Příloha č.3. Neposkytnuté dotace - neschválené Radou Plzeňského kraje. IČO/Datum narození. Poř. č. Zobrazovaný název. Název akce/projekt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.3. Neposkytnuté dotace - neschválené Radou Plzeňského kraje. IČO/Datum narození. Poř. č. Zobrazovaný název. Název akce/projekt"

Transkript

1 Neposkytnuté dotace - neschválené Radou Plzeňského kraje 1 2 Občanské sdružení STUDNICE Festival "Divadlení pod Jabloní" Občanské sdružení taneční studio Slovan Plzeň Vánoční defilé Představit divadlo jako disciplínu nejen uměleckou, ale i výchovnou a vzdělávací - vystoupení amatérských divadelních souborů z PK, představit práci dětských a mládežnických divadel, improvizační formu, úlohu divadla ve výchově. Dotace se využije na propagaci. Vystoupení v divadle Alfa - prezentace tanečních skladeb a choreografií - vyhodnocení nejlepších dětí a mládeže. Koná se od r Dotace se využije na nájem, propagaci a honoráře. 3 Přátelé Koinonie Divadlo hrou 4 5 KLUB SPORTOVNÍHO TANCE BEST "Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO" FESTIVAL TANEČNÍHO MLÁDÍ - REGIONÁLNÍ POSTUPOVÉ KOLO Promenádní koncerty v Plzni v roce Kulturní projekt Divadlo hrou si klade za cíl nabídnout nezařazeným dětem a mládeži možnost zúčastnit se pěti divadelních workshopů s výstupem třech divadelních představení pro širokou veřejnost a tak podpořit rozvoj kultury v PK díky plošné propagaci. Dotace se využije na materiál na workshopy, propagaci a úhradu DPP. Regionální soutěž nefolklorních tanečních souborů dětí a mládeže, přehlídka choreografií s výběrem a kvalifikací na celostátní Festival tanečního mládí - mistrovství ČR Svazu učitelů tance. Dotace se využije na nájmy, honoráře, porotné, DPP. Účelem těchto koncertů je pokračování v mnohaleté tradici koncertování, které provozovala v Plzni a okolí Kapela pětatřicátníků v meziválečném období. Dotace se využije na honoráře a dopravu hudebníků, pronájem a dopravu židlí. 6 Železnorudský smíšený sbor o.s SETKÁNÍ PĚVECKÝCH SBORŮ Příspěvek na přeshraniční spolupráci při společném setkání a sérii koncertních vystoupení pěveckých sborů ze Železné Rudy a Anglie. Prezentována bude česká hudba B. Martinů, A. Dvořáka, autorské skladby dirigenta sboru M. Červenky, anglický sbor představí chrámovou hudbu a tradiční skotské, irské a anglické lidové písně. Dotace se využije na dopravu, ubytování, pronájem, klavírní doprovod, hudební produkci, propagaci a tlumočníka. 7 Mgr. Jiří Hošek ročník znovuobnoveného cyklu koncertů Kruhu přátel hudby v Rokycanech Znovuobnovený cyklus Kruhu přátel hudby v Rokycanech je projektem, který přináší ucelenou dramaturgii pravidelného celoročního koncertního cyklu vážné hudby. Cyklus koncertů v období od září do května 2015 nabídne obyvatelům Rokycan a okolí 9 koncertů na různých místech Rokycan, a to pravidelně 1x měsíčně. Dramaturgie je vždy sestavována v historických a kulturně společenských kontextech. Dotace bude použita pouze na koncerty konané v roce. Dotace se využije na honoráře a nájemné. 8 ireport s.r.o Žebřík 2013 Hudební ceny Žebřík - cílem ankety je co nejvýrazněji prezentovat tuzemskou i zahraniční hudební scénu. Dotace se využije na propagaci a nájmy. 9 Tělovýchovná jednota Nýrsko Rockový den Představení českých i německých rockových skupin - méně známé kapely, očekáváme účast německého publika, 2. ročník - místo konání venkovní areál pod sjezdovkou. Dotace se využije na honoráře, ozvučení, osvětlení, propagaci a bezpečnostní a pořadatelskou službu. 10 Občanské sdružení STUDNICE Festival mezinárodních kultur Cizí město 11 Jiří Kelíšek Podpora kulturních akcí 7. ročník akce - cílem je zprostředkovat pohled na kulturu a zvyky občanů jiných zemí, umožnit cizincům žijicím dlouhodobě na území PK prezentovat svoji kulturu a umělecké dovednosti, přispět k rozvoji multikulturality a prevenci rasismu a xenofobie. Dotace se využije na propagaci. Pořádání koncertů, tanečních a divadelních představení, cestovatelských přednášek s projekcí v klubu Moskyto, Domažlice. Dotace se využije na pronájem. 12 Občanské sdružení Tak pojď s náma Taneční večery Večery pro handicapovanou mládež spojené s výukou společenských tanců, cílem je začlenění handicapovaných do společnosti a rozvoj jejich kulturního vyžití. Dotace se využije na honoráře, ozvučení, osvětlení. 13 NEDOMYSLENO, s.r.o Hrady CZ 10. ročník festivalu Hrady CZ - v rámci vstupu na festival vstup na památku zdarma, žánr pop - rock (T. Klus, Olympic, Mandrage, No Name, Divokej Bill, Monkey Business, Sto zvířat, Visací zámek atd.). Dotace se využije na honoráře.

