Příloha č.3. Neposkytnuté dotace - neschválené Radou Plzeňského kraje. IČO/Datum narození. Poř. č. Zobrazovaný název. Název akce/projekt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.3. Neposkytnuté dotace - neschválené Radou Plzeňského kraje. IČO/Datum narození. Poř. č. Zobrazovaný název. Název akce/projekt"

Transkript

1 Neposkytnuté dotace - neschválené Radou Plzeňského kraje 1 2 Občanské sdružení STUDNICE Festival "Divadlení pod Jabloní" Občanské sdružení taneční studio Slovan Plzeň Vánoční defilé Představit divadlo jako disciplínu nejen uměleckou, ale i výchovnou a vzdělávací - vystoupení amatérských divadelních souborů z PK, představit práci dětských a mládežnických divadel, improvizační formu, úlohu divadla ve výchově. Dotace se využije na propagaci. Vystoupení v divadle Alfa - prezentace tanečních skladeb a choreografií - vyhodnocení nejlepších dětí a mládeže. Koná se od r Dotace se využije na nájem, propagaci a honoráře. 3 Přátelé Koinonie Divadlo hrou 4 5 KLUB SPORTOVNÍHO TANCE BEST "Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO" FESTIVAL TANEČNÍHO MLÁDÍ - REGIONÁLNÍ POSTUPOVÉ KOLO Promenádní koncerty v Plzni v roce Kulturní projekt Divadlo hrou si klade za cíl nabídnout nezařazeným dětem a mládeži možnost zúčastnit se pěti divadelních workshopů s výstupem třech divadelních představení pro širokou veřejnost a tak podpořit rozvoj kultury v PK díky plošné propagaci. Dotace se využije na materiál na workshopy, propagaci a úhradu DPP. Regionální soutěž nefolklorních tanečních souborů dětí a mládeže, přehlídka choreografií s výběrem a kvalifikací na celostátní Festival tanečního mládí - mistrovství ČR Svazu učitelů tance. Dotace se využije na nájmy, honoráře, porotné, DPP. Účelem těchto koncertů je pokračování v mnohaleté tradici koncertování, které provozovala v Plzni a okolí Kapela pětatřicátníků v meziválečném období. Dotace se využije na honoráře a dopravu hudebníků, pronájem a dopravu židlí. 6 Železnorudský smíšený sbor o.s SETKÁNÍ PĚVECKÝCH SBORŮ Příspěvek na přeshraniční spolupráci při společném setkání a sérii koncertních vystoupení pěveckých sborů ze Železné Rudy a Anglie. Prezentována bude česká hudba B. Martinů, A. Dvořáka, autorské skladby dirigenta sboru M. Červenky, anglický sbor představí chrámovou hudbu a tradiční skotské, irské a anglické lidové písně. Dotace se využije na dopravu, ubytování, pronájem, klavírní doprovod, hudební produkci, propagaci a tlumočníka. 7 Mgr. Jiří Hošek ročník znovuobnoveného cyklu koncertů Kruhu přátel hudby v Rokycanech Znovuobnovený cyklus Kruhu přátel hudby v Rokycanech je projektem, který přináší ucelenou dramaturgii pravidelného celoročního koncertního cyklu vážné hudby. Cyklus koncertů v období od září do května 2015 nabídne obyvatelům Rokycan a okolí 9 koncertů na různých místech Rokycan, a to pravidelně 1x měsíčně. Dramaturgie je vždy sestavována v historických a kulturně společenských kontextech. Dotace bude použita pouze na koncerty konané v roce. Dotace se využije na honoráře a nájemné. 8 ireport s.r.o Žebřík 2013 Hudební ceny Žebřík - cílem ankety je co nejvýrazněji prezentovat tuzemskou i zahraniční hudební scénu. Dotace se využije na propagaci a nájmy. 9 Tělovýchovná jednota Nýrsko Rockový den Představení českých i německých rockových skupin - méně známé kapely, očekáváme účast německého publika, 2. ročník - místo konání venkovní areál pod sjezdovkou. Dotace se využije na honoráře, ozvučení, osvětlení, propagaci a bezpečnostní a pořadatelskou službu. 10 Občanské sdružení STUDNICE Festival mezinárodních kultur Cizí město 11 Jiří Kelíšek Podpora kulturních akcí 7. ročník akce - cílem je zprostředkovat pohled na kulturu a zvyky občanů jiných zemí, umožnit cizincům žijicím dlouhodobě na území PK prezentovat svoji kulturu a umělecké dovednosti, přispět k rozvoji multikulturality a prevenci rasismu a xenofobie. Dotace se využije na propagaci. Pořádání koncertů, tanečních a divadelních představení, cestovatelských přednášek s projekcí v klubu Moskyto, Domažlice. Dotace se využije na pronájem. 12 Občanské sdružení Tak pojď s náma Taneční večery Večery pro handicapovanou mládež spojené s výukou společenských tanců, cílem je začlenění handicapovaných do společnosti a rozvoj jejich kulturního vyžití. Dotace se využije na honoráře, ozvučení, osvětlení. 13 NEDOMYSLENO, s.r.o Hrady CZ 10. ročník festivalu Hrady CZ - v rámci vstupu na festival vstup na památku zdarma, žánr pop - rock (T. Klus, Olympic, Mandrage, No Name, Divokej Bill, Monkey Business, Sto zvířat, Visací zámek atd.). Dotace se využije na honoráře.

