritu, přirozenou autoritu. Někteří učitelé mají přirozenou autoritu v sobě, těm se to učí, ale jiní mohou křičet, rozdávat tresty, písemky, poznámky, ale autoritu? Tu nikdy nezískají. A poslední důleţitá vlastnost je schopnost komunikace. Bez skvělých komunikačních schopností by byl asi učitel ztracený. A co z toho všeho vlastně vyplývá? Ţe učitelování necháme na psychicky stabilnějších jedincích. Protoţe naprosto normální člověk zvyklý na tiché prostředí by neměl dost odvahy jít učit. Většina učitelů uţ si zvykla, nic jiného jim nezbývalo a věřte, ţe to nebylo snadné! Ale který z učitelů nikdy nepřemýšlí nad tím, kam to všechno spěje? Všechno je horší a horší, mládeţ je línější, drzejší a tupější, ale jak to teda bude za 10, 20 nebo 30 let? No radši se necháme překvapit. Ţijme přítomností a hlavně buďme optimisti, není nadarmo mít nasazené růţové brýle! Jana Kašparová ml. 21

22 Jakou práci bych si měla vybrat? Chodíme uţ do 8. třídy. Některým z nás připadá skvělé, ţe za rok tuhle budovu opustíme, a některým uţ skvělé nepřipadá, ţe se ani ne za rok budeme muset rozhodovat, na jakou školu půjdeme a jakou práci za pár let budeme dělat. Uţ odmalička jsme si hráli na policii, doktory, kuchařky V té době jsme vůbec neměli ponětí, co bychom chtěli dělat, a tak jsme na podobné otázky odpovídali všelijak. Většinou, ţe chceme být piloti nebo astronauti. Dokonce můj bratr jednou řekl, ţe chce být blbečkem. Teď uţ takové nápady vůbec nevypouštíme z pusy a raději hledáme něco, co by bylo i podle našich rodičů rozumné. Ale kdyţ vidím naše deváťáky, jak jsou skleslí a nevědí, kam jít, co budou dělat, tak se toho rozhodování bojím ještě víc. Za chvíli budeme v jejich kůţi a moc se mi nechce proţívat takové nervy. Proto na otázku kam bys chtěla jít? reaguji někdy přehnaně. Sama nevím a čím dál víc lidí se mne na to ptá. Ale pomalu uţ začínám tušit, co dělat. Jenţe mám jít za svým snem, nebo za něčím rozumným? Myslím, ţe kaţdý člověk takhle váhal. Při výběru povolání je podle mě důleţité, abychom měli po boku nějakého člověka, který by byl pro nás vzorem. I já ho mám, a hned dva. Ptáte se koho? Tuším, ţe jste měli na mysli mé rodiče, ale není to tak. Kaţdý mi něco radí a vnucuje, ale já vím, ţe na tohle rozhodnutí musím zůstat sama. Díky radám druhých jsem kaţdý den v nejistotě. Ale také vím, ţe odmalička mě fascinovaly barvy, tuţky, papíry, vodovky, tempery a ţe bych chtěla jít na nějakou uměleckou školu. Má nejlepší kamarádka studuje také uměleckou školu, v Bechyni. Bohuţel se dostala na úplně jiný obor, neţ chtěla. I já bych chtěla studovat obor, kde člověk něco tvoří sám, kde rozvíjí svoji kreativitu a kde jeho práce závisí na vlastních myšlenkách a fantazii, a ne na nařízeních od šéfů. Ale do takové skupiny vyvolených patří jen málo lidí a já si říkám, zda do ní budu patřit také. Snaţím se a budu se o to snaţit. Ale mám vůbec talent? Někdo říká, ţe ano, ale dokud v ruce neuvidím papír, na kterém je napsáno: Nikola Janešová je přijata, budu stále váhat. Takţe jakou práci bych si měla vybrat? Tu, kterou opravdu chci a za kterou půjdu. Nikola Janešová 22

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy veteráni (masters) SOUBOR KE STAŽENÍ (možnost přiložit soubor/y např.

NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy veteráni (masters) SOUBOR KE STAŽENÍ (možnost přiložit soubor/y např. KARTA AKCE (Admin) DATUM A ČAS AKCE: 29.9. 31.9. 2009 (popř. interval od XY do ZŽ) možnost volby intervalu myší v kalendáři MÍSTO AKCE: Lignano, Itálie NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy

Více

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března 2011-3. dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Záškolák1.číslo/ 2011

Záškolák1.číslo/ 2011 Záškolák1.číslo/ 2011 - Zpátky ve škole! - Na co do kina? - Novinky na netu - Deváťáci v Praze - Nová chemie! - Z hodin slohu Slova redakce Uţ je po prázdninách a je tu další číslo Záškoláka. Všichni se

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010

SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010 SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010 Důvod Rozvoj členské základny baseballu v České Republice prostřednictvím nejvíce rostoucí kategorie mládeže do 10ti let. Umožnění zapojení škol do soutěže pomocí

