Výroční zpráva za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok

2 OBSAH Úvodem 3 O nás 4 Lidé v Tosaře 5 Projekty a aktivity 6 Podpořili nás 8 Napsali o nás 9 Finanční zpráva 10 Kontaktní údaje 11 Foto na obálce Janusz Konieczny 2

3 Úvodem Rok 2013 nebyl v Tosaře sice tak projektově nabytý jako ten předchozí, podařilo se nám nicméně zachovat dva stěžejní programy, a to předškolní kroužky ve Slaném a víkendové programy v Ralsku. Zatímco na ten první jsme museli hledat finance mezi vlastními zdroji a u drobných dárců, co se týče Ralska, zde se naše aktivity začaly ubírat zajímavějším směrem. Poté, co zde začala působit Agentura pro sociální začleňování a my jsme s ní začali volně spolupracovat, nás oslovilo samo město k tomu, abychom zde navázali na naši předchozí činnost a zrealizovali opět celoroční víkendový volnočasový program s příměstským táborem zaměřený na prevenci kriminality v lokalitě Ploužnice. Kromě práce s dětmi jsme se však loni také občansky angažovali účastí na karnevalu občanských iniciativ Sametové posvícení, kde jsme se našimi oboustrannými maskami snažili upozornit na stereotypizaci romských dětí ve společnosti. Také v loňském roce nás podpořila řada dárců, za což jim velmi děkujeme, nejoriginálnějším darem pak bylo určitě divadelní představení, které nám a všem slánským dětem věnoval divadelní spolek Buchty a loutky. I v letošním roce se nám zatím zdá se docela daří. Víkendové aktivity v Ralsku zdárně pokračují a na předškolní kroužky ve Slaném se podařilo získat významnou dotaci od MŠMT, což je pro nás po loňském nejistém roce velká vzpruha. A jako všechny organizace jsme i my díky novému občanskému zákoníku od nového roku změnili svou právní formu z občanského sdružení na spolek. Děkujeme vám všem za podporu a věříme, že vaši důvěru letos nezklameme. Jana Rejžková předsedkyně 3

4 O nás Historie Tosara je nevládní nezisková organizace, jejíž činnost byla zahájena Sdružuje mladé lidi, kteří mají zájem o sociální problematiku, romskou kulturu a práci s dětmi a mládeží. První čtyři roky působilo sdružení na východním Slovensku, kde se v letech uskutečnily čtyři ročníky projektu Ukážu vám, co dokážu zaměřené na volný čas romských dětí žijících v osadě při obci Červenica. V roce 2010 se naše činnost přesunula do České republiky, kde jsme začali působit ve dvou lokalitách, v Ralsku Ploužnici a ve městě Slaný, což jsou oblasti, kde se některé skupiny lidí potýkají s výrazným sociálním znevýhodněním. V Ralsku jsme postupně zrealizovali tři projekty zaměřené na víkendové volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež, a také tři letní příměstské tábory. V letošním roce jsme činnost rozšířili i pro lokalitu Ralsko Náhlov. Ve Slaném jsme dosud zrealizovali dva ročníky odpoledních volnočasových kroužků, program na podporu finanční gramotnosti pro děti ze ZŠ praktické, tvůrčí soboty pro děti i rodiče a od podzimu roku 2012 zde pořádáme předškolní kroužky pro děti ze sociálně znevýhodněných lokalit. Cíle sdružení Hlavním cílem sdružení je zlepšení životních podmínek sociálně vyloučených komunit nebo jednotlivců, se zaměřením na děti a mládež a Romy, a to především prostřednictvím volnočasových a vzdělávacích aktivit. Dalšími cíli jsou podpora etnické tolerance a vzájemného lidského a kulturního poznání, zlepšení povědomí obyvatel ČR o situaci v sociálně vyloučených lokalitách a jejich zapojení do řešení problémů těchto oblastí. Poslání Věříme, že všechny děti by měly mít šanci rozvíjet se a vzdělávat tak, aby mohly žít plnohodnotný život. Měly by si především hrát, získávat rozhled a co největší množství podnětů, ze kterých by později mohly vybírat. U dětí, které tuto šanci díky životu v sociálně vyloučených lokalitách nemají, se snažíme ji vyrovnávat. Dětem proto poskytujeme volnočasové a vzdělávací aktivity, v rámci kterých mají možnost získat chybějící znalosti, schopnosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro jejich budoucí životní dráhy. 4