2 14 Michaela Klimentová MUSIC FEST NA KŘÍŽENCI Uspořádání inovativní kulturní akce, možnost vystoupení místních kapel a tanečních skupin v rámci pestrého programu, nadregionální charakter, možnost nahrání klipu některé kapely, spolupráce s bavorskou internetovou TV. Dotace se využije na tech. zajištění, honoráře, pronájmy, propagaci. 15 Občanské sdružení Ty a Já Festival Na konci léta Festival Na konci léta je ojedinělý projekt v Plzni, který prezentuje uměleckou činnost souborů a jednotlivců z organizací podporující zdravotně postižené, místo - Křižíkovy sady v Plzni, vstupné zdarma. Vystoupení hudebních skupin, soutěže pro děti i dospělé, prezentace organizací a prodej výrobků ze svých dílen. Dotace se využije na technické zajištění akce, propagaci, honoráře, dopravu laviček a ostatní služby související s pořádáním akce. 16 František Pojar Zábavné odpoledne pro děti pod názvem "HURÁ PRÁZDNINY" TOTEM - regionální dobrovolnické centrum Senioři seniorům Zábavné odpoledne pro děti - umělecké hudební vystoupení, zajímavý host, taneční vystoupení, dětská diskotéka, doprovodné akce (soutěže, malování portrétů apod). Děti jsou aktivně zapojeni do programu. Termín u příležitosti dne dětí. Dotace se využije na propagaci. Dotace bude použita na podporu seniorského hudebního sboru Jamáček, který vystupuje v různých zařízení ústavní péče, na veřejných přehlídkách či koncertech především pro seniorskou cílovou skupinu. Z dotace bude hrazena doprava 25 členů souboru, kteří by rádi v případě zajištění dopravy vystupovali i mimo Plzeň. 18 Akademie nadání, o. s Koncert hudební skupiny Lokálka Zajištění konání koncertu hudební skupiny Lokálka z Hradce Králové u příležitosti jubilea 40 let její existence pro širokou veřejnost a zejména pro rodiče dvakrát výjimečných dětí, tj. nadaných dětí s určitým handicapem (aspergerův syndrom), jako propagace činnosti ANA. Dotace se využije na honoráře, tech. zajištění, pronájem, DPP. 19 Radek Charvát EXE mini festival experimentální elektronické hudby Hudební festival EXE je zaměřen na multižánrový druh hudby experimentální elektronika. Experimentální proto, že v tomto druhu hudby jsou otevřeny všechny možnosti, s elektronikou je pracováno přímo jako s prostředkem překračovat hranice. Projekt je koncipován jako mini festival představení pouze několika hudebních projektů / umělců. Dotace se využije na pronájem, honoráře, ubytování, ozvučení a propagaci. 20 Tělovýchovná jednota Sokol Plzeň - Hradiště, o. s Letní kulturní festival v Hradišti Letní kulturní festival (koncerty a promítání filmů), venkovní, dříve festival Hrákula, výtěžek ze vstupného bude použit na charitativní účely. Dotace se využije na honoráře, propagaci, půjčovné filmů a tech. zaj. 21 Ota Heller Kdyňské léto s dechovou hudbou Jedná se o účast na Kdyňském létě s dechovou hudbou, předpokladem je účast cca 20ti dechových souborů z celé ČR. Dotace bude využita na dopravu (autobus a OA) a honoráře pro hudebníky. 22 Občanské sdružení taneční studio Slovan Plzeň VELKÁ CENA PLZEŇSKÉHO KRAJE V TANEČNÍCH CHOREOGRAFIÍCH 23 Jan Trapp Pilsner Music Fest Jedná se o mezinárodní soutěžní přehlídku tanečních a pohybových skladeb, účast družstev z Německa a Rakouska. Dotace se využije na nájem, ozvučení a další položky z celkového rozpočtu. Představení talentovaných muzikantů z Plzeňského kraje v rámci jednodenního festivalu, spojeného s mediální podporou PILSNER MUSIC a partnerů. Dotace bude využita pouze na honoráře kapelám a technické řešení ozvučení a osvětlení podia. 24 Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň, o.s Show na vodě Show na vodě při konání Zimního MČR v plavání v Plzni - podium na vodě se světelnými efekty, vystoupení M. David, Redballs, Nová česká píseň. Dotace se využije na honoráře, pronájem podia a propagaci. 25 Komunita Noe Hudební a divadelní festival Holostok Víkendový hudební a divadelní festival - vystoupí skupin, doprovodný program rukodělné dílny, jarmark atd. Dotace se využije na pronájem mobilních WC, stanů a laviček, ozvučení, osvětlení, honoráře kapel a divadelních souborů, tisk a výroba propagačních materiálů.