2 14 Michaela Klimentová MUSIC FEST NA KŘÍŽENCI Uspořádání inovativní kulturní akce, možnost vystoupení místních kapel a tanečních skupin v rámci pestrého programu, nadregionální charakter, možnost nahrání klipu některé kapely, spolupráce s bavorskou internetovou TV. Dotace se využije na tech. zajištění, honoráře, pronájmy, propagaci. 15 Občanské sdružení Ty a Já Festival Na konci léta Festival Na konci léta je ojedinělý projekt v Plzni, který prezentuje uměleckou činnost souborů a jednotlivců z organizací podporující zdravotně postižené, místo - Křižíkovy sady v Plzni, vstupné zdarma. Vystoupení hudebních skupin, soutěže pro děti i dospělé, prezentace organizací a prodej výrobků ze svých dílen. Dotace se využije na technické zajištění akce, propagaci, honoráře, dopravu laviček a ostatní služby související s pořádáním akce. 16 František Pojar Zábavné odpoledne pro děti pod názvem "HURÁ PRÁZDNINY" TOTEM - regionální dobrovolnické centrum Senioři seniorům Zábavné odpoledne pro děti - umělecké hudební vystoupení, zajímavý host, taneční vystoupení, dětská diskotéka, doprovodné akce (soutěže, malování portrétů apod). Děti jsou aktivně zapojeni do programu. Termín u příležitosti dne dětí. Dotace se využije na propagaci. Dotace bude použita na podporu seniorského hudebního sboru Jamáček, který vystupuje v různých zařízení ústavní péče, na veřejných přehlídkách či koncertech především pro seniorskou cílovou skupinu. Z dotace bude hrazena doprava 25 členů souboru, kteří by rádi v případě zajištění dopravy vystupovali i mimo Plzeň. 18 Akademie nadání, o. s Koncert hudební skupiny Lokálka Zajištění konání koncertu hudební skupiny Lokálka z Hradce Králové u příležitosti jubilea 40 let její existence pro širokou veřejnost a zejména pro rodiče dvakrát výjimečných dětí, tj. nadaných dětí s určitým handicapem (aspergerův syndrom), jako propagace činnosti ANA. Dotace se využije na honoráře, tech. zajištění, pronájem, DPP. 19 Radek Charvát EXE mini festival experimentální elektronické hudby Hudební festival EXE je zaměřen na multižánrový druh hudby experimentální elektronika. Experimentální proto, že v tomto druhu hudby jsou otevřeny všechny možnosti, s elektronikou je pracováno přímo jako s prostředkem překračovat hranice. Projekt je koncipován jako mini festival představení pouze několika hudebních projektů / umělců. Dotace se využije na pronájem, honoráře, ubytování, ozvučení a propagaci. 20 Tělovýchovná jednota Sokol Plzeň - Hradiště, o. s Letní kulturní festival v Hradišti Letní kulturní festival (koncerty a promítání filmů), venkovní, dříve festival Hrákula, výtěžek ze vstupného bude použit na charitativní účely. Dotace se využije na honoráře, propagaci, půjčovné filmů a tech. zaj. 21 Ota Heller Kdyňské léto s dechovou hudbou Jedná se o účast na Kdyňském létě s dechovou hudbou, předpokladem je účast cca 20ti dechových souborů z celé ČR. Dotace bude využita na dopravu (autobus a OA) a honoráře pro hudebníky. 22 Občanské sdružení taneční studio Slovan Plzeň VELKÁ CENA PLZEŇSKÉHO KRAJE V TANEČNÍCH CHOREOGRAFIÍCH 23 Jan Trapp Pilsner Music Fest Jedná se o mezinárodní soutěžní přehlídku tanečních a pohybových skladeb, účast družstev z Německa a Rakouska. Dotace se využije na nájem, ozvučení a další položky z celkového rozpočtu. Představení talentovaných muzikantů z Plzeňského kraje v rámci jednodenního festivalu, spojeného s mediální podporou PILSNER MUSIC a partnerů. Dotace bude využita pouze na honoráře kapelám a technické řešení ozvučení a osvětlení podia. 24 Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň, o.s Show na vodě Show na vodě při konání Zimního MČR v plavání v Plzni - podium na vodě se světelnými efekty, vystoupení M. David, Redballs, Nová česká píseň. Dotace se využije na honoráře, pronájem podia a propagaci. 25 Komunita Noe Hudební a divadelní festival Holostok Víkendový hudební a divadelní festival - vystoupí skupin, doprovodný program rukodělné dílny, jarmark atd. Dotace se využije na pronájem mobilních WC, stanů a laviček, ozvučení, osvětlení, honoráře kapel a divadelních souborů, tisk a výroba propagačních materiálů.