5 Lidé v Tosaře 2013/2014 Rada organizace Předsedkyně: Místopředseda: Členky rady: Jana Rejžková Jiří Kunecký Zuzana Pokorná a Karla Hostašová Členové Marie Palečková Vojtěch Marek Martina Koptová Andrea Lvová Martin Pfann Tereza Hofmanová Josefína Kalousová Marek Spěšný Dan Škarka Jan Ort Mária Jakubovie Účetní Lucie Borešová Externí spolupracovníci Kristýna Hofmanová Nika Nováková Dan Jenšík Markéta Bělohlávková Anežka Komárková Tomáš Kloubek 5

6 Projekty a aktivity Víkendové a prázdninové aktivity v pro děti a mládež v Ploužnici Projekt nabídl dětem ze sociálně znevýhodněné lokality Ralsko - Ploužnice 10 víkendových volnočasových programů a čtyřdenní příměstský tábor. Realizován byl v průběhu celého roku Jednotlivé víkendy se tematicky lišily, všechny však měly za cíl ukázat dětem co nejširší spektrum volnočasových aktivit, kterým se mohou věnovat, ať už v zájmovém kroužku či samy doma. Děti se měly naučit, jak si správně a samostatně volný čas rozvrhnout a jak ho trávit kreativně a bezpečně. Kromě samotných volnočasových témat, jako jsou hry, koníčky, sport, média, literatura, výtvarné činnosti, film, tanec či hudba se program zaměřil i na osobnostní rozvoj dětí a práci ve skupině. Příměstský tábor měl letos téma cestování časem, kdy se děti pomocí nalezeného stroje času mohly podívat do různých historických epoch a vyzkoušet si tamější život. Program byl otevřený všem dětem z Ploužnice a okolí, pro které byl poskytován zdarma. Celkově jím prošlo 74 dětí od 6 do 18 let, přičemž průměrně se jednoho víkendu zúčastnilo 28 dětí. Jedním z cílů projektu bylo zaujmout aktivitami také nejméně motivovanou skupinu mládeže ve věku 14+, což se také poměrně zdařilo a na naše programy zavítalo celkem 16 lidí této věkové kategorie. Projekt byl realizován za finanční podpory města Ralsko a Ministerstva vnitra ČR z programu Prevence kriminality. Předškolní kroužky ve Slaném Předškolní kroužky byly určeny pro děti ze sociálně vyloučených romských lokalit města Slaný ve věku 3 7 let, které z různých důvodů nenavštěvují běžné mateřské školy a jejichž rodinná výchova nesměřuje k nabytí standardních znalostí, které by dítě v předškolním věku mělo zvládnout. V rámci projektu jsme tedy zrealizovali kroužek, kam tyto děti mohly pravidelně, dvakrát týdně, docházet a získávat zde dovednosti, které jim následně umožní plynulý přechod do mateřské či základní školy a obecně přispějí k lepšímu zapojení do běžného života. Kroužky byly zaměřeny především na získání znalostí a dovedností odpovídajících předškolnímu věku 6

7 dítěte (znalost barev, tvarů, čísel, motorické dovednosti, orientace v prostředí apod.), ale i neméně důležitých dovedností jazykových a sociálních. Projekt zároveň pracoval s rodiči dětí, které se snažil motivovat k zájmu o předškolní výchovu potomků a vzdělávání vůbec, zejména prostřednictvím pravidelného kontaktu, konzultací či podmínkou osobně doprovázet děti na kroužky. Do kroužků bylo celkem zapsáno 12 dětí, přičemž průměrná účast na jednom kroužku činila 7 dětí. Projekt probíhal v první polovině roku 2013 za finanční podpory individuálních dárců. Od začátku roku 2014 projekt znovu pokračuje za podpory MŠMT - Programu na podporu integrace romské komunity. Další aktivity NGO Market V květnu jsme se již podruhé zúčastnili veletrhu neziskových organizací NGO Market, kde jsme měli možnost prezentovat naše aktivity, donory a zároveň komunikovat s veřejností i ostatními neziskovkami. Buchty a loutky pro Tosaru Na začátku června pro nás divadelní soubor Buchty a loutky zahrál zdarma loutkovou pohádku Neposlušná kůzlátka. Divadýlko se odehrálo v prostorách husitské fary ve Slaném, díky milé spolupráci s panem farářem Jurkem. Vítáni byli všichni obyvatelé Slaného, kteří kromě samotné pohádky shlédli i kratičké básničkové vystoupení dětí navštěvujících naše předškolní kroužky. Všem za tuto příjemnou akci děkujeme. Sametové posvícení 17. listopadu vyvrcholily několikaměsíční přípravy na karnevalový průvod občanských iniciativ Sametové posvícení, kde jednotlivé spolky již druhým rokem ztvárnily vybrané společenské problémy. Tosara se rozhodla poukázat na stereotypní přístup společnosti k romským dětem, a to oboustrannými kašírovanými maskami, kde přední část zobrazovala právě stereotyp zlobivého, hloupého a špinavého děcka, zatímco ta druhá ukazovala romské dítě jako každé jiné. Nad dětmi se tyčila velká laterna káravé paní učitelky, která měla zobrazit právě nerovnoprávný přístup k romským dětem ve školství. Průvod, který pořádá Iniciativa FÓR_UM prošel 17. listopadu odpoledne Prahou a kromě Tosary se ho zúčastnilo ještě 7