3 26 JOHAN o.s POUŤ aneb z HORNÍ FALCE do Plzně Již počtvrté vyjdou na pěší cestu k Plzni umělci, vědci a pedagogové. Symbolickým výchozím bodem je pro rok město Regensburg (Řezno), které je již 20 let partnerským městem Plzně. Klíčovým cílem celého projektu je podpora místní kulturní spolupráce, rehabilitace vztahu člověka k přírodě a k sousedské komunitě. Dotace je žádána na logistické a produkční zajištění akce (ubytování poutníků, doprava, koordinace projektu,..). 27 Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Safír Kdyně Pohádkový les Pohádkový les je už několik let oblíbenou akcí pro děti, kterou navštěvuje průměrně 400 návštěvníků. V letošním roce bychom chtěli program obohatit o dobová hudební a divadelní představení a vystoupení historického šermu. Cílem je děti kromě zábavy naučit něco z historie rodného kraje. Dotace se využije na honoráře, pronájem tech. vybavení, propagaci, zpřístupnění hradní věže. 28 GeoLoci, o.p.s HISTORICKÉ CESTY NA ÚZEMÍ ZÁPADNÍCH ČECH Záměrem projektu je vydání publikace s pracovním názvem Norimberská a Řezenská cesta na území západních Čech. Text publikace byl zpracován regionálním historikem Jiřím Čechurou z Kladrub, který je autorem několika publikací o lokální historii především Kladrub a okolí. 29 "Rašelina - kulturní spolek" S KRAJINOU Projekt S KRAJINOU, dvoudenní kulturně - zážitkový program, který se uskuteční na zámku ve Volšovech u Sušice a jeho okolí. Cílem je prohloubit zájem široké veřejnosti o krajinu jako součást kulturního dědictví. Dotace se využije na nájmy, honoráře, propagaci, ubytování. 30 ČSE - Hifiklub Klatovy, o.s Bytí s básníkem Jaroslavem Seifertem - příběh - Eva a Jan Kosovi Vydání odborné publikace s literárně historickým zaměřením k 30. výročí udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Seifertovi. Jaroslav Seifert , Hifiklub, Jan Šnobr, klatovský básník. Obsah: rukopisy (21 básní JS, dopisy 26 JS, 10 dcery JS, 27 ostatní), 15 dokumentů, 16 fotografií, spojovací text obsahuje historická fakta od 50 do 90,. let. Zdroj osobní styk s JS. Dotace se využije na předtiskovou přípravu. 31 Nadace pozemního vojska AČR Pietní akt k 69. výročí osvobození Dne bude v Muzeu na demarkační linii v Rokycanech uctěna památka obětí II. světové války u příležitosti 69. výročí osvobození naší vlasti. Pietní akt bude zahájen položením věnců k Památníku spojeneckého vítězství v areálu muzea za přítomnosti válečných veteránů, zástupců samospráv a veřejnosti. Do večerních hodin pak bude probíhat doprovodný program. Dotace se využije na propagaci, tech. zajištění a honoráře. 32 Sdružení občanů Plzeň- Křimice Zámecké slavnosti Od roku 2007 pořádá MO Plzeň 5 - Křimice v součinnosti s naším občanským sdružením Zámecké slavnosti. Tradičně do programu Zámeckých slavností zařazujeme představení divadelního spolku Jezírko, letní kino pro dospělé i děti, celodenní tematické programy pro děti, seniory, to vše je situováno do zámeckého parku a zábavná odpoledne v rekreačně sportovním areálu u řeky Mže pod zámkem. Všechny námi pořádané akce (mimo divadelních představení) jsou zdarma, pouze na filmová představení je dobrovolné vstupné, které je určeno na charitativní účely. Poznámka: Naše žádost o finanční dotaci se netýká divadelních představení Divadelního spolku Jezírko Plzeň, ale na částečné pokrytí nákladů na letní kino a doprovodný program Zámeckých slavností. 33 VILICUS, o.s DAŇKOVSKÉ DRAKOBRANÍ Den pro rodiny s dětmi plný pohádkových bytostí, legend, tradičních řemesel, tržiště v areálu zámku Daňkov. Putování po nedalekých známých lokalitách. Dotace se využije na tech. zajištění, honoráře, pronájmy atrakcí, dopravu materiálu, poplatky OSA, materiál na workshopy. 34 MAPIRA spol. s r.o Festival květin, rostlin a bylin Podpora kulturní akce, určené široké veřejnosti, pořádané na Bylinkovém panství v Rochlově - ukázka květinových vazeb, prodej květin a bylin, výtvarné dílny s květinovou tématikou. Dotace se využije na honorář moderátora a přednášejících, ozvučení, lektorné, výtvarné dílny a květinové vazby. 35 Hana Voděrová Vítaný host, čtvrtletník příznivců Plzeňského kraje Časopis Vítaný host - seznamuje s PK, pam. objekty, tradiční lidovou kulturou, osobnostmi, tradičními řemesly. Umožňuje bezplatnou prezentaci aktivit různých subjektů - dotace se využije na předtiskovou přípravu.