3 26 JOHAN o.s POUŤ aneb z HORNÍ FALCE do Plzně Již počtvrté vyjdou na pěší cestu k Plzni umělci, vědci a pedagogové. Symbolickým výchozím bodem je pro rok město Regensburg (Řezno), které je již 20 let partnerským městem Plzně. Klíčovým cílem celého projektu je podpora místní kulturní spolupráce, rehabilitace vztahu člověka k přírodě a k sousedské komunitě. Dotace je žádána na logistické a produkční zajištění akce (ubytování poutníků, doprava, koordinace projektu,..). 27 Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Safír Kdyně Pohádkový les Pohádkový les je už několik let oblíbenou akcí pro děti, kterou navštěvuje průměrně 400 návštěvníků. V letošním roce bychom chtěli program obohatit o dobová hudební a divadelní představení a vystoupení historického šermu. Cílem je děti kromě zábavy naučit něco z historie rodného kraje. Dotace se využije na honoráře, pronájem tech. vybavení, propagaci, zpřístupnění hradní věže. 28 GeoLoci, o.p.s HISTORICKÉ CESTY NA ÚZEMÍ ZÁPADNÍCH ČECH Záměrem projektu je vydání publikace s pracovním názvem Norimberská a Řezenská cesta na území západních Čech. Text publikace byl zpracován regionálním historikem Jiřím Čechurou z Kladrub, který je autorem několika publikací o lokální historii především Kladrub a okolí. 29 "Rašelina - kulturní spolek" S KRAJINOU Projekt S KRAJINOU, dvoudenní kulturně - zážitkový program, který se uskuteční na zámku ve Volšovech u Sušice a jeho okolí. Cílem je prohloubit zájem široké veřejnosti o krajinu jako součást kulturního dědictví. Dotace se využije na nájmy, honoráře, propagaci, ubytování. 30 ČSE - Hifiklub Klatovy, o.s Bytí s básníkem Jaroslavem Seifertem - příběh - Eva a Jan Kosovi Vydání odborné publikace s literárně historickým zaměřením k 30. výročí udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Seifertovi. Jaroslav Seifert , Hifiklub, Jan Šnobr, klatovský básník. Obsah: rukopisy (21 básní JS, dopisy 26 JS, 10 dcery JS, 27 ostatní), 15 dokumentů, 16 fotografií, spojovací text obsahuje historická fakta od 50 do 90,. let. Zdroj osobní styk s JS. Dotace se využije na předtiskovou přípravu. 31 Nadace pozemního vojska AČR Pietní akt k 69. výročí osvobození Dne bude v Muzeu na demarkační linii v Rokycanech uctěna památka obětí II. světové války u příležitosti 69. výročí osvobození naší vlasti. Pietní akt bude zahájen položením věnců k Památníku spojeneckého vítězství v areálu muzea za přítomnosti válečných veteránů, zástupců samospráv a veřejnosti. Do večerních hodin pak bude probíhat doprovodný program. Dotace se využije na propagaci, tech. zajištění a honoráře. 32 Sdružení občanů Plzeň- Křimice Zámecké slavnosti Od roku 2007 pořádá MO Plzeň 5 - Křimice v součinnosti s naším občanským sdružením Zámecké slavnosti. Tradičně do programu Zámeckých slavností zařazujeme představení divadelního spolku Jezírko, letní kino pro dospělé i děti, celodenní tematické programy pro děti, seniory, to vše je situováno do zámeckého parku a zábavná odpoledne v rekreačně sportovním areálu u řeky Mže pod zámkem. Všechny námi pořádané akce (mimo divadelních představení) jsou zdarma, pouze na filmová představení je dobrovolné vstupné, které je určeno na charitativní účely. Poznámka: Naše žádost o finanční dotaci se netýká divadelních představení Divadelního spolku Jezírko Plzeň, ale na částečné pokrytí nákladů na letní kino a doprovodný program Zámeckých slavností. 33 VILICUS, o.s DAŇKOVSKÉ DRAKOBRANÍ Den pro rodiny s dětmi plný pohádkových bytostí, legend, tradičních řemesel, tržiště v areálu zámku Daňkov. Putování po nedalekých známých lokalitách. Dotace se využije na tech. zajištění, honoráře, pronájmy atrakcí, dopravu materiálu, poplatky OSA, materiál na workshopy. 34 MAPIRA spol. s r.o Festival květin, rostlin a bylin Podpora kulturní akce, určené široké veřejnosti, pořádané na Bylinkovém panství v Rochlově - ukázka květinových vazeb, prodej květin a bylin, výtvarné dílny s květinovou tématikou. Dotace se využije na honorář moderátora a přednášejících, ozvučení, lektorné, výtvarné dílny a květinové vazby. 35 Hana Voděrová Vítaný host, čtvrtletník příznivců Plzeňského kraje Časopis Vítaný host - seznamuje s PK, pam. objekty, tradiční lidovou kulturou, osobnostmi, tradičními řemesly. Umožňuje bezplatnou prezentaci aktivit různých subjektů - dotace se využije na předtiskovou přípravu.