8 dalších 12 iniciativ. Na výrobě masek jsme spolupracovali s výtvarnicí Lenkou Kubelovou, za což jí patří velký dík! Podpořili nás Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás v roce 2013/2014 podpořili. Instituce/nadace: Město Ralsko; Ministerstvo vnitra; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ; město Slaný Individuální dárci a podporovatelé: Helena Kostohryzová MUDr. Richard Pokorný Olga Clark Dan Škarka ČCE Vinohrady Nedělní škola INR a řada drobných dárců Nefinanční pomoc a spolupráce: Buchty a loutky; Iniciativa FÓR_UM; SOUNDSQUARE; Agentura pro sociální začleňování; Josefina Pekárková; Lenka Kubelová; DDM Ostrov Slaný, Církev československá husitská Slaný a Jurkovi 8

9 Napsali / řekli o nás Slánská radnice, Romea.cz, ČRo Radiožurnál O Roma vakeren, Deník, ČT Artefakta, Prager Zeitung, ihned.cz, praha.cz, citybee.cz a další. 9

10 Finanční zpráva za rok 2013 Údaje k Údaje k Aktiva Kč Kč Pasiva Kč Kč Údaje v Kč Náklady Výnosy Výsledek hospodaření Přehled získaných prostředků Údaje v Kč Město Ralsko/ dotace MV ČR Město Ralsko Dary 9300 Členské příspěvky

11 Kontaktní údaje sdružení Tosara Tanvaldská 1336/7 Praha 8 Kobylisy Tel: IČO: Bankovní spojení: Raiffeisen Bank Praha 1 Číslo účtu: /

12 12

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010 CENTRUM PRO RODINU TEREZÍN, o. s. Centrum pro rodinu Terezín o.s. Naši dárci a sponzoři Výroční zpráva 2010 Ústecký kraj Úvodní slovo..........................................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. Centru m pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Naši dárci a sponzoři Ústecký kraj Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky... 4 Základní údaje... 6 Kontakty...

Více

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více

///////////////////////////// ///////////////////////////////////

///////////////////////////// /////////////////////////////////// poradna///////// pro///////////////////// integraci////// výroční//////////// zpráva///////////////////////////////// 2014///////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////////////

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 IQ Roma servis získal ocenění neziskovka roku 2013! sídlo Brno plácek Brno pobočka Břeclav pobočka Vyškov Brno: Sídlo, vedení IQRS: Vranovská 846/45, Brno, 614 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2010 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah...2 Úvodní slovo...3 Poslání...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok 2008. Hlavní činností naší organizace je práce v protidrogové prevenci

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 724 050 492 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz www.jablicko.estranky.cz

Více

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LATA PROGRAMY PRO OHROŽENOU MLÁDEŽ www.lata.cz KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ v organizacích pracujících s dětmi a mládeží na území Prahy Projekt Mladí mladým byl finančně podpořen

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost 2013 Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Je pro nás velkou ctí, že můžeme touto cestou představit činnost občanského sdružení Otevřená budoucnost, které se přidalo do velké rodiny pomáhajících organizací teprve

Více

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže Výroční zpráva za rok 2007 Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH: Slovo ředitele str. 3

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

Milí přátelé, Děkujeme všem, kteří nás již 10 let podporují nebo nám jen tak drží palce. Mgr. Roman Brzezina, ředitel

Milí přátelé, Děkujeme všem, kteří nás již 10 let podporují nebo nám jen tak drží palce. Mgr. Roman Brzezina, ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodem 3 Údaje o organizaci 4 Poslání 6 Organizační schéma 7 Zpráva o činnosti 8 Statistika za první dekádu existence 9 Historie ve zkratce 10 Nízkoprahová zařízení pro děti a

Více

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, výroční zpráva Ratolest brno 211 Poslání RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

Výroèní zpráva. Royal Rangers v ÈR

Výroèní zpráva. Royal Rangers v ÈR Výroèní zpráva Royal Rangers v ÈR Royal Rangers v ČR je mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku, která pracuje s mládeží na základě křesťanských principů morálky a etiky. Nabízíme rodičům,

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti.

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti. dílny tvořivosti občanské sdružení v pevnosti 4 128 41 praha 2 tel 241083273 dilny_tvorivosti@seznam.cz www.dilnytvorivosti.cz Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny

Více