4 36 Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová Bezejmenné rozhovory (odborná publikace) Účelem dotace jsou grafické práce, úprava fotografií, redakční práce, korektury a jazyková úprava knihy Bezejmenné rozhovory. Jde o sociologicko-kulturně historickou publikaci mapující 15 let Bezejmenné čajovny, nezávislé "kulturní instituce" plzeňského regionu. Publikace nabídne shrnutí důležitých kulturních událostí, festivalů, setkání a projektů, které se uskutečnily na její půdě. 37 Svět podle Jakuba Letně a neobarokně v Manětíně Série koncertů studentů hudby včetně výstavy k projektu (Probuzení Barbořiných varhan) s využitím vnitřních ale i venkovních prostor v Manětíně. Krátké div. představení ve spolupráci s dětmi, odborná přednáška o historii kostela sv. Barbory, promítání filmu a výtvarná dílna. Dotace se využije na ubytování, dopravu, propagaci, lektorné. 38 "Talent 4you" Dívka roku Celorepubliková soutěž je určena pro dívky ve věku let, vyhlášena v duchu protidrogové prevence a má výchovný charakter. Soutěž má 17 letou tradici v Plzni. Organizátoři v Plzni dostali titul organizátora finále Čech, záštita hejtmana PK a pod záštitou MŠMT ČR. Dotace se využije na tech. zabezpečení, propagaci a náklady na soustředění. 39 Ladislav Kincl IX. Plzeňské ohýnky - soutěž ohňostrojů s kulturním programem Mezinárodní soutěž ohňostrojů 2x ČR, Slovinsko, Německo. Od 16 hod. zahájí kulturní program zaměřený na všechny věkové kategorie, další doprovodný program (přehlídka hist. vozidel a tábor US army s výkladem, in line dráha, mini golf a další sportoviště v areálu). Od hod - soutěž ohňostrojů komponovaných do hudby. Hudbu k ohňostrojům vysílá živě rádio KISS Proton, aby návštěvníci slyšeli hudbu kolem celé přehrady. Dotace se využije na technické zajištění projektu. 40 Sdružení Lochotínský pavilon S hudbou za památkami Plzeňského kraje - Kralovicko Cyklus 5-ti koncertů dobové hudby v památkových objektech Kralovicka, kvalitní program a interpreti korespondující s historickým prostorem, 10. ročník. Víkendy červenec - srpen. Spolupráce - muzeum Mariánská Týnice a ŘKF Kralovice. Dotace se využije na honoráře, dopravu umělců a propagaci. 41 Divadlo pod lampou, o.p.s Ro(c)k české hudby - Evropské město kultury Prezentace kvalitní české původní autorské tvorby - vyhledávání a podpora mladých souborů (žánr alternativní a klubové hudební scény), rozšířit tak kulturní nabídku v PK. Dotace se využije na honoráře. 42 Centrum Klášter Chotěšov o.p.s Slovensko-český klub Plzeň VI. CHOTĚŠOVSKÉ ZAHRADNÍ SLAVNOSTI - Centrum Klášter Chotěšov EHMK 2015 XI. ROČNÍK ČESKO- SLOVENSKÝCH DNŮ V PLZNI 6. ročník kulturní akce se koná v areálu chotěšovského kláštera s hlavním cílem podpořit znovuoživení této kult. památky, získat finanční prostředky na obnovu kláštera a poskytnout zajímavý program pro širokou veřejnost se zaměřením na děti a mládež. Dotace se využije na tech. a produkční zaj. a propagaci. Akce podpořena partnerstvím Plzně a Žiliny - záštita hejtmana PK a župana Žilinského kraje, vystoupení profesionálních těles, folklorních souborů (program MgA. Iveta Sochorová), otevřená scéna u Branky, slovenské řemeslné trhy, výstavy v Národopisném muzeu. Dotace se využije na dopravu, honoráře a ubytování. 44 MOTÝL o.s TRADICE TRADIČNĚ S MOTÝLEM PO CELÝ ROK Konání jednorázových akcí v roce - Karneval, Velikonoční dílny, Rej čarodějnic,tátohrátky, Pohádková zahrada, Vánoční jarmark s mikulášskou nadílkou. Dotace se využije na lektorné, výtvarné pomůcky a propagaci. 45 Jezdecký klub - Farma Moulisových Slavnosti sena v Milínově (DOSENNÁ ) 46 LUKRENA a.s Slavnosti jablek Realizace multižánrové kulturní akce oslavující hospodářské tradice a zajímavosti venkova názorné workshopy zpracování základních surovin mléko, obilí, seno (dojení, stloukání másla, pečení chleba apod.), venkovská kuchyně, doprovodný program - divadlo, folklor. Dotace se využije na tech. zajištění, honoráře a lektorné, propagaci. Finanční částka bude použita na částečné pokrytí nákladů (honoráře za organizaci, umělecká vystoupení, propagaci a tech. zajištění akce) projektu Slavnosti jablek, který sjednocuje lidové aktivity Plzeňského kraje a propaguje Plzeňský region, regionální kulturní dědictví, tradiční lidová řemesla a farmaření.