4 36 Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová Bezejmenné rozhovory (odborná publikace) Účelem dotace jsou grafické práce, úprava fotografií, redakční práce, korektury a jazyková úprava knihy Bezejmenné rozhovory. Jde o sociologicko-kulturně historickou publikaci mapující 15 let Bezejmenné čajovny, nezávislé "kulturní instituce" plzeňského regionu. Publikace nabídne shrnutí důležitých kulturních událostí, festivalů, setkání a projektů, které se uskutečnily na její půdě. 37 Svět podle Jakuba Letně a neobarokně v Manětíně Série koncertů studentů hudby včetně výstavy k projektu (Probuzení Barbořiných varhan) s využitím vnitřních ale i venkovních prostor v Manětíně. Krátké div. představení ve spolupráci s dětmi, odborná přednáška o historii kostela sv. Barbory, promítání filmu a výtvarná dílna. Dotace se využije na ubytování, dopravu, propagaci, lektorné. 38 "Talent 4you" Dívka roku Celorepubliková soutěž je určena pro dívky ve věku let, vyhlášena v duchu protidrogové prevence a má výchovný charakter. Soutěž má 17 letou tradici v Plzni. Organizátoři v Plzni dostali titul organizátora finále Čech, záštita hejtmana PK a pod záštitou MŠMT ČR. Dotace se využije na tech. zabezpečení, propagaci a náklady na soustředění. 39 Ladislav Kincl IX. Plzeňské ohýnky - soutěž ohňostrojů s kulturním programem Mezinárodní soutěž ohňostrojů 2x ČR, Slovinsko, Německo. Od 16 hod. zahájí kulturní program zaměřený na všechny věkové kategorie, další doprovodný program (přehlídka hist. vozidel a tábor US army s výkladem, in line dráha, mini golf a další sportoviště v areálu). Od hod - soutěž ohňostrojů komponovaných do hudby. Hudbu k ohňostrojům vysílá živě rádio KISS Proton, aby návštěvníci slyšeli hudbu kolem celé přehrady. Dotace se využije na technické zajištění projektu. 40 Sdružení Lochotínský pavilon S hudbou za památkami Plzeňského kraje - Kralovicko Cyklus 5-ti koncertů dobové hudby v památkových objektech Kralovicka, kvalitní program a interpreti korespondující s historickým prostorem, 10. ročník. Víkendy červenec - srpen. Spolupráce - muzeum Mariánská Týnice a ŘKF Kralovice. Dotace se využije na honoráře, dopravu umělců a propagaci. 41 Divadlo pod lampou, o.p.s Ro(c)k české hudby - Evropské město kultury Prezentace kvalitní české původní autorské tvorby - vyhledávání a podpora mladých souborů (žánr alternativní a klubové hudební scény), rozšířit tak kulturní nabídku v PK. Dotace se využije na honoráře. 42 Centrum Klášter Chotěšov o.p.s Slovensko-český klub Plzeň VI. CHOTĚŠOVSKÉ ZAHRADNÍ SLAVNOSTI - Centrum Klášter Chotěšov EHMK 2015 XI. ROČNÍK ČESKO- SLOVENSKÝCH DNŮ V PLZNI 6. ročník kulturní akce se koná v areálu chotěšovského kláštera s hlavním cílem podpořit znovuoživení této kult. památky, získat finanční prostředky na obnovu kláštera a poskytnout zajímavý program pro širokou veřejnost se zaměřením na děti a mládež. Dotace se využije na tech. a produkční zaj. a propagaci. Akce podpořena partnerstvím Plzně a Žiliny - záštita hejtmana PK a župana Žilinského kraje, vystoupení profesionálních těles, folklorních souborů (program MgA. Iveta Sochorová), otevřená scéna u Branky, slovenské řemeslné trhy, výstavy v Národopisném muzeu. Dotace se využije na dopravu, honoráře a ubytování. 44 MOTÝL o.s TRADICE TRADIČNĚ S MOTÝLEM PO CELÝ ROK Konání jednorázových akcí v roce - Karneval, Velikonoční dílny, Rej čarodějnic,tátohrátky, Pohádková zahrada, Vánoční jarmark s mikulášskou nadílkou. Dotace se využije na lektorné, výtvarné pomůcky a propagaci. 45 Jezdecký klub - Farma Moulisových Slavnosti sena v Milínově (DOSENNÁ ) 46 LUKRENA a.s Slavnosti jablek Realizace multižánrové kulturní akce oslavující hospodářské tradice a zajímavosti venkova názorné workshopy zpracování základních surovin mléko, obilí, seno (dojení, stloukání másla, pečení chleba apod.), venkovská kuchyně, doprovodný program - divadlo, folklor. Dotace se využije na tech. zajištění, honoráře a lektorné, propagaci. Finanční částka bude použita na částečné pokrytí nákladů (honoráře za organizaci, umělecká vystoupení, propagaci a tech. zajištění akce) projektu Slavnosti jablek, který sjednocuje lidové aktivity Plzeňského kraje a propaguje Plzeňský region, regionální kulturní dědictví, tradiční lidová řemesla a farmaření.