Více

Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi

Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi (časy vysílání přímých přenosů a záznamů jsou orientační a mohou být aktuálně měněny) PÁTEK 12.2. 2010 DEN 1 SO 13.2. 2010 2:00 STUDIO SO 13.2. 2010

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH Vážení sportovní přátelé, V Praze dne 1. 9. 2014 současný svět nabízí dětem mnoho možností, jak trávit svůj volný čas. Bohužel už je pryč doba, kdy jsme na každém hřišti

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

KROUŽEK DESKOVÝCH HER. Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk

KROUŽEK DESKOVÝCH HER. Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk KROUŽEK DESKOVÝCH HER Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk V našem kroužku deskových her se schází především žáci 1. stupně. Jako Kroužek deskových her jsme začali pracovat v roce 2005, kdy jsme uzavřeli

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Cyklistické závody. A startujeme!

Cyklistické závody. A startujeme! Cyklistické závody 4. 10. se konal cyklistický závod škol a školek Horní Suché. Účast byla hojná, počasí všem přálo. Závody organizovalo SRPŠ spolu s polskou ZŠ a školkou a taky PZKO. Seřadiště bylo u

Více

Tereza Šebíková Pavlína Váchová Diana Benediktová šéfredaktorka zástupkyně korektura

Tereza Šebíková Pavlína Váchová Diana Benediktová šéfredaktorka zástupkyně korektura Redakce Redakce časopisu 2012-2013 2012-2013 Tereza Šebíková Pavlína Váchová Diana Benediktová šéfredaktorka zástupkyně korektura Klára Peterková Bohumíra Rybáková Martina Váchová Filip Cmunt redaktorka

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Divize Jih Tábor Písek J. Hradec Žďár n/s Havl. Brod Pelhřimov

Divize Jih Tábor Písek J. Hradec Žďár n/s Havl. Brod Pelhřimov ~ 1 ~ Divize Západ Sokolov Klášterec n/o Děčín Bílina Řisuty Klatovy Divize Střed Jablonec Vrchlabí Trutnov Kolín Nymburk Kobra Praha Divize Jih Tábor Písek J. Hradec Žďár n/s Havl. Brod Pelhřimov Divize

Více

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny:

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny: Tělo a stres garant: Radovan Faktor členové expertní skupiny: Martina Miňhová Bára Stoláriková Nikola Žůrková Marek Hanuš Zdeněk Lerch Jan Čížek Michal Kdolský Daniel Punčochář Zdeněk Janoušek Filip Wágner

Více

ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec. Obrázky z depozitu. 1. veřejná aukce. Datum: 28.05.2015. Malé divadlo Liberec

ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec. Obrázky z depozitu. 1. veřejná aukce. Datum: 28.05.2015. Malé divadlo Liberec ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec Obrázky z depozitu 1. veřejná aukce Datum: 28.05.2015 Malé divadlo Liberec Obrázky z depozitu ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ S HANDICAPEM KDO JSME? Základní škola a Mateřská škola

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

INZERCE VÝLET DO PÍSECKÉ SLADOVNY. (Bára a Terka)

INZERCE VÝLET DO PÍSECKÉ SLADOVNY. (Bára a Terka) INZERCE Jednou z nových rubrik je inzerce. Máme dvě rubriky: Sháním a Nabízím. Na můj speciální e-mail inzerce.kovadlina@seznam.cz můžete posílat Vaše inzeráty, které následně zveřejníme v následujícím

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK 17.6.2015 Na Mistrovství Evropy žen v sedmičkovém ragby bylo nominováno 12 reprezentantek: Barbora Bendová (RC JIMI Vyškov) Pavlína Čuprová (RC JIMI Vyškov) Klára

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Písek by Night. Šedá eminence. Lidský Setting

Písek by Night. Šedá eminence. Lidský Setting Písek by Night Šedá eminence Lidský Setting 12. - 16. srpna 2009 Obsah Obsah...2 Lidský setting...3 Zastupitelstvo...3 LARPolicie...3 Mafie...4 Měna ve světě Písek by Night Fufníky...4 Banka...5 2 Lidský

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA REDAKCE SPORTU ČT

ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA REDAKCE SPORTU ČT ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA REDAKCE SPORTU ČT Opět přepisujeme dějiny Tedy přesně - světový hokej přepisuje dějiny a Česká televize je opět u toho. Poprvé za svou dlouhou historii se bude hrát mistrovství

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL Číslo zápisu: 1 Datum schůze: 20. 1. 2013 Čas: 17:00 21:00 hod. Místo: Načeradec Účastníci Rada BNL Hosté Lukáš Vítek, Antonín Hlinský, Milan Pádivý, Jan Trefil, Ondřej Ryba Celkem

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu V minulém týdnu se odehrálo Mistrovství České republiky v praktickém šachu mládeže a juniorů, které skončilo v sobotu 15.3.2014.

Více