5 47 "Výbor pro rozvoj městyse Klenčí pod Čerchovem a okolí" Folklórně-kulturní akce Masopust Klenčí pod Čerchovem Realizace masopustního průvodu - tradice obnovena před sedmi lety po 35 resp. 50 letech. Doprovázeno sbírkou na pomoc útulku pro týrané koně S.O.S. - Život pro koně v Miřkově. Akce se účastní chodská dechová kapela Sedmihorka, mužský pěvecký sbor Haltravan, účast diváků i ze vzdálenějších míst z Čech (např. Plzeň, Most, Praha) a zahraničí (Německo, Rakousko). Každoročně přijíždějí do průvodu také studenti pražské kultorologie. Dotace se využije na propagaci, pronájem, spotřební materiál (výzdoba, masky), poplatky OSA. 48 FOIBOS BOOKS s.r.o., Za lidovou architekturou Plzeňského kraje 49 HYTOS group, s.r.o Pivní fest Cílem je představit architekturu lidových staveb PK (pod vedením Prof. Jiřího Škabrady a Pavla Bureše) - fundovaně, ale i srozumitelně zpracovat lidové stavitelství PK. Výstup - dvojjazyčný (čj, angl.) - výstava, web. stránky, publikace (komentované prohlídky, architoulky), Dny lidové architektury. Dotace se využije na jazykové korektury, přípravu a práci na web, stránkách, autorské honoráře, libreto výstav, instalaci a likvidaci výstav, grafickou přípravu, tisk panelů a propagaci, produkci a redakční práce. První ročník tradičního lidového nezávislého pivního festivalu v centru města Plzně "Pivní fest " - kulturní program obsahuje lidovou hudbu a tance. Dotace se využije na tech. zajištění, moderování, mediální kampaně, tisk vstupenek a plakátů. 50 Folklorní soubor Úsměv Horní Bříza ÚSMĚVÁČEK NA MFF CIOFF PLZEŇ Projekt je určen k podpoře účasti dětské přípravky Úsměváček, která je vedena v rámci spolku Folklórní soubor Úsměv Horní Bříza, na Mezinárodním folklórním festivalu (MFF) CIOFF Plzeň. Dotace se využije na propagaci. 51 Občanské sdružení Pro Photo Fotoklub Plzeň, o.s OFF STATION OTEVŘENÝ FOTO FESTIVAL PLZEŇ - JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ Slavnostní otevření Centra pro fotografii Fotoklubu Plzeň, celorepublikové setkání fotografů a fotoklubů se soutěžním tématem Plzeň Festival zaměřený letos na téma SEN versus REALITA - cílem je prostřednictvím společné výstavy, dílen, přednášek a projekcí zvýšit povědomí o fotografii jako stále se rozvíjejícím médiu a zároveň umožnit setkání autorů i jejich rozdílných přístupů s návštěvníky festivalu. Dotace se využije na pronájem, dopravu a instalaci exponátů, propagaci, instalaci a deinstalaci, organizační a technické zajištění, pořadatelskou službu a ostrahu. Slavnostní otevření nově vybudovaného centra pro fotografii, uspořádání celorepublikového setkání fotoklubů spojeného s fotografickou soutěží se zapojením nejširší veřejnosti, kdy tématem bude především Plzeň. Dotace se využije na honoráře, tech. zajištění, pronájmy, propagaci, tisk soutěžních fotografií. 53 Pohyb a zdraví, o.p.s FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ ZŠ - DOPROVODNÁ AKTIVITA FESTIVALU SPORTU Fotografická soutěž pro Základní školy v Plzeňském kraji o nejlepší fotografii se sportovní tématikou s cílem vyvolat u dětí a mládeže zájem o pohyb a sport. Výstava nejlepších fotografií a jejich vyhlášení proběhne na sportovně - kulturním Festivalu Sportu (FS) v červnu. Dotace se využije na propagaci, dopravu, tech. zabezpečení výstavy, odměna pořadatelům a porotcům, administrativní zajištění soutěže. 54 Dita Müllerová Projekt Panoptikum Zhotovení a instalace expozice 5-ti soch v životní a nadživotní velikosti z antické mytologie, které budou umístěny v důlní šachtě Prokop ve Stříbře. Dotace se využije na materiál, pigmenty a barvy.