5 47 "Výbor pro rozvoj městyse Klenčí pod Čerchovem a okolí" Folklórně-kulturní akce Masopust Klenčí pod Čerchovem Realizace masopustního průvodu - tradice obnovena před sedmi lety po 35 resp. 50 letech. Doprovázeno sbírkou na pomoc útulku pro týrané koně S.O.S. - Život pro koně v Miřkově. Akce se účastní chodská dechová kapela Sedmihorka, mužský pěvecký sbor Haltravan, účast diváků i ze vzdálenějších míst z Čech (např. Plzeň, Most, Praha) a zahraničí (Německo, Rakousko). Každoročně přijíždějí do průvodu také studenti pražské kultorologie. Dotace se využije na propagaci, pronájem, spotřební materiál (výzdoba, masky), poplatky OSA. 48 FOIBOS BOOKS s.r.o., Za lidovou architekturou Plzeňského kraje 49 HYTOS group, s.r.o Pivní fest Cílem je představit architekturu lidových staveb PK (pod vedením Prof. Jiřího Škabrady a Pavla Bureše) - fundovaně, ale i srozumitelně zpracovat lidové stavitelství PK. Výstup - dvojjazyčný (čj, angl.) - výstava, web. stránky, publikace (komentované prohlídky, architoulky), Dny lidové architektury. Dotace se využije na jazykové korektury, přípravu a práci na web, stránkách, autorské honoráře, libreto výstav, instalaci a likvidaci výstav, grafickou přípravu, tisk panelů a propagaci, produkci a redakční práce. První ročník tradičního lidového nezávislého pivního festivalu v centru města Plzně "Pivní fest " - kulturní program obsahuje lidovou hudbu a tance. Dotace se využije na tech. zajištění, moderování, mediální kampaně, tisk vstupenek a plakátů. 50 Folklorní soubor Úsměv Horní Bříza ÚSMĚVÁČEK NA MFF CIOFF PLZEŇ Projekt je určen k podpoře účasti dětské přípravky Úsměváček, která je vedena v rámci spolku Folklórní soubor Úsměv Horní Bříza, na Mezinárodním folklórním festivalu (MFF) CIOFF Plzeň. Dotace se využije na propagaci. 51 Občanské sdružení Pro Photo Fotoklub Plzeň, o.s OFF STATION OTEVŘENÝ FOTO FESTIVAL PLZEŇ - JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ Slavnostní otevření Centra pro fotografii Fotoklubu Plzeň, celorepublikové setkání fotografů a fotoklubů se soutěžním tématem Plzeň Festival zaměřený letos na téma SEN versus REALITA - cílem je prostřednictvím společné výstavy, dílen, přednášek a projekcí zvýšit povědomí o fotografii jako stále se rozvíjejícím médiu a zároveň umožnit setkání autorů i jejich rozdílných přístupů s návštěvníky festivalu. Dotace se využije na pronájem, dopravu a instalaci exponátů, propagaci, instalaci a deinstalaci, organizační a technické zajištění, pořadatelskou službu a ostrahu. Slavnostní otevření nově vybudovaného centra pro fotografii, uspořádání celorepublikového setkání fotoklubů spojeného s fotografickou soutěží se zapojením nejširší veřejnosti, kdy tématem bude především Plzeň. Dotace se využije na honoráře, tech. zajištění, pronájmy, propagaci, tisk soutěžních fotografií. 53 Pohyb a zdraví, o.p.s FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ ZŠ - DOPROVODNÁ AKTIVITA FESTIVALU SPORTU Fotografická soutěž pro Základní školy v Plzeňském kraji o nejlepší fotografii se sportovní tématikou s cílem vyvolat u dětí a mládeže zájem o pohyb a sport. Výstava nejlepších fotografií a jejich vyhlášení proběhne na sportovně - kulturním Festivalu Sportu (FS) v červnu. Dotace se využije na propagaci, dopravu, tech. zabezpečení výstavy, odměna pořadatelům a porotcům, administrativní zajištění soutěže. 54 Dita Müllerová Projekt Panoptikum Zhotovení a instalace expozice 5-ti soch v životní a nadživotní velikosti z antické mytologie, které budou umístěny v důlní šachtě Prokop ve Stříbře. Dotace se využije na materiál, pigmenty a barvy.

6 Neposkytnuté dotace neschválené Zastupitelstvem Plzeňského kraje 1 Město Stod Divadelní festival "Kulišárna" - 4. ročník Podpora pořádání divadelního festivalu určeného pro širokou diváckou veřejnost a školní mládež. Seznámení veřejnosti s činností ochotnických souborů z našeho regionu a umožnit setkání lidí, kteří se divadelní tvorbou ve svém volném čase zaobírají. Dotace se využije na hosta festivalu, tech. zabezpečení, fotodokumentaci, provozní náklady na semináře a div. dílny. 2 Obec Dlouhá Ves III. ročník dechového festivalu Dlouhá Ves Obnovení tradice české lidové muziky, navázání na předchozí dva ročníky (účast cca 100 lidí), oslovení střední a starší generace a její zapojení do kulturního života. Festival se do budoucna může stát významným kulturním pořadem regionálního významu. Dotace bude využita na honoráře, ozvučení, nájem stanu, WC, propagace, dopravné, poplatky OSA, pořízení videozáznamu a fotek. 3 Město Kožlany Koncerty v kapli sv. Jana Křtitele v Hodyni v roce Účelem dotace je přiblížit kulturní vyžití obyvatelům venkova. Konkrétně se jedná o dva koncerty vážné hudby v podání smíšeného pěveckého sboru a předních hudebních interpretů pořádané v kapli sv. Jana Křtitele v Hodyni. Dotace se využije na honoráře, propagaci, pronájem techniky a materiálu. 4 Město Rokycany Setkání pod rokycanskou věží Dotace bude použita na organizování 21. ročníku dvoudenní kulturní akce Setkání pod rokycanskou věží, která se bude konat ve dnech září. V předvečer akce, t. j , se bude konat slavnostní večer pro partnery akce spojený s vyhlášením Osobnosti města Rokycany a s předáním Diplomu města Rokycany. 5 Obec Čížkov Bodejž čert vzal muzikanty (podtitul akce: humor a satira v lidové písni) Realizace hudebních koncertů dvou vynikajících folklórních souborů (Plzeňského MLSu - malého lidového souboru a kapely Gili Romani). Zachování kulturního bohatství plzeňského kraje v oblasti lidové písně a její popularizace. Rozvoj společenského života v regionu. Dotace se využije na tech. zajištění, pronájmy, ubytování, honoráře a propagaci. 6 Městské kulturní středisko Klatovy, příspěvková organizace Dechovky Jedná se o tradiční klatovský festival dechové hudby za účasti západočeských, jihočeských, moravských a slovenských dechových kapel. Dotace se využije na honoráře. 7 Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace OSLAVY 115. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZŠ ULICE MÍRU ROKYCANY Realizace dvou akcí v rámci oslav 115.výročí založení školy - Slavnostní koncert školy pronájem sálu, květinová výzdoba, propagace a další drobné výdaje spojené s uskutečněním koncertu, Muzikál Král zbojníků pronájem sálu, nazvučení zkoušky a koncertu. 8 Město Kralovice Taneční soutěž o cenu města Kralovice Jedná se o uspořádání 43. ročníku postupové soutěže ve společenském tanci o cenu města Kralovice, které se účastní juniorské a dospělé páry z České republiky i zahraničí. Taneční páry soutěží v latinskoamerických a standartních tancích, kategorie D,C,B. Dotace se využije na odměny porotců a tech. zabezpečení. 9 Město Spálené Poříčí S kněžnou Salomenou po historii Spáleného Poříčí Akce S kněžnou Salomenou po historii Spáleného Poříčí se uskuteční v rámci Dne evropského historického dědictví (EHD). Tento den se již tradičně koná celodenní městská slavnost s bohatým kulturním programem, zaměřeným na historii. Zdarma jsou otevřeny památky města. Dotace se využije na letové produkce dravců, honoráře divadlo, šermíři a hudební vystoupení. 10 Město Černošín Místní muzeum - Jak to tehdy bylo Propagace místního muzea a seznámení s lokální historií. Dotace se využije na vernisáže uspořádaných výstav - příprava a technické zajištění.