6 Neposkytnuté dotace neschválené Zastupitelstvem Plzeňského kraje 1 Město Stod Divadelní festival "Kulišárna" - 4. ročník Podpora pořádání divadelního festivalu určeného pro širokou diváckou veřejnost a školní mládež. Seznámení veřejnosti s činností ochotnických souborů z našeho regionu a umožnit setkání lidí, kteří se divadelní tvorbou ve svém volném čase zaobírají. Dotace se využije na hosta festivalu, tech. zabezpečení, fotodokumentaci, provozní náklady na semináře a div. dílny. 2 Obec Dlouhá Ves III. ročník dechového festivalu Dlouhá Ves Obnovení tradice české lidové muziky, navázání na předchozí dva ročníky (účast cca 100 lidí), oslovení střední a starší generace a její zapojení do kulturního života. Festival se do budoucna může stát významným kulturním pořadem regionálního významu. Dotace bude využita na honoráře, ozvučení, nájem stanu, WC, propagace, dopravné, poplatky OSA, pořízení videozáznamu a fotek. 3 Město Kožlany Koncerty v kapli sv. Jana Křtitele v Hodyni v roce Účelem dotace je přiblížit kulturní vyžití obyvatelům venkova. Konkrétně se jedná o dva koncerty vážné hudby v podání smíšeného pěveckého sboru a předních hudebních interpretů pořádané v kapli sv. Jana Křtitele v Hodyni. Dotace se využije na honoráře, propagaci, pronájem techniky a materiálu. 4 Město Rokycany Setkání pod rokycanskou věží Dotace bude použita na organizování 21. ročníku dvoudenní kulturní akce Setkání pod rokycanskou věží, která se bude konat ve dnech září. V předvečer akce, t. j , se bude konat slavnostní večer pro partnery akce spojený s vyhlášením Osobnosti města Rokycany a s předáním Diplomu města Rokycany. 5 Obec Čížkov Bodejž čert vzal muzikanty (podtitul akce: humor a satira v lidové písni) Realizace hudebních koncertů dvou vynikajících folklórních souborů (Plzeňského MLSu - malého lidového souboru a kapely Gili Romani). Zachování kulturního bohatství plzeňského kraje v oblasti lidové písně a její popularizace. Rozvoj společenského života v regionu. Dotace se využije na tech. zajištění, pronájmy, ubytování, honoráře a propagaci. 6 Městské kulturní středisko Klatovy, příspěvková organizace Dechovky Jedná se o tradiční klatovský festival dechové hudby za účasti západočeských, jihočeských, moravských a slovenských dechových kapel. Dotace se využije na honoráře. 7 Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace OSLAVY 115. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZŠ ULICE MÍRU ROKYCANY Realizace dvou akcí v rámci oslav 115.výročí založení školy - Slavnostní koncert školy pronájem sálu, květinová výzdoba, propagace a další drobné výdaje spojené s uskutečněním koncertu, Muzikál Král zbojníků pronájem sálu, nazvučení zkoušky a koncertu. 8 Město Kralovice Taneční soutěž o cenu města Kralovice Jedná se o uspořádání 43. ročníku postupové soutěže ve společenském tanci o cenu města Kralovice, které se účastní juniorské a dospělé páry z České republiky i zahraničí. Taneční páry soutěží v latinskoamerických a standartních tancích, kategorie D,C,B. Dotace se využije na odměny porotců a tech. zabezpečení. 9 Město Spálené Poříčí S kněžnou Salomenou po historii Spáleného Poříčí Akce S kněžnou Salomenou po historii Spáleného Poříčí se uskuteční v rámci Dne evropského historického dědictví (EHD). Tento den se již tradičně koná celodenní městská slavnost s bohatým kulturním programem, zaměřeným na historii. Zdarma jsou otevřeny památky města. Dotace se využije na letové produkce dravců, honoráře divadlo, šermíři a hudební vystoupení. 10 Město Černošín Místní muzeum - Jak to tehdy bylo Propagace místního muzea a seznámení s lokální historií. Dotace se využije na vernisáže uspořádaných výstav - příprava a technické zajištění.

7 11 Město Dobřany Pouť za plotem 12 Město Nepomuk Oslavy 870 let Nepomuka Pouť za plotem navazuje na předchozí ročník a rovněž na zaniklý festival Mezi ploty konaný v areálu Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Jedná se o dvoudenní akci, která zahrnuje hudební vystoupení kapel (profesionálních i místních) včetně dalších doprovodných aktivit, cílem je propojení areálu a jeho zpřístupnění s veřejností tak, aby byly snižovány bariéry mezi oběma stranami "plotu". Dotace se využije na technické zabezpečení projektu a na jeho propagaci. Třídenní akce - kulturní, hudební, sportovní a edukativní okruhy. Dotace požadována na úhradu honorářů na program druhého dne - historický den - divadelní scénky, dobové řemeslné stánky, program pro děti v historickém duchu. 13 Město Horažďovice Slavnosti kaše Městská slavnost připomínající působení krále Rudolfa Habsburského, návštěvnicky a turisticky oblíbená a zajímavá akce. Slavnosti jsou zasazeny do doby středověku (jarmark, řemesla, šermíři, poluliční divadla, pozvání regionálních výrobců, soutěž v pojídání a vaření kaše). Dotace bude použita na honoráře umělcům, pronájem pódia a ozvučení. 14 Město Kožlany Město Radnice Svatovavřinecká pouť v Kožlanech - II. Kozlování Radnické kulturní slavnosti Jedná se o pouťové odpoledne s programem, které má za cíl posílit tradice staročeských poutí zaměřené na staré české a místní tradice. V programu bude hudební produkce, divadelní vystoupení a řemeslný jarmark s ukázkami výroby. Dotace se využije na honoráře. Radnické kulturní slavnosti jsou připraveny jako celek, který je termínem stanoven ku oslavám pivovarnického cechu, jež měl v historii města svoji nezastupitelnou roli. Dotace se využije na honoráře, propagaci, technické zajištění. 16 Obec Chlum Odhalení památníku obětem 1. světové války a čs. legionářům Slavnostní akt odhalení památníku obětem 1. světové války a čs. legionářům z řad občanů obce, Vystoupení kapely pětatřicátého plzeňského pluku - FOLIGNO, skupiny ŠVEJK - BAND, mažoretky, výstava. Dotace se využije na honoráře a dopravu. 17 Obec Svéradice let obce Svéradice Jedná se o celodenní program k významnému výročí 750ti let od první zmínky o obci Svéradice v Plzeňském kraji (r Drslav ze Svéradic) - setkání rodáků obce včetně slavnostního oběda, uspořádání výstavy k historii obce, vydání pamětní publikace k významnému výročí, odkrytí pamětní desky, vystoupení Pěveckého spolku Prácheň, historického šermu, mažoretek, hudební doprovod (dechová kapela, country kapela). Dotace se využije na propagaci, tech. zajištění, honoráře a grafické a tiskové návrhy (publikace, upomínkové předměty). 18 Město Kralovice Kralovické slavnosti Projekt zajišťuje program pro všechny generace, program proběhne na náměstí. Vystoupení dechové hudby, dětských tanečních kroužků, ZUŠ, Ivan Mládek a Banjo Band, Mr. FEELGOOD - rockenroll a pouťová taneční zábava. Dotace se využije na honoráře a tech. zabezpečení akce. 19 Město Nýrsko Čtení a tvoření od knihovny koření - 3. ročník Podpora dětského čtenářství - hravým způsobem ukázat dětem čtení knih jako zajímavou možnost trávení volného čáasu a zvýšit tak zájem dětí o knihy. Dotace se využije na materiál na dílny, propagaci a honoráře. 20 Městská knihovna v Plasích, příspěvková organizace Rok lesa a památných stromů Upozornění na významnou osobnost našeho města, lesníka Jana Nussbaumera ( ), zakladatele České lesnické jednoty.den lesa: výstava hub (zapojení škol ve městě), ukázky dřevorubeckých a řezbářských dovedností, soutěžní a vzdělávací programy pro děti, kulturní vystoupení, výsadba stromu a výstava fotografií s lesnickou tématikou. Vydání publikace na téma Les. Dotace se využije na honoráře, lektorné, propagaci, tech. zajištění, DPP pořadatelů a předtisková příprava publikace.