7 11 Město Dobřany Pouť za plotem 12 Město Nepomuk Oslavy 870 let Nepomuka Pouť za plotem navazuje na předchozí ročník a rovněž na zaniklý festival Mezi ploty konaný v areálu Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Jedná se o dvoudenní akci, která zahrnuje hudební vystoupení kapel (profesionálních i místních) včetně dalších doprovodných aktivit, cílem je propojení areálu a jeho zpřístupnění s veřejností tak, aby byly snižovány bariéry mezi oběma stranami "plotu". Dotace se využije na technické zabezpečení projektu a na jeho propagaci. Třídenní akce - kulturní, hudební, sportovní a edukativní okruhy. Dotace požadována na úhradu honorářů na program druhého dne - historický den - divadelní scénky, dobové řemeslné stánky, program pro děti v historickém duchu. 13 Město Horažďovice Slavnosti kaše Městská slavnost připomínající působení krále Rudolfa Habsburského, návštěvnicky a turisticky oblíbená a zajímavá akce. Slavnosti jsou zasazeny do doby středověku (jarmark, řemesla, šermíři, poluliční divadla, pozvání regionálních výrobců, soutěž v pojídání a vaření kaše). Dotace bude použita na honoráře umělcům, pronájem pódia a ozvučení. 14 Město Kožlany Město Radnice Svatovavřinecká pouť v Kožlanech - II. Kozlování Radnické kulturní slavnosti Jedná se o pouťové odpoledne s programem, které má za cíl posílit tradice staročeských poutí zaměřené na staré české a místní tradice. V programu bude hudební produkce, divadelní vystoupení a řemeslný jarmark s ukázkami výroby. Dotace se využije na honoráře. Radnické kulturní slavnosti jsou připraveny jako celek, který je termínem stanoven ku oslavám pivovarnického cechu, jež měl v historii města svoji nezastupitelnou roli. Dotace se využije na honoráře, propagaci, technické zajištění. 16 Obec Chlum Odhalení památníku obětem 1. světové války a čs. legionářům Slavnostní akt odhalení památníku obětem 1. světové války a čs. legionářům z řad občanů obce, Vystoupení kapely pětatřicátého plzeňského pluku - FOLIGNO, skupiny ŠVEJK - BAND, mažoretky, výstava. Dotace se využije na honoráře a dopravu. 17 Obec Svéradice let obce Svéradice Jedná se o celodenní program k významnému výročí 750ti let od první zmínky o obci Svéradice v Plzeňském kraji (r Drslav ze Svéradic) - setkání rodáků obce včetně slavnostního oběda, uspořádání výstavy k historii obce, vydání pamětní publikace k významnému výročí, odkrytí pamětní desky, vystoupení Pěveckého spolku Prácheň, historického šermu, mažoretek, hudební doprovod (dechová kapela, country kapela). Dotace se využije na propagaci, tech. zajištění, honoráře a grafické a tiskové návrhy (publikace, upomínkové předměty). 18 Město Kralovice Kralovické slavnosti Projekt zajišťuje program pro všechny generace, program proběhne na náměstí. Vystoupení dechové hudby, dětských tanečních kroužků, ZUŠ, Ivan Mládek a Banjo Band, Mr. FEELGOOD - rockenroll a pouťová taneční zábava. Dotace se využije na honoráře a tech. zabezpečení akce. 19 Město Nýrsko Čtení a tvoření od knihovny koření - 3. ročník Podpora dětského čtenářství - hravým způsobem ukázat dětem čtení knih jako zajímavou možnost trávení volného čáasu a zvýšit tak zájem dětí o knihy. Dotace se využije na materiál na dílny, propagaci a honoráře. 20 Městská knihovna v Plasích, příspěvková organizace Rok lesa a památných stromů Upozornění na významnou osobnost našeho města, lesníka Jana Nussbaumera ( ), zakladatele České lesnické jednoty.den lesa: výstava hub (zapojení škol ve městě), ukázky dřevorubeckých a řezbářských dovedností, soutěžní a vzdělávací programy pro děti, kulturní vystoupení, výsadba stromu a výstava fotografií s lesnickou tématikou. Vydání publikace na téma Les. Dotace se využije na honoráře, lektorné, propagaci, tech. zajištění, DPP pořadatelů a předtisková příprava publikace.

8 21 Obec Žichovice Zámecké slavnosti Zámecké slavnosti kulturní program (taneční soubor Otavěnky, Šermíři, loutkové divadlo apod.), představení řemesel, vystoupení umělců ze spřáteleného města Steyer, pořádáno 5. rokem. Dotace se využije na honoráře a tech. zajištění. 22 Obec Kyšice Historické odpoledne Historické odpoledne je v Kyšicích již tradiční akcí, která propaguje lidová řemesla (košíkářství, keramika, tkalcovství apod.), šermířské, taneční a hudební dobová vystoupení. Akce přitahuje návštěvníky z širšího okolí obce. Dotace bude použita na zajištění kulturního programu, zapůjčení dobových kostýmů a nákup materiálu na workshopy lidových řemesel. 23 Město Stod Mikroregion Přešticko Podpora tradiční lidové kultury na jižním Plzeňsku Fotosoutěž "Přešticko ve fotografii" Podpora lidové kultury na území regionu, její přiblížení současné generaci lidí za účelem jejich zachování pro příští generace. Projekt má také přispívat k uvědomění si příslušnosti lidí k našemu národu a k plzeňskému regionu. Dotace se využije na hudbu, ozvučení a nákup materiálu. Realizace 5. ročníku fotosoutěže - součástí workshop pod vedením odborného lektora, závěrečné slavnostní vyhlášení vítězů, vernisáž výstavy. Dotace se využije na propagaci, pronájmy, ceny, odměny pro účinkující a porotu, kalendáříky.

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1 Přidělení finančních prostředků - "Granty v oblasti kultury pro rok 2015" rozpočet = 4.100.000 Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, e-mail, IČ název a popis projektu/ termín a místo konání celk. náklady

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ13_0396 ze dne 12.03.2013

Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ13_0396 ze dne 12.03.2013 Přidělení finančních prostředků - "Granty v oblasti kultury pro rok 2013" rozpočet = 4.100.000,- Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, e-mail název a popis projektu celk. náklady v Kč poţadovaná částka v

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Doksy 30. března 2013 Kulturní středisko Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti za rok 2012 Výkaz je součástí Programu statistických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení... 5 2. Hlavní úkoly... 6 3. Personální zabezpečení...

Více

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah:

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah: 1 Obsah: 1. Úvod 2. Hospodářský výsledek, tabulky, komentář 3. Hlavní činnost kina, divadla, koncerty, výstavy, ostatní akce, Klášterní areál, Stará radnice, Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 0 Obsah 1 Poslání organizace 4 2 Základní informace 5 Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti 7 Zaměstnanci

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Červen 2015 / www.svitavy.cz PŘEHLÍDKA DĚTSKÁ SCÉNA. Úspěšný hudební festival Hřebečský slunovrat již počtvrté

Červen 2015 / www.svitavy.cz PŘEHLÍDKA DĚTSKÁ SCÉNA. Úspěšný hudební festival Hřebečský slunovrat již počtvrté Červen 2015 / www.svitavy.cz CYKLISTICKÁ DISCIPLÍNA PUMPTRACK 5 TÝDEN ČTENÍ DĚTEM V KNIHOVNĚ PŘEHLÍDKA 12 13 DĚTSKÁ SCÉNA KOUPALIŠTĚ SE OTEVŘE KONCEM ČERVNA 15 Úspěšný hudební festival Hřebečský slunovrat

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury

Více

Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara.

Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara. 2 Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara. Replika historického letadla Blériot XI se veřejnosti představila

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Na hody se žehnalo znaku a praporu

Na hody se žehnalo znaku a praporu Číslo 16/2014 vydáno dne 10. 9. 2014 Město sbírá podpisy pod petici k řešení problematiky veřejného pořádku Svaz měst a obcí České republiky, který zastupuje zájmy měst a obcí a jehož členem je i Zábřeh,

Více

Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla

Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název subjektu: Sídlo: Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 763 61 Napajedla Identifikační číslo: 70286736

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 26.9.2014

Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 26.9.2014 Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 26.9.2014 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

Činnost MAS v roce 2008. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí

Činnost MAS v roce 2008. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Činnost MAS v roce 2008 Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 2008 Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Místní akční skupina LAG Strakonicko občanské sdružení Právní

Více

Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s...

Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s... Almanach 1990 2010 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Obsah Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České

Více