8 21 Obec Žichovice Zámecké slavnosti Zámecké slavnosti kulturní program (taneční soubor Otavěnky, Šermíři, loutkové divadlo apod.), představení řemesel, vystoupení umělců ze spřáteleného města Steyer, pořádáno 5. rokem. Dotace se využije na honoráře a tech. zajištění. 22 Obec Kyšice Historické odpoledne Historické odpoledne je v Kyšicích již tradiční akcí, která propaguje lidová řemesla (košíkářství, keramika, tkalcovství apod.), šermířské, taneční a hudební dobová vystoupení. Akce přitahuje návštěvníky z širšího okolí obce. Dotace bude použita na zajištění kulturního programu, zapůjčení dobových kostýmů a nákup materiálu na workshopy lidových řemesel. 23 Město Stod Mikroregion Přešticko Podpora tradiční lidové kultury na jižním Plzeňsku Fotosoutěž "Přešticko ve fotografii" Podpora lidové kultury na území regionu, její přiblížení současné generaci lidí za účelem jejich zachování pro příští generace. Projekt má také přispívat k uvědomění si příslušnosti lidí k našemu národu a k plzeňskému regionu. Dotace se využije na hudbu, ozvučení a nákup materiálu. Realizace 5. ročníku fotosoutěže - součástí workshop pod vedením odborného lektora, závěrečné slavnostní vyhlášení vítězů, vernisáž výstavy. Dotace se využije na propagaci, pronájmy, ceny, odměny pro účinkující a porotu, kalendáříky.

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Seznam projektů, kterým bude poskytnuta dotace v dotačním Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 LEDEN 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2013 Náměstí Míru, začátek v 17.00 hodin. 15. ledna

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Finále soutěže se koná v luxusních prostorách hotelu v Praze Jedinečná

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Tematické zařazení projektu: 1) soutěže a projekty 2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Osvětlení, náklady na občerstvení, pohonné hmoty, zabezpečení hudební skupiny, propagační materiál, ceny, náklady na mobilní WC

Osvětlení, náklady na občerstvení, pohonné hmoty, zabezpečení hudební skupiny, propagační materiál, ceny, náklady na mobilní WC ZÁVĚREČNÁ TABULKA projektů doporučených k poskytnutí daru Evidenční číslo Žadatel Název Cíl Účel použití grantu Celkový rozpočet 1. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH- Libuš 2. Základní škola

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: bod programu: 10. 6. 2015 věc: Městská akce Malý Hamburk dopad na rozpočet: Bez dopadu zpracoval: Bc. Klára Bayerová, referentka OŠKSS předkládá: PhDr. Jana Műllerová,

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny. Termín residence: 12. 30. září 2012

Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny. Termín residence: 12. 30. září 2012 Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny Termín residence: 12. 30. září 2012 Země, z nichž se mohou residenti hlásit: ČR, Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko

Více

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2012

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2012 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2012 Tematické zařazení projektu: 1) soutěže a projekty 2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města a akce nadregionálního

Více

22. 5. 2010 13. 00. Pražský hrad - Staroměstské náměstí. Charitativní běh v maskách goril Prahou. V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity

22. 5. 2010 13. 00. Pražský hrad - Staroměstské náměstí. Charitativní běh v maskách goril Prahou. V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity Charitativní běh v maskách goril Prahou Dobročinná akce - výnos z akce na záchranu goril v Africe 22. 5. 2010 Trasa: Pražský hrad - Staroměstské náměstí V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity

Více

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Přítomni: Ing. Jan Roth, Ph.D. Nepřítomen: Bc. Tomáš Tvrdík (omluven) Mgr. Martin Drahovzal Zdeněk Hejduk Za OŠKS: Mgr. Petr Kesner Mgr. Pavel Kárník

Více

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2 Plzeň 2015 ve spolupráci s Košice 2013 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar Termín rezidence: 23. července 21. září 2013 Počet účastníků rezidence: 2 Profil

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU ČRo 2.4.2015 POPIS KAMPANĚ DOBRÁK ROKU: Soutěž o nejoblíbenější a nejzdatnější dobrovolnický hasičský sbor. Do soutěže se zapojují místní dobrovolnické hasičské sbory

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat během letních měsíců roku 2013: - Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2013 - LIPNO

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus PROGRAM FESTIVALU: Oblast NEPOMUK / SPÁLENÉ POŘÍČÍ 3.7.- 6.7. 2014 3.7. ČTVRTEK: zámek NEBÍLOVY Komponovaný večer barokních zábav: Západočeský symfonický orchestr, barokní vůně s originálními parfémy,

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

O FESTIVALU NA STARÉM DOBRÉM WESTERNU V MINULOSTI VYSTOUPILI:

O FESTIVALU NA STARÉM DOBRÉM WESTERNU V MINULOSTI VYSTOUPILI: O FESTIVALU Ve dnech 1. a 2. srpna 2014 se uskuteční na Bystřičce - přehradě u Vsetína 16. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je Country kapela Gympleři Vsetín z.s. Během uplynulých

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Poznej ji a chraň Záštitu nad soutěží převzala ministryně kultury ČR, kardinál a primas český mons. Dominik Duka, OP. Vyhodnocení jubilejního pátého ročníku proběhlo v krásných

Více

Soupis dotací, příspěvků a darů poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2015

Soupis dotací, příspěvků a darů poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2015 příjemce transferu částka v tis. Kč účel podpora de minimis rozpočtová oblast Asociace krajů České republiky, IČO: 70933146 750 tis. Kč Členský příspěvek Ostatní financování Český institut interních auditorů,

Více

1 z 5 24.7.2013 14:22

1 z 5 24.7.2013 14:22 1 z 5 24.7.2013 14:22 Česky English Česká republika Česká republika - památky, kultura, kina, galerie, výstavy, zábava, příroda, sport, Unesco Úvod Česká republika Praha Aktuálně Města a obce Ubytování

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Hradec Králové město přátelské rodině

Hradec Králové město přátelské rodině Hradec Králové město přátelské rodině Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Seminář

Více

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová V Plzni 12. 10. 2011 Územní rozdělení v Plzeňském kraji Interní metodická pomůcka Schéma krajského

Více

Veřejný program 2010

Veřejný program 2010 Veřejný program 2010 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 e-mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Veřejný program v Centru Bavaria Bohemia

Více

Příloha č. 1. Příloha č. 1 Přehled schválených dotací - Mikrogranty 2015. Dotace Kč. Sml. č. M.../15 Žadatel

Příloha č. 1. Příloha č. 1 Přehled schválených dotací - Mikrogranty 2015. Dotace Kč. Sml. č. M.../15 Žadatel Přehled schválených dotací - Mikrogranty Příloha č. 1 1 "Studentské kulturní sdružení Klatovy" 22816542 Klatovský Majáles 6. ročník neziskového studentského festivalu Klatovský Majáles - třídenní, převážně

Více

Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-12-011-16

Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-12-011-16 Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-12-011-16 Přehled dotací v oblasti kultury na rok 2016 částky uvedeny v Kč Poř. č. Předkladatel Název Požadováno na Celkový rozpočet Požadovaná

Více

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival Rada Zlínského kraje dne 23. 3. 2015, usnesení č. 0221/R07/15 a Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 29. 4. 2015 usnesení č. 0471/Z16/15 rozhodli o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu kultury

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34

VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34 VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace:

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Seznam Dalších účastníků

Seznam Dalších účastníků Příloha č. 3 Seznam Dalších účastníků Organizace Adresa PSČ Město IČ Dětský domov Čtyřlístek, Planá Zámecká 853 34815 70842540 Dětský domov DOMINO, Vojanova 22 31800 49778170 Dětský domov, Horšovský Týn

Více

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006 Vážení přátelé, Dne 5. dubna 2006 pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně již desátý ročník soutěže MISS ACADEMIA, ve které bude zvolena nej vysokoškolačka

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

P R A V I D L A pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 2011

P R A V I D L A pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 2011 P R A V I D L A pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 2011 I. Úvodní ustanovení 1. Poskytování dotací z programu podpory kultury se realizuje v souladu s následujícími právními normami:

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Jsme společnost poskytující svým klientům profesionální servis v marketingových službách.

Jsme společnost poskytující svým klientům profesionální servis v marketingových službách. Jsme společnost poskytující svým klientům profesionální servis v marketingových službách. NAŠE HLAVNÍ ČINNOST Zajištění hostesek a promotérů Ochutnávky Event marketing Road show Centrála Projekt manager

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Hodnocení Grantového programu regionu Hranicko za rok 2008

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Hodnocení Grantového programu regionu Hranicko za rok 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Hodnocení Grantového programu regionu Hranicko za rok 2008 prosinec 2008 Osnova: 1. Realizace Grantového programu 2. Propagace 3. Návštěvnost akcí 4. Řízení a dohled nad realizací 5. Doprovodné

Více